How did the General Surgery Department of a Training Hospital Change in Ten Years?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "How did the General Surgery Department of a Training Hospital Change in Ten Years?"

Transkript

1 e A þ t ý m How did the Genel Sugey Deptment of Tining Hospitl Chnge in Ten Yes? l n i j i O O i g in Eğitim Hstnesi Genel Cehi Kliniği 10 Yıld Nsıl Değişim Göstedi? h c s Re l Cehi Kliniğinde Değişim / Chnges in Sugey Deptment Zfe Egül, Melih Akinci, Celil Uğulu, Osky Ky, Hkn Kulçoglu, İsmet Bn Dışkpı Yıldıım Beyzıt Eğitim ve Aştım Hstnesi, 4. Genel Cehi Kliniği, Ank, Tükiye Özet Amç: Bi eğitim hstnesinin cehi olgu pofilinde 10 yıld yşnn değişimlei sptmk. Sosyl Sigotl Kuumu hstneleinin Sğlık Bknlığı n devinin bu süece etkisini değelendimek. Geeç ve Yöntem: On yıl ile iki yıllık, iki dönem seçileek elektif ve cil koşulld ypıln tüm meliytl geiye dönük olk tndı. Bu iki peiyodun sınd hstne Sosyl Sigotl Kuumu ndn Sğlık Bknlığı n devedildi, dh son d tvm mekezi oldu. Opesyon syılı, endiksyonlı, tekniklei ve hstl it özellikle kşılştııldı. Ayıc toplm opesyonl içinde cil onlı ve eğitim mçlı öncellikli olk sistn yptııln meliyt syılı ştııldı. Bulgul: Acil vey elektif olk ilk dönemde 2668, sonki dönemde ise 2041 meliyt ypılmıştı. İkinci dönemde meliyt syısınd %23,5 onınd düşüş tespit edildi. On yıl dn sonki iki yıllık dönemde meliyt edilen hstl dh genç, ekek cins sıklığı ve cil meliyt onı dh yüksek, uzmnlık öğencileine yptııln meliyt syılı dh düşüktü (p<0,05). İlk dönemde mide, kolon-ektum, meme, tioid ve kciğein mlign pime-metsttik ksinomlın yönelik onkolojik cehi beligin olk dh sık uygulnıken, ikinci dönemde peptik ülse pefosyonu ve üst gstointestinl sistem knmsı dışındki cil opesyonl ile benign noektl ptolojile nedeniyle ypıln meliytl dh sıktı (p<0,05). Sonuç: Kşılştım sonucund 10 yıl dn son meliyt syılınd beligin düşüş sptndı. Onkolojik cehi giişimle zlıken cil meliytl tmıştı. Olgu pofilindeki değişikliklein ülke ve düny genelindeki gelişmeleden dh çok sğlıkt dönüşüm ve tvm mekezi olm gibi önemli gelişmelee bğlı olduğu düşünüldü. Abstct Aim: To investigte the chnges in tining hospitl s sugicl ptient pofile in ten yes. To delinete the effects of the tnsfe of Socil Secuity Institution Hospitls to the Ministy of Helth on this pocess. Mteil nd Method: Ten-ye pt, two-ye peiods wee selected nd ll elective nd emegency cses wee etospectively seched. In between peiods, the hospitl ws tnsfeed fom Socil Secuity Institution Hospitl to the Ministy of Helth nd then becme tum cente. The indictions, techniques, the numbe of pefomed sugeies, nd the ptient elted fctos wee comped. The tio of the numbe emegency cses nd the numbe of cses pefomed by esidents in tining to the totl numbe of cses wee investigted. Results: The numbe of elective nd emegent opetions duing the fome nd the ltte peiods wee 2668 nd 2041, espectively. The pecentge of the decese ws 23.5%. Afte ten yes, the ptients wee younge, moe commonly mle, emegency cses wee moe common, nd opetions pefomed pimily by the esidents in tining wee less fequent thn the fome peiod (p<0,05). Oncologicl sugey of stomch, colon-ectum, best, thyoid nd pimy-metstticmlign ccinom wee moe fequent duing fome peiod whees ugent opetions except peptic ulce pefotion nd uppe gstointestinl bleeding nd benign noectl diseses wee moe common duing lte peiod (p<0,05). Discussion: The compison eveled significnt decese in the numbe of opetions in ten yes. The numbe of oncologicl ptients incesed whees the numbe of emegency cses declined. The chnges wee thought to be elted moe to the tnsition in helth nd becoming tum cente thn to mjo developments in the county nd the wold. Anht Kelimele Sğlıkt Dönüşüm; Sosyl Sigotl Kuumu; Genel Cehi; Cehi Teknik; Asistn Eğitimi Keywods Tnsition in Helth; Socil Secuity Institution; Genel Sugey; Sugicl Technique; Resident Eduction DOI: /JCAM.765 Received: Accepted: Pinted: J Clin Anl Med 2012;3(3): Coesponding Autho: Melih Akıncı, Cdde Sokk No: 4/14 Lle Apt , Cukumb, Ank, Tukey. T.: E-Mil: 320 Jounl of Clinicl nd Anlyticl Medicine Jounl of Clinicl nd Anlyticl Medicine 1

2 Cehi Kliniğinde Değişim / Chnges in Sugey Deptment Giiş Sosyl Sigotl Kuumu (SSK) ykın zmn kd toplm ülke nüfusunun yklşık yısını kpsyn bi sigot sistemi iken günümüzde Sosyl Güvenlik Kuumu çtısı ltınd toplnn esmi sğlık güvence sistemleinden bii olmuştu [1]. Sosyl Sigotl Kuumu hstnelei de 2005 yılı bşınd Sğlık Bknlığı n (SB) devedilmişti. Bu tihten önce bu kuumun efens hstneleine tüm SSK İl Müdülükleinden hst bşvuusu olbilmekteydi [2]. Bun bğlı sevk zincii uygulmsı nedeniyle İç Andolu Bölgesi nde en büyük pyı mekez hstne oln Ank Dışkpı Eğitim Hstnesi lmktydı. Hstnenin SB n devi sonsınd peifeden tek mekeze sevk zinciinin klkmsın ek olk bzı ypısl değişiklikle de ypılmıştı. Dh uygun koşulld ytn hst hizmeti veebilmek mcıyl ytk syılı zltılmış, hstneye tvm mekezi vsfı kzndıılmıştı. Bu yzıd, söz konusu dönüşümün ve teknoloji çğınd uzun bi süe syılbilecek 10 yıllık bi süenin, hstne bünyesindeki bi genel cehi eğitim kliniğindeki olgu spektumun, uygulnn cehi tekniklee ve sistn eğitimine etkilei incelendi. Geeç ve Yöntem Bu etospektif klinik çlışm, yıllı ve yıllınd ynı Eğitim ve Aştım Hstnesi nin bi Genel Cehi Kliniği nde ypıldı. Bu yıll içinde cil vey elektif olk meliyt hstl çlışmy dhil edildi. Toplm 24 ylık zmn dilimlei olmk üzee iki tkvim yıllık dönemle kşılştııldı. Veile bşlıc bu dönemlee it meliyt defteleinden elde edildi. Eksik bilgile hst dosylındn tmmlndı. Kyıtlın net olmmsı nedeni ile bu dönemlede n meliythne dışınd lınn biyopsile ve ypıln küçük müdhlele ile diğe kliniklee it meliyt odlınd geçekleştiilen multidisipline opesyonl çlışm dışınd tutuldu. Bu dönemlede toplm meliyt edilen hst syısı, cinsiyetlei ve yşlı inceleneek kşılştııldı. Toplm opesyonl içinde cil ve elektif onlı ştııldı; dönemle sı fk ştııldı. Ek olk, eğitim mcıyl uzmn gözetiminde sistnl yptııln vey pime olk uzmn dokto tfındn geçekleştiilen meliyt syılı ştıılk dönemle kşılştııldı. İlgili dönemlein hehngi biinde on ve üzeinde peopetif tnı olk kullnılmış opesyon endiksyonlı yı olk değelendimeye lındı ve he iki dönem sındki fklılık isttistiksel olk nliz edildi. Fklı tnıl için ypıln ynı meliyt fklı kodl veilmedi. He iki dönemde sık elektif meliyt endiksyonu tnısı oln hstlıkl yı lt gupld incelendi. Benign hstlıkldn kolelitizis, inguinl heni, insizyonel heni, pime ventl heni, pilonidl sinüs, multinodüle gut ve diffuz toksik gut için lt gupld kşılştım ypıldı. Bu endiksyonl için geçekleştiilen meliyt tekniklei inceleneek kşılştııldı. Tnıy göe meliyt tekniğindeki değişim ek olk incelendi ve dönemle sı fkl nliz edildi. Anoektl hstlıkl yı bi bşlık ltınd inceleneek kşılştııldı. Hemooidl hstlık, noektl fistül, nl fissu ve ektl polpsus lt gupl yılk incelendi. Onkolojik hstlıkl içinde mide, ektum, kolon, meme, peimpülle bölge, pnkes gövde-kuyuk, sf kesesi, tioid ve özefgus ksinomlı lt gupld inceleneek dönemle kşılştııldı. Veilein isttistiksel nlizi için SPSS 11,5 (SPSS, Chicgo, Illinois) yzılımı kullnıldı. Ktegoik veilein gupl sınd kşılştıılmsınd ki-ke testi kullnılk sonuçl olgu syısı ve yüzde (%) olk sunuldu. Syısl veilein noml dğılım Cehi Kliniğinde Değişim / Chnges in Sugey Deptment uyup uymdıklı Kolmogoov Sminov testi ile nliz edildi. P değei 0,05 den küçük fklılıkl nlmlı olk kbul edildi. Bulgul Ameliyt endiksyonlı için konuln tnıl 76 n bşlık ltınd ve uygulnn cehi meliytl 118 n bşlık ltınd toplndı. Acil vey elektif olk döneminde 2668, döneminde ise yıllı sınd ise 2041 olmk üzee toplm 4709 meliyt ypılmıştı. İkinci dönemde meliyt syısınd %23,5 onınd düşüş tespit edildi. On yıl dn sonki iki yıllık dönemde meliyt edilen hstl dh genç, ekek cins sıklığı ve cil meliyt onı dh yüksek, uzmnlık öğencileine yptııln meliyt syılı dh düşüktü (Tblo 1). İlgili dönemlein hehngi biinde on ve üzeinde peopetif tnı olk kullnılmış opesyon endiksyon syılı, onlı ve he iki dönem sındki isttiksel kşılştıılm Tblo 2 de veilmişti. İlk tm döneminde en sık peopetif tnı kolelitizis iken, ikinci dönemde inguinl heni tnısı en sık meliyt endiksyon tnısı olmuştu. Genel nlmd SSK Eğitim Hstnesi döneminde mide, kolon-ektum, meme, tioid ve kciğe mlign pime-metsttik ksinomlın yönelik onkolojik cehi dh beligin olk uygulnıken, SB Eğitim Hstnesi döneminde peptik ülse pefosyonu ve üst gstointestinl sistem knmsı dışındki cil opesyonl dh sık ypılmıştı. Akut pndisit, teşli silh ylnmsı, ç içi/dışı tfik kzsı (Aİ/DTK), delici kesici let ylnmsı (DKAY), peinl pse ve peinl founie gngeni yeni dönemde dh sık göülen hstlıkldı. Önceki dönemde kolelitizis, kcige (KC) kist hidtik ve mide-duodenum ülsei nedeniyle opesyon endiksyonu dh sık konuluken sonki dönemde inguinl heni, pime ventl heni, pilonidl sinüs, nl fissü, nl fistül, hemooid ve memede tnımlnmmış kitle dh sıklıkl elektif peopetif tnı olmuştu. SSK Eğitim Hstnesi döneminde z syıd d ols estiktif tip bitik cehi uygulndığı göülüken (4 olgu) yeni Sğlık Bknlığı Eğitim Hstnesi döneminde bitik cehi ypılmmıştı. Bun kşılık, ilk dönemde lt ekstemite venöz yetmezlik tnısın yönelik cehi posedü uygulnmzken, ikinci dönemde 11 olgu sptndı. He iki dönemde sık elektif meliyt endiksyonu tnısı ln benign hstlıkl; kolelitizis, inguinl heni, insizyonel heni, pime ventl heni, pilonidl sinüs, multinodüle gut (MNG) ve diffuz toksik gutdı (Tblo 3). Dönemle sı kolelitizis meliytının cehi tekniğinde fklılık göülmezken (ilk seçenek lposkopik kolesistektomi), inguinl, insizyonel, pime ventl henilein tedvisinde postetik ym ile onım yeni dönemde dh sık kullnıln yöntem olmuştu (p<0,05). Pilonidl sinüsün cehi tedvisinde eksizyon sonsı msupiylizsyon/küetj/pime kpm yeine yeni dönemde Kydkis flep ekonstuksiyonu dh sık kullnılmıştı (p<0,05). İlk dönemde MNG tedvisinde psiyel ezeksiyon tekniklei tecih ediliken, yeni dönemde totl tioidektomi dh çok kullnıln edilen cehi teknik olmuştu (p<0,05) Toksik diffüz gut cehi tedvisinde de totl tioidektomi sıklığı zmnl beligin şekilde tış olmsın ğmen (%11 / %80) muhtemelen olgu syısının zlığı nedeni ile nlmlı fk bulunmdı. Benign noektl ptolojileden hemooidl hstlık, noektl fistül, nl fissu ve ektl polpsus için kşılştım Tblo 4 de veilmişti. İkinci dönemde bu lndki meliyt syılınd beligin tış izlendi (p<0,05). Anck, bu hstlıklın tedvisinde cehi teknik çısındn dönemle sı fk yoktu. 2 Jounl of Clinicl nd Anlyticl Medicine Jounl of Clinicl nd Anlyticl Medicine 321

3 Cehi Kliniğinde Değişim / Chnges in Sugey Deptment Onkolojik hstlıkl içinde; mide, ektum, kolon, meme, peimpülle bölge, pnkes gövde-kuyuk, sf kesesi, tioid ve özefgus ksinomlı için dönemlein kşılştıılmsı Tblo 5 de veilmişti. Toplmd ve hstlık özelinde SSK döneminde onkolojik cehinin beligin olk dh sık ypıldığı izlendi (p<0,05). Knse loklizsyonun göe ypıln cehi işlemi değelendimek nck knse eveleinin bilinmesi ile mümkün olbileceğinden cehi teknik tblo sdece bilgilendime mcı ile veildi. Ek olk, ilk dönemde 5 özefgus ksinomu olgusu (3 olguy totl özefjektomi, 2 olgu intopetif iezektbl kbul edilmiş) göülüken, ikinci dönemde özefgus ksinomu nedeniyle meliyt ypılmmıştı. Ttışm Klinik tıp lnınd bzı disiplinlein hst ve olgu pofillei çevesel ve dönemsel koşull bğlı değişimle gösteebilmektedi [3 5]. Beslenme lışknlıklı, yeni ilçlın kullnım gimesi, ulşım koşullı, doğl fetle ve nüklee sızıntıl ile sğlık sitemindeki değişiklikle en beligin etkenle olmktdı. Genel cehi lnınd, çeyek sı öncesine kd çok sık ypıln elektif peptik ülse meliytlı needeyse tmmen sonlnıken, bzı onkolojik hstlıklın sıklığı ve bunl için uygulnn giişimlein syısınd tış kydedilmektedi. Ayıc, teknolojideki hızlı değişim de biçok hstlığın tedvi ve meliyt yöntemleinde yeniliklee yol çmkt, bu gelişmele bölgeden bölgeye, sistemden sisteme değişen hızld yyılmktdı. Cehi lnınd lposkopik/endoskopik giişimlein yeni bi çğ çtığı [5 9], kın duvı fıtıklının onımınd ym kullnımının yygınlştığı otddı [10 11]. Son çeyek sı meme ve tioid ptolojileine cehi yklşımld d önemli değişimlee shne olmuştu [12 14]. Son yılld ülkemizde uygulnn ve genel olk Sğlıkt Dönüşüm Pojesi olk dlndııln sistem değişikliklei de hstl, hekimle ve kuuml için önemli fklılıkl ytmıştı. SSK çlışn ve emeklileine hizmet veen eski SSK hstnelei, 2005 yılı Şubt yınd Sğlık Bknlığı n devedilmişti. Bu değişimle, söz konusu hstnele cil sevise vey polikliniklee bşvun hstlın sosyl güvence duumun bkılmksızın sğlık hizmeti sunmy bşlmıştı. Bunun ynınd, SSK çlışn ve emeklilei önce SB n bğlı he kuumdn, dh son d ünivesite hstnelei ile özel sğlık kuumlındn yktn ve ytk tedvi lbilme hkkın kvuşmuştu. Olumlu ve olumsuz yönlei vugulnk önemli ttışml neden oln bu değişikliklein mko etkilei ynınd, SSK hstneleindeki eğitim klinikleindeki olgu volüm ve syısın etkilei de kıs süede beligin hle gelmişti. Bu etospektif çlışmd, bu dönüşümün, en yüksek volümlü SSK Eğitim Hstnelei nden bi cehi kliniğinin olgu pofiline etkisi de idelenmişti. Bi dekt dn son meliyt syısınd izlenen yklşık ¼ onındki düşüşte çok syıd etken ol oynmış olbili. Öncelikle, ilk dönemde kliniğin 32 hst ytğı vken ikinci dönemde ytk syısı 14 e düşmüştü. Ameliyt mssı ise he iki dönemde hftnın he günü 1 msdı. Bu zlm dh önce, büyük zounluluk olmdıkç bşk mekezlee hst sevki ypmyn hstnenin bu yetkisini kybetmesinin bi sonucu olk değelendiilebili. Biçok hst, geek kendi seçtiği hstnelei y d tvsiye edilen özellikle spesifik y d cehide dllnmsını tmmlmış cehi biimleini tecih etmiş olbili. İki tm dönemi sınd Ank d çok dh moden fiziki ştl ve 1 3 ytklı hst odlın ship 2 yeni eğitim hstnesi çılmsı d olsı bi etken olk göülebili. Sevk zounluluğu klmmsının yttığı özgülük hissinin de Cehi Kliniğinde Değişim / Chnges in Sugey Deptment hstlı özellikle tecih ettiği bi mekez olms d fklı hstnelee bşvumy yöneltmiş olduğu d düşünülebili. Kyıt sisteminin yeteince gelişmiş olmmsı nedeniyle son dönemdeki hstlın sosyl güvence tipi incelenememiş, bu nedenle de hst popülsyonundki kymnın, sdece dışı doğu değil, içei doğu d olup olmdığı konusund bi vei sunulmmıştı. Anck genel izlenimimiz, mevcut dğılımın diğe SB nın diğe eğitim hstneleinden fklı olmdığı şeklindedi. Hstlın tnn ilk 2 yıllık dönemde dh genç olmsı, ülke nüfusundki gençleşmeye bğlı olbili. Anck bi bşk etken olk onkolojik hst syısındki beligin düşüş de göz önüne lınbili. Kdın hst onındki zlm ise kısmen meme knsei meliytlının zlmsın bğlnbileceği gibi, dh sık kdınld göülen kolelitizis ve kolesistektomi sıklığının %29 dn %12 ye düşmesinin de önemli bi etken olduğu düşünülmüştü. Geçekten de Tükiye kynklı bi çlışmd 1500 sf kesesi tşı hstsı incelendiğinde kdın cinsiyetin %70 i oluştuduğu göülmüştü [15]. Yeni dönemde sistnl tfındn ypıln meliyt syısındki düşüş de idelenmesi geeken bi noktdı. Bunun bi nedeni mlpktis konusundki yeni ysl düzenlemele ve dv syılındki tış olbili. Bu gelişme uzmnlı soumluluğunu ldıklı meliytlı bizzt kendileinin ypmsın yönlendiebilmektedi. Tbbet Uzmnlık Tüzüğü 2. mddesine göe, sistn deyimi, tbbet dllındn biinde uzmn olbilmek için bilgi ve beceisini geliştimek mcıyl özel mevzutın ve bu Tüzük hükümleine göe öğenim, eğitim ve uygulm ypmk ve bilimsel essl göe yetiştiilmek üzee tnn kişi nlmın geli [16]. Uzmn olmyn sistnl, yetkili uzmn hekim kontolünde tedvi ve meliyt ypbilile. Tedvi ve meliyt ydım edecek sistn ve diğe pesonelin htlındn olyın özelliğine göe uzmn hekim cezi çıdn soumlu olbili [17]. Hekimlik eğitimi ve ptiği dv edilebililik çısındn dh kıılgn ve zolu bi döneme gimiş göünmektedi [18]. Bu nedenle uzmn hekimle opesyond iskli duuml söz konusu olduğund öncellikli olk meliytı kendilei dh çok ypmy bşlmış olbilile. Bunun ynınd, SSK döneminde sdece ynı hstneden uzmnlık ln cehl klinikte klıken, SB döneminde çeşitli SB eğitim hstneleinden ve ünivesiteleden uzmnlık lmış meslektşlımız d kliniğimizde göeve bşlmıştı. Öneğin, onkolojik cehi ğılıklı mekezlede uzmnlık lk ekibe ktıln genç meslektşl kın duvı fıtıklı, benign noektl hstlıkl ve lposkopik kolesistektomi gibi olguldki deneyimleini tımk için meliytlı bizzt ypmışldı. SB döneminde SSK dönemine göe cil hst syısının tmsı ilgi çekicidi. Bunun bi nedeni hstnenin sosyl güvence ve çlışıln kuum yımı ypmksızın hizmet vemeye bşlmsı, diğe önemli bi nedeni ise tık tvm mekezi vsfı ile hizmet vemesidi. SB n devi sonsınd cil olguldn sdece peptik ülse pefosyonu ve üst gstointestinl sistem knmsı vklınd zlm göülmüştü. Bunun çok bilinen bi nedeni elbette peptik ülsein medikl tedvisi ile knml endoskopik giişimledeki büyük gelişmeledi [19,20]. Bu cillede cehi tedvi, elektif cehiye göe 2 3 kt dh yüksek motliteye shipti ve teknolojik olnk bulunn yelede endoskopik tedvi tecih edilmekte, meliyt seçeneği nck knmnın duduulmdığı y d tekldığı z syıdki olgud kullnılmktdı [20,21]. Akut pndisit, teşli silh ylnmsı, Aİ/DTK, DKAY, peinl pse ve peinl (Founie) gngeni gibi hstlıkl nedeniyle ypıln meliytlın yeni dönemde dh sık izlenmesi hs- 322 Jounl of Clinicl nd Anlyticl Medicine Jounl of Clinicl nd Anlyticl Medicine 3

4 Cehi Kliniğinde Değişim / Chnges in Sugey Deptment tnenin cil kşılm özelliğinin tk devm ettiğinin ve bu konud deneyimli bi mekez olduğunun göstegesidi. Bunun ynınd, tfik kzlı ve yüksek hızlı silhl ylnm olgulının günümüzde biçok ülkede tış gösteen sounl olduğu göz önüne lınmlıdı [22 24]. Elektif vkl incelendiğinde, SSK döneminde kolelitizis, kciğe kist hidtik ve peptik ülsei nedeniyle ypıln meliytlın dh sık olduğu göüldü. Ülse tnısıyl elektif opesyon endiksyonunun zmnl içinde zlmsı yukıd değinildiği gibi endoskopik ve fmkolojik tedvinin bşısın bğlnbili. Hidtid kist hstlığı için ülkemiz endemik bi bölgedi [25,26]. Bu pzite hstlıkl mücdelede sh çlışmlının etkin olmsı ve hijyenik konuld toplumun dh bilinçli hle gelmesi de sıklığın zlmsınd etkili olbili. Ayıc giişimsel dyoloji ve gstoenteoloji kliniklei tfınd uygulnn bşılı miniml invziv işlemlein kciğe kist hidtiğini tedvi etmede etkin olduğu ve cehi giişim geekliliğini kısmen zlttığı göülmektedi [27 29]. SSK döneminde en sık peopetif tnının kolelitizis olmsı, Dışkpı Hstnesi nin o dönemde nispeten yeni bi yöntem oln lposkopik kolesistektominin ypıldığı en deneyimli mekez vsfını tşımsı olbili. Yeni dönemde ek sık ypıln meliyt Jounl Jounl of Clinicl of Clinicl nd nd Anlyticl Anlyticl Medicine Medicine 323 4

5 Cehi Kliniğinde Değişim / Chnges in Sugey Deptment oln inguinl heni onımı ise zten genel cehi ptiğinde sıklığı en yüksek meliyt olk bilinmektedi [30,31]. İkinci tm dönemindeki sıklığı yüksek diğe peopetif tnıl; pime ventl heni, pilonidl sinüs, nl fissü, peinl fistül, hemooid ve memede tnımlnmmış kitle olmuştu. Bu hstlıkl d genel cehide sık göülen ptolojile olup bu tblo doğl kbul edilmişti. Önceki dönemde çok dh z olmlının nedeni ise kliniğe dh büyük ve özellikli meliyt olgulının kbul edilmesi, benign genel cehi ptolojilein ise büyük ond diğe mekezlee, özellikle SB hstneleine sevkine olnk tnınmsıdı. Dönemle sı cehi teknikle kşılştııldığınd, kolelitizis için lposkopik kolesistektominin he iki dönemde de en sık kullnıln yöntem olmsı ttışmsız bu cehi tekniğin yeleşmiş olduğunu göstemektedi. İnguinl, insizyonel, pime ventl heni onımınd eski SSK döneminde doku-dikiş onımlı dh sık kullnıken yeni dönemde çok büyük ond postetik ym kullnımın bşlnmıştı. Fıtık cehisinde ym onımı diğe cehi tekniklele kşılştııldığınd üstün bulunmuş ve günümüzde elektif heni onımınd biincil uygulm olmuştu [10,11,32,33]. İkinci dönemde ym onımlındki tış bu bilimsel knıtl plel olk ptiğe ynsımıştı. Pilonoidl sinüsün cehi tedvisinde de beligin değişiklik gözlendi. Dh önce kullnıln msupilizsyon/küetj/pime kpm gibi yöntemle yeine Kydkis flep ekonstüksiyonu yeni dönemde beligin olk dh sık kullnılmıştı. Pilonoidl sinüs cehisinde uygun cehi teknik seçimi konusund çok syıd seçenek mevcut olup hsty it özellikle kd cehın şin olduğu yöntemi kullnmsı d bi etkendi. Son yılld, Kydkis yöntemi ve omboid eksizyon-limbeg flebi ile kpm uygulnn olguld kompliksyon ve nüks onlının dh z olduğu bildiilmektedi [34,35]. Bu bilimsel knıtl ynınd, ekibe yeni dhil oln cehlın flep tekniklei konusundki deneyimleini yymlı d bu tışt etkili olmuştu. Sğlık Bknlığı döneminde noektl benign hstlıkld oldukç beligin tış izlenmektedi. Bu tip hstlıklın eski SSK döneminde ytk sıkıntısı nedeni ile ytış ve cehi tedvi şnsı bulmdıklını düşünmekteyiz. Bu hstlıklın tedvisinde cehi teknik çısındn dönemle sı fklılık izlenmemektedi. Tioid cehisi de fk sptnn bi konu olmuştu. Eski dönemde dh sık kullnıln biltel subtotl tioidektomi yeine yeni dönemde totl tioidektomi tekniği ğılık kznmıştı. Ttışmlı bi konu olmy devm etse de, deneyimli ellede totl tioidektominin klıcı kompliksyon onının düşük olduğu bildiilmektedi [36]. Bu yöntemin güvenili bi tedvi seçeneği olduğunun gösteilmesiyle totl tioidektomi, benign tioid ptolojilei için de kbul edilebili bi cehi seçenek olmuştu [37,38]. Yeni dönemde benign tioid hstlıklınd totl tioidektomi onlının tmış olmsı bu gelişmeye plellik göstemektedi. İki dönem sındki en önemli fkldn bii mjö cehi geektien onkoloji olgulının syısındki zlmdı. Mide, kolonektum, meme, tioid ve kciğein mlign pime-metsttik ksinomlın yönelik onkolojik cehi giişimle SSK döneminde dh sık uygulnmış olmsı, ilgili dönemde hstnenin efens mekez olmsın ve bu tip hstl öncelik veilmesinin sonucu gibi gözükmektedi. Onkolojik hstlığı oln hstlın sğlık lnındki bileşme ve sevk zounluluğunun kldıılmsının dındn bu konud özelleşmiş mekezlei tecih etmiş olmlı yüksek olsılıktı. Diğe SB eğitim hstneleinden, onkoloji mekezleinden ve ünivesite hstneleinden gelecek sonuçll bu konud dh net bi youm ypmk mümkün olbilecek Jounl of Clinicl nd Anlyticl Medicine Jounl of Clinicl nd Anlyticl Medicine 5324 ti. Knse tipleine göe ypıln cehi işlemi değelendimek nck eveleinin bilinmesi ile mümkün olbileceğinden cehi teknik konusund dönemlei kşılştımnın doğu olmycğı kntindeyiz. Sonuç olk, on yıllık süede kliniğimizde ypıln meliyt syısınd ¼ onınd bi zlm söz konusudu. Bu zlmdki temel etkenlein sğlıkt dönüşüm ile sevk zinciinin kldıılmsı ve klinikledeki ytk syılının zltılk dh uygun koşulld hizmetin mçlnmsı ile çıklnbili. Yeni pofilde hstl dh genç, ekek hstl çoğunlukt, knse hstlı dh z ve cil meliytl dh fzldı. Eski SSK Hstneleinin ülke toplm nüfusunun yklşık yısın hizmet vediği düşünülecek olus bu zlm doğl kşılnbili. Acil olgulındki tış ise hstneye tvm mekezi vsfı kzndıılmsının sonucu olk gözükmektedi. Kynkl İzmili M, Altın S, Denek BÖ, Ünsl M. SSK Okmeydnı Eğitim ve Aştım Hstnesi Onkoloji Mekezi nin yıllı knse isttistiklei. Tük Onkoloji Degisi, 2007;22: Hinton TG, Alexkhin R, Blonov M, Gentne N, Hendy J, Piste B, et l. Rdition-induced effects on plnts nd nimls: findings of the United Ntions Chenobyl Foum. Helth Phys 2007;93: Thosen K, Glomske TB, von Mee A, Søeide K, Søeide JA. Tends in Dignosis nd Sugicl Mngement of Ptients with Pefoted Peptic Ulce. J Gstointest Sug, 2011; My 13. (Bsım şmsınd) 5. Schwtz RW, Pogge C.Physicin ledeship: essentil skills in chnging envionment. Am J Sug 2000;180: Robets-Thomson IC, Singh R, Teo E, Nguyen NQ, Lidums I. The futue of endoscopy. J Gstoenteol Heptol 2010;25: Revis KM, Melvin WS. Advnced endoscopic technologies. Sug Endosc 2008;22: Mlik A, Mellinge JD, Hzey JW, Dunkin BJ, McFdyen BV J. Endoluminl nd tnsluminl sugey: cuent sttus nd futue possibilities. Sug Endosc 2006;20: Cuschiei A. Lposcopic sugey: cuent sttus, issues nd futue developments. Sugeon 2005;3:125 30,132 3, The EU Heni Tilists Collbotion. Repi of goin heni with synthetic mesh. Ann Sug 2002;235: Millikn KW. Incisionl heni epi. Sug Clin Noth Am 2003;83: Jcobson JA, Dnfoth DN, Cown KH, d Angelo T, Steinbeg SM, Piece L, et l. Ten-ye esults of compison of consevtion with mstectomy in the tetment of stge I nd II best cnce. N Engl J Med 1995;332: Poggi MM, Dnfoth DN, Sciuto LC, Smith SL, Steinbeg SM, Lieweh DJ, et l. Eighteen-ye esults in the tetment of ely best ccinom with mstectomy vesus best consevtion thepy: the Ntionl Cnce Institute Rndomized Til. Cnce 2003;98: Pelizzo MR, Mente Boschin I, Tonito A, Sogto N, Mzol MC, Rubello D. Sugicl thepeutic plnning options in nodul goite. Minev Endocinol 2010;35: Mzlum M, Dilek FH, Yene AN, Tokyol Ç, Aktepe F, Dilek ON. Pofile of gllbldde diseses dignosed t Afyon Koctepe Univesity: A etospective study. Tük Ptoloji Degisi 2011;27: Tbbet Uzmnlık Tüzüğü 17. Yylcı S, Yücel Ö, Hncı İH. Asistn hekimlein ve ile hekimi dyı öğencilein müdhleleinden doğn ysl soumluluk. Adli Bilimle Degisi 2009;8: Yylcı S, Yılmz S, Kcıoğlu Ö. Emegency medicine nd ethics. Acil Tıp ve Etik. Tuk J Emeg Med 2007;7: Lin HJ. Role of poton pump inhibitos in the mngement of peptic ulce bleeding. Wold J Gstointest Phmcol The 2010;1: Choy TY, Simoens C, Thill V, Mboti F, Vndele S, Mendes d Cost P. Results of sugicl tetment of uncontollble uppe gstointestinl hemohge using endoscopy. Heptogstoenteology 2011;58: Okutu SK, Alkm C, BES C, Gübüz D, Kınık Ö, Gültük E. Akut üst gstointestinl sistem knmlı: 230 olgunun nlizi. Akdemik Gstoenteoloji Degisi 2007;6: Al Mzooqi AH, Bdi M, El Jck A. Rod tffic ccidents in Dubi, Asi Pc J Public Helth 2010;22: Montenego MD, Dute EC, Pdo RR, Nscimento AD. Motlity of motocyclists in tffic ccidents in the Bzilin Fedel Distict fom 1996 to Rev Sude Public 2011;45: Inci I, Ozçelik C, Tçyildiz I, Nizm O, Een N, Ozgen G. Penetting chest injuies: unusully high incidence of high-velocity gunshot wounds in civilin pctice. Wold J Sug 1998;22: Jenkins DJ, Romig T, Thompson RC. Emegence/e-emegence of Echinococcus spp.-- globl updte. Int J Psitol 2005;35: Hkvedi S, Sy H, Yldiz M, Edoğn S, Aknsu B, Cnd MS. [Unusul locliztion of echinococcosis in cukuov (134 cse)]. Tukiye Pzitol Deg 2009;33: Akhn O, Ozmen MN, Dince A, Syek I, Gocmen A. Live hydtid disese: long-tem esults of pecutneous tetment. Rdiology 1996;198: Smego RA J, Bhtti S, Khliq AA, Beg MA. Pecutneous spition injection-espition dinge plus lbendzole o mebendzole fo heptic cystic echinococcosis: met-nlysis. Clin Infect Dis 2003;37: Schippe HG, Lmeis JS, vn Delden OM, Ruws EA, 281 Kge PA. Pecutneous evcution (PEVAC) of multivesicul echinococcl cysts with o without cystobiliy fistuls which contin non-dinble mteil: fist esults of modified PAIR method. Gut 2002;50: Ohn G, Mnevwitch I, Weil R, Melki Y, Seo D, Powsne E, et l. Inguinl heni: chllenging the tditionl indiction fo sugey in symptomtic ptients. Heni 2004;8: Smietński M, Luksiewicz J, Bigd J, Lukinski M, Witkowski P, Sledzinski Z. Fctos influencing sugeons choice of method fo heni epi technique. Heni 2005;9: Yıldıım M, Boz A, Polt AF, Ekn N. İnguinl Henilede Bsssini Onımı İle Polipopilen Ym Onımının Kşılştıılmsı: Retospektif Çlışm. Ege Tıp Degisi 2006;45: Ünl B, Kbeyoğlu M, Ünl D, Bozkut B, Yıldıım O, Koçe B ve k. İnguinl Heni Onımı Hstld Yşm Klitesi: Lichtentein Yöntemi İle Meshsiz Yöntemlein Kşılştıılmsı. Ank Ünivesitesi Tıp Fkültesi Mecmusı 2007;60: Yıldıım O, Tun Ü, Ünl B, Kıımlıoğlu V. Skokoksigel Pilonidl Sinüs. İnönü Ünivesitesi Tıp Fkültesi Degisi 2008;15: Küçükktll T, Tekin A, Vtnseve C, Aksoy F, Eenoğlu B. Fklı tekniklele tedvi edilen pilonidl sinüs olgulının sonuçlının kşılştıılmsı. Genel Tıp Degisi 2007;17: Delbidge L. Totl thyoidectomy: the evolution of sugicl technique. ANZ J Sug 2003;73: Veyselle B, Aksoy F, Demihn H, Yıldıım YS, Etş B, Acıklın M ve k. Selim tioid hstlıklınd totl tioidektomi. Kulk Buun Bogz Ihtis Deg 2009;19: Adito G, Revelli L, Moschell F, Fdd G, Adito F, Glt G, et l. Dignostic lobectomy fo uniltel follicul nodules of the thyoid glnd. Sug Tody 2004;34:

l Acil Servisde Geriatrik Hasta / Elderly Patients in Emergency Department Orhan Akpınar 1, Kenan Ahmet Türkdoğan 2, Mücahit Kapçı 3, Ali Duman 3

l Acil Servisde Geriatrik Hasta / Elderly Patients in Emergency Department Orhan Akpınar 1, Kenan Ahmet Türkdoğan 2, Mücahit Kapçı 3, Ali Duman 3 e in A þ t ý m Use of Emegency Deptment by Eldely Ptients l n i j i O O i g Geitik Hstlın Acil Sevisi Kullnımı h c s Re l Acil Sevisde Geitik Hst / Eldely Ptients in Emegency Deptment Ohn Akpın 1, Kenn

Detaylı

Acil Tıp Kliniği, 2 Genel Cerrahi Kliniği, Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Erzurum, Türkiye

Acil Tıp Kliniği, 2 Genel Cerrahi Kliniği, Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Erzurum, Türkiye e l n i j i O A þ t ý m O i g in Review of the Ptients Hospitlized fom the Emegency Sevice nd Applying to the Emegency Sevice: A Coss-Sectionl Anlysis of Tining Hospitl Acil Sevis Bşvuulının ve Acil Sevisten

Detaylı

Mide Kanserinde D2 Lenf Nodu Diseksiyonu Morbidite ve Mortaliteyi Arttırır mı? h

Mide Kanserinde D2 Lenf Nodu Diseksiyonu Morbidite ve Mortaliteyi Arttırır mı? h e l n i j i O A þ t ý m O i g in Does D2 Lymph Node Dissection Incese Mobidity nd Motlity in Gstic Cnces? Mide Knseinde D2 Lenf Nodu Diseksiyonu Mobidite ve Motliteyi Attıı mı? h c s Re l Mide Knseleinde

Detaylı

In Primary Health Care Childhood Immunization Services Costs, Practices l

In Primary Health Care Childhood Immunization Services Costs, Practices l e A þ t ý m In Pimy Helth Ce Childhood Immuniztion Sevices Costs, Pctices l n i j i O O i g in Biinci Bsmk Sğlık Hizmetleinde Çocukluk Çğı Bğışıklm Hizmetlei Mliyetlei, Uygulmlı h c s Re l Çocukluk Çğı

Detaylı

Significance of C-reactive Protein in the Endoscopic Retrograd Cholangiopancreatography Related Pancreatitis l

Significance of C-reactive Protein in the Endoscopic Retrograd Cholangiopancreatography Related Pancreatitis l e A þ t ý m Significnce of C-ective Potein in the Endoscopic Retogd Cholngiopncetogphy Relted Pncetitis l n i j i O O i g in Endoskopik Retogd Kolnjiopnketogfi Sonsı Pnketitin Tkibinde C-ektif Poteinin

Detaylı

Acil Servise Başvuran Renal Transplant Hastalarında Mew Skorunun Morbidite Belirleme Etkinliği h

Acil Servise Başvuran Renal Transplant Hastalarında Mew Skorunun Morbidite Belirleme Etkinliği h e A þ t ý m The Efficcy of Mew Scoe in Renl Tnsplnt Recipients Refeed to Emegency Deptment l n i j i O O i g in Acil Sevise Bşvun Renl Tnsplnt Hstlınd Mew Skounun Mobidite Belileme Etkinliği h c s Re l

Detaylı

Chest Traumas due to Bicycle accident in Childhood

Chest Traumas due to Bicycle accident in Childhood e in A þ t ý m Çocukluk Çğınd Bisiklet Kzlın Bğlı Toks Tvmlı l n i j i O O i g Chest Tums due to Bicycle ccident in Childhood h c s Re l Bisiklet Kzlın Bğlı Toks Tvmlı / Chest Tums due to Bicycle Accident

Detaylı

Results of Total Hip Arthroplasty. Total Kalça Protezi Sonuçlarımız. n i. j O. Kalça Protezi / Total Hip Arthroplasty

Results of Total Hip Arthroplasty. Total Kalça Protezi Sonuçlarımız. n i. j O. Kalça Protezi / Total Hip Arthroplasty e in A þ t ý m Results of Totl Hip Athoplsty l n i j i O O i g Totl Klç Potezi Sonuçlımız h c s Re l Klç Potezi / Totl Hip Athoplsty Hlil Gökçe 1, Tık Altunkılıç 2, Snc Sebest 1 1 Vn Bölge Eğitim Aştım

Detaylı

Cerrahi Tedavi Uygulanan 30 Jinekomastili Hastanın Değerlendirilmesi h

Cerrahi Tedavi Uygulanan 30 Jinekomastili Hastanın Değerlendirilmesi h e l n i j i O A þ t ý m O i g in Evlution of 30 Ptients with Gynecomsti Sugiclly Teted Cehi Tedvi Uygulnn 30 Jinekomstili Hstnın Değelendiilmesi h c s Re l Jinekomsti Cehisi / Sugey of Gynecomsti Nuettin

Detaylı

Screening of Glucose-6-Phosphate Dehydrogenase Deficiency in Cord Blood l

Screening of Glucose-6-Phosphate Dehydrogenase Deficiency in Cord Blood l e A þ t ý m Sceening of Glucose-6-Phosphte Dehydogense Deficiency in Cod Blood l n i j i O O i g in Kodon Knınd Glukoz-6-Fosft Dehidogenz Enzim Eksikliği Tmsı h c s Re l Glukoz-6-Fosft Dehidogenz Enzim

Detaylı

Pain, Depression and Quality of Life in Patients with Chronic Cervical Miyofascial Pain Syndrome l

Pain, Depression and Quality of Life in Patients with Chronic Cervical Miyofascial Pain Syndrome l e A þ t ý m Pin, Depession nd Qulity of Life in Ptients with Chonic Cevicl Miyofscil Pin Syndome l n i j i O O i g in Konik Sevikl Miyofsiyl Ağı Sendomlu Hstld Ağı, Depesyon ve Yşm Klitesi h c s Re l Konik

Detaylı

Referral to the Hospital and Emergency Ambulance Service Uses Patterns of the Inmates and Convicts l

Referral to the Hospital and Emergency Ambulance Service Uses Patterns of the Inmates and Convicts l e A þ t ý m Refel to the Hospitl nd Emegency Ambulnce Sevice Uses Pttens of the Inmtes nd Convicts l n i j i O O i g in Tutuklu ve Hükümlülein Hstneye Sevk Nedenlei ve Acil Ambulns Kullnımı Özelliklei

Detaylı

g h r l n i j O a O i Nazlı Ülger 1, Ercan Baldemir 2, Betül Battaloğlu İnanç 3 Sosyal Bilimler Enstitüsü, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, 2

g h r l n i j O a O i Nazlı Ülger 1, Ercan Baldemir 2, Betül Battaloğlu İnanç 3 Sosyal Bilimler Enstitüsü, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, 2 e l n i j i O A þ t ý m O i g in h c s Employee Stisfction in Hospitls with Afilsyo; Smple of Tining nd Resech Hospitl of Univesity of Muğl Sıtkı Koçmn Afilisyon Uygulnn Hstnelede Çlışn Memnuniyeti; Muğl

Detaylı

Ostium Secundum Type Atrial Septal Defect After Surgical Treatment of Early and Long-Term Results

Ostium Secundum Type Atrial Septal Defect After Surgical Treatment of Early and Long-Term Results e A þ t ý m Ostium Secundum Type Atil Septl Defect Afte Sugicl Tetment of Ely nd Long-Tem Results l n i j i O O i g in Ostium Sekundum Tipi Atiyl Septl Defektlein Cehi Tedvisi Sonsı Eken ve Uzun Dönem

Detaylı

Metin Alkan 1, Gülay Kip 2, Şaziye Şahin 3, Mustafa Sancar Ataç 3, Yeliz Kılınç 3

Metin Alkan 1, Gülay Kip 2, Şaziye Şahin 3, Mustafa Sancar Ataç 3, Yeliz Kılınç 3 e in A þ t ý m Ou Sedtion Expeience on Mentlly Retded Ptients l n i j i O O i g Mentl Retde Hstldki Sedsyon Deneyimleimiz h c s Re l Mentl Retdsyon ve Sedsyon / Mentl Retdtion nd Sedtion Metin Alkn 1,

Detaylı

Agoraphobia and Panic Disorder: A Comparative Study. Agorafobi ve Panik Bozukluk: Karşılaştırmalı Bir Çalışma. n i. j O

Agoraphobia and Panic Disorder: A Comparative Study. Agorafobi ve Panik Bozukluk: Karşılaştırmalı Bir Çalışma. n i. j O e in A þ t ý m Agophobi nd Pnic Disode: A Comptive Study l n i j i O O i g Agofobi ve Pnik Bozukluk: Kşılştımlı Bi Çlışm h c s Re l Agofobi ve Pnik Bozukluk / Agophobi nd Pnic Disode Ayşegül Kt¹, M. Hkn

Detaylı

Benign Prostat Hiperplazisi Tedavisinde Kullanılan Dört Alfa Blokör Ajanın Etkinliklerinin Karşılaştırılması l

Benign Prostat Hiperplazisi Tedavisinde Kullanılan Dört Alfa Blokör Ajanın Etkinliklerinin Karşılaştırılması l e A þ t ý m Benign Postt Hipeplzisi Tedvisinde Kullnıln Döt Alf Blokö Ajnın Etkinlikleinin Kşılştıılmsı l n i j i O O i g in Compison the Efficcy of Fou Diffeent Alph Blockes in the Tetment of Benign Posttic

Detaylı

Perkütan Nefrolitotomi de Giriş Yerinin Seçimi: İnterkostal Giriş Subkostal Kadar Güvenli Mi? h

Perkütan Nefrolitotomi de Giriş Yerinin Seçimi: İnterkostal Giriş Subkostal Kadar Güvenli Mi? h e A þ t ý m Choosing the Access Site in ecuneous Nepholithotomy: Is Intecostl Appoch s Sfe s Subcostl? l n i j i O O i g in ekütn Nefolitotomi de Giiş Yeinin Seçimi: İntekostl Giiş Subkostl Kd Güvenli

Detaylı

Fırat Seyfettinoğlu 1, Fatih Duygun 2, Ömer Çetin 3, Hakan Çiçek 1, Hasan Ulaş Oğur 1, Osman Çiloğlu 1

Fırat Seyfettinoğlu 1, Fatih Duygun 2, Ömer Çetin 3, Hakan Çiçek 1, Hasan Ulaş Oğur 1, Osman Çiloğlu 1 e l n i j i O A þ t ý m O i g in h c s Re The Effects of Sugicl Tetment on Elbow nd Hnd Functions in Gtlnd Type 3 Childen s Humeus Supcondyl Fctues with Posteio Appoch Posteio Giişimle Tedvi Edilen Gtlnd

Detaylı

Evaluation of HbA1c Levels and Postoperative Atrial Fibrillation in Diabetic Patients

Evaluation of HbA1c Levels and Postoperative Atrial Fibrillation in Diabetic Patients e A þ t ý m Evlution of HbA1c Levels nd Postoetive Atil Fibilltion in Dibetic Ptients l n i j i O O i g in Diybetik Hstld HbA1c ile Postoetif Atiyl Fibilsyon İlişkisinin Değelendiilmesi h c s Re l Postoetif

Detaylı

Mature Cystic Teratoma of the Ovary Clinical, Radiological and, Histopathologic Aspects l

Mature Cystic Teratoma of the Ovary Clinical, Radiological and, Histopathologic Aspects l e A þ t ý m Mtue Cystic Tetom of the Ovy Clinicl, Rdiologicl nd, Histopthologic Aspects l n i j i O O i g in Ovein Mtü Kistik Tetomunun Klinik Rdyolojik ve Histoptolojik Özelliklei h c s Re l Ovein Mtü

Detaylı

Urine Iodine Excretion and Iodine Deficiency Status in School Age Children at Isparta Province l

Urine Iodine Excretion and Iodine Deficiency Status in School Age Children at Isparta Province l e A þ t ý m Uine Iodine Excetion nd Iodine Deficiency Sttus in School Age Childen t Ispt Povince l n i j i O O i g in Ispt İli Okul Çğı Çocuklınd İd İyot Atılımı ve İyot Eksikliği Duumu h c s Re l Ispt

Detaylı

Aybaşı Öncesi Belirtileri Tarama Gereci: DSM-5 Aybaşı Öncesi Disfori Bozukluğunu Taramada Kullanışlı bir Gereç h

Aybaşı Öncesi Belirtileri Tarama Gereci: DSM-5 Aybaşı Öncesi Disfori Bozukluğunu Taramada Kullanışlı bir Gereç h e A þ t ý m Pemenstul Symptom Sceening Tool: A Useful Tool fo DSM-5 Pemenstul Dysphoic Disode l n i j i O O i g in Aybşı Öncesi Belitilei Tm Geeci: DSM-5 Aybşı Öncesi Disfoi Bozukluğunu Tmd Kullnışlı bi

Detaylı

Mehmet Yakar 1, Zuhal Yıldırım 2, Yusuf Özay 3, M. Kasım Çaycı 1, Hayri Dayıoğlu 1

Mehmet Yakar 1, Zuhal Yıldırım 2, Yusuf Özay 3, M. Kasım Çaycı 1, Hayri Dayıoğlu 1 e A þ t ý m Investigtion of Thyoid Metbolism Diseses in Küthy Region l n i j i O O i g in Küthy Bölgesinde Tioid Metbolizmsın Bğlı Hstlıklın Aştıılmsı h c s Re l Tioid / Thyoid Mehmet Yk 1, Zuhl Yıldıım

Detaylı

Analysis of Depression and Anxiety Levels in Patients with Dyspnea. Dispneli Hastaların Depresyon ve Kaygı Düzeylerinin Analizi. n i.

Analysis of Depression and Anxiety Levels in Patients with Dyspnea. Dispneli Hastaların Depresyon ve Kaygı Düzeylerinin Analizi. n i. e A þ t ý m Anlysis of Depession nd Anxiety Levels in Ptients with Dyspne l n i j i O O i g in Dispneli Hstlın Depesyon ve Kygı Düzeyleinin Anlizi h c s Re l Dispne ve Kygı / Dyspne nd Anxiety Sevet Kyhn

Detaylı

Tabletlerde Bölünebilirliğin Farmakoekonomik Açıdan Değerlendirilmesi h

Tabletlerde Bölünebilirliğin Farmakoekonomik Açıdan Değerlendirilmesi h e l n i j i O A þ t ý m O i g in Evlution of Tblets Divisibility in Phmcoeconomic Aspects Tbletlede Bölünebililiğin Fmkoekonomik Açıdn Değelendiilmesi h c s Re l Tbletlei Bölmek Ekonomik mi? / Is it Cost-Sving

Detaylı

Comparison of Range of Motion After Total Knee Prosthesis According to Different Type of Prosthesis l

Comparison of Range of Motion After Total Knee Prosthesis According to Different Type of Prosthesis l e A þ t ý m Compison of Rnge of Motion Afte Totl Knee Posthesis Accoding to Diffeent Type of Posthesis l n i j i O O i g in Totl Diz Potezi Sonsı Heket Açıklığının Fklı Potez Tipleine Göe Kşılştıılmsı

Detaylı

Balneoterapi Gören Yaşlı Hastalarda Cilt Analizi n

Balneoterapi Gören Yaşlı Hastalarda Cilt Analizi n l A þ t ý m Blneotepi Göen Yşlı Hstld Cilt Anlizi n i j i O O i Demtologic Anlysis in Eldely Ptients Duing Blneothepy h c e s Re g in l Blneotepi / Blneothepy Selçuk Özdogn 1, Ekn Ky 1, Ali Hikmet Ky 1,

Detaylı

The Evaluation of Fibroblast Growth Factor 23 Levels in Hypogonadotropic Hypogonadism l

The Evaluation of Fibroblast Growth Factor 23 Levels in Hypogonadotropic Hypogonadism l e A þ t ý m The Evlution of Fiboblst Gowth Fcto 23 Levels in Hypogondotopic Hypogondism l n i j i O O i g in Hipogondotopik Hipogondizmde Fiboblst Gowth Fktö 23 Seviyesinin Değelendiilmesi h c s Re l (Hipogondotopik

Detaylı

Keywords Fall, Childhood, Trauma.

Keywords Fall, Childhood, Trauma. e in l A þ t ý m Çocukluk Çğınd Düşmeye Bğlı Toks Tvmlı n i j i O O i g Chest Tums due to Fll in Childhood h c s Re l Çocukluk Çğınd Toks Tvmlı / Chest Tums in Childhood Ufuk Çobnoğlu 1, Mehmet Melek 2

Detaylı

Major Ortopedik Cerrahide %6 Hidroksietil Nişasta ve %4 Jelatin Solüsyonlarının Karşılaştırılması h

Major Ortopedik Cerrahide %6 Hidroksietil Nişasta ve %4 Jelatin Solüsyonlarının Karşılaştırılması h e A þ t ý m Compison of %6 Hydoxyethyl Stch nd %4 Geltine Solutions in Mjo Othopedic Sugey l n i j i O O i g in Mjo Otopedik Cehide %6 Hidoksietil Nişst ve %4 Jeltin Solüsyonlının Kşılştıılmsı h c s Re

Detaylı

Feeding Behavior and Nutrition Education in Primary School Students: A School-Based Study l

Feeding Behavior and Nutrition Education in Primary School Students: A School-Based Study l e A þ t ý m Feeding Behvio nd Nutition Eduction in Pimy School Students: A School-Bsed Study l n i j i O O i g in İlköğetim Öğencileinde Beslenme Dvnışlı ve Beslenme Eğitimi: Okul Tbnlı Bi Çlışm h c s

Detaylı

The Prevalence of Obesity in First Year Primary School Students in Nine Districts of İzmir Province l

The Prevalence of Obesity in First Year Primary School Students in Nine Districts of İzmir Province l e A þ t ý m The Pevlence of Obesity in Fist Ye Pimy School Students in Nine Disticts of İzmi Povince l n i j i O O i g in İzmi e Bğlı Dokuz İlçede İlköğetim Biinci Sınıf Öğencileinde Obezite Sıklığı h

Detaylı

Musculoskeletal Pain and Quality of Life Among Obese Children l

Musculoskeletal Pain and Quality of Life Among Obese Children l e A þ t ý m Musculoskeletl Pin nd Qulity of Life Among Obese Childen l n i j i O O i g in Obez Çocukld Ks İskelet Sistemi Ağılı ve Yşm Klitesi h c s Re l Obez Çocukld Muskuloskeletl Ağı / Musculoskeletl

Detaylı

Comparison of Lumbar Disc Herniation and Degeneration Relationship with the Sagittal Morphology of the Spine l

Comparison of Lumbar Disc Herniation and Degeneration Relationship with the Sagittal Morphology of the Spine l e A þ t ý m Compison of Lumb Disc Henition nd Degenetion Reltionship with the Sgittl Mophology of the Spine l n i j i O O i g in Omugnın Sgittl Mofolojisi ile Lombe Disk Henisi ve Dejenesyonun Kşılştıılmsı

Detaylı

Malign Plevral Mezotelyoma: Klinik, Patolojik ve Radyolojik Bulgular h

Malign Plevral Mezotelyoma: Klinik, Patolojik ve Radyolojik Bulgular h e A þ t ý m Mlignnt Mesotheliom: Clinicl, Pthologicl nd Rdiologicl Findings l n i j i O O i g in Mlign Plevl Mezotelyom: Klinik, Ptolojik ve Rdyolojik Bulgul h c s Re l Mlign Mezotelyom / Mlignnt Mesotheliom

Detaylı

The Effect of Back School Program on Fear Avoidance Behavior, Disability and Pain in Chronic Mechanic Low Back Pain

The Effect of Back School Program on Fear Avoidance Behavior, Disability and Pain in Chronic Mechanic Low Back Pain e l A þ t ý m The Effect of Bck School Pogm on Fe Avoidnce Behvio, Disbility nd Pin in Chonic Mechnic Low Bck Pin n i j i O O i g in Konik Meknik Bel Ağısınd Bel Okulu Pogmının Ağı, Özü ve Koku Kçınm Dvnışı

Detaylı

Investigation of Some Hematological and Biochemical Parameters in Pregnancy and Early Puerperium

Investigation of Some Hematological and Biochemical Parameters in Pregnancy and Early Puerperium e A þ t ý m Investigtion of Some Hemtologicl nd Biochemicl Pmetes in Pegnncy nd Ely Puepeium l n i j i O O i g in Hmilelikte ve Eken Puepeiumd Bzı Hemtolojik ve Biyokimysl Pmetelein Aştıılmsı h c s Re

Detaylı

Diz Osteoartritli Hastalarda Kolşisinin Semptom Modifiye Edici Etkisi h

Diz Osteoartritli Hastalarda Kolşisinin Semptom Modifiye Edici Etkisi h e A þ t ý m Symptom Modifying Effect of Colchicine in Ptients with Knee Osteothitis l n i j i O O i g in Diz Osteotitli Hstld Kolşisinin Semptom Modifiye Edici Etkisi h c s Re l Diz Osteotitinde Kolşisin

Detaylı

Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya Bölümü 2014-2015 Bahar Yarıyılı Bölüm-4 30.03.2015 Ankara Aysuhan OZANSOY

Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya Bölümü 2014-2015 Bahar Yarıyılı Bölüm-4 30.03.2015 Ankara Aysuhan OZANSOY FİZ2 FİZİK-II Ank Ünivesitesi Fen Fkültesi Kimy Bölümü 24-25 Bh Yıyılı Bölüm-4 Ank Aysuhn OZANSOY Bölüm 4. Elektiksel Potnsiyel. Elektiksel Potnsiyel Eneji 2. Elektiksel Potnsiyel ve Potnsiyel Fk 3. Noktsl

Detaylı

Doğum Öncesi Bakım Almayı Etkileyen Faktörlerin Çoklu Analizi: Bir İç Anadolu Örneği h

Doğum Öncesi Bakım Almayı Etkileyen Faktörlerin Çoklu Analizi: Bir İç Anadolu Örneği h e A þ t ý m Multiple Anlyses of the Fctos Affecting the Utiliztion of Antentl Ce: A Middle Antoli Smple l n i j i O O i g in Doğum Öncesi Bkım Almyı Etkileyen Fktölein Çoklu Anlizi: Bi İç Andolu Öneği

Detaylı

Preterm Eylem ve Preterm Erken Membran Rüptürü Olgularında Ferritin ve Crp Düzeylerinin Karşılaştırılması h

Preterm Eylem ve Preterm Erken Membran Rüptürü Olgularında Ferritin ve Crp Düzeylerinin Karşılaştırılması h e A þ t ý m Compison of Cp nd Feitin Levels in Petem Lbo nd Pemtue Membne Ruptued Cses l n i j i O O i g in Petem Eylem ve Petem Eken Membn Rüptüü Olgulınd Feitin ve Cp Düzeyleinin Kşılştıılmsı h c s Re

Detaylı

Günlük Bülten. 22 Mart 2013. S&P Güney Kıbrıs ın kredi notunu düşürdü. Yurtiçi beyaz eşya satışları Şubat ta geçen yılın %10 üzerinde gerçekleşti

Günlük Bülten. 22 Mart 2013. S&P Güney Kıbrıs ın kredi notunu düşürdü. Yurtiçi beyaz eşya satışları Şubat ta geçen yılın %10 üzerinde gerçekleşti X U1 US D/ TRY (S ğ t f ) Mt 13 Cum Günlük Bülten İMKB veilei İMKB 1 8,373.9 Piys Değei-TÜM ($m) 319,91.9 Hlk Açık Piys Değei-TÜM ($m) 91,4.4 Günlük İşlem Hcmi-TÜM ($m) 1,61.47 Yutdışı piysl Bosl Kpnış

Detaylı

Cumhuriyet Dental Journal. Conservative approach for condylar fractures of children: a case report

Cumhuriyet Dental Journal. Conservative approach for condylar fractures of children: a case report Cumhuriyet Dentl Journl Volume 17 Issue 3 doi:10.7126/cdj.58140.1008001903 ville t http://dergiprk.ulkim.gov.tr/cumudj/ CASE REPORT Conservtive pproch for condylr frctures of children: cse report Niht

Detaylı

Nutritional Situation Assessment of 65 Years Old Patient Who Applicate to Emergency Department l

Nutritional Situation Assessment of 65 Years Old Patient Who Applicate to Emergency Department l e r Ar þ t ý r m Nutritionl Sitution Assessment of 65 Yers Old Ptient Who Applicte to Emergency Deprtment l n i j ri O O i g in Acil Servise Bşvurn 65 Yş Üzeri Hstlrd Nütrisyonel Durumun Değerlendirilmesi

Detaylı

JEOTERMAL REZERVUARLARIN MODELLENMESİ

JEOTERMAL REZERVUARLARIN MODELLENMESİ 233 JEOTERMAL REZERVUARLARIN MODELLENMESİ Hüly SARAK Abduhmn SATMAN ÖZET Litetüde jeoteml ezevu dvnışlını modelleyen çeşitli modelle mevcuttu. Bunl üetim debisi zlm yöntemi, boyutsuz ezevu modellemesi

Detaylı

Şensoy Nazlı 1, Özmen Alparslan 2, Doğan Nurhan 3, Ercan Atilla 4, Karabekir H. Selim 5

Şensoy Nazlı 1, Özmen Alparslan 2, Doğan Nurhan 3, Ercan Atilla 4, Karabekir H. Selim 5 e r Ar þ t ý r m A Reserch on Ptient Stisfction with Primry Helth Cre in the Center of Afyonkrhisr l n i j ri O O i g in Afyonkrhisr İl Merkezinde Birinci Bsmk Sğlık Hizmetlerinde Hst Memnuniyeti Arştırmsı

Detaylı

Is Surgical Biopsy Necessary for Diagnosis of Interstitial Lung Diseases: A Retrospective Clinical Study

Is Surgical Biopsy Necessary for Diagnosis of Interstitial Lung Diseases: A Retrospective Clinical Study e l A þ t ý m Is Sugicl Biopsy Necessy fo Dignosis of Intestitil Lung Diseses: A Retospective Clinicl Study n i j i O O i g in İntestisyel Akciğe Hstlıklınd Cehi Biyopsi Geekli Midi: Retospektif Klinik

Detaylı

LYS1 / 1.DENEME MATEMATİK TESTİ ÇÖZÜMLERİ

LYS1 / 1.DENEME MATEMATİK TESTİ ÇÖZÜMLERİ .. (,! Z ) min için! `, j LYS /.NM MTMTİK TSTİ ÇÖZÜMLRİ evp:. {,,,,,, 7,, 9} Z/'te $ 7,,. $,,. $ 9,,. k ve k ve k ve k f p f p f p f pf pf p evp:. ` j! k 7 ` j! ` j` j 7 ` j!! `-j! `- j!!!.. b. c b c b

Detaylı

Katı cisimlerin hareketlerinin tanımlanması ve analizi iki yönden önem taşır.

Katı cisimlerin hareketlerinin tanımlanması ve analizi iki yönden önem taşır. RİJİT (KTI) CİSMİN KİNEMTİĞİ Ktı cisimlein heketleinin tnımlnmsı e nlizi iki yönden önem tşı. iincisi sıkç kşılşıln bi duum olup mç, değişik tipte km, dişli, çubuk e bu gibi mkin elemnlını kullnk belili

Detaylı

Lineer Olmayan DC Servo Motorun Bulanık Mantık Denetleyici ile Hız Denetimi. Nonlinear DC Servo Motor Speed Control with Fuzzy Logic Controller

Lineer Olmayan DC Servo Motorun Bulanık Mantık Denetleyici ile Hız Denetimi. Nonlinear DC Servo Motor Speed Control with Fuzzy Logic Controller Eleco 2014 Elektik Elektonik ilgisy ve iyomedikl Mühendisliği Sempozyumu, 27 29 Ksım 2014, us Linee Olmyn DC Sevo Motoun ulnık Mntık Denetleyici ile Hız Denetimi Nonline DC Sevo Moto Speed Contol with

Detaylı

Deneysel Omurilik Yaralanmalarında Kefirin Lizozomal Proteasların Salınımı Üzerine Etkisi h

Deneysel Omurilik Yaralanmalarında Kefirin Lizozomal Proteasların Salınımı Üzerine Etkisi h e A þ t ý m Efficcy of Kefi on the Relese of Lysosoml Poteses Afte Expemintl Spinl Cod Tum l n i j i O O i g in Deneysel Omuilik Ylnmlınd Kefiin Lizozoml Poteslın Slınımı Üzeine Etkisi h c s Re l Kefi,

Detaylı

Halit Çınarka 1, Hülya Kılıç Yılmaz 2, Yelda Yazıcı 3, Servet Kayhan 1, Aziz Gümüş 1

Halit Çınarka 1, Hülya Kılıç Yılmaz 2, Yelda Yazıcı 3, Servet Kayhan 1, Aziz Gümüş 1 e l A þ t ý m A Five Ye Motlity Anlysis in Chest Disese Hospitl Locted in Est Blckse Region n i j i O O i g in Doğu Kdeniz Bölgesindeki Bi Göğüs Hstlıklı Hstnesinde Beş Yıllık Motlite Anlizi h c s Re l

Detaylı

ELEKTRIKSEL POTANSIYEL

ELEKTRIKSEL POTANSIYEL FİZK 14-22 Des 7 ELEKTRIKSEL POTANSIYEL D. Ali ÖVGÜN DAÜ Fizik Bölümü Kynkl: -Fizik 2. Cilt (SERWAY) -Fiziğin Temellei 2.Kitp (HALLIDAY & RESNIK) -Ünivesite Fiziği (Cilt 2) (SEARS ve ZEMANSKY) www.ovgun.com

Detaylı

Günlük Bülten. 26 Mart 2013. TCMB bugün saat 14:00'da faiz kararını açıklayacak

Günlük Bülten. 26 Mart 2013. TCMB bugün saat 14:00'da faiz kararını açıklayacak X U10 0 US D/ TRY (S ğ t f ) 26 Mt 2013 Slı Günlük Bülten İMKB veilei İMKB 100 82,765.6 Piys Değei-TÜM ($m) 321,134.8 Hlk Açık Piys Değei-TÜM ($m) 91,731.9 Günlük İşlem Hcmi-TÜM ($m) 1,258.63 Yutdışı piysl

Detaylı

1. Değişkenler ve Eğriler: Matematiksel Hatırlatma

1. Değişkenler ve Eğriler: Matematiksel Hatırlatma DERS NOTU 01 Son Hli Değildir, tslktır: Ekleme ve Düzenlemeler Ypılck BİR SOSYAL BİLİM OLARAK İKTİSAT VE TEMEL KAVRAMLAR 1 Bugünki dersin işleniş plnı: 1. Değişkenler ve Eğriler: Mtemtiksel Htırltm...

Detaylı

SAYILARIN ÇÖZÜMLENMESĐ ve BASAMAK KAVRAMI

SAYILARIN ÇÖZÜMLENMESĐ ve BASAMAK KAVRAMI YILLAR 00 00 004 00 006 007 008 009 010 011 ÖSS-YGS - 1 - - 1-1 1 SAYILARIN ÇÖZÜMLENMESĐ ve BASAMAK KAVRAMI,b,c,d birer rkm olmk üzere ( 0) b = 10 + b bc = 100+10+b bc = 100+10b+c bcd =1000+100b+10c+d

Detaylı

HASTANE TEDAVİSİ GEREKTİREN İNTİHAR GİRİŞİMLERİ

HASTANE TEDAVİSİ GEREKTİREN İNTİHAR GİRİŞİMLERİ Kriz Dergisi 1(3): 129-133 HASTANE TEDAVİSİ GEREKTİREN İNTİHAR GİRİŞİMLERİ Dr. Ahmet Rıft ŞAHİN*, Dr. Aysen ÖZKAN** Özet: İntihr girişimi nedeniyle medikl vey cerrhi tedvi gerektiren 3 hstnın dosylrı incelendi.

Detaylı

ASAL SAYILAR. Asal Sayılar YILLAR MATEMATĐK ĐM

ASAL SAYILAR. Asal Sayılar YILLAR MATEMATĐK ĐM YILLAR 00 003 004 00 006 007 008 009 00 0 ÖSS-YGS - - - - - - - ASAL SAYILAR ve kendisinden bşk pozitif böleni olmyn den büyük tmsyılr sl syı denir Negtif ve ondlıklı syılr sl olmz Asl syılrı veren bir

Detaylı

Günlük Bülten. 09 Nisan 2013. TÜİK Şubat ayı sanayi üretim rakamlarını açıkladı

Günlük Bülten. 09 Nisan 2013. TÜİK Şubat ayı sanayi üretim rakamlarını açıkladı X U10 0 USD/T RY (S ğ t f ) 09 Nisn 2013 Slı Günlük Bülten İMKB veilei İMKB 100 83,346.5 Piys Değei-TÜM ($m) 327,914.7 Hlk Açık Piys Değei-TÜM ($m) 93,738.0 Günlük İşlem Hcmi-TÜM ($m) 1,470.23 Yutdışı

Detaylı

Günlük Bülten. Piyasa Yorumu. 03 Nisan 2013. TÜFE'de Mart ayında %0.4 artış bekleniyor, yıl sonu beklentisi %6.90

Günlük Bülten. Piyasa Yorumu. 03 Nisan 2013. TÜFE'de Mart ayında %0.4 artış bekleniyor, yıl sonu beklentisi %6.90 X U 00 USD/ T RY (S ğ t f ) 03 Nisn 203 Slı Günlük Bülten İMKB veilei İMKB 00 86,026.7 Piys Değei-TÜM ($m) 334,67. Hlk Açık Piys Değei-TÜM ($m) 95,660.3 Günlük İşlem Hcmi-TÜM ($m),648.89 TÜFE'de Mt yınd

Detaylı

Mücahit Sabri Bilgin 1, Salim Özenç 2, Oktay Sarı 1, Şirzat Yeşilkaya 1, Ümit Aydoğan 1, Bayram Koç 1

Mücahit Sabri Bilgin 1, Salim Özenç 2, Oktay Sarı 1, Şirzat Yeşilkaya 1, Ümit Aydoğan 1, Bayram Koç 1 e l A þ t ý m A Study on Qulity of Life in Ptients with Dibetes n i j i O O i g Dibet Hstlın Kliteli Yşmsı Üzeine Bi Aştım in h c s Re l Diybet ve Yşm Klitesi / Dibetes nd Qulity of Life Müchit Sbi Bilgin

Detaylı

3N MOBİL HABERLEŞME HİZMETLERİNDE HİZMET KALİTESİ ÖLÇÜTLERİNİN ELDE EDİLMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ

3N MOBİL HABERLEŞME HİZMETLERİNDE HİZMET KALİTESİ ÖLÇÜTLERİNİN ELDE EDİLMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ 3N MOBİL HABERLEŞME HİZMETLERİNDE HİZMET KALİTESİ ÖLÇÜTLERİNİN ELDE EDİLMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ BİRİNCİ BÖLÜM Aç, Kps, Dynk, Tnılr ve Kısltlr Aç MADDE 1 (1) Bu Tebliğin cı, IMT 2000/UMTS Altypılrının Kurulsı

Detaylı

Clinical and Demographic Characteristics of 626 Patients with Moderate and Severe Psoriasis l

Clinical and Demographic Characteristics of 626 Patients with Moderate and Severe Psoriasis l e r Ar þ t ý r m Clinicl nd Demogrphic Chrcteristics of 626 Ptients with Moderte nd Severe Psorisis l n i j ri O O i g in Ort ve Şiddetli Psorizisi Oln 626 Hstnın Klinik ve Demogrfik Özellikleri h c r

Detaylı

Komisyon DGS TAMAMI ÇÖZÜMLÜ 10 DENEME SINAVI ISBN 978-605-364-027-1. Kitapta yer alan bölümlerin tüm sorumluluğu yazarına aittir.

Komisyon DGS TAMAMI ÇÖZÜMLÜ 10 DENEME SINAVI ISBN 978-605-364-027-1. Kitapta yer alan bölümlerin tüm sorumluluğu yazarına aittir. Komisyon DGS TAMAMI ÇÖZÜMLÜ 0 DENEME SINAVI ISBN 97-0--07- Kitpt yer ln ölümlerin tüm sorumluluğu yzrın ittir. Pegem Akdemi Bu kitın sım, yyın ve stış hklrı Pegem Akdemi Yy. Eğt. Dn. Hizm. Tic. Ltd. Şti

Detaylı

Semptomatik perikardiyal efüzyonların cerrahi tedavisinde VATS, subksifoid ve minitorakotomi perikardiyal pencerenin etkinliği

Semptomatik perikardiyal efüzyonların cerrahi tedavisinde VATS, subksifoid ve minitorakotomi perikardiyal pencerenin etkinliği Dicle Tıp Dergisi / 2014; 41 (1): 99-107 Dicle Medicl Journl doi: 10.5798/diclemedj.0921.2014.01.0381 ÖZGÜN ARAŞTIRMA / ORIGINAL ARTICLE Semptomtik perikrdiyl efüzyonlrın cerrhi tedvisinde VATS, suksifoid

Detaylı

"DEMOKRATİK KATILIM PLATFORMU" TARAFINDAN 49. TÜRKİYE JEOLOJİ KURULTAYI SIRASINDA YAPILMIŞ OLAN ANKETİN SONUÇLARI VE DEĞERLENDİRMESİ

DEMOKRATİK KATILIM PLATFORMU TARAFINDAN 49. TÜRKİYE JEOLOJİ KURULTAYI SIRASINDA YAPILMIŞ OLAN ANKETİN SONUÇLARI VE DEĞERLENDİRMESİ "DEMOKRATİK KATILIM PLATFORMU" TARAFINDAN 49. TÜRKİYE JEOLOJİ KURULTAYI SIRASINDA YAPILMIŞ OLAN ANKETİN SONUÇLARI VE DEĞERLENDİRMESİ "DEMOKRATİK KATILIM PLATFORMU" trfındn 49, Türkiye Jeoloji Kurultyı

Detaylı

LYS1 / 4.DENEME MATEMATİK TESTİ ÇÖZÜMLERİ

LYS1 / 4.DENEME MATEMATİK TESTİ ÇÖZÜMLERİ . İki bsmklı toplm sı vdı. ile lınd sl olmsı için ve e tm bölünmemeli e bölünen sıl 8 det e bölünen sıl det LYS /.NM MTMTİK TSTİ ÇÖZÜMLİ 8. - ` j - 8 k - 8 8-8 8 nck ʼin ktı oln sıl ( tne) kee lındı. -

Detaylı

Anadolu Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü. Doç. Dr. Nil ARAS ENM411 Tesis Planlaması 2015-2016 Güz Dönemi

Anadolu Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü. Doç. Dr. Nil ARAS ENM411 Tesis Planlaması 2015-2016 Güz Dönemi Andolu Üniversitesi Mühendislik Fkültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü Doç. Dr. Nil ARAS ENM411 Tesis Plnlmsı 2015-2016 Güz Dönemi 2 Tesis (fcility) Tesis : Belli bir iş için kurulmuş ypı Tesis etmek :

Detaylı

on8 S İ G O R T A C I L I K S E K T Ö R Ü K U R U M S A L W E B S İ T E L E R İ G E N E L A N A L İ Z Ç A L I Ş M A S I

on8 S İ G O R T A C I L I K S E K T Ö R Ü K U R U M S A L W E B S İ T E L E R İ G E N E L A N A L İ Z Ç A L I Ş M A S I on8 S İ G O R T A C I L I K S E K T Ö R Ü K U R U M S A L W E B S İ T E L E R İ G E N E L A N A L İ Z Ç A L I Ş M A S I Kurumsl web sitelerinin en büyük hedefi; kullnıcılrı müşteri, müşterileri kullnıcı

Detaylı

Liderlik ve Yönetim Tarzı Raporu

Liderlik ve Yönetim Tarzı Raporu Liderlik ve Yönetim Trzı Rporu Myıs 15 GİZLİ Liderlik ve Yönetim Trzı Rporu Giriş Myıs 15 Giriş LYTR, yönetii seçimi ve yönetim eerileri geliştirme ile ilgili kişilik konulrın odklnır. Bu rpor, profesyonel

Detaylı

2005 ÖSS BASIN KOPYASI SAYISAL BÖLÜM BU BÖLÜMDE CEVAPLAYACAĞINIZ TOPLAM SORU SAYISI 90 DIR. Matematiksel İlişkilerden Yararlanma Gücü,

2005 ÖSS BASIN KOPYASI SAYISAL BÖLÜM BU BÖLÜMDE CEVAPLAYACAĞINIZ TOPLAM SORU SAYISI 90 DIR. Matematiksel İlişkilerden Yararlanma Gücü, 005 ÖSS SIN KPYSI SYISL ÖLÜM İKKT! U ÖLÜME EVPLYĞINIZ TPLM SRU SYISI 90 IR. İlk 45 Soru Son 45 Soru Mtemtiksel İlişkilerden Yrrlnm Gücü, Fen ilimlerindeki Temel Kvrm ve İlkelerle üşünme Gücü ile ilgilidir.

Detaylı

l Dil Kanserlerinde Boyun Metastazı / Neck Metastasis in Tongue Cancer

l Dil Kanserlerinde Boyun Metastazı / Neck Metastasis in Tongue Cancer e l A þ t ý m The Effects of Tumou Thickness nd Size on Cevicl Lymph Node Metstsis in Tongue Cnce n i j i O O i g in Dil Knseleinde Tümö Klınlığı ve Boyutun Sevikl Lenf Nodu Metstzın Etkilei h c s Re l

Detaylı

Simultaneus Bilateral Spontaneus Pneumothoraces: A Retrospective Analysis of 11 Cases

Simultaneus Bilateral Spontaneus Pneumothoraces: A Retrospective Analysis of 11 Cases e r Ar þ t ý r m Eş zmnlı Bilterl Spontn Pnömotorks: 11 Olgunun Retrospektif Anlizi l n i j ri O O i g in Simultneus Bilterl Spontneus Pneumothorces: A Retrospective Anlysis of 11 Cses h c r s Re l Bilterl

Detaylı

FIRÇASIZ DOĞRU AKIM MOTOR SİSTEMİNİNİN DENEYSEL OLARAK GERÇEKLEŞTİRİLMESİ VE SİMÜLASYONU

FIRÇASIZ DOĞRU AKIM MOTOR SİSTEMİNİNİN DENEYSEL OLARAK GERÇEKLEŞTİRİLMESİ VE SİMÜLASYONU FRÇASZ DOĞRU AKM MOOR SİSEMİNİNİN DENEYSE OARAK GERÇEKEŞİRİMESİ VE SİMÜASYONU Es KANDEMİR 1 H.ık DURU 2 Si ÇAMUR 3 Biol ARİFOĞU 4 Esoy BEŞER 5 Elektik Mühendisliği Bölümü Mühendislik Fkültesi Koceli Ünivesitesi,

Detaylı

RASYONEL SAYILAR KESİR ÇEŞİTLERİ. www.unkapani.com.tr. 1. Basit Kesir. olduğuna göre, a, b tamsayı ve b 0 olmak üzere, a şeklindeki ifadelere

RASYONEL SAYILAR KESİR ÇEŞİTLERİ. www.unkapani.com.tr. 1. Basit Kesir. olduğuna göre, a, b tamsayı ve b 0 olmak üzere, a şeklindeki ifadelere RASYONEL SAYILAR, tmsyı ve 0 olmk üzere, şeklindeki ifdelere kesir denir. y kesrin pyı, ye kesrin pydsı denir. Örneğin,,,, kesirdir. kesrinde, py kesir çizgisi pyd, 0, 0 ise 0 0 dır.,, 0, syılrı irer 0

Detaylı

The Knowledge About Nutrition During Pregnancy, the Eating Habits and the Affecting Factors in the Pregnant Women

The Knowledge About Nutrition During Pregnancy, the Eating Habits and the Affecting Factors in the Pregnant Women e r l Ar þ t ý r m The Knowledge About Nutrition During Pregnncy, the Eting Hbits nd the Affecting Fctors in the Pregnnt Women n i j ri O O i g in Gebelerin Gebelikte Beslenme Konusundki Bilgi Düzeyleri,

Detaylı

2013 YILI TÜRKİYE RADYO VE TELEVİZYON YAYINCILIĞI SEKTÖR RAPORU

2013 YILI TÜRKİYE RADYO VE TELEVİZYON YAYINCILIĞI SEKTÖR RAPORU 2 0 1 3YI L I R KL AMV Rİ L Rİ YL T ÜRKİ Y RADY OVT L Vİ ZY ONY A YI NCI L I ĞI S KT ÖRRAPORU R A T M R A D Y OT L V İ Z Y O NY A Y I N C I L A R I M S L KB İ R L İ Ğ İ L e y l ks o k kmu r t İ ş Me r

Detaylı

Sosyal Harcamalar ve İktisadi Büyüme İlişkisi: Türkiye Ekonomisinde 1960 2005 Dönemine Yönelik Bir Dinamik Analiz

Sosyal Harcamalar ve İktisadi Büyüme İlişkisi: Türkiye Ekonomisinde 1960 2005 Dönemine Yönelik Bir Dinamik Analiz Sosyl Hrcmlr ve İktisdi Büyüme İlişkisi: Türkiye Ekonomisinde 1960 2005 Dönemine Yönelik Bir Dinmik Anliz Sosyl Hrcmlr ve İktisdi Büyüme İlişkisi: Türkiye Ekonomisinde 1960 2005 Dönemine Yönelik Bir Dinmik

Detaylı

ÖĞRENME ETKİLİ ÇİZELGELEME PROBLEMİNDE MAKSİMUM GECİKMENİN ENKÜÇÜKLENMESİ İÇİN ÇÖZÜM YAKLAŞIMLARI

ÖĞRENME ETKİLİ ÇİZELGELEME PROBLEMİNDE MAKSİMUM GECİKMENİN ENKÜÇÜKLENMESİ İÇİN ÇÖZÜM YAKLAŞIMLARI V. Ulusl Üetim Aştımlı Sempozyumu, İstbul Ticet Üivesitesi, 25-27 Ksım 2005 ÖĞRENME ETKİLİ ÇİZELGELEME PROBLEMİNDE MAKSİMUM GECİKMENİN ENKÜÇÜKLENMESİ İÇİN ÇÖZÜM YAKLAŞIMLARI Tme EREN Kııkkle Üivesitesi

Detaylı

Tablo 1: anket sorularına verilen cevapların % de dağılımı Anket soruları. % c. % a. % b

Tablo 1: anket sorularına verilen cevapların % de dağılımı Anket soruları. % c. % a. % b PROJENİN ADI: Kimy Öğretiminde Alterntif Öğretim Metodu PROJE AMACI: Kimy öğretiminde lterntif uygulm olrk nimsyon sunumu tekniğinin uygulnilirliğini örneklerle göstermek ve dh iyi nsıl öğreteilirim sorusun

Detaylı

Çocuk Acil Ünitesine Başvuran 0-18 Yaş Arası Zehirlenme Olgularının İncelenmesi

Çocuk Acil Ünitesine Başvuran 0-18 Yaş Arası Zehirlenme Olgularının İncelenmesi Arştırmlr / Reserches DOI: 10.5350/SEMB2014480105 Çocuk Acil Ünitesine Bşvurn 0-18 Yş Arsı Zehirlenme Olgulrının İncelenmesi Dilek Aygin 1, Hnde Açıl 1 ÖZET: Çocuk cil ünitesine bşvurn 0-18 yş rsı zehirlenme

Detaylı

Sempozyum. Düzenleme Kurulu Organizing Committee. Onur Kurulu Honor Council. Maya CUMANİYAZOVA. Danışma Kurulu Advisory Committee

Sempozyum. Düzenleme Kurulu Organizing Committee. Onur Kurulu Honor Council. Maya CUMANİYAZOVA. Danışma Kurulu Advisory Committee zi ke si e e M sit esi ı y ltü nive edi nlığ ü l K k iz Ü Be şk ü n t e y ı B At Akd Aln s Od t e c i T y n Al Düzenleme Kuulu Ognizing Committee Pof. D. Osmn HORATA Pof. D. İsfil KURTCEPHE Pof. D. Muhem

Detaylı

ÜNİTE - 7 POLİNOMLAR

ÜNİTE - 7 POLİNOMLAR ÜNİTE - 7 BÖLÜM Polinomlr (Temel Kvrmlr) -. p() = 3 + n 6 ifdesi bir polinom belirttiğine göre n en z 5. p( + ) = + 4 + Test - olduğun göre, p() polinomunun ktsyılr toplmı p() polinomund terimlerin kuvvetleri

Detaylı

Surgical Treatment of Hemoptysis: Analysis of 17 Cases. Hemoptizide Cerrahi Tedavi:17 Olgunun Analizi. n i. j O. r l

Surgical Treatment of Hemoptysis: Analysis of 17 Cases. Hemoptizide Cerrahi Tedavi:17 Olgunun Analizi. n i. j O. r l e l A þ t ý m Sugicl Tetment of Hemoptysis: Anlysis of 17 Cses n i j i O O i g Hemoptizide Cehi Tedvi:17 Olgunun Anlizi in h c s Re l Hemoptizide Cehi Tedvi / Sugicl Tetment of Hemoptysis Ufuk Çobnoğlu

Detaylı

Pankreas Kanserli Kemoradyoterapi Uygulanan Hastalarımızın Retrospektif Olarak Değerlendirilmesi h

Pankreas Kanserli Kemoradyoterapi Uygulanan Hastalarımızın Retrospektif Olarak Değerlendirilmesi h e r Ar þ t ý r m Retrospective Evlution of the Pncretic Cncer Ptients Who Received Chemordiotherpy l n i j ri O O i g in Pnkres Knserli Kemordyoterpi Uygulnn Hstlrımızın Retrospektif Olrk Değerlendirilmesi

Detaylı

DEĞİŞİK UYGULAMALARIN ÇİLEK AKENLERİNİN ÇİMLENMESİ ÜZERİNE ETKİLERİ

DEĞİŞİK UYGULAMALARIN ÇİLEK AKENLERİNİN ÇİMLENMESİ ÜZERİNE ETKİLERİ Btı Akdeniz Trımsl Arştırm Enstitüsü Derim Dergisi, 2009,26(2):1-10 ISSN 1300-3496 DEĞİŞİK UYGULAMALARIN ÇİLEK AKENLERİNİN ÇİMLENMESİ ÜZERİNE ETKİLERİ Nfiye ADAK Mustf PEKMEZCİ Hmide GÜBBÜK Akdeniz Üniversitesi

Detaylı

Effect of Electromagnetic Field (Wi-Fi) on the Pancreas: Role of Selenium and L-Carnitine l

Effect of Electromagnetic Field (Wi-Fi) on the Pancreas: Role of Selenium and L-Carnitine l e A þ t ý m Effect of Electomgnetic Field (Wi-Fi) on the Pnces: Role of Selenium nd L-Cnitine l n i j i O O i g in Elektomnyetik Alnın (Wi-Fi) Pnkes Dokusun Etkisi: Selenyum ve L-Cnitin in Rolü h c s Re

Detaylı

Yüksek sayıda makalelerin sırrı

Yüksek sayıda makalelerin sırrı Yüksek syıd mklelerin sırrı Prof. Dr. Metin Blcı Türk ilim cmisının 2010 yılınd en çok yyın yptığı ilk 10 ilimsel derginin nlizini yptı. Bun göre toplm 21.529 mklenin %10 unun çok düşük düzeyde ve üstelik

Detaylı

Retrospective Evaluation of the Pancreatic Cancer Patients Who Received Chemoradiotherapy l

Retrospective Evaluation of the Pancreatic Cancer Patients Who Received Chemoradiotherapy l e r Ar þ t ý r m Retrospective Evlution of the Pncretic Cncer Ptients Who Received Chemordiotherpy l n i j ri O O i g in Pnkres Knserli Kemordyoterpi Uygulnn Hstlrımızın Retrospektif Olrk Değerlendirilmesi

Detaylı

Profil Raporu. Ella Explorer. 2 Aralık 2008 GİZLİ

Profil Raporu. Ella Explorer. 2 Aralık 2008 GİZLİ Profil Rporu Ell Explorer Arlık GİZLİ Profil Rporu Ell Explorer Giriş Arlık Giriş Bu rpor profesyonel yrgı ile kullnılmlıdır. İçerdiği ifdeler; mülktlr, iyogrfik veriler ve diğer değerlendirme sonuçlrı

Detaylı

İstatistik I Bazı Matematik Kavramlarının Gözden

İstatistik I Bazı Matematik Kavramlarının Gözden İsttistik I Bzı Mtemtik Kvrmlrının Gözden Geçirilmesi Hüseyin Tştn Ağustos 13, 2006 İçindekiler 1 Toplm İşlemcisi 2 2 Çrpım İşlemcisi 6 3 Türev 7 3.1 Türev Kurllrı.......................... 8 3.1.1 Sbit

Detaylı

Kısa Süreli Cerrahide Sugammadeks ile Neostigminin Karşılaştırılması h

Kısa Süreli Cerrahide Sugammadeks ile Neostigminin Karşılaştırılması h e A þ t ý m Compison of Sugmmdex nd Neostigmine in Shot Tem Sugey l n i j i O O i g in Kıs Süeli Cehide Sugmmdeks ile Neostigminin Kşılştıılmsı h c s Re l Sugmmdeks ile Neostigmin Kşılştıılmsı / Compison

Detaylı

A Review of our Clinical Experience: 107 Spontaneus Pneumothorax Cases

A Review of our Clinical Experience: 107 Spontaneus Pneumothorax Cases e l A þ t ý m Yüzyedi Spontn Pnömotoks Olgusund Klinik Deneyimimiz n i j i O O i g in A Review of ou Clinicl Expeience: 107 Spontneus Pneumothox Cses h c s Re l Spontn Pnömotoks / Spontn Pnömotoks Ufuk

Detaylı

Akciğer ve Mediastinal Lezyonlarda Preoperatif Tahminlerimizin Analizi

Akciğer ve Mediastinal Lezyonlarda Preoperatif Tahminlerimizin Analizi n i j l A þ t ý m Akciğe ve Medistinl Lezyonld Peopetif Thminleimizin Anlizi i O O Anlyses of Peopetive h c e s Re i g in l Pesumptive Dignosis in Lung nd Medistinl Lesions Peopetif Thminleimizin Anlizi

Detaylı

Atriyal fibrilasyon tedavi kılavuzu

Atriyal fibrilasyon tedavi kılavuzu ES KLAVUZU Atriyl fibrilsyon tedvi kılvuzu Avrup Krdiyoloji Derneği nin (ES) Atriyl Fibrilsyon Tedvisi İçin Görev Grubu Avrup Klp Ritmi irliği nin (EHRA) özel ktkısı ile geliştirilmiştir. Avrup Krdiyotorsik

Detaylı

BASİT MAKİNELER BÖLÜM 4

BASİT MAKİNELER BÖLÜM 4 BASİ AİNEER BÖÜ 4 ODE SORU DE SORUARIN ÇÖZÜER fi ip fiekil-i fi fiekil-i ip N fiekil-ii fiekil-ii Çuuklın he iinin ğılığın diyelim Şekil-I de: Desteğe göe moment lısk, Şekil-I de: Şekil-II de: 4 ESEN AINARI

Detaylı

ÇÖZÜM SORU. Küpün yan yüzünü açal m. En k sa yol, do rusal uzakl k oldu undan, Bir dikdörtgenler prizmas n n ayr tlar a, b, c dir.

ÇÖZÜM SORU. Küpün yan yüzünü açal m. En k sa yol, do rusal uzakl k oldu undan, Bir dikdörtgenler prizmas n n ayr tlar a, b, c dir. GMTR eginin bu sy s nd Uzy Geometi, isimlein ln ve Hcimlei konusund çözümlü soul ye lmktd. u konud, ÖSS de ç kn soul n çözümü için geekli temel bilgilei ve ptik yoll, soul m z n çözümü içinde t ltmy mçld

Detaylı

Yüz İfadelerini Öğreniyorum Web Sitesinin Kullanılabilirliği İçin Sezgisel Değerlendirme

Yüz İfadelerini Öğreniyorum Web Sitesinin Kullanılabilirliği İçin Sezgisel Değerlendirme Yüz İfdelerini Öğreniyorum Web Sitesinin Kullnılbilirliği İçin Sezgisel Değerlendirme Filiz İŞLEYEN, K. Hkn GÜLKESEN, Neşe ZAYİM, M. Keml SAMUR Buket CİNEMRE b Biyoisttistik ve Tıp Bilişimi AD, Akdeniz

Detaylı

c

c Mtemt ık Ol ımp ıytı Çlışm Sorulrı c www.sbelin.wordpress.com sbelinwordpress@gmil.com Bu çlışm kğıdınd mtemtik olimpiytlrı sınvlrın hzırlnn öğrenciler ve öğretmenler için hzırlnmış sorulr bulunmktdır.

Detaylı