ÖNSÖZ III. Bu kitap Merkezimiz tarafından önceki yıllarda yayınlanan;

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÖNSÖZ III. Bu kitap Merkezimiz tarafından önceki yıllarda yayınlanan;"

Transkript

1 ÖNSÖZ Yükseköğretim ve işgücü planlaması yapılabilmesi için yükseköğretim kurumlarında görevli bulunan öğretim elemanları ile aynı kurumlarda okumakta olan öğrencilere ait sayısal bilgilerin yıllara, kurumlara ve alanlara göre doğru olarak bilinmesine ihtiyaç duyulmaktadır. Milli Eğitim Bakanlığı, Yükseköğretim Kurulu, Devlet Planlama Teşkilatı, Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu ve diğer araştırmacı kurum, kuruluş ve kişiler bu bilgileri kendi amaçları için kullanmakta, araştırma ve inceleme sonuçları alınan kararlarda etkili olmaktadır. Bu yüzden bilgilerin doğruluğu ve ihtiyaca cevap verecek şekilde düzenlenmesi son derece önem taşımaktadır. Üniversitelerimizdeki öğretim elemanı ve öğrenci sayılarının toplanması görevi Yükseköğretim Kurulu tarafından Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezine verilmiştir. Bunun üzerine Merkezimiz 1982 yılından itibaren bu bilgileri toplamaya başlamış ve daha sonra T.C. Başbakanlık Devlet İstatistik Enstitüsü ile bir protokol imzalayarak toplanan bilgilerin düzenlenmesi, baskı için hazırlanması ve yayınlanması görevlerini de üstlenmiştir. Bu kitap Merkezimiz tarafından önceki yıllarda yayınlanan; ÖĞRETİM YILI YÜKSEKÖĞRETİM İSTATİSTİKLERİ, ÖĞRETİM YILI YÜKSEKÖĞRETİM İSTATİSTİKLERİ, ÖĞRETİM YILI YÜKSEKÖĞRETİM İSTATİSTİKLERİ, ÖĞRETİM YILI YÜKSEKÖĞRETİM İSTATİSTİKLERİ, ÖĞRETİM YILI YÜKSEKÖĞRETİM İSTATİSTİKLERİ, ÖĞRETİM YILI YÜKSEKÖĞRETİM İSTATİSTİKLERİ, ÖĞRETİM YILI YÜKSEKÖĞRETİM İSTATİSTİKLERİ, ÖĞRETİM YILI YÜKSEKÖĞRETİM İSTATİSTİKLERİ, ÖĞRETİM YILI YÜKSEKÖĞRETİM İSTATİSTİKLERİ, ÖĞRETİM YILI YÜKSEKÖĞRETİM İSTATİSTİKLERİ, ÖĞRETİM YILI YÜKSEKÖĞRETİM İSTATİSTİKLERİ, ÖĞRETİM YILI YÜKSEKÖĞRETİM İSTATİSTİKLERİ, ÖĞRETİM YILI YÜKSEKÖĞRETİM İSTATİSTİKLERİ, ÖĞRETİM YILI YÜKSEKÖĞRETİM İSTATİSTİKLERİ, ÖĞRETİM YILI YÜKSEKÖĞRETİM İSTATİSTİKLERİ, ÖĞRETİM YILI YÜKSEKÖĞRETİM İSTATİSTİKLERİ ve ÖĞRETİM YILI YÜKSEKÖĞRETİM İSTATİSTİKLERİ isimli istatistik yıllıklarının bir devamıdır. Kitapta yer alan sayısal bilgilerin derlenmesinde üniversitelerimizdeki görevlilerin önemli katkıları olmuştur. Merkezimizde bilgiler Dokümantasyon Birimi nce toplanmış ve Ayşe Mine ŞAHİN tarafından bilgiişlem ortamına aktarılmıştır. Öğretim elemanları bilgilerinin toplanması ve kontrolünde Cansu SELÇUK, Sedef YILDIRIM ve Atila KASAP, bilgiişlem hizmetlerinin yürütülmesinde Harun Fatih TOMBAK, öğrenci sayılarının toplanması, bilgi kontrolü ve bilgiişlem hizmetlerinin yürütülmesinde Remziye SAK, Hamdiye OLGUN, Nur SALMANOĞLU, Selma ÇİFTÇİ ve Ayşegül IŞILAK özveri ile çalışmışlardır. Tüm çalışmalar ve bilgisayar programlama hizmetleri Metin ÖZEN in yönetimi ve katkılarıyla gerçekleşmiştir. Emeği geçenlere teşekkür ederiz. Merkezimiz, yayının bütün kullanıcılara yardımcı olacağı inancındadır. Dr. Fethi TOKER Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanı III

2 FOREWORD For purposes of higher education and manpower planning, statistical data concerning teaching staff and student enrolments in various universities, with distributions according to the institutions, years and fields are very much needed. The Ministry of Education, the Higher Education Council, the State Planning Organization, the Scientific and Technological Research Board of Turkey and other institutions and organizations together with other persons concerned, are using this data for their research and the results thus obtained affect policy decisions. For this reason the validity of the data and the organization in accordance with the purposes of those concerned, is extremely important. The collection of statistical data pertaining to teaching staff and student enrolment has been entrusted to our Center by the Higher Education Council. Thus, our Center began collecting this data in 1982, and following an agreement with the State Institute of Statistics, also assumed the tasks of their processing, organization and publication. This book is a continuation of the following statistical yearbooks published by our Center: THE ACADEMIC YEAR HIGHER EDUCATION STATISTICS, THE ACADEMIC YEAR HIGHER EDUCATION STATISTICS, THE ACADEMIC YEAR HIGHER EDUCATION STATISTICS, THE ACADEMIC YEAR HIGHER EDUCATION STATISTICS, THE ACADEMIC YEAR HIGHER EDUCATION STATISTICS, THE ACADEMIC YEAR HIGHER EDUCATION STATISTICS, THE ACADEMIC YEAR HIGHER EDUCATION STATISTICS, THE ACADEMIC YEAR HIGHER EDUCATION STATISTICS, THE ACADEMIC YEAR HIGHER EDUCATION STATISTICS, THE ACADEMIC YEAR HIGHER EDUCATION STATISTICS, THE ACADEMIC YEAR HIGHER EDUCATION STATISTICS, THE ACADEMIC YEAR HIGHER EDUCATION STATISTICS, THE ACADEMIC YEAR HIGHER EDUCATION STATISTICS, THE ACADEMIC YEAR HIGHER EDUCATION STATISTICS, THE ACADEMIC YEAR HIGHER EDUCATION STATISTICS, THE ACADEMIC YEAR HIGHER EDUCATION STATISTICS and THE ACADEMIC YEAR HIGHER EDUCATION STATISTICS The various persons concerned at the universities have been very helpful in the collection of the statistics presented in this book. Within the Center, the statistics are collected by the Documentation Department and transfered into computer medium by Ms Ayşe Mine ŞAHİN. Great care and attention has been paid to the collection and control of the data; in this respect particular thanks are due to Mr Cansu SELÇUK, Ms Sedef YILDIRIM and Mr Atila KASAP for the data concerning the teaching staff, to Mr Harun Fatih TOMBAK in the processing of this same data, to Ms Remziye SAK, Ms Hamdiye OLGUN, Ms Nur SALMANOĞLU, Ms Selma ÇİFTÇİ and Ms Ayşegül IŞILAK for the collecting, editing of student statistics and for the computer processing of these statistics. All operations and computer programs have been directed and coordinated by Mr Metin ÖZEN. We, thank to all those who have given their contributions. The Center hopes that all who use this publication will find it useful. Dr. Fethi TOKER President Student Selection and Placement Center IV

3 AÇIKLAMALAR Bu kitap, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından derlenen, yükseköğretimde öğrenci ve öğretim elemanları ile ilgili sayısal bilgileri içermektedir. Çalışma, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) na bağlı üniversiteler ile YÖK e bağlı olmayan diğer eğitim kurumlarını içermektedir. Üniversitelerin önlisans ve lisans düzeyindeki öğrenci sayıları ile ilgili bilgiler ÖSYM ce öğrenci yerleştirilen veya özel yetenek sınavı ile öğrenci alan Yükseköğretim Programları (YÖP) düzeyinde, diğer yükseköğretim kurumlarındaki bilgiler de öğrenci aldığı eğitim birimleri düzeyinde, lisansüstü öğrenci sayıları ile ilgili bilgiler ilgili enstitülerin lisansüstü eğitim veren programları düzeyinde, Tababet Uzmanlık Tüzüğü (TUT) ne göre ihtisas yapanlar da ilgili fakülteler ile Sağlık Bakanlığı eğitim hastanelerindeki programlar düzeyinde, 1 Kasım 2000 tarihi itibari ile toplanmıştır. Daha önceki yıllarda açık olduğu halde bu öğretim yılı başında öğrenci kaydetmeyen YÖP lerin eski öğrencileri ile ilgili bilgiler, öğrencileri mezun olana kadar ayrıca toplanmıştır. Önlisans düzeyindeki bir eğitim kurumundan mezun olanların lisans öğrenimine devamları hakkında yönetmelikten yararlanan öğrenciler de bu çalışmaya dahil edilmişlerdir. Üniversitelerdeki öğretim elemanları ile ilgili bilgiler her öğretim elemanı için ayrı ayrı düzenlenen formlarla öğretim yılı başında toplanmaya başlanmıştır. Formlardaki kimlik ve akademik özgeçmiş bilgileri öğretim elemanı tarafından, akademik durum, idari ve ek görevlere ilişkin bilgiler personel müdürlükleri tarafından doldurularak Merkezimize gönderilmiş ve bu bilgiler ÖSYM de bilgisayar ortamına aktarılmıştır. Verilen bilgilerde herhangi bir değişiklik olmadığı sürece bilgiler üzerinde bir işlem yapılmamıştır. Ancak zamanla eski bilgilerde oluşan değişiklikler ile herhangi bir üniversitede öğretim elemanı görevine ilk atanan elemanlar için düzenlenen formlardaki tüm bilgiler bilgisayar ortamına aktarılarak bilgilerin güncelleştirilmesi sağlanmıştır. Üniversitelerdeki öğretim elemanları ile ilgili bilgiler Kasım 2000 e kadar güncelleştirilen bilgilerden, diğer yükseköğretim kurumlarında görev yapan öğretim elemanlarının bilgileri ise özel olarak hazırlanan ve ilgili kurumlar tarafından 1 Kasım 2000 tarihine göre doldurulan bilgi derleme formlarından elde edilmiştir. Bilgilerin toplanmasında aşağıda belirtilen formlar kullanılmıştır: ÖĞRENCİ SAYILARI İLE İLGİLİ FORMLAR: 1. Yükseköğretim Programlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Öğrenci Sayıları Bilgi Derleme Formu (Ek: 1). 2. Yükseköğretim Programlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Yabancı Uyruklu Öğrenci Sayıları Bilgi Derleme Formu (Ek: 2). 3. Lisansüstü Öğrenci ve Mezun Sayıları Bilgi Derleme Formu-Programlara Göre (Ek: 3). 4. Tababet Uzmanlık Tüzüğüne Göre Eğitim Görenler İçin Bilgi Derleme Formu-İhtisas Dallarına Göre (Ek: 4). 5. Yükseköğretim Programlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Öğrenci Sayıları Bilgi Derleme Formu- Yaş Gruplarına Göre (Ek: 5). 6. Lisansüstü Öğrenci ve Mezun Sayıları Bilgi Derleme Formu-Yaş Gruplarına Göre (Ek: 6). 7. Tababet Uzmanlık Tüzüğüne Göre Eğitim Görenler İçin Bilgi Derleme Formu-Yaş Gruplarına Göre(Ek: 7). 8. Yükseköğretim Programlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Öğrenci Sayıları Ek Formu (Ek: 8). ÖĞRETİM ELEMANLARI İLE İLGİLİ FORMLAR: 1. Öğretim Elemanı Bilgi Derleme Formu (Ek: 9). 2. Öğretim Elemanı Bilgileri Değişiklik Bildirim Formu (Ek: 10). 3. Üniversiteler Dışındaki Yükseköğretim Kurumlarında Görevli Öğretim Elemanları Bilgi Derleme Formu (Ek: 11). V

4 Ek: 9 ve Ek: 10 da belirtilenlerin dışındaki formlar öğretim yılı başında ilgili eğitim kurumlarına gönderilmiştir. Üniversiteler ile diğer eğitim kurumlarından gelen formların ilk kontrolleri yapıldıktan sonra formlardaki bilgiler bilgisayar ortamına aktarılmıştır. Gerek formların içindeki bilgilerin birbirleri ile ve gerekse önceki yılların bilgileri ile tutarlılığı kontrol edilmiş, saptanan tutarsız bilgiler kurumların ilgili birimlerine iletilmiştir. Gelen değişiklik bilgileri işlenerek ve aynı işlemler gerektiği kadar tekrarlanarak bilgilerin tutarlılığı sağlanmaya çalışılmıştır. Bu kitap üç bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde öğrenci ve öğretim elemanlarına ait genel bilgileri, ikinci bölümde öğrenci sayıları ile ilgili bilgileri, üçüncü bölümde ise öğretim elemanları ile bilgileri içeren tablolar bulunmaktadır. Tabloların sırası, kapsamı ve tablolar hakkındaki açıklamalar aşağıda belirtilmiştir. I. ÖZET TABLOLAR Bu bölümde üç grup tablo bulunmaktadır: A. ÖĞRENCİ, ÖĞRETİM ELEMANLARI ÖZET TABLOLARI: Bu grupta dört tablo bulunmaktadır. Bir ve ikinci tabloda üniversiteler ile YÖK e bağlı olmayan eğitim kurumlarına ait genel bilgiler verilmektedir. Üçüncü tablo fakülte, yüksekokul, enstitü ve araştırma merkezlerindeki öğrenci ve öğretim elemanlarının sayılarını eğitim birimlerine, dördüncü tablo ise illere göre vermektedir. B. ÖĞRENCİLERLE İLGİLİ ÖZET TABLOLAR: Bu grupta beş tablo bulunmaktadır. Birinci tabloda her iki grubun lisans ve önlisans düzeyindeki eğitim birimlerinin sayıları ile bu birimlerdeki öğrenci sayıları yer almaktadır. Konservatuvarlar dört yıllık yüksekokullar grubunda gösterilmiştir. İki, üç ve dördüncü tablolarda önlisans, lisans ve lisansüstü düzeyde eğitim gören öğrenciler ile TUT a göre ihtisas yapanların yaş gruplarına göre sayıları listelenmiştir. İkinci tablo; adı geçen kurumlara yeni kayıt olan öğrencileri, üçüncü tablo; eğitime devam eden öğrencileri, dördüncü tablo; 1 Kasım Ekim 2000 tarihleri arasında diploma alan öğrencilerle ilgili bilgileri içermektedir. Beşinci tabloda ise 1 Kasım Ekim 2000 tarihleri arasında lisans programlarından önlisans diploması alan öğrencilerin yaş gruplarına göre sayıları bulunmaktadır. C. ÖĞRETİM ELEMANLARI İLE İLGİLİ ÖZET TABLOLAR: Bu grupta iki tablo bulunmaktadır. Bir ve ikinci tablolarda her iki grupta görevli toplam öğretim elemanlarının sayıları yer almaktadır. Birinci tabloda öğretim elemanları akademik görevlerine ve cinsiyetlerine, ikinci tabloda ise statülerine ve cinsiyetlerine göre listelenmiştir. II. ÖĞRENCİ SAYILARI A. ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDEKİ ÖĞRENCİ SAYILARI İLE İLGİLİ TABLOLAR: Önlisans ve lisans düzeyindeki öğrenci sayıları ile ilgili tablolarda üniversiteler ve diğer eğitim kurumları ayrı ayrı ele alınmıştır. 18. ve 19. tabloların dışındaki bütün tablolar, Türk ve yabancı uyruklu öğrencilerin tümünü kapsamaktadır. Her tablo; kız, erkek ve toplam öğrenciler ayrı ayrı olmak üzere, YÖP lere yeni kayıt olan öğrenciler ile bilginin toplandığı tarihte kayıtlı bütün öğrencileri ve bir önceki öğretim yılında ilgili yükseköğretim programını tamamlayarak mezun olan öğrenci sayılarını içermektedir. Lisans programından önlisans diploması alan öğrencilerle ilgili bilgiler de ayrı bir tabloda gösterilmiştir. Bu kısımda beş grup tablo bulunmaktadır: VI

5 1. ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDEKİ ÖĞRENCİ SAYILARI: Bu tabloda üniversiteler alfabetik sırada yer almakta ve her üniversite; fakülte, yüksekokul veya konservatuvar düzeyinde öğrenci sayılarını içeren alt birimlere ayrılmaktadır. Diğer Eğitim Kurumları bölümünde ise askeri okullar ile İçişleri Bakanlığına bağlı Polis Akademisi, Sağlık Bakanlığına bağlı Gevher Nesibe Sağlık Eğitim Enstitüsü ve Kayseri Sağlık Eğitim Enstitüsü yer almaktadır. Bu tablolarda her birim düzeyindeki toplamların gösterilebilmesi için bir üst birimin adı kendisine bağlı alt birimlerin adlarından daha solda yazılmıştır. Örneğin; A X X X X X X X X X X Üniversite B X X X X X X X X Fakülte C X X X X X X X X Kendisine bağlı yüksekokulu olan fakültenin fakülte ve yüksekokul toplamı D X X X X X X Kendisine bağlı yüksekokul olan fakültenin bölüm veya anabilim dalları toplamı E X X X X X X Fakülteye bağlı yüksekokul F X X X X X X X X Rektörlüğe bağlı yüksekokul B, C, F rektörlüğe bağlı birimler olarak üniversite adına göre daha sağda ve aynı hizada yazılmışlardır. Bu durumda A daki sayılar B, C ve F deki sayıların; C deki sayılar ise D ve E deki sayıların toplamıdır. Bu örnekte belirtildiği gibi tabloların hazırlanmasında şu kurala uyulmuştur. ADI KENDİSİNDEN SONRA GELENLERE GÖRE DAHA SOLA YANAŞIK OLARAK YAZILMIŞ BİR BİRİME AİT SAYILAR KENDİSİNDEN SONRA GELEN VE SAĞA YANAŞIK OLARAK YAZILMIŞ AYNI HİZADAKİ BİRİMLERİN TOPLAMIDIR. Kendisine bağlı yüksekokulları olan fakülteler için iki ayrı fakülte adı yazılmıştır. Bu durumdaki fakültelerde ilk yazılan fakülte adının karşısındaki sayılar kendisine bağlı yüksekokullar ile ilgili bilgileri de içermektedir. İlk isimden biraz daha sağa yanaşık olarak yazılan ikinci fakülte adının karşısındaki bilgiler ise yalnız o fakültenin bölüm veya anabilim dallarının toplamlarını içermektedir. 2. ÖĞRETİM ALANLARINA GÖRE ÖĞRENCİ SAYILARI: Bu bölümde öğrenci sayıları, lisans düzeyindeki öğrenci sayıları ve önlisans düzeyindeki öğrenci sayıları olarak iki tabloda listelenmiştir. Anadolu Üniversitesi nin açık bölümlerindeki (AÖ) öğrenciler bu çalışmanın içinde gösterilmemiştir. Tüm yükseköğretim programları aşağıda belirtilen dokuz ana alana ayrılmıştır: 1. Dil ve edebiyat 2. Matematik ve fen bilimleri 3. Sağlık bilimleri 4. Sosyal bilimler 5. Uygulamalı sosyal bilimler 6. Teknik bilimler 7. Ziraat ve ormancılık 8. Sanat 9. Diğer Ayrıca her ana alan kendisine bağlı ikinci düzeydeki alanlara, ikinci düzeydeki alanlar üçüncü düzeydeki alanlara ve gerekli olan durumlarda üçüncü düzeydeki alanlar da dördüncü düzeydeki alanlara ayrılmıştır. Ayrıntıları yukarıda açıklanan dört grubun her birinde bulunan yükseköğretim programları bu esasa göre sınıflandırılmıştır. Tablolarda üst düzeydeki öğretim alanları kendisine bağlı VII

6 alt düzey alanlarından daha solda gösterilmiştir. X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X Birinci düzey öğretim alanı toplamları İkinci düzey öğretim alanı toplamları Üçüncü düzey öğretim alanı toplamları Dördüncü düzey öğretim alanı toplamları 3. LİSANS PROGRAMLARINDAN ÖNLİSANS DİPLOMASI ALAN ÖĞRENCİLERİN SAYILARI: Lisans programlarından önlisans diploması alan öğrencilerin sayıları ayrı bir tabloda, üniversite, fakülte ve yüksekokulları da belirtilerek listelenmiştir. Bu öğrenciler, öğrenci sayıları ile ilgili diğer tablolardaki Mezun Öğrenci Sayısı na dahil edilmemiştir. 4. ULUSLARARASI STANDART EĞİTİM SINIFLANDIRILMASINA GÖRE ÖĞRENCİ SAYILARI: Bu bölümde üniversiteler ile diğer eğitim kurumlarındaki öğrenciler bir grup olarak ele alınmıştır. Lisans ve önlisans düzeyindeki öğrenciler ayrı ayrı olmak üzere ayrıntıları UNESCO, OECD ve SOEC nin ortaklaşa kullandıkları Yükseköğretim İstatistikleri Bilgi Toplama Formu UOC nda yer alan Uluslararası Standart Eğitim Sınıflandırılması na göre tablolaştırılmıştır. Öğretim Alanlarına Göre Öğrenci Sayıları (A/2) tablolarına dahil edilmeyen Anadolu Üniversitesinin açıköğretim bölümlerindeki (AÖ) öğrenciler de ilgili tabloya dahil edilmiştir. 5. ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDEKİ YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ SAYILARINA İLİŞKİN TABLOLAR: Önlisans ve lisans düzeyinde eğitim gören yabancı uyruklu kız ve erkek öğrencilerle ilgili bilgiler iki ayrı tabloda listelenmiştir: a. YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLERİN EĞİTİM BİRİMLERİNE GÖRE SAYILARI: Bu tabloda yabancı uyruklu öğrenciler, eğitim gördükleri eğitim birimlerine göre listelenmiştir. Tabloların düzeni ile ilgili açıklamalar A/1 de verilmiştir. b. YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLERİN UYRUKLARINA GÖRE SAYILARI: Bu tabloda yabancı uyruklu öğrenciler, uyruklar alfabetik sırada olmak üzere uyruklarına göre listelenmiştir. B. LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİ SAYILARI İLE İLGİLİ TABLOLAR: Lisansüstü eğitim veren enstitülere kayıtlı tüm öğrenciler enstitülerin bağlı olduğu kurumlara göre üniversiteler ve diğer eğitim kurumları olarak iki gruba ayrılmıştır. Her iki grupta da Türk ve yabancı uyruklu öğrenciler birlikte ele alınmış ve bu öğrencilerle ilgili bilgiler iki tabloda gösterilmiştir. Her iki tabloda da yüksek lisans ve doktora programlarına 1 Kasım Ekim 2000 tarihleri arasında yeni kayıt olanlar ile aynı tarihlerde derece alanların sayıları ve 1 Kasım 2000 tarihinde kayıtlı bulunan tüm öğrencilerin sayıları bulunmaktadır. 1. ENSTİTÜLERE GÖRE LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİ SAYILARI: Bu tabloda üniversiteler ile diğer eğitim kurumlarının lisansüstü eğitim veren enstitülerindeki öğrencileri ayrı ayrı listelenmiştir. VIII

7 2. ÖĞRETİM ALANLARINA GÖRE LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİ SAYILARI: Bu tabloda üniversiteler ile diğer eğitim kurumlarının lisansüstü eğitim veren programları öğretim alanlarına göre listelenmiştir. Tabloların düzeni ile ilgili açıklamalar A/2 de ayrıntılı olarak verilmiştir. C. TABABET UZMANLIK TÜZÜĞÜ (TUT) NE GÖRE İHTİSAS YAPANLARLA İLGİLİ TABLOLAR: Tıp fakülteleri ile Sağlık Bakanlığına bağlı eğitim hastanelerinde TUT a göre ihtisas yapan Türk ve yabancı uyruklu öğrencilerin tümü iki tabloda gösterilmiştir. Her iki tabloda da ihtisas yapmak üzere atananlar, ihtisasını yapanlar ve bir önceki yıl ihtisasını tamamlayanların cinsiyetlerine göre sayıları yer almaktadır. 1. TUT A GÖRE İHTİSAS YAPANLARIN EĞİTİM BİRİMLERİNE GÖRE SAYILARI: Bu tabloda üniversiteler ile diğer eğitim kurumlarında Tababet Uzmanlık Tüzüğüne göre ihtisas yapanlar eğitim birimlerine göre listelenmiştir. 2. TUT A GÖRE İHTİSAS YAPANLARIN ÖĞRETİM ALANLARINA GÖRE SAYILARI: TUT a göre ihtisas yapanların öğretim alanlarına göre dağılımları iki grupta gösterilmiştir. Üniversitelerin ilgili fakültelerinde ihtisas yapanlarla ilgili bilgiler birinci grupta, diğer eğitim kurumlarında ihtisas yapanlarla ilgili bilgiler de ikinci grupta yer almıştır. Tabloların düzeni ile ilgili açıklamalar A/2 de ayrıntılı olarak verilmiştir. III. ÖĞRETİM ELEMANLARI Çalışma kapsamına giren yükseköğretim kurumlarında kadrolu, sözleşmeli veya ders saati ücretli olarak görev yapan Türk ve yabancı uyruklu öğretim elemanlarının tümü bu çalışmaya dahil edilmiştir. Her öğretim elemanı bir eğitim biriminde gösterilmiş, herhangi bir eğitim biriminde görevli olduğu halde ek görev ile ikinci veya üçüncü bir eğitim biriminde görev yapanların ek görevleri bu bölümdeki tablolarda yer almamıştır. Öğretim elemanları ile ilgili bilgiler, ayrıntıları aşağıda açıklanan dört bölümde listelenmiştir. Bütün tablolarda üniversiteler ile diğer eğitim kurumları ayrı ayrı ele alınmıştır. 1. ÖĞRETİM ELEMANLARININ AKADEMİK GÖREVLERİNE GÖRE SAYILARI: Bu tabloda, yükseköğretim kurumlarında görevli Türk ve yabancı uyruklu öğretim elemanlarının tümü görevli bulundukları eğitim birimleri ile akademik görevlerine ve cinsiyetlerine göre listelenmiştir. Üniversitelerde rektörlüğe bağlı bölümlerde görev yapanlar ilgili bölümlerde, herhangi bir fakülte, yüksekokul, konservatuvar, enstitü ve araştırma merkezlerinden birinde görevli olduğunu belirtmeyerek görev yeri olarak yalnız üniversite adını yazanlar Rektörlükte Görevli grubunda gösterilmiştir. Tablo düzeni ile ilgili açıklama A/1 de verilmiştir. 2. ÖĞRETİM ELEMANLARININ ÖĞRETİM ALANLARINA GÖRE SAYILARI: Bu bölümde yükseköğretim kurumlarında görevli öğretim elemanları görevli bulundukları yükseköğretim programlarına göre üç tabloda listelenmiştir. Lisans eğitimi veren yükseköğretim programlarında görevli öğretim elemanları birinci tabloda, önlisans eğitimi veren yükseköğretim programlarında görevli öğretim elemanları ikinci tabloda, enstitü ve araştırma merkezlerinde görevli öğretim elemanları da üçüncü tabloda gösterilmiştir. Her üç tabloda da üniversiteler ile diğer eğitim kurumları ayrı ayrı ele alınmıştır. IX

8 Tüm yükseköğretim programları aşağıda belirtilen dokuz ana alana ayrılmıştır. 1. Dil ve edebiyat 2. Matematik ve fen bilimleri 3. Sağlık bilimleri 4. Sosyal bilimler 5. Uygulamalı sosyal bilimler 6. Teknik bilimler 7. Ziraat ve ormancılık 8. Sanat 9. Diğer Ayrıca her ana alan kendisine bağlı ikinci düzeydeki alanlara, ikinci düzeydeki alanlar üçüncü düzeydeki alanlara ve gerekli olan durumlarda üçüncü düzeydeki alanlar da dördüncü düzeydeki alanlara ayrılmıştır. Tablolarda üst düzeydeki öğretim alanları kendisine bağlı alt düzey alanlarından daha solda gösterilmiştir. Tablonun düzeni ile ilgili açıklama A/2 de verilmiştir. Üniversitelerde görev yapan öğretim elemanlarının her birine ait bilgiler teker teker saptandığından, görev yeri olarak yalnızca üniversitenin adını yazanlar Alanı Belirlenemeyenler grubunda toplanmıştır. Eğitim çalışmaları yukarıda belirtilen ana alanların birden fazlasını içeren fakülte ve yüksekokullarda görevli öğretim elemanlarından görevli bulundukları bölüm, anabilim dalı veya programları belirtilmeyenler de aynı grupta gösterilmişlerdir (Fen edebiyat fakültesi, meslek yüksekokulu vb. gibi). Eğitim çalışmaları bir ana alana giren fakülte ve yüksekokullarda görevli öğretim elemanlarından görevli bulunduğu bölüm, anabilim dalı veya programları bilinmeyenler ise ilgili alanın altında, daha alt düzeydeki alanların başında ilgili alanın adı ile listelenmiştir (Tıp fakültesi, ziraat fakültesi, konservatuvar vb. gibi). Bölümleri bilindiği halde fakültelerde anabilim dalları veya yüksekokullarda programları bilinmeyenler için de uygulama daha alt düzeydeki alanlarda aynı şekilde yapılmıştır. 3. YABANCI UYRUKLU ÖĞRETİM ELEMANLARININ AKADEMİK GÖREVLERİNE GÖRE SAYILARI: Bu tabloda, yükseköğretim kurumlarında görevli yabancı uyruklu öğretim elemanları, görevli bulundukları eğitim birimleri ile akademik görevlerine ve cinsiyetlerine göre listelenmiştir. Tablo düzeni ile ilgili açıklama A/1 de verilmiştir. 4. ÖĞRETİM ELEMANLARININ STATÜLERİNE GÖRE SAYILARI: Bu tabloda, yükseköğretim kurumlarında görevli Türk ve yabancı uyruklu öğretim elemanlarının tümü, görevli bulundukları eğitim birimi ile statülerine ve cinsiyetlerine göre listelenmiştir. Tablonun düzeni ile ilgili açıklama A/1 de verilmiştir. X

9 EXPLANATORY NOTES This is a statistical yearbook about the students and teaching staff in higher education prepared by the Student Selection and Placement Center (ÖSYM). The statistics in the book cover the universities under the Higher Education Council (YÖK) as well as those higher education institutions which are outside the Council s (YÖK) jurisdiction. Statistics concerning the students in the universities are collected by means of the eight forms given in appendices 1-8 and convey the numerical data as of NOVEMBER 1 st The statistics about the teaching staff of the universities are obtained from data in the computer files which was originally collected in the academic year by means of the from in appendix 9 and stored in computer memory; it has since been constantly updated by means of the form shown in appendix 10. Information pertaining to the teaching staff of higher education institutions other than universities has been collected by means of a form specifically prepared for this purpose and given in appendix 11. The yearbook is made up of three sections; the first is the summary tables, the second covers the statistical tables about students and the third those concerning the teaching staff. In all tables, in order to give the totals at each level of the academic units, the names of those containing subunits are written closer to the left than those of the attached subunits. See below for an example of this: A X X X X X X X X X X University B X X X X X X X X Faculty C X X X X X X X X Total of the faculty and the vocational training school for faculties having such affiliated schools D X X X X X X Total of the departments or basic branches of science for faculties having affiliated vocational training schools E X X X X X X Higher education school affiliated to a faculty F X X X X X X X X Higher education school affiliated to the rectorate As academic units affiliated to the rectorate, B, C and F are written directly beneath each other and to the right of the university; consequently the figures for A are the totals of the ones for B, C and F; those for C are the totals of the ones for D and E. As illustrated in the above example the following rule has been adopted in preparing the tables: Figures pertaining to an academic unit constitute the sum of the subunits which are written directly one below the other and one or two spaces to the right of the main unit. Further explanatory notes concerning the tables in the yearbook are as follows. I. SUMMARY TABLES There are three groups of tables in this section. A. Summary tables for teaching staff and students There are four tables in this group. In the first and second tables, summary statistics are given for universities and other higher education institutions outside of the Higher Education Council s authority. The third one gives the numbers of students and teaching staff in the faculties, higher education schools, institutes and research centers according to educational units, and the fourth according to the provinces. B. Summary tables for students There are five tables in this group. In the first one the numbers of educational units at undergraduate and graduate levels in both groups, as well as student enrolments in these units, are presented. The conservatories are included in the four-year higher education school category. In Tables 2, 3 and 4 the XI

10 numbers of students at the pre-license, undergraduate and graduate levels and those in medical specialization programs, are given by age. Table 2 shows the newly registered students; Table 3 those who are currently studying in these programs; Table 4 presents data concerning graduates obtaining diplomas between November 1 st and October 31 st In Table 5 the numbers of students who obtained pre-license diplomas from undergraduate programs between November 1 st and October 31 st are given by age. C. Summary tables for teaching staff There are two tables in this group. In the first and second tables the numbers of teaching staff in both groups are presented. In the first one, staff members are shown according to academic assignment and sex; and in the second one according to status and sex. II. STATISTICS ABOUT STUDENTS A. Tables showing the number of students in undergraduate programs and at vocational training schools This group comprises ten tables. Except in Tables 18 and 19 no distinction is made between Turkish and foreign students in these tables. The tables in this group cover the newly registered students, the totals of all enrolled students including the newly registered ones, and the graduates of the academic year (i.e. November 1 st October 31 st. 2000). Table 18 shows the numbers of foreign students enrolled in the various educational programs; and Table 19 shows their distribution according to nationality. Table 13 gives the statistics concerning the students in the vocational training schools with the exception of the open education (AÖ) programs and Table 14 gives those in the undergraduate programs according to field of education. The distribution of the students in Table 15, together with those in the open education (AÖ) programs, in terms of the INTERNATIONAL STANDARD CLASSIFICATION OF EDUCATION (ISCED) is shown in Table 16; and the distribution of those in Table 14, according to the same classification, is given in Table 17. B. Tables concerning the statistics of graduate students Numerical data about graduate students appears in Tables 20 and 21. In these tables no distinction is drawn between Turkish and foreign graduate students. Table 20 shows the numbers of students according to the institutes (graduate schools) of the universities; and Table 21 shows the distribution of the same students according to the field of education. These tables show the numbers of newly registered students during the period November 1 st October 31 st. 2000, the numbers of those who graduated from these programs during the same period, and the total numbers of students, including those registered as of November 1 st Figures for the masters and doctoral programs are given separately. C. Tables concerning those doing specialist training in the various branches of medicine or graduate education in health related sciences Statistical data concerning persons entering the training hospitals of the Ministry of Health and Social Assistance and the university medical faculties, for the purpose of training in various specialist and health related programs, also those already in these programs, and those who have completed them, are given in Tables 22 and 23. III. TEACHING STAFF Data concerning the teaching staff includes all Turkish and foreign academic personnel, irrespective of their working status. Each individual on the teaching staff is shown in one educational unit only; his or her position and duties in any other educational unit are not indicated. Statistics concerning the teaching staff are listed in nine tables. With the exception of Table 28, all Turkish and foreign staff members appear in these tables. Table 28 shows the number of foreign academic personnel. Since there are no foreign staff at the Police Academy or Gevher Nesibe Health Training Institutes, Kayseri Health Training Institutes the figures in this table refer only to the universities. In Tables 11 and 29 data concerning the teaching staff is presented according to the type of appointment; all other tables are based on the academic duties of the teaching staff. XII

11 KISALTMALAR AL. ALTAY ANK. ANKARA ARŞ. ARAŞTIRMA ARŞ. GRV. ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ ARK. ARKEOLOJİ AÖ AÇIK ÖĞRETİM BŞK. BAŞKANLIĞI BESL. BESLENME BİL. BİLİMLER B.SAYAR BİLGİSAYAR B.SAYISI BİRİM SAYISI B. BÖLÜM CER. CERRAHİ DEK. DEKOR DEMOG. DEMOGRAFİ DENET. DENETİCİLİK DNŞ. DANIŞMANLIK DOÇ. DOÇENT DR. DOKTOR DOK. DOKÜMANTASYON E ERKEK EDEB. EDEBİYAT EĞT. EĞİTİM E.Ö.PL. EĞİTİM VE ÖĞRETİM PLANLAMACISI EKON. EKONOMİ E.MANYETİK ELEKTRO MANYETİK END. ENDÜSTRİ ENS. ENSTİTÜ EŞYA. EŞYALAR F. FAKÜLTE FİZ. FİZİK F.NIGHTINGALE FLORENCE NIGHTINGALE FONK. FONKSİYON GELİŞ. GELİŞİM GÜLH. GÜLHANE HAK. HAKAS HAST. HASTANESİ HST. HASTALIKLAR H.PAŞA HAYDARPAŞA H.ADA HEYBELİ ADA HİZ. HİZMETLER İDR. İDARE İKT. İKTİSAT İLİŞ. İLİŞKİLER İNF. İNFEKSİYON İNK. İNKILAP İST. İSTANBUL İŞL. İŞLETMECİLİK K KIZ / KADIN K. KUZEY KADS. KADASTRO K.RASATHANESİ KANDİLLİ RASATHANESİ KON. KONSERVATUVAR KONSTR. KONSTRÜKSİYON KOR. KORUMA XIII

12 KOS. KOSTÜM KKTC KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURIYETİ KÜLT. KÜLTÜRLERİ LEH. LEHÇELERİ MAT. MATEMATİK MRK. MERKEZ MES. MESLEK M.DALGA MİKRODALGA MİM. MİMARLIK MUS. MUSİKİ MÜH. MÜHENDİSLİK ONA. ONARIM OTEL. OTELCİLİK ÖĞR. ÖĞRETİM ÖĞR. GRV. ÖĞRETİM GÖREVLİSİ ÖĞRT. ÖĞRETMENLİK PLAN. PLANLAMASI PROF. PROFESÖR PROG. PROGRAM, PROGRAMLARI PR.HİS. PROTOHİSTORYA PSİK. PSİKOLOJİ R.BİYOLOJİ RADYOBİYOLOJİ R.SAYDAM REFİK SAYDAM SA. SAHA SAĞL. SAĞLIK SSK SOSYAL SİGORTALAR KURUMU S.PAŞA SÜREYYA PAŞA TAS. TASARIMI TU. TUVA TUT TABABET UZMANLIK TÜZÜĞÜ TÜRK. TÜRKMENİSTAN TRH. TARİHİ TEKN. TEKNOLOJİ TV TELEVİZYON TİC. TİCARET T TOPLAM T. TURİZM U.ARASI ULUSLARARASI UYG.VE ARŞ.MRK. UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Ü. ÜNİVERSİTE V.GÖLÜ VAN GÖLÜ VARLIK. VARLIKLARINI YA. YAKUT YAP. YAPIMI Y.DOÇ. YARDIMCI DOÇENT YÖNET. YÖNETİMİ Y.LİS. YÜKSEK LİSANS YO. YÜKSEKOKUL Z.TAHİR ZEKAİ TAHİR XIV

13 ABBREVIATIONS ADM AGR ARCHEOL ARCH ASST ASSOC CR CR FOR APPL & RES COM COMM CONST CONTR CULT DEC DEPT DR DOC ECON ED EM ENG ENVI F FAC FAM GEOG GRAD HIST HOSP INST INSTR L LANG LIB LIT M MGT MECH MK MOHSA NUM OE PER PD PT PHYS PREP PRIN PRIV PROB PROD PROF PROG RES ADMINISTRATION, ADMINISTRATIVE AGRICULTURAL, AGRICULTURE ARCHEOLOGY ARCHITECTURAL, ARCHITECTURE ASSISTANT ASSOCIATE, ASSOCIATION CENTER CENTER FOR APPLICATION & RESEARCH COMPUTER COMMUCATION CONSTRUCTION CONTRACT, CONTRACTUAL CULTURE DECORATIVE DEPARTMENT DOCTOR, DOCTORATE DOCUMENTATION ECONOMICS, ECONOMY EDUCATION ELECTRO-MAGNETIC ENGINEERING ENVIRONMENT FEMALE FACULTY FAMILIAR, FAMILY GEOGRAPHY, GEOGRAPHICAL GRADUATE, GRADUATED HISTORIAN, HISTORICAL, HISTORY HOSPITAL INSTITUTE, INSTITUTION INSTRUCTOR LAKE LANGUAGE, LANGUAGES LIBERAL LITERATURE MALE MANAGEMENT MECHANICS, MECHANICAL MARK, MARKS MINISTRY OF HEALTH & SOCIAL ASSISTANCE NUMBER OPEN EDUCATION PERFORMING PAID PHYSICAL THERAPY PHYSICS PREPARATORY, PREPOSITION PRINCIPAL, PRINCIPLE PRIVATE PROBLEM, PROBLEMS PRODUCTION, PRODUCT PROFESSOR PROGRAM, PROGRAMS RESEARCH XV

14 SCI SD ED SER SPEC T TCHR TNG TECH TV TNG TURK UNDERGRAD U VAL VOC VOC TNG SCH SCIENCE, SCIENCES SECOND EDUCATION SERVICE, SERVICES SPECIALIST TOTAL TEACHER TRAINING TECHNOLOGY, TECHNICAL, TECHNOLOGICAL TELEVISION TRAINING TURKISH UNDERGRADUATE UNIVERSITY VALUE,VALUES VOCATIONAL VOCATIONAL TRAINING SCHOOL XVI

III ÖNSÖZ. Bu kitap Merkezimiz tarafından önceki yıllarda yayınlanan;

III ÖNSÖZ. Bu kitap Merkezimiz tarafından önceki yıllarda yayınlanan; ÖNSÖZ Yükseköğretim ve işgücü planlaması yapılabilmesi için yükseköğretim kurumlarında görevli bulunan öğretim elemanları ile aynı kurumlarda okumakta olan öğrencilere ait sayısal bilgilerin yıllara, kurumlara

Detaylı

III ÖNSÖZ. Bu kitap Merkezimiz tarafından önceki yıllarda yayınlanan;

III ÖNSÖZ. Bu kitap Merkezimiz tarafından önceki yıllarda yayınlanan; ÖNSÖZ Yükseköğretim ve işgücü planlamasının yapılabilmesi için yükseköğretim kurumlarında görevli olan öğretim elemanları ile aynı kurumlarda okumakta olan öğrencilerin yıllara, kurumlara ve alanlara ilişkin

Detaylı

III ÖNSÖZ. Yayının bu konularda bilgi edinmek isteyen bütün kullanıcılara yardımcı olmasını dilerim. Prof. Dr. Ali DEMİR

III ÖNSÖZ. Yayının bu konularda bilgi edinmek isteyen bütün kullanıcılara yardımcı olmasını dilerim. Prof. Dr. Ali DEMİR ÖNSÖZ Yükseköğretim ve işgücü planlamasının yapılabilmesi için yükseköğretim kurumlarında görevli olan öğretim elemanları ile aynı kurumlarda okumakta olan öğrencilerin yıllara, kurumlara ve alanlara ilişkin

Detaylı

4. İLLERE GÖRE ÖĞRENCİ VE ÖĞRETİM ELEMANLARI SAYILARI NUMBER OF STUDENTS & TEACHING STAFF BY PROVINCES

4. İLLERE GÖRE ÖĞRENCİ VE ÖĞRETİM ELEMANLARI SAYILARI NUMBER OF STUDENTS & TEACHING STAFF BY PROVINCES 17 TÜRKİYE TOPLAMI T 492828 1841546 289579 38293 6383 90333 24891 16433 2815 4121 15892 2408 78804 10864 5298 13555 49087 11534 3204 1625 3850 2855 TOTAL FOR TURKEY K 202734 762487 126623 16538 2530 37671

Detaylı

daha çok göz önünde bulundurulabilir. Öğrencilerin dile karşı daha olumlu bir tutum geliştirmeleri ve daha homojen gruplar ile dersler yürütülebilir.

daha çok göz önünde bulundurulabilir. Öğrencilerin dile karşı daha olumlu bir tutum geliştirmeleri ve daha homojen gruplar ile dersler yürütülebilir. ÖZET Üniversite Öğrencilerinin Yabancı Dil Seviyelerinin ve Yabancı Dil Eğitim Programına Karşı Tutumlarının İncelenmesi (Aksaray Üniversitesi Örneği) Çağan YILDIRAN Niğde Üniversitesi, Sosyal Bilimler

Detaylı

Özel Koşullar Requirements & Explanations Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliği

Özel Koşullar Requirements & Explanations Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliği Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliği Faculty of Education Teacher Training in Sciences İlköğretim Matematik Öğretmenliği Teacher Training in Mathematics at Primary School Level Rehberlik ve Psikolojik

Detaylı

Türkiye'de yükseköğretirnde öğretim yılında önlisans ve lisans programlarında: Yeni kayıt Okuyan Mezun

Türkiye'de yükseköğretirnde öğretim yılında önlisans ve lisans programlarında: Yeni kayıt Okuyan Mezun Kurgu Dergisi S: 8, 341-349, 1990 TANıMLAYıCı İSTATİSTİKLERLE YÜKSEKÖGRETİM (1989-1990) Prof. Dr. Şan ÖZ-ALP Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından hazırlanan yayında öğretim elemanları ve öğrencilerle

Detaylı

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2017 2018 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ KONTENJAN ANABİLİM DALLARI TEZLİ YÜKSEK LİSANS TEZSİZ YÜKSEK LİSANS DOKTORA ALES Puan Türü ÖZEL KOŞULLAR YABANCI YABANCI BİLGİSAYAR VE

Detaylı

Tablo 2- Öğretim Yılı ve Eğitim Seviyesine Göre Okullaşma Oranları

Tablo 2- Öğretim Yılı ve Eğitim Seviyesine Göre Okullaşma Oranları Tablo 2- Öğretim Yılı ve Eğitim Seviyesine Göre Okullaşma Oranları Öğretim Yılı Educational Year Okullaşma Oranı Schooling Ratio Yaş - Age Okul Öncesi Pre Primary Education İlkokul Primary School Ortaokul

Detaylı

ÖN SÖZ. Prof. Dr. Ömer DEMİR. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanı

ÖN SÖZ. Prof. Dr. Ömer DEMİR. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanı ÖN SÖZ Merkezimizin kuruluş yılı olan 1974 ten bu yana öğrenciler, yükseköğretim programlarının büyük bir bölümüne merkezi sınav sistemi ile yerleştirilmektedir. Bu sistemde, yükseköğretim programlarının

Detaylı

FAKÜLTE VE BÖLÜMLERİMİZ

FAKÜLTE VE BÖLÜMLERİMİZ www.izu.edu.tr 1 2 3 4 FAKÜLTE VE BÖLÜMLERİMİZ Eğitim Fakültesi - İngilizce Öğretmenliği - Okul Öncesi Öğretmenliği - Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık - Türkçe Öğretmenliği - Üstün Zekalılar Öğretmenliği

Detaylı

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI YURTDIŞI ÖĞRENCİ KONTENJANLARI/INTERNATIONAL STUDENT QUOTAS FOR ACADEMIC YEAR

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI YURTDIŞI ÖĞRENCİ KONTENJANLARI/INTERNATIONAL STUDENT QUOTAS FOR ACADEMIC YEAR GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) GAZI UNIVERSITY (ANKARA) 104110015 Diş Hekimliği Fakültesi Faculty of Dentistry 5 10 104110024 Eczacılık Fakültesi Faculty of Pharmacy 5 10 11 Edebiyat Fakültesi Faculty of Letters

Detaylı

THE IMPACT OF AUTONOMOUS LEARNING ON GRADUATE STUDENTS PROFICIENCY LEVEL IN FOREIGN LANGUAGE LEARNING ABSTRACT

THE IMPACT OF AUTONOMOUS LEARNING ON GRADUATE STUDENTS PROFICIENCY LEVEL IN FOREIGN LANGUAGE LEARNING ABSTRACT THE IMPACT OF AUTONOMOUS LEARNING ON GRADUATE STUDENTS PROFICIENCY LEVEL IN FOREIGN LANGUAGE LEARNING ABSTRACT The purpose of the study is to investigate the impact of autonomous learning on graduate students

Detaylı

KAMU PERSONELÝ SEÇME SINAVI PUANLARI ÝLE LÝSANS DÝPLOMA NOTU ARASINDAKÝ ÝLÝÞKÝLERÝN ÇEÞÝTLÝ DEÐÝÞKENLERE GÖRE ÝNCELENMESÝ *

KAMU PERSONELÝ SEÇME SINAVI PUANLARI ÝLE LÝSANS DÝPLOMA NOTU ARASINDAKÝ ÝLÝÞKÝLERÝN ÇEÞÝTLÝ DEÐÝÞKENLERE GÖRE ÝNCELENMESÝ * Abant Ýzzet Baysal Üniversitesi Eðitim Fakültesi Dergisi Cilt: 8, Sayý: 1, Yýl: 8, Haziran 2008 KAMU PERSONELÝ SEÇME SINAVI PUANLARI ÝLE LÝSANS DÝPLOMA NOTU ARASINDAKÝ ÝLÝÞKÝLERÝN ÇEÞÝTLÝ DEÐÝÞKENLERE

Detaylı

194 22. TABABET UZMANLIK TÜZÜĞÜNE GÖRE İHTİSAS YAPANLARIN EĞİTİM BİRİMLERİNE GÖRE SAYILARI

194 22. TABABET UZMANLIK TÜZÜĞÜNE GÖRE İHTİSAS YAPANLARIN EĞİTİM BİRİMLERİNE GÖRE SAYILARI 194 TÜRKİYE TOPLAMI 2859 1059 1800 10211 3521 6690 2302 745 1557 TOTAL FOR TURKEY ÜNİVERSİTELER TOPLAMI 1539 546 993 6131 2024 4107 1013 310 703 TOTAL FOR THE UNIVERSITIES DİĞER EĞİTİM KURUMLARI TOPLAMI

Detaylı

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ (HATAY) MUSTAFA KEMAL UNIVERSITY (HATAY) 1 Diş Hekimliği Fakültesi Faculty of Dentistry 5 0 1

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ (HATAY) MUSTAFA KEMAL UNIVERSITY (HATAY) 1 Diş Hekimliği Fakültesi Faculty of Dentistry 5 0 1 Programın Adı Name of Programme Öğretim Süresi Duration Diploma puanına göre tercih edecekler için KONTENJAN YÖS puanına göre tercih edecekler için Özel Koşullar Requirements & Explanations MUSTAFA KEMAL

Detaylı

2 0 15-2016 Eğitim-Öğretim Yılında

2 0 15-2016 Eğitim-Öğretim Yılında 2 0 15-2016 Eğitim-Öğretim Yılında TÜRKİYE'DEKİ YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARI İÇİN YURT DIŞINDAN KABUL EDİLECEK ÖĞRENCİ KONTENJANLARI Yükseköğretim Genel Kurulunun 19.03.2015 tarihli toplantısında kabul edilen;

Detaylı

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ Eğitim Öğretim Yılı Yurtdışından Öğrenci Kabul Edilecek Program Kontenjanları (Ek Yerleştirme)

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ Eğitim Öğretim Yılı Yurtdışından Öğrenci Kabul Edilecek Program Kontenjanları (Ek Yerleştirme) T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ 2014-2015 Eğitim Öğretim Yılı Yurtdışından Öğrenci Kabul Edilecek Program ları (Ek Yerleştirme) Eczacılık Fakültesi (Faculty of Pharmacy ) Faculty of Pharmacy 5 2 11 Eğitim Fakültesi

Detaylı

Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Physical Training and Sport's Instructor 4 15

Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Physical Training and Sport's Instructor 4 15 Programın Adı MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (BURDUR) Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Name of Programme Süre Duration Kontenjan Quota Özel Koşullar Requirements & Explanations MEHMET AKİF ERSOY UNIVERSITY

Detaylı

INSTITUTE OF SOCIAL SCIENCES

INSTITUTE OF SOCIAL SCIENCES BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ/BASKENT UNIVERSITY 2016-2017 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI/2016-2017 ACADEMIC YEAR LİSANSÜSTÜ ve DOKTORA PROGRAMLARI ÖĞRENCİ KONTENJANLARI INTERNATIONAL STUDENTS QUOTAS FOR GRADUATE PROGRAMMES

Detaylı

TÜRKİYE DE ECZACILIK PROGRAMLARINDA LİSANSÜSTÜ EĞİTİM MASTER OF PHARMACY PROGRAMS IN TURKEY

TÜRKİYE DE ECZACILIK PROGRAMLARINDA LİSANSÜSTÜ EĞİTİM MASTER OF PHARMACY PROGRAMS IN TURKEY Ankara Ecz. Fak. Derg. J. Fac. Pharm, Ankara 36 (4) 203-221, 2007 36 (4) 203-221, 2007 TÜRKİYE DE ECZACILIK PROGRAMLARINDA LİSANSÜSTÜ EĞİTİM MASTER OF PHARMACY PROGRAMS IN TURKEY Ankara Üniversitesi, Eczacılık

Detaylı

TÜRKİYE DEKİ PEYZAJ MİMARLIĞI BÖLÜMLERİ VE EĞİTİM-ÖĞRETİME İLİŞKİN MEVCUT DURUM

TÜRKİYE DEKİ PEYZAJ MİMARLIĞI BÖLÜMLERİ VE EĞİTİM-ÖĞRETİME İLİŞKİN MEVCUT DURUM TÜRKİYE DEKİ PEYZAJ MİMARLIĞI BÖLÜMLERİ VE EĞİTİM-ÖĞRETİME İLİŞKİN MEVCUT DURUM INFORMATION ABOUT THE LANDSCAPE ARCHITECTURE SCHOOLS AND EDUCATION IN TURKEY Ülkemizdeki Peyzaj Mimarlığı Bölümleri Landscape

Detaylı

20. ENSTİTÜLERE GÖRE LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİ SAYILARI NUMBER OF GRADUATE STUDENTS IN THE VARIOUS GRADUATE SCHOOLS

20. ENSTİTÜLERE GÖRE LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİ SAYILARI NUMBER OF GRADUATE STUDENTS IN THE VARIOUS GRADUATE SCHOOLS 124 TÜRKİYE TOPLAMI T 20971 16738 4233 71398 50986 20412 10693 8329 2364 TOTAL FOR TURKEY K 6856 5444 1412 24797 17661 7136 3981 3173 808 E 14115 11294 2821 46601 33325 13276 6712 5156 1556 ÜNİVERSİTELER

Detaylı

MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMI PROTOKOLÜ

MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMI PROTOKOLÜ m, MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMI PROTOKOLÜ MEVLANA EXCHANGE PROGRAMME PROTOCOL Bizler, aşağıda imzalan bulunan yükseköğretim kurumlan olarak, kurumlanmız arasında Mevlana Değişim Programı kapsamında işbirliği

Detaylı

Süre Duration. Kontenjan Quota. Özel Koşullar Requirements & Explanations

Süre Duration. Kontenjan Quota. Özel Koşullar Requirements & Explanations Programın Adı Name of Programme Süre Duration Kontenjan Quota Özel Koşullar Requirements & Explanations CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (SİVAS) CUMHURİYET UNIVERSITY (SİVAS) Sivas Meslek Yüksekokulu Sivas Vocational

Detaylı

Implementing Benchmarking in School Improvement

Implementing Benchmarking in School Improvement Implementing Benchmarking in School Improvement "Bu proje T.C. Avrupa Birliği Bakanlığı, AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığınca (Türkiye Ulusal Ajansı, http://www.ua.gov.tr) yürütülen Erasmus+

Detaylı

MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMI PROTOKOLÜ

MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMI PROTOKOLÜ MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMI PROTOKOLÜ MEVLANA EXCHANGE PROGRAMME PROTOCOL Bizler, aşağıda imzaları bulunan yükseköğretim kurumlan olarak, kurumlarımız arasında Mevlana Değişim Programı kapsamında işbirliği

Detaylı

I.YIL HAFTALIK DERS AKTS

I.YIL HAFTALIK DERS AKTS I.YIL SOS 101 Z Sosyal Bilgilerin Temelleri Basics of Social Sciences 2-0-2 4 I SOS 103 Z Sosyal Psikoloji Social Psychology 2-0-2 4 SOS 105 Z Arkeoloji Archeology SOS 107 Z Sosyoloji Sociology SOS 109

Detaylı

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI THE INFORMATION TECHNOLOGIES DEPARTMENT

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI THE INFORMATION TECHNOLOGIES DEPARTMENT BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI THE INFORMATION TECHNOLOGIES DEPARTMENT Bilişim Teknolojileri Alanı THE INFORMATION TECHNOLOGIES DEPARTMENT Mesleki ortaöğretim kurumlarında eğitim verilen alanlardan birisidir.

Detaylı

YÜKSEK ÖĞRENİM HIGHER EDUCATION

YÜKSEK ÖĞRENİM HIGHER EDUCATION 2016-2017 YÜKSEK ÖĞRENİM HIGHER EDUCATION 2016-17 KKTC Yükseköğrenim Öğrenci Sayısı ve Vatandaşlık Oranları Number of higher education students by nationality KKTC TC 3. Ülke Toplam North Cyprus Turkey

Detaylı

IMPORTANT ANNOUNCEMENT ON 2015 SUMMER SCHOOL

IMPORTANT ANNOUNCEMENT ON 2015 SUMMER SCHOOL FACULTY OF ARTS AND SCIENCES FACULTY OF ECONOMICS AND ADMINISTRATIVE SCIENCES FOREIGN LANGUAGES TURKISH LANGUAGE CHEM 101 FİZ 101 FİZ 102 FİZ 224 HUM 302 İNB 302 KİM 101 MATE 102 MATE 111 MATE 112 MATE

Detaylı

MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMI PROTOKOLÜ

MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMI PROTOKOLÜ m MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMI PROTOKOLÜ MEVLANA EXCHANGE PROGRAMME PROTOCOL Bizler, aşağıda imzaları bulunan yükseköğretim kurumlan olarak, kurumlarımız arasında Mevlana Değişim Programı kapsamında işbirliği

Detaylı

MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMI PROTOKOLÜ

MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMI PROTOKOLÜ MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMI PROTOKOLÜ MEVLANA EXCHANGE PROGRAMME PROTOCOL Bizler, aşağıda imzaları bulunan yükseköğretim kurumlan olarak, kurumlarımız arasında Mevtana Değişim Programı kapsamında işbirliği

Detaylı

2014/ 15. İSTANBUL İL MİLLİ EĞİTİM İSTATİSTİKLERİ Istanbul Provincial National Education Statistics. Örgün Eğitim Formal Education

2014/ 15. İSTANBUL İL MİLLİ EĞİTİM İSTATİSTİKLERİ Istanbul Provincial National Education Statistics. Örgün Eğitim Formal Education İSTANBUL İL MİLLİ EĞİTİM İSTATİSTİKLERİ Istanbul Provincial National Education Statistics Örgün Eğitim Formal Education 2014/ 15 İSTANBUL İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ STRATEJİ GELİŞTİRME BÖLÜMÜ 2015 OCAK

Detaylı

Sayılarla. Boğaziçi Üniversitesi. Facts and Figures: Boğaziçi University

Sayılarla. Boğaziçi Üniversitesi. Facts and Figures: Boğaziçi University Sayılarla Boğaziçi Üniversitesi Facts and Figures: Boğaziçi University Boğaziçi University İstanbul Copyright 2009 Boğaziçi Üniversity Cataloging - in - Publication Data Sayılarla Boğaziçi Üniversitesi

Detaylı

T.C. AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ 2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI YURT DIŞINDAN ÖĞRENCİ KABUL KILAVUZU

T.C. AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ 2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI YURT DIŞINDAN ÖĞRENCİ KABUL KILAVUZU T.C. AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ 2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI YURT DIŞINDAN ÖĞRENCİ KABUL KILAVUZU 1 2 I. Başvuru, Yerleştirme, Kayıt ve Sınav Tarihleri Başvuru Tarihi : 24 Haziran 29 Ağustos 2013

Detaylı

Sayılarla. Boğaziçi Üniversitesi. Facts and Figures: Boğaziçi University

Sayılarla. Boğaziçi Üniversitesi. Facts and Figures: Boğaziçi University Sayılarla Boğaziçi Üniversitesi Facts and Figures: Boğaziçi University Boğaziçi University İstanbul Copyright 2010 Boğaziçi Üniversity Cataloging - in - Publication Data Sayılarla Boğaziçi Üniversitesi

Detaylı

Arkeoloji Archaeology 4 5 46 Coğrafya Geography 4 2 46 Kimya Chemistry 4 5 46 Matematik Mathematics 4 8 46 Tarih History 4 10 46

Arkeoloji Archaeology 4 5 46 Coğrafya Geography 4 2 46 Kimya Chemistry 4 5 46 Matematik Mathematics 4 8 46 Tarih History 4 10 46 Sayfa 1 / 4 SÜRE Deniz Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi Faculty of Marine Sciences and Technologies Su Ürünleri Mühendisliği Marine Science Engineering 4 2 MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ (HATAY) MUSTAFA

Detaylı

2013 YURT DIŞINDAN KABUL EDİLECEK ÖĞRENCİ KONTENJANLARI (TABLO 4) TABLE:4 2013 THE GUİDE FOR FOREİGN STUDENTS FOR HIGHER EDUCATION PROGRAMS

2013 YURT DIŞINDAN KABUL EDİLECEK ÖĞRENCİ KONTENJANLARI (TABLO 4) TABLE:4 2013 THE GUİDE FOR FOREİGN STUDENTS FOR HIGHER EDUCATION PROGRAMS 2013 YURT DIŞINDAN KABUL EDİLECEK ÖĞRENCİ KONTENJANLARI (TABLO 4) TABLE:4 2013 THE GUİDE FOR FOREİGN STUDENTS FOR HIGHER EDUCATION PROGRAMS BÜLENT ECEVİT (ZONGULDAK KARAELMAS) ÜNİVERSİTESİ (ZONGULDAK)

Detaylı

BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) BEYKENT UNIVERSITY (İSTANBUL)

BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) BEYKENT UNIVERSITY (İSTANBUL) Programın Adı BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Meslek Yüksekokulu Adalet Adalet (İÖ) Ağız ve Diş Sağlığı Ağız ve Diş Sağlığı (İÖ) Ameliyathane Hizmetleri Anestezi Anestezi (İÖ) Aşçılık Aşçılık (İÖ) Bankacılık

Detaylı

T.C ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ 2016-2017 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ KONTENJANLARI VE KOŞULLARI

T.C ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ 2016-2017 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ KONTENJANLARI VE KOŞULLARI T.C ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ 2016-2017 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ KONTENJANLARI VE KOŞULLARI Programın Adı Name of Programme Süre Duration Kontenjan Quota Eczacılık Fakültesi Faculty of Pharmacy

Detaylı

TABABET UZMANLIK TÜZÜĞÜNE GÖRE İHTİSAS YAPANLARIN EĞİTİM BİRİMLERİNE GÖRE SAYILARI

TABABET UZMANLIK TÜZÜĞÜNE GÖRE İHTİSAS YAPANLARIN EĞİTİM BİRİMLERİNE GÖRE SAYILARI 199 TÜRKİYE TOPLAMI 3128 1229 1899 10914 4024 6890 2116 690 1426 TOTAL FOR TURKEY ÜNİVERSİTELER TOPLAMI 1823 738 1085 6468 2335 4133 1165 380 785 TOTAL FOR THE UNIVERSITIES DİĞER EĞİTİM KURUMLARI TOPLAMI

Detaylı

Sayılarla. Boğaziçi Üniversitesi. Facts and Figures: Boğaziçi University

Sayılarla. Boğaziçi Üniversitesi. Facts and Figures: Boğaziçi University Sayılarla Boğaziçi Üniversitesi Facts and Figures: Boğaziçi University Boğaziçi University İstanbul Copyright 2013 Boğaziçi Üniversity Cataloging - in - Publication Data Sayılarla Boğaziçi Üniversitesi

Detaylı

MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMI PROTOKOLÜ

MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMI PROTOKOLÜ MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMI PROTOKOLÜ MEVLANA EXCHANGE PROGRAMME PROTOCOL Bizler, aşağıda imzaları bulunan yükseköğretim kurumlan olarak, kurumlarımız arasında Mevlana Değişim Programı kapsamında işbirliği

Detaylı

M EVLANA EXCHANGE PROGRAMME PROTOCOL

M EVLANA EXCHANGE PROGRAMME PROTOCOL m * MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMI PROTOKOLÜ M EVLANA EXCHANGE PROGRAMME PROTOCOL Bizler, aşağıda imzaları bulunan yükseköğretim kurumlan olarak, kurumlarımız arasında Mevlana Değişim Programı kapsamında işbirliği

Detaylı

MEVLANA EXCHANGE PROGRAMME PROTOCOL

MEVLANA EXCHANGE PROGRAMME PROTOCOL MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMI PROTOKOLÜ MEVLANA EXCHANGE PROGRAMME PROTOCOL Bizler, aşağıda imzaları bulunan yükseköğretim kurumlan olarak, kurumlarımız arasında Mevlana Değişim Programı kapsamında işbirliği

Detaylı

Sayılarla. Boğaziçi Üniversitesi. Facts and Figures: Boğaziçi University

Sayılarla. Boğaziçi Üniversitesi. Facts and Figures: Boğaziçi University Sayılarla Boğaziçi Üniversitesi Facts and Figures: Boğaziçi University 2015 Boğaziçi University İstanbul Copyright 2015 Boğaziçi Üniversity Cataloging - in - Publication Data Sayılarla Boğaziçi Üniversitesi

Detaylı

BOŞ KONTENJAN. Programın Adı KODU

BOŞ KONTENJAN. Programın Adı KODU KODU Programın Adı BOŞ KONTENJAN Adalet Meslek Yüksekokulu 105350875 Adalet 2 105370313 Adalet (İÖ) 2 Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O. 105350293 Anestezi 1 105350309 Çocuk Gelişimi 2 105350893 Eczane Hizmetleri

Detaylı

Available online at

Available online at Available online at www.sciencedirect.com Procedia - Social and Behavioral Sciences 55 ( 2012 ) 1079 1088 *English Instructor, Abant Izzet Baysal University, Golkoy Campus, 14100, Bolu, Turkey (karakis_o@ibu.edu.tr)

Detaylı

HACETTEPE ÜNivERSiTESi SPOR BiLiMLERi VE TEKNOLOJiSi YÜKSEK OKULU'NA GiRişTE YAPILAN

HACETTEPE ÜNivERSiTESi SPOR BiLiMLERi VE TEKNOLOJiSi YÜKSEK OKULU'NA GiRişTE YAPILAN Spor Bilimleri Dergisi Hacettepe 1. ofspor! Sciences 2002,13 (1), 3-15 HACETTEPE ÜNivERSiTESi SPOR BiLiMLERi VE TEKNOLOJiSi YÜKSEK OKULU'NA GiRişTE YAPILAN SıNAVLARıN GEÇERLiK ÇALIŞMASI selahattin GELBAL",

Detaylı

Özel Koşullar Requirements & Explanations Diş Hekimliği Fakültesi Faculty of Dentistry 5 5 Eczacılık Fakültesi Faculty of Pharmacy 5 10

Özel Koşullar Requirements & Explanations Diş Hekimliği Fakültesi Faculty of Dentistry 5 5 Eczacılık Fakültesi Faculty of Pharmacy 5 10 Diş Hekimliği Fakültesi Faculty of Dentistry 5 5 Eczacılık Fakültesi Faculty of Pharmacy 5 10 Edebiyat Fakültesi Faculty of Letters İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) English Language and Literature

Detaylı

2015 Yurtdışından Öğrenci Kabul Edecek Yükseköğretim Lisans Programları Ek Yerleştirme Kontenjanları

2015 Yurtdışından Öğrenci Kabul Edecek Yükseköğretim Lisans Programları Ek Yerleştirme Kontenjanları 2015 Yurtdışından Öğrenci Kabul Edecek Yükseköğretim Lisans Programları Ek Yerleştirme ları Özel Koşullar Requirements& Explanations AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) AFYON KOCATEPE UNIVERSITY

Detaylı

EĞİTİM VE ARAŞTIRMA YAPILARI EDUCATION AND RESEARCH CENTERS. Üniversite Yerleşkeleri Ar-Ge Yapıları ve Enstitüler Okullar

EĞİTİM VE ARAŞTIRMA YAPILARI EDUCATION AND RESEARCH CENTERS. Üniversite Yerleşkeleri Ar-Ge Yapıları ve Enstitüler Okullar Üniversite leşkeleri Ar-Ge Yapıları ve Enstitüler Okullar EĞİTİM VE ARAŞTIRMA YAPILARI EDUCATION AND RESEARCH CENTERS University Campuses Research Institutes Schools 47 EĞİTİM ve ARAŞTIRMA YAPILARI REFERANS

Detaylı

İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ 2014 ÖSYS TABAN PUANLARI IZMIR UNIVERSITY OF ECONOMICS 2014 OSYS BASE POINTS

İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ 2014 ÖSYS TABAN PUANLARI IZMIR UNIVERSITY OF ECONOMICS 2014 OSYS BASE POINTS İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ 2014 ÖSYS TABAN PUANLARI IZMIR UNIVERSITY OF ECONOMICS 2014 OSYS BASE POINTS Fen-Edebiyat Fakültesi / Faculty of Arts and Sciences 203510085 Matematik (İngilizce) (Tam Burslu)

Detaylı

21. MDK Toplantısı. Doğu Akdeniz Üniversitesi, KKTC 27-28 Ekim 2010 MDK Toplantıları 29-31 Ekim 2010, KKTC de Tatil fırsatı

21. MDK Toplantısı. Doğu Akdeniz Üniversitesi, KKTC 27-28 Ekim 2010 MDK Toplantıları 29-31 Ekim 2010, KKTC de Tatil fırsatı 21. MDK Toplantısı Doğu Akdeniz Üniversitesi, KKTC 27-28 Ekim 2010 MDK Toplantıları 29-31 Ekim 2010, KKTC de Tatil fırsatı DELEGASYON DELEGATION Kuruluş Establishment Kampüs Yüzölçümü Campus Area Yerleşim

Detaylı

T.C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ UNIVERSITY FACULTY OF ENGINEERING AND ARCHITECTURE DEPARTMENT OF CIVIL ENGINEERING. Course Name T P L ECTS

T.C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ UNIVERSITY FACULTY OF ENGINEERING AND ARCHITECTURE DEPARTMENT OF CIVIL ENGINEERING. Course Name T P L ECTS FIRST YEAR 1st semesr T.C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ UNIVERSITY FACULTY OF ENGINEERING AND ARCHITECTURE DEPARTMENT OF CIVIL ENGINEERING MAT101 Calculus I Mamatik I PHY101 Physics I Fizik I 3 0 2 7 CHE101 Chemistry

Detaylı

T.C ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ KONTENJANLARI VE KOŞULLARI

T.C ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ KONTENJANLARI VE KOŞULLARI T.C ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ 2017-2018 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ KONTENJANLARI VE KOŞULLARI Programın Adı Name of Programme Süre Duration Kontenjan Quota Özel Koşullar Requirements & Explanations

Detaylı

İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ 2016 ÖSYS TABAN PUANLARI IZMIR UNIVERSITY OF ECONOMICS 2016 OSYS BASE POINTS

İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ 2016 ÖSYS TABAN PUANLARI IZMIR UNIVERSITY OF ECONOMICS 2016 OSYS BASE POINTS Fen-Edebiyat Fakültesi / Faculty of Arts and Sciences 203510094 Mütercim-Tercümanlık (İngilizce) (Ücretli) / English Translation and Interpretation ( English) DİL-1 252,14758 43600 334,98005 203510101

Detaylı

2014 YURT DIŞINDAN KABUL EDİLECEK ÖĞRENCİ KONTENJANLARI (TABLO 4) TABLE: THE GUİDE FOR FOREİGN STUDENTS FOR HIGHER EDUCATION PROGRAMS

2014 YURT DIŞINDAN KABUL EDİLECEK ÖĞRENCİ KONTENJANLARI (TABLO 4) TABLE: THE GUİDE FOR FOREİGN STUDENTS FOR HIGHER EDUCATION PROGRAMS 2014 YURT DIŞINDAN KABUL EDİLECEK ÖĞRENCİ KONTENJANLARI (TABLO 4) TABLE:4 2014 THE GUİDE FOR FOREİGN STUDENTS FOR HIGHER EDUCATION PROGRAMS BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ (ZONGULDAK) BÜLENT ECEVİT UNIVERSITY

Detaylı

BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ YERLEŞİM İSTATİSTİKLERİ 2008

BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ YERLEŞİM İSTATİSTİKLERİ 2008 BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ YERLEŞİM İSTATİSTİKLERİ 2008 Boğaziçi Üniversitesi Haziran, 2008 Boğaziçi Üniversitesi İSTANBUL Copyright 2008 Boğaziçi University Library Cataloging in-publication Data Boğaziçi

Detaylı

Sayılarla. Boğaziçi Üniversitesi. Facts and Figures: Boğaziçi University

Sayılarla. Boğaziçi Üniversitesi. Facts and Figures: Boğaziçi University Sayılarla Boğaziçi Üniversitesi Facts and Figures: Boğaziçi University Boğaziçi University İstanbul Copyright 2010 Boğaziçi Üniversity Cataloging - in - Publication Data Sayılarla Boğaziçi Üniversitesi

Detaylı

TÜRKİYE DE FEN BİLİMLERİ EĞİTİMİ TEZLERİ

TÜRKİYE DE FEN BİLİMLERİ EĞİTİMİ TEZLERİ XIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı, 6-9 Temmuz 2004 İnönü Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Malatya TÜRKİYE DE FEN BİLİMLERİ EĞİTİMİ TEZLERİ Sibel BALCI Rtb Eğitim Çözümleri sibel.balci@sbs.com.tr ÖZET

Detaylı

TOBB ETÜ Co-Op with Erasmus Placement Program

TOBB ETÜ Co-Op with Erasmus Placement Program TOBB ETÜ Co-Op with Erasmus Placement Program Dr. Erdogan Dogdu Ms. Fisun Talay Erasmus Coordinator External Relations Dept. edogdu@etu.edu.tr ftalay@etu.edu.tr 28 March 2013 Berlin TD-IHK Seminar Content

Detaylı

İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ 2013 ÖSYS TABAN PUANLARI IZMIR UNIVERSITY OF ECONOMICS 2013 OSYS BASE POINTS

İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ 2013 ÖSYS TABAN PUANLARI IZMIR UNIVERSITY OF ECONOMICS 2013 OSYS BASE POINTS İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ 2013 ÖSYS TABAN PUANLARI IZMIR UNIVERSITY OF ECONOMICS 2013 OSYS BASE POINTS Fen-Edebiyat Fakültesi / Faculty of Arts and Sciences 203510085 Matematik (İngilizce) (Tam Burslu)

Detaylı

MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMI PROTOKOLÜ

MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMI PROTOKOLÜ ' m MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMI PROTOKOLÜ MEVLANA ECHANGE PROGRAMME PROTOCOL Bizler, aşağıda imzaları bulunan yükseköğretim kurumlan olarak, kurumlarımız arasında Mevlana Değişim Programı kapsamında işbirliği

Detaylı

MATEMATİK BÖLÜMÜ BÖLÜM KODU:3201

MATEMATİK BÖLÜMÜ BÖLÜM KODU:3201 BÖLÜM KODU:01 011-01 01.Yarıyıl Dersleri 0.Yarıyıl Dersleri MTK 101 Analiz I Analysis I 4 1 5 6 MTK 10 Analiz II Analysis II 4 1 5 6 MTK 11 Lineer Cebir I Linear Algebra I 1 4 MTK 1 Lineer Cebir II Linear

Detaylı

MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMI PROTOKOLÜ MEVLANA EXCHANGE PROGRAMME PROTOCOL

MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMI PROTOKOLÜ MEVLANA EXCHANGE PROGRAMME PROTOCOL 'W L MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMI PROTOKOLÜ MEVLANA EXCHANGE PROGRAMME PROTOCOL Bizler, aşağıda imzalan bulunan yükseköğretim kurumlan olarak, kurumlarımız arasında Mevlana Değişim Programı kapsamında işbirliği

Detaylı

Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS 507004092007 MAKİNA PROJESİ II Zorunlu 4 7 4

Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS 507004092007 MAKİNA PROJESİ II Zorunlu 4 7 4 Ders Öğretim Planı Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS 507004092007 MAKİNA PROJESİ II Zorunlu 4 7 4 Dersin Seviyesi Lisans Dersin Amacı Dersin amacı Makina Mühendisliği bölümü Lisans öğrencilerine

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl. Lisans İSTATİSTİK ANADOLU Yüksek Lisans İŞLETME / SAYISAL YÖNTEMLER ANADOLU 1999

ÖZGEÇMİŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl. Lisans İSTATİSTİK ANADOLU Yüksek Lisans İŞLETME / SAYISAL YÖNTEMLER ANADOLU 1999 ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı E-posta : Metin BAŞ : metin.bas@dpu.edu.tr Telefon : 2207 Doğum Tarihi : 30 Eylül 1971 Ünvanı : Yardımcı Doçent Doktor Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans İSTATİSTİK

Detaylı

Ülkesi Country. Macaristan Hungary

Ülkesi Country. Macaristan Hungary ÜNİVERSİTEMİZİN İŞBİRLİĞİ YAPTIĞI YURTDIŞI ÜNİVERSİTE VE KURULUŞLAR (REKTÖRLÜK VE FAKÜLTELER) PARTNER UNIVERSITIES AND INSTITUTES FROM FOREIGN COUNTRIES(RECTORATE AND FACULTIES) Sıra No Anlaşma Yapan Fakülte/Bölüm/Enstitü

Detaylı

THE SKILLS TRAINING RAN IN ENTERPRISES

THE SKILLS TRAINING RAN IN ENTERPRISES THE SKILLS TRAINING RAN IN ENTERPRISES Türkiye de işletmelerde beceri eğitimi uygulaması 3308 sayılı Mesleki ve Teknik Eğitim Kanunu ile yapılmaktadır. The skills training program offered in turkey are

Detaylı

106 18. YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLERİN EĞİTİM BİRİMLERİNE GÖRE SAYILARI NUMBER OF FOREIGN STUDENTS IN EDUCATIONAL INSTITUTIONS

106 18. YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLERİN EĞİTİM BİRİMLERİNE GÖRE SAYILARI NUMBER OF FOREIGN STUDENTS IN EDUCATIONAL INSTITUTIONS 106 TÜRKİYE TOPLAMI/ TOTAL FOR TURKEY 3632 929 2703 18350 4753 13597 2078 581 1497 ÜNİVERSİTELER TOPLAMI/TOTAL FOR THE UNIVERSITIES 3311 918 2393 17510 4721 12789 1927 566 1361 DİĞER EĞİTİM KURUMLARI TOPLAMI/TOTAL

Detaylı

MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMI PROTOKOLÜ

MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMI PROTOKOLÜ MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMI PROTOKOLÜ MEVLANA EXCHANGE PROGRAMME PROTOCOL Bizler, aşağıda imzaları bulunan yükseköğretim kurumlan olarak, kurumlarımız arasında Mevlana Değişim Programı kapsamında işbirliği

Detaylı

ACCOUNTANT: The accountant is the person who follows the monetary transactions of individuals and institutions and count the taxes accurately to make

ACCOUNTANT: The accountant is the person who follows the monetary transactions of individuals and institutions and count the taxes accurately to make ACCOUNTANT: The accountant is the person who follows the monetary transactions of individuals and institutions and count the taxes accurately to make payment to the Government. MUHASEBECİ: Kişilerin veya

Detaylı

1. YARIYIL / SEMESTER 1

1. YARIYIL / SEMESTER 1 T.C. NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ, İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ, 2017-2018 AKADEMİK YILI ÖĞRETİM PLANI / T.C. NECMETTIN ERBAKAN UNIVERSITY ENGINEERING AND ARCHITECTURE

Detaylı

İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ 2015 ÖSYS TABAN PUANLARI IZMIR UNIVERSITY OF ECONOMICS 2015 OSYS BASE POINTS

İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ 2015 ÖSYS TABAN PUANLARI IZMIR UNIVERSITY OF ECONOMICS 2015 OSYS BASE POINTS Fen-Edebiyat Fakültesi / Faculty of Arts and Sciences 203510094 Mütercim-Tercümanlık (İngilizce) (Ücretli) / English Translation and Interpretation ( English)) DİL-1 264,18889 34.900 323,58081 203510101

Detaylı

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ YILI AKADEMİK BİRİMLER BÖLÜM VE PROGRAM BAZINDA SCI, SSCI VE AHCI de TARANAN YAYIN SAYILARI* Eğitim Fakültesi 48 17

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ YILI AKADEMİK BİRİMLER BÖLÜM VE PROGRAM BAZINDA SCI, SSCI VE AHCI de TARANAN YAYIN SAYILARI* Eğitim Fakültesi 48 17 AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ 2009 YILI AKADEMİK BİRİMLER BÖLÜM VE PROGRAM BAZINDA SCI, SSCI VE AHCI de TARANAN YAYIN SAYILARI* Fakülte, YO, MYO, Araş. Merkezi, Bölüm ve Programlar Tam Zamanlı Öğr.Üyesi Sayısı

Detaylı

Türkiye de Lisans Düzeyinde Sağlık Yöneticisi Yetiştiren Kurumların Akademik ve Eğitsel Profili *

Türkiye de Lisans Düzeyinde Sağlık Yöneticisi Yetiştiren Kurumların Akademik ve Eğitsel Profili * Türkiye de Lisans Düzeyinde Sağlık Yöneticisi Yetiştiren Kurumların Akademik ve Eğitsel Profili * Emine ŞENER ** Ramazan ERDEM *** Tahsin AKÇAKANAT **** ÖZET Bu çalışma ile profesyonel bir meslek olan

Detaylı

MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMI PROTOKOLÜ

MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMI PROTOKOLÜ m MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMI PROTOKOLÜ MEVLANA ECHANGE PROGRAMME PROTOCOL Bizler, aşağıda imzaları bulunan yükseköğretim kurumlan olarak, kurumlarımız arasında Mevlana Değişim Programı kapsamında işbirliği

Detaylı

T.C. MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

T.C. MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN T.C. MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN Üniversitemiz Enstitülerinin aşağıda kontenjanları belirtilen anabilim dallarına 2015-2016 Eğitim- Öğretim Yılı Güz Yarıyılı için yabancı uyruklu yüksek

Detaylı

T.C ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ KONTENJANLARI VE KOŞULLARI

T.C ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ KONTENJANLARI VE KOŞULLARI T.C ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ KONTENJANLARI VE KOŞULLARI Programın Adı Name of Programme Süre Duration Kontenjan Quota Özel Koşullar Requirements & Explanations

Detaylı

TÜRKiYE'DEKi ÖZEL SAGLIK VE SPOR MERKEZLERiNDE ÇALIŞAN PERSONELiN

TÜRKiYE'DEKi ÖZEL SAGLIK VE SPOR MERKEZLERiNDE ÇALIŞAN PERSONELiN Spor Bilimleri Dergisi Hacettepe]. ofsport Sciences 2004 1 15 (3J 125-136 TÜRKiYE'DEKi ÖZEL SAGLIK VE SPOR MERKEZLERiNDE ÇALIŞAN PERSONELiN ış TATMiN SEViYELERi Ünal KARlı, Settar KOÇAK Ortadoğu Teknik

Detaylı

Sayılarla. Boğaziçi Üniversitesi. Facts and Figures: Boğaziçi University

Sayılarla. Boğaziçi Üniversitesi. Facts and Figures: Boğaziçi University Sayılarla Boğaziçi Üniversitesi Facts and Figures: Boğaziçi University 2014 Sayılarla Boğaziçi Üniversitesi Facts and Figures: Boğaziçi University Boğaziçi University İstanbul Copyright 2014 Boğaziçi Üniversity

Detaylı

ve Sonrası Girişli Öğrenciler için Uygulanacak Ders Program

ve Sonrası Girişli Öğrenciler için Uygulanacak Ders Program Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Lisans Ders Programı / Department of Computer Engineering Undergraduate Curriculum 2015-2016 ve Sonrası Girişli Öğrenciler için Uygulanacak Ders Program 1.Yıl / I.Dönem (First

Detaylı

ÖZEL ENKA LİSESİ - ENKA HIGH SCHOOL HAZIRLIK / PREP

ÖZEL ENKA LİSESİ - ENKA HIGH SCHOOL HAZIRLIK / PREP ÖZEL ENKA LİSESİ - ENKA HIGH SCHOOL ORTALAMA YÜKSELTME TAKVİMİ-CONDITIONAL EXAM HAZIRLIK / PREP YAZILI LAR / WRITTEN EXAMS TARİHİ YERİ İNGİLİZCE / ENGLISH 13.06.2017 10.00 ÇAS / MPA TÜRKÇE / TURKISH 14.06.2017

Detaylı

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI YURT DIŞINDAN ÖĞRENCİ SEÇME SINAVI (SÜYÖS-2015) TERCİH KILAVUZU

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI YURT DIŞINDAN ÖĞRENCİ SEÇME SINAVI (SÜYÖS-2015) TERCİH KILAVUZU SELÇUK ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI YURT DIŞINDAN ÖĞRENCİ SEÇME SINAVI (SÜYÖS-2015) TERCİH KILAVUZU 1. GENEL BİLGİLER, TEMEL İLKE VE KURALLAR - Bu kılavuz, 2015-2016 eğitim-öğretim yılı için yurt dışından öğrencilerin

Detaylı

EK: SENATO ONAYI ALMIŞ MEVCUT EKDAL PROGRAMLARI A) GENEL EKDALLAR Genel ekdallar tüm öğrencilere açıktır.

EK: SENATO ONAYI ALMIŞ MEVCUT EKDAL PROGRAMLARI A) GENEL EKDALLAR Genel ekdallar tüm öğrencilere açıktır. EK: SENATO ONAYI ALMIŞ MEVCUT EKDAL PROGRAMLARI A) GENEL EKDALLAR Genel ekdallar tüm öğrencilere açıktır. HUKUK EKDALI (Aşağıdaki derslerden 4/5 adet) LAW250 Main Concepts of Turkish Law/IR 263 Fundamental

Detaylı

MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMI PROTOKOLÜ

MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMI PROTOKOLÜ MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMI PROTOKOLÜ MEVLANA EXCHANGE PROGRAMME PROTOCOL Bizler, aşağıda imzaları bulunan yükseköğretim kurumları olarak, kurumlarımız arasında Mevlana Değişim Programı kapsamında işbirliği

Detaylı

Ders Programı Sağlık Yönetimi Bölümü

Ders Programı Sağlık Yönetimi Bölümü Ders Programı Sağlık Yönetimi Bölümü BİRİNCİ YIL 1. Dönem (Güz) 2. Dönem (Bahar) Dersin Adı T U Kredi Dersin Adı T U Kredi Akademik ve Sosyal Oryantasyon 1 0 1 Toplum ve Sağlık 0 Yönetim ve Organizasyon

Detaylı

FATĠH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNĠVERSĠTESĠ ULUSLARARASI ĠLĠġKĠLER OFĠSĠ. YABANCI ÖĞRENCĠ BAġVURU FORMU *

FATĠH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNĠVERSĠTESĠ ULUSLARARASI ĠLĠġKĠLER OFĠSĠ. YABANCI ÖĞRENCĠ BAġVURU FORMU * FATĠH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNĠVERSĠTESĠ ULUSLARARASI ĠLĠġKĠLER OFĠSĠ PHOTO 34083 Fatih, İstanbul TÜRKİYE Telefon : +90 212 521 81 00 Faks : +90 212 521 84 84 E-posta : intoffice@fatihsultan.edu.tr Web:

Detaylı

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ YURT DIŞINDAN ÖĞRENCİ KONTENJANLARI-2015 SELCUK UNIVERSITY 2015 QUOTAS FOR ADMISSION OF FOREIGN STUDENTS

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ YURT DIŞINDAN ÖĞRENCİ KONTENJANLARI-2015 SELCUK UNIVERSITY 2015 QUOTAS FOR ADMISSION OF FOREIGN STUDENTS SELÇUK ÜNİVERSİTESİ YURT DIŞINDAN ÖĞRENCİ KONTENJANLARI-2015 SELCUK UNIVERSITY 2015 QUOTAS FOR ADMISSION OF FOREIGN STUDENTS Programın Adı LİSANS PROGRAMLARI - UNDERGRADUATE PROGRAMS Diş Hekimliği Fakültesi

Detaylı

İLAN AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ'NDEN

İLAN AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ'NDEN Başvurular, https://bys.akdeniz.edu.tr/enstitu adresinden ONLINE olarak yapılacaktır. Başvuru Adresi Tel: 0242 227 78 57, 0 242 310 19 18 Fax: 0242 227 78 56 GENEL AÇIKLAMALAR 1 İlan kadrosuzdur. 2 Lisansüstü

Detaylı

EDUCATION Degree University Department / Program Years

EDUCATION Degree University Department / Program Years Dr. Aytunga BAĞDATLI EDUCATION Degree University Department / Program Undergrad Çanakkale Mart University Food Engineering 000-00 M.S. Celal Bayar University Food Engineering 00-00 Ph.D. Celal Bayar University

Detaylı

CURRICULUM VITAE. : Psychologist, Counsellor, Special Educationalist, : Psychology, Psychological Counseling, Special

CURRICULUM VITAE. : Psychologist, Counsellor, Special Educationalist, : Psychology, Psychological Counseling, Special CURRICULUM VITAE GENERAL Name : Ahmet İsmail ÖZÇELİK Place and Date of Birth : Ankara, 27.08.1954 Position and Title Professor, Ph.D. Field Education Marital Status : Psychologist, Counsellor, Special

Detaylı

MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMI PROTOKOLÜ

MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMI PROTOKOLÜ MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMI PROTOKOLÜ MEVLANA ECHANGE PROGRAMME PROTOCOL Bizler, aşağıda imzaları bulunan yükseköğretim kurumlan olarak, kurumlarımız arasında Mevlana Değişim Programı kapsamında işbirliği

Detaylı

Sayılarla. Boğaziçi Üniversitesi. Facts and Figures: Boğaziçi University

Sayılarla. Boğaziçi Üniversitesi. Facts and Figures: Boğaziçi University Sayılarla Boğaziçi Üniversitesi Facts and Figures: Boğaziçi University 2016 Boğaziçi University İstanbul Copyright 2016 Boğaziçi Üniversity Cataloging - in - Publication Data Sayılarla Boğaziçi Üniversitesi

Detaylı

Fakülte Adı Programın Adı Name of Programme

Fakülte Adı Programın Adı Name of Programme Fakülte Adı Programın Adı Name of Programme 2. Ek Kontenjan Adalet Meslek Yüksekokulu Adalet Justice 2 Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Antrenörlük Eğitimi Coach Training 2 Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu

Detaylı

2016 - YAZ ÖĞRETİMİ İLE İLGİLİ ÖNEMLİ DUYURU

2016 - YAZ ÖĞRETİMİ İLE İLGİLİ ÖNEMLİ DUYURU FİZ 101 Fizik I FİZ 102 Fizik II FİZ 224 Modern Fizik I MATE 111 Matematik I MATE 112 Matematik II MATE 213 Lineer Cebir MATH 111 Calculus I MATH 112 Calculus II MATH 213 Linear Algebra FEN - EDEBİYAT

Detaylı

TABLO 17. EĞİTİM VE ÖĞRETİM ALANLARI SINIFLAMASINA GÖRE LİSANS DÜZEYİNDEKİ ÖĞRENCİ SAYILARI,

TABLO 17. EĞİTİM VE ÖĞRETİM ALANLARI SINIFLAMASINA GÖRE LİSANS DÜZEYİNDEKİ ÖĞRENCİ SAYILARI, TOPLAM TOTAL BEŞERİ BİLİMLER VE SANAT HUMANITIES & ARTS BEŞERİ BİLİMLER HUMANITIES ANADİL MOTHER TONGUE DİN RELIGION FELSEFE VE ETİK PHILOSOPHY & ETHICS TARİH VE ARKEOLOJİ HISTORY & ARCHAEOLOGY YABANCI

Detaylı

Adı Soyadı Geçerlilik Bölüm ve Görevi Eski Şirketi ve Görevi. Uluslar Arası Programlar Ofisi Öğrenci Değişim Uzmanı

Adı Soyadı Geçerlilik Bölüm ve Görevi Eski Şirketi ve Görevi. Uluslar Arası Programlar Ofisi Öğrenci Değişim Uzmanı Atamalar 1 Adı Soyadı Geçerlilik Bölüm ve Görevi Eski Şirketi ve Görevi AYCAN AKÇIN 01.04.2013 Uluslar Arası Programlar Ofisi Öğrenci Değişim Uzmanı Kadem Araştırma Merkezi Proje Koordinatörü ERTAÇ NEBİOĞLU

Detaylı