Veteriner ilaç kalıntıları ve mikotoksin analizlerinde kullanılan tarama ve doğrulama teknikleri : Temel ilkeler. Prof. Dr. Şeref GÜÇER 16 Ekim 2007

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Veteriner ilaç kalıntıları ve mikotoksin analizlerinde kullanılan tarama ve doğrulama teknikleri : Temel ilkeler. Prof. Dr. Şeref GÜÇER 16 Ekim 2007"

Transkript

1 Veteriner ilaç kalıntıları ve mikotoksin analizlerinde kullanılan tarama ve doğrulama teknikleri : Temel ilkeler Prof. Dr. Şeref GÜÇER 16 Ekim 2007

2 Analitik Problem: Veteriner ilaç kalıntıları SCREENING CHAPTER 12 FOOD SAFETY, VETERINARY AND PHYTOSANITARY POLICIES AGENDA ITEM 10:PROHIBITION OF SUBSTANCES AND RESIDUES CONTROLS Country Sesion:Republic of Turkey April 2006

3 SCREENING CHAPTER 12 FOOD SAFETY, VETERINARY AND PHYTOSANITARY POLICIES AGENDA ITEM 10:PROHIBITION OF SUBSTANCES AND RESIDUES CONTROLS Republic of Turkey April Substances Analysed in Laboratories Bornova VCRI; antibacterial substances (Group B1), CAP and nitrofurans (group A6). Pendik VCRI; nitroimidazoles (A6), anthelmintics (B2a), anticoccidials and imidazoles (B2b), NSAID (B2e), fumagillin in honey (B2f) and confirmation of chloramphenicol and nitrofurans (A6). Etlik CVCRI; stilbens/steroid (A1, A3), antithiroid agents (A2), resorcylic acid lactons (A4) and beta agonists (A5) and pesticides (B2c, B3a, B3b). İzmir PCL; heavy metals (B3c) and naphtalene analysis in honey. Ankara PCL; lead (Pb) in milk (b3c), mycotoxins (B3d) and dyes (malachite green in fish) (B3e).

4 Tarama ve Doğrulamada Kullanılan Analitik Metotlar Tarama Metotları Sadece hatalı karar oranı %5 den (β-hatası) küçük olan ve izlenebilirliği,geçerliği kanıtlanmış analitik metotlar tarama amaçlı kullanılabilir.(2002/657/ec) Tarama Metotları: ELISA RIA TLC LC-UV LC-DAD GC-FID Son senelerde LC-MS

5 Commission Decision 2002/657/EC: criteria for suitable confirmatory methods for organic residues or contaminants Doğrulama metotları örnek içindeki analitin kimyasal yapısı hakkında bilgi sunmalıdır. Bunun sonucu olarak spektroskopik dedektör kullanmayan kromatografik metotlar doğrulama metodu olarak kullanılamazlar. Eğer metod uygun ön hazırlama,ayırma işlemlerini içerip, Spektroskopik dedektörleri kullanırsa doğrulama metodu olarak kullanılabilir. Aşağıda belirtilen metot veya metot kombinasyonları Doğrulama amacıyla kullanılmaktadır.

6 Commission Decision 2002/657/EC: criteria for suitable confirmatory methods for organic residues or contaminants D. Barceló, IIQAB-CSIC, Barcelona, Spain Measuring technique Directive 96/23/EC (Annex 1 ) Substances Limitations LC-MS or GC-MS A) Substances having anabolic effect and unauthorized substances B) Veterinary and human drugs and other contaminants Only if following either an on-line or an off-line chromatografic separation Only if full scan tecniques are used or using at least 3(group B) or 4 (group A) identification points for techniques that do not record the full mass spectra LC or GC with IR Groups A and B Specific requirements for absorption in IR spectrometry have to be met LC-full-scan DAD Group B Specific requirements for absorption in UV spectrometry have to be met LC-fluorescence Group B Only for molecules that exhibit native fluorescence and to molecules that exhibit fluorescence after either transformation or derivatisation 2-D TLC-full scan UV/VIS Group B Two-dimensional HPTLC and cochromatography are mandatory GC-ECD Group B Only if two columns at diferent polarity are used LC-immunogram Group B Only if at least two different chromatographic systems or second, independent detection method are used LC-UV/VIS (sinlge wavelenght) Group B Only if at least two different chromatographic systems or second, independent detection method are used

7 Doğrulama basamakları Referans standardı Analit/Örnek Belirtme hipotezi Referans Standardın Özellikleri DENEYSEL İRDELEME Analitin özellikleri İRDELEME Karılaştırma verileri Metodlar, Klavuzlar Uzman olarak Analizci Önceki veriler Belirtme ve karar B.L. Milman,Trends Anal.Chem. 24(2005)

8 For the confirmation of drugs and other contaminants of Annex 1 of Directive 96/23/EC and Commision Decision 2002/657/EC, a minimum of 3 identification points are required List of specific criteria applied in LC-MS-MS: LC retention time two MRM transitions ratio MRM transitions

9 Kütle Spektrometrik tayini için Performans Kriterleri ve diğer şartlar Kütle spektometrik metotları ister on-line isterse de at-line kromatografik uygun ayırmalar sonrası doğrulama metodu olarak kullanılması uygundur. Kromatografik ayırımlar GC-MS yöntemlerinde gaz kromatografik ayırımlar kapiler kolonların kullanımı ile yapılmalıdır. LC-MS yöntemlerinde ise ayırma işlemi için uygun sıvı kromatografisi kolonları ile yapılmalıdır. Analitin alıkonma süresinin dahili standardın alıkonma süresine oranı kalibrasyon çözeltisinden elde edilen alıkonma GC için ±%0.5 ve LC için ±%2.5 tolerans sınırlarına karşılık gelmelidir. Kütle spektrometrik tayin Kütle spektrometrik tayin Tam iyon taramalı veya Seçilmiş iyon izlemeli (SİM ), tekniklerle olduğu gibi Seçilmiş reaksiyon taramalı (MS-MS tekniği), Yüksek rezolüsyonlu kütle spektrometresi (HRMS) Nisbi iyon intensiteleri için maksimum izin verilen tolerans değerleri belirlidir. SIM için teşhis noktaları ve kütle fragmentleri sınıfları arasındaki ilişkiler gösterilmiştir. 3. Organik kalıntılar ve bulaşanlar için doğrulayıcı metotlar

10 Kimyasal bileşiklerin belirlenmesi Belirlenmenin prensipleri: 1.En iyi kalitenin belirlenmesi-karşılaştırılacak mutlak özelliklerin ayı anda ve aynı alette ölçülmesi veya gözlenmesi, 2.Analit ve standartın aynı alette aynı koşullarda birebir veya belirli bir zaman aralığından sonra iki yolla incelenmesi, (1)Değişimin öngörülen tolerans aralığına düşmesi (2) Özelliğin benzerlik/farklılığı için istatiksel Testler 3. Analitin özelliğini ve referans verininkinin karşılaştırılması

11 Farklı analitik limitlerin grafik sunumud X S = Kontamine örneğin ort.yanıt değeri S B =Kör örneğin SD (Lab-içitekrar gerçeklenebilirlik koşulları altında tayin edilen) S S =Kontamine örneğin SD (Lab-içi tekrar gerçeklenebilirlik koşulları altında tayin edilen) α=hatalı uygun olmayan sonuç oranı β=hatalı uygun sonuç oranı CCα=Karar limiti CCβ=Tayin yeterliği

12 Farklı analitik limitlerin grafik sunumu X B = Kör örneğin ort.yanıt değeri X PL =İzin verilen düzeyde analit içeren örneğin ort. Konsantrasyonu X S =Kontamine örneğin ort. Konsantrasyonu S PL =İzin verilen düzeyde analit içeren örneğin SD si (Lab-içi tekrar gerçeklenebilirlik koşulları altında tayin edilen) S S =Örneğin SD si (Lab-içi tekrar gerçeklenebilirlik koşulları altında tayin edilen)

13 Detection Method: ELISA Bind antibody to well Block Add antigen Add enzyme linked antibody Add substrate for enzyme

14 İnce Tabaka Kromatografisi (TLC) Mobil faz: Apolar çözgen Sabit faz:polar katı yüzey Moleküller polaritelerine göre Ayrılırlar.

15 Bağıl Değer (R f ) Çözgen sınırı R f = Maddenin katettiği yol Çözgenin katettiği yol Yüksek R f değeri = Apolar madde Düşük R f value = Polar madde Çözgenin katettiği yol Maddenin Katettiği yol Başlangıç

16 2D TLC

17 Gaz Kromatografisi

18 ALEV İYONLAŞMA DEDEKTÖRÜ (FID) Eksoz Baca Çakmak Toplayıcı Elektrod Polarize Elektrod Hidrogen Girişi Kolundan Ayrılanlar

19 HPLC

20

21 Overall SIVI KROMATOGRAFİSİ SINIFLAMASI H 2 O çözünmez H 2 O çözünür Apolar Iyonik Adsorpsiyon RPLC Ters faz Dağılma NPLC Normal faz Iyon Değiştirme MW ~10,000 kadar

22 Quadrupole Mass Spectrometer

23 Uçuş zamanlı Kütle Spektrometresi

24 Tek dalgaboylu UV dedektör

25 Elektron çarpma spektra

26 Kimyasal iyonlaşmalı MS kaynağı Yüksek enerjili elektronlar CH 4 CH 4 CH 4 + CH 3 + CH 2 + CH CH CH CH 4 4 CH C H CH H 2 3 Örnek molekülü MH CH C C H H MH + MH + MH + MH2 + CH4 + MH2 + C2H + M + C H Molecule Ions

27 Mikotoksin Analizleri Tarama metoduna örnek

28 BAZI AFLATOKSİNLERİN KİMYASAL YAPILARI Aflatoksin B1 Aflatoksin B2 Aflatoksin M1 Aflatoksin G1 Aflatoksin G2 Aflatoksin M2

29 TÜRK GIDA KODEKSİNDE AFLATOKSİNLERE AİT LİMİTLER Aflatoksin Tipi Gıda Maddesi Kabul Edilebilir En Yüksek Değer (ppb= µg/kg) B 1 M Baharatlar 5 B 1 M Hububatlar 2 B 1 M Hububat unları 2 B 1 M Tüm gıda maddeleri 5 M 1 M Peynir 0,25 M 1 M Süt ve süt ürünleri 0,05 M 1 M Bebek mamaları ve devam formülleri 0,02 (B 1 + B 2 +G 1 +G 2 ) M Bebek gıdaları ve hazır karışımlar 0,01 (B 1 + B 2 +G 1 +G 2 ) M Tüm gıda maddeleri 10 M : Mikotoksinler Avrupa'da aflatoksin limitleri tarihi itibarıyla: aflatoksin B1=2 ppb, Toplam aflatoksin (B1+B2+G1+G2) =4 ppb

30 ANALİZ ŞEMASI 50 g numune 4g NaCl/100 ml su ile karıştırılır 150 ml Metanol eklenerek karıştırılır Whatman-4 süzgeç kağıdından süzülür 5 ml filtrat+15 ml fosfat tampon çözeltisi eklenir (20 ml numune) İmunoafinite kolonu 10 ml fosfat tampon çözeltisi ile şartlandırılır 20 ml numune geçirilir 20 ml su ile yıkanır 1,5 ml metanol+1,5 ml su ile elue edilir Kaynak: Journal of AOAC-International vol.88, No.2, 2005 HPLC ANALİZİ

31 HPLC ÖLÇÜM ŞARTLARI HPLC-Floresans Analitik kolon Kolon sıcaklığı 40 C Shimadzu LC-10A (RF-10A XC Floresans Dedektör) Inertsil OD3V (4,6 150 mm, 5 µm; GL Sciences, Japonya) Akış hızı 1 ml/dak. Enjeksiyon hacmi Floresans dalga boyu Mobil Faz (izokritik) Analiz süresi 50μL 362 nm (Uyarma), 455 nm (Emisyon) 45:55 v/v Metanol:Su(100 μl HNO mg) KBr) 15 dk

32 ANALİTİK ÖZELLİKLER-I LOD (μg/kg) LOQ (μg/kg) Aflatoksin G2 0,01 0,05 Aflatoksin G1 0,03 0,11 Aflatoksin B2 0,02 0,08 Aflatoksin B1 0,03 0,09 Toplam 0,10 0,32

33 ANALİTİK ÖZELLİKLER-II Konsantrasyon Aralığı Kalibrasyon Denklemi %RSD R 2 Aflatoksin G2 0,125-2,5 y=154405x- 5465,5 1,80 0,9989 Aflatoksin G1 0,1375-2,75 y=116565x- 5223,5 1,93 0,9989 Aflatoksin B2 0,1275-2,55 y=202118x- 7680,9 2,53 0,9989 Aflatoksin B1 0,125-2,5 y=194612x- 7065,1 2,95 0,9989

34 STANDART ÖRNEK KROMATOGRAMI G2 G1 B2 B1 5μg/L karışım

35 ÖRNEK KROMATOGRAMI B1 G1 B2

36 PUL BİBER ÖRNEKERİNDE AFLATOKSİN DÜZEYLERİ AFLATOKSİN MİKTAR (μg/kg) B1 7,25 ± 0,08 B2 0,31 ± 0,01 G1 1,95 ± 0,03

37 Laboratories of BUTAL The laboratories of BUTAL are; 1) Material-Textile Laboratory 2) Chemical and Environmental Laboratory 3) Food and Agricultural Chemistry Laboratory which serve for the needs of industry according to its scope of accreditation ISO EN

38 Material-Textile Laboratory Analysis of textiles Physical tests Chemical Analyses Analysis of leather Physical tests Chemical Analyses

39 Chemical and Environmental Laboratory Analysis of water and waste water Analysis of waste oil Hazardous waste analysis Coal analysis Fuel oil analysis Biodiesel analysis Measurement of stack gases Noise measurement

40 Food and Agricultural Chemistry Laboratory Analysis of food stuff Soil analysis Feed analysis List of testing,analyses and Industrial services can be reached through website:

41 Research & Development 1) In-house methods BUTAL ÇM-007 Determination of PCP in Textile Materials BUTAL ÇM-001 Determination of Heavy Metals in Textiles (Sb, Cr, Co, Cu, Ni) BUTAL ÇM-002 Determination of Heavy Metals in Textiles (Pb, Cd) BUTAL ÇM-003 Determination of Heavy Metals in Textiles (As) BUTAL ÇM-004 Determination of Heavy Metals in Textiles (Hg) BUTAL ÇM-005 Determination of Heavy Metals in Textiles (Cr(VI))

42 Research & Development 2) Developed Equipment Dynamic seam fatigue tester Horizontal flammability tester According to directive of 95/28 EC Length direction and width direction extension tester for socks

43 Training and Scientific Activities Seminars and courses, - Biodiesel - Textile test and analysis - Chromatography methods - Spectroscopic methods In-plant group training programs - The circular knitting principle and determination of the source of the fault on the knitted fabrics - Cleaner production - Biodiesel test and analysis

44 Training and Scientific Activities Workshop, symposium and conferences - Textile auxiliary chemicals - Training of trainers in the field of textiles - Quality and process control in textiles - UNIDO In-Plant group training: textile processing testing and quality control - UNIDO In-Plant group training: Processing and finishing of cotton textiles are organised at the premises of BUTAL for local and international participants.

AB Mevzuatı: Veteriner İlaç Kalıntıları

AB Mevzuatı: Veteriner İlaç Kalıntıları AB Mevzuatı: Veteriner İlaç Kalıntıları Workshop Bursa 16/17 Ekim 2007 John Gilbert Science Director Central Science Laboratory j.gilbert@csl.gov.uk Genel Bakış AB mevzuatı; Yasaklı maddeler listesini

Detaylı

Yemlerde Mikotoksin Oluşumu, Toksisiteleri ve Mikotoksin Kalıntı Analizleri

Yemlerde Mikotoksin Oluşumu, Toksisiteleri ve Mikotoksin Kalıntı Analizleri ANADOLU 20 (2) 2010 ANADOLU, J. of AARI 21 (1) 2011, 44-58 MARA Yemlerde Mikotoksin Oluşumu, Toksisiteleri ve Mikotoksin Kalıntı Analizleri Osman TİRYAKİ 1 Emine SEÇER 2 Cemile TEMUR 1 1 Erciyes Üniversitesi,

Detaylı

Vakum manifold sistemi kullanılarak içme kullanma sularında klorlu pestisitlerin katı - sıvı ekstraksiyon yöntemi ile analizi

Vakum manifold sistemi kullanılarak içme kullanma sularında klorlu pestisitlerin katı - sıvı ekstraksiyon yöntemi ile analizi Araştırma Makalesi/Original Article Makale Dili Türkçe /Article Language Turkish Türk Hijyen ve Deneysel Biyoloji Dergisi Vakum manifold sistemi kullanılarak içme kullanma sularında klorlu pestisitlerin

Detaylı

PESTİSİT KALINTI ANALİZLERİNDE ÖRNEK MATRİSİ SORUNU VE ÇÖZÜM YOLLARI OSMAN TİRYAKİ 1, *

PESTİSİT KALINTI ANALİZLERİNDE ÖRNEK MATRİSİ SORUNU VE ÇÖZÜM YOLLARI OSMAN TİRYAKİ 1, * 456 Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 25 (1-2) 456-478 (2009) http://fbe.erciyes.edu.tr/ ISSN 1012-2354 PESTİSİT KALINTI ANALİZLERİNDE ÖRNEK MATRİSİ SORUNU VE ÇÖZÜM YOLLARI OSMAN TİRYAKİ

Detaylı

Food and Health Science

Food and Health Science 1(1): 50-66 (2015) doi: 10.3153/JFHS15005 Journal of Food and Health Science E ISSN 2149 0473 ORIGINAL ARTICLE/ORİJİNAL ÇALIŞMA FULL PAPER TAM MAKALE DEĞİŞİK İŞLEME PROSELERİNİN BROİLERLERDE KULLANILAN

Detaylı

DİKLOFENAK ETKİN MADDESİNİN FARMASÖTİK PREPARATLARDA ANALİTİK YÖNTEMLERLE MİKTAR TAYİNİ. Ulvihan ÇİLTAŞ. Analitik Kimya Anabilim Dalı

DİKLOFENAK ETKİN MADDESİNİN FARMASÖTİK PREPARATLARDA ANALİTİK YÖNTEMLERLE MİKTAR TAYİNİ. Ulvihan ÇİLTAŞ. Analitik Kimya Anabilim Dalı DİKLOFENAK ETKİN MADDESİNİN FARMASÖTİK PREPARATLARDA ANALİTİK YÖNTEMLERLE MİKTAR TAYİNİ Ulvihan ÇİLTAŞ Analitik Kimya Anabilim Dalı Tez Danışmanı Doç. Dr. Bilal YILMAZ Yüksek Lisans Tezi - 2014 T. C. ATATÜRK

Detaylı

Test yöntemleri Testing procedures

Test yöntemleri Testing procedures OEKO-TEX - Tekstil Ekolojisi Alanında Uluslararası Araştırma ve Test Birliği OEKO-TEX - International Association for Research and Testing in the Field of Textile Ecology Test yöntemleri Testing procedures

Detaylı

T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (ERÜ) TEKNOLOJİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ (TAUM) LABORATUVARLARI

T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (ERÜ) TEKNOLOJİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ (TAUM) LABORATUVARLARI T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (ERÜ) TEKNOLOJİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ (TAUM) LABORATUVARLARI T.C. ERCIYES UNIVERSITY TECHNOLOGY RESEARCH AND APPLICATION CENTER LABORATORIES Manevi mirasım bilim ve akıldır.

Detaylı

Kloramfenikolün Gıda Güvenliği Amaçlı Tayininde Yüzey Plazmon Rezonans ve Moleküler Baskılama Tekniklerinin Kullanımı

Kloramfenikolün Gıda Güvenliği Amaçlı Tayininde Yüzey Plazmon Rezonans ve Moleküler Baskılama Tekniklerinin Kullanımı Gıda Teknolojileri Elektronik Dergisi Cilt: 5, No: 2, 2010 (35-47) Electronic Journal of Food Technologies Vol: 5, No:2, 2010 (35-47) TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR www.teknolojikarastirmalar.com e-issn:1306-7648

Detaylı

GC/MS YÖNTEMİ İLE İDRARDA KOKAİN TAYİNİ DETERMINATION OF COCAINE IN URINE BY GC/MS METHOD

GC/MS YÖNTEMİ İLE İDRARDA KOKAİN TAYİNİ DETERMINATION OF COCAINE IN URINE BY GC/MS METHOD Ankara Ecz. Fak. Derg. J. Fac. Pharm, Ankara 33 (3) 139-149, 2004 33 (3) 125-149, 2004 GC/MS YÖNTEMİ İLE İDRARDA KOKAİN TAYİNİ DETERMINATION OF COCAINE IN URINE BY GC/MS METHOD Gülhan CENGİZ 1, Şebnem

Detaylı

SİBUTRAMİN İN GC-FID KROMATOGRAFİSİ METODU İLE FARMASÖTİK PREPARATLARDA MİKTAR TAYİNİ

SİBUTRAMİN İN GC-FID KROMATOGRAFİSİ METODU İLE FARMASÖTİK PREPARATLARDA MİKTAR TAYİNİ SAÜ Fen Edebiyat Dergisi(2012-II) A.KÜÇÜK TUNCA, E.İMAMOĞLU SİBUTRAMİN İN GC-FID KROMATOGRAFİSİ METODU İLE FARMASÖTİK PREPARATLARDA MİKTAR TAYİNİ Aysel KÜÇÜK TUNCA, Esin İMAMOĞLU Sakarya Üniversitesi Fen

Detaylı

ENSTRUMENTAL ANALİZ METODLARI

ENSTRUMENTAL ANALİZ METODLARI ENSTRUMENTAL ANALİZ METODLARI Enstrumental metodlar: Hava kalitesi, yeraltısuyu ve yüzeysel su kalitesi, toprak kirliliği, su ve atık arıtımı takibinde rutin olarak kullanılmaktadır. phmetre ve spektofotometre

Detaylı

25-OH-Vitamin D Hormon için Tandem Kütle Spektrometrede Yöntem Geçerli Kılma Çalışması ve Bu Yöntemin Farklı Yöntemlerle Karşılaştırılması

25-OH-Vitamin D Hormon için Tandem Kütle Spektrometrede Yöntem Geçerli Kılma Çalışması ve Bu Yöntemin Farklı Yöntemlerle Karşılaştırılması Türk Biyokimya Dergisi [Turkish Journal of Biochemistry Turk J Biochem] 2011; 36 (1) ; 73 79. Yöntem Bildirisi [Technical Report] Yayın tarihi 15 Mart, 2011 TurkJBiochem.com [Published online 15 March,

Detaylı

T.C. HİTİT ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. HİTİT ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. HİTİT ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ LÖSEMİ TEDAVİSİNDE KULLANILAN BAZI İLAÇLARIN İYONLAŞMA SABİTLERİNİN SU- ORGANİK ÇÖZÜCÜ İKİLİ KARIŞIMLARINDA, SPEKTROSKOPİK VE YPSK YÖNTEMLER İLE BELİRLENMESİ

Detaylı

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ GIDA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ STAJ RAPORU

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ GIDA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ STAJ RAPORU CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ GIDA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ STAJ RAPORU T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ANKARA GIDA KONTROL LABORATUVARI MÜDÜRLÜĞÜ Staj Dönemi: 01/08/11 16/09/11 Manisa,

Detaylı

ENSTRÜMENTAL GIDA ANALİZLERİ

ENSTRÜMENTAL GIDA ANALİZLERİ 1. ENSTRÜMENTAL GIDA ANALİZLERİ Yrd. Doç. Dr. Cemalettin BALTACI Doç. Dr. Ali GÜNDOĞDU 2012 GENEL BİLGİLER Bir gıda numunesinde kimyasal bir analizin sonuçlandırılması maddenin bir fiziksel özelliğinin

Detaylı

Sunuş. Dr. M. Mehdi EKER Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı

Sunuş. Dr. M. Mehdi EKER Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Sunuş T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI Hayvancılık sektörü bakımından büyük bir potansiyele sahip olan ülkemizde bazı hayvan hastalıklarının mevcudiyeti önemli ekonomik kayıplara neden olmaktadır.

Detaylı

İGKLM Bilime Katkıda Bulunuyor. Veysel Baki OKHAN. 4. Yılımıza Başlarken. Ölçüm Belirsizliği Nedir? 4-5. Folik Asidin Sağlık Açısından Önemi 6-8

İGKLM Bilime Katkıda Bulunuyor. Veysel Baki OKHAN. 4. Yılımıza Başlarken. Ölçüm Belirsizliği Nedir? 4-5. Folik Asidin Sağlık Açısından Önemi 6-8 i Yıl: 4 Sayı: 13 Nisan Haziran İçindekiler Sahibi Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı İzmir Gıda Kontrol Laboratuvar Müd. adına Veysel Baki OKHAN İzmir Gıda Kontrol Laboratuvar Müd. Vekili İGKLM Bilime

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ BAZI METAL KATYONLARININ SPEKTROFOTOMETRİK TAYİNLERİNDE ÇOK BİLEŞENLİ KALİBRASYON TEKNİKLERİNİN UYGULANMASI Rukiye SAYGILI KİMYA ANABİLİM

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ BAZI GEÇİŞ METALLERİNİN BİRLİKTE SPEKTROFOTOMETRİK TAYİNİNDE ÇOK BİLEŞENLİ KALİBRASYON TEKNİKLERİNİN UYGULANMASI Ceren TALYAK BAĞDU KİMYA

Detaylı

Oyuk (hollow) fiber sıvı faz mikroekstraksiyon. Hollow fiber liquid phase microextraction

Oyuk (hollow) fiber sıvı faz mikroekstraksiyon. Hollow fiber liquid phase microextraction SAÜ. Fen Bil. Der. 17. Cilt, 1. Sayı, s. 17-26, 2013 SAU J. Sci. Vol 17, No 1, p. 17-26, 2013 Oyuk (hollow) fiber sıvı faz mikroekstraksiyon ÖZET Erol Alver 1 *, Ayla Demirci 2, Mustafa Özcimder 2 1* Hitit

Detaylı

Uçucu Organik Bileşikler (VOC) ve GC sisteminde analizi

Uçucu Organik Bileşikler (VOC) ve GC sisteminde analizi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü ISGUM İş Sağlığı ve Güvenliği Enstitüsü Uçucu Organik Bileşikler (VOC) ve GC sisteminde analizi ANKARA-2015 Kromotografi nedir?

Detaylı

IŞINLANMIŞ GIDALARDA 2-ALKİLSİKLOBÜTANONLARIN GC/MS İLE TESPİT EDİLMESİ

IŞINLANMIŞ GIDALARDA 2-ALKİLSİKLOBÜTANONLARIN GC/MS İLE TESPİT EDİLMESİ X. Ulusal Nükleer Bilimler ve Teknolojileri Kongresi, 6-9 Ekim 2009,260-266 jr-j < 00029 A.Aylangan IŞINLANMIŞ GIDALARDA 2-ALKİLSİKLOBÜTANONLARIN GC/MS İLE TESPİT EDİLMESİ Ayça Aylangan 1 *, Emine Denli

Detaylı

Ek-1. Testler ve Numune Alma Metodları. 1- Atığın temel özelliklerinin tanımlanması ve nitelendirilmesinde yapılan Testler

Ek-1. Testler ve Numune Alma Metodları. 1- Atığın temel özelliklerinin tanımlanması ve nitelendirilmesinde yapılan Testler Ek-1 Testler ve Numune Alma Metodları 1- Atığın temel özelliklerinin tanımlanması ve nitelendirilmesinde yapılan Testler Atığın özütleme özellikleri de dâhil olmak üzere bu Yönetmeliğin ondokuzuncu maddesinde

Detaylı

Türkiye de bir tekstil fabrikasında kimyasal madde değişimine yönelik ön değerlendirme

Türkiye de bir tekstil fabrikasında kimyasal madde değişimine yönelik ön değerlendirme itüdergisi/e su kirlenmesi kontrolü Cilt:20, Sayı:2, 12-24 Kasım 2010 Türkiye de bir tekstil fabrikasında kimyasal madde değişimine yönelik ön değerlendirme Ertan ÖZTÜRK, Göksel N. DEMİRER, Ülkü YETİŞ,

Detaylı

ZEYTİN VE ZEYTİN YAĞLARINDAKİ FENOLİK BİLEŞENLERİN GAZ KROMATOGRAFİSİ İLE TAYİNİNDE KULLANILAN ÖRNEK HAZIRLAMA METODLARI

ZEYTİN VE ZEYTİN YAĞLARINDAKİ FENOLİK BİLEŞENLERİN GAZ KROMATOGRAFİSİ İLE TAYİNİNDE KULLANILAN ÖRNEK HAZIRLAMA METODLARI ZEYTİN VE ZEYTİN YAĞLARINDAKİ FENOLİK BİLEŞENLERİN GAZ KROMATOGRAFİSİ İLE TAYİNİNDE KULLANILAN ÖRNEK HAZIRLAMA METODLARI Sinem Güner, Merve Özgen, Dilek Gülbahar, Duygu Menç, Elif Tümay Özer*, Şeref Güçer

Detaylı

ZEYTİNYAĞINA RENK VEREN YAPAY BİLEŞENLERİN ULTRAVİYOLE-GÖRÜNÜR BÖLGE SPEKTROFOTOMETRESİ İLE İNCELENMESİ

ZEYTİNYAĞINA RENK VEREN YAPAY BİLEŞENLERİN ULTRAVİYOLE-GÖRÜNÜR BÖLGE SPEKTROFOTOMETRESİ İLE İNCELENMESİ ZEYTİNYAĞINA RENK VEREN YAPAY BİLEŞENLERİN ULTRAVİYOLE-GÖRÜNÜR BÖLGE SPEKTROFOTOMETRESİ İLE İNCELENMESİ Işılay Bal 1, Ümran Seven 2*, Şeref Güçer 3 1 Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü

Detaylı

İçme suyu kaynaklarında klorlama yan ürünlerinin diferansiyel UV spektroskopi yöntemi ile izlenmesi

İçme suyu kaynaklarında klorlama yan ürünlerinin diferansiyel UV spektroskopi yöntemi ile izlenmesi itüdergisi/e su kirlenmesi kontrolü Cilt:20, Sayı:2, 59-69 Kasım 2010 İçme suyu kaynaklarında klorlama yan ürünlerinin diferansiyel UV spektroskopi yöntemi ile izlenmesi Kadir ÖZDEMİR *, İsmail TORÖZ İTÜ

Detaylı

ERİYİK ARAYA KATILMA YÖNTEMİ İLE PVC / BENTONİT NANOKOMPOZİTİN HAZIRLANMASI ISISAL VE YAPISAL ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ

ERİYİK ARAYA KATILMA YÖNTEMİ İLE PVC / BENTONİT NANOKOMPOZİTİN HAZIRLANMASI ISISAL VE YAPISAL ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ ERİYİK ARAYA KATILMA YÖNTEMİ İLE PVC / BENTONİT NANOKOMPOZİTİN HAZIRLANMASI ISISAL VE YAPISAL ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ AyseZ. AROGUZ. Selcan KARAKUŞ ve Yasemin KİSMİK İstanbul üniversitesi. Mühendisik

Detaylı

NANE (Mentha piperita L.) ve KEKİK (Thymus vulgaris) BİTKİLERİNDEN ÜRETİLEN SUDA ÇÖZÜNEBİLİR ÇAYIN ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ.

NANE (Mentha piperita L.) ve KEKİK (Thymus vulgaris) BİTKİLERİNDEN ÜRETİLEN SUDA ÇÖZÜNEBİLİR ÇAYIN ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ. NANE (Mentha piperita L.) ve KEKİK (Thymus vulgaris) BİTKİLERİNDEN ÜRETİLEN SUDA ÇÖZÜNEBİLİR ÇAYIN ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ Zeynep AKŞİT Yüksek Lisans Tezi Gıda Mühendisliği Anabilim Dalı Yard. Doç.

Detaylı