VAKIFBANK 2012 FAALİYET RAPORU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "VAKIFBANK 2012 FAALİYET RAPORU"

Transkript

1 2012 FAALİYET RAPORU

2 İçindekiler BÖLÜM I: SUNUŞ 12 Olağan Genel Kurul Gündemi Yılı Kâr Dağıtım Teklifi ve Kâr Dağıtım Politikası 14 Yıllık Faaliyet Raporu Uygunluk Görüşü 15 Sorumluluk Beyanı 16 Kısaca VakıfBank 17 VakıfBank ın Yapıtaşları 18 Tarihçe ve Ortaklık Yapısı 20 Başlıca Finansal Göstergeler 22 Başlıca Rasyolar 26 Yönetim Kurulu Başkanı nın Mesajı 30 Genel Müdür ün Mesajı 36 Dünyada ve Türkiye de Bir Bakışta Yılı Faaliyetleri 83 Kurumsal Sosyal Sorumluluk 84 İştirakler BÖLÜM II: YÖNETİM VE KURUMSAL YÖNETİM UYGULAMALARI 86 Özet Yönetim Kurulu Raporu 88 Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçiler 92 Üst Yönetim 97 İç Sistemler Kapsamındaki Yöneticiler 98 Komiteler 100 İnsan Kaynakları Uygulamaları 101 Destek Hizmeti Alınan Kişi ve Kuruluşlar 102 Banka nın Dahil Olduğu Risk Grubu ile Yaptığı İşlemler 103 Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu BÖLÜM III: FİNANSAL BİLGİLER VE RİSK YÖNETİMİNE İLİŞKİN DEĞERLENDİRMELER 117 Denetçiler Raporu 118 İç Sistemlerin İşleyişine İlişkin Değerlendirmeler ve Dönem İçi Faaliyetleri 121 Risk Türleri İtibarıyla Uygulanan Risk Yönetim Politikaları Aralık 2012 Tarihinde Sona Eren Yıla Ait Konsolide Olmayan Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu Aralık 2012 Tarihinde Sona Eren Yıla Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu 330 Mali Durum, Kârlılık ve Borç Ödeme Gücüne İlişkin Değerlendirme 333 Derecelendirme Kuruluşlarının Notları 334 Beş Yıllık Döneme İlişkin Özet Finansal Bilgiler

3 İstanbul a taşınmamızı tamamladık. Değişime ve büyümeye devam ediyoruz. 64 yeni şube açarak toplam şube sayımızı 744 e ulaştırdık. Türkiye nin her yanına halden anlayan ileri bankacılık çözümlerini götürmeye devam ettik hedefimiz 850, 2015 ise şube yeni ve idealist VakıfBanklıyı büyüme ve değişim heyecanımıza ortak ettik. Onlara kültürümüzü ve hedeflerimizi anlattık, ülkemizin istihdamına katkı sağlamanın gururunu yaşadık. KOBİDOST larımız her zamankinden daha fazla mesai yaptı. Ekonomimizin neferlerine finansman desteğimizi artırarak sürdürdük. Kredilerimizi, aktiflerimizi, özkaynaklarımızı sektör ortalamalarının üzerinde büyütmeye devam ettik. Aktif kalitemiz ise her geçen yıl daha da artıyor. VakıfBank ın yarınlarını güvence altına almak için tarihimizin en büyük teknoloji değişim programı VIT yi başlattık te önemli bir bölümünü uygulamaya koymayı hedefliyoruz. Biz, kamunun en özel bankasıyız. Bizi özel yapan işimiz ve hedeflerimiz. İşimiz halden anlamak, hedeflerimiz ise büyük. Türkiye nin neresinde olursa olsun, daha iyi bir toplum ve çevre için değer üreten, ülkemizin büyümesine güç veren bir kurum ya da insan varsa, biz daima orada, onun yanında olacağız. Birlikte üretmek ve büyümek için!

4 Onur Erdoğan VakıfBank ta 8. ay, İstanbul

5 Özkaynaklarımızı son üç yılda 7,4 milyar TL den 11,9 milyar TL ye çıkardık. Bu artış, sermayesini en etkin şekilde kullanmayı hedefleyen Bankamızın attığı adımların doğruluğunu teyit ediyor. Solo sermaye yeterlik rasyomuz ise %16,1 ile yasal sınırın oldukça üzerinde gerçekleşti. 7,4 8,6 9,3 11,9 16,1 15,4 14,4 13, Özkaynaklar (Milyar TL) Sermaye Yeterlilik Oranı (%)

6 Didem Güzelaydın VakıfBank ta 8. ay, İzmir

7 2009 yılında 64,8 milyar TL olan aktif büyüklüğümüzü 104,6 milyar TL ye çıkarmayı ve yine 2009 yılsonunda %5,80 olan kredilerin takibe dönüşüm oranını 2012 yılında varlık satışı veya aktiften silme yapmadan %3,86 ya düşürmeyi başardık. 104,6 64,8 74,0 89,2 5,80 4,81 3,63 3, Aktif Büyüklük (Milyar TL) Takipteki Krediler Oranı (%)

8 Çağatay Kumru VakıfBank ta 8. ay, Bursa

9 Aktif kalitesini ve getirisini artırma odaklı büyüme politikamız, 2012 yılında da meyvelerini vermeye devam etti. Son üç yılda net kârımızı 1,25 milyar TL den 1,46 milyar TL ye yükselterek tarihi bir büyüme oranı yakaladık. 1,25 1,16 1,23 1, Net Kâr (Milyar TL)

10 Elif Özmen VakıfBank ta 8. ay, İstanbul

11 Özellikle tabana yaygınlık açısından çok önem verdiğimiz mevduat miktarımız son üç yılda 44,7 milyar TL den 67,2 milyar TL ye yükseldi. Kaynak çeşitliliğimizin artırılması amacıyla, sermaye piyasalarında yatırımcıların yüksek talebiyle karşılanan sermaye benzeri tahvil ihracı gerçekleştirdik, 915 milyon ABD doları ek kaynak yarattık. 60,9 67,2 44,7 47,7 8,2 9,1 6,3 4, Mevduat (Milyar TL) Alınan Krediler (SBK dahil) (Milyar TL)

12 İbrahim Memiş VakıfBank ta 8. ay, İstanbul

13 Son üç yılda toplam kredilerimizi 34,4 milyar TL den 67,9 milyar TL ye yükselttik. KOBİ lere desteğimiz artarak devam etti ve 2012 yılındaki kredi büyümesinin yaklaşık yarısını, ekonominin lokomotifi olan KOBİ lerimizle gerçekleştirdik. 34,4 24,3 44,8 29,9 57,2 36,1 67,9 43, Toplam Krediler (Milyar TL) Ticari Krediler (Milyar TL)

14 12 T. Vakıflar Bankası T.A.O. 59. Olağan Genel Kurul Gündemi 29 Mart 2013 Tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısı Gündemi 1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı nın oluşturulması, 2. Genel Kurul toplantı tutanağının imzalanması için Toplantı Başkanlığı na yetki verilmesi, yılı faaliyet ve hesapları hakkında Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu ve Denetim Kurulu Raporu ile Sayıştay Raporu nun okunması ve müzakeresi, 4. Bağımsız denetimden geçmiş 2012 yılı finansal tablolarının okunması, müzakeresi ve onaylanması, yılı faaliyetleri ile ilgili olarak Yönetim Kurulu üyelerinin ibra edilmesi, yılı faaliyetleri ile ilgili olarak Denetçilerin ibra edilmesi, 7. Bankamız Ana Sözleşmesi nin 5, 22, 24, 25, 29, 32, 37, 41, 43, 44, 45, 46, 50, 53, 54, 57, 59, 60, 63, 72, 74, 84 ve 85. maddeleri ile Geçici 1. maddesinde yapılacak değişiklikler ile 74/A maddesinin eklenmesinin Genel Kurulun onayına sunulması, 8. Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. Genel Kurul unun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkındaki İç Yönerge nin Genel Kurul un onayına sunulması, yılı dönem kârının dağıtımı ile ilgili Yönetim Kurulu teklifinin Genel Kurul un onayına sunulması, 10. Yönetim Kurulu üyelikleri için seçimlerin yenilenmesi, 11. Denetim Kurulu üyelerinin seçilmesi, 12. Yönetim Kurulu Başkan ve üyeleri ile Denetim Kurulu üyelerinin aylık ücretleri ile ikramiye vb. gibi haklarının belirlenmesi, 13. Sermaye Piyasası Kurulu nun ilgili yönetmeliği ve Türk Ticaret Kanunu uyarınca Bağımsız Denetim firmasının seçilmesi, 14. Yıl içinde yapılan bağışların ortakların bilgisine sunulması, 15. Dilek ve temenniler, 16. Kapanış

15 13 VAKIFBANK 2012 FAALİYET RAPORU 2012 Yılı Kâr Dağıtım Teklifi ve Kâr Dağıtım Politikası SUNUŞ Bankamızın tarihli Yönetim Kurulu Toplantısı nda; 2012 faaliyetleri neticesinde elde edilen ,51- TL lik bilanço kârının TL lik ertelenmiş vergi aktifi net gelirinin kâr dağıtımına konu edilmemesi sebebiyle diğer kâr yedeklerine aktarılmasından sonra kalan ,51- TL ile ilgili Bankamız Kanunu nun 9. maddesi ve Ana Sözleşmemizin 84. maddesi uyarınca düzenlenmiş olan ve aşağıda sunulan kâr dağıtımı tablosunda belirtildiği şekilde dağıtılmasına, 6219 sayılı Bankamız Kanunu nun 9/D ve Ana Sözleşmemizin 84/C fıkraları uyarınca, 2012 yılı içinde karşılık ayrılmak suretiyle gider yazılan TL lik personel temettü hissesinin personele dağıtılmak üzere ilgili hesaba aktarılmasına, 2012 yılı içinde satışı gerçekleştirilen iştirak ve gayrimenkullere ait ,52- TL lik satış gelirinin 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu nun 5/1-e fıkrası maddesi kapsamında, %75 lik kısmı olan ,89- TL nin pasifte özel bir fon hesabında izlenmek üzere diğer yedeklere aktarılması hususlarının Genel Kurul un onayına sunulmasına, karar verilmiştir tarihli Yönetim Kurulu toplantısında; Kâr Dağıtım Politikamızın: Yasal mevzuat doğrultusunda kâr dağıtımına konu edilmeyen ertelenmiş vergi aktifi gelirinin düşülmesi, 6219 sayılı Bankamız Kanunu nun 9. maddesinde belirtilen ve Ana Sözleşmemizin 84. maddesinde yer alan a, b, c fıkrası uygulandıktan sonra kalan bakiye kârın; SPK, BDDK ve diğer yasal mevzuata aykırılık teşkil etmeyecek şekilde, özsermaye yeterlilik oranı, genel ekonomik şartlar ve geleceğe yönelik beklentiler de dikkate alınarak, Genel Müdürlüğün önerisi, Yönetim Kurulu nun onayı ile belirlenecek esaslar doğrultusunda dağıtılması şeklinde belirlenerek, Genel Kurul un bilgisine sunulmasına karar verilmiştir Yılı Kâr Dağıtım Tablosu Bilanço Kârı ,51 Ertelenmiş Vergi Geliri ( - ) ,00 Dağıtılabilir Net Dönem Kârı ,51 I-Kanuni Yedek Akçeler ,96 1.I.Tertip Kanuni Yedek Akçeler (T.T.K. 466/1) ,48 2.Bankamız Kanunu ve Ana Sözleşme Gereği Ayrılan Yedek Akçe ,48 II-Ortaklara Dağıtılabilir Pay ,55 III-Özel Yedekler ,89 IV-Fevkalade Yedek Akçe (Bankamız Kanunu 9/E) ,66 V-Ortaklara Dağıtılacak Pay ,00

16 14 Yıllık Faaliyet Raporu Uygunluk Görüşü Genel Kurulu na: nın 31 Aralık 2012 tarihi itibarıyla hazırlanan yıllık faaliyet raporunu denetlemekle görevlendirilmiş bulunuyoruz. Rapor konusu yıllık faaliyet raporu Banka yönetiminin sorumluluğundadır. Bağımsız denetimi yapan kuruluş olarak üzerimize düşen sorumluluk, yıllık faaliyet raporunda yer alan finansal bilgilerin bağımsız denetimden geçmiş finansal tablolar ve açıklayıcı notlar ile uyumuna ilişkin olarak denetlenen yıllık faaliyet raporu üzerinde görüş bildirmektir. Denetim, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu uyarınca yürürlüğe konulan yıllık faaliyet raporu hazırlanmasına ve yayımlanmasına ilişkin usul ve esaslar ile bağımsız denetim ilkelerine ilişkin düzenlemelere uygun olarak gerçekleştirilmiştir. Bu düzenlemeler, yıllık faaliyet raporunda yer alan finansal bilgilerin bağımsız denetimden geçmiş finansal tablolar ve açıklayıcı notlar ile uyumuna ilişkin önemli bir hatanın olup olmadığı konusunda makul güvence sağlamak üzere planlanmasını ve yürütülmesini gerektirmektedir. Gerçekleştirilen denetimin, görüşümüzün oluşturulmasına makul ve yeterli bir dayanak oluşturduğuna inanıyoruz. Görüşümüze göre, ilişikteki yıllık faaliyet raporunda yer alan finansal bilgiler, bütün önemli taraflarıyla, nın 31 Aralık 2012 tarihi itibarıyla 5411 sayılı Bankacılık Kanunu nun 40 ıncı maddesi gereğince yürürlükte bulunan düzenlemelerde belirlenen usul ve esaslara uygun olarak Banka nın finansal durumuna ilişkin bilgileri doğru bir biçimde yansıtmakta ve özet yönetim kurulu raporu ile tarafımızca verilen bağımsız denetçi görüşünü içermekte olup, bağımsız denetimden geçmiş finansal tablolar ve açıklayıcı notlarda verilen bilgiler ile uyumludur. İstanbul, 14 Mart 2013 Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi Erdal Tıkmak Sorumlu Ortak, Başdenetçi

17 15 VAKIFBANK 2012 FAALİYET RAPORU Sorumluluk Beyanı SUNUŞ Bankamızın 2012 Yılı Faaliyet Raporu tarafımızca incelenmiş olup, Bankamızdaki görev ve sorumluluk alanlarında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde raporun önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya yanıltıcı olması sonucu doğabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini, Raporun ilişkin olduğu dönem itibarıyla, finansal tabloların ve rapordaki diğer finansal konulardaki bilgilerin, Banka nın finansal durumu hakkında karşı karşıya olduğu önemli riskler ve belirsizlikler ile birlikte dürüstçe ve gerçeği doğru biçimde yansıttığını kabul ve beyan ederiz. Halil Aydoğan Yönetim Kurulu Başkanı Ali Fuat Taşkesenlioğlu Denetim Komitesi Üyesi Ramazan Gündüz Denetim Komitesi Üyesi Süleyman Kalkan Genel Müdür Mitat Şahin Genel Müdür Yardımcısı N. Ender İmamoğlu Planlama ve Performans Başkanı

18 16 Kısaca VakıfBank Faaliyete Geçiş Tarihi : 13 Nisan 1954 Banka nın Merkezi : İstanbul Ödenmiş Sermayesi : TL Personel Sayısı : Yurt İçi Şube Sayısı : 741 (645 şube, 96 bağlı şube ) Yurt Dışı Şube Sayısı : 3 (New York, Bahreyn, Erbil Şubeleri) Bölge Müdürlüğü Sayısı : 22 İştirak ve Bağlı Ortaklık Sayısı : 23 Bağımsız Denetim Kuruluşu : Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. Adres : Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. Genel Müdürlüğü Levent Mahallesi, Hacı Adil Yolu Çayır Çimen Sokak, No: 2, 1. Levent Beşiktaş/İstanbul Tel : (0212) Faks : (0212) Web Sitesi :

19 17 VAKIFBANK 2012 FAALİYET RAPORU VakıfBank ın Yapıtaşları VakıfBank; misyon, vizyon ve temel değerlerinden aldığı güçle etkin ve kârlı iş süreçlerine imza atarak sektörel konumunu pekiştirmektedir. SUNUŞ VakıfBank ın Misyonu Vakıf kültüründen aldığı güçle; kendisine emanet edilen varlık ve değerleri etkin ve verimli yöneterek müşteriler, çalışanlar, hissedarlar ve topluma kattığı değerleri sürekli artırmak. VakıfBank ın Vizyonu Bölgesinin en iyi, en çok tercih edilen ve değer yaratan bankası olmak. VakıfBank ın Temel Değerleri Güvenilirlik Sosyal sorumluluk (Dayanışma) Sonuç odaklılık (Kolaylaştırıcılık) Müşteri odaklılık Yenilikçi olmak (Değişime açıklık) Takım olmak Sadakat Liderlik

20 18 Tarihçe ve Ortaklık Yapısı Türkiye bankacılık sektöründe köklü bir geleneği temsil eden VakıfBank, Türkiye nin en kârlı bankalarından biri konumundadır. Banka nın tarihsel gelişimi ve hesap dönemi içinde gerçekleşen önemli gelişmeler VakıfBank, vakıf paraları ile gelirlerinin en iyi şekilde değerlendirilmesi, çağdaş bankacılığın gerektirdiği yönetim ve çalışma anlayışı ile ülkenin tasarruf birikimine katkıda bulunulması ve toplanan tasarrufların korunarak ekonomik kalkınmanın gereklerine göre kullanılması amacıyla, 11 Ocak 1954 tarihinde 6219 sayılı Kanun la kurulmuştur. Kuruluş sermayesi 50 milyon TL olan VakıfBank 13 Nisan 1954 tarihinde faaliyete geçmiştir. Bu tarihten itibaren ülke ekonomisinin büyümesine ve gelişmesine yönelik önemli katkıları olan Banka, özel hukuk hükümlerine tabidir. Ülkemiz bankacılık sisteminde köklü bir geleneği ve tecrübeyi temsil etmekte olan VakıfBank bir yandan ülke ekonomisinin büyümesine, gelişmesine ve dünya ekonomisiyle bütünleşmesine yönelik çalışmalarını sürdürürken, bankacılık sektörünün en kârlı bankalarından biri olmayı başarmış, diğer yandan da hızlı ve sağlıklı bir büyüme sürecine girerek kısa zamanda büyük ölçekli bankalarla arasındaki mesafeyi kapatarak yerini sağlamlaştırmıştır. Günümüzde VakıfBank ın sunmuş olduğu çağdaş bankacılık ürün ve hizmetleri, kurumsal, ticari ve küçük işletme bankacılığının yanı sıra bireysel ve özel bankacılık alanlarını da kapsamaktadır. Temel bankacılık ürün ve hizmetlerine ek olarak yatırım bankacılığı ve sermaye piyasası faaliyetlerinde de bulunan VakıfBank, finansal iştirakleri aracılığıyla da sigortacılıktan finansal kiralama ve faktoring hizmetlerine kadar en geniş yelpazede finansal ürünleri çağın gerektirdiği yüksek teknolojilerle müşterilerine sunmaktadır yılsonu itibarıyla toplam 744 şube (741 yurt içi, 3 adet yurt dışı) ve personele sahip olan VakıfBank, güçlü ve yaygın dağıtım ağı ile faaliyetlerini sürdürmektedir. Bu süreç içindeki en önemli faaliyet VakıfBank ın halka açılması olmuştur. Halka arz, mevcut ortakların paylarının satılması yoluyla değil, sermaye artırımıyla oluşturulan yeni payların yurt içi ve yurt dışında satılması suretiyle gerçekleştirilmiş, böylece hem Türk ekonomisine hem de bankaya 1,2 milyar ABD dolarının üzerinde yeni kaynak sağlanmıştır. VakıfBank, 2005 yılında uygulamaya koyduğu Değişim ve Yeniden Yapılandırma Programı yla kapsamlı bir değişim ve gelişim sürecine girmiştir. VakıfBank, iş süreçlerini gözden geçirerek operasyonel işlemleri tek merkezde toplamış; böylelikle tümüyle satış ve pazarlamaya yönlendirdiği şubelerinde hizmet kalitesini artırmıştır. VakıfBank ın 2008 yılında yenilediği kurumsal kimliği, büyük bir başarıyla gerçekleştirdiği köklü değişim sürecini yansıtmaktadır. Müşteri odaklı bankacılık felsefesi ise 2009 yılının başından itibaren kurumsal tanıtımına eşlik eden Burası sizin yeriniz mottosunda ifadesini bulmuştur. Banka için önemli adımlardan biri de 2011 yılı içinde Genel Merkez in İstanbul a taşınması olmuştur. VakıfBank, gerekli yasal düzenlemelerin yapılmasının ardından 2011 yılı Olağan Genel Kurulu nda alınan kararla Genel Merkez ini finans merkezine, yani İstanbul a taşımıştır. Merkez in İstanbul a taşınması, Banka nın uzun vadeli büyüme politikalarının desteklenmesi açısından son derece önemli adımlardan biri olmuştur. VakıfBank ı sektörde farklılaştırmak, rekabette öne çıkartmak ve sürekli dönüşümü desteklemek vizyonu ile hem Ana Bankacılık Uygulaması nın hem de tüm Bankacılık BT Altyapısı nın değişimini içeren VIT (VakıfBank Innovative Transformation) dönüşüm programı başlatılmıştır. VakıfBank, 2012 yılında fonlama kaynaklarının çeşitlendirilmesi, faiz oranı riskinin azaltılması, ilave kaynak yaratılması amacıyla bir Eurobond ve bir de sermaye benzeri tahvil olmak üzere uluslararası piyasalarda iki tahvil ihracına imza atmıştır. Nisan ayında gerçekleşen Eurobond ihracı, 500 milyon ABD doları tutarındadır. Kasım ayında gerçekleşen 10 yıl vadeli ihraç ise Türkiye de bir kamu bankasının gerçekleştirdiği ilk sermaye benzeri kredi ihracı olmuş, Aralık ayındaki ek ihraç ile beraber ihraç edilen tutar 915 milyon ABD doları seviyesine ulaşmıştır. Bu sayede 2012 yılında yurt dışı piyasalardan 1,5 milyar ABD dolarına yakın kaynak temin edilmiştir.

21 19 VAKIFBANK 2012 FAALİYET RAPORU SUNUŞ Banka nın ortaklık yapısı, nitelikli paya sahip gerçek ve tüzel kişilerin unvanları ve paylarına ilişkin bilgiler; Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. Ortaklık Yapısı Grubu Ortak Adı Sermaye Pay (%) Ortak Sayısı A Vakıflar Genel Müdürlüğü nün İdare ve Temsil Ettiği Mazbut Vakıflar ,562 43, B Mülhak Vakıflar ,722 15, B Diğer Mülhak Vakıflar ,623 0, B Diğer Mazbut Vakıflar ,546 0, C VakıfBank Mem. ve Hizm. Em. ve Sağ. Yard. San. Vakfı ,422 16, C Diğer Gerçek Ve Tüzel Kişiler ,397 0, D Halka Açık ,728 25, Toplam ,00 100, %25,20 Halka Açık %15,70 Diğer %16,10 VakıfBank Mem. ve Hizm. Em. ve Sağ. Yard. San. Vakfı %43,00 Vakıflar Genel Müdürlüğü nün İdare ve Temsil Ettiği Mazbut Vakıflar Banka nın Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri ile Genel Müdür ve Yardımcılarının sahip oldukları paylar; Banka nın Yönetim Kurulu Üyesi İsmail ALPTEKİN in 59,36 TL C GRUBU payı bulunmaktadır. (0, ) Banka nın Genel Müdür Yardımcısı Mitat ŞAHİN in 24,47 TL C GRUBU payı bulunmaktadır. (0, ) Pay sahiplerini bilgilendirme kapsamında İMKB ye yapılan bildirimler; Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri: VIII No: 39 sayılı Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına ilişkin esaslar tebliği uyarınca 2012 yılında İMKB ye 157 adet özel durum açıklaması yapılmış olup, bu açıklamalar hem İMKB Kamuyu Aydınlatma Platformu nda (www.kap.gov.tr) hem de Banka nın internet sitesinde (www.vakifbank.com.tr) yayımlanmaktadır.

22 20 Başlıca Finansal Göstergeler Güçlü aktif yapısıyla öne çıkan VakıfBank ın toplam aktifleri önceki yıla kıyasla %17,26 oranında artışla 2012 de 104,6 milyar TL ye yükselmiştir. Toplam Aktifler (Milyon TL) Krediler (Milyon TL) %17,26 +%18,65 Menkul Kıymet Portföyü (Milyon TL) Ticari Krediler (Milyon TL) %3,82 +%20,81

23 21 VAKIFBANK 2012 FAALİYET RAPORU SUNUŞ Bireysel Krediler (Milyon TL) Mevduat (Milyon TL) %14,96 +%10,34 Özkaynaklar (Milyon TL) Kâr (Milyon TL) %28,17 +%19,02

24 22 Başlıca Rasyolar Türkiye çapında yaygın bir şube ağına sahip olan VakıfBank ın şube başına kredi miktarı önceki yıla kıyasla %8,4 oranında artarak 91,2 milyon TL ye yükselmiştir. Krediler/Toplam Aktif (%) ,9 Krediler/Mevduat (%) , , , , , , , , ,9 +76 bp +706 bp Bireysel Krediler/Krediler (%) ,7 Özkaynaklar/Toplam Pasifler (%) , , , , , , , , ,9-114 bp +97 bp

25 23 VAKIFBANK 2012 FAALİYET RAPORU SUNUŞ Şube Başına Mevduat (Bin TL) Şube Başına Kredi (Bin TL) Personel Başına Mevduat (Bin TL) Personel Başına Kredi (Bin TL)

26 Yıllarca, Muş un Ziyaret Mezrası nda yaşayan çocukları kar kış demeden traktörle okula taşıyan Şamil Şener in hayali mezraya bir okul yapmaktı. Sonunda 22 büyükbaş hayvanını satarak mezraya kendi elleriyle bir okul yaptı. Bu çaba karşılıksız kalmadı ve birçok eksiği olan okula VakıfBank, Halden Anlayanlar projesi kapsamında destek vermeye başladı. Muş un metre yüksekliğindeki mezrasında, gün ışığı öğleden sonra saat üçte yitip gidiyor bir dağın ardında. Yazın da en fazla saat beşte herkes paydos ediyor, evine çekiliyor. İnşaatı yaparken tek başına kaldığı böyle anlarda bile hiç pes etmemiş Şamil Şener. Büyük şehirde yaşayanların çoktan unuttuğu lüks lambasının ışığında inşaat kumu karmış. Ne yaşarken ne de anlatırken bunlar Şamil Şener e hiç zor gelmiyor. Günü geldiğinde o ağır şartların da, o ağır taşların da altında kalmadan yüzünün akıyla o binaya bir tabela asılıyor: BUZLUGÖZE KÖYÜ ZİYARET MEZRASI İLKÖĞRETİM OKULU

27 Şamil Şener Çiftçi SUNUŞ

28 26 Yönetim Kurulu Başkanı nın Mesajı Başarılı makroekonomik politikalar neticesinde Türkiye de cari açık ve enflasyonda önemli oranda gerileme yaşanmış, istihdam piyasasında da düzelmeler görülmüştür. 43,6 milyon TL Kurumsal müşteri portföyünü istikrarlı bir biçimde geliştiren VakıfBank ın kullandırdığı ticari kredi tutarı bir önceki yıla kıyasla %20,81 artışla milyon TL ye yükselmiştir. Özkaynaklar (Milyon TL) %28,17 VakıfBank, özkaynaklarını aktif artış hızının çok üzerinde %28,17 artırarak milyon TL ye yükseltmiştir. Değerli Paydaşlarımız, Geride bıraktığımız 2012 yılı, tıpkı bir önceki yıl gibi, global piyasalar açısından oldukça sıkıntılı geçti. Piyasaların 2012 yılında odaklandığı başlıca konular; bazı Avro Bölgesi ülkelerinin yüksek kamu borçları nedeniyle yaşanan sıkıntılar, gelişmiş ülkelerde ekonomik toparlanmanın istikrar kazanamaması ve gelişmekte olan ülkelerde beklentilerin altında kalan ekonomik büyüme oldu. Bir diğer önemli gündem maddesi ise finansal istikrar ile ekonomik büyümenin tesisi için başta merkez bankaları olmak üzere ilgili ülkelerin yetkili otoriteleri tarafından alınan tedbirlerdi. Piyasalar yıl boyunca özellikle Yunanistan ı çok yakından izledi. Ülkenin finansal olarak kurtarılmasının doğru olup olmadığı, kurtarma paketinin kapsamının ve içeriğinin ne olması gerektiği, Avro birliğinde kalıp kalmayacağı, uygulanan kemer sıkma politikalarının yeterli olup olmadığı, kurtarma paketi kapsamında öngörülen kredi dilimlerinin serbest bırakılıp bırakılmayacağı gibi hususlarda yoğun tartışmalar yaşandı. Buna ek olarak, İtalya ve İspanya nın artan borçlanma maliyetleri ve İspanyol bankalarının sermayelendirilmesi konusu endişeyle izlendi yılının üçüncü çeyreğinde İngiltere Merkez Bankası nın tahvil alım programını genişletmesi, Avrupa Merkez Bankası nın (ECB) ikincil piyasalardan 1-3 yıl vadeli tahvillere yönelik sınırsız alım yapacağını açıklaması, ABD Merkez Bankası (FED) ve Japonya Merkez Bankası gibi gelişmiş ülke merkez bankalarının da yeni genişletici politikalar uygulamaya koyması ile piyasalardaki endişeler bir miktar azaldı yılında gelişmiş ülkeler ne yazık ki büyüme konusunda güçlü bir performans sergileyemedi. Dünyanın en büyük ekonomisi olan ABD den konut ve istihdam piyasalarına ilişkin olumlu veriler gelmesine rağmen kalıcı bir toparlanma sürecinin oluşmadığı görüldü. Bu nedenle FED genişletici para politikası uygulamalarını yıl boyunca devam ettirdi. Ayrıca yılın üçüncü çeyreğinde ek tahvil alımı programını uygulamaya koydu. Bu süreçte ilk önce düşük faiz politikasına 2015 yılına kadar devam edeceğini beyan eden FED, daha sonra genişletici politikaların istihdam piyasasında kalıcı düzelme sağlanana kadar sürdürüleceğini açıkladı. FED politikaları piyasaların bir miktar rahatlamasını sağlamış olsa da yılın sonuna doğru ABD ekonomisi mali uçurum tartışmalarıyla yeniden gündemde önemli bir yer işgal etti. Mali uçurum konusunda zor da olsa sağlanan mutabakat, borç tavanı gibi yeni tartışmalar gündeme gelene kadar risklerin ertelenmesini sağladı. Avrupa da ise gerek ülke bazında gerekse Avro birliği bazında değerlendirildiğinde bazı ülkelerde çok sınırlı büyüme performansları elde edilmesine karşın genel olarak ekonomilerin küçüldüğü görüldü. Her ne kadar ECB, faiz indirimleri ve tahvil alım programları ile hem finansal piyasaları rahatlatmaya hem de ekonomik büyümeyi canlandırmaya çalışsa da, ülkelerin uyguladıkları kemer sıkma politikaları ve güven ortamının henüz tam olarak tesis edilememiş olması nedeniyle, söz konusu politikalar ekonomik büyümeyi sağlamakta yetersiz kaldı.

29 SUNUŞ

30 28 Yönetim Kurulu Başkanı nın Mesajı Bankamızın vizyonu, misyonu ve değerlerini; Bankamız yöneticilerinin de geniş katılımıyla gözden geçirip gelecekteki VakıfBank ın resmini yeniden çizdik milyon TL Bankamız 2012 yılında kârını bir önceki yıla göre %19,02 artışla milyon TL ye yükselterek başarılı bir performans göstermiştir. Japonya ise uzun yıllardır içinde bulunduğu düşük büyüme sarmalından kurtulmayı başaramadı. Japonya Merkez Bankası nın genişletici para politikaları güçlü büyümenin tesisi konusunda yetersiz kalırken, yılın son döneminde yapılan seçimlerle iktidara gelen Liberal Parti, Japonya nın rekabetçi gücünün artırılması için enflasyon ve Japon yeninin değeri konusunda yaptığı açıklamalar ile dikkatleri üzerine çekti. Bu açıklamalar sonrasında Japonya Merkez Bankası da enflasyon hedefini yukarı yönlü revize ederek ucu açık genişletici para politikası ilan etti yılında başlayan global kriz sonucu yaşanan küresel durgunluğun etkilerinin azaltılmasında gelişmekte olan ekonomiler 2012 yılına kadar büyük rol oynamıştı. Ancak 2012 yılında gelişmekte olan ülkeler de beklentilerin altında bir büyüme performansı sergiledi. Özellikle Çin ekonomisinin önceki yıllara göre düşük kalan büyüme performansı, global piyasalardaki tedirginliği yıl boyunca besleyen bir unsur oldu yılında da global piyasalarda zaman zaman tedirginliğin artacağını, dünya genelinde istikrarlı büyümenin sağlanmasının öncelikli konu olacağını, ancak artan likidite kaynaklı yeni risklerin de yakından izlenmesi gerektiğini düşünüyorum. Ülkemiz de 2012 yılına tartışmaların gölgesinde girdi. Özellikle artan cari açık ve görece yükselen enflasyon konuları global piyasalar tarafından başlıca riskler olarak değerlendiriliyordu. Bu risklerin yönetimi hususunda uygulanacak politikalar ve bu politikaların arzu edilen başarıyı elde edip edemeyeceği piyasalarda tartışma konusuydu. Ancak daha yılın ilk yarısı bitmeden, politika yapıcıları ile yetkili kurumların proaktif tavrının ve uygulamaya koydukları politika sepetinin ne kadar etkin olduğu görüldü. Nitekim cari açık ve enflasyon hızla düşerken, iş gücü piyasasında da ciddi bir düzelme görüldü. Tüm bunların etkisiyle -gecikmiş bir karar da olsaülkemizin kredi notu Fitch tarafından yatırım yapılabilir seviyeye yükseltildi. Bahse konu olumlu gelişmeler, kredi notu artışı beklentisi ve not artışının gerçekleşmesi ile ülkemiz, özellikle yılın ikinci yarısında çok olumlu ekonomik ve finansal gelişmelere sahne oldu. Devlet iç borçlanma faizleri tarihinin en düşük seviyelerini gördü. Yılsonu enflasyonu son 44 yılın en düşük seviyesine geriledi. Not artışı ile ülkemize daha uygun maliyetli, daha uzun vadede ve daha çok yabancı kaynak girişinin önü açılmış oldu yılında, ikinci bir kredi derecelendirme kuruluşunun daha ülkemiz kredi notunu yatırım yapılabilir ülkeler seviyesine yükselteceğini düşünüyorum.

31 29 VAKIFBANK 2012 FAALİYET RAPORU SUNUŞ milyon TL 2012 yılında Bankamız toplam aktifleri %17,26 artarak milyon TL ye ulaştı. Böylece Türk bankacılık sektörünün 100 milyar TL nin üzerinde aktif büyüklüğe sahip bankaları arasındaki yerimizi aldık yılı Bankamız açısından da oldukça başarılı bir yıl oldu. Yıla VakıfBank ın geleceğini yeniden şekillendiren bir adım atarak başladık. Bankamızın vizyonu, misyonu ve değerlerini; Bankamız yöneticilerinin de geniş katılımıyla gözden geçirip gelecekteki VakıfBank ın resmini yeniden çizdik. Yeni vizyonumuzu Bölgesinin en iyi, en çok tercih edilen ve değer yaratan bankası olmak şeklinde belirledik. Bankamızın; vakıf kültüründen aldığı güç, gayretli çalışanlarının emekleri ve müşterilerinin güveni ile bu hedefe en kısa zamanda ulaşacağına inanıyorum. Nitekim 2012 yılında VakıfBank olarak attığımız adımlar ve elde ettiğimiz başarılı sonuçlar bu doğrultuda hızla ilerlediğimizin en net kanıtlarıdır yılında Bankamız toplam aktifleri %17,26 artarak milyon TL ye ulaştı. Böylece Türk bankacılık sektörünün 100 milyar TL nin üzerinde aktif büyüklüğe sahip bankaları arasındaki yerimizi aldık. Toplam aktiflerimizdeki artışın en önemli kaynağı kredilerde yaşanan artış oldu. GSYİH büyümesinin bir önceki yıla kıyasla kontrollü olarak yavaşlamasına rağmen, KOBİ ler başta olmak üzere ülkemiz ekonomisine kaynak aktarmayı sürdürdük. Ticari kredilerimiz %20,81, bireysel kredilerimiz ise %14,96 arttı. Sonuç olarak toplam kredilerimizi %18,65 artırarak milyon TL ye çıkardık. Aynı dönemde mevduatımız ise %10,34 artışla milyon TL ye ulaştı. Böylece topladığımız mevduatın tamamını krediye dönüştürmüş olduk. Ayrıca gerek yurt içi gerekse yurt dışı başarılı tahvil ve bono ihraçlarımızla kaynak yapımızı çeşitlendirdik. Bankamızın stratejik hedefleri doğrultusunda kârlı ve sürdürülebilir büyümesinin devamı için de çok önemli adımlar attık. Özkaynaklarımızı aktif artış hızımızın çok üzerinde %28,17 artırırken, yılın son çeyreğinde iki seferde toplam 915 milyon ABD doları tutarında sermaye benzeri tahvil ihracı gerçekleştirdik. Böylece 2011 yılsonunda %13,38 olan sermaye yeterlilik rasyomuz 2012 yılsonu itibarıyla %16,14 e yükseldi. Bankamız 2012 yılında kârını bir önceki yıla göre %19,02 artışla milyon TL ye yükselterek başarılı bir performans göstermiştir. Bankamızın 2013 yılında da; vizyonu ve stratejik hedefleri doğrultusunda hızlı ve kararlı adımlar atmaya devam edeceğine ve elde ettiği başarılı sonuçlara yenilerini ekleyeceğine olan kesin inancımı paylaşmak isterim. Bu vesileyle başarılarımızda büyük paya sahip olan çok değerli müşterilerimiz ile özverili çalışanlarımıza ve bize duydukları güven için hissedarlarımız ile yatırımcılarımıza Bankamız adına teşekkürlerimi sunarım. Saygılarımla, Halil Aydoğan Yönetim Kurulu Başkanı

Ekonomi Bülteni. 21 Kasım 2016, Sayı: 45. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 21 Kasım 2016, Sayı: 45. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 45 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Orhan Kaya Deniz Bayram 1 DenizBank

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 29 Ağustos 2016, Sayı: 34. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 29 Ağustos 2016, Sayı: 34. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 34 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Orhan Kaya 1 DenizBank Ekonomi Bülteni

Detaylı

NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş. 2013 YILI BİRİNCİ ÇEYREK ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş. 2013 YILI BİRİNCİ ÇEYREK ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş. 2013 YILI BİRİNCİ ÇEYREK ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU DÖNEM İÇERİSİNDE BANKANIN YÖNETİM KURULU ÜYELERİNE İLİŞKİN DEĞİŞİKLİKLER Dönem içerisinde Bankamız ortaklık yapısında değişiklik

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 8 Ağustos 2016, Sayı: 31. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 8 Ağustos 2016, Sayı: 31. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 31 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Orhan Kaya 1 DenizBank Ekonomi Bülteni

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 22 Haziran 2015, Sayı: 16. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 22 Haziran 2015, Sayı: 16. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 16 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Orhan Kaya İnci Şengül 1 DenizBank

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 17 Ağustos 2015, Sayı: 23. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 17 Ağustos 2015, Sayı: 23. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni 17 Ağustos 2015, Sayı: 23 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Orhan Kaya İnci Şengül

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 17 Ekim 2016, Sayı: 40. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 17 Ekim 2016, Sayı: 40. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 40 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Orhan Kaya Deniz Bayram 1 DenizBank

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 22 Ağustos 2016, Sayı: 33. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 22 Ağustos 2016, Sayı: 33. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 33 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Orhan Kaya 1 DenizBank Ekonomi Bülteni

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 03 Ağustos 2015, Sayı: 21. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 03 Ağustos 2015, Sayı: 21. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 21 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Orhan Kaya İnci Şengül 1 DenizBank

Detaylı

Ekonomik Görünüm ve Tahminler: Nisan 2015

Ekonomik Görünüm ve Tahminler: Nisan 2015 Ekonomik Görünüm ve Tahminler: Nisan 215 BÜYÜME DÜŞMEYE DEVAM EDİYOR Zümrüt İmamoğlu* ve Barış Soybilgen ** 13 Nisan 215 Yönetici Özeti Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış Sanayi Üretim Endeksi (SÜE)

Detaylı

NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş. 2013 YILI İKİNCİ ÇEYREK ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş. 2013 YILI İKİNCİ ÇEYREK ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş. 2013 YILI İKİNCİ ÇEYREK ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU DÖNEM İÇERİSİNDE BANKANIN YÖNETİM KURULU ÜYELERİNE İLİŞKİN DEĞİŞİKLİKLER Dönem içerisinde Bankamız ortaklık yapısında değişiklik

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 18 Temmuz 2016, Sayı: 28. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 18 Temmuz 2016, Sayı: 28. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 28 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Orhan Kaya 1 DenizBank Ekonomi Bülteni

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş PARA PİYASASI LİKİT EMEKLİLİK YATIRIM FONU(KAMU) YILLIK RAPOR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş PARA PİYASASI LİKİT EMEKLİLİK YATIRIM FONU(KAMU) YILLIK RAPOR ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş PARA PİYASASI LİKİT EMEKLİLİK YATIRIM FONU(KAMU) YILLIK RAPOR Bu rapor ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş Para Piyasası Likit Emeklilik Yatırım Fonu(KAMU) Emeklilik Yatırım Fonu nun

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 5 Aralık 2016, Sayı: 47. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 5 Aralık 2016, Sayı: 47. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 47 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Orhan Kaya Deniz Bayram 1 DenizBank

Detaylı

TEB HOLDİNG A.Ş. 2015 YILI 2. ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU

TEB HOLDİNG A.Ş. 2015 YILI 2. ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU TEB HOLDİNG A.Ş. 2015 YILI 2. ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2015 30.06.2015 Şirketin Ticaret Unvanı : TEB Holding A.Ş. Şirketin Ticaret Sicil Numarası : 176711 Genel

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 19 Aralık 2016, Sayı: 49. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 19 Aralık 2016, Sayı: 49. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 49 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Orhan Kaya Deniz Bayram 1 DenizBank

Detaylı

İDARE MERKEZİ ANKARA, 27 Ocak 2015

İDARE MERKEZİ ANKARA, 27 Ocak 2015 İDARE MERKEZİ ANKARA, 27 Ocak 2015 Cevaplarda şu işaretlerin tekrarını dileriz: B.02.2.TCM.0.00.00.00- Sayın Ali BABACAN BAŞBAKAN YARDIMCISI ANKARA Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (Merkez Bankası) Kanunu

Detaylı

İDARE MERKEZİ ANKARA, 28 Ocak 2014

İDARE MERKEZİ ANKARA, 28 Ocak 2014 İDARE MERKEZİ ANKARA, 28 Ocak 2014 Cevaplarda şu işaretlerin tekrarını dileriz: B.02.2.TCM.0.00.00.00- Sayın Ali BABACAN BAŞBAKAN YARDIMCISI ANKARA Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (Merkez Bankası) Kanunu

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 14 Aralık 2015, Sayı: 39. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 14 Aralık 2015, Sayı: 39. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni 14 Aralık 2015, Sayı: 39 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Orhan Kaya İnci Şengül

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 14 Kasım 2016, Sayı: 44. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 14 Kasım 2016, Sayı: 44. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 44 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Orhan Kaya Deniz Bayram 1 DenizBank

Detaylı

Rakamlarla 2011'de Türkiye Ekonomisi

Rakamlarla 2011'de Türkiye Ekonomisi On5yirmi5.com Rakamlarla 2011'de Türkiye Ekonomisi Avro bölgesindeki ülkelerde derinleşmekte olan kamu borç krizine rağmen 2011, Türkiye ekonomisinin yüksek büyüme hızı yakaladığı bir yıl oldu. Yayın Tarihi

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 06 Temmuz 2015, Sayı: 18. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 06 Temmuz 2015, Sayı: 18. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 18 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Orhan Kaya İnci Şengül 1 DenizBank

Detaylı

TÜRKon/HED/13-39 DEĞERLENDİRME NOTU. Faks: +90 (212) TÜRKİYE EKONOMİSİ. Sanayi üretiminde kritik gerileme.

TÜRKon/HED/13-39 DEĞERLENDİRME NOTU.  Faks: +90 (212) TÜRKİYE EKONOMİSİ. Sanayi üretiminde kritik gerileme. TÜRKİYE EKONOMİSİ İşsizlik artışa geçti. TÜİK Temmuz ayı işgücü istatistiklerine göre işsizlik oranı %9,3 e yükseldi. Mevsim etkilerinden arındırılmış işsizlik oranı ise 0,4 puan artarak %10,1 olarak gerçekleşti.

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 25 Nisan 2016, Sayı: 17. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 25 Nisan 2016, Sayı: 17. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 17 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Orhan Kaya İnci Şengül 1 DenizBank

Detaylı

BASIN DUYURUSU 30 Nisan 2015

BASIN DUYURUSU 30 Nisan 2015 Sayı: 2015-34 BASIN DUYURUSU 30 Nisan 2015 PARA POLİTİKASI KURULU TOPLANTI ÖZETİ Toplantı Tarihi: 22 Nisan 2015 Enflasyon Gelişmeleri 1. Mart ayında tüketici fiyatları yüzde 1,19 oranında artmış ve yıllık

Detaylı

CİGNA FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. PARA PİYASASI LİKİT KAMU EMEKLİLİK YATIRIM FONU 01.01.2015 30.06.2015 DÖNEMİ ALTI AYLIK RAPORU

CİGNA FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. PARA PİYASASI LİKİT KAMU EMEKLİLİK YATIRIM FONU 01.01.2015 30.06.2015 DÖNEMİ ALTI AYLIK RAPORU CİGNA FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. PARA PİYASASI LİKİT KAMU EMEKLİLİK YATIRIM FONU 01.01.2015 30.06.2015 DÖNEMİ ALTI AYLIK RAPORU Bu rapor Cigna Finans Emeklilik ve Hayat A.Ş. Para Piyasası Likit Kamu

Detaylı

1-Ekonominin Genel durumu

1-Ekonominin Genel durumu GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. ALTIN EMEKLİLİK YATIRIM FONU 2014 YILI 12 AYLIK FAALİYET RAPORU 1-Ekonominin Genel durumu 2014 yılı TCMB nin Ocak ayında faizleri belirgin şekilde arttırmasıyla başlamıştır.

Detaylı

Bankacılık sektörü. 2011 değerlendirmesi ve 2012 yılı beklentileri

Bankacılık sektörü. 2011 değerlendirmesi ve 2012 yılı beklentileri Bankacılık sektörü 2011 değerlendirmesi ve 2012 yılı beklentileri Şubat 2012 İçerik Bankacılık sektörünü etkileyen gelişmeler ve yansımalar 2012 yılına ilişkin beklentiler Gündemdeki başlıca konular 2

Detaylı

GÜNLÜK BÜLTEN 04 Nisan 2014

GÜNLÜK BÜLTEN 04 Nisan 2014 GÜNLÜK BÜLTEN 04 Nisan 2014 ÖNEMLİ GELİŞMELER Fitch, Türkiye nin kredi notu ve görünümünü korudu Fitch, Türkiye'nin kredi notunu BBB- olarak korurken, kredi notunun Durağan olan görünümü de değiştirmedi.

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR Bu rapor ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. Gelir Amaçlı Esnek Emeklilik Yatırım Fonu nun 01.01.2008-31.12.2008 dönemine ilişkin

Detaylı

Küresel Kriz Sonrası Türkiye de Finansal Sistem Bankacılık Sektörü

Küresel Kriz Sonrası Türkiye de Finansal Sistem Bankacılık Sektörü Küresel Kriz Sonrası Türkiye de Finansal Sistem Bankacılık Sektörü Ekrem Keskin Mayıs 2010 Sunum Uluslararası gelişmeler Türkiye deki gelişmeler Bankacılık sektörüne yansıma Sonuç 2 Yapılanlar Ortak çaba:

Detaylı

GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 2010 YILI 9 AYLIK FAALİYET RAPORU

GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 2010 YILI 9 AYLIK FAALİYET RAPORU GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 2010 YILI 9 AYLIK FAALİYET RAPORU 1.- Ekonominin Genel durumu ABD ekonomisindeki büyümenin ikinci çeyrekte %1.7 olarak

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 10 Ağustos 2015, Sayı: 22. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 10 Ağustos 2015, Sayı: 22. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 22 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Orhan Kaya İnci Şengül 1 DenizBank

Detaylı

TEB MALİ YATIRIMLAR A.Ş. 2010 YILI 1. ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU. Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2010 31.03.2010

TEB MALİ YATIRIMLAR A.Ş. 2010 YILI 1. ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU. Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2010 31.03.2010 TEB MALİ YATIRIMLAR A.Ş. 2010 YILI 1. ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2010 31.03.2010 Şirketin Ticaret Ünvanı : TEB Mali Yatırımlar A.Ş. Genel Müdürlük Adresi : Meclis-i

Detaylı

Haftalık Ekonomi ve Dış Ticaret Görünümü

Haftalık Ekonomi ve Dış Ticaret Görünümü EYLÜL TÜRKİYE Geçtiğimiz haftada yurtiçinde Gayri Safi Yurtiçi Hasıla II. Çeyrek verileri ile Temmuz ayı sanayi üretimi ve cari işlemler açığı verileri takip edildi. Tüik verilerine göre gayrisafi yurtiçi

Detaylı

1- Ekonominin Genel durumu

1- Ekonominin Genel durumu GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU 2014 YILI 12 AYLIK FAALİYET RAPORU 1- Ekonominin Genel durumu 2014 yılı TCMB nin Ocak ayında faizleri belirgin

Detaylı

EKİM Tüketici Güveni Durağan Seyretti. Reel Kesim Umutlu

EKİM Tüketici Güveni Durağan Seyretti. Reel Kesim Umutlu EKİM 2016 ayında 103,6 seviyesine gerileyen Reel Ağustos Kesim Güven Endeksi (RKGE), Eylül de 106,5 düzeyine yükseldi. Bu dönemde RKGE alt endekslerinde, gelecek 3 aya dair istihdam beklentileri dışında

Detaylı

TEB HOLDİNG A.Ş YILI 3. ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU

TEB HOLDİNG A.Ş YILI 3. ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU TEB HOLDİNG A.Ş. 2012 YILI 3. ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2012 30.09.2012 Şirketin Ticaret Ünvanı Genel Müdürlük Adresi : TEB Holding A.Ş. : TEB Kampüs C Blok Saray

Detaylı

TÜRKİYE EKONOMİSİ MAKRO EKONOMİK GÖSTERGELER (NİSAN 2015)

TÜRKİYE EKONOMİSİ MAKRO EKONOMİK GÖSTERGELER (NİSAN 2015) TÜRKİYE EKONOMİSİ MAKRO EKONOMİK GÖSTERGELER (NİSAN 2015) Hane Halkı İşgücü İstatistikleri 2014 te Türkiye de toplam işsizlik %10,1, tarım dışı işsizlik ise %12 olarak gerçekleşti. Genç nüfusta ise işsizlik

Detaylı

12.03.2014 CARİ İŞLEMLER DENGESİ

12.03.2014 CARİ İŞLEMLER DENGESİ 12.03.2014 CARİ İŞLEMLER DENGESİ Ocak ayı cari işlemler açığı piyasa beklentisi olan -5,2 Milyar doların altında -4,88 milyar dolar olarak geldi. Ocak ayında dış ticaret açığı geçen yılın aynı ayına göre

Detaylı

2016 Ocak Enflasyon Raporu Bilgilendirme Toplantısı. Erdem BAŞÇI Başkan. 26 Ocak 2016 Ankara

2016 Ocak Enflasyon Raporu Bilgilendirme Toplantısı. Erdem BAŞÇI Başkan. 26 Ocak 2016 Ankara 21 Ocak Enflasyon Raporu Bilgilendirme Toplantısı Erdem BAŞÇI Başkan 2 Ocak 21 Ankara 21 Ocak Enflasyon Raporu: Ana Bölümler Genel Değerlendirme Uluslararası Ekonomik Gelişmeler Enflasyon Gelişmeleri Arz

Detaylı

MALİYE BAKANI SAYIN MEHMET ŞİMŞEK İN MAKROEKONOMİK GELİŞMELER İLE 2013 YILI İLK YARI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİNİ

MALİYE BAKANI SAYIN MEHMET ŞİMŞEK İN MAKROEKONOMİK GELİŞMELER İLE 2013 YILI İLK YARI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİNİ MALİYE BAKANI SAYIN MEHMET ŞİMŞEK İN MAKROEKONOMİK GELİŞMELER İLE 2013 YILI İLK YARI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİNİ DEĞERLENDİRMEK ÜZERE DÜZENLEDİĞİ BASIN TOPLANTISI KONUŞMA METNİ 15 TEMMUZ 2013

Detaylı

GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. ALTIN EMEKLİLİK YATIRIM FONU 2013 YILI 6 AYLIK FAALİYET RAPORU 1-Ekonominin Genel durumu Dünya ekonomisi 2013 ü genel olarak bir toparlanma dönemi olarak geride bıraktı.

Detaylı

Kıvanç Duru 2015 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Programı Değerlendirmesi

Kıvanç Duru 2015 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Programı Değerlendirmesi Kıvanç Duru 2015 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Programı Değerlendirmesi Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisadi ve Mali Analiz Yüksek Lisansı Bütçe Uygulamaları ve Mali Mevzuat Dersi 2015 YILI

Detaylı

Enflasyon çift haneye yaklaştı, cari açık daralıyor

Enflasyon çift haneye yaklaştı, cari açık daralıyor AYLIK RAPOR Enflasyon çift haneye yaklaştı, cari açık daralıyor Mevsimsellik ve geçişkenlik nedeniyle yıllık enflasyon çift haneye yaklaştı, cari açıkta daralma devam ediyor. EKONOMİK VE SEKTÖREL GELİŞMELER

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 2 Ocak 2017, Sayı: 1. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 2 Ocak 2017, Sayı: 1. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 1 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Orhan Kaya Deniz Bayram 1 DenizBank

Detaylı

ARAP TÜRK BANKASI A.Ş. ve Konsolidasyona Tabi Bağlı Ortaklığı

ARAP TÜRK BANKASI A.Ş. ve Konsolidasyona Tabi Bağlı Ortaklığı ARAP TÜRK BANKASI A.Ş. ve Konsolidasyona Tabi Bağlı Ortaklığı 1 OCAK 30 HAZİRAN 2014 KONSOLİDE ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU Raporun Ait Olduğu Dönem : 30 Haziran 2014 Bankanın Ticaret Unvanı : Arap Türk Bankası

Detaylı

BASIN DUYURUSU PARA POLİTİKASI KURULU TOPLANTI ÖZETİ. Sayı: 2015-16. 3 Mart 2015. Toplantı Tarihi: 24 Şubat 2015

BASIN DUYURUSU PARA POLİTİKASI KURULU TOPLANTI ÖZETİ. Sayı: 2015-16. 3 Mart 2015. Toplantı Tarihi: 24 Şubat 2015 Sayı: 2015-16 BASIN DUYURUSU 3 Mart 2015 PARA POLİTİKASI KURULU TOPLANTI ÖZETİ Toplantı Tarihi: 24 Şubat 2015 Enflasyon Gelişmeleri 1. Ocak ayında tüketici fiyatları yüzde 1,10 oranında artmış ve yıllık

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş GRUPLARA YÖNELİK GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş GRUPLARA YÖNELİK GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş GRUPLARA YÖNELİK GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR Bu rapor ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş Gruplara Yönelik Gelir Amaçlı Kamu Borçlanma Araçları

Detaylı

İKTİSADİ GÖRÜNÜM VE PARA POLİTİKASI. 25 Mayıs 2016 Ankara

İKTİSADİ GÖRÜNÜM VE PARA POLİTİKASI. 25 Mayıs 2016 Ankara İKTİSADİ GÖRÜNÜM VE PARA POLİTİKASI 25 Mayıs 2016 Ankara Özet: Makroekonomik Görünüm ve Para Politikası Dış ticaret hadlerindeki olumlu gelişmeler ve tüketici kredilerinin ılımlı seyri cari dengedeki iyileşmeyi

Detaylı

Genel Görünüm. ABD, Euro Bölgesi, İngiltere ve Japonya merkez bankaları da kısa dönemde faiz artırımı yapmayacaklarının sinyalini vermişlerdir.

Genel Görünüm. ABD, Euro Bölgesi, İngiltere ve Japonya merkez bankaları da kısa dönemde faiz artırımı yapmayacaklarının sinyalini vermişlerdir. Genel Görünüm 2008 yılı son çeyreğinde tüm dünya ekonomilerini ve finans piyasalarını derinden etkileyen küresel kriz, tüm ülke hükümetlerinin aldıkları mali ve para politikası önlemleri ile 2009 yılı

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 13 Nisan 2015, Sayı: 12. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 13 Nisan 2015, Sayı: 12. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 12 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Çağlar Kuzlukluoğlu 1 DenizBank Ekonomi

Detaylı

DÜNYA EKONOMİSİNDEKİ GELİŞMELER

DÜNYA EKONOMİSİNDEKİ GELİŞMELER DÜNYA EKONOMİSİNDEKİ GELİŞMELER 1.KÜRESEL EKONOMİK GÖRÜNÜM ABD Merkez Bankası FED, 18 Aralık tarihinde tahvil alım programında azaltıma giderek toplam tahvil alım miktarını 85 milyar dolardan 75 milyar

Detaylı

Dünya ve Türkiye Ekonomisindeki Gelişmeler ve Orta Vadeli Program. 22 Kasım 2013

Dünya ve Türkiye Ekonomisindeki Gelişmeler ve Orta Vadeli Program. 22 Kasım 2013 Dünya ve Türkiye Ekonomisindeki Gelişmeler ve Orta Vadeli Program 22 Kasım 201 Büyüme Tahminleri (%) 4, 4,1 Küresel Büyüme Tahminleri (%) 4,1,2,0 ABD Büyüme Tahminleri (%) 2,,,,,,1,6,6 2,8 2,6 2,4 2,2

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 15 Haziran 2015, Sayı: 15. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 15 Haziran 2015, Sayı: 15. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 15 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Orhan Kaya Çağlar Kuzlukluoğlu İnci

Detaylı

GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU 2012 YILI 9 AYLIK FAALİYET RAPORU

GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU 2012 YILI 9 AYLIK FAALİYET RAPORU GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU 2012 YILI 9 AYLIK FAALİYET RAPORU 1.- Ekonominin Genel durumu Yılın üçüncü çeyreğinde dünya ekonomisinde büyüme kaygılarının

Detaylı

ARAP TÜRK BANKASI A.Ş. Ve Konsolidasyona Tabi Bağlı Ortaklığı

ARAP TÜRK BANKASI A.Ş. Ve Konsolidasyona Tabi Bağlı Ortaklığı ARAP TÜRK BANKASI A.Ş. Ve Konsolidasyona Tabi Bağlı Ortaklığı 1 OCAK 30 EYLÜL 2014 KONSOLİDE ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU Raporun Ait Olduğu Dönem : 30 Eylül 2014 Bankanın Ticaret Unvanı : Arap Türk Bankası

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 29 Haziran 2015, Sayı: 17. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 29 Haziran 2015, Sayı: 17. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 17 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Orhan Kaya İnci Şengül 1 DenizBank

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 26 Eylül 2016, Sayı: 37. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 26 Eylül 2016, Sayı: 37. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 37 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Orhan Kaya Deniz Bayram 1 DenizBank

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 08 Haziran 2015, Sayı: 14. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 08 Haziran 2015, Sayı: 14. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 14 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Orhan Kaya Çağlar Kuzlukluoğlu 1

Detaylı

31/12/2011-31/03/2012 tarihleri arasında fon getirisi %2,11 olarak gerçekleşirken, yönetici benchmarkının getirisi %2,49 olarak gerçekleşmiştir.

31/12/2011-31/03/2012 tarihleri arasında fon getirisi %2,11 olarak gerçekleşirken, yönetici benchmarkının getirisi %2,49 olarak gerçekleşmiştir. GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. LİKİT-KAMU EMEKLİLİK YATIRIM FONU 2012 YILI 3 AYLIK FAALİYET RAPORU 1.- Ekonominin Genel durumu Dünya ekonomisi genel olarak 2011 yılını bir önceki yıldan devraldığı Euro

Detaylı

7. Orta Vadeli Öngörüler

7. Orta Vadeli Öngörüler 7. Orta Vadeli Öngörüler Bu bölümde tahminlere temel oluşturan varsayımlar özetlenmekte, bu çerçevede üretilen orta vadeli enflasyon ve çıktı açığı tahminleri ile para politikası görünümü önümüzdeki üç

Detaylı

https://www.garantiemeklilik.com.tr/fon-ile-ilgili-duyurular.aspx internet adreslerinden

https://www.garantiemeklilik.com.tr/fon-ile-ilgili-duyurular.aspx internet adreslerinden GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. ALTERNATİF STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU 2013 YILI 6 AYLIK FAALİYET RAPORU 1- Ekonominin Genel durumu Dünya ekonomisi 2013 ü genel olarak bir toparlanma dönemi olarak

Detaylı

İKTİSADİ GÖRÜNÜM VE PARA POLİTİKASI. 24 Şubat 2016 Ankara

İKTİSADİ GÖRÜNÜM VE PARA POLİTİKASI. 24 Şubat 2016 Ankara İKTİSADİ GÖRÜNÜM VE PARA POLİTİKASI 24 Şubat 2016 Ankara Özet: Makroekonomik Görünüm ve Para Politikası Dış ticaret hadlerindeki olumlu gelişmeler ve tüketici kredilerinin ılımlı seyri cari dengedeki iyileşmeyi

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 16 Ocak 2017, Sayı: 3. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 16 Ocak 2017, Sayı: 3. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 3 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Orhan Kaya Deniz Bayram 1 DenizBank

Detaylı

Esentepe Mah. Ali Kaya Sok. Polat Plaza A Blok No: 1A/52 Kat 4 Şişli / İstanbul Tel: (0212)

Esentepe Mah. Ali Kaya Sok. Polat Plaza A Blok No: 1A/52 Kat 4 Şişli / İstanbul Tel: (0212) GÜNLÜK EKONOMİ TAKVİMİ SAAT ÜLKE VERİ ÖNEM BEKLENEN ÖNCEKİ 10:00 EUR İspanya Sanayi Üretimi (Yıllık) (Ara) AZ 4,1% 4,2% 10:00 TRY Sanayi Üretimi (Yıllık) (Ara) AZ 3,5% 11:30 EUR Sentix Yatırımcı Güveni

Detaylı

ARAP TÜRK BANKASI A.Ş. YÖNETİM KURULU 1 OCAK 30 EYLÜL 2014 KONSOLİDE OLMAYAN ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

ARAP TÜRK BANKASI A.Ş. YÖNETİM KURULU 1 OCAK 30 EYLÜL 2014 KONSOLİDE OLMAYAN ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU ARAP TÜRK BANKASI A.Ş. YÖNETİM KURULU 1 OCAK 30 EYLÜL 2014 KONSOLİDE OLMAYAN ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU Raporun Ait Olduğu Dönem : 30 Eylül 2014 Bankanın Ticaret Unvanı : Arap Türk Bankası Anonim Şirketi

Detaylı

Yapı Kredi olarak müşteri merkezli bir strateji izliyoruz. 6,5 milyon aktif müşteriye hizmet veriyoruz.

Yapı Kredi olarak müşteri merkezli bir strateji izliyoruz. 6,5 milyon aktif müşteriye hizmet veriyoruz. bankacılık ve sigortacılık Müşteri odaklı yaklaşımlarımız, güçlü finansal yapımız, milyonlarca aktif müşteri sayımızla Türkiye nin lider bankacılık ve sigortacılık grubu olarak anahtar biziz! Yapı Kredi

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 5 Eylül 2016, Sayı: 35. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 5 Eylül 2016, Sayı: 35. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 35 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Orhan Kaya 1 DenizBank Ekonomi Bülteni

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 7 Kasım 2016, Sayı: 43. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 7 Kasım 2016, Sayı: 43. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 43 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Orhan Kaya Deniz Bayram 1 DenizBank

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 24 Ağustos 2015, Sayı: 24. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 24 Ağustos 2015, Sayı: 24. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 24 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Orhan Kaya İnci Şengül 1 DenizBank

Detaylı

AB Krizi ve TCMB Para Politikası

AB Krizi ve TCMB Para Politikası AB Krizi ve TCMB Para Politikası Erdem Başçı Başkan 28 Haziran 2012 Stratejik Düşünce Enstitüsü, Ankara Sunum Planı I. Küresel Ekonomik Gelişmeler II. Yeni Politika Çerçevesi III. Dengelenme IV. Büyüme

Detaylı

FON BÜLTENİ Ocak 2013 Sayı 6

FON BÜLTENİ Ocak 2013 Sayı 6 Ocak 2013 Sayı 6 Değerli müşterimiz, Ocak 2013 fon bültenimizi size sunmaktan mutluluk duyuyoruz. Geleceğe dair önemli bir adım atarak emeklilik birikimlerinizi bizimle değerlendiriyorsunuz. Biz de bu

Detaylı

Dünya Ekonomisindeki Son Gelişmeler

Dünya Ekonomisindeki Son Gelişmeler Dünya Ekonomisindeki Son Gelişmeler Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğü Ekonomik Analiz ve Değerlendirme Dairesi Küresel Ekonomik Görünüm Çin Ekonomisi Nisan-Haziran döneminde bir önceki yılın aynı

Detaylı

Sayı: 2014 5 28 Ocak 2014 PARA POLİTİKASI KURULU TOPLANTI ÖZETİ. Toplantı Tarihi: 21 Ocak 2014

Sayı: 2014 5 28 Ocak 2014 PARA POLİTİKASI KURULU TOPLANTI ÖZETİ. Toplantı Tarihi: 21 Ocak 2014 Sayı: 2014 5 28 Ocak 2014 PARA POLİTİKASI KURULU TOPLANTI ÖZETİ Toplantı Tarihi: 21 Ocak 2014 Enflasyon Gelişmeleri 1. Aralık ayında tüketici fiyatları yüzde 0,46 oranında artmış ve yıllık enflasyon yüzde

Detaylı

TEB HOLDİNG A.Ş. 2013 YILI 3. ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU

TEB HOLDİNG A.Ş. 2013 YILI 3. ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU TEB HOLDİNG A.Ş. 2013 YILI 3. ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2013 30.09.2013 Şirketin Ticaret Unvanı : TEB Holding A.Ş. Şirketin Ticaret Sicil Numarası : 176711 Genel

Detaylı

TEB HOLDİNG A.Ş. 2014 YILI 1. ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU

TEB HOLDİNG A.Ş. 2014 YILI 1. ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU TEB HOLDİNG A.Ş. 2014 YILI 1. ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2014 31.03.2014 Şirketin Ticaret Unvanı : TEB Holding A.Ş. Şirketin Ticaret Sicil Numarası : 176711 Genel

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 31 Ekim 2016, Sayı: 42. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 31 Ekim 2016, Sayı: 42. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 42 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Orhan Kaya Deniz Bayram 1 DenizBank

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş GRUPLARA YÖNELİK GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş GRUPLARA YÖNELİK GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş GRUPLARA YÖNELİK GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR Bu rapor ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş Gruplara Yönelik Gelir Amaçlı Esnek Emeklilik Yatırım Fonu nun 01.01.2010-31.12.2010

Detaylı

HAFTALIK BÜLTEN 07 ARALIK 2015 11 ARALIK 2015

HAFTALIK BÜLTEN 07 ARALIK 2015 11 ARALIK 2015 07 ARALIK 2015 11 ARALIK 2015 HAFTANIN ÖZETİ Çin ekonomisinin hız kestiğine işaret eden makro göstergeler ile piyasalar, dünyanın en büyük ikinci ekonomisine ilişkin endişelerini geçen haftaya da taşıdılar.

Detaylı

İhracat azaldı, Merkez Bankası faiz indirdi

İhracat azaldı, Merkez Bankası faiz indirdi AYLIK RAPOR İhracat azaldı, Merkez Bankası faiz indirdi Ocak ayında başlıca pazarlara ihracat geriledi, enflasyonda gerileme beklentisi ile Merkez Bankası politika faizini indirdi. EKONOMİK VE SEKTÖREL

Detaylı

DÜNYA BANKASI TÜRKİYE DÜZENLİ EKONOMİ NOTU TEMMUZ 2015. Hazırlayan: Ekin Sıla Özsümer. Uluslararası İlişkiler Müdürlüğü

DÜNYA BANKASI TÜRKİYE DÜZENLİ EKONOMİ NOTU TEMMUZ 2015. Hazırlayan: Ekin Sıla Özsümer. Uluslararası İlişkiler Müdürlüğü DÜNYA BANKASI TÜRKİYE DÜZENLİ EKONOMİ NOTU TEMMUZ 2015 Hazırlayan: Ekin Sıla Özsümer Uluslararası İlişkiler Müdürlüğü DÜNYA BANKASI TÜRKİYE DÜZENLİ EKONOMİ NOTU Temmuz ayı içerisinde Dünya Bankası Türkiye

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 28 Aralık 2015, Sayı: 41. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 28 Aralık 2015, Sayı: 41. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 41 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Orhan Kaya İnci Şengül 1 DenizBank

Detaylı

24 Haziran 2016 Ankara

24 Haziran 2016 Ankara 24 Haziran 216 Ankara Sunum Planı I. İktisadi Görünüm II. Yapısal Konular III. Genel Değerlendirme 2 İKTİSADİ GÖRÜNÜM 3 3.15 6.15 9.15 12.15 3.16 İktisadi Faaliyet Büyümeye Katkılar (Harcama Yönünden,

Detaylı

13.02.2014 CARİ İŞLEMLER DENGESİ

13.02.2014 CARİ İŞLEMLER DENGESİ 13.02.2014 CARİ İŞLEMLER DENGESİ Aralık ayı cari işlemler açığı piyasa beklentisi olan -7,5 Milyar doların üzerinde -8,322 milyar dolar olarak geldi. 2013 yılı cari işlemler açığı bir önceki yıla göre

Detaylı

7. Orta Vadeli Öngörüler

7. Orta Vadeli Öngörüler 7. Orta Vadeli Öngörüler Bu bölümde tahminlere temel oluşturan varsayımlar özetlenmekte, bu çerçevede üretilen orta vadeli enflasyon ve çıktı açığı tahminleri ile para politikası görünümü önümüzdeki üç

Detaylı

DÜNYA EKONOMİSİNDEKİ GELİŞMELER

DÜNYA EKONOMİSİNDEKİ GELİŞMELER DÜNYA EKONOMİSİNDEKİ GELİŞMELER 1.KÜRESEL EKONOMİK GÖRÜNÜM 2013 yılının ikinci çeyreğinde yüzde 2,8 oranında büyüyen ABD ekonomisi üçüncü çeyrekte yüzde 3,6 oranında büyümüştür. ABD de 6 Aralık 2013 te

Detaylı

SEKTÖREL GELİŞMELER İÇİNDEKİLER Otomotiv. Beyaz Eşya. İnşaat. Turizm. Enerji. Diğer Göstergeler. Sektörel Gelişmeler /Ağustos 2013 1

SEKTÖREL GELİŞMELER İÇİNDEKİLER Otomotiv. Beyaz Eşya. İnşaat. Turizm. Enerji. Diğer Göstergeler. Sektörel Gelişmeler /Ağustos 2013 1 SEKTÖREL GELİŞMELER İÇİNDEKİLER Otomotiv Otomotiv İç Satışlarda Hızlı Artış Temmuz Ayında Devam Ediyor. Beyaz Eşya Beyaz Eşya İç Satışlarda Artış Temmuz Ayında Hızlandı. İnşaat Reel Konut Fiyat Endeksinde

Detaylı

BASIN DUYURUSU 31 Aralık 2014

BASIN DUYURUSU 31 Aralık 2014 Sayı: 2014-78 BASIN DUYURUSU 31 Aralık 2014 PARA POLİTİKASI KURULU TOPLANTI ÖZETİ Toplantı Tarihi: 24 Aralık 2014 Enflasyon Gelişmeleri 1. Kasım ayında tüketici fiyatları yüzde 0,18 oranında artmış, yıllık

Detaylı

FINANS SEKTÖRÜNDE HIZMET AĞINI SÜREKLI GELIŞTIREREK, MÜŞTERISINE EN IYI ÜRÜN VE HIZMETI SUNMAK IÇIN GECE GÜNDÜZ ÇALIŞAN

FINANS SEKTÖRÜNDE HIZMET AĞINI SÜREKLI GELIŞTIREREK, MÜŞTERISINE EN IYI ÜRÜN VE HIZMETI SUNMAK IÇIN GECE GÜNDÜZ ÇALIŞAN 74 KOÇ HOLDİNG 2014 FAALİYET RAPORU biz değilsek KIM FINANS SEKTÖRÜNDE HIZMET AĞINI SÜREKLI GELIŞTIREREK, MÜŞTERISINE EN IYI ÜRÜN VE HIZMETI SUNMAK IÇIN GECE GÜNDÜZ ÇALIŞAN BIZIZ KOÇ HOLDİNG 2014 FAALİYET

Detaylı

CİGNA FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU 01.01.2015 30.06.2015 DÖNEMİ ALTI AYLIK RAPORU

CİGNA FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU 01.01.2015 30.06.2015 DÖNEMİ ALTI AYLIK RAPORU CİGNA FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU 01.01.2015 30.06.2015 DÖNEMİ ALTI AYLIK RAPORU Bu rapor Cigna Finans Emeklilik ve Hayat A.Ş. Standart Emeklilik Yatırım Fonu nun 01.01.2015-30.06.2015

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 23 Ocak 2017, Sayı: 4. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 23 Ocak 2017, Sayı: 4. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 4 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Orhan Kaya Deniz Bayram 1 DenizBank

Detaylı

1- Ekonominin Genel durumu

1- Ekonominin Genel durumu GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. İKİNCİ GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 2014 YILI 12 AYLIK FAALİYET RAPORU 1- Ekonominin Genel durumu 2014 yılı TCMB nin Ocak ayında faizleri belirgin şekilde arttırmasıyla

Detaylı

1-Ekonominin Genel durumu

1-Ekonominin Genel durumu GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. ALTIN EMEKLİLİK YATIRIM FONU 2015 YILI 6 AYLIK FAALİYET RAPORU 1-Ekonominin Genel durumu 2015 yılı Merkez Bankası politika faizleri kararları hakkındaki tartışmalar, genel

Detaylı

GENEL DEĞERLENDİRME TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI

GENEL DEĞERLENDİRME TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI GENEL DEĞERLENDİRME Küresel kriz sonrası özellikle gelişmiş ülkelerde iktisadi faaliyeti iyileştirmeye yönelik alınan tedbirler sonucunda küresel iktisadi koşulların bir önceki Rapor dönemine kıyasla olumlu

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 12 Aralık 2016, Sayı: 48. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 12 Aralık 2016, Sayı: 48. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 48 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Orhan Kaya Deniz Bayram 1 DenizBank

Detaylı

BASIN DUYURUSU PARA POLİTİKASI KURULU TOPLANTI ÖZETİ. Sayı: 2015-71. 1 Aralık 2015. Toplantı Tarihi: 24 Kasım 2015

BASIN DUYURUSU PARA POLİTİKASI KURULU TOPLANTI ÖZETİ. Sayı: 2015-71. 1 Aralık 2015. Toplantı Tarihi: 24 Kasım 2015 Sayı: 2015-71 BASIN DUYURUSU 1 Aralık 2015 PARA POLİTİKASI KURULU TOPLANTI ÖZETİ Toplantı Tarihi: 24 Kasım 2015 Enflasyon Gelişmeleri 1. Ekim ayında tüketici fiyatları yüzde 1,55 oranında yükselmiş ve

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 27 Temmuz 2015, Sayı: 20. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 27 Temmuz 2015, Sayı: 20. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 20 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Orhan Kaya İnci Şengül 1 DenizBank

Detaylı

FİNANS KOÇ HOLDİNG 2013 FAALİYET RAPORU

FİNANS KOÇ HOLDİNG 2013 FAALİYET RAPORU FİNANS Koç-Amerikan Bank ile 1980 li yıllarda büyümeye başladığımız bankacılık sektöründe ülkemiz ekonomisi ve sektördeki değişimleri doğru okuduk ve 2005 yılında Yapı Kredi Bankası nı bünyemize katarak

Detaylı

Haftalık Piyasa Beklentileri. 10 Kasım 2014

Haftalık Piyasa Beklentileri. 10 Kasım 2014 Haftalık Piyasa Beklentileri 10 Kasım 2014 1 Kas 13 Ara 13 Oca 14 Şub 14 Mar 14 Nis 14 May 14 Haz 14 Tem 14 Ağu 14 Eyl 14 Eki 14 BIST Hisse Senetleri BIST 100 Endeksinde geçtiğimiz hafta 81,000 seviyesine

Detaylı