ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye"

Transkript

1 SIRA DOSYA İLGİLİ KONU KARAR NO NO ÖZETİ 1... DİSİPLİN KURULU Disiplin Kurulu Başkanlığı'nın... Esas sayılı dosyalarına ulaşan, Av.... hakkında verilen Ankara... Mahkemesi'nin... günlü... Esas ve... Karar sayılı kararın kesinleşme şerhli fotokopisi ile Yargıtay... Dairesi'nin... günlü,... Esas ve... Karar sayılı ilamın fotokopisini sunan yazısının 2... DİSİPLİN KURULU Disiplin Kurulu Başkanlığı'nın Av.... hakkında re'sen açılan soruşturma ile ilgili olarak verilen... gün,... Esas ve... Karar sayılı karar örneğini sunan yazısının 3... DİSİPLİN KURULU Disiplin Kurulu Başkanlığı'nın Av.... hakkında re'sen açılan soruşturma ile ilgili olarak verilen... gün,... Esas ve... Karar sayılı karar örneğini sunan yazısının Av... hakkında Ankara Mahkemesi'nin. Esas, Karar sayılı, tarihli kararı ile "hizmet nedeni ile güveni kötüye kullanma" suçundan mahkumiyetine karar verildiği, bu karara ilişkin yapılan temyiz başvurusunun Yargıtay.. Dairesi'nin. Esas, Karar sayılı.. tarihli kararı ile süre yönünden reddedildiği ve bu şekilde ilgili hakkında verilen hükmün kesinleştiği anlaşılmakla, Avukat.. nin Avukatlık Kanunu'nun 5/a, 72 ve 74. maddeleri kapsamında kalan durumu nedeniyle, aynı kanunun 71. maddesi uyarınca yazılı cevabı istenmek ve sözlü açıklamaları dinlenmek üzere tarihinde saat 16:00'da yapılacak Yönetim Kurulu toplantısına davet edilmesine,

2 4... DİSİPLİN KURULU Disiplin Kurulu Başkanlığı'nın Av.... ve Av... hakkında re'sen açılan soruşturma ile ilgili olarak verilen... gün,... Esas ve... Karar sayılı karar örneğini sunan yazısının 5... DİSİPLİN KURULU Disiplin Kurulu Başkanlığı'nın Av.... hakkında re'sen açılan soruşturma ile ilgili olarak verilen... gün,... Esas ve... Karar sayılı karar örneğini sunan yazısının 6... DİSİPLİN KURULU Disiplin Kurulu Başkanlığı'nın Av.... hakkında re'sen açılan soruşturma ile ilgili olarak verilen... gün,... Esas ve... Karar sayılı karar örneğini sunan yazısının 7... DİSİPLİN KURULU Disiplin Kurulu Başkanlığı'nın Av.... hakkında re'sen açılan soruşturma ile ilgili olarak verilen... gün,... Esas ve... Karar sayılı karar örneğini sunan yazısının

3 8... DİSİPLİN KURULU Disiplin Kurulu Başkanlığı'nın Av.... hakkında re'sen açılan soruşturma ile ilgili olarak verilen... gün,... Esas ve... Karar sayılı karar örneğini sunan yazısının 9... DİSİPLİN KURULU Disiplin Kurulu Başkanlığı'nın Av.... hakkında re'sen açılan soruşturma ile ilgili olarak verilen... gün,... Esas ve... Karar sayılı karar örneğini sunan yazısının DİSİPLİN KURULU Disiplin Kurulu Başkanlığı'nın Av.... hakkında re'sen açılan soruşturma ile ilgili olarak verilen... gün,... Esas ve... Karar sayılı karar örneğini sunan yazısının DİSİPLİN KURULU Disiplin Kurulu Başkanlığı'nın Av.... hakkında re'sen açılan soruşturma ile ilgili olarak verilen... gün,... Esas ve... Karar sayılı karar örneğini sunan yazısının

4 ANKARA VALİLİĞİ İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ T.C. Ankara Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nün, "TBMM Onur Ödülü" yazısının ADLİYE POLİS MERKEZİ AMİRLİĞİ Adliye Polis Merkezi Amirliği'nin, Av.... nun barokartı ile adliye binasna giriş yapmakta olan avukat katibi... hakkındaki yazısının ANKARA... MAHKEMESİ Ankara Mahkemesi'nin, mahkeme katibi..'nın Av.. hakkında şikayetlerini içeren dilekçesini sunan yazısının AV.... Baro levhasında Av....'un adresi olarak görünmekte olan adreste, adı geçen avukatın bulunmaması sebebiyle levhadaki kaydın düzeltilmesi talepli dilekçesinin Gerekli incelemelerin yapılması konusunda Başkanlık Divanı'na yetki verilmesine, Av..'na ait barokartı kullanan.'un Baromuz katiplik kütüğüne kayıtlı olduğu gözetilerek, Av. hakkında re'sen disiplin soruşturması açılmasına, ayrıca avukat katibi. hakkında soruşturma açılmasına, avukat katibi hakkında açılacak soruşturmaya ilişkin olarak İcra Hukuku Kurulu'ndan görüş alınmasına, Ankara.. Mahkemesi'nin yazısının bir örneğinin, yazılı görüş alınmak üzere Avukat Hakları Merkezi'ne gönderilmesine, yazılı görüş geldikten sonra yeniden gündeme alınarak konunun değerlendirilmesine, Av. ın dilekçesi doğrultusunda, 1 - Av..'un (.) Baromuz kayıtlarındaki büro ve ev adresine yazılı bildirimde bulunularak değişmiş ise yeni büro adresinin istenmesine, tebligata Av...'ın dilekçesinin bir örneğinin eklenmesine, 2- Av..'un ( ) Baromuz kayıtlarındaki büro adresinde bulunup bulunmadığının tespiti için Baro Müdürü Erhan Fırıncı ya görev verilmesine, 3 Tüm bu işlemler tamamlandıktan sonra dosyanın yeniden gündeme alınmasına,

5 AV. KEMAL ULUSOY Taraf-Der organizasyonu ile düzenlenecek olan "Türkiye'de Spor Seyircilerinin Sorunları" konulu Talep doğrultusunda uygun olan bir dersliğin "Türkiye'de Spor toplantı için, Şubat 2014 Seyircilerinin Sorunları" konulu toplantı için ücretsiz olarak tahsisine, tarihlerinde ABEM'de derslik tahsis kararın ilgiliye bildirilmesine, edilmesi talepli dilekçesinin AV. FAİK ERDOĞAN Vefat eden merhum Av. Ekrem Bilgin'in devam etmekte olan dosyaları için Avukatlık Kanunu'nun 42. maddesi doğrultusunda görevlendirme yapılmasını talep eden dilekçesinin AV.DÖNDÜ CEREN Adli Yardım Merkezi üyeliğinden istifasını bildiren dilekçesinin AV. DUYGU BEKTAŞ YILDIZ Gelincik Merkezi'nde rehber avukat olarak görev alma talebini içeren dilekçesinin AV GÜNAY GÜNVER Düzenlemeyi planladıkları çini sergisi için Nisan 2014 tarihlerinde ABEM sanat galerisinin tahsisini talep eden dilekçesinin Talebin incelenerek, bir sonraki Yönetim Kurulu toplantısına kadar Yönetim Kurulu'na bilgi verilmesi için Hukuk Müşavirliği'ne tevdiine, Talebin kabulüne, Av. Duygu Bektaş Yıldız ın (Baro Sicil:21672) Gelincik Merkezi'nde rehber avukat olarak görevlendirilmesine, kararın Gelincik Merkezi ne ve ilgiliye tebliğine, Başvuru sahibinin avukat olduğu gözetilerek Av. Günay Günver ve arkadaşları tarafından düzenlenmesi planlanan çini sergisi için, Nisan 2014 tarihlerinde ABEM sanat galerisinin Baromuzca seçilecek iki adet eser karşılığında tahsisine, eser seçimi konusunda Güleç Uçakhan'a, sözleşme imzalanması konusunda Başkanlık Divanı'na yetki verilmesine,

6 HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ Av....'dan alınan,... tarafından Başkanlığımıza sunulan kayıt tarihli dilekçe Hukuk Müşavirliği'nin raporu doğrultusunda Av.. hakkında hakkındaki cevabi dilekçe işlem yapılmasına yer olmadığına, kararın ilgililere bildirilmesine, doğrultusunda hazırlanan Hukuk Müşavirliği raporunun AV. BALKAN ŞENCAN Ankara Barosu Basketbol takımının forma masraflarının karşılanması talepli dilekçesinin görüşülmesi AV. FATİH GÖÇER Ankara Barosu Futbol Takımı olarak Budapeşte'de düzenlenecek olan AV. MUAZZEZ EDA SANER AV. HASAN EMRE ÇAVUŞOĞLU Dünya Avukatlar Futbol Şampiyonası etkinliğine katılım sağlanmasına yönelik taleplerini içeren dilekçesinin Ankara Barosu Bay ve Bayan Voleybol takımlarının senelik masrafları hakkında bilgi veren dilekçelerinin Av. Balkan Şencan'ın dilekçesi ekinde sunulan forma bedeli karşılığı 960,00.TL tutarındaki faturasının ödenmesine, ( Şimşek'in karşı oyuyla, oy çokluğuyla) Av. Fatih Göçer'in taleplerinin kısmen kabulü ile, Budapeşte'de düzenlenecek olan Dünya Avukatlar Futbol Şampiyonası için toplam 5.000,00.Avro tutarındaki turnuva katılım ücretinin karşılanmasına, ( Şimşek'in karşı oyuyla, oy çokluğuyla)

7 25 AV. Z. GÖRKEM ALYANAK Hukuk Fakülteleri ile İletişim ve İşbirliği Kurulu tarafından tarihleri arasında önstaj programı Başvuru doğrultusunda tarihleri arasında ön düzenlenmesi ve bu program staj programı düzenlenmesine, tarihinde ABEM konferans kapsamında tarihinde salonunun 10:00-11:00 arasında Kurula tahsisine, programa ilişkin düzenlenecek olan bilgilendirme afişlerin panolarda ve web sayfasında duyurulmasına, toplantısı için ABEM konferans salonunun tahsisi hususlarının AV. M. SAVAŞ ÖZDAĞ Yasa İzleme Enstitüsü'nün, düzenlenmesi planlanan çalıştay ve panellerine ilişkin taleplerini içeren dilekçesinin Yasa İzleme Enstitüsü tarafından; tarihinde düzenlenmesi planlanan Karşı Vekalet Ücreti konulu panelin, tarihinde düzenlenmesi planlanan Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun un Getirdiği Düzenlemeler konulu panelin, tarihinde düzenlenmesi planlanan H Sınıfı Ehliyet Alımına İlişkin Düzenlemede Değişiklik Önerileri konulu çalıştayın düzenlenmesine yönelik taleplerin değerlendirilmesi konusunda Av. Sema Güleç Uçakhan a yetki verilmesine, etkinliklerin düzenlenmesinin uygun bulunması halinde koordinasyonu konusunda Güleç Uçakhan ve Yılmaz Aras a yetki verilmesine,

8 AV. DR. SERKAN AĞAR Vergi ve İdare Hukuku Kurulu tarafından düzenlenmekte olan İmar Hukuku Sertifika programına ilişkin taleplerini içeren dilekçesinin 28 HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ Baromuz eski üyesi...'ın tarihli dilekçesi doğrultusunda hazırlanan Hukuk Müşavirliği raporunun ŞİKAYET GÖRÜŞMESİ...Vekili Avukat...'ın Avukat... hakkındaki dilekçesinin görüşülmesi İşl Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Avukat ve Noter Suçları Bürosunun... Hukuk (... Cumhuriyet Başsavcılığı) Sayılı Avukat... hakkındaki yazısının görüşülmesi İşl 'ın Avukat... hakkındaki dilekçesinin görüşülmesi İşl 'in Avukat... hakkındaki dilekçesinin görüşülmesi tarihli dilekçe doğrultusunda, 1)İmar Hukuku Sertifika programında iki saatlik eksik kalan dersin tamamlanması için günü ABEM binasında uygun bir dersliğin tahsisine, 2) Dilekçede belirtilen Cafer Ergen'e izin alınmak üzere ilgili kuruma yazı yazılmasına, 3)Programa ilişkin sertifika töreninin aynı tarihte ABEM 8. katta yapılmasına, Topluluk Sigortası kaydının silinmesine dair talebin muhatabı Baromuz olmadığından, başvuru doğrultusunda yapılacak bir işlem olmadığının başvuru sahibine bildirilmesine, Av. hakkında disiplin soruşturması açılmasına, Av. hakkında disiplin soruşturması açılmasına, Av. hakkında işlem yapılmasına yer olmadığına, Av. hakkında işlem yapılmasına yer olmadığına,

9 33 ŞİKAYET GÖRÜŞMESİ... 'un Avukat... hakkındaki dilekçesinin Av. hakkında disiplin soruşturması açılmasına, görüşülmesi İşl-14-2 Avukat Vekili Avukat..'ın Avukat. Av. hakkında disiplin soruşturması açılmasına, hakkındaki dilekçesinin görüşülmesi İşl San.Tic. Ltd. Şti. ve... Vekili Avukat...'ın Avukat.., Avukat.., Avukat ve Avukat Avukat..., Avukat...,. haklarında ayrı ayrı disiplin soruşturması açılmasına, Avukat..., Avukat... hakkındaki dilekçesinin görüşülmesi İşl Ankara Cumhuriyet Başsavcılıığı Avukat ve Noter Suçları Bürosunun... Hukuk (...,...) Av. hakkında disiplin soruşturması açılmasına, Sayılı Avukat... hakkındaki yazısının görüşülmesi İşl Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Avukat ve Noter Suçları Bürosunun... Hukuk (...,... ve... ) Sayılı Avukat Av. hakkında işlem yapılmasına yer olmadığına,... hakkındaki yazsının görüşülmesi 38 ADLİ YARDIM Adli Yardım Merkezi talepçisi S.A. Talebin kabulü ile, Adli Yardım Merkezi talepçisi S.A.'ın 10,00.TL 'ın yargılama masraflarının Adli tutarındaki fotoğraf çekim masrafının Adli Yardım fonundan Yardım Fonundan karşılanması karşılanmasına, hususunun görüşülmesi

10 39 ADLİ YARDIM Adli Yardım Merkezinin 2012/1684 Adli Yardım Merkezinin 2012/1684 sayılı dosyasında talepçi S.A. sayılı dosyasında talepçi S.A. hakkında Adli Yardım Yönetmeliği'nin 6/a maddesi gereğince Adli hakkında Adli Yardım Yardım taahhütnamesinin işletilmesine, taahhütnamenin işletilmesi Taahhütnamesinin işletilmesi konusunda Hukuk Müşavirliği'ne yetki verilmesine, hususunun görüşülmesi 40 ADLİ YARDIM Adli Yardım Merkezinin 2014/38 sayılı dosyasında talepçi D.E. 'in Adli Yardım Kurulu kararına itirazı hususunun görüşülmesi 41 ADLİ YARDIM Adli Yardım Merkezinin 2012/2343 sayılı dosyasında görevlendirilen Av....'un tevkil yetkisi talebinin görüşülmesi Adli Yardım Merkezinin 2014/38 sayılı dosyasında talepçi D.E.'in Adli Yardım Kurulu kararına itirazının ekonomik yarar yokluğundan istişaren reddine, Adli Yardım Merkezinin 2012/2343 sayılı dosyasında görevlendirilen Av. tarafından Av.. ve Av..'a verilen yetki belgesinin onaylanmasına, 42 STJ.AV Staj Sicil nolu...'un askere gitmesi. Staj Sicil nolu 'un askere gitmesi nedeniyle nedeniyle stajını stajını tarihinden itibaren terhis tarihinden 15 gün sonrasına tarihinden itibaren dondurulması kadar dondurulmasına, konusunun görüşülmesi 43 STJ.AV....Stj.Sicil Nolu 'nın stajının ABEM bölümünün devamsızlık nedeniyle 3 (üç) hafta uzaması konusunun görüşülmesi Staj Kurulu'nun raporu ve görüşü doğrultusunda. Stj.Sicil Nolu 'nın stajının ABEM bölümünün, T.B.B. Staj Yönetmeliği'nin 28., Ankara Barosu Staj Kurulu İç Yönetmeliği'nin 18. maddeleri uyarınca devamsızlık nedeniyle 3 (üç) hafta uzatılmasına, uzama süresinin bitiminden sonra görüşmeye alınmasına,

11 44 MUHASEBE Yetkin Basım Yayım Dağıtım Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin, tarihli, Yetkin Basım Yayım Dağıtım Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin, seri numaralı, 260 adet Temel tarihli, seri numaralı, 260 adet Temel Ceza ve Yargılama Ceza ve Yargılama Yasaları kitabı Yasaları kitabı karşılığı KDV dahil 4.550,00.TL tutarındaki faturasının karşılığı KDV dahil 4.550,00.TL ödenmesine, ödeme konusunda Başkanlık Divanı'na yetki verilmesine, tutarındaki faturasının ödenmesi hususunun görüşülmesi. 45 MUHASEBE Karanfil Kitap Kırtasiye'nin tarihli, seri Karanfil Kitap Kırtasiye'nin tarihli, seri numaralı, numaralı, Adli Yardım servisi için Adli Yardım servisi için toplu toner ve kırtasiye malzemesi karşılığı toplu toner ve kırtasiye malzemesi 8.431,48.TL tutarındaki faturasının ödenmesine, ödeme konusunda karşılığı 8.431,48.TL tutarındaki Başkanlık Divanı'na yetki verilmesine, faturasının ödenmesi hususunun görüşülmesi 46 MUHASEBE Karanfil Kitap Kırtasiye'nin tarihli, seri Karanfil Kitap Kırtasiye'nin tarihli, seri numaralı, numaralı, toplu toner ve kırtasiye toplu toner ve kırtasiye malzemesi karşılığı ,42.TL tutarındaki malzemesi karşılığı ,42.TL faturasının ödenmesine, ödeme konusunda Başkanlık Divanı'na yetki tutarındaki faturasının ödenmesi verilmesine, hususunun görüşülmesi 47 MUHASEBE Mutlucell Ltd. Şti.'nin tarihli, seri numaralı, ocak ayı toplu SMS gönderim bedeli karşılığı KDV dahil ,69.TL tutarındaki faturasının ödenmesi hususunun görüşülmesi Mutlucell Ltd. Şti.'nin tarihli, seri numaralı, ocak ayı toplu SMS gönderim bedeli karşılığı KDV dahil ,69.TL tutarındaki faturasının ödenmesine, ödeme konusunda Başkanlık Divanı'na yetki verilmesine,

12 48 MUHASEBE Salmat Basım Yayıncılık Ltd. Şti.'nin tarihli, seri Salmat Basım Yayıncılık Ltd. Şti.'nin tarihli, seri numaralı, Hukuk Gündemi Dergisi numaralı, Hukuk Gündemi Dergisi 2013/2 sayısı basımı karşılığı 2013/2 sayısı basımı karşılığı 3.000,01.TL. tutarındaki faturasının ödenmesine, ödeme konusunda 3.000,01.TL. tutarındaki faturasının Başkanlık Divanı'na yetki verilmesine, ödenmesi hususunun görüşülmesi 49 MUHASEBE Ankara Barosu İktisadi İşletmesi'nin tarihli, seri numaralı, hizmet alım sözleşmesi gereği personel ödemeleri karşılığı KDV dahil ,91.TL tutarındaki faturasının ödenmesi hususunun görüşülmesi 50 MUHASEBE Karanfil Kitap Kırtasiye'nin tarihli, seri numaralı, CMK servisi için toplu toner ve kırtasiye malzemesi karşılığı 8.995,14.TL tutarındaki faturasının ödenmesi hususunun görüşülmesi 51 MUHASEBE Baro kaleminin ihtiyacı doğrultusunda avukat sicil dosyası bastırılması hususunun görüşülmesi. 52 MUHASEBE 2014/1 Baro dergisinin basımına ilişkin tekliflerin değerlendirilmesi Ankara Barosu İktisadi İşletmesi'nin tarihli, seri numaralı, hizmet alım sözleşmesi gereği personel ödemeleri karşılığı KDV dahil ,91.TL tutarındaki faturasının ödenmesine, ödeme konusunda Başkanlık Divanı'na yetki verilmesine, Karanfil Kitap Kırtasiye'nin tarihli, seri numaralı, CMK servisi için toplu toner ve kırtasiye malzemesi karşılığı 8.995,14.TL tutarındaki faturasının ödenmesine, ödeme konusunda Başkanlık Divanı'na yetki verilmesine, 2000 adet sicil dosyası bastırılması için ihale açılmasına, dosyanın şekli konusunda Başkanlık Divanı'na yetki verilmesine, Ankara Barosu Dergisi'nin 2014/1 sayısının 2000 adet olarak en uygun teklifi veren Afşaroğlu Matbaası (Faruk Afşar'a) 4.900,00.TL+KDV bedel ile bastırılmasına, basım süresinin yedi iş günü olarak belirlenmesine,

13 FİRDEVS NİLGÜN YILDIZ Baro Levhası'ndan silinme istemi Talebin kabulüne, Baromuz levhasından silinmesine, HÜSEYİN AYIK Baro Levhası'ndan silinme istemi Talebin kabulüne, Baromuz levhasından silinmesine, ESMA NUR BUÇAK Baro Levhası'ndan silinme istemi Talebin kabulüne, Baromuz levhasından silinmesine, EMİNE NALAN CİHAN Baro Levhası'ndan silinme istemi Talebin kabulüne, Baromuz levhasından silinmesine, HÜSEYİN ŞAHİN Baro Levhası'ndan silinme istemi Talebin kabulüne, Baromuz levhasından silinmesine, ÖZGÜR YALÇIN Baro Levhası'ndan silinme istemi Talebin kabulüne, Baromuz levhasından silinmesine, SEÇKİN ŞAHAN Baro Levhası'ndan silinme istemi Talebin kabulüne, Baromuz levhasından silinmesine, EFE CAN KARABULAT Baro Levhası'ndan silinme istemi Talebin kabulüne, Baromuz levhasından silinmesine, YILMAZ KOÇ Baro Levhası'ndan silinme istemi Talebin kabulüne, Baromuz levhasından silinmesine, SEFA ŞAHİNOĞLU Baro Levhası'ndan silinme istemi Talebin kabulüne, Baromuz levhasından silinmesine, GÖNÜL LALE ATLI Baro Levhası'ndan silinme istemi Talebin kabulüne, Baromuz levhasından silinmesine, UTKU TOPCAN Baro Levhası'ndan silinme istemi Talebin kabulüne, Baromuz levhasından silinmesine, EDA BOZBEYOĞLU Baro Levhası'ndan silinme istemi Talebin kabulüne, Baromuz levhasından silinmesine, ABDULLAH KÜLBAY Baro Levhası'ndan silinme istemi Talebin kabulüne, Baromuz levhasından silinmesine, SUENDAM CANGÜR Baro Levhası'ndan silinme istemi Talebin kabulüne, Baromuz levhasından silinmesine, EMRE GÜR Baro Levhası'ndan silinme istemi Talebin kabulüne, Baromuz levhasından silinmesine, İDRİS FİDAN Baro Levhası'ndan silinme istemi Talebin kabulüne, Baromuz levhasından silinmesine, EMRE YURTALAN Baro Levhası'ndan silinme istemi Talebin kabulüne, Baromuz levhasından silinmesine, KÖKSAL SEKMEN Baro Levhası'ndan silinme istemi Talebin kabulüne, Baromuz levhasından silinmesine, CENGİZHAN GÜR Baro Levhası'ndan silinme istemi Talebin kabulüne, Baromuz levhasından silinmesine,

14 GÜLPAŞA SEZER Baro Levhası'ndan silinme istemi Talebin kabulüne, Baromuz levhasından silinmesine, HARUN KARABIÇAK Baro Levhası'ndan silinme istemi Talebin kabulüne, Baromuz levhasından silinmesine, SEDA ÖZLEM AYTEKİN Baro Levhası'ndan silinme istemi Talebin kabulüne, Baromuz levhasından silinmesine, MUAMMER MEHMET KAYA MUĞLA BAROSU'nun Nakil Nakil talebinin kabulü ile, sicil dosyasının Muğla Barosu'na suretiyle Levha'ya yazma kararı gönderilmesine, GÖKNİL EMDİ İSTANBUL BAROSU'nun Nakil suretiyle Levha'ya yazma kararı Nakil talebinin kabulü ile, sicil dosyasının İstanbul Barosu'na gönderilmesine, RUKİYE YAPRAK ÖZTÜRK İSTANBUL BAROSU'nun Nakil suretiyle Levha'ya yazma kararı Nakil talebinin kabulü ile, sicil dosyasının İstanbul Barosu'na gönderilmesine, ŞERİF DEMİRCİ İSTANBUL BAROSU'nun Nakil suretiyle Levha'ya yazma kararı Nakil talebinin kabulü ile, sicil dosyasının İstanbul Barosu'na gönderilmesine, SAKİNE ŞEBNEM ÖNDER İSTANBUL BAROSU'nun Nakil suretiyle Levha'ya yazma kararı Nakil talebinin kabulü ile, sicil dosyasının İstanbul Barosu'na gönderilmesine, ÇAĞRI AK Staj Bitim Belgesi verilmesi istemi Talebin kabulü ile ilgiliye Staj Bitim Belgesi verilmesine, ÇİĞDEM KOÇAK Staj Bitim Belgesi verilmesi istemi Talebin kabulü ile ilgiliye Staj Bitim Belgesi verilmesine, MUHAMMED AY Staj Bitim Belgesi ve Levha'ya Talebin kabulü ile ilgiliye Staj Bitim Belgesi verilerek Baromuz NESLİ ŞARA TEMİZ Staj Bitim Belgesi ve Levha'ya Talebin kabulü ile ilgiliye Staj Bitim Belgesi verilerek Baromuz GAMZE SÖNMEZ Staj Bitim Belgesi ve Levha'ya Talebin kabulü ile ilgiliye Staj Bitim Belgesi verilerek Baromuz FATMA TÜRKAN EKİCİ Staj Bitim Belgesi ve Levha'ya Talebin kabulü ile ilgiliye Staj Bitim Belgesi verilerek Baromuz

15 ÇİĞDEM ÇAYLI Staj Bitim Belgesi ve Levha'ya Talebin kabulü ile ilgiliye Staj Bitim Belgesi verilerek Baromuz ÖMER DOĞU Staj Bitim Belgesi ve Levha'ya Talebin kabulü ile ilgiliye Staj Bitim Belgesi verilerek Baromuz HALİL İBRAHİM ERASLAN Staj Bitim Belgesi ve Levha'ya Talebin kabulü ile ilgiliye Staj Bitim Belgesi verilerek Baromuz FATMA DÖNMEZ Staj Bitim Belgesi ve Levha'ya Talebin kabulü ile ilgiliye Staj Bitim Belgesi verilerek Baromuz SEDA ADA Staj Bitim Belgesi ve Levha'ya Talebin kabulü ile ilgiliye Staj Bitim Belgesi verilerek Baromuz AYDIN UMUT BALTACI Staj Bitim Belgesi ve Levha'ya Talebin kabulü ile ilgiliye Staj Bitim Belgesi verilerek Baromuz BEGÜM AĞAOĞLU Staj Bitim Belgesi ve Levha'ya Talebin kabulü ile ilgiliye Staj Bitim Belgesi verilerek Baromuz MELİKE OFLUOĞLU Staj Bitim Belgesi ve Levha'ya Talebin kabulü ile ilgiliye Staj Bitim Belgesi verilerek Baromuz GONCA SİLAHLI Staj Bitim Belgesi ve Levha'ya Talebin kabulü ile ilgiliye Staj Bitim Belgesi verilerek Baromuz ÖZLEM KAVAK Staj Bitim Belgesi ve Levha'ya Talebin kabulü ile ilgiliye Staj Bitim Belgesi verilerek Baromuz TUĞBA AKDEMİR Staj Bitim Belgesi ve Levha'ya Talebin kabulü ile ilgiliye Staj Bitim Belgesi verilerek Baromuz BÜŞRA HACIER Staj Bitim Belgesi ve Levha'ya Talebin kabulü ile ilgiliye Staj Bitim Belgesi verilerek Baromuz CEREN ÇİNKO Staj Bitim Belgesi ve Levha'ya Talebin kabulü ile ilgiliye Staj Bitim Belgesi verilerek Baromuz

16 ESRA ER Staj Bitim Belgesi ve Levha'ya Talebin kabulü ile ilgiliye Staj Bitim Belgesi verilerek Baromuz CELAL EMRE DEMİRTAŞ Staj Listesi'ne Talebin kabulü ile ilgilinin Baromuz staj listesine yazılmasına, SÜMEYRA BETÜL BABACAN SÜMEYRA BETÜL BABACAN, Nakil talebinin kabulü ile staj dosyasının İzmir Barosu'na Baromuzdan İZMİR BAROSU'na gönderilmesine, nakil gitme istemi BAHAR BAŞAK ARSLAN BAHAR BAŞAK ARSLAN, Baromuzdan İSTANBUL BAROSU'na nakil gitme istemi DİLAN KANAT DİLAN KANAT, Baromuzdan BİTLİS BAROSU'na nakil gitme istemi BATUHAN BAK BATUHAN BAK, Baromuzdan İSTANBUL BAROSU'na nakil gitme istemi. Nakil talebinin kabulü ile staj dosyasının İstanbul Barosu'na gönderilmesine, Nakil talebinin kabulü ile staj dosyasının Bitlis Barosu'na gönderilmesine, Nakil talebinin kabulü ile staj dosyasının İstanbul Barosu'na gönderilmesine, KEMAL ŞENOCAK Baromuz levhasına yazılma talebi Talebin kabulü ile ilgilinin Baromuz MEHMET ÖZDAMAR Baromuz levhasına yazılma talebi Talebin kabulü ile ilgilinin Baromuz NADİDE KODAMAN Baro Levhası'na Talebin kabulü ile ilgilinin Baromuz ALTAN ZİYA ÖZBEK Baro Levhası'na Talebin kabulü ile ilgilinin Baromuz ERDEM HACIM Baro Levhası'na Talebin kabulü ile ilgilinin Baromuz MEHMET MİRZA DOĞAN Baro Levhası'na yeniden yazılma istemi NURSELARAS KARABÜK BAROSU'ndan naklen Baromuz Levhası'na Talebin kabulü ile ilgilinin Baromuz levhasına yeniden yazılmasına, Nakil talebinin kabulü ile ilgilinin Baromuz

17 GÜLENAY AYDİNÇ ÖZDEMİR Hakkında mazbata düzenlenmesi talebinin görüşülmesi. Talebin kabulü ile ilgili hakkında mazbata düzenlenmesine, AV. RAMAZAN BURAK ŞAHİN Hakkında mazbata düzenlenmesi Talebin kabulü ile ilgili hakkında mazbata düzenlenmesine, talebinin görüşülmesi İSA ÇETİN Hakkında mazbata düzenlenmesi Talebin kabulü ile ilgili hakkında mazbata düzenlenmesine, talebinin görüşülmesi HAKAN FİDAN Hakkında mazbata düzenlenmesi Talebin kabulü ile ilgili hakkında mazbata düzenlenmesine, talebinin görüşülmesi ASLI ÖNER Hakkında mazbata düzenlenmesi Talebin kabulü ile ilgili hakkında mazbata düzenlenmesine, talebinin görüşülmesi /Ş.180 sayılı disiplin Ayrıntısı gerekçeli kararda açıklanmak üzere Av... Av.... soruşturmasının görüşülmesi hakkında disiplin kovuşturması açılmasına yer olmadığına, /Ş.186 sayılı disiplin Ayrıntısı gerekçeli kararda açıklanmak üzere Av... Av.... soruşturmasının görüşülmesi hakkında disiplin kovuşturması açılmasına yer olmadığına, ADINA /Ş.198 sayılı disiplin Ayrıntısı gerekçeli kararda açıklanmak üzere Av... Av.... soruşturmasının görüşülmesi hakkında disiplin kovuşturması açılmasına, 121 RE'SEN (...) 2013/Ş.284 sayılı disiplin Ayrıntısı gerekçeli kararda açıklanmak üzere Av... Av.... soruşturmasının görüşülmesi hakkında disiplin kovuşturması açılmasına yer olmadığına, /Ş.457 sayılı disiplin ( Şimşek görüşmeye ve oylamaya katılmamıştır) Av.... soruşturmasının görüşülmesi Ayrıntısı gerekçeli kararda açıklanmak üzere Av İKTİSADİ İŞLETME İktisadi İşletme bünyesinde çalışan...'un iş akdinin karşılıklı anlaşma ile sona erdirilmesi hususunun görüşülmesi hakkında disiplin kovuşturması açılmasına yer olmadığına, İktisadi İşletme bünyesinde çalışan 'un yazılı talebi ve iktisadi işletmeden sorumlu yönetim kurulu üyesinin görüşü doğrultusunda, ikale sözleşmesi yapılarak.'un iş akdinin feshine, ilgiliye sadece kıdem tazminatının ödenmesine,

18 124 İKTİSADİ İŞLETME Baromuz Gölbaşı Sosyal Tesisleri ile Baromuz Gölbaşı Sosyal Tesisleri ile Sincan Adliyesi ve icra Sincan Adliyesi ve icra müdürlükleri müdürlükleri ek binası avukat odalarına web tabanlı kamera tesisatı ek binası avukat odalarına web kurulması için Pronet firması ile sözleşme yapılmasına, konuya ilişkin tabanlı kamera tesisatı kurulması için olarak Candoğan ve Yazıcıoğlu'na yetki Pronet firması ile sözleşme yapılması verilmesine, hususunun görüşülmesi 125 MUHASEBE Vadeli Mevduat ile ilgili tekliflerin değerlendirilmesi 126 ADLİ YARDIM Şubat 2014 tarihinde düzenlenen adli yardım eğitim seminerinde eğitim veren Yrd. Doç. Dr. Gamze Turan Başara'ya ve eğitmen olan merkez üyeleri Av. Sadık Onur Gelbal, Av. Muazzez Eda Saner, Av. Baha Cankut Sarıtaş ve Av. Mehmet Çağrı Songüç'e ödenecek eğitim ücretlerinin belirlenmesi hususunun görüşülmesi 127 AYŞE SÖNMEZ İzmir Üniversitesi Sağlık Hukuku Yüksek Lisans öğrencisi olarak hazırlayacağı bitirme tezi için bilgi talep eden dilekçesinin değerlendirilmesi Başkanlığımız CMK vadeli mevduat hesabının en uygun teklifi veren Denizbank Mithatpaşa Şubesinde 32 gün süre ile, % 11,35 faiz oranı ile vadeli olarak değerlendirilmesine, Adli Yardım eğitiminde ders veren Yardımcı Doçent, Doçent ve Profesörlere ders saati başı 100,00.TL, eğitime katılan ve ders veren avukatlara ders saati başı 60,00.TL. ödenmesine, Ekim 2014 tarihine kadar yapılacak adli yardım eğitimlerinde bu kararın uygulanmasına, İstenilen bilgilerin Ankara Barosu kayıtlarında bulunmadığı, bilgilerin Adalet Bakanlığı'ndan talep edilmesi gerektiği hususunun ilgiliye bildirilmesine,

19 128 RE'SEN Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) kullanımı, gerek avukatlar gerek baroya Hizmeti ile ilgili görüşme yararları konusunda çalışma yapmak ve Yönetim Kurulu'na rapor sunmak üzere Şimşek, Candoğan, Güleç Uçakhan, Bezginli ve 129 STJ. AV Stj.Sicil Nolu... 'nın stajının ABEM bölümünün devamsızlık nedeniyle 2 (iki) hafta uzaması konusunun görüşülmesi 130 RE'SEN CMK'da değişiklik yapılması tartışılan tutukluluk sürelerine ilişkin basın açıklaması yapılması hususunun görüşülmesi 131 RE'SEN 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamında Sincan Kadın Cezaevi'nde konser düzenlenmesi hususunun değerlendirilmesi 132 RE'SEN Son günlerde yaşanan avukat kimliklerinin kimlik sahibi ve avukat olmayan kişiler tarafından adliyelerde kullanılmasına ilişkin sorunun görüşülmesi Yazıcıoğlu'nun görevlendirilmelerine, Staj Kurulu'nun raporu ve görüşü doğrultusunda... Stj.Sicil Nolu... 'nın stajının ABEM bölümünün, T.B.B. Staj Yönetmeliği'nin 28., Ankara Barosu Staj Kurulu İç Yönetmeliği'nin 18. maddeleri uyarınca devamsızlık nedeniyle 2 (iki) hafta uzatılmasına, uzama süresinin bitiminden sonra görüşmeye alınmasına, CMK'da öngörülen tutukluluğun tedbir olduğu, aynı kanunda adli kontrol uygulamanın mümkün olduğu ve kamuoyuna yansıdığı kadarıyla beş yıl peşin tutukluluğun AHİS ve Anayasa'ya uygun olmadığı gözetilerek bu konuda kamuoyunu bilgilendirmek üzere basın açıklaması yapılmasına, bu konuda Baro Başkanı Aksoy'a yetki verilmesine, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamında Sincan Kadın Cezaevi'nde Baromuz Halk Müziği Korosu tarafından konser düzenlenmesine, etkinliğe ilişkin masraflar konusunda Sayman Av. Sema Güleç Uçakhan'a yetki verilmesine, Konuya ilişkin olarak tüm meslektaşların yazı, kısa mesaj, ilan yoluyla bilgilendirilmelerine, ayrıca Cumhuriyet Başsavcılığı ile Adli Yargı Komisyonu Başkanlığı'na konuya ilişkin yazı yazılmasına, bu konuda Başkanlık Divanı'na yetki verilmesine,

20 133 STJ. AV Stj.Sicil Nolu.. 'ın stajının ABEM bölümünün.. Stj.Sicil Nolu.. 'ın stajının ABEM bölümünün TBB Staj Yönetmeliği'nin 28, Ankara TBB Staj Yönetmeliği'nin 28, Ankara Barosu Staj Kurulu İç Barosu Staj Kurulu İç Yönetmeliğinin 19,20,21,22,23 ve 24. maddeleri hükümleri uyarınca 3 (üç) hafta uzaması konusunun görüşülmesi 134 AV. MERAL ERDOĞAN Gelincik Merkezi tarafından "çocuk istismarı" ve "çocuk yaşta zorla evlendirme" konularında basın açıklaması yapılması hususunun değerlendirilmesi Yönetmeliğinin 19,20,21,22,23 ve 24. maddeleri hükümleri uyarınca 2 (iki) hafta uzatılmasına, uzama süresi sonunda yeniden görüşmeye alınmasına, Ankara Barosu Gelincik Merkezi tarafından hazırlanan basın açıklamasının, basın organlarına gönderilmesine, 135 METİN KILIÇ Baro Levhası'ndan silinme istemi Talebin kabulüne, Baromuz levhasından silinmesine, 136 KEREM ÖZYARDIMCI Hakkında mazbata düzenlenmesi talebinin görüşülmesi Talebin kabulü ile ilgili hakkında mazbata düzenlenmesine, 137 TUGAY ÖZKAHRAMAN ÇANAKKALE BAROSU nun nakil suretiyle Levhaya yazma kararı Nakil talebinin kabulü ile, staj dosyasının Çanakkale Barosu'na gönderilmesine, 138 ELİF DEMİREL Talepten vazgeçme sebebiyle adının staj listesinden silinmesi Talebin kabulü ile, ilgilinin Baromuz staj listesinden silinmesine, 139 SELÇUK SEZER Staj Bitim Belgesi verilmesi istemi Talebin kabulü ile ilgiliye Staj Bitim Belgesi verilmesine, OY BİRLİĞİYLE KARAR VERİLDİ

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye SIRA DOSYA İLGİLİ KONU NO NO 1 DİSİPLİN KURULU BAŞKANLIĞI Disiplin Kurulu Başkanlığı'nın,.. Esas sayılı dosyalarında bulunan 30.01.2012 tarihli makbuzda adı geçen. isimli şahsın avukat ünvanını kullanması

Detaylı

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye Orhan Gökhan SIRA DOSYA İLGİLİ KONU KARAR NO NO ÖZETİ 1 TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ BAŞKANLIĞI Türkiye Barolar Birliği Başkanlığı'nın,.. nın Baromuz levhasına yeniden yazılmasına ilişkin 04.04.2014 gün ve..

Detaylı

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye SIRA NO DOSYA NO İLGİLİ KONU 1... Disiplin Kurulu lığı'nın... sayılı kovuşturma dosyasına gelen Ankara.... Ağır Ceza Mahkemesi'nin... E. sayılı dava dosyası üzerinden verilen... gün,... E.,... K. sayılı

Detaylı

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye SIRA NO DOSYA NO İLGİLİ KONU 1... BAROSU Merhum Av. Yılmaz Onay'ın vefatı sebebiyle,. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde devam eden davasının takibi için Baromuzdan 2 18026 AV.... görevlendirme talep eden... talebinin

Detaylı

TBB YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI

TBB YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI 1. Güncel olayların görüşülüp, değerlendirilmesi, Başkan tarafından meslek sorunlarının çözümü noktasında yapılan temaslar ve gelişmeler hakkında bilgi verildi. Yargıtay ve Danıştay kanunlarında yapılan

Detaylı

YÖNETİM KURULU 14 EKİM 2014 GÜNDEMİ

YÖNETİM KURULU 14 EKİM 2014 GÜNDEMİ Sıra GÜNDEM MADDELERİ YÖNETİM KURULU 14 EKİM 2014 GÜNDEMİ KARAR 1 Başkan ve Yönetim Kurulu üyelerinin katıldıkları toplantı, ziyaret ve benzeri konular hakkında Yönetim Kurulu'nu bilgilendirmesi. Yönetim

Detaylı

TMMOB MİMARLAR ODASI ANKARA ŞUBESİ 37. DÖNEM YÖNETİM KURULU TOPLANTISI. Toplantı Tarih : 06.03.2002 Toplantı No : 01 Toplantı Saati : 19:00

TMMOB MİMARLAR ODASI ANKARA ŞUBESİ 37. DÖNEM YÖNETİM KURULU TOPLANTISI. Toplantı Tarih : 06.03.2002 Toplantı No : 01 Toplantı Saati : 19:00 TMMOB MİMARLAR ODASI ANKARA ŞUBESİ 37. DÖNEM YÖNETİM KURULU TOPLANTISI Formatted: Bottom: 2,22 cm Toplantı Tarih : 06.03.2002 Toplantı No : 01 Toplantı Saati : 19:00 Katılanlar :36. Dönem Yön.Kurulu 37.

Detaylı

Ankara Barosu AVUKATLIK STAJ REHBERİ

Ankara Barosu AVUKATLIK STAJ REHBERİ Ankara Barosu AVUKATLIK STAJ REHBERİ Ankara Barosu Yayınları 2011 ANKARA BAROSU YAYINLARI Ankara Barosu Başkanlığı, 2011 Tüm hakları saklıdır. ANKARA BAROSU BAŞKANLIĞI Adliye Sarayı Kat: 5 Sıhhiye/ANKARA

Detaylı

Karar No. Başkan ve Yönetim Kurulu üyelerinin katıldıkları toplantı, ziyaret ve benzeri konular hakkında Yönetim Kurulu'nu

Karar No. Başkan ve Yönetim Kurulu üyelerinin katıldıkları toplantı, ziyaret ve benzeri konular hakkında Yönetim Kurulu'nu Karar No Konu Karar 3310 Başkan ve Yönetim Kurulu üyelerinin katıldıkları toplantı, ziyaret ve benzeri konular hakkında Yönetim Kurulu'nu bilgilendirmesi. 3311 Yemin Töreni Yönetim Kurulu'na bilgilendirme

Detaylı

YÖNETİM KURULU 11 ARALIK 2012 GÜNDEMİ

YÖNETİM KURULU 11 ARALIK 2012 GÜNDEMİ YÖNETİM KURULU 11 ARALIK 2012 GÜNDEMİ Sıra GÜNDEM MADDELERİ KARAR Başkan ve Yönetim Kurulu üyelerinin katıldıkları toplantı, ziyaret ve benzeri konular hakkında Yönetim Kurulu'nu bilgilendirmesi. Yönetim

Detaylı

YÖNETİM KURULU ÇALIŞMA RAPORU

YÖNETİM KURULU ÇALIŞMA RAPORU TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ 31. OLAĞAN GENEL KURULU YÖNETİM KURULU ÇALIŞMA RAPORU 31. OLAĞAN GENEL KURULU 7-8 MAYIS 2011 ADANA Türkiye Barolar Birliği Yayınları: 196 Türkiye Barolar

Detaylı

E-BÜLTEN. Yıl: 1 Sayı: 2

E-BÜLTEN. Yıl: 1 Sayı: 2 Aralık 2010 Yıl: 1 Sayı: 2 İ Z M İ R B A R O S U E-BÜLTEN Aidat Borcu Nedeniyle Adli Yardım Listesinden Silinen Meslektaşlarımız Yönetim Kurulumuzun Kararıyla Tekrar Listeye Dahil Edilmişlerdir 2011 Yılı

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır KANUN

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır KANUN T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 13 Aralık 2013 CUMA YASAMA BÖLÜMÜ Sayı : 28850 KANUN TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE AZERBAYCAN CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ

Detaylı

Abdullah GÜL T.C. Cumhurbaşkanı

Abdullah GÜL T.C. Cumhurbaşkanı Abdullah GÜL T.C. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip ERDOĞAN T.C. Başbakanı M. Cahit KIRAÇ İzmir Valisi Aziz KOCAOĞLU İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Kaan PEKER Bayraklı Kaymakamı Hasan KARABAĞ Makina Mühendisi

Detaylı

Stajyer Avukatın Hak ve Yükümlülükleri

Stajyer Avukatın Hak ve Yükümlülükleri Stajyer Avukatın Hak ve Yükümlülükleri 1 2 İstanbul Barosu Yayınları Genel Yayın Sıra No: 210 2012 / 12 ISBN No: 978-605-5316-19-8 Yayına Hazırlayan Av. Filiz SARAÇ - Av. Burcu ÖZTOPRAK Tasarım / Uygulama

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır CUMHURBAŞKANLIĞINA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır CUMHURBAŞKANLIĞINA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 21 Eylül 2014 PAZAR YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Sayı : 29126 CUMHURBAŞKANLIĞINA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. CUMHURBAŞKANLIĞI

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır KANUNLAR

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır KANUNLAR T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 14 Kasım 2014 CUMA YASAMA BÖLÜMÜ KANUNLAR Sayı : 29175 YÜKSEKÖĞRETİM PERSONEL KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR

Detaylı

ADIYAMAN DEFTERDARLIĞI PERSONEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞLEM YÖNERGESİ

ADIYAMAN DEFTERDARLIĞI PERSONEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞLEM YÖNERGESİ ADIYAMAN DEFTERDARLIĞI PERSONEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞLEM YÖNERGESİ İçindekiler BİRİNCİ KISIM Genel Esaslar.5 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Dayanak, Tanımlar..5 Amaç..5 Dayanak..5 Tanımlar.. 5 İKİNCİ BÖLÜM Servisler ve Görevleri

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİKLER

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİKLER T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 2 Mart 2015 PAZARTESİ Sayı : 29283 YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ YÖNETMELİKLER Türkiye Demiryolu Makinaları Sanayii Anonim

Detaylı

DANIŞMA VE İDARİ UYUŞMAZLIKLAR İLE MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMALARINA İLİŞKİN KARARLAR

DANIŞMA VE İDARİ UYUŞMAZLIKLAR İLE MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMALARINA İLİŞKİN KARARLAR DANIŞMA VE İDARİ UYUŞMAZLIKLAR İLE MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMALARINA İLİŞKİN KARARLAR BİRİNCİ DAİRE KARARLARI DANIŞMA VE İDARİ UYUŞMAZLIKLARA İLİŞKİN KARARLAR T.C. D A N I Ş T A Y

Detaylı

ÇALIŞMA RAPORU VE MALİ RAPOR 2011

ÇALIŞMA RAPORU VE MALİ RAPOR 2011 ECZACILIK YEMİNİ Eczacılık mesleği üyeleri arasına katıldığım bu andan itibaren, hayatımı insanlık hizmetine vakfedeceğime, sanatımı hakkaniyetle ve bilgilerimi insanlık aleyhinde kullanmayacağıma, mesleğim

Detaylı

GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ YAZIŞMA USULLERİ VE İMZA YETKİLERİ YÖNERGESİ

GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ YAZIŞMA USULLERİ VE İMZA YETKİLERİ YÖNERGESİ GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ YAZIŞMA USULLERİ VE İMZA YETKİLERİ YÖNERGESİ 1/13 YAZIŞMA USULLERİ VE İMZA YETKİLERİ YÖNERGESİ I- GENEL ESASLAR BİRİNCİ BÖLÜM ESASLAR Amaç Bu yönergenin amacı; Gebze

Detaylı

ANKARA CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI GÜNCELLENMİŞ GÖREV BÖLÜMÜ

ANKARA CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI GÜNCELLENMİŞ GÖREV BÖLÜMÜ ANKARA CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI GÜNCELLENMİŞ GÖREV BÖLÜMÜ 1-CUMHURİYET BAŞSAVCISI FETHİ ŞİMŞEK E AİT GÖREVLER: 1. Yönetim, temsil, adalet dairelerinin genel denetimi, temizliği, güvenliği, bakım ve onarımı

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 20 Ocak 2015 SALI YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. BAŞBAKANLIK 19 Ocak 2015 69471265-305-593

Detaylı

T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI Esnaf ve Sanatkarlar Genel Müdürlüğü

T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI Esnaf ve Sanatkarlar Genel Müdürlüğü T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI Esnaf ve Sanatkarlar Genel Müdürlüğü SAYI : B.14.0.ESG.0.11.00.01 KONU : Esnaf ve sanatkâr kuruluşları 14.09.05 1686 ana sözleşmeleri. TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONUNA

Detaylı

İZMİR BAROSU DERGİSİ

İZMİR BAROSU DERGİSİ İZMİR BAROSU DERGİSİ Yıl: 73 Temmuz 2009 Sayı: 3 Üç ayda bir yayımlanır ISSN 1305-757X SAHİBİ İzmir Barosu Adına Başkan Av. Özdemir SÖKMEN YAZI İŞLERİ MÜDÜRÜ Av. Murat Fatih ÜLKÜ YAYIN KURULU Av. Abbas

Detaylı

7. DİSİPLİN BÜROSU... 47 Disiplin Bürosunun yetki, görev ve sorumlulukları... 47 Disiplin Bürosunun Faaliyetleri... 48 8. İNSAN KAYNAKLARI BÜROSU...

7. DİSİPLİN BÜROSU... 47 Disiplin Bürosunun yetki, görev ve sorumlulukları... 47 Disiplin Bürosunun Faaliyetleri... 48 8. İNSAN KAYNAKLARI BÜROSU... İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER TABLOSU... 1 GİRİŞ... 4 A. YARGIDA DURUM ANALİZİ TOPLANTILARI... 6 Mevzuat değişiklikleri... 7 Mesleki sorunlar... 11 2012 2016 Stratejik Plan Hazırlık Çalıştayları... 15 B. HSYK

Detaylı

TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ 31. OLAĞAN GENEL KURULU. Ruhsat ve Sicil

TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ 31. OLAĞAN GENEL KURULU. Ruhsat ve Sicil TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ 31. OLAĞAN GENEL KURULU Ruhsat ve Sicil TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ RUHSAT ve SİCİL İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ (21.03.2009 dan 21.03.2011 tarihine kadar) RUHSAT VE SİCİL 1- AVUKATLIK RUHSATNAME

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 13 Şubat 2014 PERŞEMBE YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. BAŞBAKANLIK 12 Şubat 2014 69471265-305-1107

Detaylı

YÖNETİM KURULU ÇALIŞMA RAPORU

YÖNETİM KURULU ÇALIŞMA RAPORU TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ 32. OLAĞAN GENEL KURULU YÖNETİM KURULU ÇALIŞMA RAPORU Cilt: I 32. OLAĞAN GENEL KURULU 25-26 MAYIS 2013 ANKARA Türkiye Barolar Birliği Yayınları: 229 Türkiye

Detaylı