T.C. B A Ş B A K A N L I K Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü. Sayı : B.02.0.PPG Mayıs 2002 GENELGE 2002/14

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. B A Ş B A K A N L I K Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü. Sayı : B.02.0.PPG.0.12-320-7333 15 Mayıs 2002 GENELGE 2002/14"

Transkript

1 T.C. B A Ş B A K A N L I K Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü Sayı : B.02.0.PPG Mayıs 2002 Konu : Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu nun ve tarihli toplantıları. GENELGE 2002/14 İLGİ : tarih ve B.02.0.PPG (2002/10) sayılı genelge. Bilim ve teknoloji alanındaki araştırma ve geliştirme politikalarının, ekonomik kalkınma, sosyal gelişme ve milli güvenlik hedefleri doğrultusunda tespit edilmesi, yönlendirilmesi ve koordinasyonunun sağlanması amacıyla, 4 Ekim 1983 gün ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 77 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile kurulmuş bulunan Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu (BTYK), 24 Aralık 2001 tarihinde yapılan yedinci toplantısında bir yeni, iki ek karar ve 15 Nisan 2002 tarihinde yapılan sekizinci toplantısında ise iki ek karar almıştır. Gelişmiş ülkelerin sanayi toplumundan bilgi toplumuna dönüşüm evresinde bulundukları bu dönemde, ülke olarak, geleceğimizi bilgiye dayalı bu yeni dünya düzeninde saygın bir yer almak üzere planlamamız gerekmektedir. Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu nun anılan toplantısında alınan kararlar, gerek bilgiye dayalı Yeni Ekonomi için zorunlu olan internet altyapısının kurulması, gerek ulusal hedeflerimize ulaşmak amacıyla uzun dönemli bilim ve teknoloji politikalarımızın belirlenmesi bağlamında büyük önem taşımaktadır. Bilimsel araştırma ve teknolojik geliştirme çalışmalarının ülkenin ekonomik gelişmesine ve toplum gönenç düzeyinin yükseltilmesine en üst düzeyde katkı yapacak biçimde planlanması ve yürütülmesi, uzun ve orta erimli bilim ve teknoloji politikalarının bilinçli ve çağdaş gelişmelerle uyumlu bir anlayış içinde oluşturulmasını ve uygulanmasını gerektirmektedir. Nitekim, Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu nun Aralık 2000 toplantısında, Cumhuriyetimizin 100. Yılında Atatürk ün işaret ettiği muasır medeniyet seviyesine ulaşmak üzere, önümüzdeki yirmi yıl için bilim ve teknoloji politikalarımızın belirlenmesi kararlaştırılmıştır. Kurulun son iki toplantısında kapsamı, yöntemi ve yönetim örgütlenmesi onaylanan Vizyon 2023: Bilim ve Teknoloji Stratejileri projesinin en belirgin özelliği, bilim ve teknolojiyi, ekonomik, sosyal ve toplumsal gereksinimlerimiz doğrultusunda kullanabilmemiz amacıyla, Türkiye de ilk kez gerçekleştirilmekte olan Ulusal Teknoloji Öngörüsü çalışması temelinde yürütülecek olmasıdır. Kamu, özel kesim ve üniversitelerimizin katkıda bulunacakları bu çalışma ile, hem bilim ve teknolojideki gelişmeler ülke yararları doğrultusunda yönlendirilecek, hem de bu konuda bir toplumsal uzlaşma yaratılmış olacaktır.

2 T.C. B A Ş B A K A N L I K Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü./.. Sayı : B.02.0.PPG Mayıs 2002 Konu : Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu nun ve tarihli toplantıları Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu, Avrupa Birliği nin bilim ve teknoloji hedeflerini gerçekleştirmek amacıyla tasarladığı ve yılları arasında yürürlüğe konulacak olan Altıncı Çerçeve Programına Türkiye nin katılımı konusunu, ülkemize sağlayacağı yararlar ve getireceği yasal ve mali yükümlülükler kapsamında inceleyerek, söz konusu programa katılmak üzere Avrupa Birliği ile müzakerelere başlanması kararı almıştır. Ülkemizin bilimsel araştırma ve teknoloji geliştirme yeteneğini arttırma, bu yeteneği toplumsal ve ekonomik faydaya dönüştürme ve bu yolla sürdürülebilir bir rekabet gücüne sahip olma hedefleri bağlamında ertelenemez nitelikte görülen bu programa tam katılım kararı alınırken, konunun ilgili kamu, üniversite ve özel sektör kuruluşları ile birlikte tartışılmış olması ve verilen kararın geniş bir kesimin büyük çoğunlukla benimsediği görüş ve önerileri yansıtması son derece önemlidir. Avrupa Birliği Altıncı Çerçeve Programı na başlangıçtan itibaren katılma ve programın uygulamasına ilişkin tüm iş ve işlemler, ilgili bakanlık, kurum ve kuruluşlar arasında uyum ve işbirliği sağlanarak Devlet Bakanlığı ve Başbakan Yardımcılığı (Dr. Devlet BAHÇELİ) gözetim ve koordinasyonunda yürütülecektir. Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu Kurulmasına İlişkin 77 sayılı Kanun Hükmünde Kararname gereği, Kurulca alınan kararların uygulanmasında ilgili tüm kuruluşlar görevlidir. Bu doğrultuda, ekteki kararlarda belirtilmiş olan sorumlu ya da ilgili bütün kuruluşlar, BTYK kararlarını gerçekleştirmek üzere en üst düzeyde çaba göstereceklerdir. İlgi genelge yürürlükten kaldırılmıştır. Türkiye nin bilim ve teknoloji yeteneğini yükseltme yolunda önemli adımlar olduğuna inandığım bu kararların gereğinin yapılmasını önemle rica ederim. Bülent ECEVİT Başbakan EKLER : EK: tarihli BTYK Kararları

3 EK: tarihli BTYK Kararları T.C. B A Ş B A K A N L I K Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü./.. Sayı : B.02.0.PPG Mayıs 2002 Konu : Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu nun ve tarihli toplantıları DAĞITIM : Gereği : Bilgi : Devlet Bakanlığı ve Başbakan Yrd.larına Cumhurbaşkanlığı Gn.Skr.ne Devlet Bakanlıklarına T.B.M.M. Genel Sekreterliğine (Bağlı ve İlgili Kuruluşlara Devlet Bakanlıklarınca) Bakanlıklara (Valiliklere ve Belediyelere İçişleri Bakanlığınca ) Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliğine Başbakanlık Bağlı Kuruluşlarına Bağımsız Kurum ve Kurul Başkanlıklarına Başbakanlık Merkez Teşkilatına

4 TÜBİTAK Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu BİLİM ve TEKNOLOJİ YÜKSEK KURULU SEKİZİNCİ TOPLANTISI 15 Nisan 2002 Gelişmelere İlişkin Değerlendirmeler ve Kararlar (2002/14 Sayılı Başbakanlık Genelgesi Ekidir) TÜBİTAK-ANKARA

5 İÇİNDEKİLER I. Ek Karar Gerektiren Konular...3 II. Sonuçlanan Konu...9 EK: Değerlendirme Raporu (Türkiye'nin Avrupa Birliği Bilim ve Teknoloji Altıncı Çerçeve Programına Katılımı 2

6 I. Ek Karar Gerektiren Konular 2001/1 Avrupa Birliği Programlarına Katılım 2000/1 Ulusal Bilim ve Teknoloji Politikaları: Strateji Belgesi nin Hazırlanması 3

7 Karar No : 2001/1 Karar Konusu : Avrupa Birliği Programlarına Katılım Sorumlu ve İlgili Kuruluşlar : Dışişleri Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Ulaştırma Bakanlığı, YÖK, DPT, Hazine Müsteşarlığı, DTM, AB Genel Sekreterliği, TÜBİTAK, TÜBA Gelişmeler ve Ek Karar Gerekçesi: Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu nun 24 Aralık 2001 tarihinde yapılan Yedinci Toplantısı nda; Avrupa Birliği Altıncı Çerçeve Programına katılımın ülkemize sağlayacağı yararlar ve getireceği yasal ve mali yükümlülüklerin, TÜBİTAK koordinatörlüğünde, Dışişleri Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, YÖK, Avrupa Birliği Genel Sekreterliği, DPT ve Hazine Müsteşarlığı üst düzey yetkililerince incelenerek rapor edilmesine; bu konuda gerekli ilke kararlarının, üç ay içinde gerçekleştirilecek Sekizinci BTYK Toplantısı nda alınarak Hükümete sunulmasına karar verilmiştir. TÜBİTAK, kendisine verilen bu görev doğrultusunda ve yapılacak değerlendirmenin ilgili bütün kesimlerin görüş ve önerilerini yansıtmasını teminen, yukarıda anılan kamu kurumları yanında, başta üniversiteler ve sanayi kuruluşları olmak üzere diğer bir çok kurum ve kuruluşun da görüşlerinin alınması için aşağıdaki etkinlikleri gerçekleştirmiştir: 31 Ocak 2001 tarihinde İstanbul Sanayi Odası nda, sanayi kuruluşlarından 50 kadar temsilcinin katıldığı bir toplantıda, TÜBİTAK tarafından AB Altıncı Çerçeve Programı nı tanıtıcı ve bu programa katılımın çeşitli boyutları hakkında iki sunuş yapılmış, düzenlenen açık oturumda da katılımcıların konu hakkındaki görüşleri alınmıştır. 1 Şubat 2002 tarihinde İTÜ de düzenlenen TARGET (Teknoloji AR-GE Tartışma) Platformu nda, Altıncı Çerçeve Programı na katılım hakkında TÜBİTAK tarafından bir sunuş yapılmış, sanayi ve üniversitelerden katılımcılar konu üzerine görüşlerini belirtmişlerdir. 4 Şubat 2002 tarihinde TÜBİTAK da yapılan değerlendirme toplantısına, çağrılı 21 kamu kurumundan 20 si katılmıştır. Toplantıda, daha önce yapılan çağrı doğrultusunda TÜBİTAK a iletilen 14 yazılı görüş üzerinde yapılan inceleme sunulmuş; daha sonra söz alan kurum temsilcileri konu hakkındaki görüşlerini belirtmişler ve toplantı, çok büyük bir çoğunlukla benimsenen, Türkiye nin Altıncı Çerçeve Programı na tam katılım sağlaması gerektiği görüşü ile sonuçlanmıştır. 11 Mart 2002 tarihinde, TBMM Bilgi ve Bilgi Teknolojileri Grubu nun Altıncı Çerçeve Programı nın tartışıldığı toplantısında, TÜBİTAK Başkanı Prof.Dr. Namık Kemal PAK tarafından bir sunuş yapılmış ve Milletvekillerinin konu hakkındaki çeşitli soruları yanıtlanmıştır. Yedinci BTYK toplantısından bu yana yürütülen bütün bu çalışmaları ve bu çalışmalar sonucu ortaya çıkan görüşler temel alınarak yapılan değerlendirmeyi kapsayan Değerlendirme Raporu ilişikte sunulmaktadır. AB Komisyonu nun katılım paylarının hesaplanmasında iki yıl önceki GSYİH oranlarını esas alan genel yaklaşımı göz önüne alındığında, Türkiye nin AB Altıncı Çerçeve Programı na katılımı için arasında sekiz taksitte ödenmesi gereken katılım payının yaklaşık 350 milyon Euro olacağı tahmin edilmektedir. Katılım kararı alındığında AB ile yapılacak müzakereler sonucunda bu rakamın aşağı çekilmesi mümkün olmakla birlikte, mevcut ekonomik güçlüklerden dolayı her durumda katılım payının Türkiye için önemli bir miktar olacağı açıktır. Özellikle ilk yıllarda, ödenecek katkı payının çok altında nakit proje desteği alabileceğimiz de ortak bir yargıdır. Görüşlerine başvurulan kişi ve kurumların bir bölümü bu saptamadan yola çıkarak Türkiye nin tam katılım için 2007 yılında yürürlüğe girecek Yedinci Çerçeve Programı nı beklemesini önermişlerdir. 4

8 Ancak çok büyük bir çoğunlukla, Türkiye nin Altıncı Çerçeve Programı ndan elde edeceği kazanımların uzun vadeli ve vazgeçilemez önemde olduğu, programa katılmanın değil katılmamanın maliyetinin düşünülmesi gerektiği konusunda birleşilmiştir. Üniversitelerimiz, Altıncı Çerçeve Programı na kısa sürede entegre olmak için gerekli birikime sahip olduklarını düşünmektedirler. Sanayicilerimiz ise Türkiye nin halen rekabet edebildiği alanlarda bu gücünü sürdürebilmesinin ve ileride ortaya çıkacak yeni alanlarda da rekabet edebilir duruma gelmesinin ön koşulu olarak bilimsel araştırma ve teknoloji geliştirme yeteneğini görmekte, Altıncı Çerçeve Programı nı bu açıdan tarihi bir fırsat olarak nitelemektedirler. Katılım kararı alındığı takdirde başta katkı payının miktarı ve Türkiye nin talep edebileceği özel koşullar üzerinde Avrupa Birliği nezdinde müzakerelere başlanması gerekmektedir. Bu arada, Dışişleri Bakanlığı tarafından AB Programları na katılım için hazırlanan Çerçeve Anlaşması nın ve Altıncı Çerçeve Programı na katılıma yönelik olarak hazırlanacak Mutabakat Zaptı nın TBMM tarafından onaylanması ve birinci yıl katkı payı için bütçede ödenek ayrılması gerekmektedir. Programa başından katılımın sağlanabilmesi için bütün bu işlemlerin Haziran ayına kadar sonuçlandırılması zorunludur. Programa sonraki yıllarda katılım mümkün ise de, programın ilk yılında proje desteği alma şansının çok daha yüksek olduğu ve program süresince geçerli olan işbirliklerinin başlangıçta kurulduğu bilinmektedir yılında Türkiye nin Beşinci Çerçeve Programı na katılımı gündeme geldiğinde, AB ile Katılım Ortaklığı Anlaşması imzalamak üzere girişimde bulunulmamasında bu husus belirleyici olmuştur. Bu nedenlerle, Türkiye Altıncı Çerçeve Programı na tam katılımı seçerse, bunun programın başlangıcından itibaren olması ve Haziran ayına kadarki süre içinde son derece hızlı hareket edilmesi gerekmektedir. Ek Karar Avrupa Birliği Araştırma ve Teknoloji Geliştirme Altıncı Çerçeve Programı na katılım, ülkemizin bilimsel araştırma ve teknoloji geliştirme yeteneğini arttırma, bu yeteneği toplumsal ve ekonomik faydaya dönüştürme ve bu yolla sürdürülebilir bir rekabet gücüne sahip olma hedefleri bağlamında ertelenemez nitelikte olduğundan ve uzun dönemde elde edeceğimiz kazanımlar kısa dönemde katlanacağımız yükümlülüklerle kıyaslanamayacak ölçüde önemli görüldüğünden; AB Altıncı Çerçeve Programı na başlangıçtan itibaren katılmak üzere, Avrupa Birliği Komisyonu nezdinde müzakerelere başlanmasına, müzakarelerde söz konusu program için ödenecek katılım payının belirlenmesinde Türkiye nin içinde bulunduğu ekonomik güçlükler göz önüne alınarak; a) GSYİH değeri olarak 2001 yılı değerinin kullanılmasına, ve b) Diğer aday ülkelerin Çerçeve Programlarına katılımlarında sağlanan kolaylıkların Türkiye için de sağlanmasına, Yönelik bir yaklaşım içinde bulunulmasına; müzakerelerin başarıyla sonuçlanmasını takiben; c) Altıncı Çerçeve Programı ile ilgili Mutabakat Zaptı nın imzalanarak TBMM tarafından onaylanması, d) Müzakereler sonucu kesinleşecek katılım payı 2003 yılı taksiti için (AB hibe yardımlarından karşılanabilecek miktarının belirlenmesinden sonra kalan miktar) 2003 yılı bütçesinde ödenek ayrılması, işlemlerinin 2002 Haziran ayına kadar tamamlanmasını teminen gerekli girişimlerin, Dışişleri Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Avrupa Birliği Genel Sekreterliği, DPT, TÜBİTAK ve ilgili diğer kurum ve kuruluşlarla koordine edilerek, Devlet Bakanlığı ve Başbakan Yardımcılığı tarafından yürütülmesine, karar verilmiştir. 5

9 Karar No : 2000/1 Karar Konusu : Ulusal Bilim ve Teknoloji Politikaları: Strateji Belgesi nin Hazırlanması Sorumlu Kuruluş İlgili Kuruluşlar Gelişmeler: : : TÜBİTAK Milli Savunma Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Ulaştırma Bakanlığı, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Orman Bakanlığı, Çevre Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı, MGK Genel Sekreterliği, YÖK, YÖK tarafından belirlenecek üniversiteler, AB Genel Sekreterliği, DPT Müsteşarlığı, Hazine Müsteşarlığı, DTM, SSM, TÜBA, TAEK, DİE, GAP İdaresi Başkanlığı, Telekomünikasyon Kurumu, KOSGEB, TPE, MPM, TTGV, ilgili sivil toplum kuruluşları, meslek odaları ve birlikleri. Vizyon 2023: Bilim ve Teknoloji Stratejileri Projesi kapsamında başlatılan ve Strateji Belgesi nin hazırlanmasına temel oluşturacak olan Teknoloji Öngörüsü alt Projesi kapsamındaki gelişmeler aşağıda özetlenmektedir. Arzu edilen geleceği erişilebilir kılmak üzere bilim ve teknoloji alanında yapılması gerekenlerin belirlenmesi olarak tanımlanabilecek Teknoloji Öngörüsü Projesinin vizyonu, ilgili BTYK kararı ile, Atatürk ün işaret ettiği muasır medeniyet seviyesine ulaşma hedefi doğrultusunda; bilim ve teknolojiye hakim, teknolojiyi bilinçli kullanan ve yeni teknolojiler üretebilen, teknolojik gelişmeleri toplumsal/ekonomik faydaya dönüştürme yeteneği kazanmış bir refah toplumu yaratmak olarak belirlenmiştir. TÜBİTAK Bilim ve Teknoloji Politikaları Daire Başkanlığı bünyesinde, tam zamanlı elemanlar ve yarı zamanlı danışmanlardan oluşan toplam 15 kişinin görev aldığı Vizyon 2023 Proje Ofisi oluşturularak, gerekli donanım ve lojistik destek sağlanmıştır. Proje Ofisi ve Proje Yürütme Kurulu, Şubat 2002 başından itibaren düzenli faaliyetlerini sürdürmektedir yılı Aralık ayında, ülke çapında konu ile ilgili 71 kuruluşun davet edildiği bir dizi toplantı düzenlenmiştir. Kamu, özel kesim, üniversiteler ve sivil toplum örgütlerinden 49 kuruluştan 100 ün üzerinde temsilcinin katıldığı bu toplantılarda, Teknoloji Öngörüsü kavramı ve bu kavramın dünyadaki gelişimi ile Vizyon 2023 projesinin kapsam ve yöntemi hakkında bilgi verilmiş, katılımcıların görüş ve önerileri alınmıştır. 2 Mart 2002 tarihinde TÜBİTAK ta, Vizyon 2023: Teknoloji Öngörüsü konulu bir Çalıştay düzenlenmiştir. Bilim ve teknoloji politikaları ve teknoloji öngörüsü konularında birikimi olan yaklaşık 45 katılımcı ile gerçekleştirilen çalıştayda, projenin vizyonu, teknoloji öngörüsüne yaklaşımı ve yöntemi konularında tartışmalar yapılmış, proje yönteminin iki temel unsuru olan panellerin oluşturulacağı sosyo-ekonomik faaliyet alanları ile stratejik teknoloji ölçütleri konularında katılımcıların görüş ve önerileri alınmıştır. Yaratılan yapıcı diyalog ve karşılıklı etkileşim ortamı ile, bundan sonraki çalışmalara katkıda bulunabilecek uzmanların projeyi sahiplenmeleri sağlanmıştır. Ülke çapında üniversitelerden, sanayi ve ticaretten ve sivil toplum örgütlerinden mümkün olduğunca geniş bir topluluğa elektronik ortamda ulaşılarak, Teknoloji Öngörüsü projesi 6

10 kapsamında oluşturulacak birinci aşama panellerin kapsayacağı sosyo-ekonomik faaliyet alanları konusunda görüşleri sorulmuştur. Tanıtım toplantıları, Çalıştay ve elektronik anket ortamında dile getirilen tüm görüş ve öneriler Proje Ofisi nce yürütülen çalışmalarda değerlendirilerek, Türkiye ekonomisini en geniş anlamda yansıttığı düşünülen bir Sosyo-Ekonomik Faaliyet Alanları Listesi hazırlanmıştır. 24 Aralık 2001 tarihli BTYK toplantısında, Vizyon 2023: Bilim ve Teknoloji Stratejileri projeleri ile ilgili üst düzey karar ve onay mercii olarak; TÜBİTAK ın koordinatörlüğünde, Milli Savunma Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Ulaştırma Bakanlığı, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Orman Bakanlığı, Çevre Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı, MGK Genel Sekreterliği, YÖK, YÖK tarafından belirlenecek üniversiteler, AB Genel Sekreterliği, DPT Müsteşarlığı, Hazine Müsteşarlığı, DTM, SSM, TÜBA, TAEK, DİE, GAP İdaresi Başkanlığı, Telekomünikasyon Kurumu, KOSGEB, TPE, MPM, TTGV, ilgili sivil toplum kuruluşları, meslek odaları ve birliklerinin üst düzey temsilcilerinin yer aldıkları bir Yönlendirme Kurulu nun oluşturulması kararlaştırılmıştı. Tanıtım Toplantıları ve Çalıştay gibi çeşitli platformlarda alınan görüş ve önerileri değerlendiren Proje Yönetim Kurulu, Yönlendirme Kurulu nda sivil toplum kuruluşları, meslek odaları ve birliklerini temsilen; TOBB, TMMOB, Türk Tabipler Birliği, Türkiye Ziraat Odaları Birliği, Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Birliği, TÜRK-İŞ, HAK-İŞ, DİSK, TİSK, KESK, Kamu- Sen, Adana Sanayi Odası, Ankara Sanayi Odası, Gaziantep Sanayi Odası, Ege Bölgesi Sanayi Odası, İstanbul Sanayi Odası, Kocaeli Sanayi Odası, TÜSİAD, TÜGİAD, Trabzon Sanayici ve İşadamları Derneği (SİAD Platformunu temsilen), İktisadi Kalkınma Vakfı, Türkiye Bilişim Vakfı, Otomotiv Sanayii Derneği, Türkiye Bilişim Derneği, Türk Elektronik Sanayicileri Derneği, Türkiye Giyim Sanayicileri Derneği ve Doğal Hayatı Koruma Derneği nin yer almalarını kararlaştırılmıştır. Yönlendirme Kurulu nda temsil edilecek üniversiteler ise YÖK tarafından Ankara Üniversitesi, Atatürk Üniversitesi, Bilkent Üniversitesi, Boğaziçi Üniversitesi, Çukurova Üniversitesi, Ege Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi olarak bildirilmiştir. BTYK nın ilgili kararlarında, Yönlendirme Kurulu nun karar alma ve onaylama yetkilerini etkin bir şekilde kullanabilmesi amacıyla ilgili kuruluşların üst düzey temsilcilerinden oluşması öngörülmüştür. Bu doğrultuda Proje Yönetim Kurulu, Yönlendirme Kurulu nda Bakanlıkların Müsteşarlar, Genel Kurmay Başkanlığı nın II. Başkan, MGK Genel Sekreterliği nin Genel Sekreter Başyardımcısı, diğer kurum ve kuruluşların ise en üst düzey yöneticileri (müsteşar, başkan, genel sekreter) düzeyinde temsil edilmelerine, iki yıl boyunca sürdürülecek çalışmalarda sürekliliğin sağlanması amacıyla, temsil ettikleri kurum ve kuruluş bünyesinde bulundukları sürece bu görevlerini sürdürmelerine karar vermiştir. Yönlendirme Kurulu birinci toplantısını 13 Nisan 2002 tarihinde TÜBİTAK ta yapmış; toplantıya 51 kurum ve kuruluşun üst düzey temsilcisi katılmıştır. Yönlendirme Kurulu nun bir tam gün süren bu ilk toplantısında, teknoloji öngörüsünün hangi sosyo-ekonomik faaliyet alanlarını kapsayacağı belirlenmiş ve birinci aşamada aşağıda sıralanan 11 panelin oluşturulmasına karar verilmiştir: Bilgi ve İletişim Enerji ve Doğal Kaynaklar Sağlık ve İlaç Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayii Tarım ve Gıda Makine ve Malzeme 7

11 Ulaştırma ve Turizm Kimya ve Tekstil İnşaat ve Altyapı Eğitim ve İnsan Kaynakları (Tematik) Çevre ve Sürdürülebilir Kalkınma (Tematik) Ek Karar Gerekçesi: BTYK nın 24 Aralık 2001 tarihli yedinci toplantısında, Vizyon 2023: Bilim ve Teknoloji Stratejileri Projesinin bütçesi ile ilgili olarak Projenin 2002 yılı giderlerinin Stratejik Odak Projeleri kapsamında DTM kaynaklarından ve TÜBİTAK yatırım bütçesinin bazı fasıllarında yapılacak tasarrufların proje bütçesine aktarılması suretiyle karşılanmasına; 2003 yılı giderleri için gerekli bütçenin DPT, DTM ve TÜBİTAK ile koordine ederek Maliye Bakanlığı tarafından sağlanmasını teminen, projenin 2003 yılı bütçe gereksiniminin belirlenerek üç ay içinde yapılacak Sekizinci BTYK Toplantısına getirilmesine karar verilmiştir. Bu karar gereği hazırlanmış olan bütçe taslağı aşağıda sunulmaktadır. Buna göre toplam proje bütçesinden, 2002 yılı giderleri ve TÜBİTAK bütçesi personel kaleminden karşılanacak olan 2003 yılı personel giderleri çıkarıldığında, 2003 yılı milli bütçesinden karşılanacak proje cari giderleri TL olarak belirlenmiştir. Vizyon 2023: Bilim ve Teknololoji Stratejileri Projeleri Bütçe Taslağı Bütçe Kalemi Toplam(10 6 TL) Dönemsel Bütçeler (MTL) 2002 YILI 2003 YILI Panel Masrafları Sosyo-ekonomik paneller yönetici ve raportörleri Sosyo-ekonomik paneller toplantı katılım masrafları Tematik paneller toplantı masrafları Geniş katılımlı toplantı masrafları Proje Ofisi Masrafları Eğitim danışmanlık Anket çalışmaları Basım/yayım giderleri Ofis Donanımı Kırtasiye Yayın İzleme Personel Beklenmedik Giderler Personel Hariç Toplam Genel Toplam Ek Karar: a) Vizyon 2023: Bilim ve Teknoloji Stratejileri Projesinin 2003 yılı personel hariç cari giderlerini karşılamak üzere, TL ödeneğin, TÜBİTAK ın 2003 yılı bütçesi cari harcamalar kalemine ilave edilmesi için, Maliye Bakanlığı tarafından DPT ve TÜBİTAK ile koordine edilerek gereğinin yapılmasına karar verilmiştir. b) Birinci toplantısını 13 Nisan 2002 günü yapmış olan Yönlendirme Kurulu nda sivil toplum kuruluşları, meslek odaları ve birlikleri kapsamında Türkiye Veteriner Hekimler Birliği Merkez Konseyi nin, üniversiteler kapsamında ise Hacettepe Üniversitesi nin de yer almasına karar verilmiştir. 8

12 II. Sonuçlanan Konu 2000/7 Devlet İhale Kanunu nda AR-GE Faaliyetlerinde Kullanılacak Pay Ayrılması 9

13 Karar No : 2000/7 Karar Konusu : Devlet İhale Kanunu nda AR-GE Faaliyetlerinde Kullanılacak Pay Ayrılması Sorumlu ve İlgili Kuruluşlar : Devlet Bakanlığı ve Başbakan Yardımcılığı, Maliye Bakanlığı, Hazine Müsteşarlığı, TÜBİTAK Gelişmeler ve Sonuç: BTYK nın 2000/7 sayılı ve Devlet İhale Kanunu nda AR-GE Faaliyetlerinde Kullanılacak Pay Ayrılması başlıklı kararı ve aynı konuda 24 Aralık 2001 tarihli Yedinci BTYK Toplantısı nda alınan ek karar doğrultusunda, Kamu İhale Kanunu Tasarısı nda ilgili değişikliklerin yapılabilmesi için yürütülen çalışmalar, Kamu İhale Kanunu nun 22 Ocak 2002 tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayınlanması ile sonuçlanmış bulunmaktadır. Kabul edilen Kanun, BTYK kararlarında önemle üzerinde durulan aşağıdaki iki hususta öngörülen şekilde düzenlemeler getirmektedir: Savunma, istihbarat ve güvenlik gibi konularda AR-GE ye dayalı alımlara geniş çapta istisnalar getirmesi; Üniversiteler ve bilimsel ve teknolojik araştırma kurumları tarafından AR-GE faaliyetleri ile ilgili yapılan alımları da istisna kapsamına alması; Bu konularda Kanun da yer alan düzenlemeler aşağıdaki gibidir: Madde 3: İstisnalar (b) fıkrası: Savunma, güvenlik ve istihbaratla ilgili; uçak, helikopter, gemi, denizaltı, tank, panzer, roket, füze gibi araç, silah, silah malzeme ve teçhizatı ve sistemleri ile bunların araştırma-geliştirme, modernizasyon ile yazılım ve mühimmat ihaleleri ile devlet güvenlik istihbaratı kapsamında, hizmet, malzeme, teçhizat ve sistem alımları Madde 3: İstisnalar (f) fıkrası: Ulusal araştırma geliştirme kurumlarının yürüttüğü ve desteklediği araştırma-geliştirme projeleri için gerekli olan mal ve hizmet alımları Ancak, BTYK kararlarında yer alan aşağıdaki husus ile ilgili bir düzenlemenin Kanunda yer alması sağlanamamıştır: Kamu alımlarından, AR-GE faaliyetlerinin desteklenmesine yönelik kaynak yaratmak üzere %1 pay ayrılması. 10

14 TÜBİTAK Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu BİLİM ve TEKNOLOJİ YÜKSEK KURULU YEDİNCİ TOPLANTISI 24 Aralık 2001 Gelişmelere İlişkin Değerlendirmeler ve Kararlar (2002/14 Sayılı Başbakanlık Genelgesi Ekidir) TÜBİTAK-ANKARA

15 İÇİNDEKİLER I. Yeni Karar...3 II. Ek Kararlar...8 III. Ek Karar Gerektirmeyen Konulardaki Gelişmeler...14 IV. Sonuçlanan Konular

16 I. Yeni Karar 2001/1 Avrupa Birliği Programlarına Katılım Bu karar ile geçen yıl alınmış olan 2000/2: Avrupa Birliği Programlarına Katılım ve 2000/4: Ulusal Akademik Ağın Çağdaş Düzeye Çıkarılması kararları birleştirilip genişletilerek yeniden düzenlenmiştir. 3

17 Karar No : 2001/1 Karar Konusu : Avrupa Birliği Programlarına Katılım Sorumlu ve İlgili Kuruluşlar : Dışişleri Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Ulaştırma Bakanlığı, YÖK, DPT, Hazine Müsteşarlığı, DTM, AB Genel Sekreterliği, TÜBA, TÜBİTAK Gelişmeler ve Yeni Karar Gerekçesi: Avrupa Araştırma Alanı (ERA) ve Altıncı Çerçeve Programı na (FP6) Katılım Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu (BTYK), 13 Aralık 2000 günlü toplantısında, Avrupa Birliği nin Çerçeve Programlarına 6. Çerçeve Programı ndan başlayarak katılınmasına karar vermiş ve Dışişleri Bakanlığı ile AB Genel Sekreterliğini gerekli prosedürün tamamlanması konusunda, Maliye Bakanlığı, Hazine Müsteşarlığı ile DPT yi de gerekli ödeneğin tahsisi ve ödenmesi ile ilgili hazırlık çalışmaları yapılması konusunda görevlendirmiştir. Öte yandan, 19 Mart 2001 günü açıklanan Ulusal Program da da Türkiye nin 6. Çerçeve Programı na katılım konusundaki kararlılığı açıkça belirtilmiş ve yürürlükte olan 5. Çerçeve Programı na proje bazında katılım teşvik edilmiştir. Bu kapsamda, 5. Çerçeve Programı na mümkün olduğu ölçüde fazla projeyle katılım sağlamak amacıyla, program çerçevesinde yayınlanan proje teklif çağrıları TÜBİTAK araştırma grupları aracılığıyla üniversitelere iletilmektedir. Halen yürürlükte olan 5. Çerçeve Programı nda Türk bilim adamları 27 projede yer almaktadır. Türkiye nin döneminde yürürlükte olacak 6. Çerçeve Programı na tam katılımı için ödenecek katkı payı ve idari yapılanma kapsamında, gerekli ödeneğin ayrılması için 2002 yılı bütçe çalışmalarında gerekli girişimde bulunulmuştur. TÜBİTAK bu konudaki çabalarını Avrupa Birliği nezdinde sürdürmektedir. Bilim ve teknoloji alanında 2-3 Mayıs 2001 de Brüksel de yapılan son Alt Komite toplantısında Türkiye nin Avrupa Araştırma Alanı (ERA) ve 6. Çerçeve Programı na yönelik görüşleri dile getirilmiştir. Avrupa Araştırma Alanı ve 6. Çerçeve Programı kapsamında Komisyon un aday ülkelerin de katılımıyla gerçekleştirdiği konferans, seminer ve toplantılarına katılım sağlanmaktadır. Bu çerçevede 8-9 Mart 2001 ve 12 Temmuz 2001 tarihlerinde Brüksel de düzenlenen Integration of the Candidate Countries in the ERA ve Mayıs 2001 tarihlerinde Linköping, İsveç te düzenlenen The Role of Candidate Countries in EU-Research başlıklı konferanslara TÜBİTAK tan üst düzey katılım sağlanmıştır. Avrupa Birliği Bakanlar Konseyi, 5 Haziran 2001 tarihinde aldığı kararla Avrupa Birliği Komisyonu na, Türkiye nin anlaşma imzalamış diğer aday ülkelerle birlikte tüm topluluk programlarına eşit şartlarda katılabilmesi için Türkiye ile bir çerçeve anlaşması imzalanabilmesi amacı ile görüşmelere başlama yetkisi vermiştir. AB nin araştırma ve teknoloji geliştirme alanındaki yukarıda anılan Çerçeve programlarına katılım için söz konusu çerçeve anlaşmasının imzalanması ön koşuldur. Bu anlaşmanın Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından onaylanması gerektiğinden, uzunca bir süre alabileceği düşünülen bu işlemlere bir an önce başlanması önem taşımaktadır. Bu konudaki girişimler Dışişleri Bakanlığı tarafından sürdürülmektedir. Önemli büyüklükte bir katılım payı ödenerek Altıncı Çerçeve Programı na katılındığında, Türk bilim adamlarının çok sayıda ve uluslararası düzeyde araştırma projesi önerisi üreterek bunları AB değerlendirmesinden başarıyla geçirmeleri ve böylece ödenmiş olan katılım payını proje desteği olarak, olabildiğince yüksek oranda, geri getirebilmeleri gerekmektedir. Bu alandaki başarı, Avrupa Birliği değerlendirme ölçütlerini çok iyi özümsemeyi, proje önerilerine bunu yansıtabilmeyi, ayrıca, hem biçim hem de içerik bakımından proje önerisi hazırlama yöntemlerini çok iyi uygulayabilmeyi gerektirir. Diğer aday ülkelerde, bunu sağlayabilmek amacıyla başarıyla uygulanmış olan Temas Noktası (Contact Point) Düzeni diye adlandırılan bir örgütlenmenin, Avrupa Birliği ile işbirliği 4

18 içinde, ülkemizde de oluşturulması gerekmektedir. Temas Noktası diye adlandırılan seçkin uzmanların Avrupa Birliği proje değerlendirme ve destekleme düzenini iyice öğrenmeleri çeşitli ziyaretler ve düzenlenecek kurslarla sağlanacak, daha sonra bu uzmanlar bu bilgileri proje önerisi vermeyi tasarlayan kurum ve kuruluşların araştırmacılarına aktaracaklardır. FP6 e sunulacak projeler, temas noktalarının ön incelemesinden geçirilecek, onların yapacağı önerilerle iyileştirilecek ve böylece AB değerlendirmesinde başarılı olmaları olasılığı yükseltilecektir. eavrupa+ Programı ve etürkiye Çalışmaları Avrupa Komisyonu tarafından Aralık 1999 da kabul edilen eavrupa Girişimi, Avrupa yı dünyanın en dinamik ve rekabet gücü en yüksek bilgiye dayalı ekonomisine dönüştürmeyi ve bilgi toplumunun oluşturulmasını amaçlamaktadır. Bu bağlamda 15 üye ülke için gerekli altyapıyı oluşturmak için 2002 yılı sonuna kadar sürecek bir Eylem Planı hazırlanmış ve Plan çerçevesinde özel hedefler ve hedeflere ulaşma yolunda kaydedilen gelişmeleri ölçmeye yönelik kriterler belirlenmiştir Mayıs 2000 tarihlerinde Varşova da düzenlenen Avrupa Bilgi Toplumu Bakanlar Konferansı nda, Avrupa Birliği aday ülkeleri için de eavrupa Eylem Planı na benzer, eavrupa+ adı altında bir Eylem Planı oluşturulması kararlaştırılmıştır. Bunun üzerine AB Bilgi Toplumu Üst Düzey Karma Komitesi nin (EU-CEEC JHLC) 2-4 Ekim 2000 tarihinde yapılan 5. Toplantısında, Türkiye, Malta ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi nin, AB ye aday diğer ülkeler olarak eavrupa+ çalışmalarına katılmaları kabul edilmiş ve Türkiye Mart 2001 tarihinde yapılan 6. JHLC toplantısına davet edilmiştir. Avrupa Komisyonu, Türkiye yi TÜBİTAK ın temsil ettiği bu toplantıda, aday ülkeler için eavrupa+ hedef ve ölçme kriterlerini temel alan bir taslak eylem planı hazırlanması kararını almıştır. Dışişleri Bakanlığı nda 11 Nisan 2001 tarihinde gerçekleştirilen toplantıda eavrupa+ girişiminin sekreteryasını TÜBİTAK ın yürütmesi kararı alınmıştır. 24 Nisan 2001 tarihinde TÜBİTAK ta düzenlenen toplantıda, Türkiye deki sorumlu aktörler ve hedef tarihler belirlenmiştir. Bu çalışmaların sonuçları, 3 Mayıs 2001 tarihli 7. JHLC toplantısında TÜBİTAK Başkanı tarafından ülke görüşleri olarak dile getirilmiştir. AB Komisyonu Başkanı Sn. Prodi tarafından taslak eylem planı ilgili hükümetlere gönderilmiş ve katılım onayları alınmıştır. Türkiye nin bu programa katılma kararı, Göteburg Zirvesi öncesi Başbakan Sn. Ecevit tarafından AB ye bildirilmiştir. Böylece ülkemiz eavrupa+ girişiminin resmi bir üyesi olmuştur Haziran 2001 tarihlerinde Göteburg da yapılan AB Zirvesi nde Eylem Planı resmen açıklanmıştır. Bu eylem planının aday ülkelerde hayata geçirilmesi için öngörülen nihai tarih 2003 yılı sonudur. Avrupa Birliği Programları kapsamında yukarıda ayrıntıları verilen eavrupa+ eylem planının, örneğin (1b) maddesi "Araştırmacılar ve Öğrenciler İçin Daha Hızlı İnternet", (2a) maddesi "Gençliğin Sayısal Çağa Hazırlanması: Bütün Okullara İnternet", (3b) maddesi ise "e-devlet: Kamu Hizmetlerine Elektronik Erişim" başlıklarını taşımaktadır. Burada öğrencilerden kasdedilen öncelikle üniversite öğrencileri olup, kamu hizmetleri arasında kütüphane ve dokümantasyon hizmetleri de yer almaktadır. Türkiye'de araştırıcılar ve üniversite öğrencileri için İnternet altyapısı, kütüphane ve dokümantasyon hizmetlerini TÜBİTAK sağlamaktadır. Ulusal Akademik Ağ, etürkiye ve eavrupa girişiminin ayrılmaz ve önemli bir parçasıdır. 140 ı aşkın üniversite birimi ve araştırma kuruluşunda, 1,5 milyon yüksek öğretim öğrencisi ve civarında öğretim elemanının yararlandığı Ulusal Akademik Ağın şu andaki durumu 4 Mbit e kadar çıkan hızlarda omurga ağına bağlayan bir iç ağ, bu bağlantıları destekleyen 34 Mbit lik kapasitede bir omurga ağı, bu omurgayı 50 Mbit geliş hızında bir kapasite ile yurtdışına bağlayan hatlar şeklindedir. Türkiye deki üniversitelerin ve araştırma kuruluşlarının şu anki en düşük ihtiyaç düzeyi ise, Türkiye Enformasyon Altyapısı Ana Planı (TUENA) çalışmasında belirlendiği üzere, en yavaşı 2 Mbit lik hızlarda bağlantılardan başlayan ve uzaktan eğitim uygulamalarında sunucu pozisyonundaki üniversiteler için 34 Mbit e kadar çıkan hızlarda omurga ağına bağlayan bir iç ağa, 5

19 bu bağlantıları destekleyecek en az 155 Mbit lik kapasitede bir omurga ağına, bu omurgayı da en az 155 Mbit geliş hızında bir kapasite ile yurtdışına bağlayacak bir yapıdır. Bu iyileştirilmiş yapı için gerekli yıllık bütçe 18 milyon ABD dolarıdır. Bu hızlar bile eavrupa+ standardının çok altındadır. Örneğin, Avrupa Akademik Ağının 2001 yılı sonunda gerçekleşecek olan hızı Mbit olacaktır. AB ülkeleri içinde İnternet hatları kapasitesi açısından en zayıf durumda olan Yunanistan da 189 Mbit olan dış bağlantı kapasitesi Mbit e yükseltilecektir. Dünyada çok yaygın olarak kullanılmaya başlamış olan uzaktan senkron veya asenkron eğitim olanaklarının en yaygın ve doğal uzantısı olan Akademik İnternet, Türkiye nin yetişmiş insan açığını hızla kapatarak, Avrupa Birliği ne entegrasyonda ihtiyaç duyulacak olan kadroların yetiştirilmesinde çok önemli rol oynayacaktır. İnternet in toplumun eğitiminde ne kadar önemli bir araç olduğu ve önümüzdeki yıllarda haberleşmenin ve bilgiye ulaşmanın büyük ölçekte elektronik ortamda yapılacağı göz önüne alınarak bu alana gerekli kaynak ayrılmalıdır. Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu nun 13 Aralık 2000 tarihli toplantısında alınmış ve 7 Şubat 2001 gün ve 2001/8 sayılı Başbakanlık genelgesi ile duyurulmuş olan 2000/4 sayılı kararında, Üniversite ve araştırma geliştirme kurumlarının bilgi kaynaklarına elektronik ortamda hızla erişmelerini sağlamak, bir yandan öğretimle araştırmanın bütünleşmesini ve ortak araştırmayı desteklemek, bir yandan da sağlık ve eğitim alanlarında üniversitelerin uzaktan hizmet vermelerini mümkün kılmak amacıyla kurulan TÜBİTAK Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi'nin (ULAKBİM) hizmet kalitesinin uluslararası standartlara yükseltilebilmesi için gerekli ödeneğin TÜBİTAK bütçesi dışında ayrı bir kalem olarak kesintisiz ve düzenli bir şekilde sağlanmasının temini için Yüksek Planlama Kurulu na sunulmasına karar verilmiştir. Bu konuda gerekli girişimlerde bulunulmuş, ancak henüz bir sonuç alınamamıştır. 6

20 Karar: a) Avrupa Birliği Altıncı Çerçeve Programları na katılımın ülkemize sağlayabileceği yararlar ve getireceği yasal ve mali yükümlülüklerin kapsamlı bir biçimde değerlendirilmesi gerektiği göz önüne alınarak: Avrupa Birliği Altıncı Çerçeve Programına tam katılımla ilgili hususlar değerlendirilerek; konuyla ilgili yasal ve mali yükümlülüklerin TÜBİTAK koordinatörlüğünde, Dışişleri Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, YÖK, Avrupa Birliği Genel Sekreterliği, DPT ve Hazine Müsteşarlığı üst düzey yetkililerince incelenerek rapor edilmesine; bu konuda gerekli ilke kararlarının, üç ay içinde gerçekleştirilecek Sekizinci BTYK Toplantısı nda alınarak Hükümete sunulmasına; b) TÜBİTAK ın üniversiteler ve araştırma kuruluşları ile yakın ve doğal ilişkileri, yıllar boyunca sağladığı araştırma projesi önerisi geliştirme ve değerlendirme deneyim birikimi göz önünde bulundurularak: Avrupa Birliği Çerçeve Programları ile ilişkileri düzenlemek üzere "Temas Noktası Düzeni" örgütlenmesinin, konuyla yakından ilgili kuruluşlarla (YÖK ve Avrupa Birliği Genel Sekreterliği gibi) işbirliği içinde, TÜBİTAK bünyesinde gerçekleştirilmesine; c) "eavrupa+" ve "etürkiye" girişiminin ayrılmaz ve önemli bir parçası olan Ulusal Akademik Ağın, 140 ı aşkın üniversite birimi ve araştırma kuruluşunda 1,5 milyon yüksek öğretim öğrencisi ve civarında öğretim elemanına hizmet verdiği göz önünde bulundurularak: Ulusal Akademik Ağın Avrupa akademik ağ sistemine uyum sağlayabilecek hız ve kapasiteye ulaştırılabilmesi için gerekli olan yıllık 18 milyon ABD doları büyüklüğündeki bütçenin, YÖK, DPT ve TÜBİTAK ile koordine ederek Maliye Bakanlığı tarafından sağlanmasına; karar verilmiştir. 7

2013/101 (Y) BTYK nın 25. Toplantısı. Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin İzlenmesi [2013/101] KARAR

2013/101 (Y) BTYK nın 25. Toplantısı. Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin İzlenmesi [2013/101] KARAR 2013/101 (Y) Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin İzlenmesi [2013/101] BTYK nın 2009/102 no.lu kararı kapsamında hazırlanan ve 25. toplantısında onaylanan Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin koordinasyonunun

Detaylı

Program Koordinatörü Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

Program Koordinatörü Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Onuncu Kalkınma Planı (2014-2018) KAMU ALIMLARI YOLUYLA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YERLİ ÜRETİM PROGRAMI EYLEM PLANI Program Koordinatörü Bilim, Sanayi ve Teknoloji KASIM 2014 KAMU ALIMLARI YOLUYLA TEKNOLOJİ

Detaylı

İKİNCİ KISIM. Amaç ve Hukuki Dayanak

İKİNCİ KISIM. Amaç ve Hukuki Dayanak ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI GÖREV, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ KISIM Amaç ve Hukuki Dayanak Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı; Strateji Geliştirme

Detaylı

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI GEÇİCİ BÜTÇE DÖNEMİ DEĞERLENDİRME RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI NİSAN - 2016 BARTIN A. 2016 YILI GEÇİCİ BÜTÇE DÖNEMİ GERÇEKLEŞMELERİ 5018 sayılı Kamu

Detaylı

KAMU ALIMLARI YOLUYLA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YERLİ ÜRETİM PROGRAMI EYLEM PLANI

KAMU ALIMLARI YOLUYLA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YERLİ ÜRETİM PROGRAMI EYLEM PLANI KAMU ALIMLARI YOLUYLA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YERLİ ÜRETİM PROGRAMI EYLEM PLANI 1. Programın Amacı ve Kapsamı 2013 yılı itibarıyla yaklaşık 105 milyar TL ile GSYH nin yaklaşık yüzde 7 si olarak gerçekleşen

Detaylı

18- EĞİTİM, ÖĞRETİM VE GENÇLİK

18- EĞİTİM, ÖĞRETİM VE GENÇLİK 18- EĞİTİM, ÖĞRETİM VE GENÇLİK Göçmen İşçi Çocuklarının Eğitimine İlişkin Yönetmelik, 14 Kasım 2002 tarih ve 24936 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu yönetmelik kapsamında yapılan

Detaylı

PROGRAM YÖNETİMİ BİRİMİ 2009 YILI FAALİYET RAPORU

PROGRAM YÖNETİMİ BİRİMİ 2009 YILI FAALİYET RAPORU T. C. DİYARBAKIR-ŞANLIURFA KALKINMA AJANSI PROGRAM YÖNETİMİ BİRİMİ 2009 YILI FAALİYET RAPORU Diyarbakır 2010 GİRİŞ TRC2 (Diyarbakır-Şanlıurfa) Düzey 2 Bölgesi Kalkınma Ajansı, 25.02.2006 tarih ve 5449

Detaylı

İLGİLİ DİĞER KAR ARLAR

İLGİLİ DİĞER KAR ARLAR 6.1. Ar-Ge, Yenilik ve Girişimcilik Destek Mekanizmalarında Bütünsellik, Uyum ve Hedef Odaklılığın Sağlanması için Krdinasyn Kurulu Oluşturulması [2011/102] KARAR NO Y Ar-Ge, yenilik ve girişimcilik destek

Detaylı

Düzce Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi ve ilgili mekanizmaların vizyonu, Bölgesel, ulusal ve

Düzce Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi ve ilgili mekanizmaların vizyonu, Bölgesel, ulusal ve Düzce Üniversitesi 2015-2019 stratejik planında Düzce Teknoloji Transfer Ofisi (TTO) doğrudan yer almakta olup, bu plan kapsamında ortaya konulan hedeflere ulaşılmasında önemli bir işleve sahiptir. Bu

Detaylı

İÇ KONTROL SİSTEMİ STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI

İÇ KONTROL SİSTEMİ STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI İÇ KONTROL SİSTEMİ STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI İçerik Kamu İç Kontrol Standartları Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı ve Eylem Planı Rehberi Eylem Planının Genel Yapısı Eylem Planının Hazırlanmasında

Detaylı

Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı Bütçesinin Gelir, Gider ve Muhasebesine İlişkin Yönetmelik

Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı Bütçesinin Gelir, Gider ve Muhasebesine İlişkin Yönetmelik Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı Bütçesinin Gelir, Gider ve Muhasebesine İlişkin Yönetmelik Resmi Gazete :20.09.2002 tarih ve 24882 sayılı Sanayi ve Ticaret Bakanlığından

Detaylı

KAMU İDARELERİNDE STRATEJİK PLANLAMAYA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

KAMU İDARELERİNDE STRATEJİK PLANLAMAYA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK KAMU İDARELERİNDE STRATEJİK PLANLAMAYA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK Karar Tarihi Yönetmelik No: 5018 YT 015 Yürürlük Tarihi Yayın Tarihi RG Sayısı 26179 BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK

Detaylı

20. RİG TOPLANTISI Basın Bildirisi Konya, 9 Nisan 2010

20. RİG TOPLANTISI Basın Bildirisi Konya, 9 Nisan 2010 T.C. BAŞBAKANLIK AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ Siyasi İşler Başkanlığı 20. RİG TOPLANTISI Basın Bildirisi Konya, 9 Nisan 2010 - Reform İzleme Grubu nun (RİG) 20. Toplantısı, Devlet Bakanı ve Başmüzakerecimiz

Detaylı

T.C. PLATO MESLEK YÜKSEKOKULU YURT DIŞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ KURULUŞ VE FAALİYET YÖNERGESİ

T.C. PLATO MESLEK YÜKSEKOKULU YURT DIŞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ KURULUŞ VE FAALİYET YÖNERGESİ T.C. PLATO MESLEK YÜKSEKOKULU YURT DIŞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ KURULUŞ VE FAALİYET YÖNERGESİ Konu Madde 1- Bu Yönergenin konusu, Plato Meslek Yüksekokulu nun Yurt Dışı Yükseköğretim

Detaylı

TÜBİTAK AB ÇERÇEVE PROGRAMLARI ULUSAL KOORDİNASYON OFİSİ TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALARIN ÖZETİ

TÜBİTAK AB ÇERÇEVE PROGRAMLARI ULUSAL KOORDİNASYON OFİSİ TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALARIN ÖZETİ TÜBİTAK AB ÇERÇEVE PROGRAMLARI ULUSAL KOORDİNASYON OFİSİ TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALARIN ÖZETİ GİRİŞ AB Çerçeve Programları kapsamındaki etkinliklerin koordinasyonu resmi olarak AB Çerçeve Programları

Detaylı

Ş U B A T 2 0 0 7 MALİ YÖNETİM MERKEZİ UYUMLAŞTIRMA DAİRESİ 2006 YILI FAALİYET RAPORU BÜTÇE VE MALİ KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Ş U B A T 2 0 0 7 MALİ YÖNETİM MERKEZİ UYUMLAŞTIRMA DAİRESİ 2006 YILI FAALİYET RAPORU BÜTÇE VE MALİ KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ş U B A T 2 0 0 7 MALİ YÖNETİM MERKEZİ UYUMLAŞTIRMA DAİRESİ 2006 YILI FAALİYET RAPORU BÜTÇE VE MALİ KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇİNDEKİLER I. GENEL BİLGİ... 3 A Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 3 B Fiziksel

Detaylı

ISSAI UYGULAMA GİRİŞİMİ 3i Programı

ISSAI UYGULAMA GİRİŞİMİ 3i Programı ISSAI UYGULAMA GİRİŞİMİ 3i Programı 3i Programme Taahhütname ARKA PLAN BİLGİSİ Temel denetim alanları olan mali denetim, uygunluk denetimi ve performans denetimini kapsayan kapsamlı bir standart seti (Uluslararası

Detaylı

YÜKSEK ÇEVRE KURULU VE MAHALLİ ÇEVRE KURULLARININ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

YÜKSEK ÇEVRE KURULU VE MAHALLİ ÇEVRE KURULLARININ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: YÜKSEK ÇEVRE KURULU VE MAHALLİ ÇEVRE KURULLARININ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1

Detaylı

TÜRKİYE NİN ÜSİ ODAKLI SÜREÇLERİ 2011-2014 (23.BTYK - 27.BTYK) 2014 ve Sonrası (27. BTYK - )

TÜRKİYE NİN ÜSİ ODAKLI SÜREÇLERİ 2011-2014 (23.BTYK - 27.BTYK) 2014 ve Sonrası (27. BTYK - ) TÜRKİYE NİN ÜSİ ODAKLI SÜREÇLERİ 2011 öncesi ( - 23. BTYK) 2011-2014 (23.BTYK - 27.BTYK) 2014 ve Sonrası (27. BTYK - ) ANA HEDEF 2023 YILINDA DÜNYANIN EN BÜYÜK 10 EKONOMİSİNDEN BİRİSİ OLMAK!!! 500 Milyar

Detaylı

ANKARA KALKINMA AJANSI. www.ankaraka.org.tr

ANKARA KALKINMA AJANSI. www.ankaraka.org.tr ANKARA KALKINMA AJANSI www.ankaraka.org.tr TÜRKİYE'NİN En Genç Kalkınma Ajansı Ankara Kalkınma Ajansı bölge içi gelişmişlik farklarını azaltmak, bölgenin rekabet gücünü artırmak ve gelişimini hızlandırmak

Detaylı

3. HAFTA-Grup Çalışması

3. HAFTA-Grup Çalışması KAMU MALİYESİNDE KARAR ALMA VE PERFORMANS YÖNETİMİ PROJESİ PERFORMANS YÖNETİMİ VE PERFORMANS ESASLI BÜTÇELEME 3. HAFTA-Grup Çalışması ANKARA 27 Ocak 2011 PERFORMANS ANLAŞMASI DPT den sorumlu bakan ile

Detaylı

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU ŞUBAT 2012 ADANA SAĞLIK TURĠZMĠ DERNEĞĠ ġubat AYI FAALĠYET RAPORU 1. Sektörel Brifingler, GerçekleĢtirilen Toplantılar ve Bilgilendirmeler Göreve yeni gelmiş olan Çukurova

Detaylı

T.C. Sağlık Bakanlığı Dış ilişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü

T.C. Sağlık Bakanlığı Dış ilişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü T.C. Sağlık Bakanlığı Dış ilişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü Görevleri (663 sayılı KHK ya istinaden) MADDE 14- (1) Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğünün görevleri şunlardır: a) Sağlık

Detaylı

Müjgan Şan. Bilişim Enstitüleri, Ulusal Girişimler ve Proje Finansman Araçları

Müjgan Şan. Bilişim Enstitüleri, Ulusal Girişimler ve Proje Finansman Araçları Bilişim Enstitüleri, Ulusal Girişimler ve Proje Finansman Araçları Devlet Planlama Teşkilatı Yönetim Bilgi Merkezi Dairesi Başkanlığı Bilgi Yöneticisi Neden? Bilişim Enstitüleri (BE) ile DPT çalışmaları

Detaylı

MALİ YILI STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI PERFORMANS PROGRAMI

MALİ YILI STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI PERFORMANS PROGRAMI 2008-2012 MALİ YILI STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI PERFORMANS PROGRAMI Stratejik Amaç 1 : Ege Üniversitesi nin Stratejik Yönetim sistemini yapılandırmak ve stratejik yönetime geçmesini sağlamak Hedef

Detaylı

Bilgi Toplumu Stratejisi ve Eylem Planı

Bilgi Toplumu Stratejisi ve Eylem Planı Bilgi Toplumu Stratejisi ve Eylem Planı Devlet Planlama Teşkilatı Bilgi Toplumu Dairesi 25 Ekim 2007 Gündem Bilgi Toplumu Stratejisi Yaklaşımı Strateji Bileşenleri Hedefler Eylem Planı İzleme ve Ölçümleme

Detaylı

YATIRIM ORTAMINI İYİLEŞTİRME KOORDİNASYON KURULU (YOİKK) ÇALIŞMALARI. 11 Mayıs 2012

YATIRIM ORTAMINI İYİLEŞTİRME KOORDİNASYON KURULU (YOİKK) ÇALIŞMALARI. 11 Mayıs 2012 YATIRIM ORTAMINI İYİLEŞTİRME KOORDİNASYON KURULU (YOİKK) ÇALIŞMALARI 11 Mayıs 2012 1 Sunum Planı 16/01/2012 tarihli Bakanlar Kurulu Prensip Kararı çerçevesinde YOİKK yapısı TOBB YOİKK Çalışma Grupları

Detaylı

Kamu Kurumları Araştırma ve Geliştirme Projelerini Destekleme Programı (TÜBİTAK 1007)

Kamu Kurumları Araştırma ve Geliştirme Projelerini Destekleme Programı (TÜBİTAK 1007) Kamu Kurumları Araştırma ve Geliştirme Projelerini Destekleme Programı (TÜBİTAK 1007) Mustafa AY Kamu Araştırmaları Destek Grubu Yürütme Komitesi Sekreteri 7 Haziran 2011, Bilkent Üniversitesi TARAL Amacı

Detaylı

İş ve Yatırım Ortamının Geliştirilmesi Çalışmaları Ve Yatırıma Uygun Arazi Belirlenmesi İçin CBS Teknolojisinin Kullanılması

İş ve Yatırım Ortamının Geliştirilmesi Çalışmaları Ve Yatırıma Uygun Arazi Belirlenmesi İçin CBS Teknolojisinin Kullanılması İş ve Yatırım Ortamının Geliştirilmesi Çalışmaları Ve Yatırıma Uygun Arazi Belirlenmesi İçin CBS Teknolojisinin Kullanılması Sunum Planı Sorumluluk Kapsamındaki Eylem Planları Eylem Planları Kapsamında

Detaylı

2012 YILI YATIRIM PROGRAMI NIN

2012 YILI YATIRIM PROGRAMI NIN T.C. ANTALYA VALİLİĞİ İl Planlama ve Koordinasyon Müdürlüğü 2012 YILI YATIRIM PROGRAMI NIN Türkiye Cumhuriyeti nin 100 üncü yıldönümüne rastlayan 2023 yılına kadar uzanan gelişme stratejisi içerisinde,

Detaylı

III-13 KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK PERFORMANS PROGRAMLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

III-13 KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK PERFORMANS PROGRAMLARI HAKKINDA YÖNETMELİK III-13 KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK PERFORMANS PROGRAMLARI HAKKINDA YÖNETMELİK KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK PERFORMANS PROGRAMLARI HAKKINDA YÖNETMELİK R.G. Tarihi : 05/07/2008 R.G. Sayısı : 26927 BİRİNCİ

Detaylı

Türkiye de Stratejik Çevresel Değerlendirme: İhtiyaçlar, Zorluklar ve Fırsatlar

Türkiye de Stratejik Çevresel Değerlendirme: İhtiyaçlar, Zorluklar ve Fırsatlar Technical Assistance for Implementation of the By-Law on Strategic Environmental Assessment EuropeAid/133447/D/SER/TR Stratejik Çevresel Değerlendirme Yönetmeliği'nin Uygulanması Teknik Yardım Projesi

Detaylı

21- BÖLGESEL POLİTİKA VE YAPISAL ARAÇLARIN KOORDİNASYONU

21- BÖLGESEL POLİTİKA VE YAPISAL ARAÇLARIN KOORDİNASYONU 21- BÖLGESEL POLİTİKA VE YAPISAL ARAÇLARIN KOORDİNASYONU I- ÖNCELİKLER LİSTESİ ÖNCELİK 21.1 Topluluk standartlarına uygun hukuki ve idari çerçeve ile bölgesel politikaların programlanması, yürütülmesi,

Detaylı

FASIL 10 BİLGİ TOPLUMU VE MEDYA

FASIL 10 BİLGİ TOPLUMU VE MEDYA FASIL 10 BİLGİ TOPLUMU VE MEDYA Öncelik 10.1. 2002 AB düzenleyici çerçevesi için anahtar başlangıç koşullarının kabul edilmesinin ve uygulanmasının tamamlanması 1 Mevzuat uyum takvimi Tablo 10.1.1 1 2002/20/AT

Detaylı

YÖNETMELİK. Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumundan:

YÖNETMELİK. Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumundan: YÖNETMELİK Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumundan: ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU BİLİM KURULU ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

T.C. ANTALYA VALİLİĞİ İl Planlama ve Koordinasyon Müdürlüğü

T.C. ANTALYA VALİLİĞİ İl Planlama ve Koordinasyon Müdürlüğü T.C. ANTALYA VALİLİĞİ İl Planlama ve Koordinasyon Müdürlüğü Sayı : BO54VLK4070200-506-1665 22/01/2013 Konu : 2013 Yılı Yatırım Programının İl de Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesi GENELGE 2013/1 İlgi

Detaylı

AB Destekli Bölgesel Kalkınma Programları

AB Destekli Bölgesel Kalkınma Programları T.C. Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı Bölgesel Gelişme ve Yapısal Uyum Genel Müdürlüğü AB Destekli Bölgesel Kalkınma Programları Aralık 2004 AB Bölgesel Programları Dairesi Başkanlığı

Detaylı

SENATO 2016/12-II BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ PROJE DESTEK OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

SENATO 2016/12-II BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ PROJE DESTEK OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 26.12.2016 SENATO 2016/12-II Amaç BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ PROJE DESTEK OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı; Bitlis Eren Üniversitesinin stratejik

Detaylı

Kapsam MADDE 2- (1) Bu yönerge, Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğünün teşkilatı ile bu teşkilatta görevli personeli kapsar.

Kapsam MADDE 2- (1) Bu yönerge, Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğünün teşkilatı ile bu teşkilatta görevli personeli kapsar. SAĞLIK ARAŞTIRMALARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DAİRE BAŞKANLIKLARI YÖNERGESİ Amaç MADDE 1- (1) Bu yönerge, Sağlık Bakanlığı Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğünün teşkilat yapısını, görevlerini, yetkilerini ve

Detaylı

T.C. İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ PROJE GELİŞTİRME ve KOORDİNASYONU BİRİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönerge de; öz bütçeden bağımsız, ulusal ve uluslararası

Detaylı

3 Temmuz 2009 İngiltere Büyükelçiliği Konutu, Ankara Saat: 16:00. Çevre ve Orman Bakanlığı nın Saygıdeğer Müsteşar Yardımcısı,

3 Temmuz 2009 İngiltere Büyükelçiliği Konutu, Ankara Saat: 16:00. Çevre ve Orman Bakanlığı nın Saygıdeğer Müsteşar Yardımcısı, Türkiye nin İklim Değişikliği Ulusal Eylem Planı nın Geliştirilmesi Projesi nin Açılış Toplantısında Ulrika Richardson-Golinski a.i. Tarafından Yapılan Açılış Konuşması 3 Temmuz 2009 İngiltere Büyükelçiliği

Detaylı

SAVUNMA SANAYİİ İÇİN ARAŞTIRMACI YETİŞTİRME PROGRAMI UYGULAMA REHBERİ

SAVUNMA SANAYİİ İÇİN ARAŞTIRMACI YETİŞTİRME PROGRAMI UYGULAMA REHBERİ SAVUNMA SANAYİİ İÇİN ARAŞTIRMACI YETİŞTİRME PROGRAMI UYGULAMA REHBERİ Savunma Sanayii Müsteşarlığı 2015 Araştırmacı TANIMLAR Üniversite deki ilgili lisansüstü programda (yüksek lisans, doktora ya da bütünleşik

Detaylı

T.C. TUNCELİ ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ

T.C. TUNCELİ ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ T.C. TUNCELİ ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ Amaç ve Kapsam MADDE 1- (1) Bu Yönerge nin amacı ve kapsamı, Rektörlüğe bağlı olarak görev yapan Tunceli Üniversitesi Uluslararası

Detaylı

BİRİNCİ BOLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BOLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER DAİRE BAŞKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ VE İSTANBUL ULUSLARARASI FİNANS MERKEZİ (İFM) ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BOLÜM

Detaylı

Namık Kemal Üniversitesi

Namık Kemal Üniversitesi Namık Kemal Üniversitesi Kurumsal Değerlendirme ve Stratejik Planlama Çalışmaları Bilgilendirme Notu No. 2 Öğr. Gör. Özcan Konur Namık Kemal Üniversitesi Rektörlüğü Mayıs Đçindekiler listesi Özet... 3

Detaylı

BİLİM ve TEKNOLOJİ YÜKSEK KURULU ONUNCU TOPLANTISI

BİLİM ve TEKNOLOJİ YÜKSEK KURULU ONUNCU TOPLANTISI TÜBİTAK Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu BİLİM ve TEKNOLOJİ YÜKSEK KURULU ONUNCU TOPLANTISI 08 EYLÜL 2004 Gelişmelere İlişkin Değerlendirmeler ve Kararlar (2004/24 Sayılı Başbakanlık Genelgesi

Detaylı

BARTIN ÜNİVERSİTESİ PROJE YÖNETİM VE DESTEK OFİSİ ÇALIŞMA İLKE VE ESASLARI YÖNERGESİ

BARTIN ÜNİVERSİTESİ PROJE YÖNETİM VE DESTEK OFİSİ ÇALIŞMA İLKE VE ESASLARI YÖNERGESİ BARTIN ÜNİVERSİTESİ PROJE YÖNETİM VE DESTEK OFİSİ ÇALIŞMA İLKE VE ESASLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1. Bu Yönerge Bartın Üniversitesine bağlı olarak kurulan

Detaylı

Yükseköğretim Kurumlarında Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Yönetmeliği 1

Yükseköğretim Kurumlarında Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Yönetmeliği 1 Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından: Yükseköğretim Kurumlarında Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Yönetmeliği 1 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı;

Detaylı

SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE İKİNCİ BÖLÜM. Amaç ve Kapsam

SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE İKİNCİ BÖLÜM. Amaç ve Kapsam Amaç SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam MADDE 1- Bu Yönerge nin amacı; Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme

Detaylı

Resmî Gazete Sayı : 29361

Resmî Gazete Sayı : 29361 20 Mayıs 2015 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29361 TEBLİĞ Orman ve Su İşleri Bakanlığından: HAVZA YÖNETİM HEYETLERİNİN TEŞEKKÜLÜ, GÖREVLERİ, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA TEBLİĞ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

İL UYUŞTURUCU KOORDİNASYON KURULLARI VE İL UYUŞTURUCU EYLEM PLANLARI

İL UYUŞTURUCU KOORDİNASYON KURULLARI VE İL UYUŞTURUCU EYLEM PLANLARI İL UYUŞTURUCU KOORDİNASYON KURULLARI VE İL UYUŞTURUCU EYLEM PLANLARI Uyuşturucu sorununun çok boyutlu olması, mücadelenin ilgili kurumlar arasında etkili bir işbirliği ve koordinasyon çerçevesinde yürütülmesini

Detaylı

SİGORTACILIK EĞİTİM MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar

SİGORTACILIK EĞİTİM MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar SİGORTACILIK EĞİTİM MERKEZİ YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete: 26893 Yayım Tarih: 1.6.2008 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar Amaç ve kapsam MADDE1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, 3/6/2007

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ ÇEVRE FASLI MÜZAKERE SÜRECİ

AVRUPA BİRLİĞİ ÇEVRE FASLI MÜZAKERE SÜRECİ AVRUPA BİRLİĞİ ÇEVRE FASLI MÜZAKERE SÜRECİ 1. Genel Süreç Çevre Faslı Müzakere Sürecine ilişkin; Çevre Faslı Tanıtıcı Tarama Toplantısı 03-11 Nisan 2006, Çevre Faslı Ayrıntılı Tarama Toplantısı 29 Mayıs

Detaylı

11 Eylül: AET Bakanlar Konseyi, Ankara ve Atina nın Ortaklık başvurularını kabul etti.

11 Eylül: AET Bakanlar Konseyi, Ankara ve Atina nın Ortaklık başvurularını kabul etti. ARAŞTIRMA RAPORU ÖZEL ARAŞTIRMA--AVRUPA BİRLİĞİ TÜRKİYE KRONOLOJİSİ 20/06/2005 1959 1963 1964 1966 1968 1970 1971 1972 1973 31 Temmuz: Türkiye, AET ye ortaklık için başvurdu. 11 Eylül: AET Bakanlar Konseyi,

Detaylı

İktisadi Kalkınma Vakfı

İktisadi Kalkınma Vakfı İktisadi Kalkınma Vakfı Türkiye-AB ilişkilerinin tarihi kadar eski ve köklü bir kurum olan İktisadi Kalkınma Vakfı, Türkiye ile AB arasındaki ortaklık ilişkisini başlatan Ankara Anlaşması nın imzalanmasından

Detaylı

Öncelikli Dönüşüm Programları Eylem Planlarının Uygulama, İzleme ve Değerlendirmesine Dair Usul ve Esaslar

Öncelikli Dönüşüm Programları Eylem Planlarının Uygulama, İzleme ve Değerlendirmesine Dair Usul ve Esaslar Öncelikli Dönüşüm Programları Eylem Planlarının Uygulama, İzleme ve Değerlendirmesine Dair Usul ve Esaslar Amaç ve Kapsam Madde 1: Bu usul ve esasların amacı, Onuncu Kalkınma Planında yer verilen 25 adet

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜRKİYE KİMYA SANAYİ MECLİSİ 2015 YILI FAALİYET RAPORU

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜRKİYE KİMYA SANAYİ MECLİSİ 2015 YILI FAALİYET RAPORU TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜRKİYE KİMYA SANAYİ MECLİSİ 2015 YILI FAALİYET RAPORU Türkiye Kimya Sanayi Meclisi; plastik, boya, soda ve krom kimyasalları, temizlik ürünleri, akrilik ve karbon elyaf,

Detaylı

KAMU ALIMLARI YOLUYLA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YERLİ ÜRETİM PROGRAMI EYLEM PLANI

KAMU ALIMLARI YOLUYLA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YERLİ ÜRETİM PROGRAMI EYLEM PLANI Onuncu Kalkınma Planı (2014-2018) KAMU ALIMLARI YOLUYLA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YERLİ ÜRETİM PROGRAMI EYLEM PLANI Koordinatör Teknoloji Bakanlığı Öncelikli Dönüşüm Programları, 16/02/2015 tarihli ve 2015/3

Detaylı

(31.12.2005 tarih ve 26040 4. Mükerrer Sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır) Harcama Yetkilileri Hakkında Genel Tebliğ (Seri No: 1)

(31.12.2005 tarih ve 26040 4. Mükerrer Sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır) Harcama Yetkilileri Hakkında Genel Tebliğ (Seri No: 1) (31.12.2005 tarih ve 26040 4. Mükerrer Sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır) Maliye Bakanlığından : Harcama Yetkilileri Hakkında Genel Tebliğ (Seri No: 1) 1. Giriş Bilindiği üzere, 24/12/2003 tarihli

Detaylı

T.C. AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLAN HAZIRLAMA VE YÖNETİMİN GÖZDEN GEÇİRİLMESİ PROSÜDÜRÜ YÖNERGESİ

T.C. AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLAN HAZIRLAMA VE YÖNETİMİN GÖZDEN GEÇİRİLMESİ PROSÜDÜRÜ YÖNERGESİ T.C. AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLAN HAZIRLAMA VE YÖNETİMİN GÖZDEN GEÇİRİLMESİ PROSÜDÜRÜ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Genel İlkeler Amaç Madde(1)- (1) Bu yönerge Üniversitenin;

Detaylı

ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ KISIM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ KISIM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu Yönergenin amacı, Rektörlüğe bağlı olarak görev yapan ve Rektör Yardımcısı

Detaylı

ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME (ADEK) ESASLARI

ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME (ADEK) ESASLARI ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME (ADEK) ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 Bu Esaslar 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu

Detaylı

Sayın Büyükelçi, Değerli Konuklar, Kıymetli Basın Mensupları,

Sayın Büyükelçi, Değerli Konuklar, Kıymetli Basın Mensupları, Sayın Büyükelçi, Değerli Konuklar, Kıymetli Basın Mensupları, Bugün, ulusal savunmamızın güvencesi ve bölge barışı için en önemli denge ve istikrâr unsuru olan Türk Silahlı Kuvvetleri nin etkinliğini ve

Detaylı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI PROJE HAZIRLAMA, GELİŞTİRME VE UYGULAMA YÖNETMELİĞİ

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI PROJE HAZIRLAMA, GELİŞTİRME VE UYGULAMA YÖNETMELİĞİ Başkanlık Divanı Karar Tarihi : 02.04.2013 Sayı : 45 Resmi Gazete Yayım Tarihi : 07.06.2013 Sayı : 28670 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI PROJE HAZIRLAMA, GELİŞTİRME VE UYGULAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ

Detaylı

Sayı : Konu: 2018/2022 Stratejik Planı Hazırlık Çalışmaları GENELGE 2016/1

Sayı : Konu: 2018/2022 Stratejik Planı Hazırlık Çalışmaları GENELGE 2016/1 T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ *BE5F7644* Sayı : 71586281-602.04.01-. Konu: 2018/2022 Stratejik Planı Hazırlık Çalışmaları GENELGE 2016/1 Üniversitemiz 2013-2017 dönemini kapsayan ilk

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU BİLİŞİM VE BİLGİ GÜVENLİĞİ İLERİ TEKNOLOJİLER ARAŞTIRMA MERKEZİ (BİLGEM) KURULUŞ VE İŞLETME YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

Proje Faaliyetleri ve Beklenen Çıktılar

Proje Faaliyetleri ve Beklenen Çıktılar UNIDO EKO-VERİMLİLİK (TEMİZ ÜRETİM) PROGRAMI BİLGİLENDİRME TOPLANTISI Proje Faaliyetleri ve Beklenen Çıktılar Ferda Ulutaş, Emrah Alkaya Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı Ankara, 20 Mayıs 2009 KAPSAM

Detaylı

Türkiye Ulusal Coğrafi Bilgi Altyapısı Kurulumu Projesi (KYM-75) 1 inci Kurumsal İrtibat Toplantısı

Türkiye Ulusal Coğrafi Bilgi Altyapısı Kurulumu Projesi (KYM-75) 1 inci Kurumsal İrtibat Toplantısı Türkiye Ulusal Coğrafi Bilgi Altyapısı Kurulumu Projesi (KYM-75) 1 inci Kurumsal İrtibat Toplantısı Dr. Hayati Taştan Türksat Coğrafi Bilgi Teknolojileri Direktörü Konular: q Yüklenicinin Yükümlülükleri

Detaylı

KOOPERATİFLERE YÖNELİK HİBE DESTEĞİ

KOOPERATİFLERE YÖNELİK HİBE DESTEĞİ Karınca Dergisi, Ekim 2014, Sayı:934 KOOPERATİFLERE YÖNELİK HİBE DESTEĞİ 1. GİRİŞ Kooperatifler, ortaklarının belirli ekonomik menfaatlerini ve özellikle meslek ve geçimlerine ait ihtiyaçlarını karşılamak

Detaylı

SAN-TEZ PROJE DESTEKLERİ VE SANAYİ-ÜNİVERSİTE İŞBİRLİĞİNE KATKILARI

SAN-TEZ PROJE DESTEKLERİ VE SANAYİ-ÜNİVERSİTE İŞBİRLİĞİNE KATKILARI SAN-TEZ PROJE DESTEKLERİ VE SANAYİ-ÜNİVERSİTE İŞBİRLİĞİNE KATKILARI Doç. Dr. Metin TANOĞLU Makina Mühendisliği Bölümü "İnovasyon ve Ar-Ge nin önemini kavramış kendi teknolojisini üreten ve satan, rekabet

Detaylı

FASIL 5 KAMU ALIMLARI

FASIL 5 KAMU ALIMLARI FASIL 5 KAMU ALIMLARI Öncelik 5.1 Kamu alımları konusunda tutarlı bir politika oluşturulması ve bu politikanın uygulanmasının izlenmesi görevinin bir kuruma verilmesi 1 Mevzuat uyum takvimi Tablo 5.1.1

Detaylı

1 Şubat 2015 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 29254

1 Şubat 2015 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 29254 1 Şubat 2015 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 29254 BÜYÜKŞEHİR BELEDİYELERİ VE İL ÖZEL İDARELERİ TARAFINDAN AFET VE ACİL DURUMLAR İLE SİVİL SAVUNMAYA İLİŞKİN YATIRIMLARA AYRILAN BÜTÇEDEN YAPILACAK HARCAMALARA

Detaylı

EGE BÖLGESİ SANAYİ ODASI. Faaliyet Programı

EGE BÖLGESİ SANAYİ ODASI. Faaliyet Programı EGE BÖLGESİ SANAYİ ODASI 2010 Faaliyet Programı İçindekiler 1- Ege Bölgesi Sanayi Odası Yönetim Kurulu 2010 Yılı Faaliyet 1-2 Programı 2- EBSO Üyelerine Yönelik Faaliyetler 3-4 3- EBSO Dışı Kuruluşlarla

Detaylı

KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞI 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞI 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞI 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞI 2013 2014 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU GİRİŞ: Resmi

Detaylı

e-dönüşüm Türkiye Projesi 2005 Eylem Planı İlerleme Raporu Sunuşu

e-dönüşüm Türkiye Projesi 2005 Eylem Planı İlerleme Raporu Sunuşu e-dönüşüm Türkiye Projesi 2005 Eylem Planı İlerleme Raporu Sunuşu N.Murat İNCE DPT Bilgi Toplumu Dairesi Başkanlığı 15 Eylül 2005 1 2005 Eylem Planı Genel Tanıtımı - Bilgi Toplumu Stratejisi hazırlıklarının

Detaylı

4. Gün: Strateji Uygulama Konu: Kanun Tasarısı Hazırlamak

4. Gün: Strateji Uygulama Konu: Kanun Tasarısı Hazırlamak 4. Gün: Strateji Uygulama Konu: Kanun Tasarısı Hazırlamak Tapio Laamanen 13 Ocak 2011 1 İstihdam ve Ekonomi Bakanlığı nda Kanun Tasarısı Hazırlama Süreci İlk adım Avrupa Birliği/Ulusal - Hükümet programı

Detaylı

NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ (NKUTTO) YÖNERGESİ

NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ (NKUTTO) YÖNERGESİ 28/12/2012 Teknoloji Transfer Ofisi YÖNERGE NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ (NKUTTO) YÖNERGESİ Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı, Namık Kemal Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi

Detaylı

TEBLİĞ. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından: SİBER OLAYLARA MÜDAHALE EKİPLERİNİN KURULUŞ, GÖREV VE

TEBLİĞ. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından: SİBER OLAYLARA MÜDAHALE EKİPLERİNİN KURULUŞ, GÖREV VE 11 Kasım 2013 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28818 TEBLİĞ Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından: SİBER OLAYLARA MÜDAHALE EKİPLERİNİN KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMALARINA DAİR USUL VE ESASLAR HAKKINDA

Detaylı

ORMAN VE SU ĠġLERĠ BAKANLIĞI

ORMAN VE SU ĠġLERĠ BAKANLIĞI ORMAN VE SU ĠġLERĠ BAKANLIĞI ÇölleĢme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğü Ulusal Havza Yönetim Stratejisi Yönlendirme Komitesi Toplantısı Ankara, 5 Ekim 2011 TOPLANTI GÜNDEMĠ UHYS sürecinin amacı ve

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ. Bülent ÖZCAN Avrupa Birliği Genel Sekreterliği Proje Uygulama Başkanı

AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ. Bülent ÖZCAN Avrupa Birliği Genel Sekreterliği Proje Uygulama Başkanı AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ İLLERİMİZ AVRUPA BİRLİĞİNE HAZIRLANIYOR PROGRAMI PROJE TEKLİF ÇAĞRISI 23 Şubat 2011 Bülent ÖZCAN Avrupa Birliği Genel Sekreterliği Proje Uygulama Başkanı SUNUM İÇERİĞİ

Detaylı

YÖNETMELİK. b) Merkez: Işık Üniversitesi İnovasyon ve Girişimcilik Uygulama ve Araştırma Merkezini,

YÖNETMELİK. b) Merkez: Işık Üniversitesi İnovasyon ve Girişimcilik Uygulama ve Araştırma Merkezini, 17 Ekim 2012 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28444 Işık Üniversitesinden: YÖNETMELİK IŞIK ÜNİVERSİTESİ İNOVASYON VE GİRİŞİMCİLİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

Orta Karadeniz Bölgesel İnovasyon Stratejisi 2013-2023

Orta Karadeniz Bölgesel İnovasyon Stratejisi 2013-2023 Orta Karadeniz Bölgesel İnovasyon Stratejisi 2013-2023 İÇERİK Amaç, Vizyon Hazırlık Süreci İnovasyona Dayalı Mevcut Durum Stratejiler Kümelenme ile ilgili faaliyetler Sorular (Varsa) İNOVASYON & KÜMELENME

Detaylı

Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu 26. Toplantısı. Sonuçlanan Kararlar

Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu 26. Toplantısı. Sonuçlanan Kararlar Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu 26. Toplantısı Sonuçlanan Kararlar İÇİNDEKİLER Sonuçlanan Kararlar 1. Ulusal Bilim ve Teknoloji Sistemi Performans Göstergeleri [2005/3 Ek Karar] 1 2. Ulusal Yenilik Sistemi

Detaylı

HAVACILIK VE UZAY TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

HAVACILIK VE UZAY TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞU Havacılık ve Uzay Teknolojileri Genel Müdürlüğü, 1 Kasım 2011 tarihli Resmi Gazete de yayımlanan Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında 655 Sayılı Kanun

Detaylı

III. STRATEJİ GELİŞTİRME BİRİM YÖNETİCİLERİ TOPLANTISI

III. STRATEJİ GELİŞTİRME BİRİM YÖNETİCİLERİ TOPLANTISI III. STRATEJİ GELİŞTİRME BİRİM YÖNETİCİLERİ TOPLANTISI 28-29 NİSAN 2011 AFYON Sayın Strateji Geliştirme Birim Yöneticileri, Bildiğiniz üzere, kamu kaynaklarının belirlenen politika ve hedefler doğrultusunda

Detaylı

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ PROJE KOORDİNASYON UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ PROJE KOORDİNASYON UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Cumhuriyet Üniversitesinden: CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ PROJE KOORDİNASYON UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı;

Detaylı

ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ (TTO) YÖNERGESİ

ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ (TTO) YÖNERGESİ ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ (TTO) YÖNERGESİ Amaç Madde 1 (1) Bu Yönergenin amacı, Üsküdar Üniversitesinde üretilen bilgi ve teknolojinin uygulamaya dönüştürülerek ticarileştirilmesine,

Detaylı

SIRA SAYISI: 679 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

SIRA SAYISI: 679 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ YASAMA DÖNEMİ YASAMA YILI 24 5 SIRA SAYISI: 679 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı Arasında Üçüncü Taraf Maliyet Paylaşımı Anlaşmasının

Detaylı

GİRİŞ. A. İç Kontrolün Tanımı, Özellikleri ve Genel Esasları:

GİRİŞ. A. İç Kontrolün Tanımı, Özellikleri ve Genel Esasları: GİRİŞ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile kamu da mali yönetim ve kontrol sisteminin bütünüyle değiştirilerek, uluslararası standartlara ve Avrupa Birliği Normlarına uygun hale getirilmesi

Detaylı

TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU ULUSAL AKADEMİK AĞ VE BİLGİ MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU ULUSAL AKADEMİK AĞ VE BİLGİ MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU ULUSAL AKADEMİK AĞ VE BİLGİ MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam Madde 1- (1) Bu Yönetmelik ile Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma

Detaylı

T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLĞİ 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI

T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLĞİ 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLĞİ 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI Akdeniz Belediyeler Birliği, üyelerine üst düzey hizmet sunan, yerel ölçekteki Reform süreçlerine ve Ülkemizin AB ile bütünleşme sürecine destek

Detaylı

PERFORMANS PROGRAMI HAZIRLIK DANIŞMANLIĞI

PERFORMANS PROGRAMI HAZIRLIK DANIŞMANLIĞI PERFORMANS PROGRAMI HAZIRLIK DANIŞMANLIĞI Performans programları, idare bütçelerinin stratejik planlarda belirlenmiş amaç ve hedefler doğrultusunda hazırlanmasına yardımcı olmak üzere hazırlanan temel

Detaylı

TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU BAŞKANLIĞINA BAĞLI MERKEZLERİN KURULUŞ VE İŞLETMESİNE İLİŞKİN ÇERÇEVE YÖNETMELİK

TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU BAŞKANLIĞINA BAĞLI MERKEZLERİN KURULUŞ VE İŞLETMESİNE İLİŞKİN ÇERÇEVE YÖNETMELİK TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU BAŞKANLIĞINA BAĞLI MERKEZLERİN KURULUŞ VE İŞLETMESİNE İLİŞKİN ÇERÇEVE YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1)

Detaylı

DİKMEN BÖLGESİ STRETEJİK GELİŞİM PLANI 2012-2014

DİKMEN BÖLGESİ STRETEJİK GELİŞİM PLANI 2012-2014 DİKMEN BÖLGESİ STRETEJİK GELİŞİM PLANI 2012-2014 Eyül 2011 Bu yayın Avrupa Birliği nin yardımlarıyla üretilmiştir. Bu yayının içeriğinin sorumluluğu tamamen The Management Centre ve Dikmen Belediyesi ne

Detaylı

İL KOORDİNASYON VE İZLEME SİSTEMİ (İKİS)

İL KOORDİNASYON VE İZLEME SİSTEMİ (İKİS) İL KOORDİNASYON VE İZLEME SİSTEMİ (İKİS) DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MÜSTEŞARLIĞI Bölgesel Gelişme ve Yapısal Uyum Genel Müdürlüğü İzleme ve Değerlendirme Dairesi MERSİN 27-28 Kasım 2008 Sunum İçeriği Duyulan

Detaylı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu Kararı. Karar Sayısı: 819 Karar Tarihi: 25/09/2002

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu Kararı. Karar Sayısı: 819 Karar Tarihi: 25/09/2002 Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan: Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu Kararı Karar Sayısı: 819 Karar Tarihi: 25/09/2002 (28.09.2002 tarih ve 24890 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.)

Detaylı

Resmî Gazete YÖNETMELİK

Resmî Gazete YÖNETMELİK 27 Ağustos 2014 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29101 YÖNETMELİK Kalkınma Bakanlığından: KALKINMA AJANSLARI YATIRIM DESTEK OFİSLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI KORUMA DERNEĞİ ÇALIŞMA GRUPLARI VE KOMİTELER YÖNETMELİĞİ

FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI KORUMA DERNEĞİ ÇALIŞMA GRUPLARI VE KOMİTELER YÖNETMELİĞİ FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI KORUMA DERNEĞİ ÇALIŞMA GRUPLARI VE KOMİTELER YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı, Fikri Mülkiyet Hakları Koruma Derneği

Detaylı

Bu bağlamda katılımcı bir demokrasi, hukukun üstünlüğü ve insan hakları alanındaki çalışmalarımız, hız kesmeden devam etmektedir.

Bu bağlamda katılımcı bir demokrasi, hukukun üstünlüğü ve insan hakları alanındaki çalışmalarımız, hız kesmeden devam etmektedir. İçişleri Bakanı Sayın İdris Naim ŞAHİN nin Entegre Sınır Yönetimi Eylem Planı Aşama 1 Eşleştirme projesi kapanış konuşması: Değerli Meslektaşım Sayın Macaristan İçişleri Bakanı, Sayın Büyükelçiler, Macaristan

Detaylı

Avrupa Ekonomik ve Sosyal Komitesi. Avrupa Ekonomik ve Sosyal

Avrupa Ekonomik ve Sosyal Komitesi. Avrupa Ekonomik ve Sosyal Avrupa Ekonomik ve Sosyal Komitesi Avrupa Ekonomik ve Sosyal Komitesi ve y Uzun bir ortak tarih Türkiye, Avrupa Ekonomik Topluluğu na (EEC) katılmak için ilk kez Temmuz 1959'da başvuru yaptı. EEC yanıt

Detaylı