T.C. B A Ş B A K A N L I K Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü. Sayı : B.02.0.PPG Mayıs 2002 GENELGE 2002/14

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. B A Ş B A K A N L I K Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü. Sayı : B.02.0.PPG.0.12-320-7333 15 Mayıs 2002 GENELGE 2002/14"

Transkript

1 T.C. B A Ş B A K A N L I K Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü Sayı : B.02.0.PPG Mayıs 2002 Konu : Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu nun ve tarihli toplantıları. GENELGE 2002/14 İLGİ : tarih ve B.02.0.PPG (2002/10) sayılı genelge. Bilim ve teknoloji alanındaki araştırma ve geliştirme politikalarının, ekonomik kalkınma, sosyal gelişme ve milli güvenlik hedefleri doğrultusunda tespit edilmesi, yönlendirilmesi ve koordinasyonunun sağlanması amacıyla, 4 Ekim 1983 gün ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 77 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile kurulmuş bulunan Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu (BTYK), 24 Aralık 2001 tarihinde yapılan yedinci toplantısında bir yeni, iki ek karar ve 15 Nisan 2002 tarihinde yapılan sekizinci toplantısında ise iki ek karar almıştır. Gelişmiş ülkelerin sanayi toplumundan bilgi toplumuna dönüşüm evresinde bulundukları bu dönemde, ülke olarak, geleceğimizi bilgiye dayalı bu yeni dünya düzeninde saygın bir yer almak üzere planlamamız gerekmektedir. Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu nun anılan toplantısında alınan kararlar, gerek bilgiye dayalı Yeni Ekonomi için zorunlu olan internet altyapısının kurulması, gerek ulusal hedeflerimize ulaşmak amacıyla uzun dönemli bilim ve teknoloji politikalarımızın belirlenmesi bağlamında büyük önem taşımaktadır. Bilimsel araştırma ve teknolojik geliştirme çalışmalarının ülkenin ekonomik gelişmesine ve toplum gönenç düzeyinin yükseltilmesine en üst düzeyde katkı yapacak biçimde planlanması ve yürütülmesi, uzun ve orta erimli bilim ve teknoloji politikalarının bilinçli ve çağdaş gelişmelerle uyumlu bir anlayış içinde oluşturulmasını ve uygulanmasını gerektirmektedir. Nitekim, Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu nun Aralık 2000 toplantısında, Cumhuriyetimizin 100. Yılında Atatürk ün işaret ettiği muasır medeniyet seviyesine ulaşmak üzere, önümüzdeki yirmi yıl için bilim ve teknoloji politikalarımızın belirlenmesi kararlaştırılmıştır. Kurulun son iki toplantısında kapsamı, yöntemi ve yönetim örgütlenmesi onaylanan Vizyon 2023: Bilim ve Teknoloji Stratejileri projesinin en belirgin özelliği, bilim ve teknolojiyi, ekonomik, sosyal ve toplumsal gereksinimlerimiz doğrultusunda kullanabilmemiz amacıyla, Türkiye de ilk kez gerçekleştirilmekte olan Ulusal Teknoloji Öngörüsü çalışması temelinde yürütülecek olmasıdır. Kamu, özel kesim ve üniversitelerimizin katkıda bulunacakları bu çalışma ile, hem bilim ve teknolojideki gelişmeler ülke yararları doğrultusunda yönlendirilecek, hem de bu konuda bir toplumsal uzlaşma yaratılmış olacaktır.

2 T.C. B A Ş B A K A N L I K Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü./.. Sayı : B.02.0.PPG Mayıs 2002 Konu : Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu nun ve tarihli toplantıları Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu, Avrupa Birliği nin bilim ve teknoloji hedeflerini gerçekleştirmek amacıyla tasarladığı ve yılları arasında yürürlüğe konulacak olan Altıncı Çerçeve Programına Türkiye nin katılımı konusunu, ülkemize sağlayacağı yararlar ve getireceği yasal ve mali yükümlülükler kapsamında inceleyerek, söz konusu programa katılmak üzere Avrupa Birliği ile müzakerelere başlanması kararı almıştır. Ülkemizin bilimsel araştırma ve teknoloji geliştirme yeteneğini arttırma, bu yeteneği toplumsal ve ekonomik faydaya dönüştürme ve bu yolla sürdürülebilir bir rekabet gücüne sahip olma hedefleri bağlamında ertelenemez nitelikte görülen bu programa tam katılım kararı alınırken, konunun ilgili kamu, üniversite ve özel sektör kuruluşları ile birlikte tartışılmış olması ve verilen kararın geniş bir kesimin büyük çoğunlukla benimsediği görüş ve önerileri yansıtması son derece önemlidir. Avrupa Birliği Altıncı Çerçeve Programı na başlangıçtan itibaren katılma ve programın uygulamasına ilişkin tüm iş ve işlemler, ilgili bakanlık, kurum ve kuruluşlar arasında uyum ve işbirliği sağlanarak Devlet Bakanlığı ve Başbakan Yardımcılığı (Dr. Devlet BAHÇELİ) gözetim ve koordinasyonunda yürütülecektir. Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu Kurulmasına İlişkin 77 sayılı Kanun Hükmünde Kararname gereği, Kurulca alınan kararların uygulanmasında ilgili tüm kuruluşlar görevlidir. Bu doğrultuda, ekteki kararlarda belirtilmiş olan sorumlu ya da ilgili bütün kuruluşlar, BTYK kararlarını gerçekleştirmek üzere en üst düzeyde çaba göstereceklerdir. İlgi genelge yürürlükten kaldırılmıştır. Türkiye nin bilim ve teknoloji yeteneğini yükseltme yolunda önemli adımlar olduğuna inandığım bu kararların gereğinin yapılmasını önemle rica ederim. Bülent ECEVİT Başbakan EKLER : EK: tarihli BTYK Kararları

3 EK: tarihli BTYK Kararları T.C. B A Ş B A K A N L I K Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü./.. Sayı : B.02.0.PPG Mayıs 2002 Konu : Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu nun ve tarihli toplantıları DAĞITIM : Gereği : Bilgi : Devlet Bakanlığı ve Başbakan Yrd.larına Cumhurbaşkanlığı Gn.Skr.ne Devlet Bakanlıklarına T.B.M.M. Genel Sekreterliğine (Bağlı ve İlgili Kuruluşlara Devlet Bakanlıklarınca) Bakanlıklara (Valiliklere ve Belediyelere İçişleri Bakanlığınca ) Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliğine Başbakanlık Bağlı Kuruluşlarına Bağımsız Kurum ve Kurul Başkanlıklarına Başbakanlık Merkez Teşkilatına

4 TÜBİTAK Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu BİLİM ve TEKNOLOJİ YÜKSEK KURULU SEKİZİNCİ TOPLANTISI 15 Nisan 2002 Gelişmelere İlişkin Değerlendirmeler ve Kararlar (2002/14 Sayılı Başbakanlık Genelgesi Ekidir) TÜBİTAK-ANKARA

5 İÇİNDEKİLER I. Ek Karar Gerektiren Konular...3 II. Sonuçlanan Konu...9 EK: Değerlendirme Raporu (Türkiye'nin Avrupa Birliği Bilim ve Teknoloji Altıncı Çerçeve Programına Katılımı 2

6 I. Ek Karar Gerektiren Konular 2001/1 Avrupa Birliği Programlarına Katılım 2000/1 Ulusal Bilim ve Teknoloji Politikaları: Strateji Belgesi nin Hazırlanması 3

7 Karar No : 2001/1 Karar Konusu : Avrupa Birliği Programlarına Katılım Sorumlu ve İlgili Kuruluşlar : Dışişleri Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Ulaştırma Bakanlığı, YÖK, DPT, Hazine Müsteşarlığı, DTM, AB Genel Sekreterliği, TÜBİTAK, TÜBA Gelişmeler ve Ek Karar Gerekçesi: Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu nun 24 Aralık 2001 tarihinde yapılan Yedinci Toplantısı nda; Avrupa Birliği Altıncı Çerçeve Programına katılımın ülkemize sağlayacağı yararlar ve getireceği yasal ve mali yükümlülüklerin, TÜBİTAK koordinatörlüğünde, Dışişleri Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, YÖK, Avrupa Birliği Genel Sekreterliği, DPT ve Hazine Müsteşarlığı üst düzey yetkililerince incelenerek rapor edilmesine; bu konuda gerekli ilke kararlarının, üç ay içinde gerçekleştirilecek Sekizinci BTYK Toplantısı nda alınarak Hükümete sunulmasına karar verilmiştir. TÜBİTAK, kendisine verilen bu görev doğrultusunda ve yapılacak değerlendirmenin ilgili bütün kesimlerin görüş ve önerilerini yansıtmasını teminen, yukarıda anılan kamu kurumları yanında, başta üniversiteler ve sanayi kuruluşları olmak üzere diğer bir çok kurum ve kuruluşun da görüşlerinin alınması için aşağıdaki etkinlikleri gerçekleştirmiştir: 31 Ocak 2001 tarihinde İstanbul Sanayi Odası nda, sanayi kuruluşlarından 50 kadar temsilcinin katıldığı bir toplantıda, TÜBİTAK tarafından AB Altıncı Çerçeve Programı nı tanıtıcı ve bu programa katılımın çeşitli boyutları hakkında iki sunuş yapılmış, düzenlenen açık oturumda da katılımcıların konu hakkındaki görüşleri alınmıştır. 1 Şubat 2002 tarihinde İTÜ de düzenlenen TARGET (Teknoloji AR-GE Tartışma) Platformu nda, Altıncı Çerçeve Programı na katılım hakkında TÜBİTAK tarafından bir sunuş yapılmış, sanayi ve üniversitelerden katılımcılar konu üzerine görüşlerini belirtmişlerdir. 4 Şubat 2002 tarihinde TÜBİTAK da yapılan değerlendirme toplantısına, çağrılı 21 kamu kurumundan 20 si katılmıştır. Toplantıda, daha önce yapılan çağrı doğrultusunda TÜBİTAK a iletilen 14 yazılı görüş üzerinde yapılan inceleme sunulmuş; daha sonra söz alan kurum temsilcileri konu hakkındaki görüşlerini belirtmişler ve toplantı, çok büyük bir çoğunlukla benimsenen, Türkiye nin Altıncı Çerçeve Programı na tam katılım sağlaması gerektiği görüşü ile sonuçlanmıştır. 11 Mart 2002 tarihinde, TBMM Bilgi ve Bilgi Teknolojileri Grubu nun Altıncı Çerçeve Programı nın tartışıldığı toplantısında, TÜBİTAK Başkanı Prof.Dr. Namık Kemal PAK tarafından bir sunuş yapılmış ve Milletvekillerinin konu hakkındaki çeşitli soruları yanıtlanmıştır. Yedinci BTYK toplantısından bu yana yürütülen bütün bu çalışmaları ve bu çalışmalar sonucu ortaya çıkan görüşler temel alınarak yapılan değerlendirmeyi kapsayan Değerlendirme Raporu ilişikte sunulmaktadır. AB Komisyonu nun katılım paylarının hesaplanmasında iki yıl önceki GSYİH oranlarını esas alan genel yaklaşımı göz önüne alındığında, Türkiye nin AB Altıncı Çerçeve Programı na katılımı için arasında sekiz taksitte ödenmesi gereken katılım payının yaklaşık 350 milyon Euro olacağı tahmin edilmektedir. Katılım kararı alındığında AB ile yapılacak müzakereler sonucunda bu rakamın aşağı çekilmesi mümkün olmakla birlikte, mevcut ekonomik güçlüklerden dolayı her durumda katılım payının Türkiye için önemli bir miktar olacağı açıktır. Özellikle ilk yıllarda, ödenecek katkı payının çok altında nakit proje desteği alabileceğimiz de ortak bir yargıdır. Görüşlerine başvurulan kişi ve kurumların bir bölümü bu saptamadan yola çıkarak Türkiye nin tam katılım için 2007 yılında yürürlüğe girecek Yedinci Çerçeve Programı nı beklemesini önermişlerdir. 4

8 Ancak çok büyük bir çoğunlukla, Türkiye nin Altıncı Çerçeve Programı ndan elde edeceği kazanımların uzun vadeli ve vazgeçilemez önemde olduğu, programa katılmanın değil katılmamanın maliyetinin düşünülmesi gerektiği konusunda birleşilmiştir. Üniversitelerimiz, Altıncı Çerçeve Programı na kısa sürede entegre olmak için gerekli birikime sahip olduklarını düşünmektedirler. Sanayicilerimiz ise Türkiye nin halen rekabet edebildiği alanlarda bu gücünü sürdürebilmesinin ve ileride ortaya çıkacak yeni alanlarda da rekabet edebilir duruma gelmesinin ön koşulu olarak bilimsel araştırma ve teknoloji geliştirme yeteneğini görmekte, Altıncı Çerçeve Programı nı bu açıdan tarihi bir fırsat olarak nitelemektedirler. Katılım kararı alındığı takdirde başta katkı payının miktarı ve Türkiye nin talep edebileceği özel koşullar üzerinde Avrupa Birliği nezdinde müzakerelere başlanması gerekmektedir. Bu arada, Dışişleri Bakanlığı tarafından AB Programları na katılım için hazırlanan Çerçeve Anlaşması nın ve Altıncı Çerçeve Programı na katılıma yönelik olarak hazırlanacak Mutabakat Zaptı nın TBMM tarafından onaylanması ve birinci yıl katkı payı için bütçede ödenek ayrılması gerekmektedir. Programa başından katılımın sağlanabilmesi için bütün bu işlemlerin Haziran ayına kadar sonuçlandırılması zorunludur. Programa sonraki yıllarda katılım mümkün ise de, programın ilk yılında proje desteği alma şansının çok daha yüksek olduğu ve program süresince geçerli olan işbirliklerinin başlangıçta kurulduğu bilinmektedir yılında Türkiye nin Beşinci Çerçeve Programı na katılımı gündeme geldiğinde, AB ile Katılım Ortaklığı Anlaşması imzalamak üzere girişimde bulunulmamasında bu husus belirleyici olmuştur. Bu nedenlerle, Türkiye Altıncı Çerçeve Programı na tam katılımı seçerse, bunun programın başlangıcından itibaren olması ve Haziran ayına kadarki süre içinde son derece hızlı hareket edilmesi gerekmektedir. Ek Karar Avrupa Birliği Araştırma ve Teknoloji Geliştirme Altıncı Çerçeve Programı na katılım, ülkemizin bilimsel araştırma ve teknoloji geliştirme yeteneğini arttırma, bu yeteneği toplumsal ve ekonomik faydaya dönüştürme ve bu yolla sürdürülebilir bir rekabet gücüne sahip olma hedefleri bağlamında ertelenemez nitelikte olduğundan ve uzun dönemde elde edeceğimiz kazanımlar kısa dönemde katlanacağımız yükümlülüklerle kıyaslanamayacak ölçüde önemli görüldüğünden; AB Altıncı Çerçeve Programı na başlangıçtan itibaren katılmak üzere, Avrupa Birliği Komisyonu nezdinde müzakerelere başlanmasına, müzakarelerde söz konusu program için ödenecek katılım payının belirlenmesinde Türkiye nin içinde bulunduğu ekonomik güçlükler göz önüne alınarak; a) GSYİH değeri olarak 2001 yılı değerinin kullanılmasına, ve b) Diğer aday ülkelerin Çerçeve Programlarına katılımlarında sağlanan kolaylıkların Türkiye için de sağlanmasına, Yönelik bir yaklaşım içinde bulunulmasına; müzakerelerin başarıyla sonuçlanmasını takiben; c) Altıncı Çerçeve Programı ile ilgili Mutabakat Zaptı nın imzalanarak TBMM tarafından onaylanması, d) Müzakereler sonucu kesinleşecek katılım payı 2003 yılı taksiti için (AB hibe yardımlarından karşılanabilecek miktarının belirlenmesinden sonra kalan miktar) 2003 yılı bütçesinde ödenek ayrılması, işlemlerinin 2002 Haziran ayına kadar tamamlanmasını teminen gerekli girişimlerin, Dışişleri Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Avrupa Birliği Genel Sekreterliği, DPT, TÜBİTAK ve ilgili diğer kurum ve kuruluşlarla koordine edilerek, Devlet Bakanlığı ve Başbakan Yardımcılığı tarafından yürütülmesine, karar verilmiştir. 5

9 Karar No : 2000/1 Karar Konusu : Ulusal Bilim ve Teknoloji Politikaları: Strateji Belgesi nin Hazırlanması Sorumlu Kuruluş İlgili Kuruluşlar Gelişmeler: : : TÜBİTAK Milli Savunma Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Ulaştırma Bakanlığı, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Orman Bakanlığı, Çevre Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı, MGK Genel Sekreterliği, YÖK, YÖK tarafından belirlenecek üniversiteler, AB Genel Sekreterliği, DPT Müsteşarlığı, Hazine Müsteşarlığı, DTM, SSM, TÜBA, TAEK, DİE, GAP İdaresi Başkanlığı, Telekomünikasyon Kurumu, KOSGEB, TPE, MPM, TTGV, ilgili sivil toplum kuruluşları, meslek odaları ve birlikleri. Vizyon 2023: Bilim ve Teknoloji Stratejileri Projesi kapsamında başlatılan ve Strateji Belgesi nin hazırlanmasına temel oluşturacak olan Teknoloji Öngörüsü alt Projesi kapsamındaki gelişmeler aşağıda özetlenmektedir. Arzu edilen geleceği erişilebilir kılmak üzere bilim ve teknoloji alanında yapılması gerekenlerin belirlenmesi olarak tanımlanabilecek Teknoloji Öngörüsü Projesinin vizyonu, ilgili BTYK kararı ile, Atatürk ün işaret ettiği muasır medeniyet seviyesine ulaşma hedefi doğrultusunda; bilim ve teknolojiye hakim, teknolojiyi bilinçli kullanan ve yeni teknolojiler üretebilen, teknolojik gelişmeleri toplumsal/ekonomik faydaya dönüştürme yeteneği kazanmış bir refah toplumu yaratmak olarak belirlenmiştir. TÜBİTAK Bilim ve Teknoloji Politikaları Daire Başkanlığı bünyesinde, tam zamanlı elemanlar ve yarı zamanlı danışmanlardan oluşan toplam 15 kişinin görev aldığı Vizyon 2023 Proje Ofisi oluşturularak, gerekli donanım ve lojistik destek sağlanmıştır. Proje Ofisi ve Proje Yürütme Kurulu, Şubat 2002 başından itibaren düzenli faaliyetlerini sürdürmektedir yılı Aralık ayında, ülke çapında konu ile ilgili 71 kuruluşun davet edildiği bir dizi toplantı düzenlenmiştir. Kamu, özel kesim, üniversiteler ve sivil toplum örgütlerinden 49 kuruluştan 100 ün üzerinde temsilcinin katıldığı bu toplantılarda, Teknoloji Öngörüsü kavramı ve bu kavramın dünyadaki gelişimi ile Vizyon 2023 projesinin kapsam ve yöntemi hakkında bilgi verilmiş, katılımcıların görüş ve önerileri alınmıştır. 2 Mart 2002 tarihinde TÜBİTAK ta, Vizyon 2023: Teknoloji Öngörüsü konulu bir Çalıştay düzenlenmiştir. Bilim ve teknoloji politikaları ve teknoloji öngörüsü konularında birikimi olan yaklaşık 45 katılımcı ile gerçekleştirilen çalıştayda, projenin vizyonu, teknoloji öngörüsüne yaklaşımı ve yöntemi konularında tartışmalar yapılmış, proje yönteminin iki temel unsuru olan panellerin oluşturulacağı sosyo-ekonomik faaliyet alanları ile stratejik teknoloji ölçütleri konularında katılımcıların görüş ve önerileri alınmıştır. Yaratılan yapıcı diyalog ve karşılıklı etkileşim ortamı ile, bundan sonraki çalışmalara katkıda bulunabilecek uzmanların projeyi sahiplenmeleri sağlanmıştır. Ülke çapında üniversitelerden, sanayi ve ticaretten ve sivil toplum örgütlerinden mümkün olduğunca geniş bir topluluğa elektronik ortamda ulaşılarak, Teknoloji Öngörüsü projesi 6

10 kapsamında oluşturulacak birinci aşama panellerin kapsayacağı sosyo-ekonomik faaliyet alanları konusunda görüşleri sorulmuştur. Tanıtım toplantıları, Çalıştay ve elektronik anket ortamında dile getirilen tüm görüş ve öneriler Proje Ofisi nce yürütülen çalışmalarda değerlendirilerek, Türkiye ekonomisini en geniş anlamda yansıttığı düşünülen bir Sosyo-Ekonomik Faaliyet Alanları Listesi hazırlanmıştır. 24 Aralık 2001 tarihli BTYK toplantısında, Vizyon 2023: Bilim ve Teknoloji Stratejileri projeleri ile ilgili üst düzey karar ve onay mercii olarak; TÜBİTAK ın koordinatörlüğünde, Milli Savunma Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Ulaştırma Bakanlığı, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Orman Bakanlığı, Çevre Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı, MGK Genel Sekreterliği, YÖK, YÖK tarafından belirlenecek üniversiteler, AB Genel Sekreterliği, DPT Müsteşarlığı, Hazine Müsteşarlığı, DTM, SSM, TÜBA, TAEK, DİE, GAP İdaresi Başkanlığı, Telekomünikasyon Kurumu, KOSGEB, TPE, MPM, TTGV, ilgili sivil toplum kuruluşları, meslek odaları ve birliklerinin üst düzey temsilcilerinin yer aldıkları bir Yönlendirme Kurulu nun oluşturulması kararlaştırılmıştı. Tanıtım Toplantıları ve Çalıştay gibi çeşitli platformlarda alınan görüş ve önerileri değerlendiren Proje Yönetim Kurulu, Yönlendirme Kurulu nda sivil toplum kuruluşları, meslek odaları ve birliklerini temsilen; TOBB, TMMOB, Türk Tabipler Birliği, Türkiye Ziraat Odaları Birliği, Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Birliği, TÜRK-İŞ, HAK-İŞ, DİSK, TİSK, KESK, Kamu- Sen, Adana Sanayi Odası, Ankara Sanayi Odası, Gaziantep Sanayi Odası, Ege Bölgesi Sanayi Odası, İstanbul Sanayi Odası, Kocaeli Sanayi Odası, TÜSİAD, TÜGİAD, Trabzon Sanayici ve İşadamları Derneği (SİAD Platformunu temsilen), İktisadi Kalkınma Vakfı, Türkiye Bilişim Vakfı, Otomotiv Sanayii Derneği, Türkiye Bilişim Derneği, Türk Elektronik Sanayicileri Derneği, Türkiye Giyim Sanayicileri Derneği ve Doğal Hayatı Koruma Derneği nin yer almalarını kararlaştırılmıştır. Yönlendirme Kurulu nda temsil edilecek üniversiteler ise YÖK tarafından Ankara Üniversitesi, Atatürk Üniversitesi, Bilkent Üniversitesi, Boğaziçi Üniversitesi, Çukurova Üniversitesi, Ege Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi olarak bildirilmiştir. BTYK nın ilgili kararlarında, Yönlendirme Kurulu nun karar alma ve onaylama yetkilerini etkin bir şekilde kullanabilmesi amacıyla ilgili kuruluşların üst düzey temsilcilerinden oluşması öngörülmüştür. Bu doğrultuda Proje Yönetim Kurulu, Yönlendirme Kurulu nda Bakanlıkların Müsteşarlar, Genel Kurmay Başkanlığı nın II. Başkan, MGK Genel Sekreterliği nin Genel Sekreter Başyardımcısı, diğer kurum ve kuruluşların ise en üst düzey yöneticileri (müsteşar, başkan, genel sekreter) düzeyinde temsil edilmelerine, iki yıl boyunca sürdürülecek çalışmalarda sürekliliğin sağlanması amacıyla, temsil ettikleri kurum ve kuruluş bünyesinde bulundukları sürece bu görevlerini sürdürmelerine karar vermiştir. Yönlendirme Kurulu birinci toplantısını 13 Nisan 2002 tarihinde TÜBİTAK ta yapmış; toplantıya 51 kurum ve kuruluşun üst düzey temsilcisi katılmıştır. Yönlendirme Kurulu nun bir tam gün süren bu ilk toplantısında, teknoloji öngörüsünün hangi sosyo-ekonomik faaliyet alanlarını kapsayacağı belirlenmiş ve birinci aşamada aşağıda sıralanan 11 panelin oluşturulmasına karar verilmiştir: Bilgi ve İletişim Enerji ve Doğal Kaynaklar Sağlık ve İlaç Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayii Tarım ve Gıda Makine ve Malzeme 7

11 Ulaştırma ve Turizm Kimya ve Tekstil İnşaat ve Altyapı Eğitim ve İnsan Kaynakları (Tematik) Çevre ve Sürdürülebilir Kalkınma (Tematik) Ek Karar Gerekçesi: BTYK nın 24 Aralık 2001 tarihli yedinci toplantısında, Vizyon 2023: Bilim ve Teknoloji Stratejileri Projesinin bütçesi ile ilgili olarak Projenin 2002 yılı giderlerinin Stratejik Odak Projeleri kapsamında DTM kaynaklarından ve TÜBİTAK yatırım bütçesinin bazı fasıllarında yapılacak tasarrufların proje bütçesine aktarılması suretiyle karşılanmasına; 2003 yılı giderleri için gerekli bütçenin DPT, DTM ve TÜBİTAK ile koordine ederek Maliye Bakanlığı tarafından sağlanmasını teminen, projenin 2003 yılı bütçe gereksiniminin belirlenerek üç ay içinde yapılacak Sekizinci BTYK Toplantısına getirilmesine karar verilmiştir. Bu karar gereği hazırlanmış olan bütçe taslağı aşağıda sunulmaktadır. Buna göre toplam proje bütçesinden, 2002 yılı giderleri ve TÜBİTAK bütçesi personel kaleminden karşılanacak olan 2003 yılı personel giderleri çıkarıldığında, 2003 yılı milli bütçesinden karşılanacak proje cari giderleri TL olarak belirlenmiştir. Vizyon 2023: Bilim ve Teknololoji Stratejileri Projeleri Bütçe Taslağı Bütçe Kalemi Toplam(10 6 TL) Dönemsel Bütçeler (MTL) 2002 YILI 2003 YILI Panel Masrafları Sosyo-ekonomik paneller yönetici ve raportörleri Sosyo-ekonomik paneller toplantı katılım masrafları Tematik paneller toplantı masrafları Geniş katılımlı toplantı masrafları Proje Ofisi Masrafları Eğitim danışmanlık Anket çalışmaları Basım/yayım giderleri Ofis Donanımı Kırtasiye Yayın İzleme Personel Beklenmedik Giderler Personel Hariç Toplam Genel Toplam Ek Karar: a) Vizyon 2023: Bilim ve Teknoloji Stratejileri Projesinin 2003 yılı personel hariç cari giderlerini karşılamak üzere, TL ödeneğin, TÜBİTAK ın 2003 yılı bütçesi cari harcamalar kalemine ilave edilmesi için, Maliye Bakanlığı tarafından DPT ve TÜBİTAK ile koordine edilerek gereğinin yapılmasına karar verilmiştir. b) Birinci toplantısını 13 Nisan 2002 günü yapmış olan Yönlendirme Kurulu nda sivil toplum kuruluşları, meslek odaları ve birlikleri kapsamında Türkiye Veteriner Hekimler Birliği Merkez Konseyi nin, üniversiteler kapsamında ise Hacettepe Üniversitesi nin de yer almasına karar verilmiştir. 8

12 II. Sonuçlanan Konu 2000/7 Devlet İhale Kanunu nda AR-GE Faaliyetlerinde Kullanılacak Pay Ayrılması 9

13 Karar No : 2000/7 Karar Konusu : Devlet İhale Kanunu nda AR-GE Faaliyetlerinde Kullanılacak Pay Ayrılması Sorumlu ve İlgili Kuruluşlar : Devlet Bakanlığı ve Başbakan Yardımcılığı, Maliye Bakanlığı, Hazine Müsteşarlığı, TÜBİTAK Gelişmeler ve Sonuç: BTYK nın 2000/7 sayılı ve Devlet İhale Kanunu nda AR-GE Faaliyetlerinde Kullanılacak Pay Ayrılması başlıklı kararı ve aynı konuda 24 Aralık 2001 tarihli Yedinci BTYK Toplantısı nda alınan ek karar doğrultusunda, Kamu İhale Kanunu Tasarısı nda ilgili değişikliklerin yapılabilmesi için yürütülen çalışmalar, Kamu İhale Kanunu nun 22 Ocak 2002 tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayınlanması ile sonuçlanmış bulunmaktadır. Kabul edilen Kanun, BTYK kararlarında önemle üzerinde durulan aşağıdaki iki hususta öngörülen şekilde düzenlemeler getirmektedir: Savunma, istihbarat ve güvenlik gibi konularda AR-GE ye dayalı alımlara geniş çapta istisnalar getirmesi; Üniversiteler ve bilimsel ve teknolojik araştırma kurumları tarafından AR-GE faaliyetleri ile ilgili yapılan alımları da istisna kapsamına alması; Bu konularda Kanun da yer alan düzenlemeler aşağıdaki gibidir: Madde 3: İstisnalar (b) fıkrası: Savunma, güvenlik ve istihbaratla ilgili; uçak, helikopter, gemi, denizaltı, tank, panzer, roket, füze gibi araç, silah, silah malzeme ve teçhizatı ve sistemleri ile bunların araştırma-geliştirme, modernizasyon ile yazılım ve mühimmat ihaleleri ile devlet güvenlik istihbaratı kapsamında, hizmet, malzeme, teçhizat ve sistem alımları Madde 3: İstisnalar (f) fıkrası: Ulusal araştırma geliştirme kurumlarının yürüttüğü ve desteklediği araştırma-geliştirme projeleri için gerekli olan mal ve hizmet alımları Ancak, BTYK kararlarında yer alan aşağıdaki husus ile ilgili bir düzenlemenin Kanunda yer alması sağlanamamıştır: Kamu alımlarından, AR-GE faaliyetlerinin desteklenmesine yönelik kaynak yaratmak üzere %1 pay ayrılması. 10

14 TÜBİTAK Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu BİLİM ve TEKNOLOJİ YÜKSEK KURULU YEDİNCİ TOPLANTISI 24 Aralık 2001 Gelişmelere İlişkin Değerlendirmeler ve Kararlar (2002/14 Sayılı Başbakanlık Genelgesi Ekidir) TÜBİTAK-ANKARA

15 İÇİNDEKİLER I. Yeni Karar...3 II. Ek Kararlar...8 III. Ek Karar Gerektirmeyen Konulardaki Gelişmeler...14 IV. Sonuçlanan Konular

16 I. Yeni Karar 2001/1 Avrupa Birliği Programlarına Katılım Bu karar ile geçen yıl alınmış olan 2000/2: Avrupa Birliği Programlarına Katılım ve 2000/4: Ulusal Akademik Ağın Çağdaş Düzeye Çıkarılması kararları birleştirilip genişletilerek yeniden düzenlenmiştir. 3

17 Karar No : 2001/1 Karar Konusu : Avrupa Birliği Programlarına Katılım Sorumlu ve İlgili Kuruluşlar : Dışişleri Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Ulaştırma Bakanlığı, YÖK, DPT, Hazine Müsteşarlığı, DTM, AB Genel Sekreterliği, TÜBA, TÜBİTAK Gelişmeler ve Yeni Karar Gerekçesi: Avrupa Araştırma Alanı (ERA) ve Altıncı Çerçeve Programı na (FP6) Katılım Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu (BTYK), 13 Aralık 2000 günlü toplantısında, Avrupa Birliği nin Çerçeve Programlarına 6. Çerçeve Programı ndan başlayarak katılınmasına karar vermiş ve Dışişleri Bakanlığı ile AB Genel Sekreterliğini gerekli prosedürün tamamlanması konusunda, Maliye Bakanlığı, Hazine Müsteşarlığı ile DPT yi de gerekli ödeneğin tahsisi ve ödenmesi ile ilgili hazırlık çalışmaları yapılması konusunda görevlendirmiştir. Öte yandan, 19 Mart 2001 günü açıklanan Ulusal Program da da Türkiye nin 6. Çerçeve Programı na katılım konusundaki kararlılığı açıkça belirtilmiş ve yürürlükte olan 5. Çerçeve Programı na proje bazında katılım teşvik edilmiştir. Bu kapsamda, 5. Çerçeve Programı na mümkün olduğu ölçüde fazla projeyle katılım sağlamak amacıyla, program çerçevesinde yayınlanan proje teklif çağrıları TÜBİTAK araştırma grupları aracılığıyla üniversitelere iletilmektedir. Halen yürürlükte olan 5. Çerçeve Programı nda Türk bilim adamları 27 projede yer almaktadır. Türkiye nin döneminde yürürlükte olacak 6. Çerçeve Programı na tam katılımı için ödenecek katkı payı ve idari yapılanma kapsamında, gerekli ödeneğin ayrılması için 2002 yılı bütçe çalışmalarında gerekli girişimde bulunulmuştur. TÜBİTAK bu konudaki çabalarını Avrupa Birliği nezdinde sürdürmektedir. Bilim ve teknoloji alanında 2-3 Mayıs 2001 de Brüksel de yapılan son Alt Komite toplantısında Türkiye nin Avrupa Araştırma Alanı (ERA) ve 6. Çerçeve Programı na yönelik görüşleri dile getirilmiştir. Avrupa Araştırma Alanı ve 6. Çerçeve Programı kapsamında Komisyon un aday ülkelerin de katılımıyla gerçekleştirdiği konferans, seminer ve toplantılarına katılım sağlanmaktadır. Bu çerçevede 8-9 Mart 2001 ve 12 Temmuz 2001 tarihlerinde Brüksel de düzenlenen Integration of the Candidate Countries in the ERA ve Mayıs 2001 tarihlerinde Linköping, İsveç te düzenlenen The Role of Candidate Countries in EU-Research başlıklı konferanslara TÜBİTAK tan üst düzey katılım sağlanmıştır. Avrupa Birliği Bakanlar Konseyi, 5 Haziran 2001 tarihinde aldığı kararla Avrupa Birliği Komisyonu na, Türkiye nin anlaşma imzalamış diğer aday ülkelerle birlikte tüm topluluk programlarına eşit şartlarda katılabilmesi için Türkiye ile bir çerçeve anlaşması imzalanabilmesi amacı ile görüşmelere başlama yetkisi vermiştir. AB nin araştırma ve teknoloji geliştirme alanındaki yukarıda anılan Çerçeve programlarına katılım için söz konusu çerçeve anlaşmasının imzalanması ön koşuldur. Bu anlaşmanın Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından onaylanması gerektiğinden, uzunca bir süre alabileceği düşünülen bu işlemlere bir an önce başlanması önem taşımaktadır. Bu konudaki girişimler Dışişleri Bakanlığı tarafından sürdürülmektedir. Önemli büyüklükte bir katılım payı ödenerek Altıncı Çerçeve Programı na katılındığında, Türk bilim adamlarının çok sayıda ve uluslararası düzeyde araştırma projesi önerisi üreterek bunları AB değerlendirmesinden başarıyla geçirmeleri ve böylece ödenmiş olan katılım payını proje desteği olarak, olabildiğince yüksek oranda, geri getirebilmeleri gerekmektedir. Bu alandaki başarı, Avrupa Birliği değerlendirme ölçütlerini çok iyi özümsemeyi, proje önerilerine bunu yansıtabilmeyi, ayrıca, hem biçim hem de içerik bakımından proje önerisi hazırlama yöntemlerini çok iyi uygulayabilmeyi gerektirir. Diğer aday ülkelerde, bunu sağlayabilmek amacıyla başarıyla uygulanmış olan Temas Noktası (Contact Point) Düzeni diye adlandırılan bir örgütlenmenin, Avrupa Birliği ile işbirliği 4

18 içinde, ülkemizde de oluşturulması gerekmektedir. Temas Noktası diye adlandırılan seçkin uzmanların Avrupa Birliği proje değerlendirme ve destekleme düzenini iyice öğrenmeleri çeşitli ziyaretler ve düzenlenecek kurslarla sağlanacak, daha sonra bu uzmanlar bu bilgileri proje önerisi vermeyi tasarlayan kurum ve kuruluşların araştırmacılarına aktaracaklardır. FP6 e sunulacak projeler, temas noktalarının ön incelemesinden geçirilecek, onların yapacağı önerilerle iyileştirilecek ve böylece AB değerlendirmesinde başarılı olmaları olasılığı yükseltilecektir. eavrupa+ Programı ve etürkiye Çalışmaları Avrupa Komisyonu tarafından Aralık 1999 da kabul edilen eavrupa Girişimi, Avrupa yı dünyanın en dinamik ve rekabet gücü en yüksek bilgiye dayalı ekonomisine dönüştürmeyi ve bilgi toplumunun oluşturulmasını amaçlamaktadır. Bu bağlamda 15 üye ülke için gerekli altyapıyı oluşturmak için 2002 yılı sonuna kadar sürecek bir Eylem Planı hazırlanmış ve Plan çerçevesinde özel hedefler ve hedeflere ulaşma yolunda kaydedilen gelişmeleri ölçmeye yönelik kriterler belirlenmiştir Mayıs 2000 tarihlerinde Varşova da düzenlenen Avrupa Bilgi Toplumu Bakanlar Konferansı nda, Avrupa Birliği aday ülkeleri için de eavrupa Eylem Planı na benzer, eavrupa+ adı altında bir Eylem Planı oluşturulması kararlaştırılmıştır. Bunun üzerine AB Bilgi Toplumu Üst Düzey Karma Komitesi nin (EU-CEEC JHLC) 2-4 Ekim 2000 tarihinde yapılan 5. Toplantısında, Türkiye, Malta ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi nin, AB ye aday diğer ülkeler olarak eavrupa+ çalışmalarına katılmaları kabul edilmiş ve Türkiye Mart 2001 tarihinde yapılan 6. JHLC toplantısına davet edilmiştir. Avrupa Komisyonu, Türkiye yi TÜBİTAK ın temsil ettiği bu toplantıda, aday ülkeler için eavrupa+ hedef ve ölçme kriterlerini temel alan bir taslak eylem planı hazırlanması kararını almıştır. Dışişleri Bakanlığı nda 11 Nisan 2001 tarihinde gerçekleştirilen toplantıda eavrupa+ girişiminin sekreteryasını TÜBİTAK ın yürütmesi kararı alınmıştır. 24 Nisan 2001 tarihinde TÜBİTAK ta düzenlenen toplantıda, Türkiye deki sorumlu aktörler ve hedef tarihler belirlenmiştir. Bu çalışmaların sonuçları, 3 Mayıs 2001 tarihli 7. JHLC toplantısında TÜBİTAK Başkanı tarafından ülke görüşleri olarak dile getirilmiştir. AB Komisyonu Başkanı Sn. Prodi tarafından taslak eylem planı ilgili hükümetlere gönderilmiş ve katılım onayları alınmıştır. Türkiye nin bu programa katılma kararı, Göteburg Zirvesi öncesi Başbakan Sn. Ecevit tarafından AB ye bildirilmiştir. Böylece ülkemiz eavrupa+ girişiminin resmi bir üyesi olmuştur Haziran 2001 tarihlerinde Göteburg da yapılan AB Zirvesi nde Eylem Planı resmen açıklanmıştır. Bu eylem planının aday ülkelerde hayata geçirilmesi için öngörülen nihai tarih 2003 yılı sonudur. Avrupa Birliği Programları kapsamında yukarıda ayrıntıları verilen eavrupa+ eylem planının, örneğin (1b) maddesi "Araştırmacılar ve Öğrenciler İçin Daha Hızlı İnternet", (2a) maddesi "Gençliğin Sayısal Çağa Hazırlanması: Bütün Okullara İnternet", (3b) maddesi ise "e-devlet: Kamu Hizmetlerine Elektronik Erişim" başlıklarını taşımaktadır. Burada öğrencilerden kasdedilen öncelikle üniversite öğrencileri olup, kamu hizmetleri arasında kütüphane ve dokümantasyon hizmetleri de yer almaktadır. Türkiye'de araştırıcılar ve üniversite öğrencileri için İnternet altyapısı, kütüphane ve dokümantasyon hizmetlerini TÜBİTAK sağlamaktadır. Ulusal Akademik Ağ, etürkiye ve eavrupa girişiminin ayrılmaz ve önemli bir parçasıdır. 140 ı aşkın üniversite birimi ve araştırma kuruluşunda, 1,5 milyon yüksek öğretim öğrencisi ve civarında öğretim elemanının yararlandığı Ulusal Akademik Ağın şu andaki durumu 4 Mbit e kadar çıkan hızlarda omurga ağına bağlayan bir iç ağ, bu bağlantıları destekleyen 34 Mbit lik kapasitede bir omurga ağı, bu omurgayı 50 Mbit geliş hızında bir kapasite ile yurtdışına bağlayan hatlar şeklindedir. Türkiye deki üniversitelerin ve araştırma kuruluşlarının şu anki en düşük ihtiyaç düzeyi ise, Türkiye Enformasyon Altyapısı Ana Planı (TUENA) çalışmasında belirlendiği üzere, en yavaşı 2 Mbit lik hızlarda bağlantılardan başlayan ve uzaktan eğitim uygulamalarında sunucu pozisyonundaki üniversiteler için 34 Mbit e kadar çıkan hızlarda omurga ağına bağlayan bir iç ağa, 5

Milli Prodüktivite Merkezi 2007-2011. Stratejik Planı. Aralık 2006, Ankara

Milli Prodüktivite Merkezi 2007-2011. Stratejik Planı. Aralık 2006, Ankara Milli Prodüktivite Merkezi 2007-2011 Stratejik Planı Aralık 2006, Ankara Bakan Sunuşu Kamu yönetiminin etkinlik düzeyini yükseltmek ve küreselleşmenin temel dinamiklerini hayata geçirmek için, 1980 lerde,

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ

AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ 2009-2013 STRATEJİK PLAN 3 COUNTRY İÇİNDEKİLER CONTEXT 1- BAKAN SUNUŞU...5 2- GENEL SEKRETER SUNUŞU...7 3- STRATEJİK PLANLAMA EKİBİ SUNUŞU...9 4- STRATEJİK PLAN ÇALIŞMALARINDA

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ MALİYE BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ VE DIŞ İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI

TÜRKİYE CUMHURİYETİ MALİYE BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ VE DIŞ İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI TÜRKİYE CUMHURİYETİ MALİYE BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ VE DIŞ İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI 2012 FAALİYET RAPORU Mart 2013 Kapak Resimleri: http://www.thefundraisingauthority.com/fundraising-resources/online-fundraising-training/

Detaylı

STRATEJİK PLAN T.C. BAŞBAKANLIK. Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı ISBN 978-975-19-4503-7

STRATEJİK PLAN T.C. BAŞBAKANLIK. Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı ISBN 978-975-19-4503-7 T.C. BAŞBAKANLIK Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı ISBN 978-975-19-4503-7 Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı Yayın ve Temsil Dairesi Başkanlığı Yayın ve Basım Şube Müdürlüğü ANKARA-2009 DPT YAYINLARI

Detaylı

V- MÜKTESEBATIN UYGULANMASINA YÖNELİK İDARİ KAPASİTE (GENEL DEĞERLENDİRME)

V- MÜKTESEBATIN UYGULANMASINA YÖNELİK İDARİ KAPASİTE (GENEL DEĞERLENDİRME) V- MÜKTESEBATIN UYGULANMASINA YÖNELİK İDARİ KAPASİTE (GENEL DEĞERLENDİRME) 1- AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ Avrupa Birliği (AB) Devlet ve Hükümet Başkanlarının 10-11 Aralık 1999 tarihlerinde gerçekleştirdikleri

Detaylı

EGE BÖLGESİ SANAYİ ODASI 2010-2012 STRATEJİK PLANI

EGE BÖLGESİ SANAYİ ODASI 2010-2012 STRATEJİK PLANI EGE BÖLGESİ SANAYİ ODASI 2010-2012 STRATEJİK PLANI Sunuş Stratejik planlar; kurumun orta ve uzun vadeli amaçlarını, temel ilke ve politikalarını, hedef ve önceliklerini ve bunlara ulaşmak için izlenecek

Detaylı

SUNUŞ. Mustafa BÜYÜK Adana Valisi Yönetim Kurulu Başkanı

SUNUŞ. Mustafa BÜYÜK Adana Valisi Yönetim Kurulu Başkanı FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER 1. GENEL BİLGİLER 2. KURUMSAL BİLGİLER 2.1. TEŞKİLAT YAPISI 2.2. FİZİKSEL YAPI 2.3. İNSAN KAYNAKLARI 2.4. BİLGİ ve TEKNOLOJİK KAYNAKLAR 2.5. SUNULAN HİZMETLER 2.6. YÖNETİM ve

Detaylı

DEĞERLENDİRME RAPORU RAPOR NO: I

DEĞERLENDİRME RAPORU RAPOR NO: I e-dönüşüm TÜRKİYE PROJESİ 2005 EYLEM PLANI DEĞERLENDİRME RAPORU RAPOR NO: I DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI EYLÜL 2005 i ii İÇİNDEKİLER Sayfa I) Giriş... 1.. II) 2005 Eylem Planı Gerçekleşme Durumları: 4 Değerlendirme

Detaylı

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ T.C. T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ ÖZDEĞERLENDİRME RAPORU 2012 2012 T.C. ÖNSÖZ Sevgili Paydaşlarımız, Ülkemizin önde gelen akademik kurumlarından biri olan üniversitemizi, dünyanın da önde gelen akademik

Detaylı

2011 Yılı. Çalışma Programı Özeti

2011 Yılı. Çalışma Programı Özeti 2011 Yılı Çalışma Programı Özeti Ankara 2011 İÇİNDEKİLER SUNUŞ...2 1.GİRİŞ...3 2. 2011 YILI ÖNCELİKLERİ...5 3. 2011 YILI FAALİYETLERİ...6 3.1. Kurumsal Gelişim ve Yönetim Faaliyetleri...6 3.1.1. Yönetim

Detaylı

2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI (1 Ocak-31 Aralık 2011)

2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI (1 Ocak-31 Aralık 2011) 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI (1 Ocak-31 Aralık 2011) TR33 (Afyonkarahisar, Kütahya, Manisa, Uşak) Düzey 2 Bölgesi i İÇİNDEKİLER TABLOLAR LİSTESİ... İV KISALTMALAR... Vİ SUNUŞ... Vİİ 1. GİRİŞ... 1 1.1. İNSAN

Detaylı

(1 OCAK 31 ARALIK 2015)

(1 OCAK 31 ARALIK 2015) 2015 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI (1 OCAK 31 ARALIK 2015) 06/01/2015 Diyarbakır-Şanlıurfa (TRC2) İÇİNDEKİLER KISALTMALAR 3 TABLOLAR 4 SUNUŞ 5 1. GİRİŞ 7 2. KURUMSAL YAPI 7 2.1 ORGANİZASYON YAPISI 8 2.2 FİZİKSEL

Detaylı

TÜRK AKREDİTASYON KURUMU STRATEJİK PLAN 2012-2016

TÜRK AKREDİTASYON KURUMU STRATEJİK PLAN 2012-2016 TÜRK AKREDİTASYON KURUMU STRATEJİK PLAN 2012-2016 ANKARA Kasım, 2011 Zamanın gereklerine göre bilim ve teknik ve her türlü medeni buluşlardan azami derecede yararlanmak zorunludur. Stratejik planlama,

Detaylı

e-dönüşüm TÜRKİYE PROJESİ 2005 EYLEM PLANI DEĞERLENDİRME RAPORU RAPOR NO: II

e-dönüşüm TÜRKİYE PROJESİ 2005 EYLEM PLANI DEĞERLENDİRME RAPORU RAPOR NO: II e-dönüşüm TÜRKİYE PROJESİ 2005 EYLEM PLANI DEĞERLENDİRME RAPORU RAPOR NO: II DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI ARALIK 2005 i ii İÇİNDEKİLER Sayfa I) Giriş... 1 II) 2005 Eylem Planı Gerçekleşme Durumları: 3 Değerlendirme

Detaylı

STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ

STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ BAKAN SUNUŞU 2023 yılında dünyanın en büyük on ekonomisi arasında yer almayı hedefleyen Türkiye nin, bu hedefe ulaşma sürecinde kullanacağı en önemli araçların başında sınai

Detaylı

Nihat ERGÜN Sanayi ve Ticaret Bakanı

Nihat ERGÜN Sanayi ve Ticaret Bakanı BAKAN SUNUŞU 2009 yılı bütün dünyayı derinden etkileyen küresel finansal krizin gölgesinde geçti. Dünyanın pek çok ülkesinde küresel krizin etkilerini azaltmak üzere bir yandan anlık ve geçici tedbirler

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ VE DIŞ İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI 2006 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU

AVRUPA BİRLİĞİ VE DIŞ İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI 2006 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU T.C. MALİYE BAKANLIĞI Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı AVRUPA BİRLİĞİ VE DIŞ İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI 2006 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU 31 Mart 2007 İÇİNDEKİLER BAŞKANIN MESAJI...4

Detaylı

2012 YILI ÖZET ÇALIŞMA PROGRAMI

2012 YILI ÖZET ÇALIŞMA PROGRAMI T.C. TRAKYA KALKINMA AJANSI 2012 YILI ÖZET ÇALIŞMA PROGRAMI TR21 DÜZEY 2 BÖLGESİ (EDİRNE, KIRKLARELİ, TEKİRDAĞ) İÇİNDEKİLER SUNUŞ 3 1. GİRİŞ 4 2. 2012 YILI ÖNCELİKLERİ 7 3. 2012 YILI FAALİYETLERİ 9 3.1.

Detaylı

2009 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI

2009 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI T.C. DOĞU ANADOLU KALKINMA AJANSI 2009 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI BİTLİS-HAKKÂRİ-MUŞ-VAN (TRB2) AĞUSTOS 2009 1 İçindekiler 1. GİRİŞ... 3 2. TEMEL AMAÇLAR VE ÖNCELİKLER... 4 3. 2009 YILI FAALİYETLERİ... 5 3.1.

Detaylı

T.C. İSTANBUL KALKINMA AJANSI

T.C. İSTANBUL KALKINMA AJANSI T.C. İSTANBUL KALKINMA AJANSI 2012 YILI ARA FAALİYET RAPORU (1 Ocak 30 Haziran 2012) İÇİNDEKİLER YÖNETİM KURULU BAŞKANI SUNUŞU... 4 I- GENEL BİLGİLER... 5 A) MİSYON VE VİZYON... 5 B) YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR...

Detaylı

Avrupa Birliğinde Bilgi Toplumuna Geçiş Çalışmaları

Avrupa Birliğinde Bilgi Toplumuna Geçiş Çalışmaları TOBB Bilgi Hizmetleri Dairesi Avrupa Birliğinde Bilgi Toplumuna Geçiş Çalışmaları Hazırlayan Seda AKÇAM Haziran, 2006 İçindekiler Başlıklar Sayfa 1. Giriş 1 2. AB de Bilgi Toplumu Süreci : Lizbon Stratejisi

Detaylı

KOSGEB koordinatörlüğünde ilgili kurum ve kuruluşlar ile birlikte hazırlanmıştır.

KOSGEB koordinatörlüğünde ilgili kurum ve kuruluşlar ile birlikte hazırlanmıştır. Nisan 2011, Ankara koordinatörlüğünde ilgili kurum ve kuruluşlar ile birlikte hazırlanmıştır. - Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı 2 3 Siyasi, askeri zaferler

Detaylı

İPEKYOLU KALKINMA AJANSI (İKA) 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI (01 Ocak 31 Aralık 2011)

İPEKYOLU KALKINMA AJANSI (İKA) 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI (01 Ocak 31 Aralık 2011) İPEKYOLU KALKINMA AJANSI (İKA) 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI (01 Ocak 31 Aralık 2011) GAZİANTEP ADIYAMAN - KİLİS (TRC1) İÇİNDEKİLER 1 KURUMSAL GELİŞİM VE YÖNETİM FAALİYETLERİ... 12 1.1 Kurumsallaşma... 12

Detaylı

SAVUNMA SANAYİİ MÜSTEŞARLIĞI

SAVUNMA SANAYİİ MÜSTEŞARLIĞI SAVUNMA SANAYİİ MÜSTEŞARLIĞI 2006 ANKARA NİSAN 2007 harp sanayii tesisatımızı daha ziyade inkişaf ve tevsi için alınan tedbirlere devam edilmeli ve endüstrileşme mesaimizde de ordu ihtiyacı ayrıca göz

Detaylı

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2015 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI Gençliği yetiştiriniz. Onlara ilim ve irfanın müspet fikirlerini veriniz. Geleceğin aydınlığına onlarla kavuşacaksınız. Mustafa Kemal ATATÜRK

Detaylı

ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KUZEY KIBRIS KAMPUSU STRATEJİK PLANI 2009 2014

ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KUZEY KIBRIS KAMPUSU STRATEJİK PLANI 2009 2014 ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KUZEY KIBRIS KAMPUSU STRATEJİK PLANI 2009 2014 Şubat 2009 ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KUZEY KIBRIS KAMPUSU STRATEJİK PLANI 2009 2014 Şubat 2009 ii ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu

Detaylı

Türkiye Cumhuriyeti Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı. Türkiye Kamu-Üniversite-Sanayi İşbirliği (KÜSİ) Stratejisi ve Eylem Planı (2015-2018)

Türkiye Cumhuriyeti Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı. Türkiye Kamu-Üniversite-Sanayi İşbirliği (KÜSİ) Stratejisi ve Eylem Planı (2015-2018) Türkiye Cumhuriyeti Bilim, Sanayi ve Türkiye Kamu-Üniversite-Sanayi İşbirliği (KÜSİ) Stratejisi ve Eylem Planı (2015-2018) Mayıs, 2015 İçindekiler SUNUŞ... 2 KISALTMALAR... 4 1. GİRİŞ... 5 2. POLİTİKA

Detaylı

ÇUKUROVA KALKINMA AJANSI 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI

ÇUKUROVA KALKINMA AJANSI 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI ÇUKUROVA KALKINMA AJANSI 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI İÇİNDEKİLER YÖNETİCİ ÖZETİ... 3 I. GİRİŞ... 5 II. 2011 YILI ÖNCELİKLERİ... 13 III. 2011 YILI FAALİYETLERİ... 15 A. KURUMSAL GELİŞİM VE YÖNETİM FAALİYETLERİ...

Detaylı

2013 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI (1 Ocak - 31 Aralık 2013) (Revize 27.09.2013)

2013 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI (1 Ocak - 31 Aralık 2013) (Revize 27.09.2013) 2013 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI (1 Ocak - 31 Aralık 2013) (Revize 27.09.2013) TR33 Bölgesi (Afyonkarahisar, Kütahya, Manisa, Uşak) 2013 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI (Revize 27.09.2013) i İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER...

Detaylı

Gençliği yetiştiriniz. Onlara ilim ve irfanın müspet fikirlerini veriniz. Geleceğin aydınlığına onlarla kavuşacaksınız. Mustafa Kemal ATATÜRK

Gençliği yetiştiriniz. Onlara ilim ve irfanın müspet fikirlerini veriniz. Geleceğin aydınlığına onlarla kavuşacaksınız. Mustafa Kemal ATATÜRK Gençliği yetiştiriniz. Onlara ilim ve irfanın müspet fikirlerini veriniz. Geleceğin aydınlığına onlarla kavuşacaksınız. Mustafa Kemal ATATÜRK B U R S A T E K N İ K Ü N İ V E R S İ T E S İ BİR BAKIŞTA

Detaylı