SU SOĞUTMA KULELERİNDE KULLANILAN EMPRENYESİZ ÇAM ÖRNEKLERİNİN KİMYASAL BİLEŞİMLERİNDE MEYDANA GELEN DEĞİŞİMİN İNCELENMESİ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SU SOĞUTMA KULELERİNDE KULLANILAN EMPRENYESİZ ÇAM ÖRNEKLERİNİN KİMYASAL BİLEŞİMLERİNDE MEYDANA GELEN DEĞİŞİMİN İNCELENMESİ"

Transkript

1 SU SOĞUTMA KULELERİNDE KULLANILAN EMPRENYESİZ ÇAM ÖRNEKLERİNİN KİMYASAL BİLEŞİMLERİNDE MEYDANA GELEN DEĞİŞİMİN İNCELENMESİ Murat ÖZALP 1, Harzemşah HAFIZOĞLU 2 1 DPÜ. Simav Teknik Eğitim Fakültesi, Simav- KÜTAHYA, 2 Bartın Üniversitesi Orman Fakültesi, BARTIN ÖZET Sarıçam (Pinus sylvestris), karaçam (Pinus nigra) ve kızılçam (Pinus brutia) türlerinden su sğutma kulesinin dönüş suyuna yerleştirilmek üzere 2x2x30 cm byutlarında emprenye edilmemiş dun örnekleri hazırlanmıştır. Su sğutma kulesinin dönüş suyuna 9 ay süre ile maruz bırakılan örneklerin dun bileşenlerinde meydana gelen değişmeleri belirlemek amacıyla 3 er ay arayla lignin, selülz ve hemiselülz tayini yapılmıştır. 9 aylık peryd snunda tüm kimyasal bileşiklerde artışlar meydana gelmiştir. Bu artışların nedeni dundaki ekstraktif maddelerin suda çözünmesinden kaynaklanmıştır. Örnekler üzerinde yapılan fiziksel incelemede ise renk değişimi, kku ve yüzeysel yumuşamanın meydana geldiği görülmüştür. Anahtar Sözcükler : Sarıçam, Karaçam, Kızılçam, Su Sğutma Kuleleri. CHANGES IN CHEMICAL COMPOUNDS OF NONIMPREGNATED PINE SPECIMENS USED IN WATER COOLING TOWERS ABSTRACT Nnimpregned Sctch pine (Pinus sylvestris), Anatlian black pine (Pinus nigra) and Carribean pine (Pinus brutia) specimens measuring 2x2x30 cm were used in water return systems at water cling twer. Duratin f the expsure f specimens t return water was 9 mnths. The changes in the chemical cmpsitin, lignin, cellulse and hemi-cellulse f the cntrl specimens were measured in the 3rd, 6th and 9th mnth during the study. At the end f 9 mnths perid, the increases in all the chemical cmpsitin had been ccured. This shuld caused by reasn that wd extractives disslved in the water. As a result, fr the cntrl specimens significant clr change, dur and surface sftenning was bserved. Keywrds: Sctch Pine, Anatlian Black Pine, Carribean Pine, Water Cling Twers. 1. GİRİŞ Ağaç malzemenin çelik ve betn malzemeye göre hafif lması, uygun özgül ağırlığı nedeniyle kullanım yerlerinde istenen yeterli mekanik özellikleri içermesi, klay işlenmesi ve genel larak ucuz lması gibi nitelikleri, su sğutma kulelerinin imalatında kullanılmasını bir bakıma zrunlu kılmaktadır. Ancak, kullanım yerinde biyljik, fiziksel ve kimyasal faktörlere karşı dğal halde dayanımının az lması, emprenye edilme zrunluluğunu getirmektedir. Ağaç malzeme, biyljik, kimyasal ve fiziksel etkilere karşı dayanıklı hale getirilmesi için kullanış amacına göre çeşitli kurutma, emprenye ve üst yüzey işlemlerinden geçirilmektedir. En etkili kruyucu yöntem, çeşitli kimyasal maddeler ile dunun muamele edilmesidir. Ağaç malzemeye uygulanan bu işleme emprenye adı verilmektedir. 43

2 Hızlı kalkınma sürecinde bulunan ülkelerde su sğutma kulelerinin önemi artmıştır. Bu kuleler üretim faaliyetlerinin en önemli kısmını luşturmaktadır. Su sğutma kulelerinde meydana gelen arızalanmalar üretimi ciddi bir şekilde lumsuz etkilemektedir. Ülkemizde su sğutma kulelerinin kullanıldığı tesisler şunlardır; Suni Gübre, Petrl Rafinerileri, Demir çelik Fabrikaları, Hidrelektrik ve Termik Santralleri, Kimya ve Petrkimya Tesisleri, Şeker Fabrikaları (Bzkurt, 1995). Su sğutma kulelerinin kurulmasında iki amaç söz knusudur. Bunlardan birincisi, suyun kısıtlı bulunduğu yerlerde, herhangi bir su dlaşım vasıtasıyla taze su girişini mümkün lduğu kadar azaltmak için ısınan suyu tekrar kullanmak, diğeri ise, suyun bl lduğu yerlerde endüstriyel faaliyet snucu ısınan suyu çevre srunları nedeniyle deniz veya kanallara sğutarak vermek ve civarda bulunan canlıların hayatiyetlerini devam ettirmelerini sağlamaktır. Sğutma kulelerinde özel kşullar altında Bngssi (Lphira prcera) dışında bilinen knstrüksiyn elemanları yeterli dğal dayanıklılığa sahip değildirler. Böylece esas larak ağaç malzemenin bu kullanış yerinde mutlaka emprenye edilmesi gerekmektedir (Hicksn, 1990). Bisit larak klrin eksikliği ve düşük ksijen gereksinimeleri yumuşak çürüklük mantarlarının, su sğutma kulelerinde kullanılan ağaç malzelerde ciddi ve hızlı çürümeye neden lduğunu tespit etmişlerdir (Schimidt and Liese, 1996). 13 yıllık bir su sğutma kulesinden alınan CCA (bakır-krm-arsenik) ile emprenye edilmiş Pinus radiata (radiata çamı) örneklerini elektrn mikrskbu ile incelemiş, dunun yüksek lignin içerdiği ve bakteriler tarafından çürütüldüğü tespit edilmiştir (Singh, 1997). Madras gübre fabrikasındaki su sğutma kulesinde 108 haftalık bir araştırma yapmışlardır. Testler için Pinus patula ve Fagus grandiflia türleri kullanılmıştır. Araştırmalarda kulşlanılan ağaç türlerinin bu peryd snunda ileri derecede yumuşak çürüklüğe uğradığı tespit edilmiştir (Udaiyan and Manian, 1991). Bu çalışma snucunda, kullanılan ağaç türlerinde literatürde elede edilen çalışmalara benzer snuçlar elde edilmiştir. Emprenyeli ağaç türlerinde kimyasal maddelerin dundan uzaklaştırılma güçlüklerinden dlayı kimyasal analizler yapılamamıştır. Çalışmanın başka bir byutunda emprenyeli dunlarda mekanik deneyler yapılmıştır. Eğilme ve basınç direnci değerlerinde emprenyeli dunlardaki kayıplar emprenyesizlere göre daha az meydana gelmiştir. Kimyasal analizlerin emprenyesiz dunlarda yapılmasıyla, dun bileşenlerinde meydana gelen tahribat açık bir şekilde rtaya knmuştur. Su sğutma kulelerinde kullanılan ağaç türlerinin kesinlikle emprenye edilmesi zrunluluğu anlaşılmıştır. 2. MATERYAL VE METOT 2.1. Kullanılan Ağaç Türleri Hücre çeperi bileşenlerinde meydana gelen değişimlerin belirlenmesi amacıyla bu çalışmada 3 ağaç türü kullanılmıştır. Sarıçam, karaçam ve kızılçama ait keresteler Kütahya iline bağlı Gediz ve Simav rman işletmelerinin deplarından satın alınarak temin edilmiştir. Bu 3 türün seçilme nedeni ise bugüne kadar ülkemizde imal edilen su sğutma kulelerinin inşasında en çk bu türlerin kullanılmasıdır Araştırma Materyallerinin Deneme Alanına Yerleştirilmesi Kimyasal analizlerin yapılacağı 2x2x30 cm byutundaki emprenye edilmemiş numuneler Uşak şeker fabrikasında bulunan su sğutma kulesinin dönüş suyundaki havuza gruplar halinde bırakılmıştır. Havuz içerisindeki suya herhangi bir kimyasal madde katılmamaktadır ve içme suyu ile aynı özelliklere sahiptir. Su sıcaklığı mevsim sıcaklığına da bağlı larak ºC değişmektedir. 44

3 2.3. Rutubet Tayini Rutubet tayini için, daha önceden temizlenerek etüvde kurutulmuş ve 105±3 C de sabit tartıma getirilmiş prselen krzeler kullanılmıştır. Sabit tartıma getirilen prselen krzelerin ağırlığı nt edildikten snra yaklaşık 2 g örnek hassasiyeti 0,0001 lan hassas terazide tartılarak prselen krzeye knulmuştur. Bu kez içinde örneğin de bulunduğu prselen krze yine 105±3 C deki etüvde sabit tartıma gelinceye kadar tutulmuştur. Kuru örnek ve krzenin tplam ağırlığını belirten sn tartım ve daha önceden belirlenen bş krze ağırlığından faydalanarak, kurutma snunda örnekte meydana gelen ağırlık kaybı ve dlayısıyla içerdiği rutubet miktarı hesaplanmıştır. Rutubet miktarı, hem snucu bildirmek için kuru örnek ağırlığının yüzde ranı seklinde, hem de diğer kimyasal analizlerin hesaplamalarında kullanmak için yaş örnek ağırlığına göre hesaplanmıştır. Rutubet tayini için yapılan bu işlem her bir örnek için üçer kez uygulanmıştır (TS 2471, 1976) Hlselülz tayini Bu çalışmada, hlselülz tayini, ligninin çözünmesini içeren, sdyum klrit yöntemi kullanılarak yapılmıştır. Bu yöntemde, sdyum klrit (NaClO 2 ), ılık asetik asidin etkisiyle, aktif yükseltgen lan klriti (ClO 2 ) serbest bırakır. Böylece lignin yükseltgenerek, suda çözünebilen türevlerine dönüşür ve çözeltiye geçer. Karbnhidratlar ise bu işlem esnasında değişmez ve hlselülz larak çözünmeden kalır. Öz dun ve diri dun örneklerinde, alkl-benzen (1/2, v/v) karışımı ile ön ekstraksiyn yapıldıktan snra, tüm örneklerde sdyum klrit metdu ile hlselülz tayini yapılmıştır. Bu işlem her örnek için üç kez tekrarlanmıştır. Sdyum klrit metduna göre hlselülz tayini için, her bir deneyde, hassas larak tartılmış hava kurusu halindeki yaklaşık 2,5 g örnek 250 ml lik erlene knulmuştur. Daha snra erlendeki örneğin üzerine 80 ml su, 0,75g. sdyum klrit (NaClO 2 ) ve 5 damla (0,25 ml) buzlu asetik asit ilave edilmiştir. Bu karışımın bulunduğu erlenin ağzı ters çevrilmiş 50 ml lik bir erlen ile kapatılarak bir saat byunca, C deki su banysunda, ara sıra çalkalanmak suretiyle bekletilmiştir. Bir saat snunda su banysundan alınan karışıma 0,75 g sdyum klrit ve 5 damla buzlu asetik asit ilave edilerek aynı şekilde bir saat daha su banysunda tutulmuştur. Bu işlem üç kez tekrarlandıktan snra su banysundan alınan erlen, reaksiyna sn vermek amacıyla, bir buz banysunda sğutulmuştur. Sğutma işleminden snra erlen içindeki süspansiyn, daha önceden 105±3 C deki etüvde sabit tartıma getirilmiş ve darası alınmış 2 numaralı cam krzeden süzülmüştür. Süzme işlemi snunda cam krze içinde kalan sarı renkteki hlselülz kalıntısı, önce asetn ile daha snra sğuk destile su ile birkaç kez yıkanmış ve 105±3 C deki etüvde kurutularak sabit tartıma getirilmiştir. Örneğin hlselülz içeriği, deney verilerinden faydalanılarak, örneğin tam kuru ağırlığının yüzde ranı şeklinde hesaplanmıştır (TS 4431, 1985) Selülz tayini Selülz,birbirlerine1 4 β glukz bağlarıyla bağlanmış lineer anhidrglikpiranz ünitelerinden meydana gelmiştir. Selülz mlekülleri demetler şeklinde birbirleriyle birleşmişlerdir. En küçük demet lan 3,5 μm çapındaki fibril aynı yönde uzanan 40 selülz mlekülünden luşmaktadır. Elementer fibriller bir araya gelerek mikrfibrilleri luşturur. Elektrn mikrskbuyla görülebilen en küçük yapısal birim mikrfibrillerdir. Mikrfibriller arasında dar kridrlar yer alır. Genişliği 10 μm lan bu aralıkları lignin ve diğer ara maddeler dldurmaktadır. Mikrfibrillerin içinde kapiler bşluklar bulunur. Bu bşluklara su ve diğer küçük mleküllü bileşikler girebilmektedir. Mikrfibriller de bir araya gelerek fibrilleri, bunlar da lamelleri meydana getirmektedir. Lameller ışık mikrskbuyla görülebilmektedir (Hafızğlu, 1982). Selülz miktarı tayininde Kurscher - Hffner yöntemi kullanılmıştır. Bu maksatla, daha önce alkl - benzen ekstraksiynuna tabi tutulmuş 2 g örnek alınmıştır. 10 ml nitrik asit (HNO 3 ) ile 40 ml etanl (C 2 H 5 OH), alınan örnek üzerine ilave edilmiş ve su banysu içersinde yavaş yavaş kaynamaya bırakılmıştır. HNO 3 etkisiyle yağlı maddeler çözünür, hemiselülzlar hidrlize lur ve lignin nitrfenlik bileşiklere dönüşür. Karışımdaki alkl ise selülzu HNO 3 in etkisinden krur. Bir saatlik kaynamadan snra tam kuru ağırlığı belli lan krze (2 n lu) yardımıyla çözelti süzülmüştür. 10 ml HNO 3 40 ml C 2 H 5 OH den luşan yeni çözelti ile krze üzerinde kalan test örneği yıkanarak balna aktarılmıştır. Tekrar 1 saat süreyle su banysunda kaynatılmıştır. Sn süzme işleminde test örneği saf su ile yıkanarak içerisindeki kimyasal maddeler uzaklaştırılmıştır. Krze 105±3 C de 45

4 etüv içerisinde tam kuru ağırlığa gelinceye kadar kurutulmuş, desikatöre alınarak sğutulmuş ve tam kuru ağırlığı belirlenerek selülz miktarı belirlenmiştir tayini Bu çalışmada lignin tayini için, işlem snunda ligninin bir kalıntı halinde elde edildiği, TAPPI T 222 m-88 standardında belirtilen Klasn metdu kullanılmıştır. tayini esnasında reaksiynun daha verimli lması ve işlem snundaki süzme srunlarının önlenmesi amacıyla tüm örnekler hlselülz tayininde lduğu gibi ön işlemlere tabi tutulmuştur. Öz dun ve diri dun örnekleri, lignin tayininden önce alkl-benzen (1/2, v/v) karışımı ile ekstrakte edilmiştir. Ön işlemden snra, her bir örnek için lignin tayini üçer kez uygulanmıştır. tayini için, ön işlemlere tabi tutulmuş ve rutubet miktarı bilinen örnekten hassas terazide (0,0001 g hassasiyette) tartılarak yaklaşık 1g örnek 50 ml lik behere aktarılmıştır. Beherdeki örneğin üzerine, daha önceden hazırlanmış lan %72 lik sülfürik asit çözeltisinden 15 ml ilave edilmiş ve bir baget yardımıyla karıştırılmıştır. Örnek, asit içinde dağıldıktan snra 20 C deki su banysunda, cam bagetle sık sık karıştırılmak suretiyle ağzı kapalı larak bekletilmiştir. Bu sürenin snunda beherdeki materyal, destile su ile yıkanarak 1000 ml lik bir şlifli baln içine alınmıştır. Daha snra balndaki bu karışım, asit knsantrasynu %3 e düşene kadar saf su ile seyreltilmiştir. Seyreltme işlemi snunda %3 lük asit derişimini sağlayabilmek için, su banysundan alınan erlen içindeki 15 ml lik karışıma, yıkamada da kullanılan destile su da dahil lmak üzere tplam 560 ml destile su ilave edilmiştir. İçinde çözeltinin bulunduğu 1000 ml lik balna bir geri sğutucu takılarak bir elektrikli ısıtıcı yardımıyla, çözelti 4 saat byunca kaynatılmıştır. 4 saatlik süre snunda, balndaki süspansiyn, önceden 105±3 C deki etüvde sabit tartıma getirilmiş 3 numaralı bir cam krzeden süzülmüştür. Cam krze üzerindeki kalıntı, serbest asitleri uzaklaştırmak amacıyla sıcak destile su ile yıkandıktan snra, krze 105±3 C deki etüvde sabit tartıma gelinceye kadar kurutulmuştur. Örneğin içerdiği lignin miktarı, deney verilerinden faydalanılarak, kuru dun ağırlığının yüzde ranı larak hesaplanmıştır (TS 4497, 1985). 3. BULGULAR VE TARTIŞMA Ağaç türlerine ait öz dundaki hücre çeperi bileşenlerinin değerleri Tabl 1 ve Şekil 1 de verilmiştir. Tabl1. Öz duna ait dun hücre çeperi bileşenleri. AĞAÇ TÜRÜ HÜCRE ÇEPERİ BİLEŞENİ Başlangıç 3 Ay 6 Ay 9 Ay Rutubet (%) 9,97 10,38 10,93 11,01 (%) 26,68 26,87 26,96 27,19 Selülz (%) 51,90 53,21 54,33 55,72 Hlselülz (%) 73,89 74,89 75,76 76,95 Rutubet (%) 12,11 11,54 11,57 11,05 (%) 26,01 26,27 26,47 26,98 Selülz (%) 69,07 69,35 71,11 72,52 Hlselülz (%) 78,98 79,03 80,45 81,65 Rutubet (%) 9,95 10,11 10,85 10,25 (%) 27,35 27,41 27,78 28,13 Selülz (%) 59,36 60,34 61,89 63,66 Hlselülz (%) 69,47 70,32 71,54 72,89 46

5 S elülz Hls elülz S elülz Hls elülz S elülz Hls elülz Baş langıç 3 Ay 6 Ay 9 Ay Şekil 1. Öz dunu hücre çeperi bileşenlerinin zamana bağlı larak değişimi. Ağaç türlerine ait diri dundaki hücre çeperi bileşenlerinin değerleri Tabl 2 ve Şekil 2 de verilmiştir. Tabl 2. Diri duna ait dun hücre çeperi bileşenleri. AĞAÇ TÜRÜ DİRİ ODUN DİRİ ODUN DİRİ ODUN HÜCRE ÇEPERİ BİLEŞENİ Başlangıç 3 Ay 6 Ay 9 Ay Rutubet (%) 10, ,47 10,18 (%) 23,58 23,78 23,97 24,19 Selülz (%) 50,9 52,47 53,28 55,3 Hlselülz (%) 75,89 76,22 77,39 78,97 Rutubet (%) 12,13 11,34 10,34 10,49 (%) 22,01 22,18 22,59 22,88 Selülz (%) 67,07 68,06 69,25 71,57 Hlselülz (%) 79,89 80,13 81,14 83,22 Rutubet (%) 10,35 9,86 11,12 10,86 (%) 25,35 25,42 25,67 26,03 Selülz (%) 58,87 60,12 61,53 63,8 Hlselülz (%) 71,35 72,23 73,49 75,59 47

6 S elülz Hls elülz S elülz Hls elülz S elülz Hls elülz Baş langıç 3 Ay 6 Ay 9 Ay DİR İ ODUN DİR İ ODUN DİR İ ODUN Şekil 2. Diri dunu hücre çeperi bileşenlerinin zamana bağlı larak değişimi. Tabl1 ve 2 de görüldüğü gibi dun hücre bileşenlerinden lignin, selülz ve hlselülz ranlarında zamanla bir artma meydana gelmiştir. Bu artışın nedeni dundaki ekstraktif maddelerin zamanla suya geçmesiyle diğer hücre çeperi bileşenlerinde yapay bir yükselme meydana gelmiş labilir., selülz ve hlselülz tayininden önce alkl-benzen çözünürlüğü yapıldığı için alınan örneklerde zamanla ekstraktif madde kaybı lduğundan bu artış rtaya çıkmıştır. Ancak, gerçekte dun hücre bileşenlerinde bir artış söz knusu lamaz. Hemiselülz miktarındaki düşmenin nedeni dun içerisinde bulunan şekerlerin suda çözünerek suya geçmesinden kaynaklanmaktadır. 4. SONUÇ VE ÖNERİLER Kimyasal analizler emprenyesiz ağaç malzeme örneklerinde yapılmıştır. Kntrl örneklerinde kimyasal özelliklerdeki değişimin incelenmesi amacıyla dun hücre çeperi bileşenlerinin analizi 3 er aylık periytlar halinde yapılmıştır. Sarıçam, karaçam ve kızıl çam öz ve diri dunlarının 9 ay süre ile suda kalması snucu başlangıca göre hücre çeperi bileşenlerinde meydana gelen değişim ranları aşağıda Tabl 3 de verilmiştir. Tabl 3.Hücre çeperi bileşenlerinin başalangıca göre değişim ranları. Ağaç Türü Hücre Çeperi Bileşenlerindeki Değişim (%) Hlselülz Selülz Hemiselülz Sarıçam Öz Odun + 4,14 +1,98 +7,36-3,40 Diri Odun +4,05 +2,58 +8,64-5,28 Karaçam Öz Odun +3,38 +3,72 +4,99-7,70 Diri Odun +4,16 +3,95 +6,70-9,26 Kızılçam Öz Odun +4,92 +2,85 +7,24-8,70 Diri Odun +5,94 +2,68 +8,37-5,52 Burada dun hücre bileşenlerinden lignin, selülz ve hlselülzdaki artmanın nedeni dundaki ekstraktif maddelerin suda bekleme sürecinde dundan uzaklaşarak suya karışmasından kaynaklanmaktadır. Bu bileşenlerin belirlenmesinden önce alkl-benzen çözünürlüğü yapılmaktadır. Odundaki ekstraktif maddelerdeki azalma bu bileşenlerde artma şeklinde rtaya çıkmaktadır. Suda bekleme süresine bağlı larak alkl-benzen çözünürlük değerleri Tal 4 de verilmiştir (Özalp, 2007). 48

7 Tabl 4. Suda bekleme süresine bağlı larak alkl-benzen çözünürlük değerleri. Ağaç Türü Alkl-benzen çözünürlük değerleri (%) Başlangıç 3 ay 6 ay 9 ay Sarıçam Öz Odun 9,53 8,17 7,63 6,32 Diri Odun 6,43 5,84 5,12 4,65 Karaçam Öz Odun 8,86 7,13 6,29 5,85 Diri Odun 5,83 5,27 4,71 4,23 Kızılçam Öz Odun 8,02 7,79 6,50 5,51 Diri Odun 5,92 5,13 4,44 3,98 Su sğutma kulelerinde kullanılan ağaç malzemelerde (emprenyesiz) zamana bağlı larak hücre çeperi ana bileşenlerinde meydana gelen değişimin incelenmesi kapsamlı larak bu çalışmada ele alınmıştır. Bu knu ile ilgili daha önce ülkemizde yapılan araştırmaların yeterli lmadığı literatür taramasında görülmüştür. Yurt dışında yapıalan çalışmalar genellikle çürümeye neden lan mantar türünün tespitine yöneklik lmuştur. Bu çalışmada, dun ana bileşenlerinde meydana gelen değişimler rakamsal larak rtaya knmuştur. Kntrl örneklerinde zamana bağlı larak meydana gelen renk değişimi, kku ve yüzeysel yumuşamanın meydana geldiği bu çalışmada görülmüştür. Bu nedenle su sğutma kulelerinin inşasında kullanılacak ağaç malzemeler kesinlikle emprenye edilmelidir. Emprenye maddelerinin dundan uzaklaştırlmasındaki güçlüklerinden dlayı bu çalışmada, emprenyeli dunlarda kimyasal analizler yapılamamıştır. KAYNAKLAR Bzkurt, Y. A İğne Yapraklı ve Yapraklı Ağaç Odunlarında Tanım Özellikleri (Odun Anatmisi II), İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi, İ.Ü. Yayın N : 3907, Fen Bilimleri Enstitüsü Yayın N :6, ISBN , İstanbul, 220 s. Hafızğlu, H Orman Ürünleri Kimyası. KTÜ, Orman Fakültesi Yay. N: 52, Trabzn. Hicksn, A Specifier s Guide, Wd Preservatin. Hicksn Timber Prducts Ltd., West Yrkshire. Özalp, M ZKÜ Bartın Orman Fakültesi Dergisi, Yayın n: 12, ISSN , Bartın. Schimidt, O., Ptsch, T Wd Decay by White-rtting Basidimycete Physisprinus Vitreus frm a Cling Twer, Universitat Hamburg and Instıtut Fur Hlzbilgie, Bundesfrschungsanstalt Fur Frstund Hlzwirtschaft, Hamburg, Germany. Singh, A.P The Ultrastructure f the Attack f Pinus Radiata Mild Cmpressin Wd by Ersin and Tunneling Bacteria, New Zealand Frest research Instıtute Limited, Private Bag 3020, Rtrua, New Zealand. TS Odunda Fiziksel ve Mekaniksel Deneyler için Rutubet Miktarı Tayini, Ankara. TS Odun- Hlselülz Tayini, Ankara. TS Odun- Tayini, Ankara. Udaiyan, K. and Manian, S Fungi Clnising Wd in the Cling Twer Water System at the Madras Fertilizer Cmpany, Department f Btany, Bharathiar University, Cimbatre , India. 49

SU SOĞUTMA KULELERİNDE KULLANILAN EMPRENYESİZ BAZI ÇAM TÜRLERİNİN ÇÖZÜNÜRLÜK DEĞERLERİNDE MEYDANA GELEN DEĞİŞİMİN İNCELENMESİ

SU SOĞUTMA KULELERİNDE KULLANILAN EMPRENYESİZ BAZI ÇAM TÜRLERİNİN ÇÖZÜNÜRLÜK DEĞERLERİNDE MEYDANA GELEN DEĞİŞİMİN İNCELENMESİ SU SOĞUTMA KULELERİNDE KULLANILAN EMPRENYESİZ BAZI ÇAM TÜRLERİNİN ÇÖZÜNÜRLÜK DEĞERLERİNDE MEYDANA GELEN DEĞİŞİMİN İNCELENMESİ Harzemşah HAFIZOĞLU, Murat ÖZALP ZKÜ Bartın Orman Fakültesi, BARTIN, DPÜ Simav

Detaylı

INVESTIGATION OF PHYSICAL AND MECHANICAL CHARACTERISTICS CHANGE OF PINUS NIGRA AND ITS USE WATER COOLING TOWERS. Murat ÖZALP*, Harzemşah HAFIZOĞLU**

INVESTIGATION OF PHYSICAL AND MECHANICAL CHARACTERISTICS CHANGE OF PINUS NIGRA AND ITS USE WATER COOLING TOWERS. Murat ÖZALP*, Harzemşah HAFIZOĞLU** INVESTIGATION OF PHYSICAL AND MECHANICAL CHARACTERISTICS CHANGE OF PINUS NIGRA AND ITS USE WATER COOLING TOWERS Murat ÖZALP*, Harzemşah HAFIZOĞLU** *Dumlupınar Üniversitesi, Simav Teknik Eğt. Fak., Mob.

Detaylı

TÜRKİYE TOPRAK ÜSTÜ TEK AĞAÇ VE MEŞCERE BİYOKÜTLE TABLOLARI

TÜRKİYE TOPRAK ÜSTÜ TEK AĞAÇ VE MEŞCERE BİYOKÜTLE TABLOLARI TÜRKİYE TOPRAK ÜSTÜ TEK AĞAÇ VE MEŞCERE BİYOKÜTLE TABLOLARI Birsen DURKAYA*, Ali DURKAYA* *Bartın Orman Fakültesi, Orman Mühendisliği Bölümü, BARTIN ÖZET Türkiye de bu güne kadar düzenlenmiş ağırlık tabllarının

Detaylı

Sarıçam dan Üretilen Masif Panellerin Bazı Özellikleri

Sarıçam dan Üretilen Masif Panellerin Bazı Özellikleri II. ULUSAL AKDENİZ ORMAN VE ÇEVRE SEMPOZYUMU Akdeniz ormanlarının geleceği: Sürdürülebilir toplum ve çevre 22-24 Ekim 2014 - Isparta Sarıçam dan Üretilen Masif Panellerin Bazı Özellikleri Süleyman KORKUT

Detaylı

ELEKTROLİZ YÖNTEMİYLE ÇİNKO KAPLAMA PARAMETRELERİNİN İNCELENMESİ

ELEKTROLİZ YÖNTEMİYLE ÇİNKO KAPLAMA PARAMETRELERİNİN İNCELENMESİ TEKNOLOJİ, Yıl 5, (2), Sayı 1-2, 1-7 TEKNOLOJİ ELEKTROLİZ YÖNTEMİYLE ÇİNKO KAPLAMA PARAMETRELERİNİN İNCELENMESİ ÖZET Ahmet HASÇALIK, Cebeli ÖZEK Fırat Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi Makine Eğitimi

Detaylı

KONU: KURUMSAL YÖNETİM İLKELER (KURUMSAL YÖNETİM TEBLİĞİ SERİ II NO:17.1)

KONU: KURUMSAL YÖNETİM İLKELER (KURUMSAL YÖNETİM TEBLİĞİ SERİ II NO:17.1) KONU: KURUMSAL YÖNETİM İLKELER (KURUMSAL YÖNETİM TEBLİĞİ SERİ II NO:17.1) Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 30.12.2011 tarih Seri IV, N: 56 Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına

Detaylı

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ATTERBERG LİMİTLERİ DENEYİ Bşluklardaki suyun varlığı zeminlerin mühendislik davranışını, özellikle de ince taneli zeminlerinkini etkilemektedir. Bir zeminde ne kadar su bulunduğunu (ω) bilmek tek başına

Detaylı

1. Genel Laboratuar Kuralları

1. Genel Laboratuar Kuralları 1. Genel Laboratuar Kuralları Laboratuarın ciddi çalışma yapılan bir yer olduğu hiçbir zaman akıldan çıkarılmamalıdır. Laboratuarda çalışıldığı sürece gerekli koruyucu ekipman (gözlük, maske, baret gibi)

Detaylı

MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ SİPER PERLİTLİ YALITIM SIVASI ANALİZ RAPORU

MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ SİPER PERLİTLİ YALITIM SIVASI ANALİZ RAPORU RAPOR BAŞLIĞI SİPER PERLİTLİ YALITIM SIVASI ANALİZ RAPORU SUNULAN SİPER YAPI KİMYASALLARI İTH. İHR. PAZ. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. Çamlaraltı Mahallesi, 2636 Skak, N:33/1 Pamukkale - DENİZLİ Rapr N İKC.CE-009/15

Detaylı

Olağanüstü adhezyon özelliklerine sahip elastik akrilik enjeksiyon reçinesi

Olağanüstü adhezyon özelliklerine sahip elastik akrilik enjeksiyon reçinesi EN 1501-5 Olağanüstü adhezyn özelliklerine sahip elastik akrilik enjeksiyn reçinesi 1. TANIMI BUMERANG 2304 Acryl çatlak ve bşlukların suya karşı yalıtımında kullanılan 4 kmpnentli bir akrilik enjeksiyn

Detaylı

Ahşap. İnsanlığın ilk yapı malzemelerinden. olan ahşap, canlı bir organizma olan. ağaçtan elde edilen lifli, heterojen

Ahşap. İnsanlığın ilk yapı malzemelerinden. olan ahşap, canlı bir organizma olan. ağaçtan elde edilen lifli, heterojen BÖLÜM 11 AHŞAP Ahşap İnsanlığın ilk yapı malzemelerinden olan ahşap, canlı bir organizma olan ağaçtan elde edilen lifli, heterojen ve anizotrop bir yapı malzemesidir. Ahşap 2 Ahşabın Yapıda Kullanım Alanları

Detaylı

ORMAN ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LABORATUARLARINDA YAPILABİLEN ANALİZ VE TESTLER ORMAN ÜRÜNLERİ KİMYASI VE TEKNOLOJİSİ ANABİLİM DALI

ORMAN ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LABORATUARLARINDA YAPILABİLEN ANALİZ VE TESTLER ORMAN ÜRÜNLERİ KİMYASI VE TEKNOLOJİSİ ANABİLİM DALI ORMAN ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LABORATUARLARINDA YAPILABİLEN ANALİZ VE TESTLER ORMAN ÜRÜNLERİ KİMYASI VE TEKNOLOJİSİ ANABİLİM DALI Lignoselülozik Materyallerin Kimyasal Analizleri AÇIKLAMA YÖNTEM ÜNİVERSİTE

Detaylı

ALKALİNİTE. 1 ) Hidroksitler 2 ) Karbonatlar 3 ) Bikarbonatlar

ALKALİNİTE. 1 ) Hidroksitler 2 ) Karbonatlar 3 ) Bikarbonatlar ALKALİNİTE Bir suyun alkalinitesi, o suyun asitleri nötralize edebilme kapasitesi olarak tanımlanır. Doğal suların alkalinitesi, zayıf asitlerin tuzlarından ileri gelir. Bunların başında yer alan bikarbonatlar,

Detaylı

Kereste ile ilgili yürürlükteki Standardlar

Kereste ile ilgili yürürlükteki Standardlar Sıra No 1 2 3 4 5 TS EN 13556 Kereste ile ilgili yürürlükteki Standardlar 27.03.2017 TS No Açıklamalar Yuvarlak ve biçilmiş yapacak odun (kereste) - Avrupa da keresteleri kullanılan ağaçların terminolojisi

Detaylı

TÜRKİYE VE DÜNYA YUVARLAK ODUN VE ODUN DIŞI ORMAN ÜRÜNLERİNİN ÜRETİM, DIŞ TİCARET VE EKONOMİK POTANSİYEL ANALİZİ

TÜRKİYE VE DÜNYA YUVARLAK ODUN VE ODUN DIŞI ORMAN ÜRÜNLERİNİN ÜRETİM, DIŞ TİCARET VE EKONOMİK POTANSİYEL ANALİZİ Bartın Orman Fakültesi Dergisi 2011, Cilt: 13, Sayı: 20, 1-9 ISSN: 1302-0943 EISSN: 1308-5875 TÜRKİYE VE DÜNYA YUVARLAK ODUN VE ODUN DIŞI ORMAN ÜRÜNLERİNİN ÜRETİM, DIŞ TİCARET VE EKONOMİK POTANSİYEL ANALİZİ

Detaylı

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ KİMYA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ORGANİK KİMYA LABORATUVARI DENEY 5: YENİDEN KRİSTALLENDİRME DENEYİ

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ KİMYA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ORGANİK KİMYA LABORATUVARI DENEY 5: YENİDEN KRİSTALLENDİRME DENEYİ ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ KİMYA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ORGANİK KİMYA LABORATUVARI DENEY 5: YENİDEN KRİSTALLENDİRME DENEYİ TEORİ : Organik deneyler sonucunda genellikle elde edilen ürün,

Detaylı

ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ MADEN VE CEVHER HAZIRLAMA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ KİMYASAL ANALİZ LABORATUVARI CİHAZ KATALOĞU

ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ MADEN VE CEVHER HAZIRLAMA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ KİMYASAL ANALİZ LABORATUVARI CİHAZ KATALOĞU ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ MADEN VE CEVHER HAZIRLAMA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ KİMYASAL ANALİZ LABORATUVARI CİHAZ KATALOĞU 1 CİHAZLAR Laboratuvar Etüvü (Memmert)... 3 Desikatör... 3 Analitik Terazi

Detaylı

Granül PVC Kullanım Alanları

Granül PVC Kullanım Alanları Sanem Makina İth. İhr. San. ve Tic. Ltd. Şti. Granül PVC Nedir? Plastik sanayi sektöründe yüksek kaliteli bir hammadde larak tanımlanan Granül PVC, plastik malzeme üretiminde kullandığı zaman mükemmel

Detaylı

Erciyes Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü Gıda Analizleri ve Teknolojisi Laboratuvar Föyü Sayfa 1

Erciyes Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü Gıda Analizleri ve Teknolojisi Laboratuvar Föyü Sayfa 1 1. Genel Bilgiler 100 g örnekte bulunan serbest asitleri nötrleştirmek için harcanan ayarlı baz (sodyum hidroksit veya potasyum hidroksit) çözeltisinin hacminin bulunmasıdır. 2. Asitlik Cinsi Örneklerin

Detaylı

ISIDAÇ 40. karo. Özel ürünleriniz için özel bir çimento!

ISIDAÇ 40. karo. Özel ürünleriniz için özel bir çimento! karo Özel ürünleriniz için özel bir çimento! Çimsa Kalsiyum Alüminat Karo Uygulamaları www.cimsa.com.tr, 10 yılı aşkın süredir Çimsa tarafından, TS EN 14647 standardına uygun olarak üretilen Kalsiyum Alüminat

Detaylı

Çözeltideki moleküller için olan kimyasal potansiyel ideal gazlarınkine çok benzeyen bir formül ile verilir

Çözeltideki moleküller için olan kimyasal potansiyel ideal gazlarınkine çok benzeyen bir formül ile verilir MI OenurseWare htt://cw.mit.edu 5.6 hermdinamik ve Kinetik ahar 8 u malzemelere atıfta bulunmak veya kullanım şartlarını öğrenmek için htt://cw.mit.edu/terms sitesini ziyaret ediniz Çözeltilerde enge Çözeltideki

Detaylı

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ YAPI MALZEMELERİ ANABİLİM DALI 1. KONU İlgi yazının ekindeki Murat Ayırkan, Fibertaş Prekast Şirketi adına imzalı dilekçede Fibertaş

Detaylı

9-2. betonun bakımı (kür) buhar kürü. Paki Turgut

9-2. betonun bakımı (kür) buhar kürü. Paki Turgut betnun bakımı (kür) buhar kürü 9-2 Paki Turgut Kaynaklar 1) Turhan Y. Erdğan, Betn 2) İlker Bekir Tpçu, Betn Teknljisi, 2006. 3) Hewlett PC, Cement Admixture: uses and applicatins, Cement Admixture Assciatin

Detaylı

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ATTERBERG LİMİTLERİ DENEYİ Bşluklardaki suyun varlığı zeminlerin mühendislik davranışını, özellikle de ince taneli zeminlerinkini etkilemektedir. Bir zeminde ne kadar su bulunduğunu (ω) bilmek tek başına

Detaylı

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ KİMYA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ORGANİK KİMYA LABORATUVARI DENEY 8 : YÜZEY GERİLİMİNİN BELİRLENMESİ

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ KİMYA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ORGANİK KİMYA LABORATUVARI DENEY 8 : YÜZEY GERİLİMİNİN BELİRLENMESİ ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ KİMYA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ORGANİK KİMYA LABORATUVARI DENEY 8 : YÜZEY GERİLİMİNİN BELİRLENMESİ DENEYİN AMACI Gazlarda söz konusu olmayan yüzey gerilimi sıvı

Detaylı

ORMAN YANGINLARININ KIZILÇAM (Pinus brutia Ten.) ODUNUNUN BAZI FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE ETKİSİ ÖZET ABSTRACT

ORMAN YANGINLARININ KIZILÇAM (Pinus brutia Ten.) ODUNUNUN BAZI FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE ETKİSİ ÖZET ABSTRACT III. Ulusal Karadeniz Ormancılık Kongresi 20-22 Mayıs 2010 Cilt: V Sayfa: 1703-1711 ORMAN YANGINLARININ KIZILÇAM (Pinus brutia Ten.) ODUNUNUN BAZI FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE ETKİSİ Yeliz AYDIN 1, Nurgül

Detaylı

TKĐ SINIRLI SORUMLU EGE LĐNYĐTLERĐ ĐŞLETMESĐ MÜESSESE MÜDÜRLÜĞÜ LABORATUVAR ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

TKĐ SINIRLI SORUMLU EGE LĐNYĐTLERĐ ĐŞLETMESĐ MÜESSESE MÜDÜRLÜĞÜ LABORATUVAR ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ Laboratuvar Şube Müdürlüğü bünyesindeki cihazlar, numune hazırlama ve analiz cihazları olarak iki ana gruba ayrılır. 1. NUMUNE HAZIRLAMA 1.1.KIRICILAR : Çekiçli Kırıcı - Çeneli Kırıcı : PRS Makine RETSCH/BB200

Detaylı

Esnek Su İzolasyonu için 2 Komponentli Poliüretan Enjeksiyon Reçinesi

Esnek Su İzolasyonu için 2 Komponentli Poliüretan Enjeksiyon Reçinesi EN 1504-5 Esnek Su İzlasynu için 2 Kmpnentli Pliüretan Enjeksiyn Reçinesi 1. TANIMI Çk düşük vizkziteye sahip MDI esaslı, iki kmpnentli pliüretan enjeksiyn reçinesi. BUMERANG STV 2K 110 ıslak veya kuru

Detaylı

Kentsel Planlama ve Kentsel Altyapı İlişkisinde Yeni bir Dönem; Kentsel Dönüşüm

Kentsel Planlama ve Kentsel Altyapı İlişkisinde Yeni bir Dönem; Kentsel Dönüşüm Kentsel Planlama ve Kentsel ltyapı İlişkisinde Yeni bir Dönem; Kentsel Dönüşüm.Faruk GÖKSU Kentsel Strateji td.şti. nahtar Kelimeler: Kentsel Planlama, Kentsel ltyapı, kıllı Büyüme (smart grwth), Kentsel

Detaylı

BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIM FİNAL PROJE ÖDEVİ

BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIM FİNAL PROJE ÖDEVİ BİLGİSAYA DESTEKLİ TASAIM FİNAL POJE ÖDEVİ Teslim Tarihi 22 Ocak 2014 (Saat 17:00) Ödev rapru elden teslim edilecektir. İlgili MATLAB dsyaları ise sduehmcad@gmail.cm adresine gönderilecektir. Elden teslimler

Detaylı

BORLA MODİFİYE EDİLMİŞ TUTKALLARIN KESTANE (Castenea sativa Mill.) ODUNUNUN YAPIŞMA DİRENCİNE ETKİLERİ

BORLA MODİFİYE EDİLMİŞ TUTKALLARIN KESTANE (Castenea sativa Mill.) ODUNUNUN YAPIŞMA DİRENCİNE ETKİLERİ Bartın Orman Fakültesi Dergisi 2009, Cilt: 11, Sayı: 15, 17-24 ISSN: 1302-0943 EISSN: 1308-5875 BORLA MODİFİYE EDİLMİŞ TUTKALLARIN KESTANE (Castenea sativa Mill.) ODUNUNUN YAPIŞMA DİRENCİNE ETKİLERİ Mustafa

Detaylı

DESTEK DOKÜMANI. 1 Ocak 2010 tarihinden itibaran banka hesap numarası yerine IBAN numarası kullanılacaktır.

DESTEK DOKÜMANI. 1 Ocak 2010 tarihinden itibaran banka hesap numarası yerine IBAN numarası kullanılacaktır. Ürün : GO Brdr-Tiger2Brdr-IK Bölüm : Brdr * Dkümanda GBrdr, Tiger2Brdr ve Đk kısaca Lg Đk ürünleri larak ifade edilmektedir. 1 Ocak 2010 tarihinden itibaran banka hesap numarası yerine IBAN numarası kullanılacaktır.

Detaylı

ARTVİN ve YÖRESİNDE TEL DİREKLERİNDEKİ KUSUR ve TAHRİBATLARIN TESBİTİ ÖZET. DETERIORATION and DEGRADATION on UTILITY POLES in ARTVİN VICINITY ABSTRACT

ARTVİN ve YÖRESİNDE TEL DİREKLERİNDEKİ KUSUR ve TAHRİBATLARIN TESBİTİ ÖZET. DETERIORATION and DEGRADATION on UTILITY POLES in ARTVİN VICINITY ABSTRACT III. Ulusal Karadeniz Ormancılık Kongresi 20-22 Mayıs 2010 Cilt: IV Sayfa: 1665-1680 ARTVİN ve YÖRESİNDE TEL DİREKLERİNDEKİ KUSUR ve TAHRİBATLARIN TESBİTİ Engin Derya GEZER 1, Ali TEMİZ 1, Turan YÜKSEK

Detaylı

ZEMİN MEKANİĞİ DENEYLERİ

ZEMİN MEKANİĞİ DENEYLERİ ZEMİN MEKANİĞİ DENEYLERİ Konsolidasyon Su muhtevası Dane dağılımı Üç eksenli kesme Deneyler Özgül ağırlık Serbest basınç Kıvam limitleri (likit limit) Geçirgenlik Proktor ZEMİN SU MUHTEVASI DENEYİ Birim

Detaylı

SERTLEŞMİŞ BETON ÖZGÜL AĞIRLIK TAYİNİ (TS EN 2941, ASTM C138)

SERTLEŞMİŞ BETON ÖZGÜL AĞIRLIK TAYİNİ (TS EN 2941, ASTM C138) SERTLEŞMİŞ BETON ÖZGÜL AĞIRLIK TAYİNİ (TS EN 2941, ASTM C138) Taze Beton: Betonun karıştırma işlemi bittikten sonra sahip olduğu işlenebilirliğini koruyabildiği süre içindeki (sertleşmeye başlamadan önceki)

Detaylı

AHŞABIN FİZİKSEL, KİMYASAL, MEKANİKSEL VE BİYOLOJİK ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE ISIYLA MUAMELENİN ETKİSİ

AHŞABIN FİZİKSEL, KİMYASAL, MEKANİKSEL VE BİYOLOJİK ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE ISIYLA MUAMELENİN ETKİSİ Bartın Orman Fakültesi Dergisi 2009, Cilt: 11, Sayı: 15, 71-81 ISSN: 1302-0943 EISSN: 1308-5875 AHŞABIN FİZİKSEL, KİMYASAL, MEKANİKSEL VE BİYOLOJİK ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE ISIYLA MUAMELENİN ETKİSİ Deniz AYDEMİR*

Detaylı

Suyun aşağıdaki özellikleri de çok önemli ve benzersizdir.

Suyun aşağıdaki özellikleri de çok önemli ve benzersizdir. SU VE HAYAT Su yaşamın ana kaynağıdır. Yaşadığımız gezegenin yüzde 70 i suyla kaplıdır. Su fiziksel larak üç halde bulunur, katı, sıvı ve gaz hali. Mlekül yapısı aşağıdaki gibidir, iki hidrjen ve bir ksijen

Detaylı

ÇELİK YAPI SEKTÖRÜ 2012 DEĞERLENDİRMESİ İLE 2013 BEKLENTİLERİ VE HEDEFLERİ

ÇELİK YAPI SEKTÖRÜ 2012 DEĞERLENDİRMESİ İLE 2013 BEKLENTİLERİ VE HEDEFLERİ H. Yener GÜR EŞ TUCSA Başkan Yardımcısı ECCS PMB Başkanı E-psta: yenergures@gmail.cm ÇELİK YAPI SEKTÖRÜ 2012 DEĞERLENDİRMESİ İLE 2013 BEKLENTİLERİ VE HEDEFLERİ 20 Ocak 2013 Her yılsnu geldiğinde Bu yılı

Detaylı

ÇÖZÜNMÜŞ OKSİJEN TAYİNİ

ÇÖZÜNMÜŞ OKSİJEN TAYİNİ ÇEVRE KİMYASI LABORATUVARI ÇÖZÜNMÜŞ OKSİJEN TAYİNİ 1. GENEL BİLGİLER Doğal sular ve atıksulardaki çözünmüş oksijen (ÇO) seviyeleri su ortamındaki fiziksel, kimyasal ve biyokimyasal aktivitelere bağımlıdır.

Detaylı

Çizelge 1. Yeraltısuyu beslenim sıcaklığı ve yükseltisi tahmininde kullanılan yöntemlerin karşılaştırılması

Çizelge 1. Yeraltısuyu beslenim sıcaklığı ve yükseltisi tahmininde kullanılan yöntemlerin karşılaştırılması YERALTISUYU BESLENİM SICAKLIK VE YÜKSELTİSİNİN BELİRLENMESİ Yeraltısuyu sistemlerinde beslenim kşulları, arazi gözlemleri ile tpgrafik, jeljik, hidrjeljik, meterljik bilgilerin birleştirilmesi ile belirlenebilir.

Detaylı

Çözeltiler. MÜHENDİSLİK KİMYASI DERS NOTLARI Yrd. Doç. Dr. Atilla EVCİN. Yrd. Doç. Dr. Atilla EVCİN Afyonkarahisar Kocatepe Üniversitesi 2006

Çözeltiler. MÜHENDİSLİK KİMYASI DERS NOTLARI Yrd. Doç. Dr. Atilla EVCİN. Yrd. Doç. Dr. Atilla EVCİN Afyonkarahisar Kocatepe Üniversitesi 2006 Çözeltiler Çözelti, iki veya daha fazla maddenin homojen bir karışımı olup, en az iki bileşenden oluşur. Bileşenlerden biri çözücü, diğeri ise çözünendir. MÜHENDİSLİK KİMYASI DERS NOTLARI Yrd. Doç. Dr.

Detaylı

9-4. betonun bakımı (kür) soğuk havalarda beton yapımı. Paki Turgut

9-4. betonun bakımı (kür) soğuk havalarda beton yapımı. Paki Turgut betnun bakımı (kür) sğuk havalarda betn yapımı Paki Turgut 9-4 1 Kaynaklar 1) Turhan Y. Erdğan, Betn 2) İlker Bekir Tpçu, Betn Teknljisi, 26. 3) Hewlett PC, Cement Admixture: uses and applicatins, Cement

Detaylı

SERT LİF LEVHALARIN FİZİKSEL VE MEKANİK ÖZELLİKLERİNE SICAKLIK VE BASINCIN ETKİSİ

SERT LİF LEVHALARIN FİZİKSEL VE MEKANİK ÖZELLİKLERİNE SICAKLIK VE BASINCIN ETKİSİ SERT LİF LEVHALARIN FİZİKSEL VE MEKANİK ÖZELLİKLERİNE SICAKLIK VE BASINCIN ETKİSİ Abdullah İSTEK ZKÜ Bartın Orman Fakültesi, Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü ÖZET Bu araştırmada, Kuru Yöntemle sert lif

Detaylı

Vedat KAHYAOGLU, Ayhan ŞENGİL

Vedat KAHYAOGLU, Ayhan ŞENGİL 8Cilt, I Sayı (Mart 24) Çiğ Nktası ve Dğal Gaz Çevrim Santralleri Atık Isı Kazanlan Açısından Önemi V Kabyağlu, AŞengil ÇİG NOKTASI VE DOGAL GAZ ÇEVRİM SANTRALLERİ ATlK ISI KAZANLARI AÇlSINDAN ÖNEMİ Vedat

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/6) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/6) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/6) Deney Laboratuvarı Adresi : Şerifali Çiftliği Hendem cad. No:58 Kat:1 Yukarıdudullu Ümraniye 34775 İSTANBUL / TÜRKİYE Tel : 0 216 420 47 52 Faks : 0 216 466 31

Detaylı

ASC (ANDALUZİT, SİLİSYUM KARBÜR) VE AZS (ANDALUZİT, ZİRKON, SİLİSYUM KARBÜR) MALZEMELERİN ALKALİ VE AŞINMA DİRENÇLERİNİN İNCELENMESİ

ASC (ANDALUZİT, SİLİSYUM KARBÜR) VE AZS (ANDALUZİT, ZİRKON, SİLİSYUM KARBÜR) MALZEMELERİN ALKALİ VE AŞINMA DİRENÇLERİNİN İNCELENMESİ ASC (ANDALUZİT, SİLİSYUM KARBÜR) VE AZS (ANDALUZİT, ZİRKON, SİLİSYUM KARBÜR) MALZEMELERİN ALKALİ VE AŞINMA DİRENÇLERİNİN İNCELENMESİ İlyas CAN*, İbrahim BÜYÜKÇAYIR* *Durer Refrakter Malzemeleri San. Ve

Detaylı

KİMYA LABORATUVARI CİHAZ KATALOĞU

KİMYA LABORATUVARI CİHAZ KATALOĞU KİMYA LABORATUVARI CİHAZ KATALOĞU 1 Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Biyomühendislik Bölümü CİHAZLAR: Analitik Terazi(RADWAG AS220 C/2) 3 Analitik Terazi (Denver Instrument).4 Atomic Absorption Spectrometer

Detaylı

( PİRUVİK ASİT + SU + ALKOL ) ÜÇLÜ SIVI-SIVI SİSTEMLERİNİN DAĞILIM DENGESİNİN İNCELENMESİ

( PİRUVİK ASİT + SU + ALKOL ) ÜÇLÜ SIVI-SIVI SİSTEMLERİNİN DAĞILIM DENGESİNİN İNCELENMESİ TOA17 ( PİRUVİK ASİT + SU + ALKOL ) ÜÇLÜ SIVI-SIVI SİSTEMLERİNİN DAĞILIM DENGESİNİN İNCELENMESİ B. Başlıoğlu, A. Şenol İstanbul Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Kimya Mühendisliği Bölümü, 34320, Avcılar

Detaylı

Seslidere Taşocağı' ndan Üretilen Kayanın Üstyapı Malzemesi Olarak Kullanılabilirliği

Seslidere Taşocağı' ndan Üretilen Kayanın Üstyapı Malzemesi Olarak Kullanılabilirliği Seslidere Taşcağı' ndan Üretilen Kayanın Üstyapı Malzemesi Olarak Kullanılabilirliği The Pssibility f Using Seslidere Quarry Prducts as Superstructure Materials Erl YILMAZ, Ayhan KESİMAL, Bayram ERÇIKDI

Detaylı

VARANT AKADEMİ. Eğitimin Konusu: Eğitimin Amacı: Kimler İçin Uygundur: Varantın İpuçları

VARANT AKADEMİ. Eğitimin Konusu: Eğitimin Amacı: Kimler İçin Uygundur: Varantın İpuçları Varantın İpuçları VARANT AKADEMİ Eğitimin Knusu: Varantın İpuçları Eğitimin Amacı: Varant fiyatına etki eden parametreleri açıklamak ve en çk merak edilen srulara cevap vermek Kimler İçin Uygundur: Yeni

Detaylı

ISIDAÇ 40. refrakter. Özel ürünleriniz için özel bir çimento!

ISIDAÇ 40. refrakter. Özel ürünleriniz için özel bir çimento! refrakter Özel ürünleriniz için özel bir çimento! Çimsa Kalsiyum Alüminat Refrakter Uygulamaları www.cimsa.com.tr, 10 yılı aşkın süredir Çimsa tarafından, TS EN 14647 standardına uygun olarak üretilen

Detaylı

ISIDAÇ 40. yapı kimyasalları. Özel ürünleriniz için özel bir çimento!

ISIDAÇ 40. yapı kimyasalları. Özel ürünleriniz için özel bir çimento! ISIDAÇ 40 yapı kimyasalları Özel ürünleriniz için özel bir çimento! Çimsa ISDAÇ 40 Kalsiyum Alüminat Çimentosu Yapı Kimyasalları Uygulamaları www.cimsa.com.tr ISIDAÇ 40, 10 yılı aşkın süredir Çimsa tarafından,

Detaylı

KANTİTATİF ANALİTİK KİMYA PRATİKLERİ

KANTİTATİF ANALİTİK KİMYA PRATİKLERİ KANTİTATİF ANALİTİK KİMYA PRATİKLERİ Kantitatif analiz yöntemleri, maddenin miktar tayinlerine dayalı analiz yöntemleridir. Günümüzde miktar tayinine yönelik birçok yöntem bilinmektedir. Pratik çalışmalarda

Detaylı

Kayma Doğrultusu. Kayma Sistemi Sayısı YMK Cu, Al, Ni, Ag, Au (1 1 1) 12 Fe, W, Mo (1 1 0) HMK Fe, W (2 1 1) Fe, K (3 2 1)

Kayma Doğrultusu. Kayma Sistemi Sayısı YMK Cu, Al, Ni, Ag, Au (1 1 1) 12 Fe, W, Mo (1 1 0) HMK Fe, W (2 1 1) Fe, K (3 2 1) PLASTİK DEFORMASYON Mikr ölçekte plastik defrmasyn, uygulanan gerilme etkisiyle çk sayıdaki atmun kimyasal bağlarını kpararak hareket etmesi ve yeni bağlar kurmasıyla luşur. Kristal yapılı katı malzemelerde

Detaylı

ÇANAKKALE-ÇAN LİNYİTİNİN KURUMA DAVRANIŞI

ÇANAKKALE-ÇAN LİNYİTİNİN KURUMA DAVRANIŞI ÇANAKKALE-ÇAN LİNYİTİNİN KURUMA DAVRANIŞI Duygu ÖZTAN a, Y. Mert SÖNMEZ a, Duygu UYSAL a, Özkan Murat DOĞAN a, Ufuk GÜNDÜZ ZAFER a, Mustafa ÖZDİNGİŞ b, Selahaddin ANAÇ b, Bekir Zühtü UYSAL a,* a Gazi Üniversitesi,

Detaylı

BLM 426 YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ BAHAR Yrd. Doç. Dr. Nesrin AYDIN ATASOY

BLM 426 YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ BAHAR Yrd. Doç. Dr. Nesrin AYDIN ATASOY BLM 426 YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ BAHAR 2016 Yrd. Dç. Dr. Nesrin AYDIN ATASOY 3. HAFTA: PLANLAMA Yazılım geliştirme sürecinin ilk aşaması, planlama aşamasıdır. Başarılı bir prje geliştirebilmek için prjenin

Detaylı

Işığın Modülasyonu. 2008 HSarı 1

Işığın Modülasyonu. 2008 HSarı 1 şığın Mdülasynu 008 HSarı 1 Ders İçeriği Temel Mdülasyn Kavramları LED şık Mdülatörler Elektr-Optik Mdülatörler Akust-Optik Mdülatörler Raman-Nath Tipi Mdülatörler Bragg Tipi Mdülatörler Magnet-Optik Mdülatörler

Detaylı

BATI KARADENİZ DOĞU KAYINI (Fagus orientalis Lipsky.) ORMANLARINDA GENÇLEŞTİRME SORUNLARI

BATI KARADENİZ DOĞU KAYINI (Fagus orientalis Lipsky.) ORMANLARINDA GENÇLEŞTİRME SORUNLARI BATI KARADENİZ DOĞU KAYINI (Fagus rientalis Lipsky.) ORMANLARINDA GENÇLEŞTİRME SORUNLARI Krhan TUNÇTANER*, Halil Barış ÖZEL* *Bartın Orman Fakültesi, Silvikültür Anabilim Dalı, Bartın ÖZET Bu çalışmada,

Detaylı

KAGİR YIĞMA DUVARLARDA TAŞIYICI MALZEME VE BİLEŞENLER ÖZET. N. Volkan Gür 1 Ömer Ş. Deniz 2 Savaş Ekinci 3

KAGİR YIĞMA DUVARLARDA TAŞIYICI MALZEME VE BİLEŞENLER ÖZET. N. Volkan Gür 1 Ömer Ş. Deniz 2 Savaş Ekinci 3 6. Ulusal Çatı & Cephe Sempzyumu 12 13 Nisan 2012 KAGİR YIĞMA DUVARLARDA TAŞIYICI MALZEME VE BİLEŞENLER N. Vlkan Gür 1 Ömer Ş. Deniz 2 Savaş Ekinci 3 Knu Başlık N: 1 Çatı ve Cephe Sistemleri ve Bileşenleri

Detaylı

Fiziksel özellikleri her yerde aynı olan (homojen) karışımlara çözelti denir. Bir çözeltiyi oluşturan her bir maddeye çözeltinin bileşenleri denir.

Fiziksel özellikleri her yerde aynı olan (homojen) karışımlara çözelti denir. Bir çözeltiyi oluşturan her bir maddeye çözeltinin bileşenleri denir. GENEL KİMYA 1 LABORATUARI ÇALIŞMA NOTLARI DENEY: 8 ÇÖZELTİLER Dr. Bahadır KESKİN, 2011 @ YTÜ Fiziksel özellikleri her yerde aynı olan (homojen) karışımlara çözelti denir. Bir çözeltiyi oluşturan her bir

Detaylı

şeklinde, katı ( ) fazın ağırlık oranı ise; şeklinde hesaplanır.

şeklinde, katı ( ) fazın ağırlık oranı ise; şeklinde hesaplanır. FAZ DİYAGRAMLARI Malzeme özellikleri görmüş oldukları termomekanik işlemlerin sonucunda oluşan içyapılarına bağlıdır. Faz diyagramları mühendislerin içyapı değişikliği için uygulayacakları ısıl işlemin

Detaylı

TUĞLA MASSESİ ÖĞÜTME DURUMUNUN ÜRÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİNİN ARAŞTIRILMASI

TUĞLA MASSESİ ÖĞÜTME DURUMUNUN ÜRÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİNİN ARAŞTIRILMASI Afyon Kocatepe Üniversitesi Özel Sayı Afyon Kocatepe University FEN BİLİMLERİ DERGİSİ 251-256 JOURNAL OF SCIENCE TUĞLA MASSESİ ÖĞÜTME DURUMUNUN ÜRÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİNİN ARAŞTIRILMASI

Detaylı

ISI ÜRETEÇLERİNDE KÜKÜRT ve BİLEŞENLERİNİN DAVRANIŞI, ETKİLERİ ve ÖNLEMLERİ

ISI ÜRETEÇLERİNDE KÜKÜRT ve BİLEŞENLERİNİN DAVRANIŞI, ETKİLERİ ve ÖNLEMLERİ ISI ÜRETEÇLERİNDE KÜKÜRT ve BİLEŞENLERİNİN DAVRANIŞI, ETKİLERİ ve ÖNLEMLERİ Yrd. Dç. Dr. Atafcan AVCI - Dç. Dr. Recep YAMANKARADENİZ Uludağ Üniversitesi. Miihendislik-Mimarhk Fakültesi, BURSA ÖZET Bu çalışmada,

Detaylı

HİD 478 İZOTOP HİDROLOJİSİ ÖRNEK SINAV SORULARI

HİD 478 İZOTOP HİDROLOJİSİ ÖRNEK SINAV SORULARI HİD 478 İZOTOP HİDROLOJİSİ ÖRNEK SINAV SORULARI Aşağıdaki srular farklı yıllardaki sınav srularıdır. Tekrarlanmış ve/veya kısmen değiştirilerek srulmuş srular özellikle üzerinde durulan knulara aittir.

Detaylı

Büro : Bölüm Sekreterliği Adana, 22 / 04 /2014 Sayı : 46232573/

Büro : Bölüm Sekreterliği Adana, 22 / 04 /2014 Sayı : 46232573/ Büro : Bölüm Sekreterliği Adana, 22 / 04 /2014 ACADİA MADENCİLİK İNŞ. NAK. SAN. TİC. LTD. ŞTİ. TARAFINDAN GETİRİLEN KAYAÇ NUMUNESİNİN ÇEŞİTLİ ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİNE YÖNELİK RAPOR İlgi: ACADİA Madencilik

Detaylı

İnsan Kaynakları Yönetimine İş Süreçleri Yaklaşımı

İnsan Kaynakları Yönetimine İş Süreçleri Yaklaşımı İnsan Kaynakları Yönetimine İş Süreçleri Yaklaşımı Giriş Hatırlanacağı gibi 1980 ler tmasyn dönemiydi. Üretimde rbt kullanımı özellikle Batı ülkelerinde çk yaygındı. 1990 larda ise Tplam Kalite Yönetimi

Detaylı

ÖDEMELER DENGESİ TABLOSUNDAKİ DİĞER MAL VE HİZMET GELİRLERİ KALEMİNİN İÇERİĞİ VE HESAPLAMA YÖNTEMİNE İLİŞKİN AÇIKLAMA

ÖDEMELER DENGESİ TABLOSUNDAKİ DİĞER MAL VE HİZMET GELİRLERİ KALEMİNİN İÇERİĞİ VE HESAPLAMA YÖNTEMİNE İLİŞKİN AÇIKLAMA ÖDEMELER DENGESİ TABLOSUNDAKİ DİĞER MAL VE HİZMET GELİRLERİ KALEMİNİN İÇERİĞİ VE HESAPLAMA YÖNTEMİNE İLİŞKİN AÇIKLAMA İÇİNDEKİLER 1. Giriş 2. Diğer Mal ve Hizmet Gelirlerinin Kapsamı 3. Diğer Gelirlerin

Detaylı

CEPHE KAPLAMA MALZEMESİ OLARAK AHŞAPTA ORTAM NEMİNİN ETKİSİ

CEPHE KAPLAMA MALZEMESİ OLARAK AHŞAPTA ORTAM NEMİNİN ETKİSİ CEPHE KAPLAMA MALZEMESİ OLARAK AHŞAPTA ORTAM NEMİNİN ETKİSİ Öğr. Gör. Hakan ÜNALAN (Anadolu Üniversitesi Engelliler Entegre Yüksekokulu) Yrd. Doç. Dr. Emrah GÖKALTUN (Anadolu Üniversitesi Mimarlık Bölümü)

Detaylı

2.2- SÜRE: Bu sözleşme imza tarihinden itibaren... tarihine kadar geçerli olup, her yıl bitime 1 ay kala istenildiği takdirde yenilenecektir.

2.2- SÜRE: Bu sözleşme imza tarihinden itibaren... tarihine kadar geçerli olup, her yıl bitime 1 ay kala istenildiği takdirde yenilenecektir. Bakım Anlaşmaları / Periydik Bakım Sözleşmesi (MAKİNA) 1. TARAFLAR: Kanuni ikametgahı, Adana Turhan Cemal Beriker Havaalanı Karşısı N: 338 lan Çukurva İthalat ve İhracaat Türk A.Ş. ( Bundan snra Çukurva

Detaylı

Erciyes Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü Gıda Analizleri ve Teknolojisi Laboratuvar Föyü Sayfa 1

Erciyes Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü Gıda Analizleri ve Teknolojisi Laboratuvar Föyü Sayfa 1 LABORATUVAR KURALLARI VE ÇÖZELTİ HAZIRLAMA LABORATUVAR KURALLARI 1. Laboratuvar çalışmaları sırasında elbiselerin özellikle yakıcı ve tehlikeli maddelerden korunması için laboratuara önlükle gelinmelidir.

Detaylı

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU İNGİLİZCE HAZIRLIK BİRİMİ 2013-2014 AKADEMİK YILI ÖĞRENCİ BİLGİLENDİRME EL KİTABI

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU İNGİLİZCE HAZIRLIK BİRİMİ 2013-2014 AKADEMİK YILI ÖĞRENCİ BİLGİLENDİRME EL KİTABI HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU İNGİLİZCE HAZIRLIK BİRİMİ 2013-2014 AKADEMİK YILI ÖĞRENCİ BİLGİLENDİRME EL KİTABI 1. YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU 2013-2014 AKADEMİK TAKVİMİ GÜZ YARIYILI

Detaylı

TÜRKİYE'DE NÜFUSUN TARİHSEL SÜREÇTEKİ GELİŞİMİ

TÜRKİYE'DE NÜFUSUN TARİHSEL SÜREÇTEKİ GELİŞİMİ TÜRKİYE'DE NÜFUSUN TARİHSEL SÜREÇTEKİ GELİŞİMİ Türkiye de Nüfusun Tarihsel Gelişimi I. Türkiye de nüfus ve nüfus sayımları II. III. IV. Türkiye de nüfus grafiği Türkiye de nüfus sayımının amaçları ve snuçları

Detaylı

SARIÇAM, KARAÇAM VE KIZILÇAM BASINÇ ODUNUNUN KİMYASAL YAPISI

SARIÇAM, KARAÇAM VE KIZILÇAM BASINÇ ODUNUNUN KİMYASAL YAPISI Bartın Orman Fakültesi Dergisi 2010, Cilt: 12, Sayı: 18, 33-39 ISSN: 1302-0943 EISSN: 1308-5875 SARIÇAM, KARAÇAM VE KIZILÇAM BASINÇ ODUNUNUN KİMYASAL YAPISI Ayben KILIÇ* 1, Süheyla Esin SARIUSTA 2, Harzemşah

Detaylı

Gıdalarda Tuz Analizi

Gıdalarda Tuz Analizi Gıdalarda Tuz Analizi 01. Peynir ve Tereyaında Tuz Analizi 01.01. Yöntemin Prensibi 01.02. Kullanılan Kimyasallar 01.03. Deneyin Yapılıı 01.04. Hesaplamalar 01.05. Kullanılan Malzemeler 02. Et ve Et Ürünlerinde

Detaylı

Durusu Park Çatı Strüktürü. Yapısal Lamine Ahşap...

Durusu Park Çatı Strüktürü. Yapısal Lamine Ahşap... Durusu Park Çatı Strüktürü Yapısal Lamine Ahşap... Ahşap Kubbe - Türkmenistan Tarihi Eser - Sultantepe, Üsküdar Yapısal Lamine Ahşap Yüksek teknoloji ürünü Yapısal lamine ahşap, büyük budaklar, reçine

Detaylı

ORMAN FAKÜLTESİ LABORATUVARLARI TEST ANALİZ FİYAT LİSTESİ. Nem Miktarı Tayini TAPPI T 208 om TL/numune

ORMAN FAKÜLTESİ LABORATUVARLARI TEST ANALİZ FİYAT LİSTESİ. Nem Miktarı Tayini TAPPI T 208 om TL/numune ORMAN FAKÜLTESİ LABORATUVARLARI TEST ANALİZ FİYAT LİSTESİ TEST/ANALİZ ADI Kimyasal Analiz İçin Örnek Hazırlama (kırma/parçalama/öğütme/eleme) YÖNTEM DETAYI TAPPI T 264 ASTM E1757 NREL/TP-510-42620 TEST

Detaylı

BENZENİN NİTROLANMASINDA GRAFİTİN KATALİZÖR OLARAK ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI

BENZENİN NİTROLANMASINDA GRAFİTİN KATALİZÖR OLARAK ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI TÜBİTAK-BİDEB KİMYA BİLİM DANIŞMANLIĞI ÇALIŞTAYI ORGANİK KİMYA GRUBU BENZENİN NİTROLANMASINDA GRAFİTİN KATALİZÖR OLARAK ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI Proje Raporu Proje Ekibi Rebi BARIN İbrahim ŞEN Proje Danışmanı

Detaylı

1. BÖLÜM : ANALİTİK KİMYANIN TEMEL KAVRAMLARI

1. BÖLÜM : ANALİTİK KİMYANIN TEMEL KAVRAMLARI ANALİTİK KİMYA DERS NOTLARI Yrd.Doç.Dr.. Hüseyin ÇELİKKAN 1. BÖLÜM : ANALİTİK KİMYANIN TEMEL KAVRAMLARI Analitik kimya, bilimin her alanında faydalanılan, maddenin özellikleri hakkında bilgi veren yöntemlerin

Detaylı

ATIKLARDAN BİYOGAZ ÜRETİMİ

ATIKLARDAN BİYOGAZ ÜRETİMİ ATIKLARDAN BİYOGAZ ÜRETİMİ Prf. Dr. Barış ÇALLI http://eng.marmara.edu.tr/enve Türkiye Kimya Derneği - Genç Kimyacılar Platfrmu, 04 Şubat 2012 Anaerbik (Havasız) Çürüme Anaerbik çürüme, karmaşık rganik

Detaylı

YAPI LABORATUVARI CİHAZ KATALOĞU

YAPI LABORATUVARI CİHAZ KATALOĞU ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ YAPI LABORATUVARI CİHAZ KATALOĞU 1 S a y f a CİHAZLAR Cihazın ismi Sayfa Beton Basınç Dayanımı ve Kiriş

Detaylı

ÇÖZÜCÜLER VE ÇÖZELTİLER. O o C. Donma Noktası. Damıtma. ayrışma işlemi. örnektir. Çözücü. olabilir. sonucu oluşur. Çözünme. hızlandırır.

ÇÖZÜCÜLER VE ÇÖZELTİLER. O o C. Donma Noktası. Damıtma. ayrışma işlemi. örnektir. Çözücü. olabilir. sonucu oluşur. Çözünme. hızlandırır. ÜNİTE 5 ÇÖZÜCÜLER VE ÇÖZELTİLER Bulut Bulut Yağış Yağış Su Buharı Su Buharı Su Döngüsü Su Döngüsü Su Su O C 0C 0 Dnma Nktası Damıtma Buz erime nktası Buz 0C 0 Erime Nktası Buharlaştırma Buharlaştırma Alkl

Detaylı

Havza Amenajmanı Laboratuvarı

Havza Amenajmanı Laboratuvarı MÜDEK Mühendislik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği Havza Amenajmanı Laboratuvarı Havza Amenajmanı Laboratuvarı 1971 yılında Orman Fakültesi Orman Mühendisliği Bölümünde kurulmuş

Detaylı

FM561 Optoelektronik. Işığın Modülasyonu

FM561 Optoelektronik. Işığın Modülasyonu FM561 Optelektrnik Işığın Mdülasynu Pasif ptelektrnik elemanlar Çeyrek Dalga Plakası Yarım Dalga Plakası Tarım Dalga Plakası Işığın Mdülasynu lektr-ptik mdülasyn» Pckel tkisi» Kerr tkisi Akust-Optik mdülasyn

Detaylı

ÜÇ TABAKALI YATIK YONGALI YONGALEVHA ÜRETİMİNDE ÜRETİM ŞARTLARININ DEĞİŞTİRİLMESİNİN LEVHALARIN MEKANİK VE FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE ETKİSİ

ÜÇ TABAKALI YATIK YONGALI YONGALEVHA ÜRETİMİNDE ÜRETİM ŞARTLARININ DEĞİŞTİRİLMESİNİN LEVHALARIN MEKANİK VE FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE ETKİSİ ÜÇ TABAKALI YATIK YONGALI YONGALEVHA ÜRETİMİNDE ÜRETİM ŞARTLARININ DEĞİŞTİRİLMESİNİN LEVHALARIN MEKANİK VE FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE ETKİSİ Gökhan GÜNDÜZ, Yasemin MASRAF ZKÜ Bartın Orman Fakültesi 74100

Detaylı

MÜDEK Değerlendirme Ölçütleri

MÜDEK Değerlendirme Ölçütleri MÜDEK Değerlendirme erlendirme Ölçütleri MÜDEK MÜDEK Mühendislik Lisans Prgramları Değerlendirme erlendirme Ölçütleri (Sürüm m 2.0) 1. Öğrenciler 2. Prgram Eğitim Amaçları 3. Prgram Çıktıları (Değişti/gelişti)

Detaylı

MODÜL BİLGİ SAYFASI. GENEL AMAÇ:Öğrenci, bu modül ile gerekli ortam sağlandığında, ASTM, DIN 53242 uygun olarak bağlayıcı analizleri yapabilecektir.

MODÜL BİLGİ SAYFASI. GENEL AMAÇ:Öğrenci, bu modül ile gerekli ortam sağlandığında, ASTM, DIN 53242 uygun olarak bağlayıcı analizleri yapabilecektir. MODÜL BİLGİ SAYFASI ALAN : Kimya ve İşleme MESLEK/DAL: Boya Üretimi ve Uygulama DERS : Boya Teknolojisi MODÜL : Bağlayıcılar 2 KODU : SÜRE : 40/32 ÖN KOŞUL : AÇIKLAMA : GENEL AMAÇ:Öğrenci, bu modül ile

Detaylı

SEFA GEYİKLİ 75. YIL YİBO YÜKSEKOVA SELÇUK KÜÇÜKAŞÇI MUSABEYLİ YİBO KİLİS

SEFA GEYİKLİ 75. YIL YİBO YÜKSEKOVA SELÇUK KÜÇÜKAŞÇI MUSABEYLİ YİBO KİLİS SEFA GEYİKLİ 75. YIL YİBO YÜKSEKOVA SELÇUK KÜÇÜKAŞÇI MUSABEYLİ YİBO KİLİS Y.İ.B.O. 5 (Çalıştay 2011-1) Proje Danışmanlığı Eğitimi Çalıştayı TÜSSİDE - GEBZE Asit yağmuru, hava içinde bulunan kimyasalların

Detaylı

BETON KARIŞIM HESABI (TS 802)

BETON KARIŞIM HESABI (TS 802) BETON KARIŞIM HESABI (TS 802) Beton karışım hesabı Önceden belirlenen özellik ve dayanımda beton üretebilmek için; istenilen kıvam ve işlenebilme özelliğine sahip; yeterli dayanım ve dayanıklılıkta olan,

Detaylı

DENEY 3. MADDENİN ÜÇ HALİ: NİTEL VE NİCEL GÖZLEMLER Sıcaklık ilişkileri

DENEY 3. MADDENİN ÜÇ HALİ: NİTEL VE NİCEL GÖZLEMLER Sıcaklık ilişkileri DENEY 3 MADDENİN ÜÇ HALİ: NİTEL VE NİCEL GÖZLEMLER Sıcaklık ilişkileri AMAÇ: Maddelerin üç halinin nitel ve nicel gözlemlerle incelenerek maddenin sıcaklık ile davranımını incelemek. TEORİ Hal değişimi,

Detaylı

DENEY-3. Devre Çözüm Teknikleri

DENEY-3. Devre Çözüm Teknikleri DENEY-3 Devre Çözüm Teknikleri A) Hazırlık Sruları Deneye gelmeden önce aşağıda belirtilen aşamaları eksiksiz yapınız. İstenilen tüm verileri rapr halinde deneye gelirken ilgili araştırma görevlisine teslim

Detaylı

Gıda Analizlerinde Toksik Madde Tayini LC-GC Aplikasyonu Tanım:

Gıda Analizlerinde Toksik Madde Tayini LC-GC Aplikasyonu Tanım: Gıda Analizlerinde Toksik Madde Tayini LC-GC Aplikasyonu Tanım: İşlem görmüş gıda matrislerinde LC-MS/MS ve GC-MS ile Yüksek dozda toksik madde kalıntısı teşhis ve miktarlandırma analizleri için geliştirilmiş

Detaylı

1.2 Besiyerlerinin Hazırlanması

1.2 Besiyerlerinin Hazırlanması 1.2 Besiyerlerinin Hazırlanması Besiyerleri ticari dehidre frmülasynlardan hazırlandığında üreticinin talimatları tam larak takip edilmelidir. Miktar/hacim, hazırlama tarihi, ph, sterilizasyn şartları

Detaylı

Toprakta Kireç Tayini

Toprakta Kireç Tayini Toprakta Kireç Tayini Toprakta kireç tayininde genellikle kalsimetre düzeneği kullanılır ve % kireç miktarı CaCO 3 cinsinden ifade edilir. Elde edilen veriler doğrultusunda toprakların kireç içeriğine

Detaylı

Finansal Risk Yönetimi Mevzuat Bilgilendirmesi

Finansal Risk Yönetimi Mevzuat Bilgilendirmesi www.pwc.cm.tr Finansal Risk Yönetimi Mevzuat Bilgilendirmesi Ocak 2016 Basel Standartlarına Uyum Kapsamında Yayımlanan Risk Yönetimi Düzenlemeleri İçerik Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından

Detaylı

Fiziksel ve Kimyasal Değişmeler

Fiziksel ve Kimyasal Değişmeler Fiziksel ve Kimyasal Değişmeler MADDEDEKİ DEĞİŞMELER: 1. Fiziksel Değişme (Olay): Maddenin dış yapısını (renk, tat, koku, saydamlık, iletkenlik, çözünürlük ) ilgilendiren özelliklerine fiziksel özellikler

Detaylı

BUĞDAY SAPLARINDAN (Triticum aestivum L.) KOH-HAVA YÖNTEMİYLE ÜRETİLMİŞ KÂĞITLARIN SU EMİCİLİĞİNİN TAYİNİ (COBB METODU)

BUĞDAY SAPLARINDAN (Triticum aestivum L.) KOH-HAVA YÖNTEMİYLE ÜRETİLMİŞ KÂĞITLARIN SU EMİCİLİĞİNİN TAYİNİ (COBB METODU) Bartın Orman Fakültesi Dergisi 2009, Cilt: 11, Sayı: 16, 1-5 ISSN: 1302-0943 EISSN: 1308-5875 BUĞDAY SAPLARINDAN (Triticum aestivum L.) KOH-HAVA YÖNTEMİYLE ÜRETİLMİŞ KÂĞITLARIN SU EMİCİLİĞİNİN TAYİNİ (COBB

Detaylı

9-3. betonun bakımı (kür) sıcak havalarda beton yapımı. Paki Turgut

9-3. betonun bakımı (kür) sıcak havalarda beton yapımı. Paki Turgut betnun bakımı (kür) sıcak havalarda betn yapımı 9-3 Paki Turgut Kaynaklar 1) Turhan Y. Erdğan, Betn 2) İlker Bekir Tpçu, Betn Teknljisi, 2006. 3) Hewlett PC, Cement Admixture: uses and applicatins, Cement

Detaylı

DOĞAL TAŞLARDA DONMA ÇÖZÜLME (F-T DÖNGÜSÜ)

DOĞAL TAŞLARDA DONMA ÇÖZÜLME (F-T DÖNGÜSÜ) DOĞAL TAŞLARDA DONMA ÇÖZÜLME (F-T DÖNGÜSÜ) 1. Genel Bilgiler Doğal taşlar; mimari yapılarda yapı taşı olarak ve/veya iç ve dış mekanların kaplanmasında; ayrıca anıt, heykel gibi alanlarda yaygın bir şekilde

Detaylı

Zeyfiye TEZEL Mehmet KARACADAĞ

Zeyfiye TEZEL Mehmet KARACADAĞ PROJENİN ADI: POLİMER KATKILI ASFALT ÜRETİMİNİN ARAŞTIRILMASI Zeyfiye TEZEL Mehmet KARACADAĞ ( Kimya Bilim Danışmanlığı Çalıştayı Çalışması 29 Ağustos-9 Eylül 2007) Danışman: Doç.Dr. İsmet KAYA 1 PROJENİN

Detaylı

IWE 2015 FUAR SONU RAPORU. İstanbul Su ve Atıksu Arıtma Teknolojileri Fuarı ve Konferansı. www.istanbulwaterexpo.com

IWE 2015 FUAR SONU RAPORU. İstanbul Su ve Atıksu Arıtma Teknolojileri Fuarı ve Konferansı. www.istanbulwaterexpo.com IWE 2015 İstanbul Su ve Atıksu Arıtma Teknljileri Fuarı ve Knferansı FUAR SONU RAPORU www.istanbulwaterexp.cm Akıllı Su Çözümleri IWE Istanbul Water Exp 2015, su kaynaklarının sürdürülebilir kullanılması,

Detaylı