KARACABEY 2 BİYOGAZ TESİSİ (4,4 MWm/4,4 MWe)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KARACABEY 2 BİYOGAZ TESİSİ (4,4 MWm/4,4 MWe)"

Transkript

1 ENFAŞ ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş KARACABEY 2 BİYOGAZ TESİSİ (4,4 MWm/4,4 MWe) BURSA İLİ, KARACABEY İLÇESİ, ULUABAT KÖYÜ Proje Tanıtım Dosyası Nihai Proje Tanıtım Dosyası ALMER Çevre Denetim Müş. Müh.İş Sağ. ve Güv. Proje Tic. Ltd. Şti. ANKARA 2013

2 PROJE SAHİBİNİN ADI ADRESİ TELEFON VE FAKS NUMARALARI PROJENİN ADI PROJE BEDELİ PROJE İÇİN SEÇİLEN YERİN AÇIK ADRESİ (İLİ, İLÇESİ, MEVKİİ) PROJE İÇİN SEÇİLEN YERİN KOORDİNATLARI, ZONE PROJENİN TANIMI VE GAYESİ PROJENİN ÇED YÖNETMELİĞİ KAPSAMINDAKİ YERİ (SEKTÖRÜ, ALT SEKTÖRÜ) RAPORU HAZIRLAYAN KURULUŞUN/ ÇALIŞMA GRUBUNUN ADI ENFAŞ ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş Ayşe Hatun Çeşme Sokak No: 12 Küçükbakkalköy, ATAŞEHİR / İSTANBUL TEL : (pbx) FAKS : KARACABEY 2 BİYOGAZ TESİSİ (4,4 MWm/4,4 MWe) TL Bursa İli, Karacabey İlçesi, Uluabat Köyü Koor. Sırası: Sağa, Yukarı Koor. Sırası: Enlem, Boylam Datum: ED-50 Datum: WGS-84 Türü: UTM Türü: Coğrafik (Derece.kesir) D.O.M.: 27 D.O.M.: - Zon: 35 Zon: - Ölçek Fak.: 6 derecelik Ölçek Fak.: - NO SAĞA YUKARI NO ENLEM BOYLAM ENFAŞ A.Ş. tarafından Bursa ili, Karacabey ilçesi sınırları içerisinde; bölgede bulunan büyükbaş besi tesisleriden kaynaklı dışkı atıkların ve diğer organik atıkların değerlendirilmesi amacıyla Karacabey-2 Biyogaz tesisinin kurulması ve işletilmesi planlanmıştır. Söz konusu proje ile ayrıca 4,4 MWm/4,4 MWe gücünde elektrik enerjisi elde edilecektir Tarih ve sayılı resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren ÇED Yönetmeliği ( tarih ve sayılı RG ile değişik.) Ek-II Listesi Madde - 6 Kümes ve ahır gübrelerinin geri kazanılması ve bertaraf edilmesine yönelik tesisler. ALMER ÇEVRE DENETİM MÜŞ. MÜH. İŞ SAĞ. VE GÜV. PROJE TİC. LTD. ŞTİ. RAPORU HAZIRLAYAN KURULUŞUN/ ÇALIŞMA GRUBUNUN ADRESİ, TELEFON VE FAKS NUMARALARI Rapor Sunum Tarihi MAYIS Gökkuşağı Mah Sok. No:12/14 Dikmen-Çankaya/ANKARA Tel : 0 (312) Faks : 0 (312) a

3 İÇİNDEKİLER Sayfa No TABLOLAR DİZİNİ... ii ŞEKİLLER DİZİNİ... iii EKLER DİZİNİ... iii 1. PROJENİN ÖZELLİKLERİ... 1 a) Projenin İş Akım Şeması, Kapasitesi, Kapladığı Alan, Teknolojisi, Çalışacak Personel Sayısı... 1 b) Doğal Kaynakların Kullanımı (Arazi Kullanımı, Su Kullanımı, Kullanılan Enerji Türü vb.)15 c) Atık Üretim Miktarı (Katı, Sıvı, Gaz vb.) ve Atıkların Kimyasal Fiziksel ve Biyolojik Özellikleri ç) Kullanılan Teknoloji ve Malzemelerden Kaynaklanabilecek Kaza Riski d) Projenin Olası Çevresel Etkilerine Karşı Alınacak Tedbirler PROJENİN YERİ a) Mevcut Arazi Kullanımı ve Kalitesi (Tarım Alanı, Orman Alanı, Planlı Alan, Su Yüzeyi Vb.) b) EK-V deki Duyarlı Yöreler listesi dikkate alınarak; sulak alanlar, kıyı kesimleri, dağlık ve ormanlık alanlar, tarım alanları, milli parklar, özel koruma alanları, nüfusça yoğun alanlar, tarihsel, kültürel, arkeolojik ve benzeri önemi olan alanlar, erozyon alanları, heyelan alanları, ağaçlandırılmış alanlar, potansiyel erozyon ve ağaçlandırma alanları ile 16/12/1960 tarihli ve 167 sayılı Yeraltı Suları Hakkında Kanun gereğince korunması gereken akiferler ) PROJENİN VE YERİN ALTERNATİFLERİ SONUÇLAR EKLER NOTLAR ve KAYNAKLAR NI HAZIRLAYAN UZMANLARIN LİSTESİ i

4 TABLOLAR DİZİNİ Sayfa No Tablo 1.a.1. Biyogaz Tesisine Kabul Edilebilecek Atıklar ve Kodları... 4 Tablo 1.a.2. İşletme Aşamasında Çalışacak Kişi Sayısı ve Çalışma Süreleri...14 Tablo 1.c.1. İnşaat Aşamasında Oluşacak Evsel Nitelikli Atıksuyun Toplam Kirlilik Yükü,...17 Tablo 1.c.2. İnşaat Aşamasında Kullanılacak Makine Ve Ekipmanların Miktar ve Özellikleri,...21 Tablo 1.c.3. Arazi Hazırlık Aşaması Sırasında Tüm Kaynaklardan Oluşacak Ortalama Ses Basınç Seviyelerinin Mesafelere Göre Dağılımı,...23 Tablo 1.c.4. Endüstri Tesisleri İçin Çevresel Gürültü Sınır Değeri...24 Tablo 1.c.5. Toz Emisyon Faktörleri...25 Tablo 1.c.6. Yakma Isıl Gücü 100 MW ın Altındaki Tesisler İçin Baca Gazı Emisyonlarının Sınır Değerleri...26 Tablo 2.a.1. Karacabey-2 Biyogaz Tesisi ne En Yakın Yerleşim Merkezleri ve Faaliyet Alanına Uzaklıkları...37 Tablo 2.b.1. IUCN red List Kategorileri ve Türkçe Karşılıkları...40 Tablo 2.b.2. Prof. Dr. Ali Demirsoy a (1996) Göre Red Data Book Kategorileri...40 Tablo 2.b.3. Bursa İli, Karacabey İlçesi Üzerinde Planlanan Biyogaz Tesisi ve Çevresinde Bulunma Olasılığı Yüksek Olan Flora Türleri, Türkçe ve Yöresel İsimleri, Fitocoğrafik Bölgeleri, Habitatları, Nispi Bolluğu, Endemizm Durumu, IUCN Red Data Book ve Bern Ek-I Kategorileri Tablo 2.b.4. Bursa İli, Karacabey İlçesi ve Çevresinde Bulunma Olasılığı Yüksek Olan Amfibi Türleri, Latince ve Türkçe Adları, Habitatları, Bern, IUCN Red Data Book Kategorileri...49 Tablo 2.b.5. Bursa İli, Karacabey İlçesi ve Çevresinde Bulunma Olasılığı Yüksek Olan Sürüngen Türleri, Latince ve Türkçe Adları, Habitatları, Bern, IUCN Red Data Book ve MAK Kategorileri...49 Tablo 2.b.6. Bursa İli, Karacabey İlçesi ve Çevresinde Bulunma Olasılığı Yüksek Olan Kuş Türleri, Latince ve Türkçe Adları, Bern, IUCN Red Data Book ve Korunma Statüleri ve MAK Kategorileri...50 Tablo 2.b.8. Bursa İli, Karacabey ilçesi ve Çevresinde Bulunma Olasılığı Yüksek Olan Memeli Türleri, Latince ve Türkçe Adları, Habitatları, Bern, IUCN Red Data Book ve MAK Kategorileri...54 Tablo 3.1. Projenin Çevresel Etkileri ve Alınacak Önlemler...61 ii

5 ŞEKİLLER DİZİNİ Sayfa No Şekil 1.a.1. Karacabey-2 Biyogaz Tesisi İş Akış Şeması... 3 Şekil 1.a.2. Anaerobik Çürüme Prosesi... 8 Şekil 1.a.3. Biyogaz Deposu (Reaktör) Şematik Gösterimi...10 Şekil 1.a.4. Kojenerasyon Ünitesi Örnek Biyogaz Motoru...11 Şekil 1.a.5. Reaktör Çıkısı Gübrenin Doğrudan Tarım Arazisinde Kullanımı (Örnek)...12 Şekil 1.a.6. Disk (Rotary) Tip Gübre Kurutma ünitesi...12 Şekil 1.a.7. Kompost Karıştırma Makinesi (Örnek)...13 Şekil 1.c.1. A, B ve C Ağırlıklı Ses (Gürültü) Düzeyleri için Çevirim Eğrileri...20 Şekil 1.c.2. Ekskavatöre Ait Gürültü Düzeyinin Frekans Analizi...21 Şekil 1.c.3. Kompresöre Ait Gürültü Düzeyinin Frekans Analizi...21 Şekil 1.c.4. Kamyona Ait Gürültü Düzeyinin Frekans Analizi...22 Şekil 1.c.5. İnşaat Vincine Ait Gürültü Düzeyinin Frekans Analizi...22 Şekil 1.c.6. Beton Mikserine Ait Gürültü Düzeyinin Frekans Analizi...22 Şekil 1.c.7. Arazi Hazırlık Aşaması Sırasında Tüm Kaynaklardan Oluşacak Ortalama Ses Basınç Seviyelerinin Mesafelere Göre Dağılımı Grafiği...23 Şekil 1.ç.1. Acil Eylem Planı Koordinasyon Yapısı...28 Şekil 1.ç.2. Koruma Ekibinin Görev ve Sorumlulukları,...29 Şekil 1.ç.3. Kurtarma Ekibinin Görev ve Sorumlulukları,...30 Şekil 1.ç.4. İlk Yardım Ekibinin Görev ve Sorumlulukları,...30 Şekil 1.ç.5. Yangın Ekibinin Görev ve Sorumlulukları,...31 Şekil 2.a.1. Proje Alanını Gösterir Uydu Görüntüsü ve Hava Fotoğrafı,...38 Şekil 2.b.1. IUCN Red List Kategorileri...40 Şekil 2.b.2. P.H Davis Grid Kareleme Sistemi...42 Şekil 2.b.3. Faaliyet Alanında Bulunan ve Bulunması Muhtemel Türlerin Bern ve MAK Listelerine Göre Dağılımı,...56 EKLER DİZİNİ Ek 1 Yer Bulduru Haritası Ek 2 1/ Ölçekli Topoğrafik Harita Ek 3 1/ Ölçekli Arazi Varlığı Haritası Ek 4 Proje Alanına Ait Vaziyet Planı Ek 5 Proje Alanına Ait Fotoğraflar Ek 6 Proje Alanı Jeolojisi, Doğal Afet Durumu Ek 7 Proje Alanına Ait Tapular ve Kira Sözleşmesi Ek 8 Kurum Görüşleri iii

6 BÖLÜM 1 PROJENİN ÖZELLİKLERİ

7 1. PROJENİN ÖZELLİKLERİ a) Projenin İş Akım Şeması, Kapasitesi, Kapladığı Alan, Teknolojisi, Çalışacak Personel Sayısı ENFAŞ ENERJİ VE ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC. A.Ş tarafından Bursa ili, Karacabey İlçesi, Uluabat Köyü 360, 371 ve 372 parseller içerisinde Karacabey-2 Biyogaz tesisinin (4,4 MWm/4,4 MWe) kurulması ve işletilmesi planlanmaktadır. Planlanan proje kapsamında; Karacabey-2 Biyogaz (4,4 MWm/4,4 MWe)Tesisi ne gelecek olan organik içerikli atıkların anaerobik ortamda, biyolojik olarak parçalanması sağlanacaktır. Organik içerikli atıkların biyolojik olarak parçalanması esnasında açığa çıkacak olan biyogaz ise kojenerasyon ünitesinde elektrik ve sıcak su üretimi için kullanılacaktır. Kurulacak kojenerasyon sistemi toplam gücü ise 4,4 MW olacak şekilde dizayn edilecektir. Geleneksel enerji kaynaklarının tükenebilir nitelikte oluşu ve rezervlerin önümüzdeki yıllarda tükenme boyutlarına ulaşması insanlığı yeni ve yenilenebilir enerji kaynaklarına yöneltmiştir. Günümüzde yeni ve yenilenebilir enerji kaynakları olarak güneş, rüzgar, biyokütle vb. enerji kaynakları kullanılmakta ve kullanımı artarak devam etmektedir. Anaerobik biyoteknoloji ile biyogaz üretimi, yenilenebilir enerji kaynakları arasında önemli bir yeri olan biyokütleden enerji elde etme yöntemlerinden birisidir. Son 25 yıldır, anaerobik çürütme prosesleri, endüstriyel ve zirai atıkların çoğuna uygulanmaktadır. Elde edilen bu temiz enerji, organik artıklarının oksijensiz ortamda metan gazına dönüşümü ile mümkündür. Geriye kalan kısım ise zenginleştirilmiş bir gübre kaynağı olmaktadır. Bu faydalar göz önünde bulundurulduğunda biyogaz üretimini sağlayacak olan Biyogaz Tesisleri ülke ekonomisi açısından ve atıkların bertarafının yönetimi açısından son derece önem arz eden yapılardır. Gerek Enfaş A.Ş. nin gerekse Enfaş A.Ş. ile aynı grup şirketi olan Şütaş A.Ş. ve Tarfaş A.Ş. nin bölgede faaliyetini sürdürdükleri damızlık ve besi sığırcılığı gibi tesislerden; hayvansal dışkı atıkları, besi tesislerinde kullanılamaz duruma gelmiş mısır silajları ortaya çıkmaktadır. Planlanan Karacabey-2 Biyogaz tesisinin (4,4 MWm/4,4 MWe) planlanma amacı ise; yukarıda bahsedilen tesislerden kaynaklı hayvansal dışkı atıkların ve çiftliklerde ortaya çıkacak organik atıkların nihai bertarafının sağlanmasıdır. Söz konusu bertaraf işlemi esnasında ortaya çıkacak olan biyogaz ise kojenerasyon ünitesinde enerjiye dönüştürülerek tesislerin enerji ihtiyacı temiz enerjiden karşılanmış olacaktır. Ayrıca söz konusu tesisin kurulması ile bölgede bulunan hayvancılık tesisleri ve özellikle organik maddelerinde tesise alınarak bertarafı sağlanabilecektir. Ayrıca planlanan Karacabey-2 Biyogaz (4,4 MWm/4,4 MWe) tesisine; Sütaş A.Ş. nin Karacabey İlçesi, Uluabat Köyü nde faaliyet gösteren Süt ve Süt Ürünleri Üretim Tesisi nin atıksu arıtma tesisinde ortaya çıkan arıtma çamuru da verilerek çamurun da nihai bertarafı sağlanmış olacaktır. Projenin kurulması ile beklenen hedefler aşağıda verilmiştir. a) Hayvan barınaklarından toplanan hayvan dışkısı çürütülüp daha kararlı bir forma sokulacak ve kokusuz, çevreye zararsız fermente gübre haline getirilecektir, 1

8 b) Atık su arıtma tesisinde oluşan fazla çamur anaerobik olarak stabilize edilecektir, böylelikle atık su arıtma tesisindeki aerobik stabilizasyon sisteminde harcanan elektrik enerjisinden tasarruf edilmiş olunacak ve gıda endüstrisi arıtma çamurlarının geri kazanılması sağlanacaktır. c) Çevreden toplanacak organik atıkların geri kazanımı sağlanacaktır. Dış ortam şartlarında stabil hale gelmesi uzun zamanlar alan organik atıklar anaerobik ortamda mezofilik veya termofilik koşullarda bakteriler yardımıyla biyogaz ve gübre üretiminde kullanılacaktır d) Büyükbaş hayvan dışkıları ve arıtma tesisi çamurunun anaerobik çürütülmesi sonucunda biyogaz elde edilecek, elde edilen biyogaz kojenerasyon tesisinde ısı ve elektrik enerjisine dönüştürülecektir. Isı ve Elektrik enerjisi tesisin iç tüketiminde kullanılacaktır. Geriye kalan fazla enerji ekonomik olarak değerlendirilebilecektir. e) Çürütülmüş hayvansal, bitkisel, organik atıklar ve arıtma çamuru işlenmiş gübreye çevrilecektir. Fermente edilmiş ürün ham gübreye kıyasla daha az koku ve daha fazla serbest azot (N) içerecektir. Ham gübrenin içerisinde yer alabilecek ve tarımcılık için zararlı olabilecek organizmalar imha edilmiş olacaktır. f) Fermantasyon sonucunda gübre daha akışkan bir faza getirileceğinden daha kolay pompalanabilir olup, tarlalarda kolay kullanılabilme imkanı sağlanacaktır. g) Halen uygulanan gübre depolama ve çamur stabilizasyon faaliyetlerinde ortaya çıkan CO2 emisyonları azalacaktır. h) Tesiste, çiftliklerde oluşan kullanılamaz durumdaki mısır ve tritikale silajı gibi atıl organik maddeler, enerjiye dönüştürülerek faydalı hale getirilecektir. Karacabey-2 Biyogaz Tesisi ne gelecek olan organik içerikli atıkların anaerobik ortamda, biyolojik olarak parçalanması sağlanacaktır. Organik içerikli atıkların biyolojik olarak parçalanması esnasında açığa çıkacak olan biyogaz ise kojenerasyon ünitesinde elektrik ve sıcak su üretimi için kullanılacaktır. Kurulacak kojenerasyon sistemi toplam gücü 4,4 MWm/4,4 MWe olacak şekilde dizayn edilecektir. Proje konusu faaliyetin gerçekleştirileceği alanın mülkiyeti; Sütaş Süt Ürünleri A.Ş.(360 ve 372 parseller) ile Mürvet TEZEL (371 parsel) aittir. Söz konusu parsellere ait tapu fotokopileri ve parsellerin ENFAŞ A.Ş. ne kiralandığına dair kira sözleşmeleri Ek-7 de verilmiştir. 1.a.1. Projenin İş Akım Şeması Planlanan proje kapsamında; Karacabey-2 Biyogaz Tesisi ne gelecek olan organik içerikli atıkların anaerobik ortamda, biyolojik olarak parçalanması sağlanacaktır. Organik içerikli atıkların biyolojik olarak parçalanması esnasında açığa çıkacak olan biyogaz ise kojenerasyon ünitesinde elektrik ve sıcak su üretimi için kullanılacaktır. Kurulacak kojenerasyon sistemi toplam gücü 4,4 MWm/4,4 MWe olacak şekilde dizayn edilecektir. Söz konusu planlanan Karacabey-2 Biyogaz Tesisi ne ait iş akış şeması Şekil 1.a.1. de verilmiştir. 2

9 KARACABEY-2 BİYOGAZ TESİSİ İŞ AKIM ŞEMASI Şekil 1.a.1. Karacabey-2 Biyogaz Tesisi İş Akış Şeması 3

10 Planlanan proje kapsamında organik içerikli olarak tesise kabul edilebilecek olan atıklar ve atıklara ait atık kodları aşağıdaki tabloda verilmiştir. Verilen atık kodları üzerinden Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmelik kapsamında Lisans Belgesi alınacaktır. Tablo 1.a.1. Biyogaz Tesisine Kabul Edilebilecek Atıklar ve Kodları BİYOGAZ TESİSİNE ALINABİLECEK ATIK KODLARI (Atık Yönetiminin Genel Esaslarına İlişkin Yönetmelik) 2 TARIM, BAHÇIVANLIK, SU KÜLTÜRÜ, ORMANCILIK, AVCILIK VE BALIKÇILIK, GIDA HAZIRLAMA VE İŞLEMEDEN KAYNAKLANAN ATIKLAR Tarım, Bahçıvanlık, Su Ürünleri Üretimi, Ormancılık, Avcılık ve Balıkçılıktan Kaynaklanan Atıklar Hayvan dokusu atıkları Bitki dokusu atıkları Ayrı toplanmış ve saha dışında işlem görecek hayvan pislikleri, idrar ve tezek (pisletilmiş saman dahil), akan sıvılar Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar Et, balık ve diğer hayvansal kökenli gıda maddelerinin hazırlanmasından ve işlenmesinden kaynaklanan atıklar Hayvan dokusu atığı Tüketime ya da işlenmeye uygun olmayan maddeler Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar Meyve, sebze, tahıl, yenilebilir yağlar, kakao, kahve, çay ve tütünün hazırlanmasından ve işlenmesinden; konserve üretiminden, maya ve maya özütü üretiminden, molas hazırlanması ve fermantasyonundan kaynaklanan atıklar Meyve, sebze, tahıl, yenilebilir yağlar, kakao, kahve, çay ve tütünün hazırlanmasından ve işlenmesinden; konserve üretiminden, maya ve maya özütü üretiminden, molas hazırlanması ve fermantasyonundan kaynaklanan atıklar Yıkama, temizleme, soyma, santrifüj ve ayırma işlemlerinden kaynaklanan çamurlar Tüketime ya da işlenmeye uygun olmayan maddeler İşletme sahası içerisindeki atık su arıtımından kaynaklanan atıklar Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar Şeker üretiminden kaynaklanan atıklar İşletme sahası içerisindeki atık su arıtımından kaynaklanan çamurlar Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar Süt ürünleri endüstrisinden kaynaklanan atıklar Süt ürünleri endüstrisinden kaynaklanan atıklar Tüketime ya da işlenmeye uygun olmayan maddeler İşletme sahası içerisindeki atık su arıtımından kaynaklanan çamurlar Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar Unlu mamuller ve şekerleme endüstrisinden kaynaklanan atıklar Tüketime ve işlenmeye uygun olmayan maddeler Alkollü ve alkolsüz içeceklerin (kahve, çay ve kakao hariç) üretiminden kaynaklanan atıklar Hammaddelerin yıkanmasından, temizlenmesinden ve mekanik olarak sıkılmasından kaynaklanan atıklar Alkol damıtılmasından kaynaklanan atıklar Tüketime ya da işlenmeye uygun olmayan maddeler İşletme sahası içerisindeki atık su arıtımından kaynaklanan çamurlar Başka bir şekilde tanımlanmayan atıklar 19 ATIK YÖNETİM TESİSLERİNDEN, TESİS DIŞI ATIK SU ARITMA TESİSLERİNDEN VE İNSAN TÜKETİMİ VE ENDÜSTRİYEL KULLANIM İÇİN SU HAZIRLAMA TESİSLERİNDEN KAYNAKLANAN ATIKLAR Atığın Anaerobik Arıtımından Kaynaklanan Atıklar Belediye atıklarının anaerobik arıtımından kaynaklanan sıvılar Belediye atıklarının anaerobik arıtımından kaynaklanan posalar Hayvansal ve bitkisel atıkların anaerobik arıtımından kaynaklanan sıvılar 4

11 BİYOGAZ TESİSİNE ALINABİLECEK ATIK KODLARI (Atık Yönetiminin Genel Esaslarına İlişkin Yönetmelik) Hayvansal ve bitkisel atıklarını anaerobik arıtımından kaynaklanan posalar Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar 20 AYRI TOPLANMIŞ FRAKSİYONLAR DAHİL BELEDİYE ATIKLARI (EVSEL ATIKLAR VE BENZER TİCARİ, ENDÜSTRİYEL VE KURUMSAL ATIKLAR) Ayrı Toplanan Fraksiyonlar (15 01 Hariç) Biyolojik olarak bozunabilir mutfak ve kantin atıkları Yenilebilir sıvı ve katı yağlar Bahçe ve Park Atıkları (Mezarlık Atıkları Dahil) Biyolojik olarak bozunabilir atıklar Diğer Belediye Atıkları Pazarlardan kaynaklanan atıklar 1.a.2. Projenin Kapasitesi ve Kapladığı Alan Planlanan proje; Bursa ili, Karacabey İlçesi, Uluabat Köyü 360, 371 ve 372 parseller üzerinde gerçekleştirilecektir. Söz konusu proje alanların mülkiyetlerinden; 371 nolu parsel Mürvet TEZEL adına, 360 ve 372 nolu parseller ise SÜTAŞ Süt Ürünleri A.Ş. adına kayıtlıdır. Bahse konu parsellerin ENFAŞ A.Ş. adına kiraladığına dair kira sözleşmeleri ve tapu fotokopileri Ek-7 de verilmiştir. Proje alanı toplam m 2 alana sahiptir. Bu alan içerisinde alanın ön, arka ve yan cephelerinden 15 m çekme mesafeleri bırakılarak yapılaşma gerçekleştirilecektir. Proje alanı içerisinde yapılacak olan üniteleri de gösterir Vaziyet Planı Ek-4 de sunulmuştur. Proje kapsamında; günlük organik debisi ton/gün olarak planlanmıştır. Bu kapsamda tesiste m 3 hacme sahip Reaktör (çürütücü) bulunacaktır. Reaktörde toplanacak olan saatlik biyogaz debisi ise m 3 /saat aralığında olacaktır. Reaktörde toplanacak olan biyogaz daha sonra kojenerasyon ünitesine aktarılarak burada ısı ve elektrik enerjisine dönüştürülecektir. Kojenerasyon sistemi 4,4 MW gücünde biyogaz motoru ile kurulacaktır. Bunun yanı sıra Sütaş Süt ürünleri A.Ş nin söz konusu Biyogaz Tesisi nin yanında bulunan Anaerobik Atıksu Arıtma Tesisi nden elde edilen gazında kurulması planlanan kojenerasyon tesisinde değerlendirilmesi düşünülmektedir. Anaerobik reaktörde aşırı basınç ve vakum emniyet valfi bulunacaktır. Son çürütücü aynı zamanda atıkların bir süre daha bekletilmesi ile % 5 e kadar ilave biyogaz kazancı sağlayacaktır. Atıkların çürütücü reaktörde bekleme süresi yaklaşık 25 gün olarak gerçekleşecektir. İşletme esnekliği açısından dört havuz eşit hacimde tasarlanmış, atıkların toplam hidrolik bekletme süresi ise 28 gün olarak belirlenmiştir. 1.a.3. Proje Teknolojisi, Ömrü ve Çalışacak Personel Sayısı Projenin Teknolojisi Planlanan proje kapsamında; Karacabey-2 Biyogaz Tesisi ne gelecek olan organik içerikli atıkların anaerobik ortamda, biyolojik olarak parçalanması sağlanacaktır. Organik içerikli atıkların biyolojik olarak parçalanması esnasında açığa çıkacak olan biyogaz ise kojenerasyon ünitesinde elektrik ve sıcak su üretimi için kullanılacaktır. Kurulacak kojenerasyon sistemi toplam gücü 4,4 MWm/4,4 MWe olacak şekilde dizayn edilecektir. 5

12 Planlanan proje kapsamında; a) Atık Toplama Sistemi b) Atık Hazırlama ve Besleme Sistemi c) Anaerobik Çürütme Sistemi d) Kojenerasyon Sistemi e) Gübre Kurutma Sistemi f) Katı Gübre Kompostlaştırma Sistemi oluşacaktır. Proje kapsamında yer alan ünitelere ait detaylı bilgiler aşağıda verilmiştir. a) Atık Toplama Sistemi Biyogaz tesisine gelecek olan atıklar 4 ana grupta toplanmıştır. Bunlar; Büyükbaş hayvan gübresi Atık su arıtma çamuru Mısır veya tritikale silajı Diğer Organik atıklar Büyükbaş hayvan dışkısı, barınaklarda bulunan sıyırıcı sistem vasıtasıyla kanallara iletilecektir. Kanallar aracılığıyla toplanan ham hayvan gübresi ham gübre havuzuna alınacaktır. Ham gübre havuzunda toplanan dışkı atıklar buradan, 25 ton taşıma kapasiteli tankerler vasıtasıyla toplanarak biyogaz tesisi sahasında bulunan dengeleme havuzuna boşaltılacaktır. Atık su arıtma çamuru; stabilizasyon havuzunda bulunan pompa ve borular vasıtasıyla günlük olarak dengeleme havuzuna alınacaktır. Bölgede bulunan çiftliklerde yem olarak kullanılamaz durumdaki mısır silajı ve tritikale silajı, traktör tipi taşıyıcılar ile toplanarak Karacabey-2 Biyogaz Tesisi besleme haznelerine beslenecektir. Besleme haznesinde toplanan katı organik atıklar da vidalı helezon sistemi ile reaktörlere beslenecektir. Bursa ve çevresinden toplanan (tesis kriterlerine uygun olan) organik atıklar reaktör stabilitesini bozmayacak şekilde tesise beslenecektir. Atıklar katı ve sıvı olma durumlarına göre ya direkt olarak ham gübre havuzuna alınacak ya da besleme haznelerine traktör yardımıyla beslenecektir. b) Atık Hazırlama ve Besleme Sistemi Proje dahilinde bulunacak atık hazırlama ve besleme sistemi; dengeleme havuzu, besleme pompası ve silaj ve katı organik atık besleme ünitesinden oluşacaktır. Tesise gelen organik içerikli tüm atıklar ilk olarak bu üniteye kabul edilecektir. Hidroliz Havuzu: Bölgede bulunan hayvan besi çiftliklerinden 25 ton taşıma kapasiteli tankerler ile toplanan dışkı atıklar biyogaz tesisi sahasında bulunan dengeleme havuzuna boşaltılacaktır. Dengeleme havuzu, içinde bulunan dalgıç tip karıştırıcılar vasıtasıyla homojen halde tutulacaktır. Burada elde edilen homojen karışım günlük reçetelere göre reaktörlere beslenecektir. 6

13 Besleme Pompası; Dengeleme havuzundan karışımın reaktöre basılması bir pompa sistemi yardımıyla yapılır. Dengeleme havuzunda debisi ve içeriği homojenize olmuş atıklar, katı atık pompalamaya uygun lobe tipi pompalar ile reaktörlere beslenecektir. Pompalar işletme emniyeti açısından pozitif basınç ile emecek şekilde tasarlanmıştır. Bu amaç ile işletme binasının bodrum katında pompa odası tasarlanmıştır. İşletmede kolaylığı amacı ile her bir reaktör ayrı bir pompa ile beslenecektir. Pompalar frekans invertörlü olacak ve böylelikle debi ayarı yapılabilecektir. Bu kapsamda yapılacak olan bütün çalışmalar kapalı borular vasıtasıyla gerçekleştirilecektir. Gerek tesisatta herhangi bir tıkanıklık yaşanmaması için, gerekse de anaerobik çürütmede yüksek verim elde edilebilmesi için pompalanan atıklar, pompa emişine monte edilecek hat tipi parçalayıcıdan geçirilecektir. Silaj ve Katı Organik Atık Besleme Ünitesi; Çiftliklerden toplanan ve işe yaramaz durumdaki silajlar ve bölgeden toplanabilecek organik katı atıklar tesis içerisinde bulunan silaj ve katı organik atık besleme ünitesine alınacaktır. Besleme sistemi bir seferde 12 m 3 atık alabilecek kapasitede olacaktır. Besleme silosuna alınacak olan katı organik içerik daha sonra sızdırmaz konveyör sistemi ile reaktöre besleme yapılacaktır. c) Anaerobik Çürütme Sistemi Atık hazırlama ve besleme sistemine gelen organik içerikli atıklar anaerobik (oksijensiz) reaktöre beslemesi yapılacaktır. Reaktörde beslemesi yapılan organik bileşiklerin, reaktör içerisinde havasız ortamda (anaerobik) mikroorganizmalar aracılığı ile parçalanarak karbondioksit ve metan gazına dönüştürülmesi sağlanacaktır. Reaktör içindeki organik bileşiklerin anaerobik mikroorganizmalar tarafından karbondioksit ve metana parçalanması sırasındaki aşamalar Şekil 1.a.2 de gösterilmektedir. 7

14 Şekil 1.a.2. Anaerobik Çürüme Prosesi Anaerobik çürütme sistemi yardımcı üniteleri ile birlikte aşağıdaki ana ünitelerden oluşacaktır: Isıtma sistemi, Anaerobik çürütme reaktörleri ve karıştırıcıları, Dahili biyolojik biyogaz desülfürizasyon sistemi, Biyogaz depolama ve transfer sistemi, Flare sistemi Isıtma Sistemi Anaerobik prosesin mezofilik şartlarda optimum çalışması 37 C, termofilik şartlarda ise 55 C civarında olacaktır. Bu sebeple, gerek ham gübrenin ısıtılması, gerekse de reaktörün yüzeylerinden kaynaklanan ısı kayıplarının karşılanması gerekmektedir. Gerekli olan ısı enerjisi kojenerasyon ünitesinden sağlanacaktır. Gaz motorunun gövde ve egzoz ısısı eşanjör vasıtası ile sıcak suya verilecek ve kapalı devre çalışan bir pompa ile sıcak su reaktörler içine döşenen ısıtma borularında sirküle ettirilecektir. Ayrıca atıklar sisteme beslenmeden external ısıtma sistemi ile ön ısıtmaya tabi tutulacaktır. Bu ısıtma sistemi ayrıca pastörize olması gereken atıkların pastörizasyonu içinde kullanılacaktır. Isıtma sistemi gerekli otomatik vanalar ve enstrümanlar ile otomatik kontrol altında tutulacaktır. 8

15 Anaerobik Çürütücü Anaerobik çürütücü, hava almayan sızdırmaz kapalı bir betonarme havuz olarak tasarlanmıştır. Havuzun üst kısmına yerleştirilecek olan gaz deposu reaksiyon esnasında oluşan gazı depolamaktadır. Reaktör içeriği dalgıç karıştırıcılar ile sürekli karışım halinde tutulacaktır. Dikey silindirik formdaki çürütücülerde biyogaz ile temas eden kısımları korozyona karşı özel yalıtım ile kaplanacaktır. Ayrıca reaktöre ısı kayıplarına karşı dışarıdan ısı izolasyonu yapılacaktır. Tam karışımlı reaktör prensibi ile çalışan çürütücülere kesikli besleme yapılırken, çürütücülerden de son çürütücüye kesikli besleme yapılacaktır. Son çürütücünün seviyesi değişken olacak ve gübre kurutma sistemine kontrollü besleme yapılabilecektir. Böylelikle gübre kurutma işletiminde kolaylık sağlanabilecektir. Çürütücünün sıcaklık değeri sürekli ölçülecek ve kontrol edilecektir. Anaerobik reaktörde aşırı basınç ve vakum emniyet valfi bulunacaktır. Son çürütücü aynı zamanda atıkların bir süre daha bekletilmesi ile % 5 e kadar ilave biyogaz kazancı sağlayacaktır. Atıkların çürütücü reaktörde bekleme süresi yaklaşık 25 gün olarak gerçekleşecektir. İşletme esnekliği açısından dört havuz eşit hacimde tasarlanmış, atıkların toplam hidrolik bekletme süresi 28 gün olarak belirlenmiştir. Dahili (Internal) Biyolojik Biyogaz Desülfrizasyon Sistemi Reaktör içerisindeki sülfür elementi reaksiyon esnasında H 2 S gazına dönüşmekte ve biyogaz ile reaktörleri terk etmektedir. Biyogaz yakma (kojenerasyon) ünitesi için zararlı olan H 2 S gazının minimum seviyede tutulabilmesi için reaktör içerisine blower ile cüzzi miktarda hava verilecek ve hidrojen sülfürün, aerobik bakterilerce sülfata oksitlenmesi sağlanacaktır. Harici (External) Biyolojik Biyogaz Desülfrizasyon Sistemi Atık su arıtma tesisinde oluşan biyogaz ile katı atık sisteminde oluşan ve dahili ön sülfür arıtımına tutulmuş olan biyogaz, gas holderda birleştikten sonra yaklaşık ppm hidrojen sülfür konsantrasyonunda gaz karışım elde edilecektir. Bu gaz karışımı kojenerasyon ünitesine beslenmeden evvel harici biyolojik desülfrizasyon ünitesinden geçirilecek ve hidrojen sülfür miktarı kojenerasyon için uygun seviyeye düşürülecektir.nihai sülfür gideriminden sonra, biyogaz uygun ex-proof blowerlar ile kojenerasyon sistemine gönderilecektir. Biyogaz Depolama Sistemi Biyogaz depolama sistemi reaktörler üzerine yerleştirilen ve duble-membran yapıdaki balon depo ve yardımcı ünitelerinden oluşmaktadır. Bu sistemde, üst tarafta daha sert bir koruma membranı bulunmaktadır. Bu tabaka, altındaki daha yumuşak olan depolama membranı rüzgâr, kar gibi dış etkenlere karsı korumaktadır. İç kısımdaki depolama membranı ise biyogazı sabit basınçta depolama özelliğine sahip, esnek bir balondur. İç ve dış balonlar arasına sürekli olarak hava beslenerek içteki deponun basıncı sabit tutulabilmektedir. Biyogaz deposunun (reaktör) şematik gösterimi Şekil 1.a.3. de verilmiştir. 9

16 Şekil 1.a.3. Biyogaz Deposu (Reaktör) Şematik Gösterimi Flare Sistemi Katı atık sisteminde oluşan biyogazın kojenerasyon sisteminde değerlendirilemediği durumlar için uygun kapasitede flare ünitesi sisteme dahil edilmiştir. Mevcut flare sistemine ilave yeni flare sistemi de mevcut sistem gibi otomatik olarak devreye girecektir. d) Kojenerasyon Sistemi Planlanan proje kapsamında reaktörde ortaya çıkacak olan metan gazının enerjiye çevrilmesi amacıyla kojenerasyon ünitesi kurulacaktır. Kojenerasyon ünitesi; biyogaz kurutma ve terfi sistemi ile kojenerasyon sisteminden meydana gelecektir. Biyogaz Kurutma ve Terfi Sistemi; Katı atık tesisinde oluşan biyogaz kojenerasyon ünitesine beslenmeden önce biyogaz kurutma ünitesinden geçirilecek ve nemi uzaklaştırılacaktır. Biyogaz kurutma sistemi biyogaz eşanjörü ve chiller ünitelerinden oluşmaktadır. Hat tipi eşanjörle, chillerde soğutulan su ile biyogaz karşılaştırılacak ve buhar halindeki su kondens ettirilecektir. Kondens olan su bir tankta toplanarak reaktöre basılacaktır. Nemi uzaklaştırılan biyogaz daha sonra blowerlar ile biyogaz motoruna beslenecektir. Besleme sistemi gaz holder seviyesi ve biyogaz motoru çalışma komutu ile kontrol edilecektir. Katı atık ve atık su arıtma tesislerinde oluşan biyogazlar karıştırılarak homojen hale getirildikten sonra kojenerasyon ünitesine beslenmeden önce biyogaz kurutma ünitesinden geçirilecek ve nemi uzaklaştırılacaktır. 10

17 Kojenerasyon Ünitesi; Kojenerasyon sistemi 1,1 MW gücünde 4 adet (toplam 4,4 MW) biyogaz motoru ile kurulacaktır. Sistemde biyogaz içten yanmalı motorlarda yakılarak elektrik ve ısı enerjisi elde edilmektedir. Isı enerjisi motorun gövde ısısının ve egzoz gazı ısısının geri kazanılması ile sağlanmaktadır. Üretilen ısıdan faydalanılamadığı durumlarda, fazla ısı radyatör vasıtası ile atmosfere verilecektir. Kojenerasyon ünitesi başlıca aşağıdaki ünitelerden oluşmaktadır; 1) Biyogaz besleme treni (tesisat ve şartlandırma grubu) 2) Isı geri kazanım sistemi (gövde, egzoz, yağ eşanjörleri) 3) Temiz ve kirli yağ tankları 4) Susturucu 5) Ventilasyon sistemi 6) Radyatör sistemi 7) Güç ve kontrol panosu 8) Emniyet sensör sistemi 9) Baca Kojenerasyon ünitesinde bulunacak olan örnek biyogaz motoru Şekil 1.a.4. de verilmiştir. Şekil 1.a.4. Kojenerasyon Ünitesi Örnek Biyogaz Motoru 11

18 e) Gübre Kurutma Sistemi Anaerobik reaktör çıkısında elde edilen, gübre yaklaşık %9 katı madde içermektedir. Gübrenin bu şekilde kullanımı mümkündür. Sekil 1.a.5. te bu amaçla kullanılan bir araç örnek olarak gösterilmiştir. Şekil 1.a.5. Reaktör Çıkısı Gübrenin Doğrudan Tarım Arazisinde Kullanımı (Örnek) Gübrenin doğrudan serpilmesi mümkün olmadığında, gübre kurutma ünitesinde ürün işleme tabi tutulacaktır. Bu işlemi için disk tip veya bant tipi kurutucular kullanılacaktır. Kurutucu çıkısında elde edilen katı kısım bir romörkta veya kamyonda toplanarak nihai kullanım alanına sevk edilecektir. Gübre kurutma ünitesine ait örnek şekil aşağıda sunulmuştur. Şekil 1.a.6. Disk (Rotary) Tip Gübre Kurutma ünitesi 12

19 f) Katı Gübre Kompostlaştırma Sistemi Gübrenin doğrudan tarlalarda değerlendirilmesinin mümkün olmadığı durumda, bu atıklar kompostlaştırma işleminden geçirilecektir. Bu amaçla mevcut kompost alanının üzeri sera şeklinde kapatılarak katı fazda çürümüş haldeki gübrenin aerobik olarak kompostlaştırılması düşünülmektedir. Kompostlaştırma işlemi biyolojik bir işlem olup, biyogaz işlemi sonrasında atıkların içerisinde kalmış olan organik maddelerin humusa çevrilerek toprak için daha faydalı bir ürün haline gelmesi sağlanmaktadır. Ayrıca, bu işlem esnasında atıkların kuru madde içeriği % 60 a kadar artabilmektedir. Böylelikle, depolanması, nakliyesi gibi lojistik işlemler daha ekonomik hale gelmektedir. Susuzlaştırılan katı gübre Kurutma Ünitesi altından romörk ile kompost alanına taşınacak ve boşaltılacaktır. Daha sonra mobil karıştırma aracı ile karıştırılacak ve hava alması sağlanacaktır. Araç üzerinde bulunan sistem ile gerektiğinde komposta nem verilecektir. Kompostlanan gübre loader ile araçlara yüklenebilecektir. Örnek olarak kompostlaştırma işlemine ait resim, Şekil 1.a.7. de verilmiştir. Şekil 1.a.7. Kompost Karıştırma Makinesi (Örnek) Piyasa şartlarına göre, bu atıkların kompostlaştırma sonrasında kimyasal madde ile zenginleştirildikten sonra, ticari organo-mineral taban gübresi alternatifi olarak kullanılması mümkündür. Bu işlem için gerekli olacak kimyasal dozaj, peletleme, paketleme gibi sistemler için araştırmalar sürdürülmektedir. Ayrıca söz konusu kompostlama işlemi sonucunda ortaya çıkacak olan katı içeriğin tarımsal organik gübre olarak kullanılması için, Tarih ve Sayılı Resmi Gazete de yayınlanarak yürürlüğe giren "Toprak Kirliliğinin Kontrolü ve Noktasal Kaynaklı Kirlenmiş Sahalara Dair Yönetmelik"te belirtilen hükümler gereğince her parti çıkışı yapılacak analizler sonucunda ruhsatlandırıldıktan sonra kullanılacaktır. 13

20 Sonuç olarak; Planlanan söz konusu proje kapsamında organik içeriğe sahip ve atık olarak nitelendirilen maddeler oksijensiz olarak biyolojik parçalanmaya tabi tutulacak ve bu kapsamda metan gazının açığa çıkması sağlanacaktır. Açığa çıkacak olan metan gazı ise kojenerasyon ünitesinde enerjiye çevrilecektir. Diğer taraftan anaerobik reaktör çıktısı olarak ortaya çıkan katı içerik ise doğrudan veya işlem gördükten sonra doğal gübre olarak kullanılabilecektir. Proje kapsamında Bursa İl Özel İdaresi, İmar ve Yapı İşleri Daire Başkanlığı na kurum görüşü sorulmuş olup, anılan kurumun tarih ve 2189 sayılı cevabi yazısında projenin gerçekleştirileceği Karacabey ilçesi, Uluabat Köyünde yer alan, 371 ve 372 nolu parsellerin Bursa 2020 yılı 1/ ölçekli Çevre Düzeni Planında Tarımsal Niteliği Korunacak Alanlar içerisinde; 360 nolu parselin ise Uluabat Köyü Köy Yerleşik Alanı içinde Gelişme Konut Alanında kalmakta olduğu ve plan hükümlerine uygun hareket edilmesi kaydıyla projenin uygulanmasında herhangi bir sakınca olmadığı belirtilmiştir (Bkz. Ek-8/Kurum Görüşleri). Projenin Ömrü ve Çalışacak Personel Sayısı Ekonomik ömrü 20 yıl olarak öngörülen Karacabey-2 Biyogaz Tesisi nde işletme aşamasında çalışacak kişi sayısı ve çalışma süreleri Tablo 1.a.2. de verilmiştir. Tablo 1.a.2. İşletme Aşamasında Çalışacak Kişi Sayısı ve Çalışma Süreleri Çalışacak Personel sayısı Vardiya Günde Ayda Yılda Atık (Biyogaz) Bertaraf Tesisi 4 Kişi Yok 8 saat 29 gün 320 gün Proje kapsamında arazi çalışmaları ve inşaat aşamasında çalışacak personel sayısı ise 20 kişidir. 14

21 b) Doğal Kaynakların Kullanımı (Arazi Kullanımı, Su Kullanımı, Kullanılan Enerji Türü vb.) Arazi Kullanımı Söz konusu proje, Bursa ili, Karacabey İlçesi, Uluabat Köyü 360, 371 ve 372 parseller üzerinde gerçekleştirilecektir. Söz konusu proje alanların mülkiyetlerinden; 371 nolu parsel Mürvet TEZEL adına, 360 ve 372 nolu parseller ise SÜTAŞ Süt Ürünleri A.Ş. adına kayıtlıdır. Bahse konu parsellerin ENFAŞ A.Ş. adına kiraladığına dair kira sözleşmeleri ve tapu fotokopileri Ek-7 de verilmiştir. Proje kapsamında Bursa İl Özel İdaresi, İmar ve Yapı İşleri Daire Başkanlığı na kurum görüşü sorulmuş olup, anılan kurumun tarih ve 2189 sayılı cevabi yazısında projenin gerçekleştirileceği Karacabey ilçesi, Uluabat Köyünde yer alan, 371 ve 372 nolu parsellerin Bursa 2020 yılı 1/ ölçekli Çevre Düzeni Planında Tarımsal Niteliği Korunacak Alanlar içerisinde; 360 nolu parselin ise Uluabat Köyü Köy Yerleşik Alanı içinde Gelişme Konut Alanında kalmakta olduğu ve plan hükümlerine uygun hareket edilmesi kaydıyla projenin uygulanmasında herhangi bir sakınca olmadığı belirtilmiştir (Bkz. Ek-8/Kurum Görüşleri). Proje alanı toplam m 2 alana sahiptir. Bu alan içerisinde alanın ön, arka ve yan cephelerinden 15 m çekme mesafeleri bırakılarak yapılaşma gerçekleştirilecektir. Proje alanı içerisinde yapılacak olan üniteleri de gösterir Vaziyet Planı Ek-4 de, proje alanını gösterir yer bulduru haritası Ek-1 de, 1/ ölçekli topoğrafik harita Ek-2 de sunulmuştur sunulmuştur. Su Kullanımı Planlanan projenin arazi hazırlık çalışmaları esnasında ve işletme aşamasında çalışacak olan personellerden kaynaklı su ihtiyacı olacaktır. Karacabey-2 Biyogaz Tesisi nin işletilmesi esnasında üretimden kaynaklı ise herhangi bir su kullanımı söz konusu olmayacaktır. Projenin işletme aşamasında toplam 4 kişi çalışacaktır. Kişi başına kullanılacak günlük içme ve kullanma suyu miktarı 150 lt/gün 1 olduğunda toplam kullanılacak su miktarı; 0,6 m 3 /gün olacaktır. Arazi hazırlık çalışmaları esnasında ise toplam 20 kişi çalışacak olup, bu kapsamda da toplam 3 m 3 /gün lük su kullanımı söz konusu olacaktır. Faaliyet kapsamında çalışacak personelin içme suyu ihtiyacı özel firmalardan satın alınan damacanalar ile karşılanacaktır. Üretimde tozumanın önlenmesi için; üretim öncesinde arazi ve saha içi stabilize toprak yollar, gerek görüldüğü hallerde düzenli olarak sulanacaktır. Proje kapsamında Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, 1. Bölge Müdürlüğü ne kurum görüşü sorulmuş olup, anılan kurumun tarih ve sayılı cevabi yazısında proje konusu 360, 371 ve 372 nolu parsellerin işletmedeki Mustafakemalpaşa sulaması içerisinde kaldığı ve Su Kirliliği Kontrol Yönetmeliği hüküm ve yasaklarına uymak kaydıyla proje bütünlüğünün bozulmayacağı belirtilmiştir. Enerji Türü Proje ünitelerin çalıştırılması ve personelin idari, sosyal vb. ihtiyaçlarının karşılanması için elektrik enerjisi ve tesiste çalışacak olan araçlardan kaynaklı mazot tüketimi söz konusu olacaktır. Proje kapsamında kullanılacak olan idari binaların ihtiyaç duyacağı enerji, proje dahilinde kurulacak olan kojenerasyon santralinde üretilen enerji ve ısıdan faydalanılacaktır. 1 Devlet Planlama Teşkilatı, Türkiye Ortalama Evsel Su Tüketim Miktarı, Kasım

22 c) Atık Üretim Miktarı (Katı, Sıvı, Gaz vb.) ve Atıkların Kimyasal Fiziksel ve Biyolojik Özellikleri Proje kapsamında ortaya çıkacak olan çevresel etkiler ve bu etkilere karşı alınacak kontrol tedbirleri aşağıdaki bölümlerde verilmiştir. 1.c.1. Bitkisel Toprak Planlanan projenin hayata geçirilmesi ile proje kapsamında kurulacak olan ünite alanlarında hafriyat çalışmaları gerçekleştirilecektir. Kurulacak üniteler genel olarak araç, ekipman ve tanklardan meydana geleceğinden dolayı bu kapsamda yüksek miktarlarda bir hafriyat çalışması gerçekleştirilmeyecektir. Proje alanı içerisinde yapılacak ve çok az miktarlarda çıkması beklenen hafriyat atığı ile bitkisel toprağın çalışma alanı içerisinde bertaraf edilmesi sağlanacaktır. Bu kapsamda çıkacak olan hafriyat malzemesi arazi tesviyesi ve dolgu çalışmaları esnasında tekrar kullanılacaktır. Ortaya çıkacak olan bitkisel nitelikli toprak ise arazi yeşillendirmesi ve peyzaj çalışmaları esnasında kullanılarak değerlendirilecektir. 1.c.2. Evsel Nitelikli Atıksu Oluşumu Arazi Hazırlık ve İnşaat Aşaması; Arazi hazırlık ve inşaat çalışmaları sırasında çalışacak toplam 20 kişiden kaynaklı su kullanımı söz konusu olacaktır. Faaliyetin inşaat aşamasında çalışacak 15 kişi için içme ve kullanma suyu miktarı, bir kişinin ihtiyaç duyacağı su 150 lt/gün (2) olarak kabul edilirse; 20 kişi x 150 lt/kişi-gün = 3000 lt/gün = 3 m 3 /gün su kullanılacaktır. Kullanılacak suyun %100 ünün atık su olarak geri döneceği kabulüyle oluşacak evsel nitelikli atıksu miktarı 3 m 3 /gün olacaktır. Tesiste personelin kullanımından kaynaklı oluşacak atıksular orta kirlilikte evsel atıksu özelliği ile karakterize edilebilir. Uzun araştırmalar sonucu ortaya çıkan literatür bilgilerine göre oluşacak evsel nitelikli atık suyun karakteristiği ile ilgili toplam kirlilik yükleri Tablo 1.c.1. de verilmiştir. 2 Kaynak: Su Temini ve Atıksu Uzaklaştırılması Uygulamaları İTÜ , Prof. Dr. Dinçer TOPACIK, Prof. Dr. Veysel EROĞLU) 16

23 Tablo 1.c.1. İnşaat Aşamasında Oluşacak Evsel Nitelikli Atıksuyun Toplam Kirlilik Yükü, PARAMETRE Birim yük (mg/l) Toplam yük (kg/h) BOI , KOI 500 0, AKM 220 0, Yağ-gres 100 0, Toplam P 8 0,00125 Toplam N 40 0,00625 Toplam Cl 50 0, Toplam sülfür 30 0, Toplam organik karbon 160 0,025 ph 6-9 Kaynak: Metcalf and Eddy. (2004). Wastewater Engineering; Treatment, Disposal and Reuse, Mc Graw Hill Book Company, New York, ABD. İşletme Aşaması; Projenin işletme aşamasında çalışacak olan personelden kaynaklı su kullanımı ve atıksu oluşumu söz konusu olacaktır. Üretimden kaynaklı ise herhangi bir su kullanımı söz konusu olmayacaktır. Sistem tamamen kapalı devre çalışacağından dolayı da üretime giren organik madde içerisinde bulunan nem muhteviyatı da kurutma ünitelerinde buharlaştırılarak giderimi sağlanacaktır. İşletme aşamasında çalışacak 4 kişi için içme ve kullanma suyu miktarı, bir kişinin ihtiyaç duyacağı su 150 lt/gün olarak kabul edilirse; 4 kişi x 150 lt/kişi-gün = 600 lt/gün = 0,6 m 3 /gün su kullanılacaktır. Kullanılacak suyun %100 ünün atık su olarak geri döneceği kabulüyle oluşacak evsel nitelikli atıksu miktarı 0,6 m 3 /gündür. 1.c.3. Katı Atıklar ve Ambalaj Atıkları Arazi Hazırlık ve İnşaat Aşaması; Faaliyet alanında toplam 20 kişi çalışacaktır. Söz konusu personelden dolayı oluşan evsel nitelikli katı atık miktarının hesabında günlük kişi başına üretilen katı atık miktarı 1,34 kg/kişi-gün 3 kabul edilmiştir. Buna göre; Oluşacak evsel nitelikli katı atık miktarı olarak hesaplanır. = 20 kişi x 1,34 kg/gün-kişi = 26,8 kg/gün Ayrıca projenin arazi hazırlık aşamasında ambalaj atıkları ile hurda ve demir atıkları meydana gelecektir. 3 Devlet İstatistik Enstitüsü, 2001, Çevre İstatistikleri Hane Halkı Katı Atık Kompozisyon Araştırması ve Eğilim Anketi, Ankara 17

24 İşletme Aşaması; Projenin işletme aşamasında çalışacak olan personelden kaynaklı evsel nitelikli katı atıklar ve biyolojik reaktörde yanma sonucunda kalan katı organik içerikli atıklar ortaya çıkacaktır. Faaliyet esnasında toplam 4 kişi çalışacaktır. Bir kişinin günlük katı atık üretiminin 1,34 kg/gün.kişi olacağı kabul edildiğinde; işletme aşamasında 5,36 kg/gün evsel nitelikli katı atık oluşacaktır. Diğer taraftan anaerobik reaktöre içerisine alınan organik içerikli maddeler, biyolojik ayrışma gerçekleştirildikten sonra reaktör çıktısı olarak ortaya çıkacaktır. Bu içerik yaklaşık %9 katı madde içeriğine sahip ve direk olarak tarlalarda organik gübre olarak kullanıma uygun bir maddedir. Ayrıca işletme aşamasında geri kazanılabilir niteliğe sahip ambalaj atıkları da meydana gelecektir. Planlanan projenin işletme aşamasında ortaya çıkacak olan katı-sıvı organik içerikli maddelerin kullanımı ve diğer katı atıkların bertarafı ile ilgili olarak detaylı bilgiler Bölüm 1.d de verilmiştir. Proje kapsamında personelden kaynaklı oluşacak evsel nitelikli katı atıklar; proje alanı içerisinde niteliklerine göre (organik, cam, plastik, kâğıt, metal vb.) ayrı ayrı konteynırlarda toplanarak görünüş, toz, koku ve benzer faktörler yönünden çevreyi kirletmeyecek şekilde kapalı kaplarda muhafaza edilecektir. Oluşacak geri kazanımı mümkün olan ambalaj atıkları, tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği çerçevesinde; diğer katı atıklardan ayrı olarak toplanacak ve ambalaj atığı toplama lisansına sahip firma ile yapılacak sözleşme dahilinde belirli aralıklarla firmaya telsim edilecektir. Geri kazanımı mümkün olmayan katı atıklar ise, Karacabey Belediyesi katı atık toplama sistemine verilerek bertaraf edilecektir. Tesis içerisinde oluşacak olan tüm katı atıkların bertarafında tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Katı Atıkların Kontrolü Yönetmeliği ne ve bu yönetmelikte yapılan tüm değişikliklere uygun olarak hareket edilecektir. 1.c.4. Atık Yağ ve Tehlikeli Atık Oluşumu Planlanan projenin arazi hazırlık ve işletme aşamalarında tehlikeli atık ve atık yağ oluşumu söz konusu olacaktır. Projenin arazi hazırlık ve işletme aşamasında oluşması muhtemel atık yağ ve tehlikeli atıklar; bu aşamalarda kullanılacak olan araç ve makinaların bakım onarım işlemleri esnasında ortaya çıkacaktır. Proje kapsamında çalışacak ekipmanların bakım ve onarımları normal şartlarda proje sahasında yapılmayacak olup, en yakın yetkili servislerde ve/veya akaryakıt istasyonlarında yaptırılacaktır. Ancak araç bakımlarının proje sahasında yapılmasının zorunlu olduğu durumlarda oluşması muhtemel atık yağların bertarafı için tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği ( tarih ve sayılı RG ve tarih ve sayılı RG ile değişik) hükümleri uygulanacaktır. 18

25 Proje alanlarında herhangi bir atık yağ oluşması durumunda, oluşacak atık yağlar, tesis alanı içerisinde sızdırmazlığı sağlanmış, kapalı bir ortamda geçici olarak depolanacak ve daha sonra lisanslı firmalar kanalıyla bertaraf edilecektir. Araçların proje sahası içerisinde gerekli bakım ve onarımlar sızdırmazlığı sağlanmış bir alanda yapılacak olup, yapılacak çalışmalar esnasında Tarih ve Sayılı Resmi Gazete de yayınlanarak yürürlüğe giren "Toprak Kirliliğinin Kontrolü ve Noktasal Kaynaklı Kirlenmiş Sahalara Dair Yönetmelik"te belirtilen hükümlere uyulacaktır. Faaliyetin üretim aşaması sırasında kullanılacak olan kimyasal katkı maddelerinin kapları ve ambalajları ile yağlı üstüpler, araçlardan oluşabilecek yağlı filtre aksamları vb. gibi kontamine olmuş atıklar, tehlikeli atık olarak sınıflandırılabilir. Söz konusu tehlikeli atıklar tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği ( tarih ve sayılı RG ve tarih ve sayılı RG ile değişik) lisanslı geri kazanım firmasına verilerek bertarafı sağlanacaktır. 1.c.7. Gürültü ve Titreşim Oluşumu Projenin arazi hazırlık ve inşaat aşamalarında; kazı, inşaat, montaj, vb. çalışmalarında kullanılacak makine ve ekipmanlardan gürültü oluşması söz konusu olacaktır. Arazi hazırlama ve inşaat çalışmaları aşamasında kullanılacak makine ve ekipmanların aynı zamanda ve aynı yerde çalıştığı varsayılarak en olumsuz şartlarda ortaya çıkacak toplam ses basınç düzeyini hesaplamak amacıyla önce her bir kaynaktan oluşacak ses gücü düzeyinden toplam ses gücü düzeyleri bulunur: Ortaya çıkacak ses basınç düzeyinin hesaplanmasında; L pt = 10 Log ( n i 1 Lpi/10 10 ) formülü kullanılmaktadır. Formülde; L pt = Toplam ses basınç düzeyi, L pi = Her bir iş makinesinden kaynaklanan ses basınç düzeyi olarak yer almaktadır. Kullanılacak her bir kaynaktan r uzaklıkta, her bir iş makinesinin yaratacağı ses basınç düzeyinin (L pi ) hesaplanmasında da aşağıdaki formül kullanılmaktadır. L pi = L wi + 10 Log (Q/A) A = 4 π r 2 Q =Yönelme katsayısı (Yer düzeyindeki ses kaynağının yarı küresel dağılımı, Q =2) r = Kaynaktan uzaklık (m) L wi = Her bir iş makinesinin ses gücü düzeyi (db) A atm olarak belirtilen atmosferin etkisiyle seste azalma, kaynağın frekansına ve kaynaktan uzaklığa bağlı olark değişiklik göstermektedir. İş makineleri ve karayolu taşıtları için ortalama frekans aralığı Hertz olarak kabul edilmiştir. Ortalama ses basınç seviyesindeki atmosferik rötuş nedeniyle meydana gelecek hesaplanmasında aşağıdaki formül kullanılmaktadır. A atm = 7,4 x 10-8 x f 2 x r / 19

26 Formülde; A atm = Atmosferik rötuş ile ses basıncı düzeyindeki düşüş (dba) f = İletilen Sesin Frekansı (3500) r = Kaynaktan Uzaklık (m) = Havanın Bağıl Nemi (% 66) Ses (gürültü) düzeyinin hesabında ise aşağıdaki formül kullanılmaktadır. L = L pt - A atm +DF Formülde; L = Ses (gürültü) düzeyi (dba), DF = Düzeltme faktörü Ses düzeyi, ses basıncı düzeyinin belli bir eğriye göre ağırlıklı olarak bulunmuş şeklidir. Karmaşık seslerin ses yüksekliğini tek bir değerle ifade etmek için kullanılmaktadır. Kulağın duyarlılığı ile orantılı ağırlıklar kullanılmakta olup, bu ağırlıklar A, B ve C olarak adlandırılmıştır. Ağırlıklı ses (gürültü) düzeylerinin hesaplanması için kullanılan düzeltme faktörü-frekans eğrisi Şekil 1.c.1 de verilmiştir. Şekil 1.c.1. A, B ve C Ağırlıklı Ses (Gürültü) Düzeyleri için Çevirim Eğrileri Kaynak: Özgüven, N. (Prof. Dr.), Endüstriyel Gürültü Kontrolü Proje kapsamında gerçekleştirilecek arazi hazırlık ve inşaat çalışmalarda gürültüye neden olabilecek makine ve ekipmanların özellikleri SOUND PLAN gürültü yazılım programının kitaplığından alınarak Tablo 1.c.2'de verilmiştir. 20

27 Tablo 1.c.2. İnşaat Aşamasında Kullanılacak Makine Ve Ekipmanların Miktar ve Özellikleri, CİNSİ VE TEKNİK ÖZELLİKLERİ ADET SES GÜCÜ SEVİYESİ (dba) EKSKAVATÖR KOMPRESÖR KAMYON İNŞAAT VİNCİ BETON MİKSERİ 1 96 Ekskavatör (Excavator: Trench excavator ) Ekskavatör (Excavator: Trench excavator) aracının oluşturacağı toplam gürültü düzeyi 105 dba olup, bunun frekanslara göre dağılımı Şekil 1.c.3 de verilmiştir. Şekil 1.c.2. Ekskavatöre Ait Gürültü Düzeyinin Frekans Analizi Kompresör (Compressors: < 5cbm/min, sound-muffled) Kompresör (Compressors: < 5cbm/min, sound-muffled) aracının oluşturacağı toplam gürültü düzeyi 103,0 dba olup, bunun frekanslara göre dağılımı Şekil 1.c.4 te verilmiştir. Şekil 1.c.3. Kompresöre Ait Gürültü Düzeyinin Frekans Analizi Kamyon (105 KW) Kamyon aracının oluşturacağı toplam gürültü düzeyi 115 dba olup, bunun frekanslara göre dağılımı Şekil 1.c.5 te verilmiştir. 21

28 Şekil 1.c.4. Kamyona Ait Gürültü Düzeyinin Frekans Analizi İnşaat Vinci (32-80 KW) İnşaat vinci aracının oluşturacağı toplam gürültü düzeyi 110 dba olup, bunun frekanslara göre dağılımı Şekil 1.c.6 da verilmiştir. Şekil 1.c.5. İnşaat Vincine Ait Gürültü Düzeyinin Frekans Analizi Beton Mikseri (150 L) Beton mikseri aracının oluşturacağı toplam gürültü düzeyi 96 dba olup, bunun frekanslara göre dağılımı Şekil 1.c.7 de verilmiştir. Şekil 1.c.6. Beton Mikserine Ait Gürültü Düzeyinin Frekans Analizi 22

29 Tablo 1.c.3. Arazi Hazırlık Aşaması Sırasında Tüm Kaynaklardan Oluşacak Ortalama Ses Basınç Seviyelerinin Mesafelere Göre Dağılımı, r (m) L PT (dba) Aatm (dba) (f:500) DF (dba) (f=500) L (dba) (f:500) Aatm (dba) (f:1000) DF (dba) (f=1000) L (dba) (f:1000) Aatm (dba) (f:2000) DF (dba) (f=2000) L (dba) (f:2000) Aatm (dba) (f:4000) DF (dba) (f=4000) L (dba) (f:4000) L T (dba) 1 113,54 0,00-3,6 109,94 0, ,54 0,00 1,2 114,74 0, ,53 119, ,57 0,00-3,6 95,96 0, ,56 0,02 1,2 100,74 0, ,48 105, ,54 0,00-3,6 89,94 0, ,53 0,04 1,2 94,70 0, ,37 99, ,52 0,01-3,6 83,92 0, ,50 0,09 1,2 88,63 0, ,17 93, ,00 0,01-3,6 80,39 0, ,97 0,13 1,2 85,07 0, ,46 89, ,50 0,01-3,6 77,89 0, ,46 0,18 1,2 82,52 0, ,79 87, ,57 0,01-3,6 75,95 0, ,51 0,22 1,2 80,54 0, ,67 85, ,98 0,02-3,6 74,36 0, ,91 0,27 1,2 78,91 1, ,91 83, ,64 0,02-3,6 73,02 0, ,56 0,31 1,2 77,53 1, ,39 82, ,48 0,02-3,6 71,86 0, ,39 0,36 1,2 76,32 1, ,05 80, ,46 0,03-3,6 70,83 0, ,36 0,40 1,2 75,26 1, ,85 79, ,54 0,03-3,6 69,92 0, ,43 0,45 1,2 74,30 1, ,75 78, ,61 0,04-3,6 67,97 0, ,47 0,56 1,2 72,25 2, ,36 76, ,02 0,04-3,6 66,38 0, ,85 0,67 1,2 70,55 2, ,33 75, ,52 0,06-3,6 63,87 0, ,30 0,90 1,2 67,83 3, ,94 72, ,59 0,07-3,6 61,92 0, ,31 1,12 1,2 65,66 4, ,10 70, ,00 0,08-3,6 60,32 0, ,67 1,35 1,2 63,86 5, ,62 68, ,66 0,10-3,6 58,97 0, ,27 1,57 1,2 62,29 6, ,38 66, ,50 0,11-3,6 57,79 0, ,06 1,79 1,2 60,91 7, ,33 65, ,57 0,14-3,6 55,83 0, ,00 2,24 1,2 58,52 8, ,60 63, ,98 0,17-3,6 54,21 0, ,31 2,69 1,2 56,49 10, ,22 61, ,64 0,20-3,6 52,85 0, ,86 3,14 1,2 54,70 12, ,09 59, ,48 0,22-3,6 51,66 0, ,59 3,59 1,2 53,10 14, ,13 58, ,46 0,25-3,6 50,61 1, ,45 4,04 1,2 51,62 16, ,31 56, ,54 0,28-3,6 49,66 1, ,42 4,48 1,2 50,26 17, ,61 55,78 Şekil 1.c.7. Arazi Hazırlık Aşaması Sırasında Tüm Kaynaklardan Oluşacak Ortalama Ses Basınç Seviyelerinin Mesafelere Göre Dağılımı Grafiği 23

30 Sonuç ve Değerlendirme tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği (ÇGDDY) de belirtilen, endüstri tesislerinden kaynaklanacak çevresel gürültü düzeyi ve gürültünün önlenmesine ilişkin kabul edilebilir en yüksek gürültü seviyeleri Tablo 1.c.4 de verilmiştir. Tablo 1.c.4. Endüstri Tesisleri İçin Çevresel Gürültü Sınır Değeri Alanlar L gündüz (dba) L akşam (dba) L gece (dba) Gürültüye hassas kullanımlardan eğitim, kültür ve sağlık alanları ile yazlık ve kamp yerlerinin yoğunluklu olduğu alanlar Ticari yapılar ile gürültüye hassas kullanımların birlikte bulunduğu alanlardan konutların yoğun olarak bulunduğu alanlar Ticari yapılar ile gürültüye hassas kullanımların birlikte bulunduğu alanlardan işyerlerinin yoğun olarak bulunduğu alanlar Endüstriyel alanlar ÇGDY Yönetmeliği Madde 22 de endüstriyel tesisler, atölye imalathane ve işyerlerinden çevreye yayılan gürültü seviyesine ilişkin kriterler belirlenmiştir. Bu kapsamda ilgili maddenin a bendinde Her bir endüstri tesisinden çevreye yayılan gürültü seviyesi bu Yönetmeliğin ekindeki Ek-VII de yer alan Tablo-4 te verilen sınır değerleri aşamaz denilmektedir. Tablo 1.c.3. de verilen gürültü düzeyleri; ÇGDYY nin Ek-VII Tablo-4 de belirtilen gürültü sınır değerleri ile karşılaştırıldığında gündüz için yaklaşık 250 m mesafeden sonra 70 dba sınır değerini sağlandığı görülmektedir. Faaliyet alanına en yakın yerleşim birimi Uluabat Köyünde bulunan yapılar olup, proje alanına en yakın yapı 400 m mesafede bulunmaktadır. Dolayısıyla projeden kaynaklı oluşması muhtemel gürültüden en yakın yerleşim biriminin etkilenmesi söz konusu olmayacaktır. 1.c.8. Toz Oluşumu Arazi Hazırlık ve İnşaat Aşaması; Toz Emisyonları Faaliyet alanında gerçekleştirilecek olan hafriyat işlemleri sırasında toz emisyonları oluşacaktır. Arazi Hazırlık ve İnşaat aşamasında oluşacak toz emisyonlarına ilişkin hesaplamalara aşağıda yer verilmiştir. Proje alanında bitkisel toprak hafriyatı, sökme, yükleme-boşaltma ve nakliye işlemleri esnasında oluşacak toz emisyonu Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliğinde verilen toz emisyon faktörleri dikkate alınarak hesaplanmıştır. Hesaplamalar, toz oluşumu esnasında hem en olumsuz koşulların gerçekleşebileceği göz önünde bulundurularak kontrolsüz emisyon faktörleri kullanılarak yapılmıştır. 24

31 Tablo 1.c.5. Toz Emisyon Faktörleri İŞLEM Kontrolsüz EMİSYON FAKTÖRÜ kg/ton Kontrollü Malzemelerin Sökülmesi 0,025 0,0125 Malzemelerin Yüklenmesi 0,01 0,005 Malzemelerin Taşınması (Gidiş-Dönüş) 0,7 0,35 Malzemelerin Boşaltılması 0,01 0,005 Malzemelerin Depolanması 5,8 kg/ha.gün 2,9 kg/ha.gün Gerçekleştirilmesi planlanan proje alanı yaklaşık m 2 alana sahip olup, bu alan içerisinde yaklaşık m 2 lik bölümünde inşaat çalışmaları yürütülecektir. Proje alanında kurulması planlanan ünitelerin çoğu çelik konstrüksiyon şekilde olup az miktarda temel kazısı ile birlikte bu yapıların kolayca yerleştirilmesi mümkündür. Dolayısıyla proje alanında yapılacak temel kazı çalışmalarında hesaplama yapılırken ortalama derinlik 0,3 m alınmıştır. Toplam Hafriyat Miktarı = Hafriyat Alanı x Hafriyat Derinliği = m 2 * 0,3 m = m 3 tür. Hafriyatı yapılacak bitkisel toprağın yoğunluğu 1,6 gr/cm 3 toplam hafriyat miktarı; kabul edildiğinde yıllık Toplam Hafriyat Miktarı Toplam Hafriyat Miktarı Çalışma Süresi Toplam Hafriyat Miktarı Saatlik Hafriyat Miktarı = Toplam Hafriyat Hacmi * Toprak Yoğunluğu = m 3 * 1,6 ton/m 3 = tondur. = 4 ay / 1 yıl, 26 gün/ay, 10 saat/gün = ton = 3,6 ton Hafriyat, yükleme ve taşınması sırasında oluşacak toz miktarı; a) Toprağın hafriyatı sırasında meydana gelebilecek olan toz miktarı; Toz Emisyon Debisi = 3,6 ton/saat * 0,025 kg/ton = 0,09 kg/saat b) Hafriyat toprağının yüklenmesi ve boşaltılması sırasında meydana gelebilecek olan toz miktarı; Toz Emisyon Debisi = 3,6 ton/saat * 0,01 kg/ton * 2 = 0,072 kg/saat c) Hafriyat toprağının taşınması sırasında meydana gelebilecek olan toz miktarı; Proje alanından ilerleyen faaliyet dönemlerinde hafriyatı yapılacak toprak, hafriyat yapılacak alanlara ortalama 100 m mesafede kurulacak hafriyat depolama alanına nakledilecektir. Bu durumda her seferde gidiş-geliş toprak yolda kat edilecek toplam mesafe 200 m dir. Hafriyatı yapılacak yaklaşık 18,4 Ton hafriyat toprağı için saatte 20 ton malzeme taşıyabilen 1 adet kamyonun hareketi söz konusu olacaktır. Toz emisyon debisi = (1 araç/saat x 0,7 kg toz/araç-km x 0,1 km x 2) = 0,14 kg/saat Hafriyat işlemeleri sırasında meydana gelebilecek olan toplam toz miktarı; Toplam = 0,09 kg/saat + 0,072 kg/saat + 0,14 kg/saat = 0,302 kg/saat 25

32 Proje kapsamında gerçekleştirilecek çalışmalar esnasında oluşacak toz emisyonu hesaplanırken, çalışmaların en olumsuz şartlarda gerçekleşeceği göz önüne alınmıştır tarih ve sayı ile Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği (SKHKK) Ek-2 de de belirtildiği üzere; yeni kurulacak tesisler için, Ek-2 de belirtilen kirletici kütlesel debilerinin aşılması halinde Hava Kirlenmesine Katkı Değerinin Hesaplanması gerekmektedir. Biyogaz Tesisi Projesinin inşaat aşaması süresince yapılacak bütün çalışmaların aynı zaman diliminde gerçekleştirileceği göz önüne alındığında oluşacak toz emisyonu 0,221 kg/saat olarak hesaplanmıştır. Dolayısıyla SKHKKY Ek-2 de de belirtildiği üzere; yeni kurulacak tesisler için, Ek-2 de belirtilen kirletici kütlesel debilerinin aşılması halinde, tesis etki alanında uluslararası kabul görmüş bir dağılım modeli kullanımıyla Hava Kirlenmesine Katkı Değerinin Hesaplanması na gerek duyulmamıştır. İşletme Aşaması; Biyogaz Tesisi faaliyetinin işletme aşamasında her biri 1,1 MW gücünde 4 adet (toplam 4,4 MW) biyogaz motorlu kojenarasyon sistemi kullanılacaktır. Sistemde biyogaz içten yanmalı motorlarda yakılarak elektrik ve ısı enerjisi elde edilmektedir. Isı enerjisi motorun gövde ısısının ve egzoz gazı ısısının geri kazanılması ile sağlanmaktadır. Üretilen ısıdan faydalanılamadığı durumlarda, fazla ısı radyatör vasıtası ile atmosfere verilecektir. Kojenerasyon ünitesinde bir adet baca yapısı bulunacaktır. Faaliyet kapsamında yakıt olarak metan gazı kullanılacaktır. Kullanılacak olan metan gazından CO 2, NO 2, CO ve PM oluşumu söz konusu olacaktır. Tesisin işletme aşamasında oluşacak baca gazı emisyonları için tarih ve sayı ile Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği (SKHKKY) Ek-5, Tablo 5.2 de belirtilen gaz yakıtlı yakma tesisleri için baca gazı sınır değerlerine uyulacaktır. Söz konusu tablo aşağıda verilmiştir. Tablo 1.c.6. Yakma Isıl Gücü 100 MW ın Altındaki Tesisler İçin Baca Gazı Emisyonlarının Sınır Değerleri Yakıtlar Kükürtdioksit Karbonmonoksit Azot dioksit Toz mg/nm 3 mg/nm 3 mg/nm 3 mg/nm 3 Doğal Gaz, LPG, Rafineri gazı Kok Fabrikası Gazı Biyogaz Söz konusu tesis için tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmelik te ve bu yönetmelikte; tarih ve sayılı Resmi Gazete de tarih ve sayılı Resmi Gazete de tarih ve sayılı Resmi Gazete de yapılan değişiklikler gereğince Çevre İzni alınacaktır. 1.c.5. Atık Pil ve Akümülatörler Faaliyetin tüm aşamalarında kullanılacak olan araç ve ekipmanların bakım ve onarımlarının faaliyet alanı içerisinde yapılması durumunda, ortaya çıkması muhtemel atık aküler, tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren Atık Pil ve Akümülatörlerin Kontrolü Yönetmeliği (Değişik: R.G /27537) hükümleri doğrultusunda proje alanı içerisinde taban sızdırmazlığı sağlanmış, kapalı bir ortamda muhafaza edilecek ve lisans almış geri kazanım firmasına verilmek sureti ile bertarafı sağlanacaktır. 26

33 Planlanan faaliyetin tüm aşamalarında tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayınlanan ve tarihinde yürürlüğe giren Atıkların Düzenli Depolanmasına Dair Yönetmelik hükümlerine uygun hareket edilecektir. 1.c.6. Ömrünü Tamamlamış Lastikler Faaliyetin tüm aşamalarında çalışacak araçlardan kaynaklanması muhtemel araç lastiklerinin bertarafında tarih ve sayılı Ömrünü Tamamlamış Lastiklerin Kontrolü Yönetmeliği (Değişik tarih ve sayılı R.G) hükümlerine uygun olarak hareket edilecektir. Söz konusu lastikler anılan Yönetmeliğin ilgili hükümleri gereği lisanslı firma kanalıyla bertaraf edilecektir. 27

34 ç) Kullanılan Teknoloji ve Malzemelerden Kaynaklanabilecek Kaza Riski Projenin işletme çalışmaları süresince Biyogaz tesisinde bulunacak makine ve ekipmanların kullanımından kaynaklı kaza riski söz konusu olabilmektedir. Söz konusu kaza risklerini önlemek amacıyla teknik olarak yönetmeliklerin şart koştuğu her türlü güvenlik tedbirleri alınacaktır. Personele iş sağlığı ve iş güvenliği eğitimi verilecek olup, faaliyet sahasında gözle görünür yerlere yönlendirme işaretleri ve ikaz levha işaretleri yerleştirilecektir. Tesiste çalışacak tüm işçilere kişisel koruma araç ve gereçleri (giysi, maske, kulaklık vb.) temin edilecektir. Ayrıca tesiste tüm giriş çıkışların kontrollü bir şekilde yapılması, güvenlik görevlisinin bulundurulması, tehlike, ihbar ve ikaz panolarının yerleştirilmesi, bakımlı makine ve ekipmanların kullanılması konularında gerekli her türlü önlemler alınarak, kazaların oluşması önlenecektir. Faaliyetin üretim aşamasında, tesiste kullanılacak makine ve ekipmanlardan kaynaklı kaza riskinin oluşması söz konusu olduğuna faaliyet sahibi, İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği kapsamında sağlık ve güvenlikle ilgili bazı hususları yerine getirmekle yükümlü olacaktır. Bu noktada proje sahibi, çalışan işçilerin sağlığını ve güvenliğini korumak amacıyla mesleki risklerin önlenmesi, eğitim ve bilgi verilmesi dahil gerekli her türlü önlemi almak, organizasyonu yapmak, araç ve gereçleri sağlamak zorundadır. İşveren, sağlık ve güvenlik önlemlerinin değişen şartlara uygun hale getirilmesi ve mevcut durumun sürekli iyileştirilmesi amaç ve çalışması içinde olacaktır. Faaliyet sahibi, sağlık ve güvenliğin korunması ile ilgili önlemlerin alınmasında risklerin önlenmesi, önlenmesi mümkün olmayan risklerin değerlendirilmesi, risklerle kaynağında mücadele edilmesi, teknolojinin, iş organizasyonunun, çalışma şartlarının, sosyal ilişkilerin ve çalışma ortamı ile ilgili faktörlerin etkilerini kapsayan genel bir önleme politikasının geliştirilmesi, toplu korunma önlemlerine, kişisel korunma önlemlerine göre öncelik verilmesi, işçilere uygun talimatların verilmesi gibi genel prensiplere uyacaktır. Bununla birlikte tesis alanında oluşabilecek sel, deprem gibi doğal felaketlere, yangın, sabotaj ve endüstriyel kazalarda meydana gelebilecek acil durumlara anında müdahale edebilmek, meydana gelebilecek zararları en aza indirebilmek ve bunun çevresel etkilerini önleyebilmek amacı ile görev alacak personel arasında bir organizasyon yapılacaktır. Bu organizasyona göre Koruma, Yangın, Kurtarma ve İlk Yardım Ekipleri oluşturulacaktır. Bu ekiplerin çalışma prensipleri ayrı ayrı belirlenecek ve tüm bu organizasyon işlemlerinden sorumlu olarak da bir Genel Koordinatör görevlendirilecektir. Projenin tüm aşamalarında, 4857 sayılı İş Kanunu ve bu kanuna bağlı olarak çıkartılmış ve çıkartılacak olan yönetmelik ve tüzük hükümlerine uyulacak ve olası tüm kaza ve risklerin mümkün olan en alt düzeye indirilmesi için gerekli önlemler alınacaktır. Proje kapsamında inşa edilecek tüm yapılar Afet Bölgelerinde Yapılacak Yaılar Hakkında Yönetmelik hükümlerine uygun olarak yapılacaktır. Projenin tüm aşamalarında 2872 sayılı Çevre Kanunu ve 5491 sayılı Çevre Kanunu nda değişiklik yapılmasına dair kanun ile bu kanunlara bağlı olarak çıkartılmış ve çıkartılacak olan yönetmelik ve tüzük hükümlerine uyulacaktır. Şekil 1.ç.1. Acil Eylem Planı Koordinasyon Yapısı 28

35 Tesiste karşılaşılabilecek olası acil durumlara müdahalede öncelik sırası, aşağıda belirtilen şekilde olacaktır. Haberleşmenin Temini, Ulaştırmanın Sağlanması ve Trafiğin Düzenlenmesi, Kurtarma, Tıbbi İlk Yardım Hasta ve Yaralıların Hastaneye Nakli Yangın Söndürme Emniyet ve Asayişi Sağlama Yedirme, Giydirme, Isıtma ve Aydınlatma Geçici Barınmayı Sağlama Ölülerin Defini Enkaz Kaldırma ve Temizleme Altyapı Tesislerinin Düzenlenmesi Karantina Tedbirlerinin Alınması Acil durum planı kapsamında oluşturulacak ekiplerin görev ve sorumlulukları belirlenmiş olup aşağıda özetlenmiştir: Koruma Ekibinin Görev ve Sorumlulukları Koruma ekibinin görev ve sorumlulukları Şekil 1.ç.2 de detaylandırılmıştır. Tesisin faaliyeti sırasında meydana gelebilecek sel, deprem gibi doğal felaketler ile yangın, sabotaj ve endüstriyel kazalarda oluşacak acil durumlara müdahale edebilmek, zararları minimuma indirebilmek ve bu gibi durumların çevresel etkilerini önleyebilmek amacıyla olaya ilk anda müdahaleyi sağlama Proje sahasında sürekli olarak güvenliği sağlamak, sahaya giriş ve çıkışları kontrol altında tutmak İşletmeye olabilecek herhangi bir sabotaj, saldırı veya buna benzer acil durumlarda haberleşmeyi sağlamak ve emniyet güçlerine derhal haber vermek KORUMA EKİBİ Proje kapsamında meydana gelmesi muhtemel iş kazalarında ilgili birimlere vakit kaybetmeksizin meydana gelen olayı ayrıntılı bir şekilde haber vermek Proje kapsamında meydana gelebilecek olan acil durumlarda, olay mahallinden kaçış ve tahliyeyi en kısa süre içerisinde gerçekleştirme Proje kapsamında meydana gelebilecek olan acil durumlarda ekipler arasında iş birliği sağlayarak arkadaşlarına yardımcı olmak Proje sahasında yer alan toplanma bölgesinde toplanmayı sağlamak Proje kapsamında meydana gelebilecek olan acil durumlarda verilebilecek talimatlara göre hareket etmek Şekil 1.ç.2. Koruma Ekibinin Görev ve Sorumlulukları, 29

36 Kurtarma Ekibinin Görev ve Sorumlulukları Kurtarma ekibinin görev ve sorumlulukları Şekil 1.ç.3 de detaylandırılmıştır. Proje sahasında oluşabilecek doğal felaket (sel, deprem vb.), yangın, sabotaj ve endüstriyel kazalarda meydana gelebilecek acil durumlara müdahale edebilmek, meydana gelebilecek zararları en aza indirebilmek ve bunun çevresel etkilerini önleyebilmek amacıyla olaylara anında müdahale etmek Proje sahasında yer alan yanıcı maddelerin büyük zararlara sebebiyet vermeden olay yerinden uzaklaştırılması Proje kapsamındaki bölümlerde güvenliği sağlama KURTARMA EKİBİ Proje kapsamında meydana gelebilecek olan acil durumlarda, olay mahallinden kaçış ve tahliyeyi en kısa süre içerisinde gerçekleştirme Proje sahasında meydana gelebilecek olan acil durumlarda, meydana gelebilecek zararları minimum düzeye indirebilmek amacıyla önem sırasına göre kurtarmayı sağlama Proje sahasında meydana gelebilecek olan acil durumlarda, gerekli su tahliyesini sağlama Dışarıdan içeriye müdahaleyi sağlama Şekil 1.ç.3. Kurtarma Ekibinin Görev ve Sorumlulukları, İlk Yardım Ekibinin Görev ve Sorumlulukları Proje sahasında meydana gelebilecek olan acil durumlarda proje sahasına gelen ekipler ile uyum sağlayarak iş birliği içerisinde çalışma İlk Yardım ekibinin görev ve sorumlulukları Şekil 1.ç.4 de detaylandırılmıştır. Proje sahasında oluşabilecek olan doğal felaket (sel, deprem vb.), yangın, sabotaj ve endüstriyel kazalarda meydana gelebilecek acil durumlara anında müdahale edebilmek için ilk yardım konusunda gerekli eğitim çalışmaları İLK YARDIM EKİBİ Acil ilk yardım gerektiren durumlarda, kişinin en yakınında bulunandan yararlanılması gerektiği ortaya çıktığından ayrım yapılmaksızın tüm personelin acil ilk yardım konusunda bilgilendirilmesi Proje sahasında oluşabilecek olan doğal felaket, yangın, sabotaj ve endüstriyel kazalarda oluşabilecek acil durumlarda ilk yardım ekipleri zor durumda bulunan kazazedeleri derhal olay yerinden uzaklaştırmalı ve kazazedeyi değerlendirerek şok, yumuşak doku yaralanması, yanık, kırık, kafa yaralanması, göğüs yaralanması ve zehirlenme gibi durumlara karşı gerekli acil tedaviyi uygulamalı ve gerektiğinde de sağlık ocağı, hastane gibi ilgili birimlere sevkleri yapılmalıdır Şekil 1.ç.4. İlk Yardım Ekibinin Görev ve Sorumlulukları, 30

37 Yangın Ekibinin Görev ve Sorumlulukları Yangın ekibinin görev ve sorumlulukları Şekil 1.ç.5 de detaylandırılmıştır. Proje sahasında oluşabilecek olan doğal felaket(sel, deprem vb.), yangın, sabotaj, endüstriyel kazalar vb. gibi meydana gelebilecek olan acil durumlarda, meydana gelebilecek olan zararların minimum düzeylerde olmasını sağlamak amacıyla olaya ilk anda müdahale etme YANGIN EKİBİ Meydana gelen olayın özelliğine göre ilk müdahale ve ilerlemesini önlemek amacıyla gerekli tedbirlerin alınması, söndürme çalışmalarının gerçekleştirilmesi Proje sahasında meydana gelebilecek olan acil durumlarda, olay mahallinden kaçış ve tahliyeyi en kısa süre içinde gerçekleştirme Proje sahasında yer alan toplanma bölgesinde toplanmayı sağlamak Proje kapsamında meydana gelebilecek olan acil durumlarda verilebilecek talimatlara göre hareket etmek Şekil 1.ç.5. Yangın Ekibinin Görev ve Sorumlulukları, Üretim esnasında kullanılacak olan araç, iş makinesi ve teçhizatın kullanımında olası dikkatsizlikler sonucu iş kazaları meydana gelebilecektir. Tüm bu kazaları azaltmak ve engellemek amacıyla, çalışanlara eğitim verilerek gerekli uyarılar yapılacak ve uyarı levhaları asılacaktır. İşyeri ile ilgili olarak İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü nde belirtilen ilk yardım malzeme ve gereçleri temin edilerek ilk yardım dolabı oluşturulacaktır. Proje ile ilgili olarak İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü nde belirtilen önlemler alınacaktır. Sonuç olarak, projenin işletme döneminde, gerekli tüm tedbirler alınacaktır. Projenin tüm aşamalarında, 4857 sayılı İş Kanunu ve bu kanuna bağlı olarak çıkartılmış ve çıkartılacak olan yönetmelik ve tüzük hükümlerine uyulacak ve olası tüm kaza ve risklerin mümkün olan en alt düzeye indirilmesi için gerekli önlemler alınacaktır. 31

38 d) Projenin Olası Çevresel Etkilerine Karşı Alınacak Tedbirler Su Kullanımı ve Atıksu Arazi hazırlık ve inşaat çalışmaları sırasında çalışacak toplam 20 kişiden kaynaklı su kullanımı söz konusu olacaktır. Arazi Hazırlık ve İnşaat aşamasında çalışacak olan personelin sosyal ihtiyaçları, yan parselde SÜTAŞ A.Ş. tarafından işletilmekte olan atıksu arıtma tesisinin sosyal ünitelerinden karşılanacaktır. Bu kapsamda personelden kaynaklı oluşacak atıksular da tesis içinde bulunan altyapı sistemine verilerek bertarafı sağlanacaktır. Ayrıca inşaat aşaması boyunca kullanılacak olan beton imalatları esnasında su kullanımı söz konusu olacaktır. Proje kapsamında tesis inşasında hazır beton kullanılacağından bu kapsamda proje alanı içerisinde herhangi bir atıksu oluşumu söz konusu olmayacaktır. Proje dahilinde oluşacak her türlü atıksu için, 31 Aralık 2004 tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren Su Kirliliği Kontrol Yönetmeliği, (13 Şubat 2008 tarih ve sayılı Resmi Gazete de ve tarih ve sayılı Resmi Gazete de yapılan değişiklikler) ve 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu ve Yönetmeliği hükümlerine uygun hareket edilecektir. Projenin işletme aşamasında çalışacak olan personelden kaynaklı su kullanımı ve atıksu oluşumu söz konusu olacaktır. Ortaya çıkacak olan evsel nitelikli atıksular ise proje alanı içerisinde kurulacak olan fosseptik yapısında biriktirilerek yan parselde SÜTAŞ A.Ş. tarafından işletilmekte olan Atıksu Arıtma Tesisi ne aktarılacaktır. Alternatif olarak da; Biyogaz Tesisi alt yapı sistemi ile SÜTAŞ Atıksu Arıtma Tesisi arasında kanal bağlantısı ile atıksuların arıtma sistemine aktarılması sağlanabilecektir. Projenin inşaat ve işletme aşamalarında; - 31/05/2005 tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Toprak Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği, - 31/12/2004 tarih ve Sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği ve 13 Şubat 2008 tarih ve sayılı Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, sayılı Su Ürünleri Kanununa ve bu kanuna bağlı çıkartılan, tarih ve sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Su Ürünleri Yönetmeliği nin su ürünleri ve su kirliliği ile ilgili hükümlerine uyulacaktır. Katı Atık, Atık Yağ, Tehlikeli Atık, Atık Pil ve Akümülatörler Katı Atıklar; Planlanan projenin arazi hazırlık ve işletme aşamasında çalışacak olan personellerden kaynaklı evsel nitelikli katı atıklar ile ambalaj atıkları ortaya çıkacaktır. Projenin inşaat ve işletme aşamasında çalışacak personellerden ve inşaat çalışmalarından kaynaklanacak evsel nitelikli katı atıklar; tesis içerisinde değişik noktalarda yer alacak olan çöp konteynırlarına bırakılacaktır. Konteynırlarda biriken katı atıklar ise belli periyotlarda Karacabey Belediyesi tarafından alınarak, belediyenin katı atık depolama alanında bertaraf edilecektir. 32

39 Diğer taraftan projenin işletme aşamasında anaerobik reaktör içerisine alınan organik içerikli maddeler, biyolojik ayrışma gerçekleştirildikten sonra reaktör çıktısı olarak ortaya çıkacaktır. Bu içerik yaklaşık %9 katı madde içeriğine sahip ve direk olarak tarlalarda organik gübre olarak kullanıma uygun bir maddedir. Gübrenin doğrudan serpilmesi mümkün olmadığı durumlarda söz konusu gübre, tesis içerisinde kurulacak olan gübre kurutma ünitesinde işleme tabi tutulacaktır. Bu işlem için disk tip veya bant tipi kurutucular kullanılacaktır. Kurutucu çıkısında elde edilen katı kısım bir romörkta veya kamyonda toplanarak nihai kullanım alanına sevk edilecektir. Projenin arazi hazırlık ve işletme aşamalarında ortaya çıkacak kağıt, karton, cam vb. geri dönüşümü mümkün olan atıklar ise; evsel nitelikli katı atıklardan ayrı olarak, tesis içerisinde üstü kapalı konteynırda biriktirilecek ve daha sonra da Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği kapsamında lisans almış geri dönüşüm firmalarına verilerek değerlendirilecektir. Projenin tüm aşamalarında oluşacak katı atıkların (organik atıklar vb.) tarihli ve sayılı Katı Atıkların Kontrolü Yönetmeliği Madde 18 de belirtildiği gibi denizlere, göllere ve benzeri alıcı ortamlara, caddelere dökülmesinin yasak olduğu konusunda çalışanlar uyarılacak ve gerek bu yasağa gerekse Katı Atıkların Kontrolü Yönetmeliği nin tüm hükümlerine proje dahilinde uyulacaktır. Oluşması muhtemel ambalaj ve ambalaj atıkları ise; tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği ve tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren "Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" hükümlerine uygun olarak bertaraf edilecektir. Atık Yağ, Pil ve Akümülatörler; Projenin işletme aşmasında araç bakımları en yakın servis istasyonunda yapılacak olup, bunun mümkün olmaması durumunda ise tesis içerisinde yapılması durumunda atık yağ oluşumu söz konusu olacaktır. Ayrıca tesis içerisinde bulunan araç ve ekipmanların bakım ve onarımlarından kaynaklı atık yağ oluşumu söz konusu olacaktır. Araç bakımlarının proje sahasında yapılmasının zorunlu olduğu durumlarda oluşması muhtemel atık yağların bertarafı için tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği ( tarih ve sayılı RG ve tarih ve sayılı RG ile değişik) hükümleri uygulanacaktır. Projenin inşaat ve işletme aşamasında oluşacak atık yağlar, tesis alanı içerisinde sızdırmazlığı sağlanmış, kapalı bir ortamda geçici olarak depolanacak ve daha sonra lisanslı firmalar kanalıyla bertaraf edilecektir. Araçların tesis içerisinde bakım ve onarımları sızdırmazlığı sağlanmış bir alanda yapılacak olup, yapılacak çalışmalar esnasında Tarih ve Sayılı Resmi Gazete de yayınlanarak yürürlüğe giren "Toprak Kirliliğinin Kontrolü ve Noktasal Kaynaklı Kirlenmiş Sahalara Dair Yönetmelik"te belirtilen hükümlere uyulacaktır. Faaliyetin üretim aşaması sırasında kullanılacak araçların bakım ve onarımlarının faaliyet alanı içerisinde yapılmasının zorunlu olduğu durumunda, ortaya çıkması muhtemel atık aküler, tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren Atık Pil ve Akümülatörlerin Kontrolü Yönetmeliği (Değişik tarih ve sayılı R.G) hükümleri doğrultusunda proje alanı içerisinde taban sızdırmazlığı sağlanmış, kapalı bir ortamda muhafaza edilecek ve lisanslı geri kazanım firmasına verilerek bertarafı sağlanacaktır. 33

40 Faaliyetin üretim aşaması sırasında çalışacak araçlardan kaynaklanacak araç lastiklerinin bertarafında tarih ve sayılı Ömrünü Tamamlamış Lastiklerin Kontrolü Yönetmeliği (Değişik tarih ve sayılı R.G) hükümlerine uygun olarak hareket edilecektir. Söz konusu lastikler anılan Yönetmeliğin ilgili hükümleri gereği lisanslı firma kanalıyla bertaraf edilecektir. Faaliyetin üretim aşaması sırasında kullanılacak olan kimyasal katkı maddelerinin kapları ve ambalajları ile yağlı üstüpler, araçlardan oluşabilecek yağlı filtre aksamları vb. gibi kontamine olmuş atıklar, tehlikeli atık olarak sınıflandırılabilir. Söz konusu tehlikeli atıklar tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği ( tarih ve sayılı RG ve tarih ve sayılı RG ile değişik) lisanslı geri kazanım firmasına verilerek bertarafı sağlanacaktır. Gürültü Oluşumu Projenin arazi hazırlık ve inşaat aşamalarında; kazı, inşaat, montaj, vb. çalışmalarında kullanılacak makine ve ekipmanlardan gürültü oluşması söz konusu olacaktır. Arazi hazırlama ve inşaat çalışmaları aşamasında kullanılacak makine ve ekipmanların aynı zamanda ve aynı yerde çalıştığı varsayılarak en olumsuz şartlarda ortaya çıkacak toplam ses basınç düzeyini hesaplamak amacıyla önce her bir kaynaktan oluşacak ses gücü düzeyinden toplam ses gücü düzeyleri bulunmuştur. Proje kapsamında gerçekleştirilecek arazi hazırlık ve inşaat çalışmalarda gürültüye neden olabilecek makine ve ekipmanların özellikleri SOUND PLAN gürültü yazılım programının kitaplığından alınarak Tablo 1.c.2'de verilmiştir tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği (ÇGDDY) de belirtilen, endüstri tesislerinden kaynaklanacak çevresel gürültü düzeyi ve gürültünün önlenmesine ilişkin kabul edilebilir en yüksek gürültü seviyeleri Tablo 1.c.4 de verilmiştir. ÇGDY Yönetmeliği Madde 22 de endüstriyel tesisler, atölye imalathane ve işyerlerinden çevreye yayılan gürültü seviyesine ilişkin kriterler belirlenmiştir. Bu kapsamda ilgili maddenin a bendinde Her bir endüstri tesisinden çevreye yayılan gürültü seviyesi bu Yönetmeliğin ekindeki Ek-VII de yer alan Tablo-4 te verilen sınır değerleri aşamaz denilmektedir. Tablo 1.c.3. de verilen gürültü düzeyleri; ÇGDYY nin Ek-VII Tablo-4 de belirtilen gürültü sınır değerleri ile karşılaştırıldığında gündüz için yaklaşık 250 m mesafeden sonra 70 dba sınır değerini sağlandığı görülmektedir. Faaliyet alanına en yakın yerleşim birimi Uluabat Köyünde bulunan yapılar olup, proje alanına en yakın yapı 400 m mesafede bulunmaktadır. Dolayısıyla projeden kaynaklı oluşması muhtemel gürültüden en yakın yerleşim biriminin etkilenmesi söz konusu olmayacaktır. İşveren, İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliğinin 6. maddesinin (c) bendinde ve 9. Maddesinin (a) bendinde belirtilen yükümlülükleri yerine getirirken, işçilerin maruz kaldığı gürültü düzeyini değerlendirecek ve gerekiyorsa gürültü ölçümü yaptıracaktır. 34

41 Gürültüden kaynaklanan maruziyetin önlenmesi veya azaltılması için teknik gelişmeler uygun önlemler alınarak gürültüye maruziyetten kaynaklanan riskler kaynağında yok edilecek veya en aza indirilecektir. Gürültüden kaynaklanan risklerin azaltılmasında, İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliğinin 6. Maddesinin (b) bendinde belirtilen genel prensiplere uyulacak ve özellikle; Gürültüye maruziyetin daha az olduğu başka çalışma yöntemleri seçilecek, Yapılan işi göz önünde bulundurarak, mümkün olan en düşük düzeyde gürültü yayan uygun iş ekipmanı seçilecek, İşçilere iş ekipmanını gürültüye en az maruz kalacakları doğru ve güvenli bir şekilde kullanmaları için, gerekli bilgi ve eğitim verilecek, Hava yoluyla gürültüyü, perdeleme, kapatma, gürültü emici örtülerle ve benzeri yöntemlerle azaltılacak, Çalışma sistemleri ve iş ekipmanlarının düzenli bakımı yapılacak, Gürültüyü azaltacak bir iş organizasyonu ile maruziyet süresini ve gürültü düzeyini sınırlamak, yeterli dinlenme araları verilerek çalışma sürelerinin düzenlenmesi gibi önlemler alınacaktır. Toz Emisyonu ve Hava Kalitesine Etkiler Faaliyet alanında gerçekleştirilecek olan hafriyat işlemleri sırasında toz emisyonları oluşacaktır. Proje alanında bitkisel toprak hafriyatı, sökme, yükleme-boşaltma ve nakliye işlemleri esnasında oluşacak toz emisyonu Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliğinde verilen toz emisyon faktörleri dikkate alınarak hesaplanmıştır. Yapılan hesaplamalar sonucunda projenin arazi hazırlık ve inşaat aşamasında meydana gelecek toz emisyonunun kütlesel debisi 0,302 kg/saat olarak hesaplanmıştır. Proje kapsamında gerçekleştirilecek çalışmalar esnasında oluşacak toz emisyonu hesaplanırken, çalışmaların en olumsuz şartlarda gerçekleşeceği göz önüne alınmıştır tarih ve sayı ile Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği (SKHKK) Ek-2 de de belirtildiği üzere; yeni kurulacak tesisler için, Ek-2 de belirtilen kirletici kütlesel debilerinin aşılması halinde Hava Kirlenmesine Katkı Değerinin Hesaplanması gerekmektedir. Biyogaz Tesisi Projesinin inşaat aşaması süresince yapılacak bütün çalışmaların aynı zaman diliminde gerçekleştirileceği göz önüne alındığında oluşacak toz emisyonu 0,221 kg/saat olarak hesaplanmıştır. Dolayısıyla SKHKKY Ek-2 de de belirtildiği üzere; yeni kurulacak tesisler için, Ek-2 de belirtilen kirletici kütlesel debilerinin aşılması halinde, tesis etki alanında uluslararası kabul görmüş bir dağılım modeli kullanımıyla Hava Kirlenmesine Katkı Değerinin Hesaplanması na gerek duyulmamıştır. Biyogaz Tesisi faaliyetinin işletme aşamasında ise her biri 1,1 MW gücünde 4 adet (toplam 4,4 MW) biyogaz motorlu kojenarasyon sistemi kullanılacaktır. Sistemde biyogaz içten yanmalı motorlarda yakılarak elektrik ve ısı enerjisi elde edilmektedir. Isı enerjisi motorun gövde ısısının ve egzoz gazı ısısının geri kazanılması ile sağlanmaktadır. Üretilen ısıdan faydalanılamadığı durumlarda, fazla ısı radyatör vasıtası ile atmosfere verilecektir. Kojenerasyon ünitesinde bir adet baca yapısı bulunacaktır. Faaliyet kapsamında yakıt olarak metan gazı kullanılacaktır. Kullanılacak olan metan gazından CO 2, NO 2, CO ve PM oluşumu söz konusu olacaktır. 35

42 Söz konusu tesis için tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmelik te ve bu yönetmelikte; tarih ve sayılı Resmi Gazete de tarih ve sayılı Resmi Gazete de tarih ve sayılı Resmi Gazete de yapılan değişiklikler gereğince Çevre İzni alınacaktır. Flora-Fauna Üzerine Etkiler ve Alınacak Önlemler Projenin flora ve fauna üzerine etkileri ve etkileri azaltıcı önlemler 2. Bölümün b kısmında detaylı olarak verilmiştir. 36

43 BÖLÜM 2 PROJENİN YERİ

44 2. PROJENİN YERİ a) Mevcut Arazi Kullanımı ve Kalitesi (Tarım Alanı, Orman Alanı, Planlı Alan, Su Yüzeyi Vb.) Planlanan proje alanı Bursa ili, Karacabey İlçesi, Uluabat Köyü 360, 371 ve 372 parseller içerisinde yer almaktadır. Alanın mülkiyeti; Sütaş Süt Ürünleri A.Ş.(360 ve 372 parseller) ile Mürvet TEZEL (371 parsel) aittir. Söz konusu parsellere ait tapu fotokopileri ve parsellerin ENFAŞ A.Ş. ne kiralandığına dair kira kontratoları Ek-7 de verilmiştir. Proje alanının da içinde bulunduğu Karacabey ilçesi Bursa ya 52 km mesafededir. Karacabey yüz ölçümü 1285 km 2, nüfusu ise kişidir. Proje alanına yakın mesafede buluna diğer bir yerleşim alanı ise Karacabey ilçesine bağlı Uluabat Köyü dür. Uluabat Köyü Karacabey ilçesine 12 km, Bursa ya ise 52 km uzaklıkta olup nüfusu 1400 kişidir.yapılması ve işletilmesi planlanan proje için seçilen alanı gösterir Yer Bulduru Haritası Ek-1 de proje alanını gösterir fotoğraflar ise Ek-5 de verilmiştir. Yapılması planlanan söz konusu Karacabey-2 Biyogaz Tesisi nin içinde bulunduğu proje alanına en yakın yerleşim birimleri ve uzaklıkları Tablo 2.a.1 de verilmiştir. Tablo 2.a.1. Karacabey-2 Biyogaz Tesisi ne En Yakın Yerleşim Merkezleri ve Faaliyet Alanına Uzaklıkları Yerleşim Yeri Yönü Süt ve Süt Ürünleri Üretim Tesisi ne Mesafesi (m) Karacabey İlçesi Batı Uluabat Köyü Doğu 400 Bakırköy Güney-Batı Kaynak: 1/ Ölçekli Topografik Harita Proje alanı ve çevresini gösterir uydu görüntüsü ve hava fotoğrafı aşağıdaki şekilde verilmiştir. 37

45 SÜTAŞ Arıtma Tesisi Biyogaz Tesis Alanı SÜTAŞ Fabrika Biyogaz Tesis Alanı SÜTAŞ Arıtma Tesisi Şekil 2.a.1. Proje Alanını Gösterir Uydu Görüntüsü ve Hava Fotoğrafı, Tarım Alanları ve Orman Alanları Ek-4 te sunulan 1/ ölçekli Arazi Varlığı Haritasına bakıldığında elde edilen verilere göre proje alanının kurulacağı alan Büyük Toprak grubu bakımından Alüvyal Topraklar (A) sınıfına girdiği, Şimdiki Arazi kullanım şekli bakımından ise Sulu Tarım-(S) arazi içinde kaldığı görülmektedir. Bununla birlikte proje sahası ve yakın çevresinde orman alanı bulunmamaktadır. Proje kapsamında Bursa İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ne görüş sorulmuş olup, anılan kurumun tarih ve sayılı cevabi yazısında projenin gerçekleştirileceği parseller için ruhsat aşamasında 3083 sayılı Sulama Alanlarında Arazi Düzenlenmesine Dair Tarım Reformu Kanunu kapsamında gerekli izinlerin alınması şartı ile ÇED sürecinin devam etmesinde herhangi bir sakınca bulunmadığı belirtilmiştir. Bu kapsamda ruhsat aşamasında bahse konu 3083 sayılı Kanun kapsamında gerekli izinler alınacaktır. 38

46 b) EK-V deki Duyarlı Yöreler listesi dikkate alınarak; sulak alanlar, kıyı kesimleri, dağlık ve ormanlık alanlar, tarım alanları, milli parklar, özel koruma alanları, nüfusça yoğun alanlar, tarihsel, kültürel, arkeolojik ve benzeri önemi olan alanlar, erozyon alanları, heyelan alanları, ağaçlandırılmış alanlar, potansiyel erozyon ve ağaçlandırma alanları ile 16/12/1960 tarihli ve 167 sayılı Yeraltı Suları Hakkında Kanun gereğince korunması gereken akiferler FLORA VE FAUNA Bursa ili, Karacabey ilçesi sınırları içerisinde planlanan Karacabey-2 Biyogaz Tesisi için hazırlanan Proje Tanıtım Dosyası nın flora ve fauna çalışmaları Ağustos (2012) ayında Ayşegül KARAGÖZ tarafından yapılmıştır. FLORA VE FAUNA İÇEREN SÖZLEŞMELER VE KATEGORİLER IUCN Red List Kategorileri IUCN (The World Conservation Union: The International Union for the Conservation of Nature and Natural Resources = Doğayı ve Doğal Kaynakları Korumaya Yönelik Uluslararası Topluluk - Dünya Koruma Topluluğu) nesli tükenme tehditi altında olan türlerin kırmızı listesi ve bitki hayvan türlerinin dünyadaki en kapsamlı küresel koruma durumu envanteridir. IUCN Red List Uluslar arası Doğal Hayatı ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği tarafından sürdürülmektedir. IUCN Red List, kesin ölçüt kullanılarak binlerce tür ve alt türlerin nesillerini tükenme riskini değerlendirerek oluşturmaktadır. Bu ölçüt tüm türlerle ve dünyanın her bölgesi ile ilgilidir. Avrupa ülkelerinde IUCN risk sınıflarına göre flora ve fauna türlerinin sınıflandırılması 1970 li yıllardan itibaren gerçekleştirilmeye başlanmıştır. IUCN kategorileri 9 grupta incelenmiştir. Tükenme hızı, nüfus büyüklüğü, coğrafi dağılım alanları ile nüfus ve dağılım derecesi kriterleri dikkate alınmıştır. 39

47 Şekil 2.b.1. IUCN Red List Kategorileri Kaynak: Tablo 2.b.1. IUCN red List Kategorileri ve Türkçe Karşılıkları Kategori Adequate data Evaluated Not Evaluated Data Deficient Extinct Extinct in the Wild Critically Endangered Endangered Vulnerable Near Threatened Least Concern Türkçe Karşılığı Yeterli data mevcut Değerlendirmeye alınmış Değerlendirmeye alınmamış Yeterli data mevcut değil(data eksik) Türü tamamen yok olmuş,nesli tükenmiş tür Vahşi doğada nesli tükenmiş tür Önemli derecede yok olma tehlikesi olan tür Yok olma tehlikesi olan tür Koruma önlemi alınmazsa ileride yok olma tehlikesi olan tür Neredeyse tehdit altında En az kaygılanılan tür Tablo 2.b.2. Prof. Dr. Ali Demirsoy a (1996) Göre Red Data Book Kategorileri Kategori Kısaltma Türkçe Karşılığı Endangered E Tehlikede Extinct Ex Soyu tükenmiş Indeterminate I Bilinmiyor Isufficiently known K Yetersiz bilinenler Not threatened Nt Takson henüz tehlike altında değil Out of danger O Takson tehlike dışı Rare R Nadir Vulnerable V Zarar görebilir 40

Mekanik Ayırma, Biyokurutma ve Biyometanizasyon Tesisleri İle Fermente Ürün Yönetimi Tebliği ve Uygulamaları

Mekanik Ayırma, Biyokurutma ve Biyometanizasyon Tesisleri İle Fermente Ürün Yönetimi Tebliği ve Uygulamaları ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Atık Yönetim Dairesi Başkanlığı Mekanik Ayırma, Biyokurutma ve Biyometanizasyon Tesisleri İle Fermente Ürün Yönetimi Tebliği ve Uygulamaları REW, 2016 İstanbul Mekanik Ayırma,

Detaylı

Enfaş Enerji Elektrik Üretim A.Ş. (Enfaş A.Ş bir Sütaş Grup Şirketidir.) Aksaray Atık Bertaraf (Biyogaz) Tesisi Proje Bilgi Notu

Enfaş Enerji Elektrik Üretim A.Ş. (Enfaş A.Ş bir Sütaş Grup Şirketidir.) Aksaray Atık Bertaraf (Biyogaz) Tesisi Proje Bilgi Notu Enfaş Enerji Elektrik Üretim A.Ş (Enfaş A.Ş bir Sütaş Grup Şirketidir.) Aksaray Atık Bertaraf (Biyogaz) Tesisi Proje Bilgi Notu Ülkemizde, gıda ve elektrik enerjisi ihtiyacı, ekonomik gelişme ve nüfus

Detaylı

S.S. YEŞİL DURU EVLERİ KOOPERATİFİ ATIKSU ARITMA TESİSİ PROJE RAPORU

S.S. YEŞİL DURU EVLERİ KOOPERATİFİ ATIKSU ARITMA TESİSİ PROJE RAPORU S.S. YEŞİL DURU EVLERİ KOOPERATİFİ ATIKSU ARITMA TESİSİ PROJE RAPORU 1 - PROSESİN TANITILMASI Tatil sitesinden kaynaklanacak evsel nitelikli atıksuları arıtacak olan, arıtma tesisi, biyolojik sistem (aktif

Detaylı

Organik Atıkların Değerlendirilmesi- BİYOGAZ: Üretimi ve Kullanımı ECS KĐMYA ĐNŞ. SAN. VE TĐC. LTD. ŞTĐ.

Organik Atıkların Değerlendirilmesi- BİYOGAZ: Üretimi ve Kullanımı ECS KĐMYA ĐNŞ. SAN. VE TĐC. LTD. ŞTĐ. Organik Atıkların Değerlendirilmesi- BİYOGAZ: Üretimi ve Kullanımı ECS KĐMYA ĐNŞ. SAN. VE TĐC. LTD. ŞTĐ. BİYOGAZ NEDİR? Anaerobik şartlarda, organik atıkların çeşitli mikroorganizmalarca çürütülmesi sonucu

Detaylı

PROJE TANITIM DOSYASI

PROJE TANITIM DOSYASI TARFAŞ TARIMSAL FAAL. ÜRET. SAN. VE TİC. A.Ş. AKSARAY İLİ, AKSARAY ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ 220 ADA, 1 NOLU PARSEL PTD Nihai PTD ANKARA NİSAN 2011 PROJE SAHİBİNİN ADI TARFAŞ TARIMSAL FAAL. ÜRET. SAN. VE

Detaylı

TARIM, HAYVANCILIK VE GIDA ATIKLARI İÇİN BİYOGAZ TESİSLERİ

TARIM, HAYVANCILIK VE GIDA ATIKLARI İÇİN BİYOGAZ TESİSLERİ TARIM, HAYVANCILIK VE GIDA ATIKLARI İÇİN BİYOGAZ TESİSLERİ Ahmet Musluoğlu BĠYOENERJĠ DERNEĞĠ Yönetim Kurulu II. BaĢkanı ahmet.musluoglu@biyoder.org.tr HOCHREITER BĠYOGAZ A.ġ.& BGA Enerji Yatırım A. ġ.

Detaylı

Biyogaz Temel Eğitimi

Biyogaz Temel Eğitimi Biyogaz Temel Eğitimi Sunanlar: Dursun AYDÖNER Proje Müdürü Rasim ÜNER Is Gelistime ve Pazarlama Müdürü Biyogaz Temel Eğitimi 1.Biyogaz Nedir? 2.Biyogaz Nasıl Oluşur? 3.Biyogaz Tesisi - Biyogaz Tesis Çeşitleri

Detaylı

Adana Büyükşehir Belediyesi Sorumluluk Alanını gösteren harita

Adana Büyükşehir Belediyesi Sorumluluk Alanını gösteren harita Adana Büyükşehir Belediyesi Sorumluluk Alanını gösteren harita 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu nun 7 nci maddesi; evsel katı atıkların toplanarak bertaraf tesisine/aktarma istasyonlarına taşınması

Detaylı

ATIKSU ARITMA TESİSLERİNDE KAZANILAN ENERJİNİN KULLANILMASINDA ESKİŞEHİR ÖRNEĞİ. Murat PİROĞLU ESKİ Genel Müdürlüğü Atıksu Arıtma Dairesi Başkanı

ATIKSU ARITMA TESİSLERİNDE KAZANILAN ENERJİNİN KULLANILMASINDA ESKİŞEHİR ÖRNEĞİ. Murat PİROĞLU ESKİ Genel Müdürlüğü Atıksu Arıtma Dairesi Başkanı ATIKSU ARITMA TESİSLERİNDE KAZANILAN ENERJİNİN KULLANILMASINDA ESKİŞEHİR ÖRNEĞİ Murat PİROĞLU ESKİ Genel Müdürlüğü Atıksu Arıtma Dairesi Başkanı ESKİŞEHİR MERKEZ ATIKSU ARITMA TESİSLERİ Eskişehir Atıksu

Detaylı

Biyogaz Yakıtlı Kojenerasyon Uygulamaları

Biyogaz Yakıtlı Kojenerasyon Uygulamaları Biyogaz Yakıtlı Kojenerasyon Uygulamaları Sedat Akar Turkoted Yönetim Kurulu Üyesi Biyogaz Nedir? Biyogaz, mikrobiyolojik floranın etkisi altındaki organik maddelerin oksijensiz bir ortamda çürütülmesi

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü MADEN ARAMA PROJELERİNE YÖNELİK UYGULAMA TALİMATI

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü MADEN ARAMA PROJELERİNE YÖNELİK UYGULAMA TALİMATI Sayfa1 MADEN ARAMA PROJELERİNE YÖNELİK UYGULAMA TALİMATI 03.10.2013 tarihli ve 28784 sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren ÇED Yönetmeliği nin 5. Maddesi gereği, 26. Maddesi kapsamında yer

Detaylı

BALIK AĞI ÜRETİMİ FAALİYETİ PROJE OZET DOSYASI

BALIK AĞI ÜRETİMİ FAALİYETİ PROJE OZET DOSYASI TİCARET ANONİM ŞİRKETİ BALIK AĞI ÜRETİMİ FAALİYETİ İSTİKLAL MAHALLESİ, YILDIRIM BEYAZID CADDESİ, NO: 14 ESENYURT / İSTANBUL F21D18C3C3D PAFTA, 159 ADA, 3 PARSEL URBAN ÇEVRE DANIŞMANLIK VE MÜHENDİSLİK TİC.

Detaylı

TÜRKİYE PETROLLERİ PETROL DAĞITIM A.Ş.

TÜRKİYE PETROLLERİ PETROL DAĞITIM A.Ş. TİRE SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİ ÜRETİM TESİSİ ÇED RAPORU TÜRKİYE PETROLLERİ PETROL DAĞITIM A.Ş. HATAY İLİ, DÖRTYOL İLÇESİ, YEŞİLKÖY BELDESİ DÖRTYOL AKARYAKIT DOLUM VE DEPOLAMA TESİSİ KAPASİTE ARTIŞI Proje Tanıtım

Detaylı

TARIM, HAYVANCILIK VE GIDA ATIKLARI İÇİN BİYOGAZ TESİSLERİ

TARIM, HAYVANCILIK VE GIDA ATIKLARI İÇİN BİYOGAZ TESİSLERİ TARIM, HAYVANCILIK VE GIDA ATIKLARI İÇİN BİYOGAZ TESİSLERİ Ahmet Musluoğlu 2000 yılından beri biyogaz alnında çalışmaktadır. BİYOENERJİ DERNEĞİ Yönetim Kurulu II. Başkanı ahmet.musluoglu@biyoder.org.tr

Detaylı

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 7. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ SAMSUN

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 7. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ SAMSUN T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 7. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ SAMSUN SİNOP ERFELEK BALIFAKI GÖLETİ VE SULAMA PROJESİ ÇED MUAFİYET İÇİN PROJE ÖZETİ SİNOP İLİ ERFELEK İLÇESİ BALIFAKI

Detaylı

BİYOLOJİK ARITMA DENEYİMLERİ

BİYOLOJİK ARITMA DENEYİMLERİ BİYOLOJİK ARITMA DENEYİMLERİ Kütahya Belediyesi Atıksu Arıtma Tesisi, İller Bankası nca 1985 yılında projelendirilmiş, 1992 yılında çalışmaya başlamıştır. Şehir merkezinin evsel nitelikli atıksularını

Detaylı

DORSET BİYOKÜTLE VE TAVUK GÜBRESİ KURUTMA SİSTEMİ

DORSET BİYOKÜTLE VE TAVUK GÜBRESİ KURUTMA SİSTEMİ DORSET BİYOKÜTLE VE TAVUK GÜBRESİ KURUTMA SİSTEMİ n Kurutma Biyokütle Biyogaz tesisi çıktısı Yonga Arıtma Çamuru Tavuk Gübresi Gıda atıkları vs. n Kompakt ve esnek n Peletleme tesisi n Sanitasyon n Çuvallama

Detaylı

GÖNEN BİYOGAZ TESİSİ

GÖNEN BİYOGAZ TESİSİ GÖNEN BİYOGAZ TESİSİ Ülkemizde, gıda ve elektrik enerjisi ihtiyacı, ekonomik gelişme ve nüfus artışı gibi nedenlerden dolayı hızla artmaktadır. Gıda miktarlarında, artan talebin karşılanamaması sonucunda

Detaylı

SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ İDARİ USULLER TEBLİĞİ

SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ İDARİ USULLER TEBLİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 10.10.2009 Resmi Gazete Sayısı: 27372 SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ İDARİ USULLER TEBLİĞİ Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, 31/12/2004 tarihli ve 25687 sayılı Resmî

Detaylı

İŞLETMENİN ADI (İŞLETMENİN ADRESİ)

İŞLETMENİN ADI (İŞLETMENİN ADRESİ) İşletme Logosu (varsa) İŞLETMENİN ADI (İŞLETMENİN ADRESİ)...... FAALİYETİ/FALİYETLERİ İŞ AKIM ŞEMASI/ŞEMALARI VE PROSES ÖZETİ/ÖZETLERİ Hazırlayan (Unvan) Tarih İŞLETMELERİN FAALİYET KONULARI FARKLI OLSA

Detaylı

Ekolojik Yerleşimlerde Atık Yönetiminin Temel İlkeleri

Ekolojik Yerleşimlerde Atık Yönetiminin Temel İlkeleri i Ekolojik Yerleşimlerde Atık Yönetiminin Temel İlkeleri Ekoljik yerleşimler kaynakların kullanımında tutumludur. Atık Yönetimi ve geri dönüşüm bu yerleşimlerde kaynak yönetiminin ayrılmaz bir bileşenidir.

Detaylı

İŞLETMENİN ADI (İŞLETMENİN ADRESİ) FAALİYETİ/FALİYETLERİ İŞ AKIM ŞEMASI/ŞEMALARI VE PROSES ÖZETİ/ÖZETLERİ. Hazırlayan (Unvan) Tarih

İŞLETMENİN ADI (İŞLETMENİN ADRESİ) FAALİYETİ/FALİYETLERİ İŞ AKIM ŞEMASI/ŞEMALARI VE PROSES ÖZETİ/ÖZETLERİ. Hazırlayan (Unvan) Tarih İşletme Logosu (varsa) İŞLETMENİN ADI (İŞLETMENİN ADRESİ) FAALİYETİ/FALİYETLERİ İŞ AKIM ŞEMASI/ŞEMALARI VE PROSES ÖZETİ/ÖZETLERİ Hazırlayan (Unvan) Tarih İÇİNDEKİLER Sayfa 1. İŞLETME BİLGİLERİ 3 2.....

Detaylı

BİTKİSEL VE HAYVANSAL ATIKLARDAN BİYOGAZ VE ENERJİ ÜRETİM TESİSİ

BİTKİSEL VE HAYVANSAL ATIKLARDAN BİYOGAZ VE ENERJİ ÜRETİM TESİSİ BİTKİSEL VE HAYVANSAL ATIKLARDAN BİYOGAZ VE ENERJİ ÜRETİM TESİSİ Tesisin Amacı Organik yapıdaki hammaddelerin oksijensiz ortamda bakteriler yoluyla çürütülerek enerji potansiyeli olan biyogaza ve biyogazın

Detaylı

KANLIĞI ÇEVRE. Tamamlanması ERHAN SARIOĞLU ANTALYA 05-07/10/2010 ÇEVRE İZNİ / ÇEVRE İZİN VE LİSANSI

KANLIĞI ÇEVRE. Tamamlanması ERHAN SARIOĞLU ANTALYA 05-07/10/2010 ÇEVRE İZNİ / ÇEVRE İZİN VE LİSANSI ÇEVRE YÖNETY NETİMİ GENEL MÜDÜRLM RLÜĞÜ İZİN N VE DENETİM M DAİRES RESİ BAŞKANLI KANLIĞI ÇEVRE İZNİ VE LİSANSI L ŞUBESİ Başvuru Sürecinin S Tamamlanması ERHAN SARIOĞLU Çevre MühendisiM ÇEVRE İZNİ / ÇEVRE

Detaylı

ZEKERİYAKÖY ARIKÖY SİTESİ

ZEKERİYAKÖY ARIKÖY SİTESİ ZEKERİYAKÖY ARIKÖY SİTESİ EVSEL ATIKSU ARITMA TESİSİ TEKNİK ŞARTNAMESİ HAZİRAN - 2014 1. TEKNİK HUSUSLAR : Proje yapımında 2014/07 Sayılı ve 04/03/2014 tarihli Atıksu Antma /Derin Deniz Desarjı Tesisi

Detaylı

İNCE BOYUTLU SİLİS KUMU DEPOLAMA SAHASI

İNCE BOYUTLU SİLİS KUMU DEPOLAMA SAHASI İNCE BOYUTLU SİLİS KUMU DEPOLAMA SAHASI ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ BAŞVURU DOSYASI KARABÜK İLİ, SAFRANBOLU İLÇESİ, ÇATAK KÖYÜ MEVKİİ ALMER Çevre Denetim Müş. Müh.İş Sağ. ve Güv. Proje Tic. Ltd. Şti.

Detaylı

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI EK-2 FAALİYET BAŞVURU FORMU

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI EK-2 FAALİYET BAŞVURU FORMU 1. Başvuru sahibine ilişkin bilgiler: 1.1 Adı Soyadı 1.2 Adresi 1.3 T.C. Kimlik No 1.4 Telefon (GSM) 1.5 E-Posta 2. Firmaya ilişkin bilgiler: 2.1 Firma Adı 2.2 Adresi 2.3 Telefon No 2.4 Faks No 2.5 Sicil

Detaylı

ATIK YÖNETİMİNDE BİYOMETANİZASYON TEKNOLOJİSİ

ATIK YÖNETİMİNDE BİYOMETANİZASYON TEKNOLOJİSİ ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI ATIK YÖNETİMİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI ATIK YÖNETİMİNDE BİYOMETANİZASYON TEKNOLOJİSİ Ufuk SAYIN Demet ERDOĞAN 17 Haziran 2011-ICCI-İstanbul Atık Yönetimi Hiyerarşisi EHCIP KAAP Atık

Detaylı

ENTEGRE KATI ATIK YÖNETİMİ

ENTEGRE KATI ATIK YÖNETİMİ DÜZCE NİN ÇEVRE SORUNLARI ve ÇÖZÜM ÖNERİLERİ ÇALIŞTAYI ENTEGRE KATI ATIK YÖNETİMİ Yrd. Doç. Dr. Fatih TAŞPINAR Düzce Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü Konuralp/DÜZCE 04.12.2012 1 KATI ATIK (ÇÖP) Toplumun

Detaylı

2-Emisyon Ölçüm Raporu Formatı

2-Emisyon Ölçüm Raporu Formatı 2-Emisyon Ölçüm Raporu Formatı A) İşletmenin Sınıfı (1- İşletmenin faaliyetinin Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmelik Madde 4 kapsamında yeri,) B) Faaliyetinin Anlatımı

Detaylı

A AMASINDA; GERİ KAZANIM VE BERTARAF TESİSLER SUNULMASI GEREKEN BİLGB

A AMASINDA; GERİ KAZANIM VE BERTARAF TESİSLER SUNULMASI GEREKEN BİLGB Çevre ve Orman Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü Atık Yönetimi Dairesi Başkanlığı ÇEVRE LİSANSI L ALMA AŞAMASINDA; A AMASINDA; GERİ KAZANIM VE BERTARAF TESİSLER SLERİNCE SUNULMASI GEREKEN BİLGB

Detaylı

KATI ATIKLARDAN ENERJİ ELDE EDİLMESİ

KATI ATIKLARDAN ENERJİ ELDE EDİLMESİ KATI ATIKLARDAN ENERJİ ELDE EDİLMESİ Atıktan enerji elde edilmesi, atıkların fazla oksijen varlığında yüksek sıcaklıkta yakılması prosesidir. Yanma ürünleri, ısı enerjisi, inert gaz ve kül şeklinde sayılabilir.

Detaylı

ÖZDEMİRLER SOĞUK HAVA DEPOSU HAZIR BETON TARIM ÜRÜN. HAYV. PETROL ÜRÜN. İNŞ. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

ÖZDEMİRLER SOĞUK HAVA DEPOSU HAZIR BETON TARIM ÜRÜN. HAYV. PETROL ÜRÜN. İNŞ. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. ÖZDEMİRLER SOĞUK HAVA DEPOSU HAZIR BETON TARIM ÜRÜN. HAYV. PETROL ÜRÜN. İNŞ. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. HAYVAN GÜBRESİ KURUTMA, PAKETLEME VE YAKIT ÜRETİMİ TESİSİ PROJE TANITIM DOSYASI DENİZLİ İLİ, ÇİVRİL İLÇESİ,

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü Sayı: 43986390-150.01/1748 25/10/2016 Konu: Çevre İzin ve Lisans Belgesi BAYTEM GERİ DÖNÜŞÜM MADENİ YAĞLAR METAL HURDA PLASTİK İNŞ. NAK. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. BADIRGA KÖYÜ DERİCİLER ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ

Detaylı

İŞLETMENİN ADI (İŞLETMENİN ADRESİ)

İŞLETMENİN ADI (İŞLETMENİN ADRESİ) ĠĢletme Logosu (varsa) İŞLETMENİN ADI (İŞLETMENİN ADRESİ)...... FAALİYETİ/FALİYETLERİ İŞ AKIM ŞEMASI/ŞEMALARI VE PROSES ÖZETİ/ÖZETLERİ Hazırlayan (Unvan) Tarih İŞLETMELERİN FAALİYET KONULARI FARKLI OLSA

Detaylı

İŞLETMENİN ADI (İŞLETMENİN ADRESİ)

İŞLETMENİN ADI (İŞLETMENİN ADRESİ) İşletme Logosu (varsa) İŞLETMENİN ADI (İŞLETMENİN ADRESİ) FAALİYETİ/FALİYETLERİ İŞ AKIM ŞEMASI/ŞEMALARI VE PROSES ÖZETİ/ÖZETLERİ Hazırlayan (Unvan) Tarih İŞLETMELERİN FAALİYET KONULARI FARKLI OLSA BİLE

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü Sayı: 43986390-150.01/382 30/03/2015 Konu: Çevre İzin ve Lisans Belgesi SANN MADENİ YAĞ GERİ DÖNÜŞÜM TAŞIMACILIK SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ TARSUS OSB CUMHURİYET BULVARI NO:5 AKDENİZ / MERSİN İlgi: (a) 16/04/2014

Detaylı

TEHLİKELİ ATIK ÖN İŞLEM TESİSLERİ

TEHLİKELİ ATIK ÖN İŞLEM TESİSLERİ TEHLİKELİ ATIK ÖN İŞLEM TESİSLERİ i. Elleçleme (Handling) Tesisi Elleçleme tesisi, uygun tehlikeli ve tehlikesiz endüstriyel atıkların, parçalanması ve termal bertaraf tesislerinin istediği fiziksel şartları

Detaylı

Sebigas: Kaynaklarınızı enerjiye çeviriyor

Sebigas: Kaynaklarınızı enerjiye çeviriyor Sebigas: Kaynaklarınızı enerjiye çeviriyor Sebigas ve Maccaferri Endüstriyel Grubu Maccaferri Endüstriyel Grubu yüzyılı aşkın bir süredir aktif olup enerji alanı dahil birçok farklı endüstriyel sektörde

Detaylı

Biyogaz Sistem Mühendisliği

Biyogaz Sistem Mühendisliği 2013 Biyogaz Sistem Mühendisliği İÇİNDEKİLER: 1 Sistem Veri Özeti 2.Tesis Verileri ; Sistem Ana Akış diagramı 3.Sistem Ekonomik Göstergeleri, 4.Notlar, 5. Sistem Çalışma Prensibi 6. Biyogaz Ölçüm Ekipmanları

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü Sayı: 43986390-150.01/745 06/08/2015 Konu: Çevre İzin ve Lisans Belgesi PLASKO PLASTİK SAN.VE TİC. A.Ş. LÜLEBURGAZ ŞUBESİ TURGUTBEY KÖYÜ YOLU KULİŞ MEVKİİ LÜLEBURGAZ / KIRKLARELİ İlgi: (a) 23/07/2014 tarihli

Detaylı

ÇEVRE KANUNUNCA ALINMASI GEREKEN İZİN VE LİSANSLAR HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE

ÇEVRE KANUNUNCA ALINMASI GEREKEN İZİN VE LİSANSLAR HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 16 Ağustos 2011 SALI Resmî Gazete Sayı : 28027 YÖNETMELİK Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: ÇEVRE KANUNUNCA ALINMASI GEREKEN İZİN VE LİSANSLAR HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

Detaylı

16 Ağustos 2011 SALI Resmî Gazete Sayı : 28027 YÖNETMELİK

16 Ağustos 2011 SALI Resmî Gazete Sayı : 28027 YÖNETMELİK 16 Ağustos 2011 SALI Resmî Gazete Sayı : 28027 YÖNETMELİK Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ndan: ÇEVRE KANUNUNCA ALINMASI GEREKEN İZİN VE LİSANSLAR HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

Detaylı

BURSA HAMİTLER SIZINTI SUYU ARITMA TESİSİNİN İNCELENMESİ

BURSA HAMİTLER SIZINTI SUYU ARITMA TESİSİNİN İNCELENMESİ BURSA HAMİTLER SIZINTI SUYU ARITMA TESİSİNİN İNCELENMESİ Korkut Kaşıkçı 1, Barış Çallı 2 1 Sistem Yapı İnşaat ve Ticaret A.Ş. 34805 Kavacık, İstanbul 2 Marmara Üniversitesi, Çevre Mühendisliği Bölümü,

Detaylı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ÇEVRECİ ŞEHİRLERE DOĞRU Kadir DEMİRBOLAT İklim Değişikliği Dairesi Başkanı 7 Temmuz 2012, Gaziantep Çevreci Şehircilik; Yaşam kalitesi yüksek, Çevreye duyarlı, Tarihi ve kültürel

Detaylı

ANKARA GALVANİZ HAKAN DOĞAN ŞAHIS İŞLETMESİ GALVANİZLEME TESİSİ

ANKARA GALVANİZ HAKAN DOĞAN ŞAHIS İŞLETMESİ GALVANİZLEME TESİSİ ANKARA GALVANİZ ANKARA GALVANİZ Ostim Organize Sanayi Bölgesi, 1234. Sokak (Eski 57.Sokak), No:109 Yenimahalle/ANKARA Proje Tanıtım Dosyası ANKARA 2014 Nihai Proje Tanıtım Dosyası PROJE SAHİBİNİN ADI ANKARA

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ KAMU YÖNETİMİ LİSANS PROGRAMI TÜRKİYE'DE ÇEVRE SORUNLARI DOÇ. DR.

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ KAMU YÖNETİMİ LİSANS PROGRAMI TÜRKİYE'DE ÇEVRE SORUNLARI DOÇ. DR. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ KAMU YÖNETİMİ LİSANS PROGRAMI TÜRKİYE'DE ÇEVRE SORUNLARI DOÇ. DR. SEVİM BUDAK Katı Atıklar Dünya nüfusu gün geçtikçe ve hızlı bir şekilde artmaktadır.

Detaylı

www.akscooling.com Kurutma ve Nem Toplamada Çözüm Ortağınız...

www.akscooling.com Kurutma ve Nem Toplamada Çözüm Ortağınız... www.akscooling.com Kurutma ve Nem Toplamada Kurutma ve Nem Toplamada Kurutma ve Nem Toplamada Klima adı altında bir şahıs firması olarak 1996 yılında kurulan firma, split klima satış, servis ve montaj

Detaylı

Katı Atık Yönetiminde Arıtma Çamuru. Enes KELEŞ Kasım / 2014

Katı Atık Yönetiminde Arıtma Çamuru. Enes KELEŞ Kasım / 2014 Katı Atık Yönetiminde Arıtma Çamuru Enes KELEŞ Kasım / 2014 İÇİNDEKİLER Arıtma Çamuru Nedir? Arıtma Çamuru Nerede Oluşur? Arıtma Çamuru Çeşitleri Arıtma Çamuru Nerelerde Değerlendirilebilir? 1. Açık Alanda

Detaylı

Mevcut durum Kazan Köyü nde kurulmuş olan Biyodisk Teknolojisi Arıtma Tesisinde, 600 eşdeğer kişiden kaynaklanmakta olan atıksular arıtılmaktadır.

Mevcut durum Kazan Köyü nde kurulmuş olan Biyodisk Teknolojisi Arıtma Tesisinde, 600 eşdeğer kişiden kaynaklanmakta olan atıksular arıtılmaktadır. ÖRNEK PROJE ASKİ Ankara İli Kazan İlçesine bağlı Pazar Köyü 600 kişi kapasiteli Dönen Biyolojik Disk (DBD) prensibi ile çalışan Paket biyolojik atıksu arıtma tesisi 0.37 kw motor-redüktör ile aylık kişi

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü Sayı: B.09.0.ÇED.0.10.01.00-150.01/1757 31/01/2014 Konu: Çevre İzin ve Lisans Belgesi HALİL KAYIKÇI KOZLUK MAH. 1 NOLU VAD. NO:3 ERENLER / SAKARYA İlgi: (a) 04/01/2013 tarihli ve 25276 sayılı e-başvurunuz.

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü Sayı: 43986390-150.01/55307 10.08.2015 Konu: Çevre İzin Konu Çıkarma/Kabul İRFAN ÇAPAN - ÇAPANOĞLU VARİL TİCARET ŞEKERPINAR MAH. BESTE SOK. NO:11 238 ADA 5 PARSEL ÇAYIROVA GEBZE/KOCAELİ İlgi: (a) 22.12.2011

Detaylı

1201806 ATIKSU ARITIMI YILİÇİ UYGULAMASI (1+2) Bahar 2012

1201806 ATIKSU ARITIMI YILİÇİ UYGULAMASI (1+2) Bahar 2012 1201806 ATIKSU ARITIMI YILİÇİ UYGULAMASI (1+2) Bahar 2012 Çevre Mühendisliği Bölümü Selçuk Üniversitesi Dersin Öğretim Üyesi: Prof.Dr. Ali BERKTAY Tel. 2232093 e-mail: aberktay@selcuk.edu.tr Doç.Dr. Bilgehan

Detaylı

YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI VE ÇEVRE MEVZUATI

YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI VE ÇEVRE MEVZUATI YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI VE ÇEVRE MEVZUATI Dr. Gülnur GENÇLER ABEŞ Çevre Yönetimi ve Denetimi Şube Müdürü Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü 06/02/2016 YENİLENEBİLİR ENERJİ NEDİR? Sürekli devam eden

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü Sayı: 43986390-150.01/348 13/03/2015 Konu: Çevre İzin ve Lisans Belgesi EKOR KURŞUN METAL PLASTİK SAN VE TİC LTD ŞTİ KÜÇÜK SAN SİT D BÖL 42 CAD 4 ŞEHİTKAMİL ŞEHİTKAMİL / GAZİANTEP İlgi: (a) 12/02/2014

Detaylı

ÇEV416 ENDÜSTRİYEL ATIKSULARIN ARITILMASI

ÇEV416 ENDÜSTRİYEL ATIKSULARIN ARITILMASI ÇEV416 ENDÜSTRİYEL ATIKSULARIN ARITILMASI 9.Çözünmüş İnorganik ve Organik Katıların Giderimi Yrd. Doç. Dr. Kadir GEDİK İnorganiklerin Giderimi Çözünmüş maddelerin çapları

Detaylı

UMUT METAL KAPLAMA ÜMİT YEŞİLÇİMEN ŞAHIS İŞLETMESİ METAL YÜZEY KAPLAMASI (GALVANİZLEME) TESİSİ

UMUT METAL KAPLAMA ÜMİT YEŞİLÇİMEN ŞAHIS İŞLETMESİ METAL YÜZEY KAPLAMASI (GALVANİZLEME) TESİSİ UMUT METAL KAPLAMA METAL YÜZEY KAPLAMASI (GALVANİZLEME) TESİSİ Ostim Organize Sanayi Bölgesi, 1234. Sokak (Eski 57.Sokak), No:36 Yenimahalle/ANKARA Proje Tanıtım Dosyası ANKARA 2014 Nihai Proje Tanıtım

Detaylı

SOKE RÜZGAR ENERJİ SANTRALİ PROJESİ, TÜRKİYE

SOKE RÜZGAR ENERJİ SANTRALİ PROJESİ, TÜRKİYE SOKE RÜZGAR ENERJİ SANTRALİ PROJESİ, TÜRKİYE Bu doküman, Söke Rüzgar Enerji Santrali Projesi nin (Söke RES) Gold Standard prosedürlerine uygun şekilde sertifikalandırılması sürecinin bir parçası olarak

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü Sayı: 43986390-150.01/196 21/01/2015 Konu: Çevre İzin Belgesi OTO TRİM OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ DENİZLİ KÖYÜ ATATÜRK CAD. NO:172 GEBZE/KOCAELİ GEBZE / KOCAELİ İlgi: (a) 16/01/2014 tarihli

Detaylı

ÇEVRE KANUNUNCA ALINMASI GEREKEN İZİN VE LİSANSLAR HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE

ÇEVRE KANUNUNCA ALINMASI GEREKEN İZİN VE LİSANSLAR HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 16 Ağustos 2011 SALI Resmî Gazete Sayı : 28027 YÖNETMELİK Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: ÇEVRE KANUNUNCA ALINMASI GEREKEN İZİN VE LİSANSLAR HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

Detaylı

EK YAKIT OLARAK ÇİMENTO FABRİKALARINDA KULLANILABİLECEK ATIKLAR

EK YAKIT OLARAK ÇİMENTO FABRİKALARINDA KULLANILABİLECEK ATIKLAR EK YAKIT OLARAK ÇİMENTO FABRİKALARINDA KULLANILABİLECEK ATIKLAR 1) Kullanılmış lastikler 2) I ve II nci kategori atık yağlar 3) Boya çamurları 4) Solventler 5) Plastik atıklar 6) Çevre ve Orman Bakanlığı

Detaylı

ATIK KABUL TESİSLERİ İÇİN ÇEVRE LİSANSI İŞLEMLERİ

ATIK KABUL TESİSLERİ İÇİN ÇEVRE LİSANSI İŞLEMLERİ ATIK KABUL TESİSLERİ İÇİN ÇEVRE LİSANSI İŞLEMLERİ 1. Gemilerden Atık Alınması ve Atıkların Kontrolü Yönetmeliği 2. Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmelik 1- GEMİLERDEN ATIK

Detaylı

BÖLÜM IV PROJENİN ÖNEMLİ ÇEVRESEL ETKİLERİ VE ALINACAK ÖNLEMLER

BÖLÜM IV PROJENİN ÖNEMLİ ÇEVRESEL ETKİLERİ VE ALINACAK ÖNLEMLER BÖLÜM IV PROJENİN ÖNEMLİ ÇEVRESEL ETKİLERİ VE ALINACAK ÖNLEMLER BÖLÜM IV. PROJENİN ÖNEMLİ ÇEVRESEL ETKİLERİ VE ALINACAK ÖNLEMLER IV.1. Önerilen Projenin Olası Etkilerinin Tanıtımı Diyarbakır AAT Projesi,

Detaylı

Susuzlaştırılmış Çamurun ısıl olarak Kurutulması

Susuzlaştırılmış Çamurun ısıl olarak Kurutulması Susuzlaştırılmış Çamurun ısıl olarak Kurutulması Konular 1. Tanıtım 2. Kurutulmuş Biyolojik katı maddenin Avantajları 3. Etkileşimdeki unsurlar 4. Çamurun Isıl olarak Kurutulması 5. Çamur Kurutma Teknolojileri

Detaylı

SERALARIN TASARIMI (Seralarda Isıtma Sistemleri) Doç. Dr. Berna KENDİRLİ A. Ü. Ziraat Fakültesi Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü

SERALARIN TASARIMI (Seralarda Isıtma Sistemleri) Doç. Dr. Berna KENDİRLİ A. Ü. Ziraat Fakültesi Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü SERALARIN TASARIMI (Seralarda Isıtma Sistemleri) Doç. Dr. Berna KENDİRLİ A. Ü. Ziraat Fakültesi Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü Seralarda Isıtma Sistemlerinin Planlanması Bitki büyümesi ve gelişmesi

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü Sayı: 43986390-150.01/51306 12.05.2015 Konu: Ünvan/Vergi Numarası Değişikliği CAN VARİL SAN.VE TİC. LTD. ŞTİ. ŞEKERPINAR MAH.MARMARA GERİ DÖNÜŞÜMCÜLER SİTESİ AYÇİÇEK SK.NO:40-42 ÇAYIROVA / KOCAELİ ÇAYIROVA/KOCAELİ

Detaylı

Belediye Çöp Gazı (LFG) nedir?

Belediye Çöp Gazı (LFG) nedir? Belediye Çöp Gazı (LFG) nedir? Belediye çöp gazı (LFG) belediye katı atıklarının (MSW) çözünmesinin yan ürünüdür. LFG: ~ 50% metan gazı (CH 4 ) ~ 50% karbondioksit (CO 2 )

Detaylı

ENFAŞ ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ BURSA İLİ, KARACABEY İLÇESİ

ENFAŞ ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ BURSA İLİ, KARACABEY İLÇESİ ENFAŞ ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ ENFAŞ GÜBRE İŞLEME PAKETLEME TESİSİ YENİ YATIRIM PROJESİ BURSA İLİ, KARACABEY İLÇESİ BURSA MAYIS 2015 PROJE SAHİBİNİN ADI ADRESİ TELEFON GSM VE FAKS NUMARALARI

Detaylı

Ekoten boyahanesi enerji izleme

Ekoten boyahanesi enerji izleme Eski adıyla Ekoten boyahanesi enerji izleme Neden ees Mühendislik Ltd. Şirketi? Türkiye de yenilenebilir enerji ees Mühendislik ofisi İzmir Sütaş Karacabey: 300 kw Biyogaz tesisi Sütaş Karacabey: 2,2 mw

Detaylı

KÖK ÇEVRE MÜŞAVİRLİK MÜHENDİSLİK İNŞ. MADEN TAR. TURZ. SAN Ve TİC. LTD. ŞTİ.

KÖK ÇEVRE MÜŞAVİRLİK MÜHENDİSLİK İNŞ. MADEN TAR. TURZ. SAN Ve TİC. LTD. ŞTİ. ÇEVREYE DAİR TÜM SORUNLARI ORTAYA KOYARAK, KALİTELİ HİZMET VERMEK AMACIMIZDIR. KÖK ÇEVRE MÜŞAVİRLİK MÜHENDİSLİK İNŞ. MADEN TAR. TURZ. SAN Ve TİC. LTD. ŞTİ. ÇALIŞMA GRUBUMUZ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ MADEN MÜHENDİSLİĞİ

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü Sayı: B.09.0.ÇED.0.10.01.00-150.01/498 17/11/2012 Konu: Çevre İzin ve Lisans Belgesi ENGİN GERİ KAZANIM TESİSLERİ PETROL ÜRN. SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. GÖKÇE YURT MAHALLESİ SAMSUN DEVLET YOLU NO:364 Mamak /

Detaylı

ŞEKİL LİSTESİ... ix TABLO LİSTESİ... xxxi MEVCUT TESİSLERİN İNCELENMESİ (İP 1)... 1

ŞEKİL LİSTESİ... ix TABLO LİSTESİ... xxxi MEVCUT TESİSLERİN İNCELENMESİ (İP 1)... 1 İÇİNDEKİLER ŞEKİL LİSTESİ... ix TABLO LİSTESİ... xxxi MEVCUT TESİSLERİN İNCELENMESİ (İP 1)... 1 Bölgesel Değerlendirme... 2 Marmara Bölgesi... 2 Karadeniz Bölgesi... 13 1.1.3. Ege Bölgesi... 22 Akdeniz

Detaylı

ENERJİ YÖNETİMİ VE POLİTİKALARI

ENERJİ YÖNETİMİ VE POLİTİKALARI ENERJİ YÖNETİMİ VE POLİTİKALARI KAZANLARDA ENERJİ VERİMLİLİĞİ ÖĞRENCİNİN ADI:KUBİLAY SOY ADI:KOÇ NUMARASI:15360038 KAZANLAR Yakıtın kimyasal enerjisini yanma yoluyla ısı enerjisine dönüştüren ve bu ısı

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü Sayı: B.09.0.ÇED.0.10.01.00-150.01/683 18/01/2013 Konu: Çevre İzin Belgesi PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SAN. VE TİC. A.Ş (Bakır Madeni ve Zenginleştirme Tesisi) Madenköy/Siirt MADENKÖY/ŞİRVAN ŞİRVAN

Detaylı

Geçici Faaliyet Belgesi İşlemleri İstenilen Belgeler

Geçici Faaliyet Belgesi İşlemleri İstenilen Belgeler ÇEVRE YÖNETY NETİMİ GENEL MÜDÜRLM RLÜĞÜ İZİN N VE DENETİM M DAİRES RESİ BAŞKANLI KANLIĞI ÇEVRE İZNİ VE LİSANSI L ŞUBESİ Geçici Faaliyet Belgesi İşlemleri İstenilen Belgeler Yalçın n KARACA Şube MüdürüM

Detaylı

Hazırlayan (Unvan) Tarih İmza

Hazırlayan (Unvan) Tarih İmza İşletme Logosu (varsa) İŞLETMENİN ADI (İŞLETMENİN ADRESİ)...... FAALİYETİ/FALİYETLERİ İŞ AKIM ŞEMASI/ŞEMALARI VE PROSES ÖZETİ/ÖZETLERİ Hazırlayan (Unvan) Tarih İmza 1.1. İÇİNDEKİLER İçindekiler kısmı aşağıdaki

Detaylı

ATIKSU ARITMA TESİSLERİNİN İŞLETİLMESİ-BAKIM VE ONARIMI. Fatih GÜRGAN ASKİ Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanı

ATIKSU ARITMA TESİSLERİNİN İŞLETİLMESİ-BAKIM VE ONARIMI. Fatih GÜRGAN ASKİ Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanı ATIKSU ARITMA TESİSLERİNİN İŞLETİLMESİ-BAKIM VE ONARIMI Fatih GÜRGAN ASKİ Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanı UZUN HAVALANDIRMALI AKTİF ÇAMUR SİSTEMİ Bu sistem Atıksularda bulunan organik maddelerin mikroorganizmalar

Detaylı

Bu Yönetmelik Gölyaka Belediye Meclisinin 05.07.2002 tarih ve 2002/5 Sayılı Kararı ile kabul edilmiştir.

Bu Yönetmelik Gölyaka Belediye Meclisinin 05.07.2002 tarih ve 2002/5 Sayılı Kararı ile kabul edilmiştir. -2002- Bu Yönetmelik Gölyaka Belediye Meclisinin 05.07.2002 tarih ve 2002/5 Sayılı Kararı ile kabul edilmiştir. İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM Sayfa No : Amaç 2 Kapsam 2 İKİNCİ BÖLÜM Katı Atıkların Depolanması,

Detaylı

(770 ADET KONUT KAPASİTELİ)

(770 ADET KONUT KAPASİTELİ) S.S.SUKENT KONUT YAPI KOOPERATİFİ S.S.SUKENT KONUT YAPI KOOPERATİFİ (770 ADET KONUT KAPASİTELİ) ANKARA İLİ, ÇANKAYA İLÇESİ, LODUMU MAHALLESİ (BEYTEPE KÖYÜ), 29354 ADA, 1 NOLU PARSEL Proje Tanıtım Dosyası

Detaylı

TELKO ENERJİ ÜRETİM TURİZM SAN. ve TİC. A.Ş. EDİNCİK BİYOGAZ PROJESİ PROJE BİLGİ NOTU

TELKO ENERJİ ÜRETİM TURİZM SAN. ve TİC. A.Ş. EDİNCİK BİYOGAZ PROJESİ PROJE BİLGİ NOTU TELKO ENERJİ ÜRETİM TURİZM SAN. ve TİC. A.Ş. EDİNCİK BİYOGAZ PROJESİ PROJE BİLGİ NOTU Ülkemizde, gıda ve elektrik enerjisine olan ihtiyaç, sanayileşme, ekonomik gelişme ve nüfus artışı gibi nedenlerden

Detaylı

BİYOLOJİK ATIK KOMPOSTLAMA

BİYOLOJİK ATIK KOMPOSTLAMA BİYOLOJİK ATIK KOMPOSTLAMA BIOSOLUTION TARIM DANIŞMANLIK İTHALAT VE İHRACAT TİC. LTD. ŞTİ. 1479 Sok. Kristal İş Merkezi, No. 15, Kat 5, Daire 22 Alsancak / İzmir Tel.: +90 232 464 71 21 / Faks: +90 232

Detaylı

SU VERİMLİLİĞİ 16.12.2015

SU VERİMLİLİĞİ 16.12.2015 SU VERİMLİLİĞİ UYGULAMALARI 16.12.2015 E R K A N P E T E K A L ÇEVRE MÜHENDİSİ DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ 1987 epetekal@egeseramik.com EGE SERAMİK GENEL GÖRÜNÜŞ EGE SERAMİK UYDU GÖRÜNTÜSÜ EGE SERAMİK ATIK

Detaylı

EMİSYON ÖN İZNİ VE EMİSYON İZNİ ALMAYA ESAS TEŞKİL EDECEK DÖKÜMANLARLA İLGİLİ YÖNERGE. BİRİNCİ BÖLÜM Genel İlkeler

EMİSYON ÖN İZNİ VE EMİSYON İZNİ ALMAYA ESAS TEŞKİL EDECEK DÖKÜMANLARLA İLGİLİ YÖNERGE. BİRİNCİ BÖLÜM Genel İlkeler EMİSYON ÖN İZNİ VE EMİSYON İZNİ ALMAYA ESAS TEŞKİL EDECEK DÖKÜMANLARLA İLGİLİ YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Genel İlkeler Madde 1- Bu yönergenin amacı, 07.10.2004 tarih ve 25606 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan

Detaylı

ÇEVRE KANUNU GEREĞİNCE ALINMASI GEREKEN İZİN VE LİSANSLAR KAPSAMINDA ÖTL VE ÖTA LİSANS UYGULAMALARI

ÇEVRE KANUNU GEREĞİNCE ALINMASI GEREKEN İZİN VE LİSANSLAR KAPSAMINDA ÖTL VE ÖTA LİSANS UYGULAMALARI ÇEVRE KANUNU GEREĞİNCE ALINMASI GEREKEN İZİN VE LİSANSLAR KAPSAMINDA ÖTL VE ÖTA LİSANS UYGULAMALARI Hasan SEÇGİN Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmelik 29 Nisan 2009 tarihli

Detaylı

TC ÇEVRE ve ORMAN BAKANLIĞI ÇED ve PLANLAMA GENEL MÜDÜRLM MADENCİLİK PROJELERİNE AİT ÇED RAPORLARINDA VE PROJE TANITIM DOSYLARI

TC ÇEVRE ve ORMAN BAKANLIĞI ÇED ve PLANLAMA GENEL MÜDÜRLM MADENCİLİK PROJELERİNE AİT ÇED RAPORLARINDA VE PROJE TANITIM DOSYLARI MADENCİLİK PROJELERİNE AİT ÇED RAPORLARINDA VE PROJE TANITIM DOSYLARI MADENCİLİK PROJELERİNE AİT ÇED RAPORLARI VE PROJE TANITIM DOSYASINDA YER ALAN KONULAR 3 ANA GRUPTA TOPLANMAKTADIR 1- PROJE ALANI VE

Detaylı

ÇERKEZKÖY ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ ENDÜSTRİYEL ATIKSU ARITMA TESİSİ

ÇERKEZKÖY ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ ENDÜSTRİYEL ATIKSU ARITMA TESİSİ ÇERKEZKÖY ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ ENDÜSTRİYEL ATIKSU ARITMA TESİSİ Bölgemiz I. Kısım Atıksu Arıtma Tesisi (yatırım bedeli 15 milyon $) 1995 yılında, II. Kısım Atıksu Arıtma Tesisi ( yatırım bedeli 8 milyon

Detaylı

Tersakan nehri su kalitesinin artırılmasına ve Amasya, Suluova daki biyogaz tesisinin yapımına yönelik konsept

Tersakan nehri su kalitesinin artırılmasına ve Amasya, Suluova daki biyogaz tesisinin yapımına yönelik konsept Tersakan nehri su kalitesinin artırılmasına ve Amasya, Suluova daki biyogaz tesisinin yapımına yönelik konsept Ingenieurbüro H. Berg & Partner GmbH Malmedyer Straße 30, 52066 Aachen, Germany T +49 241

Detaylı

ENDÜSTRİYEL TESİSLERDE ENERJİ VERİMLİLİĞİ UYGULAMALARI-II. Prof. Dr. Durmuş Kaya Kocaeli Üniversitesi Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölümü

ENDÜSTRİYEL TESİSLERDE ENERJİ VERİMLİLİĞİ UYGULAMALARI-II. Prof. Dr. Durmuş Kaya Kocaeli Üniversitesi Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölümü ENDÜSTRİYEL TESİSLERDE ENERJİ VERİMLİLİĞİ UYGULAMALARI-II Prof. Dr. Durmuş Kaya Kocaeli Üniversitesi Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölümü 2 Kocaeli Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Enerji Sistemleri Mühendisliği

Detaylı

KATI ATIKLARDAN ENERJİ ÜRETİMİ

KATI ATIKLARDAN ENERJİ ÜRETİMİ KATI ATIKLARDAN ENERJİ ÜRETİMİ Artan nüfus, kentlesme ve sanayilesmeye paralel olarak olusan katı atık miktarı da hızla artmakta ve kentler için giderek daha büyük bir sorun haline gelmektedir. Gelismis

Detaylı

Kanalizasyon Atıklarının Geri Dönüşümü Projesi (Antalya Tesisi)

Kanalizasyon Atıklarının Geri Dönüşümü Projesi (Antalya Tesisi) Kanalizasyon Atıklarının Geri Dönüşümü Projesi (Antalya Tesisi) Hakkımızda Şirketimiz DEMİREKEN ENERJİ AŞ. 2012 yılından bu yana yenilenebilir enerji alanında yatırım yapmayı hedef olarak benimsemiştir.

Detaylı

Atık Yakma ve Beraber Yakma Tesislerinin İzin Lisans Süreci

Atık Yakma ve Beraber Yakma Tesislerinin İzin Lisans Süreci ÇED İZİN VE DENETİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Atık Yakma ve Beraber Yakma Tesislerinin İzin Lisans Süreci Ayşegül KILINÇ MENEKŞE Zonguldak 2014 06.10.2010 tarih ve 27721 sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü Sayı: 43986390-150.01/48360 24.11.2014 Konu: Ünvan/Vergi Numarası Değişikliği HALİL KAYIKCI ATIK GERİ KAZANIM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ KOZLUK MAH. 1 NOLU CAD. NO:3 ERENLER/SAKARYA İlgi: 02.10.2014

Detaylı

T.C. ADANA VALİLİĞİ Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü. Sayı: / /01/2016 Konu: Çevre İzin ve Lisans Belgesi

T.C. ADANA VALİLİĞİ Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü. Sayı: / /01/2016 Konu: Çevre İzin ve Lisans Belgesi Sayı: 90438820-155/58303 14/01/2016 Konu: Çevre İzin ve Lisans Belgesi HELMED SAĞLIK ÜRÜNLERİ GIDA İTH. İHR. ÜR. PAZ. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. SARIHAMZALI MAH. 47011 SOKAK, NO:15/A SEYHAN / ADANA İlgi: (a)

Detaylı

DİĞER ARITMA PROSESLERİ

DİĞER ARITMA PROSESLERİ YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DİĞER ARITMA PROSESLERİ Oksidasyon Havuzları Oksidasyon Havuzları Sürekli kanal tipinde tam karışımlı uzun havalandırmalı aktif çamur proseslerinin

Detaylı

İ.D.O.S.B. Atıksu Arıtma Tesisi

İ.D.O.S.B. Atıksu Arıtma Tesisi İ.D.O.S.B. Atıksu Arıtma Tesisi İDOSB Atık Su Arıtma Tesisi, Kazlıçeşme de 500 yıldır faaliyet göstermekte olan tabakhanelerin, İstanbul Deri Organize Sanayi Bölgesi ne taşınma projesi kapsamında, 1989

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü Sayı: 43986390-150.01/3069 08/12/2017 Konu: Çevre İzin ve Lisans Belgesi İSTAÇ İSTANBUL ÇEVRE YÖNETİMİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ - GERİ KAZANIM VE KOMPOST TESİSİ Ege Sokak. No: 5/1 Işıklar Köyü

Detaylı

KATI ATIKLARIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ SORU LİSTESİ

KATI ATIKLARIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ SORU LİSTESİ Tesiste katı atık üretimi oluyor mu? İnsanların ruh ve beden sağlığına, hayvan sağlığına, doğal bitki örtüsüne, yeşil alanlara ve binalara, toplumun düzeni ve emniyetine, yeraltı ve yüzeysel su alanları

Detaylı

Geri Dönüşüme Katıl,Dünyaya Sahip Çık İLERİ PİROLİZ

Geri Dönüşüme Katıl,Dünyaya Sahip Çık İLERİ PİROLİZ BİYO KÜTLE ENERJİ Geri Dönüşüme Katıl,Dünyaya Sahip Çık İLERİ PİROLİZ «Son balık tutulduğunda, Son kuş vurulduğunda, Son ağaç kesildiğinde, Son nehir kuruduğunda, Paranın yenilecek bir şey olmadığını anlayacaksınız!»

Detaylı

İŞLETMENİN ADI (İŞLETMENİN ADRESİ)

İŞLETMENİN ADI (İŞLETMENİN ADRESİ) Tesis Logosu (varsa) İŞLETMENİN ADI (İŞLETMENİN ADRESİ) FAALİYETİ/FALİYETLERİ İŞ AKIM ŞEMASI/ŞEMALARI VE PROSES ÖZETİ/ÖZETLERİ Hazırlayan (Unvan) Tarih İŞLETMELERİN FAALİYET KONULARI FARKLI OLSA BİLE ANA

Detaylı

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÇEVRE KORUMA

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÇEVRE KORUMA Aktarma İstasyonları ÇEVRE KORUMA ve KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI 1 Genel Bursa İli Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer, Mudanya, Gemlik, Gürsu, Kestel, Karacabey, Orhangazi, Yenişehir, Mustafakemalpaşa, İnegöl,

Detaylı