KARACABEY 2 BİYOGAZ TESİSİ (4,4 MWm/4,4 MWe)

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KARACABEY 2 BİYOGAZ TESİSİ (4,4 MWm/4,4 MWe)"

Transkript

1 ENFAŞ ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş KARACABEY 2 BİYOGAZ TESİSİ (4,4 MWm/4,4 MWe) BURSA İLİ, KARACABEY İLÇESİ, ULUABAT KÖYÜ Proje Tanıtım Dosyası Nihai Proje Tanıtım Dosyası ALMER Çevre Denetim Müş. Müh.İş Sağ. ve Güv. Proje Tic. Ltd. Şti. ANKARA 2013

2 PROJE SAHİBİNİN ADI ADRESİ TELEFON VE FAKS NUMARALARI PROJENİN ADI PROJE BEDELİ PROJE İÇİN SEÇİLEN YERİN AÇIK ADRESİ (İLİ, İLÇESİ, MEVKİİ) PROJE İÇİN SEÇİLEN YERİN KOORDİNATLARI, ZONE PROJENİN TANIMI VE GAYESİ PROJENİN ÇED YÖNETMELİĞİ KAPSAMINDAKİ YERİ (SEKTÖRÜ, ALT SEKTÖRÜ) RAPORU HAZIRLAYAN KURULUŞUN/ ÇALIŞMA GRUBUNUN ADI ENFAŞ ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş Ayşe Hatun Çeşme Sokak No: 12 Küçükbakkalköy, ATAŞEHİR / İSTANBUL TEL : (pbx) FAKS : KARACABEY 2 BİYOGAZ TESİSİ (4,4 MWm/4,4 MWe) TL Bursa İli, Karacabey İlçesi, Uluabat Köyü Koor. Sırası: Sağa, Yukarı Koor. Sırası: Enlem, Boylam Datum: ED-50 Datum: WGS-84 Türü: UTM Türü: Coğrafik (Derece.kesir) D.O.M.: 27 D.O.M.: - Zon: 35 Zon: - Ölçek Fak.: 6 derecelik Ölçek Fak.: - NO SAĞA YUKARI NO ENLEM BOYLAM ENFAŞ A.Ş. tarafından Bursa ili, Karacabey ilçesi sınırları içerisinde; bölgede bulunan büyükbaş besi tesisleriden kaynaklı dışkı atıkların ve diğer organik atıkların değerlendirilmesi amacıyla Karacabey-2 Biyogaz tesisinin kurulması ve işletilmesi planlanmıştır. Söz konusu proje ile ayrıca 4,4 MWm/4,4 MWe gücünde elektrik enerjisi elde edilecektir Tarih ve sayılı resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren ÇED Yönetmeliği ( tarih ve sayılı RG ile değişik.) Ek-II Listesi Madde - 6 Kümes ve ahır gübrelerinin geri kazanılması ve bertaraf edilmesine yönelik tesisler. ALMER ÇEVRE DENETİM MÜŞ. MÜH. İŞ SAĞ. VE GÜV. PROJE TİC. LTD. ŞTİ. RAPORU HAZIRLAYAN KURULUŞUN/ ÇALIŞMA GRUBUNUN ADRESİ, TELEFON VE FAKS NUMARALARI Rapor Sunum Tarihi MAYIS Gökkuşağı Mah Sok. No:12/14 Dikmen-Çankaya/ANKARA Tel : 0 (312) Faks : 0 (312) a

3 İÇİNDEKİLER Sayfa No TABLOLAR DİZİNİ... ii ŞEKİLLER DİZİNİ... iii EKLER DİZİNİ... iii 1. PROJENİN ÖZELLİKLERİ... 1 a) Projenin İş Akım Şeması, Kapasitesi, Kapladığı Alan, Teknolojisi, Çalışacak Personel Sayısı... 1 b) Doğal Kaynakların Kullanımı (Arazi Kullanımı, Su Kullanımı, Kullanılan Enerji Türü vb.)15 c) Atık Üretim Miktarı (Katı, Sıvı, Gaz vb.) ve Atıkların Kimyasal Fiziksel ve Biyolojik Özellikleri ç) Kullanılan Teknoloji ve Malzemelerden Kaynaklanabilecek Kaza Riski d) Projenin Olası Çevresel Etkilerine Karşı Alınacak Tedbirler PROJENİN YERİ a) Mevcut Arazi Kullanımı ve Kalitesi (Tarım Alanı, Orman Alanı, Planlı Alan, Su Yüzeyi Vb.) b) EK-V deki Duyarlı Yöreler listesi dikkate alınarak; sulak alanlar, kıyı kesimleri, dağlık ve ormanlık alanlar, tarım alanları, milli parklar, özel koruma alanları, nüfusça yoğun alanlar, tarihsel, kültürel, arkeolojik ve benzeri önemi olan alanlar, erozyon alanları, heyelan alanları, ağaçlandırılmış alanlar, potansiyel erozyon ve ağaçlandırma alanları ile 16/12/1960 tarihli ve 167 sayılı Yeraltı Suları Hakkında Kanun gereğince korunması gereken akiferler ) PROJENİN VE YERİN ALTERNATİFLERİ SONUÇLAR EKLER NOTLAR ve KAYNAKLAR NI HAZIRLAYAN UZMANLARIN LİSTESİ i

4 TABLOLAR DİZİNİ Sayfa No Tablo 1.a.1. Biyogaz Tesisine Kabul Edilebilecek Atıklar ve Kodları... 4 Tablo 1.a.2. İşletme Aşamasında Çalışacak Kişi Sayısı ve Çalışma Süreleri...14 Tablo 1.c.1. İnşaat Aşamasında Oluşacak Evsel Nitelikli Atıksuyun Toplam Kirlilik Yükü,...17 Tablo 1.c.2. İnşaat Aşamasında Kullanılacak Makine Ve Ekipmanların Miktar ve Özellikleri,...21 Tablo 1.c.3. Arazi Hazırlık Aşaması Sırasında Tüm Kaynaklardan Oluşacak Ortalama Ses Basınç Seviyelerinin Mesafelere Göre Dağılımı,...23 Tablo 1.c.4. Endüstri Tesisleri İçin Çevresel Gürültü Sınır Değeri...24 Tablo 1.c.5. Toz Emisyon Faktörleri...25 Tablo 1.c.6. Yakma Isıl Gücü 100 MW ın Altındaki Tesisler İçin Baca Gazı Emisyonlarının Sınır Değerleri...26 Tablo 2.a.1. Karacabey-2 Biyogaz Tesisi ne En Yakın Yerleşim Merkezleri ve Faaliyet Alanına Uzaklıkları...37 Tablo 2.b.1. IUCN red List Kategorileri ve Türkçe Karşılıkları...40 Tablo 2.b.2. Prof. Dr. Ali Demirsoy a (1996) Göre Red Data Book Kategorileri...40 Tablo 2.b.3. Bursa İli, Karacabey İlçesi Üzerinde Planlanan Biyogaz Tesisi ve Çevresinde Bulunma Olasılığı Yüksek Olan Flora Türleri, Türkçe ve Yöresel İsimleri, Fitocoğrafik Bölgeleri, Habitatları, Nispi Bolluğu, Endemizm Durumu, IUCN Red Data Book ve Bern Ek-I Kategorileri Tablo 2.b.4. Bursa İli, Karacabey İlçesi ve Çevresinde Bulunma Olasılığı Yüksek Olan Amfibi Türleri, Latince ve Türkçe Adları, Habitatları, Bern, IUCN Red Data Book Kategorileri...49 Tablo 2.b.5. Bursa İli, Karacabey İlçesi ve Çevresinde Bulunma Olasılığı Yüksek Olan Sürüngen Türleri, Latince ve Türkçe Adları, Habitatları, Bern, IUCN Red Data Book ve MAK Kategorileri...49 Tablo 2.b.6. Bursa İli, Karacabey İlçesi ve Çevresinde Bulunma Olasılığı Yüksek Olan Kuş Türleri, Latince ve Türkçe Adları, Bern, IUCN Red Data Book ve Korunma Statüleri ve MAK Kategorileri...50 Tablo 2.b.8. Bursa İli, Karacabey ilçesi ve Çevresinde Bulunma Olasılığı Yüksek Olan Memeli Türleri, Latince ve Türkçe Adları, Habitatları, Bern, IUCN Red Data Book ve MAK Kategorileri...54 Tablo 3.1. Projenin Çevresel Etkileri ve Alınacak Önlemler...61 ii

5 ŞEKİLLER DİZİNİ Sayfa No Şekil 1.a.1. Karacabey-2 Biyogaz Tesisi İş Akış Şeması... 3 Şekil 1.a.2. Anaerobik Çürüme Prosesi... 8 Şekil 1.a.3. Biyogaz Deposu (Reaktör) Şematik Gösterimi...10 Şekil 1.a.4. Kojenerasyon Ünitesi Örnek Biyogaz Motoru...11 Şekil 1.a.5. Reaktör Çıkısı Gübrenin Doğrudan Tarım Arazisinde Kullanımı (Örnek)...12 Şekil 1.a.6. Disk (Rotary) Tip Gübre Kurutma ünitesi...12 Şekil 1.a.7. Kompost Karıştırma Makinesi (Örnek)...13 Şekil 1.c.1. A, B ve C Ağırlıklı Ses (Gürültü) Düzeyleri için Çevirim Eğrileri...20 Şekil 1.c.2. Ekskavatöre Ait Gürültü Düzeyinin Frekans Analizi...21 Şekil 1.c.3. Kompresöre Ait Gürültü Düzeyinin Frekans Analizi...21 Şekil 1.c.4. Kamyona Ait Gürültü Düzeyinin Frekans Analizi...22 Şekil 1.c.5. İnşaat Vincine Ait Gürültü Düzeyinin Frekans Analizi...22 Şekil 1.c.6. Beton Mikserine Ait Gürültü Düzeyinin Frekans Analizi...22 Şekil 1.c.7. Arazi Hazırlık Aşaması Sırasında Tüm Kaynaklardan Oluşacak Ortalama Ses Basınç Seviyelerinin Mesafelere Göre Dağılımı Grafiği...23 Şekil 1.ç.1. Acil Eylem Planı Koordinasyon Yapısı...28 Şekil 1.ç.2. Koruma Ekibinin Görev ve Sorumlulukları,...29 Şekil 1.ç.3. Kurtarma Ekibinin Görev ve Sorumlulukları,...30 Şekil 1.ç.4. İlk Yardım Ekibinin Görev ve Sorumlulukları,...30 Şekil 1.ç.5. Yangın Ekibinin Görev ve Sorumlulukları,...31 Şekil 2.a.1. Proje Alanını Gösterir Uydu Görüntüsü ve Hava Fotoğrafı,...38 Şekil 2.b.1. IUCN Red List Kategorileri...40 Şekil 2.b.2. P.H Davis Grid Kareleme Sistemi...42 Şekil 2.b.3. Faaliyet Alanında Bulunan ve Bulunması Muhtemel Türlerin Bern ve MAK Listelerine Göre Dağılımı,...56 EKLER DİZİNİ Ek 1 Yer Bulduru Haritası Ek 2 1/ Ölçekli Topoğrafik Harita Ek 3 1/ Ölçekli Arazi Varlığı Haritası Ek 4 Proje Alanına Ait Vaziyet Planı Ek 5 Proje Alanına Ait Fotoğraflar Ek 6 Proje Alanı Jeolojisi, Doğal Afet Durumu Ek 7 Proje Alanına Ait Tapular ve Kira Sözleşmesi Ek 8 Kurum Görüşleri iii

6 BÖLÜM 1 PROJENİN ÖZELLİKLERİ

7 1. PROJENİN ÖZELLİKLERİ a) Projenin İş Akım Şeması, Kapasitesi, Kapladığı Alan, Teknolojisi, Çalışacak Personel Sayısı ENFAŞ ENERJİ VE ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC. A.Ş tarafından Bursa ili, Karacabey İlçesi, Uluabat Köyü 360, 371 ve 372 parseller içerisinde Karacabey-2 Biyogaz tesisinin (4,4 MWm/4,4 MWe) kurulması ve işletilmesi planlanmaktadır. Planlanan proje kapsamında; Karacabey-2 Biyogaz (4,4 MWm/4,4 MWe)Tesisi ne gelecek olan organik içerikli atıkların anaerobik ortamda, biyolojik olarak parçalanması sağlanacaktır. Organik içerikli atıkların biyolojik olarak parçalanması esnasında açığa çıkacak olan biyogaz ise kojenerasyon ünitesinde elektrik ve sıcak su üretimi için kullanılacaktır. Kurulacak kojenerasyon sistemi toplam gücü ise 4,4 MW olacak şekilde dizayn edilecektir. Geleneksel enerji kaynaklarının tükenebilir nitelikte oluşu ve rezervlerin önümüzdeki yıllarda tükenme boyutlarına ulaşması insanlığı yeni ve yenilenebilir enerji kaynaklarına yöneltmiştir. Günümüzde yeni ve yenilenebilir enerji kaynakları olarak güneş, rüzgar, biyokütle vb. enerji kaynakları kullanılmakta ve kullanımı artarak devam etmektedir. Anaerobik biyoteknoloji ile biyogaz üretimi, yenilenebilir enerji kaynakları arasında önemli bir yeri olan biyokütleden enerji elde etme yöntemlerinden birisidir. Son 25 yıldır, anaerobik çürütme prosesleri, endüstriyel ve zirai atıkların çoğuna uygulanmaktadır. Elde edilen bu temiz enerji, organik artıklarının oksijensiz ortamda metan gazına dönüşümü ile mümkündür. Geriye kalan kısım ise zenginleştirilmiş bir gübre kaynağı olmaktadır. Bu faydalar göz önünde bulundurulduğunda biyogaz üretimini sağlayacak olan Biyogaz Tesisleri ülke ekonomisi açısından ve atıkların bertarafının yönetimi açısından son derece önem arz eden yapılardır. Gerek Enfaş A.Ş. nin gerekse Enfaş A.Ş. ile aynı grup şirketi olan Şütaş A.Ş. ve Tarfaş A.Ş. nin bölgede faaliyetini sürdürdükleri damızlık ve besi sığırcılığı gibi tesislerden; hayvansal dışkı atıkları, besi tesislerinde kullanılamaz duruma gelmiş mısır silajları ortaya çıkmaktadır. Planlanan Karacabey-2 Biyogaz tesisinin (4,4 MWm/4,4 MWe) planlanma amacı ise; yukarıda bahsedilen tesislerden kaynaklı hayvansal dışkı atıkların ve çiftliklerde ortaya çıkacak organik atıkların nihai bertarafının sağlanmasıdır. Söz konusu bertaraf işlemi esnasında ortaya çıkacak olan biyogaz ise kojenerasyon ünitesinde enerjiye dönüştürülerek tesislerin enerji ihtiyacı temiz enerjiden karşılanmış olacaktır. Ayrıca söz konusu tesisin kurulması ile bölgede bulunan hayvancılık tesisleri ve özellikle organik maddelerinde tesise alınarak bertarafı sağlanabilecektir. Ayrıca planlanan Karacabey-2 Biyogaz (4,4 MWm/4,4 MWe) tesisine; Sütaş A.Ş. nin Karacabey İlçesi, Uluabat Köyü nde faaliyet gösteren Süt ve Süt Ürünleri Üretim Tesisi nin atıksu arıtma tesisinde ortaya çıkan arıtma çamuru da verilerek çamurun da nihai bertarafı sağlanmış olacaktır. Projenin kurulması ile beklenen hedefler aşağıda verilmiştir. a) Hayvan barınaklarından toplanan hayvan dışkısı çürütülüp daha kararlı bir forma sokulacak ve kokusuz, çevreye zararsız fermente gübre haline getirilecektir, 1

8 b) Atık su arıtma tesisinde oluşan fazla çamur anaerobik olarak stabilize edilecektir, böylelikle atık su arıtma tesisindeki aerobik stabilizasyon sisteminde harcanan elektrik enerjisinden tasarruf edilmiş olunacak ve gıda endüstrisi arıtma çamurlarının geri kazanılması sağlanacaktır. c) Çevreden toplanacak organik atıkların geri kazanımı sağlanacaktır. Dış ortam şartlarında stabil hale gelmesi uzun zamanlar alan organik atıklar anaerobik ortamda mezofilik veya termofilik koşullarda bakteriler yardımıyla biyogaz ve gübre üretiminde kullanılacaktır d) Büyükbaş hayvan dışkıları ve arıtma tesisi çamurunun anaerobik çürütülmesi sonucunda biyogaz elde edilecek, elde edilen biyogaz kojenerasyon tesisinde ısı ve elektrik enerjisine dönüştürülecektir. Isı ve Elektrik enerjisi tesisin iç tüketiminde kullanılacaktır. Geriye kalan fazla enerji ekonomik olarak değerlendirilebilecektir. e) Çürütülmüş hayvansal, bitkisel, organik atıklar ve arıtma çamuru işlenmiş gübreye çevrilecektir. Fermente edilmiş ürün ham gübreye kıyasla daha az koku ve daha fazla serbest azot (N) içerecektir. Ham gübrenin içerisinde yer alabilecek ve tarımcılık için zararlı olabilecek organizmalar imha edilmiş olacaktır. f) Fermantasyon sonucunda gübre daha akışkan bir faza getirileceğinden daha kolay pompalanabilir olup, tarlalarda kolay kullanılabilme imkanı sağlanacaktır. g) Halen uygulanan gübre depolama ve çamur stabilizasyon faaliyetlerinde ortaya çıkan CO2 emisyonları azalacaktır. h) Tesiste, çiftliklerde oluşan kullanılamaz durumdaki mısır ve tritikale silajı gibi atıl organik maddeler, enerjiye dönüştürülerek faydalı hale getirilecektir. Karacabey-2 Biyogaz Tesisi ne gelecek olan organik içerikli atıkların anaerobik ortamda, biyolojik olarak parçalanması sağlanacaktır. Organik içerikli atıkların biyolojik olarak parçalanması esnasında açığa çıkacak olan biyogaz ise kojenerasyon ünitesinde elektrik ve sıcak su üretimi için kullanılacaktır. Kurulacak kojenerasyon sistemi toplam gücü 4,4 MWm/4,4 MWe olacak şekilde dizayn edilecektir. Proje konusu faaliyetin gerçekleştirileceği alanın mülkiyeti; Sütaş Süt Ürünleri A.Ş.(360 ve 372 parseller) ile Mürvet TEZEL (371 parsel) aittir. Söz konusu parsellere ait tapu fotokopileri ve parsellerin ENFAŞ A.Ş. ne kiralandığına dair kira sözleşmeleri Ek-7 de verilmiştir. 1.a.1. Projenin İş Akım Şeması Planlanan proje kapsamında; Karacabey-2 Biyogaz Tesisi ne gelecek olan organik içerikli atıkların anaerobik ortamda, biyolojik olarak parçalanması sağlanacaktır. Organik içerikli atıkların biyolojik olarak parçalanması esnasında açığa çıkacak olan biyogaz ise kojenerasyon ünitesinde elektrik ve sıcak su üretimi için kullanılacaktır. Kurulacak kojenerasyon sistemi toplam gücü 4,4 MWm/4,4 MWe olacak şekilde dizayn edilecektir. Söz konusu planlanan Karacabey-2 Biyogaz Tesisi ne ait iş akış şeması Şekil 1.a.1. de verilmiştir. 2

9 KARACABEY-2 BİYOGAZ TESİSİ İŞ AKIM ŞEMASI Şekil 1.a.1. Karacabey-2 Biyogaz Tesisi İş Akış Şeması 3

10 Planlanan proje kapsamında organik içerikli olarak tesise kabul edilebilecek olan atıklar ve atıklara ait atık kodları aşağıdaki tabloda verilmiştir. Verilen atık kodları üzerinden Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmelik kapsamında Lisans Belgesi alınacaktır. Tablo 1.a.1. Biyogaz Tesisine Kabul Edilebilecek Atıklar ve Kodları BİYOGAZ TESİSİNE ALINABİLECEK ATIK KODLARI (Atık Yönetiminin Genel Esaslarına İlişkin Yönetmelik) 2 TARIM, BAHÇIVANLIK, SU KÜLTÜRÜ, ORMANCILIK, AVCILIK VE BALIKÇILIK, GIDA HAZIRLAMA VE İŞLEMEDEN KAYNAKLANAN ATIKLAR Tarım, Bahçıvanlık, Su Ürünleri Üretimi, Ormancılık, Avcılık ve Balıkçılıktan Kaynaklanan Atıklar Hayvan dokusu atıkları Bitki dokusu atıkları Ayrı toplanmış ve saha dışında işlem görecek hayvan pislikleri, idrar ve tezek (pisletilmiş saman dahil), akan sıvılar Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar Et, balık ve diğer hayvansal kökenli gıda maddelerinin hazırlanmasından ve işlenmesinden kaynaklanan atıklar Hayvan dokusu atığı Tüketime ya da işlenmeye uygun olmayan maddeler Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar Meyve, sebze, tahıl, yenilebilir yağlar, kakao, kahve, çay ve tütünün hazırlanmasından ve işlenmesinden; konserve üretiminden, maya ve maya özütü üretiminden, molas hazırlanması ve fermantasyonundan kaynaklanan atıklar Meyve, sebze, tahıl, yenilebilir yağlar, kakao, kahve, çay ve tütünün hazırlanmasından ve işlenmesinden; konserve üretiminden, maya ve maya özütü üretiminden, molas hazırlanması ve fermantasyonundan kaynaklanan atıklar Yıkama, temizleme, soyma, santrifüj ve ayırma işlemlerinden kaynaklanan çamurlar Tüketime ya da işlenmeye uygun olmayan maddeler İşletme sahası içerisindeki atık su arıtımından kaynaklanan atıklar Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar Şeker üretiminden kaynaklanan atıklar İşletme sahası içerisindeki atık su arıtımından kaynaklanan çamurlar Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar Süt ürünleri endüstrisinden kaynaklanan atıklar Süt ürünleri endüstrisinden kaynaklanan atıklar Tüketime ya da işlenmeye uygun olmayan maddeler İşletme sahası içerisindeki atık su arıtımından kaynaklanan çamurlar Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar Unlu mamuller ve şekerleme endüstrisinden kaynaklanan atıklar Tüketime ve işlenmeye uygun olmayan maddeler Alkollü ve alkolsüz içeceklerin (kahve, çay ve kakao hariç) üretiminden kaynaklanan atıklar Hammaddelerin yıkanmasından, temizlenmesinden ve mekanik olarak sıkılmasından kaynaklanan atıklar Alkol damıtılmasından kaynaklanan atıklar Tüketime ya da işlenmeye uygun olmayan maddeler İşletme sahası içerisindeki atık su arıtımından kaynaklanan çamurlar Başka bir şekilde tanımlanmayan atıklar 19 ATIK YÖNETİM TESİSLERİNDEN, TESİS DIŞI ATIK SU ARITMA TESİSLERİNDEN VE İNSAN TÜKETİMİ VE ENDÜSTRİYEL KULLANIM İÇİN SU HAZIRLAMA TESİSLERİNDEN KAYNAKLANAN ATIKLAR Atığın Anaerobik Arıtımından Kaynaklanan Atıklar Belediye atıklarının anaerobik arıtımından kaynaklanan sıvılar Belediye atıklarının anaerobik arıtımından kaynaklanan posalar Hayvansal ve bitkisel atıkların anaerobik arıtımından kaynaklanan sıvılar 4

11 BİYOGAZ TESİSİNE ALINABİLECEK ATIK KODLARI (Atık Yönetiminin Genel Esaslarına İlişkin Yönetmelik) Hayvansal ve bitkisel atıklarını anaerobik arıtımından kaynaklanan posalar Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar 20 AYRI TOPLANMIŞ FRAKSİYONLAR DAHİL BELEDİYE ATIKLARI (EVSEL ATIKLAR VE BENZER TİCARİ, ENDÜSTRİYEL VE KURUMSAL ATIKLAR) Ayrı Toplanan Fraksiyonlar (15 01 Hariç) Biyolojik olarak bozunabilir mutfak ve kantin atıkları Yenilebilir sıvı ve katı yağlar Bahçe ve Park Atıkları (Mezarlık Atıkları Dahil) Biyolojik olarak bozunabilir atıklar Diğer Belediye Atıkları Pazarlardan kaynaklanan atıklar 1.a.2. Projenin Kapasitesi ve Kapladığı Alan Planlanan proje; Bursa ili, Karacabey İlçesi, Uluabat Köyü 360, 371 ve 372 parseller üzerinde gerçekleştirilecektir. Söz konusu proje alanların mülkiyetlerinden; 371 nolu parsel Mürvet TEZEL adına, 360 ve 372 nolu parseller ise SÜTAŞ Süt Ürünleri A.Ş. adına kayıtlıdır. Bahse konu parsellerin ENFAŞ A.Ş. adına kiraladığına dair kira sözleşmeleri ve tapu fotokopileri Ek-7 de verilmiştir. Proje alanı toplam m 2 alana sahiptir. Bu alan içerisinde alanın ön, arka ve yan cephelerinden 15 m çekme mesafeleri bırakılarak yapılaşma gerçekleştirilecektir. Proje alanı içerisinde yapılacak olan üniteleri de gösterir Vaziyet Planı Ek-4 de sunulmuştur. Proje kapsamında; günlük organik debisi ton/gün olarak planlanmıştır. Bu kapsamda tesiste m 3 hacme sahip Reaktör (çürütücü) bulunacaktır. Reaktörde toplanacak olan saatlik biyogaz debisi ise m 3 /saat aralığında olacaktır. Reaktörde toplanacak olan biyogaz daha sonra kojenerasyon ünitesine aktarılarak burada ısı ve elektrik enerjisine dönüştürülecektir. Kojenerasyon sistemi 4,4 MW gücünde biyogaz motoru ile kurulacaktır. Bunun yanı sıra Sütaş Süt ürünleri A.Ş nin söz konusu Biyogaz Tesisi nin yanında bulunan Anaerobik Atıksu Arıtma Tesisi nden elde edilen gazında kurulması planlanan kojenerasyon tesisinde değerlendirilmesi düşünülmektedir. Anaerobik reaktörde aşırı basınç ve vakum emniyet valfi bulunacaktır. Son çürütücü aynı zamanda atıkların bir süre daha bekletilmesi ile % 5 e kadar ilave biyogaz kazancı sağlayacaktır. Atıkların çürütücü reaktörde bekleme süresi yaklaşık 25 gün olarak gerçekleşecektir. İşletme esnekliği açısından dört havuz eşit hacimde tasarlanmış, atıkların toplam hidrolik bekletme süresi ise 28 gün olarak belirlenmiştir. 1.a.3. Proje Teknolojisi, Ömrü ve Çalışacak Personel Sayısı Projenin Teknolojisi Planlanan proje kapsamında; Karacabey-2 Biyogaz Tesisi ne gelecek olan organik içerikli atıkların anaerobik ortamda, biyolojik olarak parçalanması sağlanacaktır. Organik içerikli atıkların biyolojik olarak parçalanması esnasında açığa çıkacak olan biyogaz ise kojenerasyon ünitesinde elektrik ve sıcak su üretimi için kullanılacaktır. Kurulacak kojenerasyon sistemi toplam gücü 4,4 MWm/4,4 MWe olacak şekilde dizayn edilecektir. 5

12 Planlanan proje kapsamında; a) Atık Toplama Sistemi b) Atık Hazırlama ve Besleme Sistemi c) Anaerobik Çürütme Sistemi d) Kojenerasyon Sistemi e) Gübre Kurutma Sistemi f) Katı Gübre Kompostlaştırma Sistemi oluşacaktır. Proje kapsamında yer alan ünitelere ait detaylı bilgiler aşağıda verilmiştir. a) Atık Toplama Sistemi Biyogaz tesisine gelecek olan atıklar 4 ana grupta toplanmıştır. Bunlar; Büyükbaş hayvan gübresi Atık su arıtma çamuru Mısır veya tritikale silajı Diğer Organik atıklar Büyükbaş hayvan dışkısı, barınaklarda bulunan sıyırıcı sistem vasıtasıyla kanallara iletilecektir. Kanallar aracılığıyla toplanan ham hayvan gübresi ham gübre havuzuna alınacaktır. Ham gübre havuzunda toplanan dışkı atıklar buradan, 25 ton taşıma kapasiteli tankerler vasıtasıyla toplanarak biyogaz tesisi sahasında bulunan dengeleme havuzuna boşaltılacaktır. Atık su arıtma çamuru; stabilizasyon havuzunda bulunan pompa ve borular vasıtasıyla günlük olarak dengeleme havuzuna alınacaktır. Bölgede bulunan çiftliklerde yem olarak kullanılamaz durumdaki mısır silajı ve tritikale silajı, traktör tipi taşıyıcılar ile toplanarak Karacabey-2 Biyogaz Tesisi besleme haznelerine beslenecektir. Besleme haznesinde toplanan katı organik atıklar da vidalı helezon sistemi ile reaktörlere beslenecektir. Bursa ve çevresinden toplanan (tesis kriterlerine uygun olan) organik atıklar reaktör stabilitesini bozmayacak şekilde tesise beslenecektir. Atıklar katı ve sıvı olma durumlarına göre ya direkt olarak ham gübre havuzuna alınacak ya da besleme haznelerine traktör yardımıyla beslenecektir. b) Atık Hazırlama ve Besleme Sistemi Proje dahilinde bulunacak atık hazırlama ve besleme sistemi; dengeleme havuzu, besleme pompası ve silaj ve katı organik atık besleme ünitesinden oluşacaktır. Tesise gelen organik içerikli tüm atıklar ilk olarak bu üniteye kabul edilecektir. Hidroliz Havuzu: Bölgede bulunan hayvan besi çiftliklerinden 25 ton taşıma kapasiteli tankerler ile toplanan dışkı atıklar biyogaz tesisi sahasında bulunan dengeleme havuzuna boşaltılacaktır. Dengeleme havuzu, içinde bulunan dalgıç tip karıştırıcılar vasıtasıyla homojen halde tutulacaktır. Burada elde edilen homojen karışım günlük reçetelere göre reaktörlere beslenecektir. 6

13 Besleme Pompası; Dengeleme havuzundan karışımın reaktöre basılması bir pompa sistemi yardımıyla yapılır. Dengeleme havuzunda debisi ve içeriği homojenize olmuş atıklar, katı atık pompalamaya uygun lobe tipi pompalar ile reaktörlere beslenecektir. Pompalar işletme emniyeti açısından pozitif basınç ile emecek şekilde tasarlanmıştır. Bu amaç ile işletme binasının bodrum katında pompa odası tasarlanmıştır. İşletmede kolaylığı amacı ile her bir reaktör ayrı bir pompa ile beslenecektir. Pompalar frekans invertörlü olacak ve böylelikle debi ayarı yapılabilecektir. Bu kapsamda yapılacak olan bütün çalışmalar kapalı borular vasıtasıyla gerçekleştirilecektir. Gerek tesisatta herhangi bir tıkanıklık yaşanmaması için, gerekse de anaerobik çürütmede yüksek verim elde edilebilmesi için pompalanan atıklar, pompa emişine monte edilecek hat tipi parçalayıcıdan geçirilecektir. Silaj ve Katı Organik Atık Besleme Ünitesi; Çiftliklerden toplanan ve işe yaramaz durumdaki silajlar ve bölgeden toplanabilecek organik katı atıklar tesis içerisinde bulunan silaj ve katı organik atık besleme ünitesine alınacaktır. Besleme sistemi bir seferde 12 m 3 atık alabilecek kapasitede olacaktır. Besleme silosuna alınacak olan katı organik içerik daha sonra sızdırmaz konveyör sistemi ile reaktöre besleme yapılacaktır. c) Anaerobik Çürütme Sistemi Atık hazırlama ve besleme sistemine gelen organik içerikli atıklar anaerobik (oksijensiz) reaktöre beslemesi yapılacaktır. Reaktörde beslemesi yapılan organik bileşiklerin, reaktör içerisinde havasız ortamda (anaerobik) mikroorganizmalar aracılığı ile parçalanarak karbondioksit ve metan gazına dönüştürülmesi sağlanacaktır. Reaktör içindeki organik bileşiklerin anaerobik mikroorganizmalar tarafından karbondioksit ve metana parçalanması sırasındaki aşamalar Şekil 1.a.2 de gösterilmektedir. 7

14 Şekil 1.a.2. Anaerobik Çürüme Prosesi Anaerobik çürütme sistemi yardımcı üniteleri ile birlikte aşağıdaki ana ünitelerden oluşacaktır: Isıtma sistemi, Anaerobik çürütme reaktörleri ve karıştırıcıları, Dahili biyolojik biyogaz desülfürizasyon sistemi, Biyogaz depolama ve transfer sistemi, Flare sistemi Isıtma Sistemi Anaerobik prosesin mezofilik şartlarda optimum çalışması 37 C, termofilik şartlarda ise 55 C civarında olacaktır. Bu sebeple, gerek ham gübrenin ısıtılması, gerekse de reaktörün yüzeylerinden kaynaklanan ısı kayıplarının karşılanması gerekmektedir. Gerekli olan ısı enerjisi kojenerasyon ünitesinden sağlanacaktır. Gaz motorunun gövde ve egzoz ısısı eşanjör vasıtası ile sıcak suya verilecek ve kapalı devre çalışan bir pompa ile sıcak su reaktörler içine döşenen ısıtma borularında sirküle ettirilecektir. Ayrıca atıklar sisteme beslenmeden external ısıtma sistemi ile ön ısıtmaya tabi tutulacaktır. Bu ısıtma sistemi ayrıca pastörize olması gereken atıkların pastörizasyonu içinde kullanılacaktır. Isıtma sistemi gerekli otomatik vanalar ve enstrümanlar ile otomatik kontrol altında tutulacaktır. 8

15 Anaerobik Çürütücü Anaerobik çürütücü, hava almayan sızdırmaz kapalı bir betonarme havuz olarak tasarlanmıştır. Havuzun üst kısmına yerleştirilecek olan gaz deposu reaksiyon esnasında oluşan gazı depolamaktadır. Reaktör içeriği dalgıç karıştırıcılar ile sürekli karışım halinde tutulacaktır. Dikey silindirik formdaki çürütücülerde biyogaz ile temas eden kısımları korozyona karşı özel yalıtım ile kaplanacaktır. Ayrıca reaktöre ısı kayıplarına karşı dışarıdan ısı izolasyonu yapılacaktır. Tam karışımlı reaktör prensibi ile çalışan çürütücülere kesikli besleme yapılırken, çürütücülerden de son çürütücüye kesikli besleme yapılacaktır. Son çürütücünün seviyesi değişken olacak ve gübre kurutma sistemine kontrollü besleme yapılabilecektir. Böylelikle gübre kurutma işletiminde kolaylık sağlanabilecektir. Çürütücünün sıcaklık değeri sürekli ölçülecek ve kontrol edilecektir. Anaerobik reaktörde aşırı basınç ve vakum emniyet valfi bulunacaktır. Son çürütücü aynı zamanda atıkların bir süre daha bekletilmesi ile % 5 e kadar ilave biyogaz kazancı sağlayacaktır. Atıkların çürütücü reaktörde bekleme süresi yaklaşık 25 gün olarak gerçekleşecektir. İşletme esnekliği açısından dört havuz eşit hacimde tasarlanmış, atıkların toplam hidrolik bekletme süresi 28 gün olarak belirlenmiştir. Dahili (Internal) Biyolojik Biyogaz Desülfrizasyon Sistemi Reaktör içerisindeki sülfür elementi reaksiyon esnasında H 2 S gazına dönüşmekte ve biyogaz ile reaktörleri terk etmektedir. Biyogaz yakma (kojenerasyon) ünitesi için zararlı olan H 2 S gazının minimum seviyede tutulabilmesi için reaktör içerisine blower ile cüzzi miktarda hava verilecek ve hidrojen sülfürün, aerobik bakterilerce sülfata oksitlenmesi sağlanacaktır. Harici (External) Biyolojik Biyogaz Desülfrizasyon Sistemi Atık su arıtma tesisinde oluşan biyogaz ile katı atık sisteminde oluşan ve dahili ön sülfür arıtımına tutulmuş olan biyogaz, gas holderda birleştikten sonra yaklaşık ppm hidrojen sülfür konsantrasyonunda gaz karışım elde edilecektir. Bu gaz karışımı kojenerasyon ünitesine beslenmeden evvel harici biyolojik desülfrizasyon ünitesinden geçirilecek ve hidrojen sülfür miktarı kojenerasyon için uygun seviyeye düşürülecektir.nihai sülfür gideriminden sonra, biyogaz uygun ex-proof blowerlar ile kojenerasyon sistemine gönderilecektir. Biyogaz Depolama Sistemi Biyogaz depolama sistemi reaktörler üzerine yerleştirilen ve duble-membran yapıdaki balon depo ve yardımcı ünitelerinden oluşmaktadır. Bu sistemde, üst tarafta daha sert bir koruma membranı bulunmaktadır. Bu tabaka, altındaki daha yumuşak olan depolama membranı rüzgâr, kar gibi dış etkenlere karsı korumaktadır. İç kısımdaki depolama membranı ise biyogazı sabit basınçta depolama özelliğine sahip, esnek bir balondur. İç ve dış balonlar arasına sürekli olarak hava beslenerek içteki deponun basıncı sabit tutulabilmektedir. Biyogaz deposunun (reaktör) şematik gösterimi Şekil 1.a.3. de verilmiştir. 9

16 Şekil 1.a.3. Biyogaz Deposu (Reaktör) Şematik Gösterimi Flare Sistemi Katı atık sisteminde oluşan biyogazın kojenerasyon sisteminde değerlendirilemediği durumlar için uygun kapasitede flare ünitesi sisteme dahil edilmiştir. Mevcut flare sistemine ilave yeni flare sistemi de mevcut sistem gibi otomatik olarak devreye girecektir. d) Kojenerasyon Sistemi Planlanan proje kapsamında reaktörde ortaya çıkacak olan metan gazının enerjiye çevrilmesi amacıyla kojenerasyon ünitesi kurulacaktır. Kojenerasyon ünitesi; biyogaz kurutma ve terfi sistemi ile kojenerasyon sisteminden meydana gelecektir. Biyogaz Kurutma ve Terfi Sistemi; Katı atık tesisinde oluşan biyogaz kojenerasyon ünitesine beslenmeden önce biyogaz kurutma ünitesinden geçirilecek ve nemi uzaklaştırılacaktır. Biyogaz kurutma sistemi biyogaz eşanjörü ve chiller ünitelerinden oluşmaktadır. Hat tipi eşanjörle, chillerde soğutulan su ile biyogaz karşılaştırılacak ve buhar halindeki su kondens ettirilecektir. Kondens olan su bir tankta toplanarak reaktöre basılacaktır. Nemi uzaklaştırılan biyogaz daha sonra blowerlar ile biyogaz motoruna beslenecektir. Besleme sistemi gaz holder seviyesi ve biyogaz motoru çalışma komutu ile kontrol edilecektir. Katı atık ve atık su arıtma tesislerinde oluşan biyogazlar karıştırılarak homojen hale getirildikten sonra kojenerasyon ünitesine beslenmeden önce biyogaz kurutma ünitesinden geçirilecek ve nemi uzaklaştırılacaktır. 10

17 Kojenerasyon Ünitesi; Kojenerasyon sistemi 1,1 MW gücünde 4 adet (toplam 4,4 MW) biyogaz motoru ile kurulacaktır. Sistemde biyogaz içten yanmalı motorlarda yakılarak elektrik ve ısı enerjisi elde edilmektedir. Isı enerjisi motorun gövde ısısının ve egzoz gazı ısısının geri kazanılması ile sağlanmaktadır. Üretilen ısıdan faydalanılamadığı durumlarda, fazla ısı radyatör vasıtası ile atmosfere verilecektir. Kojenerasyon ünitesi başlıca aşağıdaki ünitelerden oluşmaktadır; 1) Biyogaz besleme treni (tesisat ve şartlandırma grubu) 2) Isı geri kazanım sistemi (gövde, egzoz, yağ eşanjörleri) 3) Temiz ve kirli yağ tankları 4) Susturucu 5) Ventilasyon sistemi 6) Radyatör sistemi 7) Güç ve kontrol panosu 8) Emniyet sensör sistemi 9) Baca Kojenerasyon ünitesinde bulunacak olan örnek biyogaz motoru Şekil 1.a.4. de verilmiştir. Şekil 1.a.4. Kojenerasyon Ünitesi Örnek Biyogaz Motoru 11

18 e) Gübre Kurutma Sistemi Anaerobik reaktör çıkısında elde edilen, gübre yaklaşık %9 katı madde içermektedir. Gübrenin bu şekilde kullanımı mümkündür. Sekil 1.a.5. te bu amaçla kullanılan bir araç örnek olarak gösterilmiştir. Şekil 1.a.5. Reaktör Çıkısı Gübrenin Doğrudan Tarım Arazisinde Kullanımı (Örnek) Gübrenin doğrudan serpilmesi mümkün olmadığında, gübre kurutma ünitesinde ürün işleme tabi tutulacaktır. Bu işlemi için disk tip veya bant tipi kurutucular kullanılacaktır. Kurutucu çıkısında elde edilen katı kısım bir romörkta veya kamyonda toplanarak nihai kullanım alanına sevk edilecektir. Gübre kurutma ünitesine ait örnek şekil aşağıda sunulmuştur. Şekil 1.a.6. Disk (Rotary) Tip Gübre Kurutma ünitesi 12

19 f) Katı Gübre Kompostlaştırma Sistemi Gübrenin doğrudan tarlalarda değerlendirilmesinin mümkün olmadığı durumda, bu atıklar kompostlaştırma işleminden geçirilecektir. Bu amaçla mevcut kompost alanının üzeri sera şeklinde kapatılarak katı fazda çürümüş haldeki gübrenin aerobik olarak kompostlaştırılması düşünülmektedir. Kompostlaştırma işlemi biyolojik bir işlem olup, biyogaz işlemi sonrasında atıkların içerisinde kalmış olan organik maddelerin humusa çevrilerek toprak için daha faydalı bir ürün haline gelmesi sağlanmaktadır. Ayrıca, bu işlem esnasında atıkların kuru madde içeriği % 60 a kadar artabilmektedir. Böylelikle, depolanması, nakliyesi gibi lojistik işlemler daha ekonomik hale gelmektedir. Susuzlaştırılan katı gübre Kurutma Ünitesi altından romörk ile kompost alanına taşınacak ve boşaltılacaktır. Daha sonra mobil karıştırma aracı ile karıştırılacak ve hava alması sağlanacaktır. Araç üzerinde bulunan sistem ile gerektiğinde komposta nem verilecektir. Kompostlanan gübre loader ile araçlara yüklenebilecektir. Örnek olarak kompostlaştırma işlemine ait resim, Şekil 1.a.7. de verilmiştir. Şekil 1.a.7. Kompost Karıştırma Makinesi (Örnek) Piyasa şartlarına göre, bu atıkların kompostlaştırma sonrasında kimyasal madde ile zenginleştirildikten sonra, ticari organo-mineral taban gübresi alternatifi olarak kullanılması mümkündür. Bu işlem için gerekli olacak kimyasal dozaj, peletleme, paketleme gibi sistemler için araştırmalar sürdürülmektedir. Ayrıca söz konusu kompostlama işlemi sonucunda ortaya çıkacak olan katı içeriğin tarımsal organik gübre olarak kullanılması için, Tarih ve Sayılı Resmi Gazete de yayınlanarak yürürlüğe giren "Toprak Kirliliğinin Kontrolü ve Noktasal Kaynaklı Kirlenmiş Sahalara Dair Yönetmelik"te belirtilen hükümler gereğince her parti çıkışı yapılacak analizler sonucunda ruhsatlandırıldıktan sonra kullanılacaktır. 13

20 Sonuç olarak; Planlanan söz konusu proje kapsamında organik içeriğe sahip ve atık olarak nitelendirilen maddeler oksijensiz olarak biyolojik parçalanmaya tabi tutulacak ve bu kapsamda metan gazının açığa çıkması sağlanacaktır. Açığa çıkacak olan metan gazı ise kojenerasyon ünitesinde enerjiye çevrilecektir. Diğer taraftan anaerobik reaktör çıktısı olarak ortaya çıkan katı içerik ise doğrudan veya işlem gördükten sonra doğal gübre olarak kullanılabilecektir. Proje kapsamında Bursa İl Özel İdaresi, İmar ve Yapı İşleri Daire Başkanlığı na kurum görüşü sorulmuş olup, anılan kurumun tarih ve 2189 sayılı cevabi yazısında projenin gerçekleştirileceği Karacabey ilçesi, Uluabat Köyünde yer alan, 371 ve 372 nolu parsellerin Bursa 2020 yılı 1/ ölçekli Çevre Düzeni Planında Tarımsal Niteliği Korunacak Alanlar içerisinde; 360 nolu parselin ise Uluabat Köyü Köy Yerleşik Alanı içinde Gelişme Konut Alanında kalmakta olduğu ve plan hükümlerine uygun hareket edilmesi kaydıyla projenin uygulanmasında herhangi bir sakınca olmadığı belirtilmiştir (Bkz. Ek-8/Kurum Görüşleri). Projenin Ömrü ve Çalışacak Personel Sayısı Ekonomik ömrü 20 yıl olarak öngörülen Karacabey-2 Biyogaz Tesisi nde işletme aşamasında çalışacak kişi sayısı ve çalışma süreleri Tablo 1.a.2. de verilmiştir. Tablo 1.a.2. İşletme Aşamasında Çalışacak Kişi Sayısı ve Çalışma Süreleri Çalışacak Personel sayısı Vardiya Günde Ayda Yılda Atık (Biyogaz) Bertaraf Tesisi 4 Kişi Yok 8 saat 29 gün 320 gün Proje kapsamında arazi çalışmaları ve inşaat aşamasında çalışacak personel sayısı ise 20 kişidir. 14

21 b) Doğal Kaynakların Kullanımı (Arazi Kullanımı, Su Kullanımı, Kullanılan Enerji Türü vb.) Arazi Kullanımı Söz konusu proje, Bursa ili, Karacabey İlçesi, Uluabat Köyü 360, 371 ve 372 parseller üzerinde gerçekleştirilecektir. Söz konusu proje alanların mülkiyetlerinden; 371 nolu parsel Mürvet TEZEL adına, 360 ve 372 nolu parseller ise SÜTAŞ Süt Ürünleri A.Ş. adına kayıtlıdır. Bahse konu parsellerin ENFAŞ A.Ş. adına kiraladığına dair kira sözleşmeleri ve tapu fotokopileri Ek-7 de verilmiştir. Proje kapsamında Bursa İl Özel İdaresi, İmar ve Yapı İşleri Daire Başkanlığı na kurum görüşü sorulmuş olup, anılan kurumun tarih ve 2189 sayılı cevabi yazısında projenin gerçekleştirileceği Karacabey ilçesi, Uluabat Köyünde yer alan, 371 ve 372 nolu parsellerin Bursa 2020 yılı 1/ ölçekli Çevre Düzeni Planında Tarımsal Niteliği Korunacak Alanlar içerisinde; 360 nolu parselin ise Uluabat Köyü Köy Yerleşik Alanı içinde Gelişme Konut Alanında kalmakta olduğu ve plan hükümlerine uygun hareket edilmesi kaydıyla projenin uygulanmasında herhangi bir sakınca olmadığı belirtilmiştir (Bkz. Ek-8/Kurum Görüşleri). Proje alanı toplam m 2 alana sahiptir. Bu alan içerisinde alanın ön, arka ve yan cephelerinden 15 m çekme mesafeleri bırakılarak yapılaşma gerçekleştirilecektir. Proje alanı içerisinde yapılacak olan üniteleri de gösterir Vaziyet Planı Ek-4 de, proje alanını gösterir yer bulduru haritası Ek-1 de, 1/ ölçekli topoğrafik harita Ek-2 de sunulmuştur sunulmuştur. Su Kullanımı Planlanan projenin arazi hazırlık çalışmaları esnasında ve işletme aşamasında çalışacak olan personellerden kaynaklı su ihtiyacı olacaktır. Karacabey-2 Biyogaz Tesisi nin işletilmesi esnasında üretimden kaynaklı ise herhangi bir su kullanımı söz konusu olmayacaktır. Projenin işletme aşamasında toplam 4 kişi çalışacaktır. Kişi başına kullanılacak günlük içme ve kullanma suyu miktarı 150 lt/gün 1 olduğunda toplam kullanılacak su miktarı; 0,6 m 3 /gün olacaktır. Arazi hazırlık çalışmaları esnasında ise toplam 20 kişi çalışacak olup, bu kapsamda da toplam 3 m 3 /gün lük su kullanımı söz konusu olacaktır. Faaliyet kapsamında çalışacak personelin içme suyu ihtiyacı özel firmalardan satın alınan damacanalar ile karşılanacaktır. Üretimde tozumanın önlenmesi için; üretim öncesinde arazi ve saha içi stabilize toprak yollar, gerek görüldüğü hallerde düzenli olarak sulanacaktır. Proje kapsamında Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, 1. Bölge Müdürlüğü ne kurum görüşü sorulmuş olup, anılan kurumun tarih ve sayılı cevabi yazısında proje konusu 360, 371 ve 372 nolu parsellerin işletmedeki Mustafakemalpaşa sulaması içerisinde kaldığı ve Su Kirliliği Kontrol Yönetmeliği hüküm ve yasaklarına uymak kaydıyla proje bütünlüğünün bozulmayacağı belirtilmiştir. Enerji Türü Proje ünitelerin çalıştırılması ve personelin idari, sosyal vb. ihtiyaçlarının karşılanması için elektrik enerjisi ve tesiste çalışacak olan araçlardan kaynaklı mazot tüketimi söz konusu olacaktır. Proje kapsamında kullanılacak olan idari binaların ihtiyaç duyacağı enerji, proje dahilinde kurulacak olan kojenerasyon santralinde üretilen enerji ve ısıdan faydalanılacaktır. 1 Devlet Planlama Teşkilatı, Türkiye Ortalama Evsel Su Tüketim Miktarı, Kasım

22 c) Atık Üretim Miktarı (Katı, Sıvı, Gaz vb.) ve Atıkların Kimyasal Fiziksel ve Biyolojik Özellikleri Proje kapsamında ortaya çıkacak olan çevresel etkiler ve bu etkilere karşı alınacak kontrol tedbirleri aşağıdaki bölümlerde verilmiştir. 1.c.1. Bitkisel Toprak Planlanan projenin hayata geçirilmesi ile proje kapsamında kurulacak olan ünite alanlarında hafriyat çalışmaları gerçekleştirilecektir. Kurulacak üniteler genel olarak araç, ekipman ve tanklardan meydana geleceğinden dolayı bu kapsamda yüksek miktarlarda bir hafriyat çalışması gerçekleştirilmeyecektir. Proje alanı içerisinde yapılacak ve çok az miktarlarda çıkması beklenen hafriyat atığı ile bitkisel toprağın çalışma alanı içerisinde bertaraf edilmesi sağlanacaktır. Bu kapsamda çıkacak olan hafriyat malzemesi arazi tesviyesi ve dolgu çalışmaları esnasında tekrar kullanılacaktır. Ortaya çıkacak olan bitkisel nitelikli toprak ise arazi yeşillendirmesi ve peyzaj çalışmaları esnasında kullanılarak değerlendirilecektir. 1.c.2. Evsel Nitelikli Atıksu Oluşumu Arazi Hazırlık ve İnşaat Aşaması; Arazi hazırlık ve inşaat çalışmaları sırasında çalışacak toplam 20 kişiden kaynaklı su kullanımı söz konusu olacaktır. Faaliyetin inşaat aşamasında çalışacak 15 kişi için içme ve kullanma suyu miktarı, bir kişinin ihtiyaç duyacağı su 150 lt/gün (2) olarak kabul edilirse; 20 kişi x 150 lt/kişi-gün = 3000 lt/gün = 3 m 3 /gün su kullanılacaktır. Kullanılacak suyun %100 ünün atık su olarak geri döneceği kabulüyle oluşacak evsel nitelikli atıksu miktarı 3 m 3 /gün olacaktır. Tesiste personelin kullanımından kaynaklı oluşacak atıksular orta kirlilikte evsel atıksu özelliği ile karakterize edilebilir. Uzun araştırmalar sonucu ortaya çıkan literatür bilgilerine göre oluşacak evsel nitelikli atık suyun karakteristiği ile ilgili toplam kirlilik yükleri Tablo 1.c.1. de verilmiştir. 2 Kaynak: Su Temini ve Atıksu Uzaklaştırılması Uygulamaları İTÜ , Prof. Dr. Dinçer TOPACIK, Prof. Dr. Veysel EROĞLU) 16

23 Tablo 1.c.1. İnşaat Aşamasında Oluşacak Evsel Nitelikli Atıksuyun Toplam Kirlilik Yükü, PARAMETRE Birim yük (mg/l) Toplam yük (kg/h) BOI , KOI 500 0, AKM 220 0, Yağ-gres 100 0, Toplam P 8 0,00125 Toplam N 40 0,00625 Toplam Cl 50 0, Toplam sülfür 30 0, Toplam organik karbon 160 0,025 ph 6-9 Kaynak: Metcalf and Eddy. (2004). Wastewater Engineering; Treatment, Disposal and Reuse, Mc Graw Hill Book Company, New York, ABD. İşletme Aşaması; Projenin işletme aşamasında çalışacak olan personelden kaynaklı su kullanımı ve atıksu oluşumu söz konusu olacaktır. Üretimden kaynaklı ise herhangi bir su kullanımı söz konusu olmayacaktır. Sistem tamamen kapalı devre çalışacağından dolayı da üretime giren organik madde içerisinde bulunan nem muhteviyatı da kurutma ünitelerinde buharlaştırılarak giderimi sağlanacaktır. İşletme aşamasında çalışacak 4 kişi için içme ve kullanma suyu miktarı, bir kişinin ihtiyaç duyacağı su 150 lt/gün olarak kabul edilirse; 4 kişi x 150 lt/kişi-gün = 600 lt/gün = 0,6 m 3 /gün su kullanılacaktır. Kullanılacak suyun %100 ünün atık su olarak geri döneceği kabulüyle oluşacak evsel nitelikli atıksu miktarı 0,6 m 3 /gündür. 1.c.3. Katı Atıklar ve Ambalaj Atıkları Arazi Hazırlık ve İnşaat Aşaması; Faaliyet alanında toplam 20 kişi çalışacaktır. Söz konusu personelden dolayı oluşan evsel nitelikli katı atık miktarının hesabında günlük kişi başına üretilen katı atık miktarı 1,34 kg/kişi-gün 3 kabul edilmiştir. Buna göre; Oluşacak evsel nitelikli katı atık miktarı olarak hesaplanır. = 20 kişi x 1,34 kg/gün-kişi = 26,8 kg/gün Ayrıca projenin arazi hazırlık aşamasında ambalaj atıkları ile hurda ve demir atıkları meydana gelecektir. 3 Devlet İstatistik Enstitüsü, 2001, Çevre İstatistikleri Hane Halkı Katı Atık Kompozisyon Araştırması ve Eğilim Anketi, Ankara 17

24 İşletme Aşaması; Projenin işletme aşamasında çalışacak olan personelden kaynaklı evsel nitelikli katı atıklar ve biyolojik reaktörde yanma sonucunda kalan katı organik içerikli atıklar ortaya çıkacaktır. Faaliyet esnasında toplam 4 kişi çalışacaktır. Bir kişinin günlük katı atık üretiminin 1,34 kg/gün.kişi olacağı kabul edildiğinde; işletme aşamasında 5,36 kg/gün evsel nitelikli katı atık oluşacaktır. Diğer taraftan anaerobik reaktöre içerisine alınan organik içerikli maddeler, biyolojik ayrışma gerçekleştirildikten sonra reaktör çıktısı olarak ortaya çıkacaktır. Bu içerik yaklaşık %9 katı madde içeriğine sahip ve direk olarak tarlalarda organik gübre olarak kullanıma uygun bir maddedir. Ayrıca işletme aşamasında geri kazanılabilir niteliğe sahip ambalaj atıkları da meydana gelecektir. Planlanan projenin işletme aşamasında ortaya çıkacak olan katı-sıvı organik içerikli maddelerin kullanımı ve diğer katı atıkların bertarafı ile ilgili olarak detaylı bilgiler Bölüm 1.d de verilmiştir. Proje kapsamında personelden kaynaklı oluşacak evsel nitelikli katı atıklar; proje alanı içerisinde niteliklerine göre (organik, cam, plastik, kâğıt, metal vb.) ayrı ayrı konteynırlarda toplanarak görünüş, toz, koku ve benzer faktörler yönünden çevreyi kirletmeyecek şekilde kapalı kaplarda muhafaza edilecektir. Oluşacak geri kazanımı mümkün olan ambalaj atıkları, tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği çerçevesinde; diğer katı atıklardan ayrı olarak toplanacak ve ambalaj atığı toplama lisansına sahip firma ile yapılacak sözleşme dahilinde belirli aralıklarla firmaya telsim edilecektir. Geri kazanımı mümkün olmayan katı atıklar ise, Karacabey Belediyesi katı atık toplama sistemine verilerek bertaraf edilecektir. Tesis içerisinde oluşacak olan tüm katı atıkların bertarafında tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Katı Atıkların Kontrolü Yönetmeliği ne ve bu yönetmelikte yapılan tüm değişikliklere uygun olarak hareket edilecektir. 1.c.4. Atık Yağ ve Tehlikeli Atık Oluşumu Planlanan projenin arazi hazırlık ve işletme aşamalarında tehlikeli atık ve atık yağ oluşumu söz konusu olacaktır. Projenin arazi hazırlık ve işletme aşamasında oluşması muhtemel atık yağ ve tehlikeli atıklar; bu aşamalarda kullanılacak olan araç ve makinaların bakım onarım işlemleri esnasında ortaya çıkacaktır. Proje kapsamında çalışacak ekipmanların bakım ve onarımları normal şartlarda proje sahasında yapılmayacak olup, en yakın yetkili servislerde ve/veya akaryakıt istasyonlarında yaptırılacaktır. Ancak araç bakımlarının proje sahasında yapılmasının zorunlu olduğu durumlarda oluşması muhtemel atık yağların bertarafı için tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği ( tarih ve sayılı RG ve tarih ve sayılı RG ile değişik) hükümleri uygulanacaktır. 18

25 Proje alanlarında herhangi bir atık yağ oluşması durumunda, oluşacak atık yağlar, tesis alanı içerisinde sızdırmazlığı sağlanmış, kapalı bir ortamda geçici olarak depolanacak ve daha sonra lisanslı firmalar kanalıyla bertaraf edilecektir. Araçların proje sahası içerisinde gerekli bakım ve onarımlar sızdırmazlığı sağlanmış bir alanda yapılacak olup, yapılacak çalışmalar esnasında Tarih ve Sayılı Resmi Gazete de yayınlanarak yürürlüğe giren "Toprak Kirliliğinin Kontrolü ve Noktasal Kaynaklı Kirlenmiş Sahalara Dair Yönetmelik"te belirtilen hükümlere uyulacaktır. Faaliyetin üretim aşaması sırasında kullanılacak olan kimyasal katkı maddelerinin kapları ve ambalajları ile yağlı üstüpler, araçlardan oluşabilecek yağlı filtre aksamları vb. gibi kontamine olmuş atıklar, tehlikeli atık olarak sınıflandırılabilir. Söz konusu tehlikeli atıklar tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği ( tarih ve sayılı RG ve tarih ve sayılı RG ile değişik) lisanslı geri kazanım firmasına verilerek bertarafı sağlanacaktır. 1.c.7. Gürültü ve Titreşim Oluşumu Projenin arazi hazırlık ve inşaat aşamalarında; kazı, inşaat, montaj, vb. çalışmalarında kullanılacak makine ve ekipmanlardan gürültü oluşması söz konusu olacaktır. Arazi hazırlama ve inşaat çalışmaları aşamasında kullanılacak makine ve ekipmanların aynı zamanda ve aynı yerde çalıştığı varsayılarak en olumsuz şartlarda ortaya çıkacak toplam ses basınç düzeyini hesaplamak amacıyla önce her bir kaynaktan oluşacak ses gücü düzeyinden toplam ses gücü düzeyleri bulunur: Ortaya çıkacak ses basınç düzeyinin hesaplanmasında; L pt = 10 Log ( n i 1 Lpi/10 10 ) formülü kullanılmaktadır. Formülde; L pt = Toplam ses basınç düzeyi, L pi = Her bir iş makinesinden kaynaklanan ses basınç düzeyi olarak yer almaktadır. Kullanılacak her bir kaynaktan r uzaklıkta, her bir iş makinesinin yaratacağı ses basınç düzeyinin (L pi ) hesaplanmasında da aşağıdaki formül kullanılmaktadır. L pi = L wi + 10 Log (Q/A) A = 4 π r 2 Q =Yönelme katsayısı (Yer düzeyindeki ses kaynağının yarı küresel dağılımı, Q =2) r = Kaynaktan uzaklık (m) L wi = Her bir iş makinesinin ses gücü düzeyi (db) A atm olarak belirtilen atmosferin etkisiyle seste azalma, kaynağın frekansına ve kaynaktan uzaklığa bağlı olark değişiklik göstermektedir. İş makineleri ve karayolu taşıtları için ortalama frekans aralığı Hertz olarak kabul edilmiştir. Ortalama ses basınç seviyesindeki atmosferik rötuş nedeniyle meydana gelecek hesaplanmasında aşağıdaki formül kullanılmaktadır. A atm = 7,4 x 10-8 x f 2 x r / 19

26 Formülde; A atm = Atmosferik rötuş ile ses basıncı düzeyindeki düşüş (dba) f = İletilen Sesin Frekansı (3500) r = Kaynaktan Uzaklık (m) = Havanın Bağıl Nemi (% 66) Ses (gürültü) düzeyinin hesabında ise aşağıdaki formül kullanılmaktadır. L = L pt - A atm +DF Formülde; L = Ses (gürültü) düzeyi (dba), DF = Düzeltme faktörü Ses düzeyi, ses basıncı düzeyinin belli bir eğriye göre ağırlıklı olarak bulunmuş şeklidir. Karmaşık seslerin ses yüksekliğini tek bir değerle ifade etmek için kullanılmaktadır. Kulağın duyarlılığı ile orantılı ağırlıklar kullanılmakta olup, bu ağırlıklar A, B ve C olarak adlandırılmıştır. Ağırlıklı ses (gürültü) düzeylerinin hesaplanması için kullanılan düzeltme faktörü-frekans eğrisi Şekil 1.c.1 de verilmiştir. Şekil 1.c.1. A, B ve C Ağırlıklı Ses (Gürültü) Düzeyleri için Çevirim Eğrileri Kaynak: Özgüven, N. (Prof. Dr.), Endüstriyel Gürültü Kontrolü Proje kapsamında gerçekleştirilecek arazi hazırlık ve inşaat çalışmalarda gürültüye neden olabilecek makine ve ekipmanların özellikleri SOUND PLAN gürültü yazılım programının kitaplığından alınarak Tablo 1.c.2'de verilmiştir. 20

27 Tablo 1.c.2. İnşaat Aşamasında Kullanılacak Makine Ve Ekipmanların Miktar ve Özellikleri, CİNSİ VE TEKNİK ÖZELLİKLERİ ADET SES GÜCÜ SEVİYESİ (dba) EKSKAVATÖR KOMPRESÖR KAMYON İNŞAAT VİNCİ BETON MİKSERİ 1 96 Ekskavatör (Excavator: Trench excavator ) Ekskavatör (Excavator: Trench excavator) aracının oluşturacağı toplam gürültü düzeyi 105 dba olup, bunun frekanslara göre dağılımı Şekil 1.c.3 de verilmiştir. Şekil 1.c.2. Ekskavatöre Ait Gürültü Düzeyinin Frekans Analizi Kompresör (Compressors: < 5cbm/min, sound-muffled) Kompresör (Compressors: < 5cbm/min, sound-muffled) aracının oluşturacağı toplam gürültü düzeyi 103,0 dba olup, bunun frekanslara göre dağılımı Şekil 1.c.4 te verilmiştir. Şekil 1.c.3. Kompresöre Ait Gürültü Düzeyinin Frekans Analizi Kamyon (105 KW) Kamyon aracının oluşturacağı toplam gürültü düzeyi 115 dba olup, bunun frekanslara göre dağılımı Şekil 1.c.5 te verilmiştir. 21

28 Şekil 1.c.4. Kamyona Ait Gürültü Düzeyinin Frekans Analizi İnşaat Vinci (32-80 KW) İnşaat vinci aracının oluşturacağı toplam gürültü düzeyi 110 dba olup, bunun frekanslara göre dağılımı Şekil 1.c.6 da verilmiştir. Şekil 1.c.5. İnşaat Vincine Ait Gürültü Düzeyinin Frekans Analizi Beton Mikseri (150 L) Beton mikseri aracının oluşturacağı toplam gürültü düzeyi 96 dba olup, bunun frekanslara göre dağılımı Şekil 1.c.7 de verilmiştir. Şekil 1.c.6. Beton Mikserine Ait Gürültü Düzeyinin Frekans Analizi 22

29 Tablo 1.c.3. Arazi Hazırlık Aşaması Sırasında Tüm Kaynaklardan Oluşacak Ortalama Ses Basınç Seviyelerinin Mesafelere Göre Dağılımı, r (m) L PT (dba) Aatm (dba) (f:500) DF (dba) (f=500) L (dba) (f:500) Aatm (dba) (f:1000) DF (dba) (f=1000) L (dba) (f:1000) Aatm (dba) (f:2000) DF (dba) (f=2000) L (dba) (f:2000) Aatm (dba) (f:4000) DF (dba) (f=4000) L (dba) (f:4000) L T (dba) 1 113,54 0,00-3,6 109,94 0, ,54 0,00 1,2 114,74 0, ,53 119, ,57 0,00-3,6 95,96 0, ,56 0,02 1,2 100,74 0, ,48 105, ,54 0,00-3,6 89,94 0, ,53 0,04 1,2 94,70 0, ,37 99, ,52 0,01-3,6 83,92 0, ,50 0,09 1,2 88,63 0, ,17 93, ,00 0,01-3,6 80,39 0, ,97 0,13 1,2 85,07 0, ,46 89, ,50 0,01-3,6 77,89 0, ,46 0,18 1,2 82,52 0, ,79 87, ,57 0,01-3,6 75,95 0, ,51 0,22 1,2 80,54 0, ,67 85, ,98 0,02-3,6 74,36 0, ,91 0,27 1,2 78,91 1, ,91 83, ,64 0,02-3,6 73,02 0, ,56 0,31 1,2 77,53 1, ,39 82, ,48 0,02-3,6 71,86 0, ,39 0,36 1,2 76,32 1, ,05 80, ,46 0,03-3,6 70,83 0, ,36 0,40 1,2 75,26 1, ,85 79, ,54 0,03-3,6 69,92 0, ,43 0,45 1,2 74,30 1, ,75 78, ,61 0,04-3,6 67,97 0, ,47 0,56 1,2 72,25 2, ,36 76, ,02 0,04-3,6 66,38 0, ,85 0,67 1,2 70,55 2, ,33 75, ,52 0,06-3,6 63,87 0, ,30 0,90 1,2 67,83 3, ,94 72, ,59 0,07-3,6 61,92 0, ,31 1,12 1,2 65,66 4, ,10 70, ,00 0,08-3,6 60,32 0, ,67 1,35 1,2 63,86 5, ,62 68, ,66 0,10-3,6 58,97 0, ,27 1,57 1,2 62,29 6, ,38 66, ,50 0,11-3,6 57,79 0, ,06 1,79 1,2 60,91 7, ,33 65, ,57 0,14-3,6 55,83 0, ,00 2,24 1,2 58,52 8, ,60 63, ,98 0,17-3,6 54,21 0, ,31 2,69 1,2 56,49 10, ,22 61, ,64 0,20-3,6 52,85 0, ,86 3,14 1,2 54,70 12, ,09 59, ,48 0,22-3,6 51,66 0, ,59 3,59 1,2 53,10 14, ,13 58, ,46 0,25-3,6 50,61 1, ,45 4,04 1,2 51,62 16, ,31 56, ,54 0,28-3,6 49,66 1, ,42 4,48 1,2 50,26 17, ,61 55,78 Şekil 1.c.7. Arazi Hazırlık Aşaması Sırasında Tüm Kaynaklardan Oluşacak Ortalama Ses Basınç Seviyelerinin Mesafelere Göre Dağılımı Grafiği 23

30 Sonuç ve Değerlendirme tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği (ÇGDDY) de belirtilen, endüstri tesislerinden kaynaklanacak çevresel gürültü düzeyi ve gürültünün önlenmesine ilişkin kabul edilebilir en yüksek gürültü seviyeleri Tablo 1.c.4 de verilmiştir. Tablo 1.c.4. Endüstri Tesisleri İçin Çevresel Gürültü Sınır Değeri Alanlar L gündüz (dba) L akşam (dba) L gece (dba) Gürültüye hassas kullanımlardan eğitim, kültür ve sağlık alanları ile yazlık ve kamp yerlerinin yoğunluklu olduğu alanlar Ticari yapılar ile gürültüye hassas kullanımların birlikte bulunduğu alanlardan konutların yoğun olarak bulunduğu alanlar Ticari yapılar ile gürültüye hassas kullanımların birlikte bulunduğu alanlardan işyerlerinin yoğun olarak bulunduğu alanlar Endüstriyel alanlar ÇGDY Yönetmeliği Madde 22 de endüstriyel tesisler, atölye imalathane ve işyerlerinden çevreye yayılan gürültü seviyesine ilişkin kriterler belirlenmiştir. Bu kapsamda ilgili maddenin a bendinde Her bir endüstri tesisinden çevreye yayılan gürültü seviyesi bu Yönetmeliğin ekindeki Ek-VII de yer alan Tablo-4 te verilen sınır değerleri aşamaz denilmektedir. Tablo 1.c.3. de verilen gürültü düzeyleri; ÇGDYY nin Ek-VII Tablo-4 de belirtilen gürültü sınır değerleri ile karşılaştırıldığında gündüz için yaklaşık 250 m mesafeden sonra 70 dba sınır değerini sağlandığı görülmektedir. Faaliyet alanına en yakın yerleşim birimi Uluabat Köyünde bulunan yapılar olup, proje alanına en yakın yapı 400 m mesafede bulunmaktadır. Dolayısıyla projeden kaynaklı oluşması muhtemel gürültüden en yakın yerleşim biriminin etkilenmesi söz konusu olmayacaktır. 1.c.8. Toz Oluşumu Arazi Hazırlık ve İnşaat Aşaması; Toz Emisyonları Faaliyet alanında gerçekleştirilecek olan hafriyat işlemleri sırasında toz emisyonları oluşacaktır. Arazi Hazırlık ve İnşaat aşamasında oluşacak toz emisyonlarına ilişkin hesaplamalara aşağıda yer verilmiştir. Proje alanında bitkisel toprak hafriyatı, sökme, yükleme-boşaltma ve nakliye işlemleri esnasında oluşacak toz emisyonu Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliğinde verilen toz emisyon faktörleri dikkate alınarak hesaplanmıştır. Hesaplamalar, toz oluşumu esnasında hem en olumsuz koşulların gerçekleşebileceği göz önünde bulundurularak kontrolsüz emisyon faktörleri kullanılarak yapılmıştır. 24

31 Tablo 1.c.5. Toz Emisyon Faktörleri İŞLEM Kontrolsüz EMİSYON FAKTÖRÜ kg/ton Kontrollü Malzemelerin Sökülmesi 0,025 0,0125 Malzemelerin Yüklenmesi 0,01 0,005 Malzemelerin Taşınması (Gidiş-Dönüş) 0,7 0,35 Malzemelerin Boşaltılması 0,01 0,005 Malzemelerin Depolanması 5,8 kg/ha.gün 2,9 kg/ha.gün Gerçekleştirilmesi planlanan proje alanı yaklaşık m 2 alana sahip olup, bu alan içerisinde yaklaşık m 2 lik bölümünde inşaat çalışmaları yürütülecektir. Proje alanında kurulması planlanan ünitelerin çoğu çelik konstrüksiyon şekilde olup az miktarda temel kazısı ile birlikte bu yapıların kolayca yerleştirilmesi mümkündür. Dolayısıyla proje alanında yapılacak temel kazı çalışmalarında hesaplama yapılırken ortalama derinlik 0,3 m alınmıştır. Toplam Hafriyat Miktarı = Hafriyat Alanı x Hafriyat Derinliği = m 2 * 0,3 m = m 3 tür. Hafriyatı yapılacak bitkisel toprağın yoğunluğu 1,6 gr/cm 3 toplam hafriyat miktarı; kabul edildiğinde yıllık Toplam Hafriyat Miktarı Toplam Hafriyat Miktarı Çalışma Süresi Toplam Hafriyat Miktarı Saatlik Hafriyat Miktarı = Toplam Hafriyat Hacmi * Toprak Yoğunluğu = m 3 * 1,6 ton/m 3 = tondur. = 4 ay / 1 yıl, 26 gün/ay, 10 saat/gün = ton = 3,6 ton Hafriyat, yükleme ve taşınması sırasında oluşacak toz miktarı; a) Toprağın hafriyatı sırasında meydana gelebilecek olan toz miktarı; Toz Emisyon Debisi = 3,6 ton/saat * 0,025 kg/ton = 0,09 kg/saat b) Hafriyat toprağının yüklenmesi ve boşaltılması sırasında meydana gelebilecek olan toz miktarı; Toz Emisyon Debisi = 3,6 ton/saat * 0,01 kg/ton * 2 = 0,072 kg/saat c) Hafriyat toprağının taşınması sırasında meydana gelebilecek olan toz miktarı; Proje alanından ilerleyen faaliyet dönemlerinde hafriyatı yapılacak toprak, hafriyat yapılacak alanlara ortalama 100 m mesafede kurulacak hafriyat depolama alanına nakledilecektir. Bu durumda her seferde gidiş-geliş toprak yolda kat edilecek toplam mesafe 200 m dir. Hafriyatı yapılacak yaklaşık 18,4 Ton hafriyat toprağı için saatte 20 ton malzeme taşıyabilen 1 adet kamyonun hareketi söz konusu olacaktır. Toz emisyon debisi = (1 araç/saat x 0,7 kg toz/araç-km x 0,1 km x 2) = 0,14 kg/saat Hafriyat işlemeleri sırasında meydana gelebilecek olan toplam toz miktarı; Toplam = 0,09 kg/saat + 0,072 kg/saat + 0,14 kg/saat = 0,302 kg/saat 25

32 Proje kapsamında gerçekleştirilecek çalışmalar esnasında oluşacak toz emisyonu hesaplanırken, çalışmaların en olumsuz şartlarda gerçekleşeceği göz önüne alınmıştır tarih ve sayı ile Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği (SKHKK) Ek-2 de de belirtildiği üzere; yeni kurulacak tesisler için, Ek-2 de belirtilen kirletici kütlesel debilerinin aşılması halinde Hava Kirlenmesine Katkı Değerinin Hesaplanması gerekmektedir. Biyogaz Tesisi Projesinin inşaat aşaması süresince yapılacak bütün çalışmaların aynı zaman diliminde gerçekleştirileceği göz önüne alındığında oluşacak toz emisyonu 0,221 kg/saat olarak hesaplanmıştır. Dolayısıyla SKHKKY Ek-2 de de belirtildiği üzere; yeni kurulacak tesisler için, Ek-2 de belirtilen kirletici kütlesel debilerinin aşılması halinde, tesis etki alanında uluslararası kabul görmüş bir dağılım modeli kullanımıyla Hava Kirlenmesine Katkı Değerinin Hesaplanması na gerek duyulmamıştır. İşletme Aşaması; Biyogaz Tesisi faaliyetinin işletme aşamasında her biri 1,1 MW gücünde 4 adet (toplam 4,4 MW) biyogaz motorlu kojenarasyon sistemi kullanılacaktır. Sistemde biyogaz içten yanmalı motorlarda yakılarak elektrik ve ısı enerjisi elde edilmektedir. Isı enerjisi motorun gövde ısısının ve egzoz gazı ısısının geri kazanılması ile sağlanmaktadır. Üretilen ısıdan faydalanılamadığı durumlarda, fazla ısı radyatör vasıtası ile atmosfere verilecektir. Kojenerasyon ünitesinde bir adet baca yapısı bulunacaktır. Faaliyet kapsamında yakıt olarak metan gazı kullanılacaktır. Kullanılacak olan metan gazından CO 2, NO 2, CO ve PM oluşumu söz konusu olacaktır. Tesisin işletme aşamasında oluşacak baca gazı emisyonları için tarih ve sayı ile Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği (SKHKKY) Ek-5, Tablo 5.2 de belirtilen gaz yakıtlı yakma tesisleri için baca gazı sınır değerlerine uyulacaktır. Söz konusu tablo aşağıda verilmiştir. Tablo 1.c.6. Yakma Isıl Gücü 100 MW ın Altındaki Tesisler İçin Baca Gazı Emisyonlarının Sınır Değerleri Yakıtlar Kükürtdioksit Karbonmonoksit Azot dioksit Toz mg/nm 3 mg/nm 3 mg/nm 3 mg/nm 3 Doğal Gaz, LPG, Rafineri gazı Kok Fabrikası Gazı Biyogaz Söz konusu tesis için tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmelik te ve bu yönetmelikte; tarih ve sayılı Resmi Gazete de tarih ve sayılı Resmi Gazete de tarih ve sayılı Resmi Gazete de yapılan değişiklikler gereğince Çevre İzni alınacaktır. 1.c.5. Atık Pil ve Akümülatörler Faaliyetin tüm aşamalarında kullanılacak olan araç ve ekipmanların bakım ve onarımlarının faaliyet alanı içerisinde yapılması durumunda, ortaya çıkması muhtemel atık aküler, tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren Atık Pil ve Akümülatörlerin Kontrolü Yönetmeliği (Değişik: R.G /27537) hükümleri doğrultusunda proje alanı içerisinde taban sızdırmazlığı sağlanmış, kapalı bir ortamda muhafaza edilecek ve lisans almış geri kazanım firmasına verilmek sureti ile bertarafı sağlanacaktır. 26

33 Planlanan faaliyetin tüm aşamalarında tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayınlanan ve tarihinde yürürlüğe giren Atıkların Düzenli Depolanmasına Dair Yönetmelik hükümlerine uygun hareket edilecektir. 1.c.6. Ömrünü Tamamlamış Lastikler Faaliyetin tüm aşamalarında çalışacak araçlardan kaynaklanması muhtemel araç lastiklerinin bertarafında tarih ve sayılı Ömrünü Tamamlamış Lastiklerin Kontrolü Yönetmeliği (Değişik tarih ve sayılı R.G) hükümlerine uygun olarak hareket edilecektir. Söz konusu lastikler anılan Yönetmeliğin ilgili hükümleri gereği lisanslı firma kanalıyla bertaraf edilecektir. 27

34 ç) Kullanılan Teknoloji ve Malzemelerden Kaynaklanabilecek Kaza Riski Projenin işletme çalışmaları süresince Biyogaz tesisinde bulunacak makine ve ekipmanların kullanımından kaynaklı kaza riski söz konusu olabilmektedir. Söz konusu kaza risklerini önlemek amacıyla teknik olarak yönetmeliklerin şart koştuğu her türlü güvenlik tedbirleri alınacaktır. Personele iş sağlığı ve iş güvenliği eğitimi verilecek olup, faaliyet sahasında gözle görünür yerlere yönlendirme işaretleri ve ikaz levha işaretleri yerleştirilecektir. Tesiste çalışacak tüm işçilere kişisel koruma araç ve gereçleri (giysi, maske, kulaklık vb.) temin edilecektir. Ayrıca tesiste tüm giriş çıkışların kontrollü bir şekilde yapılması, güvenlik görevlisinin bulundurulması, tehlike, ihbar ve ikaz panolarının yerleştirilmesi, bakımlı makine ve ekipmanların kullanılması konularında gerekli her türlü önlemler alınarak, kazaların oluşması önlenecektir. Faaliyetin üretim aşamasında, tesiste kullanılacak makine ve ekipmanlardan kaynaklı kaza riskinin oluşması söz konusu olduğuna faaliyet sahibi, İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği kapsamında sağlık ve güvenlikle ilgili bazı hususları yerine getirmekle yükümlü olacaktır. Bu noktada proje sahibi, çalışan işçilerin sağlığını ve güvenliğini korumak amacıyla mesleki risklerin önlenmesi, eğitim ve bilgi verilmesi dahil gerekli her türlü önlemi almak, organizasyonu yapmak, araç ve gereçleri sağlamak zorundadır. İşveren, sağlık ve güvenlik önlemlerinin değişen şartlara uygun hale getirilmesi ve mevcut durumun sürekli iyileştirilmesi amaç ve çalışması içinde olacaktır. Faaliyet sahibi, sağlık ve güvenliğin korunması ile ilgili önlemlerin alınmasında risklerin önlenmesi, önlenmesi mümkün olmayan risklerin değerlendirilmesi, risklerle kaynağında mücadele edilmesi, teknolojinin, iş organizasyonunun, çalışma şartlarının, sosyal ilişkilerin ve çalışma ortamı ile ilgili faktörlerin etkilerini kapsayan genel bir önleme politikasının geliştirilmesi, toplu korunma önlemlerine, kişisel korunma önlemlerine göre öncelik verilmesi, işçilere uygun talimatların verilmesi gibi genel prensiplere uyacaktır. Bununla birlikte tesis alanında oluşabilecek sel, deprem gibi doğal felaketlere, yangın, sabotaj ve endüstriyel kazalarda meydana gelebilecek acil durumlara anında müdahale edebilmek, meydana gelebilecek zararları en aza indirebilmek ve bunun çevresel etkilerini önleyebilmek amacı ile görev alacak personel arasında bir organizasyon yapılacaktır. Bu organizasyona göre Koruma, Yangın, Kurtarma ve İlk Yardım Ekipleri oluşturulacaktır. Bu ekiplerin çalışma prensipleri ayrı ayrı belirlenecek ve tüm bu organizasyon işlemlerinden sorumlu olarak da bir Genel Koordinatör görevlendirilecektir. Projenin tüm aşamalarında, 4857 sayılı İş Kanunu ve bu kanuna bağlı olarak çıkartılmış ve çıkartılacak olan yönetmelik ve tüzük hükümlerine uyulacak ve olası tüm kaza ve risklerin mümkün olan en alt düzeye indirilmesi için gerekli önlemler alınacaktır. Proje kapsamında inşa edilecek tüm yapılar Afet Bölgelerinde Yapılacak Yaılar Hakkında Yönetmelik hükümlerine uygun olarak yapılacaktır. Projenin tüm aşamalarında 2872 sayılı Çevre Kanunu ve 5491 sayılı Çevre Kanunu nda değişiklik yapılmasına dair kanun ile bu kanunlara bağlı olarak çıkartılmış ve çıkartılacak olan yönetmelik ve tüzük hükümlerine uyulacaktır. Şekil 1.ç.1. Acil Eylem Planı Koordinasyon Yapısı 28

35 Tesiste karşılaşılabilecek olası acil durumlara müdahalede öncelik sırası, aşağıda belirtilen şekilde olacaktır. Haberleşmenin Temini, Ulaştırmanın Sağlanması ve Trafiğin Düzenlenmesi, Kurtarma, Tıbbi İlk Yardım Hasta ve Yaralıların Hastaneye Nakli Yangın Söndürme Emniyet ve Asayişi Sağlama Yedirme, Giydirme, Isıtma ve Aydınlatma Geçici Barınmayı Sağlama Ölülerin Defini Enkaz Kaldırma ve Temizleme Altyapı Tesislerinin Düzenlenmesi Karantina Tedbirlerinin Alınması Acil durum planı kapsamında oluşturulacak ekiplerin görev ve sorumlulukları belirlenmiş olup aşağıda özetlenmiştir: Koruma Ekibinin Görev ve Sorumlulukları Koruma ekibinin görev ve sorumlulukları Şekil 1.ç.2 de detaylandırılmıştır. Tesisin faaliyeti sırasında meydana gelebilecek sel, deprem gibi doğal felaketler ile yangın, sabotaj ve endüstriyel kazalarda oluşacak acil durumlara müdahale edebilmek, zararları minimuma indirebilmek ve bu gibi durumların çevresel etkilerini önleyebilmek amacıyla olaya ilk anda müdahaleyi sağlama Proje sahasında sürekli olarak güvenliği sağlamak, sahaya giriş ve çıkışları kontrol altında tutmak İşletmeye olabilecek herhangi bir sabotaj, saldırı veya buna benzer acil durumlarda haberleşmeyi sağlamak ve emniyet güçlerine derhal haber vermek KORUMA EKİBİ Proje kapsamında meydana gelmesi muhtemel iş kazalarında ilgili birimlere vakit kaybetmeksizin meydana gelen olayı ayrıntılı bir şekilde haber vermek Proje kapsamında meydana gelebilecek olan acil durumlarda, olay mahallinden kaçış ve tahliyeyi en kısa süre içerisinde gerçekleştirme Proje kapsamında meydana gelebilecek olan acil durumlarda ekipler arasında iş birliği sağlayarak arkadaşlarına yardımcı olmak Proje sahasında yer alan toplanma bölgesinde toplanmayı sağlamak Proje kapsamında meydana gelebilecek olan acil durumlarda verilebilecek talimatlara göre hareket etmek Şekil 1.ç.2. Koruma Ekibinin Görev ve Sorumlulukları, 29

36 Kurtarma Ekibinin Görev ve Sorumlulukları Kurtarma ekibinin görev ve sorumlulukları Şekil 1.ç.3 de detaylandırılmıştır. Proje sahasında oluşabilecek doğal felaket (sel, deprem vb.), yangın, sabotaj ve endüstriyel kazalarda meydana gelebilecek acil durumlara müdahale edebilmek, meydana gelebilecek zararları en aza indirebilmek ve bunun çevresel etkilerini önleyebilmek amacıyla olaylara anında müdahale etmek Proje sahasında yer alan yanıcı maddelerin büyük zararlara sebebiyet vermeden olay yerinden uzaklaştırılması Proje kapsamındaki bölümlerde güvenliği sağlama KURTARMA EKİBİ Proje kapsamında meydana gelebilecek olan acil durumlarda, olay mahallinden kaçış ve tahliyeyi en kısa süre içerisinde gerçekleştirme Proje sahasında meydana gelebilecek olan acil durumlarda, meydana gelebilecek zararları minimum düzeye indirebilmek amacıyla önem sırasına göre kurtarmayı sağlama Proje sahasında meydana gelebilecek olan acil durumlarda, gerekli su tahliyesini sağlama Dışarıdan içeriye müdahaleyi sağlama Şekil 1.ç.3. Kurtarma Ekibinin Görev ve Sorumlulukları, İlk Yardım Ekibinin Görev ve Sorumlulukları Proje sahasında meydana gelebilecek olan acil durumlarda proje sahasına gelen ekipler ile uyum sağlayarak iş birliği içerisinde çalışma İlk Yardım ekibinin görev ve sorumlulukları Şekil 1.ç.4 de detaylandırılmıştır. Proje sahasında oluşabilecek olan doğal felaket (sel, deprem vb.), yangın, sabotaj ve endüstriyel kazalarda meydana gelebilecek acil durumlara anında müdahale edebilmek için ilk yardım konusunda gerekli eğitim çalışmaları İLK YARDIM EKİBİ Acil ilk yardım gerektiren durumlarda, kişinin en yakınında bulunandan yararlanılması gerektiği ortaya çıktığından ayrım yapılmaksızın tüm personelin acil ilk yardım konusunda bilgilendirilmesi Proje sahasında oluşabilecek olan doğal felaket, yangın, sabotaj ve endüstriyel kazalarda oluşabilecek acil durumlarda ilk yardım ekipleri zor durumda bulunan kazazedeleri derhal olay yerinden uzaklaştırmalı ve kazazedeyi değerlendirerek şok, yumuşak doku yaralanması, yanık, kırık, kafa yaralanması, göğüs yaralanması ve zehirlenme gibi durumlara karşı gerekli acil tedaviyi uygulamalı ve gerektiğinde de sağlık ocağı, hastane gibi ilgili birimlere sevkleri yapılmalıdır Şekil 1.ç.4. İlk Yardım Ekibinin Görev ve Sorumlulukları, 30

37 Yangın Ekibinin Görev ve Sorumlulukları Yangın ekibinin görev ve sorumlulukları Şekil 1.ç.5 de detaylandırılmıştır. Proje sahasında oluşabilecek olan doğal felaket(sel, deprem vb.), yangın, sabotaj, endüstriyel kazalar vb. gibi meydana gelebilecek olan acil durumlarda, meydana gelebilecek olan zararların minimum düzeylerde olmasını sağlamak amacıyla olaya ilk anda müdahale etme YANGIN EKİBİ Meydana gelen olayın özelliğine göre ilk müdahale ve ilerlemesini önlemek amacıyla gerekli tedbirlerin alınması, söndürme çalışmalarının gerçekleştirilmesi Proje sahasında meydana gelebilecek olan acil durumlarda, olay mahallinden kaçış ve tahliyeyi en kısa süre içinde gerçekleştirme Proje sahasında yer alan toplanma bölgesinde toplanmayı sağlamak Proje kapsamında meydana gelebilecek olan acil durumlarda verilebilecek talimatlara göre hareket etmek Şekil 1.ç.5. Yangın Ekibinin Görev ve Sorumlulukları, Üretim esnasında kullanılacak olan araç, iş makinesi ve teçhizatın kullanımında olası dikkatsizlikler sonucu iş kazaları meydana gelebilecektir. Tüm bu kazaları azaltmak ve engellemek amacıyla, çalışanlara eğitim verilerek gerekli uyarılar yapılacak ve uyarı levhaları asılacaktır. İşyeri ile ilgili olarak İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü nde belirtilen ilk yardım malzeme ve gereçleri temin edilerek ilk yardım dolabı oluşturulacaktır. Proje ile ilgili olarak İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü nde belirtilen önlemler alınacaktır. Sonuç olarak, projenin işletme döneminde, gerekli tüm tedbirler alınacaktır. Projenin tüm aşamalarında, 4857 sayılı İş Kanunu ve bu kanuna bağlı olarak çıkartılmış ve çıkartılacak olan yönetmelik ve tüzük hükümlerine uyulacak ve olası tüm kaza ve risklerin mümkün olan en alt düzeye indirilmesi için gerekli önlemler alınacaktır. 31

38 d) Projenin Olası Çevresel Etkilerine Karşı Alınacak Tedbirler Su Kullanımı ve Atıksu Arazi hazırlık ve inşaat çalışmaları sırasında çalışacak toplam 20 kişiden kaynaklı su kullanımı söz konusu olacaktır. Arazi Hazırlık ve İnşaat aşamasında çalışacak olan personelin sosyal ihtiyaçları, yan parselde SÜTAŞ A.Ş. tarafından işletilmekte olan atıksu arıtma tesisinin sosyal ünitelerinden karşılanacaktır. Bu kapsamda personelden kaynaklı oluşacak atıksular da tesis içinde bulunan altyapı sistemine verilerek bertarafı sağlanacaktır. Ayrıca inşaat aşaması boyunca kullanılacak olan beton imalatları esnasında su kullanımı söz konusu olacaktır. Proje kapsamında tesis inşasında hazır beton kullanılacağından bu kapsamda proje alanı içerisinde herhangi bir atıksu oluşumu söz konusu olmayacaktır. Proje dahilinde oluşacak her türlü atıksu için, 31 Aralık 2004 tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren Su Kirliliği Kontrol Yönetmeliği, (13 Şubat 2008 tarih ve sayılı Resmi Gazete de ve tarih ve sayılı Resmi Gazete de yapılan değişiklikler) ve 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu ve Yönetmeliği hükümlerine uygun hareket edilecektir. Projenin işletme aşamasında çalışacak olan personelden kaynaklı su kullanımı ve atıksu oluşumu söz konusu olacaktır. Ortaya çıkacak olan evsel nitelikli atıksular ise proje alanı içerisinde kurulacak olan fosseptik yapısında biriktirilerek yan parselde SÜTAŞ A.Ş. tarafından işletilmekte olan Atıksu Arıtma Tesisi ne aktarılacaktır. Alternatif olarak da; Biyogaz Tesisi alt yapı sistemi ile SÜTAŞ Atıksu Arıtma Tesisi arasında kanal bağlantısı ile atıksuların arıtma sistemine aktarılması sağlanabilecektir. Projenin inşaat ve işletme aşamalarında; - 31/05/2005 tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Toprak Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği, - 31/12/2004 tarih ve Sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği ve 13 Şubat 2008 tarih ve sayılı Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, sayılı Su Ürünleri Kanununa ve bu kanuna bağlı çıkartılan, tarih ve sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Su Ürünleri Yönetmeliği nin su ürünleri ve su kirliliği ile ilgili hükümlerine uyulacaktır. Katı Atık, Atık Yağ, Tehlikeli Atık, Atık Pil ve Akümülatörler Katı Atıklar; Planlanan projenin arazi hazırlık ve işletme aşamasında çalışacak olan personellerden kaynaklı evsel nitelikli katı atıklar ile ambalaj atıkları ortaya çıkacaktır. Projenin inşaat ve işletme aşamasında çalışacak personellerden ve inşaat çalışmalarından kaynaklanacak evsel nitelikli katı atıklar; tesis içerisinde değişik noktalarda yer alacak olan çöp konteynırlarına bırakılacaktır. Konteynırlarda biriken katı atıklar ise belli periyotlarda Karacabey Belediyesi tarafından alınarak, belediyenin katı atık depolama alanında bertaraf edilecektir. 32

39 Diğer taraftan projenin işletme aşamasında anaerobik reaktör içerisine alınan organik içerikli maddeler, biyolojik ayrışma gerçekleştirildikten sonra reaktör çıktısı olarak ortaya çıkacaktır. Bu içerik yaklaşık %9 katı madde içeriğine sahip ve direk olarak tarlalarda organik gübre olarak kullanıma uygun bir maddedir. Gübrenin doğrudan serpilmesi mümkün olmadığı durumlarda söz konusu gübre, tesis içerisinde kurulacak olan gübre kurutma ünitesinde işleme tabi tutulacaktır. Bu işlem için disk tip veya bant tipi kurutucular kullanılacaktır. Kurutucu çıkısında elde edilen katı kısım bir romörkta veya kamyonda toplanarak nihai kullanım alanına sevk edilecektir. Projenin arazi hazırlık ve işletme aşamalarında ortaya çıkacak kağıt, karton, cam vb. geri dönüşümü mümkün olan atıklar ise; evsel nitelikli katı atıklardan ayrı olarak, tesis içerisinde üstü kapalı konteynırda biriktirilecek ve daha sonra da Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği kapsamında lisans almış geri dönüşüm firmalarına verilerek değerlendirilecektir. Projenin tüm aşamalarında oluşacak katı atıkların (organik atıklar vb.) tarihli ve sayılı Katı Atıkların Kontrolü Yönetmeliği Madde 18 de belirtildiği gibi denizlere, göllere ve benzeri alıcı ortamlara, caddelere dökülmesinin yasak olduğu konusunda çalışanlar uyarılacak ve gerek bu yasağa gerekse Katı Atıkların Kontrolü Yönetmeliği nin tüm hükümlerine proje dahilinde uyulacaktır. Oluşması muhtemel ambalaj ve ambalaj atıkları ise; tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği ve tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren "Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" hükümlerine uygun olarak bertaraf edilecektir. Atık Yağ, Pil ve Akümülatörler; Projenin işletme aşmasında araç bakımları en yakın servis istasyonunda yapılacak olup, bunun mümkün olmaması durumunda ise tesis içerisinde yapılması durumunda atık yağ oluşumu söz konusu olacaktır. Ayrıca tesis içerisinde bulunan araç ve ekipmanların bakım ve onarımlarından kaynaklı atık yağ oluşumu söz konusu olacaktır. Araç bakımlarının proje sahasında yapılmasının zorunlu olduğu durumlarda oluşması muhtemel atık yağların bertarafı için tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği ( tarih ve sayılı RG ve tarih ve sayılı RG ile değişik) hükümleri uygulanacaktır. Projenin inşaat ve işletme aşamasında oluşacak atık yağlar, tesis alanı içerisinde sızdırmazlığı sağlanmış, kapalı bir ortamda geçici olarak depolanacak ve daha sonra lisanslı firmalar kanalıyla bertaraf edilecektir. Araçların tesis içerisinde bakım ve onarımları sızdırmazlığı sağlanmış bir alanda yapılacak olup, yapılacak çalışmalar esnasında Tarih ve Sayılı Resmi Gazete de yayınlanarak yürürlüğe giren "Toprak Kirliliğinin Kontrolü ve Noktasal Kaynaklı Kirlenmiş Sahalara Dair Yönetmelik"te belirtilen hükümlere uyulacaktır. Faaliyetin üretim aşaması sırasında kullanılacak araçların bakım ve onarımlarının faaliyet alanı içerisinde yapılmasının zorunlu olduğu durumunda, ortaya çıkması muhtemel atık aküler, tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren Atık Pil ve Akümülatörlerin Kontrolü Yönetmeliği (Değişik tarih ve sayılı R.G) hükümleri doğrultusunda proje alanı içerisinde taban sızdırmazlığı sağlanmış, kapalı bir ortamda muhafaza edilecek ve lisanslı geri kazanım firmasına verilerek bertarafı sağlanacaktır. 33

40 Faaliyetin üretim aşaması sırasında çalışacak araçlardan kaynaklanacak araç lastiklerinin bertarafında tarih ve sayılı Ömrünü Tamamlamış Lastiklerin Kontrolü Yönetmeliği (Değişik tarih ve sayılı R.G) hükümlerine uygun olarak hareket edilecektir. Söz konusu lastikler anılan Yönetmeliğin ilgili hükümleri gereği lisanslı firma kanalıyla bertaraf edilecektir. Faaliyetin üretim aşaması sırasında kullanılacak olan kimyasal katkı maddelerinin kapları ve ambalajları ile yağlı üstüpler, araçlardan oluşabilecek yağlı filtre aksamları vb. gibi kontamine olmuş atıklar, tehlikeli atık olarak sınıflandırılabilir. Söz konusu tehlikeli atıklar tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği ( tarih ve sayılı RG ve tarih ve sayılı RG ile değişik) lisanslı geri kazanım firmasına verilerek bertarafı sağlanacaktır. Gürültü Oluşumu Projenin arazi hazırlık ve inşaat aşamalarında; kazı, inşaat, montaj, vb. çalışmalarında kullanılacak makine ve ekipmanlardan gürültü oluşması söz konusu olacaktır. Arazi hazırlama ve inşaat çalışmaları aşamasında kullanılacak makine ve ekipmanların aynı zamanda ve aynı yerde çalıştığı varsayılarak en olumsuz şartlarda ortaya çıkacak toplam ses basınç düzeyini hesaplamak amacıyla önce her bir kaynaktan oluşacak ses gücü düzeyinden toplam ses gücü düzeyleri bulunmuştur. Proje kapsamında gerçekleştirilecek arazi hazırlık ve inşaat çalışmalarda gürültüye neden olabilecek makine ve ekipmanların özellikleri SOUND PLAN gürültü yazılım programının kitaplığından alınarak Tablo 1.c.2'de verilmiştir tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği (ÇGDDY) de belirtilen, endüstri tesislerinden kaynaklanacak çevresel gürültü düzeyi ve gürültünün önlenmesine ilişkin kabul edilebilir en yüksek gürültü seviyeleri Tablo 1.c.4 de verilmiştir. ÇGDY Yönetmeliği Madde 22 de endüstriyel tesisler, atölye imalathane ve işyerlerinden çevreye yayılan gürültü seviyesine ilişkin kriterler belirlenmiştir. Bu kapsamda ilgili maddenin a bendinde Her bir endüstri tesisinden çevreye yayılan gürültü seviyesi bu Yönetmeliğin ekindeki Ek-VII de yer alan Tablo-4 te verilen sınır değerleri aşamaz denilmektedir. Tablo 1.c.3. de verilen gürültü düzeyleri; ÇGDYY nin Ek-VII Tablo-4 de belirtilen gürültü sınır değerleri ile karşılaştırıldığında gündüz için yaklaşık 250 m mesafeden sonra 70 dba sınır değerini sağlandığı görülmektedir. Faaliyet alanına en yakın yerleşim birimi Uluabat Köyünde bulunan yapılar olup, proje alanına en yakın yapı 400 m mesafede bulunmaktadır. Dolayısıyla projeden kaynaklı oluşması muhtemel gürültüden en yakın yerleşim biriminin etkilenmesi söz konusu olmayacaktır. İşveren, İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliğinin 6. maddesinin (c) bendinde ve 9. Maddesinin (a) bendinde belirtilen yükümlülükleri yerine getirirken, işçilerin maruz kaldığı gürültü düzeyini değerlendirecek ve gerekiyorsa gürültü ölçümü yaptıracaktır. 34

41 Gürültüden kaynaklanan maruziyetin önlenmesi veya azaltılması için teknik gelişmeler uygun önlemler alınarak gürültüye maruziyetten kaynaklanan riskler kaynağında yok edilecek veya en aza indirilecektir. Gürültüden kaynaklanan risklerin azaltılmasında, İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliğinin 6. Maddesinin (b) bendinde belirtilen genel prensiplere uyulacak ve özellikle; Gürültüye maruziyetin daha az olduğu başka çalışma yöntemleri seçilecek, Yapılan işi göz önünde bulundurarak, mümkün olan en düşük düzeyde gürültü yayan uygun iş ekipmanı seçilecek, İşçilere iş ekipmanını gürültüye en az maruz kalacakları doğru ve güvenli bir şekilde kullanmaları için, gerekli bilgi ve eğitim verilecek, Hava yoluyla gürültüyü, perdeleme, kapatma, gürültü emici örtülerle ve benzeri yöntemlerle azaltılacak, Çalışma sistemleri ve iş ekipmanlarının düzenli bakımı yapılacak, Gürültüyü azaltacak bir iş organizasyonu ile maruziyet süresini ve gürültü düzeyini sınırlamak, yeterli dinlenme araları verilerek çalışma sürelerinin düzenlenmesi gibi önlemler alınacaktır. Toz Emisyonu ve Hava Kalitesine Etkiler Faaliyet alanında gerçekleştirilecek olan hafriyat işlemleri sırasında toz emisyonları oluşacaktır. Proje alanında bitkisel toprak hafriyatı, sökme, yükleme-boşaltma ve nakliye işlemleri esnasında oluşacak toz emisyonu Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliğinde verilen toz emisyon faktörleri dikkate alınarak hesaplanmıştır. Yapılan hesaplamalar sonucunda projenin arazi hazırlık ve inşaat aşamasında meydana gelecek toz emisyonunun kütlesel debisi 0,302 kg/saat olarak hesaplanmıştır. Proje kapsamında gerçekleştirilecek çalışmalar esnasında oluşacak toz emisyonu hesaplanırken, çalışmaların en olumsuz şartlarda gerçekleşeceği göz önüne alınmıştır tarih ve sayı ile Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği (SKHKK) Ek-2 de de belirtildiği üzere; yeni kurulacak tesisler için, Ek-2 de belirtilen kirletici kütlesel debilerinin aşılması halinde Hava Kirlenmesine Katkı Değerinin Hesaplanması gerekmektedir. Biyogaz Tesisi Projesinin inşaat aşaması süresince yapılacak bütün çalışmaların aynı zaman diliminde gerçekleştirileceği göz önüne alındığında oluşacak toz emisyonu 0,221 kg/saat olarak hesaplanmıştır. Dolayısıyla SKHKKY Ek-2 de de belirtildiği üzere; yeni kurulacak tesisler için, Ek-2 de belirtilen kirletici kütlesel debilerinin aşılması halinde, tesis etki alanında uluslararası kabul görmüş bir dağılım modeli kullanımıyla Hava Kirlenmesine Katkı Değerinin Hesaplanması na gerek duyulmamıştır. Biyogaz Tesisi faaliyetinin işletme aşamasında ise her biri 1,1 MW gücünde 4 adet (toplam 4,4 MW) biyogaz motorlu kojenarasyon sistemi kullanılacaktır. Sistemde biyogaz içten yanmalı motorlarda yakılarak elektrik ve ısı enerjisi elde edilmektedir. Isı enerjisi motorun gövde ısısının ve egzoz gazı ısısının geri kazanılması ile sağlanmaktadır. Üretilen ısıdan faydalanılamadığı durumlarda, fazla ısı radyatör vasıtası ile atmosfere verilecektir. Kojenerasyon ünitesinde bir adet baca yapısı bulunacaktır. Faaliyet kapsamında yakıt olarak metan gazı kullanılacaktır. Kullanılacak olan metan gazından CO 2, NO 2, CO ve PM oluşumu söz konusu olacaktır. 35

42 Söz konusu tesis için tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmelik te ve bu yönetmelikte; tarih ve sayılı Resmi Gazete de tarih ve sayılı Resmi Gazete de tarih ve sayılı Resmi Gazete de yapılan değişiklikler gereğince Çevre İzni alınacaktır. Flora-Fauna Üzerine Etkiler ve Alınacak Önlemler Projenin flora ve fauna üzerine etkileri ve etkileri azaltıcı önlemler 2. Bölümün b kısmında detaylı olarak verilmiştir. 36

43 BÖLÜM 2 PROJENİN YERİ

44 2. PROJENİN YERİ a) Mevcut Arazi Kullanımı ve Kalitesi (Tarım Alanı, Orman Alanı, Planlı Alan, Su Yüzeyi Vb.) Planlanan proje alanı Bursa ili, Karacabey İlçesi, Uluabat Köyü 360, 371 ve 372 parseller içerisinde yer almaktadır. Alanın mülkiyeti; Sütaş Süt Ürünleri A.Ş.(360 ve 372 parseller) ile Mürvet TEZEL (371 parsel) aittir. Söz konusu parsellere ait tapu fotokopileri ve parsellerin ENFAŞ A.Ş. ne kiralandığına dair kira kontratoları Ek-7 de verilmiştir. Proje alanının da içinde bulunduğu Karacabey ilçesi Bursa ya 52 km mesafededir. Karacabey yüz ölçümü 1285 km 2, nüfusu ise kişidir. Proje alanına yakın mesafede buluna diğer bir yerleşim alanı ise Karacabey ilçesine bağlı Uluabat Köyü dür. Uluabat Köyü Karacabey ilçesine 12 km, Bursa ya ise 52 km uzaklıkta olup nüfusu 1400 kişidir.yapılması ve işletilmesi planlanan proje için seçilen alanı gösterir Yer Bulduru Haritası Ek-1 de proje alanını gösterir fotoğraflar ise Ek-5 de verilmiştir. Yapılması planlanan söz konusu Karacabey-2 Biyogaz Tesisi nin içinde bulunduğu proje alanına en yakın yerleşim birimleri ve uzaklıkları Tablo 2.a.1 de verilmiştir. Tablo 2.a.1. Karacabey-2 Biyogaz Tesisi ne En Yakın Yerleşim Merkezleri ve Faaliyet Alanına Uzaklıkları Yerleşim Yeri Yönü Süt ve Süt Ürünleri Üretim Tesisi ne Mesafesi (m) Karacabey İlçesi Batı Uluabat Köyü Doğu 400 Bakırköy Güney-Batı Kaynak: 1/ Ölçekli Topografik Harita Proje alanı ve çevresini gösterir uydu görüntüsü ve hava fotoğrafı aşağıdaki şekilde verilmiştir. 37

45 SÜTAŞ Arıtma Tesisi Biyogaz Tesis Alanı SÜTAŞ Fabrika Biyogaz Tesis Alanı SÜTAŞ Arıtma Tesisi Şekil 2.a.1. Proje Alanını Gösterir Uydu Görüntüsü ve Hava Fotoğrafı, Tarım Alanları ve Orman Alanları Ek-4 te sunulan 1/ ölçekli Arazi Varlığı Haritasına bakıldığında elde edilen verilere göre proje alanının kurulacağı alan Büyük Toprak grubu bakımından Alüvyal Topraklar (A) sınıfına girdiği, Şimdiki Arazi kullanım şekli bakımından ise Sulu Tarım-(S) arazi içinde kaldığı görülmektedir. Bununla birlikte proje sahası ve yakın çevresinde orman alanı bulunmamaktadır. Proje kapsamında Bursa İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ne görüş sorulmuş olup, anılan kurumun tarih ve sayılı cevabi yazısında projenin gerçekleştirileceği parseller için ruhsat aşamasında 3083 sayılı Sulama Alanlarında Arazi Düzenlenmesine Dair Tarım Reformu Kanunu kapsamında gerekli izinlerin alınması şartı ile ÇED sürecinin devam etmesinde herhangi bir sakınca bulunmadığı belirtilmiştir. Bu kapsamda ruhsat aşamasında bahse konu 3083 sayılı Kanun kapsamında gerekli izinler alınacaktır. 38

46 b) EK-V deki Duyarlı Yöreler listesi dikkate alınarak; sulak alanlar, kıyı kesimleri, dağlık ve ormanlık alanlar, tarım alanları, milli parklar, özel koruma alanları, nüfusça yoğun alanlar, tarihsel, kültürel, arkeolojik ve benzeri önemi olan alanlar, erozyon alanları, heyelan alanları, ağaçlandırılmış alanlar, potansiyel erozyon ve ağaçlandırma alanları ile 16/12/1960 tarihli ve 167 sayılı Yeraltı Suları Hakkında Kanun gereğince korunması gereken akiferler FLORA VE FAUNA Bursa ili, Karacabey ilçesi sınırları içerisinde planlanan Karacabey-2 Biyogaz Tesisi için hazırlanan Proje Tanıtım Dosyası nın flora ve fauna çalışmaları Ağustos (2012) ayında Ayşegül KARAGÖZ tarafından yapılmıştır. FLORA VE FAUNA İÇEREN SÖZLEŞMELER VE KATEGORİLER IUCN Red List Kategorileri IUCN (The World Conservation Union: The International Union for the Conservation of Nature and Natural Resources = Doğayı ve Doğal Kaynakları Korumaya Yönelik Uluslararası Topluluk - Dünya Koruma Topluluğu) nesli tükenme tehditi altında olan türlerin kırmızı listesi ve bitki hayvan türlerinin dünyadaki en kapsamlı küresel koruma durumu envanteridir. IUCN Red List Uluslar arası Doğal Hayatı ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği tarafından sürdürülmektedir. IUCN Red List, kesin ölçüt kullanılarak binlerce tür ve alt türlerin nesillerini tükenme riskini değerlendirerek oluşturmaktadır. Bu ölçüt tüm türlerle ve dünyanın her bölgesi ile ilgilidir. Avrupa ülkelerinde IUCN risk sınıflarına göre flora ve fauna türlerinin sınıflandırılması 1970 li yıllardan itibaren gerçekleştirilmeye başlanmıştır. IUCN kategorileri 9 grupta incelenmiştir. Tükenme hızı, nüfus büyüklüğü, coğrafi dağılım alanları ile nüfus ve dağılım derecesi kriterleri dikkate alınmıştır. 39

47 Şekil 2.b.1. IUCN Red List Kategorileri Kaynak: Tablo 2.b.1. IUCN red List Kategorileri ve Türkçe Karşılıkları Kategori Adequate data Evaluated Not Evaluated Data Deficient Extinct Extinct in the Wild Critically Endangered Endangered Vulnerable Near Threatened Least Concern Türkçe Karşılığı Yeterli data mevcut Değerlendirmeye alınmış Değerlendirmeye alınmamış Yeterli data mevcut değil(data eksik) Türü tamamen yok olmuş,nesli tükenmiş tür Vahşi doğada nesli tükenmiş tür Önemli derecede yok olma tehlikesi olan tür Yok olma tehlikesi olan tür Koruma önlemi alınmazsa ileride yok olma tehlikesi olan tür Neredeyse tehdit altında En az kaygılanılan tür Tablo 2.b.2. Prof. Dr. Ali Demirsoy a (1996) Göre Red Data Book Kategorileri Kategori Kısaltma Türkçe Karşılığı Endangered E Tehlikede Extinct Ex Soyu tükenmiş Indeterminate I Bilinmiyor Isufficiently known K Yetersiz bilinenler Not threatened Nt Takson henüz tehlike altında değil Out of danger O Takson tehlike dışı Rare R Nadir Vulnerable V Zarar görebilir 40

PROJE TANITIM DOSYASI

PROJE TANITIM DOSYASI TARFAŞ TARIMSAL FAAL. ÜRET. SAN. VE TİC. A.Ş. AKSARAY İLİ, AKSARAY ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ 220 ADA, 1 NOLU PARSEL PTD Nihai PTD ANKARA NİSAN 2011 PROJE SAHİBİNİN ADI TARFAŞ TARIMSAL FAAL. ÜRET. SAN. VE

Detaylı

TÜSA DENİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

TÜSA DENİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. NİHAİ PROJE TANITIM DOSYASI BARTIN İLİ, ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ GERİŞ KÖYÜ KARAAĞAÇ MEVKİİ RAPORU HAZIRLAYAN KURULUŞ GÜZEL ÇEVRE PROJE MÜH. MÜŞ. DAN. MAD. VE İNŞ. SAN. TİC. LTD. ŞTİ. ANKARA/KASIM-2013

Detaylı

ECOSAVE ÇEVRE VE ENERJİ SAN. TİC. ÖMRÜNÜ TAMAMLAMIŞ LASTİK GERİ DÖNÜŞÜM VE ENERJİ ÜRETİM TESİSİ

ECOSAVE ÇEVRE VE ENERJİ SAN. TİC. ÖMRÜNÜ TAMAMLAMIŞ LASTİK GERİ DÖNÜŞÜM VE ENERJİ ÜRETİM TESİSİ ECOSAVE ÇEVRE VE ENERJİ SAN. TİC. A.Ş. ÖMRÜNÜ TAMAMLAMIŞ LASTİK GERİ DÖNÜŞÜM TEKİRDAĞ İLİ, MALKARA İLÇESİ, MALKARA OSB, 105 ADA, 3 NOLU PARSEL ÇED Raporu Nihai ÇED Raporu TEKİRDAĞ 2013 0 / 255 Proje Sahibinin

Detaylı

ATIK ÇAMURU TERMAL KURUTMA VE YAKMA TESİSİ

ATIK ÇAMURU TERMAL KURUTMA VE YAKMA TESİSİ 1- PROJENİN ÖZELLİKLERİ a) Projenin İş Akış Şeması, Kapasitesi, Kapladığı Alan, Teknolojisi, Çalışacak Personel Sayısı. Proje; Gaziantep Büyükşehir Belediyesi GASKİ Genel Müdürlüğü nün bünyesinde bulunan

Detaylı

MUT RÜZGAR ENERJİ SANTRALI (50 MW) PROJESİ (Karaman İli, Merkez İlçesi, Sertavul Geçidi, Katırardıç Mevkileri ile Mersin İli Mut İlçesi)

MUT RÜZGAR ENERJİ SANTRALI (50 MW) PROJESİ (Karaman İli, Merkez İlçesi, Sertavul Geçidi, Katırardıç Mevkileri ile Mersin İli Mut İlçesi) Güney Rüzgarı Elektrik Üretim Ticaret A.Ş. Büyükdere Cad. Nurol Plaza No:255 Kat:19 Maslak Şişli/İstanbul Tel : (212) 340 2760 Faks : (212) 286 3985 MUT RÜZGAR ENERJİ SANTRALI (50 MW) PROJESİ (Karaman

Detaylı

BURGÜÇ BURSA GÜÇBİRLİĞİ ENERJİ ÜRETİM SAN. VE TİC. A.Ş.

BURGÜÇ BURSA GÜÇBİRLİĞİ ENERJİ ÜRETİM SAN. VE TİC. A.Ş. 7 BURGÜÇ BURSA GÜÇBİRLİĞİ ENERJİ ÜRETİM SAN. VE TİC. A.Ş. BOĞAZKÖY BARAJI HİDROELEKTRİK SANTRALİ BURSA İLİ, İNEGÖL İLÇESİ BOĞAZKÖY KÖYÜ BOĞAZKÖY BARAJI BURÇED MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ LTD. ŞTİ. Fatih Sultan

Detaylı

KRM SERAMİK SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. ESA ÇEVRE TEKNOLOJİLERİ MÜHENDİSLİK DAN. HİZM. VE TAAH. İNŞ. İTH. İHR. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

KRM SERAMİK SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. ESA ÇEVRE TEKNOLOJİLERİ MÜHENDİSLİK DAN. HİZM. VE TAAH. İNŞ. İTH. İHR. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. KRM SERAMİK SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. VİTRİFİYE(SERAMİK) ÜRETİM TESİSİ Kayseri İli, Melikgazi İlçesi, Kayseri Serbest Bölgesi, 17. Cadde, No:13, 6478 Ada, 1 No lu Parsel ESA ÇEVRE TEKNOLOJİLERİ MÜHENDİSLİK

Detaylı

BALIKESİR İLİ, BANDIRMA İLÇESİ EDİNCİK BELDESİ

BALIKESİR İLİ, BANDIRMA İLÇESİ EDİNCİK BELDESİ BALIKESİR İLİ, BANDIRMA İLÇESİ EDİNCİK BELDESİ Fatih Sultan Mehmet Bulv. Eryıl Apt. No: 139/1 NilüferBURSA Tel: 0 (224) 241 60 06 Fax: 0 (224) 241 32 41 BALIKESİRTEMMUZ 2013 ÇED Raporu X Nihai ÇED Raporu

Detaylı

YALOVA-ÇİFTLİKKÖY TAŞIT ARAÇLARI YAN SANAYİ İHTİSAS ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ (OSB)

YALOVA-ÇİFTLİKKÖY TAŞIT ARAÇLARI YAN SANAYİ İHTİSAS ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ (OSB) VE İŞ ADAMLARI DERNEĞİ YALOVA-ÇİFTLİKKÖY TAŞIT ARAÇLARI YAN SANAYİ İHTİSAS ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ (OSB) ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ BAŞVURU DOSYASI YALOVA İLİ, ÇİFTLİKKÖY İLÇESİ, LALEDERE KÖYÜ DERİNDERE,

Detaylı

PRD ÇEVRE YATIRIMLARI PLANLAMA VE İNŞAAT LTD. ŞTİ.

PRD ÇEVRE YATIRIMLARI PLANLAMA VE İNŞAAT LTD. ŞTİ. P R O J E S A H İ B İ GARET ENERJİ ÜRETİM VE TİCARET A.Ş. KIRKPINAR SOKAK NO:18/5 ÇANKAYA / ANKARA Tel: (312) 409 45 60 Faks: (312) 409 45 81 P R O J E A D I KARADAĞ RÜZGAR ENERJİ SANTRALİ PROJE TANITIM

Detaylı

ÇED BAŞVURU DOSYASI BÖLÜM I. PROJENİN TANIMI VE GAYESİ

ÇED BAŞVURU DOSYASI BÖLÜM I. PROJENİN TANIMI VE GAYESİ BÖLÜM I. PROJENİN TANIMI VE GAYESİ 1 1.1. Proje Konusu Yatırımın Tanımı, Ömrü, Hizmet Maksatları, Önem ve Gerekliliği 1.1.1. Proje Konusu Yatırımın Tanımı ve Ömrü Ergene Havzasındaki kirlenmenin kontrol

Detaylı

KUZEY SU ÜRÜNLERİ SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

KUZEY SU ÜRÜNLERİ SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. AĞ KAFESLERDE ALABALIK YETİŞTİRİCİLİĞİ PROJESİ KAPASİTE ARTIŞI VE ALAN GENİŞLEMESİ (750 TONDAN 922 TONA KAPASİTE ARTIRIMI- 21.000 m 2 lik YÜZEY ALANININ 40.000 m 2 YÜZEY ALANINA ÇIKARILMASI ) FAALİYETİ

Detaylı

BÜYÜKBAŞ HAYVAN BESİ TESİS KAPASİTE ARTIRIMI VE YUMURTA TAVUKÇULUĞU YETİŞTİRME TESİSİ ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ BAŞVURU DOSYASI

BÜYÜKBAŞ HAYVAN BESİ TESİS KAPASİTE ARTIRIMI VE YUMURTA TAVUKÇULUĞU YETİŞTİRME TESİSİ ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ BAŞVURU DOSYASI GIDA NAKLİYE MİMARLIK İNŞ. VE TAAH. BÜYÜKBAŞ HAYVAN BESİ TESİS KAPASİTE ARTIRIMI VE YUMURTA TAVUKÇULUĞU YETİŞTİRME TESİSİ ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ BAŞVURU DOSYASI (ÇED YÖNETMELİĞİ EK-III KAPSAMINDA

Detaylı

ÇORLU BELEDİYESİ ÇORLU (TEKİRDAĞ) ATIKSU ARITMA TESİSİ PROJESİ

ÇORLU BELEDİYESİ ÇORLU (TEKİRDAĞ) ATIKSU ARITMA TESİSİ PROJESİ ÇORLU BELEDİYESİ ÇORLU (TEKİRDAĞ) ATIKSU ARITMA TESİSİ PROJESİ TEKİRDAĞ İLİ, ÇORLU İLÇESİ, YENİCE KÖYÜ MEVKİİ, ÇED Raporu Di Mühendislik Madencilik Müşavirlik Enerji Danışmanlık Çevre San. Tic. Ltd. Şti.

Detaylı

DĐNAR RÜZGAR ENERJĐ SANTRALI (60 MW) PROJESĐ

DĐNAR RÜZGAR ENERJĐ SANTRALI (60 MW) PROJESĐ Turan Güneş Bulv. 15. Cad. No:11 Çankaya / Ankara Tel : (312) 492 0306 Faks : (312) 490 9451 DĐNAR RÜZGAR ENERJĐ SANTRALI (60 MW) PROJESĐ PROJE TANITIM DOSYASI DOKAY-ÇED Çevre Mühendisliği Ltd. Şti. Öveçler

Detaylı

TUFANBEYLĐ TERMĐK SANTRALI, TERMĐK SANTRALA YAKIT SAĞLAYAN MADEN SAHALARI VE KĐREÇTAŞI SAHALARI KAPASĐTE ARTIRIMI PROJESĐ

TUFANBEYLĐ TERMĐK SANTRALI, TERMĐK SANTRALA YAKIT SAĞLAYAN MADEN SAHALARI VE KĐREÇTAŞI SAHALARI KAPASĐTE ARTIRIMI PROJESĐ Sabancı Center Kule 2 Kat:1 34330 4 Levent / ĐSTANBUL Tel : (212) 385 8825 Faks : (212) 385 8839 TUFANBEYLĐ TERMĐK SANTRALI, TERMĐK SANTRALA YAKIT SAĞLAYAN MADEN SAHALARI VE KĐREÇTAŞI SAHALARI KAPASĐTE

Detaylı

ANT ENERJİ SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ. ANT ENERJİ TERMİK SANTRALI (ANTES) ve SANTRALA YAKIT SAĞLAYAN MADEN SAHALARI ÇED RAPORU

ANT ENERJİ SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ. ANT ENERJİ TERMİK SANTRALI (ANTES) ve SANTRALA YAKIT SAĞLAYAN MADEN SAHALARI ÇED RAPORU ANT ENERJİ SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ. ANT ENERJİ TERMİK SANTRALI (ANTES) ve SANTRALA YAKIT SAĞLAYAN MADEN SAHALARI ÇED RAPORU MUĞLA İLİ, YATAĞAN İLÇESİ, TURGUT BELDESİ X ÇED Raporu Nihai ÇED Raporu ANKARA-

Detaylı

KATI ATIK BERTARAF TESİSİ

KATI ATIK BERTARAF TESİSİ GİRESUN İLİ KATI-SIVI ATIK VE İÇME SULARI BİRLİĞİ KATI ATIK BERTARAF TESİSİ ÇED RAPORU GİRESUN İLİ - GÖRELE İLÇESİ ÇAVUŞLU TAŞ OCAK MEVKİİ RAPORU HAZIRLAYAN: M İ M K O MÜHENDİSLİK, İMALAT, MÜŞAVİRLİK,

Detaylı

KURULU GÜCÜ 15,85 MW OLAN NEHİR TİPİ PROJE TANITIM DOSYASI

KURULU GÜCÜ 15,85 MW OLAN NEHİR TİPİ PROJE TANITIM DOSYASI KURULU GÜCÜ 15,85 MW OLAN NEHİR TİPİ HİDROELEKTRİK SANTRAL PROJE TANITIM DOSYASI KAYSERİ İLİ, YAHYALI İLÇESİ, ÇAMLICA ( FARAŞA ) KÖYÜ ÇED Raporu Proje Tanıtım Dosyası Nihai ÇED Raporu Nihai Proje Tanıtım

Detaylı

: Çalık Rüzgar Enerjisi Elektrik Üretim Ltd. Şti. : Ak Plaza Yaşam Caddesi No:7 Kat :10 Söğütözü /ANKARA

: Çalık Rüzgar Enerjisi Elektrik Üretim Ltd. Şti. : Ak Plaza Yaşam Caddesi No:7 Kat :10 Söğütözü /ANKARA ÇALIK RÜZGAR ENERJİSİ ELEKTRİK ÜRETİM LTD. ŞTİ. DEMİRCİLİ RÜZGAR ENERJİ SANTRALİ NİHAİ PROJE TANITIM DOSYASI İzmir İli, Urla ilçesi Demircili Akçahisar-Cumaliköy-Gızıligediği mevkii SELİN İNŞAAT TURİZM

Detaylı

PROJE SAHİBİNİN ADI MURAT KAAN ELEKTRİK ÜRETİM A. Ş. TELEFON VE FAKS NUMARALARI 0312 284 43 30

PROJE SAHİBİNİN ADI MURAT KAAN ELEKTRİK ÜRETİM A. Ş. TELEFON VE FAKS NUMARALARI 0312 284 43 30 MURAT KAAN ELEKTRİK ÜRETİM A. Ş. KUZKAYA REGÜLATÖRÜ, HİDROELEKTRİK SANTRALİ VE MALZEME OCAĞI PROJESİ (KUZKAYA-1 REGÜLATÖRÜ VE 3,59 MW (3,700 MWm / 3,590 MWe) LIK HES İLE KUZKAYA-2 REGÜLATÖRÜ VE 2,928 MW

Detaylı

SERAMİK KİLİ - KÖMÜR OCAĞI ve KÖMÜR KIRMA TESİSİ S. 68074 RUHSAT ER. NO: 2546936 ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRME NİHAİ PROJE TANITIM DOSYASI

SERAMİK KİLİ - KÖMÜR OCAĞI ve KÖMÜR KIRMA TESİSİ S. 68074 RUHSAT ER. NO: 2546936 ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRME NİHAİ PROJE TANITIM DOSYASI KÖMÜR KIRMA TESİSİ S. 68074 RUHSAT ER. NO: 2546936 ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRME NİHAİ PROJE TANITIM DOSYASI İSTANBUL İLİ, ÇATALCA İLÇESİ, ISTIRANCA KÖYÜ NİSAN-2009 İSTANBUL KÖMÜR KIRMA TESİSİ PROJE TANITIM

Detaylı

www.nazkamuhendislik.com nazka@nazkamuhendislik.com PROJE SAHİBİNİN ADI ANADOLU ELEKTRİK ÜRETİM TİC. SAN. A.Ş. PROJENİN ADI

www.nazkamuhendislik.com nazka@nazkamuhendislik.com PROJE SAHİBİNİN ADI ANADOLU ELEKTRİK ÜRETİM TİC. SAN. A.Ş. PROJENİN ADI ANADOLU ELEKTRİK ÜRETİM TİC. SAN. A.Ş. ÇAKIRLAR HES (16,9 MW) KAPASİTE ARTIŞI PTD PROJE SAHİBİNİN ADI ANADOLU ELEKTRİK ÜRETİM TİCARET SANAYİ A.Ş. PROJENİN ADI ÇAKIRLAR HES KAPASİTE ARTIŞI PROJE TANITIM

Detaylı

ÜNAL PEYNİRCİLİK İTH. İHR. TİC. LTD. ŞTİ. ENTEGRE SÜT İŞLEME TESİSİ

ÜNAL PEYNİRCİLİK İTH. İHR. TİC. LTD. ŞTİ. ENTEGRE SÜT İŞLEME TESİSİ 0 PROJE SAHİBİNİN ADI ÜNAL PEYNİRCİLİK İTH. İHR. TİC. LTD. ŞTİ. ADRESİ Tekirdağ İli, Malkara İlçesi, Camiatik Mah. Londra Asfaltı Cad. No:73 TEL NO VE FAKS NUMARALARI 0282 427 11 15 ; 0282 427 18 25 PROJENİN

Detaylı

TOSYALI İSKENDERUN TERMİK SANTRALİ ENTEGRE PROJESİ (Endüstriyel Atık Depolama Alanı Dâhil Santralin Kurulu Gücü 1200 MW e /3012 MW t )

TOSYALI İSKENDERUN TERMİK SANTRALİ ENTEGRE PROJESİ (Endüstriyel Atık Depolama Alanı Dâhil Santralin Kurulu Gücü 1200 MW e /3012 MW t ) TOSYALI ELEKTRİK ENERJİSİ ÜRETİM TOSYALI İSKENDERUN TERMİK SANTRALİ ENTEGRE PROJESİ (Endüstriyel Atık Depolama Alanı Dâhil Santralin Kurulu Gücü 1200 MW e /3012 MW t ) ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ RAPORU

Detaylı

KT KARACA TUNA ELEKTRİK ÜRETİM LTD. ŞTİ.

KT KARACA TUNA ELEKTRİK ÜRETİM LTD. ŞTİ. KT KARACA TUNA ELEKTRİK ÜRETİM LTD. ŞTİ. KAVAK REGÜLATÖRÜ VE HES (10,48 MW m /10,06 MW e ) BETON SANTRALİ KIRMA-YIKAMA-ELEME TESİSİ Kırıkkale İli, Merkez İlçesi, Hasandede Köyü ÇED RAPORU x NİHAİ ÇED RAPORU

Detaylı

AKARYAKIT DEPOLAMA TESİSİ VE BORU HATTI PROJESİ ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ RAPORU

AKARYAKIT DEPOLAMA TESİSİ VE BORU HATTI PROJESİ ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ RAPORU ÇEBİ METAL SANAYİ TİCARET A.Ş. Fahrettin Kerim Gökay Cad. Bestekâr Saadettin Kaynak Sok. No:2 34662 Altunizade /İSTANBUL Telefon: +90 (216) 547 49 00 Faks: +90 (216) 42874 74 AKARYAKIT DEPOLAMA TESİSİ

Detaylı

51.000.000 USD $ (99.450.000 TL)

51.000.000 USD $ (99.450.000 TL) PROJE SAHİBİNİN ADI ADRESİ TELEFONU VE FAKS NUMARALARI CENAL ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. Muallim Naci Cad. No:69 Ortaköy Beşiktaş / İSTANBUL Tel : (212) 310 33 00 Faks: (212) 310 33 00 PROJENİN ADI İSKELESİ PROJENİN

Detaylı

BİYOMETANİZASYON TESİSLERİVE FERMENTE ÜRÜN YÖNETİMİTEBLİĞİTASLAĞI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİYOMETANİZASYON TESİSLERİVE FERMENTE ÜRÜN YÖNETİMİTEBLİĞİTASLAĞI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ndan; BİYOMETANİZASYON TESİSLERİVE FERMENTE ÜRÜN YÖNETİMİTEBLİĞİTASLAĞI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Tebliğin amacı; bir faaliyet

Detaylı

ŞIRNAK-SİLOPİ TERMİK SANTRALI, SANTRALA YAKIT SAĞLAYAN ASFALTİT SAHASI VE KİREÇTAŞI SAHALARI KAPASİTE ARTIŞI PROJESİ ÇED RAPORU

ŞIRNAK-SİLOPİ TERMİK SANTRALI, SANTRALA YAKIT SAĞLAYAN ASFALTİT SAHASI VE KİREÇTAŞI SAHALARI KAPASİTE ARTIŞI PROJESİ ÇED RAPORU CİNER GRUBU SİLOPİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. ŞIRNAK-SİLOPİ TERMİK SANTRALI, SANTRALA YAKIT SAĞLAYAN ASFALTİT SAHASI VE KİREÇTAŞI SAHALARI KAPASİTE ARTIŞI PROJESİ ÇED RAPORU ŞIRNAK İLİ, SİLOPİ İLÇESİ GÖRÜMLÜ-ÇALIŞKAN

Detaylı