ANC Hayvan Beslenmesi ve Sağlığı Hizmetleri AŞ Ulusal Fotoğraf Yarışması Şartnamesi

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ANC Hayvan Beslenmesi ve Sağlığı Hizmetleri AŞ Ulusal Fotoğraf Yarışması Şartnamesi"

Transkript

1 ANC Hayvan Beslenmesi ve Sağlığı Hizmetleri AŞ Ulusal Fotoğraf Yarışması Şartnamesi 1. Yarışmanın adı: ANC Hayvan Beslenmesi ve Sağlığı Hizmetleri AŞ Ulusal Fotoğraf Yarışması dır. 2. Yarışma amacı ve konusu: Türk Fotoğraf sanatını desteklemek, Türkiye deki Çiftlik hayatını belgelemek, fotoğraf sanatı ortamına canlılık kazandırmak ve buna bağlı olarak da fotoğraf sanatının yaygınlaşmasını sağlamak amacı ile ANC Ulusal Fotoğraf Yarışması düzenlenmiştir. Yarışmanın konusu Çiftliğimiz, çiftlik yaşantımız ve ülkemizin işleyen toprakları dır. 3. Genel Katılım Koşulları: 3.1. Yarışmaya; ANC Hayvan Beslenmesi ve Sağlığı Hizmetleri AŞ çalışanları, seçici kurul üyeleri ve TFSF temsilcisi ile birinci dereceden yakınları dışında, 18 yaşını doldurmuş TC vatandaşı amatör veya profesyonel tüm fotoğrafçılar ve fotoğraf severler katılabilir Yarışmacılar, yarışmaya en fazla 4 (dört) eser ile katılabilir Daha önce başka bir yarışmada ya da bu yarışma ile eş zamanlı yapılan bir yarışmada ödül (derece, mansiyon, özel ödül) alan eserler bu yarışmaya katılamaz. 3.4 Gönderilecek eserler, TC kanunlarına ve genel ahlak kurallarına aykırı olmayacaktır. Bu tür eserler, doğrudan ve haber verilmeksizin değerlendirme dışı bırakılacaktır Sergilenen eserlerin, kişiler ve kişi toplulukları üzerinde yaratacağı her türlü olumsuz etkiden eser sahibi sorumludur. Eserde yer alan veya alabilecek kişi, araç, mekân, eser, kavram vb nin kişi veya kişi toplulukları üzerinde yaratacağı olumsuz ithamlardan ANC Hayvan Beslenmesi ve Sağlığı Hizmetleri AŞ sorumlu olmayacaktır Yarışmaya eser gönderenler, eserlerin kendilerine ait olduğunu, kendileri tarafından tasarlanıp çekildiğini taahhüt etmiş sayılacaklardır. Aksine davranıştan doğabilecek tüm hukuki ve cezai sorumluluk yarışmacıya ait olacaktır ANC Hayvan Beslenmesi ve Sağlığı Hizmetleri AŞ, yarışmaya gönderilen eserlerin içeriği ile ilgili hiçbir hukuki sorumluluk kabul etmemektedir. 3.8 Yarışmada dereceye giren ve sergileme alan çalışmaların kullanım hakları eser sahibine ve ANC Hayvan Beslenmesi ve Sağlığı Hizmetleri AŞ ne ait olacaktır. ANC Hayvan Beslenmesi ve Sağlığı Hizmetleri AŞ, bu eserleri kendi yayını olan katalog, broşür, föy, insert, afiş, poster, kitap, dergi gibi basılı işlerle beraber web ve benzeri sanal ortamlarda tanıtım amaçlı olarak, eser sahibinin ismiyle birlikte kullanabilecektir. Eser sahipleri kullanılan bu eserlere ilişkin her ne nam altında olursa olsun başka hiçbir ücret talebinde bulunmayacaklarını beyan ve kabul etmişlerdir. Ödül alan eserler dışında yarışmaya gönderilen tüm fotoğraflar, fotoğrafın sahibine sergileme alan eserlere ödenen telif miktarını geçmeyecek tutarda telif ödemek koşuluyla, yarışmanın amaçlarına uygun bir biçimde ANC Hayvan Beslenmesi ve Sağlığı Hizmetleri AŞ tarafından; basılı ve görsel yayınlarda, sanal ortamda, eser ve fotoğrafçı adı belirtilmek koşuluyla kullanılabilecektir ve fotoğraf sahibi ile birlikte kullanım hakkına sahip olacaktır. ANC Hayvan Beslenmesi ve Sağlığı Hizmetleri AŞ bu eserleri; katalog, broşür, föy, insert, afiş, poster, kitap ve dergi gibi basılı işlerle beraber web ve benzeri sanal ortamlarda tanıtım amaçlı olarak kullanabilecektir. Katılımcı, dereceye giren ve sergilenmeye hak kazanmış ve yarışmaya yollanan fotoğraflarının ANC Hayvan Beslenmesi ve Sağlığı Hizmetleri AŞ yayınlarında isminin ve eser adının kullanılması şartıyla münhasır bir kullanım hakkını verdiğini peşinen kabul ettiğini ve buna bağlı olarak gerek Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu,

2 gerekse diğer ilgili mevzuat gereğince dereceye giren ve sergilenmeye hak kazanan eserinin / eserlerinin çoğaltma, işleme, temsil, umuma iletim haklarının ve yayımlanma haklarının kullanımı için ANC Hayvan Beslenmesi ve Sağlığı Hizmetleri AŞ ye izin / muvafakatname verdiğini kabul eder. Bu şekilde kullanılan eserler için, eser sahibi sonradan verdiği izni kesinlikle geri almayacağını ve eserin yukarıdaki şekilde kullanılmasını engellemeyeceğini veya bu izin / muvafakatname için herhangi bir telif hakkı veya maddi, manevi talepte bulunmayacağını gayri kabili rücu kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu eserlerin kullanım hakları süresiz olarak ANC Hayvan Beslenmesi ve Sağlığı Hizmetleri AŞ ile fotoğraf sahibine ait olacaktır. ANC Hayvan Beslenmesi ve Sağlığı Hizmetleri AŞ bu eserleri kurum basılı ve görsel yayınlarında, web sitesinde duyuru ve tanıtım amaçlı olarak, eser sahibinin adını belirterek kullanabilecektir. Öte yandan eserlerin 3. kişilerce bu madde kapsamına aykırı şekilde kullanılması sebebiyle ANC Hayvan Beslenmesi ve Sağlığı Hizmetleri AŞ nin hiçbir sorumluluğu olmayacağını eser sahibi peşinen kabul etmektedir Fotoğraflarda bulunan tüm unsurlar ile ilgili her türlü telif, izin vb taleplere ilişkin sorumluluk fotoğrafı çeken ve/veya fotoğrafı yarışmaya gönderene aittir. Eser gönderenler bu konuda (eserde yer alan/alabilecek kişi, araç, mekân, eser, kavram vb konularda) gereken izinlerin kendileri tarafından alınmış olduğunu, doğabilecek ihtilaflarda tüm sorumluluğun kendilerine ait olduğunu beyan ve taahhüt etmektedirler. Bu konuda oluşabilecek ihtilaflarda ANC Hayvan Beslenmesi ve Sağlığı Hizmetleri AŞ sorumlu olmayacaktır Kurum veya seçici kurul, herhangi bir başvurunun kurallara aykırı olduğunun tespit edilmesi durumunda eser sahibine bilgi vermeksizin başvuruyu geri çevirme ya da değerlendirme harici tutma yetkisine sahiptir Şartname koşullarını taşımayan ve fakat değerlendirmeye alınmış hatta ödül kazanmış olan fotoğrafların derece ve ödülleri geçersiz sayılacak ve işlemiş faizleri ile birlikte geri alınabilecektir. Ödül yeri boş bırakılacaktır Yarışmaya katılacak fotoğrafların kısa kenarı 15 cm den kısa, uzun kenarı 40 cm den uzun olmayacaktır. Fotoğraflar paspartusuz ve kenar boşluksuz olmalıdır. Fotoğraf üzerinde isim, tarih vb fotoğrafçının kimliğini belirtecek herhangi bir işaret bulunmayacaktır. Katılımcı anlatım biçiminde özgürdür, çekim tekniklerini istediği gibi kullanabilir Katılımcı, yarışmaya gönderdiği yapıtın tümüyle kendisine ait olduğunu ve tüm izinlerinin alındığını kabul, beyan ve taahhüt eder. Ödül alan katılımcılardan bu beyan ve kabulleri dışında hareket ettiği anlaşılanlardan elde ettikleri ödül, unvan ve her türlü kazanımları geri alınır Yarışmaya gönderdiği fotoğraf üzerinde, yapıt kendisine ait olmadığı halde; kendisininmiş gibi göstermeye çalışan ve (temizleme, kontrast ayarı, renk düzeltme, keskinlik, kroplama gibi) basit müdahaleler dışında yapılan her türlü müdahale ve değişiklikleri yapan yarışmacıların, elde ettikleri ödül, unvan ve her türlü kazanımları iptal edilir Ödül almış fotoğrafların katılımının kısıtlandığı bu yarışmada, böyle bir fotoğrafla ya da bu fotoğrafın ana unsur olarak kullanıldığı yapıtlarla katılımda bulunan kişilerin TFSF onaylı yarışmalara katılımı TFSF Yarışma İlkeleri gereğince 1 (bir) yıl süreyle kısıtlanır. Kural ihlalinin tekrarı halinde katılımcı TFSF onaylı yarışmalardan süresiz men edilir Haklarında yukarıda açıklanan gerekçelerle verilmiş kısıtlılık kararı devam eden katılımcılar bu yarışmaya katılamazlar Ödül alan eserler Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF) nun sayfasında yayınlanacak ve ayrıca TFSF yayını olan Almanak 2014 kitabında kurumumuza ait sayfalarda da yukarıda zikredilen koşullarda yer alacaktır. 4. Kategoriler: Yarışma CD/DVD/taşınabilir belleğe aktarılmış, renkli fotoğrafları kapsamaktadır.

3 5. Başvuru kanalı: 5.1. Eserler, bir CD/DVD/taşınabilir bellekte, uzun kenarı en fazla 100 cm, kısa kenarı 70 cm'yi geçmeyecek şekilde 300 dpi çözünürlükte ve JPEG formatında kayıtlı olarak gönderilecektir. Eserlerin kaydedildiği CD/DVD/taşınabilir bellekte bir dosya oluşturulacak ve fotoğraflar şartname ekinde verilen katılım formunda belirtilen sıra numarası ve fotoğraf adı verilerek ait oldukları dosya içine kaydedilecektir. CD/DVD/taşınabilir belleğin üzerine en az 2 (iki) harf 4 (dört) rakamdan oluşan bir rumuz yazılacaktır. Örnek(AS5379) CD/DVD/taşınabilir belleğe kayıt edilen fotoğraflara, katılımcı kesinlikle kendi ismini yazmayacak, yalnız rumuz, sıra numarası ve fotoğrafın adını yazacaktır. CD/DVD/taşınabilir bellek bir zarfa konmalı, zarf kapatılarak üzerine sadece RUMUZ yazılmalıdır. Katılım formu eksiksiz doldurularak başka bir zarfa konmalı, zarf kapatılmalı ve üzerine yine yalnızca rumuz yazılmalıdır. Her iki zarf, ayrıca hazırlanan gönderim ambalajına konarak gönderilmelidir. Her fotoğrafa isim verilerek fotoğrafın nerede ve ne zaman çekildiği CD/DVD/taşınabilir bellekteki dosyada belirtilmelidir. CD/DVD/taşınabilir belleğin posta ya da kargo ile gönderimi sırasında zarar görmemesi için sertleştirilmiş ambalajlarda paketlenerek gönderilmesi gerekmektedir. Gönderim sırasında doğabilecek zararlardan ANC Hayvan Beslenmesi ve Sağlığı Hizmetleri AŞ sorumlu değildir Katılımcılar formları eksiksiz olarak doldurup imzalayarak göndereceklerdir Yarışmaya eser verecek olan sanatçılar, kendi anlatım biçimlerine uygun her türlü yaklaşımı/yorumu kullanmakta serbesttirler Fotoğrafların kayıtlı olduğu CD/DVD/taşınabilir bellek ve Katılım Formları en geç 9 Ekim 2014 saat ye kadar aşağıda belirtilen adrese kargo ya da posta ile gönderilmeli veya teslim makbuzu karşılığında elden teslim edilmiş olmalıdır Posta veya kargo ücretleri yarışmacılar tarafından ödenecektir. Posta ve kargoda meydana gelebilecek gecikmelerden ANC Hayvan Beslenmesi ve Sağlığı Hizmetleri AŞ sorumlu değildir. 6. Seçici Kurul (ada göre alfabetik sırayla): Bülent KÜÇÜK Fotoğraf sanatçısı, İFSAK üyesi İsmail ÖZDEMİR Genel Müdür, ANC Hayvan Beslenmesi ve Sağlığı Hizmetleri AŞ Mehmet ALKAN Türk Veteriner Hekimler Birliği Merkez Konseyi Başkanı Şahin DİRİCAN Fotoğraf sanatçısı Yüksel ALTUN AFIAP, Fotoğraf sanatçısı Yedek Üyeler: Aslıhan CEBECİOĞLU Avicenter Departman Koordinatörü, ANC Hayvan Beslenmesi ve Sağlığı Hizmetleri AŞ Hakan GÜNEŞ Irmak ŞAŞTIR Fotoğraf sanatçısı Ürün sorumlusu, ANC Hayvan Beslenmesi ve Sağlığı Hizmetleri AŞ

4 Seçici kurulun toplanması için en az üç üyenin olması gerekmektedir. Yeterli sayıda seçici kurul üyesi sağlanamadığı durumda yedek üyeler çağırılabilir. Seçici Kurul, Yarışma Takvimi nde belirtilen tarihte toplanarak, 3 başarı ve 15 sergilenmeye değer eseri belirler. Sonuçlar ve adresinde internet kanalı ile açıklanacaktır. TFSF temsilcisi: Firdevs Sayılan 7. Yarışma Takvimi: Son Katılım Tarihi : 09 Ekim 2014 Perşembe saat Seçici Kurul Değerlendirilmesi : 13 Ekim 2014 Pazartesi Sonuç Bildirim Tarihi : 20 Ekim 2014 Pazartesi 8. Ödüller: Birincilik : TL (Üçbin TL) İkincilik : TL (İkibin TL) Üçüncülük : TL (Bin TL) Sergileme (En fazla 15 adet) : 200 TL (İkiyüz TL) Ödül kazanan yarışmacılara, telefon ve elektronik posta yolu ile bilgilendirme yapılacaktır. 9. Yarışmaya katılan tüm katılımcılar bu şartnamedeki bütün şartları kabul etmiş sayılır. 10. Yarışmamız, Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu nca TFSF 2014/012 onay numarası onaylanmıştır. Yarışma sürecinde TFSF Temsilcisi bulunacaktır. 11. Yarışma Sekreteryası: Yetkili kişi : Irmak Şaştır Telefon : Adres : Orhantepe Mah. Kırgülü Sok. (Eski Papatya Sok.) No: 25 Dragos Kartal İstanbul 2014/012

5 ANC Hayvan Beslenmesi ve Sağlığı Hizmetleri AŞ Ulusal Fotoğraf Yarışması Katılım Formu Katılımcının Rumuzu Adı Soyadı : TC No : Cep tel : e-posta : Adres : : Fotoğrafın Rumuz Sıra No Adı Çekildiği Yer ve Tarih Yarışma şartnamesini okudum. Kurallarını aynen kabul ediyorum. Tarih İmza Yarışma Sekreteryası: Yetkili kişi : Irmak Şaştır Telefon : Adres : Orhantepe Mah. Kırgülü Sok. (Eski Papatya Sok.) No: 25 Dragos Kartal-İstanbul

GÖZ SARI 01 EKİM 2015 ALABİLDİĞİNE 1.000. 3.000 2.000 İkinciye ULUSAL FOTOĞRAF 4.YARIŞMASI SON KATILIM TARİHİ. Birinciye. Üçüncüye

GÖZ SARI 01 EKİM 2015 ALABİLDİĞİNE 1.000. 3.000 2.000 İkinciye ULUSAL FOTOĞRAF 4.YARIŞMASI SON KATILIM TARİHİ. Birinciye. Üçüncüye GÖZ SARI ULUSAL FOTOĞRAF 4.YARIŞMASI SON KATILIM TARİHİ 01 EKİM 2015 Birinciye 3.000 2.000 İkinciye 1.000 Üçüncüye GÖZ 4. ULUSAL FOTOĞRAF YARIŞMASI GÖZ SARI YARIŞMA ŞARTNAMESİ A. Amaç Konu Yaşadığımız

Detaylı

TMMOB Makine Mühendisleri Odası Adana Şubesi İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Kongresi ''Önce İş Güvenliği'' konulu Fotoğraf Yarışması Şartnamesi

TMMOB Makine Mühendisleri Odası Adana Şubesi İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Kongresi ''Önce İş Güvenliği'' konulu Fotoğraf Yarışması Şartnamesi TMMOB Makine Mühendisleri Odası Adana Şubesi İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Kongresi ''Önce İş Güvenliği'' konulu Fotoğraf Yarışması Şartnamesi 1. KONU VE AMAÇ: 2010-2012 yılları arasında yaşanan iş kazalarında

Detaylı

5. Altın Baret Ödülleri

5. Altın Baret Ödülleri 5. Altın Baret Ödülleri Ödül Programı Şar tnameleri 5. Altın Baret Fotoğraf Yarışması ÖNLEM, İSG, Yangın Güvenliği, Acil Durum, Çevre ve Risk Yönetimi Dergisi Arme Araştırma Risk Yönetimi Mühendislik Eğitim

Detaylı

ARBELLA 2. ULUSLARARASI FOTOĞRAF YARIŞMASI ŞARTNAMESİ

ARBELLA 2. ULUSLARARASI FOTOĞRAF YARIŞMASI ŞARTNAMESİ 2012/241 L120047 2012/73 ARBELLA 2. ULUSLARARASI FOTOĞRAF YARIŞMASI ŞARTNAMESİ YARIŞMANIN AMACI İnsan yaşamının en önemli olgusu sağlık ve sağlıklı beslenebilmektir. Tarladaki hasattan mutlu ailelerin

Detaylı

Amasya Belediyesi 6. Ulusal Cavit Öztürk Fotoğraf Yarışması Şartnamesi

Amasya Belediyesi 6. Ulusal Cavit Öztürk Fotoğraf Yarışması Şartnamesi Amasya Belediyesi 6. Ulusal Cavit Öztürk Fotoğraf Yarışması Şartnamesi Birinci Bölüm KONU Amasya Belediyesi, Türk Fotoğraf Sanatına katkıda bulunmanın yanı sıra Amasya nın tarihi ve kültürel değerlerini

Detaylı

Fakir Elektrikli Ev Aletleri 80. Yıl Logo Tasarımı Şartnamesi

Fakir Elektrikli Ev Aletleri 80. Yıl Logo Tasarımı Şartnamesi Fakir Elektrikli Ev Aletleri 80. Yıl Logo Tasarımı Şartnamesi Yarışmayı Açan Firma Yarışmanın Konusu Son Başvuru Tarihi Katılımcının Türü Ödüller Seçici Kurul Üyeleri Fakir Elektrikli Ev Aletleri Fakir

Detaylı

SULTAN SAZLIĞI MİLLİ PARKI 8. FOTO SAFARİ FOTOĞRAF YARIŞMASI 24 26 NİSAN 2015

SULTAN SAZLIĞI MİLLİ PARKI 8. FOTO SAFARİ FOTOĞRAF YARIŞMASI 24 26 NİSAN 2015 SULTAN SAZLIĞI MİLLİ PARKI 8. FOTO SAFARİ FOTOĞRAF YARIŞMASI 24 26 NİSAN 2015 1- KONU Sultan Sazlığı Milli Parkı Orman ve Su İşleri Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü adına Kayseri

Detaylı

Ankara Valiliği Ankara Millî Eğitim Müdürlüğü Ankara da Çocuk Olmak Konulu Fotoğraf Yarışması Şartnamesi

Ankara Valiliği Ankara Millî Eğitim Müdürlüğü Ankara da Çocuk Olmak Konulu Fotoğraf Yarışması Şartnamesi Ankara Valiliği Ankara Millî Eğitim Müdürlüğü Ankara da Çocuk Olmak Konulu Fotoğraf Yarışması Şartnamesi Ankara Valiliği, İl Milli Eğitim Müdürlüğü Çocuk Dostu Şehir Birimi tarafından resmî- özel Ortaokul

Detaylı

PEMAT - PEMKON LOGO TASARIMI ÖĞRENCİ YARIŞMASI ŞARTNAMESİ

PEMAT - PEMKON LOGO TASARIMI ÖĞRENCİ YARIŞMASI ŞARTNAMESİ PEMAT - PEMKON LOGO TASARIMI ÖĞRENCİ YARIŞMASI ŞARTNAMESİ Yarışmanın Adı / Konusu: Düzenleyen / Yarışmayı Açan: PEMAT (Peyzaj Mimarlığı Akademik Topluluğu) ve PEMKON (Peyzaj Mimarlığı Bölüm Başkanları

Detaylı

TÜRKİYE MÜTEAHHİTLER BİRLİĞİ

TÜRKİYE MÜTEAHHİTLER BİRLİĞİ TÜRKİYE MÜTEAHHİTLER BİRLİĞİ KURUMSAL LOGO TASARIM YARIŞMASI KATILIM ŞARTNAMESİ KONU Madde 1 : Bu Şartname'nin konusu Türkiye Müteahhitler Birliği ne (Türkiye Müteahhitler Birliği kısaca TMB olarak anılacaktır.)

Detaylı

SÖĞÜTLÜ BELEDİYESİ KURUMSAL LOGO YARIŞMASI ŞARTNAMESİ

SÖĞÜTLÜ BELEDİYESİ KURUMSAL LOGO YARIŞMASI ŞARTNAMESİ SÖĞÜTLÜ BELEDİYESİ KURUMSAL LOGO YARIŞMASI ŞARTNAMESİ 1. KONUSU VE AMAÇ: Yarışmanın konusu, Söğütlü ilçemizin, her geçen gün gelişen kentleşme potansiyeli, tarım ve tarım sanayisindeki gücünü ve bu özelliklerinin

Detaylı

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ LOGO TASARIM YARIŞMASI KATILIM ŞARTNAMESİ

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ LOGO TASARIM YARIŞMASI KATILIM ŞARTNAMESİ İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ LOGO TASARIM YARIŞMASI KATILIM ŞARTNAMESİ KONU İzmir den yenilikçi, küresel ölçekte bilimsel değerler yaratılmasını ve yayılmasını sağlama vizyonuyla 2010 yılında kurulan

Detaylı

İstanbul Maden İhracatçıları Birliği (İMİB)

İstanbul Maden İhracatçıları Birliği (İMİB) İstanbul Maden İhracatçıları Birliği (İMİB) DOĞAL TAŞ TASARIM YARIŞMASI 2013, İstanbul 1. YARIŞMANIN AMACI İstanbul Maden İhracatçıları Birliği tarafından düzenlenecek olan Doğal Taş Tasarım Yarışması

Detaylı

T.C. KOCAELİ TİCARET ODASI LOGO TASARIM YARIŞMA ŞARTNAMESİ

T.C. KOCAELİ TİCARET ODASI LOGO TASARIM YARIŞMA ŞARTNAMESİ T.C. KOCAELİ TİCARET ODASI LOGO TASARIM YARIŞMA ŞARTNAMESİ 1) Yarışmanın Adı: Kocaeli Ticaret Odası ödüllü Logo (Logotype) tasarımı yarışması 2) Düzenleyen Kurum: Kocaeli Ticaret Odası 3) Yarışmanın Amacı:

Detaylı

T.C. ÇERKEZKÖY TİCARET VE SANAYİ ODASI LOGO TASARIM YARIŞMA ŞARTNAMESİ

T.C. ÇERKEZKÖY TİCARET VE SANAYİ ODASI LOGO TASARIM YARIŞMA ŞARTNAMESİ T.C. ÇERKEZKÖY TİCARET VE SANAYİ ODASI TASARIM YARIŞMA ŞARTNAMESİ 1) Yarışmanın Adı: Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası ödüllü Logo (Logotype) tasarım yarışması 2) Düzenleyen Kurum: Çerkezköy Ticaret ve

Detaylı

Yarışma herkese açıktır!

Yarışma herkese açıktır! Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Genel Müdürlüğü için düzenlenen, ödüllü logo tasarımı yarışması şartnamesi SON BAŞVURU TARİHİ YARIŞMANIN TÜRÜ 12 Nisan 2011, Salı, Saat: 17:00 Logo Tasarımı Yarışması

Detaylı

İ.Ü. SERMAYE PİYASALARI ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ SERPAM IN LOGOSU SİZİN ESERİNİZ OLSUN! SERPAM LOGO TASARIMI YARIŞMA ŞARTNAMESİ

İ.Ü. SERMAYE PİYASALARI ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ SERPAM IN LOGOSU SİZİN ESERİNİZ OLSUN! SERPAM LOGO TASARIMI YARIŞMA ŞARTNAMESİ İ.Ü. SERMAYE PİYASALARI ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ SERPAM IN LOGOSU SİZİN ESERİNİZ OLSUN! SERPAM LOGO TASARIMI YARIŞMA ŞARTNAMESİ 1) Yarışmanın Adı: İ.Ü. SERPAM ödüllü logo tasarım yarışması, 2) Yarışmanın

Detaylı

TAŞI YAŞATAN TASARIMLAR DOĞAL TAŞ TASARIM YARIŞMASI ŞARTNAMESİ

TAŞI YAŞATAN TASARIMLAR DOĞAL TAŞ TASARIM YARIŞMASI ŞARTNAMESİ TAŞI YAŞATAN TASARIMLAR DOĞAL TAŞ TASARIM YARIŞMASI ŞARTNAMESİ İstanbul, 2013 1 1. YARIŞMANIN AMACI 3 2. YARIŞMANIN KONUSU 3 3. YARIŞMAYA KATILMA KOŞULLARI 4 4. YARIŞMAYA KAYIT YAPILMASI, PROJELERİN TOPLANMASI

Detaylı

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI KAMU SPOTU KISA FİLM YARIŞMASI ŞARTNAMESİ

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI KAMU SPOTU KISA FİLM YARIŞMASI ŞARTNAMESİ ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ TEMALI KAMU SPOTU KISA FİLM YARIŞMASI ŞARTNAMESİ 1. Amaç ve Tema : Dünyada ve ülkemizde büyük önemi olan İş Sağlığı ve Güvenliği konusunda,

Detaylı

TÜRKİYE YÜZME FEDERASYONU LOGO VE MASKOT YARIŞMASI ŞARTNAMESİ

TÜRKİYE YÜZME FEDERASYONU LOGO VE MASKOT YARIŞMASI ŞARTNAMESİ TÜRKİYE YÜZME FEDERASYONU LOGO VE MASKOT YARIŞMASI ŞARTNAMESİ 1. KONU 2012 yılında İstanbul da düzenlenecek olan 11. Dünya Kısa Kulvar Yüzme Şampiyonası nda kullanılacak olan Yarışma Logosu nun (amblem/logotype)

Detaylı

TASARIMI YARIŞMASI MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ YENİ KURUMSAL LOGO SUNU ARIYOR. www.mehmetakif.edu.tr YARIŞMA KONUSU YARIŞMA TAKVİMİ ÖDÜL

TASARIMI YARIŞMASI MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ YENİ KURUMSAL LOGO SUNU ARIYOR. www.mehmetakif.edu.tr YARIŞMA KONUSU YARIŞMA TAKVİMİ ÖDÜL MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ YENİ KURUMSAL LOGO SUNU ARIYOR YARIŞMA KONUSU İstiklalden İstikbale sloganıyla milletine, bayrağına, milli değerine ve bağımsızlığına sahip çıkan üniversitemiz için, hedef

Detaylı

Konu: Uludağ Üniversitesi Mimarlık Fakültesi İçin Logo Tasarımı

Konu: Uludağ Üniversitesi Mimarlık Fakültesi İçin Logo Tasarımı ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ MİMARLIK FAKÜLTESİ LOGO TASARIMI YARIŞMASI ŞARTNAMESİ 1. YARIŞMANIN KONUSU VE AMACI Konu: Uludağ Üniversitesi Mimarlık Fakültesi İçin Logo Tasarımı Amaç: Uludağ Üniversitesi Mimarlık

Detaylı

KONU VE AMAÇ KATILIM. Yarışmada yaş sınırı yoktur ve katılım ücretsizdir.

KONU VE AMAÇ KATILIM. Yarışmada yaş sınırı yoktur ve katılım ücretsizdir. KONU VE AMAÇ Yirmi iki yaşında olan yarışmamızın bu yıl ki konusunu "Geleneksel Türkiye" ana başlığı altında "İLKBAHAR VE İNSAN" olarak belirledik. Daha önceki yarışmalarımızda da belirttiğimiz gibi kaybolmaya

Detaylı

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ YENİ KURUMSAL LOGOSUNU ARIYOR

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ YENİ KURUMSAL LOGOSUNU ARIYOR AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ YENİ KURUMSAL LOGOSUNU ARIYOR AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ LOGO TASARIMI YARIŞMA ŞARTNAMESİ 1) Yarışmanın Adı: Akdeniz Üniversitesi ödüllü logo tasarım yarışması, 2) Yarışmanın Konusu: Akdeniz

Detaylı

Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü

Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü Koleksiyon Servisi İstanbul, 09.10.2013 Bülten No: 2013-12 BASIN BÜLTENİ Hatıra Para Tasarım Yarışması Türkiye ile Polonya arasındaki diplomatik ilişkilerin kuruluşunun

Detaylı

T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI Çalışma Genel Müdürlüğü

T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI Çalışma Genel Müdürlüğü 1 İŞYERİNDE PSİKOLOJİK TACİZ (MOBBİNG) KARİKATÜR YARIŞMASI ŞARTNAMESİ KONUSU: İşyerlerinde bir veya birden fazla kişi tarafından diğer kişi ya da kişilere yönelik gerçekleştirilen, belirli bir süre sistematik

Detaylı

FOTOĞRAF YARIŞMASI BOŞLUK

FOTOĞRAF YARIŞMASI BOŞLUK FOTOĞRAF YARIŞMASI BOŞLUK KATILIM ŞARTNAMESİ 1. Düzenleyen Kurum: TMMOB Mimarlar Odası Kcaeli Şubesi 2. Amaç: 1950 li yıllardan itibaren yaşanan hızlı ve plansız kentleşme; kentsel dku, tarihi miras, dğal

Detaylı