G 2010 YILI YATIRIM UYGULAMALARI 12

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "G 2010 YILI YATIRIM UYGULAMALARI 12"

Transkript

1 NİĞDE ÜNİVERSİTESİ 2010 YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Mart, 2011

2 2010 YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU İÇİNDEKİLER 1 1 YÖNETİCİ ÖZETİ 2 2 GENEL DEĞERLENDİRME 3 A VİZYON 3 B MİSYON 3 C TEMEL AMAÇ VE HEDEFLER 4 D YATIRIMLARIN FİNANSMAN KAYNAKLARI 10 E MEVCUT ÜRETİM KAPASİTESİ 10 F 2010 YILI YATIRIMLARIYLA HEDEFLENEN VE GERÇEKLEŞEN KAPASİTE ARTIŞI 10 G 2010 YILI YATIRIM UYGULAMALARI YILI PROJE UYGULAMALARI a Genel Yatırım Uygulama Durum 12 b Yatırım uygulamalarında karşılaşılan temel sorunlar 12 MUHTELİF İŞLER 13 Yayın Alımı 14 Makine Teçhizat Alımları 15 Yazılım Alımları 17 Taşıt Alımları 17 Büyük Onarım 17 ÇEŞİTLİ ÜNİTELER ETÜD PROJESİ 20 DERSLİK VE MERKEZİ BİRİMLER 21 KAMPÜS ALT YAPI 25 MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ 27 AÇIK VE KAPALI SPOR TESİSLERİ 29 MERKEZİ ARAŞTIRMA LABARATUVARI 33 FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ 35 4 ÖNERİLER YILI KAMU YATIRIMLARI ÖZETİ (EK 3) YILI HARCAMALARI DÖNEM GERÇEKLEŞME RAPORU (EK 4) 39 1

3 YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU YÖNETİCİ ÖZETİ Niğde Üniversitesi belirlediği misyon ve vizyon doğrultusunda, bilimi rehber edinen, gelişme ve öğrenmeye değer veren, emek harcayan ve yorgunluğun hazzını doyasıya tadan bir toplum oluşturmaya büyük çaba harcamaktadır. Bu ilke doğrultusunda, geleceğimizin teminatı olan gençlerimizin, üniversitelerde çağdaş yöntemlerle eğitilmesi, öğrencilerde araştırma arzusu yaratılması, yaşam boyu kendini geliştirmesi ve bilgiye ulaşma yollarının öğretilmesi, girişimcilik, yerinde karar verebilme ve problem çözme yeteneğini geliştirmesi ve güncel bilgilerle donatılması zorunludur. Bu hedeflerimize ulaşabilmek için yatırım harcamalarımızı yerinde, zamanında ve gerektiği ölçüde yapmaya özen göstermekteyiz. Yapılan yatırımların planlama, faaliyete geçirilme, tamamlanma sürelerinin uzaması, kullanım ömürlerinin kısalmasına ve beklenen verimin alınamamasına neden olmaktadır. Yatırımların planlandığı şekilde gerçekleştirilebilmesi, kamu kaynaklarının belirlenmiş amaçlar doğrultusunda verimli ve ekonomik bir şekilde elde edilmesi ve değerlendirilmesi ile mümkün olmaktadır Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile kamu mali yönetimine yeni yaklaşımlar getirilerek; kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde elde edilmesini ve kullanılmasını, çeşitli raporların hazırlanması ve bu raporlarla idarelerin yaptıkları harcamaların verimliliğini kontrol etmeleri esası getirilmiştir sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 60 ıncı ve 5436 sayılı Kanunun 15 inci maddesi ile Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkındaki Yönetmeliğin 24 üncü maddesi uyarınca hesap verilebilirliği sağlamak ve yatırım harcamalarımızın verimliliğinin kontrol edilmesi amacıyla hazırlanan üniversitemizin 2010 Yılı Yatırım Programı İzleme ve Değerlendirme Raporu, ilgili kurumların ve kamuoyunun bilgisine sunulur. Prof. Dr. Adnan GÖRÜR Rektör 2

4 2010 YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU 2 GENEL DEĞERLENDİRME A VİZYON Bilim ve teknoloji alanlarında rekabet gücüne sahip bir üniversite olmaktır B MİSYON Niğde Üniversitesi, bilim, sanat, spor alanlarında araştıran, sorgulayan, katılımcı, dinamik, kültürel değerlerine sahip çıkan, evrensel düşünebilen bireyler yetiştirmeyi; bilim ve teknolojinin gelişmesini sağlayarak insanlığa hizmet etmeyi; ülkenin ve bölgenin kalkınmasına katkıda bulunmayı kendisine görev edinmiştir. 3

5 YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU 2010 C TEMEL AMAÇ VE HEDEFLER EĞİTİM ÖĞRETİM STRATEJİLERİ Stratejik Amaç.1. Eğitim öğretim kalitesini iyileştirmek. Hedef.1.1. Eğitim öğretim programlarını güncel tutmak ve yapısal olarak güçlendirmek. Hedef.1.2. Eğitim öğretimi uygulama ile güçlendirmek. Hedef.1.3. Tüm akademik birimlerin araç gereç (Projeksiyon cihazı, bilgisayar vb.) ve laboratuvar donanım ihtiyaçlarını karşılamak. Hedef.1.4. Ders içeriklerinin tamamını web ortamına aktarmak. Hedef.1.5. Lisans ve lisansüstü öğrencilerin uluslararası öğrenci ve öğretim elemanı değişim programlarına katılmasını sağlamak. Hedef.1.6. Bilgisayar destekli eğitimi güçlendirmek, öğrencilerin bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanabilme becerilerini geliştirilmek. Hedef.1.7. Üniversitede tüm programlarda akreditasyon çalışmalarına başlamak. Hedef.1.8. Yeni bölümler açmak için fizibilite çalışmalarını başlatmak. Hedef.1.9. Yabancı dil eğitimini güçlendirmek. Stratejik Amaç.2. Öğrenci Merkezli Üniversite Anlayışını Hayata Geçirmek. Hedef.2.1. Danışmanlık hizmetlerini etkili ve kapsamlı hâle getirmek. Hedef.2.2. Öğrencilerin motivasyon ve memnuniyet düzeyini artırmak. Hedef.2.3. Mezunları takip sistemi oluşturmak. Hedef.2.4. Öğrenci temsilciliğini yönetim karar mekanizmalarında daha etkin hâle getirmek. Hedef.2.5. Öğrencilerin beslenme, ulaşım ve güvenlik gibi konularda yaşam koşullarını iyileştirmek. Hedef.2.6. Öğrencilerin eğitim öğretim faaliyetlerine aktif katılımını sağlamak. 4

6 2010 YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU BİLİMSEL ARAŞTIRMA STRATEJİLERİ Stratejik Amaç.3. Araştırma Altyapısını Geliştirmek. Hedef.3.1. Laboratuvarları geliştirmek. Hedef.3.2. Bilgisayar donanım ve yazılım olanaklarını geliştirmek. Stratejik Amaç.4. Bilimsel Yayınları ve Etkinlikleri Artırmak. Hedef.4.1. Uluslararası indekslerde yer alan dergilerde yayınlanan makale ve atıf sayısını artırmak. Hedef.4.2. Uluslararası bilimsel etkinliklere katılımı artırmak. Hedef.4.3. Ulusal hakemli dergilerdeki yayın sayısını artırmak. Hedef.4.4. Ulusal ve uluslararası bilimsel etkinliklerin sayısını artırmak. Hedef.4.5. Üniversitenin Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) biriminden öğretim elemanlarının projelerine ayrılan desteği artırmak. Stratejik Amaç.5. Kurumsal Projeler Yürütmek Hedef.5.1. Ulusal ve uluslararası kurumlardan proje desteği alınmasını sağlamak. ALTYAPI GELİŞTİRME STRATEJİLERİ Stratejik Amaç.6. Mevcut Altyapıyı ve Kapalı Alanları Geliştirmek ve Etkin Kullanımını Sağlamak. Hedef.6.1. Mevcut altyapıyı ve kapalı alanları iyileştirmek. Hedef.6.2. Üniversite öğrencilerinin yararlandığı eğitim amaçlı mevcut altyapı ve fiziksel ortamı iyileştirmek. Hedef.6.3. Bazı üniteleri yap işlet devret modeli ile yaptırmak. Hedef.6.4. Öğrencilerin ulaşım konusundaki ihtiyaçlarını karşılayacak düzenlemeler yapmak. 5

7 YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU 2010 Stratejik Amaç.7. Altyapı Projelerini Tamamlamak. Hedef.7.1. Birimlerin sağlıklı ve kontrol edilebilir gelişimini sağlayacak altyapı ve fiziksel alan önceliklerini belirlemek ve bu önceliklere göre 2013 yılına kadar tüm birimlerin altyapı ve fiziksel alanlarını ortak standartlara getirmek. Stratejik Amaç.8. Sivil Savunma Planını Hazırlamak ve Birimleri Bilgilendirmek. Hedef.8.1. Sivil Savunma Planını hazırlamak konusunda birimleri bilgilendirmek. Stratejik Amaç.9. Üniversitenin Bilişim Altyapısını İyileştirmek. Hedef.9.1. Üniversite ağ altyapısını düşük maliyetli çözümlerle geliştirmek, kullanıcıların internet ve intranet erişim kalitesini iyileştirmek, altyapı düzeyinde servis çeşitliliğini artırmak. Stratejik Amaç.10. Çevreyi Kirletmeyen Bir Üniversite Kampüsü Yaratmak ve Üniversite Kaynaklarının Verimli Şekilde Kullanılmasını Sağlamak Amacıyla Sıfır Emisyon Kampüs Uygulamasına Geçmek. Hedef Üniversite kampüs alanı içerisinde bulunan baraj gölünü ıslah etmek. Hedef Kampüs alanını yeşillendirme çalışmalarını tamamlamak. İNSAN KAYNAKLARI STRATEJİLERİ Stratejik Amaç.11. İnsan Kaynaklarını Etkili Bir Şekilde Yönetmek. Hedef Birimlerin personel ihtiyacını belirlemek ve gidermek. Hedef İdari birimlerde görev yapan personelin kariyerini etkili bir şekilde yönetmek. Hedef Üniversite çalışanlarının mesleki gelişimlerini destekleyici çalışmalar yapmak. Hedef Nitelikli araştırma görevlisi bulmak ve yetiştirmek. Stratejik Amaç.12. Personel Çalışma Ortamını İyileştirmek ve İşe Uyumunu Sağlamak. Hedef Çalışma ortamını fiziksel olarak iyileştirmek. Hedef Akademik ve idari birimlerde resmi oryantasyon sürecini başlatmak. 6

8 2010 YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU KURUMSAL GELİŞİM VE İŞLEYİŞ STRATEJİLERİ Stratejik Amaç.13. Kurumsallaşmayı Sağlamak. Hedef Üniversitenin işlevini yürütebilmesi için rektörlük birimleri ve akademik birimlerdeki tüm görevler için iş analizleri ve ölçümleri yapmak, bu ölçümlere göre oluşturulan görev tanımları ve iş gerekleri doğrultusunda ihtiyaç duyulan personel sayısını belirlemek; belirlenen görevlerin örgüt yapısında yer alan kadrolara dağıtılarak açıkta görev bırakmamak. Hedef Üniversitenin tüm akademik ve idari birimlerinin işleyişine yönelik yönergeler düzenlemek. Hedef İş ve bilgi akışını daha hızlı ve etkili yapabilmek için yazışmalarda kullanılacak formatları belirlemek. Hedef Kurumsal işleyişe ilişkin ilke ve kuralların belirlenip kurum çalışanları tarafından benimsenmesini ve uygulanmasını sağlamak. Hedef Kurumsal işlem ve işleyişe ilişkin ayrıntılı, güncel ve güvenilir bilgi verebilecek elektronik araçlar geliştirmek ve bu bilgilere ulaşılabilirliği sağlamak. Hedef Yönetimde karar süreçlerine iç paydaşların katılımını sağlamak. Stratejik Amaç.14. Toplam Kalite Kültürü Oluşturmak. Hedef Toplam Kalite Yönetimini (TKY) öncelikle akademik ve idari birim yöneticilerinin benimsemesini ve üst düzey yönetimin bu konuda sürekli desteğinin sağlamasını bir yaşam felsefesi hâline getirmek. Hedef Kuruma yeni katılan personelin TKY sürecine hızlı bir şekilde uyumunu sağlamak. Hedef Birim ve birey bazında performans ve kalite ölçüm kriterleri geliştirilip uygulamaya koymak. Hedef Tüm akademik ve idari birimlerde süreç odaklılığı bir yaşam felsefesi haline getirmek; personelin bütün işlerini en az hatayla, en kısa süre içerisinde, en az maliyetle ve en verimli bir şekilde yapmasını sağlamak. 7

9 YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU 2010 FİNANSMAN STRATEJİLERİ Stratejik Amaç.15. Gelirleri Artırmak. Hedef Öz kaynakları artırmak. Hedef Genel bütçeden yapılan tahsisleri, stratejik amaçlar doğrultusunda ve birimlerin stratejik planlarında belirttikleri ihtiyaçlar ve performansları doğrultusunda etkin bir şekilde kullanmak ve bu harcamaların sürekli kontrolünü sağlamak. HALKLA İLİŞKİLER VE TOPLUMA HİZMET STRATEJİLERİ Stratejik Amaç.16. Yaşam Boyu Eğitim Faaliyetlerine (MBA, Sertifika Programları, Yetenek Geliştirme Kursları vb.) Önem Vermek ve Atılım Yapmak. Hedef yılı sonuna kadar eğitim faaliyetlerinin sayısını artırmak. Hedef Kamu kurumları, özel kuruluşlar ve topluma yönelik araştırma, eğitim ve danışmanlık hizmetleri sunmak ve bu hizmetlerin sürekliliğini sağlamak. Stratejik Amaç.17. Yerel/Ulusal Sorunlara Çözümler Üretmek ve Duyurmak. Hedef Üniversite Sanayi iş birliğini artırmak için çalışmalar yapmak. Hedef yılı sonuna kadar güncel yerel sorunların tartışıldığı platformlar yaratmak. Stratejik Amaç.18. Çevreye Karşı Sosyal Sorumlulukları Yerine Getirmek. Hedef yılı sonuna kadar çevre ile ilgili kulüpleri kurmak ve aktif hâle getirmek. Hedef Üniversite paydaşları ile ilişkileri güçlendirmek, üniversitenin bulunduğu yöre ve ülke sorunlarına çözüm üreten bir kurum olmasını sağlamak. Hedef Plan döneminde her yıl paydaşları bilgilendirmek. Stratejik Amaç.19. Niğde nin ve Niğde de Sahip Olunan Tarihsel, Sanatsal, Sosyo Kültürel Varlıkların, Kurumsal Yapının Tanıtımında Daha Etkin Olarak Kullanılmasını Sağlamak. Hedef yılı sonuna kadar sahip olunan tüm tarihsel ve sosyo kültürel dokümanları tespit ederek belgelendirmek. 8

10 2010 YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU Stratejik Amaç.20. Kurumsal Tanınırlığı ve İş Birliklerini Artırmak. Hedef Dış paydaşlarının Niğde Üniversitesini tanıma oranını artırmak. Hedef yılı sonuna kadar Sivil Toplum Örgütleri ile ilişkileri güçlendirmek. Hedef yılı sonuna kadar üniversitenin tanınırlığını ve ulusal/uluslararası kurumlarla iş birliğini artırmak. Hedef Niğde Üniversitesinde gerçekleştirilen halka açık sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetlerin sayısını artırmak. Hedef Bilim adamlarını tanıtmak ve bilim adamlarının katkısıyla akademik bilimsel çevrelerde üniversitenin tanınırlığı ve olumlu kanaatleri artırmak. Hedef Üniversite adayları nezdinde üniversitenin tanınırlığını ve olumlu kanaatleri artırmak. Hedef Yurt dışındaki üniversiteler ve bu üniversitelerin öğrencilerinin nezdinde Niğde Üniversitesinin tanınırlığını artırmak. Hedef Türkiye ve dünya kamuoyunda üniversitenin tanınırlığının ve olumlu kanaatlerin artırılmasını sağlamak. Hedef Mezuniyet günü, kariyer günleri, bahar şenlikleri gibi faaliyetleri üniversitenin tanıtımında etkin olarak kullanmak. 9

11 YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU 2010 D YATIRIMLARIN FİNANSMAN KAYNAKLARI FİNANSMAN KAYNAĞI BÜTÇE GERÇEKLEŞEN HAZİNE ÖZGELİR NET FİNANSMAN TOPLAM E MEVCUT ÜRETİM KAPASİTESİ F 2010 YILI YATIRIMIYLA HEDEFLENEN VE GERÇEKLEŞEN KAPASİTE ARTIŞI HEDEFLENEN; Eğitim Fakültesi inşaatı ihalesinin tamamlanarak % 20 seviyesine getirilmesi, Yabancı Diller Yüksekokulu inşaatının 2010 yılı itibariyle tamamlanarak hizmete açılması, Kütüphane hizmet binası inşaatının % 85 seviyesine getirilmesi, Fen Edebiyat Fakültesi E3,E1,D2 ve C3 bloklarının tamamlanarak inşaatın % 100 seviyesine getirilmesi, 10

12 2010 YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU Açık ve Kapalı Spor Tesisleri inşaatında açık tenis kortu, çok amaçlı spor tesislerinin inşaatının tamamlanması, Mühendislik ve Mimarlık Fakültesinin A1,E1,E3,E4.1(Tekkol) bloklarının tamamlanarak % 90 seviyesine getirilmesi, Merkezi Araştırma Labaratuvarı 1. Etap ihalesinin yapılarak % 20 seviyesine getirilmesi, Merkez yerleşke altyapı tesisleri, Mimarlık Fakültesi ve Enstitü binalarının projelerinin yaptırılması, GERÇEKLEŞEN; Eğitim Fakültesi Binası inşaatının ihalesi tarihinde yapılmış olup ihale yetkilisi tarafından ihale iptal edilmiştir. İkinci ihale tarihinde yapılmış ancak yapılan itirazlar sonucu 2010 yılında ihale tamamlanamadığından inşaata başlanılamamıştır. Yabancı Diller Yüksekokulu inşaatı tamamlanmış olup, hizmete açılmıştır. Kütüphane binası inşaatının dış cephe mekanik taş kaplama işleri, asman tavan imalatları makine tesisat ve elektrik tesisat imalatları tamamlanmış olup, fiziki gerçekleşme % 95 olarak gerçekleşmiştir. Fen Edebiyat Fakültesi E3,E1,D2 ve C3 blokları ve birbirine bağlayan geçiş blokları tamamlanarak hizmete açılmıştır. Açık ve Kapalı Spor Tesisleri inşaatında, merkez yerleşke içinde dört adet çok amaçlı spor tesisi, otopark alanı ile Ulukışla kampüsünün açık spor tesisi inşaatı tamamlanarak hizmete açılmıştır. 11

13 YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU 2010 Mühendislik ve Mimarlık Fakültesinin, A1,E1,E3,E4.1 (Tekkol) blokları olmak üzere 7296,13 m 2 kapalı alanın inşaatı tamamlanarak Aralık ayında hizmete açılmıştır. Merkezi Araştırma Labaratuvarı Binasının ihalesi yapılarak tarihinde işe başlanılmış olup temel ve karkası tamamlanarak % 25 seviyesine getirilmiştir. Merkez yerleşke altyapı tesisleri, Mimarlık Fakültesi ve Enstitü binalarının proje hizmetleri yaptırılmıştır. G 2010 YILI YATIRIM UYGULAMALARI A GENEL YATIRIM UYGULAMA DURUMU Üniversitemizin 2010 yılı yatırımlarıyla ilgili tertiplerinde başlangıç ödeneği toplam TL iken, 5944 sayılı kanunun 7/3maddesi uyarınca yatırımları hızlandırma ödeneğinden TL,, 7/2 maddesi uyarınca yedek ödenekten TL, 10/4 maddesi uyarınca TL likit ödenek kaydı yapılarak, üniversitemizin yıl sonu sermaye ödeneği toplamı TL olarak gerçekleşmiştir. Ödeneğin TL si harcanmıştır. EKONOMİK KOD AÇIKLAMA BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ YILSONU ÖDENEK TOPLAMI HARCAMA HARCAMA ORANI (harcama/yıl sonu toplam ödenek) % 06.1 MAMUL MAL ALIMLARI , GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI , GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERİ 06.7 GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERİ , , SERMAYE TRANSFERLERİ ,00 GENEL TOPLAM ,93 12

14 2010 YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU Yılsonu harcamanın toplam harcamaya oranı B YATIRIM UYGULAMALARINDA KARŞILAŞILAN TEMEL SORUNLAR Yatırım ödeneklerinin, Ayrıntılı Finansman Programında inşaat mevsiminin göz önüne alınarak yapılması daha gerçekçi bir yaklaşım sergileyecektir Sayılı Kamu İhale Kanunu nun 53. ncü maddesine dayanılarak çıkartılmış olan İhalelere Yönelik Başvurular Hakkındaki Yönetmelik gereği, gerek idareye yapılan şikayet başvuruları ile gerekse Kamu İhale Kurumuna yapılan itirazen şikayet başvurularının, anılan yönetmelikte belirtilen karar alma sürelerinin aşılmasından dolayı ihale süreci uzamakta ve planlanan hedefler sapmaktadır. 13

15 YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU YILI PROJE UYGULAMALARI Proje No: 2010H Proje Adı: MUHTELİF İŞLER 2010 yılında Muhtelif İşler kapsamında ayrılan ödenek TL dir sayılı kanunun 7/3 maddesi uyarınca TL likit ödenek kaydı yapılarak yıl sonu ödeneği TL olarak gerçekleşmiştir. Ödeneğin TL.si harcanmış olup yapılan harcamaların ayrıntısı aşağıda listelenmiştir. YAYIN ALIMI: 2010 yılında yayın alımları için TL ödenek ayrılmış olup ödeneğin TL. si harcanmıştır. 14 HARCAMANIN ADI TUTARI ASTM Digital Library Standards ,80 Knovel ,49 Sage Premier ,78 Institution Of Physics (IOP) 9.554,41 American Chemical Society 8.816,56 Royal Society Of Chemistry 9.907,25 IEEE/Wiley E Books ,41 Springer Link ,90 9 SIAM 4.416,32 Wiley Blackwell ,70 Math Sci Net 4.254,78 OxfordJoumals 3.867,84 EmeraldXtra ,67 American Institution Of Physics 8.971,78 JSTOR 6.933,76 ProQuest Central ,61 Ebrary 8.459,80 Digital Dissertations &Thesis Full ,55 Safari E Books ,23 Springer E Books ,34 Serials Solutions 8.070,30 Ebsco (Sport Discus Econlit.) ,69 Ebsco Journal Services (EJS) 6.593,70 Annual Reviews 9.823,90 RSC E Books ,13 BioOne ,93 Net Library E Books ,15 Türkçe Kitap Satın Alımı ,16 Yabancı Kitap Satın Alımı ,20 TOPLAM ,00

16 2010 YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU MAKİNE TEÇHİZAT ALIMLARI 2010 yılında makine teçhizat alımları için TL hazineden, TL.de öz gelirden karşılanmak üzere toplam TL ödenek ayrılmış olup, 5944 sayılı kanunun 7/3 maddesi uyarınca TL likit ödenek kaydı yapılarak yılsonu ödeneği TL olmuştur.ödeneğin TL. si harcanmış olup, TL ödenek harcanmamıştır. ALIMIN YAPILDIĞI BÖLÜM VE BİRİMLER ALINAN MALZEMELER ADET TUTARI (KDV Dahil) Rektörlük ve Bağlı Birimler Rektörlük Bilgisayar ,00 Rektörlük Senato odası masası ,00 Türk Dili Bölüm Başkanlığı Bilgisayar ,80 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Bilgisayar ,20 Tarihi Araştırma Merkezi Basın ve Halkla İlişkiler Bilgisayar ,20 Müdürlüğü Müzik Bölümü Anfi sıra ,26 Güzel Sanatlar Piyano ,00 Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı Bilgisayar ,60 Kütüphane ve Dokümantasyon Açık raf sistemi ,00 Daire Başkanlığı Yapı İşleri ve Teknik Daire Geniş format yazıcı ,00 Başkanlığı Yapı İşleri ve Teknik Daire Bilgisayar ,20 Başkanlığı Yapı İşleri ve Teknik Daire Diğer makine teçhizat ,00 Başkanlığı alımları Yapı İşleri ve Teknik Daire Traktör ,00 Başkanlığı Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Metro Ethernet Switch ,00 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Web tasarım,e kampüs Muhtelif ,00 otomasyon işi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Haberleşme cihazları ve Muhtelif ,00 elektronik malzeme Alımı Personel Daire Başkanlığı Bilgisayar ,20 Fen Bilimleri Enstitüsü Bilgisayar ,20 Fen Edebiyat Fakültesi Büro Mobilyaları Alımı Muhtelif ,17 Projeksiyon cihazı ,55 Bilgisayar ,00 15

17 YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU 2010 Biyoloji bölümü Diğer makine teçhizat ,68 alımları Labaratuvar malzemesi ,00 Jeneratör 2 944,00 Öğrenci Mikroskobu ,00 Fizik bölümü Labaratuvar malzemesi Muhtelif ,60 Deney seti ,50 Mühendislik Fakültesi Büro Mobilyaları Alımı Muhtelif ,89 Maden Mühendisliği Kaya makaslama ,70 düzeneği Çevre Mühendisliği Labaratuvar malzemesi Muhtelif ,80 Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Büro Mobilyaları Alımı Muhtelif ,44 Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Bilgisayar ,00 Eğitim Fakültesi Bilgisayar ,00 Bor Halil Zöhre Ataman Meslek Yüksekokulu Bilgisayar ,60 Ulukışla Meslek Yüksekokulu Soğuk hava deposu ,60 Bor Meslek Yüksekokulu Bilgisayar ,00 Ultrasonografi cihazı ,60 Analog osiloskop ,00 Elektronik total station, ,00 otomatik nivo Labaratuvar Muhtelif ,00 Malzemeleri Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Bilgisayar ,00 Yabancı Diller Yüksekokulu Bilgisayar ,20 Projeksiyon cihazı ,13 Büro Mobilyaları Alımı Muhtelif ,56 GENEL TOPLAM ,68 16

18 2010 YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU YAZILIM ALIMLARI 2010 yılında yazılım alımları için TL Ödenek öz gelirden karşılanmak üzere konulmuştur. Ödeneğin TL. si harcanmış olup, TL ödenek harcanmamıştır. ALIMIN YAPILDIĞI BÖLÜM VE BİRİMLER Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ALINAN MALZEMELER ADET TUTARI (KDV Dahil) Hakediş ve yaklaşık maliyet programı Hakediş ve yaklaşık maliyet modülü ilave kullanımı , ,00 Web tasarımı, yönetim yazılımı ,00 GENEL TOPLAM ,00 TAŞIT ALIMLARI 2010 yılı bütçe kanunu ile iki adet hibe araç alınmasına izin verilmiş olup, alınan araçlar aşağıda gösterilmiştir. TAŞITIN CİNSİ ADET FİYATI FİNANSMAN KAYNAĞI T02 Binek otomobil ,54 HİBE T05 Minibüs ,32 HİBE TOPLAM ,86 BÜYÜK ONARIM 2010 yılında büyük onarımlar için TL hazineden, TL. de öz gelirden karşılanmak üzere toplam TL ödenek ayrılmış olup, ödeneğin TL. si harcanmış olup TL ödenek harcanmamıştır. Harcamalara ilişkin ayrıntılar aşağıda gösterilmiştir; 17

19 YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU 2010 Eski Rektörlük Binası ve Bağlı Birimlerin Tadilat ve Onarım İşi 2010 yılı içerisinde ihalesi yapılarak tarihinde Anahtar Teslimi Götürü Bedel sözleşmesi imzalanmıştır tarihinde yer teslimi yapılarak işe başlanmıştır. ESKİ REKTÖRLÜK 2. BİNASI (Resim ve Müzik Bölümü A Blok): Koridorlardaki ahşap kapılar sökülüp bazıları alimünyum kapıya dönüştürülmüştür. Ahşap pencereler PVC, ahşap derslik kapıları ahşap pres kaplama olarak yeniden yapılmıştır. Bütün WC ler kırılıp yeniden yapılmıştır. Çatı komple elden geçirilmiştir. Çatı yağmur olukları ve indirme boruları tamamen değiştirilmiştir. Elektrik ve makine tesisatları tamamen yenilenmiştir. İç cephe komple plastik boya ile boyanmıştır. Dış cephe su bazlı plastik poya ile boyanmıştır. ESKİ REKTÖRLÜK YERLEŞKESİ SPOR SALONU ONARIMI: Tribün kısmındaki ahşaptan yapılan öğretim görevlileri odaları kaldırıldı, WC ve Duşlar komple kırılarak seramikleri değiştirildi, salon içerisinde sahne kısmı hariç üç duvar yüzeyine 1m yüksekliğinde çarpma duvarı yapıldı. WC ve duşlara ait mevcut ahşap kapılar alüminyum yapıldı, mevcut ahşap pencereler PVC ye dönüştürüldü. Elektrik ve makine tesisatı tamamen yenilendi. İçerisinin plastik boyası, dış cephe ise silikon esaslı su bazlı dış cephe boyası yaptırıldı. Salon önü ve merdiven basamaklarının andezit plaklarla kaplaması yapıldı. Çatı olukları ve yağmur boruları değiştirildi. EĞİTİM FAKÜLTESİ: Dış cephesinin sıva tamirleri yapılarak, silikon esaslı su bazlı dış cephe boyası yaptırıldı. MERKEZ YERLEŞKE YURT BÖLGESİ GİRİŞİ GÜVENLİK KULUBESİ İNŞAATI VE KAYAR KAPI YAPILMASI: Merkez yerleşkedeki piyango yurdu giriş kısmında güvenliği sağlamak amacıyla 4,50 x 4,50 ölçülerinde güvenlik kulübesi yaptırıldı. Ayrıca araçların giriş ve çıkışları için madeni profilden kumandalı kayar kapı yaptırıldı YILI MEKANİK TESİSAT İMALATLARI Yabancı Diller Yüksekokulu ve Kütüphane binasına doğalgaz çekilmesi. (Eski Rektörlük binası) Resim bölümü radyatör sisteminin yenilenmesi. (Eski Rektörlük) Spor salonu tadilatının yapılması 18 Rektörlüğe bağlı birimler genel tamir ve tadilat işlerinin yaptırılması.

20 2010 YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU KÜLTÜR VE SANAT EVİ BAHÇESİNİN PEYZAJ VE ÇEVRE DÜZENLEME YAPIM İŞİ: Niğde İli Sungurbey Mahallesinde bulunan tarihi bina arkasındaki 331,85 m 2 lik bahçede çevre düzenlenmesi ve peyzaj işi yaptırılmıştır. Bahçede bulunan yeraltı mağarasının girişi ve içinin restorasyonu yapıldı, bahçe içerisinde dinlenme alanları ve çocuk oyun alanı yapılarak düzenleme işleri tamamlanmıştır. Kültür ve sanat evinin bahçesinde yapılan düzenlemeler 19

21 YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU 2010 Proje No: 2010H Proje Adı: ÇEŞİTLİ ÜNİTELERİN ETÜD PROJESİ YATIRIM PROJE BİLGİLERİ SEKTÖR PROJE SAHİBİ KURULUŞ PROJENİN; ADI NUMARASI YERİ EĞİTİM NİĞDE ÜNİVERSİTESİ ÇEŞİTLİ ÜNİTELERİN ETÜT PROJESİ 2010H NİĞDE BAŞLAMA/BİTİŞ TARİHİ KARAKTERİSTİĞİ YATIRIMIN YILLAR İTİBARİYLE GELİŞİMİ YILLAR PROGRAMA GİRİŞ YILI PROJE TUTARI DIŞ 2009 HARCAMA Etüt Proje ve Müş. PROGRAM ÖDENEĞİ REVİZE ÖDENEK HARCAMA (Cari Fiyatlarla, Bin TL) DIŞ TOPLAM DIŞ TOPLAM DIŞ TOPLAM GERÇEKLEŞME YÜZDESİ (*) (*) GERÇEKLEŞME YÜZDESİ = (HARCAMA / PROGRAM ÖDENEĞİ)*100 olarak verilecektir yılı bütçe ödeneği TL olup ödeneğin TL.si harcanmıştır yılı içerisinde, Üniversitemiz Stratejik Planına göre yapımı planlanan Merkez Yerleşke Altyapı Tesisleri, Mimarlık Fakültesi ve Enstitü Binaları Proje Hizmetleri için ihaleler yapılmıştır. Merkez Yerleşke Altyapı Tesisleri Proje Hizmetleri Alım İşi için ,00.TL+KDV, Mimarlık Fakültesi ve Enstitü Binalar Proje Hizmetleri Alım İşi için ,00.TL+KDV olarak sözleşmeleri imzalanarak adı geçen işler yaptırılmıştır. 20

22 2010 YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU Proje No: 1994H032370Proje Adı: DERSLİK VE MERKEZİ BİRİMLER YATIRIM PROJE BİLGİLERİ SEKTÖR EĞİTİM PROJE SAHİBİ KURULUŞ NİĞDE ÜNİVERSİTESİ PROJENİN; ADI DERSLİK VE MERKEZİ BİRİMLER İNŞAATI NUMARASI 1994H YERİ NİĞDE BAŞLAMA/BİTİŞ TARİHİ KARAKTERİSTİĞİ İNŞAAT ( M2).+ DONATIM. YATIRIMIN YILLAR İTİBARİYLE GELİŞİMİ (Cari Fiyatlarla, Bin TL) PROJE TUTARI PROGRAM ÖDENEĞİ REVİZE ÖDENEK HARCAMA YILLAR DIŞ 2009 HARCAMA DIŞ TOPLAM DIŞ TOPLAM DIŞ TOPLAM GERÇEKLEŞME YÜZDESİ (*) PROGRAMA GİRİŞ YILI %83 (*) GERÇEKLEŞME YÜZDESİ = (HARCAMA / PROGRAM ÖDENEĞİ)*100 olarak verilecektir. 1 İLGİLİ DAİRE :Niğde Üniversitesi Niğde Üniversitesi 2 SÖZLEŞME TARAFLARI a) Niğde Üniversitesi Rektörlüğü b) Müteahhit: Kemal İnş. a) Niğde Üniversitesi Rektörlüğü b) Müteahhit Özyay İnş. Tic.Ltd. Şti. Tic.Ltd. Şti 3 SÖZLEŞMENİN KONUSU : Kütüphane Binası İnşaatı Yabancı Diller Y.O.İnşaatı 4 KEŞİF BEDELİ : ,40 TL ,55 TL 5 İHALE TENZİLATI 6 İHALE BEDELİ : ,00 TL ,00 TL 7 İHALE TARİHİ : MUKAVELE TARİHİ : ÖN MALİ KONTROL TARİHİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı İç Kontrol ve Ön Mali Kontrol Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı İç Kontrol ve Ön Mali Kontrol TESCİLİN TEBLİĞ TARİHİ 11 YER TESLİM TARİHİ : FİİLEN İŞE BAŞLAMA TARİHİ :

23 YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU İŞİN BİTİM TARİHİ : GÜNLÜK GECİKME CEZASI 15 SÜRE UZATIMI İŞ BİTİM TARİHİ 16 KEŞİF ARTIŞI 17 TOPLAM KEŞİF 18 )TOPLAM KAPALI ALANI : 5562 m m 2 19 ) FİZİKİ GERÇEKLEŞME : % 95 % ) İNŞAATIN DURUMU 2010 yılında Derslik ve Merkezi Birimler projesi için TL. ödenek ayrılmış olup, yıl içinde yapılan işler aşağıda gösterilmiştir. YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU İNŞAATI: Yabancı Diller Yüksek Okulu İnşaatının başlangıç ödeneği TL olup, 2010 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Uygulama Tebliği(Sıra No;7) uyarınca kurum içi düşme ile TL. si ise Kütüphane binası inşaatına aktarılmıştır. Ödeneğin TL. si harcanmıştır. İnşaat A B C bloklardan oluşmakta olup, toplam proje alanı 5235 m2 dir. Sözleşmesine göre iş bitim tarihi olmasına rağmen 2010 yılı Şubat ayında bina tamamlanarak hizmete açılmıştır. 22 Yabancı Diller Yüksekokulu dış cephe görünümü

24 2010 YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU KÜTÜPHANE HİZMET BİNASI İNŞAATI: 2010 yılı bütçe ödeneği TL olup, 2010 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Uygulama Tebliği(Sıra No;7) uyarınca kurum içi aktarma ile TL ödenek eklenmesiyle yılsonu ödenek toplamı TL olarak gerçekleşmiştir. Ödeneğin TL.si harcanmıştır. İnşaatın, 2009 yılı içerisinde ihalesi yapılarak tarihinde Anahtar Teslimi Götürü Bedel sözleşmesi imzalanarak, tarihinde işe başlanmıştır yılı içerisinde binanın dış cephe mekanik taş kaplama işleri, ısı yalıtımlı alüminyum giydirme, cephe imalatları, iç mekânlarda bölme duvarlar, sıvalar, granit seramik döşeme kaplamaları, boyalar, alüminyum asma tavan ile makine ve elektrik tesisat imalatları yapılmıştır. Fiziki gerçekleşme % 95 olarak gerçekleşmiştir yılının ilk çeyreğinde tamamlanarak hizmete açılması planlanmaktadır. Kütüphane hizmet binası dış cephe görünümü 23

25 YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU 2010 Kütüphane hizmet binası inşaatının iç görünümü EĞİTİM FAKÜLTESİ I. ETAP İNŞAATI: 2010 yılı yatırım programında derslik ve merkezi birimler projesinde yer alan inşaatımızın m2 lik (Eğitim bilimleri A ve B blok, kafeterya bloğu, dekanlık bloğu, çevre ve altyapı ) I. Etap Yapım İhalesi tarihinde yapılmış ancak ihale, ihale yetkilisince iptal edilmiştir. İhale tarihinde tekrar yapılmış, gerek idareye yapılan şikayet başvurusu gerekse Kamu İhale Kurumuna yapılan itirazen şikayet başvurularından dolayı 2010 yılında tamamlanamamış olup ihale süreci devam etmektedir yılı bütçe ödeneği TL olup, ihale süreci uzadığından dolayı, 2010 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Uygulama Tebliği(Sıra No;7) uyarınca kurum içi düşme ile ödeneğin TL si diğer yatırımlara aktarılmıştır TL ödenek ise harcanamamıştır. 24

İÇİNDEKİLER YÖNETİCİ ÖZETİ 2

İÇİNDEKİLER YÖNETİCİ ÖZETİ 2 İÇİNDEKİLER YÖNETİCİ ÖZETİ 2 1-GENEL DEĞERLENDİRME 3 VİZYON 3 MİSYON 3 TEMEL AMAÇ VE HEDEFLER 4-10 1.1. Yatırımların Finansman Kaynakları 11 1.2. Kuruluşun Mevcut Üretim Kapasitesi 11 1.3. 2013 Yılı Yatırımlarıyla

Detaylı

KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU 0 1 İÇİNDEKİLER 1. Yönetici Özeti... 2 2. Genel Değerlendirme... 4 2.1. Uzgörüşümüz... 4 2.2. Özgörevimiz... 4 2.3. Temel Amaç ve Hedefler... 4 2.4. Yatırımların Finansman Kaynakları... 8 2.5. Mevcut Üretim

Detaylı

2011 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

2011 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU 2011 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU Raporun Düzenlenme Amacı: 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun 25'inci maddesi; "Kamu yatırım projelerinin gerçekleşme ve uygulama

Detaylı

Çalışmadan, yorulmadan, üretmeden, rahat yaşamak isteyen toplumlar, önce onurlarını, sonra özgürlüklerini daha sonra bağımsızlıklarını ve

Çalışmadan, yorulmadan, üretmeden, rahat yaşamak isteyen toplumlar, önce onurlarını, sonra özgürlüklerini daha sonra bağımsızlıklarını ve Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Mart 2014 Çalışmadan, yorulmadan, üretmeden, rahat yaşamak isteyen toplumlar, önce onurlarını, sonra özgürlüklerini daha sonra bağımsızlıklarını ve geleceklerini kaybederler.

Detaylı

T.C İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ. 2013 Yılı Yatırım Programı İzleme ve Değerlendirme Raporu. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Mart 2014 İZMİR

T.C İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ. 2013 Yılı Yatırım Programı İzleme ve Değerlendirme Raporu. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Mart 2014 İZMİR T.C İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ 2013 Yılı Yatırım Programı İzleme ve Değerlendirme Raporu Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Mart 2014 İZMİR 1 1 YÖNETİCİ ÖZETİ... 3 2 GENEL DEĞERENDİRME... 4 2.1.

Detaylı

2014 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

2014 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU Raporun Düzenlenme Amacı: 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun 25'inci maddesi; "Kamu yatırım

Detaylı

TC. MUS ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ

TC. MUS ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ TC. MUS ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ 3 2012 YILI YATIRIM İZLEME VE DEĞERLENDİRJME RAPORU Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Maıi- 2013 İÇİNDEKİLER 1. YÖNETİCİ ÖZETİ 1 2. GENEL DEĞERLENDİRME 2 2.1 Kuruluşun

Detaylı

2012 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

2012 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU 2012 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU Mart-2013 Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2012 Yılı Yatırım Programı İzleme ve Değerlendirme Raporu 1 İÇİNDEKİLER YÖNETİCİ ÖZETİ... 2 1- GENEL

Detaylı

T.C İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ. 2014 Yılı Yatırım Programı İzleme ve Değerlendirme Raporu. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Mart 2015 İZMİR

T.C İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ. 2014 Yılı Yatırım Programı İzleme ve Değerlendirme Raporu. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Mart 2015 İZMİR T.C İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ 2014 Yılı Yatırım Programı İzleme ve Değerlendirme Raporu Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Mart 2015 İZMİR 1 1-YÖNETİCİ ÖZETİ... 3 2-GENEL DEĞERLENDİRME... 4 2.1.

Detaylı

2009 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

2009 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU Raporun Düzenlenme Amacı: 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun 25'inci maddesi; "Kamu yatırım projelerinin gerçekleşme ve uygulama sonuçları, ilgili kamu idaresi tarafından izleyen yılın

Detaylı

MARMARA ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

MARMARA ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU MARMARA ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU 1. YÖNETİCİ ÖZETİ 70.000 civarında öğrenci ve ortalama 4.400 akademik ve idari personelin, Beslenme, barınma, sağlık, kültür

Detaylı

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ 2008 YILI YATIRIM İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ 2008 YILI YATIRIM İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ 2008 YILI YATIRIM İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Mart-2009 1. Yönetici Özeti 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu Kamu kaynaklarının;

Detaylı

2013 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

2013 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU 2013 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU Mart-2014 Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı İÇİNDEKİLER YÖNETİCİ ÖZETİ...2 1- GENEL DEĞERLENDİRME...3 Misyon...3 Vizyon...3 Temel Amaç ve Hedefler...4

Detaylı

2012 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

2012 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI 2012 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI 1 İ Ç İ N D E K İ L E R TABLOLAR DİZİNİ 3 GRAFİKLER DİZİNİ 4 ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU 5 I- GENEL BİLGİLER 6-9 A- Yetki, Görev ve Sorumluluklar 10 B- Teşkilat Yapısı 19-20

Detaylı

ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI

ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI ERZURUM 2014 Erzurum Teknik Üniversitesi; bölgenin problemlerine bilimsel çözümler üretecek sosyal ve ekonomik çalışmalar yapmayı, bölgesinde

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

ANKARA ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU ANKARA ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU Mart 2013 Ben askeri deha filan bilmiyorum. Herhangi bir zorluk önünde kaldığım zaman yaptığım iş şudur: Vaziyeti iyice tespit

Detaylı

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKALIĞI 2011 YILI FAALİYET RAPORU

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKALIĞI 2011 YILI FAALİYET RAPORU DÜZCE ÜNİVERSİTESİ YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKALIĞI 2011 YILI FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER BİRİM YÖNETİCİ SUNUŞU. I- GENEL BİLGİLER. A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar...... C-

Detaylı

YILDIZ TEKNİK ÜNİVESİTESİ 2012 YATIRIM İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

YILDIZ TEKNİK ÜNİVESİTESİ 2012 YATIRIM İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU YILDIZ TEKNİK ÜNİVESİTESİ 22 YATIRIM İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU Sayfa 22 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU. Yönetici Özeti Kondüktör Mekteb-i Alisi, Nafia Fen Mektebi, İstanbul Teknik

Detaylı

ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ

ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ 0 ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ ÇANKIRI 2014 1 Eğitim işlerinde mutlaka başarılı olmak gereklidir. Bir milletin hakiki kurtuluşu ancak bu surette olur. Mustafa Kemal ATATÜRK 2 İçindekiler I. GENEL BİLGİLER...

Detaylı

T.C. MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

T.C. MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU T.C. MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI YATIRIM PROGRAMI ÜST YÖNETİCİ ÖZETİ 1882 yılında Sanayi-i Nefise Mektebi adıyla kurulup Mart 1883 te eğitim-öğretime başlayan kurumumuz, 1928 e kadar

Detaylı

Kendiniz için değil, bağlı bulunduğunuz ulus için elbirliği ile çalışınız. Çalışmaların en yükseği budur.

Kendiniz için değil, bağlı bulunduğunuz ulus için elbirliği ile çalışınız. Çalışmaların en yükseği budur. 1 Kendiniz için değil, bağlı bulunduğunuz ulus için elbirliği ile çalışınız. Çalışmaların en yükseği budur. 2 SUNUŞ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile kamu idarelerine çok yıllı bütçeleme,

Detaylı

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ 2007 YILI YATIRIM İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ 2007 YILI YATIRIM İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ 2007 YILI YATIRIM İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Mart-2008 1. Yönetici Özeti 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu Kamu kaynaklarının;

Detaylı

ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI PERFORMANS PROGRAMI

ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI PERFORMANS PROGRAMI ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI PERFORMANS PROGRAMI Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Artvin-2013 ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU Kamu mali yönetimi alanında gerçekleştirilen reformların yasal çerçevesini oluşturan

Detaylı

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ. Performans Programı (Nihai) 2012. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 1

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ. Performans Programı (Nihai) 2012. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 1 DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Performans Programı (Nihai) 2012 Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 1 Kendiniz için değil, bağlı bulunduğunuz ulus için elbirliği ile çalışınız. Çalışmaların en yükseği budur. (1935)

Detaylı

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Performans Programı 2015 İÇİNDEKİLER TABLOLAR LİSTESİ... 3 ŞEKİLLER LİSTESİ... 3 SUNUŞ... 4 1. GENEL BİLGİLER...

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Performans Programı 2015 İÇİNDEKİLER TABLOLAR LİSTESİ... 3 ŞEKİLLER LİSTESİ... 3 SUNUŞ... 4 1. GENEL BİLGİLER... İÇİNDEKİLER TABLOLAR LİSTESİ... 3 ŞEKİLLER LİSTESİ... 3 SUNUŞ... 4 1. GENEL BİLGİLER... 5 1.1. YASAL YÜKÜMLÜLÜKLER VE MEVZUAT ANALİZİ... 5 1.2. İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER... 6 1.3. AKADEMİK HİZMETLER...

Detaylı

Üniversitemiz 2011 yılı faaliyetlerinde görev alan tüm akademik ve idari personelimize teşekkür eder, başarılar dilerim.

Üniversitemiz 2011 yılı faaliyetlerinde görev alan tüm akademik ve idari personelimize teşekkür eder, başarılar dilerim. ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU Üniversitemiz Bursa nın ikinci devlet üniversitesi olarak 21/07/2010 tarih ve 27648 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 14/07/2010 tarih ve 6005 sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı

Detaylı

http://strateji.aku.edu.tr/ HAZIRLAYAN: Afyon Kocatepe Üniversitesi, Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı, Bütçe ve Performans Programı Müdürlüğü

http://strateji.aku.edu.tr/ HAZIRLAYAN: Afyon Kocatepe Üniversitesi, Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı, Bütçe ve Performans Programı Müdürlüğü http://strateji.aku.edu.tr/ HAZIRLAYAN: Afyon Kocatepe Üniversitesi, Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı, Bütçe ve Performans Programı Müdürlüğü Uzm. Ş. Özgün ÇITAK(Kapak Tasarımı) 2 SUNUŞ Tüm paydaşlarımızın

Detaylı

ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ

ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ Baskı Tarihi Nisan 2012 Baskı Adıyaman Üniversitesi, Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Tel: (0416) 223 25 00 Fax: (0416) 223 38 30 E-Posta: sgdb@adiyaman.edu.tr www.adiyaman.edu.tr Adıyaman, 2012 Eğitimdir

Detaylı

TODAİE 2013 Yılı İdare Faaliyet Raporu

TODAİE 2013 Yılı İdare Faaliyet Raporu BAKAN SUNUŞU TODAİ Yeni kamu mali yönetimi sürecinde mali disiplini sağlamak, kaynakları stratejik önceliklere göre dağıtmak, bu kaynakların etkin kullanılıp kullanılmadığını izlemek ve bunun üzerine bir

Detaylı

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ. 2013 Mali Yılı Performans Programı

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ. 2013 Mali Yılı Performans Programı KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ 2013 Mali Yılı Performans Programı Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Ocak 2013 Üst Yönetici Sunuşu Kırıkkale Üniversitesi, Ankara nın hemen yanı başındaki merkezi konumu ile

Detaylı