T.C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2014 YILI ÜNİVERSİTEMİZ KALİTE HEDEF PLANI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2014 YILI ÜNİVERSİTEMİZ KALİTE HEDEF PLANI"

Transkript

1 Strateji Geliştirme Sayfa 1 / 13 Sıra No Hedef Hedefin Gerçekleşmesi için Planlanan Faaliyetler Sorumlu Kişi/Birim Ocak-Haziran Dönemi Değerlendirme Sonuçları ve Kararlar Temmuz-Aralık Dönemi Hedef Değerlendirme Sonuçları 1 Gelişim Planı Öneri 2 ye Göre: Çiğli Balatçık Yerleşkesinin master uygulama projesinin m² kapalı alanının %29 unu tamamlamak yılında; Kongre Merkezi, Kütüphane, Sosyal Alanlar m², Fen Bilimleri Fakülteleri m² sini tamamlamak) Yapı ve Teknik m² kapalı alanının %25,20 si tamamlanmıştır. 2 Çiğli Balatçık Yerleşkesinin alt yapı ve peyzajının %20'sini tamamlamak ( m²) 1-Peyzaj ve altyapı ihalelerinin yapılması Yapı ve Teknik Çiğli Balatçık Yerleşkesinin alt yapı ve peyzajının 5,71 i tamamlanmıştır Bayraklı Sağlık Yerleşkesi master proje ve imar planının %100'ünü tamamlamak (Orman ve Su Bakanlığı'ndan alınan ön izin alanı m²) 1-İhale süreçlerinin tamamlanması 2-Master proje ve imar planının tamamlanması Yapı ve Teknik İhalesi tarihi itibari ile tamamlandı, süreler beklenmektedir. 4 Mithatpaşa Eski Askeri Hastanesinin 1400 m²''sini lük İdari ve/veya Sürekli Eğitim Merkezi olarak restore etmek 1.Restorasyon sürecinin takip edilmesi Yapı ve Teknik tarihinde ihalesi yapıldı. Restorasyon devam etmektedir. 5 Üniversitemiz öğrencileri için Kredi Yurtlar Kurumu ile işbirliği yaparak Çiğli Ana yerleşkesine yakın konumda yurt yapılmasını sağlamak, Üniversitemiz personeli için TOKİ ile anlaşma yaparak toplu konut hizmeti sağlamak 1-Kredi Yurtlar Kurumu ile işbirliği yapmak 2-TOKİ ile anlaşma yapmak Yapı ve Teknik Tahsis aşamasında işlemler devam etmektedir. Strateji Geliştirme Başkanı

2 Strateji Geliştirme Sayfa 2 / 13 6 Üniversitemizin derslik, laboratuvar, donanım ihtiyacını karşılamak ve akademik kadrosunu oluşturmak 2014 yılında, -Öğrenci başına düşen toplam derslik alanının 4 m², -Toplam derslik sayısının 55 -Öğrenci başına düşen toplam laboratuvar alanın 4m², -Bilgisayar laboratuvarı sayısının 4 olması personel başına düşen ofis alanının 16 m², personel başına düşen bilgisayar sayısının 1/2 -Donanımlı derslik oranının %100 olması 1-Tüm birimlerin derslik, laboratuvar ve donanım ihtiyaçlarının belirlenmesi 2-Donanımda en son teknolojik araç ve gereçler kullanılması -Yapı ve Teknik - Bilgi İşlem Öğrenci başına düşen toplam derslik alanı: 3,80 Toplam derslik sayısı : 63 Öğrenci başına düşen toplam laboratuvar alanı: 4,56 Bilgisayar laboratuvarı sayısı :3 Akademik personel başına düşen ofis alanı: 21,15 Akademik personel başına düşen bilgisayar sayısı: 1 Donanımlı derslik oranı: %100 7 Üniversitemizin akademik ve idari kadrosunu oluşturmak 2014 yılında, -Toplam akademik personel sayısının 450 -Bir öğretim üyesi başına düşen öğrenci sayısının 10 -Bir öğretim elemanı başına düşen öğrenci sayısının 10 -Toplam idari personel sayısının 190 İdari personel başına düşen öğrenci sayısının 14 1-Tüm akademik birimlerin akademik personel sayısının arttırılması 2-İdari personel sayısının arttırılması için çalışmalar yapılması -Personel - Öğrenci Toplam akademik personel sayısı: 520 Bir öğretim üyesi başına düşen öğrenci sayısı : 9,82 Bir öğretim elemanı başına düşen öğrenci sayısı : 5,82 Toplam idari personel sayısı :166 İdari personel başına düşen öğrenci sayısı: 14,87 Strateji Geliştirme Başkanı

3 Strateji Geliştirme Sayfa 3 / 13 8 Eğitim öğretim faaliyetlerinin etkili ve verimli yapılabilmesi için bilgi erişim faaliyetlerini ve kaynaklarını geliştirmek -Elektronik kitap sayısının olması -Öğrenci başına düşen basılı kitap sayısının 3 -Abone olunan veri tabanı sayısının 10 olması -Kütüphane kullanıcı memnuniyet oranının %75 -Yıllık bağış yapılan kitap sayısının Bağışı özendirmek amaçlı yapılan faaliyet sayısının 10 1-Kütüphanedeki basılı kitap ve elektronik kaynakların sayısının arttırılması 2-Merkezi Kütüphane binasının yapılması 3-Abone olunan veri tabanı sayısının arttırılması 4-Bağış yolu ile nitelikli kitap temin edilmesi -Kütüphane ve Dokümantas yon -Elektronik kitap sayısı: Öğrenci başına düşen basılı kitap sayısı: 1,21 Abone olunan veri tabanı sayısı: 12 Kütüphane kullanıcı memnuniyet oranı: % 95 Yıllık bağış yapılan kitap sayısı Bağışı özendirmek amaçlı yapılan faaliyet sayısı: 1 9 Üniversitemiz öğrenci sayısını artırmak -Toplam öğrenci sayısının Ortak yüksek lisans programlarına kayıtlı öğrenci sayısının 40 -Doktora programlarına kayıtlı öğrenci sayısının (Ortak program hariç) 200 -Ortak doktora programlarına kayıtlı öğrenci sayısının 50 -Yüksek lisans programlarına kayıtlı öğrenci sayısının (Ortak program hariç) Yüksek lisans ve doktora programı açılmamış bölümlerde yüksek lisans ve doktora programı açılması 2 Personel sayısı yeterli olmayan bölümler için diğer Üniversitelerle Ortak Yüksek Lisans ve Doktora Programı Protokolleri yapılması 3-İstihdam edilebilen ve toplumun ihtiyaç duyduğu alanlarda bölüm/program açılması -Öğrenci Toplam öğrenci sayısı: Ortak yüksek lisans programlarına kayıtlı öğrenci sayısı: 25 Doktora programlarına kayıtlı öğrenci sayısı (Ortak program hariç): 62 Ortak doktora programlarına kayıtlı öğrenci sayısı : 35 Yüksek lisans programlarına kayıtlı öğrenci sayısı (Ortak program hariç): Uluslararası öğrenci sayısını arttırmak (Toplam öğrenci sayısının %10'nu oranında sağlamak) -Uluslararası öğrenci sayısının 270 -Uluslararası öğrenci oranının % 10 -Eğitim dili %100 İngilizce olan toplam program sayısının 16 1-Eğitim dili %100 İngilizce olan program sayısının arttırılması 2-Yabancı dilde web sayfamızın etkin hale getirilmesi 3-Yabancı uyruklu öğrenci kontenjanının arttırılması için çalışmalar yürütülmesi - Akademik - Öğrenci Uluslararası öğrenci sayısı: 93 Uluslararası öğrenci oranı : 3,53 Eğitim dili %100 İngilizce olan toplam program sayısı: 16 Strateji Geliştirme Başkanı

4 Strateji Geliştirme Sayfa 4 / Ulusal ve Uluslararası değişim programlarından yararlanan öğrenci sayısını toplam öğrenci sayısının %2'si oranında, Ulusal ve Uluslararası değişim programlarından yararlanan akademik personel sayısını %10 oranında sağlamak -Uluslararası değişim programları ile giden öğrenci sayısının 54 -Uluslararası değişim programları ile gelen öğrenci sayısının 20 -Ulusal değişim programları ile giden öğrenci sayısının 20 -Ulusal değişim programları ile gelen öğrenci sayısının 30 -Uluslararası değişim programları ile giden öğretim elemanı sayısının 45 -Uluslararası değişim programları ile gelen öğretim elemanı sayısının 22 1-Uluslararası ve Ulusal Değişim Programları Protokolleri yapılması 2-Dış İlişkiler Koordinatörlüğünün etkin çalışması - Öğrenci -Dış İlişkiler Koordinatörl üğü -Uluslararası değişim programları ile giden öğrenci sayısı: 12 -Uluslararası değişim programları ile gelen öğrenci sayısı : 5 -Ulusal değişim programları ile giden öğrenci sayısı: 1 -Ulusal değişim programları ile gelen öğrenci sayısı: 0 -Uluslararası değişim programları ile giden öğretim elemanı sayısı: 14 -Uluslararası değişim programları ile gelen öğretim elemanı sayısı: 5 Strateji Geliştirme Başkanı

5 Strateji Geliştirme Sayfa 5 / Eğiticilerin eğitimi programında sertifika alan akademik personel sayısının 30 -Seçmeli ders sayısının 250 -Tercih sıralamasında üniversitemizi ilk üç sırada tercih eden öğrenci sayısının Tercih sıralamasında üniversitemizin ortalama tercih sırasının 4 -Hazırlık sınıfında okuyan öğrenci oranının (%) 55 -Disiplinler arası açılan lisansüstü program sayısının 10 -Açılan yan dal program sayısının 5 -Yan dal programında okuyan öğrenci sayısının 50 -Açılan çift ana dal program sayısının 2 -Çift ana dal programında okuyan öğrenci sayısının 20 -Uzaktan eğitim program sayısının 7 -Uzaktan eğitimde okuyan öğrenci sayısının 240 -Doktora/uzmanlık sonrası açılan yan dal/üst ihtisas program sayısının 4 -E-eğitim amacıyla ders materyalleri elektronik ortama aktarılan ders sayısının 100 olması 1- Eğitim dili %100 İngilizce olan lisans ve lisansüstü program sayısının arttırılması 2-Öğretim elemanlarının 'eğiticilerin eğitimi programını' almalarının sağlanması 3-Öğrencilerimize ilgili sektörde staj imkânı sağlanması 4-Eğitim-öğretim ve hizmet kalitesini ölçmek için Ölçme ve Değerlendirme Sistemi kurulması 5-Yabancı Diller Yüksekokulu bünyesinde Modern Diller Bölümü açılarak öğrencilere İngilizce dışında farklı bir dil öğrenme imkânı sunulması 6-. Yan dal programlar açılması 7-Disiplinlerarası lisansüstü programlar açılması 8-E-öğrenmeyi sağlayacak ders materyallerinin elektronik ortama aktarılarak öğrencilere sunulması 9-İhtiyaç ve beklentilere göre ders içeriklerinin güncellenme -Öğrenci - Bilgi İşlem - Tıp Fakültesi - Uzaktan Eğitim Merkezi -Eğiticilerin eğitimi programı ikinci dönem planlanmıştır. -Seçmeli ders sayısı : Eğitim-Öğretim Yılı tercih sıralama sonuçları ÖSYM tarafından henüz yayımlanmamıştır. -Hazırlık sınıfında okuyan öğrenci oranı : 22,5% -Disiplinler arası açılan lisansüstü program sayısı : 4 -Yan dal programların açılması ikinci dönem planlanmıştır. -Açılan çift ana dal program sayısı (Malzeme Bilimi Mühendisliği) : 1 -Çift ana dal programında okuyan öğrenci sayısı : 1 -Uzaktan eğitim programı açılması ikinci dönem planlanmıştır. -Doktora/uzmanlık sonrası açılan yan dal/üst ihtisas program sayısı : 2 -E-eğitim amacıyla ders materyalleri elektronik ortama aktarılan ders sayısı : Stratejik Plan Dönemi ( ) sonuna kadar eğitimde akreditasyonu sağlamak -EUA (Avrupa Üniversiteler Birliği) kriterlerini gerçekleştiren bölüm sayısının 10 1-EUA (Avrupa Üniversiteler Birliği) kriterlerinin oluşturulması -EUA (Avrupa Üniversiteler Birliği) kriterlerini gerçekleştiren bölüm bulunmamaktadır. Strateji Geliştirme Başkanı

6 Strateji Geliştirme Sayfa 6 / Bilimsel yayın sayısını ve kalitesini arttırmak -Toplam yayın sayısının 600 -Öğretim Üyesi başına düşen uluslararası indekslere giren (SCI-SSCI-AHCI) yayın sayısının 1 -Uluslararası indekslere giren dergilerde yayınlanan yayın sayısının 330 -Ulusal dergilerde yayımlanan yayın sayısının 340 -Yüksek lisans tezlerinden üretilen yayın sayısının 287 -Doktora tezlerinden üretilen yayın sayısının 105 -Toplam atıf sayısının Bilimsel proje kaynaklı yayın sayısının 59 -Dergilerde editörlük, hakemlik yapan öğretim üyesi sayısının Uluslararası indeksli dergilerde yayın yapılması için öğretim üyelerinin teşvik edilmesi 2-Yayın sayısı yüksek, başarılı öğretim üyelerinin üniversitemize davet edilmesi Öğretim üyelerine gerekli fizikî ortam şartlarının sağlanması 3-Üniversitemize ait yayın ve atıf sayısının arttırılması 4-Başarılı bulunan lisansüstü tezlerin yayına dönüştürülmesi 5-Elektronik veri tabanı sayısının arttırılması ve erişim kolaylığı sağlanması -Toplam yayın sayısı: 362 -Öğretim Üyesi başına düşen uluslararası indekslere giren (SCI-SSCI-AHCI) yayın sayısı : 1,35 -Uluslararası indekslere giren dergilerde yayınlanan yayın sayısı: 195 -Ulusal dergilerde yayımlanan yayın sayısı: 101 -Yüksek lisans tezlerinden üretilen yayın sayısı : 4 -Doktora tezlerinden üretilen yayın sayısı :19 -Toplam atıf sayısı :858 -Bilimsel proje kaynaklı yayın sayısı :31 -Dergilerde editörlük, hakemlik yapan öğretim üyesi sayısı : Bilimsel projeleri ve üniversite-sanayi işbirliği kapsamında AR-GE projelerini arttırmak -Toplam proje sayısının 88 -Ulusal proje sayısının 48 -Uluslararası proje sayısının 5 Sunulan proje sayısının 95 -Kabul edilen proje sayısının 49 -Yayına dönen proje sayısının 35 -Patente dönen proje sayısının 5 1- Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğünün etkinliği arttırılarak proje destek ve danışma hizmeti sağlanması 2-Üniversite içi kaynaklardan desteklenen proje sayısının arttırılması 3-Diğer kaynaklardan (A.B., Kalkınma Bakanlığı, TÜBİTAK, İZKA vb.) desteklenen proje sayısının arttırılması 4-Teknopark kurulması 5-İşverenlerin üniversitemizden beklentilerini aktaran panel ve seminerler düzenlenmesi 6-Uluslararası Network oluşturulması -Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörl üğü -Teknoloji Transfer Ofisi Koordinatörl üğü -Toplam proje sayısı :53 -Ulusal proje sayısı :53 -Uluslararası proje sayısı : 0 -Sunulan proje sayısı: 53 -Kabul edilen proje sayısı: 53 -Yayına dönen proje sayısı: 29 -Patente dönen proje sayısı: 0 -Patent başvuru sayısı: 0 -Patent sayısı: 0 Strateji Geliştirme Başkanı

7 Strateji Geliştirme Sayfa 7 / 13 -Patent başvuru sayısının 6 -Patent sayısının 3 -Üniversite içi (BAP) kaynaklardan desteklenen proje sayısının 63 -Diğer kaynaklardan (AB, Kalkınma Bakanlığı, TÜBİTAK, İZKA vb.) desteklenen proje sayısının 20 -Üniversite-Sanayi işbirliği kapsamında yapılan danışmanlık sayısının 14 -Üniversite-Sanayi işbirliği kapsamında 7-Teknoloji Transfer Ofisinin etkin hale getirilmesi 8-Öğrencilere proje yazma eğitimi verilmesi 9-Üniversite-Sanayi işbirliği kapsamında toplantı, seminer düzenlenmesi 10-Üniversite-Sanayi işbirliği kapsamında danışmanlık sayısının arttırılması 11-Çok disiplinli uluslararası boyutta projelerin önemi ve proje yazımı konusunda eğitimler yapılması yılında Üniversite içi (BAP) kaynaklardan desteklenen proje sayısı: 41 -Diğer kaynaklardan (AB, Kalkınma Bakanlığı, TÜBİTAK, İZKA vb.) desteklenen proje sayısı: 12 -Üniversite-Sanayi işbirliği kapsamında yapılan danışmanlık sayısı: 16 -Üniversite-Sanayi işbirliği kapsamında yapılan toplantı, seminer, eğitim sayısı: 57 yapılan toplantı, seminer, eğitim sayısının 43 olması Bilimsel çalışmaların sunulacağı ulusal ve uluslararası bilimsel faaliyetleri arttırmak birimlerin düzenlediği ulusal sempozyum, kongre, konferans, çalıştay vb. akademik organizasyonların sayısının 10 birimlerin düzenlediği uluslararası sempozyum, kongre, konferans, çalıştay vb. akademik organizasyonların sayısının 3 Üniversitemiz akademik ve idari birimlerinde Kalite Yönetim Sistemi süreçlerini tamamlayarak, ISO 9001:2008 belgesini almak ve sistemin sürdürülebilirliğini sağlamak -KYS çalışmaları kapsamında yapılan eğitim sayısının 5 -KYS iç tetkik sayısının 2 1 birimlerin ulusal kongre/sempozyum düzenleme konusunda teşvik edilmesi 2 birimlerin bilimsel faaliyetleri için gerekli destek sağlanması 1-ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi süreçlerinin akademik ve idari tüm birimlerde tamamlanması -Strateji Geliştirme birimlerin düzenlediği ulusal sempozyum, kongre, konferans, çalıştay vb. akademik organizasyonların sayısı : 68 birimlerin düzenlediği uluslararası sempozyum, kongre, konferans, çalıştay vb. akademik organizasyonların sayısı : 13 - Kalite Yönetim Sistemi süreçleri tamamlanarak, ISO 9001:2008 belgesi alınmıştır. - KYS çalışmaları kapsamında yapılan eğitim sayısı : 5 -KYS iç tetki sayısı : 1 Strateji Geliştirme Başkanı

8 Strateji Geliştirme Sayfa 8 / Üniversitemizde Akademik ve İdari Performans Sistemi ni oluşturmak 2-Öğretim Üyesi Yükseltme ve Atama Kriterleri oluşturulması ve atamalarda bu kriterlere göre değerlendirme yapılması -Strateji Geliştirme - İdari Öğretim Üyesi Yükseltme ve Atama Kriterleri oluşturulmuş ve bu atamalarda bu kriterlere göre değerlendirme yapılmaktadır. Akademik Performans Sistemi modülü hazırlanmıştır. Performans kriterleri sisteme girilmiştir. Bu konuda YÖK ile birlikte çalışılmaktadır. İ kinci dönemde modülün tamamlanması ve kullanılır hale gelmesi beklenmektedir yılı sonuna kadar Yönetim Bilgi Sistemi kapsamında Üniversite Bilgi Yönetim Sisteminin tamamlanması 1- Üniversite Bilgi Sistemleri kapsamında eğitim yapılması 2-Belirlenen modüllerin tamamlanması için çalışmalar yürütülmesi -Bilgi İşlem Üniversite Bilgi Sistemleri kapsamında eğitim sayısı: 18 Belirlenen modüllerin tamamlanma sayısı : Üniversitemizde İç Kontrol Standartlarını oluşturmak ve tüm birimlerde uygulamak -İdari ve akademik birim/personelle yapılan toplantı sayısının 5 -Geliştirilen iç kontrol standart sayısının 1 olması 1-İç kontrol sisteminin kurulması için çalışmalar yürütülmesi -Strateji Geliştirme -Tüm İç kontrol çalışmaları lük onayı ile üniversitemizde başlatılmıştır. İlgili kurul üyeleri belirlenmiştir. Üniversitemizde İç Kontrol Standartlarını oluşturmak amacıyla yapılacak çalışmalar ikinci dönemde planlanmıştır. Strateji Geliştirme Başkanı

9 Strateji Geliştirme Sayfa 9 / Kurum kimliğini ve kurum kültürünü geliştirmek -İdari ve akademik birim/personelle yapılan eğitim sayısının 3 -Oryantasyon eğitimi alan (işe yeni başlayan ) personel oranının %100 -Kurum kimliğini ve kurum kültürünü geliştirmeye yönelik yapılan eğitim/seminer sayısının 2 -Kurum kimliğini ve kurum kültürünü değerlendirmeye yönelik memnuniyet oranının (%) 50 olması -Kurum kimliğini ve kurum kültürünü geliştirmeye yönelik yapılan sosyal faaliyet sayısının 40 1-Kurum kimliğini ve kurum kültürünü geliştirmeye yönelik eğitim/seminerler verilmesi 2-Personel ve öğrencilere yönelik sosyal faaliyetler düzenlenmesi -Strateji Geliştirme - Personel - Akademik ve İdari -İdari ve akademik birim/personelle yapılan eğitim sayısı :0 -Oryantasyon eğitimi alan (işe yeni başlayan ) personel oranı : % 52 -Kurum kimliğini ve kurum kültürünü geliştirmeye yönelik yapılan eğitim/seminer sayısı :85 -Kurum kimliğini ve kurum kültürünü geliştirmeye yönelik yapılan sosyal faaliyet sayısı :34 22 İç ve dış paydaşlarımızın memnuniyetini arttırmak -Öğrenci memnuniyet oranının (%) 70 personel memnuniyet oranının (%) 65 -İdari personel memnuniyet oranının (%) 70 -Bilgi edinme başvuru sayısının 20 -Bilgi edinme başvurularından olumlu sonuçlanan başvuru sayısının 20 -BİMER başvuru sayısının 10 -BİMER başvurularından olumlu sonuçlanan başvuru sayısının 10 -Personellere yönelik düzenlenen hizmet içi eğitim sayısının 73 -Hizmet içi eğitime katılan personel oranının 55 1-Personelimizin ihtiyaç duyduğu alanlarda hizmet içi eğitim programları düzenlenmesi 2-İç ve dış paydaşlarımızın memnuniyetlerinin anket yoluyla izlenmesi ve memnuniyetlerinin arttırılması için çalışmalar yapılması 3-Anket çalışmaları yapılması -Öğrenci - Strateji Geliştirme - Hukuk Müşavirliği - Personel -Öğrenci memnuniyet oranı : %74,4 personel memnuniyet oranı : % 72 -İdari personel memnuniyet oranı : % 72,85 -Bilgi edinme başvuru sayısı: 4 -Bilgi edinme başvurularından olumlu sonuçlanan başvuru sayısı : 4 -BİMER başvuru sayısı : 20 -BİMER başvurularından olumlu sonuçlanan başvuru sayısı :20 -Personellere yönelik düzenlenen hizmet içi eğitim sayısı :40 -Hizmet içi eğitime katılan personel oranı : % 65 Strateji Geliştirme Başkanı

10 Strateji Geliştirme Sayfa 10 / Öğrencilerimize sunulan fiziki, sosyal, sportif, kültürel ve kariyer gelişimleri için destek faaliyetlerini gerçekleştirmek -Toplam kapalı spor alanının (m²) -Toplam açık spor alanının (m²) -Engelli kullanımına yönelik düzenlenmiş tam erişilebilir kapalı alan oranının (%) 100 danışmanlık hizmeti konusunda öğrenci memnuniyeti oranının (%) 72 -Öğrenci toplulukları etkinlik sayısının 50 olması -Öğrenci topluluklarına üye olan öğrenci oranının (%) 50 -Beslenme hizmetinden yararlanan öğrenci oranının (%) 40 -Beslenme hizmetleri konusunda öğrenci memnuniyet oranının (%) 80 -Üniversitemiz bursundan yararlanan öğrenci sayısının 72 -Yurt hizmetlerinden yararlanan öğrenci sayısının Öğrencilere yönelik sosyal alanların arttırılması 2-Öğrenci topluluklarına üye olan öğrenci sayısı ile öğrenci toplulukları faaliyetlerinin arttırılması 3-Öğrencilerimize yurt yapılmasının sağlanması için Kredi Yurtlar Kurumu ile işbirliği yapılması 4-Üniversitemiz yerleşke alanı içinde irtifak hakkı tesisi modeli ile yurt yapılması için çalışmalar yapılması -Yapı ve Teknik -SKS - Akademik -Toplam kapalı spor alanı: m² -Toplam açık spor alanı : m² - Yapılan tüm projelerde engelsiz üniversite ilkesi belirlenmiş olup şu anda :% 98 dir. danışmanlık hizmeti konusunda öğrenci memnuniyeti oranı ikinci dönem Öğrenci tarafından öğrencilere yapılacak anket sonucunda belirlenebilecektir. -Öğrenci toplulukları etkinlik sayısı :104 -Öğrenci topluluklarına üye olan öğrenci oranı : % 42,191 -Beslenme hizmetinden yararlanan öğrenci oranı : % 16,31 -Beslenme hizmetleri konusunda öğrenci memnuniyet oranı : % 62 -Psikolojik rehberlik danışmanlık hizmeti alan öğrenci sayısının 75 -Üniversitemiz bursundan yararlanan öğrenci sayısı : 151 -Öğrencilere yönelik düzenlenen sosyal aktivite sayısının 120 -Yurt hizmetlerinden yararlanan öğrenci sayısı :53 -Psikolojik rehberlik danışmanlık hizmeti alan öğrenci sayısı : 20 -Öğrencilere yönelik düzenlenen sosyal aktivite sayısı : 73 Strateji Geliştirme Başkanı

11 Strateji Geliştirme Sayfa 11 / Mezun olan öğrencilerimizin istihdamlarına yardımcı olmak ve mezunlarla işbirliğini geliştirmek -Mezunlara yönelik düzenlenen faaliyet sayısının 2 Toplum yararına sunulan hizmetleri geliştirmek 1-Mezunlara yönelik faaliyet düzenlenmesi -Öğrenci -Bilgi İşlem - Mezun öğrencimiz bulunmadığı için mezunlara yönelik faaliyet bu dönem bulunmamaktadır. -Topluma yönelik düzenlenen sanatsal/kültürel faaliyet sayısı : Topluma yönelik düzenlenen sanatsal/kültürel faaliyet sayısı 20 -Kamu ve özel sektör kuruluşlarına verilen eğitim hizmeti sayısının 80 -Topluma yönelik yürütülen sosyal sorumluluk proje/ faaliyet sayısının 20 -Hasta memnuniyet oranının (%) 72 -Sağlık hizmetinden yararlanan hasta sayısının Sürekli Eğitim Merkezi tarafından düzenlenen kurs sayısının 8 -Sürekli Eğitim Merkezi tarafından düzenlenen kursa katılan kişi sayısının 48 -İzmir EXPO 2020 adaylık sürecinde destek amaçlı yapılan faaliyet/ toplantı sayısının 19 -Toplumda sağlıklı yaşama yönelik yapılan eğitim ve aktivite sayısının 23 1-Topluma yönelik sosyal sorumluluk projelerinin hazırlanması 2-Sürekli Eğitim Merkezi tarafından yaşam boyu öğrenme kapsamında topluma yönelik kurslar açılması -SKS -Tıp Fakültesi -Diş Hekimliği -Yaşlı Bakımı ve Sağlığı Merkezi - Sürekli Eğitim Merkezi Müdürlüğü -Kamu ve özel sektör kuruluşlarına verilen eğitim hizmeti sayısı :15 -Topluma yönelik yürütülen sosyal sorumluluk proje/ faaliyet sayısı: 46 -Hasta memnuniyet oranı : % 72,5 -Sağlık hizmetinden yararlanan hasta sayısı : Sürekli Eğitim Merkezi tarafından düzenlenen kurs sayısı :17 -Sürekli Eğitim Merkezi tarafından düzenlenen kursa katılan kişi sayısı :534 -İzmir EXPO 2020 adaylık süreci sonlandırıldığı için bu hedef izlenememektedir. -Toplumda sağlıklı yaşama yönelik yapılan eğitim ve aktivite sayısı :23 Strateji Geliştirme Başkanı

12 Strateji Geliştirme Sayfa 12 / Ülkenin ihtiyacı olan alanlarda ara eleman yetiştirmek -Ön lisans programında kayıtlı öğrenci sayısının 60 Ülkemizin ihtiyaç duyduğu alanlarda ön lisans programları açarak ara eleman yetiştirilmesi -Öğrenci -Ön lisans programında kayıtlı öğrenci sayısı :65 27 Ulusal ve uluslararası üniversiteler ve kurumlarla işbirliği yapmak -İşbirliği yapılan ulusal üniversite sayısının 64 -İşbirliği yapılan uluslararası üniversite sayısının 60 -İşbirliği yapılan kurum sayısının 45 Üniversitemizin ulusal ve uluslararası medyada tanınırlığını artırmak 1-Ulusal ve Uluslararası üniversitelerle akademik işbirliği anlaşmaları yapılması 2-Ulusal ve Uluslararası kurumlarla işbirliği anlaşmaları yapılması -Öğrenci -İdari -İşbirliği yapılan ulusal üniversite sayısı : 42 -İşbirliği yapılan uluslararası üniversite sayısı: 70 -İşbirliği yapılan kurum sayısı : 167 -Üniversitemizin web sayfasını 28 -Üniversitemizin web sayfasını ziyaret edenlerin sayısının Web sayfası ile ilgili memnuniyet oranının (içerik ve görsel amaçlı) % 70 -Web sayfamız yabancı dilde ziyaret edenlerin sayısının (İngilizce) Üniversitemizle ilgili yerel/bölgesel/ ulusal basın yayın kuruluşlarında çıkan haber sayısının 410 -Üniversitemizle ilgili uluslararası basın yayın kuruluşlarında çıkan haber sayısının 2 -Üniversitemizin tanıtımına yönelik yapılan faaliyet sayısının 210 -Ulusal/Uluslararası alanda düzenlenen fuarlara katılım sayısının 13 tarafından üniversitemiz adına ulusal/ uluslararası yayımlanan dergi vb. sayısının 1 olması 1-Öğretim elemanlarının ulusal ve uluslararası fuar, kongre ve bunun gibi organizasyonlara katılımı için gerekli desteğin sağlanması 2-Tanıtım faaliyetlerinin arttırılması 3-Yayın kuruluşları ile tanıtımı arttırmaya yönelik ortak çalışmalar yapılması -Bilgi İşlem - SKS - Akademik ziyaret edenlerin sayısı : Web sayfası ile ilgili memnuniyet oranı (içerik ve görsel amaçlı) : %70 -Web sayfamız yabancı dilde ziyaret edenlerin sayısı (İngilizce) : Üniversitemizle ilgili yerel/bölgesel/ulusal basın yayın kuruluşlarında çıkan haber sayısı: Üniversitemizle ilgili uluslararası basın yayın kuruluşlarında çıkan haber sayısı: 3 -Üniversitemizin tanıtımına yönelik yapılan faaliyet sayısı: 111 -Ulusal/Uluslararası alanda düzenlenen fuarlara katılım sayısı : 22 tarafından üniversitemiz adına ulusal/ uluslararası yayımlanan dergi vb. bulunmamaktadır. Strateji Geliştirme Başkanı

13 Strateji Geliştirme Sayfa 13 / ettirilmesi Üniversitemiz kurumsal açık erişim arşiv - 3-Veri girişi sisteminin, ulusal ve uluslararası standartlara uygun kurulması - 1-Uygun yazılım programının kurulması - 2-Uluslararası sistemlere kayıt - 4-Üniversitemiz Açık Erişim ve Kurumsal Arşiv Politikasının belirlenmesini sağlamak - 5 verilerin toplanması - 6-Sistemin tanıtımı Kütüphane ve Dokümantas yon -Uygun yazılım programı olarak dspace kurulmuştur. -Uluslararası 4 açıkerişim sistemine kayıt edilmiştir. -Üniversitemiz Açık Erişim ve Kurumsal Arşiv Politikası belirlenmiştir. - verilerin toplanması devam etmektedir. -Sistemin tanıtımı yapılmaktadır. Strateji Geliştirme Başkanı

STRATEJİK PLAN, AMAÇ, HEDEF VE FAALİYET TABLOSU

STRATEJİK PLAN, AMAÇ, HEDEF VE FAALİYET TABLOSU FAKÜLTE/BÖLÜM ADI: STRATEJİK PLAN, AMAÇ, HEDEF VE FAALİYET TABLOSU Stj. Amaç No Hedef No Faaliyet No Performans no Stratejik Amaç / Hedef / Faaliyet Tanımı 2008 mevcut durum 2009 2010 2011 2012 2013 Faaliyet

Detaylı

PERFORMANS VERİLERİ DEĞERLENDİRME TABLOSU

PERFORMANS VERİLERİ DEĞERLENDİRME TABLOSU PERFORMANS VERİLERİ DEĞERLENDİRME TABLOSU İdare Adı Harcama Birimi Adı 38.44 - AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ Kurum Geneli Performans Hedefi Program döneminin birinci yılı içerisinde Avrupa Üniversiteler

Detaylı

BÖLÜM 3 STRATEJİK ALANLAR, AMAÇLAR, HEDEFLER, STRATEJİLER VE PERFORMANS GÖSTERGELERİ

BÖLÜM 3 STRATEJİK ALANLAR, AMAÇLAR, HEDEFLER, STRATEJİLER VE PERFORMANS GÖSTERGELERİ BÖLÜM 3 STRATEJİK ALANLAR, AMAÇLAR, HEDEFLER, STRATEJİLER VE PERFORMANS GÖSTERGELERİ BÖLÜM 3. Stratejik Alanlar,Amaçlar, ler,stratejiler ve Performans Göstergeleri STRATEJİK ALAN 1. Eğitim- Öğretim Alanı

Detaylı

3.ORTAK AKIL TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

3.ORTAK AKIL TOPLANTISI SONUÇ RAPORU BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ 3.ORTAK AKIL TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 14 HAZİRAN 2013 ÖNSÖZ Üniversitemiz Rektörlüğü olarak ilkini 14 Mayıs 2011 de Kongre ve Kültür Merkezinde, ikincisini 22 Mayıs 2012 de Burhaniye

Detaylı

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ 2014 2018 STRATEJİK PLANI*

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ 2014 2018 STRATEJİK PLANI* ANADOLU ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI* AMAÇ 1. Eğitim öğretim faaliyetlerinin sürekli iyileştirilmesi Hedef 1.1. Yeterliliklere dayalı eğitim öğretim kültürünü kurumsallaştırmak Performans leri H.1.1/S.1

Detaylı

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ ANADOLU ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLAN 2009 2013 Sürüm 1.4 Amaçlar Hedefler Faaliyetler 03 Mayıs 2010 1 VİZYON, MİSYON VE TEMEL DEĞERLER Vizyon Yaşamboyu öğrenme odaklı bir dünya üniversitesi olmak. Misyon

Detaylı

3. Stratejik Uygulama

3. Stratejik Uygulama 3. Stratejik Uygulama 3.1. i ve Göstergeleri STRATEJİK AMAÇ 1 Fiziksel altyapısı gelişmiş, geniş, ulaşılabilir, sosyal ihtiyaçları karşılayan, eğitim, araştırma ve ihtiyaç duyulan toplumsal hizmetler için

Detaylı

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU PAYDAŞ ANALİZİ ANKETİ

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU PAYDAŞ ANALİZİ ANKETİ Hiç yeterli değil Yeterli değil Kararsızım Oldukça yeterli Tamamen yeterli KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU PAYDAŞ ANALİZİ ANKETİ AKADEMİK PERSONEL Aşağıdaki ifadeler

Detaylı

EK 4 CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI PERFORMANS GÖSTERGELERİ

EK 4 CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI PERFORMANS GÖSTERGELERİ EK 4 CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI PERFORMANS GÖSTERGELERİ No Gösterge Ölçme Yöntemi Birimi 1 Önlisans programlarına kabul edilen öğrencilerin niteliği Orta öğretim başarı puanlarının ortalaması 152.43

Detaylı

Evrak Tarih ve Sayısı: 30/06/2014-12523

Evrak Tarih ve Sayısı: 30/06/2014-12523 Evrak Tarih ve Sayısı: 30/06/2014-12523 T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi Dekanlığı *BEA5B1FN* Sayı : 34069406-612.01.01- Konu: Süreçler REKTÖRLÜK MAKAMINA (Strateji Geliştirme

Detaylı

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNASYON OFİSİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNASYON OFİSİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNASYON OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç Madde 1- (1) Bu yönergenin amacı, ulusal ve uluslararası bilimsel araştırma ve geliştirme

Detaylı

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ SAKARYA ÜNİVERSİTESİ Koordinatörlüğümüzün Amacı, Üniversite birimleri ile özel sektör, sanayi ve sivil toplum kuruluşları arasında; İşbirliği stratejileri ve politikaları belirlemek, belirlenen ihtiyaçlara

Detaylı

PERFORMANS GÖSTERGELERİ SORUMLU BİRİMLER

PERFORMANS GÖSTERGELERİ SORUMLU BİRİMLER PERFORMANS GÖSTERGELERİ SORUMLU LER Stratejik Amaç 1 EĞİTİM ÖĞRETİMDE KALİTEYİ YÜKSELTMEK HEDEFLER FAALİYETLER PERFORMANS GÖSTERGESİ SORUMLU Faaliyet 1:Öğretim Elemanlarının Kendi Kişisel İnternet Sayfalarını

Detaylı

UȘAK ÜNİVERSİTESİ 2015-2019 STRATEJİK PLAN BİRİNCİ 6 AYLIK İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

UȘAK ÜNİVERSİTESİ 2015-2019 STRATEJİK PLAN BİRİNCİ 6 AYLIK İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU 2019 2018 2017 2016 2015 UȘAK ÜNİVERSİTESİ 2015-2019 STRATEJİK PLAN BİRİNCİ 6 AYLIK İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU MİSYON VİZYON HEDEFLER STRATEJİ BAŞARI SUNUŞ, 5018 sayılı kanunun 9 uncu maddesi gereğince

Detaylı

ÜSİMP TTO TECRÜBE PAYLAŞIMI. ÖMER BAYKAL, GAZİ TTO 26 Temmuz 2013, ASO

ÜSİMP TTO TECRÜBE PAYLAŞIMI. ÖMER BAYKAL, GAZİ TTO 26 Temmuz 2013, ASO ÜSİMP TTO TECRÜBE PAYLAŞIMI ÖMER BAYKAL, GAZİ TTO 26 Temmuz 2013, ASO Gazi TTO nun Amacı Gazi Üniversitesi bünyesindeki bilimsel ve teknolojik bilginin toplumsal faydaya ve ekonomik değere dönüşümünü ve

Detaylı

ÇARŞAMBA TİCARET BORSASI 2015 YILI YILLIK İŞ PLANI

ÇARŞAMBA TİCARET BORSASI 2015 YILI YILLIK İŞ PLANI KONU Tahmini Maliyet (TL) Başlama Tarihi Bitiş Tarihi Sorumlu Kişi İşbirliği Yapılacak Kurumlar ve Kişiler Performans 1.1.1.1 2013 yılında istihdam edilmesi planlanan basın ve halkla ilişkiler personelinin

Detaylı

BARTIN ÜNİVERSİTESİ PROJE YÖNETİM VE DESTEK OFİSİ ÇALIŞMA İLKE VE ESASLARI YÖNERGESİ

BARTIN ÜNİVERSİTESİ PROJE YÖNETİM VE DESTEK OFİSİ ÇALIŞMA İLKE VE ESASLARI YÖNERGESİ BARTIN ÜNİVERSİTESİ PROJE YÖNETİM VE DESTEK OFİSİ ÇALIŞMA İLKE VE ESASLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1. Bu Yönerge Bartın Üniversitesine bağlı olarak kurulan

Detaylı

Hedef 1.3: Henüz eğitim öğretime başlamamış olan yeni akademik birimleri etkinleştirmek Hedef 1.4: Engelsiz bir üniversite olmak

Hedef 1.3: Henüz eğitim öğretime başlamamış olan yeni akademik birimleri etkinleştirmek Hedef 1.4: Engelsiz bir üniversite olmak UYGULANMAKTA OLAN STRATEJİK PLANIN DEĞERLENDİRİLMESİ Kalkınma Bakanlığınca yayımlanmış olan Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik in 7 nci maddesinin 3 üncü

Detaylı

FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO

FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO İdare Adı 38.99 - İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK AMAÇ STRATEJİK HEDEF PERFORMANS HEDEFİ FAALİYETLER SORUMLU BİRİMLER 2018 yılı sonuna

Detaylı

KESKİN MESLEK YÜKSEKOKULU PROGRAM PERFORMANS GÖSTERGELERİ

KESKİN MESLEK YÜKSEKOKULU PROGRAM PERFORMANS GÖSTERGELERİ No Gösterge Ölçme Yöntemi 2014 2015 2016 2017 2018 YGS4 %100 YGS4 %100 YGS4 %100 YGS4 %100 YGS4 %100 YGS6 %92.5 YGS6 %94 YGS6 %97 YGS6 %99 YGS6 %100 1 2 Önlisans programlarına kabul edilen Lisans programlarına

Detaylı

SUNGURLU TİCARET BORSASI 2015 YILI İŞ PLANI

SUNGURLU TİCARET BORSASI 2015 YILI İŞ PLANI SUNGURLU TİCARET BORSASI 2015 YILI İŞ PLANI SUNGURLU TİCARET BORSASI 2015 YILI İŞ PLANI Oranı Planlanan Maliyet STRATEJİK ALAN 1. HİZMET KALİTESİNİ YÜKSELTME Stratejik Amaç 1.1. Temel Üye Hizmetlerinin

Detaylı

KALİTE YOLCULUĞU. Prof.Dr. Muzaffer ELMAS Sakarya Üniversitesi Rektörü. www.sakarya.edu.tr. EFQM KAZANANLAR KONFERANSI (WINCO) 19 Şubat 2014, İstanbul

KALİTE YOLCULUĞU. Prof.Dr. Muzaffer ELMAS Sakarya Üniversitesi Rektörü. www.sakarya.edu.tr. EFQM KAZANANLAR KONFERANSI (WINCO) 19 Şubat 2014, İstanbul KALİTE YOLCULUĞU Prof.Dr. Muzaffer ELMAS Sakarya Üniversitesi Rektörü EFQM KAZANANLAR KONFERANSI (WINCO) 19 Şubat 2014, İstanbul 1970 : Sakarya Mühendislik ve Mimarlık Yüksekokulu 1971 : Sakarya Devlet

Detaylı

Stratejik Plan 2015-2019

Stratejik Plan 2015-2019 Stratejik Plan 2015-2019 Bu Stratejik Plan önümüzdeki beş yıl Bezmiâlem in gelmesini umut ettiğimiz yeri ve buraya nasıl geleceğimizi anlatan bir Vizyon Belgesidir. 01.01.2015 Rektör Sunuşu Sevgili Bezmiâlem

Detaylı

TRABZON İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ MESLEKİ VE TEKNİK ORTA ÖĞRETİM KURUMLARINDA TANITIM VE YAPILANDIRMA ÇALIŞMALARI İL EYLEM PLÂNI

TRABZON İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ MESLEKİ VE TEKNİK ORTA ÖĞRETİM KURUMLARINDA TANITIM VE YAPILANDIRMA ÇALIŞMALARI İL EYLEM PLÂNI TRABZON İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ MESLEKİ VE TEKNİK ORTA ÖĞRETİM KURUMLARINDA TANITIM VE YAPILANDIRMA ÇALIŞMALARI İL EYLEM PLÂNI MEVCUT DURUM Bilişim Teknolojilerinin amacı dışında kullanımı. Eğitim ve

Detaylı

Girdiler: Kaynaklar ve İlişkiler Öğrenci niteliğindeki düzey Bu soruyu; ilgili olduğunuz bölüm veya programlara yerleştirilen öğrenci niteliğini

Girdiler: Kaynaklar ve İlişkiler Öğrenci niteliğindeki düzey Bu soruyu; ilgili olduğunuz bölüm veya programlara yerleştirilen öğrenci niteliğini Girdiler: Kaynaklar ve İlişkiler Öğrenci niteliğindeki düzey Bu soruyu; ilgili olduğunuz bölüm veya programlara yerleştirilen öğrenci niteliğini (üniversiteye giriş puanlarını ve yüzdelik dilimlerini)

Detaylı

T.C NİĞDE ÜNİVERSİTESİ. 2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

T.C NİĞDE ÜNİVERSİTESİ. 2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu T.C NİĞDE ÜNİVERSİTESİ 2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı TEMMUZ 2014 I. OCAK - HAZİRAN 2014 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI A. Bütçe Giderleri Üniversitemize,

Detaylı

Evrak Tarih ve Sayısı: 30/06/2014-12502

Evrak Tarih ve Sayısı: 30/06/2014-12502 Evrak Tarih ve Sayısı: 30/06/2014-12502 T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü *BENUB17U* Sayı : 79221218-612.01.01- Konu: Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum

Detaylı

Performans Bilgileri

Performans Bilgileri Bilgileri 5018 sayılı Kanunun 3. maddesinde; Stratejik Plan: Kamu idarelerinin orta ve uzun vadeli amaçlarını, temel ilke ve politikalarını, hedef ve önceliklerini, performans ölçütlerini, bunlara ulaşmak

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ GİRESUN ÜNİVERSİTESİ ESPİYE MESLEK YÜKSEKOKULU BİTKİSEL VE HAYVANSAL ÜRETİM BÖLÜMÜ TIBBİ VE AROMATİK BİTKİLER PROGRAMI BİLGİ FORMU

TÜRKİYE CUMHURİYETİ GİRESUN ÜNİVERSİTESİ ESPİYE MESLEK YÜKSEKOKULU BİTKİSEL VE HAYVANSAL ÜRETİM BÖLÜMÜ TIBBİ VE AROMATİK BİTKİLER PROGRAMI BİLGİ FORMU TÜRKİYE CUMHURİYETİ GİRESUN ÜNİVERSİTESİ ESPİYE MESLEK YÜKSEKOKULU BİTKİSEL VE HAYVANSAL ÜRETİM BÖLÜMÜ TIBBİ VE AROMATİK BİTKİLER PROGRAMI BİLGİ FORMU Bölüm Bölüm Başkanı Bitkisel ve Hayvansal Üretim Bölümü

Detaylı

OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE ATAMA VE YÜKSELTME YÖNERGESİ

OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE ATAMA VE YÜKSELTME YÖNERGESİ OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE ATAMA VE YÜKSELTME YÖNERGESİ Osmaniye, 2014 AMAÇ Madde 1- Bu yönergenin amacı, yönergede belirtilen ilke ve esaslarla; a) Osmaniye Korkut Ata Üniversitesinde

Detaylı

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar DÜZCE ÜNİVERSİTESİ ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu yönergenin amacı; Düzce Üniversitesi nde öğrenim gören engelli öğrencilerin öğrenim

Detaylı

ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ 2012-2016 İzlem Tasarımı, Amaçlar, Hedefler, Proje ve Faaliyetler

ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ 2012-2016 İzlem Tasarımı, Amaçlar, Hedefler, Proje ve Faaliyetler EKLER 58 ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ 2012-2016 İzlem Tasarımı, Amaçlar, Hedefler, Proje ve Faaliyetler No. Bitiş AMAÇ 1. TÜRK KÜLTÜRÜ ÜZERİNDE BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR YAPMAK VE YAPILMASINI SAĞLAMAK Hedef 1.1.

Detaylı

12. MĐSYON 13. VĐZYON

12. MĐSYON 13. VĐZYON 12. MĐSYON Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi nin misyonu, evrensel ölçütleri kendisine temel alan, beraberinde ulusal değerlere sahip çıkan, çağdaş tıp bilgi birikimine sahip, koruyucu hekimlik ilkelerini

Detaylı

LİSANSÜSTÜ FİZYOLOJİ EĞİTİMİNDE GÜNCEL DURUM SAPTAMASI 1

LİSANSÜSTÜ FİZYOLOJİ EĞİTİMİNDE GÜNCEL DURUM SAPTAMASI 1 LİSANSÜSTÜ FİZYOLOJİ EĞİTİMİNDE GÜNCEL DURUM SAPTAMASI 1 Türkiye deki lisansüstü fizyoloji eğitimindeki güncel durumun saptanabilmesi amacıyla bir anket oluşturulmuş ve kuruluş yıllarına göre 30 devlet

Detaylı

ATILIM ÜNİVERSİTESİ. Prof. Dr. Hasan U. Akay Provost

ATILIM ÜNİVERSİTESİ. Prof. Dr. Hasan U. Akay Provost Prof. Dr. Hasan U. Akay Provost Oryantasyon Eğitim Araştırma Atama ve Yükseltme Akademik Performans Bazı Hizmet Birimleri Dış Değerlendirmeler. 2 Modül 1: Akademik ve İdari Konular Sunan: REKTÖRLÜK, 3

Detaylı

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI PERFORMANS PROGRAMI

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI PERFORMANS PROGRAMI İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI PERFORMANS PROGRAMI 2014 2 SUNUŞ Kamu Mali Yönetimini yeniden yapılandırma çalışmalarının yasal temelini oluşturan 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu

Detaylı

İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ Öğrenci Odaklı Üniversite Fatih Üniversitesi Tıp Fakültesi ve FATÜBAT tarafından düzenlenen 3. Uluslararası Öğrenci Kongresi ni onurlandırmanızı diler, saygılar sunarım. Prof. Dr. M. Ramazan YİĞİTOĞLU

Detaylı

EK-1 ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE ATAMA VE YÜKSELTME ÖLÇÜTLERİ İÇİN BİLİMSEL ALANLAR GENEL PUANLAMA ÇİZELGESİ

EK-1 ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE ATAMA VE YÜKSELTME ÖLÇÜTLERİ İÇİN BİLİMSEL ALANLAR GENEL PUANLAMA ÇİZELGESİ EK-1 ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE ATAMA VE YÜKSELTME ÖLÇÜTLERİ İÇİN BİLİMSEL ALANLAR GENEL PUANLAMA ÇİZELGESİ 7 BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE ATAMA VE YÜKSELTME ÖLÇÜTLERİ İÇİN BİLİMSEL ALANLAR GENEL PUANLAMA

Detaylı

%30 u İngilizcedir. MÜDEK 2/27

%30 u İngilizcedir. MÜDEK 2/27 MÜDEK Mühendislik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği dir. Müdek, farklı disiplinlerdeki mühendislik eğitim programları için akreditasyon, değerlendirme ve bilgilendirme çalışmaları

Detaylı

Eylem Planı Sorumlu Kişi: Bölüm Başkanı Yard. Doç. Dr. Selen Aktari. Tanım: Dış Paydaşlar ve Mezun Değerlendirmeleri ne göre programların

Eylem Planı Sorumlu Kişi: Bölüm Başkanı Yard. Doç. Dr. Selen Aktari. Tanım: Dış Paydaşlar ve Mezun Değerlendirmeleri ne göre programların Eylem Planı (EP): 1. Dış Paydaşlar Danışma Kurulu İlgili Hedef/Faaliyet No: 1.1.2.4 geliştirilmesi. Tanım: Dış Paydaşlar ve Mezun Değerlendirmeleri ne göre programların - 2012 Mart ayı sonuna kadar Dış

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ AKÇAKOCA TURİZM İŞLETMECİLİĞİ ve OTELCİLİK YÜKSEKOKULU

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ AKÇAKOCA TURİZM İŞLETMECİLİĞİ ve OTELCİLİK YÜKSEKOKULU T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ AKÇAKOCA TURİZM İŞLETMECİLİĞİ ve OTELCİLİK YÜKSEKOKULU BİRİM STRATEJİK PLAN VE ANA BAŞLIKLARI. Birim Tanıtımı. Birim Misyonu, Vizyonu, Temel Değerleri 3. 0004 dönemi için belirlenen

Detaylı

EK 10. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ TRANSFERİ POLİTİKA BELGESİ

EK 10. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ TRANSFERİ POLİTİKA BELGESİ 1601 TÜBİTAK YENİLİK VE GİRİŞİMCİLİK ALANLARINDA KAPASİTE ARTIRILMASINA YÖNELİK DESTEK PROGRAMI Teknoloji Transfer Ofislerine Yönelik Hazırlık, Başlangıç ve Kapasite Artırımı Sağlanması ve Uygulanması

Detaylı

ANADOLU ÜNİVERSİTESİNDE ÖĞRETİM ÜYELİĞİ KADROLARINA BAŞVURMA İLE İLGİLİ DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

ANADOLU ÜNİVERSİTESİNDE ÖĞRETİM ÜYELİĞİ KADROLARINA BAŞVURMA İLE İLGİLİ DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ ANADOLU ÜNİVERSİTESİNDE ÖĞRETİM ÜYELİĞİ KADROLARINA BAŞVURMA İLE İLGİLİ DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ PROFESÖR, DOÇENT VE YARDIMCI DOÇENT KADROLARINA BAŞVURABİLMEK İÇİN GEREKLİ KOŞULLAR A. Profesör kadrosuna

Detaylı

T.C. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Stratejik Planı 2009-2013

T.C. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Stratejik Planı 2009-2013 1 STRATEJİK PLAN 1.1 MİSYON Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi; ilk ve önder olma sorumluluğunu sürekli taşıyarak yaratıcılığı destekleyen ve çağdaş profesyonel bilgi birikimi sağlayan eğitim öğretim

Detaylı

Ege Üniversitesi Eğitim Fakültesi Personel Memnuniyet Anketi

Ege Üniversitesi Eğitim Fakültesi Personel Memnuniyet Anketi Ege Üniversitesi Eğitim Fakültesi Personel Memnuniyet Anketi Personel Memnuniyet Anketi Katılım Bilgileri Personel n % Akademik 67 69,1 İdari 19 19,6 Bilgi yok 4 4,1 Toplam 90 92,8 Dağıtılan 97 100 Dağıtılan

Detaylı

2014 yılı Durumu Neden 2015 yılı Durumu Neden

2014 yılı Durumu Neden 2015 yılı Durumu Neden 1.KURUMSALLAŞMA DÖNGÜSÜNÜN HIZLANDIRILMASI 1.1. Akreditasyon, Yönetim Sistemlerinin revize edilmesi ve yeni yönetim sistemlerinin kurulması 1.1.1. Yönetim sistemi konusunda danışmanlık hizmeti alınması

Detaylı

Kapsam MADDE 2- (1) Bu yönerge, Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğünün teşkilatı ile bu teşkilatta görevli personeli kapsar.

Kapsam MADDE 2- (1) Bu yönerge, Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğünün teşkilatı ile bu teşkilatta görevli personeli kapsar. SAĞLIK ARAŞTIRMALARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DAİRE BAŞKANLIKLARI YÖNERGESİ Amaç MADDE 1- (1) Bu yönerge, Sağlık Bakanlığı Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğünün teşkilat yapısını, görevlerini, yetkilerini ve

Detaylı

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ GÖNEN MESLEK YÜKSEKOKULU 2016-2020 STRATEJİK PLAN ÇALIŞMASI İÇİNDEKİLER

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ GÖNEN MESLEK YÜKSEKOKULU 2016-2020 STRATEJİK PLAN ÇALIŞMASI İÇİNDEKİLER SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ GÖNEN MESLEK YÜKSEKOKULU 2016-2020 STRATEJİK PLAN ÇALIŞMASI İÇİNDEKİLER 1.Gönen Meslek yüksekokulu Logosu... 1 2. Durum Analizi... 1 2.1.Gönen Meslek Yüksekokulu Tarihçesi...

Detaylı

İstanbul Üniversitesi. Çerçeve Yönetmeliği Kapsamında Türkiye de Doktora Çalışmalarının Kurumsal Yapısı, İşleyişi ve Öneriler

İstanbul Üniversitesi. Çerçeve Yönetmeliği Kapsamında Türkiye de Doktora Çalışmalarının Kurumsal Yapısı, İşleyişi ve Öneriler İstanbul Üniversitesi Çerçeve Yönetmeliği Kapsamında Türkiye de Doktora Çalışmalarının Kurumsal Yapısı, İşleyişi ve Öneriler 1. Türkiye de doktora eğitiminin Avrupa ya benzer şekilde usta-çırak ilişkisi

Detaylı

T.C. ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU STRATEJİK PLANI (2015 2019) İÇİNDEKİLER

T.C. ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU STRATEJİK PLANI (2015 2019) İÇİNDEKİLER T.C. ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU STRATEJİK PLANI (2015 2019) İÇİNDEKİLER 1. DURUM ANALİZİ 5 1.1. TARİHÇE 5 1.2. BUGÜNKÜ DURUM 5 1.3. YASAL YÜKÜMLÜLÜKLER VE MEVZUAT ANALİZİ 11

Detaylı

Adnan Menderes Üniversitesi Akademik Değerlendirme Puan Bildirim Formu

Adnan Menderes Üniversitesi Akademik Değerlendirme Puan Bildirim Formu Adnan Menderes Üniversitesi Akademik Değerlendirme Puan Bildirim Formu Kodu A Puan Grubu ARAŞTIRMA VE YAYIN ETKİNLİKLERİ A1. Makaleler A1.1 SCI (Science Citation Index)- Expanded, SSCI (Social Science

Detaylı

Batman Üniversitesi MESLEK YÜKSEKOKULU 2015 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU

Batman Üniversitesi MESLEK YÜKSEKOKULU 2015 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU Batman Üniversitesi MESLEK YÜKSEKOKULU 2015 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU Batman 2015 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ.....3 I GENEL BİLGİLER A MİSYON VE MİSYON... 4 B YETKİ GÖREV VE SORUMLULUKLAR.5 C İDAREYE İLİŞKİN

Detaylı

15 Nisan 2013 Tarihli Atölye Çalışması Sonuçları

15 Nisan 2013 Tarihli Atölye Çalışması Sonuçları İTÜ II. ULUSAL KARİYER ÇALIŞTAYI 15 Nisan 2013 Tarihli Atölye Çalışması Sonuçları Yakın Dönem Projelerimiz İTÜ I. ULUSAL KARİYER ÇALIŞTAYI 15 Nisan 2013 11 üniversite 13 uzman 4 farklı çalışma konusu İTÜ

Detaylı

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ PROJE GENEL KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ PROJE GENEL KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ PROJE GENEL KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 Bu yönergenin amacı; İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesinde kurulan Proje

Detaylı

2. Stratejik Tasarım. 2.1. Misyon. 2.2. Vizyon. 2.3. Temel İlke ve Değerler

2. Stratejik Tasarım. 2.1. Misyon. 2.2. Vizyon. 2.3. Temel İlke ve Değerler 2. Stratejik Tasarım 2.1. Misyon İstanbul Medipol Üniversitesi verdiği eğitim ve kattığı farklılıklarla, kalıcı üstünlükler kazanmış, bilim ve teknoloji üretimine odaklı, toplumun değişen ihtiyaçlarına

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ CUMAYERİ MESLEK YÜKSEKOKULU 2010 2014 STRATEJİK PLANI

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ CUMAYERİ MESLEK YÜKSEKOKULU 2010 2014 STRATEJİK PLANI T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ CUMAYERİ MESLEK YÜKSEKOKULU 2010 2014 STRATEJİK PLANI İÇİNDEKİLER BİRİM TANITIMI Fiziksel Altyapı Bölüm Araç ve Gereçleri Mevcut Durumumuz GZFT Analizi Güçlü Yönlerimiz Zayıf Yönlerimiz

Detaylı

EK 4: MÜ 2011-15 STRATEJİK PLANI: Stratejik Amaç, Hedef, Faaliyetler ve Performans Göstergeleri Çizelgesi

EK 4: MÜ 2011-15 STRATEJİK PLANI: Stratejik Amaç, Hedef, Faaliyetler ve Performans Göstergeleri Çizelgesi STRATEJİK AMAÇ 1. Eğitim Öğretim Programlarının Kalitesini Artırmak ve Güvence Altına Almak STRATEJİK AMAÇ 1. Eğitim Öğretim Programlarının Kalitesini Artırmak ve Güvence Altına Almak (Devamı) EK 4: MÜ

Detaylı

ARAŞTIRMA GÖREVLİLERİNİN 33a MADDESİNE GEÇİRİLMELERİ KRİTERLERİ

ARAŞTIRMA GÖREVLİLERİNİN 33a MADDESİNE GEÇİRİLMELERİ KRİTERLERİ ARAŞTIRMA GÖREVLİLERİNİN 33a MADDESİNE GEÇİRİLMELERİ KRİTERLERİ Hacettepe Üniversitesi nde 2547 Sayılı Kanun un 50/d Maddesi ne göre istihdam edilen Araştırma Görevlileri kadrolarının 33/a Maddesi ne geçirilmesi

Detaylı

Ulusal ve Uluslararası Paydaşlar Arasında İşbirliğinin artırılması

Ulusal ve Uluslararası Paydaşlar Arasında İşbirliğinin artırılması STRATEJİK PLAN, AMAÇ, HEDEF VE FAALİYET TABLOSU FAKÜLTE/BÖLÜM ADI: ULUSLARARASI İLİŞKİLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ Stj. Amaç No Hedef No Faaliyet No Performans no Stratejik Amaç / Hedef / Faaliyet Tanımı 2008 mevcut

Detaylı

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN FAKÜLTESİ 2015 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN FAKÜLTESİ 2015 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN FAKÜLTESİ 2015 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU 1 İÇİNDEKİLER I- GENEL BİLGİLER... A- Misyon ve Vizyon... B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- Birime İlişkin Bilgiler... 1- Fiziksel

Detaylı

Fen-Edebiyat Fakültesi

Fen-Edebiyat Fakültesi 11.06.2013 Fen-Edebiyat Fakültesi Stratejik Plan - 2013 HAZIRLAYANLAR 1. Prof. Dr. Reşit ÖZKANCA 2. Yrd. Doç. Dr. Ferhat ÖZTÜRK Misyon: Canik Başarı Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesinin misyonu; Bilim

Detaylı

Ü S İ. Prof. Dr. Hülya İLBİ Ege Üniversitesi

Ü S İ. Prof. Dr. Hülya İLBİ Ege Üniversitesi Ü S İ Prof. Dr. Hülya İLBİ Ege Üniversitesi 60 lar ÜRETİM ÜSTÜNLÜĞÜ 70 ler MALİYET ÜSTÜNLÜĞÜ 80 ler KALİTE ÜSTÜNLÜĞÜ 90 lar HIZ ÜSTÜNLÜĞÜ 2000 ler BİLGİ ÜSTÜNLÜĞÜ İNOVASYON (YENİLİKÇİLİK) Sanayi Üniversite

Detaylı

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI 2015 1 2 SUNUŞ Kamu Mali Yönetimini yeniden yapılandırma çalışmalarının yasal temelini oluşturan 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol

Detaylı

T.C. BURSA ORHANGAZİ ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTİLME VE ATANMADA UYGULANACAK TABAN PUANLAR VE ÖLÇÜTLER

T.C. BURSA ORHANGAZİ ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTİLME VE ATANMADA UYGULANACAK TABAN PUANLAR VE ÖLÇÜTLER EK-1 T.C. BURSA ORHANGAZİ ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTİLME VE ATANMADA UYGULANACAK TABAN PUANLAR VE ÖLÇÜTLER 1. SOSYAL, BEŞERİ VE İDARİ BİLİMLER TEMEL ALANI 1.1 Yardımcı Doçentlik 1.2 Doçentlik

Detaylı

No Gösterge Ölçme Yöntemi Birimi 2014 2015 2016 2017 2018

No Gösterge Ölçme Yöntemi Birimi 2014 2015 2016 2017 2018 KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ PERFORMANS GÖSTERGELERİ (Her diploma programı ayrı ayrı dolduracak, daha sonra her birim Fakülte, YO kendi tablosunu oluşturacak) (SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ) No Gösterge Ölçme Yöntemi

Detaylı

ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ KISIM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ KISIM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu Yönergenin amacı, Rektörlüğe bağlı olarak görev yapan ve Rektör Yardımcısı

Detaylı

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ NİN SÜREKLİ İYİLEŞME YOLCULUĞU (2005 - )

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ NİN SÜREKLİ İYİLEŞME YOLCULUĞU (2005 - ) MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ NİN SÜREKLİ İYİLEŞME YOLCULUĞU (2005 - ) Prof.Dr. Tuncay DÖĞEROĞLU Anadolu Üniversitesi Mühendislik Fakültesi 26 Şubat 2015 Fakültemizin Kurumsal Geçmişi (47.Yıl) FAKÜLTEMİZ HAKKINDA

Detaylı

BARTIN ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BARTIN ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Bartın Üniversitesinden: BARTIN ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Bartın Üniversitesi

Detaylı

FIRAT ÜNİVERSİTESİ KURUMSAL AÇIK ARŞİV YÖNERGESİ. derlenmesi ve Kurumsal Akademik Arşivlerde korunmasını sağlamak,

FIRAT ÜNİVERSİTESİ KURUMSAL AÇIK ARŞİV YÖNERGESİ. derlenmesi ve Kurumsal Akademik Arşivlerde korunmasını sağlamak, FIRAT ÜNİVERSİTESİ KURUMSAL AÇIK ARŞİV YÖNERGESİ Bu yönerge, Fırat Üniversitesi öğretim elemanları ve öğrencileri tarafından üretilen bilimsel çalışmaların kütüphane bünyesinde oluşturulan Kurumsal Arşive

Detaylı

STRATEJİK PLAN (2015-2018) 2015 YILI FAALİYET PLANI

STRATEJİK PLAN (2015-2018) 2015 YILI FAALİYET PLANI STRATEJİK PLA (2015-2018) 2015 YILI FAALİYET PLAI Faaliyet OCAK ŞUBAT MART İSA MAYIS Zaman ve Stres Yönetimi Eğitimi Müşteri/ ve İletişim Teknikleri Office ve oda programları eğitimi Performans değerlendirme

Detaylı

BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI KALKINMA BAKANLIĞI DESTEKLERİ

BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI KALKINMA BAKANLIĞI DESTEKLERİ BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI KALKINMA BAKANLIĞI DESTEKLERİ Mustafa NALÇACIOĞLU Eylül 2012 KALKINMA BAKANLIĞI DESTEKLERİ I. ARAŞTIRMACI İNSAN GÜCÜ YETİŞTİRME PROGRAMLARI II. ARAŞTIRMA ALTYAPI PROJELERİ

Detaylı

2. Stratejik Tasarım. 2.1. Misyon. 2.2. Vizyon. 2.3. Temel İlke ve Değerler

2. Stratejik Tasarım. 2.1. Misyon. 2.2. Vizyon. 2.3. Temel İlke ve Değerler 2. Stratejik Tasarım 2.1. Misyon İstanbul Medipol Üniversitesi verdiği eğitim ve kattığı farklılıklarla, kalıcı üstünlükler kazanmış, bilim ve teknoloji üretimine odaklı, toplumun değişen ihtiyaçlarına

Detaylı

EK-1 ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE ATAMA VE YÜKSELTME ÖLÇÜTLERİ İÇİN BİLİMSEL ALANLAR GENEL PUANLAMA ÇİZELGESİ

EK-1 ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE ATAMA VE YÜKSELTME ÖLÇÜTLERİ İÇİN BİLİMSEL ALANLAR GENEL PUANLAMA ÇİZELGESİ EK-1 ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE ATAMA VE YÜKSELTME ÖLÇÜTLERİ İÇİN BİLİMSEL ALANLAR GENEL PUANLAMA ÇİZELGESİ BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE ATAMA VE YÜKSELTME ÖLÇÜTLERİ İÇİN BİLİMSEL ALANLAR GENEL PUANLAMA

Detaylı

TÜBİTAK ın Teknoloji Transfer Ofisleri Desteği

TÜBİTAK ın Teknoloji Transfer Ofisleri Desteği TÜBİTAK ın Teknoloji Transfer Ofisleri Desteği Destek Sistemimizde Ticarileşme Boyutu Yetersiz %98 nin temel araştırmaya aktarıyoruz; % 2 transfere aktarıyoruz 7,5 Milyar TL (%98) * 131 milyon TL (%2)

Detaylı

T.C. PLATO MESLEK YÜKSEKOKULU YURT DIŞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ KURULUŞ VE FAALİYET YÖNERGESİ

T.C. PLATO MESLEK YÜKSEKOKULU YURT DIŞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ KURULUŞ VE FAALİYET YÖNERGESİ T.C. PLATO MESLEK YÜKSEKOKULU YURT DIŞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ KURULUŞ VE FAALİYET YÖNERGESİ Konu Madde 1- Bu Yönergenin konusu, Plato Meslek Yüksekokulu nun Yurt Dışı Yükseköğretim

Detaylı

UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Gaziosmanpaşa Üniversitesi Uzaktan

Detaylı

YÖNETMELİK İPEK ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK İPEK ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ Yönetmelik 22 Eylül 2013 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 28773 İpek Üniversitesinden: YÖNETMELİK İPEK ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

DEÜKARİYERİM KARİYER YÖNETİM SİSTEMİNİN AMACI Dokuz Eylül Üniversitesinde, öğrenimi devam eden ve mezun öğrencilerin etkin bir şekilde kariyer

DEÜKARİYERİM KARİYER YÖNETİM SİSTEMİNİN AMACI Dokuz Eylül Üniversitesinde, öğrenimi devam eden ve mezun öğrencilerin etkin bir şekilde kariyer 1 PROBLEM Mezunlar İle İletişim Problemi Mezunların Güncel Bilgilerine Erişim Problemi Öğrenciler İle İletişim Problemi Kariyer Planlama Koordinatörlüğü ve Birim Sekreterlerinin Öğrencilerle İletişim Problemi

Detaylı

Yüksek Türk! Senin için yüksekliğin hududu yoktur. İşte parola budur.

Yüksek Türk! Senin için yüksekliğin hududu yoktur. İşte parola budur. NİĞDE, 2015 Yüksek Türk! Senin için yüksekliğin hududu yoktur. İşte parola budur. SUNUŞ 2006 yılından itibaren etkin olarak uygulanan 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile kaynakların etkin,

Detaylı

T.C. CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANI KADROLARINA BAŞVURMA ATAMA VE GÖREV SÜRESİ UZATIMI İLE İLGİLİ YÖNERGE

T.C. CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANI KADROLARINA BAŞVURMA ATAMA VE GÖREV SÜRESİ UZATIMI İLE İLGİLİ YÖNERGE T.C. CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANI KADROLARINA BAŞVURMA ATAMA VE GÖREV SÜRESİ UZATIMI İLE İLGİLİ YÖNERGE AMAÇ VE KAPSAM Bu yönerge; akademik personelin yükseltilme ve atanmalarında, Üniversitelerde

Detaylı

EYLEM PLANI ÖNCELİK 1 TOPLUMDA HAYAT BOYU ÖĞRENME KÜLTÜRÜ VE FARKINDALIĞININ OLUŞTURULMASI. Sorumlu İşbirliği Yapılacak Kurum/lar ve Kuruluş/lar

EYLEM PLANI ÖNCELİK 1 TOPLUMDA HAYAT BOYU ÖĞRENME KÜLTÜRÜ VE FARKINDALIĞININ OLUŞTURULMASI. Sorumlu İşbirliği Yapılacak Kurum/lar ve Kuruluş/lar EYLEM PLANI ÖNCELİK 1 TOPLUMDA HAYAT BOYU ÖĞRENME KÜLTÜRÜ VE FARKINDALIĞININ OLUŞTURULMASI 1.1 Toplumda hayat boyu öğrenme bilincini artırmaya yönelik TV, radyo ve ilgili mecralarda programlar yayınlanacaktır.

Detaylı

29.06.2015 Pazartesi İzmir Basın Gündemi

29.06.2015 Pazartesi İzmir Basın Gündemi 29.06.2015 Pazartesi İzmir Basın Gündemi Rektör Prof.Dr. Galip Akhan, 29-Haziran-14 Temmuz 2015 tarihleri arasında Hafta içi Her gün Saat: 09.30-17.00 saatleri arasında aday öğrenci ve ebeveynlerine açık

Detaylı

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE ATAMA VE YÜKSELTME ÖLÇÜTLERİ (22 Ağustos 2013 tarihindeki 813 sayılı Senato Toplantısında yapılan değişikliklerle yürürlüğe girmiştir).

Detaylı

Performans Bilgileri

Performans Bilgileri Bilgileri 5018 sayılı Kanunun 3. maddesinde; Stratejik Plan: Kamu idarelerinin orta ve uzun vadeli amaçlarını, temel ilke ve politikalarını, hedef ve önceliklerini, performans ölçütlerini, bunlara ulaşmak

Detaylı

T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ KARİYER MERKEZİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ KARİYER MERKEZİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ KARİYER MERKEZİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Kariyer Merkezinin amaçlarına,

Detaylı

1. ARAŞTIRMAYA DAYALI YAYIN FAALİYETLERİ

1. ARAŞTIRMAYA DAYALI YAYIN FAALİYETLERİ 1.1. 1. ARAŞTIRMAYA DAYALI YAYIN FAALİYETLERİ a. SCI-Expanded (Science Citation Index -Expanded), SSCI (Social Science Citation Index), AHCI (Arts and Humanites Citation Index) tarafından taranan dergilerde

Detaylı

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ FAALİYET RAPORU [ 2 0 1 0 ]

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ FAALİYET RAPORU [ 2 0 1 0 ] DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Y A Ş A M B O Y U E Ğ İ T İ M A R A Ş T I R M A V E U Y G U L A M A M E R K E Z İ FAALİYET RAPORU [ 2 0 1 0 ] Ġ Ç Ġ N D E K Ġ L E R AMAÇ... 3 FAALİYETLER... 3 EĞİTİM PROGRAMLARI... 4

Detaylı

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU Yüksekokulumuz, Sağlık Bakanlığı ile Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı arasında 10 Eylül 1992 tarihinde imzalanan protokol ile açılmış,

Detaylı

YÖNETMELİK BARTIN ÜNİVERSİTESİ ORMAN ÜRÜNLERİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK BARTIN ÜNİVERSİTESİ ORMAN ÜRÜNLERİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ 6 Haziran 2013 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28669 Bartın Üniversitesinden: YÖNETMELİK BARTIN ÜNİVERSİTESİ ORMAN ÜRÜNLERİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve

Detaylı

Ege Üniversitesi Egitim Fakültesi

Ege Üniversitesi Egitim Fakültesi T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ A. Kuruluş 1998 yılında kurulan Fakültemiz, lisans ve lisansüstü eğitim programlarıyla güçlenerek gelişmektedir. Fakültemiz lisans programlarına 1999-2000 öğretim

Detaylı

YALOVA ÜNİVERSİTESİ BİREYSEL İSTEK VE MEMNUNİYET SİSTEMİ PERFORMANS DEĞERLENDİRME RAPORU

YALOVA ÜNİVERSİTESİ BİREYSEL İSTEK VE MEMNUNİYET SİSTEMİ PERFORMANS DEĞERLENDİRME RAPORU 23/08/2013 YALOVA ÜNİVERSİTESİ BİREYSEL İSTEK VE MEMNUNİYET SİSTEMİ PERFORMANS DEĞERLENDİRME RAPORU Rektörlük makamının 03.01.2011 tarih ve 11 no lu Olur u ile oluşturulan Yalova Üniversitesi Bireysel

Detaylı

MMKD Stratejik İletişim Planı Araştırma Sonuçları

MMKD Stratejik İletişim Planı Araştırma Sonuçları MMKD Stratejik İletişim Planı Araştırma Sonuçları 29 Mayıs 2013 tarihinde MMKD Stratejik İletişim Planı nı oluşturmak amacıyla bir toplantı yapıldı. Toplantının ardından, dernek amaç ve faaliyetlerinin

Detaylı

T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ KARADENİZ STRATEJİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ KARADENİZ STRATEJİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ KARADENİZ STRATEJİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Recep Tayyip

Detaylı

STRATEJĐK PLANLAMA SÜREC ECĐ (2010-2014 DÖNEMĐ STRATEJĐK AMAÇLARI) T.C. DÜZCE ÜNĐVERSĐTESĐ

STRATEJĐK PLANLAMA SÜREC ECĐ (2010-2014 DÖNEMĐ STRATEJĐK AMAÇLARI) T.C. DÜZCE ÜNĐVERSĐTESĐ T.C. DÜZCE ÜNĐVERSĐTESĐ STRATEJĐK PLANLAMA SÜREC ECĐ (2010-2014 DÖNEMĐ STRATEJĐK AMAÇLARI) Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı Stratejik, ve 1. EĞĐTĐM VE ÖĞRETĐME YÖNELĐK AMAÇLAR Stratejik Amaç

Detaylı

12.02.2014 SENATO 2014/2-XXII BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ TEŞVİK YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

12.02.2014 SENATO 2014/2-XXII BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ TEŞVİK YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 12.02.2014 SENATO 2014/2-XXII BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ TEŞVİK YÖNERGESİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1- (1) Bu yönergenin amacı; yurtiçi ve yurtdışı lisansüstü eğitim, bilimsel

Detaylı

Değerli Akademik, İdari Personelimiz ve Sevgili Öğrencilerimiz,

Değerli Akademik, İdari Personelimiz ve Sevgili Öğrencilerimiz, Değerli Akademik, İdari Personelimiz ve Sevgili Öğrencilerimiz, Yükseköğretim kurumlarında Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Yönetmeliği (ADEK) çerçevesinde eğitim-öğretim, araştırma faaliyetleri

Detaylı

T.C. Akdeniz Üniversitesi AKĠġMER Teknoloji Transfer Merkezi

T.C. Akdeniz Üniversitesi AKĠġMER Teknoloji Transfer Merkezi M. Cem SAKARYA Pozisyon Bilgisi: AKİŞMER TTM Müdür Yardımcısı AKİŞMER TTM Yönetim Kurulu Üyesi A.Ü. Kalite Yönetim Birimi Sorumlusu ĠletiĢim: 0 533 498 66 22 KiĢisel Bilgiler Doğum Yeri/Tarihi: 27 /04/1977

Detaylı

Prof.Dr.Bülent EKER BEK Koordinatörü 03.01.2010 TEKİRDAĞ

Prof.Dr.Bülent EKER BEK Koordinatörü 03.01.2010 TEKİRDAĞ Prof.Dr.Bülent EKER BEK Koordinatörü 03.01.2010 TEKİRDAĞ GİRİŞ BOLOGNA SÜRECİ ÜNİVERSİTEMİZDE YAPILANLAR PAYDAŞLARIN KATILIMI NASIL OLACAK ÖNERİ VE DİLEKLER 2012 YıLıNA KADAR AVRUPA YÜKSEKÖĞRETIM

Detaylı

2016 YILI PERFORMANS PROGRAMI

2016 YILI PERFORMANS PROGRAMI 2016 YILI PERFORMANS PROGRAMI Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı, Ocak 2016 Ocak-2016 PERFORMANS HEDEF VE GÖSTERGELERİ İLE FAALİYETLER PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Amaç

Detaylı

ŞİFA ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK PERSONEL YILLIK ÇALIŞMA RAPORU

ŞİFA ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK PERSONEL YILLIK ÇALIŞMA RAPORU ŞİFA ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK PERSONEL YILLIK ÇALIŞMA RAPORU Adı Soyadı : Ünvanı : Görevi : Fakültesi : Bölümü : Anabilim Dalı : Akademik Yılı : Eğitim Öğretim Çalışmaları Öğrenci eğitimi Verilen dersler

Detaylı