T.C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2014 YILI ÜNİVERSİTEMİZ KALİTE HEDEF PLANI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2014 YILI ÜNİVERSİTEMİZ KALİTE HEDEF PLANI"

Transkript

1 Strateji Geliştirme Sayfa 1 / 13 Sıra No Hedef Hedefin Gerçekleşmesi için Planlanan Faaliyetler Sorumlu Kişi/Birim Ocak-Haziran Dönemi Değerlendirme Sonuçları ve Kararlar Temmuz-Aralık Dönemi Hedef Değerlendirme Sonuçları 1 Gelişim Planı Öneri 2 ye Göre: Çiğli Balatçık Yerleşkesinin master uygulama projesinin m² kapalı alanının %29 unu tamamlamak yılında; Kongre Merkezi, Kütüphane, Sosyal Alanlar m², Fen Bilimleri Fakülteleri m² sini tamamlamak) Yapı ve Teknik m² kapalı alanının %25,20 si tamamlanmıştır. 2 Çiğli Balatçık Yerleşkesinin alt yapı ve peyzajının %20'sini tamamlamak ( m²) 1-Peyzaj ve altyapı ihalelerinin yapılması Yapı ve Teknik Çiğli Balatçık Yerleşkesinin alt yapı ve peyzajının 5,71 i tamamlanmıştır Bayraklı Sağlık Yerleşkesi master proje ve imar planının %100'ünü tamamlamak (Orman ve Su Bakanlığı'ndan alınan ön izin alanı m²) 1-İhale süreçlerinin tamamlanması 2-Master proje ve imar planının tamamlanması Yapı ve Teknik İhalesi tarihi itibari ile tamamlandı, süreler beklenmektedir. 4 Mithatpaşa Eski Askeri Hastanesinin 1400 m²''sini lük İdari ve/veya Sürekli Eğitim Merkezi olarak restore etmek 1.Restorasyon sürecinin takip edilmesi Yapı ve Teknik tarihinde ihalesi yapıldı. Restorasyon devam etmektedir. 5 Üniversitemiz öğrencileri için Kredi Yurtlar Kurumu ile işbirliği yaparak Çiğli Ana yerleşkesine yakın konumda yurt yapılmasını sağlamak, Üniversitemiz personeli için TOKİ ile anlaşma yaparak toplu konut hizmeti sağlamak 1-Kredi Yurtlar Kurumu ile işbirliği yapmak 2-TOKİ ile anlaşma yapmak Yapı ve Teknik Tahsis aşamasında işlemler devam etmektedir. Strateji Geliştirme Başkanı

2 Strateji Geliştirme Sayfa 2 / 13 6 Üniversitemizin derslik, laboratuvar, donanım ihtiyacını karşılamak ve akademik kadrosunu oluşturmak 2014 yılında, -Öğrenci başına düşen toplam derslik alanının 4 m², -Toplam derslik sayısının 55 -Öğrenci başına düşen toplam laboratuvar alanın 4m², -Bilgisayar laboratuvarı sayısının 4 olması personel başına düşen ofis alanının 16 m², personel başına düşen bilgisayar sayısının 1/2 -Donanımlı derslik oranının %100 olması 1-Tüm birimlerin derslik, laboratuvar ve donanım ihtiyaçlarının belirlenmesi 2-Donanımda en son teknolojik araç ve gereçler kullanılması -Yapı ve Teknik - Bilgi İşlem Öğrenci başına düşen toplam derslik alanı: 3,80 Toplam derslik sayısı : 63 Öğrenci başına düşen toplam laboratuvar alanı: 4,56 Bilgisayar laboratuvarı sayısı :3 Akademik personel başına düşen ofis alanı: 21,15 Akademik personel başına düşen bilgisayar sayısı: 1 Donanımlı derslik oranı: %100 7 Üniversitemizin akademik ve idari kadrosunu oluşturmak 2014 yılında, -Toplam akademik personel sayısının 450 -Bir öğretim üyesi başına düşen öğrenci sayısının 10 -Bir öğretim elemanı başına düşen öğrenci sayısının 10 -Toplam idari personel sayısının 190 İdari personel başına düşen öğrenci sayısının 14 1-Tüm akademik birimlerin akademik personel sayısının arttırılması 2-İdari personel sayısının arttırılması için çalışmalar yapılması -Personel - Öğrenci Toplam akademik personel sayısı: 520 Bir öğretim üyesi başına düşen öğrenci sayısı : 9,82 Bir öğretim elemanı başına düşen öğrenci sayısı : 5,82 Toplam idari personel sayısı :166 İdari personel başına düşen öğrenci sayısı: 14,87 Strateji Geliştirme Başkanı

3 Strateji Geliştirme Sayfa 3 / 13 8 Eğitim öğretim faaliyetlerinin etkili ve verimli yapılabilmesi için bilgi erişim faaliyetlerini ve kaynaklarını geliştirmek -Elektronik kitap sayısının olması -Öğrenci başına düşen basılı kitap sayısının 3 -Abone olunan veri tabanı sayısının 10 olması -Kütüphane kullanıcı memnuniyet oranının %75 -Yıllık bağış yapılan kitap sayısının Bağışı özendirmek amaçlı yapılan faaliyet sayısının 10 1-Kütüphanedeki basılı kitap ve elektronik kaynakların sayısının arttırılması 2-Merkezi Kütüphane binasının yapılması 3-Abone olunan veri tabanı sayısının arttırılması 4-Bağış yolu ile nitelikli kitap temin edilmesi -Kütüphane ve Dokümantas yon -Elektronik kitap sayısı: Öğrenci başına düşen basılı kitap sayısı: 1,21 Abone olunan veri tabanı sayısı: 12 Kütüphane kullanıcı memnuniyet oranı: % 95 Yıllık bağış yapılan kitap sayısı Bağışı özendirmek amaçlı yapılan faaliyet sayısı: 1 9 Üniversitemiz öğrenci sayısını artırmak -Toplam öğrenci sayısının Ortak yüksek lisans programlarına kayıtlı öğrenci sayısının 40 -Doktora programlarına kayıtlı öğrenci sayısının (Ortak program hariç) 200 -Ortak doktora programlarına kayıtlı öğrenci sayısının 50 -Yüksek lisans programlarına kayıtlı öğrenci sayısının (Ortak program hariç) Yüksek lisans ve doktora programı açılmamış bölümlerde yüksek lisans ve doktora programı açılması 2 Personel sayısı yeterli olmayan bölümler için diğer Üniversitelerle Ortak Yüksek Lisans ve Doktora Programı Protokolleri yapılması 3-İstihdam edilebilen ve toplumun ihtiyaç duyduğu alanlarda bölüm/program açılması -Öğrenci Toplam öğrenci sayısı: Ortak yüksek lisans programlarına kayıtlı öğrenci sayısı: 25 Doktora programlarına kayıtlı öğrenci sayısı (Ortak program hariç): 62 Ortak doktora programlarına kayıtlı öğrenci sayısı : 35 Yüksek lisans programlarına kayıtlı öğrenci sayısı (Ortak program hariç): Uluslararası öğrenci sayısını arttırmak (Toplam öğrenci sayısının %10'nu oranında sağlamak) -Uluslararası öğrenci sayısının 270 -Uluslararası öğrenci oranının % 10 -Eğitim dili %100 İngilizce olan toplam program sayısının 16 1-Eğitim dili %100 İngilizce olan program sayısının arttırılması 2-Yabancı dilde web sayfamızın etkin hale getirilmesi 3-Yabancı uyruklu öğrenci kontenjanının arttırılması için çalışmalar yürütülmesi - Akademik - Öğrenci Uluslararası öğrenci sayısı: 93 Uluslararası öğrenci oranı : 3,53 Eğitim dili %100 İngilizce olan toplam program sayısı: 16 Strateji Geliştirme Başkanı

4 Strateji Geliştirme Sayfa 4 / Ulusal ve Uluslararası değişim programlarından yararlanan öğrenci sayısını toplam öğrenci sayısının %2'si oranında, Ulusal ve Uluslararası değişim programlarından yararlanan akademik personel sayısını %10 oranında sağlamak -Uluslararası değişim programları ile giden öğrenci sayısının 54 -Uluslararası değişim programları ile gelen öğrenci sayısının 20 -Ulusal değişim programları ile giden öğrenci sayısının 20 -Ulusal değişim programları ile gelen öğrenci sayısının 30 -Uluslararası değişim programları ile giden öğretim elemanı sayısının 45 -Uluslararası değişim programları ile gelen öğretim elemanı sayısının 22 1-Uluslararası ve Ulusal Değişim Programları Protokolleri yapılması 2-Dış İlişkiler Koordinatörlüğünün etkin çalışması - Öğrenci -Dış İlişkiler Koordinatörl üğü -Uluslararası değişim programları ile giden öğrenci sayısı: 12 -Uluslararası değişim programları ile gelen öğrenci sayısı : 5 -Ulusal değişim programları ile giden öğrenci sayısı: 1 -Ulusal değişim programları ile gelen öğrenci sayısı: 0 -Uluslararası değişim programları ile giden öğretim elemanı sayısı: 14 -Uluslararası değişim programları ile gelen öğretim elemanı sayısı: 5 Strateji Geliştirme Başkanı

5 Strateji Geliştirme Sayfa 5 / Eğiticilerin eğitimi programında sertifika alan akademik personel sayısının 30 -Seçmeli ders sayısının 250 -Tercih sıralamasında üniversitemizi ilk üç sırada tercih eden öğrenci sayısının Tercih sıralamasında üniversitemizin ortalama tercih sırasının 4 -Hazırlık sınıfında okuyan öğrenci oranının (%) 55 -Disiplinler arası açılan lisansüstü program sayısının 10 -Açılan yan dal program sayısının 5 -Yan dal programında okuyan öğrenci sayısının 50 -Açılan çift ana dal program sayısının 2 -Çift ana dal programında okuyan öğrenci sayısının 20 -Uzaktan eğitim program sayısının 7 -Uzaktan eğitimde okuyan öğrenci sayısının 240 -Doktora/uzmanlık sonrası açılan yan dal/üst ihtisas program sayısının 4 -E-eğitim amacıyla ders materyalleri elektronik ortama aktarılan ders sayısının 100 olması 1- Eğitim dili %100 İngilizce olan lisans ve lisansüstü program sayısının arttırılması 2-Öğretim elemanlarının 'eğiticilerin eğitimi programını' almalarının sağlanması 3-Öğrencilerimize ilgili sektörde staj imkânı sağlanması 4-Eğitim-öğretim ve hizmet kalitesini ölçmek için Ölçme ve Değerlendirme Sistemi kurulması 5-Yabancı Diller Yüksekokulu bünyesinde Modern Diller Bölümü açılarak öğrencilere İngilizce dışında farklı bir dil öğrenme imkânı sunulması 6-. Yan dal programlar açılması 7-Disiplinlerarası lisansüstü programlar açılması 8-E-öğrenmeyi sağlayacak ders materyallerinin elektronik ortama aktarılarak öğrencilere sunulması 9-İhtiyaç ve beklentilere göre ders içeriklerinin güncellenme -Öğrenci - Bilgi İşlem - Tıp Fakültesi - Uzaktan Eğitim Merkezi -Eğiticilerin eğitimi programı ikinci dönem planlanmıştır. -Seçmeli ders sayısı : Eğitim-Öğretim Yılı tercih sıralama sonuçları ÖSYM tarafından henüz yayımlanmamıştır. -Hazırlık sınıfında okuyan öğrenci oranı : 22,5% -Disiplinler arası açılan lisansüstü program sayısı : 4 -Yan dal programların açılması ikinci dönem planlanmıştır. -Açılan çift ana dal program sayısı (Malzeme Bilimi Mühendisliği) : 1 -Çift ana dal programında okuyan öğrenci sayısı : 1 -Uzaktan eğitim programı açılması ikinci dönem planlanmıştır. -Doktora/uzmanlık sonrası açılan yan dal/üst ihtisas program sayısı : 2 -E-eğitim amacıyla ders materyalleri elektronik ortama aktarılan ders sayısı : Stratejik Plan Dönemi ( ) sonuna kadar eğitimde akreditasyonu sağlamak -EUA (Avrupa Üniversiteler Birliği) kriterlerini gerçekleştiren bölüm sayısının 10 1-EUA (Avrupa Üniversiteler Birliği) kriterlerinin oluşturulması -EUA (Avrupa Üniversiteler Birliği) kriterlerini gerçekleştiren bölüm bulunmamaktadır. Strateji Geliştirme Başkanı

6 Strateji Geliştirme Sayfa 6 / Bilimsel yayın sayısını ve kalitesini arttırmak -Toplam yayın sayısının 600 -Öğretim Üyesi başına düşen uluslararası indekslere giren (SCI-SSCI-AHCI) yayın sayısının 1 -Uluslararası indekslere giren dergilerde yayınlanan yayın sayısının 330 -Ulusal dergilerde yayımlanan yayın sayısının 340 -Yüksek lisans tezlerinden üretilen yayın sayısının 287 -Doktora tezlerinden üretilen yayın sayısının 105 -Toplam atıf sayısının Bilimsel proje kaynaklı yayın sayısının 59 -Dergilerde editörlük, hakemlik yapan öğretim üyesi sayısının Uluslararası indeksli dergilerde yayın yapılması için öğretim üyelerinin teşvik edilmesi 2-Yayın sayısı yüksek, başarılı öğretim üyelerinin üniversitemize davet edilmesi Öğretim üyelerine gerekli fizikî ortam şartlarının sağlanması 3-Üniversitemize ait yayın ve atıf sayısının arttırılması 4-Başarılı bulunan lisansüstü tezlerin yayına dönüştürülmesi 5-Elektronik veri tabanı sayısının arttırılması ve erişim kolaylığı sağlanması -Toplam yayın sayısı: 362 -Öğretim Üyesi başına düşen uluslararası indekslere giren (SCI-SSCI-AHCI) yayın sayısı : 1,35 -Uluslararası indekslere giren dergilerde yayınlanan yayın sayısı: 195 -Ulusal dergilerde yayımlanan yayın sayısı: 101 -Yüksek lisans tezlerinden üretilen yayın sayısı : 4 -Doktora tezlerinden üretilen yayın sayısı :19 -Toplam atıf sayısı :858 -Bilimsel proje kaynaklı yayın sayısı :31 -Dergilerde editörlük, hakemlik yapan öğretim üyesi sayısı : Bilimsel projeleri ve üniversite-sanayi işbirliği kapsamında AR-GE projelerini arttırmak -Toplam proje sayısının 88 -Ulusal proje sayısının 48 -Uluslararası proje sayısının 5 Sunulan proje sayısının 95 -Kabul edilen proje sayısının 49 -Yayına dönen proje sayısının 35 -Patente dönen proje sayısının 5 1- Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğünün etkinliği arttırılarak proje destek ve danışma hizmeti sağlanması 2-Üniversite içi kaynaklardan desteklenen proje sayısının arttırılması 3-Diğer kaynaklardan (A.B., Kalkınma Bakanlığı, TÜBİTAK, İZKA vb.) desteklenen proje sayısının arttırılması 4-Teknopark kurulması 5-İşverenlerin üniversitemizden beklentilerini aktaran panel ve seminerler düzenlenmesi 6-Uluslararası Network oluşturulması -Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörl üğü -Teknoloji Transfer Ofisi Koordinatörl üğü -Toplam proje sayısı :53 -Ulusal proje sayısı :53 -Uluslararası proje sayısı : 0 -Sunulan proje sayısı: 53 -Kabul edilen proje sayısı: 53 -Yayına dönen proje sayısı: 29 -Patente dönen proje sayısı: 0 -Patent başvuru sayısı: 0 -Patent sayısı: 0 Strateji Geliştirme Başkanı

7 Strateji Geliştirme Sayfa 7 / 13 -Patent başvuru sayısının 6 -Patent sayısının 3 -Üniversite içi (BAP) kaynaklardan desteklenen proje sayısının 63 -Diğer kaynaklardan (AB, Kalkınma Bakanlığı, TÜBİTAK, İZKA vb.) desteklenen proje sayısının 20 -Üniversite-Sanayi işbirliği kapsamında yapılan danışmanlık sayısının 14 -Üniversite-Sanayi işbirliği kapsamında 7-Teknoloji Transfer Ofisinin etkin hale getirilmesi 8-Öğrencilere proje yazma eğitimi verilmesi 9-Üniversite-Sanayi işbirliği kapsamında toplantı, seminer düzenlenmesi 10-Üniversite-Sanayi işbirliği kapsamında danışmanlık sayısının arttırılması 11-Çok disiplinli uluslararası boyutta projelerin önemi ve proje yazımı konusunda eğitimler yapılması yılında Üniversite içi (BAP) kaynaklardan desteklenen proje sayısı: 41 -Diğer kaynaklardan (AB, Kalkınma Bakanlığı, TÜBİTAK, İZKA vb.) desteklenen proje sayısı: 12 -Üniversite-Sanayi işbirliği kapsamında yapılan danışmanlık sayısı: 16 -Üniversite-Sanayi işbirliği kapsamında yapılan toplantı, seminer, eğitim sayısı: 57 yapılan toplantı, seminer, eğitim sayısının 43 olması Bilimsel çalışmaların sunulacağı ulusal ve uluslararası bilimsel faaliyetleri arttırmak birimlerin düzenlediği ulusal sempozyum, kongre, konferans, çalıştay vb. akademik organizasyonların sayısının 10 birimlerin düzenlediği uluslararası sempozyum, kongre, konferans, çalıştay vb. akademik organizasyonların sayısının 3 Üniversitemiz akademik ve idari birimlerinde Kalite Yönetim Sistemi süreçlerini tamamlayarak, ISO 9001:2008 belgesini almak ve sistemin sürdürülebilirliğini sağlamak -KYS çalışmaları kapsamında yapılan eğitim sayısının 5 -KYS iç tetkik sayısının 2 1 birimlerin ulusal kongre/sempozyum düzenleme konusunda teşvik edilmesi 2 birimlerin bilimsel faaliyetleri için gerekli destek sağlanması 1-ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi süreçlerinin akademik ve idari tüm birimlerde tamamlanması -Strateji Geliştirme birimlerin düzenlediği ulusal sempozyum, kongre, konferans, çalıştay vb. akademik organizasyonların sayısı : 68 birimlerin düzenlediği uluslararası sempozyum, kongre, konferans, çalıştay vb. akademik organizasyonların sayısı : 13 - Kalite Yönetim Sistemi süreçleri tamamlanarak, ISO 9001:2008 belgesi alınmıştır. - KYS çalışmaları kapsamında yapılan eğitim sayısı : 5 -KYS iç tetki sayısı : 1 Strateji Geliştirme Başkanı

8 Strateji Geliştirme Sayfa 8 / Üniversitemizde Akademik ve İdari Performans Sistemi ni oluşturmak 2-Öğretim Üyesi Yükseltme ve Atama Kriterleri oluşturulması ve atamalarda bu kriterlere göre değerlendirme yapılması -Strateji Geliştirme - İdari Öğretim Üyesi Yükseltme ve Atama Kriterleri oluşturulmuş ve bu atamalarda bu kriterlere göre değerlendirme yapılmaktadır. Akademik Performans Sistemi modülü hazırlanmıştır. Performans kriterleri sisteme girilmiştir. Bu konuda YÖK ile birlikte çalışılmaktadır. İ kinci dönemde modülün tamamlanması ve kullanılır hale gelmesi beklenmektedir yılı sonuna kadar Yönetim Bilgi Sistemi kapsamında Üniversite Bilgi Yönetim Sisteminin tamamlanması 1- Üniversite Bilgi Sistemleri kapsamında eğitim yapılması 2-Belirlenen modüllerin tamamlanması için çalışmalar yürütülmesi -Bilgi İşlem Üniversite Bilgi Sistemleri kapsamında eğitim sayısı: 18 Belirlenen modüllerin tamamlanma sayısı : Üniversitemizde İç Kontrol Standartlarını oluşturmak ve tüm birimlerde uygulamak -İdari ve akademik birim/personelle yapılan toplantı sayısının 5 -Geliştirilen iç kontrol standart sayısının 1 olması 1-İç kontrol sisteminin kurulması için çalışmalar yürütülmesi -Strateji Geliştirme -Tüm İç kontrol çalışmaları lük onayı ile üniversitemizde başlatılmıştır. İlgili kurul üyeleri belirlenmiştir. Üniversitemizde İç Kontrol Standartlarını oluşturmak amacıyla yapılacak çalışmalar ikinci dönemde planlanmıştır. Strateji Geliştirme Başkanı

9 Strateji Geliştirme Sayfa 9 / Kurum kimliğini ve kurum kültürünü geliştirmek -İdari ve akademik birim/personelle yapılan eğitim sayısının 3 -Oryantasyon eğitimi alan (işe yeni başlayan ) personel oranının %100 -Kurum kimliğini ve kurum kültürünü geliştirmeye yönelik yapılan eğitim/seminer sayısının 2 -Kurum kimliğini ve kurum kültürünü değerlendirmeye yönelik memnuniyet oranının (%) 50 olması -Kurum kimliğini ve kurum kültürünü geliştirmeye yönelik yapılan sosyal faaliyet sayısının 40 1-Kurum kimliğini ve kurum kültürünü geliştirmeye yönelik eğitim/seminerler verilmesi 2-Personel ve öğrencilere yönelik sosyal faaliyetler düzenlenmesi -Strateji Geliştirme - Personel - Akademik ve İdari -İdari ve akademik birim/personelle yapılan eğitim sayısı :0 -Oryantasyon eğitimi alan (işe yeni başlayan ) personel oranı : % 52 -Kurum kimliğini ve kurum kültürünü geliştirmeye yönelik yapılan eğitim/seminer sayısı :85 -Kurum kimliğini ve kurum kültürünü geliştirmeye yönelik yapılan sosyal faaliyet sayısı :34 22 İç ve dış paydaşlarımızın memnuniyetini arttırmak -Öğrenci memnuniyet oranının (%) 70 personel memnuniyet oranının (%) 65 -İdari personel memnuniyet oranının (%) 70 -Bilgi edinme başvuru sayısının 20 -Bilgi edinme başvurularından olumlu sonuçlanan başvuru sayısının 20 -BİMER başvuru sayısının 10 -BİMER başvurularından olumlu sonuçlanan başvuru sayısının 10 -Personellere yönelik düzenlenen hizmet içi eğitim sayısının 73 -Hizmet içi eğitime katılan personel oranının 55 1-Personelimizin ihtiyaç duyduğu alanlarda hizmet içi eğitim programları düzenlenmesi 2-İç ve dış paydaşlarımızın memnuniyetlerinin anket yoluyla izlenmesi ve memnuniyetlerinin arttırılması için çalışmalar yapılması 3-Anket çalışmaları yapılması -Öğrenci - Strateji Geliştirme - Hukuk Müşavirliği - Personel -Öğrenci memnuniyet oranı : %74,4 personel memnuniyet oranı : % 72 -İdari personel memnuniyet oranı : % 72,85 -Bilgi edinme başvuru sayısı: 4 -Bilgi edinme başvurularından olumlu sonuçlanan başvuru sayısı : 4 -BİMER başvuru sayısı : 20 -BİMER başvurularından olumlu sonuçlanan başvuru sayısı :20 -Personellere yönelik düzenlenen hizmet içi eğitim sayısı :40 -Hizmet içi eğitime katılan personel oranı : % 65 Strateji Geliştirme Başkanı

10 Strateji Geliştirme Sayfa 10 / Öğrencilerimize sunulan fiziki, sosyal, sportif, kültürel ve kariyer gelişimleri için destek faaliyetlerini gerçekleştirmek -Toplam kapalı spor alanının (m²) -Toplam açık spor alanının (m²) -Engelli kullanımına yönelik düzenlenmiş tam erişilebilir kapalı alan oranının (%) 100 danışmanlık hizmeti konusunda öğrenci memnuniyeti oranının (%) 72 -Öğrenci toplulukları etkinlik sayısının 50 olması -Öğrenci topluluklarına üye olan öğrenci oranının (%) 50 -Beslenme hizmetinden yararlanan öğrenci oranının (%) 40 -Beslenme hizmetleri konusunda öğrenci memnuniyet oranının (%) 80 -Üniversitemiz bursundan yararlanan öğrenci sayısının 72 -Yurt hizmetlerinden yararlanan öğrenci sayısının Öğrencilere yönelik sosyal alanların arttırılması 2-Öğrenci topluluklarına üye olan öğrenci sayısı ile öğrenci toplulukları faaliyetlerinin arttırılması 3-Öğrencilerimize yurt yapılmasının sağlanması için Kredi Yurtlar Kurumu ile işbirliği yapılması 4-Üniversitemiz yerleşke alanı içinde irtifak hakkı tesisi modeli ile yurt yapılması için çalışmalar yapılması -Yapı ve Teknik -SKS - Akademik -Toplam kapalı spor alanı: m² -Toplam açık spor alanı : m² - Yapılan tüm projelerde engelsiz üniversite ilkesi belirlenmiş olup şu anda :% 98 dir. danışmanlık hizmeti konusunda öğrenci memnuniyeti oranı ikinci dönem Öğrenci tarafından öğrencilere yapılacak anket sonucunda belirlenebilecektir. -Öğrenci toplulukları etkinlik sayısı :104 -Öğrenci topluluklarına üye olan öğrenci oranı : % 42,191 -Beslenme hizmetinden yararlanan öğrenci oranı : % 16,31 -Beslenme hizmetleri konusunda öğrenci memnuniyet oranı : % 62 -Psikolojik rehberlik danışmanlık hizmeti alan öğrenci sayısının 75 -Üniversitemiz bursundan yararlanan öğrenci sayısı : 151 -Öğrencilere yönelik düzenlenen sosyal aktivite sayısının 120 -Yurt hizmetlerinden yararlanan öğrenci sayısı :53 -Psikolojik rehberlik danışmanlık hizmeti alan öğrenci sayısı : 20 -Öğrencilere yönelik düzenlenen sosyal aktivite sayısı : 73 Strateji Geliştirme Başkanı

11 Strateji Geliştirme Sayfa 11 / Mezun olan öğrencilerimizin istihdamlarına yardımcı olmak ve mezunlarla işbirliğini geliştirmek -Mezunlara yönelik düzenlenen faaliyet sayısının 2 Toplum yararına sunulan hizmetleri geliştirmek 1-Mezunlara yönelik faaliyet düzenlenmesi -Öğrenci -Bilgi İşlem - Mezun öğrencimiz bulunmadığı için mezunlara yönelik faaliyet bu dönem bulunmamaktadır. -Topluma yönelik düzenlenen sanatsal/kültürel faaliyet sayısı : Topluma yönelik düzenlenen sanatsal/kültürel faaliyet sayısı 20 -Kamu ve özel sektör kuruluşlarına verilen eğitim hizmeti sayısının 80 -Topluma yönelik yürütülen sosyal sorumluluk proje/ faaliyet sayısının 20 -Hasta memnuniyet oranının (%) 72 -Sağlık hizmetinden yararlanan hasta sayısının Sürekli Eğitim Merkezi tarafından düzenlenen kurs sayısının 8 -Sürekli Eğitim Merkezi tarafından düzenlenen kursa katılan kişi sayısının 48 -İzmir EXPO 2020 adaylık sürecinde destek amaçlı yapılan faaliyet/ toplantı sayısının 19 -Toplumda sağlıklı yaşama yönelik yapılan eğitim ve aktivite sayısının 23 1-Topluma yönelik sosyal sorumluluk projelerinin hazırlanması 2-Sürekli Eğitim Merkezi tarafından yaşam boyu öğrenme kapsamında topluma yönelik kurslar açılması -SKS -Tıp Fakültesi -Diş Hekimliği -Yaşlı Bakımı ve Sağlığı Merkezi - Sürekli Eğitim Merkezi Müdürlüğü -Kamu ve özel sektör kuruluşlarına verilen eğitim hizmeti sayısı :15 -Topluma yönelik yürütülen sosyal sorumluluk proje/ faaliyet sayısı: 46 -Hasta memnuniyet oranı : % 72,5 -Sağlık hizmetinden yararlanan hasta sayısı : Sürekli Eğitim Merkezi tarafından düzenlenen kurs sayısı :17 -Sürekli Eğitim Merkezi tarafından düzenlenen kursa katılan kişi sayısı :534 -İzmir EXPO 2020 adaylık süreci sonlandırıldığı için bu hedef izlenememektedir. -Toplumda sağlıklı yaşama yönelik yapılan eğitim ve aktivite sayısı :23 Strateji Geliştirme Başkanı

12 Strateji Geliştirme Sayfa 12 / Ülkenin ihtiyacı olan alanlarda ara eleman yetiştirmek -Ön lisans programında kayıtlı öğrenci sayısının 60 Ülkemizin ihtiyaç duyduğu alanlarda ön lisans programları açarak ara eleman yetiştirilmesi -Öğrenci -Ön lisans programında kayıtlı öğrenci sayısı :65 27 Ulusal ve uluslararası üniversiteler ve kurumlarla işbirliği yapmak -İşbirliği yapılan ulusal üniversite sayısının 64 -İşbirliği yapılan uluslararası üniversite sayısının 60 -İşbirliği yapılan kurum sayısının 45 Üniversitemizin ulusal ve uluslararası medyada tanınırlığını artırmak 1-Ulusal ve Uluslararası üniversitelerle akademik işbirliği anlaşmaları yapılması 2-Ulusal ve Uluslararası kurumlarla işbirliği anlaşmaları yapılması -Öğrenci -İdari -İşbirliği yapılan ulusal üniversite sayısı : 42 -İşbirliği yapılan uluslararası üniversite sayısı: 70 -İşbirliği yapılan kurum sayısı : 167 -Üniversitemizin web sayfasını 28 -Üniversitemizin web sayfasını ziyaret edenlerin sayısının Web sayfası ile ilgili memnuniyet oranının (içerik ve görsel amaçlı) % 70 -Web sayfamız yabancı dilde ziyaret edenlerin sayısının (İngilizce) Üniversitemizle ilgili yerel/bölgesel/ ulusal basın yayın kuruluşlarında çıkan haber sayısının 410 -Üniversitemizle ilgili uluslararası basın yayın kuruluşlarında çıkan haber sayısının 2 -Üniversitemizin tanıtımına yönelik yapılan faaliyet sayısının 210 -Ulusal/Uluslararası alanda düzenlenen fuarlara katılım sayısının 13 tarafından üniversitemiz adına ulusal/ uluslararası yayımlanan dergi vb. sayısının 1 olması 1-Öğretim elemanlarının ulusal ve uluslararası fuar, kongre ve bunun gibi organizasyonlara katılımı için gerekli desteğin sağlanması 2-Tanıtım faaliyetlerinin arttırılması 3-Yayın kuruluşları ile tanıtımı arttırmaya yönelik ortak çalışmalar yapılması -Bilgi İşlem - SKS - Akademik ziyaret edenlerin sayısı : Web sayfası ile ilgili memnuniyet oranı (içerik ve görsel amaçlı) : %70 -Web sayfamız yabancı dilde ziyaret edenlerin sayısı (İngilizce) : Üniversitemizle ilgili yerel/bölgesel/ulusal basın yayın kuruluşlarında çıkan haber sayısı: Üniversitemizle ilgili uluslararası basın yayın kuruluşlarında çıkan haber sayısı: 3 -Üniversitemizin tanıtımına yönelik yapılan faaliyet sayısı: 111 -Ulusal/Uluslararası alanda düzenlenen fuarlara katılım sayısı : 22 tarafından üniversitemiz adına ulusal/ uluslararası yayımlanan dergi vb. bulunmamaktadır. Strateji Geliştirme Başkanı

13 Strateji Geliştirme Sayfa 13 / ettirilmesi Üniversitemiz kurumsal açık erişim arşiv - 3-Veri girişi sisteminin, ulusal ve uluslararası standartlara uygun kurulması - 1-Uygun yazılım programının kurulması - 2-Uluslararası sistemlere kayıt - 4-Üniversitemiz Açık Erişim ve Kurumsal Arşiv Politikasının belirlenmesini sağlamak - 5 verilerin toplanması - 6-Sistemin tanıtımı Kütüphane ve Dokümantas yon -Uygun yazılım programı olarak dspace kurulmuştur. -Uluslararası 4 açıkerişim sistemine kayıt edilmiştir. -Üniversitemiz Açık Erişim ve Kurumsal Arşiv Politikası belirlenmiştir. - verilerin toplanması devam etmektedir. -Sistemin tanıtımı yapılmaktadır. Strateji Geliştirme Başkanı

T.C. MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI NİHAİ PERFORMANS PROGRAMI

T.C. MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI NİHAİ PERFORMANS PROGRAMI T.C. MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI NİHAİ PERFORMANS PROGRAMI Mart 2015 MERSİN ÜNİVERSİTESİ Bilimin ve Çağdaşlığın Işığında Bir Dünya Üniversitesi 2015 YILI NİHAİ PERFORMANS PROGRAMI Mart 2015 İÇİNDEKİLER

Detaylı

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ. 2015 Yılı Performans Programı. Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ. 2015 Yılı Performans Programı. Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ 2015 Yılı Performans Programı Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Üst Yönetici Sunuşu Kırıkkale Üniversitesi, Ankara nın hemen yanı başındaki merkezi konumu ile gerek öğrencilerin

Detaylı

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ 2009 2012 STRATEJİK PLANI

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ 2009 2012 STRATEJİK PLANI AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ 2009 2012 STRATEJİK PLANI Stratejik Amaçlar, Hedefler, Faaliyetler Temmuz 2009 STRATEJİK AMAÇLAR Stratejik Amaç 1...3 Eğitim-Öğretimin Kalitesini Geliştirmek Sayfa Stratejik Amaç 2...

Detaylı

Prof. Dr. İsrafil KURTCEPHE

Prof. Dr. İsrafil KURTCEPHE SUNUŞ Yeni kamu yönetimi anlayışı ile yürürlüğe giren Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu ile kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanımı, mali saydamlık, hesap verilebilirlik ve stratejik

Detaylı

2. Stratejik Tasarım. 2.1. Misyon. 2.2. Vizyon. 2.3. Temel İlke ve Değerler

2. Stratejik Tasarım. 2.1. Misyon. 2.2. Vizyon. 2.3. Temel İlke ve Değerler 2. Stratejik Tasarım 2.1. Misyon İstanbul Medipol Üniversitesi verdiği eğitim ve kattığı farklılıklarla, kalıcı üstünlükler kazanmış, bilim ve teknoloji üretimine odaklı, toplumun değişen ihtiyaçlarına

Detaylı

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ. 2013 Mali Yılı Performans Programı

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ. 2013 Mali Yılı Performans Programı KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ 2013 Mali Yılı Performans Programı Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Ocak 2013 Üst Yönetici Sunuşu Kırıkkale Üniversitesi, Ankara nın hemen yanı başındaki merkezi konumu ile

Detaylı

ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI

ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI ERZURUM 2014 Erzurum Teknik Üniversitesi; bölgenin problemlerine bilimsel çözümler üretecek sosyal ve ekonomik çalışmalar yapmayı, bölgesinde

Detaylı

-ÖNSÖZ... 1 - EGE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ... 2 - EGE ÜNİVERSİTESİ TARİHSEL GELİŞİMİ... 4 - EGE ÜNİVERSİTESİ ÖRGÜTLENME YAPISI...

-ÖNSÖZ... 1 - EGE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ... 2 - EGE ÜNİVERSİTESİ TARİHSEL GELİŞİMİ... 4 - EGE ÜNİVERSİTESİ ÖRGÜTLENME YAPISI... İÇİNDEKİLER -ÖNSÖZ... 1 - EGE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ... 2 - EGE ÜNİVERSİTESİ TARİHSEL GELİŞİMİ... 4 - EGE ÜNİVERSİTESİ ÖRGÜTLENME YAPISI... 6 - EGE ÜNİVERSİTESİ DURUM ANALİZİ... 7 - YAPILAN

Detaylı

ORTA DOĞU TEKNĐK ÜNiVERSĐTESĐ 2005 YILI ÖZDEĞERLENDĐRME RAPORU

ORTA DOĞU TEKNĐK ÜNiVERSĐTESĐ 2005 YILI ÖZDEĞERLENDĐRME RAPORU ORTA DOĞU TEKNĐK ÜNiVERSĐTESĐ 2005 YILI ÖZDEĞERLENDĐRME RAPORU Kasım 2006 ĐÇĐNDEKĐLER GĐRĐŞ... 1 1. GĐRDĐLER... 2 a) GÜÇLÜ OLDUĞUMUZ ALANLAR... Öğrenci niteliğinde beklenen düzey... 2 Akademik personel

Detaylı

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2015 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2015 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2015 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI 2015 PERFORMANS PROGRAMI Hazırlayanlar Şelale KARAŞAH Emrah Şükrü YANARDAĞ YTÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Baskı: YTÜ Matbaasında

Detaylı

ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI PERFORMANS PROGRAMI

ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI PERFORMANS PROGRAMI ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI PERFORMANS PROGRAMI Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Artvin-2013 ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU Kamu mali yönetimi alanında gerçekleştirilen reformların yasal çerçevesini oluşturan

Detaylı

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2014 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2014 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2014 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI Hazırlayanlar Şelale KARAŞAH Zekayi SAĞLAM Arş.Gör.Dr. Hülya CENGİZ Emrah Şükrü YANARDAĞ YTÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Baskı: YTÜ

Detaylı

Adnan Menderes Üniversitesi. Stratejik Planı

Adnan Menderes Üniversitesi. Stratejik Planı Adnan Menderes Üniversitesi Stratejik Planı 2008-2012 ÖN SÖZ En iyi yolu bulmak en kötüsünü bulmaktan çok daha kolaydır Sir Thomas More Sayın ilgililer, değerli Adnan Menderes Üniversitesi mensupları,

Detaylı

Kendiniz için değil, bağlı bulunduğunuz ulus için elbirliği ile çalışınız. Çalışmaların en yükseği budur.

Kendiniz için değil, bağlı bulunduğunuz ulus için elbirliği ile çalışınız. Çalışmaların en yükseği budur. 1 Kendiniz için değil, bağlı bulunduğunuz ulus için elbirliği ile çalışınız. Çalışmaların en yükseği budur. 2 SUNUŞ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile kamu idarelerine çok yıllı bütçeleme,

Detaylı

MARMARA ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

MARMARA ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU MARMARA ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU 1. YÖNETİCİ ÖZETİ 70.000 civarında öğrenci ve ortalama 4.400 akademik ve idari personelin, Beslenme, barınma, sağlık, kültür

Detaylı

2014 YILI FAALİYET RAPORU

2014 YILI FAALİYET RAPORU EGE ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI FAALİYET RAPORU Şubat 2015 Ege Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı İÇİNDEKİLER TABLO DİZİNİ 5 ÜST YÖNETİCİ (REKTÖR) SUNUŞU 9 MİSYON 13 VİZYON 13 1. AKADEMİK VE

Detaylı

OMÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

OMÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı OMÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Aralık 2014 OMÜ SGDB Grafik Tasarım: Sinan İME En mühim en esaslı nokta eğitim meselesidir. Eğitimdir ki bir millet ya hür, müstakil, şanlı, yüksek bir cemiyet

Detaylı

2014 YILI BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İDARİ FAALİYET RAPORU

2014 YILI BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İDARİ FAALİYET RAPORU 2014 YILI BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İDARİ FAALİYET RAPORU i İÇİNDEKİLER TABLO LİSTESİ... 4 ŞEKİL LİSTESİ... 5 DEKAN SUNUŞU... 6 I. GENEL BİLGİLER... 7 A. MİSYON VE VİZYON... 9 A.1. MİSYON...

Detaylı

KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU 0 1 İÇİNDEKİLER 1. Yönetici Özeti... 2 2. Genel Değerlendirme... 4 2.1. Uzgörüşümüz... 4 2.2. Özgörevimiz... 4 2.3. Temel Amaç ve Hedefler... 4 2.4. Yatırımların Finansman Kaynakları... 8 2.5. Mevcut Üretim

Detaylı

2006 YILI KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ FAALİYET RAPORU

2006 YILI KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ FAALİYET RAPORU 2006 YILI KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ FAALİYET RAPORU ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU Kamu yönetiminde yaşanan idari ve mali sorunlar dikkate alındığında kamu idarelerinin faaliyetlerini belirli bir plan

Detaylı

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI 2014-2018

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI 2014-2018 T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI 2014-2018 NİSAN-2013 Gaziosmanpaşa Üniversitesi Stratejik Planı 2014-2018 Yönetim Kurulu nun 15.03.2013 tarihli toplantısında 2013/ 11-30 sayılı kararı;

Detaylı

ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2009 YILI ÖZDEĞERLENDİRME RAPORU

ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2009 YILI ÖZDEĞERLENDİRME RAPORU ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2009 YILI ÖZDEĞERLENDİRME RAPORU İÇİNDEKİLER 1. GİRİŞ... 1 2. KAYNAKLAR... 4 Öğrenci niteliğinde beklenen düzey... 4 Akademik personel niteliğinde beklenen düzey... 5 Bilgi

Detaylı

T.C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI İDARE FAALİYET RAPORU NİSAN 2014

T.C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI İDARE FAALİYET RAPORU NİSAN 2014 T.C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI İDARE FAALİYET RAPORU NİSAN 2014 HAZIRLAYAN Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Çiğli Ana Yerleşkesi 35620 İZMİR Tel: 0 232

Detaylı

2013 YILI FAALİYET RAPORU

2013 YILI FAALİYET RAPORU EGE ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI FAALİYET RAPORU Nisan 2014 Ege Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 1 2 İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ (REKTÖR) SUNUŞU 8 TABLO DİZİNİ 5 ÜST YÖNETİCİ (REKTÖR) SUNUŞU 9

Detaylı

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ. Performans Programı (Nihai) 2012. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 1

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ. Performans Programı (Nihai) 2012. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 1 DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Performans Programı (Nihai) 2012 Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 1 Kendiniz için değil, bağlı bulunduğunuz ulus için elbirliği ile çalışınız. Çalışmaların en yükseği budur. (1935)

Detaylı

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI PERFORMANS PROGRAMI

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI PERFORMANS PROGRAMI T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI PERFORMANS PROGRAMI İSTANBUL, 2012 Hazırlayan: Marmara Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Tel: 0 216 414 05 45-1345 Faks: 0 216 418 02 30 e-mail: sgdb@marmara.edu.tr

Detaylı

ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ

ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ 2015-2019 STRATEJİK PLANI ADIYAMAN 2015 www.adiyaman.edu.tr 1 SUNUŞ Adıyaman Üniversitesi (ADYÜ), araştıran, bilgiye ulaşan, ulaştığı bilgiyi kullanan ve paylaşan, uluslararası düzeyde

Detaylı

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME KALİTE GELİŞTİRME RAPORU. Haziran 2014

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME KALİTE GELİŞTİRME RAPORU. Haziran 2014 KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME RAPORU 2013 Haziran 2014 SUNUŞ Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Kurulu (ADEK), yüksek öğretim kurumlarında, kurumun stratejik

Detaylı

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ 2010 YILI PERFORMANS PROGRAMI SUNUŞ : Rekabetin arttığı, ülkelerin birbirleriyle kıyasıya yarıştığı çağımızda, kamu kaynaklarının etkin, ekonomik ve verimli kullanımı büyük

Detaylı

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI 2008-2012 1 İ Ç İ N D E K İ L E R No I. II. III. A. B. C. D. E. F. G. H. IV. A. B. C. D. E. F. G. H. I. J. K. L. M. N. O. P. Açıklamalar İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ GİRİŞ

Detaylı