GRI Uygulama Seviyeleri GRI. Versiyon 3.0

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "GRI Uygulama Seviyeleri 2000-2006 GRI. Versiyon 3.0"

Transkript

1

2 AL Kısa genel açıklama Bir raporun GRI İlkelerine dayandırıldığını göstermek için, rapor hazırlayıcıları Uygulama Seviyeleri sistemini kullanarak GRI Raporlama Çerçevesini hangi seviyede uygulamış olduklarını beyan etmelidir. Yeni başlayanların, ileri düzey rapor hazırlayıcılarının ve arada bir yerde olanların ihtiyaçlarına cevap vermek amacıyla, sistemde üç seviye vardır. Bunlar C, B ve A olarak adlandırılırlar. Her bir seviyedeki raporlama kriteri GRI Raporlama Çerçevesinin uygulanma derecesini veya kapsamı ile ilgili bir ölçütü yansıtır. Eğer rapor için dış denetimden faydalanılmışsa, her seviyede bir artı (+) mevcuttur (ör. C+, B+, A+). Sistem nasıl çalışıyor Bir rapor hazırlayıcısı, raporunun Seviyesini GRI Uygulama Seviyelerindeki ölçütlere karşılık gelecek şekilde ve rapor içeriği hakkında kendi yaptığı değerlendirmeye dayandırarak, kendisi beyan eder (sonraki sayfaya bakınız). Kendi yaptıkları beyana ek olarak, rapor hazırlayan kurumlar aşağıdaki seçeneklerden birisini veya her ikisini birden seçebilirler: Bir üçüncü şahıstan kendi yaptıkları beyan hakkında görüş almak Seviyelerin faydaları Seviyeler şunları amaçlar: Rapor okuyucularına, GRI İlkelerinin ve diğer Raporlama Çerçevesi öğelerinin raporun hazırlanmasında ne seviyede uygulanmış olduklarına dair ölçüt sağlamak. Rapor hazırlayıcılarına, GRI Raporlama Çerçevesi uygulamasının zamanla aşamalı olarak geliştirilmesi yönünde bir vizyon sağlamak veya yol göstermek. Bir Uygulama Seviyesinin beyan edilmesi, raporun hazırlanmasında hangi GRI Raporlama Çerçevesi öğelerinin uygulanmış olduğu konusunda açık bilgilendirme sağlar. Yeni başlayanlara teşvik: Seviyeler, ilk defa rapor hazırlayanlar için bir başlangıç noktası görevi görür ve zamanla geliştirilen raporlamaya yönelik aşamalı yaklaşımın önem ve değerini de artırır. İleri düzey rapor hazırlayıcılarının tanınması: Giderek artan sayıda kurumlar, denetimi de içerecek şekilde GRI Raporlama Çerçevesine dayandırılan oldukça ileri raporlama sistemleri geliştirmiştir ve bu kararlılıklarını okuyuculara iletmek üzere çabuk ve kolay anlaşılır bir yol aramaktadırlar. GRI den kendi yaptıkları beyanı kontrol etmesini istemek. 1

3 Uygulama Seviyesi Ölçütleri C, C+, B, B+, A veya A+ seviyesinde sınıflandırılmayı amaçlayan raporlar, ilgili seviyeye ait sütunda sunulan ölçütlerin her birisini kapsamak zorundadır. Rapor Uygulama Seviyesi G3 Profil Şunlar hakkında raporlama yapınız: , , C Seviyesi için listelenen tüm ölçütler hakkında raporlama yapınız, ve bunlara ek olarak , , B Seviyesi ile aynı gereklilik Standart Açıklamalar G3 Yönetim Yaklaşımı G3 Performans Göstergeleri & Sektör Eki Performans Göstergeleri Gerekli değil Sosyal, ekonomik ve çevre kategorilerinin her birinden en az bir performans göstergesini içerecek şekilde, asgari 10 Performans Göstergesi hakkında rapor hazırlayınız. Her Gösterge Kategorisi için Yönetim Yaklaşımı Ekonomik, çevre, insan hakları, işgücü, toplum, ürün sorumluluğu unsurlarının her birinden en az bir performans göstergesi olmak üzere, asgari 20 Performans Göstergesi hakkında rapor hazırlayınız. Her Gösterge Kategorisi için Yönetim Yaklaşımı Önceliklendirme Prensibinin gereklerini yerine getirmek üzere, ister a) gösterge hakkında rapor hazırlayarak, isterse b) dışarıda bırakma nedenini açıklayarak, her bir temel G3 ve Sektör Eki* Göstergesi için yanıt veriniz. * Son versiyondaki sektör eki Bir Uygulama Seviyesinin Beyanı Hangi seviyenin beyan edildiğini ve bu değerlendirmeyi kimin yaptığını göstermek üzere rapora bir GRI Uygulama Seviyesi matrisi (grid) dahil edilmelidir. Bir raporun GRI ye dayandırılmış olarak kabul edilmesi için, kurumların kendi seviye beyanlarını yapmaları gereklidir. Rapor hazırlayıcıları kendi yaptıkları beyanın doğruluğu hakkında üçüncü bir şahıstan veya GRI Sekreteryası ndan görüş isteme seçeneğini kullanabilirler. Rapor hazırlayıcıları Uygulamaların Seviye matrisini, çevrimiçi veya basılı raporlarının herhangi bir yerine yerleştirebilirler. Mantıklı yerler, bunlarla sınırlı olmayacak şekilde, aşağıdakileri içerir: Basılı bir raporun ön kapağının veya arka kapağının içi, Rapora ait hedefler ve parametreler hakkındaki açıklama ile birlikte (Profil e bakınız), GRI İçerik Endeksi ile birlikte (Profil 3.12 ye bakınız). Ancak en azından kendi kendine beyan seviyesini yansıtan bir Uygulama Seviyesi matrisi içeren raporlar, GRI nin web sitesinde GRI ye dayandırılmış rapor olarak tanıtılacaktır. Kendi kendine beyanın, üçüncü bir şahıs veya GRI tarafından kontrolünün yapılması, web sitesinde listelenmek için gerekli değildir. GRI İlkeleri Uygulama Seviyesi özel terminolojisinin kullanılması yukarıda belirtilen ölçütlerine dayandırılmak zorundadır. Web tabanlı raporlar için, giriş sayfası veya dizin sayfası, 2

4 AL Örneğin burada, bir rapor hazırlayıcısının kendisini B seviyesinde beyan ettiği, beyanın bir üçüncü şahıs tarafından kontrol edildiği ve beyanın GRI tarafından kontrol edildiği gösterilmektedir. GRI Uygulama Seviyesi Kontrolünün Talep Edilmesi Rapor hazırlayıcıları GRI ile irtibata geçme ve Uygulama Seviyesi kontrolü talebinde bulunma seçeneğine sahiptir. İstekler adresinden çevrimiçi olarak sunulmalıdır. Önceden yapılacak bildirimle, GRI kendi kendine beyan edilen seviyeyi rapor yayınlanmadan önce kontrol edebilir. Uygulama Seviyesi üzerinde bir kez mutabık kalındıktan sonra, GRI çevrimiçi veya basılı raporlarda kullanılmak üzere Seviyeye karşılık gelen özel bir ikon sağlayacaktır. GRI Uygulama Seviyesi kontrolleri ile ilgili olarak lütfen şunları not edin: GRI, rapor hazırlayıcılarının kendilerinin beyan ettiği Uygulama Seviyesine karşılık gelen ölçütlerin raporda bulunup bulunmadığını kontrol eder. GRI rapor hazırlayıcısına bulguları ile ilgili genel açıklama sunacaktır. GRI Uygulama Seviyesi kontrolü, GRI nin rapor ve içeriğinin kalitesi hakkındaki görüşünü temsil etmez; sadece GRI Raporlama Çerçevesinin kullanıldığı kapsam hakkında bir bildiridir. Artı (+) seviyeleri (C+, B+, A+) ancak rapor için dış denetim uygulanmışsa beyan edilebilirler. Bir GRI Uygulama Seviyesi kontrolü dış denetime karşılık gelmez ve artı (+) statüsü ile neticelenmez. Eğer GRI den bir C+, B+ veya A+ raporu kontrol etmesi istenirse, GRI denetim sağlayıcısının bildirisinin mevcut olup olmadığına bakacaktır. GRI Uygulama Seviyesi kontrolü ücretli olarak yapılmaktadır. GRI Organizasyonel Paydaşları ücretten muaftır. 3

5 Uygulama Seviyeleri ve denetim Ancak rapor için bir dış denetim kullanılmışsa C+, B+, ve A+ Uygulama Seviyeleri beyan edilebilir. Bu gerekliliğin karşılanması amaçları doğrultusunda, bir rapor hazırlayıcısı artı (+) seviyesini ancak eğer Kurumun dışından olan ve konu ve denetim uygulamaları ile ilgili yeterliliğe sahip tarafların katılımını sağlamış, Açıklanabilen ve belgelendirilmiş olan tanımlanmış prosedürleri takip etmiş, Rapordaki verilerin yanı sıra, genel içerik seçimini göz önünde tutarak, raporun performans sunumunu makul ve dengeli yapabildiğini değerlendirmiş, ve Raporun okuyucularının erişebileceği bir görüş veya çıkarımlar dizisi ile neticelenmiş (İlkelerin 3.0 versiyonunun 37. sayfasına bkz.) dış denetim mekanizmalarını uygulamış olduğuna inanıyorsa beyan etmelidir. Eğer GRI den artı (+) seviyesini kontrol etmesi isteniyorsa, GRI denetim sağlayıcısının yaptığı bildirinin mevcut olup olmadığını kontrol edecektir, ama dış denetimin yukarıda sıralanan ölçütleri karşılayıp karşılamadığına dair araştırmaları gerçekleştirmeyecektir. Uygulama Seviyeleri, GRI Raporlama Çerçevesi ni kullanırken aşamalı olarak genişletilen raporlama yaklaşımlarına yol göstermeyi amaçlamaktadır. Bunlar hiçbir şekilde dış denetimin yerine geçme veya ona karşılık gelme amacını taşımazlar İlkelerinden geçiş 2002 İlkeleri konusunda deneyime sahip olan rapor hazırlayıcıları, G3 İlkelerine ne zaman geçiş yapacaklarına kendileri karar vermek isteyeceklerdir. Bu sebeple, GRI nin web sitesi iki tam raporlama döngüsüne kadar 2002 İlkelerine dayandırılmış raporları tanımaya devam edecektir. (İlk defa rapor hazırlayacak olanlara İlkelerin 3.0 Versiyonu ile başlamaları tavsiye edilir.) Bir raporun 2002 İlkelerine dayandırılmış olduğunu göstermek amacıyla, aşağıdaki seviyelerden birisi hakkında kendi kendine beyanda bulunulabilir. GRI den kendi kendine yapılmış uygun olarak beyanının kontrol etmesi talep edilebilir için uygun olarak ölçütleri: 1. C Bölümünün 1. ila 3. Alt bölümleri hakkında rapor hazırlayın. 2. C Bölümünün 4. Alt bölümünde belirtilen şekilde bir GRI İçerik Endeksini dahil edin. 3. İster (a) gösterge hakkında rapor hazırlayarak isterse (b) dışarıda bırakma nedenini açıklayarak, C Bölümünün 5. Alt bölümünde yer alan her ana göstergeye cevap verin. 4. Raporun, İlkelerin B Bölümünde yer alan prensiplerle tutarlı olmasını sağlayın. 5. Yönetim Kurulu veya CEO tarafından imzalanmış olan şu bildiriyi dahil edin : Bu rapor 2002 GRI İlkelerine uygun olarak hazırlanmıştır. Kurumumuzun ekonomik, çevresel ve sosyal performansının dengeli ve makul sunumunu yapmaktadır için atfen ölçütleri: Rapor hazırlayıcısı raporun 2002 İlkelerine atfen hazırlanmış olduğunu gösteren bir ifadeyi rapora dahil etmelidir. Atfen terimi uygun olduğu şekilde aşağıdakilerden herhangi birisiyle ikame edilebilir: dayandırılmış kullanarak takip ederek bilgisi ile rehberliği ile referans alarak. 4

İçindekiler GİRİŞ Öğrenim çıktıları IFRS for SMEs Hükümlere giriş HÜKÜMLER VE ÖRNEKLER Bu bölümün kapsamı Muhasebe politikalarının seçimi ve uygulanması Muhasebe politikalarının tutarlılığı Muhasebe politikalarındaki

Detaylı

TÜRKİYE DENETİM STANDARTLARI BAĞIMSIZ DENETİM STANDARDI 315

TÜRKİYE DENETİM STANDARTLARI BAĞIMSIZ DENETİM STANDARDI 315 TÜRKİYE DENETİM STANDARTLARI BAĞIMSIZ DENETİM STANDARDI 315 İŞLETME VE ÇEVRESİNİ TANIMAK SURETİYLE ÖNEMLİ YANLIŞLIK RİSKLERİNİN BELİRLENMESİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ Bu metin, Uluslararası Bağımsız Denetim

Detaylı

TÜRKİYE DENETİM STANDARTLARI BAĞIMSIZ DENETİM STANDARDI 260 ÜST YÖNETİMDEN SORUMLU OLANLARLA KURULACAK İLETİŞİM

TÜRKİYE DENETİM STANDARTLARI BAĞIMSIZ DENETİM STANDARDI 260 ÜST YÖNETİMDEN SORUMLU OLANLARLA KURULACAK İLETİŞİM TÜRKİYE DENETİM STANDARTLARI BAĞIMSIZ DENETİM STANDARDI 260 ÜST YÖNETİMDEN SORUMLU OLANLARLA KURULACAK İLETİŞİM Bu metin, Uluslararası Bağımsız Denetim ve Güvence Denetimi Standartları Kurulu (IAASB) tarafından

Detaylı

TÜRKİYE DENETİM STANDARTLARI BAĞIMSIZ DENETİM STANDARDI 200

TÜRKİYE DENETİM STANDARTLARI BAĞIMSIZ DENETİM STANDARDI 200 EK TÜRKİYE DENETİM STANDARTLARI BAĞIMSIZ DENETİM STANDARDI 200 BAĞIMSIZ DENETÇİNİN GENEL AMAÇLARI VE BAĞIMSIZ DENETİMİN BAĞIMSIZ DENETİM STANDARTLARINA UYGUN OLARAK YÜRÜTÜLMESİ BAĞIMSIZ DENETİM STANDARDI

Detaylı

VERSİYON 1.0 KAMU İÇ DENETİM REHBERİ İÇ DENETİM KOORDİNASYON KURULU

VERSİYON 1.0 KAMU İÇ DENETİM REHBERİ İÇ DENETİM KOORDİNASYON KURULU VERSİYON 1.0 KAMU İÇ DENETİM REHBERİ İÇ DENETİM KOORDİNASYON KURULU ANKARA Eylül 2013 İÇİNDEKİLER SUNUŞ... 1 TANIMLAR VE KISALTMALAR... 2 1. GİRİŞ... 3 2. İŞİN NİTELİĞİ... 5 2.1. KURUMSAL YÖNETİM (YÖNETİŞİM)...

Detaylı

KALİTE EL KİTABI TS ISO EN 9001: 2008 Kalite Yönetim Sistemi

KALİTE EL KİTABI TS ISO EN 9001: 2008 Kalite Yönetim Sistemi FETHİYE TİCARET VE SANAYİ ODASI KALİTE EL KİTABI TS ISO EN 9001: 2008 Kalite Yönetim Sistemi 2012 T A Ş Y A K A M A H. 1 4 4 S O K. 1 1 9 / 1 P K : 4 8 3 0 0 F E T H İ Y E SAYFA NO : 2/28 KALİTE EL KİTABI

Detaylı

TÜRKİYE DENETİM STANDARTLARI BAĞIMSIZ DENETİM STANDARDI 505 DIŞ TEYİTLER

TÜRKİYE DENETİM STANDARTLARI BAĞIMSIZ DENETİM STANDARDI 505 DIŞ TEYİTLER TÜRKİYE DENETİM STANDARTLARI BAĞIMSIZ DENETİM STANDARDI 505 DIŞ TEYİTLER Bu metin, Uluslararası Bağımsız Denetim ve Güvence Denetimi Standartları Kurulu (IAASB) tarafından düzenlenen ve Uluslararası Muhasebeciler

Detaylı

EN 1 EN AVRUPA TOPLULUKLARI KOMİSYONU. 16 Ekim 2007, Brüksel SEC (2007) 1341 KOMİSYONA TEBLİĞ EDİLMEK ÜZERE

EN 1 EN AVRUPA TOPLULUKLARI KOMİSYONU. 16 Ekim 2007, Brüksel SEC (2007) 1341 KOMİSYONA TEBLİĞ EDİLMEK ÜZERE AVRUPA TOPLULUKLARI KOMİSYONU 16 Ekim 2007, Brüksel SEC (2007) 1341 EN KOMİSYONA TEBLİĞ EDİLMEK ÜZERE İç Kontrol Standartları ve İç Kontrol Çerçevesine İlişkin Gözden Geçirme - Kontrol Etkililiğinin Artırılması

Detaylı

Mevcut Durum Çalışması Yönetici Özeti Stratejik planlamada paydaş katılımının iyileştirilmesi

Mevcut Durum Çalışması Yönetici Özeti Stratejik planlamada paydaş katılımının iyileştirilmesi Mevcut Durum Çalışması Yönetici Özeti Stratejik planlamada paydaş katılımının iyileştirilmesi Yazarlar Ingrid Prikken (Involve) Emre Koyuncu (TEPAV) 31 Ocak 2011 Raporun orijinali İngilizce olarak hazırlanmıştır.

Detaylı

TEBLİĞ. Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumundan:

TEBLİĞ. Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumundan: TEBLİĞ Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumundan: BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORUNDA YER ALAN DİKKAT ÇEKİLEN HUSUSLAR VE DİĞER HUSUSLAR PARAGRAFLARI (BDS 706) HAKKINDA TEBLİĞ TÜRKİYE DENETİM STANDARTLARI

Detaylı

Yatırım Hizmet ve Faaliyetleri ile Yatırım Kuruluşlarına İlişkin Rehber

Yatırım Hizmet ve Faaliyetleri ile Yatırım Kuruluşlarına İlişkin Rehber SERMAYE PİYASASI KURULU Yatırım Hizmet ve Faaliyetleri ile Yatırım Kuruluşlarına İlişkin Rehber Sermaye Piyasası Kurulu nun i-spk.37.1 (27.06.2014 tarih ve 20/661 s.k.) sayılı İlke Kararı olarak kabul

Detaylı

ĠÇSEL DERECELENDĠRMEYE DAYALI YAKLAġIMLARIN ve ĠLERĠ ÖLÇÜM YAKLAġIMININ BAġVURU SÜREÇLERĠNE ĠLĠġKĠN REHBER TASLAĞI

ĠÇSEL DERECELENDĠRMEYE DAYALI YAKLAġIMLARIN ve ĠLERĠ ÖLÇÜM YAKLAġIMININ BAġVURU SÜREÇLERĠNE ĠLĠġKĠN REHBER TASLAĞI ĠÇSEL DERECELENDĠRMEYE DAYALI YAKLAġIMLARIN ve ĠLERĠ ÖLÇÜM YAKLAġIMININ BAġVURU SÜREÇLERĠNE ĠLĠġKĠN REHBER TASLAĞI I. AMAÇ VE KAPSAM 1. Bu rehberin amacı, 06.09.2014 tarih ve 29111 sayılı Resmi Gazete

Detaylı

İMZADAN SONRA BİRLEŞMİŞ MİLLETLER KÜRESEL İLKELER SÖZLEŞMESİ NE KATILIM REHBERİ

İMZADAN SONRA BİRLEŞMİŞ MİLLETLER KÜRESEL İLKELER SÖZLEŞMESİ NE KATILIM REHBERİ THE LOGO İMZADAN SONRA BİRLEŞMİŞ MİLLETLER KÜRESEL İLKELER SÖZLEŞMESİ NE KATILIM REHBERİ BİRLEŞMİŞ MİLLETLER KÜRESEL İLKELER SÖZLEŞMESİ 2000 yılında başlayan Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi

Detaylı

TÜRKİYE DENETİM STANDARTLARI BAĞIMSIZ DENETİM STANDARDI 600

TÜRKİYE DENETİM STANDARTLARI BAĞIMSIZ DENETİM STANDARDI 600 TÜRKİYE DENETİM STANDARTLARI BAĞIMSIZ DENETİM STANDARDI 600 ÖZEL HUSUSLAR-TOPLULUK FİNANSAL TABLOLARININ BAĞIMSIZ DENETİMİ (TOPLULUĞA BAĞLI BİRİM DENETÇİLERİNİN ÇALIŞMALARI DÂHİL) Giriş BAĞIMSIZ DENETİM

Detaylı

performansını değerlendirmekte kullanılan kalite kıstaslarını sağlar. Nitelik ve Performans Standartları tüm iç denetim hizmetlerine tatbik edilmek

performansını değerlendirmekte kullanılan kalite kıstaslarını sağlar. Nitelik ve Performans Standartları tüm iç denetim hizmetlerine tatbik edilmek GiriĢ İç denetim faaliyetleri, çok çeşitli hukukî ve kültürel ortamlarda; amacı, boyutu, karmaşıklığı ve yapısı çok farklı kurumlarda, kurum içinden ve dışından kişiler tarafından gerçekleştirilmektedir.

Detaylı

Bölüm 3: Etki Değerlendirme Metodolojisi

Bölüm 3: Etki Değerlendirme Metodolojisi Bölüm 3: Etki Değerlendirme Metodolojisi URS-EIA-REP-203876 İçindekiler 3 Etki Değerlendirme Metodolojisi... 3-1 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 Giriş... 3-1 ÇSED Süreci... 3-1 3.2.1 Ön İnceleme... 3-4 3.2.2 ÇSED

Detaylı

TÜRK STANDARDI TASARISI. Müşteri ilişkileri merkezleri - Hizmetin yerine getirilmesi için kurallar

TÜRK STANDARDI TASARISI. Müşteri ilişkileri merkezleri - Hizmetin yerine getirilmesi için kurallar TÜRK STANDARDI TASARISI tst EN 15838 ICS 03.080.30 Müşteri ilişkileri merkezleri - Hizmetin yerine getirilmesi için kurallar Customer contact centres - Requirements for service provision Centres de contact

Detaylı

GIDA GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ EL KİTABI

GIDA GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ EL KİTABI Sayfa No: 1/30 GIDA GÜVENLİĞİ TS EN ISO 22000 GIDA GÜVENLİĞİ STANDART ŞARTLARINA UYGUN OLARAK HAZIRLANMIŞTIR. İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi TEL : (0) 422 3410660-70 FAKS : (0) 422 341 07 28

Detaylı

Belediye Kalkınma Stratejisi Süreci Uygulamacılar için elkitabı BU ESER BİR VNG INTERNATIONAL ÜRÜNÜDÜR

Belediye Kalkınma Stratejisi Süreci Uygulamacılar için elkitabı BU ESER BİR VNG INTERNATIONAL ÜRÜNÜDÜR Belediye Kalkınma Stratejisi Süreci Uygulamacılar için elkitabı BU ESER BİR VNG INTERNATIONAL ÜRÜNÜDÜR Kalite stratejik planlama ve strateji gerçekleştirmenin, bir belediyenin gelişimini yönlendiren bir

Detaylı

SİİRT TİCARET VE SANAYİ ODASI BAŞKANLIĞI KALİTE EL KİTABI

SİİRT TİCARET VE SANAYİ ODASI BAŞKANLIĞI KALİTE EL KİTABI SİİRT TİCARET VE SANAYİ ODASI BAŞKANLIĞI KALİTE EL KİTABI DOKÜMAN KODU: KEK REVİZYON NO: 00 YAYIN TARİHİ: 01.12.2010 KONU : İÇİNDEKİLER BÖLÜM NO : A KEK DOKÜMA N NO KONU A İÇİNDEKİLER - B REVİZYON SAYFASI

Detaylı

Yönetimde açıklık ilkesi yeni kamu yönetimi anlayışının

Yönetimde açıklık ilkesi yeni kamu yönetimi anlayışının Akın AK / Başbakanlık Uzmanı Türk Kamu Yönetiminde Açık Yönetim İlkesi ve Açık Yönetim Ortaklığı Yönetimde açıklık ilkesi yeni kamu yönetimi anlayışının en önemli unsurlarından biridir. Günümüzde vatandaşlar

Detaylı

OECD Çok Uluslu Şirketler Rehberi

OECD Çok Uluslu Şirketler Rehberi OECD Çok Uluslu Şirketler Rehberi 1 Önsöz 1. OECD Çok Uluslu Şirketler Rehberi (Rehber), hükümetler tarafından çok uluslu şirketlere yapılan tavsiyelerdir. Rehber, çok uluslu şirketlerin faaliyetlerinin

Detaylı

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ YÖNETİMİ VE DENETİM İLKELERİ

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ YÖNETİMİ VE DENETİM İLKELERİ BİLGİ TEKNOLOJİLERİ YÖNETİMİ VE DENETİM İLKELERİ Ahmet TOPKAYA Sayıştay Başdenetçisi Sanayi toplumundan bilgi toplumuna geçiş ile rekabet üstünlüğü yaratmada bilgi ve teknolojinin rolünün artmış olmasından

Detaylı

Proje Çevrimi Yönetimi El Kitabı- 2004*

Proje Çevrimi Yönetimi El Kitabı- 2004* Proje Çevrimi Yönetimi El Kitabı- 2004* Programlama Değerlendirme & Denetim Tanımlama Uygulama Ön değ erlendirme Bölümler: Proje Çevrimi Yönetimi Operasyonel Kılavuzu Mantıksal Çerçeve Yaklaşımı Kurumsal

Detaylı

TÜRKİYE DENETİM STANDARTLARI KALİTE KONTROL STANDARDI 1 (TASLAK)

TÜRKİYE DENETİM STANDARTLARI KALİTE KONTROL STANDARDI 1 (TASLAK) TÜRKİYE DENETİM STANDARTLARI KALİTE KONTROL STANDARDI 1 (TASLAK) FİNANSAL TABLOLARIN BAĞIMSIZ DENETİMLERİ, İNCELEMELERİ İLE DİĞER GÜVENCE DENETİMLERİNİ VE İLGİLİ HİZMETLERİ YÜRÜTEN BAĞIMSIZ DENETİM KURULUŞLARI

Detaylı

TÜRKİYE DENETİM STANDARTLARI BAĞIMSIZ DENETİM STANDARDI 330 BAĞIMSIZ DENETÇİNİN DEĞERLENDİRİLMİŞ RİSKLERE KARŞI YAPACAĞI İŞLER

TÜRKİYE DENETİM STANDARTLARI BAĞIMSIZ DENETİM STANDARDI 330 BAĞIMSIZ DENETÇİNİN DEĞERLENDİRİLMİŞ RİSKLERE KARŞI YAPACAĞI İŞLER TÜRKİYE DENETİM STANDARTLARI BAĞIMSIZ DENETİM STANDARDI 330 BAĞIMSIZ DENETÇİNİN DEĞERLENDİRİLMİŞ RİSKLERE KARŞI YAPACAĞI İŞLER Bu metin, Uluslararası Bağımsız Denetim ve Güvence Denetimi Standartları Kurulu

Detaylı

DİCLE ÜNİVERSİTESİ RİSK YÖNETİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, İlkeler

DİCLE ÜNİVERSİTESİ RİSK YÖNETİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, İlkeler DİCLE ÜNİVERSİTESİ RİSK YÖNETİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, İlkeler Amaç MADDE 1 Bu Yönergenin amacı, Dicle Üniversitesinin faaliyetleri esnasında ve sonrasında oluşabilecek

Detaylı

Bu yılki raporun başlığı İş Yapma Kolaylığı 2015: Verimliliğin Ötesine Geçmek tir.

Bu yılki raporun başlığı İş Yapma Kolaylığı 2015: Verimliliğin Ötesine Geçmek tir. 29 Ekim 2014 tarihinde, Dünya Bankası Grubu dünya genelinde 189 ekonomideki iş yapma kolaylığının ölçüldüğü yıllık İş Yapma Kolaylığı raporunun onikincisini yayınlayacak. Bu yılın raporunda, bazı veri

Detaylı

FIRAT KALKINMA AJANSI İÇ DENETİM REHBERİ

FIRAT KALKINMA AJANSI İÇ DENETİM REHBERİ FIRAT KALKINMA AJANSI İÇ DENETİM REHBERİ 1 GİRİŞ Bu rehber, Fırat Kalkınma Ajansında iç denetim faaliyetlerinin, 3 Ağustos 2009 tarih ve 27308 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kalkınma Ajansları Denetim

Detaylı

sürdürülebilir bir dünya için kurumsal çözümler İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNİ DOĞRU ANLAMAK VE UYGULAMAK

sürdürülebilir bir dünya için kurumsal çözümler İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNİ DOĞRU ANLAMAK VE UYGULAMAK sürdürülebilir bir dünya için kurumsal çözümler İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNİ DOĞRU ANLAMAK VE UYGULAMAK İş Dünyası ve Sürdürülebilir Kalkınma Derneği - Türkiye, 2015 Göksu Evleri Göztepe Mah. Akkavak Cad.

Detaylı