BAŞ DENETÇİ PROGRAMLARI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BAŞ DENETÇİ PROGRAMLARI"

Transkript

1 BAŞ DENETÇİ PROGRAMLARI

2 İçindekiler ISO 9001:2008 Baş Denetçi Eğitimi... ISO 14001:2004 Baş Denetçi Eğitimi... OHSAS 18001:2007 Baş Denetçi Eğitimi... ISO 22000:2005 Baş Denetçi Eğitimi...

3 ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi Lead Auditor Eğitimi K im l e r k a t ı lm a l ı? Kalite Yonetim Sistemlerinin etkin kurulmasini ve uygulanmasini saglayacak yoneticiler Kalite Yonetim Sistemini surec bazlıi denetim metoduyla gelistirmek isteyen profesyoneller Denetciler ve denetci adayları Danışmanlar N iç in v e N e d e n? Bir kalite yönetim sisteminin amacının tanımlanması ve kalite yönetiminin 8 prensibinin açıklanması,bir denetimin içeriğine uygun olarak ISO 9001:2008 standardı gerekliliklerinin anlaşılması ISO 9000, ISO 9001, ISO 9004 ve ISO in amacının, içeriğinin ve birbirleriyle olan ilişkilerinin anlaşılması Kuruluslarin kendi iç denetim sistemlerinin etkinliğini artiracak denetçilerin yetiştirilmesi Tedarikci/ Taseron denetimlerinin etkin gerceklestirilmesi 3. taraf belgelendirme kuruluslarinin denetcileri ile ayni bakis acisi ve bilgi seviyesinin paylaşılması Profesyonel Kalite Yonetim Sistemi denetcilerinin yetistirilmesi IRCA 9001:2008 Denetçi Belgelendirme Planı gereğince tescilli denetçi olma fırsatına sahip olması N a s ı l? Kazandırılmak ve/veya pekiştirilmek istenen becerilere ilişkin davranış değişikliği alanlarının anlaşılması Başarılı ve başarısız uygulamalarla ilgili yaşanmış örnekler Becerilere ait sınıf içi uygulamalar ve geribildirimler Becerilerin gerçek yaşama aktarımını kolaylaştıracak alıştırma ve uygulamalar Gelişim planlarının oluşturulması Mevcut bilgi ve beceri düzeylerinin belirlenmesi amacıyla tasarlanmış testler Beş gün Kazanımlar Bu programın bitiminde, aşağıda sıralanan alanlardaki bilgi ve becerilerin gelişimi hedeflenmektedir: Lead Auditor network üne dahil olmak Ulaşılabilir ve derinlemesine bir programa katılmak IRCA 9001 Denetçi belgelendirme planı gereği tescilli denetçi olma fırsatına sahip olmak Uluslararası denetim sertifikasına sahip olmak

4 1.Gün Takdim ve Tanışma Denetçi Belgelendirmede IRCA nın Rolü ISO 9000:2008 Standart Serileri Kalite Yönetim Sistemi Dokümantasyon Gereklilikleri Müşteri Memnuniyeti İle Ne Anlatılmaktadır PUKÖ Döngüsünü de İçeren Proses Yaklaşımı ISO 9001:2008 ve, Yeterlilik, Farkında olma & Eğitim Ölçme, Analiz veiyileştirme ISO 19011:2002 e giriş 2. Gün Kalite Yönetim Sistemi Dokümantasyonu Müşteri Memnuniyeti Tanımı / Ölçümü İşçi Bilinci, İletişimi ve Yeterliği Ölçme, Analiz ve İyileştirme Yeni Denetim Standardı ISO 19011:2002 Sınavdan Elde Edilen Bilgiler 3.Gün Denetime Proses Yaklaşımı Denetime Giriş Roller ve Sorumluluklar Denetim Planı 4.Gün Soru Listeleri Açılış Toplantısı Kanıtların Toplanması Zor Durumlarla Başa Çıkma Denetimin Rapor Edilmesi 5.Gün Son Takım Toplantısı / Takip Kapanış Toplantısı Doğrulama / Denetim Kayıtları Akreditasyon / Belgelendirme ve Denetçi Tescili Sınavın Gözden Geçirilmesi Eğitim Özeti Eğitim Sınavı Eğitim Değerlendirmesi Diğer Bilgiler Eğitim Süresi 5 Gün Saatler 09:30-17:30 Katılımcı sayısı Eğitim notları Var Katılım belgesi Var Öğle arası 12:30 13:30 Oturma düzeni Eğitim No. U düzeni Masa + sandalye S802007

5 ISO 14001:2004 Çevre Yönetim Sistemi Lead Auditor Eğitimi K im l e r k a t ı lm a l ı? Çevre Yonetim Sistemlerinin etkin kurulmasini ve uygulanmasini saglayacak yoneticiler Çevre Yonetim Sistemini surec bazlıi denetim metoduyla gelistirmek isteyen profesyoneller Denetciler ve denetci adayları Danışmanlar N iç in v e N e d e n? ISO 14001:2004 Çevre Yönetim Sisteminin (EMS) amaç ve yararları ile ISO 14001, ISO rehber standartları ve yasal mevzuat ile bağlantısının anlaşılması,bir Denetçinin sorumluluk ve yetkilerinin anlaşılması ISO 19011:2002 uyarınca süreç-tabanlı bir denetim Gözlem, görüşmeler ile belge ve kayıtlardan örnekler almak suretiyle kanıt toplama, Tarafsız ve doğrulanabilir denetim bulgularını kaleme almak Gerçeklere dayanan ve dengeli bir denetim raporu yazmak, Mesleki niteliklerinizi hızlandırmak, çevre ve denetim alanındaki yenilikleri öğrenmek Denetim performansının geliştirilmesi için gereken beceriyi geliştirmek Daha yüksek başarı düzeyi ve daha az stresle denetim faaliyetlerinde bulunmak IRCA 9001:2000 Denetçi Belgelendirme Planı gereğince tescilli denetçi olma fırsatına sahip olması N a s ı l? Kazandırılmak ve/veya pekiştirilmek istenen becerilere ilişkin davranış değişikliği alanlarının anlaşılması Başarılı ve başarısız uygulamalarla ilgili yaşanmış örnekler Becerilere ait sınıf içi uygulamalar ve geribildirimler Becerilerin gerçek yaşama aktarımını kolaylaştıracak alıştırma ve uygulamalar Gelişim planlarının oluşturulması Mevcut bilgi ve beceri düzeylerinin belirlenmesi amacıyla tasarlanmış testler Üç gün Kazanımlar Bu programın bitiminde, aşağıda sıralanan alanlardaki bilgi ve becerilerin gelişimi hedeflenmektedir: Lead Auditor network üne dahil olmak Ulaşılabilir ve derinlemesine bir programa katılmak IRCA 14001:2004 Denetçi Belgelendirme Planı gereğince tescilli denetçi olma fırsatına sahip Uluslararası denetim sertifikasına sahip olmak

6 1. Gün 2. Gün 3. Gün Kurs Öncesi Çalışma Konular/Etkiler ISO 14001:2004 Şartları Yasal uygunluk denetimi Konular/Etkiler Araç ve Teknikleri Konular/Etkiler Öneminin Değerlendirilmesi Yerinde yapılan sınıf çalışmasında 1. Günün Tekrarı Çevre Politikası değerlendirmesi Çevre Amaç ve Hedeflerinin Geliştirilmesi, yönetim ve değerlendirilmesi Çevre Yönetim Sistemleri belgeleri Süreç Yönetimi ve PDCA Yönetimin incelenmesi, kontrol ve çevresel performans gelişimi Anormal ve acil durumların önlenmesi ve yönetimi Yerinde yapılan sınıf çalışmasında 2. Günün Tekrarı Düzeltici Faaliyet ve Yönetim gözden geçirmesi Bir Denetçi olmak için doğru kişi misiniz? Çevre denetimi ISO/IEC 17024:2003, Personel Yeterliliği Denetçinin rolü Denetim hazırlığı Denetim Planı Soru listeleri Açılış Toplantısı Denetim kanıtlarının toplanması ve not alma Üst yönetim rol ve fonksiyonu Görüşme becerileri Zor durumların üstesinden gelme Denetim Raporu tutmak Uygunsuzluk raporu Denetim Raporu tutmak Denetim Nihai Raporu Kapanış Toplantısı Takip Denetimi ve Uygunsuzlukların Kapatılması Kurs özeti Sınav Diğer Bilgiler Eğitim Süresi 3 Gün Saatler 09:00-18:30 Katılımcı sayısı Eğitim notları Var Katılım belgesi Var Öğle arası 12:30 13:30 Oturma düzeni Eğitim materyali U düzeni Masa + sandalye Flipchart (70x100cm), projeksiyon, perde

7 OHSAS 18001:2007 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Lead Auditor Eğitimi K im le r k a t ı lm a l ı? N iç in v e N e d e n? N a s ı l? Denetciler ve denetci adayları Danışmanlar İS&G yönetim sistemlerinin kapsamı ile uygulama alanlarını, ve bir denetimin gerçekleştirilebileceği uygulamayı, diğer kriterleri ve standardları anlamak. Risk değerlendirmeye yönelik mevcut teknikleri, proses ile prensipleri, ve bütün İS&G gereklilikleri için iç düzenleme prosesinde bu teknik, proses ve prensiplerin önemini anlamak. Bir denetimin yapılacağı İS&G yönetim sistemi standardlarının gerekliliklerini tanımlamak. İS&G yönetim sistemi standardları ile Kalite & Çevre Yönetim Sistemlerinin uluslararası ve ulusal standardları arasındaki benzerlik ve farklılıkları açıklamak. İS&G yönetim sistemleri denetimi bağlamında denetçi ve baş denetçilerin görev ve sorumluluklarını açıklamak. İS&G yönetim sistemlerinin uygulanmasını destekleyen esasları veya İS&G gerekliliklerinin mevcut yönetim sistemlerine entegrasyonunu açıklamak. Oluşturulmuş denetim kriterlerinin gerekliliklerine uygun olarak; bir kuruluşun yönetim ve faaliyetine yönelik denetimi sözlü ve yazılı olarak planlamak, hazırlamak, gerçekleştirmek ve raporlamak. Kazandırılmak ve/veya pekiştirilmek istenen becerilere ilişkin davranış değişikliği alanlarının anlaşılması Başarılı ve başarısız uygulamalarla lgili yaşanmış örnekler Becerilere ait sınıf içi uygulamalar ve geribildirimler Becerilerin gerçek yaşama aktarımını kolaylaştıracak alıştırma ve uygulamalar Gelişim planlarının oluşturulması Mevcut bilgi ve beceri düzeylerinin belirlenmesi amacıyla tasarlanmış testler Üç gün Kazanımlar Lead Auditor network üne dahil olmak Bu programın bitiminde, aşağıda sıralanan alanlardaki bilgi ve becerilerin gelişimi hedeflenmektedir: Ulaşılabilir ve derinlemesine bir programa katılmak IRCA 18001:2007 Denetçi Belgelendirme Planı gereğince tescilli denetçi olma fırsatına sahip Uluslararası denetim sertifikasına sahip olmak

8 1.Gün Denetçi belgelendirmede IRCA nın rolü IS&G Standartları ve uygulamalara giriş Kanuni gereklilikler, yerel ulusal düzenlmeler, mevzuat OHSAS18001:2007 gerekliliklerinin açıklanması Grup çalışması-1güvenlik politikası ve amacının kontrolü İS&G Yönetim Sisteminde uygulama ve operasyon etkinliğinin sağlanması 2. Gün Grup çalışması2: Doküman inceleme, Grup Çalışması 3 : İS&G Tehlike Tanımlaması ve Analizi,Etkin Acil Durum Hazırlık Planları İS&G Yönetim Sistem Standartları ile KYS ve ÇYS Standartları arasındaki benzerlikler ve Farklılıklar, Grup Çalışması 4 :Denetim Zaman-Çizelgesi / Programının Hazırlanması, 3. Gün Değerlendirme Süreci, Bölüm 10 : IRCA Denetçi Sertifikasyon Planları / Süreci Grup Çalışması5: İS&G Denetim soru listesin hazırlanması, Grup Çalışması6: Saha Denetimi- Canlandırma& Kapanış toplantısı( Denetimin Raporlanması) Kursun Özetlenmesi ve Sınava hazırlık Sınav Diğer Bilgiler Eğitim Süresi 3 Gün Saatler 09:30-17:30 Katılımcı sayısı Eğitim notları Var Katılım belgesi Var Öğle arası 12:30 13:30 Oturma düzeni Eğitim materyali U düzeni Masa + sandalye Flipchart (70x100cm), projeksiyon, perde

9 Y e t k i ISO 22000:2005 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi Lead Auditor Eğitimi N a s ı l? K im le r k a t ı lm a l ı? Gıda Yönetim Sistemlerinin etkin kurulmasini ve uygulanmasini saglayacak yoneticiler Gıda Yonetim Sistemini surec bazlı denetim metoduyla gelistirmek isteyen profesyoneller Denetciler ve denetci adayları Danışmanlar N iç in v e N e d e n? Bir Gıda Güvenliği Yönetim Sisteminin(FSMS) ana amacını tanımlama ve gıda güvenliği risklerinin denetimi Gıda güvenliği yönetimi için kullanılan prensipleri, prosesleri ve teknikleri açıklamak ISO 22000:2005 yönetim sistemi standardını, standart işletme prosedürlerini ve ilgili gıda güvenliği mevzuatını açıklamak Kazandırılmak ve/veya pekiştirilmek istenen becerilere ilişkin davranış değişikliği alanlarının anlaşılması Başarılı ve başarısız uygulamalarla ilgili yaşanmış örnekler Becerilere ait sınıf içi uygulamalar ve geribildirimler Becerilerin gerçek yaşama aktarımını kolaylaştıracak alıştırma ve uygulamalar Gelişim planlarının oluşturulması Mevcut bilgi ve beceri düzeylerinin belirlenmesi amacıyla tasarlanmış testler ISO çerçevesinde bir denetçinin denetimi planlama ve takibindeki rolünü açıklamak Bir kuruluşun Gıda Güvenliği Yönetim Sisteminin yeterliliğini denetleme Profesyonel Kalite Yonetim Sistemi denetcilerinin yetistirilmesi Üç gün KAZANIMLAR: Lead Auditor network üne dahil olmak Ulaşılabilir ve derinlemesine bir programa katılmak IRCA 22000:2005 Denetçi Belgelendirme Planı gereğince tescilli denetçi olma fırsatına sahip Uluslararası denetim sertifikasına sahip olmak

10 1.Gün Temsilciler ile tanışma, Temsilci Notları Kurs Amaçları Bölüm 1: ISO 9001:2000, ISO & Gıda Güvenlik Standartları Bölüm 2: Gıda Güvenlik Yasaları & Standartları Katılımlı Çalışma Alıştırması 4:Yerinde doküman gözden geçirme Kapanış Toplantısının Rolü PRP el kitapçığı, CCP ler, HACCP Planı &bütün yardımcı destekleyici prosedür ve formlar Katılımlı Çalışma Alıştırmalarının anlaşılmasının sağlanması Uzlaşılan & Sonuçlandırılan Görüşme Bölüm5: Denetlemeyi Planlama & Yönetme Bölüm 3: Ön Koşul Programları & HACCP Katılımlı Çalışma Alıştırması 1: Gıda Güvenliği Kuiz Katılımlı Çalışma Alıştırmalarının anlaşılmasının sağlanması Uzlaşılan & Sonuçlandırılan Görüşme Görevli Eğitmen Tarafından Sunulan Sonuç ve Özet Bölüm 4: ISO nin Gıda Güvenlik Denetlemesi için Yorumlanması (Parça 1) Katılımlı Çalışma Alıştırması 2: Yorumlama ve Uygulama ISO Gerekleri - Madde 4 ~ 7 Katılımlı Çalışma Alıştırmalarının anlaşılmasının sağlanması Uzlaşılan & Sonuçlandırılan Görüşme Görevli Eğitmen Tarafından Sunulan Sonuç ve Özet Günlük Kurs Özeti & Öğrenci Geribildirimleri Katılımlı Çalışma Alıştırması 5: Denetleme Süresi Çizelge / Program Hazırlığı Katılımlı Çalışma Alıştırmalarının anlaşılmasının sağlanması Uzlaşılan & Sonuçlandırılan Görüşme Bölüm 6: Denetleme Kontrol Listesi Katılımlı Çalışma Alıştırması 6: Süreç Yaklaşımı Denetleme Soru Listesi Hazırlığı (Üçüncü günde de devam etmek üzere) Bu katılımlı uygulama çalışmasının amaçlarının açıklanması Görüşme uzlaşması & Şeffaf bir şekilde açıklamaların yazılması Günlük Kurs Özeti & Öğrenci Geribildirimleri Eğitim amaçları doğrultusunda, Eğitim Programı 2. Gün Kapanışı Eğitim yaklaşımında, sürekli iyileştirme için öğrenci geri bildirimleri Ev ödevi verme, örnek deneme kayıtları, & ISO Standard Revizyonu (eğitimci tarafından verilen özel örneklemeler) 2. Gün Bölüm 4: ISO nin Gıda Güvenlik Denetlemesi için Yorumlanması (Parça 2)- Madde 8 Katılımlı Çalışma Alıştırması 3: ISO gerekleri arasındaki ilişkiyi anlama Katılımlı Çalışma Alıştırmalarının anlaşılmasının sağlanması Uzlaşılan & Sonuçlandırılan Görüşme Görevli Eğitmen Tarafından Sunulan Sonuç ve Özet

11 3.Gün Katılımlı Çalışma Alıştırması 6: Süreç Yaklaşımı Denetleme Soru Listesi Hazırlığı (İkinci günden devam eden Katılımlı Çalışma Alıştırması 7: Gıda Güvenliği Üzerine Sohbet/Konuşma Bu katılımlı uygulama çalışmasının amaçlarının açıklanması Seçilen takım üyelerine ev ödevi verilmesi Ev ödevi için Uzlaşılan & Sonuçlandırılan Görüşme Bölüm 7: Düzeltici Faaliyet Talebi & Denetleme Raporlaması Katılımlı Çalışma Alıştırması 8: Denetleme Tatbikatı & Denetlemenin Raporlanması (Kapanış Konuşması) & İzleme tatbikatının aldığı rolün önemi Bu katılımlı uygulama çalışmasının amaçlarının açıklanması Bütün katılımcılar ile Denetçi ve denetlenenler ile katılımın sağlanması ( tatbiki denetlemede) Katılımlı Çalışma Alıştırması 8: Denetleme Tatbikatı & Denetlemenin Raporlanması (Kapanış Konuşması) & İzleme tatbikatının aldığı rolün önemi Katılımlı Çalışma Alıştırması 8: Denetleme Tatbikatı & Denetlemenin Raporlanması (Kapanış Konuşması) & İzleme tatbikatının aldığı rolün önemi Bölüm 8: IRCA FSMS Denetçi Sertifikasyon Seviyeleri Kurs Özeti & Sınava Hazırlık Üç günlük eğitim programının eğitim amaçları doğrultusunda kapanışı Örneklerin çözümü, özetlenmesi, & sınav format, Yazılı Sınav Diğer Bilgiler Eğitim Süresi 3 Gün Saatler 09:30-17:30 Katılımcı sayısı Eğitim notları Var Katılım belgesi Var Öğle arası 12:30 13:30 Oturma düzeni Eğitim materyali U düzeni Masa + sandalye Flipchart (70x100cm), projeksiyon, perde

SİSTEM GELİŞİM VE DESTEK GELİŞİM PROGRAMLARI

SİSTEM GELİŞİM VE DESTEK GELİŞİM PROGRAMLARI SİSTEM GELİŞİM VE DESTEK GELİŞİM PROGRAMLARI İçindekiler ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi... ISO 14001:2004 Çevre Yönetim Sistemi... ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Temel Araçları... OHSAS 18001: 2007

Detaylı

ÖNSÖZ. Her gün yeni bir şey öğrenmenin ve paylaşmanın heyecanı ve mutluluğu içerisinde işbirliğimizin güçleneceği başarılı bir 2015 yılı diliyoruz.

ÖNSÖZ. Her gün yeni bir şey öğrenmenin ve paylaşmanın heyecanı ve mutluluğu içerisinde işbirliğimizin güçleneceği başarılı bir 2015 yılı diliyoruz. ÖNSÖZ 2014 yılını geride bırakırken birçok yeni alanda müşterilerimizin ihtiyaçlarına çözümler üreterek büyüme başarısı göstermenin mutluluğu içerisindeyiz. TÜRK LOYDU; kuruluş amaçlarından olan çeşitli

Detaylı

Eğitim Dairesi Başkanlığı. 2014 Eğitim ve Sertifika Programı

Eğitim Dairesi Başkanlığı. 2014 Eğitim ve Sertifika Programı 1 Eğitim Dairesi Başkanlığı 2014 Eğitim ve Sertifika Programı 2 Türk Standardları Enstitüsü Kitapçıkta yer alan kurallar ve programlarda değişiklik yapma hakkını saklı tutar. 3 İçindekiler ÖNSÖZ... 9 YÖNETİM

Detaylı

EĞİTİM PROGRAMI. my kobi eğitim akademi

EĞİTİM PROGRAMI. my kobi eğitim akademi my kobi eğitim akademi EĞİTİM PROGRAMI YÖNETİM SİSTEMLERİ TEMEL ISO 9001:2008 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ TEMEL EĞİTİMİ OHSAS 18001:2007 İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ TEMEL EĞİTİMİ ISO 14001:2004 ÇEVRE YÖNETİM

Detaylı

Eğitim Dairesi Başkanlığı. 2015 Eğitim ve Sertifika Programı

Eğitim Dairesi Başkanlığı. 2015 Eğitim ve Sertifika Programı 1 Eğitim Dairesi Başkanlığı 2015 Eğitim ve Sertifika Programı 2 3 Türk Standardları Enstitüsü Kitapçıkta yer alan kurallar ve programlarda değişiklik yapma hakkını saklı tutar. 4 İçindekiler ÖNSÖZ... 11

Detaylı

MOODY INTERNATIONAL EĞĐTĐM LĐSTESĐ

MOODY INTERNATIONAL EĞĐTĐM LĐSTESĐ Moody International Certification Group GĐRĐŞ Moody International, 60 dan fazla ülkede 90 ın üzerinde ofisle hizmet veren Đngiltere merkezli Belgelendirme, Eğitim ve Gözetim grubudur. Grup 1911 yılından

Detaylı

KURUMSAL GELİŞİM PROGRAMLARI

KURUMSAL GELİŞİM PROGRAMLARI KURUMSAL GELİŞİM PROGRAMLARI İçindekiler Enerji Verimliliği ve Enerji Yönetimi Uygulamaları. Toplam Kalite Yönetimi. Stratejik Yönetim.. Hizmet Yönetimi Süreç Yönetimi Yalın Üretim 6 Sigma ve Temel Araçlar

Detaylı

HİZMETLERİMİZ A-REHBERLİK HİZMETLERİ

HİZMETLERİMİZ A-REHBERLİK HİZMETLERİ HİZMETLERİMİZ A-REHBERLİK HİZMETLERİ A-1. TKY ve Araçları Rehberliği A-2. EFQM Mükemmellik Modeli Rehberliği A-3. Yönetim Sistemleri Kurma Çalışmaları (ISO 9001, 14001, OHSAS 18001, ISO 10002, SA 8000)

Detaylı

ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi

ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi Yrd.Doç.Dr.İsmail YILDIZ Biyoistatistik AD Öğretim üyesi (EFQM Ulusal Kalite Ödülü Değerlendiricisi) (DÜ Hastaneleri SY/KYS Danışmanı) iyildiz@dicle.edu.tr / iyildiz21@yahoo.com

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ TEMEL EĞİTİMİ. Eğitimin Amacı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ TEMEL EĞİTİMİ. Eğitimin Amacı 1 ISO EĞİTİMLERİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ TEMEL EĞİTİMİ İş sağlığı ve iş güvenliğinin sağlanması amacıyla iş kanunu gereği tüm çalışanların bu konuda bilgilendirilmesi İSG kanunu, yasal ve mevzuat şartları

Detaylı

ÇAĞRI MERKEZİ PROGRAMLARI

ÇAĞRI MERKEZİ PROGRAMLARI ÇAĞRI MERKEZİ PROGRAMLARI Elde Tutma ve Sadık Müşteri Yaratma N için ve Neden? Kimler katılmalı? Müşteri Hizmetlerinin iptal taleplerini karşılayan, iptalden geri çevirmek için geri arayan ekiplerinde

Detaylı

YENİ EĞİTİMLERİMİZLE BİRLİKTEYİZ

YENİ EĞİTİMLERİMİZLE BİRLİKTEYİZ YENİ EĞİTİMLERİMİZLE BİRLİKTEYİZ Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri Kursları Ağır ve Tehlikeli İşlerde Çalışanların Mesleki Eğitimleri Enerji Yöneticiliği Eğitimleri PP 72 İzmir PİM. MMO İzmir Şubesi

Detaylı

ÜNİTE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİNDE BELGELENDİRME İÇİNDEKİLER HEDEFLER. İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMLERİ Murat KOŞAR

ÜNİTE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİNDE BELGELENDİRME İÇİNDEKİLER HEDEFLER. İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMLERİ Murat KOŞAR İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİNDE BELGELENDİRME İÇİNDEKİLER İSG Yönetim Sistemini Belgelendirmenin Önemi İSGYS'de Belgelendirme Süreci OHSAS 18001 Belgelendirme Şartları OHSAS 18001 Belgelendirme

Detaylı

Eğitim. Kataloğu. YENİ YENİ. BSI Eğitimleri ile Tecrübenizi Uzmanlığa Dönüştürün. ISO 9001 ve ISO 14001

Eğitim. Kataloğu. YENİ YENİ. BSI Eğitimleri ile Tecrübenizi Uzmanlığa Dönüştürün. ISO 9001 ve ISO 14001 YENİ ISO 9001 ve ISO 14001 yeni revizyon eğitimleri ile İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimleri eklenmiştir. Eğitim ISO 9001 ve ISO 14001 Kataloğu. yeni revizyon eğitimleri ile İş Sağlığı ve Güvenliği YENİ

Detaylı

RATEM MEYESER KALİTE EL KİTABI

RATEM MEYESER KALİTE EL KİTABI Revizyon Takip Tablosu No Tarih Açıklama Sayfa No 03 22.06.2015 Revizyon 20 Sayfa 1 / 20 RATEM MEYESER Kalite El Kitabı aşağıda verilen bölümlerden oluşmaktadır. Kalite El Kitabı TS EN ISO/IEC 17024 standardının

Detaylı

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI YÜRÜRLÜLÜK TARİHİ : 19.09.2014 2014 ANKARA Sayfa No 1/14 İçindekiler Bakanlık Tanıtımı 3 1.Amaç, Kapsam ve Hariç Tutma 4 1.1. Amaç 4 1.2. Kapsam 4 1.3. Hariç Tutma 4 2.Referans

Detaylı

DENETİM VE DOKÜMANTASYON BEKLENTİLERİ

DENETİM VE DOKÜMANTASYON BEKLENTİLERİ ISO 9001:2008 KALİTE YÖNETİM SİSTEMLERİ İÇİN DENETİM ve DOKÜMANTASYON BEKLENTİLERİ Genel Şartlar Proseslerin dış kaynaklı hale getirmek yeni standart bütünün bir parçası olsa da prosesler hem yasal hem

Detaylı

Doküman No BQP.04 Yayın Tarihi 01.08.2012 Revizyon No 02 Revizyon Tarihi 26.08.2013 Sayfa No 1/12 DENETİM PROSEDÜRÜ

Doküman No BQP.04 Yayın Tarihi 01.08.2012 Revizyon No 02 Revizyon Tarihi 26.08.2013 Sayfa No 1/12 DENETİM PROSEDÜRÜ Sayfa No 1/12 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı; TS EN ISO/IEC 17021 Yönetim Sistemlerinin Tetkikini ve Belgelendirmesini Sağlayan Kuruluşlar için Şartlar standardı kapsamında, BQS tarafından denetimlerin nasıl

Detaylı

Prof. Dr. Murat Caner Testik Kalite ve Uygunluk Değerlendirme Mühendisliği Anabilim Dalı Başkanı Endüstri Mühendisliği Öğretim Üyesi

Prof. Dr. Murat Caner Testik Kalite ve Uygunluk Değerlendirme Mühendisliği Anabilim Dalı Başkanı Endüstri Mühendisliği Öğretim Üyesi KALİTE VE UYGUNLUK DEĞERLENDİRME MÜHENDİSLİĞİ İKİNCİ ÖĞRETİM TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI ÖNSÖZ Küresel rekabetin sürekli olarak arttığı imalat ve hizmet sektörlerinde işletmeler, standartlara uygun olarak

Detaylı

KALİTE EL KİTABI Doküman Kodu Dok. Rev. No Dok. Yayın Tarihi MİM.KEK 07 28.01.2012

KALİTE EL KİTABI Doküman Kodu Dok. Rev. No Dok. Yayın Tarihi MİM.KEK 07 28.01.2012 Sayfa 1/25 İÇİNDEKİLER ISO 9001 ISO 14001 OHSAS 18001 BAŞLIK SAYFA - - - Firma Tanıtımı 3 1 1 1 Amaç ve Kapsam 4 2 2 2 Referanslar, Doküman ve Formlar 4 3 3 3 Tanımlamalar ve Kısaltmalar 5 4 4 4 Entegre

Detaylı

OKYANUS KALİTE, MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ ve BİLGİ GÜVENLİĞİ EĞİTİMLERİ ISO 9001:2015 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ TEMEL EĞİTİMİ

OKYANUS KALİTE, MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ ve BİLGİ GÜVENLİĞİ EĞİTİMLERİ ISO 9001:2015 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ TEMEL EĞİTİMİ YÖNETİM SİSTEMLERİ EĞİTİMLERİ OKYANUS KALİTE, MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ ve BİLGİ GÜVENLİĞİ EĞİTİMLERİ Okyanus Kalite Eğitimleri ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti Yönetimi (Entegre

Detaylı

TEPE AKADEMİ İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri Ders Notları

TEPE AKADEMİ İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri Ders Notları TEPE AKADEMİ İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri Ders Notları Konu Konunun genel amacı Öğrenme Hedefleri Konunun alt başlıkları ISO 9000 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri Katılımcıların,

Detaylı

BURDUR TİCARET BORSASI

BURDUR TİCARET BORSASI Sayfa No: 1 / 39 BURDUR TİCARET BORSASI TS EN ISO 9001:2008 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ EL KİTABI Adres: Özgür Mah. Oto Tamirciler 5. Sok. No:1/7 BURDUR TÜRKİYE Tel:0 248 23379 91 233 38 76 Faks: 0 248 233

Detaylı

HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ Sürekli Eğitim Merkezi. www.bilgin.net

HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ Sürekli Eğitim Merkezi. www.bilgin.net HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ Sürekli Eğitim Merkezi Amaç İş güvenliği uzman adaylarının, iş güvenliği ile ilgili Yönetim Sistemleri hakkında bilgi edinip, bu sistemleri kavramaları ve anlamaları, İş güvenliği

Detaylı

ZONGULDAK TİCARET ve SANAYİ ODASI

ZONGULDAK TİCARET ve SANAYİ ODASI ZONGULDAK TİCARET ve SANAYİ ODASI BASKI NO : 01 YÜRÜRLÜK TARİHİ : 28.05.2013 KONTROLLÜ KOPYA : KONTROLSÜZ KOPYA : Sayfa No 1/17 İÇİNDEKİLER Bölüm No Konu Adı Sayfa No - Kapak - - İçindekiler 1 - Kuruluşun

Detaylı

T.C. KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN FAKÜLTESİ KİMYA BÖLÜMÜ TS EN ISO/IEC 17025 LABORATUVAR AKREDİTASYONU BİTİRME ÇALIŞMASI

T.C. KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN FAKÜLTESİ KİMYA BÖLÜMÜ TS EN ISO/IEC 17025 LABORATUVAR AKREDİTASYONU BİTİRME ÇALIŞMASI T.C. KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN FAKÜLTESİ KİMYA BÖLÜMÜ TS EN ISO/IEC 17025 LABORATUVAR AKREDİTASYONU BİTİRME ÇALIŞMASI BAHTİYAR BALCI MELİKE AYDIN Yönetici Jüri Üyeleri : Prof. Dr. Ümmühan OCAK

Detaylı

sadece BİLEN değil YAPA BİLEN olmak için

sadece BİLEN değil YAPA BİLEN olmak için sadece BİLEN değil YAPA BİLEN olmak için 1 Gensis Kalite Yönetim Danışmanlık ve Eğitim Hizmetleri San.Tic. Ltd. Şti., reel ve kamu sektöründe faaliyet gösteren kurum ve kuruluşlara Yönetim Sistemleri,

Detaylı

MİLLİ PRODÜKTİVİTE MERKEZİ

MİLLİ PRODÜKTİVİTE MERKEZİ MİLLİ PRODÜKTİVİTE MERKEZİ TS EN ISO 14001: 2004 ÇEVRE YÖNETİMİ SİSTEMİ TEMEL EĞİTİMİ Bilgi Notu ÖZLEM DURMUŞ Çevre Mühendisi odurmus@mpm.org.tr tel: 3124675590/336 ÖZLEM ÖZER Endüstri Mühendisi oozer@mpm.org.tr

Detaylı

U L U S A L V E U L U S L A R A R A S I D Ü Z E Y D E

U L U S A L V E U L U S L A R A R A S I D Ü Z E Y D E 1 U L U S A L V E U L U S L A R A R A S I D Ü Z E Y D E ''TÜRK PATENT ENSTİTÜSÜ MARKA TESCİL KAYIT NO: 2013/75167'' UNITED KINGDOM ULUSLARARASI KAYIT KONTENJANI 30 ULUSLARARASI KALİTE MÜHENDİSİ / İÇ DENETÇİ

Detaylı

KALİTE EL KİTABI Döküman Kodu Dok. Rev. No Dok. Yayın Tarihi MİM.KEK 04 28.01.2010

KALİTE EL KİTABI Döküman Kodu Dok. Rev. No Dok. Yayın Tarihi MİM.KEK 04 28.01.2010 Sayfa 1/25 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... 1 1. Firma Tanıtımı... 3 2. Entegre Yönetim Sistemi Kapsamı... 3 3. Organizasyon Şeması... 4 4. ENTEGRE YÖNETİM SİSTEMİ... 5 4.1. Genel Şartlar... 5 4.2. Dökümantasyon

Detaylı