EDÝTÖRDEN AN KA RA BÖL GE SÝ VE TE RÝ NER HE KÝM LER ODA SI BÜL TE NÝ YÖ NE TÝM KU RU LU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "EDÝTÖRDEN AN KA RA BÖL GE SÝ VE TE RÝ NER HE KÝM LER ODA SI BÜL TE NÝ YÖ NE TÝM KU RU LU"

Transkript

1 ÇİPURA Akredite Veteriner Hekim Kursu KKTC nde de Yapıldı İlk Yerli Kopya Koyun Dünyaya Geldi At Arabaları ve AB Üyeliği Dev Fare Fosili Bulundu! Floresan Ankara Kedisi Klonlandı Leptospirozis

2 EDÝTÖRDEN Sevgili Meslektaşlarım, Mesleğimizi anlatan en güzel sözlerden biri ile yazıma başlamak isterim. "Denilebilir ki; insan hekimliği, veteriner hekimliği yanında okyanusa karşı iç deniz gibidir." (İsmet İNÖNÜ). Mesleğimiz öyle bir okyanus ki içinde yüzmek ve o azgın dalgalara dayanmak gerçekten zordur. Sahile yüzerek ulaşılabilen zamanlarda yorgun bedenler kavuran güneş altında azgın dalgalarla boğuşuyordu. Sahillere ulaşanlar, sağlam kayalara tutunabiliyorlardı. Şimdilerde artık sahillere teknelerle ulaşılabiliyor ve bu sahillerde yer bulmak her geçen gün zorlaşıyor. Sahiller artık kum tanecikleri ile dolu ve sahile ulaşanları kavuran güneşten, azgın dalgalardan koruyacak sağlam kayaların yerinde yeller esmekte İşte sizlere bir kaç sahil manzarası... İlk örnek; gıda sektöründe çalışan meslektaşlarımızla, Odamızda kasım ayında yaptığımız toplantıdan. Geçen yıl yürürlüğe giren bir tebliğe göre Veteriner Hekimler 5 iş yerine kadar bakabilecek deniyordu. Bu tebliğ ile ilgili nasıl bir uygulama ve ücretlendirme yapılacağı hakkında uzun soluklu tartışmalar yapıldı. Çıkan her yeni kanun, tebliğ, yönerge, bence, kapsadığı konu ile ilgili mesleği ya da meslekteki kişileri korumalı, haksızlıkları engellemelidir ama Tebliğe yazılan yedi kelime ne mesleğimize bir çıkar sağlıyor ne de haksızlıkları önlüyor. Bu tebliği çıkaran zihniyet şunları unutuyor galiba; artık 19 veteriner fakültesi var. Yılda bin öğrenci mezun oluyor ve iyimser tahminle %25 i hemen iş bulabiliyor geride kalanlar ise meslek dışı alanlarda faaliyetlerle veya bekleme sürecine girerek yaşamlarını sürdürebiliyor. İş hayatına atılıp da hak ettiği paranın dörtte birini alan meslektaşlarımızdan bahsetmiyorum bile... Zaten iş imkânı bulamayan meslektaşlarımız, girebilecekleri işlerin de bir işte çalışmakta olan diğer meslektaşları tarafından istila edildiğini görüyorlar. Güler misiniz ağlar mısınız? İkinci örneğim eğitim ile ilgili olacak. Geçtiğimiz hafta internette veteriner hekimlik ile ilgili bir forum sitesinde İngiltere de geliştirilmiş olan bilgisayar destekli rektal muayene cihazının tanıtımını izledim. Keşke bizim üniversitelerimizde de bu denli gelişmiş teknolojilerimiz olsa dedim, ama nafile Veteriner hekim adaylarımızın çoğu fakülte dönemi boyunca bir hayvana enjeksiyon bile yapmadan mezun oluyor. Dünya rekoruna giden ülkemiz 20. hatta 21. veteriner fakültesine kavuşmaya çalışırken, fakülte yığını içinde bir elin parmağını geçmeyecek kadar sayıda köklü ve alt yapısı sağlam veteriner fakültesine sahipsek, sizce yeni fakülte açmak mesleğimizi geliştirir mi? Var olan fakültelerden daha iyisi, yenisi, moderni açılırsa meslek adına güçlü bir adım atılmış olur. Bu dediğimin olması çok zayıf bir olasılık olduğuna göre, peki ne yapabiliriz? Desteklenmeyi bekleyen köklü üniversitelerimize yatırım yapmaya ne dersiniz? Yeni bir fakülte inşaatı için ayrılan ödenekle laboratuarlar, dört dörtlük fakülte klinikleri, veteriner hekim öğrencilerine uygulama çiftlikleri kurmaya ne dersiniz? Ulu önderimiz Mustafa Kemal ATATÜRK ün dediği gibi muasır medeniyet seviyesinde bir ülke olmaya ne dersiniz? Bence istenirse hepsi yapılabilir. Sahillerimize çarpan dalgalarda savrulmayalım, o dalgaları engelleyerek karşılarında sapasağlam duralım. Yeter ki inançlı yüreğimiz, üretecek LAİK beyinlerimiz, yılmayacak bedenlerimiz olsun. İnanın o zaman kazanmaya başlayacağız... Ankara Bölgesi Veteriner Hekimler Odası Yönetim Kurulu Üyesi Vet. Hek. Canberk TİFTİKÇİOĞLU AN KA RA BÖL GE SÝ VE TE RÝ NER HE KÝM LER ODA SI BÜL TE NÝ An ka ra Böl ge si Ve te ri ner He kim ler Oda sý Adý na Sa hi bi Dr. Nu ri ÇA ÐIÞ So rum lu Ya zý Ýþ le ri Mü dü rü Dr. Yýl maz ARAL EDÝ TÖR Can berk TÝF TÝK ÇÝ OÐ LU Ya zýþ ma Ad re si: Sağlık 1 So kak 36/3 Ye ni þe hir/an KA RA Tel: Faks: ho.org.tr epos ta:av ho.org.tr Ankara Bölgesi Veteriner Hekimler Odası Tüm hakları saklıdır. Kaynak gösterilerek alıntı yapılabilir. YÖ NE TÝM KU RU LU Dr. Nu ri ÇA ÐIÞ Baþ kan Dr. Yýl maz ARAL Ge nel Sek re ter Can berk TÝF TÝK ÇÝ OÐ LU Say man Nurgül SÖĞÜT Ser best Üye İ. Murat NESLİOĞLU Ser best Üye ISSN Yayın Türü: Yerel, Süreli ajans Reklam Grafik Tanýtým Gra fik ve Ta sa rým Cemile ERDOÐAN AJANS GER ÇE KÜS TÜ Tel: Faks: Bas ký ER TEM MAT BA A Eskişehir Yolu 52.km Temelli/ANKARA Tel: Ba sým Ha ta la rýn dan Do la yý Oda mýz So rum lu De ðil dir. Der gi de ya yým la nan ya zý lar dan ya - sal ola rak tü müy le ya zar la rý so rum lu dur. 2 Ankara Veteriner Hekimler Odasý Bülteni - Şubat 2008

3 ÝÇÝNDEKÝLER İLK YERLİ KOPYA KOYUN DÜNYAYA GELDİ 9 AT ARABALARI VE AB ÜYELİĞİ 14 ÇİPURA DEV FARE FOSİLİ BULUNDU! 23 FLORESAN ANKARA KEDİSİ KLONLANDI LEPTOSPİROZİS 28 4 HABERLER 13 Kurban Çalıştayı Yapıldı 19 Temel Ceza Kanunlarında ve Diğer Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 22 Tavuğun da Organiği Oluyor 25 Bıldırcın Yumurtası Yaşlanmayı Durduruyor 26 Orhan DURU 30 Söz Konusu Menfaatse, Gerisi Teferruat Ankara Veteriner Hekimler Odasý Bülteni - Şubat

4 HABERLER IRAK IN KUZEYİNDE ŞEHİT DÜŞEN MEHMETÇİKLERE RAHMET, AİLELERİNE BAŞSAĞLIĞI DİLERİZ. Kıbrıs ı da Fethettik Akredite Veteriner Hekim Kursu KKTC nde de Yapıldı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti nde düzenlenen Akretide Veteriner Hekim - ISO Kursu ile ilgili Kıbrıs gazetesinde çıkan haberin metni: Tarım Bakanlığı ve Kıbrıs Türk Veteriner Hekimler Sendikası ile Ankara Bölgesi Veteriner Hekimler Odası işbirliği içerisinde, Eylül 2007 tarihleri arasında Veteriner Dairesi salonunda Akredite Veteriner Hekim-ISO konulu kurs düzenledi. Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş bulunan Ankara Bölgesi Veteriner Hekimler Odası Başkanı Dr. Nuri ÇAĞIŞ ve Eğitim Koordinatörü Prof. Dr. Bülent MUTLUER, AB direktifleri doğrultusunda zorunlu kılınan konularda hazırladıkları program çerçevesinde, katılan veteriner hekimlere eğitim verildi. Kursu başarıyla tamamlayan 35 veteriner hekime, kurs sonunda katılım belgeleri ve sertifikaları verildi. Gıda Sektöründe ve Kliniklerde Çalışan Meslektaşlarımızla Toplandık Gıda sektöründeve kliniklerde çalışan veteriner hekimlerle mevcut sorunları ile ilgili olarak tarihinde, Odamızda toplantı düzenlendi. Geçtiğimiz yıllara göre katılımın daha fazla olduğunu (13 (!) meslektaşımız) gördüğümüz toplantıda, 2008 yılı için veteriner hekimlerin asgari ücretlerinin tespiti, yenilenecek çalışma izin belgeleri için Odamızca alınacak ücretlerin belirlenmesi ve TKB nca çıkarılan yönetmelik hükümleri kapsamında 5 işyerine kadar çalışabilecek sorumlu yönetici veteriner hekim ücretlerinin saptanması gibi konular tartışıldı. Konuların daha ayrıntılı konuşulması amacıyla gıda komisyonu oluşturuldu. Gıda Komisyonuna seçilen meslektaşlarımızla tarihinde Odamızda 2. bir toplantı gerçekleştirildi. Gündeme alınan konuların tartışılmasından sonra Yönetim Kurulumuza; 60 beygir gücünün ve 10 işçinin altında çalışan işletmelerde 5 işyerine kadar çalışabilecek olan veteriner hekim asgari ücretin genel asgari ücret seviyesinde bulunması, tek bir işletmede çalışan/çalışacak veteriner hekim asgari ücretinin %10-20 oranında artırılması ve/veya işyeri faaliyet alanı, kapasite vb. sektörel kriterlere göre düzenlenmesi, Oda Çalışma İzin Belgesi yıllık ücretlerinin her bir iş kolunda YTL civarında artırılması ve/veya aynı kalması için görüşler bildirilmiştir. Aynı çalışmayı klinisyen meslektaşlarımızla da yapmak istedik, fakat belirlenen tarih ve saatte sadece 2 mesletaşımızın toplantıya gelmesi oldukça üzücüydü. 4 Ankara Veteriner Hekimler Odasý Bülteni - Şubat 2008

5 HABERLER Türkiye de Hayvan Hakları ve Refahı Sempozyumu 17 Ekim 2007 Çarşamba günü, TOBB salonunda Veteriner Hekimler Derneği, Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi ve Odamızın katkılarıyla Türkiye de Hayvan Hakları ve Refahı Sempozyumu düzenlendi. Akademisyenler, veteriner hekimler, ünlü sanatçılar ve hayvan severlerin katıldığı sempozyumun sabah oturumuna ilgi oldukça yüksekti. Klinisyenlerimizi Prof. Dr. Erol Alaçam ile Buluşturduk Etap Altınel Hotel de 7 Aralık 2007 Cuma günü Ankara Dinamik Ecza Deposu Ltd. Şti. nin büyük katkıları, Prof. Dr. Erol ALAÇAM hocamızın tatlı anlatımıyla, klinisyenlerimize Carnivor larda Hormon Kullanımı ve Üremenin Kontrolü hakkında seminer verildi. Yaklaşık 150 klinisyenin katıldığı seminerde hormonların etki mekanizmaları, kullanılması gereken durumlar, Avrupa da ve dünyada kullanıllan yeni hormon tedavileri hakkında bilgi verildi. Bir saat süren seminer sonrasında akşam yemeğine geçilerek müzik eşliğinde sohbet ve değerlendirmelerde bulunuldu. Gıda İşletmelerine Odamızca Gönderilen Bilgilendirme Yazısı Sayın Yetkili, 5179 Sayılı Gıdaların Üretimi, Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun ve buna ilişkin olarak çıkartılan yönetmelikler gereğince ve 3572 sayılı kanun ve buna bağlı olarak çıkartılan iş yeri açma ve çalışma ruhsatlarına ilişkin yönetmeliklerin hükümleri gereğince gıda işletmelerinde ve kesimhanelerde Sorumlu Yönetici veya Muayene Veteriner Hekimi çalıştırmak zorunluluğu vardır. Sorumlu Yöneticinin veya Muayene Veteriner Hekiminin atanması meslek odasından alınacak bir belge ile noter onaylı olarak yapılan sözleşme üzerine Ankara Bölgesi Veteriner Hekimleri Odası tarafından kendisine verilen Veteriner Hekimi Çalışma İzin Belgesi ile olmaktadır. Yukarıda açıkladığımız kanun ve yönetmelikler uyarınca ilgili yasal kurumlar (Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve Belediyeler) tarafından yapılacak denetim sonucunda idari ve cezai duruma düşmemeniz için, noter onaylı sözleşme yapılmışsa yenilenmesine gerek olmadan 2008 yılına ait ÇALIŞMA İZİN BELGESİ nin alınması zorunludur. 05/01/ /01/2007 tarihleri arasında 2008 Yılı Çalışma İzin Belgesi verilecektir. Bu işlemin gerçekleştirmesi amacıyla, veteriner hekiminizin bir fotoğrafı ile Sağlık 1. Sokak No:36/3 Kızılay/Ankara adresindeki Ankara Bölgesi Veteriner Hekimler Odası na başvurusunu yapması gereklidir. Yeni yılınızı kutlar, çalışmalarınızda başarılar dilerim. Not: Gıda İşyerlerinde Çalışan Veteriner Hekimlerin 2008 yılında maaşı net YTL Brüt YTL dir. Dr. Nuri ÇAĞIŞ Ankara Bölgesi Veteriner Hekimler Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ankara Veteriner Hekimler Odasý Bülteni - Şubat

6 HABERLER Süleyman DEMİREL e Ziyaret 2 Ekim 2007 tarihinde Veteriner Hekimler Derneği Yönetim Kurulu Üyeleri ile Başkanımız Dr. Nuri ÇAĞIŞ, 9. Cumhurbaşkanı Süleyman DEMİREL i ziyaret ettler. Bakan Mehdi EKER i Ziyaret Ettik Tarım ve Köy İşleri Bakanımız Dr. Mehdi Eker i Odamız Yönetim Kurulu Üyelerimizden Dr. Nuri ÇAĞIŞ, Dr. Yılmaz ARAL, Nurgül SÖĞÜT, Canberk TİFTİKÇİOĞLU ve Veteriner Hekimler Derneği Yönetim Kurulu üyeleri ile birlikte makamında ziyaret ettik. Yarım saat kadar süren görüşmede mesleğimizin sorunları aktarıldıktan sonra Ankara Bölgesi Veteriner Hekimler Odası, Veteriner Hekimler Derneği ve Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesinin ortak olarak düzenlediği Türkiye de Hayvan Hakları ve Refahı Sempozyumu için destek istendi. Veteriner İlaçlarına Sıkı Kontrol Halk sağlığını tehdit eden veteriner ilaçlarının gelişigüzel yazılması ve satılmasının önüne geçilmesi için önemli bir adım atıldı. Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı veteriner ilaçların yazılması ve kullanılmasına sıkı kontrol getirdi. Bakanlık, resmi standart bir reçete hazırlayarak, veteriner ilaçlarının sadece bu reçeteye yazılmasını istedi. İl Tarım Müdürlüklerine gönderilen reçete örnekleri çoğaltılarak veteriner hekimlere dağıtılmaya başlandı. Bundan böyle veteriner hekimler, üzerinde seri ve sayfa numarası olan reçetelerin dışında ilaç yazamıyor. Uygulama ile bir kaç fayda birden sağlanacak. İlaç israfı önlenecek, gelişigüzel veteriner ilaçların satılması engellenecek ve kullanılmasıyla ortaya çıkan gıda kirliliğinin önüne geçilecek. Türkiye nin 6 yıldır AB ye et ve süt ürünlerini ihracatını engelleyen veteriner ilaçların düzensiz kullanımı konusu sona erdi. Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı reçetesi olmayana veteriner ilaçları verilmemesi uygulamasının ardından bu konudaki istismarı engellemek için resmi reçete uygulaması başlattı. Üzerinde veteriner hekim, hayvan sahibi, hayvanda kullanılacak ilaçların tedavi yolu, dozajı, uygulanma süresi, miktarı, ilaçların arınma süresi bilgilerini içeren reçetede ayrıca takip için seri ve sayfa numarası yer alıyor. Hasta hayvanı tedavi süresince titiz bir şekilde izlenmesini sağlamaya imkân veren reçete ile bu süre zarfında hayvanın etinden ve sütünden faydalanılması da engelliyor. 3 nüsha halinde yazılacak reçetenin 1. nüshası hayvan sahibinde, 2. nüshası reçete düzenleyen hekimde ve 3. nüshası da ilaçlı yemin hazırlanması durumunda yemi hazırlayacak yem fabrikasında kalacak. Zaman zaman, Tarım İl Müdürlükleri nde görevli veteriner hekimler denetleme yapacak. Reçete 5 yıl boyunca saklanacak. Zirai ve hayvansal ürünlerde normalin üstünde ilaç kalıntısı rastlanması durumunda başta hayvan sahibi ve veteriner gibi sorumlular hapis cezasına çarptırılacak sayılı Gıda Kanunu, sorumlular hakkında 3-6 ay arasında hapis cezasını öngörüyor. Kaynak:www.mvho.org 6 Ankara Veteriner Hekimler Odasý Bülteni - Şubat 2008

7 Veteriner Hekim Odaları Toplandı Kasım 2007 tarihinde Türkiye Veteriner Hekimler Birliği Merkez Konseyi nin İzmir Veteriner Hekimler Odası nın ev sahipliğiyle, tüm oda başkanlarının katıldığı Veteriner Hekimler Odaları Toplantısı na katıldık. Çeşitli mesleki sorunlarla birlikte bazı kanun taslaklarının görüşüldüğü toplantıda, özellikle özlük haklarının iyileştirilmesi hususunda yapılması gereken eylem planları ve zamanlaması tartışıldı. Yozgat ın Sorgun İlçesi Bahadın Beldesi nde hayvancılığı geliştirmek amacıyla kurulan Kalkınma Kooperatifi üyelerine dağıtılan büyükbaş hayvanlarda, Brusella hastalığı tespit edildi. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı ndan ihaleye girerek krediyle inek alanlar, kendilerine zimmetlenen bu hayvanlardan kurtulmanın yollarını aramaya başladı. Hastalığın görüldüğü Bahadın Beldesi, Salur, Muğalli ve Gümüşkavak Köyleri karantinaya alındı. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı tarafından hayvancılığı geliştirmek amacıyla köylülere dağıtılan büyükbaş hayvanlarda Brusella hastalığının olduğu belirlenince, Tarım İl Müdürlüğü görevlileri ilk etapta, 200 büyükbaş hayvanın 55 inden kan örneği aldı. Alınan kan örneklerinin incelenmesi sonucu, 29 hayvanda Brusella mikrobuna rastlandı. Hayvanlarda hastalığının tespit edilmesi üzerine Sorgun İlçe Tarım Müdürlüğü, dağıtılan 200 büyükbaş hayvanın tamamından kan örneği aldı. Kan örnekleri incelenmek üzere Ankara Etlik Veteriner Araştırma Merkezi ne gönderildi. Sorgun İlçesi ne bağlı Bahadın Beldesi, Salur, Muğalli ve Gümüşkavak köylüleri tarafından kurulan Kalkınma Kooperatifi üyelerine verilen 200 büyükbaş hayvanın büyük bölümünde hastalık çıkması, çiftçileri zor durumda bıraktı. Kooperatif üyesi 50 kişi hastalık nedeniyle 14 Haziran 2007 tarihinde gebe olarak aldıkları büyükbaş hayvanlardan buzağı da alamadı. Hastalık nedeniyle köylüye verilen ineklerin buzağıları ya ölü doğdu ya da doğduktan kısa bir süre sonra öldü. Aldığı 4 hayvandan 3 ünde hastalık tespit edilen hayvan sahibi Hıdır Yiğit, hayvanları kredi ile aldıklarını ve çoğunda HABERLER Bakanlığın Krediyle Dağıttığı Hayvanlar Hasta Çıktı! Hastalığın Görüldüğü 3 Köy Karantinada... hastalık tespit edilmesi nedeniyle zor durumda kaldıklarını belirterek, şöyle söyledi: Bize hayvanların borcunu, yavrularını büyütüp satarak ödeyeceğimizi söylediler. Ancak biz buzağı alamadık. Hayvanları krediyle aldık ve adımıza zimmetli. Satamıyor, kesemiyor, atamıyoruz. Perişan bir durumdayız. Devlet resmen inek yerine kucağımıza bombayı bıraktı. Bir an önce çare bulunarak bu havyanların bizden alınmasını istiyoruz. Aksi halde hastalığın yayılması bize ve çocuklarımıza bulaşması söz konusu. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı nca açılan ihale sonucunda, müteahhit aracılığıyla alınan hayvanların hastalıklı olduğu bilindiği halde kendilerine verildiğini öne süren köylüler, Valilik ve Bakanlıktan yardım beklediklerini söyledi. Eşiyle birlikte aldıkları 8 hayvandan 6 sının buzağılarının ölü doğduğunu belirten Nazik Ayyıldız, Aldığımız 8 hayvandan 7 si hasta çıktı. Brusella hastası hayvanları verdiler. Buzağı da alamadık, ne yapacağımızı şaşırdık diye konuştu. Devlete güvenerek hayvanları aldıklarını anlatan köylülerden Fatih Çalışkan, Biz montofon ırkta hayvan aldık. Ancak buzağıları, simental veya başka ırktan çıkıyor. Gebe diye aldığımız hayvanların çoğu da gebe çıkmadı. Şimdi hayvanlarımızın hastalığı tespit edildi ve herbirine 3 er bin YTL ye yakın miktarda borçlandığımız hayvanlar itlaf edilecek ve bize maliyetin yarısı kadar para ödenecek. Bizim masraflarımızı, yem borçlarımızı kim ödeyecek? dedi. Vali: Mağduriyet Giderilecek Yozgat Valisi Amir Çiçek, inek sahiplerinin mağduriyetinin giderileceğini bildirirken, İnceleme başlattık. Bu hayvanlar Tarım ve Köyişleri Bakanlığı nca yapılan ihale ile dağıtılıyor. Hastalık tespitinin hemen ardından köye tarım, hem de sağlık ekipleri gönderdik. Köylünün hayvanlarından numuneler alındı. Kanunlar çerçevesinde ne gerekiyorsa yapacağız. Vatandaşımız mağdur edilmeyecek diye konuştu. Kaynak: DHZA Ankara Veteriner Hekimler Odasý Bülteni - Şubat

8 HABERLER Yoksulun İlacı Projesi Köylüyü Geçindirmedi Tek Umut Borçların Affı! 2003 te uygulamaya konulan Kırsal Alanda Sosyal Destek Projesi kapsamında kredi kullanan özellikle Doğu ve İç Anadolu daki köylüler, borçlarını ödeyemiyor da borçları yapılandırılan köylüler bu kez borçlarının affı için Tarım Bakanlığı nı dilekçe yağmuruna tuttu. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ın Yoksulluğun İlacı diyerek 2003 yılında uygulamaya koyduğu Kırsal Alanda Sosyal Destek Projesi, köylüye yaramadı. Proje kapsamında kredi kullanan özellikle Doğu ve İç Anadolu bölgesindeki köylüler borçlarını ödeyemiyor. Tarım Bakanlığı na başvurarak borçları ödeyemediklerini, bu nedenle de affedilmelerini isteyen kooperatif başkanları, önlem alınmaması halinde köylüyü zenginleştirme projesinin köylünün iflasına neden olabileceğini savundu. Ziraat Bankası aracılığıyla Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu ile bakanlık bütçesinden kullandırılan kredilerin miktarı 9-11 bin YTL arasında değişiyor Kasım ayından bu yana krediden faydalanmak isteyen yoksul köylülerin kurduğu 698 kooperatifin, 423 milyon 587 bin YTL kredi kullandığı proje kapsamında, 68 bin büyükbaş ahyvan, 154 bin 700 damızlık koyun dağıtılmıştı. Aile başına 2 inek veya 25 koyun dağıtılan projeden faydalanan köylüler, borçlarını ödeyemedikleri için 2006 yılında borçları yapılandırılmıştı. Pazara Uzağız, Sütü Eti Satamıyoruz Diyarbakır, Batman, Siirt, Mardin ve Şırnak ın bağlı olduğu Diyarbakır Bölgesi Hayvancılık Kooperatifleri Birliği nin Başkanı Çetin İnanç, İki inekle bir aile geçinemiyor. Geçinemedikleri için de borçlarını da ödeyemiyorlar. Bizim birliğimize bağlı birçok kooperatif borçlarının ertelenmesi için bize başvurdu. Bizde bu başvuruları toplayarak, Bakanlığa resmi bir başvuru yaptık. Kooperatiflerimizin taleplerini de tek tek faksla Bakanlığa ilettik dedi. Sınırlardaki kaçak hayvan girişi nedeniyle küçükbaş hayvanların 100, büyükbaş düvelerin de 1500 YTL den satıldığını anlatan İnanç, Ayrıca gelişmekte olan ve sosyo-ekonomik olarak belli bir varlık gösteremeyen bölgemizin süt ve süt mamülleri, et ve et ürünlerinin değerlendirileceği ortam olmadığı için, kooperatiflerimiz çok büyük maddi sıkıntılar yaşıyor. Bu nedenle kooperatiflerimizin borçlarının affedilmesini istedik. Durum sadece bizde değil, Türkiye genelinde de böyle görüşlerini dile getirdi. Özellikle İç Anadolu ve Doğu Anadolu nun pazara uzak olmaları nedeniyle almış oldukları damızlıklardan zarar ettiğini ifade eden Sivas Bölgesi Hayvancılık Kooperatifleri Birliği Başkanı Turgay Şahin ise Zarar ettikleri için de borçlarını ödeyemiyorlar. Tarım Bakanlığı na bölgeye bir işletme tesisi yapılması için başvurduk ama sıcak bakmadılar. Borçların affı için de başvurduk ama bu da olmadı. Bu nedenle projeden yararlanan köylüler şu anda çok zor durumda dedi. Gündemde Bir Af veya Erteleme Yok Kasım 2003 ten bu yana 812 kooperatifin programa alındığını, ancak bunların 757 tanesinin halen uygulamada olduğunu anlatan Tarım Bakanlığı Teşkilatlandırma ve Destekleme Genel Müdürlüğü Genel Müdürü Mehmet Taşan, Ahırı olmayanlara 4 bin YTL, olup da tamirat gerekenlere 2 bin YTL kredi veriyoruz. İki inek için hayvan bedeli de ortalama 5 bin YTL. Bunların yanı sıra kooperatif binası için 100 bin YTL, işletme kredisi olarak da 50 bin YTL veriliyor. Bu rakamlar kooperatifte üye sayısı başına bölünüyor. Kredilendirme de iki şekilde yapılıyor. İlki Sosyal Yardımlaşma dan 2 yıl ödemesiz, 3 yıl vadeli sıfır faizle, ikincisi ise bakanlık bütçesinden 1 yıl ödemesiz 7 yıl vadeli yüzde 5 faizle bilgilerini verdi. Borcunu geri ödemekte zorlanan kooperatiflerin olduğunu, ancak düzenli ödeme yapanların da çok olduğunu kaydeden Taşan, 2006 da kanuni takibe düşmüş kooperatiflerin borçlarını yapılandırdık. Zaten genel olarak kullandırdığımız kredilerde mücbir sebep gösterilirse bir kereye mahsus olmak üzere borcu erteliyoruz. Ama genel bir af veya erteleme şu an için söz konusu değil diye konuştu. Güzelim Hayvanları Heba Ettiler Karnını bile doyuramayan insanlara inek verildiğini kaydeden Türkiye Damızlık Sığır Yetiştiricileri Merkez Birliği Başkanı Halil Tokoğlu ise şunları söyledi: Hayvanların bir kısmı kesildi, bir kısmı da satıldı. Sağlıklı bir işletme için en az 20 baş hayvan olması lazım. İki baş hayvanla kimse kendini geçindiremez. Olan bizim damızlık düvelerimize oldu. Binbir zorlukla yetiştirdiğimiz düveler heba oldu. Çünkü bize, siz hayvan vermezseniz ithal ederiz demişlerdi. Haklılığımız ortaya çıktı ama bizim hayvanlarımız telef oldu. Kaynak:Referans Gazetesi/ Necla Yılmaz 8 Ankara Veteriner Hekimler Odasý Bülteni - Şubat 2008

9 HABERLER İlk Yerli Kopya Koyun Dünyaya Geldi ( :37:00) Türkiye nin Klonlama Yöntemiyle Elde Edilmiş İlk Koyunu Doğdu. İstanbul Üniversitesi nde Dünyaya Gelen Kuzunun Adı; OYALI Sezaryenle dünyaya getirilen kuzu, başta annesi tarafından yakınlık görmedi. Bunun üzerine kuzu biberonla beslendi. Ancak bir süre sonra anne koyun, yavrusuna yakınlaştı. İstanbul Üniversitesi nin, Devlet Planlama Teşkilatı (DPT) ve TÜBİTAK ın desteğiyle yürüttüğü kopya koyun projesi, üç yıl önce başladı. Proje kapsamında 8 koyuna embriyo transfer edildi, 2 si hamile kaldı. Sezaryen ile dünyaya gelen ilk kopya koyun Oyalı nın sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Projeyi, İÜ Veteriner Fakültesi Döllenme ve Suni Tohumlama Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sema BİRLER ve ekibi hayata geçirdi. Doğumun düşündüklerinden daha kolay olduğunu belirten Prof. Dr. BİRLER, Ancak anne koyun son zamanlarda strese girdiği için hem yavruyu, hem anneyi riske atmak istemedik. Bunun için doğumu sezeryan yöntemiyle gerçekleştirdik dedi. Prof. Dr. BİRLER, yöntemi uygularken asıl amaçlarının, bir sonraki için uygun bir ortam oluşturmak olduğunu belirtti: Bilindiği gibi birçok alanda klonlama kullanılabilir. Bizim ilk olarak kullanmak istediğimiz alan transgenik koyun üretimi oldu. Transgenik koyun üretimiyle, koyunların sütünden insan hastalıklarının tedavisinde faydalı olabilecek bazı proteinleri üretebiliyoruz. Örneğin hemofili hastaları için gerekli faktör 8 leri, faktör 9 ları sütten elde etmek mümkün. Yani bir biofabrik olarak koyunlardan yararlanmamız söz konusu. Doğum 1 Saat Sürdü İÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Şafak URAL ın da izlediği doğum, yaklaşık bir saat sürdü. Doğum sırasında Prof. Dr. Sema BİRLER, Prof. Dr. Kamuran İLERİ, Prof. Dr. Serhat PAPUCCUOĞLU, Doç. Dr. Serhat ALKAN birlikte çalıştı. Yenileri De Yapılacak Klonlamanın bir başlangıç olduğunu vurgulayan Prof. Dr. BİRLER, Artık büyük bir bilimsel araştırma dünyasının içine adım atmış olduk diye düşünüyoruz. Çok kısa bir süre sonra da diğer aşamaları katedeceğimizi ümit ediyoruz. Başka bir koyuna da aynı şekilde klonlama uyguladık. Muhtemelen iki hafta sonra yeni kuzuları da dünyaya getireceğiz dedi. Sağlık Durumu İyi İstanbul Üniversitesi (İÜ) Veterinerlik Fakül - tesi nde dünyaya getirilen Türkiye nin ilk kopya koyunu Oyalı nın sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Sezaryenle dün dünyaya gelen Oyalı, fakültede düzenlenen basın toplantısının ardından ilk kez basının ve kamuoyunun karşısına çıkarıldı. Prof. Dr. URAL, kopya koyunun Üniversitenin akademik araştırmaya olan eğitim ve katkısının bir sonucu olduğunu söyledi. Prof. Dr. BİRLER ve ekibine teşekkür eden URAL, Oyalı nın hafif ateş yükselmesi sorunu yaşadığını açıkladı. Ankara Veteriner Hekimler Odasý Bülteni - Şubat

10 HABERLER 3 Yavru Bekliyoruz Klonlamanın amaçlarından bir tanesinin hayvancılık ve insan sağlığını ilgilendiren konularda gen transferi yapılmış hayvanların biyofabrikalar olarak kullanılması olduğunu vurgulayan Prof. Dr. BİRLER, hemofili, diyabet gibi hastalıklarda kullanılmak üzere sütünden bazı proteinleri üretebilen koyun oluşturmak ve bu şekilde, bu sütün ilaç endüstrisinden kullanılmasını sağlamak olduğunu belirtti. Prof. Dr. BİRLER, gebeliği devam eden diğer koyunun 5-6 gün içinde doğum yapabileceğine işaret ederek, İlk ultrason incelemelerinde 4-5 yavru gördük. Bunlardan hepsi yaşamıyor olabilir. Yavru büyüdükçe tek tek saymak zorlaşıyor. Ama en az 3 bekliyoruz diye konuştu. Oyalı nın tek olarak dünyaya geldiğini vurgulayan Prof. Dr. BİRLER, doğum yaklaştıkça hem kendilerinin, hem de taşıcıyı annenin strese girdiğini, bu nedenle sezaryeni tercih ettiklerini söyledi. Prof. Dr. BİRLER, 5 kilo 600 gram ağırlığında, dün sezaryenle dünyaya getirilen Oyalı nın sağlık durumu iyi dedi. Oyalı Çok Hassas Ortalamanın 2 katından biraz daha fazla büyüklükte dünyaya gelen Oyalı nın çok hassas olduğunu ifade eden Prof. Dr. BİRLER, bazı vitamin ve antibiyotikler verildiğini anlattı. BİRLER, kopya kuzuyu önce biberonla beslediklerini, hayvan biraz daha güçlenince anne sütü alabileceğini dile getirerek, bir hafta geçtiğinde rahatlayacaklarını belirtti. İnsanlar İçin Yasak Prof. Dr. BİRLER, insanın kopyalanması konusundaki bir soru üzerine de 2 tür klonlama olduğunu, yavru oluşturacak klonlamanın hayvanlar üzerinde uygulandığını, insanlar için böyle bir yöntemin dünyada yasaklanmış durumda olduğunu anlattı. Teropötik uygulamada ise embriyonun hücrelerinden embriyonik kök hücreler elde edilmesinin amaçlandığını ifade eden Prof. Dr. BİRLER, bunun insanlar üzerinde uygulanmaya başlanmadığını, üzerinde yoğun şekilde çalışmaların sürdürüldüğünü kaydetti. Prof. Dr. BİRLER, klonlama için koyun seçilmesinin nedeninin; Türkiye de koyunun sayısının fazla olması ve üretim açısından büyük bir potansiyele sahip olduğu için seçtiklerini anlattı. Kaynak:http://www.cnnturk.com/BILIM_TEKNOLOJI/BILIM/haber _detay.asp?pid=15&haberid= Kuş Gribinde En Kritik Dönem Zonguldak ın Çaycuma İlçesi ne bağlı Saz Köyü nde kuş gribinin görülmesiyle yurt genelinde alarm verilirken, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi nde (YYÜ) ise yoğun bir kuş gribi araştırması yapılıyor. Bilim adamları proje kapsamında yaptıkları araştırmada Van Gölü Havzası nın kuş gribi bakımından en riskli bölgelerinden, 45 ayrı kanatlı türünden topladıkları dışkıları analiz ediyor. Veterinerlik Fakültesi ne de kuş gribi laboratuvarı kuruldu. Proje Yürütücüsü YYÜ Veteriner Fakültesi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Banur BOYNUKARA, her türlü salgına hazır olduklarını ve şu ana kadar yaptıkları analizlerde kuş gribi virüsüne rastlamadıklarını belirtirken; projenin arazi çalışmasını yürüten Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Özdemir ADIZEL de kuş gribi salgınında en riskli dönemin şubat ayı olduğunu ve Türkiye nin alarm durumunda olması gerektiğini söyledi. 10 Ankara Veteriner Hekimler Odasý Bülteni - Şubat 2008

11 HABERLER Ağrı nın Doğubeyazıt İlçesi nde 2005 yılında ortaya çıkan ve 4 kişinin ölümüne neden olan kuş gribi, yeniden Türkiye de tehlike yaratmaya başladı. Zonguldak ın Çaycuma İlçesi Saz Köyü nde görülen kuş gribi ile ilgili tedbirler alınırken, 2005 yılındaki salgında en büyük sıkıntıyı yaşayan Van da da, bilim adamları kuş gribi üzerine yoğun bir araştırma yapıyor. YYÜ ve TÜBİTAK destekli Van Gölü Havzası nda Yaşayan Kanatlı Türleri nde Avian İnfluenza A tipi Virüslerin Tespit Edilmesi adı altında hazırlanan proje kapsamında, Van Gölü Havzası ndaki riskli bölgelerde kanatlı dışkıları toplanıyor. Prof. Dr. Banur BOYNUKARA başkanlığında 11 kişilik bir ekiple yapılan araştırmada şu ana kadar 45 kanatlı türünden 1700 dışkı numunesi alındı. Numuneler özel bölmelerde muhafaza edilirken, laboratuvarda da titizlikle analiz ediliyor. Kuş Gribi Laboratuarı Kuruldu Proje kapsamında ilk amaçlarının, virüslerin tespit edilmesi için erken teşhis laboratuvarını kurmak olduğunu belirten Prof. Dr. BOYNUKARA, bunu başardıklarını ve bu konuda büyük bir ilerleme kaydettiklerini söyledi. Prof. Dr. BOYNUKARA, Olası salgınlarda laboratuvarımız sayesinde kısa sürede teşhise gidebileceğiz. Laboratuvarımızda 3-4 saat içinde pozitif vakaları tanımlayabiliyoruz. Toplanan 1700 dışkı numunesinin 1100 ünde yaptığımız analizlerde, kuş gribi virüsüne rastlamadık. Salgınların başladığı bu dönemde vatandaşlarımız çok dikkatli olmalıdırlar dedi. Alarmda Olmalıyız Projenin arazi kısmını yürüten Yrd. Doç. Dr. Özdemir ADIZEL ise özellikle kuş göçleri konusunda Türkiye nin çok dikkatli olmasını istedi. Bu dönemde Türkiye nin kuzeyinde bulunan ülkelerden göç eden kuşların virüs taşıyıcısı olabileceğine dikkat çeken Yrd. Doç. Dr. ADIZEL, Araştırma kapsamında Van Gölü Havzası nın her bölgesinden numuneler aldık. Ulaşamadığımız bölgelere botlarla gittik. Ancak Türkiye kuş gribi bakımından her zaman riskli bir bölge konumunda. Çünkü kuşların göç yolu üzerindedir. Zonguldak Çaycuma daki kuş gribi virüsü de, muhtemelen kuzeyden gelen kuş topluluğuyla bulaşmıştır. Özellikle bu dönemde çok dikkatli olmamız gerekiyor. Şubat ayının kuşların göç dönemi olması, riski maksimuma çıkarıyor. Bu dönemde kuş gribi virüsü oldukça etkindir uyarısında bulundu. Kaynak: Milliyet Gazetesi Ankara Veteriner Hekimler Odasý Bülteni - Şubat

Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Diploma Töreni

Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Diploma Töreni Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Diploma Töreni EDÝ TÖR DEN ÝÇÝN DE KÝ LER HÜZÜN... Meslektaşlarım, Aslında bahsedilecek ve tartışılacak çok konu var ama ne yazık ki içlerinde beni en çok üzen olay

Detaylı

kırmızı İthalatın ardından yeniden YERLİ ETE DÖNÜŞ Yerli çiftlik ırkları yok oluyor! ETBİR I DOSYA: Kırmızı et sektörü ETBİR in davetinde buluştu!

kırmızı İthalatın ardından yeniden YERLİ ETE DÖNÜŞ Yerli çiftlik ırkları yok oluyor! ETBİR I DOSYA: Kırmızı et sektörü ETBİR in davetinde buluştu! ETBİR I kırmızı Et Üreticileri Birliği, Kırmızı Et Sektör Yayını 2011 / Yaz İthalatın ardından yeniden YERLİ ETE DÖNÜŞ 2011 DESTEKLEMELERİ DOSYA: Yerli çiftlik ırkları yok oluyor! Kırmızı et sektörü ETBİR

Detaylı

2 KOOPERATİFÇİLİK. Tarımsal Danışmanlık Sınav Başvuruları, 14 Mart ta Son DÜNDEN BUGÜNE KOOPERATİFÇİLİK -5- KÖY-KOOP MERKEZ BİRLİĞİ

2 KOOPERATİFÇİLİK. Tarımsal Danışmanlık Sınav Başvuruları, 14 Mart ta Son DÜNDEN BUGÜNE KOOPERATİFÇİLİK -5- KÖY-KOOP MERKEZ BİRLİĞİ Mart 2012 Köy-Koop Merkez Biṙliği 2 KOOPERATİFÇİLİK DÜNDEN BUGÜNE KOOPERATİFÇİLİK -5- Pratik, Gerçekçi Bir Bürokrat Yurtdışında toplanan paraları, dışarıdan alacağımız makineler için çeşitli Avrupa ülkelerinde

Detaylı

Evet, Türk esnaf sanatkarları adına

Evet, Türk esnaf sanatkarları adına BAŞKANDAN UMUTLANDIK Evet, Türk esnaf sanatkarları adına umutlandığımızı ifade etmeliyim. Gümrük ve Ticaret Bakanı Nurettin Canikli nin Ankara da 4. Esnaf Şurası nda söylediği Güçlü esnaf, güçlü ekonominin

Detaylı

Okul Sütü Projesi Bir An Önce Uygulanmalı

Okul Sütü Projesi Bir An Önce Uygulanmalı REKLAM ALANI KÖY KALKINMA VE DİĞER TARIMSAL AMAÇLI KOOPERATİF BİRLİKLERİ MERKEZ BİRLİĞİ ŞUBAT 2012 Yıl:1 Sayı:4 KÖY KALKINMA VE DİĞER TARIMSAL AMAÇLI KOOPERATİF BİRLİKLERİ MERKEZ BİRLİĞİ GAZETESİ ÜCRETSİZDİR

Detaylı

Acısıyla. editörden. Tükenen zamanların ardından boş sayfaların başına şöyle yazılır;

Acısıyla. editörden. Tükenen zamanların ardından boş sayfaların başına şöyle yazılır; Acısıyla editörden Tükenen zamanların ardından boş sayfaların başına şöyle yazılır; Acısıyla, tatlısıyla Bende boş bir sayfa bulmuşken odamızda 42. dönem sonunda mesleki durumumuzu anlatmak için cümlelerime

Detaylı

Yeni yıl müjdemizi isteriz çocuklar! OKUL SÜTÜ BAŞLIYOR! Sayfa 5 te Bakanlığımız çiğ süt piyasasını düzenlemek adına çok güzel kararlara imza atıyor

Yeni yıl müjdemizi isteriz çocuklar! OKUL SÜTÜ BAŞLIYOR! Sayfa 5 te Bakanlığımız çiğ süt piyasasını düzenlemek adına çok güzel kararlara imza atıyor Yeni yıl müjdemizi isteriz çocuklar! OKUL SÜTÜ BAŞLIYOR! YIL: 2 SAYI: 11 80 Krş! Kasım - Aralık 2011 YIL: 1 SAYI: 1 7 TL www.tusedad.org SİZİN DERGİNİZ Türkiye Hayvancılık Kongresi 2011 Derneğimiz Tüsedad

Detaylı

Bütünleştirilen Şehir, Parçalanan Kırsal

Bütünleştirilen Şehir, Parçalanan Kırsal Türkiye nin Tek Tarım Gazetesi ŞUBAT 2013 Yıl:2 Sayı:15 TÜRKİYE KÖY KALKINMA VE DİĞER TARIMSAL AMAÇLI KOOPERATİF BİRLİKLERİ MERKEZ BİRLİĞİ GAZETESİ Bütünleştirilen Şehir, Parçalanan Kırsal»» Ziraat Mühendisleri

Detaylı

TOPRAK KAYBI MI, TOPRAK GASPI MI?... 7. BÜYÜKŞEHİR E DÖNÜŞMENİN SONUÇLARI...11 Osman GÜRÜN. BÜTÜNŞEHİRE DÖNÜŞMENİN GETİRECEĞİ MALİYET...

TOPRAK KAYBI MI, TOPRAK GASPI MI?... 7. BÜYÜKŞEHİR E DÖNÜŞMENİN SONUÇLARI...11 Osman GÜRÜN. BÜTÜNŞEHİRE DÖNÜŞMENİN GETİRECEĞİ MALİYET... İÇİNDEKİLER TOPRAK KAYBI MI, TOPRAK GASPI MI?... 7 Bahar TANRISEVER YALÇIN BÜYÜKŞEHİR E DÖNÜŞMENİN SONUÇLARI...11 Osman GÜRÜN BÜTÜNŞEHİRE DÖNÜŞMENİN GETİRECEĞİ MALİYET...13 İsmail OK BÜYÜKŞEHİR YASASI...14

Detaylı

BAKAN YILDIZ DAN JEOTERMALE TAM DESTEK

BAKAN YILDIZ DAN JEOTERMALE TAM DESTEK 4 Ayda Bir Yayınlanır.ÜCRETSİZDİR Yıl: 3 Sayı: 5 Nisan 2012 ISSN 1302-4388 BAKAN YILDIZ DAN JEOTERMALE TAM DESTEK JEO TERMAL BELEDİYELER DERGİSİ İçindekiler T.C Jeotermal Kaynaklı Belediyeler Birliği

Detaylı

Biz AEO Olarak Hazırız,Ya Siz?

Biz AEO Olarak Hazırız,Ya Siz? Mesleki Mücadelemizin Satır Başları Kamu Eczacıları Çalıştayı Eczacı Odalarının Olağan Seçimli Genel Kurulları Eylül 2015 de Gerçekleştirilecek Biz AEO Olarak Hazırız,Ya Siz? İçindekiler Sahibi Ankara

Detaylı

KÜRESEL İSTİHDAM EĞİLİMLERİ RAPORUNU AÇIKLADI

KÜRESEL İSTİHDAM EĞİLİMLERİ RAPORUNU AÇIKLADI YIL:4 SAYI:7 HAZİRAN 2014 www.esider.org.tr ESENYURT SANAYİCİ VE İŞADAMLARI DERNEĞİ NİN ÜCRETSİZ YAYINIDIR. 3 AYDA BİR YAYINLANIR ESİDER DE BAYRAK DEĞİŞİMİ: ESİDER DE BAŞKAN MUAMMER ÖMEROĞLU GÖREVİNİ FEVZİ

Detaylı

2014 Uluslararası Aile Çiftçiliği Yılı Olarak İlan Edildi

2014 Uluslararası Aile Çiftçiliği Yılı Olarak İlan Edildi Türkiye nin Tek Tarım Gazetesi ARALIK 2013 Yıl:3 Sayı:25 TÜRKİYE KÖY KALKINMA VE DİĞER TARIMSAL AMAÇLI KOOPERATİF BİRLİKLERİ MERKEZ BİRLİĞİ GAZETESİ 2014 Uluslararası Aile Çiftçiliği Yılı Olarak İlan Edildi

Detaylı

SAKARYA COMMODITY EXCHANGE

SAKARYA COMMODITY EXCHANGE YIL:2014 / SAYI: 50 SAKARYA COMMODITY EXCHANGE STB BAŞKANLARI TOBB HİZMET ŞEREF BELGESİ ve PLAKET TÖRENİ NE KATILDI. STB heyeti, Bosna Hersek te Suların Geri Kazanımı ve Yeniden Kullanımı FINDIKTA HASAT

Detaylı

ODALARI 14 MAYIS DÜNYA ÇİFTÇİLER GÜNÜ'NDE. Türk Çiftçisinin Sesi BAYRAKTAR, BUĞDAY HASADINI BAŞLATTI, BUĞDAY BİÇTİ DEVLETİN ZİRVESİ BİR ARAYA GELDİ

ODALARI 14 MAYIS DÜNYA ÇİFTÇİLER GÜNÜ'NDE. Türk Çiftçisinin Sesi BAYRAKTAR, BUĞDAY HASADINI BAŞLATTI, BUĞDAY BİÇTİ DEVLETİN ZİRVESİ BİR ARAYA GELDİ Ziraat ODALARI BAYRAKTAR, BUĞDAY HASADINI BAŞLATTI, BUĞDAY BİÇTİ TZOB Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, Adana Ceyhan'da ilk buğday hasadı için düzenlenen törene katılarak, biçerdöverle buğday hasat etti.

Detaylı

Yeni Umutlarla 2012'ye

Yeni Umutlarla 2012'ye / kapak BorsaVizyon 3 BORSAVİZYON Sayı : 97 Sahibi Ankara Ticaret Borsası Adına Yönetim Kurulu Başkanı Faik YAVUZ Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Sabri HEMDİL Genel Sekreter Yayın Kurulu Faik YAVUZ Yavuz YILDIZ

Detaylı

Tarımda Orta Gelir Tuzağı Var mı?

Tarımda Orta Gelir Tuzağı Var mı? Türkiye nin Tek Tarım Gazetesi ŞUBAT 2014 Yıl:3 Sayı:27 TÜRKİYE KÖY KALKINMA VE DİĞER TARIMSAL AMAÇLI KOOPERATİF BİRLİKLERİ MERKEZ BİRLİĞİ GAZETESİ Tarımda Orta Gelir Tuzağı Var mı? Tarımsal Öğretimin

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

HALK SAĞLIĞINDA GÜNDEM BASINDA SAĞLIK

HALK SAĞLIĞINDA GÜNDEM BASINDA SAĞLIK HALK SAĞLIĞINDA GÜNDEM BASINDA SAĞLIK Şubat ayı sağlık gündemi açısından oldukça yoğun bir haber yükünü doğal olarak da tartışmaları barındırmıştır. Öncelikle Sağlık Bakan lığında görev değişimi olmuştur

Detaylı

YIL: 2012 / SAYI: 43. zlenilebilir Modern Hayvan Pazar Projesi. BRÜKSEL den Haberler var. Sakarya da Küçük Bafl Hayvanc l n Geçmifli ve Gelece i

YIL: 2012 / SAYI: 43. zlenilebilir Modern Hayvan Pazar Projesi. BRÜKSEL den Haberler var. Sakarya da Küçük Bafl Hayvanc l n Geçmifli ve Gelece i YIL: 2012 / SAYI: 43 COMMODITY EXCHANGE www.stb.org.tr zlenilebilir Modern Hayvan Pazar Projesi BRÜKSEL den Haberler var Sakarya da Küçük Bafl Hayvanc l n Geçmifli ve Gelece i Yeni Teflvik Sistemi TiCARET

Detaylı

Selçuk MARUFLU TUGİS Genel Sekreteri

Selçuk MARUFLU TUGİS Genel Sekreteri Selçuk MARUFLU TUGİS Genel Sekreteri Efendim; herkese hoş geldiniz diyorum. Ben bu toplantıyı tertip eden Gıda Mühendisleri Odası Yönetimini, başta Petek Ataman olmak üzere, Ziraat Mühendisleri Odası;

Detaylı

SAKARYA. TiCARET BORSASI YIL:2009 / SAYI: 34 SAKARYA COMMODITY EXCHANGE. EKiM / KASIM / ARALIK. Gelece in Yak t Biyogaz

SAKARYA. TiCARET BORSASI YIL:2009 / SAYI: 34 SAKARYA COMMODITY EXCHANGE. EKiM / KASIM / ARALIK. Gelece in Yak t Biyogaz 1957 EKiM / KASIM / ARALIK YIL:2009 / SAYI: 34 TiCARET COMMODITY EXCHANGE Gelece in Yak t Biyogaz Geneti i De ifltirilmifl Organizmalar R. Hisarc kl o lu nun Büyük Baflar s Kalk nma Ajanslar, Düzey 1 ve

Detaylı

BORSA HABER. Hedef, Üretimi Arttırmak OCAK 2014 FINDIKTA ÖRNEKBAHÇE UYGULAMALARI BAŞLADI TÜRKİYE DE DEĞİŞEN ÇAY TÜKETİM ALIŞKANLIKLARI

BORSA HABER. Hedef, Üretimi Arttırmak OCAK 2014 FINDIKTA ÖRNEKBAHÇE UYGULAMALARI BAŞLADI TÜRKİYE DE DEĞİŞEN ÇAY TÜKETİM ALIŞKANLIKLARI TRABZON TİCARET BORSASI OCAK 2014 BORSA Hedef, Üretimi Arttırmak FINDIKTA ÖRNEKBAHÇE UYGULAMALARI BAŞLADI Mehmet Cirav Meclis Başkanı Türkiye Dikkat!. Bulunduğu coğrafyadaki tarihten gelen konumu ve sorumluluğu

Detaylı

Bölgesel kalkınmayı hızlandırmak. 16 kalkınma ajansı daha kuruldu ORGANİZE SANAYİ GAZETESİ AĞUSTOS 2009 3. Abdullah ÇÖRTÜ. Şefik ÇALIŞKAN.

Bölgesel kalkınmayı hızlandırmak. 16 kalkınma ajansı daha kuruldu ORGANİZE SANAYİ GAZETESİ AĞUSTOS 2009 3. Abdullah ÇÖRTÜ. Şefik ÇALIŞKAN. ORGANİZE SANAYİ GAZETESİ AĞUSTOS 2009 3 Abdullah ÇÖRTÜ 11 de Şefik ÇALIŞKAN 18 de Arzu AKAY 5 da Atilla ÇINAR 2 da Veli SARITOPRAK 20 de Fettah GÜVENTÜRK 16 da Ostim Medya A.Ş. Adına İmtiyaz Sahibi Orhan

Detaylı

TARLADAN SOFRAYA GIDA GÜVENLİĞİ AÇILIŞ KONUŞMALARI

TARLADAN SOFRAYA GIDA GÜVENLİĞİ AÇILIŞ KONUŞMALARI AÇILIŞ KONUŞMALARI Prof. Dr. Muzaffer ERYILMAZ Çankaya Belediye Başkanı Değerli dostlar, sevgili arkadaşlarım, bugünün Dünya Gıda Günü olmasının yanı sıra açlığımızı, tokluğumuzu hatırladığımız bir gün

Detaylı

ÇİZGİDEN GERÇEĞE 10. YILINDA...

ÇİZGİDEN GERÇEĞE 10. YILINDA... İmaj Center Macun Mah. 3. Cad. No: 2 / (A Giri i) İstanbul Yolu 6. Km. Yenimahalle - ANKARA Tel: 0.312 397 91 40 Faks: 0.312 397 41 54 www.danajans.com ÇİZGİDEN GERÇEĞE 10. YILINDA... Başkan dan Başkan

Detaylı

DENİZ TİCARETİ. Mart 2015 Yıl 22 Sayı 274. Hisarcıklıoğlu Mersin de Türkiye Yat Limanları

DENİZ TİCARETİ. Mart 2015 Yıl 22 Sayı 274. Hisarcıklıoğlu Mersin de Türkiye Yat Limanları DENİZ TİCARETİ Mart 2015 Yıl 22 Sayı 274 Hisarcıklıoğlu Mersin de Türkiye Yat Limanları Söz ve Eylem Birlikteliği... MDTO nın Aylık Yayın Organı Mart 2015 Yıl: 22 Sayı: 274 MDTD Basın Meslek İlkelerine

Detaylı

TMMOB ZİRAAT MÜHENDİSLERİ ODASI HABER BÜLTENİ 20 MART- 30 HAZİRAN 2009 SAYI: 90

TMMOB ZİRAAT MÜHENDİSLERİ ODASI HABER BÜLTENİ 20 MART- 30 HAZİRAN 2009 SAYI: 90 TMMOB ZİRAAT MÜHENDİSLERİ ODASI HABER BÜLTENİ 20 MART- 30 HAZİRAN 2009 SAYI: 90 1 41. Dönem III. Danışma Kurulu Toplantısı 41. DÖNEM III. DANIŞMA KURULU TOPLANTISI İSTANBUL DA GERÇEKLEŞTİRİLDİ. 17 19 NİSAN

Detaylı

TÜRKİYE DE GIDA SEKTÖRÜNÜN ANALİZİ VE SORUNLARI

TÜRKİYE DE GIDA SEKTÖRÜNÜN ANALİZİ VE SORUNLARI 2006/186 TÜRKİYE DE GIDA SEKTÖRÜNÜN ANALİZİ VE SORUNLARI SEMİNER AÇIŞ - TEBLİĞ - PANEL İSTANBUL, 2006 1 İşbu kitap, 5 Mayıs 2006 Cuma günü, İstanbul Ticaret Odası Meclis Salonu n da gerçekleştirilen Seminerin

Detaylı

Okul Sütü Martta Başlayacak

Okul Sütü Martta Başlayacak SAANEN KEÇİSİ ÜRETİM ÇİFTLİĞİ keçisütüdamızlıkprojedanısmanlık Haymana Yolu 14. Km Yavrucuk Gölbaşı-Ankara T 0544 469 47 78 Geleceğimizin Güvencesi keçi bizim işimiz www.e-ciftlik.net T 0544 469 47 78

Detaylı