EDÝTÖRDEN AN KA RA BÖL GE SÝ VE TE RÝ NER HE KÝM LER ODA SI BÜL TE NÝ YÖ NE TÝM KU RU LU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "EDÝTÖRDEN AN KA RA BÖL GE SÝ VE TE RÝ NER HE KÝM LER ODA SI BÜL TE NÝ YÖ NE TÝM KU RU LU"

Transkript

1 ÇİPURA Akredite Veteriner Hekim Kursu KKTC nde de Yapıldı İlk Yerli Kopya Koyun Dünyaya Geldi At Arabaları ve AB Üyeliği Dev Fare Fosili Bulundu! Floresan Ankara Kedisi Klonlandı Leptospirozis

2 EDÝTÖRDEN Sevgili Meslektaşlarım, Mesleğimizi anlatan en güzel sözlerden biri ile yazıma başlamak isterim. "Denilebilir ki; insan hekimliği, veteriner hekimliği yanında okyanusa karşı iç deniz gibidir." (İsmet İNÖNÜ). Mesleğimiz öyle bir okyanus ki içinde yüzmek ve o azgın dalgalara dayanmak gerçekten zordur. Sahile yüzerek ulaşılabilen zamanlarda yorgun bedenler kavuran güneş altında azgın dalgalarla boğuşuyordu. Sahillere ulaşanlar, sağlam kayalara tutunabiliyorlardı. Şimdilerde artık sahillere teknelerle ulaşılabiliyor ve bu sahillerde yer bulmak her geçen gün zorlaşıyor. Sahiller artık kum tanecikleri ile dolu ve sahile ulaşanları kavuran güneşten, azgın dalgalardan koruyacak sağlam kayaların yerinde yeller esmekte İşte sizlere bir kaç sahil manzarası... İlk örnek; gıda sektöründe çalışan meslektaşlarımızla, Odamızda kasım ayında yaptığımız toplantıdan. Geçen yıl yürürlüğe giren bir tebliğe göre Veteriner Hekimler 5 iş yerine kadar bakabilecek deniyordu. Bu tebliğ ile ilgili nasıl bir uygulama ve ücretlendirme yapılacağı hakkında uzun soluklu tartışmalar yapıldı. Çıkan her yeni kanun, tebliğ, yönerge, bence, kapsadığı konu ile ilgili mesleği ya da meslekteki kişileri korumalı, haksızlıkları engellemelidir ama Tebliğe yazılan yedi kelime ne mesleğimize bir çıkar sağlıyor ne de haksızlıkları önlüyor. Bu tebliği çıkaran zihniyet şunları unutuyor galiba; artık 19 veteriner fakültesi var. Yılda bin öğrenci mezun oluyor ve iyimser tahminle %25 i hemen iş bulabiliyor geride kalanlar ise meslek dışı alanlarda faaliyetlerle veya bekleme sürecine girerek yaşamlarını sürdürebiliyor. İş hayatına atılıp da hak ettiği paranın dörtte birini alan meslektaşlarımızdan bahsetmiyorum bile... Zaten iş imkânı bulamayan meslektaşlarımız, girebilecekleri işlerin de bir işte çalışmakta olan diğer meslektaşları tarafından istila edildiğini görüyorlar. Güler misiniz ağlar mısınız? İkinci örneğim eğitim ile ilgili olacak. Geçtiğimiz hafta internette veteriner hekimlik ile ilgili bir forum sitesinde İngiltere de geliştirilmiş olan bilgisayar destekli rektal muayene cihazının tanıtımını izledim. Keşke bizim üniversitelerimizde de bu denli gelişmiş teknolojilerimiz olsa dedim, ama nafile Veteriner hekim adaylarımızın çoğu fakülte dönemi boyunca bir hayvana enjeksiyon bile yapmadan mezun oluyor. Dünya rekoruna giden ülkemiz 20. hatta 21. veteriner fakültesine kavuşmaya çalışırken, fakülte yığını içinde bir elin parmağını geçmeyecek kadar sayıda köklü ve alt yapısı sağlam veteriner fakültesine sahipsek, sizce yeni fakülte açmak mesleğimizi geliştirir mi? Var olan fakültelerden daha iyisi, yenisi, moderni açılırsa meslek adına güçlü bir adım atılmış olur. Bu dediğimin olması çok zayıf bir olasılık olduğuna göre, peki ne yapabiliriz? Desteklenmeyi bekleyen köklü üniversitelerimize yatırım yapmaya ne dersiniz? Yeni bir fakülte inşaatı için ayrılan ödenekle laboratuarlar, dört dörtlük fakülte klinikleri, veteriner hekim öğrencilerine uygulama çiftlikleri kurmaya ne dersiniz? Ulu önderimiz Mustafa Kemal ATATÜRK ün dediği gibi muasır medeniyet seviyesinde bir ülke olmaya ne dersiniz? Bence istenirse hepsi yapılabilir. Sahillerimize çarpan dalgalarda savrulmayalım, o dalgaları engelleyerek karşılarında sapasağlam duralım. Yeter ki inançlı yüreğimiz, üretecek LAİK beyinlerimiz, yılmayacak bedenlerimiz olsun. İnanın o zaman kazanmaya başlayacağız... Ankara Bölgesi Veteriner Hekimler Odası Yönetim Kurulu Üyesi Vet. Hek. Canberk TİFTİKÇİOĞLU AN KA RA BÖL GE SÝ VE TE RÝ NER HE KÝM LER ODA SI BÜL TE NÝ An ka ra Böl ge si Ve te ri ner He kim ler Oda sý Adý na Sa hi bi Dr. Nu ri ÇA ÐIÞ So rum lu Ya zý Ýþ le ri Mü dü rü Dr. Yýl maz ARAL EDÝ TÖR Can berk TÝF TÝK ÇÝ OÐ LU Ya zýþ ma Ad re si: Sağlık 1 So kak 36/3 Ye ni þe hir/an KA RA Tel: Faks: ho.org.tr epos ta:av ho.org.tr Ankara Bölgesi Veteriner Hekimler Odası Tüm hakları saklıdır. Kaynak gösterilerek alıntı yapılabilir. YÖ NE TÝM KU RU LU Dr. Nu ri ÇA ÐIÞ Baþ kan Dr. Yýl maz ARAL Ge nel Sek re ter Can berk TÝF TÝK ÇÝ OÐ LU Say man Nurgül SÖĞÜT Ser best Üye İ. Murat NESLİOĞLU Ser best Üye ISSN Yayın Türü: Yerel, Süreli ajans Reklam Grafik Tanýtým Gra fik ve Ta sa rým Cemile ERDOÐAN AJANS GER ÇE KÜS TÜ Tel: Faks: Bas ký ER TEM MAT BA A Eskişehir Yolu 52.km Temelli/ANKARA Tel: Ba sým Ha ta la rýn dan Do la yý Oda mýz So rum lu De ðil dir. Der gi de ya yým la nan ya zý lar dan ya - sal ola rak tü müy le ya zar la rý so rum lu dur. 2 Ankara Veteriner Hekimler Odasý Bülteni - Şubat 2008

3 ÝÇÝNDEKÝLER İLK YERLİ KOPYA KOYUN DÜNYAYA GELDİ 9 AT ARABALARI VE AB ÜYELİĞİ 14 ÇİPURA DEV FARE FOSİLİ BULUNDU! 23 FLORESAN ANKARA KEDİSİ KLONLANDI LEPTOSPİROZİS 28 4 HABERLER 13 Kurban Çalıştayı Yapıldı 19 Temel Ceza Kanunlarında ve Diğer Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 22 Tavuğun da Organiği Oluyor 25 Bıldırcın Yumurtası Yaşlanmayı Durduruyor 26 Orhan DURU 30 Söz Konusu Menfaatse, Gerisi Teferruat Ankara Veteriner Hekimler Odasý Bülteni - Şubat

4 HABERLER IRAK IN KUZEYİNDE ŞEHİT DÜŞEN MEHMETÇİKLERE RAHMET, AİLELERİNE BAŞSAĞLIĞI DİLERİZ. Kıbrıs ı da Fethettik Akredite Veteriner Hekim Kursu KKTC nde de Yapıldı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti nde düzenlenen Akretide Veteriner Hekim - ISO Kursu ile ilgili Kıbrıs gazetesinde çıkan haberin metni: Tarım Bakanlığı ve Kıbrıs Türk Veteriner Hekimler Sendikası ile Ankara Bölgesi Veteriner Hekimler Odası işbirliği içerisinde, Eylül 2007 tarihleri arasında Veteriner Dairesi salonunda Akredite Veteriner Hekim-ISO konulu kurs düzenledi. Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş bulunan Ankara Bölgesi Veteriner Hekimler Odası Başkanı Dr. Nuri ÇAĞIŞ ve Eğitim Koordinatörü Prof. Dr. Bülent MUTLUER, AB direktifleri doğrultusunda zorunlu kılınan konularda hazırladıkları program çerçevesinde, katılan veteriner hekimlere eğitim verildi. Kursu başarıyla tamamlayan 35 veteriner hekime, kurs sonunda katılım belgeleri ve sertifikaları verildi. Gıda Sektöründe ve Kliniklerde Çalışan Meslektaşlarımızla Toplandık Gıda sektöründeve kliniklerde çalışan veteriner hekimlerle mevcut sorunları ile ilgili olarak tarihinde, Odamızda toplantı düzenlendi. Geçtiğimiz yıllara göre katılımın daha fazla olduğunu (13 (!) meslektaşımız) gördüğümüz toplantıda, 2008 yılı için veteriner hekimlerin asgari ücretlerinin tespiti, yenilenecek çalışma izin belgeleri için Odamızca alınacak ücretlerin belirlenmesi ve TKB nca çıkarılan yönetmelik hükümleri kapsamında 5 işyerine kadar çalışabilecek sorumlu yönetici veteriner hekim ücretlerinin saptanması gibi konular tartışıldı. Konuların daha ayrıntılı konuşulması amacıyla gıda komisyonu oluşturuldu. Gıda Komisyonuna seçilen meslektaşlarımızla tarihinde Odamızda 2. bir toplantı gerçekleştirildi. Gündeme alınan konuların tartışılmasından sonra Yönetim Kurulumuza; 60 beygir gücünün ve 10 işçinin altında çalışan işletmelerde 5 işyerine kadar çalışabilecek olan veteriner hekim asgari ücretin genel asgari ücret seviyesinde bulunması, tek bir işletmede çalışan/çalışacak veteriner hekim asgari ücretinin %10-20 oranında artırılması ve/veya işyeri faaliyet alanı, kapasite vb. sektörel kriterlere göre düzenlenmesi, Oda Çalışma İzin Belgesi yıllık ücretlerinin her bir iş kolunda YTL civarında artırılması ve/veya aynı kalması için görüşler bildirilmiştir. Aynı çalışmayı klinisyen meslektaşlarımızla da yapmak istedik, fakat belirlenen tarih ve saatte sadece 2 mesletaşımızın toplantıya gelmesi oldukça üzücüydü. 4 Ankara Veteriner Hekimler Odasý Bülteni - Şubat 2008

5 HABERLER Türkiye de Hayvan Hakları ve Refahı Sempozyumu 17 Ekim 2007 Çarşamba günü, TOBB salonunda Veteriner Hekimler Derneği, Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi ve Odamızın katkılarıyla Türkiye de Hayvan Hakları ve Refahı Sempozyumu düzenlendi. Akademisyenler, veteriner hekimler, ünlü sanatçılar ve hayvan severlerin katıldığı sempozyumun sabah oturumuna ilgi oldukça yüksekti. Klinisyenlerimizi Prof. Dr. Erol Alaçam ile Buluşturduk Etap Altınel Hotel de 7 Aralık 2007 Cuma günü Ankara Dinamik Ecza Deposu Ltd. Şti. nin büyük katkıları, Prof. Dr. Erol ALAÇAM hocamızın tatlı anlatımıyla, klinisyenlerimize Carnivor larda Hormon Kullanımı ve Üremenin Kontrolü hakkında seminer verildi. Yaklaşık 150 klinisyenin katıldığı seminerde hormonların etki mekanizmaları, kullanılması gereken durumlar, Avrupa da ve dünyada kullanıllan yeni hormon tedavileri hakkında bilgi verildi. Bir saat süren seminer sonrasında akşam yemeğine geçilerek müzik eşliğinde sohbet ve değerlendirmelerde bulunuldu. Gıda İşletmelerine Odamızca Gönderilen Bilgilendirme Yazısı Sayın Yetkili, 5179 Sayılı Gıdaların Üretimi, Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun ve buna ilişkin olarak çıkartılan yönetmelikler gereğince ve 3572 sayılı kanun ve buna bağlı olarak çıkartılan iş yeri açma ve çalışma ruhsatlarına ilişkin yönetmeliklerin hükümleri gereğince gıda işletmelerinde ve kesimhanelerde Sorumlu Yönetici veya Muayene Veteriner Hekimi çalıştırmak zorunluluğu vardır. Sorumlu Yöneticinin veya Muayene Veteriner Hekiminin atanması meslek odasından alınacak bir belge ile noter onaylı olarak yapılan sözleşme üzerine Ankara Bölgesi Veteriner Hekimleri Odası tarafından kendisine verilen Veteriner Hekimi Çalışma İzin Belgesi ile olmaktadır. Yukarıda açıkladığımız kanun ve yönetmelikler uyarınca ilgili yasal kurumlar (Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve Belediyeler) tarafından yapılacak denetim sonucunda idari ve cezai duruma düşmemeniz için, noter onaylı sözleşme yapılmışsa yenilenmesine gerek olmadan 2008 yılına ait ÇALIŞMA İZİN BELGESİ nin alınması zorunludur. 05/01/ /01/2007 tarihleri arasında 2008 Yılı Çalışma İzin Belgesi verilecektir. Bu işlemin gerçekleştirmesi amacıyla, veteriner hekiminizin bir fotoğrafı ile Sağlık 1. Sokak No:36/3 Kızılay/Ankara adresindeki Ankara Bölgesi Veteriner Hekimler Odası na başvurusunu yapması gereklidir. Yeni yılınızı kutlar, çalışmalarınızda başarılar dilerim. Not: Gıda İşyerlerinde Çalışan Veteriner Hekimlerin 2008 yılında maaşı net YTL Brüt YTL dir. Dr. Nuri ÇAĞIŞ Ankara Bölgesi Veteriner Hekimler Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ankara Veteriner Hekimler Odasý Bülteni - Şubat

6 HABERLER Süleyman DEMİREL e Ziyaret 2 Ekim 2007 tarihinde Veteriner Hekimler Derneği Yönetim Kurulu Üyeleri ile Başkanımız Dr. Nuri ÇAĞIŞ, 9. Cumhurbaşkanı Süleyman DEMİREL i ziyaret ettler. Bakan Mehdi EKER i Ziyaret Ettik Tarım ve Köy İşleri Bakanımız Dr. Mehdi Eker i Odamız Yönetim Kurulu Üyelerimizden Dr. Nuri ÇAĞIŞ, Dr. Yılmaz ARAL, Nurgül SÖĞÜT, Canberk TİFTİKÇİOĞLU ve Veteriner Hekimler Derneği Yönetim Kurulu üyeleri ile birlikte makamında ziyaret ettik. Yarım saat kadar süren görüşmede mesleğimizin sorunları aktarıldıktan sonra Ankara Bölgesi Veteriner Hekimler Odası, Veteriner Hekimler Derneği ve Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesinin ortak olarak düzenlediği Türkiye de Hayvan Hakları ve Refahı Sempozyumu için destek istendi. Veteriner İlaçlarına Sıkı Kontrol Halk sağlığını tehdit eden veteriner ilaçlarının gelişigüzel yazılması ve satılmasının önüne geçilmesi için önemli bir adım atıldı. Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı veteriner ilaçların yazılması ve kullanılmasına sıkı kontrol getirdi. Bakanlık, resmi standart bir reçete hazırlayarak, veteriner ilaçlarının sadece bu reçeteye yazılmasını istedi. İl Tarım Müdürlüklerine gönderilen reçete örnekleri çoğaltılarak veteriner hekimlere dağıtılmaya başlandı. Bundan böyle veteriner hekimler, üzerinde seri ve sayfa numarası olan reçetelerin dışında ilaç yazamıyor. Uygulama ile bir kaç fayda birden sağlanacak. İlaç israfı önlenecek, gelişigüzel veteriner ilaçların satılması engellenecek ve kullanılmasıyla ortaya çıkan gıda kirliliğinin önüne geçilecek. Türkiye nin 6 yıldır AB ye et ve süt ürünlerini ihracatını engelleyen veteriner ilaçların düzensiz kullanımı konusu sona erdi. Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı reçetesi olmayana veteriner ilaçları verilmemesi uygulamasının ardından bu konudaki istismarı engellemek için resmi reçete uygulaması başlattı. Üzerinde veteriner hekim, hayvan sahibi, hayvanda kullanılacak ilaçların tedavi yolu, dozajı, uygulanma süresi, miktarı, ilaçların arınma süresi bilgilerini içeren reçetede ayrıca takip için seri ve sayfa numarası yer alıyor. Hasta hayvanı tedavi süresince titiz bir şekilde izlenmesini sağlamaya imkân veren reçete ile bu süre zarfında hayvanın etinden ve sütünden faydalanılması da engelliyor. 3 nüsha halinde yazılacak reçetenin 1. nüshası hayvan sahibinde, 2. nüshası reçete düzenleyen hekimde ve 3. nüshası da ilaçlı yemin hazırlanması durumunda yemi hazırlayacak yem fabrikasında kalacak. Zaman zaman, Tarım İl Müdürlükleri nde görevli veteriner hekimler denetleme yapacak. Reçete 5 yıl boyunca saklanacak. Zirai ve hayvansal ürünlerde normalin üstünde ilaç kalıntısı rastlanması durumunda başta hayvan sahibi ve veteriner gibi sorumlular hapis cezasına çarptırılacak sayılı Gıda Kanunu, sorumlular hakkında 3-6 ay arasında hapis cezasını öngörüyor. Kaynak:www.mvho.org 6 Ankara Veteriner Hekimler Odasý Bülteni - Şubat 2008

7 Veteriner Hekim Odaları Toplandı Kasım 2007 tarihinde Türkiye Veteriner Hekimler Birliği Merkez Konseyi nin İzmir Veteriner Hekimler Odası nın ev sahipliğiyle, tüm oda başkanlarının katıldığı Veteriner Hekimler Odaları Toplantısı na katıldık. Çeşitli mesleki sorunlarla birlikte bazı kanun taslaklarının görüşüldüğü toplantıda, özellikle özlük haklarının iyileştirilmesi hususunda yapılması gereken eylem planları ve zamanlaması tartışıldı. Yozgat ın Sorgun İlçesi Bahadın Beldesi nde hayvancılığı geliştirmek amacıyla kurulan Kalkınma Kooperatifi üyelerine dağıtılan büyükbaş hayvanlarda, Brusella hastalığı tespit edildi. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı ndan ihaleye girerek krediyle inek alanlar, kendilerine zimmetlenen bu hayvanlardan kurtulmanın yollarını aramaya başladı. Hastalığın görüldüğü Bahadın Beldesi, Salur, Muğalli ve Gümüşkavak Köyleri karantinaya alındı. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı tarafından hayvancılığı geliştirmek amacıyla köylülere dağıtılan büyükbaş hayvanlarda Brusella hastalığının olduğu belirlenince, Tarım İl Müdürlüğü görevlileri ilk etapta, 200 büyükbaş hayvanın 55 inden kan örneği aldı. Alınan kan örneklerinin incelenmesi sonucu, 29 hayvanda Brusella mikrobuna rastlandı. Hayvanlarda hastalığının tespit edilmesi üzerine Sorgun İlçe Tarım Müdürlüğü, dağıtılan 200 büyükbaş hayvanın tamamından kan örneği aldı. Kan örnekleri incelenmek üzere Ankara Etlik Veteriner Araştırma Merkezi ne gönderildi. Sorgun İlçesi ne bağlı Bahadın Beldesi, Salur, Muğalli ve Gümüşkavak köylüleri tarafından kurulan Kalkınma Kooperatifi üyelerine verilen 200 büyükbaş hayvanın büyük bölümünde hastalık çıkması, çiftçileri zor durumda bıraktı. Kooperatif üyesi 50 kişi hastalık nedeniyle 14 Haziran 2007 tarihinde gebe olarak aldıkları büyükbaş hayvanlardan buzağı da alamadı. Hastalık nedeniyle köylüye verilen ineklerin buzağıları ya ölü doğdu ya da doğduktan kısa bir süre sonra öldü. Aldığı 4 hayvandan 3 ünde hastalık tespit edilen hayvan sahibi Hıdır Yiğit, hayvanları kredi ile aldıklarını ve çoğunda HABERLER Bakanlığın Krediyle Dağıttığı Hayvanlar Hasta Çıktı! Hastalığın Görüldüğü 3 Köy Karantinada... hastalık tespit edilmesi nedeniyle zor durumda kaldıklarını belirterek, şöyle söyledi: Bize hayvanların borcunu, yavrularını büyütüp satarak ödeyeceğimizi söylediler. Ancak biz buzağı alamadık. Hayvanları krediyle aldık ve adımıza zimmetli. Satamıyor, kesemiyor, atamıyoruz. Perişan bir durumdayız. Devlet resmen inek yerine kucağımıza bombayı bıraktı. Bir an önce çare bulunarak bu havyanların bizden alınmasını istiyoruz. Aksi halde hastalığın yayılması bize ve çocuklarımıza bulaşması söz konusu. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı nca açılan ihale sonucunda, müteahhit aracılığıyla alınan hayvanların hastalıklı olduğu bilindiği halde kendilerine verildiğini öne süren köylüler, Valilik ve Bakanlıktan yardım beklediklerini söyledi. Eşiyle birlikte aldıkları 8 hayvandan 6 sının buzağılarının ölü doğduğunu belirten Nazik Ayyıldız, Aldığımız 8 hayvandan 7 si hasta çıktı. Brusella hastası hayvanları verdiler. Buzağı da alamadık, ne yapacağımızı şaşırdık diye konuştu. Devlete güvenerek hayvanları aldıklarını anlatan köylülerden Fatih Çalışkan, Biz montofon ırkta hayvan aldık. Ancak buzağıları, simental veya başka ırktan çıkıyor. Gebe diye aldığımız hayvanların çoğu da gebe çıkmadı. Şimdi hayvanlarımızın hastalığı tespit edildi ve herbirine 3 er bin YTL ye yakın miktarda borçlandığımız hayvanlar itlaf edilecek ve bize maliyetin yarısı kadar para ödenecek. Bizim masraflarımızı, yem borçlarımızı kim ödeyecek? dedi. Vali: Mağduriyet Giderilecek Yozgat Valisi Amir Çiçek, inek sahiplerinin mağduriyetinin giderileceğini bildirirken, İnceleme başlattık. Bu hayvanlar Tarım ve Köyişleri Bakanlığı nca yapılan ihale ile dağıtılıyor. Hastalık tespitinin hemen ardından köye tarım, hem de sağlık ekipleri gönderdik. Köylünün hayvanlarından numuneler alındı. Kanunlar çerçevesinde ne gerekiyorsa yapacağız. Vatandaşımız mağdur edilmeyecek diye konuştu. Kaynak: DHZA Ankara Veteriner Hekimler Odasý Bülteni - Şubat

8 HABERLER Yoksulun İlacı Projesi Köylüyü Geçindirmedi Tek Umut Borçların Affı! 2003 te uygulamaya konulan Kırsal Alanda Sosyal Destek Projesi kapsamında kredi kullanan özellikle Doğu ve İç Anadolu daki köylüler, borçlarını ödeyemiyor da borçları yapılandırılan köylüler bu kez borçlarının affı için Tarım Bakanlığı nı dilekçe yağmuruna tuttu. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ın Yoksulluğun İlacı diyerek 2003 yılında uygulamaya koyduğu Kırsal Alanda Sosyal Destek Projesi, köylüye yaramadı. Proje kapsamında kredi kullanan özellikle Doğu ve İç Anadolu bölgesindeki köylüler borçlarını ödeyemiyor. Tarım Bakanlığı na başvurarak borçları ödeyemediklerini, bu nedenle de affedilmelerini isteyen kooperatif başkanları, önlem alınmaması halinde köylüyü zenginleştirme projesinin köylünün iflasına neden olabileceğini savundu. Ziraat Bankası aracılığıyla Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu ile bakanlık bütçesinden kullandırılan kredilerin miktarı 9-11 bin YTL arasında değişiyor Kasım ayından bu yana krediden faydalanmak isteyen yoksul köylülerin kurduğu 698 kooperatifin, 423 milyon 587 bin YTL kredi kullandığı proje kapsamında, 68 bin büyükbaş ahyvan, 154 bin 700 damızlık koyun dağıtılmıştı. Aile başına 2 inek veya 25 koyun dağıtılan projeden faydalanan köylüler, borçlarını ödeyemedikleri için 2006 yılında borçları yapılandırılmıştı. Pazara Uzağız, Sütü Eti Satamıyoruz Diyarbakır, Batman, Siirt, Mardin ve Şırnak ın bağlı olduğu Diyarbakır Bölgesi Hayvancılık Kooperatifleri Birliği nin Başkanı Çetin İnanç, İki inekle bir aile geçinemiyor. Geçinemedikleri için de borçlarını da ödeyemiyorlar. Bizim birliğimize bağlı birçok kooperatif borçlarının ertelenmesi için bize başvurdu. Bizde bu başvuruları toplayarak, Bakanlığa resmi bir başvuru yaptık. Kooperatiflerimizin taleplerini de tek tek faksla Bakanlığa ilettik dedi. Sınırlardaki kaçak hayvan girişi nedeniyle küçükbaş hayvanların 100, büyükbaş düvelerin de 1500 YTL den satıldığını anlatan İnanç, Ayrıca gelişmekte olan ve sosyo-ekonomik olarak belli bir varlık gösteremeyen bölgemizin süt ve süt mamülleri, et ve et ürünlerinin değerlendirileceği ortam olmadığı için, kooperatiflerimiz çok büyük maddi sıkıntılar yaşıyor. Bu nedenle kooperatiflerimizin borçlarının affedilmesini istedik. Durum sadece bizde değil, Türkiye genelinde de böyle görüşlerini dile getirdi. Özellikle İç Anadolu ve Doğu Anadolu nun pazara uzak olmaları nedeniyle almış oldukları damızlıklardan zarar ettiğini ifade eden Sivas Bölgesi Hayvancılık Kooperatifleri Birliği Başkanı Turgay Şahin ise Zarar ettikleri için de borçlarını ödeyemiyorlar. Tarım Bakanlığı na bölgeye bir işletme tesisi yapılması için başvurduk ama sıcak bakmadılar. Borçların affı için de başvurduk ama bu da olmadı. Bu nedenle projeden yararlanan köylüler şu anda çok zor durumda dedi. Gündemde Bir Af veya Erteleme Yok Kasım 2003 ten bu yana 812 kooperatifin programa alındığını, ancak bunların 757 tanesinin halen uygulamada olduğunu anlatan Tarım Bakanlığı Teşkilatlandırma ve Destekleme Genel Müdürlüğü Genel Müdürü Mehmet Taşan, Ahırı olmayanlara 4 bin YTL, olup da tamirat gerekenlere 2 bin YTL kredi veriyoruz. İki inek için hayvan bedeli de ortalama 5 bin YTL. Bunların yanı sıra kooperatif binası için 100 bin YTL, işletme kredisi olarak da 50 bin YTL veriliyor. Bu rakamlar kooperatifte üye sayısı başına bölünüyor. Kredilendirme de iki şekilde yapılıyor. İlki Sosyal Yardımlaşma dan 2 yıl ödemesiz, 3 yıl vadeli sıfır faizle, ikincisi ise bakanlık bütçesinden 1 yıl ödemesiz 7 yıl vadeli yüzde 5 faizle bilgilerini verdi. Borcunu geri ödemekte zorlanan kooperatiflerin olduğunu, ancak düzenli ödeme yapanların da çok olduğunu kaydeden Taşan, 2006 da kanuni takibe düşmüş kooperatiflerin borçlarını yapılandırdık. Zaten genel olarak kullandırdığımız kredilerde mücbir sebep gösterilirse bir kereye mahsus olmak üzere borcu erteliyoruz. Ama genel bir af veya erteleme şu an için söz konusu değil diye konuştu. Güzelim Hayvanları Heba Ettiler Karnını bile doyuramayan insanlara inek verildiğini kaydeden Türkiye Damızlık Sığır Yetiştiricileri Merkez Birliği Başkanı Halil Tokoğlu ise şunları söyledi: Hayvanların bir kısmı kesildi, bir kısmı da satıldı. Sağlıklı bir işletme için en az 20 baş hayvan olması lazım. İki baş hayvanla kimse kendini geçindiremez. Olan bizim damızlık düvelerimize oldu. Binbir zorlukla yetiştirdiğimiz düveler heba oldu. Çünkü bize, siz hayvan vermezseniz ithal ederiz demişlerdi. Haklılığımız ortaya çıktı ama bizim hayvanlarımız telef oldu. Kaynak:Referans Gazetesi/ Necla Yılmaz 8 Ankara Veteriner Hekimler Odasý Bülteni - Şubat 2008

9 HABERLER İlk Yerli Kopya Koyun Dünyaya Geldi ( :37:00) Türkiye nin Klonlama Yöntemiyle Elde Edilmiş İlk Koyunu Doğdu. İstanbul Üniversitesi nde Dünyaya Gelen Kuzunun Adı; OYALI Sezaryenle dünyaya getirilen kuzu, başta annesi tarafından yakınlık görmedi. Bunun üzerine kuzu biberonla beslendi. Ancak bir süre sonra anne koyun, yavrusuna yakınlaştı. İstanbul Üniversitesi nin, Devlet Planlama Teşkilatı (DPT) ve TÜBİTAK ın desteğiyle yürüttüğü kopya koyun projesi, üç yıl önce başladı. Proje kapsamında 8 koyuna embriyo transfer edildi, 2 si hamile kaldı. Sezaryen ile dünyaya gelen ilk kopya koyun Oyalı nın sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Projeyi, İÜ Veteriner Fakültesi Döllenme ve Suni Tohumlama Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sema BİRLER ve ekibi hayata geçirdi. Doğumun düşündüklerinden daha kolay olduğunu belirten Prof. Dr. BİRLER, Ancak anne koyun son zamanlarda strese girdiği için hem yavruyu, hem anneyi riske atmak istemedik. Bunun için doğumu sezeryan yöntemiyle gerçekleştirdik dedi. Prof. Dr. BİRLER, yöntemi uygularken asıl amaçlarının, bir sonraki için uygun bir ortam oluşturmak olduğunu belirtti: Bilindiği gibi birçok alanda klonlama kullanılabilir. Bizim ilk olarak kullanmak istediğimiz alan transgenik koyun üretimi oldu. Transgenik koyun üretimiyle, koyunların sütünden insan hastalıklarının tedavisinde faydalı olabilecek bazı proteinleri üretebiliyoruz. Örneğin hemofili hastaları için gerekli faktör 8 leri, faktör 9 ları sütten elde etmek mümkün. Yani bir biofabrik olarak koyunlardan yararlanmamız söz konusu. Doğum 1 Saat Sürdü İÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Şafak URAL ın da izlediği doğum, yaklaşık bir saat sürdü. Doğum sırasında Prof. Dr. Sema BİRLER, Prof. Dr. Kamuran İLERİ, Prof. Dr. Serhat PAPUCCUOĞLU, Doç. Dr. Serhat ALKAN birlikte çalıştı. Yenileri De Yapılacak Klonlamanın bir başlangıç olduğunu vurgulayan Prof. Dr. BİRLER, Artık büyük bir bilimsel araştırma dünyasının içine adım atmış olduk diye düşünüyoruz. Çok kısa bir süre sonra da diğer aşamaları katedeceğimizi ümit ediyoruz. Başka bir koyuna da aynı şekilde klonlama uyguladık. Muhtemelen iki hafta sonra yeni kuzuları da dünyaya getireceğiz dedi. Sağlık Durumu İyi İstanbul Üniversitesi (İÜ) Veterinerlik Fakül - tesi nde dünyaya getirilen Türkiye nin ilk kopya koyunu Oyalı nın sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Sezaryenle dün dünyaya gelen Oyalı, fakültede düzenlenen basın toplantısının ardından ilk kez basının ve kamuoyunun karşısına çıkarıldı. Prof. Dr. URAL, kopya koyunun Üniversitenin akademik araştırmaya olan eğitim ve katkısının bir sonucu olduğunu söyledi. Prof. Dr. BİRLER ve ekibine teşekkür eden URAL, Oyalı nın hafif ateş yükselmesi sorunu yaşadığını açıkladı. Ankara Veteriner Hekimler Odasý Bülteni - Şubat

10 HABERLER 3 Yavru Bekliyoruz Klonlamanın amaçlarından bir tanesinin hayvancılık ve insan sağlığını ilgilendiren konularda gen transferi yapılmış hayvanların biyofabrikalar olarak kullanılması olduğunu vurgulayan Prof. Dr. BİRLER, hemofili, diyabet gibi hastalıklarda kullanılmak üzere sütünden bazı proteinleri üretebilen koyun oluşturmak ve bu şekilde, bu sütün ilaç endüstrisinden kullanılmasını sağlamak olduğunu belirtti. Prof. Dr. BİRLER, gebeliği devam eden diğer koyunun 5-6 gün içinde doğum yapabileceğine işaret ederek, İlk ultrason incelemelerinde 4-5 yavru gördük. Bunlardan hepsi yaşamıyor olabilir. Yavru büyüdükçe tek tek saymak zorlaşıyor. Ama en az 3 bekliyoruz diye konuştu. Oyalı nın tek olarak dünyaya geldiğini vurgulayan Prof. Dr. BİRLER, doğum yaklaştıkça hem kendilerinin, hem de taşıcıyı annenin strese girdiğini, bu nedenle sezaryeni tercih ettiklerini söyledi. Prof. Dr. BİRLER, 5 kilo 600 gram ağırlığında, dün sezaryenle dünyaya getirilen Oyalı nın sağlık durumu iyi dedi. Oyalı Çok Hassas Ortalamanın 2 katından biraz daha fazla büyüklükte dünyaya gelen Oyalı nın çok hassas olduğunu ifade eden Prof. Dr. BİRLER, bazı vitamin ve antibiyotikler verildiğini anlattı. BİRLER, kopya kuzuyu önce biberonla beslediklerini, hayvan biraz daha güçlenince anne sütü alabileceğini dile getirerek, bir hafta geçtiğinde rahatlayacaklarını belirtti. İnsanlar İçin Yasak Prof. Dr. BİRLER, insanın kopyalanması konusundaki bir soru üzerine de 2 tür klonlama olduğunu, yavru oluşturacak klonlamanın hayvanlar üzerinde uygulandığını, insanlar için böyle bir yöntemin dünyada yasaklanmış durumda olduğunu anlattı. Teropötik uygulamada ise embriyonun hücrelerinden embriyonik kök hücreler elde edilmesinin amaçlandığını ifade eden Prof. Dr. BİRLER, bunun insanlar üzerinde uygulanmaya başlanmadığını, üzerinde yoğun şekilde çalışmaların sürdürüldüğünü kaydetti. Prof. Dr. BİRLER, klonlama için koyun seçilmesinin nedeninin; Türkiye de koyunun sayısının fazla olması ve üretim açısından büyük bir potansiyele sahip olduğu için seçtiklerini anlattı. Kaynak:http://www.cnnturk.com/BILIM_TEKNOLOJI/BILIM/haber _detay.asp?pid=15&haberid= Kuş Gribinde En Kritik Dönem Zonguldak ın Çaycuma İlçesi ne bağlı Saz Köyü nde kuş gribinin görülmesiyle yurt genelinde alarm verilirken, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi nde (YYÜ) ise yoğun bir kuş gribi araştırması yapılıyor. Bilim adamları proje kapsamında yaptıkları araştırmada Van Gölü Havzası nın kuş gribi bakımından en riskli bölgelerinden, 45 ayrı kanatlı türünden topladıkları dışkıları analiz ediyor. Veterinerlik Fakültesi ne de kuş gribi laboratuvarı kuruldu. Proje Yürütücüsü YYÜ Veteriner Fakültesi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Banur BOYNUKARA, her türlü salgına hazır olduklarını ve şu ana kadar yaptıkları analizlerde kuş gribi virüsüne rastlamadıklarını belirtirken; projenin arazi çalışmasını yürüten Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Özdemir ADIZEL de kuş gribi salgınında en riskli dönemin şubat ayı olduğunu ve Türkiye nin alarm durumunda olması gerektiğini söyledi. 10 Ankara Veteriner Hekimler Odasý Bülteni - Şubat 2008

11 HABERLER Ağrı nın Doğubeyazıt İlçesi nde 2005 yılında ortaya çıkan ve 4 kişinin ölümüne neden olan kuş gribi, yeniden Türkiye de tehlike yaratmaya başladı. Zonguldak ın Çaycuma İlçesi Saz Köyü nde görülen kuş gribi ile ilgili tedbirler alınırken, 2005 yılındaki salgında en büyük sıkıntıyı yaşayan Van da da, bilim adamları kuş gribi üzerine yoğun bir araştırma yapıyor. YYÜ ve TÜBİTAK destekli Van Gölü Havzası nda Yaşayan Kanatlı Türleri nde Avian İnfluenza A tipi Virüslerin Tespit Edilmesi adı altında hazırlanan proje kapsamında, Van Gölü Havzası ndaki riskli bölgelerde kanatlı dışkıları toplanıyor. Prof. Dr. Banur BOYNUKARA başkanlığında 11 kişilik bir ekiple yapılan araştırmada şu ana kadar 45 kanatlı türünden 1700 dışkı numunesi alındı. Numuneler özel bölmelerde muhafaza edilirken, laboratuvarda da titizlikle analiz ediliyor. Kuş Gribi Laboratuarı Kuruldu Proje kapsamında ilk amaçlarının, virüslerin tespit edilmesi için erken teşhis laboratuvarını kurmak olduğunu belirten Prof. Dr. BOYNUKARA, bunu başardıklarını ve bu konuda büyük bir ilerleme kaydettiklerini söyledi. Prof. Dr. BOYNUKARA, Olası salgınlarda laboratuvarımız sayesinde kısa sürede teşhise gidebileceğiz. Laboratuvarımızda 3-4 saat içinde pozitif vakaları tanımlayabiliyoruz. Toplanan 1700 dışkı numunesinin 1100 ünde yaptığımız analizlerde, kuş gribi virüsüne rastlamadık. Salgınların başladığı bu dönemde vatandaşlarımız çok dikkatli olmalıdırlar dedi. Alarmda Olmalıyız Projenin arazi kısmını yürüten Yrd. Doç. Dr. Özdemir ADIZEL ise özellikle kuş göçleri konusunda Türkiye nin çok dikkatli olmasını istedi. Bu dönemde Türkiye nin kuzeyinde bulunan ülkelerden göç eden kuşların virüs taşıyıcısı olabileceğine dikkat çeken Yrd. Doç. Dr. ADIZEL, Araştırma kapsamında Van Gölü Havzası nın her bölgesinden numuneler aldık. Ulaşamadığımız bölgelere botlarla gittik. Ancak Türkiye kuş gribi bakımından her zaman riskli bir bölge konumunda. Çünkü kuşların göç yolu üzerindedir. Zonguldak Çaycuma daki kuş gribi virüsü de, muhtemelen kuzeyden gelen kuş topluluğuyla bulaşmıştır. Özellikle bu dönemde çok dikkatli olmamız gerekiyor. Şubat ayının kuşların göç dönemi olması, riski maksimuma çıkarıyor. Bu dönemde kuş gribi virüsü oldukça etkindir uyarısında bulundu. Kaynak: Milliyet Gazetesi Ankara Veteriner Hekimler Odasý Bülteni - Şubat

KAMU DIŞINDA GÖREV ALAN VETERİNER HEKİMLERİNİN GÖREV, YETKİ ve SORUMLULUKLARI İLE EĞİTİM ve ÇALIŞMA USUL ve ESASLARINA DAİR YÖNERGE

KAMU DIŞINDA GÖREV ALAN VETERİNER HEKİMLERİNİN GÖREV, YETKİ ve SORUMLULUKLARI İLE EĞİTİM ve ÇALIŞMA USUL ve ESASLARINA DAİR YÖNERGE KAMU DIŞINDA GÖREV ALAN VETERİNER HEKİMLERİNİN GÖREV, YETKİ ve SORUMLULUKLARI İLE EĞİTİM ve ÇALIŞMA USUL ve ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- (1) Bu

Detaylı

ORGANİK MANDA YETİŞTİRİCİLİĞİ. Vet. Hek. Ümit Özçınar

ORGANİK MANDA YETİŞTİRİCİLİĞİ. Vet. Hek. Ümit Özçınar ORGANİK MANDA YETİŞTİRİCİLİĞİ Vet. Hek. Ümit Özçınar ORGANİK TARIM VE HAYVANCILIK NEDİR? Organik tarımın temel stratejisi, kendine yeterli bir ekosistem oluşturarak, bu ekosistemdeki canlıların optimum

Detaylı

2003-2011 T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI DESTEK BİZDEN, ÜRETİM SİZDEN BOLU

2003-2011 T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI DESTEK BİZDEN, ÜRETİM SİZDEN BOLU T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI 2003-2011 DESTEK BİZDEN, ÜRETİM SİZDEN BOLU Türk tarımını kalkındırmadan Türkiye yi kalkındıramayız Recep Tayyip ERDOĞAN Başbakan Ekolojik denge ve küresel gıda

Detaylı

CANİK İLÇE GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI

CANİK İLÇE GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI CANİK İLÇE GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI SIRA NO ADI 1 3071 Sayılı Kanun Gereğince Dilekçe Hakkının Kullanılması 2 Amatör Balıkçı Belgesi 20 Dakika 30 Gün 2-Bir Adet Vesikalık

Detaylı

TÜRKİYE VE DÜNYADA KANATLI SEKTÖRÜNÜN GENEL DURUMU

TÜRKİYE VE DÜNYADA KANATLI SEKTÖRÜNÜN GENEL DURUMU TÜRKİYE VE DÜNYADA KANATLI SEKTÖRÜNÜN GENEL DURUMU Resim 1: Bakanlığımızca Geliştirilen Yerli Hibritlerimiz (ATAK S). 1. Kanatlı sektörü ile ilgili üretim, tüketim ve istihdam Bakanlığımız, 1930 lu yıllarda

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

2003-2011 T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI DESTEK BİZDEN, ÜRETİM SİZDEN DÜZCE

2003-2011 T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI DESTEK BİZDEN, ÜRETİM SİZDEN DÜZCE T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI 2003-2011 DESTEK BİZDEN, ÜRETİM SİZDEN DÜZCE Türk tarımını kalkındırmadan Türkiye yi kalkındıramayız Recep Tayyip ERDOĞAN Başbakan Ekolojik denge ve küresel gıda

Detaylı

Resmî Gazete Sayı : 29361

Resmî Gazete Sayı : 29361 20 Mayıs 2015 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29361 TEBLİĞ Orman ve Su İşleri Bakanlığından: HAVZA YÖNETİM HEYETLERİNİN TEŞEKKÜLÜ, GÖREVLERİ, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA TEBLİĞ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

1- Başvuru Dilekçesi. 1- Başvuru Dilekçesi

1- Başvuru Dilekçesi. 1- Başvuru Dilekçesi İZMİR İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ HAYVAN SAĞLIĞI VE YETİŞTİRİCİLİĞİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA

Detaylı

DÖNEM: 23 YASAMA YILI:

DÖNEM: 23 YASAMA YILI: DÖNEM: 23 YASAMA YILI: 5 TBMM DİLEKÇE KOMİSYONU GENEL KURUL KARAR CETVELİ Sayı: 15 YAYIM TARİHİ 03/03/2011 T.C. TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ Dilekçe Komisyonu Genel Kurulu Kararı Karar: 42 Tarih: 11/06/2010

Detaylı

AKADEMİK ZAMMI ADIMDA ALDIK

AKADEMİK ZAMMI ADIMDA ALDIK AKADEMİK ZAMMI ADIMDA ALDIK BİR SORUNU DAHA ÇÖZÜME KAVUŞTURDUK Üniversitelerde idari ve akademik personeli bir bütün olarak görüyoruz. 666 Sayılı KHK ile idari personelin ek ödeme oranlarında artış gerçekleştirilirken,

Detaylı

KIRSAL KALKINMA PROGRAMI IPARD (2007-2013)

KIRSAL KALKINMA PROGRAMI IPARD (2007-2013) KIRSAL KALKINMA PROGRAMI IPARD (2007-2013) 101 TARIMSAL İŞLETMELERİN YENİDEN YAPILANDIRILMASI VE TOPLULUK STANDARTLARINA ULAŞTIRILMASINA YÖNELİK YATIRIMLAR 2 101 101-1 Süt Üreten Tarımsal işletmeler 101-2

Detaylı

Sayı: 13 ŞUBAT 2013. Güngören Belediye Başkanı Ziyaret Edildi. Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Sedat KURU İLE Yönetim Kurulu

Sayı: 13 ŞUBAT 2013. Güngören Belediye Başkanı Ziyaret Edildi. Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Sedat KURU İLE Yönetim Kurulu Yeditepe Üniversitesi Bölüm Başkanı ve Öğretim Görevlileri Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Sedat Kuru ve Yönetim Kurulu Üyemiz Sayın Ömer ŞENGÜL, 21 Şubat 2013 Perşembe günü Yeditepe Üniversitesi Gıda

Detaylı

2015 Yılı Nisan Ayı Bülteni

2015 Yılı Nisan Ayı Bülteni 2015 Yılı Nisan Ayı Bülteni Katılım Yapılan Toplantılar, Ziyaretler ve Etkinlikler: 4 Nisan 2015 tarihinde ATSO da düzenlenen Güneş Enerjisi Bilgilendirme Semineri Borsamızı temsilen Egemen ARSLANKIRAY

Detaylı

ÇEKMEKÖY İLÇE GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI. 1- Başvuru formu ve taahhütname (Ek1)

ÇEKMEKÖY İLÇE GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI. 1- Başvuru formu ve taahhütname (Ek1) ÇEKMEKÖY İLÇE GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI SIRA NO HİZMETİN ADI İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1- Başvuru formu ve taahhütname (Ek1) 2- Nüfus cüzdanının

Detaylı

MANİSA TİCARET BORSASI

MANİSA TİCARET BORSASI MANİSA TİCARET BORSASI KANATLI SEKTÖR RAPORU 2015 EĞİTİM ARAŞTIRMA BİRİMİ TÜRKİYE VE DÜNYADA KANATLI SEKTÖRÜNÜN GENEL DURUMU T.C. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı nca Geliştirilen Yerli Hibritler (ATAK

Detaylı

Konu: T.C. TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğü SAYI :250 10 06 11 30-29/11/2005 KONU: Uygulama Talimatı.

Konu: T.C. TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğü SAYI :250 10 06 11 30-29/11/2005 KONU: Uygulama Talimatı. SAYI :250 10 06 11 30-29/11/2005 KONU: Uygulama Talimatı. Talimat No :.VALİLİĞİNE (İl Müdürlüğü) Bilindiği üzere, 24/02/2005 tarih ve 25737 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Hayvancılığın Desteklenmesi

Detaylı

GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI BİLGİLENDİRME SUNUMU

GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI BİLGİLENDİRME SUNUMU GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI BİLGİLENDİRME SUNUMU içerik Bölgesel Kalkınma Ajanslarına Genel Bakış Düzey 2 Bölgeleri ve Kalkınma Ajansları Güney Ege Kalkınma Ajansı Yatırım Destekleme Süreci Ajansın Gelecek

Detaylı

2003-2011 T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI DESTEK BİZDEN, ÜRETİM SİZDEN GÜMÜŞHANE

2003-2011 T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI DESTEK BİZDEN, ÜRETİM SİZDEN GÜMÜŞHANE T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI 2003-2011 DESTEK BİZDEN, ÜRETİM SİZDEN GÜMÜŞHANE Türk tarımını kalkındırmadan Türkiye yi kalkındıramayız Recep Tayyip ERDOĞAN Başbakan Ekolojik denge ve küresel

Detaylı

6. Uluslararası Sosyal Güvenlik Sempozyumu İzmir de Başladı

6. Uluslararası Sosyal Güvenlik Sempozyumu İzmir de Başladı 6. Uluslararası Sosyal Güvenlik Sempozyumu İzmir de Başladı Sosyal Güvenlik Kurumu(SGK) ve Uluslararası Sosyal Güvenlik Teşkilatı(ISSA) işbirliği ile Stratejik İnsan Kaynakları Politikaları ve İyi Yönetişim

Detaylı

ZİRAAT MÜHENDİSİ (HAYVANSAL ÜRETİM)

ZİRAAT MÜHENDİSİ (HAYVANSAL ÜRETİM) TANIM Ekonomik değeri olan hayvanların üretilmesi, ırklarının iyileştirilmesi, bakımı, beslenmesi ve değerlendirilmesi konularında çalışan kişidir. A- GÖREVLER Hayvansal üretim alanında yetişen ziraat

Detaylı

BVKAE www.bornovavet.gov.tr

BVKAE www.bornovavet.gov.tr Türkiye Veteriner İlaçları Pazarı Sorunlar ve Çözüm Önerileri Uluslararası Süt Sığırcılığı ve Süt Ürünleri Çalıştayı ve Sergisi 28-29 Nisan, 2008 - Konya İsmail Özdemir VİSAD - Veteriner Sağlık Ürünleri

Detaylı

2008 / 13695 Hayvanciligin Desteklenmesi Hakkinda Kararda Degisiklik Yapilmasina Iliskin Karar

2008 / 13695 Hayvanciligin Desteklenmesi Hakkinda Kararda Degisiklik Yapilmasina Iliskin Karar 2008 / 13695 Hayvanciligin Desteklenmesi Hakkinda Kararda Degisiklik Yapilmasina Iliskin Karar 24.05.2008 / 26885 24 Mayıs 2008 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 26885 BAKANLAR KURULU KARARI Karar Sayısı :

Detaylı

Hayvancılık İşletmelerindeki Uygulamaları Yerinde Görme Amaçlı Teknik Gezi Proje Raporu

Hayvancılık İşletmelerindeki Uygulamaları Yerinde Görme Amaçlı Teknik Gezi Proje Raporu T.C. NARMAN KAYMAKAMLIĞI İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü Hayvancılık İşletmelerindeki Uygulamaları Yerinde Görme Amaçlı Teknik Gezi Proje Raporu 17-23 Eylül 2014 Salim PEHLUVAN İlçe Müdürü V.

Detaylı

Bayraktar Kayıtdışı yüzde 53 ten yüzde 33 e düştü bu bir rekordur

Bayraktar Kayıtdışı yüzde 53 ten yüzde 33 e düştü bu bir rekordur Bayraktar Kayıtdışı yüzde 53 ten yüzde 33 e düştü bu bir rekordur Sosyal Güvenlik Kurum Başkanlığı ve Türkiye Ziraat odaları Birliği tarafından düzenlenen bilgilendirme, toplantısında konuşan Ziraat odaları

Detaylı

1- EKER: Doktorların Kırmızı Ete Özür Borcu Var Hayvancılık Akademisi - AA 17.09.2014

1- EKER: Doktorların Kırmızı Ete Özür Borcu Var Hayvancılık Akademisi - AA 17.09.2014 1- EKER: Doktorların Kırmızı Ete Özür Borcu Var Hayvancılık Akademisi - AA 17.09.2014 Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehdi Eker, yumurta, tereyağı ve kırmızı et tüketiminin kalp ve damar hastalıklarını

Detaylı

Avrupa Birliğine Uyum Danışma ve Yönlendirme Kurulu Toplantısı

Avrupa Birliğine Uyum Danışma ve Yönlendirme Kurulu Toplantısı Avrupa Birliğine Uyum Danışma ve Yönlendirme Kurulu Toplantısı Sakarya Ticaret Borsası Sakarya da Tarım ve Hayvancılık Sektör Analizi ve Öneriler Raporu Projesi 1. Proje fikrini oluşturan sorunları nasıl

Detaylı

2003-2011 T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI DESTEK BİZDEN, ÜRETİM SİZDEN KİLİS

2003-2011 T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI DESTEK BİZDEN, ÜRETİM SİZDEN KİLİS T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI 2003-2011 DESTEK BİZDEN, ÜRETİM SİZDEN KİLİS Türk tarımını kalkındırmadan Türkiye yi kalkındıramayız Recep Tayyip ERDOĞAN Başbakan Ekolojik denge ve küresel gıda

Detaylı

T.C. YAŞAR ÜNİVERSİTESİ. Öğrenci Toplulukları Kurulma ve Çalışma İlkeleri Yönergesi

T.C. YAŞAR ÜNİVERSİTESİ. Öğrenci Toplulukları Kurulma ve Çalışma İlkeleri Yönergesi T.C. YAŞAR ÜNİVERSİTESİ Öğrenci Toplulukları Kurulma ve Çalışma İlkeleri Yönergesi GENEL İLKELER Madde 1 - Yaşar Üniversitesi Öğrencilerinin Atatürk İlkeleri doğrultusunda toplumsal ve kültürel gelişmelerine

Detaylı

Bakanımız, Çocuk Bakım Kuruluşları Öz Değerlendirme Toplantısında

Bakanımız, Çocuk Bakım Kuruluşları Öz Değerlendirme Toplantısında Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Yayın Organı Mart 2014 Yıl: 1 Sayı: 10 Bakanımız, Çocuk Bakım Kuruluşları Öz Değerlendirme Toplantısında Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Ayşenur İslam, Çocuk Hizmetleri

Detaylı

ESENYURT BELEDİYESİ ERİŞİLEBİLİRLİK ÇALIŞMALARI

ESENYURT BELEDİYESİ ERİŞİLEBİLİRLİK ÇALIŞMALARI ESENYURT BELEDİYESİ ERİŞİLEBİLİRLİK ÇALIŞMALARI Türkiye İstatistik Kurumu ve Özürlüler İdaresi Başkanlığı tarafından yapılan Türkiye Özürlüler Araştırması sonuçlarına göre, ülkemizde yaklaşık 8,4 milyon

Detaylı

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ DENEY HAYVANLARI ARAŞTIRMA VE UYGULAMA BİRİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ DENEY HAYVANLARI ARAŞTIRMA VE UYGULAMA BİRİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ANADOLU ÜNİVERSİTESİ DENEY HAYVANLARI ARAŞTIRMA VE UYGULAMA BİRİMİ YÖNERGESİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1 Bu Yönerge, birimin yönetim organlarına ve görevlerine ilişkin

Detaylı

18 Aralık 2013 ÇARŞAMBA. Resmî Gazete. Sayı : 28855 TEBLİĞ. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından: DONDURULMUŞ SPERMADAN NUMUNE ALMA ESASLARI

18 Aralık 2013 ÇARŞAMBA. Resmî Gazete. Sayı : 28855 TEBLİĞ. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından: DONDURULMUŞ SPERMADAN NUMUNE ALMA ESASLARI 18 Aralık 2013 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28855 TEBLİĞ Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından: DONDURULMUŞ SPERMADAN NUMUNE ALMA ESASLARI HAKKINDA TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2013/63) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

Gıda Tarım Hayvancılık Bakanlığının Kontrolüne Tabi Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi Tebliği 2013/5)

Gıda Tarım Hayvancılık Bakanlığının Kontrolüne Tabi Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi Tebliği 2013/5) Sperma, Ovum ve Embriyo Üretim Merkezlerinin Kuruluş ve Çalışma Esasları Hakkında Yönetmelik (24 Aralık 2011 Tarih, 28152 Sayı) Gıda Tarım Hayvancılık Bakanlığının Kontrolüne Tabi Ürünlerin İthalat Denetimi

Detaylı

İSTANBUL İLİ ARNAVUTKÖY İLÇESİ HİZMET STANDARTLARI

İSTANBUL İLİ ARNAVUTKÖY İLÇESİ HİZMET STANDARTLARI SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI 1 İşletme Kayıt Belgesi 2 Sertifikalı Fide/Fidan Kullanım Desteği İSTANBUL İLİ ARNAVUTKÖY İLÇESİ HİZMET STANDARTLARI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER 2- Meslek odası

Detaylı

KADIKÖY İLÇE GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

KADIKÖY İLÇE GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER KADIKÖY İLÇE GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI SIRA NO 1 HİZMETİN ADI PERAKENDE İŞLETME KAYIT NUMARASI BAŞVURUSU BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER 1-Başvuru matbu dilekçesi 2-İşyeri Açma

Detaylı

KREDİLENDİRME KONULARI ve TEKNİK KRİTERLER (HAYVANCILIK ve SU ÜRÜNLERİ)

KREDİLENDİRME KONULARI ve TEKNİK KRİTERLER (HAYVANCILIK ve SU ÜRÜNLERİ) MADDE 4 Damızlık süt sığırı On baş ve üzerinde manda veya damızlık süt sığırı işletmesi kurmaları veya işletme kapasitesini on baş ve üzerine çıkarmaları gerekir. Manda veya holstein (siyah alaca/kırmızı

Detaylı

2003-2011 T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI DESTEK BİZDEN, ÜRETİM SİZDEN ELAZIĞ

2003-2011 T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI DESTEK BİZDEN, ÜRETİM SİZDEN ELAZIĞ T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI 2003-2011 DESTEK BİZDEN, ÜRETİM SİZDEN ELAZIĞ Türk tarımını kalkındırmadan Türkiye yi kalkındıramayız Recep Tayyip ERDOĞAN Başbakan Ekolojik denge ve küresel

Detaylı

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ TARIMSAL UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ (TUAM) YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM VE DAYANAK

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ TARIMSAL UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ (TUAM) YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM VE DAYANAK ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ TARIMSAL UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ (TUAM) YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM VE DAYANAK Amaç Madde 1: Bu yönergenin amacı, Uludağ Üniversitesi bünyesinde kurulmuş bulunan Tarımsal

Detaylı

Zorunlu ama takan yok

Zorunlu ama takan yok Zorunlu ama takan yok Trafik sigortası yapılması zorunlu olmasına rağmen sigortalı araç sayısı çok az. Kazalarda sigortasız araç sahipleri büyük maddi külfet yaşıyor. Ülkemizde trafiğe çıkan araçların

Detaylı

T.C. KONAK BELEDİYESİ SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. KONAK BELEDİYESİ SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM T.C. KONAK BELEDİYESİ SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ Madde 1 (1) Bu Yönetmelik, kariyer ve liyakat ilkeleri çerçevesinde hizmet gerekleri

Detaylı

Gıda ve Yem Şube Müdürü

Gıda ve Yem Şube Müdürü Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü; Gıda Yem, Hayvan Sağlığı İl Müdür Yardımcılığı İŞİN KISA TANIMI: İzmir İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü üst yönetimi tarafından belirlenen amaç, ilke ve talimatlara

Detaylı

Birlikle el ele, Hayvancılıkta daha ileriye

Birlikle el ele, Hayvancılıkta daha ileriye Birlikle el ele, Hayvancılıkta daha ileriye 1 KURULUŞ Birliğimiz ; 1995 Yılında 904 Sayılı hayvan ıslah kanununa göre 25 Kurucu üye tarafından kurulmuştur. 13 Haziran 2010 tarihli, 5996 sayılı Veteriner

Detaylı

Dr. Mustafa KURUCA Isparta da Sosyal Güvenlik Reformunun Yansımaları ve Sosyal Güvenlikte Teşvik Uygulamaları konulu konferans verdi

Dr. Mustafa KURUCA Isparta da Sosyal Güvenlik Reformunun Yansımaları ve Sosyal Güvenlikte Teşvik Uygulamaları konulu konferans verdi Dr. Mustafa KURUCA Isparta da Sosyal Güvenlik Reformunun Yansımaları ve Sosyal Güvenlikte Teşvik Uygulamaları konulu konferans verdi Isparta Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğünce düzenlenen Sosyal Güvenlik Reformunun

Detaylı

UYUŞTURUCU İLE MÜCADELE İL KURULLARININ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI

UYUŞTURUCU İLE MÜCADELE İL KURULLARININ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI UYUŞTURUCU İLE MÜCADELE İL KURULLARININ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI 1. Amaç Uyuşturucu ile Mücadele İl Kurullarının amacı, uyuşturucu ile mücadele sürecinde mevcut durumu tespit etmek ve hazırlanan eylem

Detaylı

BAYRAMPAŞA İLÇE GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI

BAYRAMPAŞA İLÇE GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI Resmi Gazete Sayısı: 27305 SAYFA NO : 1 / 5 BAYRAMPAŞA İLÇE GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK SIRA NO HİZMETİN ADI 1 Amatör Balıkçılık Belgesi 2 Tarımsal İlaç Reçetesi 3 Anaç Sığır BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER

Detaylı

GIDA ve KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Dursun KODAZ Gıda Mühendisi Gıda İşletmeleri ve Kodeks Daire Başkanlığı

GIDA ve KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Dursun KODAZ Gıda Mühendisi Gıda İşletmeleri ve Kodeks Daire Başkanlığı GIDA ve KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Dursun KODAZ Gıda Mühendisi Gıda İşletmeleri ve Kodeks Daire Başkanlığı GENEL MÜDÜRLÜK YAPISI GIDA VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ-ORGANİZASYON ŞEMASI GENEL MÜDÜR GENEL MÜDÜR

Detaylı

VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 2004-2012

VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 2004-2012 VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 2004-2012 Veteriner İşleri Müdürlüğü, 1 müdür 1 veteriner hekim(sözleşmeli) 3 daimi işçi, hizmet alımı kapsamında 1 veteriner sağlık teknikeri 1 yakalama görevlisi 5 bakıcı dan

Detaylı

MECLİS KARAR ÖZET TUTANAĞI Ü Y E L E R T.C. KARAPINAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI KARAR TARİHİ : 09/05/2014 KARAR NUMARASI : 13

MECLİS KARAR ÖZET TUTANAĞI Ü Y E L E R T.C. KARAPINAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI KARAR TARİHİ : 09/05/2014 KARAR NUMARASI : 13 KARAR NUMARASI : 13 AYDOĞDU, Belediye Meclisi 5393 Sayılı Belediye Kanunun 20. maddesi uyarınca 2014 yılı Mayıs ayı toplantısı için Belediye Hizmet binası, Başkanlık odasında toplandı. Toplantı başında

Detaylı

Belediyenin gelirleri

Belediyenin gelirleri Belediyenin gelirleri a) Kanunlarla gösterilen belediye vergi, resim, harç ve katılma payları. b) Genel bütçe vergi gelirlerinden ayrılan pay. c) Genel ve özel bütçeli idarelerden yapılacak ödemeler. d)

Detaylı

1- Ulusal Kırmızı Et Konseyi Seferihisar da Toplanacak!- 03.09.2014

1- Ulusal Kırmızı Et Konseyi Seferihisar da Toplanacak!- 03.09.2014 1- Ulusal Kırmızı Et Konseyi Seferihisar da Toplanacak!- 03.09.2014 Ulusal Kırmızı Et Konseyi (UKON) Yönetim Kurulu ve Değerlendirme Toplantısı, Küçükbaş hayvan yetiştiriciliği alanında Türkiye'nin en

Detaylı

T.C ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü

T.C ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü SAYI KONU : B.18.0.ÇYG.0.02.00.03/010.06 : Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliğinin Uygulamaları Hk. GENELGE (2007/5) 2872 sayılı Çevre Kanununun 14. maddesi çerçevesinde, Çevresel

Detaylı

TÜRKİYE Su Ürünleri Üretimi

TÜRKİYE Su Ürünleri Üretimi AKDENİZ GENEL BALIKÇILIK KOMİSYONU TOPLANTISI HOŞ GELDİNİZ TÜRKİYE Su Ürünleri Üretimi Yıllar Avcılık Yetiştiricilik Toplam (Ton) Miktar Oran Miktar Oran Ton % Ton % 2002 566.682 90,3 61.195 9,7 627.847

Detaylı

Sığır yetiştiriciliğinde Sıcaklık Stresi ve Alınabilecek Önlemler. Prof. Dr. Serap GÖNCÜ. Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi

Sığır yetiştiriciliğinde Sıcaklık Stresi ve Alınabilecek Önlemler. Prof. Dr. Serap GÖNCÜ. Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Sığır yetiştiriciliğinde Sıcaklık Stresi ve Alınabilecek Önlemler Prof. Dr. Serap GÖNCÜ Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü 01330 Adana Bir ineğin kendisinden beklenen en yüksek verimi

Detaylı

KULUÇKAHANE ve DAMIZLIK İŞLETMELERİNİN SAĞLIK KONTROL YÖNETMELİĞİ Yetki Kanunu 3285, 441 Yayımlandığı R.Gazete 14 Eylül 1998, 23463

KULUÇKAHANE ve DAMIZLIK İŞLETMELERİNİN SAĞLIK KONTROL YÖNETMELİĞİ Yetki Kanunu 3285, 441 Yayımlandığı R.Gazete 14 Eylül 1998, 23463 KULUÇKAHANE ve DAMIZLIK İŞLETMELERİNİN SAĞLIK KONTROL YÖNETMELİĞİ Yetki Kanunu 3285, 441 Yayımlandığı R.Gazete 14 Eylül 1998, 23463 BİRİNCİ BÖLÜ Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin

Detaylı

İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ ORTAK EĞİTİM YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ ORTAK EĞİTİM YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Amaç MADDE 1 İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü (İYTE) de Ortak Eğitim esaslarını düzenlemektir. MADDE 2 - Bu Yönerge, İYTE de yürütülen Ortak Eğitim ile ilgili esasları

Detaylı

T.C...İLÇESİ SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI BAŞKANLIĞI KOYUNCULUK PROJESİ

T.C...İLÇESİ SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI BAŞKANLIĞI KOYUNCULUK PROJESİ T.C. İLİ..İLÇESİ SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI BAŞKANLIĞI KOYUNCULUK PROJESİ..-2003 İÇİNDEKİLER I- PROJENİN ÖZETİ II- III- IV- PROJENİN GEREKÇESİ PROJENİN AMACI PROJE KAPSAMINA GİRECEK KÖYLER VE

Detaylı

HABER BÜLTENİ OCAK ŞUBAT 2014. Detaylı Bilgi İçin: Mustafa YİĞİTOĞLU 0352 224 81 12 13 (131) 0534 813 93 50

HABER BÜLTENİ OCAK ŞUBAT 2014. Detaylı Bilgi İçin: Mustafa YİĞİTOĞLU 0352 224 81 12 13 (131) 0534 813 93 50 HABER BÜLTENİ OCAK ŞUBAT 2014 Detaylı Bilgi İçin: Mustafa YİĞİTOĞLU 0352 224 81 12 13 (131) 0534 813 93 50 Erciyes Üniversitesi Genkök Genom ve Kök Hücre Merkezi Akredite Belgesi Aldı Erciyes Teknoloji

Detaylı

TOPLUMSAL RAPORLAR YATIRIM TEŞVİKLERİ VE İSTİHDAM - 2010 (05.12.2010) Yatırımlar büyürken istihdam küçülüyor

TOPLUMSAL RAPORLAR YATIRIM TEŞVİKLERİ VE İSTİHDAM - 2010 (05.12.2010) Yatırımlar büyürken istihdam küçülüyor TOPLUMSAL RAPORLAR 15 YATIRIM TEŞVİKLERİ VE İSTİHDAM - 2010 (05.12.2010) Yatırımlar büyürken istihdam küçülüyor 10 yıllık dönemler itibariyle teşvik sisteminin istihdama etkisi Yıllık Yıllık Yıllık Yıl

Detaylı

GELİR GETİRİCİ PROJE DESTEKLERİ VE KASDEP

GELİR GETİRİCİ PROJE DESTEKLERİ VE KASDEP T.C. BAŞBAKANLIK Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğü GELİR GETİRİCİ PROJE DESTEKLERİ VE KASDEP Bilgi Broşürü İnsanımızın kimseye muhtaç olmadan doğrudan devlet desteği ile gelir getirici projeler

Detaylı

BASIN BİRİMİ GÜNLÜK YAYIN RAPORU

BASIN BİRİMİ GÜNLÜK YAYIN RAPORU Sayfası :8. Syf Sayfası :5. Syf Sayfası :9. Syf Sayfası :7. Syf Sayfası :3. Syf Sayfası :7. Syf Sayfası :3. Syf Sayfası :4. Syf Sayfası :İnternet Sitesi BAŞKAN SELVİTOPU NDAN ÜCRETSİZ KURSLARA DAVET Karabağlar

Detaylı

KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU KARKAMIŞ İLÇE GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI

KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU KARKAMIŞ İLÇE GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU KARKAMIŞ İLÇE GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI SIRA HİZMETİN ADI NO ÇKS Kaydı İşlemleri 1 2 MGD Müracaatları Yem Bitkisi 3 Sertifikalı Fidan ve

Detaylı

DENEY HAYVANLARI LABORATUVARLARINDA VETERİNER HEKİMİN ROLÜ. *Gülhane Askeri Tıp Akademisi Araştırma ve Geliştirme Merkezi Deney Hayvanları Kısmı

DENEY HAYVANLARI LABORATUVARLARINDA VETERİNER HEKİMİN ROLÜ. *Gülhane Askeri Tıp Akademisi Araştırma ve Geliştirme Merkezi Deney Hayvanları Kısmı DENEY HAYVANLARI LABORATUVARLARINDA VETERİNER HEKİMİN ROLÜ Uzm. Vet. Hekim Tayfun İDE* Uzm. Vet. Hekim A.Sarper BOZKURT* *Gülhane Askeri Tıp Akademisi Araştırma ve Geliştirme Merkezi Deney Hayvanları Kısmı

Detaylı

Bir hayaldi gerçek oldu...

Bir hayaldi gerçek oldu... 2 Bir hayaldi gerçek oldu... Türkiye de tarım ve hayvancılıkta entegrasyonu sağlayarak verimi artırmak ve ülkemize katma değeri yüksek hayvancılık modelini kazandırmak, uzun yıllardan bu yana hayalini

Detaylı

Denizlerimizi ve Kıyılarımızı Koruyalım

Denizlerimizi ve Kıyılarımızı Koruyalım Denizlerimizi ve Kıyılarımızı Koruyalım Denizlerimiz ve kıyılarımız canlı çeşitliliği bakımından çok zengin yerler. Ancak günümüzde bu çeşitlilik azalma tehlikesiyle karşı karşıya. Bunun birçok nedeni

Detaylı

6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU VE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ GEREĞİNCE ÜNİVERSİTEMİZDE YAPILAN ÇALIŞMALAR:

6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU VE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ GEREĞİNCE ÜNİVERSİTEMİZDE YAPILAN ÇALIŞMALAR: 6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU VE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ GEREĞİNCE ÜNİVERSİTEMİZDE YAPILAN ÇALIŞMALAR: 30.06.2012 tarihli ve 28339 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 6331

Detaylı

MESGEMM İSG/Mevzuat/Yönetmelikler. Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyi Yönetmeliği Resmi Gazete Yayım Tarih ve Sayısı : 05.02.

MESGEMM İSG/Mevzuat/Yönetmelikler. Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyi Yönetmeliği Resmi Gazete Yayım Tarih ve Sayısı : 05.02. MESGEMM İSG/Mevzuat/Yönetmelikler İçindekiler Birinci Bölüm - Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1 Amaç ve kapsam Madde 2 Dayanak Madde 3 Tanımlar İkinci Bölüm - Konseyin Kuruluş Amacı, Oluşumu ve

Detaylı

ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ 1- Beyaz Masaya gelen 59 telefon şikâyetinin, tamamı sonuçlandırıldı. 2- Temizlikle ilgili şikâyetlerin yerinde incelenmesi ve

ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ 1- Beyaz Masaya gelen 59 telefon şikâyetinin, tamamı sonuçlandırıldı. 2- Temizlikle ilgili şikâyetlerin yerinde incelenmesi ve ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ 1- Beyaz Masaya gelen 59 telefon şikâyetinin, tamamı sonuçlandırıldı. 2- Temizlikle ilgili şikâyetlerin yerinde incelenmesi ve gereğinin yaptırılması sağlanmıştır. 3- Su ve kanal arızaları

Detaylı

T.C. GIDA, TARIM ve HAYVANCILIK BAKANLIĞI Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü

T.C. GIDA, TARIM ve HAYVANCILIK BAKANLIĞI Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü Sayı : B.12.0.GKG.0.02.03/ 01-3423././2011 Konu : Yönetmelik Uygulama Talimatı 25.11.2011 * 39743.. VALİLİĞİNE (İl Müdürlüğü) Bilindiği üzere, 5996 sayılı Kanuna göre yayımlanan Veteriner Hekim Muayenehane

Detaylı

Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyi Yönetmeliği. www.irisakademi.com

Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyi Yönetmeliği. www.irisakademi.com Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyi Yönetmeliği www.irisakademi.com Resmi Gazete Tarihi:05.02.2013 Resmi Gazete Sayısı:28550 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1)

Detaylı

MEVZUATLAR KANUNLAR. TEBLİĞ, TALİMAT ve KARARLAR YÖNETMELİKLER KANUNLAR. Zirai Mücadele ve Zirai Karantina Kanunu

MEVZUATLAR KANUNLAR. TEBLİĞ, TALİMAT ve KARARLAR YÖNETMELİKLER KANUNLAR. Zirai Mücadele ve Zirai Karantina Kanunu T.C. ANTALYA VALİLİĞİ Tarım İl Müdürlüğü MEVZUATLAR KANUNLAR 6968 Sayılı Zirai Mücadele ve Zirai Karantina Kanunu. 5179 Sayılı Gıdaların Üretimi, Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin

Detaylı

ÇADED ÇARDAK AĞAÇLANDIRMA, DOĞA VE EĞİTİM GÖNÜLLÜLERİ DERNEĞİ STRATEJİK EYLEM PLANI ÇALIŞTAY RAPORU

ÇADED ÇARDAK AĞAÇLANDIRMA, DOĞA VE EĞİTİM GÖNÜLLÜLERİ DERNEĞİ STRATEJİK EYLEM PLANI ÇALIŞTAY RAPORU ÇADED ÇARDAK AĞAÇLANDIRMA, DOĞA VE EĞİTİM GÖNÜLLÜLERİ DERNEĞİ STRATEJİK EYLEM PLANI ÇALIŞTAY RAPORU Çardak, DENİZLİ Kasım 2013 1 1. ÇALIŞTAYIN AMACI VE YÖNTEMİ ÇADED in kuruluş amaçlarına ulaşabilmesi

Detaylı

Hayvancılığın Desteklenmesi Hakkında 2005/8503 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararının Uygulama Esasları Tebliği

Hayvancılığın Desteklenmesi Hakkında 2005/8503 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararının Uygulama Esasları Tebliği Hayvancılığın Desteklenmesi Hakkında 2005/8503 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararının Uygulama Esasları Tebliği Yayımlandığı R.Gazete: 17.12.2005-8503 Tebliğ No: 2005/47 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak,

Detaylı

YAZI İŞLERİ GELİR MÜDÜRLÜĞÜ

YAZI İŞLERİ GELİR MÜDÜRLÜĞÜ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 2006 GÖREVİ 5393 Sayılı Belediye Kanunu 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu,1319 Sayılı Emlak Kanunu ve diğer kanunlarla belirlenen her türlü gelir kaleminin tahakkuk ve tahsilatını

Detaylı

1- ET FİYATLARI MAYISTA ARTACAK

1- ET FİYATLARI MAYISTA ARTACAK 1- ET FİYATLARI MAYISTA ARTACAK Ulusal Kırmızı Et Konseyi Başkanı ve ETBİR Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Yücesan, kırmızı et fiyatlarının Mayıs ayında turizm sezonunun başlamasıyla birlikte yaklaşık yüzde

Detaylı

ÖZEL ÖĞRETİM KURUMU AÇILIŞ REHBERİ ÖZEL ÖĞRETİM KURUMU AÇILIŞ REHBERİ AHİLER KALKINMA AJANSI AHİLER KALKINMA AJANSI 1

ÖZEL ÖĞRETİM KURUMU AÇILIŞ REHBERİ ÖZEL ÖĞRETİM KURUMU AÇILIŞ REHBERİ AHİLER KALKINMA AJANSI AHİLER KALKINMA AJANSI 1 ÖZEL ÖĞRETİM KURUMU AÇILIŞ REHBERİ AHİLER KALKINMA AJANSI AHİLER KALKINMA AJANSI 1 ÖZEL ÖĞRETİM KURUMU AÇILIŞ REHBERİ 1 GEREKLİ FORM, BELGE, RAPOR ve İZİN İŞLEMLERİ 2 3 BAŞVURU İŞLEMİ EVRAK VE BİNA İNCELEME

Detaylı

T.C. GIDA, TARIM ve HAYVANCILIK BAKANLIĞI Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü. Sayı : 73453902-045.01/21288 30/05/2013 Konu : Yem Kontrol Uygulamaları

T.C. GIDA, TARIM ve HAYVANCILIK BAKANLIĞI Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü. Sayı : 73453902-045.01/21288 30/05/2013 Konu : Yem Kontrol Uygulamaları Sayı : 73453902-045.01/21288 30/05/2013 Konu : Yem Kontrol Uygulamaları.. VALİLİĞİNE (İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü) Yem kontrolleri ile ilgili olarak İl Müdürlükleri arasında uygulamada birliğin

Detaylı

DÜNYA GIDA GÜNÜ 2010 YENİ GIDA YASASI VE 12. FASIL MÜZAKERE SÜRECİ. Fatma CAN SAĞLIK Tarım ve Balıkçılık Başkanı Avrupa Birliği Genel Sekreterliği

DÜNYA GIDA GÜNÜ 2010 YENİ GIDA YASASI VE 12. FASIL MÜZAKERE SÜRECİ. Fatma CAN SAĞLIK Tarım ve Balıkçılık Başkanı Avrupa Birliği Genel Sekreterliği DÜNYA GIDA GÜNÜ 2010 YENİ GIDA YASASI VE 12. FASIL MÜZAKERE SÜRECİ Fatma CAN SAĞLIK Tarım ve Balıkçılık Başkanı Avrupa Birliği Genel Sekreterliği Sunuş İçeriği Yeni Gıda Kanununa Giden Süreç Müzakere süreci

Detaylı

1- Ziraat, 100 milyon Euro kaynak sağlayacak - Dünya 03.12.2014

1- Ziraat, 100 milyon Euro kaynak sağlayacak - Dünya 03.12.2014 1- Ziraat, 100 milyon Euro kaynak sağlayacak - Dünya 03.12.2014 2- Sanayinin Sorunlarını üniversite çözecek Hürriyet- 02.12.2014 Ankara Üniversitesi bünyesinde yeni kurulan Teknoloji Transfer Ofisi (TTO)

Detaylı

DİCLE ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ

DİCLE ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ DİCLE ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ T.C. DİCLE ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ 21280 Kampus/DİYARBAKIR Tlf.: 0 (412) 248 80 20 Faks: 0 (412) 248 80 21 e-mail: veteriner@dicle.edu.tr Fotoğraflar: Yrd.

Detaylı

T.C. UZUNDERE KAYMAKAMLIĞI İLÇE GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. UZUNDERE KAYMAKAMLIĞI İLÇE GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ T.C. UZUNDERE KAYMAKAMLIĞI İLÇE GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ Yapılan çalışmalar 1- Çiftçi Kursları Sıra No 2014 YILI Kursun Konusu Açılan Kurs Sayısı Kursiyer Sayısı 1 Arıcılık Kursu 1 30 2 Süt

Detaylı

Gümüşhane Kelkit ilçesinde Doğu Keredeniz 1. Organik Tarım Kongresi başladı.

Gümüşhane Kelkit ilçesinde Doğu Keredeniz 1. Organik Tarım Kongresi başladı. DOĞU KARADENİZ 1. ORGANİK TARIM KONGRESİ BAŞLADI. Gümüşhane Kelkit ilçesinde Doğu Keredeniz 1. Organik Tarım Kongresi başladı. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Gümüşhane Valiliği, Aydın Doğan Vakfı,

Detaylı

SU ÜRÜNLERİ MÜHENDİSİ

SU ÜRÜNLERİ MÜHENDİSİ TANIM Sularda yaşayan bitki ve hayvanlardan, besin olarak yararlanılabilecek olanların avlanması, üretilmesi, türlerinin iyileştirilmesi, yetiştirilmesi ve depolanması konularında çalışan kişidir. A- GÖREVLER

Detaylı

4 Kasım 2013 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28811 ORMAN KÖYLÜLERİNİN KALKINDIRILMALARININ DESTEKLENMESİ

4 Kasım 2013 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28811 ORMAN KÖYLÜLERİNİN KALKINDIRILMALARININ DESTEKLENMESİ 4 Kasım 2013 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28811 YÖNETMELİK Orman Genel Müdürlüğünden: ORMAN KÖYLÜLERİNİN KALKINDIRILMALARININ DESTEKLENMESİ FAALİYETLERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA

Detaylı

Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar, Kaynak Aktarımı ve Ödemeler

Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar, Kaynak Aktarımı ve Ödemeler Hayvanciligin Desteklenmesi Hakkinda 2005/8503 sayili Bakanlar Kurulu Kararinin Uygulama Esaslari Teb 17.12.2005 / 26026 Tarım ve Köyişleri Bakanlığından: Hayvancılığın Desteklenmesi Hakkında 2005/8503

Detaylı

Önümüzdeki aylarda hizmete açılacak olan Türkiye Cumhuriyeti Kamu Hastaneleri Kurumu Karabük İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Karabük Üniversitesi Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi ne

Detaylı

ÇAT İLÇE GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ

ÇAT İLÇE GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ 1 ADI Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Desteklemesi 1 Başvuru formu ve taahhütname, (EK 1) 2 Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Hizmetlerinin Düzenlenmesine Dair Yönetmelik kapsamında alınan yetki belgesinin il/ilçe

Detaylı

VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, İLKELER VE TANIMLAR

VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, İLKELER VE TANIMLAR VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, İLKELER VE TANIMLAR AMAÇ Madde 1- Bu Yönergenin amacı, Kırşehir Belediyesi nde faaliyet

Detaylı

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ YABAN HAYATI KORUMA, KURTARMA, REHABİLİTASYON VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ YABAN HAYATI KORUMA, KURTARMA, REHABİLİTASYON VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ KAFKAS ÜNİVERSİTESİ YABAN HAYATI KORUMA, KURTARMA, REHABİLİTASYON VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmenliğin amacı; Kafkas Üniversitesine

Detaylı

BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER

BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI 1 Sağlık Sertifikası 2 3 Muayenehane Ruhsatı Poliklinik Ruhsatı BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER 1- Başvuru Dilekçesi 2- Beyanname (Ek2) 3- Fatura Fotokopisi 4- Etiket

Detaylı

e-dönüşüm Türkiye Projesi 2005 Eylem Planı İlerleme Raporu Sunuşu

e-dönüşüm Türkiye Projesi 2005 Eylem Planı İlerleme Raporu Sunuşu e-dönüşüm Türkiye Projesi 2005 Eylem Planı İlerleme Raporu Sunuşu N.Murat İNCE DPT Bilgi Toplumu Dairesi Başkanlığı 15 Eylül 2005 1 2005 Eylem Planı Genel Tanıtımı - Bilgi Toplumu Stratejisi hazırlıklarının

Detaylı

EKİM AYI MECLİS TOPLANTISI / YÖNETİM KURULU FALİYET RAPORU SUNUMU. YÖNETİM KURULU AYLIK FAALİYET RAPORU 27 Ekim 2014

EKİM AYI MECLİS TOPLANTISI / YÖNETİM KURULU FALİYET RAPORU SUNUMU. YÖNETİM KURULU AYLIK FAALİYET RAPORU 27 Ekim 2014 YÖNETİM KURULU AYLIK FAALİYET RAPORU 27 Ekim 2014 Ekim ayı içerisinde Odamız tarafından; üyelerimizce talep edilen 37 adet Kapasite Raporu, 15 adet Ekspertiz raporu ve 6 adet de Fiili Tüketim Belgesi düzenlenmiştir.

Detaylı

17.05.2013 CUMA İZMİR GÜNDEMİ. -Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı - Basın Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü

17.05.2013 CUMA İZMİR GÜNDEMİ. -Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı - Basın Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü 17.05.2013 CUMA İZMİR GÜNDEMİ -Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı - Basın Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü Katip Çelebi ye Bakanlıktan araştırma gemisi Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından

Detaylı

BASIN BİRİMİ GÜNLÜK YAYIN RAPORU

BASIN BİRİMİ GÜNLÜK YAYIN RAPORU Yayın Tarihi :06.12.2014 Sayfası :1-16. Syf Yayın Tarihi :06.12.2013 Sayfası :10.Syf Yayın Tarihi :06.12.2014 Sayfası :7. Syf Yayın Tarihi :06.12.2014 Sayfası :1-11. Syf Yayın Tarihi :06.12.2014 Sayfası

Detaylı

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ KADIN ARAŞTIRMALARI VE UYGULAMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ KADIN ARAŞTIRMALARI VE UYGULAMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ KADIN ARAŞTIRMALARI VE UYGULAMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Uludağ Üniversitesi Kadın Araştırmaları

Detaylı

NÜFUS PLANLAMASI HİZMETLERİNİ YÜRÜTME YÖNETMELİĞİ

NÜFUS PLANLAMASI HİZMETLERİNİ YÜRÜTME YÖNETMELİĞİ NÜFUS PLANLAMASI HİZMETLERİNİ YÜRÜTME YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarih: 6.10.1983; Sayı: 18183 BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç: Madde 1 - Bu yönetmeliğin amacı, kişilerin istedikleri sayıda, istedikleri

Detaylı

LOJİSTİK SEKTÖRÜ YATIRIM REHBERİ

LOJİSTİK SEKTÖRÜ YATIRIM REHBERİ çi LOJİSTİK SEKTÖRÜ YATIRIM REHBERİ AHİLER KALKINMA AJANSI AKSARAY - 2014 2014 1 KURULUŞ İŞLEMLERİNDEN ÖNCE YAPILACAK İŞLEMLER 2 LOJİSTİK ŞAHIS ŞİRKETİ KURMA REHBERİ 3 ŞAHIS FİRMASI KURMA PROSEDÜRÜ VE

Detaylı