HASTALARIN VE HEMŞİRELERİN, HEMŞİRELİK GİRİŞİMLERİNİN ÖNEMİNİ ALGILAMALARI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "HASTALARIN VE HEMŞİRELERİN, HEMŞİRELİK GİRİŞİMLERİNİN ÖNEMİNİ ALGILAMALARI"

Transkript

1 C.Ü. Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, 2005, 9 (1) HASTALARIN VE HEMŞİRELERİN, HEMŞİRELİK GİRİŞİMLERİNİN ÖNEMİNİ ALGILAMALARI Lale ALGIER *, Aysel ABBASOĞLU**, Gülendam HAKVERDİOĞLU***, Şeyda ÖKDEM****, Sevinç GÖÇER***** ÖZET Hastaların beklentileri ve algılamaları hemşirelik bakımından memnuniyetlerini etkileyen önemli faktörler olarak tanımlanmıştır. Hemşire hastanın beklentilerini karşılayabilmek için hastaların hemşirelik bakımına ilişkin algılamalarını bilmelidir. Bu çalışmanın amacı hastaların ve hemşirelerin bakış açıları ile, hemşirelik girişimlerinin öneminin algılanması arasında bir farklılık olup olmadığını belirlemektir. Çalışmada 300 yataklı bir üniversite hastanesinin dahiliye, cerrahi ve VIP kliniklerinde yatan 53 hasta ve aynı kliniklerden 53 hemşire örneklemi oluşturmuş, veriler hemşirelik girişimlerine ilişkin 30 maddeli bir soru kağıdı ile toplanmıştır. Toplanan veriler hemşirelik girişimlerinin dört alanında değerlendirilmiştir: fizyolojik, davranışsal, güvenlik ve sağlık sistemi. ve güvenlik alanlarında hastaların ve hemşirelerin hemşirelik girişimlerinin önemini algılamaları arasında anlamlı bir farklılık bulunmuş olup hemşirelerin puan ortalamalarının daha yüksek olduğu görülmüştür. alanda, VIP kliniğinde yatan hastaların puan ortalamalarının diğer hastalardan anlamlı düzeyde yüksek olduğu belirlenmiştir. Yüksek eğitimli hastaların fizyolojik alandaki puan ortalamaları diğer hastalardan daha yüksek bulunmuştur. Kadın hastaların dört alandaki puan ortalamalarının erkek hastalardan daha yüksek olduğu görülmüştür. Anahtar sözcükler: hastaların algılamaları, hemşirelerin algılamaları, hemşirelik girişimleri GİRİŞ Kaliteli bir bakım verilmesi ve bakım kalitesinin ölçülmesi, günümüzün hızla değişen sağlık bakım ortamlarında önem taşıyan bir durumdur. Sağlık kurumlarında hasta merkezli bakım ve hasta-bakım verici ilişkisine verilen önemin artması ile birlikte hasta bireyin beklentilerinin karşılanması da öncelik kazanmıştır. Hasta bireyler hastaneye bakımları ile ilgili çeşitli beklentilerle girerler ve beklentilerinin karşılanma düzeyi yalnızca bakım kalitesi ile ilgili algılamalarını değil, kurumun ve bir bütün olarak sağlık sisteminin ABSTRACT Patients And Nurses Perceptions About The Importance Of Nursing Interventions Expectations and perceptions of patients are recognized as an important factor influencing patient satisfaction with nursing care. To be able to meet a patient s expectations, the nurse must know perceptions of patients about nursing care. The goal of this study was to determine whether there is a difference in the perceived importance of nursing interventions from the point of view of patients and nurses. A convenience sample of 53 patients and 53 nurses from medical, surgical and VIP units in the University hospital with 300 beds were surveyed about nursing interventions using a 30-item questionnaire. Data were examined into four domains of nursing interventions: physiological, behavioural, safety, and health system. There was a significant difference in the perceived importance of nursing interventions by patients and nurses in the physiological and safety domains. Nurses mean scores were higher than patients in these domains. In the VIP unit, patients mean scores were higher than other units in the perceived importance of physiological domain. The mean scores of patients with higher education were significantly higher than the other patients in the physiological domain. Female patients mean scores were higher than the male patients in the four domains. Key words: patients perceptions, nurses perceptions, nursing interventions kalitesi ile ilgili algılamalarını da etkiler (Lynn ve McMillan 1999). Bugün bireyler sağlık hizmetlerine ilişkin daha çok şey bilmektedirler ve aldıkları hizmeti daha çok sorgulamaktadırlar (Al-Kanderi ve Ogundeyin 1998, Hua Han 2003, Kurkı ve Laıtıla 1992). Sonuç olarak beklentileri artmıştır ve aynı zamanda tutumları da önem kazanmıştır.bu durum sağlık profesyonellerinin uygulamalarını yeniden tanımlamaları gereksinimini ortaya çıkarmıştır (Kurkı ve Laıtıla 1992). Hemşirelik bakımı, dünyanın her yerinde başarılı bir sağlık * Doç. Dr., Başkent Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü, Ankara ** Öğr. Gör., Başkent Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü, Ankara *** Arş. Gör., Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu, İzmir **** Dr., Başkent Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü, Ankara **** Başkent Üniversitesi Zübeyde Hanım Ulgulama ve Araştırma Merkezi, İzmir 33

2 Algıer, Abbasoğlu, Hakverdioğlu, Ökdem, Göçer bakımının önemli bir belirleyicisidir. Hemşirelik humanistik bir meslek olduğundan hasta bireylerin yorumlarından yararlanabilir. Hasta bireyin yorumları hemşirenin verdiği bakımı yeniden değerlendirmesine yardım eder. Hastaların ve hemşirelerin algılamaları hemşirelik bakımının standartları ve kalitesini etkileyen politikalara da ışık tutabilir (Al-Kanderi ve Ogundeyin 1998, Hua Han 2003). Literatürde hastaların hemşirelik bakımı ile ilgili algılamalarının, bakımda odaklanılması gereken temel nokta olduğu ve bakımın hastanın bakış açısı ile görülmesinin gerektiğini ifade edilmektedir (Williams, 1998). Günümüzde sağlık kuruluşları arasındaki rekabet, maliyet etkililiğe verilen önemin artması, hastanede yatış süresinin kısalması ve yüksek teknoloji kullanımının artması, hastaların bakım ile ilgili algılamaları ve hemşirelik girişimlerine verdikleri önemin belirlenmesi gereksinimine yol açmıştır (Christopher ve Hegedus 2000). Hemşireler hasta bireyin beklentilerini karşılayabilmek için onun ne beklediğini bilmelidirler. Literatür bilgileri, hastalar ve hemşirelerin algılamaları ve hedeflerinin birbiri ile tutarlı olmasının, hasta bireyin verilen bakımdan daha çok yarar görmesinde ve taburculuk sonrası tedaviye uyumunda önem taşıdığını göstermektedir (Björk 1995, Lynn ve McMillan 1999, von Essen ve Sjoden 1991). Ancak yapılan çalışmalar gözden geçirildiğinde, hemşirelerin ve hastaların bakım ile ilgili algılamalarının benzer olmadığı görülmektedir. Bu çalışmalarda hemşireler bakımın psikolojik ve duygusal yönlerini (Christopher ve Hegedus 2000, Hegedus 1999, Lynn ve McMillan 1999, Redfern and Norman 1999, Smith ve Sullivan 1997, White 1972, Wichowski ve ark. 2003) ve klinik yeterliliği (Von Essen ve Sjoden 1991, von Essen ve Sjoden 2003 ) daha önemli bulurlarken hasta bireyler bakımda fiziksel ve tıbbi yönlerin daha önemli olduğunu vurgulamışlardır (Larson 1984, Lauri, Lepistö ve Kappeli 1997, Von Essen ve Sjoden 1995, White 1972, Widmark-Petersson, Von Essen ve Sjöden 1998,). Hasta merkezli bakım sürekli kalite iyileştirmenin önemini vurgular. Hastanın bakımla ilgili beklentilerinin bilinmemesi hastanelerin hizmet kalitesi ile ilgili çabalarını engelleyebilir (Young, Minnick ve Marcantonio 1996). Ülkemizde kalite güvence sistemlerini kullanan hastane sayısı giderek artmaktadır. Bu sistemler hemşirelik bakımını da içermektedir. Birçok araştırmacı hastaların sağlık bakımından ne beklediklerini belirlemeye çalışmaktadır. Ayrıca bazı sağlık kuruluşlarında hasta memnuniyetini ölçen çalışmalar yapılmaktadır. Ancak hastaların ve hemşirelerin hemşirelik girişimlerinin önemi ile ilgili algılamalarına odaklanan bir çalışmaya rastlanmamıştır. Hastaların ve hemşirelerin algılamaları arasındaki benzerklikler ve farklılıklar hemşirelik bakımının geliştirilmesini güçlü bir biçimde etkileyebilecektir. Bu pilot çalışmamızın konu ile ilgili diğer çalışmalar için bir başlangıç oluşturacağına inanıyoruz. AMAÇ Bu çalışmanın amacı, hastaların ve hemşirelerin hemşirelik girişimlerinin önemi ile ilgili algılamalarını belirlemek ve karşılaştırmaktır. Temel amaç; hemşirelerin olası farklılıklarla ilgili farkındalıklarını artırmak ve böylece hemşirelik bakımının kalitesinin geliştirilmesine katkıda bulunmaktır. Çalışmada aşağıdaki sorulara yanıt aranmıştır; 1. Hastaların ve hemşirelerin hemşirelik girişimlerinin önemi ile ilgili algılamaları nelerdir? 2. Hastaların ve hemşirelerin hemşirelik girişimlerinin önemi ile ilgili algılamaları arasında bir farklılık var mıdır? 3. Hastaların ve hemşirelerin demografik özellikleri, hemşirelik girişimlerinin önemi ile ilgili algılamalarını etkilemekte midir? 4. Hastaların bulundukları klinikler, hastaların ve hemşirelerin hemşirelik girişimlerinin önemi ile ilgili algılamalarını etkilemekte midir? YÖNTEM Bu çalışma, tanımlayıcı ve kesitsel tipte bir çalışmadır. Evren ve örneklem Çalışma Başkent Üniversitesi Ankara Hastanesi nde 1 Mayıs-30 Haziran 2004 tarihleri arasında dahiliye, cerrahi klinikleri ve özel serviste (VIP) yapılmıştır. Özel servis, dahili ve cerrahi sorunları olup ekonomik düzeyi daha yüksek olan hastaların yattıkları bir ünitedir. Çalışmanın kapsamına belirtilen zaman dilimi içinde dahiliye, cerrahi klinikleri ve özel serviste çalışan hemşireler ve aynı servislerde yatarak tedavi gören hastalar alınmıştır. Çalışmada yer alan hemşireler doğrudan hasta bakımı verenler olup toplam sayıları 53 tür. Hasta seçim kriterleri ise tıbbi ya da cerrahi tanısına bakılmaksızın 18 yaş ve üzerinde olma, hastanede en az üç gündür yatıyor olma, bilincin açık olması, iletişime engel olan bir durumun, akut ağrı ve sıkıntının olmaması şeklinde belirlenmiştir. Çalışma kriterlerine uyan 53 hasta çalışma kapsamına alınmıştır. Etik onay Çalışmaya başlamadan once, Başkent Üniversitesi Araştırma Kurulu ve Etik Kurulu ndan onay 34

3 C.Ü. Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, 2005, 9 (1) alınmıştır. Çalışmada yer alma, gönüllülük esasına dayalı olmuştur. Çalışmada yer almaya istekli olan hastalara ve hemşirelere çalışmanın amacı açıklandıktan sonra yazılı onamları alınmıştır. Verilerin toplanması ve analizi Hastaların ve hemşirelerin hemşirelik girişimlerinin önemi ile ilgili algılamalarını belirlemek amacıyla araştırmacılar tarafından hazırlanan bir soru formu kullanılmıştır. Farklı yorum olasılığını en aza indirmek için hastalara ve hemşirelere aynı soru formu verilmiştir. Soru formunda demografik bilgilerin yanısıra, belirlenmiş olan dört alanda en sık yapılan 30 hemşirelik girişimi yer almıştır. alanda ; özbakım yardımı, tüp bakımı:üriner, damar yolu bulunması, basınç ülseri bakımı, ilaç uygulama, hava yolu yönetimi, ağrı yönetimi, beslenme tedavisi, egzersiz tedavisi: ambulasyon, pozisyon verme, deri gözetimi, basit masaj, sıcak-soğuk uygulamalar, damar içi tedavi ve sıvı yönetimi olmak üzere toplam 15 girişim yer almıştır. alanında yer alan girişimler; nörolojik izlem, yaşam bulgularının izlenmesi, kanama izlemi, düşmenin önlenmesi ve enfeksiyondan koruma ( toplam beş girişim), davranışsal alanda yer alan girişimler; dokunma, aktif dinleme, manevi destek, ailenin katılımının sağlanması ve öğretim: işlemler /tedavi (toplam beş girişim) ve sağlık sistemi alanındaki girişimler; taburculuğun planlanması, konsültasyon, dokümantasyon, istem alma ve laboratuvar verilerini yorumlama (toplam beş girişim) şeklinde belirlenmiştir. Hemşirelik girişimlerinin tamamı, Iowa Hemşirelik Girişimleri Sınıflama (NIC) Projesi nin Hemşirelik Girişimleri Listesi nden seçilmiştir ( McCloskey ve Bulechek 2000). Beşli Likert skala kullanılarak (1=Önemsiz, 5= mutlaka yapılmalı) hastalardan ve hemşirelerden, listede yer alan her hemşirelik girişimi açıklandıktan sonra, kendilerine göre önemlilik derecesini işaretlemeleri istanmiştir. Her alan için olası puan aralıkları şu şekildedir: fizyolojik; 15-75, güvenlik:, davranışsal: ve sağlık sistemi: puan. Her alandaki en düşük puan, o alanda yer alan toplam ifade sayısıdır. Her alanda yer alan girişimlerin her birine verilen puanlar toplanıp o alanda yer alan girişim sayısına bölünerek ilgili alanın puan ortalaması hesaplanmıştır. Yüksek puan, ilgili girişimin ve alanın önemli olarak algılandığını göstermektedir. Çalışmaya başlamadan önce beş hasta ve beş hemşire üzerinde ön uygulama yapılarak soru kağıdının anlaşılırlığı değerlendirilmiştir. Ön uygulama yapılan hastalar ve hemşireler örneklem kapsamına alınmamıştır. Veriler iki araştırmacı tarafından yüzyüze görüşme yöntemi ile toplanmıştır. Her bir görüşme yaklaşık 25 dakika sürmüştür. Veriler SPSS programı 11.5 versiyonundan yararlanılarak değerlendirilmiştir. Verilerin değerlendirilmesinde yüzdelik hesapları, t testi ve ANOVA kullanılmıştır. p<0.05 değeri, tüm analizler için istatistiksel yönden önemli olarak kabul edilmiştir. BULGULAR VE TARTIŞMA Hastalar ve hemşirelerin özellikleri Çalışmada yer alan hastaların özelliklerine bakıldığında (Tablo 1); %60.4 ünün erkek, büyük bir kısmının orta yaş ve üzerinde olduğu, genç grubun %7.5 oranı ile azınlıkta kaldığı, %37.7 sinin yüksek öğrenim yapmış olduğu, cerrahi servisinde yatanların %37.7 oranı ile ilk sırada yer aldıkları görülmektedir. Ne zamandır hastanede yattıklarına bakıldığında ise çoğunun (%60.4) hastanede yedi günden daha az bir süredir yatmakta oldukları belirlenmiştir. Tablo 1: Hastaların özellikleri Özellikler (n=53) Cinsiyet n % Kadın Erkek Yaş yaş üzeri Eğitim düzeyi İlköğretim ve altı Lise Yüksek öğrenim Klinik Dahiliye kliniği Cerrahi kliniği Özel servis (VIP ) Hastanede yatış süresi 7 günden az günün üzerinde

4 Algıer, Abbasoğlu, Hakverdioğlu, Ökdem, Göçer Tablo 2: Hemşirelerin özellikleri (n=53) Özellikler Yaş n % years years Hemşirelik eğitimi düzeyi Önlisans Lisans Yüksek Lisans Meslekte çalışma süresi 1 yıldan az yıl yıldan fazla Klinik Dahiliye kliniği Cerrahi kliniği Özel servis (VIP ) Tablo 2 de çalışma kapsamında yer alan hemşirelerin özellikleri yer almaktadır. Hemşireler arasında yaş grubunda (%64.2) ve lisans mezunu olanlar (%83.0) çoğunluğu oluşturmaktadır. Meslekte dört yıldan uzun süredir çalışanların oranı yalnızca %22.7 olup %37.7 si cerrahi servisinde çalışmaktadır. Bu sonuçlar doğrultusunda çalışmada yer alan hemşirelerin büyük bir kısmının oldukça genç ve mesleki deneyimlerinin de az olduğu söylenebilir. Hastaların ve hemşirelerin dört alanda yer alan hemşirelik girişimlerinin önemini algılamaları Tablo 3 te verilmiştir. Hastaların ve hemşirelerin dört alandaki puan ortalamaları karşılaştırıldığında; hemşirelerin özbakım aktiviteleri, damar yolunun açılması, ilaç uygulamaları, ağrı yönetimi, pozisyon verme ve sıcaksoğuk uygulamalar gibi girişimleri içeren fizyolojik alandaki puan ortalamalarının ( x =68.16) hasta bireylerin aynı alandaki puan ortalamalarından ( x = 52.83) daha yüksek olduğu görülmüştür. Nörolojik izlem, yaşam bulgularının izlenmesi, kanama izlemi, düşmelerin önlenmesi ve enfeksiyondan koruma girişimlerini içeren güvenlik aktiviteleri de hemşire grubu tarafından ( x =24.20) hasta grubuna gore ( x =21.41) daha önemli bulunmuştur. Hastalar ve hemşirelerin fizyolojik ve güvenlik alanlarında puan ortalamaları arasındaki fark istatistiksel yönden de anlamlıdır (fizyolojik alan için t=8.63, p=0.000, güvenlik alanı için t=5.79, p=0.000). Tablo 3: Hastaların (n=53) ve hemşirelerin (n=53) hemşirelik girişimlerinin önemini algılamaları Hasta Hemşire t p Alanlar X Ss X Ss * * Literatürde yer alan konu ile ilgili diğer çalışmalar değerlendirildiğinde, elde edilen sonuçların çoğunun bizim sonuçlarımız ile benzerlik göstermediği, somatik hastalığı olan hastaların bakımın fiziksel, tıbbi ve teknik yönlerini hemşirelere göre daha önemli buldukları, (White 1972, Larson 1984, von Essen ve Sjoden 1995, von Essen ve Sjoden 2003, Lauri, Lepistö ve Kappeli 1997, Widmark-Petersson, von Essen ve Sjöden 1998 ). hemşireler için ise bakımın daha çok duygusal ve davranışsal yönlerinin önem taşıdığı (White 1972, von Essen ve Sjöden 1991, Redfern and Norman 1999, Lynn ve McMillian 1999, Hegedus 1999, Christopher ve Hegedus 2000, Von Essen ve Sjöden 2003, Wichowski ve ark. 2003) görülmüştür Bizim çalışmamızın bulguları, dahiliye ve cerrahi servislerinde çalışan hemşirelerin zamanlarının çoğunu fizyolojik ve güvenlik boyutlarında yer alan hemşirelik girişimlerine ayırmaları ile açıklanabilir. Elde ettiğimiz bu bulgular, hastane yönetimi tarafından söz konusu girişimlere daha fazla önem verilmesinin bir yansıması da olabilir. Ancak hemşireler hastaların fizyolojik ve güvenlik alanı ile ilgili girişimleri kendileri kadar önemli bulmadıklarının 36

5 C.Ü. Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, 2005, 9 (1) farkında olmalı, bu girişimleri neden yaptıklarını ve önemini açıklamalıdırlar. ve sağlık sistemi alanlarına bakıldığında, istatistiksel yönden önemli bulunmamakla birlikte hastaların puan ortalamalarının (davranışsal alan için; x = 21.75, sağlık sistemi alanı için x = 23.24) hemşirelerin puan ortalamalarından ( davranışsal alan için; x = 21.54, sağlık sistemi alanı için x = 22.94) daha yüksek olduğu belirlenmiştir. alanda yer alan dokunma, aktif dinleme, manevi destek gibi gereksinimler hemşirenin günlük uygulamaları arasında kolaylıkla ihmal edilebilmektedir. Ancak bu girişimler, hemşirelik uygulamasının özünü oluşturan bakım kavramı kapsamında ağırlıklı bir yer tutmaktadır. Hastalar tarafından önemli bulunan davranışsal girişimlerin uygulanması ile bakım kalitesinin daha da yükselebileceği söylenebilir. alanındaki girişimlerin hastalar tarafından daha önemli bulunması ise, hastaların bu alanda yer alan dokümantasyon ve istem alma gibi girişimlerde hemşireyi daha çok görmeleri ile açıklanabilir. Tablo 4: Hastaların yattıkları servislere göre hemşirelik girişimlerinin önemini algılamaları Alanlar Dahiliye (n=18) Cerrahi (n=20) VIP (n=15) X Ss X Ss X Ss F p * Tablo 4 te hastaların yattıkları servislere gore hemşirelik girişimlerinin önemini algılamaları görülmektedir. Özel serviste yatan hastaların fizyolojik alan ile ilgili puan ortalamaları (( x =59.46) diğer servislerde yatan hastalardan daha yüksektir Hastaların yattıkları servisler ve fizyolojik alandaki puan ortalamaları arasındaki fark istatistiksel olarak ta önemli bulunmuştur ( F=3.72, p=0.031). Bu bulgu özel serviste yatan hastaların fiziksel bakım ile ilgili beklentilerinin daha fazla olabileceğini düşündürmektedir. Tablo 5: Hastaların eğitim düzeylerine göre hemşirelik girişimlerinin önemini algılamaları Alanlar İlköğretim ve altı (n=14) Lise (n=19) Yüksek öğrenim (n=20) X Ss X Ss X Ss F p * Hastaların eğitim düzeylerine gore hemşirelik girişimlerinin önemini algılamalarına bakıldığında (Tablo 5) yüksek öğrenim yapmış hastaların fizyolojik alan puan ortalamaları daha yüksek olup, eğitim düzeyi ile fizyolojik alan puan ortalaması arasında anlamlı bir fark bulunmuştur (F=4.42, p=0.017). Johansson ve arkadaşlarına göre (Johannson, Oleni ve Fridlund 2002) hastaların eğitim düzeyleri bakımla ilgili memnuniyet düzeylerini etkilemektedir. Çalışmamızda yüksek öğrenim yapmış hastaların fizyolojik alanla ilgili 37

6 Algıer, Abbasoğlu, Hakverdioğlu, Ökdem, Göçer girişimlere daha çok önem vermeleri bu alandaki hemşirelik bakımına gereksinimlerinin daha çok olabileceğini düşündürmektedir. Tablo 6: Hastaların yaş, cinsiyet ve hastanede yatış sürelerine göre hemşirelik bakımının önemini algılamaları n X Ss X Ss X Ss X Ss Yaş yaş yaş yaş 70 yaş üzeri Cinsiyet Kadın Erkek Hastanede yatış süresi 7 günden az gün ve üzeri Tablo 6 da hastaların yaş, cinsiyet ve hastanede yatış sürelerine hemşirelik bakımının önemini algılamaları verilmiştir. Tablodan da görüldüğü gibi kadın hastaların tüm alanlardaki puan ortalamaları erkek hastalara göre daha yüksektir. Wichowski ve arkadaşlarının (Wichowski ve ark. 2003) çalışmasında da benzer sonuç elde edilmiştir. Kadın hastalarla hemşirelerin cinsiyetlerinin aynı olması ve kadın cinsiyette de davranışsal farkındalığın yüksek olması, kadın hastaların hemşire tarafından yapılan tüm girişimleri önemli olarak algılamalarına neden olabilir. Hastaların hastanede yatış sürelerine göre hemşirelik girişimlerinin önemini algılamalarına bakıldığında; hastanede yedi günden az bir süredir yatan hastaların fizyolojik alandaki puan ortalamalarının daha yüksek olduğu görülmüştür. Bu bulgu, bu grupta yer alan hastaların henüz fizyolojik gereksinimlerinin ağırlıkta olabileceğini düşündürmektedir. Tabloda gösterilmemekle birlikte hastaların yaşı, cinsiyeti ve hastanede kalış süresi ile tüm alanlar için puan ortalamaları arasında istatistiksel yönden anlamlı bir fark saptanmamıştır. Tablo 7: Hemşirelerin yaş gruplarına göre hemşirelik girişimlerinin önemini algılamaları Alanlar yaş (n=34) yaş (n=19) X Ss X Ss t p * * 38

7 C.Ü. Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, 2005, 9 (1) Hemşirelerin yaş gruplarına göre hemşirelik girişimlerinin önemini algılamalarına bakıldığında (Tablo 7); yaş grubundaki hemşirelerin tüm alanlardaki puan ortalamalarının daha yüksek olduğu, güvenlik ve sağlık sistemi alanlarında yaş grupları arasındaki farkın anlamlı olduğu görülmüştür (güvenlik; t=2.32, p=0.024, sağlık sistemi; t=2.69, p=0.01) Watson ve Lea nın çalışmalarında ise (Watson ve Lea,1998) daha yaşlı olan hemşirelerin bakımın profesyonel yönlerini önemli buldukları belirlenmiştir. Çalışmamızda daha genç yaş grubunda yer alan hemşirelerin tüm alanlarda puan ortalamalarının yüksek olması, yeni mezun olarak düşünülebilecek hemşire grubunun mesleki bilgilerinin daha taze, meslekte daha motive ve hemşirelik girişimlerinin öneminin daha çok farkında olmaları ile açıklanabilir. Tablo 8: Hemşirelerin eğitim düzeyi, çalıştıkları klinik ve mesleki deneyimlerine göre hemşirelik girişimlerinin önemini algılamaları Eğitim düzeyi n X Ss X Ss X Ss X Ss Önlisans Lisans Yüksek Lisans Klinik Dahiliye Cerrahi Özel servis (VIP) Mesleki deneyim Bir yıldan az yıl Tablo 8 de hemşirelerin eğitim düzeyi, çalıştıkları klinik ve mesleki deneyimlerine göre hemşirelik girişimlerinin önemini algılamaları verilmiştir. İstatistiksel olarak anlamlı bir farklılık olmamakla birlikte dahiliye kliniğinde çalışan hemşirelerin fizyolojik alanla ilgili puan ortalamaları diğer kliniklerde çalışanlardan daha yüksektir. Bu bulgu, dahiliye kliniklerinde yatan hastaların fizyolojik gereksinimlerinin daha yoğun olabilmesi ile açıklanabilir. Hemşirelerin mesleki deneyimlerine göre puan ortalamalarına bakıldığında ise meslekte bir yıldan az bir süredir çalışanların fizyolojik ve güvenlik alanları ile ilgili puan ortalamalarının yüksek olması, daha somut olarak ele alınabilecek olan bu girişimlerin, mesleğin henüz başlangıcında olan hemşireler için daha önemli olarak algılandığını düşündürmektedir. SONUÇ Çalışmadan elde edilen en temel sonuç, hastaların ve hemşirelerin hemşirelik girişimlerinin önemini algılamaları arasında farklılıklar olmasıdır. Farklılıklar arasında özellikle hemşirelerin fizyolojik, hastaların ise davranışsal alandaki girişimleri daha önemli bulmuş olmaları dikkat çekicidir. alandaki hemşirelik girişimlerinin önemi ile ilgili algılama farklılıklarının birçok nedeni olabilir. Hemşire hastaların davranışsal alandaki gereksinimlerini belirlemeye daha çok zaman ayırmalı ve bu alandaki uygun girişimleri kullanabilmelidir. Kurumsal düzeyde hastaların beklentilerinin ve hemşirelik girişimlerinin sürekli değerlendirilmesi, hastaların beklentileri ile tutarlı bir hemşirelik bakımının verilmesine katkıda bulunabilecektir. Hemşirelik bakımına gereksinimi olanların bakımdan beklentileri, hemşirelik uygulamalarını etkileyen faktörlerden birisidir. Günümüzde hemşirelik bakımını alanlar bakımlarına ilişkin kararlarda daha aktif biçimde yer alarak hemşirelik uygulamasını etkileyebilmektedirler. Hemşirenin bakım verdiği bireylerin beklentileri ve algılamalarının farkında olarak 39

8 Algıer, Abbasoğlu, Hakverdioğlu, Ökdem, Göçer bakımını yönlendirmesi, hasta ve hemşire arasındaki etkileşimi ve bakım kalitesini geliştirecek, güçlendirecektir. ÇALIŞMANIN SINIRLILIKLARI Bu çalışmanın bazı sınırlılıkları vardır. Bunlardan birincisi bulgular, çalışmada yer alan grubun ötesine genellenemez. İkincisi bu çalışma bir üniversite hastanesinin belirli kliniklerinde yapılmış bir pilot çalışma niteliğindedir. Farklı hastanelerde, farklı sosyokültürel düzeydeki hastalar ve farklı kliniklerde, daha geniş bir örneklemi kapsayan çalışmalara gereksinim vardır. KAYNAKLAR Al-Kandari F, Ogundeyin W (1998) Patients and nurses perceptions of the quality of nursing care in Kuwait. J Adv Nurs, 27: Björk IT (1995) Neglected conflicts in the discipline of nursing: perceptions of the importance and value of practical skill, J Adv Nurs, 22: Christopher KA, Hegedus K (2000) Oncology patients and oncology nurses perceptions of nurse caring behaviours, Eur J Oncol Nurs, 4(4): Hegedus KS (1999) Providers and consumers perspective of nurses caring behaviours, J Adv Nurs, 30(5): Hua Han C (2003) Measuring patient satisfaction as an outcome of nursing care at a teaching hospital of Southern Taiwan, J Nurs Care Qual, 18(2): Johansson P, Oleni M (2002) Patient satisfaction with nursing care in the context of health care: a literature study, Scand J Caring Sci, 16: Kurkı PA, Laıtıla AH (1992) Good nursing practice as perceived by clients: a starting point for the development of professional nursing, J Adv Nurs, 17: Larson PJ (1984) Important nurse caring behaviours perceived by patients with cancer, Oncology Nursing Forum, 11: Lauri S, Lepistö M, Kappeli S (1997) Patients needs in hospital: nurses and patients views, J Adv Nurs, 25: Lynn M, McMillan B (1999) Do nurses know what patients think is important in nursing care? J Nurs Care Qual, 13 (5): McCloskey JC, Bulechek GM (2000) Iowa Intervention Project: Nursing Intervention Classification (NIC), St.Louis,Mosby,Inc.s Redfern S, Norman I (1999) Quality of nursing care perceived by patients and their nurses: an application of the critical incident technique, J Clin Nurs, 8: Smith MK, Sullivan JM (1997) Nurses and patients perceptions of most important caring behaviours in a long-term care setting, Geriatr Nurs, 18: White MB (1972) Importance of selected nursing activities, Nurs Research, 21(1): von Essen L, Sjoden PO (1991)Patient and staff perceptions of caring: review and replication, J Adv Nurs, 16: von Essen L, Sjoden PO (1995) Perceived occurrence and importance of caring behaviors among patients and staff in psychiatric, medical and surgical care, J Adv Nurs, 21: von Essen L, Sjoden PO (2003) The importance of nurse caring behaviours as perceived by Swedish hospital patients and nursing staff, Int J Nurs Studies, 28: Watson R, Lea A (1998) Perceptions of caring among nurses: the influence of age and sex, J Clin Nurs, 7:97. Wichowski HC, Kubsch SM, Ladwig J et al. (2003) Patients and nurses perceptions of quality nursing activities, British Journal of Nursing, 12 (19): Widmark-Petersson V, von Essen L, Sjoden P (1998) Perceptions of caring: patients and staffs associations to CARE-Q behaviours, Journal of Psychosocial Oncology, 16(1): Williams AM (1998) The delivery of quality nursing care: a grounded theory study of the nurse s perspective, J Adv Nurs, 27: Young WB, Minnick AF, Marcantonio R (1996) How wide is the gap in defining quality care?: comparison of patient and nurse perceptions of important aspects of patient care, J Nurs Administration, 26(5):

BİR SAĞLIK KURULUŞUNDA HEMŞİRELER TARAFINDAN YAPILAN HEMŞİRELİK GİRİŞİMLERİNİN İNCELENMESİ. *Serpil Türker,** Zelha Türk

BİR SAĞLIK KURULUŞUNDA HEMŞİRELER TARAFINDAN YAPILAN HEMŞİRELİK GİRİŞİMLERİNİN İNCELENMESİ. *Serpil Türker,** Zelha Türk BİR SAĞLIK KURULUŞUNDA HEMŞİRELER TARAFINDAN YAPILAN HEMŞİRELİK GİRİŞİMLERİNİN İNCELENMESİ *Serpil Türker,** Zelha Türk * Eğitim Gelişim Hemşiresi ** Sorumlu Hemşire Acıbadem Fulya Hastanesi 23-25 Kasım

Detaylı

HEMŞİRELERİNİN UYGULADIKLARI HASTA EĞİTİMİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Uzm. Hem. Aysun ÇAKIR

HEMŞİRELERİNİN UYGULADIKLARI HASTA EĞİTİMİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Uzm. Hem. Aysun ÇAKIR HEMŞİRELERİNİN UYGULADIKLARI HASTA EĞİTİMİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Uzm. Hem. Aysun ÇAKIR GİRİŞ Hasta eğitimi, sağlığı koruyan ve bireylerde davranış değişikliği geliştirmeye yardım eden öğrenim deneyimlerinin

Detaylı

Hemşirelerin Hasta Hakları Konusunda Bilgi Düzeylerinin Değerlendirilmesi

Hemşirelerin Hasta Hakları Konusunda Bilgi Düzeylerinin Değerlendirilmesi Sağlık Akademisyenleri Dergisi 2014; 1(2):141-145 ISSN: 2148-7472 ARAŞTIRMA / RESEARCH ARTICLE Hemşirelerin Hasta Hakları Konusunda Bilgi Düzeylerinin Değerlendirilmesi Assessıng Nurses Level of Knowledge

Detaylı

YOĞUN BAKIM HEMŞİRELERİNİN İŞ YÜKÜNÜN BELİRLENMESİ. Gülay Göçmen*, Murat Çiftçi**, Şenel Sürücü***, Serpil Türker****

YOĞUN BAKIM HEMŞİRELERİNİN İŞ YÜKÜNÜN BELİRLENMESİ. Gülay Göçmen*, Murat Çiftçi**, Şenel Sürücü***, Serpil Türker**** YOĞUN BAKIM HEMŞİRELERİNİN İŞ YÜKÜNÜN BELİRLENMESİ Gülay Göçmen*, Murat Çiftçi**, Şenel Sürücü***, Serpil Türker**** *Fulya Acıbadem Hastanesi Sorumlu Hemşire, **Fulya Acıbadem Hastanesi Yoğun Bakım Sorumlu

Detaylı

Bir Nöroşirürji Kliniğinde Gece Verilen Hemşirelik Bakımının Değerlendirilmesi*

Bir Nöroşirürji Kliniğinde Gece Verilen Hemşirelik Bakımının Değerlendirilmesi* Bir Nöroşirürji Kliniğinde Gece Verilen Hemşirelik Bakımının Değerlendirilmesi* Rengin ACAROĞLU**, Cemile SAVCI***, Aslı BİLİR***, Hatice KAYA**, Merdiye ŞENDİR, Evren ÖRENLİ***, Zeynep TEMEL*** ÖZET Bu

Detaylı

ÖZET Amaç: Yöntem: Bulgular: Sonuç: Anahtar Kelimeler: ABSTRACT The Evaluation of Mental Workload in Nurses Objective: Method: Findings: Conclusion:

ÖZET Amaç: Yöntem: Bulgular: Sonuç: Anahtar Kelimeler: ABSTRACT The Evaluation of Mental Workload in Nurses Objective: Method: Findings: Conclusion: ÖZET Amaç: Yapılan bu çalışma ile Gülhane Askeri Tıp Fakültesi Eğitim Hastanesinde görevli hemşirelerin zihinsel iş yüklerinin değerlendirilmesi ve zihinsel iş yükünün hemşirelerin sosyo-kültürel özelliklerine

Detaylı

HEMŞİRELERİN HASTALARA VERDİKLERİ EĞİTİMLERİN ETKİNLİĞİNİN BELİRLENMESİ

HEMŞİRELERİN HASTALARA VERDİKLERİ EĞİTİMLERİN ETKİNLİĞİNİN BELİRLENMESİ HEMŞİRELERİN HASTALARA VERDİKLERİ EĞİTİMLERİN ETKİNLİĞİNİN BELİRLENMESİ Zelha Türk*, Serpil Türker **, Pelin Gökoğlu***,Eda Ulutaş**** *Fulya Acıbadem Hastanesi Sorumlu Hemşire, **Fulya Acıbadem Hastanesi

Detaylı

Bilim Uzmanı İbrahim BARIN

Bilim Uzmanı İbrahim BARIN ERCİYES ÜNİVERSİTESİ HASTANELERİNDE YATAN HASTALARIN HASTANE HİZMET KALİTESİNİ DEĞERLENDİRMELERİ Bilim Uzmanı İbrahim BARIN Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastaneleri AMAÇ Hasta memnuniyeti verilen

Detaylı

Yatan Hasta Memnuniyeti. Patient Satisfaction in Clinic Deparments

Yatan Hasta Memnuniyeti. Patient Satisfaction in Clinic Deparments Gülşen AYTAR 1, Nuray YEŞİLDAL 2 1 A.İ.B.Ü. Düzce Tıp Fakültesi Sosyal Hizmet Uzmanı 2 A.İ.B.Ü. Düzce Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı, Düzce ÖZET Düzce Tıp Fakültesinde yatan 61 hastada memnuniyet

Detaylı

Normal ve Sezaryen Doğum Yapan Kadınların Doğum Konfor Düzeyine Göre Karşılaştırılması

Normal ve Sezaryen Doğum Yapan Kadınların Doğum Konfor Düzeyine Göre Karşılaştırılması Normal ve Sezaryen Doğum Yapan Kadınların Doğum Konfor Düzeyine Göre Karşılaştırılması Meryem METİNOĞLU Namık Kemal Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik Bölümü Giriş Doğum kadın hayatında yaşanılan

Detaylı

TİP 2 DİYABETLİ BİREYLERDE UYKU KALİTESİ, GÜNDÜZ UYKULULUK HALİ VE İLİŞKİLİ FAKTÖRLER

TİP 2 DİYABETLİ BİREYLERDE UYKU KALİTESİ, GÜNDÜZ UYKULULUK HALİ VE İLİŞKİLİ FAKTÖRLER TİP 2 DİYABETLİ BİREYLERDE UYKU KALİTESİ, GÜNDÜZ UYKULULUK HALİ VE İLİŞKİLİ FAKTÖRLER Doç.Dr. Belgüzar Kara*, Özge KILIÇ** *GATA Hemşirelik Yüksekokulu, **GATA Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları

Detaylı

HASTALARIN HASTA GÜVENLİĞİ KONUSUNDAKİ

HASTALARIN HASTA GÜVENLİĞİ KONUSUNDAKİ HASTALARIN HASTA GÜVENLİĞİ KONUSUNDAKİ GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ Yük.Hemş.Vildan TANIL Yük.Hemş.Fatma COŞAR BAYKAL Uzm.Hemş.Münevver SARSILMAZ Öğr. Gör. Müjgan SOLAK KABATAŞ Prof. Dr. Meryem YAVUZ 1 HASTA

Detaylı

daha çok göz önünde bulundurulabilir. Öğrencilerin dile karşı daha olumlu bir tutum geliştirmeleri ve daha homojen gruplar ile dersler yürütülebilir.

daha çok göz önünde bulundurulabilir. Öğrencilerin dile karşı daha olumlu bir tutum geliştirmeleri ve daha homojen gruplar ile dersler yürütülebilir. ÖZET Üniversite Öğrencilerinin Yabancı Dil Seviyelerinin ve Yabancı Dil Eğitim Programına Karşı Tutumlarının İncelenmesi (Aksaray Üniversitesi Örneği) Çağan YILDIRAN Niğde Üniversitesi, Sosyal Bilimler

Detaylı

HEMODİYALİZ VE PERİTON DİYALİZİ UYGULANAN HASTALARIN BEDEN İMAJI VE BENLİK SAYGISI ALGILARININ KARŞILAŞTIRILMASI

HEMODİYALİZ VE PERİTON DİYALİZİ UYGULANAN HASTALARIN BEDEN İMAJI VE BENLİK SAYGISI ALGILARININ KARŞILAŞTIRILMASI HEMODİYALİZ VE PERİTON DİYALİZİ UYGULANAN HASTALARIN BEDEN İMAJI VE BENLİK SAYGISI ALGILARININ KARŞILAŞTIRILMASI Burcu BAYRAK KAHRAMAN* Derya TÜLÜCE* Musa BALİ** Turgay ARINSOY** *Gazi Üniversitesi Sağlık

Detaylı

KANSER HASTALARINDA ANKSİYETE VE DEPRESYON BELİRTİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ UZMANLIK TEZİ. Dr. Levent ŞAHİN

KANSER HASTALARINDA ANKSİYETE VE DEPRESYON BELİRTİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ UZMANLIK TEZİ. Dr. Levent ŞAHİN T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ATATÜRK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ AİLE HEKİMLİĞİ KLİNİĞİ KANSER HASTALARINDA ANKSİYETE VE DEPRESYON BELİRTİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ UZMANLIK TEZİ

Detaylı

IV. Uluslararası Sağlıkta Performans ve Kalite Kongresi (02 04 Mayıs 2013 / Ankara) SÖZEL BİLDİRİ LİSTESİ Bildiri

IV. Uluslararası Sağlıkta Performans ve Kalite Kongresi (02 04 Mayıs 2013 / Ankara) SÖZEL BİLDİRİ LİSTESİ Bildiri IV. Uluslararası Sağlıkta Performans ve Kalite Kongresi (02 04 Mayıs 2013 / Ankara) SÖZEL BİLDİRİ LİSTESİ Bildiri Bildiri Adı Kodu 6 Sağlıkla İlişkili Enfeksiyonlar ve El Hijyeni Konusunda Geçerliliği

Detaylı

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ HASTANE ÇALIŞANLARININ HASTA GÜVENLİĞİ KÜLTÜRÜNÜN ARAŞTIRILMASI

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ HASTANE ÇALIŞANLARININ HASTA GÜVENLİĞİ KÜLTÜRÜNÜN ARAŞTIRILMASI ERCİYES ÜNİVERSİTESİ HASTANE ÇALIŞANLARININ HASTA GÜVENLİĞİ KÜLTÜRÜNÜN ARAŞTIRILMASI AMAÇ Bu çalışma, hastane de çalışan tüm personelin hasta güvenliği kültürünü ölçerek bilgi sahibi olmak ve çalışanların

Detaylı

Ertenü.M, Timlioğlu İper.S, Boz.E.S, Özgültekin.A, Kabadayı.M, Tay.S, Yekeler.İ

Ertenü.M, Timlioğlu İper.S, Boz.E.S, Özgültekin.A, Kabadayı.M, Tay.S, Yekeler.İ Ertenü.M, Timlioğlu İper.S, Boz.E.S, Özgültekin.A, Kabadayı.M, Tay.S, Yekeler.İ Kalite standartlarına göre bir eğitim araştırma hastanesinde yatak sayısının %5 i oranında 3.düzey yoğun bakım yatağı ve

Detaylı

HOŞGELDİNİZ. Diaverum

HOŞGELDİNİZ. Diaverum HOŞGELDİNİZ 1 HEMODİYALİZ HASTALARININ DİYALİZ KLİNİKLERİNDEN BEKLENTİLERİ Gizem AKYOL¹, Nergiz TEKYİĞİT¹,Ayşegül TEMİZKAN KIRKAYAK¹,Fatma KABAN²,Filiz AKDENİZ²,Tevfik ECDER²,Asiye AKYOL³ 1-Diaverum Özel

Detaylı

Özel Bir Hastane Grubu Ameliyathanelerinde Çalışan Hemşirelerine Uygulanan Yetkinlik Sisteminin İş Doyumlarına Etkisinin Belirlenmesi

Özel Bir Hastane Grubu Ameliyathanelerinde Çalışan Hemşirelerine Uygulanan Yetkinlik Sisteminin İş Doyumlarına Etkisinin Belirlenmesi Özel Bir Hastane Grubu Ameliyathanelerinde Çalışan Hemşirelerine Uygulanan Yetkinlik Sisteminin İş Doyumlarına Etkisinin Belirlenmesi Sibel Yıldırım*, İlknur İnanır**, Zerrin Kaya*** * Acıbadem Hastanesi,

Detaylı

HEMODİYALİZ HASTALARININ HİPERTANSİYON YÖNETİMİNE İLİŞKİN EVDE YAPTIKLARI UYGULAMALAR

HEMODİYALİZ HASTALARININ HİPERTANSİYON YÖNETİMİNE İLİŞKİN EVDE YAPTIKLARI UYGULAMALAR HEMODİYALİZ HASTALARININ HİPERTANSİYON YÖNETİMİNE İLİŞKİN EVDE YAPTIKLARI UYGULAMALAR Feray Gökdoğan 1, Duygu Kes 2, Döndü Tuna 3, Gülay Turgay 4 1 British University of Nicosia, Hemşirelik Bölümü 2 Karabük

Detaylı

Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastaneleri

Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastaneleri YATAN HASTALARDA, HASTANE HİZMET KALİTESİNİN RETROSPEKTİF OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ ERCİYES TIP ÖRNEĞİ Uzm. İbrahim BARIN Prof. Dr. Murat BORLU Başmüdür Özcan ÖZYURT Müdür Aydemir KAYABAŞI İstatistikçi

Detaylı

HEMODİYALİZ HASTALARINDA HUZURSUZ BACAK SENDROMU, UYKU KALİTESİ VE YORGUNLUK ( )

HEMODİYALİZ HASTALARINDA HUZURSUZ BACAK SENDROMU, UYKU KALİTESİ VE YORGUNLUK ( ) HEMODİYALİZ HASTALARINDA HUZURSUZ BACAK SENDROMU, UYKU KALİTESİ VE YORGUNLUK (2.0.20) Gülay Turgay, Emre Tutal 2, Siren Sezer Başkent Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Diyaliz Programı

Detaylı

27/04/16. Aile Merkezli Bakımda Sinerji Modeli. Sinerji. Sinerji modelinin ortaya çıkışı

27/04/16. Aile Merkezli Bakımda Sinerji Modeli. Sinerji. Sinerji modelinin ortaya çıkışı Aile Merkezli Bakımda Sinerji Modeli Yrd. Doç. Dr. BESEY ÖREN besey_oren@yahoo.com Son 10 yıldır; Sınırlı kaynaklar, Sürekli değişim, Bilginin genişletilmesi Küresel işgücü eksikliği nedeniyle Hemşirelere

Detaylı

ÖZET Amaç: Yöntem: Bulgular: Sonuçlar: Anahtar Kelimeler: ABSTRACT Rational Drug Usage Behavior of University Students Objective: Method: Results:

ÖZET Amaç: Yöntem: Bulgular: Sonuçlar: Anahtar Kelimeler: ABSTRACT Rational Drug Usage Behavior of University Students Objective: Method: Results: ÖZET Amaç: Bu araştırma, üniversite öğrencilerinin akılcı ilaç kullanma davranışlarını belirlemek amacı ile yapılmıştır. Yöntem: Tanımlayıcı-kesitsel türde planlanan araştırmanın evrenini;; bir kız ve

Detaylı

Özel Bir Hastanede Hemşireler Çalışma Zamanlarını Nasıl Kullanıyorlar?

Özel Bir Hastanede Hemşireler Çalışma Zamanlarını Nasıl Kullanıyorlar? Özel Bir Hastanede Hemşireler Çalışma Zamanlarını Nasıl Kullanıyorlar? Doç. Dr. Dilek Ekici* Uzm. Hem. Emel Gürçay** *Gazi Üniversitesi, SBF, Hemşirelik Bölümü **Güven Hastanesi, Hemşirelik Hizmerleri

Detaylı

Hastaların Hemşirelik Hizmetlerinden Memnuniyeti

Hastaların Hemşirelik Hizmetlerinden Memnuniyeti Kocatepe Tıp Dergisi Kocatepe Medical Journal 14: 69-75/Mayıs 2013 ÖZGÜN ARAŞTIRMA / RESEARCH STUDY Hastaların Hemşirelik Hizmetlerinden Memnuniyeti Afyon Kocatepe Üniversitesi, Ahmet Necdet Sezer Araştırma

Detaylı

Temel Hemşirelik Uygulamalarına İlişkin Hizmet İçi Eğitimin Değerlendirilmesi

Temel Hemşirelik Uygulamalarına İlişkin Hizmet İçi Eğitimin Değerlendirilmesi Okmeydanı Tıp Dergisi 28(3):146-15, 12 doi:.5222/otd.12.146 Araştırma Temel Hemşirelik Uygulamalarına İlişkin Hizmet İçi Eğitimin Değerlendirilmesi Hacer Özkul Özel *, Demet Yurtsever **, Sevginaz Mutlu

Detaylı

Cerrahi Kliniklerde Çalışan Hemşirelerin Mesleki Profesyonelliklerinin Değerlendirilmesi

Cerrahi Kliniklerde Çalışan Hemşirelerin Mesleki Profesyonelliklerinin Değerlendirilmesi İ.Ü.F.N. Hem. Derg (2012) Cilt 20 - Sayı 3: 193-199 ISSN 1304-4869 Araştırma Yazısı Cerrahi Kliniklerde Çalışan Hemşirelerin Mesleki Profesyonelliklerinin Değerlendirilmesi Evaluation of Professionalism

Detaylı

Yasemin ELİTOK. Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi. Pediatrik Hematoloji-Onkoloji BD, Erzurum

Yasemin ELİTOK. Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi. Pediatrik Hematoloji-Onkoloji BD, Erzurum Yasemin ELİTOK Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatrik Hematoloji-Onkoloji BD, Erzurum Tanı olanaklarının gelişmesi ve sağlık kuruluşlarından yararlanma olanaklarının artması, Toplumun bilgi seviyesinin

Detaylı

HEMŞİRELİK YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

HEMŞİRELİK YÜKSEK LİSANS PROGRAMI HEMŞİRELİK YÜKSEK LİSANS PROGRAMI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI NA GİRİŞ KOŞULLARI : Sağlık Bilimleri Fakültesi, Sağlık veya Hemşirelik Yüksekokulları, Hemşirelik, Sağlık Memurluğu ve Ebelik Programları mezunu

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Yabancı Dil: İngilizce. Uluslararası dergilerde yayınlanan makaleler

ÖZGEÇMİŞ. Yabancı Dil: İngilizce. Uluslararası dergilerde yayınlanan makaleler ÖZGEÇMİŞ Adı : Derya Soyadı: : Özcanlı Atik Doğum Yeri : ADANA-Kozan Doğum Tarihi : 01.03.1981 Medeni Hali : Evli Tel: 0534 970 1568 E-posta: deryaatik@osmaniye.edu.tr EĞİTİM DURUMU: Mezun Olduğu Üniversite:

Detaylı

YASLANMA ve YASAM KALİTESİ

YASLANMA ve YASAM KALİTESİ YASLANMA ve YASAM KALİTESİ Tufan Çankaya İzmir, 2003 Giriş: Doğal süreç; Doğum, büyüme-gelişme, üreme, ölüm Ölüm, yaşamın hangi döneminde meydana geliyor? Genç ölüm - Geç ölüm Dünya topluluklarına bakıldığında:

Detaylı

AYAKTAN HASTA DEĞERLENDİRME PROSEDÜRÜ

AYAKTAN HASTA DEĞERLENDİRME PROSEDÜRÜ REVİZYON DURUMU Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No 24.03.2014 CureMed te tanımlanmış anamnez modüller eklendi. 01 FTR Tedavi Formu prosedüre tanımlandı. Hazırlayan: Onaylayan: Onaylayan: Hasta Değerlendirme

Detaylı

Kronik Böbrek Hastalarında Eğitim Durumu ve Yaşam Kalitesi. Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nefroloji Kliniği, Prediyaliz Eğitim Hemşiresi

Kronik Böbrek Hastalarında Eğitim Durumu ve Yaşam Kalitesi. Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nefroloji Kliniği, Prediyaliz Eğitim Hemşiresi Kronik Böbrek Hastalarında Eğitim Durumu ve Yaşam Kalitesi Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nefroloji Kliniği, Prediyaliz Eğitim Hemşiresi Giriş: Kaliteli yaşam; kişinin temel ihtiyaçlarını karşıladığı,

Detaylı

HEMŞİRELİK VE SAĞLIK MEMURLUĞU ÖĞRENCİLERİNİN ATILGANLIK DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ*

HEMŞİRELİK VE SAĞLIK MEMURLUĞU ÖĞRENCİLERİNİN ATILGANLIK DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ* ARAŞTIRMA HEMŞİRELİK VE SAĞLIK MEMURLUĞU ÖĞRENCİLERİNİN ATILGANLIK DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ* Filiz ADANA** Betül AKTAŞ*** Semra ERDAĞI**** Sevda ELİŞ**** Hicran ALKAN*** Özgü ULUMAN*** Alınış Tarihi:14.02.2008

Detaylı

HEMODİYALİZ HASTALARININ GÜNLÜK YAŞAM AKTİVİTELERİ, YETİ YİTİMİ, DEPRESYON VE KOMORBİDİTE YÖNÜNDEN DEĞERLENDİRİLMESİ

HEMODİYALİZ HASTALARININ GÜNLÜK YAŞAM AKTİVİTELERİ, YETİ YİTİMİ, DEPRESYON VE KOMORBİDİTE YÖNÜNDEN DEĞERLENDİRİLMESİ HEMODİYALİZ HASTALARININ GÜNLÜK YAŞAM AKTİVİTELERİ, YETİ YİTİMİ, DEPRESYON VE KOMORBİDİTE YÖNÜNDEN DEĞERLENDİRİLMESİ 22.10.2016 Gülay Turgay 1, Emre Tutal 2, Siren Sezer 3 1 Başkent Üniversitesi Sağlık

Detaylı

Doç. Dr. Demet ÜNALAN Doç. Dr. Mehmet S. İLKAY Uzman Tülin FİLİK ERCİYES ÜNİVERSİTESİ

Doç. Dr. Demet ÜNALAN Doç. Dr. Mehmet S. İLKAY Uzman Tülin FİLİK ERCİYES ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ ÇALIŞANLARININ ÖRGÜTSEL BAĞLILIK DÜZEYLERİNİN ÖLÇÜLMESİ: ERCİYES ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ÇALIŞANLARI ÜZERİNDE BİR UYGULAMA Doç. Dr. Demet ÜNALAN Doç. Dr. Mehmet

Detaylı

BÖLÜM 5 SONUÇ VE ÖNERİLER. Bu bölümde araştırmanın bulgularına dayalı olarak ulaşılan sonuçlara ve geliştirilen önerilere yer verilmiştir.

BÖLÜM 5 SONUÇ VE ÖNERİLER. Bu bölümde araştırmanın bulgularına dayalı olarak ulaşılan sonuçlara ve geliştirilen önerilere yer verilmiştir. BÖLÜM 5 SONUÇ VE ÖNERİLER Bu bölümde araştırmanın bulgularına dayalı olarak ulaşılan sonuçlara ve geliştirilen önerilere yer verilmiştir. 1.1. Sonuçlar Araştırmada toplanan verilerin analizi ile elde edilen

Detaylı

HASTA VE YAKINLARININ EĞİE. Hazırlayan Cihan Arabacı PROSEDÜRÜ

HASTA VE YAKINLARININ EĞİE. Hazırlayan Cihan Arabacı PROSEDÜRÜ HASTA VE YAKINLARININ EĞİE ĞİTİMİ Hazırlayan Cihan Arabacı Eğitim Hemşiresi PROSEDÜRÜ 1 HASTA VE YAKINLARININ EĞİTİMİ Hasta ve yakınlarının tedavi ve bakım süreçlerine katılımı, hem hastanın kendisini

Detaylı

ÖĞRETMEN ADAYLARININ PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ

ÖĞRETMEN ADAYLARININ PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ Doç. Dr. Deniz Beste Çevik Balıkesir Üniversitesi Necatibey Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Eğitimi Anabilim Dalı beste@balikesir.edu.tr

Detaylı

Cerrahi Hastalarının Hemşirelik Bakımından Memnuniyet Düzeylerinin Belirlenmesi*

Cerrahi Hastalarının Hemşirelik Bakımından Memnuniyet Düzeylerinin Belirlenmesi* F.N. Hem. Derg (2014) Cilt 22 - Sayı 2: 105-113 ISSN 2147-4923 Araştırma Yazısı Cerrahi Hastalarının Hemşirelik Bakımından Memnuniyet Düzeylerinin Belirlenmesi* Determinatıon of The Surgical Patients Saticfaction

Detaylı

Üniversite Hastanesi mi; Bölge Ruh Sağlığı Hastanesi mi? Ayaktan Başvuran Psikiyatri Hastalarını Hangisi Daha Fazla Memnun Ediyor?

Üniversite Hastanesi mi; Bölge Ruh Sağlığı Hastanesi mi? Ayaktan Başvuran Psikiyatri Hastalarını Hangisi Daha Fazla Memnun Ediyor? Üniversite Hastanesi mi; Bölge Ruh Sağlığı Hastanesi mi? Ayaktan Başvuran Psikiyatri Hastalarını Hangisi Daha Fazla Memnun Ediyor? Ebru Turgut 1, Yunus Emre Sönmez 2, Şeref Can Gürel 1, Sertaç Ak 1 1 Hacettepe

Detaylı

UFUK ÜNİVERSİTESİ HEMŞİRELİK YÜKSEK OKULU YAZ STAJI DOSYASI CERRAHİ HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ HEM

UFUK ÜNİVERSİTESİ HEMŞİRELİK YÜKSEK OKULU YAZ STAJI DOSYASI CERRAHİ HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ HEM UFUK ÜNİVERSİTESİ HEMŞİRELİK YÜKSEK OKULU YAZ STAJI DOSYASI CERRAHİ HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ HEM 202 Adı Soyadı Okul Numarası Tarih YAZ STAJI ÇALIŞMASI Adı Soyadı : Okul Numarası : Staj Başlama Tarihi

Detaylı

MELLİTUS HASTALIGI VE HEMŞİRELİK BAKıMı

MELLİTUS HASTALIGI VE HEMŞİRELİK BAKıMı ATATÜRK SAGLIK MESLEK LİsESİ HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ SON SINIF ÖGRENCİLERİNİN DİABETES MELLİTUS HASTALIGI VE HEMŞİRELİK BAKıMı HAKKINDAKİ BİLGİ DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ Sibel KARA CA * ÖZET Bu araştırma İzmir

Detaylı

Hemşire Ve Ebelerin Maneviyat Ve Manevi Bakıma İlişkin Düşünceleri

Hemşire Ve Ebelerin Maneviyat Ve Manevi Bakıma İlişkin Düşünceleri Hemşire Ve Ebelerin Maneviyat Ve Manevi Bakıma İlişkin Düşünceleri Melahat AKGÜN KOSTAK*, Ülfiye ÇELİKKALP**,Melike DEMİR*** ÖZET Amaç: Bu araştırma hemşire ve ebelerin maneviyat ve manevi bakıma ilişkin

Detaylı

Diyaliz hastalarında morbidite ve mortalite oranı genel populasyondan kat daha yüksektir.*

Diyaliz hastalarında morbidite ve mortalite oranı genel populasyondan kat daha yüksektir.* GİRİŞ Diyaliz hastalarında morbidite ve mortalite oranı genel populasyondan 10-20 kat daha yüksektir.* Çok sayıda çalışmada hemodiyaliz dozu ile morbidite ve mortalite arasında anlamlı ilişki saptanmıştır.

Detaylı

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN SAĞLIKLI YAŞAM BİÇİMİ DAVRANIŞLARININ İNCELENMESİ

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN SAĞLIKLI YAŞAM BİÇİMİ DAVRANIŞLARININ İNCELENMESİ Uluslararası 9. Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Kongresi 19-22 Ekim 2017 Antalya/Türkiye BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN SAĞLIKLI YAŞAM BİÇİMİ DAVRANIŞLARININ İNCELENMESİ Öznur KARA

Detaylı

Hemşireliğin Kayıtlara Yansıyan Yüzü

Hemşireliğin Kayıtlara Yansıyan Yüzü Hemşireliğin Kayıtlara Yansıyan Yüzü Yaşam başlangıcından ölümüne kadar, sağlık ve hastalık durumunu anlama, uygun girişimleri planlayarak sorunu çözme sorumluluğuna sahip olan hemşirelik; insanı ele alan

Detaylı

Hemşirelik Lisans Öğrencilerinin Eleştirel Düşünme ve Sağlıklı Yaşam Davranışları

Hemşirelik Lisans Öğrencilerinin Eleştirel Düşünme ve Sağlıklı Yaşam Davranışları Hemşirelik Lisans Öğrencilerinin Eleştirel Düşünme ve Sağlıklı Yaşam Davranışları Nuriye Yıldırım Düzce Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik Bölümü, Türkiye Özet Amaç: Bu araştırma hemşirelik lisans

Detaylı

Doç.Dr. Emine EFE. Akdeniz Üniversitesi Antalya Sağlık Yüksekokulu eefe@akdeniz.edu.tr

Doç.Dr. Emine EFE. Akdeniz Üniversitesi Antalya Sağlık Yüksekokulu eefe@akdeniz.edu.tr Türkiye de Bazı İllerde Çocuk Servislerinde Çalışan Doktor ve Hemşirelerin 0-6 Ay Arası Bebeklerin Yatış Pozisyonları Konusundaki Bilgi ve Uygulamaları Akdeniz Üniversitesi Antalya Sağlık Yüksekokulu eefe@akdeniz.edu.tr

Detaylı

YATAN HASTA DEĞERLENDİRME PROSEDÜRÜ

YATAN HASTA DEĞERLENDİRME PROSEDÜRÜ REVİZYON DURUMU Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No Hazırlayan: Onaylayan: Onaylayan: Hasta Değerlendirme Kurulu Adem Aköl Kalite Konseyi Başkanı Sinan Özyavaş Kalite Koordinatörü 1/5 1. AMAÇ Bu prosedürün

Detaylı

Melek ŞAHİNOĞLU, Ümmühan AKTÜRK, Lezan KESKİN. SUNAN: Melek ŞAHİNOĞLU. Malatya Devlet Hastanesi Uzman Diyabet Eğitim Hemşiresi

Melek ŞAHİNOĞLU, Ümmühan AKTÜRK, Lezan KESKİN. SUNAN: Melek ŞAHİNOĞLU. Malatya Devlet Hastanesi Uzman Diyabet Eğitim Hemşiresi DİYABET HASTALARININ HASTALIK ALGI DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ Melek ŞAHİNOĞLU, Ümmühan AKTÜRK, Lezan KESKİN SUNAN: Melek ŞAHİNOĞLU Malatya Devlet Hastanesi Uzman Diyabet Eğitim Hemşiresi Amaç: TURDEP-2

Detaylı

Yrd.Doç.Dr. RAHŞAN ÇAM

Yrd.Doç.Dr. RAHŞAN ÇAM Yrd.Doç.Dr. RAHŞAN ÇAM Hemşirelik Fakültesi Cerrahi Hastalıklar Hemşireliği Anabilim Dalı Eğitim Bilgileri Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi Hemşirelik 1994-1998 Lisans İstanbul Üniversitesi Bölümü

Detaylı

TRAVMALI HASTALARDA HEMŞİRELİK GİRİŞİMLERİ* Lale ALGIER** Aysel ABBASOĞLU*** Gül PINAR**** Zehra ŞAHİN***** Hülya TEMURLENK***** Duygu ATAY*****

TRAVMALI HASTALARDA HEMŞİRELİK GİRİŞİMLERİ* Lale ALGIER** Aysel ABBASOĞLU*** Gül PINAR**** Zehra ŞAHİN***** Hülya TEMURLENK***** Duygu ATAY***** TRAVMALI HASTALARDA HEMŞİRELİK GİRİŞİMLERİ* Lale ALGIER** Aysel ABBASOĞLU*** Gül PINAR**** Zehra ŞAHİN***** Hülya TEMURLENK***** Duygu ATAY***** Ayşe DUMAN***** Deniz AKAN***** ÖZET Bu çalışmanın amacı,

Detaylı

Eczacıbaşı Sağlık Hizmetleri

Eczacıbaşı Sağlık Hizmetleri Eczacıbaşı Sağlık Hizmetleri Eczacıbaşı Sağlık Hizmetleri Eczacıbaşı Topluluğu kuruluşlarından Eczacıbaşı Sağlık Hizmetleri, Türkiye nin yerinde sağlık ve bakım çözümleri sunan ilk ve en büyük kuruluşudur.

Detaylı

Sağlık Yüksekokulu Öğrencilerinin İnternet Kullanımına Yönelik Görüşleri*

Sağlık Yüksekokulu Öğrencilerinin İnternet Kullanımına Yönelik Görüşleri* Sağlık Yüksekokulu Öğrencilerinin İnternet Kullanımına Yönelik Görüşleri* Hamza FİDANCIOĞLU**, K.Derya BEYDAĞ***, Fadime GÖK ÖZER***, Mehtap KIZILKAYA*** ÖZET Amaç: Bu çalışma, sağlık yüksek okulu öğrencilerinin

Detaylı

Türk Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireleri Derneği Bülteni

Türk Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireleri Derneği Bülteni Türk Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireleri Derneği Bülteni Yardımcısı Değerli Meslektaşlarımız Derneğimizin olağan genel kurul toplantısı..tarihinde yapıldı. Yönetim Kurulu (2012-2014) () Filiz ÖĞCE ( Yardımcısı)

Detaylı

CERRAHİ SERVİS HEMŞİRESİ

CERRAHİ SERVİS HEMŞİRESİ REVİZYON DURUMU Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No Hazırlayan: Onaylayan: Onaylayan: Eşit Tevfik Candan Öngün Adem Aköl Kalite Konseyi Başkanı Sinan Özyavaş Kalite Koordinatörü 1/5 1. ÇALIŞTIĞI BÖLÜM

Detaylı

SİZDEN GELENLERLE GÜCÜMÜZE GÜÇ KATIYORUZ

SİZDEN GELENLERLE GÜCÜMÜZE GÜÇ KATIYORUZ SİZDEN GELENLERLE GÜCÜMÜZE GÜÇ KATIYORUZ 99.Sayı 55.Sayı EKİM 206.Sayı ŞUBAT 203 AĞUSTOS 2008 Uzm. Hem. Kıymet YILMAZ Hemşirelik Gelişim Koordinatörlüğü Eğitim ve Gelişim Sorumlusu Acıbadem Hemşirelik

Detaylı

Hastaların Sağlık Hizmetlerinden ve Hemşirelik Bakımından Memnuniyetlerinin Belirlenmesi

Hastaların Sağlık Hizmetlerinden ve Hemşirelik Bakımından Memnuniyetlerinin Belirlenmesi Araştırma / Research Article TAF Prev Med Bull 2012; 11(6): 717-724 Hastaların Sağlık Hizmetlerinden ve Hemşirelik Bakımından Memnuniyetlerinin Belirlenmesi [Determining the Level of Satisfaction of Patients

Detaylı

SİMÜLASYONLU PERİTON DİYALİZ UYGULAMASININ ÖĞRENCİLERİN PSİKOMOTOR BECERİLERİ ÖZ- YETERLİLİĞİNE ETKİSİ

SİMÜLASYONLU PERİTON DİYALİZ UYGULAMASININ ÖĞRENCİLERİN PSİKOMOTOR BECERİLERİ ÖZ- YETERLİLİĞİNE ETKİSİ SİMÜLASYONLU PERİTON DİYALİZ UYGULAMASININ ÖĞRENCİLERİN PSİKOMOTOR BECERİLERİ ÖZ- YETERLİLİĞİNE ETKİSİ Yrd. Doç. Dr. Eylem TOPBAŞ, Öğr. Gör. Gülay BİNGÖL, Öğr. Gör. Öznur GÖRGEN, Yrd. Doç. Dr. Banu TERZİ

Detaylı

HASTALARIN SİGORTALI OLMA DURUMLARI VE HASTA MEMNUNİYETİ DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ: ÖZEL HASTANE ÖRNEĞİ

HASTALARIN SİGORTALI OLMA DURUMLARI VE HASTA MEMNUNİYETİ DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ: ÖZEL HASTANE ÖRNEĞİ HASTALARIN SİGORTALI OLMA DURUMLARI VE HASTA MEMNUNİYETİ DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ: ÖZEL HASTANE ÖRNEĞİ Abdullah SOYSAL * Pınar ÖKE ** Fedayi YAĞAR *** Burhan KILIÇ *** Özet: Bu çalışmanın amacı hastaların

Detaylı

AMELİYATHANE HEMŞİRELERİNİN SAĞLIKLI YAŞAM BİÇİMİ DAVRANIŞLARININ (SYBD) BELİRLENMESİ *

AMELİYATHANE HEMŞİRELERİNİN SAĞLIKLI YAŞAM BİÇİMİ DAVRANIŞLARININ (SYBD) BELİRLENMESİ * AMELİYATHANE HEMŞİRELERİNİN SAĞLIKLI YAŞAM BİÇİMİ DAVRANIŞLARININ (SYBD) BELİRLENMESİ * İlkay COŞKUN GÜNER** Fatma DEMİR *** Kabul Tarihi: 12.07.2005 ÖZET Günümüzde insanların günlük yaşamlarının yaklaşık

Detaylı

TEŞEKKÜR. Araştırmacı bu çalışmanın gerçekleşmesinde katkılarından dolayı aşağıda adı geçen kişi ve kuruluşlara içtenlikle teşekkür eder.

TEŞEKKÜR. Araştırmacı bu çalışmanın gerçekleşmesinde katkılarından dolayı aşağıda adı geçen kişi ve kuruluşlara içtenlikle teşekkür eder. IV TEŞEKKÜR Araştırmacı bu çalışmanın gerçekleşmesinde katkılarından dolayı aşağıda adı geçen kişi ve kuruluşlara içtenlikle teşekkür eder. Sayın Prof.Dr. Sevilay Şenol Çelik tez danışmanım olarak araştırmanın

Detaylı

Prediyaliz Kronik Böbrek Hastalarında Kesitsel Bir Çalışma: Yaşam Kalitesi

Prediyaliz Kronik Böbrek Hastalarında Kesitsel Bir Çalışma: Yaşam Kalitesi Prediyaliz Kronik Böbrek Hastalarında Kesitsel Bir Çalışma: Yaşam Kalitesi Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nefroloji Kliniği, Prediyaliz Eğitim Hemşiresi Giriş: Kronik Böbrek Hastalığı (KBH); popülasyonun

Detaylı

TIBBİ HİZMETLER BAŞKANLIĞI VII. SAĞLIK BAKIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜKLERİ TOPLANTISI

TIBBİ HİZMETLER BAŞKANLIĞI VII. SAĞLIK BAKIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜKLERİ TOPLANTISI TIBBİ HİZMETLER BAŞKANLIĞI VII. SAĞLIK BAKIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜKLERİ TOPLANTISI Prof. Dr. Behzat ÖZKAN İzmir Güney Bölgesi Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri Hazırlayan: Uzm. Hem. Pınar AKÇAY-Tıbbi

Detaylı

HUZUREVİNDE ÇALIŞAN PSİKOLOG VE SOSYAL ÇALIŞMACILARIN MESLEKİ YETERLİLİK DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ ÖZET

HUZUREVİNDE ÇALIŞAN PSİKOLOG VE SOSYAL ÇALIŞMACILARIN MESLEKİ YETERLİLİK DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ ÖZET HUZUREVİNDE ÇALIŞAN PSİKOLOG VE SOSYAL ÇALIŞMACILARIN MESLEKİ YETERLİLİK DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ Zeynep HAMAMCI, Gaziantep Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Hatice Serap ATALAY, Gaziantep Üniversitesi, Sağlık

Detaylı

İNDİKATÖR ADI ACİL SERVİSE 24 SAAT İÇERİSİNDE AYNI ŞİKAYETLE TEKRAR BAŞVURAN HASTA SAYISI VE ORANI İNDİKATÖR KARTI

İNDİKATÖR ADI ACİL SERVİSE 24 SAAT İÇERİSİNDE AYNI ŞİKAYETLE TEKRAR BAŞVURAN HASTA SAYISI VE ORANI İNDİKATÖR KARTI Sayfa No 1/17 ACİL SERVİSE 24 SAAT İÇERİSİNDE AYNI ŞİKAYETLE TEKRAR BAŞVURAN HASTA SAYISI VE ORANI İNDİKATÖR KARTI Acil servise 24 saat içinde aynı şikâyetle tekrar başvuran hasta sayısı ve oranının tespiti

Detaylı

ÖDÜLE ADAY HEMŞİRELİK SÖZLÜ BİLDİRİLERİ

ÖDÜLE ADAY HEMŞİRELİK SÖZLÜ BİLDİRİLERİ Türk Kalp ve Damar Cerrahisi Derne i 14. Kongresi 3-6 Kasım 2016, Belek, Antalya ÖDÜLE ADAY HEMŞİRELİK SÖZLÜ BİLDİRİLERİ ÖDÜLE ADAY HEMŞİRELİK SÖZLÜ BİLDİRİLERİ [ÖHS-01] Hemşirelerin klinik karar destek

Detaylı

YENİ DOĞAN SERVİS HEMŞİRESİ

YENİ DOĞAN SERVİS HEMŞİRESİ REVİZYON DURUMU Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No Hazırlayan: Onaylayan: Onaylayan: Eşit Tevfik Candan Öngün Adem Aköl Kalite Konseyi Başkanı Sinan Özyavaş Kalite Koordinatörü 1/5 1. ÇALIŞTIĞI BÖLÜM

Detaylı

ANALYSIS OF THE RELATIONSHIP BETWEEN LIFE SATISFACTION AND VALUE PREFERENCES OF THE INSTRUCTORS

ANALYSIS OF THE RELATIONSHIP BETWEEN LIFE SATISFACTION AND VALUE PREFERENCES OF THE INSTRUCTORS VII. Uluslar ANALYSIS OF THE RELATIONSHIP BETWEEN LIFE SATISFACTION AND VALUE PREFERENCES OF THE INSTRUCTORS gursoymeric10@gmail.com, ramazankaratay@gmail.com ÖZET incelenmesidir. Çal demo Anahtar Kelimeler:

Detaylı

HEMŞİRELERDE ÇALIŞMA ORTAMI UZM. HEM. HANDAN ALAN HEMŞİRELİKTE YÖNETİM AD DOKTORA ÖĞRENCİSİ

HEMŞİRELERDE ÇALIŞMA ORTAMI UZM. HEM. HANDAN ALAN HEMŞİRELİKTE YÖNETİM AD DOKTORA ÖĞRENCİSİ HEMŞİRELERDE ÇALIŞMA ORTAMI UZM. HEM. HANDAN ALAN HEMŞİRELİKTE YÖNETİM AD DOKTORA ÖĞRENCİSİ Çalışma hayatı insan yaşamının vazgeçilmez bir parçasıdır. Günün en aktif döneminin yaşandığı çalışma ortamları,

Detaylı

YÖNETİCİ HEMŞİRELERİN LİDERLİK DAVRANIŞ BOYUTLARININ İNCELENMESİ

YÖNETİCİ HEMŞİRELERİN LİDERLİK DAVRANIŞ BOYUTLARININ İNCELENMESİ YÖNETİCİ HEMŞİRELERİN LİDERLİK DAVRANIŞ BOYUTLARININ İNCELENMESİ Sevcan VELİOĞLU *, Fahriye VATAN ** Görev ve sorumlulukları gereği grupları doğru hedeflere, etkili biçimde yönlendirebilmeleri, hemşirelerin

Detaylı

Dahili ve Cerrahi Kliniklerindeki Hastaların Öğrenim Gereksinimlerinin Belirlenmesi*

Dahili ve Cerrahi Kliniklerindeki Hastaların Öğrenim Gereksinimlerinin Belirlenmesi* DEUHFED 2017, 10(2), 93-99 Hasta Öğrenim Gereksinimleri 93 Dahili ve Cerrahi Kliniklerindeki Hastaların Öğrenim Gereksinimlerinin Belirlenmesi* Funda ÇETİNKAYA**, Güler DURU AŞİRET*** Öz Giriş: Hasta eğitimi,

Detaylı

Spinal Cerrahi Hemşireliği Sempozyumu

Spinal Cerrahi Hemşireliği Sempozyumu Spinal Cerrahi Hemşireliği Sempozyumu SPİNAL CERRAHİ ve ENSTRÜMANTASYON HEMŞİRELİĞİ KURSU 25-28 Eylül 2014 Sheraton Kongre Merkezi Çeşme, İzmir 26 Eylül 2014 Cuma KURS SPİNAL CERRAHİ ve ENSTRÜMANTASYON

Detaylı

ÇOCUK HEMŞİRELİĞİ EĞİTİMİNDE BİLİŞİM VE TEKNOLOJİNİN KULLANIMI

ÇOCUK HEMŞİRELİĞİ EĞİTİMİNDE BİLİŞİM VE TEKNOLOJİNİN KULLANIMI 15. MİLLİ ÇOCUK HEMŞİRELİĞİ KONGRESİ ÇOCUK HEMŞİRELİĞİ EĞİTİMİNDE BİLİŞİM VE TEKNOLOJİNİN KULLANIMI Doç. Dr. Ayşe GÜROL Atatürk Üniversitesi, ayseparlak42@gmail.com Bilim ve teknoloji alanında değişim

Detaylı

ERÜ. SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ 2. SINIF UYGULAMA DEĞERLENDİRME FORMU (HEMŞİRELİK ESASLARI)

ERÜ. SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ 2. SINIF UYGULAMA DEĞERLENDİRME FORMU (HEMŞİRELİK ESASLARI) ERÜ. SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ 2. SINIF UYGULAMA DEĞERLENDİRME FORMU (HEMŞİRELİK ESASLARI) No: Dersin Adı: DEĞERLENDIRME KRITERLERI Klinikler ı. PROFESYONEL DAVRANıŞLARıN 1 GELIŞTIRILMESI

Detaylı

Bir Sağlık Yüksekokulunda Öğrencilerin Eleştirel Düşünme Ve Problem Çözme Becerilerinin İncelenmesi

Bir Sağlık Yüksekokulunda Öğrencilerin Eleştirel Düşünme Ve Problem Çözme Becerilerinin İncelenmesi 186 Bir Sağlık Yüksekokulunda Öğrencilerin Eleştirel Düşünme Ve Problem Çözme Becerilerinin İncelenmesi Filiz Kantek, Akdeniz Üniversitesi Antalya Sağlık Yüksekokulu, Antalya,Türkiye, fkantek@akdeniz.edu.tr

Detaylı

FARKLI BRANŞTAKİ ÖĞRETMENLERİN PSİKOLOJİK DAYANIKLILIK DÜZEYLERİNİN BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ. Abdulkadir EKİN, Yunus Emre YARAYAN

FARKLI BRANŞTAKİ ÖĞRETMENLERİN PSİKOLOJİK DAYANIKLILIK DÜZEYLERİNİN BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ. Abdulkadir EKİN, Yunus Emre YARAYAN FARKLI BRANŞTAKİ ÖĞRETMENLERİN PSİKOLOJİK DAYANIKLILIK DÜZEYLERİNİN BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ Abdulkadir EKİN, Yunus Emre YARAYAN Kuramsal Çerçeve GİRİŞ Psikolojik dayanıklılık üzerine yapılan

Detaylı

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ MERAM TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ ÇOCUK ENFEKSİYON YOĞUN BAKIM İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ MERAM TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ ÇOCUK ENFEKSİYON YOĞUN BAKIM İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ Sayfa No 1 / 5 1.AMAÇ: Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesi Çocuk Enfeksiyon yoğun bakım ünitesinde yatmakta olan her hastanın vital organ fonksiyonlarının desteklenmesi; organ

Detaylı

Uygulamalı Meslek Derslerindeki Blok ve Entegre Öğretim Yöntemlerinin Öğrencileri Tarafından Değerlendirilmesi

Uygulamalı Meslek Derslerindeki Blok ve Entegre Öğretim Yöntemlerinin Öğrencileri Tarafından Değerlendirilmesi Tıp Eğitimi Dünyası Sayı: 13 Ekim 2003 8 Uygulamalı Meslek Derslerindeki Blok ve Entegre Öğretim Yöntemlerinin Öğrencileri Tarafından Değerlendirilmesi Saadet Yazıcı ÖZET Bu çalışma, hemşirelik öğrencilerinin

Detaylı

Kemoterapi Alan Jinekolojik Kanserli Hastaların Hemşirelik Bakım Memnuniyetlerinin Belirlenmesi

Kemoterapi Alan Jinekolojik Kanserli Hastaların Hemşirelik Bakım Memnuniyetlerinin Belirlenmesi 17 Kemoterapi Alan Jinekolojik Kanserli Hastaların Hemşirelik Bakım Memnuniyetlerinin Belirlenmesi Gülşen VURAL* Özlem VURAL** Özet Giriş: Kanser tedavisinde uzun süredir kullanılan kemoterapi, anemi,

Detaylı

KISITLAMA UYGULANAN HASTALARDA GÜVENLİ HASTA BAKIMI YOĞUN BAKIM HEMŞİRELİĞİ KONGRESİ ANTALYA

KISITLAMA UYGULANAN HASTALARDA GÜVENLİ HASTA BAKIMI YOĞUN BAKIM HEMŞİRELİĞİ KONGRESİ ANTALYA KISITLAMA UYGULANAN HASTALARDA GÜVENLİ HASTA BAKIMI YOĞUN BAKIM HEMŞİRELİĞİ KONGRESİ ANTALYA KISITLAMA UYGULANAN HASTALARDA GÜVENLİ HASTA BAKIMI ÇALIŞMA GRUBU Ayşe Karakulak Alim Ekinci Fatma Küçükerenköy

Detaylı

Hastaların Ameliyat Öncesi Döneme Ait Bilgi Gereksinimlerinin Belirlenmesi

Hastaların Ameliyat Öncesi Döneme Ait Bilgi Gereksinimlerinin Belirlenmesi Hastaların Ameliyat Öncesi Döneme Ait Bilgi Gereksinimlerinin Belirlenmesi Eda DOLGUN *, Yelda CANDAN DÖNMEZ** ÖZET Amaç: Çalışmada hastaların ameliyat öncesi döneme ait bilgi gereksinimlerinin belirlenmesi

Detaylı

Yrd.Doç.Dr. NURDAN GEZER

Yrd.Doç.Dr. NURDAN GEZER Yrd.Doç.Dr. NURDAN GEZER Hemşirelik Fakültesi Hemşirelik Bölümü Cerrahi Hastalıklar Hemşireliği Anabilim Dalı Eğitim Bilgileri 1987-1991 Lisans Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi 1998-2000 2001-2003

Detaylı

T. C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HEMŞİRELİK DOKTORA PROGRAMI 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS İÇERİKLERİ

T. C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HEMŞİRELİK DOKTORA PROGRAMI 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS İÇERİKLERİ T. C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HEMŞİRELİK DOKTORA PROGRAMI 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL (ZORUNLU) SAĞLIK BİLİMLERİNDE KURAM VE MODELLER Sağlık

Detaylı

ÖZGEÇMİş. Derece Alan Universite Yıl. Lisans Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri Başkent Üniversitesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

ÖZGEÇMİş. Derece Alan Universite Yıl. Lisans Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri Başkent Üniversitesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları ÖZGEÇMİş 1. Adı Soyadı 2. Doğum Tarihi 3.Unvan : Gülzade UYSAL : 03.02.1982 4. Öğrenim Durumu Derece Alan Universite Yıl Lisans Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri Başkent Üniversitesi 1999-2004 Yüksek Lisans

Detaylı

İnfertilite ile depresyon ve anksiyete ilişkisi

İnfertilite ile depresyon ve anksiyete ilişkisi İnfertilite ile depresyon ve anksiyete ilişkisi Y R D. D O Ç. D R. M İ N E İ S L İ M Y E TA Ş K I N B A L I K E S İ R Ü N İ V E R S İ T E S I TIP FA K Ü LT E S İ K A D I N H A S TA L I K L A R I V E D

Detaylı

Bir Üniversite Hastanesinde Hastaların Hasta Haklarını Kullanma Tutumunun İncelenmesi*

Bir Üniversite Hastanesinde Hastaların Hasta Haklarını Kullanma Tutumunun İncelenmesi* İ.Ü.F.N. Hem. Derg (2012) Cilt 20 - Sayı 2: 104-111 ISSN 1304-4869 Araştırma Yazısı Bir Üniversite Hastanesinde Hastaların Hasta Haklarını Kullanma Tutumunun İncelenmesi* An Analysis of The Attitude of

Detaylı

HASTA BAKIMININ ORGANİZASYONU. Öğr. Gör. Sultan TÜRKMEN KESKİN

HASTA BAKIMININ ORGANİZASYONU. Öğr. Gör. Sultan TÜRKMEN KESKİN HASTA BAKIMININ ORGANİZASYONU Öğr. Gör. Sultan TÜRKMEN KESKİN İyi bir hasta bakım organizasyonu oluşturulması, - Hemşirelik bakım kalitesini arttırır, - Hasta bakım maliyetini azaltır. Bir serviste hasta

Detaylı

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DÖRDÜNCÜ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE KARŞI TUTUMLARI

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DÖRDÜNCÜ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE KARŞI TUTUMLARI SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DÖRDÜNCÜ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE KARŞI TUTUMLARI Arş.Gör. Duygu GÜR ERDOĞAN Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi dgur@sakarya.edu.tr Arş.Gör. Demet

Detaylı

ADLİ VAKA SÜRECİNDE HASTA ve AİLE İLE İLETİŞİM

ADLİ VAKA SÜRECİNDE HASTA ve AİLE İLE İLETİŞİM ADLİ VAKA SÜRECİNDE HASTA ve AİLE İLE İLETİŞİM Gamze Varlı Acıbadem Üniversitesi Atakent Hastanesi Çocuk Yoğun Bakım Ünitesi Klinik Eğitim Hemşiresi Sunu Planı Hemşirelik ve hasta/hasta yakınları eğitimi

Detaylı

HASTA EĞİTİMİ SÜRECİ

HASTA EĞİTİMİ SÜRECİ HASTA EĞİTİMİ SÜRECİ Eğitim istendik davranış değişikliklerini gerçekleştirecek bilimsel yapıdaki planlı etkinlikler bütünüdür. Bu nedenle hasta eğitimi hastanın istendik davranışları kazanarak sağlığına

Detaylı

İLAÇ UYGULAMA HATALARININ ÖNLENMESİNDE HASTA ve YAKINLARI EĞİTİMİ

İLAÇ UYGULAMA HATALARININ ÖNLENMESİNDE HASTA ve YAKINLARI EĞİTİMİ İLAÇ UYGULAMA HATALARININ ÖNLENMESİNDE HASTA ve YAKINLARI EĞİTİMİ Hazırlayan: Lütfiye İnci BELKIZ*, Fatma ZOR** *Acıbadem Atakent Hastanesi, Bebek Bakım Odası Hemşiresi **Acıbadem Atakent Hastanesi, Yenidoğan

Detaylı

Gençlik Kamplarında Görev Yapan Liderlerin İletişim Becerilerinin Değerlendirilmesi *

Gençlik Kamplarında Görev Yapan Liderlerin İletişim Becerilerinin Değerlendirilmesi * International Journal of Contemporary Educational Studies (IntJCES) December 2016 : 2 (2) ISSN : 2548-9373 Doi : Field : Education Psychology Type : Research Article Recieved: 10.09.2016 - Corrected: 26.11.2016

Detaylı

: Maltepe Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Maltepe Eğitim Köyü Başıbüyük Maltepe-İstanbul : behiceekici@hotmail.com

: Maltepe Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Maltepe Eğitim Köyü Başıbüyük Maltepe-İstanbul : behiceekici@hotmail.com ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : BEHİCE EKİCİ İletişim Bilgileri Adres Mail 2. Doğum Tarihi : 20.10.1963 3. Unvanı : Yard. Dr. 4. Öğrenim Durumu : : Maltepe Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Maltepe Eğitim Köyü

Detaylı

Hemşirelerin İş Doyum Düzeyi

Hemşirelerin İş Doyum Düzeyi Hemşirelerde iş doyumu ARAŞTIRMA Hemşirelerin İş Doyum Düzeyi Job Satisfaction Level of Nurses Satıhanım Tilev1, Kerime Derya Beydağ2 1 2 Adana Asker Hastanesi, Adana Okan Üniversitesi Sağlık Bilimleri

Detaylı

Üniversite Hastanelerinde Yönetişim. Prof. Dr. Haydar Sur İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi

Üniversite Hastanelerinde Yönetişim. Prof. Dr. Haydar Sur İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Üniversite Hastanelerinde Yönetişim Prof. Dr. Haydar Sur İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Yeni kavram ve yaklaģımlar her yanı sardı İletişim Standart koyma Hesap verebilirlik Haydar Sur

Detaylı

EVDE BAKIM 18.11.2015. 18 December 2006- monday. Home visit

EVDE BAKIM 18.11.2015. 18 December 2006- monday. Home visit EVDE BAKIM Doc.Dr. Ümran Dal 2015-2016 YDÜ Evde sağlık bakımı, sağlığı geliştirmek, sürdürmek, düzeltmek ya da hastalık/sakatlığın etkisini en aza indirirken bağımsızlık düzeyini yükseltmek amacıyla, birey

Detaylı