T.C. ANTALYA VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ STRATEJİK PLANI (Güncellenmiş) (Strateji Geliştirme Şubesi)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. ANTALYA VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ. 2010 2014 STRATEJİK PLANI (Güncellenmiş) (Strateji Geliştirme Şubesi)"

Transkript

1 T.C. ANTALYA VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ STRATEJİK PLANI (Güncellenmiş) (Strateji Geliştirme Şubesi) ŞUBAT 2012

2 Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak; Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak. O benim milletimin yıldızıdır, parlayacak; O benimdir, o benim milletimindir ancak. İSTİKLAL MARŞI Bastığın yerleri toprak! diyerek geçme, tanı: Düşün altında binlerce kefensiz yatanı. Sen şehit oğlusun, incitme, yazıktır, atanı: Verme, dünyaları alsan da, bu cennet vatanı. Çatma, kurban olayım, çehreni ey nazlı hilal! Kahraman ırkıma bir gül! Ne bu şiddet, bu celal? Sana olmaz dökülen kanlarımız sonra helal... Hakkıdır, hakk a tapan, milletimin istiklal! Ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım. Hangi çılgın bana zincir vuracakmış? Şaşarım! Kükremiş sel gibiyim, bendimi çiğner, aşarım. Yırtarım dağları, enginlere sığmam, taşarım. Garbın afakını sarmışsa çelik zırhlı duvar, Benim iman dolu göğsüm gibi serhaddim var. Ulusun, korkma! Nasıl böyle bir imanı boğar, Medeniyet! dediğin tek dişi kalmış canavar? Arkadaş! Yurduma alçakları uğratma, sakın. Siper et gövdeni, dursun bu hayasızca akın. Doğacaktır sana va dettiği günler hakk ın... Kim bilir, belki yarın, belki yarından da yakın. Kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki feda? Şuheda fışkıracak toprağı sıksan, şuheda! Canı, cananı, bütün varımı alsın da hüda, Etmesin tek vatanımdan beni dünyada cüda. Ruhumun senden, ilahi, şudur ancak emeli: Değmesin mabedimin göğsüne namahrem eli. Bu ezanlar-ki şahadetleri dinin temeli, Ebedi yurdumun üstünde benim inlemeli. O zaman vecd ile bin secde eder -varsa- taşım, Her cerihamdan, ilahi, boşanıp kanlı yaşım, Fışkırır ruh-i mücerred gibi yerden na şım; O zaman yükselerek arşa değer belki başım. Dalgalan sen de şafaklar gibi ey şanlı hilal! Olsun artık dökülen kanlarımın hepsi helal. Ebediyen sana yok, ırkıma yok izmihlal: Hakkıdır, hür yaşamış, bayrağımın hürriyet; Hakkıdır, hakk a tapan, milletimin istiklal! Mehmet Akif ERSOY 2

3 ATATÜRK ÜN GENÇLİĞE HİTABESİ Ey Türk Gençliği! Birinci vazifen, Türk istiklâlini, Türk Cumhuriyetini, ilelebet, muhafaza ve müdafaa etmektir. Mevcudiyetinin ve istikbalinin yegâne temeli budur. Bu temel, senin, en kıymetli hazinendir. İstikbalde dahi, seni bu hazineden mahrum etmek isteyecek, dahilî ve haricî bedhahların olacaktır. Bir gün, İstiklâl ve Cumhuriyeti müdafaa mecburiyetine düşersen, vazifeye atılmak için, içinde bulunacağın vaziyetin imkân ve şerâitini düşünmeyeceksin! Bu imkân ve şerâit, çok nâmüsait bir mahiyette tezahür edebilir. İstiklâl ve Cumhuriyetine kastedecek düşmanlar, bütün dünyada emsali görülmemiş bir galibiyetin mümessili olabilirler. Cebren ve hile ile aziz vatanın, bütün kaleleri zaptedilmiş, bütün tersanelerine girilmiş, bütün orduları dağıtılmış ve memleketin her köşesi bilfiil işgal edilmiş olabilir. Bütün bu şerâitten daha elîm ve daha vahim olmak üzere, memleketin dahilinde, iktidara sahip olanlar gaflet ve dalâlet ve hattâ hıyanet içinde bulunabilirler. Hattâ bu iktidar sahipleri şahsî menfaatlerini, müstevlilerin siyasi emelleriyle tevhit edebilirler. Millet, fakr ü zaruret içinde harap ve bîtap düşmüş olabilir. Ey Türk istikbalinin evlâdı! İşte, bu ahval ve şerâit içinde dahi, vazifen; Türk İstiklâl ve Cumhuriyetini kurtarmaktır! Muhtaç olduğun kudret, damarlarındaki asil kanda mevcuttur! Mustafa Kemal Atatürk 20 Ekim

4 En önemli ve feyizli görevlerimiz, milli eğitim işleridir. Milli eğitim işlerinde mutlaka muzaffer olmak lâzımdır. Bir milletin gerçek kurtuluşu ancak bu suretle olur. MUSTAFA KEMÂL ATATÜRK 4

5 Günümüz dünyasında mevzuat oluşturma, kaynak sağlama, proje üretme ve planlı yönetmenin en önemli aracı olan stratejik planlara olan ihtiyaç her geçen gün daha da artmaktadır. Daha etkili ve verimli çalışan bir kamu yönetiminin oluşturulması doğrultusunda 2003 yılında çıkarılan 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile kamu mali yönetimi ve kontrol sisteminin Avrupa Birliği ve uluslar arası uygulamalara uyumlu olarak yeniden yapılandırılması amaçlanmaktadır. Kamu yönetimine önemli katkılar sağlayacak olan stratejik planlama sayesinde kurumların stratejik düşünme ve davranma yetenekleri gelişecektir. Stratejik planlama ile kamu idarelerinin planlı yönetim anlayışı çerçevesinde orta ve uzun vadeli amaç ve hedeflerini katılımcı yöntemlerle belirlemeleri öngörülmüştür. Eğitim politikaları evrensel normlara oturtulmaya çalışılırken devletlere önemli görevler düşmektedir. Ülkemizde ve dünyada yaşanan sorunların pek çoğu eğitimin yetersiz olmasından kaynaklanmaktadır. Bu sebeple İl Milli Eğitim Müdürlüğümüzün de stratejik planla uyumlu olarak yıllık performans programlarını hazırlayarak; performans esaslı bütçelerini oluşturmaları ve kamu kaynağının nasıl harcanacağı hususunda Milli Eğitim Bakanlığını ve kamuoyunu bilgilendirmesi gerekmektedir. Eğitim politikamız evrensel normlara oturtulmaya çalışılırken Antalya Milli Eğitim Müdürlüğünün 5 yıllık planı, eğitim hizmetlerinin etkin, kaliteli ve verimli bir şekilde sunulmasında artış kaydederek eğitim politikalarının belirlenmesinde gereken katkıyı sağlayacaktır. Antalya Milli Eğitim Müdürlüğünün gelişmeyi ve sürekliliği izleyebilen, bilgi ve planlama temellerine dayanan güçlü yönetsel yapısı; stratejik amaçlar, hedefler ve uygulama stratejileri ile 5 yıllık performans kriterlerini değerlendirebilecek olan bir stratejik plan oluşturulmasında etkili olmuştur. Stratejik planın hazırlanmasında emeği geçen bütün çalışanlara teşekkür eder, planın uygulanmasında başarılar dilerim. Dr. Ahmet ALTIPARMAK Antalya Valisi 5

6 SUNUŞ Dünyada son yıllarda yaşanan hızlı gelişmeler, teknolojik yenilikler, ülkelerin tüm birimleriyle planlı ve programa dayalı şekilde çalışmalarını zorunlu hale getirmiştir. Bu çalışmaların değerlendirilmesi, ulaşılan başarı performanslarının ölçülebilir olması stratejik planlamanın önemini artırmaktadır. Planlama için yeterli zaman ayırmayan ülkeler plansızlıktan doğan sorunların çözümü için çok daha fazla zaman harcamak zorunda kalmaktadırlar. Kurumların gelişmelerinin önündeki en büyük engel plansızlıktır. Bu nedenle stratejik planlama kurumlar için çok önemli bir faktör haline gelmiştir. Bir kurum; niye var olduğunu, neyi, ne zaman, nasıl, hangi kaynakla yapacağını, neticesinde ne elde edeceğini bilerek hareket etmek zorundadır. Zaman ve kaynak israflarını önleyebilmek için artık il düzeyinde de uzun dönemli plan yapmak ve vakit geçirmeksizin uygulamaya geçmek kamu yönetiminin vazgeçilmez bir ilkesi haline gelmiştir. Bilginin en önemli değer olduğu günümüzde bir kurumun, ilerlemesi ve hedeflerine ulaşabilmesi için stratejik yönetim esaslarını uygulaması bir zorunluluk haline gelmiştir. Ayrıca günümüzde kurumların etkin şekilde yapılanmaları ve performansa odaklanarak eğitim, araştırma, bilimsellik, alt yapı ve hizmetlerini en verimli şekilde sunmaları ve bu nedenle de stratejik planlarını hazırlamaları kaçınılmaz olmuştur. Bütün kurumlar, işlerin gerçekleştirilmesinde ileriye yönelik ve gerçeğe yakın tahminlerde bulunarak, yapılacak 6

7 işlerin verimini artırmak ve maliyetlerini düşürmek amacıyla izlenecek stratejilerin ayrıntılarıyla yapılması için stratejik plan oluşturmaktadırlar. 10 Aralık 2003 tarih 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu (KMYKK) ile tanımlanan stratejik plan çerçevesinde, Millî Eğitim Bakanlığımızın yıllarını kapsayan stratejik planı hazırlanarak uygulamaya geçirilecektir. Antalya Millî Eğitim Müdürlüğü de çağdaş eğitim ve hizmet anlayışıyla hareket ederek stratejik plan hazırlıklarına üst kurul oluşturarak başlamıştır. İl Millî Eğitim Müdürlüğü ve 19 İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü bünyesinde yapılan çalışmalar, paydaş görüşleri ve önerileri de alınarak hazırlanan Antalya Millî Eğitim Müdürlüğü Stratejik Planı, her yıl performans ölçülerine dayalı olarak değerlendirilecek ve başarıyı artırıcı tedbirler alınması sağlanacaktır. Stratejik Planımız, Milli Eğitim Müdürlüğümüzün orta ve uzun vadeli amaçlarını, temel ilke ve politikalarını, hedef ve önceliklerini, performans göstergelerini, hedeflere ulaşmak için uygulanacak olan faaliyetler ile kaynak dağılımlarını içermektedir. Bu plan, plan dönemi içerisinde Antalya İl Milli Eğitim Müdürlüğünün hangi çalışma, hizmet ve faaliyetlerde bulunacağının belgesi, il eğitim başarısını artırmak için, ilimizin 5 yıl sonra hedeflediği konumun fotoğrafı niteliğini taşımaktadır. Mustafa Kemal Atatürk ün Herhangi bir amaca ulaşmakla yetinmeyeceğiz. Durmadan daha ileriye varmak için çalışacağız. sözünü bir rehber edinip, Antalya Millî Eğitim Müdürlüğü olarak amaç ve hedeflerimize ulaşmak için emin adımlarla ilerleyeceğiz. Antalya Milli Eğitim Müdürlüğü Stratejik Planı; geleceğimizi, görmek istediğimiz düzeye ulaştırmak için bir yol haritası olduğundan büyük önem taşımaktadır. Planın hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür eder, planın uygulanması sürecinde bütün çalışanlarımıza başarılar dilerim. Osman Nuri GÜLAY Antalya İl Millî Eğitim Müdürü 7

8 İÇİNDEKİLER İstiklâl Marşı 2 Gençliğe Hitabe 3 Antalya Valisinin Sunuşu 5 Antalya Milli Eğitim Müdürünün Sunuşu 7 İçindekiler 8 Tablolar ve Şekiller Listesi 12 I. Giriş 15 A. Antalya Hakkında Antalya nın Tarihçesi Antalya nın Fiziki, İdari Ve Sosyal Yapısı Antalya Milli Eğitim Müdürlüğü Stratejik Planı nın Varsayımları 19 B. Durum Analizi ANTALYA MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ TARİHİ GELİŞİMİ Cumhuriyetten Önce Medreseler Okullar Cumhuriyet Dönemi YASAL GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARIMIZ Teşkilat ve Görevleri Yönetim Hizmetleri Personel Hizmetleri Eğitim-Öğretim Hizmetleri Bütçe-Yatırım Hizmetleri Araştırma-Plânlama-İstatistik Hizmetleri Teftiş-Rehberlik-Soruşturma Hizmetleri Sivil Savunma Hizmetleri Milli Eğitim Müdürlüğündeki Şubeler MÜDÜRLÜĞÜMÜZÜN FAALİYET ALANLARI VE SUNDUĞU HİZMETLER Altyapı, Malzeme, Yatırım Hizmetleri Öğrencilere Burs-Yurt-Sosyal-Kültür-Spor-Sağlık Hizmetleri Personele Yönelik Hizmetler Denetim-Düzenleme Hizmetleri Eğitim-Öğretim Hizmetleri Sosyal Kültürel Sportif Hizmetler Eğitim Teknolojisi Hizmetleri 29 8

9 3.8. Basın-Yayın 29 4.PAYDAŞ ANALİZİ Paydaş Analizinde Kullanılan Yöntem Ve Aşamaları İç Paydaşlarımız Dış Paydaşlarımız Müşterilerimiz Paydaşlarla Görüşme Teknikleri 30 5.KURUM İÇİ VE DIŞI ANALİZ Kurum İçi Analiz Teşkilat Yapısı Şeması ve Birim İnsan Kaynakları Teknolojik Altyapı Müdürlüğümüzün Teknoloji Hizmetleri Mali Kaynakları Antalya Eğitim Göstergeleri Öğrencilere Özel Olanaklar (Burs/Yatılılık/Kredi) Sağlanması İl Milli Eğitim Müdürlüğü Ve 2008 Yılı Gerçekleşen Yatırımları Yılı Gerçekleşen Yatırımları Yılı Gerçekleşen Yatırımları Yılı Gerçekleşen Yatırımları Kurumun İletişim ve Karar Alma Süreçleri Müdürlüğün Son Yıllarda Elde Ettiği Başarılar ve İzlediği Politikalar Gönüllü Kişi ve Kurumlarla İşbirlikleri Kurum Dışı ve Çevre Analizi Nüfus Yapısı Yaş ve Cinsiyet Nüfus Yoğunluğu Doğurganlık Antalya nın Göç Yapısı Yabancı Göçü Ekonomik Yapı Sosyal ve Kültürel Yapı 76 9

10 Kalkınma Planı, Diğer Plan ve Programlarda Yer Alan Amaç, İlke ve Politikalar AB nin Lizbon 2010 Ortak Hedefleri 80 C. SWOT (GZFT) Analizi GÜÇLÜ YÖNLERİMİZ ZAYIF YÖNLERİMİZ FIRSATLARIMIZ TEHDİTLERİMİZ 82 D. Misyon-Vizyon ve Değerlerimiz Misyonumuz Vizyonumuz İlke ve Değerlerimiz 83 E. Stratejik Amaç Hedef ve Performans Göstergeleri 83 Tema 1: Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesi 85 Stratejik Amaç 1. Eğitimde Görev Alan İnsan Kaynaklarının Etkili ve Verimli Değerlendirilmesinin Sağlayan Etkili Bir Sistem Kurmak. 85 Stratejik Amaç 2. Aktif İzleme ve Değerlendirme Çalışmaları Yapmak 86 Tema 2: Okul Öncesi Eğitim 87 Stratejik Amaç 3. İlimizdeki okul öncesi kurumlarımızdaki öğrencilerimizin bedensel zihinsel ve duygusal gelişimini sağlayarak, İlköğretime hazırlamak, Türkçeyi, doğru ve güzel konuşmalarını 87 sağlayarak, kendilerini ifade eden, paylaşmayı seven, problem çözme kabiliyeti gelişmiş bireyler olarak yetişmelerini sağlamak. Tema 3: İlköğretim 88 Stratejik Amaç 4: İlimizdeki zorunlu ilköğretim çağındaki çocukların okullaşmasını sağlayarak, öğrencilerin fırsat ve imkan eşitliği içinde ilköğretime erişim ve devamlarını sağlamak, özgüveni yerleşmiş, teknolojiyi etkin kullanabilen bireyler olarak üst öğrenime hazırlamak. 89 Tema 4: Ortaöğretim 90 Stratejik Amaç 5: İlimizde ortaöğretim çağındaki çocukların okullaşmasını sağlayarak, eğitimöğretimin kalitesini arttırmak. 90 Tema 5:İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi 91 Stratejik Amaç 6: Sağlıklı nesiller yetiştirmek. 91 Stratejik Amaç 7:. Her kademe ve türdeki okullaşma oranını ve eğitim kalitesini artırmak. 92 Stratejik Amaç 8: Müdürlüğümüzün sunduğu hizmetlerden yararlananların memnuniyetini artırmak 93 10

11 Stratejik Amaç 9: Eğitim ve öğretimin kalitesini artırmak amacıyla yürütülen projelerin yaygınlaştırılmasının AR- GE tarafından yapılmasını sağlamak 94 Tema 6 : Özel Öğretim 95 Stratejik Amaç 10: Özel öğretim kurumlarının açılış ve denetimine ilişkin etkin hizmet verme sistemi oluşturmak. Stratejik Amaç:11 Yetişkinler ile örgün eğitim çağı dışına çıkmış bireyleri istihdama yönelik eğitime yönlendirmek için etkili bir eğitim süreci yürütmek Tema 7: Rehberlik ve Yöneltme 96 Stratejik Amaç 12: Özel eğitime gereksinimi olan öğrencilere yönelik rehberlik ve yönlendirme çalışmalarının etkinliğini artırmak. 97 Tema 8: Hayat Boyu Öğrenme 98 Stratejik Amaç 13: Bireylere kişisel bilgi, beceri ve davranış kazandırarak, istihdam alanlarını genişletmek, iş ve yaşam kalitelerini arttırmak. 98 Tema 9: Değerler Eğitimi 100 Stratejik Amaç 14: Öğrencilerimizin akademik başarılarının yanında, milli ve manevi değerleri benimsemiş, özümsemiş ve davranışa dönüştürebilmiş bireyler olarak topluma kazandırmak. 100 Tema 10: Denetim ve Danışmanlık 101 Stratejik Amaç 15: Antalya İl Eğitim Denetmenlerini Bilgi Çağına Uygun Hale Getirmek. 101 Stratejik Amaç 16. Tüm Yönetici Ve Öğretmenlerin Operasyonel, Yönetsel Ve Kalite Süreçlerinin Performansa Dayalı Değerlendirme Sistemi İle Denetlenmelerini Sağlamak Stratejik Amaç 17.İl Eğitim Denetmenlerinin Rehberlik Ve Denetim Yaptıkları Kurumlarda Çalışan Personelin İyileştirilmesini Sağlamak İçin Her Türlü Çalışmaları Yapmak. Stratejik Amaç 18.Plan Döneminde İnceleme, Soruşturma Ve Önİnceleme Dosyalarını Mevzuata Uygun Olarak Zamanında Düzenle Stratejik Amaç 19.Kurumumuz İle İlgili Valilik Aleyhine Dava Açılma Oranını Azaltmak. 103 F. MALİYETLENDİRME 103 G. İZLEME VE DEĞERLENDİRME İZLEME FAALİYETLERİ VE YÖNTEMLERİ STRATEJİK PLANIN PERFORMANS ÖLÇÜMÜ VE DEĞERLENDİRİLMESİ

12 Tablolar ve Şekiller Listesi Tablo Sayılı Devlet Memurları Kanununa Göre Müdürlük Personelinin Sınıf Dağılımı 32 Tablo 2- Müdürlük Personelinin Yaş Dağılımı 33 Tablo 3- Hizmet Yıllarına Göre Personel Dağılımı 34 Tablo 4- Eğitim Düzeyine Göre Personel Dağılımı 34 Tablo 5- Personelinin Cinsiyet Dağılımı 34 Tablo 6- Müdürlüğümüz Personelinin Unvanlarına Göre Dağılımı 34 Tablo 7- Bilişim Teknolojileri Altyapısı 35 Tablo 8- BT Sınıf Sayısı 35 Tablo 9- Antalya Defterdarlığına Bakanlığımız İdari Mali İşlere Dairesi Başkanlığınca Gönderilen 2011 Yılı Ödenekler 36 Tablo 10- Müdürlüğümüzün Yılları Gerçekleşen Ödenek ve Harcama Durumları ve Ödenek Artış Oranları (TL) 37 Tablo 11- Milli Eğitim Müdürlüğü Ulaştırma Hizmetleri Araç Listesi 37 Tablo 12- İl Geneli Okul, Öğretmen Ve Öğrenci Sayısı (Resmi+Özel) 38 Tablo 13- İlköğretimden Ortaöğretime Geçiş Ve Mezunlar (Resmi+Özel) 39 Tablo 14- Okulöncesi Eğitimi Genel Bilgileri (Resmi+Özel) 39 Tablo 15- Okul Öncesi Eğitimi Okullaşma Oranı (Resmi + Özel) (4-5 Yaş) 40 Tablo 16-Anaokulu İhtiyaçlarımız 40 Tablo 17-İlköğretim Genel Bilgileri (Resmi+Özel) 40 Tablo 18-İlköğretim Okullari Genel Bilgileri (Resmi+Özel) 40 Tablo 19-İlköğretimde Okullaşma Oranı(Resmi+Özel) 41 Tablo 20- YİBO Bilgileri 41 Tablo 21-Öğretim Şekline Göre İlköğretim (Resmi+Özel) 41 Tablo 22-İlköğretim Okulları Derslik Başina Düşen Öğrenci Sayisı (Resmi) 42 Tablo 23-Taşımalı İlköğretim Bilgileri 43 Tablo 24-Antalya İli 2011 Yılı 8.Sınıf Sbs Bilgileri 43 Tablo 25-Kız Ve Erkek Öğrencilerin İlköğretimden Ortaöğretime Geçiş Oranları (Resmi + Özel) 43 Tablo 26-Okul Türlerine Göre Ortaöğretim Kurumları (Resmi+Özel) 44 Tablo 27-Ortaöğretim Genel Bilgileri (Resmi+Özel) 44 Tablo 28-Ortaöğretim Okulları Derslik Başina Düşen Öğrenci Sayisı (Resmi) 45 Tablo 29-Ortaöğretimde Okullaşma Oranı (Resmi + Özel) 45 Tablo 30-Öss Türkiye Sıralamasındaki Yerimiz(Kazanan Aday Yüzdesine Göre ) 46 Tablo 31-Öss De Yerleşen Adaylarda Lisansa Göre Yerleşme Yüzdesi Ve Türkiye Sıralamasındaki Yerimiz 46 Tablo 32-Taşımalı Ortaöğretim Bilgileri 46 Tablo 33-Özel Okullar 47 Tablo 34-Özel Öğretim Kurumları 47 Tablo 35-Resmi Özel Eğitim Okul Bilgileri 47 Tablo 36-Özel Okul Bilgileri (Özel Özel Eğitim) 48 Tablo 37-İl Geneli Öğretmen Ve Personel Sayısı (Resmi) 48 12

13 Tablo 38-İl Geneli Okul Ve Kurum Yönetici Sayıları (Resmi) 48 Tablo 39-İl Geneli Personel Sayısı 49 Tablo 40-Personel İhtiyacı 50 Tablo yılı Mahalli Hizmetiçi Eğitim Faaliyetleri 50 Tablo 42-Özel Yurtlar 50 Tablo 43-Öğretim Dairelerine Göre Burslu Öğrenci Sayıları 50 Tablo 44-Okuma-Yazma Kursları 51 Tablo 45- Antalya Okuyor ve Ana Kız Okuldayız Okuma Yazma Kaampanyası 51 Tablo 46- Eğitime %100 Destek Kampanyası Kapsamında Yapılan Derslik Sayısı 52 Tablo Yılı İlköğreti m Kurumları Yapım Geli r Ve Ödenekleri (Ytl.) 53 Tablo Yılı İlköğreti m Kurumları Yapım Geli r Ve Ödenekleri (Ytl.) 54 Tablo Yılı İlköğretim Kurumları Yapım Gelir Ve Ödenekleri (Ytl.) 56 Tablo Mali Yılı, İl Özel İdaresinin (222 s.k.-76/b)de ifade edilen gelirleri toplamı: TL Tablo Mali Yılı, İl Özel İdaresinin (222 s.k.-76/b)de ifade edilen gelirleri toplamı: ,57-TL 59 Tablo Mali Yılı, İl Özel İdaresinin (222 s.k.-76/b)de ifade edilen gelirleri toplamı: ,23.-tl 60 Tablo Mali Yılı, İl Özel İdaresinin (222 s.k.-76/b)de ifade edilen gelirleri toplamı: ,73.-tl 62 Tablo 54-Açıköğretim Öğrenci Sayıları 63 Tablo 55-Ölçme ve Değerlendirme Çalışmaları 63 Tablo Öğretim Yılı Özel Öğretim Kurum ve Kurslardaki Gelişmeler 64 Tablo 57- Özel Eğitim ve Rehberlik Bilgileri 64 Tablo 58- Mesleki ve Yaygın Eğitim Bilgileri 66 Tablo 59-Yıllara Göre Okuma-Yazma Kurs Bilgileri 66 Tablo 60- Nüfus Sayımları ve Nüfus Büyüklüğü 72 Tablo 61- Nüfus Sayımlarında Türkiye nin ve Antalya nın Nüfus Artış Hızı 73 Tablo Yılları Arasında Antalya nın İlçelerinin Nüfus Artış Hızı 73 Tablo 63-Yıllara Göre Antalya İlinde Doğanların Toplam Nüfusa Oranı 75 Tablo 64-Çalışan Nüfusun Sektörel Dağılımı 76 Tablo 65- Stratejik Plan Genel Durum Tablosu 84 Tablo 66- Bütçe Tablosu 104 Tablo 67- Kaynak Tablosu 104 Şekiller Listesi Şekil 1. Antalya İl Haritası 14 Şekil 2. MEB Organizasyon Yapısı

14 Şekil 1. Antalya İl Haritası 14

15 GİRİŞ Antalya Milli Eğitim Müdürlüğünün stratejik plan çalışmalarında, DPT tarafından hazırlanan Kamu Kuruluşları İçin Stratejik Planlama Kılavuzunda yer alan model ve bütüncül bir yaklaşım esas alınmıştır. Buna bağlı olarak, Antalya İl Milli Eğitim Müdürlüğü nde uygulanmak üzere stratejik plan modeli oluşturulmuştur. Öncelikle Stratejik Planlama Ekibi kurulması ve çalışma ilke ve kurallarının belirlenmesi planlanmıştır. Kurulan SPE nin stratejik planlama modelindeki yolculuğunda atacağı adımlar aşağıda belirtilmiştir. İç Çevre Analizi Yasal yetki ve görevleri Müdürlüğün sunduğu hizmetler ve faaliyet alanları Teşkilat yapısı İnsan kaynaklarıyla ilgili göstergeler Mali kaynakları Eğitime ilişkin istatistiksel veri derleme Paydaş Analizi Ankete dayalı Paydaş Beklentileri Araştırması Dış Çevre Analizi Güçlü Zayıf Yanlar- Fırsatlar Tehditler (GZFT Analizi) Misyon ve Vizyon Çalışması Stratejik Amaçlar, Hedefler ve Faaliyetler çalışması, Uygulama Stratejileri İzleme ve Değerlendirme Stratejik Plan Modelinin uygulanmasına, Antalya Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde Milli Eğitim Müdürlüğünün stratejik planını yürütmek, iç eğitimleri yapmak ve çalışmaları koordine etmek üzere 6 kişilik bir ekip oluşturularak başlanmıştır. Antalya Milli Eğitim Müdürlüğü Strateji Planlama Ekibi üyelerine başlangıçta üst yönetim desteği sağlanmış, süreç ile ilgili ayrıntılı bilgilendirme toplantısı düzenlenmiştir. Kurum amirlerinin konuyu algılama ve sahiplenme düzeyinin geliştirilmesine yönelik çalışmalar ve görüşmeler yapılmıştır. Bu çerçevede, Kasım 2007 de Müdürlüğümüzdeki şube temsilcilerinin eğitimi (7 8 9 Kasım 2007,13: arası) İl Milli Eğitim Müdürlüğü Başöğretmen Atatürk Toplantı Salonu nda yapılmıştır. İlimize bağlı ilçelerimizde Strateji Eğitimleri 2 grupta verilmiştir. 1.Grubun (Kemer, Finike, Korkuteli, Kumluca, Kaş, Elmalı, Demre) eğitimi 04 Kasım 2007 de saat 9.00 da Finike - Canan Yavuz Gürkan Meslek ve Kız Meslek Lisesi nde gerçekleştirilmiştir. 2.Grubun (Manavgat, Alanya, Serik, Akseki, Gündoğmuş, Gazipaşa, İbradı) eğitimi 07 Kasım 2007 de saat 9.00 da Manavgat - Manavgat Kolejinde gerçekleştirilmiştir. Eğitimlerin ardından durum analizi çalışmalarına başlanmıştır. İç çevre analizi yapıldıktan sonra Antalya Milli Eğitim Müdürlüğü paydaş analizi çalışması yapılmış ve paydaş beklentileri araştırması anket çalışmalarına dayalı olarak gerçekleştirilmiştir. Durum analizi çalışmalarında ilgili doküman ve istatistikler incelenmiş ve Müdürlüğümüzün geçmiş performansı ve il eğitim göstergeleri analiz edilmiştir. Şubeler İçin Stratejik Plan Hazırlama El Kitabı ve stratejik plan hazırlama formatına uygun şube bazlı çalışmalar yapılmıştır. 15

16 Bu dönem içinde SPE üyeleri yoğun bir çalışma içinde olmuşlardır. Bu dönemde, stratejik amaç ve hedeflere yön göstermesi açısından misyon ve vizyonun oluşturulması, stratejik amaç, hedef ve faaliyetlerin belirlenmesi çalışmaları gerçekleştirilmiştir. Belirlenen stratejik amaçlarla uyumlu ölçülebilir stratejik hedeflerin belirlenmesinden sonra bu hedeflere ulaşmak için yapılması gereken faaliyetler SPE de belirlenmiştir.son olarak performans göstergeleri belirlenerek, izleme ve değerlendirmenin performans alanlarında nasıl yapılacağı belirlenmiştir. Hazırlanan stratejik plan taslağı, incelenmek üzere Antalya Milli Eğitim Müdürlüğünün tüm şubelerine, İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerine, ilgili komisyonlara ve Ortaöğretim Projesi Ekibi ne gönderilerek görüş ve önerilerine sunulmuş, buralardan gelen raporlar doğrultusunda gerekli düzeltmeler yapılmıştır. Taslak, son olarak Üst Kurul tarafından oybirliğiyle kabul edilmiştir. Milli Eğitim Bakanlığının stratejik planları inceleme seminerlerinde yapılan uyarılar ışığında planda gerekli düzeltmeler yapılmıştır. İlimizdeki Strateji Geliştirme Şubesi ne bağlı olarak kurulan AR-GE Birimi tarafından stratejik plana son şekli verilmiştir. Stratejik Plan, akademik tez yazım yönergeleri incelenerek yazılmıştır. Uygulamaya koyulan stratejik planımızın 6 aylık süreler halinde izleme ve değerlendirmesi yapıldı. Koymuş olduğumuz 5 yıllık hedeflerimizin çoğuna, geçtiğimiz iki yıl içerinde ulaşmış bulunmaktayız. Süreç içerisinde yapmış olduğumuz analizler neticesinde yeni hedefler koymamız ve mevcut hedeflerimizi daha da iyileştirerek planımızın güncellenmesi zaruri olmuştur. İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Mehmet KARAKAŞ koordinatörlüğünde İl Milli Eğitim Müdürlüğü TKY formatörü Arif AYDENİZ, Ar-Ge birimi öğretmeni Yetkin KARADOĞAN ve müdürlüğümüz büro şefleri ile birlikte stratejik planımızın güncellenmesi yapılmıştır. YASAL ÇERÇEVE Kalkınma planları ve programlarında yer alan politika ve hedefler doğrultusunda, kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde elde edilmesi ve kullanılmasının, hesap verilebilirliği ve saydamlığı sağlamak üzere kamu mali yönetiminin yapısını ve işleyişini, raporlanmasını ve mali kontrolü düzenlemek amacıyla çıkartılan 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 9. maddesinde; Kamu idareleri; kalkınma planları, programlar, ilgili mevzuat ve benimsedikleri temel ilkeler çerçevesinde geleceğe ilişkin misyon ve vizyonlarını oluşturmak, stratejik amaçlar ve ölçülebilir hedefler saptamak, performanslarını önceden belirlenmiş olan göstergeler doğrultusunda ölçmek ve bu sürecin izleme ve değerlendirmesini yapmak amacıyla katılımcı yöntemlerle stratejik plan hazırlarlar. denilmektedir. Türk eğitim sistemini düzenleyen mevzuat ile birlikte, eğitim sistemi için referans bir politika belgesi niteliğinde olan ve toplumumuzun Bakanlıktan beklediği örnek ve öncü olma misyonuna, Türkiye nin AB vizyonuna uygun bir MEB Stratejik Planı, Bakanlığımızın hazırlayıp yürürlüğe koymak durumunda olduğu en öncelikli konulardan birisidir sayılı Kanunda öngörülen ve stratejik plan hazırlamakla yükümlü kamu idarelerinin ve stratejik planlama sürecine ilişkin takvimin tespiti ile stratejik planların, kalkınma programları ve programlarla ilişkilendirilmesine yönelik usul ve esasların belirlenmesi amacıyla hazırlanan Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik in ( tarihli ve sayılı Resmi Gazete) yayımlanmasını müteakiben, Bakanlığımız, 2006/55 sayılı Genelge ile stratejik planlama sürecini başlatmıştır. MEB in ilk stratejik planı yönetmelikte öngörüldüğü şekilde yıllarını kapsayacak şekilde hazırlanmıştır. Antalya Milli Eğitim Müdürlüğü, yukarıda adı geçen yasal gerekçeler çerçevesinde yıllarını kapsayan Stratejik Planını hazırlamış olup Üst Kurul un imzasına sunduktan sonra valilik onayı ile stratejik planlama sürecini başlatmıştır. 16

17 ÜST KURUL SIRA ADI ve SOYADI GÖREV YERİ GÖREVİ 1. Osman Nuri GÜLAY İl Milli Eğitim Müdürlüğü Müdür 2. Hami DORUL İl Milli Eğitim Müdürlüğü Müdür Yardımcısı 3. Mehmet KARAKAŞ İl Milli Eğitim Müdürlüğü Müdür Yardımcısı 4. Süleyman ERYILMAZ İl Milli Eğitim Müdürlüğü Müdür Yardımcısı 5. Ahmet Sezai İRTEM İl Milli Eğitim Müdürlüğü Müdür Yardımcısı 6. Mustafa ÖZDEMİR İl Milli Eğitim Müdürlüğü Müdür Yardımcısı 7. Ahmet AYDIN İl Milli Eğitim Müdürlüğü Müdür Yardımcısı 8. Veli KAYA İl Milli Eğitim Müdürlüğü Md. Yrd. V. 9. Tevfik KAHVECİ İl Milli Eğitim Müdürlüğü Md. Yrd. V. 10. Nuri Özer BEDİR İl Milli Eğitim Müdürlüğü Şube Müdürü 11. Mehmet Emin ŞAHİN İl Milli Eğitim Müdürlüğü Şube Müdürü 12. Muzaffer ŞAHİN İl Milli Eğitim Müdürlüğü Şube Müdürü 13. İsa GÜZEL İl Milli Eğitim Müdürlüğü Şube Müdürü 14. Erdem KAYA Muratpaşa İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Müdür 15. Mestan DOĞANTÜRK Kepez İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Müdür V. 16. Ali Rıza MASLAK Aksu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Müdür V. 17. Semra BEKAR Döşemealtı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Müdür 18. Gültekin ACAR Konyaaltı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Müdür 19. İbrahim KÖSEOĞLU Alanya İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Müdür 20. İsmail KILIÇ Akşeki İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Müdür 21. Osman CANDEĞER Elmalı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Müdür 22. Bülent ALDAL Demre İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Müdür 23. Hızır GÜNEŞ Finike İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Müdür 24. Nejdet BOZVELİOĞLU Gazipaşa İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Müdür 25. Faruk ATEŞ Gündoğmuş İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Müdür V. 26. Osman MÜEZZİNOĞLU İbradı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Müdür 27. Faruk KARCI Manavgat İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Müdür V. 28. Feyzullah KORKUT Serik İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Müdür 29. Ferman AKBULUT Kaş İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Müdür 30. Halim İZGİ Korkuteli İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Müdür 31. Yusuf TEKDEMİR Kumluca İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Müdür 32. Yılmaz KAVAK Kemer İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Müdür 17

18 A. ANTALYA HAKKINDA 1 1. Antalya nın Tarihçesi Arkeolojik kazılar sonucu elde edilen bulgular Antalya ve bölgesinde, insanların günümüzden 50 bin yıl önce yaşadığını göstermektedir. En önemli bulgular Çam Dağı nın Akdeniz e bakan yamacında bulunan Karain Mağarası ndan elde edilmiştir. Üst üste üç büyük boşluktan oluşan dar giriş ve geçitlerle birbirine bağlı 50 m. derinliğindeki bu mağaranın o dönemlerde insanlar tarafından tamamıyla kullanıldığı tespit edilmiş, mağarada Eskitaş, Ortataş, Yenitaş, Kalkolitik ve Bronz çağlarından kalma buluntulara rastlanmıştır. İ.Ö yıllarında Anadolu daki durumu gösteren tarih haritalarında Antalya Bölgesi, Büyük Hitit Krallığı içinde kalmaktadır. İ.Ö. XIII. ve XII. yüzyıllarda Trakya dan gelen kabilelerin Hitit Uygarlığı na son vermesiyle, Antalya Bölgesi nde Pamfilya, Likya ve Klikya gibi kent devletleri ortaya çıkmıştır. Bugünkü Antalya ili Pamfilya nın tamamını, Psidya nın güneyini, İsaurya ve Klikya nın batısını ve Likya nın doğusunu içine almaktadır. İ.Ö VII. yüzyıldan 546 yılına kadar bölgede süren Lidya egemenliği, yerini İ.Ö. 546 yılında Pers egemenliğine bırakmıştır. Makedonya Komutanı Büyük İskender, bölgedeki Pers egemenliğine İ.Ö. 336 yılında son vermiş, bütün kentleri (Termessos gibi bazı istisnalar dışında) almıştır. İ.Ö. 323 yılında İskender in ölümüyle birlikte, generalleri arasında İ.Ö. 188 yılına kadar sürecek olan savaşlar başlamıştır. Bu tarihte Bergama Kralı II. Attalos, ülkesini doğuya doğru genişletmek amacıyla yaptığı saldırılarda doğal bir liman olan Antalya kıyılarını üs olarak kullanmış, daha sonra kenti onartarak Attelia adını vermiştir. İ.Ö. 133 yılında Bergama Krallığı nın, Roma İmparatorluğu na katılmasıyla bölgede korsanların ve korsanlara ait küçük kentlerin önemli rol oynadığı bir dönem başlamıştır. Bu küçük gruplar İ.Ö. 88 yılında birleşerek Romalıları Anadolu dan çıkarsalar da bu durum uzun sürmemiş, bölge İ.Ö. 32 yılında tekrar Roma ya bağlanmıştır. İ.S. V. ve VI. yüzyıllara kadar Antalya, tarihinin en görkemli gelişmesini yaşamış ve kent surları dışına taşmıştır. İ.S. II. Yüzyılda Hıristiyanlığın yayılmaya başladığı şehirde, İ.S. VII. yy.dan itibaren Müslüman Araplar etkili olmaya başlamış, 1085 yılında Anadolu Selçukluları ndan Süleyman Şah zamanında İslamiyet egemen olmuştur yılında, Bizans İmparatorluğu ve Türkler arasında el değiştiren kenti, Sultan I. Gıyaseddin Keyhüsrev almış, ölümü üzerine tekrar Hıristiyanlığa geçen kenti, oğlu Keykavus geri almayı başarmıştır. Selçuklular, İlhanlılar ın baskısına daha fazla dayanamayıp zayıflayınca, Anadolu da bağımsız beylikler dönemi başlamıştır. Bu dönemde 95 yıl süreyle bağımsız bir beylik olarak kalan bölgeyi, Hamitoğulları soyundan gelen Teke Beyleri ele geçirerek, yılları arasında egemenlik sürdürmüşlerdir. Birinci Dünya Savaşına kadar Osmanlı yönetiminde kalan Antalya, Teke Sancağı na bağlı önemli bir liman kenti olarak varlığını sürdürmüştür. Birinci Dünya Savaşı sonrasında, 29 Nisan 1919 da Antalya ve çevresi İtalyanlar tarafından işgal edilmiştir. İşgal sırasında İtalyanlarla yerli halk arasında çatışma olmaması için büyük çaba harcanmış, halk Kurtuluş Savaşı sırasında gönüllü asker ve maddi yardımlarla, Batı Cephesi nde savaşan Ulusal Güçlere yardımcı olmuştur. 5 Temmuz 1921 yılında bölgedeki İtalyan işgali sona ermiştir. Antalya kenti,akdeniz kıyısında kendi adını taşıyan körfezde, 39 m. rakımlı kayalık bir arazi yapısı üzerine kuruludur. Toplam yüzölçümü dekar olup, Türkiye yüzölçümünün %2,6 sını teşkil etmektedir. 640 km lik deniz kıyısı ile, yükseklikleri 3.086m. ye kadar ulaşan Toros Dağları arasında, farklı büyüklükteki ovaları ve ormanları,kendine özgü vadileri ve özellikle kıyaya yakın kesimlerdeki mağaraları,kilometrelerce uzanan plajları ile bir doğa harikasıdır. Bu güzellikler; M.Kemal Atatürk ün Hiç şüphesiz ki Antalya dünyanın en güzel yeridir sözünde ifadesini bulmaktadır. Antalya İlimiz, Türkiye nin dünyaya açılan penceresidir. Türkiye de bugüne kadar bilinen, en eski 1 Antalya İl Özel İdaresi Stratejik Planından yararlanılmıştır. 18

19 yerleşim bölgelerinden olan Antalya, nüfusu,19 ilçesi ile birlikte eşsiz tabiat güzellikleriyle bir turizm cennetidir. 2. Antalya nın Fiziki, İdari ve Sosyal Yapısı İlimizde 19 İlçe Bulunmaktadır. Yüzölçümü : km² Enyüksek nokta : Kızlar Sivrisi m. Önemli akarsular : Doğal göller : Kıyı uzunluğu : 640 km Ada sayısı : 10 İl Nüfusu : Kırsal Kesimde Yaşayan Nüfus : % 29,03 Okuma Yazma Oranı : % 97,87 Antalya Nüfus Artiş Ortalamasi : % 3,19 Düden-Aksu-Köprü-Manavgat-lara-Karpuz-Kargı-Oba- Dim-Sedre-Salamur-Alakır-Başgöz-Eşen-Korkuteli-Bıçkıcı Çayları Avlan (8 km²), Karagöl Sazlığı (10 km²), Söğüt (40 km²), Eğri Göl (3 km²) 3. Antalya Milli Eğitim Müdürlüğü Stratejik Planının Varsayımları Antalya Milli Eğitim Müdürlüğü Stratejik Planı; Milli Eğitim Müdürlüğü Stratejik Plan Taslağı, Antalya İl Özel İdaresi Stratejik Planı, 9. Beş Yıllık Kalkınma Planı, Orta Vadeli Program, 2008 Bütçe Raporu, 2023 Türkiye Vizyonu, 60. Hükûmet Programı ve çeşitli uluslar arası belgelerdeki hedeflerini temel varsayım kabul etmiş, amaç ve stratejilerini bu doğrultuda ortaya koymuştur. Stratejik Planlamanın önemli güçlükleri; Antalya nın mevcut yasalar çerçevesinde genel bütçeden aldığı payın nüfus dinamiğiyle (aşırı iç ve dış göç) doğru orantılı olmaması, İç ve dış paydaşların Antalya Milli Eğitim Müdürlüğünden beklentilerinin yüksek olması Kaynakların kıt olması, Olağandışı durumların öngörülememesi olarak kabul edilmiştir. B.DURUM ANALİZİ 1. ANTALYA MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ TARİHİ GELİŞİMİ 1.1. Cumhuriyet ten Önce: Medreseler: Cumhuriyet ten önce Antalya merkezinde 19 medresenin bulunduğu tespit edilmiştir. Bu medreselerden biri hariç hepsi harap olmuştur. Selçuklular dan kalma Karatay medresesi 1965 yılında onarılmışsa da tekrar onarılmaya muhtaçtır. Akseki nin merkezinde ve birçok köyünde medreselerin olduğu, Alanya ilçesinde beş, Elmalı da sekiz, Gazipaşa da dört, Gündoğmuş ta dört, Korkuteli nde bir, Kumluca da iki, Manavgat ta beş, Serik te dokuz medresenin varlığı bilinmektedir Okullar: Merkez ilçede yedi ilkokul, iki anaokulu öğretim yapmıştır. Akseki nin köyleri ve merkezinde ilkokullar vardı. Elmalı da iki ilkokul ve bir anaokulu, Gazipaşa da bir ilkokul, Kaş ta yedi, Korkuteli nde iki, Kumluca da bir, Serik te de iki ilkokul öğretim yapmıştır. Merkez ilçede öğretim yılında bir Darül Muallimin Okulu açılmış ve öğretim yılı sonunda kapatılmıştır. 19

20 1.2. Cumhuriyet Dönemi: Cumhuriyetin ilanından sonra Antalya, Burdur ve Isparta vilayetleri bir bölge haline getirilerek Maarif Emirliği Teşkilatı kurulmuş, başına Edebiyat Tarihçisi ve Eleştirmeni İsmail Habib (Sevük) Bey getirilmiştir. Bir süre devam ettikten sonra bu teşkilat kaldırılmış, 1931 yılında ise Maarif Müdürlükleri kurulmuştur. Cumhuriyet Dönemi nde ilk mesleki okul, 1939 yılında Akşam Kız Sanat Okulu olarak açılmıştır. Bugünkü anlamda ilk ortaokul 1926, ilk lise 1933 yılında eğitim- öğretime başlamıştır. Antalya ilinde okuma yazma bilen nüfusun oranı ülke genelinde olduğu gibi her iki cinsiyet için de sürekli artış göstermektedir yılında erkeklerin %26,6 sı, kadınların %8 i okuma yazma bilirken, bu oran 2000 yılında erkeklerde %96,3 e kadınlarda %87,6 ya (genel ortalama %92) yükselmiştir. 2. YASAL GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARIMIZ Antalya Milli Eğitim Müdürlüğünün yetki, görev ve sorumlulukları 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu; 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu ve 3797 sayılı Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun hükümleri dayanak alınarak hazırlanan sayılı Milli Eğitim Bakanlığı Milli Eğitim Müdürlükleri Yönetmeliği esaslarına göre yürütülmektedir. Milli Eğitim Müdürlüğü Anayasanın Eğitim ve Öğrenim Hakkı ve Ödevi başlıklı 42.maddesi ve 3797 sayılı Milli Eğitim Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun doğrultusunda; a) Atatürk ilke ve inkılâplarına, Anayasa da ifadesini bulan Atatürk milliyetçiliğine bağlı, Türk milletinin milli, ahlaki, manevi, tarihi ve kültürel değerlerini benimseyen, koruyan ve geliştiren, ailesini, vatanını, milletini seven ve daima yüceltmeye çalışan, insan haklarına ve Anayasa nın başlangıcındaki temel ilkelere dayanan demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devleti olan, T.C. ye karşı görev ve sorumluluklarını bilen ve bunları davranış haline getirmiş vatandaşlar olarak yetiştirmek üzere Bakanlığa bağlı her kademedeki öğretim kurumlarının öğretmen ve öğrencilerine ait bütün eğitim ve öğretim hizmetlerini planlamak, programlamak, yürütmek, takip ve denetim altında bulundurmak. b) Okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim ile dengi ve her çeşit örgün ve yaygın öğretim kurumlarını açmak ve yüksek öğretim dışında kalan öğretim kurumlarının diğer Bakanlık kurum ve kuruluşlarınca açılmasına izin vermek. c)türk vatandaşlarının yurt dışında yapılacak öğretim ve eğitimi ile ilgili hizmetleri düzenlemek ve yürütmek. d)diğer Bakanlık kurum ve kuruluşlarınca açılan ve yükseköğretim dışında kalan örgün ve yaygın eğitim kurumlarının denklik derecelerini belirlemek, program ve yönetmeliklerini birlikte hazırlamak, onaylamak. e)türk Silahlı Kuvvetleri ne bağlı ortaöğretim kurumlarının program, yönetmelik ve öğrenim denklik derecelerinin belirlenmesi konularında işbirliğinde bulunmak. f)yükseköğretimin milli eğitim politikası bütünlüğü içinde yürütülmesini sağlamak için, yüksek öğretim kanunu ile Bakanlığa verilmiş olan görev ve sorumlulukları yerine getirmek. g)okullardaki beden eğitimi, spor ve izcilik eğitimi ile ilgili hizmetleri yürütmek. h)yükseköğrenim gençliğinin barınma, beslenme ihtiyaçlarını ve maddi yönden desteklenmelerini sağlamakla yükümlüdür Teşkilat ve Görevleri: Her ilde Milli Eğitim Müdürlüğü, merkez ilçe hariç her ilçede İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü bulunur. İl Milli Eğitim Müdürlüğü aynı zamanda Merkez İlçe Milli Eğitim hizmetlerini de yürütür. İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri hizmetin özelliklerine göre şubeler ve bürolar ile sürekli kurul ve komisyonlardan meydana gelir. Milli Eğitim Bakanlığı Milli Eğitim Müdürlükleri Yönetmeliği hükmünce, Milli Eğitim Müdürlüklerinin görevleri şunlardır: 20

İSTİKLÂL MARŞI. Mehmet Akif Ersoy

İSTİKLÂL MARŞI. Mehmet Akif Ersoy İSTİKLÂL MARŞI Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak; Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak. O benim milletimin yıldızıdır, parlayacak; O benimdir, o benim milletimindir ancak. Çatma, kurban

Detaylı

AAA AYŞE HASAN TÜRKMEN ORTAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ YILLIK FAALİYET PLANI

AAA AYŞE HASAN TÜRKMEN ORTAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ YILLIK FAALİYET PLANI 2015-2016 YILLIK FAALİYET PLANI 1 T.C. KEMALPAŞA KAYMAKAMLIĞI Ayşe Hasan Türkmen Ortaokulu Müdürlüğü 2 Çalışmadan, yorulmadan, üretmeden, rahat yaşamak isteyen toplumlar, önce haysiyetlerini, sonra hürriyetlerini

Detaylı

Türkiye Milli Eğitim Sisteminin Yasal Dayanakları. 2. Eğitim ve Öğretimi Düzenleyen Yasalar. 3. Milli Eğitim Şuraları. 4.

Türkiye Milli Eğitim Sisteminin Yasal Dayanakları. 2. Eğitim ve Öğretimi Düzenleyen Yasalar. 3. Milli Eğitim Şuraları. 4. Türkiye Milli Eğitim Sisteminin Yasal Dayanakları 1. T.C. Anayasası, 2. Eğitim ve Öğretimi Düzenleyen Yasalar 3. Milli Eğitim Şuraları 4. Kalkınma Planları 5. Hükümet Programları Milli Eğitim Temel Kanunu

Detaylı

T.C. BURDUR VALİLİĞİ İl Milli Eğitim Müdürlüğü...İİÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNE...MÜDÜRLÜĞÜNE...BÖLÜMÜNE

T.C. BURDUR VALİLİĞİ İl Milli Eğitim Müdürlüğü...İİÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNE...MÜDÜRLÜĞÜNE...BÖLÜMÜNE T.C. BURDUR VALİLİĞİ İl Milli Eğitim Müdürlüğü Sayı : 39958266-102-E.8764864 03.09.2015 Konu: Çalışma Takvimi...İİÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNE...MÜDÜRLÜĞÜNE...BÖLÜMÜNE İlgi : Bakanlığımız Ortaöğretim Genel

Detaylı

STRATEJÝK PLANI 2011-2014

STRATEJÝK PLANI 2011-2014 i i T.C. KARABÜK VALÝLÝÐÝ TEKNÝK VE ENDÜSTRÝ MESLEK LÝSESÝ E n d ü s t r i M e s e v KARABÜK l e k k L n s k e T K a r a b k ü s i e STRATEJÝK PLANI 0-04 KARABÜK - 00 ÝSTÝKLÂL MARÞI Korkma, sönmez bu þafaklarda

Detaylı

Ey Türk Gençliği! Birinci vazifen, Türk istiklâlini, Türk Cumhuriyeti'ni, ilelebet muhafaza ve müdafaa etmektir.

Ey Türk Gençliği! Birinci vazifen, Türk istiklâlini, Türk Cumhuriyeti'ni, ilelebet muhafaza ve müdafaa etmektir. Ey Türk Gençliği! Birinci vazifen, Türk istiklâlini, Türk Cumhuriyeti'ni, ilelebet muhafaza ve müdafaa etmektir. Mevcudiyetinin ve istikbalinin yegâne temeli budur. Bu temel senin en kıymetli hazinendir.

Detaylı

T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ

T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2014-2015 EĞİTİM - ÖĞRETİM REHBERİ Web Adresi : http://tip.erciyes.edu.tr/ - http://tip.erciyes.edu.tr/egitim_rehberi.asp E-mail : tipdekanlik@erciyes.edu.tr Adres

Detaylı

Dr. Kemal Akkan BATMAN

Dr. Kemal Akkan BATMAN Dr. Kemal Akkan BATMAN (Komisyon Başkanı) Dr. Ayer BURKE Diren CİVA GÜNER Mevhibe B. HOCAOĞLU Salih SARPTEN Ömer ÖZKAN Bu kitap, Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı, Talim Terbiye Dairesi tarafından ortaokullarda

Detaylı

Karşıyaka İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü KARŞIYAKA ÖZEL EĞİTİM MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ (OKULU) YILLIK FAALİYET PLANI

Karşıyaka İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü KARŞIYAKA ÖZEL EĞİTİM MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ (OKULU) YILLIK FAALİYET PLANI KARŞIYAKA ÖZEL EĞİTİM MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ (OKULU) YILLIK FAALİYET PLANI 1 T.C. KARŞIYAKA KAYMAKAMLIĞI KARŞIYAKA ÖZEL EĞİTİM MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ (OKULU) 2 Çalışmadan, yorulmadan, üretmeden, rahat

Detaylı

BAĞYURDU KAZIM DİRİK ORTAOKULU Müdürlüğü YILLIK FAALİYET PLANI

BAĞYURDU KAZIM DİRİK ORTAOKULU Müdürlüğü YILLIK FAALİYET PLANI 2015-2016 YILLIK FAALİYET PLANI 1 T.C. KEMALPAŞA KAYMAKAMLIĞI B.Kazım Dirik Ortaokulu Müdürlüğü 2 Çalışmadan, yorulmadan, üretmeden, rahat yaşamak isteyen toplumlar, önce haysiyetlerini, sonra hürriyetlerini

Detaylı

Mustafa Kemal ATATÜRK

Mustafa Kemal ATATÜRK Çalışmadan, yorulmadan, üretmeden, rahat yaşamak isteyen toplumlar, önce haysiyetlerini, sonra hürriyetlerini ve daha sonrada istiklal ve istikballerini kaybederler. Mustafa Kemal ATATÜRK İSTİKLÂL MARŞI

Detaylı

GENÇLĐK VE SPOR BAKANLIĞI SPOR HĐZMETLERĐ DAĐRESĐ BAŞKANLIĞININ GÖREV, YETKĐ VE SORUMLULUKLARINA DAĐR YÖNERGE

GENÇLĐK VE SPOR BAKANLIĞI SPOR HĐZMETLERĐ DAĐRESĐ BAŞKANLIĞININ GÖREV, YETKĐ VE SORUMLULUKLARINA DAĐR YÖNERGE GENÇLĐK VE SPOR BAKANLIĞI SPOR HĐZMETLERĐ DAĐRESĐ BAŞKANLIĞININ GÖREV, YETKĐ VE SORUMLULUKLARINA DAĐR YÖNERGE BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Spor

Detaylı

SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE İKİNCİ BÖLÜM. Amaç ve Kapsam

SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE İKİNCİ BÖLÜM. Amaç ve Kapsam Amaç SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam MADDE 1- Bu Yönerge nin amacı; Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme

Detaylı

T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK

T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK 1 ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar, Temel

Detaylı

T.C. ETİMESGUT KAYMAKAMLIĞI Etimesgut Şehit Salih Helvacı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürlüğü. Sayı : / /09/2017

T.C. ETİMESGUT KAYMAKAMLIĞI Etimesgut Şehit Salih Helvacı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürlüğü. Sayı : / /09/2017 T.C. ETİMESGUT KAYMAKAMLIĞI Etimesgut Şehit Salih Helvacı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürlüğü Sayı : 15637725-903/14806965 25/09/2017 Konu: Görevleriniz. Sayın, MAKBULE YILMAZ Müdür Yardımcısı Okulumuzdaki

Detaylı

T.C. İSTANBUL VALİLİĞİ KÜÇÜKÇEKMECE İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. İSTANBUL VALİLİĞİ KÜÇÜKÇEKMECE İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ T.C. İSTANBUL VALİLİĞİ KÜÇÜKÇEKMECE İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KÜÇÜKÇEKMECE İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2010- STRATEJİK PLANI KÜÇÜKÇEKMECE İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2010 STRATEJİK PLAN En önemli ve

Detaylı

KKTC MİLLİ EĞİTİM VE KÜLTÜR BAKANLIĞI YAYINIDIR

KKTC MİLLİ EĞİTİM VE KÜLTÜR BAKANLIĞI YAYINIDIR Yazı ve Araştırma Kurulu Başkan Dr. İsmail Ertunç Özatenç Üyeler Uzm. Duygu Geylan Nazife Uçar Aysun Candan Özada Resimleyen Celal Deniz Grafik Tasarım Aziz Ener Düzeltme Meltem Tekin Okuyucular Yrd. Doç.

Detaylı

NARLIDERE İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ STRATEJİK PLAN TASLAĞI

NARLIDERE İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ STRATEJİK PLAN TASLAĞI NARLIDERE İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ STRATEJİK PLAN TASLAĞI 8 İZMİR İSTİKLÂL MARŞI Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak; Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak O benim milletimin yıldızıdır,

Detaylı

İKİNCİ KISIM. Amaç ve Hukuki Dayanak

İKİNCİ KISIM. Amaç ve Hukuki Dayanak ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI GÖREV, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ KISIM Amaç ve Hukuki Dayanak Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı; Strateji Geliştirme

Detaylı

1. A. Ali ERSOY, Hezarfen Ahmet Çelebi İ.Ö Türkçe Öğretmeni. 2. Emel OKKIRAN, Sultantepe İ.Ö Türkçe Öğretmeni

1. A. Ali ERSOY, Hezarfen Ahmet Çelebi İ.Ö Türkçe Öğretmeni. 2. Emel OKKIRAN, Sultantepe İ.Ö Türkçe Öğretmeni 1 ÜSKÜDAR İLÇESİ 19 MAYIS ATATÜRK Ü ANMA VE GENÇLİK VE SPOR BAYRAMI KUTLAMA PROGRAMI 19 Mayıs Atatürk ü Anma Ve Gençlik Ve Spor Bayramı, 19.05.2012 Cumartesi günü saat: 07.00 de başlar ve gece saat 24.00

Detaylı

VERGİ ADRESİ FATİH VD. VERGİ NUMARASI BİNA KONTENJANI 114

VERGİ ADRESİ FATİH VD. VERGİ NUMARASI BİNA KONTENJANI 114 KONU: KURUM AÇMA İZNİ İLE İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATI KURUM KODU 99956100 KURUM ADI ÖZEL YUNUS EMRE ANAOKULU İLİ İSTANBUL İLÇESİ FATİH KURUM ADRESİ ATİKALİ MAH. NİŞANCA CAD. NO:46 FATİH/ İST KURUCUSU

Detaylı

İZMİR ÖZEL EĞİTİM İŞ UYGULAMA MERKEZİ ( OKULU ) MÜDÜRLÜĞÜ YILLIK FAALİYET PLANI

İZMİR ÖZEL EĞİTİM İŞ UYGULAMA MERKEZİ ( OKULU ) MÜDÜRLÜĞÜ YILLIK FAALİYET PLANI 2015-2016 YILLIK FAALİYET PLANI 1 T.C. KARŞIYAKA KAYMAKAMLIĞI İzmir Özel Eğitim İş Uygulama Merkezi (Okulu)Müdürlüğü 2 Çalışmadan, yorulmadan, üretmeden, rahat yaşamak isteyen toplumlar, önce haysiyetlerini,

Detaylı

Atakent Anadolu Lisesi Müdürlüğü YILLIK FAALİYET PLANI

Atakent Anadolu Lisesi Müdürlüğü YILLIK FAALİYET PLANI 2015-2016 YILLIK FAALİYET PLANI 1 T.C. KARŞIYAKA KAYMAKAMLIĞI Atakent Anadolu Lisesi Müdürlüğü 2 Çalışmadan, yorulmadan, üretmeden, rahat yaşamak isteyen toplumlar, önce haysiyetlerini, sonra hürriyetlerini

Detaylı

T.C TUNCELİ VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ

T.C TUNCELİ VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ T.C TUNCELİ VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 0-06 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ EYLÜL AYI ÇALIŞMANIN ADI/TÜRÜ TARİHİ-SAATİ Örgün ve Yaygın Eğitim Kurumları 0 06 Eğitim Öğretim Yılı Sene Başı;.Öğretmenler

Detaylı

T.C. SAMSUN VALİLİĞİ İl Millî Eğitim Müdürlüğü 2014 2015 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ

T.C. SAMSUN VALİLİĞİ İl Millî Eğitim Müdürlüğü 2014 2015 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ T.C. SAMSUN VALİLİĞİ İl Millî Eğitim Müdürlüğü 2014 2015 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ TEMMUZ 2014 T.C. SAMSUN VALİLİĞİ İl Millî Eğitim Müdürlüğü 2014-2015 Eğitim - Öğretim Yılı Örgün ve Yaygın

Detaylı

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM T.C. HENDEK BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç MADDE 1 : Bu yönetmeliğin amacı İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün kuruluş, görev,

Detaylı

T.C. İSTANBUL VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. İSTANBUL VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ T.C. İSTANBUL VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KADIKÖY GAZİ MUSTAFA KEMAL PAŞA ORTAOKULU 2015/2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BRİFİNG DOSYASI İSTİKLAL MARŞI Korkma! Sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak, Sönmeden

Detaylı

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SOSYAL PROJELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI SOSYAL PROJELER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SOSYAL PROJELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI SOSYAL PROJELER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SOSYAL PROJELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI SOSYAL PROJELER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1- (1)

Detaylı

TC. MURATPAŞA BELEDİYESİ İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM

TC. MURATPAŞA BELEDİYESİ İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM TC. MURATPAŞA BELEDİYESİ İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

KOMİSYON ÜYELERİ. (İmza) (İmza) (İmza) Komisyon Raporu üzerinde meclisçe yapılan müzakerelerden sonra;

KOMİSYON ÜYELERİ. (İmza) (İmza) (İmza) Komisyon Raporu üzerinde meclisçe yapılan müzakerelerden sonra; T.C. ANTAKYA BELEDİYE MECLİSİ DÖNEMİ :ŞUBAT 2016 BİRLEŞİM :4 OTURUM :1 TOPLANTI TARİHİ :05.02.2016 GÜNDEM MADDE NO :2 KARAR NO :29 ÖZÜ :ANTAKYA BELEDİYESİ MUHTARLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ NÜN GÖREV, YETKİ VE

Detaylı

Aliağa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürlüğü 2015-2016 YILLIK FAALİYET PLANI

Aliağa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürlüğü 2015-2016 YILLIK FAALİYET PLANI 2015-2016 YILLIK FAALİYET PLANI 1 T.C. İZMİR VALİLİĞİ Aliağa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürlüğü 2 Çalışmadan, yorulmadan, üretmeden, rahat yaşamak isteyen toplumlar, önce haysiyetlerini, sonra

Detaylı

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SOSYAL PROJELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI KENT KOLEJİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SOSYAL PROJELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI KENT KOLEJİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SOSYAL PROJELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI KENT KOLEJİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve Kapsam MADDE 1- (1) Bu

Detaylı

T.C. ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı

T.C. ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı T.C. ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Sayı : 47842117-602.04.01-E.1700011032 23.05.2017 Konu : Üniversitemiz 2020-2023 Dönemi Stratejik Plan Hazırlık Programı

Detaylı

Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı Görev Yetki ve Çalışma Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı Görev Yetki ve Çalışma Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Konya Büyükşehir Belediyesi Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı Görev Yetki ve Çalışma Yönetmeliği Kabul Tarihi: 18/04/2008 Kabul Sayısı: 183 Sayılı Belediye Meclis Kararı Yayım Tarihi:

Detaylı

SPOR HUKUKU. 3.Ders. Yrd.Doç.Dr. Uğur ÖZER

SPOR HUKUKU. 3.Ders. Yrd.Doç.Dr. Uğur ÖZER SPOR HUKUKU 3.Ders Yrd.Doç.Dr. Uğur ÖZER Gençlik ve Spor Bakanlığı 03.06.2011 tarihinde çıkarılan 638 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile kurulmuştur. 638 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin amacı, Gençlik

Detaylı

SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE

SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam Amaç MADDE 1- Bu Yönerge nin amacı; Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme

Detaylı

Kapsam MADDE 2- (1) Bu yönerge, Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğünün teşkilatı ile bu teşkilatta görevli personeli kapsar.

Kapsam MADDE 2- (1) Bu yönerge, Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğünün teşkilatı ile bu teşkilatta görevli personeli kapsar. SAĞLIK ARAŞTIRMALARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DAİRE BAŞKANLIKLARI YÖNERGESİ Amaç MADDE 1- (1) Bu yönerge, Sağlık Bakanlığı Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğünün teşkilat yapısını, görevlerini, yetkilerini ve

Detaylı

Her Okulun Bir Projesi Var

Her Okulun Bir Projesi Var T.C ÇORUM VALİLİĞİ ŞEHİT ALİ KARSLI İMAM HATİP ORTAOKULU Her Okulun Bir Projesi Var Merak Eden Çocuk Saati ÇORUM 2017 Proje Adı: Merak Eden Çocuk Saati Projenin Sahibi: Şehit Ali Karslı İmam Hatip Ortaokulu

Detaylı

Ş U B A T 2 0 0 7 MALİ YÖNETİM MERKEZİ UYUMLAŞTIRMA DAİRESİ 2006 YILI FAALİYET RAPORU BÜTÇE VE MALİ KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Ş U B A T 2 0 0 7 MALİ YÖNETİM MERKEZİ UYUMLAŞTIRMA DAİRESİ 2006 YILI FAALİYET RAPORU BÜTÇE VE MALİ KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ş U B A T 2 0 0 7 MALİ YÖNETİM MERKEZİ UYUMLAŞTIRMA DAİRESİ 2006 YILI FAALİYET RAPORU BÜTÇE VE MALİ KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇİNDEKİLER I. GENEL BİLGİ... 3 A Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 3 B Fiziksel

Detaylı

EĞİTİM FAKÜLTESİ GÖREV TANIMI FORMU. : Eğitim Fakültesi Dekanlığı : Fakülte Sekreteri : Fakülte Birimleri Personeli

EĞİTİM FAKÜLTESİ GÖREV TANIMI FORMU. : Eğitim Fakültesi Dekanlığı : Fakülte Sekreteri : Fakülte Birimleri Personeli EĞİTİM FAKÜLTESİ GÖREV TANIMI FORMU Dairesi Görevi Astları : Eğitim Fakültesi lığı : Fakülte Sekreteri : Fakülte Birimleri Personeli A- Stratejik yönetim ve planlama fonksiyonu kapsamında yürütülecek görevler

Detaylı

UETD Genelmerkez Gençlik Kolları Mart 2014 Faaliyet Raporu

UETD Genelmerkez Gençlik Kolları Mart 2014 Faaliyet Raporu UETD Genelmerkez Gençlik Kolları Mart 2014 Faaliyet Raporu GK Faaliyet Raporu Mart 2014 2 UETD Gençlik Kolları olarak düzenleyeceğimiz Birinci Gençlik Makale Yarışması. Konu Demokrasi ve Değerlerimiz.

Detaylı

T.C KÖRFEZ KAYMAKAMLIĞI Körfez Anadolu Öğretmen Lisesi BRİFİNG DOSYASI

T.C KÖRFEZ KAYMAKAMLIĞI Körfez Anadolu Öğretmen Lisesi BRİFİNG DOSYASI T.C KÖRFEZ KAYMAKAMLIĞI Körfez Anadolu Öğretmen Lisesi BRİFİNG DOSYASI KASIM 2014 1 Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak. O benim milletimin yıldızıdır

Detaylı

STRATEJĠ GELĠġTĠRME MÜDÜRLÜĞÜ PROSEDÜRÜ

STRATEJĠ GELĠġTĠRME MÜDÜRLÜĞÜ PROSEDÜRÜ Hazırlayan Strateji Geliştirme Müdürü Kontrol Başkanlık Hukuk Danışmanı Onay Belediye Başkanı Yürürlük Tarihi 01.02.2010 Sayfa 1 / 9 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı; Kartal Belediyesi Strateji Geliştirme Müdürlüğü

Detaylı

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL 7. DÖNEM TEMMUZ AYININ 1. TOPLANTISININ 3.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL 7. DÖNEM TEMMUZ AYININ 1. TOPLANTISININ 3.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R KARARIN ÖZÜ : Görev ve Çalışma Yönetmeliği. TEKLİF : Etüt Proje Müdürlüğü nün 02.07.2014 tarih, 2014/11669 sayılı teklifi. BAŞKANLIK MAKAMI'NA; İlgi : 02.05.2014 tarih ve 6439 sayılı Başkanlık Oluru ilgi

Detaylı

T.C. EYYÜBİYE BELEDİYESİ STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ

T.C. EYYÜBİYE BELEDİYESİ STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ T.C. EYYÜBİYE BELEDİYESİ STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler Amaç MADDE 1- Bu Yönetmeliğin amacı;

Detaylı

T.C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ GEMLİK ASIM KOCABIYIK MESLEK YÜKSEKOKULU BİRİM GÖREV TANIMLARI

T.C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ GEMLİK ASIM KOCABIYIK MESLEK YÜKSEKOKULU BİRİM GÖREV TANIMLARI BİRİM: T.C. Meslek Yüksekokulu Müdürü Rektörlük Uludağ Üniversitesi üst yönetimi tarafından belirlenen amaç ve ilkelere uygun olarak; Meslek Yüksekokulunun vizyonu, misyonu doğrultusunda eğitim ve öğretimi

Detaylı

KARTAL MİLLİ EĞİTİM VAKFI ORTAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ BRİFİNG DOSYASI

KARTAL MİLLİ EĞİTİM VAKFI ORTAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ BRİFİNG DOSYASI KARTAL MİLLİ EĞİTİM VAKFI ORTAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ 2016-2017 BRİFİNG DOSYASI 1 2 3 A. TARİHİ GELİŞİM Okulumuzun inşaatına 1994 yılında başlanmış 1997 yılında tamamlanarak,1997-1998 Eğitim Öğretim yılında hizmete

Detaylı

Selçuk Yaşar Alaybey Ortaokulu Müdürlüğü YILLIK FAALİYET PLANI

Selçuk Yaşar Alaybey Ortaokulu Müdürlüğü YILLIK FAALİYET PLANI 2015-2016 YILLIK FAALİYET PLANI 1 Selçuk Yaşar Alaybey Ortaokulu Müdürlüğü T.C. KARŞIYAKA KAYMAKAMLIĞI Selçuk Yaşar aşar Alaybey Ortaokulu Müdürlüğü 2 Çalışmadan, yorulmadan, üretmeden, rahat yaşamak isteyen

Detaylı

İLKADIM İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA PROGRAMI YAPILMASI PLANLANAN UYGULAMALAR

İLKADIM İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA PROGRAMI YAPILMASI PLANLANAN UYGULAMALAR İLKADIM İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA PROGRAMI SIRA NO YAPILMASI PLANLANAN UYGULAMALAR TARİH 1 Açık Öğretim Kurumları İş Takvimi * Bakanlıkça belirlenecektir. 2 Yönetici

Detaylı

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Millî Eğitim Bakanlığı İnsan Kaynakları

Detaylı

T.C. ÇİĞLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNÜN ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

T.C. ÇİĞLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNÜN ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK T.C. ÇİĞLİ BELEDİYESİ EĞİTİM KÜLTÜR SPOR VE YARDIMLAŞMA KOMİSYONU RAPORU Karar:2011/03 Konu: Yönetmelik. Sayın Meclis Heyetine /03/2011 Belediyemiz Meclisinin 03.03.2011 Tarihli Toplantısında Komisyonumuza

Detaylı

T.C. DENİZLİ VALİLİĞİ İl Milli Eğitim Müdürlüğü ÖRGÜN ve YAYGIN EĞİTİM KURUMLARI EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ

T.C. DENİZLİ VALİLİĞİ İl Milli Eğitim Müdürlüğü ÖRGÜN ve YAYGIN EĞİTİM KURUMLARI EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ T.C. DENİZLİ VALİLİĞİ İl Milli Eğitim Müdürlüğü ÖRGÜN ve YAYGIN EĞİTİM KURUMLARI 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ S. NO 1 OKUL/KURUM/ KURUL/İŞ/İŞLEM / KONU Açık Ortaokul Birinci Dönem Yeni

Detaylı

T.C. BEYOĞLU KAYMAKAMLIĞI Özel Saint Benoit Fransız Lisesi 2010-2014 STRATEJİK PLAN İSTANBUL

T.C. BEYOĞLU KAYMAKAMLIĞI Özel Saint Benoit Fransız Lisesi 2010-2014 STRATEJİK PLAN İSTANBUL T.C. BEYOĞLU KAYMAKAMLIĞI Özel Saint Benoit Fransız Lisesi -2014 STRATEJİK PLAN İSTANBUL İSTİKLAL MARŞI Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak; Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak. O benim

Detaylı

T.C. DENİZLİ VALİLİĞİ İl Milli Eğitim Müdürlüğü. ÖRGÜN ve YAYGIN EĞİTİM KURUMLARI EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ

T.C. DENİZLİ VALİLİĞİ İl Milli Eğitim Müdürlüğü. ÖRGÜN ve YAYGIN EĞİTİM KURUMLARI EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ T.C. DENİZLİ VALİLİĞİ İl Milli Eğitim Müdürlüğü S. NO 1 OKUL/KURUM/ KURUL/İŞ/İŞLEM / ÖRGÜN ve YAYGIN EĞİTİM KURUMLARI 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ KONU Açık Ortaokul Birinci Dönem Yeni

Detaylı

T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI PARK VE BAHÇELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI YEŞİL ALANLAR PLANLAMA PROJE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve

Detaylı

PEKER MAHALLESİ ORTAOKULU YÖNETİCİLERİMİZİN GÖREV DAĞILIMI. Ramazan BULUŞ (Okul Müdürü) Görev Yetki Ve Sorumlulukları

PEKER MAHALLESİ ORTAOKULU YÖNETİCİLERİMİZİN GÖREV DAĞILIMI. Ramazan BULUŞ (Okul Müdürü) Görev Yetki Ve Sorumlulukları PEKER MAHALLESİ ORTAOKULU YÖNETİCİLERİMİZİN GÖREV DAĞILIMI Ramazan BULUŞ (Okul Müdürü) Görev Yetki Ve Sorumlulukları İlköğretim Kurumları Yönetmeliği Madde 60: İlköğretim okulu, demokratik eğitim-öğretim

Detaylı

2011-2014 STRATEJİK PLAN

2011-2014 STRATEJİK PLAN 1 T.C. TOKAT VALİLİĞİ Erbaa Öğretmenevi ve ASO Müdürlüğü 2011-2014 STRATEJİK PLAN TOKAT/2011 2 T.C. TOKAT VALİLİĞİ Erbaa Öğretmenevi STRATEJİK PLAN 2011-2014 TOKAT/2011 3 İSTİKLAL MARŞI Korkma, sönmez

Detaylı

TÜRK EĞİTİM SİSTEMİ ve OKUL YÖNETİMİ. 8. Bölüm Eğitim Bilimine Giriş GÜLENAZ SELÇUK- CİHAN ÇAKMAK-GÜRSEL AKYEL

TÜRK EĞİTİM SİSTEMİ ve OKUL YÖNETİMİ. 8. Bölüm Eğitim Bilimine Giriş GÜLENAZ SELÇUK- CİHAN ÇAKMAK-GÜRSEL AKYEL TÜRK SİSTEMİ ve OKUL YÖNETİMİ 8. Bölüm Eğitim Bilimine Giriş GÜLENAZ SELÇUK- CİHAN ÇAKMAK-GÜRSEL AKYEL TÜRK MİLLİ İNİN AMAÇLARI TÜRK MİLLİ İNİN TEMEL İLKELERİ TÜRK SİSTEMİNİN OLUŞTURULMASINDA BAŞLICA BELİRLEYİCİLER

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ KARİYER GELİŞTİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ KARİYER GELİŞTİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ KARİYER GELİŞTİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı, İstanbul Üniversitesi Kariyer

Detaylı

T.C. ÇİĞLİ BELEDİYESİ HUKUK KOMİSYONU RAPORU. Karar:2011/16 29/03/2011 Konu: Disiplin Amirleri Yönetmeliği Ve Sicil Amirleri Yönetmeliği.

T.C. ÇİĞLİ BELEDİYESİ HUKUK KOMİSYONU RAPORU. Karar:2011/16 29/03/2011 Konu: Disiplin Amirleri Yönetmeliği Ve Sicil Amirleri Yönetmeliği. T.C. ÇİĞLİ BELEDİYESİ HUKUK KOMİSYONU RAPORU Karar:2011/16 29/03/2011 Konu: Disiplin Amirleri Yönetmeliği Ve Sicil Amirleri Yönetmeliği. Sayın Meclis Heyetine Belediyemiz Meclisinin 03.03.2011 Tarihli

Detaylı

T.C. ESKĠġEHĠR ODUNPAZARI BELEDĠYE BAġKANLIĞI ETÜD PROJE MÜDÜRLÜĞÜ KURULUġ, GÖREV, YETKĠ, SORUMLULUK, ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK

T.C. ESKĠġEHĠR ODUNPAZARI BELEDĠYE BAġKANLIĞI ETÜD PROJE MÜDÜRLÜĞÜ KURULUġ, GÖREV, YETKĠ, SORUMLULUK, ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK T.C. ESKĠġEHĠR ODUNPAZARI BELEDĠYE BAġKANLIĞI ETÜD PROJE MÜDÜRLÜĞÜ KURULUġ, GÖREV, YETKĠ, SORUMLULUK, ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Ġlkeler

Detaylı

2012 2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ

2012 2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ T.C. SAMSUN VALİLİĞİ İl Millî Eğitim Müdürlüğü 2012 2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ SAMSUN Ö N S Ö Z 2012 2013 eğitim öğretim yılına sizlerle başlamanın heyecanı ve mutluluğu içindeyim. Tüm eğitim

Detaylı

T.C. ESKİŞEHİR VALİLİĞİ İl Millî Eğitim Müdürlüğü ÖRGÜN VE YAYGIN EĞİTİM KURUMLARI EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ

T.C. ESKİŞEHİR VALİLİĞİ İl Millî Eğitim Müdürlüğü ÖRGÜN VE YAYGIN EĞİTİM KURUMLARI EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ 1 2 3 4 Okul Öncesi Eğitim Kurumlarında 2012-2013 Öğretim Yılı Öğrenci Kayıtları: a) Başvurular 11-22 Haziran 2012 b) Seçici komisyon tarafından kayıtları yapılacak çocukların tespiti 25 Haziran 2012 c)

Detaylı

YÖNETMELİK YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ÖZÜRLÜLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

YÖNETMELİK YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ÖZÜRLÜLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 14 Şubat 2014 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28913 Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından: YÖNETMELİK YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ÖZÜRLÜLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

Detaylı

MateMito AKILLI MATEMATİK ATÖLYEM

MateMito AKILLI MATEMATİK ATÖLYEM ATÖLYE BİLGİSİ! MateMito AKILLI MATEMATİK ATÖLYEM Artık matematikten korkmuyorum. Artık matematiği çok seviyorum. Artık matematik dersinde daha pratiğim. Artık matematik dersinde ustalaşıyorum. 7 Artık

Detaylı

T.C. ESKĠġEHĠR ODUNPAZARI BELEDĠYE BAġKANLIĞI. STRATEJĠ GELĠġTĠRME MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKĠ, SORUMLULUK, ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK

T.C. ESKĠġEHĠR ODUNPAZARI BELEDĠYE BAġKANLIĞI. STRATEJĠ GELĠġTĠRME MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKĠ, SORUMLULUK, ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK T.C. ESKĠġEHĠR ODUNPAZARI BELEDĠYE BAġKANLIĞI STRATEJĠ GELĠġTĠRME MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKĠ, SORUMLULUK, ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Tanımlar ve Ġlkeler

Detaylı

ÖRGÜN VE YAYGIN EĞİTİM KURUMLARININ EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ

ÖRGÜN VE YAYGIN EĞİTİM KURUMLARININ EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ T.C. TOKAT VALİLİĞİ İl Milli Eğitim Müdürlüğü ÖRGÜN VE YAYGIN EĞİTİM KURUMLARININ 2012-2013 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ SNO YAPILACAK FAALİYETLER TARİHİ Ramazan Bayramı 18 Ağustos 2012 Cumartesi

Detaylı

T.C. DARICA KAYMAKAMLIĞI İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü DARICA ASLAN ÇİMENTO İLKOKULU BRİFİNG DOSYASI

T.C. DARICA KAYMAKAMLIĞI İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü DARICA ASLAN ÇİMENTO İLKOKULU BRİFİNG DOSYASI T.C. DARICA KAYMAKAMLIĞI İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü DARICA ASLAN ÇİMENTO İLKOKULU BRİFİNG DOSYASI KOCAELİ 2013 2014 Çalışmadan, yorulmadan, üretmeden, rahat yaşamak isteyen toplumlar, önce haysiyetlerini,

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ÖZÜRLÜLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ÖZÜRLÜLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ÖZÜRLÜLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; yükseköğrenim gören özürlü öğrencilerin öğrenim

Detaylı

TC. İZMİR İLİ TORBALI BELEDİYESİ KADIN SIĞINMA VE DANIŞMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

TC. İZMİR İLİ TORBALI BELEDİYESİ KADIN SIĞINMA VE DANIŞMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler TC. İZMİR İLİ TORBALI BELEDİYESİ KADIN SIĞINMA VE DANIŞMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç Madde 1 :Bu yönetmeliğin amacı, Kadın Danışma Merkezindeki hizmetin tür ve niteliğini, işleyişini,

Detaylı

Rafet ÖZTÜRK. Üniteye Hazırlık

Rafet ÖZTÜRK. Üniteye Hazırlık Rafet ÖZTÜRK Bu kitap Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı nın 18/12/2009 tarih ve 261 sayılı Kurul Kararı ile 2010-2011 öğretim yılından itibaren 5 (beş) yıl süre ile Ders Kitabı olarak kabul edilmiştir.

Detaylı

T.C. MURATPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü KADIN VE AİLE HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. MURATPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü KADIN VE AİLE HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM T.C. MURATPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü KADIN VE AİLE HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler Amaç

Detaylı

ULUSLARARASI TARIMSAL EĞİTİM MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL VE KURSİYER YÖNERGESİ

ULUSLARARASI TARIMSAL EĞİTİM MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL VE KURSİYER YÖNERGESİ ULUSLARARASI TARIMSAL EĞİTİM MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL VE KURSİYER YÖNERGESİ (23.07.2010 Tarih ve B.12.0.TDG.0.16.03.778.99/57 Sayılı Bakanlık Makamı Oluru) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

Detaylı

ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1- (1)

Detaylı

BİRİNCİ BOLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BOLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER DAİRE BAŞKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ VE İSTANBUL ULUSLARARASI FİNANS MERKEZİ (İFM) ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BOLÜM

Detaylı

T.C. EDİRNE VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ

T.C. EDİRNE VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ T.C. SIRA 1 Mesleki Eğitim Merkezi çırak sözleşmelerinin imzalanması 01 Temmuz 2015-30 Eylül 2015 2 Bursluluk müracaatlarının yapılması 14 Ağustos 2015 Cuma - 30 Eylül 2015 3 Öğretmenlerin Göreve Başlaması

Detaylı

İTFAİYE BAKIM ONARIM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ I. KISIM GENEL ESASLAR

İTFAİYE BAKIM ONARIM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ I. KISIM GENEL ESASLAR İTFAİYE BAKIM ONARIM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ I. KISIM GENEL ESASLAR Amaç Madde 1 Belediye İtfaiye Yönetmeliği kapsamında İtfaiye Dairesi Başkanlığına bağlı her türlü araç, makine ve ekipmanın bakım onarımını planlamak,

Detaylı

Türkçe. 6. Sınıf. Ali PEHLİVAN. Okula Yardımcı, Sınavlara Hazırlık. Konu Anlatımı Konu Etkinlikleri Konu Testleri Yazılıya Hazırlık Çalışmaları

Türkçe. 6. Sınıf. Ali PEHLİVAN. Okula Yardımcı, Sınavlara Hazırlık. Konu Anlatımı Konu Etkinlikleri Konu Testleri Yazılıya Hazırlık Çalışmaları Okula Yardımcı, Sınavlara Hazırlık 6. Sınıf Türkçe Konu Anlatımı Konu Etkinlikleri Konu Testleri Yazılıya Hazırlık Çalışmaları Ali PEHLİVAN PALME YAYINCILIK Ankara, 2014 1 PALME YAYINLARI: 904 6. Sınıf

Detaylı

T.C. SAMSUN VALİLİĞİ İl Millî Eğitim Müdürlüğü 2013 2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ

T.C. SAMSUN VALİLİĞİ İl Millî Eğitim Müdürlüğü 2013 2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ T.C. SAMSUN VALİLİĞİ İl Millî Eğitim Müdürlüğü 2013 2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ SAMSUN 2013 ÖNSÖZ 2013 2014 Eğitim - Öğretim yılına sizlerle başlamanın heyecanı ve mutluluğu içindeyim. Tüm

Detaylı

T.C ALTINDAĞ KAYMAKAMLIĞI Atatürk Kız Teknik Ve Kız Meslek Lisesi Müdürlüğü EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ ANKARA-2011

T.C ALTINDAĞ KAYMAKAMLIĞI Atatürk Kız Teknik Ve Kız Meslek Lisesi Müdürlüğü EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ ANKARA-2011 T.C ALTINDAĞ KAYMAKAMLIĞI Atatürk Kız Teknik Ve Kız Meslek Lisesi Müdürlüğü 2011-2012 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ ANKARA-2011 SUNUŞ İddialı okullar öğrenci merkezlidir, zengin akademik ortama sahiptir,

Detaylı

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ SELÇUK ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ 1. İŞLETME MÜDÜRÜ KURUM BİLGİLERİ Üst Birim Birim Görevi Üst Yönetici/Yöneticileri Astları Selçuk Üniversitesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü İşletme

Detaylı

GAZİ MUSTAFA KEMAL ATATÜRK

GAZİ MUSTAFA KEMAL ATATÜRK Türk milletinin istidadı ve katî kararı medeniyet yolunda, durmadan, yılmadan, ilerlemektedir. GAZİ MUSTAFA KEMAL ATATÜRK - 2 - VALİMİZİN SUNUŞU Çağımızın kamu yönetimi anlayışı, halka sunulan hizmetlerin

Detaylı

EĞİTİM FAKÜLTESİ GÖREV TANIMI FORMU. : Eğitim Fakültesi Dekanlığı : Dekan : Dekan Yardımcıları Fakülte Sekreteri

EĞİTİM FAKÜLTESİ GÖREV TANIMI FORMU. : Eğitim Fakültesi Dekanlığı : Dekan : Dekan Yardımcıları Fakülte Sekreteri EĞİTİM FAKÜLTESİ GÖREV TANIMI FORMU Dairesi Görevi Astları : Eğitim Fakültesi lığı : : Yardımcıları Fakülte Sekreteri 1. Fakülte kurullarına başkanlık etmek, fakülte kurullarının kararlarını uygulamak

Detaylı

T. C. İzmir Bornova Belediyesi Dış İlişkiler Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM

T. C. İzmir Bornova Belediyesi Dış İlişkiler Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM T. C. İzmir Bornova Belediyesi Dış İlişkiler Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 Bu Yönetmeliğin amacı; Bornova Belediye

Detaylı

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT FAKÜLTESİ İHTİSAS KURULLARI VE KOMİSYONLARI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT FAKÜLTESİ İHTİSAS KURULLARI VE KOMİSYONLARI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT FAKÜLTESİ İHTİSAS KURULLARI VE KOMİSYONLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE 1- (1) İhtisas Kurulları ve Komisyonları İnşaat

Detaylı

SANCAKTEPE İLKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ

SANCAKTEPE İLKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ SANCAKTEPE İLKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ 2010 2014 (İLKOKUL KURUMSAL YAPISINA GÖRE REVİZE EDİLMİŞ STRATEJİK PLAN) 1 2013, KEÇİÖREN Çalışmadan, yorulmadan, üretmeden, rahat yaşamak isteyen toplumlar, önce haysiyetlerini,

Detaylı

T.C. SÜLEYMANPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK (GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUK)

T.C. SÜLEYMANPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK (GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUK) T.C. SÜLEYMANPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK (GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUK) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar AMAÇ: Madde 1: Bu Yönetmeliğin amacı; Süleymanpaşa

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ENSTİTÜSÜ BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ENSTİTÜSÜ BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA YÖNETMELİK İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ENSTİTÜSÜ BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ORGANİZASYON EL KİTABI

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ORGANİZASYON EL KİTABI Sayfa/Topl. Sayfa No 1/10 Hazırlayan Onaylayan 1.1. Başkanlığın Görevleri Ulusal kalkınma strateji ve politikaları, yıllık program ile hükümet programı çerçevesinde idarenin orta ve uzun vadeli strateji

Detaylı

OSMANCIK KAYMAKMLIĞI NENAHTUN ORTAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ AİLEM OKULDA PROJESİ

OSMANCIK KAYMAKMLIĞI NENAHTUN ORTAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ AİLEM OKULDA PROJESİ OSMANCIK KAYMAKMLIĞI NENAHTUN ORTAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ AİLEM OKULDA PROJESİ OSMANCIK 2015 Proje Adı: AİLEM OKULDA Projenin Sahibi: Nenehatun Ortaokulu Sekretarya: Nenehatun Ortaokulu Proje Ekibi Projenin Sloganı:

Detaylı

MALKARA BELEDİYE BAŞKANLIĞI BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

MALKARA BELEDİYE BAŞKANLIĞI BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK MALKARA BELEDİYE BAŞKANLIĞI BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1-

Detaylı

T.C. AKSARAY ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DEKANLIĞI ORGANİZASYON YAPISI

T.C. AKSARAY ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DEKANLIĞI ORGANİZASYON YAPISI T.C. AKSARAY ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DEKANLIĞI ORGANİZASYON YAPISI DEKANLIKLARIN KURULUŞ AMAÇLARI 1- Fakültenin ve bağlı birimlerinin öğretim kapasitesinin rasyonel bir şekilde kullanılmasında ve

Detaylı

SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ Kuruluş, Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik Amaç, Kapsam, Dayanak, Kuruluş ve Tanımlar

SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ Kuruluş, Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik Amaç, Kapsam, Dayanak, Kuruluş ve Tanımlar SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ Kuruluş, Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik Amaç, Kapsam, Dayanak, Kuruluş ve Tanımlar BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ KAPSAM DAYANAK AMAÇ : MADDE 1 Bu Yönetmeliğin amacı; Araklı Belediyesi

Detaylı

T.C. ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ KADIN SIĞINMA EVİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİĞİ BÖLÜM I GENEL HÜKÜMLERİ

T.C. ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ KADIN SIĞINMA EVİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİĞİ BÖLÜM I GENEL HÜKÜMLERİ TEPEBAŞI BELEDİYE MECLİSİNİN 06.09.2012 TARİH VE 179 SAYILI MECLİS KARARI İLE KABUL EDİLMİŞTİR. T.C. ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ KADIN SIĞINMA EVİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİĞİ BÖLÜM I GENEL HÜKÜMLERİ AMAÇ

Detaylı

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ REHBERLİK VE KARİYER MERKEZİ (ÖRKAM) YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ REHBERLİK VE KARİYER MERKEZİ (ÖRKAM) YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ REHBERLİK VE KARİYER MERKEZİ (ÖRKAM) YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu yönergenin amacı, Yıldız Teknik Üniversitesi Sağlık, Kültür

Detaylı

2014 /2015 Eğitim Öğretim Yılı, (Tam gün tam yıl) Yıllık Çalışma Planı

2014 /2015 Eğitim Öğretim Yılı, (Tam gün tam yıl) Yıllık Çalışma Planı 2014 /2015 Eğitim Öğretim Yılı, (Tam gün tam yıl) Yıllık Çalışma Planı EYLÜL 2014 Sorumluluk Sınavları Öncesi Senebaşı Öğretmenler Kurulu 1-15 Eylül Eğitim- Öğretim Hazırlık Seminerleri; Uygulama Anasınıfı

Detaylı

3. HAFTA-Grup Çalışması

3. HAFTA-Grup Çalışması KAMU MALİYESİNDE KARAR ALMA VE PERFORMANS YÖNETİMİ PROJESİ PERFORMANS YÖNETİMİ VE PERFORMANS ESASLI BÜTÇELEME 3. HAFTA-Grup Çalışması ANKARA 27 Ocak 2011 PERFORMANS ANLAŞMASI DPT den sorumlu bakan ile

Detaylı

Performans Esaslı Bütçeleme. Prof.Dr. Coşkun Can Aktan

Performans Esaslı Bütçeleme. Prof.Dr. Coşkun Can Aktan 1 Performans Esaslı Bütçeleme Prof.Dr. Coşkun Can Aktan 2 5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU Bilindiği üzere uluslararası standartlara uygun daha etkin bir kamu mali yönetim ve kontrol sisteminin

Detaylı

T.C. ANTAKYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI KENTSEL DÖNÜŞÜM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

T.C. ANTAKYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI KENTSEL DÖNÜŞÜM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK T.C. ANTAKYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI KENTSEL DÖNÜŞÜM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kuruluş İlkeleri Amaç

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 : Amaç Bu yönetmelik Çorum Belediye Başkanlığı İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün Kuruluş, Görev ve Çalışma Esaslarını düzenler. MADDE 2 :Kapsam

Detaylı