Network Yazılım Ayarları + Ağ Bağlantıları > Özellikler > Internet Protocol (TCP/IP) (for Windows)

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Network Yazılım Ayarları + Ağ Bağlantıları > Özellikler > Internet Protocol (TCP/IP) (for Windows)"

Transkript

1 DUYURU!! istatistik sınavı hocamızın söylediği sınavdan sorumlu olacağımız yerler; 1. bölüm yok 2. bölüm frekans tabloları grafikler syf:10 17 örnek ortalama örnek ortaca örnek varyans standart sapma örnek varyasyon kat sayısı bölüm 3 hepsi bölüm den 4 6 ya kadar ( yok) 5. bernoli binom hiper geometrik düzgün dağılım normal dağılım posion dağılım (henüz başlamayanlar için bölüm 5 hariç diğerleri kolay. gözünüz korkmasın.) // // Ağ Sistemleri Ders Notları NIC (Network Interface Card) Ağ Arayüz Kartı + Bilgisayarın bir ağa bağlanmasını sağlayan donanımdır. Network Yazılım Ayarları + Ağ Bağlantıları > Özellikler > Internet Protocol (TCP/IP) (for Windows) Binary to Decimal >2 tabanındaki sayıyı 10 luk tabana çevirmek için, 2 tabanındaki sayıyı her bir basamak değerini 2 0 dan ve sağdaki basamak değerinden başlayarak çarpıp kalan değerleri topladığımızda decimal sayı değerini bulmuş oluruz. Örnek: (0101) 2 =(?) 10 sağdan başlayarak; (1*2 0 ) + (0*2 1 ) + (1*2 2 ) + (0*2 3 ) = (0101) 2 =(5) 10 Decimal to Binary >10 tabanındaki sayıyı 2 tabanına (binary) çevirmek için, decimal sayıyı 2 ye bölüp kalan değeri sağdan başlayarak sola doğru yazıp decimal karşılığını bulabiliriz. Örnek: (19) 10 =(?) 2 19/2=9 kalan=1 9/2=4 kalan=1 4/2=2 kalan=0 2/2=1 kalan=0 (19) 10 =(10011) 2 Network (ağ) nedir? + Dosya ve diğer kaynakları birkaç ya da daha fazla kullanıcı arasında paylaştırabilen bir haberleşme kanalı üzerinden birbirine bağlanmış bilgisayar ve çevre birimi grubudur. +(Kısa) Bilgisayarların iletişim hatları aracılığıyla veri aktarımı sağladıkları sistemdir.

2 Yerel Bölge Network Sistemleri +Belirli bir alanla sınırıdır.(okul, hastane, kampüs) +Kablolu, kablosuz olabilirler. +Erişimde çoklu port kullanırlar. +Yönetim için network administrator gereklidir. Araçlar : Router Switch Hub Bridge ATM Switch (LAN da kullanılan aygıtlardır.) Geniş Bölge Network Sistemleri +Şehirler, ülkeler arası uzak LAN lardan oluşur. +Telefon hatları ve fiber optik kullanılır. Bandwidth (Bant Genişliği) +İletişimi sağlayan ortamın iletim hızını belirleyen bir parametre. Büyük olması iletiminde hızlı olmasını sağlar. +Bir ağın bir saniyede iletebileceği en yüksek veri kapasitesidir. Saniyede gönderilen bit miktarıdır. (BPS) temel ölçüm birimi. İletim Ortamındaki Bant Genişliği +Koaksiyel Kablo 10/100 MBPS +Kategori 5 Kablo (CAT5) 10 MBPS +Kategori 5 100Base TX 100 MBPS +Fiber Optik (MultiMode) 100 MBPS +Fiber Optik (Single Mode) 1000 MBPS +Wireless 11 MBPS Bant Genişliğinin Önemi +Bant genişliği sınırlıdır. +Network ölçümlerinde düzenli bir kriterdir. +İnternet için bir anahtar görevindedir. Veri İletişimi +Verilerin bir kaynaktan başka bir kaynağa hatasız olarak gönderilmesi işlemidir. +Veri ikilik biçimde iletilir. Protokol: Bir ağ üzerindeki cihazların aralarında nasıl iletişim kuracağını belirleyen kurallar dizisidir.

3 OSI REFERANS MODELI +ISO (International Standardizations and Organizations) un önerdiği ve geliştirdiği uluslar arası protokol standartlarıdır. +OSI(Open Systems Interconnection) +Farklı bilgisayar sistemlerinin birbirleri ile etkin ve doğru haberleşmelerini amaçlar. OSI Temel İlkeler +Yeni bir katman ancak farklı bir seviyede soyutlama gerekiyorsa oluşturulur. +Her katman iyi tanımlanmış fonksiyonu yerine getirmelidir. +Ara birimler aracılığıyla bir katmanda n diğerlerine gönderilen bilgiler en aza indirgenmelidir. Katmanlar +APPLICATION LAYER (Uygulama Katmanı) DATA Kullanıcıya en yakın katmandır. FTP, MAIL, TELNET bu katmanda çalışır. +PRESENTATION LAYER (Sunum Katmanı) DATA Bilginin iletiminde verinin kullanılacak biçiminin düzenlenmesini sağlar. Sıkıştırma, şifreleme, ASCII dönüşüm işlemleri bu katmandadır. +SESSION LAYER (Oturum Katmanı) DATA Farklı bilgisayarlardaki kullanıcıların birbirleri üzerinde oturum açmalarını sağlar. +TRANSPORT LAYER (Taşıma Katmanı) SEGMENT Bilginin son alıcıda her türlü hatadan arındırılmış olarak elde edilebilmesini sağlar. Bu katmanın oluşturduğu bilgi bloğuna segment denir. +NETWORK LAyer (Ağ Katmanı) PACKAGE Veri paketlerinin gönderici ve alıcı bilgisayarlara nasıl ulaşacağını gerçekleştiren katmandır. Ağ katmanındaki bilgi bloklarına package adı verilir +DATA LINK LAYER (Veri Bağı Katmanı) FRAME Gönderilen veriyi iletişim hatalarından arındırılmış olarak fiziksel katmandan alıp ağ katmanına gönderir. Bu katmandaki lojik işaret bloklarına frame denir. +PHYSCAL LAYER (Fiziksel Katman) BITS Herhangi bir anlam ve yapısal bilgi içermeyen bit dizinlerini alır ve gönderir. TCP/IP +Transmission Control Protocol Internet Protocol Bilgisayarlar ile veri iletme/alma birimleri arasında organizasyonu sağlayan

4 protokoller kümesidir. APPLICATION TRANSPORT INTERNET NETWORK ACCESS TOPOLOJİLER Bus Topology Ring Topology Star Topology

5 Extended Star Topology Hierarchical Topology Mesh Topology REPEATER (KATMAN 1) +İletişim ortamındaki sinyali alıp kuvvetlendirerek bir diğer fiziksel ortama verir. Ağın genişletilmesi amacıyla sık kullanılır. NIC (KATMAN 2) HUB (KATMAN 1) +Yıldız topolojisi kullanarak ortalama bant genişliğini toplam uç sayısına böler. BRIDGE (KATMAN 2) ROUTER (KATMAN 3) SWITCH (KATMAN 2) Bir Paket Transfer Senaryosu

6 İki bilgisayar arasındaki iletişimin senaryosu. Paketi gönderecek bilgisayar uygulama katmanından Fiziksel katmana kadar bir yol takip eder. Hedefi router ın MAC adresidir. Önce lan içerisindeki huba gider ve HUB elindeki mac adresini broadcast yayın yapar ve hedef router bulunur. Veri, ağ katmanındadır ve hedef ip için diğer router aygıtlarına gider. Routerlar aralarında PPP* ile iletişime geçerler. (Point to Point Protocol Noktadan Noktaya) Router kendi LANına bağlı switchlerle iletişime geçer ve Kaynağın MAC adresini gönderir. SWITCH gelen paketin source ve target bilgilerini tablosunda karşılaştırır. Hedef MAC adresine kaynaktan gelen veriyi anahtarlayarak başka kimsenin almayacağı şekilde gönderir. Veriler fiziksel katmandan çıkar ve hedef bilgisayara gider. Uygulama katmanında kullanıcıya sunulur. Switch ve Hub arasındaki Farklar 2.katman cihazıdır Yapısı karmaşık ve pahalıdır. Akıllıdır, veri paketlerini sadece hedefe gönderir. Bandwidth i verimli kullanır. 1. katman cihazıdır. Yapısı ilkeldir, daha ucuzdur. Aptaldır, gelen veri paketlerini broadcast yapar. Bandwidth i gereksiz kullanır. TEMEL AĞ TANIMLARI Netmask, TCP/IP de iki cihazın aynı ağda olup olmadığını subnetmask (alt ağ maskesi ) adı verilen adresle öğrenebiliriz. Bulunduğumuz ağda belirlediğimiz ip aralığına göre subnetmask a bakarak aynı ağda olup olmadığımızı görebiliriz. subnetmask 8 bitin son değerini 255 i alır. Bulunduğu ağın tipini gösterir.

7 Gateway, başka bir networkteki cihazla iletişime geçmek için Lan daki ip adresinizin gateway denilen adresle yapılandırılması gerekir. Aksi halde makinanız sadece local area da kalacaktır. Default gateway= DHCP, dynamic host configuration protocol (dinamik istemci ayarlama protokolü) yani; belirlenen ip havuzundaki ipleri ağda tanımlı cihazlara otomatik atama işinde görevli protokoldür. DNS, Alan adlarının her biri birer ip yi temsil eder. Domainlerin ifade ettiği IP adreslerinin kayıtlı oldukları sisteme dns denir. Ek bilgi: Bilgisayarınızdan herhangi bir IP adresine bağlanmak için domain girdiğinizde. O domainin sorgusu bağlı olduğunuz kanal boyunca dns sorgusundan geçer. Daha sonra dönen ip üzerinden veri alışverişi sağlanır. NAT, Network Address Translation (Ağ Adresi Dönüştürme), TCP/IP ağındaki bir bilgisayarın yönlendirme cihazı ile başka bir ağa çıkarken adres uzayındaki bir IP ile yeniden haritalandırma yaparak IP paket başlığındaki ağ adres bilgisini değiştirme sürecidir. Proxy; internet üzerindeki bir bilgisayar ile internete bağlı diğer bilgisayarlar arasındaki iletişimi sağlayan yardımcı bir geçiş yolu sistemidir. // KONULARIN SONU // DİĞER KAYNAKLARDAN DERLENEN ÖRNEK VİZE VE ÇALIŞMA SORULARI

8 2 Sunucu bilgisayara ihtiyaç duyulmayan ağ yapısı aşağıdakilerden hangisidir? a) Client b) Server c) Peer to peer d) Ring e) Line cevap C 3. Internet üzerindeki başka bir bilgisayarda etkileşimli çalışma için geliştirilen login protokolü aşağıdaki protokollerden hangisidir? a) FTP b) TELNET c) SMTP d) HTTP e) TCP cevap B 4 I. MAN II. LAN III. WAN Yukarıdaki ağ sistemlerinin büyüklüklerine göre sıralanışı aşağıdakilerden hangisidir? a) II III I b) III I II c) II I III d) I II III e) I III II cevap B 5 Bir ağdan taşınan verinin diğer ağlarla uyumlu olmasını sağlayan donanım aşağıdakilerden hangisidir? cevap B a) Anahtar (Switch) b) Köprü (Bridge) c) Ağ geçidi (Gateway) d) Ağ göbeği (Hub) e) Modem 1) Herhangi bir TCP/IP portuna dışardan gelen bağlantı isteklerini engelleyebilen ancak aynı port üzerinden dışarı çıkışlara izin veren yapı nedir? a) FTP b) Firewall c) Router d) Switch e) NPN Cevap:B 2) Aşağıdakilerden hangisi internet olanaklarından değildir? a) Telnet b) FTP c) Web d) IRC e) NIC Cevap: E 3) Aşağıdakilerden hangisi internettin toplumsal etkilerinden değildir? a) Politik b) Ticari c) Dışa bağımlılık d) Ahlaki e) Yabancı dil gerekliliği Cevap: E 4) Aşağıdakilerden hangi kablo türü en hızlı veri iletimini sağlar? a) UTP b) Koaksiel c) Telefon kablosu d) BNC e) Fiber optik kablo, Cevap: E 5) Aşağıdakilerden hangisi Dial up bağlantının avantajlarından değildir? a) Ucuz olması b) Mobil olması c) Asenkron bir bağlantı olması d) Pahalı olması

9 e) Modem gerektirmesi Cevap: D 6) Aşağıdakilerden hangisi proxy serverın avantajlarından değildir? a) Ağ performansını artırır b) İnternet bağlantısının paylaştırılması c) İnternet bağlantı trafiğini kontrol eder d) Yerel ağda daha hızlı bilgi transferi sağlar e) Web sayfalarının güncellenmesinin yetersiz olması Cevap: E 7) Aşağıdakilerden cihazlardan hangisi MAC adresini kullanmaz? a) Router b) Switch c) Hub d) Modem e) Eternet kartı Cevap: A 8) Bir bilgisayardaki MAC adresi ne zaman değişir? a) Bilgisayarınızı yeni bir LAN a bağladığınızda b) Bilgisayarınızın ethernet kartını değiştirdiğimizde c) İki bilgisayarı paralel porttan bağlandığında d) İki bilgisayarı seri porttan bağlandığında e) Bilgisayara bir fax modem programının kurulmasında

10 Cevap: B 9) Dial up bağlantının güvenliği için neler yapılmaz? a) Kullanıcı adı ve şifresi sık değiştirilmeli b) İnternet servis sağlayıcının değiştirilmesi c) Firewall programının kullanılması d) Dosyaların şifrelenerek saklanması e) Virüs koruma programı kullanmak Cevap: B 10) FTP ( File Transfer Protocol) nedir? a) Şifreleme programıdır. b) Güvenlik programıdır. c) programıdır. d) Dosya kontrol birimidir. e) Dosya aktarımı yapan internet protokolüdür. CEVAP: E

11 11) Aşağıdakilerden hangisi FTP nin özelliklerinden değildir? a) Dosya aktarımı yapar b) İnternet protokollerindendir. c) Anonymous FTP lerde dosya yazma hakkımız yoktur. d) Dosya işlemleri komutlarla yapılır. e) Bağlandığımız makineye dosya gönderme işlemi PAT komutu ile yaparız., CEVAP: E 12) Ethernet network cihazlarına, tanınabilmeleri için Hexadecimal ve dünyada bir eşi daha olmayan seri numarası verilir. Bu numaralara ne denir? a) Mac adresi b) Ethernet adresi c) IP adresi d) CRC e) Broadcast adresi CEVAP: A 13) Aşağıdakilerden hangisi ağ güvenlik türlerinden değildir? (Doğru cevap:b) a) Dosya güvenliği b) Server güvenliği c) Kullanıcı güvenliği d) Fiziksel güvenlik e) Davetsize karşı güvenlik

12 14) Güvenlik önlemi olarak aşağıdakilerden hangisinin yapılması sakıncalıdır? a) Virüs ataklarına karşı koruma sistemleri b) İçerden ve dışardan ağ üzerindeki kaynaklara erişim kısıtlamaları c) Şifresiz bilgi aktarımı dogru cevap c secenegi d) Sanal ağlar ile fiziksel konumdan bağımsız güvenli kullanıcı gruplarının oluşturulması e) Firewall ile WEB Server ve dahili network ün dış tehditlerden korunması 15) Aşağıdakilerden hangisi iyi bir parolanın özelliklerinden değildir? a) Kullanıcı Adı ve baş harfleri, belirgin kişi adlarından oluşmamalıdır. b) Oturum açma adındaki karakterlerin bir rotasyonu değildir c) Kullanıcının doğum tarihi ve telefon numarası gibi belirgin olmamalıdır. d) En az 3 karakterden oluşmalıdır.yanit= D e) En azından 2 alfabetik ve 1 tane de alfabetik olmayan karakter içerir. 16) Dial Up bağlantıda güvenlik olarak aşağıdakilerden hangisi yapılamaz? a) Ağ paylaşımına açık diske şifre vermeye gerek yoktur.yanit= A b) Firewall programları kullanmalıyız. c) Çevirmeli Ağı kullanırken Uç birimle bağlanmayı tercih etmeliyiz. d) İnternet üzerinden diske erişimi engellemeliyiz.

13 e) Virüs koruma programı kullanılmalıdır. 17) FTP nedir? a) Dosya transfer protokolüdür //dogru cevap a secenegi b) Sanal özel ağlardır c) Mail transfer protokolüdür d) Transfer kontrol protokolüdür e) Yüksek seviyeden transfer protokolüdür 18) TCP / IP ile kurulan bir bilgisayar ağında bir bilgisayarı aşağıdakilerden hangisi ya da hangileri tanımlamaz? I IP adresi II Donanım Adresi III Bilgisayar Adı IV Network adı a) I, II, III, IV b) Yalnız I c) I, III, IV d) I, II, III

14 e) Yalnız IIICevap : e 19) Ağ yönetiminde en iyi güvenliği hangi model sağlar? a) merkezden yönetim b) dağıtılmış yönetim c) bireysel yönetim d) karşılıklı yönetim e) karışık yönetim cevap:a 20) Hub bilgisayar ağlarında en fazla kaç metre kablo kullanım hakkı verir? A) 50 B) 100 C) 150 D)200 E) 250 //cevap b 21) Modemler bilgisayarlarla ne türden iletişim kurarlar? a. Seri b. Paralel c. Eş zamanlı d. Sıralı e. Hiçbiri Cevap: a 22) Aşağıdakilerden hangisi elektronik cihazlar için standart olmuşlardır? I. RS 232 II. RS 485 III. TCP/IP a. Yalnız I b. Yalnız II c. Yalnız III d. I,II e. I,III

15 Cevap: d 23) RS 232 için aşağıdakilerden hangisi doğrudur? a. 1 km ye kadar veri iletilebilir. b. Paralel iletişim standardıdır. c. 100 km ye kadar veri iletilebilir. d. 5 cm kablo kullanılır. e. Veri iletimi güvensizdir. Cevap: c 24) Bilgisayarlar üzerinde bulunan modemleri hangi bağlantı noktasındaymış gibi tanırlar? a. LPT b. PS/2 c. SCSI d. COM e. IPX/SX Cevap: d 25) Standart bir PC üzerindeki COM bağlantı noktası hangi tipte iletişimi destekler? a. RS 232 b. RS485 c. RS 422 d. TCP/IP e. IPX/SX Cevap: a 26) Aşağıdakilerden hangisi güvenlik seviyelerinden değildir a)d seviyesi b)c seviyesi c)b seviyesi d)z seviyesi e)a seviyesi cevap:d

16 27) aşağıdakilerden hangisi en düşük düzeyde güvenlik seviyesidir? a)d b)f c)e d)a e)b cevap:a 28) Ethernette UTP topolojisinde 100 metrenin ötesine verinin iletilmesi aşağıdakilerden hangisi ile sağlanır? a) switch b) hub c) repeater d) ring e) bus cevap : c 29) birbirine kablolarla bağlanmış server, printer, pc, modem gibi birçok haberleşme ekipmanının en ekonomik ve verimli yoldan kullanılmasıdır. Noktalı yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? A) Network B) TCP C) SMTP D) Firewall E) Gateway Cevap: A 30) Fast Ethernet bir saniyede ne kadar veri taşıyabilir? A) 10 Mbps B) 25 Mbps C) 50 Mbps D) 75 Mbps E) 100 Mbps Cevap: E 31) Ağ üzerinde veri iletimi için kullanılan kurallar veya işlemlere ne ad verilir? A) Telnet B) Gateway C) Protokol D) İnternet E) Subnet Cevap: C 32) Sinyali alıp, güçlendirip, gönderme özelliğine sahip network ekipmanına ne ad verilir?

17 A) Repeater B) Router C) Switch D) Hub E) Gateway Cevap: A 33) Aşağıdakilerden hangisi ya da hangileri network yapısı değildir? I Star II Bus III Ring IV Subnet A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) Yalnız IV E) I II Cevap: D 34 Birden fazla LAN ın iletişim içinde olmasına ne denir? A)Büyük LAN B)WAN C)Ethernet D)WLAN E)VLAN Cevap:B 35 Bilgisayarların biribirine tek bir hat üzerinden bağlı olduğu topoloji türü nedir? A)Bus B)Star C)Mesh D)Cross E)Ring Cevap:A 36 En güvenli topoloji türü nedir? A)Bus B)Star C)Mesh D)Cross E)Ring Cevap:C 37 Aşağıdakilerden hangisi en hızlıdır? A)VLAN B)LAN C)WLAN D)WAN E)MAN Cevap:B 38 Aşağıdakilerden hangisi koaksiyonel kablonun özelliklerinden değildir?

18 A)Bu kablo ile star topolojisnde bir ağ kurulaiblir. B)Bu kablo ile Mesh topolojisinde bir ağ kurulabilir. C)Bu kablo ile Bus topolojisinde bir ağ kurulabilir. D)10Mbit/s lik ağlarda kullanılmıştır. E)Bu kablo ile ring toplojisinde bir ağ kurulabilir. Anonimden gelen cevap: D (Acıklama koaksiyel kablolar tüm ağ topolojilerinde kullanılabilir. çok hızlıdırlar.eşeksenli kablo veri taşıma özelliklerini geliştirmiş olsa da, yerel ağ iletişimi kullanımında büklümlü çift kablo eşeksenli kablonun yerini almıştır. Bu değişimin nedenleri arasında, eşeksenli kablonun UTP'ye göre daha zor döşenmesi, fiyatının daha yüksek olması ve sorun gidermesinin daha zor olması gösterilebilir.) 39 Günümüzün en yaygın olarak kullanılan topoloji türü hangisidir? A)Bus B)Star C)Mesh D)Cross E)Ring Anonimden gelen cevap:b (star topoloji maliyeti ucuz ve kurulumu kolay olduğu için günümüzde en yaygın olarak kullanılan topolojidir.) 40 Aşağıdakilerden hangisi Fiber optik kablolar için doğrudur? A)4 çift bakır kablodan oluşur B)Elektromanyetik parazitlerden hiç etkilenmez C)8 çift bakırdan oluşur D)Uzun mesafelerden iletişim sağlayamamaktadır. E) 25v ile +25 V arası elektrik sinyalleri iletir. Cevap:B 41 Harici (external) modemler bilgisayarların hangi iletişim noktasına takılırlar? a. LPT b. COM c. SCSI d. PS/2 e. USB Cevap: b // Cevapsız Sorular Doğru cevap çin yorum atabilirsiniz. Yorum herkese açıktır. // Kaynak: 4. Sunucu bilgisayara ihtiyaç duyulmayan ağ yapısı aşağıdakilerden hangisidir? a) Client b) Server c) Peer to peer d) Ring e) Line cevap c 5. Aşağıdakilerden hangisi internet üzerindeki sunuculara kullanıcılar tarafından kolay anımsanacak adlar verme sistemidir?

19 a) DNS b) TCP c) IP d) Domain e) URL Anonim: cevap A 6. Bir bilgisayarı bir ağ göbeğine (Hub) bağlamak için aşağıdaki yapılardan hangisi kullanılır? a) Halka topolojisi b) iki ucu çarpraz bağlantı c) Bir ucu düz bir ucu çarpraz bağlantı d) iki ucu düz bağlantı e) Yol topolojisi Anonim Cevap D 9. Bilgisayarların birbirlerine bağlanmalarını düzenleyen sistemlerin geometrik yapılarına ne ad verilir? a) Network b) Protokol c) Düğüm noktası d) Topoloji e) Konnektör 10. internet üzerindeki başka bir bilgisayarda etkileşimli çalışma için geliştirilen login protokolü aşağıdaki protokollerden hangisidir? a) FTP b) TELNET c) SMTP d) HTTP e) TCP Anonim Cevap B 11. I. MAN II. LAN III. WAN Yukarıdaki ağ sistemlerinin büyüklüklerine göre sıralanışı aşağıdakilerden hangisidir? a) II III I b) III I II c) II I III d) I II III e) I III II Anonim Cevap:B 12. Veri formatlarının ve bilgi alışverişinin zamanlanmasını düzenleyen kurallar dizisine ne ad verilir? a) Seri iletim b) Birlikte çalışabilme c) Paralel iletim d) Protokol e) Topoloji 16. Askeri amaçlı olarak üretilen kablo tipi aşağıdakilerden hangisidir? a) RG 59 b) RG 58 A/U c) RG 58 /U d) RG 58 C/U e) RG Düz bağlı bir Twisted pair kabloda 1 numaralı uç Turuncu Beyaz dır. Buna göre 4 numaralı uç aşağıdakilerden hangisidir?

20 a) Yeşil b) Mavi Beyaz c) Kahverengi d) Yeşil Beyaz e) Mavi 18. Bir ağdan taşınan verinin diğer ağlarla uyumlu olmasını sağlayan donanım aşağıdakilerden hangisidir? a) Anahtar (Switch) b) Köprü (Bridge) c) Ağ geçidi (Gateway) d) Ağ göbeği (Hub) e) Modem 19. I. E mail II. Dosya aktarımı III. Video konferans IV. E banka Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri için gerçek zamanlı iletişim zorunludur? a) I II III IV b) I III c) II III d) I II III e) III IV 20. Aşağıdakilerden hangisi hata sezme tekniklerinden değildir? a) CRC b) LRC c) ARQ d) Yankılama e) Eşlik sınaması 3. Analog veriyi dijital veriye çeviren ve tersi işlemi de gerçekleştirebilen ağ aygıtı aşağıdakilerden hangisidir? a) Repeater b) MoDem c) Hub d) Switch e) Bridge 4. Dosya alma ve gönderme protokolü aşağıdakilerden hangisidir? a)tcp/ip b) HTTP c) FTP d) SMTP e) HTML 5. Aşağıdakilerden hangisi internet üzerindeki sunuculara kullanıcılar tarafından kolay anımsanacak adlar verme sistemidir? a) Domain b) TCP c) IP d) DNS e) URL 6. Sırasıyla, modem bilgisayara, yazıcı bilgisayara ve iki bilgisayar birbirine hangi portlardan bağlanırlar? a)seri Seri Seri b)paralel Paralel Paralel c) Paralel Seri Seri

21 d) Seri Paralel Seri e) Paralel Seri Paralel 7. Yıldız topolojisi ile kurulan ağlarda ağın temel dağıtım ünitesi aşağıdakilerden hangisidir? a) Köprü (Bridge) b) Ağ göbeği (Hub) c) Yönlendirici (Router) d) Ağ geçidi (Gateway) e) Modem 9. Bilgisayarların birbirlerine bağlanmalarını düzenleyen sistemlerin geometrik yapılarına ne ad verilir? a) Network b) Protokol c) Düğüm noktası d) Topoloji e) Konnektör 11. Yıldız topolojisinde hangi tür kablo kullanılır? a) Eş eksenli b) Fiber optik c) Fiber optik veya Eş eksenli d) Twisted pair e) Hiçbiri 12. Veri formatlarının ve bilgi alışverişinin zamanlanmasını düzenleyen kurallar dizisine ne ad verilir? a) Seri iletim b) Birlikte çalışabilme c) Paralel iletim d) Protokol e) Topoloji 13. Küresel ağ olarak adlandırılan sistem aşağıdakilerden hangisidir? a) HTTP b) WWW c) TTP d) COM e) DNS 16.Twisted pair kabloların sonlandırıcılarına verilen ad aşağıdakilerden hangisidir? a) RG 59 b) RG 58 A/U c) RJ 45 d) RG 58 C e) RG Düz bağlı bir Twisted pair kabloda 1 numaralı uç Turuncu Beyaz dır. Buna göre 6 numaralı uç aşağıdakilerden hangisidir? a)mavi b) Mavi Beyaz c) Kahverengi d) Yeşil Beyaz e) Yeşil Cevap E 18. Web sayfalarını depolayıp, web istemcilerinden (tarayıcılar) talep geldiğinde aktarır. Tanımı aşağıdakilerden hangisine aittir? a) DNS b) Alan adı (Domain) c)web sunucuları d) Ağ göbeği (Hub) e) TCP/IP

Bilgisayar Ağlarına Giriş

Bilgisayar Ağlarına Giriş BTÖ 306 Bilgisayar Ağlarına Giriş Öğr. Gör. Dr. Şirin Karadeniz http://www.bote.gazi.edu.tr/boteabd/bto306/ Mainframe BTÖ 306 OS yoktu Batch Systems (Toplu İşlem) Birden fazla işin arka arkaya çalıştırılması

Detaylı

Bir bilgisayarı sunucu yapan şey, üzerindeki donanım miktarı, hatta özel bir donanım olup olmaması değil, üzerindeki bir kaynağı paylaştırmasıdır.

Bir bilgisayarı sunucu yapan şey, üzerindeki donanım miktarı, hatta özel bir donanım olup olmaması değil, üzerindeki bir kaynağı paylaştırmasıdır. 1. AĞ SİSTEMİNİN TEMELLERİ Temel olarak ağ (network), bilgisayarları birbirine kablolu veya kablosuz bağlayan sistemdir. Bu bilgisayarlar çok geniş türde kablolama metotları ve değişik amaçlarla birbirine

Detaylı

Bilgisayar Ağları Ders Notları

Bilgisayar Ağları Ders Notları Bilgisayar Ağları Ders Notları Cemal TANER Fatih ÖCAL 2014 Manisa İçindekiler İçindekiler... 2 Bilgisayar Ağlarının Temelleri... 6 Ağ Sistemlerinin Yararları... 6 Ağ Bileşenleri... 6 Ağ İşletim Sistemleri...

Detaylı

Bilgisayar Ağı Nedir?

Bilgisayar Ağı Nedir? Bilgisayar Ağı Nedir? İki veya daha fazla bilgisayarın bir araya gelerek belirli bir protokol altında iletişimde bulundukları yapıya bilgisayar ağı denir. Protokol, ağ bileşenlerinin birbiri ile nasıl

Detaylı

Topoloji Nedir? Bir ağdaki bilgisayarların nasıl yerleşebileceğini,nasıl bağlanacağını,veri iletiminin nasıl olacağını belirleyen gene yapıdır.

Topoloji Nedir? Bir ağdaki bilgisayarların nasıl yerleşebileceğini,nasıl bağlanacağını,veri iletiminin nasıl olacağını belirleyen gene yapıdır. AĞ TOPOLOJİLERİ Topoloji Nedir? Bir ağdaki bilgisayarların nasıl yerleşebileceğini,nasıl bağlanacağını,veri iletiminin nasıl olacağını belirleyen gene yapıdır. Fiziksel Topoloji : Ağın fiziksel olarak

Detaylı

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ AĞ TEMELLERİ 481BB0089 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

BİLGİSAYAR AĞ SİSTEMLERİ

BİLGİSAYAR AĞ SİSTEMLERİ BİLGİSAYAR AĞ SİSTEMLERİ Bugün telefon, telgraf, radyo ve televizyon gibi araçların yanı sıra bilgisayar da iletişim amacıyla kullanılmaya başlanmış önemli bir iletişim aracıdır. Bilgisayarın iletişim

Detaylı

Ağ Donanımı. Kazım BUDAK Seda ATABAY Sultan ODABAŞI Tuğba SERT

Ağ Donanımı. Kazım BUDAK Seda ATABAY Sultan ODABAŞI Tuğba SERT Ağ Donanımı Kazım BUDAK Seda ATABAY Sultan ODABAŞI Tuğba SERT Ağ Tarihçesi 1960'li yılların sonlarında Hawaii Üniversitesi ALOHA adını verdiği bir geniş ağ kurdu. Üniversitenin amacı kampüsün değişik noktalarına

Detaylı

BİLGİSAYAR AĞLARI ( COMPUTER NETWORKS )

BİLGİSAYAR AĞLARI ( COMPUTER NETWORKS ) BİLGİSAYAR AĞLARI ( COMPUTER NETWORKS ) Veri Transfer ( Iletim ) Hızı: Bir ağın iletim kapasitesini ölçmek için geliştirilmiş matematiksel bir modeldir. Birim olarak "bps" (bit per second - birim zamanda

Detaylı

UNIX SİSTEMLERDE AĞ ANALİZİ YAPABİLEN BİR UYGULAMA YAZILMASI. Yüksek Lisans Tezi. Mesut AKTOGAN. Danışman: Yrd.Doç.Dr. Erdem UÇAR Edirne - 2006

UNIX SİSTEMLERDE AĞ ANALİZİ YAPABİLEN BİR UYGULAMA YAZILMASI. Yüksek Lisans Tezi. Mesut AKTOGAN. Danışman: Yrd.Doç.Dr. Erdem UÇAR Edirne - 2006 I UNIX SİSTEMLERDE AĞ ANALİZİ YAPABİLEN BİR UYGULAMA YAZILMASI Yüksek Lisans Tezi Mesut AKTOGAN Danışman: Yrd.Doç.Dr. Erdem UÇAR Edirne - 2006 II TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ UNIX SİSTEMLERDE

Detaylı

Network en basit anlamıyla iki veya daha fazla bilgisayarın birbirlerine kaynak paylaşımı,bilgi alışverişi nedeniyle bağlanmasıdır.

Network en basit anlamıyla iki veya daha fazla bilgisayarın birbirlerine kaynak paylaşımı,bilgi alışverişi nedeniyle bağlanmasıdır. NETWORK TEMELLERİ 2 Network Nedir? Network en basit anlamıyla iki veya daha fazla bilgisayarın birbirlerine kaynak paylaşımı,bilgi alışverişi nedeniyle bağlanmasıdır. Bir network ün kurulması için iki

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ AĞ ELEMANLARI VE AĞ SİSTEMLERİ ANKARA 2007 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından

Detaylı

Temel Ağ Protokolleri ve OSI Modeli

Temel Ağ Protokolleri ve OSI Modeli Temel Ağ Protokolleri ve OSI Modeli 2/66 Temel ağ protokollerini sıralamak. Ethernet ağlarında kullanılan kablo ve iletişim teknolojilerini öğrenmek. Jetonlu halka ağ protokolünün çalışma prensibini tanımlamak.

Detaylı

Bilgisayar Mühendisliğine Giriş. Yrd.Doç.Dr.Hacer KARACAN

Bilgisayar Mühendisliğine Giriş. Yrd.Doç.Dr.Hacer KARACAN Bilgisayar Mühendisliğine Giriş Yrd.Doç.Dr.Hacer KARACAN BĠLGĠSAYAR AĞLARI VE ĠNTERNET Bilgisayar Ağı nedir? Ġletişim Protokolleri Bilgisayar Ağlarının Sınıflandırılması Tanımlar Bilgisayar Ağı Nedir?

Detaylı

ĐÇĐNDEKĐLER... 1 INTERNETWORKING TEMELLERI... 6 NETWORK TĐPLERĐ... 6 LAN, WAN ve MAN... 7 NETWORK TEKNOLOJĐLERĐ... 8 ETHERNET... 9 TOKEN RĐNG...

ĐÇĐNDEKĐLER... 1 INTERNETWORKING TEMELLERI... 6 NETWORK TĐPLERĐ... 6 LAN, WAN ve MAN... 7 NETWORK TEKNOLOJĐLERĐ... 8 ETHERNET... 9 TOKEN RĐNG... ĐÇĐNDEKĐLER ĐÇĐNDEKĐLER... 1 INTERNETWORKING TEMELLERI... 6 NETWORK TĐPLERĐ... 6 LAN, WAN ve MAN... 7 NETWORK TEKNOLOJĐLERĐ... 8 ETHERNET... 9 TOKEN RĐNG... 9 ATM... 9 FDDI... 10 FRAME RELAY... 10 ETHERNET

Detaylı

Muhammed Ali TEL. Yrd.Doç.Dr. Hasan H. BALIK

Muhammed Ali TEL. Yrd.Doç.Dr. Hasan H. BALIK T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ NETWORK EKİPMANLARI VE ROUTER KONFİGÜRASYONU (BİTİRME ÖDEVİ) Muhammed Ali TEL YÖNETEN Yrd.Doç.Dr. Hasan H. BALIK ELAZIĞ

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ AĞ TEMELLERİ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ AĞ TEMELLERİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ AĞ TEMELLERİ ANKARA 2008 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen modüller;

Detaylı

Bilgisayar Ağları ve İletişim

Bilgisayar Ağları ve İletişim Bilgisayar Ağları ve İletişim Computer Networks Murat KARA - 2014 Ders İzlencemiz Hafta Konu 1 Tanışma, bilgilendirme ve derse giriş, ağ nedir? Kullanım yerleri, sinyal, iletim.. 2 Veri iletimi, temel

Detaylı

VİDEO KONFERANS SİSTEMİ TASARIMI. Resul DAŞ

VİDEO KONFERANS SİSTEMİ TASARIMI. Resul DAŞ T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ VİDEO KONFERANS SİSTEMİ TASARIMI Resul DAŞ YÜKSEK LİSANS TEZİ ELEKTRONİK VE BİLGİSAYAR EĞİTİMİ ANABİLİM DALI ELAZIĞ 2002 II T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ

Detaylı

ÖĞRENME FAALİYETİ-1 ÖĞRENME FAALİYETİ - 1 1. AĞ TEMELLERİ

ÖĞRENME FAALİYETİ-1 ÖĞRENME FAALİYETİ - 1 1. AĞ TEMELLERİ ÖĞRENME FAALİYETİ-1 AMAÇ ÖĞRENME FAALİYETİ - 1 Ağ sistemlerini tanıyarak, topolojinin (yerleşim şekli) seçimini yapabileceksiniz. ARAŞTIRMA Piyasada en çok kullanılan ağ topolojilerini ve bu topolojilere

Detaylı

BİLGİSAYAR AĞLARI DERS NOTLARI

BİLGİSAYAR AĞLARI DERS NOTLARI BİLGİSAYAR AĞLARI DERS NOTLARI Bölüm 1 Bilgisayar Ağlarına Giriş... 5 1.1 Bilgisayar ağlarının bügünü ve geleceği... 5 1.2 Sayısal İletişimin Temelleri... 7 1.2.1 Tanımlar... 12 1.2.2 Hata Sezme ve Düzeltme

Detaylı

BİLGİSAYAR AĞLARI DERS NOTLARI

BİLGİSAYAR AĞLARI DERS NOTLARI BİLGİSAYAR AĞLARI DERS NOTLARI Bölüm 1 Bilgisayar Ağlarına Giriş... 5 1.1 Bilgisayar ağlarının bügünü ve geleceği...5 1.2 Sayısal İletişimin Temelleri...7 1.2.1 Tanımlar... 12 1.2.2 Hata Sezme ve Düzeltme

Detaylı

BİLGİSAYAR AĞ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM PROTOKOLLERİNİN UYGULANMASI

BİLGİSAYAR AĞ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM PROTOKOLLERİNİN UYGULANMASI Niğde Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, Cilt 3 Sayı 2, (1999), 15-33 BİLGİSAYAR AĞ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM PROTOKOLLERİNİN UYGULANMASI *Mustafa ALKAN ve **Hakan TEKEDERE *Niğde Üniversitesi

Detaylı

3. Linux Ağ Yönetimi I

3. Linux Ağ Yönetimi I 3. Linux Ağ Yönetimi I 3.1 TCP/IP Ağ Kavramları Diğer açık sistemler gibi Linux'un da en büyük özelliklerinden biri ağ protokolleri ve uygulamalarının sistemin en doğal parçalarından biri olmasıdır. Dolayısıyla

Detaylı

Network Eğitimi Notları

Network Eğitimi Notları Network Eğitimi Notları Bu yazımızda Network ve Windows NT Server Version 4.0 üzerinde yoğunlaşacağız. 2000 ve XP ye değinmeyeceğim çünkü asıl olan temeldir. Bu temeli yükseltmek ise her birimizin bireysel

Detaylı

Bilgisayar Ağları ve Internet

Bilgisayar Ağları ve Internet Bilgisayar Ağları ve Internet Küçük bir alan içerisindeki veya uzak mesafelerdeki bilgisayarların iletişim hatları aracılığıyla birbirine bağlandığı, dolayısıyla bilgi ve sistem kaynaklarının farklı kullanıcılar

Detaylı

Temel Ağ (Network) Kavramları

Temel Ağ (Network) Kavramları Temel Ağ (Network) Kavramları Ağ (network) kavramı, var olan kaynakların kullanıcılar tarafından beraber kullanılması, bilgiye ortak ulaşmaları ve buna bağlı olarak da maliyet ve zaman tasarrufu sağlanılması

Detaylı

NETWORK NETWORK TOPOLOJĐLERĐ. Üç çeşit network yapısı vardır. Bunlar star, bus ve ring topolojileridir. Star ve Bus mimari en çok kullanılanlarıdır.

NETWORK NETWORK TOPOLOJĐLERĐ. Üç çeşit network yapısı vardır. Bunlar star, bus ve ring topolojileridir. Star ve Bus mimari en çok kullanılanlarıdır. NETWORK Network nedir? Network birbirine kablolarla bağlanmış server, printer, pc, modem gibi birçok haberleşme ekipmanının en ekonomik ve verimli yoldan kullanılmasıdır. Network insanların bireyselce

Detaylı

Bilgisayar Ağları. 1. Yerel Alan Ağı Nedir?

Bilgisayar Ağları. 1. Yerel Alan Ağı Nedir? Bilgisayar Ağları 1. Yerel Alan Ağı Nedir? Yerel Alan Ağları (LAN-Local Area Network) adından da anlaşılacağı üzere belli bir lokasyon içerisinde oluşturulmuş ağ sistemidir. LAN ilk başlarda eşeksenli

Detaylı

PARTNER EĞİTİMLERİ KURS DÖKÜMANI

PARTNER EĞİTİMLERİ KURS DÖKÜMANI ZyXEL PARTNER EĞİTİMLERİ KURS DÖKÜMANI NETRON TECHNOLOGY 2008 İçindekiler 2 İçindekiler İçindekiler... 2 Temel Network Kavramları... 7 Network lerde Veri Aktarımı...7 Veri Paketleri...10 Network Tipleri...11

Detaylı