Network Yazılım Ayarları + Ağ Bağlantıları > Özellikler > Internet Protocol (TCP/IP) (for Windows)

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Network Yazılım Ayarları + Ağ Bağlantıları > Özellikler > Internet Protocol (TCP/IP) (for Windows)"

Transkript

1 DUYURU!! istatistik sınavı hocamızın söylediği sınavdan sorumlu olacağımız yerler; 1. bölüm yok 2. bölüm frekans tabloları grafikler syf:10 17 örnek ortalama örnek ortaca örnek varyans standart sapma örnek varyasyon kat sayısı bölüm 3 hepsi bölüm den 4 6 ya kadar ( yok) 5. bernoli binom hiper geometrik düzgün dağılım normal dağılım posion dağılım (henüz başlamayanlar için bölüm 5 hariç diğerleri kolay. gözünüz korkmasın.) // // Ağ Sistemleri Ders Notları NIC (Network Interface Card) Ağ Arayüz Kartı + Bilgisayarın bir ağa bağlanmasını sağlayan donanımdır. Network Yazılım Ayarları + Ağ Bağlantıları > Özellikler > Internet Protocol (TCP/IP) (for Windows) Binary to Decimal >2 tabanındaki sayıyı 10 luk tabana çevirmek için, 2 tabanındaki sayıyı her bir basamak değerini 2 0 dan ve sağdaki basamak değerinden başlayarak çarpıp kalan değerleri topladığımızda decimal sayı değerini bulmuş oluruz. Örnek: (0101) 2 =(?) 10 sağdan başlayarak; (1*2 0 ) + (0*2 1 ) + (1*2 2 ) + (0*2 3 ) = (0101) 2 =(5) 10 Decimal to Binary >10 tabanındaki sayıyı 2 tabanına (binary) çevirmek için, decimal sayıyı 2 ye bölüp kalan değeri sağdan başlayarak sola doğru yazıp decimal karşılığını bulabiliriz. Örnek: (19) 10 =(?) 2 19/2=9 kalan=1 9/2=4 kalan=1 4/2=2 kalan=0 2/2=1 kalan=0 (19) 10 =(10011) 2 Network (ağ) nedir? + Dosya ve diğer kaynakları birkaç ya da daha fazla kullanıcı arasında paylaştırabilen bir haberleşme kanalı üzerinden birbirine bağlanmış bilgisayar ve çevre birimi grubudur. +(Kısa) Bilgisayarların iletişim hatları aracılığıyla veri aktarımı sağladıkları sistemdir.

2 Yerel Bölge Network Sistemleri +Belirli bir alanla sınırıdır.(okul, hastane, kampüs) +Kablolu, kablosuz olabilirler. +Erişimde çoklu port kullanırlar. +Yönetim için network administrator gereklidir. Araçlar : Router Switch Hub Bridge ATM Switch (LAN da kullanılan aygıtlardır.) Geniş Bölge Network Sistemleri +Şehirler, ülkeler arası uzak LAN lardan oluşur. +Telefon hatları ve fiber optik kullanılır. Bandwidth (Bant Genişliği) +İletişimi sağlayan ortamın iletim hızını belirleyen bir parametre. Büyük olması iletiminde hızlı olmasını sağlar. +Bir ağın bir saniyede iletebileceği en yüksek veri kapasitesidir. Saniyede gönderilen bit miktarıdır. (BPS) temel ölçüm birimi. İletim Ortamındaki Bant Genişliği +Koaksiyel Kablo 10/100 MBPS +Kategori 5 Kablo (CAT5) 10 MBPS +Kategori 5 100Base TX 100 MBPS +Fiber Optik (MultiMode) 100 MBPS +Fiber Optik (Single Mode) 1000 MBPS +Wireless 11 MBPS Bant Genişliğinin Önemi +Bant genişliği sınırlıdır. +Network ölçümlerinde düzenli bir kriterdir. +İnternet için bir anahtar görevindedir. Veri İletişimi +Verilerin bir kaynaktan başka bir kaynağa hatasız olarak gönderilmesi işlemidir. +Veri ikilik biçimde iletilir. Protokol: Bir ağ üzerindeki cihazların aralarında nasıl iletişim kuracağını belirleyen kurallar dizisidir.

3 OSI REFERANS MODELI +ISO (International Standardizations and Organizations) un önerdiği ve geliştirdiği uluslar arası protokol standartlarıdır. +OSI(Open Systems Interconnection) +Farklı bilgisayar sistemlerinin birbirleri ile etkin ve doğru haberleşmelerini amaçlar. OSI Temel İlkeler +Yeni bir katman ancak farklı bir seviyede soyutlama gerekiyorsa oluşturulur. +Her katman iyi tanımlanmış fonksiyonu yerine getirmelidir. +Ara birimler aracılığıyla bir katmanda n diğerlerine gönderilen bilgiler en aza indirgenmelidir. Katmanlar +APPLICATION LAYER (Uygulama Katmanı) DATA Kullanıcıya en yakın katmandır. FTP, MAIL, TELNET bu katmanda çalışır. +PRESENTATION LAYER (Sunum Katmanı) DATA Bilginin iletiminde verinin kullanılacak biçiminin düzenlenmesini sağlar. Sıkıştırma, şifreleme, ASCII dönüşüm işlemleri bu katmandadır. +SESSION LAYER (Oturum Katmanı) DATA Farklı bilgisayarlardaki kullanıcıların birbirleri üzerinde oturum açmalarını sağlar. +TRANSPORT LAYER (Taşıma Katmanı) SEGMENT Bilginin son alıcıda her türlü hatadan arındırılmış olarak elde edilebilmesini sağlar. Bu katmanın oluşturduğu bilgi bloğuna segment denir. +NETWORK LAyer (Ağ Katmanı) PACKAGE Veri paketlerinin gönderici ve alıcı bilgisayarlara nasıl ulaşacağını gerçekleştiren katmandır. Ağ katmanındaki bilgi bloklarına package adı verilir +DATA LINK LAYER (Veri Bağı Katmanı) FRAME Gönderilen veriyi iletişim hatalarından arındırılmış olarak fiziksel katmandan alıp ağ katmanına gönderir. Bu katmandaki lojik işaret bloklarına frame denir. +PHYSCAL LAYER (Fiziksel Katman) BITS Herhangi bir anlam ve yapısal bilgi içermeyen bit dizinlerini alır ve gönderir. TCP/IP +Transmission Control Protocol Internet Protocol Bilgisayarlar ile veri iletme/alma birimleri arasında organizasyonu sağlayan

4 protokoller kümesidir. APPLICATION TRANSPORT INTERNET NETWORK ACCESS TOPOLOJİLER Bus Topology Ring Topology Star Topology

5 Extended Star Topology Hierarchical Topology Mesh Topology REPEATER (KATMAN 1) +İletişim ortamındaki sinyali alıp kuvvetlendirerek bir diğer fiziksel ortama verir. Ağın genişletilmesi amacıyla sık kullanılır. NIC (KATMAN 2) HUB (KATMAN 1) +Yıldız topolojisi kullanarak ortalama bant genişliğini toplam uç sayısına böler. BRIDGE (KATMAN 2) ROUTER (KATMAN 3) SWITCH (KATMAN 2) Bir Paket Transfer Senaryosu

6 İki bilgisayar arasındaki iletişimin senaryosu. Paketi gönderecek bilgisayar uygulama katmanından Fiziksel katmana kadar bir yol takip eder. Hedefi router ın MAC adresidir. Önce lan içerisindeki huba gider ve HUB elindeki mac adresini broadcast yayın yapar ve hedef router bulunur. Veri, ağ katmanındadır ve hedef ip için diğer router aygıtlarına gider. Routerlar aralarında PPP* ile iletişime geçerler. (Point to Point Protocol Noktadan Noktaya) Router kendi LANına bağlı switchlerle iletişime geçer ve Kaynağın MAC adresini gönderir. SWITCH gelen paketin source ve target bilgilerini tablosunda karşılaştırır. Hedef MAC adresine kaynaktan gelen veriyi anahtarlayarak başka kimsenin almayacağı şekilde gönderir. Veriler fiziksel katmandan çıkar ve hedef bilgisayara gider. Uygulama katmanında kullanıcıya sunulur. Switch ve Hub arasındaki Farklar 2.katman cihazıdır Yapısı karmaşık ve pahalıdır. Akıllıdır, veri paketlerini sadece hedefe gönderir. Bandwidth i verimli kullanır. 1. katman cihazıdır. Yapısı ilkeldir, daha ucuzdur. Aptaldır, gelen veri paketlerini broadcast yapar. Bandwidth i gereksiz kullanır. TEMEL AĞ TANIMLARI Netmask, TCP/IP de iki cihazın aynı ağda olup olmadığını subnetmask (alt ağ maskesi ) adı verilen adresle öğrenebiliriz. Bulunduğumuz ağda belirlediğimiz ip aralığına göre subnetmask a bakarak aynı ağda olup olmadığımızı görebiliriz. subnetmask 8 bitin son değerini 255 i alır. Bulunduğu ağın tipini gösterir.

7 Gateway, başka bir networkteki cihazla iletişime geçmek için Lan daki ip adresinizin gateway denilen adresle yapılandırılması gerekir. Aksi halde makinanız sadece local area da kalacaktır. Default gateway= DHCP, dynamic host configuration protocol (dinamik istemci ayarlama protokolü) yani; belirlenen ip havuzundaki ipleri ağda tanımlı cihazlara otomatik atama işinde görevli protokoldür. DNS, Alan adlarının her biri birer ip yi temsil eder. Domainlerin ifade ettiği IP adreslerinin kayıtlı oldukları sisteme dns denir. Ek bilgi: Bilgisayarınızdan herhangi bir IP adresine bağlanmak için domain girdiğinizde. O domainin sorgusu bağlı olduğunuz kanal boyunca dns sorgusundan geçer. Daha sonra dönen ip üzerinden veri alışverişi sağlanır. NAT, Network Address Translation (Ağ Adresi Dönüştürme), TCP/IP ağındaki bir bilgisayarın yönlendirme cihazı ile başka bir ağa çıkarken adres uzayındaki bir IP ile yeniden haritalandırma yaparak IP paket başlığındaki ağ adres bilgisini değiştirme sürecidir. Proxy; internet üzerindeki bir bilgisayar ile internete bağlı diğer bilgisayarlar arasındaki iletişimi sağlayan yardımcı bir geçiş yolu sistemidir. // KONULARIN SONU // DİĞER KAYNAKLARDAN DERLENEN ÖRNEK VİZE VE ÇALIŞMA SORULARI

8 2 Sunucu bilgisayara ihtiyaç duyulmayan ağ yapısı aşağıdakilerden hangisidir? a) Client b) Server c) Peer to peer d) Ring e) Line cevap C 3. Internet üzerindeki başka bir bilgisayarda etkileşimli çalışma için geliştirilen login protokolü aşağıdaki protokollerden hangisidir? a) FTP b) TELNET c) SMTP d) HTTP e) TCP cevap B 4 I. MAN II. LAN III. WAN Yukarıdaki ağ sistemlerinin büyüklüklerine göre sıralanışı aşağıdakilerden hangisidir? a) II III I b) III I II c) II I III d) I II III e) I III II cevap B 5 Bir ağdan taşınan verinin diğer ağlarla uyumlu olmasını sağlayan donanım aşağıdakilerden hangisidir? cevap B a) Anahtar (Switch) b) Köprü (Bridge) c) Ağ geçidi (Gateway) d) Ağ göbeği (Hub) e) Modem 1) Herhangi bir TCP/IP portuna dışardan gelen bağlantı isteklerini engelleyebilen ancak aynı port üzerinden dışarı çıkışlara izin veren yapı nedir? a) FTP b) Firewall c) Router d) Switch e) NPN Cevap:B 2) Aşağıdakilerden hangisi internet olanaklarından değildir? a) Telnet b) FTP c) Web d) IRC e) NIC Cevap: E 3) Aşağıdakilerden hangisi internettin toplumsal etkilerinden değildir? a) Politik b) Ticari c) Dışa bağımlılık d) Ahlaki e) Yabancı dil gerekliliği Cevap: E 4) Aşağıdakilerden hangi kablo türü en hızlı veri iletimini sağlar? a) UTP b) Koaksiel c) Telefon kablosu d) BNC e) Fiber optik kablo, Cevap: E 5) Aşağıdakilerden hangisi Dial up bağlantının avantajlarından değildir? a) Ucuz olması b) Mobil olması c) Asenkron bir bağlantı olması d) Pahalı olması

9 e) Modem gerektirmesi Cevap: D 6) Aşağıdakilerden hangisi proxy serverın avantajlarından değildir? a) Ağ performansını artırır b) İnternet bağlantısının paylaştırılması c) İnternet bağlantı trafiğini kontrol eder d) Yerel ağda daha hızlı bilgi transferi sağlar e) Web sayfalarının güncellenmesinin yetersiz olması Cevap: E 7) Aşağıdakilerden cihazlardan hangisi MAC adresini kullanmaz? a) Router b) Switch c) Hub d) Modem e) Eternet kartı Cevap: A 8) Bir bilgisayardaki MAC adresi ne zaman değişir? a) Bilgisayarınızı yeni bir LAN a bağladığınızda b) Bilgisayarınızın ethernet kartını değiştirdiğimizde c) İki bilgisayarı paralel porttan bağlandığında d) İki bilgisayarı seri porttan bağlandığında e) Bilgisayara bir fax modem programının kurulmasında

10 Cevap: B 9) Dial up bağlantının güvenliği için neler yapılmaz? a) Kullanıcı adı ve şifresi sık değiştirilmeli b) İnternet servis sağlayıcının değiştirilmesi c) Firewall programının kullanılması d) Dosyaların şifrelenerek saklanması e) Virüs koruma programı kullanmak Cevap: B 10) FTP ( File Transfer Protocol) nedir? a) Şifreleme programıdır. b) Güvenlik programıdır. c) programıdır. d) Dosya kontrol birimidir. e) Dosya aktarımı yapan internet protokolüdür. CEVAP: E

11 11) Aşağıdakilerden hangisi FTP nin özelliklerinden değildir? a) Dosya aktarımı yapar b) İnternet protokollerindendir. c) Anonymous FTP lerde dosya yazma hakkımız yoktur. d) Dosya işlemleri komutlarla yapılır. e) Bağlandığımız makineye dosya gönderme işlemi PAT komutu ile yaparız., CEVAP: E 12) Ethernet network cihazlarına, tanınabilmeleri için Hexadecimal ve dünyada bir eşi daha olmayan seri numarası verilir. Bu numaralara ne denir? a) Mac adresi b) Ethernet adresi c) IP adresi d) CRC e) Broadcast adresi CEVAP: A 13) Aşağıdakilerden hangisi ağ güvenlik türlerinden değildir? (Doğru cevap:b) a) Dosya güvenliği b) Server güvenliği c) Kullanıcı güvenliği d) Fiziksel güvenlik e) Davetsize karşı güvenlik

12 14) Güvenlik önlemi olarak aşağıdakilerden hangisinin yapılması sakıncalıdır? a) Virüs ataklarına karşı koruma sistemleri b) İçerden ve dışardan ağ üzerindeki kaynaklara erişim kısıtlamaları c) Şifresiz bilgi aktarımı dogru cevap c secenegi d) Sanal ağlar ile fiziksel konumdan bağımsız güvenli kullanıcı gruplarının oluşturulması e) Firewall ile WEB Server ve dahili network ün dış tehditlerden korunması 15) Aşağıdakilerden hangisi iyi bir parolanın özelliklerinden değildir? a) Kullanıcı Adı ve baş harfleri, belirgin kişi adlarından oluşmamalıdır. b) Oturum açma adındaki karakterlerin bir rotasyonu değildir c) Kullanıcının doğum tarihi ve telefon numarası gibi belirgin olmamalıdır. d) En az 3 karakterden oluşmalıdır.yanit= D e) En azından 2 alfabetik ve 1 tane de alfabetik olmayan karakter içerir. 16) Dial Up bağlantıda güvenlik olarak aşağıdakilerden hangisi yapılamaz? a) Ağ paylaşımına açık diske şifre vermeye gerek yoktur.yanit= A b) Firewall programları kullanmalıyız. c) Çevirmeli Ağı kullanırken Uç birimle bağlanmayı tercih etmeliyiz. d) İnternet üzerinden diske erişimi engellemeliyiz.

13 e) Virüs koruma programı kullanılmalıdır. 17) FTP nedir? a) Dosya transfer protokolüdür //dogru cevap a secenegi b) Sanal özel ağlardır c) Mail transfer protokolüdür d) Transfer kontrol protokolüdür e) Yüksek seviyeden transfer protokolüdür 18) TCP / IP ile kurulan bir bilgisayar ağında bir bilgisayarı aşağıdakilerden hangisi ya da hangileri tanımlamaz? I IP adresi II Donanım Adresi III Bilgisayar Adı IV Network adı a) I, II, III, IV b) Yalnız I c) I, III, IV d) I, II, III

14 e) Yalnız IIICevap : e 19) Ağ yönetiminde en iyi güvenliği hangi model sağlar? a) merkezden yönetim b) dağıtılmış yönetim c) bireysel yönetim d) karşılıklı yönetim e) karışık yönetim cevap:a 20) Hub bilgisayar ağlarında en fazla kaç metre kablo kullanım hakkı verir? A) 50 B) 100 C) 150 D)200 E) 250 //cevap b 21) Modemler bilgisayarlarla ne türden iletişim kurarlar? a. Seri b. Paralel c. Eş zamanlı d. Sıralı e. Hiçbiri Cevap: a 22) Aşağıdakilerden hangisi elektronik cihazlar için standart olmuşlardır? I. RS 232 II. RS 485 III. TCP/IP a. Yalnız I b. Yalnız II c. Yalnız III d. I,II e. I,III

15 Cevap: d 23) RS 232 için aşağıdakilerden hangisi doğrudur? a. 1 km ye kadar veri iletilebilir. b. Paralel iletişim standardıdır. c. 100 km ye kadar veri iletilebilir. d. 5 cm kablo kullanılır. e. Veri iletimi güvensizdir. Cevap: c 24) Bilgisayarlar üzerinde bulunan modemleri hangi bağlantı noktasındaymış gibi tanırlar? a. LPT b. PS/2 c. SCSI d. COM e. IPX/SX Cevap: d 25) Standart bir PC üzerindeki COM bağlantı noktası hangi tipte iletişimi destekler? a. RS 232 b. RS485 c. RS 422 d. TCP/IP e. IPX/SX Cevap: a 26) Aşağıdakilerden hangisi güvenlik seviyelerinden değildir a)d seviyesi b)c seviyesi c)b seviyesi d)z seviyesi e)a seviyesi cevap:d

16 27) aşağıdakilerden hangisi en düşük düzeyde güvenlik seviyesidir? a)d b)f c)e d)a e)b cevap:a 28) Ethernette UTP topolojisinde 100 metrenin ötesine verinin iletilmesi aşağıdakilerden hangisi ile sağlanır? a) switch b) hub c) repeater d) ring e) bus cevap : c 29) birbirine kablolarla bağlanmış server, printer, pc, modem gibi birçok haberleşme ekipmanının en ekonomik ve verimli yoldan kullanılmasıdır. Noktalı yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? A) Network B) TCP C) SMTP D) Firewall E) Gateway Cevap: A 30) Fast Ethernet bir saniyede ne kadar veri taşıyabilir? A) 10 Mbps B) 25 Mbps C) 50 Mbps D) 75 Mbps E) 100 Mbps Cevap: E 31) Ağ üzerinde veri iletimi için kullanılan kurallar veya işlemlere ne ad verilir? A) Telnet B) Gateway C) Protokol D) İnternet E) Subnet Cevap: C 32) Sinyali alıp, güçlendirip, gönderme özelliğine sahip network ekipmanına ne ad verilir?

17 A) Repeater B) Router C) Switch D) Hub E) Gateway Cevap: A 33) Aşağıdakilerden hangisi ya da hangileri network yapısı değildir? I Star II Bus III Ring IV Subnet A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) Yalnız IV E) I II Cevap: D 34 Birden fazla LAN ın iletişim içinde olmasına ne denir? A)Büyük LAN B)WAN C)Ethernet D)WLAN E)VLAN Cevap:B 35 Bilgisayarların biribirine tek bir hat üzerinden bağlı olduğu topoloji türü nedir? A)Bus B)Star C)Mesh D)Cross E)Ring Cevap:A 36 En güvenli topoloji türü nedir? A)Bus B)Star C)Mesh D)Cross E)Ring Cevap:C 37 Aşağıdakilerden hangisi en hızlıdır? A)VLAN B)LAN C)WLAN D)WAN E)MAN Cevap:B 38 Aşağıdakilerden hangisi koaksiyonel kablonun özelliklerinden değildir?

18 A)Bu kablo ile star topolojisnde bir ağ kurulaiblir. B)Bu kablo ile Mesh topolojisinde bir ağ kurulabilir. C)Bu kablo ile Bus topolojisinde bir ağ kurulabilir. D)10Mbit/s lik ağlarda kullanılmıştır. E)Bu kablo ile ring toplojisinde bir ağ kurulabilir. Anonimden gelen cevap: D (Acıklama koaksiyel kablolar tüm ağ topolojilerinde kullanılabilir. çok hızlıdırlar.eşeksenli kablo veri taşıma özelliklerini geliştirmiş olsa da, yerel ağ iletişimi kullanımında büklümlü çift kablo eşeksenli kablonun yerini almıştır. Bu değişimin nedenleri arasında, eşeksenli kablonun UTP'ye göre daha zor döşenmesi, fiyatının daha yüksek olması ve sorun gidermesinin daha zor olması gösterilebilir.) 39 Günümüzün en yaygın olarak kullanılan topoloji türü hangisidir? A)Bus B)Star C)Mesh D)Cross E)Ring Anonimden gelen cevap:b (star topoloji maliyeti ucuz ve kurulumu kolay olduğu için günümüzde en yaygın olarak kullanılan topolojidir.) 40 Aşağıdakilerden hangisi Fiber optik kablolar için doğrudur? A)4 çift bakır kablodan oluşur B)Elektromanyetik parazitlerden hiç etkilenmez C)8 çift bakırdan oluşur D)Uzun mesafelerden iletişim sağlayamamaktadır. E) 25v ile +25 V arası elektrik sinyalleri iletir. Cevap:B 41 Harici (external) modemler bilgisayarların hangi iletişim noktasına takılırlar? a. LPT b. COM c. SCSI d. PS/2 e. USB Cevap: b // Cevapsız Sorular Doğru cevap çin yorum atabilirsiniz. Yorum herkese açıktır. // Kaynak: 4. Sunucu bilgisayara ihtiyaç duyulmayan ağ yapısı aşağıdakilerden hangisidir? a) Client b) Server c) Peer to peer d) Ring e) Line cevap c 5. Aşağıdakilerden hangisi internet üzerindeki sunuculara kullanıcılar tarafından kolay anımsanacak adlar verme sistemidir?

19 a) DNS b) TCP c) IP d) Domain e) URL Anonim: cevap A 6. Bir bilgisayarı bir ağ göbeğine (Hub) bağlamak için aşağıdaki yapılardan hangisi kullanılır? a) Halka topolojisi b) iki ucu çarpraz bağlantı c) Bir ucu düz bir ucu çarpraz bağlantı d) iki ucu düz bağlantı e) Yol topolojisi Anonim Cevap D 9. Bilgisayarların birbirlerine bağlanmalarını düzenleyen sistemlerin geometrik yapılarına ne ad verilir? a) Network b) Protokol c) Düğüm noktası d) Topoloji e) Konnektör 10. internet üzerindeki başka bir bilgisayarda etkileşimli çalışma için geliştirilen login protokolü aşağıdaki protokollerden hangisidir? a) FTP b) TELNET c) SMTP d) HTTP e) TCP Anonim Cevap B 11. I. MAN II. LAN III. WAN Yukarıdaki ağ sistemlerinin büyüklüklerine göre sıralanışı aşağıdakilerden hangisidir? a) II III I b) III I II c) II I III d) I II III e) I III II Anonim Cevap:B 12. Veri formatlarının ve bilgi alışverişinin zamanlanmasını düzenleyen kurallar dizisine ne ad verilir? a) Seri iletim b) Birlikte çalışabilme c) Paralel iletim d) Protokol e) Topoloji 16. Askeri amaçlı olarak üretilen kablo tipi aşağıdakilerden hangisidir? a) RG 59 b) RG 58 A/U c) RG 58 /U d) RG 58 C/U e) RG Düz bağlı bir Twisted pair kabloda 1 numaralı uç Turuncu Beyaz dır. Buna göre 4 numaralı uç aşağıdakilerden hangisidir?

20 a) Yeşil b) Mavi Beyaz c) Kahverengi d) Yeşil Beyaz e) Mavi 18. Bir ağdan taşınan verinin diğer ağlarla uyumlu olmasını sağlayan donanım aşağıdakilerden hangisidir? a) Anahtar (Switch) b) Köprü (Bridge) c) Ağ geçidi (Gateway) d) Ağ göbeği (Hub) e) Modem 19. I. E mail II. Dosya aktarımı III. Video konferans IV. E banka Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri için gerçek zamanlı iletişim zorunludur? a) I II III IV b) I III c) II III d) I II III e) III IV 20. Aşağıdakilerden hangisi hata sezme tekniklerinden değildir? a) CRC b) LRC c) ARQ d) Yankılama e) Eşlik sınaması 3. Analog veriyi dijital veriye çeviren ve tersi işlemi de gerçekleştirebilen ağ aygıtı aşağıdakilerden hangisidir? a) Repeater b) MoDem c) Hub d) Switch e) Bridge 4. Dosya alma ve gönderme protokolü aşağıdakilerden hangisidir? a)tcp/ip b) HTTP c) FTP d) SMTP e) HTML 5. Aşağıdakilerden hangisi internet üzerindeki sunuculara kullanıcılar tarafından kolay anımsanacak adlar verme sistemidir? a) Domain b) TCP c) IP d) DNS e) URL 6. Sırasıyla, modem bilgisayara, yazıcı bilgisayara ve iki bilgisayar birbirine hangi portlardan bağlanırlar? a)seri Seri Seri b)paralel Paralel Paralel c) Paralel Seri Seri

21 d) Seri Paralel Seri e) Paralel Seri Paralel 7. Yıldız topolojisi ile kurulan ağlarda ağın temel dağıtım ünitesi aşağıdakilerden hangisidir? a) Köprü (Bridge) b) Ağ göbeği (Hub) c) Yönlendirici (Router) d) Ağ geçidi (Gateway) e) Modem 9. Bilgisayarların birbirlerine bağlanmalarını düzenleyen sistemlerin geometrik yapılarına ne ad verilir? a) Network b) Protokol c) Düğüm noktası d) Topoloji e) Konnektör 11. Yıldız topolojisinde hangi tür kablo kullanılır? a) Eş eksenli b) Fiber optik c) Fiber optik veya Eş eksenli d) Twisted pair e) Hiçbiri 12. Veri formatlarının ve bilgi alışverişinin zamanlanmasını düzenleyen kurallar dizisine ne ad verilir? a) Seri iletim b) Birlikte çalışabilme c) Paralel iletim d) Protokol e) Topoloji 13. Küresel ağ olarak adlandırılan sistem aşağıdakilerden hangisidir? a) HTTP b) WWW c) TTP d) COM e) DNS 16.Twisted pair kabloların sonlandırıcılarına verilen ad aşağıdakilerden hangisidir? a) RG 59 b) RG 58 A/U c) RJ 45 d) RG 58 C e) RG Düz bağlı bir Twisted pair kabloda 1 numaralı uç Turuncu Beyaz dır. Buna göre 6 numaralı uç aşağıdakilerden hangisidir? a)mavi b) Mavi Beyaz c) Kahverengi d) Yeşil Beyaz e) Yeşil Cevap E 18. Web sayfalarını depolayıp, web istemcilerinden (tarayıcılar) talep geldiğinde aktarır. Tanımı aşağıdakilerden hangisine aittir? a) DNS b) Alan adı (Domain) c)web sunucuları d) Ağ göbeği (Hub) e) TCP/IP

Ağ Temelleri. Murat Ozdemir Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanı 15 Ocak 2013. Ref: HNet.23

Ağ Temelleri. Murat Ozdemir Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanı 15 Ocak 2013. Ref: HNet.23 Ağ Temelleri Murat Ozdemir Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanı 15 Ocak 2013 Ref: HNet.23 Ağ Nedir Ağ, iki yada daha fazla cihazın kablolu veya kablosuz olarak birbirleri ile belirli protokoller

Detaylı

Uygulama 6. Sunum 5. Oturum 4. Taşıma 3. Ağ 2. Veri iletim 1

Uygulama 6. Sunum 5. Oturum 4. Taşıma 3. Ağ 2. Veri iletim 1 OSI MODELİ OSI Modeli Farklıbilgisayarların ve standartların gelişmesi ile sorunların ortaya çıkması nedeniyle ISO (International Organization for Standardization), OSI(Open Systems Interconnection) modelini

Detaylı

Bilgisayar Ağları. Bilgisayar Ağları. Modelleri. Main-Frame Client/Server

Bilgisayar Ağları. Bilgisayar Ağları. Modelleri. Main-Frame Client/Server Bilgisayar Ağları Ortama dahil olan tüm elektronik birimlerin birbirlerine mesaj alma/gönderme ilkesine göre yapılandırılmış ağlardır. Bilgisayar ağlarında yalnızca bilgisayarlar yoktur. Bilgisayarların

Detaylı

BĠLGĠSAYARIN TEMELLERĠ

BĠLGĠSAYARIN TEMELLERĠ BĠLGĠSAYARIN TEMELLERĠ Bölüm-1 Resul DAġ rdas@firat.edu.tr BİLGİSAYARIN TEMELLERİ Bilgisayar Donanımının Temelleri Bilgisayar Yazılımının Temelleri Binary Sayı Sistemleri Network Teknolojilerinin Temelleri

Detaylı

7 Uygulama 6. Sunum 5 Oturum Taşıma. 4 Ara katman- Yazılım ve donanım arası 3. Ağ Veri iletim. 2 Ağ Grubu-Donanım 1. Fiziksel. Uygulama Grubu-Yazılım

7 Uygulama 6. Sunum 5 Oturum Taşıma. 4 Ara katman- Yazılım ve donanım arası 3. Ağ Veri iletim. 2 Ağ Grubu-Donanım 1. Fiziksel. Uygulama Grubu-Yazılım OSI Modeli Farklı bilgisayarların i l ve standartların gelişmesi ile sorunların ortaya çıkması nedeniyle ISO (International Organization for Standardization), OSI (Open Systems Interconnection) modelini

Detaylı

Bilgisayar Ağı Nedir?

Bilgisayar Ağı Nedir? Bilgisayar Ağı Nedir? İki veya daha fazla bilgisayarın bir araya gelerek belirli bir protokol altında iletişimde bulundukları yapıya bilgisayar ağı denir. Protokol, ağ bileşenlerinin birbiri ile nasıl

Detaylı

DOD / DEPARMENT OF DEFENCE

DOD / DEPARMENT OF DEFENCE DOD / DEPARMENT OF DEFENCE TCP/IP protokol grubunun referans aldığı DoD modeli 4 ayrı katmandan oluşur. Ağ Arayüz Katmanı İnternet Katmanı Aktarım Katmanı Uygulama Katmanı DoD / Deparment of Defence Ağ

Detaylı

AĞ SĠSTEMLERĠ. Öğr. Gör. Durmuş KOÇ

AĞ SĠSTEMLERĠ. Öğr. Gör. Durmuş KOÇ AĞ SĠSTEMLERĠ Öğr. Gör. Durmuş KOÇ Ağ Ġletişimi Bilgi ve iletişim, bilgi paylaşımının giderek önem kazandığı dijital dünyanın önemli kavramları arasındadır. Bilginin farklı kaynaklar arasında transferi,

Detaylı

ÜNİTE 3 ÜNİTE 2 BİLGİSAYAR AĞLARI BİLGİSAYAR II İÇİNDEKİLER HEDEFLER

ÜNİTE 3 ÜNİTE 2 BİLGİSAYAR AĞLARI BİLGİSAYAR II İÇİNDEKİLER HEDEFLER ÜNİTE 2 BİLGİSAYAR AĞLARI İÇİNDEKİLER Bilgisayar Ağları Ağ Türleri Mimari Açıdan Ağar Büyüklük Açısından Ağlar Topoloji Açısından Ağlar Ağ Cihazları Ara Birimler Kablolar BAYBURT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM

Detaylı

Bilgisayar Sistemleri ilk ortaya çıktığında...

Bilgisayar Sistemleri ilk ortaya çıktığında... Bilgisayar Ağları Bilgisayar Sistemleri ilk ortaya çıktığında... Merkezi yapıya sahip ENIAC (1945) ~167 m² 30 ton IBM 650 (1960) K.G.M Dk.da ~ 74000 işlem 12 yıl kullanılmıştır http://the eniac.com www.kgm.gov.tr

Detaylı

Ağ Donanımları NIC. Modem. Modem. Ağ Cihazları (Aktif Cihazlar) Repeater (Yineleyici) 03.03.2013

Ağ Donanımları NIC. Modem. Modem. Ağ Cihazları (Aktif Cihazlar) Repeater (Yineleyici) 03.03.2013 Ağ Donanımları NIC Kartlar NIC, Modem Ağ Cihazları (Aktif Cihazlar) Repeater,, Access Point (Wireless), Transceiver, Bridge, Switch, Router NIC (Network Interface Card) Ağ Arabirim(arayüz) Kartı Bilgisayarı

Detaylı

08225 AĞ TEMELLERĠ. Elbistan Meslek Yüksek Okulu 2013 2014 GÜZ Yarıyılı. 01 EKi. 2012 Salı. Öğr. Gör. Murat KEÇECĠOĞLU

08225 AĞ TEMELLERĠ. Elbistan Meslek Yüksek Okulu 2013 2014 GÜZ Yarıyılı. 01 EKi. 2012 Salı. Öğr. Gör. Murat KEÇECĠOĞLU 08225 AĞ TEMELLERĠ Elbistan Meslek Yüksek Okulu 2013 2014 GÜZ Yarıyılı 01 EKi. 2012 Salı Öğr. Gör. Murat KEÇECĠOĞLU Bir Ağ Üzerinde Bilgisayar Bir ağ üzerinde veri iletişimde bulunan bilgisayar, içerisinde

Detaylı

Internetin Yapı Taşları

Internetin Yapı Taşları Internetin Yapı Taşları Ali Erdinç Köroğlu III. Linux ve Özgür Yazılım Şenliği 13 Mayıs 200 Milli Kütüphane - Ankara Internetin Yapı Taşları OSI Katmanı TCP Katmanı IP Katmanı IP Adresleme IP Sınıfları

Detaylı

Elbistan Meslek Yüksek Okulu 2013 2014 GÜZ Yarıyılı. 17-18 Ara. 2013 Salı, Çarşamba Öğr. Gör. Murat KEÇECĠOĞLU

Elbistan Meslek Yüksek Okulu 2013 2014 GÜZ Yarıyılı. 17-18 Ara. 2013 Salı, Çarşamba Öğr. Gör. Murat KEÇECĠOĞLU Elbistan Meslek Yüksek Okulu 2013 2014 GÜZ Yarıyılı 17-18 Ara. 2013 Salı, Çarşamba Öğr. Gör. Murat KEÇECĠOĞLU Aktarım katmanında TCP ve olmak üzere iki protokol kullanılır. iletiminde sağlama yapılmadığı

Detaylı

ÖNDER BİLGİSAYAR KURSU. Sistem ve Ağ Uzmanlığı Eğitimi İçeriği

ÖNDER BİLGİSAYAR KURSU. Sistem ve Ağ Uzmanlığı Eğitimi İçeriği ÖNDER BİLGİSAYAR KURSU Sistem ve Ağ Uzmanlığı Eğitimi İçeriği BÖLÜM 1 KİŞİSEL BİLGİSAYAR DONANIMI 1.1. Kişisel Bilgisayarlar ve Uygulamalar Bilgisayarların Kullanım Şekli ve Yeri Bilgisayar Tipleri (Sunucular,

Detaylı

Ağ Nedir? Birden fazla bilgisayarın iletişimini sağlayan printer vb. kaynakları, daha iyi ve ortaklaşa kullanımı sağlayan yapılara denir.

Ağ Nedir? Birden fazla bilgisayarın iletişimini sağlayan printer vb. kaynakları, daha iyi ve ortaklaşa kullanımı sağlayan yapılara denir. TEMEL AĞ TANIMLARI Ağ Nedir? Birden fazla bilgisayarın iletişimini sağlayan printer vb kaynakları, daha iyi ve ortaklaşa kullanımı sağlayan yapılara denir WAN ve LAN Kavramları Bilgisayarlar ve paylaşılan

Detaylı

Doç.Dr. Yaşar SARI ESOGÜ Turizm Fakültesi-Eskişehir BİLGİSAYAR AĞLARI (COMPUTER NETWORKS)

Doç.Dr. Yaşar SARI ESOGÜ Turizm Fakültesi-Eskişehir BİLGİSAYAR AĞLARI (COMPUTER NETWORKS) BİLGİSAYAR AĞLARI (COMPUTER NETWORKS) 1 BİLGİSAYAR AĞI Birden çok bilgisayarın birbirine bağlanması ile oluşturulan yapılara bilgisayar ağları denmektedir. Bu bağlantı bakır kablolarla yapılabildiği gibi,

Detaylı

BİH 605 Bilgi Teknolojisi Bahar Dönemi 2015

BİH 605 Bilgi Teknolojisi Bahar Dönemi 2015 BİH 605 Bilgi Teknolojisi Bahar Dönemi 2015 Ders- 12 Bilgisayar Ağları Yrd. Doç. Dr. Burcu Can Buğlalılar Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Bilgisayar Katmanları İçerik Bilgisayar ağı nedir? Yerel alan ağları

Detaylı

Bölüm 8 : PROTOKOLLER VE KATMANLI YAPI: OSI, TCP/IP REFERANS MODELLERİ.

Bölüm 8 : PROTOKOLLER VE KATMANLI YAPI: OSI, TCP/IP REFERANS MODELLERİ. Bölüm 8 : PROTOKOLLER VE KATMANLI YAPI: OSI, TCP/IP REFERANS MODELLERİ. Türkçe (İngilizce) karşılıklar Servis Kalitesi (Quality of Service, QoS) Uçtan-uca (end-to-end) Düğümden-ağa (host-to-network) Bölüm

Detaylı

Bilgisayar Ağları ve Türleri

Bilgisayar Ağları ve Türleri Bilgisayar Ağları ve Türleri Bilgisayar ağı, birbirlerine bağlı ve birbirleri arasında metin, ses, sabit ve hareketli görüntü aktarımı yapabilen bilgisayarların oluşturduğu yapıdır. Ağlar sadece bilgisayarlardan

Detaylı

Öğr. Gör. Serkan AKSU http://www.serkanaksu.net. http://www.serkanaksu.net/ 1

Öğr. Gör. Serkan AKSU http://www.serkanaksu.net. http://www.serkanaksu.net/ 1 Öğr. Gör. Serkan AKSU http://www.serkanaksu.net http://www.serkanaksu.net/ 1 Bu dersin amacı; bilgisayarların birbirleriyle haberleşmesi konusunda genel bir yaklaşım oluşturacak şekilde gerekli bilgileri

Detaylı

Bilg-101. Bölüm 6. Bilgisayar Ağları. Ne Öğreneceğiz? Bilgisayar Ağı Nedir?

Bilg-101. Bölüm 6. Bilgisayar Ağları. Ne Öğreneceğiz? Bilgisayar Ağı Nedir? Bilg-101 Bölüm 6 Bilgisayar Ağları 2006 Prentice-Hall, Inc Slide 1 Ne Öğreneceğiz? Bilgisayar Ağı Bilgisayar Ağlarının Avantaj ve Dezavantajları Bilgisayar Ağlarında Protokol ün önemi Ağ Çeşitleri Yerel

Detaylı

Ağ Temelleri Semineri. erbil KARAMAN

Ağ Temelleri Semineri. erbil KARAMAN Ağ Temelleri Semineri erbil KARAMAN Gündem 1. 1. İnternet 2. 2. TCP // IP IP 3. 3. Ağ Analizi 4. 4. Ağ Güvenliği internet Yeni Varoluş Habitatı Bilgi Hız Özgürlük Dönüşüm iletişim Alış Veriş İnternet bağlantısı

Detaylı

TEMEL NETWORK CİHAZLARI

TEMEL NETWORK CİHAZLARI TEMEL NETWORK CİHAZLARI LAN (Local Area Network); yüksek hızlı, düşük hatalı ve küçük coğrafi alan kaplayan (bir uçtan diğer uca beş bin metreye kadar) ağlardır. Yani LAN; bir binadaki ya da küçük bir

Detaylı

INTERNET PROGRAMCILIĞI. Kişisel Bağlantı. Neler Öğreneceğiz? Bağlantı Türleri. Gereksinimler. Modem

INTERNET PROGRAMCILIĞI. Kişisel Bağlantı. Neler Öğreneceğiz? Bağlantı Türleri. Gereksinimler. Modem INTERNET PROGRAMCILIĞI Seval ÖZBALCI Bilgisayar Programcılığı Bölümü Ders 2 Internet Teknolojileri ve Temel Internet Kavramları Neler Öğreneceğiz? Internet e Kişisel Bağlantı Kişisel Bağlantı İçin Gerekenler

Detaylı

Ağ Teknolojileri. Ağ Temelleri. Bir ağ kurmak için

Ağ Teknolojileri. Ağ Temelleri. Bir ağ kurmak için Ağ Teknolojileri Ağ Temelleri Bir ağdan söz edebilmek için en az 2 bilgisayarın birbirlerine uygun bir iletişim ortamıyla bağlanması gerekmektedir. Üst sınır yok! Dünyadaki en büyük bilgisayar ağı İnternet

Detaylı

Serdar SEVİL. TCP/IP Protokolü

Serdar SEVİL. TCP/IP Protokolü Serdar SEVİL TCP/IP Protokolü TCP/IP TCP/IP nin tarihi ARPANET ile başlayan Internetin tarihidir. Adreslerin dağıtımı NIC (Network Information Center) tarafından yapılır. Türkiye de ise bunu ODTÜ-TUBİTAK

Detaylı

Bilgisayar Programalamaya Giriş

Bilgisayar Programalamaya Giriş Bilgisayar Programalamaya Giriş Doç. Dr. Melih Gunay Bilgisayar Mühendisliği Bölümü 18 Eylül 2014 Network - Ağ Birden fazla bilgisayarın bağlandığı ve veri alışverişi yaptığı ortama denir. Ağ ortamlarında

Detaylı

Protocol Mimari, TCP/IP ve Internet Tabanlı Uygulamalar

Protocol Mimari, TCP/IP ve Internet Tabanlı Uygulamalar Tabanlı Uygulamalar 3. Ders Yrd. Doç. Dr. İlhami M. ORAK Protocol Mimari, TCP/IP ve Internet Tabanlı Uygulamalar İletişimi tamamıyla ortadan kaldırmak için gönderici ile alıcı arasında hiçbir ortak kural

Detaylı

ÜNİTE TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ İÇİNDEKİLER HEDEFLER BİLGİSAYAR AĞLARI

ÜNİTE TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ İÇİNDEKİLER HEDEFLER BİLGİSAYAR AĞLARI HEDEFLER İÇİNDEKİLER BİLGİSAYAR AĞLARI Ağ Nedir? Neden Bilgisayar Ağlarına İhtiyaç Duyulmuştur? Ağ Donanımları Ağ Mimarileri Ölçeklerine Göre Ağlar Ağ Topolojileri Ağ Protokolleri Kablosuz Ağ Bağlantı

Detaylı

SDÜ KMYO. Ağ Mimarileri ve Topolojileri

SDÜ KMYO. Ağ Mimarileri ve Topolojileri Ağ Mimarileri ve Topolojileri Bilgisayar Ağ Mimarisi İstemci-Sunucu / Sunucu Temelli (Client- Server, Server based) Türdeş (Peer-to-Peer) Mimari Client/Server ve Peer to Peer Lan daki bütün bilgisayarlar

Detaylı

AĞ TEMELLERİ DERS NOTLARI (1) KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU

AĞ TEMELLERİ DERS NOTLARI (1) KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU AĞ TEMELLERİ DERS NOTLARI (1) KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU Bilgisayar Ağı Nedir? İki ya da daha çok bilgisayarın bir birine bağlanmasına bilgisayar ağı (network)

Detaylı

BĠLGĠSAYAR AĞLARI. 1-Bilgisayar ağı nedir? 2-Ağ türleri 3-Ağ bağlantıları 4-Ġnternet kavramı ve teknolojileri

BĠLGĠSAYAR AĞLARI. 1-Bilgisayar ağı nedir? 2-Ağ türleri 3-Ağ bağlantıları 4-Ġnternet kavramı ve teknolojileri BĠLGĠSAYAR AĞLARI 1-Bilgisayar ağı nedir? 2-Ağ türleri 3-Ağ bağlantıları 4-Ġnternet kavramı ve teknolojileri Ağ Kavramı Bilgisayarların birbirleri ile iletiģimlerini sağlamak, dosya paylaģımlarını aktif

Detaylı

300 BANT KABLOSUZ ERİŞİM NOKTASI YÖNLENDİRİCİ

300 BANT KABLOSUZ ERİŞİM NOKTASI YÖNLENDİRİCİ 300 BANT KABLOSUZ ERİŞİM NOKTASI YÖNLENDİRİCİ Hızlı Kurulum Kılavuzu DN-7059-2 İçindekiler Paket İçeriği... Sayfa 1 Ağ Bağlantılarını Oluşturma... Sayfa 2 Ağ Kurulumu... Sayfa 3 Paket İçeriği Bu yönlendiriciyi

Detaylı

Bilgisayar Mühendisliğine Giriş. Yrd.Doç.Dr.Hacer KARACAN

Bilgisayar Mühendisliğine Giriş. Yrd.Doç.Dr.Hacer KARACAN Bilgisayar Mühendisliğine Giriş Yrd.Doç.Dr.Hacer KARACAN BĠLGĠSAYAR AĞLARI VE ĠNTERNET Bilgisayar Ağı nedir? Ġletişim Protokolleri Bilgisayar Ağlarının Sınıflandırılması Tanımlar Bilgisayar Ağı Nedir?

Detaylı

AĞ HĠZMETLERĠ MODÜLÜ 1. TAŞIMA KATMANI PROTOKOLLERİ

AĞ HĠZMETLERĠ MODÜLÜ 1. TAŞIMA KATMANI PROTOKOLLERİ AĞ HĠZMETLERĠ MODÜLÜ 1. TAŞIMA KATMANI PROTOKOLLERİ 1.1. İstemci - Sunucu İlişkisi Sunucu, ağa bağlı diğer konak bilgisayarlara bilgi veya hizmet sağlayan bir yazılım uygulamasını çalıştıran konak bilgisayarı

Detaylı

Ağ Protokolleri. Aysel Aksu. Nisan, 2016

Ağ Protokolleri. Aysel Aksu. Nisan, 2016 Ağ Protokolleri Aysel Aksu Nisan, 2016 İçindekiler 1 Giriş................................................ 2 2 AĞ PROTOKOLLERİ....................................... 3 2.1 TCP/IP MİMARİSİ VE KATMANLARI.........................

Detaylı

ÖĞRENME-ÖĞRETME YÖNTEM VE TEKNİKLERİ. Anlatım, soru-cevap, İnternetten araştırma. Anlatım, soru-cevap, İnternetten araştırma. Anlatım, soru-cevap,

ÖĞRENME-ÖĞRETME YÖNTEM VE TEKNİKLERİ. Anlatım, soru-cevap, İnternetten araştırma. Anlatım, soru-cevap, İnternetten araştırma. Anlatım, soru-cevap, EYLÜL EKİM 24.09.2009 25.09.2009 28.09.2009 02.10.2009 12.10.2009 16.10.2009 05.10.2009 09.10.2009 19.10.2009 2.10.2009 MODÜL: AĞ TEMELLERİ Ağ kavramını Veri ağlarına örnek gösterebilir. Ağ tarihçesinin

Detaylı

Simülasyona Dayalı Ağ Temelleri Dersi Eğitimi

Simülasyona Dayalı Ağ Temelleri Dersi Eğitimi Simülasyona Dayalı Ağ Temelleri Dersi Eğitimi HEDEF Bilgisayar Programcılığı bölümünde yürütülen Ağ Temelleri dersi içeriğini incelemek Bilgisayar Ağları öğretiminde Simülasyon/emülasyon kullanımı hakkında

Detaylı

Yaşar Tonta 2005.03.01 - SLAYT 1

Yaşar Tonta 2005.03.01 - SLAYT 1 Bilgi Ağlarına Giriş Yaşar Tonta 2005.03.01 - SLAYT 1 Plan Bilgisayar ağının tanımı Bilgisayar ağlarının sınıflandırılması / Örnekler 2005.03.01 - SLAYT 2 Ağ tanımı (bilgisayar) ağ iki ya da daha fazla

Detaylı

AĞ TEMELLERİ. 3.Hafta Ders Sunusu Öğr.Gör.Volkan ALTINTAŞ

AĞ TEMELLERİ. 3.Hafta Ders Sunusu Öğr.Gör.Volkan ALTINTAŞ AĞ TEMELLERİ 3.Hafta Ders Sunusu Öğr.Gör.Volkan ALTINTAŞ Topoloji Nedir? Bir ağdaki bilgisayarların nasıl yerleşeceğini, nasıl bağlanacağını, veri iletiminin nasıl olacağını belirleyen genel yapıdır. Fiziksel

Detaylı

Internet: Tarihçe ve Kavramlar

Internet: Tarihçe ve Kavramlar Internet: Tarihçe ve Kavramlar Umut Al umutal@hacettepe.edu.tr Internet in Tarihçesi 1945 Vannevar Bush memex 1962 Licklider (MIT) Galaktik Ağ 1969 DARPA ARPANET 1972 İlk e-posta 1983 TCP-IP 1991 Gopher,

Detaylı

HAZIRLAYAN BEDRİ SERTKAYA bedri@bedrisertkaya.com Sistem Uzmanı CEH EĞİTMENİ

HAZIRLAYAN BEDRİ SERTKAYA bedri@bedrisertkaya.com Sistem Uzmanı CEH EĞİTMENİ HAZIRLAYAN BEDRİ SERTKAYA bedri@bedrisertkaya.com Sistem Uzmanı CEH EĞİTMENİ KOKLAYICILAR: Sniffing Nedir? Sniffing türkçe anlamı ile koklama bilgi güvenliğinde giden gelen veriyi araya girerek ele geçirmektir.sniffing'in

Detaylı

BİLGİSAYAR AĞI NEDİR?

BİLGİSAYAR AĞI NEDİR? BİLGİSAYAR AĞLARI BİLGİSAYAR AĞI NEDİR? İki veya daha fazla bilgisayarın bir araya gelerek oluşturdukları yapıya bilgisayar ağı denir. Ağa bağlı tüm bilgisayarlar birbirleri ile iletişim kurabilirler,

Detaylı

Internet in Kısa Tarihçesi

Internet in Kısa Tarihçesi TCP/IP Internet in Kısa Tarihçesi İlk geniş alan ağı olan ARPANET 1960 lı yılların ortasında askeri amaçlarla ortaya çıktı. Problem: Nükleer bir savaş esnasında telefon hatlarının çoğunun tahrip olması

Detaylı

EC-100. Ethernet RS232/422/485 Çevirici. İstanbul Yazılım ve Elektronik Teknolojileri

EC-100. Ethernet RS232/422/485 Çevirici. İstanbul Yazılım ve Elektronik Teknolojileri EC-100 Ethernet RS232/422/485 Çevirici İstanbul Yazılım ve Elektronik Teknolojileri EC-100, cihazlarınıza veya bilgisayara RS232/422/485 hattından bağlayarak kullanabileceğiniz tak-kullan şeklinde tasarlanmış

Detaylı

Ağ Sızma Testleri ve 2. Katman Saldırıları Türk Standardları Enstitüsü Yazılım Test ve Belgelendirme Dairesi Başkanlığı

Ağ Sızma Testleri ve 2. Katman Saldırıları Türk Standardları Enstitüsü Yazılım Test ve Belgelendirme Dairesi Başkanlığı Ağ Sızma Testleri ve 2. Katman Saldırıları Türk Standardları Enstitüsü Yazılım Test ve Belgelendirme Dairesi Başkanlığı Tarih 1 İçerik TCP/IP Temelleri Ağı Dinleme MAC Adres Tablosu Doldurma ARP Zehirlemesi

Detaylı

AĞ KURULUMU ANA MAKİNA İÇİN:

AĞ KURULUMU ANA MAKİNA İÇİN: AĞ KURULUMU NetProxy programı ile bilgisayarlarınızı birbirine bağlamak için, bağlantı yapacağınız bilgisayarlar arasynda bir ağ kurmanız gerekir. Ağ kurma işlemini burada adım adım anlatmaya çalışacağım.

Detaylı

MODBUS PROTOKOLÜ ÜZERİNDEN KABLOLU VE KABLOSUZ ENERJİ İZLEME SİSTEMİ

MODBUS PROTOKOLÜ ÜZERİNDEN KABLOLU VE KABLOSUZ ENERJİ İZLEME SİSTEMİ MODBUS PROTOKOLÜ ÜZERİNDEN KABLOLU VE KABLOSUZ ENERJİ İZLEME SİSTEMİ 192.168.1.0 Networkunda çalışan izleme sistemi PC Eth, TCP/IP Cihaz 1, Cihaz 2, Şekil-1 U 200 Şekil-1 deki örnek konfigürasyonda standart

Detaylı

Ayni sistem(host) üzerinde IPC. Ağ(network) aracılığı ile IPC

Ayni sistem(host) üzerinde IPC. Ağ(network) aracılığı ile IPC Ayni sistem(host) üzerinde IPC Prosesler Host P 1 P 2 P 3 IPC mekanizması OS kernel Ağ(network) aracılığı ile IPC Host A Host B Host C P 1 P 2 P 3 Ağ(Network) 1 Temel TCP/IP protokolleri OSI katmanları(layers)

Detaylı

EC-485. Ethernet RS485 Çevirici. İstanbul Yazılım ve Elektronik Teknolojileri

EC-485. Ethernet RS485 Çevirici. İstanbul Yazılım ve Elektronik Teknolojileri EC-485 Ethernet RS485 Çevirici İstanbul Yazılım ve Elektronik Teknolojileri TR+: RS485 TR+ bağlantısı için kullanılır. TR-: RS485 TR- bağlantısı için kullanılır. EC-485, cihazlarınıza veya bilgisayara

Detaylı

FortiGate & FortiAP WiFi Controller

FortiGate & FortiAP WiFi Controller 2011 FortiGate & FortiAP [Bu dökümanda Fortigate üzerinden FortiAP cihazlarının nasıl kontrol edildiği ve nasıl ayarlandığı anlatılmıştır.] v400-build0496-rev.01 RZK Mühendislik ve Bilgisayar Sistemleri

Detaylı

Meşrutiyet Caddesi 12/10 06540 Kızılay/ANKARA T: +90 (312) 417 0 254 info@cliguru.com

Meşrutiyet Caddesi 12/10 06540 Kızılay/ANKARA T: +90 (312) 417 0 254 info@cliguru.com ICND1 - Interconnecting Cisco Network Devices-1 1. Basit Ağ oluşturma Ağ Fonksiyonları Ağ Güvenliği Bilgisayardan bilgisayara iletişim modeli TCP/IP's İnternet Katmanı TCP/IP's Taşıma Katmanı Paket İletim

Detaylı

WiFi RS232 Converter Sayfa 1 / 12. WiFi RS232 Converter. Teknik Döküman

WiFi RS232 Converter Sayfa 1 / 12. WiFi RS232 Converter. Teknik Döküman WiFi RS232 Converter Sayfa 1 / 12 WiFi RS232 Converter Teknik Döküman WiFi RS232 Converter Sayfa 2 / 12 1. ÖZELLĐKLER 60.20mm x 40.0mm devre boyutları (5-15)VDC giriş gerilimi Giriş ve çalışma gerilimini

Detaylı

Bilgisayar Ağı Nedir?

Bilgisayar Ağı Nedir? Bilgisayar Ağı Nedir? İki veya daha fazla bilgisayarın bir araya gelerek belirli bir protokol altında iletişimde bulundukları yapıya bilgisayar ağı denir. Protokol, ağ bileşenlerinin birbiri ile nasıl

Detaylı

BLG2109 BİLGİSAYAR DONANIMI DERS 7. Öğr. Grv. Aybike ŞİMŞEK

BLG2109 BİLGİSAYAR DONANIMI DERS 7. Öğr. Grv. Aybike ŞİMŞEK BLG2109 BİLGİSAYAR DONANIMI DERS 7 Öğr. Grv. Aybike ŞİMŞEK LAN Tanım LAN " Yerel Alan Ağı" - "Local Area Network" Birden fazla bilgisayarın oluşturmuş olduğu (lokal) en küçük bilgisayar ağlarına LAN adı

Detaylı

TCP/IP protokol kümesini tanımlamak. Bu protokol kümesindeki katmanları sıralamak.

TCP/IP protokol kümesini tanımlamak. Bu protokol kümesindeki katmanları sıralamak. TCP/IP Modeli 2/66 TCP/IP protokol kümesini tanımlamak. Bu protokol kümesindeki katmanları sıralamak. OSI modeli ile TCP/IP modeli arasındaki benzerlik ve farklılıkları tanımlamak. 2 3/66 Ağ üzerinde iki

Detaylı

Öğr. Gör. Serkan AKSU http://www.serkanaksu.net

Öğr. Gör. Serkan AKSU http://www.serkanaksu.net Öğr. Gör. Serkan AKSU http://www.serkanaksu.net OSI farklı üreticiler tarafından geliştirilen network bileşenlerinin bir arada uyumlu bir şekilde çalışabilmelerini sağlayan kurallar bütünüdür Network bileşenlerinin

Detaylı

BİR YEREL ALAN AĞI TASARIMI VE SİMULASYONU. Çukurova Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Balcalı / ADANA

BİR YEREL ALAN AĞI TASARIMI VE SİMULASYONU. Çukurova Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Balcalı / ADANA BİR YEREL ALAN AĞI TASARIMI VE SİMULASYONU Esra SARAÇ 1 Mutlu AVCI 2 Çukurova Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Balcalı / ADANA 1 e-posta: esrasarach@hotmail.com

Detaylı

Bilgisayar Programcılığı

Bilgisayar Programcılığı Bilgisayar Programcılığı Uzaktan Eğitim Programı e-bġlg 121 AĞ TEKNOLOJĠLERĠNĠN TEMELLERĠ Öğr. Gör. Bekir Güler E-mail: bguler@fatih.edu.tr Hafta 5: Ağ (Network) katmanı I 4. 1 Giriş 4.2 Sanal devre (virtual

Detaylı

Bölüm 9. İletişim ve Ağlar. Bilgisayarların. Discovering. Keşfi 2010. Computers 2010. Living in a Digital World Dijital Dünyada Yaşamak

Bölüm 9. İletişim ve Ağlar. Bilgisayarların. Discovering. Keşfi 2010. Computers 2010. Living in a Digital World Dijital Dünyada Yaşamak İletişim ve Ağlar Bilgisayarların Discovering Keşfi 2010 Computers 2010 Living in a Digital World Dijital Dünyada Yaşamak İletişimler Bilgisayar iletişimi, iki veya daha fazla bilgisayarın veya aygıtın

Detaylı

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİLGİSAYAR AĞLARI LABORATUVARI DENEY 1

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİLGİSAYAR AĞLARI LABORATUVARI DENEY 1 HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİLGİSAYAR AĞLARI LABORATUVARI DENEY 1 Yerel Ağlar (LANs) ve Ethernet ÖN BİLGİ Yerel Ağ ve Ethernet Bilgisayar ağları, yerel ve geniş alan ağları olarak

Detaylı

ETHERNET TEKNOLOJİSİ

ETHERNET TEKNOLOJİSİ ETHERNET TEKNOLOJİSİ ETHERNET TEKNOLOJİSİ İletişim, bir mesajın bir kanal aracılığıyla kaynaktan hedefe ulaştırılması işlemidir. Gerek insanlar arasında gerçekleşsin gerekse de bilgisayarlar arasında gerçekleşsin

Detaylı

IPCop ile Ağ Güvenliği ve Yönlendirme. Kerem Can Karakaş. kerem.can.karakas@linux.org.tr

IPCop ile Ağ Güvenliği ve Yönlendirme. Kerem Can Karakaş. kerem.can.karakas@linux.org.tr IPCop ile Ağ Güvenliği ve Yönlendirme Kerem Can Karakaş kerem.can.karakas@linux.org.tr Neden Bir Ateş Duvarı Sahibi Olmalıyım? İç ağım dışarıdan korunabilmeli, Birden çok bilgisayar beraberce tek bağlantıdan

Detaylı

5651 ve 5070 Sayılı Kanun Tanımlar Yükümlülükler ve Sorumluluklar Logix v2.3 Firewall. Rekare Bilgi Teknolojileri

5651 ve 5070 Sayılı Kanun Tanımlar Yükümlülükler ve Sorumluluklar Logix v2.3 Firewall. Rekare Bilgi Teknolojileri 5651 ve 5070 Sayılı Kanun Tanımlar Yükümlülükler ve Sorumluluklar Logix v2.3 Firewall 5651 Sayılı Kanun Kanunun Tanımı : İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen

Detaylı

Bölüm. Internet: Dayandığı Teknik Temeller

Bölüm. Internet: Dayandığı Teknik Temeller Bölüm Internet: Dayandığı Teknik Temeller 8 Bilgisayar Ağları Temelleri İletişim Ağları Yapısal Modeli Bu bölümde bilgisayar ağlarının birbirleri ile olan iletişimi (internetworking) konusunda bazı temel

Detaylı

Data Communications. Gazi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü. 2. Ağ Modelleri

Data Communications. Gazi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü. 2. Ağ Modelleri Veri İletişimi Data Communications Suat ÖZDEMİR Gazi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü 2. Ağ Modelleri Ağ Modelleri Bir ağ ğ bir noktadan diğer bir noktaya veri ileten donanım ve yazılımların

Detaylı

TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ II

TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ II TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ II DİKKT! Bu testte 25 soru bulunmaktadır. Cevaplarınızı, cevap kâğıdınızın Temel Bilgi Teknolojileri II testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz. 1. Verileri organize eden, işleyen

Detaylı

F3426 3G WIFI ROUTER TEKNİK ÖZELLİKLERİ

F3426 3G WIFI ROUTER TEKNİK ÖZELLİKLERİ F3426 WIFI özellikli 3G ROUTER yüksek güçlü 32 bitlik işlemcisi ile gömülü gerçek zamanlı uygulamaları destekler. Bu cihazlar hücresel ağa uygun bi şekilde bağlamak için basit ayarlar ile Seri (RS 232

Detaylı

AĞ TEMELLERİ DERS NOTLARI (2) MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ ÇAVDIR MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞR. GÖR. İLHAN UYSAL

AĞ TEMELLERİ DERS NOTLARI (2) MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ ÇAVDIR MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞR. GÖR. İLHAN UYSAL AĞ TEMELLERİ DERS NOTLARI (2) MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ ÇAVDIR MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞR. GÖR. İLHAN UYSAL Ağaç (Tree) Topolojisi Hiyerarşik yapıdaki ağ oluşturmak için kullanılır. Başucu adı ile bilinen

Detaylı

Firewall Log Server. Kurulum Kılavuzu

Firewall Log Server. Kurulum Kılavuzu Firewall Log Server Kurulum Kılavuzu 1 Kurulum Seri Port Adaptör Girişi OPT Port WAN Portu LAN Portu 1 Bağlantı: - Kutu içerisinden çıkan Coslat cihazınızı çalıştırdıktan sonra ilk kurulum için bilgisayarınızın

Detaylı

SERNET ET232CAS x2 RS232 Seri Kanal Sunucu KULLANICI KILAVUZU. Telif Hakkı Uyarısı. >>> Otomasyon Ürünleri www.argenom.com

SERNET ET232CAS x2 RS232 Seri Kanal Sunucu KULLANICI KILAVUZU. Telif Hakkı Uyarısı. >>> Otomasyon Ürünleri www.argenom.com SERNET ET232CAS x2 RS232 Seri Kanal Sunucu KULLANICI KILAVUZU Telif Hakkı Uyarısı Bu doküman Argenom Elektronik tarafından hazırlanmıştır. Tüm hakları saklıdır. SERNET tescilli bir Argenom Elektronik markasıdır.

Detaylı

CENG 362 Computer Networks (2005) Midterm Exam 1 Çözümleri

CENG 362 Computer Networks (2005) Midterm Exam 1 Çözümleri CENG 362 Computer Networks (2005) Midterm Exam 1 Çözümleri 1. (20 puan) (Hepsi doğru cevaplanırsa 25 puan) Aşağıda verilen her bir ifade için D (Doğru) veya (anlış) şıklarından birini işaretleyin. Doğru

Detaylı

YEREL AĞ (LAN) GENİŞ ALAN AĞI (WAN) IP NUMARASI İNTERNET ADRESLERİ (URL) DOMAIN

YEREL AĞ (LAN) GENİŞ ALAN AĞI (WAN) IP NUMARASI İNTERNET ADRESLERİ (URL) DOMAIN YEREL AĞ (LAN) GENİŞ ALAN AĞI (WAN) IP NUMARASI İNTERNET ADRESLERİ (URL) DOMAIN LAN YEREL AĞ WAN GENİŞ ALAN AĞI Birbirine yakın mesafedeki bilgisayarların bir kablo ve ethernet kartı aracılığı ile bağlanmasından

Detaylı

BİLİŞİM AĞLARI VE VERİ HABERLEŞMESİ

BİLİŞİM AĞLARI VE VERİ HABERLEŞMESİ BİLİŞİM AĞLARI VE VERİ HABERLEŞMESİ 28.06.2016 1 VERİ İLETİŞİM TEKNİKLERİ Veri iletişimi, sayısal olarak kodlanmış bir bilginin iki cihaz arasında aktarılmasıdır. PARALEL/ SERİ AKTARIM Bir veriyi iki nokta

Detaylı

Bölüm3 Taşıma Katmanı. Transport Layer 3-1

Bölüm3 Taşıma Katmanı. Transport Layer 3-1 Bölüm3 Taşıma Katmanı Transport Layer 3-1 Bölüm 3: Taşıma Katmanı Amaç: Taşıma katmanı servisleri arkasındaki prensipleri anlamak multiplexing/ demultiplexing (çoklama) Güvenilir data transferi Akış kontrolü

Detaylı

Bridge Mod Modem ve Firewall Ayarları

Bridge Mod Modem ve Firewall Ayarları Bridge Mod Modem ve Firewall Ayarları Public (WAN) IP Private (LAN) IP 88.34.45.43 192.168.1.1 192.168.1.33--- ZyWALL cihazınız öncesi yapınız; yukarıdaki şemada anlatılan; modeminizin sizi internete bağlayan

Detaylı

BİLGİSAYAR AĞLARI. Feridun Karakoç Dumlupınar Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü 2015 Kütahya

BİLGİSAYAR AĞLARI. Feridun Karakoç Dumlupınar Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü 2015 Kütahya BİLGİSAYAR AĞLARI Feridun Karakoç Dumlupınar Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü 2015 Kütahya Bilgisayar Ağı Nedir? İki veya daha fazla bilgisayarın bir araya gelerek belirli bir protokol altında iletişimde

Detaylı

AIRTIES MESH NETWORK KURULUMU:

AIRTIES MESH NETWORK KURULUMU: AIRTIES MESH NETWORK KURULUMU: Eğer AirTies RT-210 veya birden fazla AP-300 e sahipsiniz yeni AP- 300 ünüzü Tekrarlayıcı modunda kullanarak AirTies Mesh Networks oluşturur ve kablosuz kapsama alanınızı

Detaylı

SERNET ET232CAS x2 RS232 Seri Kanal Sunucu KULLANICI KILAVUZU. Telif Hakkı Uyarısı. >>> Otomasyon Ürünleri www.argenom.com

SERNET ET232CAS x2 RS232 Seri Kanal Sunucu KULLANICI KILAVUZU. Telif Hakkı Uyarısı. >>> Otomasyon Ürünleri www.argenom.com SERNET ET232CAS x2 RS232 Seri Kanal Sunucu KULLANICI KILAVUZU Telif Hakkı Uyarısı Bu doküman Argenom Elektronik tarafından hazırlanmıştır. Tüm hakları saklıdır. SERNET tescilli bir Argenom Elektronik markasıdır.

Detaylı

EMG Ethernet Modbus Gateway Kullanım Kılavuzu

EMG Ethernet Modbus Gateway Kullanım Kılavuzu EMG Ethernet Modbus Gateway Kullanım Kılavuzu Rev 2.4 10/2014 Güvenlik Şartları ve Uyarılar: Cihazı kullanmadan önce kullanma talimatının tamamını okuyunuz. EMG cihazının bağlandığı ağ üzerindeki diğer

Detaylı

Ali Bülbül - OTTOMAN Medya IT Manager

Ali Bülbül - OTTOMAN Medya IT Manager Ali Bülbül - OTTOMAN Medya IT Manager Ağ teknolojisi ve getirdikleri? Ağ teknolojisi iş hayatımızı nasıl etkiliyor? Bilgisayar ağları sayesinde iş performansını nasıl arttırabiliriz? 1. Giriş Her gün kullanılan

Detaylı

Elbistan Meslek Yüksek Okulu 2014 2015 GÜZ Yarıyılı. 16-17 EKi. 2012 Salı, Çarşamba Öğr. Gör. Murat KEÇECĠOĞLU

Elbistan Meslek Yüksek Okulu 2014 2015 GÜZ Yarıyılı. 16-17 EKi. 2012 Salı, Çarşamba Öğr. Gör. Murat KEÇECĠOĞLU Elbistan Meslek Yüksek Okulu 2014 2015 GÜZ Yarıyılı 16-17 EKi. 2012 Salı, Çarşamba Öğr. Gör. Murat KEÇECĠOĞLU TCP/IP PROTOKOL GRUBU Protokol belirli bir işi düzenleyen kurallar kümesidir. Ağ protokolleri

Detaylı

Gökhan AKIN ĐTÜ/BĐDB Ağ Grubu Başkanı ULAK/CSIRT. Sınmaz KETENCĐ ĐTÜ/BĐDB Ağ Uzmanı

Gökhan AKIN ĐTÜ/BĐDB Ağ Grubu Başkanı ULAK/CSIRT. Sınmaz KETENCĐ ĐTÜ/BĐDB Ağ Uzmanı IPv6 da Bir Sonraki Adım Yazarlar Gökhan AKIN ĐTÜ/BĐDB Ağ Grubu Başkanı ULAK/CSIRT Sınmaz KETENCĐ ĐTÜ/BĐDB Ağ Uzmanı IPV6 Adresi Aldık Ya Sonra? ADSL vs ile bağlantı IPV4/IPV6 Kurum Personeli Đstemci IPv4

Detaylı

BİLGİSAYAR AĞLARI. «Uygulama Katmanı»

BİLGİSAYAR AĞLARI. «Uygulama Katmanı» BİLGİSAYAR AĞLARI «Uygulama Katmanı» İÇİNDEKİLER TCP/IP ve OSI Modeli TCP/IP Modeli Neden TCP/IP Modeli TCP/IP Modeli (Protokolü)Katmanları OSI Modeli Neden OSI Modeli OSI Modeli Katmanları OSI ve TCP

Detaylı

YÖNLENDİRİCİLER. Temel Bilgiler. Vize Hazırlık Notları

YÖNLENDİRİCİLER. Temel Bilgiler. Vize Hazırlık Notları YÖNLENDİRİCİLER Temel Bilgiler Vize Hazırlık Notları 1 Yönlendiriciler 1. YÖNLENDİRİCİLER 1.1. WAN Geniş Alan Bilgisayar Ağları (WAN, Wide Area Network) Bir ülke ya da dünya çapında yüzlerce veya binlerce

Detaylı

EC-232C. Ethernet RS232 Çevirici. İstanbul Yazılım ve Elektronik Teknolojileri

EC-232C. Ethernet RS232 Çevirici. İstanbul Yazılım ve Elektronik Teknolojileri EC-232C Ethernet RS232 Çevirici İstanbul Yazılım ve Elektronik Teknolojileri ACT: Veri alınırken/yollanırken yanıp söner. DCD: Bağlantı kurulduğunda aktif olur. Bu sinyal RS232 portunun DCD pininden okunabilir.

Detaylı

BÖLÜM 7. Telekomünikasyon, İnternet ve, Kablosuz Teknoloji. Doç. Dr. Serkan ADA

BÖLÜM 7. Telekomünikasyon, İnternet ve, Kablosuz Teknoloji. Doç. Dr. Serkan ADA BÖLÜM 7 Telekomünikasyon, İnternet ve, Kablosuz Teknoloji Doç. Dr. Serkan ADA Bilgisayar Ağı Nedir? En yalın haliyle ağ, iki veya daha fazla birbirine bağlı bilgisayardan oluşur. Bilgisayar Ağı Nedir?

Detaylı

UNIVERSAL REPEATER (TEKRARLAYICI/GENİŞLETİCİ MODU)

UNIVERSAL REPEATER (TEKRARLAYICI/GENİŞLETİCİ MODU) UNIVERSAL REPEATER (TEKRARLAYICI/GENİŞLETİCİ MODU) Tekrarlayıcı modu var olan bir kablosuz bağlantıyı tekrarlayarak daha uzak mesafelere genişletmek ve yaymak amacıyla kullanılır. Aşağıdaki adımları takip

Detaylı

CHAPTER 9. DHCP Server

CHAPTER 9. DHCP Server 1 CHAPTER 9 DHCP Server 2 9.1 DHCP nedir? Bildiğiniz gibi bir ağda bulunan bilgisayarın birbirleri ile iletişim işinde bulunabilmeleri ve yine bu ağdaki internet bağlantısından faydalanabilmeleri için

Detaylı

F3446 WCDMA WIFI ÖZELLİKLİ ÇİFT SIM KARTLI 3G ROUTER

F3446 WCDMA WIFI ÖZELLİKLİ ÇİFT SIM KARTLI 3G ROUTER F3446 WIFI özellikli çift SIM kartlı 3G ROUTER yüksek güçlü 32 bitlik işlemcisi ile gömülü gerçek zamanlı uygulamaları destekler. Bu cihazlar hücresel ağa uygun bir şekilde bağlamak için basit ayarlar

Detaylı

BİLGİSAYAR 4 MOLEKÜLER BİYOLOJİ VE GENETİK BÖLÜMÜ 1. DERS İNTERNET, TCP/IP, İNTERNETTE MESAJ VE BİLGİ AKTARIMI YARD. DOÇ. DR.

BİLGİSAYAR 4 MOLEKÜLER BİYOLOJİ VE GENETİK BÖLÜMÜ 1. DERS İNTERNET, TCP/IP, İNTERNETTE MESAJ VE BİLGİ AKTARIMI YARD. DOÇ. DR. BİLGİSAYAR 4 MOLEKÜLER BİYOLOJİ VE GENETİK BÖLÜMÜ 1. DERS İNTERNET, TCP/IP, İNTERNETTE MESAJ VE BİLGİ AKTARIMI YARD. DOÇ. DR. MEHTAP YALÇINKAYA İNTERNET NEDİR? İnternet, birçok bilgisayar sisteminin birbirine

Detaylı

Kablosuz Ağlar (WLAN)

Kablosuz Ağlar (WLAN) Kablosuz Ağlar (WLAN) Kablosuz LAN Kablosuz iletişim teknolojisi, en basit tanımıyla, noktadan noktaya veya bir ağ yapısı şeklinde bağlantı sağlayan bir teknolojidir. Bu açıdan bakıldığında kablosuz iletişim

Detaylı

Universal Repeater Mod Kurulumu

Universal Repeater Mod Kurulumu Universal Repeater Mod Kurulumu A. Kurulum Öncesi 1. Statik IP Tanımlama Cihazın ayarlarını yapılandırabilmeniz için cihazda varsayılan olarak tanımlı IP adresi (ör:192.168.1.254) ile aynı network bloğundan

Detaylı

Bilgisayar Mühendisliği Bölümü. Cisco PT Kullanımı. Arzu Kakışım BİL 372 Bilgisayar Ağları. GYTE - Bilgisayar Mühendisliği Bölümü

Bilgisayar Mühendisliği Bölümü. Cisco PT Kullanımı. Arzu Kakışım BİL 372 Bilgisayar Ağları. GYTE - Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Cisco PT Kullanımı Arzu Kakışım BİL 372 Bilgisayar Ağları Cisco Packet Tracer Cisco Packet Tracer programı, hiç bir fiziki makine veya araç kullanmadan cisco işlemlerinin

Detaylı

-Floating, Wan ve Lan arayüzleri için ayrı kural yazma alanı vardır.

-Floating, Wan ve Lan arayüzleri için ayrı kural yazma alanı vardır. PfSense, FreeBSD tabanlı bir dağıtım olarak, BSD sağlamlığını taşıyan, son zamanlarda adından sıkça söz ettiren oldukça gelişmiş ve yetenekli bir güvenlik duvarı dağıtımıdır. Psense kullanılmaya başlandığı

Detaylı

TCP/IP Modeli. TCP/IP protokol kümesini tanımlamak. Bu protokol kümesindeki katmanları sıralamak.

TCP/IP Modeli. TCP/IP protokol kümesini tanımlamak. Bu protokol kümesindeki katmanları sıralamak. TCP/IP Modeli 2/66 TCP/IP protokol kümesini tanımlamak. Bu protokol kümesindeki katmanları sıralamak. OSI modeli ile TCP/IP modeli arasındaki benzerlik ve farklılıkları tanımlamak. 2 1 3/66 Ağ üzerinde

Detaylı

Hızlı Kurulum Rehberi. ASUS AAM6030BI ADSL 4 Port Modem

Hızlı Kurulum Rehberi. ASUS AAM6030BI ADSL 4 Port Modem Hızlı Kurulum Rehberi ASUS AAM6030BI ADSL 4 Port Modem Gerekli olduğu durumda yetkili kişilerin servis yapması uygundur. Yalnızca ürünle beraber gelen güç kaynağını kullanınız. Yalnızca ürünle beraber

Detaylı

AirTies Kablosuz Erişim Noktası (Access Point) olarak kullanacağınız cihazı bilgisayarınıza bağlayarak ayarlarını yapabilirsiniz.

AirTies Kablosuz Erişim Noktası (Access Point) olarak kullanacağınız cihazı bilgisayarınıza bağlayarak ayarlarını yapabilirsiniz. VLAN Yapılandırma Değerli Müşterimiz, VLAN özelliği ile yerel ağınızı segmentlere ayırarak bölebilir ve aynı ağ geçidini kullanarak internete çıkabilen bu segmentlerin birbirlerine erişimlerini engelleyebilirsiniz.

Detaylı

OG VE AG GENİŞBANT POWER LINE HABERLEŞME

OG VE AG GENİŞBANT POWER LINE HABERLEŞME OG VE AG GENİŞBANT POWER LINE HABERLEŞME Akıllı şebekeleri ve akıllı sayaç okumaları hayata geçirebilmek için anahtar nitelikteki enerji değerlerini gerçek zamanlı olarak transfer edilebilecek bir haberleşme

Detaylı