Yarışma Şartnamesi & Ekler ... Bursa Sanayicileri ve İşadamları Derneği

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Yarışma Şartnamesi & Ekler ... Bursa Sanayicileri ve İşadamları Derneği"

Transkript

1 . Kültürpark İçi Arkeoloji Müzesi Yanı BURSA Tel: (pbx) Fax: Web: Yarışma Şartnamesi & Ekler 2014 Bursa Sanayicileri ve İşadamları Derneği

2 BUSİAD ENERJİ YÖNETİMİ YARIŞMASI 2014 BUSİAD tarafından 2014 yılında düzenlenecek Enerji Yönetimi Yarışmanın amacı; BUSİAD Üyesi Endüstriyel İşletmelerin uyguladığı başarılı enerji yönetim çalışmalarını tanıtmak, bilgi ve tecrübelerin paylaşılmasını sağlayarak Bursa Endüstrisine katkıda bulunmaktır. Yarışma KOBİ ve Büyük İşletmeler olmak üzere iki ayrı dalda ödüllendirme yapılacaktır. YARIŞMAYA KATILIM: Yarışmaya BUSİAD üyesi İşletmeler katılabilirler. Katılım için firmaların Başvuru Dosyasını doldurarak 7 orijinal kopya ve ilave CD ile BUSİAD a ulaştırmaları gerekmektedir. DEĞERENDİRME: Yarışmaya katılan İşletmelerin dosyalarının değerlendirilmesi BUSİAD Yönetim Kurulu adına Enerji Uzmanlık Grubu tarafından yapılır. Değerlendirme sonucu gerek görülen İşletmelere Saha Ziyareti yapılır. Saha ziyaretlerine Enerji Uzmanlık Grubu veya öngörecekleri uzmanlar katılabilirler. Saha Ziyareti sonucu ödül alacak işletmeler, Enerji Uzmanlık Grubu önerileriyle BUSİAD Yönetim Kurulu tarafından belirlenir. BAŞVURU DOSYASI: Başvuru dosyası örneği EK 1 de verilmiştir. Yarışmaya katılacak işletmelerin başvuru dosyaları verilen formatlara uygun olmalıdır. Başvuru dosyası her bölüm için öngörülen sayfa sayısını geçmemelidir. İşletmeler vermek istedikleri diğer ek bilgileri dosyanın ekler bölümüne ilave etmelidirler. DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ: Yarışmada değerlendirme kriterleri ve ağırlıkları aşağıda verilmiştir; İşletmenin enerji yönetim sistematiği ve bunun gerçekleştirdikleri organizasyonlarının tanıtımı (%40) İşletmenin son iki yıldaki enerji tüketim performansı. Enerji tüketimlerine ait bilgiler TEP cinsinden verilecektir. Kullanılacak çevrim listesi EK 2 de verilmiştir. (20%) Yaratılan verimlilik oranları (10%) Verimliliği yaratan enerji projeleri (20 %) İşletme tecrübelerinin diğer firmalara örnek olabilirliği (10%) Belirtilen kriterlerinin bütünselliği, tutarlılığı ve İşletme içindeki yayılımı değerlendirmede göz önünde bulundurulacaktır. ÖDÜLLENDİRME: KOBİ ve Büyük Firmalar düzeyinde iki kategoride ödül verilecektir. Yarışmada maddi ödül bulunmamaktadır. BUSİAD Yönetim Kurulu gerekli yeterliliklerin sağlanmadığı durumlarda ödül vermeme hakkına sahiptir. BİLGİLERİN PAYLAŞIMI: Bilgilerin paylaşılması tecrübelerin yaygınlaştırılması açısından özel önem taşımaktadır. Başvuru dosyasında bilgilerin paylaşımı ile ilgili bölüm bulunmaktadır. Bilgilerini kısman paylaşabileceğini belirten katılımcı İşletmeler, paylaşabilecekleri bilgileri içeren ayrı bir CD yi başvuru dosyası ekinde teslim etmelidirler. BAŞVURU: Başvuru dosyaları 15 Ağustos 2014 mesai bitimine kadar BUSİAD Bursa Sanayici ve İşadamları Derneği Kültürpark içi Arkeoloji müzesi yanı BURSA / TÜRKİYE Adresine ulaştırılmalıdır. 2

3 Yarışma ile ilgili gereken ilave idari ve teknik bilgiler aşağıda verilen kişilerden alınabilir. 1. Basri Tüfekçioğlu Tel : Fax : Mail: 2. Canpolat Çakal Tel: Fax: Mail: 3. Zeki Gümüş Tel : Fax : Mail: YARIŞMA TAKVİMİ: Başvuru dosyalarının alınarak kayıt yaptırılması: 30 Haziran 2014 Başvuru dosyalarının BUSİAD a teslimi: 15 Ağustos 2014 Başvuru dosyalarının değerlendirilerek saha ziyareti yapılacak firmaların belirlenmesi: 15 Eylül 2014 Saha ziyaretlerinin tamamlanması: 17 Ekim 2014 Ödül Töreni: 5 Kasım 2014 EKLER: 1. Yarışma Başvuru Dosyası Örneği 2. TEP çevrim oranları listesi 3

4 EK.1 BAŞVURU DOSYASI FORMATI Bölüm 1 KAPAK SAYFASI BAŞVURU DOSYASI İşletme Logosu İşletme İsmi Katılım Kategorisi: o KOBİ * o Büyük İşletme Proje Bilgilerinin Yayınlanması: o Tamamen yayınlanabilir o Kısmen yayınlanabilir** o Yayınlanamaz Dosyayı Onaylayan Yetkili : İsim : Ünvan : İmza : * tarih ve 790 sayılı Resmi Gazete tanımına uygun olmalıdır ** Kısmen yayınlanmasının istenmesi durumunda yayınlanabilecek kısımları içeren ayrı bir CD verilmesi gerekmektedir. 4

5 BÖLÜM 2 İŞLETMENİN ENERJİ YÖNETİM SİSTEMİ Bu bölüm, İşletmenin tanımı, Prosesin tanımı, Enerji Yönetim Organizasyonu ve işlemesi, İşletme Enerji Tüketimleri incelemesi Üretim/Tüketim Analizleri ve değerlendirmeler, Yıllık Hedef ve Takip sistemi Ekonomik analizler Ana başlıklarını kapsamalıdır. Yönetim Sistemlerinin açıklandığı bölüm en fazla 10 sayfa olabilir. Bu limiti aşan kısımlar dikkate alınmayacaktır. Diğer taraftan grafik, liste vb. detaylar Başvuru Dosyasının EKLER bölümünde verilebilir. Açıklama sayfası olarak aşağıda İŞLETMENİN ENERJİ YÖNETİM SİSTEMİ başlığı ile verilen format kullanılacaktır. Yazı karakteri Calibri (body) ve font 12 büyüklüğünde olmalıdır. Ayrıca aşağıda verilen başlıkların de dikkate alınması önerilmektedir; 1. Önerilen Enerji Yönetimleri: 1.1. Kazanlar Baca gazı analizi Hava/Yakıt oranı Yalıtım Isı geri kazanımı Değerlendirme ve öneriler 1.2. Buhar ve Sıcak su hatları Buhar kapanları Basınç analizi Yalıtım analizi Kondens geri kazanımı Değerlendirme ve öneriler 1.3. İklimlendirme (Klima sistemleri) à 5

6 1.4. Basınçlı hava sistemleri ve kompresörler Kompresör dairesi Hat sonu basıncı Kaçak tespiti Kompresör kontrol sistemi Değerlendirme ve öneriler 1.5. Fanlar - Pompalar 1.6. Soğutma sistemleri 1.7. Diğerleri 2. Üretim Üniteleri 2.1. Her bölümün tanımı 2.2 Enerji Tüketim değerleri 2.3 Spesifik enerji tüketim değerleri 2.4 Alınan ölçümler 2.5 Değerlendirme 2.6 Öneriler 3. Elektrik 3.1 Elektrik dağıtım sisteminin incelenmesi 3.2 Satın alınan elektrik enerjisi, 3.3 Elektrik motorları 3.4 Aydınlatma 3.5 Diğer sistemler 3.6 Tasarruf imkanları 4. Yenilenebilir enerji kaynağı kullanımı 6

7 İŞLETMENİN ENERJİ YÖNETİM SİSTEMİ Sayfa / 10 7

8 Bölüm 3 ENERJİ EĞİTİMLERİ Bu bölümde; İşletme içinde enerji kullanımı, verimliliği ve tasarrufuna yönelik uygulama yeterliliklerinin ve bilinç düzeyinin arttırılması amacını taşıyan iç veya dış kaynaklarla gerçekleştirilen ders, kurs, eğitim, seminer, çalıştay vb. etkinliklerde ele alınan konu başlıkları, düzenleme tarihleri, süreleri, katılan çalışan sayısı ve tekrar periyodu yıllar bazında aşağıdaki formatta verilmelidir. KONU BAŞLIĞI ETKİNLİK TÜRÜ TARİH SÜRE KATILIMCI SAYISI TEKRAR PERİYODU EĞİTİMİ VEREN 8

9 Bölüm 4 İŞLETMENİN 2 YILLIK ENERJİ PERFORMANSI Son iki yıl içinde işletmenin üretim ve idari faaliyetleri için kullandığı tüm enerji girdileri dahil edilerek, TEP (Ton eşdeğer petrol) olarak aşağıda belirtilen başlıklar altında çizelgeler doldurulmalıdır. TEP hesaplaması için EK.2 deki çevrim listesi kullanılmalıdır. Toplam Tüketim: İşletme faaliyetlerinde kullanılan tüm enerjiler dikkate alınarak TEP cinsinden son iki yıldaki toplamı. (Şirket araçları için kullanılan akaryakıt dahil edilmeyecektir.) Birim Enerji Tüketimi: Son iki yıl için, işletme faaliyetlerinde kullanılan tüm enerjiler dikkate alınarak birim ürün üretmek için kullanılan enerji miktarı (TEP/ürün) Enerji Yoğunluğu: Son iki yıl için işletme faaliyetlerinde kullanılan tüm enerjilerin toplamının, toplam satış cirosuna olan oranı. (TEP/ ) Notlar Toplam Tüketim TEP Birim Enerji Tüketimi TEP/Ürün Enerji Yoğunluğu TEP/ *İşletmeler performans değerlerini geriye doğru götürebilecek ilave sonuçlar verebilirler. 9

10 Bölüm 5 İŞLETMENİN SON İKİ YILDA GERÇEKLEŞTİRDİĞİ ENERJİ PROJELERİ İşletme tarafından son iki yılda gerçekleştirilen enerji verimliliği projeleri aşağıda belirtilen detayda belirtilmelidir. Verilen projelerde elde edilen verim, işletmenin toplam enerji harcamasının 1/1000 den büyük olmalıdır. Proje 1 PROJE ADI ve AÇIKLAMASI Toplam Enerji kazancı (TEP) Kazanılan Enerjinin İşletme Toplam Enerji Tüketimine Oranı (%) Proje Harcamalarının Geri Dönüş Süresi (Ay) 10

11 Proje 2 PROJE ADI ve AÇIKLAMASI Toplam Enerji kazancı (TEP) Kazanılan Enerjinin İşletme Toplam Enerji Tüketimine Oranı (%) Proje Harcamalarının Geri Dönüş Süresi (Ay) Proje 3 PROJE ADI ve AÇIKLAMASI Toplam Enerji kazancı (TEP) Kazanılan Enerjinin İşletme Toplam Enerji Tüketimine Oranı (%) Proje Harcamalarının Geri Dönüş Süresi (Ay) *İşletmeler aynı formatı kullanarak eklemek istedikleri tüm projelerini yazmalıdırlar. Proje sayısında sınırlama yoktur. Diğer taraftan önemli gördükleri proje detaylarını Ek bölümlerine koyabilirler. 11

12 EK.2 ENERJİ KAYNAKLARININ ALT ISIL DEĞERLERİ VE PETROL EŞDEĞERİNE ÇEVRİM KATSAYILARI Tüm TEP dönüşüm hesaplamalarında aşağıda verilen çevirim katsayıları kullanılmalıdır. Miktar Enerji Kaynağı Yoğunluk Alt Isıl Değer Birim TEP Çevrim Katsayısı 1 ton Taşkömürü kcal ton Kok Kömürü kcal ton Briket kcal ton Linyit teshin ve sanayi kcal ton Linyit santral kcal ton Elbistan Linyiti kcal ton Petro Kok kcal ton Prina kcal ton Talaş kcal ton Kabuk kcal ton Grafit kcal ton Kok tozu kcal ton Maden kcal ton Elbistan Linyiti kcal ton Asfaltit kcal ton Odun kcal ton Hayvan ve Bitki Artığı kcal ton Ham Petrol kcal ton Fuel Oil No: kcal ton Fuel Oil No: Kg/lt kcal ton Fuel Oil No: Kg/lt kcal ton Motorin Kg/lt kcal ton Benzin Kg/lt kcal ton Gazyağı Kg/lt kcal ton Siyah Likör kcal ton Nafta kcal bin m 3 Doğal Gaz Kg/m³ kcal ton Kok Gazı kcal bin m 3 Kok Gazı Kg/m³ kcal ton Yüksek Fırın Gazı kcal bin m 3 Yüksek Fırın Gazı Kg/m³ kcal bin m 3 Çelikhane Gazı kcal 0,150 bin m 3 Rafineri Gazı kcal bin m 3 Asetilen kcal bin m 3 Propan kcal ton LPG kcal bin m 3 LPG Kg/m³ kcal bin Kwh Elektrik kcal bin Kwh Hidrolik kcal bin Kwh Jeotermal kcal

MAKİNA ve KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU ENERJİ VERİMLİLİĞİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, İlkeler, Esaslar

MAKİNA ve KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU ENERJİ VERİMLİLİĞİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, İlkeler, Esaslar MAKİNA ve KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU ENERJİ VERİMLİLİĞİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, İlkeler, Esaslar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı; Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu merkez

Detaylı

SANAYİ KURULUŞLARININ ENERJİ TÜKETİMİNDE VERİMLİLİĞİN ARTTIRILMASI İÇİN ALACAKLARI ÖNLEMLER HAKKINDA YÖNETMELİK

SANAYİ KURULUŞLARININ ENERJİ TÜKETİMİNDE VERİMLİLİĞİN ARTTIRILMASI İÇİN ALACAKLARI ÖNLEMLER HAKKINDA YÖNETMELİK SANAYİ KURULUŞLARININ ENERJİ TÜKETİMİNDE VERİMLİLİĞİN ARTTIRILMASI İÇİN ALACAKLARI ÖNLEMLER HAKKINDA YÖNETMELİK Amaç BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar Madde 1. - Bu yönetmeliğin amacı,

Detaylı

ENERJĠ YÖNETĠCĠSĠ VE EĞĠTĠM-ETÜT-PROJE EĞĠTĠMLERĠ. 1. Enerji yöneticisi sertifikası alan kiģilerden beklenen yetkinlikler

ENERJĠ YÖNETĠCĠSĠ VE EĞĠTĠM-ETÜT-PROJE EĞĠTĠMLERĠ. 1. Enerji yöneticisi sertifikası alan kiģilerden beklenen yetkinlikler Ek-1 ENERJĠ YÖNETĠCĠSĠ VE EĞĠTĠM-ETÜT-PROJE EĞĠTĠMLERĠ 1. Enerji yöneticisi sertifikası alan kiģilerden beklenen yetkinlikler Eğitimlerde enerji yöneticisi sertifikası alacak kişilerin aşağıdaki yetkinliklere

Detaylı

BAŞVURU DOSYASI FORMATI SANAYİDE ENERJİ VERİMLİLİĞİNİN ARTIRILMASI PROJELERİ (SEVAP) Endüstriyel İşletme Logosu... Endüstriyel İşletme İsmi...

BAŞVURU DOSYASI FORMATI SANAYİDE ENERJİ VERİMLİLİĞİNİN ARTIRILMASI PROJELERİ (SEVAP) Endüstriyel İşletme Logosu... Endüstriyel İşletme İsmi... EK-1 BAŞVURU DOSYASI FORMATI 1. Sayfa: KAPAK Başvuru dosyası kapağı aşağıdaki formata göre hazırlanır. SANAYİDE ENERJİ VERİMLİLİĞİNİN ARTIRILMASI PROJELERİ (SEVAP) Endüstriyel İşletme Logosu... Endüstriyel

Detaylı

T.C. ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI YENİLENEBİLİR ENERJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SANAYİDE ENERJİ VERİMLİLİĞİ PROJE YARIŞMASI (SENVER - 15)

T.C. ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI YENİLENEBİLİR ENERJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SANAYİDE ENERJİ VERİMLİLİĞİ PROJE YARIŞMASI (SENVER - 15) T.C. ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI YENİLENEBİLİR ENERJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SANAYİDE ENERJİ VERİMLİLİĞİ PROJE YARIŞMASI (SENVER - 15) 1. GİRİŞ Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığımız, ulusal enerji politikalarımız

Detaylı

ENERJİ VERİMLİLİĞİ EĞİTİM MERKEZİ

ENERJİ VERİMLİLİĞİ EĞİTİM MERKEZİ ENERJİ VERİMLİLİĞİ EĞİTİM MERKEZİ SANAYİDE ENERJİ VERİMLİLİĞİ Ocak - Haziran 2015 07.01.2015 Türkiye nin ilk enerji verimliliği danışmanlık şirketlerinden ESCON, endüstriyel işletmelere yönelik enerji

Detaylı

ENERJİ VERİMLİLİĞİ EĞİTİM MERKEZİ

ENERJİ VERİMLİLİĞİ EĞİTİM MERKEZİ ENERJİ VERİMLİLİĞİ EĞİTİM MERKEZİ SANAYİDE ENERJİ VERİMLİLİĞİ Aralık 2014 - Ocak 2015 18.11.2014 Türkiye nin ilk enerji verimliliği danışmanlık şirketlerinden ESCON, endüstriyel işletmelere yönelik enerji

Detaylı

Trakya Kalkınma Ajansı. www.trakyaka.org.tr. Enerji Yatırımlarında Yararlanılabilecek Finansal Kaynaklar

Trakya Kalkınma Ajansı. www.trakyaka.org.tr. Enerji Yatırımlarında Yararlanılabilecek Finansal Kaynaklar Trakya Kalkınma Ajansı www.trakyaka.org.tr Enerji Yatırımlarında Yararlanılabilecek Finansal Kaynaklar Trakya Kalkınma Ajansı Dokümanda Yer Alan Enerji Yatırımlarında Yararlanılacak Finansal Desteklere

Detaylı

EK-1 ... 2 LOGO ... 3 ... (...) 4

EK-1 ... 2 LOGO ... 3 ... (...) 4 EK-1 LOGO 1... 2... 3... (...) 4 1 2 3 4 Proje sahibi endüstriyel işletmenin veya tüzel kişinin logosu yer alır. Proje sahibi endüstriyel işletmenin veya tüzel kişinin adı veya ünvanı yazılır. Proje adı

Detaylı

2010/8 SAYILI ULUSLARARASI REKABETÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ

2010/8 SAYILI ULUSLARARASI REKABETÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ 2010/8 SAYILI ULUSLARARASI REKABETÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ PROJE BAZLI EĞİTİM, DANIŞMANLIK, YURT DIŞI PAZARLAMA, ALIM HEYETİ VE BİREYSEL DANIŞMANLIK PROGRAMLARI İLE İSTİHDAM

Detaylı

TEBLİĞ. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından: ENERJİ VERİMLİLİĞİ DESTEKLERİ HAKKINDA TEBLİĞ (SIRA NO: 2012/3)

TEBLİĞ. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından: ENERJİ VERİMLİLİĞİ DESTEKLERİ HAKKINDA TEBLİĞ (SIRA NO: 2012/3) 3 Temmuz 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28342 TEBLİĞ Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından: ENERJİ VERİMLİLİĞİ DESTEKLERİ HAKKINDA TEBLİĞ (SIRA NO: 2012/3) Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğ, endüstriyel işletmelerin

Detaylı

YÖNETMELİK ENERJİ KAYNAKLARININ VE ENERJİNİN KULLANIMINDA VERİMLİLİĞİN ARTIRILMASINA DAİR YÖNETMELİK

YÖNETMELİK ENERJİ KAYNAKLARININ VE ENERJİNİN KULLANIMINDA VERİMLİLİĞİN ARTIRILMASINA DAİR YÖNETMELİK 25 Ekim 2008 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 27035 Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından: YÖNETMELİK ENERJİ KAYNAKLARININ VE ENERJİNİN KULLANIMINDA VERİMLİLİĞİN ARTIRILMASINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM

Detaylı

YÖNETMELİK ENERJİ KAYNAKLARININ VE ENERJİNİN KULLANIMINDA VERİMLİLİĞİN ARTIRILMASINA DAİR YÖNETMELİK

YÖNETMELİK ENERJİ KAYNAKLARININ VE ENERJİNİN KULLANIMINDA VERİMLİLİĞİN ARTIRILMASINA DAİR YÖNETMELİK 25 Ekim 2008 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 27035 Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından: YÖNETMELİK ENERJİ KAYNAKLARININ VE ENERJİNİN KULLANIMINDA VERİMLİLİĞİN ARTIRILMASINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM

Detaylı

ENERJİ KAYNAKLARININ VE ENERJİNİN KULLANIMINDA VERİMLİLİĞİN ARTIRILMASINA DAİR YÖNETMELİK

ENERJİ KAYNAKLARININ VE ENERJİNİN KULLANIMINDA VERİMLİLİĞİN ARTIRILMASINA DAİR YÖNETMELİK 27 Ekim 2011 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28097 Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından: YÖNETMELİK ENERJİ KAYNAKLARININ VE ENERJİNİN KULLANIMINDA VERİMLİLİĞİN ARTIRILMASINA DAİR YÖNETMELİK Amaç BİRİNCİ

Detaylı

SANAYİDE ENERJİ VERİMLİLİĞİ

SANAYİDE ENERJİ VERİMLİLİĞİ SANAYİDE ENERJİ VERİMLİLİĞİ GİRİŞ Enerji az yada çok her alanda kullanılan bir kaynaktır ve özellikle üretim maliyetleri içerisinde ağırlıklı bir yer tutmaktadır. Günümüzde enerjiye olan talep her geçen

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 25.10.2008 Resmi Gazete Sayısı: 27035

Resmi Gazete Tarihi: 25.10.2008 Resmi Gazete Sayısı: 27035 Resmi Gazete Tarihi: 25.10.2008 Resmi Gazete Sayısı: 27035 ENERJĠ KAYNAKLARININ VE ENERJĠNĠN KULLANIMINDA VERĠMLĠLĠĞĠN ARTIRILMASINA DAĠR YÖNETMELĠK BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

Detaylı

17 6 2014 mevzuat.basbakanlik.gov.tr/metin.aspx?mevzuatkod=7.5.15437&mevzuatiliski=0&sourcexmlsearch=enerji KAYNAKLARI

17 6 2014 mevzuat.basbakanlik.gov.tr/metin.aspx?mevzuatkod=7.5.15437&mevzuatiliski=0&sourcexmlsearch=enerji KAYNAKLARI ANASAYFA MEVZUAT TÜRÜ RESMİ GAZETE SIK KULLANILAN KANUNLAR KANUNLAR FİHRİSTİ FAYDALI LİNKLER HAKKIMIZDA İLETİŞİM Mevzuat metni İlişkili mevzuat Dayandığı Mevzuat Metin içerisinde ara: ENERJİ KAYNAKLARI

Detaylı

ENERJİ VERİMLİLİĞİ FAALİYETLERİ ve TEŞVİKLER

ENERJİ VERİMLİLİĞİ FAALİYETLERİ ve TEŞVİKLER ENERJİ VERİMLİLİĞİ FAALİYETLERİ ve TEŞVİKLER Burhan GÜLDİBİ Makina Mühendisi Telefon : (312) 295 52 37 e-posta: bguldibi@yegm.gov.tr Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü Enerji Yoğunluğu (TEP/2000 USD)

Detaylı

27 Ekim 2011 PERŞEMBE

27 Ekim 2011 PERŞEMBE 27 Ekim 2011 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28097 YÖNETMELİK Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından: ENERJĠ KAYNAKLARININ VE ENERJĠNĠN KULLANIMINDA VERĠMLĠLĠĞĠN ARTIRILMASINA DAĠR YÖNETMELĠK BĠRĠNCĠ BÖLÜM

Detaylı

Enerji Verimliliği. Tülin Keskin Yeşil Güç Enerji Ve Danışmanlık KOBI-ENVER. Kasım 2013

Enerji Verimliliği. Tülin Keskin Yeşil Güç Enerji Ve Danışmanlık KOBI-ENVER. Kasım 2013 Enerji Verimliliği Tülin Keskin Yeşil Güç Enerji Ve Danışmanlık KOBI-ENVER Kasım 2013 29 May 2014 ENERJİ SEKTÖRÜNE BAKIŞ Enerji; Son 40 yılda dünya siyaset politikasını yönlendiren bir meta ve son 20 yılda

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 25.10.2008 Resmi Gazete Sayısı: 27035

Resmi Gazete Tarihi: 25.10.2008 Resmi Gazete Sayısı: 27035 Resmi Gazete Tarihi: 25.10.2008 Resmi Gazete Sayısı: 27035 Enerji Kaynaklarının Ve Enerjinin Kullanımında Verimliliğin Artırılmasına Dair Yönetmelik BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

Detaylı

Proje Yürütücüsü. ENVERDER Denizli Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı. Mehmet AKGÜN. Teknik Danışmanlar

Proje Yürütücüsü. ENVERDER Denizli Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı. Mehmet AKGÜN. Teknik Danışmanlar Proje No:TR32/13/DFT DENİZLİ İLİ SANAYİDE ENERJİ VERİMLİLİĞİ POTANSİYELİ TARAMASI PROJE SONUÇ RAPORU Proje Yürütücüsü ENVERDER Denizli Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet AKGÜN Teknik Danışmanlar ÜNM

Detaylı

KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI GENEL DESTEK PROGRAMI UYGULAMA ESASLARI

KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI GENEL DESTEK PROGRAMI UYGULAMA ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Uygulama Esaslarının amacı; ülkenin ekonomik ve sosyal ihtiyaçlarının karşılanmasında, küçük ve orta ölçekli işletmelerin payını ve

Detaylı

4. LED YARIŞMASI 2013

4. LED YARIŞMASI 2013 4. LED YARIŞMASI 2013 MARMARA TANITIM FUARCILIK Üçler İş Merkezi Değirmenbahçe Cad. No:28 Yenibosna Bahçelievler / İstanbul marmara@marmarafuar.com.tr www.marmarafuar.com.tr Bu Belge, Marmara Tanıtım Fuarcılık

Detaylı

Kimya Mühendisliği Bölümü Staj Kılavuzu

Kimya Mühendisliği Bölümü Staj Kılavuzu STAJ RAPORUNUN İÇERİĞİ Staj raporunda aşağıdaki konular yer almalıdır: Kuruluşun kısa bir tanıtımı: Kuruluşun ismi, yeri ve üretim kapasitesi, Ürün sayısı, üretim şekilleri ve ürünlerin teknik özelikleri,

Detaylı

İZİN BAŞVURUSU İÇERİK REHBERİ ENERJİ ÜRETİM AMAÇLI BÜYÜK YAKMA TESİSLERİNDE KÖMÜR VE LİNYİT Ek 1 Faliyet 1.1. 2010/75/EU sayılı Direktif (IED)

İZİN BAŞVURUSU İÇERİK REHBERİ ENERJİ ÜRETİM AMAÇLI BÜYÜK YAKMA TESİSLERİNDE KÖMÜR VE LİNYİT Ek 1 Faliyet 1.1. 2010/75/EU sayılı Direktif (IED) İZİN BAŞVURU ŞABLONU KÖMÜR VE LİNYİT KULLANAN BÜYÜK YAKMA TESİSLERİ SEKTÖRÜ İZİN BAŞVURUSU İÇERİK REHBERİ ENERJİ ÜRETİM AMAÇLI BÜYÜK YAKMA TESİSLERİNDE KÖMÜR VE LİNYİT Ek 1 Faliyet 1.1. 2010/75/EU sayılı

Detaylı

ENERJİ VERİMLİLİĞİ KANUNU. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar

ENERJİ VERİMLİLİĞİ KANUNU. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar ENERJİ VERİMLİLİĞİ KANUNU BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Kanunun amacı; enerjinin etkin kullanılması, israfının önlenmesi, enerji maliyetlerinin ekonomi üzerindeki yükünün

Detaylı

ENERJİ VERİMLİLİĞİ KANUNU. Kanun No. 5627 Kabul Tarihi : 18/4/2007

ENERJİ VERİMLİLİĞİ KANUNU. Kanun No. 5627 Kabul Tarihi : 18/4/2007 ENERJİ VERİMLİLİĞİ KANUNU Kanun No. 5627 Kabul Tarihi : 18/4/2007 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Kanunun amacı; enerjinin etkin kullanılması, israfının önlenmesi, enerji maliyetlerinin

Detaylı

TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ APK DAİRESİ BAŞKANLIĞI TÜRKİYE ELEKTRİK ENERJİSİ 10 YILLIK ÜRETİM KAPASİTE PROJEKSİYONU (2006 2015)

TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ APK DAİRESİ BAŞKANLIĞI TÜRKİYE ELEKTRİK ENERJİSİ 10 YILLIK ÜRETİM KAPASİTE PROJEKSİYONU (2006 2015) TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ APK DAİRESİ BAŞKANLIĞI TÜRKİYE ELEKTRİK ENERJİSİ 10 YILLIK ÜRETİM KAPASİTE PROJEKSİYONU (2006 2015) HAZİRAN 2006 İÇİNDEKİLER I GİRİŞ... 2 II TALEP GELİŞİMİ...

Detaylı

Ek-7 (KAPAK) LOGO ... 2 VERĠMLĠLĠK ARTIRICI PROJE ... 3

Ek-7 (KAPAK) LOGO ... 2 VERĠMLĠLĠK ARTIRICI PROJE ... 3 (KAPAK) LOGO 1... 2 VERĠMLĠLĠK ARTIRICI PROJE... 3 4 1 2 3 4 Proje sahibi iģletmenin veya tüzel kiģinin logosu yer alacaktır. Proje sahibi iģletmenin veya tüzel kiģinin adı veya ünvanı yazılacaktır. Proje

Detaylı