STK YÖNETİCİLERİ EĞİTİM PROGRAMI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "STK YÖNETİCİLERİ EĞİTİM PROGRAMI"

Transkript

1 STK YÖNETİCİLERİ EĞİTİM PROGRAMI 11 Mart - 4 Haziran 2015 Bilgi: (0216) Başvuru:

2 İLKE HAKKINDA İLKE İlim Kültür Eğitim Derneği pek çok hayır ve hizmet kuruluşunu kurmuş ve destek olmuş iradenin, bu alanlardaki çalışmalarını derinleştirmek amacıyla 2010 yılında kurduğu çatı bir kuruluştur. İLKE kurumlarıyla beraber iş ahlakı ve girişimcilik, akademik çalışmalar ve yaygın din eğitimi alanında faliyet göstermekte ve bu konularda stratejik bakışı geliştiren öncü çalışmalar yapmaktadır. Bu çerçevede İLKE; kurumlarımızın çalışma alanlarında bilgi, politika ve strateji üreten, kamuoyunda kurumlarımızın temsilini sağlayan ve kurumsal ilişkileri geliştiren bir merkez işlevi üstlenmektedir. İLKE çatısı altındaki kurumlar şunlardır: Türkiye İktisadi Girişim ve İş Ahlakı Derneği (İGİAD) İlmi Etüdler Derneği (İLEM) Yaygın Eğitim ve Kültür Derneği (YEKDER)

3 STK YÖNETİCİLERİ EĞİTİM PROGRAMI Geçtiğimiz yirmi yılda Türkiye de STK larda hem sayıca hem de faaliyet alanlarının çeşitliliği açısından önemli bir artış gözlenmektedir. Bu durum beraberinde bu kurumları yönetecek nitelikli insan kaynağı ihtiyacını da gündeme getirmiştir. Buna ülkemizdeki STK ların kurumsal yapılanmalarında ve kapasite kullanımlarındaki biri dizi sorunlar eklenince bilgi ve birikim açısından donanımlı yöneticilere olan ihtiyaç günden güne daha fazla hissedilmektedir. Söz konusu alan sivil toplum kuruluşu olunca buralarda istihdam edilen yöneticilerin özelliklerinde birtakım farklılıklar bulunmaktadır. Kâr amaçlı işletmelerden farklı olarak STK larda başarı sağlayan etken profesyonellik ile gönüllülük arasındaki hassas dengenin sağlanmasıyla mümkün olmaktadır. Bir sivil toplum kuruluşu olarak İLKE İlim Kültür Eğitim Derneği kurulduğu günden beri çalışmalarını bu inanç ile hareket ederek sürdürmektedir. Bu inancın gereği olarak STK lardaki nitelikli insan kaynağını güçlendirme adına İLKE, STK Yöneticileri Eğitim Programı düzenlemektedir. Sivil toplum çalışmalarının işleyişini bilen, alanında uzman kişilerin vereceği eğitimde STK yöneticilerinin yönetim- organizasyon sistemi ve yönetim becerileri konusunda bilgi ve becerilerinin geliştirilmesi amaçlanmaktadır. Herhangi bir STK da aktif görev alan yönetim kademlerinde çalışanların katıldığı programda, STK yöneticileri tüm modülleri paket olarak seçebildiği gibi kontenjan kalması halinde ihtiyacını hissettikleri modülleri seçme şansına sahiptirler.

4 STK Yöneticileri Eğitimi Programı MODÜL NO 1 Kurumsal Yönetim ve Organizasyon BAŞLIK SAAT TARİH EĞİTİMCİ 09:00-12:00 11 Mart Nihat Erdoğmuş 2 İnsan Kaynakları Yönetimi 09:00-12:00 25 Mart Nihat Alayoğlu 3 Mali Kaynak Geliştirme ve Yönetme 09:00-12:00 8 Nisan Orhan Yaşar İbrahim Taşdemir 4 Medya ve İletişim Yönetimi 09:00-12:00 22 Nisan Kemal Öztürk 5 Bilgi ve Belge Yönetimi 09:00-12:00 6 Mayıs Savaş Songur 6 Proje Yazım ve Yönetimi 09:00-13:00 20 Mayıs Yılmaz Yaman 7 Halkla İlişkiler ve Tanıtım Yönetimi 09:00-12:00 3 Haziran Murat Şentürk 4

5 Kurumsal Yönetim ve Organizasyon Nihat Erdoğmuş 11 Mart Çarşamba :00-12:00 Bu modülde STK ların kurumsal yönetimleri, organizasyon yapıları, karar alma süreçleri ve katılım yöntemleri teorik bilgiler ışığında incelenecektir. Kurumların faaliyet planı hazırlama ve uygulamada karşılaştıkları zorluklar ele alınacak ve bunların üstesinden gelmenin yolları tartışılacaktır. Aynı şekilde STK lar için önemli olan organizasyon ve süreç yönetimi hakkında temel fikirler katılımcılarla paylaşılacaktır. Son olarak kurumların gelişimi için önemli olan dış ve iç denetimin önemi, yöntemi ve türleri hakkında gerekli temel bilgiler sunulacaktır. STK larda Yönetim ve Organizasyon Faaliyet Planı Hazırlama ve Uygulama Organizasyon ve Süreç Yönetimi Denetleme Nihat Erdoğmuş, Boğaziçi Üniversitesi Psikoloji Bölümü nden 1992 yılında mezun oldu. Yüksek lisans eğitimini Rekabet işbirliği ikilemi ve politik davranışa dönüşme süreci başlıklı tez ile İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Davranış Bilimleri ABD de 1995 yılında tamamladı. Doktora eğitimini Kariyer geliştirmede uzman sistemlerin federasyonu ve bir örgütsel yedekleme modeli başlıklı tez ile Sakarya Üniversitesi SBE Yönetim ve Organizasyon ABD de 1998 yılında bitirdi yılında Doçent oldu de İngiltere de Newcastle University Business School da misafir araştırmacı olarak bulundu yılında yönetim ve organizasyon alanında Profesör oldu yıllarında Yükseköğretim Kurulu nda (YÖK) Başkan danışmanı olarak görev yaptı yılından beri Anadolu Ajansı Yönetim Kurulu üyesi olan Erdoğmuş, hâlen YTÜ İşletme Bölümü nde öğretim üyesidir. Ayrıca İstanbul Şehir Üniversitesi Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik Bölümü nde dersler vermektedir. Özel sektör, kamu ve STK larda strateji geliştirme, yeniden yapılanma ve değişim, insan kaynakları yönetimi ve kariyer sistemleri ile ilgili eğitim ve danışmanlık faaliyetlerini yürütmeye devam etmektedir. İktisadi Girişim ve İş Ahlakı Derneği (İGİAD) üyesi olan Erdoğmuş, evli ve 3 çocuk sahibidir. 5

6 İnsan Kaynakları Yönetimi Nihat Alayoğlu 25 Mart Çarşamba :00-12:00 İnsan kaynakları STK larda üzerinde durulan konuların başında gelmektedir. Bu seminerle STK larda insan kaynakları sisteminin işleyişi ve yönetimi konusunda katılımcılara bir perspektif sunulacaktır. Bu kurumlarda çalışan profesyonel ve gönüllülerin eğitim ve gelişimi, yönetim ve motivasyonu hakkında en temel bilgiler katılımcılarla paylaşılacaktır. Özellikle gönüllü ve profesyonel çalışanların benzeştiği ve ayrıştığı noktalara temas edilecektir. STK istihdamında temel hukuki boyutların da ele alındığı modülde, katılımcıların ders sonrasında kurumlarında etkin bir insan kaynakları yönetimi oluşturması beklenmektedir. STK larda İnsan Kaynakları Sistemi STK larda Çalışanların Eğitim ve Gelişimi Profesyonel Çalışan Yönetimi ve Motivasyonu Gönüllülerin Yönetimi ve Motivasyonu İstihdamda Temel Hukuki Boyutlar Nihat Alayoğlu, İlk, orta ve lise öğrenimini Akyazı da tamamladı. Hacettepe Üniversitesi, İ.İ.B.F. İktisat Bölümü nden mezun oldu yılları arasında University of Glamorgan Business School da (İngiltere) İşletme Yüksek Lisans (MBA) programını bitirdi. Doktora programını, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İnsan Kaynakları Ana Bilim Dalı nda 2005 yılında tamamladı tarihleri arasında İstanbul Ticaret Üniversitesi (İTİCÜ) Sürekli Eğitim Merkezi Müdürlüğü, yılları arasında ise aynı üniversitede Genel Sekreterlik yaptı. Hâlen İTİCÜ Ticari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü nde öğretim üyesi olarak çalışan Alayoğlu, insan kaynakları yönetimi, yönetim ve organizasyon, örgütsel davranış, girişimcilik, aile şirketlerinde yönetim ve kurumsallaşma, çağdaş yönetim teknikleri, performans ve kariyer yönetimi, insan kaynaklarında güncel konular ve örgüt geliştirme alanında dersler vermektedir. 6

7 Mali Kaynak Geliştirme ve Yönetme Orhan Yaşar, İbrahim Taşdemir 8 Nisan Çarşamba :00-12:00 Bu ders boyunca STK larda muhasebe ve mali işlerin verimli, etkin ve disiplinli yürütülmesi için gerekli donanımın sağlanması amaçlanmaktadır. Öncelikli olarak dernek ve vakıfların mali kaynak geliştirme ve yönetme konusunda karşılaştıkları zorluklar masaya yatırılacak ardından çözüm önerileri konusunda, özellikle de ulusal ve uluslararası fon kaynaklarının kullanımı, geliştirilmesi konusunda ilgili kanalların haberdar edilmesi planlanmaktadır. Bunun dışında derneklerin mevzuatı ve istikrarlı yönetimi için elzem olan bütçeleme, mali hesapların kaydı, temel mali tabloların okunması vb. bilgilerin katılımcılarla paylaşılması ön görülmektedir. Mali Kaynak Geliştirme ve Yönetme Ulusal ve Uluslararası Fon Kaynaklarının Kullanımı Bütçeleme Mali Hesapların Kaydı ve Yönetimi Temel Mali Tabloların Okunması Orhan Yaşar, Fatih Ticaret Lisesi nden mezun oldu yılında Muğla İşletme Fakültesi nden mezun oldu ve aynı yıl İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Muhasebe Enstitüsü Muhasebe Denetçiliği Uzmanlık Programı nı bitirdi yılından 1994 yılına kadar çeşitli firmalarda farklı kademelerde görev aldı yılları arasında kendi muhasebe bürosunda çalıştı yılından beri Furkan Tekstil ve Tohum Holding te muhasebe müdürü olarak görev yapan Yaşar, İktisadi Girişim ve İş Ahlakı Derneği (İGİAD) üyesidir. Evli ve altı çocuk babasıdır. İbrahim Taşdemir, Lisans eğitimini Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Bölümü nden tamamladı. Yüksek lisans eğitimini Yıldız Teknik Üniversitesi nde tamamladı tarihleri arasında İstanbul Büyükşehir Belediyesi nin çeşitli birimlerinde Ar-Ge koordinatörü ve kontrol mühendisi olarak gayrimenkul geliştirme, değerleme, CBS, imar uygulamaları, ihale kontrollükleri konularında çalışmalar yaptı tarihleri arasında Serhat Kalkınma Ajansı nda uzman ve Araştırma, Strateji Geliştirme ve Planlama Birim Başkanı olarak TRA2 Bölgesi nde (Ağrı, Ardahan, Iğdır, Kars) çalıştı ten beri İş Sağlığı ve Güvenliği Müdürlüğü nde İş Güvenliği Uzmanı olarak çalışmaktadır. A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı, SPK lisanlı Gayrimenkul Değerleme Uzmanı olan Taşdemir, aynı zamanda birçok STK da yönetici ve üye olarak çalışmalar yapmaktadır. İyi derecede İngilizce bilen Taşdemir, hâlen doktora eğitimine İstanbul Teknik Üniversitesi Geomatik Mühendisliği Bölümü nde devam etmektedir. Evli ve 2 çocuk babasıdır. 7

8 Medya ve İletişim Yönetimi Kemal Öztürk 22 Nisan Çarşamba :00-12:00 Medya ve iletişim yönetimi günümüzde STK ların çalışmalarının hedef kitleye ulaştırılması için kritik öneme sahiptir. Kurumsal iletişim yönetimi ve yöntemlerinin öneminin vurgulanacağı modülde, medya ilişkilerinin geliştirilmesinden yönetimine kadar birçok konuda STK yöneticilerine bakış açısı sağlaması beklenmektedir. Derste ayrıca sosyal medya yönetimi, basın bültenleri ve medya kitlerinin hazırlanmasında dikkat edilmesi gereken püf noktalara temas edilecektir. Medya İlişkileri Geliştirme ve Yönetme Kurumsal İletişim Yöntemleri Sosyal Medya Yönetimi ve Etkin Kullanımı Medya Kitlerinin Hazırlanması Kemal Öztürk, İlk ve orta öğrenimini Sakarya da tamamlayan Öztürk, Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunudur yılında çeşitli dergilerde makaleler yayınlayarak yazı hayatına başladıktan sonra 1995 yılında profesyonel gazeteciliğe adım atmıştır. Aynı zamanda televizyon haberciliği ve belgesel yönetmenliği yapan Öztürk ün, yerli ve yabancı televizyon kanallarında çok sayıda belgeseli yayınlanmıştır yılında Anadolu Ajansı Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdür olarak atanan Öztürk, 3 yılı aşkın süre bulunduğu görevinden 1 Aralık 2014 tarihinde istifa etmiştir. Halen, Yeni Şafak Gazetesi nde köşe yazarlığı yapan Öztürk, evli ve üç çocuk babasıdır. 8

9 Bilgi ve Belge Yönetimi Savaş Songur 6 Mayıs Çarşamba :00-12:00 Bilgi çağında yaşamaktayız ve artık bilgi, bilgiye erişim her zamankinden daha fazla öneme sahiptir. Bilgiye erişimin oldukça kolaylaştığı günümüzde ihtiyaç duyulan bilgi tasnif edilmiş arandığı zaman rahatlıkla erişilebilen bilgi olması gerekmektedir. Bu eğitimle STK larda üretilen hangi belgenin nereye ve nasıl saklanacağı, gerektiğinde en kısa zamanda nasıl erişileceğine dair temel yöntemler gösterilecektir. Modülün temel bileşenlerini STK larda bilgi ve belge yönetimi, raporlama, bilgi sistemleri teknolojisi, kurumsal yazışma ve dokümantasyon, fiziki- dijital arşiv oluşturma ve veri güvenliği oluşturmaktadır. Eğitim sonrasında katılımcıların hangi belgeyi nerede, ne zamana kadar ve nasıl saklayacağına dair bir standart geliştirilecek; üretilen bilginin güvenliği konusunda hassasiyet kazandırılmaya çalışılacaktır. Bilgi Sistemleri Teknolojisi Kurumsal Yazışma ve Dokümantasyon Bilgi ve Belge Yönetimi Raporlama Veri Güvenliği Fiziki- Dijital Arşiv Oluşturma Savaş Songur, 1989 yılında Nevşehir Lisesi nden mezun oldu. Lisans (1995) ve yüksek lisansını (1999) Marmara Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Arşivcilik Bölümü nde tamamladı yılları arasında İstanbul Külliyatı Projesi nde Araştırma Sorumlusu, Redaksiyon Uzmanlığı, Osmanlı Türkçeleri Son Okuma İşlemi, İstanbul Tarihi Arşivi Dokümantasyon Sorumluluğu görevlerinde bulundu yıllarında İstanbul Araştırmaları Merkezi Kültür Yay. Danışmanlık ta Arşiv ve Doküman Tespit ve Derleme Sorumlusu olarak çalıştı yılından beri Aktif Arşiv Belge-Bilgi Yön. Dan. Ltd. Şti. de Projeler Direktörlüğü yapmaktadır. Marmara Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Yakınçağ Tarihi Bölümü nde doktora çalışmalarına devam etmektedir. Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi nde (UYAP) Osmanlıca, Arşiv ve Tarih alanında bilirkişi görevi yapan Songur, evli ve iki çocuk babasıdır. 9

10 Proje Yazım ve Yönetimi Yılmaz Yaman 20 Mayıs Çarşamba :00-13:00 Bu eğitimle STK ların kendi ilgi alanlarıyla ilgili konularda ürettikleri projelerin yazımından hayata geçirilmesine kadar olan süreçte STK yöneticilerine yardımcı olunması amaçlanmıştır. Hazırlanan projenin sürdürebilir, çıktılarının amacına uygun ve tutarlı olması açısından izlenmesi gereken bazı noktalar bulunmaktadır. Modülde hemen hemen tüm projeler için gerekli olan temel bileşenlere (proje tasarımı, planlanması, mantıksal çerçeve analizi, teklif hazırlanması, teklif sunum ve değerlendirme, izleme ve değerlendirme, yazım ve yönetim) dair kapsamlı bir eğitim sunulacaktır. Böylelikle katılımcıların proje başvurularında olumlu sonuç alması ve projelerini daha sağlıklı bir şekilde yürütmesi için gerekli donanımı kazanması beklenmektedir. Proje Tasarımı Projenin Planlanması Mantıksal Çerçeve Analizi Proje Teklifi Hazırlama Teklif Sunum ve Değerlendirme Projelerin İzleme ve Değerlendirilmesi Yılmaz Yaman, 2003 yılında Kocaeli Üniversitesi İşletme Bölümü nden mezun oldu. İstanbul Üniversitesi nde Pazarlama alanında yüksek lisans eğitimi aldı. Özel bir danışmanlık şirketinde proje yöneticisi olarak başladığı kariyerine, başta ÜLKER olmak üzere çeşitli büyük firmalarda sırasıyla İş Geliştirme Yöneticisi, Satış Yöneticisi ve Pazarlama Müdürü pozisyonlarında devam etti yılında eğitim ve araştırma için İngiltere ye gidip bir süre orada kaldı yılından beri Anadolu Ajansı nda çalışan Yaman, İktisadi Girişim ve İş Ahlakı Derneği (İGİAD) eski Yönetim Kurulu üyesidir. Evli ve bir çocuk babasıdır. 10

11 Halkla İlişkiler ve Tanıtım Yönetimi Murat Şentürk 3 Haziran Çarşamba :00-12:00 STK ların önemsediği konuların başında Halkla İlişkiler birimi gelmektedir. Kurumların yaptığı işlerin önemi kadar çalışmalarının hedef kitle tarafından nasıl algılandığı, paydaşların beklentileri ve motivasyonu da önemlidir. Bu seminerde Halkla İlişkiler in ne olduğundan, anlayışına, felsefesine ve işleyişine dair birçok konuya temas edilecektir. Bunun dışında yine STK lar için gerekli olan tanıtım meselesi temel yönleriyle ele alınacaktır. Bu modülde halkla ilişkiler ve tanıtım yönetimi, STK larda stratejik iletişim planı ve yönetimi gibi konular örnek halkla ilişkiler uygulamalarıyla ele alınacaktır. Eğitim sonrasında STK yöneticilerinin halkla ilişkiler ve tanıtım konusunda aktif yönetim becerisi kazanması hedeflenmektedir. Halkla İlişkiler Nedir? STK larda Halkla İlişkiler Anlayışı STK larda Halkla İlişkiler ve Tanıtım Yöntemleri Stratejik İletişim Planı STK larda Örnek Halkla İlişkiler ve Tanıtım Uygulamaları Murat Şentürk, Lisans eğitimini 2004 te İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi nde, yüksek lisansını İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü nde Yoksulların Yaşam Stratejileri: Küçük Mustafa Paşa ve Balat Örnekleri adlı çalışmasıyla 2008 yılında tamamladı. Yine aynı bölümde Kentsel Müdahaleler Açısından İstanbul başlıklı teziyle doktora çalışmasını 2011 yılında bitirdi yılında City University of New York bünyesindeki Center for Place Culture and Politics adlı merkezde 4 ay misafir araştırmacı olarak bulundu. Hâlen İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü nde öğretim üyesi olarak çalışan Şentürk ün ilgi alanları arasında kentsel müdahaleler, kent ve siyaset, kentsel dönüşüm, konut, yoksulluk, medya ve iş yer almaktadır. 11

12 SIKÇA SORULAN SORULAR Kısaca STK Yöneticileri Eğitim Programı nedir? STK yöneticilerinin yönetim- organizasyon sistemi ve yönetim becerileri konusunda bilgi ve becerilerinin geliştirilmesi amaçlayan bir programdır. Programa kimler katılabilirler? Herhangi bir STK da aktif görev alan yönetim kademlerindeki çalışanlar programa katılabilirler. Programa katılmam için ücret ödememe gerek var mıdır/gerekiyor mu? STK Yöneticileri Eğitim Programı na katılmak için ücret ödenmemektedir. Programa katıldığımda tüm modüllere katılmam gerekiyor mu? Tüm modüller paket olarak seçebildiği gibi kontenjan kalması halinde katılımcılar ihtiyacını hissettikleri modülleri seçme şansına sahiptirler. Fakat programı paket halinde seçenlere öncelik verilecektir. Programa katıldığımda verilen ödevlerin, okumaların yapılması zorunlu mu? Katılımcıların farklı seminerlere ilişkin önceden verilen okumaları düzenli olarak yapmaları gerekmektedir. Programa katıldığımda sertifika alabilecek miyim? Programın tamamına katılanlara sertifika verilecektir. Program hangi tarihlerde gerçekleşecek? STK Yöneticileri Eğitim Programı 11 Mart- 4 Haziran tarihleri arasında İLKE dernek merkezi nde gerçekleştirilecektir. Programa nasıl başvurabilirim? Programa başvuru için 7 Mart 2015 tarihine kadar ilke.org.tr/stkbasvuru adresinde yer alan başvuru formu doldurulmalıdır.

CUMHURBAŞKANLIĞI HİMAYELERİNDE

CUMHURBAŞKANLIĞI HİMAYELERİNDE CUMHURBAŞKANLIĞI HİMAYELERİNDE Rezzan Metan / KalDer Eğitmeni Orta Doğu Teknik Üniversitesi - Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü'nden mezun olan Rezzan Metan çalışma hayatına 1981-1985 yılları arasında

Detaylı

İPEKYOLU KALKINMA AJANSI (İKA) 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI (01 Ocak 31 Aralık 2011)

İPEKYOLU KALKINMA AJANSI (İKA) 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI (01 Ocak 31 Aralık 2011) İPEKYOLU KALKINMA AJANSI (İKA) 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI (01 Ocak 31 Aralık 2011) GAZİANTEP ADIYAMAN - KİLİS (TRC1) İÇİNDEKİLER 1 KURUMSAL GELİŞİM VE YÖNETİM FAALİYETLERİ... 12 1.1 Kurumsallaşma... 12

Detaylı

İçindekiler. İnsan Kaynakları Hizmetleri 3. İnsan Yönetimi Konularındaki Sorularınıza Yanıt Veriyoruz 4. Neden PwC? 7.

İçindekiler. İnsan Kaynakları Hizmetleri 3. İnsan Yönetimi Konularındaki Sorularınıza Yanıt Veriyoruz 4. Neden PwC? 7. İçindekiler İnsan Kaynakları Hizmetleri 3 İnsan Yönetimi Konularındaki Sorularınıza Yanıt Veriyoruz 4 Neden PwC? 7 Uzman Ekibimiz 9 Hizmetlerimizden Örnekler 11 Eğitimlerimiz - Business School 17 İnsan

Detaylı

ÖNSÖZ. 4 1- EGE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ. 5 2-DURUM ANALİZİ. 7 2.1. EGE ÜNİVERSİTESİ TARİHSEL GELİŞİMİ. 7 2.2. 8 2.3.

ÖNSÖZ. 4 1- EGE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ. 5 2-DURUM ANALİZİ. 7 2.1. EGE ÜNİVERSİTESİ TARİHSEL GELİŞİMİ. 7 2.2. 8 2.3. 1 2 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... 4 1- EGE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ... 5 2-DURUM ANALİZİ... 7 2.1. EGE ÜNİVERSİTESİ TARİHSEL GELİŞİMİ... 7 2.2. YASAL YÜKÜMLÜLÜKLER VE MEVZUAT ANALİZİ... 8 2.3.KURULUŞUN

Detaylı

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ. 2015 Yılı Performans Programı. Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ. 2015 Yılı Performans Programı. Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ 2015 Yılı Performans Programı Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Üst Yönetici Sunuşu Kırıkkale Üniversitesi, Ankara nın hemen yanı başındaki merkezi konumu ile gerek öğrencilerin

Detaylı

İSMEP REHBER KİTAPLAR İSMEP. İstanbul Sismik Riskin Azaltılması ve Acil Durum Hazırlık Projesi 1İSTANBUL

İSMEP REHBER KİTAPLAR İSMEP. İstanbul Sismik Riskin Azaltılması ve Acil Durum Hazırlık Projesi 1İSTANBUL İSMEP REHBER KİTAPLAR İSMEP İstanbul Sismik Riskin Azaltılması ve Acil Durum Hazırlık Projesi 1İSTANBUL İSMEP İstanbul Sismik Riskin Azaltılması ve Acil Durum Hazırlık Projesi 1 İstanbul Valiliği, İstanbul

Detaylı

İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ 2011-2012 AKADEMİK YILI FAALİYET RAPORU

İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ 2011-2012 AKADEMİK YILI FAALİYET RAPORU İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ 20-202 AKADEMİK YILI FAALİYET RAPORU [Metni yazın] İÇİNDEKİLER I.TARİHÇE VE KURUMSAL YAPI... 3.TARİHÇE... 3 2.VİZYON, MİSYON VE DEĞERLER... 4 3.MÜTEVELLİ HEYETİ... 5 4.YÖNETİM

Detaylı

ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2013-2017 İÇİNDEKİLER Üst Yönetici Sunuşu.. 2 GİRİŞ. 3 1. GENEL BİLGİLER...... 4 Tarihçe.. 5 Organizasyon 6 2. STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ... 8

Detaylı

İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ 2012-2013 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI FAALİYET RAPORU

İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ 2012-2013 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI FAALİYET RAPORU İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ 202- EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI FAALİYET RAPORU [Metni yazın] İÇİNDEKİLER I. TARİHÇE VE KURUMSAL YAPI... 3. TARİHÇE... 3 2. VİZYON, MİSYON VE DEĞERLER... 4 3. MÜTEVELLİ HEYETİ...

Detaylı

-ÖNSÖZ... 1 - EGE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ... 2 - EGE ÜNİVERSİTESİ TARİHSEL GELİŞİMİ... 4 - EGE ÜNİVERSİTESİ ÖRGÜTLENME YAPISI...

-ÖNSÖZ... 1 - EGE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ... 2 - EGE ÜNİVERSİTESİ TARİHSEL GELİŞİMİ... 4 - EGE ÜNİVERSİTESİ ÖRGÜTLENME YAPISI... İÇİNDEKİLER -ÖNSÖZ... 1 - EGE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ... 2 - EGE ÜNİVERSİTESİ TARİHSEL GELİŞİMİ... 4 - EGE ÜNİVERSİTESİ ÖRGÜTLENME YAPISI... 6 - EGE ÜNİVERSİTESİ DURUM ANALİZİ... 7 - YAPILAN

Detaylı

2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu. Interim Report Summary page 155. Ajansa ilişkin Bilgiler Kurumsal Kabiliyet ve Kapasite Mali Tablolar

2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu. Interim Report Summary page 155. Ajansa ilişkin Bilgiler Kurumsal Kabiliyet ve Kapasite Mali Tablolar Ajansa ilişkin Bilgiler Kurumsal Kabiliyet ve Kapasite Mali Tablolar Performans Göstergeleri İstatistikler 2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu Interim Report Summary page 155 2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu Doküman

Detaylı

2015 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI (1 OCAK 31 ARALIK 2015)

2015 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI (1 OCAK 31 ARALIK 2015) ışma Programı (Revize Ocak 2015) 2015 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI (1 OCAK 31 ARALIK 2015) (REVİZE OCAK 2015) TR33 Bölgesi (Afyonkarahisar, Kütahya, Manisa, Uşak) 2 / 69 2015 Yılı Çalışma Programı (Revize Ocak

Detaylı

DR. T. FİKRET YÜCEL ÖDÜL PROGRAMI

DR. T. FİKRET YÜCEL ÖDÜL PROGRAMI 2015 Dr. T. Fikret Yücel 1928 yılında Köyceğiz de (Muğla) doğan Fikret Yücel, 1950 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Elektrik Fakültesinden Yüksek Elektrik Mühendisi olarak mezun olmuştur. 1965

Detaylı

STRATEJİK PLAN 2015 2019

STRATEJİK PLAN 2015 2019 STRATEJİK PLAN 2015 2019 T.C. Kasım 2014 www.kastamonu.edu.tr T.C. STRATEJİK PLAN 2015-2019 Kasım 2014 www.kastamonu.edu.tr Bir millet irfan ordusuna sahip olmadıkça, muharebe meydanlarında ne kadar parlak

Detaylı

İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ 2010-2011 AKADEMİK YILI FAALİYET RAPORU

İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ 2010-2011 AKADEMİK YILI FAALİYET RAPORU İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ 200-20 AKADEMİK YILI FAALİYET RAPORU [Metni yazın] İÇİNDEKİLER I.TARİHÇE VE KURUMSAL YAPI... 3.TARİHÇE... 3 2.VİZYON, MİSYON VE DEĞERLER... 4 3.MÜTEVELLİ HEYETİ... 5 4.YÖNETİM

Detaylı

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ 2013-2017 STRATEJİK PLANI

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ 2013-2017 STRATEJİK PLANI T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ 2013-2017 STRATEJİK PLANI Haziran 2012 ÖNSÖZ Sevgili Marmaralılar, Ülkemizin önde gelen akademik kurumlarından biri olan üniversitemizi, dünyanın da önde gelen akademik kurumlarından

Detaylı

T.C DİCLE KALKINMA AJANSI

T.C DİCLE KALKINMA AJANSI T.C DİCLE KALKINMA AJANSI 2012 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI 5 İÇİNDEKİLER 2012 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI SUNUŞ... 4 1. GİRİŞ... 5 2. TEMEL AMAÇLAR VE ÖNCELİKLER... 7 3. 2012 YILI ÖNCELİK ALANLARI... 7 4. 2012 YILI

Detaylı

[01 Ocak-31 Aralık 2011]

[01 Ocak-31 Aralık 2011] YILI REVİZE ÇALIŞMA PROGRAMI [01 Ocak-31 Aralık ] Yılı Çalışma Programı SUNUŞ yılı bütçesini oluşturan gelir kalemlerinden, katkı paylarına ilişkin verilerin Ajansımıza ancak yılı Haziran ayı içinde gönderilmiş

Detaylı

İLEM İhtisas Programı 2013 Bahar. dersler. okuma grupları. atölyeler

İLEM İhtisas Programı 2013 Bahar. dersler. okuma grupları. atölyeler İLEM İhtisas Programı 2013 Bahar dersler okuma grupları atölyeler Son Başvuru 24 Şubat 2013 2 Uzunca bir süredir Türkiye de sahih bir ilim ve düşünce geleneğinin tesis edil(e)mediğine şahit olmaktayız.

Detaylı

IDC Kamu BT Daire Başkanları Özel Buluşması

IDC Kamu BT Daire Başkanları Özel Buluşması IDC Kamu BT Daire Başkanları Özel Buluşması IDC Kamu BT Daire Başkanları Özel Buluşması 31 EKIM 1 KASIM 2013, KEMPINSKI DOME, BELEK - ANTALYA Zirve İş Ortakları Destekleyen Kuruluşlar ETKİNLİK PROGRAMI

Detaylı

LAR II. Aşama TR 07.01.05 FİNAL RAPORU. Bileşen. Faaliyet. Çıktı. Seçimle gelen. Açıklamaa. stratejileri ile. ve İhaleler Birimidir.

LAR II. Aşama TR 07.01.05 FİNAL RAPORU. Bileşen. Faaliyet. Çıktı. Seçimle gelen. Açıklamaa. stratejileri ile. ve İhaleler Birimidir. Türkiye de Yerel Yönetim Reformu Uygulamasının Devamına Destek Projesi LAR II. Aşama TR 07.01.05 İrfan Haşlak ve Özlem Yıldırım ın yardımlarıyla Simon Forrester, Mustafa Lütfi Şenn ve Tarkan Oktay tarafından

Detaylı

DOĞAN GAZETECİLİK A.Ş. 1 OCAK 31 ARALIK 2014 HESAP DÖNEMİ KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU

DOĞAN GAZETECİLİK A.Ş. 1 OCAK 31 ARALIK 2014 HESAP DÖNEMİ KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU DOĞAN GAZETECİLİK A.Ş. 1 OCAK 31 ARALIK 2014 HESAP DÖNEMİ KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU http://kurumsal.dogangazetecilik.com 5 Mart 2015 1 1- Kurumsal Yönetim Uyum Beyanı Şirketimiz, Sermaye Piyasası

Detaylı

EŞBAŞKANLARIN MESAJI

EŞBAŞKANLARIN MESAJI EŞBAŞKANLARIN MESAJI Değerli Üyelerimiz, Sayın Okuyucularımız, İnovasyon kelimesi ve bu kelimenin barındırdığı içerik özellikle 2005 yılından bu yana daha da yoğun bir biçimde tartışılır hale geldi. Biz

Detaylı

Aksigorta (Şirket), SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri nin uygulanması zorunlu olan ilkelerinin tamamını uygulamaktadır.

Aksigorta (Şirket), SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri nin uygulanması zorunlu olan ilkelerinin tamamını uygulamaktadır. BÖLÜM I - KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI Aksigorta (Şirket), SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri nin uygulanması zorunlu olan ilkelerinin tamamını uygulamaktadır. Aksigorta, SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri

Detaylı

Sunuş. Dr. H. Mustafa PALANCIOĞLU Orta Anadolu Kalkınma Ajansı Genel Sekreter

Sunuş. Dr. H. Mustafa PALANCIOĞLU Orta Anadolu Kalkınma Ajansı Genel Sekreter 1 Sunuş Orta Anadolu Kalkınma Ajansı Kurumsal Yönetim Birimi (KYB) kendi içinde Halkla İlişkiler, İdari İşler, Bilgi İşlem, Muhasebe fonksiyonlarının bir araya gelmesinden oluşmaktadır. Yönetsel anlamdaki

Detaylı

GELECEĞİN ADRESİ BELLİ

GELECEĞİN ADRESİ BELLİ GELECEĞİN ADRESİ BELLİ SAF GYO faaliyet raporu 2012 2 içindekiler giriş 02 kısaca saf gyo 06 temel göstergeler 10 vizyon, misyon yönetim den 12 yönetim kurulu başkanı nın mesajı 14 yönetim kurulu 18 genel

Detaylı

İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ 2013-2014 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI FAALİYET RAPORU

İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ 2013-2014 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI FAALİYET RAPORU İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ 2013- EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI FAALİYET RAPORU [Metni yazın] İÇİNDEKİLER I. TARİHÇE VE KURUMSAL YAPI... 3 1. TARİHÇE... 3 2. VİZYON, MİSYON VE DEĞERLER... 4 3. MÜTEVELLİ HEYETİ...

Detaylı

T.C. MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI NİHAİ PERFORMANS PROGRAMI

T.C. MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI NİHAİ PERFORMANS PROGRAMI T.C. MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI NİHAİ PERFORMANS PROGRAMI Mart 2015 MERSİN ÜNİVERSİTESİ Bilimin ve Çağdaşlığın Işığında Bir Dünya Üniversitesi 2015 YILI NİHAİ PERFORMANS PROGRAMI Mart 2015 İÇİNDEKİLER

Detaylı

KONFERANSI KAMU İDARELERİNDE DAHA ETKİLİ BİR YÖNETİM İÇİN NASIL BİR İÇ DENETİM? 29 Eylül 2014 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

KONFERANSI KAMU İDARELERİNDE DAHA ETKİLİ BİR YÖNETİM İÇİN NASIL BİR İÇ DENETİM? 29 Eylül 2014 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ KAMU İDARELERİNDE DAHA ETKİLİ BİR YÖNETİM İÇİN NASIL BİR İÇ DENETİM? KONFERANSI 29 Eylül 2014 E GEMENLİK K AYITSIZ Ş A R TSIZ M İLLETİNDİR KAMU İDARELERİNDE DAHA ETKİLİ BİR

Detaylı

- 1-2013 YILI ARA FAALİYET RAPORU

- 1-2013 YILI ARA FAALİYET RAPORU - 1 - İÇİNDEKİLER TABLOLAR... 4 GRAFİKLER... 5 ŞEKİLLER... 5 KISALTMALAR... 6 YÖNETİM KURULU BAŞKANI SUNUŞU... 8 GENEL SEKRETER SUNUŞU... 9 A. GENEL BİLGİLER... 11 A.1. Misyon ve Vizyon... 11 A.2. Yetki,

Detaylı