Evde, Okulda, İşyerinde ve Kentte Yaşantımız Nasıl Değişiyor? Mustafa ÇORUH

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Evde, Okulda, İşyerinde ve Kentte Yaşantımız Nasıl Değişiyor? Mustafa ÇORUH"

Transkript

1

2 Evde, Okulda, İşyerinde ve Kentte Yaşantımız Nasıl Değişiyor? Mustafa ÇORUH (http://www.mustafacoruh.com)

3 ISBN BiliĢim Teknolojisi, Ekonomisi ve Toplumu Evde, Okulda, ĠĢyerinde ve Kentte YaĢantımız Nasıl DeğiĢiyor? Mustafa ÇORUH, Baskı Ekim 2008, Ankara Kapak Dizayn KurtuluĢ AYYILDIZ Baskı Post ve Post Matbaacılık Kdz. EREĞLĠ

4 Bu kitap Annem Fatma ve Babam Durdu ÇORUH a atfedilmiştir...

5 İÇİNDEKİLER Önsöz 9 Bölüm I. Bilişim Teknolojileri (BT) ve Önemi Teknoloji Nedir? Hayatımızı Etkileyen Önemli Teknolojiler Teknolojik DeğiĢim ve Evreleri Teknolojik DeğiĢim lerin Toplumsal Etkileri Bilgi Teknolojisi mi BiliĢim Teknolojisi mi? BiliĢim Teknolojisi (BT) Nedir? BiliĢim Teknolojileri nin Temel Kavramları BT nin Ġnsan DavranıĢları Üzerine Etkileri BiliĢim Teknolojileri nin Ürettiği Değerler BiliĢim Teknolojileri nin Yarattığı Yeni Ġmkânlar 25 Bölüm II. Bilişim Teknolojileri Bilgisayar Nedir? Ana Kısımları Nelerdir? Bilgisayarların Sınıflandırılması Bilgisayarın Özellikleri ve Sınırları Bilgisayarın Tarihçesi Ġnsanla Bilgisayarın KarĢılaĢtırılması Bilgisayar Satın Alırken Nelere Dikkat Edilmeli? Bilgisayar Yazılımı (Software) Bilgisayar ĠĢletim Sistemi Bilgisayar Programlama ve Dilleri Uygulama Yazılımları Veritabanları Özgür Yazılım Linux Nedir? Pardus ĠĢletim Sistemi Bilgisayar Ağ (Network) Teknolojileri Kablosuz (Wireless) Ağ Teknolojisi ADSL Teknolojisi VoIP Teknolojisi 64 Bölüm III. Internet Teknolojileri Internet Nedir? Internet in Türkiye Açısından Önemi Internet Okuryazarlığı Türkiye de Internet Internet le Ġlgili Terimler Internet in Kısa Tarihçesi Internet e Bağlanma Yolları WEB Sitesi Nedir? WEB Sitesi Tasarımı Internet te WEB Sitesine Sahip Olma Internet Ne Kadar Güvenli? Elektronik Ticaret (e-ticaret) Elektronik Devlet (e-devlet) Ġnternet Kullanımını Artırmak Ġçin Neler Yapılmalı? 94 Bölüm IV. Bilişim Teknolojileri ve Ev BiliĢim Çağı nda Akıllı Ev Otomasyonu Dijital Güvenlik Sistemleri Çoklu Ortam (Multimedya) Ev Bilgisayarları Internet ve Çocuklarımız Bilgisayar larla ÇalıĢma Ortamı, Sağlık ve Güvenlik Bilgisayar Virüs leri ve Zararları Virüs ÇeĢitleri ve Özellikleri 105

6 4.8. Virüs lerden Korunma Yolları Anti-Virüs Programları ve Özellikleri Anti-Virüs Yazılımı Alırken Dikkat Edilecek Hususlar MP3/MP4 Çalar ve CD/DVD Oynatıcılar Dijital ve Video Kamera Cep Telefonları Dijital Medya Terimleri 113 Bölüm V. Bilişim Teknolojileri ve İşyeri BiliĢim Teknolojileri ve Sistem YaklaĢımı BiliĢim Teknolojileri ve ĠĢletme BiliĢim Teknolojileri ve Yönetim Fonksiyonları BiliĢim Çağı nda ĠĢletmelerin Özellikleri Yönetim BiliĢim Sistemleri BiliĢim Teknolojileri ve Ġstihdam BiliĢim Teknolojileri ve ĠĢsizlik 126 Bölüm VI. Bilişim Teknolojileri ve Öğretim Eğitim ve Öğretim Öğretim ve Pazarlama Öğretim ve Ġnsan Beyni Öğretim Süreci ve Metotları Öğretim ve Devlet Geleneksel Öğretim Sistemleri ve Teknolojisi Öğretim ve Sistem YaklaĢımı Öğretim ve BiliĢim Teknolojileri BiliĢim Teknolojileri Yönetimli Öğretim (BTYÖ) BiliĢim Teknolojileri Destekli Öğretim (BTDÖ) BTDÖ BaĢarısını Etkileyen Faktörler BTDÖ Faydaları Öğretim Sistemi ne Internet in Katkıları Sanal (Çevrimiçi) Öğretim 155 Bölüm VII. Bilişim Teknolojileri ve Kentsel Yaşam Dünya ve Kentlerin Nüfusundaki GeliĢmeler BiliĢim Teknolojileri nin KentleĢme Üzerine Etkileri BiliĢim Çağı nda Kentlerin Özellikleri Kentlerinin Yönetimi ve Sistem YaklaĢımı Kent BiliĢim (Bilgi) Sistemi Elektronik Belediye (e-belediye) e-belediye ye GeçiĢ AĢamaları Coğrafi BiliĢim Sistemi (CBS) BiliĢim Çağı nda Kent Vizyonu OluĢturma Kent Vizyonu OluĢturma Adımları 177 Bölüm VIII. Bilişim Toplumu ve Ekonomisi BiliĢim Toplumu BiliĢim Toplumu nda Bireylerin Ġhtiyaçları BiliĢim Ekonomisi (BE) BiliĢim Ekonomisi nin Ana Sektörleri BiliĢim Ekonomisi ne Internet in Katkıları BiliĢim Toplumu nda Hukuk ve Telif Hakları BiliĢim Toplumu na Geçmek için Neler Yapılmalı? TUBĠTAK Vizyon 2023: BiliĢim ve Teknoloji Stratejileri 194 Bölüm IX. Türkiye nin Teknoloji Politikaları ve Öneriler 198 Sonsöz 204 Kaynakça 205

7 Önsöz Kitap isminin BiliĢim Teknolojileri olması sizi yanıltmasın, burada sizlere yeni teknoloji harikası cep telefonları, MP3 çalarlar, dizüstü bilgisayarlar, dijital fotoğraf makineleri, video kameralar, robotlar gibi araçların veya makinelerin teknik detaylarından bahsetmeyeceğim. Ancak bu araçların ve teknolojilerin hayatımızı evde, okulda, iģyerinde ve kent yaģamında nasıl değiģtirdiklerinden bahsedeceğim. Bu yeni teknolojileri kullanarak kiģisel ve toplumsal hayatımızı nasıl kolaylaģtırabileceğimizden veya değiģtirebileceğimizden, dahası nasıl bu araçlardan fayda sağlayabileceğimizden bahsedeceğim. Gelecekte ve bugün bu teknolojilerin hayatımızı nasıl etkilediklerinden, etkileyebileceklerinden ve bu alandaki geliģmelerden bahsedeceğim. BiliĢim Teknolojileri okuryazarlığı için bilinmesi gereken bazı teknik, bilimsel ve teknolojik terimlerin kısaltmalarını kitapta ilk kullanıldığında uzun ve kısaltılmıģ yazılımlarıyla birlikte kullandım. Örneğin BiliĢim Teknolojileri (BT) veya Coğrafi BiliĢim Sistemleri (CBS) gibi. Ayrıca birçok terimin Ġngilizcesini parantez içinde yazdım. Dilimize girmiģ birçok yabancı teknik terimi de Türkçede okunduğu gibi vermeye çalıģtım. Kitapta BiliĢim Teknolojileriyle ilgili temel konulara bir bütünlük içinde bakarken kitabın arka kapağındaki sorulara ve özellikle de Ģu sorulara cevaplar aramaya çalıģtım: BiliĢim Teknolojisi nedir? Niçin önemlidir? Neleri ifade etmektedir? Ġnsanın bireysel ve toplumsal hayatını nasıl değiģtirmektedir? Bu kitabın önyüzünde benim ismimin yazılı olması bu kitaptaki bilgileri benim oluģturduğum anlamına gelmez, çünkü bu kitabın yazılmasında yüzlerce kiģinin katkısı göz ardı edilemez. Özellikle Kdz. Ereğli'de Demokrat TV yönetimine, çalıģanlarına ve izleyicilerine teģekkür borçluyum. YaklaĢık 4 yıldan beri Hakan Yıldırım beyle birlikte yaptığımız "Bilgi Teknolojileri Dünyası" programı olmasaydı bu kitap kolay kolay hazırlanamazdı. Bu programa katılan konuklarımıza ayrı ayrı teģekkür etmeliyim ki kitap içinde bu gizli yazar arkadaģlarımla ilgili detayları göreceksiniz. Bu kitapta ilkokul öğretmenim Sayın ġerare Özyağcı hanımdan Ģu anda Doktora tezim için danıģmanlığımı yapan sayın Prof. Peter Horn a kadar yüzlerce kiģinin emeği var ten beri Türkiye, ABD, Kanada ve Ġngiltere de çalıģtığım veya danıģmanlığını yaptığım yüzlerce firma ve müģterilerimin de bu kitapta beliren fikirlerde katkılarını unutabilir miyim? Bu kitabın yazılmasında bana destek olan eģim Meliha Çoruh a baģtan teģekkür etmeliyim. Burada teģekkür edemediğim ancak bu kitabın yazılmasında hakları olan daha kaç kiģi vardır? Hayatta neyi tek baģımıza yapabiliyoruz ki? Elinizde tuttuğunuz bu kitap 24 yıldır BiliĢim Teknolojileri alanında yaptığım çalıģmaların ve tecrübelerin kayıt altına alınmıģ bir özetidir. Tabii ki kitabın hataları ve eksikleri vardır ve bunlar tamamen bana aittir. Özellikle BiliĢim Toplumu ve Ekonomisi bölümü (VIII) ile Türkiye'nin teknoloji politikasının analiz edildiği IX. bölümün geniģletilip detaylandırılmasının gerektiği hemen söylenebilir. Kitapta BiliĢim Teknolojileri denince akla gelebilecek birçok konuya değinmeye çalıģtım. Bu yüzden bu kitabın bir elkitabı veya kaynak kitap olarak düģünülmesinde fayda vardır. Kitabın daha doyurucu içeriğiyle yeni basımlarının olması için her tür öneri, düzeltme ve fikirlere her zaman açık olduğumu özellikle belirtmeliyim. KiĢisel web sitem (http://www.mustafacoruh.com) yoluyla bana ve diğer çalıģmalarıma kolayca ulaģılabilir. Mustafa Çoruh Kdz. Ereğli Eylül 2008

8 Bölüm I Bilişim Teknolojileri (BT) ve Önemi Son 50 yıldaki teknoloji, bilim, ulaşım ve özellikle de Bilişim Teknolojileri ndeki (BT) gelişmeler: 1. YaĢadığımız evde, 2. Çocuklarımızın okuduğu okulda, 3. ÇalıĢtığımız iģyerinde, 4. YaĢadığımız kentte, hayatımızı ve davranıģlarımızı hızla değiģtirmektedir. Bu değiģimlerin neler olduğunu bilmenin kiģisel ve toplumsal yaģantımıza katkı sağlayacağı aģikârdır. Cep telefonsuz nasıl yaģayabileceğimizi düģünebiliyor musunuz? Peki, internet olmadan nasıl araģtırma yapabileceğimizi hayal edebiliyor musunuz? Ġnternette Google sitesi ve Word programı olmadan bu kitap nasıl yazılabilirdi? Bilgisayar olmadan nasıl çalıģabileceğimizi? Çizim programları olmadan mühendislerimizin nasıl proje çizebileceğini? Bilgisayar oyunları, internet kafeler olmadan çocuklarımızın nasıl vakit geçireceğini? Sekreterlerin, yazarların, gazetecilerin Word yazım programı olmadan nasıl yazı yazabileceğini? Televizyon olmadan akģamları ne yapacağımızı?, bir düģünün. Dijital kamerasız kim tatile çıkıyor ki? Bugün bir "BiliĢim Toplumu" haline gelen ABD'deki çalıģan kesim incelendiğinde çalıģanların % 60'sinden fazlasının BiliĢim sektöründe istihdam edildiği görülüyor. O halde ABD'nin yönetimiyle veya siyasal yapısıyla, nüfusunun yaklaģık % 30'u köylerde tarımcılıkla geçinen Türkiye nin yönetimlerinin farklı olması gerekmiyor mu? Her gün gazetelerde, televizyonda, radyoda ve Internet te Bilgi veya BiliĢim Çağı, Bilgi veya BiliĢim Toplumu, Bilgi veya BiliĢim Teknolojisi, Bilgisayar, BiliĢim Dönemi, Enformasyon Çağı, Internet Çağı, Teknoloji Çağı gibi adlar altında tartıģılan ve aman bunu kaçırmayalım denen bu olay nedir? Niçin herkesin dilindedir? Teknolojik açıdan her Ģeyin mükemmel ve kaçırılmaması gerektiği söylenen bu teknoloji nedir? Toplumsal ve kiģisel hayatımızla nasıl bir iliģkisi vardır? Dahası BiliĢim Teknolojileri ile toplum arasında ne tür diyalektik bir iliģki vardır? BiliĢim Teknolojileri sosyo-kültürel hayatımızı yozlaģtırıyor mu, yoksa yaģam tarzımızı çeģitlendirip zenginleģtiriyor mu? BiliĢim Teknolojileri ulusal sınırları yok ederken, uluslararası kuruluģların yönetimini kolaylaģtırıp, ulusal devletimizin dibini mi kazıyor? Yeni uluslararası iliģkiler BiliĢim Teknolojileri tarafından nasıl etkileniyor? Kentlerimizin yönetimi ve daha demokratik bir katılım için BiliĢim Teknolojilerinin oynadığı roller nelerdir? Kentlerimizin geliģimine ve değiģimine BiliĢim Teknolojileri nin etkileri nelerdir? BiliĢim Teknolojileri iģçiden, memurdan, yöneticilerden ve hatta iģyeri sahibinden davranıģlarını değiģtirmesini istiyor. Yönetim ve çalıģma metotlarının küresel Dünya yla rekabet edebilecek Ģekilde yenilenmesini zorunlu hale getiriyor. Bu durum ulusal ve dogmatik ideolojilerle ne kadar uyumlu? Finansal yatırımların, mamul ve hizmet üretiminin, çevre kirliliğinin ve hatta tüketimin küreselleģtiği bir Dünya da nasıl yaģanmalı veya yaģanabilir? BiliĢim Teknolojileri nin (BT) önemine rağmen ilim ve sanayi çevrelerimize baktığımızda ve hatta Dünya da BT'nin sosyo-kültürel yapıya olan etkileri üzerine o kadar çok ve doyurucu araģtırmaların olmadığı görülmektedir. Dünya yı önümüzdeki yıl içinde küresel tek bir ekonomik yapıya dönüģtürüp, belki de bu hayattaki son yıllarımızı Dünya VatandaĢı olarak geçirmemize sebep olabilecek bir olgu karģısında, bir Ģeyler yapmadan, düģünmeden veya hiç bir Ģey öğrenmeden durmak, ne kadar doğrudur? 1.1. Teknoloji Nedir? BiliĢim Teknolojileri ni (BT) de içeren teknoloji kavramı birçok kiģi tarafından farklı Ģekilde ifade edilmiģtir. Örneğin, C. Alkan a göre teknoloji, Bilimin üretim, hizmet, ulaģım, iletiģim gibi alanlardaki sorunlara uygulanmasıdır. Amiral Hyman Rickover teknolojiyi, Ġnsan aklını ve vücudunu güçlendirmek, üstün kılmak için geliģtirilecek aletler, teknikler ve yöntemler olarak tarif etmiģtir. Mr. Galbraith ise, Teknoloji bilimsel araģtırmalarla elde edilen sistematik bilgilerin pratik alanlara uygulanmasıdır (Yalın, 2004:2) demektedir. Bu tanımlara göre teknoloji kavramı, Makineler veya araçlar, işlemler, yöntemler, süreçler, sistemler, yönetim ve kontrol mekanizmaları gibi öğeleri bilimsel bulgular ışığında insanın günlük hayatına uygulanmasını içermektedir. Kısacası, Teknoloji bilim ile uygulama arasındaki köprüdür diye tanımlanabilir.

9 Ancak unutmayalım ki teknoloji terimi sadece kullandığımız bilgisayarlar, cep telefonları, MR cihazları, Uluslararası Uzay Ġstasyonu veya robotlar gibi araçları tarif etmiyor. Teknoloji aynı zamanda üretim, haberleģme ve ulaģım faaliyetlerinin yapılması için kullanılan metotları, iģ süreçlerini ve yaklaģımlarını da içeriyor. Örneğin öğretim metotlarından, kablosuz internet bağlantısından, hava yolu ulaģımından bahsediyoruz. Son yüzyılda yaģanan hızlı teknolojik değiģimlerin etkisini hepimiz biliyoruz. Daha yıl önce bilim-kurgu olarak hayal edilen birçok teknolojik araç bugün insanlar tarafından kullanılmaktadır. Ġnsan yapısı uzay aracı Pioneer-11 GüneĢ Sistemi nden 2001 yılında çıkıp yıldızlar arası uzayda halen seyahat etmektedir. Genoma projesiyle insan vücudundaki tüm genler sınıflandırılmıģ durumdadır. Hayvanların kopyalanması (klon) günlük olaylar haline geldi. ĠletiĢim ve internet teknolojilerindeki geliģmelerle Dünya tek bir küresel ekonomi oldu. TV muhabirleri uydular ve görüntülü telefonlar sayesinde Dünya nın herhangi bir yerinden haber görüntüleri ve röportajlarını canlı yayınla aktarabilmektedirler. Cep telefonlarıyla resim çekilip, TV programı izlenebiliyor. Doktorlar yüzlerce kilometre ötedeki hastalarına internet video kameraları kullanarak teģhis koyabiliyor. Dünya nın herhangi bir yerinde olan bir olay anında tüm insanlar tarafından duyulabiliyor. Teknolojik araçları kullanmadan 21. yy da haberleģmek, ulaģım sağlamak, öğrenmek, sağlıklı kalmak ve kısacası yaģamak imkânsız hale gelmiģtir Hayatımızı Etkileyen Önemli Teknolojiler Güncel yaģantımızı etkileyen yüzlerce teknoloji vardır ve bunların hangisi daha önemlidir? Buradaki ÖNEMLĠ kelimesi izafi bir kavramdır çünkü kime veya neye göre önemlidir? Bu sorulara verilecek cevap her kiģiye göre değiģebilir. Unutulmamalıdır ki bugün önemsiz görülen veya halen bilinmeyen bir teknolojik veya bilimsel buluģ veya icat insanlığın hayatını çok kısa bir sürede değiģtirebilmektedir. Bunun en büyük sebebi küreselleģmedir. Dünya da yaģanan bu teknolojik, bilimsel ve toplumsal değiģimler hiçbir birey veya toplum tarafından görmezden gelinemez. Gelecekte hayatımızı etkileyecek önemli teknolojileri belirlemek bugünden zor olsa bile yapılan bazı araģtırmalar bizlere ipuçları vermektedir. Örneğin 1990 ların baģında OECD (Dünya Ekonomik ĠĢbirliği Organizasyonu) tarafından yapılan 1990 larda Yeni Teknolojiler adlı rapora göre günümüzde ve önümüzdeki yıllarda insanlığın hayatını etkileyecek teknolojiler Ģunlardır (OECD, 1988:35): BiliĢim Teknolojileri, Biyoteknoloji, Malzeme Teknolojisi, Uzay Teknolojisi, Nükleer Teknoloji, Türkiye de 2000 lerin baģında yaklaģık 7000 bilim adamımızın katılımıyla Cumhuriyetimizin 100. Yılı için hazırlanan Vizyon 2023: Bilim ve Teknoloji Stratejileri Projesi (Detayları için kısım 8.8 bakınız) raporunda stratejik öneme sahip sekiz ana teknoloji grubu saptanmıştır (http://vizyon2023.tubitak.gov.tr/): 1. Biyoteknoloji/Genetik, 2. Mekatronik, 3. Nano Teknoloji, 4. Bilgi ve ĠletiĢim Teknolojileri, 5. Enerji ve Çevre Teknolojileri, 6. Malzeme Teknolojileri, 7. Tasarım Teknolojileri, 8. Üretim Teknolojileri. Bu kitabın konusu yukarıda sayılan teknolojilerden birisi olan BiliĢim (Bilgi) Teknolojileridir. Ancak yukarıda sıralanan hiçbir teknolojik alanda BiliĢim Teknolojileri ni kullanmadan veya faydalanmadan çalıģma yapmak bugün için mümkün değildir.

10 Özgeçmiş Endüstri yüksek mühendisi olan Mustafa Çoruh Ġstanbul Teknik Üniversitesi nden (ĠTÜ) 1984 yılında mezun olmuģtur. ĠĢletme Masterını (MBA) ABD de 1994 yılında Southwest Missouri State University (SMSU) almıģtır yılında Claremont Graduate Üniversitesi nden (CGU) Bilgi Sistemleri Yönetimi (MIS) konusunda Master diploması almıģtır. Halen International School of Management ta (ISM) ĠĢletme Yönetimi alanında Doktorasını (PhD) yapmaktadır. BiliĢim Teknolojileri uzmanı olan Mustafa Çoruh, University of Phoenix (UOP) ve SMSU da Matematik ve BiliĢim Sistemleri ve Teknolojileri alanında uzun yıllar öğretim görevlisi olarak çalıģmıģtır. ABD, Canada, Ġngiltere ve Türkiye de küçük büyük birçok firmada danıģmanlık yapmıģ ve BiliĢim Sistemleri dizayn etmiģtir. ÇalıĢtığı firmalardan bazıları Ģunlardır: Alarko, Mavi Jeans, Escort Bilgisayar, Erensan, Ebil Eğitim, MCI, SHL, Syncor international, PTC Therapeutics, Citi Bank, Texas Utilities, Allstate, Banctec, Strasburger & Price L.L.P., Fiber Optics, CompuCom, Movo Media ve CRF. Halen bir ABD Firmasında Intranet, Veritabanları ve Veriambarları (DW) alanında Sistem Tasarımları yapmaktadır (http://www.mustafacoruh.com/resumes.aspx). Mustafa Çoruh son dört sezondur Kdz. Ereğli Demokrat TV'de 'Bilgi Teknolojileri Dünyası' adlı programa BiliĢim Teknolojileri uzmanı olarak katılmaktadır. Demokrat Gazetesinde ve diğer yerel yayınlarda BiliĢim Teknolojileri konusunda yazıları çıkmaktadır. Okullara ve özel Ģirketlere BiliĢim Teknolojileri ve Internet alanlarında seminerler vermektedir. Mustafa Çoruh la ilgili detaylara ve çalıģmalarına kendi sitesinden (http://www.mustafacoruh.com/) ulaģılabilir.

11

Bilgisayar Eğitimi. ECDL- Bilgi Teknolojisinin (BT) Temel Kavramları

Bilgisayar Eğitimi. ECDL- Bilgi Teknolojisinin (BT) Temel Kavramları 1 Bilgisayar Eğitimi ECDL- Bilgi Teknolojisinin (BT) Temel Kavramları BAKIġ KONULAR Bu bölüm Bilgi Teknolojisi ve kavramlarının tanıtımını kapsar. Genel olarak şu konuları içerir: BT tanıtımı ve Toplumsal

Detaylı

ELEKTRONİK TİCARET UYGULAMASININ STOK YÖNETİMİ BOYUTUNDA ANALİZİ VE BİR UYGULAMA

ELEKTRONİK TİCARET UYGULAMASININ STOK YÖNETİMİ BOYUTUNDA ANALİZİ VE BİR UYGULAMA T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANA BİLİM DALI ÜRETİM YÖNETİMİ VE PAZARLAMA BİLİM DALI ELEKTRONİK TİCARET UYGULAMASININ STOK YÖNETİMİ BOYUTUNDA ANALİZİ VE BİR UYGULAMA Fatma

Detaylı

IV. ULUSAL HĠDROJEN ENERJĠSĠ KONGRESĠ ve SERGĠSĠ (ULUSLARARASI KATILIMLI) BĠLDĠRĠ KĠTABI. Editoryal Grup Prof.Dr.M.Oktay ALNIAK

IV. ULUSAL HĠDROJEN ENERJĠSĠ KONGRESĠ ve SERGĠSĠ (ULUSLARARASI KATILIMLI) BĠLDĠRĠ KĠTABI. Editoryal Grup Prof.Dr.M.Oktay ALNIAK IV. ULUSAL HĠDROJEN ENERJĠSĠ KONGRESĠ ve SERGĠSĠ (ULUSLARARASI KATILIMLI) BĠLDĠRĠ KĠTABI Editoryal Grup Prof.Dr.M.Oktay ALNIAK Prof.Dr.Figen KADIRGAN Prof.Dr.Sabriye PĠġKĠN Prof.Dr.A.Nilgün AKIN Prof.Dr.

Detaylı

HĠZMET SEKTÖRÜNDE ĠNOVASYON UYGULAMASI

HĠZMET SEKTÖRÜNDE ĠNOVASYON UYGULAMASI T.C. KAHRAMANMARAġ SÜTÇÜ ĠMAM ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ ĠġLETME ANABĠLĠM DALI HĠZMET SEKTÖRÜNDE ĠNOVASYON UYGULAMASI ERKAN GÖLGELĠ YÜKSEK LĠSANS PROJESĠ KAHRAMANMARAġ AĞUSTOS-2008 T.C. KAHRAMANMARAġ

Detaylı

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANA BİLİM DALI İŞLETME YÖNETİMİ BİLİM DALI

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANA BİLİM DALI İŞLETME YÖNETİMİ BİLİM DALI T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANA BİLİM DALI İŞLETME YÖNETİMİ BİLİM DALI KOBİ LERİN REKABET GÜCÜNÜN ARTIRILMASINDA KÜMELEMENİN ROLÜ VE ÖNEMİ YÜKSEK LİSANS TEZİ Hazırlayan Hidayet

Detaylı

TÜRKĠYE DE E-ÖĞRENME: GeliĢmeler ve Uygulamalar II

TÜRKĠYE DE E-ÖĞRENME: GeliĢmeler ve Uygulamalar II TÜRKĠYE DE E-ÖĞRENME: GeliĢmeler ve Uygulamalar II Yrd. Doç.Dr. Birim Balcı DEMĠRCĠ Doç. Dr. Gonca Telli YAMAMOTO Prof. Dr. Uğur DEMĠRAY Haziran 2011, Ġstanbul Önsöz Sevgili okurlar bir kez daha merhaba

Detaylı

C.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt 13, Sayı 1, 2012 17

C.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt 13, Sayı 1, 2012 17 C.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt 13, Sayı 1, 2012 17 KAMU YÖNETİMİNDE AÇIK KAYNAK KODLU YAZILIMLAR Fulya AKYILDIZ Özet Bilgi teknolojilerinde kullanılan açık kaynak kodlu yazılımlar (AKKY),

Detaylı

SUNUġ. Mustafa TAġKESEN Yönetim Kurulu BaĢkanı Tunceli Valisi. TRB1 2010-2013 TASLAK BÖLGE PLANI i

SUNUġ. Mustafa TAġKESEN Yönetim Kurulu BaĢkanı Tunceli Valisi. TRB1 2010-2013 TASLAK BÖLGE PLANI i SUNUġ Uluslararası ve ulusal alanda yaģanan değiģimler kalkınma kavramına olan bakıģ açısını da farklılaģtırmıģtır. Uluslararası boyutta azalmakta olan kaynakların gelecek nesillere aktarılması ve kalkınmanın

Detaylı

T.C. İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KURUMSAL İTİBAR YÖNETİMİNDE EKONOMİ BASINININ YERİ. Yakup SAĞIROĞLU YÜKSEK LİSANS TEZİ

T.C. İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KURUMSAL İTİBAR YÖNETİMİNDE EKONOMİ BASINININ YERİ. Yakup SAĞIROĞLU YÜKSEK LİSANS TEZİ T.C. İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KURUMSAL İTİBAR YÖNETİMİNDE EKONOMİ BASINININ YERİ Yakup SAĞIROĞLU YÜKSEK LİSANS TEZİ Anabilim Dalı: İletişim Sanatları Programı: İletişim Sanatları

Detaylı

Nural İmik Tanyıldızı Accepted: July 2011. ISSN : 1308-7320 nimik@firat.edu.tr 2010 www.newwsa.com Elazig-Turkey

Nural İmik Tanyıldızı Accepted: July 2011. ISSN : 1308-7320 nimik@firat.edu.tr 2010 www.newwsa.com Elazig-Turkey ISSN:1306-3111 e-journal of New World Sciences Academy 2011, Volume: 6, Number: 3, Article Number: 4C0107 HUMANITIES Received: March 2011 Nural İmik Tanyıldızı Accepted: July 2011 Selma Karatepe Series

Detaylı

PAZARLAMA VE PERAKENDE

PAZARLAMA VE PERAKENDE T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI PAZARLAMA VE PERAKENDE STANDART ÖLÇÜLERĠ 347CH0009 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

Fen Bilimleri Lisansüstü Eğitim Sempozyumu

Fen Bilimleri Lisansüstü Eğitim Sempozyumu Fen Bilimleri Lisansüstü Eğitim Sempozyumu Yürütme Kurulu Prof. Dr. Yavuz COġKUN Prof. Dr. Ramazan KOÇ Prof. Dr. Canan ÖZGEN Prof. Dr. Erdem YAZGAN Prof. Dr. Ali DEMĠR Prof. Dr. Nail ÜNSAL Prof. Dr. Kemal

Detaylı

GĠRĠġ 1. UZAKTAN EĞĠTĠM. 1.1 Uzaktan Eğitimin Tanımları

GĠRĠġ 1. UZAKTAN EĞĠTĠM. 1.1 Uzaktan Eğitimin Tanımları GĠRĠġ 1. UZAKTAN EĞĠTĠM 1.1 Uzaktan Eğitimin Tanımları Uzaktan eğitim teriminden ilk olarak Wisconsin Üniversitesi'nin 1892 Yılı Kataloğu'nda bahsedilmiģ olup, yine ilk kez aynı üniversitenin yöneticisi

Detaylı

YÖNETĠM BĠLĠMĠ DERS NOTLARI

YÖNETĠM BĠLĠMĠ DERS NOTLARI LĠSE DERS PROGRAMLARINA UYGUN YÖNETĠM BĠLĠMĠ DERS NOTLARI Derleyen Ömer YILDIRIM http://www.felsefe.gen.tr ÖN SÖZ 4 GĠRĠġ 5 ÜNĠTE 1: YÖNETĠM BĠLĠMĠNE GĠRĠġ 6 1. YÖNETĠM 6 2. BĠLĠM VE BĠLĠMSEL DÜġÜNME 6

Detaylı

Bilişim Uzmanları Bülteni

Bilişim Uzmanları Bülteni Bilişim Uzmanları Bülteni Cilt 1, Sayı 1 3 Haziran 2011 Dünya Telekomünikasyon ve Bilgi Toplumu Günü kutlandı. Bowling turnuvası düzenlendi. BTK 2010 Faaliyet Raporu yayımlandı. Ulusal Siber Güvenlik Tatbikatı

Detaylı

ÇAĞRI MERKEZĠNDE MÜġTERĠ MEMNUNĠYETĠNĠ ARTIRMA ÇALIġMALARI VE BĠR UYGULAMA

ÇAĞRI MERKEZĠNDE MÜġTERĠ MEMNUNĠYETĠNĠ ARTIRMA ÇALIġMALARI VE BĠR UYGULAMA T.C. BAHÇEġEHĠR ÜNĠVERSĠTESĠ ÇAĞRI MERKEZĠNDE MÜġTERĠ MEMNUNĠYETĠNĠ ARTIRMA ÇALIġMALARI VE BĠR UYGULAMA Yüksek Lisans Tezi AYġE MELEK TOPALAK ĠSTANBUL, 2014 T.C. BAHÇEġEHĠR ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER

Detaylı

ĠÇĠNDEKĠLER Ġçindekiler.. 1 Kısaltmalar 3

ĠÇĠNDEKĠLER Ġçindekiler.. 1 Kısaltmalar 3 ĠÇĠNDEKĠLER Ġçindekiler.. 1 Kısaltmalar 3 Bölüm I: Yeni ĠletiĢim Teknolojilerindeki GeliĢmeler A-Yeni ĠletiĢim Teknolojileri GiriĢ.....5 Karasal sayısal yayın... 8 Ġzleyici Açısından Genel Bir Değerlendirme

Detaylı

T.C. KARA HARP OKULU SAVUNMA BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ TEKNOLOJĠ YÖNETĠMĠ ANA BĠLĠM DALI

T.C. KARA HARP OKULU SAVUNMA BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ TEKNOLOJĠ YÖNETĠMĠ ANA BĠLĠM DALI T.C. KARA HARP OKULU SAVUNMA BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ TEKNOLOJĠ YÖNETĠMĠ ANA BĠLĠM DALI GÖZETLEME VE ĠZLEME SĠSTEM TEKNOLOJĠLERĠNĠN ÇALIġANLARIN STRES VE VERĠMLĠLĠK ALGILARI ÜZERĠNDEKĠ ETKĠSĠ: TEKNOLOJĠ GELĠġTĠRME

Detaylı

BÖLÜM II FİKİRDE VE HİZMETTE ÖNCÜ İZMİR TİCARET ODASI

BÖLÜM II FİKİRDE VE HİZMETTE ÖNCÜ İZMİR TİCARET ODASI BÖLÜM II FİKİRDE VE HİZMETTE ÖNCÜ İZMİR TİCARET ODASI 1. 1885 ten Günümüze İzmir Ticaret Odası Ġzmir Ticaret Odası, 1884 yılında baģlatılan iģlemler sonunda 1885 te kurularak Ġzmir in ticaret hayatına

Detaylı

TURĠZM ĠġLETMELERĠNDE E-TĠCARET: YEMEKSEPETĠ.COM ÜZERĠNDE SATIġ YAPAN YĠYECEK-ĠÇECEK ĠġLETMELERĠNDE BĠR ĠNCELEME: KONYA ĠLĠ ÖRNEĞĠ

TURĠZM ĠġLETMELERĠNDE E-TĠCARET: YEMEKSEPETĠ.COM ÜZERĠNDE SATIġ YAPAN YĠYECEK-ĠÇECEK ĠġLETMELERĠNDE BĠR ĠNCELEME: KONYA ĠLĠ ÖRNEĞĠ T.C. GAZĠOSMANPAġA ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ TURĠZM ĠġLETMELERĠNDE E-TĠCARET: YEMEKSEPETĠ.COM ÜZERĠNDE SATIġ YAPAN YĠYECEK-ĠÇECEK ĠġLETMELERĠNDE BĠR ĠNCELEME: KONYA ĠLĠ ÖRNEĞĠ Hazırlayan Meral

Detaylı

KONYA BÖLGESİ TURİZM SEKTÖRÜ ALANSAL VARLIK, ULUSLARARASI REKABETÇİLİK VE MAKRO DÜZEY KÜMELENME ÇALIŞMASI

KONYA BÖLGESİ TURİZM SEKTÖRÜ ALANSAL VARLIK, ULUSLARARASI REKABETÇİLİK VE MAKRO DÜZEY KÜMELENME ÇALIŞMASI Rekabetçilik Temelli Bölgesel Kalkınma Projesi KONYA BÖLGESİ TURİZM SEKTÖRÜ ALANSAL VARLIK, ULUSLARARASI REKABETÇİLİK VE MAKRO DÜZEY KÜMELENME ÇALIŞMASI Mevlana Kalkınma Ajansı (MEVKA) nın Doğrudan Faaliyet

Detaylı

OTEL ĠġLETMELERĠNDE BĠLĠġĠM TEKNOLOJĠLERĠ KULLANIMI VE ĠNSAN KAYNAKLARI YÖNETĠMĠ ÜZERĠNDEKĠ ETKĠLERĠNE YÖNELĠK ARAġTIRMA

OTEL ĠġLETMELERĠNDE BĠLĠġĠM TEKNOLOJĠLERĠ KULLANIMI VE ĠNSAN KAYNAKLARI YÖNETĠMĠ ÜZERĠNDEKĠ ETKĠLERĠNE YÖNELĠK ARAġTIRMA T.C. SELÇUK ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ ĠġLETME ANABĠLĠM DALI ĠġLETME BĠLĠM DALI OTEL ĠġLETMELERĠNDE BĠLĠġĠM TEKNOLOJĠLERĠ KULLANIMI VE ĠNSAN KAYNAKLARI YÖNETĠMĠ ÜZERĠNDEKĠ ETKĠLERĠNE YÖNELĠK

Detaylı

Kalite Yönetim Sistemi

Kalite Yönetim Sistemi Kalite Yönetim Sistemi Kalite nedir? Öğr. Grv. Dr. M. Volkan TÜRKER T.C. Marmara Üniversitesi ĠĠBF - ĠĢletme Bölümü Yönetim ve Organizasyon Anabilim Dalı vturker@marmara.edu.tr www.volkanturker.com.tr

Detaylı

KARABÜK ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ ĠġLETME ANABĠLĠM DALI. GĠRĠġĠMCĠ ÜNĠVERSĠTE MODELĠNDE STRATEJĠK YÖNELĠM: KARABÜK ÜNĠVERSĠTESĠ ÖRNEĞĠ

KARABÜK ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ ĠġLETME ANABĠLĠM DALI. GĠRĠġĠMCĠ ÜNĠVERSĠTE MODELĠNDE STRATEJĠK YÖNELĠM: KARABÜK ÜNĠVERSĠTESĠ ÖRNEĞĠ KARABÜK ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ ĠġLETME ANABĠLĠM DALI GĠRĠġĠMCĠ ÜNĠVERSĠTE MODELĠNDE STRATEJĠK YÖNELĠM: KARABÜK ÜNĠVERSĠTESĠ ÖRNEĞĠ YÜKSEK LĠSANS TEZĠ Hazırlayan Lokman DOĞAN Tez DanıĢmanı

Detaylı

PAZARLAMA AÇISINDAN SPONSORLUĞUN ETKĠLERĠ : BĠR ÖRNEK

PAZARLAMA AÇISINDAN SPONSORLUĞUN ETKĠLERĠ : BĠR ÖRNEK i T.C. TRAKYA ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ ĠġLETME ANABĠLĠM DALI YÜKSEK LĠSANS PROJESĠ PAZARLAMA AÇISINDAN SPONSORLUĞUN ETKĠLERĠ : BĠR ÖRNEK GÜVENÇ KURUL 1108223111 PROJE DANIġMANI YRD. DOÇ.

Detaylı

KARAMAN BÖLGESİ TURİZM SEKTÖRÜ ALANSAL VARLIK, ULUSLARARASI REKABETÇİLİK VE MAKRO DÜZEY KÜMELENME ÇALIŞMASI

KARAMAN BÖLGESİ TURİZM SEKTÖRÜ ALANSAL VARLIK, ULUSLARARASI REKABETÇİLİK VE MAKRO DÜZEY KÜMELENME ÇALIŞMASI KARAMAN BÖLGESİ TURİZM SEKTÖRÜ ALANSAL VARLIK, ULUSLARARASI REKABETÇİLİK VE MAKRO DÜZEY KÜMELENME ÇALIŞMASI Mevlana Kalkınma Ajansı (MEVKA) nın Doğrudan Faaliyet Desteği ile Vezir AraĢtırma ve DanıĢmanlık

Detaylı

TÜRKĠYE DE ĠNTERNET BANKACILIĞI ADAPTASYONUNU ETKĠLEYEN FAKTÖRLERĠN TEKNOLOJĠ-ORGANĠZASYON- ÇEVRE MODELĠ ĠLE ARAġTIRILMASI

TÜRKĠYE DE ĠNTERNET BANKACILIĞI ADAPTASYONUNU ETKĠLEYEN FAKTÖRLERĠN TEKNOLOJĠ-ORGANĠZASYON- ÇEVRE MODELĠ ĠLE ARAġTIRILMASI T.C. KADĠR HAS ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ TÜRKĠYE DE ĠNTERNET BANKACILIĞI ADAPTASYONUNU ETKĠLEYEN FAKTÖRLERĠN TEKNOLOJĠ-ORGANĠZASYON- ÇEVRE MODELĠ ĠLE ARAġTIRILMASI Doktora Tezi SavaĢ BAYOĞLU

Detaylı

FIRAT ÜNĠVERSĠTESĠ ÖĞRETĠM ELEMANLARI ĠÇĠN YENĠ BĠR UZAKTAN EĞĠTĠM SĠSTEMĠNĠN TASARIMI VE MODELLENMESĠ

FIRAT ÜNĠVERSĠTESĠ ÖĞRETĠM ELEMANLARI ĠÇĠN YENĠ BĠR UZAKTAN EĞĠTĠM SĠSTEMĠNĠN TASARIMI VE MODELLENMESĠ T.C. FIRAT ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ FIRAT ÜNĠVERSĠTESĠ ÖĞRETĠM ELEMANLARI ĠÇĠN YENĠ BĠR UZAKTAN EĞĠTĠM SĠSTEMĠNĠN TASARIMI VE MODELLENMESĠ Yusuf YALÇIN YÜKSEK LĠSANS TEZĠ ELEKTRONĠK VE BĠLGĠSAYAR

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Sayfa ÖNSÖZ GİRİŞ GENEL BİLGİLER

İÇİNDEKİLER. Sayfa ÖNSÖZ GİRİŞ GENEL BİLGİLER İÇİNDEKİLER Sayfa ÖNSÖZ GİRİŞ GENEL BİLGİLER 1. STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ.....: 1 2. MİSYON VİZYON.......: 2 2.1.Misyon.......: 2 2.2.Vizyon.... : 2 2.3.Temel Değerler.......... 2 3. DURUM ANALİZİ......:

Detaylı

ĠNTERNET VE ĠNTERNET HABERCĠLĠĞĠ: TÜRKĠYE DEKĠ POPÜLER HABER SĠTELERĠNĠN ETĠKSEL AÇIDAN ĠNCELENMESĠ

ĠNTERNET VE ĠNTERNET HABERCĠLĠĞĠ: TÜRKĠYE DEKĠ POPÜLER HABER SĠTELERĠNĠN ETĠKSEL AÇIDAN ĠNCELENMESĠ T.C. SELÇUK ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ GAZETECĠLĠK ANABĠLĠM DALI GAZETECĠLĠK BĠLĠM DALI ĠNTERNET VE ĠNTERNET HABERCĠLĠĞĠ: TÜRKĠYE DEKĠ POPÜLER HABER SĠTELERĠNĠN ETĠKSEL AÇIDAN ĠNCELENMESĠ Osman

Detaylı