SERTİFİKALI KALİTE YÖNETİM SİSTEMLERİ VE KİŞİSEL GELİŞİM EĞİTİMİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SERTİFİKALI KALİTE YÖNETİM SİSTEMLERİ VE KİŞİSEL GELİŞİM EĞİTİMİ"

Transkript

1 1- STRATEJİK YÖNETİM 2- ISO 9001:2008 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ 3- ISO 9001:2008 İÇ TETKİKÇİ EĞİTİMİ 4- OHSAS İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ 5- ISO ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ 6- ISO GIDA GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ 7- ETKİLİ İLETİŞİM 8- İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ 9- KİŞİSEL GELİŞİM EĞİTİM SAATLERİ EĞİTİM PROGRAMI 5 ARALIK : 10:00 18:00 6 ARALIK : 10:00 18:00 7 ARALIK : 10:00 18:00 5 ARALIK : 10:00 18:00 - Stratejik Yönetim ve Planlama - ISO 9001:2008 Kalite Yönetim sistemi 6 ARALIK : 10:00 18:00 - Saat ( 10:00-12:00 ) OHSAS İş Sağlığı ve Güvenliği - Saat ( 13:30-15:30 ) ISO Çevre Yönetim Sistemi - Saat ( 15:30-17:30 ) ISO Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi 7 ARALIK : 10:00 18:00 - Saat ( 10:00-12:00 ) Etkili İletişim - Saat ( 13:30-15:30 ) İnsan Kaynakları Yönetimi - Saat ( 15:30-17:30 ) Kişisel Gelişim Eğitim sonunda katılımcılara Eğitim konularının anlatımından oluşan Eğitim CD si hediye olarak verilecektir. Vermiş olduğumuz Kalite Sertifikaları sertifikalar İngilizce ve Türkçe olarak verilecektir. Eğitimler sonunda İÇ TETKİKÇİ TANITIM KARTI isteyen katılımcılara 50,00 TL. Ek ücret karşılığında fotoğraflı İç Tetkikçi Tanıtım Kartı verilecektir.

2 EĞİTİMLER HAKKINDA KISA BİLGİLER STRATEJİK YÖNETİM Stratejik Yönetim, stratejik planlama ve denetimi de kapsayacak şekilde,kuruluşun bulunduğu nokta ile ulaşmayı arzu ettiği durum arasındaki yolu ifade eder.kuruluşun amaçlarını,hedeflerini ve bunlara ulaşmayı mümkün kılacak yöntemlerin belirlenmesini gerektirir.uzun vadeli ve geleceğe dönük bir bakış açısı taşır.kuruluş bütçesinin uzun dönemli amaç ve hedefleri ve öncelikleri ifade edecek şekilde hazırlanmasını,kaynak tahsisinin bu önceliklere göre yapılmasını ve sonunda hesap verme sorumluluğunu içerir. - Yönetici adayları - Uzun vadeli ve geleceğe dönük bir bakış açısına sahip olmak isteyen herkes. ISO 9001:2008 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ Kalite Yönetim Sistemi için en çok yaygın olan ve kabul görmüş standardıdır. Kamu ve özel sektörde birçok firma, tedarikçilerini ISO 9001 esaslı Kalite Yönetim Sistemlerine yönlendirmiştir. Bu nedenledir ki, göz ardı edilemez. Birçok uygulama ile desteklenen bu eğitimde ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sisteminin gereklilikleri katılımcılara aktarılacaktır. Katılımcılara, gelecekte işte başarı kazanmalarını sağlamada kalite standartlarının önemini değerlendirmelerinde yardımcı olacaktır. Bu eğitim, kalite standartlarının ve belgelendirme konularının ele alındığı ideal bir giriş sağlamaktadır. - ISO 9001 Yönetim Sisteminin en iyi şekilde nasıl kurulacağını öğrenmek isteyen herkes. - Mühendislik eğitimi almış, kamu ve özel sektörde faaliyet göstermek isteyen herkes. İŞİNİZE FAYDASI : Bu eğitimin her bileşeni kuruluşunuza rekabetçi fırsatları getirecektir. Katılımcılara bu eğitimde, genel olarak her sektörde kalite standartlarının anlaşılması ile ilgili bilgilendirme sunulacaktır.kalite sistemlerinin kurulması ve sürdürülmesinin en iyi yolu müşteri sadakatini arttırmak ve yeni iş alanlarında yer almaktır.bu eğitim,denenmiş ve test edilmiş metotları kullanarak katılımcıların kuruluşlarda ISO 9001 Yönetim Sistemlerinden en iyi şekilde faydalanmalarını sağlayacaktır.

3 - Kaliteyi tanımlamak - Kalite sisteminin yapısı - Kalite sistemi için sorumlulukların tanımlanması - ISO 9001:2008 serilerinin yapısı - ISO 9001:2008 gereklilikleri ve felsefesi - Mevcut uygulamaların gözden geçirilmesi ve gerekli yeni teknikler - Kalite faaliyetlerinin dokümante edilmesi ve neden dokümantasyon önemlidir? ( Talimatlar, Politika ve Prosedürler) - Kalite yönetim sisteminin uygulanması ve belgelendirmeye hazırlık - Kalite yönetim sisteminin sürdürülmesi ve iyileştirilmesi ISO 9001:2008 İÇ TETKİKÇİ EĞİTİMİ Kalite Yönetim Sistemi, düzenli olarak izlenmedikçe etkin olarak yürütülemez. Bu eğitimde katılımcılara iç tetkikin nasıl yapılacağı öğretilecektir. Katılımcılar, ISO 9001 standardına göre tetkik tekniklerini öğrenecekler ve tetkiklerin nasıl planlanacağı, gerçekleştirileceği, raporlanacağı ve nasıl düzeltici faaliyet yapacakları ile ilgili uygulamalar yapacaklardır. - ISO 9001 standardını uygulamaktan ve tetkik etmekten sorumlu veya bu görevde çalışabilecek kişiler. - ISO 9001 Baş denetçisi olmak isteyenler. İŞİNİZE FAYDASI : ISO 9001 standardının kuruluşunuza nasıl fayda sağlayabileceğini daha iyi öğreneceksiniz. Bu eğitim, Kalite Yönetim Sisteminizin etkinliğini sorgulamanızı ve boşlukları tespit etmenizi sağlayacak. Tetkikçiler, kendilerine güven ve uzmanlık kazanacaklar. Bir çok grup çalışması,sunuş ve canlandırmalar ile : - ISO 9001 e genel bakış - Tetkik planlaması ve hedefleri tespit etmek - Tetkikin gerçekleştirilmesi - Tetkikte insan faktörü - Bulguların raporlanması ve uygunsuzluklar

4 OHSAS İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ TEMEL EĞİTİMİ Hiçbir kuruluş, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili yasal yükümlülüklerini göz ardı edemez. Başarılı bir İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetiminin anahtarı ise etkili bir yönetim sisteminin geliştirilmesidir. - OHSAS uygulamasında yer alacak veya yer almak isteyen kişiler. - Çevre ve Kalite Yönetim Sistemi temsilcileri. - Mühendis veya mühendislik bölümü öğrencileri. - Bu konularda kendisine kariyer hedefleyen herkes. İŞİNİZE FAYDASI : - En yeni yasalara uygunluk - Herkes için faydalı olan güvenli bir çalışma ortamı - Firmanızın çalışanlarının sağlığını ve güvenliğini ciddiye aldığını ve onların daha rahat etmesine yönelik çabalarında etkin olduğunu göstererek iş motivasyonunun artmasıdır. - Etkili bir İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) politikası nasıl geliştirilir, standardın geçmişi ve yapısı. - OHSAS standardının diğer yönetim sistemi standartlarıyla bütünleşmesine genel bir bakış. - Temel İSG yasaları ve yönetmelikleri. - OHSAS standardının temel unsurları - OHSAS 18001:2007 standartlarına genel bakış ve ISO 9001 ile karşılaştırma. - İSG yasaları ve icra makamlarının uygunluk rejimleri (Mevzuat stratejileri) - İlk durum incelemesi - Politika - Planlama ve uygulama - Uygulama ve Operasyon - Risk değerlendirmesi ISO ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ TEMEL EĞİTİMİ EĞİTİMİN TANIMI : Çevre bakanlığı mevzuatları ve ISO standardına göre Yönetim sisteminin kurulması ve sürekli geliştirilmesi için gerekli olan bilgilerin kazanılması, Çevre yönetim sisteminin, çevre politikasının geliştirilmesi, uygulanması, başarıya ulaştırılması, gözden geçirilmesi ve sürekliliği amacını güden kuruluş yapısı, planlama faaliyetleri, sorumluluklar, uygulamalar, usuller ve işlemleri ile çevre yönetim sistemi standartları ve çevre yönetim sisteminin kurulması çalışmalarının basamaklarının anlatılmasıdır.

5 - Görev yaptığı firmalarda çevre bilincini geliştirmek isteyenler - Mühendislik fakültesi öğrencileri ve mühendisler - Çevre baş denetçisi olarak kariyerine bu şekilde yön vermek isteyen herkes EĞİTİMİN İÇERİĞİ : - Çevre konularının gelişimi ve genel bilgiler - Çevre yönetim standardının gelişimi ve mevcut durumuna kadar olan geçmişi - ÇYS standardının ana unsurları ve KYS Standartları ile bağlantısı - Tehlikeli maddelerin kontrol edilmesi ve ekolojik işaretlemeyi içeren çevre mevzuatı - Uluslararası çevre kanunları, bölgesel ve yerel mevzuat - Önemli çevre etkilerinin tespit edilmesi için çevre yöntemlerinin belirlenmesi - İşletme faaliyetlerinin yönetimi ve performansa ilişkin izleme yapılması - Sürekli iyileştirme için alınan aksiyonların yapıldığından emin olunması amacıyla yönetim programlarına yönelik amaç ve hedeflerin belirlenmesi için açıklamalar ISO GIDA GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ TEMEL EĞİTİMİ EĞİTİMİN AMACI : Gıda üretim zincirinde bulunan her hangi bir kuruluşun, gıdanın üretiminden tüketimine kadar olan süreçlerde güvenli olmasını temin edebilmek için gıda üzerindeki güvenlik tehlikelerini yönetmeye yönelik bir sistemin nasıl kurulacağı ve yönetileceği konusunda temel bilgilerin aktarımının sağlanmasıdır. TS EN ISO Gıda Güvenliği Yönetim Sisteminde yer alan, yönetim sisteminin geçerli kılınması, doğrulanması ve iyileştirilmesi kapsamında gereken proseslerin planlanması ve uygulanması konusunda bilgi aktarımının sağlanmasıdır. - Kariyerine gıda konularında yön vermek isteyenler - Bu konularda bilinçlenerek sağlıklı bir yaşam hedefleyenler - Gıda güvenlik sistemleri konusunda Baş Denetçi olmak isteyenler - Tanımlar ve tarifler - Temel kavramların açıklanması - ISO Standardının bütün maddelerinin yorumlanması - Ön gereksinim programlarının oluşturulması - Akış şemaları, Tehlike analizleri, HACCP planının oluşturulması - Temel gıda mevzuatlarının ele alınması ve takip yöntemleri - Gıda güvenliği yönetim sisteminin geçerli kılınması, doğrulanması ve iyileştirilmesi - Pratik ve örnek çalışmalar - Tetkike özgü terimler, tarifler - Tetkik teknikleri, uygunsuzluklar, örnek olaylar

6 ETKİLİ İLETİŞİM EĞİTİMİ Bu eğitimde sıradan iletişim anlayış ve davranışlarını bir kenara bırakarak, iletişimde yaratıcılığı ortaya çıkaracak yeni bir iletişim anlayışı oluşturarak; insan ilişkilerini bilinçli yönlendirmek, iletişim sorunlarıyla baş etme becerisi kazandırmak, gereksiz tartışma ve zamanın boşa harcanmasını ortadan kaldırmak için ihtiyaç duyulan iletişim yöntem ve tekniklerini kazandırmak; hayatın tüm alanlarında başarılı olmak için iletişimde hedef koymak ve hedefe kararlı ve bilinçli biçimde gitme becerisi kazandırmak; iletişimin iş sonuçlarını olumlu yönde etkilemesini sağlamak amaçlanmaktadır. EĞİTİM İÇERİĞİ - İletişimin temel özellikleri - İletişim süreci - İşitme ve dinleme - Düşünme ve anlama - İletişimin aksama nedenleri - İletişimi zorlaştıran etkenler - İyi bir dinleyicinin özellikleri - Dinleme ve ögeleri - İletişim ve iletişim kavramı - İletişim türleri - Örnek uygulamalar İNSAN KAYNAKLARI EĞİTİMİ İnsan Kaynakları Yönetimi yoğun rekabet ortamının hüküm sürdüğü günümüz piyasa şartlarında firmaların sürdürülebilir karlılık ve büyüme anlamında başarılı olabilmeleri için en gerekli birim haline gelmiştir. Piyasadaki gelişmeler sonucunda departman için gerekli insan kaynakları uzmanları ve nitelikli personelin yetiştirilebilmesi amacıyla İnsan Kaynakları Eğitimi oldukça önem kazanmış, İnsan Kaynakları Profesyonelleri ve Profesyonel adayları için olmazsa olmaz bir şart halini almıştır. İnsan Kaynakları Uzmanlığı Personelin İşe Alımı ile başlayan; Oryantasyon, Planlama, Sosyal Güvenlik Uygulamaları, Eğitim, Performans Değerleme, Ücretlendirme ve Kariyer Yönetimi ile devam eden oldukça kapsamlı bir pozisyon olduğundan İnsan Kaynakları Departmanı çalışanları a lanında Uzman Profesyoneller olmak ve her gün kendilerini geliştirmek zorundadırlar. EĞİTİMİN İÇERİĞİ : - Değişen çalışma alışkanlıkları - Bilgi sermayesi - İnsan sermayesi - İK yönetim sistemleri - Örnek uygulamalar

7 KİŞİSEL GELİŞİM LİDERLİK EĞİTİMİ Kendimizi daha detaylı tanımak, içimizde var olan liderlik özelliklerimizi keşfetmek ve bu özelliklerimizi nasıl daha etkin kullanabileceğimizi görmek. Bu Eğitim Size Neler Katacak? Liderlik kavramı ile ilgili bilinciniz artmış olacak. Lider ile yönetici arasındaki farkları daha net ayırabileceksiniz. Kendinizi davranışsal açıdan daha detaylı olarak tanıyacaksınız. Var olan liderlik özelliklerinizle ilgili bilgi sahibi olacaksınız. Liderlikteki güçlü ve limitli yönlerinizin farkına varmış olacaksınız. Limitli yanları aşmaya yönelik farkındalık kazanmış olacaksınız. Farklı lider profillerinin kuruma katkılarını görmüş olacaksınız. Eğitime Kimler Katılmalı Liderlik potansiyelini görmek isteyen herkes Girişimciler Üst düzey yöneticiler Takım Liderleri Departman yöneticileri

EĞİTİM PROGRAMI. my kobi eğitim akademi

EĞİTİM PROGRAMI. my kobi eğitim akademi my kobi eğitim akademi EĞİTİM PROGRAMI YÖNETİM SİSTEMLERİ TEMEL ISO 9001:2008 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ TEMEL EĞİTİMİ OHSAS 18001:2007 İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ TEMEL EĞİTİMİ ISO 14001:2004 ÇEVRE YÖNETİM

Detaylı

ÖNSÖZ. Her gün yeni bir şey öğrenmenin ve paylaşmanın heyecanı ve mutluluğu içerisinde işbirliğimizin güçleneceği başarılı bir 2015 yılı diliyoruz.

ÖNSÖZ. Her gün yeni bir şey öğrenmenin ve paylaşmanın heyecanı ve mutluluğu içerisinde işbirliğimizin güçleneceği başarılı bir 2015 yılı diliyoruz. ÖNSÖZ 2014 yılını geride bırakırken birçok yeni alanda müşterilerimizin ihtiyaçlarına çözümler üreterek büyüme başarısı göstermenin mutluluğu içerisindeyiz. TÜRK LOYDU; kuruluş amaçlarından olan çeşitli

Detaylı

HİZMETLERİMİZ A-REHBERLİK HİZMETLERİ

HİZMETLERİMİZ A-REHBERLİK HİZMETLERİ HİZMETLERİMİZ A-REHBERLİK HİZMETLERİ A-1. TKY ve Araçları Rehberliği A-2. EFQM Mükemmellik Modeli Rehberliği A-3. Yönetim Sistemleri Kurma Çalışmaları (ISO 9001, 14001, OHSAS 18001, ISO 10002, SA 8000)

Detaylı

SİSTEM GELİŞİM VE DESTEK GELİŞİM PROGRAMLARI

SİSTEM GELİŞİM VE DESTEK GELİŞİM PROGRAMLARI SİSTEM GELİŞİM VE DESTEK GELİŞİM PROGRAMLARI İçindekiler ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi... ISO 14001:2004 Çevre Yönetim Sistemi... ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Temel Araçları... OHSAS 18001: 2007

Detaylı

Eğitim Dairesi Başkanlığı. 2014 Eğitim ve Sertifika Programı

Eğitim Dairesi Başkanlığı. 2014 Eğitim ve Sertifika Programı 1 Eğitim Dairesi Başkanlığı 2014 Eğitim ve Sertifika Programı 2 Türk Standardları Enstitüsü Kitapçıkta yer alan kurallar ve programlarda değişiklik yapma hakkını saklı tutar. 3 İçindekiler ÖNSÖZ... 9 YÖNETİM

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ TEMEL EĞİTİMİ. Eğitimin Amacı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ TEMEL EĞİTİMİ. Eğitimin Amacı 1 ISO EĞİTİMLERİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ TEMEL EĞİTİMİ İş sağlığı ve iş güvenliğinin sağlanması amacıyla iş kanunu gereği tüm çalışanların bu konuda bilgilendirilmesi İSG kanunu, yasal ve mevzuat şartları

Detaylı

Eğitim Dairesi Başkanlığı. 2015 Eğitim ve Sertifika Programı

Eğitim Dairesi Başkanlığı. 2015 Eğitim ve Sertifika Programı 1 Eğitim Dairesi Başkanlığı 2015 Eğitim ve Sertifika Programı 2 3 Türk Standardları Enstitüsü Kitapçıkta yer alan kurallar ve programlarda değişiklik yapma hakkını saklı tutar. 4 İçindekiler ÖNSÖZ... 11

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Toplam Kalite Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı.

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Toplam Kalite Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı. Ders Kodları AKTS AKTS AKTS T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Toplam Kalite Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı Tablo 1. Dersler ve Kredi Sayıları I. Yarıyıl Ders Kodları

Detaylı

TEPE AKADEMİ İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri Ders Notları

TEPE AKADEMİ İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri Ders Notları TEPE AKADEMİ İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri Ders Notları Konu Konunun genel amacı Öğrenme Hedefleri Konunun alt başlıkları ISO 9000 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri Katılımcıların,

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Toplam Kalite Yönetimi Tezli Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı. Yarıyıl

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Toplam Kalite Yönetimi Tezli Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı. Yarıyıl Ders Kodları Ders Kodları Ders Kodları Ders Kodları T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Toplam Kalite Yönetimi Tezli Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı Tablo 1. Dersler ve Kredi Sayıları

Detaylı

sadece BİLEN değil YAPA BİLEN olmak için

sadece BİLEN değil YAPA BİLEN olmak için sadece BİLEN değil YAPA BİLEN olmak için 1 Gensis Kalite Yönetim Danışmanlık ve Eğitim Hizmetleri San.Tic. Ltd. Şti., reel ve kamu sektöründe faaliyet gösteren kurum ve kuruluşlara Yönetim Sistemleri,

Detaylı

Eğitim. Kataloğu. YENİ YENİ. BSI Eğitimleri ile Tecrübenizi Uzmanlığa Dönüştürün. ISO 9001 ve ISO 14001

Eğitim. Kataloğu. YENİ YENİ. BSI Eğitimleri ile Tecrübenizi Uzmanlığa Dönüştürün. ISO 9001 ve ISO 14001 YENİ ISO 9001 ve ISO 14001 yeni revizyon eğitimleri ile İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimleri eklenmiştir. Eğitim ISO 9001 ve ISO 14001 Kataloğu. yeni revizyon eğitimleri ile İş Sağlığı ve Güvenliği YENİ

Detaylı

Günümüz İşletmelerinde Yönetim Sistemleri ve Entegre Yönetim Sisteminin Gerekliliği ve Rekabet Açısından Önemi

Günümüz İşletmelerinde Yönetim Sistemleri ve Entegre Yönetim Sisteminin Gerekliliği ve Rekabet Açısından Önemi Günümüz İşletmelerinde Yönetim Sistemleri ve Entegre Yönetim Sisteminin Gerekliliği ve Rekabet Açısından Önemi Yrd.Doç.Dr. Kasım BAYNAL Kocaeli Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Endüstri Mühendisliği

Detaylı

Biymed. Eğitimlerimiz. Eğitim ve Danışmanlık. Bilgi Yönetimi Mühendislik Eğitim ve Danışmanlık. Biymed Eğitim

Biymed. Eğitimlerimiz. Eğitim ve Danışmanlık. Bilgi Yönetimi Mühendislik Eğitim ve Danışmanlık. Biymed Eğitim Eğitimlerimiz Bilgi Yönetimi Mühendislik BiYMED BiYMED Danışmanlık, uzman kadrosu ile danışmanlık, eğitim ve yazılım hizmetleri sağlar. BiYMED Danışmanlık, müşterilerine hizmet almak istedikleri alanlarda

Detaylı

TS EN ISO 9001:2008 KALĠTE YÖNETĠM SĠSTEMi

TS EN ISO 9001:2008 KALĠTE YÖNETĠM SĠSTEMi TS EN ISO 9001:2008 KALĠTE YÖNETĠM SĠSTEMi Günümüzde bir kalite yönetim sisteminin sahip olması gereken minimum şartlar TS EN ISO 9000 standartlarında tanımlanmış olup global düzeyde şirketlerin bu standarda

Detaylı

Dünya Bilim ve Eğitim Federasyonu Sürekli Eğitim ve Kalite Derneği

Dünya Bilim ve Eğitim Federasyonu Sürekli Eğitim ve Kalite Derneği Dünya Bilim ve Eğitim Federasyonu, Eğitim ve Bilim adına kurulan Kamu yararına oluşturulan Türkiye nin ilk ve tek Federasyonu'dur. Tüm Eğitim Çalışmaları, Konferans, Seminer, Sempozyumlara destek verme

Detaylı

Kurumlarda Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi nin Uygulanması

Kurumlarda Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi nin Uygulanması Akademik Bilişim 2008 Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Çanakkale, 30 Ocak - 01 Şubat 2008 Kurumlarda Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi nin Uygulanması Mehtap ÇETİNKAYA İstanbul Kültür Üniversitesi, Bilgisayar

Detaylı

HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ Sürekli Eğitim Merkezi. www.bilgin.net

HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ Sürekli Eğitim Merkezi. www.bilgin.net HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ Sürekli Eğitim Merkezi Amaç İş güvenliği uzman adaylarının, iş güvenliği ile ilgili Yönetim Sistemleri hakkında bilgi edinip, bu sistemleri kavramaları ve anlamaları, İş güvenliği

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Biz Kimiz? Şirketimiz Farkımız, Vizyonumuz, Misyonumuz. DanıĢmanlık ve Proje Hizmetlerimiz

İÇİNDEKİLER. Biz Kimiz? Şirketimiz Farkımız, Vizyonumuz, Misyonumuz. DanıĢmanlık ve Proje Hizmetlerimiz Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri Kataloğu 2010-2011 İÇİNDEKİLER Biz Kimiz? Şirketimiz Farkımız, Vizyonumuz, Misyonumuz DanıĢmanlık ve Proje Hizmetlerimiz Eğitimlerimiz Zincir Market Eğitimleri Tedarikçi

Detaylı

Ders No: 11 YÖNETİM SİSTEMLERİ. www.bilgin.net

Ders No: 11 YÖNETİM SİSTEMLERİ. www.bilgin.net Ders No: 11 YÖNETİM SİSTEMLERİ . İlk Kural Cep telefonlarının kapalı tutulması Aklınıza takılan konuların derhal sorulması? Amaç İş güvenliği uzman adaylarının, iş güvenliği ile ilgili Yönetim Sistemleri

Detaylı

ENTEGRE EL KĠTABI. ONAYLAYAN Genel Müdür. HAZIRLAYAN Yönetim Temsilcisi. Doküman No Sayfa No Revizyon No Yayın Tarihi

ENTEGRE EL KĠTABI. ONAYLAYAN Genel Müdür. HAZIRLAYAN Yönetim Temsilcisi. Doküman No Sayfa No Revizyon No Yayın Tarihi DOKÜMAN NO: EEK 03.01.2013 : 2 / 32 ĠÇĠNDEKĠLER. Çapraz Entegre Çizelge 3 0. Firma Bilgileri 5 Firma Tanıtımı 6 1. Kapsam 9 1.1. Genel 9 1.2. Uygulama 9 2. Atıfta Bulunulan Referanslar 9 3. Terimler ve

Detaylı

KADRO - GÖREV ve ROL TANIMLARI

KADRO - GÖREV ve ROL TANIMLARI KADRO - GÖREV ve ROL TANIMLARI 1. KADRO GÖREV TANIMLARI 2. ROL TANIMLARI 1. KADRO - GÖREV TANIMLARI GÖREV TANIMI VE İŞ GEREKLERİ TANIMLAR Görevin Adı / Kodu Genel Müdür / GM-0-00 NİTELİK ve BECERİLER Eğitim

Detaylı

PROJE VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ. hedeflerinizi kolaylaştıran çözümler. www.noktadanismanlik.net

PROJE VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ. hedeflerinizi kolaylaştıran çözümler. www.noktadanismanlik.net PROJE VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ hedeflerinizi kolaylaştıran çözümler www.noktadanismanlik.net PROJE VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ 2008 yılında Kayseri de kurularak faaliyetlerine başlayan Nokta Danışmanlık,

Detaylı

Müşteri Odaklılık Müşteri İlişkileri Yönetimi Müşteri İlişkileri Yönetiminde Temel İletişim Yaklaşımları Müşteri Temas Noktaları

Müşteri Odaklılık Müşteri İlişkileri Yönetimi Müşteri İlişkileri Yönetiminde Temel İletişim Yaklaşımları Müşteri Temas Noktaları MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ EĞİTİMİ Çalışanların müşteri ile yapacakları her türlü ilişkide, şirketi temsil ettikleri bilincini elde etmelerini ve şirketin en iyi şekilde temsil edilmesi için hangi davranışların

Detaylı

ISO 9001:2015 REVİZYON BİLGİLENDİRME SEMİNERİ 03 Mart 2015 İzmir l 17 Mart 2015 İstanbul

ISO 9001:2015 REVİZYON BİLGİLENDİRME SEMİNERİ 03 Mart 2015 İzmir l 17 Mart 2015 İstanbul ISO 9001:2015 REVİZYON BİLGİLENDİRME SEMİNERİ 03 Mart 2015 İzmir l 17 Mart 2015 İstanbul Nesrin SERİN Genel Müdür Hürriyet Bulvarı. No:4/1 Kavala Plaza K:1 D:101 35230 Çankaya / İZMİR T. +90 232 446 49

Detaylı

INOTEC 2014 YILI II. DÖNEM % 70 DEVLET DESTEKLİ EĞİTİM PROGRAMI

INOTEC 2014 YILI II. DÖNEM % 70 DEVLET DESTEKLİ EĞİTİM PROGRAMI INOTEC 2014 YILI II. DÖNEM % 70 DEVLET DESTEKLİ EĞİTİM PROGRAMI Sıra No 1 2 Eğitim Adı Süre (Gün) Kalite Yönetim Sistemi (KYYP) Sertifika Programı 8 Eğitmen Dönem Eğitim Tarihleri Eğitim Yeri Hayati Çağlar,

Detaylı

2015- DANIŞMANLIK KATALOĞU

2015- DANIŞMANLIK KATALOĞU 2015- DANIŞMANLIK KATALOĞU YÖNETİM SİSTEMLERİ AKADEMİSİ 1 DANIŞMANLIK KATALOĞU ISO TS 16949:2009 OTOMOTİV SEKTÖRÜ KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ ISO 9001:2008 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ ISO 14001:2004 ÇEVRE YÖNETİM

Detaylı

KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ EL KİTABI. Yönetim Temsilcisi

KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ EL KİTABI. Yönetim Temsilcisi Sayfa No Sayfa 1 / 28 1. Amaç ve Kapsam (Kalite Yönetim Sistemi) 1.1. Amaç Diş Hekimliği Fakültesi, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Tıp ve Sağlık Bilimleri Fakülteleri ile ortak kullanılan Çiğli Aydınlıkevler

Detaylı

YENİ EĞİTİMLERİMİZLE BİRLİKTEYİZ

YENİ EĞİTİMLERİMİZLE BİRLİKTEYİZ YENİ EĞİTİMLERİMİZLE BİRLİKTEYİZ Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri Kursları Ağır ve Tehlikeli İşlerde Çalışanların Mesleki Eğitimleri Enerji Yöneticiliği Eğitimleri PP 72 İzmir PİM. MMO İzmir Şubesi

Detaylı

Ortak Değerlendirme Çerçevesi (ODÇ) Kuruluşun Özdeğerlendirme Aracılığıyla Geliştirilmesi

Ortak Değerlendirme Çerçevesi (ODÇ) Kuruluşun Özdeğerlendirme Aracılığıyla Geliştirilmesi 1 Ortak Değerlendirme Çerçevesi (ODÇ) Kuruluşun Özdeğerlendirme Aracılığıyla Geliştirilmesi Ortak Değerlendirme Çerçevesi 2006 İçindekiler Giriş Girdi Kriterleri Kriter 1: Liderlik Kriter 2: Strateji ve

Detaylı