ISTANBUL TICARET ODASI YAYıN NO: 2001 ~ 32. 7"li i" II ' ] 1" \j L J 1 ; L_J L_i 1 L.J. L. ^ i re ov^c«)^i i i z-ed u «t r

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ISTANBUL TICARET ODASI YAYıN NO: 2001 ~ 32. 7"li i" II ' ] 1" \j L J 1 ; L_J L_i 1 L.J. L. ^ i re ov^c«)^i i i z-ed u «t r"

Transkript

1

2 ISTANBUL TICARET ODASI YAYıN NO: 2001 ~ 32 7"li i" II ' ] 1" _. 1 FRA 1 \j L J 1 ; L_J L_i 1 L.J. L 11 ^ i re ov^c«)^i i i z-ed u «t r

3 Bu eserin tüm telif hakları İstanbul Ticaret Odası "na (İTO) aittir. İTO'nun ve yazarının ismi kaydedilmek koşuluyla yayından alıntı yapmak mümkündür. Ancak. İTO'nun yazılı izni olmadan yaymın tamamı veya bir bölümü kopyalanamaz, çoğaltılamaz, ticari amaçlarla kullanılamaz. EYLÜL 2001 İSTANBUL ISBN İTO yayınlan için ayrıntılı bilgi Ticari Dokümantasyon Şubesi'nden edinilebilir. Tel. : (O 212) / Faks: (O 212) E. Posta : tr-ito.com BASKI MEGA AJANS REKLAMCILIK MATBAACILIK FUAR HİZM. LTD. ŞTİ. Tel.: (0212) Tel - Faks : (0212)

4 ÖNSÖZ İstanbul Ticaret Odası olarak, en büyük hedeflerimizden biri olan ülke ekonomisinin gelişimine katkıda bulunmak amacıyla çeşitli konuları takip etmekte ve bu konular hakkında üyelerimizi bilgilendirmeye çalışmaktayız. Son yıllarda özellikle günlük hayatımıza yerleşmiş olan internet ve ticari hayata yerleşmeye başlayan elektronik ticaret takip ettiğimiz konulann başlıcalarıdır. Yeni ekonomi kavramı içinde özellikle elektronik ticaretin ve işletmelerarası elektronik ticaretin yeri artık çok önemli bir konuma gelmiş olmakla birlikte ülkemizde halen bu konuya duyulan bilgi ihtiyacı çok fazladır. Bu nedenle, özellikle internette ticaret yapmak isteyen firmalar başta olmak üzere tüm üyelerimize işletmelerarası elektronik ticaret konusunda detaylı bilgiler vermek amacıyla Odamızca işletmelerarası Elektronik Ticaret" isimli bir çalışma gerçekleştirilmiştir. Bu çalışmayı hazırlayan Yıldız Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç.Dr. İbrahim Kırçova'ya teşekkür eder, yayının ilgililere faydalı olmasını dilerim. Prof. Dr. İsmail Özasian Genel Sekreter

5

6 İÇİNDEKİLER Sayfa No ÖNSÖZ GİRİŞ 1 I. YENİ EKONOMİ, YENİ İŞ ANLAYIŞI ve İNTERNETTE İŞLETMELERARASI PAZAR Yeni Ekonomi Nedir? Yeni İş ve Yeni İşletmecilik Anlayışı Yeni İşletme Kültürünün Özellikleri İşbirliği Kültürü Paylaşma Kültürü Anlaşma ve Çözüm Kültürü Güven Kültürü İletişim Kültürü Kaotik Düzen Kültürü Kazan-Kazan Kültürü Yeni Pazarlama Anlayışı Geleneksel İşletmeler Karşısında Yeni Ekonomi İşletmelerinin Gelişimi İnternet Dışında Faaliyet Gösteren İşletmeler (Brick&Mortars) Hem İnternette Hem de Geleneksel Alanda Faaliyet Gösteren İşletmeler (Click&Mortars) Sadece İnternet Ortamında Faaliyet Gösteren İşletmeler (Cliks&Cliks) Kâr Mekanizması Anlamında Başlıca İş Modelleri İnternette İşletmelerarası Pazar (B2B İnternet Markets) İnternette İşletmelerarası Pazann İtici Güçleri İnternette İşletmelerarası Ticaretin Yönetimi Elektronik Tedarik Sistemi (E-Procurement System) Kurumsal Kaynak Plânlaması (Enterprise Resource Planing-ERP) Elektronik Müşteri İlişkileri Yönetimi (e-customer Relationship Management) İnternette İşletmelerarası Pazann İşletmelere Yararlan İnternette İşletmelerarası Ticarette Katma Değer Zinciri İşletmelerarası Elektronik Ticarette Yaşanan Sorunlar 33

7 li. INTERMETTE ÎŞLET^ELERÂRÂSÎ PÂZÂRIN ALTYAPISI VE İŞLEYİŞİ İnternette İşletmelerarası Pazara Giriş Durum Analizi İnternette İşletmelerarası Ticaret İçin Gerekli Altyapı Sunucu Seçimi Internet Sen/is Sağlayıcı (Internet Server Provider - ISP) Uygulama Servis Sağlayıcılar (Application Server Provider - ASP) Donanım (Hardware) Yazılım (Software) Elektronik Posta Adres Listeleri Elektronik Postanın Kullanılması İnternette İşletmelerarası Ticaretin Yönetilmesi İnternette İşletmelerarası Ticaret Yöntemleri Web Sitesi Üzerinden İşletmelerarası Ticaret Tanıtım Amaçlı Web Siteleri Pazarlama Amaçlı Web Siteleri Web Sitesinin Hazırlanması Web Sitesine Konulacak Bilgilerin Seçimi Web Sitesinin Güncelienmesi Web Sitesinin Tanıtımının Yapılması Web Sitesi Üzerinde Reklam Marka Stratejileri İşletmelerarası İnternette Ticarette Pazariama Araştırması Elektronik Ödeme Sistemleri Elektronik Pazaryerieri Web Sitesi 75 IIL IŞLETMELERARASı TICARETTE YENİ İŞ ORTAMI ELEKTRONİK PAZARYERLERİ (ELECTRONIC^DıGITAL MARKETPLACES)., Elektronik Pazaryerieri (Electronic Marketplaces) Elektronik Pazar Yerlerinin Gelişimi Birinci Nesil - Tedarik Yönlü Çözümler İkinci Nesil - Alıcı Yönlü Çözümler Üçüncü Nesil Çözümler - Elektronik Pazaryerieri Elektronik Pazar Yerierinin Modelleri 87

8 Tedarik Pazar Yerieri Dikey Pazar Yerleri Yatay Pazar Yerleri (E^İş Portallan) Elektronik Pazar Yerieri Çözümlerinin Bileşenleri Peri^ormans ve Ölçeklenebiliriik Uzak Uygulamalar Fonksiyonu Esneklik ve Yönetilebiliriik Kişiselleştirilebiriik ve Genişleyebiliriik Elektronik Pazar Yerlerinin İşlevleri Elektronik Pazar Yerlerinin Taşıdığı Riskler Elektronik Pazaryerierine Ödenecek Ücretler Bir Elektronik Pazaryeri Üzerinde Uygulama Ariba Elektronik Pazaryerinin İşlevleri Ariba Elektronik Pazaryerine Katılma Türkiye'de Faaliyet Gösteren Elektronik Pazaryerieri 107 SONUÇ VE ÖNERILER 109 KAYNAKÇA 111 İNTERNETTE İŞLETMELER ARASı TICARET SÖZLÜĞÜ 113

9

10 ŞEKİL LİSTESİ ^^^J^ Şekil 1.1 Yeni Ekonominin Bileşenleri 6 Şekil 1.2. Autobytel.com İş Modeli 21 Şekil 1.3. Firmalar Arası Elektronik Ticaretin Tanımı 30 Şekil 1.4. İnternette İşletmeler Arası Ticarette Katma Değer Zinciri 31 Şekil 2.1. Elektronik Çek Ödeme Süreci Şekil 3.1. Tedarik Yönlü Modeller (Birinci Nesil Çözümler) 80 Şekil 3.2. Alım Yönlü Modeller (İkinci Nesil Çözümler). 81 Şekil 3.3. Elektronik Pazar Yerleri 83 Şekil 3.4. ' Portal Çözümlerinin Ana Bileşenleri 85 Şekil 3.5. Tedarik Elektronik Pazar Yeri Modeli 87 Şekil 3.6. Dikey Elektronik Pazar Yeri Modeli 88 Şekil 3.7. Yatay Elektronik Pazar Yeri Modeli 92 TABLO ÜSTESİ ^^f^ No. Tablo 1.1. Bölgelere Göre Dünyada Şirketler Arası İnternet Pazan ( ) 23 I ablo 1.2. Dünyada ve Türkiye'de PC Parkı ve Nüfusa Oranı 33 Tablo 2.1. Bazı İkincil Dereceden Veri Kaynaklan 71 Tablo 3.1. Elektronik Pazariar Hizmet Sağlayıcılan Dünya Pazarı 86 Tablo 3.2. Dünyada Belli Başlı Elektronik Dikey Pazaryerleri 91 Tablo 3.3. Elektronik Pazariar Ücretlendirme Modelleri 102 LİSTESİ No. Grafik 1.1. General Electric Web Sayfası 18 Grafik 1.2. Sağlık Ürünleri Pazariayan Şirketin Extraneti 19 Grafik 1.3. İnternette Konuşulan Dillerin Dağılımı 39 Grafik 2.1. Superonline Sitesinde Aria Banner Reklamı 60 Grafik 2.2. Bir Elektronik Posta Reklam Mesajı 63 Grafik 2.3. Profesyonel Araştırma Şirketinin Web Sayfası 68 Grafik 3.1. Metal Borsası Web Sitesi 90 Grafik 3.2. Ariba Elektronik Pazaryeri Giriş Sayfası 105 Grafik 3.3. Ariba Tedarikçi Üye Giriş Sayfası 106 Grafik 3.4. Kobiline Elektronik Pazaryeri Giriş Sayfası 108

11

12 GİRİŞ Yirmibirinci yüzyıla girerken ekonomi ve işletme alanında meydana gelen ve de geleneksel yapı ve işleyişleri büyük ölçüde farklılaştıran değişimler hızla günlük hayatta yer almaya başlamıştır. Öyle ki bu değişimleri algılamak bir yana izlemek bile güç olmaktadır. Bu değişimlerin sonucunda eskisi dururken yeni bir ekonomi kavramı "Yeni Ekonomi" her yerde duyulmaya, yazılmaya ve söylenmeye başlamıştır. Yeni ekonomi kavramını oluşturan yeni ekonomi şirketleri ortaya çıkmıştır. Tüm bu gelişmelerin temelinde gerçekten de gerek ekonomi gerekse de iş hayatı için yeni olan bir araç bulunmaktadır; Internet. İnternet birbirine bağlı milyonlarca bilgisayardan oluşan sınırları, kurallan olmayan ve zaman tanımayan bir iletişim ağıdır. Önceleri askeri ve bilimsel amaçlarla kullanılırken, ticari amaçlar içinde kullanılmaya başlanmış ve değişim burada ortaya çıkmaya başlamıştır. Yerel ve uluslararası ticaretin önündeki engellerin kalkmasıyla ticari hayatta farklı bir tablo ortaya çıkmıştır. Yeni pazarlara açılan işletmeler yeni rekabet alanlannda faaliyet göstermeye başlayınca yaptıkları işleri gözden geçirme zorunluluğu hissetmişlerdir. Bu amaçla maliyetler, fiyatlar ve ürünlerle birlikte süreçler üzerinde odaklanmışlar ve daha çabuk, daha ucuz, daha kaliteli ve daha değerli üretmenin yollarını aramaya koyulmuşlardır. Bu yolla geleneksel iş yapma biçimleri yeniden gözden geçirilmiş ve yeni modeller geliştirilmiştir. Yeni iş modelleri ağ üzerinde birlikte çalışmaya, bilgiyi ve deneyimi paylaşmaya ve de bu yolla üretilen ürün ve hizmetlere değer katmaya dayanmaktadır. Bu amaçla bir ürünün ya da hizmetin üretimi için gerekli tedarik sistemi, üretim sistemi, pazarlama sistemi ve satış sonrası hizmetler sisteminde yer alan bütün işletmeler bir araya gelmekte ve değer zincirini oluşturmaktadır. Günümüzün değişen müşterisi bir ürün ya da hizmet için ödediği bedel ile sağladığı faydayı karşılaştırmaktadır. En fazla fayda yaratan ürün ya da hizmet en değerli olanıdır. Bu anlayış işletmelerin daha değerli ürün ve hizmet yaratabilmek için kendi çekirdek faaliyet alanlarında yoğunlaşmalarını, uzman oldukları konularda çalışmalarını, daha az bildikleri konularda dışarıdan şirketlerle işbirliği yapmalannı gerektirmektedir. Bu noktada yeni iş modellerinin farklı bir yanı ortaya çıkmıştır. Milyonlarca bilgisayann birbirine bağlanması,bilgilerin ve deneyimlerin paylaşılması yeni bir işletme kültürü doğmasını yol açmıştır. Yeni işletme kültürü işbirliğini, paylaşmayı, şeffaflığı, karmaşık bir yapıyı, karşılıklı güveni ve, iletişimi temsil etmektedir. Geleneksel iş ve işletmecilik anlayışının tüm unsurları baştan başa değişmiş ve yeni bir yapı ortaya çıkmıştır.

13 Yeni işletmeler yeni ekonomiyi ortaya çıkarmıştır. Yeni o!an bilgiye bakış, bilgiye yaklaşım ve bilgiyi kullanma biçimidir. Ekonomi tektir ve yeni eski olarak ikiye ayırmak büyük bir yanlıştır. Ancak iş dünyasındaki uygulamalar özellikle işletmelerde ve işlerin yapılış biçimlerinde yeni eski ayrımını ciddi bir şekilde ortaya koymaktadır. Bilgiye önem veren, bilgiyi kullanan ve bilgiyi paylaşan işletmeler yeni iş anlayışını benimseyen işletmelerdir. Eğer ekonomi yeniden yapılanacaksa yeni ekonominin yapı taşları bu işletmeler olacaktır. Yakın bir gelecekte yeni ekonomi işletmeleri ekonominin yapı taşlannı oluşturduğunda, eski ekonomi ortadan kalkacaktır. Eski ekonominin ya da eski işletme organizasyonlarının ortadan kalkması bir süreç içinde kendiliğinden gerçekleşecektir. Yeni ekonomi, yeni işletmecilik anlayışı ve yeni iş süreçleri küreselleşme kavramıyla da iç içe girmiştir. Yeni ekonomi küresel bir ekonomidir. Ekonomiyle birlikte işletmeler, pazarlar ve pazarlama anlayışı değişmiştir. Yerel işletmeler küresel işletmeler olmaya başlamıştır. Tüm bu gelişmeler küresel rekabeti ortaya çıkarmış ve her işletme yeni ekonomik düzende kendine yer aramaya başlamıştır. Internet, daha geniş anlamda bilgi teknolojileri yeni iş süreçlerinin yapılanmasında ana girdilerdir. Bu girdilerle biçimlenen yeni işletmecilik anlayışı ticari internetin tüketicilere yönelik pazarlarında belirli iş hacimlerinin yapılmasına neden olmuştur. Ancak tüketici pazarlannda internet üzerinden ticaret büyük ölçüde her kişinin internet bağlantısına sahip olmasına bağlıdır. Dünyanın çeşitli bölgelerinde var olan gelir dengesizlikleri her kişinin internet bağlantısına sahip olmasına büyük bir engel oluşturmaktadır. Gelişmiş ekonomilerde kişi başına bilgisayar rakamlarıyla, gelişmekte olan ve az gelişmiş ülkelerle karşılaştırıldığında önemli farklar görülmektedir. Bu farklar nedeniyle internette tüketiciler pazarı belli bir potansiyelin üzerine çıkamamıştır. Buna bir de her ürün ve hizmetin internetten pazarlanmasının mümkün olmaması da eklenince tüketicilere yönelik pazarda beklenen patlamalar gerçekleşmemiştir. İnternette işletmelerarası pazar ise yapısı gereği gelişmeye daha uygundur. İşletmelerarası pazarda işlem sayısı az ancak işlem miktarları büyüktür. Satın alma karar süreci tüketiciler pazarına göre daha farklıdır. İşbirliğine, paylaşmaya, güvene ve iletişime daha fazla ihtiyaç vardır. Bu özellikleri nedeniyle internette işletmelerarası pazar önemli bir sıçrama göstermiştir yılında 2.7 trilyon USD olması tahmin edilen internette işletmelerarası ticaret hacmi belki de bu rakamları da çok geride bırakacak bir düzeye ulaşacaktır.

14 internette işletmelerarası pazar ya da yaygın kullanımıyla B2B (business to business) pazar hemen her ülkede olduğu gibi ülkemizde de çeşitli işletmeler tarafından benimsenmiş ve uygulanmaya başlanmıştır. Geleneksel işletme yapılan üzerine oluşturulan uygulamalann dönüşüm ve değişim gerektirmesi, internetin ve internette ticaretin teknik yanının ağır basması ve karmaşık olması gibi nedenlerle işletmelerin çoğu bu konuya soğuk bakmakta ve istemeye istemeye olsa da geç kalmaktadırlar. Oysa bu noktada geç kalmak demek piyasayı rakiplere kaptırmak ve pazardan çekilmek demektir. Bu anlamda geç kalmamak, hızla gelişen internet ortamında yerini almak her türden işletmenin en kısa zamanda gerçekleştirmesi gereken bir olgudur. Çalışmamız internet ortamında faaliyet göstermek isteyen işletmelerin bu alanla ilgili bilgi ihtiyaçlannı karşılamaya yönelik olarak tasarlanmıştır. Çalışma başlıca üç bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde yeni ekonomi, yeni işletmecilik anlayışı ve yeni iş modelleri açıklanmakta, yeni ekonomi kültürünün bileşenleri üzerinde durulmaktadır. İkinci bölümde internette işletmelerarası pazann altyapısı ve işleyişi ile ilgili bilgiler verilmekte, bu pazarda faaliyet gösterecek işletmelerin yapabilecekleri işler tanımlanmaktadır. Üçüncü bölümde ise işletmelerarası pazann günümüzde geldiği noktada önem kazanan ve çok yaygın bir şekilde kullanılan "Elektronik Pazaryerleri" üzerinde durulmaktadır. Elektronik pazaryerlerinin gelişim, işlevleri, yararlan ve elektronik pazaryerleri üzerinde faaliyette bulunmanın yöntemleri açıklanmaya çalışılmaktadır. Yine bu bölümde en çok bilinen bir elektronik pazaryeri sitesinin çeşitli bölümleri içerikleri ile biriikte tanıtılmıştır. Sonuç bölümünde ise internette işletmelerarası pazarla ilgili öngörüler ve öneriler üzerinde durulmuştur. Çalışma bu alanda yapılan ilk çalışmalardan birisidir. Aynı zamanda çok hızlı gelişen ve değişen bir sektör ele alınmıştır. Bu nedenle bazı eksikliklerin olması kaçınılmazdır. Bu tür eksiklikler yazann sorumluluğundadır. Amacımız bundan sonra yapılacak çalışmalara yararii olmaktır.

15

16 BİRİNCİ BÖLÜM YENİ EKONOMİ VE YENİ İŞ ANLAYIŞI VE İNTERNETTE İŞLETMELERARASI PAZAR 1J. Yeni Ekonomi Nedir? Bilgi teknolojilerindeki hızlı değişimin ekonomi ve iş dünyasını etkilemesiyle yirminci yüzyılın son yıllarında iş modelleri önemli ölçüde değişim göstermiştir. Özellikle iletişim alanında meydana gelen değişmeler yeni iş alanları, yeni meslekler ve yeni iş yapma biçimlerini ortaya çıkarmıştır. Bu gelişmelerin temelinde büyük ölçüde 1990'ların başında şekillenen "Yeni Ekonomi" kavramı vardır. Yeni Ekonomi kavramının ortaya çıkması bir dizi gelişmeyle ilgilidir. Bu gelişmelerin başlıcaları aşağıdaki gibidir;^ Dijitalleşme; elektronik ve iletişim alanında ortaya çıkan gelişmeler, Globalleşme; iletişimin kolaylaşmasıyla kişiler ve kurumlar arası iletişimin nitelik ve nicelik olarak artması, Ar-Ge Faaliyetleri; teknolojik gelişmeyi hızlandıran araştırma geliştirme çalışmaları, Personel profilinde yaşanan değişim; ofis işlerinin artması nedeniyle kol gücüne olan gereksinimin azalması. Geleneksel işletme modelleri de bu gelişmelere parelel olarak organizasyon yapılarında değişikliklere uğramakta, değişmeyen şirketler ise giderek artan rekabet baskısına karşı koyamaz hale gelerek tasfiye olmaktadırtar. On yıl önce emek yoğun küçük şirketler olarak kurulan bir çok şirket bugün dünyanın en büyük şirketleri arasında yer alarak günümüzün devleri arasına girmiştir.yine on yıl öncenin devleri arasında yer alan bir çok şirket de bugün sıralamada gerilerde yer almaktadır. Bu gelişme gelecek 20 yıl içinde farklı bir boyutta kendini gösterecektir. Günümüzün devlerinin büyük bir bölümü 20 yıl sonra yerlerini bugünlerde kurulan ya da kurulacak olan yeni şirketlere bırakacaklardır. Bu şirketlerin hemen hepsi de bilgi teknolojilerini kullanan ya da bilgi teknolojileri alanında iş yapan yeni nesil şirketler olacaklardır.^ ^ ^ Rules of the Road: Governing Principles for the New Economy, www, ppionii ne.orq/ppi ci.cfm?contentid= 1268&knlqArealD= 128&subsecid= 174

17 Bilgi teknolojileri alanından doğan bu yeni nesil şirketler "Yeni Ekonomi" şirketleridir. Yeni ekonomi kavramı son dönemlerde moda olarak ortaya çıkan ve çeşitli çevreler tarafından sıkça kullanılan bir kavramdır. Göreli olarak yeni teknolojileri kullanan, yeni iş modellerini benimseyen şirketlerin oluşturduğu bir yapının ismidir. Oysa ekonomi tektir ve yeni-eski ayınmı ise zorlamadır.yeni olan ekonomi içinde ortaya çıkan çeşitli gelişmeler ve bu gelişmelerin yönlendirdiği şirketlerdir. Yeni ekonomi kavramı büyük ölçüde insanlann, işletmelerin, kurumların ve devletlerin bilgiye bakışı bilgiyi kullanışı ve bilgiye yaklaşımı ile ilişkilidir. Teknoloji özellikle iletişim alanına getirdiği yeniliklerle yeni iş modellerinin oluşmasını sağlamış, yeni iş modelleri yeni işletme kültürünün ortaya çıkmasına neden olmuştur. Yeni ekonomi yeni teknolojilerle gelmiştir. Yeni teknolojilerle gelen ise süreçleri, işlemleri, değerleri ve modelleri değiştiren kişiler, kurumlar, şirketler ve devletler arasında kurulan "ağ" lardır (Network). Internet milyonlarca bilgisayarın birbiriyle bağlanması sonucu oluşan ağların üzerinde kurulduğu altyapıdır. Bu altyapı ticari alandaki uygulamalarla farklı üstyapılar oluşturmuştur. Örneğin herhangi bir şirketin kendi içinde bölümler arasında ya da uzak ofisleri arasında iletişim, bilgi paylaşımı, koordinasyon ve denetimi sağlamak amacıyla kurulan ağlara "intranefler, farklı şirketler arasında tedarik, üretim, pazariama, satış, dağıtım, satış sonrası hizmetler ve benzeri konularda oluşturulan özel ağlara ise "extranef'ler adı verilmektedir. Şekil 1.1. Yeni Ekonominin Bileşenleri DİJİTAL EKONOMİ ENFORMASYON EKONOMİSİ AĞ EKONOMİSİ YENI EKONOMİ BİLGİ EKONOMİSİ RİSK TOPLUMU Kaynak: Tarafımızdan geliştirilmiştir.

18 Yeni ekonominin geleneksel ekonominin aksine fiziksel alanda değü de ağlar üzerinde yer alması ve en güçlü ağa sahip olan ya da en güçlü ağ içinde yer alan işletmelerin rekabet üstünlüğü sağlaması yeni dönemin en önemli özelliklerindendir. Bu noktada yeni ekonomiyi yeni kılan en teme! etkenin iletişim olduğunun altı çizilmelidir. Teknolojinin sağladıği imkanlaria kolaylaşan iletişim, dünyayı küçük bir kasaba haline getirmekte ve dünyanın hemen her yeriyle çok kısa bir süre içinde iletişim kurulabümektedir Örneğin beş milyon elektronik posta mesajının dünya üzerinde çeşitli adreslere gönderilmesi için gerekli süre sadece beş saniyedir. Yeni ekonomiyi "yeni" kılan bir başka etken de eski ekonomideki geleneksel doğrulann tanımlanmasındaki farklılıklardır Geleneksel ekonomide kıt olan kaynaklar değerii kaynaklardır. Ekonominin temei çalışma alanı da kıt kaynakları etkin ve verimli kılmak üzerinde yoğunlaşmaktadır. Oysa yeni olarak tanımlanan ekonomide kıt olan değil bol olan değeriîdir. Bol olması da çok üretilmesi ve paylaşılması i!e ilgilidir Örneğin geleneksel ekonomi anlayışında herhangi bir bilginin rakiplerden saklanması için türlü önlem alınmakta ve olağanüstü gizliliğe önem verilmektedir. Yeni ekonomide ise saklanan ve gizlenen çok az şey vardır. Bilginin işletme içiyle^ çevresiyle, kamu kuruluşlarıyla ve hatta rakiplerle payiaşiiması söz konusudur Herhangi bir bilginin veya teknolojik yeniliğin sadece bir yerde, bir kişide veya bir şirkette bylonması o yeri, kişiyi ya da şirket! kısitlamakta ve çevresini daraltmaktadır. Bilginin üretilmesi, paylaşılması ve bu yolla çoğaltılması esastır Paylaşım için de gerekli altyapının, donanımın, yazılımın ve bilgiye bakış şeklinin herkes tarafından benimsenmesi gerekmektedir Daha çok bilgi, ağa bağlı daha çok birim, ağ üzerinde daha çok ıteîişim değer arttırıcî ynsurlardır 1 2. Yeni îş e Yeni İşletmecilik Anlayışı Teknolojik geüşmelerie bilgiye bakış ve bilginin kuiîanımının değişmesiyle ortaya çıkan "Yeni Ekonomi"nin altyapısını yeni ekonomi işletmeleri oluşturmaktadır Yeni ekonomi işletmeleri yeni iş modelleri ile faaliyette bulunan çeşitli türden işletmelerden oluşmaktadır. Ancak yeni ekonomi yapısı içinde faaliyet göstermek için yeni ekonominin getirdiği değerierin işletmeler tarafından benimsenmesi gerekmektedir Yeni yapının gerektirdiği işletme kültürü geleneksel işletme kültürü içinde yer almayan değerleri içermektedir Bu nedenle yeni işletmecilik anlayışinın yerieşmesi zaman alacaktır Yeni ekonomi kavramı yeni iş modellerinden doğmuştur Yeni îş modelleri ise elektronik ortamda yapılan işleri ifade etmektedir. Kısaca e-iş (elektronik iş) olarak adlandırılan bu yeni modelin en basit tanımı; müşteri hizmetleri sağlamak, ürün satmak ve e4icaret yapmak için gerekli, geniş anlamda internet teknolojisi üzerine korulu, yenilikçi işletme altyapı sistemleri ile müşteri tabanını genişletme ve işletmenin hız ve

19 etkinilğini geliştirme çabaları^ şeklindedir. Internet ve elektronik alanda meydana gelen gelişmelerin iş alanına yansıması ile gelişen modeller yukarıda açıklamaya çalıştığımız yeni ekonomi kavramının ortaya çıkmasında öncülük etmiştir. Bu noktada üzerinde durulması gereken bir başka özellik de yeni ekonomi ve yeni iş modellerinin sadece bilgi teknolojileri ve internet alanında meydana gelen gelişmelerle ilgili olmadığıdır. Aynı zamanda işletmecilik alanında son yıllarda çeşitli nedenlerle yaşanan ve iş yapma biçimlerini büyük ölçüde değiştiren bazı gelişmelerin de etkisinin de vurgulanması gerekir. Son dönemlerde yaşanan ve şirketleri büyük ölçüde etkileyen yeni iş ve yeni işletmecilik anlayışının diğer dinamikleri aşağıdaki gibidir;^ Değişim Mühendisliği: Geleneksel iş süreçlerini yeniden değeriendirerek fonksiyonel bölümler üzerinde odaklanmak yerine farklı bölümlerden takımlann yönetiminde anahtar süreçler üzerinde yeniden organize olma şeklinde özetlenen bu yaklaşımla iş süreçleri yeniden tanımlanmış ve verimlilik, etkinlik ve kâriilıkta önemli sıçramalar sağlanmıştır. Ouîsourcing: Üretimle ilgili mal ve hizmetlerin tümünün işletme içinde üretilmesi yerine eğer daha ucuz ve daha iyi üretenler varsa bir çoğunun dışandan sağlanması yöntemidir. Bu akım günümüzde herhangi bir şey üretmediği halde üretenlerden alarak, ihtiyaç duyanlara satan "sanal işletmeler"in doğmasına yol açmıştır. Benchmarking: Şirketlerin kendilerini geliştirme yolunda çaba sarfetmeleri yerine dünya çapında ün yapan şirketlerin iş süreçlerini kendilerine uyariamalan ile ilgili çalışmalardır. İşbirliği: Tek başına kazanma fikrinden ortak işletmelerie ağ oluşturmaya yönelme çalışmalandır. Geçtiğimiz dönemlerde dünyanın sayılı büyük işletmeleri çeşitli amaçlaria yine başka büyük işletmelerie çeşitli formlarda işbiriiğine gitmişlerdir. Tedarikçilerle OrtaklıkıÇok sayıda tedarikçi ile çalışmak yerine az sayıda ancak güvenilir tedarikçi ile ortaklık benzeri bir yapıda yakın ilişkiler kurarak çalışmak şeklindeki eğilim. Pazar Merkezli Olma: Ürün bazında organizasyonlardan pazar bölümlerine yönelik organizasyon yapılanna yönelme. Hiroshi Matsono, "Strategies For Becoming E-company", 09,07,2001 ^ Philip Kotler, Marketing Management, The Millenium Edition, Prentice Hall, N.J,. 2000,8.27.

20 Hem Yerel Hem Global Şirket Sadece yerel özellikler taşıyan bir şirket olmak yerine hem lokal hem de global özellikler taşıyan şirket olmaya başlamak. Ademi Merkeziyetçi Yapı: Tepeden yönetim yerine yere! düzeyde daha fazla insiyatif ve girişimciliği desteklemeye yönelme. Değer Zinciri Yaratma: Bütün işletme faaliyetleri değer yaratma üzerine yoğunlaşmaktadır. Geleneksel üret ve sat anlayışından üret, üretim öncesinden satış sonrasına kadar her aşamada ürün ve hizmete değer katarak sat anlayışının benimsenmesi. Bu gelişmeler bilgi çağı olarak adlandırılan ve sürekli gelişmeye, sürekli değişmeye neden olan sürecin şirket organizasyonlanna yansımalarıdır. Bu gelişmelerin etkileriyle artık rekabetin yönü ve yapısı değişmiştir. Pazariara giriş çıkış engelleri büyük ölçüde ortadan kalkmış, pazaria ilgili her türiü bilgiye en kısa zamanda ve çok düşük maliyetlerle ulaşma şansı doğmuş ve en önemlisi şirketler arasında büyük küçük ayırımı kalkmıştır. Başka bir ifadeyle bir çok endüstride büyük şirketler lehine oluşan piyasa yapıları önemli ölçüde değişmeye başlamıştır. Belli bir alanda uzmanlığı olan bunu da uygun iletişim araçlarıyla hedef kitlesine duyurabilen işletmeler ne sermaye miktarları, ne organizasyon yapıları ne de fiziksel kapasiteleri bakımından hiç bir eksiklik duymadan büyük şirketlerie rekabet edebilir hale gelmişlerdir. Bu gelişme sonucunda bilgi teknolojilerini kullanan, kurumsal ve kurumlararası ağlaria tedarikçiler ve aracılannı birer ortak olarak görerek müşteri odaklı şirket organizasyonlarına yönelen şirketler yeni ekonomi şirketleri olarak giderek ön plana çıkmaya başlamışlardır. Bu şirketlerin belli bir sayıya ulaşması sonucunda A.B.D.'de New York Menkul Kıymetler Borsası'nda ayrı bir endekste izlenmeleri ihtiyacı ortaya çıkmıştır. Nasdaq endeksi bu amaçla oluşturulmuştur. Yeni ekonomi şirketlerinin en çok bilinenlerinden birisi adı artık efsane haline gelmiş olan internet kitapçısı "Amazon.com"dur. Amazon tüketicilere yönelik olarak kurduğu web sitesi ile bütün diğer şirketler tarafından örnek alınmış ve başarı öyküsü her yerde anlatılır olmuştur. Şirketlerarası pazara yönelik olarak çalışan şirketler arasında ise Oracle, IBM, Cisco gibi devler bulunmaktadır. Yeni ekonomik yapının içinde hızla büyüyen ve gelişen şirketlerin önemli bir bölümü kâr etmemekte, hatta zarar etmekte ancak bu şirketlerin piyasa değerieri çok büyük rakamlara ulaşmaktadır.

21 Bu şirketler çok büyük işlem hacimlerine ulaşmıyor olsalar bile iş süreçlerinde yarattıkları önemli farklılıklarla maliyetlerde büyük düşüşler sağlamışlardır Aynı zamanda verimlilik ve etkinlik konusunda gözle görülür sonuçlar yaratmışlardır. Bu nedenle bu şirketlerin yakın gelecekte hem ciro hem de kârlılık açısından büyük şirketler kategorisine girmeleri beklenmektedir. Bu gelişme büyük ölçüde yeni îş modellerinin oluşturduğu yeni işletme kültürüyle de yakından ilişkilidir. Yeni işletme kültürü, bilginin üretilmesi, paylaşılması ve çoğaltılması ile doğrudan ilişkilidir. Bunun için de yeryüzünü kaplayan ağlardan yararlanılmaktadır Gelecekte tek bir pazar, tek bir müşteri tipi ve tek bir ekonomi söz konusu olacaktır Bu nedenle yeni iş kültürünün bileşenlerinin belirlenmesi ve benimsenmesi önemlidir Yeni İşletme Kiltürünin Özellikleri Yeni işletme kültürünün bileşenleri geleneksel işletme yapîlarını önemli ölçüde zorlayacaktır Bugüne kadar doğru bilinen bîr çok kavram yeniden sorgulanacak ve yeniden tanımlanacaktır Bu kavramlardan en önemlileri aşağıda açıklanmaktadır 1,3.1. İş Birliği Kültürü Yeni işletme kültürü teknolojinin yarattığı bir kültürdür Yeni işletme kültürü yeni eski ayırımınin belki de en önemli noktasıdır İşletmeleri, işletmelerarası ilişkileri, iletişim biçimlerini yeni yapı içinde değerlendirdiğimizde geleneksel işletme anlayışının çok değiştiğini görmekteyiz. Yeni ekonominin kavramının yarattığı işletme kültürünün teme! unsurlarından birisi işbirliği kültürüdür Düne kadar birbiriyle rakip olan ancak rekabeti her alanda acımasız bir şekilde yürüten şirketler bile yine çekirdek faaliyetlerde rakip olmakla birlikte farklı bir çok alanda işbirliği yapacaklardır İşbirliği; ortak yatırımdan, birlikte satışa, bilgi paylaşmaktan, stok takibine, donanım ve yazılımın kullanımından yardımlaşmaya kadar bir çok alana yayılacaktır İşbirliği yapmayan şirketler ise yeni koşullarda çok zorlanacaklardır Teknolojinin hızla değiştiği ve eskidiği bir ortamda pazarda tek başına faaliyet göstermek ve kendi işini kendi başına yapmak arzusu, şirketlerin dinamizm ve esnekliklerini yitirmelerine neden olabilecektir İşbirliğinden kaçman işletmeler büyük teknolojik yatırımları tek başına yapmak zorunda kalacak ve maliyetleri yükselecektir

22 Tedarikçilerini ve dağıtım sistemlerini birer ortak olarak değerlendirmeyen ve onlarla işbirliğinden kaçınan işletmeler bu anlayışı benimseyen işletmelerin rekabeti karşısında güç durumlara düşecekler, gereksiz yere bir çok işlevi yüklenecekler ve kendileri gibi davranmayan rakiplerinin maliyetleri ve fiyatları karşısında zor durumda kalabileceklerdil Paylaşma Kültürü Gerek işbiriiğini kolaylaştırması gerekse de bilgi çağının özellikîerinden birisi olması nedeniyle paylaşma kavramının da üzerinde durulması gerekmektedir. Doğası gereği ağlar üzerinde faaliyet gösteren her şirket ya da korum bîr altyapıyı paylaşmaktadır. Aynı sen/is sağlayıcıyı, aynı iletişim kanalını, benzer yazılımı ve donanımı kullanan şirketler zaman içinde sorunlarını, deneyimlerini ve sahip oldukları bilgi birikimlerini paylaşma yoluna gitmektedir. Burada açıklanması gereken bir başka olgu da rekabet eden şirketlerin neden bu tarz bir paylaşıma gittikleri sorysydor. Bir kez daha belirtilmelidir ki rekabet bilginin üretilmesi, paylaşılması ve dağıtılmasının dışındaki alanlarda gerçekleşecektir. Halen bir çok büyük şirket stok takibi ve envanter kayıtlarını karşılıklı olarak birbirine açmakta ve sipariş verme,sipariş işleme ve sipariş sonrası ödeme takibi gibi konularda belli bir bilgi tabanını paylaşmaktadır. Bu yolla maliyet ve zaman tasarrufu sağlanmakta, şirketler esas faaliyet alanlarında daha fazla yoğoniaşabiimektedirler. Anlaşma e Çözüm Kültürü Yeni ekonomi şirketlerinin bir başka özelliği de anlaşmazlık ya da çözümsüzlük kültürü yerine anlaşma ve çözüm kültürünü benimsemiş olmalarıdır. Geleneksel şirketlerin bütün yazılı dokümanlarında gerek şirketlerarası, gerekse de şirketlerie kişilerarası ilişkilerde ortaya çıkabilecek sorunlar ve bu sorunlann giderilmesinde izlenecek yöntemler açıkça belirtilmektedir. Oysa yeni ekonomi şirketlerinde sorunlar henüz ortaya çıkmadan yok edilmeye çalışılmaktadır. Bu amaçla kişiler ve şirketler arasında güven esas alınmaktadır. Kişiler ve kurumlar arasında sorunların büyük bir kısmı iletişimsizlik ya da hatalı iletişimden kaynaklanmaktadır İletişimin son derece kolay ve hızlı olduğu yeni ekonomi şirketlerinde ise bu tür sorunların yaşanmasına izin verilmemektedir. Şirketlerarasında gerek ortak iş yapma gerekse de iş yapmaktan dolayı ortaya çıkabilecek sorunlarda karşılıklı anlayış ve derhal çözüm anlayışı benimsenmektedir. Zira yeni ekonominin faaliyet alanı bütün dünya olduğundan basit anlaşmazlık ve çözümsüzlüklerin işleri aksatmasına izin verilmemektedir. Başka bir açıdan bakıldığında sorunların çözülmesi için harcanacak zaman ve para, sorunlann ortaya çıkmaması için harcanmaktadır.

BÖLÜM I KÜRESELLEŞME KAVRAMI

BÖLÜM I KÜRESELLEŞME KAVRAMI BÖLÜM I KÜRESELLEŞME KAVRAMI Küreselleşme (globalization), ülkeler arasındaki ekonomik, hukuksal, siyasal, sosyal ve kültürel alanlarda ilişkilerin gelişmesi, farklı toplum ve kültürlerin yapılarının daha

Detaylı

İÇİNDEKİLER - ÖNZÖZ... 2 - ÖZET... 3 - I. GİRİŞ... - I.1. ELEKTRONİK TİCARET (E-TİCARET) NEDİR?... - I.2. E-TİCARETİN GELİŞİMİNİN TARİHSEL BOYUTU...

İÇİNDEKİLER - ÖNZÖZ... 2 - ÖZET... 3 - I. GİRİŞ... - I.1. ELEKTRONİK TİCARET (E-TİCARET) NEDİR?... - I.2. E-TİCARETİN GELİŞİMİNİN TARİHSEL BOYUTU... İÇİNDEKİLER - ÖNZÖZ... 2 - ÖZET... 3 - I. GİRİŞ... - I.1. ELEKTRONİK TİCARET (E-TİCARET) NEDİR?... - I.2. E-TİCARETİN GELİŞİMİNİN TARİHSEL BOYUTU... - II. E-TİCARET DE TARAFLAR... - II.1. E-TİCARET İÇİN

Detaylı

T.C. İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ELEKTRONİK TURİZM ANALİZİ, UYGULAMALARI VE BEKLENTİLER YÜKSEK LİSANS TEZİ.

T.C. İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ELEKTRONİK TURİZM ANALİZİ, UYGULAMALARI VE BEKLENTİLER YÜKSEK LİSANS TEZİ. T.C. İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ELEKTRONİK TURİZM ANALİZİ, UYGULAMALARI VE BEKLENTİLER YÜKSEK LİSANS TEZİ Pelin KIROĞLU Ana Bilim Dalı : İKTİSAT Programı : YÖNETİM EKONOMİSİ

Detaylı

İNTERNETİN İKTİSADÎ HAYATTAKİ YERİ

İNTERNETİN İKTİSADÎ HAYATTAKİ YERİ 2007/193 İNTERNETİN İKTİSADÎ HAYATTAKİ YERİ SEMİNER AÇIŞ - TEBLİĞ - PANEL İSTANBUL, 2007 1 İşbu kitap, 19 Ocak 2007 Cuma günü, Kadir Has Üniversitesi Konferans Salonu n da gerçekleştirilen Seminerin açış

Detaylı

http://alikoker.name.tr ĠÇĠNDEKĠLER

http://alikoker.name.tr ĠÇĠNDEKĠLER ĠÇĠNDEKĠLER - ÖNSÖZ... 2 - ÖZET... 3 - I. GĠRĠġ... - I.1. ELEKTRONĠK TĠCARET (E-TĠCARET) NEDĠR?... - I.2. E-TĠCARETĠN GELĠġĠMĠNĠN TARĠHSEL BOYUTU... - II. E-TĠCARET DE TARAFLAR... - II.1. E-TĠCARET ĠÇĠN

Detaylı

ELEKTRONİK İŞLETMECİLİK ve İNTERNET UYGULAMALARI

ELEKTRONİK İŞLETMECİLİK ve İNTERNET UYGULAMALARI T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİMDALI ELEKTRONİK İŞLETMECİLİK ve İNTERNET UYGULAMALARI Kutay GÜNEŞ YÜKSEK LİSANS PROJESİ KAHRAMANMARAŞ NİSAN 2007 T.C.

Detaylı

İSTANBUL TİCARET ODASI. DÜNYADA VE TÜRKİYE'DE e-ihracat UYGULAMALARI. Prof. Dr. İbrahim Kırcova

İSTANBUL TİCARET ODASI. DÜNYADA VE TÜRKİYE'DE e-ihracat UYGULAMALARI. Prof. Dr. İbrahim Kırcova İSTANBUL TİCARET ODASI DÜNYADA VE TÜRKİYE'DE e-ihracat UYGULAMALARI Prof. Dr. İbrahim Kırcova YAYIN NO: 2010-19 İstanbui, 2010 Copyright İTO Tüm haklar saklıdır. Bu yayının hiç bir bölümü, yazarın ve İTO'nun

Detaylı

T.C. BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

T.C. BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI T.C. BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI INTERNET İŞ MODELLERİNİN MODERN İŞLETMECİLİK SİSTEMİNE KATTIĞI DEĞERLER VE TÜRKİYE VERİLERİYLE BİR UYGULAMA

Detaylı

T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI

T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI KOBİLERDE BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİNİN ALTYAPISI VE TEDARİKÇİ İLİŞKİLERİNDE ETKİNLİĞİ ÜZERİNE MERSİN SERBEST BÖLGESİNDE BİR ARAŞTIRMA

Detaylı

AKDENİZ ÜLKELERİ ARASINDA OLUŞTURULAN ELEKTRONİK GIDA PAZARI PROJESİNİN UYGULANMASINI ENGELLEYEN UNSURLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

AKDENİZ ÜLKELERİ ARASINDA OLUŞTURULAN ELEKTRONİK GIDA PAZARI PROJESİNİN UYGULANMASINI ENGELLEYEN UNSURLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ AKDENİZ ÜLKELERİ ARASINDA OLUŞTURULAN ELEKTRONİK GIDA PAZARI PROJESİNİN UYGULANMASINI ENGELLEYEN UNSURLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ Nur Ersun* Kahraman Arslan** Özet Internet üzerinden pazarlama faaliyetlerinin

Detaylı

YENİ EKONOMİ NİN TOPLUMSAL, EKONOMİK VE TEKNOLOJİK BOYUTLARI

YENİ EKONOMİ NİN TOPLUMSAL, EKONOMİK VE TEKNOLOJİK BOYUTLARI Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Cilt: 4 Sayı: 1 Haziran 2003 YENİ EKONOMİ NİN TOPLUMSAL, EKONOMİK VE TEKNOLOJİK BOYUTLARI H. Naci BAYRAÇ Osmangazi Üniversites İktisadi ve İdari Bilimler

Detaylı

MOBİL TİCARET REHBERİ

MOBİL TİCARET REHBERİ İSTANBUL TİCARET ODASI YAYIN NO: 2602-36 MOBİL TİCARET REHBERİ Hazıriayan: Doç. Dr. İbrahim KİRÇOVA Ekim 2002 İTO'nın ve yazarının ismi kaydedilmek koşuluyla yayından alıntı yapmak mümkündür. Ancak/ İTO'nın

Detaylı

TÜKETİCİLERİN İNTERNET ÜZERİNDEN SATIN ALMA EĞİLİMLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ: İRAN DA BİR UYGULAMA

TÜKETİCİLERİN İNTERNET ÜZERİNDEN SATIN ALMA EĞİLİMLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ: İRAN DA BİR UYGULAMA T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI TÜKETİCİLERİN İNTERNET ÜZERİNDEN SATIN ALMA EĞİLİMLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ: İRAN DA BİR UYGULAMA YÜKSEK LİSANS TEZİ Hazırlayan

Detaylı

HAZIRLAYAN: SAADET TEKEL

HAZIRLAYAN: SAADET TEKEL T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ BANKACILIK VE SİGORTACILIK ENSTİTÜSÜ SİGORTACILIK ANABİLİM DALI SİGORTACILIKTA MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ YAKLAŞIMININ ÖNEMİ ve BİR BRANŞ UYGULAMASI YÜKSEK LİSANS TEZİ DANIŞMAN:

Detaylı

Elektronik Ticaret Bülteni Austos 2008 INTERNET DÜNYASI

Elektronik Ticaret Bülteni Austos 2008 INTERNET DÜNYASI Elektronik Ticaret Bülteni Austos 2008 INTERNET DÜNYASI Facebook ilham verdi İsimlerini gizli tutan 2 Fransız genç, son dönemin en yaygın sosyal ağı olan facebook tan esinlenerek failbook u kurdu. Ülkenin

Detaylı

T.C. SELÇEK ÜNÜVERİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME ANABİLİMDALI ÜRETİM YÖNETİMİ VE PAZARLAMA BİLİMDALI

T.C. SELÇEK ÜNÜVERİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME ANABİLİMDALI ÜRETİM YÖNETİMİ VE PAZARLAMA BİLİMDALI T.C. SELÇEK ÜNÜVERİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME ANABİLİMDALI ÜRETİM YÖNETİMİ VE PAZARLAMA BİLİMDALI ELEKTRONİK TİCARET TÜRKİYE DE ELEKTRONİK TİCARETİN GELİŞİMİ VE İŞLETMEDEN TÜKETİCİYE

Detaylı

ÇAĞDAŞ İŞLETMECİLİK AÇISINDAN ELEKTRONİK TİCARET

ÇAĞDAŞ İŞLETMECİLİK AÇISINDAN ELEKTRONİK TİCARET ÇAĞDAŞ İŞLETMECİLİK AÇISINDAN ELEKTRONİK TİCARET ÖZET Halil ELİBOL * Burcu KESİCİ İnsanlığın gördüğü en hızlı değişim süreçlerinden birisinin tam ortasındayız. Daha birkaç yıl öncesine kadar bilgi teknolojilerinden

Detaylı

T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI E - TİCARET VE İNTERNET ÜZERİNDEN PAZARLAMA Yüksek Lisans Tezi Ravil Tağıyev Ankara 2005 I T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER

Detaylı

1 Emyo-İşletme 2-Eticaret Ders Notu

1 Emyo-İşletme 2-Eticaret Ders Notu 1 Emyo-İşletme 2-Eticaret Ders Notu 1. E-TİCARETİN ÖZELLİKLERİNİ TANIMLAMAK İnsanoğlu her geçen gün hayatına yeni ve değişik şeyler katmaktadır. Hiç şüphe yoktur ki bu yenilik ve değişimler insanların

Detaylı

YAYıN NO: istanbul 2004-27 TicARET. ODASı

YAYıN NO: istanbul 2004-27 TicARET. ODASı YAYıN NO: istanbul 2004-27 TicARET ODASı İŞLETME YÖNETİMİNDE VENİ EĞİLİMLER DİZ Sİ İSTANBUL TjCAREt ODASI SORULARLA E-TİCARET, E-İŞ Hazırlayan Nuray Korlcmaz Biigi ve Dol

Detaylı

ELEKTRONİK TİCARET VE KARAMAN DAKİ KOBİ LER ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

ELEKTRONİK TİCARET VE KARAMAN DAKİ KOBİ LER ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ELEKTRONİK TİCARET VE KARAMAN DAKİ KOBİ LER ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA Hazırlayan Murat ARSLANDERE İşletme Ana Bilim Dalı İşletme Bilim Dalı

Detaylı

KÜRESEL REKABET ORTAMINDA TÜRKİYE DE ELEKTRONİK TİCARET ve VERGİLENDİRİLMESİ

KÜRESEL REKABET ORTAMINDA TÜRKİYE DE ELEKTRONİK TİCARET ve VERGİLENDİRİLMESİ T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTİSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI MUHASEBE FİNANSMAN BİLİM DALI KÜRESEL REKABET ORTAMINDA TÜRKİYE DE ELEKTRONİK TİCARET ve VERGİLENDİRİLMESİ YÜKSEK LİSANS TEZİ DANIŞMAN

Detaylı

T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DÜNYA VE TÜRKİYE DE YENİ EKONOMİNİN ETKİLERİ VE ELEŞTİRİLERİ

T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DÜNYA VE TÜRKİYE DE YENİ EKONOMİNİN ETKİLERİ VE ELEŞTİRİLERİ T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DÜNYA VE TÜRKİYE DE YENİ EKONOMİNİN ETKİLERİ VE ELEŞTİRİLERİ Hazırlayan Mehmet ÇAĞLAR İŞLETME ANABİLİM DALI İŞLETME BİLİM DALI YÜKSEK LİSANS

Detaylı

KÜÇÜK İŞLETME YÖNETİMİ

KÜÇÜK İŞLETME YÖNETİMİ T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2819 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1777 KÜÇÜK İŞLETME YÖNETİMİ Yazarlar Yrd.Doç.Dr. Nurdan SEVİM (Ünite 1, 2) Doç.Dr. Gülten GÜMÜŞTEKİN (Ünite 3, 7, 8) Yrd.Doç.Dr.

Detaylı

ELEKTRONİK TİCARETİN BANKACILIK SEKTÖRÜNE ETKİLERİ YÜKSEK LİSANS TEZİ. Müh. Fulya ERDİNÇ

ELEKTRONİK TİCARETİN BANKACILIK SEKTÖRÜNE ETKİLERİ YÜKSEK LİSANS TEZİ. Müh. Fulya ERDİNÇ İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ELEKTRONİK TİCARETİN BANKACILIK SEKTÖRÜNE ETKİLERİ YÜKSEK LİSANS TEZİ Müh. Fulya ERDİNÇ Anabilim Dalı: İşletme Mühendisliği Programı: İşletme Mühendisliği

Detaylı

SÜPERMARKET VE HİPERMARKETLERDE MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ VE BİR UYGULAMA

SÜPERMARKET VE HİPERMARKETLERDE MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ VE BİR UYGULAMA SÜPERMARKET VE HİPERMARKETLERDE MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ VE BİR UYGULAMA Ercan ÇİÇEK Abstract In this study the concept of Customer Relationship Management, was examined from the viewpoint of retailing

Detaylı

BİLGİ EKONOMİSİ KNOWLEDGE ECONOMY. Süleyman KEVÜK *

BİLGİ EKONOMİSİ KNOWLEDGE ECONOMY. Süleyman KEVÜK * 319 BİLGİ EKONOMİSİ KNOWLEDGE ECONOMY Süleyman KEVÜK * ÖZET Son yıllarda dünya ekonomisinde, ekonomik, toplumsal ve teknoloji alanlarında yaşanan değişimler, bilgi ekonomisi kavramı ile açıklanmaktadır.

Detaylı

KOBİ'LERDE BİLGİSAYAR TEKNOLOJİLERİ UYGULAMALARI

KOBİ'LERDE BİLGİSAYAR TEKNOLOJİLERİ UYGULAMALARI İSTANBUL TİCARET ODASI YAYIN NO: 2001-26 KOBİ'LERDE BİLGİSAYAR TEKNOLOJİLERİ UYGULAMALARI KOBİ Yöneticilerinin Elektronik-Ticaret Uygulamalarına İlişkin Tutumları ve E-ticaret Uygulayan Bir İşyerinde Çalışanların

Detaylı

BÖLÜM I GİRİŞ. 1.1.Çalışmanın Önemi ve Türkiye de Bankacılık Sektörü ile İlgili Genel Bilgiler

BÖLÜM I GİRİŞ. 1.1.Çalışmanın Önemi ve Türkiye de Bankacılık Sektörü ile İlgili Genel Bilgiler 1 BÖLÜM I GİRİŞ 1.1.Çalışmanın Önemi ve Türkiye de Bankacılık Sektörü ile İlgili Genel Bilgiler Günümüz dünyası önemli boyutlarda teknolojik, ekonomik, gelişmelerle karşı karşıya bulunmaktadır. Bu da her

Detaylı

DÜNYADA VE TÜRKİYE'DE ELEKTRONİK TİCARET VE VERGİLENDİRİLMESİ

DÜNYADA VE TÜRKİYE'DE ELEKTRONİK TİCARET VE VERGİLENDİRİLMESİ İSTANBUL TİCARET ODASI YAYIN NO : 2002/6 DÜNYADA VE TÜRKİYE'DE ELEKTRONİK TİCARET VE VERGİLENDİRİLMESİ Araştırma Görevlisi MURAT ÇAK İTO'nın ve yazarının ismi kaydedilmek koşulayla yayından alıntı yapmak

Detaylı