Kaspersky Mobile Security 9.0 KULLANIM KILAVUZU P R O G R A M SÜRÜMÜ : 9. 0

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Kaspersky Mobile Security 9.0 KULLANIM KILAVUZU P R O G R A M SÜRÜMÜ : 9. 0"

Transkript

1 Kaspersky Mobile Security 9.0 KULLANIM KILAVUZU P R O G R A M SÜRÜMÜ : 9. 0

2 Sayın Kullanıcı! Ürünümüzü seçtiğiniz için teģekkür ederiz. Bu belgelerin size çalıģmanızda yardımcı olacağını ve bu yazılım ürünüyle ilgili cevaplar sunacağını umuyoruz. Herhangi bir belgenin, tercümeleri de dahil olmak üzere herhangi bir Ģekilde çoğaltılması ve dağıtımı, sadece Kaspersky Lab Ltd nin yazılı izniyle mümkündür. Bu belge ve bu belgeyle ilgili grafik resimler, sadece bilgilendirme amacıyla, ticari olmayan ve kiģisel amaçlarla kullanılabilir. Kaspersky Lab ayrıca bir bildirimde bulunmadan bu belgede değiģiklik yapma hakkını saklı tutar. Bu belgenin en son sürümünü, adresindeki Kaspersky Lab web sitesinde bulabilirsiniz. Kaspersky Lab Ltd. bu belgede kullanılan ve hakları üçüncü kiģilere ait olan malzemelerin içeriği, kalitesi, geçerliliği veya doğruluğu ve bu malzemelerin kullanımıyla iliģkili muhtemel zararlar konusunda hiçbir sorumluluk kabul etmemektedir. Bu belgedeki tescilli markalar ve hizmet ticari markaları ilgili hak sahiplerinin mülkiyetindedir. Belgede son değiģiklik tarihi 4 ġubat Kaspersky Lab ZAO. Tüm Hakları Saklıdır. 2

3 KASPERSKY LAB SON KULLANICI LİSANS ANLAŞMASI TÜM KULLANICILAR ĠÇĠN ÖNEMLĠ YASAL BĠLDĠRĠM: YAZILIMI KULLANMAYA BAġLAMADAN ÖNCE AġAĞIDAKĠ YASAL ANLAġMAYI DĠKKATLĠCE OKUYUNUZ. LĠSANS ANLAġMASI PENCERESĠNDEKĠ KABUL TUġUNU TIKLADIĞINIZDA VEYA KARġILIK GELEN SĠMGEYĠ (SĠMGELERĠ) GĠRDĠĞĠNĠZDE, BU ANLAġMANIN HÜKÜM VE KOġULLARINI KABUL ETMĠġ SAYILIRSINIZ. BU ĠġLEM ĠMZANIZIN YERĠNE GEÇER VE BU ANLAġMANIN BĠR TARAFI OLARAK SĠZĠN ĠÇĠN BAĞLAYICI OLDUĞUNU VE BU ANLAġMANIN TARAFINIZDAN ĠMZALANMIġ HERHANGĠ BĠR YAZILI ANLAġMA GĠBĠ UYGULANABĠLĠR OLDUĞUNU KABUL EDERSĠNĠZ. BU ANLAġMANIN BÜTÜN HÜKÜM VE KOġULLARINI KABUL ETMĠYORSANIZ, YAZILIMIN KURULUMUNU ĠPTAL EDĠN VE YAZILIMI KURMAYIN. LĠSANS ANLAġMASI PENCERESĠNDEKĠ KABUL TUġUNU TIKLADIĞINIZDA VEYA KARġILIK GELEN SĠMGEYĠ (SĠMGELERĠ) GĠRDĠĞĠNĠZDE, YAZILIMI BU ANLAġMANIN HÜKÜM VE KOġULLARINA UYGUN OLARAK KULLANMA HAKKINA SAHĠP OLURSUNUZ. 1. Tanımlar 1.1. Yazılım, Güncellemeler ve ilgili materyalleri içeren yazılım anlamındadır Hak Sahibi (Yazılımla ilgili münhasır veya diğer tüm hakların sahibi) Rusya Federasyonu kanunlarına göre kurulmuģ bir Ģirket olan Kaspersky Lab ZAO anlamındadır Bilgisayar(lar) kiģisel bilgisayarlar, dizüstü bilgisayarlar, iģ istasyonları, kiģisel dijital yardımcılar, «akıllı telefonlar», elde taģınan cihazlar veya Yazılımın bunlara yönelik tasarlandığı diğer elektronik cihazlar gibi Yazılımın kurulacağı ve/veya kullanılacağı donanım(lar) anlamındadır Son Kullanıcı (Siz/Sizin) kendi adına Yazılımı kuran veya kullanan ya da Yazılımın bir kopyasını yasal olarak kullanan ya da Yazılım bir kuruluģ adına yükleniyor veya kuruluyorsa iģveren gibi kiģi(ler) anlamındadır, «Siz» ayrıca Yazılımın yüklendiği veya kurulduğu kuruluģ anlamına gelir ve kuruluģ bu anlaģmayı kabul eden kiģiye bu iģlem için yetki verdiğini beyan eder. Bu belge bağlamında, «kuruluş», terimi her türlü ortaklık, sınırlı sorumlu Ģirket, anonim Ģirket, birlik, iģletme, tröst, ortak giriģim, iģçi örgütü, Ģirket halinde kurulmamıģ örgüt veya resmi kurumları içerir Ortak(lar) Hak Sahibi ile yapılan bir anlaģma ve lisansa dayanarak Yazılımın dağıtımını gerçekleģtiren kuruluģlar veya kiģi(ler) anlamındadır Güncelleme(ler) her türlü yükseltme, revizyon, her türlü yükseltme, revizyon, tadilat, kopya veya bakım paketleri, vb. anlamındadır Kullanım Kılavuzu, kullanım kılavuzu, yönetici kılavuzu, baģvuru kitabı ve ilgili açıklayıcı veya diğer nitelikte materyaller anlamındadır. 2. Lisansın Verilmesi 2.1. Hak Sahibi, Yazılımın yüklendiği Bilgisayarınızın Kullanım Kılavuzunda açıklanan tehditlerden korunmasında yardımcı olmak amacıyla Yazılımın belirli sayıda Bilgisayarda Kullanım Kılavuzunda açıklanan tüm teknik gerekliliklere ve bu AnlaĢmanın hüküm ve koģullarına uygun olarak depolanması, yüklenmesi, kurulması, yürütülmesi ve gösterilmesi («kullanım») için münhasır olmayan bir lisansı («Lisans») Size verir ve Siz de bu Lisansı kabul edersiniz: Deneme Sürümü. Yazılımın deneme sürümünü aldıysanız, karģıdan yüklediyseniz ve/veya kurduysanız ve Yazılım için değerlendirme lisansı aldıysanız, Yazılımı sadece değerlendirme amacıyla ve aksi belirtilmedikçe ilk kurulum tarihinden itibaren sadece tek bir değerlendirme dönemi boyunca kullanabilirsiniz. Yazılımın baģka amaçlarla veya geçerli değerlendirme döneminin bitmesinden sonra kullanılması kesinlikle yasaktır. Çoklu Ortam Yazılımı; Çoklu Dil Yazılımı; Çift Araçlı Yazılım; Çoklu Kopyalar; Paketler. Yazılımın farklı sürümlerini veya farklı dildeki baskılarını kullanıyorsanız, Yazılımı çoklu araçlarda alırsanız, baģka Ģekilde Yazılımın birden fazla kopyasını alırsanız veya Yazılımı baģka yazılımlarla paket halinde aldıysanız, Yazılımın tüm sürümlerinin kurulduğu izin verilen toplam Bilgisayar sayısı Hak Sahibinden aldığınız lisanslarda belirtilen bilgisayar sayısı ile aynı olmalıdır ancak lisans hükümlerinde aksi belirtilmedikçe, edinilen her lisans Yazılımı Madde 2.2 ve 2.3 te belirtilen sayıda Bilgisayara kurma ve kullanma hakkını kazandırır Yazılım fiziksel bir ortam üzerinde edinilmiģse, Yazılımı, Yazılım paketinde veya ek anlaģmada belirtilen sayıda Bilgisayarın korunması amacıyla kullanma hakkınız vardır Yazılım Ġnternet üzerinden edinilmiģse, Yazılımı, Yazılım için Lisansı edindiğinizde belirtilen veya ek anlaģmada belirtilen sayıda Bilgisayarın korunması amacıyla kullanma hakkınız vardır. 3

4 K U L L A N I M K I L A V U Z U 2.4. Yazılımın, sadece yedekleme amacıyla ve yasal olarak sahip olunan kopyanın kaybolması, bozulması veya kullanılamaz olması halinde bunun yerine kullanmak amacıyla bir kopyasını alma hakkınız vardır. Bu yedek kopya baģka amaçlarla kullanılamaz ve Yazılımı kullanma hakkınız sona erdiğinde veya lisansınızın süresi dolduğunda veya ikamet ettiğiniz ülkede ya da Yazılımı kullanmakta olduğunuz ülkede geçerli mevzuata göre baģka herhangi bir nedenle feshedildiğinde imha edilmelidir Yazılımın etkin hale getirildiği andan itibaren veya lisans anahtarı dosyası kurulumundan sonra (Yazılımın deneme sürümü hariç olmak üzere) Yazılım paketinde belirtilen (Yazılım bir fiziksel ortamda edinilmiģse) veya edinme sırasında belirtilen (Yazılım Ġnternet üzerinden edinilmiģse) belirli bir süre boyunca aģağıdaki hizmetleri alma hakkınız vardır: - Hak Sahibi web sitesinde yayınladığında veya baģka çevrimiçi servisler yoluyla Ġnternet üzerinden Yazılım Güncellemeleri. Yaptığınız her türlü Güncelleme bu Yazılımın bir parçası haline gelir ve bu AnlaĢmanın hüküm ve koģulları aynen geçerlidir; - Ġnternet üzerinden Teknik Destek ve Teknik Destek telefon yardım hattı. 3. EtkinleĢtirme ve Süre 3.1. Bilgisayarınızda değiģiklik yaparsanız veya Bilgisayarınızda kurulu baģka yazılımlarda değiģiklik yaparsanız, Hak Sahibi tarafından Yazılımı tekrar etkinleģtirmeniz veya lisans anahtarı dosyası kurulumunu yinelemeniz talep edilebilir. Hak Sahibi, Bilgisayarınızda kurulu ve/veya Bilgisayarınızda kullanılan Yazılım Lisansının geçerliliğini ve/veya Yazılım kopyasının yasallığını doğrulamak için her türlü aracı ve doğrulama prosedürünü kullanma hakkını saklı tutar Yazılım bir fiziksel ortamda edinilmiģse, bu AnlaĢmayı kabul ettiğiniz andan itibaren baģlamak üzere paketin üzerinde belirtilen veya ek anlaģmada belirtilen süre boyunca kullanılabilir Yazılım Ġnternet üzerinden edinilmiģse, bu AnlaĢmayı kabul ettiğiniz andan itibaren edinme sırasında belirtilen veya ek anlaģmada belirtilen süre boyunca kullanılabilir Bu AnlaĢmaya göre Yazılımın etkinleģtirme zamanından itibaren tek bir değerlendirme süresi (30 gün) boyunca Yazılım deneme sürümünü ücretsiz olarak Madde 2.1 de öngörülen koģullar çerçevesinde kullanma hakkınız vardır, ancak deneme sürümü boyunca Güncelleme ve Ġnternet üzerinden Teknik Destek ile Teknik destek telefon yardım hattı yoluyla yardım alamazsınız. Hak Sahibi tek bir değerlendirme süresi için baģka bir süre belirlerse bildirim yoluyla Bilgilendirileceksiniz Yazılımı Kullanma Lisansınız Madde 3.2 veya 3.3 te (duruma göre) belirtilen süre ile sınırlıdır ve kalan süre Kullanım Kılavuzunda açıklanan yollarla görülebilir Yazılımı birden fazla bilgisayarda kullanmak üzere edindiyseniz, Yazılımı Kullanma Lisansınızın süresi, Yazılımın etkinleģtirildiği tarihten veya lisans anahtarı dosyası kurulumunun ilk bilgisayarda yapıldığı tarihten baģlayarak hesaplanır Hak Sahibinin hukuken veya hakkaniyet esasına göre sahip olabileceği diğer çözüm yolları saklı kalmak üzere, bu AnlaĢmanın herhangi bir hükmü ve koģulunu ihlal etmeniz halinde, Hak Sahibi satın alma fiyatını veya bunun herhangi bir bölümünü iade etmeksizin Yazılımı kullanma Lisansını ihbarsız olarak herhangi bir zamanda feshetme hakkına sahiptir Yazılımı kullanırken veya bu Yazılımı kullanma sonucunda ortaya çıkabilecek herhangi bir rapor veya bilgiyi kullanırken, kiģisel gizlilik, telif hakkı, ihracat denetimi ve müstehcenlik kanunu dâhil olmak üzere bütün geçerli uluslararası, ulusal, eyalet, bölgesel ve yerel kanun ve düzenlemelere uyacağınızı kabul edersiniz Burada aksi özellikle belirtilmediği sürece, bu AnlaĢma kapsamında size verilen hakları veya bu AnlaĢma kapsamındaki yükümlülüklerinizi devir veya ferağ edemezsiniz. 4. Teknik Destek Bu AnlaĢmanın Madde 2.6 hükmünde açıklanan Teknik Destek, Yazılımın en son Güncellemesi yüklendiğinde (Yazılımın deneme sürümü hariç) Size sağlanır. Teknik destek hizmeti: 5. Sınırlamalar 5.1. Geçerli mevzuat uyarınca Size feragat edilemez bir hak verilen durumlar haricinde, Yazılımı taklit edemez, çoğaltamaz, kiralayamaz, ödünç veremez, kiraya veremez, satamaz, değiģtiremez veya tersine mühendislik uygulayamazsınız ya da Yazılımı parçalarına ayıramaz veya buna dayanarak türevsel çalıģmalar yaratamazsınız ve geçerli kanun uyarınca böyle bir kısıtlama yasaklanmadığı sürece baģka Ģekilde Yazılımın herhangi bir parçasını insanlarca okunabilir biçime dönüģtüremez veya lisanslı Yazılımı veya herhangi bir alt kümesini devredemez ve herhangi bir üçüncü tarafın bunları yapmasına izin veremezsiniz. Yazılımın tescilli ikili kodu veya kaynağı, program algoritmasını yeniden oluģturmak amacıyla kullanılamaz veya bunlara tersine mühendislik uygulanamaz. Burada açıkça verildiği belirtilmeyen bütün haklar Hak Sahibi ve/veya tedarikçileri tarafından saklı tutulur. Yazılımın bu Ģekilde yetkisiz kullanımı, bu AnlaĢmanın ve bu kapsamda verilen Lisansın derhal ve otomatik olarak feshine neden olur ve Size karģı cezai ve/veya hukuki iģlemlerin baģlatılmasına yol açabilir Ek anlaģmada öngörülen haller dıģında, Yazılımı kullanma haklarını herhangi bir üçüncü tarafa devredemezsiniz. 4

5 K A S P E R S K Y L A B S O N K U L L A N I C I L İ S A N S A N L A Ş M A S I 5.3. Aktivasyon kodu ve/veya lisans Ģifresi dosyasını üçüncü taraflara veremezsiniz veya üçüncü tarafların Hak Sahibinin gizli verileri olarak kabul edilen aktivasyon kodu ve/veya lisans Ģifresine eriģimine izin veremezsiniz ve aktivasyon kodu ve/veya lisans Ģifresini gizli biçimde korumak için makul özen ve dikkati göstermelisiniz. Ġstisna olarak, aktivasyon kodu ve/veya lisans Ģifresini ek anlaģmada öngörülen üçüncü taraflara devredebilirsiniz Yazılımı herhangi bir üçüncü tarafa kiraya veremez, kiralayamaz veya ödünç veremezsiniz Yazılımı, Kullanım Kılavuzunda tanımlanan tehditlerin tespiti, engellenmesi veya bunlarla ilgili iģlem yapılması için kullanılan veri veya yazılımların oluģturulması amacıyla kullanamazsınız Bu AnlaĢmanın hüküm ve koģullarından herhangi birini ihlal etmeniz halinde, Hak Sahibi ücretini iade etmeksizin Ģifre dosyasını bloke etme veya Yazılımı kullanma Lisansınızı sonlandırma hakkına sahiptir Yazılımın deneme sürümünü kullanıyorsanız, bu AnlaĢmanın Madde 4 hükmünde belirtilen Teknik Desteği alma hakkınız ve Yazılımı kullanma lisansı veya haklarınızı herhangi bir üçüncü tarafa devretme hakkınız yoktur. 6. Sınırlı Garanti ve Feragat 6.1. Hak Sahibi, Yazılımın büyük oranda Kullanım Kılavuzunda öngörülen özellikler ve açıklamalara göre performans göstereceğini garanti eder, ancak bu sınırlı garanti aģağıdaki durumlar için geçerli değildir: (w) Hak Sahibinin garanti sorumluluğundan açıkça feragat ettiği Bilgisayarınızdan kaynaklanan aksaklıklar ve ilgili ihlaller; (x) hatalı kullanım, suiistimal, kaza, ihmal, yanlıģ kurulum, iģletim veya bakım, hırsızlık, vandalizm, doğal afetler, terör olayları, elektrik kesintileri veya dalgalanmaları, zayiat, Hak Sahibi dıģındaki herhangi bir tarafça yapılan yetkisiz tadilat, değiģiklik ve onarımlar veya baģka üçüncü tarafların veya Sizin eylemlerinizden ya da Hak Sahibinin makul kontrolü dıģında geliģen sebeplerden kaynaklanan arızalar, kusurlar veya bozukluklar; (y) ilk ortaya çıktığında Sizin tarafınızdan Hak Sahibine mümkün olan en kısa zamanda bildirilmeyen her türlü kusur; ve (z) Bilgisayarınıza kurulan donanım ve/veya yazılım bileģenlerinden kaynaklanan uyumsuzluk Hiçbir yazılımın hatasız olmadığını kabul ve beyan ederek, Bilgisayarınızı Sizin için uygun aralıklarla yedeklemeyi kabul edersiniz Hak Sahibinin Sizin tarafınızdan yetki verilen veri silme iģlemlerinden sorumlu veya yükümlü olmadığını kabul, beyan ve taahhüt edersiniz Hak Sahibi, Kullanım Kılavuzunda veya bu AnlaĢmada açıklanan koģulların ihlali halinde Yazılımın doğru biçimde çalıģacağına dair herhangi bir garanti vermez Hak Sahibi, bu AnlaĢmanın Madde 2.5 hükmünde belirtilen Güncellemeleri düzenli olarak karģıdan yüklememeniz halinde Yazılımın doğru biçimde çalıģacağını garanti etmez Hak Sahibi, bu AnlaĢmanın Madde 3.2 veya 3.3. hükümlerinde belirtilen dönemin sona ermesinden veya Yazılımı kullanma Lisansının herhangi bir nedenle sonlandırılmasından sonra, Kullanım Kılavuzunda açıklanan tehditlerden koruma sağlanacağını garanti etmez 6.7. YAZILIM «OLDUĞU GĠBĠ» TEMĠN EDĠLMĠġTĠR VE HAK SAHĠBĠ YAZILIMIN KULLANIMI VEYA PERFORMANSI ĠLE ĠLGĠLĠ HERHANGĠ BĠR GARANTĠ VEYA TAAHHÜTTE BULUNMAZ. GEÇERLĠ KANUN UYARINCA KAPSAM DIġI BIRAKILAMAYAN VEYA SINIRLANDIRILAMAYAN HERHANGĠ BĠR GARANTĠ, KOġUL, TAAHHÜT VEYA HÜKÜM HARĠCĠNDE, HAK SAHĠBĠ VE ORTAKLARI ÜÇÜNCÜ TARAF HAKLARININ ĠHLAL EDĠLMEMESĠ, TĠCARETE ELVERĠġLĠLĠK, TATMĠNKÂR KALĠTE, ENTEGRASYON VEYA BELĠRLĠ BĠR AMACA UYGUNLUK GĠBĠ KONULARDA AÇIK VEYA ZIMNĠ HERHANGĠ BĠR GARANTĠ, KOġUL, TAAHHÜT VEYA HÜKÜMDE BULUNMAZ (HUKUKEN, ÖRF, ADET VE GELENEKLERE DAYANARAK VEYA BAġKA ġekġlde). PERFORMANS VE ĠSTENEN SONUÇLARI ELDE EDECEK YAZILIMI SEÇME SORUMLULUĞU ĠLE ĠLGĠLĠ VE YAZILIMIN KURULUMU, KULLANIMI VE YAZILIMDAN ALINAN SONUÇLARLA ĠLGĠLĠ BÜTÜN RĠSKĠ VE HATALARI ÜSTLENĠRSĠNĠZ YUKARIDAKĠ HÜKÜMLERE SINIRLAMA GETĠRMEKSĠZĠN, HAK SAHĠBĠ YAZILIMIN HATASIZ OLACAĞI VEYA KESĠNTĠ VE ARIZALARIN OLMAYACAĞI YA DA YAZILIMIN HAK SAHĠBĠNE BĠLDĠRĠLMĠġ VEYA BĠLDĠRĠLMEMĠġ BÜTÜN ġartlari YERĠNE GETĠRECEĞĠ KONUSUNDA HERHANGĠ BĠR GARANTĠ VERMEZ VE TAAHHÜTTE BULUNMAZ. 7. Hariç Tutma ve Sorumluluğun Sınırlandırılması GEÇERLĠ KANUN KAPSAMINDA ĠZĠN VERĠLEN AZAMĠ ÖLÇÜDE, HAK SAHĠBĠ VEYA ORTAKLARI, SÖZ KONUSU ZARAR OLASILIĞI ĠLE ĠLGĠLĠ KENDĠLERĠNE ÖNCEDEN HABER VERĠLMĠġ OLSA DAHĠ, HĠÇBĠR ġekġlde YAZILIMIN KULLANILMASI VEYA YAZILIMIN KULLANILAMAMASI, DESTEK VE BAġKA HĠZMETLER, BĠLGĠLER, YAZILIMLAR VEYA YAZILIMLA ĠLGĠLĠ ĠÇERĠKLERĠN SAĞLANMASI VEYA SAĞLANAMAMASINDAN YA DA BAġKA ġekġlde YAZILIMIN KULLANIMINDAN KAYNAKLANAN YA DA BAġKA ġekġlde BU ANLAġMANIN HERHANGĠ BĠR HÜKMÜ KAPSAMINDA VEYA BUNUNLA ĠLGĠLĠ OLARAK YA DA SÖZLEġME ĠHLALĠ VEYA HAKSIZ FĠĠL (ĠHMAL, YALAN BEYAN, KATI SORUMLULUK, YÜKÜMLÜLÜK VEYA GÖREV DÂHĠL) YA DA YASAL GÖREVĠN ĠHLALĠ YA DA HAK SAHĠBĠNĠN VEYA ORTAKLARINDAN HERHANGĠ BĠRĠNĠN GARANTĠSĠNĠN ĠHLALĠNDEN KAYNAKLANAN ÖZEL, ARIZĠ, CEZAĠ, DOLAYLI VEYA SONUÇTA ORTAYA ÇIKAN ZARARLARDAN DOLAYI SORUMLU TUTULAMAZ (KAR MAHRUMĠYETĠ, GĠZLĠ VEYA BAġKA BĠLGĠLERĠN KAYBEDĠLMESĠ, ĠġLERĠN KESĠNTĠYE UĞRAMASI, KĠġĠSEL GĠZLĠLĠK KAYBI, VERĠ VEYA PROGRAMLARIN BOZULMASI, ZARAR GÖRMESĠ VEYA KAYBOLMASI, YASAL GÖREV, ĠYĠ NĠYETLĠ GÖREV VEYA MAKUL DĠKKAT GÖREVĠ GĠBĠ HERHANGĠ BĠR GÖREVĠ YERĠNE GETĠREMEME, ĠHMAL, EKONOMĠK ZARAR VE BAġKA HER TÜRLÜ PARASAL VEYA DĠĞER KAYIPLARLA ĠLGĠLĠ ZARAR VE TAZMĠNATLAR DAHĠL). HAK SAHĠBĠ VE/VEYA ORTAKLARININ SORUMLU BULUNMASI HALĠNDE, HAK SAHĠBĠ VE/VEYA ORTAKLARININ SORUMLULUĞUNUN YAZILIM MALĠYETLERĠ ĠLE SINIRLI OLACAĞINI KABUL EDERSĠNĠZ. HAK SAHĠBĠ VE/VEYA 5

6 K U L L A N I M K I L A V U Z U ORTAKLARININ YÜKÜMLÜLÜĞÜ HĠÇBĠR ġekġlde YAZILIM ĠÇĠN HAK SAHĠBĠ VE/VEYA ORTAKLARINA (DURUMA GÖRE) ÖDENEN ÜCRETLERDEN FAZLA OLAMAZ. BU ANLAġMANIN HĠÇBĠR HÜKMÜ ÖLÜM VEYA YARALANMA ĠLE ĠLGĠLĠ HERHANGĠ BĠR HAK TALEBĠNĠ HARĠÇ TUTAMAZ VEYA SINIRLANDIRAMAZ. AYRICA BU ANLAġMADAKĠ HERHANGĠ BĠR FERAGAT, HARĠÇ TUTMA VEYA SINIRLANDIRMANIN GEÇERLĠ KANUN UYARINCA HARĠÇ TUTULAMAMASI VEYA SINIRLANDIRILAMAMASI HALĠNDE, SADECE SÖZ KONUSU FERAGAT, HARĠÇ TUTMA VEYA SINIRLANDIRMA SĠZE UYGULANMAZ FAKAT KALAN BÜTÜN FERAGAT, HARĠÇ TUTUMA VE SINIRLANDIRMALAR GEÇERLĠ OLMAYA DEVAM EDER. 8. GNU ve Diğer Üçüncü Taraf Lisansları Yazılım, GNU Genel Kamu Lisansı (GPL) veya kullanıcının belirli programları kopyalaması, değiģtirmesi ve yeniden dağıtmasına ve kaynak koda eriģmesine izin veren baģka benzer ücretsiz yazılım («Açık Kaynaklı Yazılım») lisansları kapsamında kullanıcıya lisanslanan (veya alt-lisanslanan) bazı yazılım programları içerebilir. Bu lisanslarda, yürütülebilir ikili formatta bir kimseye dağıtılan yazılımlar için kaynak kodun da bu kullanıcılara sağlanması öngörülürse, kaynak kodun temin edilmesi için adresine talep gönderilmelidir veya kaynak kodu Yazılımla birlikte verilir. Açık Kaynaklı Yazılım lisansları, Hak Sahibinin bir Açık Kaynaklı Yazılım programının kullanımı, kopyalanması veya değiģtirilmesi ile ilgili olarak bu AnlaĢmada verilen haklardan daha geniģ kapsamlı haklar vermesini öngörürse, söz konusu haklar burada belirtilen haklar ve kısıtlamalara göre öncelikli olarak geçerlidir. 9. Fikri Mülkiyet Hakları 9.1 Yazılım ve Yazılımla birlikte verilen yazılar, sistemler, fikirler, iģletim yöntemleri, dokümantasyon ve diğer bilgilerin Hak Sahibi ve/veya ortaklarının özel fikri mülkiyeti ve/veya değerli ticari sırları olduğunu ve Hak Sahibi ve ortaklarının Rusya Federasyonu, Avrupa Birliği ve Amerika BirleĢik Devletleri ile diğer ülkelerin medeni hukuku ve ceza hukuku ile telif hakkı, ticari sırlar, ticari marka ve patent kanunları ve uluslararası antlaģmaları yoluyla korunduğunu kabul edersiniz. Bu AnlaĢma Size Hak Sahibi ve/veya ortaklarının Ticari Markaları veya Hizmet Markaları («Ticari Markalar») gibi fikri mülkiyetleri ile ilgili herhangi bir hak vermez. Ticari Markaları kabul görmüģ ticari marka uygulamalarına uygun olarak sadece Ticari Marka sahibinin adını belirlemek dâhil olmak üzere Yazılım tarafından üretilen basılı çıktıları tespit etmek için kullanabilirsiniz. Herhangi bir Ticari Markanın bu Ģekilde kullanılması, size söz konusu Ticari Markanın mülkiyet haklarını vermez. Yazılımla ilgili bütün hak, tasarruf hakkı ve menfaatler Hak Sahibi ve/veya ortaklarına aittir. Hak Sahibi veya baģka bir üçüncü tarafça yapılan Yazılımla ilgili hata düzeltmeleri, güçlendirmeler, Güncellemeler veya diğer değiģiklikler ile bunlara iliģkin bütün telif hakları, patentler, ticari sır hakları, ticari markalar ve diğer fikri mülkiyet hakları da buna dâhildir. Yazılımı elinizde bulundurmanız, kurmanız veya kullanmanız Yazılımla ilgili fikri mülkiyet tasarruf haklarının size devredildiği anlamına gelmez ve bu AnlaĢmada açıkça belirtilenler dıģında Yazılımla ilgili hiçbir hakkınız olmayacaktır. Bu AnlaĢma kapsamında yapılan bütün Yazılım kopyaları, Yazılımın üstünde ve içinde görünen aynı mülkiyet bildirimlerini içermelidir. Burada belirtilenler haricinde, bu AnlaĢma size Yazılımla ilgili fikri mülkiyet hakları vermez ve bu AnlaĢma kapsamında verilen Lisansın (burada tanımlandığı üzere) size sadece bu AnlaĢmanın hüküm ve koģulları kapsamında bir sınırlı kullanım hakkı verdiğini kabul ve beyan edersiniz. Hak sahibi, bu AnlaĢmada size açıkça verilmeyen bütün hakları saklı tutar. 9.2 Yazılımla ilgili kaynak kodu, aktivasyon kodu ve/veya lisans Ģifresi dosyasının Hak Sahibinin malı olduğunu ve Hak Sahibinin ticari sırları olduğunu kabul edersiniz. Yazılımın kaynak kodunu değiģtirmeme, uyarlamama, çevirmeme, tersine mühendislik uygulamama, kaynak koda dönüģtürmeme, parçalarına ayırmama veya baģka Ģekilde keģfetmeye çalıģmamayı kabul edersiniz. 9.3 Yazılımı hiçbir Ģekilde değiģtirmeme veya tahrif etmemeyi kabul edersiniz. Yazılımın kopyaları üzerinde bulunan telif hakkı bildirimleri veya diğer mülkiyet bildirimlerini çıkaramaz veya değiģtiremezsiniz. 10. Geçerli Hukuk; Tahkim Bu Anlaşma, kanunlar ihtilafı kural ve ilkeleri hesaba katılmaksızın Rusya Federasyonu kanunlarına uygun olarak yürütülecek ve yorumlanacaktır. Bu Anlaşma Malların Uluslararası Satışına dair Birleşmiş Milletler Konvansiyonu hükümlerine tabi değildir ve bu hükümlerin uygulanması açıkça hariç tutulmuştur. Bu Anlaşmanın hükümlerinin yorumlanması veya uygulanmasından ya da ihlalinden kaynaklanan herhangi bir ihtilaf, doğrudan görüşme yoluyla çözülememesi halinde, Rusya Federasyonu nun Moskova şehrinde bulunan Rusya Federasyonu Ticaret ve Sanayi Odası Uluslararası Ticari Tahkim Mahkemesi tarafından nihai çözüme kavuşturulur. Tahkim mahkemesi tarafından verilen her türlü karar, taraflar için nihai ve bağlayıcıdır ve söz konusu tahkim kararı ile ilgili olarak yetkili mahkemeler yoluyla yürütme yapılabilir. Bu 10. Bölüm hükümleri, bir Tarafın tahkim işlemleri öncesinde, sırasında veya sonrasında yetkili bir mahkeme yoluyla hakkını aramasına engel teşkil etmez. 6

7 K A S P E R S K Y L A B S O N K U L L A N I C I L İ S A N S A N L A Ş M A S I 11. Dava Açma Süresi. Bu AnlaĢma kapsamındaki iģlemlerden kaynaklanan davalar, Ģekli ne olursa olsun, taraflarca dava sebebinin ortaya çıkmasından veya ortaya çıktığının tespit edilmesinden itibaren en geç bir (1) yıl içinde açılmalıdır, ancak istisna olarak fikri mülkiyet haklarının ihlali ile ilgili davalar yasal olarak geçerli azami dönem içinde açılabilir. 12. AnlaĢmanın Bütünü; Bölünebilirlik; Feragat Yasağı. Bu AnlaĢma, Siz ve Hak Sahibi arasındaki anlaģmanın bütününü teģkil eder ve Yazılımla ilgili veya bu AnlaĢmanın konusuyla ilgili olarak daha önce düzenlenmiģ yazılı ve sözlü bütün anlaģmalar, teklifler, iletiģimler veya duyuruları geçersiz kılarak bunların yerine geçer. Bu AnlaĢmayı okuduğunuzu, anladığınızı ve koģullarına bağlı kalacağınızı kabul edersiniz. Bu AnlaĢmanın herhangi bir hükmü yetkili bir mahkeme tarafından herhangi bir sebeple tamamen veya kısmen geçersiz, yasadıģı veya uygulanamaz bulunursa, söz konusu hüküm yasal ve uygulanabilir olacak Ģekilde daha dar kapsamlı olarak yorumlanacak, AnlaĢmanın tamamı bundan etkilenmeyecek ve AnlaĢmanın geri kalanın mümkün olduğu ölçüde esas Ģekil ve içeriğini koruyarak kanunen izin verilen azami çerçevede geçerli ve yürürlükte olmaya devam edecektir. Herhangi bir hüküm veya koģulla ilgili feragatin geçerli olabilmesi için, yazılı olarak düzenlenmeli ve siz ve Hak Sahibinin yetkili temsilcisi tarafından imzalanmalıdır, ancak Ģöyle ki bu AnlaĢmanın herhangi bir hükmünün ihlali ile ilgili feragat daha önceki, eģ zamanlı veya daha sonraki bir ihlalden de feragat edildiği anlamına gelmez. Hak Sahibinin bu AnlaĢmanın herhangi bir hükmü veya herhangi bir hakkın katı biçimde uygulanmasında ısrarcı olmaması, söz konusu hüküm veya haktan feragat edildiği Ģeklinde yorumlanamaz. 13. Hak Sahibi ĠletiĢim Bilgileri. Bu AnlaĢma ile ilgili herhangi bir sorunuz varsa veya herhangi bir nedenle Hak Sahibi ile irtibat kurmak isterseniz, lütfen MüĢteri Hizmetleri Bölümümüz ile irtibata geçiniz: Kaspersky Lab ZAO, 10 build.1, 1 st Volokolamsky Proezd Moskova, Rusya Federasyonu Tel: Faks: E-posta: Web sitesi: Kaspersky Lab ZAO. Tüm Hakları Saklıdır. Yazılım ve yanında verilen dokümantasyon teklif hakkına tabidir ve telif hakkı kanunları, uluslararası telif hakkı antlaģmaları ve diğer fikri mülkiyet kanunları ve antlaģmaları ile korunmaktadır. 7

8 İÇİNDEKİLER KASPERSKY LAB SON KULLANICI LĠSANS ANLAġMASI... 3 KASPERSKY MOBILE SECURITY UYGULAMA HAKKINDA BĠLGĠ EDĠNME DAHA FAZLA ARAġTIRMA ĠÇĠN BĠLGĠ SATIġ DEPARTMANIYLA ĠLETĠġĠM KURMA WEB FORUMUNDA KASPERSKY LAB UYGULAMALARINI TARTIġMA KASPERSKY MOBĠLE SECURITY 9.0 DAKĠ YENĠLĠKLER DONANIM VE YAZILIM GEREKSĠNĠMLERĠ DAĞITIM KĠTĠ SYMBIAN OS ĠÇĠN KASPERSKY MOBILE SECURITY KASPERSKY MOBILE SECURITY 9.0 IN KURULUMU UYGULAMAYI KALDIRMA UYGULAMA SÜRÜMÜNÜ 8.0 DAN 9.0 A GÜNCELLEME BAġLARKEN UYGULAMAYI ETKĠNLEġTĠRME GĠZLĠ KODU GĠRME UYGULAMAYI BAġLATMA UYGULAMANIN VERĠTABANLARINI GÜNCELLEME AYGITI VĠRÜSLERE KARġI TARAMA UYGULAMA HAKKINDAKĠ BĠLGĠLERĠ GÖRÜNTÜLEME LĠSANS YÖNETĠMĠ LĠSANS SÖZLEġMESĠ HAKKINDA KASPERSKY MOBILE SECURITY LĠSANSLARI HAKKINDA KASPERSKY MOBILE SECURITY ANAHTAR DOSYALARI HAKKINDA LĠSANS BĠLGĠLERĠNĠ GÖRÜNTÜLEME LĠSANSI YENĠLEME UYGULAMA ARABĠRĠMĠ KORUMA SĠMGESĠ KORUMA DURUMU PENCERESĠ UYGULAMA SEKMELERĠ UYGULAMA MENÜSÜ DOSYA SĠSTEMĠ KORUMASI KORUMA HAKKINDA KORUMAYI ETKĠNLEġTĠRME VE DEVRE DIġI BIRAKMA KORUMA ALANINI YAPILANDIRMA TESPĠT EDĠLEN NESNELERE UYGULANACAK EYLEMĠ SEÇME VARSAYILAN KORUMA AYARLARINI GERĠ YÜKLEME AYGITI TARAMA AYGITI TARAMA HAKKINDA TARAMAYI ELLE BAġLATMA ZAMANLANMIġ TARAMAYI BAġLATMA TARANACAK NESNE TÜRÜNÜ SEÇME TESPĠT EDĠLEN NESNELERE UYGULANACAK EYLEMĠ SEÇME ARġĠV TARAMALARINI YAPILANDIRMA VARSAYILAN TARAMA AYARLARINI GERĠ YÜKLEME

9 İ Ç I N D E K I L E R VĠRÜS BULAġMASI OLASI NESNELERĠ KARANTĠNAYA ALMA KARANTĠNA HAKKINDA KARANTĠNAYA ALINAN NESNELERĠ GÖRÜNTÜLEME KARANTĠNADAKĠ NESNELERĠ GERĠ YÜKLEME KARANTĠNADAKĠ NESNELERĠ SĠLME ĠSTENMEYEN GELEN ARAMALARI VE SMS MESAJLARINI FĠLTRELEME ANTI-SPAM HAKKINDA ANTI-SPAM MODLARI ANTI-SPAM MODUNU DEĞĠġTĠRME KARA LĠSTE OLUġTURMA BEYAZ LĠSTE OLUġTURMA TELEFON REHBERĠNDE OLMAYAN KĠġĠLERDEN GELEN SMS MESAJLARINI VE ARAMALARI YANITLAMA SAYISAL OLMAYAN NUMARALARDAN GELEN SMS MESAJLARINI YANITLAMA GELEN SMS MESAJLARI ĠÇĠN BĠR YANIT SEÇME GELEN ARAMALAR ĠÇĠN BĠR YANIT SEÇME GĠDEN ARAMALARI VE SMS MESAJLARINI SINIRLAMA. EBEVEYN DENETĠMĠ EBEVEYN DENETĠMĠ HAKKINDA EBEVEYN DENETĠMĠ MODLARI EBEVEYN DENETĠMĠ MODUNU DEĞĠġTĠRME KARA LĠSTE OLUġTURMA BEYAZ LĠSTE OLUġTURMA AYGITIN KAYBOLMASI VEYA ÇALINMASI DURUMUNDA VERĠ KORUMASI HIRSIZLIĞA KARġI KORUMA HAKKINDA AYGITI BLOKE ETME KĠġĠSEL VERĠLERĠ SĠLME SĠLĠNECEK NESNELER LĠSTESĠ OLUġTURMA AYGITTAKĠ SIM KARTININ DEĞĠġTĠRĠLMESĠNĠ ĠZLEME AYGITIN COĞRAFĠ KOORDĠNATLARINI BELĠRLEME HIRSIZLIĞA KARġI KORUMA ĠġLEVLERĠNĠ UZAKTAN BAġLATMA KĠġĠSEL VERĠLERĠ GĠZLEME GĠZLĠLĠK KORUMASI GĠZLĠLĠK KORUMASI MODLARI GĠZLĠLĠK KORUMASI MODLARINI DEĞĠġTĠRME GĠZLĠLĠK KORUMASINI OTOMATĠK OLARAK BAġLATMA GĠZLĠLĠK KORUMASINI UZAKTAN BAġLATMA KORUNAN KĠġĠLER LĠSTESĠ OLUġTURMA KORUMA NESNELERĠNĠ SEÇME: GĠZLĠLĠK KORUMASI AĞ ETKĠNLĠĞĠNĠ FĠLTRELEME GÜVENLĠK DUVARI GÜVENLĠK DUVARI HAKKINDA GÜVENLĠK DUVARI GÜVENLĠK DÜZEYLERĠ GÜVENLĠK DUVARI GÜVENLĠK DÜZEYĠNĠ SEÇME BAĞLANTI DENEMELERĠ BĠLDĠRĠMĠ KĠġĠSEL VERĠLERĠ ġġfreleme ġġfreleme HAKKINDA VERĠ ġġfreleme VERĠLERĠN ġġfresġnġ ÇÖZME ġġfrelġ VERĠLERE ERĠġĠMĠ ENGELLEME UYGULAMANIN VERĠTABANLARINI GÜNCELLEME

10 K U L L A N I M K I L A V U Z U UYGULAMANIN VERĠTABANLARINI GÜNCELLEME HAKKINDA VERĠTABANI BĠLGĠLERĠNĠ GÖRÜNTÜLEME GÜNCELLEMEYĠ ELLE BAġLATMA ZAMANLANMIġ GÜNCELLEMELERĠ BAġLATMA DOLAġIM SIRASINDA GÜNCELLEME ĠNTERNET BAĞLANTISI AYARLARINI YAPILANDIRMA UYGULAMA GÜNLÜKLERĠ GÜNLÜKLER HAKKINDA GÜNLÜK KAYITLARINI GÖRÜNTÜLEME GÜNLÜK KAYITLARINI SĠLME EK AYARLARI YAPILANDIRMA GĠZLĠ KODU DEĞĠġTĠRME ĠPUÇLARINI GÖRÜNTÜLEME SESLĠ BĠLDĠRĠMLERĠ YAPILANDIRMA ARKA PLAN IġIĞINI YÖNETME DURUM PENCERESĠNĠ GÖRÜNTÜLEME KORUMA SĠMGESĠNĠ GÖRÜNTÜLEME MICROSOFT WINDOWS MOBILE ĠÇĠN KASPERSKY MOBILE SECURITY KASPERSKY MOBILE SECURITY 9.0 IN KURULUMU UYGULAMAYI KALDIRMA UYGULAMA SÜRÜMÜNÜ 8.0 DAN 9.0 A GÜNCELLEME BAġLARKEN UYGULAMAYI ETKĠNLEġTĠRME GĠZLĠ KODU GĠRME UYGULAMAYI BAġLATMA UYGULAMANIN VERĠTABANLARINI GÜNCELLEME AYGITI VĠRÜSLERE KARġI TARAMA UYGULAMA HAKKINDAKĠ BĠLGĠLERĠ GÖRÜNTÜLEME LĠSANS YÖNETĠMĠ UYGULAMA ARABĠRĠMĠ KORUMA DURUMU PENCERESĠ UYGULAMA MENÜSÜ DOSYA SĠSTEMĠ KORUMASI KORUMA HAKKINDA KORUMAYI ETKĠNLEġTĠRME VE DEVRE DIġI BIRAKMA TESPĠT EDĠLEN NESNELERE UYGULANACAK EYLEMĠ SEÇME AYGITI TARAMA ĠSTEK ÜZERĠNE TARAMA HAKKINDA TARAMAYI ELLE BAġLATMA ZAMANLANMIġ TARAMAYI BAġLATMA TARANACAK NESNE TÜRÜNÜ SEÇME ARġĠV TARAMALARINI YAPILANDIRMA TESPĠT EDĠLEN NESNELERE UYGULANACAK EYLEMĠ SEÇME KÖTÜ AMAÇLI NESNELERĠ KARANTĠNAYA ALMA KARANTĠNA HAKKINDA KARANTĠNAYA ALINAN NESNELERĠ GÖRÜNTÜLEME KARANTĠNADAKĠ NESNELERĠ GERĠ YÜKLEME KARANTĠNADAKĠ NESNELERĠ SĠLME

11 İ Ç I N D E K I L E R ĠSTENMEYEN GELEN ARAMALARI VE SMS MESAJLARINI FĠLTRELEME ANTI-SPAM HAKKINDA ANTI-SPAM MODLARI ANTI-SPAM MODUNU DEĞĠġTĠRME KARA LĠSTE OLUġTURMA BEYAZ LĠSTE OLUġTURMA TELEFON DEFTERĠNDE OLMAYAN KĠġĠLERDEN GELEN SMS MESAJLARINI VE ARAMALARI YANITLAMA SAYISAL OLMAYAN NUMARALARDAN GELEN SMS MESAJLARINI YANITLAMA GELEN SMS MESAJLARI ĠÇĠN BĠR YANIT SEÇME GELEN ARAMALAR ĠÇĠN BĠR YANIT SEÇME GĠDEN ARAMALARI VE SMS MESAJLARINI SINIRLAMA. EBEVEYN DENETĠMĠ EBEVEYN DENETĠMĠ HAKKINDA EBEVEYN DENETĠMĠ MODLARI EBEVEYN DENETĠMĠNĠ ETKĠNLEġTĠRME / DEVRE DIġI BIRAKMA KARA LĠSTE OLUġTURMA BEYAZ LĠSTE OLUġTURMA AYGITIN KAYBOLMASI VEYA ÇALINMASI DURUMUNDA VERĠ KORUMASI HIRSIZLIĞA KARġI KORUMA HAKKINDA AYGITI BLOKE ETME KĠġĠSEL VERĠLERĠ SĠLME SĠLĠNEN VERĠLER LĠSTESĠ OLUġTURMA AYGITTAKĠ SIM KARTININ DEĞĠġTĠRĠLMESĠNĠ ĠZLEME AYGITIN COĞRAFĠ KOORDĠNATLARINI BELĠRLEME HIRSIZLIĞA KARġI KORUMA ĠġLEVLERĠNĠ UZAKTAN BAġLATMA KĠġĠSEL VERĠLERĠ GĠZLEME GĠZLĠLĠK KORUMASI GĠZLĠLĠK KORUMASI MODLARI GĠZLĠLĠK KORUMASINI ETKĠNLEġTĠRME / DEVRE DIġI BIRAKMA GĠZLĠLĠK KORUMASINI OTOMATĠK OLARAK BAġLATMA GĠZLĠLĠK KORUMASINI UZAKTAN BAġLATMA KORUNAN KĠġĠLER LĠSTESĠ OLUġTURMA KORUMA NESNELERĠNĠ SEÇME: GĠZLĠLĠK KORUMASI AĞ ETKĠNLĠĞĠNĠ FĠLTRELEME GÜVENLĠK DUVARI GÜVENLĠK DUVARI HAKKINDA GÜVENLĠK DUVARINI ETKĠNLEġTĠRME / DEVRE DIġI BIRAKMA GÜVENLĠK DUVARI GÜVENLĠK DÜZEYĠNĠ SEÇME KĠġĠSEL VERĠLERĠ ġġfreleme ġġfreleme HAKKINDA VERĠ ġġfreleme VERĠLERĠN ġġfresġnġ ÇÖZME ġġfrelġ VERĠLERE ERĠġĠMĠ ENGELLEME UYGULAMANIN VERĠTABANLARINI GÜNCELLEME UYGULAMANIN VERĠTABANLARINI GÜNCELLEME HAKKINDA VERĠTABANI BĠLGĠLERĠNĠ GÖRÜNTÜLEME ELLE GÜNCELLEME ZAMANLANMIġ GÜNCELLEME DOLAġIM SIRASINDA GÜNCELLEME UYGULAMA GÜNLÜKLERĠ

12 K U L L A N I M K I L A V U Z U GÜNLÜKLER HAKKINDA GÜNLÜK KAYITLARINI GÖRÜNTÜLEME GÜNLÜK KAYITLARINI SĠLME EK AYARLARI YAPILANDIRMA GĠZLĠ KODU DEĞĠġTĠRME ĠPUÇLARINI GÖRÜNTÜLEME SESLĠ BĠLDĠRĠMLERĠ YAPILANDIRMA TEKNĠK DESTEK HĠZMETĠYLE ĠLETĠġĠM SÖZLÜK KASPERSKY LAB CRYPTOEX OOO

13 KASPERSKY MOBILE SECURITY 9.0 Kaspersky Mobile Security 9.0 Symbian iģletim sistemi ve Microsoft Windows Mobile iģletim sistemiyle çalıģan mobil aygıtların bilinen ve yeni tehditlere, istenmeyen aramalara ve SMS mesajlarına karģı korunmasını sağlar. Uygulama giden SMS mesajlarının, ağ etkinliğinin yönetilmesini ve gizli bilgilerin yetkisiz eriģimden korunmasını sağlar. Her türden tehdit programın ayrı bileģenleri tarafından iģlenir. Bu, uygulama ayarlarında kullanıcının ihtiyaçlarına dayalı olarak ince ayarlar yapılmasına olanak verir. Kaspersky Mobile Security 9.0, aģağıdaki koruma bileģenlerinden oluģur: Koruma. Mobil aygıtın dosya sistemini virüs bulaģmalarına karģı korur. Koruma bileģeni iģletim sistemi baģlatıldığında çalıģmaya baģlar; her zaman aygıtın iģletim belleğindedir ve bellek kartları dahil, aygıttaki tüm açık, kaydedilmiģ ve baģlatılmıģ dosyaları doğrular. Koruma, ayrıca, gelen tüm dosyaları bilinen virüslerin varlığına karģı doğrular. Nesneye virüs bulaģmamıģsa veya baģarıyla temizlenmiģse, dosyayla çalıģmaya devam edebilirsiniz. Aygıtı tarama. Aygıtınızdaki kötü amaçlı nesnelerin bulunmasına ve etkisizleģtirilmesine yardım eder. Koruma tarafından ortaya çıkarılmamıģ kötü amaçlı nesnelerin yayılması engellemek için aygıtı düzenli olarak taramalısınız. Anti-Spam. Gelen tüm SMS mesajlarını ve aramaları spama karģı doğrular. BileĢen istenmeyen sayılan tüm SMS mesajlarının ve aramaların engellenmesine olanak verir. Ebeveyn Denetimi. Giden ileti kontrol eder ve önceden belirtilen abone numaralarına SMS mesajlarının gönderilmesini ve/veya aramaların yapılması engeller. Hırsızlığa KarĢı Koruma. Kaybolduğunda veya çalındığında aygıttaki bilgileri yetkisiz eriģimden korur. Bu bileģen çalınması veya kaybolması durumunda aygıtın bloke edilmesini sağlar, gizli bilgileri siler ve SIM kartının kullanımını denetler ve (mobil aygıtta GPS alıcısı varsa) aygıtın coğrafi konumunu belirler. Gizlilik Koruması. Aygıt baģka kiģiler tarafından kullanıldığında gizli kullanıcı bilgilerini gizler. BileĢen abone numaralarına iliģkin, KiĢi Listesi, SMS yazıģmaları veya arama kayıtlarındaki giriģler gibi tüm bilgilerin görüntülenmesini veya gizlenmesini sağlar. BileĢen sık kullanılan numaralardan gelen aramaların ve SMS mesajlarının gizlenmesini sağlar. Güvenlik Duvarı. Mobil aygıtınızın ağ bağlantılarını kontrol eder. BileĢen izin verilen veya engellenen bağlantıların ayarlanmasını sağlar. ġifreleme. Aygıta eriģim elde edilmiģ olsa bile, bilgileri üçüncü kiģiler tarafından görülmekten korur. BileĢen sistem klasörleri dıģında, aygıtın belleğinde veya depolama kartında klasörlerindeki tüm verileri Ģifreler. Klasördeki verilere ancak gizli Ģifre girildikten sonra ulaģılabilir. Ayrıca uygulama bir dizi hizmet özelliği içerir. Bu hizmetler uygulamayı güncel tutmak, performansını arttırmak ve kullanıcılara yardımcı olmak için tasarlanmıģtır. Uygulamanın veritabanlarını güncelleme. Bu iģlev Kaspersky Mobile Security 9.0 veritabanlarını güncel tutar. Koruma durumu. Program bileģenlerinin durumu ekranda görüntülenir. Sunulan bilgiler temelinde aygıtınızın koruma durumuna eriģebilirsiniz. Olay günlüğü. Uygulama bileģenlerinin her birinin bileģenin iģleyiģi (örneğin, tamamlanmıģ iģlem, engellenen nesnedeki veriler, tarama raporu, güncellemeler, vb.) hakkında bilgileri içeren kendi olay günlüğü vardır. Lisans. Kaspersky Mobile Security 9.0 uygulamasını satın aldığınızda, sizinle Kaspersky Lab arasında bir lisans sözleģmesi yapılır. Bu sözleģmeye göre, belli bir süre boyunca uygulamayı kullanabilecek ve uygulama veritabanlarının güncellemesine ve Teknik Destek Hizmetine eriģebileceksiniz. Kullanım Ģartları ve uygulamanın tüm özellikleriyle çalıģtırılması için gerekli olan diğer bilgiler lisansta belirtilmektedir. Lisans seçeneğini kullanarak geçerli lisans hakkında ayrıntılı bir rapor almanın yanında lisansı yenileyebilirsiniz. 13

14 K U L L A N I M K I L A V U Z U Kaspersky Mobile Security 9.0 yedekleme ve geri yükleme iģlemleri için kullanılamaz. BU BÖLÜMDE Uygulama hakkında bilgi alma Kaspersky Mobile Security 9.0 daki yenilikler Donanım ve yazılım gereksinimleri Dağıtım kiti UYGULAMA HAKKINDA BİLGİ EDİNME Uygulamanın satın alınması, kurulması veya kullanılmasına iliģkin herhangi bir sorunuz olursa, cevaplara kolaylıkla eriģebilirsiniz. Kaspersky Lab, uygulama hakkında birkaç bilgi kaynağı sunmaktadır. Sorunun önemine ve aciliyetine bağlı olarak, aralarından en uygununu seçebilirsiniz. BU BÖLÜMDE Daha fazla araģtırma için bilgi kaynakları SatıĢ departmanıyla iletiģim Web forumunda Kaspersky Lab uygulamalarını tartıģma DAHA FAZLA ARAŞTIRMA İÇİN BİLGİ Uygulama ile ilgili olarak aģağıdaki bilgi kaynaklarına baģvurabilirsiniz: Kaspersky Lab uygulama web sitesi Teknik Destek Hizmeti web sitesindeki uygulamanın Bilgi Tabanı sayfası Yüklü yardım sistemi ve ipuçları Yüklü uygulama belgeleri. Kaspersky Lab web sitesindeki sayfa Kaspersky Mobile Security uygulamasının özelikleri ve seçenekleri hakkında genel bilgi almak için bu sayfayı kullanın. Kaspersky Mobile Security ürününü E-Mağazamızdan satın alabilirsiniz. Teknik Destek Hizmeti web sitesindeki uygulama sayfası (Bilgi Tabanı) Bu sayfada Teknik Destek Hizmeti uzmanları tarafından yazılan makaleler bulunur. 14

15 K A S P E R S K Y M OBI L E S E C U R I T Y 9.0 Bu makaleler Kaspersky Mobile Security ürününün satın alınması, kurulması ve kullanılmasıyla ilgili yararlı bilgileri, önerileri ve Sık Sorulan Sorular (SSS) sayfasını içerir. Tüm bunlar, "Önemli dosyalarla çalıģma", "Veritabanı güncellemeleri" veya "Sorun giderme" gibi baģlıklar halinde düzenlenmiģtir. Bu makaleler diğer Kaspersky Lab ürünlerinin yanı sıra bu Kaspersky Mobile Security ürünü hakkındaki soruları da yanıtlamayı hedeflemektedir. Ayrıca Teknik Destek Hizmeti haberlerini içerebilir. Yüklü Yardım sistemi Uygulamanın kurulum paketi hem tam hem de içeriğe duyarlı yardım dosyalarını içerir. Ġçerik yardımını açmak için, ilgili sekmeyi açın ve Yardım öğesini seçin. Yüklü Belgeler Kullanım Kılavuzu, uygulamanın iģlevleri ve bunların nasıl kullanılacağı hakkında ayrıntılı bilgiler içerirken, yapılandırılması ile ilgili tavsiye ve öneriler de sunar. Belgeler Kaspersky Mobile Security dağıtım paketinde PDF dosyası biçiminde bulunur. Bu belgeleri Kaspersky Lab ın web sitesinden elektronik dosya biçiminde de indirebilirsiniz. SATIŞ DEPARTMANIYLA İLETİŞİM KURMA Kaspersky Mobile Security ürününü seçme veya satın alma ya da lisansınızın süresini uzatma ile ilgili sorularınız varsa, lütfen Moskova daki Genel Merkezimizin SatıĢ Departmanını Ģu telefon numarasından arayın: +7 (495) , +7 (495) , +7 (495) Bu hizmet Rusça veya Ġngilizce olarak sağlanır. SatıĢ Departmanına sorularınızı adresine e-postayla da gönderebilirsiniz. WEB FORUMUNDA KASPERSKY LAB UYGULAMALARINI TARTIŞMA Sorunuz acil bir yanıt gerektirmiyorsa, adresinde bulunan forumumuzda Kaspersky Lab uzmanları ve diğer Kaspersky Lab anti-virüs kullanıcılarıyla sorunuzu tartıģabilirsiniz. Bu forumda varolan tartıģmaları görebilir, yorumlarınızı bırakabilir, yeni konular oluģturabilir ve belli sorgular için arama motorunu kullanabilirsiniz. KASPERSKY MOBİLE SECURITY 9.0 DAKİ YENİLİKLER Kaspersky Mobile Security 9.0'daki yeniliklerin ayrıntılarını aģağıda görebilirsiniz. Yeni koruma: Uygulamaya eriģim gizli bir kod tarafından korunur. Kaspersky Mobile Security 9.0 paketi aygıtın yetkisiz kiģiler tarafından geçici kullanımı sırasında kullanıcının kiģisel verilerine yetkisiz eriģimlerini engelleyen Gizlilik Korumasını içerir. BileĢen, bir dizi numaralar listesi için olay verilerini gizler. Gizlilik Koruması etkinliğini hiçbir Ģekilde açığa vurmaz, yani aygıttaki gizli verilerin varlığına iliģkin hiçbir belirti olmaz. GüncellenmiĢ ġifreleme modülünde aygıtın belleğinde veya bir depolama kartında depolanan herhangi bir miktarda dosyaya eriģimin engellenmesi uygulanır. BileĢen gizli verileri Ģifreli moda korur ve belirlenen bir sürenin sonunda eriģimi otomatik olarak engeller. 15

16 K U L L A N I M K I L A V U Z U Aygıt korumasının yönetimde yeni bir yaklaģım uygulanır: Kullanıcı gerekli iģlevselliğe bağlı olarak herhangi bir bileģeni etkinleģtirebilir veya devre dıģı bırakabilir. Bir etkinlik kodunu doğrudan mobil aygıttan çevrimiçi satın almak veya lisansı yenilemek artık mümkündür. DONANIM VE YAZILIM GEREKSİNİMLERİ Kaspersky Mobile Security 9.0, aģağıdaki iģletim sistemlerinden biri ile çalıģan taģınabilir cihazlara kurulmak üzere tasarlanmıģtır: Symbian OS 9.1, 9.2, 9.3 ve 9.4 Serisi 60 UI. Microsoft Windows Mobile 5.0, 6.0, 6.1 veya 6.5. DAĞITIM KİTİ Kaspersky Mobile Security ürününü çevrimiçi satın alabilirsiniz, bu durumda uygulamanın dağıtım kiti ve belgeler elektronik biçimde sağlanır. Kaspersky Mobile Security telefonla ve teknoloji ürünleri satan mağazalardan da satın alınabilir. Uygulamayı satın alma ve dağıtım kitini alma hakkında ayrıntılı bilgi için lütfen adresinden satıģ departmanımız ile iletiģim kurun. 16

17 SYMBIAN OS İÇİN KASPERSKY MOBILE SECURITY Bu bölüm Symbian sürüm 9.1, 9.2, 9.3 ve 9.4 Serisi 60 UI ile çalıģan mobil aygıtlar için Kaspersky Mobile Security 9.0 ın iģleyiģinin açıklamasını içermektedir. BU BÖLÜMDE Kaspersky Mobile Security 9.0 ın kurulumu Uygulamayı kaldırma Uygulama sürümünü 8.0 dan 9.0 a güncelleme BaĢlarken Lisans yönetimi Uygulama arabirimi Dosya sistemi koruması Aygıtı tarama Virüs bulaģması olası nesneleri karantinaya alma Gelen aramaları ve SMS mesajlarını filtreleme Giden aramaları ve SMS mesajlarını sınırlama. Ebeveyn Denetimi Aygıtın kaybolması veya çalınması durumunda veri koruması KiĢisel verileri gizleme Ağ etkinliğini filtreleme. Güvenlik Duvarı KiĢisel verileri Ģifreleme Uygulamanın veritabanlarını güncelleme Uygulama günlükleri Ek ayarları yapılandırma KASPERSKY MOBILE SECURITY 9.0 IN KURULUMU Uygulama mobil aygıta birkaç adımda kurulur. 17

18 K U L L A N I M K I L A V U Z U Kaspersky Mobile Security 9.0 uygulamasını kurmak için: 1. Mobil aygıtı bilgisayara bağlayın. Nokia mobil aygıtları için Nokia PC Suite uygulamasının kurulması önerilir. 2. AĢağıdaki eylemlerden birini seçin: Programı CD de satın aldıysanız, satın alınan CD deki Kaspersky Mobile Security 9.0 otomatik kurulumunu çalıģtırın. Dağıtım paketini Ġnternet üzerinden satın aldıysanız, aģağıdaki yöntemlerden birini kullanarak mobil aygıta kopyalayın: Nokia PC Suite uygulamasını kullanarak (Nokia mobil aygıtları için) bir bellek kartı kullanarak AĢağıdaki yöntemlerden birini kullanarak kurulumu baģlatın: PC Suite uygulamasından (Nokia mobil aygıtları için) mobil aygıtınızda dağıtım paketindeki sis arģivini açın Kurulumun onaylanmasını belirten bir pencere açılacaktır. 3. Uygulamanın kurulmasını Evet düğmesine basarak onaylayın. 4. Uygulama hakkındaki, adını, sürümünü ve sertifikaları içeren, ek bilgileri gözden geçirin. Ardından Devam düğmesine basın. ĠĢletim sisteminin dili Kaspersky Mobile Security 9.0 ın diliyle eģleģmiyorsa, ekranda bir mesaj görüntülenir. Kuruluma geçerli dilde devam etmek için Tamam düğmesine basın. 5. Sizinle Kaspersky Lab arasındaki Lisans SözleĢmesinin metnini okuyun. SözleĢmenin tüm Ģartlarını kabul ediyorsanız, Tamam düğmesine basın. Kaspersky Mobile Security 9.0 uygulaması aygıta kurulacaktır. Lisans SözleĢmesinin Ģartlarını kabul etmiyorsanız, Ġptal düğmesine basın. Kurulum iptal edilecektir. 6. Tamam düğmesine basarak aygıtta baģka hiçbir anti-virüs uygulamasının olmadığını onaylayın. 7. Kurulumu tamamlamak için aygıtı yeniden baģlatın. Uygulama Kaspersky Lab uzmanları tarafından önerilen parametrelerle kurulur. UYGULAMAYI KALDIRMA Kaspersky Mobile Security 9.0 uygulamasını kaldırmak için: 1. Aygıtınızdaki veriler Kaspersky Mobile Security 9.0 tarafından ĢifrelenmiĢse, Ģifreyi açın (bkz. "Verilerin Ģifresini açma" bölümü, sayfa 92). 2. Gizlilik Korumasını devre dıģı bırakın (bkz. "Gizlilik Koruma modları" bölümü, sayfa 81). 18

19 S Y M B I A N OS İ Ç İ N K A S P E R S K Y M O B I L E S E C U R I T Y 3. Kaspersky Mobile Security 9.0 uygulamasını kapatın. Bunun için, Seçenekler ÇıkıĢ öğelerini seçin (bkz. aģağıdaki ġekil). Şekil 1. Uygulamadan çıkma 4. Kaspersky Mobile Security 9.0 uygulamasını kaldırın. Bunun için aģağıdaki iģlemleri gerçekleģtirin: a. Aygıtın ana menüsünü açın. b. Ayarlar Veri yöneticisi Uygulama yöneticisi Klasörünü seçin (bkz. aģağıdaki ġekil). Uygulama kurulum klasörü mobil aygıtın modeline bağlı olarak değiģebilir. Uygulama yöneticisini başlatma 19

20 K U L L A N I M K I L A V U Z U c. Uygulamalar listesinden KMS 9.0 öğesini seçin ve Seçenekler Kaldır düğmelerine basın (bkz. aģağıdaki ġekil). Şekil 3. Uygulamayı kaldırma d. Uygulamanın kaldırılmasını Evet düğmesine basarak onaylayın. e. Gizli kodu girin ve Tamam düğmesine basın. f. Program ayarları ve karantinadaki nesnelerin korunup korunmayacağını belirtin: Uygulamanın parametrelerini ve karantinadaki nesneleri saklamak istiyorsanız, gerekli parametrelerin karģısındaki kutuları iģaretleyin ve Tamam düğmesine basın (bkz. aģağıdaki ġekil). 20

21 S Y M B I A N OS İ Ç İ N K A S P E R S K Y M O B I L E S E C U R I T Y Uygulamayı tümüyle kaldırmak için Ġptal düğmesine basın. Saklanacak ayarlar listesi 5. Uygulamanın kaldırılmasını tamamlamak için aygıtı yeniden baģlatın. UYGULAMA SÜRÜMÜNÜ 8.0 DAN 9.0 A GÜNCELLEME Kaspersky Mobile Security 8.0 mobil aygıtınızda zaten yüklüyse, onu Kaspersky Mobile Security 9.0 a güncelleyebilirsiniz. Uygulamanın sürümünü güncellemeden önce ġifrelemeyi devre dıģı bırakın tüm verilerin Ģifresini çözün (bkz. "Verilerin Ģifresini çözme" bölümü, sayfa 92). Programın sürümünü güncellemek için: 1. Kaspersky Mobile Security nin geçerli sürümünü kapatın. Bunun için, Seçenekler ÇıkıĢ düğmesine basın. 2. Uygulamanın dağıtım paketini aģağıdaki yöntemlerden birini kullanarak aygıtınıza kopyalayın: Kaspersky Lab uygulama web sitesinden Nokia PC Suite uygulamasını kullanarak (Nokia mobil aygıtları için) bir bellek kartı kullanarak 3. Aygıttaki Kaspersky Mobile Security 9.0 dağıtım paketini baģlatın. 4. Uygulamanın kurulmasını Evet düğmesine basarak onaylayın. 5. Uygulama hakkındaki, adını, sürümünü ve sertifikaları içeren, ek bilgileri gözden geçirin. Ardından Devam düğmesine basın. 6. Uygulama sürümünün güncellenmesini Tamam düğmesine basarak onaylayın. 7. Uygulamanın önceki sürümünde ayarlanan gizli kodu girin. 21

22 K U L L A N I M K I L A V U Z U 8. Lisans sözleģmesini dikkatle okuyun. ġartları kabul ediyorsanız, Tamam düğmesine basın. Lisans SözleĢmesinin Ģartlarını kabul etmiyorsanız, Ġptal düğmesine basın. Kurulum iptal edilecektir. 9. Aygıtta baģka hiçbir anti-virüs uygulamasının olmadığını onaylayın. Bunun için, Tamam düğmesine basın. 10. Önceki uygulama sürümünün yapılandırılmıģ ayarlarını silin. Bunun için, Sil düğmesine basın. Ayarlar yalnızca aynı ürün kuģağı içinde bir sürümden diğerine geçilirken korunabilir. Uygulamanın 8.0 sürümünün parametreleri 9.0 sürümüyle uyumsuzdur. Kaspersky Mobile Security 9.0 ın kurulumu baģlatılır. Kaspersky Mobile Security 8.0 lisansının geçerlilik sona ermemiģse, 8.0 sürümünün etkinleģtirme kodunu kullanarak programın 9.0 sürümünü etkinleģtirin (bkz. "Uygulamayı etkinleģtirme" bölümü, sayfa 22). 11. Kurulumu tamamlamak için aygıtı yeniden baģlatın. BAŞLARKEN Bu bölüm Kaspersky Mobile Security 9.0 uygulamasını çalıģtırmak üzere hazırlama (etkinleģtirme ve gizli bir kod oluģturma), veritabanlarını güncelleme ve aygıtı virüslere karģı tarama hakkındaki bilgileri içerir. BU BÖLÜMDE Uygulamayı etkinleģtirme Gizli kodu girme Uygulamayı baģlatma Uygulamanın veritabanlarını güncelleme Aygıtı virüslere karģı tarama Uygulama bilgilerini görüntüleme UYGULAMAYI ETKİNLEŞTİRME Kaspersky Mobile Security 9.0 ı kullanmak için onu etkinleģtirmelisiniz. EtkinleĢtirme iģlemi sırasında, doğrulanarak Kaspersky Lab sunucularına kaydedilmiģ bir etkinleģtirme kodu girilmelidir. Bunun ardından uygulama anahtar dosyasını alır ve yükler. EtkinleĢtirme kodunu aģağıdaki yollardan edinebilirsiniz: Kaspersky Mobile Security 9.0 uygulamasından çıkıp web sitesine giderek çevrimiçi (bkz. "EtkinleĢtirme kodunu çevrimiçi satın alma" bölümü, sayfa 25) Web sitesinden: Kaspersky Lab distribütörlerinden Kaspersky Mobile Security programını etkinleģtirmek için, yapılandırılmıģ bir Ġnternet bağlantınızın olması gerekir. Uygulamayı etkinleģtirmeden önce aygıtın sistem tarihi ayarlarının doğru olduğundan emin olun. 22

23 S Y M B I A N OS İ Ç İ N K A S P E R S K Y M O B I L E S E C U R I T Y Uygulamayı aģağıdaki yollardan etkinleģtirebilirsiniz: Deneme lisansını etkinleģtir. Uygulama iģlevlerini tanımak ve ticari sürümünü daha sonra satın almak istiyorsanız, bu etkinleģtirme yöntemini seçin. EtkinleĢtirme sırasında ücretsiz bir anahtar dosyası yüklenecektir. Deneme lisansının geçerlilik süresi etkinleģtirme tamamlandıktan sonra ekranda görüntülenecektir. Deneme lisansının geçerlilik süresi sona erdiğinde uygulamanın iģlevleri sınırlanacaktır. Yalnızca aģağıdaki özellikler kullanılabilecektir: Uygulamayı etkinleģtirme Uygulama lisansını yönetme Kaspersky Mobile Security 9.0 Yardım sistemi ġifrelemeyi devre dıģı bırakma Gizlilik Korumasını devre dıģı bırakma Bir deneme sürümünü yeniden etkinleģtirmek olanaksızdır. Ticari lisansı etkinleģtir. Uygulamanın ticari sürümünü satın aldıysanız ve etkinleģtirme kodunu edindiyseniz, bu yöntemi seçin. EtkinleĢtirme kodunu girdikten sonra, uygulamanın tüm iģlevlerine eriģim sağlayan anahtar dosyası alınarak yüklenir. Geçerlilik süresi aygıtın ekranında görüntülenecektir. Geçerlilik süresi sona erdikten sonra uygulamanın iģlevleri sınırlanacak, uygulama artık güncellenmeyecektir. BU BÖLÜMDE Ticari sürümü etkinleģtirme Deneme sürümünü etkinleģtirme EtkinleĢtirme kodunu çevrimiçi satın alma TİCARİ SÜRÜMÜ ETKİNLEŞTİRME Uygulamanın ticari sürümünü etkinleştirme koduyla etkinleştirmek için: 1. Aygıtın ana menüsünü açın. 2. Uygulamalar Kurulumlar KMS 9.0 klasörünü seçin. Uygulama kurulum klasörü mobil aygıtın modeline bağlı olarak değiģebilir. 3. Uygulamayı baģlatın. Bunun için, Seçenekler ÇıkıĢ düğmesine basın. KMS 9.0 penceresi açılacaktır. 4. Seçenekler Kodu gir öğesini seçin. Kaspersky Mobile Security 9.0 etkinleģtirme penceresi açılır. 23

24 K U L L A N I M K I L A V U Z U 5. Kodu dörtlü alana girin. EtkinleĢtirme kodu Latin harfleri ve rakamlardan oluģur. Kod büyük küçük harf duyarlı değildir. EtkinleĢtirme kodunu girdikten sonra Seçenekler EtkinleĢtir öğesini seçin (bkz. aģağıdaki ġekil). Şekil 5. Uygulamanın ticari sürümünü etkinleştirme 6. Ġnternet bağlantısını Evet düğmesine basarak doğrulayın. 7. Kaspersky Lab etkinleģtirme sunucusunun bağlanacağı eriģim noktasını seçin. Uygulama Kaspersky Lab ın etkinleģtirme sunucusuna bir sorgu gönderecektir. EtkinleĢtirme kodu doğrulandığında uygulama anahtar dosyasını karģıdan yükler. Girdiğiniz etkinleģtirme kodu herhangi bir nedenle geçersizse, ekranda bununla ilgili bir mesaj görüntülenir. Bu durumda girilen etkinleģtirme kodunun doğru olduğunun kontrol edilmesini ve Kaspersky Mobile Security 9.0 ürününü satın aldığınız yazılım tedarikçisiyle iletiģim kurmanızı öneririz. Sunucuya bağlanırken hatalar oluģmuģsa ve bir lisans anahtarı alınması mümkün değilse, etkinleģtirme iptal edilir. Bu durumda Ġnternete bağlanma parametrelerinin doğrulanması önerilir. Hataları düzeltmek mümkün değilse, Teknik Destekle iletiģime geçin. 8. Gizli kod girme bölümüne gidin (bkz. "Gizli kodu girme" bölümü, sayfa 26). DENEME SÜRÜMÜNÜ ETKİNLEŞTİRME Kaspersky Mobile Security 9.0 deneme lisansını etkinleştirmek için: 1. Aygıtın ana menüsünü açın. 2. Uygulamalar Kurulumlar KMS 9.0 klasörünü seçin. Uygulama kurulum klasörü mobil aygıtın modeline bağlı olarak değiģebilir. 3. Uygulamayı baģlatın. Bunun için, Seçenekler ÇıkıĢ düğmesine basın. KMS 9.0 penceresi açılacaktır. 24

25 S Y M B I A N OS İ Ç İ N K A S P E R S K Y M O B I L E S E C U R I T Y 4. Seçenekler Deneme sürümü öğesini seçin (bkz. aģağıdaki ġekil). Şekil 6. Uygulamanın ticari sürümünü etkinleştirme 5. Ġnternet bağlantısını Evet düğmesine basarak doğrulayın. 6. Sunucunun bağlanacağı eriģim noktasını seçin ve ardından Tamam düğmesine basın. Uygulama, Kaspersky Lab ın etkinleģtirme sunucusuna bir sorgu gönderecek ve ardından anahtar dosyasını karģıdan yükleyecektir. Sunucuya bağlanırken hatalar oluģmuģsa ve bir lisans anahtarı alınması mümkün değilse, Teknik Destekle iletiģime geçin. 7. Gizli kod girme bölümüne gidin (bkz. "Gizli kodu girme" bölümü, sayfa 26). ETKİNLEŞTİRME KODUNU ÇEVRİMİÇİ SATIN ALMA Uygulamanın etkinleştirme kodunu çevrimiçi satın almak için aşağıdaki adımları uygulayın: 1. Aygıtın ana menüsünü açın. 2. Uygulamalar Kurulumlar KMS 9.0 klasörünü seçin. Uygulama kurulum klasörü mobil aygıtın modeline bağlı olarak değiģebilir. 3. Uygulamayı baģlatın. Bunun için, Seçenekler ÇıkıĢ düğmesine basın. KMS 9.0 penceresi açılacaktır. 4. Seçenekler Çevrimiçi satın al öğesini seçin. Çevrimiçi satın al penceresi açılacaktır. 25

26 K U L L A N I M K I L A V U Z U 5. Aç düğmesine basın (bkz. aģağıdaki ġekil). Şekil 7. Etkinleştirme kodunu çevrimiçi satın alma EtkinleĢtirme kodunu çevrimiçi satın alma sipariģini verebileceğiniz web sitesi açılır. 6. Yönergeleri adım adım izleyin. 7. EtkinleĢtirme kodunun satın alınması tamamladığında uygulamanın ticari sürümünün etkinleģtirmesine gidin (bkz. "Ticari sürümü etkinleģtirme" bölümü, sayfa 23). GİZLİ KODU GİRME Programı etkinleģtirdikten sonra gizli kodu girmeniz istenecektir. Gizli kod uygulama ayarlarına yetkisiz eriģilmesini engeller. Yüklenen gizli kodu daha sonra değiģtirebilirsiniz. AĢağıdaki durumlarda gizli kod istenir: Uygulamaya eriģim için ġifreli verilere eriģim için Gizlilik Korumasını etkinleģtirmek / devre dıģı bırakmak için AĢağıdaki iģlevleri uzaktan baģlatmak için özel bir SMS mesajıyla bir komut gönderirken Bloke Et, Verileri Sil, SIM Gözcüsü iģlevi, GPS Bul, Gizlilik Koruması Uygulamayı kaldırırken. Gizli kodu unutmayın. Unutursanız, Kaspersky Mobile Security 9.0 ın iģlevlerini kullanmak veya ĢifrelenmiĢ verilere eriģim elde etmek ve uygulamayı kaldırmak olanaksız olacaktır. En az 7 basamaktan oluģan bir gizli kod kullanmanızı öneririz. 26

27 S Y M B I A N OS İ Ç İ N K A S P E R S K Y M O B I L E S E C U R I T Y Gizli kodu girmek için: 1. Uygulamayı etkinleģtirdikten sonra Yeni kod gir alanına kodunuz olacak rakamları girin. 2. Sonra bu kodu Onayla alanına tekrar girin. Girilen kod otomatik olarak onaylanacaktır. 3. Onaylamanın sonuçlarına göre kod geçersiz sayılırsa, bir uyarı mesajı görüntülenecek ve uygulama doğrulama isteyecektir. Kodu kullanmak için Evet düğmesine basın. Yeni bir kod oluģturmak için Hayır düğmesine basın. 4. Uygulamayı kullanmaya baģlamak için, Tamam düğmesine basın. UYGULAMAYI BAŞLATMA Kaspersky Mobile Security 9.0 uygulamasını başlatmak için: 1. Aygıtın ana menüsünü açın. 2. Uygulamalar Kurulumlar KMS 9.0 klasörünü seçin. Uygulama kurulum klasörü mobil aygıtın modeline bağlı olarak değiģebilir. 3. Uygulamayı baģlatın. Bunun için, Seçenekler ÇıkıĢ düğmesine basın. KMS 9.0 penceresi açılacaktır. 4. Gizli kodu girin ve Tamam düğmesine basın. Uygulama Kaspersky Mobile Security 9.0 ın geçerli durumunu gösteren bir pencere görüntüleyecektir (bkz. "Koruma durumu penceresi bölümü, sayfa 33). Uygulama iģlevlerine gitmek için, Tamam düğmesine basın. UYGULAMANIN VERİTABANLARINI GÜNCELLEME Kaspersky Mobile Security 9.0 tehditlere karģı, o tarihte bilinen tüm kötü amaçlı programları ve bunları etkisizleģtirme yöntemlerini ve diğer istenmeyen nesnelerin açıklamalarını içeren uygulama veritabanlarına dayalı olarak tarama yapar. Uygulamanın kurulduğu sırada Kaspersky Mobile Security 9.0 kurulum paketindeki veritabanları güncelliğini yitirmiģ olabilir. Uygulamanın kurulumunun hemen ardından uygulamanın veritabanlarını güncellemenizi öneririz. Uygulamanın veritabanlarını güncellemek için, mobil aygıtınızda yapılandırılmıģ bir Ġnternet bağlantınızın olması gerekir. Veritabanı güncelleme işlemini elle başlatmak için: 1. Anti-Virüs sekmesindeki Güncelle öğesini seçin. Güncelle penceresi açılacaktır. 2. Güncelle öğesini seçin. Uygulama Kaspersky Lab sunucusundan veritabanlarını güncelleme iģlemini baģlatır. Güncelleme iģlemi bilgileri ekranda görüntülenir. AYGITI VİRÜSLERE KARŞI TARAMA Uygulamayı kurduktan sonra, mobil aygıtınızda kötü amaçlı nesnelere karģı bir taramayı hemen çalıģtırmanız önerilir. 27

28 K U L L A N I M K I L A V U Z U Ġlk tarama Kaspersky Lab uzmanları tarafından önceden yapılmıģ ayarlarla gerçekleģtirilecektir. Aygıtın tam taramasını çalıştırmak için: 1. Anti-Virüs sekmesindeki Tara öğesini seçin. Tara penceresi açılacaktır. 2. Tam Tarama öğesini seçin. UYGULAMA HAKKINDAKİ BİLGİLERİ GÖRÜNTÜLEME Sürüm numarası ve telif hakkı ayrıntıları dahil uygulama hakkındaki genel bilgileri görüntüleyebilirsiniz. Uygulama hakkındaki bilgileri görmek için: Ek sekmesinde Hakkında öğesini seçin. LİSANS YÖNETİMİ Kaspersky Lab uygulamaların lisansının alınması bağlamında aģağıdaki üç terimi bilmek önemlidir: Lisans SözleĢmesi Lisans Anahtar dosyası Bu terimler birbirleriyle ayrılmaz biçimde bağlantılıdır ve tek bir lisans verme modelini oluģtururlar. Her bir terime yakından bakalım. Bu bölüm ayrıca Kaspersky Mobile Security 9.0 lisansı ve geçerlilik süresinin uzatılmasına iliģkin bilgilerin nasıl bulunacağı hakkında da bilgiler vermektedir. BU BÖLÜMDE Lisans SözleĢmesi hakkında Kaspersky Mobile Security Lisansları hakkında Kaspersky Mobile Security anahtar dosyaları hakkında Lisans bilgilerini görüntüleme Lisansı yenileme LİSANS SÖZLEŞMESİ HAKKINDA Lisans Sözleşmesi Kaspersky Mobile Security nin bir kopyasına yasal olarak sahip olan bir özel veya tüzel kiģi ile Kaspersky Lab arasındaki bir sözleģmedir. SözleĢme her Kaspersky Lab uygulamasında bulunur. SözleĢme Kaspersky Mobile Security uygulamasını kullanma hakları ve sınırlamaları hakkında ayrıntılı bilgiler verir. Bir Kaspersky Lab uygulamasını satın alırken ve kurarken, Lisans SözleĢmesine uygun olarak, uygulamanın bir kopyasına sahip olma sınırsız hakkını elde edersiniz. 28

29 S Y M B I A N OS İ Ç İ N K A S P E R S K Y M O B I L E S E C U R I T Y Kaspersky Lab size ayrıca aģağıdaki ek hizmetler vermekten memnuniyet duymaktadır: Teknik destek Kaspersky Mobile Security veritabanlarını güncelleme Kaspersky Mobile Security program modüllerini güncelleme Bunlardan yararlanmak için bir lisans satın alarak etkinleģtirmelisiniz (bkz. "Kaspersky Mobile Security Lisansları hakkında" bölümü, sayfa 29). KASPERSKY MOBILE SECURITY LİSANSLARI HAKKINDA Lisans Kaspersky Mobile Security ve Kaspersky Lab veya iģ ortakları tarafından sağlanan iliģkili ek hizmetleri kullanma hakkıdır (bkz. "Lisans SözleĢmesi Hakkında" bölümü, sayfa 28). Her lisansın bir geçerlilik süresi ve türü vardır. Lisans geçerlilik süresi size ek hizmetlerin sağlandığı süredir. Sağlanan hizmetlerin kapsamı lisansın türüne bağlıdır. AĢağıdaki lisans türleri mevcuttur: Deneme, sınırlı bir geçerlilik süresine sahip ücretsiz bir lisanstır. Söz konusu lisans Kaspersky Mobile Security uygulamasının tanınması amacını taģır. Uygulamanın deneme sürümüyle birlikte verilir ve kısa bir geçerlilik süresi vardır. Bu süre zarfında Bilgi Tabanına (http://support.kaspersky.com) ve foruma (http://forum.kaspersky.com/index.php?showforum=3) eriģebilirsiniz. Deneme lisansını kullanırken Teknik Destekle iletiģime geçemezsiniz ve geçerlilik süresinin sona ermesi üzerine artık Kaspersky Mobile Security uygulamasının tüm iģlevlerini yerine getirilmez. Ticari, kural olarak bir yıldan az olmayan bir geçerlilik süresine sahip ücretli bir lisanstır. Söz konusu lisans kullanıcıya uygulamayı satın aldığı sırada verilir. Kaspersky Mobile Security'nin ticari lisansının geçerlilik süresinin sona ermesi üzerine uygulamanın bazı iģlevlerine eriģilemeyecek, uygulama veritabanları güncellenmeyecektir. Bu durumda aygıtın tam koruması garanti edilemez. Uygulamayı ve ek hizmetleri kullanmak için bir ticari lisans satın alınarak etkinleģtirilmelidir. Lisans lisansla bağlantılı olan anahtar dosyası yüklenerek etkinleģtirilir (bkz. "Kaspersky Mobile Security anahtar dosyaları hakkında" bölümü, 29). KASPERSKY MOBILE SECURITY ANAHTAR DOSYALARI HAKKINDA Anahtar dosyası kiģisel anahtarınız görevini gören ve uygulamanın kullanılması için gerekli olan bir dosyadır. Bu dosya, onunla bağlantılı bir lisansın etkinleģtirilmesini sağlayan ve ayrıca uygulamayı ve ek hizmetleri kullanma hakkınızı oluģturan bir teknik donatım parçasıdır. Anahtar dosyası, uygulamayı bir Kaspersky Lab distribütöründen satın aldıysanız, uygulamanın dağıtım kitinde bulunur veya uygulama Ġnternet üzerinden satın alındıysa size postayla gönderilir. Anahtar dosyası aģağıdaki bilgileri içerir: Lisansın geçerlilik süresi Lisansın türü (deneme, ticari). Lisansın sınırlamaları (örneğin, lisansın kaç bilgisayar veya hangi hacimdeki korunan e-posta trafiği için geçerli olduğu gibi). Teknik Destek irtibatları Anahtar dosyasının geçerlilik süresi 29

30 K U L L A N I M K I L A V U Z U Anahtar dosyasının geçerlilik süresi, yani anahtar dosyanın abonelikle bağlantılı sona erme tarihi. Bu süre, sona erdiğinde anahtar dosyasının ve dolayısıyla onunla bağlantılı lisansı etkinleģtirme seçeneğinin geçersizleģeceği süredir. Anahtar dosyasının geçerlilik süresinin lisansın geçerlilik süresiyle nasıl bağlantılı olduğuna iliģkin bir örneğe bakalım. Örnek: Lisansın geçerlilik süresi: 300 gün Anahtar dosyasının abonelik tarihi: Anahtar dosyasının geçerlilik süresi: 300 gün Anahtar dosyasının yüklenme tarihi (lisansı etkinleģtirme): , yani abonelik tarihinden 9 gün sonra. Sonuç: Lisansın hesaplanan geçerlilik süresi: 300 gün 9 gün = 291 gün. LİSANS BİLGİLERİNİ GÖRÜNTÜLEME AĢağıdaki lisans bilgilerini görüntüleyebilirsiniz: Anahtar dosyası, türü, sona ermesine kalan gün sayısı ve aygıt numarası. Lisans bilgilerini görüntülemek için: 1. Ek sekmesinde Lisans öğesini seçin. Lisans penceresi açılacaktır. 2. Lisans hakkında menü öğesini seçin (bkz. aģağıdaki ġekil). Lisans bilgilerini görüntüleme Lisans hakkında penceresi açılacaktır. LİSANSI YENİLEME Kaspersky Mobile Security 9.0 uygulamanın lisansının uzatılmasına olanak verir. Lisans aģağıdaki yollardan biri kullanılarak uzatılabilir: 30

31 S Y M B I A N OS İ Ç İ N K A S P E R S K Y M O B I L E S E C U R I T Y Çevrimiçi: Lisansı özel bir web sitesi aracılığıyla bir yıllık bir süre için etkinleģtirin. EtkinleĢtirme koduyla. Uygulamayı etkinleģtirme koduyla etkinleģtirin. EtkinleĢtirme kodunu web sitesinden veya yerel Kaspersky Lab distribütörünüzden satın alabilirsiniz. Mobil aygıtınızdaki uygulamayı etkinleģtirmek için, yapılandırılmıģ bir Ġnternet bağlantınızın olması gerekir. BU BÖLÜMDE Lisansı etkinleģtirme koduyla yenileme Lisansı çevrimiçi yenileme LİSANSI ETKİNLEŞTİRME KODUYLA YENİLEME Lisansı etkinleştirme koduyla yenilemek için: 1. Ek sekmesinde Lisans öğesini seçin. Lisans penceresi açılacaktır. 2. Kodu gir öğesini seçin. Kodu gir penceresi açılacaktır. 3. Ardından alınan etkinleģtirme kodunu dörtlü alana girin ve sonra Seçenekler EtkinleĢtir öğesini seçin (bkz. aģağıdaki ġekil). Şekil 9. Lisansı etkinleştirme koduyla yenileme 4. Uygulama ayrıca bir uygulama noktası isterse, öneriler listesinden gerekli bağlantı türünü seçin. Uygulama, Kaspersky Lab ın etkinleģtirme sunucusuna bir sorgu gönderecek ve ardından anahtar dosyasını karģıdan yükleyecektir. Anahtar dosyası kurulumu baģarıyla tamamlanırsa, ekranda lisans hakkında bilgiler görüntülenir. 31

32 K U L L A N I M K I L A V U Z U Girdiğiniz etkinleģtirme kodu herhangi bir nedenle geçersizse, ekranda bununla ilgili bir mesaj görüntülenir. 5. Tamamlandığında Tamam düğmesine basın. LİSANSI YENİLEME Lisansı çevrimiçi yenilemek için: 1. Ek sekmesinde Lisans öğesini seçin. Lisans penceresi açılacaktır. 2. Çevrimiçi yenile öğesini seçin (bkz. aģağıdaki ġekil). Geçerlilik süresi sona ermiģse, menü öğesi Çevrimiçi satın al olarak değiģir. Şekil 10. Lisansı çevrimiçi yenileme Çevrimiçi satın al penceresi açılacaktır. 3. Aç düğmesine basın. Lisansınızı yenilemek için sipariģ verebileceğiniz web sitesi açılır. Geçerlilik süresi sona ermiģse, etkinleģtirme kodunu çevrimiçi satın alabileceğiniz web sitesi açılır. 4. Yönergeleri adım adım izleyin. 5. EtkinleĢtirme kodunun satın alınması tamamlandığında, aldığınız etkinleģtirme kodunu girin (bkz. "Lisansı etkinleģtirme koduyla yenileme" bölümü, sayfa 31). UYGULAMA ARABİRİMİ Kaspersky Mobile Security 9.0 basit ve kullanımı kolay bir arabirimdir. Bu bölüm onun ana unsurları hakkında bilgi vermektedir. 32

33 S Y M B I A N OS İ Ç İ N K A S P E R S K Y M O B I L E S E C U R I T Y KORUMA SİMGESİ Koruma simgesi uygulamanın durumunu görüntüler. Simge etkinse (renkli) bu, korumanın açık olduğu anlamına gelir. Simge etkin değilse (gri) bu, korumanın durdurulduğu ve tüm bileģenlerinin kapatıldığı anlamına gelir. Varsayılan olarak, koruma simgesi aygıtın ekranında görüntülenmez. Simge görüntülenme ayarlarını düzenleyebilirsiniz (bkz. "Koruma simgesi görüntüsü" bölümü, sayfa 105). KORUMA DURUMU PENCERESİ Uygulamanın ana bileģenlerinin durumu geçerli durum penceresinde görüntülenir. Her bileģen için, her biri trafik ıģıkları koduna benzer özel bir renkle görüntülenen üç olası durum vardır. YeĢil ıģık aygıtınızın korumasının gerekli düzeyde sağlandığı anlamına gelir. Sarı ve kırmızı ıģıklar değiģik düzeylerde güvenlik tehditleri olduğunu gösterir. Tehditler yalnızca kötü amaçlı programlar değildir, aynı zamanda eskimiģ uygulama veritabanları, devre dıģı bırakılmıģ kimi koruma bileģenleri, uygulamanın minimum iģleyiģ ayarları ve benzerleridir. Uygulama baģlatıldıktan sonra durum penceresine hemen eriģilebilir ve pencerede aģağıdaki bilgiler bulunur: Koruma, gerçek zamanlı koruma modundaki koruma durumudur (bkz. "Dosya sistemi koruması" bölümü, sayfa 35). YeĢil durum simgesi korumanın etkin olduğunu ve gerekli düzeyin sağlandığını ve uygulama veritabanlarının güncel olduğunu gösterir. Sarı simge veritabanlarının birkaç gündür güncellenmediğini belirtir. Kırmızı simge rengi bilgi kaybıyla veya aygıta virüs bulaģmasıyla sonuçlanabilecek sorunlar olduğunu belirtir. Örneğin, koruma kapatılmıģtır. Uygulama uzun süredir güncellenmemiģ olabilir. Güvenlik Duvarı aygıtın istenmeyen ağ etkinliğinden korunma düzeyidir (bkz. "Ağ etkinliğini filtreleme. Güvenlik Duvarı" bölümü, sayfa 88). YeĢil durum simgesi bileģenin etkin olduğunu gösterir. Güvenlik Duvarının koruma düzeyi seçilmiģtir. Kırmızı simge rengi ağ etkinliğinin filtrelenmediğini belirtir. Hırsızlığa KarĢı Koruma aygıtın kaybedilmesi veya çalınması halinde korunma durumudur (bkz. "Aygıtın kaybolması veya çalınması durumunda verileri koruma" bölümü, sayfa 70). YeĢil durum simgesi Hırsızlığa KarĢı Koruma bileģenini etkin olduğu anlamına gelir; bileģenin adı bileģenin durumunun altında görüntülenir. Kırmızı renkli simge Hırsızlığa KarĢı Korumanın tüm iģlevlerinin devre dıģı bırakıldığını gösterir. Gizlilik Koruması gizli verileri koruma durumudur (bkz. "KiĢisel verileri gizleme" bölümü, sayfa 80). YeĢil durum simgesi bileģenin etkin olduğunu gösterir. Gizli veriler gizlenir. Sarı renkli durum simgesi bileģenin devre dıģı bırakıldığını gösterir. KiĢisel veriler görüntülenir ve görüntülenmek üzere eriģilebilirler. Lisans, lisansın geçerlilik süresidir (bkz. "Lisans yönetimi" bölümü, sayfa 28). YeĢil durum simgesi lisansın geçerlilik süresinin 14 günden daha uzun bir süre sonra sona ereceği anlamına gelir. Sarı durum simgesi lisansın geçerlilik süresinin 14 günden daha kısa bir süre sonra sona ereceği anlamına gelir. 33

34 K U L L A N I M K I L A V U Z U Kırmızı simge lisansınızın sona erdiği anlamına gelir. Şekil 11. Geçerli durum penceresi Durum penceresine Seçenekler Koruma durumu öğesini seçerek de gidebilirsiniz. Varsayılan olarak durum penceresi uygulama baģlatıldıktan hemen sonra görüntülenir. Görüntülenme ayarlarını değiģtirebilirsiniz (bkz. "Koruma penceresi görüntüsü" bölümü, sayfa 104). UYGULAMA SEKMELERİ Uygulama bileģenleri mantıksal olarak düzenlenir ve uygulama sekmelerinden eriģilebilir. Her sekme seçilen bileģenin ve koruma görevlerinin ayarlarına eriģim sağlar. Kaspersky Mobile Security 9.0 menüsünde aģağıdaki sekmeler bulunur: Anti-Virüs: Dosya sistemi koruması, istek üzerine tarama ve uygulama veritabanlarını güncelleme. Gizlilik Koruması: Aygıttaki gizli verileri gizleme. Hırsızlığa KarĢı Koruma: Kaybolur veya çalınırsa aygıtı engelleme ve içindeki bilgileri silme. ġifreleme: ġifrelemeyi kullanarak aygıttaki bilgileri koruma. Anti-Spam: Ġstenmeyen gelen aramaları ve SMS mesajlarını filtreleme. Ebeveyn denetimi: giden aramaları ve SMS iletilerini denetleme. Güvenlik Duvarı: Ağa bağlandığında aygıtı koruma. Ek: genel uygulama durumu, uygulama, kullanılan veritabanları ve lisansın ayrıntılar. Varsayılan olarak, durum penceresi görüntülendikten sonra uygulama sekmelerine eriģilebilir (bkz. "Koruma durumu penceresi" bölümü, sayfa 33). Sekmelerin arasına aģağıdaki Ģekilde yerleģtirilebilir: Aygıtın kumanda kolunu kullanarak 34

35 S Y M B I A N OS İ Ç İ N K A S P E R S K Y M O B I L E S E C U R I T Y Seçenekler Sekmeyi aç öğesini seçtikten sonra. UYGULAMA MENÜSÜ Uygulama menüsü ana görevlerin yerine getirilmesini sağlar. Menü aģağıdaki öğeleri içerir (bkz. aģağıdaki ġekil). Seçim: Seçenekleri, komutları veya ayarları seçme. Sekmeyi aç: Sizi bir uygulama bileģeninin seçimine götürür. Korumu durumu: Sizi geçerli Koruma durumu penceresine götürür. Yardım: Kaspersky Mobile Security 9.0 içerik menüsünü çağırır. Hakkında: Program ayrıntılarını içeren bir pencereyi açar. ÇıkıĢ: Kaspersky Mobile Security 9.0 uygulamasını sonlandırır. Şekil 12. Program menüsü Uygulama menüsünü açmak için: Seçenekler öğesini seçin. Uygulama menüsünde gezinmek için, aygıtın kumanda kolunu veya kalemi kullanın. DOSYA SİSTEMİ KORUMASI Bu bölüm, aygıtınızın dosya sistemine virüslerin bulaģmasından sakınmayı sağlayan Koruma bileģeni hakkında bilgiler vermektedir. Aynı zamanda Korumanın nasıl etkinleģtirileceğini / durdurulacağını ve çalıģtırma ayarlarını nasıl yapılacağını da belirtir. 35

36 K U L L A N I M K I L A V U Z U BU BÖLÜMDE Koruma hakkında Korumayı etkinleģtirme ve devre dıģı bırakma Koruma alanını yapılandırma Tespit edilen nesnelere uygulanacak eylemi seçme Varsayılan koruma ayarlarını geri yükleme KORUMA HAKKINDA Koruma aygıtın iģletim sistemi baģlatıldığında yüklenir ve açılan, kaydedilen veya yürütülen tüm dosyaları tarayarak aygıtın belleğinde kalır. Dosyalar aģağıdaki algoritmaya göre taranır: 1. BileĢen kullanıcı veya herhangi bir program tarafından herhangi dosyaya eriģim giriģimini keser. 2. Dosya, kötü amaçlı nesnelerin (kötü amaçlı yazılımlar) varlığına karģı taranır. Kötü amaçlı nesneler, bilinen tüm kötü amaçlı nesnelerin açıklamalarını ve onları etkisizleģtirme yöntemlerini içeren, uygulamanın veritabanlarıyla karģılaģtırılarak tespit edilir. 3. Çözümlemeden sonra, Kaspersky Mobile Security9.0 aģağıdaki Ģekillerde hareket edebilir: Dosyada kötü amaçlı kod tespit edilirse, uygulama bu dosyaya eriģimi engeller ve ayarlarda belirtilen eylemi uygular. Dosyada hiçbir kötü amaçlı kod bulunmazsa, hemen geri yüklenecektir. Tarama sonuçlarına iliģkin bilgiler uygulamanın günlüğüne kaydedilir (bkz. "Uygulama günlükleri" bölümü, sayfa 100). KORUMAYI ETKİNLEŞTİRME VE DEVRE DIŞI BIRAKMA Koruma etkinleģtirildiğinde sistemdeki tüm eylemler kalıcı bir denetim altına alınır. Kötü amaçlı nesnelerden korunmayı sağlamak için aygıtın kaynakları kullanılır. Aygıtın yükünü azaltmak için, bazı görevleri yürütürken Korumayı geçici olarak durdurabilirsiniz. Kaspersky Lab uzmanları bilgisayarınıza virüs bulaģmasına ve veri kaybına neden olabileceği için, korumayı devre dıģı bırakmamanızı kesinlikle önerir. Geçerli Koruma durumu Anti-Virüs sekmesinde Koruma menü öğesinin yanında görüntülenir. Ayarları düzenlemek için, aygıtın kumanda kolunu kullanabilir veya Seçenekler DeğiĢtir öğesini seçebilirsiniz. Korumayı etkinleştirmek için: 1. Anti-Virüs sekmesindeki Koruma öğesini seçin. Koruma penceresi açılacaktır. 36

37 S Y M B I A N OS İ Ç İ N K A S P E R S K Y M O B I L E S E C U R I T Y 2. Açık değerine ayarlamak için Koruma modu öğesini seçin (bkz. aģağıdaki ġekil). Şekil 13. Korumayı etkinleştirme 3. DeğiĢiklikleri kaydetmek için Geri düğmesine basın. Korumayı devre dışı bırakmak için: 1. Anti-Virüs sekmesindeki Koruma öğesini seçin. Koruma penceresi açılacaktır. 2. Kapalı değerine ayarlamak için Koruma modu öğesini seçin. 3. DeğiĢiklikleri kaydetmek için Geri düğmesine basın. KORUMA ALANINI YAPILANDIRMA Varsayılan olarak, Kaspersky Mobile Security 9.0 aygıttaki tüm dosya türlerini tarar. Onaylama süresini sınırlamak için taranacak nesnelerin türünü ayarlayabilirsiniz. Ayarları düzenlemek için, aygıtın kumanda kolunu kullanabilir veya Seçenekler DeğiĢtir öğesini seçebilirsiniz. Taranacak nesnelerin türünü seçmek için: 1. Anti-Virüs sekmesindeki Koruma öğesini seçin. Koruma penceresi açılacaktır. 2. Taranacak nesneler ayarı için bir değer belirtin (bkz. aģağıdaki ġekil): Tüm dosyalar: tüm dosya türlerini taranır. 37

38 K U L L A N I M K I L A V U Z U Yürütülebilir dosyalar: Yalnızca yürütülebilir program dosyaları (*.exe, *.sis, *.mdl, *.app gibi) taranır. Şekil 14. Taranacak nesneleri seçme 3. DeğiĢiklikleri kaydetmek için Tamam düğmesine basın. TESPİT EDİLEN NESNELERE UYGULANACAK EYLEMİ SEÇME Kaspersky Mobile Security 9.0 bulunan kötü amaçlı nesneleri varsayılan olarak karantinaya yerleģtirir. Uygulamanın kötü amaçlı bir nesne bulduğunda alacağı önlemi değiģtirebilirsiniz. Ayarları düzenlemek için, aygıtın kumanda kolunu kullanabilir veya Seçenekler DeğiĢtir öğesini seçebilirsiniz. Programın kötü amaçlı bir nesne tespit ettiğinde vereceği yanıtı yapılandırmak için: 1. Anti-Virüs sekmesindeki Koruma öğesini seçin. Koruma penceresi açılacaktır. 2. Uygulamanın kötü amaçlı bir nesne bulduğunda yapacağı eylemi ayarlayın. Bunun için, Bir virüs tespit edildiğinde ayarı için bir değer seçin (bkz. aģağıdaki ġekil): Sil: Kötü amaçlı nesneleri kullanıcıya bildirmeden siler. Karantinaya al: Kötü amaçlı nesneleri karantinaya alır. 38

39 S Y M B I A N OS İ Ç İ N K A S P E R S K Y M O B I L E S E C U R I T Y Olayı günlüğe kaydet: Kötü amaçlı nesneleri iģlemez ve tespit edilmeleri hakkındaki bilgileri uygulamanın günlüğüne kaydeder. Nesneyi kullanma giriģimleri (örneğin kopyalama veya açma) olduğunda nesne engellenir. Şekil 15. Kötü amaçlı bir nesne tespit edildiğinde programın yanıtı 3. DeğiĢiklikleri kaydetmek için Tamam düğmesine basın. VARSAYILAN KORUMA AYARLARINI GERİ YÜKLEME Varsayılan olarak, Koruma Kaspersky Lab uzmanlarının önerdiği ayarlarla çalıģır. Korumayı ayarlarken, önerilen çalıģma parametrelerine her zaman geri dönebilirsiniz. Varsayılan posta koruma ayarlarını geri yüklemek için: 1. Anti-Virüs sekmesindeki Koruma öğesini seçin. Koruma penceresi açılacaktır. 2. Seçenekler Geri yükle öğesini seçin. AYGITI TARAMA Bu bölüm aygıtınızdaki tehditlerin tespit edilmesini ve etkisizleģtirilmesini sağlayan, virüslere karģı tarama hakkındaki bilgileri sunar. Bu bölüm ayrıca tarama görevlerinin nasıl çalıģtırılacağını, görevleri çalıģtırmak için bir zaman çizelgesinin nasıl oluģturulacağını, tarama nesnelerinin nasıl seçileceğini ve tespit edilen bir tehdide uygulanacak uygulama eyleminin nasıl yükleneceğini belirtir. 39

40 K U L L A N I M K I L A V U Z U BU BÖLÜMDE Aygıtı tarama hakkında Taramayı elle baģlatma ZamanlanmıĢ bir taramayı baģlatma Taranacak nesne türünü seçme Tespit edilen nesnelere uygulanacak eylemi seçme ArĢiv taramalarını yapılandırma Varsayılan aygıt tarama ayarlarını geri yükleme AYGITI TARAMA HAKKINDA Aygıtın taranması aygıtınızdaki kötü amaçlı nesnelerin bulunmasına ve etkisizleģtirilmesine yardım eder. Kaspersky Mobile Security 9.0 aygıtın dosya sisteminin tam olarak veya kısmen, yani, aygıtın belleğinin, mesajların veya (bellek kartındakiler dahil) belli bir klasörün içeriğinin taranmasını sağlar. Aygıt aģağıdaki Ģekillerde taranır: 1. Kaspersky Mobile Security 9.0 belirlenen dosya türlerini tarar (bkz. "Taranacak nesne türlerini seçme" bölümü, sayfa 43). 2. Dosya, kötü amaçlı nesnelerin (kötü amaçlı yazılımlar) varlığına karģı taranır. Kaspersky Mobile Security 9.0 kötü amaçlı nesneleri, bilinen tüm kötü amaçlı nesnelerin açıklamalarını ve onları etkisizleģtirme yöntemlerini içeren, uygulamanın veritabanlarına dayalı olarak tespit eder. Çözümlemeden sonra, Kaspersky Mobile Security 9.0 aģağıdaki Ģekillerde hareket edebilir: Dosyada kötü amaçlı bir nesne bulunursa, Kaspersky Mobile Security 9.0 belirlenen görevi gerçekleģtirir (bkz. "Nesnelere uygulanacak eylemi seçme" bölümü, sayfa 44). Kötü amaçlı bir kod tespit edilmezse, dosya hemen çalıģtırılmak üzere eriģilebilir duruma gelir. Bir tarama görevi elle veya önceden ayarlanan çizelgeye göre otomatik olarak baģlatılır (bkz. "ZamanlanmıĢ bir görevi baģlatma" bölümü, sayfa 42). Ġstek üzerine tarama sonuçlarına iliģkin bilgiler uygulamanın günlüğüne kaydedilir (bkz. "Uygulama günlükleri" bölümü, sayfa 100). TARAMAYI ELLE BAŞLATMA Ġstek üzerine taramayı istediğiniz zaman elle baģlatabilirsiniz: Bunun için en iyi zaman aygıtın iģlemcisinin baģka görevleri yerine getirmekle dolu olmadığı zamandır. Anti-virüs taramasını elle başlatmak için: 1. Anti-Virüs sekmesindeki Tara seçeneğini seçin. Tara penceresi açılacaktır. 2. Aygıt tarama alanını seçin (bkz. aģağıdaki ġekil). 40

41 S Y M B I A N OS İ Ç İ N K A S P E R S K Y M O B I L E S E C U R I T Y Tam tarama: Aygıtın dosya sisteminin tümü taranır. AĢağıdaki nesneler varsayılan olarak taranır: Aygıt belleği ve depolama kartı. Klasörü tara: Aygıtın dosya sisteminde veya depolama kartında bulunan ayrı bir nesne taranır. Klasörü tara öğesi seçildiğinde, aygıtın dosya sistemini görüntüleyen bir pencere açılır. Dosya sistemin içinde gezinmek için kumanda kolu düğmelerini kullanın. Klasör taramayı baģlatmak için, gerekli klasörü ve Seçenekler Tara öğesini seçin. Bellek tarama: sistem belleğinde baģlatılan iģlemler ve ilgili dosyalar taranır. Mesajları tara: SMS, MMS veya Bluetooth tarafından alınan mesajlar taranır. Şekil 16. Tarama alanını seçme Tarama baģlatıldıktan sonra, taramanın geçerli durumunu gösteren bir tarama ilerleme penceresi açılır: Taranan nesnelerin sayısı, taranan nesnenin yolu ve yüzde olarak tarama sonuçları göstergesi (bkz. aģağıdaki ġekil). Şekil 17. Aygıt tarama durumu 41

42 K U L L A N I M K I L A V U Z U Kaspersky Mobile Security 9.0 virüs bulaģmıģ bir nesneyi tespit ederse, ayarlanan tarama parametrelerine göre bir eylem gerçekleģtirir (bkz. "Nesnelere uygulanacak eylemi seçme" bölümü, sayfa 44 ). Varsayılan olarak, Kaspersky Mobile Security 9.0 bir tehdit tespit etmiģse, onu düzeltmeye çalıģır. Bu olanaklı değilse, program virüslü nesneyi karantina alır. Tarama tamamlandığında aģağıdaki bilgilerle birlikte toplam istatistikler ekranda görüntülenir: TaranmıĢ nesne sayısı Tespit edilen, karantinaya alınan veya silinen virüslerin sayısı Geçen nesnelerin sayısı (örneğin, yalnızca yürütülebilir program dosyaları taranırken, bir dosya iģletim sistemi tarafından engellenmiģtir veya yürütülebilir bir dosya değildir) Tarama süresi. Pil gücünden tasarruf etmek için tarama sırasında, varsayılan olarak ekranın arka plan ıģığı otomatik olarak devre dıģı bırakılır. Ekranın arka plan ıģık ayarlarını düzenleyebilirsiniz (bkz. "Arka plan ıģığı yönetme" bölümü, sayfa 103 ). ZAMANLANMIŞ TARAMAYI BAŞLATMA Kaspersky Mobile Security 9.0 taramaların otomatik olarak baģlatılacağı zamanların bir çizelgesinin oluģturulmasına olanak verir. Taramalar arka plan modunda gerçekleģtirilir. Virüslü bir nesne saptandığında, bu nesne üzerinde Tarama ayarları öğesinde seçilmiģ iģlem uygulanır. Varsayılan olarak, zamanlanmıģ tarama devre dıģı bırakılmıģtır. Bir tarama çizelgesi oluşturmak için: 1. Anti-Virüs sekmesindeki Tara öğesini seçin. Tara penceresi açılacaktır. 2. Çizelge öğesini seçin. Çizelge ekranı açılacaktır. 3. Otomatik tarama ayarı değerini ayarlayın (bkz. aģağıdaki ġekil): Kapalı: ZamanlanmıĢ taramaları devre dıģı bırakır. Haftalık: tarama haftada bir gerçekleģtirilir. Taramanın baģlatılacağı haftanın gününü ve günün saatini ayarlayarak Tarama günü ve Tarama saati ni belirtin. 42

43 S Y M B I A N OS İ Ç İ N K A S P E R S K Y M O B I L E S E C U R I T Y Günlük: tarama her gün gerçekleģtirilir. Taramanın baģlatılacağı saati ayarlamak için giriģ alanında Tarama saati değerini belirtin. Şekil 18. Zamanlanmış bir taramayı yapılandırma 4. DeğiĢiklikleri kaydetmek için Geri düğmesine basın. TARANACAK NESNE TÜRÜNÜ SEÇME Varsayılan olarak, Kaspersky Mobile Security 9.0 aygıtta kaydedilen tüm dosyaları ve depolama kartını tarar. Tarama süresini kısaltmak için, taranacak nesne türünü seçebilir, yani uygulamanın kötü amaçlı koda karģı hangi dosya biçimlerinin taranacağını belirleyebilirsiniz. Ayarları düzenlemek için, aygıtın kumanda kolunu kullanabilir veya Seçenekler DeğiĢtir öğesini seçebilirsiniz. Taranacak nesneleri seçmek için: 1. Anti-Virüs sekmesindeki Tara öğesini seçin. Tara penceresi açılacaktır. 2. Nesneler / eylemler öğesini seçin. Nesneler ve eylemler penceresi açılacaktır. 3. Taranacak nesneler ayarları için bir değer seçin (bkz. aģağıdaki ġekil): Tüm dosyalar: Tüm dosya türlerini taramanın yanı sıra arģivler açılarak içeriği taranır. AĢağıdaki biçimlerin arģivleri taranır: *.zip, *.sis, *.cab ve *.sisx. 43

44 K U L L A N I M K I L A V U Z U Yürütülebilir dosyalar: Yalnızca aģağıdaki biçimlerdeki yürütülebilir program dosyaları taranır: *.exe, *.dll, *.sis, *.mdl, *.app, *.rdl, *.prt, *.pxt, *.ldd, *.pdd, *.class. Diğer arģivler açılmaz ve taranmaz. Şekil 19. Taranacak nesne türünü seçme 4. DeğiĢiklikleri kaydetmek için Geri düğmesine basın. TESPİT EDİLEN NESNELERE UYGULANACAK EYLEMİ SEÇME Varsayılan olarak, Kaspersky Mobile Security 9.0 virüslü nesneleri karantinaya yerleģtirir. Kötü amaçlı bir nesne tespit edildiğinde uygulamanın hangi önlemleri alacağını belirtebilirsiniz. Ayarları düzenlemek için, aygıtın kumanda kolunu kullanabilir veya Seçenekler DeğiĢtir öğesini seçebilirsiniz. Uygulamanın tepkisini yapılandırmak için: 1. Anti-Virüs sekmesindeki Tara seçeneğini seçin. Tara penceresi açılacaktır. 2. Nesneler / eylemler öğesini seçin. Nesneler ve eylemler penceresi açılacaktır. 3. Kötü amaçlı nesneye iliģkin bir eylem ayarlayın. Bunun için, Bir virüs tespit edildiğinde ayarı için bir değer seçin (bkz. aģağıdaki ġekil): Sil: tespit edilen kötü amaçlı nesneleri kullanıcıya bildirmeden siler. Karantinaya al: tespit edilen kötü amaçlı nesneleri karantinaya alır. Kullanıcıya sor: Eylemi kullanıcıya sorar. Bir tehdit tespit edildiğinde yapılacak eylemi soran bir bildirim açılır. 44

45 S Y M B I A N OS İ Ç İ N K A S P E R S K Y M O B I L E S E C U R I T Y Olayı günlüğe kaydet: Kötü amaçlı nesnelerin iģlenme ve tespit edilmeleri hakkındaki bilgileri uygulamanın günlüğüne kaydeder. Nesneyi kullanma giriģimleri (örneğin kopyalama veya açma) olduğunda nesneyi engeller. Temizlemeyi dene: Kötü amaçlı nesneleri temizlemeyi dener. Temizleme olanaklı değilse, Temizleme baģarısız olursa ayarında belirtilen iģlem uygulanır. Şekil 20. Kötü amaçlı nesnelere uygulanacak eylemi seçme 4. Temizlemeyi dene öğesini seçtiyseniz, nesne temizlenemezse yapılacak ikinci bir eylemi ayarlayın. Bunun için, Temizleme baģarısız olursa ayarı için bir değer seçin (bkz. aģağıdaki ġekil): Sil: Kötü amaçlı nesneleri kullanıcıya bildirmeden siler. Karantinaya al: nesneleri karantinaya alır. Kullanıcıya sor: Kötü amaçlı bir nesne tespit edildiğinde eylemleri kullanıcıya sorar. 45

46 K U L L A N I M K I L A V U Z U Olayı günlüğe kaydet: Kötü amaçlı nesnelerin iģlenme ve tespit edilmeleri hakkındaki bilgileri uygulamanın günlüğüne kaydeder. Nesneyi kullanma giriģimleri (örneğin kopyalama veya açma) olduğunda nesneyi engeller. Şekil 21. Temizleme olanaklı olmazsa, kötü amaçlı nesnelere uygulanacak eylemi seçme 5. DeğiĢiklikleri kaydetmek için Geri düğmesine basın. ARŞİV TARAMALARINI YAPILANDIRMA Virüsler genellikle arģivlerde saklanır. ArĢivlerin içeriğini taramak için, açılmaları gerekir. Bu da aygıtın tarama hızını önemli ölçüde azaltır. Varsayılan olarak, arģivlerin açılması etkinleģtirilmiģtir. Uygulama aģağıdaki biçimlerdeki arģivleri tarar: *.zip, *.sis, *.sisx, *.cab. Tarama hızını arttırmak için arģivlerin açılmasını devre dıģı bırakabilirsiniz. Ayarları düzenlemek için, aygıtın kumanda kolunu kullanabilir veya Seçenekler DeğiĢtir öğesini seçebilirsiniz. Arşivlerin açılmasını devre dışı bırakmak için: 1. Anti-Virüs sekmesindeki Tara öğesini seçin. Tara penceresi açılacaktır. 2. Nesneler / eylemler öğesini seçin. Nesneler ve eylemler penceresi açılacaktır. 46

47 S Y M B I A N OS İ Ç İ N K A S P E R S K Y M O B I L E S E C U R I T Y 3. ArĢivleri açma ayarı için Hayır değerini seçin (bkz. aģağıdaki ġekil). Şekil 22. Arşiv taramalarını yapılandırma 4. DeğiĢiklikleri kaydetmek için Geri düğmesine basın. VARSAYILAN TARAMA AYARLARINI GERİ YÜKLEME Varsayılan olarak, aygıt Kaspersky Lab uzmanlarının önerdiği ayar değerleriyle taranır. Aygıt taramasını ayarlarken, önerilen çalıģma parametrelerine her zaman geri dönebilirsiniz. Varsayılan tarama ayarlarını geri yüklemek için: 1. Anti-Virüs sekmesindeki Tara öğesini seçin. Tara penceresi açılacaktır. 2. Nesneler / eylemler öğesini seçin. Nesneler ve eylemler penceresi açılacaktır. 3. Seçenekler Geri yükle öğesini seçin. VİRÜS BULAŞMASI OLASI NESNELERİ KARANTİNAYA ALMA Bu bölüm potansiyel olarak kötü amaçlı nesnelerin yerleģtirildiği özel bir klasör olan karantina hakkında bilgiler verir. Bölüm ayrıca karantinada nesnelerle nasıl çalıģılacağını belirtir: Bu klasördeki nesnelerin görüntülenmesi, geri yüklenmesi ve silinmesi. 47

48 K U L L A N I M K I L A V U Z U BU BÖLÜMDE Karantina hakkında Karantinaya alınan nesneleri görüntüleme Nesneleri Karantinadan geri yükleme Karantinadaki nesneleri silme KARANTİNA HAKKINDA Karantina Kaspersky Mobile Security 9.0 ın potansiyel olarak kötü amaçlı nesneleri yerleģtirdiği özel bir klasördür. Kötü amaçlı nesneler aygıt taraması veya Korumanın çalıģması sırasında tespit edilerek karantinaya alınabilirler. Karantinaya alınan nesneler, bu nesnelerin etkinliğini engelleyen bir paketleme biçiminde depolanır ve dolayısıyla bu nesneler aygıt için herhangi bir tehdit oluģturmaz. Karantinaya alınan nesneler daha sonra kullanıcı tarafından silinebilir veya geri yüklenebilir. KARANTİNAYA ALINAN NESNELERİ GÖRÜNTÜLEME Karantinaya alınan nesneleri görüntüleyebilirsiniz. Her nesne için tam adı ve tespit edilme tarihi belirtilir. Karantinaya alınan nesnelerin listesini görüntülemek için: Anti-Virüs sekmesinde Karantina öğesini seçin. Böylece, Karantinada depolanmıģ nesnelerin bir listesini içeren Karantina penceresi açılır (bkz. aģağıdaki ġekil). Şekil 23. Karantinadaki nesnelerin listesi 48

49 S Y M B I A N OS İ Ç İ N K A S P E R S K Y M O B I L E S E C U R I T Y KARANTİNADAKİ NESNELERİ GERİ YÜKLEME Karantinadaki nesnenin aygıta bir tehdit oluģturmadığından eminseniz, karantinadan geri yüklenebilir. Geri yüklenen nesne orijinal klasörüne yerleģtirilir. Karantinadaki bir nesneyi geri yüklemek için: 1. Anti-Virüs sekmesindeki Karantina öğesini seçin. Karantina penceresi açılacaktır. 2. Geri yüklemek istediğiniz nesneyi ve ardından Seçenekler Geri yükle öğesini seçin. KARANTİNADAKİ NESNELERİ SİLME Karantinadaki nesnelerin biri veya tümü silinebilir. Karantinadaki bir nesneyi silmek için: 1. Anti-Virüs sekmesindeki Karantina öğesini seçin. Karantina penceresi açılacaktır. 2. Silmek istediğiniz nesneyi ve ardından Seçenekler Sil öğesini seçin. Seçilen nesne silinecektir. Karantinaya alınmış tüm nesneleri silmek için: 1. Anti-Virüs sekmesindeki Karantina öğesini seçin. Karantina penceresi açılacaktır. 2. Seçenekler Tümünü sil öğesini seçin. Karantinadaki tüm nesneler silinecektir. İSTENMEYEN GELEN ARAMALARI VE SMS MESAJLARINI FİLTRELEME Bu bölüm gelen mesajları ve aramaları Beyaz veya Kara listelere göre filtreleyen Anti-Spam bileģeni hakkında bilgiler sunar. Bu bölüm ayrıca Kara ve Beyaz listelerin nasıl oluģturulacağını, gelen mesajlara ve aramalara iliģkin bir Anti-Spam eylemini seçmeyi ve bileģenin iģleyiģ ayarlarını yapılandırmayı açıklar. 49

50 K U L L A N I M K I L A V U Z U BU BÖLÜMDE Anti-Spam Hakkında Anti-Spam modları Anti-Spam modunu değiģtirme Kara Liste OluĢturma Beyaz Liste OluĢturma Telefon rehberinde olmayan kiģilerden gelen SMS mesajlarını ve aramaları yanıtlama Sayısal olmayan numaralardan gelen SMS mesajlarını yanıtlama Gelen SMS mesajları için bir yanıt seçme Gelen aramalar için bir yanıt seçme ANTI-SPAM HAKKINDA Anti-Spam bileģeni, aygıtı istenmeyen mesajlar ve aramalar almaktan korur. Anti-Spam oluģturulan Kara ve Beyaz listeleri kullanarak gelen SMS mesajlarını ve aramaları filtreler. Listeler giriģlerden oluģur. Her giriģ aģağıdaki ayarları içerebilir: Filtre ayarlarının uygulanacağı veri türü (SMS mesajı, aramalar, SMS mesajı ve aramalar) (gerekli ayar) Verinin alındığı abone numarası Bir SMS mesajında olabilecek metin. Anti-Spam mesajları ve aramaları seçilen ayarlara dayalı olarak filtreler (bkz. "Anti-Spam modları" bölümü, sayfa 51). Anti-Spam gelen her SMS mesajını veya aramayı bu ayarlara göre tarar ve bu mesajın veya aramanın istenen veya istenmeyen (spam) mesaj/arama olduğunu belirler. Anti-Spam bir SMS mesajına veya aramaya istenen veya istenmeyen durumu atadığında tarama bitirilir. Varsayılan olarak, Anti-Spam algoritması aģağıdaki adımlardan oluģur: 1. Gelen SMS mesajlarıyla aynı abone numarası ve metin olup olmadığını belirlemek üzere tarama: a. Kara Listeden. Listede gelen SMS mesajındaki verilerle aynı numara ve metin olan bir giriģ bulunursa, SMS mesajı istenmeyen olarak belirlenir ve engellenir. Program engellenen SMS mesajını siler. b. Beyaz Listeden. Listede gelen SMS mesajındaki verilerle aynı numara ve metin olan bir giriģ bulunursa, SMS mesajı istenen olarak belirlenir ve izin verilir. 2. Aramaların ve SMS mesajların uygunluğunu yalnızca numaraya göre tarama: a. Kara Listeden. Listede (giriģteki metin belirtilmezken) göndericinin numarasıyla aynı olan bir numara bulunursa, arama veya SMS mesajı spam olarak belirlenir ve engellenir. Program engellenen SMS mesajını siler. b. Beyaz Listeden. Listede (giriģteki metin belirtilmezken) göndericinin numarasıyla aynı olan bir numara bulunursa, arama veya SMS mesajı istenen olarak belirlenir ve izin verilir. 3. Mesajın uygunluğunu yalnızca metin bakımından tarama: 50

51 S Y M B I A N OS İ Ç İ N K A S P E R S K Y M O B I L E S E C U R I T Y a. Kara Listeden. Listede (giriģteki numara belirtilmezken) gelen SMS mesajıyla aynı olan bir metin bulunursa, SMS mesajı spam olarak belirlenir ve engellenir. Program engellenen SMS mesajını siler. b. Beyaz Listeden. Listede (giriģteki numara belirtilmezken) gelen SMS mesajıyla aynı olan bir metin bulunursa, SMS mesajı istenen olarak belirlenir ve izin verilir. 4. Eylem seçme. Kara veya Beyaz Listede uygun hiçbir giriģ bulunmazsa, Anti-Spam, varsayılan olarak aramaya ve SMS mesajına izin verir ve bildirim penceresinde aramaya / mesaja iliģkin eylem belirlenmesini önerir. Bildirimde ayrıca ek bilgileri de görebilirsiniz. Arama alınmıģsa, arayanın numarası belirtilir. SMS mesajıysa, abone numarası ve içeriği görüntülenir. Engellenen SMS iletileri ve aramalarla ilgili bilgiler uygulama günlüğüne kaydedilir (bkz. "Uygulama günlükleri" bölümü, sayfa 100). ANTI-SPAM MODLARI Bir Anti-Spam modu aygıtınızı istenmeyen mesajlara ve aramalara karģı koruyan bileģenin temel yapılandırması veya bir parametreler derlemesidir. AĢağıdaki Anti-Spam modları mevcuttur: Her iki liste: Kara ve Beyaz Listeleri kullanarak gelen SMS mesajlarını ve aramaları filtreler. Herhangi bir listeye girmemiģ bir telefon numarasından bir SMS mesajı veya arama alındığında kullanıcıya bildirilir. Ardından eylem seçmesi istenir: Telefon numarasını listelere eklemeden SMS mesajına / aramaya izin ver veya telefon numarasını Kara veya Beyaz listeye ekle. Bu, varsayılan moddur. Kara Liste: Kara Liste giriģleriyle eģleģen SMS mesajlarını ve aramaları engeller. Engellenen SMS mesajları silinir. Diğer tüm SMS mesajları ve aramalar iletilecektir. Beyaz Liste Beyaz Liste giriģleriyle eģleģen SMS mesajlarını ve aramaları iletir. Diğer tüm SMS mesajları ve aramalar engellenecektir. Engellenen SMS mesajları silinir. Kapalı: SMS mesajları ve aramalar filtrelenmez. Anti-Spam modunu düzenleyebilirsiniz (bkz. "Anti-Spam modunu değiģtirme" bölümü, sayfa 51). Geçerli Anti-Spam modu Mod menü öğesinin yanındaki Anti-Spam sekmesinde görüntülenir. ANTI-SPAM MODUNU DEĞİŞTİRME Ayarları düzenlemek için, aygıtın kumanda kolunu kullanabilir veya Seçenekler DeğiĢtir öğesini seçebilirsiniz. Bir Anti-Spam modunu seçmek için, aşağıdaki adımları gerçekleştirin: 1. Anti-Spam sekmesinde Mod öğesini seçin. Mod penceresi açılacaktır. 51

52 K U L L A N I M K I L A V U Z U 2. Anti-Spam modu ayarı için bir değer seçin (bkz. aģağıdaki ġekil): Şekil 24. Antı-Spam modunu değiştirme 3. DeğiĢiklikleri kaydetmek için Geri düğmesine basın. KARA LİSTE OLUŞTURMA Anti-Spam bileģeninin gelen aramaları ve SMS mesajlarını ona göre engelleyeceği bir Kara Liste oluģturabilirsiniz Liste telefon numaralarını ve SMS mesajındaki varlığı mesajın spam olduğunu gösteren ifadeleri içerir. Engellenen SMS iletileri ve aramalarla ilgili bilgiler uygulama günlüğüne kaydedilir (bkz. "Uygulama günlükleri" bölümü, sayfa 100). BU BÖLÜMDE Kara Listeye giriģ ekleme Kara Listedeki giriģleri düzenleme Kara Listedeki giriģleri silme Tüm giriģleri silme YENİ BİR GİRİŞ EKLEME Aynı numaranın Anti-Spam numaralarının hem Kara listesinde hem de Beyaz listesinde aynı anda olamayacağını aklınızda tutun. Bu numara bu listelerden birinde zaten kayıtlıysa, Kaspersky Mobile Security 9.0 bunu size bildirecektir ilgili telefon numarası ekranda görünecektir. Ayarları düzenlemek için, aygıtın kumanda kolunu kullanabilir veya Seçenekler DeğiĢtir öğesini seçebilirsiniz. 52

53 S Y M B I A N OS İ Ç İ N K A S P E R S K Y M O B I L E S E C U R I T Y Kara Listeye bir giriş eklemek için: 1. Anti-Spam sekmesinde Kara Liste öğesini seçin. Kara Liste penceresi açılacaktır. 2. Seçenekler GiriĢ ekle öğesini seçin (bkz. aģağıdaki ġekil). Şekil 25. Kara Listeye giriş ekleme 3. AĢağıdaki ayarları yapın (bkz. aģağıdaki ġekil): Geleni engelle: Anti-Spamın engelleyeceği bir abone numarasından gelen bilginin turu: Arama ve SMS: gelen SMS mesajlarını ve aramaları engeller. Yalnızca aramalar: yalnızca gelen aramaları engeller. Yalnızca SMS: yalnızca gelen SMS mesajların engeller. Telefon numarasından: Gönderdiği SMS mesajları ve/veya aramaları engellenecek olan telefon numarası. Telefon numarası yalnızca alfanümerik karakterler içerebilir; bir rakam veya harfle baģlayabilir veya baģına "+" simgesi gelebilir. Numara olarak "*" veya "?" gibi maskeler de kullanmak mümkündür. (burada "*" herhangi bir sayıda simgeyi ve "?" herhangi bir simgeyi ifade eder). 53

54 K U L L A N I M K I L A V U Z U Ġçerdiği metin: SMS mesajının spam olduğunu gösteren anahtar sözcükler / ifadeler. Bu ayar, Geleni engelle ayarı için Yalnızca SMS değeri ayarlanmıģsa kullanılabilir. Şekil 26. Giriş ayarları 4. DeğiĢiklikleri kaydetmek için Geri düğmesine basın. KARA LİSTEDEKİ GİRİŞLERİ DÜZENLEME Yasaklı numaralar Kara listesindeki giriģlerin tüm ayarlarının değerlerini değiģtirebilirsiniz. Ayarları düzenlemek için, aygıtın kumanda kolunu kullanabilir veya Seçenekler DeğiĢtir öğesini seçebilirsiniz. Anti-Spam Kara Listesindeki bir girişi düzenlemek için: 1. Anti-Spam sekmesinde Kara Liste öğesini seçin. Kara Liste penceresi açılacaktır. 2. DeğiĢtirmek istediğiniz giriģi listeden seçin ve ardından Seçenekler GiriĢi düzenle öğesini seçin. 3. GiriĢin gerekli ayarlarını değiģtirin: Geleni engelle: Anti-Spamın engelleyeceği bir abone numarasından gelen bilginin turu: Arama ve SMS: gelen SMS mesajlarını ve aramaları engeller. Yalnızca aramalar: yalnızca gelen aramaları engeller. Yalnızca SMS: yalnızca gelen SMS mesajların engeller. Telefon numarasından: Gönderdiği SMS mesajları ve/veya aramaları engellenecek olan telefon numarası. Telefon numarası yalnızca alfanümerik karakterler içerebilir; bir rakam veya harfle baģlayabilir veya baģına "+" simgesi gelebilir. Numara olarak "*" veya "?" gibi maskeler de kullanmak mümkündür. (burada "*" herhangi bir sayıda simgeyi ve "?" herhangi bir simgeyi ifade eder). 54

55 S Y M B I A N OS İ Ç İ N K A S P E R S K Y M O B I L E S E C U R I T Y Ġçerdiği metin: SMS mesajının spam olduğunu gösteren anahtar sözcükler / ifadeler. Bu ayar, Geleni engelle ayarı için Yalnızca SMS değeri ayarlanmıģsa kullanılabilir. 4. DeğiĢiklikleri kaydetmek için Geri düğmesine basın. KARA LİSTEDEKİ GİRİŞLERİ SİLME Bir numaranın engellenen numaralar listesinin Kara Listesine yanlıģlıkla eklenmesi mümkündür. Böyle bir numarayı listeden silebilirsiniz. Anti-Spam Kara Listesindeki bir girişi silmek için: 1. Anti-Spam sekmesinde Kara Liste öğesini seçin. Kara Liste penceresi açılacaktır. 2. Silinmesi gereken giriģi listeden seçin ve ardından Seçenekler GiriĢi sil öğesini seçin. TÜM GİRİŞLERİ SİLME Anti-Spam Kara Listesindeki tüm girişleri silmek için: 1. Anti-Spam sekmesinde Kara Liste öğesini seçin. Kara Liste penceresi açılacaktır. 2. Seçenekler Tüm giriģleri sil menü öğesini seçin. Liste boģaltılır. BEYAZ LİSTE OLUŞTURMA Anti-Spam bileģeninin gelen aramalara ve SMS mesajlarına ona göre izin vereceği bir Beyaz Liste oluģturabilirsiniz Liste spam olarak görmediğiniz göndericilerin telefon numaralarını ve ifadeleri içerir. BU BÖLÜMDE Beyaz Listeye giriģ ekleme Beyaz Listedeki giriģleri düzenleme Beyaz Listedeki giriģleri silme Beyaz Listedeki tüm giriģleri silme BEYAZ LİSTEYE GİRİŞ EKLEME Aynı numaranın Anti-Spam numaralarının hem Kara listesinde hem de Beyaz listesinde aynı anda olamayacağını aklınızda tutun. Bu numara bu listelerden birinde zaten kayıtlıysa, Kaspersky Mobile Security 9.0 bunu size bildirecektir ilgili telefon numarası ekranda görünecektir. Ayarları düzenlemek için, aygıtın kumanda kolunu kullanabilir veya Seçenekler DeğiĢtir öğesini seçebilirsiniz. 55

56 K U L L A N I M K I L A V U Z U Anti-Spam Beyaz Listesine bir giriş eklemek için: 1. Anti-Spam sekmesinde Beyaz Liste öğesini seçin. Beyaz Liste penceresi açılacaktır. 2. Seçenekler GiriĢ ekle menü öğesini seçin (bkz. aģağıdaki ġekil). Şekil 27. Beyaz Listeye giriş ekleme 3. Yeni giriģ için aģağıdaki ayarları yapın (bkz. aģağıdaki ġekil): Gelene izin ver: Anti-Spamın izin vereceği bir abone numarasından gelen bilginin turu: SMS ve çağrılar: gelen aramalara ve SMS mesajlarına izin verir. Yalnızca aramalar: yalnızca gelen aramalara izin verir. Yalnızca SMS: yalnızca gelen SMS mesajlarına izin verir. Telefon numarasından: SMS mesajı ve/veya aramanın alınmasına izin verilen telefon numarası. Telefon numarası yalnızca alfanümerik karakterler içerebilir; bir rakam veya harfle baģlayabilir veya baģına "+" simgesi gelebilir. Numara olarak "*" veya "?" gibi maskeler de kullanmak mümkündür. (burada "*" herhangi bir sayıda simgeyi ve "?" herhangi bir simgeyi ifade eder). 56

57 S Y M B I A N OS İ Ç İ N K A S P E R S K Y M O B I L E S E C U R I T Y Ġçerdiği metin: SMS mesajının spam olmadığını gösteren anahtar sözcükler / ifadeler. Bu ayar, Gelene izin ver ayarı için Yalnızca SMS değeri ayarlanmıģsa kullanılabilir. Şekil 28. Giriş ayarları 4. DeğiĢiklikleri kaydetmek için Geri düğmesine basın. BEYAZ LİSTEDEKİ GİRİŞLERİ DÜZENLEME Ġzin verilen numaralar Beyaz Listesindeki bir giriģin tüm ayarlarının değerlerini değiģtirebilirsiniz. Ayarları düzenlemek için, aygıtın kumanda kolunu kullanabilir veya Seçenekler DeğiĢtir öğesini seçebilirsiniz. Anti-Spam Beyaz Listesindeki bir girişi düzenlemek için: 1. Anti-Spam sekmesinde Beyaz Liste öğesini seçin. Beyaz Liste penceresi açılacaktır. 2. DeğiĢtirmek istediğiniz giriģi listeden seçin ve ardından Seçenekler GiriĢi düzenle menü öğesini seçin. 3. GiriĢin gerekli ayarlarını değiģtirin: Gelene izin ver: Anti-Spamın izin vereceği bir abone numarasından gelen bilginin türü: SMS ve çağrılar: gelen aramalara ve SMS mesajlarına izin verir. Yalnızca aramalar: yalnızca gelen aramalara izin verir. Yalnızca SMS: yalnızca gelen SMS mesajlarına izin verir. Telefon numarasından: SMS mesajı ve/veya aramanın alınmasına izin verilen telefon numarası. Telefon numarası yalnızca alfanümerik karakterler içerebilir; bir rakam veya harfle baģlayabilir veya baģına "+" simgesi gelebilir. Numara olarak "*" veya "?" gibi maskeler de kullanmak mümkündür. (burada "*" herhangi bir sayıda simgeyi ve "?" herhangi bir simgeyi ifade eder). 57

58 K U L L A N I M K I L A V U Z U Ġçerdiği metin: SMS mesajının spam olmadığını gösteren anahtar sözcükler / ifadeler. Bu ayar, Gelene izin ver ayarı için Yalnızca SMS değeri ayarlanmıģsa kullanılabilir. 4. DeğiĢiklikleri kaydetmek için Geri düğmesine basın. BEYAZ LİSTEDEKİ GİRİŞLERİ SİLME Anti-Spam Beyaz Listesindeki bir girişi silmek için: 1. Anti-Spam sekmesinde Beyaz Liste öğesini seçin. Beyaz Liste penceresi açılacaktır. 2. Silinmesi gereken giriģi listeden seçin ve ardından Seçenekler GiriĢi sil öğesini seçin. BEYAZ LİSTEDEKİ TÜM GİRİŞLERİ SİLME Anti-Spam Beyaz Listesindeki tüm girişleri silmek için: 1. Anti-Spam sekmesinde Beyaz Liste öğesini seçin. Beyaz Liste penceresi açılacaktır. 2. Seçenekler Tüm giriģleri sil öğesini seçin. TELEFON REHBERİNDE OLMAYAN KİŞİLERDEN GELEN SMS MESAJLARINI VE ARAMALARI YANITLAMA Anti-Spam modu olarak Her iki liste veya Beyaz Liste seçilmiģse (bkz. "Anti-Spam modları" bölümü, sayfa 137), numarası telefon rehberinde bulunmayan abonelerden gelen SMS mesajlarını ve aramalarına ayrıca bir Anti-Spam tepkisini ayarlayabilirsiniz. Anti-Spam Beyaz Listenin kiģiler listesinden numaralar eklenerek geniģletilmesine de olanak verir. Ayarları düzenlemek için, aygıtın kumanda kolunu kullanabilir veya Seçenekler DeğiĢtir öğesini seçebilirsiniz. Anti-Spamın telefon rehberinde bulunmayan bir numaraya tepkisini seçmek için: 1. Anti-Spam sekmesinde Mod öğesini seçin. Mod penceresi açılacaktır. 2. KiĢilere izin ver ayarının değerlerinden birini seçin (bkz. aģağıdaki ġekil): Anti-Spam'ın telefon defterindeki numaraları ek bir Beyaz Liste olarak görmesi için Evet değerini seçin. 58

59 S Y M B I A N OS İ Ç İ N K A S P E R S K Y M O B I L E S E C U R I T Y Anti-Spamın SMS mesajlarını ve aramaları belirlenen Anti-Spam moduna dayalı olarak filtrelemesi için, Hayır değerini seçin. Şekil 29. Anti-Spam ın aygıtın telefon rehberinde bulunmaya numaralara tepkisi 3. DeğiĢiklikleri kaydetmek için Geri düğmesine basın. SAYISAL OLMAYAN NUMARALARDAN GELEN SMS MESAJLARINI YANITLAMA Anti-Spam modu olarak Her iki liste veya Kara Liste seçilmiģse (bkz. "Anti-Spam modları" bölümü, sayfa 137), Kara Listeyi (harfler dahil) sayısal olmayan numaralar ekleyerek de geniģletebilirsiniz. Bundan sonra Anti-Spam sayısal olmayan numaralardan gelen SMS mesajlarını da engelleyecektir. Ayarları düzenlemek için, aygıtın kumanda kolunu kullanabilir veya Seçenekler DeğiĢtir öğesini seçebilirsiniz. Anti-Spamın sayısal olmayan numaralardan gelen mesajlara tepkisini ayarlamak için: 1. Anti-Spam sekmesinde Mod öğesini seçin. Mod penceresi açılacaktır. 2. Sayısal olmayan numaralar ayarı için bir değer seçin (bkz. aģağıdaki ġekil): Anti-Spamın sayısal olmayan numaralardan gelen SMS mesajlarını otomatik olarak silmesi için, Engelle değerini seçin. 59

60 K U L L A N I M K I L A V U Z U Anti-Spamın sayısal olmayan numaralardan gelen mesajları belirlenen Anti-Spam moduna dayalı olarak filtrelemesi için, Ġzin ver değerini seçin. Şekil 30, Sayısal olmayan numaralardan gelen SMS mesajlarına uygulanacak Anti-Spam eylemini yapılandırma 3. DeğiĢiklikleri kaydetmek için Geri düğmesine basın. GELEN SMS MESAJLARI İÇİN BİR YANIT SEÇME Varsayılan olarak, Anti-Spam Her iki liste moduna ayarlanmıģtır (bkz. "Anti-Spam modu" bölümü, sayfa 137). Anti-Spam gelen SMS mesajlarını ve aramaları Kara ve Beyaz listelere göre tarar. Gönderenin numarası Kara veya Beyaz listede bulunmuyorsa, Anti-Spam bunu size bildirir ve gelen SMS mesajına iliģkin bir eylem belirlemenizi ister. SMS mesajına uygulanmak üzere aģağıdaki eylemlerden birini seçebilirsiniz(bkz. aģağıdaki ġekil): Bir SMS mesajını engellemek ve gönderenin telefon numarasını Kara Listeye eklemek için Seçenekler Kara Listeye ekle öğesini seçin. Bir SMS mesajını almak ve gönderenin telefon numarasını Beyaz Listeye eklemek için Seçenekler Beyaz Listeye ekle öğesini seçin. 60

61 S Y M B I A N OS İ Ç İ N K A S P E R S K Y M O B I L E S E C U R I T Y SMS mesajını gönderenin telefon numarasını herhangi bir listeye eklemeden almak için Atla düğmesine basın. Şekil 31. Alınan SMS mesajına ilişkin Anti-Spam bildirimi Engellenen mesajlarla ilgili bilgiler, uygulama günlüğüne girilir (sayfa 100 deki "Uygulama günlükleri" bölümüne bakın). GELEN ARAMALAR İÇİN BİR YANIT SEÇME Varsayılan olarak, Anti-Spam Her iki liste moduna ayarlanmıģtır (bkz. "Anti-Spam modu" bölümü, sayfa 137). Anti-Spam gelen aramaları Kara ve Beyaz listelere göre tarar. Gönderenin numarası Kara veya Beyaz listede bulunmuyorsa, Anti-Spam bunu size bildirir ve gelen aramaya iliģkin bir eylem belirlemenizi ister. Aramanın yapıldığı numaraya uygulanması için aģağıdaki eylemlerden birini seçebilirsiniz (bkz. aģağıdaki ġekil): Arayanın telefon numarasını Kara Listeye eklemek için Seçenekler Kara Listeye ekle öğesini seçin. Arayanın telefon numarasını Beyaz Listeye eklemek için Seçenekler Beyaz Listeye ekle öğesini seçin. 61

62 K U L L A N I M K I L A V U Z U Atla: arayanın numarası herhangi bir listeye eklenmez. Figure 32. Kabul edilen aramaya ilişkin Anti-Spam bildirimi Engellenen aramalarla ilgili bilgiler uygulama günlüğüne girilir (bkz. "Uygulama günlükleri" bölümü, sayfa 100). GİDEN ARAMALARI VE SMS MESAJLARINI SINIRLAMA. EBEVEYN DENETİMİ Bu bölüm, tanımlanmıģ numaralara giden aramaların ve SMS mesajlarının sınırlanmasını sağlayan Ebeveyn Denetimi bileģeni hakkında bilgiler sunar. Bölüm ayrıca izin verilen ve yasaklı numaralar listesinin nasıl oluģturulacağını ve Ebeveyn Denetimi ayarlarının nasıl yapılacağını açıklar. BU BÖLÜMDE Ebeveyn denetimi hakkında Ebeveyn denetimi modları Ebeveyn Denetimi modunu değiģtirme Kara Liste OluĢturma Beyaz Liste OluĢturma EBEVEYN DENETİMİ HAKKINDA Ebeveyn Denetimi bileģeni Kara ve Beyaz listeleri kullanarak giden SMS mesajlarını ve aramaları filtreler. Filtreleme yukarıda açıklanan Anti-Spam bileģeniyle aynı Ģekilde çalıģır: Kara Listedeki herhangi bir giriģ ile eģleģen SMS mesajları ve aramalar engellenirken, Beyaz Listedeki bir giriģle eģleģen mesajlar ve aramalara izin verilir. 62

63 S Y M B I A N OS İ Ç İ N K A S P E R S K Y M O B I L E S E C U R I T Y Ebeveyn Denetimi, yalnızca aygıtın standart araçlarını kullanarak SMS mesajlarını engeller. Üçüncü taraf uygulamalardan gönderilen SMS mesajları engellenmez. BileĢenin iģleyiģiyle ilgili bilgiler uygulama günlüğüne girilir (bkz. "Uygulama Günlükleri" bölümü, sayfa 100). EBEVEYN DENETİMİ MODLARI Bir Ebeveyn Denetimi modu bileģenin bir ebeveynin çocuğunun giden mesajlar istenmeyen arama aralığını sınırlamasına olanak veren temel yapılandırması veya parametreler derlemesidir. AĢağıdaki Ebeveyn Denetimi modları mevcuttur: Kapalı: Ebeveyn Denetimini devre dıģı bırakır. Giden SMS mesajları ve aramalar filtrelenmez. Bu mod varsayılan olarak seçilidir. Kara Liste: Yalnızca Kara Listedeki numaralara SMS mesajı gönderilmesini ve/veya arama yapılmasını engeller ve diğer tüm mesajlara ve aramalara izin verir. Beyaz Liste: Yalnızca Beyaz Listedeki numaralara SMS mesajı gönderilmesine ve/veya arama yapılmasına izin verir ve diğer tüm mesajları ve aramaları engeller. Ebeveyn Denetimi modunu düzenleyebilirsiniz (bkz. "Anti-Spam modunu değiģtirme" bölümü, sayfa 63). Geçerli Ebeveyn Denetimi modu Mod menü öğesinin yanındaki Ebeveyn Denetimi sekmesinde görüntülenir. EBEVEYN DENETİMİ MODUNU DEĞİŞTİRME Ayarları düzenlemek için, aygıtın kumanda kolunu kullanabilir veya Seçenekler DeğiĢtir öğesini seçebilirsiniz. Ebeveyn Denetimi modunu değiştirmek için: 1. Ebeveyn Denetimi sekmesinden Mod öğesini seçin. Mod penceresi açılacaktır. 2. Önerilen Ebeveyn Denetimi modlarından birini seçin (bkz. AĢağıdaki ġekil). 63

64 K U L L A N I M K I L A V U Z U Şekil 33. Ebeveyn Denetimi modunu değiştirme 3. DeğiĢiklikleri kaydetmek için Tamam düğmesine basın. KARA LİSTE OLUŞTURMA Ebeveyn Denetimi bileģeninin giden SMS mesajlarını ve aramaları ona göre engelleyeceği bir Kara Liste oluģturabilirsiniz Liste mesaj ve/veya çağrı gönderilmesi engellenmeyen telefon numaralarını içerir. Engellenen SMS mesajları ve aramalarla ilgili bilgiler uygulama günlüğüne kaydedilir (bkz. "Uygulama günlükleri" bölümü, sayfa 100). BU BÖLÜMDE Kara Listeye giriģ ekleme Kara Listedeki giriģleri düzenleme Kara Listedeki giriģleri silme Kara Listedeki tüm giriģleri silme KARA LİSTEYE GİRİŞ EKLEME Aynı numaranın Ebeveyn Denetimi numaralarının hem Kara listesinde hem de Beyaz listesinde aynı anda olamayacağını aklınızda tutun. Bu numara bu listelerden birinde zaten kayıtlıysa, Kaspersky Mobile Security 9.0 bunu size bildirecektir ilgili telefon numarası ekranda görünecektir. Ayarları düzenlemek için, aygıtın kumanda kolunu kullanabilir veya Seçenekler DeğiĢtir öğesini seçebilirsiniz. Ebeveyn Denetimi Kara Listesine bir giriş eklemek için: 1. Ebeveyn Denetimi sekmesindeki Kara Liste öğesini seçin. 64

65 S Y M B I A N OS İ Ç İ N K A S P E R S K Y M O B I L E S E C U R I T Y Bu, Kara Liste penceresini açacaktır. 2. Seçenekler GiriĢ ekle menü öğesini seçin (bkz. aģağıdaki ġekil). Şekil 34. Kara Listeye giriş ekleme 3. Yeni giriģ için aģağıdaki ayarları yapın (bkz. aģağıdaki ġekil): Gideni engelle: Ebeveyn Denetiminin engelleyeceği bir abone numarasından gelen bilginin türü: SMS ve çağrılar: giden aramaları ve SMS mesajlarını engeller. Yalnızca aramalar: Yalnızca giden aramaları engeller. Yalnızca SMS: yalnızca giden SMS mesajlarını engeller. 65

66 K U L L A N I M K I L A V U Z U Telefon numarası: Giden SMS mesajları ve/veya aramalar için engellenecek olan telefon numarası. Telefon numarası yalnızca alfanümerik karakterler içerebilir; bir rakam veya harfle baģlayabilir veya baģına "+" simgesi gelebilir. Numara olarak "*" veya "?" gibi maskeler de kullanmak mümkündür. (burada "*" herhangi bir sayıda simgeyi ve "?" herhangi bir simgeyi ifade eder). Şekil 35. Giriş ayarları 4. DeğiĢiklikleri kaydetmek için Geri düğmesine basın. KARA LİSTEDEKİ GİRİŞLERİ DÜZENLEME Engellenen numaralar Kara listesindeki giriģlerin tüm ayarlarının değerlerini değiģtirebilirsiniz. Ayarları düzenlemek için, aygıtın kumanda kolunu kullanabilir veya Seçenekler DeğiĢtir öğesini seçebilirsiniz. Ebeveyn Denetimi Kara Listesindeki bir girişi düzenlemek için: 1. Ebeveyn Denetimi sekmesindeki Kara Liste öğesini seçin. Kara Liste penceresi açılacaktır. 2. DeğiĢtirmek istediğiniz giriģi listeden seçin ve ardından Seçenekler GiriĢi düzenle öğesini seçin. 3. GiriĢin gerekli ayarlarını değiģtirin: Gideni engelle: Ebeveyn Denetiminin engelleyeceği bir abone numarasına giden bilginin türü: SMS ve çağrılar: giden aramaları ve SMS mesajlarını engeller. Yalnızca aramalar: Yalnızca giden aramaları engeller. Yalnızca SMS: yalnızca giden SMS mesajlarını engeller. Telefon numarası: Giden SMS mesajları ve/veya aramalar için engellenecek olan telefon numarası. Telefon numarası yalnızca alfanümerik karakterler içerebilir; bir rakam veya harfle baģlayabilir veya baģına "+" simgesi gelebilir. Numara olarak "*" veya "?" gibi maskeler de kullanmak mümkündür. (burada "*" herhangi bir sayıda simgeyi ve "?" herhangi bir simgeyi ifade eder). 66

67 S Y M B I A N OS İ Ç İ N K A S P E R S K Y M O B I L E S E C U R I T Y 4. DeğiĢiklikleri kaydetmek için Geri düğmesine basın. KARA LİSTEDEKİ GİRİŞLERİ SİLME Bir numaranın engellenen numaralar listesinin Kara Listesine yanlıģlıkla eklenmesi mümkündür. Böyle bir numarayı listeden silebilirsiniz. Ebeveyn denetimi Kara Listesinden bir girişi silmek için, aşağıdaki işlemleri uygulayın: 1. Ebeveyn Denetimi sekmesindeki Kara Liste öğesini seçin. Kara Liste penceresi açılacaktır. 2. Silinmesi gereken giriģi listeden seçin ve ardından Seçenekler GiriĢi sil öğesini seçin. KARA LİSTEDEKİ TÜM GİRİŞLERİ SİLME Ebeveyn Denetimi Kara Listesindeki tüm girişleri silmek için: 3. Ebeveyn Denetimi sekmesindeki Kara Liste öğesini seçin. Kara Liste penceresi açılacaktır. 4. Seçenekler Tüm giriģleri sil öğesini seçin. Liste boģaltılır. BEYAZ LİSTE OLUŞTURMA Ebeveyn Denetiminin giden SMS mesajlarına ve aramalara ona göre izin vereceği bir Beyaz Liste oluģturabilirsiniz Liste Ebeveyn Denetiminin SMS mesajı ve/veya arama gönderilmesine izin verdiği telefon numaralarını içerir. Engellenen SMS mesajları ve aramalarla ilgili bilgiler uygulama günlüğüne kaydedilir (bkz. "Uygulama günlükleri" bölümü, sayfa 100). BU BÖLÜMDE GiriĢ ekleme Beyaz Listedeki giriģleri düzenleme Beyaz Listedeki giriģleri silme Tüm giriģleri silme GİRİŞ EKLEME Aynı numaranın Ebeveyn Denetimi numaralarının hem Kara listesinde hem de Beyaz listesinde aynı anda olamayacağını aklınızda tutun. Bu numara bu listelerden birinde zaten kayıtlıysa, Kaspersky Mobile Security 9.0 bunu size bildirecektir ilgili telefon numarası ekranda görünecektir. Ayarları düzenlemek için, aygıtın kumanda kolunu kullanabilir veya Seçenekler DeğiĢtir öğesini seçebilirsiniz. 67

68 K U L L A N I M K I L A V U Z U Ebeveyn Denetimi Beyaz Listesine bir giriş eklemek için: 1. Ebeveyn Denetimi sekmesindeki Beyaz Liste öğesini seçin. Beyaz Liste penceresi açılacaktır. 2. Seçenekler GiriĢ ekle öğesini seçin (bkz. aģağıdaki ġekil). Şekil 36. Beyaz Listeye giriş ekleme 3. Yeni giriģ için aģağıdaki ayarları yapın (bkz. aģağıdaki ġekil): Gidene izin ver: Ebeveyn Denetiminin bir abone numarasına gönderilmesine izin verdiği giden bilgilerin türü: SMS ve aramalar: giden aramalara ve SMS mesajlarına izin verir. Yalnızca aramalar: yalnızca giden aramalara izin verir. Yalnızca SMS: yalnızca giden SMS mesajlarına izin verir. 68

69 S Y M B I A N OS İ Ç İ N K A S P E R S K Y M O B I L E S E C U R I T Y Telefon numarası: Ebeveyn Denetiminin SMS mesajları gönderilmesine ve/veya aranmasına izin verdiği telefon numarası. Telefon numarası yalnızca alfanümerik karakterler içerebilir; bir rakam veya harfle baģlayabilir veya baģına "+" simgesi gelebilir. Numara olarak "*" veya "?" gibi maskeler de kullanmak mümkündür. (burada "*" herhangi bir sayıda simgeyi ve "?" herhangi bir simgeyi ifade eder). Şekil 37. Giriş ayarları 4. DeğiĢiklikleri kaydetmek için Geri düğmesine basın. BEYAZ LİSTEDEKİ GİRİŞLERİ DÜZENLEME Ġzin verilen numaralar Beyaz Listesindeki bir giriģin tüm ayarlarının değerlerini değiģtirebilirsiniz. Ayarları düzenlemek için, aygıtın kumanda kolunu kullanabilir veya Seçenekler DeğiĢtir öğesini seçebilirsiniz. Ebeveyn Denetimi Beyaz Listesindeki bir girişi düzenlemek için: 1. Ebeveyn Denetimi sekmesindeki Beyaz Liste öğesini seçin. Beyaz Liste penceresi açılacaktır. 2. DeğiĢtirmek istediğiniz giriģi listeden seçin ve ardından Seçenekler GiriĢi düzenle öğesini seçin. 3. GiriĢin gerekli ayarlarını değiģtirin: Gidene izin ver: Ebeveyn Denetiminin bir abone numarasına gönderilmesine izin verdiği giden bilgilerin türü: SMS ve aramalar: giden aramalara ve SMS mesajlarına izin verir. Yalnızca aramalar: yalnızca giden aramalara izin verir. Yalnızca SMS: yalnızca giden SMS mesajlarına izin verir. Telefon numarası: Ebeveyn Denetiminin SMS mesajları gönderilmesine ve/veya aranmasına izin verdiği telefon numarası. Telefon numarası yalnızca alfanümerik karakterler içerebilir; bir rakam veya harfle baģlayabilir veya baģına "+" simgesi gelebilir. Numara olarak "*" veya "?" gibi maskeler de kullanmak mümkündür. (burada "*" herhangi bir sayıda simgeyi ve "?" herhangi bir simgeyi ifade eder). 69

70 K U L L A N I M K I L A V U Z U 4. DeğiĢiklikleri kaydetmek için Geri düğmesine basın. BEYAZ LİSTEDEKİ GİRİŞLERİ SİLME Bir numaranın Beyaz Listeye yanlıģlıkla eklenmesi mümkündür. Bir numarayı oluģturulan listeden silebilirsiniz. Ebeveyn Denetimi Beyaz Listesindeki bir girişi silmek için: 1. Ebeveyn Denetimi sekmesindeki Beyaz Liste öğesini seçin. Beyaz Liste penceresi açılacaktır. 2. Silinmesi gereken giriģi listeden seçin ve ardından Seçenekler GiriĢi sil öğesini seçin. TÜM GİRİŞLERİ SİLME Ebeveyn Denetimi Beyaz Listesindeki tüm girişleri silmek için: 1. Ebeveyn Denetimi sekmesindeki Beyaz Liste öğesini seçin. Beyaz Liste penceresi açılacaktır. 2. Seçenekler Tüm giriģleri sil öğesini seçin. Liste boģaltılır. AYGITIN KAYBOLMASI VEYA ÇALINMASI DURUMUNDA VERİ KORUMASI Bu bölüm, aygıtın çalınması veya kaybolması durumunda kiģisel veriler için karmaģık bir koruma sağlayan ve aygıtın aranmasını kolaylaģtıran Hırsızlığa KarĢı Koruma bileģeni hakkında bilgiler sunar. Bu bölüm ayrıca Hırsızlığa KarĢı Koruma iģlevinin nasıl etkinleģtirileceğini / devre dıģı bırakılacağını, iģleyiģ ve aygıtın çalınması veya kaybolması durumunda uzaktan korumayı baģlatma parametrelerinin ayarlanmasını açıklar. BU BÖLÜMDE Hırsızlığa KarĢı Koruma hakkında Aygıtı bloke etme KiĢisel verileri silme Silinecek nesneler listesi oluģturma Aygıttaki SIM kartının değiģtirilmesini izleme Aygıtın coğrafi koordinatlarını belirleme Hırsızlığa KarĢı Koruma iģlevlerini uzaktan baģlatma

71 S Y M B I A N OS İ Ç İ N K A S P E R S K Y M O B I L E S E C U R I T Y HIRSIZLIĞA KARŞI KORUMA HAKKINDA Hırsızlığa KarĢı Koruma aygıtta depolanan verileri yetkisiz eriģime karģı korur. Aygıt kaybolmuģsa veya çalınmıģsa, bu iģlev yararlı olabilir. Hırsızlığa KarĢı Koruma aygıtın uzaktan bloke edilmesine ve aygıttaki verilerin silinmesine olanak verir. Bu bileģen, aģağıdaki iģlevleri içerir: Bloke et: Aygıtın kullanıcının isteğiyle bloke edilmesine ve bloke etme modunda ekranda görüntülenen bir metnin ayarlanmasına olanak verir. Verileri Sil: Kullanıcının aygıttaki kiģisel verilerinin (tüm kiģiler, mesajlar, galeri, takvim, günlükler, ağ eriģim ayarları), bellek kartındaki verilerin ve seçilen klasörlerdeki verilerin kurtarılamayacak Ģekilde silinmesine olanak verir. SIM Gözcüsü: SIM kartı değiģtirilmiģse veya aygıt SIM kartı olmadan açılmıģsa, bunu kullanıcıya bildirir ve çalınan aygıtı bloke eder. SIM Gözcüsü belirtilen bir telefon numarasına ve/veya e-posta adresine aygıtın yeni telefon numarasını içeren bir mesaj gönderir. GPS Bul: Kullanıcının aygıtın yerini uzaktan belirlemesine olanak verir; bilgi istemci aygıta ve belirtilen bir e- posta adresine mesaj olarak gönderilebilir. Bu iģlev yalnızca yerleģik GPS alıcısına sahip aygıtlarda çalıģır. Hırsızlığa KarĢı Korumanın tüm iģlevlerini kullanmak için Kaspersky Mobile Security 9.0 uygulaması ilk kez çalıģtırıldığında oluģturulan gizli kodu hatırlamalısınız. Kaspersky Mobile Security 9.0 kurulduktan sonra tüm Hırsızlığa KarĢı Koruma iģlevleri devre dıģı bırakılır. Kaspersky Mobile Security 9.0 Hırsızlığa KarĢı Koruma iģlevinin kayıp / çalınmıģ aygıta bir komut gönderilerek uzaktan baģlatılmasına da olanak verir (bkz. "Hırsızlığa KarĢı Koruma iģlevlerini uzaktan baģlatma" bölümü, sayfa 79). Her iģlevin geçerli durumu Hırsızlığa KarĢı Koruma sekmesinde her iģlevin adının yanında görüntülenir. BileĢenin iģleyiģiyle ilgili bilgiler uygulama günlüğüne girilir (bkz. "Uygulama Günlükleri" bölümü, sayfa 100). AYGITI BLOKE ETME Aygıt kaybolmuģsa veya çalınmıģsa, Bloke Etme iģlevi aygıtın uzaktan bloke edilmesine ve aygıttaki verilerin engellenmesine olanak verir. Aygıtın engellenmesini ancak gizli kodu girerek kaldırabilirsiniz. Bu iģlev aygıtı bloke etmez, yalnızca aygıtın uzaktan bloke edilmesi seçeneği etkinleģtirir. Ayarları düzenlemek için, aygıtın kumanda kolunu kullanabilir veya Seçenekler DeğiĢtir öğesini seçebilirsiniz. Bloke etme işlevini etkinleştirmek için: 1. Hırsızlığa KarĢı Koruma sekmesinde Bloke et öğesini seçin. Bloke et penceresi açılacaktır. 2. Bloke etme modu ayarında Açık değerini seçin. 3. Bloke edilen aygıtın ekranında bir metin görüntülemek için, Bloke edildiğinde metin öğesini seçin ve Metin gir alanına metni girin (bkz. aģağıdaki ġekil). Aygıt bloke edildiğinde, ekranda varsayılan olarak Aygıt Bloke Edildi metni görüntülenir. 71

72 K U L L A N I M K I L A V U Z U Metnin görüntülenmesini engellemek Bloke edildiğinde metin ayarını seçin ve Metin gir alanının içeriğini silin ve Tamam düğmesine basın. Şekil 38. Bloke etme işlevi ayarları 4. DeğiĢiklikleri kaydetmek için Geri düğmesine basın. Bloke etme iģlevi etkinleģtirilmiģse, aygıtı aģağıdaki yöntemlerle bloke edebilirsiniz: Gönder komutunu kullanarak. Bu, Kaspersky Mobile Security 9.0 uygulamasının kurulu olduğu ikinci bir aygıtı gerektirir. Ġkinci aygıtta özel bir SMS mesajı oluģturularak Kaspersky Mobile Security 9.0 dan gönderilmelidir. Mesaj bloke edilecek aygıtın telefon numarasını ve gizli kodunu içerir. Bloke edilen aygıtta özel SMS mesajının alındığı fark edilmeyecektir. Standart bir SMS mesajı göndermek için bir telefonu kullanma. Bunun için, ikinci aygıtta bir SMS mesajı oluģturularak bloke edilecek aygıta özel metin ve gizli kodla birlikte gönderilmelidir. Kayıp aygıta komut göndermek için: 1. Ek sekmesinde Komut gönder öğesini seçin. Özel komut gönder penceresi açılacaktır. 2. BaĢlat düğmesine basın. 3. Bloke et komut türünü seçin ve ardından Ġleri düğmesine basın (bkz. aģağıdaki ġekil). 72

73 S Y M B I A N OS İ Ç İ N K A S P E R S K Y M O B I L E S E C U R I T Y Şekil 39. Aygıtı uzaktan bloke etme 4. Bloke etmek istediğiniz aygıtın telefon numarasını girin ve ardından Ġleri düğmesine basın. 5. Mesajı alan aygıta girilmiģ olan gizli kodun aynısını girin ve Gönder düğmesine basın. Telefonun standart SMS oluģturma işlevlerini kullanarak bir SMS mesajı oluģturmak için: Bloke etmek istediğiniz aygıta standart bir SMS mesajı gönderin. SMS mesajı bloke block:<kod> metnini içermelidir; burada <kod> bloke edilecek aygıttaki gizli koddur. Bu mesaj büyük/küçük harf duyarlı değildir ve iki nokta üst üste iģaretinden önceki ve sonraki boģluklar yoksayılır. KİŞİSEL VERİLERİ SİLME Mobil aygıtın kaybolması veya çalınması durumunda Veri Silme iģlevi aygıtta depolanan aģağıdaki bilgilerin uzaktan silinmesine olanak verir: Kullanıcının kiģisel verileri (tüm kiģiler, mesajlar, galeri, takvim ve ağ bağlantı ayarları); Hırsızlığa KarĢı Koruma aygıtın telefon rehberinde ve SIM kartından kaydedilen kiģileri siler Bellek kartlarındaki veriler C:\Data klasörü ve belirtilen diğer klasörlerdeki dosyalar. Bu iģlev aygıtta kaydedilen verileri silmez ama onları silme seçeneğine ekler. Aygıt ancak özel bir SMS mesajı aldıktan sonra, Hırsızlığa KarĢı Koruma oluģturulan silinecek nesneler listesindeki verileri silecektir (bkz. "Silinecek nesneler listesi oluģturma" bölümü, sayfa "75). Veri temizleme işlevini etkinleştirmek için: 1. Hırsızlığa KarĢı Koruma sekmesinde Verileri Sil öğesini seçin. Verileri Sil ekranı açılacaktır. 2. Mod öğesini seçin. 73

74 K U L L A N I M K I L A V U Z U Mod penceresi açılacaktır. 3. Açık değerine ayarlamak için Verileri Sil modu öğesini seçin (bkz. aģağıdaki ġekil). 4. Aygıt özel bir SMS mesajı aldığında silinecek verileri seçin: KiĢisel verileri silmek için Verileri sil sekmesinde Evet değerini iģaretleyin C:\Data ve belirtilen diğer klasörlerdeki dosyaları silmek için Klasörleri sil sekmesinde Evet değerini iģaretleyin. Şekil 40. Veri Temizleme işlevi ayarları 5. DeğiĢiklikleri kaydetmek için Geri düğmesine basın. 6. Silinecek klasörler listesini oluģturmaya gidin (bkz. "Silinecek nesneler listesi oluģturma" bölümü, sayfa 75). Aygıttaki kiģisel verileri aģağıdaki yöntemlerle etkinleģtirilen iģlevi kullanarak silebilirsiniz: Kayıp/çalınan aygıta komut göndererek. Gönder komutunu kullanarak. Bu, Kaspersky Mobile Security 9.0 uygulamasının kurulu olduğu ikinci bir aygıtı gerektirir. Ġkinci aygıtta özel bir SMS mesajı oluģturularak Kaspersky Mobile Security 9.0 dan gönderilmelidir. Mesaj aygıtın telefon numarası ve gizli koddan oluģur. Çalınan / kaybolan aygıtta özel SMS mesajının alındığı fark edilmeyecektir. Standart bir SMS mesajı göndermek için bir telefonu kullanarak. Ġkinci aygıtta bir SMS mesajı oluģturularak kaybolan / çalınan aygıta özel metin ve gizli kodla birlikte gönderilmelidir. Kayıp / çalınan aygıta komut göndermek için: 1. Ek sekmesinde Komut gönder öğesini seçin. Özel komut gönder penceresi açılacaktır. 2. BaĢlat düğmesine basın. 3. Verileri Sil komut türünü seçin ve ardından Ġleri düğmesine basın (bkz. aģağıdaki ġekil). 74

75 S Y M B I A N OS İ Ç İ N K A S P E R S K Y M O B I L E S E C U R I T Y Şekil 41. Kişisel verileri silme 4. Verileri silinecek aygıtın telefon numarasını girin ve ardından Ġleri düğmesine basın. 5. Mesajı alan aygıta girilmiģ olan gizli kodun aynısını girin ve Gönder düğmesine basın. Telefonun standart SMS oluşturma işlevlerini kullanarak bir SMS mesajı oluşturmak için: Kayıp/çalınan aygıta bir SMS mesajı gönderin. SMS mesajı wipe:<kod> metnini içermelidir; burada <kod> bloke edilecek aygıttaki gizli koddur. Bu mesaj büyük/küçük harf duyarlı değildir ve iki nokta üst üste iģaretinden önceki ve sonraki boģluklar yoksayılır. SİLİNECEK NESNELER LİSTESİ OLUŞTURMA Bir klasörü silinecek klasörler listesine eklemek için: 1. Hırsızlığa KarĢı Koruma sekmesinde Verileri Sil öğesini seçin. Verileri Sil ekranı açılacaktır. 2. Silinecek klasörler öğesini seçin. Silinecek klasörler ekranı açılacaktır. 3. Seçenekler Klasör ekle öğesini seçin (bkz. aģağıdaki ġekil). 75

76 K U L L A N I M K I L A V U Z U Şekil 42. Klasör ekleme 4. Klasör ağacından istediğiniz klasörü seçin ve ardından Tamam düğmesine basın. Klasör listeye eklenir. 5. DeğiĢiklikleri kaydetmek için Geri düğmesine basın. Klasörü listeden kaldırmak için: 1. Hırsızlığa KarĢı Koruma sekmesinde Verileri Sil öğesini seçin. Verileri Sil ekranı açılacaktır. 2. Silinecek klasörler öğesini seçin. Silinecek klasörler ekranı açılacaktır. 3. Listeden bir klasör ve Seçenekler Klasörü sil öğesini seçin. 4. Kaldırma iģlemini Evet düğmesine basarak onaylayın. AYGITTAKİ SIM KARTININ DEĞİŞTİRİLMESİNİ İZLEME SIM Gözcüsü kaybolan veya çalınan aygıttaki SIM kartı değiģtirilirse, belirtilen bir telefon numarasına ve/veya e-posta adresine takılan yeni SIM kartının numarasını içeren bir mesaj gönderir ve aygıtı bloke eder. SIM Gözcüsü işlevini etkinleştirmek ve SIM kartının değiştirilmesini denetlemek için: 1. Hırsızlığa KarĢı Koruma sekmesinde SIM Gözcüsü öğesini seçin. SIM Gözcüsü penceresi açılacaktır. 2. SIM Gözcüsü modu öğesini seçin ve Açık değerine ayarlayın. 3. AĢağıdaki SIM Gözcüsü ayarlarını yapılandırın (bkz. aģağıdaki ġekil): E-posta adresi. Telefonunuzun yeni numarasını içeren bir e-posta almak için e-posta adresini girin. 76

77 S Y M B I A N OS İ Ç İ N K A S P E R S K Y M O B I L E S E C U R I T Y Telefon numarası. Telefonunuzun yeni numarasını içeren bir mesajı otomatik olarak göndermek için mesajın girileceği telefon numarasını girin. Telefon numarası bir rakam veya "+" ile baģlayabilir ve yalnızca rakamlardan oluģmak zorundadır. SIM kartı değiģtirildiyse. SIM kartı değiģtirildiyse veya aygıt SIM kartı olmadan açıldıysa aygıtı bloke etmek için Bloke et değerine ayarlayın. Aygıtın engellemesini ancak gizli kodu girerek kaldırabilirsiniz. Varsayılan olarak, aygıtın bloke edilmesi devre dıģı bırakılmıģtır. Bloke edildiğinde metin. Bloke etme modunda ekranda bir mesaj görüntülemek için, metni Metin gir alanına girin. Varsayılan olarak, aygıtın bloke edilmesi devre dıģı bırakılmıģtır. Şekil 43. SIM Gözcüsü işlevi ayarları 4. DeğiĢiklikleri kaydetmek için Geri düğmesine basın. AYGITIN COĞRAFİ KOORDİNATLARINI BELİRLEME GPS Bul iģlevi aygıtın coğrafi koordinatlarını bir SMS mesajıyla istemci aygıta ve belirtilen e-posta adresine gönderir. Bu iģlev yalnızca yerleģik GPS alıcısına sahip aygıtlarda çalıģır. Gerekirse, alıcı otomatik olarak etkinleģtirilecektir. Koordinatları, aygıt ancak uyduların eriģebildiği bir alanda ise alınabilir. Ġstek sırasında uydular uygun değilse, belli aralıklarla uyduları bulma denemesi yapılacaktır. GPS Bul işlevini etkinleştirmek için: 1. Hırsızlığa KarĢı Koruma sekmesinde GPS Bul öğesini seçin. GPS Bul penceresi açılacaktır. 2. GPS Bul modu ayarında Açık değerini seçin. 3. Aygıtının koordinatlarının gönderileceği e-posta adresini E-posta adresi ayarına girin (bkz. aģağıdaki ġekil). 77

78 K U L L A N I M K I L A V U Z U Şekil 44. GPS Bul işlevi ayarları 4. DeğiĢiklikleri kaydetmek için Geri düğmesine basın. GPS Bul iģlevi etkinleģtirilmiģ bir aygıtın koordinatlarını aģağıdaki yöntemlerle isteyebilirsiniz: Gönder komutunu kullanarak. Bu, Kaspersky Mobile Security 9.0 uygulamasının kurulu olduğu ikinci bir aygıtı gerektirir. Ġkinci aygıtta özel bir SMS mesajı oluģturularak Kaspersky Mobile Security 9.0 dan gönderilmelidir. Mesaj aygıtın telefon numarası ve gizli koddan oluģur. Çalınan / kaybolan aygıtta özel SMS mesajının alındığı fark edilmeyecektir. Telefonda SMS oluģturmanın standart seçenekleriyle. Ġkinci aygıtta bir SMS mesajı oluģturularak kaybolan / çalınan aygıta özel metin ve gizli kodla birlikte gönderilmelidir. Kayıp / çalınan aygıta komut göndermek için: 1. Ek sekmesinde Komut gönder öğesini seçin. Özel komut gönder penceresi açılacaktır. 2. GPS Bul komut türünü seçin ve ardından Ġleri düğmesine basın (bkz. aģağıdaki ġekil). 78

79 S Y M B I A N OS İ Ç İ N K A S P E R S K Y M O B I L E S E C U R I T Y Şekil 45. Aygıtın konumunu belirleme 3. Koordinatlarını almak istediğiniz aygıtın telefon numarasını girin ve ardından Ġleri düğmesine basın. 4. Mesajı alan aygıta girilmiģ olan gizli kodun aynısını girin ve Gönder düğmesine basın. Telefonun standart SMS oluşturma işlevlerini kullanarak bir SMS mesajı oluşturmak için: Kayıp/çalınan aygıta bir SMS mesajı gönderin. SMS mesajı find:<kod> metnini içermelidir; burada <kod> bloke edilecek aygıttaki gizli koddur. Bu mesaj büyük/küçük harf duyarlı değildir ve iki nokta üst üste iģaretinden önceki ve sonraki boģluklar yoksayılır. Aygıtın koordinatlarını içeren bir SMS mesajı koordinatları alma isteğini gönderen numaraya ve GPS Bul ayarlarında belirtilmiģse, e-posta adresine gönderilir. HIRSIZLIĞA KARŞI KORUMA İŞLEVLERİNİ UZAKTAN BAŞLATMA Kaspersky Mobile Security kurulu kaybolmuģ / çalınmıģ aygıtta Hırsızlığa KarĢı Koruma iģlevini uzaktan baģlatmak için özel bir SMS mesajı gönderebilirsiniz. Komutun alındığı bloke edilen aygıtta fark edilmez. Kayıp / çalınan aygıta komut göndermek için: 1. Ek sekmesinde Komut gönder öğesini seçin. Özel komut gönder penceresi açılacaktır. 2. BaĢlat düğmesine basın. 3. Uzaktan baģlatılacak önerilen iģlevlerden birini seçin (bkz. AĢağıdaki ġekil). Bloke et (bkz. "Aygıtı Bloke etme" bölümü, sayfa 71). Verileri Sil (bkz. "KiĢisel verileri silme" bölümü, sayfa 73). GPS Bul (bkz. "Aygıtın coğrafi koordinatlarını belirleme" bölümü, sayfa 77). 79

80 K U L L A N I M K I L A V U Z U Gizlilik Koruması (bkz. "Gizlilik Koruması" bölümü, sayfa 81). Şekil 46. Hırsızlığa Karşı Koruma işlevlerini uzaktan başlatma ĠĢlev iletiyi alan aygıtta etkinleģtirilmiģ olmalıdır. 4. Ġleri düğmesine basın. 5. Mesajın gönderileceği telefon numarasını girin ve Ġleri düğmesine basın 6. Mesajı alan aygıta girilmiģ olan gizli kodun aynısını girin ve Gönder düğmesine basın. KİŞİSEL VERİLERİ GİZLEME Bu bölüm Gizlilik Koruması hakkında bilgiler verir. BileĢen aygıt baģka bir kiģi tarafından kullanılırken kullanıcının gizli verilerinin gizlenmesini sağlar. BU BÖLÜMDE Gizlilik Koruması Gizlilik Koruması modları Gizlilik Koruması modlarını değiģtirme Gizlilik Korumasını otomatik olarak baģlatma Gizlilik Korumasını uzaktan baģlatma Korunan kiģiler listesi oluģturma Koruma nesnelerini seçme: Gizlilik Koruması

81 S Y M B I A N OS İ Ç İ N K A S P E R S K Y M O B I L E S E C U R I T Y GİZLİLİK KORUMASI Gizlilik Koruması bileģeni kiģisel verileri korur ve diğer kiģiler aygıtı kullanırken kiģisel verilen istenmeyen eriģimi engeller. BileĢen, (aygıtın belleğinde, SIM kartında veya çıkarılabilir ortamda depolanan) kiģiler, mesajlar ve aramalar gibi gizli kullanıcı verilerinin gizlenmesini sağlar. Gizlilik Koruması bileģeni korunan kiģiler listesine dayalı olarak verileri çözümler (bkz. "Koruma nesnelerini seçme: Gizlilik Koruması" bölümü, sayfa 87). BileĢen bu listedeki numaralar için aģağıdaki bilgileri gizler: KiĢiler listesindeki bilgiler Arama kaydındaki numara giriģleri (gelen, giden, cevapsız). Gelen, giden, silinmiģ ve gönderilmiģ SMS mesajları listesindeki SMS mesajları. Gizlilik Korumasının iģleyiģiyle ilgili bilgiler uygulama günlüğüne depolanır (bkz. "Uygulama günlükleri" bölümü, sayfa 100). GİZLİLİK KORUMASI MODLARI Kaspersky Mobile Security 9.0 kiģisel verileri korumanın yönetilmesine olanak verir. Gizlilik Koruması bileģeni elle baģlatılır. Varsayılan olarak devre dıģı bırakılmıģtır. Gizlilik Koruması aģağıdaki modlardan birinde çalıģtırılabilir: Normal: Gizli verilerin koruması devre dıģı bırakılmıģtır. DeğiĢtirmek için Gizlilik Koruması ayarlarına eriģilebilir. Gizli: Gizli verilerin koruması etkinleģtirilmiģtir. Gizlilik Koruması korunan kiģilerle iliģkili tüm verileri gizler. Gizlilik Koruması ayarları değiģtirilemez. BileĢenin geçerli iģleyiģ durumu Mod menü öğesinin yanındaki Gizlilik Koruması sekmesinde görüntülenir. Gizlilik Korumasının modunun değiģtirilmesi biraz zaman alabilir. GİZLİLİK KORUMASI MODLARINI DEĞİŞTİRME Gizlilik Koruması modu aģağıdaki Ģekilde değiģtirilebilir: Uygulama arabiriminden Aygıt etkin bekleme modundayken gizli kodla. Gizlilik Koruması modunu değiştirmek için: 1. Gizlilik Koruması sekmesinde Mod öğesini seçin. Gizlilik Koruması modu penceresi açılacaktır. 2. Gizlilik Koruması modu ayarı için bir değer seçin (bkz. aģağıdaki ġekil): 81

82 K U L L A N I M K I L A V U Z U Şekil 47. Gizlilik Koruması modunu değiştirme 3. DeğiĢiklikleri kaydetmek için Geri düğmesine basın. Gizlilik Koruması modunu aygıt etkin bekleme modundayken gizli kodla değiştirmek için: *gizli kod# değerini girin. Gizlilik Koruması modu değiģtirildiğinde aygıtın ekranında bir bildirim görünür. GİZLİLİK KORUMASINI OTOMATİK OLARAK BAŞLATMA Gizli verileri koruma, varsayılan olarak, Gizlilik Koruması etkinleģtirildikten sonra hemen baģlatılır. Sona erdiğinde Gizlilik Koruması bileģeninin otomatik olarak baģlatılacağı bir süre ayarlayabilirsiniz. Ayarlarını değiģtirmeden önce Gizlilik Korumasını devre dıģı bırakın. Belirlenen süre sona erdiğinde Gizlilik Korumasını otomatik olarak başlatmak için: 1. Gizlilik Koruması sekmesinde Mod öğesini seçin. Gizlilik Koruması modu penceresi açılacaktır. 2. Sona erdiğinde Gizlilik Koruması bileģeninin otomatik olarak etkinleģtirileceği süreyi seçin. Bunun için, Otomatik olarak gizle ayarı için önerilen değerlerden birine ayarlayın (bkz. aģağıdaki ġekil). Hemen. 1 dakika sonra. 5 dakika sonra. 15 dakika sonra. 1 saat sonra. 82

83 S Y M B I A N OS İ Ç İ N K A S P E R S K Y M O B I L E S E C U R I T Y Kapalı: Şekil 48. Gizlilik Korumasını otomatik olarak başlatma 3. DeğiĢiklikleri kaydetmek için Geri düğmesine basın. GİZLİLİK KORUMASINI UZAKTAN BAŞLATMA Kaspersky Mobile Security 9.0 özel bir SMS mesajıyla Gizlilik Korumasının uzaktan baģlatılmasına olanak verir. Bunun için, önce Gizlilik Korumasının uzaktan baģlatılmasına olanak veren iģlevi etkinleģtirin. Gizlilik Korumasını uzaktan başlatmayı sağlamak için: 1. Gizlilik Koruması sekmesinde Mod öğesini seçin. Gizlilik Koruması modu penceresi açılacaktır. 2. SMS ile Gizle ayarı için bir değer seçin (bkz. aģağıdaki ġekil). 83

84 K U L L A N I M K I L A V U Z U Şekil 49. Gizlilik Korumasını uzaktan etkinleştirme ayarları 3. DeğiĢiklikleri kaydetmek için Geri düğmesine basın. Gizlilik Koruması modu aģağıdaki Ģekilde uzaktan baģlatılabilir: Kayıp/çalınan aygıta komut göndererek. Bu, Kaspersky Mobile Security 9.0 uygulamasının kurulu olduğu ikinci bir aygıtı gerektirir. Ġkinci aygıtta özel bir SMS mesajı oluģturularak Kaspersky Mobile Security 9.0 dan gönderilmelidir. Mesaj aygıtın telefon numarası ve gizli koddan oluģur. Çalınan / kaybolan aygıtta özel SMS mesajının alındığı fark edilmeyecektir. Telefonda SMS oluģturmanın standart seçenekleriyle. Ġkinci aygıtta bir SMS mesajı oluģturularak kaybolan / çalınan aygıta özel metin ve gizli kodla birlikte gönderilmelidir. Kayıp / çalınan aygıta komut göndermek için: 1. Ek sekmesinde Komut gönder öğesini seçin. Özel komut gönder penceresi açılacaktır. 2. BaĢlat düğmesine basın. 3. Gizlilik Koruması komut türünü seçin ve ardından Ġleri düğmesine basın (bkz. aģağıdaki ġekil). 84

85 S Y M B I A N OS İ Ç İ N K A S P E R S K Y M O B I L E S E C U R I T Y Şekil 50. Gizlilik Korumasını uzaktan başlatma 4. Verileri gizlenecek aygıtın telefon numarasını girin ve ardından Ġleri düğmesine basın. 5. Mesajı alan aygıta girilmiģ olan gizli kodun aynısını girin ve Gönder düğmesine basın. Komut alındığında, kayıp/çalınmıģ aygıtta Gizlilik Koruması bileģeni otomatik olarak baģlatılır. Telefonun standart SMS oluşturma işlevlerini kullanarak bir SMS mesajı oluşturmak için: Yerini bulmak etmek istediğiniz aygıta standart bir SMS mesajı gönderin. SMS mesajı hide:<kod> metnini içermelidir; burada <kod> bloke edilecek aygıttaki gizli koddur. Bu mesaj büyük/küçük harf duyarlı değildir ve iki nokta üst üste iģaretinden önceki ve sonraki boģluklar yoksayılır. KORUNAN KİŞİLER LİSTESİ OLUŞTURMA Gizlilik Koruması bileģeni belirli abonelerle iliģkili kiģisel verileri (örn. SMS mesajları ve aramalar) gizler. Abone numaraları korunan kiģiler listesine kaydedilir. BU BÖLÜMDE Korunan kiģiler listesine numara ekleme Korunan kiģiler listesinde numara düzenleme Korunan kiģiler listesinden numara silme KORUNAN KİŞİLER LİSTESİNE NUMARA EKLEME SIM kartına veya aygıtın telefon rehberindeki tüm telefon numaralarını ve kiģi adlarını korunan kiģiler listesine ekleyebilirsiniz. Ayarlarını değiģtirmeden önce Gizlilik Korumasını devre dıģı bırakın. 85

86 K U L L A N I M K I L A V U Z U Korunan kişiler listesindeki bir girişi değiştirmek için: 1. Gizlilik Koruması sekmesinde KiĢiler listesi öğesini seçin. KiĢiler listesi penceresi açılacaktır. 2. AĢağıdaki eylemlerden birini gerçekleģtirin (bkz. aģağıdaki ġekil): Bir numarayı eklemek için Seçenekler GiriĢ ekle Numara öğesini seçin. Açılan Numara penceresinde Telefon numarasını gir alanını doldurun. GiriĢ tamamlandığında Tamam düğmesine basın. Telefon rehberinden bir numara eklemek için Seçenekler GiriĢ ekle KiĢiler öğesini seçin. Açılan KiĢiler penceresinde Seçenekler Seç menüsünü kullanarak telefon rehberinden gerekli kiģiyi seçin. GiriĢ tamamlandığında Tamam düğmesine basın. SIM kartına kaydedilen bir numarayı eklemek için Seçenekler GiriĢ ekle SIM kartından kiģi öğesini seçin. Açılan KiĢiler penceresinde Seçenekler Seç menüsünü kullanarak gerekli numarayı SIM kartından seçin. GiriĢ tamamlandığında Tamam düğmesine basın. Şekil 51. Korunan kişiler listesine giriş ekleme 3. DeğiĢiklikleri kaydetmek için Geri düğmesine basın. KORUNAN KİŞİLER LİSTESİNDE NUMARA DÜZENLEME Yalnızca elle girilen numaralar düzenlenebilir. Telefon rehberinden veya SIM kartındaki numaralar listesinden seçilen numaraları düzenlemek mümkün değildir. Ayarlarını değiģtirmeden önce Gizlilik Koruması bileģenini devre dıģı bırakın. Korunan kişiler listesindeki bir telefon numarasını düzenlemek için: 1. Gizlilik Koruması sekmesinde KiĢiler listesi öğesini seçin. KiĢiler listesi penceresi açılacaktır. 2. Düzenlenecek numarayı listeden seçin ve ardından Seçenekler GiriĢi düzenle öğesini seçin. 86

87 S Y M B I A N OS İ Ç İ N K A S P E R S K Y M O B I L E S E C U R I T Y Seçilen kiģinin telefon numarası ekranda görünür. 3. Telefon numarasını gir alanındaki verileri değiģtirin. 4. Düzenleme tamamlandığında Tamam düğmesine basın. KORUNAN KİŞİLER LİSTESİNDE NUMARA SİLME Korunan kiģiler listesinde bir numarayı veya tüm numaraları silebilirsiniz. Bir numarayı silmek için: 1. Gizlilik Koruması sekmesinde KiĢiler listesi öğesini seçin. KiĢiler listesi penceresi açılacaktır. 2. Listeden bir öğe seçin ve ardından Seçenekler GiriĢi sil öğesini seçin. 3. Silme iģlemini onaylayın. Bunun için, Evet düğmesine basın. Korunan kişiler listesini silmek için: 1. Gizlilik Koruması sekmesinde KiĢiler listesi öğesini seçin. KiĢiler listesi penceresi açılacaktır. 2. Seçenekler Tüm giriģleri sil öğesini seçin. 3. Silme iģlemini onaylayın. Bunun için, Evet düğmesine basın. Korunan kiģiler listesi boģaltılacaktır. KORUMA NESNELERİNİ SEÇME: GİZLİLİK KORUMASI Gizlilik Koruması bileģeni seçildiğinde, korunan kiģilerle iliģkili kiģiler, mesajlar ve arama kayıtlarındaki giriģler varsayılan olarak gizlenir. EriĢimin sınırlanacağı verileri seçebilirsiniz. Ayarlarını değiģtirmeden önce Gizlilik Korumasını devre dıģı bırakın. Korunan numaralar için koruma nesneleri seçmek için: 1. Gizlilik Koruması sekmesinde Korumayı gizle sekmesini seçin. Bu, Gizlenen nesneler ekranını açacaktır. 2. Korunan numaralar için gizlenecek nesneleri seçin. Gerekli her ayar için Seçenekler DeğiĢtir menüsünü kullanarak Gizle değerini ayarlayın. AĢağıdaki nesneler için gizleme seçeneği mevcuttur (bkz. aģağıdaki ġekil): KiĢiler: Korunan numaralardaki tüm verileri aygıtın telefon rehberinde gizler. Mesajlar: Gelen / giden SMS mesajları listesinde korunan numaralardan tüm SMS leri gizler. Arama giriģleri: Korunan numaralardan gelen aramaları kabul eder ancak arayanın numarasını gizler ve arama listesinde (gelen, giden veya cevapsız) korunan numaralara iliģkin hiçbir bilgi görüntülenmez. Gelen aramalar: KiĢiler listesindeki numaralardan gelen aramaları engeller (bu durumda arayan meģgul sesi duyacaktır). Gizlilik Koruması bileģeni devre dıģı bırakıldığında alınan aramanın bilgileri görüntülenir. 87

88 K U L L A N I M K I L A V U Z U Gelen SMS: Gelen SMS mesajlarının teslim edildiğini görüntülemez (gizli numaradan yeni bir SMS mesajının alındığına iliģkin ekranda hiçbir mesaj görüntülenmez). Gizli numaralardan alınan tüm SMS mesajları Gizlilik Koruması bileģeni devre dıģı bırakıldığında görülecek Ģekilde görüntülenir. Şekil 52. Gizli nesneleri seçme 3. DeğiĢiklikleri kaydetmek için Geri düğmesine basın. AĞ ETKİNLİĞİNİ FİLTRELEME GÜVENLİK DUVARI Bu bölüm aygıtınızın gelen ve giden bağlantılarını izleyen Güvenlik Duvarı bileģeni hakkındaki bilgileri sunar. Ayrıca bu bölüm bileģenin çalıģmasının nasıl etkinleģtirildiğini / devre dıģı bırakıldığını ve gereken güvenlik düzeyini seçmeyi de açıklar. BU BÖLÜMDE Güvenlik duvarı hakkında Güvenlik Duvarı güvenlik düzeyleri Güvenlik Duvarı güvenlik düzeyini seçme Bağlantı denemeleri bildirimi GÜVENLİK DUVARI HAKKINDA Güvenlik Duvarı aygıtınızdaki tüm ağ bağlantılarını çözümler. Seçilen güvenlik düzeyine dayalı olarak ağ etkinliğine engeller veya izin verir. Kurulumdan sonra Kaspersky Mobile Security 9.0 Güvenlik Duvarı devre dıģı bırakılır. Engellenen tüm bağlantıları öğrenmek için Güvenlik Duvarı bildirimini kullanın (bkz. "Bağlantı denemelerinin bildirimi" bölümü, sayfa 90). Güvenlik Duvarının iģleyiģiyle ilgili bilgiler uygulamanın günlüğüne girilir (bkz. "Uygulama günlükleri" bölümü, sayfa 100). 88

89 S Y M B I A N OS İ Ç İ N K A S P E R S K Y M O B I L E S E C U R I T Y GÜVENLİK DUVARI GÜVENLİK DÜZEYLERİ Güvenlik Duvarının iģleyiģi güvenlik düzeylerine dayanır. Geçerli güvenlik düzeyi bilgileri aktarmak için hangi ağ iletiģim kurallarının kullanılabileceği ve hangilerinin engelleneceğini belirler. AĢağıdaki güvenlik düzeyleri mevcuttur: Kapalı: Tüm ağ etkinliklerine izin verilir. Bu düzey, varsayılan olarak seçilmiģtir. Yalnızca gelen bağlantılar engellenir: Yalnızca gelen bağlantıları engeller. Giden bağlantılara izin verilir. SSH, HTTP, HTTPS, IMAP, SMTP ve POP3 iletiģim kurallarını kullanan giden bağlantılara izin verilir: Gelen tüm bağlantıları engeller. E-postaları denetleme, web sitelerini görüntüleme ve dosyaları karģıdan yüklemeye eriģilebilir. Giden bağlantılar yalnızca SSH, HTTP, HTTPS, IMAP, SMTP, POP3 bağlantı noktaları kullanılarak kurulabilir. Tümünü engelle: Uygulamanın veritabanının güncellenmesi ve lisansının yenilenmesi dıģında tüm ağ etkinliklerini engeller. Güvenlik Duvarı güvenlik düzeyini değiģtirebilirsiniz (bkz. "Güvenlik Duvarı güvenlik düzeyini seçme" bölümü, sayfa 89). Geçerli mod Mod menü öğesinin yanındaki Güvenlik Duvarı sekmesinde görüntülenir. GÜVENLİK DUVARI GÜVENLİK DÜZEYİNİ SEÇME Ayarları düzenlemek için, aygıtın kumanda kolunu kullanabilir veya Seçenekler DeğiĢtir öğesini seçebilirsiniz. Güvenlik Duvarı güvenlik düzeyini ayarlamak için: 1. Güvenlik Duvarı sekmesinde Mod öğesini seçin. Mod penceresi açılacaktır. 2. Önerilen güvenlik düzeylerinden birini seçin (bkz. aģağıdaki ġekil): Şekil 53. Güvenlik Duvarı güvenlik düzeyini seçme 89

90 K U L L A N I M K I L A V U Z U 3. DeğiĢiklikleri kaydetmek için Geri düğmesine basın. BAĞLANTI DENEMELERİ BİLDİRİMİ Güvenlik Duvarı seçilen güvenlik düzeyine dayalı olarak yasaklanmıģ tüm bağlantıları engeller (bkz. "Güvenlik Duvarı güvenlik düzeyini seçme " bölümü, sayfa 89). Güvenlik Duvarının mobil aygıtta engellenen bağlantıları size bildirmesi için Güvenlik Duvarı bildirimini kullanın. Seçilen Güvenlik Duvarı güvenlik düzeyinde yasaklanan bağlantı denemeleri hakkında bilgi almak için aşağıdaki eylemleri gerçekleştirin: 1. Güvenlik Duvarı sekmesinde Bildirimler öğesini seçin. 2. Engellendiğinde ayarı için Bildir değerini seçin (bkz. aģağıdaki ġekil). Şekil 54. Güvenlik Duvarı bildirimlerini yapılandırma 3. DeğiĢiklikleri kaydetmek için Tamam düğmesine basın. KİŞİSEL VERİLERİ ŞİFRELEME Bu bölüm aygıtınızdaki gizli verileri koruyan ġifreleme bileģeni hakkında bilgiler sunar. Ayrıca bu bölüm bileģenin çalıģmasının nasıl etkinleģtirildiğini / devre dıģı bırakıldığını ve seçilen klasörleri Ģifrelemeyi / Ģifresini çözmeyi de açıklar. BU BÖLÜMDE ġifreleme hakkında Veri Ģifreleme Verilerin Ģifresini çözme ġifreli verilere eriģimi engelleme

91 S Y M B I A N OS İ Ç İ N K A S P E R S K Y M O B I L E S E C U R I T Y ŞİFRELEME HAKKINDA Kaspersky Mobile Security 9.0 Symbian Series 60 5-th Edition uygulamasını çalıģtıran mobil aygıtlarda veri Ģifrelemeyi desteklemez. ġifreleme bileģeni aygıttaki verileri, mobil aygıta eriģime sahip olsalar bile baģka kiģiler tarafından görülmesine karģı korur. BileĢen istenildiği kadar, sistem bileģeni olmayan klasörlerin Ģifrelenmesine olanak verir. Verilerin Ģifresini çözmek için gizli kod girilmelidir: Aygıt güç tasarrufu moduna geçtikten sonra, verilere eriģim ayarlanan süre sona erdiğinde (bkz. "ġifrelenmiģ verilere eriģimi koruma" bölümü, sayfa 93), otomatik olarak engellenir. Klasördeki veriler ġifrele komutu yürütüldüğünde Ģifrelenecektir. Ardından veriler, klasöre taģınırken, klasörden çıkarılırken veya eriģilirken, "anında" Ģifrelenecek ve Ģifresi çözülecektir. Kurulumdan sonra Kaspersky Mobile Security 9.0 ġifreleme bileģeni devre dıģı bırakılır. BileĢenin iģleyiģiyle ilgili bilgiler, uygulama günlüğüne girilir (bkz. "Uygulama günlükleri" bölümü, sayfa 100). VERİ ŞİFRELEME ġifreleme bileģeni, sistem klasörleri dıģında, aygıtın belleğinde veya depolama kartındaki klasörlerdeki tüm verilerin Ģifrelenmesine olanak verir. Önceden ĢifrelenmiĢ ve Ģifresi çözülmüģ tüm dosyaların listesine ġifreleme sekmesindeki Klasör listesi öğesinden eriģilebilir. Klasör listesindeki tüm klasörleri anında Ģifreleyebilirsiniz. Verileri şifrelemek için: 1. ġifreleme sekmesinde Klasör listesi öğesini seçin. Klasör listesi penceresi açılacaktır. 2. Seçenekler Klasör ekle öğesini seçin (bkz. aģağıdaki ġekil). Şekil 55. Veri şifreleme 91

92 K U L L A N I M K I L A V U Z U Aygıtınızın sistem dosyaları ağacını gösteren bir ekran açılacaktır. 3. ġifrelenecek klasörü seçin ve ardından seçilen klasörü Ģifreleme iģlemini baģlatın. Bunun için, Seçenekler ġifrele düğmesine basın. Dosya sistemi içinde gezinmek için, aygıtın kalemini veya kumanda kolu düğmelerini kullanın: Yukarı ve AĢağı seçili klasör içerisinde hareket etmek için, Sol ve Sağ geçerli klasörden bir düzey yukarı veya aģağı hareket etmek için. 4. Tamam düğmesine basın. ġifreli klasör klasör listesine eklenir. ġifreleme iģlemi bittiğinde Seçenekler menüsündeki ġifrele öğesinin adı ġifreyi Çöz olarak değiģir. ġifreleme iģleminden sonra Ģifreli klasördeki verilerle çalıģırken, Ģifreli klasörden taģırken veya daha sonra yeni klasöre yeni veriler eklediğinizde, veriler otomatik olarak Ģifrelenir ve Ģifresi çözülür. Listedeki tüm klasörleri aynı anda şifrelemek için aşağıdaki adımları uygulayın: 1. ġifreleme sekmesinde Klasör listesini öğesini seçin. Klasör listesi penceresi açılacaktır. 2. Seçenekler Ekle Tümünü Ģifrele öğesini seçin. 3. Tamam düğmesine basın. VERİLERİN ŞİFRESİNİ ÇÖZME Önceden ĢifrelenmiĢ verilerin Ģifresini tamamen çözebilirsiniz (bkz. "Veri Ģifreleme" bölümü, sayfa 91). Aygıttaki ĢifrelenmiĢ klasörlerin birinin veya tümünün Ģifresini çözebilirsiniz. Önceden şifrelenmiş bir klasörün şifresini çözmek için: 1. ġifreleme sekmesinde Klasör listesi öğesini seçin. Önceden Ģifresi çözülmüģ ve ĢifrelenmiĢ klasörlerin listesini içeren Klasör listesi penceresi açılacaktır. 2. ġifresiniz çözmek istediğiniz giriģi listeden seçin ve ardından Seçenekler ġifreyi çöz öğesini seçin (bkz. aģağıdaki ġekil) 92

93 S Y M B I A N OS İ Ç İ N K A S P E R S K Y M O B I L E S E C U R I T Y Şekil 56. Veri şifresini çözme 3. Verilerin Ģifresini çözme iģlemi tamamlandığında Tamam düğmesine basın. ġifreyi çözme iģlemi bittiğinde Seçenekler menüsündeki ġifreyi Çöz öğesinin adı ġifrele olarak değiģir. Veri Ģifrelemeyi yeniden kullanabilirsiniz(bkz. "Veri ġifreleme" bölümü, sayfa 91). Listedeki tüm klasörlerin şifresini aynı anda çözmek için aşağıdaki adımları uygulayın: 1. ġifreleme sekmesinde Klasör listesi öğesini seçin. Klasör listesi penceresi açılacaktır. 2. Seçenekler Ekle Tümünün Ģifresini çöz öğesini seçin. 3. Tamam düğmesine basın. ŞİFRELİ VERİLERE ERİŞİMİ ENGELLEME ġifreleme iģlemi Ģifreli verilere eriģimin hemen veya aygıt güç tasarrufu moduna geçtikten sonra, belirtilen sürenin sonunda engellenmesine olanak verir. Varsayılan olarak Ģifreli verilere eriģim arka ıģık devre dıģı kaldıktan hemen sonra engellenir. Aygıt güç tasarrufu moduna geçtikten sonra Ģifreli verilerin eriģilebilir olabileceği süreyi ayarlayabilirsiniz. ġifreli verilerle çalıģmaya devam etmek için gizli kod girilmelidir. ġifreli verilere eriģimi anlık olarak da engelleyebilir ve gizli kod istemini etkinleģtirebilirsiniz. Klasöre belli bir süre sonra erişimi engellemek için aşağıdaki görevleri gerçekleştirin: 1. ġifreleme sekmesinde EriĢimi engelle öğesini seçin. EriĢimi engelle penceresi açılacaktır. 2. Aygıt boģta moduna geçtikten sonra verilerin eriģebilir olacağı süreyi girin. Bunun için, önerilen değerlerden birin seçin (bkz. aģağıdaki ġekil). 93

94 K U L L A N I M K I L A V U Z U Hemen. 1 dakika sonra. 5 dakika sonra. 15 dakika sonra. 1 saat sonra. Şekil 57. Şifreli verilere erişimi engelleme 3. DeğiĢiklikleri kaydetmek için Tamam düğmesine basın. Şifreli verilere erişimi engellemek ve gizli kodu istemini o anda etkinleştirmek için: "0" ve "1" tuģlarına aynı anda basın. UYGULAMANIN VERİTABANLARINI GÜNCELLEME Bu bölüm, aygıtınızın korumasının güncel olmasını sağlayan uygulama veritabanlarını güncelleme hakkında bilgi verir. Bölümde, ayrıca, yüklü uygulama veritabanlarındaki verilerin nasıl görüntüleneceği, güncellemenin nasıl elle baģlatılacağı ve otomatik veritabanı güncellemelerinin nasıl yapılandırılacağı da açıklanmaktadır. 94

95 S Y M B I A N OS İ Ç İ N K A S P E R S K Y M O B I L E S E C U R I T Y BU BÖLÜMDE Uygulamanın veritabanlarını güncelleme hakkında Veritabanı bilgilerini görüntüleme Güncellemeleri elle baģlatma ZamanlanmıĢ güncellemeleri baģlatma DolaĢım sırasında güncelleme Ġnternet bağlantısı ayarlarını yapılandırma UYGULAMANIN VERİTABANLARINI GÜNCELLEME HAKKINDA Uygulama o sırada bilinen tüm kötü amaçlı yazılımlar ve diğer istenmeyen programlar ve bunların temizlenmesi hakkında açıklamalar içeren uygulama veritabanlarını kullanarak aygıtı kötü amaçlı programlara karģı tarar. Veritabanlarınızı güncel tutmanız son derece önemlidir. Uygulama veritabanlarının düzenli olarak güncellenmesi önerilir. En son güncellemeden itibaren 15 gün geçmiģse, veritabanları çok eski sayılır. Bu durumda güvenilir bir korumayı garanti etmek olanaksızdır. Kaspersky Mobile Security 9.0 güncellemeyi Kaspersky Lab güncelleme sunucularından gerçekleģtirir. Bunlar Kaspersky Lab ürünlerinin tümünün veritabanlarının güncellemelerini içeren özel internet siteleridir. Uygulamanın veritabanlarını güncellemek için, mobil aygıtınızda yapılandırılmıģ bir Ġnternet bağlantınızın olması gerekir. Uygulama veritabanları aģağıdaki algoritmaya göre güncellenir: 1. Mobil aygıtınızda yüklü olan uygulama veritabanları Kaspersky Lab ın özel güncelleme sunucusunda bulunan veritabanlarıyla karģılaģtırılır. 2. Kaspersky Mobile Security 9.0 aģağıdaki eylemlerden birini gerçekleģtirir: En son veritabanları yüklüyse, ekranda bir bilgilendirme mesajı görüntülenir. Yüklü veritabanları farklıysa, yeni bir güncelleme paketi karģıdan yüklenir. Güncelleme iģlemi tamamlandığında, bağlantı otomatik olarak kesilir. Bağlantı güncelleme baģlatılmadan önce kurulmuģsa, kullanılması için açık kalır. Varsayılan olarak, Ġnternet bağlantısı ayarları otomatik olarak oluģturulur. Ġnternet bağlantısı ayarları otomatik olarak oluģturulmadıysa, ayarları yapılandırın (bkz. "Ġnternet bağlantısı ayarlarını yapılandırma", sayfa 99). Güncelleme görevini, aygıt baģka görevlerle meģgul değilken elle baģlatabilir veya otomatik güncellemeleri zamanlayabilirsiniz. DolaĢırken, gereksiz masraflardan kaçınmak için Kaspersky Mobile Security 9.0 veritabanlarını güncellemeyi devre dıģı bırakmak mümkündür. Veritabanının yayınlanma tarihi durum penceresinde görülebilir (bkz. "Koruma durumu penceresi" bölümü, sayfa 33). Kullanılan veritabanları hakkındaki bilgilerin ayrıntıları Veritabanları menü öğesindeki Ek sekmesinde mevcuttur. Veritabanı güncellemeleriyle ilgili bilgiler uygulama günlüğüne kaydedilir (bkz. "Uygulama günlükleri" bölümü, sayfa 100). 95

96 K U L L A N I M K I L A V U Z U VERİTABANI BİLGİLERİNİ GÖRÜNTÜLEME Yüklü uygulama veritabanları hakkındaki bilgileri görüntüleyebilirsiniz. AĢağıdaki verilere eriģilebilir: En son güncelleme tarihi, veritabanlarının yayınlanma tarihi ve veritabanlarındaki giriģ miktarı. Yüklü veritabanları hakkındaki bilgileri görmek için: Ek sekmesindeki Veritabanı bilgisi öğesini seçin (bkz. aģağıdaki ġekil). Şekil 58. Yüklü uygulama veritabanları hakkında bilgiler GÜNCELLEMEYİ ELLE BAŞLATMA Uygulama veritabanı güncellemesini elle baģlatabilirsiniz. Veritabanı güncelleme işlemini elle başlatmak için: 1. Anti-Virüs sekmesindeki Güncelle öğesini seçin. Güncelle penceresi açılacaktır. 2. Güncelle öğesini seçin (bkz. aģağıdaki ġekil). 96

97 S Y M B I A N OS İ Ç İ N K A S P E R S K Y M O B I L E S E C U R I T Y Şekil 59. Güncellemeyi elle başlatma Uygulama Kaspersky Lab sunucusundan veritabanlarını güncelleme iģlemini baģlatır. Güncelleme iģlemi bilgileri ekranda görüntülenir. ZAMANLANMIŞ GÜNCELLEMELERİ BAŞLATMA Düzenli güncellemeler aygıtınızın kötü amaçlı nesnelere karģı etkin bir Ģekilde korunmasının önkoģuludur. Rahatınız için otomatik veritabanı güncellemelerini yapılandırabilirsiniz. Otomatik güncelleme ayarlarını telefonunuz dolaģım bölgesindeyken de yapılandırabilirsiniz (bkz. "DolaĢım sırasında güncelleme" bölümü, sayfa 98). Otomatik veritabanı güncellemeleri için bir çizelge yapılandırmak için: 1. Anti-Virüs sekmesindeki Güncelle öğesini seçin. Güncelle penceresi açılacaktır. 2. Çizelge öğesini seçin. Çizelge ekranı açılacaktır. 3. Otomatik güncelle ayarı için önerilen değerlerden birini seçin (bkz. aģağıdaki ġekil): Kapalı: Uygulama veritabanı çizelgeye göre güncellenmez. Haftalık: güncelleme haftada bir gerçekleģtirilir. Ardından Güncelleme günü ve Güncelleme saati ayarları için değer seçin. 97

98 K U L L A N I M K I L A V U Z U Günlük: Uygulama veritabanı her gün güncellenir. Ardından Güncelleme saati ayarı için değer girin. Şekil 60. Otomatik güncelleme ayarları 4. DeğiĢiklikleri kaydetmek için Geri düğmesine basın. DOLAŞIM SIRASINDA GÜNCELLEME DolaĢım bölgesindeyken, zamanlanmıģ uygulama veritabanı güncellemelerini devre dıģı bırakabilirsiniz. Elle güncelleme düzenli modda da kullanılabilir olacaktır. Dolaşım bölgesindeyken zamanlanmış güncellemeleri devre dışı bırakmak için aşağıdaki adımları uygulayın: 1. Anti-Virüs sekmesindeki Güncelle öğesini seçin. Güncelle penceresi açılacaktır. 2. Çizelge öğesini seçin. Çizelge ekranı açılacaktır. 3. DolaĢımda izin ver ayarı için Hayır değerini seçin (bkz. aģağıdaki ġekil). 98

99 S Y M B I A N OS İ Ç İ N K A S P E R S K Y M O B I L E S E C U R I T Y Şekil 61. Dolaşımda güncellemeleri yapılandırma 4. DeğiĢiklikleri kaydetmek için Geri düğmesine basın. İNTERNET BAĞLANTISI AYARLARINI YAPILANDIRMA Kaspersky Mobile Security 9.0 Ġnternet bağlantısı için varsayılan olarak ayarlanmıģ bir eriģim noktası kullanır. EriĢim noktası ayarları sağlayıcı tarafından yayınlanır. Kaspersky Mobile Security 9.0 bağlantı ayarlarını otomatik olarak belirtmemiģse, ayarları yapılandırın. İnternet bağlantısı ayarlarını yapılandırmak için aşağıdaki işlemleri gerçekleştirin: 1. Anti-Virüs sekmesindeki Güncelle öğesini seçin. Güncelle penceresi açılacaktır. 2. Bağlantı öğesini seçin. 3. Güncelleme sunucusuna bağlanmak için kullanılacak eriģim noktasını seçin. Bunun için, EriĢim noktası ayarı için bir değer seçin ve ardından Tamam düğmesine basın (bkz. aģağıdaki ġekil). 99

100 K U L L A N I M K I L A V U Z U Liste mobil aygıtta ayarlanan tüm eriģim noktalarını gösterir. Şekil 62. İnternet bağlantısı ayarları 4. DeğiĢiklikleri kaydetmek için Geri düğmesine basın. UYGULAMA GÜNLÜKLERİ Bu bölüm her bileģenin ve yürütülen her görevin (örneğin, uygulama veritabanı güncellemeleri, virüs taramaları, vb.) kaydettiği günlükler hakkında bilgi sunar. BU BÖLÜMDE Günlükler hakkında Günlük kayıtlarını görüntüleme Günlük kayıtlarını silme GÜNLÜKLER HAKKINDA Uygulamanın günlükleri Kaspersky Mobile Security'nin iģleyiģi sırasında oluģan olaylar hakkındaki kayıtları depolar. GiriĢler en yeni olaydan baģlayarak olayın zamanına göre sıralanır. Her bileģen için ayrı bir olay günlüğü kullanılır. GÜNLÜK KAYITLARINI GÖRÜNTÜLEME Bileşenin günlüğünde depolanmış girişleri görüntülemek için, aşağıdaki işlemleri uygulayın: 1. Ġlgili bileģenin sekmesinde Günlük öğesini seçin. 100

101 S Y M B I A N OS İ Ç İ N K A S P E R S K Y M O B I L E S E C U R I T Y Seçilen bileģenin günlüğü açılır (bkz. aģağıdaki ġekil). Şekil 63. Şekil bileşen günlüğü 2. Günlük içinde gezinmek için kumanda kolu düğmelerini kullanın. yukarı ve aģağı: geçerli günlükteki olayları görüntüler; sol ve sağ: diğer bileģenlerin günlüklerindeki olayları görüntüler. Ayrıntılı günlük kaydı bilgilerini görüntülemek için: Gerekli giriģi seçin ve ardından Seçenekler Bilgileri göster öğesini seçin. GÜNLÜK KAYITLARINI SİLME Tüm günlükleri temizleyebilirsiniz. Kaspersky Mobile Security 9.0 ın tüm bileģenlerinin iģleyiģi hakkındaki bilgiler silinecektir. Günlükteki tüm girişleri silmek için aşağıdaki işlemleri uygulayın: 1. Herhangi bir bileģenin sekmesinde Günlük öğesini seçin. Günlük penceresi açılacaktır. 2. Seçenekler Günlüğü temizle öğesini seçin. Tüm bileģen günlüklerindeki tüm kayıtlar silinir. EK AYARLARI YAPILANDIRMA Bu bölüm Kaspersky Mobile Security 9.0 uygulamasının ek seçenekleri hakkında bilgi verir: Uygulamanın sesli bildiriminin ve ekran arka ıģığının yönetimi, ipuçlarını, koruma simgesini ve koruma durumu penceresini etkinleģtirme / devre dıģı bırakma. 101

102 K U L L A N I M K I L A V U Z U BU BÖLÜMDE Gizli kodu değiģtirme Ġpuçlarını görüntüleme Sesli bildirimleri yapılandırma Arka plan ıģığını yönetme Durum penceresini görüntüleme Koruma simgesini görüntüleme GİZLİ KODU DEĞİŞTİRME Uygulama etkinleģtirildikten sonra konan gizli kodu değiģtirebilirsiniz. Gizli kodu değiştirmek için: 1. Ek sekmesindeki Ayarlar öğesini seçin. Ayarlar penceresi açılacaktır. 2. Kodu değiģtir ayarını seçin. 3. Geçerli kodu, Kodu gir alanına girin ve Tamam düğmesine basın. 4. Yeni kodu Yeni kodu gir alanına girin ve değiģiklikleri kaydetmek için Tamam düğmesine basın. İPUÇLARINI GÖRÜNTÜLEME BileĢenin ayarlarını yapılandırırken, Kaspersky Mobile Security 9.0 varsayılan olarak, seçilen iģlevin kısa açıklamasıyla birlikte bir uyarı görüntüler. Kaspersky Mobile Security 9.0 ipuçlarının görüntülenmesi yapılandırabilirsiniz. İpuçlarının görüntülenmesini yapılandırmak için aşağıdaki işlemleri gerçekleştirin: 1. Ek sekmesindeki Ayarlar öğesini seçin. Ayarlar penceresi açılacaktır. 2. Ġpuçları ayarı için önerilen değerlerden birini seçin: Göster: Seçilen iģlevin ayarlarını yapılandırmadan önce ipuçlarını görüntüler. Gizle: Ġpuçlarını görüntülemez. 3. DeğiĢiklikleri kaydetmek için Geri düğmesine basın. SESLİ BİLDİRİMLERİ YAPILANDIRMA Uygulamanın çalıģmasının sonucunda belirli olaylar oluģur: Örneğin virüslü bir nesne veya bir virüs bulunabilir, geçerlilik süresi sona erecektir, vb. Uygulamanın böyle her olayı size bildirmesi için gerçekleģen olayın sesli bildirimini etkinleģtirebilirsiniz. Kaspersky Mobile Security 9.0 varsayılan olarak, sesli bildirimi yalnızca aygıtın ayarlanmıģ moduna göre içerir. 102

103 S Y M B I A N OS İ Ç İ N K A S P E R S K Y M O B I L E S E C U R I T Y Ayarları düzenlemek için, aygıtın kumanda kolunu kullanabilir veya Seçenekler DeğiĢtir öğesini seçebilirsiniz. Uygulamanın sesli bildirimini yönetmek için aşağıdaki işlemleri gerçekleştirin: 1. Ek sekmesindeki Ayarlar öğesini seçin. Ayarlar penceresi açılacaktır. 2. Sesli bildirimler ayarının değerlerinden birini seçin (bkz. aģağıdaki ġekil): Her zaman: Aygıtın seçili profiline bakılmaksızın, bildirim sesli yapılır. Profile göre: Sesli bildirimi seçili aygıt moduna dayalı olarak kullanılır. Devre dıģı bırak: Sesli bildirim kullanılmaz. Şekil 64. Sesli bildirimleri yönetme DeğiĢiklikleri kaydetmek için Geri düğmesine basın. ARKA PLAN IŞIĞINI YÖNETME Uygulama koruma görevlerini gerçekleģtirirken yüksek düzeyde güç tüketilir. Bu görevleri yürütürken güçten tasarruf etmek için uygulama ekranın arka plan ıģığının otomatik olarak devre dıģı bırakılmasına olanak verir. Ayarları düzenlemek için, aygıtın kumanda kolunu kullanabilir veya Seçenekler DeğiĢtir öğesini seçebilirsiniz. Ekran arka plan ışığını yapılandırmak için aşağıdaki işlemleri gerçekleştirin: 1. Ek sekmesindeki Ayarlar öğesini seçin. Ayarlar penceresi açılacaktır. 2. Arka plan ıģığı ayarının değerlerinden birini seçin (bkz. aģağıdaki ġekil): Profile göre: Ekran arka plan ıģığı seçili aygıt moduna dayalı olarak kullanılır. 103

104 K U L L A N I M K I L A V U Z U EtkinleĢtir: Ekran arka plan ıģığı her zaman kullanılır. Şekil 65. Arka plan ışığını yönetme 3. DeğiĢiklikleri kaydetmek için Geri düğmesine basın. DURUM PENCERESİNİ GÖRÜNTÜLEME Uygulama baģlatıldığında uygulamanın durum penceresinin görüntülenmesini veya görüntülenmemesini seçebilirsiniz. Ayarları düzenlemek için, aygıtın kumanda kolunu kullanabilir veya Seçenekler DeğiĢtir öğesini seçebilirsiniz. Uygulama başlatıldığında durum penceresi görüntülenmesini yapılandırmak için aşağıdaki işlemleri gerçekleştirin: 1. Ek sekmesindeki Ayarlar öğesini seçin. Ayarlar penceresi açılacaktır. 2. Durum ekranı için önerilen değerlerden birini seçin (bkz. aģağıdaki ġekil): Göster: Durum penceresi gösterilir. 104

105 S Y M B I A N OS İ Ç İ N K A S P E R S K Y M O B I L E S E C U R I T Y Gizle: Durum penceresi gösterilmez. Şekil 66. Durum penceresi ekranını yapılandırma 3. DeğiĢiklikleri kaydetmek için Geri düğmesine basın. KORUMA SİMGESİNİ GÖRÜNTÜLEME Koruma durumunu görmek için, mobil aygıtın ekranındaki koruma simgesinin görüntüsünü yapılandırabilirsiniz (bkz. "Koruma simgesi" bölümü, sayfa 33). Ayarları düzenlemek için, aygıtın kumanda kolunu kullanabilir veya Seçenekler DeğiĢtir öğesini seçebilirsiniz. Koruma durumu simgesinin görüntülenme ayarlarını değiştirmek için, aşağıdaki işlemleri gerçekleştirin: 1. Anti-Virüs sekmesindeki Koruma öğesini seçin. Koruma penceresi açılacaktır. 2. Koruma simgesi ayarı için önerilen değerlerden birini seçin (bkz. aģağıdaki ġekil): Her zaman göster: Koruma simgesi aygıtın ekranında gösterilir. Yalnızca menüde: Koruma simgesi yalnızca aygıtın menüsü veya Kaspersky Mobile Security 9.0 menüsü açıkken gösterilir. 105

106 K U L L A N I M K I L A V U Z U Gösterme: Koruma simgesi gösterilmez. Şekil 67. Koruma simgesi görüntüleme ayarları 3. DeğiĢiklikleri kaydetmek için Tamam düğmesine basın. 106

107 MICROSOFT WINDOWS MOBILE İÇİN KASPERSKY MOBILE SECURITY 9.0 Bu bölümde, aģağıdaki iģletim sistemlerinden biri ile çalıģan taģınabilir cihazlarla uyumlu Kaspersky Mobile Security yazılımının iģleyiģi ile ilgili bilgiler yer almaktadır: Microsoft Windows Mobile 5.0. Microsoft Windows Mobile 6.0, 6.1, 6.5. BU BÖLÜMDE Kaspersky Mobile Security 9.0 ın kurulumu Uygulamayı kaldırma Uygulama sürümünü 8.0 dan 9.0 a güncelleme BaĢlarken Uygulama arabirimi Dosya sistemi koruması Aygıtı tarama Kötü amaçlı nesneleri karantinaya alma Gelen aramaları ve SMS mesajlarını filtreleme Giden aramaları ve SMS mesajlarını sınırlama. Ebeveyn Denetimi Aygıtın kaybolması veya çalınması durumunda veri koruması KiĢisel verileri gizleme Ağ etkinliğini filtreleme. Güvenlik Duvarı KiĢisel verileri Ģifreleme Uygulamanın veritabanlarını güncelleme Uygulama günlükleri Ek ayarları yapılandırma KASPERSKY MOBILE SECURITY 9.0 IN KURULUMU Uygulama mobil aygıta birkaç adımda kurulur. Kuruluma baģlamadan önce çalıģan diğer tüm uygulamaları kapatmanız önerilir. 107

108 K U L L A N I M K I L A V U Z U Kaspersky Mobile Security 9.0 uygulamasını kurmak için: 1. Microsoft ActiveSync uygulamasını kullanarak mobil aygıtı bilgisayara bağlayın. 2. AĢağıdaki eylemlerden birini gerçekleģtirin: Programı CD de satın aldıysanız, satın alınan CD deki Kaspersky Mobile Security 9.0 otomatik kurulumunu çalıģtırın. Dağıtım paketini Ġnternet üzerinden satın aldıysanız, aģağıdaki yöntemlerden birini kullanarak mobil aygıta kopyalayın: Kaspersky Lab uygulama web sitesinden Microsoft ActiveSync uygulamasını kullanarak bir bellek geniģletme kartı kullanarak. Mobil aygıtınızdaki dağıtım paketini içeren cab arģivini açarak kurulumu çalıģtırın. 3. Sizinle Kaspersky Lab arasındaki Lisans SözleĢmesinin metnini okuyun. SözleĢmenin tüm Ģartlarını kabul ediyorsanız, Tamam düğmesine basın. Kaspersky Mobile Security 9.0 uygulaması aygıta kurulacaktır. Lisans SözleĢmesinin Ģartlarını kabul etmiyorsanız, Ġptal düğmesine basın. 4. Kaspersky Mobile Security 9.0 için arabirim dilini seçin ve Tamam düğmesine basın 5. Kurulumu tamamlamak için aygıtı yeniden baģlatın. Bunun için, Yeniden baģlat düğmesine basın. Uygulama Kaspersky Lab uzmanları tarafından önerilen parametrelerle kurulur. UYGULAMAYI KALDIRMA Kaspersky Mobile Security 9.0 uygulamasını kaldırmak için: 1. Aygıtınızdaki veriler Kaspersky Mobile Security 9.0 tarafından ĢifrelenmiĢse, Ģifreyi çözün (bkz. "Verilerin Ģifresini çözme" bölümü, sayfa 179). 2. Gizlilik Korumasını devre dıģı bırakın (bkz. "Gizlilik Koruma bileģeni" bölümü, sayfa 168). 3. Kaspersky Mobile Security 9.0 uygulamasını kapatın. Bunun için, Menü ÇıkıĢ düğmesine basın. 4. Kaspersky Mobile Security 9.0 uygulamasını kaldırın. Bunun için aģağıdaki iģlemleri gerçekleģtirin: a. BaĢlat Ayarlar öğesine basın. b. Sistem sekmesindeki Program Kaldır öğesini seçin (bkz. aģağıdaki ġekil). 108

109 M I C R O S O F T W I N D O W S M O B I L E İ Ç İ N K A S P E R S K Y M O B I L E S E C U R I T Y 9.0 Şekil 68. Sistem sekmesi c. Kurulu programlar listesinden Kaspersky Mobile Security programını seçerek Kaldır düğmesine basın (bkz. aģağıdaki ġekil). Şekil 69. Kaldırılacak uygulamayı seçme d. Açılan pencerede, uygulamanın kaldırılmasını Evet düğmesine basarak onaylayın. e. Gizli kodu girin ve Tamam düğmesine basın. f. Program ayarlarının ve karantinadaki nesnelerin korunup korunmayacağını belirtin (bkz. aģağıdaki ġekil): Uygulama ayarlarını ve karantinadaki nesneleri korumak istiyorsanız, Sakla düğmesine basın (bkz. aģağıdaki ġekil). 109

110 K U L L A N I M K I L A V U Z U Uygulamayı tümüyle kaldırmak için Sil düğmesine basın. Şekil 70. Uygulamayı kaldırma ayarları Uygulamanın kaldırılmasını tamamlamak için aygıtı yeniden baģlatın. UYGULAMA SÜRÜMÜNÜ 8.0 DAN 9.0 A GÜNCELLEME Kaspersky Mobile Security 8.0 mobil aygıtınızda zaten yüklüyse, onu Kaspersky Mobile Security 9.0 a güncelleyebilirsiniz. Uygulamanın sürümünü güncellemeden önce ġifrelemeyi devre dıģı bırakın tüm verilerin Ģifresini çözün (bkz. "Verilerin Ģifresini çözme" bölümü, sayfa 179). Programın sürümünü güncellemek için: 1. Kaspersky Mobile Security nin geçerli sürümünü kapatın. Bunun için, Menü ÇıkıĢ düğmesine basın. 2. Uygulamanın dağıtım paketini aģağıdaki yöntemlerden birini kullanarak aygıtınıza kopyalayın: Kaspersky Lab web sitesinden Microsoft ActiveSync uygulamasını kullanarak bir bellek geniģletme kartı kullanarak. 3. Aygıttaki Kaspersky Mobile Security 9.0 dağıtım paketini baģlatın. 4. Lisans sözleģmesini dikkatle okuyun. ġartlarını kabul ediyorsanız, Tamam düğmesine basın. Sizden ilk önce 8.0 sürümünü kaldırmanız istenecektir. 5. Uygulamanın 8.0 sürümünün kaldırılmasını Evet düğmesine basarak onaylayın. 6. Uygulamanın önceki sürümünde ayarlanan gizli kodu girin. 7. Önceki uygulama sürümünün yapılandırılmıģ ayarlarını silin. Bunun için, Sil düğmesine basın. 110

111 M I C R O S O F T W I N D O W S M O B I L E İ Ç İ N K A S P E R S K Y M O B I L E S E C U R I T Y 9.0 Ayarlar yalnızca aynı ürün kuģağı içinde bir sürümden diğerine geçilirken korunabilir. Uygulamanın 8.0 sürümünün parametreleri 9.0 sürümüyle uyumsuzdur. 8. Kaldırma iģlemini tamamlamak için aygıtı yeniden baģlatın. Bunun için, Yeniden baģlat düğmesine basın. 9. Aygıtı yeniden baģlattıktan sonra Kaspersky Mobile Security 9.0 kurulumunu çalıģtırın (bkz. "Kaspersky Mobile Security 9.0 ın kurulumu" bölümü, sayfa 107). Kaspersky Mobile Security 8.0 lisansının geçerlilik sona ermemiģse, 8.0 sürümünün etkinleģtirme kodunu kullanarak programın 9.0 sürümünü etkinleģtirin (bkz. "Uygulamayı etkinleģtirme" bölümü, sayfa 111). BAŞLARKEN Bu bölüm Kaspersky Mobile Security 9.0 uygulamasını çalıģtırmak üzere hazırlama (etkinleģtirme ve gizli bir kod oluģturma), veritabanlarını güncelleme ve aygıtı virüslere karģı tarama hakkındaki bilgileri içerir. BU BÖLÜMDE Uygulamayı etkinleģtirme Gizli kodu girme Uygulamayı baģlatma Uygulamanın veritabanlarını güncelleme Aygıtı virüslere karģı tarama Uygulama bilgilerini görüntüleme Lisansı yönetimi UYGULAMAYI ETKİNLEŞTİRME Kaspersky Mobile Security 9.0 ı kullanmak için onu etkinleģtirmelisiniz. EtkinleĢtirme iģlemi sırasında, doğrulanarak Kaspersky Lab sunucularına kaydedilmiģ bir etkinleģtirme kodu girilmelidir. Bunun ardından uygulama anahtar dosyasını alır ve yükler. EtkinleĢtirme kodunu aģağıdaki yollardan edinebilirsiniz: Kaspersky Mobile Security 9.0 uygulamasından çıkıp web sitesine giderek çevrimiçi olarak (bkz. "EtkinleĢtirme kodunu çevrimiçi satın alma" bölümü, sayfa 114) Web sitesinden: Kaspersky Lab distribütörlerinden Kaspersky Mobile Security programını etkinleģtirmek için, yapılandırılmıģ bir Ġnternet bağlantınızın olması gerekir. Uygulamayı etkinleģtirmeden önce aygıtın sistem tarihi ayarlarının doğru olduğundan emin olun. Uygulamayı aģağıdaki yollardan etkinleģtirebilirsiniz: 111

112 K U L L A N I M K I L A V U Z U Deneme lisansını etkinleģtir. Uygulama iģlevlerini tanımak ve ticari sürümünü daha sonra satın almak istiyorsanız, bu etkinleģtirme yöntemini seçin. EtkinleĢtirme sırasında ücretsiz bir anahtar dosyası yüklenecektir. Deneme lisansının geçerlilik süresi etkinleģtirme tamamlandıktan sonra ekranda görüntülenecektir. Deneme lisansının geçerlilik süresi sona erdiğinde uygulamanın iģlevleri sınırlanacaktır. Yalnızca aģağıdaki özellikler kullanılabilecektir: Uygulamayı etkinleģtirme Uygulama lisansını yönetme Kaspersky Mobile Security 9.0 Yardım sistemi ġifrelemeyi devre dıģı bırakma Gizlilik Korumasını devre dıģı bırakma Bir deneme sürümünü yeniden etkinleģtirmek olanaksızdır. Ticari lisansı etkinleģtir. Uygulamanın ticari sürümünü satın aldıysanız ve etkinleģtirme kodunu edindiyseniz, bu yöntemi seçin. EtkinleĢtirme kodunu girdikten sonra, uygulamanın tüm iģlevlerine eriģim sağlayan anahtar dosyası alınarak yüklenir. Geçerlilik süresi aygıtın ekranında görüntülenecektir. Geçerlilik süresi sona erdikten sonra uygulamanın iģlevleri sınırlanacak, uygulama artık güncellenmeyecektir. BU BÖLÜMDE Ticari sürümü etkinleģtirme Deneme sürümünü etkinleģtirme EtkinleĢtirme kodunu çevrimiçi satın alma TİCARİ SÜRÜMÜ ETKİNLEŞTİRME Uygulamanın ticari sürümünü etkinleştirme koduyla etkinleştirmek için: 1. BaĢlat Programlar öğesini seçin. 2. KMS 9.0 programını seçin ve kaleminizi veya kumanda kolunuzun orta düğmesini kullanarak uygulamayı çalıģtırın. EtkinleĢtirme penceresi açılacaktır. 3. Kodu gir öğesini seçin. Kaspersky Mobile Security 9.0 etkinleģtirme penceresi açılacaktır (bkz. aģağıdaki ġekil). 4. Edinilen etkinleģtirme kodunu dörtlü alana girin ve ardından Ġleri düğmesini seçin. 112

113 M I C R O S O F T W I N D O W S M O B I L E İ Ç İ N K A S P E R S K Y M O B I L E S E C U R I T Y 9.0 Şekil 71. Uygulamanın ticari sürümünü etkinleştirme 5. Ġnternet bağlantısını Evet düğmesine basarak doğrulayın. Uygulama, Kaspersky Lab ın etkinleģtirme sunucusuna bir sorgu gönderecek ve ardından anahtar dosyasını karģıdan yükleyecektir. Girdiğiniz etkinleģtirme kodu herhangi bir nedenle geçersizse, ekranda bununla ilgili bir mesaj görüntülenir. Bu durumda girilen etkinleģtirme kodunun doğru olduğunun kontrol edilmesini ve Kaspersky Mobile Security 9.0 ürününü satın aldığınız yazılım tedarikçisiyle iletiģim kurmanızı öneririz. Sunucuya bağlanırken hatalar oluģmuģsa ve bir lisans anahtarı alınması mümkün değilse, etkinleģtirme iptal edilir. Bu durumda Ġnternete bağlanma parametrelerinin doğrulanması önerilir. Hataları düzeltmek mümkün değilse, Teknik Destekle iletiģime geçin. 6. Gizli kod girme bölümüne gidin (bkz. "Gizli kodu girme" bölümü, sayfa 114). DENEME SÜRÜMÜNÜ ETKİNLEŞTİRME Kaspersky Mobile Security 9.0 ın deneme lisansını etkinleştirmek için: 1. BaĢlat Programlar öğesini seçin. 2. KMS 9.0 programını seçin ve kaleminizi veya kumanda kolunuzun orta düğmesini kullanarak uygulamayı çalıģtırın. EtkinleĢtirme penceresi açılacaktır. 3. Deneme Sürümü öğesini seçin. 4. Ġnternet bağlantısını Evet düğmesine basarak doğrulayın. Uygulama, Kaspersky Lab ın etkinleģtirme sunucusuna bir sorgu gönderecek ve ardından anahtar dosyasını karģıdan yükleyecektir. Sunucuya bağlanırken hatalar oluģmuģsa ve bir lisans anahtarı alınması mümkün değilse, Teknik Destekle iletiģime geçin. 5. Gizli kod girme bölümüne gidin (bkz. "Gizli kodu girme" bölümü, sayfa 114). 113

114 K U L L A N I M K I L A V U Z U ETKİNLEŞTİRME KODUNU ÇEVRİMİÇİ SATIN ALMA Uygulamanın etkinleştirme kodunu çevrimiçi satın almak için aşağıdaki adımları uygulayın: 1. BaĢlat Programlar öğesini seçin. 2. KMS 9.0 programını seçin ve kaleminizi veya kumanda kolunuzun orta düğmesini kullanarak uygulamayı çalıģtırın. EtkinleĢtirme penceresi açılacaktır. 3. Çevrimiçi satın al öğesini seçin. Çevrimiçi satın al penceresi açılacaktır. 4. Aç düğmesine basın. Lisansınızı yenilemek için sipariģ verebileceğiniz web sitesi açılır. 5. Yönergeleri adım adım izleyin. 6. EtkinleĢtirme kodunun satın alınması tamamladığında uygulamanın ticari sürümünün etkinleģtirmesine gidin (bkz. "Ticari sürümü etkinleģtirme" bölümü, sayfa 112). GİZLİ KODU GİRME Programı etkinleģtirdikten sonra gizli kodu girmeniz istenecektir. Gizli kod uygulama ayarlarına yetkisiz eriģilmesini engeller. Yüklenen gizli kodu daha sonra değiģtirebilirsiniz. AĢağıdaki durumlarda gizli kod istenir: Uygulamaya eriģim için ġifreli verilere eriģim için Gizlilik Korumasını etkinleģtirmek / devre dıģı bırakmak için AĢağıdaki iģlevleri uzaktan baģlatmak için özel bir SMS mesajıyla bir komut gönderirken Bloke et, Verileri Sil, SIM Gözcüsü iģlevi, GPS Bul, Gizlilik Koruması Uygulamayı kaldırırken Gizli kodu unutmayın. Unutursanız, Kaspersky Mobile Security 9.0 ın iģlevlerini kullanmak veya ĢifrelenmiĢ verilere eriģim elde etmek ve uygulamayı kaldırmak olanaksız olacaktır. En az 7 basamaktan oluģan bir gizli kod kullanmanızı öneririz. Gizli kodu girmek için: 1. Uygulamayı etkinleģtirdikten sonra Yeni kod gir alanına kodunuz olacak rakamları girin. 2. Sonra bu kodu Onayla alanına tekrar girin. Girilen kod otomatik olarak onaylanacaktır. 114

115 M I C R O S O F T W I N D O W S M O B I L E İ Ç İ N K A S P E R S K Y M O B I L E S E C U R I T Y Onaylamanın sonuçlarına göre kod geçersiz sayılırsa, bir uyarı mesajı görüntülenecek ve uygulama doğrulama isteyecektir. Kodu kullanmak için Tamam düğmesine basın. Yeni bir kod oluģturmak için Hayır düğmesine basın. 4. Tamamlandığında Tamam düğmesine basın. UYGULAMAYI BAŞLATMA Kaspersky Mobile Security 9.0 uygulamasını başlatmak için: 1. BaĢlat Programlar öğesini seçin. 2. KMS 9.0 öğesini seçin ve kaleminizi veya kumanda kolunuzun orta düğmesini kullanarak uygulamayı çalıģtırın. 3. Gizli kodu girin ve Tamam düğmesine basın. Uygulama Kaspersky Mobile Security 9.0 ın geçerli durumunu gösteren bir pencere görüntüleyecektir (bkz. "Koruma durumu penceresi" bölümü, sayfa 121). Uygulama iģlevlerine gitmek için, Menü düğmesine basın. UYGULAMANIN VERİTABANLARINI GÜNCELLEME Kaspersky Mobile Security 9.0 tehditlere karģı, o tarihte bilinen tüm kötü amaçlı programları ve bunları etkisizleģtirme yöntemlerini ve diğer istenmeyen nesnelerin açıklamalarını içeren uygulama veritabanlarına dayalı olarak tarama yapar. Uygulamanın kurulduğu sırada Kaspersky Mobile Security 9.0 kurulum paketindeki veritabanları güncelliğini yitirmiģ olabilir. Uygulamanın kurulumunun hemen ardından uygulamanın veritabanlarını güncellemenizi öneririz. Uygulamanın veritabanlarını güncellemek için, mobil aygıtınızda yapılandırılmıģ bir Ġnternet bağlantınızın olması gerekir. Veritabanı güncelleme işlemini başlatmak için: 1. Menü Anti-Virüs öğesini seçin Anti-Virüs penceresi açılacaktır. 2. Güncelle öğesini seçin. Güncelle penceresi açılacaktır. 3. Güncelle öğesini seçin. Uygulama Kaspersky Lab sunucusundan veritabanlarını güncelleme iģlemini baģlatır. Güncelleme iģlemi bilgileri ekranda görüntülenir. AYGITI VİRÜSLERE KARŞI TARAMA Uygulamayı kurduktan sonra, mobil aygıtınızda kötü amaçlı nesnelere karģı bir taramayı hemen çalıģtırmanız önerilir. Ġlk tarama Kaspersky Lab uzmanları tarafından önceden yapılmıģ ayarlarla gerçekleģtirilecektir. Aygıtın tam taramasını çalıştırmak için: 1. Menü Anti-Virüs öğesini seçin Anti-Virüs penceresi açılacaktır. 2. Tara öğesini seçin. 115

116 K U L L A N I M K I L A V U Z U Tara penceresi açılacaktır. 3. Tam Tarama öğesini seçin. UYGULAMA HAKKINDAKİ BİLGİLERİ GÖRÜNTÜLEME Sürüm numarası ve telif hakkı ayrıntıları dahil uygulama hakkındaki genel bilgileri görüntüleyebilirsiniz. Lisans bilgilerini görüntülemek için: 1. Menü Ek öğesini seçin Ek penceresi açılacaktır. 2. Hakkında sekmesini seçin (bkz. aģağıdaki ġekil). Şekil 72. Uygulama hakkında bilgi LİSANS YÖNETİMİ Kaspersky Lab uygulamaların lisansının alınması bağlamında aģağıdaki üç terimi bilmek önemlidir: Lisans SözleĢmesi Lisans Anahtar dosyası Bu terimler birbirleriyle ayrılmaz biçimde bağlantılıdır ve tek bir lisans verme modelini oluģtururlar. Her bir terime yakından bakalım. Bu bölüm ayrıca Kaspersky Mobile Security 9.0 lisansı ve geçerlilik süresinin uzatılmasına iliģkin bilgilerin nasıl bulunacağı hakkında da bilgiler vermektedir. 116

117 M I C R O S O F T W I N D O W S M O B I L E İ Ç İ N K A S P E R S K Y M O B I L E S E C U R I T Y 9.0 BU BÖLÜMDE Lisans SözleĢmesi hakkında Kaspersky Mobile Security Lisansları hakkında Kaspersky Mobile Security anahtar dosyaları hakkında Lisans bilgilerini görüntüleme Lisansı yenileme LİSANS SÖZLEŞMESİ HAKKINDA Lisans Sözleşmesi Kaspersky Mobile Security nin bir kopyasına yasal olarak sahip olan bir özel veya tüzel kiģi ile Kaspersky Lab arasındaki bir sözleģmedir. SözleĢme her Kaspersky Lab uygulamasında bulunur. SözleĢme Kaspersky Mobile Security uygulamasını kullanma hakları ve sınırlamaları hakkında ayrıntılı bilgiler verir. Bir Kaspersky Lab uygulamasını satın alırken ve kurarken, Lisans SözleĢmesine uygun olarak, uygulamanın bir kopyasına sahip olma sınırsız hakkını elde edersiniz. Kaspersky Lab size ayrıca aģağıdaki ek hizmetler vermekten memnuniyet duymaktadır: Teknik destek Kaspersky Mobile Security veritabanlarını güncelleme Kaspersky Mobile Security program modüllerini güncelleme Bunlardan yararlanmak için bir lisans satın alarak etkinleģtirmelisiniz (bkz. "Kaspersky Mobile Security Lisansları hakkında" bölümü, sayfa 117). KASPERSKY MOBILE SECURITY LİSANSLARI HAKKINDA Lisans Kaspersky Mobile Security ve Kaspersky Lab veya iģ ortakları tarafından sağlandığı Ģekliyle iliģkili ek hizmetleri kullanma hakkıdır (bkz. "Lisans SözleĢmesi Hakkında" bölümü, sayfa 117). Her lisansın bir geçerlilik süresi ve türü vardır. Lisans geçerlilik süresi size ek hizmetlerin sağlandığı süredir. Sağlanan hizmetlerin kapsamı lisansın türüne bağlıdır. AĢağıdaki lisans türleri mevcuttur: Deneme, sınırlı bir geçerlilik süresine sahip ücretsiz bir lisanstır. Söz konusu lisans Kaspersky Mobile Security uygulamasının tanınması amacını taģır. Uygulamanın deneme sürümüyle birlikte verilir ve kısa bir geçerlilik süresi vardır. Bu süre zarfında Bilgi Tabanına (http://support.kaspersky.com) ve foruma (http://forum.kaspersky.com/index.php?showforum=3) eriģebilirsiniz. Deneme lisansını kullanırken Teknik Destekle iletiģime geçemezsiniz ve geçerlilik süresinin sona ermesi üzerine artık Kaspersky Mobile Security uygulamasının tüm iģlevlerini yerine getirilmez. Ticari, kural olarak bir yıldan az olmayan bir geçerlilik süresine sahip ücretli bir lisanstır. Söz konusu lisans kullanıcıya uygulamayı satın aldığı sırada verilir. Kaspersky Mobile Security'nin ticari lisansının geçerlilik süresinin sona ermesi üzerine uygulamanın bazı iģlevlerine eriģilemeyecek, uygulama veritabanları güncellenmeyecektir. Bu durumda aygıtın tam koruması garanti edilemez. Uygulamayı ve ek hizmetleri kullanmak için bir ticari lisans satın alınarak etkinleģtirilmelidir. 117

118 K U L L A N I M K I L A V U Z U Lisans lisansla bağlantılı olan anahtar dosyası yüklenerek etkinleģtirilir (bkz. "Kaspersky Mobile Security anahtar dosyaları hakkında" bölümü, 118). KASPERSKY MOBILE SECURITY ANAHTAR DOSYALARI HAKKINDA Anahtar dosyası kiģisel anahtarınız görevini gören ve uygulamanın kullanılması için gerekli olan bir dosyadır. Anahtar dosyası, onunla bağlantılı bir lisansın etkinleģtirilmesini sağlayan ve ayrıca uygulamayı ve ek hizmetleri kullanma hakkınızı oluģturan bir teknik donatım parçasıdır. Anahtar dosyası, uygulamayı bir Kaspersky Lab distribütöründen satın aldıysanız uygulamanın dağıtım kitinde bulunur veya uygulama Ġnternet üzerinden satın alındıysa size postayla gönderilir. Anahtar dosyası aģağıdaki bilgileri içerir: Lisansın geçerlilik süresi Lisansın türü (deneme, ticari). Lisansın sınırlamaları (örneğin, lisansın kaç bilgisayar veya hangi hacimdeki korunan e-posta trafiği için geçerli olduğu gibi). Teknik Destek irtibatları Anahtar dosyasının geçerlilik süresi Anahtar dosyasının geçerlilik süresi, yani anahtar dosyanın abonelikle bağlantılı sona erme tarihi. Bu süre, sona erdiğinde anahtar dosyasının ve dolayısıyla onunla bağlantılı lisansı etkinleģtirme seçeneğinin geçersizleģeceği süredir. Anahtar dosyasının geçerlilik süresinin lisansın geçerlilik süresiyle nasıl bağlantılı olduğuna iliģkin bir örneğe bakalım. Örnek: Lisansın geçerlilik süresi: 300 gün Anahtar dosyasının abonelik tarihi: Anahtar dosyasının geçerlilik süresi: 300 gün Anahtar dosyasının yüklenme tarihi (lisansı etkinleģtirme): , yani abonelik tarihinden 9 gün sonra. Sonuç: Lisansın hesaplanan geçerlilik süresi: 300 gün 9 gün = 291 gün. LİSANS BİLGİLERİNİ GÖRÜNTÜLEME AĢağıdaki lisans bilgilerini görüntüleyebilirsiniz: Anahtar dosyası, türü, sona ermesine kalan gün sayısı ve aygıt numarası. Lisans bilgilerini görüntülemek için: 1. Menü Ek öğesini seçin Ek penceresi açılacaktır. 2. Lisans öğesini seçin. Lisans penceresi açılacaktır. 3. Lisans hakkında öğesini seçin. 118

119 M I C R O S O F T W I N D O W S M O B I L E İ Ç İ N K A S P E R S K Y M O B I L E S E C U R I T Y 9.0 LİSANSI YENİLEME Kaspersky Mobile Security 9.0 uygulamanın lisansının uzatılmasına olanak verir. Lisans aģağıdaki yollardan biri kullanılarak uzatılabilir: Çevrimiçi: Lisansı özel bir web sitesi aracılığıyla bir yıllık bir süre için etkinleģtirin. EtkinleĢtirme koduyla. Uygulamayı etkinleģtirme koduyla etkinleģtirin. EtkinleĢtirme kodunu web sitesinden veya yerel Kaspersky Lab distribütörünüzden satın alabilirsiniz. Mobil aygıtınızdaki uygulamayı etkinleģtirmek için, yapılandırılmıģ bir Ġnternet bağlantınızın olması gerekir. BU BÖLÜMDE Lisansı etkinleģtirme koduyla yenileme Lisansı çevrimiçi yenileme L İ S A N S I E T K İ N L E Ş T İ R M E K O D U Y L A Y E N İ L E M E Lisansı etkinleştirme koduyla yenilemek için: 1. Menü Ek öğesini seçin Ek penceresi açılacaktır. 2. Lisans öğesini seçin. Lisans penceresi açılacaktır. 3. Yenile öğesini seçin. Yenile penceresi açılacaktır. 4. Edinilen etkinleģtirme kodunu dörtlü alana girin ve ardından Ġleri düğmesini seçin (bkz. aģağıdaki ġekil). 119

120 K U L L A N I M K I L A V U Z U Şekil 73. Lisansı etkinleştirme koduyla yenileme 5. Ġnternet bağlantısını Evet düğmesine basarak doğrulayın. Uygulama, Kaspersky Lab ın etkinleģtirme sunucusuna bir sorgu gönderecek ve ardından anahtar dosyasını karģıdan yükleyecektir. Anahtar dosyası kurulumu baģarıyla tamamlanırsa, ekranda lisans hakkında bilgiler görüntülenir. Girdiğiniz etkinleģtirme kodu herhangi bir nedenle geçersizse, ekranda bununla ilgili bir mesaj görüntülenir. 6. Tamamlandığında Tamam düğmesine basın. L İ S A N S I Ç E V R İ M İ Ç İ Y E N İ L E M E Lisansı çevrimiçi yenilemek için: 1. Menü Ek öğesini seçin. Ek penceresi açılacaktır. 2. Lisans öğesini seçin. Lisans penceresi açılacaktır. 3. Çevrimiçi yenile öğesini seçin. Geçerlilik süresi sona ermiģse, menü öğesi Çevrimiçi satın al olarak değiģir. Çevrimiçi satın al penceresi açılır. 4. Aç düğmesine basın (bkz. aģağıdaki ġekil). 120

121 M I C R O S O F T W I N D O W S M O B I L E İ Ç İ N K A S P E R S K Y M O B I L E S E C U R I T Y 9.0 Şekil 74. Lisansı çevrimiçi yenileme Lisansın süresini yenilemek için sipariģ verebileceğiniz web sitesi açılır. Geçerlilik süresi sona ermiģse, etkinleģtirme kodunu çevrimiçi satın alabileceğiniz web sitesi açılır. 5. Yönergeleri adım adım izleyin. 6. Lisans yenileme sipariģi tamamlandığında, aldığınız etkinleģtirme kodunu girin (bkz. "Lisansı etkinleģtirme koduyla yenileme" bölümü, sayfa 119). UYGULAMA ARABİRİMİ Kaspersky Mobile Security 9.0 basit ve kullanımı kolay bir arabirimdir. Bu bölüm onun ana unsurları hakkında bilgi vermektedir. BU BÖLÜMDE Koruma durumu penceresi Uygulama menüsü KORUMA DURUMU PENCERESİ Uygulamanın ana bileģenlerinin durumu geçerli durum penceresinde görüntülenir. Her bileģen için, her biri trafik ıģıkları koduna benzer özel bir renkle görüntülenen üç olası durum vardır. YeĢil ıģık aygıtınızın korumasının gerekli düzeyde sağlandığı anlamına gelir. Sarı ve kırmızı ıģıklar değiģik düzeylerde güvenlik tehditleri olduğunu gösterir. Tehditler yalnızca kötü amaçlı programlar değildir, aynı zamanda eskimiģ uygulama veritabanları, devre dıģı bırakılmıģ kimi koruma bileģenleri, uygulamanın minimum iģleyiģ ayarları ve benzerleridir. Uygulama baģlatıldıktan sonra durum penceresine hemen eriģilebilir ve pencerede aģağıdaki bilgiler bulunur: Koruma gerçek zamanlı koruma modundaki koruma durumudur (bkz. "Dosya sistemi koruması" bölümü, sayfa 124). 121

122 K U L L A N I M K I L A V U Z U YeĢil durum simgesi korumanın etkin olduğunu ve gerekli düzeyin sağlandığını ve uygulama veritabanlarının güncel olduğunu gösterir. Sarı simge veritabanlarının birkaç gündür güncellenmediğini belirtir. Kırmızı simge rengi bilgi kaybıyla veya aygıta virüs bulaģmasıyla sonuçlanabilecek sorunlar olduğunu belirtir. Örneğin, koruma kapatılmıģtır. Uygulama uzun süredir güncellenmemiģ olabilir. Güvenlik Duvarı aygıtın istenmeyen ağ etkinliğinden korunma düzeyidir (bkz. "Ağ etkinliğini filtreleme. Güvenlik Duvarı" bölümü, sayfa 175). YeĢil durum simgesi bileģenin etkin olduğunu gösterir. Güvenlik Duvarının koruma düzeyi seçilmiģtir. Kırmızı simge rengi ağ etkinliğinin filtrelenmediğini belirtir. Hırsızlığa KarĢı Koruma aygıtın kaybolması veya çalınması halindeki durumudur (bkz. "Aygıtın kaybolması veya çalınması durumunda veri koruması" bölümü, sayfa 156). YeĢil durum simgesi Hırsızlığa KarĢı Koruma bileģenini etkin olduğu anlamına gelir; adı bileģenin durumunun altında görüntülenir. Kırmızı renkli simge Hırsızlığa KarĢı Korumanın tüm iģlevlerinin devre dıģı bırakıldığını gösterir. Gizlilik Koruması gizli verileri koruma durumudur (bkz. "KiĢisel verileri gizleme" bölümü, sayfa 167). YeĢil durum simgesi bileģenin etkin olduğunu gösterir. Gizli veriler gizlenir. Sarı renkli durum simgesi bileģenin devre dıģı bırakıldığını gösterir. KiĢisel veriler görüntülenir ve görüntülenmek üzere eriģilebilirler. Lisans, lisansın geçerlilik süresidir (bkz. "Lisans yönetimi" bölümü, sayfa 116). YeĢil durum simgesi lisansın geçerlilik süresinin 14 günden daha uzun bir süre sonra sona ereceği anlamına gelir. Sarı durum simgesi lisansın geçerlilik süresinin 14 günden daha kısa bir süre sonra sona ereceği anlamına gelir. Kırmızı simge lisansınızın sona erdiği anlamına gelir. Şekil 75. Uygulama bileşeni durumu penceresi 122

123 M I C R O S O F T W I N D O W S M O B I L E İ Ç İ N K A S P E R S K Y M O B I L E S E C U R I T Y 9.0 Durum penceresine Seçenekler Koruma durumu öğesini seçerek de gidebilirsiniz. UYGULAMA MENÜSÜ Uygulama bileģenleri mantıksal olarak gruplandırılır ve uygulama menüsünden eriģilebilir. Her menü öğesi seçilen bileģenin ve koruma görevlerinin parametrelerine gidilmesini sağlar (bkz. aģağıdaki ġekil). Şekil 76. Program menüsü Kaspersky Mobile Security 9.0 menüsünde aģağıdaki öğeler bulunur: Anti-Virüs: Dosya sistemi koruması, istek üzerine tarama ve uygulama veritabanlarını güncelleme. Hırsızlığa KarĢı Koruma: Kaybolur veya çalınırsa aygıtı bloke etme ve içindeki bilgileri silme. Gizlilik Koruması: Aygıttaki gizli verileri gizleme. ġifreleme: ġifrelemeyi kullanarak aygıttaki bilgileri koruma. Anti-Spam: Ġstenmeyen gelen aramaları ve mesajları filtreleme. Ebeveyn Denetimi: giden aramalara ve mesajları denetleme. Güvenlik Duvarı: Ağa bağlandığında aygıtı koruma. Ek: genel uygulama durumu, uygulama, kullanılan veritabanları ve lisans hakkında ayrıntılar. Korumu durumu: Aygıtın koruma durumu hakkında bilgi. ÇıkıĢ: Uygulamadan çıkıģ. Uygulama menüsünü açmak için: Menü öğesini seçin. Uygulama menüsünde gezinmek için aygıtın kumanda kolunu veya kalemi kullanın. 123

124 K U L L A N I M K I L A V U Z U Uygulamaya geri dönmek için: Menü Koruma durumu öğesini seçin. Uygulamadan çıkmak için: Menü ÇıkıĢ öğesini seçin. DOSYA SİSTEMİ KORUMASI Bu bölüm, aygıtınızın dosya sistemine virüslerin bulaģmasından sakınmayı sağlayan Koruma bileģeni hakkında bilgiler vermektedir. Aynı zamanda Korumanın nasıl etkinleģtirileceğini / durdurulacağını ve çalıģtırma ayarlarını nasıl yapılacağını da belirtir. BU BÖLÜMDE Koruma hakkında Korumayı etkinleģtirme ve devre dıģı bırakma Tespit edilen nesnelere uygulanacak eylemi seçme KORUMA HAKKINDA Koruma aygıtın iģletim sistemi baģlatıldığında yüklenir ve açılan, kaydedilen veya yürütülen tüm dosyaları tarayarak aygıtın belleğinde kalır. Dosyalar aģağıdaki algoritmaya göre taranır: 1. BileĢen kullanıcı veya herhangi bir program tarafından herhangi dosyaya eriģim giriģimini durdurur. 2. Dosya, kötü amaçlı nesnelerin (kötü amaçlı yazılımlar) varlığına karģı taranır. Kötü amaçlı nesneler, bilinen tüm kötü amaçlı nesnelerin açıklamalarını ve onları etkisizleģtirme yöntemlerini içeren, uygulamanın veritabanlarıyla karģılaģtırılarak tespit edilir. 3. Çözümlemeden sonra, Kaspersky Mobile Security 9.0 aģağıdaki Ģekillerde hareket edebilir: Dosyada kötü amaçlı kod tespit edilirse, uygulama bu dosyaya eriģimi engeller ve ayarlarda belirtilen eylemi uygular. Dosyada hiçbir kötü amaçlı kod bulunmazsa, hemen geri yüklenecektir. Tarama sonuçlarına iliģkin bilgiler uygulamanın günlüğüne kaydedilir (bkz. "Uygulama günlükleri" bölümü, sayfa 187). KORUMAYI ETKİNLEŞTİRME VE DEVRE DIŞI BIRAKMA Koruma etkinleģtirildiğinde sistemdeki tüm eylemler kalıcı bir denetim altına alınır. Kötü amaçlı nesnelerden korunmayı sağlamak için aygıtın kaynakları kullanılır. Aygıtın yükünü azaltmak için, bazı görevleri yürütürken Korumayı geçici olarak durdurabilirsiniz. Kaspersky Lab uzmanları bilgisayarınıza virüs bulaģmasına ve veri kaybına neden olabileceği için, korumayı devre dıģı bırakmamanızı kesinlikle önerir. Geçerli Koruma durumu Anti-Virüs penceresinde Koruma öğesinin yanında görüntülenir. Korumayı aģağıdaki yollardan etkinleģtirebilirsiniz: 124

125 M I C R O S O F T W I N D O W S M O B I L E İ Ç İ N K A S P E R S K Y M O B I L E S E C U R I T Y 9.0 BileĢen ayarları menüsünden Anti-Virüs menüsünden. Ayarların değerlerini değiģtirmek için, aygıtın kumanda kolunu veya kalemi kullanın. Korumayı etkinleştirmek için: 1. Menü Anti-Virüs öğesini seçin Anti-Virüs penceresi açılacaktır. 2. Koruma öğesini seçin. Ayarlar penceresi açılacaktır. 3. Korumayı etkinleģtir kutusunu iģaretleyin (bkz. aģağıdaki ġekil). Şekil 77. Korumayı etkinleştirme 4. DeğiĢiklikleri kaydetmek için Tamam düğmesine basın. Korumayı devre dışı bırakmak için: 1. Menü Anti-Virüs öğesini seçin. Anti-Virüs penceresi açılacaktır. 2. Koruma öğesini seçin. Ayarlar penceresi açılacaktır. 3. Korumayı etkinleģtir kutusunun iģaretini kaldırın. 4. DeğiĢiklikleri kaydetmek için Tamam düğmesine basın. 125

126 K U L L A N I M K I L A V U Z U Gizlilik Korumasını hızlı etkinleştirmek / devre dışı bırakmak için: 1. Menü Anti-Virüs öğesini seçin. 2. Anti-Virüs penceresi açılacaktır. 3. Press the Enable / Disable. Korumanın geçerli durumuna bağlı olarak düğmenin adı aksiyle değiģecektir. TESPİT EDİLEN NESNELERE UYGULANACAK EYLEMİ SEÇME Kaspersky Mobile Security 9.0 bulunan kötü amaçlı nesneleri varsayılan olarak karantinaya yerleģtirir. Uygulamanın kötü amaçlı bir nesne bulduğunda alacağı önlemi değiģtirebilirsiniz. Ayarların değerlerini değiģtirmek için, aygıtın kumanda kolunu veya kalemi kullanın. Koruma ayarlarının değerlerini değiģtirmek için, etkinleģtirildiğinden emin olun. Programın kötü amaçlı bir nesne tespit ettiğinde vereceği yanıtı yapılandırmak için: 1. Menü Anti-Virüs öğesini seçin. Anti-Virüs penceresi açılacaktır. 2. Koruma öğesini seçin. Ayarlar penceresi açılacaktır. 3. Uygulamanın kötü amaçlı bir nesne bulduğunda yapacağı eylemi ayarlayın. Bunun için, Bir virüs tespit edildiğinde ayarı için bir değer seçin (bkz. aģağıdaki ġekil): Karantinaya al: Kötü amaçlı nesneleri karantinaya alır. Sil: Kötü amaçlı nesneleri kullanıcıya bildirmeden siler. 126

127 M I C R O S O F T W I N D O W S M O B I L E İ Ç İ N K A S P E R S K Y M O B I L E S E C U R I T Y 9.0 Olayı günlüğe kaydet: Kötü amaçlı nesneleri iģlemez ve tespit edilmeleri hakkındaki bilgileri uygulamanın günlüğüne kaydeder. Nesneyi kullanma giriģimleri (örneğin kopyalama veya açma) olduğunda nesne engellenir. Şekil 78. Kötü amaçlı nesnelere uygulanacak eylemi seçme 4. DeğiĢiklikleri kaydetmek için Tamam düğmesine basın. AYGITI TARAMA Bu bölüm aygıtınızdaki tehditlerin tespit edilmesini ve etkisizleģtirilmesini sağlayan, virüslere karģı tarama hakkındaki bilgileri sunar. Bu bölüm ayrıca tarama görevlerinin nasıl çalıģtırılacağını, görevleri çalıģtırmak için bir zaman çizelgesinin nasıl oluģturulacağını, tarama nesnelerinin nasıl seçileceğini ve tespit edilen bir tehdide uygulanacak uygulama eyleminin nasıl yükleneceğini belirtir. BU BÖLÜMDE Ġstek üzerine tarama Taramayı elle baģlatma ZamanlanmıĢ bir taramayı baģlatma Taranacak nesne türünü seçme ArĢiv taramalarını yapılandırma Tespit edilen nesnelere uygulanacak eylemi seçme İSTEK ÜZERİNE TARAMA HAKKINDA Aygıtın taranması aygıtınızdaki kötü amaçlı nesnelerin tespit edilmesine ve etkisizleģtirilmesine yardım eder. Kaspersky Mobile Security 9.0 aygıtın dosya sisteminin olarak veya kısmen, yani, aygıtın belleğinin, mesajların veya (bellek kartındakiler dahil) belli bir klasörün içeriğinin tam olarak veya kısmen taranmasını sağlar. 127

128 K U L L A N I M K I L A V U Z U Aygıt aģağıdaki Ģekillerde taranır: 1. Kaspersky Mobile Security 9.0 belirlenen dosya türlerini tarar (bkz. "Taranacak nesne türlerini seçme" bölümü, sayfa 131). 2. Her dosya kötü amaçlı nesnelerin (kötü amaçlı yazılımlar) varlığına karģı taranır. Kötü amaçlı nesneler, bilinen tüm kötü amaçlı nesnelerin açıklamalarını ve onları etkisizleģtirme yöntemlerini içeren, uygulamanın veritabanlarıyla karģılaģtırılarak tespit edilir. Çözümlemeden sonra, Kaspersky Mobile Security 9.0 aģağıdaki Ģekillerde hareket edebilir: Dosyada kötü amaçlı kod tespit edilirse, Kaspersky Mobile Security 9.0 dosyaya eriģimi engeller ve ayarlarda belirtilen eylemi gerçekleģtirir (bkz. "Nesnelere uygulanacak eylemleri seçme" bölümü, sayfa 132). Kötü amaçlı bir kod tespit edilmezse, dosya hemen çalıģtırılmak üzere eriģilebilir duruma gelir. Bir tarama görevi elle veya önceden ayarlanan çizelgeye göre otomatik olarak baģlatılır (bkz. "ZamanlanmıĢ bir görevi baģlatma" bölümü, sayfa 130). Ġstek üzerine tarama sonuçlarına iliģkin bilgiler uygulamanın günlüğüne kaydedilir (bkz. "Uygulama günlükleri" bölümü, sayfa 187). TARAMAYI ELLE BAŞLATMA Ġstek üzerine taramayı istediğiniz zaman elle baģlatabilirsiniz: Bunun için en iyi zaman aygıtın iģlemcisinin baģka görevleri yerine getirmekle meģgul olmadığı zamandır. Anti-virüs taramasını elle başlatmak için: 1. Menü Anti-Virüs öğesini seçin. Anti-Virüs penceresi açılacaktır. 2. Tara öğesini seçin. Tara penceresi açılacaktır. 3. Aygıt tarama alanını seçin (bkz. aģağıdaki ġekil). Tam tarama: Aygıtın dosya sisteminin tümü taranır. AĢağıdaki nesneler varsayılan olarak taranır: Aygıt belleği ve depolama kartı. Bellek tarama: sistem belleğinde baģlatılan iģlemler ve ilgili dosyalar taranır. Klasörü tara: Aygıtın dosya sisteminde veya depolama kartında bulunan ayrı bir nesne taranır. Klasörü tara öğesi seçildiğinde, aygıtın dosya sistemini gösteren bir pencere açılır. Dosya sistemin içinde gezinmek için kumanda kolu düğmelerini kullanın. Klasör taramayı baģlatmak için, gerekli klasörü ve Tara öğesini seçin. 128

129 M I C R O S O F T W I N D O W S M O B I L E İ Ç İ N K A S P E R S K Y M O B I L E S E C U R I T Y 9.0 Şekil 79. Tarama alanını seçme Tarama baģlatıldığında tarama iģlemi penceresi açılacak ve taranan nesnelerin sayısı, o sırada taranan nesnenin yolu ve taramanın tamamlanma yüzdesini veren bir göstergeyi içeren taramanın durumu görüntülenecektir (bkz. aģağıdaki ġekil). Şekil 80. Tara penceresi Kaspersky Mobile Security 9.0 virüs bulaģmıģ bir nesneyi tespit ederse, ayarlanan tarama parametrelerine göre bir eylem gerçekleģtirir (bkz. "Nesnelere uygulanacak eylemi seçme" bölümü, sayfa 132 ). Varsayılan olarak, Kaspersky Mobile Security 9.0 bir tehdit tespit etmiģse, onu karantinaya alır. Tarama tamamlandığında aģağıdaki bilgilerle birlikte toplam istatistikler ekranda görüntülenir: TaranmıĢ nesne sayısı 129

130 K U L L A N I M K I L A V U Z U Tespit edilen, karantinaya alınan veya silinen virüslerin sayısı Geçen nesnelerin sayısı (örneğin, yalnızca yürütülebilir program dosyaları taranırken, bir dosya iģletim sistemi tarafından engellenmiģtir veya yürütülebilir bir dosya değildir) Tarama süresi. 4. Tamamlandığında Tamam düğmesine basın. ZAMANLANMIŞ TARAMAYI BAŞLATMA Kaspersky Mobile Security taramaların otomatik olarak baģlatılacağı zamanların bir çizelgesinin oluģturulmasına olanak verir. Taramalar arka plan modunda gerçekleģtirilir. Virüslü bir nesne tespit edildiğinde, tarama ayarlarında seçilen eylem uygulanır (bkz. "Nesnelere uygulanacak iģlemi seçme" bölümü, sayfa 132). ZamanlanmıĢ taramalar varsayılan olarak devre dıģı bırakılmıģtır. Zamanlanmış bir taramayı yapılandırmak için 1. Menü Anti-Virüs öğesini seçin. Anti-Virüs penceresi açılacaktır. 2. Tara öğesini seçin. Tara penceresi açılacaktır. 3. Tarama çizelgesi öğesini seçin. Çizelge ekranı açılacaktır. 4. Çizelgeye göre tara öğesini iģaretleyin (bkz. aģağıdaki ġekil). 5. Sıklık ayarı için değerlerden birini seçin: Günlük: tarama her gün gerçekleģtirilir. Taramanın baģlatılacağı saati ayarlamak için giriģ alanında Zaman değerini belirtin. 130

131 M I C R O S O F T W I N D O W S M O B I L E İ Ç İ N K A S P E R S K Y M O B I L E S E C U R I T Y 9.0 Haftalık: tarama haftada bir gerçekleģtirilir. Haftanın günü ve Saat değerlerini belirtin. Şekil 81. Bir otomatik tarama çizelgesini yapılandırma 6. DeğiĢiklikleri kaydetmek için Tamam düğmesine basın. TARANACAK NESNE TÜRÜNÜ SEÇME Kötü amaçlı koda karģı hangi nesne türlerinin taranacağını belirtebilirsiniz. Ayarların değerlerini değiģtirmek için, aygıtın kumanda kolunu veya kalemi kullanın. Taranacak nesneleri seçmek için: 1. Menü Anti-Virüs öğesini seçin. Anti-Virüs penceresi açılacaktır. 2. Tara öğesini seçin. Tara penceresi açılacaktır. 3. Nesneler ve eylemler öğesini seçin. Nesneler ve eylemler penceresi açılacaktır. 4. Taranacak nesneleri Taranacak nesneler bloğunda seçin (bkz. aģağıdaki ġekil). Tüm dosyalar: tüm dosya türleri taranır. AĢağıdaki biçimlerin arģivleri taranır: *.zip, *.sis, *.cab ve *.sisx. Yalnızca yürütülebilir: Yalnızca aģağıdaki biçimlerdeki yürütülebilir program dosyaları taranır: *.exe, *.dll, *.sis, *.mdl, *.app, *.rdl, *.prt, *.pxt, *.ldd, *.pdd, *.class. Diğer arģivler açılmaz ve taranmaz. 131

132 K U L L A N I M K I L A V U Z U Şekil 82. Taranacak nesneleri seçme 5. DeğiĢiklikleri kaydetmek için Tamam düğmesine basın. ARŞİV TARAMALARINI YAPILANDIRMA Virüsler genellikle arģivlerde saklanır. ArĢivlerin içeriğini taramak için, açılmaları gerekir. Bu da aygıtın tarama hızını önemli ölçüde azaltır. Varsayılan olarak, arģivlerin açılması etkinleģtirilmiģtir. Uygulama aģağıdaki biçimlerdeki arģivleri tarar: *.zip, *.sis, *.sisx, *.cab. Tarama hızını arttırmak için arģivlerin açılmasını devre dıģı bırakabilirsiniz. Ayarların değerlerini değiģtirmek için, aygıtın kumanda kolunu veya kalemi kullanın. Arşivlerin açılmasını devre dışı bırakmak için: 1. Menü Anti-Virüs öğesini seçin. Anti-Virüs penceresi açılacaktır. 2. Tara öğesini seçin. Tara penceresi açılacaktır. 3. Nesneler ve eylemler öğesini seçin. Nesneler ve eylemler penceresi açılacaktır. 4. Taranacak nesneler bloğunda ArĢivler kutusunun iģaretini kaldırın. 5. DeğiĢiklikleri kaydetmek için Tamam düğmesine basın. TESPİT EDİLEN NESNELERE UYGULANACAK EYLEMİ SEÇME Varsayılan olarak, Kaspersky Mobile Security 9.0 virüslü nesneleri karantinaya yerleģtirir. Kötü amaçlı bir nesne tespit edildiğinde uygulamanın gerçekleģtireceği eylemleri değiģtirebilirsiniz. 132

133 M I C R O S O F T W I N D O W S M O B I L E İ Ç İ N K A S P E R S K Y M O B I L E S E C U R I T Y 9.0 Ayarların değerlerini değiģtirmek için, aygıtın kumanda kolunu veya kalemi kullanın. Programın kötü amaçlı bir nesne tespit ettiğinde vereceği yanıtı yapılandırmak için: 1. Menü Anti-Virüs öğesini seçin. Anti-Virüs penceresi açılacaktır. 2. Tara öğesini seçin. Tara penceresi açılacaktır. 3. Nesneler ve eylemler öğesini seçin. Nesneler ve eylemler penceresi açılacaktır. 4. Uygulamanın virüslü bir nesneyi temizlemeyi denemesini istiyorsanız, Virüs tespit edilirse ayarının yanındaki Temizlemeyi dene kutusunu iģaretleyin. 5. Tespit edilen kötü amaçlı nesneye iliģkin bir eylem ayarlayın. Bunun için, Eylem gerçekleģtir ayarı için bir değer seçin: Temizlemeyi dene kutusu daha önce iģaretlenmiģse, ayarın adı Temizleme baģarısız olursa olarak değiģir. Bu ayar, nesnenin düzeltilmesi baģarılı olmasa bile, programın eylemini belirler. Karantinaya al: nesneleri karantinaya alır. Kullanıcıya sor: Kötü amaçlı bir nesne tespit edildiğinde eylemleri kullanıcıya sorar. Sil: Kötü amaçlı nesneleri kullanıcıya bildirmeden siler. Olayı günlüğe kaydet: Kötü amaçlı nesneleri iģlemez ve tespit edilmeleri hakkındaki bilgileri uygulamanın günlüğüne kaydeder. Nesneyi kullanma giriģimleri (örneğin kopyalama veya açma) olduğunda nesne engellenir. Şekil 83. Kötü amaçlı nesnelere uygulanacak eylemi seçme 133

134 K U L L A N I M K I L A V U Z U 6. DeğiĢiklikleri kaydetmek için Tamam düğmesine basın. KÖTÜ AMAÇLI NESNELERİ KARANTİNAYA ALMA Bu bölüm potansiyel olarak kötü amaçlı nesnelerin yerleģtirildiği özel bir klasör olan karantina hakkında bilgiler verir. Bölüm ayrıca karantinada nesnelerle nasıl çalıģılacağını belirtir: Bu klasördeki nesnelerin görüntülenmesi, geri yüklenmesi ve silinmesi. BU BÖLÜMDE Karantina hakkında Karantinaya alınmıģ nesneleri görüntüleme Nesneleri Karantinadan geri yükleme Karantinadaki nesneleri silme KARANTİNA HAKKINDA Karantina Kaspersky Mobile Security 9.0 ın potansiyel olarak kötü amaçlı nesneleri yerleģtirdiği özel bir klasördür. Kötü amaçlı nesneler aygıt taraması veya Korumanın çalıģması sırasında tespit edilerek karantinaya alınabilirler. Karantinaya alınan nesneler, bu nesnelerin etkinliğini engelleyen bir paketleme biçiminde depolanır ve dolayısıyla bu nesneler aygıt için herhangi bir tehdit oluģturmaz. Karantinaya alınan nesneler daha sonra kullanıcı tarafından silinebilir veya geri yüklenebilir. KARANTİNAYA ALINAN NESNELERİ GÖRÜNTÜLEME Karantinaya alınan nesneleri görüntüleyebilirsiniz. Her nesne için tam adı ve tespit edilme tarihi belirtilir. Karantinaya alınan nesnelerin listesini görüntülemek için: 1. Menü Anti-Virüs öğesini seçin. Anti-Virüs penceresi açılacaktır. 2. Karantina öğesini seçin. Böylece, Karantinada depolanmıģ nesnelerin bir listesini içeren Karantina penceresi açılır (bkz. aģağıdaki ġekil). 134

135 M I C R O S O F T W I N D O W S M O B I L E İ Ç İ N K A S P E R S K Y M O B I L E S E C U R I T Y 9.0 Şekil 84. Karantinadaki nesnelerin listesi KARANTİNADAKİ NESNELERİ GERİ YÜKLEME Tespit edilen nesnenin aygıta bir tehdit oluģturmadığından eminseniz, karantinadan geri yüklenebilir. Geri yüklenen nesne orijinal klasörüne yerleģtirilir. Karantinadaki bir nesneyi geri yüklemek için: 1. Menü Anti-Virüs öğesini seçin. Anti-Virüs penceresi açılacaktır. 2. Karantina öğesini seçin. Karantina penceresi açılacaktır. 3. Geri yüklenecek nesneyi seçin ve ardından Menü Geri yükle öğesini seçin. Seçilen nesne, Karantinadan alınıp orijinal klasörüne geri yüklenecektir. KARANTİNADAKİ NESNELERİ SİLME Karantinadaki nesnelerin biri veya tümü silinebilir. To delete an object from Quarantine: 1. Menü Anti-Virüs öğesini seçin. Anti-Virüs penceresi açılacaktır. 2. Karantina öğesini seçin. Karantina penceresi açılacaktır. 3. Silinecek nesneyi seçin ve ardından MenüSil öğesini seçin. 135

136 K U L L A N I M K I L A V U Z U Seçilen nesne Karantinadan silinecektir. Karantinaya alınmış tüm nesneleri silmek için: 1. Menü Anti-Virüs öğesini seçin. Anti-Virüs penceresi açılacaktır. 2. Karantina öğesini seçin. Karantina penceresi açılacaktır. 3. Menü Tümünü sil öğesine basın. Karantinadaki tüm nesneler silinecektir. İSTENMEYEN GELEN ARAMALARI VE SMS MESAJLARINI FİLTRELEME Bu bölüm gelen mesajları ve aramaları Beyaz veya Kara listelere göre filtreleyen Anti-Spam bileģeni hakkında bilgiler sunar. Bu bölüm ayrıca Kara ve Beyaz listelerin nasıl oluģturulacağını, gelen mesajlara ve aramalara iliģkin bir Anti-Spam eylemini seçmeyi ve bileģenin iģleyiģ ayarlarını yapılandırmayı belirtir. BU BÖLÜMDE Anti-Spam Hakkında Anti-Spam modları Anti-Spam modunu değiģtirme Kara Liste OluĢturma Beyaz Liste OluĢturma Telefon rehberinde olmayan kiģilerden gelen SMS mesajlarını ve aramaları yanıtlama Sayısal olmayan numaralardan gelen SMS mesajlarını yanıtlama Gelen SMS mesajları için bir yanıt seçme Gelen aramalar için bir yanıt seçme ANTI-SPAM HAKKINDA Anti-Spam bileģeni, aygıtı istenmeyen mesajlar ve aramalar almaktan korur. Anti-Spam oluģturulan Kara ve Beyaz listeleri kullanarak gelen SMS mesajlarını ve aramaları filtreler. Listeler giriģlerden oluģur. Her giriģ aģağıdaki ayarları içerebilir: Filtre ayarlarının uygulanacağı veri türü (SMS mesajı, aramalar, SMS mesajı ve aramalar) (gerekli ayar) Verinin alındığı abone numarası Bir SMS mesajında olabilecek metin. 136

137 M I C R O S O F T W I N D O W S M O B I L E İ Ç İ N K A S P E R S K Y M O B I L E S E C U R I T Y 9.0 Anti-Spam mesajları ve aramaları seçilen ayarlara dayalı olarak filtreler (bkz. "Anti-Spam modları" bölümü, sayfa 137). Anti-Spam gelen her SMS mesajını veya aramayı bu ayarlara göre tarar ve bu mesajın veya aramanın istenen veya istenmeyen (spam) mesaj/arama olduğunu belirler. Anti-Spam bir SMS mesajına veya aramaya istenen veya istenmeyen durumu atadığında tarama bitirilir. Varsayılan olarak, Anti-Spam algoritması aģağıdaki adımlardan oluģur: 1. Gelen SMS mesajlarıyla aynı abone numarası ve metin olup olmadığını belirlemek üzere tarama: a. Kara Listeden. Listede gelen SMS mesajındaki verilerle aynı numara ve metin olan bir giriģ bulunursa, SMS mesajı istenmeyen olarak belirlenir ve engellenir. Program engellenen SMS mesajını siler. b. Beyaz Listeden. Listede gelen SMS mesajındaki verilerle aynı numara ve metin olan bir giriģ bulunursa, SMS mesajı istenen olarak belirlenir ve izin verilir. 2. Aramaların ve SMS mesajların uygunluğunu yalnızca numaraya göre tarama: a. Kara Listeden. Listede (giriģteki metin belirtilmezken) göndericinin numarasıyla aynı olan bir numara bulunursa, arama veya SMS mesajı spam olarak belirlenir ve engellenir. Program engellenen SMS mesajını siler. b. Beyaz Listeden. Listede (giriģteki metin belirtilmezken) göndericinin numarasıyla aynı olan bir numara bulunursa, arama veya SMS mesajı istenen olarak belirlenir ve izin verilir. 3. Mesajın uygunluğunu yalnızca metin bakımından tarama: a. Kara Listeden. Listede (giriģteki numara belirtilmezken) gelen SMS mesajıyla aynı olan bir metin bulunursa, SMS mesajı spam olarak belirlenir ve engellenir. Program engellenen SMS mesajını siler. b. Beyaz Listeden. Listede (giriģteki numara belirtilmezken) gelen SMS mesajıyla aynı olan bir metin bulunursa, SMS mesajı istenen olarak belirlenir ve izin verilir. 4. Eylem seçme. Kara veya Beyaz Listede uygun hiçbir giriģ bulunmazsa, Anti-Spam, varsayılan olarak aramaya ve SMS mesajına izin verir ve bildirim penceresinde aramaya / mesaja iliģkin eylem belirlenmesini önerir. Bildirimde ayrıca ek bilgileri de görebilirsiniz. Arama alınmıģsa, arayanın numarası belirtilir. SMS mesajıysa, abone numarası ve içeriği görüntülenir. Engellenen SMS iletileri ve aramalarla ilgili bilgiler uygulama günlüğüne kaydedilir (bkz. "Uygulama günlükleri" bölümü, sayfa 187). ANTI-SPAM MODLARI Bir Anti-Spam modu aygıtınızı istenmeyen mesajlara ve aramalara karģı koruyan bileģenin temel yapılandırması veya bir parametreler derlemesidir. AĢağıdaki Anti-Spam modları mevcuttur: Kapalı: Tüm SMS mesajları ve aramalar iletilir. Anti-Spam ı devre dıģı bırakma. Beyaz Liste: Beyaz Liste giriģleriyle eģleģen SMS mesajları ve aramalar iletilir. Diğer tüm SMS mesajları ve aramalar engellenecektir. Engellenen SMS mesajları silinir. Kara Liste: Kara Liste giriģleriyle eģleģen SMS mesajları ve aramalar engellenir. Engellenen SMS mesajları silinir. Diğer tüm SMS mesajları ve aramalar engellenecektir. Her iki liste: Gelen SMS mesajları ve aramalar Kara ve Beyaz listeler kullanılarak filtrelenir. Listelerin her ikisinde de bulunmayan bir telefon numarasından SMS iletisi veya çağrı alındığında, Anti-Spam sizi uyarır ve bu SMS iletisi veya çağrıyı engellemenizi veya kabul etmenizi ve bu telefon numarasını Beyaz veya Kara Listeye eklemenizi önerir. Bu, varsayılan moddur. Anti-Spam modunu düzenleyebilirsiniz (bkz. "Anti-Spam modunu değiģtirme" bölümü, sayfa 138). Geçerli Anti-Spam modu Anti-Spam penceresinde Mod menü öğesinin yanında görüntülenir. 137

138 K U L L A N I M K I L A V U Z U ANTI-SPAM MODUNU DEĞİŞTİRME Bir Anti-Spam modunu seçmek için: 1. Menü Anti-Spam öğesini seçin. Anti-Spam penceresi açılacaktır. 2. Mod öğesini seçin. Mod penceresi açılacaktır. 3. Anti-Spam modu ayarı için bir değer seçin (bkz. aģağıdaki ġekil): Şekil 85. Antı-Spam modunu değiştirme 4. DeğiĢiklikleri kaydetmek için Tamam düğmesine basın. KARA LİSTE OLUŞTURMA Anti-Spam bileģeninin gelen aramaları ve SMS mesajlarını ona göre engelleyeceği bir Kara Liste oluģturabilirsiniz Liste telefon numaralarını ve SMS mesajındaki varlığı mesajın spam olduğunu gösteren ifadeleri içerir. Engellenen SMS mesajları ve aramalarla ilgili bilgiler uygulama günlüğüne kaydedilir (bkz. "Uygulama günlükleri" bölümü, sayfa 187). BU BÖLÜMDE Kara Listeye giriģ ekleme Kara Listedeki giriģleri düzenleme Kara Listedeki giriģleri silme

139 M I C R O S O F T W I N D O W S M O B I L E İ Ç İ N K A S P E R S K Y M O B I L E S E C U R I T Y 9.0 KARA LİSTEYE YENİ BİR GİRİŞ EKLEME Aynı numaranın Anti-Spam numaralarının hem Kara listesinde hem de Beyaz listesinde aynı anda olamayacağını aklınızda tutun. Bu numara bu listelerden birinde zaten kayıtlıysa, Kaspersky Mobile Security 9.0 bunu size bildirecektir ilgili telefon numarası ekranda görünecektir. Anti-Spam Kara Listesine bir giriş eklemek için: 1. Menü Anti-Spam öğesini seçin. Anti-Spam penceresi açılacaktır. 2. Kara Liste öğesini seçin. Kara Liste penceresi açılacaktır. 3. Menü Ekle öğesini seçin (bkz. aģağıdaki ġekil). GiriĢ ekle penceresi açılacaktır. Şekil 86. Kara Listeye giriş ekleme 4. AĢağıdaki ayarların değerlerini belirleyin (bkz. aģağıdaki ġekil). Geleni engelle: Anti-Spamın engelleyeceği bir abone numarasından gelen bilginin türü SMS veya aramalar - gelen SMS mesajlarını ve aramaları engeller. Yalnızca aramalar: yalnızca gelen aramaları engeller. Yalnızca SMS: yalnızca gelen SMS mesajların engeller. Telefon numarası: Gönderdiği SMS mesajları ve/veya aramaları engellenecek olan telefon numarası. Telefon numarası yalnızca alfanümerik karakterler içerebilir; bir rakam veya harfle baģlayabilir veya baģına "+" simgesi gelebilir. Numara olarak "*" veya "?" gibi maskeler de kullanmak mümkündür. (burada "*" herhangi bir sayıda simgeyi ve "?" herhangi bir simgeyi ifade eder). 139

140 K U L L A N I M K I L A V U Z U Ġçerdiği metin: SMS mesajının spam olduğunu gösteren anahtar sözcükler / ifadeler. Bu ayar, Geleni engelle ayarı için Yalnızca SMS değeri ayarlanmıģsa kullanılabilir. Şekil 87. Giriş ayarları 5. DeğiĢiklikleri kaydetmek için Tamam düğmesine basın. KARA LİSTEDEKİ GİRİŞLERİ DÜZENLEME Yasaklanan numaraların Kara Listesindeki bir giriģin tüm ayarlarının değerlerini değiģtirebilirsiniz. Anti-Spam Kara Listesindeki bir girişi düzenlemek için: 1. Menü Anti-Spam öğesini seçin. Anti-Spam penceresi açılacaktır. 2. Kara Liste öğesini seçin. Kara Liste penceresi açılacaktır. 3. Düzenlemek istediğiniz giriģi listeden seçin ve ardından Menü Düzenle öğesini seçin. GiriĢi düzenle penceresi açılacaktır. 4. Gerekli ayarları değiģtirin: Geleni engelle: Anti-Spamın engelleyeceği bir abone numarasından gelen bilginin türü SMS ve aramalar: gelen SMS mesajlarını ve aramaları engeller. Yalnızca aramalar: yalnızca gelen aramaları engeller. Yalnızca SMS: yalnızca gelen SMS mesajların engeller. Telefon numarası: Gönderdiği SMS mesajları ve/veya aramaları engellenecek olan telefon numarası. Telefon numarası yalnızca alfanümerik karakterler içerebilir; bir rakam veya harfle baģlayabilir veya baģına 140

141 M I C R O S O F T W I N D O W S M O B I L E İ Ç İ N K A S P E R S K Y M O B I L E S E C U R I T Y 9.0 "+" simgesi gelebilir. Numara olarak "*" veya "?" gibi maskeler de kullanmak mümkündür. (burada "*" herhangi bir sayıda simgeyi ve "?" herhangi bir simgeyi ifade eder). Ġçerdiği metin: SMS mesajının spam olduğunu gösteren anahtar sözcükler / ifadeler. Bu ayar, Geleni engelle ayarı için Yalnızca SMS değeri ayarlanmıģsa kullanılabilir. 5. DeğiĢiklikleri kaydetmek için Tamam düğmesine basın. KARA LİSTEDEKİ GİRİŞLERİ SİLME Bir numaranın engellenen numaralar listesinin Kara Listesine yanlıģlıkla eklenmesi mümkündür. Böyle bir numarayı listeden silebilirsiniz. Ayrıca Anti-Spam Kara Listesini tüm giriģlerini kaldırarak temizleyebilirsiniz. Anti-Spam Kara Listesindeki bir girişi silmek için: 1. Menü Anti-Spam öğesini seçin. Anti-Spam penceresi açılacaktır. 2. Kara Liste öğesini seçin. Kara Liste penceresi açılacaktır. 3. Silinmesi gereken giriģi listeden seçin ve ardından Menü Sil öğesini seçin. 4. GiriĢin silinmesini onaylayın. Bunun için Tamam düğmesini tıklatın. Kara Listeyi temizlemek için: 1. Menü Anti-Spam öğesini seçin. Anti-Spam penceresi açılacaktır. 2. Kara Liste öğesini seçin. Kara Liste penceresi açılacaktır. 3. Menü Tümünü sil öğesini seçin. Liste boģaltılır. BEYAZ LİSTE OLUŞTURMA Anti-Spam bileģeninin gelen aramalara ve SMS mesajlarına ona göre izin vereceği bir Beyaz Liste oluģturabilirsiniz Liste spam olarak görmediğiniz göndericilerin telefon numaralarını ve ifadeleri içerir. BU BÖLÜMDE Beyaz Listeye giriģ ekleme Beyaz Listedeki giriģleri düzenleme Beyaz Listedeki giriģleri silme

142 K U L L A N I M K I L A V U Z U BEYAZ LİSTEYE GİRİŞ EKLEME Aynı numaranın Anti-Spam numaralarının hem Kara listesinde hem de Beyaz listesinde aynı anda olamayacağını aklınızda tutun. Bu numara bu listelerden birinde zaten kayıtlıysa, Kaspersky Mobile Security 9.0 bunu size bildirecektir ilgili telefon numarası ekranda görünecektir. Anti-Spam Beyaz Listesine bir giriş eklemek için: 1. Menü Anti-Spam öğesini seçin. Anti-Spam penceresi açılacaktır. 2. Beyaz Liste öğesini seçin. Beyaz Liste penceresi açılacaktır. 3. Menü Ekle öğesini seçin (bkz. aģağıdaki ġekil). GiriĢ ekle penceresi açılacaktır. Şekil 88. Beyaz Listeye giriş ekleme 4. AĢağıdaki ayarların değerlerini belirleyin (bkz. aģağıdaki ġekil). Gelene izin ver: Anti-Spamın izin vereceği bir abone numarasından gelen bilginin türü: SMS ve aramalar: gelen aramalara ve SMS mesajlarına izin verir. Yalnızca aramalar: yalnızca gelen aramalara izin verir. Yalnızca SMS: yalnızca gelen SMS mesajlarına izin verir. Telefon numarası: Ondan SMS mesajı ve/veya arama alınmasına izin verilen telefon numarası. Telefon numarası yalnızca alfanümerik karakterler içerebilir; bir rakam veya harfle baģlayabilir veya baģına "+" simgesi gelebilir. Numara olarak "*" veya "?" gibi maskeler de kullanmak mümkündür. (burada "*" herhangi bir sayıda simgeyi ve "?" herhangi bir simgeyi ifade eder). 142

143 M I C R O S O F T W I N D O W S M O B I L E İ Ç İ N K A S P E R S K Y M O B I L E S E C U R I T Y 9.0 Ġçerdiği metin: SMS mesajının spam olmadığını gösteren anahtar sözcükler / ifadeler. Bu ayar, Gelene izin ver ayarı için Yalnızca SMS değeri ayarlanmıģsa kullanılabilir. Şekil 89. Giriş ayarları 5. DeğiĢiklikleri kaydetmek için Tamam düğmesine basın. BEYAZ LİSTEDEKİ GİRİŞLERİ DÜZENLEME Ġzin verilen numaralar Beyaz Listesindeki bir giriģin tüm ayarlarının değerlerini değiģtirebilirsiniz. Anti-Spam Beyaz Listesindeki bir girişi düzenlemek için: 1. Menü Anti-Spam öğesini seçin. Anti-Spam penceresi açılacaktır. 2. Beyaz Liste öğesini seçin. Beyaz Liste penceresi açılacaktır. 3. Düzenlemek istediğiniz giriģi listeden seçin ve ardından Menü Düzenle öğesini seçin. GiriĢi düzenle penceresi açılacaktır. 4. Gerekli ayarları değiģtirin: Gelene izin ver: Anti-Spamın izin vereceği bir abone numarasından gelen bilginin türü: SMS ve aramalar: gelen aramalara ve SMS mesajlarına izin verir. Yalnızca aramalar: yalnızca gelen aramalara izin verir. Yalnızca SMS: yalnızca gelen SMS mesajlarına izin verir. Telefon numarası: Ondan SMS mesajı ve/veya arama alınmasına izin verilen telefon numarası. Telefon numarası yalnızca alfanümerik karakterler içerebilir; bir rakam veya harfle baģlayabilir veya baģına "+" 143

144 K U L L A N I M K I L A V U Z U simgesi gelebilir. Numara olarak "*" veya "?" gibi maskeler de kullanmak mümkündür. (burada "*" herhangi bir sayıda simgeyi ve "?" herhangi bir simgeyi ifade eder). Ġçerdiği metin: SMS mesajının spam olmadığını gösteren anahtar sözcükler / ifadeler. Bu ayar, Gelene izin ver ayarı için Yalnızca SMS değeri ayarlanmıģsa kullanılabilir. 5. DeğiĢiklikleri kaydetmek için Tamam düğmesine basın. BEYAZ LİSTEDEKİ GİRİŞLERİ SİLME Beyaz Listedeki bir giriģi kaldırabilir veya listeyi tümüyle temizleyebilirsiniz. Anti-Spam Beyaz Listesindeki bir girişi silmek için: 1. Menü Anti-Spam öğesini seçin. Anti-Spam penceresi açılacaktır. 2. Beyaz Liste öğesini seçin. Beyaz Liste penceresi açılacaktır. 3. Silinmesi gereken giriģi listeden seçin ve ardından Menü Sil öğesini seçin. 4. GiriĢin silinmesini onaylayın. Bunun için Tamam düğmesini tıklatın. Beyaz Listeyi temizlemek için: 1. Menü Anti-Spam öğesini seçin. Anti-Spam penceresi açılacaktır. 2. Beyaz Liste öğesini seçin. Beyaz Liste penceresi açılacaktır. 3. Menü Tümünü sil öğesini seçin. Liste boģaltılır. TELEFON DEFTERİNDE OLMAYAN KİŞİLERDEN GELEN SMS MESAJLARINI VE ARAMALARI YANITLAMA Anti-Spam modu olarak Her iki liste veya Beyaz Liste seçilmiģse (bkz. "Anti-Spam modları" bölümü, sayfa 137), numarası telefon rehberinde bulunmayan abonelerden gelen SMS mesajlarını ve aramalarına ayrıca bir Anti-Spam tepkisini ayarlayabilirsiniz. Anti-Spam Beyaz Listenin kiģiler listesinden numaralar eklenerek geniģletilmesine de olanak verir. Ayarların değerlerini değiģtirmek için, aygıtın kumanda kolunu veya kalemi kullanın. Anti-Spamın telefon rehberinde bulunmayan bir numaraya tepkisini seçmek için: 1. Menü Anti-Spam öğesini seçin. Anti-Spam penceresi açılacaktır. 2. Mod öğesini seçin. 144

145 M I C R O S O F T W I N D O W S M O B I L E İ Ç İ N K A S P E R S K Y M O B I L E S E C U R I T Y Mod penceresi açılacaktır. 4. KiĢilere izin ver ayarı için gerekli değeri seçin (bkz. aģağıdaki ġekil): Anti-Spam'ın telefon defterindeki numaraları ek bir Beyaz Liste olarak görmesini ve telefon rehberinde olmayan göndericilerden gelen SMS mesajlarını ve aramaları engellemesini istiyorsanız, KiĢilere izin ver kutusunu iģaretleyin. Anti-Spamın belirlenen Anti-Spam moduna dayalı olarak yalnızca SMS mesajlarını ve aramaları filtrelemesini istiyorsanız, KiĢilere izin ver kutusunun iģaretini kaldırın. Şekil 90. Anti-Spam ın aygıtın telefon rehberinde bulunmaya numaralara tepkisi 5. DeğiĢiklikleri kaydetmek için Tamam düğmesine basın. SAYISAL OLMAYAN NUMARALARDAN GELEN SMS MESAJLARINI YANITLAMA Anti-Spam modu olarak Her iki liste veya Kara Liste seçilmiģse (bkz. "Anti-Spam modları" bölümü, sayfa 138), Kara Listeyi (harfler dahil) sayısal olmayan numaralar ekleyerek de geniģletebilirsiniz. Bundan sonra Anti-Spam sayısal olmayan numaralardan gelen SMS mesajlarını da engelleyecektir. Ayarların değerlerini değiģtirmek için, aygıtın kumanda kolunu veya kalemi kullanın. Anti-Spamın sayısal olmayan numaralardan gelen mesajlara tepkisini ayarlamak için: 1. Menü Anti-Spam öğesini seçin. Anti-Spam penceresi açılacaktır. 2. Mod öğesini seçin. Mod penceresi açılacaktır. 3. Sayısal olmayan numaralar ayarı için bir değer seçin (bkz. aģağıdaki ġekil): 145

146 K U L L A N I M K I L A V U Z U Anti-Spamın sayısal olmayan numaralardan gelen SMS mesajlarını otomatik olarak silmesi için, Sayısal olmayan numaraları engelle kutusunu iģaretleyin. Anti-Spamın yalnızca belirlenen Anti-Spam moduna dayalı olarak sayısal olmayan numaralardan gelen SMS mesajlarını ve aramaları filtrelemesini istiyorsanız, Sayısal olmayan numaraları engelle kutusunun iģaretini kaldırın. Şekil 91. Sayısal olmayan numaralardan gelen SMS mesajlarına uygulanacak Anti-Spam eylemini yapılandırma 4. DeğiĢiklikleri kaydetmek için Tamam düğmesine basın. GELEN SMS MESAJLARI İÇİN BİR YANIT SEÇME Varsayılan olarak, Anti-Spam Her iki liste moduna ayarlanmıģtır (bkz. "Anti-Spam modu" bölümü, sayfa 137). Anti-Spam gelen SMS mesajlarını ve aramaları Kara ve Beyaz listelere göre tarar. 146

147 M I C R O S O F T W I N D O W S M O B I L E İ Ç İ N K A S P E R S K Y M O B I L E S E C U R I T Y 9.0 Göndericinin numarası Kara veya Beyaz listede yoksa, Anti-Spam bunu size bildirecektir. SMS mesajına uygulanmak üzere Anti-Spam eylemlerden birini seçmeniz istenecektir (bkz. aģağıdaki ġekil): Şekil 92. Alınan SMS mesajına ilişkin Anti-Spam bildirimi Menüyü kullanarak, mesaja uygulanması için aģağıdaki eylemlerden birini seçebilirsiniz: Bir SMS mesajını engellemek ve gönderenin telefon numarasını Kara Listeye eklemek için Menü Kara Listeye ekle öğesini seçin. Bir SMS mesajını almak ve gönderenin telefon numarasını Beyaz Listeye eklemek için Menü Beyaz Listeye ekle öğesini seçin. SMS mesajını gönderenin telefon numarasını herhangi bir listeye eklemeden almak için Atla düğmesine basın. Engellenen mesajlarla ilgili bilgiler uygulama günlüğüne girilir (bkz. "Uygulama günlükleri" bölümü, sayfa 187). GELEN ARAMALAR İÇİN BİR YANIT SEÇME Varsayılan olarak, Anti-Spam Her iki liste moduna ayarlanmıģtır (bkz. "Anti-Spam modu" bölümü, sayfa 137). Anti-Spam gelen aramaları Kara ve Beyaz listelere göre tarar. 147

148 K U L L A N I M K I L A V U Z U Gönderenin numarası Kara veya Beyaz listede bulunmuyorsa, Anti-Spam taramayı tamamladıktan sonra bunu size bildirir ve gelen aramaya iliģkin bir eylem belirlemenizi ister (bkz. aģağıdaki ġekil). Şekil 93. Kabul edilen aramaya ilişkin Anti-Spam bildirimi Aramanın yapıldığı numaraya iliģkin aģağıdaki eylemlerden birini seçebilirsiniz: Arayanın telefon numarasını Kara Listeye eklemek için Menü Kara Listeye ekle öğesini seçin. Arayanın telefon numarasını Beyaz Listeye eklemek için Menü Kara Listeye ekle öğesini seçin. Atla: arayanın numarası herhangi bir listeye eklenmez. Engellenen aramalarla ilgili bilgiler uygulama günlüğüne girilir (bkz. "Uygulama günlükleri" bölümü, sayfa 100). GİDEN ARAMALARI VE SMS MESAJLARINI SINIRLAMA. EBEVEYN DENETİMİ Bu bölüm, tanımlanmıģ numaralara giden aramaların ve SMS mesajlarının sınırlanmasını sağlayan Ebeveyn denetimi bileģeni hakkında bilgiler sunar. Bölüm ayrıca izin verilen ve yasaklı numaralar listesinin nasıl oluģturulacağını ve Ebeveyn Denetimi ayarlarının nasıl yapılacağını açıklar. BU BÖLÜMDE Ebeveyn denetimi hakkında Ebeveyn Denetimi modları Ebeveyn Denetimini etkinleģtirme / devre dıģı bırakma Kara Liste OluĢturma Beyaz Liste OluĢturma

149 M I C R O S O F T W I N D O W S M O B I L E İ Ç İ N K A S P E R S K Y M O B I L E S E C U R I T Y 9.0 EBEVEYN DENETİMİ HAKKINDA Ebeveyn Denetimi bileģeni Kara ve Beyaz listeleri kullanarak giden SMS mesajlarını ve aramaları filtreler. Filtreleme yukarıda açıklanan Anti-Spam bileģeniyle aynı Ģekilde çalıģır: Kara Listedeki herhangi bir giriģ ile eģleģen SMS mesajları ve aramalar engellenirken, Beyaz Listedeki bir giriģle eģleģen mesajlar ve aramalara izin verilir. Ebeveyn denetimi, yalnızca aygıtın standart araçlarını kullanarak SMS mesajlarını engeller. Üçüncü taraf uygulamalardan gönderilen SMS mesajları engellenmez. BileĢenin iģleyiģiyle ilgili bilgiler uygulama günlüğüne girilir (bkz. "Uygulama Günlükleri" bölümü, sayfa 187). EBEVEYN DENETİMİ MODLARI Bir Ebeveyn Denetimi modu bileģenin bir ebeveynin çocuğunun giden mesajlar istenmeyen arama aralığını sınırlamasına olanak veren temel yapılandırması veya parametreler derlemesidir. AĢağıdaki Ebeveyn Denetimi modları mevcuttur: Kapalı: Ebeveyn Denetimini devre dıģı bırakır. Giden SMS mesajları ve aramalar filtrelenmez. Bu mod varsayılan olarak seçilidir. Beyaz Liste: Yalnızca Beyaz Listedeki numaralara SMS mesajı gönderilmesine ve/veya arama yapılmasına izin verir (bkz. "Beyaz Liste oluģturma" bölümü, sayfa 153). Diğer tüm mesajlar ve çağrılar engellenecektir. Kara Liste: Yalnızca Kara Listedeki numaralara SMS mesajı gönderilmesi ve/veya arama yapılması engellenir (bkz. "Kara Liste oluģturma" bölümü, sayfa 150). Diğer tüm SMS mesajları ve çağrılara izin verilecektir. Ebeveyn Denetimi modunu değiģtirebilirsiniz (bkz. "Ebeveyn Denetimini etkinleģtirme / devre dıģı bırakma" bölümü, sayfa 149). Geçerli Ebeveyn Denetimi modu Ebeveyn Denetimi penceresinde Mod öğesinin yanında görüntülenir. EBEVEYN DENETİMİNİ ETKİNLEŞTİRME / DEVRE DIŞI BIRAKMA Ebeveyn Denetimi modunu değiştirmek için: 1. Menü Ebeveyn Denetimi öğesini seçin. 2. Ebeveyn Denetimi penceresi açılacaktır. 3. Mod öğesini seçin. Mod penceresi açılacaktır. 4. Önerilen Ebeveyn Denetimi modlarından birini seçin (bkz. AĢağıdaki ġekil). 149

150 K U L L A N I M K I L A V U Z U Şekil 94. Ebeveyn Denetimi modunu değiştirme 5. DeğiĢiklikleri kaydetmek için Tamam düğmesine basın. KARA LİSTE OLUŞTURMA Ebeveyn Denetimi bileģeninin giden SMS mesajlarını ve aramaları ona göre engelleyeceği bir Kara Liste oluģturabilirsiniz. Liste mesaj gönderilmesi ve/veya arama yapılması engellenmeyen telefon numaralarını içerir. Engellenen SMS mesajları ve aramalarla ilgili bilgiler uygulama günlüğüne kaydedilir (bkz. "Uygulama günlükleri" bölümü, sayfa 187). BU BÖLÜMDE Kara Listeye giriģ ekleme Kara Listedeki giriģleri düzenleme Kara Listedeki giriģleri silme KARA LİSTEYE GİRİŞ EKLEME Aynı numaranın Ebeveyn Denetimi numaralarının hem Kara listesinde hem de Beyaz listesinde aynı anda olamayacağını aklınızda tutun. Bu numara bu listelerden birinde zaten kayıtlıysa, Kaspersky Mobile Security 9.0 bunu size bildirecektir ilgili telefon numarası ekranda görünecektir. Ebeveyn Denetimi Kara Listesine bir giriş eklemek için: 1. Menü Ebeveyn Denetimi öğesini seçin. 2. Ebeveyn Denetimi penceresi açılacaktır. 3. Kara Liste öğesini seçin. 150

151 M I C R O S O F T W I N D O W S M O B I L E İ Ç İ N K A S P E R S K Y M O B I L E S E C U R I T Y 9.0 Kara Liste penceresi açılacaktır. 4. Menü Ekle öğesini seçin (bkz. aģağıdaki ġekil). Şekil 95. Kara Listeye giriş ekleme GiriĢ ekle penceresi açılacaktır. 5. AĢağıdaki ayarların değerlerini belirleyin (bkz. aģağıdaki ġekil). Gideni engelle: Ebeveyn Denetiminin engellediği bir abone numarasına giden bilginin türü: SMS ve aramalar: giden aramaları ve SMS mesajlarını engeller. Yalnızca aramalar: Yalnızca giden aramaları engeller. Yalnızca SMS: yalnızca giden SMS mesajlarını engeller. 151

152 K U L L A N I M K I L A V U Z U Telefon numarası: Giden SMS mesajları ve/veya aramalar için engellenecek olan telefon numarası. Telefon numarası yalnızca alfanümerik karakterler içerebilir; bir rakam veya harfle baģlayabilir veya baģına "+" simgesi gelebilir. Numara olarak "*" veya "?" gibi maskeler de kullanmak mümkündür. (burada "*" herhangi bir sayıda simgeyi ve "?" herhangi bir simgeyi ifade eder). Şekil 96. Giriş ayarları 6. DeğiĢiklikleri kaydetmek için Tamam düğmesine basın. KARA LİSTEDEKİ GİRİŞLERİ DÜZENLEME Yasaklanan numaraların Kara Listesindeki bir giriģin tüm ayarlarının değerlerini değiģtirebilirsiniz. Ebeveyn Denetimi Kara Listesindeki bir girişi düzenlemek için: 1. Menü Ebeveyn Denetimi öğesini seçin. 2. Ebeveyn Denetimi penceresi açılacaktır. 3. Kara Liste öğesini seçin. Kara Liste penceresi açılacaktır. 4. Düzenlemek istediğiniz giriģi listeden seçin ve ardından Menü Düzenle öğesini seçin. GiriĢi düzenle penceresi açılacaktır. 5. Gerekli ayarları değiģtirin: Gideni engelle: Ebeveyn Denetiminin engellediği bir abone numarasına giden bilginin türü: SMS ve aramalar: giden aramaları ve SMS mesajlarını engeller. Yalnızca aramalar: Yalnızca giden aramaları engeller. Yalnızca SMS: yalnızca giden SMS mesajlarını engeller. 152

153 M I C R O S O F T W I N D O W S M O B I L E İ Ç İ N K A S P E R S K Y M O B I L E S E C U R I T Y 9.0 Telefon numarası: Giden SMS mesajları ve/veya aramalar için engellenecek olan telefon numarası. Telefon numarası yalnızca alfanümerik karakterler içerebilir; bir rakam veya harfle baģlayabilir veya baģına "+" simgesi gelebilir. Numara olarak "*" veya "?" gibi maskeler de kullanmak mümkündür. (burada "*" herhangi bir sayıda simgeyi ve "?" herhangi bir simgeyi ifade eder). 6. DeğiĢiklikleri kaydetmek için Tamam düğmesine basın. KARA LİSTEDEKİ GİRİŞLERİ SİLME Bir numaranın engellenen numaralar listesinin Kara Listesine yanlıģlıkla eklenmesi mümkündür. Böyle bir numarayı listeden silebilirsiniz. Ayrıca Ebeveyn Denetimi Kara Listesini tüm giriģlerini kaldırarak temizleyebilirsiniz. Ebeveyn denetimi Kara Listesinden bir girişi silmek için, aşağıdaki işlemleri uygulayın: 1. Menü Ebeveyn Denetimi öğesini seçin. 2. Ebeveyn Denetimi penceresi açılacaktır. 3. Kara Liste öğesini seçin. Kara Liste penceresi açılacaktır. 4. Silinmesi gereken giriģi listeden seçin ve ardından Menü Sil öğesini seçin. 5. Silme iģlemini onaylayın. Bunun için Tamam düğmesini tıklatın. Kara Listeyi temizlemek için: 1. Menü Ebeveyn Denetimi öğesini seçin. 2. Ebeveyn Denetimi penceresi açılacaktır. 3. Kara Liste öğesini seçin. Kara Liste penceresi açılacaktır. 4. Menü Tümünü sil öğesini seçin. Liste boģaltılır. BEYAZ LİSTE OLUŞTURMA Anti-Spam bileģeninin gelen aramalara ve SMS mesajlarına ona göre izin vereceği bir Beyaz Liste oluģturabilirsiniz Liste spam olarak görmediğiniz göndericilerin telefon numaralarını ve ifadeleri içerir. BU BÖLÜMDE Beyaz Listeye giriģ ekleme Beyaz Listedeki giriģleri düzenleme Beyaz Listedeki giriģleri silme

154 K U L L A N I M K I L A V U Z U BEYAZ LİSTEYE GİRİŞ EKLEME Aynı numaranın Ebeveyn Denetimi numaralarının hem Kara listesinde hem de Beyaz listesinde aynı anda olamayacağını aklınızda tutun. Bu numara bu listelerden birinde zaten kayıtlıysa, Kaspersky Mobile Security 9.0 bunu size bildirecektir ilgili telefon numarası ekranda görünecektir. Ebeveyn Denetimi Beyaz Listesine bir giriş eklemek için: 1. Menü Ebeveyn Denetimi öğesini seçin. 2. Ebeveyn Denetimi penceresi açılacaktır. 3. Beyaz Liste öğesini seçin. 4. Beyaz Liste penceresi açılacaktır. 5. Menü Ekle öğesini seçin (bkz. aģağıdaki ġekil). Şekil 97. Beyaz Listeye giriş ekleme GiriĢ ekle penceresi açılacaktır. 6. AĢağıdaki ayarların değerlerini belirleyin (bkz. aģağıdaki ġekil). Gidene izin ver: Ebeveyn Denetiminin bir abone numarasına gönderilmesine izin verdiği giden bilgilerin türü: SMS ve aramalar: giden aramalara ve SMS mesajlarına izin verir. Yalnızca aramalar: yalnızca giden aramalara izin verir. Yalnızca SMS: yalnızca giden SMS mesajlarına izin verir. 154

155 M I C R O S O F T W I N D O W S M O B I L E İ Ç İ N K A S P E R S K Y M O B I L E S E C U R I T Y 9.0 Telefon numarası: Ebeveyn Denetiminin SMS mesajları gönderilmesine ve/veya aranmasına izin verdiği telefon numarası. Telefon numarası yalnızca alfanümerik karakterler içerebilir; bir rakam veya harfle baģlayabilir veya baģına "+" simgesi gelebilir. Numara olarak "*" veya "?" gibi maskeler de kullanmak mümkündür. (burada "*" herhangi bir sayıda simgeyi ve "?" herhangi bir simgeyi ifade eder). Şekil 98. Giriş ayarları 7. DeğiĢiklikleri kaydetmek için Tamam düğmesine basın. BEYAZ LİSTEDEKİ GİRİŞLERİ DÜZENLEME Ġzin verilen numaralar Beyaz Listesindeki bir giriģin tüm ayarlarının değerlerini değiģtirebilirsiniz. Ebeveyn Denetimi Beyaz Listesindeki bir girişi düzenlemek için: 1. Menü Ebeveyn Denetimi öğesini seçin. 2. Ebeveyn Denetimi penceresi açılacaktır. 3. Beyaz Liste öğesini seçin. 4. Beyaz Liste penceresi açılacaktır. 5. Düzenlemek istediğiniz giriģi listeden seçin ve ardından Menü Düzenle öğesini seçin. GiriĢi düzenle penceresi açılacaktır. 6. Gerekli ayarları değiģtirin: Gidene izin ver: Ebeveyn Denetiminin bir abone numarasına gönderilmesine izin verdiği giden bilgilerin türü: SMS ve aramalar: giden aramalara ve SMS mesajlarına izin verir. Yalnızca aramalar: yalnızca giden aramalara izin verir. Yalnızca SMS: yalnızca giden SMS mesajlarına izin verir. 155

156 K U L L A N I M K I L A V U Z U Telefon numarası: Ebeveyn Denetiminin SMS mesajları gönderilmesine ve/veya aranmasına izin verdiği telefon numarası. Telefon numarası yalnızca alfanümerik karakterler içerebilir; bir rakam veya harfle baģlayabilir veya baģına "+" simgesi gelebilir. Numara olarak "*" veya "?" gibi maskeler de kullanmak mümkündür. (burada "*" herhangi bir sayıda simgeyi ve "?" herhangi bir simgeyi ifade eder). 7. DeğiĢiklikleri kaydetmek için Tamam düğmesine basın. BEYAZ LİSTEDEKİ GİRİŞLERİ SİLME Beyaz Listedeki bir giriģi kaldırabilir veya listeyi tümüyle temizleyebilirsiniz. Ebeveyn Denetimi Beyaz Listesindeki bir girişi silmek için: 1. Menü Ebeveyn Denetimi öğesini seçin. 2. Ebeveyn Denetimi penceresi açılacaktır. 3. Beyaz Liste öğesini seçin. 4. Beyaz Liste penceresi açılacaktır. 5. Silinmesi gereken giriģi listeden seçin ve ardından Menü Sil öğesini seçin. 6. Silme iģlemini onaylayın. Bunun için Tamam düğmesini tıklatın. Beyaz Listeyi temizlemek için: 1. Menü Ebeveyn Denetimi öğesini seçin. 2. Ebeveyn Denetimi penceresi açılacaktır. 3. Beyaz Liste öğesini seçin. 4. Beyaz Liste penceresi açılacaktır. 5. Menü Tümünü sil öğesini seçin. Liste boģaltılır. AYGITIN KAYBOLMASI VEYA ÇALINMASI DURUMUNDA VERİ KORUMASI Bu bölüm, aygıtın çalınması veya kaybolması durumunda kiģisel veriler için karmaģık bir koruma sağlayan ve aygıtın aranmasını kolaylaģtıran Hırsızlığa KarĢı Koruma bileģeni hakkında bilgiler sunar. Bu bölüm ayrıca Hırsızlığa KarĢı Koruma iģlevinin nasıl etkinleģtirileceğini / devre dıģı bırakılacağını, iģleyiģ ve aygıtın çalınması veya kaybolması durumunda uzaktan korumayı baģlatma parametrelerinin ayarlanmasını açıklar. 156

157 M I C R O S O F T W I N D O W S M O B I L E İ Ç İ N K A S P E R S K Y M O B I L E S E C U R I T Y 9.0 BU BÖLÜMDE Hırsızlığa KarĢı Koruma hakkında Aygıtı bloke etme KiĢisel verileri silme Silinen veriler listesi oluģturma Aygıttaki SIM kartının değiģtirilmesini izleme Aygıtın coğrafi koordinatlarını belirleme Hırsızlığa KarĢı Koruma iģlevlerini uzaktan baģlatma HIRSIZLIĞA KARŞI KORUMA HAKKINDA Hırsızlığa KarĢı Koruma aygıtta depolanan verileri yetkisiz eriģime karģı korur. Aygıt kaybolmuģsa veya çalınmıģsa, bu iģlev yararlı olabilir. Hırsızlığa KarĢı Koruma aygıtın uzaktan bloke edilmesine ve aygıttaki verilerin silinmesine olanak verir. Bu bileģen, aģağıdaki iģlevleri içerir: Bloke et: Aygıtın kullanıcının isteğiyle bloke edilmesine ve bloke etme modunda ekranda görüntülenen bir metnin ayarlanmasına olanak verir. Verileri Sil: kullanıcının aygıttaki kiģisel verilerinin (tüm kiģiler, mesajlar, galeri, takvim, günlükler, ağ eriģim ayarları), bellek kartındaki verilerin ve seçilen klasörlerdeki verilerin kurtarılamayacak Ģekilde silinmesine olanak verir. SIM Gözcüsü: SIM kartı değiģtirilmiģse veya aygıt SIM kartı olmadan açılmıģsa, bunu kullanıcıya bildirir ve çalınan aygıtı bloke eder. SIM Gözcüsü belirtilen bir telefon numarasına ve/veya e-posta adresine aygıtın yeni telefon numarasını içeren bir mesaj gönderir. GPS Bul: Kullanıcının aygıtın yerini uzaktan belirlemesine olanak verir; bilgi istemci aygıta ve belirtilen bir e- posta adresine mesaj olarak gönderilebilir. Bu iģlev yalnızca yerleģik GPS alıcısına sahip aygıtlarda çalıģır. Hırsızlığa KarĢı Korumanın tüm iģlevlerini kullanmak için Kaspersky Mobile Security 9.0 uygulaması ilk kez çalıģtırıldığında oluģturulan gizli kodu hatırlamalısınız. Kaspersky Mobile Security 9.0 kurulduktan sonra tüm Hırsızlığa KarĢı Koruma iģlevleri devre dıģı bırakılır. Kaspersky Mobile Security 9.0 Hırsızlığa KarĢı Koruma iģlevinin kayıp / çalınmıģ aygıta bir komut gönderilerek uzaktan baģlatılmasına da olanak verir (bkz. "Hırsızlığa KarĢı Koruma iģlevlerini uzaktan baģlatma" bölümü, sayfa 166). Her iģlevin geçerli durumu Hırsızlığa KarĢı Koruma sekmesinde iģlevin adının yanında görüntülenir. BileĢenin iģleyiģiyle ilgili bilgiler uygulama günlüğüne girilir (bkz. "Uygulama Günlükleri" bölümü, sayfa 187). 157

158 K U L L A N I M K I L A V U Z U AYGITI BLOKE ETME Aygıt kaybolmuģsa veya çalınmıģsa, Bloke Etme iģlevi aygıtın uzaktan bloke edilmesine ve aygıttaki verilerin engellenmesine olanak verir. Aygıtın engellenmesini ancak gizli kodu girerek kaldırabilirsiniz. Bu iģlev aygıtı bloke etmez, yalnızca aygıtın uzaktan bloke edilmesi seçeneği etkinleģtirir. Bloke etme işlevini etkinleştirmek için: 1. Menü Hırsızlığa KarĢı Koruma öğesini seçin. Hırsızlığa KarĢı Koruma penceresi açılacaktır. 2. Bloke Et öğesini seçin. Bloke et penceresi açılacaktır. 3. Bloke etmeyi etkinleģtir kutusunun iģaretini kaldırın. 4. Bloke edildiğinde metin alanına bloke etme modundaki aygıtın ekranında görüntülenecek metni girin (bkz. aģağıdaki ġekil). Varsayılan olarak, mesaj için sahibinin telefonuna ekleyebileceğiniz standart metin kullanılır. Şekil 99. Bloke etme işlevi ayarları 5. DeğiĢiklikleri kaydetmek için Tamam düğmesine basın. Bloke etme iģlevi etkinleģtirilmiģse, aygıtı aģağıdaki yöntemlerle bloke edebilirsiniz: Gönder komutunu kullanarak. Bu, Kaspersky Mobile Security 9.0 uygulamasının kurulu olduğu ikinci bir aygıtı gerektirir. Ġkinci aygıtta özel bir SMS mesajı oluģturularak Kaspersky Mobile Security 9.0 dan gönderilmelidir. Mesaj bloke edilecek aygıtın telefon numarasını ve gizli kodunu içerir. Bloke edilen aygıtta özel SMS mesajının alındığı fark edilmeyecektir. Standart bir SMS mesajı göndermek için bir telefonu kullanarak. Bunun için, ikinci aygıtta bir SMS mesajı oluģturularak bloke edilecek aygıta özel metin ve gizli kodla birlikte gönderilmelidir. Aygıtın uzaktan bloke edilmesi için Gönder komutunun yardımıyla güvenli bir yöntem kullanılması önerilir. Bunlar, komut ve Ģifreli olarak gönderilen gizli koddur. 158

159 M I C R O S O F T W I N D O W S M O B I L E İ Ç İ N K A S P E R S K Y M O B I L E S E C U R I T Y 9.0 Kayıp / çalınan aygıta komut göndermek için: 1. Menü Ek öğesini seçin. Ek penceresi açılacaktır. 2. Komut gönder öğesini seçin. Komut gönder penceresi açılacaktır. 3. Bloke Etme değerini ayarlamak için Seçenekler öğesini seçin (bkz. aģağıdaki ġekil). 4. Bloke etmek istediğiniz cihazın telefon numarasını Telefon numarası alanına girin. 5. Uzaktan kod alanına mesajı alan aygıtta belirlenen gizli kodu girin. Şekil 100. Bloke etmeyi uzaktan başlatma 6. Gönder düğmesine basın. Telefonun standart SMS oluşturma işlevlerini kullanarak bir SMS mesajı oluşturmak için: Bloke etmek istediğiniz aygıta standart bir SMS mesajı gönderin. SMS mesajı block:<kod> metnini içermelidir; burada <kod> bloke edilecek aygıttaki gizli koddur. Bu mesaj büyük/küçük harf duyarlı değildir ve iki nokta üst üste iģaretinden önceki ve sonraki boģluklar yoksayılır. KİŞİSEL VERİLERİ SİLME Mobil aygıtın kaybolması veya çalınması durumunda Veri Silme iģlevi aygıtta depolanan aģağıdaki bilgilerin uzaktan silinmesine olanak verir: Kullanıcının kiģisel verileri (tüm kiģiler, mesajlar, galeri, takvim ve ağ bağlantı ayarları); Hırsızlığa KarĢı Koruma aygıtın telefon rehberinde ve SIM kartından kaydedilen kiģileri siler Bellek kartlarındaki veriler Belgelerim klasörü ve belirtilen diğer klasörlerdeki dosyalar. 159

160 K U L L A N I M K I L A V U Z U Bu iģlev aygıtta kaydedilen verileri silmez ama onları silme seçeneğine ekler. Hırsızlığa KarĢı Koruma, aygıt ancak özel bir SMS mesajı aldıktan sonra, oluģturulan silinecek nesneler listesindeki verileri silecektir (bkz. "Silinecek nesneler listesi oluģturma" bölümü, sayfa "162). Veri Silme işlevini etkinleştirmek için: 1. Menü Hırsızlığa KarĢı Koruma öğesini seçin. Hırsızlığa KarĢı Koruma penceresi açılacaktır. 2. Verileri Sil öğesini seçin. Verileri Sil ekranı açılacaktır. 3. Mod öğesini seçin. Verileri Sil ekranı açılacaktır. 4. Verileri Sili etkinleģtir kutusunu iģaretleyin. 5. Silinecek verilerin türünü seçin. Bunun için, Sil bloğunda istediğiniz ayarların yanındaki kutuları iģaretleyin (bkz. aģağıdaki ġekil). KiĢisel verileri silmek için KiĢisel Veriler kutusunu iģaretleyin Belgelerim klasörü ve belirtilen diğer klasörlerdeki dosyaları silmek için Klasörler kutusunu iģaretleyin. Şekil 101. Silinecek verilerin türünü seçin 6. DeğiĢiklikleri kaydetmek için Tamam düğmesine basın. 7. Silinecek klasörler listesini oluģturmaya gidin (bkz. "Silinecek nesneler listesi oluģturma" bölümü, sayfa 162). Aygıttaki kiģisel verileri aģağıdaki yöntemlerle etkinleģtirilen iģlevi kullanarak silebilirsiniz: Gönder komutunu kullanarak. Bu, Kaspersky Mobile Security 9.0 uygulamasının kurulu olduğu ikinci bir aygıtı gerektirir. Ġkinci aygıtta özel bir SMS mesajı oluģturularak Kaspersky Mobile Security 9.0 dan gönderilmelidir. 160

161 M I C R O S O F T W I N D O W S M O B I L E İ Ç İ N K A S P E R S K Y M O B I L E S E C U R I T Y 9.0 Mesaj aygıtın telefon numarası ve gizli koddan oluģur. Çalınan / kaybolan aygıtta özel SMS mesajının alındığı fark edilmeyecektir. Standart bir SMS mesajı göndermek için bir telefonu kullanarak. Ġkinci aygıtta bir SMS mesajı oluģturularak kaybolan / çalınan aygıta özel metin ve gizli kodla birlikte gönderilmelidir. KiĢisel verilerin uzaktan silinmesi için Gönder komutunun yardımıyla güvenli bir yöntem kullanılması önerilir. Bunlar, komut ve Ģifreli olarak gönderilen gizli koddur. Kayıp / çalınan aygıta komut göndermek için: 1. Menü Ek öğesini seçin. Ek penceresi açılacaktır. 2. Komut gönder öğesini seçin. Komut gönder penceresi açılacaktır. 3. Verileri Sil iģlevinin değerini ayarlamak için Seçenekler öğesini seçin (bkz. aģağıdaki ġekil). 4. Verilerinin silinmesini istediğiniz aygıtın telefon numarasını Telefon numarası alanına girin. 5. Uzaktan kod alanına mesajı alan aygıtta belirlenen gizli kodu girin. Şekil 102. Verileri Sil işlevini uzaktan başlatma 6. Gönder düğmesine basın. Telefonun standart SMS oluşturma işlevlerini kullanarak bir SMS mesajı oluşturmak için: Kayıp/çalınan aygıta bir SMS mesajı gönderin. SMS mesajı wipe:<kod> metnini içermelidir; burada <kod> bloke edilecek aygıttaki gizli koddur. Bu mesaj büyük/küçük harf duyarlı değildir ve iki nokta üst üste iģaretinden önceki ve sonraki boģluklar yoksayılır. 161

162 K U L L A N I M K I L A V U Z U SİLİNEN VERİLER LİSTESİ OLUŞTURMA Verileri Sil iģlevi özel bir SMS mesajı alındıktan sonra silinecek klasörlerin listesini oluģturmaya olanak verir. Bir klasörü silinecek klasörler listesine eklemek için: 1. Menü Hırsızlığa KarĢı Koruma öğesini seçin. Hırsızlığa KarĢı Koruma penceresi açılacaktır. 2. Verileri Sil öğesini seçin. Verileri Sil ekranı açılacaktır. 3. Silinecek klasörler öğesini seçin. Silinecek klasörler ekranı açılacaktır. 4. Menü Klasör ekle öğesini seçin (bkz. aģağıdaki ġekil). Şekil 103. Silinecek klasörü seçme 5. Klasör ağacından istediğiniz klasörü seçin ve Seç düğmesine basın. Klasör listeye eklenir. Klasörü listeden kaldırmak için (bkz. aşağıdaki Şekil): 1. Menü Hırsızlığa KarĢı Koruma öğesini seçin. Hırsızlığa KarĢı Koruma penceresi açılacaktır. 2. Verileri Sil öğesini seçin. Verileri Sil ekranı açılacaktır. 3. Silinecek klasörler öğesini seçin. 162

163 M I C R O S O F T W I N D O W S M O B I L E İ Ç İ N K A S P E R S K Y M O B I L E S E C U R I T Y 9.0 Silinecek klasörler ekranı açılacaktır. 4. Listeden bir klasör seçin ve Menü Sil öğesine basın. AYGITTAKİ SIM KARTININ DEĞİŞTİRİLMESİNİ İZLEME SIM Gözcüsü kaybolan veya çalınan aygıttaki SIM kartı değiģtirilirse, belirtilen bir telefon numarasına ve/veya e-posta adresine takılan yeni SIM kartının numarasını içeren bir mesaj gönderir ve aygıtı bloke eder. SIM Gözcüsü işlevini etkinleştirmek ve SIM kartının değiştirilmesini denetlemek için: 1. Menü Hırsızlığa KarĢı Koruma öğesini seçin. Hırsızlığa KarĢı Koruma penceresi açılacaktır. 2. SIM Gözcüsü öğesini seçin. SIM Gözcüsü penceresi açılacaktır. 3. SIM Gözcüsünü etkinleģtir kutusunu iģaretleyin. 4. Aygıttaki SIM kartının değiģtirilmesini denetlemek için aģağıdaki ayarları yapın (bkz. aģağıdaki ġekil): Yeni telefon numarası hakkında bir mesajı otomatik olarak göndermek için, Yeni numarayı gönder bloğundaki Telefon numarası alanına mesajın gönderileceği telefon numarasını girin. Telefon numarası bir rakam veya "+" ile baģlayabilir ve yalnızca rakamlardan oluģmak zorundadır. Telefonunuzun yeni numarası hakkında bir e-posta almak için Yeni numarayı gönder alanındaki E-posta adresi alanına bir e-posta girin. SIM kartı değiģtirildiğinde veya aygıt karsız olarak açıldığında aygıtı bloke etmek için, SIM kartı değiģtirildiğinde ayarı için Aygıtı bloke et kutusunu iģaretleyin. Aygıtın engellemesini ancak gizli kodu girerek kaldırabilirsiniz. Bloke etme modunda ekranda bir mesaj görüntülemek için, metni Bloke edildiğinde metin alanına girin. Varsayılan olarak, mesaj için sahibinin telefonuna ekleyebileceğiniz standart metin kullanılır. Şekil 104. SIM Gözcüsü işlevi ayarları 163

164 K U L L A N I M K I L A V U Z U 5. DeğiĢiklikleri kaydetmek için Tamam düğmesine basın. AYGITIN COĞRAFİ KOORDİNATLARINI BELİRLEME GPS Bul iģlevi aygıtın coğrafi koordinatlarını bir SMS mesajıyla istemci aygıta ve belirtilen e-posta adresine gönderir. Bu iģlev yalnızca yerleģik GPS alıcısına sahip aygıtlarda çalıģır. Gerekirse, alıcı otomatik olarak etkinleģtirilecektir. Koordinatları, aygıt ancak uyduların eriģebildiği bir alanda ise alınabilir. Ġstek sırasında uydular uygun değilse, belli aralıklarla uyduları bulma denemesi yapılacaktır. GPS Bul işlevini etkinleştirmek için: 1. Menü Hırsızlığa KarĢı Koruma öğesini seçin. Hırsızlığa KarĢı Koruma penceresi açılacaktır. 2. GPS Bul öğesini seçin. GPS Bul penceresi açılacaktır. 3. GPS Bulu etkinleģtir kutusunu iģaretleyin. Varsayılan olarak, Kaspersky Mobile Security 9.0 bir SMS mesajına yanıt olarak aygıtın koordinatlarını gönderir. 4. Aygıtın koordinatlarını e-postayla da almak için, Koordinatları gönder ayarında e-posta adresini girin (bkz. aģağıdaki ġekil). Şekil 105. GPS Bul işlevi ayarları 5. DeğiĢiklikleri kaydetmek için Tamam düğmesine basın. GPS Bul iģlevi etkinleģtirilmiģ bir aygıtın koordinatlarını aģağıdaki yöntemlerle isteyebilirsiniz: Gönder komutunu kullanarak. Bu, Kaspersky Mobile Security 9.0 uygulamasının kurulu olduğu ikinci bir aygıtı gerektirir. Ġkinci aygıtta özel bir SMS mesajı oluģturularak Kaspersky Mobile Security 9.0 dan gönderilmelidir. 164

165 M I C R O S O F T W I N D O W S M O B I L E İ Ç İ N K A S P E R S K Y M O B I L E S E C U R I T Y 9.0 Mesaj aygıtın telefon numarası ve gizli koddan oluģur. Çalınan / kaybolan aygıtta özel SMS mesajının alındığı fark edilmeyecektir. Telefonda SMS oluģturmanın standart seçenekleriyle. Ġkinci aygıtta bir SMS mesajı oluģturularak kaybolan / çalınan aygıta özel metin ve gizli kodla birlikte gönderilmelidir. Aygıtın koordinatlarını uzaktan belirlemek için Gönder komutunun yardımıyla güvenli bir yöntem kullanılması önerilir. Bunlar, komut ve Ģifreli olarak gönderilen gizli koddur. Kayıp / çalınan aygıta komut göndermek için: 1. Menü Ek öğesini seçin. Ek penceresi açılacaktır. 2. Komut gönder öğesini seçin. Komut gönder penceresi açılacaktır. 3. GPS Bul değerini ayarlamak için ĠĢlev ayarını seçin (bkz. aģağıdaki ġekil). 4. Koordinatlarının alınmasını istediğiniz aygıtın telefon numarasını Telefon numarası alanına girin. 5. Uzaktan kod alanına mesajı alan aygıtta belirlenen gizli kodu girin. Şekil 106. Aygıtın konumunu belirleme 6. Gönder düğmesine basın. Telefonun standart SMS oluşturma işlevlerini kullanarak bir SMS mesajı oluşturmak için: Kayıp/çalınan aygıta bir SMS mesajı gönderin. SMS mesajı find:<kod> metnini içermelidir; burada <kod> bloke edilecek aygıttaki gizli koddur. Bu mesaj büyük/küçük harf duyarlı değildir ve iki nokta üst üste iģaretinden önceki ve sonraki boģluklar yoksayılır. Aygıtın koordinatlarını içeren bir SMS mesajı koordinatları alma isteğini gönderen numaraya ve GPS Bul ayarlarında belirtilmiģse, e-posta adresine gönderilir. 165

166 K U L L A N I M K I L A V U Z U HIRSIZLIĞA KARŞI KORUMA İŞLEVLERİNİ UZAKTAN BAŞLATMA Kaspersky Mobile Security kurulu kaybolmuģ / çalınmıģ aygıtta Hırsızlığa KarĢı Koruma iģlevini uzaktan baģlatmak için özel bir SMS mesajı gönderebilirsiniz. Komutun alındığı bloke edilen aygıtta fark edilmez. Gönder komutu iģlevini kullanmanız önerilir çünkü çalınan / kaybolan aygıtın komutu ve gizli kodu Ģifreli gönderilir. Kayıp / çalınan aygıta komut göndermek için: 1. Menü Ek öğesini seçin. Ek penceresi açılacaktır. 2. Komut gönder öğesini seçin. 3. Komut gönder penceresi açılacaktır. 4. ĠĢlev ayarı için önerilen değerlerden birini seçin (bkz. aģağıdaki ġekil): Bloke et. Verileri Sil. GPS Bul (bkz. "Aygıtın coğrafi koordinatlarını belirleme" bölümü, sayfa 164). Gizlilik Koruması (bkz. "KiĢisel verileri gizleme" bölümü, sayfa 167). 5. SMS mesajının gönderilmesi gereken aygıtın telefon numarasını Telefon numarası alanına girin. 6. Uzaktan kod alanına mesajı alan aygıtta belirlenen gizli kodu girin. Şekil 107. Hırsızlığa Karşı Koruma işlevlerini uzaktan başlatma 7. Gönder düğmesine basın. 166

167 M I C R O S O F T W I N D O W S M O B I L E İ Ç İ N K A S P E R S K Y M O B I L E S E C U R I T Y 9.0 KİŞİSEL VERİLERİ GİZLEME Bu bölüm Gizlilik Koruması hakkında bilgiler verir. BileĢen aygıt baģka bir kiģi tarafından kullanılırken kullanıcının gizli verilerinin gizlenmesini sağlar. BU BÖLÜMDE Gizlilik Koruması Gizlilik Koruması modları Gizlilik Korumasını etkinleģtirme ve devre dıģı bırakma Gizlilik Korumasını otomatik olarak baģlatma Gizlilik Korumasını uzaktan baģlatma Korunan kiģiler listesi oluģturma Koruma nesnelerini seçme: Gizlilik Koruması GİZLİLİK KORUMASI Gizlilik Koruması bileģeni kiģisel verileri korur ve diğer kiģiler aygıtı kullanırken kiģisel verilen istenmeyen eriģimi engeller. BileĢen, (aygıtın belleğinde, SIM kartında veya çıkarılabilir ortamda depolanan) kiģiler, mesajlar ve aramalar gibi gizli kullanıcı verilerinin gizlenmesini sağlar. BileĢen korunan numaralar listesine dayalı olarak kiģisel verileri çözümler (bkz. "Korunan kiģiler listesi oluģturma" bölümü, sayfa 171). BileĢen bu listedeki numaralar için aģağıdaki bilgileri gizler: KiĢiler listesindeki bilgiler Arama kaydındaki numara giriģleri (gelen, giden, cevapsız). Gelen, giden, silinmiģ ve gönderilmiģ SMS mesajları listesindeki SMS mesajları. Gizlilik Korumasının iģleyiģiyle ilgili bilgiler uygulama günlüğüne depolanır (bkz. "Uygulama günlükleri" bölümü, sayfa 187). GİZLİLİK KORUMASI MODLARI Kaspersky Mobile Security 9.0 kiģisel verileri korumanın yönetilmesine olanak verir. Gizlilik Koruması bileģeni elle baģlatılır. Varsayılan olarak devre dıģı bırakılmıģtır. Gizlilik Koruması aģağıdaki modlardan birinde çalıģtırılabilir: Normal: Gizli verilerin koruması devre dıģı bırakılmıģtır. DeğiĢtirmek için Gizlilik Koruması ayarlarına eriģilebilir. Gizli: Gizli verilerin koruması etkinleģtirilmiģtir. Gizlilik Koruması korunan kiģilerle iliģkili tüm verileri gizler. Gizlilik Koruması ayarları değiģtirilemez. BileĢenin geçerli iģleyiģ durumu Gizlilik Koruması penceresinde Mod menü öğesinin yanında görüntülenir. Gizlilik Korumasının modunun değiģtirilmesi biraz zaman alabilir. 167

168 K U L L A N I M K I L A V U Z U GİZLİLİK KORUMASINI ETKİNLEŞTİRME / DEVRE DIŞI BIRAKMA Gizlilik Koruması modu aģağıdaki Ģekilde değiģtirilebilir: BileĢen ayarları menüsünden Gizlilik Koruması menüsünden. Gizlilik Koruması modunu değiştirmek için: 1. Menü Gizlilik Koruması öğesini seçin. Gizlilik Koruması penceresi açılacaktır. 2. Mod öğesini seçin. Mod penceresi açılacaktır. 3. Mod ayarı için bir değer seçin (bkz. aģağıdaki ġekil): 4. Tamam düğmesine basın. Şekil 108. Gizlilik Koruması modunu değiştirme Gizlilik Korumasının mod değiģikliğini onaylayın. Bunun için Tamam düğmesini tıklatın. Gizlilik Koruması modunu hızlı değiştirmek için: 1. Menü Gizlilik Koruması öğesini seçin. Gizlilik Koruması penceresi açılacaktır. 2. Gizli / Normal öğesine basın. Gizlilik Korumasının geçerli durumuna bağlı olarak düğmenin adı aksiyle değiģecektir. 3. Gizlilik Korumasının mod değiģikliğini onaylayın. Bunun için Tamam düğmesini tıklatın. 168

169 M I C R O S O F T W I N D O W S M O B I L E İ Ç İ N K A S P E R S K Y M O B I L E S E C U R I T Y 9.0 GİZLİLİK KORUMASINI OTOMATİK OLARAK BAŞLATMA Gizli verileri koruma, varsayılan olarak, Gizlilik Koruması etkinleģtirildikten sonra hemen baģlatılır. Sona erdiğinde Gizlilik Koruması bileģeninin otomatik olarak baģlatılacağı bir süre ayarlayabilirsiniz. Ayarlarını değiģtirmeden önce Gizlilik Koruması bileģenini devre dıģı bırakın. Belirlenen süre sona erdiğinde Gizlilik Korumasını otomatik olarak başlatmayı yapılandırmak için: 1. Menü Gizlilik Koruması öğesini seçin. Gizlilik Koruması penceresi açılacaktır. 2. Mod öğesini seçin. 3. Mod penceresi açılacaktır. 4. EriĢimi engelle kutusunu iģaretleyin (bkz. aģağıdaki ġekil). 5. Sona erdiğinde Gizlilik Koruması bileģeninin otomatik olarak etkinleģtirileceği süreyi seçin. Bunun için, Zaman aģımı için önerilen değerlerden birini ayarlayın: Hemen. 1 dakika sonra. 5 dakika sonra. 15 dakika sonra. 1 saat sonra. Şekil 109. Gizlilik Korumasını otomatik olarak başlatma 6. Tamam düğmesine basın. 169

170 K U L L A N I M K I L A V U Z U GİZLİLİK KORUMASINI UZAKTAN BAŞLATMA Kaspersky Mobile Security 9.0 özel bir SMS mesajıyla Gizlilik Korumasının uzaktan baģlatılmasına olanak verir. Bunun için, önce Gizlilik Korumasının uzaktan baģlatılmasına olanak veren iģlevi etkinleģtirin. Gizlilik Korumasını uzaktan başlatmayı sağlamak için: 1. Menü Gizlilik Koruması öğesini seçin. Gizlilik Koruması penceresi açılacaktır. 2. Mod öğesini seçin. Mod penceresi açılacaktır. 3. SMS ile gizle kutusunu iģaretleyin (bkz. aģağıdaki ġekil). Şekil 110. Gizlilik Korumasını uzaktan etkinleştirme ayarları 4. Tamam düğmesine basın. Gizlilik Koruması modu aģağıdaki Ģekilde uzaktan baģlatılabilir: Kayıp/çalınan aygıta komut göndererek. Bu, Kaspersky Mobile Security 9.0 uygulamasının kurulu olduğu ikinci bir aygıtı gerektirir. Ġkinci aygıtta özel bir SMS mesajı oluģturularak Kaspersky Mobile Security 9.0 dan gönderilmelidir. Mesaj aygıtın telefon numarası ve gizli koddan oluģur. Çalınan / kaybolan aygıtta özel SMS mesajının alındığı fark edilmeyecektir. Telefonda SMS oluģturmanın standart seçenekleriyle. Ġkinci aygıtta bir SMS mesajı oluģturularak kaybolan / çalınan aygıta özel metin ve gizli kodla birlikte gönderilmelidir. Kayıp / çalınan aygıta komut göndermek için: 1. Menü Ek öğesini seçin. Ek penceresi açılacaktır. 2. Komut gönder öğesini seçin. 170

171 M I C R O S O F T W I N D O W S M O B I L E İ Ç İ N K A S P E R S K Y M O B I L E S E C U R I T Y 9.0 Komut gönder penceresi açılacaktır. 3. Gizlilik Koruması değerini ayarlamak için ĠĢlev ayarını seçin (bkz. aģağıdaki ġekil). 4. Koordinatlarının alınmasını istediğiniz aygıtın telefon numarasını Telefon numarası alanına girin. 5. Uzaktan kod alanına mesajı alan aygıtta belirlenen gizli kodu girin. Şekil 111. Gizlilik Korumasını uzaktan başlatma 6. Gönder düğmesine basın. Komut alındığında, kayıp/çalınmıģ aygıtta Gizlilik Koruması bileģeni otomatik olarak baģlatılır. Telefonun standart SMS oluşturma işlevlerini kullanarak bir SMS mesajı oluşturmak için: Yerini bulmak etmek istediğiniz aygıta standart bir SMS mesajı gönderin. SMS mesajı hide:<kod> metnini içermelidir; burada <kod> bloke edilecek aygıttaki gizli koddur. Bu mesaj büyük/küçük harf duyarlı değildir ve iki nokta üst üste iģaretinden önceki ve sonraki boģluklar yoksayılır. KORUNAN KİŞİLER LİSTESİ OLUŞTURMA Gizlilik Koruması bileģeni belirli abonelerle iliģkili kiģisel verileri (örn. SMS mesajları ve aramalar) gizler. Abone numaraları korunan kiģiler listesine kaydedilir. BU BÖLÜMDE Korunan kiģiler listesine numara ekleme Korunan kiģiler listesinde numara düzenleme Korunan kiģiler listesinden numara silme

172 K U L L A N I M K I L A V U Z U KORUNAN KİŞİLER LİSTESİNE NUMARA EKLEME Ayarlarını değiģtirmeden önce Gizlilik Koruması bileģenini devre dıģı bırakın. Korunan kişiler listesine telefon numarası eklemek için: 1. Menü Gizlilik Koruması öğesini seçin. Gizlilik Koruması penceresi açılacaktır. 2. KiĢiler listesi öğesini seçin. KiĢiler listesi penceresi açılacaktır. 3. AĢağıdaki eylemlerden birini gerçekleģtirin (bkz. aģağıdaki ġekil): Telefon rehberinden bir numara eklemek için Menü Ekle Outlook kiģisi öğesini seçin. Açılan KiĢiler listesi penceresinde istediğiniz giriģi belirtin ve ardından Seç öğesine basın SIM kartına kaydedilen bir numarayı eklemek için Menü Ekle SIM kartından kiģi öğesini seçin. Açılan SIM kartından kiģi penceresinde gerekli giriģi seçin ve ardından Tamam düğmesine basın. Numarayı elle eklemek için Menü Ekle Numara öğesini seçin. Açılan GiriĢ ekle penceresinde Telefon numarası alanını doldurun ve Tamam düğmesine basın. Şekil 112. Korunan kişiler listesine giriş ekleme Telefon numarası korunan kiģiler listesine eklenecektir. KORUNAN KİŞİLER LİSTESİNDE NUMARA DÜZENLEME Ayarlarını değiģtirmeden önce Gizlilik Koruması bileģenini devre dıģı bırakın. Yalnızca elle girilen numaralar düzenlenebilir. KiĢiler listesinden veya SIM kartındaki numaralar listesinden eklenen numaraları düzenlemek mümkün değildir. 172

173 M I C R O S O F T W I N D O W S M O B I L E İ Ç İ N K A S P E R S K Y M O B I L E S E C U R I T Y 9.0 Korunan kişiler listesindeki bir telefon numarasını düzenlemek için: 1. Menü Gizlilik Koruması öğesini seçin. Gizlilik Koruması penceresi açılacaktır. 2. KiĢiler listesi öğesini seçin. KiĢiler listesi penceresi açılacaktır. 3. Düzenlenecek numarayı listeden seçin ve ardından Menü Numarayı düzenle öğesini seçin. GiriĢi düzenle penceresi açılacaktır. 4. Telefon numarası alanındaki verileri değiģtirin. 5. Düzenleme tamamlandığında Tamam düğmesine basın. Numara değiģir. KORUNAN KİŞİLER LİSTESİNDE NUMARA SİLME Korunan kiģiler listesinde bir numarayı veya tüm numaraları silebilirsiniz. Ayarlarını değiģtirmeden önce Gizlilik Koruması bileģenini devre dıģı bırakın. Korunan kişiler listesindeki bir telefon numarasını silmek için: 1. Menü Gizlilik Koruması öğesini seçin. Gizlilik Koruması penceresi açılacaktır. 2. KiĢiler listesi öğesini seçin. 3. KiĢiler listesi penceresi açılacaktır. 4. Silinecek numarayı listeden seçin ve ardından Menü GiriĢi kaldır öğesini seçin. 5. Silme iģlemini onaylayın. Bunun için Tamam düğmesini tıklatın. Korunan kişiler listesini silmek için: 1. Menü Gizlilik Koruması öğesini seçin. Gizlilik Koruması penceresi açılacaktır. 2. KiĢiler listesi öğesini seçin. 3. KiĢiler listesi penceresi açılacaktır. 4. Menü Tümünü sil öğesini seçin. 5. Silme iģlemini onaylayın. Bunun için Tamam düğmesini tıklatın. Korunan kiģiler listesi boģaltılacaktır. 173

174 K U L L A N I M K I L A V U Z U KORUMA NESNELERİNİ SEÇME: GİZLİLİK KORUMASI Gizlilik Koruması bileģeni seçildiğinde, korunan kiģilerle iliģkili kiģiler, mesajlar ve arama kayıtlarındaki giriģler varsayılan olarak gizlenir. Kimin verilerine eriģimin sınırlanacağını seçebilirsiniz. Ayarlarını değiģtirmeden önce Gizlilik Koruması bileģenini devre dıģı bırakın. Koruma nesnelerini seçmek için: 1. Menü Gizlilik Koruması öğesini seçin. Gizlilik Koruması penceresi açılacaktır. 2. Gizli nesneler öğesini seçin. Gizli nesneler penceresi açılır (bkz. aģağıdaki ġekil). 3. GiriĢleri gizle bloğunda aygıtta depolanan verilerden hangilerinin gizleneceğini seçin ġu seçenekleriniz bulunmaktadır: KiĢiler: Korunan numaralardaki tüm verileri aygıtın telefon rehberinde gizler. SMS: Gelen / giden SMS mesajları listesinde korunan numaralardan tüm SMS leri gizler. Aramalar: Korunan numaralardan gelen aramaları kabul eder ancak arayanın numarasını gizler ve arama listesinde (gelen, giden veya cevapsız) korunan numaralara iliģkin hiçbir bilgi görüntülenmez. 4. Olayları gizle bloğunda hangi türde gelen verilerin gizleneceği seçin. AĢağıdaki olaylar için gizleme seçeneği mevcuttur: Gelen SMS: Gelen SMS mesajlarının teslim edildiğini görüntülemez (gizli numaradan yeni bir SMS mesajının alındığına iliģkin ekranda hiçbir mesaj görüntülenmez). Gizli numaralardan alınan tüm SMS mesajları Gizlilik Koruması modu devre dıģı bırakıldığında görülecek Ģekilde görüntülenir. 174

175 M I C R O S O F T W I N D O W S M O B I L E İ Ç İ N K A S P E R S K Y M O B I L E S E C U R I T Y 9.0 Gelen aramalar: KiĢiler listesindeki numaralardan gelen aramaları engeller (bu durumda arayan meģgul sesi duyacaktır). Alınan aramaların bilgileri gizli verilerin koruması devre dıģı bırakıldıktan sonra görüntülenir. Şekil 113. Gizli nesneleri seçme 5. Tamam düğmesine basın. AĞ ETKİNLİĞİNİ FİLTRELEME GÜVENLİK DUVARI Bu bölüm aygıtınızın gelen ve giden bağlantılarını izleyen Güvenlik Duvarı bileģeni hakkındaki bilgileri sunar. Ayrıca bu bölüm bileģenin çalıģmasının nasıl etkinleģtirildiğini / devre dıģı bırakıldığını ve gereken güvenlik düzeyini seçmeyi de açıklar. BU BÖLÜMDE Güvenlik duvarı hakkında Güvenlik Duvarını etkinleģtirme ve devre dıģı bırakma Güvenlik Duvarı güvenlik düzeyini seçme GÜVENLİK DUVARI HAKKINDA Güvenlik Duvarı aygıtınızdaki tüm ağ bağlantılarını çözümler. Seçilen güvenlik düzeyine dayalı olarak ağ etkinliğine engeller veya izin verir. Kurulumdan sonra Kaspersky Mobile Security 9.0 Güvenlik Duvarı devre dıģı bırakılır. Güvenlik Duvarının iģleyiģiyle ilgili bilgiler uygulamanın günlüğüne girilir (bkz. "Uygulama günlükleri" bölümü, sayfa 187). 175

176 K U L L A N I M K I L A V U Z U GÜVENLİK DUVARINI ETKİNLEŞTİRME / DEVRE DIŞI BIRAKMA Güvenlik Duvarının iģleyiģi güvenlik düzeylerine dayanır. Geçerli güvenlik düzeyi bilgileri aktarmak için hangi ağ iletiģim kurallarının kullanılabileceği ve hangilerinin engelleneceğini belirler. AĢağıdaki güvenlik düzeyleri mevcuttur: Kapalı: Tüm ağ etkinliklerine izin verilir. Bu düzey, varsayılan olarak seçilmiģtir. Minimum koruma: Yalnızca gelen bağlantılar engellenir. Giden bağlantılara izin verilir. Maksimum koruma: gelen tüm bağlantılar engellenir. E-postaları denetleme, web sitelerini görüntüleme ve dosyaları karģıdan yüklemeye eriģilebilir. Giden bağlantılar yalnızca SSH, HTTP, HTTPS, IMAP, SMTP, POP3 bağlantı noktaları kullanılarak kurulabilir. Tümünü engelle: Uygulamanın veritabanının güncellenmesi ve lisansının yenilenmesi dıģında tüm ağ etkinliklerini engeller. Güvenlik Duvarının güvenlik düzeyini değiģtirebilirsiniz (bkz. "Güvenlik Duvarı güvenlik düzeyini seçme" bölümü, sayfa 176).Geçerli mod Güvenlik Duvarı penceresinde Mod menü öğesinin yanında görüntülenir. GÜVENLİK DUVARI GÜVENLİK DÜZEYİNİ SEÇME Ayarların değerlerini değiģtirmek için, aygıtın kumanda kolunu veya kalemi kullanın. Güvenlik Duvarı güvenlik düzeyini ayarlamak için: 1. Menü Güvenlik Duvarı öğesini seçin. Güvenlik Duvarı penceresi açılacaktır. 2. Mod öğesini seçin. Ayarlar penceresi açılacaktır. 3. Önerilen güvenlik düzeylerinden birini seçin (bkz. aģağıdaki ġekil): 176

177 M I C R O S O F T W I N D O W S M O B I L E İ Ç İ N K A S P E R S K Y M O B I L E S E C U R I T Y 9.0 Şekil 114. Güvenlik Duvarı güvenlik düzeyini seçme 4. Tamam düğmesine basın. KİŞİSEL VERİLERİ ŞİFRELEME Bu bölüm aygıtınızdaki gizli verileri koruyan ġifreleme bileģeni hakkında bilgiler sunar. Ayrıca bu bölüm bileģenin çalıģmasının nasıl etkinleģtirildiğini / devre dıģı bırakıldığını ve seçilen klasörleri Ģifrelemeyi / Ģifresini çözmeyi de açıklar. BU BÖLÜMDE ġifreleme hakkında Veri Ģifreleme Verilerin Ģifresini çözme ġifreli verilere eriģimi engelleme ŞİFRELEME HAKKINDA ġifreleme bileģeni aygıttaki verileri, mobil aygıta eriģime sahip olsalar bile baģka kiģiler tarafından görülmesine karģı korur. BileĢen istenildiği kadar, sistem bileģeni olmayan klasörlerin Ģifrelenmesine olanak verir. Verileri Ģifrelemek / verilerin Ģifresini çözmek için gizli kod girilmelidir (bkz. "Gizli kodu girme" bölümü, sayfa 114). Aygıt güç tasarrufu moduna geçtikten sonra, verilere eriģim ayarlanan süre sona erdiğinde (bkz. "ġifrelenmiģ verilere eriģimi koruma" bölümü, sayfa 180), otomatik olarak engellenir. Klasördeki veriler ġifrele komutu yürütüldüğünde Ģifrelenecektir. Ardından veriler, klasöre taģınırken, klasörden çıkarılırken veya eriģilirken, "anında" Ģifrelenecek ve Ģifresi çözülecektir. Yürütülebilir dosyalar (.exe) Ģifreli bir klasörden çalıģtırılamaz. 177

178 K U L L A N I M K I L A V U Z U Kurulumdan sonra Kaspersky Mobile Security 9.0 ġifreleme bileģeni devre dıģı bırakılır. BileĢenin iģleyiģiyle ilgili bilgiler uygulama günlüğüne girilir (bkz. "Uygulama Günlükleri" bölümü, sayfa 187). VERİ ŞİFRELEME ġifreleme bileģeni, sistem klasörleri dıģında, aygıtın belleğinde veya depolama kartındaki klasörlerdeki tüm verilerin Ģifrelenmesine olanak verir. Önceden ĢifrelenmiĢ ve Ģifresi çözülmüģ tüm dosyaların listesine ġifreleme penceresindeki Klasör listesi öğesinden eriģilebilir. Klasör listesindeki tüm klasörleri anında Ģifreleyebilirsiniz. Verileri şifrelemek için: 1. Menü ġifreleme öğesini seçin. ġifreleme penceresi açılacaktır. 2. Klasörler listesi öğesini seçin. Klasör listesi penceresi açılacaktır. 3. Menü Klasör ekle öğesine basın. Aygıtınızın sistem dosyaları ağacını gösteren bir ekran açılacaktır. 4. ġifrelenecek klasörü seçin ve ardından ġifrele düğmesine basın (bkz. aģağıdaki ġekil). Dosya sistemi içinde gezinmek için, aygıtın kalemini veya kumanda kolu düğmelerini kullanın. Şekil 115. Veri şifreleme ġifreleme iģlemi tamamlandığında Kaspersky Mobile Security 9.0 bunu size bildirir. Bildirim penceresi açılacaktır. 5. Tamam düğmesine basın. 178

179 M I C R O S O F T W I N D O W S M O B I L E İ Ç İ N K A S P E R S K Y M O B I L E S E C U R I T Y 9.0 ġifreli bir klasör için, Menüdeki ġifrele öğesinin adı ġifreyi Çöz olarak değiģir. ġifreleme iģleminden sonra Ģifreli klasördeki verilerle çalıģırken, Ģifreli klasörden taģırken veya daha sonra yeni klasöre yeni veriler eklediğinizde, veriler otomatik olarak Ģifrelenir ve Ģifresi çözülür. Listedeki tüm klasörleri aynı anda şifrelemek için aşağıdaki adımları uygulayın: 1. Menü ġifreleme öğesini seçin. ġifreleme penceresi açılacaktır. 2. Klasörler listesi öğesini seçin. Klasör listesi penceresi açılacaktır. 3. Menü Ek eylem Tümünü Ģifrele öğesini seçin. ġifreleme iģlemi tamamlandığında Kaspersky Mobile Security 9.0 bunu size bildirir. Bildirim penceresi açılacaktır. 4. Tamam düğmesine basın. VERİLERİN ŞİFRESİNİ ÇÖZME Önceden ĢifrelenmiĢ verilerin Ģifresini tamamen çözebilirsiniz (bkz. "Veri Ģifreleme" bölümü, sayfa 178). Aygıttaki ĢifrelenmiĢ klasörlerin birinin veya tümünün Ģifresini çözebilirsiniz. Önceden şifrelenmiş bir klasörün şifresini çözmek için: 1. Menü ġifreleme öğesini seçin. ġifreleme penceresi açılacaktır. 2. Klasörler listesi öğesini seçin. Önceden Ģifresi çözülmüģ ve ĢifrelenmiĢ klasörlerin listesini içeren Klasör listesi penceresi açılacaktır. 3. ġifreli klasörü seçin ve ardından Menü ġifreyi çöz öğesine basın (bkz. aģağıdaki ġekil). 179

180 K U L L A N I M K I L A V U Z U Şekil 116. Seçeneği etkinleştirme ġifre çözme iģlemi tamamlandığında Kaspersky Mobile Security 9.0 bunu size bildirir. Bildirim penceresi açılacaktır. 4. Tamam düğmesine basın. ġifresi çözülmüģ bir klasör için, Menüdeki ġifreyi Çöz öğesinin adı ġifrele olarak değiģir. Veri Ģifrelemeyi yeniden kullanabilirsiniz (bkz. "Veri ġifreleme" bölümü, sayfa 178). Listedeki tüm klasörlerin şifresini aynı anda çözmek için aşağıdaki adımları uygulayın: 1. Menü Güvenlik Duvarı öğesini seçin. Güvenlik Duvarı penceresi açılacaktır. 2. Klasör listesi öğesini seçin. Klasör listesi penceresi açılacaktır. 3. Menü Ek eylem Tümünün Ģifresini çöz öğesini seçin. ġifre çözme iģlemi tamamlandığında Kaspersky Mobile Security 9.0 bunu size bildirir. Bildirim penceresi açılacaktır. 4. Tamam düğmesine basın. ŞİFRELİ VERİLERE ERİŞİMİ ENGELLEME ġifreleme iģlemi Ģifreli verilere eriģimin hemen veya aygıt güç tasarrufu moduna geçtikten sonra, belirtilen sürenin sonunda engellenmesine olanak verir. Varsayılan olarak Ģifreli verilere eriģim arka ıģık devre dıģı kaldıktan hemen sonra engellenir. Aygıt güç tasarrufu moduna geçtikten sonra Ģifreli verilerin eriģilebilir olabileceği süreyi ayarlayabilirsiniz. ġifreli verilerle çalıģmaya devam etmek için gizli kod girilmelidir (bkz. "Gizli kodu girme" bölümü, sayfa 114). ġifreli verilere eriģimi anlık olarak da engelleyebilir ve gizli kod istemini etkinleģtirebilirsiniz. 180

181 M I C R O S O F T W I N D O W S M O B I L E İ Ç İ N K A S P E R S K Y M O B I L E S E C U R I T Y 9.0 Klasöre belli bir süre sonra erişimi engellemek için aşağıdaki görevleri gerçekleştirin: 1. Menü ġifreleme öğesini seçin. ġifreleme penceresi açılacaktır. 2. EriĢimi engelle öğesini seçin. EriĢimi engelle penceresi açılacaktır. 3. Aygıt boģta moduna geçtikten sonra verilerin eriģebilir olacağı süreyi girin. Bunun için, EriĢimi engelle ayarı için önerilen değerlerden birini seçin (bkz. aģağıdaki ġekil). Hemen. 1 dakika sonra. 5 dakika sonra. 15 dakika sonra. 1 saat sonra. Şekil 117. Şifreli verilere erişimi engelleme 4. DeğiĢiklikleri kaydetmek için Tamam düğmesine basın. 181

182 K U L L A N I M K I L A V U Z U Bir klasöre erişimi hemen engellemek için: Aygıt bildirim alanındaki Kaspersky Mobile Security 9.0 simgesine basın ve Verileri kilitle öğesini seçin (bkz. aģağıdaki ġekil). Şekil 118. Aygıt bildirim alanındaki uygulama kısayol menüsü UYGULAMANIN VERİTABANLARINI GÜNCELLEME Bu bölüm, aygıtınızın korumasının güncel olmasını sağlayan uygulama veritabanlarını güncelleme hakkında bilgi verir. Bölümde, ayrıca, yüklü uygulama veritabanlarındaki verilerin nasıl görüntüleneceği, güncellemenin nasıl elle baģlatılacağı ve otomatik veritabanı güncellemelerinin nasıl yapılandırılacağı da açıklanmaktadır. BU BÖLÜMDE Uygulamanın veritabanlarını güncelleme hakkında Veritabanı bilgilerini görüntüleme Elle güncelleme ZamanlanmıĢ güncelleme DolaĢım sırasında güncelleme UYGULAMANIN VERİTABANLARINI GÜNCELLEME HAKKINDA Uygulama o sırada bilinen tüm kötü amaçlı yazılımlar ve diğer istenmeyen programlar ve bunların temizlenmesi hakkında açıklamalar içeren uygulama veritabanlarını kullanarak aygıtı kötü amaçlı programlara karģı tarar. Veritabanlarınızı güncel tutmanız son derece önemlidir. Uygulama veritabanlarının düzenli olarak güncellenmesi önerilir. En son güncellemeden itibaren 15 gün geçmiģse, veritabanları çok eski sayılır. Bu durumda güvenilir bir korumayı garanti etmek olanaksızdır. 182

183 M I C R O S O F T W I N D O W S M O B I L E İ Ç İ N K A S P E R S K Y M O B I L E S E C U R I T Y 9.0 Kaspersky Mobile Security 9.0 güncellemeyi Kaspersky Lab güncelleme sunucularından gerçekleģtirir. Bunlar Kaspersky Lab ürünlerinin tümünün veritabanlarının güncellemelerini içeren özel internet siteleridir. Uygulamanın veritabanlarını güncellemek için, mobil aygıtınızda yapılandırılmıģ bir Ġnternet bağlantınızın olması gerekir. Uygulama veritabanları aģağıdaki algoritmaya göre güncellenir: 1. Mobil aygıtınızda yüklü olan uygulama veritabanları Kaspersky Lab ın özel güncelleme sunucusunda bulunan veritabanlarıyla karģılaģtırılır. 2. Kaspersky Mobile Security 9.0 aģağıdaki eylemlerden birini gerçekleģtirir: En son veritabanları yüklüyse, ekranda bir bilgilendirme mesajı görüntülenir. Yüklü veritabanları farklıysa, yeni bir güncelleme paketi karģıdan yüklenir. Güncelleme iģlemi tamamlandığında, bağlantı otomatik olarak kesilir. Bağlantı güncelleme baģlatılmadan önce kurulmuģsa, kullanılması için açık kalır. Güncelleme görevini, aygıt baģka görevlerle meģgul değilken elle baģlatabilir veya otomatik güncellemeleri zamanlayabilirsiniz. Kullanılan veritabanları hakkındaki bilgilerin ayrıntılarına Ek penceresindeki Veritabanı bilgisi öğesinden ulaģılabilir. Veritabanı güncellemeleriyle ilgili bilgiler uygulama günlüğüne kaydedilir (bkz. "Uygulama günlükleri" bölümü, sayfa 187). VERİTABANI BİLGİLERİNİ GÖRÜNTÜLEME Yüklü uygulama veritabanları hakkındaki bilgileri görüntüleyebilirsiniz. AĢağıdaki verilere eriģilebilir: En son güncelleme tarihi, veritabanlarının yayınlanma tarihi ve veritabanlarındaki giriģ miktarı. Yüklü veritabanları hakkındaki bilgileri görmek için: 1. Menü Ek öğesini seçin. Ek penceresi açılacaktır. 2. Veritabanı bilgisi sekmesini seçin. 183

184 K U L L A N I M K I L A V U Z U Veritabanı bilgisi penceresi programın veritabanları hakkındaki bilgileri açar (bkz. aģağıdaki ġekil). Şekil 119. Yüklü uygulama veritabanları hakkında bilgiler ELLE GÜNCELLEME Uygulama veritabanı güncellemesini elle baģlatabilirsiniz. Veritabanı güncelleme işlemini başlatmak için: 1. Menü Anti-Virüs öğesini seçin. Anti-Virüs penceresi açılacaktır. 2. Güncelle öğesini seçin. Güncelle penceresi açılacaktır. 184

185 M I C R O S O F T W I N D O W S M O B I L E İ Ç İ N K A S P E R S K Y M O B I L E S E C U R I T Y Güncelle öğesini seçin (bkz. aģağıdaki ġekil). Şekil 120. Güncellemeyi elle başlatma Uygulama Kaspersky Lab sunucusundan veritabanlarını güncelleme iģlemini baģlatır. Güncelleme iģlemi bilgileri ekranda görüntülenir. ZAMANLANMIŞ GÜNCELLEME Düzenli güncellemeler aygıtınızın kötü amaçlı nesnelere karģı etkin bir Ģekilde korunmasının önkoģuludur. Rahatınız için otomatik veritabanı güncellemelerini yapılandırabilirsiniz. Otomatik veritabanı güncellemeleri için bir çizelge yapılandırmak için: 1. Menü Anti-Virüs öğesini seçin. Anti-Virüs penceresi açılacaktır. 2. Güncelle öğesini seçin. Güncelle penceresi açılacaktır. 3. Güncelleme çizelgesi öğesini seçin. Çizelge ekranı açılacaktır. 4. Çizelgeye göre güncelle kutusunu iģaretleyin (bkz. aģağıdaki ġekil). 5. Güncellemeleri çalıģtırmak için bir çizelge oluģturun. Bunun için, Sıklık ayarı için bir değer seçin: Günlük: Uygulama veritabanı her gün güncellenir. Ardından Zaman ayarı için değer girin. Haftalık: güncelleme haftada bir gerçekleģtirilir. Ardından Gün ve Saat ayarları için değer seçin. 185

186 K U L L A N I M K I L A V U Z U Şekil 121. Otomatik güncelleme ayarları 6. DeğiĢiklikleri kaydetmek için Tamam düğmesine basın. DOLAŞIM SIRASINDA GÜNCELLEME DolaĢım bölgesindeyken, zamanlanmıģ uygulama veritabanı güncellemelerini devre dıģı bırakabilirsiniz. DolaĢım sırasında güncelleme engellenmiģse, standart modda elle güncellemeye eriģilebilir. Dolaşım bölgesindeyken zamanlanmış güncellemeleri devre dışı bırakmak için aşağıdaki adımları uygulayın: 1. Menü Anti-Virüs öğesini seçin. Anti-Virüs penceresi açılacaktır. 2. Güncelle öğesini seçin. Güncelle penceresi açılacaktır. 3. Güncelleme çizelgesi öğesini seçin. Çizelge ekranı açılacaktır. 4. DolaĢımda güncelle bloğunda DolaĢımda güncelleme kutusunu iģaretleyin. 186

187 M I C R O S O F T W I N D O W S M O B I L E İ Ç İ N K A S P E R S K Y M O B I L E S E C U R I T Y 9.0 Şekil 122. Dolaşımda güncellemeleri yapılandırma 5. DeğiĢiklikleri kaydetmek için Tamam düğmesine basın. UYGULAMA GÜNLÜKLERİ Bu bölüm her bileģenin ve yürütülen her görevin (örneğin, uygulama veritabanı güncellemeleri, virüs taramaları, vb.) kaydettiği günlükler hakkında bilgi sunar. BU BÖLÜMDE Günlükler hakkında Günlük kayıtlarını görüntüleme Günlük kayıtlarını silme GÜNLÜKLER HAKKINDA Uygulamanın günlükleri Kaspersky Mobile Security'nin iģleyiģi sırasında oluģan olaylar hakkındaki kayıtları depolar. GiriĢler en yeni olaydan baģlayarak olayın zamanına göre sıralanır. Her bileģen için ayrı bir olay günlüğü kullanılır. GÜNLÜK KAYITLARINI GÖRÜNTÜLEME Günlükte depolanan tüm kayıtları görüntülemek için: 1. Menü Ek öğesini seçin. Ek penceresi açılacaktır. 2. Günlükler öğesini seçin. 187

188 K U L L A N I M K I L A V U Z U Günlükler penceresi açılacaktır. 3. Olay günlüğünü görüntülemek istediğiniz bir bileģeni seçin. Seçilen bileģenin olay günlüğü açılır (bkz. aģağıdaki ġekil). Şekil 123. Günlüklerdeki kayıtları görüntüleme Ayrıntılı günlük kaydı bilgilerini görüntülemek için: Ġstediğiniz kaydı seçin ve Ayrıntılar öğesine basın. Günlüklere geri dönmek için: Menü Geri öğesine basın. GÜNLÜK KAYITLARINI SİLME Tüm günlükleri temizleyebilirsiniz. Kaspersky Mobile Security 9.0 ın tüm bileģenlerinin iģleyiģi hakkındaki bilgiler silinecektir. Tüm günlükleri temizlemek için: 1. Menü Ek öğesini seçin. Ek penceresi açılacaktır. 2. Günlükler öğesini seçin. Günlük penceresi açılacaktır. 3. Herhangi bir bileģenin günlüğünü açın. 4. Menü Tümünü sil öğesini seçin (bkz. aģağıdaki ġekil). 188

Kaspersky PURE KULLANIM KILAVUZU

Kaspersky PURE KULLANIM KILAVUZU Kaspersky PURE KULLANIM KILAVUZU P R O G R A M S Ü R Ü M Ü : 9. 1 Sayın Kullanıcı! Ürünümüzü seçtiğiniz için teģekkür ederiz. Bu belgenin size çalıģmanızda yardımcı olacağını ve bu yazılım ürünüyle ilgili

Detaylı

Fiery seçenekleri 1.3 yardımı (sunucu)

Fiery seçenekleri 1.3 yardımı (sunucu) 2015 Electronics For Imaging. Bu yayın içerisinde yer alan tüm bilgiler, bu ürüne ilişkin Yasal Bildirimler kapsamında korunmaktadır. 29 Ocak 2015 İçindekiler 3 İçindekiler...5 Bir Fiery seçeneğini etkinleştirme...5

Detaylı

KULLANIM KILAVUZU KASPERSKY MOBILE SECURITY 8.0

KULLANIM KILAVUZU KASPERSKY MOBILE SECURITY 8.0 KULLANIM KILAVUZU KASPERSKY MOBILE SECURITY 8.0 Sayın Kullanıcı! Ürünümüzü seçtiğiniz için teşekkür ederiz. Bu belgelerin size çalışmanızda yardımcı olacağını ve bu yazılım ürünüyle ilgili cevaplar sunacağını

Detaylı

MEDİTEK YAZILIM. Son Kullanıcı Lisans Sözleşmesi

MEDİTEK YAZILIM. Son Kullanıcı Lisans Sözleşmesi MEDİTEK YAZILIM Son Kullanıcı Lisans Sözleşmesi Yayın Tarihi: 01.01.2013 Son Kullanıcı Lisans Sözleşmesi Meditek Yazılım, kurumsal şirket anlayışı, müşteri memnuniyeti ve müşteri bilgilerinin güvenliği

Detaylı

F-Secure Mobile Security for S60

F-Secure Mobile Security for S60 F-Secure Mobile Security for S60 1. Yükleme ve etkinleştirme Önceki sürüm Yükleme F-Secure Mobile Anti-Virus uygulamasının önceki sürümünü kaldırmanız gerekmez. Yeni sürümü yükledikten sonra F-Secure Mobile

Detaylı

Kullanıcı Hesabı ve Şifre Yönetimi

Kullanıcı Hesabı ve Şifre Yönetimi 1. Amaç Bu prosedürün amacı BĠLGĠ bünyesinde veya yan kuruluģlarda çalıģan ve BILGINETWORKS alanına dahil olan kullanıcıların Ģifrelerinin azami ölçüde güvenlikli ve sağlam bir yapıda oluģturulmasını,

Detaylı

F-Secure Mobile Security for Windows Mobile

F-Secure Mobile Security for Windows Mobile F-Secure Mobile Security for Windows Mobile 1. Yükleme ve Etkinleştirme Önceki Sürüm Yükleme Etkinleştirme Önceki F-Secure Mobile Security sürümü yüklüyse, bu uygulamayı kapatmanız gerekir. Yükleme sırasında

Detaylı

Telif Hakkı Huawei Technologies Co., Ltd. 2011. Tüm hakları saklıdır.

Telif Hakkı Huawei Technologies Co., Ltd. 2011. Tüm hakları saklıdır. Telif Hakkı Huawei Technologies Co., Ltd. 2011. Tüm hakları saklıdır. Huawei Technologies Co., Ltd.'nin yazılı izni olmadan bu kılavuzun hiçbir bölümü hiçbir biçimde veya ortamda yeniden çoğaltılamaz ve

Detaylı

Fiery seçenekleri 1.3 yardımı (istemci)

Fiery seçenekleri 1.3 yardımı (istemci) 2015 Electronics For Imaging. Bu yayın içerisinde yer alan tüm bilgiler, bu ürüne ilişkin Yasal Bildirimler kapsamında korunmaktadır. 29 Ocak 2015 İçindekiler 3 İçindekiler...5 Bir Fiery seçeneğini etkinleştirme...6

Detaylı

Giriş. Memeo Instant Backup Hızlı Başlangıç Kılavuzu. 1. Adım: Ücretsiz Memeo hesabınızı oluşturun. 2. Adım: Depolama aygıtınızı bilgisayarınıza takın

Giriş. Memeo Instant Backup Hızlı Başlangıç Kılavuzu. 1. Adım: Ücretsiz Memeo hesabınızı oluşturun. 2. Adım: Depolama aygıtınızı bilgisayarınıza takın Giriş Memeo Instant Backup, karmaşık dijital dünya için basit bir yedekleme çözümüdür. Memeo Instant Backup, C sürücünüzdeki değerli dosyalarınızı otomatik ve sürekli olarak yedekleyerek verilerinizi korur

Detaylı

knfbreader Mobile kreader Mobile

knfbreader Mobile kreader Mobile knfbreader Mobile kreader Mobile Kurulum Yönergesi Copyright 2009 knfbreading Technology, Inc. www.knfbreader.eu Tüm hakları saklıdır. Diğer şirket adları ve ürünlerin her biri, kendi şirketlerinin ticari

Detaylı

Kullanþm Talimatlarþ. Uygulama Sitesi

Kullanþm Talimatlarþ. Uygulama Sitesi Kullanþm Talimatlarþ Uygulama Sitesi İÇİNDEKİLER Kılavuz Hakkında Bilgi... 2 Kılavuzlarda Kullanılan Semboller... 2 Feragatname...3 Notlar... 3 Uygulama Sitesinde Ne Yapabilirsiniz?... 4 Uygulama Sitesine

Detaylı

RightFax'e Tara. Yönetici Kılavuzu

RightFax'e Tara. Yönetici Kılavuzu RightFax'e Tara Yönetici Kılavuzu Kasım 2016 www.lexmark.com İçerikler 2 İçerikler Genel Bakış...3 Dağıtıma hazır olma denetim listesi... 4 Uygulamayı yapılandırma... 5 Uygulamanın yapılandırma sayfasına

Detaylı

Microsoft Windows 7 / Vista / XP / 2000 / Home Server / NT4 (SP6) Hızlı Başlangıç Kılavuzu

Microsoft Windows 7 / Vista / XP / 2000 / Home Server / NT4 (SP6) Hızlı Başlangıç Kılavuzu Microsoft Windows 7 / Vista / XP / 2000 / Home Server / NT4 (SP6) Hızlı Başlangıç Kılavuzu ESET NOD32 Antivirus, bilgisayarınız için kötü amaçlı koda karşı son derece gelişmiş bir koruma sağlar. İlk olarak

Detaylı

Seagate Anti Virüs. Seagate Technology LLC S. De Anza Boulevard Cupertino, CA 95014, ABD

Seagate Anti Virüs. Seagate Technology LLC S. De Anza Boulevard Cupertino, CA 95014, ABD Seagate Anti Virüs 2015 Seagate Technology LLC. Tüm hakları saklıdır. Seagate, Seagate Technology, Wave logosu ve FreeAgent, Seagate Technology LLC'nin veya yan kuruluşlarının ticari veya kayıtlı ticari

Detaylı

KASPERSKY LAB. Kaspersky Small Office Security GUIDE BA BAŞLARKEN

KASPERSKY LAB. Kaspersky Small Office Security GUIDE BA BAŞLARKEN KASPERSKY LAB Kaspersky Small Office Security GUIDE BA BAŞLARKEN K A S P E R S K Y S M A L L O F F I C E S E C U R I T Y Başlarken Kaspersky Lab http://www.kaspersky.com.tr Revizyon : April 2009 İçindekiler

Detaylı

ESET NOD32 ANTIVIRUS 9

ESET NOD32 ANTIVIRUS 9 ESET NOD32 ANTIVIRUS 9 Microsoft Windows 10 / 8.1 / 8 / 7 / Vista / XP Hızlı Başlangıç Kılavuzu Bu belgenin en son sürümünü karşıdan yüklemek için burayı tıklatın ESET NOD32 Antivirus, bilgisayarınız için

Detaylı

İçindekiler. Giriş... 1. Kanuni Uyarılar... 3. IRISCompressor Yüklemesi ve Kurulumu... 5. Sistem Gereksinimleri... 5. Kurulum... 5. Etkinleştirme...

İçindekiler. Giriş... 1. Kanuni Uyarılar... 3. IRISCompressor Yüklemesi ve Kurulumu... 5. Sistem Gereksinimleri... 5. Kurulum... 5. Etkinleştirme... Kullanım Kılavuzu İçindekiler Giriş... 1 ÖNEMLİ NOTLAR... 1 Kanuni Uyarılar... 3 IRISCompressor Yüklemesi ve Kurulumu... 5 Sistem Gereksinimleri... 5 Kurulum... 5 Etkinleştirme... 7 Otomatik Güncelleme...

Detaylı

Kurulum ve Sistem Gereklilikleri 1

Kurulum ve Sistem Gereklilikleri 1 Kurulum ve Sistem Gereklilikleri 1 1 KURULUM VE SISTEM GEREKLILIKLERI...2 1.1 DONANIM VE YAZILIM GEREKLILIKLERI...2 1.2 KURULUM...3 1.3 LIFTDESIGNER 5 UYGULAMASINI İLK DEFA BAŞLATMA...6 1.4 DIGIPARA SUITE

Detaylı

Connection Manager Kullanım Kılavuzu

Connection Manager Kullanım Kılavuzu Connection Manager Kullanım Kılavuzu Baskı 1.0 2 İçindekiler Bağlantı yöneticisi uygulaması hakkında 3 Başlarken 3 Bağlantı yöneticisi uygulamasını açma 3 Geçerli bağlantı durumunu görüntüleme 3 Uygulama

Detaylı

ÖĞRENME FAALĠYETĠ 8 ÖĞRENME FAALĠYETĠ ÖZELLEġTĠRME

ÖĞRENME FAALĠYETĠ 8 ÖĞRENME FAALĠYETĠ ÖZELLEġTĠRME ÖĞRENME FAALĠYETĠ 8 AMAÇ ÖĞRENME FAALĠYETĠ 8 Bu faaliyette verilen bilgiler ile kelime iģlemci programının daha etkin kullanımını artıracak seçenekleri kullanabileceksiniz. ARAġTIRMA Belge özelleģtirme

Detaylı

NOT: KODAK Photo Printer 6800/6850 ve KODAK Photo Printer 605 modellerinde aletli kalibrasyon desteklenmemektedir.

NOT: KODAK Photo Printer 6800/6850 ve KODAK Photo Printer 605 modellerinde aletli kalibrasyon desteklenmemektedir. BeniOku Dosyası - KODAK Photo Printer Kalibrasyon Uygulaması Kasım 2011 Giriş Görsel veya aletli kalibrasyon teknikleri ile KODAK termal yazıcıları kalibre etmek için kullanılan bir araç olan WINDOWS için

Detaylı

ESET NOD32 ANTIVIRUS 7

ESET NOD32 ANTIVIRUS 7 ESET NOD32 ANTIVIRUS 7 Microsoft Windows 8.1 / 8 / 7 / Vista / XP / Home Server 2003 / Home Server 2011 Hızlı Başlangıç Kılavuzu Bu belgenin en son sürümünü karşıdan yüklemek için burayı tıklatın ESET

Detaylı

ESET NOD32 ANTIVIRUS 6

ESET NOD32 ANTIVIRUS 6 ESET NOD32 ANTIVIRUS 6 Microsoft Windows 8 / 7 / Vista / XP / Home Server Hızlı Başlangıç Kılavuzu Bu belgenin en son sürümünü karşıdan yüklemek için burayı tıklatın ESET NOD32 Antivirus, bilgisayarınız

Detaylı

Microsoft Office Kurulumu 2012-09-12 Sürüm 2.1

Microsoft Office Kurulumu 2012-09-12 Sürüm 2.1 Microsoft Office Kurulumu 2012-09-12 Sürüm 2.1 İÇİNDEKİLER Microsoft Office Kurulumu... 2 Kurulum Öncesİ Bİlgİsİ... 2 Microsoft Office Kurulumu... 3 Başlarken... 7 Daha Fazla Yardım mı Gerekiyor?... 7

Detaylı

YAZILIM LĠSANS SÖZLEġMESĠ

YAZILIM LĠSANS SÖZLEġMESĠ YAZILIM LĠSANS SÖZLEġMESĠ TÜRKĠYE ÖNEMLĠDĠR. ÖNCELĠKLE BUNU OKUMANIZI RĠCA EDERĠZ. BU BĠR LĠSANS SÖZLEġMESĠDĠR VE SATIġ SÖZLEġMESĠ ĠLE BĠRLĠKTE BĠR BÜTÜNDÜR. BU LĠSANS SÖZLEġMESĠ VE SATIġ SÖZLEġMENĠN ĠLAVE

Detaylı

Kaspersky PURE KULLANIM KILAVUZU

Kaspersky PURE KULLANIM KILAVUZU Kaspersky PURE KULLANIM KILAVUZU U Y G U L A M A SÜRÜMÜ : 9. 0 Sayın Kullanıcı! Ürünümüzü seçtiğiniz için teģekkür ederiz. Bu belgelerin size çalıģmanızda yardımcı olacağını ve bu yazılım ürünüyle ilgili

Detaylı

AirPrint Kılavuzu. Bu Kullanıcı Kılavuzu şu modeller içindir:

AirPrint Kılavuzu. Bu Kullanıcı Kılavuzu şu modeller içindir: AirPrint Kılavuzu Bu Kullanıcı Kılavuzu şu modeller içindir: HL-L340DW/L360DN/L360DW/L36DN/L365DW/ L366DW/L380DW DCP-L50DW/L540DN/L540DW/L54DW/L560DW MFC-L700DW/L70DW/L703DW/L70DW/L740DW Sürüm A TUR Not

Detaylı

AirPrint Kılavuzu. Bu Kullanıcı Kılavuzu aşağıdaki modeller için geçerlidir: MFC-J3520/J3720. Sürüm 0 TUR

AirPrint Kılavuzu. Bu Kullanıcı Kılavuzu aşağıdaki modeller için geçerlidir: MFC-J3520/J3720. Sürüm 0 TUR AirPrint Kılavuzu Bu Kullanıcı Kılavuzu aşağıdaki modeller için geçerlidir: MFC-J350/J370 Sürüm 0 TUR Notların tanımı Bu kullanıcı el kitabında aşağıdaki not stilini kullanıyoruz: Notlar ortaya çıkabilecek

Detaylı

Capture Pro Yazılımı. Başvuru Kılavuzu. A-61640_tr

Capture Pro Yazılımı. Başvuru Kılavuzu. A-61640_tr Capture Pro Yazılımı Başvuru Kılavuzu A-61640_tr Kodak Capture Pro Yazılımı'na Başlarken Bu kılavuz, kısa sürede başlamak için, Kodak Capture Pro Yazılımı'nın yüklenmesi ve başlatılmasına yönelik basit

Detaylı

Trend Micro Worry-Free Business Security 8.0 İlk Kez Kurulumla İlgili İpuçları ve Püf Noktaları

Trend Micro Worry-Free Business Security 8.0 İlk Kez Kurulumla İlgili İpuçları ve Püf Noktaları Trend Micro Worry-Free Business Security 8.0 İlk Kez Kurulumla İlgili İpuçları ve Püf Noktaları Casus Yazılımdan İstenmeyen E- Koruma Postadan Koruma Virüsten Koruma Kimlik Avından Koruma İçerik ve URL

Detaylı

ESET NOD32 ANTIVIRUS 10

ESET NOD32 ANTIVIRUS 10 ESET NOD32 ANTIVIRUS 10 Microsoft Windows 10 / 8.1 / 8 / 7 / Vista Hızlı Başlangıç Kılavuzu Bu belgenin en son sürümünü karşıdan yüklemek için burayı tıklatın ESET NOD32 Antivirus, bilgisayarınız için

Detaylı

Kurulum ve Başlangıç Kılavuzu. DataPage+ 2012 için

Kurulum ve Başlangıç Kılavuzu. DataPage+ 2012 için DataPage+ 2012 için Son Güncelleme: 29 Ağustos 2012 İçindekiler Tablosu Önkoşul Olan Bileşenleri Yükleme... 1 Genel Bakış... 1 Adım 1: Setup.exe'yi Çalıştırın ve Sihirbazı Başlatın... 1 Adım 2: Lisans

Detaylı

Google Cloud Print Kılavuzu

Google Cloud Print Kılavuzu Google Cloud Print Kılavuzu Sürüm 0 TUR Notların tanımı Bu kullanım kılavuzunda aşağıdaki not stilini kullanıyoruz: Notlar ortaya çıkabilecek durumu nasıl çözmeniz gerektiğini size bildirir veya işlemin

Detaylı

Giriş... 4. Bölüm 1 Genel Bakış... 6. 1.1 Google Dokümanlar Eklentisi'nin Özellikleri... 7. 1.2 Sistem Gereksinimleri... 8

Giriş... 4. Bölüm 1 Genel Bakış... 6. 1.1 Google Dokümanlar Eklentisi'nin Özellikleri... 7. 1.2 Sistem Gereksinimleri... 8 İçindekiler Giriş... 4 Bu Kılavuz Hakkında... 4 Yardım'ı Açma... 5 Bölüm 1 Genel Bakış... 6 1.1 Google Dokümanlar Eklentisi'nin Özellikleri... 7 1.2 Sistem Gereksinimleri... 8 Bölüm 2 Yükleme/Kaldırma...

Detaylı

E-postaya Tarama Hızlı Kurulum Kılavuzu

E-postaya Tarama Hızlı Kurulum Kılavuzu Xerox WorkCentre M118i E-postaya Tarama Hızlı Kurulum Kılavuzu 701P42712 Bu kılavuz, aygıtındaki E-postaya Tara özelliğini ayarlama hakkında hızlı başvuru sağlar. Aşağıdakiler için yordamlar içerir: E-postaya

Detaylı

Genel Yazıcı Sürücüsü Kılavuzu

Genel Yazıcı Sürücüsü Kılavuzu Genel Yazıcı Sürücüsü Kılavuzu Brother Universal Printer Driver (BR-Script3) Brother Mono Universal Printer Driver (PCL) Brother Universal Printer Driver (Inkjet) Sürüm B TUR 1 Toplu bakış 1 Brother Universal

Detaylı

ESET SMART SECURITY 9

ESET SMART SECURITY 9 ESET SMART SECURITY 9 Microsoft Windows 10 / 8.1 / 8 / 7 / Vista / XP Hızlı Başlangıç Kılavuzu Bu belgenin en son sürümünü karşıdan yüklemek için burayı tıklatın ESET Smart Security tüm özelliklerin bir

Detaylı

Harita güncelleme direktifleri

Harita güncelleme direktifleri Harita güncelleme direktifleri ilk olarak Türkiye haritasını güncellemeniz için http:// www.mlsnavigasyon.com.tr web sitesine üye olarak kaydolmanız gerekiyor. 1) Yeni üye kaydı ve Güncelleme A) Web sitesinden

Detaylı

TARIM REFORMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TARIM REFORMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ web uygulamaları Üyelik Koşulları; TARIM REFORMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KIRSAL KALKINMA YATIRIMLARININ DESTEKLENMESİ PROGRAMI KAPSAMINDA TARIMA DAYALI EKONOMİK YATIRIMLARIN DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ (Tebliğ

Detaylı

LASERJET ENTERPRISE M4555 MFP SERIES. Yazılım Yükleme Kılavuzu

LASERJET ENTERPRISE M4555 MFP SERIES. Yazılım Yükleme Kılavuzu LASERJET ENTERPRISE M4555 MFP SERIES Yazılım Yükleme Kılavuzu HP LaserJet Enterprise M4555 MFP Series Yazılım Yükleme Kılavuzu Telif Hakkı ve Lisans 2011 Copyright Hewlett-Packard Development Company,

Detaylı

Ağ Bağlantısı Hızlı Kurulum Kılavuzu

Ağ Bağlantısı Hızlı Kurulum Kılavuzu Xerox WorkCentre M118/M118i Ağ Bağlantısı Hızlı Kurulum Kılavuzu 701P42720 Bu kılavuz aşağıdakilerle ilgili yordamlar sağlar: Ekranlarda Gezinme sayfa 2 DHCP Kullanarak Ağ Ayarları sayfa 2 Statik IP Adresi

Detaylı

Kaspersky Open Space Security: Release 2. İşletmeniz için birinci sınıf bir BT güvenliği çözümü

Kaspersky Open Space Security: Release 2. İşletmeniz için birinci sınıf bir BT güvenliği çözümü Kaspersky Open Space Security: Release 2 İşletmeniz için birinci sınıf bir BT güvenliği çözümü Güncellenmiş uygulamalar Updated applications Release 2 uygulamaları: Kaspersky Anti-virus for Windows Workstations

Detaylı

KOŞULLAR VE SÜRELER Koşullar ve Süreler 1. Tanımlar Bu koşul ve süreler bağlamında, aşağıdaki kelimeler, karşılarında yazan anlamlara geleceklerdir. DataSafe Storage Limited, Ticaret Sicilinde 02674267

Detaylı

Laboratuvar Çalışması 3.6.4 Konak Bilgisayarları Bağlama ve Yapılandırma

Laboratuvar Çalışması 3.6.4 Konak Bilgisayarları Bağlama ve Yapılandırma Laboratuvar Çalışması 3.6.4 Konak Bilgisayarları Bağlama ve Yapılandırma Hedefler Bir düz kablo kullanarak PC yi bir yönlendiriciye bağlama. PC yi uygun bir IP adresiyle yapılandırma. PC yi bir NetBIOS

Detaylı

Microsoft Windows 7: Başlangıç Kılavuzu

Microsoft Windows 7: Başlangıç Kılavuzu Microsoft Windows 7: Başlangıç Kılavuzu Windows 7 Kurulumu Dell bilgisayarınız Microsoft Windows 7 işletim sistemiyle yapılandırılmış olarak gelir. Windows Vista işletim sistemini ilk kez kurmak için,

Detaylı

ESET INTERNET SECURITY 10

ESET INTERNET SECURITY 10 ESET INTERNET SECURITY 10 Microsoft Windows 10 / 8.1 / 8 / 7 / Vista Hızlı Başlangıç Kılavuzu Bu belgenin en yeni sürümünü karşıdan yüklemek için burayı tıklatın ESET Internet Security tüm özelliklerin

Detaylı

ÖĞRENME FAALĠYETĠ 3 ÖĞRENME FAALĠYETĠ 3

ÖĞRENME FAALĠYETĠ 3 ÖĞRENME FAALĠYETĠ 3 ÖĞRENME FAALĠYETĠ 3 AMAÇ ÖĞRENME FAALĠYETĠ 3 Bu öğrenme faaliyetiyle elektronik posta hesabınızı, e-posta yönetim yazılımlarını kullanarak yönetmeyi öğrenebileceksiniz. ARAġTIRMA Ġnternet ortamında e-posta

Detaylı

Güvenlik. Kullanıcı Kılavuzu

Güvenlik. Kullanıcı Kılavuzu Güvenlik Kullanıcı Kılavuzu Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft ve Windows, Microsoft Corporation kuruluşunun ABD'de tescilli ticari markalarıdır. Bu belgede yer alan bilgiler

Detaylı

Dell Storage MD1400 ve MD1420 Kasalari Başlangıç Kılavuzu

Dell Storage MD1400 ve MD1420 Kasalari Başlangıç Kılavuzu Dell Storage MD1400 ve MD1420 Kasalari Başlangıç Kılavuzu Resmi Model: E03J Series and E04J Series Resmi Tip: E03J001 and E04J001 Notlar, Dikkat Edilecek Noktalar ve Uyarılar NOT: NOT, bilgisayarınızı

Detaylı

IsatPhone Cihazınızı Güncelleme

IsatPhone Cihazınızı Güncelleme IsatPhone Cihazınızı Güncelleme IsatPhone Cihazınızı Güncelleme 1 ISATPHONE 2 AYGIT YAZILIMI GÜNCELLEME ARACININ KURULUMU Zaman zaman, işlevselliğini ve işleyişini geliştirmek için telefon yazılımınızı

Detaylı

Çevrimiçi baskı 4.0. Baskı 1

Çevrimiçi baskı 4.0. Baskı 1 Çevrimiçi baskı 4.0 Baskı 1 2008 Nokia telif hakkıdır. Tüm hakları mahfuzdur. Nokia, Nokia Connecting People ve Nseries, Nokia Corporation'ın ticari veya tescilli ticari markalarıdır. Nokia tune, Nokia

Detaylı

AirPrint Kılavuzu. Sürüm 0 TUR

AirPrint Kılavuzu. Sürüm 0 TUR AirPrint Kılavuzu Sürüm 0 TUR Not tanımları Bu kullanıcı el kitabında aşağıdaki simgeyi kullanıyoruz: Not Notlar ortaya çıkabilecek durumu nasıl çözmeniz gerektiğini size bildirir veya işlemin diğer özelliklerle

Detaylı

İşlem Terminali (TW) Kurulum Kılavuzu BIST Sürüm: 4.0.1006

İşlem Terminali (TW) Kurulum Kılavuzu BIST Sürüm: 4.0.1006 İşlem Terminali (TW) Kurulum Kılavuzu BIST Sürüm: 4.0.1006 Belge Kimliği: Belge Sürümü: TW_IG_80 GENIUM_Product_a1135 Sürüm Tarihi: 2014-06-25 Yayın Tarihi: 2014-06-25 Yayımlandıklarında detayların doğru

Detaylı

HDD Password Tool. Kullanıcı Elkitabı. Türkçe

HDD Password Tool. Kullanıcı Elkitabı. Türkçe HDD Password Tool Kullanıcı Elkitabı Türkçe 1 İçindekiler Bölüm 1: Giriş... 3 Ticâri markalar... 4 Bölüm 2: Gereken İşletim Sistemi... 5 - HDD Password Tool for Windows... 5 - HDD Password Tool for Mac...

Detaylı

ESET SMART SECURITY 8

ESET SMART SECURITY 8 ESET SMART SECURITY 8 Microsoft Windows 8.1 / 8 / 7 / Vista / XP / Home Server 2003 / Home Server 2011 Hızlı Başlangıç Kılavuzu Bu belgenin en son sürümünü karşıdan yüklemek için burayı tıklatın ESET Smart

Detaylı

Yükleme kılavuzu Fiery Extended Applications 4.2 ile Command WorkStation 5.6

Yükleme kılavuzu Fiery Extended Applications 4.2 ile Command WorkStation 5.6 Yükleme kılavuzu Fiery Extended Applications 4.2 ile Command WorkStation 5.6 Fiery Extended Applications Package (FEA) v4.2 Fiery Server ile ilişkili görevleri gerçekleştirmek için Fiery uygulamalarını

Detaylı

Microsoft Windows 7 / Vista / XP / 2000 / Home Server. Hızlı Başlangıç Kılavuzu

Microsoft Windows 7 / Vista / XP / 2000 / Home Server. Hızlı Başlangıç Kılavuzu Microsoft Windows 7 / Vista / XP / 2000 / Home Server Hızlı Başlangıç Kılavuzu ESET Smart Security, bilgisayarınız için kötü amaçlı koda karşı son derece gelişmiş bir koruma sağlar. İlk olarak ödüllü NOD32

Detaylı

ESET SMART SECURITY PREMIUM 10. Microsoft Windows 10 / 8.1 / 8 / 7 / Vista

ESET SMART SECURITY PREMIUM 10. Microsoft Windows 10 / 8.1 / 8 / 7 / Vista ESET SMART SECURITY PREMIUM 10 Microsoft Windows 10 / 8.1 / 8 / 7 / Vista ESET Smart Security Premium tüm özelliklerin bir arada sunulduğu İnternet güvenlik yazılımıdır. Çevrimiçi ve çevrimdışı olarak

Detaylı

ESET SMART SECURITY 6

ESET SMART SECURITY 6 ESET SMART SECURITY 6 Microsoft Windows 8 / 7 / Vista / XP / Home Server Hızlı Başlangıç Kılavuzu Bu belgenin en son sürümünü karşıdan yüklemek için burayı tıklatın ESET Smart Security, bilgisayarınız

Detaylı

AirPrint Kılavuzu. Bu Kullanım Kılavuzu aşağıdaki modeller için geçerlidir: MFC-J2320/J2720. Sürüm 0 TUR

AirPrint Kılavuzu. Bu Kullanım Kılavuzu aşağıdaki modeller için geçerlidir: MFC-J2320/J2720. Sürüm 0 TUR AirPrint Kılavuzu Bu Kullanım Kılavuzu aşağıdaki modeller için geçerlidir: MFC-J30/J70 Sürüm 0 TUR Notların tanımı Bu kullanım kılavuzunda aşağıdaki not stilini kullanıyoruz: Notlar, çalıştırma ortamını,

Detaylı

Google Cloud Print Kılavuzu

Google Cloud Print Kılavuzu Google Cloud Print Kılavuzu Sürüm 0 TUR ların açıklamaları Bu kullanıcı kılavuzunda aşağıdaki simgeyi kullanıyoruz: lar ortaya çıkabilecek durumu nasıl çözmeniz gerektiğini size bildirir veya işlemin diğer

Detaylı

AirPrint Kılavuzu. Bu Kullanıcı Kılavuzu şu modeller içindir:

AirPrint Kılavuzu. Bu Kullanıcı Kılavuzu şu modeller içindir: AirPrint Kılavuzu Bu Kullanıcı Kılavuzu şu modeller içindir: HL-L850CDN/L8350CDW/L8350CDWT/L900CDW/L900CDWT DCP-L8400CDN/L8450CDW MFC-L8600CDW/L8650CDW/L8850CDW/L9550CDW Sürüm 0 TUR Not tanımları Bu kullanıcı

Detaylı

Yazılım Güncelleştirmeleri Kullanıcı Kılavuzu

Yazılım Güncelleştirmeleri Kullanıcı Kılavuzu Yazılım Güncelleştirmeleri Kullanıcı Kılavuzu Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows, Microsoft Corporation kuruluşunun ABD de tescilli ticari markasıdır. Ürünle ilgili not Bu

Detaylı

ALASTIAN WEB SİTESİNİN KULLANIM KOŞULLARI

ALASTIAN WEB SİTESİNİN KULLANIM KOŞULLARI ALASTIAN WEB SİTESİNİN KULLANIM KOŞULLARI Aşağıdaki Kullanım Koşulları, Alastian web sitesi için geçerlidir. Lütfen bu koşulları dikkatle okuyunuz. Bu koşullar, hak ve yükümlülükleriniz ile sizin için

Detaylı

Nokia Connectivity Cable Drivers ı Yüklemek İçin HIZLI KULLANIM KILAVUZU

Nokia Connectivity Cable Drivers ı Yüklemek İçin HIZLI KULLANIM KILAVUZU Nokia Connectivity Cable Drivers ı Yüklemek İçin HIZLI KULLANIM KILAVUZU İçindekiler 1. Giriş...1 2. Olması gerekenler...1 3. Nokia Connectivity Cable Drivers ı Yükleme...2 3.1 Yüklemeden önce...2 3.2

Detaylı

SAP DocuSign İmza Sahibi Kılavuzu

SAP DocuSign İmza Sahibi Kılavuzu SAP DocuSign İmza Sahibi Kılavuzu İçindekiler 1. SAP DocuSign İmza Sahibi Kılavuzu... 2 2. E-posta Bildirimi Alma... 2 3. Belgeyi İmzalama... 3 4. Diğer Seçenekler... 4 4.1 Sonra bitir... 4 4.2 Yazdır,

Detaylı

Kindle for iphone/ipad Lisans Anlaşması ve Kullanım Koşulları Dijital İçerik Kindle Store. Dijital İçeriğin Kullanılması. Kısıtlamalar.

Kindle for iphone/ipad Lisans Anlaşması ve Kullanım Koşulları Dijital İçerik Kindle Store. Dijital İçeriğin Kullanılması. Kısıtlamalar. Kindle for iphone/ipad Lisans Anlaşması ve Kullanım Koşulları BU ANLAġMA SĠZĠNLE AMAZON DIGITAL SERVICES, INC. (YAN KURULUġLARI DA DAHĠL OLMAK ÜZERE, "AMAZON" VEYA "BĠZ") ARASINDA DÜZENLENMĠġTĠR. LÜTFEN

Detaylı

HIZLI BAşVURU KILAVUZU

HIZLI BAşVURU KILAVUZU HIZLI BAşVURU KILAVUZU Windows Vista için İçindekiler Bölüm 1: Sistem Gereksinimleri...1 Bölüm 2:...2 Yerel Yazdırma Yazılımını Yükleme... 2 Ağdan Yazdırma Yazılımını Yükleme... 5 Bölüm 3: WIA Sürücüsünü

Detaylı

İçindekiler. Giriş... 1. Kanuni Uyarılar... 3. IRISCompressor Yüklemesi ve Kurulumu... 5. Sistem Gereksinimleri... 5. Kurulum... 5. Etkinleştirme...

İçindekiler. Giriş... 1. Kanuni Uyarılar... 3. IRISCompressor Yüklemesi ve Kurulumu... 5. Sistem Gereksinimleri... 5. Kurulum... 5. Etkinleştirme... Kullanım Kılavuzu İçindekiler Giriş... 1 ÖNEMLİ NOTLAR... 1 Kanuni Uyarılar... 3 IRISCompressor Yüklemesi ve Kurulumu... 5 Sistem Gereksinimleri... 5 Kurulum... 5 Etkinleştirme... 7 Otomatik Güncelleme...

Detaylı

NOT: LÜTFEN BU BELGEYİ OKUMADAN YAZILIMI YÜKLEMEYİ DENEMEYİN.

NOT: LÜTFEN BU BELGEYİ OKUMADAN YAZILIMI YÜKLEMEYİ DENEMEYİN. INSITE YÜKLEME BÜLTENİ Sayfa 2: INSITE yükleme Sayfa 8: INSITE kaldırma NOT: LÜTFEN BU BELGEYİ OKUMADAN YAZILIMI YÜKLEMEYİ DENEMEYİN. HATALI YÜKLEME VEYA KULLANIM YANLIŞ VERİLERE VEYA EKİPMANIN ARIZALANMASINA

Detaylı

Wi-Fi Direct Rehberi. Wi-Fi Direct ile Kolay Kurulum. Sorun Giderme

Wi-Fi Direct Rehberi. Wi-Fi Direct ile Kolay Kurulum. Sorun Giderme Wi-Fi Direct Rehberi Wi-Fi Direct ile Kolay Kurulum Sorun Giderme İçindekiler Kılavuzlar Hakkında Bilgi... 2 Kılavuzlarda Kullanılan Semboller... 2 Feragatname... 2 1. Wi-Fi Direct ile Kolay Kurulum SSID'yi

Detaylı

HP Insight Control için HP Kurulum ve Başlatma Hizmeti

HP Insight Control için HP Kurulum ve Başlatma Hizmeti HP Insight Control için HP Kurulum ve Başlatma Hizmeti HP Care Pack Hizmetleri Teknik veriler HP Insight Control için HP Kurulum ve Başlatma Hizmeti, HP ProLiant ML serisi sunucular, HP ProLiant DL serisi

Detaylı

Avira AntiVir Premium Security Suite www.antivir.com.tr

Avira AntiVir Premium Security Suite www.antivir.com.tr Bu kılavuz Avira AntiVir Premium Security Suite ürününü hızlı bir şekilde kurmanız için hazırlanmıştır. Ürün ile ilgili ayrıntılı kullanım kılavuzuna www.antivir.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz. Sıkça

Detaylı

Kullanþm Talimatlarþ Uygulama Sitesi

Kullanþm Talimatlarþ Uygulama Sitesi Kullanþm Talimatlarþ Uygulama Sitesi Bu makineyi kullanmadan önce bu kılavuzu dikkatle okuyun ve ileride başvurmak amacıyla elinizin altında bulundurun. İÇİNDEKİLER Kılavuz Hakkında Bilgi... 2 Kılavuzlarda

Detaylı

HIZLI BAŞLANGIÇ KILAVUZU

HIZLI BAŞLANGIÇ KILAVUZU HIZLI BAŞLANGIÇ KILAVUZU Microsoft Windows 10 / 8.1 / 8 / 7 / Vista / Home Server 2011 Bu belgenin en son sürümünü karşıdan yüklemek için burayı tıklatın ESET NOD32 Antivirus, bilgisayarınız için kötü

Detaylı

AirPrint Kılavuzu. AirPrint hakkında bilgiler. Ayar Prosedürü. Yazdırma. Appendix

AirPrint Kılavuzu. AirPrint hakkında bilgiler. Ayar Prosedürü. Yazdırma. Appendix AirPrint Kılavuzu AirPrint hakkında bilgiler Ayar Prosedürü Yazdırma Appendix İçindekiler Kılavuzlar Hakkında Bilgi... 2 Kılavuzlarda Kullanılan Semboller... 2 Feragatname... 2 1. AirPrint hakkında bilgiler

Detaylı

Hızlı Başlangıç Kılavuzu

Hızlı Başlangıç Kılavuzu Hızlı Başlangıç Kılavuzu 1. Adım Windows Server 2012'yi Yükleme Bilgisayarınız Windows Server 2012 yüklenmiş olarak teslim edildiyse, 1. Adım'ı atlayabilirsiniz. Yükleme Yönergeleri Yükleme yönergeleri,

Detaylı

Bağlantı Kılavuzu. Desteklenen işletim sistemleri. Yazıcıyı Yazılım ve Belgeler CD'sini kullanarak kurma. Bağlantı Kılavuzu

Bağlantı Kılavuzu. Desteklenen işletim sistemleri. Yazıcıyı Yazılım ve Belgeler CD'sini kullanarak kurma. Bağlantı Kılavuzu Sayfa 1 / 6 Bağlantı Kılavuzu Desteklenen işletim sistemleri Yazılım CD'sini kullanarak, yazıcıyı aşağıdaki işletim sistemlerine kurabilirsiniz: Windows 8.1 Windows Server 2012 R2 Windows 7 SP1 Windows

Detaylı

Kurulum ve Başlangıç Kılavuzu. DataPage+ 2013 için

Kurulum ve Başlangıç Kılavuzu. DataPage+ 2013 için DataPage+ 2013 için En Son Güncellenme Tarihi: 25 Temmuz 2013 İçindekiler Tablosu Önkoşul Olan Bileşenleri Yükleme... 1 Genel Bakış... 1 Adım 1: Setup.exe'yi Çalıştırın ve Sihirbazı Başlatın... 1 Adım

Detaylı

TOSHIBA Windows PC'nizi veya Tabletinizi Windows 10'a Yükseltme

TOSHIBA Windows PC'nizi veya Tabletinizi Windows 10'a Yükseltme TOSHIBA Windows PC'nizi veya Tabletinizi Windows 10'a Yükseltme Sayın Müşterimiz, Bu belgedeki bilgiler Windows 7 veya Windows 8.x önyüklenmiş belirli TOSHIBA Windows PC veya Tabletlerinizi Windows 10'a

Detaylı

Google Scripts. Neticaret Sistemine Google Analytics ve AdWords sistemleriyle ilgili 3 yeni parametre eklenmiştir.

Google Scripts. Neticaret Sistemine Google Analytics ve AdWords sistemleriyle ilgili 3 yeni parametre eklenmiştir. Google Scripts Neticaret Sistemine Google Analytics ve AdWords sistemleriyle ilgili 3 yeni parametre eklenmiştir. Yeni eklenen paremetrelere Neticaret Sistemi Yönetimi Paneli > Tanımlar bölümü altında

Detaylı

Windows 8.1 Güncelleştirmesi Adım Adım Kılavuzu

Windows 8.1 Güncelleştirmesi Adım Adım Kılavuzu Windows 8.1 Güncelleştirmesi Adım Adım Kılavuzu Windows 8.1 Yükleme ve Güncelleştirme BIOS yazılımını, uygulamaları, sürücüleri güncelleştirme ve Windows Update'i çalıştırma Yükleme türünü seçme Windows

Detaylı

HIZLI BAŞLANGIÇ KILAVUZU

HIZLI BAŞLANGIÇ KILAVUZU HIZLI BAŞLANGIÇ KILAVUZU Microsoft Windows 10 / 8.1 / 8 / 7 / Vista / Home Server 2011 Bu belgenin en son sürümünü indirmek için burayı tıklatın ESET Internet Security tüm özelliklerin bir arada sunulduğu

Detaylı

Kets DocPlace LOGO Entegrasyonu

Kets DocPlace LOGO Entegrasyonu Kets DocPlace LOGO Entegrasyonu Kets DocPlace Kurulumu Öncesinde Yapılması Gereken İşlemler Windows 7, Windows 8, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 veya daha yeni işletim sistemlerinde Programlar

Detaylı

SnapBridge Bağlantı Kılavuzu (ios)

SnapBridge Bağlantı Kılavuzu (ios) Tr SnapBridge Bağlantı Kılavuzu (ios) SB6L01(1W) 6MB3801W-01 Fotoğraf makinenizi ios cihazınızla eşleştirmek için SnapBridge i kullanma ve SnapBridge Wi-Fi uyarısı görüntülendiğinde ne yapılacağı hakkında

Detaylı

SANAYİ SİCİL BİLGİ SİSTEMİNDE KULLANICI ADI İLE SİSTEME GİRİŞ

SANAYİ SİCİL BİLGİ SİSTEMİNDE KULLANICI ADI İLE SİSTEME GİRİŞ SANAYİ SİCİL BİLGİ SİSTEMİNDE KULLANICI ADI İLE SİSTEME GİRİŞ Kırmızı yazı ile belirtilmiģ olan Kullanıcı Adı ve Parola alanları doldurulup GiriĢ yazısına basarak sisteme giriģ yapabilirsiniz. ġekil 1

Detaylı

Harita Güncelleme MODEL. - Model ; DAİİCHİ üniteye sahip olan TÜM modeller PROSEDÜR. 1. Öncelikle bilgisayarınızdan

Harita Güncelleme MODEL. - Model ; DAİİCHİ üniteye sahip olan TÜM modeller PROSEDÜR. 1. Öncelikle bilgisayarınızdan Harita Güncelleme Bu broşür DAİİCHİ marka Navigasyon ünitesine sahip olan Hyundai modellerimizin, Navigasyon programındaki haritanın güncelleme işleminin nasıl yapılacağı konusunda bilgilendirme amacıyla

Detaylı

P3PC-3812-01TRZ0. ScanSnap N1800 Ağ Tarayıcısı. Salesforce Chatter Eklentisi Kullanıcı Kılavuzu

P3PC-3812-01TRZ0. ScanSnap N1800 Ağ Tarayıcısı. Salesforce Chatter Eklentisi Kullanıcı Kılavuzu P3PC-3812-01TRZ0 ScanSnap N1800 Ağ Tarayıcısı Salesforce Chatter Eklentisi Kullanıcı Kılavuzu İçindekiler Giriş... 4 Bu Kılavuz Hakkında... 4 Yardım'ı Açma... 5 Bölüm 1 Genel Bakış... 6 1.1 Salesforce

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz F-SECURE MOBILE SECURITY 6 FOR ANDROID http://tr.yourpdfguides.com/dref/2859499

Kullanım kılavuzunuz F-SECURE MOBILE SECURITY 6 FOR ANDROID http://tr.yourpdfguides.com/dref/2859499 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya F-SECURE MOBILE SECURITY 6 FOR ANDROID için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki F-SECURE MOBILE SECURITY 6 FOR ANDROID tüm sorularınızı (bilgi,

Detaylı

NOKIA MODEM OPTIONS HIZLI KULLANIM KILAVUZU. Copyright 2003 Nokia.Tüm hakları mahfuzdur. 9356521 Issue 1

NOKIA MODEM OPTIONS HIZLI KULLANIM KILAVUZU. Copyright 2003 Nokia.Tüm hakları mahfuzdur. 9356521 Issue 1 NOKIA MODEM OPTIONS HIZLI KULLANIM KILAVUZU Copyright 2003 Nokia.Tüm hakları mahfuzdur. 9356521 Issue 1 İçindekiler 1. GİRİŞ...1 2. NOKİA MODEM OPTIONS Yİ YÜKLEME...1 3. NOKİA 6600 TELEFONUNUZU PC'YE BAĞLAMA...2

Detaylı

EKLER EK 12UY0106-5/A4-1:

EKLER EK 12UY0106-5/A4-1: Yayın Tarihi: 26/12/2012 Rev. :01 EKLER EK 12UY0106-5/A4-1: nin Kazandırılması için Tavsiye Edilen Eğitime İlişkin Bilgiler Bu birimin kazandırılması için aşağıda tanımlanan içeriğe sahip bir eğitim programının

Detaylı

SERVĠS KULLANIM KĠTAPCIĞI. www.hemende.com. Websiteniz için Arama Motoru Optimizasyon Merkezi

SERVĠS KULLANIM KĠTAPCIĞI. www.hemende.com. Websiteniz için Arama Motoru Optimizasyon Merkezi SERVĠS KULLANIM KĠTAPCIĞI www.hemende.com Websiteniz için Arama Motoru Optimizasyon Merkezi 2016 hemende.com 0212 911 65 17 Backlink Alım / Satım Servisleri Backlink Nedir? İnternet üzerinde alan adı tahsisi

Detaylı

OTOsuite. Kurulum Kılavuzu. Türk

OTOsuite. Kurulum Kılavuzu. Türk OTOsuite Kurulum Kılavuzu Türk Bu belgede, DVD'den, flaş diskten veya sıkıştırılmış dosyadan OTOsuite yazılımını nasıl kuracağınızı açıklanır. Sistem gereksinimleri 1,5 GHz işlemci veya üzeri (2 GHz önerilir)

Detaylı

DS150E Kullanıcı El Kitabı. Dangerfield June. 2009 V3.0 Delphi PSS

DS150E Kullanıcı El Kitabı. Dangerfield June. 2009 V3.0 Delphi PSS DS150E Kullanıcı El Kitabı 1 Ana bileşen...3 Kurulum talimatları...5 Bluetooth Ayarları...26 Arıza Teşhis Programı...39 Dosya...41 Ayarlar...43 Belgeler...51 Yardım...53 OBD İletişimi...56 Yazdır ve Kaydet...66

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Elektronik İmza... 3 Tanım... 3 Mevzuat... 3 Giriş... 3 Akıllı Akis Kart Alındıktan Sonra İzlenecek Adımlar... 4 2. Adım:...

İÇİNDEKİLER. Elektronik İmza... 3 Tanım... 3 Mevzuat... 3 Giriş... 3 Akıllı Akis Kart Alındıktan Sonra İzlenecek Adımlar... 4 2. Adım:... ELEKTRONİK İMZA 1 İÇİNDEKİLER Elektronik İmza... 3 Tanım... 3 Mevzuat... 3 Giriş... 3 Akıllı Akis Kart Alındıktan Sonra İzlenecek Adımlar... 4 1. Adım:... 4 2. Adım:... 4 Sürücü Yükleme Nasıl Yapılır?...

Detaylı

Dersin Konusu ve Amaçları: Ders P lanı: Bölüm 1: Bilgi Teknolojilerinde Temel Kavramlar

Dersin Konusu ve Amaçları: Ders P lanı: Bölüm 1: Bilgi Teknolojilerinde Temel Kavramlar Bilgi Teknolojileri ve Uygulamalarına Giriş Dersin Konusu ve Amaçları: Bu dersin amacı daha önce bilgisayar ve bilgi teknolojileri alanında herhangi bir bilgi ve/veya deneyime sahip olmayan öğrenciye bilgi

Detaylı

SÜRÜM 1-PROFESYONEL LĠSANS

SÜRÜM 1-PROFESYONEL LĠSANS SÜRÜM 1-PROFESYONEL LĠSANS PROMETHEAN YAZILIM LİSANS SÖZLEŞMESİ: YAZILIM LİSANS ( Lisans ) V1.1 (Haziran 2011) Promethean ActivOffice için ( Yazılım ) BÖLGE: İkametgahızın (bireyler için) veya İşyeri merkezinizin

Detaylı

GİZLİLİK SÖZLEŞMESİ. Lütfen Gizlilik Sözleşmesi ni dikkatlice okuyunuz.

GİZLİLİK SÖZLEŞMESİ. Lütfen Gizlilik Sözleşmesi ni dikkatlice okuyunuz. GİZLİLİK SÖZLEŞMESİ Bilkent Üniversitesi Mühendislik Topluluğu (Bundan böyle MT olarak anılacaktır.), gizliliğinizi korumak ve kullanılmakta bulunan teknolojik altyapıdan en üst seviyede yararlanmanızı

Detaylı

HP CloudSystem Matrix Yükseltme Uygulama Hizmetleri

HP CloudSystem Matrix Yükseltme Uygulama Hizmetleri HP CloudSystem Matrix Yükseltme Uygulama Hizmetleri HP Hizmetleri Teknik veriler HP CloudSystem Matrix ortamınızı yükseltirken, ortamınızdaki her bileşenin uygun ve ilgili ürün yazılımı sürümüne yükseltildiğinden

Detaylı