4- Kararın 6. Maddesi; önceye ait belirsizlikleri gidermiştir.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "4- Kararın 6. Maddesi; önceye ait belirsizlikleri gidermiştir."

Transkript

1 TC ZİRAAT BANKASINCA TARIMSAL ÜRETİME DÜŞÜK FAİZLİ KREDİ ( SÜBVANSİYONLU KREDİ ) KULLANDIRILMASINA DAİR BAKANLAR KURULU KARARI ÜZERİNE DEĞERLENDİRMELER 21 Ocak 2014 Tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayınlanan karar; 2001 yılından beri uygulanmakta olan Sübvansiyonlu kredilerle ilgili kapsamı genişletmekle beraber, uygulamayı iyice zorlaştırarak, iyice banka mevzuat-tercih ve inisiyatifine terk ederek, kanaatimizce son derece olumsuz bir sürece sokulmuştur. Detaylara girmeden önce, kararın bir önceki karardan farkları ve genişleyen kapsamından bahsedelim. Buna göre; 1- Sözleşmeli üretim yaptıran ve sözleşmelerinde üreticilerin tarımsal girdilerini temin ve ürünlerini satın alma olarak garantileyen, tüzel ve gerçek kişiler, üretim konularına göre, karardaki oranlar üzerinden indirimli kredi kullanabileceklerdir. 2- Risk gruba giren işletmeler ( 5411 Sayılı Bankacılık Kanunda tariflenen ), belli kıstaslara tabi olmakla beraber, karar kapsamında tek bir işletme kabul edilerek, üst limitlere uymak koşuluyla indirimli kredilerden yararlanabileceklerdir. 3- Bir önceki kararda, işletmelerin ihtiyacı ve fizibilitesinin olmazsa olmaz koşulu olarak, Yem Bitkileri tarımı yapacakların, ana işletmenin tabi olduğu indirim tutarlarından mı, Yem Bitkileri ekilişlerine ait indirim tutarlarında mı yararlanacaklarına dair, var olan belirsizlik çözülmüş görünmektedir. Buna göre çok yıllık Yem Bitkilerinin yatırımları ana işletme yatırımdan bağımsız olarak, kendi limitleri ve indirim tutarları üzerinden kredilendirilebilecektir. Ancak tek yıllık Yem Bitkilerinin yatırım ve işletme dönemi giderlerine dair tutarlar, ana işletme tutarları üzerinden krediye esas tutulacak olması, manüple edilecek bir konumda kalmıştır. 4- Kredi tutarı ve indirim oranları üzerinde, farklı miktarlar ve oranlarda değişmeler söz konusu olmakla beraber karar; TL ye kadar yatırımlar için Süt Sığırcılığı, TL ye kadar Damızlık Etçi Sığır Yetiştiriciliği ve Damızlık Düve Yetiştiriciliği, TL ye kadar K.Baş Hayvan Yetiştiriciliği, TL ye kadar K. Baş Hayvan Besiciliği, TL ye kadar Damızlık Kanatlı Yetiştiriciliği, TL ye kadar Su Ürünleri Yetiştiriciliği konularında, sabit yatırımlar sıfır faizli, işletme yatırımlarını ise sıfır ve düşük faizli olarak kategorize etmiş, bu alt sektörleri daha fazla destekleme kararı almıştır.

2 5- Var olan, mevcut olan ve teknik ve mevzuat yönünden her türlü izin, ruhsat ve belgeye sahip olan işletmelerin satın alınması durumda, satın alanlar gerekli şartları sağladıkları takdirde, kararda belirlenen oran ve miktarlar üzerinden indirimli kredi kullanabileceklerdir. 6- Tarımsal amaçlı kooperatifler, yani Tarımsal Kalkınma Kooperatifleri ilk defa kapsam içine alınmıştır. Oysa daha önceleri, GTHB bu kooperatiflere doğrudan tip ve özel projeler üzerinden ve işletme kredileri açmaktaydı. 7- Kararın 7. Maddesi; kredi tahsis edilecek üreticilerin kredi değerliliklerinin ve kredi tahsis kriterlerinin belirlenmesi, kredi limitleri ve vadeleri ile yatırım döneminin tespit edilmesi, kredilerin teminatlandırılması, öz kaynak oranlarının belirlenmesi, geri ödeme koşullarının tespiti ile borçlandırma, kullandırma, takip ve tahsil işlemleri Bankanın ve TTK nın kendi usul ve mevzuat esasları dahilinde yürütülür demektedir. DEĞERLENDİRME: Bu kararın nasıl ve ne şekilde uygulanacağına dair Uygulama Esasları bir yönetmelikle belirlenecektir. Bu esasların nasıl ve ne şekilde olacağına dair yönetmelik, önceki yıllardaki süreç referans alınırsa, en geç 1 ay içerisinde yayınlanacaktır. Her yıl olduğu gibi bu yılda şirketimiz, kararda tespit etmiş olduğu, olumlulukları ve olumsuzlukları rapor etmekte, sosyal ağlar üzerinden ve kamu otoritesi üzerinden paylaşmaktadır. Geçen yıl ki raporda geçen, özellikle Yem Bitkilerine ait belirsizliklerin kısmen giderilmiş olması sevindirici bir durumdur. Yine de düzeltmenin bu yıl ki karara kalmaması gerekirdi diye düşünmekteyiz. Bu genel değerlendirmeden sonra yukarıdaki maddeler üzerinden gidersek; 1- Maddelere geçmeden önce; kararın tamamının algısı, GTHB nın bu uygulamadan teknik, idari ve hukuki olarak çekilmiş olduğu, topu tamamıyla bankaya attığı yönündedir. Bakanlık bize göre 2009 yılından beri bu düşünceye doğru yol almakta, kendi yetki-etki-bilgi-karar alanlarından her nedense yavaş yavaş çekilmeyi tercih etmekte idi. Bu kararın 7. Maddesi bu savımızı artık gün be gün açık eden bir durumdur. Oysa konu tarım, alan tarımsal işletmecilik, bilim tarımsal mühendislik ve tarım ekonomisi, uygulama ve sonuçlar Tarım Bakanlığı, plan-strateji-yetki-mevzuat ve etki Tarım Bakanlığı iken, kararın 7. Maddesi tüm belirleyiciliği Bankaya bırakmıştır. Bu durum hem üzücü hem de bu kararın istikrarlı uygulanmasını engelleyici bir durumdur.

3 2- Konudan kopmamak adına hem kararın ve hem de tesadüfi de olsa raporun 7. Maddesini incelersek; aslında bankacılık genel kuralları gibi duran madde içeriği ile TC Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatifleri ( TKK ) uygulamanın belirleyicisi statüsü kazanmıştır. Zaten 2013 Yılında bunun sinyalleri alınmakta, Banka; vade süresi, limit, miktar, teminat vs gibi konularda önceki yıllar protokol ve temayüllerinin ( Sabit yatırımlarda 2+5 Yıl vade, limitlerin kararlarda olan hali, teminatların talebin 1,5 katı vb ) dışına çıkmaya başlamış ( bu durum mevzuattaki verilebilir/olabilir gibi belirsiz kelimelerin uygulamada kullanılmaya başlanmasından kaynaklanmaktadır ), özelbölgesel-kişisel uygulamalar yapıldığına dair bilgiler alınmış; teknik olarak, projelerin içeriği, kapsamı, kapasitesi vs. gibi özel hukuk ve bilim konularında da belirleyici rol üstlenmeye başlamıştır. Bu durum Tarımsal İşletmecilik, Tarım Master Planları, Tarımsal Kalkınma, Stratejik Tarımsal Yatırımlar, Tarım Kanunu, GTHB kuruluş mevzuat ve amaçları gibi kapsamla yorumlanacak konularda, bir para-kredi kurumunun belirleyici olması gibi son derece yanlış sonuçlara yol açabilecektir. Oysa geçmiş yıllar temayülleri ve yukarıdaki gerekçelerden kaynaklanan doğrular; kamunun görev zararı üstlenerek, stratejik-ekonomik-sosyal ve hatta güvenlik açısından önemli bir sektör olan Tarım sektörünün geliştirilmesine yönelik yapılacak uygulamalarda, banka-finans kurumu, sadece para-transfer-parasal uygulama ile sınırlıdır ve öyle olmalıdır. Banka ve TKK, Tarım Bakanlığı değildir ve doğrudan veya dolaylı nedenlerle rol kapamaz, kapmamalıdır. Hazine ve aracı belirleyici kurum olan GTHB ve BKK, konunun uygulanmasını ve uygulamanın rahatlatılmasını içerir. Üzerinde çok fazla tartışma açabileceğimiz bu hususu, inşallah düşündüğümüzde yanılıyoruzdur ve uygulama esaslarında bu konular tahmin ettiğimiz algılardan arındırılmış olarak aydınlatılır diye kapatalım. 3- Kararın 5. Maddesi tablo 2 de yer alan Tarımsal Kalkınma Kooperatiflerinin bu kapsama alınması, eğer uygulama esaslarında detaylı olarak ve özellikli bir alan olarak yer almazsa ve kararın 7. Maddesindeki genel kriterlere bırakılırsa, bu durum Tarımsal Kalkınma Kooperatiflerinin yatırım yapmalarını imkânsıza yakın bir sürece sokar. Öncelikle bu karar, Tarımsal Kalkınma Kooperatiflerini, GTHB nın işletme ve sabit yatırım kredilerinden mevcut yararlanma koşullarının gerisine götürülmemelidir. Bilindiği üzere; Bakanlık Tip Projeli sabit Yatırımlara 2+5= 7 Yıl vade, özel hazırlanmış projelere ise 2+10=12 yıl vadeli ve %3 ( 2013 için ) vadeli, Kalkınmada öncelikli İllerde % 15, diğer illerde % 20 öz kaynak katkılı, yatırımın % 85 ine kadar kredilendirme yapmaktaydı. Öz kaynak kapsamına, yatırımın yanı sıra, arazi-arsa, kooperatif kuruluş ve proje uygulamasına dair makul giderler girmekte, yetki Bakanlık yerel teşkilatlarında olduğu için, esnek davranılmakta, yatırımın gerçekleşmesi için gayret gösterilmekteydi. Kaynak ( para ) Bakanlık yatırım bütçesi hesaplarından, ilgili kooperatifin bulunduğu mahaldeki bir

4 T.C Ziraat Bankasına blok olarak aktarılmakta, banka; ipotek-teminat konusunda çiftçi gayrimenkullerini kabul etmekte, bire bir buçuk teminat kriterini ( genellikle ) uygulamaktaydı. Bakanlık yerel teşkilatlarının hak edişleri ve talepleri ile bakanlık merkez birimlerinin onayı ile ödemeler yerel banka tarafından bloke paradan yapılmakta, yatırım-uygulama-gerçekleşme akışında ( projeye uyulduğu sürece ) belirsizlikler yaşanmamaktaydı. Projeler, Bakanlık onayından geçmekte, yatırımın ekonomik büyüklüğü başlangıçta belirlenmekteydi. İşte bu kazanımların geriye götürülmemesi esas alınmalıdır. Bırakın kararın 7. Maddesindeki kriter ve detayları, eski temayüller uygulansa dahi, bu karar ile kooperatiflerin, yatırım yapabilirlikleri ( ister/istemez ) son derece kısıtlanmış olacaktır. %15-20 arasındaki öz kaynak katkıları, en %25 e çıkacak, öz kaynaklar nakit veya iş olarak resmi belge ile kayıtlanacak, arazi-arsa dahil sair öz kaynak giderleri öz kaynak kapsamı dışına çıkacak, en az % 80 olarak verilebilir olan kredi miktarları %75 verilebilire düşecek, köy-çiftçi gayrimenkul ve malları teminat olarak kabul edilmeyecek, vadeler en fazla 7 yıl olacak, faizler ise sabit değil değişken olacaktır. Ayrıca hakediş, takip, uygulama, proje içerik-kapsam-kapasite-finansal analiz vs gibi teknik konular ( diğerlerinde olduğu gibi ) defacto olarak, Bankaya devredilmiş olacaktır. Eğer bakanlık bu konuları kendi uhdesinde tutarsa, diğer hak sahipleri, gerçek ve tüzel kişiler de aynı şekilde, ( hep savunduğumuz üzere ) Bakanlığın teknik belirleyiciliğini talep etme hakkına sahip olacak, rekabet adaletini isteyeceklerdir. Uygulama Esaslarını gördükten sonra daha detaylı bir değerlendirme şansımız olacaktır. 4- Kararın 6. Maddesi; önceye ait belirsizlikleri gidermiştir. 5- Kararın 5. Maddesi ekindeki Tablo 1 yer alan, konu-oran-limit kararları, teknik ve kısmen de idari kararlar olmasına nedeniyle ve bu hususta Bakanlığın öngörülerine saygı duymakla beraber, özellikle; Süt Sığırcılığında birinci dilimde yer alan sıfır faize tabi proje büyüklüğünün, işletmelerin entansif işletmelere evrilmesi, işletme büyüklüklerinin tarımsal karlılık esaslarına uyması için, en az TL ye düzeltilmesinin faydalı olacağı kanaatindeyiz. Aynı gerekçelerle, Küçük Baş Besiciliğinde limitlerin TL ye, Su Ürünleri Yetiştiriciliğinde TL ye çıkarılması daha doğru olacaktır. Faiz oranları açısından ise İşletme kredileri ile Sabit Yatırım kredileri arasındaki indirim oranları makasının % 25 i aşmaması, özellikle ilk yatırımlarda işletmenin faaliyete geçmesi açısından zorunlu görülmektedir. Yine Yurtiçi Sertifikalı Tohum ve Fide Kullanılarak yapılacak yatırımlarda faiz indirimi oranın özellikle sabit yatırım aşamasında en az %75 olarak yeniden düzenlenmesi faydalı olacaktır diye düşünmekteyiz.

5 6- Kararın 3. Maddesi ile hem sözleşmeli üretimin teşvik edilmesi, hem de sözleşmeli üretim yaptırmanın yani ikincil yatırımcı ve üreticilerin teşvik edilmesi, son derece yerinde doğru ve övülmesi gereken bir karardır. Ancak uygulama esaslarında konu, net ve uygulanabilir esaslara kavuşturulmalıdır. Yararlanma koşulları, proje bağlanmalı, fizibilite ve finansal içeriği net istenmeli, belirli kapasiteden sonra teknik personel bulundurulması teşvik edilmeli, kredi uygulama dönemleri ekim dikim-hasat olarak belirlenmeli, ödemeler birinci üreticinin alacaklarıyla ilişkilendirilmelidir ( böylece dolaylı olarak birinci üreticilerde faydalanmış olur ). 7- Banka projelerinde mutlaka fizibilite şartı aranmalı, 7472 sayılı yasa ve buna bağlı tüzüğün 8. maddesi gereğince, tüm uygulama projelerinde, serbest çalışan Ziraat Mühendisi imzası aramalıdır Yılına kadar zaten bu durum, yukarıdaki mevzuatların amir hükümleri gereğince bu şekilde uygulanmakta idi. Belki de bu ifade ile sahada onlarca insana iş kapısı açılmış olur. Bu zaten kanunun emridir. Böylece son 5-6 yıldır, saçma sapan planlanmış, komik projelerin, bakanlığın kendi eliyle üretilmesine vesile olunmamış olur. 8- Yine Bakanlığın kuruluş kararnamesine göre, tüm uygulama projeleri ve fizibiliteler, ( bakanlık ülke çapında tüm tarımsal projeksiyonları yapar, yaptırır, tarımla ilgili projeler yapar, yaptırır ) Tarım İl Md.lüklerince onaya bağlanmalıdır. Bu onay zaten teknik olarak şart bir onaydır. Hangi ilde, hangi projenin, nerede, nasıl, hangi projeksiyonlarla yapılacağı, o ilin master planlarına uyumu, projenin gerçekten fizibıl olup olmadığı, tarım teşkilatlarının sorumluluğudur, ödevidir. Bu ödevi, sadece toprak kanunu veya ön izin belgesi gibi daha alt noktalara bırakmak, ülkenin proje çöplüğü olmasından başka bir işe yaramamaktadır Saygılarımızla. Ergin KAHVECİ Ziraat Mühendisi Livane Zirai Müh. ve Dan. Ltd. Şti. Ankara

ŞANLIURFA DA UYGULANAN TARIMSAL ÜRETİM VE TARIMSAL SANAYİYE YÖNELİK TEŞVİKLER DESTEKLER

ŞANLIURFA DA UYGULANAN TARIMSAL ÜRETİM VE TARIMSAL SANAYİYE YÖNELİK TEŞVİKLER DESTEKLER ŞANLIURFA DA UYGULANAN TARIMSAL ÜRETİM VE TARIMSAL SANAYİYE YÖNELİK TEŞVİKLER DESTEKLER ŞANLIURFA YATIRIM DESTEK OFİSİ ZİRAAT YÜKSEK MÜHENDİSİ ABDULLAH UYARLAR 1 2 T. C. 3 T. C. 4 5 İÇİNDEKİLER 1. Giriş

Detaylı

AR-GE ve YENİLİKÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ

AR-GE ve YENİLİKÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ T.C. BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI AR-GE ve YENİLİKÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ MALİ DESTEK PROGRAMI 2011 Yılı Teklif Çağrısı Başvuru Rehberi Referans No:TR61/11/AR-GE/KOBİ/01 (Kâr Amacı Güden İşletmeler) TR61/11/AR-GE/KAMU/01

Detaylı

1.3. Başvuru Rehberi. Başvuru Rehberi 2.1.4. Başvuru Rehberi

1.3. Başvuru Rehberi. Başvuru Rehberi 2.1.4. Başvuru Rehberi KUZEYDOĞU ANADOLU KALKINMA AJANSI 2014 YILI TEKLİF ÇAĞRISI MALİ DESTEK PROGRAMLARI SIKÇA SORULAN SORULAR VE CEVAPLARI GENEL SORULAR NO SORU CEVAP REFERANS BÖLÜM 1 Verilen mali desteklerin niteliği ne olacaktır?

Detaylı

KALKINMA AJANSLARI DESTEK YÖNETİMİ KILAVUZU

KALKINMA AJANSLARI DESTEK YÖNETİMİ KILAVUZU T.C BAŞBAKANLIK DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MÜSTEŞARLIĞI KALKINMA AJANSLARI DESTEK YÖNETİMİ KILAVUZU Bölgesel Gelişme ve Yapısal Uyum Genel Müdürlüğü Ankara, 2009 İÇİNDEKİLER TANIMLAR...5 KISALTMALAR...10

Detaylı

TÜRKİYE DE TARIMSAL KREDİ: SÖZLEŞMELİ TARIM VE ÜRETİCİ ÖRGÜTLERİ ÜZERİNDEN KREDİ UYGULAMALARI *

TÜRKİYE DE TARIMSAL KREDİ: SÖZLEŞMELİ TARIM VE ÜRETİCİ ÖRGÜTLERİ ÜZERİNDEN KREDİ UYGULAMALARI * TÜRKİYE DE TARIMSAL KREDİ: SÖZLEŞMELİ TARIM VE ÜRETİCİ ÖRGÜTLERİ ÜZERİNDEN KREDİ UYGULAMALARI * Ahmet ÖZÇELİK 1 Erdoğan GÜNEŞ 1 M. Metin ARTUKOĞLU 2 ÖZET Türkiye de tarımın en önemli sorunlarının başında

Detaylı

ANKARA KALKINMA AJANSI 2012 DOĞRUDAN FAALİYET DESTEK PROGRAMI. Başvuru Rehberi

ANKARA KALKINMA AJANSI 2012 DOĞRUDAN FAALİYET DESTEK PROGRAMI. Başvuru Rehberi ANKARA KALKINMA AJANSI 2012 DOĞRUDAN FAALİYET DESTEK PROGRAMI Başvuru Rehberi Referans No:TR51/12/DFD 1 1 İÇİNDEKİLER 1. DOĞRUDAN FAALİYET DESTEĞİ... 57 1.1. GİRİŞ... 75 1.2. PROGRAMIN AMAÇLARI VE ÖNCELİKLERİ...

Detaylı

STEK PROGRAMLARI REFERANS NUMARASI : TR71/11/İS01 T SANA. www.ahika.org.tr

STEK PROGRAMLARI REFERANS NUMARASI : TR71/11/İS01 T SANA. www.ahika.org.tr STEK PROGRAMLARI REFERANS NUMARASI : TR71/11/İS01 T SANA www.ahika.org.tr Proje Terimleri Sözlüğü AJANS: T.C. Ahiler Kalkınma Ajansı. ALT YÜKLENİCİ: Ortak veya iştirakçi olmayıp proje başladıktan sonra

Detaylı

YENİLİKÇİLİK ODAKLI İKTİSADİ KALKINMA MALİ DESTEK PROGRAMI

YENİLİKÇİLİK ODAKLI İKTİSADİ KALKINMA MALİ DESTEK PROGRAMI . BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI YENİLİKÇİLİK ODAKLI İKTİSADİ KALKINMA MALİ DESTEK PROGRAMI 2014 Yılı Teklif Çağrısı Başvuru Rehberi Referans No: TR61/14/ARGEİ Son Başvuru Tarihi: 20.03.2014 Saati: 17.00

Detaylı

SU ÜRÜNLERİ VE HAYVANSAL MAMULLER SEKTÖRÜNE YÖNELİK

SU ÜRÜNLERİ VE HAYVANSAL MAMULLER SEKTÖRÜNE YÖNELİK SU ÜRÜNLERİ VE HAYVANSAL MAMULLER SEKTÖRÜNE YÖNELİK ÜRETİM/ÜRETİCİ ve YATIRIM DESTEKLERİ, ZİRAAT BANKASI, EXIMBANK KREDİLERİ DAHİLDE İŞLEME İZİN BELGESİ TEŞVİK UYGULAMALARI TARIMSAL ÜRÜNLERDE İHRACAT İADELERİ

Detaylı

İZMİR. 2.8.2010. Muhasebe Müdürlüğüne,

İZMİR. 2.8.2010. Muhasebe Müdürlüğüne, Sayı: YMM.03.2010-59 Konu: 6009 sayılı Gelir Vergisi Kanunu İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun İZMİR. 2.8.2010 Muhasebe Müdürlüğüne, 6009 sayılı Gelir Vergisi

Detaylı

AB CUSTOMS AGENCY ACADEMY

AB CUSTOMS AGENCY ACADEMY Yatırım Teşvik Belgesi 2013 AB Gümrük Müşavirliği ve Danışmanlık A.Ş Uzmanları Tarafından Hazırlanmıştır Tüm Hakları Saklıdır. https://www.abcustoms.eu SUNUŞ Dış ticaret mevzuatı sıklıkla revizyona tabi

Detaylı

STEK PROGRAMLARI REFERANS NUMARASI : TR71/11/T01 TURİZM. www.ahika.org.tr

STEK PROGRAMLARI REFERANS NUMARASI : TR71/11/T01 TURİZM. www.ahika.org.tr STEK PROGRAMLARI REFERANS NUMARASI : TR71/11/T01 TURİZM www.ahika.org.tr Proje Terimleri Sözlüğü AJANS: T.C. Ahiler Kalkınma Ajansı. ALT YÜKLENİCİ: Ortak veya iştirakçi olmayıp proje başladıktan sonra

Detaylı

Başvuru Rehberi. Doğrudan Faaliyet Mali Desteği Programı. Son Başvuru Tarihi 23 Aralık 2010, Perşembe Saat: 17:00. T.C. Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı

Başvuru Rehberi. Doğrudan Faaliyet Mali Desteği Programı. Son Başvuru Tarihi 23 Aralık 2010, Perşembe Saat: 17:00. T.C. Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı T.C. Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı Doğrudan Faaliyet Mali Desteği Programı 2010 Başvuru Rehberi Cebrail Mah. Saray Sok. No: 1 37200 KASTAMONU Tel.: +90 (366) 212 58 52 Faks: +90 (366) 212 58 55 E-Posta:

Detaylı

T.C. BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI

T.C. BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI T.C. BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI DOĞRUDAN FAALİYET DESTEĞİ PROGRAMI 2012 YILI BAŞVURU REHBERİ Referans No:TR41-12-DFD Son Başvuru Tarihi: 30 Kasım 2012 Saat 17:00 2 UYARI DOĞRUDAN FAALİYET

Detaylı

Malİ Destek Programı (KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ALTYAPI PROJELERİ) SOSYAL VE KENTSEL KALKINMA SON BAŞVURU TARİHİ 14.02.2014 CUMA. Referans No: TR72/14/SOSYAL

Malİ Destek Programı (KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ALTYAPI PROJELERİ) SOSYAL VE KENTSEL KALKINMA SON BAŞVURU TARİHİ 14.02.2014 CUMA. Referans No: TR72/14/SOSYAL 2014 YILI TEKLİF ÇAĞRISI SOSYAL VE KENTSEL KALKINMA Malİ Destek Programı (KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ALTYAPI PROJELERİ) (SİVAS & YOZGAT İLLERİ KAR AMACI GÜTMEYEN KURUMLAR) BAŞVURU REHBERİ SON BAŞVURU TARİHİ 14.02.2014

Detaylı

BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI 2014 YILI DOĞRUDAN FAALİYET DESTEK PROGRAMI BAŞVURU REHBERİ

BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI 2014 YILI DOĞRUDAN FAALİYET DESTEK PROGRAMI BAŞVURU REHBERİ BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI 2014 YILI DOĞRUDAN FAALİYET DESTEK PROGRAMI BAŞVURU REHBERİ Referans No:TR61/14/DFD Son Başvuru Tarihi ve Saati: 31 Aralık 2014 / 17:00 İÇİNDEKİLER 1. BATI AKDENİZ KALKINMA

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MUHASEBE VE FİNASMAN BANKA KURULUŞ İŞLEMLERİ 343FBS037

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MUHASEBE VE FİNASMAN BANKA KURULUŞ İŞLEMLERİ 343FBS037 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MUHASEBE VE FİNASMAN BANKA KURULUŞ İŞLEMLERİ 343FBS037 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) MUHASEBE FİNASMAN BANKA KURULUŞ İŞLEMLERİ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) MUHASEBE FİNASMAN BANKA KURULUŞ İŞLEMLERİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) MUHASEBE FİNASMAN BANKA KURULUŞ İŞLEMLERİ ANKARA 2007 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen modüller;

Detaylı

ÜRETİM VE ÇEVRE ALTYAPISININ İYİLEŞTİRİLMESİ MALİ DESTEK PROGRAMI. 2015 YILI PROJE TEKLİF ÇAĞRISI Referans Numarası: TR62/15/ÜRET Başvuru Rehberi

ÜRETİM VE ÇEVRE ALTYAPISININ İYİLEŞTİRİLMESİ MALİ DESTEK PROGRAMI. 2015 YILI PROJE TEKLİF ÇAĞRISI Referans Numarası: TR62/15/ÜRET Başvuru Rehberi Üretim ve Çevre Altyapısının İyileştirilmesi Mali Destek Programı 1 ÜRETİM VE ÇEVRE ALTYAPISININ İYİLEŞTİRİLMESİ MALİ DESTEK PROGRAMI 2015 YILI PROJE TEKLİF ÇAĞRISI Referans Numarası: TR62/15/ÜRET Başvuru

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

TARIMSAL EĞİTİM VE YAYIM MALİ DESTEK PROGRAMI

TARIMSAL EĞİTİM VE YAYIM MALİ DESTEK PROGRAMI T.C. KALKINMA BAKANLIĞI KOP BÖLGE KALKINMA İDARESİ BAŞKANLIĞI TARIMSAL EĞİTİM VE YAYIM MALİ DESTEK PROGRAMI 2015 Yılı Teklif Çağrısı Başvuru Rehberi Son başvuru tarihi: 10 Temmuz 2015 Saat: 17:30 İÇİNDEKİLER

Detaylı

ÖZELLEŞTİRME UYGULAMALARINDA İHALE İŞLEMLERİ

ÖZELLEŞTİRME UYGULAMALARINDA İHALE İŞLEMLERİ ÖZELLEŞTİRME UYGULAMALARINDA İHALE İŞLEMLERİ İsmail DESTAN Sayıştay Üyesi GİRİŞ Dar anlamda devlete ait ekonomik varlıkların özel sektöre devri olarak görülen özelleştirme, geniş anlamıyla devletin ekonomik

Detaylı

TÜREV ÜRÜNLER VE VERGİLENDİRİLMESİ MUZAFFER UZER

TÜREV ÜRÜNLER VE VERGİLENDİRİLMESİ MUZAFFER UZER TÜREV ÜRÜNLER VE VERGİLENDİRİLMESİ MUZAFFER UZER CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İKTİSAT BÖLÜMÜ MANİSA, MAYIS 2012 1 GİRİŞ Türev Ürünler ve Vergilendirilmesi konulu makalenin

Detaylı

2008 YILI FAALİYET RAPORU

2008 YILI FAALİYET RAPORU 2008 YILI FAALİYET RAPORU 01.01.2008-31.12.2008 1 İÇİNDEKİLER 1. Genel Kurul Gündemi...3 2. Yönetim Kurulu Başkanı nın Mesajı... 4-6 3. 2008 Yılında Marbaş Menkul Değerler A.Ş.... 7-12 3.1. Marbaş Menkul

Detaylı

PROJE TEKLİF ÇAĞRISI İKTİSADİ KALKINMA MALİ DESTEK PROGRAMI

PROJE TEKLİF ÇAĞRISI İKTİSADİ KALKINMA MALİ DESTEK PROGRAMI 2013 PROJE TEKLİF ÇAĞRISI İKTİSADİ KALKINMA MALİ DESTEK PROGRAMI İKTİSADİ KALKINMA MALİ DESTEK PROGRAMI DOĞU ANADOLU KALKINMA AJANSI İKTİSADİ KALKINMA MALİ DESTEK PROGRAMI 2013 Yılı Teklif Çağrısı Başvuru

Detaylı

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır.

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır. T..C.. SAYIIŞTAY BAŞKANLIIĞII GIIDA,, TARIIM VE HAYVANCIILIIK BAKANLIIĞII 2012 YIILII DENETİİM RAPORU EYLÜL 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40

Detaylı

DOĞRUDAN FAALİYET DESTEK PROGRAMI BAŞVURU REHBERİ 2011 YILI REFERANS NO: TRA2-11-DFD SON BAŞVURU TARİHİ: 30.11.2011 SAAT: 18.00

DOĞRUDAN FAALİYET DESTEK PROGRAMI BAŞVURU REHBERİ 2011 YILI REFERANS NO: TRA2-11-DFD SON BAŞVURU TARİHİ: 30.11.2011 SAAT: 18.00 biz buradayız! T.C. SERHAT KALKINMA AJANSI 2011 YILI DOĞRUDAN FAALİYET DESTEK PROGRAMI BAŞVURU REHBERİ T. C. SERHAT KALKINMA AJANSI Ortakapı Mah. Atatürk Cad. No:117 KARS - TÜRKİYE Tel: +90 474 212 52

Detaylı

ENERJi (KÂR AMACI GÜTMEYEN KURULUŞLARA YÖNELİK)

ENERJi (KÂR AMACI GÜTMEYEN KURULUŞLARA YÖNELİK) T.C. GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI 201 YILI PROJE TEKLİF ÇAĞRISI ENERJi (KÂR AMACI GÜTMEYEN KURULUŞLARA YÖNELİK) MALİ DESTEK PROGRAMI AYDIN YATIRIM DESTEK OFİSİ Ata Mah. Denizli Bulv. No: 18 Aydın Ticaret

Detaylı

50 SORUDA KALKINMA AJANSLARI

50 SORUDA KALKINMA AJANSLARI 50 SORUDA KALKINMA AJANSLARI 2 50 SORUDA KALKINMA AJANSLARI 1. Kalkınma Ajansı nedir? Kalkınma Ajansları bölgeler arası eşitsizliklerin azaltılması ve bölgesel kalkınmanın sağlanması için Devlet Planlama

Detaylı

1 OCAK - 30 HAZİRAN 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI DENETİM RAPORU

1 OCAK - 30 HAZİRAN 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI DENETİM RAPORU EGELİ & CO TARIM GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI DENETİM RAPORU 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2015 ARA

Detaylı