BİRLEŞİK KRALLIK'IN GENEL EKONOMİK DURUMU VE TÜRKİYE İLE EKONOMİK-TİCARİ İLİŞKİLERİ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BİRLEŞİK KRALLIK'IN GENEL EKONOMİK DURUMU VE TÜRKİYE İLE EKONOMİK-TİCARİ İLİŞKİLERİ"

Transkript

1 T.C. T.C. LONDRA BÜYÜKELÇİLİĞİ TİCARET MÜŞAVİRLİĞİ BİRLEŞİK KRALLIK'IN GENEL HAZİRAN 2006 EKONOMİK DURUMU VE TÜRKİYE İLE EKONOMİK-TİCARİ İLİŞKİLERİ HAZİRAN 2006

2 İÇİNDEKİLER BÖLÜM I GİRİŞ SOSYAL VE EKONOMİK GÖSTERGELER Ülke Kimliği: Sosyal Göstergeler: Ekonomik Göstergeler ÜLKE HAKKINDA GENEL BİLGİLER Siyasi ve İdari Durum Yasama (Siyasi partiler, Seçim Sistemi, Parlamento hakkõnda kõsa bilgiler) Yürütme (Bakanlar Kurulu, Kabine Üyelerinin Özgeçmişi) Yargõ Coğrafi Bilgi ve Nüfus Coğrafi konumu, iklim-bitki örtüsü Nüfus (Nüfus yapõsõ, nüfus artõşõ, yaşlara göre dağõlõmõ, ülke içi dağõlõmõ) Çalõşma hayatõ, işgücü ve sosyal güvenlik GENEL EKONOMİK DURUMU Genel ekonomik durum Tarõm, Hayvancõlõk, Gõda İmalat sanayi: Ulaştõrma ve Telekomünikasyon: Perakende sektörü ve zincir mağazalar Büyük mağazalar (Department Stores) Kitap, kõrtasiye, gazete Hazõr giyim ve ayakkabõ DIY (Do-it-yourself) Elektrikli eşya Gõda Mobilya Sağlõk ve güzellik(health and Beauty) Müzik Etik Ticaret (Fairtrade) : Markalama - Private Label : Bölgeler ve Bölgesel Kalkõnma: Hizmetler (Finansal Hizmetler, Bankacõlõk, Turizm, Sigortacõlõk, Diğer Hizmetler) Finans: Bankacõlõk: Sağlõk: Enerji Son Yõlda Ekonomiyi Etkileyen İç ve Dõş Olaylar EKONOMİK VE TİCARİ İLİŞKİLER Genel Durum-AB ile ilişkiler: Ödemeler Dengesi ve Sermaye Hareketleri Mali Politikalar ve Cari İşlemler Dengesi Sermaye Hareketleri Doğrudan Yabancõ Sermaye Yatõrõmlarõ Vergilendirme: Yõl İçinde Alõnan Ekonomik Önlemler ve Uygulamalar

3 5.4. Dõş Ticaret Genel Durum Dõş Ticaret Mevzuatõ-Ticaret Politikasõ Önlemleri: Dõş Ticaret İstatistikleri (Ülkenin istatistiklerine göre) Yõllara Göre Dõş Ticaret Değerleri Başlõca Ülkelere Göre Dõş Ticaret (İthalatõnda ve ihracatõnda ilk 20 ülke) Ülke Gruplarõ veya Ekonomik Topluluklara Göre Dõş Ticaret Madde ve Madde Gruplarõ İtibariyle UK Dõş Ticareti ( )...40 BÖLÜM II TÜRKİYE İLE EKONOMİK VE TİCARİ İLİŞKİLERİN GELİŞİMİ Ekonomik İlişkilerin Genel durumu Ticari İlişkilerin Genel Durumu Dõş Ticaret İstatistikleri (Ülkenin istatistiklerine göre, Dolar bazlõ) Türkiye İle Dõş Ticaret Durumu (Son 5 Yõllõk Denge, Hacim) Başlõca Maddelere Göre Türkiye ye İhracat (Son 5 Yõllõk ) Ticari İlişkilerde Bilinmesi Gerekli Genel Konular Ticari Engeller (Sektörel) İthalat Mevzuatõ ve Gümrük Vergileri Ticari Tanõmlama Uygulamalarõ Paketleme - Etiketleme Markalama-Fikri ve Sõnai Mülkiyet Haklarõ İthalatta Sağlõk Denetimleri Sağlõk Sertifikalarõ: Diğer Konular Canlõ Hayvan ve Hayvansal Ürün İthalatõna Getirilen Yasak: Internet, Elektronik Ticaret, Elektronik Ortamda Veri Transferi: Ödeme şekilleri: Haberleşme: Ticaretle İlgili Kuruluşlar: Şirket Kuruluşu: Türk-İngiliz İş Konseyi (DEİK): Ulaştõrma: Çalõşma ve Sosyal Güvenlik: Pazarlama, tanõtõm ve diğer hizmetler: Dõş Talepler ve Müşavir Veri tabanõ Programõ Yõl İçinde Gerçekleştirilen Etkinlikler- Fuarlar İngiltere deki Etkinlikler: Türkiye deki Etkinlikler, Fuarlar, Alõm Heyeti Programlarõ: Değerlendirme:...61 BİLGİ KAYNAKLARI:...62 EK LİSTELER:...65 Ek Liste Alõm Heyeti Programlarõ...65 Ek Liste Alõm Heyeti Programlarõ (Devam)...66 Ek Liste Alõm Heyeti Programlarõ (Devam)...67 Ek Liste Alõm Heyeti Programlarõ...68 METİN İÇİNDEKİ TABLOLAR:...69 EK TABLOLAR:...70 EK TABLO 1: TÜRKİYE BİRLŞİK KRALLIK (UK) DIŞ TİCARET RAKAMLARI ( )

4 EK TABLO 2: UK YE İHRACAT-ANA SEKTÖRLER ( )...72 EK TABLO 3: SEKTÖRLER İTİBARİYLE UK YE İHRACAT ( )...73 SANAYİ SEKTÖRÜ...73 EK TABLO 4: ÜLKE GRUPLARI VE EKONOMİK TOPLULUKLARA GÖRE UK DIŞ TİCARETİ ( )...74 EK TABLO 5: ÜLKE GRUPLARI VE EKONOMİK TOPLULUKLARA GÖRE UK DIŞ TİCARETİ ( )...75 EK TABLO 6: UK BÖLGESEL TİCARET RAKAMLARI...76 TÜRKİYE DEN İTHALAT-MAL TİCARETİ ( )...76 EK TABLO 7: UK BÖLGESEL TİCARET RAKAMLARI...77 TÜRKİYE YE İHRACAT-MAL TİCARETİ ( )...77 EK TABLO 8: UK NİN İTHALATINDA BAŞLICA ÜLKELER-MAL TİCARETİ ( ) *...78 EK TABLO 9: UK NİN İHRACATINDA BAŞLICA ÜLKELER-MAL TİCARETİ ( ) *...79 EK TABLO10: UK NİN FASILLAR BAZINDA İTHALATI-MAL TİCARETİ ( ) *...80 EK TABLO11: UK NİN FASILLAR BAZINDA İHRACATI-MAL TİCARETİ ( ) *...83 EK TABLO12: UK NİN İTHALATINDA İLK 20 FASIL (4 LÜ GTİP) ( ) *...86 EK TABLO 13: FASILLARA GÖRE UK NİN TÜRKİYE DEN İTHALATI ( )*...89 EK TABLO 14: FASILLARA GÖRE UK NİN TÜRKİYE YE İHRACATI ( )* 94 EK TABLO 15: TÜRKİYE NİN UK YE İHRACATI ( )...99 EK TABLO 16: TÜRKİYE NİN UK DEN İTHALATI ( )

5 BÖLÜM I 1.GİRİŞ Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi nin beş daimi üyesinden biri ve Commonwealth üyesi olan Birleşik Kõrallõk (UK), NATO, Dünya Ticaret Örgütü (WTO), Ekonomik İşbirliği ve Kalkõnma Teşkilatõ (OECD), Uluslararasõ Para Fonu (IMF) ve Dünya Bankasõ (WB) gibi ekonomik kuruluşlarda etkin konumdadõr. UK Avrupa Birliği nin (AB) önemi sürekli artan, güçlü bir ekonomisidir. Dünya Bankasõ verilerine göre dünyanõn dördüncü büyük ekonomisine sahip UK, bankacõlõk, sigortacõlõk, menkul kõymetler piyasalarõ gibi finans sektörlerinde uluslararasõ alanda söz sahibidir. Türkiye nin önemli dõş ticaret ortaklarõndan birisi olan ülke Türkiye nin en çok ihracat yaptõğõ ülkeler arasõnda Almanya dan sonra ikinci sõrada, en çok ithalat yaptõğõ ülkeler arasõnda yedinci sõrada yer alõr. UK, 01 Temmuz Aralõk 2005 döneminde AB Konseyi Dönem Başkanlõğõ nõ üstlenmistir. Türkiye nin AB ye katõlõm müzakerelerinin başlatõlmasõna UK nin dönem başkanlõğõnda karar verilmiştir. UK, Türkiye nin AB üyeliğine güçlü destek vermektedir. Bu raporda, UK ekonomisi ve dõş ticaretinde 2005 yõlõnda yaşanan gelişmelere, 2006 yõlõna ilişkin makro ekonomik hedeflere ve Türkiye-UK arasõndaki ikili ticari ve ekonomik ilişkilere yer verilmektedir. 2.SOSYAL VE EKONOMİK GÖSTERGELER 2.1. Ülke Kimliği: Devletin Adõ : Birleşik Krallõk Başkenti : Londra Yönetim Biçimi : Parlamenter Demokrasi Resmi Dili : İngilizce Onemli Dinler : Anglikan, Roman Katolik, Presbyterian, Müslüman Para Birimi : Pound ( veya GBP) Üyesi olduğu uluslararasõ kuruluşlar: Avrupa Birliği-AB, Avrupa Ekonomik Alanõ, Dünya Ticaret Örgütü -DTÖ, OECD Yõllõk Ortalama Döviz Kuru (Bir GBP karşõlõğõ dolar): 1.82 (2005 yõllõk ortalama), 1.85 ( 2006 Ocak-Haziran) Yüzölçümü : Britanya Adalarõ km² Nüfus : 60 milyon-2005 Yõllõk nüfus artõşõ (%) : % 0,3 Mesai Saatleri ve Günleri : 9:30-17:30 Pazartesi-Cuma Bölgeler : Bölgesel kalkõnma stratejilerine uygun olarak oluşturulmuş 12 bölge bulunmaktadõr. Bunlar; Kuzey Doğu UK, Kuzey Batõ UK, Yorkshire and Humber, Doğu Midlands, Batõ Midlands, Doğu UK, Londra, Güney Doğu UK, Güney Batõ UK, Galler, İskoçya ve Kuzey İrlanda dõr. 5

6 Büyük Kentler ve Limanlar: Belfast, Bristol, Birmingham, Cardiff, Edinburg, Glasgow, Leeds,Londra,Liverpool,Manchester,Sheffield,Felixstowe, Southampton Türkiye ile Saat Farkõ : 2 saat Haftalõk Çalõşma Saati Resmi Tatil Günleri Uluslararasõ Telefon Kodu: Sosyal Göstergeler: : 45 saat (Ortalama) : Cumartesi-Pazar ( dönemindeki tatiller için Ortalama ömür : Erkekler 81, kadõnlar 84 yõl Okuma yazma oranõ (%) : %99 Yüksek öğretim okul sayõsõ : 131 üniversite, 550 yüksek okul Yüksek öğretimdeki öğrenci : 2,5 milyon (üniversite ve yüksek okul toplamõ) Zorunlu eğitim : 12 yõl Hastane sayõsõ : 300 Hastane ve GP (Semt klinigi) Çocuk ölüm oranõ : 5,78/1000 Internet bağlantõ sayõsõ : Toplam konutlarõn % 55,9 u (2004) Gelen turist -turizm gelirleri : 27,8 milyon turist (2004) 13 milyar GBP En çok turist gönderen ülkeler: ABD, Fransa, Almanya, İrlanda ve Hollanda Giden turist -turizm harcamalarõ:64,2 milyon turist (2004)-30,3 milyar GBP En çok turist çeken ülkeler : İspanya, Fransa, ABD. Eğitim harcamalarõ / GSYIH : 27,9 milyar GBP / %2,3 Sağlõk Harcamalarõ / GSYIH : 71,9 milyar GBP / %5,8 Karayolu Uzunluğu : KM Otoyol Uzunluğu : km Demiryolu Uzunluğu : km kullanõlabilir ray ağõ ( km toplam ray ağõ) Kişi Başõna Elektrik Tüketimi: 580,7kw/kişi yõl Demografik yapõ : İngiliz, İrlandalõ, Hintli, Güney Doğu Asyalõ İşgücü : 30,8 milyon kişi (2005) İşgücünün sektörel dağõlõmõ : %79,3 hizmetler, %11,5 imalat sanayi, %7,2 inşaat, %1,4 tarõm, % 0,6 enerji. Asgari Ücret :Yaş gruplarõna göre uygulanan üç oran bulunmaktadõr: yaş için saat başõna 3,00 GBP, yaş arasõndaki çalõşanlar için saat başõna 4,25 GBP ve 22 ve üzeri yaştaki çalõşanlar için saat başõna 5,05 GBP Coğrafi konum :Kõta Avrupa sõnõn kuzeybatõsõnda yer alan Britanya Adalarõ km² lik bir yüz ölçümüne sahiptir. Bunlarõn en büyüğü Büyük Britanya, ikincisi Büyük Britanya adasõnõn batõsõnda bulunan ve üzerinde Kuzey İrlanda ve İrlanda Cumhuriyeti nin yer aldõğõ adadõr. Büyük Britanya adasõnõn kuzey-batõsõnda Hebrides takõm ada topluluğu; adanõn kuzeydoğusunda Orkney ve Shetland adalarõ bulunur. Bütün bu adalar UK ye bağlõ iken, UK ile Fransa arasõnda bulunan Channel Adalarõ ve İrlanda Denizi ndeki Isle of Man adasõ sadece uluslararasõ ilişkiler ve güvenlik bakõmõndan Birleşik Krallõğa bağlõdõr. 6

7 Arazi yapõsõ : %30 ekilebilir, %50 çayõr ve mera, %12 kõraç ve kentsel, %7 orman, %1 iç kara suyu. Arazi kullanõmõ :%25 ekili, %46 çayõr ve mera, %10 orman, %19 diğerleri. İklim : Genellikle õlõman 2.3 Ekonomik Göstergeler Tablo 1: Makroekonomik Göstergeler (Kaynak: GSMH (Milyar GBP - cari fiyatlarla) 1, , ,235.6 GSYIH (Milyar GBP - cari fiyatlarla) 1, , ,209.3 GSYIH (Milyar GBP - Reel) 1, , ,167.8 Reel GSYIH Artõş Oranõ (%) 2,7 3,3 1,9 Kişi Başõna (GSMH-MG)(GBP- ) 18,804 19,827 20,593 Enflasyon Oranõ Tüketici Fiyat İndeksindeki Yõllõk Artõşõ (%) 1,4 1,4 2,0 İşgücü (faal nüfus) (Milyon) 30,3 30,6 30,8 İşsizlik oranõ (%) 5,0 4,8 4,7 GSYIH Sektörel Büyüme Hõzlarõ (% ) Tarõm 9,9-7,4 n/a Sanayi -0,8 8,2 n/a Hizmet 7,3 4,9 n/a Sabit Sermaye Yatõrõmlarõ (Milyar GBP - ) (cari fiyatlarla) 109,2 111,8 115,8 Dõş Ticaret (Milyar GBP - ) (Mal Ticareti) İhracat 188,4 190,6 208,8 İthalat 236,2 252,7 269,2 Denge -47,9-62,1-60,4 Dünya Ticareti İçindeki Payõ (%) 4,5 4,4 n/a Türkiye ile Ticaret (Milyar GBP - ) (Mal Ticareti) İhracat 1,71 2,0 2,2 İthalat 2,7 3,4 3,6 Denge -1,0-1,4-1,4 Ülke Toplamõ İçinde Türkiye nin Payõ (% ) İhracat 0,9 1,0 1,1 İthalat 1,2 1,3 1,3 Dõş Ticaret (Milyar GBP - ) (Hizmet Ticareti) Denge 19,2 25,9 17,9 Cari İşlemler Dengesi (Milyar GBP - ) -14,9-19,3-26,6 Net Borç (Milyar GBP - ) 375,6 417,7 491,9 Sabit Yabancõ Sermaye Yatõrõmlarõ (Milyar USD - $) 16,8 56,3 219,0 Emisyon Hacmi (Milyar GBP- ) 39,8 42,2 43,4 Seçilmiş Oranlar (% ) İhracat/İthalat 79,7 75,4 77,6 İhracat/GSYIH 17,0 16,4 17,3 İthalat/GSYIH 21,4 22,8 24,3 Cari İşlem Dengesi/GSYIH(cari fiyatlarla) 1,4 1,7 2,2 Net Borç/GSYIH(cari fiyatlarla) 34,0 35,9 40,7 Enerji Petrol Üretimi (1000 ton) 106,073 95,374 n/a Petrol ihracatõ (1000 ton) 74,898 64,504 n/a Doğalgaz üretimi GWh 1,197,030 1,116,554 n/a Doğalgaz ihracatõ GWh 177, ,111 n/a Faiz Oranlarõ Libor 3,95 4,81 4,57 Uzun Dönemli Faiz Oranlarõ 4,52 4,87 4,41 Mortgage Faiz Oranlarõ 4,71 4,96 5,21 n/a henüz açõklanmamõştõr 7

8 3. ÜLKE HAKKINDA GENEL BİLGİLER 3.1. Siyasi ve İdari Durum 19 uncu yüzyõlda sanayi ve ticarette önemli atõlõmlar yapan UK, bilimin ve parlamenter demokrasinin gelişiminde önemli rol üstlenmiştir. UK, Büyük Britanya İmparatorluğu nun dağõlmasõ sonrasõnda kendisini Avrupa nõn modern ve refah ülkesi olma yönünde yenilemiştir Yasama (Siyasi partiler, Seçim Sistemi, Parlamento hakkõnda kõsa bilgiler) UK, İngiltere, Galler, İskoçya ve Kuzey İrlanda dan oluşur. Ülkede, Anayasa adõ altõnda düzenlenmiş bir yazõlõ metin bulunmamasõna rağmen, Anayasal hukuk sistemi geçerlidir. Ülke, Anayasa gücündeki yazõlõ mevzuat, yõllar itibariyle oluşan içtihat, örf ve adet hukuku ve uluslararasõ anlaşma/sözleşmelere dayalõ olarak yönetilir. AB Hukuku; İngiliz Anayasal hukuk sisteminin bir parçasõ olup, bu sistem üzerinde etkilidir. Uygulamada bulunan mevzuat Parlamento tarafõndan kabul edilen yeni kanunlarla değiştirilebilmektedir. Önde gelen siyasi partiler İşçi Partisi, Muhafazakar Parti ve Liberal Demokrat Partidir. Parlamento en yüksek yasama organõdõr. Parlamento Avam Kamarasõ (House of Commons) Lordlar Kamarasõ (House of Lords) ve Kraliyet (Crown) olmak üzere üç kõsõmdan oluşur. Parlementoyu oluşturan kõsõmlar arasõndaki ilişkiler Parlemento Yasasõ ile düzenlenmiştir. Avam Kamarasõ üyeleri (MP-Member of Parliament) doğrudan, beş yõlda bir yapõlan genel seçimler ile belirlenir. En son, 05 Mayõs 2005 tarihinde yapõlan genel seçim sonuçlarõna göre, Avam Kamarasõ nda temsil edilen 645 sandalyenin partilere göre dağõlõmõ şu şekildedir; İşçi Partisi: 354 Muhafazakar Parti: 195 Liberal Demokrat Parti: 62 Diğer Partiler ve oy kullanamayan üyeler: 34 Lordlar Kamarasõ nõn toplam 695 üyesi bulunur. Bu üyeler Başpiskopos (Arcbishops) ve diğer ruhani temsilciler (diocesan bishops), seçilmiş siyasi parti temsilcisi lordlar ve siyasi partilerle bağlantõsõ bulunmayan bağõmsõz lordlardan oluşur. İktidardaki Hükümet tarafõndan gerçekleştirilen reformlarla, soydan geçme asilzadelerin Lordlar Kamarasõ na katõlma haklarõ sona erdirilmiş, vasiyet yoluyla devredilen Lordluk ünvanõ (hereditary peer) feshedilmiştir. Ancak, reform süreci boyunca üyelikleri devam ettirilmek üzere 750 hereditary peer arasõndan 92 üye seçim yoluyla belirlenerek, bu süre içerisinde üyeliklerinin devamõ sağlanmõştõr. Hükümetin Lordlar Kamarasõ na ilişkin reform çalõşmalarõ devam etmektedir. (Kaynak: Yürütme (Bakanlar Kurulu, Kabine Üyelerinin Özgeçmişi) UK de devlet yönetimi yetkisi Başbakan ve Kabinededir. Başbakan, İşçi Partisini tarihinde ilk kez birbirini izleyen üç seçim döneminde (Mayõs 1997 ve Haziran 2001 ve Mayõs 2005 te) Parlamento çoğunluğunu elde ederek iktidara taşõyan Tony Blair dir. Devlet Başkanõ Kraliçe II. Elizabeth tir. 8

9 Blair Hükümeti tarafõndan hayata geçirilen ayrõ bir reformla, Galler, İskoçya ve Kuzey İrlanda ya Londra dan yetki devri anlamõna gelen değişiklikler yapõlmõştõr. UK de 2005 genel şeçimleri sonrasõnda belirlenen yeni Parlamento ve Kabine 17 Mayõs 2005 tarihinde işbaşõ yapmõştõr. 05 Mayõs 2006 tarihinde yapõlan yerel seçimde iktidardaki İşçi Partisi nin yaşadõğõ oy kaybõ sonrasõnda, Kabine deki en kapsamlõ değişiklik yapõlmõştõr. Başbakan Yardõmcõsõ nõn yetkileri sõnõrlandõrõlmõş; eski İçişleri Bakanõ Kabine dõşõnda bõrakõlmõş; Dõşişleri, İçişleri, Savunma, Eğitim, Ticaret ve Sanayi, Ulaştõrma, Çevre Gõda ve Kõrsal İşler ve Yerel Yönetimler Bakanlarõnõn görevleri değiştirilmiştir. 05 Mayõs 2006 Tarihinde yenilenen Kabine aşağõdaki üyelerden oluşur. Prime Minister, First Lord of the Treasury and Minister for the Civil Service- Başbakan The Rt Hon Tony Blair MP Deputy Prime Minister and First Secretary of State- Başbakan Yardõmcõsõ The Rt Hon John Prescott MP Başbakan Yardõmcõsõ Chancellor of the Exchequer Maliye Bakanõ The Rt Hon Gordon Brown MP Leader of the House of Commons, Lords Reform and Party Funding Avam Kamarasõ Lideri The Rt Hon Jack Straw MP Secretary of State for Foreign and Commonwealth Affairs-Dõş İşleri Bakanõ The Rt Hon Margaret Beckett MP Secretary of State for Trade and Industry Ticaret ve Sanayi Bakanõ The Rt Hon Alistair Darling MP Secretary of State for the Home Department-İçişleri Bakanõ The Rt Hon Dr John Reid MP Secretary of State for Health - Sağlõk Bakanõ The Rt Hon Patricia Hewitt MP Secretary of State for Culture, Media and Sport-Kültür Medya ve Spor Bakanõ The Rt Hon Tessa Jowell MP Cabinet Office Minister and for Social Exclusion and Chancellor of the Duchy of Lancaster The Rt Hon Hilary Armstrong MP Secretary of State for Northern Ireland, and Secretary of State for Wales -Kuzey Irlanda ve Wales Bölgelerinden sorumlu Bakan 9

10 The Rt Hon Peter Hain MP Leader of the House of Lords and Lord President of the Council-Lordlar Kamarasõ Lideri The Rt Hon Baroness Amos Secretary of State for Constitutional Affairs and Lord Chancellor-Anayasal İşler Bakanõ The Rt Hon Lord Falconer of Thoroton QC Secretary of State for International Development-Uluslararasõ Kalkõnma Bakanõ The Rt Hon Hilary Benn MP Secretary of State for Education and Skills-Eğitim Bakanõ The Rt Hon Alan Johnson MP Secretary of State for Communities and Local Government-Yerel yönetimlerden sorumlu Bakan The Rt Hon Ruth Kelly MP Secretary of State for Work and Pensions-Çalõşma ve Emeklilik Bakanõ The Rt Hon John Hutton MP Secretary of State for Environment, Food and Rural Affairs-Çevre,Gõda ve Kõrsal İşler Bakanõ The Rt Hon David Miliband MP Secretary of State for Defence Savunma Bakanõ The Rt Hon Des Browne MP Secretary of State for Transport and Secretary of State for Scotland-Ulaştõrma ve İskoçya dan Sorumlu Bakan The Rt Hon Douglas Alexander MP Minister without Portfolio The Rt Hon Hazel Blears MP Parliamentary Secretary to the Treasury and Chief Whip-Hazinedeki Parlementer Sekreter ve Parti Yöneticisi The Rt Hon Jacqui Smith MP Chief Secretary to the Treasury-Hazine Genel Sekreteri Stephen Timms MP 10

11 Yargõ UK hukuk sistemi ceza hukuku (criminal law) ve medeni hukuk (civil law) olmak üzere iki başlõkta incelenebilir. Ceza hukukunu ilgilendiren pek çok dava yerel Sulh Hukuk Mahkemelerinde (Local Magistrates Court) ele alõnõr. Ağõr cezayõ gerektiren durumlarda davalar yerel Sulh Hukuk Mahkemeleri tarafõndan Ağõr Ceza Mahkemelerine (Crown Court) aktarõlõr. Medeni hukuku ilgilendiren bazõ konular Londra daki Yüksek Mahkemeye (High Court) taşõnõr.yüksek mahkemenin üç bölümü vardõr. Hisse,vergi, iflas vb. konularla ilgili davalarõn ele alõndõğõ Chancery Division ; sözleşmeler ve ticari konularla ilgili davalarõn ele alõndõğõ yüksek mahkeme (Queen s Bench Division) ve aile ile ilgili konularõn ele alõndõğõ bölge mahkemeleri (Divisional Court). Temyiz Mahkemelerinin (Court of Appeal) ceza hukuku birimi (Criminal Division) ve medeni hukuk birimi (Civil Division) olmak üzere iki birimi bulunmaktadõr. Ağõr ceza mahkemelerinden gelen davalarla ilgili temyiz işlemleri Criminal Division da, Yüksek Mahkeme den gelen kararlarla ilgili temyiz işlemleri Civil Division da ele alõnõr. Lordlar Kamarasõ temyiz başvurusunun iletilebileceği en yüksek ulusal organdõr. Ayrõca, AB hukuku ile ilgili konularda temyiz başvurularõ Avrupa Adalet Divanõ na iletilebilmektedir. UK de 2005 yõlõnda hazõrlanan ve kõsmen uygulamaya giren Anayasal Reform Paketi (Constitutional Reform Act 2005) ile Yüksek Temyiz Mahkemesinin (Supreme Court of Justice) kurulmasõ, Lordlar Kamarasõ nõn temyiz yetkisinin kaldõrõlmasõ öngörülmüştür. (Kaynak: Mahkemeler: County Court House of Lords Court of Appeal (Civil Division) Court of Appeal (Criminal Division) Administrative Court Admiralty Court and Commercial Court Crown Court High Court Chancery Division Queen's Bench Division Licensing Courts Magistrates' Court The Youth Court Mercantile Court Guide 11

12 Technology and Construction Court Kaynak: 12

13 3.2.Coğrafi Bilgi ve Nüfus Coğrafi konumu, iklim-bitki örtüsü Kõta Avrupa sõnõn kuzeybatõsõnda yer alan Britanya Adalarõnõn en büyüğü Büyük Britanya, ikincisi ise Batõda bulunan ve üzerinde Kuzey İrlanda ve İrlanda Cumhuriyeti nin yer aldõğõ adadõr. Büyük Britanya adasõnõn Kuzey-batõsõnda Hebrides takõm ada topluluğu bulunur. Adanõn Kuzey-doğusunda ise Orkney ve Shetland adalarõ sõralanõr. Bütün bu adalar UK ye bağlõ iken, UK ile Fransa arasõnda bulunan Channel Adalarõ ve İrlanda Denizi ndeki Isle of Man adasõ sadece uluslararasõ ilişkiler ve güvenlik bakõmõndan UK ye bağlõdõr. Toplam arazinin %30 u ekilebilir topraklar, %50 si çayõr ve mera, %12 si kõraç alan ve kentsel toprak, %7 si orman, %1 õ iç kara sularõndan oluşur. İklim genellikle õlõmandõr Nüfus (Nüfus yapõsõ, nüfus artõşõ, yaşlara göre dağõlõmõ, ülke içi dağõlõmõ) Nüfus 2005 yõlõ itibariyle yaklaşõk 60 milyondur. Nüfus yõlda yaklaşõk %0,3 oranõnda artmaktadõr. Toplam nüfusun %83,6 sõ İngiltere de; %8,6 sõ İskoçya da; %4,9 u Galler de; %2,9 u Kuzey İrlanda da yerleşiktir. UK de yaşlanan bir nüfus bulunmaktadõr. Son 30 yõlda, nüfus yaklaşõk %7 artmõştõr. Nüfus artõşõ farklõ yaş gruplarõnda farklõ oranlarda gerçekleşmiştir. 65 ve üstü yaştaki nüfus oranõ artarken, 16 ve küçük yaştaki nüfusun oranõnda azalma görülmüştür. Buna göre, 65 ve üstü yaştaki nüfus oranõ %13 ten %16 ya yükselmiş, 16 ve daha küçük yaştaki nüfusun oranõ %25 ten %19 a gerilemiştir. Ortalama yaş son otuz yõlda 34,1 den, 38,6 ya yükselmiştir Çalõşma hayatõ, işgücü ve sosyal güvenlik UK de, 2006 da, çalõşma hayatõnõ düzenleyen mevzuatta bir dizi değişiklik yapõlmõştõr. Bunlarõn bir kõsmõ 06 Nisan 2006 tarihinde uygulamaya konulmuş bir kõsmõnõn ise 01 Ekim 2006 tarihinde uygulamaya konulmasõ kararlaştõrõlmõştõr. Buna göre; İşyerinde õrk ayõrõmõnõ ortadan kaldõrmayõ hedefleyen Statutory Code of Practice on Racial Equality in Employment 06 Nisan 2006 da uygulamaya girmiştir. İşyerinde yaşa bağlõ ayõrõmcõlõğõ engellemeyi hedefleyen The Employment Equality (Age) Regulations Ekim 2006 da uygulamaya girecektir. İşyerinde gürültü kontrolünü hedefleyen The Control of Noise at Work regulations 06 Nisan 2006 da uygulamaya girmiştir. Regulatory Reform Order 2005 (Fire Safety) 01 Ekim 2006 da uygulamaya girecektir. Çocuk sahibi olanlara yapõlacak ödeme (maternity, paternity and adoption pay) 06 Nisan 2006 dan itibaren haftalõk 106 GBP tan 108,85 GBP a yükseltilmiştir. Hastalõk ödemeleri (statutory sick payment) 06 Nisan 2006 dan itibaren haftalõk 68,20GBP tan 70,05GBP ta yükseltilmiştir. Asgari ücret 01 Ekim 2006 tarihinden itibaren yetişkinler için saat başõna 5,05 GBP tan 5,35 GBP a; yaş arasõndaki çalõşanlar için saatlik 4,25 GBP den 4,45 GBP ye 13

14 yükseltilecektir yaş arasõndaki çalõşanlar için ödenecek asgari ücret minimum 3 GBP dir. İşyerlerinde kadõn-erkek çalõşanlar arasõndaki ücret farklõlõklarõnõn giderilmesi için yapõlmõş düzenlemeler bulunmaktadõr.ulusal İstatistik Birimi verilerine göre 2005 yõlõnda kadõnlara ödenen ortalama haftalõk ücret 372 GBP, erkeklere ödenen haftalõk ücret 471GBP olarak kaydedilmiştir. Bu rakamlar, erkeklere ödenen ücrete göre kadõnlarõn %21,1 oranõnda daha az ücret aldõğõnõ göstermektedir. KDV kayõtlarõna göre döneminde kurulmuş olan işletmelerin sayõsõ % 1,2 artmõş ve 1,6 milyonu aşmõştõr yõlõnda KDV kaydõ bulunan işletmelerin %49 u kurumsal kimliği olan işletmeler; %31 i götürü usulu ile çalõşan (sole trader) işletmeler; %18 i ortaklõk (partnership); %2 si ise kamu kurumlarõna ait veya kar amacõ gütmeyen işletmelerdir. KDV kayõtlarõna göre, 2005 de kaydedilen işletmelerin yaklaşõk %28 i emlak ve iş hizmetleri alanõnda faaliyette bulunmaktadõr. Bunu % 12 ile inşaat sektörü ve %11 payõ ile tüketim sektörü izlemektedir. (Kaynak: HM Revenue and Customs 4. GENEL EKONOMİK DURUMU 4.1.Genel ekonomik durum (GSMH/GNP artõş hõzõ, sektörel dağõlõmõ, milli gelir, fiyatlar, maliye -bütçe, iç/dõş borçlar, parasal büyüklükler) UK de 1997 de uygulamaya konulan para politikasõ ve makroekonomik çerçevenin getirdiği şeffaf ve öngörülebilir yapõya bağlõ olarak ekonomik istikrar artmõş, ülkede ekonomik dalgalanma en aza indirgenmiştir. Hükümet izlediği ekonomik program ile makro ekonomik dengenin devamõnõ; sürdürülebilir verimlilik artõşõnõ; istihdam artõşõnõ; daha iyi ve sağlõklõ bir toplumu; kaliteli kamu hizmetlerini ve çevrenin korunmasõnõ hedeflemiştir. Düşük ve sabit oranlõ enflasyon, güçlü kamu finansman yapõsõ, istikrarlõ bir makroekonik çevre izlenen para ve maliye politikalarõnõn temel özellikleridir. İzlenen para politikasõ kapsamõnda döviz kurlarõ serbestçe belirlenmekte, sermaye üzerinde kontrol bulunmamaktadõr. Maliye Bakanõ, Hükümet Bütçesini her yõl Mart ayõnda Bütçe Raporu (Budget Report) ile, bütçe hedeflerinin gerçekleşme durumunu ise her yõl Kasõm ayõnda Bütçe Öncesi Rapor (Pre Budget Report) ile açõklamaktadõr. UK Bütçesi Hükümetin uzun dönemli stratejilerini ve hedeflerini içeren Ekonomik ve Maliye Strateji Raporu ile her bir bütçe unsuru altõnda yapõlacak çalõşmalarõ gösteren Mali Açõklama ve Bütçe Raporu ndan oluşur. UK Merkez Bankasõ (Bank of England) faiz oranlarõnõ belirlemek ve para ve maliye politikalarõnda istikrarõ güvenceye almakla görevlidir. Bu alandaki diğer önemli kuruluşlar, İngiliz Hazinesi (HM Treasury), Gümrük ve Gelir Otoritesi (HM Revenue and Customs) ve Mali Hizmetler Kurumu (FSA-Financial Services Authority) dur. Uygulamaya konulan para politikasõ sayesinde ekonomi şoklara dirençli bir hale gelmiştir. Hisse senetleri değerlerindeki hõzlõ yükselme ve düşmeler, konut fiyatlarõndaki aşõrõ 14

15 değerlenme ve değer kayõplarõ, ham petrol fiyatlarõndaki ani artõşlar, Afganistan ve Irak savaşlarõ, 7 Temmuz 2005 tarihinde Londra da yapõlan terörist saldõrõlar, Uzakdoğu Asya ülkeleri ve Rusya daki ekonomik krizler, 2005 de ve 2006 nõn ilk aylarõnda ABD de açõklanan yüksek cari açõklar, faiz artõşlarõ ve dolar değerinin düşmesi UK ekonomisinde büyük sarsõntõlara neden olmamõştõr. İzlenen ekonomik politikalarla, kamu sektörü net borçlarõ yõllarõndaki GSYIH (GDP) nin %44 ü seviyesinden yõllarõnda GSYIH nin %35 i seviyesine azaltõlmõştõr. Kamu sektörü net yatõrõmlarõnõn 1999 yõlõndaki GSYIH nin %0,5 i seviyesinden, yõllarõnda GSYIH nin %2,25 i seviyesine yükseltilmesi öngörülmüştür yõllarõnda GSYIH yõllõk ortalama % 2,7, 2005 yõlõnda %1,9 oranõnda büyümüştür. Bu birbirini izleyen son on yõlda, Euro bölgesinde görülmeyen hõzda bir büyümedir (2005 te AB 25 lerde ortalama %1,7 artmõş, AB 12 lerde bu artõş %1,4 GSYIH oranõnda kalmõştõr) te istihdam artmõş, işsizlik yardõmõ talebinde bulunanlarõn sayõsõ son 30 yõlda ilk kez 810 bin in altõna düşmüştür. Bir önceki yõla göre verimlilik artõşõ %0,8 olarak gerçekleşmiş, yatõrõmlar GSYIH içindeki payõ itibariyle %16,8 olarak gerçekleşmiş; imalat sanayi içerisinde işgücü maliyetleri 2005 de 2004 e göre %3,6 artmõş; iş gücü maliyetlerindeki artõşa bağlõ olarak imalat sanayinin büyüme oranõ negatif değerde %-1,9 olarak gerçekleşmiştir. Tablo 2- Dünya Ekonomileri-GSYIH, Tüketici Fiyat Endeksi (CPI) ve Dünya Ticareti (Bir önceki yõla gore değişim) Kaynak:2006 Bütçe Raporu G7: ABD, Japonya, Birleşik Krallõk, Kanada, Fransa, İtalya, Almanya GSYIH (G7) % CPI (G/) % GSYIH (Euro alanõ) % GSYIH Dunya % Mal ve hizmet ticareti (Dunya) %

16 Tablo 3-UK Ekonomisi-Ekonomik Öngörüler- (%: Bir önceki yõla göre değişim) Kaynak:2006 Bütçe Raporu GSYIH büyümesi % GSYIH (Milyar GBP) 1,211 1,268 1,340 1,415 Hanehalkõ tüketimi % Hükümet ve yerel otorite harcamalarõ % Yatõrõmlar % İhracat % İthalat % Ödemeler Dengesi (Cari işlemler) (Milyar GBP) CPI Tüketici Fiyat Enflasyonu (% 4.çeyrek) % Borçlanma (Milyar GSYIH) Tablo 4-UK Ekonomisi-Ekonomik Öngörüler-Kamu Harcamalarõ ve Borçlanmasõ Kaynak:2006 Bütçe Raporu Kamu harcamalarõ (Milyar GBP) Tahmin 2006 Kamu Borçlanmasõ (Milyar GBP) Tahmin 2006 Toplam Harcamalar 552 Toplam Gelir 516 Sosyal Güvenlik 151 Gelir vergisi 144 Sağlõk 96 Sosyal Sigorta 90 Eğitim 73 KDV 76 Diğer 57 Diğer 74 Hukuk ve Güvenlik 32 Kurumlar Vergisi 49 Savunma 29 Tüketim Vergisi 40 Borç faizleri 27 Belediye Vergisi 22 Kişisel Sosyal Hizmetler 26 Business Rates 21 Ulaştõrma 21 Sanayi,Tarõm,İstihdam 21 Konut ve Çevre 19 16

17 Tablo 5-Toplam GSYİH nin sektörel dağõlõmõ ( ) Kaynak:Nationalstatistics Sektörler 2001 Pay % 2002 Pay % 2003 Pay % 2004 Pay % Tarõm, Avcõlõk, Orman.Balõkçõlõk 8, , , , Madencilik ve Taşçõlõk 23, , , , İmalat 151, , , , Elektirik, Gaz ve Su 16, , , , İnşaat 50, , , , Toptancõlõk ve Perakendecilik 110, , , , Otel ve Restaurantlar 29, , , , Ulaşõm, depolama ve iletişim 71, , , , Finansal Aracõlõk 43, , , , Emlakçõlõk, Kiralama ve İşletme 211, , , , Kamu Yönetimi ve Savunma 44, , , , Eğitim 51, , , , Sağlõk ve Sosyal Hizmetler 58, , , , Diğer Hizmetler 44, , , , GSYİH * 996, ,048, ,105, ,164, * GSYİH, sektörlerin katma değerleri üzerine vergilerin eklenmesi ve sübvansiyonlarõn çõkartõlmasõyla hesaplanõr 4.2. Tarõm, Hayvancõlõk, Gõda 2005 yõlõnda genel olarak tarõmsal üretimde ve sektörden elde edilen gelirde göreli bir düşüş kaydedilmiştir te: Tarõmsal üretimden elde edilen toplam gelir cari fiyatlarla %8,9 azalmõş ve 2,5 milyar GBP olarak gerçekleşmiştir e göre, tarõm sektöründe yaratõlan katma değerin milli gelire katkõsõ %31, tarõmda yaratõlan katma değer pazar fiyatlarõyla %3,7 oranõnda azalmõştõr. Süt ürünleri ve tavukçuluk dõşõndaki diğer tarõm sektörlerinde gelir düşüşlerinin devam etmesi beklenmektedir. UK, tarõm sektöründe tam gün çalõşan bir işgücü başõna elde edilen ortalama Euro luk katma değer ile AB ülkeleri arasõnda altõncõ sõrada yer almaktadõr. Toplam işgücü içerisinde tarõm sektöründe çalõşanlarõn payõ %1,8 dir yõlõndan bu yana, genel ekonomi içerisinde %0,8 oranõnda bir pazara sahip olan tarõmsal sanayinin payõ %0,5 e gerilemiştir. Genel olarak, UK yi oluşturan bütün bölgelerde (İngiltere, İskoçya, Galler ve Kuzey İrlanda) tarõmsal üretim yapõlmaktadõr. İngiltere ve Galler bölgeleri toplam tarõm gelirlerinin yaklaşõk %75 ini karşõlamaktadõr. Bölgedeki toplam istihdamda tarõm sektörünün payõ Kuzey İrlanda da en yüksek orandadõr (%6,3). İngiltere ve Galler bölgelerinde bu oran % 1,4 dir. 17

18 Tablo 6- UK Tarõmõ 2005-Üretim ve Gelir Rakamlarõ Kaynak: Üretim ve gelir Ortalama m ilyon İngiltere Tarõm Sektörü-2005 Ürün-cari pazar fiyatlarõyla 1 Hububat Endüstriyel birkiler Yemlik otlar ve saman Sebzeler ve bahçe ürünler Patates Meyve Fideleri de içeren diğer bitkiler Hayvancõlõk çõktõlarõ Hayvancõlõk ürünleri Diğer tarõmsal aktiviteler Tarõm dõşõ faaliyetlerden ayrõştõrõlamayan faaliyetler Çõktõlar (pazar fiyatlarõyla) Ürün üzerindeki sübvansiyonlar Brüt çõktõ-temel fiyatlarla (12+13) Ara Tüketim 15 Bitki Enerji Gübre Böcek İlacõ / Zehir Veteriner ürünleri Hayvan gõdalarõ Bakõm Tarõmsal hizmetler Diğer mal ve hizmetler Ara tüketim (toplam) Brüt katma değer- temel fiyatlarla (14-24) Brüt katma değer-cari fõyatlarla Sabit sermayenin kullanõmõ Net katma değer - temel fiyatlarla (25-27) Net katma değer - cari fiyatlarla (26-27) Çalõşan ücretleri Üretime uygulanan diğer vergiler Single payment & other decoupled subsidies Net value added at factor cost ( ) Kira Faiz Toplam Gelir - Tarõm sektöründen elde edilen 35 ( ) Tarõmsal üretimin bir program dahilinde organik üretime dönüştürülmesi Hükümet politikasõdõr yõlõnda bu alandaki çalõşmalarda da bir yavaşlama görülmüştür. Tarõmsal ürünlerin (yiyecek ve içecek dahil) dõş ticaretinde, İngiliz kaynaklõ ürünlerin ihraç edildiği başlõca ülkeler İrlanda Cumhuriyeti, Fransa, İspanya, Almanya, ABD, Kanada ve Japonya dõr. Bu ürünlerin ithal edildiği başlõca ülkeler ise, Fransa, Hollanda, İrlanda Cumhuriyeti, Almanya, İspanya, ABD, Brezilya ve Avustralya dõr. 18

19 Tablo 7 -UK Tarõmõ 2005-Kendine Yeterlilik, Tarõmsal Ürün ve Girdi Fiyat Endeksleri, Verimlilik Endeksi, ve Tarõm Ürünleri Üretici Fiyat Endeksleri Kaynak: Kendine yeterlilik Ortalama UK Tarõmõ Gõda maddelerõnde kendine yeterlilik bütün gõdalarda % yerel tür gõdalarda % Ürün ve girdi fiyat endeksleri Ortalama 2000 = UK Tarõmõ 2005 Tarõmsal ürünlerde üretici fiyatlarõ Tarõmsal girdi fiyatlarõ Verimlilik endeksi Ortalama 2000 = İngiltere'de tarõm Toplam verimlilik Ulusal Ekonomi-Tarõm Ortalama Tarõm ürünlerinin üretici fiyatlarõ Tüketici fiyatlarõ endeksi(2001 = 100) Gõda alkollu içecekler diğer maddeler İmalat sanayi: Küreselleşme, UK nin sanayi alt yapõsõnda önemli bir değişime neden olmuştur. Hõzla büyüyen, rekabetçi Uzakdoğu Asya ekonomilerindeki yatõrõmlar, düşük işgücü maliyetleri ve diğer avantajlar UK de üretilen ürünler ve imalat sanayi sektörü için ciddi bir rekabet sorununu getirmiştir. Bu nedenle, pek çok İngiliz firma Uzakdoğu Asya ülkelerindeki firmalarla stratejik işbirliği geliştirmek ve üretim birimlerini bu ülkelere taşõmak zorunda kalmõştõr. Sanayi sektöründe yatõrõm, yüksek teknoloji ve beceri gerektiren; araştõrma geliştirme faaliyetleri ile desteklenen; yenilikçi-yeni ürünleri ve pazarlarõ hedefleyen bir değişim gerekmiştir. Bu değişime de bağlõ olarak, UK de sanayi üretiminin ekonomi içerisindeki ağõrlõğõ çõktõ (output) ve istihdam (employment) bakõmõndan azalmakta, bunun yerine hizmet sektörü ağõrlõk kazanmaktadõr. Çõktõ bakõmõndan, yaratõlan katma değer temel fiyatlarla incelendiğinde 2005 te imalat sanayinin %-0,8 ve endüstriyel üretimin %-1,7 küçüldüğü, hizmet sektörünün %2,6 büyüdüğü görülmektedir. UK ekonomisinde sanayi sektörü, ekonomiye katkõ bakõmõnda altõncõ sõrada yer alõr. UK nin ihracatõnõn yaklaşõk 2/3 ü bu sektörden yapõlmaktadõr. Sektör ekonomide 3,5 milyon iş yaratmakta, ayrõca milyonlarca bakõm onarõm servis gibi bağlantõlõ iş imkanlarõnõ içermektedir. 19

20 Sektör, toplam araştõrma geliştirme faaliyetlerinin % 75 inden sorumludur. Pazar içerisinde sektör firmalarõndan beklenen; büyüyen bir ekonomide verimli, yenilikçi ve rakabetçi üretim yapabilmeleridir. Bu kritere uymayan firmalarõn üretim faaliyetlerini sürdürmeleri istenilen bir durum değildir. Bu sektörde devlet, firma, sendika, diğer meslek kuruluşlarõ, bölge kalkõnma ajanslarõ ve akademik kuruluşlarõn işbirliği yapmalarõ ihtiyacõ ortaya çõkmõştõr. İngiliz Hükümeti, bu sektörü geliştirmek üzere 2002 yõlõnda Sanayi Stratejisini (Manufacturing Strategy) uygulamaya koymuş, 2004 yõlõnda bu stratejinin gözden geçirilmesini sağlamõştõr. Gözden geçirmede, sektörün gelişmesi için önceliklerin belirlenmesi; performans değerlendirme kriterlerinin oluşturulmasõ; sanayi stratejisinin içerdiği unsurlarla ilgili bir hareket planõnõn hazõrlanmasõ; Hükümet ve sanayi işbirliğini yönlendirmek üzere bir Sanayi Forumu (Manufacturing Forum) oluşturulmasõ kararlaştõrõlmõştõr. UK, Sanayi Stratejisi nin içerdiği unsurlarda (çõktõ/output, yatõrõmlar/investment, yenilikler/innovation, verimlilik/productivity, karlõlõk/profõtability, beceri/skills ) 2005 yõlõnda yaşanan gelişmeler aşağõda özetlenmektedir: Çõktõ: 2005 de sanayi üretiminde 2004 e göre % 0,8 oranõnda bir azalma olmuştur. Yatõrõmlar: 2004 de %2,5 oranõnda artan imalat sanayi yatõrõmõ, 2005 de kararsõz bir seyir izlemiştir. Yenilikler-araştõrma geliştirme: Bu alandaki çalõşmalar 2004 yõlõnda GSYIH nin %1,15 ini oluşturmuştur. Bu oran OECD ortalamasõnõn ve UK de 2003 te kaydedilen oranõn altõndadõr. İşgücü verimliliği: UK deki sanayi işgücü verimliliği 2004 de işe göre ve saat esasõnda sõrasõyla %5,8 ve %5,3 oranlarõnda artmõş ancak, artõş 2005 yõlõnda yavaşlamõştõr. İngiliz Sanayi ve Ticaret Bakanlõğõ (DTI) verilerine göre UK deki işgücü verimliliği Fransa, Almanya ve ABD oranlarõnõn altõndadõr. Karlõlõk: yõllarõnda ortalama karlõlõk %7 civarõnda olmuştur. Çeşitli değerlendirmelere göre, girdi maliyetlerindeki artõşõn çõktõ maliyetlerindeki artõşõn üzerinde olmasõ nedeniyle firmalar karlõlõk değerlendirmesinde sorunlu görünmektedir. Beceri: 2005 de belirli bir seviyede beceriye sahip yetişkin işgücü oranõnda %31 artõş görülmüştür. Belirli bir seviyede beceriye sahip olmayan işgücü oranõ %18,7 den %18,3 e düşmüştür. (Kaynak: Ulaştõrma ve Telekomünikasyon: UK telekomünikasyon sektöründe liberal bir rejime sahiptir. Dünyadaki önemli tedarikçiler, hizmet sağlayõcõlar ve üretici firmalar AB deki faaliyetlerini UK den yönlendirmeyi tercih etmektedir. Sektör yüksek teknolojinin üretildiği ve kullanõldõğõ, araştõrma geliştirme çalõşmalarõnõn sürdürüldüğü bir alandõr. Sektörün rekabete açõlmasõ sonrasõnda British Telecom un (BT) hakimiyeti kaybolmuş, pek çok özel firma ortaya çõkmõştõr. Bu gün itibariyle UK dünyanõn en açõk ve rekabetçi telekomünikasyon sektörüne sahip ülkeler arasõnda yer almaktadõr. Aynõ zamanda, UK telekomünikasyon şirketleri de yurtdõşõnda yaygõn olarak yatõrõm yapmaktadõr. Bu yatõrõmlara örnek olarak Vodafone nin Türkiye deki Telsim şirketini satõn almasõ gösterilebilir. (Kaynak: 20

İSTANBUL TİCARET ODASI NA KAYITLI FİRMA KURULUŞLARINDA YABANCI ORTAK ve SERMAYE DURUMU 2007 OCAK - HAZİRAN

İSTANBUL TİCARET ODASI NA KAYITLI FİRMA KURULUŞLARINDA YABANCI ORTAK ve SERMAYE DURUMU 2007 OCAK - HAZİRAN İSTANBUL TİCARET ODASI NA KAYITLI FİRMA KURULUŞLARINDA YABANCI ve SERMAYE DURUMU 2007 OCAK - HAZİRAN Yabancõ sermaye yatõrõmlarõ için Hazine Müsteşarlõğõ ndan ön izin alma mecburiyetinin 2003 Haziran ayõnda

Detaylı

İNGİLTERE'NİN GENEL EKONOMİK DURUMU VE TÜRKİYE İLE EKONOMİK-TİCARİ İLİŞKİLERİ

İNGİLTERE'NİN GENEL EKONOMİK DURUMU VE TÜRKİYE İLE EKONOMİK-TİCARİ İLİŞKİLERİ T.C. T.C. LONDRA BÜYÜKELÇİLİĞİ TİCARET MÜŞAVİRLİĞİ İNGİLTERE'NİN GENEL EKONOMİK DURUMU HAZİRAN 2006 VE TÜRKİYE İLE EKONOMİK-TİCARİ İLİŞKİLERİ TEMMUZ 2010 İÇİNDEKİLER BÖLÜM I...4 1.GİRİŞ...4 2.SOSYAL VE

Detaylı

İNGİLTERE'NİN GENEL EKONOMİK DURUMU VE TÜRKİYE İLE EKONOMİK-TİCARİ İLİŞKİLERİ

İNGİLTERE'NİN GENEL EKONOMİK DURUMU VE TÜRKİYE İLE EKONOMİK-TİCARİ İLİŞKİLERİ T.C. T.C. LONDRA BÜYÜKELÇİLİĞİ TİCARET MÜŞAVİRLİĞİ İNGİLTERE'NİN GENEL EKONOMİK DURUMU HAZİRAN 2006 VE TÜRKİYE İLE EKONOMİK-TİCARİ İLİŞKİLERİ HAZİRAN 2011 İÇİNDEKİLER BÖLÜM I... 4 1.GİRİŞ... 4 2.SOSYAL

Detaylı

ALAN YATIRIM. Migros 1Ç 2006 Sonuçları. 18 Temmuz 2006. Cirodaki Yüksek Artõş Karlõlõğõ Olumlu Etkiliyor

ALAN YATIRIM. Migros 1Ç 2006 Sonuçları. 18 Temmuz 2006. Cirodaki Yüksek Artõş Karlõlõğõ Olumlu Etkiliyor ALAN YATIRIM 18 Temmuz 2006 Migros 1Ç 2006 Sonuçları AL Cirodaki Yüksek Artõş Karlõlõğõ Olumlu Etkiliyor Migros un 1Ç 2006 net satõşlarõ 719 milyon US$ olarak gerçekleşmiş ve şirketin cirosu geçen senenin

Detaylı

YAZICILAR HOLDİNG A.Ş.

YAZICILAR HOLDİNG A.Ş. 31.03.2008 Tarihinde Sona Eren Üç Aylõk Döneme İlişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu Sayfa No: 1 İÇİNDEKİLER 1. Giriş 2. Kurumsal Yapõ 2.1. Ortaklõk Yapõsõ 2.2. Yönetim Kurulu 2.3. İdari Yapõ 2.4. Başlõca

Detaylı

ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (Tutarlar milyon Türk Lirasõ olarak Türk Lirasõnõn tarihindeki alõm gücü ile ifade edilmiştir) Enflasyona Göre Düzeltilmiş (Seri XI No:20) Bağõmsõz Denetim'den

Detaylı

81221- Seramikten musluk taşõ, lavabo, küvet, bide, pisuar vb. porselenden 81229- Seramikten musluk taşõ, lavabo, küvet, bide, pisuar vb. diğer.

81221- Seramikten musluk taşõ, lavabo, küvet, bide, pisuar vb. porselenden 81229- Seramikten musluk taşõ, lavabo, küvet, bide, pisuar vb. diğer. I. ÜRÜN TANIMI VE ÇEŞİTLERİ Sõhhi Tesisat ürünleri genellikle banyo ve mutfaklarda kullanõlan ve hijyenik yönüyle öne çõkan küvvet, lavabo, klozet, rezervuar, musluk gibi sürekli suyla temas halindeki

Detaylı

YÖNETİM KURULU BAŞKANI TUNCAY ÖZİLHAN IN TÜRKİYE'DE GİRİŞİMCİLİK RAPORU TANITIM TOPLANTISI KONUŞMASI

YÖNETİM KURULU BAŞKANI TUNCAY ÖZİLHAN IN TÜRKİYE'DE GİRİŞİMCİLİK RAPORU TANITIM TOPLANTISI KONUŞMASI TÜSİAD YÖNETİM KURULU BAŞKANI TUNCAY ÖZİLHAN IN TÜRKİYE'DE GİRİŞİMCİLİK RAPORU TANITIM TOPLANTISI KONUŞMASI 27 ŞUBAT BEYLİKDÜZÜ FUAR VE KONGRE MERKEZİ Sayõn konuklar, değerli basõn mensuplarõ, Türk Sanayicileri

Detaylı

HOLLANDA ÜLKE RAPORU 12.10.2015

HOLLANDA ÜLKE RAPORU 12.10.2015 HOLLANDA ÜLKE RAPORU 12.10.2015 YÖNETİCİ ÖZETİ Uludağ İhracatçı Birlikleri nin kayıtlarına göre, Bursa dan Hollanda ya ihracat yapan 361 firma bulunmaktadır. 30.06.2015 tarihi itibariyle Ekonomi Bakanlığı

Detaylı

Makina İmalatõ Sektöründe İş Mükemmelliği ve Elektronik İş Stratejileri

Makina İmalatõ Sektöründe İş Mükemmelliği ve Elektronik İş Stratejileri Makina İmalatõ Sektöründe İş Mükemmelliği ve Elektronik İş Stratejileri Özet Bulgular 09 Ekim 2002 TS/BAS/02-83 TÜSİAD tarafõndan hazõrlanan Makina İmalatõ Sektöründe İş Mükemmelliği ve Elektronik İş Stratejileri

Detaylı

İSTANBUL TİCARET ODASI NA KAYITLI FİRMALARIN KURULUŞUNDA YABANCI ORTAK ve SERMAYE DURUMU 2006 YILI DEĞERLENDİRMESİ

İSTANBUL TİCARET ODASI NA KAYITLI FİRMALARIN KURULUŞUNDA YABANCI ORTAK ve SERMAYE DURUMU 2006 YILI DEĞERLENDİRMESİ İSTANBUL TİCARET ODASI NA KAYITLI FİRMALARIN KURULUŞUNDA YABANCI ve SERMAYE DURUMU 2006 YILI DEĞERLENDİRMESİ Yabancõ sermaye yatõrõmlarõ için Hazine Müsteşarlõğõ ndan ön izin alma mecburiyetinin 2003 Haziran

Detaylı

YAZICILAR HOLDİNG A.Ş.

YAZICILAR HOLDİNG A.Ş. 30.06.2008 Tarihinde Sona Eren Altõ Aylõk Döneme İlişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu Sayfa No: 1 İÇİNDEKİLER 1. Giriş 2. Kurumsal Yapõ 2.1. Ortaklõk Yapõsõ 2.2. Yönetim Kurulu 2.3. Denetleme Kurulu

Detaylı

ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (Tutarlar YTL olarak 31.12.2004 tarihindeki alõm gücü ile ifade edilmiştir) Enflasyona Göre Düzeltilmiş (Seri XI No:20) Bağõmsõz Denetim'den GENEL KURUL'A SUNULACAK

Detaylı

DPT Bünyesindeki Kurullar:

DPT Bünyesindeki Kurullar: DPT Bünyesindeki Kurullar: Yüksek Planlama Kurulu ve Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulu Mustafa Ateş Nisan 2001 Sayfada yer alan bilgiler Kurullar Sekreteryasõ Uzmanõ Mustafa Ateş in, 1999 yõlõnda Teşkilatça

Detaylı

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Kurumsal Yatõrõmcõ Yöneticileri Derneği K u r u l u ş u : 1 9 9 9 www.kyd.org.tr info@kyd.org.tr KYD Aylõk Bülten Eylül 2003 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaylı

Teminatlandõrma ve Kar/Zarar Hesaplama

Teminatlandõrma ve Kar/Zarar Hesaplama Giriş Borsada kullanõlan elektronik alõm satõm sisteminde (VOBİS) tüm emirler hesap bazõnda girilmekte, dolayõsõyla işlemler hesap bazõnda gerçekleşmektedir. Buna paralel olarak teminatlandõrma da hesap

Detaylı

Eylül 2013 B.H. AB VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ

Eylül 2013 B.H. AB VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ KIBRIS RUM KESİMİ ÜLKE RAPORU Eylül 2013 B.H. AB VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ I.GENEL BİLGİLER Resmi Adı : Kıbrıs Cumhuriyeti Yönetim Şekli : Cumhuriyet Coğrafi Konumu : Akdeniz deki beş büyük adadan

Detaylı

2002 YILI KATILIM ÖNCESİ EKONOMİK PROGRAMI

2002 YILI KATILIM ÖNCESİ EKONOMİK PROGRAMI TÜRKİYE CUMHURİYETİ 2002 YILI KATILIM ÖNCESİ EKONOMİK PROGRAMI ANKARA AĞUSTOS 2002 (Yüksek Planlama Kurulu nun 14 Ağustos 2002 tarih ve 2002/76 sayõlõ Kararõyla kabul edilmiştir) 2002 Yõlõ Katõlõm Öncesi

Detaylı

Tablo 1. Seçilen Ülkeler için Yıllar İtibariyle Hizmetler Sektörü İthalat ve İhracatı (cari fiyatlarla Toplam Hizmetler, cari döviz kuru milyon $)

Tablo 1. Seçilen Ülkeler için Yıllar İtibariyle Hizmetler Sektörü İthalat ve İhracatı (cari fiyatlarla Toplam Hizmetler, cari döviz kuru milyon $) 4.2. HİZMETLER 1. Hizmetler sektörünün ekonomideki ağırlığı bir refah kriteri olarak değerlendirilmektedir (1). (2) tarafından bildirildiği üzere, sanayileşmeyle birlikte, ulaştırma hizmetleri ve belirli

Detaylı

2012 SINAVLARI İÇİN GÜNCEL EKONOMİ ÇALIŞMA SORULARI. (40 Test Sorusu)

2012 SINAVLARI İÇİN GÜNCEL EKONOMİ ÇALIŞMA SORULARI. (40 Test Sorusu) ZİRAAT BANKASI 2012 SINAVLARI İÇİN GÜNCEL EKONOMİ ÇALIŞMA SORULARI (40 Test Sorusu) 1 ) Aşağıdakilerden hangisi bir kredi derecelendirme kuruluşudur? A ) FED B ) IMF C ) World Bank D ) Moody's E ) Bank

Detaylı

HOLLANDA ÜLKE PROFİLİ

HOLLANDA ÜLKE PROFİLİ HOLLANDA ÜLKE PROFİLİ Uluslararası İlişkiler Müdürlüğü Uzman Yardımcısı Sıla Özsümer ARALIK 2016 1. ÖZET BİLGİLER Resmi Adı :Hollanda Krallığı Başkenti :Amsterdam Nüfusu :17 Milyon Yüzölçümü :41,526 km2

Detaylı

İZMİR TİCARET ODASI FAS KRALLIĞI ÜLKE RAPORU

İZMİR TİCARET ODASI FAS KRALLIĞI ÜLKE RAPORU İZMİR TİCARET ODASI FAS KRALLIĞI ÜLKE RAPORU ULUSLARARASI İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ AĞUSTOS 2014 Hazırlayan: Zeynep Küheylan Uluslararası İlişkiler Müdürlüğü Uzman Yardımcısı TEMEL BİLGİLER Ülke Adı: Fas Krallığı

Detaylı

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Kurumsal Yatõrõmcõ Yöneticileri Derneği K u r u l u ş u : 1 9 9 9 www.kyd.org.tr info@kyd.org.tr KYD Aylõk Bülten Ağustos 2003 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaylı

Girdilerin en efektif şekilde kullanõlmasõ ve süreçlerin performansõnõn yükseltgenmesi,

Girdilerin en efektif şekilde kullanõlmasõ ve süreçlerin performansõnõn yükseltgenmesi, GENEL TANIM Hepimizin bildiği üzere Endüstri Mühendisliği, insan, makine, malzeme ve benzeri elemanlardan oluşan üretim ve hizmet sektöründeki bu bütünleşik sistemlerin incelenmesi, planlamasõ, örgütlenmesi,

Detaylı

YAZICILAR HOLDİNG A.Ş.

YAZICILAR HOLDİNG A.Ş. 30.09.2008 Tarihinde Sona Eren Dokuz Aylõk Döneme İlişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu Sayfa No: 1 İÇİNDEKİLER 1. Giriş 2. Kurumsal Yapõ 2.1. Ortaklõk Yapõsõ 2.2. Yönetim Kurulu 2.3. Denetleme Kurulu

Detaylı

ANADOLU EFES (AEFES.IS)

ANADOLU EFES (AEFES.IS) ANADOLU EFES (AEFES.IS) TUT (TL18,100/ABDc1.25) Risk: Düşük Bira, Meşrubat 12 aylõk hedef fiyat: ABDc1.3 Aylin Çorman 05.12.2003 ABDc 1.65 1.45 1.25 1.05 0.85 0.65 0.45 0.25 0.05 01.01 02.01 05.01 06.01

Detaylı

Elektronik Ticaret Bülteni Eylül 2007. Haberler. e-devlet sõralamasõnda Türkiye 9. sõraya yükseldi

Elektronik Ticaret Bülteni Eylül 2007. Haberler. e-devlet sõralamasõnda Türkiye 9. sõraya yükseldi Haberler e-devlet sõralamasõnda Türkiye 9. sõraya yükseldi Brown Üniversitesi tarafõndan gerçekleştirilen ve 198 ülkedeki kamu sitelerinin değerlendirildiği araştõrma raporuna göre Türkiye, bu yõl 27.

Detaylı

HSBC. 20 Aralõk 2005. ! Cumhurbaşkanõ Sezer, cari açõk ve işsizlik gibi sorunlarõn üzerinde durulmasõ gerektiğini söyledi

HSBC. 20 Aralõk 2005. ! Cumhurbaşkanõ Sezer, cari açõk ve işsizlik gibi sorunlarõn üzerinde durulmasõ gerektiğini söyledi 21 Aralõk 2005 HSBC 01 Günlük Bülten 21 Aralõk 2005! Cumhurbaşkanõ Sezer, cari açõk ve işsizlik gibi sorunlarõn üzerinde durulmasõ gerektiğini söyledi! İmalat sanayi verimlilik endeksi 3Ç de %6.1 oranõnda

Detaylı

SAYILARLA TÜRKİYE EKONOMİSİ

SAYILARLA TÜRKİYE EKONOMİSİ T.C. BAŞBAKANLIK DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MÜSTEŞARLIĞI SAYILARLA TÜRKİYE EKONOMİSİ GELİŞMELER (1980-2001) TAHMİNLER (2002-2005) AĞUSTOS 2002 Yayõn ve referans olarak kullanõlmasõ Devlet Planlama Teşkilatõnõn

Detaylı

Berlin Ekonomi Müşavirliği Verilerle Türkiye-Almanya Ekonomik İlişkiler Notu VERİLERLE TÜRKİYE-ALMANYA EKONOMİK İLİŞKİLERİ BİLGİ NOTU

Berlin Ekonomi Müşavirliği Verilerle Türkiye-Almanya Ekonomik İlişkiler Notu VERİLERLE TÜRKİYE-ALMANYA EKONOMİK İLİŞKİLERİ BİLGİ NOTU VERİLERLE TÜRKİYE-ALMANYA EKONOMİK İLİŞKİLERİ BİLGİ NOTU Berlin Ekonomi Müşavirliği Temmuz 2011 1 İÇİNDEKİLER Yönetici Özeti...3 1. Almanya dan Türkiye ye Doğrudan Yatırım Hareketleri...4 2. Türkiye den

Detaylı

ALMANYA FEDERAL CUMHURİYETİ

ALMANYA FEDERAL CUMHURİYETİ T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI 2013 ALMANYA FEDERAL CUMHURİYETİ 1/8 ALMANYA YA İLİŞKİN TEMEL BİLGİLER GENEL BİLGİLER RESMİ ADI BAŞKENT RESMİ DİL Almanya Federal Cumhuriyeti Berlin Almanca BAĞIMSIZLIK TARİHİ 23

Detaylı

DOĞU KARADENİZ BÖLGESEL GELİŞME PLANI (DOKAP)

DOĞU KARADENİZ BÖLGESEL GELİŞME PLANI (DOKAP) No. Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlõk Devlet Planlama Teşkilatõ Müsteşarlõğõ Japonya Uluslararasõ İşbirliği Ajansõ JICA DOĞU KARADENİZ BÖLGESEL GELİŞME PLANI (DOKAP) Nihai Rapor CİLT II: ANA PLAN Ağustos

Detaylı

Önemli Finansallar. Önemli Rasyolar T 2004T F/K F/DD

Önemli Finansallar. Önemli Rasyolar T 2004T F/K F/DD Şirket Raporu 12 Mayõs 2003 % 130 120 110 100 Enka İnşaat Holding ENKAI.IS / 9 Mayõs 2003 Fiyat (TL) 52,500 Piyasa Değeri (mn $) 1,766 Hedef Piyasa Değeri (mn $) 1,777 Artõş Potansiyeli (%) %1 İşlem Hacmi

Detaylı

Dünya Ekonomisindeki Son Gelişmeler

Dünya Ekonomisindeki Son Gelişmeler Dünya Ekonomisindeki Son Gelişmeler Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğü Ekonomik Analiz ve Değerlendirme Dairesi Küresel Ekonomik Görünüm Çin Ekonomisi Nisan-Haziran döneminde bir önceki yılın aynı

Detaylı

HSBC. HSBC Yatõrõm Menkul Değerler A.Ş. Bu rapor HSBC Yatõrõm Menkul Değerler A.Ş nin Bireysel Müşterileri için hazõrlanmõştõr.

HSBC. HSBC Yatõrõm Menkul Değerler A.Ş. Bu rapor HSBC Yatõrõm Menkul Değerler A.Ş nin Bireysel Müşterileri için hazõrlanmõştõr. 07 Temmuz 2005 Bu rapor HSBC Yatõrõm Menkul Değerler A.Ş nin Bireysel Müşterileri için hazõrlanmõştõr. 01 Günlük Bülten 07 Temmuz 2005! Cari açõk artmaya devam ediyor; parasal ve mali disiplinin, yapõsal

Detaylı

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI 2013 İNGİLTERE 1 / 7

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI 2013 İNGİLTERE 1 / 7 T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI 2013 İNGİLTERE 1 / 7 İNGİLTERE YE İLİŞKİN GENEL BİLGİLER RESMİ ADI BAŞKENT RESMİ DİL Birleşik Krallık Londra İngilizce BAĞIMSIZLIK TARİHİ 1707 DEVLET BAŞKANI HÜKÜMET BAŞKANI DİN

Detaylı

HSBC. HSBC Yatõrõm Menkul Değerler A.Ş. Bu rapor HSBC Yatõrõm Menkul Değerler A.Ş nin Bireysel Müşterileri için hazõrlanmõştõr.

HSBC. HSBC Yatõrõm Menkul Değerler A.Ş. Bu rapor HSBC Yatõrõm Menkul Değerler A.Ş nin Bireysel Müşterileri için hazõrlanmõştõr. 14 Temmuz 2005 Bu rapor HSBC Yatõrõm Menkul Değerler A.Ş nin Bireysel Müşterileri için hazõrlanmõştõr. 01 Günlük Bülten 14 Temmuz 2005! Birinci ve ikinci stand-by gözden geçirmeleri birleştirilebilir!

Detaylı

GENEL BİLGİLER. Lizbon. Portekizce (resmi), Mirandezce (resmi, ancak yerel kullanım) DEVLET BAŞKANI Anibal CAVACO SİLVA (9 Mart 2006)

GENEL BİLGİLER. Lizbon. Portekizce (resmi), Mirandezce (resmi, ancak yerel kullanım) DEVLET BAŞKANI Anibal CAVACO SİLVA (9 Mart 2006) T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI 201 PORTEKİZ GENEL BİLGİLER RESMİ ADI Portekiz Cumhuriyeti BAŞKENT Lizbon RESMİ DİL Portekizce (resmi), Mirandezce (resmi, ancak yerel kullanım) DEVLET BAŞKANI Anibal CAVACO SİLVA

Detaylı

KOSGEB STRATEJİK PLANI ( 2008 2012 )

KOSGEB STRATEJİK PLANI ( 2008 2012 ) KOSGEB Stratejik Planı KOSGEB STRATEJİK PLANI ( 2008 2012 ) KOSGEB Stratejik Planı BAKAN SUNUŞU Ülke ekonomisinin can damarõ olan küçük ve orta ölçekli işletmeler; işsizliğe getirdiği çözümler ve bölgesel

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ

AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ İSTANBUL TİCARET ODASI AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ İNGİLTERE ÜLKE RAPORU Kasım 2009 A.K. 1 I. GENEL BİLGİLER Resmi Adı : Büyük Britanya Birleşik Krallığı Yönetim Şekli Coğrafi Konumu

Detaylı

HSBC. HSBC Yatõrõm Menkul Değerler A.Ş. Bu rapor HSBC Yatõrõm Menkul Değerler A.Ş nin Bireysel Müşterileri için hazõrlanmõştõr.

HSBC. HSBC Yatõrõm Menkul Değerler A.Ş. Bu rapor HSBC Yatõrõm Menkul Değerler A.Ş nin Bireysel Müşterileri için hazõrlanmõştõr. 13 Temmuz 2005 Bu rapor HSBC Yatõrõm Menkul Değerler A.Ş nin Bireysel Müşterileri için hazõrlanmõştõr. 01 Günlük Bülten 13 Temmuz 2005! Hükümet ten sosyal güvenlik yasasõ ile ilgili çelişkili açõklamalar

Detaylı

MAKROEKONOMİK TAHMİN ÇALIŞMA SONUÇLARI

MAKROEKONOMİK TAHMİN ÇALIŞMA SONUÇLARI KKTC DEVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ MAKROEKONOMİK TAHMİN ÇALIŞMA SONUÇLARI 25.0 150 22.5 135 20.0 120 17.5 105 15.0 90 12.5 75 10.0 60 7.5 45 5.0 30 2.5 15 0.0 0 1 3 5 7 9 11 1 3 5 7 9 11 1 3 5 7 9 11 1 3 5 7

Detaylı

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI 2013 DANİMARKA 1/7

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI 2013 DANİMARKA 1/7 T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI 2013 DANİMARKA 1/7 DANİMARKA YA İLİŞKİN TEMEL BİLGİLER GENEL BİLGİLER RESMİ ADI BAŞKENT RESMİ DİL DEVLET BAŞKANI Danimarka Krallığı Kopenhag Danca 2. Margrethe HÜKÜMET BAŞKANI Helle

Detaylı

Kõrgõzistan, Özbekistan, Türkmenistan ve Türk Cumhuriyetleri hakkõnda genel bilgiler veren yayõndõr.

Kõrgõzistan, Özbekistan, Türkmenistan ve Türk Cumhuriyetleri hakkõnda genel bilgiler veren yayõndõr. HAZİRAN 2007 İÇİNDEKİLER! Bilgi Merkezimize Gelen Yeni Yayõnlar 1! Yeni Çõkan İTO Yayõnlarõ Özet Bilgileri 2! Bilgi Kaynaklarõnõn Tanõtõmõ 3! Bilgi Merkezi nden Önemli Hizmetler 4! Veri Tabanlarõ 5! Süreli

Detaylı

INTERNATIONAL MONETARY FUND IMF (ULUSLARARASI PARA FONU) KÜRESEL EKONOMİK GÖRÜNÜM OCAK 2015

INTERNATIONAL MONETARY FUND IMF (ULUSLARARASI PARA FONU) KÜRESEL EKONOMİK GÖRÜNÜM OCAK 2015 INTERNATIONAL MONETARY FUND IMF (ULUSLARARASI PARA FONU) KÜRESEL EKONOMİK GÖRÜNÜM OCAK 2015 Hazırlayan: Ekin Sıla Özsümer AB ve Uluslararası Organizasyonlar Şefliği Uzman Yardımcısı IMF Küresel Ekonomik

Detaylı

2010 OCAK AYI HALI SEKTÖRÜ İHRACATININ DEĞERLENDİRMESİ

2010 OCAK AYI HALI SEKTÖRÜ İHRACATININ DEĞERLENDİRMESİ 2010 OCAK AYI HALI SEKTÖRÜ İHRACATININ DEĞERLENDİRMESİ Ülkemiz halı ihracatı 2009 yılını % 7,2 oranında düşüşle kapanmış ve 1 milyar 86 milyon dolar olarak kaydedilmiştir. 2010 yılının ilk ayında ise halı

Detaylı

MAKROEKONOMİK GÖSTERGELER

MAKROEKONOMİK GÖSTERGELER Türkiye Geneli Makro Ekonomik Verileri GSYH (Milyar $) (2016 yılı III. Dönem) GSYH Büyüme Hızı (%) (2016 yılı III. Dönem) İmalat Sanayi Üretimi (%) MAKROEKONOMİK GÖSTERGELER 2012 2013 2014 2015 2016 2016

Detaylı

2010 YILI OCAK-MART DÖNEMİ TÜRKİYE DERİ VE DERİ ÜRÜNLERİ İHRACATI DEĞERLENDİRMESİ

2010 YILI OCAK-MART DÖNEMİ TÜRKİYE DERİ VE DERİ ÜRÜNLERİ İHRACATI DEĞERLENDİRMESİ 2010 YILI DÖNEMİ TÜRKİYE DERİ VE DERİ ÜRÜNLERİ İHRACATI DEĞERLENDİRMESİ 2010 yılı Ocak-Mart döneminde, Türkiye deri ve deri ürünleri ihracatı % 13,7 artışla 247,8 milyon dolara yükselmiştir. Aynı dönemde

Detaylı

HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2017 TEMMUZ AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU. İTKİB Genel Sekreterliği Hazırgiyim ve Konfeksiyon Ar-Ge Şubesi.

HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2017 TEMMUZ AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU. İTKİB Genel Sekreterliği Hazırgiyim ve Konfeksiyon Ar-Ge Şubesi. HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2017 TEMMUZ AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU Ağustos 2017 1 HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜNÜN 2017 TEMMUZ İHRACAT PERFORMANSI ÜZERİNE KISA DEĞERLENDİRME Yılın İlk 7 Ayında

Detaylı

DÜNYA EKONOMİSİNDEKİ GELİŞMELER

DÜNYA EKONOMİSİNDEKİ GELİŞMELER DÜNYA EKONOMİSİNDEKİ GELİŞMELER 1.KÜRESEL EKONOMİK GÖRÜNÜM ABD Merkez Bankası FED, 18 Aralık tarihinde tahvil alım programında azaltıma giderek toplam tahvil alım miktarını 85 milyar dolardan 75 milyar

Detaylı

DOĞU ANADOLU PROJESİ ANA PLANI

DOĞU ANADOLU PROJESİ ANA PLANI T.C. BAŞBAKANLIK DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MÜSTEŞARLIĞI DOĞU ANADOLU PROJESİ ANA PLANI YÖNETİCİ ÖZETİ RAPORU HAZIRLAYAN ORTAK GİRİŞİM ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ FIRAT ÜNİVERSİTESİ İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ KAFKAS ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

Güncelleme Tarihi : 05.06. 2007 Ülke No: 800 Ş.O. / 64

Güncelleme Tarihi : 05.06. 2007 Ülke No: 800 Ş.O. / 64 İSTANBUL TİCARET ODASI EKONOMİK VE SOSYAL ARAŞTIRMALAR ŞUBESİ AVUSTRALYA ÜLKE RAPORU Güncelleme Tarihi : 05.06. 2007 Ülke No: 800 Ş.O. / 64 I. GENEL BİLGİLER Resmi Adõ : Avustralya Topluluğu Yönetim Şekli

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 14 Kasım 2016, Sayı: 44. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 14 Kasım 2016, Sayı: 44. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 44 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Orhan Kaya Deniz Bayram 1 DenizBank

Detaylı

DOĞRUDAN YABANCI YATIRIM

DOĞRUDAN YABANCI YATIRIM Invest in DOĞRUDAN YABANCI YATIRIM Türkiye de Doğrudan Yabancı Yatırımın Gelişimi Makroekonomik anlamda küresel ekonomiye uyumu sağlayan yapısal reformlar, bir yandan Türkiye yi doğrudan yabancı yatırım

Detaylı

Türkiye Ekonomisindeki Son Gelişmeler

Türkiye Ekonomisindeki Son Gelişmeler Türkiye Ekonomisindeki Son Gelişmeler Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğü Ekonomik Analiz ve Değerlendirme Dairesi TÜRKİYE EKONOMİSİ BÜYÜME VE MİLLİ GELİR Kişi Başına GSYH, cari fiyatlarla 2010 yılında

Detaylı

BİLGİ TOPLUMUNA DÖNÜŞÜM POLİTİKASI

BİLGİ TOPLUMUNA DÖNÜŞÜM POLİTİKASI BİLGİ TOPLUMUNA DÖNÜŞÜM POLİTİKASI I Gİ R İŞ Bilgi, geleneksel faktörlerin yanõ sõra üretimin en temel girdisi haline gelmiştir. Dünya ekonomisindeki küreselleşme ile bilgi ve iletişim teknolojilerindeki

Detaylı

Türkiye Cumhuriyeti KATILIM ÖNCESİ EKONOMİK PROGRAM

Türkiye Cumhuriyeti KATILIM ÖNCESİ EKONOMİK PROGRAM Türkiye Cumhuriyeti KATILIM ÖNCESİ EKONOMİK PROGRAM ANKARA EKİM 2001 İÇİNDEKİLER GİRİŞ... 1 1. EKONOMİK GELİŞMELER... 3 1.1. Reel Ekonomi... 4 1.2. Enflasyon ve Ücretler... 5 1.3. Cari İşlemler Dengesi...

Detaylı

DÜNYA EKONOMİSİNDEKİ GELİŞMELER

DÜNYA EKONOMİSİNDEKİ GELİŞMELER DÜNYA EKONOMİSİNDEKİ GELİŞMELER 1.KÜRESEL EKONOMİK GÖRÜNÜM 2013 yılının ikinci çeyreğinde yüzde 2,8 oranında büyüyen ABD ekonomisi üçüncü çeyrekte yüzde 3,6 oranında büyümüştür. ABD de 6 Aralık 2013 te

Detaylı

AÇIKLANAN SON EKONOMİK GÖSTERGELERDE AYLIK DEĞERLENDİRME RAPORU

AÇIKLANAN SON EKONOMİK GÖSTERGELERDE AYLIK DEĞERLENDİRME RAPORU AÇIKLANAN SON EKONOMİK GÖSTERGELERDE AYLIK DEĞERLENDİRME RAPORU BÜYÜME 2012 yılı ikinci çeyreğe ilişkin hesaplanan gayri safi yurtiçi hasıla değeri bir önceki yılın aynı dönemine göre sabit fiyatlarla

Detaylı

HALKA ARZ BİLGİLENDİRME NOTU: REYSAŞ

HALKA ARZ BİLGİLENDİRME NOTU: REYSAŞ Reysaş HALKA ARZ BİLGİLENDİRME NOTU: REYSAŞ, 31/01/2006 Alper Çelik (212) 318 2739 YAPISI GENEL BİLGİ Reysaş õn ödenmiş sermayesi 3,500,000 YTL den 50,000,000 YTL ye çõkartõlacak, nakit karşõlõğõ artõrõlan

Detaylı

izlenmiştir. Çin Halk Cumhuriyeti 1949 yılında kurulmuştur. IMF'ye bağlıbirimler: Guvernörler Konseyi, İcra Kurulu, Geçici Kurul, Kalkınma Kurulu

izlenmiştir. Çin Halk Cumhuriyeti 1949 yılında kurulmuştur. IMF'ye bağlıbirimler: Guvernörler Konseyi, İcra Kurulu, Geçici Kurul, Kalkınma Kurulu DÜNYA EKONOMİSİ Teknoloji, nüfus ve fikir hareketlerini içeren itici güce birinci derecede itici güç denir. Global işbirliği ağıgünümüzde küreselleşmişyeni ekonomik yapının belirleyicisidir. ASEAN ekonomik

Detaylı

Dünya Ekonomisindeki Son Gelişmeler

Dünya Ekonomisindeki Son Gelişmeler Dünya Ekonomisindeki Son Gelişmeler Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğü Ekonomik Analiz ve Değerlendirme Dairesi Küresel Ekonomik Görünüm OECD 6 Mayıs ta yaptığı değerlendirmede 2014 yılı için yaptığı

Detaylı

Endüstri Bölgeleri Kanununda Değişiklik Yapõlmasõ Hakkõnda Kanun

Endüstri Bölgeleri Kanununda Değişiklik Yapõlmasõ Hakkõnda Kanun Endüstri Bölgeleri Kanununda Değişiklik Yapõlmasõ Hakkõnda Kanun Kanun No. 5195 Kabul Tarihi: 22.6.2004 MADDE 1.- 9.1.2002 tarihli ve 4737 sayõlõ Endüstri Bölgeleri Kanununa 1 inci maddeden sonra gelmek

Detaylı

SU OLMAZSA HAYAT OLMAZ!!! SU OLMAZSA HAYAT OLMAZ!!!

SU OLMAZSA HAYAT OLMAZ!!! SU OLMAZSA HAYAT OLMAZ!!! SU OLMAZSA HAYAT OLMAZ!!! TEMMUZ 2007 İÇİNDEKİLER! Bilgi Merkezimize Gelen Yeni Yayõnlar 1! Yeni Çõkan İTO Yayõnlarõ Özet Bilgileri 2! Bilgi Kaynaklarõnõn Tanõtõmõ 3! Veri Tabanlarõ 4! Süreli Yayõnlar

Detaylı

Makroskop. Haftalõk Ekonomi ve Strateji Raporu. Temel Ne Derse O... Kurumsal Bankacõlõk Küresel Piyasalar Ekonomik Araştõrmalar ve Strateji

Makroskop. Haftalõk Ekonomi ve Strateji Raporu. Temel Ne Derse O... Kurumsal Bankacõlõk Küresel Piyasalar Ekonomik Araştõrmalar ve Strateji Kurumsal Bankacõlõk Küresel Piyasalar Ekonomik Araştõrmalar ve Strateji Makroskop 5-11 Nisan 2010 Haftalõk Ekonomi ve Strateji Raporu Haluk Bürümcekçi (Yönetici Direktör) Tel: 0212 318 34 49 Email: haluk.burumcekci@fortis.com.tr

Detaylı

27 Şubat 2003 TS/BAS/03-018 TÜRKİYE DE GİRİŞİMCİLİK ÖZET BULGULAR

27 Şubat 2003 TS/BAS/03-018 TÜRKİYE DE GİRİŞİMCİLİK ÖZET BULGULAR 27 Şubat 2003 TS/BAS/03-018 TÜRKİYE DE GİRİŞİMCİLİK ÖZET BULGULAR Türk Sanayicileri ve İşadamlarõ Derneği (TÜSİAD) nin Türkiye de Girişimcilik raporu Sabancõ Üniversitesi öğretim üyesi Doç. Dr. Dilek Çetindamar

Detaylı

DOĞRUDAN YABANCI SERMAYE YATIRIMLARI ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU RAPORU

DOĞRUDAN YABANCI SERMAYE YATIRIMLARI ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU RAPORU SEKİZİNCİ BEŞ YILLIK KALKINMA PLANI DPT: 2514 ÖİK: 532 DOĞRUDAN YABANCI SERMAYE YATIRIMLARI ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU RAPORU ANKARA Mayõs 2000 Ö N S Ö Z Devlet Planlama Teşkilatõ nõn Kuruluş ve Görevleri

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 0200/25 HAFTALIK BÜLTEN 8/6/200 22/6/200 A...200 22.6.200 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ:..200 22.6.200 tarihleri arasõnda Sermaye Piyasasõ Kurulu

Detaylı

BAKANLAR KURULU SUNUMU

BAKANLAR KURULU SUNUMU BAKANLAR KURULU SUNUMU Murat Çetinkaya Başkan 12 Aralık 2016 Ankara Sunum Planı Küresel Gelişmeler İktisadi Faaliyet Dış Denge Parasal ve Finansal Koşullar Enflasyon 2 Genel Değerlendirme Yılın üçüncü

Detaylı

FD/SATIŞ FD/FAVÖK F/K BORSA 2002T 2003T 2002T 2003T 2002T 2003T

FD/SATIŞ FD/FAVÖK F/K BORSA 2002T 2003T 2002T 2003T 2002T 2003T 1 GOLDAS AL ABDc 0.3 0.2 0.1 0 01.01 03.01 05.01 GOLDAS 08.01 GOLDAŞ 10.01 01.02 03.02 05.02 08.02 10.02 01.03 Endekse Relatif (sağ taraf) 1.4 1.1 0.8 0.5 GOLDS.IS 20/01/2003 Fiyat (TL/ABDc): 830 / 0.05

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2003/48 HAFTALIK BÜLTEN 29/09/2003 03/10/2003 A. 1.1.2003 03.10.2003 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: 01.01.2003 03.10.2003 tarihleri arasõnda Sermaye

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ

AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ İSTANBUL TİCARET ODASI AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ FRANSA ÜLKE RAPORU Şubat 2009 Hazırlayan: Özlem Kılıç 1 I. GENEL BİLGİLER Resmi Adı Yönetim Şekli Coğrafi Konumu : Fransa Cumhuriyeti

Detaylı

Makroskop. Haftalõk Ekonomi ve Strateji Raporu. Merkez e Güven, Gerisini Merak Etme Sen...

Makroskop. Haftalõk Ekonomi ve Strateji Raporu. Merkez e Güven, Gerisini Merak Etme Sen... Kurumsal Bankacõlõk Küresel Piyasalar Ekonomik Araştõrmalar ve Strateji Makroskop 20-26 Aralõk 2010 Haftalõk Ekonomi ve Strateji Raporu Haluk Bürümcekçi (Yönetici Direktör) Tel: 0212 318 34 49 Email: haluk.burumcekci@fortis.com.tr

Detaylı

Polonya ve Çek Cumhuriyeti nde Tahıl ve Un Pazarı

Polonya ve Çek Cumhuriyeti nde Tahıl ve Un Pazarı Polonya ve Çek Cumhuriyeti nde Tahıl ve Un Pazarı Polonya da 400-450 un değirmeni olduğu biliniyor. Bu değirmenlerin yıllık toplam kapasiteleri 6 milyon tonun üzerine. Günde 100 tonun üzerinde üretim gerçekleştirebilen

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 15 Ağustos 2016, Sayı: 32. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 15 Ağustos 2016, Sayı: 32. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 32 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Orhan Kaya 1 DenizBank Ekonomi Bülteni

Detaylı

AYDIN TİCARET BORSASI

AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN COMMODITY EXCHANGE ŞUBAT 2015 TÜRKİYE NİN TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELERİ Ata Mahallesi Denizli Bulv. No:18 09010 AYDIN Tel: +90 256 211 50 00 +90 256 211 61 45 Faks:+90 256 211

Detaylı

Şirket Raporu. 21 Mart 2008. Sibel Alpsal alpsala@tskb.com.tr (212) 334 53 65 TSKB ARAŞTIRMA

Şirket Raporu. 21 Mart 2008. Sibel Alpsal alpsala@tskb.com.tr (212) 334 53 65 TSKB ARAŞTIRMA Şirket Raporu 21 Mart 2008 Sibel Alpsal alpsala@tskb.com.tr (212) 334 53 65 ÜLKER BİSKÜVİ AL Hisse kodu ULKER Son fiyat 2.96 TL & $2.39 İMKB-100 & $/YTL 39,719 & 1.2379 Hisse sayõsõ (adet) 268,600,000

Detaylı

HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2017 AĞUSTOS AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU. İTKİB Genel Sekreterliği Hazırgiyim ve Konfeksiyon Ar-Ge Şubesi.

HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2017 AĞUSTOS AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU. İTKİB Genel Sekreterliği Hazırgiyim ve Konfeksiyon Ar-Ge Şubesi. HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2017 AĞUSTOS AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU Eylül 2017 1 HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜNÜN 2017 AĞUSTOS İHRACAT PERFORMANSI ÜZERİNE KISA DEĞERLENDİRME Yılın İlk 8 Ayında

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Haziran 2012

EKONOMİK GELİŞMELER Haziran 2012 EKONOMİK GELİŞMELER Haziran 2012 Kaynak: Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU İÇİNDEKİLER 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH) 2 İSTİHDAM - İŞSİZLİK

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Şubat - 2010

EKONOMİK GELİŞMELER Şubat - 2010 EKONOMİK GELİŞMELER Şubat - 2010 AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU EKONOMİK RAPOR - ŞUBAT 2010 İÇİNDEKİLER... 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH)...2 İSTİHDAM - İŞSİZLİK VE İŞGÜCÜ

Detaylı

Eylül 2013 B.H. AB VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ

Eylül 2013 B.H. AB VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ KUZEY KORE ÜLKE RAPORU Eylül 2013 B.H. AB VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ 2 I.GENEL BİLGİLER Resmi Adı Yönetim Şekli Coğrafi Konumu : Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti : Sosyalist Cumhuriyet : Kuzey Kore,

Detaylı

KENTSEL ULAŞIM SORUNLARI VE ÇÖZÜMLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA (BALIKESİR ÖRNEĞİ)

KENTSEL ULAŞIM SORUNLARI VE ÇÖZÜMLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA (BALIKESİR ÖRNEĞİ) KENTSEL ULAŞIM SORUNLARI VE ÇÖZÜMLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA (BALIKESİR ÖRNEĞİ) Turgut ÖZDEMİR 1, Ayşe TURABİ 2, Füsun ÜÇER 3, Ayhan ARIK 4 SUMMARY The present transportation infrastructures couldn t enough

Detaylı

TEMEL MAKROEKONOMİK GÖSTERGELER - BÜYÜME

TEMEL MAKROEKONOMİK GÖSTERGELER - BÜYÜME 1 TEMEL MAKROEKONOMİK GÖSTERGELER - BÜYÜME 12.0 Türkiye GSYİH Büyüme Oranları(%) 10.0 9.4 8.4 9.2 8.8 8.0 6.0 4.0 6.8 6.2 5.3 6.9 4.7 4.0 4.0 5.0 2.0 0.7 2.1 0.0-2.0-4.0-6.0-8.0-5.7-4.8 Tahmin(%) 2014

Detaylı

B.H. AB VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ

B.H. AB VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ MYANMAR ÜLKE RAPORU Eylül 2013 B.H. AB VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ 2 I.GENEL BİLGİLER Resmi Adı Yönetim Şekli Coğrafi Konumu : Myanmar Birliği Cumhuriyeti : Cumhuriyet : Güneydoğu Asya ülkesi olan

Detaylı

İZMİR TİCARET ODASI VİETNAM ÜLKE PROFİLİ

İZMİR TİCARET ODASI VİETNAM ÜLKE PROFİLİ İZMİR TİCARET ODASI VİETNAM ÜLKE PROFİLİ Hazırlayan: Ahmet Toprak Uluslararası İlişkiler Müdürlüğü Ağustos 2016 GENEL BİLGİLER Ülke adı: Vietnam Sosyalist Cumhuriyeti Yönetim biçimi: Komünist Devlet Başkent:

Detaylı

İTALYA CUMHURİYETİ 1/8

İTALYA CUMHURİYETİ 1/8 İTALYA CUMHURİYETİ 1/8 İTALYA YA İLİŞKİN GENEL BİLGİLER RESMİ ADI BAŞKENT RESMİ DİL İtalya Cumhuriyeti Roma İtalyanca BAĞIMSIZLIK TARİHİ 1861 DEVLET BAŞKANI HÜKÜMET BAŞKANI Giorgio Napolitano Enrico Letta

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Mayıs

EKONOMİK GELİŞMELER Mayıs EKONOMİK GELİŞMELER Mayıs - 2011 AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU İÇİNDEKİLER... 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH)... 2 İSTİHDAM - İŞSİZLİK VE İŞGÜCÜ HAREKETLERİ.. 2 İTHALAT

Detaylı

EKONOMİ BAKANLIĞI. GÜNEY SUDAN CUMHURİYETİ T.C. Juba Büyükelçiliği Ticaret Müşavirliği

EKONOMİ BAKANLIĞI. GÜNEY SUDAN CUMHURİYETİ T.C. Juba Büyükelçiliği Ticaret Müşavirliği EKONOMİ BAKANLIĞI GÜNEY SUDAN CUMHURİYETİ T.C. Juba Büyükelçiliği Ticaret Müşavirliği E-mail: juba@ekonomi.gov.tr Tel: +211 954366772 Adres: Block 3K South, Plots No.880-881, Hai Matar, Juba Republic of

Detaylı

Ekonomik Veriler: Türkiye

Ekonomik Veriler: Türkiye Ekonomik Veriler: Türkiye Genel Veriler Yüzölçümü 783.562,38 km² Nüfus 77.695.94 (214) Yaş ortalaması 3,7 (214) Nüfus ve yaş gurupların toplam nüfus içindeki payı (%, tahmin) 1% 9% 9 8 9+ 8-89 Nüfus Piramidi

Detaylı

EKONOMİK VE SOSYAL ARAŞTIRMALAR ŞUBESİ

EKONOMİK VE SOSYAL ARAŞTIRMALAR ŞUBESİ İSTANBUL TİCARET ODASI EKONOMİK VE SOSYAL ARAŞTIRMALAR ŞUBESİ JAMAİKA ÜLKE RAPORU Güncelleme Tarihi: 20.03.2007 Ülke No: 464 Ş.O. - 41 I- GENEL BİLGİLER Resmi Adõ : Jamaika Yönetim Şekli : Parlamenter

Detaylı

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI EKONOMİK ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI EKONOMİK ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI EKONOMİK ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AYLIK EKONOMİK GÖSTERGELER EKİM 2015 Hazine Müsteşarlığı Matbaası Ankara, 22 Ekim 2015 İÇİNDEKİLER TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELER i I. ÜRETİM I.1.1.

Detaylı

DOĞU KARADENİZ BÖLGESEL GELİŞME PLANI (DOKAP)

DOĞU KARADENİZ BÖLGESEL GELİŞME PLANI (DOKAP) No. Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlõk Devlet Planlama Teşkilatõ Müsteşarlõğõ Japonya Uluslararasõ İşbirliği Ajansõ JICA DOĞU KARADENİZ BÖLGESEL GELİŞME PLANI (DOKAP) Nihai Rapor CİLT III: EKONOMİK SEKTÖRLER

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ

AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ AVUSTURYA ÜLKE RAPORU Şubat 2009 B.Ö. AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ 1 I. GENEL BİLGİLER Resmi Adı : Avusturya Cumhuriyeti Yönetim Şekli

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Mayıs

EKONOMİK GELİŞMELER Mayıs EKONOMİK GELİŞMELER Mayıs - 2009 AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU İÇİNDEKİLER... 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH)...2 İSTİHDAM... 2 İSTİHDAMIN YAPISI... 2 İŞSİZLİK... 3 İŞGÜCÜNE

Detaylı

(Borusan Yat. Paz. BRYAT.IS) (4.58YTL / 3.39 ABD$)

(Borusan Yat. Paz. BRYAT.IS) (4.58YTL / 3.39 ABD$) (Borusan Yat. Paz. BRYAT.IS) (4.58YTL / 3.39 ABD$) ABD$ 5.0 4.0 3.0 2.0 1.0 0.0 BRYAT (2004-2005) 10.05 10.05 09.05 08.05 07.05 06.05 05.05 04.05 03.05 02.05 01.05 12.04 11.04 10.04 09.04 08.04 07.04 06.04

Detaylı

AVUSTURYA VE MACARİSTAN DA TAHIL VE UN PAZARI

AVUSTURYA VE MACARİSTAN DA TAHIL VE UN PAZARI AVUSTURYA VE MACARİSTAN DA TAHIL VE UN PAZARI Avusturya da un üretimi sağlayan 180 civarında değirmen olduğu tahmin edilmektedir. Yüzde 80 kapasiteyle çalışan bu değirmenlerin ürettiği un miktarı 500 bin

Detaylı

TÜRKIYE NİN MEVCUT ENERJİ DURUMU

TÜRKIYE NİN MEVCUT ENERJİ DURUMU TÜRKIYE NİN MEVCUT ENERJİ DURUMU Zinnur YILMAZ* *Cumhuriyet Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Çevre Mühendisliği Bölümü, SİVAS E-mail: zinnuryilmaz@cumhuriyet.edu.tr, Tel: 0346 219 1010/2476 Özet Yüzyıllardan

Detaylı

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı PERAKENDE. nerden, nereye? Sarp Kalkan. 20 Kasım 2013

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı PERAKENDE. nerden, nereye? Sarp Kalkan. 20 Kasım 2013 tepav Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı PERAKENDE nerden, nereye? Sarp Kalkan 20 Kasım 2013 Slayt 3 GSYH ile Perakende ve Toptan Ticarette Reel Büyüme (1998 fiyatlarıyla) 140,000 130,000 15,000

Detaylı

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI 2013 A. İSRAİL E İLİŞKİN TEMEL BİLGİLER 1. HARİTA 2. GENEL BİLGİLER TABLOSU (2012) BAŞKENTİ RESMİ DİL BAĞIMSIZLIK TARİHİ DEVLET BAŞKANI HÜKÜMET BAŞKANI DİN YÜZÖLÇÜMÜ NÜFUS YILLIK

Detaylı