TekniktenEndikasyona tüm yönleriyle KRAS mutasyon Analizi 22. Ulusal PatolojiKongresi 7-11 Kasım 2012, Antalya Moleküler Patoloji

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TekniktenEndikasyona tüm yönleriyle KRAS mutasyon Analizi 22. Ulusal PatolojiKongresi 7-11 Kasım 2012, Antalya Moleküler Patoloji"

Transkript

1 TekniktenEndikasyona tüm yönleriyle KRAS mutasyon Analizi 22. Ulusal PatolojiKongresi 7-11 Kasım 2012, Antalya Moleküler Patoloji Prof.Dr. Sibel Erdamar Çetin Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı

2

3 3 domainden oluşur: Ekstrasellüler domain Transmemran domain Sitoplazmik Domain (Tirozin kinaz domain)

4 Normal hücrede bölünme

5

6 Anti EGFR Hedefe Yönelik Tedavi AntiEGFR monoklonal antikorlar Cetuximab, Panitumumab Tirozin kinaz inhibitörleri Gefinitib, Erlotinib Ligand toksin ve immunotoksin konjuganlar Antisense oligonükleotitler EGFR/ligand etkili aşılar

7 EGFR- Hedefe yönelik tedavi

8

9

10

11

12

13

14 RAS PROTOONKOGEN AİLESİ 1970 de Scolnick EM tarafından bulundu Scolnick EM:Proc Natl Acad SCİ USA, 67:1970 Kirsten Ras Sarcoma viral onkogen (KRAS) Harvey Murine sarcoma viral oncogen (HRAS) NRAS %90 homoloji gösterir, ilk 165 aa aynıdır. Küçük GTP-bağımlı protein süper ailesi (G proteinleri)

15 G protein ailesi: 20-40kDa, monomerik proteinler GDP ve GTP ye bağlanırlar Yak 150 G proteini saptandı. Bunlar 5 aileye ayrılır: Ras, Rho,Rab, Sar1/Arf, Ran.

16

17 Ras proteinlerinin Aktivasyon Döngüsü

18

19 RAS Ailesindeki mutasyonlar tüm insan malignitelerininyaklaşık %30 unda bulunmuştur: Pankreas Kolorektal Akciğer Karsinomları Solid tümörlerde ensık kodon 12, 13 ve 61 de aminoasit değişimleri görülmektedir.

20 Human Kras Onkogeni Kras Onkogeni KRK ların %30 unda kras mutasyonu >3000 kras nokta mutasyonu Kras genindeki somatik mutasyonlar tek aminoasit değişimlerine yol açar EGFR mutasyonlarından bağımsız En sık ekzon 2; kodon 12 ve 13 Daha az kodon 61 ve 146

21

22 Kras Mutasyonu Ras sinyal ileti yolunda sürekli aktivasyon Anormal hücre proliferasyonu ve diferansiyasyonu İleri Evre Artan metastatik potansiyel Kötü prognoz Azalmış DFS ve OS

23

24

25

26

27

28

29 KRAS bir Biomarkerdır Kras geninin genetik statusunun tespiti önemlidir. İmmunhistokimyasal bir yöntem yok Moleküler metotların kullanılması gereklidir.

30 Kolorektal Karsinomlarda Kras Mutasyonu COSMIC database Sanger Center codon DNA protein aminoacid WT GGT GGC Glycine AGT GGC c.34g>a p.g12s Serine CGT GGC c.34g>c p.g12r Arginine TGT GGC c.34g>t p.g12c Cysteine GAT GGC c.35g>a p.g12d Aspartate GCT GGC c.35g>c p.g12a Alanine GTT GGC c.35g>t p.g12v Valine GGT GAC c.38g>a p.g13d Aspartate Mutasyonların %98 i ekson 2 de kodon 12 ve 13 de olmaktadır

31 KRAS Mutasyon tipleri

32 KRAS MUTAYON ANALİZİ PREANALİTİK AŞAMA

33 DOKUNUN SEÇİMİÇOK ÖNEMLİDİR

34 Özellikle hazır bloklarda dikkatli olunmalı Gönderen Doktor Orijinal Tanı Hazır bloktaki numara ile orijinal Patoloji Raporu mutlaka karşılaştırılmalı Birden fazla biyopsi/rezeksiyon varsa enaz nekroz olan en çok invaziv alanı olan blok seçilmeli Mutlaka yeni kesit yapılarak tanı konfirme edilmeli

35 Tümör püritesi: Yüksek oranda nontümöral dokular (destek dokusu, inflamatuar hücreler, nekrotik debriler elimine edilmelidir Tümör oranını artırabilmek için microdiseksiyon uygulanabilir: Testin doğruluğu için elde edilen dokunun en az %75 i tümör dokusundan oluşmalıdır

36

37 pürite Genel olarak en az nekroz içeren En fazla invaziv alan içeren blok şeçilmeli Adenom zemininde gelişmiş olanlarda mümkün olduğunca invaziv alan seçilmeli

38 Fiksasyon: Fiksasyon tipi. Formaldehit halen moleküler testler için güvenilirdir Pikrik asit içeren, dekalsifikasyon solusyonlar Fiksasyon süresi 24 saatin üzerinde DNA miktarı ve kalitesi azalır

39 Hunt JL, Arch Lab Med, 2007

40

41

42 Karaciğer metastazlarında yaygın nekroz olabilir. Rektum tümörlerinde neoadjuvan KT/RT sonrası tümör kalmayabilir, yada çok az miktarda olabilir. Bu durumda preop biyopsi materyaline ulaşılması denenebilir.

43

44

45

46 KRAS Mutasyonunun tespiti DOKUNUN SEÇİMİ ÇOK ÖNEMLİDİR! Doku genomik DNA primer tumor/metastatik tümör Donmuş doku/ formalin fikse Parafin blok HE boyasız Sanger-sequencing ARMS -PCR analiz PCR/sequencing hybridization, Pyro-sequencing

47

48 ANALİTİK AŞAMA

49

50 KRAS Mutasyon tespitinde kullanılan yöntemler 1. Sanger-sequencing (didesoxy-termination sequencing) 2. pyro-sequencing 3. allele-specific PCR (ARMS -PCR) 4. melting point analiz 5. chip-hybridisation 6. HPLC 7. diğer

51

52 Didesoxy-Sequencing Perkel J. The Scientist 40, Sep 2004

53 KRAS-Mutasyon Analizi electropherogram didesoxy-sequencing Kullanım spektrumu: Nokta mutasyonu: KRAS, BRAF, JAK2 delesyon: ckit, EGFR insersiyon: ckit, EGFR sonuç: electropherogram kompleks teknoloji Sensitivite ~ %70

54 KRAS2/E2. F: 5 -GTG TGA CAT GTT CTA ATA TAG TCA-3 KRAS2/E2. R: 5 -CTG TAT CAA AGA ATG GTC CTG CAC-3

55

56

57

58

59

60

61 Pyro-sequencing pyrogram GGTGGCGTAG WT AA A CC GGTGGCGTAG TT c.35g>a

62 KRAS-Mutasyon Analizi pyrogram Pyro-sequencing Kullanım spektrumu: Nokta mutasyonu: KRAS, BRAF, JAK2 delesyon: (ckit, EGFR) insersiyon: (ckit, EGFR) typing: (HPV, Bakteriler ) metilasyon: MGMT sonuç: pyrogram sensitivite: 2 5 % Microdiseksiyonla yapılabilir

63

64 ARMS -PCR amplification refractory mutational system ARMS -PCR = allele specific PCR

65 PROBLAR DNA ya bağlanan (binding) boyalar (SYBR Green) Hidrolizasyon probları(taqman) Molecular beacons Scorpions FRET (Floresan rezonans enerji transferi) probları

66 ARMS -PCR scorpion probe DxS Ltd.

67 KRAS-Mutasyon Analizi ARMS -PCR result: amplification plot Kullanım spektrumu: Nokta Mutasyonları: KRAS, BRAF, EGFR sensitivite ~ 1 % Mikrodiseksiyon yapılabilir

68

69

70 MİKROARRAY CİHAZI ÇİPLERİ Film çip Film rulosu Spotlanmış array Mikroarray çipi

71 Reg Reg Reg B B B Ref Duplike ya da triplike spotlara DNA dizilir Dışta kalan sinyaller elimine edilir Arkaplan ışımasının konrolü amacıyla 5 adet spot DNA içermez Hibridizasyon kontrolü yapılır

72 Anti-zip code (18-24 bp) Cy5-dCTP Zip code (bioçipte spotlanmış) Özgün genetik varyant

73 REAL-Time PCR KRAS Codon 12: Gly12Asp, Gly12Ala, Gly12Val, Gly12Ser, Gly12Arg, Gly12Cys KRAS Codon 13: Gly13Asp Microarray teknik KRAS Codon 12: G12A, G12C, G12D, G12F, G12R, G12S, G12V KRAS Codon 13: G13A, G13AC, G13D, G13R, G13S, G13V KRAS Codon 61: Q61E, Q61H, Q61K, Q61L, Q61P, Q61R BRAF Codon 600: V600A, V600D, V600E, V600KRM

74 Sıra No. K-Ras Mutasyon Analizi Sonucu Sıra K-Ras Mutasyon Analizi Sonucu No. Light Cycler 480 Infiniti Light Cycler 480 Infiniti 1 12ASP (GGT>GAT) 12ASP 21 Negatif G12ASP 2 Negatif Negatif 22 Negatif Negatif 3 Negatif Negatif 23 Negatif Negatif 4 Negatif Negatif 24 Negatif Negatif 5 13ASP (GGC>GAC) V600KRM(BRAF) 13ASP 25 Negatif Negatif 6 12ALA (GGT>GCT) 12ALA 26 Negatif Negatif 7 Negatif Negatif 27 Negatif Negatif 8 Negatif Negatif 28 Negatif Negatif 9 Negatif Negatif 29 Negatif Negatif 10 Negatif Negatif 30 Negatif Negatif 11 Negatif Q61L(KRAS CODON61) 31 Negatif Negatif 12 Negatif V600A(BRAF) 32 Negatif Negatif 13 13ASP (GGC>GAC) 13ASP V600KRM(BRAF) 33 Negatif Negatif 14 Negatif Q61H1??? 34 Negatif V600E1(BRAF) 15 Negatif Q61H1(KRAS CODON61) 35 Negatif Negatif 16 Negatif Negatif 36 12CYS (GGT>TGT) Sonuçsuz 17 Negatif Negatif 37 12ALA (GGT>GCT) 12ALA 18 Negatif Negatif 38 12SER (GGT>AGT) 12SER 19 12ASP (GGT>GAT) 12ASP 20 12VAL (GGT>GTT) 12VAL

75 KRAS Mutasyon Analizi CTF Patoloji AD Serisi N=401 Kras mutasyonu + n: 177 (%44,1) Braf mutasyonu + n:22 (%5,1) Kras WT olanlarda BRAF (+): n=17 KRAS+/BRAF+: n=5

76 %44,1 KRAS (+) KRAS(-)

77 CTF (%) n=401 Jung ve ark (%)n=879 12ASP 36,5 12ASP 36 13ASP 21,4 12VAL 21,8 12VAL 19,5 13ASP 18,5 12CYS 7,5 12CYS 7,8 12SER 6,3 12SER 6,5 12ALA 3,5 12ALA 6,0 Jung ve ark. Pathology Research and Practice, 2009 n=879 primer, 139 metastaz Kras(+) %39.3

78 Kras WT 61,9±5,42 0,021 Kras kodon 45± 3,88 12/13 Lİ 65,9±5,7 0,020 Lİ+ 52,7±4,3 PNİ- 69,2±6,7 0,030 PNİ+ 47,4±3,1 Vİ- 64,3±4,7 0,020 Vİ+ 49,8±5,4

79 Fatih Selcukbiricik, Sibel Erdamar, Canan Ünlü Özkurt, Deniz Tural, Evin Büyükünal, Mustafa Özgüroğlu, Fuat Demirelli, Süheyla Serdengeçti. THE ROLE OF K-RAS AND B-RAF MUTATIONS AS BIOMARKERS IN METASTATIC COLORECTAL CANCER. BUON; December 2012

80 Moleküler-Patolojik analiz Yanlış negatif nedenleri 1. Deteksiyon sistemlerinin sensitiviteleri: Sanger-sequencing: ~ % 70 tümör DNA pyro-sequencing: ~ % 2 5 tümör DNA ARMS -PCR: ~ % 1 tümör DNA 2. Yanlış blok 3. Az miktarda tümör hücresi içermesi 4.Doku tespiti? 5.DNA miktarı

81 Kras mutasyon testi İnformasyon 5-10 gün KRAS-wildtype GGTGGC Onkolog doku Patolog Parafin blok

82 Kalite Kontrol Sistemleri Validasyon Avrupa Patoloji Derneği (ESP) EMQN (European Molecular Genetics Quality Network UKNEQAS (UK National External Quality assessment for molecular genetic)

83

84

85

86

87

88

89 Raporlama Gönderen doktor Hangi blok kullanıldı Kesitteki tümör yüzdesi Ne kadar DNA kullanıldı Hangi teknik kullanıldı Sensitivitesi nedir Hangi bölgeler incelendi Mutasyon sonucu Kras mutasyonu görüldü/görülmedi (negatif/ pozitif ifadesi kullanılmamalı) Kras mutasyon alt tipi Tekniğe bağlı olarak bilgisayar çıktısı rapora eklenmeli

90 Kras mutasyon alt tipleri Raporda yer almalı mı?

91 JAMA, 2010

92

93

94

95

96

97 Highly accurate, massively parallel next generation sequencing approaches.. the dna is in our hands..

98

99

100

101

102 CTF PATOLOJİ AD MOLEKÜLER PATOLOJİ LABORATUVARI Biol.Esra Simsir Biol.Canan Özkurt Uzm.Dr.Şebnem Batur Uzm.DrNuray Kepil TEŞEKKÜRLER

103

104

105

106

107 Kolorektal Karsinomlarda Kras 0.03 (14) 0.02 (15) 0.01 (17) 0.02 (18) 0.09 (19) 0.05 (22) 0.01 (23) 0.01 (27) 0.01 (31) 0.01 (35) 0.08 (59) 0.01 (60) 1.47 (61) 0.01 (63) 0.01 (72) 0.01 ( (117) 0.09 (146) mutasyon spektrumu COSMIC database Sanger-Center (13) (12) 0.02 (5) 0.02 (8) 0.02 (9) 0.03 (11)

108 Kras Mutasyon Analizi Kim tarafından yapılmalıdır? Hangi doku, nasıl kullanılmalıdır? Kim Tarafından değerlendirilmelidir? Hangi Yöntemler kullanılmalıdır?

109 Hedefe Yönelik tedaviler Terapi ajanı Tümor Hedef Biomarker/ araştırıcı Trastuzumab Herceptin, Roche Meme Karsinomu Growth factor receptor HER2 HER2, Patolog Rituximab MabThera, Roche B-celllymphoma Surface molecule on B-cells CD20 CD20, Patolog Imatinib Glivex, Novartis GIST KIT-receptortyrosinkinase c-kit, Patolog Panitumumab Vectibix, Amgen Kolorektal Karsinom Growth factor receptor EGFR KRAS Patolog Cetuximab Erbitux, Merck-Serono

KHDAK tedavisinde moleküler patolojinin yeri

KHDAK tedavisinde moleküler patolojinin yeri KHDAK tedavisinde moleküler patolojinin yeri Ulusal Kanser Kongresi 19-23 Nisan 2013 Dr Büge Öz İÜ Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Patoloji AD Hiçbir çıkar ilişkim yoktur. Akciğer adenokarsinomlarında genetik

Detaylı

T.C. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ AKCİĞER KANSER TANILI HASTALARDA EGFR MUTASYONLARININ KEMOTEROPATİK İLAÇLAR İLE YANIT İLİŞKİLERİNİN VE BU MUTASYONLARIN TÜMÖR HÜCRELERİNDEKİ P53,

Detaylı

KÜÇÜK HÜCRELİ OLMAYAN AKCİĞER KANSERLERİNDE KRAS

KÜÇÜK HÜCRELİ OLMAYAN AKCİĞER KANSERLERİNDE KRAS KÜÇÜK HÜCRELİ OLMAYAN AKCİĞER KANSERLERİNDE KRAS GEN MUTASYONLARININ REAL-TIME PCR YÖNTEMİ İLE TESPİTİ VE KLİNİKOPATOLOJİK PARAMETRELERLE İLİŞKİLERİNİN BELİRLENMESİ Levent ELMAS Temmuz 2011 DENİZLİ KÜÇÜK

Detaylı

En Etkili Kemoterapi İlacı Seçimine Yardımcı Olan Moleküler Genetik Test

En Etkili Kemoterapi İlacı Seçimine Yardımcı Olan Moleküler Genetik Test En Etkili Kemoterapi İlacı Seçimine Yardımcı Olan Moleküler Genetik Test Yeni Nesil DNA Dizileme (NGS), İmmünHistoKimya (IHC) ile Hastanızın Kanser Tipinin ve Kemoterapi İlacının Belirlenmesi Kanser Tanı

Detaylı

HER2 POZİTİF HASTALIĞA YAKLAŞIM

HER2 POZİTİF HASTALIĞA YAKLAŞIM HER2 POZİTİF HASTALIĞA YAKLAŞIM Dr.Merih Güray Durak DEÜTF Patoloji ABD 9.Ekim.2014 İzmir Meme Hastalıkları Derneği Bilimsel Toplantısı Meme Kanserinde HER2 HER2 (human epidermal growth factor receptor

Detaylı

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ PROSTAT KANSERLİ HASTALARDA PTEN GEN MUTASYONLARININ TANIMLANMASI MERİÇ TUĞBA AKGÜN YÜKSEK LİSANS TEZİ Biyoloji Anabilim Dalı Haziran-2012 KONYA Her Hakkı

Detaylı

Rapamisinin prostat kanseri hücre hatlarındaki etkisi The effect of rapamycin in prostate cancer cell lines

Rapamisinin prostat kanseri hücre hatlarındaki etkisi The effect of rapamycin in prostate cancer cell lines Araştırma Makalesi / Research Paper Rapamisinin prostat kanseri hücre hatlarındaki etkisi The effect of rapamycin in prostate cancer cell lines Ege Tıp Dergisi / Ege Journal of Medicine 2013;52(1):7-14

Detaylı

Kanser Genetiği. Kıvanç ÇEFLE. İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Tıbbi Genetik Bilim Dalı, İstanbul

Kanser Genetiği. Kıvanç ÇEFLE. İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Tıbbi Genetik Bilim Dalı, İstanbul Kanser Genetiği Kıvanç ÇEFLE İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Tıbbi Genetik Bilim Dalı, İstanbul Kanser, basit bir ifadeyle kontrolsüz hücre çoğalması olarak

Detaylı

Tiroid Lezyonlarına Moleküler Yaklaşım. Dr. Gaye Güler Tezel

Tiroid Lezyonlarına Moleküler Yaklaşım. Dr. Gaye Güler Tezel Tiroid Lezyonlarına Moleküler Yaklaşım Dr. Gaye Güler Tezel Plan Karsinogenez ve moleküler genetik Sorular ve kullanım alanları Olgular Karsinogenez ve Moleküler Genetik Klonalite ve Multifokalite DNA

Detaylı

MALİGN MELANOM TEDAVİ SEÇİMİNDE MOLEKÜLER PATOLOJİ. Ebru Serinsöz, MD, PhD Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı

MALİGN MELANOM TEDAVİ SEÇİMİNDE MOLEKÜLER PATOLOJİ. Ebru Serinsöz, MD, PhD Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı MALİGN MELANOM TEDAVİ SEÇİMİNDE MOLEKÜLER PATOLOJİ Ebru Serinsöz, MD, PhD Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı Malign Melanom (MM) Moleküler Çağ öncesi MM Moleküler Çağ da MM Moleküler

Detaylı

β - TALASEMİ DE MOLEKÜLER TANI VE YÖNTEMLERİ

β - TALASEMİ DE MOLEKÜLER TANI VE YÖNTEMLERİ TALASEMİ VE HEMOGLOBİNOPATİLER Boğaziçi Üniversitesi, Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü, İstanbul basak@boun.edu.tr β - TALASEMİ DE MOLEKÜLER TANI VE YÖNTEMLERİ Prof. Dr. A.Nazlı BAŞAK GİRİŞ Son onbeş

Detaylı

HER2 POZİTİF METASTATİK MEME KANSERİNDE PTEN, p27 VE PI3K EKSPRESYONUNUN PREDİKTİF VE PROGNOSTİK ÖNEMİ

HER2 POZİTİF METASTATİK MEME KANSERİNDE PTEN, p27 VE PI3K EKSPRESYONUNUN PREDİKTİF VE PROGNOSTİK ÖNEMİ T.C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİMDALI TIBBİ ONKOLOJİ BİLİMDALI HER2 POZİTİF METASTATİK MEME KANSERİNDE PTEN, p27 VE PI3K EKSPRESYONUNUN PREDİKTİF VE PROGNOSTİK ÖNEMİ

Detaylı

20-24 Nisan 2011 Rixos Sungate Hotel ANTALYA KONGRE KİTABI

20-24 Nisan 2011 Rixos Sungate Hotel ANTALYA KONGRE KİTABI 19. Ulusal Kanser Kongresi 20-24 Nisan 2011 Rixos Sungate Hotel ANTALYA KONGRE KİTABI B L MSEL SEKRETERYA Prof. Dr. Nur Olgun Dokuz Eylül Üniversitesi Onkoloji Enstitüsü Çocuk Onkoloji Bilim Dalı Tel :

Detaylı

Akciğer Kanseri. Tanı Tedavi Takip. Editörler. Antakya Konsensusu. Prof.Dr. Adnan Aydıner - Prof.Dr. Turhan Ece - Prof.Dr.

Akciğer Kanseri. Tanı Tedavi Takip. Editörler. Antakya Konsensusu. Prof.Dr. Adnan Aydıner - Prof.Dr. Turhan Ece - Prof.Dr. Akciğer Kanseri Tanı Tedavi Takip Antakya Konsensusu Editörler Prof.Dr. Adnan Aydıner - Prof.Dr. Turhan Ece - Prof.Dr. Erkan Topuz AKCİĞER KANSERİ TANI - TEDAVİ - TAKİP Antakya Konsensus Raporu 2010 Editörler

Detaylı

PEPTİT VE PROTEİN YAPIDA BİYOTEKNOLOJİ ÜRÜNÜ İLAÇLAR

PEPTİT VE PROTEİN YAPIDA BİYOTEKNOLOJİ ÜRÜNÜ İLAÇLAR PEPTİT VE PROTEİN YAPIDA BİYOTEKNOLOJİ ÜRÜNÜ İLAÇLAR Peptit ve proteinler; büyük molekül ağırlıklarına sahip, dayanıksız, biyolojik ortamlarda kolay metabolize olan ve zor absorblanan biyoetkin maddelerdir.

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ p53 YOLAĞINDA YER ALAN MDM2 VE p53 GENLERİNDE GÖRÜLEN TEK NÜKLEOTİD POLİMORFİZİMLERİNİN MEME KANSERLİ HASTALARDA ARAŞTIRILMASI BİYOLOJİ

Detaylı

Meme karsinomlarında biyobelirteçlerin belirlenmesinde güçlükler ve yenilikler. Dr Sıtkı Tuzlalı 21. Ulusal Patoloji Kongresi 16-20 Kasım 2011, İZMİR

Meme karsinomlarında biyobelirteçlerin belirlenmesinde güçlükler ve yenilikler. Dr Sıtkı Tuzlalı 21. Ulusal Patoloji Kongresi 16-20 Kasım 2011, İZMİR Meme karsinomlarında biyobelirteçlerin belirlenmesinde güçlükler ve yenilikler Dr Sıtkı Tuzlalı 21. Ulusal Patoloji Kongresi 16-20 Kasım 2011, İZMİR Prognostik faktörler: Hastaların risk kategorilerine

Detaylı

T.C TRAKYA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI TIBBİ ONKOLOJİ BİLİM DALI. Dr. İrfan ÇİÇİN. Tez Yöneticisi Doç. Dr.

T.C TRAKYA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI TIBBİ ONKOLOJİ BİLİM DALI. Dr. İrfan ÇİÇİN. Tez Yöneticisi Doç. Dr. T.C TRAKYA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI TIBBİ ONKOLOJİ BİLİM DALI Tez Yöneticisi Doç. Dr. Hakan KARAGÖL HORMON RESEPTÖRÜ NEGATİF VE HER-2 NEGATİF MEME KANSERLİ HASTALARLA HORMON

Detaylı

MEME KARSİNOMUNDA HER2/NEU DURUMUNU DEĞERLENDİRMEDE ALTERNATİF YÖNTEM: REAL TİME-PCR

MEME KARSİNOMUNDA HER2/NEU DURUMUNU DEĞERLENDİRMEDE ALTERNATİF YÖNTEM: REAL TİME-PCR MEME KARSİNOMUNDA HER2/NEU DURUMUNU DEĞERLENDİRMEDE ALTERNATİF YÖNTEM: REAL TİME-PCR Nuket Eliyatkın Hakan Özgür Pınar Erçetin Safiye Aktaş Ali Küpelioğlu Sunum Planı Meme Kanserinde HER2 nin yeri HER2

Detaylı

Küçük Hücreli Dışı Akciğer Karsinomlarında Patoloji

Küçük Hücreli Dışı Akciğer Karsinomlarında Patoloji Journal of Clinical and Analytical Medicine Plevra Patolojilerinde Radyolojik Görüntüleme Küçük Hücreli Dışı Akciğer Karsinomlarında Patoloji Dilek Yılmazbayhan, Yasemin Özlük Akciğer tümörlerinin patolojik

Detaylı

Meme Kanserinin Geneti i ve Risk Faktörleri Prof. Dr. Melek Öztürk

Meme Kanserinin Geneti i ve Risk Faktörleri Prof. Dr. Melek Öztürk . Ü. Cerrahpafla T p Fakültesi Sürekli T p E itimi Etkinlikleri Meme Kanseri Sempozyum Dizisi No: 54 Aral k 2006; s. 15-26 Meme Kanserinin Geneti i ve Risk Faktörleri Prof. Dr. Melek Öztürk Meme kanseri

Detaylı

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TIBBİ BİYOLOJİ ANABİLİM DALI

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TIBBİ BİYOLOJİ ANABİLİM DALI BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TIBBİ BİYOLOJİ ANABİLİM DALI İNSAN KRONİK MYELOBLASTİK LÖSEMİ HÜCRE DİZİSİ K562 DE İMATİNİBİN VE SİLİMARİNİN BCR-ABL1, GRB2, GAB2, AKT ve ERK GEN İFADELENMELERİNE

Detaylı

T.C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANA BİLİM DALI TIBBİ ONKOLOJİ BİLİM DALI KÜÇÜK HÜCRELİ DIŞI AKCİĞER KANSERİNDE

T.C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANA BİLİM DALI TIBBİ ONKOLOJİ BİLİM DALI KÜÇÜK HÜCRELİ DIŞI AKCİĞER KANSERİNDE T.C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANA BİLİM DALI TIBBİ ONKOLOJİ BİLİM DALI KÜÇÜK HÜCRELİ DIŞI AKCİĞER KANSERİNDE TEDAVİYİ YÖNLENDİRİCİ BİYOLOJİK BELİRTEÇLER: RRM-1, SINIF III

Detaylı

Onkogen ve Tümör Supressör Gen Olan mir- NA ların Özellikleri ve Kullanım Alanları

Onkogen ve Tümör Supressör Gen Olan mir- NA ların Özellikleri ve Kullanım Alanları ARŞİV 2009; 18: 1 Onkogen ve Tümör Supressör Gen Olan mir- NA ların Özellikleri ve Kullanım Alanları Doktora Öğrencisi G.Şeyda SEYDEL Prof.Dr. Kıymet AKSOY 1. Kodlanmayan RNA lar Kodlanmayan RNA lar, RNA

Detaylı

SERVİKSİN PREKANSERÖZ LEZYONLARINDAKİ HUMAN PAPİLLOMA VİRUS PREVALANSI

SERVİKSİN PREKANSERÖZ LEZYONLARINDAKİ HUMAN PAPİLLOMA VİRUS PREVALANSI T.C S.B. Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği Klinik Şefi: Doç.Dr. Nail Özgüneş SERVİKSİN PREKANSERÖZ LEZYONLARINDAKİ HUMAN PAPİLLOMA VİRUS PREVALANSI

Detaylı

Çalışmanın hastalığın erken teşhis ve tanısının konmasında izlenecek sağlık politikalarına yardımcı bilgiler vermesi beklenmektedir.

Çalışmanın hastalığın erken teşhis ve tanısının konmasında izlenecek sağlık politikalarına yardımcı bilgiler vermesi beklenmektedir. 1. GİRİŞ ve AMAÇ Pineal bez ve salgıladığı en önemli madde olarak bilinen melatonin son yıllarda gittikçe artan sayıda bilimsel araştırmaya konu olmuş ve olmaya devam edeceği düşünülmektedir. Melatonin

Detaylı

AKUT LÖSEMİLERDE FISH PANELİ VE PROGNOZ

AKUT LÖSEMİLERDE FISH PANELİ VE PROGNOZ AKUT LÖSEMİLERDE FISH PANELİ VE PROGNOZ Günümüzde malign hematolojik hastalıklarda spesifik kromozom anomalilerinin saptanmasında sitogenetik analizler vazgeçilmez bir öneme sahiptirler. Klasik konvansiyonel

Detaylı

Genital İnsan Papillomavirus Enfeksiyonlarının Moleküler Tanısında Karşılaşılan Sorunlar ve Yeni Gelişmeler

Genital İnsan Papillomavirus Enfeksiyonlarının Moleküler Tanısında Karşılaşılan Sorunlar ve Yeni Gelişmeler Derleme Yazı/ Review Article Mikrobiyol Bul 2014; 48(4): 689-706 Genital İnsan Papillomavirus Enfeksiyonlarının Moleküler Tanısında Karşılaşılan Sorunlar ve Yeni Gelişmeler Current Problems and Recent

Detaylı

MOLEKÜLER TANIDA KALİTE YÖNETİMİ

MOLEKÜLER TANIDA KALİTE YÖNETİMİ MOLEKÜLER TANIDA KALİTE YÖNETİMİ İstanbul Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıbbi Biyokimya Laboratuvarı Dr. Cihan Coşkun WHO'S YOUR DADDY? Don't count on DNA testing to tell you From the science magazine

Detaylı