YETİŞKİNLERE İNGİLİZCE ÖĞRETİMİNDE UYGULANAN YÖNTEMLERİN, ANDRAGOJİK VARSAYIMLARA UYGUNLUĞUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "YETİŞKİNLERE İNGİLİZCE ÖĞRETİMİNDE UYGULANAN YÖNTEMLERİN, ANDRAGOJİK VARSAYIMLARA UYGUNLUĞUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ"

Transkript

1 ANKARA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ EĞİTİMİN KÜLTÜREL TEMELLERİ ANABİLİM DALI YAŞAMBOYU ÖĞRENME BİLİMDALI HALK EĞİTİMİ PROGRAMI YETİŞKİNLERE İNGİLİZCE ÖĞRETİMİNDE UYGULANAN YÖNTEMLERİN, ANDRAGOJİK VARSAYIMLARA UYGUNLUĞUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ YÜKSEK LİSANS TEZİ Melek Aşır Ankara-2009

2 ANKARA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ EĞİTİMİN KÜLTÜREL TEMELLERİ ANABİLİM DALI YAŞAMBOYU ÖĞRENME BİLİMDALI HALK EĞİTİMİ PROGRAMI YETİŞKİNLERE İNGİLİZCE ÖĞRETİMİNDE UYGULANAN YÖNTEMLERİN, ANDRAGOJİK VARSAYIMLARA UYGUNLUĞUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ YÜKSEK LİSANS TEZİ Melek Aşır Danışman: Yrd. Doç. Dr. MEHMET BİLİR Ankara-2009

3 JÜRİ ÜYELERİ İMZA SAYFASI Eğitim Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü ne, Bu çalışma jürimiz tarafından Eğitim Bilimleri Anabilim Dalında YÜKSEK LİSANS TEZİ ÇALIŞMA RAPORU olarak kabul görmüştür. (Başkan) Prf. Dr. Meral UYSAL.. (Üye) Doç. Dr. Yasemin KARAMAN KEPENEKCİ. (Üye) Yrd. Doç. Dr. Mehmet BİLİR(Danışman) ONAY Yukarıdaki imzaların adı geçen öğretim üyelerine ait olduğunu onaylarım..././ 2009 Prof. Dr. Ayşe ÇAKIR İLHAN Enstitü Müdürü i

4 ÖNSÖZ Günümüzde bilim ve teknolojide yaşanan yeni gelişim ve değişimin bilgi üretimi ve dağılımı üzerindeki etkisi yadsınamayacak gerçeklik halindedir. Bu hızlı değişim ve gelişim sonucunda bireyin zorunlu eğitim sürecinde edindikleri birikim yetmeyecek bireyi hayatının her aşamasında yeni şeyler öğrenmeye mecbur hissettirecektir. Halk eğitimine katılan bireylerin çoğunlukla okul çağını geçmiş yetişkinler olması, verilecek eğitimin yetişkinlerin özelliklerine uygun olmasını ve bu eğitimi verenlerin de yetişkin eğitimi konusunda yeterli bilgi birikimine sahip olmasını gerektirmektedir. Halk eğitimi merkezlerinde en çok rağbet gören ve hemen hemen her halk eğitimi merkezinde açılan İngilizce kurslarının değerlendirildiği bu araştırmada kursların özellikle andragojik varsayımlar açısından değerlendirilmesi konu edinilmiştir. Araştırmanın birinci bölümü problem, amaç,araştırmanın önemi, sınırlılıklar ve tanımlardan oluşurken ikinci bölümde ise kavramsal ve kuramsal temellere yer verilmiş bu temeller ışığında konu dahilinde olan kavramlar tanımlanmış ve açıklanmıştır. Üçüncü bölüm araştırma yönteminden; dördüncü bölüm araştırmanın bulgularından ve yorumlarından; son bölüm ise sonuç ve önerilerden oluşmaktadır. Eğitim sürecim boyunca kendisinden pek çok şey öğrendiğim ve benden desteğini hiç esirgemeyen değerli hocam Yrd. Doç. Dr. Mehmet BİLİR e, Halk Eğitimi Bölümünde bize yeni bir dünya görüşü ve bilgi birikimi kazanmamızda yol gösterici olan bütün bölüm hocalarıma, evde tebessümü hiç eksik olmayan yüzüyle en ümitsiz durumda bile ümit tohumlarımı yeşerten oğlum Deniz e sonsuz ve bütün kalbimle teşekkür ederim. Ankara;2009 MELEK AŞIR ii

5 ÖZET YETİŞKİNLERE İNGİLİZCE ÖĞRETİMİNDE UYGULANAN YÖNTEMLERİN, ANDRAGOJİK VARSAYIMLARA UYGUNLUĞUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ AŞIR, Melek Yüksek Lisans, Halk Eğitimi Programı Tez Danışmanı: Yrd. Doç. Dr. Mehmet Bilir Temmuz 2009, 91 sayfa Bu araştırmanın amacı, Halk Eğitimi Merkezlerinde yetişkinlere İngilizce öğretiminde kullanılan yöntemlerin, andragojik varsayımlara uygunluğunu kursa katılanların görüşlerine göre değerlendirmektir. Araştırma tarama modelinde olup, araştırmanın çalışma grubunu Ankara Büyükşehir Belediyesine bağlı, Çankaya, Yenimahalle, Çubuk Merkez İlçelerinde bulunan Halk Eğitimi Merkezleri nde yetişkinler için düzenlenen İngilizce kurslarına katılan yetişkinler oluşturmaktadır. Araştırmada veri toplama yöntemi olarak, araştırmacı tarafından geliştirilen likert tipi anket kullanılmıştır. Araştırmaya katılan toplam 120 yetişkinden 78 i kadın ve 42 si erkektir. Sonuç olarak; Araştırmaya katılan yetişkinlerin; doldurduğu likert ölçekli anket sonuçlarına göre halk eğitimi merkezlerinde yetişkinlere uygulanan İngilizce dil eğitimi yetişkinlerin sosyal rollerini ve rollerindeki ihtiyaçlarını orta düzeyde karşılamaktadır. Halk Eğitimi Merkezlerinde yetişkinlere uygulanan İngilizce dil eğitimi yüksek düzeyde demokratik işbirliğine dayalıdır. Elde edilen sonuçlara göre halk eğitiminde yetişkinlere uygulanan İngilizce dil eğitimi yetişkinin, toplumsal ve mesleki sorunlarının çözümünde orta düzeyde yardımcı olmaktadır. Benlik Algısı Varsayımına ilişkin maddelerin genel ortalamasına göre yetişkinlerin genel ortalama sonucu ışığında Halk Eğitimi Merkezlerinde iii

6 yetişkinlere verilen yabancı dil dersleri yetişkinlerin benlik algısı varsayımı ile orta düzeyde uyumluluk göstermektedir Deneyim (yaşantı) varsayımına ilişkin maddelerin genel ortalamasına göre yetişkinlerin genel ortalama sonucu ışığında Halk Eğitimi Merkezleri nde yetişkinlere verilen yabancı dil dersleri yetişkinlerin Deneyim (yaşantı) varsayımı ile yüksek düzeyde İhtiyaca Dayalılık varsayımı ile orta düzeyde ve Sorun Temelli Öğrenme varsayımı ile yüksek düzeyde uyumluluk göstermektedir. Buna göre Halk Eğitimi Merkezleri nde yetişkinlere verilen İngilizce kursları andragojinin dayandığı dört temel varsayımdan Benlik Algısı ve İhtiyaca Dayalılık varsayımı ile orta düzeyde Deneyim ve Sorun Temelli Öğrenme varsayımları ile yüksek düzeyde uyumludurlar. Sonuç olarak Halk Eğitimi Merkezlerinde yetişkinlere verilen İngilizce dil eğitimi andragojinin dayandığı dört temel varsayımlarla orta düzeyde uyumluluk göstermektedir. iv

7 EVALUATION OF CONVENIENCE TO ANDRAGOGIC ASSUMPTION OF THE METHODS WHICH ARE APPLIED TO THE ADULTS IN ENGLISH TEACHING AŞIR, Melek Master Program, Enstitute Of Education Sciences Thesis Advisor: Yrd. Doç.Dr. Mehmet BİLİR July-2009, 91 pages The purpose of this research: according to the adults view who participate courses in Public Training Centres, evaluation of convenience to andragogic assumption of the methods which are used to adults in english teaching. The working group of this research is; the bounded three municipalities ( Çankaya, Yenimahalle, Çubuk) to Greater Municipality of Ankara. This research is important to us on acoount of evaluating of convenience to the andragogic assumptions of the methods that are applied in these three municipalities Public Training Centres. The data collection method of this study which is developed by the researcher, likert- type scales questioners. The participants of this study consists of 78 women and 42 men totally 120 adults. As a result of likert- type scales questioners which are completed bu the adult researchpartipants that; the english education in Publich Training Centers anwers the adults social rolles and the needs of these rolles in medium level. The English Education which is served in Public Training Centers to adults based on high level of democratic cooperation. According to the obtained results, the English Education which is served in Public Training Centers to adults sattisfied the sollution of adult s social and vocational problems in medium level. The general average of Self-Perception assuption items shows medium level of adjustment between the English Education in Public Training Centers to adults and adult s self-perception assumption. The general average of Experience assuption items shows high level of edjustment between the English Education in Public Training Centers to adults and adult s experince assumption and medium level with needs-oriented assumption and hih level with problem oriented assumption. v

8 As a result The English Education which is served in Public Training Centers to adults shows medium level of adjustment with all four basic andragogic assumptions. vi

9 İÇİNDEKİLER JÜRİ ÜYELERİNİN İMZA SAYFASI...İ ÖNSÖZ...İİ ÖZET...İİİ ABSTRACT...İV İÇİNDEKİLER...V TABLOLAR LİSTESİ. x ŞEKİLLER LİSTESİ..xi BÖLÜM I GİRİŞ...1 Problem Durumu...1 Araştırmanın Amacı...6 Araştırmanın Önemi...7 Araştırmanın Sınırlılıkları...7 Tanımlar...7 Andragoji...8 Yetişkin...8 Yetişkin Eğitimcisi...8 Halk Eğitimi Merkezleri...8 BÖLÜM II KAVRAMSAL ÇERÇEVE İLE İLGİLİ ARAŞTIRMALAR...9 A. Kavramsal Temeller Yetişkin Eğitimi Kavramı...9 Yetişkin Öğrenen Kavramı...13 B.Yabancı Dil Öğretim Program ve Yöntemlerinin Tarihsel Gelişimi...17 C. Yabancı Dil Eğitimi Kavramı...22 D. Yaygın Eğitim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi...25 Halk Eğitimi Merkezleri nde Uygulanan İngilizce Dil Eğitimi..27 vii

10 Bu Konuda Ülkemizde ve Yurt Dışında Yapılan İlgili Araştırmalar.28 BÖLÜM III ARAŞTIRMANIN YÖNTEMİ Araştırmanın Modeli...44 Evren ve Örneklem...44 Veri Toplama Aracının Geliştirilmesi...45 Güvenirlik ve Geçerlik Çalışmaları...46 Verilerin Analizi...48 BÖLÜM IV BULGULAR VE YORUMLAR...49 Kişisel Bilgilere İlişkin Bulgular...49 Benlik Algısı Varsayımına İlişkin Bulgular...52 Deneyim (Yaşantı) Varsayımına İlişkin Bulgular...54 İhtiyaca Dayalılık Varsayımına İlişkin Bulgular...56 Sorun Temelli Öğrenme Varsayımına İlişkin Bulgular...57 Androgojik Varsayımların Deneklerin Bireysel Demografik Özelliklerine Göre Karşılaştırılması...59 Halk Eğitim Merkezlerinde Yetişkinlere Uygulanan İngilizce Dil Eğitimi Düzeyi ile İlgili İstatistiksel Veriler ve Yorumları...65 Andragojinin Dayandığı Dört Temel Varsayıma İlişkin Genel Değerler ve Yorumlar...71 viii

11 BÖLÜM V. SONUÇLAR VE ÖNERİLER SONUÇLAR...73 ÖNERİLER...80 KAYNAKÇA...82 EKLER...92 ix

12 TABLOLAR LİSTESİ Tablo Sayfa No 1 Yetişkin Yaşamındaki Dönemler Öğretim Yöntemleri ve Öğretmen Rolleri Katılımcı Sayısına Göre Öğretim Teknikleri Değerlendirme Aralıkları HEM lerde Yetişkinlere Uygulanan İngilizce Dil Eğitimi Düzeyi ile İlgili Araştırmada Cevap Aranan Sorularla İlgili Maddeler Araştırmaya Katılan Yetişkinlerin Kişisel Bilgileriyle İlgili Frekans ve Yüzde Dağılımları Benlik Algısına İlişkin Anket Soruları Ortalama, Standart Sapma Minimum ve Maksimum Değerler Uyumluluk Düzeyine İlişkin Sayısal Aralıklar Deneyim Varsayımına İlişkin Ortalama, Standart sapma, Minimum ve Maximum Değerler İhtiyaca Dayalılık Varsayımına İlişkin Ortalama, Standart Sapma, Minimum ve Maksimum Değerler Sorun Temelli Öğrenme Varsayımına İlişkin Ortalama, Standart Sapma, Minimum ve Maksimum Değerler Yetişkinlerin Cinsiyetlerine Göre Andragojik varsayımlara İlişkin T-Testi Sonuçları Yetişkinlerin Çalışma Durumlarına Göre Andragojik Varsayımlara İlişkin T-Testi Sonuçları Yetişkinlerin Eğitim Durumlarına Göre Andragojik varsayımlara İlişkin T-Testi Sonuçları Yetişkinlerin Yaşlarına Göre Andragojik varsayımlara İlişkin T-Testi Sonuçları Yetişkinlerin Medeni Durumlarına Göre Andragojik varsayımlara İlişkin T-Testi Sonuçları Halk Eğitimi Merkezlerinde Yetişkinlere Uygulanan İngilizce Dil Eğitimi Yetişkinlerin Değişen Sosyal Rollerini ve Yeni Rollerindeki İhtiyaçlarını Karşılayabilecek Düzey de Olmasına Göre Dağılımları Puan Aralıklarına İlişkin Düzey ve Puan Sınırları HEM lerde Yetişkinlere Uygulanan İngilizce Dil Eğitimi Düzeyi ile İlgili Araştırmada Cevap Aranan Sorularla İlgili Maddeler Halk Eğitimi Merkezlerinde Yetişkinlere Uygulanan İngilizce Dil Eğitimi Demokratik İşbirliğine Dayalı Olmasına Göre Dağılımları Puan Aralıklarına İlişkin Düzey ve Puan Sınırları Maksimum ve Minimum Puanlar Puan Aralıklarına İlişkin Düzey ve Puan Sınırları...69 x

13 ŞEKİLLER LİSTESİ 1 Öğrenenlerin İhtiyaçlarına Göre Yabancı Dil Eğitiminin Planlanması...20 xi

14 1 BÖLÜM I GİRİŞ Bu bölümde araştırmanın problemi, amacı, önemi, sınırlılıklar ve kavramsal çerçeve ile ilgili tanımlar yer almaktadır. Problem Durumu Bilim ve teknolojinin gelişmesi, dünya üzerindeki ulusların birbirleriyle daha yakın ilişkiler kurmasına neden olmuştur. Yeryüzündeki değişik toplumların kullandıkları konuşulan dil sayısı ortalama dört binden fazla olduğu düşünüldüğünde, gittikçe artan uluslar arası ilişkilerde, ulusların kendi dilleriyle iletişim kurmalarını yetersiz kılmaktadır. Bu nedenle diğer ülkelerin dillerini öğrenme gereksinimi her geçen gün artmaktadır. Bireyler yaşlandıkça, yaşam içerisinde olgunlaşıp değiştikçe; diğer bir deyişle farklı yetişkinlik dönemlerine eriştikçe, bireylerin üstlenmekte oldukları toplumsal roller ve buna bağlı olarak ta yetişkinin beklentileri, umutları ve sorumlulukları değişmektedir. İşte değişen bu rollere, gelişim ödevleri denilir. Birey, yaşamın değişik evrelerinde değişik gelişim ödevleriyle karşı karşıya kalır. Bir gelişim ödevinin üstesinden gelemeyen birey, genellikle bir sonraki ödevde bocalayabilir, ödevi yerine getirmede çeşitli güçlüklerle karşılaşılabilir; ya da içinde yaşadığı toplumdan genellikle dışlanabilir. Bireylerin fiziksel ve zihinsel olgunlaşma düzeylerine göre hem birey hem de bireyin içinde bulunduğu gruplar, bireyden bazı beklentiler içine girerler. Bu bireyin kendisinin de kabul ettiği belli bir biçimde davranmasını gerektirir. İşte yetişkin, bu davranışların kendisine mutluluk getireceğine ya

15 2 da bireysel, toplumsal, mesleki bazı sorunlarının çözümünde yardımcı olacağını düşünür ve bu amaçla, bazı öğrenme etkinliklerine katılmaya karşı güdülenir. Bu güdülenme sonucunda edinmek istediği öğrenme deneyimleri bireyin ilgi odağını oluşturur. Böylece bireyin ilgi odağı içinde bulunduğu yaş dönemlerini yansıtacak ve ilgi odağı, içinde bulunan yaş dönemlerine göre değişiklik gösterecektir. Yetişkin eğitiminin daha verimli ve etkin olarak planlanması açısından önemlidir. Yetişkinin ilgi odağı açısından önemli olan bir diğer nokta da yetişkinlerin öğrenme etkinliklerine katılma nedenleri açısından ele alınarak, yetişkinlerin gruplandırılmasıdır. Bu açıdan yetişkin amaç yönelimli, etkinlik yönelimli ve öğrenme yönelimli olarak sınıflandırılabilir. Yetişkinleri amaç, etkinlik ve öğrenme yönelimli olarak ele almak; yetişkinlerin hem niçin öğrendikleri hem de nasıl öğrendikleri konusunda ipuçları verir. Amaç yönelimli yetişkinler; belli bir amacı gerçekleştirmek için katılırlar. Etkinlik yönelimli yetişkinler, genellikle etkinliğin içeriği ya da önceden duyurulmuş amaçlarıyla pek bir ilişkisi olmayan bir anlam yükledikleri için o etkinliğe katılırlar. Öğrenme yönelimli yetişkinler, yalnızca öğrenme arzusu ve aşkıyla bilginin peşindedir. Yetişkin eğitimi ve öğrenmesi ile doğrudan ya da dolaylı olarak ilişkili çok sayıda kuram vardır. Bu kuramlar davranışçı, bütünlükçü, bilişsel, insancıl olarak da ele alınabilir. Modern yetişkin eğitimi kuramının oluşmasına büyük katkıda bulunan Eduard Lindeman, yetişkin öğrenmesi konusunda aşağıdaki varsayımları getirmiştir Yetişkinler, öğrenmenin tatmin edeceği gereksinme ve ilgileri yaşıyorlarken öğrenmeye güdülenirler. Bu nedenle, yetişkin öğrenmesi etkinliklerinin düzenlenmesi için uygun başlangıç noktalarıdır. Yetişkinlerin öğrenmeye yönelimleri zaman odaklıdır. Bu nedenle, yetişkin öğrenmesi etkinliklerini düzenlemenin uygun birimleri konular değil yaşantılardır.

16 3 Yaşantı, yetişkinlerin öğrenmesinde kullanılması gereken en zengin kaynaktır. Bu nedenle yaşantıların çözümlenmesi, yetişkin eğitimi yöntembiliminin özünü oluşturur. Yetişkinler kendi sorumluluklarının ve haklarının bilincinde olan öz- yönelimli bireylerdir. Bu nedenle, yetişkin eğitimcisinin rolü, öğretmenlikten çok kolaylaştırıcılıktır. Başka bir değişle yetişkin eğitimcisinin rolü, yetişkinlere kendi bilgisini aktarmak, sonra da onların o bilgiye uyumlarını değerlendirmek değildir. Yetişkin eğitimcisinin rolü yetişkinlerle beraber bir araştırma sürecine girmek ve yetişkinlerin öğrenmelerine yardımcı olmaktır. ( Bilir, 2004) Çağdaş uygarlık düzeyine çıkmayı kendine hedef olarak almış olan Türkiye, jeopolitik ve siyasal konumu açısından çeşitli ülkeler ile anlaşmalar yapmış, birçok uluslar arası kuruluşa üye olmuştur. Uluslar arası örgütlerde resmi dil olarak batı dillerinin kullanılması, ağırlık İngilizce olmak üzere bu dillerin öğretimi ve Türkiye de ki okul programlarına konulmasına neden olmuştur. Evrensel standartlara ulaşabilmenin ve uygarlık değerlerini en iyi şekilde kavramanın yolu sağlam bir yabancı dil bilgisinden geçmek olduğu bilinci bugün birçok kimse tarafından anlaşılmaktadır. Yabancı dil öğretiminin amacı olarak yer alan dinlediğini anlayabilme, konuşabilme, okuduğunu anlayabilme ve yazabilme biçiminde belirtilen temel iletişim becerilerini öğrenci davranışlarına kazandırmak en önemli hedeftir. (MEB,2006) Yetişkinlere eğitim verenler, eğitim alanlarının dünya görüşlerini, gelenek ve göreneklerini, değerlerini, sorunlarını, beklentilerini, neyi ne kadar bildiklerini belirlemek, kısaca öğrencilerini tanımak, bunları dikkate almak zorundadır. İnsanlar öğrendiklerinin çoğunu görerek elde etmektedir. Bu nedenle görsel araçların mümkün olduğunca fazla kullanılmasına özen gösterilmelidir. Öğrenme, yaşantı ürünü bir davranış değişmesidir. Yaşantılar bir etkileşim sürecinin sonucunda oluşur.yetişkin, bir konuyu öğrenmeden önce niçin

17 4 öğreneceklerini bilmek isterler, yaşam merkezlidirler, öğrendiklerini gerçek yaşamda nasıl ve nerede kullanacaklarını öğrenmek isterler. Bir yetişkinin öğrenmedeki en temel sermayesi yaşantılarının zenginliği ve öğrenme faaliyetine çoğu kez gönüllü olarak veya gerekliliğini ciddi biçimde hissederek katılmasıdır. (Celep,1995) Yetişkinler özerk bireyler olarak kendi benlik kavramlarına uygun düşmeyen koşullar altında öğrenmeye tepki gösterirler. Öğrenme ortamında yetişkinler kendilerine saygı duyulduğunu ve kendilerinin birer yetişkin olarak kabul edildiğini görüp katılacakları bir eğitim ya da öğrenme deneyimiyle ilgili olarak gereksinimlerinin tanımlanması, eğitim programlarının düzenlemesi, eğitim ya da öğrenmenin değerlendirilmesi süreçlerine mutlaka katılmalıdır. Yetişkin eğitimcisi bilgi aktaran değil, öğrenmeyi kolaylaştıran ve öğrenmeye kaynaklık eden olmalıdır. Bu konudaki başarısı ise onun Andragoji ve andragojinin dayandığı varsayımlar hakkındaki bilgi ve deneyimine bağlı olacaktır. Andragoji; yunanca adam anlamına gelen andros ve eğitim anlamına gelen agein sözcüklerinden türetilen adam eğitimi anlamına gelen bir terimdir. En genel anlamıyla yetişkinlerin öğrenmesine yardım etme bilim ve sanatı olarak görülür. Andragojinin dayandığı varsayımlar pedagojinin dayandıklarından farklıdır. Bu varsayımlar şunlardır: (Knowles,1996) I. Benlik Algısı Varsayımı II. Deneyim (yaşantı) Varsayımı III. İhtiyaca Dayalılık Varsayımı IV. Sorun Temelli Öğrenme Varsayımı Fiedely (2000) ikinci dil öğretiminde yetişkinlerin katılım ve katılımcıların motivasyon ve başarılarının artırılması için öğretmenlerin onların her birinin geldiği toplumsal yaşamı ve beklentileri bilmesi uygun yaklaşım ve stratejileri belirlemesi gereğini ortaya koymuştur.

18 5 İkinci dil öğretmenleri ile yöntem bilimcileri arasındaki yaygın kanılardan biri, ergenlik sonrası doğal dil edinme yetisinin kaybolduğu ve bu dönemden sonra yeni bir dilin ancak genel öğrenme mekanizmaları tarafından öğrenilebileceğidir. Yani gramer kurallarını, matematik öğrenir gibi bilinçli olarak irdeleyip bol miktarda alıştırma yapmak suretiyle bilinçaltına yerleştirmek, yetişkinlerin takip edeceği tek yol olarak gösterilmektedir. (Bley ve Vroman, 1989) Başarılı bir eğitmenin, yetişkin eğitimi sırasında da dikkat etmesi gereken ince noktalar vardır. Örneğin; İnsanlar farklı hızlarda öğrenirler. Dolayısıyla eğitim onlar için sıkıntılı bir hal alabilir. Bu durumda eğitmenin zamanı ayarlaması gerekir. Her hangi bir konu için ayıracağı zamanı ne en yavaş öğrenen kişiye ne de en çabuk kavrayan kişiye göre ayarlamalıdır. Her iki sürenin ortası bulunmalıdır. Üstelik kişilerin konuyu kavramaları için kullanılacak materyallerde algılama farklılıklarına göre değişecektir. Kimisi için görsel ve kimisi için işitsel destek sağlandığında eğitim daha etkin hale gelir. Eğitmen, program sırasında kullanacağı eğitim metotlarını çeşitlendirmelidir. Eğitmenin dikkat etmesi gereken bir başka nokta da eğitimi yetişkinin iş yaşantısına ve günlük hayatına uyarlamasına yardımcı olmaktır. Yetişkin eğitiminde, yetişkinden beklenen öğrencilik rolü, yetişkin olmanın getirdiği rol ve sorumluluklara göre ikinci planda kalır. Yetişkinlere eğitim verenler, yetişkinlerin toplumdaki temel rolünün öğrenme değil üretme olduğunu, yetişkinlere verilecek eğitimin çocuk ve gençlere verilen eğitimden farklı olduğunu, farklı eğitim yaklaşımları kullanılması gerektiğini bilmek durumundadır. Bu araştırmanın problemi, Halk Eğitimi Merkezlerinde; görevli öğretmenlerin yetişkinlere İngilizce öğretiminde kullandıkları yöntemlerin andragojik varsayımlar açısından uygunluğunun ne olduğudur.

19 6 Araştırmanın Amacı Bu araştırmanın amacı, Halk Eğitimi Merkezlerinde yetişkinlere İngilizce öğretiminde kullanılan yöntemlerin, andragojik varsayımlara uygunluğunu kursa katılanların görüşlerine göre değerlendirmektir. Bu amaca ulaşmak için aşağıdaki sorulara cevap aranmıştır: 1. Yetişkinlerin öğrenme özellikleri nelerdir? 2. Halk Eğitimi Merkezlerinde yetişkinlere uygulanan İngilizce dil eğitimi yetişkinlerin değişen sosyal rollerini ve yeni rollerindeki ihtiyaçlarını karşılayabilecek düzeyde midir? 3. Halk Eğitimi Merkezlerinde yetişkinlere uygulanan İngilizce dil eğitimi demokratik işbirliğine dayalı mıdır? 4. Halk Eğitimi Merkezlerinde Yetişkinlere Uygulanan İngilizce dil eğitimi yetişkinin, toplumsal, mesleki sorunlarının çözümüne yardımcı olmakta mıdır? 5. Yetişkinlere İngilizce öğretiminde uygulanan yöntemlerin andragojinin dayandığı; - Benlik Algısı, - Yaşam Deneyimi, - Gereksinime Dayalılık, - Sorun Temelli Öğrenme varsayımlarına uygun mudur? 6. Araştırmaya katılan yetişkinlerin benlik algısı, yaşam deneyimi, gereksinime dayalılık ve sorun temelli öğrenme varsayım maddelerine ilişkin görüşleri arasında; cinsiyet, eğitim düzeyi ve yaş değişkenlerine göre anlamlı farklılıklar var mıdır?

20 7 Araştırmanın Önemi Bu araştırma Ankara Büyükşehir Belediyesine bağlı, Çankaya, Yenimahalle, Çubuk Merkez İlçelerinde bulunan Halk Eğitim Merkezinde yetişkinler için düzenlenen İngilizce kurslarında kullanılan öğretim ilke ve yöntemlerinin andragojik yaklaşım açısından uygunluğunun değerlendirecek olması bakımından önemlidir. Ayrıca, araştırma sonuçlarının bundan sonra bu konuda yapılacak araştırmalara ışık tutacak ve destek olacak olması düşünülmektedir. Araştırma Ankara ilinde Çankaya, Yenimahalle, Çubuk ilçelerindeki üç Halk Eğitimi Merkezinde düzenlenen İngilizce yabancı dil kurslarında görev yapan öğretmenlerin yetişkinlerin öğrenim özelliklerine uygun davranıp davranmadıklarını belirleyecek olması ve andragojik varsayımlara uygun olmayan davranışların uygun haline getirilmesinde rehberlik edeceği umulmaktadır. Araştırmanın Sınırlılıkları 1. Bu araştırma Ankara Büyükşehir Belediyesine bağlı Çankaya, Yenimahalle, Çubuk ilçelerinin Halk Eğitimi Merkezlerinde açılan İngilizce kurslarına devam eden yetişkinler ile kurslarda görevli İngilizce öğretmenleri ile sınırlıdır. 2. Katılımcıların Halk Eğitimi Merkezlerdeki İngilizce öğretiminde uygulanan yöntemlere ilişkin görüşleri ile sınırlıdır. Tanımlar Andragoji: Yunanca adam anlamına gelen andros ve eğitim anlamına gelen agein sözcüklerinden türetilen adam anlamına gelen bir terimdir. En genel anlamıyla yetişkinlerin öğrenmesine yardım etme bilim ve sanatı olarak görülür;(kişmir,2006).

21 8 Yetişkin: Halk Eğitimi Merkezleri ne İngilizce öğrenmek üzere gelen erkek ve kadın katılımcılardır. Yetişkin Eğitimcisi: Halk eğitim merkezlerinde yetişkinlere İngilizce öğreten kişi. Halk Eğitim Merkezi: Halk eğitimi merkezleri ülkemizdeki her yaş, eğitim, gelir, sosyal statü ve kültür düzeyindeki vatandaşlara onların ilgi, istek, yetenek ve beklentilerine yönelik mesleki, sosyal, toplumsal, ekonomik, sportif ve kültürel alanlarda ücretsiz kurslar düzenleyen yaygın eğitim kurumlarıdır. (MEB Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müd. 2009)

22 9 BÖLÜM II KAVRAMSAL ÇERÇEVE VE İLGİLİ ARAŞTIRMALAR Bu bölümde konu ile ilgili, yetişkin eğitimi, yetişkinlerde öğrenme, yabancı dil eğitimi,yetişkinlerde yabancı dil öğrenme gibi kavramsal bilgilere yer verilmiş ve ilgili araştırmalar özetlenmiştir. Yetişkin Eğitimi Kavramı Eğitim, yeni bilgi, beceri ve tutum gereksinimi olan öğrencilere rehberlik etmek ve öğrenme sürecini idare etmek, öğrencilerin öğrenme coşkusunu arttırmak ve öğrenme becerilerini geliştirmektir (Newcomb, McCracken ve Warmbrod,1986). Değişen ve gelişen dünyada, çevrede hızla üremekte olan bilgiyi farkında olarak veya olmayarak ediniriz. Sistemler, düzenler, yeni üreyen bilgilerin ışığında değişirken sistemin bir parçası olarak kendini bu sürecin akışına faydalanmanın, eski ve kalıplaşmış düşüncelerden sıyrılmanın ve değişim evresine adapte olmanın yolu da tabii ki eğitimden geçer. Yetişkin eğitiminin tarihi çok eskilere dayanmamaktadır. Yetişkin eğitimi kavramının gelişmesi açısından 1949 dan sonraki yıllar oldukça önemlidir. Zira bu yıllara UNESCO uluslararası yetişkin eğitimi konferansları çalışmalarını başlatmıştır. Bu tarihten 1985 yılına kadar, dört uluslararası yetişkin eğitimi konferansı ile çok sayıda toplantı gerçekleştirilmiştir. Bu toplantılarda yetişkin eğitimi kavramı büyük gelişme kaydetmiştir yılında yapılan Paris Konferansı ndan geriye dönerek bakılırsa, son 35 yıl içerisinde yetişkin eğitimi alanında yoğun bir çabanın gösterildiği ve yetişkin eğitimi kavramında iç-dış patlamaların olduğu görülmektedir;( Güneş,1996)

23 10 Örgün eğitim tarafından bir kenara bırakılmış gençler, yetişkinler, ev hanımları, işçiler, göçmenler ve çiftçiler için düzenlenen tarımsal eğitim, işçi eğitimi, ana-baba eğitimi, gençlerin eğitimi gibi etkinlikleri dış patlamalar olarak ele alınabilir. Diğer yandan eğitimin bir hak sayılması, okuma- yazma eğitiminin yetişkin eğitiminin temel görevleri içine girmesi iç patlama olarak kabul edilebilir; (Güneş, 1996) Her alanda yaşanan ve nerede olursa olsun her bireyi etkileyen değişim rüzgârı, önemi ve gereği hiç bir zaman göz ardı edilmeyen "eğitim" konusunu yaşamsal boyutta gündeme getirmiştir. Çünkü "artık bugün içinde yaşadığımız bilgi ve teknoloji çağının oluşturduğu hızlı değişmeleri, belirli süre ve programlarla sınırlı, geleneksel eğitim uygulamalarıyla karşılamak olanaksız hale gelmiştir. Çünkü bilginin üretilmesi ile üretilen bilginin ürüne dönüştürülüp insanların kullanımına sunulmasında geçen süre her geçen gün kısalmaktadır." (Bilir, 2000) Yaşamboyu eğitim kavramının babası olarak John Dewey kabul edilir. Gerçek anlamda yaşamboyu eğitim kavramının yaygınlaşması yetişkin eğitimi alanının gelişmeye başlaması ile koşuttur; çünkü yetişkin eğitiminin üzerinde durduğu zemin ve dayandığı temel, yaşamboyu eğitimdir;(duman,1999) Yetişkinler eğitimi ve öğrenme toplumu gibi birçok kavrama kaynaklık eden yaşamboyu eğitim düşüncesi üç temel ilkeye dayalıdır. Örgün eğitim, çağdaş yaşamın zorluklarıyla başa çıkmada, demokratik bilinç ve ruhun gelişiminin sürdürülmesinde yeterli değildir. Eğitim bir yaşama biçimi, dahası dünyada neler olup bittiğiyle ilgili olmanın yoludur. Öğrenme yaşamboyu bir süreçtir ve öğrenmenin yaş sınırı yoktur. (Duman,1999)

24 yüzyıl dünyasında hızla gelişen teknoloji, ilerleyen ortalama insan ömrü, bireylerin karşılaştıkları birtakım istihdam problemleri ya da istihdam edildikleri işyerlerinde kalıcı olma zorunluluğunun yanı sıra insanın çalışarak geçirdiği sürenin uzaması yani emeklilik yaşına getirilen yeni yapılandırmalar, yetişkin bireyi eğitim hayatında daha uzun soluklu kalmaya mecbur bırakmış görünüyor. Değişim rüzgarı, gerek örgün gerekse yaygın eğitim bağlamında eğitimi yaşamsal bir gereksinme haline getirmesinin yanı sıra, eğitimin amacı ve tanımından başlayarak program, yöntem ve tekniklerine varıncaya kadar pek çok alanda doğal olarak farklı yaklaşım ve anlayışları beraberinde getirmiştir. Genel anlamda toplum merkezli, ülke çıkarlarını ön planda tutarak bireyi ikinci plana atan anlayışın yerini artık birey odaklı, birey için toplum anlayışı almıştır;(sevinç,2006). Bu sebeplerden dolayı bireyin örgün eğitim kurumlarındaki edinimleri onun yetişkin hayatındaki ihtiyaçlarını karşılamak konusunda kısır kalacaktır. O zaman yetişkin eğitimi bu yüzyılda yadsınamaz bir gereklilik haline gelmiştir. Peki, yetişkin eğitimi daha açık bir ifade ile ne demektir? Yetişkin eğitimi, içeriği, düzeyi ve yöntemi ne olursa olsun, ister örgün, ister yaygın, ister okul, yüksekokul ve üniversite eğitiminin devamı şeklinde veya bunların yerine geçmek üzere yada çıraklık düzeyinde olsun, içinde yaşadıkları toplumda yetişkin sayılan kişilerin bilgilerini genişletmek, mesleki ve teknik becerilerini ilerletmek, ya da becerilerine yeni bir yön vermek, bir yandan kişisel gelişmelerini gerçekleştirmek, bir yandan dengeli ve bağımsız bir şekilde sosyal, ekonomik ve kültürel gelişmeye katılmak için tutum ve davranışlarında değişiklikler yaratmak üzere, yararlandıkları düzenli eğitim süreçlerinin tümü anlamına gelmektedir; (UNESCO, 1976) Yetişkin eğitimi programları beş temel grupta toplanır. 1. Tamamlama eğitimi 2. Mesleki ve teknik yeterlilik eğitimi

25 12 3. Sağlık, refah ve aile hayatını daha iyi hale getirmek için verilen eğitimler 4. Yurttaşlık eğitimi 5. Kendini gerçekleştirme eğitimi; ( Uysal, 2005) Yetişkin eğitiminde, yetişkinden beklenen öğrencilik rolü, yetişkin olmanın getirdiği rol ve sorumluluklara göre ikinci planda kalır. Yetişkinlere eğitim verenler, yetişkinlerin toplumdaki temel rolünün öğrenme değil üretme olduğunu, yetişkinlere verilecek eğitimin çocuk ve gençlere verilen eğitimden farklı olduğunu, farklı eğitim yaklaşımları kullanılması gerektiğini bilmek durumundadır. Geleneksel eğitimde öğrenciden kendisini kurulu bir müfredat programına uydurması istenir; yetişkin eğitiminde müfredat programı öğrencinin gereksinimleri ve ilgileri çerçevesinde kurulur. Her yetişkin kişi kendini, kendi işi, boş zaman etkinliği, aile yaşamı, topluluk yaşamı vb. bakımından özgül durumlar içerisinde bulur. Yetişkin eğitimi bu noktada başlar. Öğrenme- konusu durumun içine getirilir, gereksinim olduğunda işe koşulur. Metinler ve öğretmenler bu tip eğitimde yeni ve ikincil rol oynarlar; onların öğrenenlerin birincil önemde olmasına yol açmaları gerekir. (Lindeman, 1926, aktaran: Ayhan,1990) Okul eğitiminin bu kötü yöntemleri kullanma özelliği, daha çok yetişkin eğitiminde görülmektedir. Tüm öğrenme biçimlerinin eşit düzeyde tanınması, önceki öğrenmenin tanınması, yaşam ve iş deneyimleri (aynı zamanda motivasyon biçimi olarak), okul yaşını aşmış olan bireylerin öğrenmeyi öğrenme becerilerine sahip olabilmeleri ve bunları geliştirebilmeleri için gerekli olan temel uygulamadır. (Uluslararası Y.E. kurulu-macaristan,2002) Bir çok yetişkin eğitimcisi yapabileceklerinin en iyisini yapmayı ister ve bu yönde gelişim için çalışmaya gönüllüdür. Bunu yapabilirler çünkü; inançların ve davranışların eğitim ve öğrenim ile ne şekilde ilişkili olduğunu

İÇİNDEKİLER BÖLÜM-I. Doç. Dr. Günseli GİRGİN

İÇİNDEKİLER BÖLÜM-I. Doç. Dr. Günseli GİRGİN İÇİNDEKİLER BÖLÜM-I Doç. Dr. Günseli GİRGİN ÇAĞDAŞ EĞİTİM SİSTEMLERİNDE ÖĞRENCİ KİŞİLİK HİZMETLERİ VE REHBERLİK... 1 Giriş... 2 Çağdaş Eğitimde Öğrenci Kişilik Hizmetlerinin Yeri... 2 Psikolojik Danışma

Detaylı

TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROJE ONAY FORMU

TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROJE ONAY FORMU iii TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROJE ONAY FORMU Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı, Eğitim Yönetimi, Teftişi, Planlaması ve Ekonomisi Bilim Dalı öğrencisi Rabia HOŞ tarafından hazırlanan " Okul Öncesi Eğitim Kurumlarında

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Gelişim Kuramları 22 Eylem Kuramı ve Toplumsal Yapılandırmacılık 28

İÇİNDEKİLER. Gelişim Kuramları 22 Eylem Kuramı ve Toplumsal Yapılandırmacılık 28 İÇİNDEKİLER Önsöz/ Ahmet Yıldız 5 Giriş 11 Psikoloji kökenli modeller 15 Davranışçılık 15 Bilişselcilik 17 Bilişsel Yapılandırmacılık 20 Gelişim Kuramları 22 Eylem Kuramı ve Toplumsal Yapılandırmacılık

Detaylı

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TEZ ÖNERİSİ HAZIRLAMA KILAVUZU

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TEZ ÖNERİSİ HAZIRLAMA KILAVUZU MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TEZ ÖNERİSİ HAZIRLAMA KILAVUZU 2014 ÖNSÖZ Eğitim Bilimleri Enstitüsü 13/11/2010 tarih ve 27758 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 2010/1053 Sayılı

Detaylı

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ. Androgoji ve Pedagoji Ödevi

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ. Androgoji ve Pedagoji Ödevi TC BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ OTO310:Özel Öğretim Yöntemleri I Androgoji ve Pedagoji Ödevi Öğretim Elemanı: Hasan TINMAZ Hazırlayan: H.Özlem

Detaylı

TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROJE ONAY FORMU. Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Yönetimi, Denetimi, Planlaması ve Ekonomisi Bilim

TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROJE ONAY FORMU. Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Yönetimi, Denetimi, Planlaması ve Ekonomisi Bilim iii TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROJE ONAY FORMU Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Yönetimi, Denetimi, Planlaması ve Ekonomisi Bilim Dalı öğrencisi Güngör EBCİM tarafından hazırlanan Ortaokulların Temizlik İhtiyaçlarının

Detaylı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü. Mesleki Gelişim Programı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü. Mesleki Gelişim Programı T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü 1. ETKİNLİĞİN ADI Zihinsel Engellilerin Eğitimi Kursu 4 Mesleki Gelişim Programı 2. ETKİNLİĞİN AMAÇLARI Bu faaliyeti başarı

Detaylı

Yaygın Eğitim Enstitüsü Müdürlüğü TÜRKİYE DE YAYGIN EĞİTİM

Yaygın Eğitim Enstitüsü Müdürlüğü TÜRKİYE DE YAYGIN EĞİTİM Yaygın Eğitim Enstitüsü Müdürlüğü TÜRKİYE DE YAYGIN EĞİTİM HAZIRLAYANLAR: Md. Yrd. Şinasi BAYRAKTAR Baş Öğretmen Dr. Ayşegül GÜLTEKİN TOROSLU Uzman Öğretmen Menevşe SARAÇOĞLU Öğretmen Sevgi SÜREK 15 Kasım

Detaylı

Yrd.Doç.Dr. Serap YÜKRÜK GİRİŞ. Geleneksel Türk Müziği

Yrd.Doç.Dr. Serap YÜKRÜK GİRİŞ. Geleneksel Türk Müziği GELENEKSEL TÜRK MÜZİĞİYLE AMATÖR OLARAK İLGİLENEN BİREYLERİN ORTAÖĞRETİM DERS SÜREÇLERİNDE YER ALAN GELENEKSEL ÖĞRETİ VE UYGULAMALARI DEĞERLENDİRME DURUMLARI Yrd.Doç.Dr. Serap YÜKRÜK GİRİŞ Sanat eğitiminin

Detaylı

REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK BÖLÜMÜ

REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK BÖLÜMÜ REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK BÖLÜMÜ Psikolojik Danışma ve Rehberlik RPD 201 Not I Uz. Gizem ÖNERİ UZUN Çağdaş Eğitim *Toplumların ihtiyaç ve beklentileri durmadan değişmiş, eğitim de değişen bu

Detaylı

1. ÜNİTE İÇİNDEKİLER EĞİTİM PSİKOLOJİSİ / 1

1. ÜNİTE İÇİNDEKİLER EĞİTİM PSİKOLOJİSİ / 1 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... iii YAZARLAR HAKKINDA... iv 1. ÜNİTE EĞİTİM PSİKOLOJİSİ / 1 Giriş... 2 Eğitim Psikolojisi ve Öğretmen... 3 Eğitim Psikolojisi... 3 Bilim... 6 Psikoloji... 8 Davranış... 9 Eğitim...

Detaylı

EĞİTİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM BİLİM DALI TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 2011 2012 EĞİTİM ÖĞRETİM PLANI

EĞİTİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM BİLİM DALI TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 2011 2012 EĞİTİM ÖĞRETİM PLANI EĞİTİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM BİLİM DALI TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 2011 2012 EĞİTİM ÖĞRETİM PLANI BİLİMSEL HAZIRLIK GÜZ YARIYILI DERSLERİ EGB501 Program Geliştirmeye Giriş

Detaylı

Androgojik ve Pedagojik Yaklaşım

Androgojik ve Pedagojik Yaklaşım Androgojik ve Pedagojik Yaklaşım Pedagoji, Yunanca; paid (çocuk) ve agogos (rehberlik) köklerinden türetilmiştir ve özellikle "çocuklara öğretmenin bilim ve sanatı" anlamına gelir. Androgoji (ya da adragoloji)

Detaylı

ÖN SÖZ I ÖN SÖZ II ÖN SÖZ II BÖLÜM: ÖĞRENCİ KİŞİLİK HİZMETLERİ VE REHBERLİK

ÖN SÖZ I ÖN SÖZ II ÖN SÖZ II BÖLÜM: ÖĞRENCİ KİŞİLİK HİZMETLERİ VE REHBERLİK İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ I... iii ÖN SÖZ II...iv ÖN SÖZ II...vi 1. BÖLÜM: ÖĞRENCİ KİŞİLİK HİZMETLERİ VE REHBERLİK...1 ÖĞRENCİ KİŞİLİK HİZMETLERİ...2 KİŞİLİK HİZMETLERİNİN UZMANLIK MESLEĞİ OLMA NİTELİKLERİ...3

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Eğitim Programları ve Öğretimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı.

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Eğitim Programları ve Öğretimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı. Ders T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Programları ve Öğretimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı Tablo 1. ve Kredi Sayıları I. Yarıyıl Ders EPO535 Eğitimde Araştırma Yöntemleri

Detaylı

İÇİNDEKİLER SUNUŞ VE TEŞEKKÜR KİTABIN YAPISI VE KAPSAMI YAZAR HAKKINDA 1. BÖLÜM ÜSTÜN YETENEKLİLİKLE İLGİLİ TEMEL KAVRAMLAR VE KURAMSAL ÇERÇEVE

İÇİNDEKİLER SUNUŞ VE TEŞEKKÜR KİTABIN YAPISI VE KAPSAMI YAZAR HAKKINDA 1. BÖLÜM ÜSTÜN YETENEKLİLİKLE İLGİLİ TEMEL KAVRAMLAR VE KURAMSAL ÇERÇEVE İÇİNDEKİLER SUNUŞ VE TEŞEKKÜR... v KİTABIN YAPISI VE KAPSAMI... vii YAZAR HAKKINDA... ix 1. BÖLÜM ÜSTÜN YETENEKLİLİKLE İLGİLİ TEMEL KAVRAMLAR VE KURAMSAL ÇERÇEVE 1.1. ÜSTÜN YETENEKLİLİĞE TARİHSEL BAKIŞ...

Detaylı

Öğretmen Liderliği ÖĞRETMEN LİDERLİĞİ

Öğretmen Liderliği ÖĞRETMEN LİDERLİĞİ Öğretmen Liderliği ÖĞRETMEN LİDERLİĞİ Doç. Dr. Cevat ELMA İlköğretim Bölümü Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı E-posta: cevat.elma@omu.edu.tr Öğretmen liderliğini etkileyen faktörler: Bilgi kaynaklarının

Detaylı

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi Sayı : Tarih : 1.1.216 Diploma Program Adı : SOSYOLOJİ, LİSANS PROGRAMI, (AÇIKÖĞRETİM) Akademik Yıl : 21-216 Yarıyıl

Detaylı

İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAMI

İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAMI Program Tanımları İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAMI Kuruluş: İlköğretim Matematik Öğretmenliği Programı 2013 yılından itibaren öğrenci almaya başlamıştır ve henüz mezun vermemiştir. Amaç: İlköğretim

Detaylı

İÇİNDEKİLER. JURİ ÜYELERİNİN İMZA SAYFASI..i TEŞEKKÜR. ii ÖZET...iii ABSTRACT...v İÇİNDEKİLER...vii. TABLOLAR LİSTESİ...viii BÖLÜM I...

İÇİNDEKİLER. JURİ ÜYELERİNİN İMZA SAYFASI..i TEŞEKKÜR. ii ÖZET...iii ABSTRACT...v İÇİNDEKİLER...vii. TABLOLAR LİSTESİ...viii BÖLÜM I... İÇİNDEKİLER JURİ ÜYELERİNİN İMZA SAYFASI..i TEŞEKKÜR. ii ÖZET...iii ABSTRACT...v İÇİNDEKİLER...vii TABLOLAR LİSTESİ.....viii BÖLÜM I...1 GİRİŞ...1 1.1.Problem Durumu...1 1.2.Problem Cümlesi...3 1.3.Alt

Detaylı

1. Bölüm: Toplumsal Yapı ve Sınıf Yönetimi...1

1. Bölüm: Toplumsal Yapı ve Sınıf Yönetimi...1 İçindekiler 1. Bölüm: Toplumsal Yapı ve Sınıf Yönetimi...1 Giriş...1 ÖĞRENCİ DAVRANIŞINI ETKİLEYEN TOPLUMSAL ETMENLER...2 Aile...3 Anne Babanın Çocuğu Yetiştirme Biçimi...3 Ailede Şiddet...4 Aile İçi Çatışmanın

Detaylı

AKTIF (ETKİN) ÖĞRENME

AKTIF (ETKİN) ÖĞRENME AKTIF (ETKİN) ÖĞRENME 2 AKTIF (ETKİN) ÖĞRENME Aktif öğrenme, bireyin öğrenme sürecine aktif olarak katılımını sağlama yaklaşımıdır. Bu yöntemle öğrenciler pasif alıcı konumundan çıkıp yaparak yaşayarak

Detaylı

ORTAÖĞRETİM İNGİLİZCE ÖĞRETMENİ ÖZEL ALAN YETERLİKLERİ

ORTAÖĞRETİM İNGİLİZCE ÖĞRETMENİ ÖZEL ALAN YETERLİKLERİ A. DİL BİLEŞENLERİ VE DİL EDİNİMİ BİLGİSİ A.1. İngilizceyi sözlü ve yazılı iletişimde doğru ve uygun kullanarak model olabilme A.2. Dil edinimi kuramlarını, yaklaşımlarını ve stratejilerini bilme A.3.

Detaylı

MODÜL 9 YETİŞKİN EĞİTİM. Oturumun Hedefleri. Oturumun sonunda katılımcılar:

MODÜL 9 YETİŞKİN EĞİTİM. Oturumun Hedefleri. Oturumun sonunda katılımcılar: MODÜL 9 YETİŞKİN EĞİTİM Oturumun Hedefleri Oturumun sonunda katılımcılar: Yetişkin öğrenmesi, pedagoji ve andragoji kavramlarını kavramış, Yetişkin eğitimde eğitimcinin rolü anlamış, Yetişkin eğitimi yöntemlerini

Detaylı

çocuk ve çocuk resminin gelişim aşamalarını öğrenir.

çocuk ve çocuk resminin gelişim aşamalarını öğrenir. Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : ÇOCUĞUN SANATSAL GELİŞİMİ Ders No : 0310380072 Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 3 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim

Detaylı

EĞĠTĠM TEKNOLOJĠLERĠNDE TEMEL KAVRAMLAR. Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme

EĞĠTĠM TEKNOLOJĠLERĠNDE TEMEL KAVRAMLAR. Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme EĞĠTĠM TEKNOLOJĠLERĠNDE TEMEL KAVRAMLAR Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme Giriş Öğretim bir sanattır ve her sanat dalında olduğu gibi öğretim alanında da incelikler vardır. Disiplinler arası

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Rehberlik MB 403 7 3+0 3 3

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Rehberlik MB 403 7 3+0 3 3 DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS Rehberlik MB 403 7 3+0 3 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Zorunlu / Yüz Yüze Dersin Koordinatörü

Detaylı

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi Sayı : Tarih : 11.1.216 Diploma Program Adı : MEDYA VE İLETİŞİM, ÖNLİSANS PROGRAMI, (UZAKTAN ÖĞRETİM) Akademik

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... III ŞEKİLLER LİSTESİ. VIII ÇİZELGELER LİSTESİ.. IX EKLER LİSTESİ... IX BÖLÜM I. ÖĞRENCİ KİŞİLİK HİZMETLERİ VE REHBERLİK..

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... III ŞEKİLLER LİSTESİ. VIII ÇİZELGELER LİSTESİ.. IX EKLER LİSTESİ... IX BÖLÜM I. ÖĞRENCİ KİŞİLİK HİZMETLERİ VE REHBERLİK.. İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ.... III ŞEKİLLER LİSTESİ. VIII ÇİZELGELER LİSTESİ.. IX EKLER LİSTESİ... IX BÖLÜM I. ÖĞRENCİ KİŞİLİK HİZMETLERİ VE REHBERLİK.. 11 Rehberliğin Amacı... 13 Psikolojik Danışma Ve Rehberlik

Detaylı

TÜRKİYE ÜNİVERSİTE SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZLERİ TERİMLER SÖZLÜĞÜ, BELGE TANIMLARI

TÜRKİYE ÜNİVERSİTE SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZLERİ TERİMLER SÖZLÜĞÜ, BELGE TANIMLARI Akreditasyon: (Accreditation) TÜRKİYE ÜNİVERSİTE SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZLERİ TERİMLER SÖZLÜĞÜ, BELGE TANIMLARI Bir eğitim kuruluşunun akademik standartlarının dış bir merci, birlik veya sınav organı veya

Detaylı

Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı Yüksek Lisans Ders İçerikleri

Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı Yüksek Lisans Ders İçerikleri Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı Yüksek Lisans Ders İçerikleri Okuma-Yazma Öğretimi Teori ve Uygulamaları ESN721 1 3 + 0 7 Okuma yazmaya hazıroluşluk, okuma yazma öğretiminde temel yaklaşımlar, diğer ülke

Detaylı

ÖĞRETMENLİK VE ÖĞRETİM YETİŞKİNLER İÇİN OKUMA YAZMA ÖĞRETİCİLİĞİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

ÖĞRETMENLİK VE ÖĞRETİM YETİŞKİNLER İÇİN OKUMA YAZMA ÖĞRETİCİLİĞİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ÖĞRETMENLİK VE ÖĞRETİM YETİŞKİNLER İÇİN OKUMA YAZMA ÖĞRETİCİLİĞİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖNSÖZ Günümüzde mesleklerin

Detaylı

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ Fakültemiz 2809 sayılı Kanunun Ek 30. maddesi uyarınca Bakanlar Kurulunun 02.06.2000 tarih ve 2000-854 sayılı kararnamesiyle kurulmuş, 2001-2002 Eğitim

Detaylı

I. YARIYIL Psikolojiye Giriş Fizyolojik Psikoloji Türkçe I: Yazılı Anlatım Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Yabancı Dil I Bilgisayar I

I. YARIYIL Psikolojiye Giriş Fizyolojik Psikoloji Türkçe I: Yazılı Anlatım Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Yabancı Dil I Bilgisayar I I. YARIYIL Psikolojiye Giriş Psikolojinin tanımı, psikoloji tarihi, psikolojinin alanları (sosyal psikoloji, klinik psikoloji, eğitim psikolojisi vs.), psikoloji kuramları (davranışcı kuramlar, bilişsel

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ...III

İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ...III İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ...III Ünite:I Eğitim Psikolojisinde Bilimsel Araştırma Yöntem ve Teknikleri 13 Psikoloji ve Eğitim Psikolojisi 15 Eğitim Psikolojisi ve Bilim 17 Eğitim Psikolojisi ve Bilimsel Araştırma

Detaylı

3/7/2010. ÇAĞDAŞ EĞİTİMDE ÖĞRENCİ KİŞİLİK HİZMETLERİNİN YERİ ve ÖNEMİ EĞİTİM EĞİTİM ANLAYIŞLARI EĞİTİM

3/7/2010. ÇAĞDAŞ EĞİTİMDE ÖĞRENCİ KİŞİLİK HİZMETLERİNİN YERİ ve ÖNEMİ EĞİTİM EĞİTİM ANLAYIŞLARI EĞİTİM EĞİTİM REHBERLİK ÇAĞDAŞ EĞİTİMDE ÖĞRENCİ KİŞİLİK NİN YERİ ve ÖNEMİ Eğitim? İnsana en iyi olgunluğu vermektir (Eflatun). İnsana tabiatında bulunan gizli bütün kabiliyetlerin geliştirilmesidir (Kant). Bireyin

Detaylı

Zirve Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği ABD Ders Ġçerikleri

Zirve Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği ABD Ders Ġçerikleri Zirve Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği ABD Ders Ġçerikleri 5.DÖNEM 6.DÖNEM DERSLER T U K ECTS DERSLER T U K ECTS SNF 301 FEN VE TEK. ÖĞR. 4 0 4 6 SNF 304 TÜRKÇE ÖĞRETIMI 4 0 4 6 SNF 303

Detaylı

OKUL ÖNCESİ REHBERLİK HİZMETİ

OKUL ÖNCESİ REHBERLİK HİZMETİ OKUL ÖNCESİ REHBERLİK HİZMETİ Marmara Evleri Anaokulunda Rehberlik Hizmetleri (3 6 yaş) Okulumuzdaki tüm öğrencilerin her yönüyle sağlıklı gelişmeleri, okul ortamına uyum sağlamaları ve kapasitelerini

Detaylı

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi Sayı : Tarih : 1.1.216 Diploma Program Adı : SOSYOLOJİ, LİSANS PROGRAMI, (AÇIKÖĞRETİM) Akademik Yıl : 21-216 Yarıyıl

Detaylı

Öğrenme, Örgütsel Öğrenme

Öğrenme, Örgütsel Öğrenme Öğrenme, Örgütsel Öğrenme Öğrenme: Kişide istediği sonuca ulaşmak amacıyla hareket etmesini engelleyecek çeşitli eksiklikleri tamamlamasını sağlayacak bir süreç Hayatın her sürecinde öğrenme İşyerinde

Detaylı

2014 2015 Öğretim Yılı Rehberlik Çerçeve Programı kapsamlı gelişimsel psikolojik danışmanlık hizmetleri anlayışına bağlı kalınarak hazırlanmıştır.

2014 2015 Öğretim Yılı Rehberlik Çerçeve Programı kapsamlı gelişimsel psikolojik danışmanlık hizmetleri anlayışına bağlı kalınarak hazırlanmıştır. K. K. T. C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM ORTAK HİZMETLER DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ PSİKOLOJİK DANIŞMA REHBERLİK VE ARAŞTIRMA ŞUBESİ 2014 2015 Öğretim Yılı Rehberlik Çerçeve Programı kapsamlı gelişimsel psikolojik

Detaylı

Eğitim Örgütlerinde Değişim Yönetimi

Eğitim Örgütlerinde Değişim Yönetimi ÖN SÖZ İçinde bulunduğumuz çağ bilgi çağı olarak nitelendirilmektedir. Bilginin geçmiş dönemlere göre çok hızlı artışı ve teknolojik gelişmeler toplumların sosyokültürel, ekonomik, siyasal yapılarını da

Detaylı

Eğitim Durumlarının Düzenlenmesi

Eğitim Durumlarının Düzenlenmesi Eğitim Durumlarının Düzenlenmesi Program geliştirme sürecinin üçüncü öğesi öğrenme öğretme süreci dir. Eğitim durumları olarak da bilinen bu öğe nasıl? sorusuna yanıt arar. Eğitim durumları, öğrencilere

Detaylı

İÇİNDEKİLER GİRİŞ... 1

İÇİNDEKİLER GİRİŞ... 1 İÇİNDEKİLER GİRİŞ... 1 1. BÖLÜM ÖRGÜTLERDE EĞİTİM VE GELİŞTİRME: GİRİŞ, TANIMLAR VE KAVRAMLAR... 9 İNSAN KAYNAKLARININ EĞİTİM VE GELİŞTİRİLMESİNE GİRİŞ... 9 Eğitim Neden Önemlidir?... 10 Değişim, Değişim

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Eğitim Bilimleri Tezli Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı. Ders Kodları AKTS

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Eğitim Bilimleri Tezli Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı. Ders Kodları AKTS Ders T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Bilimleri Tezli Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı Tablo 1. ve Kredi Sayıları I. Yarıyıl Ders EPO501 Eğitimde Program Geliştirme 3 0 3 8

Detaylı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Özel Eğitim, Rehberlik ve Danışma Hizmetleri Genel Müdürlüğü

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Özel Eğitim, Rehberlik ve Danışma Hizmetleri Genel Müdürlüğü T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Özel Eğitim, Rehberlik ve Danışma Hizmetleri Genel Müdürlüğü AFYONKARAHİSAR REHBERLİK VE ARAŞTIRMA MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ 1 MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA

Detaylı

TIBBİ HİZMETLER BAŞKANLIĞI EĞİTİM KOORDİNATÖRLÜĞÜ

TIBBİ HİZMETLER BAŞKANLIĞI EĞİTİM KOORDİNATÖRLÜĞÜ TIBBİ HİZMETLER BAŞKANLIĞI EĞİTİM KOORDİNATÖRLÜĞÜ EĞİTİCİ EĞİTİMİ KURSU RAPORU 26-27-28.03.2014 Prof. Dr. Behzat ÖZKAN İzmir Güney Bölgesi Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri İzmir Güney Kamu Hastaneleri

Detaylı

1.ÇAĞDAŞ EĞİTİM SİSTEMİNDE ÖĞRENCİ KİŞİLİK HİZMETLERİ VE REHBERLİK. Abdullah ATLİ

1.ÇAĞDAŞ EĞİTİM SİSTEMİNDE ÖĞRENCİ KİŞİLİK HİZMETLERİ VE REHBERLİK. Abdullah ATLİ 1.ÇAĞDAŞ EĞİTİM SİSTEMİNDE ÖĞRENCİ KİŞİLİK HİZMETLERİ VE REHBERLİK Geleneksel eğitim anlayışı bireyi tüm yönleri ile gelişimini sağlama konusunda sorunlar yaşanmasına neden olmuştur. Tüm bu anlayış ve

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Bilim Tarihi YDA 314 6 2+0 2 2

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Bilim Tarihi YDA 314 6 2+0 2 2 DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS Bilim Tarihi YDA 314 6 2+0 2 2 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Zorunlu / Yüz Yüze Dersin Koordinatörü

Detaylı

Mesleki eğitimde bilgisayar oyunu kullanma rehberi

Mesleki eğitimde bilgisayar oyunu kullanma rehberi LLP Leonardo da Vinci Project SCOGATT Serious Computer Games as a Teaching Tool Mesleki eğitimde bilgisayar oyunu kullanma rehberi Uyarlama, hazırlama ve transfer İÇİNDEKİLER TERİMLER GİRİŞ: MODÜL ÇERÇEVESİ

Detaylı

İÇİNDEKİLER BÖLÜM I BÖLÜM II. Sayfa ÖNSÖZ... 10

İÇİNDEKİLER BÖLÜM I BÖLÜM II. Sayfa ÖNSÖZ... 10 İÇİNDEKİLER Sayfa ÖNSÖZ... 10 BÖLÜM I ANADİLİ ÖĞRETİMİNE İLİŞKİN GENEL BİLGİLER... 1 Anadilinin Birey ve Toplum Yaşamındaki Önemi... 1 Anadili Öğretiminin Temel İşlevleri... 5 ANADİLİ ÖĞRETİMİNİN ETKİNLİK

Detaylı

İŞ GÜVENLİĞİ KÜLTÜRÜ

İŞ GÜVENLİĞİ KÜLTÜRÜ Dr. Salih DURSUN İŞ GÜVENLİĞİ KÜLTÜRÜ KAVRAM MODELLER UYGULAMA Beta Yay n No : 2668 İşletme - Ekonomi : 558 1. Baskı Mart 2012 - İSTANBUL ISBN 978-605 - 377-692 - 5 Copyright Bu kitab n bu bas s n n Türkiye

Detaylı

ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ 0-36 AYLIK GELİŞİMSEL RİSK ALTINDAKİ ÇOCUKLAR AİLE DESTEK MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ 0-36 AYLIK GELİŞİMSEL RİSK ALTINDAKİ ÇOCUKLAR AİLE DESTEK MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ 0-36 AYLIK GELİŞİMSEL RİSK ALTINDAKİ ÇOCUKLAR AİLE DESTEK MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖN SÖZ

Detaylı

KİŞİSEL GELİŞİM VE EĞİTİM ANADOLU VE TÜRK KÜLTÜRÜ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

KİŞİSEL GELİŞİM VE EĞİTİM ANADOLU VE TÜRK KÜLTÜRÜ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü KİŞİSEL GELİŞİM VE EĞİTİM ANADOLU VE TÜRK KÜLTÜRÜ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile

Detaylı

MİLLÎ EĞİTİM UZMAN YARDIMCILIĞI GÜNCELLENMİŞ TEZ KONULARI LİSTESİ

MİLLÎ EĞİTİM UZMAN YARDIMCILIĞI GÜNCELLENMİŞ TEZ KONULARI LİSTESİ MİLLÎ EĞİTİM UZMAN YARDIMCILIĞI GÜNCELLENMİŞ TEZ KONULARI LİSTESİ (Not: Tez konuları listesi 25 yeni tez konusu da ilave edilerek güncellenmiştir.) 1. Öğretmen yetiştirme sisteminde mevcut durum analizi

Detaylı

İçindekiler. Sayfa. vii

İçindekiler. Sayfa. vii İçindekiler Sayfa Bölüm 1. Genel Bakış. 1 Temel Kavramlar.. 1 Eğitim... 3 Öğrenme.. 5 Öğretim. 6 Yetiştirme. 7 Öğretim Tasarımı Süreci... 8 Öğretim Tasarımını Tanımlama Çabaları.. 12 Öğretim Tasarımının

Detaylı

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi Sayı : Tarih : 1.1.216 Diploma Program Adı : SOSYOLOJİ, LİSANS PROGRAMI, (AÇIKÖĞRETİM) Akademik Yıl : 21-216 Yarıyıl

Detaylı

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi Sayı : Tarih : 1.1.216 Diploma Program Adı : SOSYOLOJİ, LİSANS PROGRAMI, (AÇIKÖĞRETİM) Akademik Yıl : 21-216 Yarıyıl

Detaylı

1. Çocukları Tanıma Çocukların fiziksel özelliklerini tanıma Çocukların sosyo-ekonomik özelliklerini tanıma

1. Çocukları Tanıma Çocukların fiziksel özelliklerini tanıma Çocukların sosyo-ekonomik özelliklerini tanıma Milli Eğitim Bakanlığı ve öğretmen yetiştiren yüksek öğretim kurumları temsilcilerinden oluşturulan "Öğretmen Yeterlikleri Komisyonu" 1999 yılında başlattığı çalışmalarını 2002 yılında tamamlayarak öğretmen

Detaylı

İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 ÇAĞDAŞ EĞİTİMDE ÖĞRENCİ KİŞİLİK HİZMETLERİNİN YERİ VE ÖNEMİ BÖLÜM 2 EĞİTİM SÜRECİNDE REHBERLİK HİZMETLERİ

İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 ÇAĞDAŞ EĞİTİMDE ÖĞRENCİ KİŞİLİK HİZMETLERİNİN YERİ VE ÖNEMİ BÖLÜM 2 EĞİTİM SÜRECİNDE REHBERLİK HİZMETLERİ İÇİNDEKİLER ÇAĞDAŞ EĞİTİMDE ÖĞRENCİ KİŞİLİK HİZMETLERİNİN YERİ VE ÖNEMİ BÖLÜM 1 Çağdaş Anlayışa Göre Eğitim...3 Eğitimin Amaçları...3 İşlevi....4 Okulun Yapısı...4 Öğrenci Kişilik Hizmetleri (Ö.K.H.)....5

Detaylı

İÇİNDEKİLER. 3. BÖLÜM BİLİM OLARAK EĞİTİMİN TEMELLERİ 3.1. Psikoloji Sosyoloji Felsefe...51

İÇİNDEKİLER. 3. BÖLÜM BİLİM OLARAK EĞİTİMİN TEMELLERİ 3.1. Psikoloji Sosyoloji Felsefe...51 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...9 1. BÖLÜM EĞİTİM BİLİMLERİ İLE İLGİLİ TEMEL KAVRAMLAR 1.1. Eğitim...11 1.1.1. Birey...12 1.1.2. Davranış...15 1.1.3. Yaşantı...16 1.1.4. İstendik...17 1.1.5. Değişme...17 1.1.6. Süreç...17

Detaylı

6. BÖLÜM: BULGULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

6. BÖLÜM: BULGULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ 6. BÖLÜM: BULGULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ Bu bölümde araştırma bulgularının değerlendirilmesine yer verilecektir. Yerleşik yabancılara yönelik demografik verilerin ve ev sahibi ülkeye uyum aşamasında gereksinim

Detaylı

HALK EĞİTİMİ MERKEZİ KURSLARINA KATILAN YETİŞKİN ÖĞRENENLERİN GÜDÜSEL YÖNELİMLERİ (MUĞLA İLİ MERKEZ İLÇE HALK EĞİTİMİ MERKEZİ KURSLARI ÖRNEĞİ)

HALK EĞİTİMİ MERKEZİ KURSLARINA KATILAN YETİŞKİN ÖĞRENENLERİN GÜDÜSEL YÖNELİMLERİ (MUĞLA İLİ MERKEZ İLÇE HALK EĞİTİMİ MERKEZİ KURSLARI ÖRNEĞİ) TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YAŞAM BOYU ÖĞRENME VE YETİŞKİN EĞİTİMİ ANABİLİM DALI (YETİŞKİN EĞİTİMİ DOKTORA PROGRAMI) HALK EĞİTİMİ MERKEZİ KURSLARINA KATILAN YETİŞKİN

Detaylı

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DÖRDÜNCÜ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE KARŞI TUTUMLARI

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DÖRDÜNCÜ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE KARŞI TUTUMLARI SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DÖRDÜNCÜ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE KARŞI TUTUMLARI Arş.Gör. Duygu GÜR ERDOĞAN Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi dgur@sakarya.edu.tr Arş.Gör. Demet

Detaylı

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi Sayı : Tarih : 1.1.216 Diploma Program Adı : SOSYOLOJİ, LİSANS PROGRAMI, (AÇIKÖĞRETİM) Akademik Yıl : 21-216 Yarıyıl

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Uygulamalı İşletme İstatistiği BBA 282 Bahar 3+0+0 3 5

DERS BİLGİLERİ. Uygulamalı İşletme İstatistiği BBA 282 Bahar 3+0+0 3 5 DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U+L Saat Kredi AKTS Uygulamalı İşletme İstatistiği BBA 282 Bahar 3+0+0 3 5 Ön Koşul Dersleri - Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü İngilizce Lisans Zorunlu Dersin

Detaylı

EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEK BİLGİSİ DERSLERİNE YÖNELİK TUTUMLARI Filiz ÇETİN 1

EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEK BİLGİSİ DERSLERİNE YÖNELİK TUTUMLARI Filiz ÇETİN 1 58 2009 Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Dergisi Sayı:25, s.58-64 ÖZET EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEK BİLGİSİ DERSLERİNE YÖNELİK TUTUMLARI Filiz ÇETİN 1 Bu çalışmanın

Detaylı

BİLGİSAYAR DESTEKLİ ÖĞRETİM. TemplatesWise.com

BİLGİSAYAR DESTEKLİ ÖĞRETİM. TemplatesWise.com BİLGİSAYAR DESTEKLİ ÖĞRETİM 1 TemplatesWise.com Konular Eğitim Öğretim Bilgisayarın Eğitimde Kullanma Amaçları Bilgisayar Destekli Eğitim Bilgisayar Destekli Öğretim Bilgisayar Destekli Öğretimin Kuramsal

Detaylı

İŞLETME BÖLÜMÜ YÜKSEK LİSANS (MBA) PROGRAMI

İŞLETME BÖLÜMÜ YÜKSEK LİSANS (MBA) PROGRAMI İŞLETME BÖLÜMÜ YÜKSEK LİSANS (MBA) PROGRAMI Vizyon: Farklı disiplinlerden gelen katılımcılara yönetim sanatının temel ilkeleri ve çağdaş bilgi birikiminin esaslarını vererek ulusal ve uluslararası işletmelerde

Detaylı

T.C. MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TEZ ÖNERİSİ HAZIRLAMA KILAVUZU MART, 2017 MUĞLA T.C. MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ.... ANABİLİM DALI.... BİLİM

Detaylı

İÇİNDEKİLER BÖLÜM III: HAYAT BİLGİSİ VE SOSYAL BİLGİLER

İÇİNDEKİLER BÖLÜM III: HAYAT BİLGİSİ VE SOSYAL BİLGİLER Önsöz İÇİNDEKİLER BÖLÜM I: HAYAT BİLGİSİ VE SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETİMİNİN TANIMI, ÖNEMİ VE ÖZELLİKLERİ 11 Giriş 12 Hayat ve Sosyal Bilgilerin Tanımı 13 Sosyal Bilimler ile Sosyal Bilgiler Farkı 13 Demokratik

Detaylı

İşe Dayalı Öğrenme (İDÖ)

İşe Dayalı Öğrenme (İDÖ) İşe Dayalı Öğrenme (İDÖ) Dr. Ö. Sürel Karabilgin 14. Bahar Sempozyumu Antalya 13 17 Nisan 2010 Sunum planı Kavramlar İDÖ tanımı ve içeriği İDÖ tipolojisi Sorunlar Anahtar kavramlar ve anlamları Strateji,

Detaylı

Dilbilim ve Çeviri (ETI105) Ders Detayları

Dilbilim ve Çeviri (ETI105) Ders Detayları Dilbilim ve Çeviri (ETI105) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Dilbilim ve Çeviri ETI105 Güz 3 0 0 3 5 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili Dersin

Detaylı

Kısaca İçindekiler. KISIM I: Sosyal Bilgilere Giriş. KISIM II: Sosyal Bilgiler Öğretimin Temelleri

Kısaca İçindekiler. KISIM I: Sosyal Bilgilere Giriş. KISIM II: Sosyal Bilgiler Öğretimin Temelleri iv / Künye Kısaca İçindekiler KISIM I: Sosyal Bilgilere Giriş Bölüm 1: Sosyal Bilgiler Öğretiminin ve Öğreniminin Geçmişi, Bugünü ve Geleceği KISIM II: Sosyal Bilgiler Öğretimin Temelleri Bölüm 2: Sosyal

Detaylı

ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ 4-6 YAŞ ÇOCUK EĞİTİMİ VE ETKİNLİKLERİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ 4-6 YAŞ ÇOCUK EĞİTİMİ VE ETKİNLİKLERİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ 4-6 YAŞ ÇOCUK EĞİTİMİ VE ETKİNLİKLERİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2014 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin

Detaylı

Uzaktan Eğitim. Öğr. Gör. Fırat YÜCEL Akdeniz Üniversitesi Enformatik Bölümü

Uzaktan Eğitim. Öğr. Gör. Fırat YÜCEL Akdeniz Üniversitesi Enformatik Bölümü Uzaktan Eğitim Öğr. Gör. Fırat YÜCEL Akdeniz Üniversitesi Enformatik Bölümü İçerik Eğitim Türleri Uzaktan Eğitim Uzaktan Eğitim Etkili midir? Uzaktan Eğitimin Bireylere Sağladığı Olanaklar Dünyada ve Türkiye

Detaylı

BÖLÜM 1 GİRİŞ. Bu bölümde araştırmanın problemi, amacı, önemi, kısaltmalar ve tanımlardan bahsedilmektedir.

BÖLÜM 1 GİRİŞ. Bu bölümde araştırmanın problemi, amacı, önemi, kısaltmalar ve tanımlardan bahsedilmektedir. BÖLÜM 1 GİRİŞ Bu bölümde araştırmanın problemi, amacı, önemi, kısaltmalar ve tanımlardan bahsedilmektedir. 1.1.Problem Durumu İlkokul eğitim-öğretim faaliyetlerinin temelini oluşturmakta ve kişinin geleceğinin

Detaylı

eğiticinin değişen rolü ve eğitici gelişimi

eğiticinin değişen rolü ve eğitici gelişimi eğiticinin değişen rolü ve eğitici gelişimi Yrd. Doç. Dr. Hatice ŞAHİN EÜTF, TEAD 9 Kasım 2007 sunum planı değişim nedenleri değişime eğitici tepkisi eğitici rolleri rolleri bilmenin yararı eğitici gelişimi

Detaylı

128770-CP-1-2006-1-PT-COMENIUS-C21

128770-CP-1-2006-1-PT-COMENIUS-C21 Socrates-Comenius, Eylem 2.1. Projesi Bir Eğitim Projesi olarak Tarihi Olayları Yeniden Canlandırma Eğitimden Eyleme Referans: 128770-CP-1-2006-1-PT-COMENIUS-C21 ÖĞRETMEN EĞİTİMİ PROGRAMI PLAN DURUM Pek

Detaylı

İnsan sevgisi olmayan bir yönetici başarılı olamaz.

İnsan sevgisi olmayan bir yönetici başarılı olamaz. SINIF YÖNETİMİ İLE İLGİLİ GENEL KAVRAMLAR Önsöz İnsan sevgisi olmayan bir yönetici başarılı olamaz. Yönetim Örgütsel amaçları gerçekleştirmek için bireysel ve grupsal olarak çalışmaktır. Yönetimin Özellikleri

Detaylı

YENİ İLKÖĞRETİM TÜRKÇE PROGRAMININ GETİRDİKLERİ Hasan Basri DURSUN > hbdursun@gmail.com

YENİ İLKÖĞRETİM TÜRKÇE PROGRAMININ GETİRDİKLERİ Hasan Basri DURSUN > hbdursun@gmail.com YENİ İLKÖĞRETİM TÜRKÇE PROGRAMININ GETİRDİKLERİ Hasan Basri DURSUN > hbdursun@gmail.com Bilginin hızla yenilenerek üretildiği çağımızda birey ve toplumun geleceği, bilgiye ulaşma, bilgiyi kullanma ve üretme

Detaylı

Mühendisler İçin Olasılık ve İstatistik (CE 205) Ders Detayları

Mühendisler İçin Olasılık ve İstatistik (CE 205) Ders Detayları Mühendisler İçin Olasılık ve İstatistik (CE 205) Ders Detayları Ders Adı Ders Dönemi Ders Uygulama Kodu Saati Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Mühendisler İçin Olasılık ve İstatistik CE 205 Güz 3 0 0

Detaylı

İÇİNDEKİLER OKUL ÖNCESİ DÖNEMDEKİ ÇOCUKLARIN GELİŞİM ALANLARINA GÖRE ÖZELLİKLERİ. Kazanımlar... 1 İçindekiler... 2

İÇİNDEKİLER OKUL ÖNCESİ DÖNEMDEKİ ÇOCUKLARIN GELİŞİM ALANLARINA GÖRE ÖZELLİKLERİ. Kazanımlar... 1 İçindekiler... 2 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ BÖLÜM 1 Prof. Dr. Neriman ARAL, Doç. Dr. Ender DURUALP OKUL ÖNCESİ DÖNEMDEKİ ÇOCUKLARIN GELİŞİM ALANLARINA GÖRE ÖZELLİKLERİ Kazanımlar... 1 İçindekiler... 2 Okul Öncesi Dönemdeki Çocukların

Detaylı

BĠYOLOJĠ EĞĠTĠMĠ LĠSANSÜSTÜ ÖĞRENCĠLERĠNĠN LĠSANSÜSTÜ YETERLĠKLERĠNE ĠLĠġKĠN GÖRÜġLERĠ

BĠYOLOJĠ EĞĠTĠMĠ LĠSANSÜSTÜ ÖĞRENCĠLERĠNĠN LĠSANSÜSTÜ YETERLĠKLERĠNE ĠLĠġKĠN GÖRÜġLERĠ 359 BĠYOLOJĠ EĞĠTĠMĠ LĠSANSÜSTÜ ÖĞRENCĠLERĠNĠN LĠSANSÜSTÜ YETERLĠKLERĠNE ĠLĠġKĠN GÖRÜġLERĠ Osman ÇİMEN, Gazi Üniversitesi, Biyoloji Eğitimi Anabilim Dalı, Ankara, osman.cimen@gmail.com Gonca ÇİMEN, Milli

Detaylı

Bilim ve teknolojideki hızlı gelişmeler karşısında okullarda ve iş yerlerinde

Bilim ve teknolojideki hızlı gelişmeler karşısında okullarda ve iş yerlerinde Sağlık Personeli Yetiştiren Okullarda Sterilizasyon ve Dezenfeksiyon Eğitimi Yrd. Doç. Dr. Türkan ÖZBAYIR Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu, Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı, İZMİR

Detaylı

BÖLÜM III ÖĞRETİMİN TEMEL ESASLARI

BÖLÜM III ÖĞRETİMİN TEMEL ESASLARI BÖLÜM III ÖĞRETİMİN TEMEL ESASLARI Temel Tanım ve Kavramlar... 28 Öğrenme ile İlgili İlkeler... 31 Öğrenme Yaşantılarının Temelleri... 31 Öğrenim Yaşantılarını Planlama ve Yönetme ile İlgili İlkeler...

Detaylı

VYGOTSKY SİSTEMİ: KÜLTÜREL-TARİHSEL GELİŞİM KURAMI

VYGOTSKY SİSTEMİ: KÜLTÜREL-TARİHSEL GELİŞİM KURAMI İÇİNDEKİLER KISIM I VYGOTSKY SİSTEMİ: KÜLTÜREL-TARİHSEL GELİŞİM KURAMI BÖLÜM 1 Vygotsky nin Yaklaşımına Giriş Zihnin Araçları... 4 Zihnin Araçları Niçin Önemlidir... 5 Vygostky Yaklaşımının Tarihçesi...

Detaylı

İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 ERKEN YAŞTA DİL ÖĞRENME... 1

İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 ERKEN YAŞTA DİL ÖĞRENME... 1 İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 ERKEN YAŞTA DİL ÖĞRENME... 1 Erken Yaşta Dil Öğrenenler... 1 Çocuklar ana dillerini nasıl öğrenirler?... 2 Ana dil ediniminin aşamaları... 3 Yabancı dil öğrenimine erken başlamak faydalı

Detaylı

İlköğretim (İlkokul ve Ortaokul) Programları. Yrd.Doç.Dr.Gülçin TAN ŞİŞMAN

İlköğretim (İlkokul ve Ortaokul) Programları. Yrd.Doç.Dr.Gülçin TAN ŞİŞMAN İlköğretim (İlkokul ve Ortaokul) Programları Yrd.Doç.Dr.Gülçin TAN ŞİŞMAN Yakın Geçmiş... 1990 Eğitimi Geliştirme Projesi Dünya Bankası nın desteği - ÖME 1997 8 Yıllık Kesintisiz Eğitim 2000 Temel Eğitime

Detaylı

Bilgisayar Destekli Eğitimin Gelişimi ve Kuramsal Dayanakları

Bilgisayar Destekli Eğitimin Gelişimi ve Kuramsal Dayanakları Bilgisayar Destekli Eğitimin Gelişimi ve Kuramsal Dayanakları Bir Önceki Ders Çağdaş Eğitim Gereksinimleri Bilgisayarların Eğitime Girişi Bilgisayarların Eğitime Etkisi Öğrencinin ve Öğretmenin Değişen

Detaylı

İçindekiler. İçindekiler... vii 1. BÖLÜM SES TEMELLİ CÜMLE YÖNTEMİ VE YAPILANDIRMACILIK. Yrd. Doç. Dr. Meral GÖZÜKÜÇÜK

İçindekiler. İçindekiler... vii 1. BÖLÜM SES TEMELLİ CÜMLE YÖNTEMİ VE YAPILANDIRMACILIK. Yrd. Doç. Dr. Meral GÖZÜKÜÇÜK İçindekiler Önsöz... iii İçindekiler... vii 1. BÖLÜM SES TEMELLİ CÜMLE YÖNTEMİ VE YAPILANDIRMACILIK Yrd. Doç. Dr. Meral GÖZÜKÜÇÜK Giriş... 1 Dil ve Anadili Tanımı... 2 Türkçenin Özellikleri... 4 İlkokul

Detaylı

PROJE SAHİBİ KURUM : Erzurum Cumhuriyet Kız Teknik Ve Meslek Lisesi (Erzurum Cumhuriyet Girl Technical And Vocational High School)

PROJE SAHİBİ KURUM : Erzurum Cumhuriyet Kız Teknik Ve Meslek Lisesi (Erzurum Cumhuriyet Girl Technical And Vocational High School) PROJE SAHİBİ KURUM : Erzurum Cumhuriyet Kız Teknik Ve Meslek Lisesi (Erzurum Cumhuriyet Girl Technical And Vocational High School) PROJE ADI : İletişim Ve Etkileşimde Avrupa Deneyimi (European Experience

Detaylı

Yapı Mühendisliğinde Bilgisayar Destekli Analiz ve Tasarım (CE 447) Ders Detayları

Yapı Mühendisliğinde Bilgisayar Destekli Analiz ve Tasarım (CE 447) Ders Detayları Yapı Mühendisliğinde Bilgisayar Destekli Analiz ve Tasarım (CE 447) Ders Detayları Ders Adı Ders Dönemi Ders Kodu Saati Uygulama Saati Laboratuar Kredi AKTS Saati Yapı Mühendisliğinde Bilgisayar Destekli

Detaylı

ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ EVDE ÇOCUK BAKIMI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ EVDE ÇOCUK BAKIMI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ EVDE ÇOCUK BAKIMI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile karşı

Detaylı

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi Sayı : Tarih : 11.1.216 Diploma Program Adı : MEDYA VE İLETİŞİM, ÖNLİSANS PROGRAMI, (UZAKTAN ÖĞRETİM) Akademik

Detaylı

DANIŞMAN ÖĞRETMEN MENTORLUK FONKSİYONLARI İLE ADAY ÖĞRETMENLERİN ÖZNEL MUTLULUK DÜZEYİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ

DANIŞMAN ÖĞRETMEN MENTORLUK FONKSİYONLARI İLE ADAY ÖĞRETMENLERİN ÖZNEL MUTLULUK DÜZEYİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ DANIŞMAN ÖĞRETMEN MENTORLUK FONKSİYONLARI İLE ADAY ÖĞRETMENLERİN ÖZNEL MUTLULUK DÜZEYİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ Yrd. Doç. Dr. Ramazan YİRCİ Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Uğur ÖZALP Millî

Detaylı

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi Sayı : Tarih : 11.1.216 Diploma Program Adı : MEDYA VE İLETİŞİM, ÖNLİSANS PROGRAMI, (UZAKTAN ÖĞRETİM) Akademik

Detaylı

BÖLÜM 1 BÖLÜM 2 SINIF YÖNETİMİNİN TEMELLERİ SINIF YÖNETİMİNİ ETKİLEYEN ETKENLER

BÖLÜM 1 BÖLÜM 2 SINIF YÖNETİMİNİN TEMELLERİ SINIF YÖNETİMİNİ ETKİLEYEN ETKENLER BÖLÜM 1 SINIF YÖNETİMİNİN TEMELLERİ Örgüt ve Yönetim... 2 Eğitim Yönetimi... 4 Okul Yönetimi... 5 Sınıf Yönetimi Kavramı... 7 Sınıf Yönetimi ve İlgili Disiplinler... 10 Sınıfın Yapısı (Ortamı)... 11 Sınıf

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖZEL EĞİTİME GEREKSİNİMİ OLAN ÖĞRENCİLER VE ÖZEL EĞİTİM

İÇİNDEKİLER ÖZEL EĞİTİME GEREKSİNİMİ OLAN ÖĞRENCİLER VE ÖZEL EĞİTİM İÇİNDEKİLER ÜNİTE 1 ÖZEL EĞİTİME GEREKSİNİMİ OLAN ÖĞRENCİLER VE ÖZEL EĞİTİM GİRİŞ...1 ÖZEL EĞİTİMİN İLKELERİ...3 YETERSİZLİĞİN NEDENLERİ...4 Doğum Öncesinde Oluşan Nedenler... 4 Doğum Anında Oluşan Nedenler...

Detaylı

SINIF YÖNETİMİNİN TEMELLERİ

SINIF YÖNETİMİNİN TEMELLERİ SINIF YÖNETİMİNİN TEMELLERİ Yrd. Doç. Dr. Çetin ERDOĞAN cerdogan@yildiz.edu.tr Sınıf Nedir? Ders yapılır Yaşanır Zaman geçirilir Oyun oynanır Sınıf, bireysel ya da grupla öğrenme yaşantılarının gerçekleştiği

Detaylı