KAYNAK TEKNOLOJİSİ 1. ULUSAL KONGRESİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KAYNAK TEKNOLOJİSİ 1. ULUSAL KONGRESİ"

Transkript

1 tmmob makina mühendisleri odası KAYNAK TEKNOLOJİSİ 1. ULUSAL KONGRESİ BİLDİRİLER KİTABI TMMOB Makina Mühendisleri Odası Ankara Şubesi Sümer Sokak 36/1 Demirtepe - ANKARA Tel : (0312)

2 KAYNAK TEKNOLOJİSİNİN AVRUPA'DA 100 TÜRKİYE'DE 40 YILI Prof. Dr. Selahaddin ANIK Gedik Eğitim Vakfı - Ankara Cad. No: 28 Şeyhli Köyü-Pendik/İSTANBUL Prof. Dr. Adnan DİKİCİOĞLU ve Doç. Dr. Murat VURAL İ.T.Ü. Makina Fakültesi - İnönü Cad. No: 85 Gümüşsuyu/İSTANBUL ÖZET İçinde bulunduğumuz 1997 yılı, Alman Kaynak Tekniği Derneği Deutscher Verband für Schweisstechnik (DVS)'in 100. yılı olarak kutlanmıştır. Bu tarih, aynı zamanda Türkiye'de Kaynak Teknolojisi ile ilgili 1957 yılında kurulan ilk sivil toplum örgütü olan Türk Kaynak Cemiyeti'nin de 40. yılına rastlamaktadır. Bu yazıda bu rastlantıdan yola çıkılarak kaynak teknolojisinin Avrupa'da 100 Türkiye'de ise 40 yılı özetlenmeye çalışılmıştır. 1. GİRİŞ Kaynak teknolojisi, kendi anlamı dışında lehimleme, yapıştırma, termik püskürtme gibi birleştirme ve kaplama ile ilgili bilimsel ve teknolojik disiplinleri de içerir. Bu nedenle kaynak teknolojisinin tarihçesi, birleştirme teknolojilerinin tarihçesi anlamına gelir. Birleştirme teknolojisinin tarihçesi, gerçekte bir grup insan kütlesinin tarihidir. Bunların büyük bir kısmı ufak tamircilik yapan,bir kısmı da hayal kuranlardır denilse, daha uygun olur. Bütün bunların hepsi de kendileri çaplarında bir katkıda bulunmutur. Bu insanlar sık sık, kazançlı olmayan araştırmalarla çevrelerinin alay konusu bile olmuşlardır. Fakat bütün bunlara rağmen neye inanmışlarsa, onun için mücadele eden bu insanlar, küçük katkıları ile dünyamıza iyi bir malzeme birleştirme yöntem grubu armağan etmişlerdir. 2. DÜNYADA KAYNAK TEKNOLOJİSİNİN TARİHÇESİ Mısır firavunları zamanında yapılan çok güzel metal işlerine, eski el yapısı araçlara ve eski Ahid'de de metal işlerine sık sık rastlanmaktaydı. Romalılar zamanında, çeşitli işlemler daha iyi bir şekilde geliştirilmiştir. Bunların başlıcalan ise, lehimleme veyahutta demiri kaynağı ile yapılan birleştirmelerdir (Şekil 1,2 ve 3).

3 Şekil 1. M.Ö. 4.'yy'dan kalma,kaplan ve güneş figürleriyle süslenmiş bir kraliyet tacı (Kahire müzesi). Şekil 2. Roma yakınlarında bulunmuş, M.Ö. 2.'yy'a ait altın'dan küpeler (Roma Ulusal Müzesi).

4 Şekil 3. M.Ö. yaklaşık 2750 yılında Abusir kentinde inşa edilmiş, en eski kaynaklı bronz borudan su dağıtım hattı (Berlin Devlet Müzesi). Bugün bütün ülkelerde demirinin çekici ile yaptığı basınç kaynağı, hemen hemen tarihe karışmış; örs artık bir koleksiyon eşyası halini almış ve sadece bazı demirci atelyelerinde görünür hale gelmiştir. Lehimleme ise eski zamanlarda dünyanın çeşitli bölgelerinde, bu arada Çin, Japonya, kuzey ve güney Avrupa ve Anadolu'da geniş ölçüde kullanılmıştır (Şekil 4). Şekil 4. M.Ö. 8.yy'da Doğu Anadolu'da Urartu'lardan kalma olup, eski Roma'da bir Berberi'nin mezarından çıkan üç parçalı bir bronz kap (Roma ulusal Müzesi).

5 Kaynak teknolojisinin gelişme çizgisi, aşağıdaki kronolojik sırayla verilebilir: M.Ö Sümerler: kaynaklı parçalar (altın-altın) M.Ö Mısırlılar: kaynaklı (sert lehimli) parçalar M.Ö Pompei: Demirci kaynağı ile birleştirilmiş boru hatları 330/380 - Delhi: Tapınak sütunları: demirci kaynağı ile imal edilmiş 1500'e doğru : LEONARDO DA VİNCİ: Boruların çubuk üzerine demirci kaynağı 1847-Kirshoff kanunu İlk ark ocağı ve bu şekilde elektrik arkının çeliğin eritilmesi, alaşımlandırılması ve oksijenle saflaştırılması İlk kurşun akünün bulunuşu Bessemer yöntemiyle çelik üretimi Dinamo prensibinin keşfi: ABD'den Elihu Thompson'un yüksek gerilimli alternatif akımdan 1-4 V'luk yüksek şiddetli akımı bularak ve böylece çeliğin direnç nokta kaynağıyla birleştirilmesini buluşu Oksijen'in havadan sürekli olarak eldesi Oksijenin ilk defa sıvılaştınlması ve hidrojenin endüstriyel üretimi Basınç kaynağıyla çeliğin nikelle kaplanması Alternatif akımın taşınması için üç fazlı sistemin geliştirilmesi Metal püskürtme ile ilgili ilk patent Manyetik art akımlı ilk doğru akım makinası BENARDOS'un elektrik ark kaynağını buluşu; bu keşiften sonra konstrüksiyonlardaki perçinlerin büyük kısmı kaynak dikişi ile yer değiştirdi ZERENER'in iki karbonelektrod ve bir bobinle ark yöntemi Röntgen ışınlarının keşfi Karbon arkı ile petrol varillerinin kaynağı Yüksek fırınlardaki anahtar deliklerinin açılması için Hidrojen/Oksijen alevinin kullanılması Havanın sıvılaştınlması ve oksijenin ekonomik eldesi Yassı demir'in (Kalınlık 20mm) kesme üfleciyle kesilmesi Meme düzenekli kesme üflecinin bulunuşu Kaynağın demiryolu raylannmbirleştirilmesinde ilk kez kullanılışı ve Berlinde kaynaklı boru konstrüksiyon HİLPERT'ten Kaynak teknolojisi alanında ilk DOKTORA TEZİ (Konu: Asetilenoksijen kaynağının kullanılabilirliği) Kırık lokomotif silindirleri için dekapanlı/dekapansız olarak dökmedemir'in kaynağı Almanya'da asetilenin fabrika çapında üretimi 10

6 Boru imalatında uzunlamasına ve çevresel dikişlerin otojen kaynağı Sualtında oksi-asetilen kesme cihazı Çevresel yuvarlak dikişler için ilk ark-çıplak tel otomatı Kaynak telinin mekanik şekilde ilerletildiği kaynak düzeneği Alternatif akımla kaynak Arkatom (Atomik Hidrojen) kaynağı yöntemi (Tungsten-hidrojen) Arcogen yöntemi (otojen ve elektrik ark kaynağının birleştirilmesi) Tamamen kaynaklı ilk demiryolu köprüsünün imali (Münster-Rheda) 1931/ Almanya'da ilk kaynaklı yolcu vagonu ABD'de sualtında ark kaynağı Elektrik tahrikli ilk elle kesme cihazı Üflemeli karbon-ark kaynak pensesi Kjellberg - Otomatı (Elektrodun kendi kendine iletilmesi) ABD'de Union-Melt yönteminin keşfi (kaynak ağzında kaynak tozu ile çıplak telin birlikte erimesi) Çeşitli elektrod otomatlarının geliştirilmesi Oksi-asetilen kaynak dikişlerinin yeniden kristalleştirme tavlaması Rayların otojen-pres kaynağı Tozaltında alevle kesme Saplama kaynak tabancası Çeşitli kaynak otomatlarının geliştirilmesi Aşağıdaki şekillerde kaynak teknolojisinin tarihçesiyle ilgili çeşitli fotoğraflar ve çizimler verilmiştir. «HS UI K mir ^ von 0,3 bts Î0 % > Sfârke. M U/i e netttoıtenttk! venmithauucht, fe- "»tem ÛK Appsml nur «itogenen Sch»'ei*»uiK «us ' > aisısrsîoü. u«c &sucr- Dic zam Schn'tioea bcmıttte Wa»er-»to!i-Sflucf.«taff!ia.ıısıe h*t eine Tempe-»tur venanv-ceaıus. DasMetta tomntt Şekil 5. Gaz eritme kaynağı ile ilgili eski bir yayın kupürü. 11

7 Şekil 6. Karbon ark kaynağının pozisyon kaynağında kullanılışı Şekil 7. Zerener'in arkı saptırması (1889). 12

8 Şekil 8. Benardos'un kazan kaynağı yapısı (yak. 1900). Şekil 9. Bir jeneratörün kullanımı ile elle elektrik ark kaynağı,

9 Şekil 10. İkinci Dünya Savaşında Liberty tipi gemilerin kırılması. Şekil 11. Schoop'un, termik püskürtme işlemine parçada düşük termik gerilmelerin oluştuğunu kendisi üzerinde göstermesi. 14

10 Şekil 12. Arcatom-kaynağının kullanılışı (1930'lu yıllar). Alman Kaynak Tekniği Cemiyeti Deutscher Verband für Schweisstechnik'in geçmişi 1897 yılına kadar uzanmaktadır. DVS, 1897'de Kalsiyumkarbür (Karpit) ve Asetilen Birliği olarak ilk mesleki örgütlenme gerçekleşmiş ve aradan geçen yıllari içinde 1990 yılında bugünkü halini almıştır. DVS'nin yaklaşık 500 eğitim merkezi vardır ve yılda 'den fazla kişi bu merkezlerde kurslardan geçmektedir. Her yıl yüzlerce eğitimci ile binlerce kişiyi eğitmektedir. Otuzdan fazla teknik komisyonu mevcuttur ve bu komisyonlarda binden fazla uzman görev almaktadır. Kongreler, kollokyumlar ve seminerler düzenlemektedir. Her dört yılda bir Essen'de düzenlenen, dünyanın en büyük kaynak teknolojisi fuarının sponsorları arasındadır. Uluslararası bir organizasyonun kurulması fikri ise, 1947 yılında Ultrecht'te toplanan bir sempozyumda Hollandalılar tarafından ileri sürülmüştür. İlk toplantı aynı yıl Londra'da The Welding Institute - TWI (İnligiz Kaynak Enstitüsü) tarafından M.J.M. Adams'ın başkanlığında yapılmış ve geçici bir komite kurularak tasarlanan kuruluşun ilk esaslarını tesbit etme görevi bu komiteye verilmiştir. Fransız Kaynak Enstitüsü'nün daveti ile Paris'te ve İsviçre Asetilen Cemiyeti'nin daveti ile Bâle'de toplantılar yapılmıştır. 9 Haziran 1948'de de Belçika Ekonomi Bakanlığı'nın himayesinde, Belçika Kaynak Enstitüsü ile Brüksel'de yapılan iki günlük bir uluslararası temas sonucu, Kuzey Afrika, ABD, Avusturya, Danimarka, İspanya, Fransa, İngiltere, İtalya, Norveç, Hollanda, İsveç ve İsviçre'nin katılımıyla Uluslararası Kaynak Enstitüsü (International Institute of Welding - IIW) kurulmuştur. Uluslararası Kaynak Enstitüsü, sadece bir düşünce değiştokuşu ihtiyacından doğan bir kuruluştu. Bugün ulus- 15

11 lararası bir ağ halinde insanları ve kuruluşlan yakınlaştırarak, bu konuda bilgilerin yayılmasında etkin bir görev yapmaktadır. Avrupa'da kaynak teknolojisi alanındaki ulusal örgütlenmeler, 1974 yılında European Council for Cooperation in Welding - Avrupa Kaynakta İşbirliği Konseyi'nin kuruluşu ile bütünleşmiştir. Bu kuruluş 1 Ocak 1992 tarihinde European Welding Federation - Avrupa Kaynak Federasyonu'na dönüşmüştür. EWF'ye üye ülkeler, Avusturya, Belçika, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Almanya, İzlanda, İrlanda, İtalya, Lüksemburg, Hollanda, Norveç, Portekiz, İspanya, İsveç, İsviçre re İngiltere'dir. Bu kuruluş, kaynak, kesme ve yüzey işleme alanlarında karşılaşılan kaynakla ilgili problemlerin incelenmesi ve çözümü için işbirliğini amaçlayan çıkar gözetmeyen bir kuruluştur. Bu amaçlara ulaşabilmek için tüm gerekli çalışmaları yapmaktadır. Bu çalışmalar arasında şunlar bulunur: kaynak personelinin eğitimi için taslak harmonize kuralları oluşturur standardizasyon kuruluşlan arasında koordinasyon sağlar ve standart taslakları hazırlar çoğunlukla konferanslar aracılığıyla, bilimsel ve teknik bilgi değişimini sağlar işbirliği şeklinde araştırmalar yapılabilecek projeleri destekler. EWS'nin tam üyeleri dışında gözlemci üyeleri de bulunmaktadır. Bu gözlemci üyeler Bulgaristan, Hırvatistan, Macaristan, Polonya, Slovakya ve Slovenya'dır. (Şekil 13). EWF'nin teknik birimleri şunlardır: EWF Teknik Komiteler : Teorik ve pratik eğitim; Yetkilendirme ve yeterlilik; EN 729 Kalite Taleplerine göre şirketlerin kuruluşlarının sertifikalandırılması ve harmonizasyonu EWF Alt Komiteleri : Yapıştırma; Termik Püskürtme; Plastik Kaynakçısı; Laser Teknolojisi EWF Faaliyetleri : Araştırma, Geliştirme, Teorik eğitim, Pratik eğitim, Yeterlilik, Sertifikalandırma, Fuarlar, Konferanslar, Seminerler, Dergiler, Kitaplar, Kılavuzlar, Tavsiyeler, Belgeler, Bilgilendirme, Danışmanlık hizmetleri, Muayene ve test. Gerçekleştirilenler ve Mevcut Faaliyetler : Aşağıdaki kaynak personolinin eğitim ve yeterliliği için harmonize kılavuzlar: EWE - Avrupa Kaynak Mühendisi; EWT - Avrupa Kaynak Teknikeri; EWS - Avrupa Kaynak Uzmanı; EWP - Avrupa Kaynak Ustası; EWIP - Avrupa Kaynak Muayene Personeli; EMMAW - Avrupa Elle Elektrik Ark Kaynakçısı; ETSS - Avrupa Termik Püskürtme Uzmanı; EMMW - Avrupa MIG/MAG Kaynakçısı; EGW - Avrupa Gaz Kaynakçısı; ETW - Avrupa TIG Kaynakçısı 16

12 Şekil 13. Avrupa Kaynak Federasyonu'nun tam üyeleri ve gözlemci üyeleri 3. TÜRKİYE'DE DURUM Türkiye, Uluslararası Kaynak Enstitüsüne üye olabilmek için 1955 yılında başvurmuş ve 1956 yılında Madrid'teki toplantısında üyeliğe kabul edilmiştir. Türkiye'yi bu enstitüde İ.T.Ü. Makina Fakültesi Makina Malzemesi ve İmal Usulleri Enstitüsü temsil etmiştir. Buna ait bakanlar Kurulu kararı tarih ve 13-45/1180 sayısı ile çıkmıştır. Ancak YÖK uygulamasından sonra mevcut bu enstitü ortadan kalkmış, yerne gelen Fen bilimleri Enstitüsü ve Rektörlük, bütün çabalarına rağmen, IIW üyelik aidatını ödeyemediği için Türkiye 1987 yılında Sofya'daki toplantıda üyelikten çıkarılmıştır. 31 yıl süreyle IIW çalışmalarına katılan Türkiye, bu arada IIW'nun hazırladığı bazısı 17 bazısı da 18 dildeki Kaynak Terim Lufatlan'nın Türkçesini hazırlamıştır. Türkiye'de kaynak teknolojisi ile ilgili ilk ulusal sivil örgütlenme 1957 yılında Türk Kaynak cemiyeti'nin kurulması ile olmuştur. Bu cemiyet, 1980 yılına kadar varlığını sürdürmüş ve bu arada tamamı kaynak teknolojisiyle ilgili 19 yayın yapmıştır. Bu yayınların listesi aşağıda 17

13 Tablo l'de verilmiştir. Tablo 1. Türk Kaynak Cemiyeti'nin yayınlan. Tablo No Türk Kaynak Cemiyeti nın yayınları. Adı Türkiye'de Elektrod Sanayi Kaynak Hataları ve Giderilmesi Dökme Demirin Kaynağı Bakır ve Alaşımlarının Kaynağı Alüminyum ve Alaşımlarının Lehimlenmesi Yumuşak Çeliklerin Kaynağında Kullanılan Elektrodlar için Tecrübi Spesifikasyonlar Gaz ve Elektrik Kaynağı ile Kesme Ameliyelerinde Emniyet Tedbirleri Kaynak Yaparken Takip Edilecek Sıra Kaynak Dikişlerinin Mekanik Muayenesi için Standart Usuller Oksi-asetilen Kaynağı için Lüzumlu Grafikler Elektrik Ark Kaynağı için Lüzumlu Grafikler Boru Nasıl KaynakYapılır? Kaynak Radyografileri Oksi-asetilen Kaynağı (Kaynak Kursu için) Elektrik Ark Kaynağı Makinaları Dövme (Hadde) Alüminyum Alaşımlarının Elektrik Direnç Kaynağı Doldurma ve Doldurma Malzemesi Argonark (TIG) Kaynağı Tozaltında Kaynak Tekniği Yılı Yazar(lar)ı Selahaddin ANIK Selahaddin ANIK-Celii LAYIKTEZ Selahaddin ANIK Selahaddin ANIK Selahaddin ANIK-Celil LAYIKTEZ Selahaddin ANIK Selahaddin ANIK-Hristo FRANGAKİ Selahaddin ANIK Selahaddin ANIK-Tuncer ÖREN Selahaddin ANIK Selahaddin ANIK-Turhan ÖZGÖKTUĞ Selahaddin ANIK-Hasan ERİŞKON Selahaddin ANIK Selahaddin ANIK-İhsan GÜLKILIK Selahaddin ANIK- Selahaddin ANIK-Tuncer ÖREN Selahaddin ANIK-Kutsal TÜLBENTÇİ Selahaddin ANIK-Kutsal TÜLBENTÇİ Selahaddin ANIK-Kutsal TÜLBENTÇİ 1980 yılında Yeni Yönetim Kurulu tarafından, yeni Dernekler Kanunu'na göre dernek tüzüğünün değiştirilmesi gerçekleştirelemeyince, dernek kapatılmıştır. Türkiye'de ilki 1984 yılında ve ikincisi de 1989 yılında olmak üzere Kaynak Teknoloisi konusunda iki ulusal sempozyum düzenlenmiştir. Her iki sempozyumun başkanlığını da Prof. Selahaddin ANIK yapmış ve sempozyumlar İ.T.Ü. Makina Fakültesi'nde gerçekleştirilmiştir yılında Kaynak Tekniği Derneği adı altında Prof. Selahaddin ANIK tarafından yeniden kurulan cemiyetin 1996 yılı sonu itibariyle 100'e yakın üyesi bulunmaktadır yılında büyük bir heyecanla kurulan dernek, mesleki bir örgütlenme olarak hemen hemen tüm muhataplarına ulaşmıştır. Merkezi İ.T.Ü. Makina Fakültesi'nde bulunan derneğin üyeleri arasında, ağırlıklı olarak elektrod ve kaynak makinası üreticisi firmaların yönetici ve personeli, kaynaklı imalat yapan firmaların temsilcileri ve kaynak makina ve ekipman satıcı ve dağıtıcıları bulunmaktadır. Kaynak Tekniği Derneği 1994 ve 1995 yıllarında biri Koruyucu Gaz Altında Kaynak ve Alüminyumun MIG Kaynağı (Selahaddin ANIK-Adnan DİKİCİOĞLU-Murat VURAL) ve diğeri de Termoplastik Malzemelerin Kaynağı (Selahaddin-ANIK-Adnan DİKİCİOĞLU-Murat VURAL) adlarında iki yayın apmıştır. Halen 18

14 derneğin başkanlığını Prof. Dr. Selahaddin ANIK, başkan yardımcılığını Prof. Dr. Adnan DİKÎCİOĞLU ve genel sekreterliğini de Doç. Dr. Murat VURAL yürütmektedir. Gedik Eğitim Vakfı, 1996 yılında ülkemizde ilk defa özel bir kuruluş tarafından gerçekleştirilen 1. Uluslararası Kaynak Sempozyumu'nu organize etmiştir. Bu sempozyumda 24'ü yurtdışından ve 21'i yurtiçinden olmak üzere 45 bildiri tartışılmış ve bildiriler bir kitap halinde yayınlanmıştır. 4. SONUÇ Sonuç olarak ülkemizde kaynak teknolojisi alanındaki çalışmaların, kişilerin özverili gayretleri sonucu ortaya çıktığı ve örgütlenmelerin "...başkanlığından odacılığına kadar..." görev yapan birkaç kişinin çabasıyla yürütüldüğü anlaşılmaktadır. Bu noktadan itibaren ulusal ve tüm kurum ve kuruluşlann katılımıyla oluşturulacak daha güçlü bir örgütlenmenin gerçekleştirilmesi, kaynak teknolojisi ile ilgili her bireyin geciktirilemez bir görevi haline gelmiştir. Geçmişteki tecrübelerin üzerine inşa edilecek böyle bir kurum, pekçok fonksiyonu yapabilir. KAYNAKLAR 1. PUSCHNER, M., "(Wahrtausende Schweissen", DVS Verlag, Düsseldorf, ANIK, S., ANIK, E.S., VURAL, M., "1000 Soruda Kaynak Teknolojisi El Kitabı-Cilt 1 Yöntemler ve Donanımlar", Birsen Yayınevi, 1993, İstanbul 3. ANIK, S., "Dünyada ve Türkiye'de Kaynak Mühendisliği Öğretimi", 5. Denizli Malzeme Sempozyumu, 7-9 Nisan 1993, Bildiriler Kitabı, s Gedik Eğitim Vakfı Kütüphanesi, Türk Kaynak Cemiyeti Yayınları Koleksiyonu, Pendik, İstanbul 5. IIW, DVS e EWF internet www home-page'leri.a 19

15 KAYNAKLA İLGİLİ TÜRK STANDARTLARININ GELİŞMİŞ ÜLKEDEKİLERLE KARŞILAŞTIRILMASI Ahmet SEVÜK, Dr. Mah. Müh.* Barlas ERYÜREK, Prof. Dr.** 1. GİRİŞ Kaynak, birçok alanda imalat sanayiinde yerini almış ve sektörün ayrılmaz ve vazgeçilmez bir parçası haline gelmiştir. Demir doğramalarda kullanılan basit örtülü elektrodlardan, uçak/uzay sanayiinde kullanılan lazer veya elktron ışınlarına, otomotiv sanayiinde yer bulmuş elektrik direnç kaynağından, elektronik sanayiindeki yumuşak lehim işlemlerine kadar günlük hayatın her anı ve kesidinde kaynaklı birleştirmeler ile karşılaşılmaktadır. Bu derece yüksek öneme sahip bir prosesin uygulanmasında hassas toleransların kullanılması ve işlem parametrelerinin sıkıca kontrol edilmesi gerektiği açıktır. Ayrıca globalleşen ve tek ve açık bir pazara doğru ilerleyen dünyada, firmaların ürünlerinin ama en genel anlamda ülke endüstrisinin kabul kriterlerine uyması da şarttır. Kısacası standardizasyona gidilmeli ve bu sandartların ilk önce mantıklı bir yol takip etmesine ve ardından ülke şartlarına uygunluğuna özen gösterilmelidir. Türkiye'de standartların hazırlanması ve yayımlanması Türk Standartları Enstitüsü'nün (TSE) yetki ve sorumluluğu altındadır. Bu bildiride, TSE'nin kaynak ve ilgili proseslere ait yayımladığı standartlar incelenmiş ve sanayileşmiş ülkeler ile uluslararası kuruluşların bu konuya olan yaklaşımlarıyla karşılaştırılmıştır. Karşılaştırma sırasında "A ülkesinde bu konuyla ilgili bir standart var, ama B ülkesinde yok" gibi tam olarak nedeni bilinmeyen yorumlara girilmemiştir. İstenen ülkemizdeki mevcut durumu gözler önüne sermektir. 2. KARŞILAŞTIRMALAR Kaynak ve ilgli konularda TSE'nin yayımladığı standartları [1] karşılaştırmak için Amerika Birleşik devletleri (ABD, American National Standarts Institute) [2], Almanya (Deutsches Institut für Normung) [3], İngiltere (Britich Standards Institution) [4J, Fransa (AFNOR) [5], ve Japonya'nın (JIS) [6] ilgili kurumlan ile uluslararası kuruluşların (ISO [7] ve EN [8]) yayımladığı normlar göz önüne alınmıştır. İnceleme sırasında seçilen yedi alt başlık için her bir ku- *) Ar&Ge Mühendisi, Kaynak tekniği San. ve Tic. A.Ş., Kartal, İstanbul. **) İ.T.Ü. Makina Fakültesi, Makina Malzemesi ve îmalat Teknolojisi Anabilim Dalı Başkanı, Taksim, İstanbul. 21

16 rumun yayımladığı standartların sayısı elde edilmiştir. Burada bazı kuruluşlar için yeterli bilgi toplanamadığından kimi alt başlıklar için (?) soru işareti ile uyarı koyulmuştur (Tablo 1). Bir konuyla ilgili yayımlanan standart sayısı, o ülke için ayrıntılı bilgi veremeyeceğinden, ele alınan alt başlıklardaki standartlar tek tek karşılaştırılarak özellikle ülkemizde ilgili aşağıdaki sonuçlara varılmıştır. Tablo 1. Seçilen altbaşlıklara göre ülke ve kuruluşların yayımladıkları standartların sayısı. Altbaşhk TSE ANSI DİN BSI JIS AFNOR ISO EN Kaynakçı Eğitimi ve Yeterliliği Kalite Güvence Yok Yok İş Güvenliği ve İşçi Sağlığı (?) 1 2 Kaynak Makinaları ve Ekipmanları 30 3(?) (?) Kaynak Prosedürü Şartname ve Onayları Kaynak İlave (?) Malzemeleri Plastik Malzemelerin Yok Yok 2 Yok 2 5 Yok Yok Kaynağı Tablo 1. Seçilen altbaşlıklara göre ülke ve kuruluşların yayımladıkları standartların sayısı. 1) Kaynakçı Eğitimi ve Yeterliliği: Kaynaklı imalatın bu derece önem kazandığı günümüzde, ülkemizde "kaynakçı" eğitimi yalnızca meslek liselerinde verilmektedir. Sanayileşmiş ülkelerin hemen hemen tamamında aynca üniversite düzeyinde "kaynak mühendisliği" eğitimi ayrı/bağımsız fakültelerde görülmektedir. "Kaynakçı" eğitimi ile ilgili standardizasyona ait bir örnek olarak BS 1295 [4] verilebilir. Aynca kaynaklı imalatı esas üretim prosesi olarak kullanan firmaların istihdam ettiği kaynakçılann, ele alınan malzeme ve kaynak usulü için "yeterlilik sertifikasına" sahip olması gerekmektedir. Bu özellikle Avrupa ülkeleri ile iş yaparken aranan bir şarttır. TSE'nin bu konuda yayımladığı "çelikler" için bir standardı mevcuttur; ama Al ve alaşımları için bulunmamaktadır. 2) Kalite Güvence: "Kalite" kavramının yaşamın ve dolayısıyla sanayinin gündemindeki 22

17 yeri artık ilk sıralara yükselmiştir. Bunun sonucunda, kaynaklı imalat yapan firmaların belirli bir standarda bağlı kalıp belirli kriterleri gerçekleyerek ürün kalitesini güvence altına almaları gerekmektedir. Bu konuda, DİN 8563 [3] veya ISO 3834 [7] örnek olarak verilebilir. 3) İş Güvenliği ve İşçi Sağlığı: Kaynak prosesi sırasında gürültü, ışık/ışın, duman, kıvılcım gibi insan sağlığı ve işyeri güvenliği açısından tehlikeli birçok etken ile karşılaşılmaktadır. Bunların ölçülmesi, önlenmesi veya önlem alınması, zararların tespiti konularında birtakım standartlar ve yasal zorunluluklar getirilmiştir. TSE de bu konularla ilgili çalışmalar yapmış ve koruyucu giysiler, eldivenler ve göz/baş koruyucuları ile yangın önleme için standartlar yayımlamıştır. Bununla birlikte kaynak makinalarının yaydığı gürültü ve kaynak sırasında ortaya çıkan gaz ve dumanlarla ilgili bir standart bulunmamaktadır. Özellikle sanayileşmiş ülkelerde kaynak ve lehim işlemi sırasında ortaya çıkan duman miktarı, gazların kimyasal analizi ve metalik katı parçacıkların kimyasal bileşimi ve miktarı konusunda hem ölçüm ve hem de analiz konularında ayrıntılı çalışmalar yapılmıştır. Bunun sonucunda eşik sınır değerleri listesi hazırlanmıştır. Örneğin, ABD'de bu konuyla ilgili Çalışma Bakanlığının hazırladığı yasal zorunluluk getiren bir belge [9] bulunmaktadır. Dolayısıyla, ANSI'nın yayımladığı ve kaynak sırasında ortaya çıkan gaz ve dumanın ölçüm ve analizini içeren ANSI(AWS F 1.1 -Fİ.5 [2] serisi benzeri bir çalışmanın Türk sanayii için yararlı olacağı açıktır. 4) Kaynak Makinaları ve Ekipmanları: Bu altbaşlığın konusunu her türlü kaynak işlemi sırasında kullanılan makina ve yardımcı aletler oluşturmaktadır. Tablo l'den görüldüğü gibi TSE'nin yayımladığı standartların sayısı yeterli gözükmektedir. Bunların büyük çoğunluğunu ISO ve EN'den tercüme edilen normlar oluşturmaktadır. Ancak standartlar tek tek ele alındığında, 30 adet standarttan 17'sinin, sadece elektrik direnç kaynak makinalarının aksamıyla ilgili olduğu görülmektedir. Halbuki ISO 669 [7], DİN [3]'te olduğu gibi kaynak makinasının tamamım sınıflandırıp tanımlayan veya BS7570 [4]'te olduğu gibi ark kaynağı cihazlarının uygunluğunu tanımlayan şartname benzeri bir standart bulunmamaktadır. 5) Kaynak Prosedör Şartnameleri ve Onayı: Eğitim seviyesinin henüz gereken düzeye ulaşamaması ve sonuçta özellikle ara kademe elemanların yetersizliği nedeniyle ülkemizde kaynaklı imalat hala "usta-çırak" metoduyla uygulanmakta veya köklü firmaların deneyimleri sonucu geliştirdikleri özel yöntemler kullanılmaktadır. Böylece standardizasyondan sapılmaktadır. Kaynak yöntemi ve bunların onaylanması konusunda TSE, Euronormların [8] bir kısmını (EN 288, Part 1-11) yani ark kaynağı için verilmiş 5. kısmı ve elktron ışını ve lazer ile kaynağı kapsayan 10. ve 11. kısımları Türk sanayiine kazandırmıştır. Yalnız, elektron ışını ve lazerin endüstrimizdeki kullanımı göz önüne alındığında, daha temel teknoloileri içeren ilk kısım- 23

18 ların tercümesi daha yararlı görülmektedir. Buna ek olarak, Japonya ve Fransa'da ama özellikle ABD'de neredeyse her türlü kaynak yönteminin "Standart Kaynak Prosedürü Spesifikasyonu" veya "Tavsiye Edilen Uygulama Kılavuzu" bulunmaktadır. Ayrıca, ABD'de bazı prosedür şartnameleri yasal zorunluluk olarak uygulamaya koyulmuştur. Örneğin, ANSI/AWS Dl.l ve Dİ.2 sırasıyla çelik ve alüminyum kaynaklı yapılar için hazırlanmış şartnamelerdir [2]. Bu tür bir yaklaşım Türkiye gibi sanayileşmekte olan bir ülke için daha olumlu olabilir. 6) Kaynak İlave Malzemeleri: Kaynaklı birleştirmelerin kendinden beklenen özelliği yerine getirmesi için yöntem, uygulama ve gerekirse ilave malzemelerin uygun bir biçimde kullanılması zorunludur. Örneğin, sert lehimleme için hem ilave metal ve hem de kullanılan dekapan eşit derecede öneme sahiptir. Türk standartlarında sert lehim telleri ile ilgili tüm tipler bulunurken, dekapanlara ait bir spesifikasyon yoktur. Ayrıca, lehimli bağantıların mekanik teknolojik deneyleri de tanımlanmamıştır. (örneğin, JIS Z 3191, 3192, 3195, 3196 [6] bu konuda gerekli bilgiyi içermektedir). Yüksek sıcaklıkta sürünmeye maruz kalan yapıların kaynağında kullanılan elektrodlar ile ilgili bir standart ta mevcut değildir. Bu konuda esas dikkati çeken nokta, ülkemizde kaynak ilave malzemeleri sektöründe faaliyet gösteren firmaların bu tür elektrodları yıllardan beri üretmesidir. Bunlardan başka, düşük alaşımlı ve ince taneli çeliklerin kaynağında kullanılan örtülü elektrodlara ait bir standart ülkemizde mevcut değildir. Buna örnek olarak DİN 8529 [3] ve ANSI/AWS A5.5 [2] gösterilebilir. Bakır ve bakır alaşımları için örtülü kaynak elektrodları, alaşımsız basit karbonlu ve düşük alaşımlı (Cr-Mo veya sadece Mo) çeliklerin kaynağında kullanılan özlü teller (TSE'nin sadece paslanmaz çelikler için özlü tel standardı bulunmaktadır) ve Mo veya Cr-Mo alaşımlı çeliklerin gazaltı ark kaynağında kullanılan teller de eksiktir. Atmosferik korozyona dayanıklı örtülü elektrodlara ait bir standart veya spesifikasyon mevcut deildir. Halbuki, yukarıda belirtildiği gibi, bu tür elektrodlar ülkemizde üretilmektedir. Bunlara ek olarak, özellikle Japonya'da, düşük sıcaklıklar için geliştirilmiş %9 Ni içeren çelikler gibi oldukça spesifik malzemeler için bile hem gazaltı ark kaynağı telleri ve hem de özlü teller için standartlar mevcuttur. Bu konudaki örnekler çoğaltılabilir. 7) Plastik Malzemelerin Kaynağı: Ülkemizde plastik malzemelerin kaynağı ile ilgili (yöntem veya deney) bir standart bulunmamaktadır. Halbuki plastiklerin kullanımı hatırı sayılır boyutlara ulaşmıştır; dolayısıyla bu konuda en azından DİN 1910 Kısım 3 ve DİN Kısım 1 [3] gibi yol gösterici bir standart yarar sağlayabilir. 3. SONUÇ VE ÖNERİLER Yukarıda bazı temel alt başlıklar altında sunulmaya çalışılan karşılaştırmalar ışığında, Türkiye'de kaynakla ilgili standartların henüz yeterli düzeye ve içeriğe ulaşmadığı görülmektedir. 24

19 TSE'nin bu konudaki çalışmalan takdire değer ama yetersizdir. Bugünden sonra yayımlanacak standartlarda mevcutların açığını kapatacak, Türk sanayiinin yapısına ve düzeyine uygun, belirli öncelikleri takip eden ve herşeyden önemlisi temel prosesler için şartnamelere dayalı bir yaklaşım takip edilebilir. "Tavsiye edilen uygulamalar" gibi bir takım kılavuz yayınlar ile TSE'nin gelişen ve ilerleyen Türk Sanayii için yol gösterici ve öğretici konuma gelmesi sağlanabilir. KAYNAKÇA [1] : Türk Standartları Katalogu, Türk Standartları Enstitüsü, 1996, Ankara. [2] : ANSI 1995 Catalog, American National Standards Institute, 1995, New York. [3] : DİN, Catalogue of Technical Rules, Supplement, Translations, Beuth Verlag, 1993, Berlin. [4] : BSI Catalog 1995/96, Britich Standards Institution, 1996, London. [5] : AFNOR Catalogue 1995, Afnor, 1995, Paris. [6] : JIS Yearbook 1995, Japanese Industrial Standards Committee, 1995, Tokyo. [7] : ISO Catalog 1997, English Version, International Standardization Organization, 1997, France. [8] : Catalog of European Standards and Their National Implementations, 1996, European Committee for Standardization, 1996, Brussels. [9] : Occupational Safety and Health Administration, Safety and Health Standards, 29 CFR 1910, Subpart Z: Toxic and Hazardous Substances, U.S. Government Printing Office, 1992, Washington D.C. 25

20 KALİTE GÜVENCESİ SİSTEMLERİ ÇERÇEVESİNDE KAYNAK PERSONELİNİN EĞİTİMİ VE VASIFLANDIRILMASI Zafer FİLİZ, Caner BATIGÜN ODTÜ Kaynak Teknolojisi ve Tahribatsız Muayene Araştırma / Uygulama Merkezi, Ankara, Türkiye ÖZET Kaynaklı imalatta kalite güvencesi, ürünün tasarımından teslim edilişine kadar olan tüm süreçler içerisinde yer alır. Kalite güvencesinin amacı, sadece son ürünün kalitesinin kontrolü değil istenilen kalitede imalatın yapılmasını sağlamaktır. İmalatta kalite güvencesini sağlamak için kaynaklı imalat yapan bir işletmenin, verimli işletme donanımına, eğitimli ve sertifikalı kaynakçılara, eğitimli ve sertifikalı kaynak denetçilerine ve işletmenin uygunluğunu belirten belgeye, ihtiyacı vardır. Bu yazıda, kalite güvencesi çerçevesinde kaynak mühendisliği ve kaynakçı eğitimi hakkında bilgiler verilmektedir. Bu alanda ülkemizde bir ulusal kaynak cemiyetine ihtiyaç bulunduğu vurgulanmaktadır. Anahtar Sözcükler: Eğitim, Vasıflandırma, Avrupa Kaynak Mühendisi, Avrupa Kaynakçısı ABSTRACT Quality assurance in welded products takes place from design to delivery in ali steps of the production. The aim of the quality assurance is not only the control of the product quality, also enabling to produce enough quality. in order to get quality assurance in the vvelded products, the firms need: productive equipment, trained and certified welders, trained and certified welding supervisors and qualification certificate. in this article, considering the scope of quality assurance, the recent developments on training of European welding engineer and European welder are explained. in this respect, the need of a national welding society is stated. Keywords: Training, Qualification, European Welding Engineer, European Welder. 27

21 GİRİŞ Kalite sistemine sahip kaynaklı imalat yapan işletmeler, uyguladıkları sistemi ülkelerinin yasa ve yönetmelikleri gereği edinmektedirler. Ülkemizdeki işletmeler ise, kalite sistemlerini ihracat yapmak veya yurt dışı bir işletmeyle ortaklaşa çalışmak amacıyla uygulamaktadırlar. Bu kalite sistemleri içerisindeki temel nokta, imalatta yer alan personelin eğitim ve vasıflandırma belgelerinin ulusal ve uluslararası geçerliğe sahip olmasıdır. Kaynak tekniğinin bilinçli olarak uygulanabilmesi, sanayi ürünlerinin ulusal ve uluslararası platformda rekabet gücünü artırması açısından kaynaklı imalatta çalışan personelin eğitimi ve vasıflandırılması son derece önemlidir. Kaynak tekniğindeki eğitim ve vasıflandırma, ulusal kaynak cemiyetleri ve onların yetkilendirdiği kaynak kuruluşları veya enstitüleri tarafından, belirlenmiş standartlar doğrultusunda yapılır. Avrupa Topluluğu bünyesindeki eğitim ve vasıflandırmanın koordinasyonu, "Avrupa Kaynak Federasyonu (EWF)" tarafından yapılmaktadır. EWF KAYNAK MÜHENDİSLİĞİ EĞİTİMİ Kaynak Mühendisi, Avrupa Topluluğu standartlarına göre kalite güvencesinde önemli bir yapı taşını oluşturur. Kalite güvencesi terimi, ürünün kalitesini belirlemek için uygulanan muayeneyle karıştırılmamalıdır. İmalat sonrası yapılan muayene, sadece sonuçta ulaşılabilen ürün kalitesini tespit edebilir. Kalite güvencesi, en baştaki taslaktan en sonda ortaya çıkacak ürüne kadar, imalat için gerekli kalitenin kesinlikle sağlanacağını güvence altına alacak biçimde iş akışını planlı olarak düzenlemektir. Kalite ve ekonomikliğe, sadece kaynak denetimi konusunda uzman bir elemanın kaynak tekniğinin kurallarına uyulmasını sağlaması sonucu ulaşılabilir. Ayrıca, ISO 9000/EN 729 kalite güvence sistemleri ile getirilen uygulama, kaynaklı imalat yapan işletmelerde sertifikalı bir kaynak mühendisinin kaynak işlerinin planlanması, uygulanması ve kontrolünden sorumlu olmasını gerektirmektedir. Kaynak denetim elemanlarının sorumluluğu altında olması gereken işler şunlardır: Planlama, Tasarım Malzeme seçimi, tasarımın kaynak tekniği açısından kontrolü, kaynak dikişi ağız hazırlığının kontrolü, kaynak yönteminin belirlenmesi, kaynak makinelerinin, dolgu malzemelerinin ve yardımcı malzemelerin belirlenmesi, dikiş hazırlığının detaylandırılması, kaynak parametrelerinin ve ısı girdisinin belirlenmesi, gerekli kaynak dikişi kalitesinin belirlenmesi, gerekli kaynakçı sertifikalarının belirlenmesi. 28

GEV. Gedik Eğitim Vakfı. Kaynak Teknolojisi Eğitim Araştırma ve Muayene Enstitüsü KAYNAK TEKNİĞİ EL KİTABI YÖNTEMLER VE DONANIMLAR

GEV. Gedik Eğitim Vakfı. Kaynak Teknolojisi Eğitim Araştırma ve Muayene Enstitüsü KAYNAK TEKNİĞİ EL KİTABI YÖNTEMLER VE DONANIMLAR GEV Gedik Eğitim Vakfı Kaynak Teknolojisi Eğitim Araştırma ve Muayene Enstitüsü KAYNAK TEKNİĞİ EL KİTABI YÖNTEMLER VE DONANIMLAR Prof. Dr. Selâhaddin ANIK ÖNSÖZ Kaynak tekniğinin son 45 yıl içerisindeki

Detaylı

ÎOmeUcd. KOMPAKT BUHAR JENERATÖRLERİ (Motorin / Fuel-Oil / Doğal gaz / LPG yakar) JeSrû + "it +

ÎOmeUcd. KOMPAKT BUHAR JENERATÖRLERİ (Motorin / Fuel-Oil / Doğal gaz / LPG yakar) JeSrû + it + ÎOmeUcd K.B.S.B. KOMPAKT BUHAR JENERATÖRLERİ (Motorin / Fuel-Oil / Doğal gaz / LPG yakar) Elektrik, su, yakıt ve baca bağlantılarını yapın, basın şaltere. hizmete!... TİPK-BJ Az yer kaplar. Otomatik ve

Detaylı

GEV. Gedik Eğitim Vakfı. Kaynak Teknolojisi Eğitim Araştırma ve Muayene Enstitüsü. Yayın No: 1

GEV. Gedik Eğitim Vakfı. Kaynak Teknolojisi Eğitim Araştırma ve Muayene Enstitüsü. Yayın No: 1 GEV Gedik Eğitim Vakfı Kaynak Teknolojisi Eğitim Araştırma ve Muayene Enstitüsü Yayın No: 1 KAYNAK VE NDT PERSONELİNİN EĞİTİMİ VE SERTİFİKALANDIRILMASI ESASLARI Prof. Selâhaddin ANIK Doç. Dr. Murat VURAL

Detaylı

CE UYGULAMALARI VE SAĞLADIĞI REKABET AVANTAJLARI

CE UYGULAMALARI VE SAĞLADIĞI REKABET AVANTAJLARI T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİMDALI CE UYGULAMALARI VE SAĞLADIĞI REKABET AVANTAJLARI YÜKSEK LİSANS PROJESİ KAHRAMANMARAŞ ŞUBAT-2007 T.C. KAHRAMANMARAŞ

Detaylı

GEV. Gedik Eğitim Vakfı. Kaynak Teknolojisi Eğitim Araştırma ve Muayene Enstitüsü ÖRTÜLÜ ELEKTROD İLE ELEKTRİK ARK KAYNAĞI

GEV. Gedik Eğitim Vakfı. Kaynak Teknolojisi Eğitim Araştırma ve Muayene Enstitüsü ÖRTÜLÜ ELEKTROD İLE ELEKTRİK ARK KAYNAĞI GEV Gedik Eğitim Vakfı Kaynak Teknolojisi Eğitim Araştırma ve Muayene Enstitüsü ÖRTÜLÜ ELEKTROD İLE ELEKTRİK ARK KAYNAĞI Profesör Selâhaddin ANIK Prof. Dr.-Müh. Kutsal TÜLBENTÇİ Yard. Doç. Dr.-Müh. Erdinç

Detaylı

VE EĞİTİMİ SEMPOZYUMU

VE EĞİTİMİ SEMPOZYUMU tmmob makina mühendisleri odası V. ULUSAL MAKINA MÜHENDİSLİĞİ VE EĞİTİMİ SEMPOZYUMU 1 RAPOR VE BİLDİRİLER KİTABI 7-8 Kasım 2003 İSTANBUL Yayın No: E/2003/341 tmmob makina mühendisleri odası Sümer Sok.

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ STANDARDİZASYON KURUMLARI VE CE İŞARETİ

AVRUPA BİRLİĞİ STANDARDİZASYON KURUMLARI VE CE İŞARETİ C.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt 4, Sayı 2, 2003 121 AVRUPA BİRLİĞİ STANDARDİZASYON KURUMLARI VE CE İŞARETİ Halil SAVAŞ Pamukkale Üniversitesi, İİBF, İşletme Bölümü Özet Değişen dünyada, küreselleşme

Detaylı

6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU KAPSAMINDA DEVLET, İŞVEREN VE ÇALIŞAN AÇISINDAN MAKİNE İMALAT SEKTÖRÜNÜN DEĞERLENDİRİLMESİ

6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU KAPSAMINDA DEVLET, İŞVEREN VE ÇALIŞAN AÇISINDAN MAKİNE İMALAT SEKTÖRÜNÜN DEĞERLENDİRİLMESİ T.C. YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU KAPSAMINDA DEVLET, İŞVEREN VE ÇALIŞAN AÇISINDAN MAKİNE İMALAT SEKTÖRÜNÜN DEĞERLENDİRİLMESİ Bitirme Projesi

Detaylı

PROBLEM AMAÇ. Bu çalışmanın amacı: 1. Bankacılık sektöründeki toplam kalite boyutlarını tespit etmek ve bunların önem derecelerini saptamaktır.

PROBLEM AMAÇ. Bu çalışmanın amacı: 1. Bankacılık sektöründeki toplam kalite boyutlarını tespit etmek ve bunların önem derecelerini saptamaktır. 1 GİRİŞ 21. yüzyıla girdiğimiz, globalleşme rüzgarının estiği şu günlerde, dünyada köklü yapısal değişikliklerin olduğu görülmektedir. Bu nedenle işletmeler için artık önemli olan rekabet gücünü elinde

Detaylı

KALİTE GÜVENCE VE STANDARTLAR

KALİTE GÜVENCE VE STANDARTLAR BÖLÜM 2 STANDARDİZASYON STANDARDİZASYONUN MAHİYETİ VE ÖNEMİ İnsanoğlu yaratıldığı günden bu yana karışıklıktan kurtulma ve belirli bir düzen tesis etme gayreti içerisinde olmuştur. Bu düzenleme sürecinin

Detaylı

Ticarette en önde gördüğümüz esas muayyen tipler üzerinde işleme ve rasyonel çalışmadır.

Ticarette en önde gördüğümüz esas muayyen tipler üzerinde işleme ve rasyonel çalışmadır. 1 2 Ticarette en önde gördüğümüz esas muayyen tipler üzerinde işleme ve rasyonel çalışmadır. 3 4 İÇİNDEKİLER 1 Genel Bilgiler... 14 1.1 Yetki, Görev ve Sorumluklar... 14 1.2 İç Çevre Analizi... 16 1.2.1

Detaylı

MAKINA \<\ I fyjjğfr' MAYIS '96 436 ISSN 1300-3402 TMMOB MAKİFİA MÜHENDİSLERİ ODASI AYLIK YAYIN ORGANI. ini ılı in ı tliii ı" ^Mt,- «^^

MAKINA \<\ I fyjjğfr' MAYIS '96 436 ISSN 1300-3402 TMMOB MAKİFİA MÜHENDİSLERİ ODASI AYLIK YAYIN ORGANI. ini ılı in ı tliii ı ^Mt,- «^^ MAKINA TMMOB MAKİFİA MÜHENDİSLERİ ODASI AYLIK YAYIN ORGANI MAYIS '96 436 ISSN 1300-3402 I fyjjğfr' \

Detaylı

TÜRKİYE DE AR-GE AR-GE NEDİR?

TÜRKİYE DE AR-GE AR-GE NEDİR? 1 AR-GE NEDİR? TÜRKİYE DE AR-GE Son üç yüz yıldır hüküm süren endüstri uygarlığı nın, yerini bilgi uygarlığı na bıraktığı günümüzde, şirketler ve ülkeler için Ar-Ge faaliyetleri daha da önem kazanmıştır.

Detaylı

VERİMLİLİK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ISSN 1013-1388

VERİMLİLİK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ISSN 1013-1388 T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI VERİMLİLİK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ NAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI İLİK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ okak No: 5 Kavaklıdere 06690 ANKARA t) - Faks: (312) 427 30 22 - Faks (Dergi): (312)

Detaylı

Faalİyet Raporu 2011-2012 - 2013. /ugetam

Faalİyet Raporu 2011-2012 - 2013. /ugetam Faalİyet Raporu 211-212 - 213 /ugetam İçindekiler BAŞKANIN MESAJI 1 YÖNETİM KURULU BAŞKANININ MESAJI 2 GENEL MÜDÜRÜN MESAJI 3 YÖNETİM KURULLARIMIZ 5 ORGANİZASYON ŞEMASI 6 KURULUŞ VE TARİHÇE 8-9 KALİTE

Detaylı

ye EĞİTİMİ SEMPOZYUMU

ye EĞİTİMİ SEMPOZYUMU tmmob makina mühendisleri odası IV. ULUSAL MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ ye EĞİTİMİ SEMPOZYUMU RAPOR ve BİLDİRİLER KİTABI 01-02 KASIM 2001 İSTANBUL Yayın No: E/2001/288 tmmob makina mühendisleri odası Sümer Sok.

Detaylı

Cilt : 5 Sayı : 4 TEMMUZ-AĞUSTOS 1994. Eııuuaını. ııurnmrı in. tmmob makina mühendisleri odası yayınıdır İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

Cilt : 5 Sayı : 4 TEMMUZ-AĞUSTOS 1994. Eııuuaını. ııurnmrı in. tmmob makina mühendisleri odası yayınıdır İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Cilt : 5 Sayı : 4 TEMMUZ-AĞUSTOS 1994 Eııuuaını ııurnmrı in tmmob makina mühendisleri odası yayınıdır İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ASIL ÇELİK, ISO 9002, TUV, TSE, FORD Q 101, RENAULT, ZF, CATERPILLAR.

Detaylı

TÜRKİYE'DE TAHRİBATSIZ MUAYENENİN GELİŞİMİ ve METALÜRJİ MÜHENDİSLERİ ODASI TAHRİBATSIZ MUAYENE KOMİSYONU

TÜRKİYE'DE TAHRİBATSIZ MUAYENENİN GELİŞİMİ ve METALÜRJİ MÜHENDİSLERİ ODASI TAHRİBATSIZ MUAYENE KOMİSYONU KAYNAK TEKNOLOJİSİ II. ULUSAL KONGRESİ 13 TÜRKİYE'DE TAHRİBATSIZ MUAYENENİN GELİŞİMİ ve METALÜRJİ MÜHENDİSLERİ ODASI TAHRİBATSIZ MUAYENE KOMİSYONU *C. Hakan GÜR, **Murat Gümrükçüoğlu ÖZET Bu bildiride,

Detaylı

II. iş Sağlığı ve Güvenliği Kongresi

II. iş Sağlığı ve Güvenliği Kongresi tmmob makina mühendisleri odası II. iş Sağlığı ve Güvenliği Kongresi bildiriler kitobı 02-03 Mayıs 2003 Adana Yayın No: E/2003/317 tmmob makina mühendisleri odası Sümer Sok. 36/1-A, 06440 Demirtepe / ANKARA

Detaylı

BÖLÜM 1. ÜRETİM KAVRAMI. 1.1. Giriş

BÖLÜM 1. ÜRETİM KAVRAMI. 1.1. Giriş BÖLÜM 1. ÜRETİM KAVRAMI 1.1. Giriş Metaller insanlar tarafından binlerce yıldan beri kullanılmakla birlikte, ilk yararlı metalin nasıl üretildiği kesin olarak bilinmemektedir. Metallerin erken çağlardan

Detaylı

Basyazı, Hulusi ŞENTÜRK TSE Başkanı. Değerli okuyucular,

Basyazı, Hulusi ŞENTÜRK TSE Başkanı. Değerli okuyucular, Basyazı, Yıl: 52 Sayı: 609 ŞUBAT 2013 Sahibi Türk Standardları Enstitüsü Adına Hulusi ŞENTÜRK Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Bilal DURDALI Yayına Hazırlayanlar Semra AYTEMİZ A. Sabit YÖNEY Aslıhan KÖKER Canan

Detaylı

KALİTE GÜVENCESİ VE STANDARTLARI (DERS NOTLARI/BÖLÜM-I)

KALİTE GÜVENCESİ VE STANDARTLARI (DERS NOTLARI/BÖLÜM-I) 1 KALİTE GÜVENCESİ VE STANDARTLARI (DERS NOTLARI/BÖLÜM-I) Kalite güvencesi bir ürün veya hizmetin kalite konusunda belirtilmiş gerekleri yerine getirmesinde yeterli güveni sağlamak için uygulanan planlı

Detaylı

Avrupa Birliği nin İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri İyi Uygulamaları

Avrupa Birliği nin İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri İyi Uygulamaları Avrupa Birliği nin İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri İyi Uygulamaları Bu yayın, Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilen İSGİP (Türkiye`de İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği

Detaylı

TS 3357 STANDARDI NIN YERİNE GEÇMEK ÜZERE HAZIRLANAN İMO-01/2005 STANDARDI NIN(*) GEREKLİLİĞİ VE GETİRDİKLERİ

TS 3357 STANDARDI NIN YERİNE GEÇMEK ÜZERE HAZIRLANAN İMO-01/2005 STANDARDI NIN(*) GEREKLİLİĞİ VE GETİRDİKLERİ TS 3357 STANDARDI NIN YERİNE GEÇMEK ÜZERE HAZIRLANAN İMO-01/2005 STANDARDI NIN(*) GEREKLİLİĞİ VE GETİRDİKLERİ İMO İstanbul Şubesi Çelik Yapılar Komisyonu 1. GİRİŞ Kaynak, en önemli imalat yöntemidir. Tüm

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ DERGİSİ

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ DERGİSİ SAYI: 23 YIL: 5 OCAK - ŞUBAT 2005 ISSN: 1300-2341 ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ DERGİSİ İKİ AYDA BİR YAYINLANIR ÜCRETSİZDİR. İş Sağlığı

Detaylı

.tr rg v.o.ttg w w w 2009-2010

.tr rg v.o.ttg w w w 2009-2010 www.ttgv.org.tr 2009-2010 DR. AKIN ÇAKMAKCI 5 Ağustos 1937 yılında Bolu da doğdu. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açılan Devlet Parasız Yatılı Sınavı nı kazanarak girdiği Haydarpaşa Lisesi ni bitirdikten

Detaylı

KALİTE, GÜVENCE VE STANDARTLARI

KALİTE, GÜVENCE VE STANDARTLARI BÖLÜM 4 4. KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ VE ISO 9000 STANDARTLARI 4.1. Kalite Güvence Sistemi nedir? Yüzyılımızda globalleşen dünyamızda yoğun rekabet ortamından istikrarlı bir üretim yapabilmek için kalitenin

Detaylı

ISSN 2149-2581 YIL: 01 SAYI: 01 NİSAN 2015 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ DERGİSİ. İnsan hayatı maddi anlamda ölçülmez. İş Sağlığı ve Güvenliğine Genel Bakış

ISSN 2149-2581 YIL: 01 SAYI: 01 NİSAN 2015 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ DERGİSİ. İnsan hayatı maddi anlamda ölçülmez. İş Sağlığı ve Güvenliğine Genel Bakış ISSN 2149-2581 YIL: 01 SAYI: 01 NİSAN 2015 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ DERGİSİ 10 6 İş Sağlığı ve Güvenliğine Genel Bakış İnsan hayatı maddi anlamda ölçülmez İstanbul Ankara Burdur Isparta Konya Gaziantep

Detaylı

MANUAL OF DENTAL PRACTICE

MANUAL OF DENTAL PRACTICE Dental Liaison Committee in the EU MANUAL OF DENTAL PRACTICE 2004 ***** Authors: Dr Anthony S Kravitz OBE and Professor Elizabeth T Treasure Dental Public Health Unit in the University of Wales, College

Detaylı

Dr.FÜSUN YÖNDEM MAKASCIOĞLU mfusun@metu.edu.tr

Dr.FÜSUN YÖNDEM MAKASCIOĞLU mfusun@metu.edu.tr TKPR 202 KALİTE GÜVENCE/KONTROL ve STANDARDLAR I. STANDARDİZASYON A. STANDARDİZASYON ve STANDARDİZASYONUN TARİHİ GELİŞİMİ B. TSE ve STANDARDİZASYON II. KALİTE ve KALİTE KAVRAMLARI A. KALİTE KAVRAMI ve

Detaylı