KAYNAK TEKNOLOJİSİ 1. ULUSAL KONGRESİ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KAYNAK TEKNOLOJİSİ 1. ULUSAL KONGRESİ"

Transkript

1 tmmob makina mühendisleri odası KAYNAK TEKNOLOJİSİ 1. ULUSAL KONGRESİ BİLDİRİLER KİTABI TMMOB Makina Mühendisleri Odası Ankara Şubesi Sümer Sokak 36/1 Demirtepe - ANKARA Tel : (0312)

2 KAYNAK TEKNOLOJİSİNİN AVRUPA'DA 100 TÜRKİYE'DE 40 YILI Prof. Dr. Selahaddin ANIK Gedik Eğitim Vakfı - Ankara Cad. No: 28 Şeyhli Köyü-Pendik/İSTANBUL Prof. Dr. Adnan DİKİCİOĞLU ve Doç. Dr. Murat VURAL İ.T.Ü. Makina Fakültesi - İnönü Cad. No: 85 Gümüşsuyu/İSTANBUL ÖZET İçinde bulunduğumuz 1997 yılı, Alman Kaynak Tekniği Derneği Deutscher Verband für Schweisstechnik (DVS)'in 100. yılı olarak kutlanmıştır. Bu tarih, aynı zamanda Türkiye'de Kaynak Teknolojisi ile ilgili 1957 yılında kurulan ilk sivil toplum örgütü olan Türk Kaynak Cemiyeti'nin de 40. yılına rastlamaktadır. Bu yazıda bu rastlantıdan yola çıkılarak kaynak teknolojisinin Avrupa'da 100 Türkiye'de ise 40 yılı özetlenmeye çalışılmıştır. 1. GİRİŞ Kaynak teknolojisi, kendi anlamı dışında lehimleme, yapıştırma, termik püskürtme gibi birleştirme ve kaplama ile ilgili bilimsel ve teknolojik disiplinleri de içerir. Bu nedenle kaynak teknolojisinin tarihçesi, birleştirme teknolojilerinin tarihçesi anlamına gelir. Birleştirme teknolojisinin tarihçesi, gerçekte bir grup insan kütlesinin tarihidir. Bunların büyük bir kısmı ufak tamircilik yapan,bir kısmı da hayal kuranlardır denilse, daha uygun olur. Bütün bunların hepsi de kendileri çaplarında bir katkıda bulunmutur. Bu insanlar sık sık, kazançlı olmayan araştırmalarla çevrelerinin alay konusu bile olmuşlardır. Fakat bütün bunlara rağmen neye inanmışlarsa, onun için mücadele eden bu insanlar, küçük katkıları ile dünyamıza iyi bir malzeme birleştirme yöntem grubu armağan etmişlerdir. 2. DÜNYADA KAYNAK TEKNOLOJİSİNİN TARİHÇESİ Mısır firavunları zamanında yapılan çok güzel metal işlerine, eski el yapısı araçlara ve eski Ahid'de de metal işlerine sık sık rastlanmaktaydı. Romalılar zamanında, çeşitli işlemler daha iyi bir şekilde geliştirilmiştir. Bunların başlıcalan ise, lehimleme veyahutta demiri kaynağı ile yapılan birleştirmelerdir (Şekil 1,2 ve 3).

3 Şekil 1. M.Ö. 4.'yy'dan kalma,kaplan ve güneş figürleriyle süslenmiş bir kraliyet tacı (Kahire müzesi). Şekil 2. Roma yakınlarında bulunmuş, M.Ö. 2.'yy'a ait altın'dan küpeler (Roma Ulusal Müzesi).

4 Şekil 3. M.Ö. yaklaşık 2750 yılında Abusir kentinde inşa edilmiş, en eski kaynaklı bronz borudan su dağıtım hattı (Berlin Devlet Müzesi). Bugün bütün ülkelerde demirinin çekici ile yaptığı basınç kaynağı, hemen hemen tarihe karışmış; örs artık bir koleksiyon eşyası halini almış ve sadece bazı demirci atelyelerinde görünür hale gelmiştir. Lehimleme ise eski zamanlarda dünyanın çeşitli bölgelerinde, bu arada Çin, Japonya, kuzey ve güney Avrupa ve Anadolu'da geniş ölçüde kullanılmıştır (Şekil 4). Şekil 4. M.Ö. 8.yy'da Doğu Anadolu'da Urartu'lardan kalma olup, eski Roma'da bir Berberi'nin mezarından çıkan üç parçalı bir bronz kap (Roma ulusal Müzesi).

5 Kaynak teknolojisinin gelişme çizgisi, aşağıdaki kronolojik sırayla verilebilir: M.Ö Sümerler: kaynaklı parçalar (altın-altın) M.Ö Mısırlılar: kaynaklı (sert lehimli) parçalar M.Ö Pompei: Demirci kaynağı ile birleştirilmiş boru hatları 330/380 - Delhi: Tapınak sütunları: demirci kaynağı ile imal edilmiş 1500'e doğru : LEONARDO DA VİNCİ: Boruların çubuk üzerine demirci kaynağı 1847-Kirshoff kanunu İlk ark ocağı ve bu şekilde elektrik arkının çeliğin eritilmesi, alaşımlandırılması ve oksijenle saflaştırılması İlk kurşun akünün bulunuşu Bessemer yöntemiyle çelik üretimi Dinamo prensibinin keşfi: ABD'den Elihu Thompson'un yüksek gerilimli alternatif akımdan 1-4 V'luk yüksek şiddetli akımı bularak ve böylece çeliğin direnç nokta kaynağıyla birleştirilmesini buluşu Oksijen'in havadan sürekli olarak eldesi Oksijenin ilk defa sıvılaştınlması ve hidrojenin endüstriyel üretimi Basınç kaynağıyla çeliğin nikelle kaplanması Alternatif akımın taşınması için üç fazlı sistemin geliştirilmesi Metal püskürtme ile ilgili ilk patent Manyetik art akımlı ilk doğru akım makinası BENARDOS'un elektrik ark kaynağını buluşu; bu keşiften sonra konstrüksiyonlardaki perçinlerin büyük kısmı kaynak dikişi ile yer değiştirdi ZERENER'in iki karbonelektrod ve bir bobinle ark yöntemi Röntgen ışınlarının keşfi Karbon arkı ile petrol varillerinin kaynağı Yüksek fırınlardaki anahtar deliklerinin açılması için Hidrojen/Oksijen alevinin kullanılması Havanın sıvılaştınlması ve oksijenin ekonomik eldesi Yassı demir'in (Kalınlık 20mm) kesme üfleciyle kesilmesi Meme düzenekli kesme üflecinin bulunuşu Kaynağın demiryolu raylannmbirleştirilmesinde ilk kez kullanılışı ve Berlinde kaynaklı boru konstrüksiyon HİLPERT'ten Kaynak teknolojisi alanında ilk DOKTORA TEZİ (Konu: Asetilenoksijen kaynağının kullanılabilirliği) Kırık lokomotif silindirleri için dekapanlı/dekapansız olarak dökmedemir'in kaynağı Almanya'da asetilenin fabrika çapında üretimi 10

6 Boru imalatında uzunlamasına ve çevresel dikişlerin otojen kaynağı Sualtında oksi-asetilen kesme cihazı Çevresel yuvarlak dikişler için ilk ark-çıplak tel otomatı Kaynak telinin mekanik şekilde ilerletildiği kaynak düzeneği Alternatif akımla kaynak Arkatom (Atomik Hidrojen) kaynağı yöntemi (Tungsten-hidrojen) Arcogen yöntemi (otojen ve elektrik ark kaynağının birleştirilmesi) Tamamen kaynaklı ilk demiryolu köprüsünün imali (Münster-Rheda) 1931/ Almanya'da ilk kaynaklı yolcu vagonu ABD'de sualtında ark kaynağı Elektrik tahrikli ilk elle kesme cihazı Üflemeli karbon-ark kaynak pensesi Kjellberg - Otomatı (Elektrodun kendi kendine iletilmesi) ABD'de Union-Melt yönteminin keşfi (kaynak ağzında kaynak tozu ile çıplak telin birlikte erimesi) Çeşitli elektrod otomatlarının geliştirilmesi Oksi-asetilen kaynak dikişlerinin yeniden kristalleştirme tavlaması Rayların otojen-pres kaynağı Tozaltında alevle kesme Saplama kaynak tabancası Çeşitli kaynak otomatlarının geliştirilmesi Aşağıdaki şekillerde kaynak teknolojisinin tarihçesiyle ilgili çeşitli fotoğraflar ve çizimler verilmiştir. «HS UI K mir ^ von 0,3 bts Î0 % > Sfârke. M U/i e netttoıtenttk! venmithauucht, fe- "»tem ÛK Appsml nur «itogenen Sch»'ei*»uiK «us ' > aisısrsîoü. u«c &sucr- Dic zam Schn'tioea bcmıttte Wa»er-»to!i-Sflucf.«taff!ia.ıısıe h*t eine Tempe-»tur venanv-ceaıus. DasMetta tomntt Şekil 5. Gaz eritme kaynağı ile ilgili eski bir yayın kupürü. 11

7 Şekil 6. Karbon ark kaynağının pozisyon kaynağında kullanılışı Şekil 7. Zerener'in arkı saptırması (1889). 12

8 Şekil 8. Benardos'un kazan kaynağı yapısı (yak. 1900). Şekil 9. Bir jeneratörün kullanımı ile elle elektrik ark kaynağı,

9 Şekil 10. İkinci Dünya Savaşında Liberty tipi gemilerin kırılması. Şekil 11. Schoop'un, termik püskürtme işlemine parçada düşük termik gerilmelerin oluştuğunu kendisi üzerinde göstermesi. 14

10 Şekil 12. Arcatom-kaynağının kullanılışı (1930'lu yıllar). Alman Kaynak Tekniği Cemiyeti Deutscher Verband für Schweisstechnik'in geçmişi 1897 yılına kadar uzanmaktadır. DVS, 1897'de Kalsiyumkarbür (Karpit) ve Asetilen Birliği olarak ilk mesleki örgütlenme gerçekleşmiş ve aradan geçen yıllari içinde 1990 yılında bugünkü halini almıştır. DVS'nin yaklaşık 500 eğitim merkezi vardır ve yılda 'den fazla kişi bu merkezlerde kurslardan geçmektedir. Her yıl yüzlerce eğitimci ile binlerce kişiyi eğitmektedir. Otuzdan fazla teknik komisyonu mevcuttur ve bu komisyonlarda binden fazla uzman görev almaktadır. Kongreler, kollokyumlar ve seminerler düzenlemektedir. Her dört yılda bir Essen'de düzenlenen, dünyanın en büyük kaynak teknolojisi fuarının sponsorları arasındadır. Uluslararası bir organizasyonun kurulması fikri ise, 1947 yılında Ultrecht'te toplanan bir sempozyumda Hollandalılar tarafından ileri sürülmüştür. İlk toplantı aynı yıl Londra'da The Welding Institute - TWI (İnligiz Kaynak Enstitüsü) tarafından M.J.M. Adams'ın başkanlığında yapılmış ve geçici bir komite kurularak tasarlanan kuruluşun ilk esaslarını tesbit etme görevi bu komiteye verilmiştir. Fransız Kaynak Enstitüsü'nün daveti ile Paris'te ve İsviçre Asetilen Cemiyeti'nin daveti ile Bâle'de toplantılar yapılmıştır. 9 Haziran 1948'de de Belçika Ekonomi Bakanlığı'nın himayesinde, Belçika Kaynak Enstitüsü ile Brüksel'de yapılan iki günlük bir uluslararası temas sonucu, Kuzey Afrika, ABD, Avusturya, Danimarka, İspanya, Fransa, İngiltere, İtalya, Norveç, Hollanda, İsveç ve İsviçre'nin katılımıyla Uluslararası Kaynak Enstitüsü (International Institute of Welding - IIW) kurulmuştur. Uluslararası Kaynak Enstitüsü, sadece bir düşünce değiştokuşu ihtiyacından doğan bir kuruluştu. Bugün ulus- 15

11 lararası bir ağ halinde insanları ve kuruluşlan yakınlaştırarak, bu konuda bilgilerin yayılmasında etkin bir görev yapmaktadır. Avrupa'da kaynak teknolojisi alanındaki ulusal örgütlenmeler, 1974 yılında European Council for Cooperation in Welding - Avrupa Kaynakta İşbirliği Konseyi'nin kuruluşu ile bütünleşmiştir. Bu kuruluş 1 Ocak 1992 tarihinde European Welding Federation - Avrupa Kaynak Federasyonu'na dönüşmüştür. EWF'ye üye ülkeler, Avusturya, Belçika, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Almanya, İzlanda, İrlanda, İtalya, Lüksemburg, Hollanda, Norveç, Portekiz, İspanya, İsveç, İsviçre re İngiltere'dir. Bu kuruluş, kaynak, kesme ve yüzey işleme alanlarında karşılaşılan kaynakla ilgili problemlerin incelenmesi ve çözümü için işbirliğini amaçlayan çıkar gözetmeyen bir kuruluştur. Bu amaçlara ulaşabilmek için tüm gerekli çalışmaları yapmaktadır. Bu çalışmalar arasında şunlar bulunur: kaynak personelinin eğitimi için taslak harmonize kuralları oluşturur standardizasyon kuruluşlan arasında koordinasyon sağlar ve standart taslakları hazırlar çoğunlukla konferanslar aracılığıyla, bilimsel ve teknik bilgi değişimini sağlar işbirliği şeklinde araştırmalar yapılabilecek projeleri destekler. EWS'nin tam üyeleri dışında gözlemci üyeleri de bulunmaktadır. Bu gözlemci üyeler Bulgaristan, Hırvatistan, Macaristan, Polonya, Slovakya ve Slovenya'dır. (Şekil 13). EWF'nin teknik birimleri şunlardır: EWF Teknik Komiteler : Teorik ve pratik eğitim; Yetkilendirme ve yeterlilik; EN 729 Kalite Taleplerine göre şirketlerin kuruluşlarının sertifikalandırılması ve harmonizasyonu EWF Alt Komiteleri : Yapıştırma; Termik Püskürtme; Plastik Kaynakçısı; Laser Teknolojisi EWF Faaliyetleri : Araştırma, Geliştirme, Teorik eğitim, Pratik eğitim, Yeterlilik, Sertifikalandırma, Fuarlar, Konferanslar, Seminerler, Dergiler, Kitaplar, Kılavuzlar, Tavsiyeler, Belgeler, Bilgilendirme, Danışmanlık hizmetleri, Muayene ve test. Gerçekleştirilenler ve Mevcut Faaliyetler : Aşağıdaki kaynak personolinin eğitim ve yeterliliği için harmonize kılavuzlar: EWE - Avrupa Kaynak Mühendisi; EWT - Avrupa Kaynak Teknikeri; EWS - Avrupa Kaynak Uzmanı; EWP - Avrupa Kaynak Ustası; EWIP - Avrupa Kaynak Muayene Personeli; EMMAW - Avrupa Elle Elektrik Ark Kaynakçısı; ETSS - Avrupa Termik Püskürtme Uzmanı; EMMW - Avrupa MIG/MAG Kaynakçısı; EGW - Avrupa Gaz Kaynakçısı; ETW - Avrupa TIG Kaynakçısı 16

12 Şekil 13. Avrupa Kaynak Federasyonu'nun tam üyeleri ve gözlemci üyeleri 3. TÜRKİYE'DE DURUM Türkiye, Uluslararası Kaynak Enstitüsüne üye olabilmek için 1955 yılında başvurmuş ve 1956 yılında Madrid'teki toplantısında üyeliğe kabul edilmiştir. Türkiye'yi bu enstitüde İ.T.Ü. Makina Fakültesi Makina Malzemesi ve İmal Usulleri Enstitüsü temsil etmiştir. Buna ait bakanlar Kurulu kararı tarih ve 13-45/1180 sayısı ile çıkmıştır. Ancak YÖK uygulamasından sonra mevcut bu enstitü ortadan kalkmış, yerne gelen Fen bilimleri Enstitüsü ve Rektörlük, bütün çabalarına rağmen, IIW üyelik aidatını ödeyemediği için Türkiye 1987 yılında Sofya'daki toplantıda üyelikten çıkarılmıştır. 31 yıl süreyle IIW çalışmalarına katılan Türkiye, bu arada IIW'nun hazırladığı bazısı 17 bazısı da 18 dildeki Kaynak Terim Lufatlan'nın Türkçesini hazırlamıştır. Türkiye'de kaynak teknolojisi ile ilgili ilk ulusal sivil örgütlenme 1957 yılında Türk Kaynak cemiyeti'nin kurulması ile olmuştur. Bu cemiyet, 1980 yılına kadar varlığını sürdürmüş ve bu arada tamamı kaynak teknolojisiyle ilgili 19 yayın yapmıştır. Bu yayınların listesi aşağıda 17

13 Tablo l'de verilmiştir. Tablo 1. Türk Kaynak Cemiyeti'nin yayınlan. Tablo No Türk Kaynak Cemiyeti nın yayınları. Adı Türkiye'de Elektrod Sanayi Kaynak Hataları ve Giderilmesi Dökme Demirin Kaynağı Bakır ve Alaşımlarının Kaynağı Alüminyum ve Alaşımlarının Lehimlenmesi Yumuşak Çeliklerin Kaynağında Kullanılan Elektrodlar için Tecrübi Spesifikasyonlar Gaz ve Elektrik Kaynağı ile Kesme Ameliyelerinde Emniyet Tedbirleri Kaynak Yaparken Takip Edilecek Sıra Kaynak Dikişlerinin Mekanik Muayenesi için Standart Usuller Oksi-asetilen Kaynağı için Lüzumlu Grafikler Elektrik Ark Kaynağı için Lüzumlu Grafikler Boru Nasıl KaynakYapılır? Kaynak Radyografileri Oksi-asetilen Kaynağı (Kaynak Kursu için) Elektrik Ark Kaynağı Makinaları Dövme (Hadde) Alüminyum Alaşımlarının Elektrik Direnç Kaynağı Doldurma ve Doldurma Malzemesi Argonark (TIG) Kaynağı Tozaltında Kaynak Tekniği Yılı Yazar(lar)ı Selahaddin ANIK Selahaddin ANIK-Celii LAYIKTEZ Selahaddin ANIK Selahaddin ANIK Selahaddin ANIK-Celil LAYIKTEZ Selahaddin ANIK Selahaddin ANIK-Hristo FRANGAKİ Selahaddin ANIK Selahaddin ANIK-Tuncer ÖREN Selahaddin ANIK Selahaddin ANIK-Turhan ÖZGÖKTUĞ Selahaddin ANIK-Hasan ERİŞKON Selahaddin ANIK Selahaddin ANIK-İhsan GÜLKILIK Selahaddin ANIK- Selahaddin ANIK-Tuncer ÖREN Selahaddin ANIK-Kutsal TÜLBENTÇİ Selahaddin ANIK-Kutsal TÜLBENTÇİ Selahaddin ANIK-Kutsal TÜLBENTÇİ 1980 yılında Yeni Yönetim Kurulu tarafından, yeni Dernekler Kanunu'na göre dernek tüzüğünün değiştirilmesi gerçekleştirelemeyince, dernek kapatılmıştır. Türkiye'de ilki 1984 yılında ve ikincisi de 1989 yılında olmak üzere Kaynak Teknoloisi konusunda iki ulusal sempozyum düzenlenmiştir. Her iki sempozyumun başkanlığını da Prof. Selahaddin ANIK yapmış ve sempozyumlar İ.T.Ü. Makina Fakültesi'nde gerçekleştirilmiştir yılında Kaynak Tekniği Derneği adı altında Prof. Selahaddin ANIK tarafından yeniden kurulan cemiyetin 1996 yılı sonu itibariyle 100'e yakın üyesi bulunmaktadır yılında büyük bir heyecanla kurulan dernek, mesleki bir örgütlenme olarak hemen hemen tüm muhataplarına ulaşmıştır. Merkezi İ.T.Ü. Makina Fakültesi'nde bulunan derneğin üyeleri arasında, ağırlıklı olarak elektrod ve kaynak makinası üreticisi firmaların yönetici ve personeli, kaynaklı imalat yapan firmaların temsilcileri ve kaynak makina ve ekipman satıcı ve dağıtıcıları bulunmaktadır. Kaynak Tekniği Derneği 1994 ve 1995 yıllarında biri Koruyucu Gaz Altında Kaynak ve Alüminyumun MIG Kaynağı (Selahaddin ANIK-Adnan DİKİCİOĞLU-Murat VURAL) ve diğeri de Termoplastik Malzemelerin Kaynağı (Selahaddin-ANIK-Adnan DİKİCİOĞLU-Murat VURAL) adlarında iki yayın apmıştır. Halen 18

14 derneğin başkanlığını Prof. Dr. Selahaddin ANIK, başkan yardımcılığını Prof. Dr. Adnan DİKÎCİOĞLU ve genel sekreterliğini de Doç. Dr. Murat VURAL yürütmektedir. Gedik Eğitim Vakfı, 1996 yılında ülkemizde ilk defa özel bir kuruluş tarafından gerçekleştirilen 1. Uluslararası Kaynak Sempozyumu'nu organize etmiştir. Bu sempozyumda 24'ü yurtdışından ve 21'i yurtiçinden olmak üzere 45 bildiri tartışılmış ve bildiriler bir kitap halinde yayınlanmıştır. 4. SONUÇ Sonuç olarak ülkemizde kaynak teknolojisi alanındaki çalışmaların, kişilerin özverili gayretleri sonucu ortaya çıktığı ve örgütlenmelerin "...başkanlığından odacılığına kadar..." görev yapan birkaç kişinin çabasıyla yürütüldüğü anlaşılmaktadır. Bu noktadan itibaren ulusal ve tüm kurum ve kuruluşlann katılımıyla oluşturulacak daha güçlü bir örgütlenmenin gerçekleştirilmesi, kaynak teknolojisi ile ilgili her bireyin geciktirilemez bir görevi haline gelmiştir. Geçmişteki tecrübelerin üzerine inşa edilecek böyle bir kurum, pekçok fonksiyonu yapabilir. KAYNAKLAR 1. PUSCHNER, M., "(Wahrtausende Schweissen", DVS Verlag, Düsseldorf, ANIK, S., ANIK, E.S., VURAL, M., "1000 Soruda Kaynak Teknolojisi El Kitabı-Cilt 1 Yöntemler ve Donanımlar", Birsen Yayınevi, 1993, İstanbul 3. ANIK, S., "Dünyada ve Türkiye'de Kaynak Mühendisliği Öğretimi", 5. Denizli Malzeme Sempozyumu, 7-9 Nisan 1993, Bildiriler Kitabı, s Gedik Eğitim Vakfı Kütüphanesi, Türk Kaynak Cemiyeti Yayınları Koleksiyonu, Pendik, İstanbul 5. IIW, DVS e EWF internet www home-page'leri.a 19

15 KAYNAKLA İLGİLİ TÜRK STANDARTLARININ GELİŞMİŞ ÜLKEDEKİLERLE KARŞILAŞTIRILMASI Ahmet SEVÜK, Dr. Mah. Müh.* Barlas ERYÜREK, Prof. Dr.** 1. GİRİŞ Kaynak, birçok alanda imalat sanayiinde yerini almış ve sektörün ayrılmaz ve vazgeçilmez bir parçası haline gelmiştir. Demir doğramalarda kullanılan basit örtülü elektrodlardan, uçak/uzay sanayiinde kullanılan lazer veya elktron ışınlarına, otomotiv sanayiinde yer bulmuş elektrik direnç kaynağından, elektronik sanayiindeki yumuşak lehim işlemlerine kadar günlük hayatın her anı ve kesidinde kaynaklı birleştirmeler ile karşılaşılmaktadır. Bu derece yüksek öneme sahip bir prosesin uygulanmasında hassas toleransların kullanılması ve işlem parametrelerinin sıkıca kontrol edilmesi gerektiği açıktır. Ayrıca globalleşen ve tek ve açık bir pazara doğru ilerleyen dünyada, firmaların ürünlerinin ama en genel anlamda ülke endüstrisinin kabul kriterlerine uyması da şarttır. Kısacası standardizasyona gidilmeli ve bu sandartların ilk önce mantıklı bir yol takip etmesine ve ardından ülke şartlarına uygunluğuna özen gösterilmelidir. Türkiye'de standartların hazırlanması ve yayımlanması Türk Standartları Enstitüsü'nün (TSE) yetki ve sorumluluğu altındadır. Bu bildiride, TSE'nin kaynak ve ilgili proseslere ait yayımladığı standartlar incelenmiş ve sanayileşmiş ülkeler ile uluslararası kuruluşların bu konuya olan yaklaşımlarıyla karşılaştırılmıştır. Karşılaştırma sırasında "A ülkesinde bu konuyla ilgili bir standart var, ama B ülkesinde yok" gibi tam olarak nedeni bilinmeyen yorumlara girilmemiştir. İstenen ülkemizdeki mevcut durumu gözler önüne sermektir. 2. KARŞILAŞTIRMALAR Kaynak ve ilgli konularda TSE'nin yayımladığı standartları [1] karşılaştırmak için Amerika Birleşik devletleri (ABD, American National Standarts Institute) [2], Almanya (Deutsches Institut für Normung) [3], İngiltere (Britich Standards Institution) [4J, Fransa (AFNOR) [5], ve Japonya'nın (JIS) [6] ilgili kurumlan ile uluslararası kuruluşların (ISO [7] ve EN [8]) yayımladığı normlar göz önüne alınmıştır. İnceleme sırasında seçilen yedi alt başlık için her bir ku- *) Ar&Ge Mühendisi, Kaynak tekniği San. ve Tic. A.Ş., Kartal, İstanbul. **) İ.T.Ü. Makina Fakültesi, Makina Malzemesi ve îmalat Teknolojisi Anabilim Dalı Başkanı, Taksim, İstanbul. 21

16 rumun yayımladığı standartların sayısı elde edilmiştir. Burada bazı kuruluşlar için yeterli bilgi toplanamadığından kimi alt başlıklar için (?) soru işareti ile uyarı koyulmuştur (Tablo 1). Bir konuyla ilgili yayımlanan standart sayısı, o ülke için ayrıntılı bilgi veremeyeceğinden, ele alınan alt başlıklardaki standartlar tek tek karşılaştırılarak özellikle ülkemizde ilgili aşağıdaki sonuçlara varılmıştır. Tablo 1. Seçilen altbaşlıklara göre ülke ve kuruluşların yayımladıkları standartların sayısı. Altbaşhk TSE ANSI DİN BSI JIS AFNOR ISO EN Kaynakçı Eğitimi ve Yeterliliği Kalite Güvence Yok Yok İş Güvenliği ve İşçi Sağlığı (?) 1 2 Kaynak Makinaları ve Ekipmanları 30 3(?) (?) Kaynak Prosedürü Şartname ve Onayları Kaynak İlave (?) Malzemeleri Plastik Malzemelerin Yok Yok 2 Yok 2 5 Yok Yok Kaynağı Tablo 1. Seçilen altbaşlıklara göre ülke ve kuruluşların yayımladıkları standartların sayısı. 1) Kaynakçı Eğitimi ve Yeterliliği: Kaynaklı imalatın bu derece önem kazandığı günümüzde, ülkemizde "kaynakçı" eğitimi yalnızca meslek liselerinde verilmektedir. Sanayileşmiş ülkelerin hemen hemen tamamında aynca üniversite düzeyinde "kaynak mühendisliği" eğitimi ayrı/bağımsız fakültelerde görülmektedir. "Kaynakçı" eğitimi ile ilgili standardizasyona ait bir örnek olarak BS 1295 [4] verilebilir. Aynca kaynaklı imalatı esas üretim prosesi olarak kullanan firmaların istihdam ettiği kaynakçılann, ele alınan malzeme ve kaynak usulü için "yeterlilik sertifikasına" sahip olması gerekmektedir. Bu özellikle Avrupa ülkeleri ile iş yaparken aranan bir şarttır. TSE'nin bu konuda yayımladığı "çelikler" için bir standardı mevcuttur; ama Al ve alaşımları için bulunmamaktadır. 2) Kalite Güvence: "Kalite" kavramının yaşamın ve dolayısıyla sanayinin gündemindeki 22

17 yeri artık ilk sıralara yükselmiştir. Bunun sonucunda, kaynaklı imalat yapan firmaların belirli bir standarda bağlı kalıp belirli kriterleri gerçekleyerek ürün kalitesini güvence altına almaları gerekmektedir. Bu konuda, DİN 8563 [3] veya ISO 3834 [7] örnek olarak verilebilir. 3) İş Güvenliği ve İşçi Sağlığı: Kaynak prosesi sırasında gürültü, ışık/ışın, duman, kıvılcım gibi insan sağlığı ve işyeri güvenliği açısından tehlikeli birçok etken ile karşılaşılmaktadır. Bunların ölçülmesi, önlenmesi veya önlem alınması, zararların tespiti konularında birtakım standartlar ve yasal zorunluluklar getirilmiştir. TSE de bu konularla ilgili çalışmalar yapmış ve koruyucu giysiler, eldivenler ve göz/baş koruyucuları ile yangın önleme için standartlar yayımlamıştır. Bununla birlikte kaynak makinalarının yaydığı gürültü ve kaynak sırasında ortaya çıkan gaz ve dumanlarla ilgili bir standart bulunmamaktadır. Özellikle sanayileşmiş ülkelerde kaynak ve lehim işlemi sırasında ortaya çıkan duman miktarı, gazların kimyasal analizi ve metalik katı parçacıkların kimyasal bileşimi ve miktarı konusunda hem ölçüm ve hem de analiz konularında ayrıntılı çalışmalar yapılmıştır. Bunun sonucunda eşik sınır değerleri listesi hazırlanmıştır. Örneğin, ABD'de bu konuyla ilgili Çalışma Bakanlığının hazırladığı yasal zorunluluk getiren bir belge [9] bulunmaktadır. Dolayısıyla, ANSI'nın yayımladığı ve kaynak sırasında ortaya çıkan gaz ve dumanın ölçüm ve analizini içeren ANSI(AWS F 1.1 -Fİ.5 [2] serisi benzeri bir çalışmanın Türk sanayii için yararlı olacağı açıktır. 4) Kaynak Makinaları ve Ekipmanları: Bu altbaşlığın konusunu her türlü kaynak işlemi sırasında kullanılan makina ve yardımcı aletler oluşturmaktadır. Tablo l'den görüldüğü gibi TSE'nin yayımladığı standartların sayısı yeterli gözükmektedir. Bunların büyük çoğunluğunu ISO ve EN'den tercüme edilen normlar oluşturmaktadır. Ancak standartlar tek tek ele alındığında, 30 adet standarttan 17'sinin, sadece elektrik direnç kaynak makinalarının aksamıyla ilgili olduğu görülmektedir. Halbuki ISO 669 [7], DİN [3]'te olduğu gibi kaynak makinasının tamamım sınıflandırıp tanımlayan veya BS7570 [4]'te olduğu gibi ark kaynağı cihazlarının uygunluğunu tanımlayan şartname benzeri bir standart bulunmamaktadır. 5) Kaynak Prosedör Şartnameleri ve Onayı: Eğitim seviyesinin henüz gereken düzeye ulaşamaması ve sonuçta özellikle ara kademe elemanların yetersizliği nedeniyle ülkemizde kaynaklı imalat hala "usta-çırak" metoduyla uygulanmakta veya köklü firmaların deneyimleri sonucu geliştirdikleri özel yöntemler kullanılmaktadır. Böylece standardizasyondan sapılmaktadır. Kaynak yöntemi ve bunların onaylanması konusunda TSE, Euronormların [8] bir kısmını (EN 288, Part 1-11) yani ark kaynağı için verilmiş 5. kısmı ve elktron ışını ve lazer ile kaynağı kapsayan 10. ve 11. kısımları Türk sanayiine kazandırmıştır. Yalnız, elektron ışını ve lazerin endüstrimizdeki kullanımı göz önüne alındığında, daha temel teknoloileri içeren ilk kısım- 23

18 ların tercümesi daha yararlı görülmektedir. Buna ek olarak, Japonya ve Fransa'da ama özellikle ABD'de neredeyse her türlü kaynak yönteminin "Standart Kaynak Prosedürü Spesifikasyonu" veya "Tavsiye Edilen Uygulama Kılavuzu" bulunmaktadır. Ayrıca, ABD'de bazı prosedür şartnameleri yasal zorunluluk olarak uygulamaya koyulmuştur. Örneğin, ANSI/AWS Dl.l ve Dİ.2 sırasıyla çelik ve alüminyum kaynaklı yapılar için hazırlanmış şartnamelerdir [2]. Bu tür bir yaklaşım Türkiye gibi sanayileşmekte olan bir ülke için daha olumlu olabilir. 6) Kaynak İlave Malzemeleri: Kaynaklı birleştirmelerin kendinden beklenen özelliği yerine getirmesi için yöntem, uygulama ve gerekirse ilave malzemelerin uygun bir biçimde kullanılması zorunludur. Örneğin, sert lehimleme için hem ilave metal ve hem de kullanılan dekapan eşit derecede öneme sahiptir. Türk standartlarında sert lehim telleri ile ilgili tüm tipler bulunurken, dekapanlara ait bir spesifikasyon yoktur. Ayrıca, lehimli bağantıların mekanik teknolojik deneyleri de tanımlanmamıştır. (örneğin, JIS Z 3191, 3192, 3195, 3196 [6] bu konuda gerekli bilgiyi içermektedir). Yüksek sıcaklıkta sürünmeye maruz kalan yapıların kaynağında kullanılan elektrodlar ile ilgili bir standart ta mevcut değildir. Bu konuda esas dikkati çeken nokta, ülkemizde kaynak ilave malzemeleri sektöründe faaliyet gösteren firmaların bu tür elektrodları yıllardan beri üretmesidir. Bunlardan başka, düşük alaşımlı ve ince taneli çeliklerin kaynağında kullanılan örtülü elektrodlara ait bir standart ülkemizde mevcut değildir. Buna örnek olarak DİN 8529 [3] ve ANSI/AWS A5.5 [2] gösterilebilir. Bakır ve bakır alaşımları için örtülü kaynak elektrodları, alaşımsız basit karbonlu ve düşük alaşımlı (Cr-Mo veya sadece Mo) çeliklerin kaynağında kullanılan özlü teller (TSE'nin sadece paslanmaz çelikler için özlü tel standardı bulunmaktadır) ve Mo veya Cr-Mo alaşımlı çeliklerin gazaltı ark kaynağında kullanılan teller de eksiktir. Atmosferik korozyona dayanıklı örtülü elektrodlara ait bir standart veya spesifikasyon mevcut deildir. Halbuki, yukarıda belirtildiği gibi, bu tür elektrodlar ülkemizde üretilmektedir. Bunlara ek olarak, özellikle Japonya'da, düşük sıcaklıklar için geliştirilmiş %9 Ni içeren çelikler gibi oldukça spesifik malzemeler için bile hem gazaltı ark kaynağı telleri ve hem de özlü teller için standartlar mevcuttur. Bu konudaki örnekler çoğaltılabilir. 7) Plastik Malzemelerin Kaynağı: Ülkemizde plastik malzemelerin kaynağı ile ilgili (yöntem veya deney) bir standart bulunmamaktadır. Halbuki plastiklerin kullanımı hatırı sayılır boyutlara ulaşmıştır; dolayısıyla bu konuda en azından DİN 1910 Kısım 3 ve DİN Kısım 1 [3] gibi yol gösterici bir standart yarar sağlayabilir. 3. SONUÇ VE ÖNERİLER Yukarıda bazı temel alt başlıklar altında sunulmaya çalışılan karşılaştırmalar ışığında, Türkiye'de kaynakla ilgili standartların henüz yeterli düzeye ve içeriğe ulaşmadığı görülmektedir. 24

19 TSE'nin bu konudaki çalışmalan takdire değer ama yetersizdir. Bugünden sonra yayımlanacak standartlarda mevcutların açığını kapatacak, Türk sanayiinin yapısına ve düzeyine uygun, belirli öncelikleri takip eden ve herşeyden önemlisi temel prosesler için şartnamelere dayalı bir yaklaşım takip edilebilir. "Tavsiye edilen uygulamalar" gibi bir takım kılavuz yayınlar ile TSE'nin gelişen ve ilerleyen Türk Sanayii için yol gösterici ve öğretici konuma gelmesi sağlanabilir. KAYNAKÇA [1] : Türk Standartları Katalogu, Türk Standartları Enstitüsü, 1996, Ankara. [2] : ANSI 1995 Catalog, American National Standards Institute, 1995, New York. [3] : DİN, Catalogue of Technical Rules, Supplement, Translations, Beuth Verlag, 1993, Berlin. [4] : BSI Catalog 1995/96, Britich Standards Institution, 1996, London. [5] : AFNOR Catalogue 1995, Afnor, 1995, Paris. [6] : JIS Yearbook 1995, Japanese Industrial Standards Committee, 1995, Tokyo. [7] : ISO Catalog 1997, English Version, International Standardization Organization, 1997, France. [8] : Catalog of European Standards and Their National Implementations, 1996, European Committee for Standardization, 1996, Brussels. [9] : Occupational Safety and Health Administration, Safety and Health Standards, 29 CFR 1910, Subpart Z: Toxic and Hazardous Substances, U.S. Government Printing Office, 1992, Washington D.C. 25

20 KALİTE GÜVENCESİ SİSTEMLERİ ÇERÇEVESİNDE KAYNAK PERSONELİNİN EĞİTİMİ VE VASIFLANDIRILMASI Zafer FİLİZ, Caner BATIGÜN ODTÜ Kaynak Teknolojisi ve Tahribatsız Muayene Araştırma / Uygulama Merkezi, Ankara, Türkiye ÖZET Kaynaklı imalatta kalite güvencesi, ürünün tasarımından teslim edilişine kadar olan tüm süreçler içerisinde yer alır. Kalite güvencesinin amacı, sadece son ürünün kalitesinin kontrolü değil istenilen kalitede imalatın yapılmasını sağlamaktır. İmalatta kalite güvencesini sağlamak için kaynaklı imalat yapan bir işletmenin, verimli işletme donanımına, eğitimli ve sertifikalı kaynakçılara, eğitimli ve sertifikalı kaynak denetçilerine ve işletmenin uygunluğunu belirten belgeye, ihtiyacı vardır. Bu yazıda, kalite güvencesi çerçevesinde kaynak mühendisliği ve kaynakçı eğitimi hakkında bilgiler verilmektedir. Bu alanda ülkemizde bir ulusal kaynak cemiyetine ihtiyaç bulunduğu vurgulanmaktadır. Anahtar Sözcükler: Eğitim, Vasıflandırma, Avrupa Kaynak Mühendisi, Avrupa Kaynakçısı ABSTRACT Quality assurance in welded products takes place from design to delivery in ali steps of the production. The aim of the quality assurance is not only the control of the product quality, also enabling to produce enough quality. in order to get quality assurance in the vvelded products, the firms need: productive equipment, trained and certified welders, trained and certified welding supervisors and qualification certificate. in this article, considering the scope of quality assurance, the recent developments on training of European welding engineer and European welder are explained. in this respect, the need of a national welding society is stated. Keywords: Training, Qualification, European Welding Engineer, European Welder. 27

21 GİRİŞ Kalite sistemine sahip kaynaklı imalat yapan işletmeler, uyguladıkları sistemi ülkelerinin yasa ve yönetmelikleri gereği edinmektedirler. Ülkemizdeki işletmeler ise, kalite sistemlerini ihracat yapmak veya yurt dışı bir işletmeyle ortaklaşa çalışmak amacıyla uygulamaktadırlar. Bu kalite sistemleri içerisindeki temel nokta, imalatta yer alan personelin eğitim ve vasıflandırma belgelerinin ulusal ve uluslararası geçerliğe sahip olmasıdır. Kaynak tekniğinin bilinçli olarak uygulanabilmesi, sanayi ürünlerinin ulusal ve uluslararası platformda rekabet gücünü artırması açısından kaynaklı imalatta çalışan personelin eğitimi ve vasıflandırılması son derece önemlidir. Kaynak tekniğindeki eğitim ve vasıflandırma, ulusal kaynak cemiyetleri ve onların yetkilendirdiği kaynak kuruluşları veya enstitüleri tarafından, belirlenmiş standartlar doğrultusunda yapılır. Avrupa Topluluğu bünyesindeki eğitim ve vasıflandırmanın koordinasyonu, "Avrupa Kaynak Federasyonu (EWF)" tarafından yapılmaktadır. EWF KAYNAK MÜHENDİSLİĞİ EĞİTİMİ Kaynak Mühendisi, Avrupa Topluluğu standartlarına göre kalite güvencesinde önemli bir yapı taşını oluşturur. Kalite güvencesi terimi, ürünün kalitesini belirlemek için uygulanan muayeneyle karıştırılmamalıdır. İmalat sonrası yapılan muayene, sadece sonuçta ulaşılabilen ürün kalitesini tespit edebilir. Kalite güvencesi, en baştaki taslaktan en sonda ortaya çıkacak ürüne kadar, imalat için gerekli kalitenin kesinlikle sağlanacağını güvence altına alacak biçimde iş akışını planlı olarak düzenlemektir. Kalite ve ekonomikliğe, sadece kaynak denetimi konusunda uzman bir elemanın kaynak tekniğinin kurallarına uyulmasını sağlaması sonucu ulaşılabilir. Ayrıca, ISO 9000/EN 729 kalite güvence sistemleri ile getirilen uygulama, kaynaklı imalat yapan işletmelerde sertifikalı bir kaynak mühendisinin kaynak işlerinin planlanması, uygulanması ve kontrolünden sorumlu olmasını gerektirmektedir. Kaynak denetim elemanlarının sorumluluğu altında olması gereken işler şunlardır: Planlama, Tasarım Malzeme seçimi, tasarımın kaynak tekniği açısından kontrolü, kaynak dikişi ağız hazırlığının kontrolü, kaynak yönteminin belirlenmesi, kaynak makinelerinin, dolgu malzemelerinin ve yardımcı malzemelerin belirlenmesi, dikiş hazırlığının detaylandırılması, kaynak parametrelerinin ve ısı girdisinin belirlenmesi, gerekli kaynak dikişi kalitesinin belirlenmesi, gerekli kaynakçı sertifikalarının belirlenmesi. 28

KURS VE SERTİFİKALANDIRMA FAALİYETLERİ

KURS VE SERTİFİKALANDIRMA FAALİYETLERİ KURS VE SERTİFİKALANDIRMA FAALİYETLERİ İTÜ Makine Fakültesi tarafından, Uluslar arası standartlara (EN 287-1; AWS; MIL-STD 1595) göre kaynakçı ve sert lehimci sertifikaları verilmektedir. Sertifika verilen

Detaylı

GAZ ALTI KAYNAK YÖNTEMİ MIG/MAG

GAZ ALTI KAYNAK YÖNTEMİ MIG/MAG GENEL KAVRAMLAR Metalleri, birbirleri ile çözülemez biçimde birleştirme yöntemlerinden biri kaynaklı birleştirmedir. Kaynak yöntemiyle üretilmiş çelik parçalar, döküm ve dövme yöntemiyle üretilen parçalardan

Detaylı

GSI KOMPAKT. Deutscher Verband für Schweißen und verwandte Verfahren e. V.

GSI KOMPAKT. Deutscher Verband für Schweißen und verwandte Verfahren e. V. Deutscher Verband für Schweißen und verwandte Verfahren e. V. GSI KOMPAKT Hİzmetlerİmİz genel bakış TeOrİK Ve UYGUlAMAlI eğitim Eğitim geleceğin güvencesidir Kaynakçı Eğitimi Aşağıdaki yöntemlerde verimli

Detaylı

Sentes-BIR Hakkında. Sentes-BIR metallerin birleştirmeleri ve kaplamaları konusunda çözümler üreten malzeme teknolojileri firmasıdır.

Sentes-BIR Hakkında. Sentes-BIR metallerin birleştirmeleri ve kaplamaları konusunda çözümler üreten malzeme teknolojileri firmasıdır. Sentes-BIR Hakkında Sentes-BIR metallerin birleştirmeleri ve kaplamaları konusunda çözümler üreten malzeme teknolojileri firmasıdır. Çalışan sayısı 80 İhracat > %50 Üretim Programı Sert Lehimleme Alaşımları

Detaylı

Prof. Dr. HÜSEYİN UZUN KAYNAK KABİLİYETİ

Prof. Dr. HÜSEYİN UZUN KAYNAK KABİLİYETİ KAYNAK KABİLİYETİ Günümüz kaynak teknolojisinin kaydettiği inanılmaz gelişmeler sayesinde pek çok malzemenin birleştirilmesi artık mümkün hale gelmiştir. *Demir esaslı metalik malzemeler *Demirdışı metalik

Detaylı

PERSONEL BELGELENDİRME HİZMET LİSTESİ

PERSONEL BELGELENDİRME HİZMET LİSTESİ PLST.04 2015.09.11 2017.02.06/03 1 / 8 Sınav Adı ve Metodu Akreditasyon ve Yetki Durumu Sınav Ücreti t 1-11UY0010-3 ÇELİK KAYNAKÇISI (SEVİYE 3) 1 Zorunlu 11UY0010-3/A1 Kaynak İşlemlerinde İş Sağlığı Ve

Detaylı

Avrupa Ve Türkiye Araç Pazarı Değerlendirmesi (2011/2012 Ekim)

Avrupa Ve Türkiye Araç Pazarı Değerlendirmesi (2011/2012 Ekim) Rapor No: 212/23 Avrupa Ve Türkiye Araç Pazarı Değerlendirmesi (211/212 Ekim) Kasım 212 OSD OICA Üyesidir OSD is a Member of OICA 1. Otomobil Pazarı AB (27) ve EFTA Ülkeleri nde otomobil pazarı 211 yılı

Detaylı

Avrupa Ve Türkiye Araç Pazarı Değerlendirmesi (2013/2014 Şubat)

Avrupa Ve Türkiye Araç Pazarı Değerlendirmesi (2013/2014 Şubat) Rapor No: 1/ Avrupa Ve Türkiye Araç Pazarı Değerlendirmesi (13/1 Şubat) Şubat 1 OSD OICA Üyesidir OSD is a Member of OICA 1. Otomobil Pazarı AB (7) ve EFTA ülkelerinde otomobil pazarı 13 yılı Şubat ayında

Detaylı

UZAKTAN EĞİTİM KURSU RAPORU

UZAKTAN EĞİTİM KURSU RAPORU Amaç Bu rapor, GSI SLVTR tarafından kısmen uzaktan eğitim şeklinde verilen programların nasıl ve ne kapsamda uygulandığını anlatmaktadır. 1. Kapsam Bu rapor aşağıda sıralanan ve içeriği Uluslararası Kaynak

Detaylı

AVRUPA TİCARİ ARAÇ SEKTÖR ANALİZİ

AVRUPA TİCARİ ARAÇ SEKTÖR ANALİZİ AVRUPA TİCARİ ARAÇ SEKTÖR ANALİZİ 30 Mart 2016 Pazar 2016 yılı Ocak-Şubat döneminde AB ve EFTA ülkeleri toplamına göre ticari araç pazarı, 2015 yılındaki pozitif performansını sürdürdü ve yüzde 15 artış

Detaylı

ELECO 2005 3. Uluslar arası Elektrik, Elektronik, Aydınlatma, Otomasyon ve İletişim Fuarı. 7 11 Aralık 2005. Ziyaretçi Araştırması Özet Sonuçları

ELECO 2005 3. Uluslar arası Elektrik, Elektronik, Aydınlatma, Otomasyon ve İletişim Fuarı. 7 11 Aralık 2005. Ziyaretçi Araştırması Özet Sonuçları ELECO 2005 3. Uluslar arası Elektrik, Elektronik, Aydınlatma, Otomasyon ve İletişim Fuarı 7 11 Aralık 2005 Ziyaretçi Araştırması Özet Sonuçları TÜYAP BURSA FUARCILIK A.Ş. TÜYAP Bursa Uluslararası Fuar

Detaylı

YURTDIŞI MARKA TESCİL MALİYETLERİ

YURTDIŞI MARKA TESCİL MALİYETLERİ YURTDIŞI MARKA TESCİL MALİYETLERİ Uluslar arası marka tescil maliyetleri şu şekilde hesaplanır: 1) WIPO ücreti: Uluslar arası Fikri Mülkiyet Örgütü merkezi İsviçre'de bulunan, uluslararası marka başvurularının

Detaylı

AVRUPA TİCARİ ARAÇ SEKTÖR ANALİZİ

AVRUPA TİCARİ ARAÇ SEKTÖR ANALİZİ AVRUPA TİCARİ ARAÇ SEKTÖR ANALİZİ 16 Ekim 2016 Pazar 2016 yılı Ağustos ayında AB ve EFTA ülkeleri toplamına göre ticari araç pazarı 2015 yılı aynı ayına göre yüzde 31,2 artış göstererek 157 bin adet seviyesinde

Detaylı

Halil CANTÜRK İbrahim Halil NURDAĞ. Yıldız Teknik Üniversitesi Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği Bölümü

Halil CANTÜRK İbrahim Halil NURDAĞ. Yıldız Teknik Üniversitesi Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği Bölümü Halil CANTÜRK İbrahim Halil NURDAĞ Yıldız Teknik Üniversitesi Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği Bölümü Genel olarak kaynak teknolojisinden, bina kurulmasından, cihaz onarımlarına, ağır sanayiden

Detaylı

AVRUPA TİCARİ ARAÇ SEKTÖR ANALİZİ

AVRUPA TİCARİ ARAÇ SEKTÖR ANALİZİ AVRUPA TİCARİ ARAÇ SEKTÖR ANALİZİ 3 Ocak 2017 Pazar 2016 yılı Kasım ayında AB ve EFTA ülkeleri toplamına göre ticari araç pazarı 2015 yılı aynı ayına göre yüzde 12,8 artış göstererek 211 bin adet seviyesinde

Detaylı

TEST REHBER İLKELERİ PROGRAMI ULUSAL KOORDİNATÖRLER ÇALIŞMA GRUBU 26. TOPLANTISI (8-11 Nisan 2014, Paris)

TEST REHBER İLKELERİ PROGRAMI ULUSAL KOORDİNATÖRLER ÇALIŞMA GRUBU 26. TOPLANTISI (8-11 Nisan 2014, Paris) TEST REHBER İLKELERİ PROGRAMI ULUSAL KOORDİNATÖRLER ÇALIŞMA GRUBU 26. TOPLANTISI (8-11 Nisan 2014, Paris) Dr. A. Alev BURÇAK Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü Sunu Planı OECD Hakkında

Detaylı

EN ISO 9606-1 KAYNAKÇILARIN YETERLİLİK SINAVI ERGİTME KAYNAĞI - BÖLÜM 1: ÇELİKLER. Özlem Karaman Metalurji ve Malzeme Mühendisi Kaynak Mühendisi

EN ISO 9606-1 KAYNAKÇILARIN YETERLİLİK SINAVI ERGİTME KAYNAĞI - BÖLÜM 1: ÇELİKLER. Özlem Karaman Metalurji ve Malzeme Mühendisi Kaynak Mühendisi EN ISO 9606-1 KAYNAKÇILARIN YETERLİLİK SINAVI ERGİTME KAYNAĞI - BÖLÜM 1: ÇELİKLER Özlem Karaman Metalurji ve Malzeme Mühendisi Kaynak Mühendisi İçerik Giriş Semboller ve Kısaltmalar Temel Değişkenler Kaynakçının

Detaylı

MIG-MAG KAYNAK METODUNDA KULLANILAN KAYNAK ELEKTROTLARI VE ELEKTROT SEÇİMİ

MIG-MAG KAYNAK METODUNDA KULLANILAN KAYNAK ELEKTROTLARI VE ELEKTROT SEÇİMİ MIG-MAG KAYNAK METODUNDA KULLANILAN KAYNAK ELEKTROTLARI VE ELEKTROT SEÇİMİ Prof. Dr. Ramazan YILMAZ Sakarya Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü Esentepe Kampüsü,

Detaylı

Eczacıbaşı - Lincoln Electric ASKAYNAK. Düşük Alaşımlı Yüksek Dayanımlı Çelikler İçin MIG/TIG Kaynak Telleri

Eczacıbaşı - Lincoln Electric ASKAYNAK. Düşük Alaşımlı Yüksek Dayanımlı Çelikler İçin MIG/TIG Kaynak Telleri Eczacıbaşı - Lincoln Electric ASKAYNAK Düşük Alaşımlı Yüksek Dayanımlı Çelikler İçin MIG/TIG Kaynak Telleri Düşük Alaşımlı Yüksek Dayanımlı Kaynak Teli Ürün Ailesi Genel Ürün Özellikleri Kararlı ark ve

Detaylı

AB NİN EKONOMİK YAPISIYLA İLGİLİ TEMEL BİLGİLER 1. Ülkelerin Yüz Ölçümü 2. Ülkelerin Nüfusu 3. Ülkelerin Gayri Safi Yurtiçi Hâsıla 4.

AB NİN EKONOMİK YAPISIYLA İLGİLİ TEMEL BİLGİLER 1. Ülkelerin Yüz Ölçümü 2. Ülkelerin Nüfusu 3. Ülkelerin Gayri Safi Yurtiçi Hâsıla 4. AB NİN EKONOMİK YAPISIYLA İLGİLİ TEMEL BİLGİLER 1. Ülkelerin Yüz Ölçümü 2. Ülkelerin Nüfusu 3. Ülkelerin Gayri Safi Yurtiçi Hâsıla 4. Ülkelerin Büyüme Oranı 5. Ülkelerin Kişi Başına Gayri Safi Yurtiçi

Detaylı

KABLO VE TELLER. Hazırlayan Tolga TAYLAN 2006. T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi

KABLO VE TELLER. Hazırlayan Tolga TAYLAN 2006. T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi KABLO VE TELLER Hazırlayan Tolga TAYLAN 2006 T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi KABLO ve TELLER GTİP:8544 TÜRKİYE DE ÜRETIM VE DIŞ TİCARET Üretim Kablo ve teller

Detaylı

Araç Gövdesi İmalatına Yönelik Sert Lehimleme Çözümleri

Araç Gövdesi İmalatına Yönelik Sert Lehimleme Çözümleri Araç Gövdesi İmalatına Yönelik Sert Lehimleme Çözümleri voestalpine Böhler Welding www.voestalpine.com/welding voestalpine Böhler Welding En İyi Kaynak Sonuçları için Metalürjik Uzmanlık voestalpine Böhler

Detaylı

ÖĞRENME FAALİYETİ 32

ÖĞRENME FAALİYETİ 32 ÖĞRENME FAALİYETİ 32 METAL TEKNOLOJİSİ ALANI AMAÇ Bu faaliyet sonucunda, metal teknolojisi alanı altında yer alan meslekleri tanıyabileceksiniz. A. ALANIN MEVCUT DURUMU VE GELECEĞİ Metal teknolojisi alanı,

Detaylı

ELEKTROD NEDİR? Kaynak işlemi sırasında ; Üzerinden kaynak akımının geçmesini sağlayan, İş parçasına bakan ucu ile iş parçası arasında kaynak arkını

ELEKTROD NEDİR? Kaynak işlemi sırasında ; Üzerinden kaynak akımının geçmesini sağlayan, İş parçasına bakan ucu ile iş parçası arasında kaynak arkını ELEKTROD NEDİR? Kaynak işlemi sırasında ; Üzerinden kaynak akımının geçmesini sağlayan, İş parçasına bakan ucu ile iş parçası arasında kaynak arkını oluşturan, Gerektiğinde ergiyerek kaynak ağzını dolduran

Detaylı

DEMİR VE DEMİR DIŞI METALLER SEKTÖRÜ 2016 RAPORU

DEMİR VE DEMİR DIŞI METALLER SEKTÖRÜ 2016 RAPORU DEMİR VE DEMİR DIŞI METALLER SEKTÖRÜ 2016 RAPORU I. DÜNYA DEMİR-ÇELİK (GTİP 72) TİCARETİ 2015 yılında dünya demir-çelik ihracatı bir önceki yıla göre %20,8 oranında azalarak 326, milyar $ seviyesinde gerçekleşmiştir.

Detaylı

GÜÇLÜ BİR STANDARDİZASYON ALT YAPISI, GÜÇLÜ BİR ÜLKE! Kalite ve standardizasyon, geçmişi bugüne ve yarına bağlayan en sağlam köprü olacaktır.

GÜÇLÜ BİR STANDARDİZASYON ALT YAPISI, GÜÇLÜ BİR ÜLKE! Kalite ve standardizasyon, geçmişi bugüne ve yarına bağlayan en sağlam köprü olacaktır. STANDARDLARA UYGUN KALİTELİ HİZMET Türk Standardları Enstitüsü Hizmet Belgelendirme faaliyetleri üç kısımdan oluşmaktadır. TSE Hizmet Belgelendirme Laboratuvar Belgelendirme Özel İncelemeler Kalite ve

Detaylı

SERAMİK KAPLAMA MALZEMELERİ VE SERAMİK SAĞLIK GEREÇLERİ SEKTÖRÜNDE DÜNYA İTHALAT RAKAMLARI ÇERÇEVESİNDE HEDEF PAZAR ÇALIŞMASI

SERAMİK KAPLAMA MALZEMELERİ VE SERAMİK SAĞLIK GEREÇLERİ SEKTÖRÜNDE DÜNYA İTHALAT RAKAMLARI ÇERÇEVESİNDE HEDEF PAZAR ÇALIŞMASI SERAMİK KAPLAMA MALZEMELERİ VE SERAMİK SAĞLIK GEREÇLERİ SEKTÖRÜNDE DÜNYA İTHALAT RAKAMLARI ÇERÇEVESİNDE HEDEF PAZAR ÇALIŞMASI ORTA ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ Seramik sektörünün en

Detaylı

Kalite Kurumları ve Kalite Güvence Sistemleri

Kalite Kurumları ve Kalite Güvence Sistemleri Kalite Kurumları ve Kalite Güvence Sistemleri - 1 Kalite Kurumları American Society of Quality Control (ASC) Union of Japanese Scientists and Engineers (JUSE) European Foundation of Quality Management

Detaylı

AB NİN EKONOMİK YAPISIYLA İLGİLİ TEMEL BİLGİLER 1. Ülkelerin Yüz Ölçümü 2. Ülkelerin Nüfusu 3. Ülkelerin Gayri Safi Yurtiçi Hâsıla 4.

AB NİN EKONOMİK YAPISIYLA İLGİLİ TEMEL BİLGİLER 1. Ülkelerin Yüz Ölçümü 2. Ülkelerin Nüfusu 3. Ülkelerin Gayri Safi Yurtiçi Hâsıla 4. AB NİN EKONOMİK YAPISIYLA İLGİLİ TEMEL BİLGİLER 1. Ülkelerin Yüz Ölçümü 2. Ülkelerin Nüfusu 3. Ülkelerin Gayri Safi Yurtiçi Hâsıla 4. Ülkelerin Büyüme Oranı 5. Ülkelerin Kişi Başına Gayri Safi Yurtiçi

Detaylı

DEMİR VE DEMİR DIŞI METALLER SEKTÖRÜ

DEMİR VE DEMİR DIŞI METALLER SEKTÖRÜ DEMİR VE DEMİR DIŞI METALLER SEKTÖRÜ I. DÜNYA DEMİR-ÇELİK (GTİP 72)TİCARETİ 2013 yılında dünya demir-çelik ihracatı bir önceki yıla göre %7,9 oranında azalarak 392,8 milyar $ seviyesinde gerçekleşmiştir.

Detaylı

KALİTE BELGELERİMİZ GOST LPCB BAŞOĞLU KABLO

KALİTE BELGELERİMİZ GOST LPCB BAŞOĞLU KABLO Sertifika Kataloğu Biz Kimiz? Başoğlu Kablo ve Profil Sanayi ve Tic. A.Ş. 1980 yılından beri faaliyet gösteren, kazandığı deneyim ile hem ulusal hem de uluslararası alanda söz sahipliği yapan sektöründe

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DEKANLIĞI DERS/MODÜL/BLOK TANITIM FORMU. Dersin Kodu: MAK 3029

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DEKANLIĞI DERS/MODÜL/BLOK TANITIM FORMU. Dersin Kodu: MAK 3029 Dersi Veren Birim: Makina Mühendisliği Dersin Türkçe Adı: İMAL USULLERİ Dersin Orjinal Adı: İMAL USULLERİ Dersin Düzeyi:(Ön lisans, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora) Lisans Dersin Kodu: MAK 309 Dersin Öğretim

Detaylı

Anket`e katılan KOBİ lerin ait olduğu branş 10,02% 9,07% 5,25% 3,10% Enerji sanayi. Oto sanayi. Gıda sanayi. Ağaç sanayi. İnformasyon teknolojisi

Anket`e katılan KOBİ lerin ait olduğu branş 10,02% 9,07% 5,25% 3,10% Enerji sanayi. Oto sanayi. Gıda sanayi. Ağaç sanayi. İnformasyon teknolojisi Metodoloji Anket`e katılan KOBİ lerin ait olduğu branş 25,0% 2 17,42% Birden fazla cevap 22,20% 15,0% 1 5,0% 12,89% 10,02% 9,07% 7,88% 8,11% 6,21% 5,97% 5,25% 5,49% 5,25% 3,10% 12,17% 10,26% 2,86% 3,58%

Detaylı

http://www.oerlikon.com.tr/rutil_ve_bazik_elektrodlar.html

http://www.oerlikon.com.tr/rutil_ve_bazik_elektrodlar.html Sayfa 1 / 5 Oerlikon Language Kaynak ESR 11 EN ISO 2560 - A E 380 RC 11 TS EN ISO 2560-A E 380 RC 11 DIN 1913 E 4322 R(C) 3 E 4322 R(C) 3 HER POZİSYONDA KAYNAK İÇİN UYGUN RUTİL ELEKTROD. Özellikle 5 mm'den

Detaylı

CAM SANAYİİ. Hazırlayan Birsen YILMAZ 2006. T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi

CAM SANAYİİ. Hazırlayan Birsen YILMAZ 2006. T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi CAM SANAYİİ Hazırlayan Birsen YILMAZ 2006 T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi TÜRKİYE'DE ÜRETİM Cam sanayii, inşaat, otomotiv, meşrubat, gıda, beyaz eşya, mobilya,

Detaylı

KAYNAK MAKİNELERİ SEKTÖRÜ NOTU

KAYNAK MAKİNELERİ SEKTÖRÜ NOTU KAYNAK MAKİNELERİ SEKTÖRÜ NOTU İki metal parçayı ısıl yolla birleştirme işleminde kullanılan kaynak makine ve malzemeleri, üretim sanayinde önemli bir paya sahiptir. Geliştirilen her teknolojik malzemenin

Detaylı

HİDROLİK PNÖMATİK SEKTÖRÜ NOTU

HİDROLİK PNÖMATİK SEKTÖRÜ NOTU HİDROLİK PNÖMATİK SEKTÖRÜ NOTU Akışkan gücü, basınçlı akışkanların, ister sıvı ister gaz halinde olsun, enerjilerinden faydalanarak elde edilen güçtür. Sıvı veya gaz, yada somut olarak su veya hava, ancak

Detaylı

Yüksek Mukavemetli Düşük Alaşımlı Çeliklerin Kaynağı. Özlem Karaman Metalurji ve Malzeme Mühendisi Kaynak Mühendisi

Yüksek Mukavemetli Düşük Alaşımlı Çeliklerin Kaynağı. Özlem Karaman Metalurji ve Malzeme Mühendisi Kaynak Mühendisi Yüksek Mukavemetli Düşük Alaşımlı Çeliklerin Kaynağı Özlem Karaman Metalurji ve Malzeme Mühendisi Kaynak Mühendisi Yüksek Mukavemetli Düşük Alaşımlı Çelikler Yüksek mukavemetli ince taneli çelikler, yani

Detaylı

YTÜMAKiNE * A305teyim.com

YTÜMAKiNE * A305teyim.com YTÜMAKiNE * A305teyim.com KONU: Kalın Sacların Kaynağı BİRLEŞTİRME YÖNTEMLERİ ÖDEVİ Kaynak Tanımı : Aynı veya benzer cinsten iki malzemeyi ısı, basınç veya her ikisini birden kullanarak, ilave bir malzeme

Detaylı

TÜRKĐYE DE DÖKÜM SEKTÖRÜ 23.02.2007

TÜRKĐYE DE DÖKÜM SEKTÖRÜ 23.02.2007 TÜRKĐYE DE DÖKÜM SEKTÖRÜ 1 23.02.2007 Demir ve Çelik Döküm Sanayi sektörü; endüksiyon, ark veya kupol ocaklarında, çeşitli pik demiri, çelik hurdaları ve ferro alaşımların ergitilerek, kalıplama tesislerinde

Detaylı

TAVSİYE EDİLEN SON KULLANICI FİYAT LİSTESİ - KOBATEK - Kaynak Elektrod ve Telleri 13 ŞUBAT 2014

TAVSİYE EDİLEN SON KULLANICI FİYAT LİSTESİ - KOBATEK - Kaynak Elektrod ve Telleri 13 ŞUBAT 2014 TAVSİYE EDİLEN SON KULLANICI FİYAT LİSTESİ - KOBATEK - Kaynak Elektrod ve Telleri 13 ŞUBAT 2014 ÜRÜN ADI Sayfa No. METAL İŞLEME ve OLUK AÇMA ELEKTRODLARI DÖKME DEMİR ELEKTRODLARI ALÜMİNYUM ELEKTRODLAR

Detaylı

TAVSİYE EDİLEN SON KULLANICI FİYAT LİSTESİ - KOBATEK - Kaynak Elektrodları ve Kaynak Telleri 19 KASIM 2016

TAVSİYE EDİLEN SON KULLANICI FİYAT LİSTESİ - KOBATEK - Kaynak Elektrodları ve Kaynak Telleri 19 KASIM 2016 TAVSİYE EDİLEN SON KULLANICI FİYAT LİSTESİ - KOBATEK - Kaynak Elektrodları ve Kaynak Telleri ÜRÜN ADI Sayfa No. METAL İŞLEME ve OLUK AÇMA ELEKTRODLARI EURO KOB/01 DÖKME DEMİR ELEKTRODLARI EURO ALÜMİNYUM

Detaylı

DEMİR ve DEMİR DIŞI METALLER SEKTÖR RAPORU

DEMİR ve DEMİR DIŞI METALLER SEKTÖR RAPORU DEMİR ve DEMİR DIŞI METALLER SEKTÖR RAPORU ORTA ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ DEMİR ve DEMİR DIŞI METALLER SEKTÖR RAPORU / 2014 Hazırlayanlar Sevil SAKARYA Öykü DOĞAN İÇİNDEKİLER I- DÜNYA

Detaylı

ELEKTROD NEDİR? Kaynak işlemi sırasında ; Üzerinden kaynak akımının geçmesini sağlayan, İş parçasına bakan ucu ile iş parçası arasında kaynak arkını

ELEKTROD NEDİR? Kaynak işlemi sırasında ; Üzerinden kaynak akımının geçmesini sağlayan, İş parçasına bakan ucu ile iş parçası arasında kaynak arkını ELEKTROD NEDİR? Kaynak işlemi sırasında ; Üzerinden kaynak akımının geçmesini sağlayan, İş parçasına bakan ucu ile iş parçası arasında kaynak arkını oluşturan, Gerektiğinde ergiyerek kaynak ağzını dolduran

Detaylı

Yükseköğretimde Avrupa Kalite Güvencesi Kayıt Ajansı. EQAR (European Quality Assurance Register for Higher Education)

Yükseköğretimde Avrupa Kalite Güvencesi Kayıt Ajansı. EQAR (European Quality Assurance Register for Higher Education) Yükseköğretimde Avrupa Kalite Güvencesi Kayıt Ajansı EQAR (European Quality Assurance Register for Higher Education) YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI Uluslararası İlişkiler Birimi Çok Taraflı İlişkiler

Detaylı

MKT 204 MEKATRONİK YAPI ELEMANLARI

MKT 204 MEKATRONİK YAPI ELEMANLARI MKT 204 MEKATRONİK YAPI ELEMANLARI 2013-2014 Bahar Yarıyılı Kocaeli Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Mekatronik Mühendisliği Bölümü Yrd. Doç. Dr. Egemen Avcu Makine Bir veya birçok fonksiyonu (güç iletme,

Detaylı

MÜHENDİSLİK EĞİTİMLERİNDE ÖLÇÜMBİLİM VE KALİBRASYON KONULARINDAKİ MEVCUT DURUMUN DEĞERLENDİRİLMESİ

MÜHENDİSLİK EĞİTİMLERİNDE ÖLÇÜMBİLİM VE KALİBRASYON KONULARINDAKİ MEVCUT DURUMUN DEĞERLENDİRİLMESİ 253 MÜHENDİSLİK EĞİTİMLERİNDE ÖLÇÜMBİLİM VE KALİBRASYON KONULARINDAKİ MEVCUT DURUMUN DEĞERLENDİRİLMESİ Özge ALTUN ÖZET Ülkemizde gelişen teknoloji ve ileri seviye mühendislik uygulamalarının artmasıyla

Detaylı

HAZIRLAYAN GAZİANTEP SANAYİ ODASI TİCARET DAİRESİ EKİM

HAZIRLAYAN GAZİANTEP SANAYİ ODASI TİCARET DAİRESİ EKİM İTALYA ÜLKE RAPORU HAZIRLAYAN GAZİANTEP SANAYİ ODASI TİCARET DAİRESİ EKİM 2010 İTALYA ÜLKE VE İHRACAT RAPORU RESMİ ADI BAŞKENTİ DİL DİN YÖNETİM ŞEKLİ : İtalya Cumhuriyeti : Roma : İtalyanca (resmi), Almanca,

Detaylı

Çok tatil yapan ülke imajı yanlış!

Çok tatil yapan ülke imajı yanlış! Tarih: 19.05.2013 Sayı: 2013/09 İSMMMO nun Türkiye de Tatil ve Çalışma İstatistikleri raporuna göre Türkiye tatil günü sayısında gerilerde Çok tatil yapan ülke imajı yanlış! Türkiye, 34 OECD ülkesi arasında

Detaylı

DIŞ TİCARET STANDARTLARI

DIŞ TİCARET STANDARTLARI DIŞ TİCARET STANDARTLARI Genel olarak standart (standard), standardizasyon çalışmaları sonucunda yetkili kurum ve/veya kuruluşlar tarafından hazırlanarak onaylanan, yerine getirilmesi gereken koşulları

Detaylı

MMT209 Çeliklerde Malzeme Bilimi ve Son Gelişmeler 5 Çeliklerin standartları. Yrd. Doç. Dr. Ersoy Erişir 2014-2015 Güz Yarıyılı

MMT209 Çeliklerde Malzeme Bilimi ve Son Gelişmeler 5 Çeliklerin standartları. Yrd. Doç. Dr. Ersoy Erişir 2014-2015 Güz Yarıyılı MMT209 Çeliklerde Malzeme Bilimi ve Son Gelişmeler 5 Çeliklerin standartları Yrd. Doç. Dr. Ersoy Erişir 2014-2015 Güz Yarıyılı Standartlar Örnek TSE Türk Standartları Ensititüsü ASTM American Society for

Detaylı

AVRUPA OTOMOTİV PAZARI 2014 YILI OCAK AYINDA %5 ARTTI.

AVRUPA OTOMOTİV PAZARI 2014 YILI OCAK AYINDA %5 ARTTI. 28 Şubat 2014 BASIN BÜLTENİ AVRUPA OTOMOTİV PAZARI 2014 YILI OCAK AYINDA %5 ARTTI. AB (28) ve EFTA ülkeleri toplamına göre otomotiv pazarı 2014 yılı Ocak ayında 2013 yılı aynı ayına göre %5 büyüdü ve toplam

Detaylı

MAK-205 Üretim Yöntemleri I. (6.Hafta) Kubilay Aslantaş

MAK-205 Üretim Yöntemleri I. (6.Hafta) Kubilay Aslantaş MAK-205 Üretim Yöntemleri I Gazaltı Kaynağı ğı, Tozaltı Kaynağı Direnç Kaynağı (6.Hafta) Kubilay Aslantaş Gazaltı Ark Kaynağı Kaynak bölgesinin bir koruyucu gaz yardımıyla korunduğu kaynak yöntemler gurubudur.

Detaylı

TAVSİYE EDİLEN SON KULLANICI FİYAT LİSTESİ - KOBATEK - Kaynak Elektrod ve Telleri 04 / HAZİRAN / 2012

TAVSİYE EDİLEN SON KULLANICI FİYAT LİSTESİ - KOBATEK - Kaynak Elektrod ve Telleri 04 / HAZİRAN / 2012 TAVSİYE EDİLEN SON KULLANICI FİYAT LİSTESİ - KOBATEK - Kaynak Elektrod ve Telleri 04 / HAZİRAN / 2012 ÜRÜN ADI Geçerlilik Tarihi Sayfa No. METAL İŞLEME ve OLUK AÇMA ELEKTRODLARI 04 Haziran 2012 KOB/01

Detaylı

SINAV VE BELGELENDİRME ÜCRET TARİFESİ Geçerlilik Süresi: 31/12/2016

SINAV VE BELGELENDİRME ÜCRET TARİFESİ Geçerlilik Süresi: 31/12/2016 1-11UY0010-3/02 Çelik Kaynakçısı - Seviye 3 410 11UY0010-3/B1 - Elektrotla Ark Kaynağı (111) 11UY0010-3/B2 - Gaz Korumasız Özlü Tel Elektrotla Ark Kaynağı (114) 11UY0010-3/B3 - Tel Elektrotla Toz Altı

Detaylı

METAL KAYNAĞI METALİK MALZEMELERİ,

METAL KAYNAĞI METALİK MALZEMELERİ, METAL KAYNAĞI METALİK MALZEMELERİ, ISI, BASINÇ veya HERİKİSİ BİRDEN KULLANILARAK, AYNI yada FAKLI BİR MALZEMEDEN ANCAK KAYNATILACAK MALZEME İLE YAKIN ERGİME SICAKLIĞINDA İLAVE BİR METAL KULLANARAK veya

Detaylı

Bu nedenle çevre ve kalkınma konuları birlikte, dengeli ve sürdürülebilir bir şekilde ele alınmalıdır.

Bu nedenle çevre ve kalkınma konuları birlikte, dengeli ve sürdürülebilir bir şekilde ele alınmalıdır. 1992 yılına gelindiğinde çevresel endişelerin sürmekte olduğu ve daha geniş kapsamlı bir çalışma gereği ortaya çıkmıştır. En önemli tespit; Çevreye rağmen kalkınmanın sağlanamayacağı, kalkınmanın ihmal

Detaylı

Kurumsal Politikamız. Hakkımızda

Kurumsal Politikamız. Hakkımızda 2014 Katalog 1 Hakkımızda Yükseller Metal, Türkiye ve uluslararası alüminyum pazarında üretim, ticaret ve satış alanlarında faaliyet göstermektedir. Firmamız ISO 9001 sertifikalı olup, alüminyum alanında

Detaylı

KARŞILIKLI TANIMA ANLAŞMALARI OCAK 2014 GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI AB VE DIŞİLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YÜCEL KARADİŞ/DAİRE BAŞKANI

KARŞILIKLI TANIMA ANLAŞMALARI OCAK 2014 GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI AB VE DIŞİLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YÜCEL KARADİŞ/DAİRE BAŞKANI KARŞILIKLI TANIMA ANLAŞMALARI OCAK 2014 GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI AB VE DIŞİLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YÜCEL KARADİŞ/DAİRE BAŞKANI İÇERİK -Karşılıklı Tanıma Anlaşması (MRA) Nedir? -Karşılıklı Tanıma Anlaşmaları

Detaylı

ÇELİK YAPILARDA BİRLEŞİM ARAÇLARI

ÇELİK YAPILARDA BİRLEŞİM ARAÇLARI ÇELİK YAPILARDA BİRLEŞİM ARAÇLARI Çelik yapılarda kullanılan birleşim araçları; 1. Bulon ( cıvata) 2. Kaynak 3. Perçin Öğr. Gör. Mustafa EFİLOĞLU 1 KAYNAKLAR Aynı yada benzer alaşımlı metallerin yüksek

Detaylı

BATMAN TİCARET BORSASI

BATMAN TİCARET BORSASI BATMAN TİCARET BORSASI 10-14 KASIM 2014 EURO TIER 2014 TARIM VE HAYVANCILIK FUARI & HANNOVER/ALMANYA İŞ SEYAHATİ RAPORU 1.EURO TIER 2014 TARIM VE HAYVANCILIK FUARI 1.1. FUAR İLE İLGİLİ GENEL BİLGİLER Euro

Detaylı

DEMİR ve DEMİR DIŞI METALLER SEKTÖR RAPORU2016

DEMİR ve DEMİR DIŞI METALLER SEKTÖR RAPORU2016 DEMİR ve DEMİR DIŞI METALLER SEKTÖR RAPORU2016 İÇİNDEKİLER I- DÜNYA DEMİR-ÇELİK (GTİP 72) TİCARETİ 02 DEMİR ve DEMİR DIŞI METALLER SEKTÖR RAPORU / 2016 II- DÜNYA ALÜMİNYUM SEKTÖRÜ TİCARETİ 04 III- DÜNYA

Detaylı

ODTÜ - KAYNAK TEKNOLOJİSİ VE VE TAHRİBATSIZ MUAYENE ARAŞTIRMA/UYGULAMA MERKEZİ

ODTÜ - KAYNAK TEKNOLOJİSİ VE VE TAHRİBATSIZ MUAYENE ARAŞTIRMA/UYGULAMA MERKEZİ ODTÜ - KAYNAK TEKNOLOJİSİ VE VE TAHRİBATSIZ MUAYENE ARAŞTIRMA/UYGULAMA MERKEZİ C. Hakan Gür _ Prof.Dr., Merkez Başkanı http://www.wtndt.metu.edu.tr ÖZET Konstrüksiyon, imalat, kimya, petro-kimya, taşımacılık,

Detaylı

MMT209 Çeliklerde Malzeme Bilimi ve Son Gelişmeler 3 Çelik üretimi. Yrd. Doç. Dr. Ersoy Erişir Güz Yarıyılı

MMT209 Çeliklerde Malzeme Bilimi ve Son Gelişmeler 3 Çelik üretimi. Yrd. Doç. Dr. Ersoy Erişir Güz Yarıyılı MMT209 Çeliklerde Malzeme Bilimi ve Son Gelişmeler 3 Çelik üretimi Yrd. Doç. Dr. Ersoy Erişir 2013-2014 Güz Yarıyılı Fırın Ön hadde Nihai hadde Soğuma Sarma Hadde yolu koruyucusu 1200-1250 ºC Kesme T >

Detaylı

01/05/ /05/2016 TARİHLERİ ARASINDAKİ EŞYA TAŞIMA GEÇİŞLERİ

01/05/ /05/2016 TARİHLERİ ARASINDAKİ EŞYA TAŞIMA GEÇİŞLERİ 01/05/2016 31/05/2016 TARİHLERİ ARASINDAKİ EŞYA TAŞIMA GEÇİŞLERİ Geçici Plaka İzni Geçiş Abd Minor Outlying Adaları 03 08 03 Almanya 03 03 02 18 26 93 50 53 89 Arnavutluk 02 Avusturya 02 03 01 02 Belçika

Detaylı

Fabrika İmalat Teknikleri

Fabrika İmalat Teknikleri Fabrika İmalat Teknikleri İmalat Yöntemleri İmalat teknolojisinin temel amacı tasarlanan ürünlerin en düşük maliyetle, en iyi kalitede ve en verimli yöntemle elde edilmesidir. Üretilecek parçaların geometrisi,

Detaylı

TS EN 15085-2 kapsamında firmaların belgelendirilmesinde dikkat edilmesi gerekenler. Özlem Karaman Metalurji ve Malzeme Mühendisi Kaynak Mühendisi

TS EN 15085-2 kapsamında firmaların belgelendirilmesinde dikkat edilmesi gerekenler. Özlem Karaman Metalurji ve Malzeme Mühendisi Kaynak Mühendisi TS EN 15085-2 kapsamında firmaların belgelendirilmesinde dikkat edilmesi gerekenler Özlem Karaman Metalurji ve Malzeme Mühendisi Kaynak Mühendisi DIN EN 15085:2008 Demiryolu Uygulamaları- Demiryolu Araçları

Detaylı

TIG GAZALTI KAYNAK YÖNTEMİNDE KULLANILAN GAZLAR VE ÖZELLİKLERİ PROF. DR. HÜSEYİN UZUN HOŞGELDİNİZ

TIG GAZALTI KAYNAK YÖNTEMİNDE KULLANILAN GAZLAR VE ÖZELLİKLERİ PROF. DR. HÜSEYİN UZUN HOŞGELDİNİZ TIG GAZALTI KAYNAK YÖNTEMİNDE KULLANILAN GAZLAR VE ÖZELLİKLERİ PROF. DR. HÜSEYİN UZUN HOŞGELDİNİZ 1 NİÇİN KORUYUCU GAZ KULLANILIR? 1- Ergimiş kaynak banyosunu, havada mevcut olan gazların zararlı etkilerinden

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/7) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/7) Akreditasyon Kapsamı A tipi Muayene Kuruluşu Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/7) Akreditasyon No: Adresi : Çamlık Mah. Yahya Kemal Beyatlı Cad. No:1 Kurtköy-Pendik 34906 İSTANBUL / TÜRKİYE Tel : 0 216 646 01 87 Faks :

Detaylı

Deri ve Deri Ürünleri Sektörü

Deri ve Deri Ürünleri Sektörü Deri ve Deri Ürünleri Sektörü Aralık Ayı İhracat Bilgi Notu TDH Ar&Ge ve Mevzuat Şb. İTKİB Genel Sekreterliği DERİ VE DERİ ÜRÜNLERİ SEKTÖRÜ YILI AYI İHRACAT PERFORMANSI yılı Aralık ayında, Türkiye nin

Detaylı

SN. YETKİLİ DİKKATİNE 25.08.2015 KONU: 2016 YILI YAPI-İNŞAAT VE ELEKTRİK FUARLARI SİRKÜ BİLGİLENDİRMESİ

SN. YETKİLİ DİKKATİNE 25.08.2015 KONU: 2016 YILI YAPI-İNŞAAT VE ELEKTRİK FUARLARI SİRKÜ BİLGİLENDİRMESİ SN. YETKİLİ DİKKATİNE 25.08.2015 KONU: 2016 YILI YAPI-İNŞAAT VE ELEKTRİK FUARLARI SİRKÜ BİLGİLENDİRMESİ Türkiye milli katılım organizasyonunun, T.C. Ekonomi Bakanlığı'na izin başvurusu yapılmış olup, Türkel

Detaylı

Kaynak nedir? Aynı veya benzer alaşımlı maddelerin ısı tesiri altında birleştirilmelerine Kaynak adı verilir.

Kaynak nedir? Aynı veya benzer alaşımlı maddelerin ısı tesiri altında birleştirilmelerine Kaynak adı verilir. 1 Kaynak nedir? Aynı veya benzer alaşımlı maddelerin ısı tesiri altında birleştirilmelerine Kaynak adı verilir. 2 Neden Kaynaklı Birleşim? Kaynakla, ilave bağlayıcı elemanlara gerek olmadan birleşimler

Detaylı

TÜRKİYE CERN FIRSATINI KAÇIRDI

TÜRKİYE CERN FIRSATINI KAÇIRDI DEĞERLENDİRMENOTU Aralık2012 N201288 tepav Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Bilgi ASLANKURT 1 Araştırmacı, Ekonomi Etütleri H. Ekrem CUNEDİOĞLU 2 Araştırmacı, Finans Enstitüsü TÜRKİYE CERN

Detaylı

Hibe ve Destek Programları

Hibe ve Destek Programları Hibe ve Destek Programları Süreçler ve Fırsatlar Ocak, 2011 HİBE VE DESTEK PROGRAMLARI Hibe ve destek programları büyük, orta, küçük; tüm ölçekteki işletmelerin işlerini geliştirmesi için fırsattır. HİBE

Detaylı

HOŞGELDİNİZ MIG-MAG GAZALTI KAYNAK TEKNİĞİ SUNUSUNA. K ayna K. Teknolojisi. Teknolojisi

HOŞGELDİNİZ MIG-MAG GAZALTI KAYNAK TEKNİĞİ SUNUSUNA. K ayna K. Teknolojisi. Teknolojisi MIG-MAG GAZALTI KAYNAK TEKNİĞİ SUNUSUNA K ayna K K ayna K Teknolojisi Teknolojisi HOŞGELDİNİZ Prof. Dr. Hüseyin UZUN Kaynak Eğitimi Ana Bilim Dalı Başkanı 1 /29 KAYNAĞIN GELİŞİM TARİHÇESİ Prof. Dr. Hüseyin

Detaylı

Ş. Serap ÇATALPINAR, İnşaat Mühendisi

Ş. Serap ÇATALPINAR, İnşaat Mühendisi Ş. Serap ÇATALPINAR, İnşaat Mühendisi 1981 yılında İTÜ İnşaat Fakültesinden mezun oldu. Aynı yıl Tes- Kur İnş. Ltd. Şti.nde İzmir Sahil Yolu İnşaatı, Şantiye Şef Yardımcısı olarak çalışmaya başladı. 1983

Detaylı

MIG-MAG GAZALTI KAYNAĞINDA KAYNAK PAMETRELERİ VE SEÇİMİ

MIG-MAG GAZALTI KAYNAĞINDA KAYNAK PAMETRELERİ VE SEÇİMİ MIG-MAG GAZALTI KAYNAĞINDA KAYNAK PAMETRELERİ VE SEÇİMİ Prof. Dr. Ramazan YILMAZ Sakarya Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü Esentepe Kampüsü, 54187, SAKARYA Kaynak

Detaylı

Erasmus+ Programı Avrupa Birliğinin yılları arasında eğitim, gençlik ve spor alanlarında uyguladığı hibe destek programıdır.

Erasmus+ Programı Avrupa Birliğinin yılları arasında eğitim, gençlik ve spor alanlarında uyguladığı hibe destek programıdır. Erasmus+ Programı Avrupa Birliğinin 2014-2020 yılları arasında eğitim, gençlik ve spor alanlarında uyguladığı hibe destek programıdır. İZÜ ve Erasmus+ Yükseköğretim Hareketlilik KA-103 Projesi Personel

Detaylı

HABER BÜLTENİ Sayı 28

HABER BÜLTENİ Sayı 28 HABER BÜLTENİ 10.02.2015 Sayı 28 Konya Ticaret Odası ve Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV) işbirliğinde gerçekleştirilen Konya İnşaat Sektörü Güven Endeksi (KOİN) ile Konya da inşaat

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/5) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/5) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/5) "A Tipi" Muayene Kuruluşu Akreditasyon No Adresi Mavievler Mah. Sancak Sok. No11 Küçükyalı Maltepe 34854 İSTANBUL / TÜRKİYE Tel Faks E-Posta Website 0 216 518 02

Detaylı

Makine Elemanları. Sökülemeyen Bağlantı Elemanları

Makine Elemanları. Sökülemeyen Bağlantı Elemanları Makine Elemanları Sökülemeyen Bağlantı Elemanları Perçin En az iki parçayı sökülemeyecek şekilde birleştirmek için kullanılan bir ucu hazır diğer ucu ise birleştirme sırasında oluşturulan makine elamanlarına

Detaylı

FİNLANDİYA ÜLKE RAPORU

FİNLANDİYA ÜLKE RAPORU FİNLANDİYA ÜLKE RAPORU HAZIRLAYAN GAZİANTEP SANAYİ ODASI TİCARET DEPARTMANI EYLÜL 2010 FİNLANDİYA ÜLKE VE İHRACAT RAPORU RESMİ ADI YÖNETİM ŞEKLİ BAŞKENTİ DİL : Finlandiya Cumhuriyeti : Parlamenter Cumhuriyet

Detaylı

International Cartographic Association-ICA

International Cartographic Association-ICA International Cartographic Association-ICA 1.AMAÇ: Uluslararası Kartografya Birliği (International Cartographic Association-ICA), 1959 yılında kurulmuştur. Hükümetler dışı bir kuruluş olan ICA nın ana

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ

AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ AVUSTURYA ÜLKE RAPORU Şubat 2009 B.Ö. AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ 1 I. GENEL BİLGİLER Resmi Adı : Avusturya Cumhuriyeti Yönetim Şekli

Detaylı

2013 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ ADANA DIŞ TİCARET RAPORU. HAZIRLAYAN : CENK KADEŞ Ekonomik Araştırmalar Şefi

2013 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ ADANA DIŞ TİCARET RAPORU. HAZIRLAYAN : CENK KADEŞ Ekonomik Araştırmalar Şefi 2013 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ ADANA DIŞ TİCARET RAPORU HAZIRLAYAN : CENK KADEŞ Ekonomik Araştırmalar Şefi İhracat: 2013 YILI ADANA DIŞ TİCARET RAPORU Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde bulunan İhracatçı

Detaylı

Avrupa Birliği ve Türkiye Yerel Yönetimler Analizi

Avrupa Birliği ve Türkiye Yerel Yönetimler Analizi Büyükdere Cad. No. 106 34394 Esentepe - İstanbul AçıkDeniz Telefon Bankacılığı: 444 0 800 www.denizbank.com Avrupa Birliği ve Türkiye Yerel Yönetimler Analizi 2013 Mali Verileri DenizBank bir Sberbank

Detaylı

SERAMİK SANAYİİ. Hazırlayan Birsen YILMAZ 2006. T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi

SERAMİK SANAYİİ. Hazırlayan Birsen YILMAZ 2006. T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi SERAMİK SANAYİİ Hazırlayan Birsen YILMAZ 2006 T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi TÜRKİYE DE ÜRETİM Türkiye'de seramik ve çini yapımı, kökleri 8000 yıl öncesine uzanan

Detaylı

Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/5) "A Tipi" Muayene Kuruluşu Akreditasyon No: Adresi : Centrum İş Merkezi Aydınevler Sanayi Cad. No:3 Küçükyalı - Maltepe 34854 İSTANBUL / TÜRKİYE Tel : Faks : E-Posta:

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ

AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ İSTANBUL TİCARET ODASI AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ ALMANYA ÜLKE RAPORU Mayıs 2009 İ.A 2 I. GENEL BİLGİLER Resmi Adı : Almanya Federal Cumhuriyeti Yönetim Şekli : Parlamenter Demokrasi

Detaylı

Plast Eurasia İstanbul 2015 Fuar Sonuç Raporu

Plast Eurasia İstanbul 2015 Fuar Sonuç Raporu Plast Eurasia İstanbul 2015 Fuar Sonuç Raporu 2 BAŞARI GÜVEN TECRÜBE BİLGİ TEKNOLOJİ Plast Eurasia İstanbul Avrasya Plastik Sektörünün Buluşma Noktası T 10 Salon 98.000 m2 S Avrasya nın En Büyüğü SAYISAL

Detaylı

AVRUPA YAPIŞTIRICI UYGULAYICISI (EAB) ve AVRUPA YAPIŞTIRICI UZMANI (EAS) EĞİTİMİ KİWA MEYER DE YAPIŞTIRMA EĞİTİMİ

AVRUPA YAPIŞTIRICI UYGULAYICISI (EAB) ve AVRUPA YAPIŞTIRICI UZMANI (EAS) EĞİTİMİ KİWA MEYER DE YAPIŞTIRMA EĞİTİMİ Eğitim Gerekliliği; KİWA MEYER DE YAPIŞTIRMA Demiryolu sektöründe üretim ve bakım işleri yapan işletmelerin, yapıştırma için uygunluklarını DIN 6701-2 sertifikası ile belgelemeleri gereklidir. DIN 6701-2

Detaylı

TAVSİYE EDİLEN SON KULLANICI FİYAT LİSTESİ - KOBATEK - Kaynak Elektrod ve Telleri 27 / TEMMUZ / 2011

TAVSİYE EDİLEN SON KULLANICI FİYAT LİSTESİ - KOBATEK - Kaynak Elektrod ve Telleri 27 / TEMMUZ / 2011 TAVSİYE EDİLEN SON KULLANICI FİYAT LİSTESİ - KOBATEK - Kaynak Elektrod ve Telleri 27 / TEMMUZ / 2011 ÜRÜN ADI Geçerlilik Tarihi Sayfa No. METAL İŞLEME ve OLUK AÇMA ELEKTRODLARI 27 Temmuz 2011 KOB/01 DÖKME

Detaylı

Deri ve Deri Ürünleri Sektörü 2016 Mayıs Ayı İhracat Bilgi Notu

Deri ve Deri Ürünleri Sektörü 2016 Mayıs Ayı İhracat Bilgi Notu Deri ve Deri Ürünleri Sektörü Mayıs Ayı İhracat Bilgi Notu TDH Ar&Ge ve Mevzuat Şb. İTKİB Genel Sekreterliği DERİ VE DERİ ÜRÜNLERİ SEKTÖRÜMÜZÜN YILI MAYIS AYI İHRACAT PERFORMANSI yılı mayıs ayında, Türkiye

Detaylı

GENEL OLARAK ÇELİK. Dünya da halen genel olarak çelik üretimi

GENEL OLARAK ÇELİK. Dünya da halen genel olarak çelik üretimi Dünya da halen genel olarak çelik üretimi GENEL OLARAK ÇELİK Entegre tesislerde demir cevheri ve kok kömürü ile veya Elektrik Ark Ocaklarında hurdanın ergitilmesi ile gerçekleştirilmektedir. Çelik ürünleri:

Detaylı

TAVSİYE EDİLEN SON KULLANICI FİYAT LİSTESİ - KOBATEK - Kaynak Elektrod ve Telleri 13 ŞUBAT 2014

TAVSİYE EDİLEN SON KULLANICI FİYAT LİSTESİ - KOBATEK - Kaynak Elektrod ve Telleri 13 ŞUBAT 2014 TAVSİYE EDİLEN SON KULLANICI FİYAT LİSTESİ - KOBATEK - Kaynak Elektrod ve Telleri 13 ŞUBAT 2014 ÜRÜN ADI Sayfa No. METAL İŞLEME ve OLUK AÇMA ELEKTRODLARI DÖKME DEMİR ELEKTRODLARI ALÜMİNYUM ELEKTRODLAR

Detaylı

ALÜMİNYUM SEKTÖRÜ EKİM 2016 DEĞERLENDİRMESİ 3 KASIM Hazırlayan: Zeynep Çırakoğlu

ALÜMİNYUM SEKTÖRÜ EKİM 2016 DEĞERLENDİRMESİ 3 KASIM Hazırlayan: Zeynep Çırakoğlu ALÜMİNYUM SEKTÖRÜ EKİM 2016 LENDİRMESİ 3 KASIM 2016 Hazırlayan: Zeynep Çırakoğlu A.Yönetici Özeti: Demir ve Demir Dışı Metaller sektörü ihracatında değer olarak en büyük paya sahip olan Alüminyum hafifliği

Detaylı

HOŞGELDİNİZ MIG-MAG GAZALTINDA KAYNAĞINADA KULLANILAN KAYNAK AĞIZLARI VE HAZIRLANMASI. K ayna K. Teknolojisi. Teknolojisi

HOŞGELDİNİZ MIG-MAG GAZALTINDA KAYNAĞINADA KULLANILAN KAYNAK AĞIZLARI VE HAZIRLANMASI. K ayna K. Teknolojisi. Teknolojisi MIGMAG GAZALTINDA KAYNAĞINADA KULLANILAN KAYNAK AĞIZLARI VE HAZIRLANMASI K ayna K K ayna K Teknolojisi Teknolojisi HOŞGELDİNİZ Doç. Dr. Hüseyin UZUN Kaynak Eğitimi Ana Bilim Dalı Başkanı 1 /27 KAYNAK AĞZI

Detaylı

AB (27) ÜLKELERİ & MAKİNE VE AKSAMLARI DIŞ TİCARETİ

AB (27) ÜLKELERİ & MAKİNE VE AKSAMLARI DIŞ TİCARETİ AB (27) ÜLKELERİ & MAKİNE VE AKSAMLARI DIŞ TİCARETİ AB Ülkelerinin Fasıllar Bazında İhracatı (bin $) GTIP GTIP TANIMI 2009 2010 2011 11/10 84 MAKİNE VE AKSAMLARI 680.508.049 735.445.549 859.562.932 16,9

Detaylı

PETROL VE LPG PİYASASI FİYATLANDIRMA RAPORU

PETROL VE LPG PİYASASI FİYATLANDIRMA RAPORU ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU PETROL VE LPG PİYASASI FİYATLANDIRMA RAPORU TEMMUZ 2015 Temmuz 2015 A. PETROL PİYASASI 1. Temmuz Ayında Uluslararası Piyasalarda ve Türkiye de Ürün Fiyatlarının Seyri 1.1.

Detaylı

DÜNYA DÖKÜM ÜRETİMİNİN LİDERLERİ KİMLERDİR? Y. Ziya KAYIR Metalurji Mühendisi

DÜNYA DÖKÜM ÜRETİMİNİN LİDERLERİ KİMLERDİR? Y. Ziya KAYIR Metalurji Mühendisi DÜNYA DÖKÜM ÜRETİMİNİN LİDERLERİ KİMLERDİR? Y. Ziya KAYIR Metalurji Mühendisi KOSGEB Tel: (312) 267 02 85 06935 Sincan/Ankara E-posta: ykayir@kosgeb.gov.tr Özet: Modern metalurji, Anadolu da doğdu. Bakır

Detaylı