İÇİNDEKİLER İLKELERİMİZ DERGİSİ ISSN BİZDEN SİZE Mehmet DÖNMEZ...2

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İÇİNDEKİLER İLKELERİMİZ DERGİSİ ISSN 1307-2366. BİZDEN SİZE Mehmet DÖNMEZ...2"

Transkript

1 DERGİSİ ISSN CİLT: 4 SAYI: 9 Yerel (Aylık Süreli Yayın) MAHALLİ İDARELERE HİZMET DERNEĞİ ADINA SAHİBİ Mehmet DÖNMEZ SORUMLU YAZI İŞLERİ MÜDÜRÜ Savaş EMEKLİ DERGİ EDİTÖRÜ Halûk NALÇAKAR (İçişleri Bakanlığı E. Başkontrolörü) DERNEK YÖNETİM KURULU Mehmet DÖNMEZ Genel Başkan Sebahat TORUN Genel Başkan Yrd. Şuayip ATEŞ Genel Başkan Yrd. Mehmet GÜLER Mali Sekreter Savaş EMEKLİ Genel Sekreter YÖNETİM YERİ - YAZIŞMA ADRESİ Meşrutiyet Cad. Hatay Sok. 8/18 Kızılay / ANKARA Tel: (0312) Fax: (0312) YILLIK ABONE BEDELİ TL (KDV Dahil) T.C. Ziraat Bankası Ankara Merkez Şubesi No.lu Hesabı Grafik & Tasarım Çetin Medya Grup (0312) Basım Yeri: İstanbul Cad. Elif Sk. Sütçü Kemal İşhanı No: 7/188 Tel: (0312) (Pbx) Fax: (0312) İskitler / ANKARA Basım Tarihi: İÇİNDEKİLER BİZDEN SİZE Mehmet DÖNMEZ...2 MAKALELER Dr. Mustafa TAMER... 3 Cemal İŞLEYİCİ... 8 Mustafa DÖNMEZ YEREL YÖNETİM HABERLERİ Kütahya Valiliği, Kütahya İl, İlçe ve Belde Belediyeleri Gaziantep - Şahinbey Belediyesi...47 Bursa - Mudanya Belediyesi Ankara - Etimesgut Belediyesi Ankara - Keçiören Belediyesi Adana - Büyükşehir Belediyesi Osmaniye - Osmaniye Belediyesi Manisa - Manisa Belediyesi HUKUK KÖŞESİ Av. Ufuk TAŞKIRAN SORU - CEVAP HİZMET KÖŞESİ Selahattin YÜCEL - Mehmet DÖNMEZ ÖNEMLİ BİLGİLER İLKELERİMİZ 1- Dergimize gönderilen yazıların, yayınlanıp yayınlanmamasına DERNEK YÖNETİMİ karar verir. Yayımlanacak yazıların içeriğine dokunmaksızın kısaltma veya değişiklik yapılabilir. 2- Dergimizde yayımlanmış yazılardan dergimiz kaynak gösterilerek alıntı yapılabilir. 3- Yayımlanan yazılar için ödenecek telif ücreti brüt olarak DERNEK YÖNETİMİNCE belirlenir. Yayımlanan yazıların türüne göre ücretlendirme yapılır. 4- Dergiye gönderilen yazılar yayımlansın yayımlanmasın iade edilmez. Dergide yayımlanmış yazılar, yazarların şahsi görüşleri olup, Dergi nin aynı görüşte olduğu anlamına gelmez. 1

2 BİZDEN SİZE 2 Değerli Okuyucular, Eylül ayı dergimizi hazırlarken; Referandum çalışmaları, Ramazan Bayramı hazırlığı, Futbol Milli Takımımızın iki başarısı, zevkli bir 2010 Dünya Basketbol Şampiyonası nda basketbol milli maçlarının ardından Basketbol Milli Takımımızın Basketbolda Dünya İkincisi olması ve bunu gümüş madalya ile taçlandırması bizleri fevkalede mutlu etmiştir. Oruç ve Ramazan Bayramı hazırlıkları, bayramlaşmalar derken yoğun bir ay geçirmiş bulunmaktayız. Ayrıca Referandum neticeleri de % 58 evet, % 42 hayır olarak sonuçlanmıştır. Neticenin memleketimize ve milletimize hayırlı ve uğurlu olamasını diliyoruz. Mehmet DÖNMEZ MİHDER Genel Başkanı Ağustos ve Eylül ayları içerisinde de belediyeleri ve il özel idarelerini ilgilendiren bazı değişiklikler kanunlaşmış bazı yönetmelikler değişmiş ve Resmi Gazete de yayımlanmıştır. Bu değişikliklerin hepsini Hukuk Köşemizde bulabilirsiniz. Eylül ayı İller Bankası payları geçen aya göre % 6,35 daha fazla gerçekleşti. Bir taraftan Ramazan Bayramı hazırlıkları diğer taraftan referandum dolayısıyla belediyelerimiz yoğun bir ay yaşadı. Nice Ramazan aylarında buluşmak dileğiyle, geçmiş Mübarek Ramazan Bayramınızı kutlar, Gelecek sayılarımızda buluşmak dileğiyle saygılar sunarız. MİHDER

3 AYLIK HABER, YORUM, BİLGİ AKTÜALİTE VE MEVZUAT YEREL YÖNETİM MEMURLARI VE ÇEŞİTLİ SOSYAL YARDIMLARI Bilindiği gibi, Devlet memurlarına çeşitli adlar altında ayni veya nakti olarak sosyal yardımlar yapılmaktadır. Bunlar ile ilgili hususlar kanunlar da veya çıkarılan özel yönetmeliklerle düzenlenmiştir. İşte bunlardan, giyecek, yiyecek, aile yardımı ve sakatlık indirimi konularına aşağıda kısaca değinilecektir. A. GİYECEK YARDIMI Her şeyden önce; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu nun 211 inci maddesi gereğince verilmesi öngörülen giyecek yardımı ile ilgili hususlar Memurlara Yapılacak Giyecek Yardımı Yönetmeliği ile düzenlenmiş, giyecek eşyası verilecek olanlar, kadro unvanları ve hizmet sınıfları itibariyle Yönetmeliğe ekli I ve II sayılı cetvellerde gösterilmiş ve verilen giyim eşyalarının kullanma süreleri de ekli cetvellerde belirtilmiştir. Memurlara Yapılacak Giyecek Yardımı Yönetmeliği nin 3 üncü maddesi uyarınca; 2 nci maddede belirtilen personelden giyecek eşyası verilecek olanlar kadro unvanları ve hizmet sınıfları itibari ile Yönetmeliğe ekli I ve II sayılı cetvellerde gösterilmiştir. Bu cetvellerde yer almayanlar, her ne suretle olursa olsun bu yardımdan yararlandırılmazlar. Yönetmeliğe ekli kadro unvanları esas alınarak giyecek yardımı yapılacak personele ilişkin 1 sayılı cetvelin 19 uncu sırasında; resmi kıyafet taşıyan itfaiye, zabıta, bando, orkestra personeli ile koruma ve güvenlik görevlilerine verilecek giyim eşyası açıkta ve kapalı yerlerde çalışanlar açısından ayrı ayrı belirlenmiş bulunmaktadır. Buna göre söz konusu personele verilecek giyim eşyaları şunlardır: a) Açıkta Çalışanlara: Takım Elbise veya Tayyör (Yünlü Kumaştan) 1 Takım, Kullanma süresi 2 Yıl, Ayakkabı 2 Çift, Kullanma süresi 1 Yıl, Gömlek 4 Adet, Kullanma süresi 1 Yıl, (2 yazlık, 2 kışlık verilir.) Kravat 1 Adet, Kullanma süresi 1 Yıl, Dr. Mustafa TAMER Vali Kamu Yönetimi Uzmanı Web: Şapka 1 Adet, 2 Yıl, Palto veya Manto veya Pardesü (Bunlardan biri verilir.) 1 Adet, Kullanma süresi 3 Yıl, Yağmurluk (Muşamba) 1 Adet, Kullanma süresi 2 Yıl b) Kapalı Yerde Çalışanlara: Takım Elbise veya Tayyör (Yünlü Kumaştan) 1 Takım, Kullanma süresi 2 Yıl, Ayakkabı 1 Çift, Kullanma süresi 1 Yıl, Gömlek 4 Adet, Kullanma süresi 1 Yıl, (2 Yazlık, 2 Kışlık verilir.) Kravat 1 Adet, Kullanma süresi 1 Yıl, Şapka 1 Adet, Kullanma süresi 2 Yıl Nitekim; Yönetmeliğe ekli cetvellerin sonunda yer alan Dipnot A/2 nci maddesi hükmüne göre; resmi kıyafet taşıyan personele ayrıca keten kumaştan bir takım yazlık elbise verilir. Yine Dipnot A/7 nci maddeye göre; İtfaiye işinde fiilen çalışan personele I sayılı cetvelde belirtilen resmi kıyafete ilaveten görev (iş) kıyafeti olarak, iş elbisesi veya tulum, yağmurluk (muşamba), iş ayakkabısı veya lastik çizme ve eldiven verilir. Memurlara Yapılacak Giyecek Yardı- 3

4 4 MAKALELER mı Yönetmeliği ne ekli cetvelde, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan personelden kimlere, hangi çeşit giyecek yardımında bulunulacağı belirtilmiştir. Adı geçen Yönetmeliğin 11 inci maddesinde Kurum ve kuruluşlar verecekleri giyim eşyalarını Maliye Bakanlığınca belirlenecek standart fiyatlara uymak suretiyle tabi oldukları ihale mevzuatına göre karşılayacaklardır. hükmü bulunmaktadır.giyecek yardımına esas teşkil eden eşyaların birim fiyatlarının her yıl Maliye Bakanlığı nca yayımlanan standart fiyatlara uygun olmalıdır. Yönetmeliğin 9 uncu maddesi gereğince de, kurumlar tarafından giyim eşyalarının verilmesinde ekli cetveller esas alınarak personelin kadro unvanı, sınıfı, sayısı ve hizmet yerlerine göre dağıtım listeleri düzenlenir. Bu dağıtım listeleri Belediyelerde belediye başkanı, il özel idarelerinde vali tarafından onaylandıktan sonra süresi içinde kurumun ilgili birimlerine intikal ettirilir. Giyecek yardımı bu listelere göre yapılır. Yönetmeliğin 5 inci maddesinin son fıkrasında ise herhangi bir nedenle bir dönem için verilmeyen giyim eşyasının sonraki döneme ait giyecek yardımı ile birlikte de verilemeyeceği hükmü yer almıştır. Bilindiği gibi; tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayınlanan 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu nun giyecek yardımı başlığını taşıyan 48 nci maddesinde; Devlet memurlarından hangilerinin ne şekilde giyecek yardımından faydalanacakları Maliye Bakanlığı ile Başbakanlık Devlet Personel Başkanlığı nın birlikte hazırlayacakları bir yönetmelik ile tespit olunur. Adı geçen yönetmelik ile 31/10/1972 tarihli ve 7/5314 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Memurlara Yapılacak Giyecek Yardımı Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmış ve 14/9/1991 tarihli ve 91/2268 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Memurlara Yapılacak Giyecek Yardımı Yönetmeliği yürürlüğe konulmuştur. 3/7/2005 tarihli ve 5393 sayılı Belediye Kanunu nun 51 inci maddesine dayanılarak çıkarılan ve tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayınlanarak yürürlüğe giren Belediye Zabıta Yönetmeliği nin 50 nci maddesinde anlatıldığı üzere; Belediye Zabıta Yönetmeliği nin 51 nci maddesine göre Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; 14/9/1991 tarihli ve 91/2268 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan, Memurlara Yapılacak Giyecek Yardımı Yönetmeliği hükümlerinin uygulanacağı vurgulanmıştır. Böylece; 9/10/1991 tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayınlanan Memurlara Yapılacak Giyecek Yardımı Yönetmeliği nin 1 nci maddesi uyarınca; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu nun 211 inci maddesi gereğince verilmesi öngörülen giyecek yardımı ile ilgili hususlarda Yönetmelik hükümleri uygulanır. 9/10/1991 tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayınlanan Memurlara Yapılacak Giyecek Yardımı Yönetmeliği nin 2 nci maddesi uyarınca; Yönetmelik hükümleri 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu na tabi personel ile bu Kanunun ek geçici 21 inci maddesinde belirtilen personel ve diğer kanunlarda giyecek yardımı konusunda 657 sayılı Kanuna göre işlem yapılacağına ilişkin hüküm bulunan personel hakkında uygulanır. 1.Giyecek Yardımından Yararlanacak Olanlar Böylece; 9/10/1991 tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayınlanan Memurlara Yapılacak Giyecek Yardımı Yönetmeliği nin 3 ncü maddesi uyarınca; 2 nci maddede belirtilen personelden giyecek eşyası verilecek olanlar, kadro unvanları ve hizmet sınıfları itibariyle ekli I ve II sayılı cetvellerde gösterilmiştir. Bu cetvellerde yer almayanlar her ne suretle olursa olsun bu yardımdan yararlandırılmazlar. Giyecek yardımından yararlanılacak bir göreve aday memur olarak atananlar, bu yardımdan memurlar gibi yararlanırlar. 2.Giyecek Yardımından Yararlanma Şekli Diğer yandan: 9/10/1991 tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayınlanan

5 AYLIK HABER, YORUM, BİLGİ AKTÜALİTE VE MEVZUAT Memurlara Yapılacak Giyecek Yardımı Yönetmeliği nin 4-8 nci maddeleri uyarınca; giyecek yardımı kurum tarafından temin edilir ve ayni olarak verilir. Bu yardım karşılığında çek, kupon veya benzeri kağıtlar verilemez ve nakdi bir ödemede bulunulamaz. Ayrıca, bu yardım için memura fatura karşılığı bir ödeme yapılamaz. Giyim eşyası standart beden ölçülerine göre yaptırılır. Gerektiğinde beden ölçüsüne göre kurumca diktirilir. Ancak, Emniyet Hizmetleri Sınıfında sivil olarak görev yapanlara giyecek yardımı bedeli ve aynı sınıfta resmi kıyafet taşıyanlarla çarşı ve mahalle bekçilerine dikiş bedeli, ilgili kurumun teklifi üzerine Maliye Bakanlığınca tespit edilerek nakden ödenir. Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığı personeline ayni veya nakdi olarak giyecek yardımı yapılır. Nakdi olarak verilecek giyecek yardımı bedeli ile ayni olarak verilecek giyim eşyasının tespitinde, Yönetmelik çerçevesinde belirlenen kullanım süreleri ve fiyatlar esas alınır. Ayni olarak verilecek giyim eşyasının cinsi, rengi ve biçimi ise Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığı tarafından tespit edilir.verilecek giyecek eşyasının rengi ve biçimi ilgili kurumca tespit edilir. Giyim ve kullanma süresi bakımından beraberliği sağlamak amacıyla; a) Kışlık kıyafete ait giyecek eşyaları Eylül-Ekim aylarında, b) Yazlık kıyafete ait giyecek eşyaları Nisan-Mayıs aylarında, c) Mevsimle ilgili olmayan giyecek eşyaları ise Nisan-Mayıs aylarında verilir. Neticede; göreve ilk başlayışta yukarıda belirtilen aylar beklenmeden giyim eşyası verilir. Ancak, giyim eşyasının verildiği tarih ile bu tip eşyaların genel olarak verilmesi gereken tarih arasında kalan süre, o eşya için tespit edilen kullanma süresinin 1/4 ünden az ise, ilk giyim eşyası verilmez. Herhangi bir nedenle bir dönem için verilmeyen giyim eşyası sonraki döneme ait giyecek yardımı ile birlikte de verilemez. Giyim eşyalarının kullanma süreleri ekli cetvellerde gösterilmiştir. Bu süre eşyanın verildiği tarih esas alınmak suretiyle hesaplanır. Bir giyim eşyası için belirlenen kullanma süresi dolmadan yeni giyim eşyası verilemez. Ancak giyim eşyası görev nedeniyle kullanılamaz hale gelir ve bu durum bir tutanakla tespit edilirse, yetkili kurum amirinin onayı alınmak suretiyle genel veriliş zamanı beklenmeksizin yenisi verilebilir. Bu takdirde 5 inci maddenin ikinci fıkrası gereğince işlem yapılır. Sık sık temizlenmesi gereken giyim eşyası (beyaz önlük v.b.) o eşya için belirtilen kullanma süresinin iki katı zamanda kullanılmak üzere iki adet verilir. Emeklilik, ölüm, istifa, sicilen emekli, memuriyetten ihraç v.s. gibi bir nedenle görevinden ayrılanlar veya çıkarılanlar veya Yönetmelik uyarınca giyim eşyası verilmesi gerekmeyen bir göreve nakledilenlerden, giyim eşyaları veya bedelleri geri alınmaz. Ancak, giyim eşyası aldıktan sonra aynı kurumda görev değişikliği sebebiyle yeni giyim eşyaları verilmesi gerekli olanlara kullanma süreleri sona erinceye kadar önceden almış bulundukları aynı cins giyim eşyaları mükerreren verilmez. Giyecek yardımından yararlanan bir memurun, aynı görevi yapmak üzere Yönetmeliğin uygulandığı başka bir kuruma geçmesi ve orada aynı eşyayı kullanmasının mümkün olması halinde, o kişiye verilmiş eşyaların neler olduğu ve veriliş tarihi, ayrıldığı kurumca gittiği kuruma bildirilir. Verilmiş olan giyim eşyalarından her birinin kullanma süresi doluncaya kadar yeni kurumca ilgiliye o cins eşya verilmez. 3.Giyecek Yardımının Verilmesinde Uyulacak Esaslar Aynı şekilde; 9/10/1991 tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayınlanan Memurlara Yapılacak Giyecek Yardımı Yönetmeliği nin 9-11 nci maddeleri uyarınca; Kurumlar tarafından giyim eşyalarının verilmesinde ekli cetveller esas alınarak personelin kadro unvanı, sınıfı, sayısı ve hizmet yerlerine göre dağıtım listeleri düzenlenir. Bu dağıtım listeleri : a) Genel ve katma bütçeli kurumlar 5

6 6 MAKALELER ile bağlı kuruluşlarında atamaya yetkili amirler, b) Belediyelerde belediye başkanı, il özel idarelerinde vali, c) Kamu iktisadi teşebbüsleri ve bağlı ortaklıklarında ilgili yönetim kurulu, tarafından onaylandıktan sonra süresi içinde kurumun ilgili birimlerine intikal ettirilir. Giyecek yardımı bu listelere göre yapılır. Kurum tarafından temin edilen giyim eşyaları bu amaçla tutulacak bir zimmet defterine kaydedildikten sonra örneği ekli Giyim Eşyası Teslim Tutanağı nda gösterilerek ilgililere zimmet karşılığı verilir. Teslim tutanağı, personelin özlük dosyasında saklanır. Giyim eşyası, kullanma süresinin sonuna kadar alanın zimmetinde kalır. Kullanma süresi sona erdiği veya 6 ncı madde gereğince yenisi verildiği takdirde eskisi zimmetten düşülür. Personelin zimmetinde bulunmasına gerek olmayan, belirli zaman ve hallerde kullanılacak giyim eşyaları 9 uncu maddede belirtilen mercilerin uygun görüşü üzerine demirbaş olarak alınır. Bu giyim eşyaları ayniyat sorumluları tarafından muhafaza edilir ve gerektiğinde yalnız o işin görüldüğü sırada giyilmek ve geri toplatılmak üzere kullanacaklara verilir. Kurum ve kuruluşlar, verilecek giyim eşyalarını Maliye ve Gümrük Bakanlığı nca belirlenecek standart fiyatları gözönünde bulundurmak suretiyle tabi oldukları ihale mevzuatına göre karşılarlar. 4.Çeşitli Hükümler Böylece; 9/10/1991 tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayınlanan Memurlara Yapılacak Giyecek Yardımı Yönetmeliği nin ncü maddeleri uyarınca; Yönetmelik kapsamında yer alan kurum ve kuruluşlar giyecek yardımı konusunda ayrı bir yönetmelik çıkaramazlar. Sözleşmeli olarak çalışan personel Yönetmelik hükümlerinden yararlanamaz. Üst yönetim, bölge müdürü, il müdürü, şube müdürü ve müdür unvanlı diğer görevlilerle bunların yardımcılarına kariyerleri (teknik, sağlık vb.) dikkate alınmak suretiyle hiç bir şekilde giyecek yardımı yapılmaz. Giyim eşyaları verildiği maksada uygun olarak ve görev yapılırken kullanılır. Verilen giyim eşyasının iyi kullanılması zorunludur. Bu eşyanın tamiri ve bakımı kullanana aittir. Kendisine teslim edilmiş bulunan giyim eşyasını satanlar ile kullanmadıkları tespit edilenler hakkında ilgili mevzuat gereğince disiplin cezası uygulanır. Ayrıca bu eşyaların bedeli kendilerinden alınır. Yönetmelik hükümlerinin uygulamasıyla ilgili hususlarda Maliye ve Gümrük Bakanlığı Devlet bütçe uzmanları ile Devlet Personel Başkanlığı Devlet Personel uzmanları kapsama dahil kurumlarda gerektiğinde, her türlü incelemeleri yapmaya ve evrakı tetkik etmeye yetkilidir. Tetkik, inceleme ve denetleme sonucunda Yönetmeliğe aykırı uygulama yapılmasına sebep olduğu tespit edilenlerden usulsüz verilen giyim eşyalarının bedeli tahsil edilir ve haklarında ilgili mevzuat gereğince disiplin hükümleri uygulanır 5. Yönetmelik Değişikliği ve Nakten Ödemeler Böylece; 9/10/1991 tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayınlanan Memurlara Yapılacak Giyecek Yardımı Yönetmeliği nin bazı maddeleri 29 Haziran 2010 Tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayınlanan Memurlara Yapılacak Giyecek Yardımı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile değiştirilmiştir. Buna ilişkin olarak Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü nün Giyecek Yardımı Yönetmeliğinin Uygulanması Hakkında tarih ve B.07.0.BMK sayılı Genelgesi ile aynen;.657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 211 inci maddesi uyarınca 14/9/1991 tarihli ve 91/2268 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Memurlara Yapılacak Giyecek Yardımı Yönetmeliğinin 11 inci maddesinde, kurum ve kuruluşların verecekleri giyim eşyalarını Maliye Bakanlığınca belirlenecek standart fiyatları göz önünde bulundurmak suretiyle ihale mevzuatına göre

7 AYLIK HABER, YORUM, BİLGİ AKTÜALİTE VE MEVZUAT karşılayacakları belirtilmiştir. Diğer taraftan, Memurlara Yapılacak Giyecek Yardımı Yönetmeliğinde 7/5/2010 tarihli ve 2010/508 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yapılan değişiklikle bazı personele yapılacak giyecek yardımının nakdi olarak ödenmesi öngörülmüş ve bu değişiklik 1/1/2010 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlüğe girmiş bulunmaktadır. Memurlara Yapılacak Giyecek Yardımı Yönetmeliğinde yer alan düzenlemelere ilişkin olarak farklı uygulamaların önlenmesi, uygulama birliğinin sağlanması ve oluşabilecek tereddütlerin giderilmesi amacıyla aşağıdaki açıklamaların yapılması gerekli görülmüştür. 1) Yönetmeliğe ekli I ve II sayılı cetvellerdeki giyim eşyaları esas alınarak hazırlanan Memurlara Verilecek Giyecek Eşyalarının Azami Birim Fiyat Listesi Ek:1 de yer almaktadır. Kurum ve kuruluşlar, ayni olarak verecekleri giyim eşyalarında belirlenmiş olan bu fiyatları aşmayacak şekilde ihale mevzuatına göre işlem yapacaklardır. 2) Memurlara Yapılacak Giyecek Yardımı Yönetmeliğinde 7/5/2010 tarihli ve 2010/508 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yapılan değişiklik uyarınca, Yönetmeliğe ekli I sayılı cetvelin 16, 17, 18, 19 ve 20 nci sıraları ile II sayılı cetvelin Sağlık Hizmetleri ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri Sınıfına ait bölümünün 3 üncü sırasında sayılan personele yapılacak giyecek yardımları ayni olarak yapılmaya devam edilecek, diğer personele verilmesi öngörülen giyecek yardımlarının bedeli ise nakden ödenecektir. 3) Yönetmeliğe ekli I ve II sayılı cetvellerdeki giyim eşyaları esas alınarak hazırlanan Nakden Yapılacak Giyim Yardımına İlişkin Fiyat Listesi Ek:2 de yer almaktadır. Nakdi olarak yapılacak giyim yardımının ödenmesinde bu fiyatlar esas alınacaktır. ÖRNEK 1- Yönetmeliğe ekli I sayılı cetvelde, kadro unvanı şoför olan personele verilecek giyim eşyası; takım elbise, tulum, ayakkabı, yağmurluk, atkı ve eldiven olarak belirlenmiştir. 4) Ayni olarak yapılacak giyecek yardımına ilişkin giderler, mevcut uygulamada olduğu gibi idare bütçelerinin ilgisine göre Giyecek Alımları ya da Diğer Giyim ve Kuşam Alımları ekonomik kodlarından gerçekleştirilmeye devam edilecektir. Nakdi olarak yapılacak giyecek yardımları ise Sosyal Haklar ekonomik koduna gider kaydedilmek suretiyle ödenecektir. Ancak, giyecek yardımına ilişkin ödeneklerin, idarelerin 2010 yılı bütçelerinin Giyim ve Kuşam Alımları ekonomik kodunda yer aldığı dikkate alındığında, idarelerce hesaplanacak nakdi olarak ödenmesi gereken giyecek yardımı tutarının, giyecek yardımı ödeneğinin yer aldığı Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları ekonomik kodlarını içeren tertiplerden ödemenin yapılacağı Memurlar ekonomik kodlarını içeren tertiplere aktarılması gerekmektedir. Bu bağlamda, genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri ile özel bütçeli idareler, söz konusu ödenek aktarma işlemlerini 2010 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun 10 uncu maddesinin ikinci fıkrasında düzenlenen yüzde 20 lik yetki çerçevesinde ivedilikle gerçekleştirecekler, aktarma işlem yetkilerini aşan kısma ilişkin ödenek aktarma taleplerini ise Bakanlığımıza ileteceklerdir. 5) Nakdi olarak yapılacak ödemelerden gelir vergisi ve damga vergisi kesintisi yapıldıktan sonra geri kalan tutar ilgili personele ödenecektir. 6) Yönetmeliğin 9 uncu maddesi uyarınca kurumlar tarafından, giyim eşyalarının verilmesinde Yönetmeliğe ekli cetveller esas alınarak personelin kadro unvanı, sınıfı, sayısı ve hizmet yerlerine göre bir örneği Ek:3 de yer alan dağıtım listesi düzenlenecektir. Bu listeler ayni ve nakdi olarak yapılan giyecek yardımları için ayrı ayrı düzenlenecektir. Listeler ilgili kurumlar tarafından muhafaza edilecek ve yetkililerin talebi üzerine bunlara ibraz edilecektir. > Devamı gelecek sayımızda 7

8 MAKALELER ( Yeni Gelişmeler Işığında) 3194 SAYILI İMAR YASASI NIN 18 İNCİ MADDESİ 8 ÖZET: 3194 sayılı İmar Yasası nın 18 inci maddesi ile 2981/3290 sayılı Yasa nın Ek 1 inci maddesinin 18 inci maddeyle birlikte uygulanması sonucu elde edilen Parselasyon Planları nın İdari Yargı Yerlerince iptal edilmesi, bunun sonucu olarak idarelerce kararların uygulanmaması ve/veya uygulanamaması nedenleriyle kişi haklarının zarar gördüğü, kamu yararının zedelendiği, uygulamanın önünün tıkandığı gözlenmektedir. Ayrıca; İmar Yasasında DOP kapsamına alınacak kullanımlar Yasada (Milli Eğitim Bakanlığına bağlı ilk ve ortaöğretim kurumları, yol, meydan, park, otopark, çocuk bahçesi, yeşil saha, ibadet yeri ve karakol olarak) tek tek sayılmış olmasına rağmen, Danıştay tarafından Yasadaki (gibi umumî hizmetlerden ve bu hizmetlerle ilgili tesisler) ifadesine dayanarak bazı kullanım türlerini Pazar Yeri, Semt Spor Alanı ve Ağaçlandırılacak Alanları - D.O.P. kapsamına alması, uygulayıcılarda; acaba Danıştay yeni bir kararla Resmi Kurum Alanları, Sağlık Alanlarını, Mezarlık Alanlarını, Belediye Hizmet Alanlarını ( İtfaiye Alanları, İçme Suyu, Yağmur Suyu Kanalizasyon Tesislerinin Geçeceği Alanları), Enerji Nakil Hatları ile doğalgaz boru hatlarının Geçeceği Alanları, Pilon Yerleri ve Trafo Alanlarını, Reglaj İstasyonları vs diğer kullanım alanlarını da umumi hizmetler kapsamındaki yerlerden olduğu gerekçesi ile DOP kapsamına alır mı? korkusu sarmış, her an bir değişiklik olabilir beklentisi içine girmiştir. Bu makalede konu irdelenerek çözüm yolları aranacak, Yasa ve Yönetmeliklere uygun, iptalleri asgariye indirecek olan parselasyon planlarının hazırlanmasında dikkate alınması gereken önemli hususlar ele alınacaktır. Günümüzde; İdari Yargı nezdinde UYGULAMALARI VE SONUÇLARI Cemal İŞLEYİCİ Harita ve Kadastro Mühendisi Ankara Büyükşehir Belediyesi İmar Dairesi E. Başkanı ODTÜ Öğretim Görevlisi parselasyon planlarına ilişkin açılan davalarda İPTAL KARARLARININ sıkça görülmeğe başlaması, bu konunun bütün yönleri ile tekrar irdelenmesi gereğini ortaya koymaktadır. Parselasyon planlarının yapımına dayanak teşkil eden yasa maddelerini anımsayacak olursak; tarih ve 3194 sayılı İmar Yasasının tarih ve 5006 sayılı Yasa ile değiştirilen 18inci maddesi ile 19 uncu maddeleri: Arazi ve arsa düzenlemesi: Madde 18 İmar hududu içinde bulunan binalı veya binasız arsa ve arazileri malikleri veya diğer hak sahiplerinin muvafakatı aranmaksızın, birbirleri ile, yol fazlaları ile, kamu kurumlarına veya belediyelere ait bulunan yerlerle birleştirmeye, bunları yeniden imar planına uygun ada veya parsellere ayırmaya, müstakil, hisseli veya kat mülkiyeti esaslarına göre

9 AYLIK HABER, YORUM, BİLGİ AKTÜALİTE VE MEVZUAT hak sahiplerine dağıtmaya ve re sen tescil işlemlerini yaptırmaya belediyeler yetkilidir. Sözü edilen yerler belediye ve mücavir alan dışında ise yukarıda belirtilen yetkiler valilikçe kullanılır. Belediyeler veya valiliklerce düzenlemeye tabi tutulan arazi ve arsaların dağıtımı sırasında bunların yüzölçümlerinden yeteri kadar saha, düzenleme dolayısıyla meydana gelen değer artışları karşılığında düzenleme ortaklık payı olarak düşülebilir. Ancak, bu maddeye göre alınacak düzenleme ortaklık payları, düzenlemeye tabi tutulan arazi ve arsaların düzenlemeden önceki yüzölçümlerinin yüzde kırkını geçemez. Düzenleme ortaklık payları, düzenlemeye tâbi tutulan yerlerin ihtiyacı olan Milli Eğitim Bakanlığına bağlı ilk ve ortaöğretim kurumları, yol, meydan, park, otopark, çocuk bahçesi, yeşil saha, ibadet yeri ve karakol gibi umumî hizmetlerden ve bu hizmetlerle ilgili tesislerden başka maksatlarla kullanılamaz. Düzenleme ortaklık paylarının toplamı, yukarıdaki fıkrada sözü geçen umumi hizmetler için, yeniden ayrılması gereken yerlerin alanları toplamından az olduğu takdirde, eksik kalan miktar belediye veya valilikçe kamulaştırma yolu ile tamamlanır. Herhangi bir parselden bir miktar sahanın kamulaştırılmasının gerekmesi halinde düzenleme ortaklık payı, kamulaştırmadan arta kalan saha üzerinden ayrılır. Bu fıkra hükümlerine göre, herhangi bir parselden bir defadan fazla düzenleme ortaklık payı alınmaz. Ancak, bu hüküm o parselde imar planı ile yeniden bir düzenleme yapılmasına mani teşkil etmez. Bu düzenlemeye tabi tutulan arazi ve arsaların düzenleme ortaklık payı alınanlarından, bu düzenleme sebebiyle ayrıca değerlendirme resmi alınmaz. Üzerinde bina bulunan hisseli parsellerde, şüyulanma sadece zemine ait olup, şüyuun giderilmesinde bina bedeli ayrıca dikkate alınır. Düzenleme sırasında, plan ve mevzuata göre muhafazasında mahzur bulunmayan bir yapı, ancak bir imar parseli içinde bırakılabilir. Tamamının veya bir kısmının plan ve mevzuat hükümlerine göre muhafazası mümkün görülemeyen yapılar ise, birden fazla imar parseline de rastlayabilir. Hisseli bir veya birkaç parsel üzerinde kalan yapıların bedelleri, ilgili parsel sahiplerince yapı sahibine ödenmedikçe ve aralarında başka bir anlaşma temin edilmedikçe veya şüyuu giderilmedikçe bu yapıların eski sahipleri tarafından kullanılmasına devam olunur. Bu maddede belirtilen kamu hizmetlerine ayrılan yerlere rastlayan yapılar, belediye veya valilikçe kamulaştırılmadıkça yıktırılamaz. Düzenlenmiş arsalarda bulunan yapılara, ilgili parsel sahiplerinin muvafakatları olmadığı veya plan ve mevzuat hükümlerine göre mahzur bulunduğu takdirde, küçük ölçüdeki zaruri tamirler dışında ilave, değişiklik ve esaslı tamir izni verilemez. Düzenlemeye tabi tutulması gerektiği halde, bu madde hükümlerinin tatbiki mümkün olmayan hallerde imar planı ve yönetmelik hükümlerine göre müstakil inşaata elverişli olan kadastral parsellere plana göre inşaat ruhsatı verilebilir. Bu maddenin tatbikinde belediye veya valilik, ödeyecekleri kamulaştırma bedeli yerine ilgililerin muvafakatı halinde kamulaştırılması gereken yerlerine karşılık, plan ve mevzuat hükümlerine göre yapı yapılması mümkün olan belediye veya valiliğe ait sahalardan yer verebilirler. Veraset yolu ile intikal eden, bu Kanun hükümlerine göre şüyulandırılan Kat Mülkiyeti Kanunu uygulaması, tarım ve hayvancılık, turizm, sanayi ve depolama amacı için yapılan hisselendirmeler ile cebri icra yolu ile satılanlar hariç imar planı olmayan yerlerde her türlü yapılaşma amacıyla arsa ve parselleri hisselere ayıracak özel parselasyon planları, satış vaadi sözleşmeleri yapılamaz. Parselasyon planlarının hazırlanması ve tescili: Madde 19 İmar planlarına göre parselasyon planları yapılıp, belediye ve mücavir alan içinde belediye encümeni, dışında ise il idare kurulunun onayından 9

10 10 MAKALELER sonra yürürlüğe girer. Bu planlar bir ay müddetle ilgili idarede asılır. Ayrıca mutat vasıtalarla duyurulur. Bu sürenin sonunda kesinleşir. Tashih edilecek planlar hakkında da bu hüküm uygulanır. Kesinleşen parselasyon planları tescil edilmek üzere tapu dairesine gönderilir. Bu daireler ilgililerin muvafakatı aranmaksızın, sicilleri planlara göre re sen tanzim ve tesis ederler. Bir parsel üzerinde birden fazla bina ve tesislerin yapımı gerektiğinde (Kooperatif evleri, siteler, toplu konut inşaatı gibi) imar parselasyon planları ifraza gerek kalmadan bu ihtiyacı karşılayacak şekilde düzenlenir veya değiştirilir ve burada, talep halinde, Kat Mülkiyeti Kanunu hükümleri uygulanır. 2-22/5/1986 tarih ve 3290 sayılı Yasa ile değişik 24/2/1984 tarih ve 2981 sayılı ve halk arasında kısaca İmar Affı Yasası olarak bilinen İmar ve Gecekondu Mevzuatına Aykırı Yapılara Uygulanacak Bazı İşlemler ve 6785 sayılı İmar Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Yasa nın 10/c ile 18/c maddeleri:: Tapu verme Madde 10 c) İmar mevzuatına aykırı bina yapılmış, hisseli arsa ve araziler veya özel parselasyona dayalı arazilerde, imar adası veya parseli olabilecek büyüklükteki alanlarda, binalı veya binasız arsa ve arazileri birbirleriyle, yol fazlalarıyla veya Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yerlerle birleştirmeye bunları yeniden ada ve parsellere ayırmaya, yapılara yeniden doğan imar ada veya parseli içinde kalanları yapı sahiplerine, yapı olmayanları diğer hisse sahiplerine müstakil veya hisseli veya kat mülkiyeti esaslarına göre vermeye, bunlar adına tescil ettirmeye ve tescil işlemi dışında kalanların hisselerini 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununa göre tespit edilecek bedeli peşin ödenmek veya parsel sahipleri aleyhine kanuni ipotek tesis edilerek, tapu sicilinden terkin ettirmeye belediye veya valilikler resen yetkilidir. Belediye veya valiliklerin talebi halinde bu yetkiler kadastro müdürlüklerince de kullanılır. Bu gibi arazilerde hisse sahipleri- nin malik olduğu hisse üzerindeki temliki tasarruflar ve bunlarla ilgili takyitler 11/6/1945 tarih ve 4753, 19/7/1943 tarih ve 4486 sayılı Kanunlar, 775 sayılı Gecekondu Kanunundaki hükümler dahil, uygulamayı durdurmaz. Bu gibi işlemlerde takyitler hisse sahibine isabet edecek müstakil parsele aynen nakledilir ve yapılan işlem Medeni Kanunun 927 inci maddesine göre hak sahibine bildirilir. Islah imar planı ile düzenlemeye tabi tutulan arsa ve arazilerin yeni sahiplerine verilmesinde valilik veya belediyelerce arsa ve arazilerin durumuna göre düzenleme ortaklık payı alınabilir. Bu gibi yerlere ait yapılmış olan özel parselasyon planı, ıslah imar planı olabilecek nitelikte olduğu belediye veya valiliklerce uygun görüldüğü takdirde aynen kabul edilerek tescil edilir. Üzerinde yapılanma bulunan Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yerler valiliğin talebi üzerine, belediye veya özel idareler adına resen tapuya tescil edilir. Islah imar planlarında genel bütçeye dahil dairelerin ihtiyaçlarını karşılamak üzere ayrılan veya ayrılacak olan veya bir kamu hizmeti için lüzumlu görülen arsa veya araziler eski sahibi kamu idarelerine veya o işe tahsil edilmek üzere hazineye aynı şartlarla geri verilir. Islah imar planı yapılmış ve yapılacak bölgelerde bu Kanun kapsamına giren ve tapu tahsis belgesi verilen hazine arsa ve arazileri, iktisap tarihine bakılmaksızın aynı amaçta kullanılmak üzere ilgili belediyelere devredilir. Harçlar, arsa bedelleri, paylar: Madde 18 c) Düzenleme ortaklık payı; Islah imar planı uygulamaları gereği gecekondu ve imar mevzuatına aykırı yapılanmış sahalarda arsanın % 35 ine kadar düzenleme ortaklık payı alınabilir. 3- Bazı şartların oluştuğunda İmar Yasası ile birlikte uygulanan ve 2981 sayılı Yasaya 22/5/1986 tarih ve 3290 sayılı Yasa ile ilave edilen Ek 1inci maddesi: Ek Madde 1 İmar planı olan yerlerde, 9/5/1985 tarih ve 3194 sayılı İmar Kanununun 18 inci maddesi gereğince

( Yeni Gelişmeler Işığında) 3194 SAYILI İMAR YASASI NIN 18 İNCİ MADDESİ UYGULAMALARI VE SONUÇLARI

( Yeni Gelişmeler Işığında) 3194 SAYILI İMAR YASASI NIN 18 İNCİ MADDESİ UYGULAMALARI VE SONUÇLARI AYLIK HABER, YORUM, BİLGİ AKTÜALİTE VE MEVZUAT ( Yeni Gelişmeler Işığında) 3194 SAYILI İMAR YASASI NIN 18 İNCİ MADDESİ UYGULAMALARI VE SONUÇLARI Cemal İŞLEYİCİ Harita ve Kadastro Mühendisi Ankara Büyükşehir

Detaylı

MEMURLARA YAPILACAK GİYECEK YARDIMI YÖNETMELİĞİ

MEMURLARA YAPILACAK GİYECEK YARDIMI YÖNETMELİĞİ 2813 MEMURLARA YAPILACAK GİYECEK YARDIMI YÖNETMELİĞİ Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 14/9/1991, No : 91/2268 Dayandığı Kanunun Tarihi : 14/7/1965, No : 657 Yayımlandığı R.Gazetenin Tarihi : 9/10/1991,

Detaylı

6677-6679 İMAR KANUNU (1)(2)

6677-6679 İMAR KANUNU (1)(2) 6677-6679 İMAR KANUNU (1)(2) Kanun Numarası : 3194 Kabul Tarihi : 3/5/1985 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 9/5/1985 Sayı : 18749 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 24 Sayfa : 378 BİRİNCİ BÖLÜM Genel

Detaylı

MAKİNA VE KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU PERSONELİNE YAPILACAK GİYECEK YARDIMI VE KORUYUCU MALZEME YÖNERGESİ

MAKİNA VE KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU PERSONELİNE YAPILACAK GİYECEK YARDIMI VE KORUYUCU MALZEME YÖNERGESİ MAKİNA VE KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU PERSONELİNE YAPILACAK GİYECEK YARDIMI VE KORUYUCU MALZEME YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar,İlkeler,Esaslar Amaç MADDE 1-(1) Bu Yönergenin amacı,

Detaylı

İMAR KANUNU (1) BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

İMAR KANUNU (1) BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler İMAR KANUNU (1) Kanun Numarası : 3194 Kabul Tarihi : 3/5/1985 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 9/5/1985 Sayı : 18749 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 24 Sayfa : 378 Amaç: BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

Detaylı

6677-6679 İMAR KANUNU (1) BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

6677-6679 İMAR KANUNU (1) BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler 6677-6679 İMAR KANUNU (1) Kanun Numarası : 3194 Kabul Tarihi : 3/5/1985 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 9/5/1985 Sayı : 18749 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 24 Sayfa : 378 Amaç: BİRİNCİ BÖLÜM

Detaylı

e.mevzuat Mevzuat Bilgi Sistemi

e.mevzuat Mevzuat Bilgi Sistemi Sayfa 1 / 31 e.mevzuat Mevzuat Bilgi Sistemi Ana Sayfa Kanunlar KHK Tüzükler Yönetmelikler Tebliğler Mülga Kanunlar Andlaşmalar Mevzuat metni İlişkili mevzuat Dayandığı Mevzuat Metin içerisinde ara: T

Detaylı

3194 SAYILI İMAR KANUNU

3194 SAYILI İMAR KANUNU 3194 SAYILI İMAR KANUNU Bayındırlık ve İskân Bakanlığı ndan Kabul Tarihi: 03 Mayıs 1985 1- RG.18749-1985-3194-İmar Kanunu 2- RG.20158-1989-3194 Sayılı İmar Kanunu-Değişiklik BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER

Detaylı

3194 SAYILI İMAR KANUNU

3194 SAYILI İMAR KANUNU 3194 SAYILI İMAR KANUNU MADDE 1 -AMAÇ : Bu Kanun, yerleşme yerleri ile bu yerlerdeki yapılaşmaların; plan, fen, sağlık ve çevre şartlarına uygun teşekkülünü sağlamak amacıyla düzenlenmiştir. MADDE 2 -KAPSAM

Detaylı

İÇİNDEKİLER İLKELERİMİZ DERGİSİ ISSN 1307-2366

İÇİNDEKİLER İLKELERİMİZ DERGİSİ ISSN 1307-2366 DERGİSİ ISSN 1307-2366 CİLT: 4 SAYI: 1 Yerel (Aylık Süreli Yayın) MAHALLİ İDARELERE HİZMET DERNEĞİ ADINA SAHİBİ Mehmet DÖNMEZ SORUMLU YAZI İŞLERİ MÜDÜRÜ Savaş EMEKLİ DERGİ EDİTÖRÜ Halûk NALÇAKAR (İçişleri

Detaylı

İMAR VE GECEKONDU MEVZUATINA AYKIRI YAPILARA UYGULANACAK BAZI İŞLEMLER VE 6785 SAYILI İMAR KANUNUNUN BİR MADDESİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ HAKKINDA KANUN

İMAR VE GECEKONDU MEVZUATINA AYKIRI YAPILARA UYGULANACAK BAZI İŞLEMLER VE 6785 SAYILI İMAR KANUNUNUN BİR MADDESİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ HAKKINDA KANUN 6351 İMAR VE GECEKONDU MEVZUATINA AYKIRI YAPILARA UYGULANACAK BAZI İŞLEMLER VE 6785 SAYILI İMAR KANUNUNUN BİR MADDESİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ HAKKINDA KANUN (1)(2) Kanun Numarası : 2981 Kabul Tarihi : 24/2/1984

Detaylı

İDARİ YARGI AÇISINDAN KAMULAŞTIRMASIZ EL ATMA SORUNU VE UYUŞMAZLIK MAHKEMESİNİN KONUYA YAKLAŞIMI

İDARİ YARGI AÇISINDAN KAMULAŞTIRMASIZ EL ATMA SORUNU VE UYUŞMAZLIK MAHKEMESİNİN KONUYA YAKLAŞIMI İDARİ YARGI AÇISINDAN KAMULAŞTIRMASIZ EL ATMA SORUNU VE UYUŞMAZLIK MAHKEMESİNİN KONUYA YAKLAŞIMI Gülşen AKAR PEHLİVAN Uyuşmazlık Mahkemesi Raportörü Ankara 19 Eylül 2013 1 İÇİNDEKİLER 1 1.GİRİŞ 2 2-İMAR

Detaylı

3194 SAYILI İMAR KANUNUNUN 18. MADDESİNE GÖRE ARAZİ VE ARSA DÜZENLEMELERİ

3194 SAYILI İMAR KANUNUNUN 18. MADDESİNE GÖRE ARAZİ VE ARSA DÜZENLEMELERİ 3194 SAYILI İMAR KANUNUNUN 18. MADDESİNE GÖRE ARAZİ VE ARSA DÜZENLEMELERİ 1.ÖZET Elif CANBOLAT Şehirciliğin amacı, insanların sağlıklı, mutlu ve huzurlu yaşamasını sağlayabilmektir. Bu amacın gerçekleşebilmesi

Detaylı

İMAR KANUNUNUN 18 İNCİ MADDESİ UYARINCA YAPILACAK ARAZİ VE ARSA DÜZENLENMESİ İLE İLGİLİ ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

İMAR KANUNUNUN 18 İNCİ MADDESİ UYARINCA YAPILACAK ARAZİ VE ARSA DÜZENLENMESİ İLE İLGİLİ ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK İMAR KANUNUNUN 18 İNCİ MADDESİ UYARINCA YAPILACAK ARAZİ VE ARSA DÜZENLENMESİ İLE İLGİLİ ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK (Bu yönetmelik metnindeki %35 lik DOPO 3194 sayılı İmar Kanunundaki değişikliğe göre

Detaylı

Ayhan Uysal Çanakkale. B. Doğancan Akyürek istanbul

Ayhan Uysal Çanakkale. B. Doğancan Akyürek istanbul Dönem : 17 Yasama Yılı : 3 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ S. Sayısı : 444 İstanbul Milletvekili İbrahim Özdemir ve 7 Arkadaşının, 24.2.1984 Tarih ve 2981 Sayılı Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve

Detaylı

3194 SAYILI İMAR KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TASARISI

3194 SAYILI İMAR KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TASARISI 3194 SAYILI İMAR KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TASARISI MADDE 1-3/5/1985 tarihli ve 3194 sayılı İmar Kanununun Tanımlar başlıklı 5 inci maddesinde

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç ve Tanımlar. Amaç

BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç ve Tanımlar. Amaç KANUN AFET RİSKİ ALTINDAKİ ALANLARIN DÖNÜŞTÜRÜLMESİ HAKKINDA KANUN Kanun No. 6306 Kabul Tarihi: 16/5/2012 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Kanunun amacı; afet riski altındaki alanlar

Detaylı

S v P. POLĠSAN HOLDĠNG A.ġ. İSTANBUL İLİ-ÜSKÜDAR İLÇESİ 802 ADA 7 PARSEL. Gayrimenkul Değerleme Raporu

S v P. POLĠSAN HOLDĠNG A.ġ. İSTANBUL İLİ-ÜSKÜDAR İLÇESİ 802 ADA 7 PARSEL. Gayrimenkul Değerleme Raporu STANDART GAYRĠMENKUL DEĞERLEME UYGULAMALARI A.ġ. POLĠSAN HOLDĠNG A.ġ. İSTANBUL İLİ-ÜSKÜDAR İLÇESİ 802 ADA 7 PARSEL Gayrimenkul Değerleme Raporu 21.03.2011 SvP_11_PLSN_04 ĠÇĠNDEKĠLER 1. DEĞERLEME RAPORU

Detaylı

AFET RİSKİ ALTINDAKİ ALANLARIN DÖNÜŞTÜRÜLMESİ HAKKINDA KANUNUN UYGULAMA YÖNETMELİĞİ

AFET RİSKİ ALTINDAKİ ALANLARIN DÖNÜŞTÜRÜLMESİ HAKKINDA KANUNUN UYGULAMA YÖNETMELİĞİ AFET RİSKİ ALTINDAKİ ALANLARIN DÖNÜŞTÜRÜLMESİ HAKKINDA KANUNUN UYGULAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; 16/5/2012 tarihli ve

Detaylı

: Temyiz edilen kararda bozma nedenlerinden hiçbirisi bulunmadığından, usul ve kanuna uygun olan kararın onanması gerektiği savunulmaktadır.

: Temyiz edilen kararda bozma nedenlerinden hiçbirisi bulunmadığından, usul ve kanuna uygun olan kararın onanması gerektiği savunulmaktadır. Danıştay Altıncı Dairesinin kapanan kadastral yollara ilişkin yerleşik kararları: kapanan kadastral yolların ilgili idare adına tescil edilmemesini değil, tescil edildikten sonra parselasyon işlemi kapsamında,

Detaylı

6306 SAYILI KANUNUN UYGULAMA YÖNETMELİĞİ

6306 SAYILI KANUNUN UYGULAMA YÖNETMELİĞİ 6306 SAYILI KANUNUN UYGULAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1- Amaç ve kapsam (1) Bu Yönetmeliğin amacı; 16.05.2012 tarihli ve 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların

Detaylı

KAMU KONUTLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Genel Hükümler

KAMU KONUTLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Genel Hükümler KAMU KONUTLARI YÖNETMELİĞİ Bakanlar Kurulu Kararı : 16/7/1984-84/8345 Resmî Gazete : 23.9.1984/18524 Ek ve Değişiklikler: 1) 1.9.1986-86/10974 B.K.K. 14.10.1986/19251 RG 2) 11.9.1987-87/12144 B.K.K. 24.10.1987/19614

Detaylı

Arazi Yönetimi Ders Notları. Yrd. Doç Dr. Kurtuluş Sedar GÖRMÜŞ

Arazi Yönetimi Ders Notları. Yrd. Doç Dr. Kurtuluş Sedar GÖRMÜŞ Arazi Yönetimi Ders Notları Yrd. Doç Dr. Kurtuluş Sedar GÖRMÜŞ MÜLKİYET İMAR İLİŞKİSİ Sunu Akışı Giriş İmar ve mülkiyet kavramlarının tanımı Anayasa kapsamında mülkiyet kavramı Yeni Türk Medeni Kanunu

Detaylı

Madde 1- Bu Yönetmelik 20/7/1966 tarih ve 775 sayılı Gecekondu Kanunun 36 ncı maddesi gereğince hazırlanmıştır.

Madde 1- Bu Yönetmelik 20/7/1966 tarih ve 775 sayılı Gecekondu Kanunun 36 ncı maddesi gereğince hazırlanmıştır. Bayındırlık ve İskân Bakanlığından: GECEKONDU KANUNU UYGULAMA YÖNETMELİĞİ (*) Resmi Gazete ile Neşir ve İlânı: 17 Ekim 1966 - Sayı: 12428 Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Yönetmelik 20/7/1966 tarih ve 775 sayılı

Detaylı

KANUN BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN

KANUN BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN 12 Temmuz 2012 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28351 KANUN BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Kanun No. 6353 Kabul Tarihi: 4/7/2012 MADDE 1 10/2/1954 tarihli ve

Detaylı

6306 SAYILI KANUNUN UYGULAMA YÖNETMELİĞİ

6306 SAYILI KANUNUN UYGULAMA YÖNETMELİĞİ 6306 SAYILI KANUNUN UYGULAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; 16/5/2012 tarihli ve 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların

Detaylı

HAZİNEYE AİT TAŞINMAZ MALLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN

HAZİNEYE AİT TAŞINMAZ MALLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN 8037 HAZİNEYE AİT TAŞINMAZ MALLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 4706 Kabul Tarihi : 29/6/2001 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih

Detaylı

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü Page 1 of 24 3 Eylül 2009 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 27338 YÖNETMELİK Maliye Bakanlığından: KAMU TAŞINMAZLARININ YATIRIMLARA TAHSİSİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

6645 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN 23 2015 PERŞEMBE

6645 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN 23 2015 PERŞEMBE 6645 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN 23 Nisan 2015 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı: 29335 Kanun No. 6645 Kabul Tarihi:

Detaylı

KANUN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN

KANUN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN 23 Nisan 2015 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 29335 KANUN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Kanun No. 6645 Kabul Tarihi: 4/4/2015

Detaylı