TÜRKİYE DE SEL KONTROL ÇALIŞMALARI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TÜRKİYE DE SEL KONTROL ÇALIŞMALARI"

Transkript

1 EROZYONU ÖNLEME VE KONTROL YÖNTEMLERİ VE ORMANCILIK SEMİNERİ Şubat 2011 İstanbul TÜRKİYE DE SEL KONTROL ÇALIŞMALARI Prof. Dr. Hüseyin E. ÇELİK İÜ Orman Fakültesi İstanbul

2 TÜRKĠYE DE SEL KONTROL ÇALIġMALARI 1. Türkiye de Erozyonun Kapsamı ve Nedenleri 2. Seller ve OluĢma Nedenleri 3. Sel Kontrolu Orman Mühendisliği ĠliĢkisi 4. Sel Kontrol Önlemleri 5. Materyal Toplanma Bölümünde Alınacak Önlemler 6. MTB Yatak Islahı (Stabilizasyon) 7. MTB Yamaç Islahı (Stabilizasyon) 8. MTB AGM nin ÇalıĢmaları 9. MTB DSĠ nin ÇalıĢmaları 10.TaĢıntı Konisinde Alınabilecek Önlemler 11.Sel Kontrolunda Örgütler Arası ĠĢbirliği TÜRKĠYE'DE SEL KONTROL ÇALIġMALARI 2

3 1. Türkiye de Erozyonun Kapsamı ve Nedenleri Türkiye dünyada en fazla erozyona uğrayan G-GD Asya kuģağında yer alır. Birim alanda K Amerika dan 6, Avrupa dan 17, Afrika dan 32 kat fazla toprak kaybeder. Türkiye nin % 90 ında çeģitli Ģiddetlerde, % 60 ında Ģiddetli ve çok Ģiddetli erozyon vardır. Erozyon salt bir toprak aģınma-taģınması değil, sel, taģkın, sedimantasyon, heyelan, çığ gibi olgulardaki payı ile bir zararlı olaylar zinciridir. Bu nedenle hızla önlenmelidir. TÜRKĠYE'DE SEL KONTROL ÇALIġMALARI 3

4 1. Türkiye de Erozyonun Kapsamı ve Nedenleri Erozyon: toprağın aģınma, taģınması Türkiye de su erozyonu (%99) rüzgar erozyonu (%1) TÜRKĠYE'DE SEL KONTROL ÇALIġMALARI Su erozyonu a. Yüzey erozyonu b. Oyuntu erozyonu c. Sel yatağı d. Sel deresi 4

5 Nallıhan - Ankara

6 1. Türkiye de Erozyonun Kapsamı ve Nedenleri Türkiye de Orman alanlarının %54 Tarım alanlarının %59 Meraların %64 Orta ve Ģiddetli erozyon TÜRKĠYE'DE SEL KONTROL ÇALIġMALARI 6

7 1. Türkiye de Erozyonun Kapsamı ve Nedenleri Türkiye de erozyon neden yüksektir? Ortalama yükselti 1132m> Asya(1050 m) Yükseltisi >1000 m (dağlık) TR nin % 57 si Kırıklı arazi > TR nin yarıdan fazlası Eğim > %45 TR nin % 45 i Jeoloji kolay aģınır, Anadolu, medeniyetler beģiği, bitki örtüsü tahrip edilmiģ TÜRKĠYE'DE SEL KONTROL ÇALIġMALARI 7

8 2. Seller ve oluşma nedenleri Türkiye nin Ġklim Haritası İklim kıyılar hariç buharlaşma > yağış TÜRKĠYE'DE SEL KONTROL ÇALIġMALARI 8

9 2. Seller ve oluşma nedenleri TÜRKİYE'DE ARAZİ KULLANIMI (Bin Ha) SU1.158 DİĞER ÇAYIR + MERA ORMAN + FUNDA TARIM I-IV V-VII VIII TÜRKĠYE'DE SEL KONTROL ÇALIġMALARI 9

10 2. Seller ve Oluşma Nedenleri Dünya da doğal afetler içinde sellerin yeri Maddi kayıp % 30 Sel 9% CAN KAYBI Volkan 2% Fırtına 46% DSĠ sel can kaybı 61 bin konut yıkıldı veya kullanılamaz halde YaklaĢık 2 milyar $ maddi hasar Deprem 43% Sel 77% ETKİLENEN İNSAN SAYISI Volkan 0% Fırtına 19% Deprem 4% TÜRKĠYE'DE SEL KONTROL ÇALIġMALARI 10

11 2. Seller ve Oluşma Nedenleri Sel ve TaĢkın Farkı Sel, Ģiddetli yağıģların ardından yanderelerden gelen ve fazla miktarda katı ve iri materyal içeren büyük su kitlesi Yanderelerden gelen sellerin ana akarsuya ulaģmasıyla vadi boyunca suyun taģması ise taģkın Yabancı dillerde (Torrent / flood, upstream, wildbach) Farkları: Sel yukarı havzada meydana geliyor, katı ve iri materyal fazla, sel materyalle bastığı araziyi kullanılmaz hale getiriyor. Sel ve taģkınlar normal akımların 5-11 bin katı TÜRKĠYE'DE SEL KONTROL ÇALIġMALARI 11

12 2. Seller ve Oluşma Nedenleri Rize - ÇamlıhemĢin 10 dakika sonra Ağustos TÜRKĠYE'DE SEL KONTROL ÇALIġMALARI 12

13 2. Seller ve Oluşma Nedenleri H. E. ÇELİK TÜRKİYE'DE SEL KONTROL ÇALIŞMALARI 13

14 2. Seller ve oluşma nedenleri H. E. ÇELİK TÜRKİYE'DE SEL KONTROL ÇALIŞMALARI 14

15 BÖLGELERE GÖRE TAŞKINLAR KARADENİZ GD ANADOLU D ANADOLU AKDENİZ İÇ ANADOLU B ANADOLU MARMARA CAN KAYBI TAŞKIN SAYISI DSİ I. ULUSAL TAŞKIN SEMPOZYUMU

16 2. Seller ve oluşma nedenleri % 50 MEVSİMLERE GÖRE TAŞKINLAR ( ) İLKBAHAR YAZ SONBAHAR KIŞ DSİ I. ULUSAL TAŞKIN SEMPOZYUMU

17 Sellerin nedenleri 1. Ġklim faktörleri A. YağıĢ özellikleri YağıĢ tipi YağıĢ Ģiddeti YağıĢ süresi YağıĢ dağılıģı YağıĢın hareket yönü YağıĢ öncesi toprak nemi B. Ġntersepsiyon C. Evaporasyon D. Transpirasyon 2. Seller ve oluşma nedenleri 2. Fizyografik faktörler; A. Havza Özellikleri Havza büyüklüğü ve formu Havza ortalama yükseltisi Havza ortalama eğimi Havza genel bakısı Drenaj durumu Toprak tipi Arazi kullanımı (Bitki örtüsü) B. Yatak (mecra) özellikleri Yatak geniģliği ve derinliği Enkesit formu ve alanı Yatak eğimi ve eğim kırıklıkları Kıvrımlılık Yatağı oluģturan malzemenin cinsi TÜRKĠYE'DE SEL KONTROL ÇALIġMALARI 17

18 2. Seller ve oluşma nedenleri Çıplak alan Orman Yağmur damlasının darbe etkisi Yağmur suyunun infiltrasyonu TÜRKĠYE'DE SEL KONTROL ÇALIġMALARI 18

19 2. Seller ve oluşma nedenleri Bitki örtüsünün yüzeysel akıģa ve toprağa sızan su miktarına etkisi Elmalı Barajı Havzası AraĢtırma Sonuçları (BALCI 1956) % 18 % 36 % 56 % 82 % 64 % 44 Orman Çayır TÜRKĠYE'DE SEL KONTROL ÇALIġMALARI Çıplak Toprak 19

20 3. Sel Kontrolu-Orman Mühendisliği İlişkisi Erozyon ve sel kontrolu için görevler: I. Suların yağıģ havzasından dere yatağına düzenli geçiģini sağlamak, II. Sularla taģınan katı materyali nicelik ve nitelik bakımından normal ölçülere indirmek, III. Bu su ve materyali yatak boyunca çevreye zarar vermeden akıtmak, depolamak, tespit etmek. I ve II YağıĢ havzasının yamaçlarıyla ilgili, orman mühendisinin sorumluluk alanı, III büyük akarsu yataklarında inģaat mühendisinin sorumluluk alanı Ancak dağlık arazilerde yatak yamaç stabilitesini etkilediği yerlerde orman mühendisi TÜRKĠYE'DE SEL KONTROL ÇALIġMALARI 20

21 MTB B TK TÜRKĠYE'DE SEL KONTROL ÇALIġMALARI 21

22 3. Sel Kontrolu-Orman Mühendisliği İlişkisi 3116 Sayılı Orman Kanunu (1937) Madde 79 : Devlet ormanlarının sınırları içindeki ırmak ve çay kenarlarını ve bunların kaynaklarını tanzim etmek, sellerin husulüne ve yer kaymalarına mani olacak her türlü tahkimat ve imalat yapmak orman idaresinin vazifesidir Sayılı Orman Kanunu (1956) Madde 58 - Devlet ormanlarının hudutları içindeki ırmak ve çay kenarlarını ve bunların kaynaklarını tanzim edecek, sellerin husulüne ve yer kaymalarına ve toprak aģınma ve taģınmalarına mani olacak her türlü ağaçlamalar ve teknik tedbirler orman idaresince yapılır. TÜRKĠYE'DE SEL KONTROL 22 ÇALIġMALARI

23 3. Sel Kontrolu-Orman Mühendisliği İlişkisi 5531 Sayılı Orman Mühendisliği, Orman Endüstri Mühendisliği ve Ağaç ĠĢleri Endüstri Mühendisliği Hakkında Kanun a / 7 nolu bend: (orman mühendisinin görevleri) ağaçlandırma, erozyonla mücadele, sel ve çığ kontrolü, havza amenajmanı, entegre havza ıslahı ve kırsal kalkınma planlama, projelerinde ve uygulama çalıģmaları yapmak TÜRKĠYE'DE SEL KONTROL ÇALIġMALARI 23

24 4. Sel Kontrolu I. Materyal toplanma bölümünde alınacak önlemler a. Yatak stabilizasyonu TaĢıntı barajı, toprak bent, geçirgen baraj, çamur deposu, taban kuģağı ve brit, yatak kaplaması kıyıların stabilizasyonu b. Yamaç stabilizasyonu kitle stabilizasyonu, oyuntu ile savaģ, yüzey stabilizasyonu II. Taşıntı konisinde alınacak önlemler Yatak temizliği, kıyı tahkimi, yatağın doğrultulması TÜRKĠYE'DE SEL KONTROL ÇALIġMALARI 24

25 Kargılı dere / Aydın Nazilli TÜRKĠYEDE SEL KONTROL ÇALIġMALARI 25

26 5. Materyal toplanma bölümünde alınacak önlemler Sorunlar: Yatakta kazılma Kıyı oyulmaları Heyelanlar Oyuntular Yüzey erozyonu a. Yatak ıslahı TaĢıntı barajı, toprak bent, geçirgen baraj, çamur deposu, taban kuģağı ve brit, yatak kaplaması kıyıların stabilizasyonu TÜRKĠYE'DE SEL KONTROL ÇALIġMALARI 26

27 6. Materyal toplanma bölümünde alınacak önlemler Yatak Islahı: TaĢıntı barajı SEL VE ÇIĞ KONTROLU 27

28 6. Materyal toplanma bölümünde alınacak önlemler Yatak Islahı: Taşıntı barajı SEL VE ÇIĞ KONTROLU 28

29 6. Materyal toplanma bölümünde alınacak önlemler TaĢıntı barajı, kontrbaraj ve düģü havuzu SEL VE ÇIĞ KONTROLU 29

30 6. Materyal toplanma bölümünde alınacak önlemler Geçirgen baraj: düģey aralıklı, yatay aralıklı SEL VE ÇIĞ KONTROLU 30

31 Toprak bent 6. Materyal toplanma bölümünde alınacak önlemler Çamur deposu TÜRKĠYE'DE SEL KONTROL ÇALIġMALARI 31

32 6. Materyal toplanma bölümünde alınacak önlemler 32 Taban kuģağı ve brit SEL ve ÇIĞ KONTROLU

33 6. Materyal toplanma bölümünde alınacak önlemler 33 Kıyı stabilizasyonu SEL VE ÇIĞ KONTROLU

34 7. MT Bölümü Yamaç Islahı kitle stabilizasyonu Heyelan Taşıntı barajıyla heyelan stabilizasyonu (Bernard 1927)

35 7. MT Bölümü Yamaç Islahı kitle stabilizasyonu Kayan kitlenin drenajı Heyelan alanının ayrıntılı etüd ve planı Drenaj sistemi: toplama kanalı, akıtma kanalı

36 7. MT Bölümü Yamaç Islahı kitle stabilizasyonu Kazıklar Kartaltepe-İstanbul

37 7. MT Bölümü Yamaç Islahı Oyuntu kontrolu Kuru Duvar EĢikler TÜRKĠYE'DE SEL KONTROL ÇALIġMALARI 37

38 7. MT Bölümü Yamaç Islahı Oyuntu kontrolu Aydın ġerabat deresi, kuruduvar eģikler ve bitkilendirme

39 7. MT Bölümü Yamaç Islahı Oyuntu kontrolu ÇEVİRME HENDEĞİ TÜRKĠYE'DE SEL KONTROL ÇALIġMALARI 39

40 7. MT Bölümü Yamaç Islahı Oyuntu kontrolu Örme çit TÜRKĠYE'DE SEL KONTROL ÇALIġMALARI 40

41 7. MT Bölümü Yamaç Islahı Oyuntu kontrolu Çuvallı Toprak Sedde TÜRKĠYE'DE SEL KONTROL ÇALIġMALARI 41

42 7. MT Bölümü Yamaç Islahı Oyuntu kontrolu Kafes Tel EĢik TÜRKĠYE'DE SEL KONTROL ÇALIġMALARI 42

43 7. MT Bölümü Yamaç Islahı Oyuntu kontrolu HarçlıtaĢ Yapılar TÜRKĠYE'DE SEL KONTROL ÇALIġMALARI 43

44 7. MT Bölümü Yamaç Islahı Yüzey stabilizasyonu Örme çitler Teraslar Çayırlandırma, ağaçlandırma TÜRKĠYE'DE SEL KONTROL ÇALIġMALARI 44

45 7. MT Bölümü Yamaç Islahı: Yüzey stabilizasyonu Teraslar: eğimli, eğimsiz TÜRKĠYE'DE SEL KONTROL ÇALIġMALARI 45

46 7. MT Bölümü Yamaç Islahı: Yüzey stabilizasyonu Teraslar: eğimli, eğimsiz Eğimsiz teraslar: su ekonomisi ve erozyon koruma: kurak Eğimli teraslar : erozyon koruma: yağıģlı bölge Gradoni tipi teras TÜRKĠYE'DE SEL KONTROL ÇALIġMALARI 46

47 Kanallı gradoni 7. MT Bölümü Yamaç Islahı: Yüzey stabilizasyonu Teraslar: eğimli, eğimsiz

48 7. MT Bölümü Yamaç Islahı: Yüzey stabilizasyonu TÜRKĠYE'DE SEL KONTROL ÇALIġMALARI 48

49 7. MT Bölümü Yamaç Islahı: Yüzey stabilizasyonu Örme çit takviyeli teras TÜRKĠYE'DE SEL KONTROL ÇALIġMALARI 49

50 7. MT Bölümü Yamaç Islahı: Yüzey stabilizasyonu Teras aplikasyonu su terazili pergel TÜRKĠYE'DE SEL KONTROL ÇALIġMALARI 50

51 7. MT Bölümü Yamaç Islahı: Yüzey stabilizasyonu 7. MT Bölümü Yamaç Islahı Kültürel önlemler OTLANDIRMA Önce stabilizasyon sağlanır. Toprak hazırlığı, mevcut bitkiler korunur. Otlandırma - çalılandırma birlikte Bazı ot türleri: ayrık, agrostis, festuca, poa yonca, korunga, üçgül, fiğ Ot ekimi: çizgi ot ekimi, çayır kalıpları, malçlama. AĞAÇLANDIRMA TÜRKĠYE'DE SEL KONTROL ÇALIġMALARI 51

52 8. MTB AGM nin çalışmaları Ağaçlandırma Erozyon Kontrolu Rehabilitasyon YeĢil KuĢak Özel Ağaçlandırma Mera Islahı TÜRKĠYE'DE SEL KONTROL ÇALIġMALARI 52

53 8. MTB AGM nin çalışmaları TÜRKĠYE'DE SEL KONTROL ÇALIġMALARI 53

54 8. MTB AGM nin çalışmaları Kahramanmaraş-1935 Kahramanmaraş-2009 TÜRKĠYE'DE SEL KONTROL ÇALIġMALARI 54

55 8. MTB AGM nin çalışmaları Akşehir 1965 Akşehir 2009 TÜRKĠYE'DE SEL KONTROL ÇALIġMALARI 55

56 8. MTB AGM nin çalışmaları Isparta Ġli, Senirkent Ġlçesinde tarihinde meydana gelen sel ve toprak akmaları sırasında, ilçe merkezinde 74 vatandaģımız hayatını kaybetmiģ, 46 kiģi yaralanmıģ, 195 ev yıkılmıģ ve 125 bina hasar görmüģtür ha. sahada erozyon kontrolu çalıģması ve 490 ha. mera ıslah çalıģması yapılmıģtır. TÜRKĠYE'DE SEL KONTROL ÇALIġMALARI 56

57 8. MTB AGM nin çalışmaları 1980 yılı ilkbaharında Seyhan nehrinin bir kolu olan ve Seyhan baraj gölüne dökülen Çakıt Çayı taģmıģ E-5 karayolunu ve demiryolunu tahrip etmiģ. Adana ilini ise tehdit eder konuma gelmiģtir. Adana Çakıt Çayı Projesi Niğde Bor ve UlukıĢla ile Adana Pozantı Ġlçeleriyle 39 köyü içine alan Çakıt Çayı Erozyon Kontrol Projesi 1982 yılında uygulamaya baģlanmıģtır. TÜRKĠYE'DE SEL KONTROL ÇALIġMALARI 57

58 8. MTB AGM nin çalışmaları Ġzmir KarĢıyaka Erozyon Kontrolu Projesi TÜRKĠYE'DE SEL KONTROL ÇALIġMALARI 58

59 9. MTB DSİ nin çalışmaları Yatak ve yamaç ıslahı Denizli Çivril Irgıllı yan dereleri Aydın Nazilli ġerabat deresi Isparta Uluborlu Kuru ve GüreĢyeri dereleri Yatak ıslahı Erzincan Vasgirt dere Hatay Ġskenderun AĢkarbeyli dere Manisa Salihli Yenipazar dere TÜRKĠYE'DE SEL KONTROL ÇALIġMALARI 59

60 9. MTB DSİ nin çalışmaları: Senirkent TÜRKĠYE'DE SEL KONTROL ÇALIġMALARI 60

61 9. MTB DSİ nin çalışmaları

62 9. MTB DSİ nin çalışmaları

63 9. MTB DSİ nin çalışmaları

64 9. MTB DSİ nin çalışmaları Kuru duvar eģik

65 9. MTB DSİ nin çalışmaları AlaĢehir Horzum Embelli Dere

66 9. MTB DSİ nin çalışmaları

67 9. MTB DSİ nin çalışmaları

68 9. MTB DSİ nin çalışmaları

69 9. MTB DSİ nin çalışmaları Geçirgen tersip bendi

70 9. MTB DSİ nin çalışmaları Çok amaçlı seki

71 9. MTB DSİ nin çalışmaları

72 9. MTB DSİ nin çalışmaları TÜRKĠYE'DE SEL KONTROL ÇALIġMALARI 72

73 Taşıntı Konisinde Alınabilecek Önlemler Yatak temizliği Kıyıların tahkimi Kıyı duvarları yapımı Yatağın doğrultulması SEL ve ÇIĞ KONTROLU

74 11. Sel Kontrolunda Örgütler Arası İşbirliği Teknik anlamda sel kontrol çalıģmaları 1950 ler OGM ve DSĠ arası iki örgüt de hem yamaç, hem yatak ıslahı 1969 dan itibaren AGM ve DSĠ arasında iģbirliği protokolü ĠĢbirliği: yatak ıslahı DSĠ, yamaç ıslahı AGM 1995 MASK, 1998 AGM-DSĠ iģbirliği protokolü 2007 AGM, OGM ve DSĠ Çevre ve Orman Bakanlığına bağlı Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolu Eylem Planı TÜRKĠYE'DE SEL KONTROL ÇALIġMALARI 74

75 Poligon deresi Yukarı Havza Islahı: AGM + DSĠ : Teras, ağaçlandırma ve ıslah sekileri

76 TÜRKĠYE'DE SEL KONTROL ÇALIġMALARI 76

77 TEġEKKÜRLER TÜRKĠYE'DE SEL KONTROL ÇALIġMALARI 77

Müracaatların./ /201... -./ /201... tarihlerinde ilgili Orman İşletme Müdürlüğü'ne yapılması gerekmektedir.

Müracaatların./ /201... -./ /201... tarihlerinde ilgili Orman İşletme Müdürlüğü'ne yapılması gerekmektedir. EK NO1...ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ İLAN CETVELİ SIRA BÖLGE İŞLETME İŞLETME BÖLME PARÇA MEŞÇERE TİPİ ALAN İLİ İLÇESİ BELDE/KÖYÜ SERİSİ Amenajman NO MÜDÜRLÜĞÜ MÜDÜRLÜĞÜ ŞEFLİĞİ NO NO Aktüelde (Ha.) Planında

Detaylı

AĞAÇLANDIRMA YÖNETMELİĞİ VE ÖZEL AĞAÇLANDIRMA MEVZUATI II.TÜRKİYE DE AĞAÇLANDIRMANIN BAŞLANGICI

AĞAÇLANDIRMA YÖNETMELİĞİ VE ÖZEL AĞAÇLANDIRMA MEVZUATI II.TÜRKİYE DE AĞAÇLANDIRMANIN BAŞLANGICI AĞAÇLANDIRMA YÖNETMELİĞİ VE ÖZEL AĞAÇLANDIRMA MEVZUATI A. AĞAÇLANDIRMANIN TARİHÇESİ: I. DÜNYADA İLK AĞAÇLANDIRMALAR: Ağaçlandırma çalışmalarının tarihi XIV. yüzyılın ikinci yarısına uzanmaktadır. 1368

Detaylı

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE YAPILAN ÇALIŞMALAR

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE YAPILAN ÇALIŞMALAR İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE YAPILAN ÇALIŞMALAR T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI EKİM 2008 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... 4 1. GİRİŞ... 6 2. KÜRESEL ISINMA VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ... 7 3. İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNİN ETKİLERİ... 9 3.1.

Detaylı

ORMAN YOLLARI PLANLAMASI, YAPIMI VE BAKIMI

ORMAN YOLLARI PLANLAMASI, YAPIMI VE BAKIMI T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İNŞAAT VE İKMAL DAİRESİ BAŞKANLIĞI ORMAN YOLLARI PLANLAMASI, YAPIMI VE BAKIMI TEBLİĞ NO: 292 Ankara 2008 ~ 0 ~ T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI ORMAN GENEL

Detaylı

EK 1 ULUSAL EYLEM PROGRAMI KAPSAMINDA HAZĠRAN 2011 TARĠHĠNE KADAR

EK 1 ULUSAL EYLEM PROGRAMI KAPSAMINDA HAZĠRAN 2011 TARĠHĠNE KADAR EK 1 ULUSAL EYLEM PROGRAMI KAPSAMINDA HAZĠRAN 2011 TARĠHĠNE KADAR GERÇEKLEġTĠRĠLMĠġ FAALĠYETLER POLĠTĠK VE YASAL DÜZENLEMELER Eylem Eylemin Adı Yapılan ÇalıĢmalar Ġlgili KuruluĢ N. 1 ÇölleĢme ile Mücadelenin

Detaylı

SAKARYA İLİ, GÜNEY PLANLAMA ALT BÖLGESİ 1/25000 ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI PLAN HÜKÜMLERİ

SAKARYA İLİ, GÜNEY PLANLAMA ALT BÖLGESİ 1/25000 ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI PLAN HÜKÜMLERİ SAKARYA İLİ GÜNEY PLANLAMA ALT BÖLGESİ 1/25000 ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI PLAN HÜKÜMLERİ SAKARYA GÜNEYİ 1/25.000 ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI PLAN HÜKÜMLERİ DOĞUKAN İMAR İNŞ. SAYFA 1 PLAN HÜKÜMLERİ... 5

Detaylı

T.C. KALKINMA BAKANLIĞI DOĞU KARADENİZ PROJESİ BÖLGE KALKINMA İDARESİ BAŞKANLIĞI RİZE İL RAPORU MAYIS 2013 GİRESUN

T.C. KALKINMA BAKANLIĞI DOĞU KARADENİZ PROJESİ BÖLGE KALKINMA İDARESİ BAŞKANLIĞI RİZE İL RAPORU MAYIS 2013 GİRESUN T.C. KALKINMA BAKANLIĞI DOĞU KARADENİZ PROJESİ BÖLGE KALKINMA İDARESİ BAŞKANLIĞI RİZE İL RAPORU MAYIS 2013 GİRESUN Gİ Rİ Ş Rize İli, Kuzeyden Karadeniz, doğudan Artvin, güneyden Erzurum, güneybatıdan Bayburt

Detaylı

Entegre ve makro bir yaklaşımla KOP BÖLGESİNDE ARAZİ TOPLULAŞTIRMASI VE TARLA İÇİ GELİŞTİRME HİZMETLERİ EYLEM PLANI ÖNERİSİ MAYIS 2013 KONYA

Entegre ve makro bir yaklaşımla KOP BÖLGESİNDE ARAZİ TOPLULAŞTIRMASI VE TARLA İÇİ GELİŞTİRME HİZMETLERİ EYLEM PLANI ÖNERİSİ MAYIS 2013 KONYA MAYIS 2013 KONYA Entegre ve makro bir yaklaşımla KOP BÖLGESİNDE ARAZİ TOPLULAŞTIRMASI VE TARLA İÇİ GELİŞTİRME HİZMETLERİ EYLEM PLANI ÖNERİSİ T.C. KALKINMA BAKANLIĞI KOP BÖLGE KALKINMA İDARESİ BAŞKANLIĞI

Detaylı

AKARSU YATAKLARININ KULLANIMI İLE İLGİLİ MEVZUAT ve UYGULAMAYA İLİŞKİN ÖNERİLER

AKARSU YATAKLARININ KULLANIMI İLE İLGİLİ MEVZUAT ve UYGULAMAYA İLİŞKİN ÖNERİLER AKARSU YATAKLARININ KULLANIMI İLE İLGİLİ MEVZUAT ve UYGULAMAYA İLİŞKİN ÖNERİLER Prof. Dr. Cemal BIYIK Karadeniz Teknik Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi Harita Mühendisliği Bölümü biyik@ktu.edu.tr Doğu

Detaylı

DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Hazırlayan Huk. Müş. Mehmet Ali HAYTA

DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Hazırlayan Huk. Müş. Mehmet Ali HAYTA DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 3. ULUSAL TAŞKIN SEMPOZYUMU 29-30 Nisan 2013 - İstanbul Hazırlayan Huk. Müş. Mehmet Ali HAYTA TAŞKIN MEVZUATI İLE DERE YATAKLARINA VE TAŞKIN TESİSLERİNE YAPILAN MÜDAHALELERİN

Detaylı

1/25.000 ÖLÇEKLİ KIRKLARELİ İL ÇEVRE DÜZENİ PLANI PLAN HÜKÜMLERİ

1/25.000 ÖLÇEKLİ KIRKLARELİ İL ÇEVRE DÜZENİ PLANI PLAN HÜKÜMLERİ ii iii 1/25.000 ÖLÇEKLİ KIRKLARELİ İL ÇEVRE DÜZENİ PLANI PLAN HÜKÜMLERİ PLANLAMA YAKLAŞIMI Bu Plan, 1/100.000 Ölçekli Trakya Alt Bölgesi Ergene Havzası Revizyon Çevre Düzeni Planı doğrultusunda İl bütününde

Detaylı

Use of Geographic Information System For Designing of Natural Form of Open Pit Mines In Accordance With Original Contour Lines (Çeşme Germiyan Case)

Use of Geographic Information System For Designing of Natural Form of Open Pit Mines In Accordance With Original Contour Lines (Çeşme Germiyan Case) Bakanlık Yayın No : 335 Müdürlük Yayın No : 49 AÇIK MADEN OCAKLARININ DOĞAL FORMUNUN ORİJİNAL TESVİYE EĞRİLERİNE UYGUN OLARAK TASARLANMASINDA COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİNİ KULLANMA OLANAKLARI (ÇEŞME GERMİYAN

Detaylı

YÜKSEK LİSANS TEZİ KULLANIM FONKSİYONLARINA GÖRE ORMAN YOLLARININ PLANLANMASI VE TASARIMI ÜZERİNE İNCELEMELER KANLICA DEVLET ORMAN İŞLETMESİ ÖRNEĞİ

YÜKSEK LİSANS TEZİ KULLANIM FONKSİYONLARINA GÖRE ORMAN YOLLARININ PLANLANMASI VE TASARIMI ÜZERİNE İNCELEMELER KANLICA DEVLET ORMAN İŞLETMESİ ÖRNEĞİ İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ KULLANIM FONKSİYONLARINA GÖRE ORMAN YOLLARININ PLANLANMASI VE TASARIMI ÜZERİNE İNCELEMELER KANLICA DEVLET ORMAN İŞLETMESİ ÖRNEĞİ Or. Müh.

Detaylı

ANKARA DA ORAJ TÜRLERİ VE YIL İÇİNDEKİ DAĞILIŞLARI

ANKARA DA ORAJ TÜRLERİ VE YIL İÇİNDEKİ DAĞILIŞLARI ANKARA DA ORAJ TÜRLERİ VE YIL İÇİNDEKİ DAĞILIŞLARI ÖZET M. Ali ÖZDEMİR Okan BOZYURT Ankara, İç Anadolu bölgesinde orajların en sık görüldüğü yerlerdendir. Bu bölgede, ilkbahar sonu yaz başları olan mayıs-haziran

Detaylı

Kırklareli. Bartın. Kastamonu. İstanbul. Zonguldak. Karabük. Yalova. Adapazarı Bolu. Çankırı. Bilecik. Bursa. Ankara. Kırıkkale. Balıkesir.

Kırklareli. Bartın. Kastamonu. İstanbul. Zonguldak. Karabük. Yalova. Adapazarı Bolu. Çankırı. Bilecik. Bursa. Ankara. Kırıkkale. Balıkesir. TÜRKİYE NİN NÜFUS ÖZELLİKLERİ VE NÜFUS HAREKETLERİ TÜRKİYE NÜFUSUNUN YAPISAL ÖZELLİKLERİ - Nüfusun Yaş Gruplarına Göre Dağılımı - Çalışan Nüfusun Ekonomik Faaliyet Kollarına Göre Dağılımı - Nüfusun Cinsiyete

Detaylı

154 kv Olur Havza-Ayvalı HES Enerji İletim Hattı ÇED Raporu

154 kv Olur Havza-Ayvalı HES Enerji İletim Hattı ÇED Raporu TEİAŞ TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. 154 kv Olur Havza-Ayvalı HES Enerji İletim Hattı ÇED Raporu ERZURUM İLİ, OLTU VE OLUR İLÇELERİ, ARTVİN İLİ YUSUFELİ İLÇESİ ANKARA - TEMMUZ 2013 PROJE SAHİBİNİN ADI ADRESİ

Detaylı

KİTAPÇIK 10 SORUDA HİDROELEKTRİK SANTRALLER

KİTAPÇIK 10 SORUDA HİDROELEKTRİK SANTRALLER KİTAPÇIK 2013 10 SORUDA HİDROELEKTRİK SANTRALLER 10 SORUDA HİDROELEKTRİK SANTRALLER Hidroelektrik santrallerin çevreye etkisi yok mu? Yenilenebilir her zaman sürdürülebilir midir? HES yapmazsak suyumuz

Detaylı

MİSYONUMUZ VE VİZYONUMUZ

MİSYONUMUZ VE VİZYONUMUZ MİSYONUMUZ VE VİZYONUMUZ Misyonumuz: Dünya ve ülke ölçeğinde doğal tarihi ve kültürel değerlere sahip ancak kentleşme, turizm, tarım ve sanayi gibi kullanımların baskısı altındaki bölgelerde; bütünleşik

Detaylı

T.C. ISPARTA VALİLİĞİ İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜĞÜ ISPARTA İL AFET MÜDAHALE PLAN TASLAĞI

T.C. ISPARTA VALİLİĞİ İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜĞÜ ISPARTA İL AFET MÜDAHALE PLAN TASLAĞI T.C. ISPARTA VALİLİĞİ İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜĞÜ ISPARTA İL AFET MÜDAHALE PLAN TASLAĞI OCAK- 2014 T.C. ISPARTA VALİLİĞİ İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜĞÜ 2014 AFET ACİL MÜDAHALE PLANI ONAY SAYFASI HAZIRLAYANLAR

Detaylı

İklim Değişikliğinin Tarımsal Ürünlere Etkisi Üzerine Bir Araştırma Projesi. Proje No; TR51/12/TD/01/020

İklim Değişikliğinin Tarımsal Ürünlere Etkisi Üzerine Bir Araştırma Projesi. Proje No; TR51/12/TD/01/020 Karapınar Ziraat Odası İklim Değişikliğinin Tarımsal Ürünlere Etkisi Üzerine Bir Araştırma Projesi Proje No; TR51/12/TD/01/020 Hazırlayanlar Prof. Dr. Süleyman SOYLU Prof. Dr. Bayram SADE 2012-KONYA 1

Detaylı

2. Kamuya ayrılan sosyal ve teknik altyapı alanları (yol, meydan, park, ibadet yeri vb.) Kamu eline geçmeden uygulama yapılamaz.

2. Kamuya ayrılan sosyal ve teknik altyapı alanları (yol, meydan, park, ibadet yeri vb.) Kamu eline geçmeden uygulama yapılamaz. 3.Etap Plan Hükümleri A) Genel Hükümler 1. Bu plan hükümleri 1/5000 ölçekli Nazım Ġmar Planının plan hükümleri ile bir bütündür. Bu plan ve plan hükümlerinde belirtilmeyen hususlarda 3194 sayılı Ġmar Kanunu

Detaylı

IV.3.4.2 Sağlık. Kalker Ocakları ve Kül Depolama Sahası Projesi ÇED Raporu

IV.3.4.2 Sağlık. Kalker Ocakları ve Kül Depolama Sahası Projesi ÇED Raporu Tablo 74. Amasra İlçesi Öğretmen ve Öğrenci Sayıları Öğretmen sayısı İlköğretim Okullarındaki Öğretmen Sayısı 94 Ortaöğretim Okullarındaki Öğretmen Sayısı 47 Okul Öncesi Öğretmen Sayısı (Kadrolu) 2 Okul

Detaylı

T.C. YALOVA VALİLİĞİ İL ÖZEL İDARESİ

T.C. YALOVA VALİLİĞİ İL ÖZEL İDARESİ T.C. YALOVA VALİLİĞİ İL ÖZEL İDARESİ T.C. YALOVA VALİLİĞİ İL ÖZEL İDARESİ İÇİNDEKİLER TABLOLAR DİZİNİ... iii GRAFİKLER DİZİNİ...iv HARİTALAR DİZİNİ...v AMAÇ KAPSAM ve YÖNTEM... 1 1. MADENCİLİK SEKTÖR VE

Detaylı

DOĞAL AFET OLARAK KAR

DOĞAL AFET OLARAK KAR TC Orman ve Su İşleri Bakanlığı Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğü Çığ Kontrol Proje Yapımı Hizmet içi Eğitimi 25-27. 06.2012 Trabzon ( Uzungöl ) DOĞAL AFET OLARAK KAR İbrahim Gürer Gazi Üniversitesi,

Detaylı

MEKÂNSAL PLANLAR YAPIM YÖNETMELİĞİ İKİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam ve Dayanak

MEKÂNSAL PLANLAR YAPIM YÖNETMELİĞİ İKİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam ve Dayanak MEKÂNSAL PLANLAR YAPIM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; fiziki, doğal, tarihi ve kültürel değerleri korumak ve geliştirmek, koruma ve kullanma dengesini

Detaylı

KARASU NUN GENEL DURUM DEĞERLENDİRMESİ VE SWOT ANALİZİ

KARASU NUN GENEL DURUM DEĞERLENDİRMESİ VE SWOT ANALİZİ KARASU NUN GENEL DURUM DEĞERLENDİRMESİ VE SWOT ANALİZİ Yayın Tarihi: Ağustos, 2011 MARKA Yayınları Serisi Özet Bu proje Doğu Marmara Kalkınma Ajansı (MARKA) tarafından Teknik Destek Programı kapsamında

Detaylı

AĞAÇ ÇİÇEK VE YEŞİLLİK MEDENİYET DEMEKTİR.

AĞAÇ ÇİÇEK VE YEŞİLLİK MEDENİYET DEMEKTİR. AĞAÇ ÇİÇEK VE YEŞİLLİK MEDENİYET DEMEKTİR. M.Kemal ATATÜRK 2 ULUSAL ÇEVRE ANDI ŞİMDİ VE GELECEK KUŞAKLARIN TEMİZ VE SAĞLIKLI BİR ÇEVREDE YAŞAMA HAKKINA SAHİP OLDUĞU GERÇEĞİNDEN HAREKETLE, ÇEVREYE DUYARLI

Detaylı

ORTA KARADENİZ KALKINMA AJANSI KALKINMA KURULU TARIM ALT KOMİSYON RAPORU

ORTA KARADENİZ KALKINMA AJANSI KALKINMA KURULU TARIM ALT KOMİSYON RAPORU 2010 ORTA KARADENİZ KALKINMA AJANSI KALKINMA KURULU TARIM ALT KOMİSYON RAPORU 1 1 GİRİŞ TR83 Bölgesi tarımsal alan ve üretim bakımından oldukça zengindir. Bölge, birçok bitkinin yetiştirilmesine uygun

Detaylı

DOĞAL AFETLERDE MEYDANA GELEN CAN VE MAL KAYBINI EN AZA İNDİRMEK İÇİN ALINMASI GEREKEN TEDBİRLERE AİT MECLİS ARAŞTIRMA KOMİSYONU RAPORU

DOĞAL AFETLERDE MEYDANA GELEN CAN VE MAL KAYBINI EN AZA İNDİRMEK İÇİN ALINMASI GEREKEN TEDBİRLERE AİT MECLİS ARAŞTIRMA KOMİSYONU RAPORU DOĞAL AFETLERDE MEYDANA GELEN CAN VE MAL KAYBINI EN AZA İNDİRMEK İÇİN ALINMASI GEREKEN TEDBİRLERE AİT MECLİS ARAŞTIRMA KOMİSYONU RAPORU HAZiRAN/1997 BAŞLANGIÇ Demokratik Sol Parti İzmir Milletvekili Atilla

Detaylı