TG 10 ÖABT BİYOLOJİ KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ BİYOLOJİ ÖĞRETMENLİĞİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TG 10 ÖABT BİYOLOJİ KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ BİYOLOJİ ÖĞRETMENLİĞİ"

Transkript

1 KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ BİYOLOJİ ÖĞRETMENLİĞİ TG 10 ÖABT BİYOLOJİ Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının İhtiyaç Yayıncılık ın yazılı izni olmadan kopya edilmesi, fotoğrafının çekilmesi, herhangi bir yolla çoğaltılması, yayımlanması ya da kullanılması yasaktır. Bu yasağa uymayanlar, gerekli cezai sorumluluğu ve testlerin hazırlanmasındaki mali külfeti peşinen kabullenmiş sayılır.

2 AÇIKLAMA DİKKAT! ÇÖZÜMLERLE İLGİLİ AŞAĞIDA VERİLEN UYARILARI MUTLAKA OKUYUNUZ. 1. Sınavınız bittiğinde her sorunun çözümünü tek tek okuyunuz. 2. Kendi cevaplarınız ile doğru cevapları karşılaştırınız. 3. Yanlış cevapladığınız soruların çözümlerini dikkatle okuyunuz.

3 2015 ÖABT / BİY BİYOLOJİ ÖĞRETMENLİĞİ TG Glikojen ve protein polimer yapıdadır, hücre içinde sentezlenmişlerdir. Hidrolizleri için enzim ve su kullanılır. Glikojenin monomeri glikoz, proteininki amino asitlerdir. Bu moleküller solunumda enerji verici olarak kullanılır. 4. Bir paramesyum hem eşeyli (konjugasyon ile) hem de eşeysiz (enine bölünme) çoğalabilir. Konjugasyon sırasında mikronükleuslar mayoz geçirir, ardından karşılıklı yer değiştirerek döllenir. Paramesyumda spor oluşturarak üreme görülmez. 7. t 1 - t 2 aralığındaki birey sayısı, t 0 - t 1 aralığından düşüktür. Bu durum doğum oranının ölüm oranına oranlanmasının düşük olmasıyla, salgın hastalıkların artmasıyla, çevre direncinin üremeyi kısıtlamasıyla besin miktarının azalmasıyla açıklanabilir. 2. İğ iplikleri profaz I de oluşur. İnterfaz hücrenin bölünmeye hazırlık evresidir. DNA eşlenir ve protein sentezi yapılır. Organel sayısı artırılır. 5. Mitoz bölünmenin anafaz evresinde 8 kromatidden 4 ü bir kutba, 4 ü diğer kutba çekilir. Çekilen kromatidler kromozom olarak adlandırılır. Dolayısıyla telofaz evresinde oluşan her çekirdekte 4 kromatidden oluşan 4 kromozom bulunur. 8. Dişi memelilere ait hücrelerde bulunan iki X kromozomundan biri inaktive edilir. Bu kromozomlar interfaz evresinde Barr cisimciği ya da davul tokmağı kromozomu adı alan yapılar hâlinde görülür XX (II) ve 44 + XXY (IV) hücrelerinde X lerden biri inaktive edilir ve barr cisimciği gözlenir. 3. Endospor, bakterilerin zor ortam koşullarında yaptıkları dayanıklı sporlardır. Endospor oluşturarak genetik çeşitlenme oluşturulmaz. 6. Fosiller, evrimsel kanıtların elde edilmesinde kullanılan önemli bulgulardır. Bilinen en eski fosil, bakterilerin oksijen birikiminden önceki zamanlara ait olması, glikolizin önce geliştiğini kanıtlar. Ancak glikolizin sitoplazmada gerçekleşmesi ve canlılarda yaygın olarak görülmesi kanıt teşkil etmez. 9. Tohumla üreme yeteneğini kaybetmiş ya da bulunduğu ortam koşullarında hızlı üremesi gereken bitkilerde vejetatif üreme gelişmiştir. Soruda verilen patates, ayrık otu, çilek ve soğan bitkilerinde vejetatif üreme görülür. Bu üremede mitoz bölünme ile oluşan hücrelerin farklılaşması ile yeni bitkiler oluşturulur. 3

4 10. Mitokondri iç zarı NADH+H + ya geçirgen değildir. Bu nedenle mekik sistemleri kullanılır. Mekik sistemleri farklı olduğundan geçen H leri NAD + veya FAD + tutar. Bu da elde edilen ATP miktarını etkiler. Proton - motif güç (ATP sentaz) enerji harcamaz. 13. Çizgili kaslar ve eritrositler mitoz bölünme geçirmez. Mitoz evrelerini incelemek için verilen örnekler içinde en uygunu mide epitel hücreleridir. 16. Hücre zarında kolesterol bulundurma hayvanlara özgü bir olaydır, diğer canlılarda bulunmaz. 11. Senteze katılan ribozom sayısının artması, açığa çıkan protein miktarını artırır. Bir mrnanın birden çok ribozoma bağlanmasıyla polizomlar oluşur. Senteze katılan ribozom sayılarının artması, mrnanın azalmasına yol açmaz, bu anlamda bir bağlantıları yoktur. 14. Canlıların tümünde hücre duvarı bulunmaz. Hücre duvarı bulunan canlılar alg, bitki, bakteri, arke ve mantarlardır. Bu canlıların hücre duvarları farklı yapıdadır. 17. Nükleotidleri birbirine bağlayan kovalent bağlar, bir nükleotidin şekeri ile diğerinin fosfatı arasında kurulan fosfodiester bağlarıdır. 12. Devirsiz fotofosforilasyonda, devirli fotofosforilasyondan farklı olarak plastokinon kullanılır. NADP + indirgenir, H 2 O H 2 S gibi hidrojen kaynakları fotoliz olur. Fotosistem I ve II kullanılır. ATP sentaz hem devirli hem devirsiz fotofosforilasyonda ATP sentezlenmesini sağlar. 15. Galaktoz, hayvan hücrelerinde dönüşüm tepkimeleri sonucunda elde edilen bir monomerdir. Bitki hücrelerinde oluşmaz. 18. Bitkilerin gelişim sürecinde olayların ortaya çıkışı süresi sporla çoğalma (II), damar oluşturma (III), tohum oluşturma (I), yaprak sapının gelişimi (IV) şeklinde gerçekleşmiştir. 4

5 19. Ökaryot bir hücre öncelikle çekirdeğe sahiptir. Ancak memelilerin olgun eritrositleri incelendiğinde özelleşme nedeniyle çekirdeğin bulunmadığı görülür. 22. Patates, yer elması gibi bitkilerde gövde modifiye olmuş, gövdede besin depolanmıştır. Tohumlu bitkilerin tümünde boyca uzama varken, enine büyüme açık tohumlularda ve dikotillerde görülen bir özelliktir. Tohumlu bitkilerin tümünde ksilem bulunur. 25. C 4 bitkileri, C 3 bitkilere göre daha az ışık ve CO 2 konsantrasyonu altında fotosentez yapabilmektedir. Mineraller yapıya katıldığından miktar yönünden ekonomik harcanamaz. 20. Protein sentezi (translasyon) sırasında ribozom mrna ile kenetlenmiştir, trnalar amino asitleri tutar ve getirir. Protein sentezleyebilmek için mrna, trna ve amino asit bulunması ve enerji sağlanacak ATP, GTP gibi moleküllerin bulunması gerekir. Mitokondrinin olması şart değildir. 23. Gövde kesiti incelendiğinde; I peridermis, II korteks, III floem, IV ksilem, V kambiyum olduğu görülür. Peridermis ve ksilem ölüdür. Solunum yapamaz. 26. Amfibilerin larvalarında solungaç solunumu, erginlerinde akciğer ve deri solunumu beraber görülür. Dolayısıyla kan sadece akciğerden geçerken değil, deriden geçerken de oksijence zenginleşir. 21. Alyuvar hücresi hipertonik ortamda su kaybeder, turgor basıncı düşer. Mantar ve bitki hücresi çepere sahiptir, hipotonik ortamda su alır ancak parçalanmaz. Deri epitel hücresi ise çeperi olmadığından aldığı fazla su nedeniyle parçalanabilir. 24. Çiçekçiler, uzun gün bitkilerine giberellin vererek kış aylarında bile çiçek açmalarını sağlayabilir. 27. Çift yumurta ikizleri farklı cinsiyette olabilir, bu durumda gonozom kromozomları XX veya XY gibi farklı çeşitlerde olabilir. Ancak otozom sayısı sağlıklı bireylerde aynıdır. Bireylerin aynı dokuları bile olsa hücrelerin büyüklükleri ve organel sayıları farklı olabilir. 5

6 28. Vücut hücrelerinde (somatik hücreler) mutasyonun olması gamet oluşumunu etkilemez. Bağlı gen sayısının az olması heterozigot olma durumunda gamet çeşidini artırır. Gamet oluşumu sırasında crossing-overin de görülmesi gamet çeşidini artırır. 31. Epinefrinin hücre zarında reseptörü bulunmaktadır. Hücre içinde siklik AMP nin artışına yol açarak etki yapar. Bu nedenle hücre içine enjekte edildiğinde işlem yapamaz. 34. Tiroid, tiroksin hormonu üretebilmek için iyot iyonlarına ihtiyaç duyar. İyot eksikliğinde tiroid, hipofiz tarafından TSH ile daha fazla uyarılır ancak tiroksin üretemediği için büyümeye başlar, guatr gelişir. Yavruda büyüme bozukluğu ve zekâ geriliği oluşur (kretenizm). 29. Hemofili taşıyıcısı kadın x Sağlıklı erkek X H X h x X H Y F 1 : X H X H, X H X h, X H Y, X h Y Fenotip: 4 1 sağlıklı kız, 4 1 taşıyıcı kız, 4 1 sağlıklı erkek, 4 1 hemofili erkek 32. Miyop göz kusurunda göz ekseni uzamış ya da merceğin kavisliliği artmış olabilir. Bazen iki durum birden görülebilir. Uzaktaki cisimlerin görüntüsü retina önünde oluşurken, yakındakilerin görüntüsü retina üzerinde net olarak oluşur. 35. Kortizol hormonu glikokortikoidlerdendir. Uzun süreli stres durumlarında glikoneogenezi hızlandırır, canlının stresi atlatmasını kolaylaştırır. 30. Öğrencilerin kan analiz sonuçları şöyledir: 1. öğrenci : ABRh ( ) 2. öğrenci : 0Rh ( ) 3. öğrenci : ABRh (+) 4. öğrenci : BRh (+) 5. öğrenci : 0Rh (+) 0Rh (-) kan grubuna sahip öğrenci Anti A, Anti B ve Anti D aglütininlerini üretme yeteneğine sahiptir. 33. Balıklarda bulunan yanal çizgi sudaki çok hafif titreşimleri algılayarak işitmeye yardımcı olur. Ayrıca çevresel değişiklikleri de algılar. İçerdeki küçük keseciklerdeki mukusun titreşimleriyle sinir hücrelerinde uyartı oluşturur. 6

7 36. Embriyonik dönemde karaciğer, çocukluk döneminde tüm kemiklerin kırmızı kemik iliği, ergin dönemde ise yassı ve kısa kemiklerin kırmızı kemik iliği kan yapımından sorumludur. 39. Wynne - Edwards a göre popülasyon yoğunluğunun taşıma kapasitesini aşmadan dengede kalması iç kuvvetlere bağlıdır. Tür içi rekabet, alan savunması, bireyler arasındaki ast - üst ilişkisi, eşeysel üstünlük bu iç kuvvetlere örnek olarak verilebilir. 42. Fizik dersi müfredatında enerji dönüşümlerinde bazal metabolizmadan, optikte gözden ve görme kusurlarından bahsedilmektedir. Kimyada ise sindirim tepkimeleri ve enzimleri örnek olarak verilmektedir. 37. Kapı toplardamarı ile karaciğere giden alyuvar, buradan kalbe geçer, akciğere gönderilerek küçük dolaşımı tamamlar, tekrar kalbe geri döner ve sonrasında karaciğere doğru yol alır. Beyinden geçmez. 40. Bir solunum pigmenti birden fazla oksijen molekülü bağlayabildiği için kanın gaz taşıma kapasitesini artırır. Pigmentler Fe veya Cu taşıdığından kana renk verir. Pigmentlerin yapısında protein olmasından dolayı protein sentezini artırma gücü dolaylıdır. 43. Öğretmenin sınav kâğıdını okurken bazı soruları okumaması tesadüfi, bazı öğrencilere güzel anlatımları nedeniyle fazla puan vermesi sistematik hatadır. 38. Mukus karbonhidrat içerikli olduğundan pepsin tarafından sindirilemez. Böylece mide epitelinin sindirimi önlenir. Dokuların kendini çabuk yenilemesi, midede rejenerasyonun hızlı olduğunu gösterir. 41. Hücre genellikle soyut bir kavram olarak kalmaktadır, organellerin görünür, dokunulabilir hâle getirilmesi somutlaştırmayı ifade eder. 7

8 44. Bilimsel süreçte deney yapmak önemli olduğundan biyoloji öğretim programının, öğrencilere deneysel yolla öğretilmesi büyük önem taşır. Deneylerin ekonomiklik ilkesine uygun olmasına, araç gereçlerin kolay bulunmasına, tüm öğrencilerin aktif rol alabilmesine dikkat edilmiştir. Ancak fiziksel ve teknik sınırlılıklar varsa gösteri deneyi ve simülatörlere başvurulabilecektir, bu durum sıkça yaşanmaz. 47. Biyoloji Öğretim Programı hazırlanırken yapılandırmacı öğrenme yaklaşımının kullanılması, bilginin pasif olarak öğrenilmediğinin kanıtlanmasına bağlanmıştır. Öğrenme kişisel katkı olmadan gerçekleşmez. 49. Öğrencilerin çaba gösterme dereceleri, sorumluluk bilinçleri ve öğrenme düzeyleri farklıdır. Öğretmenler bunları dikkate alarak heterojen gruplar oluşturmalıdır. 45. Öğretmenler öğrencilerinin bireysel farklılıklarına göre etkinlik düzenleme ve program yapma konusunda, biyoloji öğretim programında özgür bırakmıştır E modeline göre giriş kısmında, öğrencilere bazı bilgiler verilerek ya da sorular sorularak öğrencilerin ilgisi artırılır. Laboratuvar etkinlikleri, deneyler keşfetme bölümünde yapılır. 50. Yapılandırmacı eğitimde; öğretmen öğrencilere bazı ipuçları verir, öğrenciler kendileri sonuca ulaşır. Sistemleri her öğrencinin çalışıp anlatması yapılandırmacılığa uygun değildir. Öğrencinin araştırma ya da deney yaparak sonucu ulaşmasına gerek yoktur. 46. Biyoloji Dersi Öğretim Programı nda öğrencinin aktif olarak katıldığı, sorgulama ve araştırma yapabilen, öğretmen ve çevre ile etkileşim hâlinde gerçekleştirebilen yapıya sahip olması beklenir. 8

10. Sınıf BİYOLOJİ. Konu Anlatımlı BİYOLOJİ. Öğretim programında yaptığı son güncelleme doğrultusunda YENİDEN DÜZENLENMİŞTİR.

10. Sınıf BİYOLOJİ. Konu Anlatımlı BİYOLOJİ. Öğretim programında yaptığı son güncelleme doğrultusunda YENİDEN DÜZENLENMİŞTİR. 10. Sınıf BİYOLOJİ Konu Anlatımlı Banu KARAAĞAÇ Bilgehan PERİ T.C MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı BİYOLOJİ Öğretim programında yaptığı son güncelleme doğrultusunda YENİDEN DÜZENLENMİŞTİR.

Detaylı

10. Sınıf BİYOLOJİ SORU BANKASI. Naci KOÇAK

10. Sınıf BİYOLOJİ SORU BANKASI. Naci KOÇAK 10. Sınıf BİYOLOJİ SORU BANKASI Naci KOÇAK Copyright Evrensel İletişim Yayın Dağıtım San. Tic. Ltd. Şti. Bu kitabın her hakkı EVRENSEL İLETİŞİM LTD. ŞTİ. e aittir. Hangi amaçla olursa olsun, bu kitabın

Detaylı

LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-2 BİYOLOJİ TESTİ 22 HAZİRAN 2013 CUMARTESİ

LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-2 BİYOLOJİ TESTİ 22 HAZİRAN 2013 CUMARTESİ T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-2 BİYOLOJİ TESTİ 22 HAZİRAN 2013 CUMARTESİ Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının

Detaylı

TRANSLASYON VE PROTEİNLER

TRANSLASYON VE PROTEİNLER TRANSLASYON VE PROTEİNLER Translasyon ve proteinler Translasyon; mrna, trna, ribozomlar ve polipeptid zincir sentezinin başlaması, uzaması ve sonlanması için gerekli çeşitli translasyon faktörleri arasındaki

Detaylı

BİYOLOJİ İLE İLGİLİ ÖNEMLİ KAVRAMLARA İLİŞKİN DERS MATERYALİ GELİŞTİRME

BİYOLOJİ İLE İLGİLİ ÖNEMLİ KAVRAMLARA İLİŞKİN DERS MATERYALİ GELİŞTİRME T.C. YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ORTAÖĞRETİM FEN VE MATEMATİK ALANLARI EĞİTİMİ ANABİLİM DALI BİYOLOJİ İLE İLGİLİ ÖNEMLİ KAVRAMLARA İLİŞKİN DERS MATERYALİ GELİŞTİRME YÜKSEK LİSANS TEZİ

Detaylı

Mendel Genetiği ve Uzantıları {Test(1-4)}... 141. Kan Grupları {Test(5-8)}... 149. Eşeye Bağlı Kalıtım {Test-(9-12)}... 157

Mendel Genetiği ve Uzantıları {Test(1-4)}... 141. Kan Grupları {Test(5-8)}... 149. Eşeye Bağlı Kalıtım {Test-(9-12)}... 157 2 KALITIMIN GENEL İLKELERİ BÖLÜM- KALITIM VE BİYOLOJİK ÇEŞİTLİLİK... 9 BÖLÜM-2 MODERN GENETİK UYGULAMALARI... 95 Kalıtımla İlgili Kavramlar... 9 Mendel İlkeleri ve Uygulamaları... 9 Modern Genetik... 22

Detaylı

TG 14 ÖABT REHBERLİK KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ REHBER ÖĞRETMEN

TG 14 ÖABT REHBERLİK KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ REHBER ÖĞRETMEN KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ REHBER ÖĞRETMEN TG 14 ÖABT REHBERLİK Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının İhtiyaç

Detaylı

GÜNEŞ SİSTEMİ VE ÖTESİ: UZAY BİLMECESİ

GÜNEŞ SİSTEMİ VE ÖTESİ: UZAY BİLMECESİ 7. ÜNİTE GÜNEŞ SİSTEMİ VE ÖTESİ: UZAY BİLMECESİ 7. ÜNİTE GÜNEŞ SİSTEMİ VE ÖTESİ: UZAY BİLMECESİ Gök Cisimlerini Tanıyalım Güneş Sistemi Uzay Araştırmaları Bu ünitede öğrencilerin; Uzayda bulunan gök cisimlerini

Detaylı

KALITIMIN KROMOZOMAL TEMELİ

KALITIMIN KROMOZOMAL TEMELİ KALITIMIN KROMOZOMAL TEMELİ Mendelizmin kromozomlarla bağlantısı Mikroskobi tekniklerinin gelişmesi ile 1875ʼ de mitoz, 1890ʼ da ise mayoz aydınlatılmıştır. 1900ʼ lü yıllarda sitologlar, Mendel faktörlerinin

Detaylı

DNA YAPISI ve ANALİZİ

DNA YAPISI ve ANALİZİ DNA YAPISI ve ANALİZİ 1 Bölüm kavramları Ø Bazı virüslerin dışında, yeryüzündeki bütün organizmaların genetik materyali DNA'dır. Ø Watson-Crick modeline göre, DNA sağ-el ikili sarmalı biçiminde bulunur.

Detaylı

Bir organizma, enerji ve karbon iskeleti için kullandığı organik bileşikleri ya ototrofik ya da heterotrofik olmak üzere iki yoldan karşılar.

Bir organizma, enerji ve karbon iskeleti için kullandığı organik bileşikleri ya ototrofik ya da heterotrofik olmak üzere iki yoldan karşılar. FOTOSENTEZ Giriş Bir organizma, enerji ve karbon iskeleti için kullandığı organik bileşikleri ya ototrofik ya da heterotrofik olmak üzere iki yoldan karşılar. Ototroflar, O 2ʼ den ve ortamdan elde ettikleri

Detaylı

BÖLÜM - 13 PROTEİN METABOLİZMASI

BÖLÜM - 13 PROTEİN METABOLİZMASI BÖLÜM - 13 PRTEİ METABLİZMASI 13.1-GEEL BAKI Protein metabolizması, karbonhidrat ve yağ metabolizmasından biraz farklılık gösterir. Çünkü proteinler vücutta kuruluşu sağlayan esas maddelerdir. Bunları

Detaylı

BÖLÜM - 11 KARBONHİDRAT METABOLİZMASI

BÖLÜM - 11 KARBONHİDRAT METABOLİZMASI BÖLÜM - 11 KARBONHİDRAT METABOLİZMASI 8.1- GENEL BAKI. Memelilerde başlıca enerji kaynağını karbonhidratlar sağlar. Yine alınan besin maddelerinin % 60 kadarını karbonhidratlar oluşturur. Besinlerle alınan

Detaylı

Prof.Dr. Ahmet BELCE Bezmialem Vakıf Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi

Prof.Dr. Ahmet BELCE Bezmialem Vakıf Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Prof.Dr. Ahmet BELCE Bezmialem Vakıf Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Kapak: Doç. Dr. Vehbi ALTUNÇUL Dizayn: Ahmet SÜREK N ot: Bu kitap yazarın Tercüman Gazetesindeki Hayatın Kimyası adlı köşe yazılarından

Detaylı

ayxmaz/biyoloji Olumsuz yanıtları: Alerjiler - normalde zararsız maddelere tepki Otoimmün hastalıklar (Diyabet)(Kendi dokularını yok eder)

ayxmaz/biyoloji Olumsuz yanıtları: Alerjiler - normalde zararsız maddelere tepki Otoimmün hastalıklar (Diyabet)(Kendi dokularını yok eder) Vücut Savunmasını Bağışıklık : potansiyel zararlı yabancı maddelere ve anormal hücrelere karşı vücudun ortaya koyduğu savunma yeteneğidir. Aşağıdaki faaliyetleri gerçekleştirir: virüsler ve bakterilere

Detaylı

PROTEİN VE AMİNO ASİT METABOLİZMASI

PROTEİN VE AMİNO ASİT METABOLİZMASI PROTEİN VE AMİNO ASİT METABOLİZMASI Protein ve amino asitlerin vücuda alınması 70 kg ağırlığında bir erişkin insan için günde yaklaşık 75 g kadar protein gerekmektedir. Hayvansal gıdalar ve baklagiller

Detaylı

DNA REPLİKASYONU VE REKOMBİNASYONU

DNA REPLİKASYONU VE REKOMBİNASYONU DNA REPLİKASYONU VE REKOMBİNASYONU Replikasyon Watson ve Crick in DNA nın yapısını önermelerinin ardından bilim adamları DNA nın nasıl kopyalandığı üzerinde yoğunlaşmıştır. DNA nın kendini kopyalamasına

Detaylı

Biyokimya ya ya Giriş. Prof. Dr. Arif Altınta

Biyokimya ya ya Giriş. Prof. Dr. Arif Altınta Biyokimya ya ya Giriş Prof. Dr. Arif Altınta ntaş Biyokimya Yunanca canlı anlamındaki bios sözcüğünden köken alır Biyokimya canlı kimyası anlamına gelir Biyokimya canlı varlıkların yapı, oluşum, işlev

Detaylı

Gıda maddesi : Besin olarak hizmet eden ve bununla beslenme ve diğer ihtiyaçları karşılayan maddelerdir.

Gıda maddesi : Besin olarak hizmet eden ve bununla beslenme ve diğer ihtiyaçları karşılayan maddelerdir. ÖĞR.GÖR.DR. ENGİN YARALI 1 Gıda maddesi : Besin olarak hizmet eden ve bununla beslenme ve diğer ihtiyaçları karşılayan maddelerdir. Besin maddesi ( besin elementi ) : Geniş ölçüde madde ve enerjiyle ilgili

Detaylı

FİZİK ÖĞRETİMİ YAZARLAR

FİZİK ÖĞRETİMİ YAZARLAR FİZİK ÖĞRETİMİ YAZARLAR Y Doç Dr Salih Çepni Doç Dr Alipaşa Ayas Dr Derek Johnson Prof Dr M. Fuat Turgut Panel Üyeleri Prof Dr Mehmet Ali Çorlu Prof Dr Ömer Ergin Prof Dr Nevzat Kavcar Prof Dr Mustafa

Detaylı

SU METABOLİZMASI Suyun biyolojik görevleri Vücuda su sağlanması ve su blançosu eksojen su endojen su Endojen su, Eksojen su

SU METABOLİZMASI Suyun biyolojik görevleri Vücuda su sağlanması ve su blançosu eksojen su endojen su Endojen su, Eksojen su SU METABOLİZMASI Suyun biyolojik görevleri Su, vücudun temel bileşiminde yer alan önemli bir inorganik maddedir. Suyun birçok biyolojik görevleri olduğunu biliyoruz: 1) Su, makromoleküllerin yapı taşıdır.

Detaylı

ELİT TAEKWONDOCULARDA ANTRENMAN ÖNCESİ ve. SONRASI BAZI HEMATOLOJİK ve BİYOKİMYASAL PARAMETRELERİN İNCELENMESİ

ELİT TAEKWONDOCULARDA ANTRENMAN ÖNCESİ ve. SONRASI BAZI HEMATOLOJİK ve BİYOKİMYASAL PARAMETRELERİN İNCELENMESİ T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ANABİLİM DALI ELİT TAEKWONDOCULARDA ANTRENMAN ÖNCESİ ve SONRASI BAZI HEMATOLOJİK ve BİYOKİMYASAL PARAMETRELERİN İNCELENMESİ YÜKSEK

Detaylı

ÜNİTE 7 BİLİMSEL SÜREÇ BECERİLERİ

ÜNİTE 7 BİLİMSEL SÜREÇ BECERİLERİ ÜNİTE 7 BİLİMSEL SÜREÇ BECERİLERİ 7.1 Giriş Fen bilimlerinde öğrenmeyi kolaylaştıran, araştırma yol ve yöntemlerini kazandıran, öğrencilerin aktif olmasını sağlayan, kendi öğrenmelerinde sorumluluk alma

Detaylı

ERİTROSİTLER VE HEMOGLOBİN METABOLİZMASI

ERİTROSİTLER VE HEMOGLOBİN METABOLİZMASI ERİTROSİTLER VE HEMOGLOBİN METABOLİZMASI Eritrositler Dolaşım sisteminde belirli bir süre kalan hücrelere kan hücreleri adı verilmektedir. Eritrositler, içerdikleri hemoglobine O 2 bağlayarak taşıyan kırmızı

Detaylı

Lise Coğrafya 9 ve Lise Coğrafya 11 Ders Kitaplarının Bazı Okunabilirlik Formülleri İle Değerlendirilmesi

Lise Coğrafya 9 ve Lise Coğrafya 11 Ders Kitaplarının Bazı Okunabilirlik Formülleri İle Değerlendirilmesi DURU / Uyum Zorluklarını Yordamada Yalnızlık, Sosyal Destek ve Sosyal Bağlılık Arasındaki... 2177 Lise Coğrafya 9 ve Lise Coğrafya 11 Ders Kitaplarının Bazı Okunabilirlik Formülleri İle Değerlendirilmesi

Detaylı

Üstkavramsal Öğretim Etkinliklerinin Biyoloji Öğretmen Adaylarının Tohumlu Bitkilerle İlgili Kavramsal Anlamaları Üzerindeki Etkisi

Üstkavramsal Öğretim Etkinliklerinin Biyoloji Öğretmen Adaylarının Tohumlu Bitkilerle İlgili Kavramsal Anlamaları Üzerindeki Etkisi Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri Educational Sciences: Theory & Practice - 11(1) Kış/Winter 447-464 2011 Eğitim Danışmanlığı ve Araştırmaları İletişim Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. Üstkavramsal Öğretim

Detaylı

HALKLA İLİŞKİLER VE ORGANİZASYON HİZMETLERİ

HALKLA İLİŞKİLER VE ORGANİZASYON HİZMETLERİ T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI HALKLA İLİŞKİLER VE ORGANİZASYON HİZMETLERİ GRUP İLETİŞİMİ Ankara, 2012 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan

Detaylı