Öğrenim Düzeyi. Akademik Unvanlar

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Öğrenim Düzeyi. Akademik Unvanlar"

Transkript

1 Adı Soyadı Unvan Doğum Yeri ve Tarihi Birimi/B ölümü E-posta/web Özge UZUN Prof. Dr. Malatya Yusuf Şerefoğlu Sağlık Yüksekokulu/ Hemşirelik Yabancı Dil- İngilizce Puanı Tel Dahili: 7017 Öğrenim Düzeyi Düzey Bölüm veya A.Bilim Dalı/ Üniversite Yıl Bilim Dalı Lisans Hemşirelik Yüksekokulu Atatürk Üniversitesi 1986 Y. Lisans Hemşirelik Hacettepe Üniversitesi 1990 Doktora Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği Atatürk Üniversitesi 1993 Akademik Unvanlar Unvan Üniversite Yıl Arş. Gör. Atatürk Üniversitesi Yard. Doç. Dr. Atatürk Üniversitesi Kocaeli Üniversitesi ; Doç. Dr. İnönü Üniversitesi Prof.Dr Kilis 7 Aralık Üniversitesi 2012 İdari Görevler Yüksekokul Müdürü: Görev Yıl İnönü Üniversitesi Malatya Sağlık Yüksekokulu

2 Müdür Yardımcılığı: Atatürk Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu. Kocaeli Üniversitesi Kocaeli Sağlık Yüksekokulu. İnönü Üniversitesi Malatya Sağlık Yüksekokulu Bölüm Başkanlığı: Kocaeli Üniversitesi Kocaeli Sağlık Yüksekokulu Sağlık Memurluğu Bölümü İnönü Üniversitesi Malatya Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik Bölümü Kilis 7 Aralık Üniversitesi Yusuf Şerefoğlu Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik Bölümü Ocak-Haziran Anabilim Dalı Başkanlığı: Atatürk Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu, Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği AD, İnönü Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Hemşirelik AD Başkanlığı İnönü Üniversitesi Malatya Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik Bölümü Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği AD , Üyelikler - Türk Hemşireler Derneği (1988- ) - Hemşirelikte Araştırma Geliştirme Derneği (1998- ) - Onkoloji Hemşireliği Derneği (2000- ) - Türk Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireleri Derneği (2000- ) - Nöroşirurji Hemşireleri Derneği (2009- ) - Yara Bakımı ve Doku Onarımı Derneği (2006- ) Yayınlar 1. Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SCI E &SSCI & Arts and Humanities) 1. Arslan S, Nazik E, Uzun Ö, Torun S, Taylan S. Evaluatıon of pre-procedure anxıety levels for undergoıng mammography women, HealthMED, 2012,; 6(4): Uzun Ö, Ucuzal M, İnan G. Post-Discharge Learning Needs of General Surgery Patient. Pakistan Journal of Medical Sciences, 2011:27(3): Uzun Ö, Aylaz R, Karadağ E. Prospective Study Reducing Pressure Ulcers in Intensive Care Units at a Turkish Medical Center Journal of Wound, Ostomy & Continence Nursing. 2009;36(4): Canbulat N, Uzun Ö. Health beliefs and breast cancer screening behaviors among female health

3 workers in Turkey, European Journal of Oncology Nursing, 2008;12 (2), Uzun Ö, Tan M. A Prospective, Descriptive Pressure Ulcer Risk Factors and Prevalence Study at a University Hospital in Turkey, Ostomy & Wound Management, 2007;53 (2), Tan M, Uzun Ö, Akçay F., Trends in complementary and alternative medicine in Eastern Turkey. The Journal of Alternative and Complementary Medicine, 2004;10, Uzun, Ö., Eti Aslan, F., Şelimen, D., Koç, M., Quality of Life in Women with Breast Cancer in Turkey, Journal of Nursing Scholarship, Third Quarter, 2004;36, Uzun, Ö., Perceptions and Experiences of Nurses in Turkey About Verbal Abuse in Clinical Settings. Journal of Nursing Scholarship, First Quarter, 2003;35, Uzun, Ö., Patient Satisfaction with Nursing Care at a University Hospital in Turkey. Journal of Nursing Care Quality, 2001;16, Uluslararası diğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleler 1. Uzun, Ö., Tan, M., Nursing Students Opinions and Knowledge about Complementary and Alternative Medicine Therapies, Complementary Therapies in Nursing and Midwifery, 2004; 10, Uzun, Ö., Commentary, Title of article:aggression in older people: a review of the issues. International Journal of Therapy and Rehabilitation, 2004; 11, Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler 1. Uzun Ö. A Study to Determine Patient Satisfaction with Nursing Care at a University Hospital in Turkey. 1st International Congress on Nursing Education, Research & Practice Thessaloniki Greece, October 15-17, 2009, Abstract Book,p Karaman Özlü. Z, Uzun Ö. Evaluation of satisfaction with nursing care of patients who had been hospitalized in surgical clinics of different hospitals at Erzurum province. III. International Nursing Management Conference, The Power of Nursing: Journey to Excellence. November 9-11, 2006, Kuşadası/Aydın, Abstract Book, p Balcı Akpınar R. Uzun Ö. Hemşirelik Yüksekokulu Öğrencilerinin Duygusal Yüz İfadelerinin Tanıma Becerileri ve Öğretimin Öğrencilerin Becerilerini Geliştirmeye Etkisi, 3. Uluslararası 10. Ulusal Hemşirelik Kongresi, 7-10 Eylül, Özet Kitabı, 2005, İzmir, 2005, s Uzun Ö, Tan M., Bir Eğitim Hastanesinde Bası Yarası Prevalansının, Riskinin ve Hemşirelerin Önleyici Uygulamalarının Belirlenmesi, 3. Uluslararası 10. Ulusal Hemşirelik Kongresi, 7-10 Eylül, Özet Kitabı, İzmir, 2005, p Uzun, Ö., Karabulut, N., Karaman, Z., Knowledge and Practices of Nursing Students about Breast Self-Examination, Proc. 2 nt International & 9 th National Nursing Congress, September 7-11, Abstract Book Antalya, 2003, p Karabulut, N, Uzun Ö, Aydın N. Depression Levels in Patients with Burn, Proc.2 nt International & 9 th National Nursing Congress, Kongre Kitabı İ.Ü. Basım ve Yayınevi, İstanbul, 2003, S Uzun, Ö., Nursing Care of the Elderly Surgical Patients, Proc. I. International Operating Room Nursing Congress, Program and Abstract Book, İstanbul, 2001, p Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler 1. Uzun Ö. Cerrahi Hastalarda Basınç Ülserlerinin Önlenmesi, Fırat Sağlık Hizmetleri Dergisi,

4 2010, 5(15): Uzun Ö. Lomber Disk Hernili Hastaların Bel Ağrısı İçin Kullandıkları Tamamlayıcı Ve Alternatif Tedavi Yöntemlerinin İncelenmesi SENDROM Aylık Aktüel Tıp Dergisi, 2010, 22(3): Uzun Ö. Bir Üniversite Hastanesinde Çalışan Hemşirelerin İş Doyum Düzeyleri Ve İş Doyumları İle İlgili Bazı Değişkenlerin İncelenmesi. İ.Ü. İstanbul Üniversitesi Florence Nightingale Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, 2010, 18(1): Uçar T, Uzun Ö. Meme kanserli kadınlarda mastektominin beden algısı, benlik saygısı ve eş uyumu üzerine etkisinin incelenmesi, Meme Sağlığı Dergisi, 2008, 4(3): Uzun Ö. Meme kanserli kadınlarda yaşam kalitesi, Aylık Aktüel Tıp Dergisi Sendrom, 2008, 20(1-2): Köçkar Ç, Uzun Ö. Lomber disk herni ameliyatı olan hastalarda algılanan sosyal destek ile yaşam kalitesi arasındaki ilişkinin incelenmesi, Atatürk Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, 2007; 10(4) Akpınar Balcı R, Uzun Ö. Hemşirelik Yüksekokulu öğrencilerinin duygusal yüz ifadelerini tanıma becerileri ve öğretimin öğrencilerin becerilerini geliştirmeye etkisi, Atatürk Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, 2007, 10(2): Akyıl R, Uzun Ö. Hastanede çalışan hemşirelerin el yıkama durumlarının belirlenmesi, Atatürk Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, 2007, 10(2): Uzun, Ö., Karabulut, N., Karaman, Z., Hemşirelik Öğrencilerinin Kendi Kendine Meme Muayenesi İle İlgili Bilgi Ve Uygulamaları, Atatürk Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, 2004,7, Uzun, Ö., Hemşirelik Bakım Kalitesi İle İlgili Newcastle Memnuniyet Ölçeğinin Türkçe Formunun Geçerlilik Ve Güvenilirliğinin Saptanması, Türk Hemşireler Dergisi, 2003, 54, Özer, N., Uzun, Ö., Yoğun Bakım Ünitesinde Yatan Hastaların Aile Üyelerinin Gereksinimleri, Sendrom Aylık Aktüel Tıp Dergisi, 2003, 15, Uzun, Ö., Özer, N., Akyıl, RÇ., Bazı Cerrahi Kliniklerde Ve Cerrahi Yoğun Bakım Ünitelerinde Yatan Hastaların Ailelerinin Gereksinimleri, Atatürk Üniversitesi Tıp Dergisi, 34, (2002). 13. Uzun, Ö., Bağ, B., Özer, N., İş Ortamındaki Sözel Saldırının Hemşireler Üzerindeki Etkileri, Atatürk Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, 2001, 4, Uzun Ö., Yetişkinlerde Üriner İnkontinans Ve Hemşirelik Yönetimi, Sendrom Aylık Aktüel Tıp Dergisi, 2001, 13, Uzun, Ö., Yaşlı Hastanın Perioperatif Hemşirelik Bakımı, Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, 2000, 16, Uzun, Ö,. Ameliyat Öncesi Hasta Eğitimi, Atatürk Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, 2000, 3, Yetkin, A., Uzun, Ö., Eğitimi Sağlıkla İlgili Olan Ve Olmayan Yüksekokul Öğrencilerinin Sağlık Davranışlarının Karşılaştırılması, Atatürk Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, 2000, 3, Uzun, Ö., El Yıkamanın İlkeleri, Sendrom Aylık Aktüel Tıp Dergisi, 1999, 11, Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler a) Bildiriler: 1. Uzun Ö. Poster Bildiri: Hemşirelik Öğrencilerinin İlk Klinik Deneyimlerinde Algıladıkları Stresle Benlik Saygısı Arasındaki İlişkinin İncelenmesi,13. Ulusal (Uluslar arası Katılımlı)

5 Hemşirelik Kongresi, Ekim 2011, Şanlıurfa. Kongre Özet Kitabı. 2. Arslan S, Nazik E, Uzun Ö, Taylan S. Poster Bildiri: Mamografi Çektirecek Kadınların İşlem Öncesi Anksiyete Düzeylerinin İncelenmesi, 11. Ulusal Meme Hastalıkları Kongresi, 5-9Ekim 2011, Antalya, Kongre Özet Kitabı. 3. Uzun Ö., İnan G. Sözel Bildiri: Günlük Yaşam Aktivitelerine İlişkin Bilgilendirmenin Genel Cerrahi Hastaların Anksiyete Düzeyi Üzerine Etkisi. 7. Ulusal Türk Cerrah i ve Ameliyathane Hemşireliği Kongresi, -8 Mayıs 2011, Çeşme İzmir, Kongre Kitabı, s , (Ödüllü bildiri). 4. Tuna Malak A, Uzun Ö, Özkan A. Sözel Bildiri: Meme kanserli hastalarda izlem: Antiöstrojen tedaviye yönelik eğitim alan kadınların yaşadığı semptomlar, davranış ve tutumlar. 7. Ulusal Türk Cerrah i ve Ameliyathane Hemşireliği Kongresi, -8 Mayıs 2011, Çeşme İzmir, Kongre Kitabı, s Uzun Ö, Saraç B. Poster sunu, Sağlık Yüksekokulu öğrencilerinin zaman yönetimi becerileri, 10. Ulusal- Uluslararası Katılımlı Hemşirelik Öğrencileri Kongresi, Nisan 2011, Gaziatep, Kongre Bildiri Kitabı, s Ucuzal M, Uzun Ö. Poster sunu, Aşırı aktif mesane sendromlu hastalarda davranışsal girişimler 4. Ulusal Üroloji Hemşireliği Kongresi 30 Ekim - 3 Kasım 2010, İstanbul, Kongre Özet Kitabı. 7. Uzun Ö, Ucuzal M, İnan G. Sözel Bildiri: Genel Cerrahi Kliniğinde Ameliyat Olan Hastaların Taburculuk Sonrası Öğrenim Gereksinimleri. 17. Ulusal Cerrahi Kongresi Mayıs 2010, Kongre Özet Kitabı, Ankara 2010, 8. Uzun Ö. Biçersoy G. Poster bildiri: Total Kalça Protezi Uygulanan Hastaların Taburculuk Eğitimi, 6. Türk Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireliği Kongresi, Prof.Dr. Alev Dıramalı Anısı na, Mayıs 2009 Kuşadası. Kongre Kitabı, İzmir 2009, s Uzun Ö. Sözel Bildiri, Bir Üniversite Hastanesinin Cerrahi Kliniklerinde Yatan Hastaların Hemşirelik Bakımından Memnuniyetinin Belirlenmesi, 6. Türk Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireliği Kongresi, Prof.Dr. Alev Dıramalı Anısı na, Mayıs 2009 Kuşadası. Kongre Kitabı, İzmir 2009, s Uzun Ö, Önal SÇ, Koçak A, Karakuş C, Durak MA. Sözel Bildiri: Vertebra Fraktürü Nedeniyle Cerrahi Girişim Uygulanan Hastaların Yaşam Kalitesi ve Öz Bakım Gücünün Değerlendirilmesi, 23. Türk Nöroşirürji Derneği Bilimsel Kongresi, V. Nöroşirurji Hemşireliği Kongresi, Nisan 2009, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti- Girne. Türk Nöroşirürji Dergisi, 19, Ek sayı, Nisan 2009, s Uzun Ö, Koçak A, Önal SÇ, Ak E, Durak MA. Sözel bildiri Lomber Disk Cerrahisi Geçiren Hastaların Yaşam Kalitesi ve Öz Bakım Gücünün Değerlendirilmesi, 23. Türk Nöroşirürji Derneği Bilimsel Kongresi, V. Nöroşirurji Hemşireliği Kongresi, Nisan 2009, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti- Girne. Türk Nöroşirürji Dergisi, s.233 (Ödüllü bildiri). 12. Uzun Ö., Biçersoy G, Çakmak G. Hemşirelik Öğrencilerinin Benlik Saygısı Düzeyleri, VI. Ulusal Hemşirelik Eğitimi Kongresi (Uluslar arası Katılımlı), Ekim 2008, Kongre Özet Kitabı, KÖK Yayıncılık, Nevşehir, s. 51. (kongrenin bildirimi gereği Poster bildiri). 13. Uzun Ö, Karadağ E, Özdemir H. Küresel iklim değişikliğinin sağlık üzerine etkileri, VII. Ulusal Ekoloji ve Çevre Kongresi, Eylül 2007, İnönü Üniversitesi, Kongre Programı ve Bildiri Özetleri, Malatya s.173 (sözel bildiri). 14. Uzun Ö., Meme Kanserli Kadınlarda Yaşam Kalitesi, VIII. Ulusal Meme Hastalıkları Kongresi,Hemşirelik Seksiyonu, Eylül 2005, Özet Kitabı, s.361, İstanbul, (Sözel Bildiri). 15. Uzun, Ö., Stomalı Hastalarda Sosyal Destek İle Öz-Bakım Gücü Arasındaki İlişki, Ulusal Cerrahi Kongresi 2004, Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireleri 11. Kongresi, s , Antalya, (Sözel Bildiri).

6 16. Uzun, Ö. Özer, N., Akyıl, RÇ., Cerrahi Kliniklerde Ve Cerrahi Yoğun Bakım Ünitelerinde Yatan Hastaların Ailelerinin Gereksinimleri, Ulusal Cerrahi Kongresi Özet Kitabı, s.420, Antalya, (Sözel Bildiri). 17. Özer, N., Uzun, Ö., Yoğun Bakım Ünitesinde Hastası Olan Aile Üyelerinin Gereksinimleri Ve Bu Gereksinimlerin Karşılanması İçin Girişimler, Ulusal Cerrahi Kongresi Özet Kitabı, s.422, Antalya, 2002 (Sözel Bildiri). 18. Uzun, Ö., Sağlık Çalışanlarına Yönelik İşyeri Şiddetini Önlemek İçin Öneriler. Sağlık Çalışanlarının Sağlığı 2. Ulusal Kongresi Özet Kitabı, s.188, Ankara, (Poster bildiri). 19. Uzun,Ö., Klinik Uygulamalarda Öğrenci Performansının Değerlendirilmesi Ve Geri Bildirim, 2000 li Yıllarda Sağlık Yüksekokullarında Eğitimin Geleceği Sempozyumu Bildiriler Kitabı, s , Malatya, 2000 (Poster bildiri). 20. Ertin, H., Uzun, Ö., Kurnaz, G., Uygulanacak Tanı İşlemleri Konusunda Hastaları Bilgilendirmenin Anksiyete Düzeyine Etkisinin Ölçülüp Değerlendirilmesi I. Ulusal Tıbbi Etik Kongresi Bildiriler Kitabı, s.43-47, Kocaeli, 1999 (Sözel Bildiri). 21. Uzun Ö., Kurnaz G., Ertin H., Hemşirelerin Çalıştıkları Ortamlarda Şiddetle Karşılaşma Durumları, VII. Ulusal Hemşirelik Kongresi Bildiri Kitabı, s , Erzurum, 1999 (Poster bildiri). 22. Uzun, Ö., Hemşirelerin Hemşirelikte Yapılan Araştırmaların Sonuçlarını Kullanma Engellerine İlişkin Görüşleri, VII. Ulusal Hemşirelik Kongresi Bildiri Kitabı, s , Erzurum, 1999 (Poster bildiri). 23. Karabulut, N., Uzun, Ö., Hemşirelerin Nazogastrik Tüp Uygulanan Hastaların Bakımına İlişkin Bilgi Düzeylerinin Ve Eğitim Gereksinimlerinin Belirlenmesi, Uluslararası Katılımlı VI.Ulusal Hemşirelik Kongresi, Kongre Kitabı, s , Ankara, 1998 (Poster sunu). 24. Uzun, Ö., Özer, N., Erişkin Hastalarda Oral, Aksiller Ve Kulaktan Ölçülen Isı Değerlerinin Karşılaştırılması, Uluslararası Katılımlı VI. Ulusal Hemşirelik Kongresi, Kongre Kitabı, s , Ankara, 1998 (Poster sunu). 25. Uzun, Ö., Ameliyathanede Çalışan Hemşirelerin İş Doyumu, I.Uluslararası Katılımlı Ulusal Ameliyathane Hemşireliği Sempozyumu Bildiri Kitabı, Ege Ü.H.Y.O. s , İzmir,1996 (Poster sunu). 26. Uzun, Ö., Bölükbaş, N., Cerrahi Kliniğinde Çalışan Hemşirelerin Uyguladıkları Hasta Bakımının Değerlendirilmesi. III. Ulusal Hemşirelik Kongresi Bildiri Kitabı, Cumhuriyet Ü.H.Y.O., s , Sivas, 1992 (Poster bildiri). b) Panelist olarak davetli konuşmacı: 1. Uzun Ö. Panelist, Panel Konusu: Hasta ve Çalışan Güvenliği: Sağlık Kurumlarında Çalışan Güvenliği, Hemşirelerin Karşılaştıkları Riskler, Hak ve Sorumlukları. 7. Nörojirürji Hemşireleri Kongresi Antalya, Nisan 2011, Antalya. 2. Uzun Ö. Panelits: Panel Konusu: Alt üriner sistem semptomları ve hemşirelik: Alt üriner sistem şikâyetlerinde yaşam kalitesi 4. Ulusal Üroloji Hemşireliği Kongresi, 31 Ekim-2 Kasım 2010, İstanbul. 3. Uzun Ö. Panelist: Panel Konusu: Stoma Komplikasyonları ve Hemşirelik Bakımı: Geç dönem komplikasyonları ve hemşirelik bakımı IV.Çukurova Kolo-Proktoloji & Stoma-Terapi Sempozyumu, Özet Kitabı, s Nisan 2010-Adana. 4. Uzun Ö. Panelist: Panel Konusu: Çocuk Cerrahisinde Kanıta Dayalı Hemşirelik Uygulamaları: Ameliyat Sonrası Uygulamalarda Kanıta Dayalı Öneriler, 13. Ulusal Çocuk Cerrahisi Hemşireliği Kongresi, 30 Eylül-3 Ekim 2009, Malatya. 5. Uzun Ö. Panelist: Panel konusu: Hasta ve çalışan güvenliği. Hasta güvenliğini olumsuz etkileyen

7 etmenler. 23. Türk Nöroşirürji Derneği Bilimsel Kongresi, V. Nöroşirurji Hemşireliği Kongresi, Nisan 2009, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti- Girne. 6. Uzun Ö. Panelist: Panel konusu: Nöroşirurji, Bilinci Kapalı Hastada Bakım Öncelikleri, I. Ulusal Yatağa Bağımlı Hasta Bakımı Kongresi, Haziran 2008, Kongre Özet Kitabı, Arena Kâğıt Matbaa İç ve Dış Tic. Limt. Şti. Zonguldak, s Uzun Ö. Panelist: Panel konusu: Basınç Yaraları, Risk değerlendirmesi ve önlenmesi, Türk Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireliği Kongresi (Uluslar arası Katkılı) Kongre Kitabı, 4-8 Eylül 2007, Gaziantep, Ege Üniversitesi Basımevi, İzmir, s Uzun Ö. Panelist: Panel konusu: Yarada hemşirelik bakımı. Yara bakımında kanıta dayalı hemşirelik uygulamaları, I. Ulusal (Uluslar arası Katılımlı) Yara Bakımı Kongresi Kitapçığı, Kasım 2006, Yara Bakım Derneği, Antalya. s Uzun Ö. Panelist: Panel konusu: Hemşirelik Araştırmaları, Klinik hemşirelerinin araştırmalar hakkındaki görüşleri, Ulusal Cerrahi Kongresi 2006 Hemşirelik Programı, Mayıs 2006, Antalya. 10. Uzun, Ö., Panel: Ameliyat sonrası Bakım İlkeleri ve Kayıt Sistemleri, Panelist, Panel konusu: Ameliyat Sonrası Geç Dönem Bakım İlkeleri, Ulusal Cerrahi Kongresi 2004, Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireleri 11. Kongresi, Mayıs, s , Antalya, Uzun, Ö., Panel:Etik ve Yasal Konular, Panelist, Panel konusu: Cerrahide Etik", 4.Ulusal Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireliği Kongresi, Ekim, Kongre Kitabı, s İzmir, Ulusal hakemli olmayan dergilerde yayınlanan yayınlar 1. Uzun Ö. Hemşirelerde araştırma sonuçlarını kullanmama nedenleri ve kullanmayı artırmaya yönelik öneriler. Sağlıcakla Dergisi, 2008; (Sayı:7, Ekim 2008): Uzun, Ö., Avrupa Birliği meme kanseri konusunda sağlık politikasını açıklıyor, Onkoloji Hemşireliği Derneği Bülten, 22, s (2004). 3. Uzun, Ö., Meme kanseri hastalarını sağlık sisteminin dışında tutmak, Onkoloji Hemşireliği Derneği Bülten, 22, s (2004). 4. Uzun, Ö., Kemoterapiye bağlı saç dökülmesini önlemede saçlı deriyi soğutma uygulamasında otuz yıldır yanlış olan nedir?, Onkoloji Hemşireliği Derneği Bülten, 22, s.7-12 (2004). 5. Karabulut, N., Uzun, Ö., Nazogastrik Tüp Uygulaması Ve Hemşirelik Bakımı, Atatürk Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi,1, (1998). 6. Uzun.Ö., AIDS/HIV in Yayılmaması İçin Alınacak Önlemler, Atatürk Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, 1, (1998). 7. Bölükbaş, N., Uzun, Ö., Sağlık Personelinin Cerrahi El Yıkama İlkelerine Uyma Durumunun İncelenmesi, Hemşire Dergisi, 48, (1998). 8. Uzun, Ö., Bölükbaş, N., El Yıkama Ve Kurulamaya İlişkin Tanımlayıcı Bir Çalışma. Türk Hemşireler Dergisi, 47, (1997). 9. Uzun, Ö., Organ Bağışı Konusunda Üniversite Personelinin Düşünceleri, Türk Hemşireler Dergisi, 47, (1997). 10. Uzun, Ö., Yanıklı Hastalarda Komplikasyonlar Ve Ölüm Nedenlerinin Araştırılması, Türk Hemşireler Dergisi,44, (1994). 11. Uzun, Ö., Karın Travmalarında Sorunlar Ve Mortalite, Atatürk Üniversitesi. Tıp Bülteni, 26, (1994). 12. Uzun, Ö., Meme Kanseri, Türk Hemşireler Dergisi, 45, 6-7 (1995). 13. Uzun, Ö., Ekstravazasyonda Etkili Faktörler Ve Hemşirelik Bakımı,Türk Hemşireler Dergisi, 44, 6-7 (1994).

8 14. Demirtaş T., Uzun Ö., Hastane Enfeksiyonları. Atatürk Üniversitesi Tıp Bülteni, 24, (1992). 15. Uzun, Ö., İntravenöz Tedavi Komplikasyonları Ve Önlemler, Atatürk Üniversitesi Tıp Bülteni, 23, (1991). 16. Uzun, Ö., Hipovolemik Şok Ve Hemşirelik Girişimleri, Türk Hemşireler Dergisi,41, (1991). 17. Uzun, Ö., Ameliyat Sonrası Yara Enfeksiyonları, Türk Hemşireler Dergisi, 41, (1991). 18. Uzun, Ö., Demirtaş T., Periferal İntravenöz Sıvı Alan Hastalarda Yüzeyel Tromboflebit Oluşumunda Etkili Faktörler, Atatürk Üniversitesi Tıp Bülteni, 26, (1994) (Doktora Tez Özeti). 19. Uzun, M.Ö., Hemşirelerin Ven İçi Sıvı Uygulamalarında Yaptıkları Hatalar Ve Hata Sıklıklarının Saptanması. İ.Ü.F.N.H.Y.O. Hemşirelik Bülteni, 5, (1991) (Yüksek Lisans Tez Özeti). Ulusal kitap bölümü: 1. Fatma Eti Aslan, Nermin Olgun, Özge Uzun. Onkoloji, İçinden:Dahili ve Cerrahi Hastalıklarda Bakım, 13. Bölüm, 2. Baskı, Nobel Kitabevi, Adana, s ISBN: Özge UZUN, Fatma ETİ ASLAN, Ağrı Doğası ve Kontrolü, Editör: Fatma Eti ASLAN, Bölüm IV (Özel Durumlarda Ağrı), Konu 10: Yaşlılarda Ağrı, Avrupa Tıp Kitapçılık Lmt.Şti. 2006, İstanbul, s , ISBN No : Projeler 1. Proje adı Malatya Sağlık Yüksekokulu Eğitim Öğretim Alt Yapı Güçlendirme Projesi, T.C. İnönü Üniversitesi BAPB, Proje No:2008/13, İŞ GÜDÜMLÜ. Proje Yürütücüsü, Proje adı Malatya Sağlık Yüksekokulu Eğitim Öğretim Alt Yapı Güçlendirme Projesi, T.C. İnönü Üniversitesi BAPB, Proje No:2007/15, İŞ GÜDÜMLÜ. Proje Yürütücüsü, Hastanede Çalışan Hemşirelerin El Yıkama Durumlarının Belirlenmesi, Atatürk Üniversitesi, Araştırma Fonu tarafından desteklenen proje, Proje No:2001/159, Proje Yöneticisi, Sterilizasyon, Ameliyathanede Enfeksiyon Kontrolü (Doğu Anadolu ve Karadeniz Bölgesi Etkinliği), Ameliyathane Hemşireliği Kursu II ve III, Ameliyathane Hemşireleri Derneği Projesi, Haziran 2002 Erzurum, Haziran 2002 Trabzon, Eğitimci, Acil Durumlarda Sağlık Alanları İle İlgili Ön Değerlendirmeler, Uluslar arası Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri Federasyonu Projesi, Afet Müdahaleye Hazırlık Eğitimi, Workshop, Eğitimci, Ödüller Ulusal Türk Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireliği Kongresi sözlü bildiri dalında ikincilik ödülü. Uzun Ö, İnan G. "Günlük Yaşam Aktivitelerine İlişkin Bilgilendirmenin Genel Cerrahi Hastaların Anksiyete Düzeyi Üzerine Etkis", 7. Ulusal Türk Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireliği Kongresi, 6-8 Mayıs 2011, Çeşme, İzmir Nöroşirurji Hemşireleri Kongresi sözlü bildirilerin değerlendirilmesinde ikincilik ödülü. Uzun Ö, Koçak A, Önal SÇ, Ak E, Durak MA. Sözel bildiri Lomber Disk Cerrahisi Geçiren Hastaların Yaşam Kalitesi ve Öz Bakım Gücünün Değerlendirilmesi, 23. Türk Nöroşirürji Derneği Bilimsel Kongresi, V. Nöroşirurji Hemşireliği Kongresi, Nisan 2009, KKTC Girne.

Öğrenim Düzeyi. Özge. Adı. UZUN Prof. Dr. Malatya. Soyadı Unvan Doğum Yeri ve Tarihi Birimi/B ölümü E-posta/web

Öğrenim Düzeyi. Özge. Adı. UZUN Prof. Dr. Malatya. Soyadı Unvan Doğum Yeri ve Tarihi Birimi/B ölümü E-posta/web Adı Soyadı Unvan Doğum Yeri ve Tarihi Birimi/B ölümü E-posta/web Özge UZUN Prof. Dr. Malatya Yusuf Şerefoğlu Sağlık Yüksekokulu/ Hemşirelik ozgeuzun@kilis.edu.tr Yabancı Dil- İngilizce Puanı Tel 0348 8143096

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı : Nurhan BAYRAKTAR (DOĞAR) 2. Doğum Tarihi: 23 / 01 / 1966 3. Unvanı: Prof. Dr.

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı : Nurhan BAYRAKTAR (DOĞAR) 2. Doğum Tarihi: 23 / 01 / 1966 3. Unvanı: Prof. Dr. ÖZGEÇMİŞ. Adı Soyadı : Nurhan BAYRAKTAR (DOĞAR) 2. Doğum Tarihi: 23 / 0 / 966 3. Unvanı: Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Hemşirelik Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu

Detaylı

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl. Lisans Hemşirelik İstanbul Üniversitesi Florence Nightingale Hemşirelik Yüksekokulu

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl. Lisans Hemşirelik İstanbul Üniversitesi Florence Nightingale Hemşirelik Yüksekokulu ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Adı Soyadı: Ükke Karabacak Doğum Tarihi: 18 Haziran 1966 ÖĞRENİM DURUMU Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Hemşirelik İstanbul Üniversitesi Florence Nightingale Hemşirelik

Detaylı

ÖZGEÇMĠġ VE ESERLER LĠSTESĠ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl

ÖZGEÇMĠġ VE ESERLER LĠSTESĠ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl ÖZGEÇMĠġ VE ESERLER LĠSTESĠ Adı Soyadı: Nurten TAŞDEMİR Doğum Tarihi: O1 Ocak 1978 Yabancı Dil: İngilizce ÖĞRENĠM DURUMU Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Hemşirelik Zonguldak Karaelmas Üniversitesi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Öğrenim Durumu Derece Bölüm / Anabilim Dalı Üniversite Yıl

ÖZGEÇMİŞ. 1. Öğrenim Durumu Derece Bölüm / Anabilim Dalı Üniversite Yıl Adı Soyadı: Hatice KARABULUT Doğum tarihi: 14.05.1979 Ünvanı: Yrd. Doç. Dr. ÖZGEÇMİŞ 1. Öğrenim Durumu Derece Bölüm / Anabilim Dalı Üniversite Yıl Lisans Hemşirelik Yüksekokulu Hacettepe Üniversitesi 1996-2000

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Nurten KAYA Doğum Tarihi: 28 Ağustos 1966 ÖĞRENİM DURUMU Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans HEMŞİRELİK İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ FLORENCE NIGHTINGALE

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Adı Soyadı: Nedime KÖŞGEROĞLU. Doğum Tarihi: 03.04.1961. Öğrenim Durumu:

ÖZGEÇMİŞ. Adı Soyadı: Nedime KÖŞGEROĞLU. Doğum Tarihi: 03.04.1961. Öğrenim Durumu: ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Nedime KÖŞGEROĞLU Doğum Tarihi: 03.04.1961 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Hemşirelik Yüksekokulu Hacettepe Üniversitesi 1979-1984 Y. Lisans Hemşirelik /

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ 1 ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Saadet YAZICI (YILMAZ) Doğum Tarihi: 1 Ocak 1959 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Hemşirelik Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik

Detaylı

Prof. Dr. Nedime KÖŞGEROĞLU

Prof. Dr. Nedime KÖŞGEROĞLU Prof. Dr. Nedime KÖŞGEROĞLU ÖZGEÇMİŞ 1961 tarihinde Eskişehir de doğdu. İlk ve Orta öğrenimini Eskişehir de tamamladı. Lisans eğitimini 1979 1984 yılları arasında Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu

Detaylı

Derece Alan Üniversite Yıl

Derece Alan Üniversite Yıl ÖZGEÇMİŞ VE ESERLERİ 1.Adı soyadı: AHSEN ŞİRİN 2.Doğum tarihi ve yeri: 11 Ocak 1949 Manisa 3.Unvanı: Prof.Dr. AHSEN ŞİRİN 4.Öğrenim durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Hemşirelik Yüksekokulu Hacettepe

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Hemşirelik Yüksekokulu Atatürk Üniversitesi 1990 Yüksek. Hemşirelik Yüksekokulu

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Hemşirelik Yüksekokulu Atatürk Üniversitesi 1990 Yüksek. Hemşirelik Yüksekokulu 1- Adı Soyadı: Nurcan ÖZYAZICIOĞLU 2- Doğum Tarihi: 10.06.1969 3- Unvanı: Doç. Dr. 4- Öğrenim durumu: ÖZGEÇMİŞ Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Hemşirelik Yüksekokulu Atatürk Üniversitesi 1990 Yüksek.

Detaylı

MESLEKİ DENEYİM VE ÇALIŞTIĞI KURUMLAR

MESLEKİ DENEYİM VE ÇALIŞTIĞI KURUMLAR Adı ve Soyadı : Nejla Canbulat Doğum Yeri/Tarihi : Karaman / 25.11.1979 Medeni Durum İş Adresi : Bekâr E-mail: ncanbulat@kmu.edu.tr Yabancı Dil: İngilizce : Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu,

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Hemşirelik Yüksekokulu Hacettepe Üniversitesi Lisans

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Hemşirelik Yüksekokulu Hacettepe Üniversitesi Lisans ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Besti ÜSTÜN e-posta: besti.ustun@uskudar.edu.tr Tel: 05053569725 2. Doğum Tarihi: 12.01.1964 3. Unvanı: Prof.Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Hemşirelik Yüksekokulu

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Florence Nightingale Hemşirelik Yüksekokulu

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Florence Nightingale Hemşirelik Yüksekokulu ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Gülümser DOLGUN Doğum Tarihi: 18/01/1956 ÖĞRENİM DURUMU Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Florence Nightingale Hemşirelik Yüksekokulu Yüksek Sağlık

Detaylı

: Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu, Kasım 1997

: Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu, Kasım 1997 Prof.Dr.Z.Bahar: 1 / 29 Adı Soyadı Doğum Yeri/Tarihi Kadro Ünvanı ve Aldığı Tarih Kadrosunun Bulunduğu Birim Görev Yaptığı Birim : Prof.Dr. Zühal BAHAR : İstanbul 01/01/1954 : Profesör 17/11/1997 : Hemşirelik

Detaylı

Yüksek Lisans Tez Başlığı ve Tez Danışmanı: Diabetes Mellituslu Kadınların Hijyenik Alışkanlıkları ve Üriner Sistem Enfeksiyonu Görülme Durumu

Yüksek Lisans Tez Başlığı ve Tez Danışmanı: Diabetes Mellituslu Kadınların Hijyenik Alışkanlıkları ve Üriner Sistem Enfeksiyonu Görülme Durumu Adı Soyadı: Gönül SUNGUR Ünvanı: Yrd. Doç. Dr. 1. Öğrenim Durumu Derece Bölüm / Anabilim Dalı Üniversite Yıl Lisans Hemşirelik Yüksek Okulu İstanbul Üniversitesi 1993 Y. Lisans Sağlık Bilimleri Enstitüsü

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Adı Soyadı: GÜL PINAR Doğum Tarihi: 25 Şubat 1970 Lisans Y. Lisans Y. Lisans Doktora Postdoctora Derece Bölüm/Program Üniversite Öğretim Yılı Hemşirelik Bölümü Halk Sağlığı

Detaylı

Derece Bölüm Kurum Bitirme Yılı Lisans Hemşirelik İstanbul Üniversitesi

Derece Bölüm Kurum Bitirme Yılı Lisans Hemşirelik İstanbul Üniversitesi ÖZGEÇMİŞ 1. ADI SOYADI: Ayşegül OKSAY ŞAHİN 2. DOĞUM TARİHİ: 19/05/1971 3. DOĞUM YERİ: Sivrihisar-ESKİŞEHİR 4. YABANCI DİL SINAV NOTU: İngilizce / ÜDS : 65.00 5. ÖĞRENİM DURUMU Derece Bölüm Kurum Bitirme

Detaylı

Y.Lisans Sağlık Bilimleri Enstitüsü/ Hemşirelik Erciyes Üniversitesi 2004

Y.Lisans Sağlık Bilimleri Enstitüsü/ Hemşirelik Erciyes Üniversitesi 2004 ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Sibel ARGUVANLI ÇOBAN Doğum Tarihi: 09.07.1977 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/anabilim dalı Üniversite Yıl Lisans Antalya Sağlık Yüksekokulu Akdeniz Üniversitesi 1999 Hemşirelik Bölümü

Detaylı

Doktora Tez Konusu: Kadınların Kişilik Özelliklerinin Menopozal Yakınma ve Yaşam Kalitesine Etkisi

Doktora Tez Konusu: Kadınların Kişilik Özelliklerinin Menopozal Yakınma ve Yaşam Kalitesine Etkisi ÖZGEÇMİŞ Özgeçmişin hazırlanış tarihi: 12-09-2011 Kişisel Bilgiler Adı Meltem Soyadı Demirgöz Bal Doğ. Yeri Karaman Tel. 0 338 2262131 Email meltemdemirgoz@gmail.com meltembal@kmu.edu.tr Eğitim Düzeyi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Doğum Tarihi. Tel 4400000-40144. Eğitim Düzeyi Mezun Olduğu Kurumun Adı. İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Florence

ÖZGEÇMİŞ. Doğum Tarihi. Tel 4400000-40144. Eğitim Düzeyi Mezun Olduğu Kurumun Adı. İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Florence ÖZGEÇMİŞ Kişisel Bilgiler Adı Hüsniye Soyadı Dinç Doğum Yeri Email İstanbul/Fatih husniyedinc82@yahoo.com.tr husniyedinc@hotmail.com Doğum Tarihi 06.05.1982 Tel 4400000-40144 Eğitim Düzeyi Mezun Olduğu

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ 1. ÖZGEÇMİŞ 1.1. Adı Soyadı: Meltem KÜRTÜNCÜ TANIR 1.2. Doğum Yeri ve Tarihi: Karabük 16.10.1973 1.3. Öğrenimi: 1.3.1. Lisans : 1995- Cumhuriyet Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE YAYINLAR LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE YAYINLAR LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE YAYINLAR LİSTESİ Adı Soyadı: Gülfer Bektaş Doğum Tarihi: 15.10.1965 Akademik Unvanı: Yardımcı Doçent Bölümü: Sağlık Yönetimi Elektronik Posta Adresi: gulfer.bektas@acibadem.edu.tr; gulferb@hotmail.com,

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Görev Yeri. Ar.Gör. Cumhuriyet Üniversitesi Hemşirelik Yüksek Okulu 1986-1988

ÖZGEÇMİŞ. Görev Yeri. Ar.Gör. Cumhuriyet Üniversitesi Hemşirelik Yüksek Okulu 1986-1988 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Gülten Kaptan 2. Doğum Tarihi: 17 Mayıs 1960 3. Ünvanı: Doçent Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Hemşirelik Hacettepe Üniversitesi 1983 Hemşirelik Yüksekokulu

Detaylı

PROF. DR. YILDIZ PEKŞEN (ÇİLİNGİR) ÖZGEÇMİŞİ

PROF. DR. YILDIZ PEKŞEN (ÇİLİNGİR) ÖZGEÇMİŞİ PROF. DR. YILDIZ PEKŞEN (ÇİLİNGİR) ÖZGEÇMİŞİ 21.04.1951 yılında Tokat ili, Turhal ilçesinde doğan Dr.Yıldız Pekşen, 25.10.1975 tarihinde Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi nden tıp doktoru olarak mezun

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Korkmaz,Y.,N: İlaçsız Ağrı Kontrol Yöntemlerinden Tens in Doğum Ağrısını Algılamaya Etkisi, 2003.

ÖZGEÇMİŞ. 1. Korkmaz,Y.,N: İlaçsız Ağrı Kontrol Yöntemlerinden Tens in Doğum Ağrısını Algılamaya Etkisi, 2003. ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Nimet Sevgi Gençalp. Doğum Tarihi: 9.10.19. Unvanı: Yardımcı Doçent. Öğrenim Durumu: Doktora Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Hemşirelik Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik 190 Yüksekokulu

Detaylı

EK-3 ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: Anayit Margirit COŞKUN 2. Doğum tarihi: 26 Mart 1949 3. Unvanı: Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl

EK-3 ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: Anayit Margirit COŞKUN 2. Doğum tarihi: 26 Mart 1949 3. Unvanı: Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl EK-3 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Anayit Margirit COŞKUN 2. Doğum tarihi: 26 Mart 1949 3. Unvanı: Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Florence Nightingale HemşirelikYüksekokulu İstanbul

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Halk Sağlığı Hemşireliği 2003

ÖZGEÇMİŞ. Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Halk Sağlığı Hemşireliği 2003 ÖZGEÇMİŞ 1. ADI SOYADI Gülcan KAR 2. DOĞUM TARİHİ 10.04.1973 3. DOĞUM YERİ Cide-KASTAMONU 4. YABANCI DİL NOTU İngilizce/ÜDS-57.5 5. İletişim E-mail gulcankar@karabuk.edu.tr 6. İletişim Telefon 0370 433

Detaylı

EGE ÜNİVERSİTESİ HEMŞİRELİK FAKÜLTESİ DERGİSİ JOURNAL OF EGE UNIVERSITY NURSING FACULTY

EGE ÜNİVERSİTESİ HEMŞİRELİK FAKÜLTESİ DERGİSİ JOURNAL OF EGE UNIVERSITY NURSING FACULTY EGE ÜNİVERSİTESİ HEMŞİRELİK FAKÜLTESİ DERGİSİ JOURNAL OF EGE UNIVERSITY NURSING FACULTY Cilt/Volume: 28 Sayı/Number: 1 Yıl/Year: 2012 AÇIKLAMALAR Bu dergi 22 Ekim 1984 gün ve 18553 sayılı Resmi Gazetede

Detaylı

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Y. Lisans Tıp Dokuz Eylül Üniversitesi 1990 Tıpta Uzmanlık Aile Hekimliği S.B. Ankara Hastanesi 1997

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Y. Lisans Tıp Dokuz Eylül Üniversitesi 1990 Tıpta Uzmanlık Aile Hekimliği S.B. Ankara Hastanesi 1997 ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Mustafa ÇELİK Doğum Tarihi: 30 Mart 1966 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Y. Lisans Tıp Dokuz Eylül Üniversitesi 1990 Tıpta Uzmanlık

Detaylı