EVLİLİK KILAVUZU NİKÂH

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "EVLİLİK KILAVUZU NİKÂH"

Transkript

1 1 EVLİLİK KILAVUZU ب س م الل ه الر ح م ن الر ح يم ك ت اب الن ك اح NİKÂH ب اب ق و ل الن ب ي ص ل ى الل ه ع ل ي ه و س ل م م ن اس ت ط اع م ن ك م ال ب اء ة ف ل ي ت ز و ج ل ن ه أ غ ض ل ل ب ص ر و أ ح ص ن ل ل ف ر ج و ه ل ي ت ز و ج م ن ل أ ر ب ل ه ف ي الن ك ا ح "Sizden kimin evlenmeye gücü yeterse evlensin. Çünkü evlenmek gözü (haramdan) korur, ırzı muhafaza eder". Nikâha ihtiyacı olmayan kimse evlenir mi? إ ب ر اه يم ع ن ع ل ق م ة ق ال :ك ن ت م ع ع ب د الل ه ف ل ق ي ه - 1 ح د ث ن ا ع م ر ب ن ح ف ص ح د ث ن ا أ ب ح د ث ن ا ا ل ع م ش ق ال : ح د ث ن ع ث م ان ب ى ن ف ق ال : ي ا أ ب ا ع ب د الر ح ن! إ ن ل إ ل ي ك ح اج ةى ف خ ل و ا ف ق ال ع ث م ان : ه ل ل ك ي ا أ ب ا ع ب د الر ح ن ي أ ن ز و ج ج ك ب ر ى را ت ذ جكر ك م ا ك ن ت ت ع ه د ف ل م ا ر أ ى ع ب د الل ه أ ن ل ي س ل ه ح اج ة إ ل ه ذ ا أ ش ار إ ل ف ق ا ل: ي ا ع ل ق م ة! ف از ت ه ي ت إ ل ي ه ه و ي ق ول : أ م ا ل ئ ن س ل م: ي ا م ع ش ر الش ب اب! م ن اس ت ط اع م ن ر م ال ب اء ة ف ل ي ت و ج م ن ل ي س ت ط ع ف ع ل ي ه ق ل ت ذ ل ك ل ق د ق ال ل ن ا الن ب ص ل ى الل ه ع ل ي ه ب الص و م ف إ ز ه ل ه ج اء Alkame şöyle dedi: Ben Abdullah (r.a.) ile beraberdim. Minâ'da Osman b. Affânla karşılaştı: Ya Ebu Abdurrahman! Benim bir isteğim var! dedi. İkisi sakin bir yere çekildiler. Osman, Abdullah'a: Ya Ebu Abdurrahman! Seni, gençlik kuvvetini hatırlatacak genç bir kızla evlendirmemizi istermisin? dedi. Abdullah, kendisinin buna ihtiyacı olmadığını düşündü ve bana işaret etti: Alkame! diye seslendi. Ben de yanına vardım. Bu sırada Abdullah, Osman'a şunları söylüyordu: Sen bunu söylediysen, Peygamber (s.a.) de bize şöyle buyurmuştur: "Ey gençleri! Sizden kim evlenmeye gücü yeterse, evlensin. Nikâha gücü yetmeyen de oruç tutsun. Çünkü oruç şehveti kırar". (Buhârî, Nikâh, 2, hadis: 5065) 1. Ömer b. Hafs (ö. 222) Ömer b. Hafs b. Ğiyâs b. Talk b. Muâviye en-nehaî, Ebu Hafs el-kûfî. 2. Babam (ö. 194) Hafs b. Ğiyâs b. Talk b. Muâviye en-nehaî, Ebu Ömer el-kûfî. 3. el-a`meş (ö. 148) Süleyman b. Mihrân el-a`meş el-esedî, el-kâhilî, Ebu Muhammed el-kûfî. 4. İbrahim (ö. 96) İbrahim b. Yezîd b. Kays b. el-esved b. Amr, Ebu İmrân el-kûfî en-nehaî.

2 2 5. Alkame (ö. 62) Alkame b. Kays. B. Abdullah b. Mâlik b. Alkame, Ebu Şibl el-kûfî. Esved ve Abdurrahman b. Yezîd in amcasıdır. Muhadramûn dandır. 6. Abdullah (ö. 32) Abdullah b. Mesud b. Ğâfil b. Habîb b. Şemh b. Mahzûm, Ebu Abdurrahman el-hüzelî. Fakîr Olanı Evlendirme إ ن ي ك ون وا ف ق ر اء ي غ ن ه م ال م ع س ر ل ق و ل ه ت ع ال ى : { الل ه م ن ف ض ل ه } ب اب ت ز و يج Eğer yoksul iseler, Allah onları lütfü ile zenginleştirir (Nur 24/32) - 2 ح د ث ن ا ق ت ي ب ة ح د ث ن ا ع ب د ال ع و يو ب ن أ ب ح از م ع ن أ ب يه ع ن س ه ل ب ن س ع د الس اع د جي ق ال : ج اء ت ام ر أ ة إ ل ر س ول الل ه ص ل ى الل ه ع ل ي ه س ل م ف ق ال ت : ي ا ر س ول الل ه! ج ئ ت أ ه ب ل ك ز ف س ي ق ال : ف ن ظ ر إ ل ي ه ا ر س ول الل ه ص ل ى الل ه ع ل ي ه س ل م ف ص ع د الن ظ ر ف يه ا ص و ب ه ث ط أ ط أ ر س ول الل ه ص ل ى الل ه ع ل ي ه س ل م ر أ س ه ف ل م ا ر أ ت ال م ر أ ة أ ز ه ل ي ق ض ف يه ا ش ي ئىا ج ل س ت ف ق ام ر ج ل م ن أ ص ح اب ه ف ق ال : ي ا ر س ول الل ه! إ ن ل ي ر ن ل ك ب ا ح اج ة ف و ج ج ن يه ا ف ق ال : ه ل ع ن د ك م ن ش ي ء ق ا ل: ل الل ه ي ا ر س ول الل ه ف ق ال : اذ ه ب إ ل أ ه ل ك ف از ظ ر ه ل ت د ش ي ئىا ف ذ ه ب ث ر ج ع ف ق ال : ل الل ه م ا ج د ت ش ي ئىا ف ق ال ر س ول الل ه ص ل ى الل ه ع ل ي ه س ل م: از ظ ر ل و خ ا ت ىا م ن ح د يد ف ذ ه ب ث ر ج ع ف ق ال : ل الل ه ي ا ر س ول الل ه ل خ ا ت ىا م ن ح د يد ل ر ن ه ذ ا إ ز ار ي ق ال س ل م: م ا ت ص ن ع ب إ ز ار ك إ ن ل ب س ت ه ل ي ر ن ع ل ي ه ا م ن ه ش ي ء إ ن س ه ل : م ا ل ه ر د اء ف ل ه ا ز ص ف ه ف ق ال ر س ول الل ه ص ل ى الل ه ع ل ي ه ل ب س ت ه ل ي ر ن ع ل ي ك م ن ه ش ي ء ف ج ل س الر ج ل ح ت إ ذ ا ط ال م ل س ه ق ام ف ر آه ر س ول الل ه ص ل ى الل ه ع ل ي ه س ل م م و ل جي ى ا ف أ م ر ب ه ف د ع ي ف ل م ا ج اء ق ال : م اذ ا م ع ك م ن ال ق ر آن ق ا ل: م ع ي س ور ة ك ذ ا س ور ة ك ذ ا ع د د ه ا ف ق ال : ت ق ر ؤ ه ن ع ن ظ ه ر ق ل ب ك ق ا ل: ز ع م ق ال : اذ ه ب ف ق د م ل ر ت ر ه ا ب ا م ع ك م ن ال ق ر آ ن. Sehl b. Sa`d es-sâidî (r.a.) şöyle demiştir: Resûlullah a (s.a.) bir kadın geldi: Ya Resûlallah! Ben Seninle evlenmeye geldim, dedi. Ravi dedi ki: Resûlullah kadına baktı, sonra da başını önüne eğdi. Kadın, Resûlullah'ın kendisi için birşey söylemediğini görünce oturdu. Bu sırada sahâbîlerinden bir adam ayağa kalktıp şöyle dedi: Ya Resûlallah! Eğer Sen almayacaksan beni bu kadınla evlendir, dedi. Resûlullah: "Yanında mehir verecek birşeyin var mı?" dedi. O sahâbî: Hayır vallahi ya Resûlallah! dedi. Resûlullah: "Ailenin yanına git bak birşey bulabilecek misin?"'buyurdu. Bunun üzerine o zât gitti, sonra dönüp geldi: Hayır vallahi, hiçbirşey bulamadım, dedi. Resûlullah: "Demirden bir yüzük olsun (getir)" buyurdu. Sahâbî dönüp geldi: Demirden bir halka bile bulamadım. Fakat şu izârım (belden aşağı giyilen elbise) var -Ravi Sehl: Bu fakir sahâbînin (izârı üzerine giyecek) gömleği yoktu, dedi-, bu izârımın yarısı kadının olsun, dedi. Resûlullah: "Senin izârın neye yarar? Onu sen giyersen kadına birşey kalmaz, kadın giyse senin üzerinde birşey kalmaz" buyurdu. Bu söz üzerine adamcağız bulunduğu yere oturdu. Uzun müddet oturduktan sonra kalkıp gitti. Resûlullah bu zâtın ümitsizce kalkıp gittiğini görünce çağırılmasını emretti. Adam gelince:

3 3 "Kur'an'dan ezberinde ne var?" diye sordu. Adam: Ezberimde şu sure var, şu sure var! diye birtakım sureleri saydı. Bunun üzerine Resûlullah: "Sen bu sureleri ezberden okuyabiliyor musun?" dedi. O zât: Evet okuyorum, dedi. Resûlullah: "Git, ezberindeki bu surelerle seni bu kadınla evlendirdim)" buyurdu. (Buhârî, Nikâh, 15, hadis: 5087) 1. Kuteybe (ö. 240) Kuteybe b. Saîd b. Cemil b. Tarîf b. Abdullah es-sekafî, Ebu Recâ el-belhî. 2. Abdulaziz b. Ebi Hâzim (ö. 184) Abdulaziz b. Ebi Hâzim Seleme b. Dînâr el-mehâribî, Ebu Temâm el-medenî. 3. Babası (ö. 140) Seleme b. Dînâr, Ebu Hâzim el-a rec el-medenî. 4. Sehl b. Sa`d es-sâidî (ö. 88) Sehl b. Sa d b. Mâlik b. Halid b. Sa`lebe el-ensârî es-sâidî, Ebu l-abbas veya Ebu Yahya el- Medenî. Sahabîdir. ب اب ا ل ك ف اء ف ي الد ين و ق و ل ه : { و ه و ال ذ ي خ ل ق م ن ال م اء ب ش ر ا ف ج ع ل ه ن س ب ا و ص ه ر ا و ك ان ر ب ك ق د ير ا } (Nikâhta Erkekle Kadın Arasında Aranan) Denklik Din Konusundadır Sudan (meniden) bir insan yaratıp onu nesep ve sıhriyet (kan ve evlilik bağından doğan) yakınlığa dönüştüren O'dur. Rabbinin her şeye gücü yeter. (Furkan 25/54) ع ن أ ب ه ر ي ر ة ر ض ي الل ه ع ن ه ف اظ ف ر ب ذ ات ال جدين ت ر ب ت ي د اك. ع ن - 3 ح د ث ن ا م س د د ح د ث ن ا ي ي ع ن ع ب ي د الل ه ق ال : ح د ث ن س ع يد ب ن أ ب س ع يد ع ن أ ب يه الن ب ج ص ل ى الل ه ع ل ي ه س ل م ق ال : ت ن ر ح ال م ر أ ة ل ر ب ع ل م ا ل ا ل س ب ه ا ج ا ل ا ل د ين ه ا Ebu Hüreyre'den (r.a.) rivayet edildiğine göre Peygamber (s.a.) şöyle buyurdu: "Kadın dört özelliği için nikâhlanır; Malı için, soyu için, güzelliği için, dîni için. Sen dîndâr olanı seç ki, elin bereketlensin". (Buhârî, Nikâh, 16, hadis: 5090) 1. Müsedded (ö. 228) Müsedded b. Müserhed b. Müserbel 2. Yahya (ö. 198) Yahya b. Saîd b. Ferrûh el-kattân et-temîmî velâen, Ebu Saîd el-basrî el-ahvel. 3. Ubeydullah (ö. 143) Ubeydullah b. Ömer b. Hafs b. Âsım b. Ömer b. el-hattâb, Ebu Osman el-medenî. 4. Saîd b Ebi Saîd (ö. 123 veya 125) Saîd b. Ebi Saîd Keysân el-makbûrî, Ebu Saîd el-medenî. 5. Babası (ö. 100)

4 4 Keysân b. Saîd, Ebu Saîd el-makbûrî. Sâhîbu l-abâ. 6. Ebu Hüreyre (ö. 57, 58, 59) Abdurrahman b. Sahr b. Âmir b. Zi ş-şerrî b. Tarîf b. Attâb ed-devsî. Kendileriyle Evlenmenin Helâl ve Haram Olduğu Kadınlar ب اب م ا ي ح ل م ن الن س اء و م ا ي ح ر م و ق و ل ه ت ع ال ى { ح ر م ت ع ل ي ك م أ م ه ات ك م و ب ن ات ك م و أ خ و ات ك م و ع م ات ك م و خ ا ل ت ك م و ب ن ات ا ل خ و ب ن ات ا ل خ ت إ ل ى آخ ر ا ل ي ت ي ن إ ل ى ق و ل ه إ ن الل ه ك ان ع ل يم ا ح ك يم ا } و ق ال أ ن س { و ال م ح ص ن ات م ن الن س اء } ذ و ات ا ل ز و اج ال ح ر ائ ر ح ر ام { إ ل م ا م ل ك ت أ ي م ان ك م } ل ي ر ى ب أ س ا أ ن ي ن ز ع الر ج ل ج ار ي ت ه م ن ع ب د ه و ق ا ل { و ل ت ن ك ح وا ال م ش ر ك ات ح ت ى ي ؤ م ن } و ق ال اب ن ع ب اس م ا ز اد ع ل ى أ ر ب ع ف ه و ح ر ام ك أ م ه و اب ن ت ه و أ خ ت ه و ق ال ل ن ا أ ح م د ب ن ح ن ب ل ح د ث ن ا ي ح ي ى ب ن س ع يد ع ن س ف ي ان ح د ث ن ي ح ب يب ع ن س ع يد ب ن ج ب ي ر ع ن اب ن ع ب اس ح ر م م ن الن س ب س ب ع و م ن الص ه ر س ب ع ث م ق ر أ { ح ر م ت ع ل ي ك م أ م ه ات ك م } ا ل ي ة و ج م ع ع ب د الل ه ب ن ج ع ف ر ب ي ن اب ن ة ع ل ي و ام ر أ ة ع ل ي و ق ال اب ن س ير ين ل ب أ س ب ه و ك ر ه ه ال ح س ن م ر ة ث م ق ال ل ب أ س ب ه و ج م ع ال ح س ن ب ن ال ح س ن ب ن ع ل ي ب ي ن اب ن ت ي ع م ف ي ل ي ل ة و ك ر ه ه ج اب ر ب ن ز ي د ل ل ق ط يع ة و ل ي س ف يه ت ح ر يم ل ق و ل ه ت ع ال ى { و أ ح ل ل ك م م ا و ر اء ذ ل ك م } Analarınız, kızlarınız, kız kardeşleriniz, halalarınız, teyzeleriniz, kardeş kızları, kız kardeş kızları, sizi emziren analarınız, süt bacılarınız, eşlerinizin anaları, kendileriyle birleştiğiniz eşlerinizden olup evlerinizde bulunan üvey kızlarınız size haram kılındı. Eğer onlarla (nikâhlanıp da) henüz birleşmemişseniz kızlarını almanızda size bir mahzur yoktur. Kendi sulbünüzden olan oğullarınızın eşleri ve iki kız kardeşi birden almak da size haram kılındı; ancak geçen geçmiştir. Allah çok bağışlayıcı ve esirgeyicidir. (Harp esiri olarak) sahip olduğunuz cariyeler müstesna, evli kadınlar da size haram kılındı. Allah'ın size emri budur. Bunlardan başkasını, namuslu olmak ve zina etmemek üzere mallarınızla (mehirlerini vererek) istemeniz size helâl kılındı. Onlardan faydalanmanıza karşılık kararlaştırılmış olan mehirlerini verin. Mehir kesiminden sonra (bir miktar indirim için) karşılıklı anlaşmanızda size günah yoktur. Şüphesiz Allah ilim ve hikmet sahibidir. (Nisa 4/23,24) Enes b. Mâlik: " و ال م ح ص ن ات م ن الن س اء " yani evli hür kadınlarla evlenmek haramdır, ancak (harb esiri olarak) elde ettiğiniz kadınlar müstesnadır, dedi. O, efendini, kölesinin nikâhı altında bulunan cariyesini almasında bir sakınca görmez. Yüce Allah şöyle buyurdu: "Allah'a eş koşan kadınlarla onlar iman edinceye kadar evlenmeyin. İmân eden bir câriye, müşrik bir kadından -hoşunuza gitse de- daha hayırlıdır. Müşrik erkeklere de, İmân edinceye kadar (mü min kadınları) nikâhlamayın. Mü min bir kul, müşrikten -o hoşunuza gitse de- elbette hayırlıdır. Onlar sizi cehenneme çağırırlar. Allah ise, kendi iradesiyle, cennete ve mağfirete

5 5 çağırır. O, insanlara âyetlerini apaçık söyler ki iyice düşünüp ibret alsınlar. (Bakara 2/221) İbn Abbâs: Dört hanımdan fazla olan kadın o erkeğe anası, kızı ve kızkardeşinin haram olduğu gibi haramdır, dedi. Bize İmâm Ahmed b. Hanbel şöyle söyledi: Bize Yahya b. Saîd el-kattân, Sufyân es- Sevrî'den rivayet etti (o şöyle demiştir): Bana Habîb b. Sabit, Saîd b. Cübeyr'den rivayet etti ki, İbn Abbâs: Size nesebden yedi, evlilik sebebiyle de yedi kadın haram kılındı, dedi sonra da: "Hurrimet aleykum ummehatukum... (Nisa 4/225) âyetini okudu. Abdullah b. Cafer, Ali'nin (r.a.) kızı Zeyneb ile Ali'nin karısı Leylâ bint Mesud u aynı anda nikahladı. İbn Sîrîn: Bu evlilikte mahzur yoktur, demiştir. el-hasen el-basrî bir keresinde bunu uygun görmemiş, sonra: Bunda mahzur yoktur, demiştir. el-hasen ibnu'l-hasen b. Ali de bir gecede iki amca kızıyla evlenmiştir. Câbir b. Zeyd, bir amcanın iki ayrı koldan gelen bu iki kız torununu bir adamın nikâhı altında toplamasını -aralarında meydana gelecek yarışma sebebiyle hısımlık koparılacağı içinkerîh görmüştür. (Buhârî şöyle dedi:) Halbuki Yüce Allah'ın: "Onların dışındakiler size helal kılındı..." (Nisa 4/24) kavlinden dolayı bu birleştirme haram olmaz. و ق ال ع ك ر م ة ع ن اب ن ع ب اس : إ ذ ا ز ن ى ب أ خ ت ام ر أ ت ه ل م ت ح ر م ع ل ي ه ام ر أ ت ه و ي ر و ى ع ن ي ح ي ى ال ك ن د ي ع ن الش ع ب ي وأ ب ي ج ع ف ر ف يم ن ي ل ع ب ب الص ب ي إ ن أ د خ ل ه ف يه ف ل ي ت ز و ج ن أ م ه و ي ح ي ى ه ذ ا غ ي ر م ع ر وف و ل م ي ت اب ع ع ل ي ه و ق ال ع ك ر م ة ع ن اب ن ع ب اس إ ذ ا ز ن ى ب ه ا ل م ت ح ر م ع ل ي ه ام ر أ ت ه و ي ذ ك ر ع ن أ ب ي ن ص ر أ ن اب ن ع ب اس ح ر م ه و أ ب و ن ص ر ه ذ ا ل م ي ع ر ف ب س م اع ه م ن اب ن ع ب ا س و ي ر و ى ع ن ع م ر ان ب ن ح ص ي ن و ج اب ر ب ن ز ي د و ال ح س ن و ب ع ض أ ه ل ال ع ر اق ت ح ر م ع ل ي ه و ق ال أ ب و ه ر ي ر ة ل ت ح ر م ح ت ى ي ل ز ق ب ا ل ر ض ي ع ن ي ي ج ام ع و ج و ز ه اب ن ال م س ي ب و ع ر و ة و الز ه ر ي و ق ال الز ه ر ي ق ال ع ل ي ل ت ح ر م و ه ذ ا م ر س ل İkrime de İbn Abbas'tan: Karısının kızkardeşi ile zina ettiği zaman, o erkeğe kendi karısı haram olmaz, dediğini nakletmiştir. Yahya b. Kays el-kindî'den, eş-şa`bî ile Ebu Cafer'in, sabî ile oynayan kimse hakkında: Eğer o kişi zekerini çocuğa girdirdi ise (onunla livâta yaptı ise) artık o çocuğun anasıyla evlenemez, dedikleri rivayet olunuyor. (Buhârî dedi ki:) Yahya el-kindî, adaletle tanınmış değildir ve burada rivayet ettiği şey üzerinde mutâbaat olunmamıştır. İkrime, İbn Abbas'tan: Karısının anasıyla zina ettiği zaman, karısı bu erkeğe haram olmaz, dediğini nakletmiştir (Çünkü haram, helalı haram etmez). Ebu Nasr el- Esedî'den, İbn Abbas'ın bunu haram kılmış olduğu da zikrolunuyor. (Buhârî dedi ki:) Bu Ebu Nasr'ın, İbn Abbas'tan bizzat hadis dinlediği bilinmiyor. İmrân b. Husayn'dan, Câbir b. Zeyd'den, el-hasan el-basrî'den ve Iraklıların bazısından, kadının anasıyla zina ettiği zaman o kadın kendisine haram olur, dedikleri rivayet olunuyor. Ebu Hüreyre ise: Kadınla cima yapmadıkça kızı, o erkeğe haram olmaz, demiştir. Saîd İbnu'l-Müseyyeb, Urve İbnu'z-Zubeyr ve ez-zuhrî, anasıyla zina etse de adamın kadınla ikamet etmesine cevaz vermişlerdir. ez-zuhrî: Ali b. Ebî Tâlib'in, karısının anasıyla zina etmiş olan bir adam hakkında: Karısıyla ikameti haram olmaz, dediğini nakletmiştir. Bu hadis mürseldir. (Buhârî, Nikâh, 25, hadis: 5105)

6 6 ب اب الش غ ار Şığâr س ل م - 4 ح د ث ن ا ع ب د الل ه ب ن ي وس ف أ خ ب ر ز ا م ال ك ع ن ز اف ع ع ن اب ن ع م ر ر ض ي الل ه ع ن ه م ا أ ن ر س ول الل ه ص ل ى الل ه ع ل ي ه ز ه ى ع ن ال جشغ ار. ال جشغ ار أ ن ي و ج ج الر ج ل اب ن ت ه ع ل ى أ ن ي و ج ج ه ا ل خ ر اب ن ت ه ل ي س ب ي ن ه م ا ص د ا ق. İbn Ömer in (r.a.) rivayet ettiğine göre: Resûlullah (s.a.) şığar (suretiyle nikâh)dan nehyetmiştir. Şığâr, bir kimsenin kızını diğerine, o da kızını kendisine vermek üzere aralarında mehir de olmaksızın evlendirmesidir. (Buhârî, Nikâh, 29, hadis: 5112) 1. Abdullah b. Yusuf (ö. 217 veya 218) Abdullah b. Yusuf et-tinnîsî ed-dimeşkî, Ebu Muhammed el-kelâ î. 2. Mâlik (ö. 179) Mâlik b. Enes. Mâlik b. Enes, Ebu Abdullah el-medenî. 3. Nâfi` (ö. 117) Nâfi` b. Sercis, Ebu Abdullah el-medenî. İbn Ömer in azatlısıdır. 4. İbn Ömer (ö. 72, 73, 74) Abdullah b. Ömer b. el-hattâb el-kureşî el-adevî. Resûlullah'ın (s.a.) Mut'a Nikâhı En Son Nehyetmesi ب اب ن ه ي ر س ول الل ه ص ل ى الل ه ع ل ي ه و س ل م ع ن ن ك اح ال م ت ع ة آخ ر ا إ س اع يل ح د ث ن ا اب ن ع ي ي ن ة أ ز ه س ع الو ه ر ي ي ق ول : أ خ ب ر ن ا ل س ن ب ن م م د ب ن ع ل ي أ خ وه ع ب د الل ه ب ن - 5 ح د ث ن ا م ال ك ب ن م م د ع ن أ ب يه م ا أ ن ع ل ي ا ر ض ي الل ه ع ن ه ق ال ل ب ن ع ب اس: إ ن الن ب ص ل ى الل ه ع ل ي ه س ل م ز ه ى ع ن ال م ت ع ة ع ن ل وم ا ل م ر خ ي ب ر ا ل ه ل ي ة ز م ن Ali b. Ebu Tâlib (r.a.), İbn Abbas'a: Peygamber (s.a.), Hayber savaşı sırasında mut'a nikâhını ve evcil eşeklerin etinin yenilmesini yasak etti, demiştir. (Buhârî, Nikâh, 32, hadis: 5115) 1. Mâlik b. İsmail (ö. 217) Mâlik b. İsmail b. Dirhem, Ebu Ğassân en-nehdî. 2. İbn Uyeyne (ö.198) Süfyân b. Uyeyne b. Ebi İmrân Meymûn el-hilâlî, Ebu Muhammed el-kûfî el-a`ver. 3. ez-zührî (ö. 124) Muhammed b. Müslim b. Ubeydullah b. Abdullah b. Şihab el-kureşî ez-zührî Ebubekir el- Medenî. 4. el-hasen b. Muhammed b. Ali (ö. 100)

7 7 el-hasan b. Muhammed b. Ali b. Ebi Tâlib el-kureşî el-hanefiyye, Ebu Muhammed el- Medenî. 5. Abdullah b. Muhammed (ö. 98) Abdullah b. Muhammed b. Ali b. Ebu Tâlib el-kureşî, Ebu Hâşim el-medenî. 6. Babaları (ö. 73) Muhammed b. Ali b. Ebu Tâlib el-kureşî el-hâşimî, Ebu l-kasım. 7. Ali (ö. 40) Ali b. Ebu Tâlib b. Abdulmuttalib el-kureşî el-hâşimî, Ebu l-hasan. ب اب ع ر ض ا ل ن س ان اب ن ت ه أ و أ خ ت ه ع ل ى أ ه ل ال خ ي ر İnsanın Kendi Kızını veya Kız kardeşini Hayırlı Kişiye Evlenmesi İçin Teklif Etmesi - 6 ح د ث ن ا ع ب د ال ع و يو ب ن ع ب د الل ه ح د ث ن ا إ ب ر اه يم ب ن س ع د ع ن ص ال ح ب ن ك ي س ان ع ن اب ن ش ه اب ق ال : أ خ ب ر ن س ا ل ب ن ع ب د الل ه أ ز ه س ع ع ب د الل ه ب ن ع م ر ر ض ي الل ه ع ن ه م ا ي جدث أ ن ع م ر ب ن ا ل ط اب ح ني ت أ ي ت ح ف ص ة ب ن ت ع م ر م ن خ ن ي س ب ن ح ذ اف ة ج الس ه م ي ك ان م ن أ ص ح اب ر س ول الل ه ص ل ى الل ه ع ل ي ه س ل م ف ت و ج ي ب ال م د ين ة ف ق ال ع م ر ب ن ا ل ط اب : أ ت ي ت ع ث م ان ب ن ع م ر: ك ن ت أ ج د ع ل ي ه م ج ن ع ف ان ف ع ر ض ت ع ل ي ه ح ف ص ة ف ق ال : س أ ز ظ ر ي أ م ر ي ف ل ب ث ت ل ي ا ل ث ل ق ي ن ف ق ال : ق د ب د ا ل أ ن ل أ ت و ج ي و م ي ه ذ ا ق ال ع م ر ف ص م ت أ ب و ب ر ر ف ل م ي ر ج ع إ ل ش ي ئىا ف ل ق يت أ ب ا ب ر ر ال جص جديق ف ق ل ت : إ ن ش ئ ت ز ج ت ك ح ف ص ة ب ن ت ع ل ى ع ث م ان ف ل ب ث ت ل ي ا ل ث خ ط ب ه ا ر س ول الل ه ص ل ى الل ه ع ل ي ه س ل م ف أ ز ر ح ت ه ا إ ي اه ف ل ق ي ن أ ب و ب ر ر ف ق ا ل: ل ع ل ك ج د ت ع ل ي ع م ر: ق ل ت : ز ع م! ق ال أ ب و ب ر ر: ف إ ز ه ل ي ن ع ن أ ن أ ر ج ع إ ل ي ك ف يم ا ع ر ض ت ح ني ع ر ض ت ع ل ي ح ف ص ة ف ل م أ ر ج ع إ ل ي ك ش ي ئىا ق ال س ل م ع ل ي إ ل أ ج ن ك ن ت ع ل م ت أ ن ر س ول الل ه ص ل ى الل ه ع ل ي ه س ل م ق د ذ ك ر ه ا ف ل م أ ك ن ل ف ش ي س ر ر س ول الل ه ص ل ى الل ه ع ل ي ه ل و ت ر ك ه ا ر س ول الل ه ص ل ى الل ه ع ل ي ه س ل م ق ب ل ت ه ا. Abdullah b. Ömer'den şöyle anlatmıştır: Kızkardeşim Hafsa bint Ömer, kocası Huneys b. Huzâfe es-sehmî'den -ki Resûlullah'ın sahâbîlerindendi ve Medine'de vefat etmişti- dul kaldığı zaman yaşananları Ömer İbnu'l-Hattâb şöyle anlattı: Hafsa dul kalınca ben Osman b. Affân'a gidip Hafsa'yı almasını teklif ettim. Osman: Bir düşüneyim! dedi. Birkaç gece bekledim. Sonra geldi: Düşündüm, şimdilik evlenmeyi düşünmüyorum, dedi. Ömer dedi ki: Ben sonra Ebu Bekir es-sıddîk'a gittim. Ona da: İstersen seni Hafsa bint Ömer ile evlendireyim! dedim. Ebu Bekir sessiz kaldı, bana olumlu veya olumsuz bir cevap vermedi. Ben Ebu Bekir'e bu sessizliğinden dolayı Osman'dan daha çok gücendim. Birkaç gece daha bekledikten sonra Resûlullah Hafsa ile evlenmeye tâlib oldu. Ben de kızımı Resûlullah'a nikâhladım. Bundan sonra Ebu Bekir bir gün yanıma geldi: Herhalde, Hafsa'yı teklîf ettiğinde, sana cevap vermediğimden dolayı bana darıldın! dedi. Ömer dedi ki: Ben de: Evet, dedim. Ebu Bekir şöyle dedi: Teklifine cevap vermeme hiçbir engel yoktu. Sadece Hafsa'yı Resûlullah'ın alacağını biliyordum. Ben de Resûlullah'ın sırrını açıklayacak değildim. Resûlullah Hafsa'yı almayacak olsaydı, ben teklifini kabul edip onu alırdım. (Buhârî, Nikâh, 34, hadis: 5122) 1. Abdulaziz b. Abdullah (ö.?)

8 8 Abdulaziz b. Abdullah b. Yahya b. Amr b. Üveys b. Sa d b. Ebi Serh el-âmirî el-kureşî el- Üveysî, Ebu l-kasım el-medenî. 2. İbrahim b. Sa`d (ö. 182, 183) İbrahim b. Sa`d b. İbrahim b. Abdurrahman b. Avf ez-zührî, Ebu İshak el-medenî. 3. Salih b. Keysân (ö. 145) Salih b. Keysân ed-devsî, Ebu Muhammed el-medenî. 4. İbn Şihâb (ö. 124) Muhammed b. Müslim b. Ubeydullah b. Abdullah b. Şihâb b. Abdullah b. Hâris b. Zühre el- Kureşî ez-zührî, Ebubekir el-medenî. 5. Sâlim b. Abdullah (ö. 106) Sâlim b. Abdullah b. Ömer b. el-hattâb el-adevî, Ebu Ömer veya Ebu Abdullah ya da Ebu Ubeydullah el-medenî. 6. Abdullah b. Ömer (ö. 72, 73, 74) Abdullah b. Ömer b. el-hattâb el-kureşî el-adevî, Ebu Abdurrahman.

İmam Tirmizi nin. Sıfatlar Hususundaki Mezhebi

İmam Tirmizi nin. Sıfatlar Hususundaki Mezhebi İmam Tirmizi nin Sıfatlar Hususundaki Mezhebi İmam Ebu İsa Muhammed İbni İsa Tirmizi (209H-274H) Cami'u Sünen Tirmizi www.almuwahhid.com 1 بسم هللا الرحمن الرحيم İmam Tirmizi de kendi dönemindeki hadis

Detaylı

HADİS II DERSİ EZBER HADİSLER

HADİS II DERSİ EZBER HADİSLER HADİS II DERSİ EZBER HADİSLER م ن ق ال ح ني ي س م ع ال م ؤ ذ ن و أ ن أ ش ه د أ ن ل إ ل ه إ ا ل ا ا لل و ح د ه ل ش ر يك ل ه و أ ان م امد ا ب د د ه و س و ل ه 1 س ض يت ب ا لل س ا ب و ب ح امد س و ل و ب ل و

Detaylı

Damla Yayın Nu: Editör Mehmet DO RU. Dil Uzman lyas DİRİN. Görsel Tasar m Uzman Cem ÇERİ. Program Gelifltirme Uzman Yusuf SARIGÜNEY

Damla Yayın Nu: Editör Mehmet DO RU. Dil Uzman lyas DİRİN. Görsel Tasar m Uzman Cem ÇERİ. Program Gelifltirme Uzman Yusuf SARIGÜNEY ا ب ع ق ظ ل ز ك İMAM HATİP LİSELERİ MESLEKİ ARAPÇA 9 Öğrenci Çalışma Kitabı ج ن 9 ل ث ان و ي ات ال ئ م ة و ال خ ط باء ا لل غ ة ال ع ر ب ي ة ك ت اب الت د ر يب ات Millî Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye

Detaylı

Bayram hutbesi nasıl okunur? - İlyas Uçar - Ebû Rudeyha - Evvâh - Kişisel Bilgi Sitesi

Bayram hutbesi nasıl okunur? - İlyas Uçar - Ebû Rudeyha - Evvâh - Kişisel Bilgi Sitesi Allâhu Ekber Allâhu Ekber Allâhu Ekber Allâhu Ekber Lâ ilâhe illallâhü vallâhü Ekber. Allâhu Ekber ve lillâhil'hamd, Allâhu Ekberu kebiiraa velhamdülillahi kesiiraa ve sübhaanallaahi bükratev ve esıila

Detaylı

(40 Hadis-7) SEÇME KIRK HADİS

(40 Hadis-7) SEÇME KIRK HADİS www.behcetoloji.com (40 Hadis-7) SEÇME KIRK HADİS BİRİNCİ HADİS ف ض ل ت ع ل ى ا ل ن ب ي اء ب س ت أ ع ط يت ج و ام ع ال ك ل م و ن ص ر ت ل ي ال غ ن ائ م و ج ع ل ت ل ي ا ل ر ض ط ه ور ا و م س ج د ا و أ ر س

Detaylı

Onlardan bazıları. İhtilaf ettiler. Diri-yaşayan. Yüce. Sen görüyorsun ت ر dostlar. ..e uğradı

Onlardan bazıları. İhtilaf ettiler. Diri-yaşayan. Yüce. Sen görüyorsun ت ر dostlar. ..e uğradı Onlardan bazıları م ن ه م Peygamberler ر س ل ك ل م Konuştu د ر ج ات Dereceler آ ت ي ن ا Verdik أ ي د ن ا Destekledik İhtilaf ettiler اخ ت ل ف وا Diledi ش اء م ن ه م Onlardan bazıları ي ر يد İstiyor أ ن

Detaylı

SAHABE NİN ÖNDERİ HZ. EBU BEKİR

SAHABE NİN ÖNDERİ HZ. EBU BEKİR 1 Konumuzla İlgisi SAHABE NİN ÖNDERİ HZ. EBU BEKİR (Radıyallahu anh) ح د ث ن ا ه ن اد ب ن الس ر ى ع ن ع ب د الر ح ن ب ن م م د ال م ح ار ب ع ن ع ب د الس ال م ب ن ح ر ب ع ن أ ب خ ال د الد اال ن ع ن أ ب خ

Detaylı

40 HADİS YARIŞMASI DİKKAT 47'DEN 55'E KADAR Kİ HADİSLERİN ARAPÇA METİNLERİ DÜZELTİLMİŞTİR. SINIFI 5-6,7-8 1-) 9-10,11-12 SINIFI 5-6,7-8 2-) 9-10

40 HADİS YARIŞMASI DİKKAT 47'DEN 55'E KADAR Kİ HADİSLERİN ARAPÇA METİNLERİ DÜZELTİLMİŞTİR. SINIFI 5-6,7-8 1-) 9-10,11-12 SINIFI 5-6,7-8 2-) 9-10 DİKKAT 47'DEN 55'E KADAR Kİ HADİSLERİN ARAPÇA METİNLERİ DÜZELTİLMİŞTİR. 5-6, 1-), 5-6, 2-) 5-6 3-) 40 HADİS YARIŞMASI 5-6, 4-) 5-6, 5-) 5-6, 6-) 5-6, 7-) 5-6, 8-) 5-6, 9-) 5-6, 10-) 5-6, 11-) 5-6, 12-)

Detaylı

(Tanımı ve Dayanağı)

(Tanımı ve Dayanağı) DERS -7 NİKAH-I İSLAM HUKUKU-I (Tanımı ve Dayanağı) Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR & Doç. Dr. Servet BAYINDIR İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyeleri DERSİN AKIŞI Nikahın Sözlük Anlamı Nikahın

Detaylı

1- EBEVEYNLERİN ÇOCUKLAR ÜZERINDEKİ HAKLARI

1- EBEVEYNLERİN ÇOCUKLAR ÜZERINDEKİ HAKLARI Ders : 107 Konu : İSLAMDA AİLE - BİREYLERİNİN SORUMLULUKLARI - 2 1- EBEVEYNLERİN ÇOCUKLAR ÜZERINDEKİ HAKLARI Saygı Çocukların anne-baba üzerinde hakkı olduğu gibi, anne babanın da çocukları üzerinde hakkı

Detaylı

KUR AN HARFLERİNİN MAHREÇLERİ (ÇIKIŞ YERLERİ)

KUR AN HARFLERİNİN MAHREÇLERİ (ÇIKIŞ YERLERİ) KUR AN HARFLERİNİN MAHREÇLERİ (ÇIKIŞ YERLERİ) ب ت خ ح ج ث Dil ucu ile üst uçlarından ا ذ ر ز Boğazın ağza en yakın olan kısmından Dil ucu ile üst diplerinden Peltektir. Boğazın orta kısmından Dudaklar

Detaylı

(Dersini sabah namazından sonra yapmanı tavsiye etmekle birlikte, sana uygun olan en münasip bir vakitte de yapmanda bir sakınca yoktur.

(Dersini sabah namazından sonra yapmanı tavsiye etmekle birlikte, sana uygun olan en münasip bir vakitte de yapmanda bir sakınca yoktur. 3 1 Değerli Kardeşim; Unutma! Dünya hayatı çabuk geçer, önemli olan bu dünya hayatında kendine, ailene, ümmete ve tüm insanlığa ne kadar faydalı olduğuna bakman ve bunun muhasebesini yapmandır. Toplumun

Detaylı

HER YIL KIRK HADİS SINIFLAR

HER YIL KIRK HADİS SINIFLAR 4O HADIS HER YIL KIRK HADİS 1-12. SINIFLAR ASFA EĞİTİM KURUMLARI 2015-2016 4 4O HADIS ASFA EĞİTİM KURUMLARI Yayın No : Yayın Yılı : 2015 ISBN : 978-000-00000-00 HER SINIFTA KIRK HADİS --- --- --- --- ---

Detaylı

HER YIL KIRK HADİS SINIFLAR

HER YIL KIRK HADİS SINIFLAR 4O HADIS HER YIL KIRK HADİS 1-12. SINIFLAR ASFA EĞİTİM KURUMLARI 2015-2016 4 4O HADIS ASFA EĞİTİM KURUMLARI Yayın No : Yayın Yılı : 2015 ISBN : 978-000-00000-00 HER SINIFTA KIRK HADİS --- --- --- --- ---

Detaylı

NİKAH-III (Evlenme Engelleri)

NİKAH-III (Evlenme Engelleri) İSLAM HUKUKU-I DERS -8 NİKAH-III (Evlenme Engelleri) Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR & Doç. Dr. Servet BAYINDIR İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyeleri DERSİN AKIŞI Evlenme Engelleri A) Sürekli

Detaylı

HER YIL KIRK HADİS SINIFLAR

HER YIL KIRK HADİS SINIFLAR 4O HADIS HER YIL KIRK HADİS 1-12. SINIFLAR ASFA EĞİTİM KURUMLARI 2015-2016 4 4O HADIS ASFA EĞİTİM KURUMLARI Yayın No : Yayın Yılı : 2015 ISBN : 978-000-00000-00 HER SINIFTA KIRK HADİS --- --- --- --- ---

Detaylı

األصل الجامع لعبادة هللا وحده

األصل الجامع لعبادة هللا وحده األصل الجامع لعبادة هللا وحده İBADETİN MANASI Şeyh Muhammed bin Abdilvehhab (rh.a) www.almuwahhid.com 2 بسم هللا الرمحن الرحيم Şeyh Muhammed bin Abdilvehhab (rh.a) diyor ki: 1 Sana, tek olan Allah a ibadetin

Detaylı

Kur an ın, şerî meseleleri ders verirken aynı anda tevhid dersi vermesi hakkında izahta bulunabilir misiniz?

Kur an ın, şerî meseleleri ders verirken aynı anda tevhid dersi vermesi hakkında izahta bulunabilir misiniz? Sorularlarisale.com Kur an ın, şerî meseleleri ders verirken aynı anda tevhid dersi vermesi hakkında izahta bulunabilir misiniz? "Şeriat" denildiğinde, daha çok dinin ahkâm kısmı anlaşılır. Kur'an-ı Kerîm,

Detaylı

BAZI AYETLER ÜZERİNE KÜÇÜK Bİ R TEFEKKÜR ( IV)

BAZI AYETLER ÜZERİNE KÜÇÜK Bİ R TEFEKKÜR ( IV) BAZI AYETLER ÜZERİNE KÜÇÜK Bİ R TEFEKKÜR ( IV) ي و ه و ال ذ ي م د األ ر ض و ج ع ل ف يه ا ر و اس اث ن ي ن ي غ ش ي الل ي ل الن ه ا ر إ ن ف ي ذ ل ك م ت ج او ر ات و ج ن ات م ن أ ع ن اب و ز ر ع و ن يل ص ن و

Detaylı

94. SOHBET İslam da İbadet Kavramı Çerçevesinde "Çalışmak İbadet "midir?

94. SOHBET İslam da İbadet Kavramı Çerçevesinde Çalışmak İbadet midir? 94. SOHBET İslam da İbadet Kavramı Çerçevesinde "Çalışmak İbadet "midir? Neden ve Niçin Çalışırız? Çalışmak, bir iş meydana getirmek için zihnî ve bedenî güç sarf etmek, gayret etmek, uğraşmak demektir.

Detaylı

İnsanlar arasında akrabalık bahşeden Allah Teala ya hamd, akrabalığın hükümlerini beyan eden Resulü Peygamber Efendimize salât-u selam olsun.

İnsanlar arasında akrabalık bahşeden Allah Teala ya hamd, akrabalığın hükümlerini beyan eden Resulü Peygamber Efendimize salât-u selam olsun. Süt Mahremiyeti İnsanlar arasında akrabalık bahşeden Allah Teala ya hamd, akrabalığın hükümlerini beyan eden Resulü Peygamber Efendimize salât-u selam olsun. Her çocuk anne sütüne muhtaç olarak doğar.

Detaylı

DUASI REDDİLMEYEN SAHABÎ HZ. SAÎD B. ZEYD (Radıyallahu anh)

DUASI REDDİLMEYEN SAHABÎ HZ. SAÎD B. ZEYD (Radıyallahu anh) 1 Saîd b. Zeyd b. Amr b. Nüfeyl el-kureşî. DUASI REDDİLMEYEN SAHABÎ HZ. SAÎD B. ZEYD (Radıyallahu anh) Babası Zeyd b. Amr b. Nüfeyl olup, nesebi Ka b da Resûlüllah (s.a.) ile birleşmektedir. Annesi Fatıma

Detaylı

HER YIL KIRK HADİS SINIFLAR

HER YIL KIRK HADİS SINIFLAR 4O HADIS HER YIL KIRK HADİS 1-12. SINIFLAR ASFA EĞİTİM KURUMLARI 2015-2016 4 4O HADIS ASFA EĞİTİM KURUMLARI Yayın No : Yayın Yılı : 2015 ISBN : 978-000-00000-00 HER SINIFTA KIRK HADİS --- --- --- --- ---

Detaylı

ب Namaz. İbadet ederiz Sen-senin Yol göster

ب Namaz. İbadet ederiz Sen-senin Yol göster Âlemler İsmi ile ب س م ع ال م ين Gün Sahip م ال ك ي و م Gün Din الد ين إ ي ا İbadet ederiz Sen-senin ك ن ع ب د Yol göster اه د Yardım dileriz ن س ت ع ين Yol Biz-bizim ن ا ص ر اط O kimseler ki Dosdoğru

Detaylı

İHSAN SOHBETLERİ İHSAN SOHBETİ

İHSAN SOHBETLERİ İHSAN SOHBETİ 13. İHSAN SOHBETİ KONU : PEYGAMBERLERE İMAN Sohbetimize iman esaslarından Peygamberlere İman Konusunu işleyerek devam ediyoruz. Sohbetlerimize başladığımız günlerde de değindiğimiz üzere ilk olarak konularımız

Detaylı

ICERIK. Din kelimesinin sözlük anlami Din kelimesinin Kur an daki anlamlari Din anlayislari Dinin cesitleri Ayetlerle din

ICERIK. Din kelimesinin sözlük anlami Din kelimesinin Kur an daki anlamlari Din anlayislari Dinin cesitleri Ayetlerle din DIN KAVRAMI ICERIK Din kelimesinin sözlük anlami Din kelimesinin Kur an daki anlamlari Din anlayislari Dinin cesitleri Ayetlerle din SÖZLÜKTE DIN Cesitli sekilde anlasiliyor; Ilki hakimiyet, güc, üstünlük,

Detaylı

Çukurova Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İslam Hukuk Usulü II

Çukurova Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İslam Hukuk Usulü II Çukurova Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İslam Hukuk Usulü II -Ders Planı- Dersin konusu: manaya delaletinin kapalılığı bakımından lafızlar [hafî-müşkilmücmel-müteşâbih] Ön hazırlık: İlgili tezler: hakkı

Detaylı

تلقني أصول العقيدة العامة

تلقني أصول العقيدة العامة تلقني أصول العقيدة العامة SORULU CEVAPLI AKİDE DERSLERİ Muellif: Şeyhulislam Muhammed bin Abdilvehhab (rh.a) www.almuwahhid.com 2 بسم هللا الرمحن الرحيم Soru 1: Rabbin kimdir? 1 Cevap 1: Rabbim Allahtır!

Detaylı

PEYGAMBERİN ARKASINDA SAF TUTTUĞU İMAM

PEYGAMBERİN ARKASINDA SAF TUTTUĞU İMAM 1 PEYGAMBERİN ARKASINDA SAF TUTTUĞU İMAM Abdurrahman b. Avf HZ. ABDURRAHMAN B. AVF (Radıyallahu anh) Babası, Avf b. Abdi Avf b. Hâris Annesi, Şifa bint Avf b. Abd b. Hâris. Şifa hatun Resûlullah ın ebesidir.

Detaylı

KURAN DA TEKRARLANAN AYETLER

KURAN DA TEKRARLANAN AYETLER KURAN DA TEKRARLANAN AYETLER Tekrar Eden 97 Ayet 97 ayet diğer ayetler gibi Kuran da sadece bir kez bulunmaz, tekrar ederler. Bu 97 ayetten birçoğuna 2 kez rastlanır, bazısı 3, bazısı ise 4 kez kullanılmıştır.

Detaylı

KİTAP-SÜNNET İLİŞKİSİ (Nebi ve Resul Kavramları)

KİTAP-SÜNNET İLİŞKİSİ (Nebi ve Resul Kavramları) SÜLEYMANİYE VAKFI UZAKTAN SEMİNER MERKEZİ (SUSEM) Ders: İslam Hukukuna Giriş Hafta-11 KİTAP-SÜNNET İLİŞKİSİ (Nebi ve Resul Kavramları) Hazırlayan: Doç. Dr. Servet Bayındır İ.Ü. İlahiyat Fak. Öğr. Üyesi

Detaylı

Bazı Âyetlerin Anlamları ile İlgili Mülahazalar

Bazı Âyetlerin Anlamları ile İlgili Mülahazalar M. GÜNGÖR BAZI ÂYETLERİN ANLAMLARI İLE İLGİLİ MÜLAHAZALAR 113 Bazı Âyetlerin Anlamları ile İlgili Mülahazalar Mevlüt GÜNGÖR Prof. Dr., İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Önce, tek tek hepimizi, kendisine

Detaylı

IGMG Ev Sohbeti. IGMG Ev sohbeti 1

IGMG Ev Sohbeti. IGMG Ev sohbeti 1 Ders : 10 Konu : Kıyamet Alâmetleri ve Ahiret Hayatının Devreleri (1) Bir önceki derste de ifade edildiği gibi, kıyametin ne zaman kopacağını sadece Allah (c.c.) bilir. Nitekim Cibril hadisi diye bilinen

Detaylı

و ال ت ق ول وا ل م ن ي ق ت ل ف ي س بيل الل ه أ م و ات ب ل أ ح ي اء و ل ك ن ال ت ش ع ر ون

و ال ت ق ول وا ل م ن ي ق ت ل ف ي س بيل الل ه أ م و ات ب ل أ ح ي اء و ل ك ن ال ت ش ع ر ون Teravih 28 Haziran 1984 (Son Teravih) Yer : Dergah İmam Efendi : Muzaffer Ozak Cumhur Müezzinlik : Dergah Maalesef Yatsı namazı ve Teravih in ilk dört rekatı kayda alınamamış. Kayıt ilk dört rekattan sonra

Detaylı

İşaret zamiri. İşaret isimleri. Bu ikisi. Bunlar. Şu ikisi. Şunlar. Onlar. Yakın mesafe için*bu* uzak mesafe için *şu-o* Çoğul İkil Tekil.

İşaret zamiri. İşaret isimleri. Bu ikisi. Bunlar. Şu ikisi. Şunlar. Onlar. Yakın mesafe için*bu* uzak mesafe için *şu-o* Çoğul İkil Tekil. الد ر س األو ل Ders 1 sayfa1 Bu أ س م اء اإل ش ار ة İşaret isimleri Bayan ve müennes kelimeler için. Erkek ve kelimeler için. ھ ذ ا... ھ ذ ه İşaret zamiri Bu م ذ ك ر م ف ر د ھ ذ ا Çoğul İkil Tekil ھ ذ

Detaylı

124. SOHBET Sözü Güzel Söylemek

124. SOHBET Sözü Güzel Söylemek 124. SOHBET Sözü Güzel Söylemek Kendisini ifade etmek için açıklamalarda bulunmak ve anlamlı bir şekilde söz söylemek sadece insana mahsustur. Söz ki, onu insan için yaratan Allahu Teala dır. Rahman suresinde

Detaylı

Rahmân ve Rahîm olan Allâh ın ismiyle Hamd, - Allâh a mahsustur. O na hamd eder, O ndan yardım ve mağfiret dileriz. Nefislerimizin şerrinden ve

Rahmân ve Rahîm olan Allâh ın ismiyle Hamd, - Allâh a mahsustur. O na hamd eder, O ndan yardım ve mağfiret dileriz. Nefislerimizin şerrinden ve إن ال ح م د ل ل ب س م االله الر ح م ن الر ح يم ذ و ع ي و س ت غ ف ر يى و س ت ع و ح م د ي ب ب ل ل م ه ش ر ر أ و ف س ىب م ه ئب ت سي أ ع م بل ىب م ه د ي ا ل ل ف ال م ض ل ل م ه ي ض ل ل ف ال ب د ي ل ي د أ ن

Detaylı

Kur an-ı Kerim de Geçen Ticaret, Alım-Satım, Satın Alma Ayetleri ve Mealleri

Kur an-ı Kerim de Geçen Ticaret, Alım-Satım, Satın Alma Ayetleri ve Mealleri Kur an-ı Kerim de Geçen Ticaret, Alım-Satım, Satın Alma Ayetleri ve Mealleri ب س م االله ار ح م ن ار ح يم ي و م ي ج م ع ك م ل ي و م ال ج م ع ذ ل ك ي و م الت غ اب ن Toplanma günü için sizi bir araya getireceği

Detaylı

EV SOHBETLERİ AT. Ders : 6 Konu : Kitaplara İman. a) Kitaplara Topyekün İman

EV SOHBETLERİ AT. Ders : 6 Konu : Kitaplara İman. a) Kitaplara Topyekün İman Ders : 6 Konu : Kitaplara İman a) Kitaplara Topyekün İman İmanın şartlarından bir tanesi de Allah ın insanlara yine insanlar arasından seçtiği peygamberleri vasıtasıyla kitaplar gönderdiğine iman etmektir.

Detaylı

HZ. PEYGAMBERİN (S.A.) YARDIMCISI HZ. ZÜBEYİR b. AVVÂM (Radıyallahu anh)

HZ. PEYGAMBERİN (S.A.) YARDIMCISI HZ. ZÜBEYİR b. AVVÂM (Radıyallahu anh) 1 HZ. PEYGAMBERİN (S.A.) YARDIMCISI HZ. ZÜBEYİR b. AVVÂM (Radıyallahu anh) Zübeyir b. Avvâm b. Huveylid b. Esed el-kuraşî el-esedî. Künyesi: Ebu Abdullah dır. Hz. Peygamber in (s.a.) halası Safiyye bint

Detaylı

Question. Neden Hz İsa Ruhullah (Allah ın ruhu) olarak adlandırılmıştır? Yüce Allah ın kendi ruhundan. Peygamberi Âdem e üflemesinin manası nedir?

Question. Neden Hz İsa Ruhullah (Allah ın ruhu) olarak adlandırılmıştır? Yüce Allah ın kendi ruhundan. Peygamberi Âdem e üflemesinin manası nedir? Question Neden Hz İsa Ruhullah (Allah ın ruhu) olarak adlandırılmıştır? Yüce Allah ın kendi ruhundan Peygamberi Âdem e üflemesinin manası nedir? Answer: Bazı özellikler değişik ve birçok şey ve bireylerde

Detaylı

HER YIL KIRK HADİS SINIFLAR

HER YIL KIRK HADİS SINIFLAR 4O HADIS HER YIL KIRK HADİS 1-12. SINIFLAR ASFA EĞİTİM KURUMLARI 2015-2016 4 4O HADIS ASFA EĞİTİM KURUMLARI Yayın No : Yayın Yılı : 2015 ISBN : 978-000-00000-00 HER SINIFTA KIRK HADİS --- --- --- --- ---

Detaylı

Kolay Yolla Kur an ı Anlama

Kolay Yolla Kur an ı Anlama بسم هللا الرحمن الرحيم Kolay Yolla Kur an ı Anlama Ders 15 #kuranianlama Bu derste Kur an: Övme, Rukü, secde غ ف ر & ص ب ر ظ ل م ض ر ب : bilgisi Dil Eğitim ipucu: Alışkanlık haline getirme ve davranışlara

Detaylı

Îman, Küfür ve Tekfir 2

Îman, Küfür ve Tekfir 2 Îman, Küfür ve Tekfir 2 Bizi yoktan var eden Allah Teâlâ ya sonsuz hamt eder, onu tanımamak ve ona karşı nankörlük etmekten ona sığınırız. Hakla batılı, helal ile haramı ayırmak için gönderilen Hz. Muhammed

Detaylı

BERAT KANDİLİ. Dr. Hamdi TEKELİ

BERAT KANDİLİ. Dr. Hamdi TEKELİ BERAT KANDİLİ Dr. Hamdi TEKELİ I- Konunun Plânı A- Beratın Kelime Anlamı B- Istılah Anlamı C- Kur an ve Sünnette Berat Kelimesi D- Berat Kandilinin Vakti E- Berat Kandilinin Değerlendirilmesi F- Berat

Detaylı

Ders : 19 Konu: İSLAMDA HELALLER VE HARAMLAR

Ders : 19 Konu: İSLAMDA HELALLER VE HARAMLAR Ders : 19 Konu: İSLAMDA HELALLER VE HARAMLAR Bütün dinlerde, hukuk ve ahlâk sistemlerinde yasaklar, çirkin kabul edilen şeyler ve hoş görülmeyen davranışlar vardır. İlâhî-semavî dinlerin sonuncusu ve mükemmeli

Detaylı

SURE VE AYET SIRASIYLA KUR AN SÖZLÜĞÜ KİTABINDAN ÖRNEK SAYFALAR OTUZUNCU CÜZ سورة النبا (78)

SURE VE AYET SIRASIYLA KUR AN SÖZLÜĞÜ KİTABINDAN ÖRNEK SAYFALAR OTUZUNCU CÜZ سورة النبا (78) ( Cüz: 30) ( 78 / Nebe Sûresi) 1 SURE VE AYET SIRASIYLA KUR AN SÖZLÜĞÜ KİTABINDAN ÖRNEK SAYFALAR OTUZUNCU CÜZ سورة النبا (78) (NEBE (Önemli Haber) SÛRESİ) (Mekke de inmiştir. 40 ayettir.) CÜZ: 30, KUR

Detaylı

Erdemli Bir Toplum için Müslüman Sıfatlarına Sahip Olabilmek

Erdemli Bir Toplum için Müslüman Sıfatlarına Sahip Olabilmek Erdemli Bir Toplum için Müslüman Sıfatlarına Sahip Olabilmek İdris YAVUZYİĞİT Müftü idrisyavuzyigit@hotmail.com ALLAH VE İNSAN Allah, insanı en mükemmel şekilde yaratmış, ruhundan üfleyerek şereflendirmiş,

Detaylı

Peygamberlerin Kur an da Geçen Duaları

Peygamberlerin Kur an da Geçen Duaları Peygamberlerin Kur an da Geçen Duaları DUA NIN ÖNEMİ و اذ ك ر ر ب ك ف ى ن ف س ك ت ض ر ع ا و خ يف ة و د ون ال ج ه ر م ن ال ق و ل ب ال غ د و و ا ل ص ال و ل ت ك ن م ن ال غ اف ل ي ن Hem Rabbini, içinden yalvararak

Detaylı

ه: د ع ل ض ب او ت ن ل ه ب م ذ ت خ أ إن ا م م كي ف ت ر ك ت د ق ي فإ ن يت للا س ن و با ك ت

ه: د ع ل ض ب او ت ن ل ه ب م ذ ت خ أ إن ا م م كي ف ت ر ك ت د ق ي فإ ن يت للا س ن و با ك ت ف إ ن ي ق د ت ر ك ت ف يك م م ا إ ن أ خ ذ ت م ب ه ل ن ت ض ل وا ب ع د ه : ك ت اب الل و س ن تي "Size iki emanet bırakıyorum, onlara sarılıp uydukça yolunuzu hiç şaşırmazsınız O emanetler, Allah ın kitabı

Detaylı

12. CÜZ KURAN OKULU KURAN-DER HASAN TEMUR

12. CÜZ KURAN OKULU KURAN-DER HASAN TEMUR 12. CÜZ KURAN OKULU HASAN TEMUR KURAN-DER 1 12. CÜZ Yeryüzünde ayakları ile yürüyen/hareket eden hiçbir yaratık yoktur ki Rızqı Allah a ait olmasın Onun karar kıldığı yeri de bilir, emanet bırakıldığı

Detaylı

Konulu Tefsir Metodu Bir Usûl Sayılabilir mi ve Bunun Kur an ı Anlamaya Katkısı

Konulu Tefsir Metodu Bir Usûl Sayılabilir mi ve Bunun Kur an ı Anlamaya Katkısı Ö. DUMLU KONULU TEFSİR METODU BİR USÛL SAYILABİLİR Mİ ve BUNUN KUR AN I ANLAMAYA KATKISI 107 Konulu Tefsir Metodu Bir Usûl Sayılabilir mi ve Bunun Kur an ı Anlamaya Katkısı Ömer DUMLU Prof. Dr., Dokuz

Detaylı

İBN SİNA NIN RUH İLE İLGİLİ KASİDESİ İbn Sînâ, el Kasidetü l Ayniyye isimli kasidede insanî nefsin bedenle birleşmesi ve ondan ayrılışını konu

İBN SİNA NIN RUH İLE İLGİLİ KASİDESİ İbn Sînâ, el Kasidetü l Ayniyye isimli kasidede insanî nefsin bedenle birleşmesi ve ondan ayrılışını konu İBN SİNA NIN RUH İLE İLGİLİ KASİDESİ İbn Sînâ, el Kasidetü l Ayniyye isimli kasidede insanî nefsin bedenle birleşmesi ve ondan ayrılışını konu edinmektedir. Ruh kasidesi kaynaklarda çeşitli isimlerle zikredilmektedir.

Detaylı

YEMEN AHALİSİNE MEKTUP YEMEN AHALİSİNE MEKTUP. Şeyh Muhammed bin Abdilvehhab (rh.a)

YEMEN AHALİSİNE MEKTUP YEMEN AHALİSİNE MEKTUP. Şeyh Muhammed bin Abdilvehhab (rh.a) YEMEN AHALİSİNE MEKTUP Şeyh Muhammed bin Abdilvehhab (rh.a) www.almuwahhid.com 1 Muhammed b. Abdilvehhab ın, Yemen in Sahibi (Lideri) el- Bekbeli ye Göndermiş Olduğu Risalesi 1 Kitabında Hakkı indiren,

Detaylı

İnsanda bir organ vardır. Eğer o sağlıklı ise bütün vücut sağlıklı olur; eğer o bozulursa bütün vücut bozulur. Dikkat edin! O, kalptir.

İnsanda bir organ vardır. Eğer o sağlıklı ise bütün vücut sağlıklı olur; eğer o bozulursa bütün vücut bozulur. Dikkat edin! O, kalptir. ال ي ل دغ الم ؤم ن م ن ج ح ر مر ت ي ن Mü min bir yılan deliğinden iki defa ısırılmaz. إن م م ا أد ر ك الن اس م ن ك الم الن ب و ة األول ى : إذ ا ل م ت س ت ح ف اص نع ش ئ ت م ا İlk peygamberlerden itibaren

Detaylı

EV SOHBETLERİ DERS: 7 KONU: PEYGAMBERLERE İMAN. A) Peygamber (Resȗl-Nebî) Ne Demektir?

EV SOHBETLERİ DERS: 7 KONU: PEYGAMBERLERE İMAN. A) Peygamber (Resȗl-Nebî) Ne Demektir? DERS: 7 KONU: PEYGAMBERLERE İMAN A) Peygamber (Resȗl-Nebî) Ne Demektir? "Peygamber" kelimesi dilimize Farsça dan geçmiş bir kelimedir. Pey haber, ber de getiren demektir. İkisi birden haber getiren demektir.

Detaylı

Namaz Duaları ve Kısa Sureler 2

Namaz Duaları ve Kısa Sureler 2 Namaz Duaları ve Kısa Sureler 2 www.neicc.net islamiccenter.org 2.SEVİYE OKUTMANLAR İÇİN GEREKLİ BİLGİLER: 1.Seviye Bilgilerine ilave olarak: Tesbih duaları Tesbihatın doğru şekilde okunabilmesi Tecvid

Detaylı

EV SOHBETLERİ. (Allah) her şeyi yaratmış, ona ölçü, biçim ve düzen vermiştir. (Furkan, 25:2)

EV SOHBETLERİ. (Allah) her şeyi yaratmış, ona ölçü, biçim ve düzen vermiştir. (Furkan, 25:2) Ders: 13 Konu: Kader ve Kazaya İman (1) İmanın şartlarının 6.sı Kaza ve Kadere inanmaktır. Kader ne demektir? Kaza ne demektir? Önce kısaca bunların tarifini yapacağız, sonra da konuyu anlamaya çalışacağız.

Detaylı

الصيام برؤية واحدة اسم املؤلف حممد بن صالح العثيمني

الصيام برؤية واحدة اسم املؤلف حممد بن صالح العثيمني 1436 HİLALİN BİR YERDE GÖRÜLMESİYLE ORUCA BAŞLAMAK الصيام برؤية واحدة باللغة الرتكية Muhammed b. Salih el-useymîn اسم املؤلف حممد بن صالح العثيمني Çeviren Muhammed Şahin ترمجة حممد شاهني Gözden Geçiren

Detaylı

İşte bu peygamberler. (ki) biz bazısını bazısına üstün kıldık. Onlardan bazısı Allah ile konuştu. Ve bazısını derecelerle yükseltti

İşte bu peygamberler. (ki) biz bazısını bazısına üstün kıldık. Onlardan bazısı Allah ile konuştu. Ve bazısını derecelerle yükseltti İşte bu peygamberler (ki) biz bazısını bazısına üstün kıldık Onlardan bazısı Allah ile konuştu Ve bazısını derecelerle yükseltti İsa İbn-i Meryem e beyyineler verdik Ve onu Ruhul Quds ile destekledik Eğer

Detaylı

KALEM SURESİ. Nuzul Ortamı: Rahman ve Rahim Olan Allah ın Adıyla MEKKE. Nüzul Sırası 7 NÜZUL YERİ KALEM SURESİ. Nuzul Sıra 7.

KALEM SURESİ. Nuzul Ortamı: Rahman ve Rahim Olan Allah ın Adıyla MEKKE. Nüzul Sırası 7 NÜZUL YERİ KALEM SURESİ. Nuzul Sıra 7. Rahman ve Rahim Olan Allah ın Adıyla NÜZUL YERİ 1 4 SURENİN KİMLİĞİ MEKKE Mina Müzdelife Arafat Nuzul Sıra 7 KALEM SURESİ Ayet Sayısı 52 KABE Nuzul Yılı 1 2 5 Nuzul Ortamı: Müşriklere Cevap ve Tehdit İçermekte.

Detaylı

İSLÂM DA CEZA SİSTEMİ

İSLÂM DA CEZA SİSTEMİ Hadler 31 - Hadler - Zina Haddi - Livata Haddi - Kadına Arkadan Yanaşmanın Hükmü - Kazf Haddi - İçki İçme Haddi - Sirkat - Yol Kesen kimselere Uygulanan Had - Bagilere Uygulanan Had - Bagilerin Kafirlerden

Detaylı

فضل صالة الرتاويح اسم املؤلف حممد صالح املنجد

فضل صالة الرتاويح اسم املؤلف حممد صالح املنجد 1436 TERÂVİH NAMAZININ FAZÎLETİ فضل صالة الرتاويح باللغة الرتكية Muhammed Salih el-muneccid اسم املؤلف حممد صالح املنجد Çeviren Muhammed Şahin ترمجة حممد شاهني Gözden Geçiren Ali Rıza Şahin مراجعة يلع

Detaylı

ON EMİR الوصايا لعرش

ON EMİR الوصايا لعرش ON EMİR الوصايا لعرش ] ريك - Turkish [ Türkçe - şeyh Muhammed Salih el-muneccid الشيخ د صالح الجد Terceme: IslamQa koordinasyon: Sitesi Islamhouse رجة: وقع الا سلا سو ال وجواب تسيق: وقع IslamHouse.com

Detaylı

İLAHİYAT LİSANS TAMAMLAMA PROGRAMI FİNAL SINAVI

İLAHİYAT LİSANS TAMAMLAMA PROGRAMI FİNAL SINAVI DUZEM-İLİTAM Dicle Üniversitesi İlahiyat Fakültesi DİCLE ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ İLAHİYAT LİSANS TAMAMLAMA PROGRAMI 2012-2013 GÜZ DÖNEMİ FİNAL SINAVI (18 Haziran 2013 Salı, Saat: 13:30) İLAHİYAT

Detaylı

Kur an-ı Kerim den Seçme Metinler

Kur an-ı Kerim den Seçme Metinler Kur an-ı Kerim den Seçme Metinler احمد سداد اوستون ١٤٣٣-2012H Đçindekiler Fatiha 1-7... 1 Bakara 1-5... 2 Bakara 6-12... 3 Bakara 21-22... 5 Bakara 30-32... 6 Bakara 40-45... 7 Bakara 152-157... 9 Bakara

Detaylı

Kur an-ı Kerim den Seçme Metinler

Kur an-ı Kerim den Seçme Metinler Kur an-ı Kerim den Seçme Metinler احمد سداد اوستون ١٤٣٤-2013K Đçindekiler Fatiha 1-7... 1 Bakara 1-5... 2 Bakara 6-12... 3 Bakara 21-22... 5 Bakara 30-32... 6 Bakara 40-45... 7 Bakara 152-157... 9 Bakara

Detaylı

Başörtüsünün üzerini mesh etmede aranan şartlar. Muhammed Salih el-muneccid

Başörtüsünün üzerini mesh etmede aranan şartlar. Muhammed Salih el-muneccid Başörtüsünün üzerini mesh etmede aranan şartlar ] ريك Turkish [ Türkçe Muhammed Salih el-muneccid Terceme: Muhammed Şahin Tetkik : Ali Rıza Şahin 202-433 هل شتط ف ملسح ع خلمار للمرأة شرتط للمسح ىلع» اللغة

Detaylı

AÇIKLAMALI SÛRE MEÂLLERİ

AÇIKLAMALI SÛRE MEÂLLERİ BİLİM ve İNSAN VAKFI ELMALILI HAMDİ YAZIR KUR AN AKADEMİSİ KUR ÂN-I KERÎM EĞİTİM ve ÖĞRETİM PROGRAMLARI TASHÎH-İ HURÛF DERSLERİ AÇIKLAMALI SÛRE MEÂLLERİ Hazırlayan : Yrd. Doç. Dr. Fatih Çollak 1 ÂYETLERİN

Detaylı

SALÂT I NÛR VE TERCÜMESİ

SALÂT I NÛR VE TERCÜMESİ SALÂT I NÛR VE TERCÜMESİ İbnü l Arabî (1165 1240) Hazırlayan İhramcızâde Hacı İsmail Hakkı ALTUNTAŞ BİR KÜLTÜR HİZMETİDİR PARA İLE SATILMAZ İSBN: ismailhakkialtuntas@gmail.com http://ismailhakkialtuntas.com

Detaylı

MÜNAFIKLARIN VASIFLARI MÜNAFIKLARIN VASIFLARI. Şeyh Muhammed bin Abdulvehhab (rh.a)

MÜNAFIKLARIN VASIFLARI MÜNAFIKLARIN VASIFLARI. Şeyh Muhammed bin Abdulvehhab (rh.a) MÜNAFIKLARIN VASIFLARI Şeyh Muhammed bin Abdulvehhab (rh.a) www.almuwahhid.com 1 Büyük Nifak ve Küçük Nifak Nifakın İki Kısmı ve Münafıkların Sıfatları Şeyh Muhammed bin Abdilvehhab (rh.a) Allah onu Firdevs-i

Detaylı

IGMG EV SOHBETLERİ DERSLERİ

IGMG EV SOHBETLERİ DERSLERİ 2. DERS: KONU: İMANIN ŞARTLARINA GENEL BAKIŞ Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve Rahim olan Allah ın adıyla. Salat ve Selam O nun Elçisi Hz. Muhammed (sav) üzerine olsun. 1. Sohbetimizin ana konusu İman

Detaylı

Kur an-ı Kerim I. Hafta 10 SAKARYA ÜNİVERSİTESİ. Yrd.Doç.Dr. Alican DAĞDEVİREN

Kur an-ı Kerim I. Hafta 10 SAKARYA ÜNİVERSİTESİ. Yrd.Doç.Dr. Alican DAĞDEVİREN SAKARYA ÜNİVERSİTESİ Kur an-ı Kerim I Hafta 10 Yrd.Doç.Dr. Alican DAĞDEVİREN Bu ders içeriğinin basım, yayım ve satış hakları Sakarya Üniversitesi ne aittir. "Uzaktan Öğretim" tekniğine uygun olarak hazırlanan

Detaylı

Orucun fazîleti hakkında Selmân'ın rivâyet ettiği zayıf hadis. İlmî Araştırmalar ve Fetvâ Dâimî Komitesi

Orucun fazîleti hakkında Selmân'ın rivâyet ettiği zayıf hadis. İlmî Araştırmalar ve Fetvâ Dâimî Komitesi Orucun fazîleti hakkında Selmân'ın rivâyet ettiği zayıf hadis ] ريك Turkish [ Türkçe İlmî Araştırmalar ve Fetvâ Dâimî Komitesi Terceme : Muhammed Şahin Tetkik : Ali Rıza Şahin 2011-1432 حديث سلمان يض االله

Detaylı

2013 EZBER HADİS OKUMA YARIŞMASI

2013 EZBER HADİS OKUMA YARIŞMASI 2013 EZBER HADİS OKUMA YARIŞMASI Rahman ve Rahim olan Allah ın adıyla, ÖNSÖZ Yeni ve tatlı bir heyecanla bu yıl 6. sını düzenleyeceğimiz Ezberden Hadis Okuma Yarışması kitapçığını hazırlamış bulunuyoruz.

Detaylı

EV SOHBETİ DERSLERİ. Ders: 9 Konu: Âhiret Gününe İman

EV SOHBETİ DERSLERİ. Ders: 9 Konu: Âhiret Gününe İman Ders: 9 Konu: Âhiret Gününe İman EV SOHBETİ DERSLERİ a) Âhiret Günü Ne Demektir? Âhiret, sözlük itibariyle son, sonra olan ve son gün manalarına gelir. Dinî terim olarak âhiret, Sȗr meleği İsrafil (a.s.)

Detaylı

GÜNDE BEŞ VAKİT NAMAZ KILMAK

GÜNDE BEŞ VAKİT NAMAZ KILMAK GÜNDE BEŞ VAKİT NAMAZ KILMAK Değerli Mü minler! Günde beş vakit namaz kılınması âyet ve hadislerle sabittir. Kur an da ısrarla namaz kılınması emredilmiş 1 ve ا ن الص ل وة ك ان ت ع ل ى ال م ؤ م نين ك ت

Detaylı

İSLAM HUKUKUNDA CEZA CEZALAR

İSLAM HUKUKUNDA CEZA CEZALAR Cezalar 9 بسم االله الرحمن الرحيم İSLAM HUKUKUNDA CEZA CEZALAR Cezalar, insanları suç işlemekten alıkoymak için vardır. Allah ( ) şöyle buyurmaktadır: "Kısasta sizin و ل ك م ف ي ال ق ص اص ح ي اة ي ا أ

Detaylı

DUHÂ SÛRESİ. Duhâ Sûresi Tefsîri 3

DUHÂ SÛRESİ. Duhâ Sûresi Tefsîri 3 إ ل ه ن س ت غ ف ر ه و ن ع وذ ب ا ل ل و ين ه ن س ت ع و ن ح م د ه إ ن ال ح م د ل ل م ن ش ور ر أ ن ف س نا و م ن س ي ئا ت أ ع م ال نا م ن ي ه د ه ا ل ل ف ل م ض ل ل ه و م ن ي ض ل ل ف ل ها د ي ل ه و أ ش ه د

Detaylı

İSLÂM DA CEZA SİSTEMİ ÖLDÜRME TÜRLERİ

İSLÂM DA CEZA SİSTEMİ ÖLDÜRME TÜRLERİ 166 ÖLDÜRME TÜRLERİ Öldürme dört şekilde olur: 1- Amden (kasten) öldürme 2- Şibh-i amd (kasta benzer öldürme) 3- Hata yoluyla öldürme 4- Hata yerine geçecek bir şekilde öldürme. و م ن ي ق ت ل م و م ن ا

Detaylı

MÜFESSİRLERİN İMAMI İBNU CERİR ET-TABERİ NİN İTİKADI. Hazırlayan: Ebu Muhammed es-selefi

MÜFESSİRLERİN İMAMI İBNU CERİR ET-TABERİ NİN İTİKADI. Hazırlayan: Ebu Muhammed es-selefi MÜFESSİRLERİN İMAMI İBNU CERİR ET-TABERİ NİN İTİKADI Hazırlayan: Ebu Muhammed es-selefi www.almuwahhid.com 1 İmam Ebu Cafer Muhammed bin Cerir et-taberi nin İ tikadı Ebu Cafer Muhammed İbni Cerir ibni

Detaylı

YAHUDİLER ARALARINDA İMAN SAHİPLERİ ÇOK AZDIR

YAHUDİLER ARALARINDA İMAN SAHİPLERİ ÇOK AZDIR 13/07/2014 Selman UZUNLU Ağaçören İlçe Vaizi Aksaray YAHUDİLER ل ع ن ال ذ ين ك ف ر وا م ن ب ن ي إ س ر ائ يل ع ل ى ل س ان د او ود و ع يس ى اب ن م ر ي م ذ ل ك ب م ا ع ص وا و ك ان وا ي ع ت د و ن "İsrailoğullarından

Detaylı

أ ف اق ق ال س ب ح ان ك ت ب ت إ ل ي ك و أ ن ا أ و ل ال م ؤ م ن ين ص ال ح ا و ل ا ي ش ر ك ب ع ب اد ة ر ب ه أ ح د ا

أ ف اق ق ال س ب ح ان ك ت ب ت إ ل ي ك و أ ن ا أ و ل ال م ؤ م ن ين ص ال ح ا و ل ا ي ش ر ك ب ع ب اد ة ر ب ه أ ح د ا Teravih 24 Haziran 1984 Yer : Dergah İmam Efendi : Muzaffer Ozak Cumhur Müezzinlik : Dergah Kayıt Kemal Baba tarafından okunan kâmet ile başlıyor.. Yatsı Namazında Kemal Baba müezzinlik yapıyor.. YATSI

Detaylı

Altı aylık iken anne karnından düşen ceninin cenaze namazını kılmanın hükmü

Altı aylık iken anne karnından düşen ceninin cenaze namazını kılmanın hükmü Altı aylık iken anne karnından düşen ceninin cenaze namazını kılmanın hükmü ] ريك Turkish [ Türkçe Muhammed b. Salih el-useymîn Terceme : Muhammed Şahin Tetkik : Ali Rıza Şahin 2013-1434 الصلاة ىلع السقط

Detaylı

İSLÂM DA CEZA SİSTEMİ ZİNA HADDİ

İSLÂM DA CEZA SİSTEMİ ZİNA HADDİ 44 ZİNA HADDİ Bazıları, zina eden erkek ve kadının evli veya bekar olmalarına bakılmaksızın ve aralarında herhangi bir fark olmaksızın her ikisine de yüz sopa vurulacağını söylemektedir ve buna delil olarak

Detaylı

İÇKİ HADDİ (İÇKİ İÇEN KİMSEYE UYGUILANACAK CEZA)

İÇKİ HADDİ (İÇKİ İÇEN KİMSEYE UYGUILANACAK CEZA) İçki Haddi 87 İÇKİ HADDİ (İÇKİ İÇEN KİMSEYE UYGUILANACAK CEZA) İçki, Maide Sûresindeki şu ayetle haram kılınmıştır: ي اأ يه ا ا ل ذ ين ا م ن وا إ نم ا ال خ م ر و ال م ي س ر و الا نص اب و الا ز لام ر ج

Detaylı

Kitabın orijinal metnini en arkada vererek isteyen okuyucuların kitabın orijinaline de vâkıf olmasını arzuladık.

Kitabın orijinal metnini en arkada vererek isteyen okuyucuların kitabın orijinaline de vâkıf olmasını arzuladık. GİRİŞ Elinizdeki Hukuku l Car (Komşuluk Hakkı) adlı kitap İmâm-ı Zehebî ye ait olup müellif bu eserinde komşumuzun bizim üzerimizdeki hakkının neler olduğunu, bizim de diğer Müslümanların da onları koruyup

Detaylı

"Duada esas olan onun kabulüne inanmak ve güvenmektir. Duada elleri açmak bir yana, insan asıl gönlünü açmalıdır." *** -Kur'ân-ı Kerim'den Dualar-

Duada esas olan onun kabulüne inanmak ve güvenmektir. Duada elleri açmak bir yana, insan asıl gönlünü açmalıdır. *** -Kur'ân-ı Kerim'den Dualar- "Duada esas olan onun kabulüne inanmak ve güvenmektir. Duada elleri açmak bir yana, insan asıl gönlünü açmalıdır." *** -Kur'ân-ı Kerim'den Dualar- س ب ح ان ك لا ع ل م ل ن ا إ لا م ا ع ل م ت ن ا إ ن ك أ

Detaylı

3- Birbirlerine iyi niyetle davranır ve birbirlerine nasihat eder.

3- Birbirlerine iyi niyetle davranır ve birbirlerine nasihat eder. 72. SOHBET 1- Doğru davranır MÜSLÜMANIN AHLAKI Müslüman herkese karşı doğru olmak zorundadır. Hz. Peygamber (s.a.s.) in de en başta gelen özelliği sıdk sahibi oluşudur. İslâm ın bütünü de sıdk sistemidir.

Detaylı

İslâm da Meşrû Mülk Edinme Yolları

İslâm da Meşrû Mülk Edinme Yolları İslâm da Meşrû Mülk Edinme Yolları Nimetlerini rızası doğrultusunda elde etmenin yollarını bize bahşeden Allah Teâlâ ya hamd olsun. Bu yolları bize açıklayan Resulüne ve al-i ashabına salat-u selam olsun.

Detaylı

İHSAN SOHBETLERİ İHSAN SOHBETİ

İHSAN SOHBETLERİ İHSAN SOHBETİ 8- İHSAN SOHBETİ KONU : MELEKLERE İMAN - 2 Geçen haftadan kesitler: Bir önceki sohbetimizde iman esaslarından olan Meleklere İman konusunu işlemeye başlamıştık. MELEKLERİN MAHİYETİ İmanın şartlarından

Detaylı

İSLÂM DA CEZA SİSTEMİ DİYET

İSLÂM DA CEZA SİSTEMİ DİYET 208 İSLÂM DA CEZA SİSTEMİ DİYET Diyet iki kısma ayrılır: 1- Ağırlaştırılmış diyet. Bu, kırk tanesinin karnında yavru olmak üzere yüz devedir. Öldürülenin velisi akli, yani diyet almayı tercih etmişse,

Detaylı

AÇIKLAMALI SÛRE MEÂLLERİ

AÇIKLAMALI SÛRE MEÂLLERİ BİLİM ve İNSAN VAKFI ELMALILI HAMDİ YAZIR KUR AN AKADEMİSİ KUR ÂN-I KERÎM EĞİTİM ve ÖĞRETİM PROGRAMLARI TASHÎH-İ HURÛF DERSLERİ AÇIKLAMALI SÛRE MEÂLLERİ Hazırlayan : Yrd. Doç. Dr. Fatih Çollak 1 ÂYETLERİN

Detaylı

MUHARREM AYI VE HİCRİ YILBAŞI

MUHARREM AYI VE HİCRİ YILBAŞI MUHARREM AYI VE HİCRİ YILBAŞI Muharrem ayı Müslümanların takvim başlangıcı, hicri yılbaşıdır. Rasul-i Ekrem (sav) Efendimiz Mekke de on üç yıl insanları Allah a davet etti. Bu daveti kabul etmeyen müşrikler

Detaylı

Adak Hakkında Bilinmesi Gerekenler

Adak Hakkında Bilinmesi Gerekenler Adak Hakkında Bilinmesi Gerekenler Hamd, kuşkusuz sadece Allah Teâlâ ya mahsustur. Salat-u Selam, Allah ın habibi Muhammed Mustafa ve onun al ve ashabına olsun. Adak; Arapça ifadesiyle nezr sözünün tercümesidir.

Detaylı

KUR AN-I KERİM I. Prof. Dr. Yaşar KURT

KUR AN-I KERİM I. Prof. Dr. Yaşar KURT KUR AN-I KERİM I Prof. Dr. Yaşar KURT 2 1.1. KURÂN I KERİM İ OKUYUŞ ŞEKİLLERİ 1.1.1. Tahkîk veya Tertil 1.1.2. Tedvîr 1.1.3. Hadr 1.2. TEMSILÎ OKUMA ESASLARI 1.2.1. Temsilî Okumanın Tanımı ve Önemi 1.2.2.

Detaylı

AÇIKLAMALI SÛRE MEÂLLERİ

AÇIKLAMALI SÛRE MEÂLLERİ BİLİM ve İNSAN VAKFI ELMALILI HAMDİ YAZIR KUR AN AKADEMİSİ KUR ÂN-I KERÎM EĞİTİM ve ÖĞRETİM PROGRAMLARI TASHÎH-İ HURÛF DERSLERİ AÇIKLAMALI SÛRE MEÂLLERİ Hazırlayan : Yrd. Doç. Dr. Fatih Çollak 1 8. HAFTA

Detaylı

Kur an Anahtarı احمد سداد اوستون

Kur an Anahtarı احمد سداد اوستون Kur an Anahtarı مفتاح القرآن احمد سداد اوستون ١٤٣٥-2014 Takdim Maksat: Bu kitabın maksadı Kur an-ı Kerim i asgari seviyede anlayabilmek için gerekli kelime bilgisini ve temel dilbilgisi kurallarını vermektir.

Detaylı

ALLAH TEMİZLİĞE ÖZEN GÖSTERENLERİ SEVER

ALLAH TEMİZLİĞE ÖZEN GÖSTERENLERİ SEVER ÖRNEK VAAZLAR LÜTFİ ŞENTÜRK 191 ALLAH TEMİZLİĞE ÖZEN GÖSTERENLERİ SEVER Değerli Müminler! Bugünkü konuşmamız temizlikle ilgili olacaktır. Peygamberimize ilk vahiy Hira Dağı nda bir mağarada gelmişti. Kendisine

Detaylı

4. DERS. Medine Döneminde Vahiy. Prof. Dr. Abdulhamit BİRIŞIK Siyer Mektebi Müfredatı IMAN ŞEHRI MEDINE

4. DERS. Medine Döneminde Vahiy. Prof. Dr. Abdulhamit BİRIŞIK Siyer Mektebi Müfredatı IMAN ŞEHRI MEDINE 2016-2017 Siyer Mektebi Müfredatı IMAN ŞEHRI MEDINE Medine Döneminde Vahiy 4. DERS Prof. Dr. Abdulhamit BİRIŞIK Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 60 İMAN ŞEHRİ MEDİNE Medine Döneminde Vahiy Giriş

Detaylı