BETONARME KÖPRÜLERİN YAPISAL ÇELİK ELEMANLAR KULLANILARAK DEPREME KARŞI GÜÇLENDİRİLMESİ UYGULAMALARI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BETONARME KÖPRÜLERİN YAPISAL ÇELİK ELEMANLAR KULLANILARAK DEPREME KARŞI GÜÇLENDİRİLMESİ UYGULAMALARI"

Transkript

1 BETONARME KÖPRÜLERİN YAPISAL ÇELİK ELEMANLAR KULLANILARAK DEPREME KARŞI GÜÇLENDİRİLMESİ UYGULAMALARI E. Namlı 1, D.H.Yıldız. 2, A.Özten. 3, N.Çilingir. 4 1 Emay Uluslararası Mühendislik ve Müşavirlik A.Ş., İstanbul 2 Emay Uluslararası Mühendislik ve Müşavirlik A.Ş., İstanbul 3 Emay Uluslararası Mühendislik ve Müşavirlik A.Ş., İstanbul 4 Emay Uluslararası Mühendislik ve Müşavirlik A.Ş., İstanbul

2 GİRİŞ ÖN İNCELEME AŞAMALARI VE TESTLER SİSMİK DEĞERLENDİRMENİN GENEL İLKELERİ DEPREM GÜVENLİĞİ DEĞERLENDİRME YÖNTEMLERİ ANALİZ YÖNTEMLERİ KÖPRÜ YAPISININ SİSMİK DEĞERLENDİRİLMESİ YAPISAL MODEL SONUÇLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ ÖNERİLEN ONARIM VE GÜÇLENDİRME ÖNLEMLERİ SONUÇLAR E. Namlı 1, D.H.Yıldız 2, A.Özten 3, N.Çilingir 4 2/32

3 İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından yönetilen proje kapsamında (İBB), Belirli köprülerde inceleme ve deprem güvenliğini değerlendirme Gerek görülen köprüler için güçlendirme tasarımları ve projeleri hazırlanarak yeterli güvenlik seviyesinin sağlanması E. Namlı 1, D.H.Yıldız 2, A.Özten 3, N.Çilingir 4 3/32

4 Üsküdar Haydarpaşa Üstgeçit Köprüsü, Üsküdar ile Haydarpaşa arasındaki trafik akışını sağlamaktadır. Köprünün yapım yılı 1957 dir. E. Namlı 1, D.H.Yıldız 2, A.Özten 3, N.Çilingir 4 4/32

5 Köprü mevcut durum görünümü KÖPRÜ ÖZELLİKLERİ Söz konusu yapı 40.4m uzunluğunda, 20m genişliğindedir. Köprü birbirine eş 8 adet betonarme çerçeveden oluşmaktadır. Yapı monolitik kolon-kiriş bağlantısına sahiptir. Köprü çerçeve sistemi 25.00m lik bir iç açıklık ve 7.70m lik iki adet konsoldan oluşmaktadır E. Namlı 1, D.H.Yıldız 2, A.Özten 3, N.Çilingir 4 5/32

6 7.70m lik iki adet konsol Köprü boy kesit görünümü. 0.45m genişliğinde ve m arasında değişken yükseklikte ana kirişler 22cm kalınlığında betonarme döşeme 5.62m yüksekliğinde değişken kesitli kolonlar Köprünün plan görünümü. Kolon-temel birleşimi serbest dönebilen mafsallı birleşim 6/32

7 10Φ32 KOLON 3Φ12 3Φ m 0.45m (kolon üst ucu) 5Φ32 5Φ32 sargılı beton KİRİŞ 16Φ32 6Φ12 6Φ12 2Φ m 0.45m 0.22m 2.35m (kiriş derinliği en büyük) Figure 1.6. Sargı beton KİRİŞ 2Φ32 2Φ12 2Φ12 16Φ m 0.45m 0.22m 2.35m (kiriş derinliği en küçük) Mevcut projeler incelenerek eleman detayları ve donatı miktarları yukarıda gösterildiği şekilde belirlenmiştir. E. Namlı 1, D.H.Yıldız 2, A.Özten 3, N.Çilingir 4 7/32

8 Köprü betonlarında (15x15) cm küp için karakteristik basınç dayanımı kg/cm 2, ortalama dayanım kg/cm 2 olarak tespit edilmiştir. Elde edilen projeler ve yerinde yapılan görsel değerlendirmeye göre donatı sınıfı S220 olarak belirlenmiştir. 3-boyutlu haritalama/röleve çalışmaları Yerinde yapılan gözlem ve ölçümler Yerinde detaylı hasar ve durum incelemesi Malzeme deneyleri (karbonasyon, vs.) ile karot testleri E. Namlı 1, D.H.Yıldız 2, A.Özten 3, N.Çilingir 4 8/32

9 GEOTEKNİK İNCELEMELER Deprem bölgesi Zone 1. Jeolojik birim Kumtaşı Zemin sınıfı B Spektrum değerleri Ss<0.25 Ss=0.50 Ss=0.75 Ss=1 Ss> Zemin parametreleri Çalışma alanında planlanan hat üzerinde 2 adet geoteknik amaçlı sondaj yapılmıştır. Sondajlar sonucunda temellerin mesnetlendiği birim, kumtaşı birimi olarak belirlenmiştir. E. Namlı 1, D.H.Yıldız 2, A.Özten 3, N.Çilingir 4 9/32

10 Köprülerin değerlendirilmesinde DLH 2008 yönetmeliği temel alınmıştır. KÖPRÜ SINIFLARI ÖZEL KÖPRÜLER NORMAL KÖPRÜLER BASİT KÖPRÜLER İdare tarafından bildirilen karara göre Üsküdar, Haydarpaşa Üstgeçit Köprüsü özel köprü" sınıfında incelenmiştir. E. Namlı 1, D.H.Yıldız 2, A.Özten 3, N.Çilingir 4 10/32

11 Köprülerin performansa dayalı hesaplarında kullanılacak deprem düzeyleri D1, D2 ve D3 olmak üzere üç ayrı şekilde göz önüne alınmıştır (DLH 2008, ). Deprem Düzeyi D1 D2 D3 DLH Bölüm yılda aşılma olasılığı %50 %10 %2 Dönüş Periyodu 72 yıl 475 yıl 2475 yıl Tasarım Deprem Düzeyleri (DLH 2008,1.2.1.). E. Namlı 1, D.H.Yıldız 2, A.Özten 3, N.Çilingir 4 11/32

12 DLH 2008 Ek-A daki spektral ivme değerleri S s (kısa periyot için spektral ivme) ve S 1 (1.0 sn periyotu için spektral ivme) Zemin Sınıfı B için verilmiştir. Koordinatlara göre bulunan S s ve S 1 değerleri zemin sınıfı ve spektral ivme değerleri kullanılarak DLH 2008 Tablo 1.1 ve DLH Tablo 1.2 deki düzeltme katsayıları ile çarpılır. Deprem Tasarım Spektrumu [DLH & ] E. Namlı 1, D.H.Yıldız 2, A.Özten 3, N.Çilingir 4 12/32

13 3.1 Değerlendirme Yöntemleri DEPREM GÜVENLİĞİ DEĞERLENDİRM ESİ DAYANIMA GÖRE DEĞERLENDİR ME (DGD) ŞEKİL DEĞİŞTİRMEYE GÖRE DEĞERLENDİRME (ŞGD) KAPASİTE TASARIM PRENSİBİ ARTIMSAL İTME ANALİZİ ZAMAN TANIM ALANINDA ANALİZ E. Namlı 1, D.H.Yıldız 2, A.Özten 3, N.Çilingir 4 13/32

14 3.1 Deprem Güvenliği Değerlendirme Yöntemleri Değerlendirmede kullanılan performans limitleri Minimum Hasar (MH) ve Kontrollü Hasar (KH) performans düzeylerine ait limitlerdir. MH yapısal hasarın çok sınırlı olması durumu KH meydana gelmesine izin verilen performans düzeyi Özel Normal köprüler köprüler köprüde deprem etkisi ile hiç hasar meydana gelmemesi veya deprem etkisi altında çok ağır olmayan ve onarılabilir hasarın Basit köprüler Deprem Seviyesi Değerlendirme Yöntemi Performans Limiti D2 D3 D1 D2 D2 DG D ŞGD DGD ŞGD DGD MH KH MH KH KH DLH Köprü Sınıfına Göre Değerlendirme Yöntemleri [DLH Table 3.1&3.2] E. Namlı 1, D.H.Yıldız 2, A.Özten 3, N.Çilingir 4 14/32

15 DAYANIMA GÖRE DEĞERLENDİRME Yapının doğrusal elastik davranışından yola çıkılarak deprem etkileri bulunur ve Kapasite/Etki Oranı (K/E) kullanılarak bu etkiler değerlendirilir r = C D D EQ g r>1 Kapasite yeterli yetersiz r<1 Kapasite E. Namlı 1, D.H.Yıldız 2, A.Özten 3, N.Çilingir 4 15/32

16 ŞEKİL DEĞİŞTİRMEYE GÖRE DEĞERLENDİRME Yapı elemanlarının ve bağlantılarının dayanım kapasitelerine yaklaşması, ulaşması veya geçmesi durumlarında ortaya çıkan doğrusal olmayan davranışı göz önüne alır. Performansa Göre Değerlendirme olarak da bilinmektedir. İncelenen köprüde ŞGD için kontrollü hasar (KH) performans limitinin kullanılması öngörülmüştür. E. Namlı 1, D.H.Yıldız 2, A.Özten 3, N.Çilingir 4 16/32

17 3.2 ANALİZ YÖNTEMLERİ Birinci (hakim) moda ait etkin kütle katılım oranının %70 den fazla olduğu durumda artımsal itme analizi kullanarak yapılabilir [DLH ]. Bu koşul sağlanmıyorsa veya daha kapsamlı hesap gerektiren karmaşık ve/veya kurpta olan köprüler için değerlendirme zaman tanım alanında doğrusal olmayan analiz yöntemi kullanılarak yapılmıştır. Öngörülen performans düzeyine göre birim şekildeğiştirme limitleri tabloda verilen değerler olarak alınmıştır (DLH 2008,Tablo 3.4). Birim şekildeğiştirme Performans Düzeyi MH Beton basınç birim şekildeğiştirmesi, ε c Donatı çeliği birim şekildeğiştirmesi, ε s Performans Düzeyine Göre Birim Şekildeğiştirme Limitleri [DLH 2008 Table 3.4] E. Namlı 1, D.H.Yıldız 2, A.Özten 3, N.Çilingir 4 17/32 KH

18 MALZEME DENEY SONUÇLAR I (Beton karot örneği) (Çelik [DBYBHY kupon örneği) EK.7] MALZEME DAVRANIŞ MODELLERİ ÖNDEĞERLENDİRME JEORADAR / TEMEL ARAŞTIRMASI 3-D RÖLEVE / HARİTALAM A HASAR TESPİT ÇALIŞMALARI YAPI GEOMETRİSİ / ELEMAN BOYUTLARI / KESİT DAYANIMLARI SONDAJ ÇALIŞMAL ARI YAY/YATAK KATSAYILARI ZEMİN ÖZELLİKLERİ GEOTEKNİK RAPOR ZEMİN SINIFI [DLH EK- B] (A, B, C, D, E, F) DETAYLI İNCELEME SONLU ELEMAN MODELLEMESİ (SAP2000) KÖPRÜLERİN DEPREME GÖRE KARŞI DEĞERLENDİRİLME Sİ AKIŞ ŞEMASI YETERSİZ ELEMANLAR VEYA SİSTEM İÇİN ONARIM/ GÜÇLENDİRME PLANI KÖPRÜ GÜVENLİĞ İ YETERLİ DEĞİL BİR VEYA DAHA FAZLA ELEMAN İÇİN K/E < 1.0 DAYANIMA GÖRE DEĞERLENDİRME (DGD) K/E ORANLARI DEĞERLENDİRM ESİ ŞEKİLDEĞİŞTİRMEY E GÖRE DEĞERLENDİRME (ŞGD) (MH limitine göre) BÜTÜN ELEMANLAR İÇİN K/E 1.0 DEPREM TALEP SPEKTRUMLARI [DLH EK- A] D3 D2 D1 T KÖPRÜ COĞRAFİ KONUMU (ENLEM/BOYLA M) KÖPRÜ GÜÇLENDİRME PROJELERİNİN HAZIRLANMASI GÜÇLENDİR ME EKONOMİK VE TEKNİK OLARAK UYGUN YIKILIP YENİDEN YAPILMASI GEREKLİ BİR VEYA DAHA FAZLA PERFORMANS DÜZEYİ > KH PERFORMANS DÜZEYLERİ DEĞERLENDİRM ESİ (KH limitine göre) YAPISAL ELEMANLARIN HEPSİ İÇİN: PERFORMANS DÜZEYİ < KH KÖPRÜ GÜVENLİĞİ YETERLİ ONARIM / YENİLEME PROJELERİNİN HAZIRLANMASI 18/32

19 4.1. Yapısal model Köprünün yapısal modellemesi, SAP2000 bilgisayar programı ile, sonlu elemanlar yöntemi kullanılarak yapılmıştır. E. Namlı 1, D.H.Yıldız 2, A.Özten 3, N.Çilingir 4 19/32

20 4.1. YAPISAL MODEL Köprünün mevcut durumdaki deprem dayanımının analizi için, biri DGD için diğeri ŞGD için olmak üzere iki ayrı model kullanılmıştır. Düşey elemanlarda çatlamış kesit özellikleri eksenel kuvvete bağlı etkin eğilme rijitliği ile tanımlanmış, kirişlerde ise çatlamış kesit eğilme rijitliği brüt kesit rijitliğinin %50 si olarak alınmıştır. E. Namlı 1, D.H.Yıldız 2, A.Özten 3, N.Çilingir 4 20/32

21 4.2. Sonuçların Değerlendirilmesi Köprü taşıyıcı sistemi detaylı inceleme sonucunda DGD ve ŞGD yöntemlerine göre değerlendirilmiştir. Dayanıma göre değerlendirme sonuçları aşağıdaki tabloda verilmiştir. Değerlendirilen Eleman r (kapasite/etki) Sonuç Köprü boyuna Ortaayak yeterli Eğilme tahkiki doğrultuda kolonları Köprü enine doğrultuda 0.78 < 1.00 yetersiz Kesme tahkiki Yüzeysel temel tahkiki Tabliye yerdeğiştirme tahkiki Ortaayak kolonları Ortaayak temeli Köprü boyuna doğrultuda 0.80 < 1.00 yetersiz Köprü enine doğrultuda yeterli Köprü boyuna < 1.00 yetersiz doğrultuda 0.56 Köprü enine doğrultuda yeterli Köprü boyuna 1.00 yeterli doğrultuda 1.42 Köprü enine doğrultuda 0.52 < 1.00 yetersiz E. Namlı 1, D.H.Yıldız 2, A.Özten 3, N.Çilingir 4 21/32

22 MEVCUT KÖPRÜ DGD DEĞERLENDİRMESİ Mevcut köprüde artımsal itme analizi yapıldı. Artımsal itme analizinde sistem performans noktasına ulaşamadan stabilitesini yitirdiği için mevcut durum için şekil değiştirmeye göre değerlendirme yapılamamıştır. E. Namlı 1, D.H.Yıldız 2, A.Özten 3, N.Çilingir 4 22/32

23 Mevcut köprü DGD ve ŞGD değerlendirmeleri sonucunda karşılaşılan bu durum nedeniyle, ortaayak kolonlarının, yüzeysel temelin ve kolon kiriş birleşim bölgelerinin güçlendirilmesine karar verilmiştir.. E. Namlı 1, D.H.Yıldız 2, A.Özten 3, N.Çilingir 4 23/32

24 Mevcut köprü sisteminin DGD ve ŞGD yöntemleri ile değerlendirmeleri sonucunda karşılaşılan bu durum nedeniyle ortaayak kolonlarının betonarme mantolama yöntemiyle güçlendirilmesine karar verilmiştir. Mevcut durumda mafsallı olan kolon-temel bağlantısının rijit hale getirilmesine ve temel boyutunun köprü boyuna doğrultusunda büyütülmesine karar verilmiştir. Kolon alt ucunda oluşan ortaayak kolonlarının mantosuna yerleştirilen boyuna eğilme donatıları mevcut temel içinde ankraj boyu kadar devam ettirilmiş ve böylece kolon-temel birleşimi rijit (dönmeye karşı tam tutulu) hale getirilmiştir. Mevcut ana kirişler güçlendirilmiş durumda yeniden değerlendirilmiş, mesnet bölgelerinde ve açıklıkta teşkil edilecek çelik levhalı-bulonlu birleşimlerle güçlendirilmelerine karar verilmiştir. E. Namlı 1, D.H.Yıldız 2, A.Özten 3, N.Çilingir 4 24/32

25 GÜÇLENDİRİLMİŞ KÖPRÜ ŞGD HESAP MODELİ Güçlendirilmiş köprüye DGD ve ŞGD modelleri yeniden oluşturuldu. E. Namlı 1, D.H.Yıldız 2, A.Özten 3, N.Çilingir 4 25/32

26 GÜÇLENDİRİLMİŞ KÖPRÜ DGD VE ŞGD DEĞERLENDİRMELERİ Köprüde gerçekleştirilen güçlendirme işlemlerinden sonra yapılan DGD ve ŞGD Değerlendirmeleri sonucunda köprünün yeterli güvenliği sağladığı görülmüştür. E. Namlı 1, D.H.Yıldız 2, A.Özten 3, N.Çilingir 4 26/32

27 Kolon üst ucu (mantolanmış) Kolon alt ucu(mantolanmış) Kolon alt ucu(mantolanmış) Güçlendirilmiş köprü boykesit görünümü E. Namlı 1, D.H.Yıldız 2, A.Özten 3, N.Çilingir 4 27/32

28 Kolon-kiriş birleşim bölgesinde altta moment aktaran bulonlu birleşim teşkil edilmiştir. Bayrak olarak tabir edilen bu takviyede çelik levhalar bulonlarla mevcut kolona ve mantolanmış kolona ankre edilmiştir. Kolon-kiriş birleşimi üst kesitte L luk korniyerler enleme kirişi yüzüne bulonlanmıştır. Kiriş üst kesitinde kapasite bu şekilde arttırılmıştır. E. Namlı 1, D.H.Yıldız 2, A.Özten 3, N.Çilingir 4 28/32

29 Güçlendirilen birleşimler kapasite tasarımı prensibine göre kontrol edilmiştir. Buna göre, birleşimin kapasitesinin arttırılmış toplam etkilere göre elde edilen birleşim iç kuvvetlerini güvenle karşıladığı kanıtlanmıştır. E. Namlı 1, D.H.Yıldız 2, A.Özten 3, N.Çilingir 4 29/32

30 Bu proje kapsamında, Dayanıma Göre Değerlendirmede response spektrum yöntemine göre çalışmalar yapılırken şekil değiştirmeye göre değerlendirmede artımsal itme analizi yöntemi uygulanmıştır. Yapılan değerlendirmeler sonucunda yetersizlik içerdiği belirlenen köprülerin depreme karşı güvenli hale getirilebilmesi için güçlendirme uygulama tasarımları geliştirilmiştir. Ülkemizin depremselliği yüksek bir bölgede yer aldığı gözönünde tutularak, bu tür değerlendirmelerin genelleştirilmesinin ve yaygınlaştırılmasının deprem etkilerinin olumsuz etkilerinin en aza indirgemesi açısından gerekli olduğu görüşüne varılmıştır. E. Namlı 1, D.H.Yıldız 2, A.Özten 3, N.Çilingir 4 30/32

31 [1] AASHTO (2002), Standard Specifications For Highway Bridges, American Association of State Highway and Transportation Officials, AASHTO, 17th Edition. [2] DBYYHY (2007) Deprem Bölgelerinde Yapılacak Binalar Hakkında Yönetmelik, T.C. Bayındırlık ve İskan Bakanlığı, Ankara. [3] DLH (2008) Kıyı ve Liman Yapıları, Demiryolları, Hava Meydanları İnşaatlarına İlişkin Deprem Teknik Yönetmeliği, Demiryolları, Limanlar ve Hava Meydanları İnşaatı Genel Müdürlüğü. [4] FEMA356 (2000), Prestandard and Commentary For the Seismic Rehabilitation of Buildings, American Society of Civil Engineers. [5] FHWA-HRT (2006), Seismic Retrofit Manual for Highway Structures: Part 1 Bridges, U.S. Department of Transportation Federal Highway Administration. [6] Dönmez M.C, Çilingir N., Özer E.(2014) Seismic evaluation and retrofit of an existing bridge by using current codes of practice, İstanbul Bridge Conference. E. Namlı 1, D.H.Yıldız 2, A.Özten 3, N.Çilingir 4 31/32

32 İLGİNİZ İÇİN TEŞEKKÜRLER E M A Y U L U S L A R A R A S I M Ü H E N D İ S L İ K v e M Ü Ş A V İ R L İ K A. Ş. E. Namlı 1, D.H.Yıldız 2, A.Özten 3, N.Çilingir 4 32/32

KIYI VE LĐMA YAPILARI, DEMĐRYOLLARI, HAVA MEYDA LARI Đ ŞAATLARI A ĐLĐŞKĐ DEPREM TEK ĐK YÖ ETMELĐĞĐ (2008)

KIYI VE LĐMA YAPILARI, DEMĐRYOLLARI, HAVA MEYDA LARI Đ ŞAATLARI A ĐLĐŞKĐ DEPREM TEK ĐK YÖ ETMELĐĞĐ (2008) KIYI VE LĐMA YAPILARI, DEMĐRYOLLARI, HAVA MEYDA LARI Đ ŞAATLARI A ĐLĐŞKĐ DEPREM TEK ĐK YÖ ETMELĐĞĐ (2008) Yayın tarihi: 18.08.2007, Resmî Gazete o.:26617 Değişiklik : 26.12.2008, Resmî Gazete o.:27092

Detaylı

MEVCUT BETONARME BİNALARIN DOĞRUSAL ELASTİK VE DOĞRUSAL ELASTİK OLMAYAN HESAP YÖNTEMLERİ İLE İNCELENMESİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME

MEVCUT BETONARME BİNALARIN DOĞRUSAL ELASTİK VE DOĞRUSAL ELASTİK OLMAYAN HESAP YÖNTEMLERİ İLE İNCELENMESİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME MEVCUT BETONARME BİNALARIN DOĞRUSAL ELASTİK VE DOĞRUSAL ELASTİK OLMAYAN HESAP YÖNTEMLERİ İLE İNCELENMESİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME ÖZET: F. Demir 1, K.T. Erkan 2, H. Dilmaç 3 ve H. Tekeli 4 1 Doçent Doktor,

Detaylı

5. MEVCUT BİNALARIN DEPREM ETKİSİ ALTINDA DEĞERLENDİRİLMESİ VE GÜÇLENDİRİLMESİ

5. MEVCUT BİNALARIN DEPREM ETKİSİ ALTINDA DEĞERLENDİRİLMESİ VE GÜÇLENDİRİLMESİ 5. MEVCUT BİNALARIN DEPREM ETKİSİ ALTINDA DEĞERLENDİRİLMESİ VE GÜÇLENDİRİLMESİ 5.1. GİRİŞ 5.2. BİNALARDAN BİLGİ TOPLANMASI 5.2.1. Bina Geometrisi 5.2.2. Eleman Donatı Detayları 5.2.3. Malzeme Özellikleri

Detaylı

YÜKSEK LİSANS TEZİ HIZLI DURUM TESPİT (DURTES) YÖNTEMİ VE BİLGİSAYAR PROGRAMININ GELİŞTİRİLMESİ

YÜKSEK LİSANS TEZİ HIZLI DURUM TESPİT (DURTES) YÖNTEMİ VE BİLGİSAYAR PROGRAMININ GELİŞTİRİLMESİ İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ HIZLI DURUM TESPİT (DURTES) YÖNTEMİ VE BİLGİSAYAR PROGRAMININ GELİŞTİRİLMESİ İnş. Müh. Rasim TEMÜR İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı Yapı

Detaylı

BETONARME BİNALARDA EŞDEĞER TEK SERBESTLİK DERECELİ SİSTEM VE 3-B DOĞRUSAL ELASTİK OLMAYAN DİNAMİK ANALİZ DEPLASMAN TALEPLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

BETONARME BİNALARDA EŞDEĞER TEK SERBESTLİK DERECELİ SİSTEM VE 3-B DOĞRUSAL ELASTİK OLMAYAN DİNAMİK ANALİZ DEPLASMAN TALEPLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI ÖZET: BETONARME BİNALARDA EŞDEĞER TEK SERBESTLİK DERECELİ SİSTEM VE 3-B DOĞRUSAL ELASTİK OLMAYAN DİNAMİK ANALİZ DEPLASMAN TALEPLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI M. İnel, E. Meral 2 ve H.B. Özmen 3 Profesör, İnşaat

Detaylı

AFYON DEPREMİNDE HASAR GÖRMÜŞ BETONARME BİR YAPININ GÜÇLENDİRME ÇALIŞMASI

AFYON DEPREMİNDE HASAR GÖRMÜŞ BETONARME BİR YAPININ GÜÇLENDİRME ÇALIŞMASI Afyon Kocatepe Üniversitesi 6 (1) Afyon Kocatepe University FEN BİLİMLERİ DERGİSİ 81-96 JOURNAL OF SCIENCE AFYON DEPREMİNDE HASAR GÖRMÜŞ BETONARME BİR YAPININ GÜÇLENDİRME ÇALIŞMASI ÖZET Kamuran ARI, Hamdi

Detaylı

2. SAFHA MÜHENDİSLİK ÇALIŞMALARINDA YAPI STOKLARININ DEPREM GÜVENLİĞİNİN BELİRLENMESİ: KADEMELİ DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ AMAÇ

2. SAFHA MÜHENDİSLİK ÇALIŞMALARINDA YAPI STOKLARININ DEPREM GÜVENLİĞİNİN BELİRLENMESİ: KADEMELİ DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ AMAÇ FATİH İLÇESİNİN DEPREME KARŞI GÜVENLİ KILINMASI KAPSAMINDA YENİDEN YAPILANDIRMA, REHABİLİTASYON VE GÜÇLENDİRME PROJELERİNİ YÖNLENDİREN KENTSEL DÖNÜŞÜM PLANLAMA VE YEREL EYLEM PLAN VE PROJELERİNİN HAZIRLANMASI

Detaylı

BİNGÖL YATILI BÖLGE İLKÖĞRETİM OKULUNUN DEPREM GÜVENLİĞİ

BİNGÖL YATILI BÖLGE İLKÖĞRETİM OKULUNUN DEPREM GÜVENLİĞİ BİNGÖL YATILI BÖLGE İLKÖĞRETİM OKULUNUN DEPREM GÜVENLİĞİ SEISMIC SAFETY OF THE REGIONAL SCHOOL BUILDING OF BİNGÖL Zekai Celep İstanbul Teknik Üniversitesi, İnşaat Fakültesi İstanbul Özet Bu bildiride,

Detaylı

BÖLÜM II C. BETO ARME BĐ ALARI DEĞERLE DĐRME VE GÜÇLE DĐRME ÖR EKLERĐ ÖR EK 11

BÖLÜM II C. BETO ARME BĐ ALARI DEĞERLE DĐRME VE GÜÇLE DĐRME ÖR EKLERĐ ÖR EK 11 BÖLÜM II C. BETO ARME BĐ ALARI DEĞERLE DĐRME VE GÜÇLE DĐRME ÖR EKLERĐ ÖR EK 11 SÜ EKLĐK DÜZEYĐ YÜKSEK 6 KATLI BETO ARME ÇERÇEVELĐ BĐ A SĐSTEMĐ Đ PERFORMA SI I DOĞRUSAL ELASTĐK OLMAYA YÖ TEM (ZAMA TA IM

Detaylı

BETONARME KÖPRÜ KOLONLARI İÇİN FARKLI GÜÇLENDİRME YÖNTEMLERİNİN KIRILGANLIK ANALİZLERİ KULLANILARAK DEĞERLENDİRİLMESİ

BETONARME KÖPRÜ KOLONLARI İÇİN FARKLI GÜÇLENDİRME YÖNTEMLERİNİN KIRILGANLIK ANALİZLERİ KULLANILARAK DEĞERLENDİRİLMESİ ÖZET: BETONARME KÖPRÜ KOLONLARI İÇİN FARKLI GÜÇLENDİRME YÖNTEMLERİNİN KIRILGANLIK ANALİZLERİ KULLANILARAK DEĞERLENDİRİLMESİ İ. Evcen 1 A. Shafieezadeh 2 R. DesRoches 3 1 Yüksek Lisans, İnşaat Müh. Bölümü,

Detaylı

DEPREM BÖLGELERİNDE YAPILACAK BİNALAR HAKKINDA ESASLAR

DEPREM BÖLGELERİNDE YAPILACAK BİNALAR HAKKINDA ESASLAR EK DEPREM BÖLGELERİNDE YAPILACAK BİNALAR HAKKINDA ESASLAR BÖLÜM 1 GENEL HÜKÜMLER 1.1. KAPSAM 1.1.1 Bu Yönetmelik hükümleri, deprem bölgelerinde yeni yapılacak binalar ile daha önce yapılmış mevcut binalara

Detaylı

KISMİ DOLGU DUVARLI ÇELİK ÇERÇEVELERİN TERSİNİR TEKRARLANIR YATAY YÜKLER ALTINDAKİ DAVRANIŞININ DENEYSEL ve ANALİTİK OLARAK İNCELENMESİ.

KISMİ DOLGU DUVARLI ÇELİK ÇERÇEVELERİN TERSİNİR TEKRARLANIR YATAY YÜKLER ALTINDAKİ DAVRANIŞININ DENEYSEL ve ANALİTİK OLARAK İNCELENMESİ. 1. OTURUM KISMİ DOLGU DUVARLI ÇELİK ÇERÇEVELERİN TERSİNİR TEKRARLANIR YATAY YÜKLER ALTINDAKİ DAVRANIŞININ DENEYSEL ve ANALİTİK OLARAK İNCELENMESİ M. Yaşar Kaltakcı a, Hasan Hüsnü Korkmaz a, Ali Köken a,

Detaylı

GÜLBURNU KÖPRÜSÜ. Zeki Harputoğlu 1, Dr. Nuri Çelebi 2, Fikret Tulumtaş 3 Yüksel Proje, Ankara

GÜLBURNU KÖPRÜSÜ. Zeki Harputoğlu 1, Dr. Nuri Çelebi 2, Fikret Tulumtaş 3 Yüksel Proje, Ankara GÜLBURNU KÖPRÜSÜ Zeki Harputoğlu 1, Dr. Nuri Çelebi 2, Fikret Tulumtaş 3 Yüksel Proje, Ankara 1) İnşaat Müh. ( İTÜ - 1990) 2) İnşaat Yük. Müh. ( Technische Nochschule Hannover 1966, Cornell University

Detaylı

Betonarme Çerçeve Yapılar İçin Güvenilirlik Esaslı Sismik Tasarımda Yük Katsayılarının Optimizasyonu

Betonarme Çerçeve Yapılar İçin Güvenilirlik Esaslı Sismik Tasarımda Yük Katsayılarının Optimizasyonu Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 1-1,(26),99-18 Betonarme Çerçeve Yapılar İçin Güvenilirlik Esaslı Sismik Tasarımda Yük Katsayılarının K. A. KORKMAZ Dokuz Eylül Üniversitesi

Detaylı

1 Mayıs 2003 Bingöl Depreminde Yıkılmış Betonarme Üç Katlı Bir Okul Binasının Statik ve Dinamik Analizi

1 Mayıs 2003 Bingöl Depreminde Yıkılmış Betonarme Üç Katlı Bir Okul Binasının Statik ve Dinamik Analizi 4 1 4 GÜFBED/GUSTIJ (2014) 4 (1): 36-45 Research/Araştırma 1 Mayıs 2003 Bingöl Depreminde Yıkılmış Betonarme Üç Katlı Bir Okul Binasının Statik ve Dinamik Analizi Özet ÖZLEM ÇAVDAR, FEZAYİL SUNCA Gümüşhane

Detaylı

Orta Katlı Betonarme Yapılar İçin Deplasman İstemi Hesaplama Yöntemlerinin Karşılaştırılması

Orta Katlı Betonarme Yapılar İçin Deplasman İstemi Hesaplama Yöntemlerinin Karşılaştırılması Orta Katlı Betonarme Yapılar İçin Deplasman İstemi Hesaplama Yöntemlerinin Karşılaştırılması Hayri Baytan ÖZMEN, Mehmet İNEL ve Hüseyin Bilgin Pamukkale Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü, Kınıklı,

Detaylı

YAPILARIN ÜST RİJİT KAT OLUŞTURULARAK GÜÇLENDİRİLMESİ

YAPILARIN ÜST RİJİT KAT OLUŞTURULARAK GÜÇLENDİRİLMESİ YAPILARIN ÜST RİJİT KAT OLUŞTURULARAK GÜÇLENDİRİLMESİ Hasan KAPLAN 1, Yavuz Selim TAMA 1, Salih YILMAZ 1 hkaplan@pamukkale.edu.tr, ystama@pamukkale.edu.tr, syilmaz@pamukkale.edu.tr, ÖZ: Çok katlı ların

Detaylı

Örnek Güçlendirme Projesi. Joseph Kubin Mustafa Tümer TAN

Örnek Güçlendirme Projesi. Joseph Kubin Mustafa Tümer TAN Örnek Güçlendirme Projesi Joseph Kubin Mustafa Tümer TAN Deprem Performansı Nedir? Deprem Performansı, tanımlanan belirli bir deprem etkisi altında, bir binada oluşabilecek hasarların düzeyine ve dağılımına

Detaylı

BÖLÜM I 6. DEPREM ETKİSİNDEKİ YIĞMA BİNALAR

BÖLÜM I 6. DEPREM ETKİSİNDEKİ YIĞMA BİNALAR BÖLÜM I 6. DEPREM ETKİSİNDEKİ YIĞMA BİNALAR 6.. YURDUMUZDAKİ YIĞMA BİNALAR I.6/2 6.2. DEPREM YÖNETMELİĞİNDE YIĞMA BİNA I.6/2 6.2.. Genel Kurallar I.6/3 6.2.2. Düşey ve Deprem Yükü Altında Duvar Gerilmeleri

Detaylı

YÖNETMELİK Bayındırlık ve İskan Bakanlığından: DEPREM BÖLGELERİNDE YAPILACAK BİNALAR HAKKINDA YÖNETMELİK

YÖNETMELİK Bayındırlık ve İskan Bakanlığından: DEPREM BÖLGELERİNDE YAPILACAK BİNALAR HAKKINDA YÖNETMELİK YÖNETMELİK Bayındırlık ve İskan Bakanlığından: DEPREM BÖLGELERİNDE YAPILACAK BİNALAR HAKKINDA YÖNETMELİK Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; 15/5/1959 tarihli ve 7269 sayılı Umumi Hayata

Detaylı

PERFORMANSA BAĞLI TASARIMDA KIRILGANLIK ANALİZLERİ. Armagan KORKMAZ 1, Engin AKTAŞ 2 armagan.korkmaz@deu.edu.tr, enginaktas@iyte.edu.

PERFORMANSA BAĞLI TASARIMDA KIRILGANLIK ANALİZLERİ. Armagan KORKMAZ 1, Engin AKTAŞ 2 armagan.korkmaz@deu.edu.tr, enginaktas@iyte.edu. PERFORMANSA BAĞLI TASARIMDA KIRILGANLIK ANALİZLERİ Armagan KORKMAZ 1, Engin AKTAŞ 2 armagan.korkmaz@deu.edu.tr, enginaktas@iyte.edu.tr ÖZ: Son yıllarda hızla önem kazanmakta olan performansa bağlı analiz

Detaylı

Uygulamada Kullanılan Profesyonel Bir Yapısal Analiz-Betonarme Hesap ve Çizim Yazılımının İrdelenmesi: Z-PRO

Uygulamada Kullanılan Profesyonel Bir Yapısal Analiz-Betonarme Hesap ve Çizim Yazılımının İrdelenmesi: Z-PRO Uygulamada Kullanılan Profesyonel Bir Yapısal Analiz-Betonarme Hesap ve Çizim Yazılımının İrdelenmesi: Z-PRO Süleyman YALÇIN * Ahmet TOPÇU ** Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Mühendislik Mimarlık Fakültesi,

Detaylı

DEPREM YALITIMLI HASTANE TASARIMI UYGULAMASI: ERZURUM SAĞLIK KAMPÜSÜ

DEPREM YALITIMLI HASTANE TASARIMI UYGULAMASI: ERZURUM SAĞLIK KAMPÜSÜ ÖZET: DEPREM YALITIMLI HASTANE TASARIMI UYGULAMASI: ERZURUM SAĞLIK KAMPÜSÜ A. ÖZMEN 1, B. ŞADAN 2, J. KUBİN 1,3, D. KUBİN 1,2, S.AKKAR 4, O.YÜCEL 1, H. AYDIN 1, E. EROĞLU 2 1 Yapısal Tasarım Bölümü, PROTA

Detaylı

BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ KANDİLLİ RASATHANESİ VE DEPREM ARA TIRMA ENSTİTÜSÜ DEPREM MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI

BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ KANDİLLİ RASATHANESİ VE DEPREM ARA TIRMA ENSTİTÜSÜ DEPREM MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ KANDİLLİ RASATHANESİ VE DEPREM ARA TIRMA ENSTİTÜSÜ DEPREM MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI ZAYIF ZEMİNLERDE YAPILAN BİNALARDA DİNAMİK YAPI KAZIK ZEMİN ETKİLEŞİMİ İÇİN UYGULAMAYA YÖNELİK

Detaylı

ÇELİK UZAY ÇATI SİSTEMLİ HAL YAPILARIN DEPREM DAVRANIŞLARININ İNCELENMESİ. Armağan KORKMAZ *, Zeki AY **

ÇELİK UZAY ÇATI SİSTEMLİ HAL YAPILARIN DEPREM DAVRANIŞLARININ İNCELENMESİ. Armağan KORKMAZ *, Zeki AY ** 875 ÇELİK UZAY ÇATI SİSTEMLİ HAL YAPILARIN DEPREM DAVRANIŞLARININ İNCELENMESİ Armağan KORKMAZ *, Zeki AY ** ÖZET Deprem etkisi, yapıları alışılmış yüklerin üzerinde zorlayarak yapı davranışını olumsuz

Detaylı

SIVI İHTİVA EDEN ANKRAJLI VE ANKRAJSIZ TANKLARIN LİNEER OLMAYAN ÇOK BOYUTLU DEPREM ANALİZLERİ

SIVI İHTİVA EDEN ANKRAJLI VE ANKRAJSIZ TANKLARIN LİNEER OLMAYAN ÇOK BOYUTLU DEPREM ANALİZLERİ ÖZET: SIVI İHTİVA EDEN ANKRAJLI VE ANKRAJSIZ TANKLARIN LİNEER OLMAYAN ÇOK BOYUTLU DEPREM ANALİZLERİ Z. Ozdemir 1, Y. Fahjan 2 ve M. Souli 3 1 Dr., Kandilli Rasathanesi, Boğaziçi Üniversitesi, İstanbul

Detaylı

DEPREM BÖLGELERĐ DE YAPILACAK BĐ ALAR HAKKI DA YÖ ETMELĐK

DEPREM BÖLGELERĐ DE YAPILACAK BĐ ALAR HAKKI DA YÖ ETMELĐK DEPREM BÖLGELERĐ DE YAPILACAK BĐ ALAR HAKKI DA YÖ ETMELĐK Yayın tarihi: 06.03.2007, Resmi Gazete o.:26454 Değişiklik : 03.05.2007, Resmi Gazete o.:26511 EK DEPREM BÖLGELERĐ DE YAPILACAK BĐ ALAR HAKKI DA

Detaylı

YÜKSEK LİSANS TEZİ I VE KUTU KESİTLİ ÇELİK-BETONARME KOMPOZİT KÖPRÜ KİRİŞLERİNİN ANALİTİK İNCELENMESİ

YÜKSEK LİSANS TEZİ I VE KUTU KESİTLİ ÇELİK-BETONARME KOMPOZİT KÖPRÜ KİRİŞLERİNİN ANALİTİK İNCELENMESİ İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ I VE KUTU KESİTLİ ÇELİK-BETONARME KOMPOZİT KÖPRÜ KİRİŞLERİNİN ANALİTİK İNCELENMESİ İnş.Müh. Alican TÖREN İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı

Detaylı

VİSKOZ SÖNDÜRÜCÜ SİSTEMLERİN YÜKSEK KATLI BETONARME OFİS BİNALARININ DEPREM DAYANIMI ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

VİSKOZ SÖNDÜRÜCÜ SİSTEMLERİN YÜKSEK KATLI BETONARME OFİS BİNALARININ DEPREM DAYANIMI ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Altıncı Ulusal Deprem Mühendisliği Konferansı, 16-20 Ekim 2007, İstanbul Sixth National Conference on Earthquake Engineering, 16-20 October 2007, Istanbul, Turkey VİSKOZ SÖNDÜRÜCÜ SİSTEMLERİN YÜKSEK KATLI

Detaylı

Ocak 2009. Teknik Özellikler

Ocak 2009. Teknik Özellikler Ocak 2009 Teknik Özellikler Teknik Özellikler Tüm Hakları Saklıdır. Prota Yazılım Ltd. Şti. 2 KULLANIM HAKLARI PROTA YAZILIM BİLİŞİM ve MÜHENDİSLİK LTD. ŞTİ. ODTÜ Teknokent Teknoloji Geliştirme Bölgesi

Detaylı