ölçmek bilmektir, bilmek yönetmektir

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ölçmek bilmektir, bilmek yönetmektir"

Transkript

1 BİNALARDA ENERJİ VERİMLİLİĞİ Arif Künar EDSM Enerji Denetim Danışmanlık Servis ve Mühendislik Ltd. Şti. ODTÜ Mezunları Derneği Sunuş ölçmek bilmektir, bilmek yönetmektir

2 2008 Enerji Verimliliği Yılı, çok verimsiz geçirilmiştir.

3 ENERGY POLICY THE KEY DRIVERS 3x20% by 2020 By % EU GHG By % EFFICIENCY By 2020 binding 20% RENEWABLES in final energy consumption at EU level BIO-FUELS Min 10% binding ELECTRICITY MS binding choice HEATING & COOLING MS binding choice NATIONAL TARGETS & ACTION PLANS European Commission, DG Energy and Transport 3

4 AB ve Türkiye Enerji Yoğunluğu Karşılaştırması... enerji yoğunluğu (toe/milyon ) ,6 208, yıllar AB-25 Türkiye Kaynak: EUROSTAT

5 Türkiye Enerji Verimliliği Stratejisi... Kaynak. MVV Consultant and Engineers, Nisan 2004

6 Çıkması Gereken Yönetmelikler... Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği Eko-Dizayn Yönetmeliği Enerji Kaynaklarının ve Enerjinin Kullanımında Verimliliğin Artırılmasına İlişkin Yönetmelik Yapı Malzemeleri Yönetmeliği Kojenerasyon Yasası Enerji Verimli Motor Tebliği Verimli Klima, Kazan, Aydınlatma Tebliği vb.

7 Binalar, Enerji ve Çevre Dostu tasarlanmalıdır... Günümüzde binaların yapımından kullanımına, çevreye verdikleri olumsuz etkiler çok ciddi boyutlara ulaşmıştır. Ülkemizde kullanılan enerjinin üçte biri binalarımızda kullanılmaktadır. Bu enerjinin %85 i de ısıtma ve soğutma amaçlı kullanılmaktadır. Binalarda yapının kendisi başta olmak üzere, ısıtma-soğutmahavalandırma, aydınlatma ve beyaz eşya gibi enerji harcayan tüm sistemler minumumda ve enerji verimlilikleri hesaplanarak tasarlanmalıdır. Öncelikle, mimari olarak binalarda maksimum pasif ısıtma, soğutma, havalandırma, aydınlatma sağlanmalı, kalan az miktardaki enerji için de yenilenebilir enerji kullanımına göre tasarlanmalıdır.

8 Enerji ve Çevre Dostu Binalar... Çevre Dostu tasarım anlayışıyla, varolan ve çevre dostu olmayan tasarımı geliştirip, iyileştirerek çevre dostu bina kriterlerine uygun bina tasarlayarak ve yaparak, hem binaların çevreye verdiği zararı minimuma indirebiliriz, hem de binalarda yaşayan ve çalışan insanların yaşam kalitesini artırmaya katkıda bulunuruz. Bu amaçla dünyada çevre dostu organizasyonlar çeşitli sertifikalar oluşturdu. Bunların en yaygın kullanılanı 1993 yılında ABD de kurulan Yeşil Binalar Konseyi nin LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) adında binaların sürdürülebilir inşaat kriterlerine göre tasarlanmasını yapılmasını ölçen bir kriterler sistemidir. İngiltere de oluşturulan BREEAM sistemi ve Energy Star sistemi Avrupa da yaygın olarak kullanılmaktadır.

9 LEED Sertifikasyon Sistemi farklı kategoride oluşturulan bu ölçümlendirme sistemi, binanın 6 ayrı alanda puan almasını sağlamaktadır. Bu sistem, başarısı tamamen varolan teknolojiye dayalı, sertifika almak için gönüllü olarak basvurulan, piyasanın yönlendirdiği ve ortak akılla şekillendirilen bir sistemdir. Puanların alındığı 6 alan: 1-Sürdürülebilir Araziler, 2-Su Verimliliği, 3-Enerji ve Atmosfer, 4-Malzemeler ve Kaynaklar, 5-İç Hava Kalitesi 6-Tasarımda İnavasyondur.

10 Normal LEED Sertifikasına Sahip Bir Binanın Enerji Verimliliği... LEED Sertifikasyon programını sağlayan bir bina ile LEED kurallarına göre yapılmamış bir binanın enerji verimliliği ve dolayısı ile satış-kiralama değerleri çok farklıdır. 32% daha az elektrik, 26% daha az doğalgaz ve 36% daha az toplam enerji.

11 Enerji Talep Tarafı Yönetimi ne Geçilmelidir (Energy Demand Side Management-EDSM)... Elektrik üretim ve dağıtım şirketleri tarafından hazırlanan DSM programlar ile, tüketicilerin yüksek verimli cihaz kullanmaları, binanın yük faktörünün daha uygun seviyelere getirilmesi, maksimum talebin düşürülmesi sağlanmaktadır. Bu durum, hem enerji üretici firmalar ve tüketiciler hem de ülke için karşılıklı yarar sağladığı için oldukça başarılı olmaktadır. DSM programları; tüketicileri cihaz satın alırken bilinçlendirme çalışmaları ile birlikte, enerji tarifelerinde zaman ve yük türlerine göre özel satış şartları önermek suretiyle uygulanmaktadır.

12 Talep Tarafını Nasıl Yönetirsiniz... Enerji yoğunluğunu düşürürsünüz, Enerji tasarrufu yaparsınız, Enerjiyi verimli (akıllı) kullanırsınız, Diğer sektörlerle ilgili hedefleri gözden geçirirsiniz, Enerji ihtiyacının gerçekliğini sorgularsınız, Hedef koyar, teşvik edersiniz, Bölgesel ve yenilenebilir enerji sistemine yönelirsiniz.

13 Ömür Boru Maliyet... ÖBM = M im + M md + M e + M o + M bt + M a + M çev +M dç M im M md M e M o M bt M a M çev M dç = ilk alım maliyeti = montaj ve devreye alma maliyeti = enerji maliyeti = operasyonel maliyetler = bakım ve tamirat maliyetleri = arıza maliyeti = çevreye etki maliyeti = devreden çıkarma maliyeti

14 Yatırımlarda önce, Ömür Boyu Maliyet Hesaplanmalıdır... (Life Cycle Cost-LCC) Flora Etkileri, Küresel Isınma Etkisi, Katımadde Emisyonu, Duman Kirliliği, Ağır Metal Etkilemeleri, Endüstriyel atıklar, Açık Alan tahribatları, Göçler, Savaşlar, Isıl Kirlenmeler, Görüntü Kirliliği, Enerji Transfer sorunları, Enerji güvenliği,

15 Ömür Boyu Maliyet Hesaplanmalıdır... (Life Cycle Cost-LCC) İthal ve Yerli Döviz Kullanımı, Dışa Bağımlılık, NO2, Nox, CO2, Asitlenme, Ozon Tabakası, Kanserojen Etkiler, Radyoaktif Atıklar, Radyasyon yayılımı, Açık Alan kayıpları, Afet Riskleri, Jeolojik Etkiler, Eser Yapı Malzeme tahribatı, Enerji Kaynakları nın Arif KÜNAREİE tükenmesi enveripad Sunuş,

16 Öncelikle ve Kesinlikle Artık Yenilenebilir Enerji Kullanılmalıdır... Özellikle yeni yerleşimlerde, toplu-konutlarda ve binalarda, doğalgaz, kömür, petrol yerine, Jeotermal, Güneş, Rüzgar, Biyoyakıt kullanılmalıdır.

17 Bölgesel (Dağıtık) Enerji Modeline Geçilmelidir. WADE World Alliance Decentralized Energy... Yüksek verimli kojenerasyon (gaz, yenilenebilir kaynaklar), Bölgesel-yerel hidroelektrik, güneş, rüzgar, jeotermal ve biyokütle kaynakları, Elektrik üretim, iletim ve dağıtımında verimliliğin arttırılması, Merkezi üretim, iletim ve dağıtım sisteminin kayıplarının ve yatırım maliyetlerinin azaltılması, Yakıt tasarrufu sağlanarak enerjide dışa bağımlılığın azaltılması, Şebeke yükü dengelenerek arz güvenliğinin desteklenmesi, CO2 ve diğer hava kirleticilerinin salımlarının azaltılarak, hava kirliliği ve küresel iklim etkisinin azaltılması

18 Danimarka Enerji Altyapısının Evrimi-Bölgesel Enerji Modeli...

19 Mevcut Enerji Santrallarının Verimliliği Artırılmalıdır... Rehabilitasyon çalışmalarına 2005 yılında başlanmıştır. Rehabilitasyonlar, Termik Santrallarda 2010 yılı, HES lerde 2012 yılı sonunda tamamlanacaktır. Rehabilitasyonlar sonucunda bugüne kadar 3,3 milyar kwh üretim artışı sağlanmış olup, tüm rehabilitasyonlar tamamlandığında ise 13,1 milyar kwh üretim artışı sağlanacaktır. 13,1 milyar kwh üretim artışı; yaklaşık 2 Adet Keban Hidroelektrik Santralının yıllık üretimine eşdeğerdir. Rehabilitasyonlar sonucunda; Kapasite kullanım oranı %72 ye, Emre amadelik %87 ye yükselmiştir. Kaynak. EÜAŞ Genel Müdürü Arif KÜNAREİE Sefer enveripad Bütün Sunuşu-12 Ocak 2008

20 ENVER Sistem ve Teknolojiler Kullanılmalıdır... Bölgelerde, kentlerde, toplukonutlarda ve binalarda enerji verimli şekilde, ısıtma, soğutma, buhar, elektrik, aydınlatma elde etmek için, Kojenerasyon-trijenerasyon-mikrokojenerasyon sistemleri, Kombi yerine, merkezi sistemler, ısı pay ölçerler, termostatlı vanalar, Toprak-su-hava kaynaklı ısı pompa sistemleri, enerji verimli pompa ve motorlar, Güneş PV panelleri, ısıtma-soğutma kollektörleri, güneş-ısı pompası hibrid sistemler, Rüzgar türbinleri, güneş-rüzgar hibrid sistemler, Mikro hidroelektrik türbinler, Otomasyon, kompanzasyon, harmonik filtre, verimli trafo, kablolama, Gün ışığı bacaları, sensörlü verimli armatürler ve led lambalar, Trombe duvar, kış bahçesi ve dışarıdan mantolamayla yalıtım uygulamaları, low-e yalıtımlı pencereler, yalıtımlı tuğlalar, Yerden, duvardan ısıtma sistemleri vb,

21 Güneş Kollektörü Uygulamaları...

22 Kojenerasyon-Trijenerasyon...

23 Bina Yalıtımı, En Kolay Enerji Verimliliğini Sağlar... Kaynak: La maison Négawatts, Değişik 100 m2, 250 m3 19 derece gündüz, 100 m2, 250 m3 19 derece gündüz, 100 m2, 250 m3 19 derece gündüz, Binanın özelliği 15 derece gece Kışın gece panjurlar açık Yazın gündüz panjurlar açık Pencere alanı 16m2 3 m2si güneyde 15 derece gece Kışın gece panjurlar kapalı Yazın gündüz panjurlar % 85 kapalı Pencere alanı 16 m2 11m2 si güneyde 15 derece gece Kışın gece panjurlar kapalı Yazın gündüz panjurlar % 85 kapalı Pencere alanı 28 m2 22 m2si güneyde Duvar Yalıtımı Çatı Yalıtımı 7 cm içte 14 cm 7 cm içte 14 cm 10 cm dışta 20 cm Isıtma/soğutma İhtiyacı Kwh Kwh kwh FARK % 34 % 65

24 Geleneksel cihazlar Örnek bir konutta ölçülen yıllık cihaz enerji tasarrufu... Verimli Cihazlar TV 555 kwh/yıl Diğer 660 kwh/yıl Çamaşır Makinası 285 kwh/yıl Buzdolabı+ D Dondurucu 1056 kwh/yıl Çamaşır Makinası 195 kwh/yıl Buzdolabı+ Dondurucu 333 kwh/yıl Aydınlatma 127 kwh/yıl Isıtma(k.po mpa) 100 kwh/yıl Kurutucu 380 kwh/yıl Bulaşık Makinası 295 kwh/yıl Isıtma (k.pompa) 300 kwh/yıl Aydınlatma 467 kwh/yıl 1789 Diğer 584kWh/yıl TV 231kWh/yıl Bulaşık Makinası 295 kwh/yıl Kurutucu 324kWh/yıl Toplam=3978 kwh/yıl Toplam=2189 kwh/yıl Kaynak: Twinning Project/Ademe-Enertec, EİE Tasarruf 1789 kwh/yıl %45

25 Kiptaş Toplu-Konutlarında ENVER... Asansörlerde invertör kullanılarak %30 oranında elektrik enerjisi tasarrufu, Sensörlü aydınlatma sistemi ile %50 oranında elektrik enerjisi tasarrufu, Radyatörlerde termostatik vana kullanılarak %5-10 oranında enerji tasarrufu, Merkezi ısıtma ve ısıpay ölçerlerle %30-40 oranında enerji tasarrufu, Termostatik lavabo, banyo, duş bataryası kullanılarak %10-15 oranında su ve enerji tasarrufu.. Kaynak.BÜYÜKŞEHİR AYDINLATMA VE Arif ENERJİ KÜNAREİE MÜDÜRLÜĞÜ enveripad SUNUŞU-13.Ocak.2008 Sunuş

26 Ulusal Enerji Verimliliği Seferberliği Acilen Başlatılmalıdır...1 Ülkemizin en önemli sorunu olan enerji krizini, en kısa ve ucuz yoldan hızlıca çözmek için, devletimizin bütün dikkat, çalışma, altyapı, kapasite, personel, yatırım, teşvik mekanizmaları enerji verimliliği üzerine odaklanmalı ve yoğunlaştırılmalıdır. Bekleyen ikincil mevzuatlar ve gönüllü-teşvik mekanizmaları birgün bile gecikmeden hemen çıkarılmalı ve uygulanmaya başlanmalıdır. Ülkemizde enerji verimliliği nin artırılması için görevli olan Enerji İşleri Etüt İdaresi Genel Müdürlüğü, gerçekten çok dar ve kısıtlı kadrosu ile, ama çok büyük bir özveri içinde çalışmasına rağmen, maalesef yeterli olamamaktadır. Hem Enerji Verimliliği Yönetici Eğitimi verilmesi, mevzuatların hazırlanması, bunların halka yayılması, örnek etütlerin yapılması hem de yetkilendirilmiş Enerji Verimliliği Danışmanlık Şirketleri tarafından yapılacak olan etütlerin, eğitimlerin kontrolü gibi birbirinden farklı konularda sorumluluk üslenmiştir. Zaten sayıları çok az olan mevcut tecrübeli kadronun, giderek emekli olmasıyla, kurum ciddi sıkıntılara girmiştir. EPDK oluşumuna, yapılanmasına benzer bir hızlı yapılanma ile, maaşların iyileştirilmesi yoluyla yeni genç kadroların kuruma alınması yolu izlenebilir. EİE içinde yer alan diğer dairelerden ayrılarak Enerji Verimliliği Müdürlüğü olarak tek başına Arif yeniden KÜNAREİE yapılandırılmalıdır.. enveripad Sunuş

27 Ulusal Enerji Verimliliği Seferberliği Acilen Başlatılmalıdır yılında enerji ithalatına ödenen 36 Milyar doların, sadece yüzde onu ile 3.6 milyar dolarlık, en azından 1 kereye mahsus 0 kredili teşvik mekanizması geliştirilerek, hem sanayide hem de binalarda yaklaşık 10 milyar dolarlık bir tasarruf sağlanabilir. Zaten her yıl cebimizden çıkan bu 10 milyar dolarlık tasarruf potansiyelimiz, kendini 1-2 yılda geri döndürebilir ve bu para ülkemizde kalır. Ayrıca, birçok kredi, finans, hibe kuruluşu Avrupa Birliği, Kredi ve Yatırım Bankası, Uluslararası Vakıf, Dünya Bankası, UNDP vb.- ülkemize bu konuda destek vermek üzere arayış içindedir. Bu kaynakların bir merkezden yönetilmesi, koordine edilmesi ve doğru-öncelikli projelere aktarılmasının sağlanması gerekiyor. Bu anlamda mevcut Enerji Verimliliği Koordinasyon Kurulu nun daha aktif, sık aralıklarla biraraya gelen ve pratik olarak ta etkin olabileceği yeni bir yeni yapılanma içine girmesi gerekmektedir. Yaratılacak ciddi teşvik-kredi mekanizmaları ve yatırımlarla, yeni bir sektör, birçok yeni istihdam oluşacak, kobi, Enerji Verimliliği Danışmanlık Firması, Enerji Arif KÜNAREİE Yöneticisi enveripad hizmet Sunuş vermeye başlayacaktır.

28 Ulusal Enerji Verimliliği Seferberliği Acilen Başlatılmalıdır...3 Bütün dünyada giderek yaygınlaşan ısı pompalarının, çatılarda ve bütün güney cephelerinde binayla entegre kullanılan güneş pillerinin, artık binaların çatılarında kullanılabilen rüzgar türbinlerinin, jeotermal ve biyogaz, trijenerasyon uygulamalarının önünün açılması, KDV, vergi indirimi, teşvik edilmesi, sübvansiye edilmesi ve fazla enerjinin devlete satılabilmesinin altyapısı oluşturulmalıdır. Bu enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji yatırımları, sadece dışa bağımlılığın azaltılması ve ekonomik olarak bizlerin daha az enerji parası ödemesinin yanısıra, esas olarak iklim değişikliği nin önlenmesi için zaten zorunludur ve kaçınılmazdır.

29 ODTÜ de, Kendine Yeterli Bina... ODTÜ-MATPUM tarafından ODTÜ'de yapılmakta olan Kızılay Ar-Ge Merkezi TÜKAM, 370 M2 lik toplam alan olarak bugüne kadar ülkemizde yapılmış, "kendi enerjisini tamamen kendi sağlayacak" en büyük yapılardan biridir. Mimari tasarımı, ODTÜ-MATPUM binası ile 2008 yılında Enerji Verimli Tasarım dalında birinci olan Doç. Dr. Abdi Güzer, Enerji ve Çevre Danışmanlığını ise ODTÜ-MATPUM'un İş Geliştirme Danışmanlığını yapan Arif Künar yapmaktadır. Binanın çatısında ülkemizde ilk kez kullanılacak olan ışık geçiren şeffaf güneş pv paneller, yine çatıda yatay rüzgar tribünü, çim çatı uygulaması, toprak kaynaklı ısı pompası, tromb ısı duvarı, günışığı bacası, pasif aydınlatma, ısıtma ve soğutma, havalandırma, özel yalıtım ve briket malzemeleri, çatı yağmur suyu toplama ve tuvaletlerde geri kullanım sistemi, ledli aydınlatma, bina ve enerji izleme otomasyonu vb. gibi birçok alternatif enerji verimli sistem birarada kullanılacaktır.

30 ODTÜ TÜKAM Enerji verimli ve Çevre Dostu Ar-Ge Merkezi...

Binalar Sektörü Mevcut Durum Değerlendirmesi Raporu

Binalar Sektörü Mevcut Durum Değerlendirmesi Raporu Binalar Sektörü Mevcut Durum Değerlendirmesi Raporu (2. Taslak Web, Ağustos 2010) Hazırlayan: Tülin Keskin İÇİNDEKİLER YÖNETİCİ ÖZETİ... 1 1. GİRİŞ... 4 2. Sektörün Kısa Tanıtımı... 6 2.1. Binalar ve Emisyonlar...

Detaylı

Akhisar Belediyesi Hizmet Binasında Rü zga r-gü neş Enerjisi Küllanımı ve Enerji Verimlilig i Fizibilitesi

Akhisar Belediyesi Hizmet Binasında Rü zga r-gü neş Enerjisi Küllanımı ve Enerji Verimlilig i Fizibilitesi Akhisar Belediyesi Hizmet Binasında Rü zga r-gü neş Enerjisi Küllanımı ve Enerji Verimlilig i Fizibilitesi Nisan 2014 BU ÇALIŞMA, ZAFER KALKINMA AJANSI TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN 2013 YILI DOĞRUDAN FAALIYET

Detaylı

BİNALARDA ENERJİ VERİMLİLİĞİ VE FİNANSMANI RAPORU

BİNALARDA ENERJİ VERİMLİLİĞİ VE FİNANSMANI RAPORU BİNALARDA ENERJİ VERİMLİLİĞİ VE FİNANSMANI RAPORU BİNALARDA ENERJİ VERİMLİLİĞİ VE FİNANSMANI RAPORU KASIM 2014 KÜNYE BİNALARDA ENERJİ VERİMLİLİĞİ VE FİNANSMANI RAPORU GENEL KOORDİNATÖR Aygen Erkal HAZIRLAYAN

Detaylı

ENERJİ VERİMLİLİĞİ RAPORU

ENERJİ VERİMLİLİĞİ RAPORU 1954 TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI ENERJİ VERİMLİLİĞİ RAPORU OCAK 2012 A N K A R A 1954 TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI ENERJİ VERİMLİLİĞİ RAPORU EMOYAYINLARI 1954 TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... 3 ÖZET... 4

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... 3 ÖZET... 4 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... 3 ÖZET... 4 Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü Destekleri... 5 Sanayi Kuruluşlarında Verimlilik Artırıcı Projelerin (VAP) Desteklenmesi... 6 Gönüllü Anlaşmalar (GA) Yoluyla Sanayi

Detaylı

Enerji Verimliliği ve İklim Değişikliği. WWF-Türkiye

Enerji Verimliliği ve İklim Değişikliği. WWF-Türkiye Enerji Verimliliği ve İklim Değişikliği WWF-Türkiye Enerji Verimliliği ve İklim Değişikliği WWF-Türkiye Enerji Verimliliği ve İklim Değişikliği 3 Metin: Ceren Ayas, WWF-Türkiye Editörler: Deniz Tapan ve

Detaylı

KURUL KARARI ENERJİ VERİMLİLİĞİ STRATEJİ BELGESİ 2012-2023

KURUL KARARI ENERJİ VERİMLİLİĞİ STRATEJİ BELGESİ 2012-2023 25 Şubat 2012 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28215 KURUL KARARI Yüksek Planlama Kurulundan: Tarih : 20/2/2012 Karar No : 2012/1 Konu : Enerji Verimliliği Strateji Belgesi 2012-2023 Yüksek Planlama Kurulunca;

Detaylı

KURUL KARARI ENERJİ VERİMLİLİĞİ STRATEJİ BELGESİ 2012-2023

KURUL KARARI ENERJİ VERİMLİLİĞİ STRATEJİ BELGESİ 2012-2023 25 Şubat 2012 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28215 Yüksek Planlama Kurulundan: Tarih : 20/2/2012 Karar No : 2012/1 KURUL KARARI Konu : Enerji Verimliliği Strateji Belgesi 2012-2023 Yüksek Planlama Kurulunca;

Detaylı

Türkiye Kalkınma Bankası Yayını İÇİNDEKİLER. OCAK MART 2013 Sayı : 67 TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. MAKALE BANKAMIZCA İŞTİRAK EDİLEN TOPLANTILAR

Türkiye Kalkınma Bankası Yayını İÇİNDEKİLER. OCAK MART 2013 Sayı : 67 TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. MAKALE BANKAMIZCA İŞTİRAK EDİLEN TOPLANTILAR Türkiye Kalkınma Bankası Yayını OCAK MART 2013 Sayı : 67 TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. Adına Sahibi Metin PEHLİVAN Genel Müdür Vekili Yazı İşleri Sorumlusu Salih DEMİREL Kurumsal İletişim ve Eğitim Daire

Detaylı

SOYAK IN SÜRDÜRÜLEBİLİR YAŞAM YAKLAŞIMI

SOYAK IN SÜRDÜRÜLEBİLİR YAŞAM YAKLAŞIMI KURUMSAL SORUMLULUK RAPORU 2014 RAPOR HAKKINDA Soyak Holding in kurumsal kültürü Sürdürülebilir Yaşam Yaklaşımı üzerine bina edilmiştir. Gerçekleştirdiği tüm faaliyetleri ise çevreye ve toplum değerlerine

Detaylı

YENİLENEBİLİR ENERJİ RAPORU

YENİLENEBİLİR ENERJİ RAPORU YENİLENEBİLİR ENERJİ RAPORU 2012 YENİLENEBİLİR ENERJİ Araştırma Raporu 2012 / 03 Bu rapor, hazırlayan uzmanın ilgili konuda yapmış olduğu genel değerlendirmeleri içermekte olup, nı kurumsal olarak bağlayıcı

Detaylı

Yüksek Performanslı Sürdürülebilir Binalara İlişkin Bir Değerlendirme (*) İbrahim Cakmanus, Ihsan Kaş, Arif Künar, Ayşe Gülbeden

Yüksek Performanslı Sürdürülebilir Binalara İlişkin Bir Değerlendirme (*) İbrahim Cakmanus, Ihsan Kaş, Arif Künar, Ayşe Gülbeden Yüksek Performanslı Sürdürülebilir Binalara İlişkin Bir Değerlendirme (*) İbrahim Cakmanus, Ihsan Kaş, Arif Künar, Ayşe Gülbeden Özet Tüm dünyada binalar yaklaşık olarak fosil yakıtların %35-40 ını tüketmektedir.

Detaylı

ENERJİ VERİMLİLİĞİ. Gelecek Planlaması. Enerji Verimliliği Danışma Kurulu 9-10-11 Mayıs 2012 - Patalya Thermal Resort Hotel / Kızılcahamam

ENERJİ VERİMLİLİĞİ. Gelecek Planlaması. Enerji Verimliliği Danışma Kurulu 9-10-11 Mayıs 2012 - Patalya Thermal Resort Hotel / Kızılcahamam ENERJİ VERİMLİLİĞİ Gelecek Planlaması Enerji Verimliliği Danışma Kurulu 9-10-11 Mayıs 2012 - Patalya Thermal Resort Hotel / Kızılcahamam 1 Enerji Sektörüne Bakış Büyüme: 8,9% - 2010 Enerjide ithatal bağımlılığı

Detaylı

Trakya Kalkınma Ajansı. www.trakyaka.org.tr. Enerji Yatırımlarında Yararlanılabilecek Finansal Kaynaklar

Trakya Kalkınma Ajansı. www.trakyaka.org.tr. Enerji Yatırımlarında Yararlanılabilecek Finansal Kaynaklar Trakya Kalkınma Ajansı www.trakyaka.org.tr Enerji Yatırımlarında Yararlanılabilecek Finansal Kaynaklar Trakya Kalkınma Ajansı Dokümanda Yer Alan Enerji Yatırımlarında Yararlanılacak Finansal Desteklere

Detaylı

Dicle Bölgesi (TRC3) Enerji Raporu. T.C. Dicle Kalkınma Ajansı Araştırma Strateji Geliştirme ve Programlama Birimi

Dicle Bölgesi (TRC3) Enerji Raporu. T.C. Dicle Kalkınma Ajansı Araştırma Strateji Geliştirme ve Programlama Birimi Dicle Bölgesi (TRC3) Enerji Raporu T.C. Dicle Kalkınma Ajansı Araştırma Strateji Geliştirme ve Programlama Birimi 2010 DİCLE BÖLGESİ ENERJİ RAPORU İçindekiler GİRİŞ...6 1. SEKTÖR ANALİZİ...8 2. ELEKTRİK

Detaylı

Turkey Sustainable Energy Financing Facility. Türkiye Sürdürülebilir Enerji Finansman Programı DEVELOPED BY:

Turkey Sustainable Energy Financing Facility. Türkiye Sürdürülebilir Enerji Finansman Programı DEVELOPED BY: Turkey Sustainable Energy Financing Facility Türkiye Sürdürülebilir Enerji Finansman Programı DEVELOPED BY: Katılımcı Bankalar: 2 İçindekiler 5 6 8 9 16 EBRD nin Sürdürülebilir Enerji Girişimi TURSEFF,

Detaylı

KURUL KARARI ENERJĠ VERĠMLĠLĠĞĠ STRATEJĠ BELGESĠ 2012-2023

KURUL KARARI ENERJĠ VERĠMLĠLĠĞĠ STRATEJĠ BELGESĠ 2012-2023 25 Şubat 2012 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28215 Yüksek Planlama Kurulundan: KURUL KARARI Tarih : 20/2/2012 Karar No : 2012/1 Konu : Enerji Verimliliği Strateji Belgesi 2012-2023 Yüksek Planlama Kurulunca;

Detaylı

SÜRDÜRÜLEBĐLĐR BĐNALAR VERĐMLĐLĐK II. BÖLÜM. Prof. Dr. Olcay KINCAY

SÜRDÜRÜLEBĐLĐR BĐNALAR VERĐMLĐLĐK II. BÖLÜM. Prof. Dr. Olcay KINCAY SÜRDÜRÜLEBĐLĐR YEŞĐL BĐNALAR VERĐMLĐLĐK II. BÖLÜM Prof. Dr. Olcay KINCAY Yeşil bina uygulamalarında dikkate alınan temel kriterler 1) Binanın Çevresi ile Uyumu 2) Enerji Verimi 3) Bina Yapımında Kullanılan

Detaylı

Bu proje Avrupa Birliği tarafından finanse edilmektedir. Sürdürülebilir Üretim ve Tüketim Yayınları - V. Yeşil Binalar

Bu proje Avrupa Birliği tarafından finanse edilmektedir. Sürdürülebilir Üretim ve Tüketim Yayınları - V. Yeşil Binalar Bu proje Avrupa Birliği tarafından finanse edilmektedir. Sürdürülebilir Üretim ve Tüketim Yayınları REC Türkiye Hakkında REC Türkiye, siyasi görüşlerden ve çıkar gruplarından bağımsız, kâr amacı gütmeyen,

Detaylı

ENERJİ YÖNETİMİ VE POLİTİKALARI

ENERJİ YÖNETİMİ VE POLİTİKALARI T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2787 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1745 ENERJİ YÖNETİMİ VE POLİTİKALARI Yazarlar Dr. Soner AKSOY (Ünite 1) Erdal ÇALIKOĞLU (Ünite 2) Prof.Dr. Haydar ARAS (Ünite

Detaylı

Enerji Verimliliği. Tülin Keskin Yeşil Güç Enerji Ve Danışmanlık KOBI-ENVER. Kasım 2013

Enerji Verimliliği. Tülin Keskin Yeşil Güç Enerji Ve Danışmanlık KOBI-ENVER. Kasım 2013 Enerji Verimliliği Tülin Keskin Yeşil Güç Enerji Ve Danışmanlık KOBI-ENVER Kasım 2013 29 May 2014 ENERJİ SEKTÖRÜNE BAKIŞ Enerji; Son 40 yılda dünya siyaset politikasını yönlendiren bir meta ve son 20 yılda

Detaylı

Türkiye de Güneş Enerjisinden Elektrik Üretimi Potansiyeli - Ekonomik Analizi ve AB Ülkeleri ile Karşılaştırmalı Değerlendirme

Türkiye de Güneş Enerjisinden Elektrik Üretimi Potansiyeli - Ekonomik Analizi ve AB Ülkeleri ile Karşılaştırmalı Değerlendirme KSU Mühendislik Dergisi, 14(1), 2011 8 KSU. Journal of Engineering Sciences, 14(1), 2011 Türkiye de Güneş Enerjisinden Elektrik Üretimi Potansiyeli - Ekonomik Analizi ve AB Ülkeleri ile Karşılaştırmalı

Detaylı

Ülkemizde yakın bir gelecekte enerji darboğazına girileceği yönündeki endişeler sık sık dile getirilmektedir. Bunun yanı sıra artan

Ülkemizde yakın bir gelecekte enerji darboğazına girileceği yönündeki endişeler sık sık dile getirilmektedir. Bunun yanı sıra artan FORUM FORUM Ülkemizde yakın bir gelecekte enerji darboğazına girileceği yönündeki endişeler sık sık dile getirilmektedir. Bunun yanı sıra artan enerji fiyatları da enerjide ağır bir biçimde dışarıya bağımlı

Detaylı

TÜRKİYE AMBALAJ MECLİSİ

TÜRKİYE AMBALAJ MECLİSİ TÜRKİYE AMBALAJ MECLİSİ Ambalaj sektörünü; Türkiye nin En Büyük 1000 Sanayi Kuruluşu listesindeki 54 kuruluş, Türkiye nin En Büyük 500 Şirketi listesindeki 30 şirket, Türkiye nin En Hızlı Büyüyen 100 Şirketi

Detaylı

YENİLENEBİLİR ENERJİ & SÜRDÜRÜLEBİLİR REKABET MALİ DESTEK PROGRAMI BAŞVURU REHBERİ

YENİLENEBİLİR ENERJİ & SÜRDÜRÜLEBİLİR REKABET MALİ DESTEK PROGRAMI BAŞVURU REHBERİ 2015 YILI TEKLİF ÇAĞRISI YENİLENEBİLİR ENERJİ & SÜRDÜRÜLEBİLİR REKABET MALİ DESTEK PROGRAMI BAŞVURU REHBERİ 2015 SON BAŞVURU TARİHİ 03.04.2015 CUMA Referans No: (KÂR AMACI GÜDEN KURUMLAR) TR72/15/YESR1

Detaylı

YERALTINDA ISIL DEPOLAMA TEKNİKLERİ. Ayşegül Emine ÇETİN Teknik Uzman Jeo. Yük. Müh

YERALTINDA ISIL DEPOLAMA TEKNİKLERİ. Ayşegül Emine ÇETİN Teknik Uzman Jeo. Yük. Müh YERALTINDA ISIL DEPOLAMA TEKNİKLERİ Ayşegül Emine ÇETİN Teknik Uzman Jeo. Yük. Müh 9 Haziran 2014 1 1.GİRİŞ İller Bankası nın son yıllarda Kentsel dönüşüme vermiş olduğu destek modern ve akıllı kentler

Detaylı

TÜRKİYE TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VAKFI TÜRKİYE DÜNYA SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA ZİRVESİ ULUSAL HAZIRLIKLARI

TÜRKİYE TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VAKFI TÜRKİYE DÜNYA SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA ZİRVESİ ULUSAL HAZIRLIKLARI TÜRKİYE TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VAKFI TÜRKİYE DÜNYA SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA ZİRVESİ ULUSAL HAZIRLIKLARI İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA ULUSAL DEĞERLENDİRME RAPORU Raportör Doç. Dr. Murat Türkeş

Detaylı

TÜRKİYE DE ENERJİ VERİMLİLİĞİNİN ARTTIRILMASINA YÖNELİK BİR ÖNERİ: BEYAZ EŞYA TEŞVİK UYGULAMALARI

TÜRKİYE DE ENERJİ VERİMLİLİĞİNİN ARTTIRILMASINA YÖNELİK BİR ÖNERİ: BEYAZ EŞYA TEŞVİK UYGULAMALARI TÜRKİYE DE ENERJİ VERİMLİLİĞİNİN ARTTIRILMASINA YÖNELİK BİR ÖNERİ: BEYAZ EŞYA TEŞVİK UYGULAMALARI Özge KAMA Yıldız Teknik Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Dr. ozgekama@gmail.com,okama@yildiz.edu.tr

Detaylı

Aralık 2014 TÜRKİYE ULUSAL YENİLENEBİLİR ENERJİ EYLEM PLANI

Aralık 2014 TÜRKİYE ULUSAL YENİLENEBİLİR ENERJİ EYLEM PLANI Aralık 2014 TÜRKİYE ULUSAL YENİLENEBİLİR ENERJİ EYLEM PLANI Yenilenebilir kaynaklardan enerji kullanımının teşviki ile ilgili Avrupa Parlamentosu nun ve 23 Nisan 2009 Avrupa Konseyi nin 2009/28/EC sayılı

Detaylı

TR72 BÖLGESİ (KAYSERİ, SİVAS, YOZGAT) ENERJİ SEKTÖRÜNE YÖNELİK İMALAT SANAYİ RAPORU

TR72 BÖLGESİ (KAYSERİ, SİVAS, YOZGAT) ENERJİ SEKTÖRÜNE YÖNELİK İMALAT SANAYİ RAPORU Ağustos 2013 ANKARA i TR72 BÖLGESİ (KAYSERİ, SİVAS, YOZGAT) ENERJİ SEKTÖRÜNE YÖNELİK İMALAT SANAYİ RAPORU Ağustos 2013 Ankara ii iii Hazırlayanlar: Fulya BAYRAKTAR Kıdemli Uzman Mehmet Ali KAFALI Kıdemli

Detaylı