Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download ""

Transkript

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35 nin 31 Aralık 2009 Tarihi İtibarıyla Hazırlanan Yıl Sonu Konsolide Olmayan Finansal Raporu Banka nın Yönetim Merkezinin Adresi: Eski Büyükdere Cad. Tekfen Tower No:209 Kat: Levent İSTANBUL Banka nın Telefon ve Faks Numaraları Tel: (0212) Faks: (0212) Banka nın İnternet Sayfası Adresi İrtibat İçin Elektronik Posta Adresi Deutsche Bank Anonim Şirketi nin ( Banka ) Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından düzenlenen Bankalarca Kamuya Açıklanacak Finansal Tablolar İle Bunlara İlişkin Açıklama ve Dipnotlar Hakkında Tebliğe göre hazırlanan yıl sonu konsolide olmayan finansal raporu aşağıda yer alan bölümlerden oluşmaktadır: 1. BANKA HAKKINDA GENEL BİLGİLER 2. BANKA NIN KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLARI 3. İLGİLİ DÖNEMDE UYGULANAN MUHASEBE POLİTİKALARINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR 4. BANKA NIN MALİ BÜNYESİNE İLİŞKİN BİLGİLER 5. KONSOLİDE OLMAYAN ARA DÖNEM FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR 6. DİĞER AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR 7. BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Bu raporda yer alan konsolide olmayan finansal tablolar ile bunlara ilişkin açıklama ve dipnotlar Bankaların Muhasebe Uygulamalarına ve Belgelerin Saklanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik, Türkiye Muhasebe Standartları, Türkiye Finansal Raporlama Standartları, bunlara ilişkin ek ve yorumlar ile Bankamız kayıtlarına uygun olarak, aksi belirtilmediği müddetçe bin Türk Lirası cinsinden hazırlanmış olup, bağımsız denetime tabi tutulmuş ve ilişikte sunulmuştur. Jürgen Hinrich Fitschen Kaya Didman Dinkar Jetley Yönetim Kurulu Başkanı Denetim Komitesi Başkanı Denetim Komitesi Üyesi Ersin Akyüz Özge İnan Nesrin Akyüz Genel Müdür Operasyon Komitesi Başkanı Birim Müdürü ve Genel Müdür Yardımcısı Bu finansal rapor ile ilgili olarak soruların iletilebileceği yetkili personele ilişkin bilgiler Ad - Soyad / Unvan: Nesrin Akyüz Tel No: Faks No:

36 BİRİNCİ BÖLÜM Genel Bilgiler I. Banka nın kuruluş tarihi, başlangıç statüsü, anılan statüde meydana gelen değişiklikleri ihtiva eden Banka nın tarihçesi II. Banka nın sermaye yapısı, yönetim ve denetimini doğrudan veya dolaylı olarak tek başına veya birlikte elinde bulunduran ortakları, varsa bu hususlarda yıl içindeki değişiklikler ile dahil olduğu gruba ilişkin açıklama III. Banka nın, Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri, Denetim Komitesi Üyeleri ile Genel Müdür ve yardımcılarının varsa Banka da sahip oldukları paylara ve sorumluluk alanlarına ilişkin açıklamalar IV. Banka da nitelikli pay sahibi olan kişi ve kuruluşlara ilişkin açıklamalar V. Banka nın hizmet türü ve faaliyet alanlarını içeren özet bilgi Sayfa No İKİNCİ BÖLÜM Konsolide Olmayan Finansal Tablolar I. Bilanço (Finansal Durum Tablosu) II. Nazım hesaplar tablosu III. Gelir tablosu IV. Özkaynaklarda muhasebeleştirilen gelir gider kalemlerine ilişkin tablo V. Özkaynak değişim tablosu VI. Nakit akış tablosu VII. Kâr dağıtım tablosu ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Muhasebe Politikaları I. Sunum esaslarına ilişkin açıklamalar II. Finansal araçların kullanım stratejisi ve yabancı para cinsinden işlemlere ilişkin açıklamalar III. İştirak ve bağlı ortaklıklara ilişkin bilgiler IV. Vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri ile türev ürünlere ilişkin açıklamalar V. Faiz gelir ve giderine ilişkin açıklamalar VI. Ücret ve komisyon gelir ve giderlerine ilişkin açıklamalar VII. Finansal varlıklara ilişkin açıklamalar VIII. Finansal varlıklarda değer düşüklüğüne ilişkin açıklamalar IX. Finansal araçların netleştirilmesine ilişkin açıklamalar X. Satış ve geri alış anlaşmaları ve menkul değerlerin ödünç verilmesi işlemlerine ilişkin açıklamalar XI. Satış amaçlı elde tutulan ve durdurulan faaliyetlere ilişkin duran varlıklar ile bu varlıklara ilişkin borçlar hakkında açıklamalar XII. Şerefiye ve diğer maddi olmayan duran varlıklara ilişkin açıklamalar XIII. Maddi duran varlıklara ilişkin açıklamalar XIV. Kiralama işlemlerine ilişkin açıklamalar XV. Karşılıklar ve koşullu yükümlülüklere ilişkin açıklamalar XVI. Koşullu varlıklara ilişkin açıklamalar XVII. Çalışanların haklarına ilişkin yükümlülüklere ilişkin açıklamalar XVIII. Vergi uygulamalarına ilişkin açıklamalar XIX. Borçlanmalara ilişkin ilave açıklamalar XX. İhraç edilen hisse senetlerine ilişkin açıklamalar XXI. Aval ve kabullere ilişkin açıklamalar XXII. Devlet teşviklerine ilişkin açıklamalar XXIII. Raporlamanın bölümlemeye göre yapılmasına ilişkin açıklamalar XXIV. Sınıflamalar

37 DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Mali Bünyeye İlişkin Bilgiler I. Sermaye yeterliliği standart oranına ilişkin açıklamalar II. Kredi riskine ilişkin açıklamalar III. Piyasa riskine ilişkin açıklamalar IV. Operasyonel riske ilişkin açıklamalar V. Kur riskine ilişkin açıklamalar VI. Faiz oranı riskine ilişkin açıklamalar VII. Likidite riskine ilişkin açıklamalar VIII. Finansal varlık ve borçların gerçeğe uygun değerleri ile gösterilmesine ilişkin açıklamalar IX. Başkalarının nam ve hesabına yapılan işlemler, inanca dayalı işlemlere ilişkin açıklamalar X. Faaliyet bölümlerine ilişkin açıklamalar Sayfa No BEŞİNCİ BÖLÜM Konsolide Olmayan Finansal Tablolara İlişkin Açıklama ve Dipnotlar I. Bilançonun aktif hesaplarına ilişkin açıklama ve dipnotlar II. Bilançonun pasif hesaplarına ilişkin açıklama ve dipnotlar III. Nazım hesaplara ilişkin açıklama ve dipnotlar IV. Gelir tablosuna ilişkin açıklama ve dipnotlar V. Özkaynak değişim tablosuna ilişkin açıklama ve dipnotlar VI. Nakit akış tablosuna ilişkin açıklama ve dipnotlar VII. Banka nın dahil olduğu risk grubuna ilişkin açıklamalar VIII. Banka nın yurt içi, yurt dışı, kıyı bankacılığı bölgelerindeki şube veya iştirakler ile yurt dışı temsilciliklerine ilişkin açıklamalar IX. Bilanço sonrası hususlar ALTINCI BÖLÜM Diğer Açıklamalar I. Banka'nın faaliyetlerine ilişkin diğer açıklamalar 100 YEDİNCİ BÖLÜM Bağımsız Denetim Raporu I. Bağımsız denetim raporuna ilişkin olarak açıklanması gereken hususlar II. Bağımsız denetçi tarafından hazırlanan açıklama ve dipnotlar

38 BİRİNCİ BÖLÜM Genel Bilgiler I. Banka nın kuruluş tarihi, başlangıç statüsü, anılan statüde meydana gelen değişiklikleri ihtiva eden Banka nın tarihçesi Deutsche Bank Anonim Şirketi nin ( Banka ) kurulmasına 16 Aralık 1987 tarih ve 87/12432 sayılı Bakanlar Kurulu kararıyla izin verilmiş, söz konusu karar 26 Aralık 1987 tarihli Resmi Gazete de yayımlanmış, 4 Nisan 1988 tarihinde tescil edilmiş ve Ana Sözleşme 7 Nisan 1988 tarihinde Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi nde yayınlanmıştır. Banka nın kuruluşunda Türk Merchant Bank AŞ olan unvanı 17 Nisan 1997 tarihinde Bankers Trust AŞ olarak, Bankers Trust ile Deutsche Bank ın dünya çapındaki birleşmelerinden sonra, 1 Mart 2000 tarihinde Deutsche Bank AŞ olarak değiştirilmiştir. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu nun ( BDDK ) 8 Eylül 2004 tarih ve 1381 sayılı kararı ile Banka ya verilen mevduat kabul etme yetkisi 15 Ekim 2004 tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanmış ve yayımı tarihinden itibaren geçerlilik kazanmıştır. Banka nın merkezi İstanbul dadır ve şubesi yoktur. II. Banka nın sermaye yapısı, yönetim ve denetimini doğrudan veya dolaylı olarak tek başına veya birlikte elinde bulunduran ortakları, varsa bu hususlarda yıl içindeki değişiklikler ile dahil olduğu gruba ilişkin açıklama 31 Aralık 2009 tarihi itibarıyla Banka nın ödenmiş sermayesi birim nominal değeri 0,1 TL olan milyon adetten oluşmaktadır. Banka, Deutsche Bank Grubu içinde yer almaktadır ve sermayesinin %99.99 una Deutsche Bank AG sahiptir. 36

39 III. Banka nın, Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri, Denetim Komitesi Üyeleri ile Genel Müdür ve yardımcılarının varsa Banka da sahip oldukları paylara ve sorumluluk alanlarına ilişkin açıklamalar Bankacılık ve İşletmecilik Sorumluluk Göreve Atanma Dallarında İş Unvanı Adı ve Soyadı Alanları Tarihleri Öğrenim Durumu Tecrübesi Yönetim Kurulu Başkanı Jürgen Hinrich Fitschen University of Hamburg MBA 31 yıl Yönetim Kurulu Başkan Vekili (Denetim Komitesi Başkanı) Kaya Didman Lisans: Boğaziçi Üniversitesi İİBF, İşletme 21 yıl Yönetim Kurulu Murahhas Üyesi ve Genel Müdür Ersin Akyüz Lisans: London School of Economics 21 yıl Yüksek Lisans: University of Chicago Yönetim Kurulu Üyeleri Ahmet Arınç Lisans: College of Wooster, Ekonomi 18 yıl H. Sedat Eratalar Lisans: Ankara Üniversitesi Ekonomi ve 29 yıl Maliye Bölümü Denetim Komitesi Üyesi Dinkar Jetley Lisans: St. Xavier College Calcuta University, 24 yıl Ticaret ve Muhasebe Yüksek Lisans: Wharton School Pennsylvania, MBA Genel Müdür Yardımcıları Özge İnan Destek Lisans: İstanbul 16 yıl birimleri Üniv. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi koordinasyonları İşletme Bölümü Ali Doğrusöz Teknoloji ve Lisans: North Carolina University, 21 yıl Operasyon Makine Müh. Yüksek Lisans: ODTÜ Makine Mühendisliği Süleyman Mert Hazine Lisans: Marmara Üniversitesi İngilizce İşletme 16 yıl Haraçcı Denetçiler Erdal Hasan Ortaç Lisans: İstanbul İkt. İd. İlimler Akademisi 37 yıl Sacit Akdemir Lisans: Ankara Üniversitesi Siyasal Bil. Fak. 23 yıl 37

40 Kamu Yönetimi Değişiklikler Unvanı Yıl İçinde Ayrılanlar Yıl İçinde Atananlar Genel Müdür Yardımcısı Güzide Nartur (1) - Yönetim Kurulu Üyesi Dalınç Arıburnu (2) - Genel Müdür Yardımcısı Arzu Orhon (3) - Genel Müdür Yardımcısı Saruhan Doğan (4) - Genel Müdür Yardımcısı - S. Mert Haraçcı (5) Yönetim Kurulu Üyesi Marie Therese Roselyne Renel (6) - (1) Güzide Nartur, 28 Şubat 2009 tarihinde Genel Müdür Yardımcılığı görevinden emekli olarak ayrılmıştır. (2) Dalınç Arıburnu 24 Ağustos 2009 tarihinde Yönetim Kurulu Üyeliğinden istifa ederek ayrılmıştır. (3) Arzu Orhon 31 Ağustos 2009 tarihinde Genel Müdür Yardımcılığı görevinden istifa ederek ayrılmıştır. (4) Saruhan Doğan 30 Eylül 2009 tarihinde Genel Müdür Yardımcılığı görevinden istifa ederek ayrılmıştır. (5) S. Mert Haraçcı 28 Ekim 2009 tarihinde Genel Müdür Yardımcılığı görevine atanmıştır. (6) Marie Therese Roselyne Renel 1 Ekim 2009 tarihinde Yönetim Kurulu Üyeliğinden istifa ederek ayrılmıştır. Yukarıda belirtilen Yönetim Kurulu Başkanı, Başkan vekili ve üyeleri ile Genel Müdür ve yardımcılarının Banka da sahip oldukları pay yoktur. IV. Banka da nitelikli pay sahibi olan kişi ve kuruluşlara ilişkin açıklamalar Banka nın sermayesinde doğrudan veya dolaylı hakimiyeti söz konusu olan nitelikli pay sahibi sermaye grubu Deutsche Bank AG dir. Pay Pay Ödenmiş Ödenmemiş Ad Soyad / Ticari Unvanı Tutarları Oranları Paylar Paylar Deutsche Bank AG 134, , Diğer Toplam 135, ,

41 V. Banka nın hizmet türü ve faaliyet alanlarını içeren özet bilgi Banka nın ana sözleşmesinde belirtilen faaliyet alanları ana başlıklar halinde aşağıdaki gibidir: Her nev i banka ve bankacılık işlemleri yapmak; Hakiki ve hükmi şahıslarla şirketler kurmak, ortak girişimlerde bulunmak, mevcut ve kurulacak ticari ve sınai işletmelere, bankalara, mali kuruluşlara iştirak etmek ve iştirakleri devir ve ferag etmek; Bankacılık Kanunu ve ilgili diğer kanunların yasaklamadığı her nevi sınai, ticari ve sigorta işlemlerini gerek kendi hesabına ve gerekse yerli ve yabancı müesseseler ile birlikte veya vekaleten bu müesseseler nam ve hesabına yapmak, acentelikler almak, resmi veya gayri resmi müesseselere karşı bilcümle taahhütlere girişmek; Her türlü menkul kıymetleri esham ve tahvilatı gerek kendi hesabına ve gerekse başkaları nam ve hesabına almak ve satmak, ilgili kanunlar hükümlerine uygun olarak ve gerekli izinleri almak suretiyle tahvil ve borçlanmaya ilişkin diğer sermaye piyasası araçlarını çıkarmak menkul kıymetler yatırım fonu kurmak ve işletmek, mevzuatın müsaade ettiği diğer sermaye piyasası işlemleri yapmak ve Menkul Kıymetler Borsası nda faaliyette bulunmak; Döviz piyasalarında gerek kendi adına gerek müşterileri adına vadeli işlemler ve türev işlemleri de dahil olmak üzere her türlü döviz alım satım işlemlerini yapmak, İştigal konusu ile ilgili gayri maddi hakları iktisap etmek ve bunlar üzerinde tasarrufta bulunmak; Kurulduğu tarihten itibaren yatırım bankacılığı faaliyetinde bulunan Banka, Türkiye'deki büyüme ve yatırım planlarının altyapısının ön koşulu olarak mevcut faaliyet izninin dışında mevduat kabul etme yetkisini BDDK nın 8 Eylül 2004 tarih ve 1381 sayılı kararının 15 Ekim 2004 tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanmasıyla almıştır. Banka nın uygulamada ağırlık verdiği konular, bankalararası para piyasasında faaliyet göstermek, menkul kıymet alım satımı, dövizli işlemler, ticari faaliyetlerle ilgili teminat karşılığı gayrinakdi kredi kullandırmak ve takas ve saklama hizmetleridir. Ticari bankacılık lisansı ile Banka, mevcut kurumsal bankacılık ve para piyasaları faaliyetlerine ek olarak, mevduat kabul etme, cari hesap açma ve bu kapsamda nakit yönetimi ürün ve servisleri sunma imkanı sağlamış ve bu sayede müşterilerinin tüm ihtiyaçlarına cevap verebilecek bir yapıya kavuşmuştur. 39

42 31 Aralık 2009 Tarihi İtibarıyla Konsolide Olmayan Finansal Tablolar I. BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) Bağımsız Denetimden Geçmiş Bağımsız Denetimden Geçmiş Cari Dönem Önceki Dönem 31 Aralık Aralık 2008 AKTİF KALEMLER Dipnot (5 - I) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 12,755 14,585 27,340 14,759 18,431 33,190 II. GERÇEĞE UYGUN D. FARKI K / Z A YANSITILAN FV (net) (2) 1,103,873 4,773 1,108, ,863 5, , Alım satım amaçlı finansal varlıklar 1,103,873 4,773 1,108, ,863 5, , Devlet borçlanma senetleri 1,103,873-1,103, , , Sermayede payı temsil eden menkul değerler Alım satım amaçlı türev finansal varlıklar - 4,773 4,773-5,755 5, Diğer menkul değerler Gerçeğe uygun değer farkı k / z a yansıtılan o. sınıflandırılan fv Devlet borçlanma senetleri Sermayede payı temsil eden menkul değerler Krediler Diğer menkul değerler III. BANKALAR (3) 40,467 28,806 69, ,545 54,693 IV. PARA PİYASALARINDAN ALACAKLAR 469, ,085 50,021-50, Bankalararası para piyasasından alacaklar 469, ,085 50,021-50, İMKB Takasbank piyasasından alacaklar Ters repo işlemlerinden alacaklar V. SATILMAYA HAZIR FİNANSAL VARLIKLAR (Net) (4) Sermayede payı temsil eden menkul değerler Devlet borçlanma senetleri Diğer menkul değerler VI. KREDİLER VE ALACAKLAR (5) 47,343 21,612 68, ,423 11, , Krediler ve Alacaklar 47,343 21,612 68, ,423 11, , Banka nın dahil olduğu risk grubuna kullandırılan krediler Devlet borçlanma senetleri Diğer 47,299 21,612 68, ,420 11, , Takipteki krediler Özel karşılıklar (-) VII. FAKTORİNG ALACAKLARI VIII. VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK YATIRIMLAR (Net) (6) Devlet borçlanma senetleri Diğer menkul değerler IX. İŞTİRAKLER (Net) (7) Özkaynak yöntemine göre muhasebeleştirilenler Konsolide edilmeyenler Mali iştirakler Mali olmayan iştirakler X. BAĞLI ORTAKLIKLAR (Net) (8) Konsolide edilmeyen mali ortaklıklar Konsolide edilmeyen mali olmayan ortaklıklar XI. BİRLİKTE KONTROL EDİLEN (İŞ ORTAKLIKLARI) ORTAKLIKLAR (Net) (9) Özkaynak yöntemine göre muhasebeleştirilenler Konsolide edilmeyenler Mali ortaklıklar Mali olmayan ortaklıklar XII. KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN ALACAKLAR (Net) (10) Finansal kiralama alacakları Faaliyet kiralaması alacakları Diğer Kazanılmamış gelirler (-) XIII. RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR (11) Gerçeğe uygun değer riskinden korunma amaçlılar Nakit akış riskinden korunma amaçlılar Yurt dışındaki net yatırım riskinden korunma amaçlılar XIV. MADDİ DURAN VARLIKLAR (net) (12) 4,769-4,769 7,950-7,950 XV. MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (net) (13) 114, , , , Şerefiye Diğer 114, , , ,485 XVI. YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (net) (14) XVII. VERGİ VARLIĞI (15) Cari vergi varlığı Ertelenmiş vergi varlığı XVIII. SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (net) (16) Satış amaçlı Durdurulan faaliyetlere ilişkin XIX. DİĞER AKTİFLER (17) 9,638 37,947 47,585 5,528 14,996 20,524 AKTİF TOPLAMI 1,802, ,723 1,910, , , , İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

43 31 Aralık 2009 Tarihi İtibarıyla Konsolide Olmayan Finansal Tablolar I. BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) Bağımsız Denetimden Geçmiş Bağımsız Denetimden Geçmiş Cari Dönem Önceki Dönem 31 Aralık Aralık 2008 PASİF KALEMLER Dipnot (5 - II) TP YP Toplam TP YP Toplam I. MEVDUAT (1) 134, , ,255 77, , , Banka nın dahil olduğu risk grubunun mevduatı 24, ,146 12,461-12, Diğer 109, , ,109 65, , ,868 II. ALIM SATIM AMAÇLI TÜREV FİNANSAL BORÇLAR (2) - 2,594 2,594-6,260 6,260 III. ALINAN KREDİLER (3) 865, , IV. PARA PİYASALARINA BORÇLAR 22,341-22,341 33,287-33, Bankalararası para piyasalarından borçlar İMKB Takasbank piyasasından borçlar Repo işlemlerinden sağlanan fonlar 22,341-22,341 33,287-33,287 V. İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net) Bonolar Varlığa dayalı menkul kıymetler Tahviller VI. FONLAR Müstakriz fonları Diğer VII. MUHTELİF BORÇLAR 2,958-2,958 1,842-1,842 VIII. DİĞER YABANCI KAYNAKLAR (4) IX. FAKTORİNG BORÇLARI X. KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR (5) ,704 1, Finansal kiralama borçları - 1,050 1,050-1,877 1, Faaliyet kiralaması borçları Diğer Ertelenmiş finansal kiralama giderleri (-) - (66) (66) - (173) (173) XI. RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL BORÇLAR (6) Gerçeğe uygun değer riskinden korunma amaçlılar Nakit akış riskinden korunma amaçlılar Yurt dışındaki net yatırım riskinden korunma amaçlılar XII. KARŞILIKLAR (7) 13,662 6,751 20,413 6,288 7,129 13, Genel karşılıklar 2,547-2,547 1,759-1, Yeniden yapılanma karşılığı Çalışan hakları karşılığı Sigorta teknik karşılıkları (Net) Diğer karşılıklar 10,797 6,751 17,548 4,309 7,129 11,438 XIII. VERGİ BORCU (8) 14,150-14,150 13,338-13, Cari vergi borcu 3,463-3,463 6,227-6, Ertelenmiş vergi borcu 10,687-10,687 7,111-7,111 XIV. SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net) (9) Satış amaçlı Durdurulan faaliyetlere ilişkin XV. SERMAYE BENZERİ KREDİLER (10) XVI. ÖZKAYNAKLAR (11) 412, , , , Ödenmiş sermaye 135, , , , Sermaye yedekleri 31,866-31,866 31,866-31, Hisse senedi ihraç primleri Hisse senedi iptal kârları Menkul değerler değerleme farkları Maddi duran varlıklar yeniden değerleme farkları Maddi olmayan duran varlıklar yeniden değerleme farkları Yatırım amaçlı gayrimenkuller yeniden değerleme farkları İştirakler, bağlı ort. ve birlikte kontrol edilen ort. bedelsiz hisse senetleri Riskten korunma fonları (etkin kısım) Satış amaçlı elde tutulan ve durdurulan faaliyetlere ilişkin duran varlıkların birikmiş değerleme farkları Diğer sermaye yedekleri 31,866-31,866 31,866-31, Kâr yedekleri 139, , , , Yasal yedekler 35,809-35,809 31,809-31, Statü yedekleri Olağanüstü yedekler 103, , , , Diğer kâr yedekleri Kâr veya zarar 105, ,704 33,849-33, Geçmiş yıllar kâr / zararı Dönem net kâr / zararı 105, ,704 33,849-33,849 - PASİF TOPLAMI 1,465, ,813 1,910, , , ,622 İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. 41

44 31 Aralık 2009 Tarihi İtibarıyla Konsolide Olmayan Nazım Hesaplar Tablosu II. BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER Bağımsız Denetimden Geçmiş Bağımsız Denetimden Geçmiş Cari Dönem Önceki Dönem 31 Aralık Aralık 2008 NAZIM HESAPLAR Dipnot (5 -III) TP YP Toplam TP YP Toplam A. BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER (I+II+III) 1,694,305 2,116,046 3,810, ,720 1,162,106 1,624,826 I. GARANTİ ve KEFALETLER (1) 21, , ,654 6, , , Teminat mektupları 21, , ,826 6, , , Devlet ihale kanunu kapsamına girenler Dış ticaret işlemleri dolayısıyla verilenler Diğer teminat mektupları 21, , ,826 6, , , Banka kredileri İthalat kabul kredileri Diğer banka kabulleri Akreditifler - 56,828 56,828-64,118 64, Belgeli akreditifler - 56,828 56,828-64,118 64, Diğer akreditifler Garanti verilen prefinansmanlar Cirolar T.C. Merkez Bankasına cirolar Diğer cirolar Menkul kıy. ih. satın alma garantilerimizden Faktoring garantilerinden Diğer garantilerimizden Diğer kefaletlerimizden ,841 36,841 II. TAAHHÜTLER (1) 594, ,759 1,188, , , , Cayılamaz taahhütler 594, ,759 1,188, , , , Vadeli, aktif değer alım taahhütleri 434, , Vadeli, mevduat al.-sat. taahhütleri İştir. ve bağ. ort. ser. işt. taahhütleri Kul. gar. kredi tahsis taahhütleri 159, , , , , , Men. kıy. ihr. aracılık taahhütleri Zorunlu karşılık ödeme taahhüdü Çekler için ödeme taahhütlerimiz İhracat taahhüt. kaynaklanan vergi ve fon yükümlülüğü Kredi kartı harcama limit taahhütleri Kredi kartları ve bankacılık hizmetlerine ilişkin promosyon uyg. Taah Açığa menkul kıymet satış taahhüt. alacaklar Açığa menkul kıymet satış taahhüt. borçlar Diğer cayılamaz taahhütler Cayılabilir taahhütler Cayılabilir kredi tahsis taahhütleri Diğer cayılabilir taahhütler III. TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR (2) 1,078,875 1,295,059 2,373, , , , Riskten korunma amaçlı türev finansal araçlar Gerçeğe uygun değer riskinden korunma amaçlı işlemler Nakit akış riskinden korunma amaçlı işlemler Yurt dışındaki net yatırım riskinden korunma amaçlı işlemler Alım satım amaçlı işlemler 1,078,875 1,295,059 2,373, , , , Vadeli döviz alım-satım işlemleri 674, ,568 1,351, , , , Vadeli döviz alım işlemleri 316, , , , , , Vadeli döviz satım işlemleri 357, , , , , , Para ve faiz swap işlemleri 404, , ,802 51, , , Swap para alım işlemleri 37, , , , , Swap para satım işlemleri 366, , ,730 51,000 92, , Swap faiz alım işlemleri Swap faiz satım işlemleri Para, faiz ve menkul değerler opsiyonları Para alım opsiyonları Para satım opsiyonları Faiz alım opsiyonları Faiz satım opsiyonları Menkul değerler alım opsiyonları Menkul değerler satım opsiyonları Futures para işlemleri - 33,436 33, Futures para alım işlemleri Futures para satım işlemleri - 33,427 33, Futures faiz alım-satım işlemleri Futures faiz alım işlemleri Futures faiz satım işlemleri Diğer B. EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER (IV+V+VI) 16,208,848 15,057 16,223,905 13,631,578-13,631,578 IV. EMANET KIYMETLER (4) 16,208,848 15,057 16,223,905 13,631,578-13,631, Müşteri fon ve portföy mevcutları 10,240,293-10,240,293 9,656,752-9,656, Emanete alınan menkul değerler 5,968,555-5,968,555 3,974,715-3,974, Tahsile alınan çekler Tahsile alınan ticari senetler Tahsile alınan diğer kıymetler İhracına aracı olunan kıymetler Diğer emanet kıymetler - 15,057 15, Emanet kıymet alanlar V. REHİNLİ KIYMETLER Menkul kıymetler Teminat senetleri Emtia Varant Gayrimenkul Diğer rehinli kıymetler Rehinli kıymet alanlar VI. KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI (A+B) 17,903,153 2,131,103 20,034,256 14,094,298 1,162,106 15,256, İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

45 Konsolide Olmayan Gelir Tablosu Bağımsız Denetimden Bağımsız Denetimden III. GELİR TABLOSU Geçmiş Geçmiş Cari Dönem Önceki Dönem GELİR VE GİDER KALEMLERİ Dipnot (5 - IV) ( ) ( ) I. FAİZ GELİRLERİ (1) 54,860 98, Kredilerden alınan faizler 8,760 20, Zorunlu karşılıklardan alınan faizler Bankalardan alınan faizler 2,079 9, Para piyasası işlemlerinden alınan faizler 13,592 14, Menkul değerlerden alınan faizler 30,082 53, Alım satım amaçlı finansal varlıklardan 30,082 53, Gerçeğe uygun değer farkı kâr / zarara yansıtılan fv Satılmaya hazır finansal varlıklardan Vadeye kadar elde tutulacak yatırımlardan Finansal kiralama gelirleri Diğer faiz gelirleri II. FAİZ GİDERLERİ (2) 38,590 79, Mevduata verilen faizler 12,171 27, Kullanılan kredilere verilen faizler 13,536 28, Para piyasası işlemlerine verilen faizler 12,783 22, İhraç edilen menkul kıymetlere verilen faizler Diğer faiz giderleri III. NET FAİZ GELİRİ / GİDERİ [ I II ] 16,270 18,938 IV. NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ / GİDERLERİ 40,805 22, Alınan ücret ve komisyonlar 48,503 27, Gayrinakdi kredilerden 1,037 1, Diğer (12) 47,466 26, Verilen ücret ve komisyonlar 7,698 5, Gayrinakdi kredilere verilen Diğer 7,698 5,416 V. TEMETTÜ GELİRLERİ (3) - - VI. TİCARİ KÂR / ZARAR (NET) (4) 150,281 60, Sermaye piyasası işlemleri kârı / zararı 161,458 51, Türev finansal İşlemlerden kâr / zarar (37,931) 64, Kambiyo işlemleri kârı / zararı 26,754 (56,755) VII. DİĞER FAALİYET GELİRLERİ (5) 6,298 4,425 VIII. FAALİYET GELİRLERİ / GİDERLERİ TOPLAMI (III+IV+V+VI+VII) 213, ,568 IX. KREDİ VE DİĞER ALACAKLAR DEĞER DÜŞÜŞ KARŞILIĞI (-) (6) 2, X. DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-) (7) 76,943 62,471 XI. NET FAALİYET KÂRI / ZARARI (VIII-IX-X) 134,357 42,817 XII. BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI - - XIII. ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KÂR / ZARAR - - XIV. NET PARASAL POZİSYON KÂRI / ZARARI - - XV. SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K / Z (XI+XII+XIII+XIV) (8) 134,357 42,817 XVI. SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (9) 28,653 8, Cari vergi karşılığı 25,077 6, Ertelenmiş vergi karşılığı / (geliri) 3,576 2,831 XVII. SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KÂR / ZARARI (XV+XVI) (10) 105,704 33,849 XVIII. DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER Satış amaçlı elde tutulan duran varlık gelirleri İştirak, bağlı ortaklık ve birlikte kontrol edilen ortaklıklar (iş ort.) satış kârları Diğer durdurulan faaliyet gelirleri - - XIX. DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) Satış amaçlı elde tutulan duran varlık giderleri İştirak, bağlı ortaklık ve birlikte kontrol edilen ortaklıklar (iş ort.) satış zararları Diğer durdurulan faaliyet giderleri - - XX. DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KÂR / ZARAR (XVIII-XIV) - - XXI. DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI Cari vergi karşılığı Ertelenmiş vergi karşılığı - - XXII. DURDURULAN FAALİYETLERDEN DÖNEM NET KÂR / ZARARI (XX+XXI) - - XVIII. NET DÖNEM KÂRI / ZARARI (XVII+XXII) (11) 105,704 33,849 Hisse Başına Kâr / Zarar (Tam TL) İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. 43

46 Özkaynaklarda Muhasebeleştirilen Gelir Gider Kalemlerine İlişkin Konsolide Olmayan Tablo IV. ÖZKAYNAKLARDA MUHASEBELEŞTİRİLEN GELİR GİDER KALEMLERİNE İLİŞKİN TABLO Bağımsız Denetimden Bağımsız Denetimden Geçmiş Geçmiş ÖZKAYNAKLARDA MUHASEBELEŞTİRİLEN GELİR GİDER KALEMLERİ 31 Aralık Aralık 2008 I. MENKUL DEĞERLER DEĞERLEME FARKLARINA SATILMAYA HAZIR FİNANSAL VARLIKLARDAN EKLENEN - - II. MADDİ DURAN VARLIKLAR YENİDEN DEĞERLEME FARKLARI - - III. MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR YENİDEN DEĞERLEME FARKLARI - - IV. YABANCI PARA İŞLEMLER İÇİN KUR ÇEVRİM FARKLARI - - V. NAKİT AKIŞ RİSKİNDEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL VARLIKLARA İLİŞKİN KÂR / ZARAR (Gerçeğe Uygun Değer Değişikliklerinin Etkin Kısmı) - - VI. YURT DIŞINDAKİ NET YATIRIM RİSKİNDEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL VARLIKLARA İLİŞKİN KÂR / ZARAR (Gerçeğe Uygun Değer Değişikliklerinin Etkin Kısmı) - - VII. MUHASEBE POLİTİKASINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER İLE HATALARIN DÜZELTİLMESİNİN ETKİSİ - - VIII. TMS UYARINCA ÖZKAYNAKLARDA MUHASEBELEŞTİRİLEN DİĞER GELİR GİDER UNSURLARI - - IX. DEĞERLEME FARKLARINA AİT ERTELENMİŞ VERGİ - - X. DOĞRUDAN ÖZKAYNAK ALTINDA MUHASEBELEŞTİRİLEN NET GELİR / GİDER (I+II+ +IX) - - XI. DÖNEM KÂRI / ZARARI 105,704 33, Menkul Değerlerin Gerçeğe Uygun Değerindeki Net Değişme (Kâr / Zarara Transfer) Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı Türev Finansal Varlıklardan Yeniden Sınıflandırılan ve Gelir Tablosunda Gösterilen Kısım Yurt Dışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı Yeniden Sınıflandırılan ve Gelir Tablosunda Gösterilen Kısım Diğer 105,704 33,849 XII. DÖNEME İLİŞKİN MUHASEBELEŞTİRİLEN TOPLAM KÂR / ZARAR (X±XI) 105,704 33,849 44

47 Konsolide Olmayan Özkaynak Değişim Tablosu V. ÖZKAYNAK DEĞİŞİM TABLOSU Ödenmiş Maddi sermaye Hisse Hisse Geçmiş Menkul ve maddi Ortaklık. Satış a./ enf. senedi senedi Yasal Olağanüstü Dönem dönem değer olmayan bedelsiz Riskten durdurulan f. Ödenmiş düzeltme ihraç iptal yedek Statü yedek Diğer net kârı/ kârı/ değerleme duran hisse korunma ilişkin dur.v. Toplam Dipnot sermaye farkı primleri kârları akçeler yedekleri akçe yedekler (zararı) (zararı) farkı varlık ydf senetleri fonları bir.değ.f. özkaynak ÖNCEKİ DÖNEM (31/12/2008) I. Dönem başı bakiyesi 135,000 31, , ,904-40, ,180 II. TMS 8 uyarınca yapılan düzeltmeler Hataların düzeltilmesinin etkisi Muhasebe politikasında yapılan değişikliklerin etkisi III. Yeni bakiye (I+II) 135,000 31, , ,904-40, ,180 Dönem içindeki değişimler IV. Birleşmeden kaynaklanan artış/azalış V. Menkul değerler değerleme farkları VI. Riskten korunma fonları (etkin kısım) Nakit akış riskinden korunma amaçlı Yurt dışındaki net yatırım riskinden korunma amaçlı VII. Maddi duran varlıklar yeniden değerleme farkları VIII. Maddi olmayan duran varlıklar yeniden değerleme farkları IX. İştirakler, bağlı ort. Ve birlikte kontrol edilen ort. (İş ort.) bedelsiz h.s X. Kur farkları XI. Varlıkların elden çıkarılmasından kaynaklanan değişiklik XII. Varlıkların yeniden sınıflandırılmasından kaynaklanan değişiklik XIII. İştirak özkaynağındaki değişikliklerin banka özkaynağına etkisi XIV. Sermaye artırımı Nakden İç kaynaklardan XV. Hisse senedi ihracı XVI. Hisse senedi iptal kârları XVII. Ödenmiş sermaye enflasyon düzeltme farkı XVIII. Diğer XIX. Dönem net kârı ve zararı , ,849 XX. Kâr dağıtımı , (40,511) (35,601) 20.1 Dağıtılan temettü (35,601) (35,601) 20.2 Yedeklere aktarılan tutarlar , (4,910) Diğer Dönem sonu bakiyesi 135,000 31, , ,904-33, ,428 İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. 45

48 Konsolide Olmayan Özkaynak Değişim Tablosu Maddi Ödenmiş Hisse Hisse Geçmiş Menkul ve maddi Ortaklık. Satış a./ sermaye enf. senedi senedi Yasal Olağanüstü Dönem dönem değer olmayan bedelsiz Riskten durdurulan f. Ödenmiş düzeltme ihraç iptal yedek Statü yedek Diğer net kârı/ kârı/ değerleme duran hisse korunma ilişkin dur.v. Toplam Dipnot sermaye farkı primleri kârları akçeler yedekleri akçe yedekler (zararı) (zararı) farkı varlık ydf senetleri fonları bir.değ.f. özkaynak CARİ DÖNEM (31/12/2009) I. Önceki dönem sonu bakiyesi 135,000 31, , ,904-33, ,428 Dönem içindeki değişimler II. Birleşmeden kaynaklanan artış / azalış III. Menkul değerler değerleme farkları IV. Riskten korunma fonları (etkin kısım) Nakit akış riskinden korunma amaçlı Yurt dışındaki net yatırım riskinden korunma amaçlı V. Maddi duran varlıklar yeniden değerleme farkları VI. Maddi olmayan duran varlıklar yeniden değerleme farkları VII. İştirakler, bağlı ort. Ve birlikte kontrol edilen ort. (İş ort.) bedelsiz h.s VIII. Kur farkları IX. Varlıkların elden çıkarılmasından kaynaklanan değişiklik X. Varlıkların yeniden sınıflandırılmasından kaynaklanan değişiklik XI. İştirak özkaynağındaki değişikliklerin banka özkaynağına etkisi XII. Sermaye artırımı Nakden İç kaynaklardan XIII. Hisse senedi ihraç primi XIV. Hisse senedi iptal kârları XV. Ödenmiş sermaye enflasyon düzeltme farkı XVI. Diğer XVII. Dönem net kârı ve zararı , ,704 XVIII. Kâr dağıtımı , (33,849) (29,836) 18.1 Dağıtılan temettü (29,836) (29,836) 18.2 Yedeklere aktarılan tutarlar , (4,013) Diğer Dönem sonu bakiyesi 135,000 31, , , , ,296 İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. 46

49 Konsolide Olmayan Nakit Akış Tablosu VI. NAKİT AKIŞ TABLOSU Bağımsız Denetimden Bağımsız Denetimden Geçmiş Geçmiş Dipnot Cari Dönem Önceki Dönem (5 - VI) (01/01-31/12/2009) (01/01-31/12/2008) A. BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIMLARI 1.1 Bankacılık faaliyet konusu aktif ve pasiflerdeki değişim öncesi faaliyet kârı/(zararı) 86,682 79, Alınan faizler 28, , Ödenen faizler (38,289) (79,618) Alınan temettüler Alınan ücret ve komisyonlar 25,656 27, Elde edilen diğer kazançlar 6,298 4, Zarar olarak muhasebeleştirilen donuk alacaklardan tahsilatlar Personele ve hizmet tedarik edenlere yapılan nakit ödemeler (11,672) (27,358) Ödenen vergiler (28,376) (2,523) Diğer 104,524 46, Bankacılık faaliyetleri konusu aktif ve pasiflerdeki değişim 375,661 95, Alım satım amaçlı menkul değerlerde net azalış (857,612) 109, Gerçeğe uygun değer farkı k / z a yansıtılan finansal varl. net (artış) / azalış Bankalar hesabındaki net (artış) azalış 4,049 (3,573) Kredilerdeki net (artış) azalış 67,013 34, Diğer aktiflerde net (artış) azalış 22,675 (13,239) Bankaların mevduatlarında net artış (azalış) 291,894 52, Diğer mevduatlarda net artış (azalış) (10,946) Alınan kredilerdeki net artış (azalış) 865,000 (100,076) Vadesi gelmiş borçlarda net artış (azalış) Diğer borçlarda net artış (azalış) (6,412) 16,332 I. Bankacılık faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit akımı 462, ,467 B. YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIMLARI II. Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit akımı (674) 15, İktisap edilen iştirakler, bağlı ortaklık ve birlikte kontrol edilen ortaklıklar Elden çıkarılan iştirakler, bağlı ortaklık ve birlikte kontrol edilen ortaklıklar Satın alınan menkuller ve gayrimenkuller (215) Elden çıkarılan menkul ve gayrimenkuller 2,120 15, Elde edilen satılmaya hazır finansal varlıklar Elden çıkarılan satılmaya hazır finansal varlıklar Satın alınan yatırım amaçlı menkul değerler Satılan yatırım amaçlı menkul değerler Diğer (2,579) - C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIMLARI III. Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit (29,836) (35,601) 3.1 Krediler ve ihraç edilen menkul değerlerden sağlanan nakit Krediler ve ihraç edilen menkul değerlerden kaynaklanan nakit çıkışı İhraç edilen sermaye araçları Temettü ödemeleri (29,836) (35,601) 3.5 Finansal kiralamaya ilişkin ödemeler Diğer - - IV. Döviz kurundaki değişimin nakit ve nakde eşdeğer varlıklar üzerindeki etkisi (61) (56,754) V. Nakit ve nakde eşdeğer varlıklardaki net artış (4) 431,772 98,059 VI. Dönem başındaki nakit ve nakde eşdeğer varlıklar (5) 119,057 20,998 VII. Dönem sonundaki nakit ve nakde eşdeğer varlıklar 550, ,057 İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. 47

50 Konsolide Olmayan Kâr Dağıtım Tablosu Bağımsız Denetimden Bağımsız Denetimden VII. KÂR DAĞITIM TABLOSU Geçmiş Geçmiş Cari Dönem Önceki Dönem 31 Aralık 2009 (1) 31 Aralık 2008 I. DÖNEM KÂRININ DAĞITIMI 1.1 DÖNEM KÂRI 134,357 42, ÖDENECEK VERGİ VE YASAL YÜKÜMLÜLÜKLER (28,653) (8,968) Kurumlar vergisi (Gelir vergisi) (25,077) (6,137) Gelir vergisi kesintisi Diğer vergi ve yasal yükümlülükler (3,576) (2,831) A. NET DÖNEM KÂRI ( ) 105,704 33, GEÇMİŞ DÖNEMLER ZARARI (-) BİRİNCİ TERTİP YASAL YEDEK AKÇE (-) - 1, BANKADA BIRAKILMASI VE TASARRUFU ZORUNLU YASAL FONLAR (-) - - B. DAĞITILABİLİR NET DÖNEM KÂRI [(A-( )] 105,704 32, ORTAKLARA BİRİNCİ TEMETTÜ (-) - 6, Hisse senedi sahiplerine - 6, İmtiyazlı hisse senedi sahiplerine Katılma intifa senetlerine Kâra iştirakli tahvillere Kâr ve zarar ortaklığı belgesi sahiplerine PERSONELE TEMETTÜ (-) YÖNETİM KURULUNA TEMETTÜ (-) ORTAKLARA İKİNCİ TEMETTÜ (-) - 23, Hisse senedi sahiplerine - 23, İmtiyazlı hisse senedi sahiplerine Katılma intifa senetlerine Kâra iştirakli tahvillere Kâr ve zarar ortaklığı belgesi sahiplerine İKİNCİ TERTİP YASAL YEDEK AKÇE (-) - 2, STATÜ YEDEKLERİ (-) OLAĞANÜSTÜ YEDEKLER DİĞER YEDEKLER ÖZEL FONLAR - - II. YEDEKLERDEN DAĞITIM DAĞITILAN YEDEKLER İKİNCİ TERTİP YASAL YEDEKLER (-) ORTAKLARA PAY (-) Hisse senedi sahiplerine İmtiyazlı hisse senedi sahiplerine Katılma intifa senetlerine Kâra iştirakli tahvillere Kâr ve zarar ortaklığı belgesi sahiplerine PERSONELE PAY (-) YÖNETİM KURULUNA PAY (-) - - III. HİSSE BAŞINA KÂR 3.1 HİSSE SENEDİ SAHİPLERİNE HİSSE SENEDİ SAHİPLERİNE (%) İMTİYAZLI HİSSE SENEDİ SAHİPLERİNE İMTİYAZLI HİSSE SENEDİ SAHİPLERİNE (%) IV. HİSSE BAŞINA TEMETTÜ 4.1 HİSSE SENEDİ SAHİPLERİNE (Tam TL) HİSSE SENEDİ SAHİPLERİNE (%) İMTİYAZLI HİSSE SENEDİ SAHİPLERİNE İMTİYAZLI HİSSE SENEDİ SAHİPLERİNE (%) - - (1) Bu finansal tabloların düzenlendiği tarihi itibarıyla, Genel Kurul henüz toplanmadığı için cari yılda kâr dağıtımına ilişkin bir karar alınmamıştır. 48

51 ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Muhasebe Politikaları I. Sunum esaslarına ilişkin açıklamalar 1.a Finansal tablolar ile bunlara ilişkin açıklama ve dipnotların Türkiye Muhasebe Standartları ve Bankaların Muhasebe Uygulamalarına ve Belgelerin Saklanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğe uygun olarak hazırlanması Banka, ilişikteki finansal tabloları ile bunlara ilişkin açıklama ve dipnotlarını, 1 Kasım 2006 tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Bankaların Muhasebe Uygulamalarına ve Belgelerin Saklanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik ( Yönetmelik ) hükümleri çerçevesinde, Türkiye Muhasebe Standartları Kurulu ( TMSK ) tarafından yürürlüğe konulan Türkiye Muhasebe Standartları ( TMS ) ve Türkiye Finansal Raporlama Standartları ( TFRS ) ile bunlara ilişkin ek ve yorumlara (tümü Türkiye Muhasebe Standartları ya da TMS ) uygun olarak hazırlanmıştır. Banka, muhasebe kayıtlarını Türk parası olarak, Bankacılık Kanunu, Türk Ticaret Kanunu ve Türk vergi mevzuatına uygun olarak tutmaktadır. Finansal tablolar, gerçeğe uygun değerleri ile gösterilen finansal varlık ve yükümlüklülerin dışında, tarihi maliyet esası baz alınarak TL olarak hazırlanmıştır. Finansal tablolar ile bunlara ilişkin açıklama ve dipnotlarda yer alan tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası olarak ifade edilmiştir. 1.b Finansal tabloların hazırlanmasında izlenen muhasebe politikaları ve kullanılan değerleme esasları Finansal tabloların hazırlanmasında izlenen muhasebe politikaları ve kullanılan değerleme esasları TMS kapsamında yer alan esaslara göre belirlenmiş ve uygulanmıştır. Söz konusu muhasebe politikaları ve değerleme esasları aşağıda yer alan II ila XIV no lu dipnotlarda açıklanmaktadır. II. Finansal araçların kullanım stratejisi ve yabancı para cinsinden işlemlere ilişkin açıklamalar Banka nın temel faaliyet alanları bankalararası para piyasasında plasman ve borçlanma işlemleri, menkul kıymet alım satımı, dövizli işlemler, ticari faaliyetlerle ilgili teminat karşılığı nakdi ve gayrinakdi kredi kullandırmak ve takas ve saklama hizmetleridir. Banka nın ana kaynakları sermaye, mevduat, yurt içi ve yurt dışı bankalardan kullanılan gecelik kredilerdir. Plasmanlar ise yine gecelik bankalararası para piyasası işlemleri ve alım-satım amaçlı menkul değerler portföyünden oluşmaktadır. Banka nın faaliyet alanları için hesaplanan ortalama getirinin üzerinde getiri elde edilen başlıca faaliyet alanı sermaye piyasası araçlarının alım satımıdır. Bilanço dışı risk alanları vadeli döviz alım-satım işlemleri ve yurt dışından temin edilen nakdi krediler karşılığında verilen teminat mektuplarından oluşmaktadır. Taşınan kur riski, faiz riski ve likidite riski günlük olarak ölçülmekte ve izlenmekte, bilanço yönetimi bu çerçevede belirlenen risk limitleri ve yasal limitler dahilinde yapılmaktadır. Riske maruz değer hesaplamaları ve stres testleri bu amaçla kullanılmaktadır. Banka nın, satılmaya hazır yabancı para cinsinden sermaye araçları bulunmamaktadır. Banka nın yabancı işletmelerde yatırımları bulunmamaktadır. 49

52 III. İştirak ve bağlı ortaklıklara ilişkin bilgiler 31 Aralık 2009 tarihi itibarıyla Banka nın iştirak ve bağlı ortaklığı bulunmamaktadır. IV. Vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri ile türev ürünlere ilişkin açıklamalar Finansal Araçları Muhasebeleştirme ve ölçmeye ilişkin Türkiye Muhasebe Standardı ( TMS 39 ) hükümleri uyarınca riskten korunma aracı olarak değerlendirilmeyen vadeli döviz alım-satım sözleşmeleri ve swap işlemleri, alım satım amaçlı işlemler olarak sınıflandırılmaktadır. Vadeli işlem sözleşmeleri rayiç bedelle değerlenmektedir. Alım satım amaçlı türev işlemlerin rayiç değeri, iç fiyatlama modellerine piyasa beklentilerinin dahil edilmesi suretiyle hesaplanmakta, ortaya çıkan gelir gider reeskontları cari dönem gelir tablosuna yansıtılmaktadır. Banka para swaplarının spot işlemlerini valör tarihi esas alınmak suretiyle bilançoda asli hesaplarda ya da vadeli işlemleri ile birlikte yükümlülük olarak nazım hesaplarda izlenmektedir. Banka nın ana sözleşmeden ayrıştırılmak suretiyle oluşturulan veya riskten korunma amaçlı türev ürünleri yoktur. V. Faiz gelir ve giderine ilişkin açıklamalar Faiz gelir ve giderleri tahakkuk esasına göre etkin faiz (iç verim) oranı yöntemi kullanılarak muhasebeleştirilir. Sadece takipteki krediler ile ilgili faiz tahakkuk ve reeskont tutarları iptal edilmekte, tahsil edildikleri zaman gelir kaydedilmektedir. VI. Ücret ve komisyon gelir ve giderlerine ilişkin açıklamalar Bankacılık işlemlerinden alınan komisyon gelirleri tahsil edildiklerinde gelir kaydedilmekte, diğer gelir ve giderler ise tahakkuk esasına göre muhasebeleştirilmektedir. Ücret ve komisyon gelir ve giderleri ile diğer kredi kurum ve kuruluşlarına ödenen kredi ücret ve komisyon giderleri, sözleşmeler yoluyla sağlanan ya da üçüncü bir gerçek veya tüzel kişi için varlık alımı yoluyla sağlanan gelirler gerçekleştikleri dönemlerde kayıtlara alınmaktadır. VII. Finansal varlıklara ilişkin açıklamalar Finansal araçlar; finansal varlıklar, finansal borçlar ve türev enstrümanlardan oluşmaktadır. Finansal araçların alım satımı teslim tarihi esas alınarak muhasebeleştirilmektedir. Gerçeğe uygun değer farkı kâr veya zarara yansıtılan finansal varlıklar ve yükümlülükler ile satılmaya hazır finansal varlıkların değerlerinde işlem tarihi ile teslim tarihi arasından oluşan fark kayıtlara yansıtılmaktadır. Aşağıda her finansal aracın tahmini makul değerlerini belirlemede kullanılan yöntemler ve varsayımlar belirtilmiştir. Nakit Değerler, Bankalar ve Diğer Mali Kuruluşlar: Nakit ve nakit benzeri kalemler, nakit para, vadesiz mevduat ve satın alım tarihinden itibaren vadeleri 3 ay veya 3 aydan daha az olan, hemen nakde çevrilebilecek olan ve önemli tutarda değer değişikliği riskini taşımayan yüksek likiditeye sahip diğer kısa vadeli yatırımlardır. Bu varlıkların defter değeri gerçeğe uygun değerleridir. 50

53 Menkul Değerler: Banka bilançosunda menkul değerler 3 ana başlık altında toplanmıştır: Gerçeğe uygun değer farkı kâr zarara yansıtılan menkul değerler, Vadeye kadar elde tutulacak finansal varlıklar Satılmaya hazır finansal varlıklar. Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Menkul Değerler: Bu tür işlemler belli başlı 2 ana başlık altında toplanmıştır. (i) Alım satım amaçlı olarak sınıflanan menkul değerler, esas itibarıyla yakın bir tarihte satılmak amacıyla edinilmiş kısa vadede kâr amacı güdülen menkul değerlerdir. (ii) İlk muhasebeleştirme sırasında Banka tarafından gerçeğe uygun değer farkı kâr zarara yansıtılan olarak sınıflanmış menkul kıymetlerdir. Banka bu tür bir sınıflamayı izin verilen veya daha doğru bir bilgi sunulması sonucunu doğuran durumlarda kullanabilir. Bu grupta muhasebeleştirilen menkul değerler maliyet bedelleriyle finansal tablolara alınmakta ve gerçeğe uygun değerleri üzerinden finansal tablolarda gösterilmektedir. Borsalarda işlem gören menkul kıymetler için gerçeğe uygun değerler borsa rayiçleri kullanılarak bulunur. Gerçeğe uygun değer farkı kâr zarara yansıtılan menkul değerlerin elde etme maliyeti rayiç değerlerine göre değerlenmiş tutarlarından daha yüksek ise iki değer arasındaki fark menkul değerler değer düşüş karşılığı hesabına yansıtılmaktadır. Gerçeğe uygun değer farkı kâr zarara yansıtılan menkul değerlerin elde tutulması esnasında kazanılan faizler faiz geliri hesaplarına intikal ettirilmektedir. Banka nın 31 Aralık 2009 ve 31 Aralık 2008 tarihleri itibarıyla vadeye kadar elde tutulacak finansal varlıkları ve satılmaya hazır finansal varlıkları bulunmamaktadır. Krediler: Krediler sabit veya belirlenebilir nitelikte ödemelere sahip olan ve aktif bir piyasada işlem görmeyen finansal varlıklardır. Krediler elde etme maliyeti ile muhasebeleştirilmekte, etkin faiz yöntemi ile itfa edilmiş maliyet tutarı üzerinden değerlenmektedir. Bunların teminatı olarak alınan varlıklarla ilgili olarak ödenen harç, işlem gideri ve bunun gibi diğer masraflar işlem maliyetinin bir bölümü olarak kabul edilmekte ve müşteriye yansıtılmaktadır. Kullandırılan nakdi krediler TP de dövize endeksli krediler, ihracat garantili krediler, fon kaynaklı krediler, YP de ise ihracatın finansmanında kullandırılan krediler ve işletme kredilerinden oluşmaktadır. Dövize endeksli krediler, açılış tarihindeki kurdan Türk Lirası na çevrilerek Türk Parası hesaplarda izlenmektedir. Geri ödemeler, ödeme tarihindeki kur üzerinden hesaplanmakta, oluşan kur farkları gelir-gider hesaplarına yansıtılmaktadır. Kullandırılan kredilerin tahsil edilemeyeceğine ilişkin bulguların varlığı halinde, bunların ilgili düzenlemelerde öngörüldüğü şekilde sınıflandırılıp, ayrılması gerekli özel karşılıklar ayrılmakta olup, ayrılan özel karşılıklar ilgili dönemin kâr / zarar hesaplarına aktarılmaktadır. Yapılan tahsilatlar Tasfiye Olunacak Alacaklar (Tahsili Şüpheli Alacaklardan Alınanlar Dahil) ile Zarar Niteliğindeki Krediler Ve Diğer Alacaklardan Alınan Faizler hesaplarına intikal ettirilmektedir. 51

BİRİNCİ BÖLÜM İKİNCİ BÖLÜM. Konsolide Olmayan Finansal Tablolar ÜÇÜNCÜ BÖLÜM. Muhasebe Politikaları

BİRİNCİ BÖLÜM İKİNCİ BÖLÜM. Konsolide Olmayan Finansal Tablolar ÜÇÜNCÜ BÖLÜM. Muhasebe Politikaları DEUTSCHE BANK A. Ş. 30 EYLÜL 2012 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN KAMUYA AÇIKLANACAK KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR, BUNLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR İLE SINIRLI BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU BİRİNCİ

Detaylı

İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş. (eski ünvanıyla İMKB Takas ve Saklama Bankası A.Ş.)

İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş. (eski ünvanıyla İMKB Takas ve Saklama Bankası A.Ş.) 31 MART 2013 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN KAMUYA AÇIKLANACAK KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR, BUNLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR İLE SINIRLI DENETİM RAPORU 'NİN 31 MART 2013 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN

Detaylı

BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 31 ARALIK 2011 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN KAMUYA AÇIKLANACAK KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR, BUNLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR İLE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Alternatifbank A.Ş.

Detaylı

NUROL YATIRIM BANKASI ANONİM ŞİRKETİ

NUROL YATIRIM BANKASI ANONİM ŞİRKETİ NUROL YATIRIM BANKASI ANONİM ŞİRKETİ 31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARIYLA BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU, KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR VE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR Nurol Yatırım Bankası Anonim Şirketi

Detaylı

Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. Yapı Kredi Plaza C Blok Kat 17 Büyükdere Caddesi Levent 34330 İstanbul Telephone +90 (212) 317 74 00 Fax +90 (212) 317 73 00 Internet www.kpmg.com.tr

Detaylı

MERRILL LYNCH YATIRIM BANK A.Ş.

MERRILL LYNCH YATIRIM BANK A.Ş. 31 ARALIK 2011 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN KAMUYA AÇIKLANACAK KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR, BUNLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR İLE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU İÇİNDEKİLER SAYFA BİRİNCİ BÖLÜM GENEL BİLGİLER

Detaylı

2012 YILI MALİ TABLOLARI VE AÇIKLAMALARI

2012 YILI MALİ TABLOLARI VE AÇIKLAMALARI 2012 YILI MALİ TABLOLARI VE AÇIKLAMALARI 31 ARALIK 2012 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN KAMUYA AÇIKLANACAK KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR, BUNLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR İLE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

Detaylı

The Royal Bank of Scotland plc Merkezi Edinburgh İstanbul Merkez Şubesi

The Royal Bank of Scotland plc Merkezi Edinburgh İstanbul Merkez Şubesi The Royal Bank of Scotland plc Merkezi Edinburgh İstanbul Merkez Şubesi 31 Aralık 2014 Tarihi İtibarıyla Konsolide Olmayan Finansal Tablolar, Bunlara İlişkin Açıklama ve Dipnotlar ile Bağımsız Denetim

Detaylı

FİBABANKA A.Ş.VE BAĞLI ORTAKLIĞI

FİBABANKA A.Ş.VE BAĞLI ORTAKLIĞI FİBABANKA A.Ş.VE BAĞLI ORTAKLIĞI 1 OCAK 30 HAZİRAN 2015 HESAP DÖNEMİNE AİT SINIRLI DENETİM RAPORU, KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR ARA DÖNEM FİNANSAL BİLGİLERE İLİŞKİN

Detaylı

Odea Bank Anonim Şirketi 31 Mart 2015 tarihinde sona eren ara hesap dönemine ait sınırlı denetim raporu. Odea Bank Anonim Şirketi Yönetim Kurulu'na:

Odea Bank Anonim Şirketi 31 Mart 2015 tarihinde sona eren ara hesap dönemine ait sınırlı denetim raporu. Odea Bank Anonim Şirketi Yönetim Kurulu'na: ODEA BANK A.Ş. 1 Ocak - 31 Mart 2015 ara hesap dönemine ait sınırlı bağımsız denetim raporu, konsolide olmayan finansal tablolar ve finansal tablolara ilişkin dipnotlar Odea Bank Anonim Şirketi 31 Mart

Detaylı

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM GENEL BİLGİLER İKİNCİ BÖLÜM KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR ÜÇÜNCÜ BÖLÜM MUHASEBE POLİTİKALARI

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM GENEL BİLGİLER İKİNCİ BÖLÜM KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR ÜÇÜNCÜ BÖLÜM MUHASEBE POLİTİKALARI İÇİNDEKİLER SAYFA BİRİNCİ BÖLÜM GENEL BİLGİLER I. Ana Ortaklık Banka nın kuruluş tarihi, başlangıç statüsü, anılan statüde meydana gelen değişiklikleri ihtiva eden tarihçesi... 1 II. Ana Ortaklık Banka

Detaylı

The Royal Bank of Scotland N.V. Merkezi Amsterdam İstanbul Merkez Şubesi. (Eski Unvanıyla ABN AMRO Bank N.V. Merkezi Amsterdam İstanbul Şubesi)

The Royal Bank of Scotland N.V. Merkezi Amsterdam İstanbul Merkez Şubesi. (Eski Unvanıyla ABN AMRO Bank N.V. Merkezi Amsterdam İstanbul Şubesi) The Royal Bank of Scotland N.V. Merkezi Amsterdam İstanbul Merkez Şubesi (Eski Unvanıyla ABN AMRO Bank N.V. Merkezi Amsterdam İstanbul Şubesi) 31 Aralık 2010 Tarihi İtibarıyla Konsolide Olmayan Finansal

Detaylı

BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU. Akbank T.A.Ş. Yönetim Kurulu na:

BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU. Akbank T.A.Ş. Yönetim Kurulu na: 31 ARALIK 2010 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN KAMUYA AÇIKLANACAK KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR, BUNLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR İLE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Akbank T.A.Ş.

Detaylı

Ana Ortaklık Banka nın sermaye yapısı, yönetim ve denetimini doğrudan veya dolaylı olarak tek başına veya birlikte elinde bulunduran ortakları,

Ana Ortaklık Banka nın sermaye yapısı, yönetim ve denetimini doğrudan veya dolaylı olarak tek başına veya birlikte elinde bulunduran ortakları, BİRİNCİ BÖLÜM Ana Ortaklık Banka Hakkında Genel Bilgiler I. Ana Ortaklık Banka nın kuruluş tarihi, başlangıç statüsü, anılan statüde meydana gelen değişiklikleri ihtiva eden tarihçesi 1 II. Ana Ortaklık

Detaylı

ASYA KATILIM BANKASI A.Ş.

ASYA KATILIM BANKASI A.Ş. 30 HAZİRAN 2014 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR, BUNLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR İLE SINIRLI BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Sınırlı Bağımsız Denetim Raporu Asya Katılım

Detaylı

BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 31 ARALIK 2011 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN KAMUYA AÇIKLANACAK KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR, BUNLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR İLE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Akbank T.A.Ş. Yönetim

Detaylı

Millennium Bank Anonim Şirketi 31 Aralık 2006 Hesap Dönemine Ait Mali Tablolar ve Denetim Raporu

Millennium Bank Anonim Şirketi 31 Aralık 2006 Hesap Dönemine Ait Mali Tablolar ve Denetim Raporu 31 Aralık 2006 Hesap Dönemine Ait Mali Tablolar ve Denetim Raporu Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi 26 Ocak 2007 Bu rapor 65 sayfadır. I. Bağımsız Denetim Raporu

Detaylı

CALYON YATIRIM BANKASI TÜRK A.Ş. (Eski ünvanıyla CALYON BANK TÜRK A.Ş. )

CALYON YATIRIM BANKASI TÜRK A.Ş. (Eski ünvanıyla CALYON BANK TÜRK A.Ş. ) (Eski ünvanıyla CALYON BANK TÜRK A.Ş. ) 31 ARALIK 2007 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN KAMUYA AÇIKLANACAK FİNANSAL TABLOLAR, BUNLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR İLE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU NİN 31 ARALIK

Detaylı

STANDARD CHARTERED YATIRIM BANKASI TÜRK A.Ş.

STANDARD CHARTERED YATIRIM BANKASI TÜRK A.Ş. STANDARD CHARTERED YATIRIM BANKASI TÜRK A.Ş. 30 Haziran 2014 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Olmayan Finansal Tablolar ve Sınırlı Bağımsız Denetim Raporu Akis Bağımsız Denetim ve Serbest

Detaylı

ASYA KATILIM BANKASI A.Ş. VE MALİ ORTAKLIKLARI

ASYA KATILIM BANKASI A.Ş. VE MALİ ORTAKLIKLARI VE MALİ ORTAKLIKLARI 31 MART 2013 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ SINIRLI DENETİM RAPORU, KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR Sınırlı bağımsız denetim raporu Asya Katılım

Detaylı

MERRILL LYNCH YATIRIM BANK A.Ş.

MERRILL LYNCH YATIRIM BANK A.Ş. 31 MART 2015 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN KAMUYA AÇIKLANACAK KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR, BUNLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR İLE SINIRLI DENETİM RAPORU İÇİNDEKİLER SAYFA BİRİNCİ BÖLÜM GENEL

Detaylı

Türkiye Sınai Kalkınma Bankası Anonim Şirketi ve Finansal Ortaklıkları

Türkiye Sınai Kalkınma Bankası Anonim Şirketi ve Finansal Ortaklıkları Türkiye Sınai Kalkınma Bankası Anonim Şirketi ve Finansal Ortaklıkları 31 Mart 2015 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Sınırlı Denetim Raporu Akis Bağımsız Denetim

Detaylı

YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.

YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN KAMUYA AÇIKLANACAK KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR, BUNLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR İLE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Yapı ve Kredi

Detaylı

ASYA KATILIM BANKASI A.Ş. VE MALİ ORTAKLIKLARI

ASYA KATILIM BANKASI A.Ş. VE MALİ ORTAKLIKLARI VE MALİ ORTAKLIKLARI BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU, KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR Bağımsız Denetim Raporu Asya Katılım Bankası Anonim Şirketi Yönetim Kurulu na: Asya Katılım

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU)

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU) EK1-A T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU) AKTİF KALEMLER Dipnot ( 31 / 12 / 2013 ) ( 31 / 12 / 2012 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI

Detaylı

Türkiye İhracat Kredi Bankası Anonim Şirketi. 30 Eylül 2013 Hesap Dönemine Ait Konsolide Olmayan Finansal Tablolar ve Sınırlı Bağımsız Denetim Raporu

Türkiye İhracat Kredi Bankası Anonim Şirketi. 30 Eylül 2013 Hesap Dönemine Ait Konsolide Olmayan Finansal Tablolar ve Sınırlı Bağımsız Denetim Raporu Türkiye İhracat Kredi Bankası Anonim Şirketi 30 Eylül 2013 Hesap Dönemine Ait Konsolide Olmayan Finansal Tablolar ve Sınırlı Bağımsız Denetim Raporu Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik

Detaylı

MERRILL LYNCH YATIRIM BANK A.Ş.

MERRILL LYNCH YATIRIM BANK A.Ş. 30 HAZİRAN 2013 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN KAMUYA AÇIKLANACAK KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR, BUNLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR İLE SINIRLI DENETİM RAPORU İÇİNDEKİLER SAYFA BİRİNCİ BÖLÜM GENEL

Detaylı

KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI ANONİM ŞİRKETİ VE MALİ ORTAKLIKLARI

KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI ANONİM ŞİRKETİ VE MALİ ORTAKLIKLARI KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI ANONİM ŞİRKETİ VE MALİ ORTAKLIKLARI 31 ARALIK 2012 DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU, KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR Kuveyt Türk Katılım

Detaylı

The Royal Bank of Scotland N.V. Merkezi Amsterdam İstanbul Merkez Şubesi

The Royal Bank of Scotland N.V. Merkezi Amsterdam İstanbul Merkez Şubesi The Royal Bank of Scotland N.V. Merkezi Amsterdam İstanbul Merkez Şubesi 31 Mart 2011 Tarihi İtibarıyla Konsolide Olmayan Finansal Tablolar, Bunlara İlişkin Açıklama ve Dipnotlar ile Bağımsız Sınırlı Denetim

Detaylı

1 OCAK 31 MART 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU, KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR VE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR

1 OCAK 31 MART 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU, KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR VE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR BANK OF TOKYOMITSUBISHI UFJ TURKEY A.Ş 1 OCAK 31 MART 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU, KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR VE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR BİRİNCİ BÖLÜM Genel

Detaylı