KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İKTİSAT BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İKTİSAT BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ"

Transkript

1 KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İKTİSAT BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ BİRİNCİ YARIYILI İKTİSADA GİRİŞ I (3 0 3) (AKTS:9) (Introduction to Economics I) İktisadın Temel İlkeleri, İktisatçı Nasıl Düşünür? (Makro-Mikro Ekonomi, Model ve Varsayımlar), Arz ve Talep (Piyasa ve Rekabet, Talep, Arz, Piyasa Dengesi), Esneklik (Talep Esnekliği, Arz Esnekliği, Örnekler), Arz, Talep ve Kamu Politikaları ( Fiyat Kontrolleri, Vergiler), Piyasalar ve Ekonomik Refah (Tüketici Ve Üretici Rantı, Piyasa Etkinliği), Tüketici Tercih Teorisi (Bütçe, Tercihler ve Optimizasyon, Bireysel ve Piyasa Talepleri), Üretim Maliyetleri (Maliyet Kavramı ve Çeşitleri, Kısa ve Uzun Dönem), Tam Rekabet Piyasası ( Kar Maksimizasyon Kuralları) ve Monopol (Tanımı, Üretim ve Fiyat Kararları, Sosyal Maliyeti, Fiyat Farklılaştırması), Oligopol ve Monopolcu Rekabet (Örnekler ve Kamu Politikaları, Monopolcu Rekabet), Faktör Piyasaları (İşgücü Arz ve Talebi, Diğer Faktörler), Piyasa Başarısızlığı ( Dışsallıklar, Kamusal Mallar, Kamu Ortak Kaynakları), Bölüşüm teorisi: üretim faktörleri fiyat analizi, Gelir dağılımı ve Yoksulluk sorunu. İKTİSADİ MATEMATİK-I (2 0 2) (AKTS:7) (Economic Mathematics I) Sayılar, Gerçel sayı sistemi, Bağıntı ve Fonksiyon, Fonksiyonların Özellikleri, Polinom fonksiyonlar, Doğrusal fonksiyonlar, İkinci-Dereceden Fonksiyonlar, Parçalı Fonksiyonların Grafiğinin Çizilmesi, Üstel ve Logaritmik Fonksiyonlar, Üstel Fonksiyonun Uygulamaları, Özdeşlik ve Çarpanlara Ayırma, Denklemler (Birinci Dereceden), Denklemler (İkinci Dereceden), Eşitlik ve Eşitsizlikler, Tek değişkenli fonksiyonlarda türev, türev kuralları, Türevin ekonomi ve işletme uygulamaları, bir fonksiyonun grafiğinin çizilmesi, Türevin ekonomi ve işletme uygulamaları, bir fonksiyonun grafiğinin çizilmesi, Türevin ekonomi ve işletme uygulamaları, bir fonksiyonun grafiğinin çizilmesi, Bir fonksiyonun grafiğinin çizilmesi, Çok değişkenli fonksiyonlar, Üç boyutlu koordinat sistemi, İkinci dereceden kısmi türev, Kısmi türevlerin işletme ve ekonomideki uygulamaları, İki değişkenli fonksiyonların ekstremumları, Vergi, Sübvansiyon ve Başabaş noktası Uygulamaları. TOPLUM BİLİMİ (3 0 3) (AKTS:5) (Sociology) Toplum Bilim Nedir? Sosyolojik Hayal gücü ne demektir, toplum bilim bize ne kazandırır, Bir Bilim Dalı olarak Toplum Bilimin Özellikleri ve Birey Toplum İlişkileri, Toplum Bilimin Temel Kavramları, Toplumsal Yapı, Toplumsallaşma, İlk Dönem Toplum Bilim Düşüncesi, Klasik Toplum Bilim teorileri, Klasik Toplum Bilim teorileri, Modern Toplum Bilim Teorileri, Modern Toplum Bilim Teorileri, Sosyolojik Araştırma Nedir?, Sosyolojik Araştırma Nedir? Araştırma yöntem ve Teknikleri, Toplum Nedir? Toplumsal Etkileşim, Toplumsal İlişki ve Toplumsal Davranış konuları, Toplum Tipleri: Geleneksel Toplum ve genel özellikleri. HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI (2 0 2) (AKTS:3) (Fundamental concepts of law) Toplumsal Davranış Kuralları, Hukuk Kuralının tanımı, nitelikleri, yapısı.hukuk kavramının anlamı, Yaptırım Kavramı, yaptırım türleri görünüm şekilleri, hukuk sistemleri., Hukuk Sitemi: Kavram, Kamu Hukuku- Özel Hukuk Ayrımı. Kamu Hukukunun Dalları. Anayasa Hukukuna ilişkin kavramlar : Anayasa Kavramı, Türleri, Türk Anayasasının Temel İlkeleri, Temel Hak ve Özgülükler, Türk Anayasasına Göre Devlet Organları İdare Hukuku; İdare Hukukunun Temel Konuları, Ceza Hukuku, Yargılama Hukuku, Devletler Umumi Hukuku, Vergi Hukuku, Karma nitelikteki hukuk dalları: İş Hukuku, İletişim Hukuku, Fikri Mülkiyet Hukuku, Vize Sınavı, Özel Hukukun Dalları : Medeni Hukuk, Ticaret Hukuku, Devletler Özel Hukuku, Hukukun Kaynakları, Haklar: Tanım, türleri, Haklar: Tanım, türleri, Kişiler: Kişi Türleri, Gerçek kişiler- Tüzel Kişiler. ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ (2-0-2) (AKTS: 2) (History of Atatürk Principles and Revolution) Kavramlar Ve Osmanlı Yenileşmesi, Avrupa Gelişmeleri, Sanayi Devrimi Ve Fransız İhtilalı, Yeni Osmanlılar, Meşrutiyet Ve İttihat Ve Terakki, 2. Meşrutiyet Dönemi Trablusgarp Ve Balkan Savaşı, Birinci Dünya Savaşının Sebepleri

2 TÜRK DİLİ (2 0 2) (AKTS:2) (Turkish language) Dil Nedir? Dilin Özellikleri, Dil kültür Münasebeti ve Kültür Hakkında Bilgiler, Türk dilinin dünya dilleri arasındaki yeri ve önemi, Türk dilinin bugünkü durumu ve yayılma durumu, Dil bilgisinin bölümleri, Ses bilgisi, İmla kuralları ve uygulaması 1, İmla kuralları ve uygulaması 2, Noktalama işaretleri ve uygulaması, Yapım ekleri ve uygulaması, Çekim ekleri ve uygulaması, Türkçede isim ve fiil çekimleri, Kompozisyonla ilgili genel bilgiler, Kompozisyon yazmada kullanılacak plan ve uygulaması, YABANCI DİL I (2 0 2) (AKTS: 2) (Foreign language) To be, subject pronouns and possesive adjectives, Question words, Countries and nationalities, Yes no questions, have got and has got, The member of the families and jobs, Simple present, positive forms, Social expressions, Personal information, alphabet 1, Alphabet 2, A an, some any, numbers and prices, Simple present, negative forms, Telling the time, days of the week and months of the year, Object pronouns, these, that, those, this, question verbs, Adverbs of frequency.

3 İKİNCİ YARIYILI İKTİSADA GİRİŞ II (3 0 3) (AKTS: 9) (Introduction to Economics II) Makro Çözümlemede Temel Kavramlar (Tüketim, Tasarruf, Yatırım, İstihdam), Verimlilik, Milli Gelir ve Ekonomik Büyüme, Fiyat düzeyi, Para ve Enflasyon, Toplam Harcama Bileşenleri, Toplam Talep, Toplam Arz Ve Makro Ekonomik Analiz: Yatırım Ve Yatırım Fonksiyonu, Ulusal Gelir Ve Denge, Enflasyonist Ve Deflasyonist Açık, Toplam Talep, Toplam Arz Ve Makro Ekonomik Analiz: Yatırım Ve Yatırım Fonksiyonu, Ulusal Gelir Ve Denge, Enflasyonist Ve Deflasyonist Açık, Paranın tanımı, fonksiyonları ve ekonomide rolü ve finansal sistem, İstihdam, İşsizlik: Philips, Lipsey, Taylor Eğrileri, Klasik ve Keynesyen teori ve Monetarizm, Yeni Klasik ve Yeni Keynesyen İktisat, Ekonomik Dalgalanmalar Teorisi, Makro ekonomik politikalar: Para ve Maliye Politikaları, Makro Ekonomik Politikalar: Gelirler Politikaları, Arz-Yanlı Politikalar, Yeni Makro Ekonomik Uzlaşı, Uluslararası Ticaret Teorisi, Döviz Kuru ve Ödemeler Dengesi, GENEL MUHASEBE (3 0 3) (AKTS:3) (General accounting) Muhasebenin Fonksiyonları, Sınıflandırılması, Muhasebe ile ilgili taraflar, Muhasebe mesleği ve muhasebe belgeleri, Tutulması gerekli olan ticari defterler, Bilançonun Doğuşu ve Muhasebenin Akış Süreci, Gelir Tablosu, Genel Kabul Görmüş Muhasebe İlkeleri Muhasebenin temel İlke ve Varsayımları, Hesap Kavarmı, Tekdüzen Hesap Planı, Bilanço ve Gelir Tablosu, Hazır Değerlere İlişkin Muhasebe Uygulamaları, Menkul Kıymetlere İlişkin Muhasebe Uygulamaları, Ticari Alacak ve Ticari Borçlara ilişkin Muhasebe Uygulamaları, Stok hesapları ve KDV hesapları ile Muhasebe Uygulamaları, Diğer Alacaklar ve Diğer Borçlara İlişkin Muhasebe Uygulamaları, Katma Değer Vergisi ve Muhasebeleştirilmesi, Mali Borçlar, Mali Duran Varlıklar ve Maddi Duran Varlıklara İlişkin Muhasebe Uygulamaları, Maddi Duran Varlıklara İlişkin Muhasebe Uygulamaları, Özkaynak hesaplarına İlişkin Muhasebe Uygulamaları, Genel Uygulama. İKTİSADİ MATEMATİK II (2 0 2) (AKTS: 7) (Economic Mathematics II) Üstel ve Logaritmik Fonksiyonların Türevi, Üstel ve Logaritmik Fonksiyonların İktisat ve İşletmecilikte Uygulanması, Belirsiz İntegral (Kurallar, Değişken Dönüştürme Tekniği), Kısmi İntegral Alma ve Basit Kesirlere Ayırma Yöntemi, Belirli İntegral (Alan Hesapları), İntegralin İktisat ve İşletmecilikte Uygulanması, Matrisler (Kurallar, Çeşitleri, Matris İşlemleri), Matrisler (Ters Matrisin Bulunması), Bir kare matrisin determinantı, Minör ve eşçarpan kavramı, Bir kare matrisin determinantı, Minör ve eşçarpan kavramı, Determinantın özellikleri, bir kare matrisin tersi, Lineer denklem sistemleri, lineer denklem sistemlerinin çözüm yöntemleri, Girdi -Çıktı analizi, modelin kurulması ve çözümü, Lineer programlama, lineer programlama problemlerinin grafik yöntemi ile çözümü. Borçlar Hukuku (2 0 2) (AKTS: 2) (Law of obligations ) Giriş: Borçlar hukukunun genel olarak hukuktaki yeri, gelişimi, kurumsallaşması ve önemi, Borç kavramı, borcun konusu ve tarafları, Borçlar hukukuna egemen olan ilkeler, Borç ve Sorumluluk: Sorumluluk kavramı, Tam/Eksik borçlarda sorumluluk (kumar ve bahis borçları, evlenmeye aracılıktan doğan borçlar, ahlaki ödevlerden doğan borçlar, zamanaşımına uğramış borçlar), Hukuki işlemden doğan borçlar, Sözleşme ve kuruluşu, Sözleşmenin geçerlilik koşulları, Sözleşmenin geçersizliği, Temsil, Sözleşmenin değişen şartlara uyarlanması, Haksız fiilden doğan borç, ARASINAV, Sebepsiz zenginleşmeden doğan borçlar, Borçların ifası, borcun yenilenmesi, Alacaklı ve borçlu sıfatlarının birleşmesi, Takas, Zamanaşımı savunması, İbra, Alacaklı veya borçlu sayısında fazlalık, şarta bağlı borçlar, cezai şart, Alacağın temliki, borcun yüklenmesi, ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ (2-0-2) (AKTS: 2) (History of Atatürk Principles and Revolution) Birinci Dünya Savaşı, Osmanlı Devletinin Paylaşılması, Milli Mücadele Hazırlık Dönemi, Kongreler, Sivas Kongresi,Son Osmanlı Mebusan Meclisi Ve Misak-ı Milli, TBMM Dönemi Ve Cephelerin Oluşturulması, Lozan Antlaşması, Dış Politika, Atatürk İlkeleri ve İnkılaplar, II. Dünya Savaşı.

4 İŞLETME BİLİMİNE GİRİŞ (3 0 3) (AKTS:3 ) (Introduction business administration) Temel kavramlar, İşletme ekonomisi ve yönetimi, İşletmenin çevresi, İşletmenin kuruluş amaçları, İşletmenin ekonomi içindeki yeri ve önemi, İşletmelerin sınıflandırılması, Özelleştirme, İşletme fonksiyonları, İşletmenin kuruluş sorunları, Kuruluş aşamaları ve planlama çalışmaları, Talep öngörülmemesi ve Pazar araştırması, İşletme kuruluş yerinin seçimi, Kapasite planlaması, İşletme kuruluş kararı. TÜRK DİLİ-II (2 0 2) (AKTS: 2) (Turkısh Language II) Noktalama işaretleri ve uygulaması, Yapım ekleri ve uygulaması, Çekim ekleri ve uygulaması, Türkçede isim ve fiil çekimleri, Kompozisyonla ilgili genel bilgiler, Kompozisyon yazmada kullanılacak plan ve uygulaması. YABANCI DİL II (2 2 2) (AKTS 3) (Foreıgn Language) I was on holiday a. Geçmiş Zaman: olumlu, olumsuz, soru b. Geçmiş Zamanda zaman zarfları c. Düzenli ve düzensiz fiiller d. Geçmiş Zamanda zaman cümlecikleri e. Okuma Parçası, I was on holiday a. Geçmiş Zaman: olumlu, olumsuz, soru b. Geçmiş Zamanda zaman zarfları c. Düzenli ve düzensiz fiiller d. Geçmiş Zamanda zaman cümlecikleri e. Okuma Parçası, Which is the best? a. Karşılaştırmalı Sıfatlar b. Düzenli sıfatlar c. Düzensiz sıfatlar e. Okuma Parçası, Which is the best? a. Karşılaştırmalı Sıfatlar b. Düzenli sıfatlar c. Düzensiz sıfatlar e. Okuma Parçası, I was doing my homework a. Geçmişte Devamlılık (Past Continuous Tense) b. Zaman zarfları c. Hikaye anlatmak d. Okuma Parçası, I was doing my homework a. Geçmişte Devamlılık (Past Continuous Tense) b. Zaman zarfları c. Hikaye anlatmak d. Okuma Parçası, I ll get a better job after college. a. Basit Gelecek Zaman (will) b. Planlı Gelecek Zaman (be going to) c. Okuma Parçası, Okuma Parçası Çalışması, I ll get a better job after college. a. Basit Gelecek Zaman (will) b. Planlı Gelecek Zaman (be going to) c. Okuma Parçası, Tekrar Ünitesi a. Tekrar b. Modals: used to c. Okuma Parçası, Animals are wonderful creatures a. Sıfatlar (isimden önce ve sonra) b. Fiil+ sıfat c. Zarflar (fast, quickly) d. Durum, yer ve zaman zarfları e. Okuma Parçası, Animals are wonderful creatures a. Sıfatlar (isimden önce ve sonra) b. Fiil+ sıfat c. Zarflar (fast, quickly) d. Durum, yer ve zaman zarfları e. Okuma Parçası, Stories that talk about animals a. Sıfat Cümlecikleri (Relative Clauses): who, which, that, whose, whom b. Okuma Parçası, Stories that talk about animals a. Sıfat Cümlecikleri (Relative Clauses): who, which, that, whose, whom b. Okuma Parçası.

5 ÜÇÜNCÜ YARIYILI MİKRO İKTİSAT I (3 0 3) (AKTS:8) (Microeconomics I) İktisadın Yapısı, Bazı İktisadi Kavramlar, İnsan İhtiyaçları ve Kaynaklar, Kitlik, Tercih ve Fırsat Maliyeti, Ekonomik Sistemler, Arz ve Talep, Arz ve Talep Fonksiyonları, Bireysel ve Piyasa Arz ve Talep Eğrileri, Arz ve Talep Esneklikleri Ölçümleri, Etkileri ve Belirleyicileri, Tam Rekabet Piyasasında Denge ve Fiyat Oluşumu, Piyasa Mekanizmasına Müdahale, Tavan ve Taban Fiyat Politikaları ve Vergilendirme, Tüketici Tercihleri ve Talep, Kardinal Fayda Teorisi, Eş Marjinal İlkesi, Farksızlık Eğrileri Teorisi, Farksızlık Eğrisi, Bütçe Doğrusu, Tüketici Dengesi, Tüketici Dengesinin Değişmesi, Gelir ve İkame Etkileri, Klasik, Hicks ve Slutsky Yaklaşımlar, Üretim Teknolojisi ve Maliyetler, Kısa Dönem Üretim Fonksiyonu, Toplam Ortalama Ve Marjinal Ürün Eğrileri, Azalan Verimler Kanunu Ve Üretimin Üç Bölgesi, Uzun Dönem Üretim Fonksiyonu, Eş Ürün Eğrileri, Üretimin İktisadi Bölgesi, Ölçeğin Verimi, Üretim Maliyetleri, Kısa Dönem Maliyet Fonksiyonu, Kısa Dönem Maliyet Eğrileri, Optimal Girdi Bileşimi, Uzun Dönem Maliyet Fonksiyonu, Eşmaliyet Doğrusu, Üretici Dengesi Ve Dengenin Değişmesi, Uzun Dönem Maliyet Eğrileri, Genişleme Yolu, Teknolojik Gelişme. İSTATİSTİK I (2 0 2) (AKTS:5) (Statistics I) İstatistiğin Anlamı, Önemi ve İstatistik ile İlgili Bazı Temel Kavramlar, Verilerin Toplanması, İşlenmesi, Tablolar ve Grafiklerle Gösterilmesi, Seri Çeşitleri, Merkezi Eğilim Ölçüleri (Duyarlı Ortalamalar), Merkezi Eğilim Ölçüleri (Duyarlı Olmayan Ortalamalar), Değişkenlik Ölçüleri, İhtimaller Hesabı, İhtimal Dağılımları ve Kesikli İhtimal Dağılımları, Kesikli İhtimal Dağılımları, Sürekli İhtimal Dağılımları, İndeksler: Mekan ve Zaman İndeksleri, İndeksler: Basit ve Bileşik İndeksler. KAMU MALİYESİ (3 0 3) (AKTS:6) (Public Finance) Kamu Maliyesinin Konusu, Tanımı ve Bölümleri, Mali Olayların Tarihi Gelişimi, Kamu Ekonomik Faaliyetlerinin Amaçları Ve Kamu Ekonomik Faaliyetleri, Kamu Harcamaları, Kamu Gelirlerinin Türleri, Genel Vergi Teorisi, Verginin Tasnifi Ve Vergileme İlkeleri, Vergileme İle İlgili Temel Kavramlar, Bütçe, Tanımı, Tarihi Gelişimi, Bütçe İlkeleri, Türkiye de Bütçe Uygulaması, Türk Bütçe Sisteminde Yapılan Son Değişiklikler, Maliye Politikasının Ortaya Çıkışı, Gelişimi, Devlet Borçları, Yerel Yönetimler. MAKRO İKTİSAT I (3 0 3) (AKTS:8) Makro Ekonominin Doğuşu, Gelişimi ve Temel Kavramlar, Milli Gelir ve Milli Gelir Hesapları, Büyüme- İşsizlik, Fiyat Endeksleri ve Enflasyon, Mal Piyasası ve Finansal Piyasalar, Ödemeler Bilançosu, Döviz Kuru, Ekonomik karar birimleri ve faaliyetleri, devri akım modeli, stoklar ve akımlar arasındaki ilişkiler, Klasik ekonominin varsayımları, işgücü piyasasında denge, mal piyasası ve faiz oranı, Klasik modelin bazı sonuçları; sermaye birikimi, nüfus artışı ve işsizlik, Keynesyen modelin varsayımları, toplam harcamalar, denge gelir düzeyi ve toplam arz eğrisi, Keynesyen modelde çoğaltan mekanizması ve işleyişi, açık ekonomide denge gelir düzeyi, IS-LM Modeli, IS-LM modelinde para ve maliye politikalarının güçlü ve zayıf etkileri, IS-LM-BP Modeli. TARIM EKONOMİSİ (2 0 2) (AKTS:3) (Agriculture Economics) Tarımsal üretim, özellikleri, tarım Sektörünün ülke ekonomisi içerisindeki yeri ve önemi, tarımsal Üretim ekonomisinde kullanılan ekonomik prensipler, Türkiye de tarım işletmelerinin yapısı, özellikleri ve sorunları, tarımsal organizasyonlar, tarımsal pazarlama, tarım politikaları, AB ve Türkiye tarım politikalarının karşılaştırması.

6 TURİZM EKONOMİSİ (2 0 2) (AKTS: 3) (Tourism Economics) Genel Olarak Ekonomi ve Turizm, Turizm Talebi, Turizm Arzı, Turizm Piyasasında Fiyatın Belirlenmesi, Turizmde Tüketici Davranışları, Turizmde Üretim ve Firma Davranışları, Piyasalar ve Turizm, Turizm Sektörünün Ekonomi İçindeki Yeri, Turizmin Ekonomik Etkilerinin Ölçümü, Turizmde Planlama ve Politika, Türkiye de Turizm. DEVLET BORÇLANMASI (2 0 2) (AKTS:3) (Public Borrowings) Kamu gelirleri ve borçlanma, borçlanma konusunda iktisadi yaklaşımların bakışı, borçlanma gelirinin diğer gelirlerden farkları, devlet borçlanmasının nedenleri, devlet borçlanmasının genel sınıflandırması, kısa-uzun vadeli ve iç-dış borç çeşitleri, borçlanmanın çeşidine göre ekonomik etkileri, borçlanma tekniği, borç verene sağlanan menfaatler, borçların ihracı, borçların satış yöntemleri, borç yönetimi, olağanüstü Borç yönetimi işlemleri, borçların azalması ve sona erdirilmesi. YABANCI DİLDE OKUMA VE KONUŞMA (2 0 2) (AKTS:3) (Reading and Speaking in Foreign Language) Tanışma, Seviye Tespit Testleri, Konuşma Pratikleri, Gramer Tekrarı 1, Gramer Tekrarı 2, Muhtelif Okuma ve Anlama Çalışmaları 1, Muhtelif Okuma ve Anlama Çalışmaları 2, Muhtelif Okuma ve Anlama Çalışmaları 3, İngilizce Konuşma ve Anlama Çalışmaları 1. ENVANTER VE BİLANÇO (2 0 2) (AKTS:3) (Inventory Balance Sheet) Muhasebede dönemsonu işlemlerini gerektiren nedenler, envanterin tanımı, değerleme kuralları, kasa, alınan çekler, bankalar hesaplarının envanter ve değerlemesi, hisse senedi, tahviller ve alacak senetleri hesaplarının envanter ve değerlemesi, alıcılar ve çeşitli alacak hesaplarının envanter ve değerlemesi, ticari mallar hesabının envanter ve değerlemesi, maddi olmayan duran varlıkların envanter işlemleri ve maddi duran varlıkların envanter işlemleri, duran varlık hesaplarında düzeltme kayıtları ile amortisman işlemleri, kısa vadeli yabancı kaynakların envanter ve değerlemesi, Uzun vadeli yabancı kaynakların envanter ve değerlemesi, uzun vadeli yabancı kaynakların envanter ve değerlemesi, Özkaynak hesaplarının envanter ve değerlemesi, gelir-gider hesapları ve maliyet hesaplarının kapatılması ve faaliyet sonucunun (Dönem kar/zararı) ortaya çıkarılması, dönemsonu mali tabloların düzenlenmesi kapanış kayıtlarının yapılması, genel uygulama. TİCARET HUKUKU (2 0 2) (AKTS:3) (Commercial Law) Ticaret hukuku hakkında genel bilgi, ticari işletme kavramı, ticari işletmenin devri ve rehini, ticari işler ve tabi oldukları hükümler, ticari yargı, tacir ve tacir olmanın sonuçları, ticaret sicili ve ticaret unvanı, markalar, haksız rekabet, ticari defterler, cari hesap, tacire tabi tacir yardımcıları, tacire tabi olmayan tacir yardımcıları, kıymetli evrak kavramı, tanımı ve unsurları ve cirosu, kıymetli evrakta savunma, kıymetli evrakın ziyanı ve iptali, kambiyo senetleri, poliçe ve bono, örnek olay uygulamaları. SOSYAL POLİTİKA (2 0 2) (AKTS:3) (Social Policy) Sosyal Politika nın Kavramsal Çerçevesi, Dünyada Sosyal Politika Uygulamaları, Türkiye de Sosyal Politika Uygulamaları, Cumhuriyet Dönemindeki Uygulamalar, Çok Partili Hayattaki Uygulamalar, 1980 Sonrası Devletin Sosyal Politikaları, Sosyal Güvenlik ve Sağlık Politikaları, İstihdam Politikaları, Çevre, Eğitim ve Konut Politikaları, Yerel Yönetimlere İlişkin Politikalar, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelere Yönelik Politikalar, Kültür ve Sanat Alanındaki Politika ve Uygulamaları, Kadınlar ve Gençlere Yönelik Politikalar, Dezavantajlı Kesimlere Yönelik Hizmetler

7 PAZARLAMA İLKELERİ (2 0 2) (AKTS:3) (Marketing Principles) Pazarlamaya giriş ve kavramsal yaklaşım, pazarlama yaklaşımlarının gelişimi, pazar ve pazarlama çevresi, tüketici davranışları, pazarlama bilgi sistemi, pazar bölümlendirme, hedef pazarın seçimi ve konumlandırma, ürün ve ürün yönetimi, pazarlamada ürün stratejileri, marka ve markalama stratejileri, fiyatlandırma kararları, dağıtım kararları, tutundurma kararları ve stratejileri, reklam ve halkla ilişkiler, Tutundurma: Kişisel satış ve satış tutundurma. HALKLA İLİŞKİLER (2 0 2) (AKTS:3) (Public Relations) Halkla ilişkiler kavramının tanımı ve gelişimi, halkla ilişkilerin siyasal misyonu, yönetsel / örgütsel olgu olarak halkla ilişkiler, kurumsallaşma sorunları ve uygulamayı etkileyen etmenler, Türkiye de ve dünyada halk devlet ilişkileri, Türkiye de halkla ilişkiler bilincinin gelişimi ve halkla ilişkiler büroları, seçilmiş kamu örgütlerinde halkla ilişkiler uygulamaları, kamuoyu kavramı, kamuoyu yoklamaları ve kamu yararı, halkla ilişkilerde yazılı ve görsel medyanın kullanımı, merkezi ve yerel yönetimler arasında halkla ilişkiler alanında görülen farklılıklar, kamu yönetiminde halkla ilişkiler alanında görülen belli başlı sorunlar, sorunlar için çözüm önerileri, değerlendirme.

8 DÖRDÜNCÜ YARIYILI MİKRO İKTİSAT II (3 0 3) (AKTS: 8) (Microeconomics II) Piyasa Yapısı Ve Tam Rekabet Piyasasında Kısa Dönem Denge, Firma Arz Eğrisi, Tam Rekabet Piyasasında Uzun Dönem Dengesi, Firma Ve Endüstri Arz Eğrisi Ve Dengenin Değişmesi, Monopol Piyasası, Kısa Ve Uzun Dönem Denge Analizleri, Monopolde Çok İşletmeli Firma Ve Fiyat Farklılaştırması, Monopolcü Rekabet Piyasası Ve Piyasa Talep Eğrisi, Ürün Farklılaştırması, Monopolcü Rekabet Piyasasında Kısa Ve Uzun Dönem Denge Analizi Ve Piyasaların Karşılaştırılması, Oligopol Piyasası, Cournot, Edgeworth, Chamberlin Bertrand, Stackelberg Ve Sweezy Modelleri, Anlaşmalı Oligopol Modelleri, Kartel Tröst, Oyun Teorisi, Mahkûmlar Çıkmazı, Fiyat Liderliği Ve Giriş Engelleri, Faktör Piyasalarında Fiyatlandırma, Emek, Sermaye, Doğal Kaynak Arz Ve Talebi, Kar Maksimizasyon Amaçları Ve Faktör Talebi, Kısmi Denge Genel Denge Analizi Ve Kaynakların Tahsisi, Üretimde Etkinlik Ve Etkinsizlik Nedenleri, Refah Ekonomisi, Sosyal Refah Fonksiyonu Piyasa Başarısızlıkları, Dışsallıklar ve Hükümetin Rolü, Kamu Malları Ve Asimetrik Bilgi, Gelir Dağılımı Ve Yoksulluk. YÖNETİM VE ORGANİZASYON (3 0 3) (AKTS:6) (Management and Organization) Giriş (Tarihsel gelişim, temel kavramlar), Yönetim süreci/fonksiyonları, Klasik Yönetim Düşüncesi, Neo klasik Yönetim Düşüncesi, Modern Yönetim Düşüncesi, Matris Organizayon ve Amaçlara Göre Yönetim, Post Modern Yönetim Düşüncesi, Yeni yaklaşımlar 1: Z Teorisi ve TKY, Yeni yaklaşımlar 2: Temel yetenek, dış kaynak kullanımı, Yeni yaklaşımlar 3: şebeke organizasyon, küçülme, Yeni yaklaşımlar 4: değişim mühendisliği, kıyaslama, Yeni yaklaşımlar 5: personel güçlendirme, öğrenen organizasyon değerlendirme İSTATİSTİK II (2 0 2) (AKTS: 5) (Statistics II) Örnekleme Teorisi, Örnekleme Dağılımları, Ortalama ve Oran Tahminleri, Hipotez Testleri: Ortalamalar (Büyük Örneklerde), Hipotez Testleri: Oranlar (Büyük Örneklerde), Hipotez Testleri: Oranlar (Büyük Örneklerde), Student Dağılımı: Tahmin ve Hipotez Testleri, Parametrik Olmayan Testler, Ki-Kare Dağılımı, Ki-Kare Testleri Regresyon ve Korelasyon Analizi, Varyans Analizi, Zaman Serileri Analizi. MAKRO İKTİSAT II (3 0 3) (AKTS: 8) (Macroeconomics II) AS-AD Modeli ve Çoğaltan Mekanizmasının Etkinliği, AD-AS Modelinde Servet Stoku, Toplam Talep ve Pigou Etkisi ve Kısa Dönem Arz Modelleri, Eksik Bilgi Modelleri, Ücret-Fiyat Katılıkları ve Stagflasyon, Ekonomik Dalgalanmalar (Konjonktür Teorileri), İşsizlik-Enflasyon ve Endeksleme, Enflasyonu Düşürmede Alternatif Stratejiler ve Enflasyon ve İşsizliğin Politik Yönü, Para, Enflasyon ve Faiz Oranı İlişkisi, İkiz Açıklar: Bütçe Açıkları-Dış Açık, İkiz Açıklar: Bütçe Açıkları-Dış Açık, Büyüme Modelleri, Büyümenin Kaynakları, Tüketim-Tasarruf-Yatırım. DEVLET BÜTÇESİ (2 0 2) (AKTS: ) (Government Budget) Bütçenin tanımı, fonksiyonları, Bütçe çeşitleri, ilkeleri, Genel bütçe dışındaki uygulamalar (Katma, Özel ve Özerk Bütçeler), Bütçe sistemindeki gelişmeler, PPBS ve Sıfır Esaslı Bütçe, Türk Bütçe sisteminde kamu hizmetlerinin sınıflandırması, Bütçenin hazırlanması, Bütçenin kabulü, Bütçenin uygulanması, Hazine İşlemleri Bütçenin Denetimi, Devlet muhasebe sistemi, İktisadi yaklaşımlarda bütçe politikaları, Türkiye de dönemler itibariyle uygulanan bütçe politikaları.

9 BİLGİ YÖNETİMİ (2 0 2) (AKTS: ) (Knowledge Management) Bilgi Yönetimi Kavramı, Bilgi Toplumu ve Ötesi, Bilgi Ekonomisi, Bilgi Teknolojileri I- Donanım, Bilgi Teknolojileri II-Yazılım, Bilgi Teknolojileri II-Network, İnternet ve Gelişimi, Entelektüel Sermaye, Kamuda Bilgi Yönetimi E-Devlet, E-Ticaret Veri Madenciliği, Bilgi Yönetimi ve Fikri Mülkiyet, Açık Kaynak Kodlu Yazılımlar, Sosyal Ağlar, Viki mantığı, Bilgi Toplumunda emek ve değişimi, Bilgi Yönetimi, Etik ve Güvenlik Sorunları. KENT EKONOMİSİ (2 0 2) (AKTS: ) (Urban Economics) Kent Ekonomisinin Kapsamı, Kentleşme, Kent, Toplanma Ekonomileri, İşletmelerin Yer Seçim Kararları, Kentsel Yapı Kuramları, Kentlerin Büyüme Süreci, Optimal Kent Ölçeği, Rant Kuramları, Kent Toprakları Sorunu, Konut Sorunu, Trafik Sorunu. MESLEKİ YABANCI DİL (2 0 2) (AKTS: ) (Proffesional Foreign Language) Tanışma, Seviye Tespit Testleri, Konuşma Pratikleri, Gramer Tekrarı 1, Gramer Tekrarı 2, Muhtelif Okuma ve Anlama Çalışmaları 1, Muhtelif Okuma ve Anlama Çalışmaları 2, Muhtelif Okuma ve Anlama Çalışmaları 3, Muhtelif Okuma ve Yazma Çalışmaları 1, İngilizce Konuşma ve Anlama Çalışmaları 1, Muhtelif Okuma ve Yazma Çalışmaları 2, İngilizce Konuşma ve Anlama Çalışmaları 2, Muhtelif Okuma ve Yazma Çalışmaları 3. MALİYET MUHASEBESİ (2 0 2) (AKTS: ) (Cost Accounting) Maliyet ve maliyetle ilgili temel kavramlar, Maliyetlerin sınıflandırılması, Direkt İlk Madde ve Malzeme Maliyetlerinin belirlenmesi, Endirekt Malzeme Maliyetlerinin belirlenmesi, Direkt İşçilik Maliyetlerinin belirlenmesi, Endirekt İşçilik Maliyetlerinin belirlenmesi, Genel İmalat Maliyetlerinin belirlenmesi, Genel İmalat Maliyeti Esnek Bütçesinin Hazırlanması, Genel İmalat Maliyeti Esnek Bütçesinin Hazırlanması, Satışların Maliyeti Tablosunun Düzenlenmesi, TDHP ye göre maliyet hesap ve kayıtları, Değerlendirme. BÖLGESEL İKTİSAT (2 0 2) (AKTS: ) (Regional Economics) Ekonomik Düşüncede Alansal Analiz, Faaliyetlerin Alanda Dağılım Nedeni Olarak İşletmelerin Kuruluş Yeri Seçimi Kararları, Ekonomik Alan ve Üç Bölge Kavramı, Ekonomik Gelişme Sonucu Ortaya Çıkan Bölgesel Gelişme Farkları (Bölgesel Dengesizliğin Ortaya Çıkış Nedenleri), Ekonomik Gelişme Sonucu Ortaya Çıkan Bölgesel Gelişme Farkları (Bölgesel Dengesizliğin Sakıncaları), Türkiye de Bölgelerarası Sosyal ve Ekonomik Gelişmişlik Farkları (Türkiye de Bölgelerarası Farklılıkların Ortaya Çıkış Nedenleri, Cumhuriyet Dönemi nde Bölgelerarası Gelişmişlik Farklarının Gelişimi ve Bu Farkları Azaltmaya Yönelik Politikalar), Türkiye de Bölgelerarası Sosyal ve Ekonomik Gelişmişlik Farkları (Türkiye nin Doğusu ile Batısı Arasındaki Gelişmişlik Farklarının Günümüzdeki Yoğunluğu), Bölgelerarası Gelişmişlik Farklarını Azaltıcı Politikanın İlke, Amaç ve Araçları ile Çeşitli Ülkelerde İzlenen Politikalar, Bölgelerarası Gelişmişlik Farklarını Azaltmaya Yönelik Araçlar ve Türkiye (Ekonomik Faaliyetleri Geri Kalmış Yörelere Yöneltmeyi Amaçlayan Teşvik Tedbirleri, Bölgesel Kalkınma İçin Gerekli Altyapı Yatırımlarının Yapılması), Bölgelerarası Gelişmişlik Farklarını Azaltmaya Yönelik Araçlar ve Türkiye (Yönetimsel Örgütün Bölgesel Kalkınma Sorunlarına Adaptasyonu, Metropoliten Bölgelerin Gelişmelerinin Sınırlandırılması), Kalkınma Kutupları Teorisi ve Yapay Kalkınma Kutuplarının Yaratılması (Dengeli Kalkınma Mı Dengesiz Kalkınma Mı?, Kalkınma Kutupları), Kalkınma Kutupları Teorisi ve Yapay Kalkınma Kutuplarının Yaratılması (Yapay Kalkınma Kutbunun Yaratılması) Yeni Sanayi Odakları ve Anadolu Kaplanları (Yeni Sanayi Odakları Teorisi), Yeni Sanayi Odakları ve Anadolu Kaplanları (Türkiye de Sanayi Odakları).

10 PAZARLAMA YÖNETİMİ (2 0 2) (AKTS: ) (Marketing Management) Pazarlama ve temel kavramlar, Stratejik planlama ve pazarlama süreci, Pazarlama çevresi, Pazarlama bilgi sistemi, pazarlama araştırmaları, Tüketici ve örgütsel müşteri davranışları, Ürünler ve ürün stratejileri, Tutundurma stratejileri, Dağıtım stratejileri, Fiyatlandırma stratejileri, Uluslararası pazarlama, Hizmet pazarlaması, Pazarlama ve toplum: Sosyal sorumluluk ve pazarlama etiği, Uygulama. KENT VE KONUT POLİTİKASI (2 0 2) (AKTS: ) (Urban and Residence Policy) Derse giriş ve temel kavramlar, Kentleşme (1), Kentleşme (2), Türkiye de Kentleşme, Kent Planlaması Kavramı, Kent Planlaması Süreci Ve Türkiye, Kent Kuramları, Konut Politikaları, Konut Alanlarında Yöre Planlaması İlkeleri, Konut Alanlarını Yer Seçimi Geliştirilmesinde Uygulanan Politikaları, Türkiyede Konut Sorunları Ve Politikaları, Türkiyede Konut Politikaları, Türkiye de Gecekondulaşma, Konut Politikaları Karşılaştırılması

11 BEŞİNCİ YARIYILI MALİYE POLİTİKASI (3-0-3) (AKTS: 6) (Fiscal Policy) Kamu Ekonomisi ve Devlet, Bireysel ve Toplumsal İhtiyaçlar, Maliye Politikasının Konusu, Amaçları ve Çatışmalar, Maliye Politikasının Araçları, Maliye Politikasının Etkinliğine İlişkin İktisadi Akımlar, Maliye Politikası ve Milli Gelir Dengesi, Çarpan Mekanizması ve Türevleri, Maliye Politikasının Uygulama Seçenekleri, IS-LM Eğrileri ve Maliye ile Para Politikalarının Etkinliği, İradi Maliye Politikaları ve Otomatik Stabilizatörler, Enflasyon ve Maliye Politikası, Deflasyon ve Maliye Politikası, Stagflasyon ve Maliye Politikası, Bütçe Politikaları ve Gelir Dağılımı Politikaları. PARA TEORİSİ (3 0 2) (AKTS:5) (Theory of money) Paranın Tanımı, Fonksiyonları, Para Sistemleri, Döviz, döviz Kuru ve Konvertibilite, Birinci Dünya Savaşı Öncesi ve Sonrası Uluslararası Para Sistemleri, Bretton Woods Sonrası Para Sistemi, Mali Sistem Kavramı, Mali Aracı Kuruluşlar, Banka ve Bankacılık, Merkez Bankasının Piyasalara Karşı Yükümlülükleri, Para ve Para ile İlgili Teorik Yaklaşımlar, Keynezyen İktisadi Düşüncede Para, Modern Miktar Teorisi, Faiz Teorileri ve Kanalı, Banka Kredi Kanalı, Küreselleşme ve Mali Kuruluşlar, Küreselleşme ve Spekülasyon. EKONOMETRİ I (3 0 3) (AKTS:8 ) (Econometrics I) Ekonometriye Giriş (Konusu, Tarihçesi, Amaçları), Ekonometriye Giriş (Ekonometrik Bir Araştırmada Takip Edilecek Aşamalar), Bazı Temel Matematik Kurallarının Gözden Geçirilmesi (Türev, Matris, Determinant), Bazı Temel Matematik Kurallarının Gözden Geçirilmesi (Türev, Matris, Determinant), İstatistiğin Gözden Geçirilmesi (Temel İstatistik Kuralları, Dağılımlar), İstatistiğin Gözden Geçirilmesi (Hipotez Testi, Güven Aralığı), İktisadi Teorinin Matematiksel Bir Kalıba Oturtulması (Doğrusal ve Parabolik Kalıp), İktisadi Teorinin Matematiksel Bir Kalıba Oturtulması (Yarı ve Çift Logaritmik ve Ters Kalıp), Tek Açıklayıcı Değişkenli Klasik Doğrusal Regresyon Modeli, Tek Açıklayıcı Değişkenli Klasik Doğrusal Regresyon Modeli, Tek Açıklayıcı Değişkenli Klasik Doğrusal Regresyon Modeli, Birden Fazla Açıklayıcı Değişkenli Klasik Doğrusal Regresyon Modeli, Birden Fazla Açıklayıcı Değişkenli Klasik Doğrusal Regresyon Modeli, Birden Fazla Açıklayıcı Değişkenli Klasik Doğrusal Regresyon Modeli. ULUSLARARASI İKTİSAT I (3 0 3) (AKTS:8 ) (International economics I) Uluslararası Ticaret ve Temel Kavramlar, Mutlak ve Karşılaştırmalı Üstünlükler Teorisi, Uluslar arası Ticaret Teorilerinin Analizi, Faktör Donatımı Teorisi, Dış Ticaret ve Ekonomik Büyüme, Dış Ticaret Politikası, Gümrük Tarifeleri, Tarife Dışı Ticaret Politikası Araçları, İktisadi Birleşmeler, Avrupa Birliği, Dış Ticaret bağlamında İç ve Dış Denge, Dış Ticaret ve Ekonomik Kalkınma, Uluslararası Kaynak Hareketliliği, Uluslar arası Ekonomik Sorunlar ve Az gelişmiş Ülkeler. FİNANSAL YÖNETİM (2 0 2) (AKTS:3 ) (Seçmeli Ders) (Financial management) Finansal yönetimin fonksiyonları, finans yöneticisi, işletmenin amaçları, finansmanın tarihi gelişimi, Finansal sistem ve finansal piyasalar ülkemizde finansal piyasalar, finansal araçlar, finansal kurumlar, Paranın zaman değeri, faiz hesaplamaları anüniteler ve borç amortismanları, Finansal analiz türleri, finansal analizde kullanılan tablolar, finansal analizde kullanılan teknikler, Finansal analiz türleri, finansal analizde kullanılan tablolar, finansal analizde kullanılan teknikler, Doğrusal başabaş analizi, doğrusal olmayan başabaş analizi, faaliyet ve finansal kaldıraç analizleri, Finansal planlama ve bütçeleme süreci planlama ve bütçeleme ilkeleri, Proforma mali tabloların hazırlanması, Çalışma sermayesi yönetiminin işletmeler açısından önemi, çalışma sermayesi düzeyi, risk ve karlılık, Satıcı kredileri ve banka kredileri, kredilendirme süreci, Leasing, factoring, forfaiting, tahviller, finansman bonosu, Uluslararası finansal piyasalarda borçlanma - europara piyasaları, uluslararası tahvil piyasaları, Hisse senedi ihracı ile finansman, Hisse senetlerinin halka arz edilmesi, tahviller ile hisse senetleri arasındaki ekonomik farklılıklar. İCRA İFLAS HUKUKU (2 0 2) (AKTS:3 ) (Execution and bankruptcy law ) Genel bilgiler ve cebri icra çeşitleri, İcra hukukunun bölümleri ve kaynakları, İcra teşkilatı, İlamsız icra ve ilamsız icranın görev ve yetkileri, İcra takibi, ödeme emrinin kesinleşmesi ve ödeme emrine itiraz, Haciz

12 kavramı, İlamlı icra, İhtiyati haciz, İflas hukuku ve iflas yolları, İflasın hukuki sonuçları, İflasın tasfiyesi ve iflas masasının idaresi, Paraların paylaştırılması, iflasın kapanması ve kaldırılması ve basit tasfiye, İptal davası, Konkordato. KURUMSAL İKTİSAT (2 0 2) (AKTS:3) (Institutional economics) Kurumlar ve Kurumsal Değişime Giriş, İşbirliği: Kuramsal Sorun, Kurumlar Kuramında İnsan Davranışı Hakkında Varsayımlar, Mübadelenin İşlem Maliyeti Kuramı, Enformel Kısıtlamalar, Formel Kısıtlamalar, Yaptırım, Kurumlar, İşlem ve Dönüşüm Maliyetleri, Kurumsal Değişim: Kuruluşlar, Öğrenme ve Kurumsal Değişim, İstikrar ve Kurumsal Değişim, Kurumsal Değişimin İzleği, Ekonomik Performans: Kurumlar, Ekonomi Kuramı ve Ekonomik Performans, İstikrar ve İktisat Tarihinde Değişim, Kurumsal Analizi İktisat Tarihine Dahil Etmek: İhtimaller ve Muammalar. DIŞ TİCARET İŞLEMLERİ (2 0 2) (AKTS:3 ) (Seçmeli Ders) (Foreign trade operations) Temel kavramlar, Ödemeler Bilançosu, İhracat rejimi, Kambiyo rejimi ve Dış Ticarette ödeme yöntemleri, Dış Ticaret konusunda yetkili kuruluşlar, Dış Ticarette Riskler ve alım-satım anlaşmaları, Dış Ticarette kullanılan belgeler, Bağlı Ticaretin tanımı-nedenleri ve türleri, Serbest ekonomik bölgeler, İhracatın Finansmanı, İhracat kredi sigortası ve garantisi, Gümrük beyannamesinin doldurulması, İthalatta ve ihracatta doldurulması gereken belgeler, İhracat kredi sigortası ve garantisinin Türkiye açısından değerlendirilmesi. BİLGİ TEKNOLOJİSİ KULLANIMI (2 0 2) (AKTS:3 ) (Seçmeli Ders) (Use of information technology) Bilgisayar Tanımı, Tarihçesi, Temel Özellikleri, Donanım ve Yazılım kavramları. Windows ta Masaüstü, Dosya Yönetimi, Windows ta Denetim Masası ve Donatılar, İnternet, İnternette Gezinme, İnternette Arama, e-posta ve Güvenlik, Kelime işlemci uygulamasını açmak ve kapamak, MS Word Ekranı, Bir veya birkaç belgeyi açmak, Yeni belge oluşturmak, Ayarların Yerleştirilmesi, Veri Eklemek, Veri Seçmek, Veri Düzenlemek, Taşımak ve Silmek, Arama yapma ve Değiştirme, Kelime işlemcilerde metin, paragraf ve belge biçimlendirme, Kelime işlemcilerde, Tablolar, Resim, Görüntü ve Grafikler, Yazdırmaya Hazırlanma ve Yazdırma, Sunum uygulaması ile ilk adımlar, Bir sunum oluşturma Metin, Görüntüler ve Tablo oluşturma, Sunumda Grafik ve çizim nesneleri (otomatik şekil), Ekran gösterisi Efektleri, Slayt Gösterisi, Çıktı hazırlama ve Yazdırma, Hesap Tablolarına Giriş, Hesap tablosu uygulaması kullanımına giriş, Hücreler, Çalışma Sayfaları, Hesap Tablolarında Biçimlendirme ve Formüller ve İşlevler, Hesap Tablolarında Mantıksal sınamalar, Grafikler, Sayfa Yapısı ve Çıktıların Hazırlanması, Veritabanı Yönetim Sistemlerine giriş, Veritabanı İşlemleri, Tablo İşlemleri, Veritabanı İşlemleri, Anahtar ile çalışmak, Tablo Kayıt işlemleri, İlişkilendirme işlemleri, Veritabanında Form oluşturma işlemleri, Sorgu işlemleri, Veritabanında Sorgu oluşturma işlemleri, Rapor oluşturma işlemleri. SİYASET BİLİMİ (2 0 2) (AKTS:3 ) (Seçmeli Ders) (Political sciences) Siyaset biliminin doğası ve yöntemleri, Temel kavramlar, siyasi kurumlar ve politik davranış, Siyasi partiler ve baskı grupları, Siyasi katılım, seçimler ve oy verme davranışı, Devlet ve bürokrasi, Siyaset olgusunun analizinde kullanılan kavramlar, Siyasal hayatın aktif aktörü olarak birey; siyasal toplumsallaşma, bireyin siyasal hayata katılması, Siyasal partiler, Siyasal partiler, Modernite-postmodernite ve siyaset bilimi, Baskı grupları ve Kamuoyu, Seçim Sistemleri, Türkiye de seçimler, Küresel siyaset. AVRUPA İKTİSAT TARİHİ (2 0 2) (AKTS:3 ) (Seçmeli Ders) (Economic history of Europe) İktisat Tarihi nin doğuşu ve kapsamı, Antik dönem toplumlarının ekonomik yaşamı, Roma Ekonomisi, Ortaçağ ekonomisi I, Ortaçağ ekonomisi II, Ortaçağda ticari, sınai ve mali örgütlenme ve düzenlemeler, Modern Avrupa nın doğuşunu hazırlayan gelişmeler, Avrupa da ekonomik genişleme ( ), arası Avrupa da iktisat düşüncesi, arası Avrupa da ekonomik gelişmeler, 19. Yüzyıl ve Sanayi Devrimi, 20. Yüzyıldaki Eğilimler, 1929 Ekonomik Buhranı ve Avrupa, Genel Değerlendirme. BÜROKRASİ VE SİYASET (2 0 2) (AKTS:3 ) (Seçmeli Ders) (Bureaucracy and politics) Bürokrasi-Demokrasi İlişkisinde Temsili Bürokrasi Kavramı, Bürokrat-Politikacı İlişkileri Ve Ülkemizdeki İstisnai Memuriyet Ve Valilik Sistemi Üzerine Görüşler, Demokrasi-Bürokrasi İkilemi Ve Mülkiye Teftiş Kurulu, İktidar Ve Siyasetin Gölgesinde Bürokrasi Ve Demokrasi İlişkileri, Kamu Bürokrasisinin Politika Tayini Sürecindeki Rolü, İnternet Çağında Demokrasi Ve Bürokrasi, Bürokrasi Devlet Değildir?, Türk Kamu

13 Yönetiminde Bürokratik Siyaset, Osmanlı Devlet Örgütünün Weberian Açıdan İncelenmesi, Tanzimat Döneminde Osmanlı Bürokratik Yapı Ve Dönüşümü, Erken Cumhuriyet Döneminde Türk Kamu Yönetiminin Modernleşmesi: Merkezileşme, Tek Parti Döneminde Türk Kamu Bürokrasisinin Gelişimi, Cumhuriyet Bürokrasisi, Kamu Bürokrasisinin Politika Tayini Sürecindeki Rolü. İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ (2 0 2) (AKTS:3 ) (Seçmeli Ders) (Human resources management) Giriş, İnsan Kaynaklarının Açık Sistem Yaklaşımı İle Ele Alınması - İK strateji ve politikaları, İş Analizi ve İş Tasarımı, İnsan Kaynakları Planlaması, İk Tedarik ve Seçimi, Eğitim ve Geliştirme, Performans Değerleme, Çalışma ilişkileri, Kariyer Geliştirme, İş Değerleme, Ücret Yönetimi, İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği - Endüstri İlişkileri, İK Bilgi Sistemleri - Uluslararası İKY, İK da Güncel Konular. İŞLETME POLİTİKALARI YÖNETİMİ (2 0 2) (AKTS:3 ) (Seçmeli Ders) (Management of business politics) Genel Ders Tanıtımı, Genel İşletme ve Yönetim Konuları, İşletme ile İlgili Temel Kavramlar-Vizyon, Misyon, Strateji, İşletme ile İlgili Temel Kavramlar-Rekabet Analizi, İşletme ile İlgili Temel Kavramlar-Bilanço, Gelir Tablosu, Dengeli Başarı Göstergesi, İşletme ile İlgili Temel Kavramlar-Kurumsal Yönetim, Örnek Olay Analizi, İşletme ile İlgili Temel Kavramlar-İtibar Yönetimi, Ara sınav, İşletme ile İlgili Temel Kavramlar-Sosyal Sorumluluk, İşletme ile İlgili Temel Kavramlar-E-iş Süreçleri, Kültürleri Birbirinden Ayıran Öğeler, Aile İşletmelerinin Yönetimi, Türk İş Sistemi.

14 ALTINCI YARIYILI İKTİSADİ DÜŞÜNCELER TARİHİ (3-0-3) (AKTS: 6) (History of Economic Thought) İktisat Tarih ilişkisi, Roma Ekonomisi; Feodalizmin ortaya çıkışı; Erken Ortaçağ, İleri Ortaçağda Ekonomik ve Sosyal Alandaki Gelişmeler ( ); Kentleşme,Ticaret, Geç Ortaçağ Döneminde Gelişmeler; Keşifler ve Teknolojik Gelişmeler; Ülkelerin Durumu, Merkantilizm, Kapitalizmin Doğuşu; Kumpanyalar yy arasında ticaret, Sanayi Devrimi; Hazırlayan Şartlar, Gelişimi, 19. yüzyıl Kapitalist Toplumsal Yapının Oluşumu- Nüfus Yapısındaki Değişim, Kentleşme, 19.yy da Sanayi Alanındaki Gelişmeler, Fabrikaların Ortaya Çıkışı, Ticaret ve Ulaştırma, Finans Sektörü ve Sanayi ilişkisi; Anonim Şirketler ve Bankacılık, Devletin Ekonomideki Rolü, Globalleşme, Tekelleşme, Birinci Dünya Savaşı ve ekonomi, Ekonomik krizler ve 1929 Dünya Krizi; İki Savaş Arası Dönem, İkinci Dünya Savaşı Sonrası Ekonomik Düzen, Sanayileşmede Gecikmiş Ülkeler ve İktisadi Kalkınma. PARA POLİTİKASI (3-0-3) (AKTS: 5) (Monetary policy) Dersin Amacı, İçeriği, Önemi, İşleniş Biçimi, Ekonomi Politikası - Ekonomi Politikalarının Tarihçesi - Ekonomi Politikalarının Evrenselliği Sorunu - Ekonomi Politikalarında Çelişkiler, Para Politikası - Para Politikası Amaçları - Para Politikası Araçları, Para Politikası Uygulamalarının Özellikleri Para Politikası Uygulamalarında Gecikme Sorunu Para Politikasının Reel Sektöre Etki Yolları Para Politikası ve Ekonomik İstikrar (Enflasyon-Deflasyon-Stagflasyon) Bir Fiyat İstikrarsızlığı Hali Olarak Enflasyon, Enflasyon Konusundaki Teorik Yaklaşımlar Ara Değişkenler ve Ekonomik İstikrar Uygulamaları, Enflasyonu Önlemeye Yönelik İstikrar Programları Ödemeler Dengesi ve Para Politikaları Ödemeler Bilançosu Kavramı Dış Ödemeler Bilançosu ve Denge Dış Ödemeler Dengesizliklerini Giderici Politikalar Otomatik Denkleştirme Mekanizmaları Denkleştirme Politikaları, Para ve Maliye Politikalarının Etkinliği tartışması Para Politikalarının Etkinliği Konusundaki Farklı Yaklaşımlar, Merkez Bankacılığı Hazinenin Parasal İşlemlerinin Para Politikasına Olan Etkileri - Türkiye de Merkez Bankası ve Hazine, Dünya Üzerinde Karşılaşılan Finansal Krizler Finansal Krizleri Açıklamaya Yönelik Yaklaşımlar, Global Krizlerden Korunma Yolları Türkiye de Uygulanan Para Politikaları, 1980 Yılı Öncesi Para Politikası Uygulamaları ve Ekonomik İstikrar, 1980 Sonrası Para Politikası Uygulamaları ve Ekonomik İstikrar 24 Ocak 1980 İstikrar Tedbirleri ve Dönemi, Dönemi ve 5 Nisan 1994 İstikrar Tedbirleri Dönemi, 2000 Enflasyonu Düşürme Programı 2000 Kasım ve 2001 Şubat Krizleri 2001 Güçlü Ekonomiye Geçiş Programı ve Sonrası. EKONOMETRİ II (3-0-3) (AKTS: 8) (Econometrics II) Regresyon tahminlerindeki varsayımların ele alınması: Farklı varyans, Farklı varyans sorunun E -views bilgisayar programında ele alınması, Regresyon tahminlerindeki varsayımların ele alınması: Çoklu doğrusallık, Farklı varyans sorunun SPSS bilgisayar programında ele alınması, Regresyon tahminlerindeki varsayımların ele alınması: Otokorelasyon, Regresyon tahminlerindeki varsayımların ele al ınması: Otokorelasyon ve d istatistiği, Otokorelasyon sorunun E-views bilgisayar programında ele alınması, Regresyon tahminlerinde yapay değişkenlerin ele alınması, Logistik regresyon denklemlerinin tahmin edilmesi, Logistik regresyon denklemlerinin E-views programı ile tahmin edilmesi, Otoregresif modellerin tahmini, Eş anlı denklem sistemleri, Eş anlı denklem sistemlerinin Tahmin edilmesi, Eş anlı denklem sistemlerinin E-views programı ile tahmin edilmesi. ULUSLARARASI İKTİSAT II (3-0-3) (AKTS: 8) (International economics II) Döviz Piyasası, Vadeli Döviz Piyasası, Ödemeler Bilançosu, Fiyat Denkleşme Mekanizması, Gelir Denkleşme Mekanizması, Uluslararası Sermaye Hareketleri, Açık Makroekonomi, Açık Ekonomide AS ve AD, Açık Ekonomide Denkleşme Mekanizması, Portföy Dengesi Yaklaşımı, Uluslararası Para Sistemi, Avrupa Para Sistemi, Makroekonomik Politika Koordinasyonu, Uluslararası Teknoloji Transferi. OYUN TEORİSİ (2 0 2) (AKTS:3 ) (Seçmeli Ders) (Game theory) Oyunların Tanımı ve Sınıflandırması, Tam Bilgili Oyunlar Baskın Strateji Dengesi, Nash Dengesi, Varlığı ve Özellikleri, Tam Bilgili Dinamik Oyunla Genişleyen Formda Oyunlar, Geriye Doğru Çıkarsama Oyun Altı Denge Çoklu Aşamalı Oyunlar, Tekrarlı Oyunlar (Sınırlı Tekrarlı), Tekrarlı Oyunlar (Sınırsız Tekrarlı, Eksik

15 Bilgili Tekrarlı), Eksik Bilgili Statik Oyunlar (Bayesyen Oyunlar ve Bayesyen Denge), Bayesyen Oyunlar ve Uygulamaları, Mekanizm Dizayn, İhaleler, Eksik Bilgili Dinamik Oyunlar, Sinyalleme Oyunları Pazarlık Oyunları, Ahlaki Risk ve Ters Seçim Uygulamaları. OSMANLI İKTİSAT TARİHİ (2 0 2) (AKTS:3 ) (Seçmeli Ders) (Economic history of Ottoman) İktisadi tarihçilik Osmanlı İmparatorluğu kuruluş dönemi, 16. yy.da Osmanlı da toplum, ekonomi ve maliye Anadolu da tarım Tarımın vergilendirilmesi, 16. yy.da Loncalar İç ve dış ticaret, 16. yy.da Kredi, finans ve servetler Devlet ve ekonomi, 16. yy ın ikinci yarısında Avrupa da kapitalizme doğru Dünya ekonomisi içinde doğu Akdeniz havzası, 16. yy ın ikinci yarısında Osmanlıda para ve fiyatlar Bunalımın ekonomi ve toplum üzerindeki etkileri, 17. ve 18. yy da Avrupa da iktisadi durgunluk Osmanlıda değişen güç dengeleri, 17. ve 18. yy da Vergi toplamada büyük koalisyon Tarım ve zanaatlar, 17. ve 18. yy da Avrupa ile ticaret Savaşlar, mali bunalım ve enflasyon - Ekonomide uzun dönemli eğilimler, Sanayi devrimi ve sonrası - Osmanlıda reform ve merkezileşme, Ekonominin dışa açılışı -, Pazara yönelen tarım - Zanaatlar ve Sanayi, Mali sorunlar ve dış borçlanma - Diğer yabancı sermaye yatırımları, Bağımlılık ve büyüme. İKTİSADİ SİSTEMLER (2 0 2) (AKTS:3 ) (Seçmeli Ders) (Economic systems) İktisadi Sistem Kavramı, Sistem Kavramına Ulaşmak İçin Yapılması Gereken Tanımlar, İlk Görüşler, İlk Çağlardaki İktisadi Düşünce, Orta Çağ daki İktisadi Düşünce, İslami İktisadi Düşünce, Merkantilist İktisadi Düşünce, Fizyokratik İktisadi Düşünce, İktisat Biliminin Doğuşu, Klasik Liberal Düşünce, Sosyalist İktisadi Düşünce, Neo-Klasik İktisadi Düşünce, Modern İktisadi Düşünce, Günümüz Dünya İktisadi Sistemleri. SOSYAL BİLİMLERDE YÖNTEM (2 0 2) (AKTS:3 ) (Seçmeli Ders) (Methods in social sciences) Bilim ve Bilgi, Pozitivist ve Post modern Bilim Anlayışı, Sosyal Bilimlerin Özelliği, Araştırma Projesi Hazırlama, Hipotez Kurma, Örnekleme, Veri Toplama Süreci, Verilerin sınıflandırılması, Nicel analiz Yöntemleri, Parametrik Olmayan Testler, Nitel analiz Yöntemleri, SPSS Veri Girişi, SPSS Temel Analizler, Rapor yazma. SAĞLIK EKONOMİSİ (2 0 2) (AKTS:3 ) (Seçmeli Ders) (Health economics) Sağlık nedir? Hastalık nedir? Ekonomi nedir?, Sağlık ekonomisine giriş, Sağlık korumalarını ekonomiyle bağlantısı, Talep ve talebi belirleyen faktörler., İhtiyaç, sağlık korumalarına olan talep, Piyasalar hangi şartlar altında işler?, Esneklik, Üretim fonksiyonu, Maliyet, maliyet etkinlik analizi, Hakkaniyet, Sağlık hizmetlerinin finansmanı, Sağlık Pazarına Devlet in müdahalesi, Batı Ülkeleri nde sağlık hizmetlerinin organizasyonu, Batı Ülkeleri nde sağlık hizmetleri finansmanı. TR-AB İLİŞKİLERİ (2 0 2) (AKTS:3 ) (Seçmeli Ders) (TR-EU relations) AB nin Kuruluşu, Gelişim Süreci ve Kurumsal Yapısı, AB nin Kuruluşu, Gelişim Süreci ve Kurumsal Yapısı, AB nin Kur,uluşu, Gelişim Süreci ve Kurumsal Yapısı, AB nin Ekonomik Analizi, AB nin Ekonomik Analizi, AB Üyesi Ülkelerin Demografik ve Makroekonomik Profili, AB Üyesi Ülkelerin Demografik ve Makroekonomik Profili, AB Üyesi Ülkelerin Demografik ve Makroekonomik Profili, AB de Tarım ve Rekabet Gücü, AB-Türkiye İlişkileri ve AB Sürecinin Türkiye İçin Önemi, AB-Türkiye İlişkileri ve AB Sürecinin Türkiye İçin Önemi, AB-Türkiye İlişkileri ve AB Sürecinin Türkiye İçin Önemi, AB-Türkiye İlişkileri ve AB Sürecinin Türkiye İçin Önemi, AB nin Geleceği. VERGİ HUKUKU (2 0 2) (AKTS:3 ) (Seçmeli Ders) (Tax laws) Vergi Hukukuna Giriş, Vergi Hukukunun Gelişimi, Mükellefin Ödevleri, Vergi Yönetimi, Vergi Denetimi, Vergi Sorunları, Vergi Sorunlarının İdari Çözüm Yöntemleri 1, Vergi Sorunlarının İdari Çözüm Yöntemleri 2, Vergi Sorunlarının Yargısal Çözüm Yöntemleri 1, Vergi Sorunlarının Yargısal Çözüm Yöntemleri 2, Vergi Hataları Ve Düzeltilmesi, Vergi Suç Ve Cezaları 1, Vergi Suç Ve Cezaları 2, Genel Değerlendirme. SİYASAL İDEOLOJİLER (2 0 2) (AKTS:3 ) (Seçmeli Ders) (Political ideologies)

16 Siyasi İdeoloji Nedir?, İdeolojik Tartışmaların Ekonomi Politiği, Temel Siyasi Doktrinler: Liberalizm, Temel Siyasi Doktrinler: Sosyalizm, Temel Siyasi Doktrinler: Muhafazakârlık, Anarşizm, Faşizm, Milliyetçilik, Postmodernizm, İnsan Hakları: Bir İdeoloji Mi?, Feminizm, Çevrecilik, Dini Akımlar Ve Fundementalizm, Küreselleşme Ve Karşıtları. DIŞ TİCARET İŞLEMLERİNİN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ (2 0 2) (AKTS:3 ) (Seçmeli Ders) (Accounting for Foreign Trade Operations) Dış ticaret işlemlerinde kullanılan belgelerin muhasebeleştirilmesi ve Tek Düzen Hesap Planı, Döviz işlemlerinin muhasebeleştirilmesi, İhracat işlemlerinin muhasebeleştirilmesi, İhracat kredileri, dış ticarette kullanılan bazı finansman teknikleri ve muhasebeleştirilmesi, Akreditifli ve Kabul kredili ithalat işlemlerinin muhasebeleştirilmesi, Peşin ödemeli, mal mukabili ve vesaik mukabili ithalat işlemlerinin muhasebeleştirilmesi, Menkul kıymet ve avans işlemlerinin muhasebeleştirilmesi, Ara sınav, İhracat uygulamaları I, İhracat uygulamaları II, İthalat uygulamaları, Monografi Uygulamaları, Monografi Uygulamaları, Monografi Uygulamaları. SAYISAL YÖNTEMLER (2 0 2) (AKTS:3 ) (Seçmeli Ders) (Numerical methods) Sayısal Yöntemler; Tanımı, Tarihsel Gelişimi, Model Kurma ve Matematiksel Programlama, Karar Teorisi, Doğrusal Programlama, Doğrusal Programlama ve Grafik Yöntemi, Doğrusal Programlama: Simplex Yöntemi, Dualite ve Duyarlılık Analizi, Ulaştırma Modelleri, Ulaştırma Modelleri, Atama Modelleri, Şebeke Analizi, Şebeke Analizi ( CPM), Şebeke Analizi ( PERT Analizi), Paket Program ile Problem Çözümleri, Paket Program ile Problem Çözümleri.

17 YEDİNCİ YARIYILI TÜRKİYE EKONOMİSİ (3 0 3) (AKTS: ) (Economy of Turkey) Osmanlı dan Devralınan Ekonomik Miras, 1920 li Yıllarda Türkiye Ekonomisi, 1930 lu Yıllarda Türkiye Ekonomisi, II. Dünya Savaşı Yıllarında Türkiye Ekonomisi, Döneminde Türkiye Ekonomisi Planlı Dönemde Türkiye Ekonomisi, 24 Ocak 1980 Kararları, 5 Nisan 1994 Kararları, Enflasyonla Mücadele Programı , Güçlü Ekonomiye Geçiş Programı, Türkiye de Kamu Maliyesi, Türkiye de Nüfus, İşgücü ve İşsizlik, Türkiye de Gelir Dağılımı, Türkiye-AB İlişkileri. BÜYÜME EKONOMİSİ (3 0 3) (AKTS: ) (Growth Economy) Temel Kavramlar ve İlişkiler, Büyümenin Belirleyicileri ve Göstergeleri, Klasik Büyüme Teorileri, Keynesyen Büyüme Kuramı, Horrod-Domar Modeli,Neo -Klasik Büyüme Modeli: R.SOLOW, Modern Büyüme Teorileri, İçsel Büyüme Teorileri, Büyümenin İdeal düzeyi: Altın Kural, Beşeri Sermaye ve Büyüme, Araştırma Geliştirme ve Büyüme, Teknoloji, Yenilik ve Büyüme, Teknolojinin Yayılması ve Büyümenin Belirleyicileri, Türkiye nin Büyüme Deneyiminin Analizi, Genel Değerlendirme. DÜNYA EKONOMİSİ (2 0 2) (AKTS:4) (Seçmeli Ders) (World Economy) Küreselleşme, Dünya Para Sistemi, Dünya Ticaret Sistemi, Dünya Yatırım Sistemi, Dünya Servis Sistemi, Küreselleşme ve Emek Piyasası, Küreselleşme ve Devlet, Konuların Gözden Geçirilmesi. BANKACILIK VE MALİ KURUMLAR (2 0 2) (AKTS:4) (Seçmeli Ders) (Banking and Financial Institutions) Bankacılık ve Mali Sisteme Giriş, Bankacılık ve Mali kurumlar, Mali araçlar, Faizlerin ölçülmesi, Faiz teorileri: Ödünç verilebilir fonlar teorisi ve likidite tercihi teorisi, Faizlerin davranışı, Faizlerin vade yapısı teorileri, Borsalar ve Etkin Piyasalar Hipotezi, Mali yapının iktisadi analizi, Bankacılık ve finansal kurumların yönetimi, Likidite, aktif-pasif ve sermaye yeterliliği yönetimi, Finansal yenilikler ve bankacılık sektörü: Bankacılık sektöründe rekabet. ULUSLARARASI EKONOMİ POLİTİK (2 0 2) (AKTS:4) (Seçmeli Ders) (International Political Economy) Uluslararası Politik İktisadın Kuramsal Temelleri: Kurumsalcı Yaklaşımlar, Uluslararası Politik İktisadın Kuramsal Temelleri: Realist Yaklaşımlar, Uluslararası Politik İktisadın Kuramsal Temelleri: Yapısalcı Yaklaşımlar, Hegemonik İstikrar Teorisi Bağlamında Uluslararası Düzen: Hollanda, Portekiz, İspanya, Hegemonik İstikrar Teorisi Bağlamında Uluslararası Düzen: Amerikan Hegemonyası, Hegemonik İstikrar Teorisi Bağlamında Uluslararası Düzen: Britanya Hegemonyası, Uluslararası Parasal ve Finansal İlişkiler, Dış Borçlanma ve Finansal Krizler, Uluslar arası İktisat ve Ekonomik Kalkınma İlişkileri, Küresel Düzen ve kalkınma, Küresel Ticari İlişkiler, Uluslar arası yatırım, Çokuluslu Şirketler ve Küresel Ölçekte Üretim, Amerikan Hegemonyasının Geleceği, Uluslar arası politik Ekonomide Güncel Sorunlar, Genel Değerlendirme. BELİRSİZLİK İKTİSADI (2 0 2) (AKTS:4) (Seçmeli Ders) (Uncertainty Economics) İktisatta Belirsizlik, Enformasyon ve Belirsizlik, Karar Birimleri ve Belirsizlik, Risk ve Belirsizlik Ayrımı, Keynesyen İktisat ve Belirsizlik, Post-Keynesyen İktisat ve Belirsizlik, Belirsizlik Koşulları Altında Beklentiler, Belirsizlik ve Likidite Tercihi İlişkisi, Rasyonel Beklentiler Teorisi, Piyasa Başarısızlıkları, Belirsizlik İktisadı ve Krizler, İktisat Politikası ve Belirsizlik, Asimetrik Bilgi, Ters Seçim ve Ahlaki Tehlike, Genel Değerlendirme. KAMU YÖNETİMİ (2 0 2) (AKTS:4) (Seçmeli Ders) (Public Management) Kamu yönetimin temel kavramları, Kamu sektörü ve kamu işletmeciliği, Kaos yönetimi, Kamu tercihi teorisi, Kamu yönetimi ve örgütlenmesi, Yönetişim kavramı, E- devlet kuramı, Modern ulus devlet ve kamu yönetimi, Küreselleşme olgusu ve kamu yönetimi, Kamu yönetiminin sorunları 1, Kamu yönetiminin sorunları 2, Kamu örgütleri ve çevre, Yerel demokrasi, Kamuda yeni oluşumlar.

18 ULUSLAR ARASI SERMAYE HAREKETLERİ (2 0 2) (AKTS:4) (Seçmeli Ders) (International Capital Flows) Küreselleşme, Uluslararası Sermaye Akımlarının Tarihçesi, Uluslararası Sermaye Piyasası, Yapısal Özellikleri ve İşlevleri, Uluslararası Sermaye Hareketlerinin Aktörleri, Uluslararası Kreditör Kuruluşlar, Doğrudan Sermaye Akımları, Dolaylı Sermaye Akımları, Kısa Süreli Sermaye Akımları, Uzun Süreli Sermaye Akımları, Uluslararası Sermaye Hareketlerinin Ekonomik Etkileri, Dünya Ekonomisinde Sermaye Hareketleri, Dünya Ekonomisinde Sermaye Hareketleri, Türkiye de Uluslararası Sermaye Hareketleri. GEÇİŞ EKONOMİLERİ (2 0 2) (AKTS:4) (Seçmeli Ders) (Transition Economies) Slovenya-Polonya, Macaristan-Çek Cumhuriyeti, Slovakya-Baltık Ülkeleri, Bulgaristan-Ukrayna, Romanya- Arnavutluk-Bosna Hersek-Makedonya, Rusya-Moldova, Hırvatistan-Azerbaycan, Kırgızistan, Özbekistan, Türkmenistan, Tacikistan, Kazakistan, Gürcistan, Ermenistan. PROJE YÖNETİMİ (2 0 2) (AKTS:4) (Seçmeli Ders) (Project Management) Proje yönetimine giriş, proje yönetiminde tanımlar, proje amaçları, projelerin sınıflandırılması, Proje yaşam döngüsü, Proje değerlendirme seçme, Proje yöneticisi, Proje organizasyonu, Fonksiyonel Modelleme Yaklaşımı, Projede ihtiyaçların tespiti, proje detaylarının anlaşılması, İş paketlerinin ortaya çıkarılması, işlerin anlamlı parçalara bölünmesi, Bütçeleme,Çizelgeleme CPM/PERT, Çizelgeleme GERT, Projede kaynak kullanımı, Proje kontrolü, Proje yönetiminde yeni yaklaşımlar ve Yapay Zeka uygulamaları, Proje Sunumları ve Son Değerlendirmeler. BORSA VE MENKUL DEĞERLER ANALİZİ (2 0 2) (AKTS:4) (Seçmeli Ders) (Analysis of Stock Exchange and Securities) Tasarruf Yatırım ilişkileri ve mali piyasalarla ilgili genel kavramlar, Türkiye de mali piyasaların gelişimi ve sermaye piyasasının oluşumu, Türkiye de finansal örgütlenmenin genel yapısı, Borsalar, Borsalar II, İstanbul Menkul Kıymetler Borsası, Sermaye Piyasasının araçları: Menkul Kıymetler ve diğer sermaye piyasası araçları I, Sermaye Piyasasının araçları: Menkul Kıymetler ve diğer sermaye piyasası araçları II, Menkul kıymetlerin değerlendirilmesinde temel kavramlar I, Menkul kıymetlerin değerlendirilmesinde temel kavramlar II, Sabit getirili menkul kıymetlerin değerlendirilmesi, Hisse senetlerinin değerlendirilmesi I, Hisse senetlerinin değerlendirilmesi II, Portföy analizi. YENİLİK İKTİSADI (2 0 2) (AKTS:4) (Seçmeli Ders) (Innovation Economics) Yenilik İktisadına Giriş, Bilim, Teknoloji ve Yenilik, Yeniliğe Tarihsel Bir Bakış, Yenilik Çeşitleri, Yenilik Modelleri, Yenilik Sistemleri, Yenilik-Temelli Ekonomi, Yenilik ve Ekonomik Büyüme, Yenilik ve uluslararası ticaret, Enformasyon Toplumu ve İstihdam, Teknoloji ve Yenilik Politikaları, Teknoloji ve Makro Verimlilik, Teknoloji ve Mikro Verimlilik, Teknoloji ve Rekabet Gücü. DEMOKRASİ TEORİLERİ (2 0 2) (AKTS:4) (Seçmeli Ders) (Democracy Theories) Derse ait temel kavramların analizi, Genel olarak demokrasi (Temel ilkeler ve nitelikler), Demokrasiye ait öncü öğretiler: İyi Devlet Yönetimi Öğretisi, Ilımlı Demokrasi Öğretisi ve Radikal Halk Egemenliği Öğretisi, Demokrasiye ait öncü öğretiler: De Tocqueville ve Özgürlük ve Eşitlik Arasında Amaç Çatışması, Liberal Temsili Demokrasi Kuramı ve Devrimci Doğrudan Demokrasi Öğretisi, Korumacı Demokrasi ve Gelişmeci Demokrasi yaklaşımlardan hareketle demokrasiye ait öncü öğretilerin tekrarı ve değerlendirilmesi, Modern Demokrasi Kuramları: Liberal Demokrasi, Modern Demokrasi Kuramları: Halk Demokrasisi, Modern Demokrasi Kuramları: Sosyal Demokrasi, Modern Demokrasi Kuramları:Seçkinci Demokrasi-Ekonomik Demokrasi, Modern Demokrasi Kuramları: Çoğulcu Demokrasi, Modern Demokrasi Kuramları: Katılımcı Demokrasi, Modern Demokrasi Kuramları: Radikal Demokrasi, Demokrasiler ne kadar demokratiktir? Demokratik devlet yönetiminin ölçümü, Genel Tekrar.

19 STOK YÖNETİMİ (2 0 2) (AKTS:4) (Seçmeli Ders) (Management of Stocks) Stokun önemi, Stok problemleri, Stok maliyetleri, Stok kontrol yöntemleri, Etkin stok yönetimi, Tedarik zinciri yönetimi ve lojistik, Malzeme ihtiyaç planlama, Üretim kaynakları planlaması, Kapasite ihtiyaç planlama, Kurumsal kaynak planlama, Tam zamanında üretim, Etkin stok yönetiminin sınırları, KOBİ ler için Stok Yönetimi Esasları, Etkin stok yönetimi için performans ölçüleri.

20 SEKİZİNCİ YARIYILI KALKINMA EKONOMİSİ (3 0 3) (AKTS:9 ) (Development Economy) Kalkınma İktisadı: Doğuşu, Bugünü, Geleceği, Ekonomik Gelişmişlik Düzeyinin Ölçümü, Ekonomik Kalkınma ile ilgili Başlıca Analizler: Rostow, Gerschenkron, Neoklasik, Endojen Modellerinin Tanıtımı, Bağımlılık Okulu, Marksist yaklaşım, Harrod-Domar Modeli ve Solow-Swan modeli tanıtımları, Dualite, Nurkse Modeli, Lewis in Sınırsız İşgücü Arzı Modeli, Ranis-Fei Modeli, Merkez-Çevre Modelleri çerçevesinde Prebisch Modeli, Seers Modeli. Bölgesel eşitsizlikler ve göç olgusu, Harris-Todaro Göç Modeli, Gşsizlik, Kentleşme ve Enformel Sektör, İnsangücü kaynakları..nüfus ve ilgili teoriler.. sağlık ve eğitim, Kalkınmanın Yurtiçi Finansmanı, Enflasyonist Finansman, Kalkınmanın Yurtdışı Finansmanı, Özel Yabancı Yatırımlar, Çokuluslu şirketlerin rolü. Dünya borç krizi, Dünya Bankası ve IMF nin borç krizi ve sonrasındaki rolü, Sanayileşme ve tarımın önemi, tarımsal stratejiler ve kamu müdahaleleri, ticaret kısıtlamaları, Ticaret ve Kalkınma ilişkisi çerçevesinde ticaretten doğan kazançlar, Uluslararası ticarette Az Gelişmiş Ülkelerin Payı, Ticaret-Büyüme ve Teknolojik Değişme ilişkisi, Sürdürülebilir Kalkınma olgusunun tanıtılması. EKONOMİK GÖSTERGELERİN İZLENMESİ (3 0 3) (AKTS: 9) (Monitoring the Economic Indicators) Temel Kavramlar, Grafikler, Endekslerin Hesaplanması ve Yorumlanması, Milli Gelir Hesaplamaları, Enflasyon ve Fiyat Endeksleri, Konjonktür Dalgası ve Göstergeler (Gecikmeli, Öncü ve Eşanlı Göstergeler), Mali İstatistikler, Parasal İstatistikler, Döviz Kuru ve Döviz Piyasası, Risk ve Riskin Ölçülmesi, Finansal Tabloların Yorumlanması, Sermaye ve Mal Piyasaları, Borsa Endeksleri, Ödemeler Bilançosu, Kalkınma İstatistikleri. UYGULAMALI EKONOMETRİ (2 0 2) (AKTS:4) (Seçmeli Ders) (Applied Econometrics) İktisadi Verileri Modellemede Kullanılan Ekonometrik Programlar, Tek Değişkenli Zaman Serisi Analizi, Tek Değişkenli Zaman Serisi Analizi, Çok Değişkenli Modeller, Uzun Dönemli İlişkiyi Modellemek, Doğrusal Olmayan Zaman Serisi Analizi, Panel Veri Ekonometrisine Giriş: Temel Kavramlar ve Örnekler, E-views ile Ekonometri, Panel Veri ve Hipotez Testleri,Hata Bileşenleri Modelinde Heteroskedastisite ve Serisel Korelasyon, Tek ve Çift Yönlü Hata Bileşenleri Modeli, Eşanlı Denklemler ve Hata Bileşenleri Modelleri, Dengeli olmayan Panel Veri Modelleri. TÜRK DIŞ POLİTİKASI (2 0 2) (AKTS:4) (Seçmeli Ders) (Turkish Foreign Policy) Kurtuluş Yılları, Savaş Arası Dönem, Savaş Dönemi (Denge Politikaları), Soğuk Savaş Dönemi (Çok Partili Siyasal Yaşama Geçiş), Soğuk Savaş tan Yumuşamaya, Dönüşüm Süreci, Genel Değerlendirme. BÖLÜŞÜM TEORİSİ (2 0 2) (AKTS:4) (Seçmeli Ders) (Distribution Theory) Gelir dağılımı ve yoksulluk, Gelir adaletsizliği ve ölçüm yöntemleri, Küreselleşme ve küreselleşmenin Gelir Dağılımı Üzerindeki Etkileri, İktisadi Büyüme ve Gelir Dağılımı Arasındaki İlişki, Dünya da Yoksulluk, İçsel Büyüme Modelleri -Gelir Bölüşümü Kuramları, Klasik Bölüşüm Kuramı, Neo-klasik Bölüşüm Kuramı, Keynezyen Bölüşüm Kuramı, Teknolojik Gelişmeye Dayalı Bölüşüm Kuramları, Konjonktür Kuramı, Türkiye de Gelir Dağılımı ve Yoksulluk, Türkiye de Gelir Dağılımı ve Yoksulluğu Etkileyen Politikalar, Türkiye de Yoksulluğa Karşı Yürütülen Politikalar. POLİTİK İKTİSAT (2 0 2) (AKTS:4) (Seçmeli Ders) (Political Economics) Kapitalizm Öncesi Üretim Tarzları, Kapitalist Üretim Tarzı, Tekelci Kapitalizm-Emperyalizm, Ekonomi Politiğin Doğası ve İdeolojileri: Liberalizm, Milliyetçilik ve Marksizm, Ekonomi Politiğin Ana Çerçevesi, Politik İktisadın Kuramsal Temelleri: Liberal Yaklaşımlar, Politik İktisadın Kuramsal Temelleri: Realist Yaklaşımlar, Politik İktisadın Kuramsal Temelleri: Marksist Yaklaşımlar, Para ve Finans Sisteminin Ekonomik Politiği, İşgücü Süreci ve Teknolojik Değişim, Sermaye ve Emek Mobilitesi, Rant Teorisi nin Ekonomi Politiği,Küresel Krizler, Tartışma.

İKİNCİ YIL ÜÇÜNCÜ YIL

İKİNCİ YIL ÜÇÜNCÜ YIL ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ BÖLÜMÜ LİSANS DERS PROGRAMI (II.Öğretim) 101 İktisada Giriş I 2 0 2 4 102 İktisada Giriş II 2 0 2 4 103 Genel Muhasebe I 2 0 2 4 104 Genel Muhasebe II 2 0 2 4 105

Detaylı

TOPLAM 18 0 0 8 30 TOPLAM 18 0 0 18 30

TOPLAM 18 0 0 8 30 TOPLAM 18 0 0 18 30 BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ BANDIRMA İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İKTİSAT BÖLÜMÜ 0-0 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS PLANI D.Kodu.Sınıf l.yarıyıl Ktg. T U L K AKTS D.Kodu.Sınıf ll.yarıyıl Ktg. T U L K AKTS

Detaylı

KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMÜ NÜN İKTİSAT ÖĞRENCİLERİ İÇİN ÇİFT ANADAL-YANDAL MÜFREDATI

KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMÜ NÜN İKTİSAT ÖĞRENCİLERİ İÇİN ÇİFT ANADAL-YANDAL MÜFREDATI İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ TOPLANTI SAYISI:22 YÖNETİM KURULU KARARLARI TOPLANTI KARAR TARİHİ:10.08.2012 KARAR: 5- İşletme, Maliye İktisat, Uluslararası Ticaret ve Finansman ve İngilizce İşletme

Detaylı

İKTİSAT ANABİLİM DALI ORTAK DOKTORA DERS İÇERİKLERİ. Dersin Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS. Dersin Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS. Dersin Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS

İKTİSAT ANABİLİM DALI ORTAK DOKTORA DERS İÇERİKLERİ. Dersin Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS. Dersin Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS. Dersin Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS İKTİSAT ANABİLİM DALI ORTAK DOKTORA DERS İÇERİKLERİ 1. YIL GÜZ DÖNEMİ İleri Makroiktisat I IKT801 1 3 + 0 6 Makro iktisadın mikro temelleri, emek, mal ve sermaye piyasaları, modern AS-AD eğrileri. İleri

Detaylı

İktisat Anabilim Dalı- Tezsiz Yüksek Lisans (Uzaktan Eğitim) Programı Ders İçerikleri

İktisat Anabilim Dalı- Tezsiz Yüksek Lisans (Uzaktan Eğitim) Programı Ders İçerikleri İktisat Anabilim Dalı- Tezsiz Yüksek Lisans (Uzaktan Eğitim) Programı Ders İçerikleri 1. Yıl - Güz 1. Yarıyıl Ders Planı Mikroekonomik Analiz I IKT751 1 3 + 0 8 Piyasa, Bütçe, Tercihler, Fayda, Tercih,

Detaylı

T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İKTİSAT BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İKTİSAT BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İKTİSAT BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I (Kredi: 2 / AKTS: 2) Kavramlar Ve Osmanlı Yenileşmesi, Avrupa

Detaylı

MALİYE BÖLÜMÜ 2013 VE SONRASI GİRİŞLİ ÖĞRENCİ MÜFREDATI

MALİYE BÖLÜMÜ 2013 VE SONRASI GİRİŞLİ ÖĞRENCİ MÜFREDATI MALİYE BÖLÜMÜ 2013 VE SONRASI GİRİŞLİ ÖĞRENCİ MÜFREDATI 1. Yarıyıl (Güz Dönemi) 1006101 1009101 2 3 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I 1 Zorunlu 1006102 1009102 2 2 TÜRK DİLİ I 1 Zorunlu 1006103 1009109

Detaylı

İKTİSAT BİLİMİ VE İKTİSATTAKİ TEMEL KAVRAMLAR

İKTİSAT BİLİMİ VE İKTİSATTAKİ TEMEL KAVRAMLAR İÇİNDEKİLER Önsöz BİRİNCİ BÖLÜM İKTİSAT BİLİMİ VE İKTİSATTAKİ TEMEL KAVRAMLAR 1.1.İktisat Bilimi 1.2.İktisadi Kavramlar 1.2.1.İhtiyaçlar 1.2.2.Mal ve Hizmetler 1.2.3.Üretim 1.2.4.Fayda, Değer ve Fiyat

Detaylı

İçindekiler kısa tablosu

İçindekiler kısa tablosu İçindekiler kısa tablosu Önsöz x Rehberli Tur xii Kutulanmış Malzeme xiv Yazarlar Hakkında xx BİRİNCİ KISIM Giriş 1 İktisat ve ekonomi 2 2 Ekonomik analiz araçları 22 3 Arz, talep ve piyasa 42 İKİNCİ KISIM

Detaylı

DERS KODU DERS ADI ZORUNLU TEORİ UYGULAMA LAB KREDİ AKTS Atatürk İlkeleri ve İnkılap AIT181 Tarihi I Zorunlu 2 0 0 2 2

DERS KODU DERS ADI ZORUNLU TEORİ UYGULAMA LAB KREDİ AKTS Atatürk İlkeleri ve İnkılap AIT181 Tarihi I Zorunlu 2 0 0 2 2 1.YARIYIL LERİ KODU ADI ZORUNLU TEORİ Atatürk İlkeleri ve İnkılap AIT181 Tarihi I Zorunlu 2 0 0 2 2 IKT101 İktisada Giriş I Zorunlu 3 0 0 3 6 IKT103 İktisatçılar İçin Matematik I Zorunlu 3 0 0 3 6 IKT105

Detaylı

2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILINDAN İTİBAREN GEÇERLİ OLACAK NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İKTİSAT-İ.Ö

2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILINDAN İTİBAREN GEÇERLİ OLACAK NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İKTİSAT-İ.Ö I. YIL YY KODU Z/S DERSİN ADI DERSİN İNGİLİZCE ADI HAFTALIK DERS SAATI ECTS KREDİSİ İKTİÖ-101 Z Davranış Bilimleri Introduction to Behavioral Sciences 3+0-3 3 İKTİÖ-103 Z Genel Muhasebe-I Financial Accounting

Detaylı

Semester I. PSPA 105 Introductionto Law Hukuka Giriş C 3 5 ECON 101 Introduction to Economics İktisada Giriş I C 3 5

Semester I. PSPA 105 Introductionto Law Hukuka Giriş C 3 5 ECON 101 Introduction to Economics İktisada Giriş I C 3 5 s Offered in the Undergraduate Program Semester I PUBF 101 PSPA 103 Mathematics for Public Mali Matematik C 3 5 Finance I I Introduction to Social Sosyal Bilimlere Giriş C 3 6 Sciences PSPA 105 Introductionto

Detaylı

İÇİNDEKİLER Sayfa ÖNSÖZ... v İÇİNDEKİLER... vi GENEL EKONOMİ 1. Ekonominin Tanımı ve Kapsamı... 1 1.1. Ekonomide Kıtlık ve Tercih... 1 1.2.

İÇİNDEKİLER Sayfa ÖNSÖZ... v İÇİNDEKİLER... vi GENEL EKONOMİ 1. Ekonominin Tanımı ve Kapsamı... 1 1.1. Ekonomide Kıtlık ve Tercih... 1 1.2. İÇİNDEKİLER Sayfa ÖNSÖZ... v İÇİNDEKİLER... vi GENEL EKONOMİ 1. Ekonominin Tanımı ve Kapsamı... 1 1.1. Ekonomide Kıtlık ve Tercih... 1 1.2. Ekonominin Tanımı... 3 1.3. Ekonomi Biliminde Yöntem... 4 1.4.

Detaylı

ĠġLETME ve ĠġLETME Ġkinci Öğretim BÖLÜMLERĠ 1. SINIF (Bahar Dönemi) 2. SINIF (Bahar Dönemi) Kodu

ĠġLETME ve ĠġLETME Ġkinci Öğretim BÖLÜMLERĠ 1. SINIF (Bahar Dönemi) 2. SINIF (Bahar Dönemi) Kodu ĠġLETME ve ĠġLETME Ġkinci Öğretim BÖLÜMLERĠ İŞL.102 Davranış Bilimleri II 3 4 İŞL.202 İşletme Yönetimi İŞL.104 Genel Muhasebe II İŞL.208 Örgütsel Davranış (Öġ: İŞL.102 Davranış Bilimleri II) İŞL.110 Borçlar

Detaylı

1 TEMEL İKTİSADİ KAVRAMLAR

1 TEMEL İKTİSADİ KAVRAMLAR ÖNSÖZ İÇİNDEKİLER III Bölüm 1 TEMEL İKTİSADİ KAVRAMLAR 11 1.1. İktisat Biliminin Temel Kavramları 12 1.1.1.İhtiyaç, Mal ve Fayda 12 1.1.2.İktisadi Faaliyetler 14 1.1.3.Üretim Faktörleri 18 1.1.4.Bölüşüm

Detaylı

1 TÜRKİYE CUMHURİYETİ DÖNEMİ (TÜRKİYE) EKONOMİSİNİN TARİHSEL TEMELLERİ

1 TÜRKİYE CUMHURİYETİ DÖNEMİ (TÜRKİYE) EKONOMİSİNİN TARİHSEL TEMELLERİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ III Bölüm 1 TÜRKİYE CUMHURİYETİ DÖNEMİ (TÜRKİYE) EKONOMİSİNİN TARİHSEL TEMELLERİ 13 1.1.Türkiye Ekonomisine Tarihsel Bakış Açısı ve Nedenleri 14 1.2.Tarım Devriminden Sanayi Devrimine

Detaylı

ISL2101 İŞLETME YÖNETİMİ Zorunlu YAD102 YABANCI DİL Zorunlu YAD121 FRANSIZCA I Zorunlu

ISL2101 İŞLETME YÖNETİMİ Zorunlu YAD102 YABANCI DİL Zorunlu YAD121 FRANSIZCA I Zorunlu İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme 1. Yarıyıl Dersleri IKT1203 İKTİSADA GİRİŞ Zorunlu 3 0.00 0 5.00 ISL1001 İŞLETME I Zorunlu 3 0.00 0 5.00 ISL1401 İŞLETME MATEMATİĞİ I Zorunlu 3 0.00 0 5.00

Detaylı

İŞLETME YÖNETİMİ / İŞLETME PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL

İŞLETME YÖNETİMİ / İŞLETME PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL T.C OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ OSMANİYE MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETİM ve ORGANİZASYON BÖLÜMÜ İŞLETME YÖNETİMİ / İŞLETME PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL TDL101 Türk Dili 1 (2+0) Dil, Diller

Detaylı

2. Yarıyıl (Bahar Dönemi)

2. Yarıyıl (Bahar Dönemi) KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMÜ 2013 VE SONRASI GİRİŞLİ ÖĞRENCİ MÜFREDATI 1. Yarıyıl (Güz Dönemi) 1005101 1011101 3 4 TOPLUM BİLİMİ 1 Zorunlu 1005102 1011102 3 4 HUKUKA GİRİŞ 1 Zorunlu 1005103 1011103 3 4 İKTİSADA

Detaylı

İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1: EKONOMİ İLE İLGİLİ DÜŞÜNCELER VE TEMEL KAVRAMLAR...

İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1: EKONOMİ İLE İLGİLİ DÜŞÜNCELER VE TEMEL KAVRAMLAR... İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1: EKONOMİ İLE İLGİLİ DÜŞÜNCELER VE TEMEL KAVRAMLAR... 1 1.1. EKONOMİ İLE İLGİLİ DÜŞÜNCELER... 3 1.1.1. Romalıların Ekonomik Düşünceleri... 3 1.1.2. Orta Çağ da Ekonomik Düşünceler...

Detaylı

Revolution I TDL101 Z Türk Dili I Turkish Language I TOPLAM Tarihi II

Revolution I TDL101 Z Türk Dili I Turkish Language I TOPLAM Tarihi II (NORMAL ÖĞRETİM) I. YIL I BF101 Z Genel İşletme Introduction to Business I 3+0-3 4 BF103 Z Mikro İktisada Giriş Introduction to Microeconomics 3+0-3 3 BF105 Z Genel Muhasebe-I Financial Accounting I 3+0-3

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : MAKRO İKTİSADİ ANALİZ Ders No : 0020060027 Teorik : 3 Pratik : 0 Kredi : 3 ECTS : 3 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili

Detaylı

Revolution I TDLİÖ101 Z Türk Dili I Turkish Language I TOPLAM Tarihi II

Revolution I TDLİÖ101 Z Türk Dili I Turkish Language I TOPLAM Tarihi II (İKİNCİ ÖĞRETİM) I. YIL I BFİÖ101 Z Genel İşletme Introduction to Business I 3+0-3 4 BFİÖ103 Z Mikro İktisada Giriş Introduction to Microeconomics 3+0-3 3 BFİÖ105 Z Genel Muhasebe-I Financial Accounting

Detaylı

İŞLETME MÜFREDAT PROGRAMI 1.DÖNEM DERSLERİ DERS ADI KODU S/Z TEORİ UYG. LAB. KREDİ AKTS 2.DÖNEM DERSLERİ DERS ADI KODU S/Z TEORİ UYG. LAB.

İŞLETME MÜFREDAT PROGRAMI 1.DÖNEM DERSLERİ DERS ADI KODU S/Z TEORİ UYG. LAB. KREDİ AKTS 2.DÖNEM DERSLERİ DERS ADI KODU S/Z TEORİ UYG. LAB. İŞLETME MÜFREDAT PROGRAMI 1.DÖNEM DERSLERİ İŞLETME BİLİMİNE GİRİŞ İŞL1101 ZORUNLU 4 0 0 4 6 HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI İŞL1103 ZORUNLU 3 0 0 3 5 İŞ ETİĞİ VE SOSYAL SORUMLULUK İŞL1105 ZORUNLU 2 0 0 2 5 İKTİSADA

Detaylı

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ ÜNİTE FİNANSAL YÖNETİM VE FONKSİYONLARI 1. GİRİŞ... 19

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ ÜNİTE FİNANSAL YÖNETİM VE FONKSİYONLARI 1. GİRİŞ... 19 İÇİNDEKİLER BİRİNCİ ÜNİTE FİNANSAL YÖNETİM VE FONKSİYONLARI 1. GİRİŞ... 1 2. FİNANSAL YÖNETİMİN FONKSİYONLARI... 2 2.1. Yatırım Kararları... 2 2.1. Finansman Kararları... 3 2.1. Dividant Kararları... 4

Detaylı

Kredisi AKTS Finansal Tablolar Analizi

Kredisi AKTS Finansal Tablolar Analizi Dersin Adı Kodu Yarıyılı T+U Saat Kredisi AKTS Finansal Tablolar Analizi 3 + 0 3 4 Ön Koşul Dersleri - Dersin Dili Türkçe Dersin Türü Zorunlu Dersin - Koordinatörü Dersi Verenler - Dersin - Yardımcıları

Detaylı

İŞLETME BÖLÜMÜ 2013 VE SONRASI GİRİŞLİ ÖĞRENCİ MÜFREDATI

İŞLETME BÖLÜMÜ 2013 VE SONRASI GİRİŞLİ ÖĞRENCİ MÜFREDATI İŞLETME BÖLÜMÜ 2013 VE SONRASI GİRİŞLİ ÖĞRENCİ MÜFREDATI 1. Yarıyıl (Güz Dönemi) 1004101 1008101 2 2 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I 1 Zorunlu 1004102 1008102 2 2 TÜRK DİLİ I 1 Zorunlu 1004103 1008103

Detaylı

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ KAYNARCA SEYFETTİN SELİM MESLEK YÜKSEKOKULU MALİYE PROGRAMI 2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS PLANI AKTS KREDİLERİ

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ KAYNARCA SEYFETTİN SELİM MESLEK YÜKSEKOKULU MALİYE PROGRAMI 2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS PLANI AKTS KREDİLERİ SAKARYA ÜNİVERSİTESİ KAYNARCA SEYFETTİN SELİM MESLEK YÜKSEKOKULU MALİYE PROGRAMI 2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS PLANI AKTS KREDİLERİ 1. Yarıyıl Ders Planı ENF 101 TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİSİ KULLANIMI

Detaylı

Öğretim Yılı, Güz Dönemi İktisat Bölümü - (NÖ)

Öğretim Yılı, Güz Dönemi İktisat Bölümü - (NÖ) 20142015 Öğretim Yılı, Güz Dönemi İktisat Bölümü (NÖ) İKT4525 [69] [S4] [1] Uluslararası Politik Ekonomi İKT4513 [88] [S4] [1] Fikri ve Sınaî Mülkiyet Hakları KAY1805 [255] [S1] [2] İKT2003 [170] [S2]

Detaylı

2 İŞLETMENİN ÇEVRESİ VE İŞLETME TÜRLERİ

2 İŞLETMENİN ÇEVRESİ VE İŞLETME TÜRLERİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ III Bölüm 1 İŞLETMECİLİK 13 1.1. İnsan İhtiyaçları 14 1.1.1. Ekonomik Mal ve Hizmetler 16 1.1.2. Talep ve Arz 17 1.1.3. Tüketim ve Tüketici 18 1.1.4. Üretim ve Üretim Faktörleri 18 1.2.

Detaylı

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ I. YARIYIL I. YIL 0 4 0 2 1 0 1 MATEMATİK I Z 4 0 4 5 0 4 0 2 1 0 3 İKTİSADA GİRİŞ I Z 3 0 3 4 0 4 0 2 1 0 5 İŞLETME YÖNETİMİNE GİRİŞ Z 3 0 3 4 0 4 0 2 1 1 3 INTRODUCTION TO BUSINESS (Z) 3 0 3 4 0 4 0

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat İŞL YL 501

DERS BİLGİLERİ. Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat İŞL YL 501 Müfredat I. Yarıyıl Bilimsel Araştırma Yöntemleri Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat İŞL YL 501 Kredi AKTS Güz 3 3 6 Dili Seviyesi Yüksek Lisans Türü Zorunlu Amacı Öğrencilerin bilim ve bilim felsefesi konusunda

Detaylı

DERS BİLGİLERİ ULUSLARARASI İKTİSAT TPB 215 3 2+ 0 2 4

DERS BİLGİLERİ ULUSLARARASI İKTİSAT TPB 215 3 2+ 0 2 4 DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS ULUSLARARASI İKTİSAT TPB 215 3 2+ 0 2 4 Dersin Dili Türkçe Dersin Seviyesi Önlisans Dersin Türü Zorunlu Dersin Koordinatörü Öğretim Görevlisi Serkan

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS MAKRO İKTİSAT TEORİSİ MAK214 4 3 + 0 3 5

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS MAKRO İKTİSAT TEORİSİ MAK214 4 3 + 0 3 5 DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS MAKRO İKTİSAT TEORİSİ MAK214 4 3 + 0 3 5 Ön Koşul Dersleri - Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Zorunlu Dersin Koordinatörü Dersi

Detaylı

Kredisi AKTS Mikro İktisat II Ön Koşul Dersleri

Kredisi AKTS Mikro İktisat II Ön Koşul Dersleri Dersin Adı Kodu Yarıyılı T+U Saat Kredisi AKTS Mikro İktisat II 4 3 + 0 3 5 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Türü Dersi Veren Dersin Amacı Dersin Öğrenme Çıktıları Dersin İçeriği Türkçe Zorunlu Tam

Detaylı

Adnan Menderes Üniversitesi FAKÜLTESİ SÖKE İŞLETME. BÖLÜMLER ULUSLARARASI TİCARET ve İŞLETMECİLİK YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ

Adnan Menderes Üniversitesi FAKÜLTESİ SÖKE İŞLETME. BÖLÜMLER ULUSLARARASI TİCARET ve İŞLETMECİLİK YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ Adnan Menderes Üniversitesi SÖKE İŞLETME FAKÜLTESİ BÖLÜMLER ULUSLARARASI TİCARET ve İŞLETMECİLİK YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ SÖKE İŞLETME FAKÜLTESİ ULUSLARARASI TİCARET VE İŞLETMECİLİK BÖLÜMÜ DERS PROGRAMI

Detaylı

T.C. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ BİGA MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ DERS İÇERİKLERİ

T.C. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ BİGA MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ DERS İÇERİKLERİ BÖLÜM: Yönetim ve Organizasyon PROGRAM: İşletme Yönetimi 1. Yarıyıl (Güz) T.C. 101 Genel Muhasebe 4 (3+1): Muhasebe bilgi sistemi, muhasebenin gelişimi, muhasebenin temel kavramları, genel kabul görmüş

Detaylı

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ BÖLÜM KODU: 0207

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ BÖLÜM KODU: 0207 İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ BÖLÜM KODU: 0207 01.Yarıyıl Dersleri Ders Kodu Ders Adı İngilizce Ders Adı TE PR KR AKTS IKT105 İktisada Giriş Introduction to Economics 3 0 3 4 ISL101

Detaylı

İÇİNDEKİLER. ÖNSÖZ... iii. 1. Bölüm EKONOMİK GÖSTERGE ANALİZİ

İÇİNDEKİLER. ÖNSÖZ... iii. 1. Bölüm EKONOMİK GÖSTERGE ANALİZİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... iii 1. Bölüm EKONOMİK GÖSTERGE ANALİZİ A. MİKROEKONOMİK GÖSTERGELER... 2 1. Ekonomik Sistemler... 2 1.1. Kapitalist Sistem... 2 1.2. Sosyalist Sistem... 3 1.3. Karma Ekonomik Sistem...

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Önsöz... iii. KİTABIN KULLANIMINA İLİŞKİN BAZI NOTLAR ve KURUM SINAVLARINA İLİŞKİN UYARILAR... 1 BİRİNCİ BÖLÜM İKTİSATIN TEMELLERİ

İÇİNDEKİLER. Önsöz... iii. KİTABIN KULLANIMINA İLİŞKİN BAZI NOTLAR ve KURUM SINAVLARINA İLİŞKİN UYARILAR... 1 BİRİNCİ BÖLÜM İKTİSATIN TEMELLERİ İÇİNDEKİLER Önsöz... iii KİTABIN KULLANIMINA İLİŞKİN BAZI NOTLAR ve KURUM SINAVLARINA İLİŞKİN UYARILAR... 1 BİRİNCİ BÖLÜM İKTİSATIN TEMELLERİ 1. İKTİSATIN TEMELLERİ... 9 1.1. İKTİSADIN TANIMI... 9 1.2.

Detaylı

Sağlık Kurumları İşletmeciliği Anabilim Dalı- Tezsiz Yüksek Lisans (İ.Ö) Programı Ders İçerikleri

Sağlık Kurumları İşletmeciliği Anabilim Dalı- Tezsiz Yüksek Lisans (İ.Ö) Programı Ders İçerikleri Sağlık Kurumları İşletmeciliği Anabilim Dalı- Tezsiz Yüksek Lisans (İ.Ö) Programı Ders İçerikleri 1. Yıl - Güz 1. Yarıyıl Ders Planı Sağlık Kurumları İşletmeciliği SKI701 1 3 + 0 8 İşletme ile ilgili temel

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : İKTİSADA GİRİŞ I Ders No : 0020050004 Teorik : 3 Pratik : 0 Kredi : 3 ECTS : 5 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili Öğretim

Detaylı

1 MAKRO EKONOMİNİN DOĞUŞU

1 MAKRO EKONOMİNİN DOĞUŞU İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ III Bölüm 1 MAKRO EKONOMİNİN DOĞUŞU ve TEMEL KAVRAMLAR 11 1.1.Makro Ekonominin Doğuşu 12 1.1.1.Makro Ekonominin Doğuş Süreci 12 1.1.2.Mikro ve Makro Ekonomi Ayrımı 15 1.1.3.Makro Analiz

Detaylı

Maliyet Muhasebesi I (147) A11-A Pazartesi İşletme İktisat Uluslararası İlişkiler

Maliyet Muhasebesi I (147) A11-A Pazartesi İşletme İktisat Uluslararası İlişkiler 25.01.2016 Pazartesi 09:00 Betimsel İstatistik (202) D20- Çok Değişkenli İstatiksel Analiz A2-A4 İstatistik I D13-D14 Güncel Sosyal Politikaları Gelişmeleri A1 Yöneylem Araştırması I (140) A7- A8 Envanter

Detaylı

ĠġLETME YÖNETĠMĠ / ĠġLETME PROGRAMI DERS ĠÇERĠKLERĠ

ĠġLETME YÖNETĠMĠ / ĠġLETME PROGRAMI DERS ĠÇERĠKLERĠ T.C OSMANĠYE KORKUT ATA ÜNĠVERSĠTESĠ OSMANĠYE MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ Yönetim Ve Organizasyon Bölümü I. GÜZ YARIYILI ĠġLETME YÖNETĠMĠ / ĠġLETME PROGRAMI DERS ĠÇERĠKLERĠ (Teori+UYG ) TDL 101 Türk Dili

Detaylı

KAYNAKLAR Hüseyin, Şahin, Türkiye Ekonomisi, Ezgi Kitabevi, 2007.

KAYNAKLAR Hüseyin, Şahin, Türkiye Ekonomisi, Ezgi Kitabevi, 2007. Dersin Adı Kodu Yarıyılı T+U Saat Kredisi AKTS Güncel Ekonomik Sorunlar 8 3 + 0 3 6 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Türü Dersi Veren Dersin Amacı Türkçe Seçmeli Teorik bilgilerin, güncel ekonomik

Detaylı

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ KAYNARCA SEYFETTİN SELİM MESLEK YÜKSEKOKULU İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI 2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS PLANI AKTS KREDİLERİ

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ KAYNARCA SEYFETTİN SELİM MESLEK YÜKSEKOKULU İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI 2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS PLANI AKTS KREDİLERİ SAKARYA ÜNİVERSİTESİ KAYNARCA SEYFETTİN SELİM MESLEK YÜKSEKOKULU İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI 2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS PLANI AKTS KREDİLERİ 1. Yarıyıl Ders Planı ENF 101 TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİSİ

Detaylı

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ I. YARIYIL I. YIL 0 4 0 3 1 0 1 İKTİSADA GİRİŞ* Z 3 0 3 3 0 4 0 3 1 1 3 İKTİSAT I Z 3 0 3 3 0 4 0 3 1 0 3 SİYASET BİLİMİ I Z 3 0 3 3 0 4 0 3 1 0 5 TOPLUM BİLİMİ I Z 3 0 3 3 0 4 0 3 1 0 7 HUKUKUN TEMEL

Detaylı

T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I (Kredi: 2 / AKTS: 2) Kavramlar ve Osmanlı Yenileşmesi, Avrupa

Detaylı

TC DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ İKTSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ EKONOMETRİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

TC DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ İKTSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ EKONOMETRİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ TC DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ İKTSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ BİRİNCİ SINIF BİRİNCİ YARIYIL TÜRKÇE I EKONOMETRİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ Bu dersin amacı; öğrencilere, anlama ve ifade etmeyle ilgili temel

Detaylı

OKÜ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ DERS MÜFREDATI I. SINIF I. YARIYIL

OKÜ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ DERS MÜFREDATI I. SINIF I. YARIYIL OKÜ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ DERS MÜFREDATI I. SINIF I. YARIYIL ISL 101 İKTİSADA GİRİŞ 1 2 0 2 4 ISL 103 İŞLETME BİLİMİNE GİRİŞ 1 3 0 3 4 ISL 105 GENEL MUHASEBE 1 3 0 3 5 ISL

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Contents I. KISIM İŞLETMECİLİK İLE İLGİLİ TEMEL BİLGİLER

İÇİNDEKİLER. Contents I. KISIM İŞLETMECİLİK İLE İLGİLİ TEMEL BİLGİLER İÇİNDEKİLER Contents I. KISIM İŞLETMECİLİK İLE İLGİLİ TEMEL BİLGİLER 1.Bölüm: TEMEL İŞLETMECİLİK KAVRAM VE TANIMLARI... 2 Giriş... 3 1.1. Temel Kavramlar ve Tanımlar... 3 1.2. İnsan İhtiyaçları... 8 1.3.

Detaylı

T.C. KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TARİH ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS DERS KATALOĞU

T.C. KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TARİH ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS DERS KATALOĞU TARİH ANABİLİM DALI 9103500 Yüksek Lisans Uzmanlık Alanı Zorunlu 6 0 0 6 9103300 Yüksek Lisans Uzmanlık Alanı Zorunlu 6 0 0 6 9103129 Tarih Araştırmalarında Yöntem ve Teknikler Zorunlu 9103500 Yüksek Lisans

Detaylı

Tablo 5: AÇILMASI MUHTEMEL DERSLER VE EŞLENİK DERSLER İKTİSAT

Tablo 5: AÇILMASI MUHTEMEL DERSLER VE EŞLENİK DERSLER İKTİSAT Tablo 5: AÇILMASI MUHTEMEL DERSLER VE EŞLENİK DERSLER İKTİSAT Dersi Alan Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Y.Y D.Kodu Eşlenik Ders Eş.Kod 1 IKT 1001 İKTİSADA GİRİŞ I Ekonometri 1 IKT 1001 İKTİSADA

Detaylı

T+U Saat Doğal Kaynaklar Ve Çevre Ekonomisi Ön Koşul Dersleri. Dersin Adı Kodu Yarıyılı. Türkçe Seçmeli

T+U Saat Doğal Kaynaklar Ve Çevre Ekonomisi Ön Koşul Dersleri. Dersin Adı Kodu Yarıyılı. Türkçe Seçmeli Dersin Adı Kodu Yarıyılı T+U Saat Kredisi Doğal Kaynaklar Ve Çevre Ekonomisi 7 3 + 0 3 6 Ön Koşul Dersleri AKTS Dersin Dili Dersin Türü Dersi Veren Dersin Amacı Dersin Öğrenme Çıktıları Dersin İçeriği

Detaylı

ISLYLU1700 Uzmanlık Alan Dersi (Zorunlu) 4 0 0 6

ISLYLU1700 Uzmanlık Alan Dersi (Zorunlu) 4 0 0 6 TEZLİ YÜKSEKLİSANS Birinci Dönem ISLYLU1700 ISLYL 543 Uygulamalı İstatistiğe Giriş I (Zorunlu) 3 0 3 6 Toplam 16 0 12 30 ISLYL 503 Yönetim Düşüncesinin Evrimi 3 0 3 6 ISLYL 505 Örgütsel Davranış 3 0 3

Detaylı

Finansal Amaç, Finans Fonksiyonu, Finansal Çevre 3 38

Finansal Amaç, Finans Fonksiyonu, Finansal Çevre 3 38 İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM Finansal Amaç, Finans Fonksiyonu, Finansal Çevre 3 38 I. Finansman Nedir?, 6 Finansal Yönetim, 7; Yatırımlar, 9; Finansal Pazarlar, 10; Finansal Kurumlar, 13; Finansal Araçlar

Detaylı

İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI 2014-2015 DÖNEMİ DERS İÇERİKLERİ

İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI 2014-2015 DÖNEMİ DERS İÇERİKLERİ İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI 2014-2015 DÖNEMİ DERS İÇERİKLERİ I. GÜZ YARIYILI (Teori+UYG ) TDL 101 Türk Dili I (2+0) Dil, Diller ve Türk Dili, Dil Bilgisi, Sözcük, Cümle, Kelime Türleri, Anlatımın Öğeleri

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM TÜRKİYE EKONOMİSİNE PANORAMİK BAKIŞ...

BİRİNCİ BÖLÜM TÜRKİYE EKONOMİSİNE PANORAMİK BAKIŞ... İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM TÜRKİYE EKONOMİSİNE PANORAMİK BAKIŞ... 1-20 1.1. Temel Makro Ekonomik Göstergelere Göre Türkiye nin Mevcut Durumu ve Dünyadaki Yeri... 1 1.2. Ekonominin Artıları Eksileri; Temel

Detaylı

HARRAN ÜNİVERSİTESİ SURUÇ MESLEK YÜKSEKOKULU İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

HARRAN ÜNİVERSİTESİ SURUÇ MESLEK YÜKSEKOKULU İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ HARRAN ÜNİVERSİTESİ SURUÇ MESLEK YÜKSEKOKULU İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I. Yarıyıl DERSLERİ 1804111 Genel Hukuk Bilgisi 2 0 0 2 2 2 Zorunlu Hukuk kurallarının özellikleri ve diğer sosyal

Detaylı

Maliye Programı Ders İçerikleri

Maliye Programı Ders İçerikleri Maliye Programı Ders İçerikleri I.YARIYIL DERSLERİ Türk Dili I 2+0 2 Dil, Diller ve Türk Dili, Dil Bilgisi, Sözcük ve Cümle, Kelime Türleri, Anlatımın Öğeleri ve Anlatım Türleri, Düzgün ve Etkili Konuşmanın

Detaylı

Ayrım I. Genel Çerçeve 1

Ayrım I. Genel Çerçeve 1 İçindekiler Önsöz İçindekiler Ayrım I. Genel Çerçeve 1 Bölüm 1. Makro Ekonomiye Giriş 3 1.1. Ekonominin Tanımlanması ve Bir Bilim Olarak Ekonomi 4 1.2. Ekonomi Teorisi ve Politikası 5 1.3. Makro Ekonomi

Detaylı

Maliye Anabilim Dalı- Tezli Yüksek Lisans (Sak.Üni.Ort) Programı Ders İçerikleri

Maliye Anabilim Dalı- Tezli Yüksek Lisans (Sak.Üni.Ort) Programı Ders İçerikleri Maliye Anabilim Dalı- Tezli Yüksek Lisans (Sak.Üni.Ort) Programı Ders İçerikleri Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri MLY733 1 3 + 0 6 Araştırma yöntemlerindeki farklı anlayışları, yaygın olarak kullanılan

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Kredi AKTS TİCARET HUKUKU Yrd. Doç. Dr. Orhan Aldanmaz

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Kredi AKTS TİCARET HUKUKU Yrd. Doç. Dr. Orhan Aldanmaz DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Kredi AKTS Saat TİCARET HUKUKU 0102401 4 3+0 3 5 Ön Koşul Dersleri YOK Dersin Dili Türkçe Dersin Seviyesi Lisans Dersin Türü Dersin Koordinatörü Dersi Verenler Zorunlu

Detaylı

ĠġLETME ve ĠġLETME Ġkinci Öğretim BÖLÜMLERĠ 1. SINIF (Güz Dönemi) 2. SINIF (Güz Dönemi) AKTS Dersin. Kodu

ĠġLETME ve ĠġLETME Ġkinci Öğretim BÖLÜMLERĠ 1. SINIF (Güz Dönemi) 2. SINIF (Güz Dönemi) AKTS Dersin. Kodu ĠġLETME ve ĠġLETME Ġkinci Öğretim BÖLÜMLERĠ Dersin Ders AKTS Dersin İŞL.101 Davranış Bilimleri I İŞL.201 Genel İşletme ĠġL.203 Introduction to Business İŞL.103 Genel Muhasebe I SRV.211 Statistics I İŞL.207

Detaylı

GENEL İKTİSAT I Tekrara Kalan ve İlk Kez Alan Öğrenciler: IKT1001 GENEL İTİSAT I (3-0-3) dersini almalarına,

GENEL İKTİSAT I Tekrara Kalan ve İlk Kez Alan Öğrenciler: IKT1001 GENEL İTİSAT I (3-0-3) dersini almalarına, İKTİSAT BÖLÜMÜ I.YARIYIL 0502101 0552101 GENEL İKTİSAT I IKT1001 GENEL İTİSAT I (3-0-3) dersini 0502102 0552102 0502103 0552103 0502104 0552104 0502105 0552105 0502106 0552106 0502121 0552121 0502122 0552122

Detaylı

Maliye Anabilim Dalı- Tezli Yüksek Lisans Programı Ders İçerikleri

Maliye Anabilim Dalı- Tezli Yüksek Lisans Programı Ders İçerikleri Maliye Anabilim Dalı- Tezli Yüksek Lisans Programı Ders İçerikleri Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri MLY733 1 3 + 0 6 Araştırma yöntemlerindeki farklı anlayışları, yaygın olarak kullanılan araştırma

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Giriş... 1

İÇİNDEKİLER. Giriş... 1 İÇİNDEKİLER Giriş... 1 Bölüm 1: İŞLETME KAVRAMI... 3 1.1 Ekonomik Sistem... 3 1.2 Üretim Ögeleri... 4 1.3 Gereksinme ve İstekler... 5 1.3.1 Talep... 6 1.3.2 Mal ve Hizmet... 7 1.3.3 Tüketim ve Tüketici...

Detaylı

DERSLİK KAPASİTE. Öğre nci Sayıs ı. Bölü m Kodu. Grup Adı. Ders Kodu. Sınav Saati. Duru m PROG. Sınav Tarihi. Zorunlu. Ders Adı

DERSLİK KAPASİTE. Öğre nci Sayıs ı. Bölü m Kodu. Grup Adı. Ders Kodu. Sınav Saati. Duru m PROG. Sınav Tarihi. Zorunlu. Ders Adı PROG Bölü m Kodu Ders Kodu Ders Adı Grup Adı Zorunlu Duru m Öğre nci Sayıs ı Sınav Tarihi EKONOMETRİ PR. EAS 102 İktisada Giriş 2 B Zorunlu Aktif 80 11.04.2016 09:00 EKONOMETRİ PR. EC 360 Merkez Bankacılığı

Detaylı

Kredisi AKTS Matematiksel İktisat I Ön Koşul Dersleri HAFTALIK DERS AKIŞI

Kredisi AKTS Matematiksel İktisat I Ön Koşul Dersleri HAFTALIK DERS AKIŞI Dersin Adı Kodu Yarıyılı T+U Saat Kredisi AKTS Matematiksel İktisat I 3 3+0 3 5 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Türü Dersi Veren Dersin Amacı Dersin Öğrenme Çıktıları Dersin İçeriği Türkçe Seçmeli

Detaylı

KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU FİNANS BANKACILIK

KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU FİNANS BANKACILIK BİRİNCİ YARIYIL KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU FİNANS BANKACILIK ve SİGORTACILIK BÖLÜMÜ BANKACILIK ve SİGORTACILIK PROGRAMI 1.SINIF DERS İÇERİKLERİ Ekonomiye Giriş

Detaylı

İŞLETME BÖLÜMÜ DERS PROGRAMI DEĞİŞİKLİĞİ İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR

İŞLETME BÖLÜMÜ DERS PROGRAMI DEĞİŞİKLİĞİ İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SENATO KARARLARI TOPLANTI TARİHİ : 16 ARALIK 2016 TOPLANTI SAYISI : 13 KARAR 11: Üniversitemiz İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi; İşletme Bölümü nün 8 yarıyıllık ders planında

Detaylı

ADNAN MENDERES ÜNİVERS İTES İ NAZİLLİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTES İ İKTİSAT BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ. ECON101 Ekonomi Bilimine Giriş I (3+0)5

ADNAN MENDERES ÜNİVERS İTES İ NAZİLLİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTES İ İKTİSAT BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ. ECON101 Ekonomi Bilimine Giriş I (3+0)5 ADNAN MENDERES ÜNİVERS İTES İ NAZİLLİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTES İ İKTİSAT BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ ECON101 Ekonomi Bilimine Giriş I (3+0)5 Ekonomi, fırsat maliyeti, kıtlık, seçim, piyasa ekonomisi,

Detaylı

BÖLÜM I MAKROEKONOMİYE GENEL BİR BAKIŞ

BÖLÜM I MAKROEKONOMİYE GENEL BİR BAKIŞ İÇİNDEKİLER BÖLÜM I MAKROEKONOMİYE GENEL BİR BAKIŞ Giriş... 1 1. Makroekonomi Kuramı... 1 2. Makroekonomi Politikası... 2 2.1. Makroekonomi Politikasının Amaçları... 2 2.1.1. Yüksek Üretim ve Çalışma Düzeyi...

Detaylı

Geleneksel ve yeni maliye karşılaştırılması, Gelişmekte olan ve gelişmiş ülkelerde vergi sistemleri ve maliye politikasında değişim.

Geleneksel ve yeni maliye karşılaştırılması, Gelişmekte olan ve gelişmiş ülkelerde vergi sistemleri ve maliye politikasında değişim. Kamu Maliyesi I / MLY101 Kamu sektörü ve kamu hizmetlerinin incelenmesi, Kamu harcamalarının nitel ve nicel gelişimi, karşılaştırmalı olarak değerlendirilmesi, Kamu gelirlerinin tanımlanması, vergi teorisinin

Detaylı

TUR181 Türk Dili I Zorunlu YDL183 Yabancı Dil I Zorunlu ISL101 İşletmeye Giriş Zorunlu

TUR181 Türk Dili I Zorunlu YDL183 Yabancı Dil I Zorunlu ISL101 İşletmeye Giriş Zorunlu Öğretim Planı 1. Yarıyıl AIT181 TBT181 Adı Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Temel Bilgisayar Teknolojileri Kullanımı Zorunlu 2 0 0 2 2 Zorunlu 1 2 0 2 2 TUR181 Türk Dili I Zorunlu 2 0 0 2 2 YDL183

Detaylı

Türk Anayasa Hukukunun Bilgi Kaynakları. Osmanlı Anayasal Gelişmeleri DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Kredi AKTS

Türk Anayasa Hukukunun Bilgi Kaynakları. Osmanlı Anayasal Gelişmeleri DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Kredi AKTS DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Kredi AKTS Saat ANAYASA HUKUKU 0102213 2 3+0 3 4 Ön Koşul Dersleri YOK Dersin Dili Türkçe Dersin Seviyesi Lisans Dersin Türü Dersin Koordinatörü Dersi Verenler Zorunlu

Detaylı

T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ FAKÜLTE KURULU TOPLANTI TARİHİ TOPLANTI SAYISI KARAR SAYISI 20.05.

T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ FAKÜLTE KURULU TOPLANTI TARİHİ TOPLANTI SAYISI KARAR SAYISI 20.05. T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ FAKÜLTE KURULU TOPLANTI TARİHİ TOPLANTI SAYISI KARAR SAYISI Fakültemiz Fakülte Kurulu, Dekan Prof. Dr. Ahmet UZUN başkanlığında toplandı.

Detaylı

AKADEMİK YILI 2010-2011 1.YARIYIL DERSİN KODU ADI Teorik Pratik Kredi ECTS SMH101 GENEL MUHASEBE 3 1 4 5 DERS İÇERİĞİ

AKADEMİK YILI 2010-2011 1.YARIYIL DERSİN KODU ADI Teorik Pratik Kredi ECTS SMH101 GENEL MUHASEBE 3 1 4 5 DERS İÇERİĞİ MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI UZAKTAN EĞİTİM PROGRAMI ÖĞRETİM PLANI AKADEMİK YILI 2010-2011 1.YARIYIL SMH101 GENEL MUHASEBE 3 1 4 5 Muhasebe kavramı (Tanımı, Gelişimi, Bölümleri ve Muhasebe Bilgi Sistemi),

Detaylı

İşletme Anabilim Dalı- Tezli Yüksek Lisans Programı Ders İçerikleri. Ders Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS. Araştırma Yöntemleri ISL727 1 3 + 0 6

İşletme Anabilim Dalı- Tezli Yüksek Lisans Programı Ders İçerikleri. Ders Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS. Araştırma Yöntemleri ISL727 1 3 + 0 6 İşletme Anabilim Dalı- Tezli Yüksek Lisans Programı Ders İçerikleri 1. Yıl - Güz 1. Yarıyıl Ders Planı Araştırma Yöntemleri ISL727 Araştırma süreci (problem belirleme, araştırma konusu ve hipotezni oluşturma,

Detaylı

KPSS LİSANS DA UYGULANAN TESTLERİN KAPSAMLARI

KPSS LİSANS DA UYGULANAN TESTLERİN KAPSAMLARI 2012 - LİSANS DA UYGULANAN TESTLERİN KAPSAMLARI Genel Yetenek 1) Türkçe %50 2) Matematik %50 a) Sözcük bilgisi %5 a) Sayılarla işlem yapma %10 b) Dil bilgisi %10 b) Matematiksel ilişkilerden yararlanma

Detaylı

T.C. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ BİGA MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ DERS İÇERİKLERİ 1. YARIYIL (GÜZ)

T.C. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ BİGA MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ DERS İÇERİKLERİ 1. YARIYIL (GÜZ) BÖLÜM: Yönetim ve Organizasyon PROGRAM: İşletme Yönetimi Örgün 1. YARIYIL (GÜZ) 14İŞY103 Genel Muhasebe (3+1): Muhasebe bilgi sistemi, muhasebenin gelişimi, muhasebenin temel kavramları, genel kabul görmüş

Detaylı

TOPLAM 30 TOPLAM 30 TOPLAM 30

TOPLAM 30 TOPLAM 30 TOPLAM 30 1. YARIYIL ULS 101 Uluslararası İlişkiler I 6 Z 3 0 3 ULS 103 Siyasi Tarih I 5 Z 3 0 3 SKY 107 Siyaset Bilimi 4 Z 3 0 3 SKY 103 Hukuka Giriş 5 Z 3 0 3 TDİ 101 Türk Dili I 2 Z 2 0 2 YDİ 101 Yabancı Dil

Detaylı

İktisat Anabilim Dalı- Ortak Doktora Ders İçerikleri

İktisat Anabilim Dalı- Ortak Doktora Ders İçerikleri İktisat Anabilim Dalı- Ortak Doktora Ders İçerikleri 1. Yıl - Güz 1. Yarıyıl Ders Planı İleri Makroiktisat I IKT801 1 3 + 0 6 Makro iktisadın mikro temelleri, emek, mal ve sermaye piyasaları, modern AS-AD

Detaylı

Makro İktisat II Örnek Sorular. 1. Tüketim fonksiyonu ise otonom vergi çarpanı nedir? (718 78) 2. GSYİH=120

Makro İktisat II Örnek Sorular. 1. Tüketim fonksiyonu ise otonom vergi çarpanı nedir? (718 78) 2. GSYİH=120 Makro İktisat II Örnek Sorular 1. Tüketim fonksiyonu ise otonom vergi çarpanı nedir? (718 78) 2. GSYİH=120 Tüketim harcamaları = 85 İhracat = 6 İthalat = 4 Hükümet harcamaları = 14 Dolaylı vergiler = 12

Detaylı

SINAV TARİHİ SINAV SAATİ 15 KASIM 09:30 Z-05 DERSLİK (İ.Ö.) DERSLİK (N.Ö.) DERSİN KODU / ADI İŞLETME I İŞL100 / ORYANTASYON 18 KASIM 09:30 207 201,206

SINAV TARİHİ SINAV SAATİ 15 KASIM 09:30 Z-05 DERSLİK (İ.Ö.) DERSLİK (N.Ö.) DERSİN KODU / ADI İŞLETME I İŞL100 / ORYANTASYON 18 KASIM 09:30 207 201,206 DERSİN KODU / ADI SINAV TARİHİ SINAV DERSLİK (N.Ö.) DERSLİK () İŞLETME I İŞL100 / ORYANTASYON 18 KASIM 09:30 207 201,206 İŞL101 / İŞLETMEYE GİRİŞ I 20 KASIM 14:30 202,204 203,205 ÇEK307 / SOSYAL PSİKOLOJİ

Detaylı

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ DERS İÇERİĞİ Ders Adı Ders Türü Finansın İlkeleri Zorunlu DERS HEDEFİ Finansın İlkeleri dersini alan öğrenciler aşağıdaki becerileri kazanacaktır: Finans nedir ve çalışma alanları nelerdir sorularına cevap

Detaylı

BANKACILIK VE SİGORTACILIK PROGRAMI (BİRİNCİ ÖĞRETİM / İKİNCİ ÖĞRETİM) ÖĞRETİM PROGRAMI

BANKACILIK VE SİGORTACILIK PROGRAMI (BİRİNCİ ÖĞRETİM / İKİNCİ ÖĞRETİM) ÖĞRETİM PROGRAMI YENİPAZAR MESLEK YÜKSEKOKULU Adnan Menderes Üniversitesi I- PROGRAMLAR BANKACILIK VE SİGORTACILIK BANKACILIK VE SİGORTACILIK (İkinci Öğretim) EMLAK VE EMLAK YÖNETİMİ EMLAK VE EMLAK YÖNETİMİ (İkinci Öğretim)

Detaylı

1. BÖLÜM: FİNANSAL YÖNETİM VE FİNANS KESİMİ

1. BÖLÜM: FİNANSAL YÖNETİM VE FİNANS KESİMİ İÇİNDEKİLER 1. BÖLÜM: FİNANSAL YÖNETİM VE FİNANS KESİMİ 1.Finansal Yönetim Olgusu... 1 1.1. Finans Bilimi... 1 1.2. Neden Finans Yöneticisine İhtiyaç Var?... 1 Karar Süreçleri) 1.3. Finans Yöneticisinin

Detaylı

ECIR 313 / KÜRESEL SİYASAL EKONOMİYE GİRİŞ

ECIR 313 / KÜRESEL SİYASAL EKONOMİYE GİRİŞ ECIR 313 / KÜRESEL SİYASAL EKONOMİYE GİRİŞ Bu ders uluslararası siyasal ekonomi alanındaki farklı kurum ve aktörlere temel yaklaşımları ele alır. Küresel düzeyde kimin ne aldığını çok aktörlü, çok farklı

Detaylı

MURAT EĞİTİM KURUMLARI

MURAT EĞİTİM KURUMLARI 2013 KPSS de Testlerin Kapsamları Değişti ÖSYM tarafından yapılan açıklamaya göre 2013 KPSS de uygulanacak testlerin içeriğinde bir takım değişiklikler yapıldı. Bu değişikler başta Genel Yetenek - Genel

Detaylı

Dersin Amacı: Bilimsel araştırmanın öneminin ifade edilmesi, hipotez yazımı ve kaynak tarama gibi uygulamaların öğretilmesi amaçlanmaktadır.

Dersin Amacı: Bilimsel araştırmanın öneminin ifade edilmesi, hipotez yazımı ve kaynak tarama gibi uygulamaların öğretilmesi amaçlanmaktadır. Dersin Adı: Araştırma Teknikleri Dersin Kodu: MLY210 Kredi/AKTS: 2 Kredi/4AKTS Dersin Amacı: Bilimsel araştırmanın öneminin ifade edilmesi, hipotez yazımı ve kaynak tarama gibi uygulamaların öğretilmesi

Detaylı

DERS BİLGİLERİ SİYASET BİLİMİNE GİRİŞ Yrd. Doç. Dr. Orhan ALDANMAZ

DERS BİLGİLERİ SİYASET BİLİMİNE GİRİŞ Yrd. Doç. Dr. Orhan ALDANMAZ DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS SİYASET BİLİMİNE GİRİŞ 0102313 3 3+0 3 5 Ön Koşul Dersleri YOK Dersin Dili Türkçe Dersin Seviyesi Lisans Dersin Türü Dersin Koordinatörü Dersi Verenler

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Önsöz... iii Şekiller Listesi... xvi Tablolar Listesi... xvii. Birinci Bölüm İŞLETMECİLİKTE TEMEL KAVRAMLAR. Yrd. Doç. Dr.

İÇİNDEKİLER. Önsöz... iii Şekiller Listesi... xvi Tablolar Listesi... xvii. Birinci Bölüm İŞLETMECİLİKTE TEMEL KAVRAMLAR. Yrd. Doç. Dr. İÇİNDEKİLER Önsöz... iii Şekiller Listesi... xvi Tablolar Listesi... xvii Birinci Bölüm İŞLETMECİLİKTE TEMEL KAVRAMLAR Yrd. Doç. Dr. Onur KÖPRÜLÜ Giriş... 1 1.1. Güdü, İhtiyaçlar ve Maslow un İhtiyaçlar

Detaylı

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ ÜNİTE EKONOMİK VE FİNANSAL SİSTEM İKİNCİ ÜNİTE PARANIN ZAMAN DEĞERİ

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ ÜNİTE EKONOMİK VE FİNANSAL SİSTEM İKİNCİ ÜNİTE PARANIN ZAMAN DEĞERİ İÇİNDEKİLER BİRİNCİ ÜNİTE EKONOMİK VE FİNANSAL SİSTEM 1 13 1. EKONOMİK SİSTEM 2 2. FİNANSAL SİSTEM 5 3. FİNANSAL SİSTEMİN UNSURLARI 8 4. FİNANSAL PİYASALARIN YAPISI 9 4.1. Borç ve Öz Sermaye Yapısı 9 4.2.

Detaylı

Bahar Yarıyılı Bütünleme Sınav Programı

Bahar Yarıyılı Bütünleme Sınav Programı 2014-2015 Bahar Yarıyılı Bütünleme Sınav Programı 15.06.2015 Pazartesi 13:00 STRATEJİK YÖNETİM VE İŞLETME MALİYET MUHASEBESİ II İLKNUR ULUSLARARASI FİNANSA GİRİŞ CELAL T. KAMU YÖNETİMİ KÜRŞAD H. İKTİSADA

Detaylı

İşletme Finansmanı İÇİNDEKİLER. BİRİNCİ BÖLÜM İşletme Finansmanına Giriş 1 28

İşletme Finansmanı İÇİNDEKİLER. BİRİNCİ BÖLÜM İşletme Finansmanına Giriş 1 28 İşletme Finansmanı ix İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM İşletme Finansmanına Giriş 1 28 I. Finans, Finansman ve Finansal Yönetim Nedir? 5 Finansal Hizmetler, 6; Finansal Yönetim, 6; Finansal Yönetimin Öğrenilmesi,

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM: KALKINMA VE AZGELİŞMİŞLİK...

BİRİNCİ BÖLÜM: KALKINMA VE AZGELİŞMİŞLİK... İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM: KALKINMA VE AZGELİŞMİŞLİK... 1 Kalkınma Ekonomisine Olan Güncel İlgi... 1 Kalkınma Kavramı ve Terminolojisi... 1 Büyüme ve Kalkınma... 1 Kalkınma Terminolojisi... 2 Dünyada Gelir

Detaylı

MALİYE ANABİLİM DALI ORTAK DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ. Dersin Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS. Dersin Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS

MALİYE ANABİLİM DALI ORTAK DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ. Dersin Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS. Dersin Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS MALİYE ANABİLİM DALI ORTAK DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 1. Yıl - GÜZ DÖNEMİ Doktora Uzmanlık Alanı MLY898 3 3 + 0 6 Bilimsel araştırmarda ve yayınlama süreçlerinde etik ilkeler. Tez yazım kuralları,

Detaylı

TABLO-1 KPSS DE UYGULANACAK TESTLERİN KAPSAMLARI Yaklaşık Ağırlığı Genel Yetenek

TABLO-1 KPSS DE UYGULANACAK TESTLERİN KAPSAMLARI Yaklaşık Ağırlığı Genel Yetenek TABLO-1 KPSS DE UYGULANACAK TESTLERİN KAPSAMLARI Yaklaşık Ağırlığı Genel Yetenek Yaklaşık Ağırlığı 1) Sözel Bölüm 0 2) Sayısal Bölüm 0 Sözel akıl yürütme (muhakeme) becerilerini, dil bilgisi ve yazım kurallarını

Detaylı