BAĞIMSIZ, ÖZGÜR VE ELEŞTİREL ÜNİVERSİTE YAYINCILIĞINA DOĞRU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BAĞIMSIZ, ÖZGÜR VE ELEŞTİREL ÜNİVERSİTE YAYINCILIĞINA DOĞRU"

Transkript

1 BAĞIMSIZ, ÖZGÜR VE ELEŞTİREL ÜNİVERSİTE YAYINCILIĞINA DOĞRU İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları olarak yayına başladığımız onbeş yıl öncesinden başlayarak, savunmuş olduğumuz ve üstüne basarak iddia ettiğimiz bir temel ilke vardı; ülkemizde akademik yayıncılık alanında yeni bir anlayışı geliştirmek ve bu anlamda yeni bir dönemi başlatmak. Bunu temel alarak geçirdiğimiz bu süreç içinde, Türkiye de Darülfünun dan beri devraldığımız akademik yayıncılığımızın mirasını sürdürürken, toplumun süregelen değişimini de temel aldık. Bağımsız, özgür ve eleştirel üniversite yayıncılığı kavramını biçimlendirip, tüm akademik yayıncılık dünyamıza bu ilkeyi benimseyerek yayıncılık yapması yolunda örnekler verdik. Bu çabamız sonuçlar da vermeye başladı; bugün yayın dünyasında bu ilkelere uygun yayın yapan ve az da olsa bu anlamda iyi örnekler veren üniversite yayınevleri var. Elbette ki, üniversitelerimizde yıllardır resmî ideoloji ile kemikleşen yayıncılık geleneğinin bir günde değişeceğini bekleyemiyoruz. İlk kuruluş yıllarından Meşrutiyet ve Cumhuriyet dönemlerine uzanan akademik yayıncılık, kimi zaman kendini devlet ideolojisi ile bir tuttu, ayrıldığını sandığı dönemlerde bile hep çizilen çerçevenin içinde kaldı. Ülkede nisbi olarak oluşan özgür, demokratik ortamlarda bile özgür ve eleştirel bir yayın çizgisi oluşturulamadı. Belki, iddialı gelebilir ama İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları bu çarkın dışına çıkabilen yayınevlerinden biri belki de ilki oldu. Ancak bugün küreselleşen dünyada üniversitelere yüklenen misyon hızla değişmekte, temel amacı demokratik yurttaş yetiştirmek olan üniversite kavramının içi boşaltılarak, sermayenin, piyasa koşullarının belirlediği kurallar içinde girişimci, pazar rekabeti koşulları içinde altta kalmamayı öğrenmiş öğrenci profili amaçlanmaktadır. Bu anlayışı öne çıkaran bir üniversite anlayışından bağımsız ve özgür bir yayıncılık anlayışı mümkün mü? İşte kurulduğu günden bu yana yayınevimiz, demokratik bir toplumda bilginin, düşünce ürünlerinin serbestçe dolaşmasını, tartışılmasını savunan bir anlayış geliştirdi. Özellikle toplumumuzun tabu saydığı konuların üzerine gidip, bu konular üzerine yayın yaparak sınırları zorlamaya, akademik düzeye her türlü düşüncenin topluma serbestçe ulaşmasına devam etti. Bugün toplumu yönetenlerin tahammülsüzleştiği günlerde bile yayın ilkelerinden sapmamaya gayret etti ve edecek de Buna rağmen her yıl tekrar ettiğimiz gibi önümüzde sadece bizi değil tüm dünya yayıncılığını bekleyen yığınla sorun var. Bunları nasıl aşacağız? Tüm dünyada giderek ticarileşen, piyasa ile mahut ilişkiler içinde olan yeni üniversite anlayışı nasıl bir yayıncılık geliştirecektir? Kendi varoluşunu, dünya görüşünü biçimlendirirken yüzyılların akademik kültür ve mirasına hangi gözle bakacaktır? Önümüzdeki temel sorun budur. Fahri Aral Genel Yayın Yönetmeni

2

3 Yeni Yayınlar

4 Yeni Yayınlar - A rmağan SURİÇİ NDE BİR YAŞAM Toktamış Ateş e Armağan Türkiye de bilim insanları arasında çok değişik bir yere sahip olan Prof. Dr. Toktamış Ateş i kaybedeli bir yıldan fazla oldu. Aslında, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları olarak, sadece üniversitemizin değil aynı zamanda yayınevimizin de bir kurucusu olarak gördüğümüz hocamız için bir armağan kitabı hazırlamayı daha sağlığında planlamış ve bazı çalışmalara da başlamıştık. Ama ansızın çıkıp gelen, o beklenmeyen erken ölüm dostları, arkadaşları ve öğrencileri gibi bizi de şaşırttı. Ancak, yapacak bir şey yoktu ve böyle bir kitap ise mutlaka hazırlanacaktı. Kuşkusuz, elinizdeki bu kitap akademik dünyada alışılagelen bir armağan kitabı değil. Yayınevi olarak farklı bir örneği daha önce Prof. Dr. Gülten Kazgan için yayınlamış olduğumuz armağan kitapta denemiştik; sonuçta ortaya bilinen, makalelerin sıralandığı kalıplaşmış çerçevenin dışında bir çalışma çıkmıştı. Kitabı, bir anlamda Gülten hocanın bir bilim insanı olarak araştırmalarından günlük hayatına, kişisel özelliklerine, kadar her şeyin yansıtıldığı bir eser haline getirmiştik. İşte Suriçi nde Bir Yaşam da armağan kitaplarla ortak özellikler taşımasına rağmen bazı bölümleriyle farklılıklar gösteriyor. Bu çalışmada, Ateş in eşinden, kızına, yakın dostlarına, dostlarının çocuklarına, asker arkadaşlarına, mahalledeki bakkaldan, yemek yediği lokantanın sahibine kadar uzanan bir muhip zinciri ni, arkadaş, dost ağını, onların yazdıklarını, hocayla fotoğraflarını vb. bulabilirsiniz. Hele Suriçi nde Bir Yaşam adını verdiği ama yazamadığı hatıraları için zor okunan el yazısı ile yaptığı planı, tuttuğu notları incelediğinizde, çocukluğundan ölümüne kadar yaşamını suriçinde geçiren İstanbullu bir aydının serüvenini daha yakından öğreneceksiniz. İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları olarak, bu çalışmayla Toktamış Ateş in kişiliğini, yaşama sevincini, savunduğu dünya görüşünü, düşüncelerini, insani yanlarını ve diğer tüm özelliklerini gelecek kuşaklara da yansıtabildiğimiz için mutluyuz. 4 ALANGOYA AYŞEGÜL ATEŞ AHMET EMRE ATEŞ ABDURRAHMAN DİLİPAK AHMED GÜNER SAYAR AHMET GÜRYÜZ KETENCİ ALİ U. AROLAT ALİ ARSIN ALPER GÖRMÜŞ AYBEK KORUGAN AYDIN ENGİN BURHAN ŞENATALAR BÜLENT TANLA CAN AKSIN CEMAL UŞŞAK ERTUĞRUL GÜNAY FAHRİ ARAL FATİH KARACA GÖNÜL PAÇACI TUNÇAY GÜLTEN KAZGAN HALİT KAKINÇ HASAN BERKE DİLAN HİLAL ÜNALMIŞ DUDA İLTER TURAN İRFAN ÇİFTÇİ KURTULUŞ KAYALI MEHMET ATAY MEHMET SAĞNAK MUSTAFA KÜÇÜK MUSTAFA LÜTFİ KIYICI NEVİN ATEŞ NİYAZİ ÖNEN RÜŞTÜ BOKURT SAKİN ÖNER ŞEREF ÖZGENCİL ŞİRİN TEKELİ ŞÜKRÜ CEYHAN UFUK URAS ÜMİT GÜRTUNA VAHAP ADIYAMAN YALÇIN EKE YUSUF ZİYA AKSU ARTUN ALTIPARMAK EROL ŞADİ ERDİNÇ HALİL ATAY HÜSETİN HATEMİ İLBER ORTAYLI İSMET ÇULLU MÜJDAT GEZEN OSMAN SAFFET AROLAT REMZİ KÖMÜR TEKİN ŞERAN AHMET K. HAN ALİ YAMAN ALİ YAŞAR SARIBAY ARUS YUMUL BİROL CAYMAZ BURCU SUNAR CEMİL OKTAY CÜNEYD OKAY ELÇİN MACAR ERCÜMENT ÂSAF YANIÇ ERGUN ÖZBUDUN ERSİN KALAYCIOĞLU GÖKHAN KOÇER İLHAN KESİCİ KAAN H. ÖKTEN MEHMET HASGÜLER MURAT ÖZKALELİ MURAT ÖZYÜKSEL NİHAT FALAY NURAY MERT SERAP YOLCU SİBEL TURAN YÜCEL YAMAN 19x24 cm, 557 sayfa, Temmuz 2014 ISBN:

5 İSTANBUL DARÜLFÜNUNU NDA ALMAN MÜDERRİSLER Emre Dölen Türkiye de 18. yüzyılın sonlarından itibaren mühendislik, tıp, veterinerlik ve ormancılık gibi alanlarda çeşitli dönemlerde yabancı öğretim elemanlarından yararlanılmakla birlikte bunların sayıları bir okulda aynı anda bir veya birkaç kişiyi geçmedi. Birinci Dünya Savaşı sırasında da yabancı öğretim elemanları getirtilerek, günümüzde de bir tutku olarak devam eden reform çabalarının ilk örneklerinden biri Darülfünun da yapılmak istendi. Günün koşulları içinde Türk-Alman ittifakının bir sonucu olarak bu öğretim elemanları Almanya dan sağlandı. Bu kapsamda üçü İstanbul da bulunan ve on yedisi Almanya dan gelen yirmi Alman ve Avusturya-Macaristan uyruklu bir Macar müderris olarak görevlendirilerek, bunlara Alman uyruklu altı teknik yardımcı da eklendi. Böylece Türkiye de ilk kez bir okula aynı anda bu kadar çok sayıda yabancı öğretim elemanı gelmiş oldu. O günün deyişiyle Alman müderrisler, yılları arasında Türkiye de üç yıl kalmış ve Mondros Mütarekesi sonucunda Türkiye den ayrılmışlardır. Alman müderrislerin, bu dönem içinde kalıcı nitelikte fazla bir etkileri olmadı, bir Alman Üniversitesi kurma girişimleri başarıya ulaşamadı, kurmaya giriştikleri sivil meteoroloji ağı ve teşkilâtı da Mütareke nin hemen ardından dağıtıldı ve kurdukları enstitülerin çoğu kapatıldı. Kalıcı etki olarak bir Türkiye Jeoloji Kurumu kurma düşüncesi varlığını sürdürerek 1930 lu yıllarda Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü nün kuruluşu ile sonuçlanacak, bunun yanısıra üç Alman müderrisin 1917 de başlattıkları kimyagerlik öğretimi gelişerek varlığını sürdürecektir. İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, daha önce yine Prof. Dr. Emre Dölen in 5 ciltlik Türkiye Üniversite Tarihi ni yayınlayarak, adeta kendi kendine yüklendiği bir misyonu bu eserle de sürdürerek, üniversite tarihimize önemli bir katkıda daha bulunuyor. Yeni Yayınlar - A kademya 5 Sert kapak, 16x23 cm, 905 sayfa, Aralık 2013 ISBN:

6 Yeni Yayınlar - T arih EZİDİLER Kara Kitap Kara Talih Amed Gökçen Şunuş: Murathan Mungan Fotoğraflar: Saner Şen Yazıyla sürekli bir iletişim kuramayan, her türlü dinî yayılmacı anlayıştan uzak duran ve günbegün azalan bir nüfusa sahip olmaları sebebiyle de neredeyse antropolojik bir öğe olarak incelenmeye başlanan Ezidiler tarihsel körlük ten muzdarip olan topluluklardan sadece biridir. Hem kültürel hem de siyaseten tartışmalı bir hal alan Ezidilik bin yılda var ettiği tüm mitolojik anlatıyı ve kültürel yapıyı bu yüzyılda kaybetmek üzere. Gerek topluluğun iç dengesi gerekse de dışarıdan yapılan müdahaleler bu kültürel kopuşu hızlandırmaktadır. Bu kültürel kopuş dâhilinde ortaya çıkan sorunlar sadece Hıristiyanlık ve Müslümanlık gibi daha kurumsal dinlerin yarattığı siyasî, kültürel, dinî ve askerî baskı yla sınırlı değildir. Bugün Ezidileri tarihin sayfalarına doğru iten etkenler arasında, Ezidiliğin kayıp iki dinî kitabının onlarca farklı kopyasının ortaya çıkmış olması, Ezidi toplumunun tarih boyunca ve çeşitli yönetimler altında maruz kaldığı katliamlar, sürgünler ve savaşlar, günümüzde modernizmin etkileriyle daha da belirginleşen kuşaklar arası farklılıklar da rol oynamaktadır. Bunların yanı sıra geçtiğimiz yüzyılda ortaya çıkan ulusallaşma hareketleri sonucunda Ezidi toplumunun farklı devletler, kültürler ve dinlerle olan etkileşimi ve bunların sonucunda ortaya çıkan ayrışma Ezidiliğin bir diğer sorunu olarak karşımıza çıkmaktadır. Kara Kitap Kara Talih başlıklı bu çalışma Ezidilerin bu zorlu yolculuğunu az da olsa kayıt altına almayı amaçlamaktadır. Bu amaçla Amed Gökçen in 2004 yılından bu yana Türkiye, Suriye, Irak, Gürcistan, Ermenistan ve Almanya da yürüttüğü saha araştırmalarında elde ettiği sözlü kültüre ait bilgiler Saner Şen in fotoğraflarıyla birlikte sunulmaktadır. Tartışma yaratacak başlıklar üzerinden değil, topluluğun gündelik hayatta kullandığı argümanlar üzerinde şekillenen Kara Kitap Kara Talih Ezidi topluluğunun görünür olma çabasına destek olarak önemli bir boşluğu dolduracaktır. 6 24x20,5 cm, 213 sayfa, Eylül 2014 ISBN:

7 EZİDİLİK Arka Planı, Dinî Âdetleri ve Metinsel Geleneği Phılıp G. Kreyenbroek Ezidiler ve Ezidi inancı geçen yüzyılın ortasından itibaren Batılı gezginler ve bilim adamları üzerinde büyük bir etki bırakmış ve bu etki Ezidilere ilişkin çok sayıda yayına konu olmuştur. Günümüz Ezidiliğinin kendi yapısından kaynaklanan belirgin veri eksikliği göz önünde bulundurulduğunda, araştırmacıların bu dinin kökenlerine büyük ilgi göstermiş olması anlaşılabilir bir durumdur. Özellikle Ezidi inancının elle tutulur bir yazılı metne sahip olmayışı ve her türlü dinî/kültürel pratiğin sözlü olarak kuşaktan kuşağa aktarılması var olan araştırmaları ayrıca önemli bir hale getirmiştir. Philip G. Kreyenbroek ün Ezidi tarihi ve kültürel yapısı hakkındaki karşılaştırmalı analizlerini ve dinî metinlere ait çözümlemelerini içeren Ezidilik Arka Planı, Dinî Âdetleri ve Metinsel Geleneği adlı bu özenli çalışmanın, kitapta yer alan Kürtçe ve Türkçe dualarla birlikte, önemli bir boşluğu dolduracağı kuvvetle muhtemeldir. Ezidilik Arka Planı, Dinî Âdetleri ve Metinsel Geleneği adlı bu çalışmada öncelikle, her zaman kuşaktan kuşağa sözlü olarak aktarılmış ve kısa zaman öncesine kadar yazıya dökülmemiş olan geniş bir Ezidi dinî metin külliyatının varlığına dikkat çekilmesi hedeflenmektedir. İkinci olarak Ezidiliğin birçok karakteristik unsurunu sözlü geleneğinden alan özünde yazılı olmayan bir din olarak sunulması amaçlanmaktadır. Bunun ötesinde Ezidiliğin bazı yönlerinin eski İran dini hakkındaki modern görüşler ışığında daha iyi anlaşılabileceği öne sürülürken, Ezidilik dini ve modern bir inanış olan Ehl-i Hak arasındaki çarpıcı paralelliklerinin de önemli olduğu savunulmaktadır. Yeni Yayınlar - T arih 7 16x23 cm, 330 sayfa, Şubat 2014 ISBN:

8 Yeni Yayınlar - T arih GEÇ DÖNEM ORTAÇAĞ AVRUPASI Ekonomik ve Sosyal Tarih, Steven A. Epsteın 10. yüzyılı takip eden beş yüzyıl, iktisadi sistemlerin ve günümüze dek dünyada etkisini koruyan sosyal kuramların temellerinin ortaya atıldığı bir dönem olmuştur. 14. yüzyılda yaşanan kıtlık ve salgın hastalıkların vurgulanmasının, Steven A. Epstein ın bu kitabında, 14. yüzyılda yaşanan kıtlık ve salgın hastalıkların vurgulanması, Avrupa nın değişken iktisadi durumunu incelemek için merkezî bir önem taşıyor. Epstein, Avrupa yı doğudan batıya, kuzeyden güneye tüm yönleriyle inceleyip aile yaşamı ve feodal toplumu ele alarak aynı zamanda ticaret, zanaat ve tarımdaki gelişmelere de ağırlık veriyor. Geç Dönem Ortaçağ Avrupası: Ekonomik ve Sosyal Tarih, , ekonomik büyümenin başladığı 1000 yılından, küresel çapta bir ticaret anlayışının gelişmeye başladığı 1400 lü yılların sonuna kadar Avrupa nın sosyal ve ekonomik tarihindeki önemli konuları ele alıyor. Bunun yanı sıra, Hıristiyan kültürü çerçevesinde, Avrupa sınırları dâhilindeki Müslümanlar, Yahudiler ve muhaliflerle, ve sınır komşusu oldukları İslâm ve Tatar devletleriyle yaşanan çatışmaların sebebi olan değer yargılarını ortaya koyuyor. Steven Epstein ın kaleme aldığı geç dönem Ortaçağ ekonomisi hakkındaki bu eserin şüphesiz ki iki muhteşem özelliği öne çıkmaktadır: açıklık ve kesinlik. Geç Dönem Ortaçağ Avrupası: Ekonomik ve Sosyal Tarih, , öğrencilerin ve akademisyenlerin zevkle okuyacağı bir eserdir. Prof. William Chester Jordan Dayton-Stockton, Princeton University Son dönemlerde yapılmış ekonomik ve sosyal tarih araştırmaları, bu kitapta maharetle bir araya getirilmiştir. Epstein ın mütevazı bir tavırla ortaya koyduğu bu ustalık eseri, kitap okurundan öğrencilere kadar dikkat çekmektedir ve bu muhteşem çalışma yeni bir kaynak olması sebebiyle heyecan uyandırmaktadır. William Caferro, Vanderbilt University Geç Dönem Ortaçağ Avrupası: Ekonomik ve Sosyal Tarih, , tarım ve ticarete ve teknoloji, tüketim ve Avrupa daki bilgi kültürü, ilerlemenin değeri eğilimine yenilikçi bir bakış açısı sağlamaktadır. Kathryn Reyerson, University of Minnesota 8 16x23 cm, 332 sayfa, Mayıs 2014 ISBN:

9 İSRAİL YURTTAŞI FİLİSTİNLİLER Yurttaşlık, Kimlik, Siyaset Erhan Keleşoğlu Dünyada ulus-devletlerin büyük bir çoğunluğu türdeş, yekvücut bir etnik yapıya sahip değildir. Bu devletlerin hepsinde yurttaşlık ile ulusal kimlik arasındaki ilişkiler sürekli bir gerilime yol açmakta, özellikle sosyalist sistemin dağılmasından sonra ortaya çıkan etnik çatışmaların yanı sıra hemen her Avrupa ülkesinde görülen göçmen nüfusla birlikte yaşanan, kökenleri çok farklı gerilimler ve savaşlar bu sorunun çok değişik biçimler alarak devam ettiğini göstermektedir. Dr. Erhan Keleşoğlu nun bu çalışması, başlangıcı çok eskilere uzanan ama İsrail in kurulmasıyla birlikte, 1948 de somut olarak biçimlenen İsrailliler ile İsrail yurttaşı Filistinlilerin arasındaki yurttaşlık ve kimlik gerilimini günümüze kadar uzan tüm veçhelerini ele alırken, İsrail in Filistinli yurttaşlarının kimlik inşası ve İsrail Devleti ile yurttaşlık üzerinden kurdukları ilişkisini incelemektedir. Yazara göre, İsrail in resmî ideolojisi olarak Siyonizm, siyasi self-determinasyon hakkını sadece Yahudiler için tanıyıp Filistinli azınlığı siyasal karar alma süreçlerinden dışlarken bu, durumlarını demokratik araçlarla geliştirmeye çalışan Filistinlilerin önünde büyük bir engel oluşturmaktadır. Eserde, buna rağmen bu azınlığın kimliğini, kurumlarını, siyasal kültürünü inşası ve arası dönemdeki eşitlik arayışı örneklerle dile getirilmektedir. İsrail Yurttaşı Filistinliler İsraillilerin Bağımsızlık Savaşı, Filistinlilerin ise En-Nekbe (Felaket) adını verdikleri 1948 yılındaki savaşın ardından İsrail Devleti nin kurulması süreciyle başlayarak Filistin kimliğine ışık tutarken, aynı zamanda İsrail in siyasal ve toplumsal yapısına eğilmektedir. Yeni Yayınlar - T arih Bu çalışma, İsrail de bu ülkenin yurttaşları olarak yaşayan Filistinli Arapların tarihi, hukuki, siyasi ve ekonomik maceralarını, o coğrafyayı siyasal ve sosyal hayatı ile tanıyan, temel Batılı bilim diline ilaveten kimlikleri ve yurttaşlık pozisyonları değerlendirilen Filistinlilerin dilini kullanarak ilgili bilgi ve yorumları birinci elden aktaran, analiz eden bir bölge uzmanının kaleminden ortaya koymaktadır. Prof. Dr. Faruk Sönmezoğlu, İstanbul Üniversitesi 9 16x23 cm, 256 sayfa, Şubat 2014 ISBN:

10 Yeni Yayınlar - A raştırma KUZEY KIBRIS IN ÖTEKİLERİ Rumlar, Marunîler, Romanlar, Aleviler, Kürtler Ali Dayığolu Kuzey Kıbrıs ın Ötekileri, KKTC deki azınlıklar konusundaki ilk kitap. Bu grupların sorunlarını bir yandan KKTC mevzuatı ve uygulaması, diğer yandan da uluslararası hukuk ve uygulaması çerçevesinde inceliyor. Boşluk bırakmıyor. Boşluk bırakmadığı bir husus daha var: Azınlık kavramını Türkiye de kullanıldığı gibi sadece gayrimüslimlerle sınırlı olarak değil, uluslararası literatürde kullanıldığı biçimde ele alıyor: Çoğunluktan sayıca daha az olan, başat olmayan, farklılık arz eden ve bu farklılığı korumak isteyen vatandaşlar. Böylece, incelenen öteki kavramına Kürtler, Aleviler, Romanlar gibi Müslüman gruplar da giriyor. Bu yaklaşım biçiminin, Türkiye de 1454 ten beri şu veya bu biçimde hüküm süren Millet Sistemi ne dayanan millici içgüdüyü artık aşması ve dünya standartlarına ulaşması çok sevindirici. Diğer yandan bu kitap, bir Ağlama Duvarı da değil, şükür. Baskıların zaman içinde azalma eğilimi gösterdiğini, tarihler vererek, iç-dış sebepleriyle anlatıyor. Prof. Dr. Baskın Oran Dünyada ve Türkiye de azınlık ve azınlık haklarıyla ilgili birçok çalışma yapılmışken Kuzey Kıbrıs ın azınlıkları hakkında bilimsel çalışmalar sınırlı kalmıştır. Yapılan çalışmalar konuya ya genel hatlarıyla yaklaşmış, ya da belli bir grubu ele almıştır. Ali Dayıoğlu bu çalışmasında tüm azınlık gruplarını göz önüne alarak, azınlık haklarını uluslararası hukuk ve yürürlükte olan KKTC mevzuatı çerçevesinde incelemektedir. Azınlıkların sorunlarını ve mevzuattaki eksiklikleri ortaya koyan bu eser, azınlıkların korunmasına ve uluslararası hukuk belgelerine değinerek mevzuat ve uygulamaları irdelemekte; bu alanda kaleme alınan bilimsel çalışma eksikliğini bir nebze kapatmaya çalışmaktadır x23 cm, 150 sayfa, Ekim 2014 ISBN:

11 NE KADARI YETERLİ? Para Sevgisi ve İyi Yaşam Mücadelesi Edward Skıdelsky - Robert Skıdelsky İyi bir yaşam nedir? Böyle bir yaşama ulaşmak, onu sürdürmek için neler yapmalıyız? Acaba herkes benim hayattaki amacım çok fazla para kazanmaktır dediğinde bu ne anlama gelecektir? Böyle bir amaç iyi bir yaşam ı getirecek midir? Ünlü ekonomist Robert Skidelsky ile oğlu felsefeci Edward Skidelsky, Ne Kadarı Yeterli? Para Sevgisi ve İyi Yaşam Mücadelesi adlı eserlerinde işte bu sorulara cevap ararken, daha fazla para kazanma arzusunun biçimlendirdiği ekonomik doyumsuzluğa ve artık yeter dememizi önleyen psikolojik eğilime karşı önemli tezler geliştiriyor. Bunun için Keynes in 1930 da yazdığı Torunlarımızın Ekonomik Olanakları makalesinde öngördüğü kehanetinin gerçekleşmemesinden yola çıkarak önemli tespitlerde bulunan yazarlar, Keynes in esasında kapitalizmin kötülüklerinin farkında olduğunu ancak bunun servetin büyüyerek, adil bir biçimde paylaşıldığında ortadan kalkacağına inandığını, bu nedenle yanıldığını vurguluyorlar. Yazarlara göre, serbest piyasa ekonomisi; işverenlere çalışma saat ve koşullarını istedikleri gibi düzenleme gücü verirken, bizim de içimizdeki rekabetçi, statü elde etmeye yönelik tüketim eğilimini alevlendirip, para kazanmayı insanlığın temel ticari güdüsü haline getirmekte, bu da doyumsuzluğu beslemektedir. Skidelsky ler kitaplarında, felsefe ve ekonomi biliminin bakış açılarını, bu iki disiplinin birbirine ihtiyacı olduğu düşüncesiyle biraraya getirirken; kapitalizmin yarattığı servetin uygar bir kullanıma sokulması gerektiğini de vurguluyorlar. Yeni Yayınlar - E konomi Robert ve Edward Skidelsky zekice kurgulanmış bu eserinde, soyut kavramları sorunsuzca inşa ederek felsefeden kamu politikasına kadar ortaya somut bir yapı koymaktadır. Dünyanın Büyük Buhran a girmesiyle Keynes in bu çağının ötesindeki denemesinin göz ardı edildiğine dikkat çekmektedir. Daha iyi bir gelecek için bu çağrıyı bir daha görmezden mi geleceğiz? Jon Cruddas, The Independent Ne Kadarı Yeterli? dahiyane ve zihin açıcı, zengin ve geniş kapsamlı bir eser. Batı nın bugün en acil ahlaki problemine başka bir kapı açmaktadır. Nick Spencer, Church Times 21. yüzyılda yaşamın anlamı nedir? Modern insanın varlık amacı sadece daha büyük ev, daha güçlü araba, daha çok giyim-kuşam, velhasıl sınırsız bireysel tüketim hırsına indirgenebilir mi? Skidelsky lerin tüketim toplumunun içerdiği medeniyet anlayışına yönelik derin eleştirileri ufkunuzu açacaktır. Prof. Dr. Asaf Savaş Akat, İstanbul Bilgi Üniversitesi 11 16x23 cm, 230 sayfa, Ekim 2014 ISBN:

12 Yeni Yayınlar - H ıstory THE EXTERMINATION OF ARMENIANS IN THE DIARBEKIR REGION Hılmar Kaıser The Extermination of Armenians in the Diarbekir Region is a study based largely on neglected sources from Turkish and Armenian archives covering the years 1908 to It discusses the rise of the Committee of Union and Progress, the nascent Kurdish nationalist movement, and the annihilation of the Ottoman Armenian population. The deportation and massacre of Armenians was a complex process with central authorities in Istanbul, regional governors, and local elites competing for control. Consequently, decisionmaking, deportations, assimilation policies, the seizure of Armenian properties as well as the settlement of Kurdish and other Muslim groups appear in a new light. Rather than following a strict preconceived plan, Ottoman authorities regularly implemented ill-defined policies. Often they followed suggestions from governors. Consequently, local officials had a more radicalizing impact on overall anti-armenian policies than hitherto assumed. Many others, however, offered determined resistance. Neither the Committee of Union and Progress nor the Ottoman bureaucracy had unified in persecuting Armenians. The book does not present the developments in the region in a dichotomous perspective but emphasizes complexities beyond the governing paradigms and opens new avenues for research and discussion x23 cm, 464 sayfa, Nisan 2014 ISBN:

13 HUKUK BÜROSU YÖNETİMİ Temel İlkeler ve Uygulamalar Reşat Eraksoy Avukatlar, şirketlerin planlama ve önlem alma disiplini içinde hukuki konuları önceden düşünüp tasarlamalarına uygun şekilde önleyici hukuk tarafında yer almaya başlamışlardır. Bu durum avukatlara duyulan ihtiyacı artırmış, avukatların hukuksal çerçeveyi oluşturan, planlayan, bunu yürüten ve sorun çıktığında problemleri çözüp daha sonra da problemlerin tekrar ortaya çıkmasını önleyecek yönetimsel önemi olan bir uzman haline getirmiştir. Bununla birlikte işletme yönetimi, içeriğine hukuk hizmetini ve hukuk işleri yönetimini de dâhil etmeye başlamıştır. Bu bağlamda hukuk hizmetleri de işletme yönetimi ilkeleri açısından incelenerek avukatların daha iyi hizmet sunmalarını sağlayacak şekilde geliştirilebilecektir. Reşat Eraksoy bu eserinde, işletme yönetimi ilkelerini ve stratejik planlama, müvekkil ilişkileri yönetimi, finans, insan kaynakları, bilgi işlem uygulamaları ile dosyalama ve genel işleyiş kurallarını bürolarda uygulamaya almak için avukatlara ve bürolarda çalışan profesyonellere yol göstermektedir. Hukuk bürolarından hizmet isteyen şirketlerin hizmet sunumunda, artan talepleri hukuk hizmetini üreten büroların kurumsallaşmasını ve bürolarını bir işletme gibi yönetmelerini gerektirmektedir. Hukuk Bürosu Yönetimi, kariyerlerinin başındaki veya hâlihazırda bir büroda çalışan avukatlara hukuk bürosu yönetimine dair temel kavramları uygulamalı olarak aktarmaktadır. Bu sayede avukatlar yıllar ilerledikçe mesleki bilginin yanı sıra işletme yönetimine dair bilgilerle de donanmış olacaklardır. Yeni Yayınlar - H ukuk 13 13x19 cm, 548 sayfa, Nisan 2014 ISBN:

14 Yeni Yayınlar - H ukuk Sermaye Şirketlerinin Denetimi M. Kâmil Mutluer - M. Selçuk Uslu - Ziyaettin Bildirici Şirketler hukukunun en çok ilişkili olduğu alanlardan birisi de denetim konusudur. Bu açıdan, ticaret hukukçularının denetim konusuna yabancı olmamaları gerekmektedir. Diğer yandan, özellikle şirketler alanında çalışacak ekonomist ve işletmecilerin de yeterli düzeyde şirketler hukuku bilgisine sahip olmaları kaçınılmazdır. Sermaye Şirketlerinin Denetimi bu açıdan iki kesime hitap etmektedir. Bu kesimlerden birisi, öğrenim sistemi dolayısıyla yeterli düzeyde hukuk bilgisi alamayan ekonomist ve işletmeci grubudur. Özellikle bu alanlarda Anglosakson eğitim sisteminin uygulanması sebebiyle, söz konusu alanlarda eğitim gören kişilere gerekenin çok altında hukuk eğitimi verilmekte ve hiçbir hukuk dersi almadan öğrenciler lisans öğrenimlerini tamamlamaktadırlar. Diğer yandan, öğretim süresinin yetersizliği ve sosyal yaşamın değişmesi sonucunda yeni yeni hukuk derslerinin ortaya çıkmasıyla, hukuk öğrencilerine yeterli düzeyde muhasebe, denetim ve ekonomi alanıyla ilgili gerekli dersler gerektiği düzeyde verilememektedir. Bu eser, bahsedilen bu boşluğu doldurmayı amaçlamaktadır. M. Kâmil Mutluer, M. Selçuk Uslu ve Ziyaettin Bildirici bu çalışmada, ekonomist ve işletmecilere yeterli düzeyde sermaye şirketleri ve bu şirketlerin Türk Ticaret Hukuku yönünden denetimiyle ilgili bilgi vermeye çalışırken, ilerleyen bölümlerde hukukçulara hitap etmektedir. Kanunun üzerine oturtmak istediği finansal tabloların denetimi ve mevcut hükümlerin uygulamada nasıl gerçekleşeceği ele alınmaktadır. Sermaye Şirketlerinin Denetimi, tüm bu mevzubahis boşlukları doldurarak hukukçular, ekonomistler, işletmeciler ve öğrenciler için önemli bir kaynak görevi görecektir x23 cm, 396 sayfa, Kasım 2013 ISBN:

15 TÜRKİYE DE DEMOKRATİKLEŞME SÜRECİ Anayasa Yapımı ve Anayasa Yargısı Ergun Özbudun Türkiye de anayasa hukukunun önde gelen isimlerinden biri olan Prof. Dr. Ergun Özbudun bu eserinde, demokratikleşme süreci ile bu sürecin iki önemli boyutunu oluşturan anayasa yapımı ve anayasa yargısı konularındaki çalışmalarını bir araya getirmektedir. Gerçekten, her iki konu, Türkiye nin çok partili siyasal hayata geçmesinden günümüze kadar, siyaset gündeminin en tartışmalı konularını oluşturmuştur. Bu tartışmalar, günümüzde de, hararetli şekilde devam etmektedir. Her iki konuda evrensel demokratik standartlara uygun düzenlemelerin hâlâ yapılamamış olması, Türkiye demokrasisinin henüz demokratik olarak pekişmiş ya da konsolide bir demokrasi olamayışını açıklayan etkenler arasındadır Portekiz devrimi ile başladığı varsayılan ve demokratikleşmenin üçüncü dalgası olarak adlandırılan demokratikleşme sürecinde, Türkiye nin birçok yeni üçüncü dalga demokrasisinden geri kalmış olması, paradoksal ve açıklanmaya muhtaç bir durumdur. Prof. Özbudun un Türkiye de Demokratikleşme Süreci-Anayasa Yapımı ve Anayasa Yargısı adlı bu önemli kitabı; aynı zamanda bugün Türkiye de yaşanan süreç içinde demokratik pekişmenin hangi noktada bulunduğu ve genel gidişin demokratikleşmeye mi, yoksa her geçen gün kendini daha fazla gösteren otoriterleşmeye mi yöneldiğini anlamamıza yardım edecek ipuçlarını da sunmaktadır. Yeni Yayınlar - H ukuk 15 16x23 cm, 214 sayfa, Mart 2014 ISBN:

16 Yeni Yayınlar - İ nsan Hakları Hukuku Çalışmaları Uluslararası İnsan Hakları Hukukunda VİCDANİ RED VE TÜRKİYE Özgür Heval Çınar Tarih boyunca ordular, itaatkâr askerlere ihtiyaç duymuşlardır. Ancak her dönemde çeşitli sebeplerle savaşlara katılmayı ya da askerlik yapmayı reddedenler olmuştur. Bunun en doğrudan ve en açık ifade biçimi de vicdani red olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu ise günümüzde vicdan, düşünce ve din özgürlüğü hakkının meşru bir ifadesi olarak tanınmaktadır. Dr. Özgür Heval Çınar, Türkiye de militarizmin kökenlerini inceleyerek vicdani red hakkının Türkiye de neden tanınmadığını ortaya koymaya çalışmaktadır. Uluslararası insan hakları hukukunun da ilgisini çeken bu durum, Türkiye nin insan hakları yükümlülüklerini nasıl ihlal ettiğini, bunlardan nasıl uzak olduğunu açıklarken, bazı sorulara da yanıt aramaktadır: Türkiye nin iç hukukunda vicdani red hakkını tanımamasının altında yatan sebepler nelerdir? Türkiye nin uluslararası insan hakları hukuku kapsamındaki yükümlülükleri nelerdir? Türk hukuku bu yükümlülükler ile hangi oranda bağdaşmaktadır ve Türkiye nin uluslararası insan hakları yükümlülüklerine tam anlamıyla uyması için iç hukukta ne gibi değişiklikler yapılması gerekmektedir? Yazarın bu özgün çalışması, uluslararası ve bölgesel insan hakları hukukuna dair analizle, Türkiye nin özellikle bu konuda üzerine düşen yükümlülükleri yerine getirmediğini, hangi noktalarda uluslararası insan hakları hukukunun gerisinde kaldığını tespit edip, Türkiye nin bu yükümlülüklere uyması için iç hukukunda yapması gereken değişiklikleri ortaya koymayı amaçlamaktadır. Vicdani red hakkına ilişkin bu son derece güncel eser, konuyla ilgili uluslararası insan hakları belgelerine ve bunlara yönelik uygulamalara dair ayrıntılı ve kapsamlı bir analiz sunmaktadır. Özellikle de, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi nin ve halihazırda büyük bir onurla başkanlığını yürütmekte olduğum Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Komitesi nin bu konudaki yakın tarihli zengin içtihatları derinlemesine incelenip değerlendirilmektedir. Bu davalardan bazıları Türkiye ile ilgili olup, elinizdeki kitabın yazarı bunlardan da yararlanarak uluslararası insan hakları hukuku merceğinden ülkedeki fiilî uygulamalara dair etraflı ve nitelikli bir analiz sunmaktadır. Prof. Sir Nigel Rodley, Essex Üniversitesi İnsan Hakları Merkezi Başkanı 16 16x23 cm, 327 sayfa, Mayıs 2014 ISBN:

17 GEZİ PARKI OLAYLARI İnsan Hakları Hukuku ve Siyasi Söylem Işığında bir İnceleme Burcu Yeşiladalı, Cansu Muratoğlu, Gökçe Çiçek Ayata, İdil Elveriş, İdil Işıl Gül, Lami Bertan Tokuzlu, Pınar Çağlı, Sevinç Eryılmaz Ulaş Karan Büyük toplumsal olaylar meydana gelip, toplumun tüm kesimlerinde derin etkiler yarattıktan sonra kendilerini bir anlamda tarihin kollarına bırakır. Ünlü bir düşünürün dediği gibi normal dönemlerde yirmi yılda gerçekleşecek olaylar, adeta yirmi günde toplumu sarsarak yaşanırken, sonuçları da değişik biçim ve yöntemlerle tartışılmaya başlanır. Bununla birlikte, bu sürecin hemen başlarında; yaşayanlar, yaşamış olduklarının heyecanı ile kimi öznel yorum ve tanıklıklarda bulunup, gerçeğin sadece bir yüzünü yansıtacak, bundan sonradır ki, yaşananlar tarihin nesnel, eleştirel labirentlerinden geçerek, gerçek anlamda tarihsel olgu şekline bürünecektir. Geçen yaz başında tüm Türkiye yi sarsan Gezi Parkı Olayları için de artık böyle bir süreç başlamış bulunmaktadır. Şüphesiz olayları yaşayanlarla, dışarıdan değerlendirenler, aydınlar, siyasetçiler ve diğerleri... Süreç içinde çok farklı değerlendirmelerde bulundu. Kimi destekçinin yorumu sağlıklı bir nesnelliği yakalarken kimisi de yüceltmenin uç noktalarına ulaşarak ütopik yorumlar yaptı. Ne ki, toplumun gelişim yasalarından bihaber birçok siyasetçi ise muhalefetini belirsiz ve yüzeysel bir komplo yumağının ardına sığınarak yaparken, ayaklarının bu yumağın iplerine dolanmasından kaçamadı. Peki, gerçek neydi? Bu gerçeğe ulaşmak için atılacak ilk adımlar nelerdi? İşte sizlere sunduğumuz bu ilk sayılabilecek rapor, Gezi Parkı gerçeğini insan hakları hukuku ve siyasilerin bu süreç içindeki söylemlerini esas alarak Ne? sorusunu değil, Nasıl? sorusunu sorarak, cevaplarını da tartışmayı hedefliyor. Gezi Parkı Olayları, kapsadığı konular ve ilişki biçimleri dikkate alınarak, bugünün Türkiyesi ve bugünün dünyası bakımından da anlamı olan bir tartışmayı doğurabilecek, çok geniş bir alanı kapsadı. Bu nedenle, farklı disiplinlerin bilgi dağarcığı ve araştırma yöntemlerinden yararlanarak farklı incelemelere konu olması, bu toplumsal olgunun anlaşılması, tartışılması ve isabetle değerlendirilebilmesi bakımından önem taşıyor. Böyle bir çabanın başka bir açıdan da kıymetli olduğunu düşünüyorum. Zira bu sayede, sadece Ne? sorusunu değil Nasıl? sorusunu da sormak ve cevaplarını arayıp tartışma olanağı doğabilecektir. Bunun, açık bir toplum olma bakımından öncelikli bir değeri var. Prof. Dr. Turgut Tarhanlı, İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Yeni Yayınlar - İ nsan Hakları Hukuku Çalışmaları 17 BURCU YEŞİLADALI CANSU MURATOĞLU GÖKÇE ÇİÇEK AYATA İDİL ELVERİŞ İDİL IŞIL GÜL LAMİ BERTAN TOKUZLU PINAR ÇAĞLI SEVİNÇ ERYILMAZ ULAŞ KARAN 16x23 cm, 211 sayfa, Kasım 2013 ISBN:

18 Yeni Yayınlar - K avramlar ve Pratikler GÜVENLİK, TOPRAK, NÜFUS Collège de France Dersleri ( ) Mıchel Foucault Michel Foucault nun arasında Collège de France taki Düşünce Sistemleri Tarihi başlıklı kürsüsünde verdiği bu derslerde, düşünürün elindeki tarihsel materyalleri nasıl işlediğine, felsefeyle tarih arasındaki bağları nasıl ördüğüne tanık oluyoruz. Bu derslerde Foucault, Antik Yunan da paranın tesisinden 18. Yüzyıl Fransa şehirciliğine, psikiyatrik iktidardan modern devlet aklına, Hıristiyan öznellik biçimlerinden neoliberalizmin insan kavrayaşına uzanan tarihsel araştırmaları, hakikat ile özne araasındaki ilişkinin biçimlerini sorgulayarak ortaya koyuyor. İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, Fransa da 1999 dan itibaren yayınlanan, birçok yeni araştırma için çıkış noktası oluşturan ve Foucault nun düşüncesinin alımlanmasında bir dönüm noktası haline gelen bu dersleri, Türkçe için yazılan yeni önsözlerle birlikte yayınlıyor li yılların ilk yarısındaki derslerini adlî, cezai pratiklere ve kapatılma sorununa ayıran Foucault, 1978 senesindeki bu derste disiplini değil yönetimi, kapatılmayı değil dolaşımı, hapishaneyi değil insanları özgürlükle yönetme tekniği olarak liberalizmi ele alıyor. Modern devletin tarihini yönetim sanatlarının bir parçası olarak okurken, bu sanatların soybilimini de Doğu daki çoban-kral figürüne bağlayan Foucault, bu derste daha önce başvurduğu yöntem ve analizleri köklü bir biçimde dönüştürerek, dünya çapında büyük ilgi uyandıran yönetimsellik ve pastoral iktidar gibi kavramları geliştiriyor. Öte yandan, modern politikanın devlet aklı gibi temel meselelerinin, polis gibi başat kurumlarının ortaya çıkışının incelendiği Güvenlik, Toprak, Nüfus dersi, parlak bir siyasi tarih denemesinin çok ötesinde bir etkiye sahip. Foucault nun nüfusun şehircilik politikaları üzerinden yönetilmesi ya da pastoral iktidar karşısındaki tutum ayaklanmaları konusundaki analizleri, bu düşüncenin bugün bizler için hâlâ ne denli canlı ve önemli olabileceğini ortaya koyuyor x24 cm, 358 sayfa, Aralık 2013 ISBN:

19 MÜLK, MAHAL, İNSAN İstanbul da Kentsel Dönüşüm Derleyen: Asuman Türkün Türkiye de son yıllarda gündemi meşgul eden kentsel dönüşüm projeleri, özellikle İstanbul da birçok toplumsal ve siyasi tartışmayı da beraberinde taşımaktadır. Mülk, Mahal, İnsan: İstanbul da Kentsel Dönüşüm, bu alandaki literatüre önemli bir katkı sunarken, hem geniş bir çerçeveden kentsel dönüşümü ele almakta, hem de özel olarak altı bölgede yapılan saha çalışmasını ortaya koymaktadır. İstanbul un Başıbüyük, Derbent, Aydınlı, Tarlabaşı, Tozkoparan ile birlikte Ayazma ve Tepeüstü Mahallelerinde yapılan saha çalışmaları, mahallelerin sosyal yapılarını, demografisini, tarihini inceleyen bu çalışma, tanıklıklar ve belgelere dayanarak bölgenin bir perspektifini sunmaktadır. Araştırma birçok soruya da cevaplar aramaktadır: Dönüşüm alanındaki mahallelerde yaşayanların koşulları ve olanakları, kentsel dönüşüm modeline uygun mudur? Konut alanlarında zaman içinde oluşan ilişkilerinin önemini nedir? İnsanların bu dönüşüm modeli hakkında fikirleri ve bu yönde talepleri nelerdir? Dönüşüme karşı bir muhalefet var mıdır, seyrini etkileyebilir mi ve kararlara katılması mümkün mü? Mahalle sakinlerinin yaşam koşullarının iyileşme şansı var mıdır? Daha demokratik ve gerçekçi bir konut politikası için neler yapılmalıdır? İşte tüm bu sorulara yanıt arayan bu çalışma, kentsel dönüşüm hakkında yapılan çalışmalar arasında önemli bir eser olma iddiasını taşımaktadır. Yeni Yayınlar - K ent-monografi Siyasal iktidar tarafından Türkiye nin gündemine öncelikli ve tüm Türkiye yi kapsayan bir siyasal proje olarak sunulan kentsel dönüşüm, kapsamı, gerektirdiği kaynak, yıkılıp yenileneceği ilan edilen yedi milyonluk konut sayısıyla çok büyük bir iddia taşımaktadır. Bu kapsamda bir proje, özenle planlanarak uygulanmadığı, projeden etkilenenlerin katılımlarının sağlanamadığı halde ülke kaynaklarının kötüye kullanılması, mimarlık ve çevre kalitesinin olumsuz gelişimi, dönüşümün yükünün adaletsiz paylaşımı sonucunu doğurma riskini beraberinde getirmektedir. İlhan Tekeli ASLI SARIOĞLU ASUMAN TÜRKÜN BESİME ŞEN BİNNUR ÖKTEM UYSAL ESRA KAYA HADE TÜRKMEN MÜCELLA YAPICI ŞÜKRÜ ASLAN 19 19x24 cm, 443 sayfa, Mart 2014 ISBN:

20 Yeni Yayınlar - K ültürel İncelemeler Kültür Politikaları ve Yönetimi (KPY) YILLIK Derleyen: Phılıpp Dıetachmaır KPY Yıllık 2012/2013 sayısında kültür aktörlerinin kriz ortamlarının ortaya çıkardığı değişim ve dönüşüm süreçlerinde nasıl bir rol oynadıkları, ne tür yenilikçi stratejileri, yönetim ve politika araçlarını devreye soktukları sorusunu odağına alıyor. Bugün kriz hem ekonomik ve hem de politik bir içerik taşıyor. Bir taraftan Avrupa ve ABD de mali krizin tetiklediği ekonomik durgunluk ve onu izleyen kemer sıkma politikaları, öbür taraftan 2011 yılında Tunus ve Mısır dan başlayarak Libya ile devam eden ve hükümetlerin devrilmesine neden olan Arap Baharı olarak adlandırılan politik kriz. İster ekonomik ister politik olsun, Kuzey Afrika dan ABD ye, İspanya dan Yunanistan a kadar pek çok ülkeyi etkileyen bu kriz durumunu niteleyen en önemli özellik geniş toplum kesimlerinin sokaklara ve meydanlara döküldüğü sürekli bir eylemlilik halinin ortaya çıkmış olması. Sivil toplum, New York ta Zuccotti Park ta ve peşi sıra dünyanın pek çok kentinde ve İstanbul da Gezi Park ında olduğu gibi, politikaya katılım aracı olarak kendini, kamusal alanda yaratıcı ve yepyeni biçimlerde sahnelemenin yollarını buldu ve bulmaya devam ediyor. KPY Yıllık, bu dördüncü sayısında dünyada henüz tam ortasında bulunduğumuz bu sivil toplumun politikaya katılım biçimini yenilediği ortamda kültür-sanat cephesinden ne tür yaratıcı yönetim ve politika önerilerinin geldiğini soruşturmak ve bu konudaki değerlendirmeleri toparlamak hedefiyle yola çıktı. Kuşkusuz bu konu önümüzdeki sayılarda döne döne ele alınmaya devam edecek. KPY Yıllık, her sayısında olduğu gibi açılışı bir baş makaleyle yapıyor. Bu yıl baş makale, Yudhishthir Raj İsar ın KPY Konferansı ndaki Kültürün Özerkliği: Eski bir Kavramı Yeniden Ele Almak başlıklı konuşmasının metni. KPY Yıllık 2012/2013 sayısı Kültürel Değişimin Öncüleri başlıklı Dosya makaleleri ve söyleşiler, Diğer Makaleler, Değerlendirmeler ve KPY den yılın Önemli Haberler Seçkisi bölümleri ile Avrupa dan, Dünya dan, komşularımızdan ve Türkiye den kültür politikası ve yönetimine dair birçok tartışmayı ve konuyu gündeme taşımaya devam ediyor. 20 YUDHISHTHIR RAJ ISAR PHILIPP DIETACHMAIR FERHAT ÖZGÜR NADIA VON MALTZAHN RANA YAZAJI SAKI BAILEY MARIA EDGARDA MARCUCCI SANJIN DRAGOJEVIĆ VITOMIRA LONČAR MAXIMILIAN HARTMUTH GORAN TOMKA CORINNA VOSSE BAIBA TJARVE LIDIA VARBANOVA ARTEMIS PAPATHEODOROU STELLA KLADOU GOTTFRIED WAGNER MICHAEL WIMMER NİL DELAHAYE RUBÉN DÍAZ CAMILLE BERTRAND-HARDY SERHAN ADA CAN ALTAY RÜMEYSA KİGER YILDIZ SALMAN TOMISLAV MEDAK TOMISLAV DOMES TEODOR CELAKOSKI 19x24 cm, 177 sayfa, Aralık 2014 ISBN:

21 Cultural Policy and Management (KPY) YEARBOOK Derleyen: Phılıpp Dıetachmaır This issue of the Cultural Policies and Management Yearbook , published by İstanbul Bilgi University Cultural Policy and Management Research Centre (KPY), focuses on the way in which cultural operators have been instrumental in bringing about change and renewal in the cultural scene in the context of and in response to the present situation of social change and crisis. The current crisis has both economic and political dimensions. On the one hand, there is the economic slowdown caused by the financial crisis in Europe and the United States; on the other, there is the political crisis, known as the Arab Spring, which began in 2011 with the overthrow of the governments in Tunisia and Egypt and which continued on into Libya. Whether economic or political, these crises have affected many countries from North Africa to the United States, including Spain and Greece. Their most important effect has been the emergence of a continuing political activism in which a wide spectrum of ordinary people has taken to the streets. Civil society activism is spreading as a global phenomenon and cities are assuming new roles as stages of democratic visibility. What began in 2011 in Zuccotti Park on Wall Street in New York and spread as the Occupy movement to many cities all over the world, including Istanbul with the Gezi Park demonstrations in May and June this year, is a global wave of protest which necessitates a fresh look at the issue of political participation. The role and function of the arts are also in question at these times of social change and dynamism. In this fourth issue of the KPY Yearbook we wanted to look into how this on-going crisis and social turmoil is being addressed by cultural operators, and how these dynamics are impacting on the fields of culture and art. We will no doubt be returning to these questions at length in future issues of the Yearbook. As usual, the Yearbook begins with a keynote article. This year it is based on a talk given at the KPY Annual Conference by Professor Yudhishthir Raj Isar. In his talk, titled Autonomy of Culture: a new take on an old concept, Professor Isar looked at the concept of the autonomy of culture and how this concept changes in times of crisis and social turmoil. The Yearbook then follows on with the Dossier titled Cultural Changemakers, with commissioned articles and submissions and an interview with Doris Pack, Chairman of the European Parliament s Committee for Culture and Education. The Other Articles section of the Yearbook contains a further two articles. In the Review section, meanwhile, there are short review pieces on important events, programmes and publications of the period pertaining to the topics of cultural policy and management. The Yearbook closes with the selection of the fifteen most important pieces of Turkish cultural policy and management news, covering the period and chosen from the KPY s news database. YUDHISHTHIR RAJ ISAR PHILIPP DIETACHMAIR FERHAT ÖZGÜR NADIA VON MALTZAHN RANA YAZAJI SAKI BAILEY MARIA EDGARDA MARCUCCI SANJIN DRAGOJEVIĆ VITOMIRA LONČAR MAXIMILIAN HARTMUTH GORAN TOMKA CORINNA VOSSE BAIBA TJARVE LIDIA VARBANOVA ARTEMIS PAPATHEODOROU STELLA KLADOU GOTTFRIED WAGNER MICHAEL WIMMER NİL DELAHAYE RUBÉN DÍAZ CAMILLE BERTRAND-HARDY SERHAN ADA CAN ALTAY RÜMEYSA KİGER YILDIZ SALMAN TOMISLAV MEDAK TOMISLAV DOMES TEODOR CELAKOSKI Yeni Yayınlar - K ültürel İncelemeler 21 19x24 cm, 177 sayfa, Aralık 2013 ISBN:

22 Yeni Yayınlar - P sikanaliz/psikoloji BİR ANNENİN DOĞUŞU Annelik Deneyimi Sizi Sonsuza Dek Nasıl Değiştirir Danıel N. Stern - Nadıa Bruschweıler-Stern - Alıson Freeland Annelik, kişinin tüm hayatını ve iç dünyasını değiştiren yeni tecrübeler kazandırır. Bu, tercihleri ve öncelikleri değiştiren bir süreçtir. Bu değişim sürecinden geçerken anneler, bebeklerini hayatta tutma kaygısı gibi daha önce tecrübe etmedikleri türden korkularla karşı karşıya kalırlar. Psikiyatrist Daniel N. Stern, pediyatrist, çocuk psikoloğu Nadia Bruschweiler-Stern ve gazeteci Alison Freeland ile yazdığı bu kitapta, anneliğin psikolojisini ortaya koyuyor. Bir Annenin Doğuşu annenin doğumdan önceki ve sonraki aylarda psikolojik olarak doğuşunu, yüzlerce anneyle yapılan röportajlardan ve sahip olduğu klinik tecrübeyle inceliyor. Annelerin yorumları ve vaka incelemelerinden oluşan bu kitap yeni anneler için eşsiz bir kaynak niteliğinde. Buna ek olarak yazarlar, annenin işe dönüşü, babalık kavramı, evlat edinme ve erken doğum gibi konulara da değiniyor. Hamilelik boyunca ve sonrasındaki tecrübelerine dayanarak, anne adayları ve anneler değişen vücutlarından, emzirmenin ya da biberonun faydalarından, yorgunluktan ve işe dönüp dönmeme ikileminden bahsediyor. Bir Annenin Doğuşu nda bu güçlü ve yeni hisler, olabilecek en iyi şekilde okura aktarılıyor x23, 165 sayfa, Kasım 2013 ISBN:

23 UTANÇ VE HASET Görünüm Kaygısı ve Kem Göz Benjamın Kılborne Utanç ve Haset: Görünüm Kaygısı ve Kem Göz isim bu çalışma, Benjamin Kilborne un antropoloji, felsefe, edebiyat, dinler tarihi, sosyoloji, mitoloji gibi birçok alandaki bilgi birikimini psikanalitik bakış açısı ile birleştirerek başta utanç, günah, nazar, kem göz olmak üzere iyilik, kötülük gibi kavramların gelişimini ve toplumsal anlamlarını psikanalizin merceğinden yorumladığı iki bölüm ve Türkay Demir in Kilborne un anlattıklarından yola çıkarak ergenlerde utanç dinamiklerini incelediği bir bölümden oluşuyor. Temel tezim ne özgün ne de sarsıcı: Nasıl göründüğümüzü kontrol ederek nasıl hissettiğimizi kontrol etmeye çalışıyoruz. Bu dinamikler hem utanca hem de hasede yol açıyor; zira utançta kişi kendisini gizlemeye ihtiyaç duyuyor, hasette ise ötekilerin kendisinin görece yetersiz görünmesine neden olduğunu hissediyor.... Aslında bu kitap, benim utanç dinamikleri, görünüm kaygısı ve hasetle ilişkilendirdiğim, bastırma ve otosansürden sorumlu psikolojik süreçleri tanımlamak ve derinlemesine çalışmakla ilgili klinik güçlüklerden ortaya çıktı.... Daha geniş tarihsel ve toplumsal dinamikler hakkında düşünmek için klinik kavramlardan ve psikanalitik kavramları yeniden incelemek için bu dinamiklerden yararlanan bir kitap oldu. İlerleyen sayfalar, bir bakış açısına göre uygulamalı edebiyat ve uygulamalı psikanalizin bir karışımı, bir başka bakış açısına göre ise bir klinisyenin, utanç, görünüm ve hasedin dinamiklerini hümanistik geleneğimizle ilişkilendirilerek canlandırma girişimidir. Sonucu, merak uyandırıcı, tesirli ve kışkırtıcı bulacağınızı ümit ediyorum. Benjamin Kilborne Kilborne tanınma özlemi ile görülme korkusu arasında sıkışıp kaldığını hisseden insanın acısından söz eder. Bu sıkışıp kalma hâli herhâlde en çok ergenlik durumunu tanımlamaktadır. Ergen, bir yandan neredeyse tüm dünyanın gözü onun üzerindeymiş gibi hisseder ve bunu arzularken bir yandan da görülmekten, kıyaslanmaktan alabildiğine korkar... Ergenlerde kuvvetli utanç duygusunun var olması genellikle terapiyi baltalar. Ancak terapi odası utanç dinamiğinin temel açmazı olan aynı zamanda hem görünme hem de güvende olma isteğinin gerçekleşebileceği bir yerdir. Terapinin sağladığı bu imkânı verimli bir biçimde kullanmayı seçen ergenler de az değildir. Türkay Demir Yeni Yayınlar - Psike İstanbul Psikanaliz Kitaplığı 23 16x23 cm, 270 sayfa, Mayıs 2014 ISBN:

24 Yeni Yayınlar - S iyaset Bilimi 20. YÜZYILDA SOYKIRIM VE ETNİK TEMİZLİK Derleyenler: Cenap Çakmak - Gözde Çolak - Gökhan Güneysu 20. yüzyılda, dünyanın birçok bölgesinde soykırımlar, etnik kıyımlar, kitlesel katliamlar, iç savaşlar meydana geldi. Bunlar her gün yaşanan sıcak örnekleriyle 21. yüzyılda da devam ediyor. Öyle görünüyor ki, bu soykırım ve katliamların temelinde yaşanan din, mezhep, kimlik sorunları ile sosyo-ekonomik eşitsizlikler devam ettiği süre, yaşanan insanlık dışı olaylar bitmeyecek. Bu kitapta ele alınan örnekler arasında Bosna, Türkiye de medyanın ilgisiyle biraz bilinir olsa da, diğer soykırım, katliam ve etnik temizlik örnekleri hakkında çalışmalar sınırlı düzeyde kaldı ve Ruanda, Kongo, Liberya, Sierra Leone, Uganda, Sudan ve Çad da meydana gelen çatışmalar ve gerçekleştirilen katliamlar, Türkiye deki kamuoyuna ayrıntıları ile yansıtılmadı. 20. Yüzyılda Soykırım ve Etnik Temizlik, adlı bu çalışmada, tüm kıyım ve katliamların tarihsel ve antropolojik nedenleri göz önünde tutulmuş, karar vericilerin ve politikacıların nasıl hareket ettikleri, yaratılan suçların temelinde hangi saiklerin ve eşitsiz ilişkilerin yattığı ortaya konulmuştur. Tarihsel açıdan ele alınan örneklerde gerilimlerin bir kitlesel çatışmaya dönüşmesinin kaçınılmazlığı vurgulanmış; bu çatışma ve katliamların amaçları, benzeşen yanları, farklılıkları tarihsel, coğrafi ve ekonomik koşulları incelenmiştir. Bunun yanı sıra çatışma ve katliamlarda ortaya çıkan suçlar sırasında, uluslararası toplumun tutumu, gösterdiği tepkiler ve bunların sonucunda biçimlenen adalet mekanizmaları da kitapta değerlendirilmiş, özellikle toplumsal uzlaşma ve hakikat komisyonları tahlil edilmiştir. Cenap Çakmak, F. Gözde Çolak ve Gökhan Güneysu nun derlediği 20. Yüzyılda Soykırım ve Etnik Temizlik kitabının, soykırım, katliam ve etnik temizlik kavramlarının sıkça tartışıldığı günümüz Türkiye toplumunda bu kavramlara bir ölçüde açıklık getireceğine inanıyoruz. Umuyorum ki Komisyon un çalışması, temizlemek için yaraları tekrar açacak ve böylece iltihaplanmasını engelleyecektir. Yüzeysel bakmamalı ve geçmişe mazi dememeliyiz, çünkü bunlar mazi olmayacaktır ve bize musallat olmak için dönecektir. Gerçek uzlaşma kolay değildir, bedeli ağır bağışlamaya dayanmaktadır. Bağışlama öncelikle pişmanlığa bağlıdır ki, bu yapılan hataları kabul etmek anlamına gelir ve ardından gerçeğin ifşası ortaya çıkacaktır. Bilmediğin bir şeyi affedemezsin. Desmond Tutu 24 FADİME GÖZDE ÇOLAK EBRU ÇOBAN ÖZTÜRK CENAP ÇAKMAK BİLGE ŞAHİN MÜGE DALAR GÖKHAN GÜNEYSU ÇAĞRI KÖSE HALİL KÜRŞAD ASLAN 16x23 cm, 342 sayfa, Ağustos 2014 ISBN:

25 BAROLAR VE SİYASET Türkiye Barolar Birliği ve Devlet Kurumları İdil Elveriş Türkiye, neredeyse her gün yargının verdiği bir kararı konuşan, tartışan veya her sabah bir yargı skandalına uyanan bir ülke haline geldi. Buna rağmen, Türkiye de yargının değişik ayaklarını oluşturan kurumlar fazla tanınmıyor, bu konuda genelgeçer görüşlerin dışında farklı görüşlerle, ayrıntıya inen araştırmalara rastlanmıyor. Yargının bileşenlerin arasında en büyük grup olan avukatlar ve meslek örgütleri olan barolar hakkında ise oldukça az şey biliniyor. Oysa TBMM de bulunan en kalabalık meslek grubu avukatlar olduğu gibi, hâkim ve savcılarla kıyaslandığında vatandaşlar tarafından en erişilebilir meslek olmaları da onları toplum içinde farklı bir statü içine sokuyor. Yrd. Doç. Dr. İdil Elveriş in Barolar ve Siyaset adlı çalışması, Türkiye Barolar Birliği ve devlet kurumları arasındaki ilişkiyi baro başkanlığı ve yöneticiliği yapmış kişilerle mülakatlar üzerinden incelerken, Türkiye de siyasete ve çıkar grubu yapısına da ışık tutuyor. Siyasetle bu kadar iç içe olan bir meslek, siyasetten istediklerini nasıl elde ediyor, kendisini hangi değerlerle tanımlıyor, Türkiye deki toplumsal, siyasi ve ekonomik değişimden nasıl etkileniyor? Avukatların, mahkemelerde hâkim ve savcılarla yaşadıklarının, Adalet Bakanlığı Türkiye Barolar Birliği arasındaki ilişkide kurumsal bazda tekrarlandığını görmek, Türkiye de devlet davranışı üzerine bize neler söylüyor? Milletvekili olunca avukatlık unutuluyor mu? Neden Türkiye Barolar Birliği, devlet kurumları nezdinde TOBB kadar saygın değil? İşte elinizdeki kitap bu sorulara cevap aramaya çalışırken, yerleşik görüşlerin dışında bir anlayışı da savunuyor. Yeni Yayınlar - S iyaset Bilimi 25 16x23 cm, 170 sayfa, Ocak 2014 ISBN:

AYRIMCILIK ÇOK BOYUTLU YAKLAŞIMLAR

AYRIMCILIK ÇOK BOYUTLU YAKLAŞIMLAR AYRIMCILIK ÇOK BOYUTLU YAKLAŞIMLAR AYRIMCILIK ÇOK BOYUTLU YAKLAŞIMLAR Derleyenler: Kenan Çayır, Müge Ayan Ceyhan stanbul Bilgi Üniversitesi Yay nlar 393 Sosyoloji 15 - Eğitim Çalışmaları 2 Bu kitapta yer

Detaylı

AÇIK TOPLUM VAKFI NIN İLK BEŞ YILI

AÇIK TOPLUM VAKFI NIN İLK BEŞ YILI 2 0 0 9 2 0 1 3 AÇIK TOPLUM VAKFI NIN İLK BEŞ YILI 2009-2013 Açık Toplum Vakfı nın İlk Beş Yılı 2009-2013 Açık Toplum Vakfı nın İlk Beş Yılı Yayınlayan AÇIK TOPLUM VAKFI Konsept ve Yayına Hazırlayan GöKÇE

Detaylı

İletişimsel Demokrasi-Demokratik İletişim Türkiye de Medya: Mevzuat, Politikalar, Aktörler

İletişimsel Demokrasi-Demokratik İletişim Türkiye de Medya: Mevzuat, Politikalar, Aktörler Demokratİkleşme Programı Medya Raporları Serİsİ - 1 İletişimsel Demokrasi-Demokratik İletişim Türkiye de Medya: Mevzuat, Politikalar, Aktörler Yazarlar Esra Elmas Dilek Kurban DEMOKRATİKLEŞME PROGRAMI

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER ANABİLİM DALI

TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER ANABİLİM DALI TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER ANABİLİM DALI 28 ŞUBAT SÜRECİ VE ANA AKIM MEDYANIN SİYASET MÜHENDİSLİĞİNDEKİ ROLÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ Hazırlayan

Detaylı

bülten den BSV Bülten in Bilim ve Sanat Vakfı nın Ocak-Nisan

bülten den BSV Bülten in Bilim ve Sanat Vakfı nın Ocak-Nisan bülten den BSV Bülten in Bilim ve Sanat Vakfı nın Ocak-Nisan 2013 te düzenlediği faaliyetleri kapsayan 81. sayısı ile karşınızdayız. BÜLTEN Ocak-Nisan 2013 Y l 25 Say 81 Yay n Kurulu Ali Pulcu, Faruk Deniz,

Detaylı

T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU YÖNETİMİNDE KURUMSAL DÖNÜŞÜM VE STRATEJİK LİDERLİK. Hazırlayan.

T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU YÖNETİMİNDE KURUMSAL DÖNÜŞÜM VE STRATEJİK LİDERLİK. Hazırlayan. T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU YÖNETİMİNDE KURUMSAL DÖNÜŞÜM VE STRATEJİK LİDERLİK Hazırlayan Ramazan ELMA Kamu Yönetimi Ana Bilim Dalı Kamu Yönetimi Bilim Dalı Yüksek

Detaylı

Gönüllülüğün Rolünün ve Katkılarının Keşfedilmesi

Gönüllülüğün Rolünün ve Katkılarının Keşfedilmesi Gönüllülüğün Rolünün ve Katkılarının Keşfedilmesi Gönüllülüğün Rolünün ve Katkılarının Keşfedilmesi Birleşmiş Milletler Gönüllüleri (UNV) Birleşmiş Milletler Gönüllüleri (UNV) programı Türkiye, BM nin

Detaylı

Yeşertmek ve Büyütmek Elimizde

Yeşertmek ve Büyütmek Elimizde editörden Yeşertmek ve Büyütmek Elimizde Değerli Dostlar, Küçük adımlar sıklıkla devam ettiğinde büyük başarıları beraberinde getirecektir. Biz bir küçük adım atarak işe başladık, uzun uğraşlardan sonra

Detaylı

TÜRKİYE AVRUPA BİRLİĞİ İLİŞKİLERİNDE 2002-2012 DÖNEMİ VE MÜZAKERELERİN GELECEĞE ETKİSİ

TÜRKİYE AVRUPA BİRLİĞİ İLİŞKİLERİNDE 2002-2012 DÖNEMİ VE MÜZAKERELERİN GELECEĞE ETKİSİ Ufuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı Uluslararası İlişkiler Bilim Dalı TÜRKİYE AVRUPA BİRLİĞİ İLİŞKİLERİNDE 2002-2012 DÖNEMİ VE MÜZAKERELERİN GELECEĞE ETKİSİ

Detaylı

Diyanet İşleri Başkanlığı

Diyanet İşleri Başkanlığı Sosyo Ekonomik Politikalar Bağlamında Diyanet İşleri Başkanlığı Kamuoyunun Diyanet e Bakışı Tartışmalar ve Öneriler Helsinki Yurttaşlar Derneği Sosyo-ekonomik Politikalar Bağlamında Diyanet İşleri Başkanlığı

Detaylı

NON-WESTERN MODERNIZATION EXAMPLES OF AFGHANISTAN AND IRAN

NON-WESTERN MODERNIZATION EXAMPLES OF AFGHANISTAN AND IRAN BATI DIŞI MODERNLEŞME AFGANİSTAN VE İRAN ÖRNEĞİ Araş. Gör. Serçin SUN İPEKEŞEN ÖZ Modernleşme kavramı Batı dünyasından dilimize geçmiştir. Bu kavram batılılaşma anlamında da kullanılmaktadır. Geleneksel

Detaylı

50. YILINDA YURTDIŞINA İŞÇİ GÖÇÜ GENİŞ AÇI YURTDIŞINDAKİ VATANDAŞLARIMIZ TÜRKİYE'NİN DAİMİ TEMSİLCİLERİDİR BAŞBAKAN YARDIMCISI BEKİR BOZDAĞ

50. YILINDA YURTDIŞINA İŞÇİ GÖÇÜ GENİŞ AÇI YURTDIŞINDAKİ VATANDAŞLARIMIZ TÜRKİYE'NİN DAİMİ TEMSİLCİLERİDİR BAŞBAKAN YARDIMCISI BEKİR BOZDAĞ Sayı 3, Temmuz - Ağustos - Eylül 2011 Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Yerel Süreli Yayınıdır. Ücretsiz Olarak Dağıtılır. ISSN: 1308-528X GENİŞ AÇI 50. YILINDA YURTDIŞINA İŞÇİ GÖÇÜ YURTDIŞINDAKİ VATANDAŞLARIMIZ

Detaylı

Türkiye Ekonomik ve Sosyal Etüdler Vakfı 2006 FAALİYET RAPORU ŞUBAT 2007

Türkiye Ekonomik ve Sosyal Etüdler Vakfı 2006 FAALİYET RAPORU ŞUBAT 2007 Türkiye Ekonomik ve Sosyal Etüdler Vakfı 2006 FAALİYET RAPORU ŞUBAT 2007 0 DEMOKRATİKLEŞME PROGRAMI A. ALGILAR VE ZİHNİYET YAPILARI - KURUMLAR 1. ALGILAR VE ZİHNİYET YAPILARI Türkiye de bilhassa Avrupa

Detaylı

TURKISH BOURGEOIS/PETTY BOURGEOIS IDENTITY AS REFLECTED BY LITERATURE AND CINEMA

TURKISH BOURGEOIS/PETTY BOURGEOIS IDENTITY AS REFLECTED BY LITERATURE AND CINEMA Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 6 Sayı: 26 Volume: 6 Issue: 26 Bahar 2013 Spring 2013 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 EDEBİYAT VE

Detaylı

Bölgesel Barışa Doğru Türkiye de Vatandaşlık: Kimlikler, Haklar, Çatışmalar...

Bölgesel Barışa Doğru Türkiye de Vatandaşlık: Kimlikler, Haklar, Çatışmalar... Bölgesel Barışa Doğru Türkiye de Vatandaşlık: Kimlikler, Haklar, Çatışmalar... Yayına Hazırlayan Grafik Tasarım Baskı : Esra Güçlüer : Yaşar Kanbur : L'ajans Grafik Uygulama Tasarım - Yeni Beyoğlu Matbaası

Detaylı

TÜRKİYE VE AVRUPA: BELİRLEYİCİ YILA GİRERKEN. 197. Avrupa Raporu 15 Aralık 2008

TÜRKİYE VE AVRUPA: BELİRLEYİCİ YILA GİRERKEN. 197. Avrupa Raporu 15 Aralık 2008 TÜRKİYE VE AVRUPA: BELİRLEYİCİ YILA GİRERKEN 197. Avrupa Raporu 15 Aralık 2008 İÇİNDEKİLER ÖZET VE ÖNERİLER... i I. GİRİŞ... 1 II. ASKIYA ALINAN REFORMLAR... 4 A. AVRUPA YLA SÜRTÜŞME...4 B. ÜLKE İÇİNDEKİ

Detaylı

T.C. DİCLE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SOSYOLOJİ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ

T.C. DİCLE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SOSYOLOJİ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ T.C. DİCLE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SOSYOLOJİ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ KÜLTÜREL SINIRLARIN EDİLGEN TAŞIYICILARI, KADINLAR: VİRANŞEHİR YEZİDİLERİ ÖRNEĞİ FAHRİYE ADSAY G-281608 Tez

Detaylı

Çağdaş Siyasi Rejimler

Çağdaş Siyasi Rejimler 170 Bir İletişim Modeli Olarak Oyun Ali Rıza Avcan Demet Gürüz Gaye Özdemir Yaylacı Işıl Karpat Özkan Ulukök Bu çalışma Bir İletişim Modeli Olarak Oyun araştırma projesini içermektedir. İletişim olgusunun

Detaylı

bülten den Bilim ve Sanat Vakfı nın Eylül-Aralık 2011 de düzenlediği

bülten den Bilim ve Sanat Vakfı nın Eylül-Aralık 2011 de düzenlediği bülten den Bilim ve Sanat Vakfı nın Eylül-Aralık 2011 de düzenlediği faaliyetleri kapsayan BSV Bülten in 77. sayısı ile karşınızdayız. BÜLTEN Eylül-Aralık 2011 Y l 23 Say 77 Yay n Kurulu Ali Pulcu, Faruk

Detaylı

Türkiye Orta Doğu İlişkileri

Türkiye Orta Doğu İlişkileri Aralık 2014 Yıl: 1 Sayı: 2 Hem Seviyeli Hem Keyifli Türkiye Orta Doğu İlişkileri Orta Doğu'nun Bölgesel Gücü: Türkiye Suriyeli Mülteciler: Türkiye nin Müstakbel Vatandaşları Ortadoğu Şehrinin Altın Anahtarı:

Detaylı

YAZILI BASINDA ÇOCUK HAKLARININ TEMSİLİ: HÜRRİYET, CUMHURİYET, SABAH VE ZAMAN GAZETELERİ ÜZERİNDE YAPILAN BİR ARAŞTIRMA

YAZILI BASINDA ÇOCUK HAKLARININ TEMSİLİ: HÜRRİYET, CUMHURİYET, SABAH VE ZAMAN GAZETELERİ ÜZERİNDE YAPILAN BİR ARAŞTIRMA Journal of Yasar University 2014 9(34) 5760-5786 YAZILI BASINDA ÇOCUK HAKLARININ TEMSİLİ: HÜRRİYET, CUMHURİYET, SABAH VE ZAMAN GAZETELERİ ÜZERİNDE YAPILAN BİR ARAŞTIRMA REPRESENTATION OF CHILDREN S RIGHTS

Detaylı

HEYBELİADA RUHBAN OKULU NUN GELECEĞİ ÜZERİNE TARTIŞMALAR VE ÖNERİLER

HEYBELİADA RUHBAN OKULU NUN GELECEĞİ ÜZERİNE TARTIŞMALAR VE ÖNERİLER HEYBELİADA RUHBAN OKULU NUN GELECEĞİ ÜZERİNE TARTIŞMALAR VE ÖNERİLER nisan 2009 heybeliada ruhban okulu nun geleceği üzerine tartışmalar ve öneriler ISBN 978-605-5832-14-8 TESEV YAYINLARI DIŞ POLİTİKA

Detaylı

YEREL YÖNETİM SİSTEMLERİ TÜRKİYE VE FRANSA İSPANYA İTALYA POLONYA ÇEK CUMHURİYETİ

YEREL YÖNETİM SİSTEMLERİ TÜRKİYE VE FRANSA İSPANYA İTALYA POLONYA ÇEK CUMHURİYETİ YEREL YÖNETİM SİSTEMLERİ TÜRKİYE VE FRANSA İSPANYA İTALYA POLONYA ÇEK CUMHURİYETİ YAZARLAR FİKRET TOKSÖZ ALİ ERCAN ÖZGÜR ÖYKÜ ULUÇAY LEVENT KOÇ GÜLAY ATAR NİLÜFER AKALIN YEREL YÖNETİM SİSTEMLERİ TÜRKİYE

Detaylı

Ufuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Uluslararası İlişkiler Ana Bilim Dalı TÜRK GÜCÜ. Leylâ YILDIRIM. Yüksek Lisans Tezi

Ufuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Uluslararası İlişkiler Ana Bilim Dalı TÜRK GÜCÜ. Leylâ YILDIRIM. Yüksek Lisans Tezi Ufuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Uluslararası İlişkiler Ana Bilim Dalı TÜRK GÜCÜ Leylâ YILDIRIM Yüksek Lisans Tezi Danışman Prof. Dr. Mustafa YILMAZ ANKARA Haziran, 2014 TÜRK GÜCÜ Leylâ YILDIRIM

Detaylı

FRANK VE TED HUDDLEST

FRANK VE TED HUDDLEST Avrupa da demokrasi, göç, küreselleşme ve AB nin genişlemesi gibi etkenlerden kaynaklanan toplumsal ve yapısal değişimlerden, artan yabancı düşmanlığı, uluslararası terörizm tehdidi, politikaya karşı ilgisizlik,

Detaylı

BAŞYAZI. Prof. Dr. Mehmet Görmez Diyanet İşleri Başkanı. kendi üstünlüğünü zaten veri olarak ortaya koyma peşindedir.

BAŞYAZI. Prof. Dr. Mehmet Görmez Diyanet İşleri Başkanı. kendi üstünlüğünü zaten veri olarak ortaya koyma peşindedir. BAŞYAZI Rahman ve Rahim olan Allah ın adıyla. 11 Eylül olaylarıyla birlikte özellikle Batı toplumlarında tırmanışa geçen İslamofobi, artık ilgili ülkelerce göz ardı edilemeyecek boyuta ulaşmıştır. Kavramı

Detaylı

Sivil Toplum Kuruluşları ve Sosyal Medya Bağlamında Renkli Devrimler ve Arap Baharı Süreçlerinin Karşılaştırmalı Analizi

Sivil Toplum Kuruluşları ve Sosyal Medya Bağlamında Renkli Devrimler ve Arap Baharı Süreçlerinin Karşılaştırmalı Analizi Sivil Toplum Kuruluşları ve Sosyal Medya Bağlamında Renkli Devrimler ve Arap Baharı Süreçlerinin Karşılaştırmalı Analizi Suat Tayfun Topak T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı Eğitim, Kültür ve Araştırma Genel

Detaylı

BSV BÜLTEN 2014 84 1

BSV BÜLTEN 2014 84 1 BSV BÜLTEN 2014 84 1 2 BÜLTEN Ocak-Nisan 2014 Y l 26 Say 84 Yay n Kurulu Ali Pulcu, Faruk Deniz, Mustafa Demiray, Betül Özel Çiçek, Z. Tuba Kor, Metin Demir, F. Samime İnceoğlu, Serhat Arslaner Tasarım:

Detaylı

ÇİZGİDEN GERÇEĞE 10. YILINDA...

ÇİZGİDEN GERÇEĞE 10. YILINDA... İmaj Center Macun Mah. 3. Cad. No: 2 / (A Giri i) İstanbul Yolu 6. Km. Yenimahalle - ANKARA Tel: 0.312 397 91 40 Faks: 0.312 397 41 54 www.danajans.com ÇİZGİDEN GERÇEĞE 10. YILINDA... Başkan dan Başkan

Detaylı