Türkiye de Süne Mücadelesinde 80 Yıl ( )

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Türkiye de Süne Mücadelesinde 80 Yıl (1928 2007)"

Transkript

1

2

3 Türkiye de Süne Mücadelesinde 80 Yıl ( ) Erhan KOÇAK Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, Ankara Özet Makalede Türkiye de hububatın en önemli zararlısı süne (Eurygaster spp., Heteroptera, Scutelleridae) ile mücadelenin resmi olarak başladığı 1928 yılından günümüze kadar geçen 80 yıllık süreçteki mücadele ele alınmıştır. Süne ye karşı, yapılan fiziksel mücadele uygulamaları ile 1955 yılından günümüze kadar devam eden ve sadece nimf dönemi ve sabit bir ekonomik zarar eşiği ve emgi oranı temel alınarak yapılan kimyasal mücadele uygulamaları değerlendirilmiştir. Kimyasal mücadelede kullanılan toplam ve dekara uygulanmış olan aktif madde miktarları ile uygulanan alan büyükleri hem aktif maddelere göre hem de insektisit grupları dikkate alınarak yıllara göre verilmiştir. Ayrıca kullanılan formülasyonların uygulama tipleri, uygulandıkları yıllar ve uygulama yapıldıkları alanlar belirlenerek mücadelenin durumu ortaya konulmuştur. Kimyasal mücadelede uçakla ilaçlamadan yer aletlerine geçiş sürecine il ve bölgeler bazında değinilerek sonraki süreçte yaşanabileceklere işaret edilmiştir. Süne nimfleri ile kışlamış erginlerin meydana getirdikleri zararlar, ekonomik zarar eşikleri ve buğdaydaki emgi oranları hakkında ülkemiz ve dünyada yapılan çalışmaların sonuçları ve ülkemizdeki hububat alım politikaları değerlendirilmiştir. Ülkemizde kimyasal mücadele başlangıcından itibaren sünenin nimf dönemi hedef alınarak uygulanmakta olduğu fakat ilaçlanan alanların sürekli artış göstermesi nedeniyle gerekçeleriyle birlikte farklı dönemde mücadele uygulaması önerilmiştir. Bu önerilerin uygulanmasının süne probleminin artık sorun olmaktan çıkması ile çiftçi, tüketici ve çevre açısından getireceği yararlar açıklanarak süneye karşı farklı stratejilerin geliştirilmesi gerekliliği vurgulanmıştır. Anahtar Kelimeler: Eurygaster, Heteroptera, Süne, Mücadele, Türkiye Sunn Pest Control of 80 Years ( ) in Turkey Abstract In this article, the control of the most important cereal pest Eurygaster spp. (Heteroptera, Scutelleridae) were evaluated for 80 years duration between 1928 and 2007 years in Turkey. The control applications which are physical control between 1928 and 1954 and chemical control taking note of nymph stage, constant economic damage threshold and grain percentage damaged from 1955 until day against the pest were interpreted. Total and per amount active ingredient used in chemical control were presented taking into account both area sizes and insecticidal groups according to the application years. In addition that, the control situation was presented determining the formulation application types, application years and application areas. The transition period from aerial to ground application in chemical control has been mentioned and indicated to subsequent events. The studies in Turkey and world on the damages by Sunn pest overwintered adults and nymphs, economic damage thresholds, damaged kernel ratios for wheat and also cereal purchase policy in Turkey were evaluated. From the beginning of chemical control against the pest only nymph stage has been taken aim at controlling, however the treated areas have been increased. So, the chemical control application against the different biological stage of the pest is suggested. It is emphasized that the necessity of improving the different control strategies against pest explaining the benefits on farmers, consumers and environment with not being problem longer putting into the practice these suggestions. Key Words: Eurygaster, Heteroptera, Sunn pest, Control, Turkey 1. Giriş Türkiye de buğdayın en önemli zararlısı Süne (Eurygaster spp., Heteroptera, Scutelleridae) dir. Bu zararlı ilk defa yıllarında Güney Anadolu ve yıllarında da Güneydoğu Anadolu da salgın yapmıştır. Devlet 1928 yılından itibaren Süne mücadelesine el 354

4 atmıştır. Süne, ilk yıllardan kimyasal mücadelenin başlamasına kadar fiziksel mücadele yoluyla kontrol edilmeye çalışılmıştır. Bu süreçte ( ) el, kalbur veya atrapla toplanmıştır. Bu miktar 1941 yılında yaklaşık ton olarak gerçekleşmiştir. Ayrıca 1939 yılından 1953 e kadar Sünenin kışladığı alanlardaki geven ve kirpiotu gibi kışlak bitkileri alev makinası ve gazyağı ile yakılmıştır. Yakılan maksimum alan 1942 yılında da olarak gerçekleşmiştir. Ancak doğal dengeye olan olumsuz etkisi ve erozyona neden olması gibi nedenlerle uygulamaya 1954 yılında son verilmiştir (Nizamlıoğlu 1955). Süneye karşı kimyasal mücadele ise 1955 yılında yalnızca nimf ve yeni nesil ergin dönemleri hedef alınarak yaklaşık da ( da uçakla ve da yer aletleri) alanın ilaçlanmasıyla Güneydoğu Anadolu bölgesinde başlamış, 1987 de Trakya ve Ege, 1988 de Orta Anadolu ve 1993 ten itibaren de Güney Marmara bölgelerini de içine almış olup halen devam etmektedir. Sünede kimyasal mücadeleyi ilaçlanan alanların büyüklüğü yönünden 3 dönemde ele alabiliriz. Birinci dönem ( ) toplam 26 yılı kapsamakta olup bu süre içerisinde yaklaşık ortalama 0.5 milyon da/yıl ilaçlanmışken, ikinci dönemde ( ) bu rakam ortalama 4.7 milyon da/yıl a yükselmiştir. Son 15 yılı kapsayan üçüncü dönemde ( ) ise ilaçlanan alan büyüklüğü ortalama 12.4 milyon da/yıl olarak gerçekleşmiştir. Bu son dönemde 2003 yılında maksimum ilaçlama gerçekleşmiş ve ilaçlanan alan büyüklüğü da a ulaşmıştır (Şekil 1). Kimyasal mücadelenin başladığı 1955 yılından itibaren ilk on yıl ilaçlardan Parathion ve Klorlandırılmış Hidrokarbonlu bileşiklerden DDT sonraki yıllar ise DDT ve organik fosfatlılardan ise ağırlıklı olarak Fenithrothion kullanılmıştır. Sentetik Pyrethroitli ilaçlar ise 1985 yılından itibaren geniş alanlarda kullanılmaktadır (Çizelge 1). Kullanılan insektisit formülasyonu olarak ilk iki yılda ağırlıklı olarak sıvı ilaçlarla () ilaçlama yapılmış; 1957 yılından 1986 yılına kadar 30 yıl boyunca ilk on yıl ağırlıklı olmak üzere genelde toz ilaçlar kullanılmıştır. Sonraki yıllarda toz ilaç kullanımı bazı yıllar minimum düzeyde olmuş ve 1986 yılından itibaren sıvı formülasyonlar ( ve ULV) toz ilaçların yerini almıştır. ilaç uygulamaları 2002 yılında son bulmuş ve 2005 yılında da toz formülasyonlu ilaçların kullanımı ülkemizde yasaklanmıştır (Çizelge 2) yılında başlayan ULV (hem bir formülasyon tipi hem de en düşük hacim uygulaması ile suyla karıştırmadan doğrudan aktif madde uygulama tekniği) uygulamaları 1996 yılına kadar ülke genelinde ağırlıklı olarak uygulanmıştır yılından itibaren ise sadece Güneydoğu Anadolu bölgesinde uygulanırken diğer bölgelerde konvansiyonel uygulamalara (Düşük hacim uygulaması, ilaç ve su karışımı) geçilmiştir (Çizelge 3). Çizelge 1. Kimyasal sınıflarına göre Süne mücadelesinde kullanılan insektisitler Kimyasal Sınıfı Klorlu Sentetik Pyrethroitli Ilk ve Son Uygulandıkları Yıllar Uygulama Yapılan Toplam Yıl Sayısı Toplam Aktif Madde Miktarı (kg) Aktif Madde Miktarı (g/da) İlaçlanan Alan Büyüklüğü (da) 1955, , , , , ,

5 Uygulama Yapılan Alan Büyüklüğü (da) X Y I L L A R Şekil 1. Süne mücadelesinde yıllarında ilaçlanan alanların büyüklüğü (da) Çizelge 2. Süne mücadelesinde kullanılan insektisitlerin grupları, uygulama yılları, uygulanan toplam aktif madde miktarları ve uygulama yapılan alanların büyüklüğü (da). İnsektisidin Adı DDT Diazinon Fenitrothion Fenthion Isochlorthion Parathion-methyl Trichlorphon Alphacypermethrin Cypermethrin Deltamethrin Zeta-cypermethrin Kimyasal Sınıfı Klorlu Sentetik Pyrethroidli Sentetik Pyrethroidli Sentetik Pyrethroidli Sentetik Pyrethroidli Formülasyon Tipi Uygulama Yılları 1955, , , Uygulama Yapılan Toplam Yıl Sayısı Toplam Aktif Madde Miktarı (kg) Aktif Madde Miktarı (g/da) Toplam İlaçlanan Alan Büyüklüğü (da) , ,2 65,0 700,75 ULV ULV ULV , , , 1986, , , , , , , , , , , , , , ,

6 Çizelge 3. Kimyasal mücadelede uygulama tipleri ve ilaçlanan alanların büyüklüğü (da) Uygulama tipi Uygulama Yapılan Yıllar UÇAK YER ALETİ ULV Konvansiyonel Konvansiyonel , , , , Toplam Toplam Yıl Sayısı İlaçlanan Alan Büyüklüğü (da) Kimyasal mücadelede 2006 yılına kadar ağırlıklı olarak uçak kullanılmış olup uçakla ilaçlamanın uygun olmadığı alanlarda yer aletleri ile mücadele yapılmıştır. Uçakla ilaçlamanın iptal edilip yer aletleri ile mücadeleye başlanıldığı iller 2000 yılında Balıkesir ve Çanakkale olmuştur. Bu uygulama 2002 yılında Trakya, 2003 yılında İç Anadolu Bölgesinin bir bölümü, 2004 yılında İç Anadolu Bölgesinin tamamı ve Güneydoğu Anadolu Bölgesinde 3 ilini de içine alarak devam etmiştir. Takiben 2005 yılında Siverek (Şanlıurfa) hariç tüm Güneydoğu Anadolu Bölgesini de kapsamış ve nihayetinde 2006 yılında Süne mücadelesinde tamamen yer aletlerine geçilmiştir. Uçakla yapılan mücadelede engebeler ve rüzgar gibi nedenlerden dolayı ilaçlama etkinliğinin her zaman yüksek olmaması, rüzgar nedeniyle ilaçlamadaki gecikmeler, ilaçların çevrede hedef dışı alanlara daha fazla sürüklenmesi, ilaçlama maliyetinin yüksek oluşu ve diğer faktörler nedeniyle yer aletleriyle ilaçlama yapılmasına karar verilmiştir. Yer aletleri ile mücadeleye geçilen ilk yıllarda devlet ilaçlama masraflarının tümüne destek verirken bugün sadece ilaç ihtiyacını karşılamaktadır. Yani, başlangıcından itibaren devlet mücadelesi şeklinde yürütülmüş olan Süne Mücadelesi 2005 yılından itibaren kademeli olarak Devlet Yardım Mücadelesine dönüştürülmüştür. Ülkemizde kimyasal mücadele başlangıcından itibaren sünenin nimf dönemi hedef alınarak uygulanmakta, ileri dönemde gözden kaçmış alanlar veya özellikle Güneydoğu Anadolu Bölgesinde havaların ısınmasıyla beraber kışlağa çekiliş döneminde lokal alanlarda yeni nesil ergin dönemlerine karşı mücadele yapılmaktadır. Bu dönemde yer aletleriyle yapılan mücadelede traktörün teker izinden kaynaklanan ürün kayıplarından dolayı çiftçilerin mücadeleye özendirilmelerinde sıkıntılar yaşanmıştır. Uçakla mücadelenin kalkmasıyla birlikte 2005 yılında Güneydoğu Anadolu Bölgesinde başta Diyarbakır da 1,2 milyon da alanda çiftçilerin tavsiye dışı olarak KE mücadelesi yaptıkları belirlenmiştir. Takibeden yıllarda Mardin ve Adıyaman illerinde de bu tip uygulamaların yaygınlaştığı ve bölgede en az iki milyon dekar alanda çiftçilerin tavsiye dışı ilaçlama yaptıkları bilinmektedir. Şöyle ki; hububatta yabancı ot mücadelesi döneminde herbisitin içerisine böcek ilaçlarını da karıştırarak tarlasında süne olup olmamasına bakmadan genelde de yüksek dozda uygulama yapmaktadırlar. Fakat tekrar bulaşmalar nedeniyle bu alanların büyük kısmında ikinci ve nadir de olsa üçüncü kez ilaçlama yapılmaktadır. Dolayısıyla zaten bölgede geniş alanlarda uzun yıllar yapılan kimyasal mücadele sonucu bozulmuş olan doğal dengenin geri dönülmez şekilde bozulmasına neden olmaktadırlar. Bu tip yani teknik talimata uygun olmayan bilinçsiz uygulamaların az da olsa Trakya bölgesinde de yapıldığı bilinmektedir. Bu tip yanlış uygulamaların sadece süne problemini çözümsüz hale getirmesi bir yana doğal dengenin iyice bozulması sonucu fazla sorun olmayan diğer zararlıların da problem olmasına neden olabileceği de ortadadır. Öte yandan önceden büyük miktarı TMO tarafından gerçekleştirilen buğday alımlarında %5 emgiye kadar ekmeklik buğday olarak değerlendirilen üründe serbest piyasa alımlarının ağırlıkta olduğu günümüzde bu oranın en fazla %3 e düşmesi ilaçlanacak alanların da artacağına işaret etmektedir. Bu oranın üzerinde emgili buğdaylar pazar dahi bulamamaktadır. Borsalarda buğday alımlarında emgisiz buğdaya oranla %2 ve %3 emgili buğdaylarda sırasıyla yaklaşık ortalama %7 ve %14 lük ekonomik kayıplar meydana gelmektedir. Dolayısıyla geniş alanların ilaçlanması sonucu 53 yıllık mücadelede yaşanan kısırdöngü artarak devam edecektir. Bu nedenle süneye karşı farklı stratejilerin geliştirilerek uygulanması önem arz etmektedir. Hububat (Buğday ve arpa) ekiliş alanları 1950 li yıllara oranla 2 kat artarak yaklaşık 98 milyon dekara ve verim de yaklaşık ortalama 2.5 kata varan oranlarda artarak yaklaşık ortalama 240 kg/da a ulaşmıştır. Süne mücadelesi yapılan alanlar ise yaklaşık 25 kat artış göstermiştir. Bu artışın nedenleri olarak en başta 1950 li yıllarda özellikle bu bölge başta olmak üzere meraların yok edilmesi ve bu alanlara buğday ekilmesi ile hububatta yabancı ot mücadelesini gösterebiliriz. 357

7 Buğday ekosisteminin bozulması ile faydalıların da bu durumdan olumsuz etkilenmeleri sonucu özellikle ekolojik zenginliği daha zayıf olan Güneydoğu Anadolu da bu durum kendini çok daha şiddetli olarak ortaya koymuştur. Uzun yıllar uçakla yapılan kimyasal mücadele uygulamalarıyla bu durum tam bir kısırdöngü halini almıştır. Uygulamalarda 1987 yılında ise uçakla geniş alanlarda ULV (Ultra Low Volume) formülasyonlu pestisitler kullanılmaya başlanmıştır. Bu uygulamalar doğal dengenin bozulmasına ve çevre kirliliğine neden olmuştur. Orta Anadolu da Süne probleminin daha geç ortaya çıkmasındaki bir faktör ise süne türünün Eurygaster maura L. olmasıdır. Bu tür Orta Anadolu Bölgesinde hakim türdür ve bu bölgede E. integriceps türü mevcut değildir (Koçak ve Babaroğlu 2005). E. integriceps türü ise başlangıcından itibaren Güneydoğu Anadolu da hakim olan tek tür olup, daha sonra Trakya ya (Lodos ve Önder 1983) Karadeniz in kuzey sahillerini takip ederek Bulgaristan üzerinden girmiş, oradan Kuzey Ege (Lodos ve Kavut 1991) ve Güney Marmara (Koçak ve ark. 2006) illerini de istila ederek kısa sürede epidemiler meydana getirmiştir. Bu türün hem popülasyonunu artırma hem de zararlı olma yönünden E. maura dan çok daha tehlikeli olduğu bilinmektedir. Türkiye de kimyasal mücadelenin başlamasıyla birlikte süne mücadelesinde sadece nimf dönemi hedeflenmiş ve mücadele eşiği 10 nimf/m 2 ve emgi olarak ta %5 emgi baz alınmıştır. Kazakistan (Semyanov et al. 1981) ve Yunanistan (Stavraki 1982) da mücadelede eşiği 10 nimf/m 2 olarak önerilmişken Bulgaristan da 2 nimf/m 2 (Gospodinov 1973); Romanya da 3 nimf/m 2 (Popov et al., 1984), tohumluk ve ekmeklik buğdaylarda sırasıyla 3 ve 5 nimf/m 2 (Popov, 1998); Ukrayna da kaliteli buğday için 1-2 nimf/m 2 ve normal buğdaylar için 4-6 nimf/m 2 (Areshnikov et al. 1986, 1987); Rusya da süt olum döneminde 1-2 nimf/m 2 (Derov 1987) ve çiçeklenmede 10 nimf/m 2, dane doldurmada ise ürün kalitesine göre 2 veya 5-6 nimf/m 2 (Starostin 1988); İran da buğdayın fizyolojik olum dönemi ve hasat dönemlerinde sırasıyla 4.0 ve 2.8 nimf/m 2 ve emgi eşiği ise %2 (Bahrami et al. 2003) olarak belirlenmiştir. Süne nin kışlamış ergin (KE) döneminin neden olduğu zararlar konusunda geçmiş yıllarda Güneydoğu Anadolu Bölgesinde yürütülen çalışmalarda, KE lerin neden olduğu kurtboğazı ve akbaşak zararlarının ürüne yansımalarının ortalama %10-15 civarında olduğu (Lodos 1961), buğdayın kardeşlenme döneminde 2.0 ve 6 KE/m 2 olduğunda zarar oranının sırasıyla %18 ve %32 olduğu (Yüksel 1968); 0.4 KE/m 2 yoğunluğunda kurtboğazı zararının % 5.7 ve akbaşak zararının ise % 1.1 iken; 2.1 KE/m 2 yoğunluğunda bu kayıpların sırasıyla % 13.7 ve %6.6 olduğu dolayısıyla saptaki toplam zararın % 20.3 olduğu belirlenmiştir (Kılıç ve ark. 1969). Rusya da, 0.5 KE/m 2 yoğunlukta ürün kaybının kg/da, kardeşlenme döneminde 1 KE/m 2 yoğunlukta 3 kg/da ve sapa kalkma döneminde bu yoğunlukta 8 kg/da ürün kaybı olduğu (Tanskii and Novozhilov 1979) ve arpadaki yoğunluğun 4 KE/m 2 üzerinde olduğunda ciddi anlamda kurtboğazı zararı meydana geldiği belirlenmiştir (Krut 1990). Lodos (1961), İran da kuvvetli salgın olan yer ve yıllarda bu zararların % 30 a kadar ulaştığını bildirmektedir. Bahrami et al. (2003) İran da yaptıkları çalışmada bir adet kışlamış erginin (KE) 61 ana sapı tahrip ettiğini ve 12 adet akbaşak meydana getirdiğini sonuçta da 12.6 kg/da ürün kaybına neden olduğunu ortaya koymuşlardır. Dünyada yapılan çalışmalar göstermiştir ki; ilkbaharda sünenin kışlaktan ovalara olan inişinin genellikle en fazla bir ay sürmesi ve ovaya inen KE lere karşı, şimdiye kadar denenmiş insektisitlerin etki sürelerinin kısa olması (Lodos 1961, Lazarov et al. 1969, Areshnikov 1987, Emelyanov 1989, Garjan et al. 2004) veya uzun etki süresine sahip ilaçların uygulama zorluğu ve çevredeki zararlarından dolayı (Esmaili et al. 1999) KE lere karşı başarılı bir mücadele yapılamaması nedeniyle nimf dönemleri hedef alınmıştır. Ülkemizde geçmiş yıllarda Güneydoğu Anadolu bölgesinde KE mücadelesine yönelik olarak yürütülen çalışmalarda insektisitlerin etki süresinin birkaç gün olması nedeniyle başarılı olunamayacağı belirtilmiştir (Lodos 1961, Kılıç ve ark. 1969). Geçmiş yıllarda KE mücadelesine yönelik olarak 2 KE/m 2 eşiği Teknik Talimatlara girmiş olmakla birlikte uygulama şansı olmamıştır. Son yıllarda İran da ülkenin kuzeyinde geniş alanlarda (5 milyon da sahada) KE mücadelesi yapılmaktadır. Koçak (2005) ile Koçak and Babaroğlu (2006) tarafından Şanlıurfa da arazi koşullarında yapılan çalışmalarda KE lerin erken dönemde kapsül süspansiyona (CS) sahip kontak etkili bir insektisitle tek uygulamayla ilk kez başarıyla kontrol edilebileceği ortaya konulmuştur. Bilindiği üzere KE karşı yapılacak olan mücadelede, hububatın fenolojik dönemi en fazla sapa kalkma döneminde olacağından, ilaçlamada traktör tekerlek izinden kaynaklanan kayıplar, bu erginlerin erken dönemde yaptıkları kurtboğazı ve akbaşak zararlarından kaynaklanan kayıplar ortadan kalkarken, erken dönemde bazı yıllar ani epidemilere neden olan trips, yaprakbiti, ekin sap arısı ve hububat hortumlu böceği gibi zararlılardan kaynaklanan kayıpların da engellenme olasılığı çok yüksektir. Bazı yer ve yıllarda süne, arazide sürekli yer değiştirme durumunda olduğunda çok 358

8 geniş alanlarda bulaşma ve tehdit durumu ortaya çıkmaktadır. Fakat KE mücadelesi yapılması durumunda arazide bu tip yayılmaların engellenebileceği düşünülmektedir. Belli alanlarda sünenin kontrol altına alınmasıyla beraber diğer alanların ilaçlanmadan kalması sonucu ilaçlama yapılmayan bu alanlar ağaçlandırma ve diğer önlemlerle desteklenerek doğal dengenin yeniden oluşmasına izin verilmiş olunacaktır. Böylece kısırdöngünün önüne geçilebilinir (Koçak 2006). Ayrıca emgili buğday nedeniyle ithal edilen katkı maddelerinin hem un değirmenlerinde hem de fırınlarda fazla kullanımından dolayı milli gelir kaybının yanında asıl olarak halk sağlığının da etkilenme riskini göz ardı etmemek gerekir. Biyolojik mücadeleye yönelik olarak yürütülen araştırmalar sonuçlanmadan birçok ilde 2005 yılından itibaren Süne mücadelesine yönelik olarak yumurta parazitoitlerinin salımı yapılmakta ve bu uygulamalar çözüm olarak sunulmaktadır. Çiftçilere biyolojik mücadeleyi ve çevre bilincini öğretmeyi hedefleyen bu yaklaşımda bu şekilde doğrudan mücadeleye yönelik bir uygulama anlayışı ilerde yapılması düşünülen biyolojik mücadele uygulamalarını olumsuz yönde etkileyebilir. KE mücadelesine karşı olunmasının nedenlerinden birisi bu dönemde yapılacak olan mücadelenin sünenin yumurta parazitoitlerine vereceği zarar şeklinde ileri sürülmektedir. Oysa, Güneydoğu Anadolu da Şimşek ve ark. (1994) ve Trakya Bölgesinde Kıvan (1998), süne yumurta parazitoitlerinin hububat sahalarına, sünenin yumurtlamaya başlamasını takiben geldiklerini bildirmektedirler. Bunun da ilk inişlerde itibaren en erken yaklaşık 20 günlük bir süreye karşılık geldiğinden, bu süre içerisinde yapılan mücadelede parazitoitlere herhangi bir yan etkiden bahsetmek olası görünmemektedir. Bununla birlikte farklı bölgelerde ve farklı yıllarda buna yönelik olarak çalışmaların yapılmasının önemi de ortadadır. Pestisit kullanımında insan ve çevre sağlığı yönünden, solvent içeren pestisitlerden uzaklaşıp su bazlı veya organik olarak parçalanabilen solvent içerenlere doğru bir eğilimin olması da kapsül süspansiyona (CS) sahip formülasyonların gelecekte kullanım şanslarını arttırmaktadır. Aktif maddenin polimer bir yapı ile kaplanmış olması hem kullanıcıyı hem de çevreyi direkt temastan korumaktadır (Perrin 2000). Uçakla mücadelenin kalkmasından sonra şu anda çiftçilere yer aletleri ile nimf döneminde uygulama yapılmasına yönelik olarak ilaç yardımı şeklinde devam ettirilen devlet yardım mücadelesinin, bu aşamada devam ettirilmesi, tavsiye dışı yapılan KE mücadelesinin önlenmesi için tedbirlerin alınması gereklidir. Aksi bir durumda ise yani yönetimli çiftçi mücadelesine geçilmesi durumunda süne mücadelesi tamamen kontrolden çıkacaktır. Bu nedenle KE mücadelesinin yapılabilmesi için de gerekli araştırmaların en kısa sürede tamamlanarak uygulamaya verilmesi önem arz etmektedir. Kaynaklar Areshnikov BA, Starostin SP (1986) Taking account of economic thresholds. Zashchita Rastenii., No. 2, Areshnikov BA, Kostyukiovskii MG, Feshchin DM (1987) How to optimize control of the sunn pest. Zashchita-Rastenii-Moskva. No.5, Bahrami N, Radjabi G, Rezabeigi M, Kamalı K (2003) Study on economic injury level of sunn pest (Eurygaster integriceps put.) on wheat in rainfed regions of Kermanshah province. Applied Entomology and Phytopathology 70(2): Derov AI (1987) Estimating numbers of the sunn pest. Zashchita Rastenii Moskva., No. 4, 52. Emelyanov NA, Golubev AV (1989) Ecological and economic grounds for insecticide applications against Eurygaster integriceps. Zashchita Rastenii Moskva. No. 12, Esmaili M, Shenas AH, Talebi K (1999) Comparison of several insecticide formulations for controlling cereal sunn pest. Iranian Journal of Agricultural Sciences. 30(1): Garjan AS, Mohammadipour A, Radjabi G, Sabahi, G (2004) Timing as a tactic of ecological selectivity for chemical control of sunn pest, Eurygaster integriceps Puton. Second International Conference on Sunn Pest, Icarda-Aleppo, Syria, July, Gospodinov G (1973) Some topics relating to prognosis and control of wheat bugs. Rastitelna Zashchita. 1973, 21(5): Kılıç AU, Çatalpınar A, Adıgüzel N, Dörtbudak Y, Ergül S, Çavdaroğlu S, Onay B, Kavgacı A, Saral A, Kavut H, Yelboğa K (1969) Güney ve Güneydoğu Anadolu Bölgesinde Süne biyolojisi, 359

9 ekolojisi ve epidemiyolojisi ile daha uygun kimyevi mücadele metotlarının araştırılması. Proje Nihai Raporu. Proje No: Diyarbakır Bölge Zirai Mücadele Araştırma Enstitüsü. Kılıç AU, Zel M, Çavdaroğlu S, (1971) Güneydoğu Anadolu Bölgesinde Hububatta zararlı Süne (E.integriceps Put.) haşeresi ile yabancı otlara karşı kombine mücadele imkanlarının araştırılması. Proje Nihai Raporu. Proje No:E Diyarbakır Bölge Zirai Mücadele Araştırma Enstitüsü. Kıvan M (1998) Eurygaster integriceps Put. (Hemiptera, Scutelleridae) nin yumurta parazitoiti Trissolcus semistriatus Nees. (Hymenoptera, Scelionidae) un biyolojisi üzerinde araştırmalar. Türkiye Entomoloji Dergisi, 22(4): Koçak E (2005) Güneydoğu Anadolu Bölgesinde Süne (Euygaster integriceps Put.) nin Kışlamış Ergin Dönemine Karşı Kimyasal Mücadele Olanakları. IV: GAP Tarım Kongresi Bildirileri, Eylül 2005, Şanlıurfa, Koçak E, Babaroğlu N (2005) Orta Anadolu Bölgesi kışlaklarındaki Eurygaster (Heteroptera: Scutelleridae) türleri. Türkiye Entomoloji Dergisi, 29 (4): Koçak E (2006) Süne Mücadelesinde Zamanlamanın Önemi. Türktarım, 168, Mart-Nisan, Koçak E, Babaroğlu N (2006) Evaluating Insecticides for the Control of Overwintered Adults of Eurygaster integriceps under Field Conditions in Turkey. Phytoparasitica, 34(5): Koçak E, Çetin G, Hantaş C (2006) Güney Marmara İlleri Hububat Alanlarındaki Süne (Eurygaster spp., Heteroptera,Scutelleridae) Türleri ve Mücadele Durumu. Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 20 (2): Baskıda. Krut VA (1990) Injury to spring barley caused by overwintered adults of the sunn pest. Zashchita Rastenii Kiev, 37: Lazarov A, Grigorov S, Popov V, Abaciev D, Kontev H, Kaytazov H, Gospodinov H, Fitonov H, Duçevski D (1969) Bulgaristan da buğdaygillerde zarar yapan Scutelleridae ve Pentatomidae (Hemiptera) familyalarına bağlı türlerin biyo-ekolojisi ve mücadelesi üzerinde çalışmalar. 144s. Çeviren: Musa Altay. Academy of Agricultural Sciences, Institute of Plant Protection, Kostonbrod - Bulgaria. Lodos N (1961) Türkiye, Irak, İran ve Suriye de Süne (Eurygaster integriceps Put.) Problemi Üzerinde İncelemeler. Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayınları, No.51, 115 sayfa. Lodos N, Önder F (1983) Süne (Eurygaster integriceps Put.) nin Türkiye de yayılışı üzerinde düşünceler. Bitki Koruma Bülteni, 23 (2): Lodos N, Kavut H (1991) Süne (Eurygaster integriceps Put.-Heteroptera, Scutelleridae) nin Türkiye de yayılışı ile ilgili yeni bilgiler. Türkiye Entomoloji Dergisi, 15 (2): Nizamlıoğlu K (1955) Süne nin salgın yapma sebepleri üzerine yeni açıklamalar ve Diyarbakır Urfa bölgesinde Süne (Eurygaster integriceps Put.) nin ökolojisi, epidemiyolojisi ve mücadelesi. Koruma Tarım ilaçları A. Ş. Neşriyatı No: 4, İstanbul, 26 sayfa. Perrin B (2000) Improving insecticides through encapsulation. Pesticide Outlook, Popov C, Barbulescu A, Vonica I, Enica D, Banita E, Rosca I (1984) Eurygaster integriceps Put., the most important pest of corn in Romania. Bulletin-de-l'Academie-des-Sciences-Agricoleset-Forestieres. No. 13, Popov C (1998) Romanya da sünenin yönetimi. FAO-Zirai Mücadele Süne Entegre Mücadele Toplantısı, 6-9 Ocak 1998, Ankara, Starostin SP (1988) Timing of chemical control of larvae of the sunn pest. Zashchita Rastenii Moskva., No. 5, 24. Stavraki HG (1982) Study on the biology and ecology of wheat pests of the family Pentatomidae in the central Greece. Annales de I Institut Phytopatholoque Benaki. 13 (2): Semyanov VP, Tilmenbaev AT, Beksultanov SZ, Sarbaev AT (1981) The main elements of integrated control of the sunn pest in Kazakhstan. Noveishie-dostizheniyasel'skokhozyaistvennoi-entomologii-po-materialam-USh-sezda-VEO, Vilnyus, 9-13 oktyabrya. Şimşek Z, Yılmaz T, Yaşarakıncı N (1994) Güneydoğu Anadolu bölgesinde Süne (Eurygaster integriceps Put.) ve yumurta parazitoidi Trissolcus semistriatus Nees un popülasyon gelişimi üzerinde araştırmalar. Türkiye III. Biyolojik Mücadele Kongresi Bildirileri, Ocak, 1994, İzmir,

10 Tanskii VI, Novozhilov KV (1979) The harmfulness of overwintered adults of the sunn pest. Proceedings of the All-Union Research Institute for Plant Protection. Injuriousness of insect pests and diseases of agricultural crops Yüksel M (1968) Güney ve Güneydoğu Anadolu da Süne Eurygaster integriceps Put. un Yayılışı, Biyolojisi, Ekolojisi, Epidemiyolojisi ve Zararı Üzerinde Araştırmalar. Zirai Mücadele ve Zirai Karantina Genel Müdürlüğü Yayınları, No. 46, 255 sayfa. 361

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİNDE SÜNE (Eurygaster integriceps Put.) NİN KIŞLAMIŞ ERGİN DÖNEMİNE KARŞI KİMYASAL MÜCADELE OLANAKLARI.

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİNDE SÜNE (Eurygaster integriceps Put.) NİN KIŞLAMIŞ ERGİN DÖNEMİNE KARŞI KİMYASAL MÜCADELE OLANAKLARI. GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİNDE SÜNE (Eurygaster integriceps Put.) NİN KIŞLAMIŞ ERGİN DÖNEMİNE KARŞI KİMYASAL MÜCADELE OLANAKLARI Erhan KOÇAK 1,* 1 Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü, 06172 Yenimahalle,

Detaylı

Süne (Eurygaster integriceps Put.) nin Kışlamış Ergin Dönemine Bazı İnsektisitlerin Etki Sürelerinin Belirlenmesi

Süne (Eurygaster integriceps Put.) nin Kışlamış Ergin Dönemine Bazı İnsektisitlerin Etki Sürelerinin Belirlenmesi Süne (Eurygaster integriceps Put.) nin Kışlamış Ergin Dönemine Bazı İnsektisitlerin Etki Sürelerinin Belirlenmesi Erhan KOÇAK 1 Mustafa KAN 2 Numan E. BABAROĞLU 1 Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü

Detaylı

Süne Mücadelesinde Zamanlamanın Önemi

Süne Mücadelesinde Zamanlamanın Önemi Süne Mücadelesinde Zamanlamanın Önemi Dr. Erhan KOÇAK Ankara Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü Ülkemizde tahılın en önemli zararlısı olan Süne (Eurygaster spp., Hemiptera, Scutelleridae) ilk defa

Detaylı

Güney Marmara İlleri Hububat Alanlarındaki Süne (Eurygaster spp., Heteroptera, Scutelleridae) Türleri ve Mücadele Durumu *

Güney Marmara İlleri Hububat Alanlarındaki Süne (Eurygaster spp., Heteroptera, Scutelleridae) Türleri ve Mücadele Durumu * U. Ü. ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2007, Cilt 21, Sayı 1, 43-50 (Journal of Agricultural Faculty of Uludag University) Güney Marmara İlleri Hububat Alanlarındaki Süne (Eurygaster spp., Heteroptera, Scutelleridae)

Detaylı

Süleyman Demirel Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 3(2): 52-59, 2008 ISSN 1304-9984

Süleyman Demirel Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 3(2): 52-59, 2008 ISSN 1304-9984 Süleyman Demirel Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 3(2): 52-59, 2008 ISSN 1304-9984 Bazı İnsektisitlerin Kımıl (Aelia rostrata Boh., Het.: Pentatomidae) Yumurta Parazitoiti Trissolcus rufiventris Mayr

Detaylı

Araştırma Makalesi/Research Article Derim, 2014, 31 (1):35-49

Araştırma Makalesi/Research Article Derim, 2014, 31 (1):35-49 Araştırma Makalesi/Research Article Derim, 2014, 31 (1):35-49 Bursa ve Yalova İlleri buğday tarlaları ve ağaçlık alanlardaki süne yumurta parazitoit (Hymenoptera: Scelonidae) türleri, bulunma oranları

Detaylı

GİRİŞ Kımıl, Alkan (1948) tarafından Orta Anadolu Bölgesi genelinde tespit edilmiş olup, 1960 lı yıllardan günümüze kadar mücadelesi yapılan ve yaptığ

GİRİŞ Kımıl, Alkan (1948) tarafından Orta Anadolu Bölgesi genelinde tespit edilmiş olup, 1960 lı yıllardan günümüze kadar mücadelesi yapılan ve yaptığ HR.Ü.Z.F.Dergisi, 2008, 12(3): 9-17 J.Agric.Fac.HR.U., 2008, 12(3): 9-17 KIIL (Aelia rostrata Boh., Het.: Pentatomidae) IN YUURTA PARAZİTOİDLERİ VE FARKLI DÖNELERDE UYGULANAN İNSEKTİSİTLERİN BU PARAZİTOİDLERE

Detaylı

Türkiye de Süne ile Mücadelenin Tarihsel Gelişimi

Türkiye de Süne ile Mücadelenin Tarihsel Gelişimi Türkiye de Süne ile Mücadelenin Tarihsel Gelişimi Atilla GÖKDOĞAN*1 Özet Tarım ürünleri arasında temel besin maddesi olarak değerlendirilen hububat, hem dünyada hem de ülkemizde gıda güvencesi olarak görülmektedir.

Detaylı

Orta Anadolu Bölgesindeki Un Sanayicilerinin Süne Mücadelesine Bakış Açıları

Orta Anadolu Bölgesindeki Un Sanayicilerinin Süne Mücadelesine Bakış Açıları Orta Anadolu Bölgesindeki Un Sanayicilerinin Süne Mücadelesine Bakış Açıları Murat KÜÇÜKÇONGAR 1 Mustafa KAN 1 Cennet OĞUZ 2 ÖZET Bu çalışmada, Konya, Karaman ve Aksaray illerinde un fabrikaları yönetici

Detaylı

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ LABORATUVAR ŞARTLARINDA FARKLI BİTKİ VE BİTKİ KISIMLARI İLE ERGİN TOPLAMA ZAMANININ SÜNE (EURYGASTER MAURA L., HETEROPTERA: SCUTELLERIDAE) YUMURTA VERİMİNE

Detaylı

Kışlamış Süne Ergin Mücadelesinde Çiftçi Bilinç Düzeyi Örnek Çalışması: Güneydoğu Anadolu Bölgesi

Kışlamış Süne Ergin Mücadelesinde Çiftçi Bilinç Düzeyi Örnek Çalışması: Güneydoğu Anadolu Bölgesi Türk Tarım ve Doğa Bilimleri Dergisi (4): 280 287, 2016 TÜRK TARIM ve DOĞA BİLİMLERİ DERGİSİ www.turkjans.com TURKISH JOURNAL of AGRICULTURAL and NATURAL SCIENCES Kışlamış Süne Ergin Mücadelesinde Çiftçi

Detaylı

Celalettin GÖZÜAÇIK 2 Abdurrahman YİĞİT 3

Celalettin GÖZÜAÇIK 2 Abdurrahman YİĞİT 3 Türk. biyo. müc. derg., 212, 3 (2): 145-156 ISSN 2146-35 Orijinal araştırma (Original article) Süne, Eurygaster integriceps Puton (Hemiptera: Scutelleridae) yumurta parazitoiti, Trissolcus semistriatus

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı : Gülcan TARLA Doğum Tarihi : 10.04.1970 Öğrenim Durumu :Dr. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Çukurova Üniversitesi 1992 Yüksek Lisans Mustafa

Detaylı

Kahramanmaraş İli Kışlak ve Buğday Alanlarında Süne Ergin Parazitoid (Diptera; Tachinidae) Türleri ile Parazitleme Oranlarının Belirlenmesi

Kahramanmaraş İli Kışlak ve Buğday Alanlarında Süne Ergin Parazitoid (Diptera; Tachinidae) Türleri ile Parazitleme Oranlarının Belirlenmesi Süleyman Demirel Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 2(2): 53-61, 27 ISSN 134-9984 Kahramanmaraş İli Kışlak ve Buğday Alanlarında Süne Ergin Parazitoid (Diptera; Tachinidae) Türleri ile Parazitleme Oranlarının

Detaylı

Orta Anadolu Bölgesi kışlaklarındaki Eurygaster (Heteroptera: Scutelleridae) türleri

Orta Anadolu Bölgesi kışlaklarındaki Eurygaster (Heteroptera: Scutelleridae) türleri Türk. entomol. derg., 005, 9 (): 301-307 ISSN 1010-6960 Orta Anadolu Bölgesi kışlaklarındaki Eurygaster (Heteroptera: Scutelleridae) türleri Erhan KOÇAK* Numan BABAROĞLU* Summary The species of Sunn pest

Detaylı

SÜNE ( Eurygaster spp. Hem.: Scutelleridae) ZİRAİ MÜCADELE TEKNİK TALİMATI

SÜNE ( Eurygaster spp. Hem.: Scutelleridae) ZİRAİ MÜCADELE TEKNİK TALİMATI SÜNE ( Eurygaster spp. Hem.: Scutelleridae) ZİRAİ MÜCADELE TEKNİK TALİMATI 1. TANIMI VE YAŞAYIŞI: Dünyada, Eurygaster cinsine bağlı 15 tür bulunmaktadır. Türkiyede bu cinse bağlı 7 tür saptanmış olup,

Detaylı

BUĞDAY PİYASALARI ve TMO

BUĞDAY PİYASALARI ve TMO BUĞDAY PİYASALARI ve TMO 01.04.2016 1 DÜNYA BUĞDAY DENGE TABLOSU Dünya buğday üretimi üç yıl üst üste rekor seviyelerde gerçekleşti, stoklar yükseliyor (Milyon Ton) 800 700 600 500 400 300 200 100 0 699

Detaylı

Uzm. Sedat EREN AĞUSTOS-2015 Zirai Mücadele Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü/DİYARBAKIR

Uzm. Sedat EREN AĞUSTOS-2015 Zirai Mücadele Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü/DİYARBAKIR PAMUKTAKİ ZARARLILARI ÖRNEKLEME ZAMANI, ÖRNEKLEME YÖNTEMİ, EZE ve MÜCADELE ZAMANLARI Uzm. Sedat EREN AĞUSTOS-2015 Zirai Mücadele Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü/DİYARBAKIR KONU BAŞLIKLARI Tanımlar Başarılı

Detaylı

YARASA VE ÇİFTLİK GÜBRESİNİN BAZI TOPRAK ÖZELLİKLERİ ve BUĞDAY BİTKİSİNİN VERİM PARAMETRELERİ ÜZERİNE ETKİSİ

YARASA VE ÇİFTLİK GÜBRESİNİN BAZI TOPRAK ÖZELLİKLERİ ve BUĞDAY BİTKİSİNİN VERİM PARAMETRELERİ ÜZERİNE ETKİSİ ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DOKTORA TEZİ YARASA VE ÇİFTLİK GÜBRESİNİN BAZI TOPRAK ÖZELLİKLERİ ve BUĞDAY BİTKİSİNİN VERİM PARAMETRELERİ ÜZERİNE ETKİSİ TARIMSAL YAPILAR VE SULAMA ANABİLİM

Detaylı

Türkiye Süne [Eurygaster spp. (Het.:Scutelleridae)] yumurta parazitoidi Trissolcus (Hym.:Scelionidae) türleri 1

Türkiye Süne [Eurygaster spp. (Het.:Scutelleridae)] yumurta parazitoidi Trissolcus (Hym.:Scelionidae) türleri 1 B TK KORUMA BÜLTEN, 2001, 41 (3-4) : 167-181 ISSN 0406-3597 Türkiye Süne [Eurygaster spp. (Het.:Scutelleridae)] yumurta parazitoidi Trissolcus (Hym.:Scelionidae) türleri 1 Erhan KOÇAK 2 Ne et KILINÇER

Detaylı

Dünya nüfusunun hızla artması sonucu ortaya çıkan dünyanın artan besin ihtiyacını karşılamak ve birim alandan daha fazla ürün almak amacı ile

Dünya nüfusunun hızla artması sonucu ortaya çıkan dünyanın artan besin ihtiyacını karşılamak ve birim alandan daha fazla ürün almak amacı ile Dünya nüfusunun hızla artması sonucu ortaya çıkan dünyanın artan besin ihtiyacını karşılamak ve birim alandan daha fazla ürün almak amacı ile uygulanan kültürel önlemlerden biri de tarım ilacı uygulamalarıdır.

Detaylı

Prof.Dr.ABUZER YÜCEL

Prof.Dr.ABUZER YÜCEL Prof.Dr.ABUZER YÜCEL Doğum Yeri ve Tarihi: Adıyaman, 1951 İletişim Bilgileri: Tel: 0414/318 37 39 Faks: 0414 318 36 82 e-mail: ayucel@harran.edu.tr Posta Adresi: Harran Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Dekanlığı,

Detaylı

BİTKİ ZARARLILARI ARAŞTIRMALARI

BİTKİ ZARARLILARI ARAŞTIRMALARI BİTKİ ZARARLILARI ARAŞTIRMALARI Sadettin KOCABUĞA Koordinatör Tarımsal Araştırmalar Ve Politikalar Genel Müdürlüğü Sunu Planı Görevler, Projeler ve Mevcut Durum Yürütülmekte Olan Önemli Çalışmalar Toplantı

Detaylı

İLAÇ, ALET VE TOKSİKOLOJİ ARAŞTIRMALARI ÇALIŞMA GRUBU. Dr. A. Alev BURÇAK Bitki Sağlığı Araştırmaları Daire Başkanlığı

İLAÇ, ALET VE TOKSİKOLOJİ ARAŞTIRMALARI ÇALIŞMA GRUBU. Dr. A. Alev BURÇAK Bitki Sağlığı Araştırmaları Daire Başkanlığı İLAÇ, ALET VE TOKSİKOLOJİ ARAŞTIRMALARI ÇALIŞMA GRUBU Dr. A. Alev BURÇAK Bitki Sağlığı Araştırmaları Daire Başkanlığı Sunu Planı Dünya da Tarım İlacı Kullanımı Türkiye de Tarım İlacı Kullanımı İlaç Alet

Detaylı

NİSAN 2017 ÜLKESEL BUĞDAY GELİŞİM RAPORU

NİSAN 2017 ÜLKESEL BUĞDAY GELİŞİM RAPORU Türkiye Geneli Bitki Gelişimi Türkiye de 2016-2017 Ekim sezonunda buğday ekim alanlarının geçen yılki rakamı koruyacağı hatta çok azda olsa özellikle İç Anadolu Bölgesinde artış olacağı tahmin edilmektedir.

Detaylı

Kimyasal savaş nedir?

Kimyasal savaş nedir? KİMYASAL SAVAŞ Kimyasal savaş nedir? Tarımsal savaş; zararlı popülasyonlarını ekonomik zarar eşiği altında tutmak amacıyla kimyasal bileşiklerin kullanıldığı tarımsal savaş yönetimidir. Tarihçesi M.Ö 12.

Detaylı

SÜNE. YAZARLAR Dr. Mümtaz ÖZKAN Dr. Numan E. BABAROĞLU K A T K I D A B U L U N A N L A R

SÜNE. YAZARLAR Dr. Mümtaz ÖZKAN Dr. Numan E. BABAROĞLU K A T K I D A B U L U N A N L A R SÜNE YAZARLAR Dr. Mümtaz ÖZKAN Dr. Numan E. BABAROĞLU K A T K I D A B U L U N A N L A R Aliye PEHLİVAN (TBMAE) Turgay ŞANAL (TBMAE) Dr. Mehmet DUMAN (DZMAİ) Dr. Çetin MUTLU (DZMAİ) Emre AKCİ (AZMMAE) Kemal

Detaylı

PESTİSİTLERİN İNSAN SAĞLIĞINA ETKİLERİ (2. BÖLÜM)

PESTİSİTLERİN İNSAN SAĞLIĞINA ETKİLERİ (2. BÖLÜM) TARIM İLAÇLARI Dünyada üretilen tarımsal üretimin bugün için mevcut bitki koruma faaliyetlerinin sürdürülmesine karsın %36 sı bitki hastalıkları, zararlı böcekler, nematotlar ve yabancı otlar nedeniyle

Detaylı

Sürdürülebilir Pestisit Kullanımı

Sürdürülebilir Pestisit Kullanımı Sürdürülebilir Pestisit Kullanımı Doç. Dr. Seral YÜCEL Dr. Hale GÜNAÇTI Adana Biyolojik Mücadele Araştırma İstasyonu Dünyanın en önemli sorunlarından biri hızla artan nüfusudur. Dünya nüfusunun gittikçe

Detaylı

GAP Bölgesinde Mekanizasyonun Gelişimi ve Sorunları. Development and Problems of Agricultural Mechanization in GAP

GAP Bölgesinde Mekanizasyonun Gelişimi ve Sorunları. Development and Problems of Agricultural Mechanization in GAP GAP Bölgesinde Mekanizasyonun Gelişimi ve Sorunları İbrahim TOBİ 1, Ramazan SAĞLAM 1, Ferhat KÜP 2, M. Yavuz Çevik 1 1 Harran Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarım Makinaları Bölümü, Şanlıurfa 2 Harran

Detaylı

Trissolcus semistriatus (HYMENOPTERA: SCELİONİDAE) UN -20 C DE DEPOLANMIŞ Dolycoris baccarum (HETEROPTERA: PENTATOMIDAE) YUMURTALARINDAKİ PERFORMANSI

Trissolcus semistriatus (HYMENOPTERA: SCELİONİDAE) UN -20 C DE DEPOLANMIŞ Dolycoris baccarum (HETEROPTERA: PENTATOMIDAE) YUMURTALARINDAKİ PERFORMANSI Trissolcus semistriatus (HYMENOPTERA: SCELİONİDAE) UN -20 C DE DEPOLANMIŞ Dolycoris baccarum (HETEROPTERA: PENTATOMIDAE) YUMURTALARINDAKİ PERFORMANSI İlyas TEKŞAM 1 Mehmet KEÇECİ 1 Emine TOPUZ 1 Ahmet

Detaylı

Dünyada 3,2 milyon tona, ülkemizde ise 40 bin tona ulaşan pestisit tüketimi bunun en önemli göstergesidir. Pestisit kullanılmaksızın üretim yapılması

Dünyada 3,2 milyon tona, ülkemizde ise 40 bin tona ulaşan pestisit tüketimi bunun en önemli göstergesidir. Pestisit kullanılmaksızın üretim yapılması Pestisit; herhangi bir istenmeyen canlının (zararlı organizma), yayılmasını engelleyen, uzaklaştıran ya da ondan koruyan her türlü bileşik ya da bileşikler karışımıdır. Tarımda pestisitler, zararlı organizmaları

Detaylı

DOI:http://dx.doi.org/ /teb Türk. entomol. bült., 2015, 5(2): ISSN X

DOI:http://dx.doi.org/ /teb Türk. entomol. bült., 2015, 5(2): ISSN X DOI:http://dx.doi.org/10.16969/teb.04866 Türk. entomol. bült., 2015, 5(2): 85-94 ISSN 2146-975X Orijinal araştırma (Original article) Karacadağ kışlağı ve Diyarbakır ili hububat alanlarında Süne, Eurygaster

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Adı-Soyadı : Miray DURLU KÜLBAŞ. Doğum Yeri : Beyoğlu-İstanbul. Doğum Tarihi : 11.08.1988. Medeni Hali : Evli. Yabancı Dili : İngilizce

ÖZGEÇMİŞ. Adı-Soyadı : Miray DURLU KÜLBAŞ. Doğum Yeri : Beyoğlu-İstanbul. Doğum Tarihi : 11.08.1988. Medeni Hali : Evli. Yabancı Dili : İngilizce ÖZGEÇMİŞ Adı-Soyadı : Miray DURLU KÜLBAŞ Doğum Yeri : Beyoğlu-İstanbul Doğum Tarihi : 11.08.1988 Medeni Hali : Evli Yabancı Dili : İngilizce Göreve Başlama Tarihi: 15 Aralık 2011 Eğitim Durumu (Kurum ve

Detaylı

Süne, Eurygaster integriceps Put. Zararının Bazı Buğday Çeşitlerinde Kalite Özelliklerine Etkileri *

Süne, Eurygaster integriceps Put. Zararının Bazı Buğday Çeşitlerinde Kalite Özelliklerine Etkileri * Atatürk Üniv. Ziraat Fak. Derg., 44 (2): 161-168, 2013 J. of Agricultural Faculty of Atatürk Univ., 44 (2): 161-168, 2013 ISSN : 1300-9036 Araştırma Makalesi/Research Article Süne, Eurygaster integriceps

Detaylı

RUS BUĞDAY AFİTLERİNE KARŞI BİYOLOJİK KORUMA

RUS BUĞDAY AFİTLERİNE KARŞI BİYOLOJİK KORUMA RUS BUĞDAY AFİTLERİNE KARŞI BİYOLOJİK KORUMA HAZIRLAYAN ÖĞRENCİLER 7-F Miray DAĞCI Ömür Mehmet KANDEMİR DANIŞMAN ÖĞRETMEN NİLÜFER DEMİR İZMİR - 2013 İÇİNDEKİLER 1. Projenin Amacı ve Hedefi.. 2 2. Afit

Detaylı

ÖZGEÇMĠġ VE ESERLER LĠSTESĠ

ÖZGEÇMĠġ VE ESERLER LĠSTESĠ ÖZGEÇMĠġ VE ESERLER LĠSTESĠ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı : Şener TARLA Doğum Tarihi : 01.01.1968 Öğrenim Durumu :Dr. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Bitki Koruma Bölümü / Ziraat Fakültesi Çukurova Üniversitesi

Detaylı

Halil BOLU İnanç ÖZGEN. Yayın Geliş Tarihi: Yayın Kabul Tarihi:

Halil BOLU İnanç ÖZGEN. Yayın Geliş Tarihi: Yayın Kabul Tarihi: HR.Ü.Z.F.Dergisi, 29, 3(2): 43-47 J.Agric.Fac.HR.U., 29, 3(2): 43-47 DİYARBAKIR, ELAZIĞ ve MARDİN İLLERİ BADEM AĞAÇLARINDA ZARARLI Polydrosus roseiceps Pes. (COLEOPTERA: CURCULIONIDAE) NİN POPULASYON DEĞİŞİMİNİN

Detaylı

Çevre Sorunlarının Nedenleri. Nüfus Sanayileşme Kentleşme Tarımsal faaliyet

Çevre Sorunlarının Nedenleri. Nüfus Sanayileşme Kentleşme Tarımsal faaliyet Çevre Sorunlarının Nedenleri Nüfus Sanayileşme Kentleşme Tarımsal faaliyet Başlıca çevre sorunları Hava kirliliği Su kirliliği Toprak kirliliği Gürültü kirliliği Katı atıkların oluşturdukları kirlilikler

Detaylı

Güneydoğu Anadolu Bölgesi buğday alanlarında bulunan Pentatomidae (Heteroptera) familyasına ait türler üzerinde araştırmalar

Güneydoğu Anadolu Bölgesi buğday alanlarında bulunan Pentatomidae (Heteroptera) familyasına ait türler üzerinde araştırmalar Türk. entomol. derg., 2005, 29 (1): 61-68 ISSN 1010-6960 Güneydoğu Anadolu Bölgesi buğday alanlarında bulunan Pentatomidae (Heteroptera) familyasına ait türler üzerinde araştırmalar İnanç ÖZGEN* 1 Celalettin

Detaylı

Türkiye`de Hububat Alanları

Türkiye`de Hububat Alanları BUĞDAY DOSYASI Türkiye, birçok ürünün yetiştirilmesine imkan veren iklim ve ekolojik özellikleri nedeniyle tarımsal üretim açısından avantajlı bir ülke olup, toplam istihdamın %24,6`sı tarım sektöründe

Detaylı

Arboridia adanae (Dlabola, 1957) (Hemiptera: Cicadellidae) nin Öküzgözü Asma Çeşidindeki Zararının Belirlenmesi İnanç Özgen 1* Yusuf Karsavuran 2

Arboridia adanae (Dlabola, 1957) (Hemiptera: Cicadellidae) nin Öküzgözü Asma Çeşidindeki Zararının Belirlenmesi İnanç Özgen 1* Yusuf Karsavuran 2 Araştırma Makalesi Arboridia adanae (Dlabola, 1957) (Hemiptera: Cicadellidae) nin Öküzgözü Asma Çeşidindeki Zararının Belirlenmesi İnanç Özgen 1* Yusuf Karsavuran 2 1, Dicle Üniversitesi Ziraat Fakültesi

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DOKTORA TEZİ Mahmut İSLAMOĞLU SÜNE (Eurygaster integricep Put.) (HETEROPTERA:SCUTELLERİDAE) NİN BAZI KIŞLAMA ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ VE YUMURTA PARAZİTOİTLERİ

Detaylı

Farklı Fenolojik Özelliklere Sahip Ekmeklik Buğday Genotiplerinin Süne Zararına Dayanım Yönünden İncelenmesi

Farklı Fenolojik Özelliklere Sahip Ekmeklik Buğday Genotiplerinin Süne Zararına Dayanım Yönünden İncelenmesi Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü Dergisi, 2016, 25 (Özel sayı-1):117-122 Araştırma Makalesi (Research Article) Farklı Fenolojik Özelliklere Sahip Ekmeklik Buğday Genotiplerinin Süne Zararına

Detaylı

TÜRKİYE DE PESTİSİT KONUSUNDA YAPILAN ARAŞTIRMA FAALİYETLERİNİN SON DURUMU

TÜRKİYE DE PESTİSİT KONUSUNDA YAPILAN ARAŞTIRMA FAALİYETLERİNİN SON DURUMU TÜRKİYE DE PESTİSİT KONUSUNDA YAPILAN ARAŞTIRMA FAALİYETLERİNİN SON DURUMU Dr. Suat KAYMAK Bitki Sağlığı Araştırmaları Daire Başkanı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü Sunu Planı Dünya

Detaylı

ED@ BÖıDesi koıollarına oydon bazı üzüm teıiflerinde,

ED@ BÖıDesi koıollarına oydon bazı üzüm teıiflerinde, Türk. Bit. Kor. Derg. (ı982) 6: 105-109 ED@ BÖıDesi koıollarına oydon bazı üzüm teıiflerinde, ~aıkım fiüvesi (l obes ia botra na![biff and Den.) üa: rortricidae )'nin zararı üzerinde gözlemler N. Kacar*

Detaylı

Mahmut İSLAMOĞLU 1 * Summary

Mahmut İSLAMOĞLU 1 * Summary Türk. entomol. derg., 2012, 36 (3): 391-399 ISSN 1010-6960 Orijinal araştırma (Original article) Gryon monspeliensis (Picard) (Hymenoptera: Scelionidae) in Süne (Eurygaster integriceps Put.) (Heteroptera:

Detaylı

Buğday ve Arpa Gübrelemesi

Buğday ve Arpa Gübrelemesi Buğday ve Arpa Gübrelemesi Ülkemizde en geniş üretim alanı bulunan buğday ve arpa çok farklı toprak tiplerinde yetiştiriciliği yapılmaktadır. Toprak ph isteği bakımından hafif asitten kuvvetli alkalin

Detaylı

PAS ve SEPTORİA HASTALIKLARI GAP TEYAP. Kerem AKDOĞAN Bitki Yetiştirme Uzmanı

PAS ve SEPTORİA HASTALIKLARI GAP TEYAP. Kerem AKDOĞAN Bitki Yetiştirme Uzmanı PAS ve SEPTORİA HASTALIKLARI GAP TEYAP Kerem AKDOĞAN Bitki Yetiştirme Uzmanı SARI PAS En erken görülen pas türüdür. Hastalık buğday tarlalarında ilk baharda hava sıcaklığının 10*-15*C (optimum 11*C) olduğu

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ ve YAYINLAR LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ ve YAYINLAR LİSTESİ 1.GENEL ÖZGEÇMİŞ ve YAYINLAR LİSTESİ DÜZENLEME TARİHİ: 13.01.2016 ADI SOYADI: Mehmet MAMAY SİCİL NO: 4096 DOĞUM TARİHİ VE YERİ: 02.04.1978-Viranşehir/ ŞANLIURFA YAZIŞMA ADRESİ: Narlıkuyu Mah. 1049. Sok.

Detaylı

a) Oksin b) Etilen c) Gibberellinler d) Maleic Hydrazide 3) Yedi noktalı gelin böceği aşağıdaki zararlı böceklerden hangisi ile beslenmektedir?

a) Oksin b) Etilen c) Gibberellinler d) Maleic Hydrazide 3) Yedi noktalı gelin böceği aşağıdaki zararlı böceklerden hangisi ile beslenmektedir? 1) Aşağıdaki hastalıklardan hangisi bağlardaki ana hastalıktır? a) Kav b) Kurşuni küf c) Ölü kol d)külleme 2) Aşağıdakilerden hangisi bitkisel hormon değildir? a) Oksin b) Etilen c) Gibberellinler d) Maleic

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ ve YAYINLAR LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ ve YAYINLAR LİSTESİ 1.GENEL ÖZGEÇMİŞ ve YAYINLAR LİSTESİ DÜZENLEME TARİİ: 25.01.2016 ADI SOYADI: Mehmet MAMAY SİCİL NO: 4096 DOĞUM YERİ: Viranşehir / ŞANLIURFA YAZIŞMA ADRESİ: arran Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bitki Koruma

Detaylı

Kimyasal savaş nedir?

Kimyasal savaş nedir? KİMYASAL SAVAŞIM Kimyasal savaş nedir? Tarımsal savaş; zararlı popülasyonlarını ekonomik zarar eşiği altında tutmak amacıyla kimyasal bileşiklerin kullanıldığı tarımsal savaş yönetimidir. Tarihçesi M.Ö

Detaylı

BİTKİ KORUMA ÜRÜNLERİNİN KULLANIMINDA DİKKAT EDİLİCECEK HUSUSLAR

BİTKİ KORUMA ÜRÜNLERİNİN KULLANIMINDA DİKKAT EDİLİCECEK HUSUSLAR 2015 BİTKİ KORUMA ÜRÜNLERİNİN KULLANIMINDA DİKKAT EDİLİCECEK HUSUSLAR Bitki Koruma Ürünleri 1 Bitki Koruma Ürünü Nedir? İlaç Seçimi ve Hazırlanması BKÜ Kullanırken Uyulması Gereken Kurallar BKÜ Kullanımı

Detaylı

DİYARBAKIR ŞARTLARINDA ŞAHİN-91 VE SUR-93 ARPA ÇEŞİTLERİNDE UYGUN EKİM SIKLIĞININ BELİRLENMESİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

DİYARBAKIR ŞARTLARINDA ŞAHİN-91 VE SUR-93 ARPA ÇEŞİTLERİNDE UYGUN EKİM SIKLIĞININ BELİRLENMESİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA ANADOLU, J. of AARI 10 (2) 2000, 35-45 MARA DİYARBAKIR ŞARTLARINDA ŞAHİN-91 VE SUR-93 ARPA ÇEŞİTLERİNDE UYGUN EKİM SIKLIĞININ BELİRLENMESİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA Hasan KILIÇ İrfan ÖZBERK Fethiye ÖZBERK

Detaylı

GIDA ve KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Dursun KODAZ Gıda Mühendisi Gıda İşletmeleri ve Kodeks Daire Başkanlığı

GIDA ve KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Dursun KODAZ Gıda Mühendisi Gıda İşletmeleri ve Kodeks Daire Başkanlığı GIDA ve KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Dursun KODAZ Gıda Mühendisi Gıda İşletmeleri ve Kodeks Daire Başkanlığı GENEL MÜDÜRLÜK YAPISI GIDA VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ-ORGANİZASYON ŞEMASI GENEL MÜDÜR GENEL MÜDÜR

Detaylı

ZİRAİ MÜCADELE İŞLERİNİ ÜCRET KARŞILIĞINDA YAPMAK İSTEYENLER HAKKINDA YÖNETMELİK

ZİRAİ MÜCADELE İŞLERİNİ ÜCRET KARŞILIĞINDA YAPMAK İSTEYENLER HAKKINDA YÖNETMELİK ZİRAİ MÜCADELE İŞLERİNİ ÜCRET KARŞILIĞINDA YAPMAK İSTEYENLER HAKKINDA YÖNETMELİK Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Resmi Gazete Tarihi: 19/03/1993 Resmi Gazete Sayısı: 21529 BİRİNCİ KISIM : Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

DÜNYA DA VE TÜRKİYE DE ORGANİK ÜZÜM YETİŞTİRİCİLİĞİ

DÜNYA DA VE TÜRKİYE DE ORGANİK ÜZÜM YETİŞTİRİCİLİĞİ DÜNYA DA VE TÜRKİYE DE ORGANİK ÜZÜM YETİŞTİRİCİLİĞİ Gülşah MISIR gulsahmisir@gmail.com Filiz PEZİKOĞLU fpezikoglu@hotmail.com Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü 7712, Yalova ÖZET Dünya

Detaylı

Patates te Çözümlerimiz

Patates te Çözümlerimiz Patates te Çözümlerimiz Sürdürülebilir Tarım, yeterli ve kaliteli miktarlarda gıda maddesinin uygun maliyetlerde üretimini, dünya tarımının ekonomik canlılığını, çevrenin ve doğal tarım kaynaklarının

Detaylı

LAND DEGRADATİON. Hanifi AVCI AGM Genel Müdür Yardımcısı

LAND DEGRADATİON. Hanifi AVCI AGM Genel Müdür Yardımcısı ARAZİ BOZULUMU LAND DEGRADATİON Hanifi AVCI AGM Genel Müdür Yardımcısı LAND DEGRADATİON ( ARAZİ BOZULUMU) SOİL DEGRADATİON (TOPRAK BOZULUMU) DESERTİFİCATİON (ÇÖLLEŞME) Arazi Bozulumu Nedir - Su ve rüzgar

Detaylı

2012 YILI BİTKİ SAĞLIĞI VE KARANTİNA ÇALIŞMA PROGRAMI VE PRENSİPLERİ

2012 YILI BİTKİ SAĞLIĞI VE KARANTİNA ÇALIŞMA PROGRAMI VE PRENSİPLERİ T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI GIDA VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2012 YILI BİTKİ SAĞLIĞI VE KARANTİNA ÇALIŞMA PROGRAMI VE PRENSİPLERİ ANKARA - 2012 İÇİNDEKİLER 2012 YILI BİTKİ SAĞLIĞI VE KARANTİNA

Detaylı

PESTİSİTLERE KARŞI DAYANIKLILIK GELİŞİMİ VE DAYANIKLILIĞIN YÖNETİMİ. Dr. İlhan KURAL

PESTİSİTLERE KARŞI DAYANIKLILIK GELİŞİMİ VE DAYANIKLILIĞIN YÖNETİMİ. Dr. İlhan KURAL PESTİSİTLERE KARŞI DAYANIKLILIK GELİŞİMİ VE DAYANIKLILIĞIN YÖNETİMİ Dr. İlhan KURAL SUNUŞ DAYANIKLILIĞIN Tarihçesi Tanımı Kaynağı Dayanıklılığı etkileyen faktörler Dayanıklılığın mekanizması Dayanıklılığın

Detaylı

DOI:http://dx.doi.org/ /teb Türk. entomol. bült., 2016, 6(1): ISSN X

DOI:http://dx.doi.org/ /teb Türk. entomol. bült., 2016, 6(1): ISSN X DOI:http://dx.doi.org/10.16969/teb.72950 Türk. entomol. bült., 2016, 6(1): 61-73 ISSN 2146-975X Orijinal araştırma (Original article) Karacadağ kışlak alanı ve Diyarbakır ili hububat alanlarında Süne,

Detaylı

Buğday Kitlesindeki Süne Emgi Oranının Belirlenmesinde Ülkemizde Kullanılan Yöntemlerin Karşılaştırılması

Buğday Kitlesindeki Süne Emgi Oranının Belirlenmesinde Ülkemizde Kullanılan Yöntemlerin Karşılaştırılması U. Ü. ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2010, Cilt 24, Sayı 1, 81-90 (Journal of Agricultural Faculty of Uludag University) Buğday Kitlesindeki Süne Emgi Oranının Belirlenmesinde Ülkemizde Kullanılan Yöntemlerin

Detaylı

EYLÜL 2017 AYLIK İHRACAT RAPORU

EYLÜL 2017 AYLIK İHRACAT RAPORU EGE İHRACATÇI BİRLİKLERİ Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği EYLÜL 2017 AYLIK İHRACAT RAPORU TÜRKİYE GENELİ DURUM: İlk 9 aylık dönemde geçen seneye göre Türkiye İhracatı %12 artış sağlamış olup

Detaylı

Tarým Arazilerinin Amaç Dýþý Kullanýmý; Erzurum Örneði

Tarým Arazilerinin Amaç Dýþý Kullanýmý; Erzurum Örneði Tarým Arazilerinin Amaç Dýþý Kullanýmý; Erzurum Örneði Ekoloji 13, 52, 1-6 2004 Ali Kýlýç ÖZBEK Devlet Su Ýþleri 8. Bölge Müdürlüðü 25100, ERZURUM Taþkýn ÖZTAÞ Atatürk Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Toprak

Detaylı

PESTİSİTLERE KARŞI DAYANIKLILIK GELİŞİMİ VE DAYANIKLILIĞIN YÖNETİMİ

PESTİSİTLERE KARŞI DAYANIKLILIK GELİŞİMİ VE DAYANIKLILIĞIN YÖNETİMİ SUNUŞ PESTİSİTLERE KARŞI GELİŞİMİ VE Dr. İlhan KURAL Nisan 2002 1 DAYANIKLILIĞIN Tarihçesi Tanımı Kaynağı Dayanıklılığı etkileyen faktörler Dayanıklılığın mekanizması Dayanıklılığın yönetimi Yasal dayanaklar,

Detaylı

ULUSAL HUBUBAT KONSEYİ HAZİRAN ÜLKESEL BUĞDAY GELİŞİM RAPORU

ULUSAL HUBUBAT KONSEYİ HAZİRAN ÜLKESEL BUĞDAY GELİŞİM RAPORU ULUSAL HUBUBAT KONSEYİ HAZİRAN- 2017 ÜLKESEL BUĞDAY GELİŞİM RAPORU (12.06.2017) Türkiye Geneli Bitki Gelişimi Türkiye de 2016-2017 Ekim sezonunda buğday ekim alanlarının geçen yılki rakamı koruyacağı hatta

Detaylı

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ISPARTA İLİ KİRAZ İHRACATININ ANALİZİ

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ISPARTA İLİ KİRAZ İHRACATININ ANALİZİ T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ISPARTA İLİ KİRAZ İHRACATININ ANALİZİ Danışman Doç. Dr. Tufan BAL YÜKSEK LİSANS TEZİ TARIM EKONOMİSİ ANABİLİM DALI ISPARTA - 2016 2016 [] TEZ

Detaylı

Arboridia adanae (Dlabola) (Hemiptera: Cicadellidae) nin populasyon değişimine ve zarar oranına farklı üzüm çeşitlerinin etkisi 1

Arboridia adanae (Dlabola) (Hemiptera: Cicadellidae) nin populasyon değişimine ve zarar oranına farklı üzüm çeşitlerinin etkisi 1 BİTKİ KORUMA BÜLTENİ 2009, 49 (2): 55-66 Arboridia adanae (Dlabola) (Hemiptera: Cicadellidae) nin populasyon değişimine ve zarar oranına farklı üzüm çeşitlerinin etkisi 1 İnanç ÖZGEN 2 Yusuf KARSAVURAN

Detaylı

Flue Cured Tütün Çeşidinde Farklı Potasyum Formlarının Kaliteye Etkisi

Flue Cured Tütün Çeşidinde Farklı Potasyum Formlarının Kaliteye Etkisi Flue Cured Tütün Çeşidinde Farklı Potasyum Formlarının Kaliteye Etkisi Mahmut Tepecik 1 M.Eşref İrget 2 ÖZET Düzce ili merkeze bağlı Otluoğlu köyünde çiftçi koşullarında yürütülen bu denemede K un farklı

Detaylı

Organik Meyve Yetiştiriciliğinin Temel Esasları

Organik Meyve Yetiştiriciliğinin Temel Esasları Yayın No: 42 Yayın Tarihi: 15.11.2011 Organik Meyve Yetiştiriciliğinin Temel Esasları Adem ATASAY Organik Tarım, doğadaki dengeyi koruyan, toprak verimliliğinde devamlılığı sağlayan, hastalık ve zararlıları

Detaylı

TÜRKİYE DE YAĞLIK AYÇİÇEK TOHUMU VE AYÇİÇEĞİ YAĞI ÜRETİMİ, ARZ TALEP DENGESİ

TÜRKİYE DE YAĞLIK AYÇİÇEK TOHUMU VE AYÇİÇEĞİ YAĞI ÜRETİMİ, ARZ TALEP DENGESİ TÜRKİYE DE YAĞLIK AYÇİÇEK TOHUMU VE AYÇİÇEĞİ YAĞI ÜRETİMİ, ARZ TALEP DENGESİ HAKAN ÇALEN GENEL MÜDÜR V. Yağlı Tohumlu Bitkiler ve Bitkisel Yağlar Konferansı 2016 / İSTANBUL Türkiye yağlı tohum üretimi

Detaylı

A. SCI, SCI-Expanded KAPSAMINDA ULUSLARARASI HAKEMLİ. A1. Beyhan M.A., A. Tekgüler, T. Yıldız and H. Sauk Investigation

A. SCI, SCI-Expanded KAPSAMINDA ULUSLARARASI HAKEMLİ. A1. Beyhan M.A., A. Tekgüler, T. Yıldız and H. Sauk Investigation A. SCI, SCI-Expanded KAPSAMINDA ULUSLARARASI HAKEMLİ DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER: A1. Beyhan M.A., A. Tekgüler, T. Yıldız and H. Sauk. 2009. Investigation of the performance of a hazelnut husker design

Detaylı

BUĞDAY YETİŞTİRİCİLİĞİ

BUĞDAY YETİŞTİRİCİLİĞİ BUĞDAY YETİŞTİRİCİLİĞİ HAZIRLAYAN YALÇIN YILMAZ ZİRAAT MÜHENDİSİ UZMAN TARIM DANIŞMANI Ülkemizde buğday yaklaşık 9.5 milyon hektar alanda ekilmekte, üretimde yıldan yıla değişmekle birlikte 20 milyon ton

Detaylı

Summary. Yusuf KARSAVURAN ** Enver DURMUŞOĞLU **

Summary. Yusuf KARSAVURAN ** Enver DURMUŞOĞLU ** Türk. entomol. derg., 4, 28 (4): 253-266 ISSN -69 Mustafakemalpaşa (Bursa) da sanayi domateslerinde Helicoverpa armigera (Hübn.) (Lepidoptera: Noctuidae) ya karşı ilaçlama zamanının saptanmasında feromon

Detaylı

13 Araştırma Makalesi. Buğday Üretiminde Tarım İlaçları Kullanımı: Konya İli Örneği*

13 Araştırma Makalesi. Buğday Üretiminde Tarım İlaçları Kullanımı: Konya İli Örneği* 13 Araştırma Makalesi Buğday Üretiminde Tarım İlaçları Kullanımı: Konya İli Örneği* Fethi Şaban ÖZBEK, 1**, Halil FİDAN 2 1 European Commission Joint Research Centre, Via Fermi, Italy 2 AÜ, Ziraat Fakültesi,

Detaylı

BAZI TARIM ÜRÜNLERİNİN 2014 YILI MALİYETLERİ

BAZI TARIM ÜRÜNLERİNİN 2014 YILI MALİYETLERİ T.C. TOKAT VALİLİĞİ Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü GIDA, TARIM ve HAYVANCILIK İL MÜDÜRLÜĞÜ (NİKSAR İLÇESİ) BAZI TARIM ÜRÜNLERİNİN 2014 YILI MALİYETLERİ TOKAT-2015 İÇİNDEKİLER ÜRÜN ADI SAYFA NO

Detaylı

Mersin İlinin Tarımda Teknoloji Kullanım Projeksiyonu

Mersin İlinin Tarımda Teknoloji Kullanım Projeksiyonu Mersin İlinin Tarımda Teknoloji Kullanım Projeksiyonu Bünyamin DEMİR İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü, 33130, Mersin e-posta: demir_33@hotmail.com Geliş Tarihi/Received:20.04.2013 Kabul Tarihi/Accepted:05.07.2013

Detaylı

TMO ALIM POLİTİKALARI ve KALİTE. 12 MART 2011 Antalya

TMO ALIM POLİTİKALARI ve KALİTE. 12 MART 2011 Antalya TMO ALIM POLİTİKALARI ve KALİTE 12 MART 2011 Antalya 1 Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü (TMO) 1938 den beri faaliyette bulunan, Buğday, arpa, çavdar, yulaf, tritikale, mısır, çeltik, haşhaş kapsülü,

Detaylı

2003-2011 T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI DESTEK BİZDEN, ÜRETİM SİZDEN KIRIKKALE

2003-2011 T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI DESTEK BİZDEN, ÜRETİM SİZDEN KIRIKKALE T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI 2003-2011 DESTEK BİZDEN, ÜRETİM SİZDEN KIRIKKALE Türk tarımını kalkındırmadan Türkiye yi kalkındıramayız Recep Tayyip ERDOĞAN Başbakan Ekolojik denge ve küresel

Detaylı

HUBUBAT PİYASALARINA BAKIŞ

HUBUBAT PİYASALARINA BAKIŞ T.C. TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HUBUBAT PİYASALARINA BAKIŞ 1 HAZİRAN 2013 MARDİN 1 TMO NUN GÖREVLERİ Kuruluş: 1938 Hububat piyasalarını düzenlemek, Afyon ve uyuşturucu maddelere konulan devlet

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Nazlı SAVLAK

Yrd. Doç. Dr. Nazlı SAVLAK Yrd. Doç. Dr. Nazlı SAVLAK ÖĞRENİM DURUMU Derece Üniversite Bölüm / Program Celal Bayar Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü 999-00 Y. Celal Bayar Üniversitesi Gıda Müh./Gıda Teknolojisi 00-00 Doktora

Detaylı

BAZI TARIM ÜRÜNLERİNİN 2015 YILI MALİYETLERİ

BAZI TARIM ÜRÜNLERİNİN 2015 YILI MALİYETLERİ T.C. TOKAT VALİLİĞİ Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü GIDA, TARIM ve HAYVANCILIK İL MÜDÜRLÜĞÜ (PAZAR İLÇESİ) BAZI TARIM ÜRÜNLERİNİN 2015 YILI MALİYETLERİ TOKAT-2016 İÇİNDEKİLER ÜRÜN ADI SAYFA NO

Detaylı

Türkyılmaz, O. (2007). "Dünya'da ve Türkiye'de Enerji Sektörünün Durumu." Mühendis ve Makina 48(569): s.

Türkyılmaz, O. (2007). Dünya'da ve Türkiye'de Enerji Sektörünün Durumu. Mühendis ve Makina 48(569): s. Türkyılmaz, O. (2007). "Dünya'da ve Türkiye'de Enerji Sektörünün Durumu." Mühendis ve Makina 48(569): 69-77 s. değerlendirme Bölgelerarası Petrol Ana Ticaret Yolları AVRUPA ÇİN, JAPONYA, HİNDİSTAN Enerji

Detaylı

TÜRKİYE DE TARIM İLACI TÜKETİMİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

TÜRKİYE DE TARIM İLACI TÜKETİMİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ TÜRKİYE DE TARIM İLACI TÜKETİMİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Prof. Dr. Nafiz DELEN Ege Üniv. Ziraat Fak. Bitki Kor. Bölümü Em. Öğrt. Üyesi nafiz.delen@ege.edu.tr nafiz.delen@gmail.com Bitkisel besinlerde gıda

Detaylı

ÖDEMİŞ İLÇESİNDE PATATES ÜRETİMİ, KOŞULLAR ve SORUNLAR

ÖDEMİŞ İLÇESİNDE PATATES ÜRETİMİ, KOŞULLAR ve SORUNLAR ÖDEMİŞ İLÇESİNDE PATATES ÜRETİMİ, KOŞULLAR ve SORUNLAR GİRİŞ Solanaceae familyasına ait olduğu bilinen patatesin Güney Amerika`nın And Dağları nda doğal olarak yetiştiği; 16. yüzyılın ikinci yarısında

Detaylı

BAZI TARIM ÜRÜNLERİNİN 2015 YILI MALİYETLERİ

BAZI TARIM ÜRÜNLERİNİN 2015 YILI MALİYETLERİ T.C. TOKAT VALİLİĞİ Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü GIDA, TARIM ve HAYVANCILIK İL MÜDÜRLÜĞÜ (ZİLE İLÇESİ) BAZI TARIM ÜRÜNLERİNİN 2015 YILI MALİYETLERİ TOKAT-2015 İÇİNDEKİLER ÜRÜN ADI SAYFA NO BUĞDAY

Detaylı

ANADOLUNUN BUĞDAY ÇEŞİTLERİ VE SİYEZ BUĞDAYI PANELİ 26 Temmuz 2017

ANADOLUNUN BUĞDAY ÇEŞİTLERİ VE SİYEZ BUĞDAYI PANELİ 26 Temmuz 2017 1 ANADOLUNUN BUĞDAY ÇEŞİTLERİ VE SİYEZ BUĞDAYI PANELİ 26 Temmuz 2017 2 Siyez Buğdayının Ülkemizdeki Adları Siyez Iza Kavılca Kaplıca Gabulca 3 4 20.000 Yıl önce Yabani EİNKORN (Triticum urartu) 5 Urfa

Detaylı

2015 Ayçiçeği Raporu

2015 Ayçiçeği Raporu 2015 Ayçiçeği Raporu İçindekiler 1.AYÇİÇEĞİ EKİM ALANI... 2 1.1. Türkiye de Ayçiçeği Ekim Alanı... 2 1.2. TR83 Bölgesinde Ayçiçeği Ekim Alanı... 5 1.3. Samsun da Ayçiçeği Ekim Alanı... 6 1.3.1. Samsun

Detaylı

Süne İlaçlamaları İçin İşletme Koşullarında İlaç Kalıntı Miktarı ve Dağılım Düzgünlüğü Değerlerinin Saptanması

Süne İlaçlamaları İçin İşletme Koşullarında İlaç Kalıntı Miktarı ve Dağılım Düzgünlüğü Değerlerinin Saptanması Harran Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi 19 (2), 111-122, 2015 ISSN 0099246, Araştırma Makalesi Süne İlaçlamaları İçin İşletme Koşullarında İlaç Kalıntı Miktarı ve Dağılım Düzgünlüğü Değerlerinin Saptanması

Detaylı

2003-2011 T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI DESTEK BİZDEN, ÜRETİM SİZDEN ANTALYA

2003-2011 T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI DESTEK BİZDEN, ÜRETİM SİZDEN ANTALYA T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI 2003-2011 DESTEK BİZDEN, ÜRETİM SİZDEN ANTALYA Türk tarımını kalkındırmadan Türkiye yi kalkındıramayız Recep Tayyip ERDOĞAN Başbakan Ekolojik denge ve küresel

Detaylı

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ Konya İlinde Yaygın Yetiştirilen Buğday (Triticum spp.) Çeşitlerinde Süne (Eurygaster spp.) ve Kımıl (Aelia spp.) Emgili Dane Zararı ile Protein ve Hektolitre

Detaylı

Cihan SOYALP Ticaret Dairesi Başkanı 31 MART 2017 ANTALYA

Cihan SOYALP Ticaret Dairesi Başkanı 31 MART 2017 ANTALYA Cihan SOYALP Ticaret Dairesi Başkanı 31 MART 2017 ANTALYA 1 YURT DIŞI PİYASALAR 2 DÜNYA BUĞDAY DURUMU Milyn Tn 11/12 12/13 13/14 14/15 15/16 16/17 17/18 Üretim 699 657 716 730 736 754 735 Tüketim 700 678

Detaylı

İç Anadolu Bölgesinin Bitki Koruma Makineleri Projeksiyonu

İç Anadolu Bölgesinin Bitki Koruma Makineleri Projeksiyonu İç Anadolu Bölgesinin Bitki Koruma Makineleri u Bünyamin DEMİR Erciyes Üniversitesi, Seyrani Ziraat Fakültesi, Biyosistem Mühendisliği Bölümü, Kayseri e-posta: bunyamindemir@erciyes.edu.tr Geliş Tarihi/Received:12.05.2015

Detaylı

AYÇİÇEĞİ VE YAĞLI TOHUMLAR POLİTİKASI

AYÇİÇEĞİ VE YAĞLI TOHUMLAR POLİTİKASI AYÇİÇEĞİ VE YAĞLI TOHUMLAR POLİTİKASI Türkiye de tarımı yapılan yağlı tohumlar; ayçiçeği, çiğit, susam, kolza, soya, yerfıstığı ve haşhaştır. Ancak bu yağ bitkileri içerisinde tohumundan ortalama % 38-50

Detaylı

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ GÜNEYSINIR İLÇESİ (KONYA) TAHIL ALANLARINDA AVRUPA SÜNESİ (EURYGASTER MAURA L.) NİN (HET.: SCUTELLERİDAE) YUMURTA PARAZİTOİTLERİ, ALTERNATİF KONUKÇU OLARAK

Detaylı

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı 2012 YILI TARIMSAL DESTEKLER

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı 2012 YILI TARIMSAL DESTEKLER Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı 2012 YILI TARIMSAL DESTEKLER A-HAYVANCILIK DESTEKLERİ HAYVANCILIK DESTEKLEMELERİ Hayvan Başı Ödeme Bakanlar Kurulu Kararı MADDE 4- (1) Birime Destek 1 Sütçü ve kombine

Detaylı

Ulusal Tarımsal Mekanizasyon Kongrelerinin Değerlendirilmesi

Ulusal Tarımsal Mekanizasyon Kongrelerinin Değerlendirilmesi Tarım Makinaları Bilimi Dergisi 27, 3 (1),1 - Ulusal Tarımsal Mekanizasyon Kongrelerinin Değerlendirilmesi Hüseyin ÖĞÜT, Kazım ÇARMAN, Sedat ÇALIŞIR, Tamer MARAKOĞLU, Hakan SONMETE Üniversitesi Ziraat

Detaylı

TOHUM SANAYİCİLERİ ve ÜRETİCİLERİ ALT BİRLİĞİ TOHUMCULUK GENEL BAKIŞ RAPORU

TOHUM SANAYİCİLERİ ve ÜRETİCİLERİ ALT BİRLİĞİ TOHUMCULUK GENEL BAKIŞ RAPORU TOHUM SANAYİCİLERİ ve ÜRETİCİLERİ ALT BİRLİĞİ TOHUMCULUK GENEL BAKIŞ RAPORU İÇİNDEKİLER GİRİŞ 2 TÜRKİYE TOHUMCULUK SEKTÖRÜ 3 SEKTÖREL VERİLER 4 o TÜRKİYE TOHUM ÜRETİMİ 4 o TÜRKİYE SERTİFİKALI TOHUM ÜRETİMİ

Detaylı