AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ KARARI İNCELEMESİ MAHMUT ÖZ-TÜRKİYE DAVASI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ KARARI İNCELEMESİ MAHMUT ÖZ-TÜRKİYE DAVASI"

Transkript

1 AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ KARARI İNCELEMESİ MAHMUT ÖZ-TÜRKİYE DAVASI Hazırlayan Habib ATAK * İNCELENEN KARAR: Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi İkinci Dairesinin 3 Temmuz 2012 tarih ve Başvuru No: sayılı Mahmut Öz -Türkiye Kararı İNCELENEN KARARIN İÇERİĞİ Başvurucu Mahmut ÖZ tarafından Türkiye Cumhuriyeti aleyhine 29 Ocak 2008 tarihli dava dilekçesi ile bireysel başvuru yoluyla dava açılmıştır. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesince inceleme sonucunda Sözleşmenin 5. maddesinin 3. fıkrası, 4. fıkrası, 5. fıkrası, 6. maddesinin 1. fıkrasının ve 13. maddesinin ihlal edildiği kararına varılmıştır. Olay ve Olgular Bıçak tehditi ile çete halinde reşit olmayan bir kişinin cep telefonunu gasp etmekle suçlanan 1990 doğumlu olup İstanbul'da ikamet eden kendisi de reşit bulunmayan başvuranın 15 Ocak 2007 tarihinde Çocuk Mahkemesince tutuklandığı, başvuran ve arkadaşları hakkında Cumhuriyet Savcısınca 17 Mayıs 2007 tarihinde Bakırköy Çocuk Ağır Ceza Mahkemesine kamu davası açıldığı, Çocuk Ağır Ceza Mahkemesince atılı suçun doğası ve niteliği, delillerin durumu ve tutuklanma tarihi gözönünde tutularak 24 Mayıs 2007 tarihinde tutukluluk halinin devamına karar verildiği (tensip kararı olduğu değerlendirilmektedir), İlk duruşmanın Çocuk Ağır Ceza Mahkemesinde 26 Temmuz 2007 tarihinde gizli oturum olarak yapıldığı, sanıkların savunmalarının dinlenildiği, duruşma sonunda başvuranın serbest bırakılma talebinin reddedildiği, atılı suçun doğası ve niteliği, delillerin durumu ve kaçma riski konusunda somut olguların varlığı gözönünde tutulduğu belirtilerek tutukluluk halinin devamına karar verildiği, İkinci duruşmanın 18 Ekim 2007 tarihinde yapıldığı, bu duruşmada mahkemece basvuranın mahkeme salonuna naklini sağlayacak personel bulunmadığından dolayı basvuranın oturuma getirilemediğinin kaydedilmiş olduğu, durusma sonunda basvuranın ilk durusmadaki gerekçelerle tutukluluk halinin devamına karar verildiği, durusmada mağdurun ifadesinin alındığı, mağdur ifadesinde, sanıkların ailelerinin özür dilediklerini ve kendini tazmin ettiklerini beyan ederek saldırganlara karsı sikâyetini geri aldığını belirttiği, * Bolu Cumhuriyet Savcısı

2 Başvuranın avukatının 19 Ekim 2007 tarihinde Beyoğlu Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi nde tutukluluk kararına itiraz ettiği, müvekkilinin gerekirse kefaletle serbest bırakılmasını talep ettiği, Beyoğlu Çocuk Ağır Ceza Mahkemesinin 30 Ekim 2007 tarihinde heyet başkanı savcıdan yazılı görüş istediği, Savcının bildirdiği görüşte itirazın reddini basvuranın tutukluluk halinin devamını talep ettiği, Beyoğlu Çocuk Ağır Ceza Mahkemesinin 31 Ekim 2007 tarihinde suçun islendiğine dair kuvvetli süphe bulunduğu gerekçesiyle, suçun doğası ve gerektirdiği nedeniyle ayrıca fiilin Ceza Muhakemesi Kanununun (CMK) 100. maddesinin 3. fıkrası uyarınca suç teskil ettiği gerekçesiyle savcının görüsüne uygun olarak itirazı reddettiği, Çocuk Ağır Ceza Mahkemesinin 15 Kasım 2007 ve 14 Aralık 2007 tarihlerinde resen arastırma sonucunda, basvuranın tutukluluk halinin devamına karar verdiği (duruşma dışında celse arasında evrak üzerinden tutukluluk uzatımının kastedildiği değerlendirilmektedir.), Üçüncü duruşma olan 4 Ocak 2008 tarihli durusma sonunda, delillerin toplandığı gerekçesiyle ve tutuklulukta geçen süreyi göz önünde tutarak basvuranın serbest bırakılmasına karar verildiği, Çocuk Ağır Ceza Mahkemesinin 26 Kasım 2008 tarihinde basvuranın isnat edilen suçu islediğine hükmetmis ve basvuranı üç sene dört ay hapis cezasına mahkûm ettiği, Türk Yargıtay ının internet sitesinde, dosya sorgulandığında, temyiz incelemesinin halen derdest olduğunun görüldüğünün kaydedildiği, AİHM'in Hukuki Değerlendirmesi I. Sözlesmenin 5. maddesinin ihlal edildiği iddiası ile ilgili olarak A. Sözlesmenin 5. maddesinin 3. fıkrası ile ilgili olarak; Basvuran, Sözlesmenin 5. maddesinin 3. fıkrasına istinaden uzun tutukluluk süresinden sikâyet etmektedir. Hükümet, basvuranın tutukluluk süresinin isnat edilen suçun ağırlığı, doğası ve niteliği göz önünde tutulduğunda makul bir süre olduğunu savunmaktadır. İlgilinin, silahlı gasp fiiliyle suçlandığını ve tutukluluğunun kamu düzeni ve güvenliğini korumak için gerekli olduğunu ileri sürmektedir. Hükümete göre, adli makamlar basvuranın yeniden aynı türde bir suç islemesinin önüne geçmek ve aynı zamanda masum insanların hayatını koruma altına almak amacıyla tutuklama ve tutukluluk halinin devamı kararları vermislerdir. Basvuran, resit olmadığı halde altı ay boyunca tutuklu kaldığını belirtmekte ve tutukluluk halinin devamıyla ilgili kararların yeterli gerekçeden yoksun olduğundan sikâyet etmektedir. AİHM, herhangi bir davada tutukluluk süresinin makul süreyi asmamasının gözetilmesinin öncelikle ulusal adli makamların görevi olduğunu hatırlatmaktadır. Bu amaçla, ulusal adli yetkililer, kisisel özgürlüğe saygı kuralına istisna getirilmesini masumiyet karinesi bakımından teyit edecek gerçek kamu menfaati kosulunun mevcut olduğunu veya olmadığını ortaya koyacak nitelikteki tüm kosulları incelemeli ve ilgilinin salıverilmesini reddettikleri kararlarında bu kararların gerekçelerini de bildirmelidirler. AİHM, özellikle söz konusu

3 kararlarda belirtilen gerekçeler ve ilgilinin basvurularında belirttiği tartısmaya mahal bırakmayan olgular temelinde Sözlesmenin 5. maddesinin 3. fıkrasının ihlal edilip edilmediğini belirlemek zorundadır. (Assenov ve diğerleri v. Bulgaristan, 28 Ekim 1998, paragraf. 154, Hükümler ve Kararlar Raporu 1998-VIII). Tutukluluk halinin devamı kararının hukuki olmasının olmazsa olmaz bir sartı, yakalanan kisinin suç teskil eden bir fiil islediği yolundaki kuvvetli süphenin devam etmesidir. Ancak, belli bir süre sonunda artık bu da yeterli olmayacaktır. AİHM bu durumda adli makamlar tarafından kabul edilen diğer nedenlerin özgürlüğün kısıtlanmasına gerekçe teskil edip etmediğini ortaya koymak zorundadır. Sayet bu gerekçeler uygun ve yeterli ise AİHM, ayrıca yetkili ulusal makamların davanın yürütülmesinde gerekli özeni gösterip göstermediklerine bakar. AİHM, Türkiye aleyhine açılan birçok davada küçüklerin tutuklanmaları uygulamasına yönelik kaygılarını ifade ettiğini ve Sözlesmenin 5. maddesinin 3. fıkrasının ihlal edildiği yönünde karar verdiğini hatırlatmaktadır (Selçuk v. Türkiye, no , paragraflar , 10 Ocak 2006, Güveç v. Türkiye, no , paragraflar , 29 Ocak 2009; Nart v. Türkiye, no , paragraflar , 6 Mayıs 2008). Bu davada, söz konusu dönem basvuranın 15 Ocak 2007 tarihinde yakalanmasıyla baslamıs ve 4 Ocak 2008 tarihinde serbest bırakılmasıyla son bulmustur. Dolayısıyla bu süre yaklasık bir senedir. Bu dönem boyunca, basvuranın tutukluluk hali düzenli olarak değerlendirilmistir. Hâkimlerin tutukluluk halinin devamı kararları atılı suçun doğasına, verilmesi beklenen cezaya, delillerin durumuna, suçu islediğine dair kuvvetli süphe bulunmasına, kaçma riskine, delillerin karartılması ve mağdur ve tanıklar üzerinde baskı kurma olasılığına, yani CMK nın 100. maddesinin 3. fıkrası hükmü üzerine bina edilmistir. AİHM, öncelikle Hükümetin kamu düzenini sağlamaya ve basvuranın tekrar suç islemesi endisesine iliskin savlarının ulusal adli makamlar tarafından dikkate alınmamıs göründüğünü kaydetmektedir. Her halükarda, AİHM benzer gerekçelerin Hükümet tarafından sadece ulusal hukukta öngörüldüğü ölçüde ileri sürülebileceğini dikkatlere sunmaktadır. Hâlbuki, Türk hukukunda kamu düzenine zarar gelmesi veya tekrar suç isleme olasılığı, tutukluluk gerekçeleri arasında sayılmamaktadır. AİHM, adli makamlar tarafından basvuranın tutukluluk halinin devamına yönelik gösterilen gerekçeler ile ilgili olarak, delillerin karartılması ve mağdur ve tanıklar üzerinde baskı kurma olasılığının tutukluluk kararlarında açıkça belirtilmediğini kaydetmektedir. Oysa, basvuranın tutukluluk halinin devamı kararının ikinci durusma günü olan 18 Ekim 2007 tarihinden sonra bu gerekçelere dayandırılması pek mümkün değildir. Nitekim, anılan son tarihte, ana deliller toplamıs, sanıklar ve mağdur Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi tarafından dinlenmislerdir. Kaçma olasılığı ile ilgili olarak, Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi, 26 Temmuz ve 18 Ekim 2007 tarihli durusmalarında kaçma riski yönünde somut olgular olduğunu kaydetmistir. Bununla birlikte, mahkemenin bu olasılığa dair hiç bir emareden bahsetmediğini tespit etmek gerekmektedir. AİHM, ayrıca basvuranın avukatının 18 Ekim 2007 tarihinde verilen tutukluluğun devamı kararına itiraz ettiğini kaydetmektedir. Bu itirazda, müvekkilinin gerekirse kefaletle serbest bırakılmasını talep etmistir. Hâlbuki yetkili hâkim bu talebe cevap vermemis ve bu tedbirin ilgilinin mahkeme huzuruna çıkarılmasını neden temin etmeyeceği ile ilgili olarak herhangi bir açıklama getirmemistir.

4 Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi nin, ayrıca tutukluluk halinin devamı kararlarında ileri sürülen gerekçelere bakıldığı vakit, bilhassa basvuranın yası dikkate alındığında bu tedbirin son çare olarak ve Türk hukuku ve birçok uluslararası sözlesmeden kaynaklanan yükümlülüklere uygun biçimde uygulandığına dair bir sonuç çıkmamaktadır. AİHM, ulusal makamların davanın yürütülmesinde gerekli özeni gösterip göstermediklerine iliskin fazladan inceleme yapmayı gerekli görmemektedir. AİHM, Sözlesmenin 5. maddesinin 3. fıkrasının ihlal edildiği sonucuna varmaktadır. B. Sözlesmenin 5. maddesinin 4. fıkrası ile ilgili olarak; Basvuran, 18 Ekim 2007 tarihli karara itirazı hakkında etkin islem yapılmadığından sikâyetle Sözlesmenin 5. maddesinin 4. fıkrasının ihlal edildiğini ileri sürmektedir. AİHM, tarafların, tutukluluk haline itirazda bulunulan bir davaya katılma hakkı olduğunu ve tarafların (savcı ve tutuklunun) esitliği ilkesinin gözetilmesi gerektiğini hatırlamaktadır. Bu gereklilik ulusal yasada farklı sekillerde yerine getirebilir, fakat her halükarda karsı taraf verilen beyanlardan haberdar edilmeli ve bunlara mukabele edebilmelidir. Sözlesmenin 5. maddesinin 4. fıkrası kapsamında usule iliskin ilk güvence, itirazı inceleyen Hâkim tarafından fiilen dinlenme hakkıdır. AİHM, 18 Ekim 2007 tarihli durusma sonunda Bakırköy Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi nin, basvuranın, gıyabında tutukluluk halinin devamına karar verdiğini kaydetmektedir. Bakırköy Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi, 31 Ekim 2007 tarihinde dosya üzerinden karar vermis ve Bakırköy Cumhuriyet Savcısı nın yazılı görüsüne uygun olarak bu karara yapılan itirazı reddetmistir. AİHM, geçmiste Türkiye de mevcut olan sistem gibi, sistemlerde her itirazın incelenmesi amacıyla durusma yapılmasını gerekli kılmanın ceza yargılamasını akamete uğratabileceğini kabul ettiğini hatırlatmakta, 5. maddenin 4. fıkrası kapsamındaki usulün ivedilik sartı da dâhil özgün niteliği dikkate alındığında, her itiraz için durusma yapılmasının gerekli olmadığını değerlendirmektedir. AİHM, Altınok v. Türkiye, ilgilinin itiraz islemleri sırasında durusmada bulunmamasının Sözlesmenin 5. maddesinin 4. fıkrasının ihlali anlamına gelmediği sonucuna varmıstır; zira ilgili, Hâkimin tutuklama kararı vermesinden birkaç gün öncesinde mahkeme önüne çıkarılmıstır. AİHM, ayrıca bu sikâyete konu kararın 31 Ekim 2007 tarihinde verildiğini, yani basvuranın hâkim karsısına son çıktığı gün olan 26 Temmuz 2007 tarihinden itibaren üç aydan fazla bir süre geçtiğini dikkatlere sunmaktadır. AİHM bu noktada, tutukluluk kararına yapılan itirazı değerlendirecek Hâkim karsısına çıkma hakkının makul aralıklarla uygulanması zorunluluğunu hatırlatmaktadır. Ancak, somut olayda davada bu süre üç ayı asmıstır. AİHM, kisisel özgürlüğün söz konusu olduğu bir durumda bu sürenin makul nitelenemeyeceği kanaatindedir. Basvuranın, Cumhuriyet Savcısı nın yazılı görüsünün kendisine tebliğ edilmediğine dair sikâyeti ile ilgili olarak, AİHM, itirazın değerlendirilmesi esnasında, savcının salıverme talebinin reddine yönelik görüsünü Beyoğlu Çocuk Ağır Ceza Mahkemesine sunduğunu, fakat bu değerlendirmelerin basvuranın avukatına tebliğ edilmediğini kaydetmektedir. Beyoğlu

5 Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi, savcının görüsüne uygun olarak karar vermis ve basvuranın itirazını reddetmistir. Basvuran ve avukatı, savcının görüsü kendilerine tebliğ edilmediği ve görüse cevap veremediklerinden dolayı savunmada tarafların esitliği ilkesi gözetilmemistir. Bu nedenle, AİHM, iç hukuk kapsamındaki itiraz yolunun Sözlesmenin 5. maddesinin 4. fıkrasının gerekliliklerine uygun olmadığını değerlendirmekte ve bu hükmün ihlal edildiği sonucuna varmaktadır. C. Sözlesmenin 5. maddesinin 5. fıkrası ile ilgili olarak; Basvuran, son olarak tazminat talebinde bulunabileceği basvuru yolunun bulunmamasından sikâyet etmektedir. Basvuran, Sözlesmenin 5. maddesinin 5. fıkrasını ileri sürmektedir. Hükümet, basvuranın CMK 141. ve takip eden maddeler uyarınca tazminat elde etme imkânına sahip olduğunu savunmaktadır. AİHM, Sözlesmenin 5. maddesinin 5. fıkrasında belirtilen tazminat hakkının, bu hükmün diğer fıkralarından herhangi birinin ihlal edildiğinin bir ulusal makam veya Sözlesmenin kurumları tarafından tespit edilmis olmasını gerektirdiğini hatırlatmaktadır. Bu davada, AİHM 5. maddenin 3. ve 4.paragraflarının ihlal edildiği sonucuna varmıstır. Dolayısıyla, basvuranın uğradığı zarar için tazminat elde etme imkânı bulunup bulunmadığı belirlemek kalmaktadır. AİHM, CMK nın 141. maddesinde tutuklanan kisi için uzun bir liste teskil eden bazı hallerde tazminat talep etme hakkı öngörüldüğünü kaydetmektedir. AİHM, bu hükme bakıldığında, sayılan hiçbir halde tutuklulukla ilgili usul hataları neticesinde hâsıl olan zarar için tazminat talep etme imkânı öngörülmediğini gözlemlemektedir. AİHM, ayrıca bu hükmün sanığa yargılama esnasında tazminat basvurusunda bulunma imkânı tanımadığını gözlemlemektedir; zira iç hukukta söz konusu itiraz sadece kararın kesinlesmesinden sonra yapılabilmektedir. Bu durumda, dava halen derdest olduğundan dolayı, basvuran söz konusu basvuruyu yapma imkânına su an için sahip değildir. Dolayısıyla, AİHM, Hükümet tarafından isaret edilen tazminat yolunun Sözlesmenin 5. maddesinin 5. fıkrası anlamında etkin bir basvuru yolu olmadığı kanaatindedir. Bu nedenle, AİHM, Sözlesmenin 5. maddesinin 5. fıkrasının ihlal edildiği sonucuna varmıstır. II. Sözlesmenin 6. ve 13. maddelerinin ihlal edildiği iddiası ile ilgili olarak Basvuran, Sözlesmenin 6. ve 13. maddelerine istinaden davasının makul sürede görülmediğinden ve kendisine karsı yürütülen ceza davasının süresine itiraz edebileceği iç hukuk yolu bulunmadığından sikâyet etmektedir. A. Sözlesmenin 6. maddesi ile ilgili olarak; Hükümet, ihtilaf konusu davanın, süresinin makul olmadığı değerlendirmesinin yapılamayacağını ve ulusal makamların davanın yürütülmesinde gerekli özeni göstermedikleri yönünde elestirilemeyeceğini savunmaktadır.

6 Dikkate alınması gerek dönem 15 Ocak 2007 tarihinde baslamıs olup dava Yargıtay da halen derdesttir. Dolayısıyla, dava iki yargılama asamasında hâlihazırda bes yıldan fazla sürmüs durumdadır. AİHM, bir dava ile ilgili makul sürenin davanın kosullarına ve AİHM nin yerlesik içtihadı bağlamında özellikle, davanın karmasıklığına, basvuranın ve yetkili makamların tutum ve davranısına göre değerlendirildiğini hatırlatmaktadır. AİHM, bu davada konu edilenlere benzer sorunlara iliskin pek çok davaya bakmıs ve Sözlesmenin 6. maddesinin 1. fıkrasının ihlal edildiği yönünde karar vermistir. AİHM, sunulan bütün delilleri değerlendirmistir ve Hükümetin bu davada farklı bir karara varmasına yol açacak hiç bir olgu ve argüman sunmadığı kanaatindedir. Bu konudaki içtihadı ısığında, AİHM, somut olayda davanın süresinin asırı olduğunu ve makul süre gerekliliğine uygun olmadığını değerlendirmektedir. Dolayısıyla, Sözlesmenin 6. maddesinin 1. fıkrası ihlal edilmistir. B. Sözlesmenin 13. maddesi ile ilgili olarak; Hükümet, iç hukuk yollarının tükenmediğini öne sürmekte ve basvuranın ceza davasının süresi sikâyeti ile ilgili olarak ulusal mahkemelere basvurmadığını kaydetmektedir. Hükümete göre, basvuran, CMK nın 141. ve 142. maddelerine dayanarak sikâyetin esası hakkında ulusal yargı organları önünde tazminat davası açmalıydı. AİHM, davaların 6. maddenin 1. fıkrası kapsamında öngörülen makul sürede görülmesi yükümlülüğünün ihlali halinde, 13. maddenin sikâyetçi olmayı mümkün kılacak etkin bir basvuru yolunu güvence altına aldığını hatırlatmaktadır. Süphesiz ki burada aslolan, bir basvuru yolunun yalnızca tazminat imkânı tanımasının devam etmekte olan bir davayı hızlandırmaması değildir. Bu bağlamda AİHM, önceki davalarda sanığın yargılama süresinden sikâyetçi olabilmesine imkân tanıyan iç hukuk yollarının, ancak iddia edilen ihlalin olusmasını veya sürmesini engellediği veya ilgilinin geçmiste meydana gelen herhangi bir ihlal gereğince tazmin edilmesini mümkün kıldığı ölçüde etkin kabul edilebileceğine karar verdiğini hatırlatmaktadır. Dolayısıyla, 13. madde bu konuda bir seçenek sunmaktadır bir basvuru yolunun etkin olması için, o basvuru yolu yargılamayı yapan mahkemenin önceki kararına müdahale edebilmeli veya ilgilinin meydana gelmis gecikme için yeterli biçimde tazmin edilmesini mümkün kılmalıdır. AİHM, Sözlesmenin 13. ve 35 (1). maddeleri arasında yakın benzerlikler görmektedir; bu benzerlikler, anılan ikinci hüküm bağlamında etkin basvuru yolu kavramı için de geçerlidir. Hükümetin itirazına dayanak olarak gösterdiği kararların ilk kısmıyla ilgili olarak, AİHM baktığı önceki davalarda benzer kararları dikkate almadığını hatırlatmaktadır. Nitekim, AİHM Türk hukuk sisteminin sanıklara 13. madde kapsamında ceza davalarının asırı uzunluğundan sikayetçi olmalarını mümkün kılacak etkin basvuru imkânı tanımadığını gözlemlemektedir. Hükümetin CMK nın 141. ve 142. maddelerine iliskin itirazı ile ilgili olarak, AİHM, bu maddelerin koruma tedbirleri nedeniyle tazminat baslıklı bölümde bulunduğunu kaydetmektedir maddede tazminat talebine konu olabilecek haller uzun bir liste halinde sayılmaktadır. Tutuklama tedbiri uygulanması ve uzun yargılama süresi de bu haller arasında sayılmaktadır.

7 AİHM, bu hükmün esasında, ceza yargılamasının uzunluğuna iliskin değil, uzun tutukluluk süresi nedeniyle tazminat talebinin söz konusu olduğunu kaydetmektedir. Bu bağlamda, Hükümet, bu hüküm gereğince ceza yargılamasının uzunluğu nedeniyle sanığın tazmin edildiği herhangi bir mahkeme kararı sunamamıstır. Bundan hareketle, AİHM, bir bütün olarak ceza yargılamasının makul süreyi asması durumunda Hükümet tarafından belirtilen basvuru yolunun tazminat elde etmek adına Sözlesmenin 13.maddesi anlamında etkin bir basvuru yolu olmadığı değerlendirmesinde bulunmaktadır. Her halükarda, AİHM, bu hükmün yargılama devam ederken sanığa tazminat girisiminde bulunma imkânı tanımadığını, zira iç hukuk uyarınca ancak kararın kesinlesmesinin ardından tazminat basvurusunda bulunulabileceğini gözlemlemektedir. Somut olayda, dava ise halen ulusal mahkemelerde derdesttir. Dolayısıyla, basvuran su an için böyle bir tazminat talebinde bulunma imkânına sahip değildir. Bu nedenle, Hükümetin iç hukuk yollarının tükenmediğine iliskin itirazı kabul edilemez; iç hukukta basvuranın Sözlesmenin 6. maddesinin 1. fıkrası uyarınca davasının makul sürede görülmesi hakkının incelenmesini sağlayacak bir basvuru yolu bulunmadığı için Sözlesmenin 13. maddesi ihlal edilmistir. III. Sözlesmenin 41. maddesinin uygulanması ile ilgili olarak Basvuran uğradığını iddia ettiği manevi zarara karsılık Avro talep etmektedir. Hükümet bu miktara itiraz etmektedir. AİHM, basvurana Avro tutarında manevi tazminat ödenmesine hükmetmistir. DEĞERLENDİRME: I. Sözleşmenin 6. maddesinin İhlali ile ilgili olarak Başvuran, Sözleşmenin 6. maddesine istinaden davasının makul sürede görülmediğinden şikâyet etmektedir. Yargılamanın uzunluğu açısından dikkate alınması gereken dönem 15 Ocak 2007 tarihinde başlamış olup dava AİHM kararı sırasında halen Yargıtay'da derdesttir. Dava yerel mahkeme ve Yargıtay aşamasında toplamında beş yıldan fazla sürmüştür. AİHM yargılama süresinin makul olup olmadığı konusunda dört ölçüte bakarak değerlendirme yapmaktadır. İlk olarak davada ortaya çıkan maddi ve hukuki sorunların karmaşıklığına yani davanın karmaşıklığına bakmaktadır. İkinci olarak ise başvurucuların tutumları değerlendirmektedir. Üçüncü ölçüt yetkili makamların tutumu, dördüncü değerlendirme ölçütü ise başvurucu bakımından dava konusunun önemidir. Yargılanan kişi eğer tutuklu ise yargılamanın süresi konusu sanık için daha büyük bir önem kazanmaktadır. AİHM, bu konudaki içtihatları ışığında, somut olayda davanın süresinin aşırı olduğunu ve makul süre gerekliliğine uygun olmadığını değerlendirmektedir.

8 II. Sözleşmenin 13. maddesinin İhlali ile ilgili olarak Başvuran, Sözleşmenin 13. maddesine istinaden kendisine karşı yürütülen ceza davasının süresine itiraz edebileceği iç hukuk yolu bulunmadığından şikâyet etmektedir. Sözleşmenin 13. maddesi Sözleşmeci devletlere iç hukukta etkili başvuru yolları öngörme yükümlülüğünü altına koymaktadır. Davada Hükümet, iç hukuk yollarının tükenmediğini öne sürmekte ve başvuranın ceza davasının süresi şikâyeti ile ilgili olarak ulusal mahkemelere başvurmadığını kaydetmiş ve başvuranın, CMK nın 141. ve 142. maddelerine dayanarak şikâyetin esası hakkında ulusal yargı organları önünde tazminat davası açması gerektiğini savunmuştur. AİHM, önceki davalarda sanığın yargılama süresinden şikâyetçi olabilmesine imkân tanıyan iç hukuk yollarının, ancak iddia edilen ihlalin oluşmasını veya sürmesini engellediği veya ilgilinin geçmiste meydana gelen herhangi bir ihlal gereğince tazmin edilmesini mümkün kıldığı ölçüde etkin kabul edilebileceğine karar verdiğini hatırlatmaktadır. Bir başvuru yolunun etkin olması için, o başvuru yolu yargılamayı yapan mahkemenin önceki kararına müdahale edebilmeli veya ilgilinin meydana gelmiş gecikme için yeterli biçimde tazmin edilmesini mümkün kılması gerektiğini belirtmektedir. AİHM Türk hukuk sisteminin sanıklara 13. madde kapsamında ceza davalarının aşırı uzunluğundan şikayetçi olmalarını mümkün kılacak etkin başvuru imkânı tanımadığını gözlemlediğini belirtmektedir. AİHM, CMK'nun 141 ve 142. maddelerindeki hükmün yargılama devam ederken sanığa tazminat girişiminde bulunma imkânı tanımadığını, zira iç hukuk uyarınca ancak kararın kesinleşmesinin ardından tazminat başvurusunda bulunulabileceğini gözlemlemektedir. Somut olayda, dava ise halen ulusal mahkemelerde derdest olduğundan başvuran şu an için böyle bir tazminat talebinde bulunma imkânına sahip bulunmamaktadır. AİHM, yukarıdaki gerekçelerle Türk Hükümetinin iç hukuk yollarının tükenmediğine ilişkin itirazı kabul etmeyerek iç hukukta başvuranın Sözleşmenin 6. maddesinin 1. fıkrası uyarınca davasının makul sürede görülmesi hakkının incelenmesini sağlayacak bir başvuru yolu bulunmadığı için Sözleşmenin 13. maddesinin ihlal edildiği kararına varmıştır. III. Sözleşmenin 5. maddesinin İhlali ile ilgili olarak a) Sözleşmenin 5. maddesinin 3. fıkrası ile ilgili olarak; Sözleşmenin 5. maddesinin 3. fıkrasının ikinci hükmü tutuklanan bir kimsenin makul bir sürede yargılanma veya yargılama sürerken salıverilme hakkına sahip olduğunu belirtmektedir. Bu hüküm tutuklunun makul sürede salıverilme hakkı biçiminde anlaşılmaktadır. Sözleşmede tutukluluk süresini sınırlayan azami bir süre yer almamaktadır. Mahkeme, 'genellikle kabul ettiği bir süre' bulunduğundan söz etmiş ancak bu sürenin ne kadar olduğunu belirtmemiştir. Tutukluluk süresini makul kılan tek şart 'kamu yararı'dır. Mahkemeye göre bir kimsenin suç işlediğine dair makul kuşkunun sürmesi tutukluluğun hukukiliği için olmazsa olmaz (sine qua non) şarttır; ancak belirli bir süre geçtikten sonra bu yeterli olmaz. Mahkeme

9 bu gibi durumlarda tutukluluğun devamını haklı kılmak için yargısal makamlar tarafından gerekçeler gösterilip gösterilmediğine bakmaktadır. Ulusal mahkemelerin kararlarının gerekçelerinin 'konuyla ilgili' ve 'yeterli' olmalıdır. Ulusal mahkemeler tutukluluğu haklı kılan 'konuyla ilgili' ve 'yeterli' gerekçeler göstermedikçe suçlanan kişiler tutuksuz yargılanmalıdır. Gerekçelerde suç şüphesinin devam ettiğinin gösterilmesi dışında tutukluluğu haklı kılacak 'kamu yararı' nın olayda mevcut olduğu ortaya konmalıdır. Mahkeme yaptığı 'gerekçe incelemesi'nde ulusal mahkemelerin tutukluluğa ilişkin gerekçelerini yeterli bulsa bile eğer yetkili ulusal makamlar yargılamanın yürütülmesinde gerekli özeni göstermedikleri için tutukluluk süresi uzamış ise yine Sözleşmenin 5. maddesinin 3. fıkrasının ihlal edildiği sonucuna varmaktadır. Başka bir deyişle tutukluluk süresi mahkeme tarafından bir de gerekli özen incelemesine tabi tutulmaktadır. Mahkeme içtihatlarında görüldüğü kadarıyla bir suç işlediğinden kuşku duyulan bir kimsenin hükümden önce tutukluluğu için kamu yararı bakımından kabul edilebilir dört temel tutuklama nedeni ileri sürülmüştür 1) Kaçma tehlikesi (salıverilmesi halinde kişinin bir daha yargı organı önüne getirilememe tehlikesi), 2) Adaletin işleyişine müdahale tehlikesi (salıverilmesi halinde kişinin delillere müdahale tehlikesi), 3) Suçta tekerrür tehlikesi (salıverilmesi halinde kişinin başka suçlar işleme tehlikesi), 4) Kamu düzeninin bozulması tehlikesi'dir. İç hukukumuzda suçta tekerrür tehlikesi ve kamu düzeninin bozulması tehlikesi bir tutuklama nedeni olarak yasal düzenlemeye konu edilmemiştir. Mahkemeye göre Sözleşmenin 5. maddesinin 3. fıkrası gereğince yetkililer bir kimsenin tutukluluğunun devamına veya salıverilmesine karar verirken o kimsenin duruşmada hazır bulunmasını sağlamak için alternatif tedbirleri dikkate almakla yükümlüdürler; çünkü bu madde sadece 'makul sürede yargılanma veya yargılama sürerken salıverilme' hakkı getirmemekte, aynı zamanda 'salıvermenin kişinin duruşmada hazır bulunması için güvenceye bağlanabileceği'ni öngörmektedir. AİHM kararına konu olan Çocuk Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanan başvuran 15 Ocak 2007 tarihinde tutuklanmış 4 Ocak 2008 tarihinde salıverilmiştir. Yaklaşık 1 yıl tutuklu kalmıştır. Tutuklu kalınan dönem boyunca tutukluluk halinin düzenli olarak değerlendirildiği, hakimlerin tutukluluk halininin devamı kararlarında atılı suçun doğasına, verilmesi beklenen cezaya, delillerin durumuna, suçu işlediğine dair kuvvetli şüphe bulunmasına, kaçma riskine, delillerin karartılması ve mağdur ve tanıklar üzerinde baskı kurma olasılığına, yani CMK nın 100. maddesinin 3. fıkrası hükmü üzerine bina edildiği AİHM tarafından kaydedilmiştir. AİHM önünde Türkiye tarafından tutukluluğun devamı ile ilgili olarak kamu düzenini sağlamaya ve başvuranın tekrar suç işlemesi endişesine ilişkin savlar iç hukukumuzda suçta tekerrür tehlikesi ve kamu düzeninin bozulması tehlikesi bir tutuklama nedeni olarak kabul edilmediğinden dikkate alınmamıştır. Bu hususun çözümü için iç hukukumuzda suçta tekerrür tehlikesi ve kamu düzeninin bozulması tehlikesi de bir tutuklama nedeni olarak iç hukukumuzda yasal düzenlemeye konu edilebilir. İncelemeye konu ettiğimiz kararda AİHM ulusal mahkemenin tutukluluk halinin devamına ilişkin kararlardaki gerekçeleri uygun ve yeterli bulmamıştır. Gerekçeyi uygun ve yeterli bulmadığından ulusal makamların davanın yürütülmesinde gerekli özeni gösterip göstermediklerine ilişkin gerekli özen testine başvurmaya gitmeyi gerekli görmemiştir. Bu gerekçelerle Mahkeme Sözleşmenin 5. maddesinin 3. fıkrasının ihlal edildiği kararına varmıştır.

10 b) Sözleşmenin 5. maddesinin 4. fıkrası ile ilgili olarak; Sözleşmenin 5. maddesinin 4. fıkrası gözaltına alınma veya tutulma nedeniyle özgürlüğünden yoksun bırakılan bir kimseye, tutulmasının hukukiliği hakkında süratle karar veribilecek ve hukuki değilse salıverilmesine hükmedebilecek bir mahkemeye başvurma hakkı tanımaktadır. Bu fıkradaki başvuru hakkı dört unsur içermektedir İlk olarak söz konusu başvuru 'mahkeme' tarafından görülmelidir. İkinci olarak inceleme tutma tedbirinin 'hukukiliği' konusunda olmalıdır. Üçüncü olarak yargılama 'süratle' yapılmalıdır. Dördüncü olarak 'makul aralıklarla' yapılmalıdır. Bu unsurlardan birini taşımayan Sözleşmenin 5. maddesinin 4. fıkrasını ihlal eder. Sözleşmenin 5. maddesinin 4. fıkrasındaki hukukilik denetimi kavramından doğal olarak çıkan ilk temel güvence, tutmaya karşı başvuruyu inceleyen yargıç tarafından etkili bir şekilde dinlenme hakkıdır. Tutmayla ilgili bir hukuki denetim esnasında taraflar arasında, yani savcı ile tutulan kişi arasında silahlarda eşitlik bulunmalıdır. Silahlarda eşitlik bulunmasının en önemli sonuçlarından birisi soruşturma dosyasına ulaşabilme hakkıdır. Savcının beyanlarına veya görüşlerine etkili bir şekilde karşı çıkabilme ve cevap verebilme imkanıdır. Olayımızda başvuran gıyabında yapılan 18 Ekim 2007 tarihli duruşmadaki tutukluluk halinin devamına dair karara itirazı hakkında etkin işlem yapılmadığından sözleşmenin 5. maddesinin 4. fıkrasının ihlal edildiğini ileri sürmektedir. Başvuranın 18 Ekim 2007 tarihli gıyabındaki duruşmada tutukluluk halinin devamına karar verilmiş, itirazı inceleyen Çocuk Ağır Ceza Mahkemesince 31 Ekim 2007 tarihinde dosya üzerinden karar verildiği bu kararda Cumhuriyet Savcısının yazılı görüşüne uygun olarak itirazın reddedildiği görülmektedir. AİHM, geçmişte Türkiye de mevcut olan sistem gibi, sistemlerde her itirazın incelenmesi amacıyla duruşma yapılmasını gerekli kılmanın ceza yargılamasını akamete uğratabileceğini kabul ettiğini hatırlatmakta, 5. maddenin 4. fıkrası kapsamındaki usulün ivedilik şartı da dâhil özgün niteliği dikkate alındığında, her itiraz için duruşma yapılmasının gerekli olmadığını değerlendirmektedir. AİHM, bu şikâyete konu kararın 31 Ekim 2007 tarihinde verildiğini, yani başvuranın hâkim karşısına son çıktığı gün olan 26 Temmuz 2007 tarihinden itibaren üç aydan fazla bir süre geçtiğini dikkatlere sunmaktadır. AİHM bu noktada, tutukluluk kararına yapılan itirazı değerlendirecek Hâkim karşısına çıkma hakkının makul aralıklarla uygulanması zorunluluğunu hatırlatmaktadır. Somut olayda davada bu süre üç ayı aşmıştır. AİHM, kişisel özgürlüğün söz konusu olduğu bir durumda bu sürenin makul nitelenemeyeceği kanaatindedir. Görüldüğü üzere AİHM, tutukluluk sürecinde tutuklunun hakim karşısına çıkmasının üç ayı aşmasını makul bulmamaktadır. İtiraz etmede sınır sayısının olmadığı ülkelerde (bizim ülkemizde olduğu gibi) tutukluluğun denetlendiği her incelemede bir duruşmanın yapılmasının da ceza yargılamasını felce uğratabileceğini de belirtmektedir. Anlaşılan tutuklunun soruşturma aşamasında veya kovuşturma aşamasında hakim karşısına çıkması arasındaki süreninin üç ayı aşmasını makul bulmamaktadır. Yani bir tutuklunun soruşturma veya kovuşturma aşamasında makul süredeki aralıklarla hakim karşısına çıkmasını istemektedir. Ayrıca üç ayı aşan süreyi makul bulmamakta ancak hangi süreye kadarlık bir süreyi makul bulduğunu açıklamamaktadır. Belki de önüne dava geldiğinde somut davada belirtebilecektir.

11 Tutukluluk sürecinde tutuklunun makul sürelerle hakim karşısına çıkmasının temini açısından ve dolayısıyla bu tür ihlal kararlarıyla ülkemizin karşı karşıya kalmaması için kamuoyunda 4. Yargı Paketi olarak bilinen İnsan Hakları ve İfade Özgürlüğü Bağlamında Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı tarihinde TBMM'ye sunulmuş olup halen komisyondadır. Zikredilen Kanun tasarısının 12. maddesi '5271 Sayılı Kanunun 108 inci maddesinin 1. fıkrasında yer alan bulundurularak ibaresinden sonra gelmek üzere, şüpheli veya müdafii dinlenilmek suretiyle ibaresi eklenmiştir.' şeklindedir. Kanun tasarısının bu hükmünün yasalaşması halinde tutuklunun AİHM'in öngördüğü ve kabul ettiği makul sürelerle hakim karşısına çıkması sağlanacağından ülkemiz açısından bu tür ihlal kararlarının sona ereceğini düşünmekteyim. AİHM, itirazın değerlendirilmesi esnasında, savcının salıverme talebinin reddine yönelik görüşünü Beyoğlu Çocuk Ağır Ceza Mahkemesine sunduğunu, fakat bu değerlendirmelerin başvuranın avukatına tebliğ edilmediğini kaydetmektedir. Beyoğlu Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi, savcının görüşüne uygun olarak karar vermiş ve basvuranın itirazını reddetmiştir. AİHM, başvuran ve avukatı, savcının görüşü kendilerine tebliğ edilmediği ve görüşe cevap veremediklerinden dolayı savunmada tarafların eşitliği ilkesi gözetilmediği kanaatine vardığını belirtmiştir. Yukarıda belirttiğimiz Kanun tasarısının 16. maddesi 5271 Sayılı Kanunun 270 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir. (2) 101 ve 105 inci maddeler uyarınca yapılan itiraz üzerine Cumhuriyet Savcısından görüş alınması durumunda, bu görüş şüpheli, sanık veya müdafiine bildirilir. Şüpheli, sanık veya müdafii üç gün içinde görüşünü bildirebilir. şeklindedir. Kanun tasarısının bu hükmünün yasalaşması halinde silahların eşitliği sağlanmış olacağından ülkemiz açısından bu tür ihlal kararlarının sona ereceğini düşünmekteyim. c) Sözleşmenin 5. maddesinin 5. fıkrası ile ilgili olarak; Sözleşmenin 5. maddesinin 5. fıkrası 51 ve 54 fıkra hükümlerinden birinin ihlalinden mağdur olan kişilerin iç hukukta tazminat alabilmelerini öngörmektedir. Başvuran, son olarak tazminat talebinde bulunabileceği başvuru yolunun bulunmamasından şikâyet etmektedir. Hükümet, başvuranın CMK 141. ve takip eden maddeler uyarınca tazminat elde etme imkânına sahip olduğunu savunmaktadır. AİHM, CMK nın 141. maddesinde tutuklanan kişi için uzun bir liste teşkil eden bazı hallerde tazminat talep etme hakkı öngörüldüğünü kaydetmektedir. AİHM, bu hükme bakıldığında, sayılan hiçbir halde tutuklulukla ilgili usul hataları neticesinde hâsıl olan zarar için tazminat talep etme imkânı öngörülmediğini gözlemlediğini belirtmektedir. AİHM, ayrıca bu hükmün sanığa yargılama esnasında tazminat başvurusunda bulunma imkânı tanımadığını gözlemlemekte olduğunu, zira iç hukukta söz konusu itiraz sadece kararın kesinleşmesinden sonra yapılabilmekte olduğunu belirtmektedir. Dava halen derdest olduğundan dolayı, başvuranın söz konusu başvuruyu yapma imkânına şu an için sahip olmadığını belirtmektedir. Dolayısıyla, AİHM, Hükümet tarafından işaret edilen tazminat yolunun Sözleşmenin 5. maddesinin 5. fıkrası anlamında etkin bir başvuru yolu olmadığı kanaatindedir. Bu nedenle, AİHM, Sözleşmenin 5.maddesinin 5. fıkrasının ihlal edildiği sonucuna vardığını belirtmiştir. Yukarıda belirttiğimiz İnsan Hakları ve İfade Özgürlüğü Bağlamında Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısının 13. maddesi 5271 Sayılı Kanunun 141 inci maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki (k) bendi eklenmiştir. k) Yakalama veya tutuklama

12 işlemine karşı Kanunda öngörülen başvuru imkanlarından yararlandırılmayan şeklindedir. Kanun tasarısının bu hükmünün yasalaşması halinde yakalanan veya tutuklanan kişilerin yakalama ve tutuklama işlemine karşı Kanunda öngörülen başvuru imkanlarından AİHM'in örgördüğü şekilde yararlandırılmaması durumunda bu kişilerin maddi ve manevi her türlü zararlarının tazminini isteyebilmelerine imkan sağlanmış olacağından ülkemiz açısından bu tür ihlal kararlarının sona ereceğini düşünmekteyim. - İncelemeye konu edilen Mahmut ÖZ-Türkiye kararı T.C Adalet Bakanlığı Uluslararası Hukuk ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü İnsan Hakları Daire Başkanlığının

13 adresli resmi internet sitesinde yayınlanan türkçe tercümesi üzerinden incelenmiştir.

SANIĞIN TEMYİZ AŞAMASINDAKİ TUTUKLULUK HALİNİN AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ KARARI IŞIĞINDA İFADE ETTİĞİ ANLAM VE BUNUN İÇ HUKUKUMUZDAKİ YANSIMASI:

SANIĞIN TEMYİZ AŞAMASINDAKİ TUTUKLULUK HALİNİN AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ KARARI IŞIĞINDA İFADE ETTİĞİ ANLAM VE BUNUN İÇ HUKUKUMUZDAKİ YANSIMASI: SANIĞIN TEMYİZ AŞAMASINDAKİ TUTUKLULUK HALİNİN AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ KARARI IŞIĞINDA İFADE ETTİĞİ ANLAM VE BUNUN İÇ HUKUKUMUZDAKİ YANSIMASI: I- KARAR: Hazırlayan: Mecnun TÜRKER * Bu çalışmada

Detaylı

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İKİNCİ DAİRE. YER VE GÜNGÖR/TÜRKİYE (Başvuru no. 21521/06 ve 48581/07) KARAR STRAZBURG.

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İKİNCİ DAİRE. YER VE GÜNGÖR/TÜRKİYE (Başvuru no. 21521/06 ve 48581/07) KARAR STRAZBURG. COUNCIL OF EUROPE AVRUPA KONSEYİ AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İKİNCİ DAİRE YER VE GÜNGÖR/TÜRKİYE (Başvuru no. 21521/06 ve 48581/07 KARAR STRAZBURG 7 Aralık 2010 İşbu karar AİHS nin 44/2 maddesinde belirtilen

Detaylı

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İKİNCİ DAİRE. GEÇGEL ve ÇELİK/TÜRKİYE (Başvuru no. 8747/02 ve 34509/03) KARAR STRAZBURG.

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İKİNCİ DAİRE. GEÇGEL ve ÇELİK/TÜRKİYE (Başvuru no. 8747/02 ve 34509/03) KARAR STRAZBURG. COUNCIL OF EUROPE AVRUPA KONSEYİ AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İKİNCİ DAİRE GEÇGEL ve ÇELİK/TÜRKİYE (Başvuru no. 8747/02 ve 34509/03) KARAR STRAZBURG 13 Ekim 2009 İşbu karar AİHS nin 44/2 maddesinde belirtilen

Detaylı

EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ

EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ COUNCIL OF EUROPE AVRUPA KONSEYİ EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İKİNCİ DAİRE ELĞAY TÜRKİYE DAVASI (Başvuru no. 18992/03) KARAR STRAZBURG 20 Ocak 2009 İşbu karar AİHS nin

Detaylı

EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ

EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ COUNCIL OF EUROPE AVRUPA KONSEYİ EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İKİNCİ DAİRE KARAARSLAN TÜRKİYE DAVASI (Başvuru no. 4027/05) KARAR STRAZBURG 27 Temmuz 2010 İşbu karar AİHS

Detaylı

EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ

EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ COUNCIL OF EUROPE AVRUPA KONSEYİ EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İKİNCİ DAİRE ETEM KARAGÖZ TÜRKİYE DAVASI (Başvuru no. 32008/05) KARAR STRAZBURG 15 Eylül 2009 İşbu karar AİHS

Detaylı

ĐKĐNCĐ DAĐRE. MEHMET MANSUR DEMĐR v. TÜRKĐYE. (Başvuru No /07) KARAR STRASBOURG. 24 Temmuz 2012

ĐKĐNCĐ DAĐRE. MEHMET MANSUR DEMĐR v. TÜRKĐYE. (Başvuru No /07) KARAR STRASBOURG. 24 Temmuz 2012 ĐKĐNCĐ DAĐRE MEHMET MANSUR DEMĐR v. TÜRKĐYE (Başvuru No. 54614/07) KARAR STRASBOURG 24 Temmuz 2012 Đşbu karar kesin olup, sekli düzeltmelere tabi olabilir. Mehmet Mansur Demir Türkiye davasında, 3 Temmuz

Detaylı

EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ

EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ COUNCIL OF EUROPE AVRUPA KONSEYİ EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İKİNCİ DAİRE KARYAĞDI TÜRKİYE DAVASI (Başvuru no. 22956/04) KARAR STRAZBURG 8 Ocak 2008 İşbu karar AİHS nin

Detaylı

AVRUPA ĐNSAN HAKLARI MAHKEMESĐ

AVRUPA ĐNSAN HAKLARI MAHKEMESĐ AVRUPA ĐNSAN HAKLARI MAHKEMESĐ ĐKĐNCĐ DAĐRE GÜZELER v. TÜRKĐYE (Başvuru no. 13347/07) KARAR STRAZBURG 22 Ocak 2013 Đşbu karar nihaidir ancak şekli bazı değişikliklere tabi tutulabilir. T.C. Adalet Bakanlığı,

Detaylı

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İKİNCİ DAİRE NİN SARAR / TÜRKİYE KARARI * ** (Başvuru no. 1947/09, Karar Tarihi: 27 Mart 2012)

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İKİNCİ DAİRE NİN SARAR / TÜRKİYE KARARI * ** (Başvuru no. 1947/09, Karar Tarihi: 27 Mart 2012) AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İKİNCİ DAİRE NİN SARAR / TÜRKİYE KARARI * ** (Başvuru no. 1947/09, Karar Tarihi: 27 Mart 2012) Sarar / Türkiye davasında, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (İkinci Daire), komite

Detaylı

ĐKĐNCĐ DAĐRE. (Başvuru No. 14697/07) KARAR STRAZBURG. 24 Eylül 2013

ĐKĐNCĐ DAĐRE. (Başvuru No. 14697/07) KARAR STRAZBURG. 24 Eylül 2013 ĐKĐNCĐ DAĐRE BEŞERLER YAPI SAN. VE TĐC. A.Ş. / TÜRKĐYE (Başvuru No. 14697/07) KARAR STRAZBURG 24 Eylül 2013 Đşbu karar nihai olup, şekli düzeltmelere tabi tutulabilir. T.C. Adalet Bakanlığı, 2013. Bu gayrıresmi

Detaylı

ANAYASA MAHKEMESİNDEN VERGİ USUL KANUNUYLA İLGİLİ BİREYSEL BAŞVURUYA İLİŞKİN YETKİSİZLİK KARARI

ANAYASA MAHKEMESİNDEN VERGİ USUL KANUNUYLA İLGİLİ BİREYSEL BAŞVURUYA İLİŞKİN YETKİSİZLİK KARARI Sirküler Rapor 28.03.2013/84-1 ANAYASA MAHKEMESİNDEN VERGİ USUL KANUNUYLA İLGİLİ BİREYSEL BAŞVURUYA İLİŞKİN YETKİSİZLİK KARARI ÖZET : Anayasa Mahkemesi, 5.3.2013 tarihli ve 2012/829 sayılı Başvuru Kararında,

Detaylı

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İKİNCİ DAİRE. ZEYTİNLİ/TÜRKİYE (Başvuru no. 42952/04) KARAR STRAZBURG. 26 Ocak 2010

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İKİNCİ DAİRE. ZEYTİNLİ/TÜRKİYE (Başvuru no. 42952/04) KARAR STRAZBURG. 26 Ocak 2010 COUNCIL OF EUROPE AVRUPA KONSEYİ AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İKİNCİ DAİRE ZEYTİNLİ/TÜRKİYE (Başvuru no. 42952/04) KARAR STRAZBURG 26 Ocak 2010 İşbu karar AİHS nin 44/2 maddesinde belirtilen koşullar

Detaylı

EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ

EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ COUNCIL OF EUROPE AVRUPA KONSEYİ EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İKİNCİ DAİRE CELAL ÇAĞLAR TÜRKİYE DAVASI (Başvuru no. 11181/04) KARAR STRAZBURG 20 Ekim 2009 İşbu karar AİHS

Detaylı

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İKİNCİ DAİRE ABDURRAHİM DEMİR - TÜRKİYE DAVASI. (Başvuru no: 41213/02) KARARIN ÖZET ÇEVİRİSİ STRAZBURG.

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İKİNCİ DAİRE ABDURRAHİM DEMİR - TÜRKİYE DAVASI. (Başvuru no: 41213/02) KARARIN ÖZET ÇEVİRİSİ STRAZBURG. CONSEIL DE L'EUROPE AVRUPA KONSEYİ AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İKİNCİ DAİRE ABDURRAHİM DEMİR - TÜRKİYE DAVASI (Başvuru no: 41213/02) KARARIN ÖZET ÇEVİRİSİ STRAZBURG 19 Ocak 2010 İşbu karar Sözleşme

Detaylı

İKİNCİ DAİRE KABUL EDĠLEBĠLĠRLĠK HAKKINDA KARAR

İKİNCİ DAİRE KABUL EDĠLEBĠLĠRLĠK HAKKINDA KARAR İKİNCİ DAİRE KABUL EDĠLEBĠLĠRLĠK HAKKINDA KARAR Başvuru no. 40851/08 Ġlhan FIRAT / Türkiye T.C. Adalet Bakanlığı, 2013. Bu gayri resmi çeviri, Adalet Bakanlığı, Uluslararası Hukuk ve Dış İlişkiler Genel

Detaylı

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İKİNCİ DAİRE ERHUN -TÜRKİYE DAVASI. (Başvuru numaraları: 4818/03 ve 53842/07) KARARIN ÖZET ÇEVİRİSİ STRAZBURG

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İKİNCİ DAİRE ERHUN -TÜRKİYE DAVASI. (Başvuru numaraları: 4818/03 ve 53842/07) KARARIN ÖZET ÇEVİRİSİ STRAZBURG CONSEIL DE L EUROPE AVRUPA KONSEYİ AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İKİNCİ DAİRE ERHUN -TÜRKİYE DAVASI (Başvuru numaraları: 4818/03 ve 53842/07) KARARIN ÖZET ÇEVİRİSİ STRAZBURG 16 Haziran 2009 İşbu karar

Detaylı

EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ

EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ COUNCIL OF EUROPE AVRUPA KONSEYİ EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İKİNCİ DAİRE KÖKSAL VE DURDU TÜRKİYE DAVASI (Başvuru no. 27080/08 ve 40982/08) KARAR STRAZBURG 15 Haziran

Detaylı

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İKİNCİ DAİRE. KESHMIRI/TÜRKİYE (Başvuru no. 36370/08) KARAR STRAZBURG. 13 Nisan 2010

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İKİNCİ DAİRE. KESHMIRI/TÜRKİYE (Başvuru no. 36370/08) KARAR STRAZBURG. 13 Nisan 2010 COUNCIL OF EUROPE AVRUPA KONSEYİ AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İKİNCİ DAİRE KESHMIRI/TÜRKİYE (Başvuru no. 36370/08) KARAR STRAZBURG 13 Nisan 2010 İşbu karar AİHS nin 44/2 maddesinde belirtilen koşullar

Detaylı

Sirküler Rapor /70-1 ANAYASA MAHKEMESİNİN ÖZEL USULSUZLUK CEZASIYLA İLGİLİ BAŞVURUYA İLİŞKİN KARARI

Sirküler Rapor /70-1 ANAYASA MAHKEMESİNİN ÖZEL USULSUZLUK CEZASIYLA İLGİLİ BAŞVURUYA İLİŞKİN KARARI Sirküler Rapor 18.02.2014/70-1 ANAYASA MAHKEMESİNİN ÖZEL USULSUZLUK CEZASIYLA İLGİLİ BAŞVURUYA İLİŞKİN KARARI ÖZET : Anayasa Mahkemesi 14/1/2014 tarihli ve 2013/5028 Başvuru Numaralı kararında, 2010 yılının

Detaylı

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ ÜÇÜNCÜ DAİRE ŞENOL ULUSLARARASI NAKLİYAT, İHRACAT VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ TÜRKİYE DAVASI. (Başvuru no:75834/01)

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ ÜÇÜNCÜ DAİRE ŞENOL ULUSLARARASI NAKLİYAT, İHRACAT VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ TÜRKİYE DAVASI. (Başvuru no:75834/01) COUNCIL OF EUROPE AVRUPA KONSEYİ AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ ÜÇÜNCÜ DAİRE ŞENOL ULUSLARARASI NAKLİYAT, İHRACAT VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ TÜRKİYE DAVASI (Başvuru no:75834/01) KARAR STRAZBURG 20 Mayıs

Detaylı

YILDIRIM v. TÜRKĐYE KARARIN KISA ÖZETĐ

YILDIRIM v. TÜRKĐYE KARARIN KISA ÖZETĐ YILDIRIM v. TÜRKĐYE KARARIN KISA ÖZETĐ Đnternete erişime ilişkin yasaklamalara sınırlama getiren ve muhtemel bir kötüye kullanma durumuna karşı hukuki kontrol güvencesi sunan katı bir yasal çerçevede alınmayan

Detaylı

EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ

EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ COUNCIL OF EUROPE AVRUPA KONSEYİ EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İKİNCİ DAİRE GÖLÜNÇ TÜRKİYE DAVASI (Başvuru no. 47695/09) KARAR STRAZBURG 20 Eylül 2011 İşbu karar nihai olup

Detaylı

ANAYASA MAHKEMESİ NE BİREYSEL BAŞVURU YOLU AÇILDI

ANAYASA MAHKEMESİ NE BİREYSEL BAŞVURU YOLU AÇILDI ANAYASA MAHKEMESİ NE BİREYSEL BAŞVURU YOLU AÇILDI GENEL OLARAK Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 148. maddesinde yapılan değişiklik ile Anayasa Mahkemesine bireysel başvuru yolu açılmıştır. 23 Eylül 2012

Detaylı

II. ANAYASA MAHKEMESİNİN YETKİSİNİN KAPSAMI

II. ANAYASA MAHKEMESİNİN YETKİSİNİN KAPSAMI İÇİNDEKİLER I. GENEL AÇIKLAMALAR 1. Bireysel başvuru nedir? 2. Bireysel başvurunun temel nitelikleri nelerdir? 3. Bireysel başvuru yolu hangi ülkelerde uygulanmaktadır? 4. Ülkemizde bireysel başvuru kurumuna

Detaylı

ĐKĐNCĐ DAĐRE KARAR. Başvuru n o 43627/09 Misak HAÇĐKOĞLU/TÜRKĐYE STRAZBURG

ĐKĐNCĐ DAĐRE KARAR. Başvuru n o 43627/09 Misak HAÇĐKOĞLU/TÜRKĐYE STRAZBURG ĐKĐNCĐ DAĐRE KARAR Başvuru n o 43627/09 Misak HAÇĐKOĞLU/TÜRKĐYE STRAZBURG 25 Haziran 2013 2 HAÇĐKOĞLU/TÜRKĐYE KARARI Misak Haçikoğlu / Türkiye davasında, Başkan Dragoljub Popović, Yargıçlar Paulo Pinto

Detaylı

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ KİMRAN - TÜRKİYE DAVASI. (Başvuru no:61440/00) KARARIN ÖZET ÇEVİRİSİ STRASBURG 5 NİSAN 2005

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ KİMRAN - TÜRKİYE DAVASI. (Başvuru no:61440/00) KARARIN ÖZET ÇEVİRİSİ STRASBURG 5 NİSAN 2005 AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ KİMRAN - TÜRKİYE DAVASI (Başvuru no:61440/00) KARARIN ÖZET ÇEVİRİSİ STRASBURG 5 NİSAN 2005 İŞLEMLER Türkiye Cumhuriyeti Devleti aleyhine açılan ve 61440/00 başvuru no lu

Detaylı

T.C. KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU RET KARARI :F.Y.

T.C. KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU RET KARARI :F.Y. T.C. KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU ŞİKAYET NO : 04.2013.1870 KARAR TARİHİ : 10/03/2014 RET KARARI ŞİKAYETÇİ ŞİKAYET EDİLEN İDARE ŞİKAYETİN KONUSU :F.Y. : Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Ziyabey Cad. No:6 Balgat/ANKARA

Detaylı

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İKİNCİ DAİRE. YILDIZ YILMAZ/TÜRKİYE (Başvuru no. 66689/01) KARAR STRAZBURG. 11 Ekim 2005

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İKİNCİ DAİRE. YILDIZ YILMAZ/TÜRKİYE (Başvuru no. 66689/01) KARAR STRAZBURG. 11 Ekim 2005 COUNCIL OF EUROPE AVRUPA KONSEYİ AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İKİNCİ DAİRE YILDIZ YILMAZ/TÜRKİYE (Başvuru no. 66689/01) KARAR STRAZBURG 11 Ekim 2005 Sözkonusu karar AİHS nin 44 2. maddesi uyarınca kesinlik

Detaylı

CONSEIL DE L EUROPE AVRUPA KONSEYĐ AVRUPA ĐNSAN HAKLARI MAHKEMESĐ ĐKĐNCĐ DAĐRE KÜRÜM -TÜRKĐYE DAVASI. (Başvuru no:56493/07) KARARIN ÖZET ÇEVĐRĐSĐ

CONSEIL DE L EUROPE AVRUPA KONSEYĐ AVRUPA ĐNSAN HAKLARI MAHKEMESĐ ĐKĐNCĐ DAĐRE KÜRÜM -TÜRKĐYE DAVASI. (Başvuru no:56493/07) KARARIN ÖZET ÇEVĐRĐSĐ CONSEIL DE L EUROPE AVRUPA KONSEYĐ AVRUPA ĐNSAN HAKLARI MAHKEMESĐ ĐKĐNCĐ DAĐRE KÜRÜM -TÜRKĐYE DAVASI (Başvuru no:56493/07) KARARIN ÖZET ÇEVĐRĐSĐ STRAZBURG 26 Ocak 2010 Đşbu karar AĐHS nin 44/2 maddesinde

Detaylı

EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ

EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ COUNCIL OF EUROPE AVRUPA KONSEYİ EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İKİNCİ DAİRE KÖSEOĞLU TÜRKİYE DAVASI (Başvuru no. 73283/01) KARAR STRAZBURG 20 Kasım 2007 İşbu karar AİHS

Detaylı

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İKİNCİ DAİRE GÜNGİL TÜRKİYE. (Başvuru no. 28388/03 ) KARARIN ÖZET ÇEVİRİSİ STRAZBURG. 10 Mart 2009

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İKİNCİ DAİRE GÜNGİL TÜRKİYE. (Başvuru no. 28388/03 ) KARARIN ÖZET ÇEVİRİSİ STRAZBURG. 10 Mart 2009 COUNCIL OF EUROPE AVRUPA KONSEYİ AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İKİNCİ DAİRE GÜNGİL TÜRKİYE (Başvuru no. 28388/03 ) KARARIN ÖZET ÇEVİRİSİ STRAZBURG 10 Mart 2009 İşbu karar AİHS nin 44/2 maddesinde belirtilen

Detaylı

T U T U K L A M A v e T U T U K L A M A S Ü R E L E R İ

T U T U K L A M A v e T U T U K L A M A S Ü R E L E R İ T U T U K L A M A v e T U T U K L A M A S Ü R E L E R İ Genel olarak tutuklamayla ilgili hükümler 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunumuzun Birinci kitap, Dördüncü kısmın İkinci Bölümünde 100. ve müteakibindeki

Detaylı

İKİNCİ BÖLÜM. Mübeyen POLAT / TÜRKĠYE DAVASI. (Başvuru no. 3143/12) KABUL EDĠLEBĠLĠRLĠK HAKKINDA KARAR

İKİNCİ BÖLÜM. Mübeyen POLAT / TÜRKĠYE DAVASI. (Başvuru no. 3143/12) KABUL EDĠLEBĠLĠRLĠK HAKKINDA KARAR İKİNCİ BÖLÜM Mübeyen POLAT / TÜRKĠYE DAVASI (Başvuru no. 3143/12) KABUL EDĠLEBĠLĠRLĠK HAKKINDA KARAR T.C. Adalet Bakanlığı, 2013. Bu gayriresmi çeviri, Adalet Bakanlığı, Uluslararası Hukuk ve Dış İlişkiler

Detaylı

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ DÖRDÜNCÜ DAİRE. Gümüşten -Türkiye Davası (Başvuru no: 47116/99)

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ DÖRDÜNCÜ DAİRE. Gümüşten -Türkiye Davası (Başvuru no: 47116/99) EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ DÖRDÜNCÜ DAİRE Gümüşten -Türkiye Davası (Başvuru no: 47116/99) KARAR STRAZBURG - 30 Kasım 2004 Bu karar Sözleşme'nin 44 2 maddesinde belirtilen

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASA MAHKEMESİ İKİNCİ BÖLÜM KARAR. Başvuru Numarası: 2013/8492. Karar Tarihi: 8/9/2014 İKİNCİ BÖLÜM KARAR

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASA MAHKEMESİ İKİNCİ BÖLÜM KARAR. Başvuru Numarası: 2013/8492. Karar Tarihi: 8/9/2014 İKİNCİ BÖLÜM KARAR TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASA MAHKEMESİ İKİNCİ BÖLÜM KARAR Başvuru Numarası: 2013/8492 Karar Tarihi: 8/9/2014 İKİNCİ BÖLÜM Başkan : Alparslan ALTAN ler : Serdar ÖZGÜLDÜR Recep KÖMÜRCÜ Engin YILDIRIM M. Emin

Detaylı

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İKİNCİ DAİRE MENEMEN MİNİBÜSÇÜLER ODASI -TÜRKİYE DAVASI. (Başvuru no: 44088/04) KARARIN ÖZET ÇEVİRİSİ STRAZBURG

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İKİNCİ DAİRE MENEMEN MİNİBÜSÇÜLER ODASI -TÜRKİYE DAVASI. (Başvuru no: 44088/04) KARARIN ÖZET ÇEVİRİSİ STRAZBURG CONSEIL DE L EUROPE AVRUPA KONSEYİ AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İKİNCİ DAİRE MENEMEN MİNİBÜSÇÜLER ODASI -TÜRKİYE DAVASI (Başvuru no: 44088/04) KARARIN ÖZET ÇEVİRİSİ STRAZBURG 9 Aralık 2008 İşbu karar

Detaylı

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İKİNCİ BÖLÜM KABUL EDİLEBİLİRLİK HAKKINDA KARAR

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İKİNCİ BÖLÜM KABUL EDİLEBİLİRLİK HAKKINDA KARAR AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İKİNCİ BÖLÜM KABUL EDİLEBİLİRLİK HAKKINDA KARAR Başvuru no. 1047/07 Mehmet Mevlüt ASLAN / Türkiye Başkan, Nebojša Vučinić, Yargıçlar, Paul Lemmens, Egidijus Kūris, ve Bölüm

Detaylı

KABUL EDİLEBİLİRLİK HAKKINDA KARAR

KABUL EDİLEBİLİRLİK HAKKINDA KARAR AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İKİNCİ DAİRE KABUL EDİLEBİLİRLİK HAKKINDA KARAR Başvuru No. 5005/08 Sebahattin SUVAĞCI/Türkiye 16 Aralık 2014 tarihinde, Başkan Guido Raimondi, Yargıçlar Işıl Karakaş, András

Detaylı

KABUL EDİLMEZLİK KARARI

KABUL EDİLMEZLİK KARARI Priştine, 8 Ekim 2012 Nr. Ref.: RK 310/12 KABUL EDİLMEZLİK KARARI Başvuru No: KI 43/12 Başvurucu SH.A JATEX Yüksek Mahkeme nin P.P.A nr 3/2008 sayı ve 03.05.2011 tarihli karar hakkında anayasal denetim

Detaylı

CONSEIL DE L'EUROPE AVRUPA KONSEYĐ AVRUPA ĐNSAN HAKLARI MAHKEMESĐ ĐKĐNCĐ DAĐRE MEHMET ZÜLFĐ TAN - TÜRKĐYE DAVASI. (Başvuru no: 31385/02)

CONSEIL DE L'EUROPE AVRUPA KONSEYĐ AVRUPA ĐNSAN HAKLARI MAHKEMESĐ ĐKĐNCĐ DAĐRE MEHMET ZÜLFĐ TAN - TÜRKĐYE DAVASI. (Başvuru no: 31385/02) CONSEIL DE L'EUROPE AVRUPA KONSEYĐ AVRUPA ĐNSAN HAKLARI MAHKEMESĐ ĐKĐNCĐ DAĐRE MEHMET ZÜLFĐ TAN - TÜRKĐYE DAVASI (Başvuru no: 31385/02) KARARIN ÖZET ÇEVĐRĐSĐ STRAZBURG 4 Aralık 2007 Đşbu karar AĐHS nin

Detaylı

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İKİNCİ DAİRE KABUL EDĠLEBĠLĠRLĠK HAKKINDA KARAR Başvuru no: 36797/10 Süleyman Dinç v. Türkiye 19 Şubat 2013 tarihinde, Başkan Guido Raimondi, Yargıçlar Danute Jociene, Peer

Detaylı

COUNCIL OF EUROPE AVRUPA KONSEYİ AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ ÜÇÜNCÜ DAİRE CANPOLAT TÜRKİYE. (Başvuru no /00) KARARIN ÖZET ÇEVİRİSİ STRAZBURG

COUNCIL OF EUROPE AVRUPA KONSEYİ AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ ÜÇÜNCÜ DAİRE CANPOLAT TÜRKİYE. (Başvuru no /00) KARARIN ÖZET ÇEVİRİSİ STRAZBURG COUNCIL OF EUROPE AVRUPA KONSEYİ AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ ÜÇÜNCÜ DAİRE CANPOLAT TÜRKİYE (Başvuru no. 63354/00) KARARIN ÖZET ÇEVİRİSİ STRAZBURG 15 Şubat 2007 İşbu karar AİHS nin 44 2. Maddesi nde

Detaylı

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ DİNLER - TÜRKİYE DAVASI. (Başvuru no: 61443/00) STRASBOURG. 31 Mayıs 2005

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ DİNLER - TÜRKİYE DAVASI. (Başvuru no: 61443/00) STRASBOURG. 31 Mayıs 2005 AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ DİNLER - TÜRKİYE DAVASI (Başvuru no: 61443/00) STRASBOURG 31 Mayıs 2005 HAZIRLAYAN: Hüseyin Yaşar ÖZYAVUZ * GİRİŞ: Kararın incelenmesine geçmeden önce hemen belirtmek gerekir

Detaylı

CONSEIL DE L'EUROPE AVRUPA KONSEYİ AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İKİNCİ DAİRE. HÜRRİYET YILMAZ/TÜRKİYE (Başvuru no /02) KARAR STRAZBURG

CONSEIL DE L'EUROPE AVRUPA KONSEYİ AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İKİNCİ DAİRE. HÜRRİYET YILMAZ/TÜRKİYE (Başvuru no /02) KARAR STRAZBURG CONSEIL DE L'EUROPE AVRUPA KONSEYİ AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İKİNCİ DAİRE HÜRRİYET YILMAZ/TÜRKİYE (Başvuru no. 17721/02) KARAR STRAZBURG 5 Haziran 2007 Sözkonusu karar AİHS nin 44 2. maddesi uyarınca

Detaylı

BİREYSEL BAŞVURU KARARLARININ SONUÇLARI

BİREYSEL BAŞVURU KARARLARININ SONUÇLARI BİREYSEL BAŞVURU KARARLARININ SONUÇLARI 1-Anayasa Mahkemesinin İş Yükünün Artması Sonucu Adil Yargılanma Hakkının İhlali 2-Anayasa Mahkemesinin Yetkilerinin Artması Sonucu Otoritesinin Güçlenmesi 3-Avrupa

Detaylı

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İKİNCİ BÖLÜM BELEK ve ÖZKURT / TÜRKİYE DAVASI (No. 7) (Başvuru No. 10752/09) KARAR STRAZBURG 17 Haziran 2014 İşbu karar, Sözleşme nin 44 2. maddesinde belirtilen koşullar

Detaylı

EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ

EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ COUNCIL OF EUROPE AVRUPA KONSEYİ EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ ÜÇÜNCÜ DAİRE Cemile BOZOĞLU (AKARSU) ve Diğerleri Türkiye (Başvuru no. 787/03) Kabuledilebilirliğe İlişkin

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 6100 S. HMK/115,120

İlgili Kanun / Madde 6100 S. HMK/115,120 410 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2012/21152 Karar No. 2012/20477 Tarihi: 12.06.2012 Yargıtay Kararları Çalışma ve Toplum, 2013/1 İlgili Kanun / Madde 6100 S. HMK/115,120 DAVA ŞARTI GİDER AVANSININ

Detaylı

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İKİNCİ BÖLÜM BELEK ve ÖZKURT / TÜRKİYE DAVASI (No. 6) (Başvuru No. 4375/09) KARAR STRAZBURG 17 Haziran 2014 İşbu karar, Sözleşme nin 44 2. maddesinde belirtilen koşullar

Detaylı

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İKİNCİ BÖLÜM BELEK ve ÖZKURT / TÜRKİYE DAVASI (No. 5) (Başvuru No. 4327/09) KARAR STRAZBURG 17 Haziran 2014 İşbu karar, Sözleşme nin 44 2. maddesinde belirtilen koşullar

Detaylı

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İKİNCİ DAİRE. ZÖHRE AKYOL/TÜRKİYE (Başvuru no. 28668/03) KARAR STRAZBURG. 4 Kasım 2008

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İKİNCİ DAİRE. ZÖHRE AKYOL/TÜRKİYE (Başvuru no. 28668/03) KARAR STRAZBURG. 4 Kasım 2008 COUNCIL OF EUROPE AVRUPA KONSEYİ AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İKİNCİ DAİRE ZÖHRE AKYOL/TÜRKİYE (Başvuru no. 28668/03) KARAR STRAZBURG 4 Kasım 2008 Sözkonusu karar AİHS nin 44/2 maddesi uyarınca kesinlik

Detaylı

AKOFiS. Halkla İlişkiler Başkanlığı

AKOFiS. Halkla İlişkiler Başkanlığı Yargılama Sürelerinin Uzunluğu ile Mahkeme Kararlarının Geç veya Kısmen İcra Edilmesi ya da İcra Edilmemesi Nedeniyle Tazminat Ödenmesine Dair Kanun Halkla İlişkiler Başkanlığı TA K D İ M Değerli; Ana

Detaylı

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU İKİNCİ DAİRE KARARI Esas No 2013/149. Karar No 2013/1034

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU İKİNCİ DAİRE KARARI Esas No 2013/149. Karar No 2013/1034 Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu İkinci Dairesi aşağıda isimleri yazılı üyelerin katılımı ile tarihinde toplandı....eski Hâkimi hâlen emekli... (... ) ile... Hâkimi... (...) hakkında, Hâkimler ve Savcılar

Detaylı

COUNCIL OF EUROPE AVRUPA KONSEYİ AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ ÜÇÜNCÜ DAİRE. Nezir KÜNKÜL/TÜRKİYE (Başvuru no. 57177/00) KARAR STRAZBURG

COUNCIL OF EUROPE AVRUPA KONSEYİ AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ ÜÇÜNCÜ DAİRE. Nezir KÜNKÜL/TÜRKİYE (Başvuru no. 57177/00) KARAR STRAZBURG COUNCIL OF EUROPE AVRUPA KONSEYİ AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ ÜÇÜNCÜ DAİRE Nezir KÜNKÜL/TÜRKİYE (Başvuru no. 57177/00) KARAR STRAZBURG 30 Kasım 2006 OLAYLAR Başvuran Nezir Künkül 1949 doğumlu bir Türk

Detaylı

ANAYASA MAHKEMESİNE BİREYSEL BAŞVURU MÜRACAAT SÜRECİNDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN NOKTALAR:

ANAYASA MAHKEMESİNE BİREYSEL BAŞVURU MÜRACAAT SÜRECİNDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN NOKTALAR: ANAYASA MAHKEMESİNE BİREYSEL BAŞVURU Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuru 1982 Anayasası nın 148. ve 149. Maddeleri ile geçici 18. maddesi hükümleri ve ayrıca 6216 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu

Detaylı

CONSEIL DE L'EUROPE AVRUPA KONSEYİ AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ KATAR VE DİĞERLERİ - TÜRKİYE DAVASI. (Başvuru no:40994/98) KARARIN ÖZET ÇEVİRİSİ

CONSEIL DE L'EUROPE AVRUPA KONSEYİ AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ KATAR VE DİĞERLERİ - TÜRKİYE DAVASI. (Başvuru no:40994/98) KARARIN ÖZET ÇEVİRİSİ CONSEIL DE L'EUROPE AVRUPA KONSEYİ AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ KATAR VE DİĞERLERİ - TÜRKİYE DAVASI (Başvuru no:40994/98) KARARIN ÖZET ÇEVİRİSİ STRAZBURG 18 NİSAN 2006 İşbu karar Sözleşme nin 44 2. maddesinde

Detaylı

ÖZET : 353 Sayılı Kanunun 10/^ maddesi uyarınca asker kişi sayılan. UYUŞMAZLIK MAHKEMESİ CEZA BÖLtMÜ. sanıkların askerî cezaevinde işledikleri

ÖZET : 353 Sayılı Kanunun 10/^ maddesi uyarınca asker kişi sayılan. UYUŞMAZLIK MAHKEMESİ CEZA BÖLtMÜ. sanıkların askerî cezaevinde işledikleri T#'C. UYUŞMAZLIK MAHKEMESİ CEZA BÖLtMÜ ESAS NO î 1988/37 KARAR NO î 1988/38 ÖZET : 353 Sayılı Kanunun 10/^ maddesi uyarınca asker kişi sayılan sanıkların askerî cezaevinde işledikleri suça ait davanın,aynı

Detaylı

T.C. D A N I Ş T A Y ONBEŞİNCİ DAİRE Esas No : 2014/9315 Karar No : 2015/9212

T.C. D A N I Ş T A Y ONBEŞİNCİ DAİRE Esas No : 2014/9315 Karar No : 2015/9212 Anahtar Sözcükler: Nisbi vekalet ücreti, maktu vekalet ücreti, hak arama özgürlüğü, mahkemeye erişim hakkı Özet: Gerçekte hak edilen tazminat miktarı kestirilemeyen, çözümü davanın her iki tarafı için

Detaylı

CONSEIL DE L'EUROPE AVRUPA KONSEYĐ AVRUPA ĐNSAN HAKLARI MAHKEMESĐ KONUK - TÜRKĐYE DAVASI. (Başvuru no: 49523/99) KARAR STRAZBURG.

CONSEIL DE L'EUROPE AVRUPA KONSEYĐ AVRUPA ĐNSAN HAKLARI MAHKEMESĐ KONUK - TÜRKĐYE DAVASI. (Başvuru no: 49523/99) KARAR STRAZBURG. CONSEIL DE L'EUROPE AVRUPA KONSEYĐ AVRUPA ĐNSAN HAKLARI MAHKEMESĐ KONUK - TÜRKĐYE DAVASI (Başvuru no: 49523/99) KARAR STRAZBURG 22 Haziran 2006 Đşbu karar AĐHS nin 44 2 maddesinde belirtilen koşullar çerçevesinde

Detaylı

EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS AVRUPA ĐNSAN HAKLARI MAHKEMESĐ

EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS AVRUPA ĐNSAN HAKLARI MAHKEMESĐ COUNCIL OF EUROPE AVRUPA KONSEYĐ EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS AVRUPA ĐNSAN HAKLARI MAHKEMESĐ ĐKĐNCĐ DAĐRE KUTLAR VE OCAKLI TÜRKĐYE DAVASI (Başvuru no. 41433/06 ve 47936/08) KARAR STRAZBURG 1 Şubat 2011

Detaylı

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İKİNCİ BÖLÜM KABUL EDĠLEBĠLĠRLĠK HAKKINDA KARAR (Başvuru no.30384/08) Selim KARADAĞ VE DĠĞERLERĠ/TÜRKĠYE Selim KARADAĞ ve diğerleri/türkiye davasında; Başkan Guido Raimondi,

Detaylı

5. A. TELEFON DİNLEMELERİNE İLİŞKİN DEĞERLENDİRMELER

5. A. TELEFON DİNLEMELERİNE İLİŞKİN DEĞERLENDİRMELER 5. A. TELEFON DİNLEMELERİNE İLİŞKİN DEĞERLENDİRMELER İddianame içeriğinde müvekkilimize isnat edilen suçlara ilişkin olarak toplam 10 adet telefon görüşmesi yer almaktadır. Bu telefon görüşmelerinin; 2

Detaylı

ANAYASA MAHKEMESİNDEN KATMA DEĞER KANUNUYLA İLGİLİ BİREYSEL BAŞVURUYA İLİŞKİN YETKİSİZLİK KARARI

ANAYASA MAHKEMESİNDEN KATMA DEĞER KANUNUYLA İLGİLİ BİREYSEL BAŞVURUYA İLİŞKİN YETKİSİZLİK KARARI Sirküler Rapor 28.03.2013/83-1 ANAYASA MAHKEMESİNDEN KATMA DEĞER KANUNUYLA İLGİLİ BİREYSEL BAŞVURUYA İLİŞKİN YETKİSİZLİK KARARI ÖZET : Anayasa Mahkemesi, 5.3.2013 tarihli ve 2012/73 sayılı Başvuru Kararında,

Detaylı

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ ÜÇÜNCÜ DAİRE EVRENOS ÖNEN - TÜRKİYE DAVASI. (Başvuru no: 29782/02) KARAR STRAZBURG. 15 Şubat 2007

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ ÜÇÜNCÜ DAİRE EVRENOS ÖNEN - TÜRKİYE DAVASI. (Başvuru no: 29782/02) KARAR STRAZBURG. 15 Şubat 2007 COUNCIL OF EUROPE AVRUPA KONSEYİ AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ ÜÇÜNCÜ DAİRE EVRENOS ÖNEN - TÜRKİYE DAVASI (Başvuru no: 29782/02) KARAR STRAZBURG 15 Şubat 2007 Bu karar, AİHS nin 44 2 Maddesi nde belirtilen

Detaylı

İPTAL BAŞVURUSUNA KONU OLAN YASA MEDDESİ İLE İLGİLİ AÇIKLAMA:

İPTAL BAŞVURUSUNA KONU OLAN YASA MEDDESİ İLE İLGİLİ AÇIKLAMA: Sanık. 30/08/2014 tarihinde emniyet görevlileri tarafından yapılan üst aramasında uyuşturucu olduğu değerlendirilen madde ele geçirildiği, ekspertiz raporu uyarınca ele geçirilen maddenin uyuşturucu niteliğine

Detaylı

T.C. KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU (OMBUDSMANLIK)

T.C. KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU (OMBUDSMANLIK) T.C. KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU (OMBUDSMANLIK) ŞİKAYET NO : 2015/5132 KARAR TARİHİ : 01/04/2016 RET KARARI ŞİKAYETÇİ : ŞİKAYET EDİLEN İDARE ŞİKAYETİN KONUSU : Türkiye Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler

Detaylı

CONSEIL DE L'EUROPE AVRUPA KONSEYĐ AVRUPA ĐNSAN HAKLARI MAHKEMESĐ SÜLEYMAN ERDEM - TÜRKĐYE DAVASI. (Başvuru no: 49574/99 ) KARARIN ÖZET ÇEVĐRĐSĐ

CONSEIL DE L'EUROPE AVRUPA KONSEYĐ AVRUPA ĐNSAN HAKLARI MAHKEMESĐ SÜLEYMAN ERDEM - TÜRKĐYE DAVASI. (Başvuru no: 49574/99 ) KARARIN ÖZET ÇEVĐRĐSĐ CONSEIL DE L'EUROPE AVRUPA KONSEYĐ AVRUPA ĐNSAN HAKLARI MAHKEMESĐ SÜLEYMAN ERDEM - TÜRKĐYE DAVASI (Başvuru no: 49574/99 ) KARARIN ÖZET ÇEVĐRĐSĐ STRAZBURG 19 Eylül 2006 Đşbu karar Sözleşme nin 44 2. maddesinde

Detaylı

A V R U P A K O N S E Y Đ

A V R U P A K O N S E Y Đ CONSEIL DE L EUROPE A V R U P A K O N S E Y Đ AVRUPA ĐNSAN HAKLARI MAHKEMESĐ ĐKĐNCĐ DAĐRE SEVĐM vd. -TÜRKĐYE DAVASI (Başvuru numaraları: 7540/07, 7859/07 ve 11979/07) KARARIN ÖZET ÇEVĐRĐSĐ STRAZBURG 05

Detaylı

İstinaf Kanun Yolu ile Temyiz Kanun Yolu Arasındaki Fark Nedir? Hukuk Davası İçin İstinaf Mahkemesine Başvuru Şartları

İstinaf Kanun Yolu ile Temyiz Kanun Yolu Arasındaki Fark Nedir? Hukuk Davası İçin İstinaf Mahkemesine Başvuru Şartları İSTİNAF MAHKEMELERİ İÇİNDEKİLER Giriş İstinaf Mahkemeleri İstinaf Kanun Yolu Nedir? İstinaf Mahkemesine Nasıl Başvurulur Bölge Adliye Mahkemesi İstinaf Başvuru Süresi İstinaf Kanun Yolu ile Temyiz Kanun

Detaylı

CEZA MUHAKEMESİ KANUNUNUN YÜRÜRLÜK VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN

CEZA MUHAKEMESİ KANUNUNUN YÜRÜRLÜK VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN 9333 CEZA MUHAKEMESİ KANUNUNUN YÜRÜRLÜK VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 5320 Kabul Tarihi : 23/3/2005 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 31/3/2005 Sayı : 25772 (Mükerrer) Yayımlandığı Düstur

Detaylı

Sayı: Ankara, 24 /03/2014 ANKARA İDARE MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI NA

Sayı: Ankara, 24 /03/2014 ANKARA İDARE MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI NA YÜRÜTMENİN DURDURULMASI TALEPLİDİR. DURUŞMA TALEPLİDİR. ANKARA İDARE MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI NA DAVACI VEKİLİ DAVALILAR : Türkiye Barolar Birliği Başkanlığı : Oğuzlar Mah. Barış Manço Cad. Av. Özdemir Özok

Detaylı

Alipour ve Hosseinzadgan / Türkiye. (6909/08, 12792/08 ve 28960/08) AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ KARARI

Alipour ve Hosseinzadgan / Türkiye. (6909/08, 12792/08 ve 28960/08) AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ KARARI Alipour ve Hosseinzadgan / Türkiye (6909/08, 12792/08 ve 28960/08) AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ KARARI Aşağıdaki metin kararın resmi olmayan özetidir. Alipour dosyası Veteriner olan Başvuru sahibi 1999

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 6356 S. TSK/41-43

İlgili Kanun / Madde 6356 S. TSK/41-43 T.C YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2014/1967 Karar No. 2014/1792 Tarihi: 10.02.2014 İlgili Kanun / Madde 6356 S. TSK/41-43 TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ YETKİ TESPİTİNE İTİRAZ İŞYERİNE YENİ ALINAN İŞÇİLERİN

Detaylı

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İKİNCİ DAİRE MURAT ÖZDEMİR / TÜRKİYE DAVASI (Başvuru No. 60225/11) KARAR STRAZBURG 15 Nisan 2014 İşbu karar Sözleşme nin 44 2 maddesinde belirtilen koşullar çerçevesinde

Detaylı

T.C. ANAYASA MAHKEMESİ

T.C. ANAYASA MAHKEMESİ T.C. ANAYASA MAHKEMESİ ARAŞTIRMA VE İÇTİHAT BİRİMİ (AR-İÇ) KARARLAR BÜLTENİ SAYI: 4 1 ARALIK EKİM 2013-ARALIK 2012 - MART 2013 Anayasa Mahkemesi Başkanlığı DÖRDÜNCÜ SAYIYA ÖNSÖZ 23 Eylül 2012 tarihinde

Detaylı

D.B. / Türkiye (33526/08) AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ KARARI. Aşağıdaki metin kararın resmi olmayan özetidir. Özet

D.B. / Türkiye (33526/08) AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ KARARI. Aşağıdaki metin kararın resmi olmayan özetidir. Özet D.B. / Türkiye (33526/08) AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ KARARI Aşağıdaki metin kararın resmi olmayan özetidir. Özet Başvuru sahibi İran İşçi-Komünist Partisi ile İran daki İran Eşitlik ve Özgürlük İçin

Detaylı

İCRA VE İFLÂS KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN. Kanun No. 5311 Kabul Tarihi : 2.3.2005

İCRA VE İFLÂS KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN. Kanun No. 5311 Kabul Tarihi : 2.3.2005 İCRA VE İFLÂS KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Kanun No. 5311 Kabul Tarihi : 2.3.2005 MADDE 1.- 9.6.1932 tarihli ve 2004 sayılı İcra ve İflâs Kanununun 10/a maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki

Detaylı

Trabzon üçüncü noteri olan davalı ise, süresinde zamanaşımı itirazında bulunmuştur.

Trabzon üçüncü noteri olan davalı ise, süresinde zamanaşımı itirazında bulunmuştur. MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT DAVASI - DAVANIN CEZA ZAMANAŞIMI SÜRESİ DOLMADAN AÇILDIĞI - TARAFLARIN İDDİA VE SAVUNMALARI ÇERÇEVESİNDE HUKUKEN GEÇERLİ TÜM DELİLLERİ SORULUP TOPLANARAK KARAR VERİLMESİ GEREĞİ

Detaylı

AVRUPA ĠNSAN HAKLARI MAHKEMESĠ ĠKĠNCĠ BÖLÜM MELDA AKPINAR VE DĠĞERLERĠ / TÜRKĠYE DAVASI. (Başvuru No. 19124/06) KARAR STRAZBURG.

AVRUPA ĠNSAN HAKLARI MAHKEMESĠ ĠKĠNCĠ BÖLÜM MELDA AKPINAR VE DĠĞERLERĠ / TÜRKĠYE DAVASI. (Başvuru No. 19124/06) KARAR STRAZBURG. AVRUPA ĠNSAN HAKLARI MAHKEMESĠ ĠKĠNCĠ BÖLÜM MELDA AKPINAR VE DĠĞERLERĠ / TÜRKĠYE DAVASI (Başvuru No. 19124/06) KARAR STRAZBURG 22 Temmuz 2014 İşbu karar kesinleşmiş olup şekli bazı değişikliklere tabi

Detaylı

KABUL EDİLMEZLİK KARARI

KABUL EDİLMEZLİK KARARI Priştine, 12 Aralık 2011 Nr. Ref.: RK175/11 KABUL EDİLMEZLİK KARARI Dava No: KI 92/11 Başvurucu Muhamet Bucaliu Devlet Savcılığının KMLC. nr. 37/11 sayı ve 2 Haziran 2011 tarihli tebligatının Anayasaya

Detaylı

ĐKĐNCĐ DAĐRE KARAR. Đclal KARAKOCA ve Hüseyin KARAKOCA v. TÜRKĐYE (Başvuru no. 46156/11)

ĐKĐNCĐ DAĐRE KARAR. Đclal KARAKOCA ve Hüseyin KARAKOCA v. TÜRKĐYE (Başvuru no. 46156/11) ĐKĐNCĐ DAĐRE KARAR Đclal KARAKOCA ve Hüseyin KARAKOCA v. TÜRKĐYE (Başvuru no. 46156/11) Başkan Guido Raimondi Yargıçlar Danutė Jočienė Peer Lorenzen Dragoljub Popović Işıl Karakaş Nebojša Vučinić Paulo

Detaylı

[Miloseviç / Hollanda ve diğer NATO üyeleri Davası] 1 Karar Tarihi:20 Aralık 2001

[Miloseviç / Hollanda ve diğer NATO üyeleri Davası] 1 Karar Tarihi:20 Aralık 2001 İzmir Barosu Dergisi 2002 Nisan Sayısı İngilizce Özgün Metinden Çeviren Av. Serkan Cengiz 2 [Miloseviç / Hollanda ve diğer NATO üyeleri Davası] 1 Karar Tarihi:20 Aralık 2001 Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi(İkinci

Detaylı

REKABET KURULU KARARI

REKABET KURULU KARARI Rekabet Kurumu Başkanlığından, REKABET KURULU KARARI Dosya Sayısı : 2015-4-34 Karar Sayısı : 15-34/525-166 Karar Tarihi : 01.09.2015 A. TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER Başkan Üyeler : Prof. Dr. Ömer TORLAK :

Detaylı

Mevzuat Kroniği CEZA HUKUKU

Mevzuat Kroniği CEZA HUKUKU 1 MEVZUAT KRONİĞİ Mevzuat Kroniği CEZA HUKUKU 1) Avukatlık mesleği ile ilgili suçlar 1136 sayılı Avukatlık kanununda bir takım suçlar da yer almıştır. a) Yetkisi olmayanların avukatlık yapması suçu Levhada

Detaylı

CONSEIL DE L'EUROPE AVRUPA KONSEYİ AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ. Zülfikar TARAF- TÜRKİYE DAVASI. (Başvuru no:14292/04) KARARIN ÖZET ÇEVİRİSİ

CONSEIL DE L'EUROPE AVRUPA KONSEYİ AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ. Zülfikar TARAF- TÜRKİYE DAVASI. (Başvuru no:14292/04) KARARIN ÖZET ÇEVİRİSİ CONSEIL DE L'EUROPE AVRUPA KONSEYİ AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ Zülfikar TARAF- TÜRKİYE DAVASI (Başvuru no:14292/04) KARARIN ÖZET ÇEVİRİSİ 20 EKİM 2005 STRAZBURG OLAYLAR 1969 doğumlu başvuran Zülfikar

Detaylı

TÜRK VATANDAŞLARI HAKKINDA YABANCI ÜLKE MAHKEMELERİNDEN VE YABANCILAR HAKKINDA TÜRK MAHKEMELERİNDEN VERİLEN CEZA MAHKUMİYETLERiNİN İNFAZINA DAİR KANUN

TÜRK VATANDAŞLARI HAKKINDA YABANCI ÜLKE MAHKEMELERİNDEN VE YABANCILAR HAKKINDA TÜRK MAHKEMELERİNDEN VERİLEN CEZA MAHKUMİYETLERiNİN İNFAZINA DAİR KANUN 6405 TÜRK VATANDAŞLARI HAKKINDA YABANCI ÜLKE MAHKEMELERİNDEN VE YABANCILAR HAKKINDA TÜRK MAHKEMELERİNDEN VERİLEN CEZA MAHKUMİYETLERiNİN İNFAZINA DAİR KANUN Kanun Numarası : 3002 Kabul Tarihi : 8/5/1984

Detaylı

COUNCIL OF EUROPE AVRUPA KONSEYİ AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İKİNCİ DAİRE. KILIÇ VE EREN/TÜRKİYE (Başvuru no /07) KARAR STRAZBURG

COUNCIL OF EUROPE AVRUPA KONSEYİ AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İKİNCİ DAİRE. KILIÇ VE EREN/TÜRKİYE (Başvuru no /07) KARAR STRAZBURG COUNCIL OF EUROPE AVRUPA KONSEYİ AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İKİNCİ DAİRE KILIÇ VE EREN/TÜRKİYE (Başvuru no. 43807/07) KARAR STRAZBURG 29 Kasım 2011 İşbu karar AİHS nin 44/2 maddesinde belirtilen koşullar

Detaylı

CONSEIL DE L EUROPE AVRUPA KONSEYĐ AVRUPA ĐNSAN HAKLARI MAHKEMESĐ ĐKĐNCĐ DAĐRE ADNAN ÖZDEMĐR -TÜRKĐYE DAVASI. (Başvuru no:4574/06)

CONSEIL DE L EUROPE AVRUPA KONSEYĐ AVRUPA ĐNSAN HAKLARI MAHKEMESĐ ĐKĐNCĐ DAĐRE ADNAN ÖZDEMĐR -TÜRKĐYE DAVASI. (Başvuru no:4574/06) Biçimlendirilmiş: Genişlik: 21 cm, Yükseklik: 29,7 cm, Đlk sayfa üstbilgisinde farklı CONSEIL DE L EUROPE AVRUPA KONSEYĐ AVRUPA ĐNSAN HAKLARI MAHKEMESĐ ĐKĐNCĐ DAĐRE ADNAN ÖZDEMĐR -TÜRKĐYE DAVASI (Başvuru

Detaylı

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İKİNCİ BÖLÜM KABUL EDİLEBİLİRLİK HAKKINDA KARAR Başvuru No. 58200/10 Emine DEMİR ve diğerleri / Türkiye Başkan KsenijaTurković, Yargıçlar Robert Spano, Jon Fridrik Kjølbro,

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASA MAHKEMESİ İKİNCİ BÖLÜM KARAR Başvuru Numarası: 2013/8975 Karar Tarihi: 23/7/2014 İKİNCİ BÖLÜM KARAR

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASA MAHKEMESİ İKİNCİ BÖLÜM KARAR Başvuru Numarası: 2013/8975 Karar Tarihi: 23/7/2014 İKİNCİ BÖLÜM KARAR TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASA MAHKEMESİ İKİNCİ BÖLÜM KARAR Başvuru Numarası: 2013/8975 Karar Tarihi: 23/7/2014 İKİNCİ BÖLÜM KARAR Başkan: ler: Raportör: Alparslan ALTAN Serdar ÖZGÜLDÜR Recep KÖMÜRCÜ Engin

Detaylı

: Kazan Malmüdürlüğü - Kazan/ANKARA

: Kazan Malmüdürlüğü - Kazan/ANKARA Anahtar Kelimeler : Vergi inceleme raporu, vergi tekniği raporu, tebliğ, vergi mahremiyeti, savunma hakkı Özet: Vergi ve ceza ihbarnamesi ile vergi inceleme raporu tebliğ edildiği halde, işlemlerin dayanağı

Detaylı

ÜÇÜNCÜ KISIM Olağanüstü Kanun Yolları. BİRİNCİ BÖLÜM Karar Düzeltme ve Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısının İtiraz Yetkisi

ÜÇÜNCÜ KISIM Olağanüstü Kanun Yolları. BİRİNCİ BÖLÜM Karar Düzeltme ve Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısının İtiraz Yetkisi ÜÇÜNCÜ KISIM Olağanüstü Kanun Yolları BİRİNCİ BÖLÜM Karar Düzeltme ve Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısının İtiraz Yetkisi Bölge adliye mahkemelerinde karar düzeltme Madde 339- Bölge adliye mahkemesi ceza

Detaylı

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İKİNCİ DAİRE. MEHMET YILDIZ vd.-türkiye DAVASI (Basvuru no:14155/02) KARARIN ÖZET ÇEVİRİSİ

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İKİNCİ DAİRE. MEHMET YILDIZ vd.-türkiye DAVASI (Basvuru no:14155/02) KARARIN ÖZET ÇEVİRİSİ AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İKİNCİ DAİRE MEHMET YILDIZ vd.-türkiye DAVASI (Basvuru no:14155/02) Hazırlayan: Mustafa Volkan ULUÇAY Danıştay Tetkik Hakimi KARARIN ÖZET ÇEVİRİSİ İşbu karar AİHS nin 44/2

Detaylı

İTİRAZ USULLERİ. BMMYK Kasım 2014

İTİRAZ USULLERİ. BMMYK Kasım 2014 İTİRAZ USULLERİ BMMYK Kasım 2014 İtiraz Usülleri Etkili çare Son karara kadar ülkede kalma hakkı Sınırdışı edilmeme İdari ve yargısal itiraz hakkı İdari süreçler: İlk aşamada dosyayı inceleyen kişiden

Detaylı

A V R U P A K O N S E Y Đ OF EUROPE AVRUPA ĐNSAN HAKLARI MAHKEMESĐ ÜÇÜNCÜ DAĐRE. Remzi BALCI/TÜRKĐYE (Başvuru no /01)

A V R U P A K O N S E Y Đ OF EUROPE AVRUPA ĐNSAN HAKLARI MAHKEMESĐ ÜÇÜNCÜ DAĐRE. Remzi BALCI/TÜRKĐYE (Başvuru no /01) COUNCIL OF EUROPE A V R U P A K O N S E Y Đ AVRUPA ĐNSAN HAKLARI MAHKEMESĐ ÜÇÜNCÜ DAĐRE Remzi BALCI/TÜRKĐYE (Başvuru no. 68545/01) KABULEDĐLEBĐLĐRLĐĞE ĐLĐŞKĐN KARAR STRAZBURG 10 Ocak 2008 T.C. Dışişleri

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 21 MAYIS 2007 TARİHLİ 26528 SAYILI RESMİ GAZETE DE YAYINLANAN DEĞİŞİKLİKLERİ DE KAPSAYAN CEZA MUHAKEMESİ KANUNU GEREĞİNCE MÜDAFİ VE VEKİLLERİN GÖREVLENDİRİLMELERİ İLE YAPILACAK ÖDEMELERİN USUL VE ESASLARINA

Detaylı

T.C. DANIŞTAY Yedinci Daire. Anahtar Kelimeler : Katma Değer Vergisi, Müteselsil Sorumluluk, Ek Tahakkuk, İdari İşlemin İcrailiği

T.C. DANIŞTAY Yedinci Daire. Anahtar Kelimeler : Katma Değer Vergisi, Müteselsil Sorumluluk, Ek Tahakkuk, İdari İşlemin İcrailiği T.C. DANIŞTAY Yedinci Daire Esas No : 2009/1602 Karar No :2013/6426 Anahtar Kelimeler : Katma Değer Vergisi, Müteselsil Sorumluluk, Ek Tahakkuk, İdari İşlemin İcrailiği Özeti : Müteselsil sorumlulardan

Detaylı

EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ

EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ COUNCIL OF EUROPE AVRUPA KONSEYİ EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ DÖRDÜNCÜ DAİRE DUYUM TÜRKİYE (Başvuru no. 57963/00) KARAR STRAZBURG 27 Mart 2007 Bu karar AİHS nin 44 2. maddesi

Detaylı

"Tüketici Aleyhine Başlatılacak İcra Takibinde Parasal Sınır" "Tüketici Aleynine Ba~latllacak icra Takibinde Parasal ~ınırn

Tüketici Aleyhine Başlatılacak İcra Takibinde Parasal Sınır Tüketici Aleynine Ba~latllacak icra Takibinde Parasal ~ınırn "Tüketici Aleyhine Başlatılacak İcra Takibinde Parasal Sınır" "Tüketici Aleynine Ba~latllacak icra Takibinde Parasal ~ınırn T.C. YARGıTAY 13. HUKUK DAIRESI Esas No: 2015/1 0571 Karar No: 2015/8738 Karar

Detaylı