KRONİK SOLUNUM YETERSİZLİĞİNDE DİSPNE VE YAŞAM KALİTESİ; KULLANILAN SKALA VE ANKETLER

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KRONİK SOLUNUM YETERSİZLİĞİNDE DİSPNE VE YAŞAM KALİTESİ; KULLANILAN SKALA VE ANKETLER"

Transkript

1 KRONİK SOLUNUM YETERSİZLİĞİNDE DİSPNE VE YAŞAM KALİTESİ; KULLANILAN SKALA VE ANKETLER Prof. Dr. Öznur AKKOCA YILDIZ Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları ABD.

2 DİSPNE Solunumun rahatsız edici bir his olarak algılanması veya fark edilmesi Veya inspiratuvar artmış iş yükü Veya yeterli nefes alamama Subjektif bir duygu Dil, ırk, kültür,cinsiyet ve önceki deneyimlerin farlılıkları bu algıda değişikliğe neden olabilir

3 DİSPNE Kardiyopulmoner hastalıklarda, dispnenin değerlendirilmesi hastanın değerlendirilmesi ve tedavisinin oldukça önemli bir bölümüdür. Hastanın dispnesinin olması her zaman akciğer fonksiyonlarında bozulma ile beraber değildir Günlük aktiviteler esnasında dispne olması hastalığın etkisi, şiddeti ve survi göstergesi olarak önemlidir

4 DİSPNE Dispneyi ölçmenin 2 önemli hedefi vardır; 1-Daha hafif derecede dispnesi olan hastaları daha ağır derecede dispnesi olan hastalardan ayırt etmeyi sağlar, 2-Zaman içinde ve/veya çeşitli tedavi protokolleri sonrası dispnenin derecesinde gelişen değişiklikleri değerlendirmeyi sağlar

5 DİSPNE SKALASI Özellikleri Güvenirlilik Geçerlilik Cevaplılık

6 DİSPNE SKALALARI Günlük aktiviteler sırasında gözlenen dispne Egzersiz sırasında gözlenen dispne

7 DİSPNE SKALALARI Medical Research Council skalası (MRC) Oksijen tüketim diyagramı (OTD) Başlangıç dispne indeksi (BDİ) Değişen dispne indeksi (DDİ)

8 DİSPNE SKALALARI Borg skalası Görsel (Vizüel) analog skalası (VAS)

9 MRC 1952, Fletcher, beş-nokta skalası Orijinal beş-nokta skalasının revize edilmesi ile Medical Research Council (MRC) skalası Tek yönlü bir sakala MRC skalası belli aktiviteleri değerlendirir (yürüme gibi) MRC skalası tanısal değerlendirme ve klinik çalışmalarda kullanılmaktadır KOAH lı hastaların survisini tahmin etmede değerlidir Güvenirlilik, Geçerlilik, Cevaplılık» AJCCM 1999;159:321» Proc Am Thorac Soc 2006;3:234-38» AJCCM 2008;31:416

10 Evre 1 : Ağır efor dışında solunum sıkıntısı yok. Evre 2: Yokuş çıkarken veya düz zeminde hızlı hareket ederken nefes darlığı olması Evre 3: Düz zeminde kendi yaşıtlarına göre daha yavaş hareket etme ya da düz zeminde normal hızla yürürken (bir mil sonra veya 30 dakika sonra) durmak zorunda kalmak Evre 4: Düz zeminde 100 m veya birkaç dakika yürüdükten sonra nefes darlığı nedeniyle durmak zorunda kalmak Evre 5: Evden çıkmak veya giyinmek gibi aktiviteler sırasında belirgin nefes darlığı olması

11 Dispne skalaları MRC skalası KOAH lı hastaların kategorizasyonunda basit ve geçerli bir yöntemdir MRC skalası ile yürüme mesafesi ve SGRQ ve CRQ skorları arasında anlamlı bir ilişki vardır fakat FEV1 ile yoktur Bestall JC, Thorax 1999;54:581

12

13

14 MRC Gradeler arası sınırların belirsizliği ve küçük fakat önemli değişiklikleri belirlemedeki güçlüğü nedeniyle; tedavi sonuçlarının değerlendirilmesinde etkinliği sınırlı olmuştur Farmakoterapi gibi işlemler sonrası cevapsızlık MRC skalasının kullanımı çok önerilmemektedir

15 OTD OTD, uyuma ile yokuş yukarı çıkma arasında gittikçe artan miktarlarda ihtiyaç duyulan oksijen düzeyini belirlemek için düzenlenmiş 13 aktivitelik ve 100mm lik vertikal görsel analog bir skaladır

16 Yokuşu hızlı çıkmak Yokuşu normal çıkmak Yokuşu yavaş çıkmak Düz yolda hızlı yürümek Düz yolda normal yürümek Yatak yapmak Düz yolda yavaş yürümek Banyo yapmak Ayakta durmak Oturmak Uyumak 0

17 BDİ Mahler, 1984 fonksiyonel bozukluk (günlük aktiviteler ve iş performansı) yapılan işin şiddeti (fiziki aktivitenin şiddeti ve güçlüğü) kullanılan eforun düzeyi (efor derecesi) Çok yönlü bir sakaldır BDİ Toplam skoru (0-12), Düşük skorlar nefes darlığının fazlalığını gösterir Mahler DA, Chest 1984;85:751-58

18 DDİ DDİ, başlangıç veya ilk duruma göre dispnede gelişen değişikliği değerlendirmede kullanılan bir değerlendirme aracıdır Farmakoterapi ve rehabilitasyon fonksiyonel bozukluktaki değişim yapılan işin şiddetindeki değişim kullanılan eforun düzeyindeki değişim DDİ Total skoru (-9, +9) bu skalaların güvenilir, geçerli ve hassas olduğu gösterilmiştir

19 BDİ ve DDİ Kendi kendine uygulanan modifiye ve kompüterize BDI ve DDI BDI;bir değişiklik yapılmıştır; iş şiddeti değerlendirmesinde, 3 kat merdiven çıkmak yerine bir kat merdiven çıkmak DDI; iki değişiklik; hastanın BDİ nin ilgili komponenti, bilgisayar ekranına işaretlenmek üzere girilmiştir. DDİ in her bir komponenti için iki yönlü VAS hazırlanmıştır (+2,+4,+6) (-2,-4,-6) Kendisi uygulanan DDI, dispnede gelişen değişikliklere MRC den daha hassasdır Mahler DA, J COPD 2004;1: Jones P, Respir Med 2005;99:s11

20 BDİ ve DDİ Orginal BDI/TDI; bilgisayar ve özel programları gerektirmemesi, temel solunum sistemi hastalığı bilgisi ve basit, kısa bir eğitimle görüşmecilerin eğitiminin sağlanması, 3-4 dk içinde tamamlanabilmesi

21 BDİ ve DDİ Çok merkezli (89 klinik, 18 ülke) 997 KOAH lı hastanın kohort olarak retrospektif analizi (tiot.,salm.,plac.) BDİ ve DDİ in geçerliliği ve cevap paterni BDI, dispne günlük skoru ve SGRQ in semptom ve aktivite skoru ile koreledir.uygun geçerlilik DDI de günlük skor değişimi ve SGRQ skorları değişimi ile koreledir Bazal FEV1 ile BDİ arasında ve DDİ ile FEV1 değişimi arasındaki ilişki yapılandırılmış geçerlilik DDİ ile cevap veren olgularda daha az salbutamol kullanımı, daha az atak, daha iyi yaşam kalitesi DDİ fokal skorunda 1 ünitelik değişim klinik olarak önemli cevap paterni olarak gösterilmiştir Witek TJ, Mahler DA, Eur Respir J 2003;21:267

22 BORG SKALASI Borg, 1982 Borg skalası, şiddetin sözlü ifadesinin sayısal olarak ve nonlineer bir şekilde belirtilmesi Borg skalası egzersiz uygulanacak hastalarda kullanımı daha kolaydır Kişilerin veya grupların direkt olarak karşılaştırılmasına imkan verir

23 0 : Hiç nefes darlığı yok 0,5: Çok çok hafif nefes darlığı var 1 : Çok hafif 2 : Hafif 3 : Orta 4 : Biraz şiddetli 5 : Şiddetli 6 : 7 : Çok şiddetli 8 : 9 : Çok çok şiddetli 10 : Maksimal

24 VAS Vizüel (Görsel) analog skala VAS da, genellikle bir kağıda horizontal veya vertikal 100 mm uzunluğunda bir çizgi çizilir ve hissettiği şiddeti işaretlemesi istenir Hiç nefes darlığı yok ve tolere edilemeyecek ölçüde nefes darlığı VAS skoru tabandan işaretli seviyenin ölçülmesi ile hesaplanır

25 Dispne skalaları 24 OAH (KOAH, astım, KF), 12 sağlıklı olgu Klinik dispne skorları (MRC, OTD ve BDİ) FEV1 ve FVC ile önemli korelasyon gösterir Dispne ölçekleri birbiri ile ilişkilidir Mahler DA, AM Rev Respir Dis 1987;135:1229

26 Dispne skalaları 20 KOAH lı hasta, 12 kontrol MRC, BDİ, Borg skalası SFT, KPET, AKG MRC :2.10±0.55 BDI: 5.65±1.60 BORG : 4.55±1.23 Dispne skalaları birbiriyle FEV1, FVC, FEV1/FVC, FEF25-75, PEFR ile korele Akkoca Ö ve ark Tüberküloz ve Toraks 2001;49:431

27 Dispne skalaları 30 KOAH lı hasta MRC, BDİ, OTD, Borg, VAS MRC: 1.67±1.21,BDİ:6.87 ±3.31,OTD:4.37 ±2.84 Borg: 1.63 ±2.36, VAS:2.13 ±2.53 MRC ve BDİ; FEV1 ile korele MRC; Borg ve VAS Özalevli S, Toraks Dergisi 2004;5:90

28 Dispne skalaları 62 KOAH hastası SFT, 6 dakika yürüme testi MRC, OTD, BDI, CRQ Dispne skalaları ve yaşam kalitesi, egzersiz performansı ile önemli ölçüde koreledir Fakat akciğer fonksiyon parametreleriyle önemli korelasyon göstermez Egzersiz kapasitesi, dispne ve yaşam kalitesi ölçütleri, Havayolu obstrüksiyonu, Pulmoner hiperinfluasyon» Wegner RE, Eur Respir J 1994;7:725

29 Dispne skalaları Dispne, klinik olarak indikatör? 90 KOAH lı hasta Spirometre, 6 dakika yürüme testi ATS skalası, Psikolojik anketler, SGRQ, CRQ Şiddetli dispne önemli ölçüde azalmış FEV1, kısa 6 dk yürüme mesafesi, egzersizde artan nefes darlığı ve artmış anksiyete ile birliktedir Dispne spirometrik parametrelerden daha çok olarak SİYK ile koreledir Schlecht NF, Chronic Respiratory Disease 2005;2:183

30 Dispne skalaları Spirometri sıklıkla hastalığın şiddetini değerlendirmek için kullanılmasına rağmen, dispne bu hastalarda hastalığın etkilerini daha iyi yansıtmaktadır Schlecht NF, Chronic Respiratory Disease 2005;2:183

31 SAĞLIKLA İLGİLİ YAŞAM KALİTESİ ANKETLERİ

32 Sağlıkla ilişkili yaşam kalitesi Günlük aktivitelerde kısıtlanma ve bozulmuş yaşam kalitesi KOAH ın önemli sonuçlarındandır Aktiviteler ile yaşam kalitesi arasındaki ilişki Semptomlar ile aktiviteler arasındaki ilişki Semptomlar nedeniyle hiç yapılamayan aktiviteler Yapılabilen fakat çok fazla semptoma yol açan aktiviteler Semptomlardan sakınmak için çok yavaş olarak yapılan aktiviteler Aktivite kısıtlanması, bozulmuş sağlık nedeniyle etkilenen yaşam kalitesinin en belirgin özelliği olabilir İstemli kısıtlanma İstemsiz kısıtlanma Jones PW, J COPD 2007;4:273

33 Kas zayıflığı Egzersize kısıtlanması (BOZUKLUK) Hareket azalması (MALÜLİYET) Havayolu obstruksiyonu Nefes darlığı Depresyon ve anksiyete Tutum ve davranışlar Dış faktörler Yaşam stilinde kısıtlanma (SAKATLIK)

34 Sağlıkla ilişkili yaşam kalitesi Sağlık durumu ölçümü, hastalığın hastanın günlük yaşamı, aktiviteleri ve genel iyilik haline etkilerini değerlendiren standardize metotla sağlanır Yaşam kalitesi Arzu edilen ve mevcut olan yaşam biçimi arasındaki farkı yansıtır Sağlıkla ilişkili yaşam kalitesi

35 Sağlıkla ilişkili yaşam kalitesi Semptom, sağlık algısı, ve yaşam kalitesi sıklıkla SİYK kapsamı içerisinde yer alır. Semptomlar, fonksiyonel durum, ruhsal durum ve sosyal faktörler yaşam kalitesi komponentleri içerisinde yer alır Anketler bu komponentleri ayrı ayrı veya bileşik skor halinde değerlendirebilir

36 Sağlıkla ilgili yaşam kalitesi anketleri 1-Genel sağlık durumu Genel iyilik halini değerlendirmek için kullanılan, fiziksel ve emosyonel herhangi bir hastalık veya tedavi ile değişen genel sağlık durumu belirlenebilir 2-Hastalığa özgü sağlık durumu Spesifik yaşam kalitesi anketleridir. Genel sağlık anketlerine göre daha duyarlıdır, zira özel bir hastalığa karşı hazırlanmış soruları içerir

37 Genel Yaşam kalitesi anketleri Kısa Form 36 Sağ Kalım Anketi (SF-36) Hastalık Etki Profilinin Değerlendirilmesi (SİP) Genel İyilik Halini Değerlendiren Skala (QWB) Nottingham Sağlık Etki Profili (NHP)

38 Hastalığa spesifik yaşam kalitesi anketleri Saint George Hastanesi Solunum Anketi (SGRQ) Kronik Solunum Hastalıklarını Değerlendirme Anketi (CRQ) Solunum hastalıklarında yaşam kalitesi anketi (QoL-RIO) Pulmoner fonksiyonel durum ve dispne anketi (PFSDQ-M) Pulmoner fonksiyonel durum skalası (PFSS)

39 GENEL

40 Kısa Form 36 Sağ Kalım Anketi SF , geliştirilen, 1990, standart form, Ware JE Medical Outcomes Study (MOS) 1991, IQOLA, çeviri ve geçerlilik 1996, SF versiyonu ( The international version) SF-36 sağlık durumunu daha genel olarak değerlendirir 36 adet soru içeren, çok hedefli bir ankettir Fiziksel ve mental durum değerlendirmesi 8 ayrı skala profili 5-10 dakika, 0 (en iyi) ile 100 (en kötü) Kendi-kendine veya eğitimli bir görüşmeci Ware JE, J Clin Epidemiol 1998;51:903

41

42 SF-36 SF dan fazla ülkede tercüme edilmiştir Güvenilirliği genellikle 0.90 geçer Geçerlilik testleri, fiziksel kriterler için , mental kriterler için arasındadır SF-36; genel ve spesifik toplulukların karşılaştırılmasında rölatif hastalık yükünün karşılaştırılmasında, farklı tedavilerin neden olduğu sağlığa faydaların gösterilmesinde hastaların takip edilmesinde kullanışlıdır Ware JE, SPINE 2000;25:3130

43

44 Hastalık Etki Profilinin Değerlendirilmesi SIP Gilson, Bergner, 1976 (1981 revizyon) Medical Outcomes Trust, bilgi ve izin Hastalığın fiziksel ve ruhsal fonksiyonlara etkisini değerlendirmek için kullanılır, genel anket 136 soru, 2 alt-skor (fiziksel ve psikolojik) 12 kategori (uyku, dinlenme, yemek yeme, iş yapma, ev yönetimi, eğlence, hobiler, iletişim, sosyal iletişim, duygu durumu, vücut bakımı ve fiziksel aktivite ) dakika Kendi-kendine, görüşmeci

45 SIP Anket KOAH ve astımlı hastalarda kullanılmıştır Geçerlilik Güvenirlilik Cevaplılık American Thoracic Society. Quality of life resource.

46 Genel İyilik Halini Değerlendiren Skala QWB Kaplan RM Bir görüşmeci kişi ile yönetilen genel sağlıkla ilişkili yaşam kalitesi anketidir Daha çok maliyet etkinlik çalışmalarında 4 kategori: Semptomlar, fiziksel aktivite, sosyal aktivite ve hareket durumunu dakikada Skorlama : 0(ölüm) ile 1.0 (semptomsuz) Güvenilir ve geçerliği gösterilmiştir

47 Nottingham Sağlık Etki Profili NHP 6 ana başlık altında toplam 38 soru Fizik aktivite, ağrı, sosyal izolasyon, emosyonel durum, enerji ve uyku Kendi kendine 5-10 dakika Bölümlerin skorlaması ; arasında, yüksek skorlar sağlık problemini gösterir. Güvenilirliği, geçerliliği ve cevaplılığı gösterilmiştir

48 HASTALIĞA SPESİFİK

49 Saint George Hastanesi Solunum Anketi (SGRQ) 1992, PW Jones Fiks ve reversibl havayolu obstrüksiyonu olan hastalar 3 ana bölüm: Semptom (sıklık ve şiddet); Aktivite (nefes darlığına neden olan ve nefes darlığı nedeniyle kısıtlanan aktiviteler); Etki (havayolu hastalığı nedeniyle sosyal aktivitelere ve psikolojik etkiler) Semptomlar (5 nokta likert), Aktivite ve Etkiler (evet/hayır) 76 soru, 10 dk Kendisi, yüz-yüze, telefon ile arasında skorlanır (100 en kötü skor) 4 ünitelik değişim klinik olarak önemli kabul edilir (KÖMF)

50 SGRQ KOAH ta SGRQ rehabilitasyon ve farmakoterapi çalışmalarında kullanılmaktadır KOAH progresyonu (FEV1) Survi Atak sıklığı

51 SGRQ 144 KOAH lı erkek hasta, 5-yıllık takip (31 ölmüş) Egzersiz kapasitesi (peak VO2) ve sağlık durumu (SGRQ total skor) mortaliteyle önemli oranda ilişkilidir Oga T et al, Am J Respir Crit Care Med 2003;167: KOAH lı hasta, çok merkezli, 6 ay takipli çalışma KOAH atağının erken tanınmasını takiben hastaların %71 inde SGRQ etki skorunda önemli ölçüde bozulmanın olduğu gösterilmiştir Bourbeau J, Eur Respir J 2007;30: KOAH lı hasta, pilot çalışma GOLD Evre 0, SİYK inde önemli ölçüde bozulma (SGRQ) Erken tanı Maleki-Yazdi RM, J COPD, 2007;4:313

52 SGRQ Yeni evreleme sistemi SAFE indeks (SGRQ skoru, hava akım kısıtlanması, egzersiz toleransı) KOAH şiddeti, KOAH atağı Azarisman MS, Postgrad Med J, 2007;83:492 Amfizem şiddetine dayalı fenotipik karakterizasyon Şiddetli amfizemli hastalar kötü yaşam kalitesi (SGRQ ile) ve azalmış BMİ ne sahiptirler Makita H, Thorax 2007;62:932

53 SGRQ 56 KOAH lı hasta (11 kadın, 45 erkek) SFT, Dispne skalaları (MRC ve BDI), SGRQ BDI ve SFT SGRQ (aktivite ve etki) ve bazı SFT parametreleri (FEV1 ve RV/TLC) SGRQ (semptom ve aktivite) ve BDI arasında önemli ilişki vardır Demir G, Akkoca Ö Tüberküloz ve Toraks 2003;51: KOAH hastası (11 stage l, 10 stage ll, 8 stage lll) SFT, SGRQ, VAS SGRQ (etki skoru) ve, hastalığın evresi ve VAS SGRQ (aktivite ve etki skoru) ve FEV1 ve FVC arasında önemli korelasyon vardır Atasever A. Toraks Dergisi 2005;6:25

54 SGRQ KSY olan şiddetli KOAH & PR Çok merkezli çalışma, 1047 hasta (327 i KSY i olan) SFT, AKG, 6DYT KSY olan hastalar, Maugeri Solunum Yetmezliği Anketi (MRF 28) KSY olmayan hastalar, SGRQ SGRQ, etki skoru hariç, iki grup arasında herhangi bir fark göstermemiştir MRF28 skoru, KSY li grupta oldukça bozulmuştur MRF28 ayırt edici özeliğindedir Carone M (The Maugeri Study), Respir Med 2007;101:2447

55 Maugeri Solunum Yetmezliği Anketi (MRF 28) 1999, Solunum yetmezliği olan hastalar 3 Bölüm; günlük aktiviteler, bilinçsel fonksiyonları, maluliyet Kendisi 28 soru Bu anket öncelikle akciğere veya göğüs duvarı hastalıklarına sekonder olarak gelişen solunum yetmezliği olan hastalarda kullanılmak üzere geliştirilmiştir Carone M Eur Respir J 1999;13:1293

56 Kronik Solunum Hastalıkları Anketi (CRQ) Guyatt, 1987 CRQ kronik solunum hastalığında hem fiziksel hem de emosyonel durumu değerlendirmeye yarayan görüşmeci yoluyla uygulanan bir ankettir 4 kategori ;dispne, yorgunluk, emosyonel fonksiyon, hastalık üzerindeki kontrol yetisi 20 soru,15-25 dakika Numerik, 7-nokta modifiye Likert Skalası Total skor; yüksek skorlar iyi SİYK gösterir 7 nokta skalasında 0.5 lik değişim klinik olarak önemli küçük değişikliği gösterir (KÖMF) (1.0 & orta dereceli ;1.5 & büyük dereceli)

57 CRQ Görüşmeci ile uygulanan CRQ & Kendi kendine uygulanan CRQ Çok merkez, 177 KSH olan hasta, PR CRQ-GU (n:86), CRQ-KU (n:91) SGRQ, SF-36, diğer SİYK araçları Cevaplılık: CRQ-KU her bir bölüm için CRQ-GU den daha fazla değişiklik göstermiştir ve farklılıkların çoğu istatistiksel olarak önemlidir Geçerlilik: CRQ ile diğer SİYK anketleri arasında orta ve yüksek oranda korelasyonlar Schünemann HJ, Eur Respir Dis 2005;25:31

58 SGRQ and CRQ Dispne ölçekleri ile SİYK anketleri arasındaki ilişki MRC, BDİ, OKT,Borg skalası SGRQ ve CRQ MRC, BDI, OKT,SGRQ (aktivite) ve CRQ (dispne) ; fizyolojik verilerle korelasyon göstermektedir (FEV1 and VO2) Hajiro T, Am J Respir Crit Care Med 1998;158:1185 SGRQ, CRQ, AQ20 Bu 3 anket arasında orta dereceli ve güçlü korelasyonlar SGRQ ve FEV1, DLCO, VO2, RV/TLC, OKT arasında önemli korelasyon CRQ ve DLCO, VO2, OKT arasında önemli korelasyon Hajiro T, Am J Respir Crit Care Med 1999;159:1874

59 SGRQ and CRQ Meta-analiz, 15 araştırma (PR program, bronkodilatörler) CRQ değişim skor sınırları arasında SGRQ değişim skor sınırları arasında CRQ ve SGRQ değişim skorları arasındaki korelasyon 0.88 düzeyinde bulunmuş CRQ ın standart cevap oranları SGRQ den daha yüksek bulunmuştur Puhan MA, Health and Quality Of Life Outcomes 2006;4:94

60 Solunum hastalıklarında yaşam kalitesi anketi (QoL-RIO) 1997 Reversibl ve fiks havayolu obtrüksiyonu olan hastalar 7 kategori; solunum problemleri, fizik aktivite, psikolojik durum, solunum şikayetlerini uyaran faktörler, günlük aktiviteler, sosyal aktiviteler, seks hayatı, genel aktiviteleri 55 soru, 7-nokta Likert skalası Kendi-kendine Anketin geçerliliği bildirilmiş, fakat tekrarlanabilirliği ve güvenilirliği gösterilememiştir

61 Pulmoner fonksiyonel durum ve dispne anketi Pulmoner fonksiyonel durum skalası (PFSDQ-M) (PFSS) PFSDQ-M, PFSS yetişkin akciğer hastasında kullanılan fonksiyonel durumunu gösteren araçlardır 1998, KOAH lı hastalar PFSDQ-M 3 Kategori (fonksiyonel durum, dispne, yorgunluk) 40 soru Modifiye Likert (0-10) Yüksek skorlar kötü fonksiyonel durum veya semptomu gösterir 6-7 dakika Kendisi Geçerliği, tekrarlanabilirliği ve güvenilirliği raporlanmıştır PFSDQ-M akciğer fonksiyonlarında hızlı kayıp (FEV1 % bekl > 50 ml/yıl) olan grup ile yavaş kayıp olan grubu (FEV1 % bekl 50 ml/yıl) birbirinden ayırt edebilir

62 Pulmoner fonksiyonel durum ve dispne anketi Pulmoner fonksiyonel durum skalası (PFSDQ-M) (PFSS) PFSS 3 Bölüm (günlük aktivite/sosyal faaliyetler, psikolojik durum, seksüel durum ) 53 soru dakika Kendisi Likert-tipi skala Geçerliliği ve tekrarlanabilirliği gösterilmiş, fakat cevaplılığı gösterilmemiştir

63 SGRQ 56 KOAH lı hasta (11 kadın, 45 erkek) SFT, Dispne skalaları (MRC ve BDİ), SGRQ BDİ ile SFT arasında SGRQ (aktivite, etki) ile bazı SFT parametreleri arasında (FEV1 ve RV/TLC) SGRQ (semptom ve aktivite) ile BDİ arasında anlamlı korelasyon izlendi Demir G, Akkoca Ö Tüberküloz ve Toraks 2003;51: KOAH hastası (11 evre l, 10 evre ll, 8 evre lll) SFT, SGRQ, VAS SGRQ (etki skoru); hastalığın evresi ve VAS SGRQ (aktivite ve etki skoru); FEV1 ve FVC arasında korelasyon bulunmuş Atasever A, Toraks Dergisi 2005;6:25

PULMONER REHABİLİTASYON. Doç. Dr. Pınar Ergün drpinarergun@gmail.com

PULMONER REHABİLİTASYON. Doç. Dr. Pınar Ergün drpinarergun@gmail.com PULMONER REHABİLİTASYON Doç. Dr. Pınar Ergün drpinarergun@gmail.com Pulmoner rehabilitasyon (PR) Avrupa Solunum Araştırmaları Derneği (ERS) ve Amerika Toraks Derneği (ATS) tarafından kronik solunum hastalığı

Detaylı

DĠSPNE SEMPTOMUNUN DEĞERLENDĠRĠLMESĠNDE DĠSPNE ÖLÇEKLERĠNĠN ETKĠNLĠKLERĠ VE KULLANIM SIKLIKLARI*

DĠSPNE SEMPTOMUNUN DEĞERLENDĠRĠLMESĠNDE DĠSPNE ÖLÇEKLERĠNĠN ETKĠNLĠKLERĠ VE KULLANIM SIKLIKLARI* DĠSPNE SEMPTOMUNUN DEĞERLENDĠRĠLMESĠNDE DĠSPNE ÖLÇEKLERĠNĠN ETKĠNLĠKLERĠ VE KULLANIM SIKLIKLARI* Dilek KARA 1, Hicran YILDIZ 2 ÖZET Dispne semptomunun doğru olarak tanılanması, hastalığın tanı, tedavi

Detaylı

PULMONER REHABİLİTASYON

PULMONER REHABİLİTASYON TORAKS KİTAPLARI SAYI 7 EYLÜL 2009 TORAKS KİTAPLARI PULMONER REHABİLİTASYON SAYI 7 PULMONER REHABİLİTASYON Konuk Editörler Prof.Dr. Müzeyyen ERK Doç.Dr. Pınar ERGÜN Türk Toraks Derneği TORAKS KİTAPLARI

Detaylı

PULMONER REHABİLİTASYONDA HASTA SEÇİMİ, DEĞERLENDİRMEDE ALAN TESTLERİ Doç.Dr. Pınar ERGÜN Pulmoner rehabilitasyon (PR), kronik solunum hastalığı olan olgularda standart medikal tedaviye rağmen egzersiz

Detaylı

KOAH DA VİTAMİN D NİN ROLÜ

KOAH DA VİTAMİN D NİN ROLÜ TC ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ GÖĞÜS HASTALIKLARI ANABİLİM DALI KOAH DA VİTAMİN D NİN ROLÜ Dr. Müjde CİĞERLİ OCAK UZMANLIK TEZİ TEZ DANIŞMANI Prof. Dr. Ali KOCABAŞ ADANA2012 TEŞEKKÜR Uzmanlık eğitimim

Detaylı

PSORİASİS İŞLEV KAYBI İNDEKSİ TÜRKÇE GEÇERLİLİK ve GÜVENİLİRLİK ÇALIŞMASI

PSORİASİS İŞLEV KAYBI İNDEKSİ TÜRKÇE GEÇERLİLİK ve GÜVENİLİRLİK ÇALIŞMASI T.C Sağlık Bakanlığı Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Dermatoloji Kliniği Şef: Doç. Dr. Adem Köşlü PSORİASİS İŞLEV KAYBI İNDEKSİ TÜRKÇE GEÇERLİLİK ve GÜVENİLİRLİK ÇALIŞMASI Dr. Neslihan Fişek

Detaylı

ASTIM VE KOAH HASTALARININ BESİN TÜKETİMİ, ANTROPOMETRİK ÖLÇÜMLERİ VE VÜCUT BİLEŞİMLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI. Diyetisyen Tûba KAYAN

ASTIM VE KOAH HASTALARININ BESİN TÜKETİMİ, ANTROPOMETRİK ÖLÇÜMLERİ VE VÜCUT BİLEŞİMLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI. Diyetisyen Tûba KAYAN T.C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BESLENME VE DİYETETİK YÜKSEK LİSANS PROGRAMI ASTIM VE KOAH HASTALARININ BESİN TÜKETİMİ, ANTROPOMETRİK ÖLÇÜMLERİ VE VÜCUT BİLEŞİMLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

Detaylı

Kronik obstrüktif akciğer hastalığı (KOAH) ve geleceği

Kronik obstrüktif akciğer hastalığı (KOAH) ve geleceği Kronik obstrüktif akciğer hastalığı (KOAH) ve geleceği Türkan TATLICIOĞLU Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, Ankara. ÖZET Kronik obstrüktif akciğer hastalığı (KOAH) ve geleceği

Detaylı

KOAH ta Yaşamın Son Günleri

KOAH ta Yaşamın Son Günleri Derleme Review 143 KOAH ta Yaşamın Son Günleri The Last Year of Life of COPD Dr. Aslıhan YALÇIN 1, Dr. Akın KAYA 2 1 Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göğüs Hastalıkları Kliniği, Erzurum 2 Ankara

Detaylı

4. Aile Hekimliği Araştırma Günleri Bildiri Özetleri 07-10 Kasım 2013

4. Aile Hekimliği Araştırma Günleri Bildiri Özetleri 07-10 Kasım 2013 Abstracts doi: 0.399/tahd.4.00079 Türk Aile Hek Derg 04; 8 (): 79-09 TAHUD 04 4. Aile Hekimliği Araştırma Günleri Bildiri i 07-0 Kasım 03 Abstracts presented at the 4th FamilyMedicine Research Days November

Detaylı

İşlevsel Solunum Testleri

İşlevsel Solunum Testleri İşlevsel Solunum Testleri Nevit Dilmen 2002 S Solunum; dış ortamdaki oksijenin oksidasyon zincirinde kullanılmak üzere akciğerler ve sistemik dolaşım yoluyla hücreye ulaştırılıp, ortaya çıkan karbondioksitin

Detaylı

MULTİPL SKLEROZLU HASTALARDA YORGUNLUĞUN DENGE ÜZERİNE ETKİSİ. Fizyoterapist Harun ALĞANTEKİN

MULTİPL SKLEROZLU HASTALARDA YORGUNLUĞUN DENGE ÜZERİNE ETKİSİ. Fizyoterapist Harun ALĞANTEKİN T. C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON YÜKSEK LİSANS PROGRAMI MULTİPL SKLEROZLU HASTALARDA YORGUNLUĞUN DENGE ÜZERİNE ETKİSİ Fizyoterapist Harun ALĞANTEKİN

Detaylı

T.C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI

T.C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI T.C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI KANSER HASTALARINDA KEMOTERAPİNİN C-REAKTİF PROTEİN DÜZEYİNE VE YAŞAM KALİTESİNE OLAN ETKİLERİ Tez Danışmanı: Prof. Dr. Gökhan

Detaylı

Tez Danışmanı Yrd. Doç. Dr. Arzu DAŞKAPAN

Tez Danışmanı Yrd. Doç. Dr. Arzu DAŞKAPAN TC. BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON PROGRAMI FİBROMİYALJİ VE MİYOFASİYAL AĞRI SENDROMU OLAN KADINLARIN FONKSİYONEL KAPASİTELERİ İLE FİZİKSEL UYGUNLUK DÜZEYLERİNİN

Detaylı

BEL AĞRISI OLAN HASTALARIN GÜNLÜK YAŞAM PERFORMANSI

BEL AĞRISI OLAN HASTALARIN GÜNLÜK YAŞAM PERFORMANSI BEL AĞRISI OLAN HASTALARIN GÜNLÜK YAŞAM PERFORMANSI Oktay SARI, N. Çağlar TEMİZ, Mehmet GÖLCÜR 2, Ümit AYDOĞAN, Alpaslan TANOĞLU 3, Özkan TEHLİ 2, Gatf Aile Hekimliği, 2 Gatf Beyin Ve Sinir Cerrahisi,

Detaylı

UZMANLIK TEZİ DR. ENGİN ŞANAL TEZ DANIŞMANI PROF. DR. FÜSUN ARDIÇ

UZMANLIK TEZİ DR. ENGİN ŞANAL TEZ DANIŞMANI PROF. DR. FÜSUN ARDIÇ T.C. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON ANABİLİM DALI AEROBİK VE KOMBİNE AEROBİK DİRENÇLİ EGZERSİZLERİN AŞIRI KİLOLU VE OBEZ KADIN VE ERKEKLERDE VÜCUT KOMPOZİSYONU, KAS

Detaylı

Uyku ile İlişkili Hipoventilasyon ve Hipoksemi Bozuklukları

Uyku ile İlişkili Hipoventilasyon ve Hipoksemi Bozuklukları Derleme Review 213 Uyku ile İlişkili Hipoventilasyon ve Hipoksemi Bozuklukları Sleep Related Hypoventilation and Hypoxemia Disorders Dr. Aygül GÜZEL Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları

Detaylı

Pulmoner hipertansiyonda tanı algoritmi. Ebru Öntürk Tekbaş, Zuhal Arıtürk Atılgan, İbrahim Sarı

Pulmoner hipertansiyonda tanı algoritmi. Ebru Öntürk Tekbaş, Zuhal Arıtürk Atılgan, İbrahim Sarı Tıp Araştırmaları Dergisi: 2010 2008 :11-24 6 (2) :54-58 11 T AD Pulmoner hipertansiyonda tanı algoritmi Ebru Öntürk Tekbaş, Zuhal Arıtürk Atılgan, İbrahim Sarı Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji

Detaylı

SAĞLIĞA BAĞLI YAŞAM KALİTESİ KALİTEMETRİ

SAĞLIĞA BAĞLI YAŞAM KALİTESİ KALİTEMETRİ SAĞLIĞA BAĞLI YAŞAM KALİTESİ KALİTEMETRİ Uzm. Dr. Ergün Öksüz Yrd. Doç. Dr. Simten Malhan ANKARA - SAĞLIĞA BAĞLI YAŞAM KALİTESİ KALİTEMETRİ 2 ISBN975-8571-06-0 Yaşamayı değil, iyi yaşamayı sağlamalıyız.

Detaylı

KY DE SİMPATO VAGAL İMBALANS ve ADVERS REMODELİNG. E-Nos M2 reseptör M3 reseptör Nikotinik reseptör

KY DE SİMPATO VAGAL İMBALANS ve ADVERS REMODELİNG. E-Nos M2 reseptör M3 reseptör Nikotinik reseptör Kalp Yetersizliği Tedavisinde Yeni Görüş ve Beklentiler Prof. Dr. Metin Özenci Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji AD Kalp yetersizliği (KY) nin erken evresinde devreye giren nörohormonal karşılama

Detaylı

Romatoid Artritli Kadın Hastalarda Seksüel Disfonksiyonun Değerlendirilmesi

Romatoid Artritli Kadın Hastalarda Seksüel Disfonksiyonun Değerlendirilmesi 36 Ori ji nal Ma ka le / Ori gi nal Ar tic le DO I: 10.4274/tftr.67044 Romatoid Artritli Kadın Hastalarda Seksüel Disfonksiyonun Değerlendirilmesi Evaluation of Sexual Dysfunction in Females With Rheumatoid

Detaylı

Hiperkapnik Solunum Yetmezliğinde Noninvaziv Mekanik Ventilasyon

Hiperkapnik Solunum Yetmezliğinde Noninvaziv Mekanik Ventilasyon Hiperkapnik Solunum Yetmezliğinde Noninvaziv Mekanik Ventilasyon İrfan UÇGUN* * Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, ESKİŞEHİR Noninvaziv mekanik ventilasyon (NIMV) hem

Detaylı

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Beden Eğitimi ve Spor Öğretimi Programı

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Beden Eğitimi ve Spor Öğretimi Programı Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Beden Eğitimi ve Spor Öğretimi Programı ÜNİVERSİTE PERSONELİNİN FİZİKSEL AKTİVİTE DÜZEYİ İLE YAŞAM KALİTESİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ Ebru

Detaylı

COOP ADOLESCENT CHART IN GEÇERLİLİK-GÜVENİLİRLİK ÇALIŞMASI

COOP ADOLESCENT CHART IN GEÇERLİLİK-GÜVENİLİRLİK ÇALIŞMASI T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HEMŞİRELİK ANABİLİM DALI COOP ADOLESCENT CHART IN GEÇERLİLİK-GÜVENİLİRLİK ÇALIŞMASI Emel TEKSÖZ Yüksek Lisans Tezi DANIŞMANI Yrd. Doç. Dr. ŞENAY ÇETİNKAYA

Detaylı

T.C. BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ AİLE HEKİMLİĞİ ANABİLİM DALI

T.C. BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ AİLE HEKİMLİĞİ ANABİLİM DALI Biçimlendirilmiş: Sol: 100.8, Sağ: 100.8, Üst: 70.55, Alt: 70.55, Üstbilginin kenara uzaklığı: 35.3, Altbilginin kenara uzaklığı: 35.3 T.C. BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ AİLE HEKİMLİĞİ ANABİLİM DALI

Detaylı

KOAH HASTALARINDAKİ OKSİJEN SATÜRASYONUNUN PULSE OKSİMETRE İLE TESBİTİNİN ARTER KAN GAZI TETKİKİ İLE KORELASYONU VE BU KORELASYONU ETKİLEYEN FAKTÖRLER

KOAH HASTALARINDAKİ OKSİJEN SATÜRASYONUNUN PULSE OKSİMETRE İLE TESBİTİNİN ARTER KAN GAZI TETKİKİ İLE KORELASYONU VE BU KORELASYONU ETKİLEYEN FAKTÖRLER T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SÜREYYAPAŞA GÖĞÜS HASTALIKLARI VE GÖĞÜS CERRAHİSİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ Şef Dr. MELAHAT KURUTEPE KOAH HASTALARINDAKİ OKSİJEN SATÜRASYONUNUN PULSE OKSİMETRE İLE TESBİTİNİN

Detaylı

T.C. BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON PROGRAMI

T.C. BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON PROGRAMI T.C. BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON PROGRAMI TİP II DİYABETLİ HASTALARDA AEROBİK VE DİRENÇLİ EGZERSİZLERDEN OLUŞAN EGZERSİZ EĞİTİM PROGRAMININ METABOLİK

Detaylı

Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığına Karşı Küresel Girişim

Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığına Karşı Küresel Girişim GOLD Girişimine Koşulsuz Eğitim Desteği Sunan Firmalar: Almirall AstraZeneca Boehringer Ingelheim Chiesi Dey Pharmaceuticals Forest Laboratories GlaxoSmithKline Grupo Ferrer Merck Sharp and Dohme Nonin

Detaylı

Akciğer hastalığı veya hipoksiye bağlı pulmoner hipertansiyon ve tedavisi

Akciğer hastalığı veya hipoksiye bağlı pulmoner hipertansiyon ve tedavisi 47 Akciğer hastalığı veya hipoksiye bağlı pulmoner hipertansiyon ve tedavisi Pulmonary hypertension related to pulmonary diseases or hypoxia and its treatment Sevda Şener Cömert, Benan Çağlayan Dr. Lütfi

Detaylı

Obez Kadınlarda Aerobik Egzersiz Programının Solunum Fonksiyonları ve Kardiyorespiratuar Kapasite Üzerine Etkisi

Obez Kadınlarda Aerobik Egzersiz Programının Solunum Fonksiyonları ve Kardiyorespiratuar Kapasite Üzerine Etkisi Orijinal Makale / Original Article DO I: 10.4274/tftr.26986 Türk Fiz T p Re hab Derg 2013;59:140-4 Turk J Phys Med Re hab 2013;59:140-4 Obez Kadınlarda Aerobik Egzersiz Programının Solunum Fonksiyonları

Detaylı