Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download ""

Transkript

1 "Tesim m krrı dığımd, bu kdr ycğımı hmin ememişim" I "yi ki uuknmışım; bury gemeseyd im,; i. 'f i,:,i "i :j: 1], i?j:?. i. 1,!: ij. ii. i: ".,*^. "",:,,uf_ :;,] iı, :: *:. çıdırmm 9-10 y kmışı" "Düşse seyhiere innıyr ve yşybiidiğimi hissediyrum. Nrm biri mdığımı biiyru m" çj *i i] i]: ii] 'i,!, ;. i].: 4i ; "Bu dünyy bedenen m rk gedim nck ruhum bedenime buuşmdn önce yr dı" :.'".*J;".:, I "Ben, çcukuk hyerini bşrmış, muu birisiyim. Çünkü cezeverinde ymk d benim hyerimin bir prçsıydı" :i r 36 u,r, / 18 MAyı * i i j..:

2 ]]ğ, ]ğ. ffi' ffi" ffi, w: &.- ffi; ş ffi,i i ]i] sedat PEKER ÇERI DEN,KONU ŞTU :ğ 1 j ": ffi $: &, ğ.; ffi; {: ffij #i] &; ii ffi.: ffi,: ff,i celaeulerıide nt]v AI DA HAYAL]v D ffi*ççı Tukun Akbş W mny'd büyüyen, bugün ufuku yrgınn Sed Peker, Rize kökeni ve 1970, Skry dğumu. Adı, 'kundığı eefn numrrı' nedeniye Susuruk Rpru'nd d geçi, Brmen Oğuz Ak'ın sırınd 'Ah' dövmesi buundu- ğu gerekçesiye ödiirümesi yınd d 'de Rize'de kçkçı Abduh Tpçu'yu ödirmek suçundn svcı krşısrn çıkn ve serbes bırkın Peker'in iki dm, yru dvdn müebbe hpse mhk0m du. Tehdie hsi ypmk, zr ıkymk, dm ödiirmeye zmeirmek ve benzeri suçrdn yedi y byunc rff Peker, Rmıy'd esim rk, 19 Ağuss 998'de Türkiye'ye geiridi. Peker'in, ufuku buunduğu sürede Byrmpş Cezevi'nde 'kr gibi' yşdığı gzeeere hber dq cezevine kkreç mkinesi skmy çışığı d. Kdığı 50 kişiik kğuşun bnını duvrdn duvr hıy kpığı, duvrnnı b- yığı, uveerin yenienmesini isediği, cezevinde 00 kyun kesirip ufuku ve hiikümüere dğıığı söyendi. Aırck çnk nen, vide, CINE 5 dekderi, ekmek kızrm mkinesi ve dikiş mkinesi gibi isekerine ise cezevi yöneiminin izirıve- rmediği ieri si.irüdü. snbu DGM Svcıığ, Ekim 1998'de Peker ve dmn hkkınd 7.5 yı kdr hpis isemiye dv çı, 24 Myıs 999'd hiye edidi. 8 y 29 gın cezevinde yn Peker, "Sn bir çee yrıj- dığın1' ieri siirdü. Anck Ekim 2004'e 'rgnize suç örgüii kurmk' suçmsry, gıybi fufukuugu vichiye çewierek Byrmpş Cezev7'ne knudu. Dh snr d Kndır 2 N'u F Tipi Cezevi'ne nkedidi. ffi Cezıeinde bir gününüz nsı geçi- yr? Giinerim ruhs rk huzuru, emp rk ise çk yğun geçiyr. Ögene k- dr giini.ik gzee\ei inceiyrum. S 12:00-13:30 rsı, muriiğimdeki sğhk prbemerime iyi geecek n kiiiir > 3 Myıs 2006 rihi bzı g.zeeerde m syf yer n bir i n dikk çekiciydi. n; "3 Myıs Türkçüük Günümüzü Kuuyruz", "Hedef er Deve Trfındn Açıknmz, Mieçe Yşnır" bşığını şıyrdu. ının ındki imz ise zurker.cm ve gencurkhber.cm idi. Bu inerne sieeri dukç nıdıkı. zurker.cm'un çıışı, cezevine girmeden önce dukç şşı bir şekide Sed Peker rfındn ypımışı. Bu dres her zmn sed peker'i nımsıyrdu. Bu in, bizi yine Sed Peker'e göürdü. Sed Peker,'içeride' msın rğmen 'dışrıd' nr ykındn iqiiydi. Ve 3 Myıs Türkçüük Günü'nü yine nun imz ığı Özürker ve Genç Türker Türkçüük Hrekei kudı. Sed Peker'Ie vukrı rcıığıy gerçekeşirdiğimiz söyeşide, in yeniden gündeme geişinin mcını öğrenmeye çışık. ı8 {Ayıs 2006,,r, * 37

3 ş: r f.. ş. J#_ -"! i d] E e-*?: ı?, fizik hrekeerini ypyr, dh snr d vuk görüş dsın geçiyrum. S 17:00 gibi ekrr kğuş dönüp geen mekfuprı kuyrum, gee yns1 nck biire- ^r,'. iı ı:] ği }.:: ğ., biiyrum. Dh snr d kip kuyrum. çinde buunduğum fiziki durum geince; mum, demirden ve bendn uşn iki kı bir mimri yp içindeyiz. Bir de küçük de s bhçe diye dndırdığımız; her rfi bendn, üseri de çivii eden uşn nımvvr. Ayrıc, mini buzdbı, bir de 37 e <rn eevizyn vr. Okuduğum kip iireri ise hemen hemen her çeşi. Burd kuduğum ve iizerimde eki bırknb^kipr ise; 'Bir Giin Tek Bşın' (Ved Türki), 'EzıIener' (Dsyevski), 'Çnr Kimin çin Çıyr' (Hemingwy), 'Her Şey Senine Bşr' (Mü- min Sekmn),'Hyınızın En Güze Yıı' (Debbie Frd) ve bii ki bşypı rk Turgu Özkmn'ın'Şu Çıgın Türker' ki bı... Ai Kç ve Yusuf Kç isimi beyer rfindn hzrrnrı'bşbuğ Aiirk' ve 'Trihi Gerçeker Işığınd Begeere Musf Kem Aiirk' isimi kiprın ise isimerini nmkn ync bir zevk duyrım. Teevizynd ise n hbereri ve birkç rışm prgrmm, dizi rk d 'Avrup Yksı'nı kip ediyrum. 'ffif ipini cezevini cysr mrsrnız? F ipi cezeverinin birçk Avrup ükesinde yskndığını biiyrum. O cez- ğ i.i. "d*.- Jğ >:\ b,#ğ ''"#'i,. ' } ]./,i 1* ;, :{,& dunuz? Ne zmn hiye cksrnrz? Ne zmn hiye cğımı, mhkeme heyeinden ve yüce Ah'n bşk kimsenin biebimesi mümkiin deği. Tesim 1m krn dığımd ise bu kdr ycğı- mı hmin ememişim. Gerçi iyi ki fufuknmışım; fufuknıp bury gemeseydim 6 y, biemedjııiz 9-0 yhk bir zmı di- 38 *,r, / ı8 iıayıs 2006 ffi "_. i1+_:: {# M\ ş",, i", \ ş-j,ıffyfı]ü{ı B0,I]ı Aı( imi imiim kmışı. Yni çıdırm nk- sındydım. Bu kdr kişi bn köiiük ypmk için uğrşı, didindi, müçdee ei; snucund ise bn ne kdr büyük bir iyiik reçierin geirdiği sigrn içiyr ck- kdr ycğınızı hmin ediyr muy- i::]:.,....,..'r-'.-.' rmsrık ve yğun gerginik yşndığnı öğrendim. Gib bu srunr, F ipi cezeverinin mimrisinden kynknıyr. Aynı ekier bende ve diğer fufuku rkdşrımızd d vr. Unuknhğı engeemek için (Ediörün nfu: Burd yurvedik bir ürün kundığını söyüyr) kunıyr ve bumcr çözüyrum. Krmsrhk psikjisinden ekienmemek için gıd kviyeeri ıp, kişise mivsyn ve geişim kiprı kuyrum. F iperinin güze Tesim m krrr dığınızd bu J *. ypmş dur. Şimdi kim biir sizin srduğunuz bu srurı cevpmk yerine rffi" J A'', everinde dh önce ymış n mhkümrın röprjrını ercüme effirdim. Onrd d yüksek rnd hfız k7hı k- ynı ise im persnein yüksek ku mezunu mrındn dyı rurukur hibeerinin ve dwnışrının gye iyi msı.,, ı Mzhr Osmn'ın heykeinin ynınd ziyım. Tkriben bir senedir sigryı bırkım, köii dönemimde nerdeyse vuç kun- dığım ni-depresnrın isimerini bie unufum. Gib bun en köü şrrd bie kör ede edebime bşrısı diyrr. " :,1..:..; ;".,i.',. ;,;',;i,:":"!.;-,..;"i,ıi:"?' Cezeviıden çıkığınızd hyınızd ne gibi bir değişikik pnıyrsunuz? ''ffi., Suçmr krşı 24 s nere ber- ber yşmyı düşünüyrum. Tbii yk dsm neri nsı ınm, d yn bir srun! (...) Ben bimek için hyım byunc bede ödedim. Bedei ödenerek ship duğum hiçbir şeyi değişirmeyi dü- şünmüyrum. {.ffi. şerin ne du ru m d? Mesef iş bie kmdı. ş ypığım şirkeerin miyecisinden çycısın. müşerisine kdr herkes göz\ın ınrrs, kimse benime iş ypr mı? '{ffitirbeere n iginizin sebebi nedir? Aksiynu b n hyı ercih eden ıçıi,-* ELı]ü{DE erin, rvm gibi srunr yşmrı kçınımzdır. Bunun snucund, ıbbi yrdım biirsiniz (bzı şeyeri pyşmmk kydıy). Bu durumd d iyi bir neice mnız mümkün deği ve bu nedene dkrunuz kendiniz uyrsunuz. Ben iyi insnrın kbirerinin de, ruhrının d, çevreerine pziif enerji yydığın innırım. (...) Düşse seyhere innıyr ve yşybidiğimi hissediyrum. Düşse seyher için bence en uygun mek6n i.irbeerdir. Türbeerden dh huzuru bir mekanın - mdığını znıediyrum. ffi Kendinize'Ruh Adm' diyrsunuz. Çcukuğumun ik yırındn bugüne kdr idiye srunu yşyn birisiyim. Aiem benim iemdi, mhedeki rkdşnm benim rkdşrımdı. Onn çk seviyrdum m dndırmdığım bir şey vrdı. Mese rkdşnm; "Nefes rnc ne hissediyrsun?", "Sıcğ dkununç ne hissediyrsun?" diye srrdım. Nedense nrdn frkı şeyer hisseiğine innırdım. (...) Nrm biri mdığmı biiyr ve de hissediyrdum. (Hyımın hiçbir döneminde de nrm my gyre gösermedim ve s nrm mk isemedim.) "Psikiyrideki iim hsıkr bn uyuyr mu?" diye inceedim. Mesef u)ımuyrrdı. Snrrı birçk frkı öğreiyi inceedim. Neicede bu dünyy bedenen m

4 ,ffi, rrğnırı-ır Zeı rık görüniim deği, kım ön pnd mıydı. Üç yd 37 ki vererek 80 kiy indim ve hen bu kimu kruy- TEMPO,YA 0zEL Kndır2i,'uFTipi cezevi'nde uuku buunn sed peker, rum. ffi see girmeyi düşünüyr musunuz? Benim ruh ypım böye bir şeye müs- fğrfrını'cezevi bümü'nden seçi. ı *;: Öziir<er Türkçü hrekeiniz, siy- see kif bir rf ur mu? Yni siy- Temp'y verdiği i deği. Öziirker ve Genç Türker Ti.irkçüük hrekei, Aürk'ün öümünden snr im Türkçüerin çekiği eziyee, hr-,.": nmy, nşımmy ve zume ip ur. Bşk d hiçbir şeye ip mz. ffi 3 Myıs TürkçüIük günü vesiesiye gzee ere verien inrd bzkur simgesinin öne çıkığını gördük. Neden ızkur? Trihin krnıkrınd kybmuş bir gerçeğin, mieimiz rfındn öğrenime- sini isediğimiz için; bege nieiğinde, bhse knu n kur resimerini yyım- dık. nönü, Cumhurbşknığı mkmm çfınc önce prr ve purdki Aiirk GELE]Iı HER şey, HER LA]vAi ]vutiaı(a YAPARı]V, rk gediğime nck ruhumun bedenime buuşmdn önce yr dığın, bir prçsnm zrr gördüğüne kn geirdim. Bence dünynın bir yererinde, bu şekide yşyn birçk insn vr. (...) Bu nedene 'Ruh Adm' sıfını kunıyrum. W.Her insnrn hyınd 'dönüm nkm' dediği nr muşur. Sizin böye bir nrnız du mu? Çcuk yşrımdn iibren öüme kr- şı her nedense yğun bir igim muşfur. Gençiğimin ik yırınd ise bu duygum hd sfhr uşmışı. Bir gün bu duygu yğunuğunu, knr edemeyeceğim şekide yşrken, Erenköy Tren ssynu'n giim (kriben 6 yşındyım). Öim yşmk knusund kesin krrıydım. Krnığın içinden şrpç n bir bey, sigrmm up mdığnı srdu. Üsiimdeki pkei kendisine verdim. Çk muu muşu. Finde, şrpçıy yşdığım bzı diygr bu düşüncemi gerçekeşirmemi engeedi. O zmn yşım 16'ydı. Şu n 35, eksrdn 9 sene hiç fen deği. ffi Kmuyund biinen imjınız; skı, bryıkr, kiu hinizi beş-ı yı önce değişirdiniz. Değişken myı seviyr musunuz? Çevremizdeki büyükerimizden dinediğimiz hikayeerden ve küçiik yşrd kuduğum kiprın ekisiye, ksiyn mcerm çk erken yşrd bşdım. Düzeni spr ypıyrdum (bk$. Bu yüzden çk iyi bir vücudum vrdı; m göriiıriime igii ciddi srunrım vrdı. Çünkü rkdşr dvei rk bir yere giiğimizde, grubun en önünde mm rğmen beni yıp rkdkierin içinde en görüniiü nı ben diye semhyrrdı. Bu nığım yrd ben 17, rkdşnm ise yş rındydı. Şimdi güüyrum m zmn r gerçeken resmen sinir hssı muşfum. (...) Sbhr kdr sinirden ğyrk skım ve bıyığım çıksın diye Yüce Ah' du ederdim. Bu sır- rı yzrkeıı güüyrum m zmıır gerçeken ciddi kmpeks ypmışım. Beni n:yn hiç kimse ynımd yş muhbbei ypmzdı. Ypn d zen ynmışı. Aync yşmd bşnh cğım diye iddi shibiydim. Skım bıyığım çıkıkn snr bir dh hiç kesmedim. Midem çyn kdr yerdim, büyiik dm gibi gö- riinmek için. (...) 27 kiuk, skı, bı- yıkh bir dm dum. Yurdışındn 1998'de gediğim zmf) fufuknıp cezevine girince, bir gün rdy dinerken Fih Ayh benden bhsediyr m n ismimi hırmıyr, "Hni şu kiu n dm" gibi bir şey söyedi. Aynnın krşısın geçim. O n yıkıdım, ben resmen çcukuk kmpeksimin kurbnı muşum. ve bzkur resimerini kdırmışır. Dh snr Ce Byr ve ekibi seçimi kznınc yeni bir knun çfrrk Aiirk'ün resimerinin hricinde bir dh bşk kişierin resimerinin kyummsını sğmışrdır. Am bzkur figürü ise krmbde unufumuşfur. Prnın, puun, sigr- nn, ik üreien uçknn, Türkiye Cumhuriyei'nin ik ycu gemisinin, yeni kurun per fisinin mbeminde bzkur resmi vr. Bzkur simgesi Uu Önder'in snki ikinci ismi gibi. Srurınızın cevprıy berber size bir resim göndermek isiyrum. Lfus dvsını Tiirkiye'nin kznmsı i,izerine Lhey Ade Divnı rfındn Airk'e hediye rk gönderien bzkur heykeinin fğrfını. Düşinebiiyr musunuz, iim düny Aiirk'ün bzkur sevgisini biiyr m mesef nun çcukrı n Türk miei bimiyr. Birieri rfindn unuurumuş öncesinde de üke siysi kmpşmy ynınc,bzkur bir rfin simgesi uyr. Krşı rf d bzkurd düşmn uyr. Aürk'ün Türkük keimesini her cümenin içinde kunmsının bzkurdu herkese ögremesinin sebebi bence nerdeyse sıfirdn bir mie biinci y rmk znııd msıydı. Tffi" Kır meseesi hkçnd ne düşünüyrsunuz? Henüz ikku yırınd bzı rk- } ı8 ıayıs 25 ı,r. * 39

5 dşrımız vrdı. Knuşm ehçeeri frkh duğundn ve kiiiirümüzi birz dh frkı yşdıknndn genede nr kızdınır ve dg geçiirdi. Ben her zmn nr için kvg eden rf urdum. Gençik yınmd ise ypığımız rışmrd Güneydğu'd görev ypn kdrnun rdki hkı devee düşmn eiğini söyerdim. Çünkü sicii bzuk, ruh durumu bzuk nr rr sürgüne gönderiirdi. Ardn zmn geçi, nüfus rk çğdır, pr rk güçendier. Hemşericiik vsısıy devee kdrşır. Bunnn çğu rkdşımdı, snr miee zumemeye bşdır. Gib biinçı eikenmesi uyrdu, bu yüzden inikm mk isi- Sed Peker, kendine "Ruh Adm" diyr. Gerekçesini ise şöye çıkıyr: "Ruhumun bedenime buuşmdn önce yr dığın, bir prçsının zrr gördüğüne innıyrum." yrrdı herkesen. "Böye mz" dedim. (2-22 yşnndydım.) "Krdeşim -,ÇOCUKLUK HAYALLER M GERÇEKLEŞT, mm, eziye edimek isendi size m ben ve benim gibi birçk kişi ynınızd duk, yıp uyr. Böye dvrnrk neice ınmz, size düşen denge dmı mkr, r- mı skineşirmekir" gibi fikirer verirdim yşrımd. (...) Bu sefer ben rf dum. Nsı nr için bşkny kvg eiysem, bu sefer bşknnı nrdn krumk için nr kvg eim. Bundn d n ycğınız iizere, ben kendi keyfımi bzmk için eimden geen her şeyi, her zmn mukypr m. ffi 'Tiirk mfysrnrn siiye hrekei", "Kür mfysrn y veridi" gibi spekü- synr ypıryr. Kr deniz mfu sı rk kmuund biinen ieeri (Benim s bu yönde bir düşüncem yk) deği brışırmk, yrını inceediğimizde birbirerine düşürenin çişeri Bknığı'n bğh iki üç şube ye- kiisinin duğunu görüyruz. Tuuknıp cezevine gediken birkç y snr bir mekup dım (APS ie Fry Psnesi'nden ynmış). Zfiı gınc içinden, üsiinde gizi ibresi n eefn dineme unğı çıkı. Krdeniz kökeni bir ienin büyiğü knumund n nıdığım bir beyefendinin eefn knuşmsının meninde, "Bizim küçük Sed mı?" diye bir böüm geçiyr. Tbii ki önemsemedim. Dh snr N'u F ipinde yn bşk bir ufuku rkdş yine Fry Psne- si'nden bir mekfup gemiş (Şns eseri hberdr dum). Bu rkdşımız d Krdenizi bşk bir rkdş hsım emek mcıy bu mekubu ymışr (O d 40 *,r, / ı8 MAyıs 2006 giz i ibre.i, eefn dineme unğı). snrdn ndım ki bunu sisemi rk ypıyrr. (...) Bn ynın unğı mhkemeye dei rk sundum. (...) Bu güçerin mç rı sdece bizeri hkı vey hksız çezevine göndermek deği, yrıc herkesi birbirine düşürerek rığı kn göüne çevirmekir. (...) "'4r' 4"^, ; B13,9.q?4"' 4'.-ihrf "L'2. ffi Deveurr, go.", ypığınz söyeniyr, sizce bu ip uşumr gidimesi nrm mi? Bundn dh nrm ne biir ki? Güç shibi mk için kzrımk zrundsınrzdır. Devein işi budur. Kznmk, bşk işi ykur. (...) Deve güçü mk ve neiceye gimek için her uşumu kurbiir ve kurmıdır d. Bunun dın d uus güvenik denir. ffi Buıınduğunuz knum iibrıy hedeierinize ykşığınu söyenebiir mi? Küçük yşrdn bu yn buunduğum rmrd rh ve muu mzdım ve devmı yüksemem gerekiğine innıyrdum. Çiinki yüksekerde her şeyin dh nuru yşndığı yönünde bir innc shipim. Çcukuğumun geçiği semerde, insnnn birbirerinin kız rkdşrın sım rı, birbirerinden prrını skmn y d gereksiz yere birbirerine h6kimiye kurm gyreeri, benim uyuz mmı sğıyrdu. Bu msferden kurumm için çk yiksemeiydim. Bunu hızh şekide bşrmy bşyınc hy kırıkhkrı d ynı hızd uşmy bşdı. (...) 19 y- şınd yşdığım bir y beni çk ekiemişi. Kdıköy Hk Merkezi'ndeki iyrdn yeni çıkmış, ksi durğın dğru gi- derken, genç bir çif de iyrdn henüz çıkmış birbirerine srıı hde, knuşrk yürüyrrdı. Perşembe hk giiıü, yni i yr yn {ıyıı duğundn ekrr gemek için muu bir şekide krr ıyrrdı. "Çk güçü mk cb muuuk için gereki mi vey yeeri mi" srusunu ik zmn kendime srmuşum. Tbii biz yş iyry gidiyruz m nıdık kimse görmesin diye de du ediyrum (Ser dm imjımız dğımsın diye). (...) yşnndyken ksiye bindiğimizde herkes kseini cebinden çıknr ksiciye çmsı için uzırdı. Arkdşnm genede rbesk, bense cz ksei şırdım. Arkdşnm d dğ rk bn uzyıymışım gibi bkrrdı. (. ) Şu ndki hedefe uşm ve muuuk nımım ise şudur: Çcukken kurdugu hyieri gerçekeşirebien insn bence muu ve bşnı m hedefine uşmışır. Ben Kfks kökeni Krdeniz sıı bir Türk iesinin çcuğu- 1um. Bizim çcukuğumuz (...) nmusu ve iyi n eşkıyrın, dv dmrının hyrını, efsneerini dineyerek geçi. Çcukuk hyim işe m buydu. Ben, çcukuk hyerini bşrmış, muu birisiyim. Çünkii cezeverinde ymk d benim hyerimin bir prçsıydı. (Çünkü dinediğim hikayeerde çezevei hep vrdı.)

TüRKiYE'DEN TEFECiLERE EKMEK YOK

TüRKiYE'DEN TEFECiLERE EKMEK YOK TüRKiYE'DEN TEFECiLERE EKMEK YOK Bkn Zeybekci, "Türkiye'nin rtık cri çık diye bir sorunu klmmıştır. Böyle sğlıklı bir ekonomik iklimden tefecilere, spekültörlere ekmek çıkmz" dedi. Zeybekci, Ankr 1.Orgnize

Detaylı

Yeni proje tartışma yarattı

Yeni proje tartışma yarattı Hlk Sğlığı Müdürü Kemik, Nükleer Sntrle destek verdi... Tepkiler demogoji n Akkuyu Nükleer Sntrli ne SATILIK İŞYERİ Mersin de Ormn Bölge Müdürlüğü ynınd, Cemlpş Cddesi ne cepheli, 3.kt, 210 m2, işyerine

Detaylı

penguesan yı 5 c /Mayı e s 2006 penguen yaşam biçimi dergisi

penguesan yı 5 c /Mayı e s 2006 penguen yaşam biçimi dergisi pngunc Syı 5 /Myıs 2006 pngun yşm biçimi drgisi pngunc İçindkir LKD'dn 4 Yzıım Lisns V Tif Hk Dniz Akkuş 6 Ndn GPL? İzm Gözükş 8 Crtiv Commons Emr Bymıoğu 11 Bog - Açık Kynk Kodu Bog Yzıım Ard Çtin 16

Detaylı

ÖNE ÇIKANLAR ETKİNLİK 23 NİSAN SİNEMA ATA DEMİRER KÜLTÜR MİRASI ANKARA DÜNDEN BUGÜNE ŞAPKA GURME DETOKS MENÜSÜ KARİYER HİLAL SARAL MİMAR YALIN TAN

ÖNE ÇIKANLAR ETKİNLİK 23 NİSAN SİNEMA ATA DEMİRER KÜLTÜR MİRASI ANKARA DÜNDEN BUGÜNE ŞAPKA GURME DETOKS MENÜSÜ KARİYER HİLAL SARAL MİMAR YALIN TAN SAYI: 22 www.ngdergi.com ÖNE ÇIKANLAR ETKİNLİK 23 NİSAN SİNEMA ATA DEMİRER KÜLTÜR MİRASI ANKARA DÜNDEN BUGÜNE ŞAPKA GURME DETOKS MENÜSÜ KARİYER HİLAL SARAL MİMAR YALIN TAN Gelecek için hzırlnn vtn evlâtlrın,

Detaylı

Romatizmal Hastalıklar Hakkında Daha Fazla Bilgi İçin. www.romatizmaveyasam.org. ROMATiZMA ve OCAK - ŞUBAT - MART - NİSAN 2013

Romatizmal Hastalıklar Hakkında Daha Fazla Bilgi İçin. www.romatizmaveyasam.org. ROMATiZMA ve OCAK - ŞUBAT - MART - NİSAN 2013 TÜRKİYE DE ROMATOLOJİ Romtizml Hstlıklr Hkkınd Dh Fzl Bilgi İçin Prof. Dr. Nurullh AKKOÇ Türkiye Romtoloji Derneği Bşknı www.romtizmveysm.org T ürkiye Romtoloji Arştırm ve Eğitim Derneği, kıs dıyl Türkiye

Detaylı

Afetler ve İlişkilerimiz

Afetler ve İlişkilerimiz Afetler ve İlişkilerimiz DEPREM KAYIPLARIMIZ VE YAS Sayfa 2 DEPREM, KAYIPLAR VE EŞLER ARASI İLİŞKİLER Sayfa 10 DEPREM, KAYIPLAR VE DOSTLUKLAR Sayfa 14 DEPREM KAYIPLARIMIZ VE YAS Aşa ğı da ki bil gi ve

Detaylı

SAYI 02 OCAK 2014. hayatı paylaş. Mutlu Yillar

SAYI 02 OCAK 2014. hayatı paylaş. Mutlu Yillar SAYI 02 OCAK 2014 hytı pylş Aschffenburg hnu offenbch FRANKFurt.m. Mutlu Yillr hoşgeldin 2014 Eĝİtİm TAKIM RuHU hoş beş GEZI AFIYET OLSUN okuyan nesil EĞlence SINEMA 1 RANGE ROVER EVOQUE FÜR GEWÖHNLICH

Detaylı

Özgürlükler, demokratik devletin temelidir

Özgürlükler, demokratik devletin temelidir DY D GÜ O F DLD asýrganýn vurduðu adada imam yardým çaðrýsý yapý HLÂIZLIÐ ÞI ÇI GÖVZ HB YF 3 new York þehrinin beþ ilçesinden birisi olan yaklaþýk 500 bin nüfuslu aen Island ýn andy süper kasýrgasýndan

Detaylı

GÜN GÜN DRUCKER PETER F. DRUCKER JOSEPH A. MACIARIELLO ÜNLÜ DÜŞÜNÜRÜN YAPITLARINDAN SEÇ LM Ş 366 F K R VE MOT VASYON. Çeviren Murat Çetinbakış

GÜN GÜN DRUCKER PETER F. DRUCKER JOSEPH A. MACIARIELLO ÜNLÜ DÜŞÜNÜRÜN YAPITLARINDAN SEÇ LM Ş 366 F K R VE MOT VASYON. Çeviren Murat Çetinbakış GÜN GÜN DRUCKER ÜNLÜ DÜŞÜNÜRÜN YAPITLARINDAN SEÇ LM Ş 366 F K R VE MOT VASYON PETER F. DRUCKER JOSEPH A. MACIARIELLO Çeviren Murat Çetinbakış ISBN 978-605-4538-74-4 2009 Peter F. Drucker Orijinal adı ve

Detaylı

KARINCA & POLEN YAYINLARI

KARINCA & POLEN YAYINLARI F Tashih Polen Yayınları Sayfa Düzeni Polen Yayınları Kapak Tasarımı Ramazan Erkut Baskı Kilim Matbaacılık 1. Baskı Ekim 2006 15. Baskı Mart 2010 KARINCA & POLEN YAYINLARI Adres ve Telefon Soğanağa Camii

Detaylı

MELEK ve İNSAN. Ahmet Tomor

MELEK ve İNSAN. Ahmet Tomor Adapazarı, 2013 MELEK ve İNSAN k Ahmet Tomor Copyright Ahmet Tomor ISBN 978-605-88313-3-9 Baskı, Cilt Erkam Matbaası Tel: (0212) 671 07 00 İsteme Adresi Tel: +90 264 274 16 31 Okumayi Tesvik Dernegi info@okumayitesvik.com

Detaylı

Ahmed Güner Sayar. A. Süheyl Ünver (Hayatı-Şahsiyeti ve Eserleri) 1898-1986

Ahmed Güner Sayar. A. Süheyl Ünver (Hayatı-Şahsiyeti ve Eserleri) 1898-1986 Ahmed Güner Sayar A. Süheyl Ünver (Hayatı-Şahsiyeti ve Eserleri) 1898-1986 Aziz hocam Süheyl Ünver in değerli eşi Müzehher Ünver e saygı ile, sevgi ile... A. SÜHEYL ÜNVER / 7 A. SÜHEYL ÜNVER / 9 çındekıler

Detaylı

Sesleniş. 15 Haziran 2003 Pazar Ücretsizdir Ayda bir çıkar Yıl: 2 Sayı: 15

Sesleniş. 15 Haziran 2003 Pazar Ücretsizdir Ayda bir çıkar Yıl: 2 Sayı: 15 Gelecek, çalışkan olanlarındır. K. Atatürk 15 Haziran 2003 Pazar Ücretsizdir Ayda bir çıkar Yıl: 2 Sayı: 15 Çanakkale Açık Cezaevi Hükümlüleri Yazar Orhan Kemal e Ait Eserleri Başarıyla Sahnelediler Çanak

Detaylı

ÇALIŞMA ORTAMI. Adalet ve Çocuk. Basından Esirgenen Çıraklar, Bir İyi Uygulama Örneği

ÇALIŞMA ORTAMI. Adalet ve Çocuk. Basından Esirgenen Çıraklar, Bir İyi Uygulama Örneği ÇALIŞMA ORTAMI ISSN 1302-3519 İki Ayda Bir Çıkar / Sayı : 123 Adaet ve Çocuk Basından Esirgenen Çırakar, Bir İyi Uyguama Örneği Temmuz - Ağustos 2012 İŞÇİ SAĞLIĞI İŞ GÜVENLİĞİ ERGONOMİ İŞ HİJYENİ ÇEVRE

Detaylı

Ya la r kü çük yap t k la r bü yük

Ya la r kü çük yap t k la r bü yük Ya la r kü çük yap t k la r bü yük Ankara Çocuk Islahevinde bulunan çocuklar n seramikten imal ettikleri çe itli ürünler Adliye Saray nda aç lan sergide sat a ç kar ld. Elde edilecek gelir çocuklar n e

Detaylı

BAÞÖRTÜSÜ aksesuar deðil

BAÞÖRTÜSÜ aksesuar deðil SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y "Þüphesiz ki ben, Allah tarafýndan gönderilmiþ bir sakýndýrýcý ve müjde vericiyim (Hûd Sûresi: 2) 22 Nisan da herkese YIL: 42 SA YI: 14.780 AS YA NIN BAH

Detaylı

ÝSLÂM DÜNYASININ GÖZÜ TÜRKÝYE DE

ÝSLÂM DÜNYASININ GÖZÜ TÜRKÝYE DE Her yeni gün, yeni bir âlemin kapýsý. Âlemlerimizi hadis le nurlandýralým. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR IL: 42 SA I: 14.966AS A NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 22 EKÝM 2011 CUMARTESÝ/ 75

Detaylı

ÇALIŞMA ORTAMI. Göz Göre Göre Kullanılan Çocuk Emeği. Karıncalar Mesaide. (Özer Akbaşlı ile Söyleşi)

ÇALIŞMA ORTAMI. Göz Göre Göre Kullanılan Çocuk Emeği. Karıncalar Mesaide. (Özer Akbaşlı ile Söyleşi) ÇALIŞMA ORTAMI ISSN 1302-3519 İki Ayda Bir Çıkar / Sayı : 124 Göz Göre Göre Kuanıan Çocuk Emeği Eyü - Ekim 2012 İŞÇİ SAĞLIĞI İŞ GÜVENLİĞİ ERGONOMİ İŞ HİJYENİ ÇEVRE TOPLUM ÖRGÜTÇÜLÜĞÜ ÇOCUK EMEĞİ KADIN

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 12 MAYIS 2011 PERÞEMBE/ 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr. GÜNEYDE DE 3 ÖLÜ VAR Tank lar Hu mus u

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 12 MAYIS 2011 PERÞEMBE/ 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr. GÜNEYDE DE 3 ÖLÜ VAR Tank lar Hu mus u SiyahaviKýrmýzýSarý Vatikan da Çözüm slâmda diyor BRIÞ, UHBBT V KRDÞLÐ DÂVT DYORUZ u Su u dî ra bis tan ýn ta nýn mýþ ilim ve fi kir a dam la rýn dan Prof. Dr. b dul lah bin b dü la ziz el-us lih, dün

Detaylı

Sesleniş. 15 Ocak 2003 Çarşamba Ücretsizdir Ayda bir çıkar Yıl: 1 Sayı: 10

Sesleniş. 15 Ocak 2003 Çarşamba Ücretsizdir Ayda bir çıkar Yıl: 1 Sayı: 10 15 Ocak 2003 Çarşamba Ücretsizdir Ayda bir çıkar Yıl: 1 Sayı: 10 Her Türk ferdinin son nefesi, Türk ulusunun nefesinin sönmeyeceği, onun ebedî olduğunu göstermelidir. Yüksel Türk! Senin için yükseklik

Detaylı

Kütahya E Tipi Kapalı ve Açık Cezaevi, İstanbul Bakırköy de El Sanatları ve Çini Sergisi Açtı.

Kütahya E Tipi Kapalı ve Açık Cezaevi, İstanbul Bakırköy de El Sanatları ve Çini Sergisi Açtı. Kütahya E Tipi Kapalı ve Açık Cezaevi, İstanbul Bakırköy de El Sanatları ve Çini Sergisi Açtı. Kütah ya E Ti pi Ka pa lı ve Açık Ce za evi, 24-31 Ekim 2003 ta rih le ri ara sın da İs tan bul Ba kır köy

Detaylı

KATLÝAMI PKK YA ERGENEKON YAPTIRDI

KATLÝAMI PKK YA ERGENEKON YAPTIRDI SiyahMaviKýrmýzýSarý TIR BUGÜN BALIKESÝR DE, YARIN BURSA DA TRAKYA, BEDÝÜZZAMAN I BAÐRINA BASTI Ha be ri say fa 15 e SON ÞAHÝTLERDEN ALÝ DEMÝREL: RÝSALE-Ý NUR U ÖMER HALICI ÝLE TANIDIM Röporaj 8 de YGER

Detaylı

Sesleniş. Eli şi Ürün le ri Ser gi si. Ce za evi 1 nci Müdürlerinin Ka tıl dı ğı Hiz met İçi Eği tim Se mi ne ri Dü zen len di

Sesleniş. Eli şi Ürün le ri Ser gi si. Ce za evi 1 nci Müdürlerinin Ka tıl dı ğı Hiz met İçi Eği tim Se mi ne ri Dü zen len di 15 Mart 2003 Cumartesi Ücretsizdir Ayda bir çıkar Yıl: 1 Sayı: 12 Nerede karşılıklı sevgi ve saygı varsa orada itimat ve itaat vardır. İtimat ve itaatin olduğu yerde disiplin vardır. Disiplinin olduğu

Detaylı

ÇALIŞMA ORTAMI. ANNEM Dr. Şahende Köymen (1916-1997) Keçiören Çocuk Esirgeme Yuvası nın Kurucu Başhekimi

ÇALIŞMA ORTAMI. ANNEM Dr. Şahende Köymen (1916-1997) Keçiören Çocuk Esirgeme Yuvası nın Kurucu Başhekimi ÇALIŞMA ORTAMI ISSN 1302-3519 İki Ayda Bir Çıkar / Sayı : 114 Ocak - Şubat 2011 İŞÇİ SAĞLIĞI İŞ GÜVENLİĞİ ERGONOMİ İŞ HİJYENİ ÇEVRE TOPLUM ÖRGÜTÇÜLÜĞÜ ÇOCUK EMEĞİ KADIN SOSYAL POLİTİKA NÜFUS SOSYAL HEKİMLİK

Detaylı

Erzurum E itim Merkezi törenle aç ld

Erzurum E itim Merkezi törenle aç ld Erzurum E itim Merkezi törenle aç ld Er zu rum ve ci va rın da ki ce za in faz ku ru mla rı ve tu tu kev le rin de gö rev ya pan per so ne lin eği tim gö re ce ği mer ke zin açı lı şı Baş ba kan Re cep

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR SiyahMaviKýrmýzýSarý ÇOCUÐUN GELÝÞÝMÝ YAKINDAN TAKÝP EDÝLÝYOR ÖZÜRLÜ ÇOCUÐU OLAN AÝLELERE ÜCRETSÝZ EÐÝTÝM Ha be ri say fa 3 e BOÞANMAYA SEBEP OLUYOR EVLÝLÝÐE ÝNTERNET TEHDÝDÝ Ha be ri say fa 15 e YGER

Detaylı

AYAZDA SABAHLIYORLAR

AYAZDA SABAHLIYORLAR G ÇK TN H B V i Y BKLYÝNÝZ... YIL: 42 S YI: 14.976 S Y NIN BH TI NIN MÝF T HI, MÞ V T V ÞÛ Â DI 1 KSIM 2011 SLI / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr VÝ YIKILN V GLÝNÝYL 2 TOUNU YLNN KDIN: Dünya 3 günlük deðil,

Detaylı

Reformlarý tamamlayýn tüm bölgeye örnek olun

Reformlarý tamamlayýn tüm bölgeye örnek olun SiyahMaviKýrmýzýSarý Bediüzzaman, hukuka saygýlý yaklaþýmýyla yöneticilerin ezberini bozdu A. Turan Alkan/ Zaman yazarý 23 MART I bekleyiniz Said Nursî nin doðru Ýslâm tesbiti çok orijinal uu lus la ra

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR SBD, HD GLD K Â Z I M G Ü L Ç Ü Z Ü Z I D Z S S F 1 1 D 555 ILLIK H DI HB SF 4 SL BU GC L LIIO HB SF 3 G ÇK H B V i IL: 43 S I: 15.120 S I BH I I MF HI, MÞ V V ÞÛ Â DI 24 M 2012 CUMS/ 75 Kr www.ye ni as

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 17 TEMMUZ 2012 SALI/ 75 Kr. Baskýlara raðmen ÝLÝM VE ÝBADET

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 17 TEMMUZ 2012 SALI/ 75 Kr. Baskýlara raðmen ÝLÝM VE ÝBADET GR ÇK TN H BR V RiR Cuma günü eni sya ile birlikte ücretsiz IL: 43 S I: 15.234 S NIN BH TI NIN MÝF T HI, MÞ V RT V ÞÛ RÂ DIR 17 TMMUZ 2012 SLI/ 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr Baskýlara raðmen ÝLÝM V ÝBDT

Detaylı