EĞİTİM DANIŞMANLARI Ali Çan Atilla Dağdeviren Gamze Çan Serdar Gürel Şebnem İlhan Zehra Dağlı 1/39

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "EĞİTİM DANIŞMANLARI Ali Çan Atilla Dağdeviren Gamze Çan Serdar Gürel Şebnem İlhan Zehra Dağlı 1/39"

Transkript

1 ıpta Uzmanlık Kurulu (TUK), uzmanlık eğitiminde kullanılmak üzere çekirdek müfredat ve standartları belirlemek için Tıpta Uzmanlık Kurulu Müfredat Oluşturma ve Standart Belirleme Sistemi (TUKMOS) çerçevesinde I. Dönem TUKMOS komisyonlarını oluşturmuştur. 15 Ocak 2010 ile 23 Ağustos 2011 tarihleri arasında bu komisyon marifetiyle yürütülen çalışmaların sonuçları bir öneri ve taslak niteliğinde olmak kaydı ile aşağıda bulunmaktadır. TUKMOS ÇOCUK KARDİYOLOJİSİ KOMİSYONU 1.DÖNEM ÜYELERİ Ergun Çil Ahmet Çelebi Bülent Oran Feyza Ayşenur Paç Kemal Baysal Mustafa Koray Lenk Naci Ceviz Sedef Tunaoğlu Semra Atalay Vedide Tavlı Volkan Tuzcu EĞİTİM DANIŞMANLARI Ali Çan Atilla Dağdeviren Gamze Çan Serdar Gürel Şebnem İlhan Zehra Dağlı 1/39

2 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Sağlık Eğitimi Genel Müdürlüğü 1 ÇOCUK KARDİYOLOJİSİ 1 UZMANLIK EĞİTİMİ MÜFREDATI ÇOCUK KARDİYOLOJİSİ UZMANLIĞI MÜFREDAT VE STANDART BELİRLEME KOMİSYONU, 2010 TUKMOS, ANKARA 'den itibaren geçerlidir. Genel, sf: 1/24 2/39

3 İÇİNDEKİLER 1. GİRİŞ 2. DAYANAK a. Müfredatın Amacı b. Müfredat Hazırlık Süreci c. Asistanlık Süreci i. Müfredat Haritası ii. Asistanlık Süresi d. Kariyer Olasılıkları i. Yan Dalları 3. ÇEKİRDEK MÜFREDAT İÇERİĞİ 4. GENİŞLETİLMİŞ MÜFREDAT TANITIMI 5. ÖĞRENME VE ÖĞRETME YÖNTEMLERİ 6. STANDARTLAR a. Eğitici Özellikleri b. Fiziki Özellikleri c. Portföy 7. ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME a. Ölçme Araçları i. Sınavlar ii. Karne 'den itibaren geçerlidir. Genel, sf: 2/24 3/39

4 b. Değerlendirme Ölçütleri 8. ASİSTANLIK EĞİTİMİ İYİLEŞTİRME SÜRECİ a. Asistan Geribildirimleri b. Eğitimin Standardizasyonu 'den itibaren geçerlidir. Genel, sf: 3/24 4/39

5 Yürütücü: Üyeler: Prof Dr Bülent ORAN Prof Dr F. Ayşenur PAÇ Prof Dr F. Sedef TUNAOĞLU Prof Dr Kemal BAYSAL Prof Dr Mustafa Koray LENK Prof Dr Semra ATALAY 4 Prof Dr Vedide TAVLI Prof Dr Ahmet ÇELEBİ 4 Destek Alınan Kurum ve Kişiler: Çocuk Kardiyoloji ve Kalp Damar Cerrahisi Derneği 'den itibaren geçerlidir. Genel, sf: 4/24 5/39

6 1. GİRİŞ Konjenital kalp hastalıkları %1 oranında görülmekte olup, önemli bir morbidite ve mortalite nedenidir. Bunun yanı sıra çocuk ve genç nüfusu fazla olan ülkemizde romatizmal kapak hastalıkları başta olmak üzere edinsel kalp hastalıkları da ciddi sağlık sorunu oluşturmaktadır. Bu alanda hizmet verecek, konuya yeni yaklaşımlar ve çözümler getirecek donanımlı çocuk kardiyolojisi yan dal uzmanlarına gereksinim vardır. Ülke genelinde hastalıkların tanı, tedavi ve izlemini yapabilecek; sağlayabilecek uzmanların yetiştirilmesi amacı ile bu müfredat programı hazırlanmıştır. koruyucu sağlık hizmetlerini 2. DAYANAK 5 a. Müfredatın Amacı Çocuk kardiyolojisi uzmanlarının; ülkemizin gereksinimleri ve olanakları göz önünde tutularak eğitimlerinin ve eğitim verecek kurumların standardizasyonlarının sağlanmasıdır. b. Müfredat Hazırlık Süreci Çocuk Kardiyoloji ve Kalp Damar Cerrahisi Derneği 2004 yılında müfredat çalışmalarına başlamıştır; yıllık gözden geçirimlerle müfredat yeniden yapılandırılmaktadır. Sağlık Bakanlığı Mart 2010 yılında TUKMOS çalışmalarını başlatmış; Ekim 2010 yılında ara toplantı yapılmış ve Haziran 2011 de çalışmalara son şekli verilmiştir. c. Müfredat Haritası 1 yıl: Poliklinik ve serviste hasta izlemi yapar. EKG ve telekardiyografi değerlendirir. EKO uygulamalarını izler 'den itibaren geçerlidir. Genel, sf: 5/24 6/39

7 Hemodinami ve anjiografi laboratuarında yardımcı asistan olarak çalışır. Konseye hasta hazırlar. Tilt ve efor testi uygulamalarını yapar ve değerlendirir. Olgu, seminer ve makale sunumu yapar. 2 Yıl : 3 Yıl: Poliklinik ve serviste hasta izlemi yapar. Yoğun bakım ve KVC hasta izlemi yapar. EKG ve telekardiyografi değerlendirir. EKO uygulamalarını yapar. Hemodinami ve anjiografi laboratuarında asistan olarak çalışır. Girişimsel kardiyoloji işlemlerine yardımcı asistan olarak katılır. Konseye hasta hazırlar ve sunar. Holter sonuçlarını değerlendirir. Pil izlemi yapar. Tilt ve efor testi uygulamalarını yapar ve değerlendirir. Kalp ve Damar Cerrahisi rotasyonunu ( 2ay) yapar. Olgu, seminer ve makale sunumu yapar. Tez çalışmalarına başlar. Kongrelere katılır ve bildiri sunar. Araştırma planlar ve makale yazar 'den itibaren geçerlidir. Genel, sf: 6/24 7/39

8 Poliklinik ve serviste hasta izlemi yapar. Yoğun bakım ve KVC hasta izlemi yapar. Danışımları yapar ve değerlendirir. EKG ve telekardiyografi değerlendirir. EKO uygulamalarını ( TTE, TEE ve Fötal dahil ) yapar. Holter sonuçlarını değerlendirir. Pil izlemi yapar. Geçici transvenöz pil takar. Hemodinami ve anjiografi laboratuarında asistan olarak çalışır. Septostomi yapar. Girişimsel kardiyoloji işlemlerine yardımcı asistan olarak katılır. Konseye hasta hazırlar ve sunar. Tilt ve efor testi uygulamalarını yapar ve değerlendirir. Erişkin Kardiyoloji rotasyonunu ( 1 ay ) yapar. Olgu, seminer ve makale sunumu yapar. Tez çalışmalarını tamamlar ve makalesini hazırlar. Kongrelere katılır ve bildiri sunar. Araştırma planlar ve makale yazar. 7 7 d. Asistanlık Süreci i. Kayıt Şekli: YDUS LA gelir 'den itibaren geçerlidir. Genel, sf: 7/24 8/39

9 ii. Adaylarda Aranan Şartlar: Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı olmak e. Asistanlık Süresi: 3 yıl f. Rotasyonlar: Eğitim verecek kurumda aşağıda ismi sayılan birimlerin olması daha iyi ve yeterli bir eğitim için tercih edilir. Bu birimlerden en az 1 inin bulunmaması halinde Yan Dal Uzmanlık Öğrencisinin tüm koşullara sahip başka bir birimde 3 ay süreyle rotasyon yapması uygundur. a. Kadın Hastalıkları ve Doğum b. Radyodiagnostik c. Klinik Genetik Eğitim kurumunda en az 2 eğitici bulunmalıdır. Yalnızca 1 eğiticinin olduğu durumda Yan Dal Uzmanlık Öğrencisinin tüm koşullara sahip başka bir birimde 18 ay süreyle rotasyon yapması uygundur. 3. ÇEKİRDEK MÜFREDAT İÇERİĞİ GENİŞLETİLMİŞ MÜFREDAT TANITIMI - 3 Boyutlu EKO - Stres EKO - Elektrofizyolojik Çalışma - Kalıcı Kalp Pili Takılması ve İzlemi - Transözefageal Elektrofizyolojik Çalışma - Hibrid Çalışmalar 'den itibaren geçerlidir. Genel, sf: 8/24 9/39

10 - Girişimsel uygulamalar 5. ÖĞRENME VE ÖĞRETME YÖNTEMLERİ Poliklinik uygulamaları Servis ve Yoğun Bakım hasta izlemi Kalp ve Damar Cerrahisi Servisinde yatan hasta izlemi Konsey Olgu, seminer ve makale sunumları 9 Elektrokardiyoloji Laboratuar uygulamaları EKG 9 Eforlu EKG Holter Tilt masa testi Görüntüleme laboratuar uygulamaları Telekardiyografi 'den itibaren geçerlidir. Genel, sf: 9/24 10/39

11 Ekokardiyografi Hemodinami ve Anjiyografi Laboratuarı MRG ve BT raporunun değerlendirilmesi 6. STANDARTLAR a. Eğitici Özellikleri b. Fiziki Özellikleri c. Portföy Eğitim Kurumu şunları sağlamalıdır: 1.Çocuk Kardiyolojisi Yan Dal Uzmanlık Öğrencisi yalnızca Çocuk Kardiyolojisinde çalışır. 2.Çocuk Kardiyolojisi Yan Dal Uzmanlık Öğrencisi noninvaziv tanısal işlemleri yalnız başına yapabilecek şekilde yetiştirilmelidir Yan Dal Uzmanlık Öğrencisi nin kalp, büyük damarlar ve akciğer damarlarının radyolojik görüntülerini kendi başına ve yeterli bir şekilde yorumlayabileceği yeterli olanaklar sağlanmalıdır. 4.Eğitimi sırasında Yan Dal Uzmanlık Öğrencisi nin bağımsız olarak bebek ve çocuklarda kalp kateterizasyonu ve anjiokardiyografi yapacak şekilde iyi yetiştirilip gerekli özgüveni edinmesi sağlanmalıdır. 5. Yan Dal Uzmanlık Öğrencisi bebek ve çocuklarda girişimsel kalp kateterizasyonunun endikasyon ve komplikasyonlarını bilmelidir. 6.Düzenli olarak klinik değerlendirme toplantıları yapılmalıdır. 7.Kalp cerrahlarıyla birlikte düzenli konsey toplantıları yapılmalıdır 'den itibaren geçerlidir. Genel, sf: 10/24 11/39

12 8. Yan Dal Uzmanlık Öğrencisi hasta ve ailesinin ameliyata hazırlanmasında ve ameliyat öncesi/sonrası bakımda ve yer almalıdır. 9. Yan Dal Uzmanlık Öğrencisi nin bebek ve çocuklarda kalbin ve dolaşımın pato(fizyolojisine) hakim olması sağlanmalıdır. 10. Yan Dal Uzmanlık Öğrencisi nin konusu ile ilgili literatürü okuyabilecek olanakları olmalıdır. 11.Uygun eğitimi sağlamak için gerekli donanım yeterince yüksek standartlarda olmalıdır. 12. Yan Dal Uzmanlık Öğrencisi hastasının ve ailesinin psikososyal, sosyal sorunlarını tanıyabilecek bilgilere sahip olmalıdır. 13.Erişkin kardiyolojisi ile yeterli iletişim ve konsültasyon olanakları açık olmalıdır. 14.Klinik genetik, kadın hastalıkları ve doğum ve radyoloji ile yeterli iletişim ve konsültasyon olanakları açık olmalıdır. Eğitici (Nitelik Ve Nicelikleri) 1. Çocuk Kardiyolojisi eğitimcileri; öğretim üyesi ve/veya şef/şef yardımcısı /baş asistan konumlarındaki Çocuk Kardiyolojisi uzmanlarıdır. 2. Çocuk Kardiyolojisinde eğitimci olarak tanınmak için Çocuk Kardiyolojisi uzmanı olduktan sonra en az 3 yıl aktif olarak Çocuk Kardiyolojisi alanında çalışmış olması gereklidir. 3. Çocuk Kardiyolojisi eğitimcisi olarak tanınmak ancak kişinin çalıştığı kurumun Çocuk Kardiyolojisi Eğitim Kurumu olarak tanınmasıyla olanaklıdır. 4. Eğitim kurumunda 1 eğitici varlığında aynı anda en fazla 2, 'den itibaren geçerlidir. Genel, sf: 11/24 12/39

13 iki eğitici varlığında en fazla 3, üç ve daha fazla eğitici varlığında en fazla 4 Yan Dal Uzmanlık Öğrencisine eğitim verilebilir. Fiziksel (Araç, Gereç, Donanım Ameliyathane, Yatak Sayısı, Vb.) Eğitim Kurumu İçin Gereksinimler 7. Eğitim kurumunun bebek ve çocuklarda kalp ve büyük damar ameliyatlarını yapabilecek donanımı ve alt yapısı olmalıdır. 8. Eğitim kurumunda Çocuk kardiyoloji ve Kalp damar cerrahi servis ve yoğun bakım ünitelerinin olması gereklidir. 9. Eğitim kurumunun en az bir kalp kateterizasyon odası olmalı ve burası bebek ve çocuklarda hem kalp kateterizasyonu hem de anjiyokardiyografi yapacak şekilde donanımlı olmalıdır (cihazlar, ısı kontrolü, personel vb). 10. Çocuk Kardiyolojisi birimi yeterli sayıda noninvaziv tanısal olanaklara (EKG, ekokardiyografi, eksersiz testi, 'den itibaren geçerlidir. Genel, sf: 12/24 13/39

14 ambulatuvar EKG, Tilt masası ) sahip olmalıdır. 11. Eğitim kurumundaki hastaların özellikleri ve hasta sayısı ( 50 çocuk ve 10 yenidoğan yatağı) verilen zaman içinde asistanın eğitim gerekliliklerini yerine getirecek düzeyde olmalıdır 12. Eğitim kurumunda aşağıdaki anabilim dallarının bulunması önerilir. d. Erişkin Kardiyoloji e. Kadın Hastalıkları ve Doğum f. Radyodiagnostik g. Klinik Genetik 13. Eğitim kurumunun kalitesinden emin olmak için kurum denetime açık olmalıdır Portföy (Hasta Çeşitliliği ve Sayısı, Eğitimle İlgili Numune, Test, Vb) Çocuk Kardiyolojisindeki Özellikli Teknik Beceriler 1. Hasta izlemi ve bakımı A- Yatan hasta Asistan tüm eğitimi süresince en az 300 hastanın izlemine katılmalı ve bunlardan sorumlu olmalıdır. Bu grup erken postoperatif dönemdeki hastalar ve uzun 'den itibaren geçerlidir. Genel, sf: 13/24 14/39

15 süreli izlem gerektiren hastalardan oluşmalıdır. B-Ayaktan hasta Asistanın ya düzenli ve sürekli olarak ya da eğitiminin belirli bir döneminde ayaktan izlenen hastaların izlemine ve incelemelerine katılmalıdır. Asistan en azından 1500 ayaktan hasta görmelidir. C- Yoğun bakım Asistan yenidoğan yoğun bakım ünitesindeki 6 aylık zorunlu çalışmaya ek olarak preoperatif ve postoperatif veya girişimsel işlem sonrası kalp hastalarının birincil sorumluluğunu alacağı yoğun bakım ünitesinde de en az 6 ay geçirmelidir. Bu 6 aylık çalışma sıklıkla zorluklarla dolu olan bu hasta grubunun izleminde yeterli bilgi ve beceri birikimini sağlayacaktır Elektrokardiyografi EKG yorumlama ve resmi rapor yazma ilk yıl içinde erkenden başlamalıdır ve eğitimcilerden biri tarafından denetlenmelidir. Eğitim süresinin sonunda asistan yaklaşık 1000 EKG raporlamış olmalıdır 'den itibaren geçerlidir. Genel, sf: 14/24 15/39

16 Asistan, aritmilerin değerlendirilmesi konusunda deneyim kazanmalıdır. 24-saatlik EKG kayıtları değerlendirilmeli ve raporlanmalı ve aritmi konusundaki en temel bilgiler edinilmelidir. 3 yıllık eğitimin ardından 100 adet 24-saatlik EKG yi raporladığını göstermelidir. 3. Ekokardiyografi Ekokardiografi ve Doppler ekokardiografi Çocuk Kardiyolojisinin en önemli bölümüdür. Çocuklarda kalp hastalıklarının tanısı, tedavisi ve izleminde kullanılan en önemli non-invaziv tekniktir. Asistan eğitiminin ilk yılı içinde ekokardiyografi deneyimi kazanmalıdır. Asistanın eğitiminin ilk yılı içinde ekokardiyografi kursuna katılması önerilir. Bunun ardından asistan ekokardiyografi yapmak ve raporlamak için bir program geliştirmelidir. Asistanın ekokardiyografileri raporlaması eğitimcilerden birinin eşliğinde olmalı ve eğitimci tarafından onaylanmalıdır Eğitim döneminin sonunda en azından 1000 ekokardiyografik inceleme (M-mode, 2-boyutlu, Doppler, renkli-doppler, transözofageal, fötal ve varsa 3-boyutlu incelemeleri içine alan) kişisel olarak yapılmış, yorumlanmış ve eğitimci tarafından belgelenmiş olmalıdır. Riskli gebeliklerdeki 'den itibaren geçerlidir. Genel, sf: 15/24 16/39

17 doğuştan kalp malformasyonlarının veya ritm bozukluklarının erken tanınması deneyimli bir inceleyici tarafından yapılan fötal ekokardiyografi ile olasıdır. Rutin ekokardiyografide deneyim kazanan asistan ki bu genellikle ikinci yılın sonunda gerçekleşir, bundan sonra olabildiğince çok fötal ekokardiyografik incelemeye katılmaya çalışmalıdır. Yapılan ve yorumlanan fötal ekokardiyografilerin sayısı asistan karnesine kaydedilmelidir. İncelemeler normal ve anormal kalbi olan fetusları içermelidir ve bu çalışmaların hepsi ayrıntılı olarak kaydedilmelidir. Asistan ayrıca anormal kalbi olduğu gösterilen fetusların aileleriyle yapılan görüşmelere katılmalıdır. Fötal ekokardiyografi, Kadın Hastalıkları ve Doğum uzmanlarıyla işbirliği içinde veya Çocuk Kardiyolojisi bölümünde yapılır.. Stres ekokardiyografi ek bir yöntem olup asistandan bu yönteme aşina olması istenmekle birlikte öğrenilmesi isteğe bağlı olmalıdır. Bu teknik erişkin kardiyoloji rotasyonu sırasında öğrenilebilir. 4. Eksersiz testi Değişik doğuştan ve edinsel kalp hastalıklarına sahip okul çocukları ve ergenlerde, ama daha çok doğuştan kalp hastalıklarının düzeltici ya da palyatif ameliyatlarından sonra 'den itibaren geçerlidir. Genel, sf: 16/24 17/39

18 çocukların fonksiyonel durumlarının değerlendirilmesi ve eksersizle uyarılan aritmilerinin saptanması için bisiklet veya treadmill eksersiz testi gerekebilir. Asistan tarafından en az 100 eksersiz testi gerçekleştirilmelidir. Asistanlar eksersiz testi ile karşılaşmaya eğitimlerinin hemen ilk yılları içinde başlamalıdırlar. Bu yöntem erişkin kardiyoloji rotasyonu sırasında hızlıca öğrenilebilir. 5- Tilt testi Eğitim süresi boyunca 40 tilt testi yapmalı ve değperlendirmelidir 6. Kardiyovasküler radyoloji ve nükleer kardiyoloji A-Telekardiyografi Eğitimin başlangıcında asistan izlediği hastaların telekardiyografilerini yorumlayabilmelidir. Filmlerin okunması ve raporlanması bir Çocuk Kardiyolojisi uzmanı ya da bir kardiyovasküler radyoloji uzmanı gözetiminde olmalıdır. Eğitim döneminin sonunda asistan tarafından en az 1000 telekardiyografi okunmalı, raporlanmalı ve bunlar eğitici 'den itibaren geçerlidir. Genel, sf: 17/24 18/39

19 tarafından belgelenmelidir. B- Kardiyovasküler BT ve MRG Bu non-invaziv teknikler ameliyat öncesi ve sonrası doğuştan kalp hastalarının değerlendirmesinde değişik ekokardiyografik tekniklere destek olarak giderek gelişmektedir. Asistan bu tekniklerin metodolojisi, tanı yeterliliği ve kısıtlılıkları hakkında bilgi sahibi olmalıdır. Bu hedefe 2 aylık bir süreyle düzenli olarak kalp hastalarının incelemelerini yapan radyoloji ve nükleer tıpta özelleşmiş bir bölümün günlük çalışmalarına katılarak ulaşılabilir. Bu hedefe ulaşmak için diğer bir yöntem de bu tekniklerle ilgili kurs alınması ve ardından asistanın kendi hastalarının görüntüleme incelemelerine düzenli olarak katılması olabilir. 20 görüntüleme seansına katılmak gereklidir C- Nükleer Kardiyolojinin diğer incelemeleri Asistan SPECT ve pozitron emisyon tomografi (PET) yöntemleriyle miyokardiyal görüntüleme, miyokardiyal fonksiyon çalışmaları, ve tabii ki akciğer ventilasyon perfüzyon çalışmaları gibi işlemlerin endikasyonları, tanısal değerlilikleri ve kısıtlılıkları ve pratik teknikleri hakkında bilgi 'den itibaren geçerlidir. Genel, sf: 18/24 19/39

20 edinmelidir. 7- Kalp kateterizasyonu ve anjiokardiyografi A- Hemodinamik incelemeler Noninvaziv tekniklerde deneyim kazandıktan sonra asistan artık kalp kateterizasyonunun tekniğini öğrenmelidir. Asistan başlangıçta deneyimli bir pediatrik kardiyoloji uzmanının yanında yardımcı olarak çalışır, böylece tekniğin temellerini öğrenir ve anlar. Daha sonra önce gözlem altında ve en son olarak da tek başına işlemi yapmaya başlar. Asistan işlemin teknik ayrıntıları öğrenmenin dışında hemodinamik şant ve direnç hesaplamalarını tek başına yapabilmeli ve bunları konsey toplantılarında sunabilmelidir. Asistan tarafından en az 150 tanısal işlem tek başına yapılmalı ve eğitimci tarafından bu işlemlerin yapıldığı belgelenmelidir B- Anjiokardiyografi Bu metod tanısal kalp kateterizasyonunun ayrılmaz bir parçasıdır ve hemodinamik çalışma ile birlikte öğretilmelidir. Asistan anjiokardiyografinin yöntemini, yararlarını ve kısıtlılıklarını ve risklerini öğrenmelidir. Değişik kalp yapılarını 'den itibaren geçerlidir. Genel, sf: 19/24 20/39

21 görüntülemek için gerekli gerekli görüntü açılarını bilmelidir. Kalp kateterizasyonu ve anjiokardiyografi eğitim süresinin tümüne yayılarak öğrenilecektir. Asistan tarafından en az 150 işlem tek başına yapılmalı ve eğitimci tarafından bu işlemlerin yapıldığı belgelenmelidir. C-Girişimsel Kalp Kateterizasyonu Tanısal kalp kateterizasyonunda ve anjiokardiyografide deneyim kazanan asistan artık sık yapılan balon atrial septostomi, kapakların ve arterlerin balon dilatasyonu, intrakardiyak ve ekstrakardiyak defekt ve damarların kapatılması, ve stent yerleştirilmesi gibi girişimsel işlemlerle karşılaşmalıdır. Eğitimin sonunda en az 25 değişik girişimsel işlem eğitici eşliğinde yapılmalı ve yapıldığı belgelenmelidir Ritm bozukluklarının tanısı ve tedavisi ve elektrokardiyoloji A- Aritmilerin tanısı Yukarıda sözü edilen temel EKG bilgisine ek olarak asistan kalp ritmindeki bozuklukların altta yatan sebeplerine ve bunların oluşumunda rol alan elektrofizyolojik mekanizmalara da aşina olmalıdır. Bu elektrofizyoloji kursuna 'den itibaren geçerlidir. Genel, sf: 20/24 21/39

22 katılarak ya da aritmili hastaların noninvaziv ve invaziv elektrofizyolojik çalışmalarının içinde yer alarak sağlanabilir. B- Ritm bozukluklarının ilaçla tedavisi Aritmi tedavisinde çok sayıda ilaç kullanılır ve bunların da çok sayıda etkileri ve yan etkileri vardır. Bu nedenle asistanın bu alanda ayrıntılı bilgi sahibi olması gerekir. Bu konuda bir kursa katılması önerilebilir. Aritmili hastanın klinik tedavisine aktif olarak katılıp yakından ilgilenmek de çok önemlidir. Asistanın bu konudaki gelişimi eğitici tarafından belgelenmelidir. C-Takiaritmilerin kardiyoversiyonu Doğrudan akım şoku ile atrial ve ventriküler takikardilerin sonlandırılması özellikle acil durumlarda kullanılan önemli bir tedavi edici tekniktir ve eğitimin başlangıcındaki ilk birkaç ay içinde öğrenilmelidir. Eğitimin başlangıcında asistana gözetim altında işlem öğretilmelidir. Daha sonra tek başına atrial takikardilerin kardiyoversiyonunu transözofageal veya transvenöz yolla overdrive pacing veya programlanmış uyarı yoluyla yapabilmelidir. Postoperatif hastalarda kardiyoversiyon eksternal epikardiyal elektrodlar aracılığıyla yapılabilir. Eğitimin sonunda asistanın en az 'den itibaren geçerlidir. Genel, sf: 21/24 22/39

23 elektrokardiyoversiyon yaptığı belgelenmelidir D- Kardiyak Pacing Eğitimin başlangıcından itibaren asistan kardiyak pacing endikasyonlarını ve değişik pacing modlarını bilmelidir. Ayrıca acil durumlarda transvenöz geçici endokardiyal pil elektrodu yerleştirmeyi de bilmelidir ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME a. Ölçme Araçları i. Sınavlar ii. Karne b. Değerlendirme Ölçütleri 'den itibaren geçerlidir. Genel, sf: 22/24 23/39

24 8.ASİSTANLIK EĞİTİMİ İYİLEŞTİRME SÜRECİ a. Asistan Geribildirimleri b. Eğitimin Standardizasyonu 'den itibaren geçerlidir. Genel, sf: 23/24 24/39

25 'den itibaren geçerlidir. Genel, sf: 24/24 25/39

26 TUKMOS, Çekirdek Müfredatları Çocuk Kardiyolojisi, v.1.0 Görev Grubu Görev Analiz Alt Analiz Öğrenim Hedefi KLİNİK UYGULAMALAR/GÖREVLER/ Doğuştan Kalp Hastalıkları Şantsız Doğuştan Kalp Hastalıkları Giriş Darlıkları Sağ Ventrikül Giriş Darlıkları / Triküspit Kapak Anomalileri Sol Ventrikül Giriş Darlıkları Çıkış Darlıkları SAĞDAN SOLA ŞANTLI DK HASTALIKLARI TANISINI KOYAR ÖYKÜ ALIR SEMPTOMLARINI AÇIKLAR SEMPTOMLARIN ÖZELLİKLERİNİ AÇIKLAR FM YAPAR BULGULARINI AÇIKLAR BULGULARIN ÖZELLİKLERİNİ AYIRT EDER LAB DEĞERLENDİRMESİNİ YAPAR CBC SONUÇLARINI DEĞERLENDİRİR TELE KARDİYOGRAFİYİ DEĞERLENDİRİR EKOKARDİYOGRAFİ DEĞERLENDİRMESİNİ YAPAR HEMODİNAMİK ÇALIŞMASINI YAPAR VE DEĞERLENDİRİR KARDİYAK MR DEĞERLENDİRİR KARDİYAK MR ENDİKASYONLARINI AÇIKLAR ÇOK KESİTLİ BİLGİSAYARLI TOMOGROFİ ENDİKASYONLARINI KOYAR VE SONUÇLARINI DEĞERLENDİRİR TEDAVİ YÖNETİR CERRAHİ ENDİKASYONUNU KOYAR CERRAHİ ENDİKASYON KRİTERLERİNİ AÇIKLAR UYGUN CERRAHİ YÖNTEMİNİ SEÇER SİYONATİK ATAKTA CERRAHİ ENDİKASYONLARI KOYAR KARDİYAK TRANSPLANTASYON ENDİKASYONUNU KOYAR VE HASTAYI YÖNLENDİRİR SAĞDAN SOLA ŞANTLI DK HASTALIKLARDA KALP YETERSİZLİĞİ TEDAVİSİ ENDİKASYONUNU KOYAR SAĞDAN SOLA ŞANTLI DK HASTALIKLARDA KALP YETERSİZLİĞİ TEDAVİSİ UYGULAR SAĞDAN SOLA ŞANTLI DK DA KALP YETERSİZLİĞİ TANI KRİTERLERİNİ AÇIKLAR İNOTROPİK AJAN KULLANIMINI AÇIKLAR SİYANOTİK ATAK TEDAVİSİ YAPAR İNVAZİF TEDAVİ ENDİKASYONUNU KOYAR VE UYGULAR KOMPLİKASYONLARI YÖNETİR BETA BLOKÖR KULLANIMI ENDİKASYONLARINI AÇIKLAR VAZODİLATÖR TEDAVİYİ AÇIKLAR KARDİYAK GLİKOZİD KULLANIM ENDİKASYONUNU KOYAR VE UYGULAR DİÜRETİK TEDAVİ ENDİKASYONUNU KOYAR VE UYGULAR ATAK TEDAVİSİNDE MEDİKAL YAKLAŞIMI AÇIKLAR VENTRİKÜL DESTEK CİHAZ ENDİKASYONLARINI STENT ENDİKASYONLARINI KOYAR VE UYGULAR ŞANTI KAPATMA ENDİKASYONLARINI KOYAR VE UYGULAR VALVULOPLASTİ ENDİKASYONLARINI KOYAR VE UYGULAR CERRAHİ KOMPLİKASYONLARI TANIMLAR VE YÖNETİR. KAPAK REPLASMANI ENDİKASYONUNU KOYAR VE TRANSKATETER UYGULAMAYA YÖNLENDİRİR. CERRAHİ SONRASI GELİŞEN ARİTMİYİ TANIR VE TEDAVİSİNİ PLANLAR 'den itibaren geçerlidir. Müfredat satırları, sf: 1/14 26/39

27 TUKMOS, Çekirdek Müfredatları Çocuk Kardiyolojisi, v.1.0 Görev Grubu Görev Analiz Alt Analiz Öğrenim Hedefi GEÇİCİ VE KALICI KALP PİLİ ENDİKASYONUNU KOYAR VE GEÇİCİ KALP PİLİ TAKAR. İNFEKTİF ENDOKARDİT TANISINI KOYAR, CERRAHİ VE MEDİKAL TEDAVİSİNİ PLANLAR. KORUYUCU TEDAVİYİ PLANLAR. SPOR ENDİKASYONLARI KOYAR VE TAVSİYELERDE BULUNUR İNFEKTİF ENDOKARDİT PROFLAKSİSİ ENDİKASYONLARINI KOYAR VE UYGULAR. BÜYÜME VE GELİŞMEYİ İZLER, BÜYÜME GERİLİĞİ ENDİKASYONLARINI TANIMLAR TEDAVİSİNİ PLANLAR AŞILARIN ZAMANLAMASINI PLANLAR VE YÖNLENDİRİR. GENETİK YAKLAŞIM ENDİKASYONLARINI KOYAR VE HASTAYI YÖNLENDİRİR. İNTRAUTERİN FETAL EKOKARDİYOGRAFİ ENDİKASYONUNU KOYAR VE UYGULAR. SOLDAN SAĞA ŞANTLI DK HASTALIKLARI TANISINI KOYAR ÖYKÜ ALIR SEMPTOMLARINI AÇIKLAR SEMPTOMLARIN ÖZELLİKLERİNİ AÇIKLAR FM YAPAR BULGULARINI AÇIKLAR BULGULARIN ÖZELLİKLERİNİ AYIRT EDER LAB DEĞERLENDİRMESİNİ YAPAR CBC SONUÇLARINI DEĞERLENDİRİR TELE KARDİYOGRAFİYİ DEĞERLENDİRİR EKOKARDİYOGRAFİ DEĞERLENDİRMESİNİ YAPAR HEMODİNAMİK ÇALIŞMASINI YAPAR VE DEĞERLENDİRİR KARDİYAK MR DEĞERLENDİRİR KARDİYAK MR ENDİKASYONLARINI AÇIKLAR ÇOK KESİTLİ BİLGİSAYARLI TOMOGROFİ ENDİKASYONLARINI KOYAR VE SONUÇLARINI DEĞERLENDİRİR TEDAVİ YÖNETİR CERRAHİ ENDİKASYONUNU KOYAR CERRAHİ ENDİKASYON KRİTERLERİNİ AÇIKLAR UYGUN CERRAHİ YÖNTEMİNİ SEÇER SOLDAN SAĞA ŞANTLI DK HASTALIKLARDA KALP YETERSİZLİĞİ TEDAVİSİ ENDİKASYONUNU KOYAR SOLDAN SAĞA ŞANTLI DK HASTALIKLARDA KALP YETERSİZLİĞİ TEDAVİSİ UYGULAR SOLDAN SAĞA ŞANTLI DK DA KALP YETERSİZLİĞİ TANI KRİTERLERİNİ AÇIKLAR İNOTROPİK AJAN KULLANIMINI AÇIKLAR İNVAZİF TEDAVİ ENDİKASYONUNU KOYAR VE UYGULAR BETA BLOKÖR KULLANIMI ENDİKASYONLARINI AÇIKLAR VAZODİLATÖR TEDAVİYİ AÇIKLAR KARDİYAK GLİKOZİD KULLANIM ENDİKASYONUNU KOYAR VE UYGULAR DİÜRETİK TEDAVİ ENDİKASYONUNU KOYAR VE UYGULAR VENTRİKÜL DESTEK CİHAZ ENDİKASYONLARINI ŞANTI KAPATMA ENDİKASYONLARINI KOYAR VE UYGULAR 'den itibaren geçerlidir. Müfredat satırları, sf: 2/14 27/39

28 TUKMOS, Çekirdek Müfredatları Çocuk Kardiyolojisi, v.1.0 Görev Grubu Görev Analiz Alt Analiz Öğrenim Hedefi ŞANTI KAPATMA ENDİKASYONLARINI KOYAR VE UYGULAR / ASD KAPATABİLİR ŞANTI KAPATMA ENDİKASYONLARINI KOYAR VE UYGULAR / VSD KAPATABİLİR ŞANTI KAPATMA ENDİKASYONLARINI KOYAR VE UYGULAR / PDA KAPATABİLİR ŞANTI KAPATMA ENDİKASYONLARINI KOYAR VE UYGULAR / VASKÜLER TIKAÇ KOYABİLİR KOMPLİKASYONLARI YÖNETİR CERRAHİ KOMPLİKASYONLARI TANIMLAR VE YÖNETİR KAPAK REPLASMANI ENDİKASYONUNU KOYAR VE TRANSKATETER UYGULAMAYA YÖNLENDİRİR CERRAHİ SONRASI GELİŞEN ARİTMİYİ TANIR VE TEDAVİSİNİ PLANLAR GEÇİCİ VE KALICI KALP PİLİ ENDİKASYONUNU KOYAR VE GEÇİCİ KALP PİLİ TAKAR İNFEKTİF ENDOKARDİT TANISINI KOYAR, CERRAHİ VE MEDİKAL TEDAVİSİNİ PLANLAR EİSENMENGER SENDROMU ENDİKASYONLARINI KOYAR KORUYUCU TEDAVİYİ PLANLAR SPOR ENDİKASYONLARI KOYAR VE TAVSİYELERDE BULUNUR İNTRAUTERİN FETAL EKOKARDİYOGRAFİ ENDİKASYONUNU KOYAR VE UYGULAR. GENETİK YAKLAŞIM ENDİKASYONLARINI KOYAR VE HASTAYI YÖNLENDİRİR AŞILARIN ZAMANLAMASINI PLANLAR VE YÖNLENDİRİR. BÜYÜME VE GELİŞMEYİ İZLER, BÜYÜME GERİLİĞİ ENDİKASYONLARINI TANIMLAR TEDAVİSİNİ PLANLAR İNFEKTİF ENDOKARDİT PROFLAKSİSİ ENDİKASYONLARINI KOYAR VE UYGULAR. ŞANTSIZ DOĞUŞTAN KALP HASTALIKLARI TANISINI KOYAR ÖYKÜ ALIR SEMPTOMLARINI AÇIKLAR FM YAPAR LAB DEĞERLENDİRMESİNİ YAPAR VE TEDAVİSİNİ PLANLAR HASTALIKLARA GÖRE SPOR ENDİKASYONLARI KOYAR VE TAVSİYELERDE BULUNUR İNTRAUTERİN FETAL EKOKARDİYOGRAFİ YAPARAK PERİNATAL VE FETAL TEDAVİ YÖNTEMLERİNİ UYGULAR VEYA YÖNLENDİRİR SEMPTOMLARIN ÖZELLİKLERİNİ AÇIKLAR BULGULARINI AÇIKLAR BULGULARIN ÖZELLİKLERİNİ AYIRT EDER CBC SONUÇLARINI DEĞERLENDİRİR TELE KARDİYOGRAFİYİ DEĞERLENDİRİR EKOKARDİYOGRAFİ DEĞERLENDİRMESİNİ YAPAR HEMODİNAMİK ÇALIŞMASINI YAPAR VE DEĞERLENDİRİR KARDİYAK MR DEĞERLENDİRİR KARDİYAK MR ENDİKASYONLARINI AÇIKLAR TEDAVİ YÖNETİR CERRAHİ ENDİKASYONUNU KOYAR CERRAHİ ENDİKASYON KRİTERLERİNİ AÇIKLAR UYGUN CERRAHİ YÖNTEMİNİ SEÇER 'den itibaren geçerlidir. Müfredat satırları, sf: 3/14 28/39

29 TUKMOS, Çekirdek Müfredatları Çocuk Kardiyolojisi, v.1.0 Görev Grubu Görev Analiz Alt Analiz Öğrenim Hedefi ŞANTSIZ DK HASTALIKLARDA KALP YETERSİZLİĞİ TEDAVİSİ ENDİKASYONUNU KOYAR İNOTROPİK AJAN KULLANIMINI AÇIKLAR İNVAZİF TEDAVİ ENDİKASYONUNU KOYAR VE UYGULAR KORUYUCU TEDAVİYİ PLANLAR SPOR ENDİKASYONLARI KOYAR VE TAVSİYELERDE BULUNUR İNFEKTİF ENDOKARDİT PROFLAKSİSİ ENDİKASYONLARINI KOYAR VE UYGULAR BÜYÜME VE GELİŞMEYİ İZLER, BÜYÜME GERİLİĞİ ENDİKASYONLARINI TANIMLAR TEDAVİSİNİ PLANLAR AŞILARIN ZAMANLAMASINI PLANLAR VE YÖNLENDİRİR. GENETİK YAKLAŞIM ENDİKASYONLARINI KOYAR VE HASTAYI YÖNLENDİRİR İNTRAUTERİN FETAL EKOKARDİYOGRAFİ ENDİKASYONUNU KOYAR VE UYGULAR ARKUS AORTA ANOMALİLERİ TANISINI KOYAR ÖYKÜ ALIR SEMPTOMLARINI AÇIKLAR TEDAVİ YÖNETİR SEMPTOMLARIN ÖZELLİKLERİNİ AÇIKLAR LAB DEĞERLENDİRMESİNİ YAPAR CERRAHİ ENDİKASYONUNU KOYAR KORUYUCU TEDAVİYİ PLANLAR. BETA BLOKÖR KULLANIMI ENDİKASYONLARINI AÇIKLAR VAZODİLATÖR TEDAVİYİ AÇIKLAR KARDİYAK GLİKOZİD KULLANIM ENDİKASYONUNU KOYAR VE UYGULAR DİÜRETİK TEDAVİ ENDİKASYONUNU KOYAR VE UYGULAR BALON VALVÜLOPİLASTİ ENDİKASYONLARINI KOYAR VE UYGULAR BALON ANJİYOPLASTİ ENDİKASYONLARINI KOYAR VE UYGULAR STENT ENDİKASYONLARINI KOYAR VE UYGULAYABİLİR SEMPTOMLARIN ÖZELLİKLERİNİ AÇIKLAR BULGULARINI AÇIKLAR BULGULARIN ÖZELLİKLERİNİ AYIRT EDER CBC SONUÇLARINI DEĞERLENDİRİR TELE KARDİYOGRAFİYİ DEĞERLENDİRİR EKOKARDİYOGRAFİ DEĞERLENDİRMESİNİ YAPAR HEMODİNAMİK ÇALIŞMASINI YAPAR VE DEĞERLENDİRİR KARDİYAK MR DEĞERLENDİRİR ÇOK KESİTLİ BİLGİSAYARLI ÜÇ B TOMOGRAFİ ENDİKASYONU KOYAR VE SONUÇLARINI DEĞERLENDİRİR. KARDİYAK MR ENDİKASYONLARINI KOYAR VE SONUÇLARINI AÇIKLAR CERRAHİ ENDİKASYON KRİTERLERİNİ AÇIKLAR UYGUN CERRAHİ YÖNTEMİNİ SEÇER İNTRAUTERİN FETAL EKOKARDİYOGRAFİ ENDİKASYONUNU KOYAR VE UYGULAR. GENETİK YAKLAŞIM ENDİKASYONLARINI KOYAR VE HASTAYI YÖNLENDİRİR 'den itibaren geçerlidir. Müfredat satırları, sf: 4/14 29/39

30 TUKMOS, Çekirdek Müfredatları Çocuk Kardiyolojisi, v.1.0 Görev Grubu Görev Analiz Alt Analiz Öğrenim Hedefi KORONER ARTER ANOMALİLERİ TANISINI KOYAR ÖYKÜ ALIR SEMPTOMLARIN ÖZELLİKLERİNİ AÇIKLAR TEDAVİ YÖNETİR SEMPTOMLARIN ÖZELLİKLERİNİ AÇIKLAR LAB DEĞERLENDİRMESİNİ YAPAR İNVAZİV GİRİŞİM ENDİKASYONU KOYAR BULGULARINI AÇIKLAR BULGULARIN ÖZELLİKLERİNİ AYIRT EDER CBC, CKMB, TROPONİN, BNP, SONUÇLARINI DEĞERLENDİRİR TELE KARDİYOGRAFİYİ DEĞERLENDİRİR EKOKARDİYOGRAFİ DEĞERLENDİRMESİNİ YAPAR HEMODİNAMİK ÇALIŞMASINI YAPAR VE DEĞERLENDİRİR ÇOK KESİTLİ BİLGİSAYARLI ÜÇ B TOMOGRAFİ ENDİKASYONU KOYAR VE SONUÇLARINI DEĞERLENDİRİR. EFOR TESTİ ENDİKASYONLARINI KOYAR, YAPAR, VE YORUMLAR MYOKARDİYAL PERFÜZYON SİNTİGRAFİSİ ENDİKASYONUNUKOYAR, DEĞERLENDİRİR, İNVAZİV KOİL EMBOLİZASYONU ENDİKASYONU KOYAR, UYGULAR GÖĞÜS AĞRISI KORUYUCU TEDAVİYİ PLANLAR Yakınmanın kesin nedenini ortaya koymak için azami gayret gösterir Anamnez ile göğüs ağrısını ayrıntılı olarak sorgular Aile öyküsünü alır Fizik muayenesini yapar CERRAHİ GİRİŞİM ENDİKASYONLARINI KOYAR CERRAHİ ENDİKASYON KRİTERLERİNİ AÇIKLAR UYGUN CERRAHİ YÖNTEMİNİ SEÇER İNFEKTİF ENDOKARDİT PROFİLAKSİSİ ENDİKASYONUNU İNFEKTİF ENDOKARDİT PROFİLAKSİSİ KOYAR VE UYGULAR Bunun için anamnez, aile öyküsü, rutin ve gerekirse ileri tetkikler yapar Anamnez, aile öyküsü ve fizik muayene ile çocukluk çağı göğüs ağrılarının çoğunun nonkardiyak selim göğüs ağrısı olduğunu en sıklıkla kostokondrit, iskeletkas sistemi veya respiratuar sisteme bağlı bir semptom olduğunu açıklar Tipik angina pectoris ağrısı olup olmadığını, Ağrının sıklığı ve süresini Lokalizasyonunu ve yayılımını sorgular Eforla ilişkisini araştırır Ağrının nefes almakla ilişkisini Ağrıyla birlikte çarpıntı hissi ve presenkop benzeri yakınmalar Travma ve kas gerilmesi öyküsü olup olmadığını Kawasaki hastalığı geçirip geçirmediğini İlaç kullanımını (oral kontraseptif, kokain vb) sorgular Ailede kardiyomyopati, ani ölüm, erken koroner kalp hastalığı olup olmadığını sorgular Meme başı şişkinliği, Kostokondral bileşke hassasiyeti, bastırmakla artıp artmadığını Kalp seslerinin niteliği, taşikardi, ek ses olup olmadığını, Kalp ritminin düzenini Üfürüm olup olmadığını, Perikardial frotman sesi olup olmadığını, akciğer alanlarında solunum seslerinde azalma olup olmadığını araştırır 'den itibaren geçerlidir. Müfredat satırları, sf: 5/14 30/39

31 TUKMOS, Çekirdek Müfredatları Çocuk Kardiyolojisi, v.1.0 Görev Grubu Görev Analiz Alt Analiz Gerektiğinde EKG, telekardiyografi, Ekokardiyografik Öğrenim Hedefi Tanısal incelemeler yapar inceleme, efor EKG, Multi-slice CT koroner anjiyografi veya kalp kateterizasyonu anjiyografi tetkikleri ister veya yapar Daha nadir olan koroner anomali, perikard effüzyonu, subaortik ve valvuler aort darlığı, hipertrfoik obstruktif kardiyomyopati gibi göğüs ağrısı nedenlerini ortaya koyar veya elimine eder Kalp ve akciğer kökenli olduğunu kuvvetle düşünülen veya şüphelenilen nadir göğüs ağrılarında ileri laboratuar incelemeleri yapar Tedaviyi yönetir Psikosomatik, bronşial astım, plörezi, pnömotoraks gibi başka bilim dallarını ilgilendiren göğüs ağrılarının ilgili disiplin tarafından takip ve tedavisi için yönlendirme yapar Kostokondrit veya iskelet kas sistemine bağlı ağrılar için aileyi ve çocuğu sakinleştirerek göğüs ağrısı nedeninin önemli olmadığı konusunda ikna eder, analjezik-antienflumatuar tedavi veya tedavisiz takibe almak üzere evine gönderir. Kardiyak kökenli olduğu ortaya konulan göğüs ağrılarının gerekli medikal, transkateter veya cerrahi tedavilerini düzenler, planlar veya uygular KLİNİK UYGULAMALAR/GÖREVLER/ Akut romatizmal ateş ritm ve ileti bozuklukları kardiyomyopatiler inflamatuar nonenfeksiyöz kalp hastalıkları Perikardiyal hastalıklar KLİNİK UYGULAMALAR/GÖREVLER/ Erişkin konjenital kalp hastalıkları Ayrıntılı anamnez alır Fizik muayene yapar Tanısal yöntemleri uygular Tedaviyi yönetir Operasyon geçirip geçirmediğini, geçirdi ise ayrıntılı olarak ne türde bir operasyon geçirdiğini araştırır, efor kapasitesini soruşturur EKG, telegrafi ve ekokardiyografi, ritm Holteri, kardiak MR, CT ve diagnostik kalp kateterizasyonuna uygun hastaları seçer, uygular veya yönlendirir. Uygun medikal, transkateter veya cerrahi yöntemlere karar verir, uygular veya yönlendirir Önceden kalp cerrahisi geçirmiş ve/veya geçirmemiş konjenital kalp hastalığı olan erişkinleri değerlendirme ve tanısını koyma Koruyucu tedaviyi planlar Erişkin konjental kalp hastalıklarının uzun süreli takiplerinde karşılaşılan komplikasyonlarına karşı önlem alma ve karşılaşıldığında uygun tedavi yapma ve gereken durumlarda ilgili anabilim dalına yönlendirir Tanı ve ilk tedavinin ardından uzun dönem hasta takibi ve hayat tarzı önerilerinde bulunur 'den itibaren geçerlidir. Müfredat satırları, sf: 6/14 31/39

32 TUKMOS, Çekirdek Müfredatları Çocuk Kardiyolojisi, v.1.0 Görev Grubu Görev Analiz Alt Analiz Öğrenim Hedefi Opere veya doğal konjenital kalp hastalığı olan hastalara gebe kalınması durumundaki riskleri konusunda danışma verir Gereken hastalarda enfektif endokardit proflaksisi uygular KLİNİK UYGULAMALAR/GÖREVLER Senkop TANISINI KOYAR ÖYKÜ ALIR SEMPTOMLARINI AÇIKLAR SEMPTOMLARIN ÖZELLİKLERİNİ AÇIKLAR FİZİK MUAYENE BULGULARINI AÇIKLAR BULGULARIN ÖZELLİKLERİNİ AYIRT EDER LAB DEĞERLENDİRMESİNİ YAPAR CBC SONUÇLARINI DEĞERLENDİRİR TELE KARDİYOGRAFİYİ DEĞERLENDİRİR EKOKARDİYOGRAFİ DEĞERLENDİRMESİNİ YAPAR EFORLU EKG TİLT TESTİ SOLUNUM FONKSİYONLARI HOLTER TEDAVİSİNİ YÖNETİR NEDENE YÖNELİK YORUM YAPAR NEDENE YÖNELİK TEDAVİ VE İZLEM PLANLAR SİSTEMİK HASTALIKLARDA KARDİYAK TUTULUM TANISINI KOYAR ÖYKÜ ALIR SEMPTOMLARINI AÇIKLAR SEMPTOMLARIN ÖZELLİKLERİNİ AÇIKLAR FİZİK MUAYENE BULGULARINI AÇIKLAR BULGULARIN ÖZELLİKLERİNİ AYIRT EDER LAB DEĞERLENDİRMESİNİ YAPAR CBC SONUÇLARINI DEĞERLENDİRİR TELE KARDİYOGRAFİYİ DEĞERLENDİRİR EKOKARDİYOGRAFİ DEĞERLENDİRMESİNİ YAPAR BULGULARA GÖRE TEST PLANLAR TEDAVİSİNİ YÖNETİR BULGULARA GÖRE HASTALIĞI BELİRLER BULGULARA GÖRE TEDAVİ TİPİNİ BELİRLER İZLEM İLGİLİ BİLİM DALI İLE BİRLİKTE TEDAVİ VE TUTULUMU İZLER İLGİLİ BİLİM DALI İLE BİRLİKTE KLİNİK GİDİŞİ İZLER, AİLE DANIŞMANLIĞI YAPAR KALP YETERSİZLİĞİ TANI KOYAR ÖYKÜ SEMPTOMLARINI AÇIKLAR SEMPTOMLARIN ÖZELLİKLERİNİ AÇIKLAR FİZİK MUAYENE BULGULARI AÇIKLAR BULGULARIN ÖZELLİKLERİNİ AYIRT EDER LABORATUAR CBC SONUÇLARINI DEĞERLENDİRİR EKG TELE KARDİYOGRAFİ KAN GAZLARI EKOKARDİYOGRAFİ TEDAVİ KALP YETERSİZLİĞİ TEDAVİSİ İLE İLGİLİ UYGUN YÖNTEMİ BELİRLER İNOTROPİK AJAN KULLANIMINI AÇIKLAR BETA BLOKÖR KULLANIMI ENDİKASYONLARINI AÇIKLAR VAZODİLATÖR TEDAVİYİ AÇIKLAR KARDİYAK GLİKOZİD KULLANIM ENDİKASYONUNU KOYAR VE UYGULAR DİÜRETİK TEDAVİ ENDİKASYONUNU KOYAR VE UYGULAR 'den itibaren geçerlidir. Müfredat satırları, sf: 7/14 32/39

33 TUKMOS, Çekirdek Müfredatları Çocuk Kardiyolojisi, v.1.0 Görev Grubu Görev Analiz Alt Analiz Öğrenim Hedefi EŞLİK EDEN VEYA HIZLANDIRAN NEDENLERİN TEDAVİSİNİ YAPAR GENEL DESTEK VE BESLENME DESTEĞİ SAĞLAR ALTTA YATAN DOĞUŞTAN KALP DEFEKTLERİNİN CERRAHİ TEDAVİ CERRAHİ İLE DÜZELTİLMESİNİ SAĞLAR İZLEM İLAÇ TEDAVİSİNI VE AMELİYAT SONRASI KOMPLİKASYONLARI YORUMLAR İLAÇ TEDAVİSİNİN YAN ETKİLERİNİ VE AMELİYAT SONRASI DÖNEMDE KOMPLİKASYONLARI İZLER ARİTMİLER TANI KOYAR DETAYLI ÖYKÜ ALIR SEMPTOMLARINI AÇIKLAR SEMPTOMLARIN ÖZELLİKLERİNİ AÇIKLAR FİZİK MUAYENE YAPAR BULGULARINI AÇIKLAR BULGULARIN ÖZELLİKLERİNİ AYIRT EDER LABORATUVAR 12 DERİVASYONLU EKG SONUÇLARINI DEĞERLENDİRİR TELE KARDİYOGRAFİYİ DEĞERLENDİRİR EKOKARDİYOGRAFİ DEĞERLENDİRMESİNİ YAPAR KARDİYAK MR ENDİKASYONLARINI AÇIKLAR CBC, ELEKTROLİTLER, KAN GAZI, KARDİYAK ENZİMLERİ VE TİROİD FONKSİYONLARINI DEĞERLENDİRİR HOLTER EKG DEĞERLENDİRİR METABOLİK VE GENETİK ÇALIŞMA ENDİKASYONUNU KOYARVE YÖNLENDİRİR. YENİDOĞAN İÇİN ANNEDEN ETYOLJİYE YÖNELİK SEROLOJİK TETKİK ENDİKASYONLARINI KOYAR. ODYOLOJİK İNCELEME TEDAVİ YAPAR TEDAVİ/BRADİARİTMİ KLİNİK VE LABORATUVAR BULGULARA GÖRE MEDİKAL TEDAVİ PLANLAR. GEÇİCİ KALP PİLİ VEYA KALICI KALP PİLİ ENDİKASYONUNU KOYAR. ELEKTROFİZYOLOJİK ÇALIŞMA ENDİKASYONUNU KOYAR. TEDAVİ/TAŞİARİTMİ/SUPRAVENTRİKÜLER KLİNİK VE LABORATUVAR BULGULARA GÖRE MEDİKAL TEDAVİ PLANLAR. TEDAVİ/TAŞİARİTMİ/VENTRİKÜLER KLİNİK VE LABORATUVAR BULGULARA GÖRE DC KARDİYOVERSİYON ENDİKASYONUNU KOYAR VE YAPAR. ELEKTROFİZYOLOJİK ÇALIŞMA ENDİKASYONUNU KOYAR VE YÖNLENDİRİR. KLİNİK VE LABORATUVAR BULGULARA GÖRE MEDİKAL TEDAVİ PLANLAR. B. ARAŞTIRMA VE AKADEMİK UYGULAMALAR/GÖREVLER KLİNİK ARAŞTIRMALAR İZLEM YAPAR PROSPEKTİF ARAŞTIRMALAR 24 SAAT holter EKG ENDİKASYONU KOYAR VE DEĞERLENDİRİR. KALICI KALP PİLİ İZLEMİNİ YAPAR. Doğuştan kalp hastalıklarını ait klink seyir ve prognoz hakkında araştırma yapmak KLİNİK VE LABORATUVAR BULGULARA GÖRE DC KARDİYOVERSİYON ENDİKASYONUNU KOYAR VE YAPAR. ELEKTROFİZYOLOJİK ÇALIŞMA ENDİKASYONUNU KOYAR VE YÖNLENDİRİR. 24 SAAT holter EKG ENDİKASYONU KOYAR VE DEĞERLENDİRİR. KALICI KALP PİLİ İZLEMİNİ YAPAR. Soldan sağa şantlı doğuştan kalp hastalıkların klinik seyir ve prognoz araştırmaları yaparak sonuçlarını yorumlar 'den itibaren geçerlidir. Müfredat satırları, sf: 8/14 33/39

34 TUKMOS, Çekirdek Müfredatları Çocuk Kardiyolojisi, v.1.0 Görev Grubu Görev Analiz Alt Analiz Öğrenim Hedefi Sağdan sola şantlı doğuştan kalp hastalıkların klinik seyir ve prognoz araştırmaları yaparak sonuçlarını yorumlar Şantsız doğuştan kalp hastalıkların klinik seyir ve prognoz araştırmaları yaparak sonuçlarını yorumlar DENEYSEL ARAŞTIRMALAR RETROSPEKTİF ARAŞTIRMALAR Hayvan deneyleri planlar Faz IV araştırmaları planlar Edinsel kalp hastalıklarının nedeni,klinik seyri ve prognozu hakkında araştırma yapmak İnvaziv kardiyak uygulamaların tedavi ve/veya prognoza etkinliği hakkında araştırma yapmak İlaçların klinik etkinliği ve prognozu üzerinde araştırma yapmak Yeni tanısal yöntemler üzerinde araştırmalar yapmak Doğumsal kalp hastalıklarını ait klink seyir ve prognoz hakkında dosya taraması yapmak Edinsel kalp hastalıklarını nedeni,klinik seyri ve prognozu hakkında dosya araştırması yapmak İnvaziv kardiyak uygulamaların tedavi ve/veya prognoza etkinliği hakkında dosya araştırması yapmak İlaçların klinik etkinliği ve prognozu üzerinde dosya araştırması yapmak Edinsel kalp hastalıklarının nedeni hakkında biyokimyasal, mikrobiyolojik ve serolojik araştırmalar planlayarak sonuçlarını yorumlar Edinsel kalp hastalıklarının klinik seyri hakkında araştırmalar planalar ve sonuçlarını yorumlar Edinsel kalp hastalıklarının prognozu hakkında çalışmalar planlar, sonuçlarını yorumlar Valvüloplasti yapılan hastalarda klinik seyir ve prognoz hakkında araştırmalar planlar, sonuçlarını yorumlar Anjiyoplasti yapılan hastalarda klinik seyir ve prognoz araştırmaları planlar ve sonuçlarını yorumlar Şantlı doğuştan kalp hastalıklarında kapatma yöntemleri hakkında araştırmalar planlar, sonuçlarını yorumlar/vsd Şantlı doğuştan kalp hastalıklarında kapatma yöntemleri hakkında araştırmalar planlar, sonuçlarını yorumlar/asd Şantlı doğuştan kalp hastalıklarında kapatma yöntemleri hakkında araştırmalar planlar, sonuçlarını yorumlar/pda Şantlı doğuştan kalp hastalıklarında kapatma yöntemleri hakkında araştırmalar planlar, sonuçlarını yorumlar/arteriyovenöz malformasyonlar Doğuştan kalp hastalıklarında stent uygulamaları hakkında araştırmalar planlar, sonuçlarını yorumlar Edinsel kalp hastalıklarında nedene yönelik araştırmalar Edinsel kalp hastalıklarında nedene yönelik bakteriyel, viral ve planlar toksik ajanlara yönelik araştırmalar yapar, sonuçlarını yorumlar Edinsel kalp hastalıklarının tedavilerine yönelik araştırmalar planlar Doğuştan kalp hastalıklarına yönelik ilaç tedavisi araştırmaları planlamak Edinsel kalp hastalıklarında ilaç tedavisine yönelik araştırmalar planlamak Edinsel kalp hastalıklarının tedavilerine yönelik ilaç araştırmaları yapar, sonuçlarını yorumlar Edinsel kalp hastalıklarında invazif tedaviye yönelik araştırmalar yapar, sonuçlarını yorumlar Doğuştan kalp hastalıklarında Eisenmenger sendromu tedavisine ait araştırmalar yapar ve sonuçlarını yorumlar Edinsel kalp hastalıklarında ilaç tedavi yöntemleri araştırmaları yapar, sonuçlarını yorumlar 'den itibaren geçerlidir. Müfredat satırları, sf: 9/14 34/39

35 TUKMOS, Çekirdek Müfredatları Çocuk Kardiyolojisi, v.1.0 Görev Grubu Görev Analiz Alt Analiz Öğrenim Hedefi Laboratuar araştırmaları planlar Doğuştan ve edinsel kalp hastalıklarında biyokimyasal araştırmalar planlar Doğuştan ve edinsel kalp hastalıklarının klinik seyir ve prognozunda etkili olan biyokimyasal parametreler hakkında araştırma yapar, sonuçlarını yorumlar Doğuştan ve edinsel kalp hastalıklarının klinik seyir ve prognozunda Doğuştan ve edinsel kalp hastalıklarında mikrobiyolojik etkili olan serolojik ve mikrobiyolojik parametreler hakkında ve serolojik araştırmalar planlar araştırma yapar, sonuçlarını yorumlar A. KLİNİK UYGULAMALAR/GÖREVLER KARDİYAK ACİLLER TANI ÖYKÜ SEMPTOMLARINI AÇIKLAR SEMPTOMLARIN ÖZELLİKLERİNİ AÇIKLAR FİZİK MUAYENE BULGULARI AÇIKLAR BULGULARIN ÖZELLİKLERİNİ AYIRT EDER LABORATUAR CBC SONUÇLARINI DEĞERLENDİRİR EKG TELE KARDİYOGRAFİ KAN GAZLARI EKOKARDİYOGRAFİ NEDENE YÖNELİK TEDAVİ PLANLAR, GEREKLİ GÖRDÜĞÜ TEDAVİ NEDENE YÖNELİK TEDAVİ PLANLAR BİLİM DALLARINDAN DANIŞIM ALIR GEREKLİ YERLERE SEVKİNE KARAR VERİR VE SAĞLAR B. ARAŞTIRMA VE AKADEMİK UYGULAMALAR/GÖREVLER BİLİMSEL AKTİVİTELER Kongre katılımları Bildirili kongre katılımları Bilimsel çalışmanın sonuçlarını sunmak Orjinal veya eğitici özelliği olan olgu veya olguları sunmak Bildirisiz kongre katılımları Ulusal kongrelere katılmak Uluslararası kongrelere katılmak Yapılan bir bilimsel çalışmanın sonuçlarını ulusal veya uluslararası Bilimsel yayınlar Makale dergilerde yayınlamak Ulusal ve uluslararası dergilerde belli bir bilimsel konuyu ayrıntıları Derleme ile yayınlamak Kitap bölümü Ulusal kitaplarda kendi alanı ile ilgili kitap bölümü yazmak Uluslararası kitaplarda kendi alanı ile ilgili kitap bölümü yazmak Uluslararası kitaplardan kendi alanı ile ilgili bir bölümü tercüme ederek yayınlamak C. EĞİTİM VE DANIŞMANLIK UYGULAMALAR/GÖREVLER D. YÖNETSEL UYGULAMALAR/GÖREVLER Soldan sağa şantlı doğuştan kalp hastalıkları KLİNİK UYGULAMALAR/GÖREVLER / Miyokardiyal Hastalıklar KARDİYOMİYOPATİLER TANISINI KOYAR ÖYKÜ ALIR SEMPTOMLARINI AÇIKLAR SEMPTOMLARIN ÖZELLİKLERİNİ AÇIKLAR FM YAPAR BULGULARINI AÇIKLAR BULGULARIN ÖZELLİKLERİNİ AYIRT EDER LAB DEĞERLENDİRMESİNİ YAPAR CBC SONUÇLARINI DEĞERLENDİRİR TELE KARDİYOGRAFİYİ DEĞERLENDİRİR ELEKTROKARDİYOGRAFİ DEĞERLENDİRMESİNİ YAPAR HEMODİNAMİK ÇALIŞMASINI YAPAR VE DEĞERLENDİRİR KARDİYAK MR DEĞERLENDİRİR 'den itibaren geçerlidir. Müfredat satırları, sf: 10/14 35/39

36 TUKMOS, Çekirdek Müfredatları Çocuk Kardiyolojisi, v.1.0 Görev Grubu Görev Analiz Alt Analiz Öğrenim Hedefi KARDİYAK MR ENDİKASYONLARINI AÇIKLAR VİRÜS VE BAKTERİYEL ENFEKSİYONLARIN TANISI İÇİN, ELİZA ÇALIŞMASINA YÖNLENDİRİR SERUM BİYOMARKER ENDİKASYONLARINI KOYAR VE DEĞERLENDİRİR GENETİK ÇALIŞMA / KROMOZ VE GEN ANALİZLERİ METABOLİK / ENZİM ANALİZLERİ ENDİSKASYONLARINI KOYAR VE DEĞERLENDİRİR İDRAR KAN AMİNO-ASİTLERİ, TANDEM MESS ENDİKASYONLARINI KOYAR VE SONUÇLARI DEĞERLENDİRİR EKOKARDİYOGRAFİ YAPAR VE YORUMLAR TEDAVİ YÖNETİR CERRAHİ ENDİKASYONUNU KOYAR CERRAHİ ENDİKASYON KRİTERLERİNİ AÇIKLAR UYGUN CERRAHİ YÖNTEMİNİ SEÇER KARDİYOMİYOPATİLER HASTALIKLARDA KALP YETERSİZLİĞİ TEDAVİSİ ENDİKASYONUNU KOYAR İNOTROPİK AJAN KULLANIMINI AÇIKLAR KORUYUCU TEDAVİYİ PLANLAR İNVAZİF TEDAVİ ENDİKASYONUNU KOYAR VE UYGULAR İNTRAUTERİN FETAL EKOKARDİYOGRAFİ ENDİKASYONUNU KOYAR VE UYGULAR GENETİK YAKLAŞIM ENDİKASYONLARINI KOYAR VE HASTAYI YÖNLENDİRİR AŞILARIN ZAMANLAMASINI PLANLAR VE YÖNLENDİRİR. BÜYÜME VE GELİŞMEYİ İZLER, BÜYÜME GERİLİĞİ ENDİKASYONLARINI TANIMLAR TEDAVİSİNİ PLANLAR İNFEKTİF ENDOKARDİT PROFLAKSİSİ ENDİKASYONLARINI KOYAR VE UYGULAR SPOR ENDİKASYONLARI KOYAR VE TAVSİYELERDE BULUNUR BETA BLOKÖR KULLANIMI ENDİKASYONLARINI AÇIKLAR VAZODİLATÖR TEDAVİYİ AÇIKLAR KARDİYAK GLİKOZİD KULLANIM ENDİKASYONUNU KOYAR VE UYGULAR DİÜRETİK TEDAVİ ENDİKASYONUNU KOYAR VE UYGULAR İVİG TEDAVİ ENDİKASYONLARINI KOYAR VE UYGULAR ABLASYON TEDAVİSİ ENDİKASYONUNU KOYAR VE UYGULAYABİLİR KARDİYAK RESENKRONİZASYON ENDİKASYONUNU KOYAR VE UYGULAYABİLİR AKUT ROMATİZMAL ATEŞ TANISINI KOYAR ÖYKÜ ALIR SEMPTOMLARINI AÇIKLAR/KARDİT SEMPTOMLARINI AÇIKLAR/POLİARTRİT SEMPTOMLARINI AÇIKLAR/SİDENHAM KORESİ SEMPTOMLARINI AÇIKLAR/ERİTEMA MARGİNATUM SEMPTOMLARINI AÇIKLAR/SUBKUTAN NODÜLLER SEMPTOMLARI AÇIKLAR/ DİĞER KLİNİK BULGULARI TANIMLAR 'den itibaren geçerlidir. Müfredat satırları, sf: 11/14 36/39

37 TUKMOS, Çekirdek Müfredatları Çocuk Kardiyolojisi, v.1.0 Görev Grubu Görev Analiz Alt Analiz Öğrenim Hedefi FİZİK MUAYENE BULGULARI AÇIKLAR/KARDİT BULGULARI AÇIKLAR/POLİARTRİT BULGULARI AÇIKLAR/SİDENHAM KORESİ BULGULARI AÇIKLAR/ERİTEMA MARGİNATUM BULGULARI AÇIKLAR/SUBKUTAN NODÜLLER BULGULARI AÇIKLAR/ DİĞER KLİNİK BULGULARI TANIMLAR LAB DEĞERLENDİRMESİNİ YAPAR CBC SONUÇLARINI DEĞERLENDİRİR TELE KARDİYOGRAFİYİ DEĞERLENDİRİR ELEKTROKARDİYOGRAFİ DEĞERLENDİRMESİNİ YAPAR EKOKARDİYOGRAFİ YAPAR VE YORUMLAR AKUT FAZ REAKTANLARINI DEĞERLENDİRİR SEROLOJİK TETKİKLERİ DEĞERLENDİRİR TEDAVİSİNİ YÖNETİR YATAK İSTİRAHATİ ENDİKASYONLARINI KOYAR KLİNİK VE LABORATUVAR BULGULRA GÖRE YATAK İSTİRAHATİ Nİ PLANLAR VE UYGULAR TAM FİZİK AKTİVİTE ZAMANINI PLANLAR VE UYGULAR MEDİKAL TEDAVİYİ PLANLAR AKTİF STREPTEKOK ENFEKSİYONUNUN TEDAVİSİNİ PLANLAR ANTİENFLAMATUVAR TEDAVİYİ PLANLAR/ASETİL SALİSİLİK ASİT ANTİENFLAMATUVAR TEDAVİYİ PLANLAR/STEROİD KALP YETERSİZİLİĞİ TEDAVİSİNİ PLANLAR KOMPLİKASYONLARINI TEDAVİ EDER KALICI KAPAK HASARI OLAN OLGULARDA KAPAK HASTALIĞININ TEDAVİSİNİ PALNLAR VE YÖNLENDİRİR. KORUYUCU TEDAVİYİ PLANLAR STREPTEKOK ENFEKSİYONLARINA KARŞI İKİNCİL KORUMAYI PLANLAR VE UYGULAR İKİNCİL KORUMA TEDAVİ SÜRESİNİ PLANLAR VE UYGULAR/KARDİT İKİNCİL KORUMA TEDAVİ SÜRESİNİ PLANLAR VE UYGULAR/POLİARTRİT İKİNCİL KORUMA TEDAVİ SÜRESİNİ PLANLAR VE UYGULAR/SİDENHAM KORESİ İKİNCİL KORUMA TEDAVİ SÜRESİNİ PLANLAR VE UYGULAR/ERİTEMA MARGİNATUM VE SİDENHAM ENFEKTİF ENDOKARDİT TEDAVİ ENDİKASYONLARINI KOYAR VE UYGULAR KORESİ KALICI KAPAK HARI OLAN OLGULARDA ENFEKTİF ENDOKARDİT GEREKEN DURUMLARI VE TEDVİ KAPSAMINI UYGULAR KLİNİK UYGULAMALAR/GÖREVLER/ Pulmoner Hipertansiyon Pulmoner Hipertansiyon TANISINI KOYAR ÖYKÜ ALIR SEMPTOMLARINI AÇIKLAR FİZİK MUAYENE LAB DEĞERLENDİRMESİNİ YAPAR SEMPTOMLARIN ÖZELLİKLERİNİ AÇIKLAR BULGULARINI AÇIKLAR BULGULARIN ÖZELLİKLERİNİ AYIRT EDER CBC SONUÇLARINI DEĞERLENDİRİR TELE KARDİYOGRAFİYİ DEĞERLENDİRİR EKOKARDİYOGRAFİ DEĞERLENDİRMESİNİ YAPAR HEMODİNAMİK ÇALIŞMASINI YAPAR VE DEĞERLENDİRİR 6 DAKİKA YÜRÜME TESTİ SOLUNUM FONKSİYON TESTİ KARACİĞER FONKSİYON TESTLERİ 'den itibaren geçerlidir. Müfredat satırları, sf: 12/14 37/39

38 TUKMOS, Çekirdek Müfredatları Çocuk Kardiyolojisi, v.1.0 Görev Grubu Görev Analiz Alt Analiz Öğrenim Hedefi TROİD FONKSİYON TESTİ BNP AKCİĞER PERFÜZYON SİNTİGRAFİSİ TEDAVİSİNİ YÖNETİR TIBBİ TEDAVİYİ PLANLAR PH TİPLERİNE GÖRE TIBBİ TEDAVİYİ PLANLAR CERRAHİ TEDAVİ PH TİPLERİNE GÖRE CERRAHİ TEDAVİ TİP, ZAMAN VE ENDİKASYONUNU BELİRLER İZLEM TEDAVİ VE HASTALIK TEDAVİ VE HASTALIK KOMPLİKASYONLARINI BİLİR, İZLER VE TEDAVİSİNİ YÖNETİR Senkop Sistemik Hastalıklarda Kardiyak Tutulum KLİNİK UYGULAMALAR / GÖREVLER/ KORONER RİSK FAKTÖRLERİ KORONER RİSK FAKTÖRLERİ AYRINTILI ANAMNEZ ALIR ÇOCUĞUN YAŞAM TARZI VE BESLENME TARZINI, SİGARA İÇİP İÇMEDİĞİNİ SORGULAR, Kardiyovasküler hastalıklar için risk faktörü taşıyan hastaları değerlendirme, koruma vegerekirse tedavi etme Sigara,dislipidemi,diyabet,hipertansiyon,sedanter yaşam, obezite,metabolik sendromla ilgili özel tedavi ve korunma stratejilerini açıklayabilir Aile öyküsünde hipertansiyon, erken koroner kalp hastalığı, diabet olup olmadığını araştırır Heredite, diyet ve beslenmenin kardiyovasküler risk yönetimindeki rollerini açıklayabilme Dislipideminin epidemiyoloji,etiyoloji, patofizyolojisini ve komplikasyonlarını kavrama Fizik muayene yapar Obezite bakımından değerlendirme yapar Obezite ve fazka kilolu çocuk değerlendirmesini yapabilme Gereken laboratuar tetkiklerini yapar veya ister Ayırıcı tanı yapar Risk faktörlerini ortadan kaldırmaya yönelik önlemler alır Tansiyon ölçer ve yaşa göre hipertansiyon olup olmadığını değerlendirir Femoral nabza bakarak aort koarktasyonunu araştırır Primer hiperlipoproteinemini fizik muayene bulgularını araştırır Ekokardiyografi yaparak aort koarktasyonu, sol ventrikül hipertrofisi araştırır Lipid taraması yapar, gereken hastalarda ayrıntılı lipid incelemesi ister hipertansiyon tanısını standart persentil eğrilerine göre değerlendirebilme sekonder sistemik hipertansiyon nedenlerini ortaya koyma ve ayırt etme Klinik olarak primer homozigot hiperkolesterolomiyi tahmin etme Her sistemik hipertansiyonlu çocuk, adolesan ve gençde mutlaka ekokardiyografide suprasternal inceleme yapma ve koarktasyon bakma alışkanlığı edinme Hangi hastalarda tarama, hangi hastalarda ayrıntılı lipid profili bakılacağını bilme Dislipideminin tanı ve değerlendirilmesin ve tiplerinin, ayırt edilmesi Enfluamasyon (CRP) araştırır Ambulatuar kan basıncı monitorizasyonu yapar Ambulatuar kan basıncı sonuçlarını değerlendirebilme Yüksek riskli ve semptomatik hastalarda efor EKG testi yapar Efor testi yapabilme ve değerlendirebilme Kardiyak ve nonkardiyak sekonder hipertansiyon nedenlerini ortaya koyar veya elimine eder Sekonder hipertansiyon ve nedenlerini açıklayabilme Hastaları ve ailesini doğru yaşam tarzı ve beslenme konusunda bilgilendirir Beslenme konusunda gerekirse diyetişyene yönlendirir Sık ve düzenli efor yapma konusunda vurgu yapar Sigara içme öyküsü varsa bırakma konusunda cesaretlendirir Kişi ve topluma özgü risk faktörlerini iyi değerlendirebilme ve koruyucu önlemlerle gelecekteki koroner kalp hastalıklarını korunabileceğini bilme 'den itibaren geçerlidir. Müfredat satırları, sf: 13/14 38/39

39 TUKMOS, Çekirdek Müfredatları Çocuk Kardiyolojisi, v.1.0 Görev Grubu Görev Analiz Alt Analiz Öğrenim Hedefi Risk faktörlerini tedavi eder Aort koarktasyonu varsa tedavi eder veya yönlendirir Primer hiperlipoproteinemili hastalarda gereken hastalarda uygun antilipid ilaç tedavisi yapar Diyet ve yaşam biçimi değişimi ile düşmeyen sistemik hipertansiyon varsa kabul edilebilir değerlere indirmek için antihipertansif tedavi verir Hastada diabet varsa iyi kan şekeri regulasyonu sağlanması için Endokrin ve Metabolizma uzmanı ile işbirliği yapar Hiperlipoproteinemili hastalarda genetik ve metabolizma hastalıkları konsultasyonu ister Sekonder hipertansiyon nedenlerini girişimsel yöntemler veya diğer disiplinlerle işbirliği içinde ortadan kaldırılması veya hafifletilmesini bilme Dislipidemide önleyici ve farmakolojik tedaviyi bilme Antilipid ilaçların hangi yaşlarda ve kan değerlerinde kullanılması endikasyonu olduğunu risk faktörleriyle birlikte değerlendirip karar verebilme Esansiyel hipertansiyonun tedavisini bilme Diabetik hastalarda kan şekeri regulasyonunun lipid profili üzerindeki etkilerini bilme Sistemik hastalıkları olan hastalarda diğer disiplinlerle işbirliği içinde çalışma alışkanlığı geliştirme 'den itibaren geçerlidir. Müfredat satırları, sf: 14/14 39/39

TÜRK PEDİATRİK KARDİYOLOJİ VE KALP CERRAHİSİ DERNEĞİ ÇOCUK KARDİYOLOJİSİ EĞİTİM REHBERİ

TÜRK PEDİATRİK KARDİYOLOJİ VE KALP CERRAHİSİ DERNEĞİ ÇOCUK KARDİYOLOJİSİ EĞİTİM REHBERİ TÜRK PEDİATRİK KARDİYOLOJİ VE KALP CERRAHİSİ DERNEĞİ ÇOCUK KARDİYOLOJİSİ EĞİTİM REHBERİ 1 İÇİNDEKİLER 1. GİRİŞ 2. STANDARTLAR 2.1. Eğitilen nitelikleri 2.2. Eğitici nitelikleri 2.3. Eğitim Kurumu nitelikleri

Detaylı

ÇOCUK KALP VE DAMAR CERRAHİSİ

ÇOCUK KALP VE DAMAR CERRAHİSİ Tıpta Uzmanlık Kurulu (TUK), uzmanlık eğitiminde kullanılmak üzere çekirdek müfredat ve standartları belirlemek için Tıpta Uzmanlık Kurulu Müfredat Oluşturma ve Standart Belirleme Sistemi (TUKMOS) çerçevesinde

Detaylı

EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI DÖNEM IV GRUP 4

EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI DÖNEM IV GRUP 4 DÖNEM-4 KARDİYOLOJİ STAJI GENEL AMAÇ VE ÖĞRENİM HEDEFLERİ 1-Kalp hastalarından medikal öykü alır ve fizik muayenesini yapar. (Psikomotor) 2-Kalp hastalıklarında, tanıya götürecek temel laboratuvar yöntemlerini

Detaylı

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ Dönem V Kardiyoloji Staj Eğitim Programı Eğitim Başkoordinatörü: Dönem Koordinatörü: Koordinatör Yardımcısı: Doç. Dr. Erkan Melih ŞAHİN Yrd. Doç. Dr. Baran GENCER Yrd. Doç. Dr. Oğuz GÜÇLÜ Yrd. Doç. Dr.

Detaylı

TUKMOS ASKERİ PSİKİYATRİ KOMİSYONU 1.DÖNEM ÜYELERİ Kamil Nahit Özmenler Ali Bozkurt Aytekin Özşahin Haluk Savaş

TUKMOS ASKERİ PSİKİYATRİ KOMİSYONU 1.DÖNEM ÜYELERİ Kamil Nahit Özmenler Ali Bozkurt Aytekin Özşahin Haluk Savaş Tıpta Uzmanlık Kurulu (TUK), uzmanlık eğitiminde kullanılmak üzere çekirdek müfredat ve standartları belirlemek için Tıpta Uzmanlık Kurulu Müfredat Oluşturma ve Standart Belirleme Sistemi (TUKMOS) çerçevesinde

Detaylı

TÜRK KARDİYOLOJİ YETERLİLİK KURULU EĞİTİM KURUMLARI VE PROGRAMI DEĞERLENDİRME KOMİSYONU

TÜRK KARDİYOLOJİ YETERLİLİK KURULU EĞİTİM KURUMLARI VE PROGRAMI DEĞERLENDİRME KOMİSYONU FORM-1 TÜRK KARDİYOLOJİ YETERLİLİK KURULU EĞİTİM KURUMLARI VE PROGRAMI DEĞERLENDİRME KOMİSYONU EĞİTİM KURUMU (ANABİLİM DALI/KLİNİK) ve PROGRAMI DEĞERLENDİRME FORMU (UEMS ve ACGME Eğitim Kurumları değerlendirme

Detaylı

İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ Dönem 6 Öğrenim Esasları. A. Genel Tanıtım B. Çalışma Kılavuzu C. Rotasyon Tablosu D.Dönem Kurulu E.

İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ Dönem 6 Öğrenim Esasları. A. Genel Tanıtım B. Çalışma Kılavuzu C. Rotasyon Tablosu D.Dönem Kurulu E. İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ Dönem 6 Öğrenim Esasları A. Genel Tanıtım B. Çalışma Kılavuzu C. Rotasyon Tablosu D.Dönem Kurulu E. İletişim A. GENEL TANITIM Dönem 6, tıp eğitiminin önceki 5 yılında edinilen bilgi,

Detaylı

Doç.Dr. Mehmet Güngör KAYA

Doç.Dr. Mehmet Güngör KAYA ERCIYES ÜNĠVERSĠTESĠ TIP FAKÜLTESĠ KARDİYOLOJİ Anabilim Dalı I. GENEL BĠLGĠLER Dersin Adı MED 402 KARDİYOLOJİ STAJI Yerel Kredi:2 Yıl ve Dönemi 4. sınıf & 7. ya da 8. sömestr AKTS Kredi:3 Öğretim Üyeleri

Detaylı

ULUSAL KALP SAĞLIĞI POLİTİKASI ANA İLKELERİ

ULUSAL KALP SAĞLIĞI POLİTİKASI ANA İLKELERİ ULUSAL KALP SAĞLIĞI POLİTİKASI ANA İLKELERİ 1. Dünyada kalp-damar hastalıkları ile ilgili epidemiyolojik gerçekler 1.1. Kalp ve Damar Hastalığı Kavramı 1.2. Dünyada Kalp ve Damar Hastalıklarının Epidemiyolojisi

Detaylı

Takiplerde hastalarda hangi özelliklere dikkat edilmesi gerektiğini

Takiplerde hastalarda hangi özelliklere dikkat edilmesi gerektiğini Dönem IV Kardiyoloji Stajı Konu: Atrial fibrilasyonlu hastaya yaklaşım Amaç: Bu dersin sonunda dönem IV öğrencileri atrial fibrilasyonu tanımlayabilecek, hastaya yaklaşımdaki temel prensipleri belirtebileceklerdir.

Detaylı

ÇOCUK KARDİYOLOJİSİ UZMANLIK EĞİTİMİ MÜFREDATI

ÇOCUK KARDİYOLOJİSİ UZMANLIK EĞİTİMİ MÜFREDATI UZMANLIK EĞİTİMİ MÜFREDATI ÖĞRETİM ÜYELERİ Yrd. Doç. Dr. Cihat ŞANLI / 1 1. GİRİŞ Çocuk Kardiyolojisi uzmanlığı için geliştirilen programlar bu uzmanlık dalı için zorunlu olan bilgiyi, beceriyi ve klinik

Detaylı

1. HİZMET KAPSAMI: UÜ-SK KARDİYOLOJİ ANABİLİM DALI HİZMET KAPSAMI

1. HİZMET KAPSAMI: UÜ-SK KARDİYOLOJİ ANABİLİM DALI HİZMET KAPSAMI Rev. No : 03 Rev.Tarihi : 28 Şubat 2012 1 / 7 1. HİZMET KAPSAMI: Kardiyoloji Anabilim Dalı, erişkin ayaktan ve yatan hastalara tanı ve tedavi hizmetleri sunmaktadır. Bu hizmet haftada 7 gün ve 24 saat

Detaylı

KARDİYOLOJİ DERS PROĞRAMI

KARDİYOLOJİ DERS PROĞRAMI 2013-2014 EĞİTİM VE ÇĞRETİM YILI DÇNEM IV GRUP 4 9.09.2013 08.00-09.50 Hastabaşı Eğitim+Vizit 2 Dr. ALTINBAŞ 10.09.2013 08.00-08.50 Hastabaşı Eğitim+Vizit 1 Dr. VAROL 11.09.2013 08.00-09.50 Hastabaşı Eğitim+Vizit

Detaylı

Prof.Dr.Abdurrahman Oğuzhan. Doç.Dr. Mehmet Güngör KAYA

Prof.Dr.Abdurrahman Oğuzhan. Doç.Dr. Mehmet Güngör KAYA ERCIYES ÜNĠVERSĠTESĠ TIP FAKÜLTESĠ Kardiyoloji Anabilim Dalı I. GENEL BĠLGĠLER Dersin Adı MED 607 KARDİYOLOJİ STAJI Yerel Kredi: Yıl ve Dönemi 011-01 6. SINIF AKTS Kredi:3 Öğretim Üyeleri Prof.Dr.Abdurrahman

Detaylı

KARDİYAK REHABİLİTASYON ÖĞR. GÖR. CİHAN CİCİK

KARDİYAK REHABİLİTASYON ÖĞR. GÖR. CİHAN CİCİK KARDİYAK REHABİLİTASYON ÖĞR. GÖR. CİHAN CİCİK 1) Holter monitörizasyon - Hastaların kalp ritimlerinin 24 saat boyunca gözlemlenmesidir. - Kardiyak aritmik olayların ve semptomların görüntülenmesiyle esas

Detaylı

TKD/TKYK KORONER BAKIM İLERİ KLİNİK UYGULAMALAR SERTİKASYON PROGRAMININ ÇEKİRDEK EĞİTİM PROGRAMI

TKD/TKYK KORONER BAKIM İLERİ KLİNİK UYGULAMALAR SERTİKASYON PROGRAMININ ÇEKİRDEK EĞİTİM PROGRAMI TKD/TKYK KORONER BAKIM İLERİ KLİNİK UYGULAMALAR SERTİKASYON PROGRAMININ ÇEKİRDEK EĞİTİM PROGRAMI Kardiyovasküler olaylar tüm dünyada en önemli ölüm nedenidir. İnsan ömrünün uzaması kardiyak sorunu olan

Detaylı

KARDİYOLOJİ UZMANLIK EĞİTİM PROGRAMI

KARDİYOLOJİ UZMANLIK EĞİTİM PROGRAMI TKD KARDİYOLOJİ UZMANLIK EĞİTİM PROGRAMI 1 KARDİYOLOJİ UZMANLIK EĞİTİM PROGRAMI Süre: 5 yıl Rotasyonlar ve süreleri: Nefroloji: 3 ay Endokrinoloji: 3 ay Gastroenteroloji: 3 ay Göğüs hastalıkları: 3 ay

Detaylı

DÖNEM 4 BÜTÜNLEġĠK DAHĠLĠYE STAJ KURULU AMAÇ VE HEDEFLERĠ AMAÇ

DÖNEM 4 BÜTÜNLEġĠK DAHĠLĠYE STAJ KURULU AMAÇ VE HEDEFLERĠ AMAÇ DÖNEM 4 BÜTÜNLEġĠK DAHĠLĠYE STAJ KURULU VE HEDEFLERĠ İç hastalıklarının tanı ve tedavisinde kanıta dayalı tıp uygulamalarını yaygınlaştırmak; bilim dünyasındaki gelişmeleri takip eden ve yaşama geçiren,

Detaylı

PULMONER HİPERTANSİYON. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı

PULMONER HİPERTANSİYON. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı PULMONER HİPERTANSİYON Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı Pulmoner Hipertansiyon (PH) Tanımı Dinlenme halinde sağ kalp kateterizasyonu (SKK) ile değerlendirilen ortalama pulmoner

Detaylı

FETAL EKOKARDİYOGRAFİ PROF.DR. A.RUHİ ÖZYÜREK

FETAL EKOKARDİYOGRAFİ PROF.DR. A.RUHİ ÖZYÜREK FETAL EKOKARDİYOGRAFİ PROF.DR. A.RUHİ ÖZYÜREK EÜTF Pediatrik KARDİYOLOJİ BD 2016 KONJENİTAL KALP HASTALIKLARI Toplumda görülme oranı 1000 Canlı doğumda 8-12, Yaklaşık %1 Fetal EKOKARDİOGRAFİ endikasyonları

Detaylı

ÖĞRENİM HEDEFLERİ Öğrenciler 3. sınıfın sonunda;

ÖĞRENİM HEDEFLERİ Öğrenciler 3. sınıfın sonunda; 3. SINIF VE Bu sınıfta öğrencilere, yaşamın evreleri içinde ve organ sistemleri temelinde hastalık oluşumunun genel özellikleri, nedenleri, temel mekanizmaları, patolojik bulguları, laboratuvar ve görüntüleme

Detaylı

Acil Tıp Uzmanlığı: Bugün ve Yarın

Acil Tıp Uzmanlığı: Bugün ve Yarın Acil Tıp Uzmanlığı: Bugün ve Yarın Dr Recep ÖZTÜRK İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı rozturk@istanbul.edu.tr; drrozturk@gmail.com; www.twitter.com/drrecepozturk

Detaylı

Göğüs Ağrısı Olan Hasta. Dr. Ö.Faruk AYDIN / 06.04.2016

Göğüs Ağrısı Olan Hasta. Dr. Ö.Faruk AYDIN / 06.04.2016 Göğüs Ağrısı Olan Hasta Dr. Ö.Faruk AYDIN / 06.04.2016 Göğüs Ağrısı??? Yan ağrısı? Sırt ağrısı? Mide ağrısı? Karın ağrısı? Boğaz ağrısı? Omuz ağrısı? Meme ağrısı? Akut Göğüs Ağrısı Aniden başlar-tipik

Detaylı

İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Tıp Fakültesi 2015-2016 Eğitim Öğretim Yılı Dönem IV STAJ DERSLERİ Stajyer Öğrenci Karnesi

İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Tıp Fakültesi 2015-2016 Eğitim Öğretim Yılı Dönem IV STAJ DERSLERİ Stajyer Öğrenci Karnesi 1 İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Tıp Fakültesi 2015-2016 Eğitim Öğretim Yılı Dönem IV STAJ DERSLERİ Stajyer Öğrenci Karnesi MÖTEK Eylül / 2015 2 Sevgili Öğrenciler Dönem IV klinik öncesi dönemde kazandığınız

Detaylı

TÜRK KALP VE DAMAR CERRAHİSİ DERNEĞİ YETERLİK KURULU EĞİTİM KURUMLARI VE PROGRAMI DEĞERLENDİRME KOMİSYONU

TÜRK KALP VE DAMAR CERRAHİSİ DERNEĞİ YETERLİK KURULU EĞİTİM KURUMLARI VE PROGRAMI DEĞERLENDİRME KOMİSYONU 1 FORM-1 TÜRK KALP VE DAMAR CERRAHİSİ DERNEĞİ YETERLİK KURULU EĞİTİM KURUMLARI VE PROGRAMI DEĞERLENDİRME KOMİSYONU EĞİTİM KURUMU (ANABİLİM DALI/KLİNİK) ve PROGRAMI DEĞERLENDİRME FORMU (UEMS ve ACGME Eğitim

Detaylı

Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyak Yoğun Bakım Sertifika Programı

Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyak Yoğun Bakım Sertifika Programı Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyak Yoğun Bakım Sertifika Programı Tanım: Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Ankara Hastanesi Kardiyoloji Ana Bilim Dalında uygulanacak olan 2 yıllık kardiyoloji

Detaylı

CUMHURĠYET ÜNĠVERSĠTESĠ TIP FAKÜLTESĠ KARDĠYOLOJĠ BÖLÜMÜ DERS BĠLGĠLERĠ FORMU. Lisans

CUMHURĠYET ÜNĠVERSĠTESĠ TIP FAKÜLTESĠ KARDĠYOLOJĠ BÖLÜMÜ DERS BĠLGĠLERĠ FORMU. Lisans CUMHURĠYET ÜNĠVERSĠTESĠ TIP FAKÜLTESĠ KARDĠYOLOJĠ BÖLÜMÜ DERS BĠLGĠLERĠ FORMU Bölüm Kardiyoloji Yıl/yarıyıl 4/1-2 Dersin Adı Ders düzeyi (Önlisans, lisans,vb) Dersin Türü(Z/S) Dersin dili Kodu Kardiyoloji

Detaylı

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI A.D. İNTÖRN DOKTOR STAJ KARNESİ

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI A.D. İNTÖRN DOKTOR STAJ KARNESİ BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İÇ LIKLARI A.D. İNTÖRN DOKTOR STAJ KARNESİ İNTÖRN DOKTORUN ADI-SOYADI İNTÖRN DOKTOR İLETİŞİM BİLGİLERİ GSM: e-mail: İÇ LIKLARI STAJI BAŞLAMA TARİHİ İÇ LIKLARI STAJI BİTİŞ

Detaylı

VAKA SUNUMU. Dr. Arif Alper KIRKPANTUR Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Nefroloji Ünitesi

VAKA SUNUMU. Dr. Arif Alper KIRKPANTUR Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Nefroloji Ünitesi VAKA SUNUMU Dr. Arif Alper KIRKPANTUR Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Nefroloji Ünitesi ÖYKÜ 58 yaşında, erkek hasta, emekli memur, Ankara 1989: Tip 2 DM tanısı konularak, oral antidiyabetik

Detaylı

Kalp Yetersizliğinde Güncel Tedavi Doç. Dr. Bülent Özdemir

Kalp Yetersizliğinde Güncel Tedavi Doç. Dr. Bülent Özdemir Kalp Yetersizliğinde Güncel Tedavi Doç. Dr. Bülent Özdemir Kalp yetmezliği Ventrikülün dolumunu veya kanı pompalamasını önleyen yapısal veya işlevsel herhangi bir kalp bozukluğu nedeniyle oluşan karmaşık

Detaylı

UÜ-SK AİLE HEKİMLİĞİ ANABİLİM DALI HİZMET KAPSAMI

UÜ-SK AİLE HEKİMLİĞİ ANABİLİM DALI HİZMET KAPSAMI Rev. No : 03 Rev.Tarihi : 28 Şubat 2012 1 / 5 1 HİZMET KAPSAMI: Aile Hekimliği Anabilim Dalı yaş, cinsiyet, yakınma, hastalık ayrımı yapmaksızın, yaşamın bütün evrelerinde ve süreklilik içinde, sağlığın

Detaylı

ÇEKİRDEK EĞİTİM MÜFREDATI GELİŞİM SÜRECİ VE İÇERİĞİ. Dr. Canan Ağalar SB FSM EAH

ÇEKİRDEK EĞİTİM MÜFREDATI GELİŞİM SÜRECİ VE İÇERİĞİ. Dr. Canan Ağalar SB FSM EAH ÇEKİRDEK EĞİTİM MÜFREDATI GELİŞİM SÜRECİ VE İÇERİĞİ Dr. Canan Ağalar SB FSM EAH TARİHÇE Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliğinin (TUEY-2009) yürürlüğe girdi TUK tarafından oluşturulan

Detaylı

HASTANESİ KARDİYOLOJİ KLİNİĞİ HASTANIN BİLGİLENDİRİLMİŞ ONAM (RIZA) BELGESİ

HASTANESİ KARDİYOLOJİ KLİNİĞİ HASTANIN BİLGİLENDİRİLMİŞ ONAM (RIZA) BELGESİ HASTANESİ KARDİYOLOJİ KLİNİĞİ STRES EKOKARDİYOGRAFİ İÇİN HASTANIN BİLGİLENDİRİLMİŞ ONAM (RIZA) BELGESİ HASTANIN Adı Soyadı:..... Protokol Numarası:..... Doğum Tarihi:..... Telefon Numarası:.... Adresi:.....

Detaylı

Hazırlayan ekip : Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Çalışma Grubu. Üyeler - Dr.Baktash Morrad - Dr.Ayşe Hüseyinoğlu - Dr.

Hazırlayan ekip : Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Çalışma Grubu. Üyeler - Dr.Baktash Morrad - Dr.Ayşe Hüseyinoğlu - Dr. Genç Kardiyologlar Grup Sorumlusu - Prof.Dr.Oktay Ergene Bilimsel İçeriğin Değerlendirilmesi, Son Düzenleme - Prof.Dr. Recep Demirbağ Düzenleme, Gözden Geçirme - Uz.Dr.Rida Berilğen - Uz.Dr.Barış Düzel

Detaylı

SPORCULARDA KARDİYAK SEBEPLİ ANİ ÖLÜMLER

SPORCULARDA KARDİYAK SEBEPLİ ANİ ÖLÜMLER SPOR HEKİMLİĞİ ANABİLİM DALI SPORCULARDA KARDİYAK SEBEPLİ ANİ ÖLÜMLER DOÇ.DR.ERDEM KAŞIKCIOĞLU 1 35 yaşın altındaki sporcularda ani ölüm nedenleri 2% 1% 2% 4% 2% 2% 35% 3% 3% 3% 4% 5% 24% 10% Hipertrofik

Detaylı

UZMANLAR İÇİN AKTİVİTE KARNESİ KİŞİSEL BİLGİLER Ünvanı, adı ve soyadı Doğum yeri ve tarihi Medeni durumu Bildiği yabancı dil / diller ve derecesi Yazışma adresi ŀ Telefon Elektronik posta adresi EĞİTİMİ

Detaylı

ENFEKTİF ENDOKARDİT: KLİNİK VE EKOKARDİYOGRAFİ BULGULARI

ENFEKTİF ENDOKARDİT: KLİNİK VE EKOKARDİYOGRAFİ BULGULARI ENFEKTİF ENDOKARDİT: KLİNİK VE EKOKARDİYOGRAFİ BULGULARI Dr. Sadık Açıkel Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kardiyoloji Kliniği Türkiye Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji

Detaylı

DOĞUMSAL KALP HASTALIĞI OLAN YENİDOĞANLARDA ERKEN DÖNEM PROGNOZ

DOĞUMSAL KALP HASTALIĞI OLAN YENİDOĞANLARDA ERKEN DÖNEM PROGNOZ DOĞUMSAL KALP HASTALIĞI OLAN YENİDOĞANLARDA ERKEN DÖNEM PROGNOZ Müşerref KASAP, Özge ALTUN KÖROĞLU, Fırat ERGİN, Demet Terek, Mehmet YALAZ, Reşit Ertürk LEVENT, Yüksel ATAY, Nilgün KÜLTÜRSAY Ege Üniversitesi

Detaylı

TIPTA UZMANLIK EĞİTİMİ PROGRAMI ve UZMANLIK ÖĞRENCİSİ ÇALIŞMA KARNESİ

TIPTA UZMANLIK EĞİTİMİ PROGRAMI ve UZMANLIK ÖĞRENCİSİ ÇALIŞMA KARNESİ T.C. CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI TIPTA UZMANLIK EĞİTİMİ PROGRAMI ve UZMANLIK ÖĞRENCİSİ ÇALIŞMA KARNESİ Tıpta Uzmanlık Öğrencisinin: Adı ve Soyadı: Tıpta Uzmanlık

Detaylı

VI.DÖNEM (AİLE HEKİMLİĞİ) 12 AY KESİNTİSİZ DEVAM EDER. 15 TEMMUZ TEMMUZ 2017

VI.DÖNEM (AİLE HEKİMLİĞİ) 12 AY KESİNTİSİZ DEVAM EDER. 15 TEMMUZ TEMMUZ 2017 VI.DÖNEM (AİLE HEKİMLİĞİ) 12 AY KESİNTİSİZ DEVAM EDER. 2016-2017 BAŞLAYIŞ BİTİŞ 15 TEMMUZ 2016 14 TEMMUZ 2017 AYLARA GÖRE STAJ TARİHLERİ AŞAĞIDAKİ GİBİDİR. 1) 15.07.2016/14.09.2016 2) 15.09.2016/14.11.2016

Detaylı

KARDİYOLOJİ UZMANLIK EĞİTİMİ MÜFREDATI

KARDİYOLOJİ UZMANLIK EĞİTİMİ MÜFREDATI UZMANLIK EĞİTİMİ MÜFREDATI ÖĞRETİM ÜYELERİ Prof. Dr. Nesligül YILDIRIM /1 Prof. Dr. Haksun EBİNÇ /2 Doç. Dr. Tolga DOĞRU /3 Yrd. Doç. Dr. Vedat ŞİMŞEK /3 Yrd. Doç. Dr. Muhammet KARADENİZ /5 Yrd. Doç. Dr.

Detaylı

Yüksekte Çalışması İçin Onay Verilecek Çalışanın İç Hastalıkları Açısından Değerlendirilmesi. Dr.Emel Bayrak İç Hastalıkları Uzmanı

Yüksekte Çalışması İçin Onay Verilecek Çalışanın İç Hastalıkları Açısından Değerlendirilmesi. Dr.Emel Bayrak İç Hastalıkları Uzmanı Yüksekte Çalışması İçin Onay Verilecek Çalışanın İç Hastalıkları Açısından Değerlendirilmesi Dr.Emel Bayrak İç Hastalıkları Uzmanı Çalışan açısından, yüksekte güvenle çalışabilirliği belirleyen etkenler:

Detaylı

Olgu sunumu. Dr. Gülten AYDOĞDU TAÇOY Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı

Olgu sunumu. Dr. Gülten AYDOĞDU TAÇOY Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı Olgu sunumu Dr. Gülten AYDOĞDU TAÇOY Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı Ventriküler septal defekt İlk tanımlanma 1879 yılında En sık gözlenen doğumsal kalp anomalisi Embriyolojik

Detaylı

Hastanemizde Kardiyoloji ve Kalp Damar Cerrahisi Bölümlerinde SGK anlaşması geçerli olup, diğer bölümlerimizde özel sağlık sigortanızı kullanabilir veya bireysel ödeme yapabilirsiniz. Özel TOBB ETÜ Hastanesi

Detaylı

Ölçme Değerlendirme. Yöntem ve gereç:

Ölçme Değerlendirme. Yöntem ve gereç: Ölçme Değerlendirme Amaç: Uzmanlık öğrencilerinin aldığı eğitimin, AH uzmanlık eğitimi çekirdek müfredat başlıkları ile uyumu açısından değerlendirilmesi. Hedefler: uzmanlık öğrencisinin; bilgi tutum beceri

Detaylı

T. C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2015-2016 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM III

T. C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2015-2016 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM III T. C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2015-2016 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM III III. KURUL DERS PROGRAMI DOLAŞIM SOLUNUM SİSTEMİ 14 ARALIK 2015 22 OCAK 2016 (6 Hafta) Dekan Baş Koordinatör

Detaylı

ACS de yeni biyolojik markırlar MEHMET KOŞARGELİR HNH 2014-DEDEMAN

ACS de yeni biyolojik markırlar MEHMET KOŞARGELİR HNH 2014-DEDEMAN ACS de yeni biyolojik markırlar MEHMET KOŞARGELİR HNH 2014-DEDEMAN Biyomarkırlar (Tanı) Sınıf 1: Faydalı (Kanıt seviyesi:a) Kardiak spesifik troponin (troponin I veya T hangisi kullanılıyorsa) ACS semptomları

Detaylı

YILDIRIM /1 /2 /3 /4 /5 KOD DERS ADI

YILDIRIM /1 /2 /3 /4 /5 KOD DERS ADI KAR 16 KARDİYOLOJİ Dr. Haksun EBİNÇ /1 Dr. Mehmet Tolga DOĞRU /2 Dr. Murat TULMAÇ /3 Dr. Vedat ŞİMŞEK /4 Dr. Nesligül YILDIRIM /5 KOD DERS ADI ÖÜ T P KREDİ AKTS KAR 7001 SEMİNER SAATİ (Her Öğretim Üyesi

Detaylı

ASTIM «GINA» Dr. Bengü MUTLU SARIÇİÇEK

ASTIM «GINA» Dr. Bengü MUTLU SARIÇİÇEK ASTIM «GINA» Dr. Bengü MUTLU SARIÇİÇEK ASTIM Dünya genelinde 300 milyon kişiyi etkilediği düşünülmekte Gelişmiş ülkelerde artan prevalansa sahip Hasta veya toplum açısından yüksek maliyetli bir hastalık

Detaylı

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ TIBBİ BİYOKİMYA ANABİLİM DALI TIBBİ BİYOKİMYA UZMANLIK EĞİTİMİ ÇEKİRDEK PROGRAMI

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ TIBBİ BİYOKİMYA ANABİLİM DALI TIBBİ BİYOKİMYA UZMANLIK EĞİTİMİ ÇEKİRDEK PROGRAMI HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ TIBBİ BİYOKİMYA ANABİLİM DALI TIBBİ BİYOKİMYA UZMANLIK EĞİTİMİ ÇEKİRDEK PROGRAMI AMAÇ: Anabilim Dalımızda tıpta uzmanlık eğitiminin amacı, temel ve tıbbi biyokimya

Detaylı

AKUT KORONER SENDROMLARDA OLASILIK SKORLARI VE STRES TESTLERİNİN KULLANIMI

AKUT KORONER SENDROMLARDA OLASILIK SKORLARI VE STRES TESTLERİNİN KULLANIMI AKUT KORONER SENDROMLARDA OLASILIK SKORLARI VE STRES TESTLERİNİN KULLANIMI Yrd. Doç. Dr. Arif Onur EDEN ERZİNCAN ÜNİVERİSTESİ TIP FAKÜLTESİ ACİL TIP ANABİLİM DALI AKUT KORONER SENDROM (AKS) Tanı Kriterleri:

Detaylı

Kardiyak Problemler ve Karaciğer Nakli

Kardiyak Problemler ve Karaciğer Nakli Kardiyak Problemler ve Karaciğer Nakli Dr. Hüseyin İlksen TOPRAK Karaciğer Nakli Enstitüsü Problem Karaciğer nakli Kardiyak Problemler Hasta Sayısı Giderek Artıyor KC Problemi KPB New York Eyaletinde 1998

Detaylı

1-Radyolojide Fizik Prensipler Amaç:Radyolojide kullanılan görüntüleme sistemlerinin fiziksel çalışma prensiplerinin öğretilmesi amaçlanmıştır.

1-Radyolojide Fizik Prensipler Amaç:Radyolojide kullanılan görüntüleme sistemlerinin fiziksel çalışma prensiplerinin öğretilmesi amaçlanmıştır. RADYOLOJİ STAJINDA ANLATILAN DERS KONULARI 1-Radyolojide Fizik Prensipler Amaç:Radyolojide kullanılan görüntüleme sistemlerinin fiziksel çalışma prensiplerinin öğretilmesi amaçlanmıştır. -Hangi organ incelemesinde

Detaylı

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2017-2018 EĞİTİM YILI DÖNEM IV ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI STAJ EĞİTİM PROGRAMI Eğitim Başkoordinatörü: Doç. Dr. Erkan Melih Şahin Dönem Koordinatörü:

Detaylı

T.C. ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HEMŞİRELİK ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL ZORUNLU DERSLER

T.C. ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HEMŞİRELİK ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL ZORUNLU DERSLER T.C. ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HEMŞİRELİK ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL ZORUNLU DERSLER PSH 501 - Ruh Sağlığı ve Psikiyatri Hemşireliği Temelleri

Detaylı

4. S I N I F - 2. G R U P 1. D E R S K U R U L U

4. S I N I F - 2. G R U P 1. D E R S K U R U L U (Hematoloji, Tıbbi Onkoloji, Radyasyon Onkolojisi, Algoloji,, Kalp ve Damar Cerrahisi, Göğüs Hastalıkları, Göğüs Cerrahisi, Nükleer Tıp) H E M A T O L O J İ - O N K O L O J İ, D O L A Ş I M V E S O L U

Detaylı

T.C. BÜLENT ECEVĠT ÜNĠVERSĠTESĠ TIP FAKÜLTESĠ ÖĞRETĠM YILI DÖNEM IV KARDĠYOLOJĠ STAJ PROGRAMI. Prof. Dr. Taner Bayraktaroğlu

T.C. BÜLENT ECEVĠT ÜNĠVERSĠTESĠ TIP FAKÜLTESĠ ÖĞRETĠM YILI DÖNEM IV KARDĠYOLOJĠ STAJ PROGRAMI. Prof. Dr. Taner Bayraktaroğlu T.C. BÜLENT ECEVĠT ÜNĠVERSĠTESĠ TIP FAKÜLTESĠ 2015-2016 ÖĞRETĠM YILI DÖNEM IV KARDĠYOLOJĠ STAJ PROGRAMI Dekan Prof. Dr. Taner Bayraktaroğlu Dekan Yardımcıları Prof. Dr. Ferruh Niyazi Ayoğlu Prof. Dr. Şükrü

Detaylı

TÜRK CERRAHİ YETERLİK KURULU

TÜRK CERRAHİ YETERLİK KURULU TÜRK CERRAHİ YETERLİK KURULU EĞİTİM KURUMLARI VE PROGRAMI DEĞERLENDİRME KOMİSYONU Form-1 EĞİTİM KURUMU (ANABİLİM DALI/KLİNİK) ve PROGRAMI DEĞERLENDİRME FORMU (UEMS ve ACGME Eğitim Kurumları değerlendirme

Detaylı

FALLOT TERALOJİSİ. Yard. Doç. Dr. Aşkın Ender TOPAL

FALLOT TERALOJİSİ. Yard. Doç. Dr. Aşkın Ender TOPAL FALLOT TERALOJİSİ Yard. Doç. Dr. Aşkın Ender TOPAL Siyanotik konjenital kalp hastalıkları içinde en yaygın olanıdır. Konjenital kalp hastalıklarının %7.3 ünü oluşturur. Etyolojide kesin bir neden bilinmemekle

Detaylı

İnfektif Endokardit 2015 Rehberi nde neler değişti?

İnfektif Endokardit 2015 Rehberi nde neler değişti? İnfektif Endokardit 2015 Rehberi nde neler değişti? Dr. Özlem Kurt Azap Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD KLİMİK 2016, 30. YIL KURULTAYI 1 Sunum planı

Detaylı

SANKO ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS KURULU 203: KALP-DAMAR SİSTEMİ VE HASTALIKLARI

SANKO ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS KURULU 203: KALP-DAMAR SİSTEMİ VE HASTALIKLARI Ders Kurulu Başkanı: Prof. Dr. Zarema Karben / Kardiyoloji Başkan Yardımcıları: Yrd. Doç. Dr. Hakan Darıcı / Histoloji ve Embriyoloji Yrd. Doç. Dr. Alper Serçelik / Kardiyoloji Üyeler: Prof. Dr. Lütfi

Detaylı

Perfüzyon Teknikleri Programı Ders İçeriği

Perfüzyon Teknikleri Programı Ders İçeriği Perfüzyon Teknikleri Programı Ders İçeriği DERSİN ADI DERSİN KATEGORİSİ SÜRE Perfüzyon I Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Perfüzyon Teknikleri Programı 1. Yarıyıl ZORUNLU DERS MESLEK DERSİ SEÇMELİ DERS Anatomi

Detaylı

ÖĞRENİM HEDEFLERİ Öğrenciler 4. ve 5. sınıf stajları sonunda;

ÖĞRENİM HEDEFLERİ Öğrenciler 4. ve 5. sınıf stajları sonunda; 4. SINIF ve 5. SINIF VE Staj kurullarında öğrencilerin farklı kliniklerde, uygun sürelerde gerçekleştireceği stajlarda hastaların öyküsünü alma ve sistemik muayenesini yapma, hekimlik uygulamalarını geliştirme,

Detaylı

KALP SAĞLI. Prof. Dr. Dilek Ural. Kardiyoloji Anabilim Dalı

KALP SAĞLI. Prof. Dr. Dilek Ural. Kardiyoloji Anabilim Dalı GÜNÜMÜZDE KALP SAĞLI LIĞI Prof. Dr. Dilek Ural Kocaeli Üniversitesi Tıp T p Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı XX. YÜZYILY 20. YY Sonunda Doğumdan İtibaren Beklenen Yaşam am SüresiS Kaynak: Healthy People

Detaylı

YOĞUN BAKIM ÜNİTELERİNDE GÖREV YAPAN SAĞLIK PERSONELİNİN EĞİTİMİNE VE SERTİFİKALANDIRILMASINA DAİR YÖNERGE

YOĞUN BAKIM ÜNİTELERİNDE GÖREV YAPAN SAĞLIK PERSONELİNİN EĞİTİMİNE VE SERTİFİKALANDIRILMASINA DAİR YÖNERGE YOĞUN BAKIM ÜNİTELERİNDE GÖREV YAPAN SAĞLIK PERSONELİNİN EĞİTİMİNE VE SERTİFİKALANDIRILMASINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukukî Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 - Bu Yönergenin amacı; Sağlık

Detaylı

KARDİYOJENİK ŞOK ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KARDİYOLOJİ ANABİLİM DALI

KARDİYOJENİK ŞOK ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KARDİYOLOJİ ANABİLİM DALI KARDİYOJENİK ŞOK ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KARDİYOLOJİ ANABİLİM DALI KARDİYOJENİK ŞOK-TANIM Ø Kardiyojenik şok (KŞ), kardiyak yetersizliğe bağlı uç-organ hipoperfüzyonudur. Ø KŞ taki hemodinamik

Detaylı

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ YOĞUN BAKIM ANESTEZİYOLOJİ YOĞUN BAKIM ÜNİTESİ İNTÖRN DOKTOR STAJ KARNESİ

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ YOĞUN BAKIM ANESTEZİYOLOJİ YOĞUN BAKIM ÜNİTESİ İNTÖRN DOKTOR STAJ KARNESİ BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ YOĞUN BAKIM ANESTEZİYOLOJİ YOĞUN BAKIM ÜNİTESİ İNTÖRN DOKTOR STAJ KARNESİ İNTÖRN DOKTORUN ADI-SOYADI İNTÖRN DOKTOR İLETİŞİM BİLGİLERİ GSM: e-mail: YOĞUN BAKIM STAJI BAŞLAMA

Detaylı

Prof. Dr. Demir Budak Dekan. Eğitim Koordinatörü: Prof. Dr. Asiye Nurten 2015 2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI DERS KURULU 2

Prof. Dr. Demir Budak Dekan. Eğitim Koordinatörü: Prof. Dr. Asiye Nurten 2015 2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI DERS KURULU 2 Yeni Yüzyıl Üniversitesi TIP FAKÜLTESİ Prof. Dr. Demir Budak Dekan Eğitim Koordinatörü: Prof. Dr. Asiye Nurten 215 216 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI DERS KURULU 2 DERS KURULU YÜRÜTME KURULU DÖNEM III KOORDİNATÖRÜ:

Detaylı

Hasar Kontrol Cerrahisi yılında Rotonda ve Schwab hasar kontrol kavramını 3 aşamalı bir yaklaşım olarak tanımlamışlardır.

Hasar Kontrol Cerrahisi yılında Rotonda ve Schwab hasar kontrol kavramını 3 aşamalı bir yaklaşım olarak tanımlamışlardır. Doç. Dr. Onur POLAT Hasar Kontrol Cerrahisi 1992 yılında Rotonda ve Schwab hasar kontrol kavramını 3 aşamalı bir yaklaşım olarak tanımlamışlardır. Hasar Kontrol Cerrahisi İlk aşama; Kanama ve kirlenmenin

Detaylı

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ Dönem IV Anesteziyoloji ve Reanimasyon Staj Eğitim Programı Genel Bilgiler: Staj süresi: 2 hafta ÇOMÜ kredisi: AKTS kredisi: 4 kredi 3 kredi Eğitim Başkoordinatörü: Dönem 4 Koordinatörü: Koordinatör Yardımcısı:

Detaylı

Sık ventriküler ekstra vurulara yaklaşım

Sık ventriküler ekstra vurulara yaklaşım Sık ventriküler ekstra vurulara yaklaşım Dr. İlknur CAN Meram Tıp Fakültesi, KONYA 3. Atriyal Fibrilasyon Zirvesi Sık VES tanımı >30/saat.Lown B, et al. Circulation 1971 >60/saat.Kennedy HL, et al. NEJM,

Detaylı

Acil Serviste NSTEMI Yönetimi. Dr. Özer Badak

Acil Serviste NSTEMI Yönetimi. Dr. Özer Badak Acil Serviste NSTEMI Yönetimi Dr. Özer Badak Sağ koroner Arter (RCA) Sol sirkumfleks Arter (LCx) Sol ön inen koroner arter (LAD) OLGU 3 Ö. Badak BAŞVURU Göğüs ağrısı / göğüste rahatsızlık hissi Bay Mehmet

Detaylı

Pacemaker Tipi Elektrodun Yeri Pulse Jeneratörünün Yeri. Eşanlamı

Pacemaker Tipi Elektrodun Yeri Pulse Jeneratörünün Yeri. Eşanlamı Đçerik Senkop ve kardiyak pacing Dr.Mustafa Keşaplı Antalya EAH Acil Tıp Kliniği Mayıs 2011 Tanım Sınıflama Kardiak senkop Pace endikasyonları Pacing 2 Tavsiye sınıfları Kanıt düzeyleri 3 4 senkop Tanım

Detaylı

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İNTÖRNLÜK ÖĞRENCİLERİNİN EĞİTİM VE ÖĞRETİMİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İNTÖRNLÜK ÖĞRENCİLERİNİN EĞİTİM VE ÖĞRETİMİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İNTÖRNLÜK ÖĞRENCİLERİNİN EĞİTİM VE ÖĞRETİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1. Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi intörnlük

Detaylı

ÖĞRETĠM YILI KALP DAMAR CERRAHĠ ANABĠLĠM DALI SEMĠNER PROGRAMI

ÖĞRETĠM YILI KALP DAMAR CERRAHĠ ANABĠLĠM DALI SEMĠNER PROGRAMI 2011-2012 ÖĞRETĠM YILI KALP DAMAR CERRAHĠ ANABĠLĠM DALI SEMĠNER PROGRAMI Tarih Saat Yer KonuĢmacı Konu BaĢlığı 07.09.2011 08:00-14.09.2011 08:00-21.09.2011 08:00-28.09.2011 08:00-05.10.2011 08:00-12.10.2011

Detaylı

CUMHURĠYET ÜNĠVERSĠ TIP FAKÜLTESĠ KARDĠYOLOJĠ BÖLÜMÜ DERS BĠLGĠLERĠ FORMU

CUMHURĠYET ÜNĠVERSĠ TIP FAKÜLTESĠ KARDĠYOLOJĠ BÖLÜMÜ DERS BĠLGĠLERĠ FORMU EK-2 CUMHURĠYET ÜNĠVERSĠ TIP FAKÜLTESĠ KARDĠYOLOJĠ BÖLÜMÜ DERS BĠLGĠLERĠ FORMU Bölüm Kardiyoloji Yıl/yarıyıl 6/1-2 Dersin adı Ders düzeyi (önlisans, lisans,vb) Dersin türü (Z/S) Dersin dili Kodu Kardiyoloji

Detaylı

T. C. MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM III DOLAŞIM VE SOLUNUM SİSTEMLERİ DERS KURULU

T. C. MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM III DOLAŞIM VE SOLUNUM SİSTEMLERİ DERS KURULU T. C. MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2015 2016 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM III DOLAŞIM VE SOLUNUM SİSTEMLERİ DERS KURULU ( 2. ) DERS KURULU (19 EKİM 2015-27 KASIM 2015) DERS PROGRAMI T.

Detaylı

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ 2017-2018 Eğitim Yılı Dönem V Kalp ve Damar Cerrahisi Stajı (515) Eğitim Programı Eğitim Başkoordinatörü: Doç. Dr. Erkan Melih ŞAHİN Dönem Koordinatörü: Doç. Dr. Coşkun

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı. Romatoloji Bilim Dalı Olgu Sunumu 28 Haziran 2016 Salı

Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı. Romatoloji Bilim Dalı Olgu Sunumu 28 Haziran 2016 Salı Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Romatoloji Bilim Dalı Olgu Sunumu 28 Haziran 2016 Salı Yandal Ar. Gör. Uzm. Dr. Kübra Öztürk Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi

Detaylı

KULAK BURUN BOĞAZ ANABİLİM DALI TIPTA UZMANLIK EĞİTİM PROGRAMLARI. KBB-007 KBB Ab.D. Burun ve Paranazal Sinüs Hastalıkları Teorik Dersleri

KULAK BURUN BOĞAZ ANABİLİM DALI TIPTA UZMANLIK EĞİTİM PROGRAMLARI. KBB-007 KBB Ab.D. Burun ve Paranazal Sinüs Hastalıkları Teorik Dersleri KULAK BURUN BOĞAZ ANABİLİM DALI TIPTA UZMANLIK EĞİTİM PROGRAMLARI KBB-001: KBB Ab.D. KBB nin temelleri Teorik Dersleri KBB-002: KBB Ab.D. Seminer, Makale ve Olgu tartışması saati KBB-003: KBB Ab.D. KBB

Detaylı

HEMŞİRELİK DOKTORA PROGRAMI

HEMŞİRELİK DOKTORA PROGRAMI HEMŞİRELİK DOKTORA PROGRAMI DOKTORA PROGRAMINA GİRİŞ KOŞULLARI Hemşirelik, Ebelik, Sağlık Memurluğu Programlarında Lisans eğitimi alarak Hemşirelik veya herhangi bir programda yüksek lisans yapmış olmak.

Detaylı

T. C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM III

T. C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM III T. C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2016-2017 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM III III. KURUL DERS PROGRAMI DOLAŞIM SOLUNUM SİSTEMİ 12 ARALIK 2016 20 OCAK 2017 (6 Hafta) Dekan Baş Koordinatör

Detaylı

Sevgi ve Saygılarımla Prof.Dr.Nuray ENÇ Editör

Sevgi ve Saygılarımla Prof.Dr.Nuray ENÇ Editör EDİTÖRDEN Sayın meslektaşlarım, uzun bir aradan sonra tekrar birlikteyiz. Maalesef yeterli sayıda yazı bizlere iletilmediği için hedeflediğimiz düzen ve sıklıkta yayım yapamıyoruz. Sizlerin kardiyovasküler

Detaylı

1. Amaç: Bu talimat, UÜ-SK ya başvuran çocuk hastalara detaylı tıbbi değerlendirme yapılmasına yönelik bir sistem oluşturmayı amaçlamaktadır.

1. Amaç: Bu talimat, UÜ-SK ya başvuran çocuk hastalara detaylı tıbbi değerlendirme yapılmasına yönelik bir sistem oluşturmayı amaçlamaktadır. 1 / 5 1. Amaç: Bu talimat, UÜ-SK ya başvuran çocuk a detaylı tıbbi değerlendirme yapılmasına yönelik bir sistem oluşturmayı amaçlamaktadır. 2. Kapsam: Bu talimat çocuk ın değerlendirilmesine ilişkin faaliyetleri

Detaylı

Dersin Amaçları Dersin İçeriği. Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Hafta Konu Ön Hazırlık Öğretme Metodu

Dersin Amaçları Dersin İçeriği. Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Hafta Konu Ön Hazırlık Öğretme Metodu Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : ENTEGRE DERSLER-1 Ders No : 0130040006 Teorik : 34 Pratik : 0 Kredi : 34 ECTS : 52 Ders Bilgileri Ders Türü - Seçiniz - Öğretim

Detaylı

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ Dönem VI Ön Hekimlik İç Hastalıkları (Zorunlu) Uygulama Dilimi Eğitim Programı Eğitim Başkoordinatörü: Dönem Koordinatörü: Koordinatör Yardımcısı: Doç. Dr. Erkan Melih ŞAHİN Doç. Dr. Erkan Melih ŞAHİN

Detaylı

Prof. Dr. Binali MAVİTAŞ Dicle Üniverstiesi Tıp Fakültesi Kalp ve Damar Cerrahisi A.D.

Prof. Dr. Binali MAVİTAŞ Dicle Üniverstiesi Tıp Fakültesi Kalp ve Damar Cerrahisi A.D. Prof. Dr. Binali MAVİTAŞ Dicle Üniverstiesi Tıp Fakültesi Kalp ve Damar Cerrahisi A.D. Endotel zedelenmesi ATEROSKLEROZ Monositlerin intimaya göçü Lipid yüklü makrofajlar Sitokinler İntimaya kas h. göçü

Detaylı

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KLİNİK TIP BİLİMLERİ ÖĞRENCİLERİNİN STAJ EĞİTİM VE ÖĞRETİMİ YÖNERGESİ

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KLİNİK TIP BİLİMLERİ ÖĞRENCİLERİNİN STAJ EĞİTİM VE ÖĞRETİMİ YÖNERGESİ BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KLİNİK TIP BİLİMLERİ ÖĞRENCİLERİNİN STAJ EĞİTİM VE ÖĞRETİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1. Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp

Detaylı

HEMŞİRELİK YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

HEMŞİRELİK YÜKSEK LİSANS PROGRAMI HEMŞİRELİK YÜKSEK LİSANS PROGRAMI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI NA GİRİŞ KOŞULLARI : Sağlık Bilimleri Fakültesi, Sağlık veya Hemşirelik Yüksekokulları, Hemşirelik, Sağlık Memurluğu ve Ebelik Programları mezunu

Detaylı

TORAKS DEĞERLENDİRME KABUL ŞEKLİ 2 (Bildiri ID: 64)/OLGU BİLDİRİSİ: MEME KANSERİ İÇİN RADYOTERAPİ ALMIŞ OLGUDA RADYASYON PNÖMONİSİ

TORAKS DEĞERLENDİRME KABUL ŞEKLİ 2 (Bildiri ID: 64)/OLGU BİLDİRİSİ: MEME KANSERİ İÇİN RADYOTERAPİ ALMIŞ OLGUDA RADYASYON PNÖMONİSİ TORAKS DEĞERLENDİRME ŞEKLİ 2 ( ID: 64)/OLGU Sİ: MEME KANSERİ İÇİN RADYOTERAPİ ALMIŞ OLGUDA RADYASYON PNÖMONİSİ SONRASINDA GELİŞEN ORGANİZE PNÖMONİ (OP/ BOOP) Poster 3 ( ID: 66)/Akut Pulmoner Emboli: Spiral

Detaylı

Dr Talip Asil Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı

Dr Talip Asil Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı Dr Talip Asil Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı Karotis Arter Hastalığı İskemik İnmelerin yaklaşık %20-25 inde karotis arter darlığı Populasyonda yaklaşık %2-8 oranında

Detaylı

4. SINIF 1.KURUL 3.Döngü

4. SINIF 1.KURUL 3.Döngü 4. SINIF 1.KURUL 3.Döngü GRUP 3 DERS PROGRAMI Hematoloji-Onkoloji,Dolaşım ve Solunum Sistemi Hastalıkları 1 H E M A T O L O J İ - O N K O L O J İ, D O L A Ş I M V E S O L U N U M S İ S T E M İ H A S T

Detaylı

Kalp Kapak Hastalıkları

Kalp Kapak Hastalıkları BR.HLİ.085 içerisinde kanın bulunduğu dört odacık vardır. Bunlardan ikisi sağ, ikisi ise sol kalp yarımında bulunur. Kalbe gelen kan önce sağ atriuma gelir ve kalbin sağ kulakcığı ve sağ karıncığı arasında

Detaylı

T. C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM III III. KURUL DERS PROGRAMI DOLAŞIM - SOLUNUM SİSTEMİ

T. C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM III III. KURUL DERS PROGRAMI DOLAŞIM - SOLUNUM SİSTEMİ T. C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2014-2015 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM III III. KURUL DERS PROGRAMI DOLAŞIM - SOLUNUM SİSTEMİ 29 Aralık 2014 27 Şubat 2015 (7 Hafta+Yarı Yıl Tatili) Dekan

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sayı : B.10.0.THG.0.10.0.THG.012.00.03-216/99/ Konu : Yoğun Bakım Hemşireliği 13.05.2008/ 17438 Eğitim Programı Uygulama Yönergesi BAKANLIK MAKAMINA

Detaylı

UÜ-SK KALP VE DAMAR CERRAHİSİ ANABİLİM DALI HİZMET KAPSAMI

UÜ-SK KALP VE DAMAR CERRAHİSİ ANABİLİM DALI HİZMET KAPSAMI Rev. No : 03 Rev.Tarihi : 28 Şubat 2012 1 / 6 1. HİZMET : Kalp ve Damar Cerrahisi AD, her yaş grubundaki ayaktan ve yatan hastalara tanı ve tedavi hizmetleri sunmaktadır. Bu hizmet haftada 7 gün ve 24

Detaylı

SANKO ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS KURULU 203: KALP-DAMAR SİSTEMİ VE HASTALIKLARI

SANKO ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS KURULU 203: KALP-DAMAR SİSTEMİ VE HASTALIKLARI Ders Kurulu Başkanı: Prof. Dr. Zarema Karben / Kardiyoloji Başkan Yardımcıları: Yrd. Doç. Dr. Necla Benlier / Tıbbi Farmakoloji Yrd. Doç. Dr. Alper Serçelik / Kardiyoloji Üyeler: / Prof. Dr. Şahin A. Sırmalı

Detaylı

DÖNEM IV DERS PROGRAMI

DÖNEM IV DERS PROGRAMI SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KALP VE DAMAR CERRAHİSİ A.D. BAŞKANLIĞI SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KALP VE DAMAR CERRAHİSİ KLİNİĞİ 2013-2014 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI DÖNEM IV

Detaylı

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ GENEL CERRAHİ A.D. İNTÖRN DOKTOR STAJ KARNESİ

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ GENEL CERRAHİ A.D. İNTÖRN DOKTOR STAJ KARNESİ BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ GENEL CERRAHİ A.D. İNTÖRN DOKTOR STAJ KARNESİ İNTÖRN DOKTORUN ADI-SOYADI İNTÖRN DOKTOR İLETİŞİM BİLGİLERİ GSM: e-mail: GENEL CERRAHİ STAJI BAŞLAMA TARİHİ GENEL CERRAHİ

Detaylı

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ AİLE HEKİMLİĞİ ANABİLİM DALI

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ AİLE HEKİMLİĞİ ANABİLİM DALI KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ AİLE HEKİMLİĞİ ANABİLİM DALI ASİSTAN KARNESİ ARALIK 2013, TRABZON Doç. Dr. Turan Set 0 İÇİNDEKİLER ASİSTAN KARNESİ... 2 AİLE HEKİMLİĞİ... 3 İÇ HASTALIKLARI...

Detaylı