KOB ler için Sa l ve Güvenli i Yönetim Rehberi: Risk De erlendirmesi, SG Performans zleme ve Sa l k Tehlikeleri N AAT SEKTÖRÜ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KOB ler için Sa l ve Güvenli i Yönetim Rehberi: Risk De erlendirmesi, SG Performans zleme ve Sa l k Tehlikeleri N AAT SEKTÖRÜ"

Transkript

1 KOB ler için Sal ve Güvenlii Yönetim Rehberi: Risk Deerlendirmesi, SG Performans zleme ve Salk Tehlikeleri NAAT SEKTÖRÜ

2 Bu rehber, Avrupa Birlii ve Türkiye Cumhuriyeti tarafndan finanse edilen SGP (Türkiye`de yerlerinde Sal ve Güvenlii Koullarnn yiletirilmesi Projesi - TR /001) kapsamnda hazrlanmtr. Aada ismi geçen teknik uzmanlar SGP kapsamnda bu rehberin hazrlanmasna katkda bulunmulardr: Antero Vahapassi, Takm Lideri Nick Hardie, Kilit Uzman Dr. Heikki Laitinen, Kilit Uzman Mr. Bob Stevenson, Ksa Dönemli Uzman Doç. Dr. Yasin Dursun Sar, Uzun Dönemli Uzman Doç. Dr. Mehmet Sar, Uzun Dönemli Uzman Hulusi Erdem, Uzun Dönemli Uzman Dr. Brigitte Froneberg, Kilit Uzman Dr. Linda Matisane, Ksa Dönemli Uzman Dr. Cebrail imek, Uzun Dönemli Uzman Dr. Kadir Atl, Uzun Dönemli Uzman Dilek Demirkol, Dil Asistan Saliha Rodoplu, Dil Asistan Bu yayna saladklar destek, deerli yorum ve düzeltmeleri için, bata Sal ve Güvenlii Genel Müdürü ve ayn zamanda Kdemli Program Yöneticisi Sayn Kasm ÖZER ve Sal ve Güvenlii Genel Müdür Yardmcs Sayn smail Gerim olmak üzere aada yer alan Proje Koordinasyon Birimi üyelerine teekkürlerimizi sunarz: Sayn N. Burcu Ünal, SG Uzman Sayn Ali Rza Ergun, SG Uzman Sayn M. Furkan Kahraman, SG Uzman Yard. Sayn Fatma Nur Baayar, SG Uzman Yard. Sayn Nuri Vidinli, Tabip Rehberin Risk Deerlendirmesi ne ilikin bölümü, 3T Results Ltd. Finlandiya nn izniyle tercüme edilmitir. Bu yayn Avrupa Birlii nin mali desteiyle hazrlanmtr. Yaynn içeriinden yalnz Danman firma sorumlu olup hiçbir ekilde Avrupa Birlii nin görülerini yanstmamaktadr.. 2

3 ÖNSÖZ Deerli KOB ler, Türkiye de yerlerinde Sal ve Güvenlii Koullarnn yiletirilmesi Projesi (SGP) kapsamnda gelitirilen KOB`ler için Sal ve Güvenlii Yönetim Rehberi naat Sektörü, i sal ve güvenliinin iyiletirilmesinde sistematik bir yaklam sergilemek adna pek çok adm içermektedir. KOB`lerde i sal ve güvenlii çalmalarn organizasyonel bir yapya kavuturmak ve Sal ve Güvenlii Yönetim Sistemini (SG-YS) daha etkin kullanabilmek adna gelitirilen bu Rehber ise KOB`ler için Sal ve Güvenlii Yönetim Rehberi naat Sektörü nde yer alan Tehlikelerin Belirlenmesi, Risk Deerlendirmesi ve Kontrolü (Adm 4), Salk Gözetimi (Adm 5) ve Performans zleme (Adm 6) referans alarak hazrlanmtr. Bu Rehberde; i sal ve güvenliinde önleyici temelli yaklamn en önemli adm olan Risk Deerlendirmesi, etkin bir SG-YS döngüsünün salanabilmesi için kullanlabilecek SG Performans zleme ve iyeri salk gözetiminde kaynak olabilecek Salk Tehlikeleri bölümleri yer almaktadr. Her bölüm, özellikle inaat sektöründe faaliyet gösteren KOB`ler dikkate alnarak gelitirilmitir. Rehberdeki araçlar, KOB`lerimizin hem ulusal hem de uluslararas mevzuatta yer alan Risk Deerlendirmesi, Salk Gözetimi ve Sürekli Gözden Geçirme- Performans Gözleme yükümlülüklerine yol gösterecek nitelikte hazrlanmtr. Bakanlmzn ülkemiz i sal ve güvenlii seviyesini yükseltme çalmalarn destekleyen bu Rehbere katk vermi olan tüm yerli ve yabanc uzmanlara, deerli emek ve çalmalarndan dolay teekkür ederiz. T.C. ÇALIMA VE SOSYAL GÜVENLK BAKANLII Sal ve Güvenlii Genel Müdürlüü 3

4 Ksaltmalar Listesi: AB ACG BYS BTS EKTS SG SGP SG-YS UM KKD KOAH KOB KTS KVS MDF OHSAS ÖF RD SFT TVT UV ÜSY Avrupa Birlii Akcier Grafisi Bütünleik Yönetim Sistemleri Birikimsel Travma Hastalklar El-kol Titreimi Sendromu Sal ve Güvenlii Türkiye`de yerlerinde Sal ve Güvenlii Koullarnn yiletirilmesi Projesi Sal ve Güvenlii Yönetim Sistemi yi Uygulama Merkezi Kiisel Koruyucu Donanm Kronik Obstrüktif Akcier Hastalklar Küçük ve Orta Ölçekli letme Karpal Tünel Sendromu Kardiyovasküler Sistem Orta Younlukta Lif Levha Sal ve Güvenlii Deerlendirme Serisi Önleyici Faaliyet Risk Deerlendirmesi Solunum Fonksiyon Testi Tüm Vücut Titreimi Ultraviyole Üst Solunum Yolu TABLOLAR LSTES Tablo 1. 3T Risk Deerlendirmesi Matrisi Tablo 2. Risk puanlarnn açklamalar Tablo 3. Baz inaat meslekleri-çalanlar Tablo 4. Baz inaat mesleklerinin birincil riskleri Tablo 5. naat sektöründe görülen baz salk zararllar Tablo 6. naat sektöründe en sk karlalan meslek hastalklar Tablo 7. Titreimin eller üzerindeki etkisini belirleyen faktörler Tablo 8. Yap ilerinde kullanlan farkl organik buhar kaynaklar ve salk üzerindeki etkileri EKLLER LSTES ekil 1. Sal ve Güvenlii Yönetimi Süreçleri ekil 2. Risk Deerlendirmesi süreci ve ilgili eitim ve izleme süreçleri 4

5 ÇNDEKLER ÖNSÖZ... 3 BÖLÜM 1 3T RD in naat Sektörü için 3T Risk Deerlendirmesi YERLER ÇN RSK DEERLENDRMES PLANLAMASI Sal ve Güvenlii Yönetiminin Bir Parças Olarak Risk Deerlendirmesi Bir Risk Deerlendirmesi Yöntemi Olarak 3T RD in Risk Deerlendirmesinin Planlamas RSK DEERLENDRMES METODOLOJS Tehlikelerin Belirlenmesi Risklerin Deerlendirilmesi ve Tehlikelerin Kontrolü T RD in Risk Matrisi RSK DEERLENDRMES FORMLARI VE PUANLAMA ÖRNEKLER ÖZET BÖLÜM 2 TR SGP naat Sektörü için SG Performans zleme antiyede Sal ve Güvenlii için Ön Koullar TR SGP SG Performans zleme Yönteminin Esaslar antiyede TR SGP SG Performans zleme Yönteminin Tantm Gözlem Turunun Uygulanmas Deerlendirme Kriterleri TR SGP Gözlem Formu BÖLÜM 3 SALIK TEHLKELER NAAT SEKTÖRÜNDE SALIK RSK VE TEHLKELER NAAT SEKTÖRÜNDE EN SIK KARILAILAN MESLEK HASTALIKLARI

6 6

7 BÖLÜM 1 3T RD in naat Sektörü için 3T Risk Deerlendirmesi 7

8 8

9 1. YERLER ÇN RSK DEERLENDRMES PLANLAMASI Sal ve Güvenlii Yönetiminin Bir Parças Olarak Risk Deerlendirmesi sal ve güvenlii (SG) yönetiminin içinde çeitli yönetim admlar yer almaktadr. Risk deerlendirmesi (RD) ise ekil 1 de gösterildii üzere bu admlar arasnda önemli bir yere sahiptir. Ayrca bu admlar Sal ve Güvenlii Yönetim Sistemleri (SG- YS) nin iyi bilinen ilkeleri ile uyumludur. Bu bölüm RD nin dier SG yönetimi admlar ile nasl etkileim halinde bulunduu üzerine younlamtr. Yönetimin en büyük sorumluluu SG yönetiminin ilke ve hedeflerini belirlemektir. Ayrca yönetim, iletmedeki tüm çalanlar için SG vazifelerini, sorumluluklarn ve ilgili faaliyetleri organize etmelidir. ekil 1. Sal ve Güvenlii Yönetimi Süreçleri SG yönetimi, iyeri artlarnn RD si üzerine temellendirilmitir. yerinde oluabilecek belirli risklere kar düzeltici ve önleyici tedbirler alnmaldr. Doru önlemlerin alnmas, sadece tehlikelerin ve sonucunda ortaya çkabilecek risklerin doru ve eksiksiz belirlenmesi ile mümkün olabilir. RD nin bir iyerindeki tehlikeleri ksa bir süre içerisinde yok etmesi beklenmemelidir. Tehlikeler daha ziyade uzun vadeli, devaml bir çalma ile ortadan kaldrlabilir bu duruma da devaml bir çalma ile gelinebilir, dolaysyla temel ilke devaml iyiletirme olmaldr. Ayn zamanda, yöneticilerin, iletmedeki tehlike ve riskler hakknda eitim ve iletiim destei salamas da önem tamaktadr. Bu sayede, çalanlar arasnda risk bilinci artacak ve tehlikeleri ortadan kaldrma konusunda aktif katkda bulunmalar tevik edilmi olacaktr. RD, çalma artlarnn sürekli, örnein haftada bir kez izlenmesi ile desteklenmelidir. Böylece; güvenlik davran, ergonomi, temizlik ve düzen gibi alanlarda meslek hastalklar ve i kazalarnn kökenindeki nedenlerin izlenmesi salanacaktr. Hem Türkiye de hem de Avrupa da yürürlükte olan SG mevzuat, çalma alan ve yaplan ile ilgili olas salk ve güvenlik tehlikelerini belirlemenin iverenin yükümlülüü olduu ilkesinden hareketle hazrlanmtr. Bu durumda, eer tehlikeler ortadan kaldrlamyor ise iveren sala yönelik olas etkileri deerlendirmek, hastalk ve kazalarn önüne geçebilmek için gereken kontrol önlemlerini almaldr. RD, halihazrdaki tüm kontrol önlemlerinin yeterliliini de hesaba katmak suretiyle, tehlikelerden kaynaklanan risklerin deerlendirilmesi ve kabul edilir olup olmadklarna karar verme ilemi olarak tanmlanmtr. RD süreci ekil 2 de gösterilmitir. RD, nadiren öngörülebilen ve istisnai durumlarda söz konusu olan tehlikeler de dâhil olmak üzere bir iyerindeki her türlü tehlikeyi kapsamaldr. Bu yüzden, eer iyeri yeterli uzmanla sahip deilse, iyeri dndaki uzmanlardan danmanlk talep edilmesi önerilir. Aklda tutulmas gereken önemli bir husus da udur; iki ayr iyerinde her ne kadar süreçler birbirine benzese de, barndrdklar tehlikeler ve riskler açsndan bu iyerleri birbirinin benzeri veya ayns deildir. Aslnda, bir iyerinde bulunan tehlikeler ve riskler oraya özgün olduu için, burada çalanlarn edindii tecrübe ve uzmanla bavurmak ve taleplerine kulak vermek önemlidir. Mühendisler, efler ve çalanlar veya çalan temsilcileri bu sürece dahil edilmelidir. Talimatlar ve eitim bu sürece kolaylk getirecektir. 9

10 ekil 2. Risk Deerlendirmesi süreci ve ilgili eitim ve izleme süreçleri Bir Risk Deerlendirmesi Yöntemi Olarak 3T RD in Deiik amaçlar için kullanlan yüzlerce RD yöntemi bulunmaktadr. Baz yöntemler temel olarak teknik sistemleri ve süreçleri analiz etmek için kullanlrken, bazlar da insanlarn çalma faaliyetleri ile ile ilgili ve çalma ortamndaki tehlikeleri analiz etmek için kullanlmaktadr. Ayrca belirli endüstriler için gelitirilmi yöntemler de bulunmaktadr. 3T RD in yöntemi imalat ve proses endüstrileri de dahil çeitli sektörlerde uygulanmak üzere tasarlanm, ayrca büyük irketlerin yan sra KOB lerde de kullanlabilmektedir. 3T RD in yöntemi ekil 2 de verilen RD ile ilgili admlarn yürütülmesi için genel ve kapsaml bir yöntem izlemektedir. Bir iyerinde bulunabilecek geni yelpazede risk alanlarn kapsayan çeitli modüllerden olumutur. Bu modüllerin yannda, iyerlerinde oluabilecek çeitli tehlikeleri tasvir eden, toplamda yüz civarnda maddeden oluan bir kontrol listesi içeren A-4 formlar verilmitir. Ayrca bunlara yeni maddeler ve yeni modüller eklemek de mümkündür. Bu özellik riskler için en batan aratrma yapma yükümlülüünü epeyce azaltmakta ve yanllkla önemli bir tehlikenin gözden kaçrlmas ihtimalini düürmektedir. Ayrca bu yöntem, geleneksel olaslk tanmlarnn yerine kontrol düzeylerini koyarak risk için yeni bir tanm getirmekte, böylelikle uygulamay daha kolay hale getirmektedir. Aadaki bölümler 3T RD in yönteminde izlenmesi gereken admlar detaylar ile anlatmaktadr. Risk Deerlendirmesinin Planlamas Planlama aamas RD nin sistematik ve kapsaml bir ekilde yaplmasn salamak için gereklidir. Buna ek olarak, planlama RD sürecini kolaylatrr ve hzlandrr. Planlama aadaki faaliyetleri içermelidir: Geri plan bilgilerinin edinilmesi: önceden vuku bulmu kazalar, hastalklar vb., Yönetim kadrosu ile çalanlarn taahhüdünü ve katlmn salamak, Gerekli eitimler, naat prosesini ayr aamalara / departmanlara bölmek, Risk deerlendirmesi yapmak, yiletirici önlemleri uygulamak ve izleme faaliyetleri gerçekletirmek. RD tüm çalanlar etkiler, bu yüzden RD süreci iyerindeki deiik birimlerdeki çalanlarn ihtiyaçlarna uygun hale getirilmelidir. Etkin bir deerlendirme yöntemi de, her birimdeki çalanlar (yöneticiler, efler ve içiler ve yeri geldiinde dier uzmanlar) ile potansiyel tehlikeleri tartmaktr. Bu sayede geni yelpazede uzman bilgisine eriilmi ve bu süreçteki çeitli taraflarn taahhüdü alnm olur. RD de önceden vuku bulmu kazalar ve meslek hastalklarn hesaba katmak zorunludur. Ayrca, geçmite yaplan RD ler, TR SGP performans izleme sonuçlar (TR, SGP projesi kapsamnda gelitirilmi bir performans izleme yöntemidir), ramak kala istatistikleri, çalanlarn tbbi kaytlar, malzeme güvenlik bilgi formlar (MSDS) gözden geçirilmelidir. Bunlara ek olarak sektöre yönelik kazalar ve hastalklarla ilgili yaynlar ve bunlarn önleyici tedbirleri de gözden geçirilmelidir. Yönetimin taahhüt ortaya koyamamas durumunda RD çalmalarnn verimli sonuçlar üretmedii iyi bilinen bir gerçektir. Yönetim kendi taahhüdünü, RD tartmalarna aktif olarak katlarak, i güvenlii uzmanlarna çalmalarn yürütebilmek için yetki vererek, gerekli tedbirlerin alnmas için mali destek salayarak veya gerekli üretim/süreç deiikliklerine izin vererek göstermelidir. lk aamada tehlikelerle kar karya kalan kiilerin çalanlar olmas nedeniyle çalanlarn taahhüdünü salamak da eit derecede önemlidir. Eer çalanlar ileri ile ilgili riskleri bilirlerse, uygun kiisel koruyucu donanm (KKD) kullanmak gibi gerekli önlemlerin uygulanmasna gönüllü olarak katlm göstereceklerdir. Buna ek olarak, eer tehlikelerin doas ile ilgili doru olarak bilgilendirilmilerse, tehlikelerin ortadan kaldrlmas 10

11 için pratik çözümler de üretebileceklerdir, çünkü yaptklar iin esas detaylarn ve inceliklerini baka herkesten daha iyi bilmektedirler. Bu, iyerinde SG konusunun deiik alt konular üzerine planl eitim verilmesinin önemini açkça göstermektedir. RD eitimi bir dier önemli konudur: Eer iyerinde bir i güvenlii uzman varsa, bu kiiye bir gün içinde 3T RD in yöntemi eitimi verilebilir. Günün yarsnn bir toplant odasnda teorik konular üzerinde geçirilmesi, geri kalan yarsnn ise yöntemin uygulanaca üretim bölümünde geçirilmesi tavsiye edilmektedir. Eer bir i güvenlii uzman veya daha önceden SG üzerine eitim alm herhangi biri bulunmuyorsa, dardan uzmanlara danlmas tavsiye edilir. Bu uzmanlar, çeitli potansiyel tehlikeler ile güvenli olmayan ve kabul edilemez davranlar etkin olarak saptayabildikleri için, 3T RD in yönteminin uygulamasn büyük ölçüde kolaylatracaklardr. 3T RD in küçük ölçekli bir iletmede bütününde bölümlere ayrmadan uygulanabilir. Fakat genellikle, bir inaat sürecini aamalara bölmek ve her bir aama için ayr ayr RD yapmak daha iyi bir fikirdir. RD nin tamamn yapmak iletmenin ya da antiyenin büyüklüüne bal olarak bir kaç gün sürebilir. RD yi SG den sorumlu bir çalan veya bir i güvenlii uzman yapmaldr. Varsa iyeri hekimi, yönetim kadrosundan bir temsilci ve çalan temsilcisi deerlendirme sürecine katlmaldr. Deerlendirme yaplacak bölümler, ef ve çalanlarla görüülerek gezilmelidir. naat çalmalarna özgü tehlikeleri belirlemek için ayrca bir beyin frtnas oturumu düzenlenebilir. Sk sk deil ama zaman zaman yaplan ilerle ilgili tehlikeler de göz önünde bulundurulmaldr. Ayrca ar derecede kötü hava koullar gibi nadir rastlanan olaylar da dikkate alnmaldr. Risklerin deerlendirilebilmesi için iletme yöneticisi veya yönetim kadrosundan bir temsilcinin, i güvenlii uzmanlarnn, iyeri hekimleri ve ilgili mühendislerin ve eflerin de katld bir beyin frtnas oturumu daha düzenlenmesi gerekmektedir. Bu aamada, tehlikelerin ortadan kaldrlmas veya kontrol altna alnmas için alnacak önlemler planlanr. Son olarak, belirlenen önlemler onay için yönetime sunulur. Onaylandktan sonra, bu önlemlerin uygulanmas ve mevcut durumun izlenmesi yönetimin sorumluluudur. Yöneticiler, uygun KKD kullanm, yeni benimsenen bir güvenlik talimat gerei raflarn temizliinin ve düzeninin salanmas vs. konularda uygulamay salamaldrlar. 2. RSK DEERLENDRMES METODOLOJS Tehlikelerin Belirlenmesi Tehlikelerin belirlenmesi, RD için çok önemli bir admdr. Eer herhangi bir tehlike yok saylm veya fark edilmemi ise, sonucunda ortaya çkacak riskler ele alnamaz ve hiçbir önleyici tedbir deerlendirilemez; böyle bir yetersizliin sonuçlar çok ar olabilir. Bu nedenle, tüm tehlikelerin kapsaml bir ekilde ele alnmas bir zorunluluktur. Daha önce de ifade edildii üzere, alan bilgilerini bir araya getirmek iyi bir fikirdir. Bu bilgileri edinebileceiniz birkaç yer: geçmi ve potansiyel meslek hastalklar konusundaki bilgiler için çalanlarn salk raporlar, geçmite meydana gelen kazalarn ve ramak kalanlarn kaytlar, kimyasal maddelerin zararl etkileri ile ilgili bilgi içeren malzeme güvenlik bilgi formlarnn, gürültü ve hava ölçümleri gibi iyerindeki zararl, tehlikeli ve fiziksel baskya yol açan faktörlerin ölçüm sonuçlar, ilgili önlemlerin de yer ald geçmi RD sonuçlar, performans izleme çalmalarnn sonuçlardr. Alan bilgileri toplandktan ve gözden geçirildikten sonra, iletme içinde çalan veya dardan hizmet alnan i güvenlii uzmanlar tarafndan saha turlar yaplmal ve potansiyel tehlikeleri belirlemek için süreçler gözlemlenmelidir. Bunun için her bir modülde yer alan kontrol listelerindeki maddeler ayr ayr ele alnmaldr. Her maddeyi ele alrken, uzmanlar iyerinde gözlem yapmal; mühendislerle, eflerle ve gerekirse çalanlarla görümelidirler. Zaman zaman ya da periyodik olarak yaplan faaliyetler hakknda konuulmaldr. Bahsedilen faaliyetler arasnda tünel kalp, antiye kurulumu, nakliye, iin kesintiye uramas ve dardan gelen ziyaretçiler vardr. Gözlemlenen tehlikeler ve mevcut kontrol önlemleri hakknda 3T RD in formlar üzerine not alnmaldr. Baz tehlikelerin bertaraf edilmesi veya ortadan kaldrlmas daha kolay olabilecei için gerekli önlemler çalma esnasnda kararlatrlabilir ve not edilebilir. Nispeten daha zorlu olanlar RD ve kontrol için daha sonraya ertelenmelidir. naat sektörü için hazrlanan 3T RD in, bir kontrol listesi ve her tehlikenin ksa bir tanmyla birlikte yasal gereklilikler ve iyi iyeri uygulamalarnn da özetini kapsamaktadr. Yani yöntem kendi içinde, tehlikeleri belirlemek ve riskleri deerlendirmek için gerekli olan temel SG eitim paketini ve gerek duyulan önleyici ve kontrol edici faaliyetleri içermektedir. Kontrol listesinde yer alan temel unsurlar aadakilerdir: 1. Yürüyü Yollar, Geçi Yollar, Merdiven ve Basamaklar, 2. skeleler, Geçici Platformlar ve Çalma Platformlar, 3. Dümeye ve Çarpmaya Kar Koruma, 4. Elektrik ve Aydnlatma, 5. Düzen ve Temizlik, 6. Makine ve Ekipman, 7. Yangn Güvenlii, 8. Fiziksel Tehlikeler, 9. Kimyasal Tehlikeler, 10. Kas skelet Sistemi Rahatszlklar, 11

12 11. Psiko-sosyal Stres Faktörleri, 12. lkyardm ve Acil Durum Hazrlklar, 13. Sosyal Tesisler, 14. Dier Tehlikeler. Bu 14 madde, inaat sektöründeki SG için esas oluturmaktadr. lk alt madde, kazalar önlemek açsndan önemlidir. Yedinci madde, yangn önleme ile ilgilidir. Fiziksel zorlayc faktörler ve kas iskelet sistemi rahatszlklarna yol açan zorlayc faktörler, iin büyük bir ksmnn elle yapld inaat sektörü için ana problemleri olutururlar. Toz ve hava kirliliine yol açan dier maddelerin kaynak yapma, kumlama ve boyama gibi deiik üretim aamalarnda bir araya geldii inaat sektöründe, kimyasal ve biyolojik faktörler iin doasnda vardr. Ayrca özellikle masa ba çalanlar arasnda psikososyal stres faktörleri gün geçtikçe daha önemli hale gelmektedirler. Risklerin Deerlendirilmesi ve Tehlikelerin Kontrolü Bir bölümdeki tehlikelerin belirlenmesi tamamlandktan sonra, riskler deerlendirilmelidir. Bu ilemin bir toplantda grup çalmasyla gerçekletirilmesi gerekmektedir ki; bunun için bir beyin frtnas oturumu düzenlenmesi tavsiye edilir. Burada ekip, modülde yer alan her bir maddeyi ayr ayr ele almal; potansiyel i kazalaryla meslek hastalklarnn iddetini ve olasln göz önüne alarak risk puanlarn hesaplamaldr. 3T RD in formlarnda baz maddelerin uygulanamaz veya uygun addedildiine dikkat edilmelidir. Bunlarn anlam, o maddede belirtilen tehlikenin o birim ile ilgili olup olmad veya ortada bu tehlikeyle ilgili riskin bulunup bulunmaddr. Böylece, bu durumlar için risk deerlendirmesine gerek yoktur. Öte yandan, uygun deil ibaresinin bulunduu maddeler bu tehlikelerle ilgili en az bir veya daha fazla risk olduunu belirtir. Ekip bunlar ayrntl olarak görümelidir. Bir tehlikeyi tamamen ortadan kaldracak kolay ve hzl uygulanabilir çözümler söz konusu olabilir. Bu, ekil 2 de belirtilen tehlikeyi ortadan kaldrn admna karlk gelmektedir. Alnacak önlemler belirlenmeli ve iletme yönetiminin onayna sunulmaldr. Doru uyguland takdirde bu tedbirler geride hiçbir risk brakmayacaktr; bir baka deyile, uygulamadan önce tehlike ile ilgili saptanan kaza veya hastalklarn gerçeklemesi imkansz olacaktr. Birçok tehlikeyi ortadan kaldrmak kolay deildir; bu yüzden bir bölümde bulunan çeitli risklere ilgili puanlar verebilmek için deerlendirme süreci gerekli olacaktr. Bu bilgi risk yönetimindeki öncelikleri belirlemek açsndan çok önemlidir. Uygun risk puanlar verildiinde, ilk önce hangi tehlike veya tehlikelerin ele alnaca, hangi kontrol önlemlerinin uygulanaca ve her biri için ne kadar bütçe ayrlmas gerektii gibi sorular cevaplamak daha kolay olacaktr. Bu, yönetimin ksa vadeli planlarnn yan sra uzun vadeli planlarn da yapmasn salar. Riskleri birbirleriyle karlatrmak elmalar ile armutlar karlatrmak gibidir. RD, iyerinde birbiri ile ilgisi bulunmayan ve karlatrlamaz gözüken birçok risk için etkili bir kyaslama yöntemi salamaktadr. Burada zorluk, riskin iki temel bileeninin olmasdr; iddet ve olaslk. Baz kazalarn olma olasl daha fazlayken, sonuçlar daha az iddetli; bazlarnn da olma olasl düükken sonuçlar daha iddetli olabilir. 3T RD in risk matrisi bu sorun için etkili bir çözüm salamaktadr. Yaralanma ve hastalklarn iddetlerine göre ayrlarak snflandrlmas basit denebilecek bir ilemdir. Bunun için sadece kategorilerin saysna (iddet düzeyleri) karar vermek ve bunlar arasndaki snrlar çizmek gerekir. 3T RD in yöntemi bir sonraki bölümde, örnekle açklanm belirli bir ayrm yaklamna sahiptir. Dier bir husus da yaralanma veya hastaln meydana gelme olasldr. Gelecekte yaanacak olaylarn olma ihtimalini hesaplamak zordur. Zor olmasnn birkaç nedeni vardr: ilki, iyerinde belirli bir kaza veya hastalk türüyle ilgili snrl miktarda kayt bulunmas veya hiç kayt tutulmamasdr. Bu durumda, hesaplama güvenilir sonuçlar vermez veya hesaplama yapmak imkansz hale gelir. kincisi, üretim güvenliinde seviye günden güne veya haftadan haftaya fark edilir oranda deiebilir. Örnein, bir çalann belirli bir hafta boyunca titiz olmayan davranlar sergilemesi o hafta için kaza olma ihtimalini arttrr. Potansiyel olarak iddetli bir yaralanma veya hastal- n yanllkla düük olaslkl olarak hesaplanmas, gerekli önleyici tedbirlerin alnmamas için yaygn bir neden veya bahane olmaktadr. 3T RD in de olaslk hesab, her bir tehlikeye yönelik mevcut kontrollerin kanunlar, standartlar ve iyi uygulamalar ile ne kadar uyumlu olduunun deerlendirilmesine dönütürülmütür. Bu yöntem uygulanabilir, çünkü yaygn tehlikelerin büyük bir çounluu SG yönetmelikleri ve standartlar hazrlanrken zaten deerlendirilmitir. Mevcut kontrol düzeyi yeterli ise, yaralanma veya hastalklarn ortaya çkma olasl düük olmal ve bu durumda da iyiletirmeye ihtiyaç kalmamaldr. RD yi bu yeni yöntemle yapmak çeitli avantajlar salamaktadr: Mevcut kontrol önlemlerini incelemek, gelecekte olacak olaylarn hesaplamasn yapmaktan çok daha kolaydr, Bu tür bir inceleme, yasal yükümlülükler ve iyi uygulamalara uyum salamak için ne tür iyiletirmelere ihtiyaç olduunu dorudan ortaya koymaktadr. 12

13 3T RD in Risk Matrisi 3T RD in de kullanlan yeni risk matrisi Tablo 1 de gösterilmitir. Bu geleneksel 3 puanl iddet ölçei ile yeni 3 puanl kontrol ölçeinden olumaktadr. iddet ölçei aadaki gibidir: 1. Hafif iddetli Hafif yaralanma veya rahatszlk, en fazla 3 gün çalamama. 2. Orta iddetli Uzun süreli yaralanma veya hastalk; basit yaralanmalar veya krklar gibi, En fazla 30 gün çalamama. 3. Son derece iddetli Kalc yaralanma/hastalk veya ölüm, Uzuv kayb, ikinci/üçüncü derece yanklar, kafatas çatlaklar, kanser, astm. Kontrol ölçei ise aadaki gibidir: 1. Önlem ve kontroller yeterlidir, hiçbir sorun belirmemitir. Daha ayrntl olarak: a) Makineler, aletler ve yaplar kanun ve standartlar ile uyumludur, b), salkl ve güvenli olmas için tasarlanm ve organize edilmitir, c) Çalanlar eitim alm ve gerçekten doru (güvenli) çalma uygulamalarn kullanmaktadr. 2. yiletirmeye bir miktar ihtiyaç duyulmaktadr, sorunlar belirmitir. 3. yiletirmelere ciddi ihtiyaç duyulmaktadr, sorunlar sk sk belirmektedir. Her modülde belirlenen her bir risk için, yukardaki kurallar uyarnca bir risk puanlamas yaplmaldr. 3T RD in formlarnda her bir riskin karsna puanlarn yazlmas için sütunlar bulunmaktadr. Örnein, hesaplanan iddet derecesi 3 iken mevcut kontrol düzeyi 2 olarak tahmin edilmi ise, risk puan 4 tür. Tablo 2 önleyici faaliyetlerin planlanmasnda rehber olmas için hazrlanmtr. Puan 4 ya da 5 ise, önleyici faaliyete hzla ihtiyaç duyulur. Baz durumlarda tehlikeli ekipmann kullanmna güvenlik tedbirleri uygulanana kadar ara vermek gerekli olabilir. Son derece iddetli (sonuçlar dourabilecek) bir tehlike mevcut ise ve kontrol düzeyi yeterli hale getirilmise, kontrol düzeyini yüksek tutabilmek amacyla mevcut durum izlenmelidir. Örnein, iskelede yaplan ilerde, düme tehlikesi her zaman için vardr ve korkuluk ve platformlarn durumu daima izlenmelidir. Risk puanlarnn verilmesi bittikten sonra, deerlendirme ekibi iyiletirme önlemleriyle ilgili önerileri tartmak üzere beyin frtnas oturumu yapmaldr. Çözüm önerileri ayrca 3T RD in formlarnda bulunan ilgili tablolara yazlm olmaldr. Ekip ayrca önerilen iyiletirme önlemi uygulandktan sonra azaltlacak riskin gelecekteki puann tahminen hesaplamay tercih edebilir. Böylece durumun daha iyi anlalmas beklenir. Ayrca, yönetimin incelemesi ve onaylamas için sunulabilecek, risk puanlarnn özetlendii bir belge bulunmaktadr. Yönetim tarafndan kabul edilmi önleyici faaliyetler ile ilgili baka bir özet belgesi de bulunmaktadr. Yönetim teklif edilen tedbirlerden bazlarn onaylamayabilir veya bekletebilir veya verilen puanlarla ilgili hemfikir olmayabilir. Son karar vermek yönetimin sorumluluudur. Son olarak, tüm RD sürecini yalnzca i sal ve güvenlii profesyonellerinden oluan bir ekibe yüklemek ve onlar departman yöneticileri, mühendisler ve çalanlarla yalnz brakmann iyi bir fikir olmadn belirtmek gerekir. Pek çok ülkede elde edilen deneyimler bu tarz bir yaklam benimsenmesinin gereksiz bürokrasi, çkar çatmalar, anlalmaz deerlendirme sonuçlar ve planlanan ama yerine getirilmeyen kontrol önlemleriyle sonuçlandn göstermektedir. Bu yaklamn yerine, yönetimin kendisinin de sürece dahil olduu ve ilgili tüm taraflara gerekli faaliyetlere ilikin tüm desteini vereceini bildirdii durumlarda, departman yöneticileri, mühendisler ve çalanlar, i sal ve güvenlii profesyonelleriyle ibirlii yapacak ve risklerle ilgili farkndaln oluturulmas ve koruyucu önlemlerin doru bir ekilde uygulanmas konusunda çaba sarf edeceklerdir. 13

14 Tablo 1. Yeni 3T Risk Deerlendirmesi Matrisi Yaralanma ve Hastalklarn Potansiyel iddeti Mevcut Kontrol Önlemlerinin Düzeyi Hafif Ciddi Çok Ciddi 1 Kontrol önlemleri yeterli; sorun çkmam* yiletirmeye ihtiyaç var; ara sra sorunlar çkm Kayda deer iyiletirme gerekli; sk sk sorunlar çkyor * Kontrol önlemleri aadaki durumlarda yeterli olur; a) Makine, araç, ekipman ve her türlü yapnn yasa ve standartlara uygun olmas, b) Faaliyetlerin güvenli ve salkl yürütülecek ekilde tasarlanp düzenlenmesi, c) Çalanlarn mesleki ve SG eitimi almalar ve doru (güvenli) bir ekilde çalmalar. Tablo 2. Risk puanlarnn açklamalar Mevcut Kontrol Önlemlerinin Düzeyi Kontrol önlemleri yeterli; sorun çkmam*. yiletirmeye ihtiyaç var; ara sra sorunlar çkm. Kayda deer iyiletirme gerekli; sk sk sorunlar çkyor. Yaralanma ve Hastalklarn Potansiyel iddeti Hafif Ciddi Çok Ciddi 0: Önemsiz risk 2: Küçük risk; durumu gözlemlemeye devam edin ve kolay önlemleri uygulayn. 3: Orta derece risk; uygun önemleri planlayp, uygulayn. 1: Hafif risk; durumu gözlemlemeye devam edin 3: Orta derece risk; uygun önlemleri planlayp, uygulayn. 4: Büyük risk; önlemleri hzla planlayp, uygulayn. 2: Küçük risk; sorunlarn kontrol altnda olmasn salaynz 4: Büyük risk; önlemleri hzla planlayp, uygulayn. 5: Vahim risk; derhal önlemleri planlayp, uygulayn. 14

15 3. RSK DEERLENDRMES FORMLARI VE PUANLAMA ÖRNEKLER RSK DEERLENDRMES FORMLARI letme / antiye: Tarih:.../../.2011 Deerlendirmeyi yapan: Deerlendirilen i prosesleri: Aadakiler doru mu? Yaralanma & hastalklarn potansiyel iddeti Kontrol Düzeyi No 1 Hafif 2 Ciddi 3 Vahim 1 Kontrol yeterli Kontrol yetersiz yiletirme gerekli Merdiven ve Basamaklar: yi durumda, yalnzca geçici eriim ya da tek elle ksa dönemli hafif i için kullanlr. 1.2 Yürüyü ve Geçi Yollar: Hiç engel yok, kaygan deil. Dümeye neden olabilecek hiçbir açklk ya da çatlak yok. Düme mesafesi 0.5 m den çok olan yerlerde insanlarn dümesini önlemek için korkuluklar ve ara korkuluklar var. Objelerin dümesini önlemek için binann giriinde uygun çat var. 2.1 Sabit skele: Uygun bir ekilde kurulur ve kullanmadan önce denetlenir. Uygun durumdaki korkuluklar, ara korkuluklar ve etek tahtalar mevcuttur. Çalma platformuna güvenli eriim (merdivenler ve basamaklar)vardr. Çalma platformu yeterince geni, engeller yok, kaygan deildir. Dümeye neden olabilecek açklk ya da çatlak yoktur. Temeli, ankraj ve güçlendirme uygundur. 2.2 Seyyar skele: Kilitlenebilir tekerlekler, iç merdivenler uygundur. Asma skele: Saa sola hareket etmemek üzere sabitlenmi, tayabilecei en fazla yük kapasitesi raporlanm, günlük kontrol edilir. 3 Dümeye ve Çarpmaya Kar Koruma: Zemindeki açk kenarlarda, asansör boluklarnda vs. üçlü kenar korumas; korkuluk, ara korkuluk ve etek tahtas vardr. Korkuluk olmayan alanlar uygun bariyerlerle ayrlr. Zemindeki açklklar sk ve iaretlenmi kapaklarla örtülür. Kaz alanlar gerektiinde çarpmaya kar korunur. Kaz uygun bariyer ya da korkuluklarla ayrlr. 4 Elektrik ve Aydnlatma: antiyedeki elektrik datm uygun bir ekilde planlanr. Datm panelleri ve kablolar uygun durumda. Uygun bir ekilde yerletirilir ve korunur. Yapay aydnlatma i sal ve güvenlii ve kalite için yeterlidir. E= Evet H= Hayr U= Uygulanamaz K= Kontrol Seviyesi = iddet RP= Risk Puan Tavsiye ve Yorumlar Sorumlu Personel Çözüm Tarihi 15

16 Aadakiler doru mu? Yaralanma & hastalklarn potansiyel iddeti Kontrol Düzeyi No 1 Hafif 2 Ciddi 3 Vahim 1 Kontrol yeterli Kontrol yetersiz yiletirme gerekli Düzen ve Temizlik: Atk boaltm yönetimi uygun bir ekilde planlanr. Farkl atk tipleri için uygun atk konteynerleri periyodik olarak boaltlr. Atklar her bir çalma aamasndan sonra kabaca temizlenir. Materyaller uygun bir ekilde depolanr. 5.2 Trafik Yollar ve Yürüyü Yollar: Açk bir ekilde belirtilir. 6 Makine ve Ekipman: Uygun durumda ve temizdir. Güvenlik cihazlar yerindedir. Elektrik kablolar hasar görmemitir. antiye ortam için uygundur. Makinelerin etrafndaki alan düzenldiri. Uygun temel ve destek mevcuttur. Yasal teftiler tamamlanmtr. Tayabilecei en fazla yük kapasitesi belirtilmitir (vinçler ve kaldrma araçlar). Kalifiye operatörler kullanmaktadr (vinçler ve kaldrma araçlar). 7.1 Yangn: Zeminlerde ya da yerde fazladan yanc materyal yoktur. aretli yerlerde uygun yangn söndürücüler mevcuttur. Yanc materyallerin olduu yerlerde sigara içmek yasaktr. Elektrik datm kutular (panolar) ve kablolar iyi durumdadr. antiye koullar için uygun yerletirilmi ve uygun durumdaki aydnlatma cihazlar vardr. 7.2 Scak ler (kaynak, talama vs.): Scak ilere ayrlm özel alanlarda ya da özel bir çalma ruhsatyla yaplr. Scak iin yaknndaki yanc ve parlayc maddeler ve toz ortadan kaldrlr ya da korunur. Duvarlarda ya da döemelerdeki hiçbir açklk ya da çatlak yoktur, örtülür ya da korunur. Uygun tipte ve boyutta yangn söndürücü mevcuttur. çiler uygun ekilde eitilir. Gerektiinde yangn kontrolü için bir gözcü yerletirilir. Acil durum çklar uygun ve açk bir ekilde iaretlenir. 8.1 Fiziksel Tehlikeler: çiler gürültü seviyesi 85 db(a) den yüksek olduunda uygun kulak koruyucular kullanr. Odyometre testler yönetmeliklere uygun yaplr. 8.2 Mümkün olduunda daha az vibrasyona neden olan çalma metotlar ve araçlar seçilerek elde titreimden kaçnlr. çilerin maruziyet süresi snrldr ve çalanlar elde titreimin uzun vadeli salk riskleri konusunda bilgilendirilir. Maruziyet altndaki çalanlar salk gözetimine tabi tutulur. Radyasyon, yüksek ya da düük scaklk vs. dier fiziksel tehlikelere maruziyetin kontrolü i sal ve güvenlii mevzuatna ve standartlarna uygundur. 9.1 Havay kirleten proseslerde lokal havalandrma vardr. çiler maske giyer. Mümkün olduunda daha az tehlikeli maddeler kullanlr. 9.2 Malzeme Güvenlik Bilgi Formlar (MSDS) mevcuttur. Gerektiinde maruziyet i sal hizmetleri E= Evet H= Hayr U= Uygulanamaz K= Kontrol Seviyesi = iddet RP= Risk Puan Tavsiye ve Yorumlar Sorumlu Personel Çözüm Tarihi 16

17 Aadakiler doru mu? Yaralanma & hastalklarn potansiyel iddeti Kontrol Düzeyi No 1 Hafif 2 Ciddi 3 Vahim 1 Kontrol yeterli Kontrol yetersiz yiletirme gerekli tarafndan izlenir. Kapal alanlarda yaplan i özel bir çalma ruhsatyla yürütülür. Girmeden önce hava test edilip, gerektiinde temizlenir ve havalandrlr (oksijen, yanc ya da toksik gazlar/dumanlar). zolasyon, gerektiinde tehlikeli maddelerin çalma srasnda içeri girmesini önleyecek ekilde uygundur. Gerektiinde hava i srasnda izlenir. çiler güvenli çalmak konusunda eitimlidir. Darda destek için bekleyen bir kii ve gerektiinde uygun kurtarma araçlar mevcuttur. 10 Kas skelet Sistemi Rahatszlklar: antiye yerleimi ve i proseslerinin iyi planlanmasyla elle kaldrma ve materyallerin tanmasndan kaçnlr. Materyallerin kaldrlmas ve hareket ettirilmesi için uygun araç ve makineler kullanlr (el arabalar, kaldraçlar, asansörler, vinçler, teleskopik vinçler, mobil kaldrma çalma platformlar vs.). Maruziyet altndaki çalanlar için salk gözetimi yaplr. 11 Psiko-sosyal Stres Faktörleri: Hakaretamiz davran ve ayrmclk kabul edilemez (örnein; cinsiyet, rk veya kiinin karakterine dair isim takma, cinsel taciz vb.). çilere doru çalma metotlarna uygun talimat verilir. çiler kendilerini ve ilerini ilgilendiren deiiklikler konusunda bilgilendirilir. çilere i sal ve güvenlii konusundaki iyiletirmeler ve ileri hususunda fikirlerini ifade etme olana tannr. çiler baarl çalmalar üzerine düzenli geri bildirim alr. Sorun çktnda amirler destek verir. Amirler adil davranr. 12 lkyardm ve Acil Durum Hazrlklar: Uygun ilk yardm ekipman vardr. lk yardm uygulayabilecek eitimli çalanlar mevcuttur. Yangn ya da dier acil durumlar için eylemler planlanr, öretilir ve tatbikat yaplr. 13 Sosyal Tesisler: çilerin kyafetlerini deitirmeleri, ykanmalar, yemek yemeleri ve dinlenmeleri için uygun tesisler mevcuttur. 14 Dier Tehlikeler: (varsa burada listeleyin) E= Evet H= Hayr U= Uygulanamaz K= Kontrol Seviyesi = iddet RP= Risk Puan Tavsiye ve Yorumlar Sorumlu Personel Çözüm Tarihi 17

18 (FORMU DOLDURMAK ÇN ÖRNEKTR) letme / antiye: Dikey naat Ltd. Tarih:.../../.2011 Deerlendirmeyi yapan: SG Uzman Mehmet YILMAZ Deerlendirilen i prosesleri: Tünel Kalp No Aadakiler doru mu? Yaralanma & hastalklar Kontrol Düzeyi potansiyel iddeti 1 Hafif 2 Ciddi 3 Vahim 0 Kontrol yeterli Kontrol yetersiz yiletirme gerekli E= Evet H= Hayr U= Uygulanamaz K= Kontrol Seviyesi = iddet RP= Risk Puan Tavsiye ve Yorumlar Sorumlu Personel Çözüm Tarihi 1.1 Merdiven ve Basamaklar: yi durumda, yalnzca geçici eriim ya da tek elle ksa dönemli hafif i için kullanlr. 1.2 Yürüyü ve Geçi Yollar: Hiç engel yok, kaygan deil. Dümeye neden olabilecek hiçbir açklk ya da çatlak yok. Düme mesafesi 0.5 m den çok olan yerlerde insanlarn dümesini önlemek için korkuluklar ve ara korkuluklar var. Objelerin dümesini önlemek için binann giriinde uygun çat var. 2.1 Sabit skele: Uygun bir ekilde kurulur ve kullanmadan önce denetlenir. Uygun durumdaki korkuluklar, ara korkuluklar ve etek tahtalar mevcuttur. Çalma platformuna güvenli eriim (merdivenler ve basamaklar)vardr. Çalma platformu yeterince geni, engeller yok, kaygan deildir. Dümeye neden olabilecek açklk ya da çatlak yoktur. Temeli, ankraj ve güçlendirme uygundur. 2.2 Seyyar skele: Kilitlenebilir tekerlekler, iç merdivenler uygundur. Asma skele: Saa sola hareket etmemek üzere sabitlenmi, tayabilecei en fazla yük kapasitesi raporlanm, günlük kontrol edilir. 3 Dümeye ve Çarpmaya Kar Koruma: Zemindeki açk kenarlarda, asansör boluklarnda vs. üçlü kenar korumas; korkuluk, ara korkuluk ve etek tahtas vardr. Korkuluk olmayan alanlar uygun bariyerlerle ayrlr. Zemindeki açklklar sk ve iaretlenmi kapaklarla örtülür. Kaz alanlar gerektiinde çarpmaya kar korunur. Kaz uygun bariyer ya da korkuluklarla ayrlr. X 2 X Kenar Korkuluklarndaki eksiklikler giderilmeli, çileri düen objelerden korumak için bina giriine geçici çat yaplmas gerekir. X skelede boya ii için kullanlan çalma platformu yeterince geni fakat üzerinde önceki çalanlarn brakt nesneler var. Platformlar kontrol edilecek ve her gün i bitiminde üzerlerindeki engellerin kaldrlmas gerekir. X Montaj ilerinde kullanlan seyyar iskelede iç merdiven yok. çiler çalma platformuna trmanyor. Uygun merdivenler monte edilecek ve günlük olarak kontrol edilecek. X Asansör açklklarnda hiç kenar korumas yok. Bunlarn monte edilmesi ve düzenli kontrol edilmesi gerekir. 18

19 No Aadakiler doru mu? Yaralanma & hastalklar Kontrol Düzeyi potansiyel iddeti 1 Hafif 2 Ciddi 3 Vahim 0 Kontrol yeterli Kontrol yetersiz yiletirme gerekli E= Evet H= Hayr U= Uygulanamaz K= Kontrol Seviyesi = iddet RP= Risk Puan Tavsiye ve Yorumlar Sorumlu Personel Çözüm Tarihi 4 Elektrik ve Aydnlatma: antiyedeki elektrik datm uygun bir ekilde planlanr. Datm panelleri ve kablolar uygun durumda. Uygun bir ekilde yerletirilir ve korunur. Yapay aydnlatma i sal ve güvenlii ve kalite için yeterlidir. 5.1 Düzen ve Temizlik: Atk boaltm yönetimi uygun bir ekilde planlanr. Farkl atk tipleri için uygun atk konteynerleri periyodik olarak boaltlr. Atklar her bir çalma aamasndan sonra kabaca temizlenir. Materyaller uygun bir ekilde depolanr. 5.2 Trafik Yollar ve Yürüyü Yollar: Açk bir ekilde belirtilir. 6 Makine ve Ekipman: Uygun durumda ve temizdir. Güvenlik cihazlar yerindedir. Elektrik kablolar hasar görmemitir. antiye ortam için uygundur. Makinelerin etrafndaki alan düzenldiri. Uygun temel ve destek mevcuttur. Yasal teftiler tamamlanmtr. Tayabilecei en fazla yük kapasitesi belirtilmitir (vinçler ve kaldrma araçlar). Kalifiye operatörler kullanmaktadr (vinçler ve kaldrma araçlar). 7.1 Yangn: Zeminlerde ya da yerde fazladan yanc materyal yoktur. aretli yerlerde uygun yangn söndürücüler mevcuttur. Yanc materyallerin olduu yerlerde sigara içmek yasaktr. Elektrik datm kutular (panolar) ve kablolar iyi durumdadr. antiye koullar için uygun yerletirilmi ve uygun durumdaki aydnlatma cihazlar vardr. X kinci kattaki hasarl kablolarn ortadan kaldrlmas ve yenisiyle deitirilmesi gerek. Gece vardiyasna balanmadan önce uygun aydnlatma sistemi kurulacak. X Depoda yüksek raflardaki ar materyaller daha alt raflarda saklanacak ve hafif materyaller en üst rafa konulacak. Atk kutular temin edilecek. X 3 X Daire testerede koruyucu taklmadan çalma yaplmamas gerekir. Demir bükme makinasna yanllkla çalmasn önlemek için ayak pedalna muhafaza taklmas gerekir. Kaldrma ekipmanlarnn iyi durumunda olmayan sapanlarnn deitirilmesi gerekir. X Yangn tüplerinin periyodik kontrollerinin yaplmas gerekir. Yanc malzemelerin yannda sigara içmeye izin verilmese de belirlenmi bir sigara içme alan yok. Sigara içme alan belirlenmeli ve iaretlenmelidir. 19

20 No Aadakiler doru mu? Yaralanma & hastalklar Kontrol Düzeyi potansiyel iddeti 1 Hafif 2 Ciddi 3 Vahim 0 Kontrol yeterli Kontrol yetersiz yiletirme gerekli E= Evet H= Hayr U= Uygulanamaz K= Kontrol Seviyesi = iddet RP= Risk Puan Tavsiye ve Yorumlar Sorumlu Personel Çözüm Tarihi 7.2 Scak ler (kaynak, talama vs.): Scak ilere ayrlm özel alanlarda ya da özel bir çalma ruhsatyla yaplr. Scak iin yaknndaki yanc ve parlayc maddeler ve toz ortadan kaldrlr ya da korunur. Duvarlarda ya da döemelerdeki hiçbir açklk ya da çatlak yoktur, örtülür ya da korunur. Uygun tipte ve boyutta yangn söndürücü mevcuttur. çiler uygun ekilde eitilir. Gerektiinde yangn kontrolü için bir gözcü yerletirilir. Acil durum çklar uygun ve açk bir ekilde iaretlenir. 8.1 Fiziksel Tehlikeler: çiler gürültü seviyesi 85 db(a) den yüksek olduunda uygun kulak koruyucular kullanr. Odyometre testler yönetmeliklere uygun yaplr. 8.2 Mümkün olduunda daha az vibrasyona neden olan çalma metotlar ve araçlar seçilerek elde titreimden kaçnlr. çilerin maruziyet süresi snrldr ve çalanlar elde titreimin uzun vadeli salk riskleri konusunda bilgilendirilir. Maruziyet altndaki çalanlar salk gözetimine tabi tutulur. Radyasyon, yüksek ya da düük scaklk vs. dier fiziksel tehlikelere maruziyetin kontrolü i sal ve güvenlii mevzuatna ve standartlarna uygundur. 9.1 Havay kirleten proseslerde lokal havalandrma vardr. çiler maske giyer. Mümkün olduunda daha az tehlikeli maddeler kullanlr. 9.2 Malzeme Güvenlik Bilgi Formlar (MSDS) mevcuttur. Gerektiinde maruziyet i sal hizmetleri tarafndan izlenir. Kapal alanlarda yaplan i özel bir çalma ruhsatyla yürütülür. Girmeden önce hava test edilip, gerektiinde temizlenir ve havalandrlr (oksijen, yanc ya da toksik gazlar/dumanlar). zolasyon, gerektiinde tehlikeli maddelerin çalma srasnda içeri girmesini önleyecek ekilde uygundur. Gerektiinde hava i srasnda izlenir. çiler güvenli çalmak konusunda eitimlidir. Darda destek için bekleyen bir kii ve gerektiinde uygun kurtarma araçlar mevcuttur. X 3 X Kulak koruyucular uygun olarak kullanlmyor. Eitim programlarnda buna yer verilmeli. Odyometrik testlerin yaplmas gerekiyor. X 2 X Çelik kirileri boyayan çalanlar maske takmyorlar. Uygun maskelerin temin edilmesi gerekir. X 3 20

21 No Aadakiler doru mu? Yaralanma & hastalklar Kontrol Düzeyi potansiyel iddeti 1 Hafif 2 Ciddi 3 Vahim 0 Kontrol yeterli Kontrol yetersiz yiletirme gerekli E= Evet H= Hayr U= Uygulanamaz K= Kontrol Seviyesi = iddet RP= Risk Puan Tavsiye ve Yorumlar Sorumlu Personel Çözüm Tarihi 10 Kas skelet Sistemi Rahatszlklar: antiye yerleimi ve i proseslerinin iyi planlanmasyla elle kaldrma ve materyallerin tanmasndan kaçnlr. Materyallerin kaldrlmas ve hareket ettirilmesi için uygun araç ve makineler kullanlr (el arabalar, kaldraçlar, asansörler, vinçler, teleskopik vinçler, mobil kaldrma çalma platformlar vs.). Maruziyet altndaki çalanlar için salk gözetimi yaplr. 11 Psiko-sosyal Stres Faktörleri: Hakaretamiz davran ve ayrmclk kabul edilemez (örnein; cinsiyet, rk veya kiinin karakterine dair isim takma, cinsel taciz vb.). çilere doru çalma metotlarna uygun talimat verilir. çiler kendilerini ve ilerini ilgilendiren deiiklikler konusunda bilgilendirilir. çilere i sal ve güvenlii konusundaki iyiletirmeler ve ileri hususunda fikirlerini ifade etme olana tannr. çiler baarl çalmalar üzerine düzenli geri bildirim alr. Sorun çktnda amirler destek verir. Amirler adil davranr. 12 lkyardm ve Acil Durum Hazrlklar: Uygun ilk yardm ekipman vardr. lk yardm uygulayabilecek eitimli çalanlar mevcuttur. Yangn ya da dier acil durumlar için eylemler planlanr, öretilir ve tatbikat yaplr. 13 Sosyal Tesisler: çilerin kyafetlerini deitirmeleri, ykanmalar, yemek yemeleri ve dinlenmeleri için uygun tesisler mevcuttur. 14 Dier Tehlikeler: (varsa burada listeleyin) X Ar yüklerin kaldrlmas vinçlerle yaplrken küçük kutular elle tanyor. Bunlarn da elle tanmamas için uygun tama ekipman temin edilmeli. X Operatörlerin güvenli sürü yöntemleri konusunda bilgisi eksik. Araç operatörleri güvenli sürü yöntemleri konusunda eitilmeli. Ofis personeli ve mühendislerin i yükü fazla. Ekipler arasndaki ibirlii ve egüdümün daha iyi olmas i yüküyle mücadelede yardmc olabilir. X lk yardm ekipmanlar mevcut deil. Tedarik edilmeli. X 2 21

22 FAALYET ÖZET Bunlar yönetim tarafndan kabul edilen önleyici faaliyetlerin özetidir. KONU RSK SORUMLU FAALYET TANIMI PUANI K BT TARH Kenar korkuluklarndaki eksiklikler giderilmeli. çileri düen objelerden korumak için bina giriine geçici çat yaplmas gerekir. XYZ GÜN.AY skelede boya ii için kullanlan çalma platformu yeterince geni fakat üzerinde önceki çalanlarn brakt nesneler var. Platformlar kontrol edilecek. Her gün i bitiminde üzerlerindeki engellerin kaldrlmas gerekir Montaj ilerinde kullanlan seyyar iskelede iç merdiven yok. çiler çalma platformuna trmanyor. Uygun merdivenler monte edilecek ve günlük olarak kontrol edilecek. 3 5 Asansör açklklarnda hiç kenar korumas yok. Bunlarn monte edilmesi ve düzenli kontrol edilmesi gerekir. XYZ XYZ XYZ GÜN.AY.2011 GÜN.AY.2011 GÜN.AY kinci kattaki hasarl kablolarn ortadan kaldrlmas ve yenisiyle deitirilmesi gerek. Gece vardiyasna balanmadan önce uygun aydnlatma sistemi kurulacak. XYZ GÜN.AY Depoda yüksek raflardaki ar materyaller daha alt raflarda saklanacak ve hafif materyaller en üst rafa konulacak. Atk kutular temin edilecek. 6 5 Daire testerenin koruyucu taklmadan çalma yaplmamas gerekir. Demir bükme makinasna yanllkla çalmasn önlemek için ayak pedalna muhafaza taklmas gerekir. Kaldrma ekipmanlarnn iyi durumunda olmayan sapanlarnn deitirilmesi gerekir. XYZ Yangn tüplerinin periyodik kontrollerinin yaplmas gerekir. Yanc malzemelerin yannda sigara içmeye izin verilmese de belirlenmi bir sigara içme alan yok. Sigara içme alan belirlenmeli ve iaretlenmelidir. XYZ Kulak koruyucular uygun olarak kullanlmyor. Eitim programlarnda buna yer verilmeli. Odyometre testlerin yaplmas gerekiyor XYZ XYZ GÜN.AY.2011 GÜN.AY.2011 GÜN.AY.2011 GÜN.AY Çelik kirileri boyayan çalanlar maske takmyorlar. Uygun maskelerin temin edilmesi gerekir. XYZ GÜN.AY Ar yüklerin kaldrlmas vinçlerle yaplrken küçük kutular elle tanyor. Bunlarn da elle tanmamas için uygun tama ekipman temin edilmeli Operatörlerin güvenli sürü yöntemleri konusunda bilgisi eksik. Araç operatörleri güvenli sürü yöntemleri konusunda eitilmeli. Ofis personeli ve mühendislerin i yükü fazla. Ekipler arasndaki ibirlii ve egüdümün daha iyi olmas i yüküyle mücadelede yardmc olabilir. XYZ XYZ GÜN.AY.2011 GÜN.AY lk yardm ekipmanlar mevcut deil. Tedarik edilmeli. XYZ GÜN.AY Her bir faaliyetin uygulanmas için bir son tarih ve uygulanmasndan sorumlu kii bulunmaktadr.

23 4. ÖZET SG- YS öncelikle iyerindeki koullarn RD sine dayanr. Düzeltici ve önleyici önlemler ancak tehlikelerin ve bu tehlikelerin dourduu risklerin tespit edilmesi yoluyla belirlenebilir. RD farkl RD yöntemleri kullanlarak yaplabilir. SGP Projesi "naat Sektörü için 3T Risk Deerlendirmesi" yönteminin kullanlmasn tavsiye etmektedir. Hem Avrupa Birlii (AB) hem de Türkiye Cumhuriyeti, i sal ve güvenlii mevzuat iverenin çalma ortamndaki güvenlik ve salk risklerini tespit etmekle yükümlü olduu ilkesine dayanlarak hazrlanmtr. O halde, tehlikeler ortadan kaldrlamyorsa iveren, bu tehlikelerin salk üzerindeki olas etkilerini deerlendirerek kazalar ve hastalklar önlemek için gerekli kontrol önlemlerini almak zorundadr. letmedeki çalanlarn tamamnn dolayl yoldan ya da dorudan RD ye katlmalar gerekir. Bulunan riskler konusunda mühendislere, eflere ve çalanlara veya çalan temsilcilerine bilgi verilmelidir. Verilecek talimat ve eitimler RD sürecini ve çalma ortamnda yaplacak iyiletirmeleri kolaylatracaktr. 23

24 24

25 BÖLÜM 2 TR SGP naat Sektörü için SG Performans zleme - ANTYEDE SALII VE GÜVENL DENETM - 25

26 26

27 antiyede Sal ve Güvenlii için Ön Koullar Güvenli bir inaat sahasnda i makineleri, ekipmanlar, iskele ve geçi yollar iyi durumda olur. Bu teknik i sal ve güvenlii gereklilikleri önem arz etmektedir. antiye yönetimi ve bütün çalanlarn doru bilgi ve becerilere sahip olmalar da ayn derecede önemlidir. Bu durum, özellikle doru ve güvenli çalma yöntemleri konusunda uzmanlk açsndan geçerlidir. Ayrca, ana yüklenici ve alt yükleniciler arasndaki ibirlii kurma becerileri için de geçerlidir. Bilgi ve beceri dahi tek bana yeterli deildir; pratik çalma yöntemleri kilit önem tar. Doru olduu bilinen çalma yöntemleri de kullanlmaldr. Aksi takdirde, tutum ve davranlarn hatal, motivasyonun veya istekliliin eksik olduu belirtilmektedir. Ancak, çou durumda gerçek sorun, istense bile deitirilmesi çok zor olan adeta derinlere kaznm alkanlklardr. TR SGP SG performans izleme yöntemi, yalnzca teknik ön koullarn oluturulmasna deil, ayn zamanda yerlemi ve yanl çalma yöntemlerinin deitirilmesine de yardmc olur. TR SGP SG performans izleme yöntemi, inaat sahasnn güvenliini salamak amacyla yaplan ibirlii uygulamasdr. Bu yöntem, hangi konularda durumun iyi olduunun ve hangi konularn iyiletirilmesi gerektiinin tarafsz bir ekilde ortaya konmasna yardmc olur. Geri bildirim panosu, ilerin yoluna koyulmasna ve uygulamada çalma yöntemlerinin deitirilmesine yardmcdr. antiyede sonuçlar alnmaya balandnda ve sahadaki düzen görünür hale geldiinde, davranlarda da olumlu bir deiim gerçekleir. TR SGP SG Performans zleme Yönteminin Esaslar TR SGP SG performans izleme yöntemi, bir inaat sahasnda güvenlik seviyesinin ölçülmesinde kolayca kullanlabilecek güvenilir bir yöntemdir. Ayrca, haftalk bakm denetimlerinin yerine geçecek ekilde de kullanlabilir [1, bölüm 13 alt balk 2]. Ölçüm ilemi, bütün antiyenin gezilmesi ve çetele sistemi kullanlarak denetim formu üzerinde gözlemlerin doru/ yanl eklinde iaretlenmesiyle yürütülür. Kesin ve güvenilir bir sonuç alabilmek için, birçok gözlem yaplmaldr. Tek bir turda 100 den fazla gözlem yaplmas tavsiye edilir. sal ve güvenlii gözlem yöntemi, inaat sahasnn güvenlii ile ilgili bütün ana konularn izlenmesi için kullanlr. Bu konular form üzerinde alt balk altnda gruplanmtr: 1) Çalma alkanlklar, 2) skele, platform ve merdivenler, 3) Makine ve donanmlar, 4) Dümeye kar koruma, 5) Elektrik ve aydnlatma ile 6) Düzen ve atk yönetimi. Ölçüm ilemi için gözlemlere ilikin hazr formlar ve kurallar bulunmaktadr. Gözlemler, doru/ yanl ilkesine göre yaplr. Gözlemlenen bir öe i sal ve güvenlii denetiminde onaylanm güvenlik seviyesine uygunsa, doru olarak iaretlenir. Aksi durumda, yanl olarak iaretlenir. TR SGP seviyesinin hesaplanmasnn kolaylatrlmas amacyla her gözlem eit arlkldr. Ancak, talimatlara uygun olarak yaplan ölçüm ilemlerinde, daha az önemli konulara nazaran önemli konularda daha fazla gözlem yaplmasyla önemli konular öne çkarlmtr. Ölçüm ilemlerini gerçekletiren kiilerin yap ilerinde i sal ve güvenlii mevzuat konusunda yeterli bilgiye sahip olmalar gerekmektedir, fakat ölçüm ilemi için yeni kurallarn örenilmesine gerek yoktur. Ölçüm ilemlerini gerçekletiren kiiler, her konu için kabul edilir seviyeyi aralarnda ortaklaa kararlatrmaldr. Ölçüm ilemleri tamamlandktan sonra, doru ve yanl olarak kaydedilen gözlemlerin puan toplam ve antiyenin güvenlik seviyesi hesaplanr. Bu hesaplama için kullanlan formül aadaki gibidir: 27

28 antiyede TR SGP SG Performans zleme Yönteminin Tantm Haftalk antiye denetiminin yerine TR SGP SG performans izleme yönteminin uygulanmasna karar verildiinde, ilk aamada fazladan çalma yapmak gerekir. lk aamada, antiye yönetimi ve çalan temsilcileri, antiyede uyulacak temel kurallar ortaklaa belirlerler. Yönetim ile i sal ve güvenlii sorumlusu, gözlem yapma konusunda pratik yapmaldrlar. Kabul edilebilir durumlar için ortak kurallarn belirlenmesi amacyla birlikte birkaç uygulama yapmaldrlar. TR SGP Kurallar antiyede öncelikle ortak temel kurallar konusunda anlamaya varlr. Bu kurallar, çalma yöntem ve prosedürleri konusunda açk ve net klavuz ilkelerdir; bu kurallara uyulmasyla antiye güvenli ve düzenli tutulur. Temel kurallarn amac, herkesin kendisinden ne beklendiini bilmesidir. Uygun temel kurallar herkesçe kabul edilmelidir. Uzun uzun yazlm kurallar aklda kalmayaca için kural says en fazla 10 olmaldr. Kurallar kolayca anlalmaldr. Yasaklar yerine doru eylemlere ilikin kurallarn yazlmas daha iyi olacaktr. Kurallara uyulmas mümkün olmaldr. Araç-gereçlerin kullanldktan sonra yerine konmas bir kural olarak belirlendiyse, araç-gerecin saklanaca yerler ortaklaa kararlatrlm ve iaretlenmi olmaldr. Atklarn atk kutularna konmas kural ise, kutular boaltmak için bir kii görevlendirilmelidir. Uygun temel kurallar, sadece güvenlik için deil, ayn zamanda antiyenin düzeni ve kalitesi için de önemli bir etkendir. Burada verilen örnekler, antiyeye yönelik olarak üzerinde anlamaya varlacak hususlara esas olarak kullanlabilir. TR SGP SALII VE GÜVENL KURALLARI 1. Gerekli koruyucu ve i güvenlii donanmn kullannz. 2. Geçi yollarn, iskeleleri ve dümeye kar korumalar iyi koullarda muhafaza ediniz. 3. yerini bir sonraki çalma aamas için temiz braknz. 4. Atklar çöpe atnz. 5. Ortak kullanlan aletleri saklama yerlerine geri koyunuz. 6. Stok alanlarn düzenli tutunuz. 7. Aydnlatmann yeterli olduundan emin olunuz. 8. Birlikte çalsmak ie yarayacaktr. 9. Elektrik datm panolarn ve kablolarn güvenli bir ekilde yerletiriniz. stiare Toplants Temel kurallar belirlendiinde ve ölçüm ilemi düzenli yaplmaya balandnda, antiyede bütün personel için bir istiare toplants düzenlenir. Bu toplantda, temel kurallar görüülür ve ortaklaa uyulacak olan kurallar onaylanr. Ayrca bu toplantda, ölçümlerin yaplma ekli ve geri bildirimin nasl salanacana ilikin bir sunum da yaplr. Son olarak, tamamlanan ölçüm sonuçlar rapor edilir ve ilk iki ayda seviyenin puan orannda yükseltilmesi gibi olas ortak bir hedef de görüülür. Ayrca, hedefe ulald takdirde küçük bir ödül verilecei de duyurulabilir. En kolay hatrlanabilecek ödüllerden biri herkese kahve ve kek smarlanmas olabilir. Toplantdan sonra, TR SGP geri bildirim panolar, herkesin görmesi için duvara aslr. Güncel ölçümler ve haftalk gözlem kontrollerinin sonuçlar bu panolar üzerinde ilan edilir. 28

3T RİSK DEĞERLENDİRMESİ

3T RİSK DEĞERLENDİRMESİ T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 3T RİSK DEĞERLENDİRMESİ Erkan Serdar SERTER İSG UZM. YRD. Endüstri Müh. Türkiye de İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği

Detaylı

3T Risk Değerlendirmesi

3T Risk Değerlendirmesi This project is co financed by the European Union and the Republic of Turkey 3T Risk Değerlendirmesi ECBOHS PROJESİ ERDEMİR ÇALIŞTAYI 29-30.9.2011 Doç. Dr. Heikki Laitinen ME S S 1 İşyerinde 3 Seviyede

Detaylı

T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Burhanettin KURT, İSG Uzmanı

T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Burhanettin KURT, İSG Uzmanı T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Burhanettin KURT, İSG Uzmanı Mayıs, 2013 Büyük zarar veya yok olmaya yol açabilecek durum; gerçekleşme ihtimali bulunan

Detaylı

İşyeri Risk Değerlendirmesi için Prosedürler ve Araçlar

İşyeri Risk Değerlendirmesi için Prosedürler ve Araçlar Risk Değerlendirmesi ve İSG-YS konulu İSGİP Semineri 1 9 Temmuz 2010, Ankara İşyeri Risk Değerlendirmesi için Prosedürler ve Araçlar Heikki Laitinen Tehlike, kaza ve hastalıklara örnekler Yaralanma/hastalığın

Detaylı

3T Risk Değerlendirmesi

3T Risk Değerlendirmesi 3T Risk Değerlendirmesi Prof. Dr. Burak Birgören Ġmalat Sektörü için 1 3T RĠSK DEĞERLENDĠRME YÖNTEMĠ Finlandiya da geliştirilmiştir. Geliştiricisi Dr. Heikki Laitinen dir. Finlandiya da çok sayıda işyerinde

Detaylı

SOSYAL GÜVENLK KURMUNUN YAPISI VE LEY. Sosyal Güvenlik Kurumu Bakanl Strateji Gelitirme Bakan Ahmet AÇIKGÖZ

SOSYAL GÜVENLK KURMUNUN YAPISI VE LEY. Sosyal Güvenlik Kurumu Bakanl Strateji Gelitirme Bakan Ahmet AÇIKGÖZ SOSYAL GÜVENLK KURMUNUN YAPISI VE LEY Sosyal Güvenlik Kurumu Bakanl Strateji Gelitirme Bakan Ahmet AÇIKGÖZ KURUMUN AMACI ve GÖREVLER' Sosyal sigortalar ile genel salk sigortas bakmndan kiileri güvence

Detaylı

Proje Döngüsünde Bilgi ve. Turkey - EuropeAid/126747/D/SV/TR_ Alina Maric, Hifab 1

Proje Döngüsünde Bilgi ve. Turkey - EuropeAid/126747/D/SV/TR_ Alina Maric, Hifab 1 Proje Döngüsünde Bilgi ve letiim Turkey - EuropeAid/126747/D/SV/TR_ Alina Maric, Hifab 1 Proje Döngüsünde Bilgi ve letiim B: Ana proje yönetimi bilgi alan B: Tüm paydalara ulamak ve iletiim kurmak için

Detaylı

Yüksek, a r dö emeler ve

Yüksek, a r dö emeler ve YK9 TAIYICI SKELE Yüksek, ar döemeler ve masa kalplar için ekonomik tayclk 1 çindekiler YK9 Tayc skele Döeme iskelesi, masa kalb ve merdiven kulesi olarak 6 Tamamlanm örnek projeler 10 Masa iskelesi 12

Detaylı

8.MÜKEMMELL ARAYI SEMPOZYUMU 17 Nisan 2007 / zmir

8.MÜKEMMELL ARAYI SEMPOZYUMU 17 Nisan 2007 / zmir 8.MÜKEMMELL ARAYI SEMPOZYUMU 17 Nisan 2007 / zmir Betül Faika SÖNMEZ Sa*l+k Bakanl+*+ Temel Sa*l+k Hiz.Gen. Md. Kalite E*itim ve Koor. Birimi Daire Ba3kan+ SA LIK HZMETNDE ARTAN TALEP Kaliteli, düük maliyette

Detaylı

Online Bilimsel Program Yönetici K lavuzu

Online Bilimsel Program Yönetici K lavuzu Online Bilimsel Program Yönetici Klavuzu Bu belgedeki bilgiler, ekiller ve program ilevi önceden haber verilmeksizin deitirilebilir. Tersi belirtilmedikçe, burada örnek olarak ad geçen kiiler, adresler,

Detaylı

Bölüm 8 Ön Ürün ve Hzl Uygulama Gelitirme. 8lk Kullanc Tepkileri. Dört Çeit Ön Ürün. Ana Konular. Yamal Ön Ürün. Ön Ürün Gelitirme

Bölüm 8 Ön Ürün ve Hzl Uygulama Gelitirme. 8lk Kullanc Tepkileri. Dört Çeit Ön Ürün. Ana Konular. Yamal Ön Ürün. Ön Ürün Gelitirme Bölüm 8 Ön Ürün ve Hzl Uygulama Gelitirme Sistem Analiz ve Tasarm Sedat Telçeken 8lk Kullanc Tepkileri Kullanclardan tepkiler toplanmaldr Üç tip vardr Kullanc önerileri De0iiklik tavsiyeleri Revizyon planlar

Detaylı

Ölçek Geli tirme Çal malarnda Kapsam Geçerlik ndeksinin Kullanm

Ölçek Geli tirme Çal malarnda Kapsam Geçerlik ndeksinin Kullanm Ölçek Geli tirme Çal malarnda Kapsam Geçerlik ndeksinin Kullanm Dr. Halil Yurdugül Hacettepe Üniversitesi Eitim Fakültesi yurdugul@hacettepe.edu.tr Motivasyon: Proje tabanl bir öretim sürecinde örencilerin

Detaylı

Elektromanyetik Uyumluluk Yönetmelii (89/336/AT)

Elektromanyetik Uyumluluk Yönetmelii (89/336/AT) Sanayi ve Ticaret Bakanlndan: Elektromanyetik Uyumluluk Yönetmelii (89/336/AT) BRNC BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tan+mlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliin amac; radyokomünikasyon ile telekomünikasyon ve elektrikli

Detaylı

HASTA VE ÇALIŞAN GÜVENLĐĞĐ RĐSK DEĞERLENDĐRME PROSEDÜRÜ

HASTA VE ÇALIŞAN GÜVENLĐĞĐ RĐSK DEĞERLENDĐRME PROSEDÜRÜ Sayfa No: / 5. AMAÇ: Bu Prosedürün amacı Sakarya Yenikent Devlet Hastanesinde yapılan faaliyetlerde "Hasta ve Çalışan Güvenliği" açısından oluşabilecek tehlikeleri tanımlayarak, bu tanımlamalar neticesinde

Detaylı

ASMOLEN UYGULAMALARI

ASMOLEN UYGULAMALARI TURGUTLU TULA VE KREMT SANAYCLER DERNE ASMOLEN UYGULAMALARI Asmolen Ölçü ve Standartlar Mart 2008 Yayn No.2 1 ASMOLEN UYGULAMALARINDA DKKAT EDLMES GEREKL HUSUSLAR Döeme dolgu tulas, kil veya killi topran

Detaylı

Yüksek, a r dö emeler ve

Yüksek, a r dö emeler ve YK9 TAIYICI SKELE Yüksek, ar döemeler ve masa kalplar için ekonomik tayclk 1 çindekiler YK9 Tayc skele 4 Döeme iskelesi, masa kalb ve merdiven kulesi olarak 6 Tamamlanm örnek projeler 10 Masa iskelesi

Detaylı

H20 PANEL S STEM Her tür projeye uygun, güvenilir, sa lam ekonomik kolon ve perde kal b

H20 PANEL S STEM Her tür projeye uygun, güvenilir, sa lam ekonomik kolon ve perde kal b H20 PANEL SSTEM Her tür projeye uygun, güvenilir, salam ekonomik kolon ve perde kalb 1 2 çindekiler H20 Panel Sistem 4 Kalp sistemleri içinde H20 Panel 6 Tamamlanm örnek projeler 8 Sistem Elemanlar 3 H20

Detaylı

Belirli Gerilim Snrlar Dahilinde Kullanlmak Üzere Tasarlanm Elektrikli Teçhizat ile lgili Yönetmelik (73/23/AT)

Belirli Gerilim Snrlar Dahilinde Kullanlmak Üzere Tasarlanm Elektrikli Teçhizat ile lgili Yönetmelik (73/23/AT) Belirli Gerilim Snrlar Dahilinde Kullanlmak Üzere Tasarlanm Elektrikli Teçhizat ile lgili Yönetmelik (73/23/AT) BRNC BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanmlar Amaç : Madde 1 Bu Yönetmeliin amac; Yönetmelik

Detaylı

1 letme Dönü ümü ve Planlamas Hizmetleri

1 letme Dönü ümü ve Planlamas Hizmetleri Hizmet Tan letme Dönüümü ve s Hizmetleri SAP letme Dönüümü ve s Hizmetleri, rekabet avantaj salamak üzere Lisans Alan inovasyonunu ve dönüümünü kolaylarmay amaçlayan danmanlk ve örnekleme hizmetleri sunar.

Detaylı

BAYINDIRLIK LER BRM FYAT ANALZLERNDEK GÜCÜ VERMLLKLERNN RDELENMES. M.Emin ÖCAL, Ali TAT ve Ercan ERD Ç.Ü., naat Mühendislii Bölümü, Adana / Türkiye

BAYINDIRLIK LER BRM FYAT ANALZLERNDEK GÜCÜ VERMLLKLERNN RDELENMES. M.Emin ÖCAL, Ali TAT ve Ercan ERD Ç.Ü., naat Mühendislii Bölümü, Adana / Türkiye ISSN 1019-1011 Ç.Ü.MÜH.MM.FAK.DERGS CLT.19 SAYI.2 Aral,k December 2004 Ç.Ü.J.FAC.ENG.ARCH. VOL.19 NO.2 BAYINDIRLIK LER BRM FYAT ANALZLERNDEK GÜCÜ VERMLLKLERNN RDELENMES M.Emin ÖCAL, Ali TAT ve Ercan ERD

Detaylı

T.C. YALOVA ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı. İÇ KONTROL ve RİSK YÖNETİMİ 1 İÇ İÇ KONTROL

T.C. YALOVA ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı. İÇ KONTROL ve RİSK YÖNETİMİ 1 İÇ İÇ KONTROL T.C. YALOVA ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlğ İÇ KONTROL ve RİSK YÖNETİMİ 1 İÇ İÇ KONTROL EYLÜL 2015 1-) İç Kontrol Nedir? Üniversite varlklarnn korunmas, kurumsal ve yasal düzenlemelere

Detaylı

Mali Yönetim ve Denetim Dergisinin May s-haziran 2008 tarihli 50. say nda yay nlanm r.

Mali Yönetim ve Denetim Dergisinin May s-haziran 2008 tarihli 50. say nda yay nlanm r. HURDAYA AYRILAN VARLIKLARIN MUHASEBELELMELER VE YAPILAN YANLILIKLAR Ömer DA Devlet Muhasebe Uzman info@omerdag.net 1.G Kamu idarelerinin kaytlarnda bulunan tarlar ile maddi duran varlklar doalar gerei

Detaylı

MER A YLETRME ve EROZYON ÖNLEME ENTEGRE PROJES (YENMEHMETL- POLATLI)

MER A YLETRME ve EROZYON ÖNLEME ENTEGRE PROJES (YENMEHMETL- POLATLI) MER A YLETRME ve EROZYON ÖNLEME ENTEGRE PROJES (YENMEHMETL- POLATLI) I- SORUN Toprak ve su kaynaklarnn canllarn yaamalar yönünden tad önem bilinmektedir. Bu önemlerine karlk hem toprak hem de su kaynaklar

Detaylı

TIBB BEYAN. mza Tarih Ebeveyn ya da Velinin mzas Tarih

TIBB BEYAN. mza Tarih Ebeveyn ya da Velinin mzas Tarih Lütfen imzalamadan önce dikkatle okuyunuz. Bu, sizin tüplü daln içerdii potansiyel riskler ve scuba eitim program srasnda sizden istenilenler konusunda bilgilendirildiiniz bir beyandr. Bu beyan imzalamanz

Detaylı

RİSK DEĞERLENDİRMESİ. Necati İLHAN Makina Mühendisi A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı

RİSK DEĞERLENDİRMESİ. Necati İLHAN Makina Mühendisi A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı RİSK DEĞERLENDİRMESİ Necati İLHAN Makina Mühendisi A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı YASAL DAYANAK İşyerinde Çalışanların Sağlık ve Güvenliklerini İyileştirmeye Yönelik Tedbirler Alınmasına İlişkin 12.06.1989

Detaylı

ICS 04.200.10 TÜRK STANDARDI TS EN OHSAS 18001/Mart 2001

ICS 04.200.10 TÜRK STANDARDI TS EN OHSAS 18001/Mart 2001 OHSAS 18001 SALII VE GÜVENL YÖNETM REHBER STANDARDI GR : Dünyada, üretim faktörünün temel öesi olan çalıanların salıı ve güvenlii endüstriyel gelimelere paralel olarak, ön plana çıkmaktadır. Salıı ve i

Detaylı

Bileenler arasndaki iletiim ise iletiim yollar ad verilen kanallar yardm ile gerçekleir: 1 Veri Yollar 2 Adres Yollar 3 Kontrol Yollar

Bileenler arasndaki iletiim ise iletiim yollar ad verilen kanallar yardm ile gerçekleir: 1 Veri Yollar 2 Adres Yollar 3 Kontrol Yollar Von Neumann Mimarisinin Bileenleri 1 Bellek 2 Merkezi lem Birimi 3 Giri/Çk Birimleri Yazmaçlar letiim Yollar Bileenler arasndaki iletiim ise iletiim yollar ad verilen kanallar yardm ile gerçekleir: 1 Veri

Detaylı

Anketler ne zaman kullanlr? Ünite 6 Anketlerin Kullanm. Temel Konular. Soru Tipleri. Açk-uçlu ve kapal anketler. Anketler. Anketler de0erlidir, e0er;

Anketler ne zaman kullanlr? Ünite 6 Anketlerin Kullanm. Temel Konular. Soru Tipleri. Açk-uçlu ve kapal anketler. Anketler. Anketler de0erlidir, e0er; Ünite 6 Anketlerin Kullanm Sistem Analiz ve Tasarm Sedat Telçeken Anketler ne zaman kullanlr? Anketler de0erlidir, e0er; Organizasyonun elemanlar geni/ olarak da0lm/sa Birçok eleman projede rol almaktaysa

Detaylı

Kitap Temini için: DİNÇ OFSET Matbaacılık San. Tic. Ltd. Şti İÇİNDEKİLER

Kitap Temini için: DİNÇ OFSET Matbaacılık San. Tic. Ltd. Şti İÇİNDEKİLER Kitap Temini için: DİNÇ OFSET Matbaacılık San. Tic. Ltd. Şti. 0541 254 62 30 959 sayfa İÇİNDEKİLER Bölüm 1 ŞANTİYELERDE SIK KARŞILAŞILAN TEHLİKELER VE ALINMASI GEREKLİ ÖNLEMLER Şantiyelerde sık karşılaşılan

Detaylı

AMEL YATHANEDE KULLANILAN HASSAS C HAZ VE CERRAH ALETLER N

AMEL YATHANEDE KULLANILAN HASSAS C HAZ VE CERRAH ALETLER N AMELYATHANEDE KULLANILAN HASSAS CHAZ VE CERRAH ALETLERN YENDEN KULLANIMA HAZIRLANMASINDA MERKEZ STERZASYON ÜNTES ÇALIANLARININ SORUMLULUKLARI Firdevs TABAK*, lknur NANIR** *Acbadem Kozyata Hastanesi, Merkezi

Detaylı

SIEMENS Siemens Sanayi ve Ticaret A..

SIEMENS Siemens Sanayi ve Ticaret A.. SIEMENS Siemens Sanayi ve Ticaret A.. Deerli Tedarikçilerimiz, Türk Vergi Usul Kanunu ve ana ortamz olan Siemens AG nin kurallar gerei, firmamza gelen faturalarn muhasebeletirilmesi, takibi ve vadesinde

Detaylı

İ İ Ö Ğ Ç Ö Ç

İ İ Ö Ğ Ç Ö Ç Ğİ İ İ Ğ İ İ Ğ İ Ö İ İ Ö Ğ Ç Ö Ç «İ Ğ Ç Ç İ İ Ö İ Ü Ü Ü Ü İ İ İ İ Ö İ İ İ İ İİ İ Ğ İ İ Ç Ü Ü Ç Ç Ç İ Ö İ İ İ İ İ İ Ü İ Ç İ Ü İ Ü İ .,*,* Ege Bamsz Denetim A.. hususlarda bilgilendirerek bamsz denetim

Detaylı

Cephe İskelelerinin Kurulum ve Söküm Aşamalarında Güvenli Çalışma Yöntemleri

Cephe İskelelerinin Kurulum ve Söküm Aşamalarında Güvenli Çalışma Yöntemleri Cephe İskelelerinin Kurulum ve Söküm Aşamalarında Güvenli Çalışma Yöntemleri Gaziantep, Kahramanmaraş, Adana, Mersin 2014 Sunum Amacı Cephe iskelelerinin güvenli bir şekilde kurulum ve söküm işlerinin

Detaylı

yurdugul@hacettepe.edu.tr VB de Veri Türleri 1

yurdugul@hacettepe.edu.tr VB de Veri Türleri 1 yurdugul@hacettepe.edu.tr 1 VB de Veri Türleri 1 Byte 1 aretsiz tamsay Integer 2 aretli Tamsay Long 4 aretli Tamsay Single 4 Gerçel say Double 8 Gerçel say Currency 8 Gerçel say Decimal 14 Gerçel say Boolean

Detaylı

MADEN SEKTÖRÜ : Mermer

MADEN SEKTÖRÜ : Mermer KOBİ ler için İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Rehberi: Risk Değerlendirmesi, İSG Performans İzleme ve Sağlık Tehlikeleri MADEN SEKTÖRÜ : Mermer Bu rehber, Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından

Detaylı

Asansör Yönetmelii ( 95/16/AT ) BRNC BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanmlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeli"in amac; mar Kanunu ve buna ba"l imar

Asansör Yönetmelii ( 95/16/AT ) BRNC BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanmlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliin amac; mar Kanunu ve buna bal imar Asansör Yönetmelii ( 95/16/AT ) BRNC BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanmlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeli"in amac; mar Kanunu ve buna ba"l imar yönetmeliklerine göre in'a edilen binalarda, insan ve yük ta'masnda

Detaylı

2012 2013 E T M ve Ö RET M YILI ÖRGÜN ve YAYGIN E T M KURUMLARI ÇALI MA TAKV M

2012 2013 E T M ve Ö RET M YILI ÖRGÜN ve YAYGIN E T M KURUMLARI ÇALI MA TAKV M 2012 2013 ETM ve ÖRETM YILI ÖRGÜN ve YAYGIN ETM KURUMLARI ÇALIMA TAKVM SIRA NO ÇALIMA KONULARI TARH 1. Okul Öncesi Ve lköretim Okullar 1. Snf Örencilerinin Eitim- Öretime Hazrlanmalar ( Bamsz Anaokullar

Detaylı

V.A.D. Yaklamnn avantajlar. Ünite 9 Veri Ak Diagramlarnn Kullanm. Ana Konular. Temel semboller. Harici Varlklar. Veri Ak Diagramlar

V.A.D. Yaklamnn avantajlar. Ünite 9 Veri Ak Diagramlarnn Kullanm. Ana Konular. Temel semboller. Harici Varlklar. Veri Ak Diagramlar V.A.D. Yaklamnn avantajlar Ünite 9 Veri Ak Diagramlarnn Kullanm Sistem Analiz ve Tasarm Sedat Telçeken Verinin hareketinin hikayeletirilmesine nazaran 4 avantaj mevcuttur. Teknik uygulamann gerçekletirilmesinden

Detaylı

KIRSAL ÇEVRE ve ORMANCILIK SORUNLARI ARATIRMA DERNE The Research Association of Rural Environment and Forestry

KIRSAL ÇEVRE ve ORMANCILIK SORUNLARI ARATIRMA DERNE The Research Association of Rural Environment and Forestry KIRSAL ÇEVRE ve ORMANCILIK SORUNLARI ARATIRMA DERNE The Research Association of Rural Environment and Forestry 9 Mart 1998 Say* : F-1998/ Konu : Krsal Kalknmada Ekolojik Boyut Konulu Eitim TKV K*rsal Kalk*nma

Detaylı

Sigorta irketlerinin Yaps ve Aktüerin Rolü. Aktüerler Derneği Nisan 2010

Sigorta irketlerinin Yaps ve Aktüerin Rolü. Aktüerler Derneği Nisan 2010 Sigorta irketlerinin Yaps ve Aktüerin Rolü Aktüerler Derneği Nisan 2010 Türkiye de sigortaclk ve bireysel emeklilik sektörü RKET SAYISI - NUMBER OF COMPANY 2006 2007 2008 Hayat D - Non Life (Alt adedi

Detaylı

DOKTORA E TMNDE DANIMAN

DOKTORA E TMNDE DANIMAN DOKTORA E TMNDE DANIMAN Prof. Dr. Nee Atabey DEÜ Tp Fakültesi Tbbi Biyoloji ve Genetik Anabilim Dal Ö"retim Üyesi DEÜ Tp Fakültesi Dekan Yard., &zmir PhD e"itimi hedefleri Danmann nitelikleri Danmann bilimsel

Detaylı

KURUMSAL T BAR YÖNET M PROF. DR. HALUK GÜRGEN

KURUMSAL T BAR YÖNET M PROF. DR. HALUK GÜRGEN KURUMSAL T BAR YÖNET M PROF. DR. HALUK GÜRGEN KURUMSAL T BAR tibar alglamalardan oluur. Kurumsal itibar, bir kuruma yönelik her türlü alglamann bütünüdür. Kurumsal itibar; sosyal ortaklarn kurulula ilgili

Detaylı

Yavuz HEKM. Egekons Prefabrike Metal Yap San. Tic. Ltd.!ti. ve. Hekim Gemi n$a A.!. Firmalarnn Kurucusu ve Yönetim Kurulu Ba$kan.

Yavuz HEKM. Egekons Prefabrike Metal Yap San. Tic. Ltd.!ti. ve. Hekim Gemi n$a A.!. Firmalarnn Kurucusu ve Yönetim Kurulu Ba$kan. Yavuz HEKM Egekons Prefabrike Metal Yap San. Tic. Ltd.!ti. ve Hekim Gemi n$a A.!. Firmalarnn Kurucusu ve Yönetim Kurulu Ba$kan. 8. Mükemmelli+i Aray$ Sempozyumu Ana Tema, Yerellikten Küresellie EGE Oturum

Detaylı

Matematiksel denklemlerin çözüm yöntemlerini ara t r n z. 9. FORMÜLLER

Matematiksel denklemlerin çözüm yöntemlerini ara t r n z. 9. FORMÜLLER ÖRENME FAALYET-9 AMAÇ ÖRENME FAALYET-9 Gerekli atölye ortam ve materyaller salandnda formülleri kullanarak sayfada düzenlemeler yapabileceksiniz. ARATIRMA Matematiksel denklemlerin çözüm yöntemlerini aratrnz.

Detaylı

EKG Sinyallerinde Gürültü Gidermede Ayrk Dalgack Dönüümünde Farkl Ana Dalgacklarn Ve Ayrtrma Seviyelerinin Karlatrlmas

EKG Sinyallerinde Gürültü Gidermede Ayrk Dalgack Dönüümünde Farkl Ana Dalgacklarn Ve Ayrtrma Seviyelerinin Karlatrlmas EKG Sinyallerinde Gürültü Gidermede Ayrk Dalgack Dönüümünde Farkl Ana Dalgacklarn Ve Ayrtrma Seviyelerinin Karlatrlmas Cengiz Tepe 1 Hatice Sezgin 1, Elektrik Elektronik Mühendislii Bölümü, Ondokuz May#s

Detaylı

Türkiye - EuropeAid/126747/D/SV/TR_ Alina Maric, Hifab 1

Türkiye - EuropeAid/126747/D/SV/TR_ Alina Maric, Hifab 1 1 Maliyet kontrolü proje bütçelendirmesi çerçevesinde gerçek proje maliyetlerini kontrol etmeyi hedefleyen bir yönetim sürecidir. Türkiye - EuropeAid/126747/D/SV/TR_ Alina Maric, Hifab 2 Girdiler: Cost

Detaylı

T.C. ÇORLU KAYMAKAMLIĞI İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. ÇORLU KAYMAKAMLIĞI İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ T.C. ÇORLU KAYMAKAMLIĞI İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ Risk Değerlendirmesi Rehberi ÇORLU- 2016 ÇNDEKLER Konu.SayfaNo 1. lgilimevzuat 1 2. RiskDeerlendirmesi 3 3. RiskDeerlendirmeDöngüsü 5 I. BirinciAdõmTehlikelerinTespitEdilmesi

Detaylı

İSG Risklerinin Değerlendirilmesi ve Yaşanan Sorunlar. Ali TURAN CMSE Certified Machinery Safety Expert A Sınıfı İG Uzmanı, İSG Eğitmeni

İSG Risklerinin Değerlendirilmesi ve Yaşanan Sorunlar. Ali TURAN CMSE Certified Machinery Safety Expert A Sınıfı İG Uzmanı, İSG Eğitmeni İSG Risklerinin Değerlendirilmesi ve Yaşanan Sorunlar Ali TURAN CMSE Certified Machinery Safety Expert A Sınıfı İG Uzmanı, İSG Eğitmeni Yasal Süreç İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği: RG 09.12.2003/25311

Detaylı

Simülasyon Modellemesi

Simülasyon Modellemesi Simülasyon Modellemesi Doç. Dr. Mustafa Yüzükrmz myuzukirmizi@meliksah.edu.tr Ders -2: Metod ve Veri Analizi Contents 1 Metod Analizi 1 1.1 Giri³.................................. 1 1.2 Metod Müh.'de Sistematik

Detaylı

T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. TR Güvenlik Performans İzleme Yöntemi

T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. TR Güvenlik Performans İzleme Yöntemi T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TR Güvenlik Performans İzleme Yöntemi Şantiyedeki ana güvenlik konularında gözlem yapmak için kullanılan bir araçtır Öğrenip

Detaylı

T.C KÜLTÜR VE TURZM BAKANLII Strateji Gelitirme Bakanl!"! (1. sayfa) ZEYLNAME

T.C KÜLTÜR VE TURZM BAKANLII Strateji Gelitirme Bakanl!! (1. sayfa) ZEYLNAME (1. sayfa) ZEYLNAME Türkiye Kültür Portal! Altyap!s!n!n Oluturulmas! ve Portal Uygulama Yaz!l!mlar!n!n Temin Edilmesi ihalesi 03/07/2009 Cuma gününe ertelenmitir. Teknik :artnamenin 6.(2). Maddesi Portal

Detaylı

RİSK DEĞERLENDİRMESİ ve ÇALIŞANLARIN İSG EĞİTİMLERİ. Ali Kaan ÇOKTU

RİSK DEĞERLENDİRMESİ ve ÇALIŞANLARIN İSG EĞİTİMLERİ. Ali Kaan ÇOKTU T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ RİSK DEĞERLENDİRMESİ ve ÇALIŞANLARIN İSG EĞİTİMLERİ Ali Kaan ÇOKTU İSG Uzman Yardımcısı Endüstri Mühendisi Giriş Genel

Detaylı

zmir B³y³k ehir Belediyesi olarak hazrladmz bu þ Kontrol Eylem Plan, kurumumuzun

zmir B³y³k ehir Belediyesi olarak hazrladmz bu þ Kontrol Eylem Plan, kurumumuzun zmir B³y³k ehir Belediyesi olarak hazrladmz bu þ Kontrol Eylem Plan, kurumumuzun faaliyetlerini y³r³t³rken benimsedii y netim anlay nn, þada standartlara g re dei imi ve ilerleyi inin bir belgesi niteliindedir.

Detaylı

BASIN YAYIN VE HALKLA L K LER UBE MÜDÜRLÜ Ü

BASIN YAYIN VE HALKLA L K LER UBE MÜDÜRLÜ Ü BASINYAYINVEHALKLALKLERUBEMÜDÜRLÜÜ ÝLÝÞKÝLER ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ Yetki,GörevveSorumluluklar YasalDayanak Büyükehirbelediyesininçalmalarnnbasn,yaynaraçlaryardmyla kamuoyunaetkilibirekildeduyuruluptantlmasnsalamakvehalkla

Detaylı

7.Hafta: Risk ve Risk Analizi. DYA 114 Çevre Koruma. BÜRO YÖNETİMİ ve YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI PROGRAMI Yrd.Doç.Dr. Sefa KOCABAŞ

7.Hafta: Risk ve Risk Analizi. DYA 114 Çevre Koruma. BÜRO YÖNETİMİ ve YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI PROGRAMI Yrd.Doç.Dr. Sefa KOCABAŞ 7.Hafta: Risk ve Risk Analizi DYA 114 Çevre Koruma BÜRO YÖNETİMİ ve YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI PROGRAMI Yrd.Doç.Dr. Sefa KOCABAŞ RİSK ve RİSK ANALİZİ Risk Belirli bir tehlikeli olayın meydana gelme olasılığı

Detaylı

Ölçek Geli,tirme Çal.,malar.nda Kapsam Geçerlii için Kapsam Geçerlik &ndekslerinin Kullan.lmas.

Ölçek Geli,tirme Çal.,malar.nda Kapsam Geçerlii için Kapsam Geçerlik &ndekslerinin Kullan.lmas. XIV. Ulusal Eitim ilimleri Kongresi Pamukkale Üniversitesi Eitim Fakültesi 28 30 Eylül 2005 DEN&ZL& Ölçek Geli,tirme Çal.,malar.nda Kapsam Geçerlii için Kapsam Geçerlik &ndekslerinin Kullan.lmas. Dr. Halil

Detaylı

BÖLÜM 2 D YOTLU DO RULTUCULAR

BÖLÜM 2 D YOTLU DO RULTUCULAR BÖLÜ 2 DYOTLU DORULTUCULAR A. DENEYN AACI: Tek faz ve 3 faz diyotlu dorultucularn çalmasn ve davranlarn incelemek. Bu deneyde tek faz ve 3 faz olmak üzere tüm yarm ve tam dalga dorultucular, omik ve indüktif

Detaylı

OKUL ÖNCES E M KURUMLARINDA ÇALI AN ANASINIFI ÖZET

OKUL ÖNCES E M KURUMLARINDA ÇALI AN ANASINIFI ÖZET OKUL ÖNCES EM KURUMLARINDA ÇALIAN ANASINIFI RETMENLERLE MÜZK ÖRETMENLERN MÜZK ÇALIMALARINA N TUTUM VE YETERLKLERN KARILATIRILMASI ÖZET r. Gör. Dr. lknur ÖZAL GÖNCÜ GÜMEF. ÇGEB.Okul Öncesi EABD. Okul öncesi

Detaylı

GENEL DURUM. GERÇEKLE T R LEN FAAL YETLER ve PROJELER 1. SOSYAL YARDIMLAR

GENEL DURUM. GERÇEKLE T R LEN FAAL YETLER ve PROJELER 1. SOSYAL YARDIMLAR GENELDURUM Türk Kzlay Sosyal Hizmetler Müdürlüü; olaan ve olaanüstü durumlarda, yerel, ulusal ve uluslararas düzeyde insan onurunu korumak amac ile toplumdaki savunmasz ve incinebilir nüfus gruplarnn sorunlarn

Detaylı

YÜKSEKÖRETM KURULU BAKANLII YÜKSEKÖRETM KURUMLARI FAALYET RAPORU HAZIRLAMA REHBER

YÜKSEKÖRETM KURULU BAKANLII YÜKSEKÖRETM KURUMLARI FAALYET RAPORU HAZIRLAMA REHBER YÜKSEKÖRETM KURULU BAKANLII YÜKSEKÖRETM KURUMLARI FAALYET RAPORU HAZIRLAMA REHBER 2007 YILI..ÜNVERSTES FAALYET RAPORU (BRMLER ÇN FAKÜLTE/YO/MYO/ENSTTÜ/DARE BAKANLII/HUKUK MÜAVRL) 2 ÇNDEKLER ÜST YÖNETC

Detaylı

1. Bütün Organizasyonlar için Risk De erlendirme ablonu... 2. Bütün Organizasyonlar için Yangın Riski De erlendirme ablonu...

1. Bütün Organizasyonlar için Risk De erlendirme ablonu... 2. Bütün Organizasyonlar için Yangın Riski De erlendirme ablonu... 1. Bütün Organizasyonlar için Risk Deerlendirme ablonu... 2. Bütün Organizasyonlar için Yangın Riski Deerlendirme ablonu... 3. Sıcak ler zin ablonu... 4. Organizatörler için Mekan Hakkında Soru Formu...

Detaylı

Yaz m Testi Sürecine TEC in (Test Expert Committee) Katk lar TEC Contributions to the Software Testing Process

Yaz m Testi Sürecine TEC in (Test Expert Committee) Katk lar TEC Contributions to the Software Testing Process Yazm Testi Sürecine TEC in (Test Expert Committee) Katklar TEC Contributions to the Software Testing Process Mustafa Namdar Turkcell Teknoloji Ararma & Gelitirme A.. 41470, Gebze-KOCAEL mustafa.namdar@turkcellteknoloji.com.tr

Detaylı

www.malieksen.com GENEL SA LIK S GORTASI UYGULAMASINA L K N SORU VE CEVAPLAR

www.malieksen.com GENEL SA LIK S GORTASI UYGULAMASINA L K N SORU VE CEVAPLAR GENEL SALIK SGORTASI UYGULAMASINA LKN SORU VE CEVAPLAR 1-1 Ocak 2012 tarihinden itibaren genel salk sigortas uygulamasndaki deiiklikler nelerdir? Genel salk sigortasndan yararlanlmasnda temel artlardan

Detaylı

T.C. KÜLTÜR VE TURZM BAKANLII Strateji Gelitirme Bakanl!"!

T.C. KÜLTÜR VE TURZM BAKANLII Strateji Gelitirme Bakanl!! T.C. KÜLTÜR VE TURZM BAKANLII Strateji Gelitirme Bakanl!"! Türkiye Kültür Portal! Altyap!s!n!n Oluturulmas! ve Portal Uygulama Yaz!l!mlar!n!n Temin Edilmesi 0NE AT SÖZLE0ME TASARISI Götürü Bedel Hizmet

Detaylı

Görsel Tasar m. KaliteOfisi.com

Görsel Tasar m. KaliteOfisi.com Görsel Tasarm KaliteOfisi.com KaliteOfisi.com un bir hizmetidir. zin alnmaksn alnt ve çoaltma yaplabilir. 2 www.kaliteofisi.com KaliteOfisi Hakknda Kalite ofisi; ülkemizde kalite bilincinin yerlemesine

Detaylı

TR YAJ (SEÇMEK/AYIRMAK)

TR YAJ (SEÇMEK/AYIRMAK) TRYAJ (SEÇMEK/AYIRMAK) Triyaj hasta ya da yaraln, tedavi ve bakm gereksinimlerini karlamak amacyla, sak bakm kurumlarndaki kaynaklarn doru yerde ve doru zamanda kullanlmas salayan sflandrma sistemidir.

Detaylı

RİSK ANALİZİ TALİMATI

RİSK ANALİZİ TALİMATI AĞRI İL AMBULANS SERVİSİ BAŞHEKİMLİĞİ RİSK ANALİZİ TALİMATI DÖK. KOD NO : AĞRI-112-YÖN-TL- 22 YAY. TRH: 31.02.2014 REV.TRH: REV.NO: SA YFA NO: 5 1. AMAÇ: Ağrı İl Ambulans Servisi Başhekimliğinde hizmet

Detaylı

SÜREÇLERNDE RFID UYGULAMALARI. RFIDTURKEY - Türkiye'nin RFID Merkezi

SÜREÇLERNDE RFID UYGULAMALARI. RFIDTURKEY - Türkiye'nin RFID Merkezi SÜREÇLERNDE RFID UYGULAMALARI RFID nedir? RFID (Radio Frequency Identification): Radyo-frekans dalgalar$ üzerinden veri ta&$mas$ yaparak kontrollü bir ortamda hareket eden veya sabit duran cisimleri otomatik

Detaylı

8. MÜKEMMELL!"! ARAYI& SEMPOZYUMU

8. MÜKEMMELL!! ARAYI& SEMPOZYUMU 8. MÜKEMMELL!"! ARAYI& SEMPOZYUMU Salkta Kalite Uygulamalar 16:30 18:00!zmir ÖZLEM YILDIRIM Vehbi Koç Vakf Salk Kurulu8lar Sürekli Kalite Geli8tirme Müdürü Ö. Yldrm, D. V. Yiit, Ö. Ouz 1 KAPSAM Vehbi Koç

Detaylı

RİSK ANALİZ PROSEDÜRÜ

RİSK ANALİZ PROSEDÜRÜ 1.AMAÇ Karacabey Devlet Hastanesi faaliyetleri sırasında oluşabilecek potansiyel tehlikelerin ve bunlara ilişkin risklerin belirlenmesi, böylelikle beklenen veya olası risklerin kontrol altına alınmasına

Detaylı

MADEN SEKTÖRÜ : Kömür

MADEN SEKTÖRÜ : Kömür KOBİ ler için İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Rehberi: Risk Değerlendirmesi, İSG Performans İzleme ve Sağlık Tehlikeleri MADEN SEKTÖRÜ : Kömür Bu rehber, Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından

Detaylı

T.C. YALOVA ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı. İÇ KONTROL ve RİSK YÖNETİMİ 2 İÇ RİSK YÖNETİMİ

T.C. YALOVA ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı. İÇ KONTROL ve RİSK YÖNETİMİ 2 İÇ RİSK YÖNETİMİ T.C. YALOVA ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlğ İÇ KONTROL ve RİSK YÖNETİMİ 2 İÇ RİSK YÖNETİMİ EYLÜL 2015 1-) Risk Yönetimi Nedir? Üniversitemizde, risk olarak tanmlanan muhtemel olumsuz olay

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNDE RİSK YÖNETİMİ VE DEĞERLENDİRMESİ DOÇ. DR. İBRAHİM OCAK DOÇ. DR. ALİ İSMET KANLI

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNDE RİSK YÖNETİMİ VE DEĞERLENDİRMESİ DOÇ. DR. İBRAHİM OCAK DOÇ. DR. ALİ İSMET KANLI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNDE RİSK YÖNETİMİ VE DEĞERLENDİRMESİ DOÇ. DR. İBRAHİM OCAK DOÇ. DR. ALİ İSMET KANLI Konu Başlıkları 1. Temel Kavramlar ve Tanımlar 2. İlgili Mevzuat 3. Risklerden Korunma Yöntemleri

Detaylı

HACETTEPE ÜNVERSTES. l e t i i m. : H. Ü. Fen Fakültesi Aktüerya Bilimleri Bölümü Beytepe/Ankara. Telefon :

HACETTEPE ÜNVERSTES. l e t i i m. : H. Ü. Fen Fakültesi Aktüerya Bilimleri Bölümü Beytepe/Ankara. Telefon : l e t i i m Adres : H. Ü. Fen Fakültesi Aktüerya Bilimleri Bölümü 06800 Beytepe/Ankara Telefon : +90 312 297 6234 Faks : +90 312 297 7998 HACETTEPE ÜNVERSTES e-posta Web : aktuerya@hacettepe.edu.tr : www.aktuerya.hacettepe.edu.tr

Detaylı

T.C. M LLÎ E T M BAKANLI I Talim ve Terbiye Kurulu Ba kanl S GORTACILIK E T M KURS PROGRAMI

T.C. M LLÎ E T M BAKANLI I Talim ve Terbiye Kurulu Ba kanl S GORTACILIK E T M KURS PROGRAMI T.C. MLLÎETMBAKANLII TalimveTerbiyeKuruluBakanl SGORTACILIK ETM KURS PROGRAMI ANKARA 2009 KURUMUN ADI : KURUMUN ADRES : KURUCUSUNUN ADI : PROGRAMIN ADI PROGRAMIN DAYANAI PROGRAMIN SEVYES PROGRAMIN AMAÇLARI

Detaylı

novasyon KalDer zmir ubesi 8. Mükemmellii Aray Sempozyomu zmir, 18 Nisan 2007 irin Elçi Technopolis Türkiye Direktörü Teknoloji Yönetim Dernei Bakan

novasyon KalDer zmir ubesi 8. Mükemmellii Aray Sempozyomu zmir, 18 Nisan 2007 irin Elçi Technopolis Türkiye Direktörü Teknoloji Yönetim Dernei Bakan novasyon KalDer zmir ubesi 8. Mükemmellii Aray Sempozyomu zmir, 18 Nisan 2007 irin Elçi Technopolis Türkiye Direktörü Teknoloji Yönetim Dernei Bakan novasyon Ekonomik ve toplumsal fayda yaratmak için ürünlerde,

Detaylı

'DARE PERFORMANS HEDEF' TABLOSU

'DARE PERFORMANS HEDEF' TABLOSU !nsanl"n Geliimine Yönelik Katma De"eri Yüksek Ürün ve Hizmet Yaratmak 2011 ylna kadar üretilen aratrmalara, projeleri ve alnan patent saylarn % 20 arttrmak üzere laboratuvarlar kurmak ve akreditasyonlarn

Detaylı

29 Aralık 2012 CUMARTESİ. Resmî Gazete. Sayı : 28512 YÖNETMELİK. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

29 Aralık 2012 CUMARTESİ. Resmî Gazete. Sayı : 28512 YÖNETMELİK. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: 29 Aralık 2012 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28512 YÖNETMELİK Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ RİSK DEĞERLENDİRMESİ YÖNETMELİĞİ 1 / 14 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

BELEDYELERDE NORM KADRO ÇALIMASI ESASLARI

BELEDYELERDE NORM KADRO ÇALIMASI ESASLARI BELEDYELERDE NORM KADRO ÇALIMASI ESASLARI Belediyelerin görevlerini etkin ve verimli bir ekilde yerine getirebilmeleri için ihtiyaç duydukları optimal (ihtiyaçtan ne fazla ne de az) kadronun nicelik ve

Detaylı

Basnçl ekipmanlar Yönetmelii ( 97/23/AT ) B"R"NC" BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanmlar

Basnçl ekipmanlar Yönetmelii ( 97/23/AT ) BRNC BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanmlar Sanayi ve Ticaret Bakanlndan: Amaç ve Kapsam Basnçl ekipmanlar Yönetmelii ( 97/23/AT ) B"R"NC" BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanmlar Madde 1 Bu Yönetmelik; maksimum izin verilebilen PS basnc 0,5

Detaylı

zmir Büyük ehir Belediyesi Ba kanl k Makam na ve belediyemizi ziyarete gelen yabanc ülke temsilcilerine gerekti inde tercümanl k hizmeti vermek.

zmir Büyük ehir Belediyesi Ba kanl k Makam na ve belediyemizi ziyarete gelen yabanc ülke temsilcilerine gerekti inde tercümanl k hizmeti vermek. ABVEDILKLERUBEMÜDÜRLÜÜ DIÞ ÝLÝÞKÝLER ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ Yetki,GörevveSorumluluklar zmirbüyükehirbelediyesi'ninuluslararaslikilerinidüzenlemek. zmirbüyükehirbelediyesibünyesindeyeralanbirimlereavrupabirliiveçeitli

Detaylı

Sosyal Değişime Destek: Yeni Kitle Kaynak Araçları Anketi

Sosyal Değişime Destek: Yeni Kitle Kaynak Araçları Anketi Sosyal Değişime Destek: Yeni Kitle Kaynak Araçları Anketi 1. Etkinliğe hangi kurumu temsilen katıldınız? Sivil toplum kuruluşu 75,0% 9 Bireysel 8,3% 1 Şirket 16,7% 2 Üniversite 0,0% 0 Sosyal Girişim 0,0%

Detaylı

Ayegül Pamukçu TURAN

Ayegül Pamukçu TURAN ORMAN KÖYÜ KALKINDIRMA KOOPERATFLERNN YÖNETC VE ÜYELERNN ORMAN EKOSSTEMLERNDEK BYOLOJK ÇETLL YERNDE KORUMA ETM PROJES (GEF SGP TUR/98/G52) P R O J E Y Ö N E T M Ayegül Pamukçu TURAN SUNU Gündelik yaantda

Detaylı

X X İl Milli Eğitim Müdürlüğü Toplum Sağlığı Merkezleri X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X. X X X X X X Okul/Kurum Müdürlükleri

X X İl Milli Eğitim Müdürlüğü Toplum Sağlığı Merkezleri X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X. X X X X X X Okul/Kurum Müdürlükleri A 1 B 2 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ SORUMLULARININ TESPİTİ İl/İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri ve Bağlı bulunan Okul/Kurumların işveren vekillerinin tespit edilerek, makam onayının alınması İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜKLERİ

Detaylı

5. Öneri ve Tedbirler

5. Öneri ve Tedbirler Öneri ve Tedbirler 5.ÖneriveTedbirler Kurumsal düzeyde hizmet kalitesinin artrlmas için Bütünleik Yönetim Sistemleri kapsamnda kalite güvence belgelerinin alnmas ve personel verimliliinin gelitirilmesine

Detaylı

malat Teknolojileri Dr.-Ing. Rahmi Ünal

malat Teknolojileri Dr.-Ing. Rahmi Ünal malat Teknolojileri Dr.-Ing. Rahmi Ünal GR 1 Dersin Amac malat teknolojisinin amac, teknik resimlerde veya baka tür bilgi ortamlarnda oluturulan parçalarn tasarmna uygun olarak ekonomik bir ekilde imal

Detaylı

ARSAN TEKST L T CARET VE SANAY ANON M RKET SER :XI NO:29 SAYILI TEBL E ST NADEN HAZIRLANMI YÖNET M KURULU FAAL YET RAPORU

ARSAN TEKST L T CARET VE SANAY ANON M RKET SER :XI NO:29 SAYILI TEBL E ST NADEN HAZIRLANMI YÖNET M KURULU FAAL YET RAPORU 1. Raporun Dönemi : 01.01.2008 31.03.2008 2. Faaliyet Konusu Arsan Tekstil Ticaret Ve Sanayi A.. (irket) 1984 ylnda Türkiye de kurulmu# olup faaliyet konusu; her türlü pamuk ipli)i üretimi, sentetik iplik

Detaylı

2013 YILI II. SEVYE AKTÜERLK SINAVLARI MUHASEBE VE FNANSAL RAPORLAMA ÖRNEK SINAV SORULARI

2013 YILI II. SEVYE AKTÜERLK SINAVLARI MUHASEBE VE FNANSAL RAPORLAMA ÖRNEK SINAV SORULARI 2013 YILI II. SEVYE AKTÜERLK SINAVLARI MUHASEBE VE FNANSAL RAPORLAMA ÖRNEK SINAV SORULARI 1-Türkiye Finansal Raporlama Standartlar na (TFRS) göre deer dü"üklüü aada verilen hangi hesap kalemi için ayr(lmaz?

Detaylı

ENSTTÜ PROGRAMLARINA BAVURABLMEK ÇN GEREKL GENEL KOULLAR

ENSTTÜ PROGRAMLARINA BAVURABLMEK ÇN GEREKL GENEL KOULLAR ENSTTÜ PROGRAMLARINA BAVURABLMEK ÇN GEREKL GENEL KOULLAR 1. Salk Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans ve Doktora programlarna bavuracak adaylarn, bavuracaklar programa girebilme önkouluna sahip olmalar gerekir.

Detaylı

TEHLİKELİ KİMYASAL MADDELERİN OLUŞTURDUĞU RİSKLER İÇİN GENEL ve ÖZEL ÖNLEME YÖNTEMLERİ

TEHLİKELİ KİMYASAL MADDELERİN OLUŞTURDUĞU RİSKLER İÇİN GENEL ve ÖZEL ÖNLEME YÖNTEMLERİ TEHLİKELİ KİMYASAL MADDELERİN OLUŞTURDUĞU RİSKLER İÇİN GENEL ve ÖZEL ÖNLEME YÖNTEMLERİ Dr. Fatma IŞIK COŞKUNSES İSG Uzmanı / İSGÜM Kimyasal maddeler sanayimizin ve günlük yaşantımızın içinde bir çok alanda

Detaylı

Acil Durum, Yangınla Mücadele ve İlkyardım. Mümkün. Orta. TEHLİKEYE MARUZ KALANLAR KİŞİLER VE BÖLÜMLER: İşyerinde çalışan personel, ziyaretçiler

Acil Durum, Yangınla Mücadele ve İlkyardım. Mümkün. Orta. TEHLİKEYE MARUZ KALANLAR KİŞİLER VE BÖLÜMLER: İşyerinde çalışan personel, ziyaretçiler DİŞ PROTEZ LABORATUVARI DEĞERLENDİRMESİ Acil Durum, Yangınla Mücadele ve İlkyardım ÖNCEKİ TEHLİKE ŞİDDET OLASILIK 1.1. İşyerinde acil çıkış yönlendirmesinin yapılmamış olması. 1.2. İşyerinde bulunan yangın

Detaylı

ORMAN KÖYÜ KALKINDIRMA KOOPERATFLER YÖNETC VE ÜYELERNN ORMAN EKOSSTEMLERNDEK BYOLOJK ÇETLL YERNDE KORUMA ETM PROJES (GEF SGP TUR/98/G52)

ORMAN KÖYÜ KALKINDIRMA KOOPERATFLER YÖNETC VE ÜYELERNN ORMAN EKOSSTEMLERNDEK BYOLOJK ÇETLL YERNDE KORUMA ETM PROJES (GEF SGP TUR/98/G52) ORMAN KÖYÜ KALKINDIRMA KOOPERATFLER YÖNETC VE ÜYELERNN ORMAN EKOSSTEMLERNDEK BYOLOJK ÇETLL YERNDE KORUMA ETM PROJES (GEF SGP TUR/98/G52) K I R S A L K A L K I N M A D A K A D I N L A R Sibel DEMR Birle(mi(

Detaylı

PARAMETRK OLMAYAN STATSTKSEL TEKNKLER. Prof. Dr. Ali EN ÖLÇEKLER

PARAMETRK OLMAYAN STATSTKSEL TEKNKLER. Prof. Dr. Ali EN ÖLÇEKLER PARAMETRK OLMAYAN STATSTKSEL TEKNKLER Prof. Dr. Ali EN 1 Normal dalm artlarn salamayan ve parametrik istatistik tekniklerinin kullanlmasn elverisiz klan durumlarn bulunmas halinde, eldeki verilere bal

Detaylı

PERFORMANS BLGLER GENEL SEKRETERLK PERFORMANS HEDEFLER TABLOSU

PERFORMANS BLGLER GENEL SEKRETERLK PERFORMANS HEDEFLER TABLOSU PERFORMANS BLGLER GENEL SEKRETERLK PERFORMANS HEDEFLER TABLOSU AMAÇ - 1 nsanln geliimine yönelik katma deeri yüksek ürün ve hizmet yaratmak HEDEF (1.6) 2009 ylna kadar deer yaratan bilimsel ara$trma ve

Detaylı

İSG PLANLAMA RİSK DEĞERLENDİRME PROSEDÜRÜ

İSG PLANLAMA RİSK DEĞERLENDİRME PROSEDÜRÜ SAYFA NO 1/6 AMAÇ KAPSAM: Hastanede yeni bir bölüm açarken veya devam eden bölümlerin tehlikelerinin belirlenmesi, risklerin değerlendirilmesi, İSG programlarının oluşturulması ve gerekli kontrol ölçümlerinin

Detaylı

OFİSLER İÇİN KONTROL LİSTESİ

OFİSLER İÇİN KONTROL LİSTESİ OFİSLER İÇİN KONTROL LİSTESİ Zemin kayma veya düşmeyi önleyecek şekilde uygun malzeme ile kaplı ve iç zeminler düzenli olarak kontrol ediliyor mu? Zemindeki çökme, erime vb. deformasyonlar giderilmiş Cam

Detaylı

ÇEVRE BOYUTLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ PROSEDÜRÜ

ÇEVRE BOYUTLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ PROSEDÜRÜ SAYFA NO 1/7 1. AMAÇ VE KAPSAM: Bu prosedürün amacı, TOTM nin faaliyetlerinin ve hizmetlerinin çevre güvenliği üzerinde gerçek veya potansiyel olarak önemli etkileri olabilecek çevresel boyutlarının (yönlerinin),

Detaylı

Simülasyon Modelleme. Contents. 1 Çe³itli Araçlar. Doç. Dr. Mustafa Yüzükrmz myuzukirmizi@meliksah.edu.tr. Ders -4: Yerle³im Diyagramlar ve Analizler

Simülasyon Modelleme. Contents. 1 Çe³itli Araçlar. Doç. Dr. Mustafa Yüzükrmz myuzukirmizi@meliksah.edu.tr. Ders -4: Yerle³im Diyagramlar ve Analizler Simülasyon Modelleme Doç. Dr. Mustafa Yüzükrmz myuzukirmizi@meliksah.edu.tr Ders -4: Yerle³im Diyagramlar ve Analizler çerik Contents 1 Çe³itli Araçlar 1 1.1 Pareto Analizi.............................

Detaylı

Çalışma Ortamı Gözetiminin Tanımı

Çalışma Ortamı Gözetiminin Tanımı Çalışma Ortamı Gözetiminin Tanımı Çalışma ortamı gözetimi; işyerlerinde çalışanların maruz kalabilecekleri endüstriyel kirlenmelerin (Ör: gürültü, kimyasal gazlar, tozlar vb.) iş sağlığı ve güvenliği mevzuatları

Detaylı

Kare tabanl bir kutunun yükseklii 10 cm dir.taban uzunluunu gösteren X ise (2, 8) arasnda uniform (tekdüze) dalmaktadr.

Kare tabanl bir kutunun yükseklii 10 cm dir.taban uzunluunu gösteren X ise (2, 8) arasnda uniform (tekdüze) dalmaktadr. SORU : Kare tabanl bir kutunun yükseklii 0 cm dir.taban uzunluunu gösteren X ise (, 8) arasnda uniform (tekdüze) dalmaktadr. Kutunun hacminin olaslk younluk fonksiyonu g(v) a%adakilerden hangisidir? v

Detaylı