Yorum Raporu BAY X. 5 Mayıs 2015 GİZLİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Yorum Raporu BAY X. 5 Mayıs 2015 GİZLİ"

Transkript

1 Yorum Rporu Myıs 1 GİZLİ

2 Yorum Rporu Giriş Myıs 1 Giriş Rporun kullnımı Uyrı: 1PF'den elde edilmiş ilgiler 1PF konusund uzmnlşmış kişilere yorumlnmlıdır. Bilgisyr ortmınd otomtik olrk oluşturuln u rpord yer ln sonuçlr ir thmin olrk yorumlnmlı ve görüşmeler, iyogrfik veriler ve diğer değerlendirme sonuçlrı gii verilerle irlikte değerlendirilmelidir. Rpordki tüm ilgiler kişiye özel ve gizlidir. Göz önünde ulundurulmsı gerekenler: Sonuçlr, nketi evplyn kişinin kendi kişilik ve dvrnışlrını tnımlmsın dynmktdır ve şklrının onlrı nsıl gördüğünü ynsıtmyilir. Bu nedenle, sonuçlrın kesinliği, evplyn kişinin sorulr evp vermedeki çıklığın ve kişisel frkındlık seviyesine ğlıdır. Sonuçlr, nketi tmmlyn çok syıd kişinin sonuçlrı ile krşılştırılmktdır. Rpor, evplyn kişinin olsı trzını trif eder nk, eerileri vey ilgiyi ölçmez ve u yüzden, onlrın yetenekleri hkkınd kesin sonuçlr vermez. Kişilikte, kesin doğrulr ve ynlışlr yoktur - zı mizçlr zı etkinlik, iş vey ilgi lnlrın diğerlerinden dh ytkın ols d her mizç kendi vntj ve dezvntjını rındırır. Bu trz psikometrik nketlerin sonuçlrı, kişilerin çeşitli durumlrd nsıl dvrnklrıyl ilgili iyi ir thmin elde edilmesini sğlr. Anketin sonuçlrı, genel olrk, nket tmmlndıktn sonr 1-1 y süresine geçerliliğini korur. Ank kişilerin işlerinde vey hyt koşullrındki önemli değişikliklere göre u süre kıslilir. Ort değer punlrın yorumlnmsı Bir kişinin dvrnışı, onun kişilik özelliklerinin elli durumlrdki fırstlr ve kısıtlrl etkileşiminin ürünüdür. Bu etkileşimin görülme olsılığı, profilde ort değerdeki 1PF punlrı ( ile 7 rsındki punlr ve özellike ve değerleri) için özellikle yüksektir. Bu nedenle, geriildirim verirken u punlrın yorumlnmsı zor olilir. Ort değerdeki punlrın yorumlnmsı ve geriildirim verilmesi sırsınd ek ilgilerden fydnlnılileeğini htırltmk için rporun çıklmsınd durumsl fktörlere değinilmiştir.

3 Yorum Rporu Cevplm Trzı Endeksleri Myıs 1 Cevplm Trzı Endeksleri Norm gruu Türk Kdın - Erkek krm Bütün evplm trzı endeksleri norml sınırlr içindedir. Frklı Görünme Eğilimi Kişi, ne önemli dereede kendini eleştiren ne de şırı olumlu ir özdeğerlendirme ypmıştır. Genele Aşırı Uyum Eğilimi Kişi,itirz eden ir şekilde evp vermiştir; u, her ir yrgıyı olduğu gii kullenmediği nlmın gelir. Ank, evp verme trzı, çoğunlukl '' ('?') vey '' ('ynlış') evını terih etmiş irine uygun olilir. Bu yüzden, evplrın ne deree lışılmışın dışınd olduğunu değerlendireilmek için Genelden Spm Eğilimi endeksi dikktli ir şekilde inelenmelidir. Genelden Spm Eğilimi Kişi, ir çok mddeyi diğer insnlrın verdiği evplr enzer şekilde evplmıştır; rstgele evp vermiş olm olsılığı düşüktür.

4 Yorum Rporu Glol Fktörler Myıs 1 Glol Fktörler Pun Bşklrıyl İlişki İçedönük Dışdönük Etkileme ve İşirliği Kullenen Bğımsız Düşünme Trzı Duyrlı Gerçekçi Düzen ve Esneklik Serest Kontrollü Stresi Yönetme Rht Endişeli Glol Fktör tnımlrı Yrdımı Birinil Fktörler Bşklrıyl İlişki Sosyl yönelim; diğerlerinin etrfınd olm ve onlr trfındn frkedilme isteği; sosyl ilişkiler kurmy ve devm ettirmeye hrnn enerji. Etkileme ve İşirliği Bir kişinin, diğerleriyle etkileşim hlindeyken tkındığı rol; şklrını etkileme vey diğer insnlrın görüşlerinden etkilenme dereesi. A: F: H: N: Q: E: H: L: Q1: Grupt Olm İsteği Spontnlık Sosyl Girişkenlik Kendini İfde Etme Terihi ( ) Krr Verme Trzı ( ) Bskınlık Sosyl Girişkenlik Bşklrın Güven Yeniliğe Açıklık Düşünme Trzı Bilgiyi zihinde işleme içimi; sorunlrın nesnel, düşünsel ir seviyede vey öznel vey kişisel değerlendirmelerle çözülmesi. A: I: M: Q1: Grupt Olm İsteği ( ) Mntık Vey Duyguyu Kullnım ( ) Soyut Odklılık ( ) Yeniliğe Açıklık ( ) Düzen ve Esneklik Dvrnış üzerindeki çevresel sınırlmlr tepki; içsel öz-disiplin. F: G: M: Q: Spontnlık ( ) Kurllrı Sorgulm Soyut Odklılık ( ) Mükemmeliyetçilik Stresi Yönetme Duygusl uyum; terüe edilen duygu çeşitleri ve unlrın yoğunluğu. C: L: O: Q: Amçlrını Gerçekleştirme ( ) Bşklrın Güven Kendini Sorgulm Gerginlik ( ) Glol ve Birinil Fktör rsındki negtif ilişkiyi elirtir

5 Yorum Rporu Birinil Fktörler Myıs 1 Birinil Fktörler Pun Grupt Olm İsteği A İlgisiz İstekli Prolem Çözme B Somut Soyut Amçlrını Gerçekleştirme C Olumsuzluktn Etkilenen Olumsuzluğ Tolernslı Bskınlık E Alttn Aln Bskın Spontnlık F Skıngn Spontn Kurllrı Sorgulm G Kurllrı Sorgulyn Kurllr Bğlı Sosyl Girişkenlik H Çekingen Girişken, Gözüpek Mntık Vey Duyguyu Kullnım I Nesnel, Gerçekçi Öznel, Duyrlı Bşklrın Güven L 1 Güvenen Şüphei, İhtiytlı Soyut Odklılık M Çözüm Odklı, Prtik Düşüne Yönelimli Kendini İfde Etme Terihi N Tvrını Belli Eden Tvrını Belli Etmeyen Kendini Sorgulm O Kendinden Emin Kendini Sorgulyn Yeniliğe Açıklık Q1 Olnı Sürdüren Frklı Açılrdn Bkilen Krr Verme Trzı Q Ktılımı Bireysel Mükemmeliyetçi Q lik Esnek Orgnize, Özdisiplinli Gerginlik Q Rht, Sırlı, Dynıklı Gergin, Enerjik, Sırsız

6 Yorum Rporu Glol Fktörler Myıs 1 Aşğıdki her ir profil için, 1 temel kişilik özelliğinden irkçı genel kişilik eğilimi fktör punını oluşturmk için ir ry getirilir. Bzen ir temel kişilik özelliği fktör punının düşük olmsı, genel kişilik eğilimi fktör punının yüksek olmsının nedeni olilir. Bu durumun tm tersi de söz konusu olilir. Bzen de, ir temel kişilik fktör punı, genel kişilik eğilimi fktör punın dynrk eklenen yönde çıkmyilir. Kişinin, u lışılmmış fktör ileşimleri vey çelişkili punlrı dvrnışsl olrk gösterme trzını rştırmk yrrlı olilir. Bşklrıyl İlişki Pun Bşklrıyl İlişki İçedönük Dışdönük Grupt Olm İsteği A İlgisiz İstekli Spontnlık F Skıngn Spontn Sosyl Girişkenlik H Çekingen Girişken, Gözüpek Kendini İfde Etme Terihi N Tvrını Belli Eden Tvrını Belli Etmeyen Krr Verme Trzı Q Ktılımı Bireysel Dışdönüklüğü ortlm düzeydedir. Sosyl etkinliklere ktılmy ilgisi çoğu insnl ynı düzeydedir. Büyük olsılıkl tek şın ypıln etkinliklerle sosyl ilişki içeren etkinlikleri dengeler. Genellikle mesfelidir ve koly ykınlık gösteremeyeilir. Diğer kişilerle ykın ğ kurmyı terih etmeyeilir. Bşklrının ihtiyç ve isteklerinden çok işlerle vey etkinliklerle ilgili oln iri izlenimi ırkilir. Bzı durumlrd oşkulu ve neşeli görünürken zı durumlrd dh temkinli ve iddi ir izlenim ırkır. Girişken olduğu için, genellikle grup içinde çekingenlik hissetmez. Yeni tnıştığı kişilerle rht iletişim kurr. Eleştirilerden nispeten etkilenmeyeilir. Bzı insnlr krşı, diğerlerine olduğundn dh fzl çık olm eğilimi göstermektedir. Kişisel olylrı pylşmkt kendisini rht hissetmesindeki ölçü, durum ve insnlr ğlıdır. Ylnız çlışırken de, ir tkımın prçsı olrk çlışırken de kendisini rht hisseder. Bzı durumlrd ylnız çlışmyı zı durumlrd ise işirliği içinde çlışmyı terih eder.

7 Yorum Rporu Glol Fktörler Myıs 1 Etkileme ve İşirliği Pun Etkileme ve İşirliği Kullenen Bğımsız Bskınlık E Alttn Aln Bskın Sosyl Girişkenlik H Çekingen Girişken, Gözüpek Bşklrın Güven L 1 Güvenen Şüphei, İhtiytlı Yeniliğe Açıklık Q1 Olnı Sürdüren Frklı Açılrdn Bkilen Oldukç ğımsız ve kendi ildiği doğrultud yürüme eğilimindedir. Bu durum, şklrını ve çevreyi kontrol ltınd tutmy çlışmsın yol çr. Sosyl etki yrtm vey ikn edii olm eğilimindedir. Kendi görüşlerini oluşturmyı terih eder ve mevut durumu sorgulmy isteklidir. Kişiler rsı ilişkilerde yönlendirir vey hükmeder. Sorumluluk lmktn hoşlnır ve istediğini elde etmekte ısrrlı olilir. Bireysel hedeflerine ulşmkt ve sosyl ortmlrd tk ve kendini rht ifde eden iridir. Krşısındkinin niyetini sorgulmktn çok onun niyetine güvenme eğilimindedir. İnsnlrı olduğu gii kul etme eğilimi, ondn yrrlnmk isteyen kişilerin suistimline çık olmsın neden olilir. Açık fikirlidir. Soruşturn, eleştiren ir düşüne ypısın shiptir. Geleneksel yöntemleri sorgulm ve yeni yklşımlrı enimseme eğilimindedir. 7

8 Yorum Rporu Glol Fktörler Myıs 1 Düşünme Trzı Pun Düşünme Trzı Duyrlı Gerçekçi Grupt Olm İsteği A İlgisiz İstekli Mntık Vey Duyguyu I Nesnel, Gerçekçi Öznel, Duyrlı Soyut Odklılık M Çözüm Odklı, Prtik Düşüne Yönelimli Yeniliğe Açıklık Q1 Olnı Sürdüren Frklı Açılrdn Bkilen oldukç gerçekçidir. Olylr düşüne düzeyinde yklşm eğilimindedir. Görevlere ve sorunlr ojektif yklşrk işlerin ypılmsın odklnır; duygusl konulr önem vermeyeilir. Kendi mevut düşüne trzın sıkı ğlı klm eğilimi göstereilir. İlişkilerinde elli ir mesfe koyilir. İnsnlr ve onlrın duygulrı dışındki konulr dh çok ilgi göstereilir. Olylrın görünüşünden vey duygusl içeriğinden çok işlevine ve mın odklnır. Krrlrını ojektif ve duygusl olmyn konulr dyndırilir. Sorunlr prtik çözümler ulmy odklnmk ile geniş ir kış çışıyl yklşrk dh soyut konulr odklnmk rsınd ir denge kurmsı eklenir. Değişime çıktır. Yeni fikirleri, görüşleri ve deneyimleri izlemekten hoşlnır.

9 Yorum Rporu Glol Fktörler Myıs 1 Düzen ve Esneklik Pun Düzen ve Esneklik Serest Kontrollü Spontnlık F Skıngn Spontn Kurllrı Sorgulm G Kurllrı Sorgulyn Kurllr Bğlı Soyut Odklılık M Çözüm Odklı, Prtik Düşüne Yönelimli Mükemmeliyetçi Q lik Esnek Orgnize, Özdisiplinli istediğini elde etmek için koly yolu seçme ve sınır tnımm eğilimindedir. Esnek iri olrk lgılnilir. Uygulmy ilişkin sorunlrı, diğer insnlrın ihtiyçlrını vey kendi sorumluluklrını ihml edeek kdr kendi rzu ve tutkulrın kpılilir. Birçok insnd görülen kdr spontnlık ve tedirlilik göstermektedir. Her zmn kurllrı ve gelenekleri tkip etmeyeilir ve kendi ireysel stndrtlrın göre dvrnmyı terih edeilir., olylr yklşırken uygulmy yönelik ve gerçekçi ir yklşım ile fikir ve soyut düşüne odklı ir yklşımı dengeler. Rht ve esnek ir kişidir. Kusursuz vey yrıntılı plnlmyl pek ilgilenmez. Düzensizliğe thmmül edeildiği için, esnek ir ortmd dh iyi çlışilir.

10 Yorum Rporu Glol Fktörler Myıs 1 Stresi Yönetme Pun Stresi Yönetme Rht Endişeli Amçlrını Gerçekleştirme C Olumsuzluktn Etkilenen Olumsuzluğ Tolernslı Bşklrın Güven L 1 Güvenen Şüphei, İhtiytlı Kendini Sorgulm O Kendinden Emin Kendini Sorgulyn Gerginlik Q Rht, Sırlı, Dynıklı Gergin, Enerjik, Sırsız Şu nd, çoğu kişiye göre dh z endişeli görünmektedir. Bu durum, onun kişisel özelliğini, soğukknlı ir trzı y d yşmınd önemli ir stres kynğı olmmsı hlindeki dvrnışını gösteriyor olilir. Bzen çok düşük punlr, zorluklrı ve olumsuz duygulrı küçümseme eğilimini ifde ediyor olilir. Zorluklrı sükunetle ve dynıklılıkl krşılr. Genellikle iyimser olm eğilimindedir. Diğer kişilere koly güvenir. Bşklrını olduğu gii kul ettiği için onlrın dvrnışlrının rksındki nedenlere kmyı düşünmeyeilir. Genellikle kendinden emindir. Kendisinden şüphe duymz ve kendi dvrnışlrını ve krrlrını sorgulmz. Genellikle rhttır ve duygulrın hkimdir. Ndiren hyl kırıklığı hisseder. 1

11 Yorum Rporu Mesleki etkinlikler Myıs 1 Mesleki etkinlikler Mesleki ilgi lnlrı ile kişilik özellikleri rsınd ir ilişki vrdır. Aşğıdki ölüm, kişiliği u yönde inelemektedir. Aşğıd verilen ilgiler, kişilik özellikleri ile ltı frklı Hollnd Kişilik Temelli Meslek Yönelimlerinin (Self Direted Serh; Hollnd, ) her iri rsındki enzerlik dereesini gösterir. Kişinin profilinin yüksek dereede ilişkili olduğu mesleki lnlr yrıntılı olrk çıklnmıştır. Açıklmlr, hem 'Self Direted Serh'ün ifdelerinin içeriklerine hem de 1PF'in ölçtüğü Hollnd Kişilik Temelli Meslek Yönelimlerinin kişilik thminlerine dynmktdır. Bu ilgilerin, kişinin kriyer seçeneklerinin kpsmını drltmyı değil genişletmeyi mçldığını unutmmk gerekir. Tüm krşılştırmlr, kişiyle ilgili diğer ilgiler, özellikle de ilgi lnlrı, yetenekleri ve diğer kişisel eerileri çerçevesinde ele lınmlıdır. Hollnd Temlrı 11

12 Yorum Rporu Mesleki etkinlikler Myıs 1 Gerçekçi = 1, Gerçekçi kişilerinkine enzer kişilik özellikleri göstermektedir. Bu temd yüksek pun ln kişiler fiziksel etkinliği, rç-gereç ve mkinelerle çlışmyı severler. Bu kişiler, diğer insnlr irz mesfeli olm eğilimindedirler ve yoğun sosyl etkileşimden hoşlnmyilirler. Bğımsız olrk yürüteileekleri etkinlikler dh fzl hoşlrın gideilir. Gerçekçi kişiler, nesnelerin işlev ve mçlrın ilgi gösterirler. Kendilerinden emindirler ve diğer kişilerin ne düşündükleri konusund endişe etmeme eğilimindedirler. Gerçekçi kişilerin çoğu, elektronik, meknik vey otomotiv ürünlerini tmir etme gii etkinliklere eğilim gösterirler vey u lnlrl ilgili kurs ktılmy istekli görünürler. Kişinin ilgi lnlrının fiziksel ç, meknik ilgi vey el eerisi içeren etkinlikleri kpsyıp kpsmdığını rştırmk yrrlı olilir. Mesleki lnlr: Mkine Tireti, Vsıflı Tiret, Korum Hizmeti, Dış mekn işler, İnşt İşi Arştırmı = 1, Arştırmı kişilerinkine enzer kişilik özellikleri göstermektedir. Bu kişilerin muhkeme yetenekleri gelişmiştir ve prolem çözmeyle uğrşmyı severler. Eleştirel ir ypılrı vrdır, merklıdırlr ve yeni fikirlere ve çözümlere çıktırlr. Arştırmı kişiler, mesfeli ve trfsız olm eğilimindedirler; ğımsız olrk çlışmyı terih edeilirler. Estetikten çok nesnelerin işlev ve mçlrıyl ilgilenme eğilimindedirler., özellikle ilimsel lnd, fikirler ve teorilerle çlışmktn hoşlnilir. Kişinin rştırm ypmktn, teknik mkleler okumktn vey zorlyıı prolemleri çözmekten hoşlnıp hoşlnmdığını rştırmk yrrlı olilir. Mesleki lnlr: Fen, Mtemtik, Arştırm, İlç ve Sğlık, Bilgisyr Bilimi İlk iki tem rsındki uyum dereesi (Gerçekçi ve Arştırmı): İlk iki tem iririne oldukç uymktdır ve her iki lnl d ilgili işler ortktır. 1

13 Yorum Rporu Mdde özeti Myıs 1 Mdde özeti Bu syfdki 1PF sonuçlrı sdee uzmn kişiler trfındn kullnılmlıdır. Bu syfdki veriler gizlilik ilkesine dynrk güvenli ir dosyd sklnmlıdır. İşretlenen seçenekler İsttistiksel özet: -evplrının syısı -evplrının syısı -evplrının syısı Boş ırkıln soru syısı = = = = 17 sorudn (%) 17 sorudn (%) 17 sorudn 7 (%) 1 sorudn (%) Fktör A B C E F G H I L M N O Q1 Q Q Q IM IN AC Hm pun Boş ırkılnlr Bu rpor 1PF Anketi'nin Beşini Versiyonu Türk Kdın - Erkek krm normlrı kullnılrk oluşturulmuştur. 1

14 OPP Ltd Elsfield Hll 1 17 Elsfield Wy Oxford OX EP UK t: + ()1 (orporte swithord) t: + () (lient servies - UK) f: + ()1 7 IPAT In. PO Box 11 Chmpign, IL 1-11 USA t: t: +1 7 f: Telif Hkkı 1, 7 Institute for Personlity nd Aility Testing, In. (IPAT), PO Box 11, Chmpign, IL 1-11, USA. Tüm hklrı sklıdır. OPP Ltd'nin elektronik değerlendirme hizmetini kullnm mı dışınd, u ynının hiç ir kısmı, kısmen y d tmmen, telif hkkı shiinin öneden lınmış yzılı izni olmksızın, terüme edilemez, kopylnmz, ir geri lım sisteminde depolnmz y d herhngi ir şekilde iletilemez (elektronik, meknik, fotokopi, kyıt y d diğer şekillerde). Bu yyın üçünü şhıslr stılmz, kirlnmz, ödünç verilemez, tks edilemez. Ne stın ln ne de stın lnın ltınd çlışn y d u şekilde görevlendirilen ireysel test kullnıısı u yyının temsilisi, dğıtım knlı y d depolyıısı olrk görev ypmz. 1PF, IPAT'ın ABD, Avrup Topluluğu ve diğer ülkelerde tesilli tiri mrksıdır. IPAT, tmmen OPP Ltd'e it ir şirkettir. OPP, OPP Ltd'nin Avrup Topluluğu'ndki tesilli ir tiri mrksıdır.

Yorumsal Rapor. Ella Explorer. 2 Aralık 2008 GİZLİ

Yorumsal Rapor. Ella Explorer. 2 Aralık 2008 GİZLİ Yorumsl Rpor Ell Explorer 2 Arlık 28 GİZLİ Yorumsl Rpor Ell Explorer Giriş 2 Arlık 28 Giriş Rporun kullnımı Uyrı: 16PF'den elde edilmiş ilgiyi kullnrk krr verme, sdee, ir ireyin sonuçlrını kendi profesyonel

Detaylı

Avrupa Konseyi Sözleşmeler Dizisi - No. 201. Çocukların Cinsel Suistimal ve Cinsel İstismara karşı Korunmasına İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi

Avrupa Konseyi Sözleşmeler Dizisi - No. 201. Çocukların Cinsel Suistimal ve Cinsel İstismara karşı Korunmasına İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi Avrup Konseyi Sözleşmeler Dizisi - No. 201 Çouklrın Cinsel Suistiml ve Cinsel İstismr krşı Korunmsın İlişkin Avrup Konseyi Sözleşmesi Lnzrote, 25.X.2007 2 CETS 201 Çouklrın Cinsel Suistimle ve Cinsel İstismr

Detaylı

Miyokardiyal Revaskülarizasyon Kılavuzu

Miyokardiyal Revaskülarizasyon Kılavuzu ESC KLAVUZU Miyokrdiyl Revskülrizsyon Kılvuzu Avrup Krdiyoloji Derneği (ESC) ve Avrup Krdiyotorsik Cerrhisi Derneği (EACTS) Miyokrdiyl Revskülrizsyon Görev Gruu Avrup Perkütn Krdiyovsküler Girişim Derneği

Detaylı

Pulmoner hipertansiyon tanı ve tedavi kılavuzu

Pulmoner hipertansiyon tanı ve tedavi kılavuzu Europen Hert Journl (2009) 30, 2493 2537 doi:10.1093/eurhertj/ehp297 ESC KILAVUZLARI Pulmoner hipertnsiyon tnı ve tedvi kılvuzu Avrup Krdiyoloji Derneği (ESC) ve Avrup Solunum Derneği (ERS) Pulmoner Hipertnsiyon

Detaylı

Q 2013 ESC Kararlı Koroner Arter Hastalığı Yönetimi Kılavuzu

Q 2013 ESC Kararlı Koroner Arter Hastalığı Yönetimi Kılavuzu Q 2013 ES Krrlı Koroner Arter Hstlığı Yönetimi Kılvuzu Avrup Krdiyoloji Derneği (ES) Krrlı Koroner Arter Hstlığı Yönetimi Görev Gruu Görev Gruu Üyeleri: Gilles Montlescot* (şkn) (Frns), Udo Sechtem* (şkn)

Detaylı

Atriyal fibrilasyon tedavi kılavuzu

Atriyal fibrilasyon tedavi kılavuzu ES KLAVUZU Atriyl fibrilsyon tedvi kılvuzu Avrup Krdiyoloji Derneği nin (ES) Atriyl Fibrilsyon Tedvisi İçin Görev Grubu Avrup Klp Ritmi irliği nin (EHRA) özel ktkısı ile geliştirilmiştir. Avrup Krdiyotorsik

Detaylı

Romatizmal Hastalıklar Hakkında Daha Fazla Bilgi İçin. www.romatizmaveyasam.org. ROMATiZMA ve OCAK - ŞUBAT - MART - NİSAN 2013

Romatizmal Hastalıklar Hakkında Daha Fazla Bilgi İçin. www.romatizmaveyasam.org. ROMATiZMA ve OCAK - ŞUBAT - MART - NİSAN 2013 TÜRKİYE DE ROMATOLOJİ Romtizml Hstlıklr Hkkınd Dh Fzl Bilgi İçin Prof. Dr. Nurullh AKKOÇ Türkiye Romtoloji Derneği Bşknı www.romtizmveysm.org T ürkiye Romtoloji Arştırm ve Eğitim Derneği, kıs dıyl Türkiye

Detaylı

TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU. STADYUM ve GÜVENLİK KOMİTESİ TALİMATI BİRİNCİ BÖLÜM

TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU. STADYUM ve GÜVENLİK KOMİTESİ TALİMATI BİRİNCİ BÖLÜM TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU STADYUM ve GÜVENLİK KOMİTESİ TALİMATI BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ Mdde 1- Bu tlimt, Stdyum ve Güvenlik Komitesinin, görev, yetki ve sorumluluğunu, çlışm ess ve usullerini, denetleme fliyetlerini

Detaylı

Yeni proje tartışma yarattı

Yeni proje tartışma yarattı Hlk Sğlığı Müdürü Kemik, Nükleer Sntrle destek verdi... Tepkiler demogoji n Akkuyu Nükleer Sntrli ne SATILIK İŞYERİ Mersin de Ormn Bölge Müdürlüğü ynınd, Cemlpş Cddesi ne cepheli, 3.kt, 210 m2, işyerine

Detaylı

HATAY ULUSLARARASI LOJİSTİK ZİRVESİ. 18-19 Ekim 2012

HATAY ULUSLARARASI LOJİSTİK ZİRVESİ. 18-19 Ekim 2012 HATAY ULUSLARARASI LOJİSTİK ZİRVESİ 18-19 Ekim 2012 2. Oturum... 37 Hrtmut BEYER- Hmburg Universl Trnsport Consulting Genel Müdürü... 38 Prof. Dr. Frncesco FILIPPI- Rom Spienz Üniversitesi Öğretim Üyesi,

Detaylı

BULANIK ÇOK KRTERL KARAR VERME YÖNTEMLER VE UYGULAMA

BULANIK ÇOK KRTERL KARAR VERME YÖNTEMLER VE UYGULAMA BULANIK ÇOK KRTERL KARAR VERME YÖNTEMLER VE UYGULAMA Nilsen KARAKAOLU Hzirn 008 DENZL BULANIK ÇOK KRTERL KARAR VERME YÖNTEMLER VE UYGULAMA Pmukkle Üniversitesi Sosyl Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisns Tezi

Detaylı

38. Ulusal Hematoloji Kongresi

38. Ulusal Hematoloji Kongresi Temmuz-Ağustos 2012 Syı 4 İki yd bir yyımlnır. ATİLLA YALÇIN HOCAMIZI KAYBETMENİN DERİN ÜZÜNTÜSÜ İÇERİSİNDEYİZ 38. Ulusl Hemtoloji Kongresi 31 Ekim-3 Ksım 2012 Trihleri Arsınd Mritim Pine Bech Hotel Kongre

Detaylı

Yüz İfadelerini Öğreniyorum Web Sitesinin Kullanılabilirliği İçin Sezgisel Değerlendirme

Yüz İfadelerini Öğreniyorum Web Sitesinin Kullanılabilirliği İçin Sezgisel Değerlendirme Yüz İfdelerini Öğreniyorum Web Sitesinin Kullnılbilirliği İçin Sezgisel Değerlendirme Filiz İŞLEYEN, K. Hkn GÜLKESEN, Neşe ZAYİM, M. Keml SAMUR Buket CİNEMRE b Biyoisttistik ve Tıp Bilişimi AD, Akdeniz

Detaylı

Türkiye Ürün Rehberi. Dünyanın en profesyonel tesislerinde kullanılan en iyi Absorban Matlar,Dökülme Kitleri ve Toplama Ürünleri.

Türkiye Ürün Rehberi. Dünyanın en profesyonel tesislerinde kullanılan en iyi Absorban Matlar,Dökülme Kitleri ve Toplama Ürünleri. Türkiye Ürün Rehberi Dünynın en profesyonel tesislerinde kullnıln en iyi Absorbn Mtlr,Dökülme Kitleri ve Toplm Ürünleri. PIG Ürünleri ile Yetkili Dğıtıcınızdn size ulşn mükemmel çözümler! New Pig ve Yetkili

Detaylı

EasyMP Multi PC Projection Kullanım Kılavuzu

EasyMP Multi PC Projection Kullanım Kılavuzu EsyMP Multi PC Projection Kullnım Kılvuzu İçindekiler 2 EsyMP Multi PC Projection Hkkınd EsyMP Multi PC Projection Trfındn Önerilen Toplntı Stilleri... 5 Birden Çok Görüntü Kullnrk Toplntı Ypm... 5 Ağ

Detaylı

KISA MESAFE ERİŞİMLİ TELSİZ (KET) CİHAZLARI HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Kısaltmalar ve Tanımlar

KISA MESAFE ERİŞİMLİ TELSİZ (KET) CİHAZLARI HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Kısaltmalar ve Tanımlar 11 Eylül 2012 SALI Resmî Gzete Syı : 28408 YÖNETMELİK Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundn: KISA MESAFE ERİŞİMLİ TELSİZ (KET) CİHAZLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amç, Kpsm, Dynk, Kısltmlr

Detaylı

Kullanım Kılavuzu. Nakış Makinesi. Product Code (Ürün Kodu): 882-D82

Kullanım Kılavuzu. Nakış Makinesi. Product Code (Ürün Kodu): 882-D82 Kullnım Kılvuzu Nkış Mkinesi Produt Code (Ürün Kodu): 882-D82 Mkineyi kullnmdn öne u elgeyi mutlk okuyun. Dh sonr referns olmsı çısındn u elgeyi sklmnızı öneririz. TİCARİ MARKALAR IMPORTANT: READ BEFORE

Detaylı

kutusundan çıkarın ve içindekileri kontrol edin Drum Ünitesi Grubu (Standart Toner Kartuşu dahildir)

kutusundan çıkarın ve içindekileri kontrol edin Drum Ünitesi Grubu (Standart Toner Kartuşu dahildir) Hızlı Kurulum Kılvuzu Burdn Bşlyın MFC-8880DN Mkineyi kullnmdn öne doğru kurulum ve yükleme için u Hızlı Kurulum Kılvuzu'nı okuyun. Hızlı Kurulum Kılvuzu'nı görüntülemek için lütfen http://solutions.rother.om/

Detaylı

TüRKiYE'DEN TEFECiLERE EKMEK YOK

TüRKiYE'DEN TEFECiLERE EKMEK YOK TüRKiYE'DEN TEFECiLERE EKMEK YOK Bkn Zeybekci, "Türkiye'nin rtık cri çık diye bir sorunu klmmıştır. Böyle sğlıklı bir ekonomik iklimden tefecilere, spekültörlere ekmek çıkmz" dedi. Zeybekci, Ankr 1.Orgnize

Detaylı

CEZA İNFAZ KURUMLARI İLE TUTUKEVLERİ İŞYURTLARI KURUMU STRATEJİK PLAN (2014-2018)

CEZA İNFAZ KURUMLARI İLE TUTUKEVLERİ İŞYURTLARI KURUMU STRATEJİK PLAN (2014-2018) CEZA İNFAZ KURUMLARI İLE TUTUKEVLERİ İŞYURTLARI KURUMU STRATEJİK PLAN (2014-2018) 1 2 Cezevlerinin Terbiye, Islh ve İş Esslrın Göre Düzeltilmesi Yolundki Hyırlı Fliyetlerin Genişletilmesi, Cemiyete; Doğru

Detaylı

97050579 Rev.003 06/2015. A5 - A6 Plus

97050579 Rev.003 06/2015. A5 - A6 Plus 97050579 Rev.003 06/2015 2013 A5 - A6 Plus TR INDEKS 1. Genel uyrılr...4 1.1. Semboller...4 1.2. Öngörülen kullnım ve kullnım şekli...4 1.2.1. Sınıflndırm ve dynk yönetmelikler...4 1.2.2. Çevre şrtlrı...5

Detaylı

EasyMP Network Projection Kullanım Kılavuzu

EasyMP Network Projection Kullanım Kılavuzu EsyMP Network Projection Kullnım Kılvuzu İçindekiler 2 EsyMP Network Projection Hkkınd EsyMP Network Projection Uygulmsının Fonksiyonlrı... 5 Çeşitli Ekrn Aktrımı Fonksiyonlrı...5 Yzılımı Kurm... 6 Yzılım

Detaylı

Easy Interactive Tools Ver.3.0 Kullanım Kılavuzu

Easy Interactive Tools Ver.3.0 Kullanım Kılavuzu Esy Interctive Tools Ver.3.0 Kullnım Kılvuzu Esy Interctive Tools Ver.3.0 Kullnım Kılvuzu Esy Interctive Tools Özeti 3 Özellikler Esy Interctive Tools, ynsıtıln görüntüler üzerinde çizim ypmnız olnk tnıyn

Detaylı

EasyMP Multi PC Projection Kullanım Kılavuzu

EasyMP Multi PC Projection Kullanım Kılavuzu EsyMP Multi PC Projection Kullnım Kılvuzu İçindekiler 2 EsyMP Multi PC Projection Uygulmsın Giriş EsyMP Multi PC Projection Uygulmsının Özellikleri... 5 Çeşitli Aygıtlr Bğlntı... 5 Dört Pnelli Ekrn...5

Detaylı

Görüntüleme. Dr. Gündüz ÖĞÜT

Görüntüleme. Dr. Gündüz ÖĞÜT 5 Kolorektl KANSERlerde Görüntüleme Dr. Gündüz ÖĞÜT Rdyoloji; kolorektl knserlerin tnısınd, evrelendirmesinde ve tedvi sonrsı dönemde metstzlrın rştırılmsı ile tkiinde önemli ir yer lmktdır. Çift kontrst

Detaylı

KULLANIM KILAVUZU. L43** Dijital Seri W43** Dijital Seri

KULLANIM KILAVUZU. L43** Dijital Seri W43** Dijital Seri KULLANIM KILAVUZU L43** Dijitl Seri W43** Dijitl Seri İçinekiler TV NİZİ KURMA Güvenlik Önlemleri...4 Kurulum ve önemli ilgiler...5 Uzktn kontrol...7 Pillerin tkılmsı ve etkili mesfe...7 TV NİZİ BAĞLAMA

Detaylı

Nakil Öncesi Verici Değerlendirmeleri için Otomatik Karaciğer Bölütleme Yordamı

Nakil Öncesi Verici Değerlendirmeleri için Otomatik Karaciğer Bölütleme Yordamı Nkil Öncesi Verici Değerlendirmeleri için Otomtik Krciğer Bölütleme Yordmı M. Alper SELVER, Aykut KOCAOĞLU, Htice DOĞAN, Güleser K. DEMİR, Oğuz DİCLE b, Cüneyt GÜZELİŞ Elektrik ve Elektronik Mühendisliği

Detaylı

Türkçe Tanıtım ve Kullanım Kılavuzu

Türkçe Tanıtım ve Kullanım Kılavuzu http://www.olympus.com/ OLYMPUS EUROPA HOLDING GMBH Ofis: Consumer Product Division Wendenstrsse 14 18, 20097 Hmburg, Almny Tel.: +49 40 23 77 3-0/Fks: +49 40 23 07 61 Ürün teslimi: Bredowstrsse 20, 22113

Detaylı

ÖNE ÇIKANLAR ETKİNLİK 23 NİSAN SİNEMA ATA DEMİRER KÜLTÜR MİRASI ANKARA DÜNDEN BUGÜNE ŞAPKA GURME DETOKS MENÜSÜ KARİYER HİLAL SARAL MİMAR YALIN TAN

ÖNE ÇIKANLAR ETKİNLİK 23 NİSAN SİNEMA ATA DEMİRER KÜLTÜR MİRASI ANKARA DÜNDEN BUGÜNE ŞAPKA GURME DETOKS MENÜSÜ KARİYER HİLAL SARAL MİMAR YALIN TAN SAYI: 22 www.ngdergi.com ÖNE ÇIKANLAR ETKİNLİK 23 NİSAN SİNEMA ATA DEMİRER KÜLTÜR MİRASI ANKARA DÜNDEN BUGÜNE ŞAPKA GURME DETOKS MENÜSÜ KARİYER HİLAL SARAL MİMAR YALIN TAN Gelecek için hzırlnn vtn evlâtlrın,

Detaylı

paketinden çıkarın ve bileşenleri kontrol edin Drum Ünitesi Grubu (Standart Toner Kartuşu dahil)

paketinden çıkarın ve bileşenleri kontrol edin Drum Ünitesi Grubu (Standart Toner Kartuşu dahil) Hızlı Kurulum Kılvuzu Burdn Bşlyın DCP-8085DN Mkineyi kullnmdn önce doğru kurulum ve yükleme için u Hızlı Kurulum Kılvuzu'nı okuyun. Hızlı Kurulum Kılvuzu'nı görüntülemek için lütfen http://solutions.rother.com/

Detaylı