SEMPOZYUM PROGRAMI. 1 Gün 17/10/2011 Pazartesi. Rektörlük Mimar Kemalettin Salonu. Rektörlük Mimar Kemalettin Salonu. Saygı Duruşu İstiklal Marşı

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SEMPOZYUM PROGRAMI. 1 Gün 17/10/2011 Pazartesi. Rektörlük Mimar Kemalettin Salonu. Rektörlük Mimar Kemalettin Salonu. Saygı Duruşu İstiklal Marşı"

Transkript

1 1 Gün 17/10/2011 Pazartesi 1 08:30 Kayıt Rektörlük Mimar Kemalettin Salonu 09:15 Açılış Töreni Rektörlük Mimar Kemalettin Salonu Saygı Duruşu İstiklal Marşı Konser Abdullah Alper KURBANİ T.C. Kültür Bakanlığı Türk Halk Müziği Koro Sanatçısı Tar Yrd. Doç. Dr. Güler DEMİROVA GYÖRFFY Ankara Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Öğretim Üyesi Piyano Sakine FİDAN T.C. Kültür Bakanlığı Türk Halk Müziği Koro Sanatçısı Şan Açılış Konuşmaları Prof. Dr. Fatma ALİSİNANOĞLU Sanat ve Tasarım Fakültesi Dekan V. Prof. Dr. Rıza AYHAN Gazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Adnan TURANİ Sanatçı-Sanat Tarihçisi Prof. Dr. Dzemil BEKTOVIC Cyril and Methodius Üniversitesi Öğretim Üyesi Hızır TEPPEEV Ressam 11:15 13:15 Panel Rektörlük Mimar Kemalettin Salonu Konuşmacılar Prof. Dr. Uğurcan AKYÜZ Prof. Dr. Yüksel BİNGÖL Prof. Dr. Alaybey KAROĞLU Prof. Hasan PEKMEZCİ Prof. Dr. Adnan TEPECİK 13:30 14:30 Öğle Yemeği 1.Oturum Prof. Dr. Salih AKKAŞ Barış Demirci, Ozan Gülüm. Tablodaki Müzik Music in The Picture [15:00 15:15] Murat Gürel. Yay Tekniklerinin Türk Mûsikîsi Keman İcrâcılığındaki Kullanılma Biçimleri The Usage of Bow Technıque in Turkish Music Violin Performing [15:15 15:30] Serkan Günalçin. Kânunun Türk Mûsikîsi ndeki Yeri ve Çeşitli Müzik Kültürlerinde Kullanımı The Position of Kânun in Turkish Musıc and Its Usage in Various Musical Cultures [15:30 15:45] Beste Esen, Emrah Tuncel. Türk Müziği Yaylı Çalgılarından Klâsik Kemençe nin Dünya Müzik Kültürüne Etkileri The Effects Of Kemence Which Is One of The Stringed Instrument in Turkish Music to The World Music Culture [15:45 16:00] Seher Tetik Işık. Organoloji Literatüründe Santur Dulcimer in Organology Literature [16:00 16:15] 2.Oturum Prof. Dr. Bedri KARAYAĞMURLAR Mustafa Yüksel. Post Modern Sanatçının Üretim Edimi Nesnenin Yeniden Ele Alımı ve Tanıdık Şeyler Production Acquisition of The Postmodern Artist; Object or Familiar Things to Be Reconsidered [16:30 16:45] Mahmut Öztürk. Asya da Sanat Yapıtı Ve Estetik Kaygı Birlikteliği Art in Asia and Aesthetic Anxiety Unification [16:45 17:00 ] Osman Altıntaş. Sanatın Objesi ya da Objenin Sanatı Art Object or Object Art [17:00 17:15] Erhun Şengül. Video Sanatında Bedenin Nesneleştirilmesiyle Oluşan Yeni Anlatım Dili ve Sosyo-Kültürel Kimlik Sorunu A New Language of Expression Along With The Objectification of Body in The Art of Video and The Problem of Socio-Cultural Identity [17:15 17:30] Seda Liman. Modernizm Sonrasi Sanatta Görsel Retorik Vısual Rhetorıc in After Modernısm Art [17:30 17:45] 18:00 Sergi ve Sempozyum Açılış Kokteyli Malik Aksel Sergi Salonu

2 2 1.Oturum Prof. Dr. Uğurcan AKYÜZ Amal Abd Elkhalek Mahmoud Awad. Ticari Amaçlı İç Mekan Tasarımında Teori ve Uygulama Arasındaki Optik İlizyon Optical Illusion Between Theory and Application in The Commercial Interior Design [09:30 09:45] Selma Tunalı. Bir Görsel Sanatlar Alanı Olarak İç Mimari ve Günümüzdeki Dar Boğazları Interior Design As A Part of Visual Arts and Its Straiıts for Today [09:45 10:00] Inas Hosny Ibrahim Anous. Analitik Çalışma: 17 Yüzyıl Fransız Tavanları Analytical Study of The French Ceiling in the Seventeenth Century [10:00 10:15] Ola Hamdy El-Sayed, Waleed Mohamed El-Ghamry. Açık Hava Düzenlemelerinde Çeşitli Metaryellerin İşlevsel ve Estetik Değerleri The Functional and Aesthetic Values of Various Materials in Stylization of Outdoor Setting [10:15 10:30] Didem Demiralp. Klasik Çağ Heykeli: Sanattaki İdealizmin Uyanışı The Sculpture of Classical Era: The Awakening of Idealism in Art [10:30 10:45] 1.Oturum Sanat ve Tasarım Fakültesi Seramik Salonu Doç. Dr. Osman ALTINTAŞ. Birsen Çeken, Pelin Öztürk Göçmen Eğitim Öğretim Yılı Sanat ve Tasarım Eğitimi Veren Üniversitelere Genel Bakış A General Overview at The Universities Training Arts and Design in [09:30 09:45] Mustafa Kınık. Süleyman Anıl Yücesoy. Matbaa Ve Ajanslarda Çalışan Grafik Tasarımcıların Eğitim Durumları Analizi Training Status Analysis of Graphic Designers Working in Printing and Advertisement Agencies [09:45 10:00] Asuman Aypek Arslan. Teknoloji ve Temel Tasarım Dersi The Course of Technology and Design [10:00 10:15] Sezer Cihaner Keser. Urartu Sanatında Yontu Sculpture in Urartian Art [10:15 11:30] Meral Batur. Sanat Eğitimi Değerlendirmelerinde Portfolyo Portfolio in Visual Arts Education [10:30 10:45] 10:45 11:00 Kahve Arası

3 3 2.Oturum Prof. Atilla İLKYAZ Mehmet Emin Kahraman. Sanat Gelişiminde Sanat Yönetmenlerinin Önemi The Importance of Art Directors in The Development of Art [11:00 11:15 ] Pelin Öztürk Göçmen. Sanatın Metalaşmasının Değişen Yüzü: Sanat Sponsorluğu The Evolution of Commoditized Art: Arts Sponsorship [11:15 11:30] Musa Köksal. Kavramsal Çalışmalarda İronik Çözümlemelerin Cazibesi Attraction of Ironic Resolutions in Conceptual Studies [11:30 11:45] Banu Yücel. Kiç Kültürün Sanatsal Algıya Etkisi Effect of Kitsch Culture to Arthistic Perception [11:45 12:00] Cenk Beyhan. Teknoloji ve Sanat Teknolojik Gelişmelerin Plastik Sanatlara Etkisi Üzerine. Technology And Art On The Effect of Technological Developments On Plastic Arts [ ] 2. Oturum Sanat ve Tasarım Fakültesi Seramik Salonu Prof. Nazan SÖNMEZ 12:45 13:45 Lütfü Kaplanoğlu, Noyan Güven. Türk Ve Avrupa Resim Sanatının Dördüncü Boyut Kavramı Açısından Karşılaştırılması Comparison of Turkish and European Pictorial Art Intense of Fourth Dimension [11:00 11:15] Zeynep Seda Oğurtanı. Resim Sanatına Rakip Görülen Fotoğrafın Tuval Resmine Teknolojik Etkileri The Technological Influences of The Photograph Towards The Canvas Picture Seen As Rival Against The Art Of Picture [11:15 11:30] Raif Kalyoncu, Yasemin Kalyoncu. Modernizm Sonrası Resim Sanatında Müziğin Etkisi The Impact of Music on Painting Art After Modernism [11:30 11:45] Hatice Keten, Gülçin Karaca. Sanatsal Üretimden İzleyiciye Ulaşma Aşamasında Resim Sanatçısının Yaşadığı Sorunlar Painting Artists and Their Problems From Creation to Resumption [11:45 12:00] Ayşe Uğuz, Selda Mant Sonrası Türk Resminde Figüratif Eğilimler Üzerine Görüşler Some Thoughts on The Trends in Shape After 1950 Turkish Painting [12:00 12:15] Öğle Yemeği

4 4 3.Oturum Prof. Dr. Alaybey KAROĞLU Meltem Katırancı. Görsel Sanatlar Öğretmen Adayları İle Mikro Öğretim Uygulamaları Micro Teaching Practices With Prospective Teachers of Visual Arts [13:45 14:00 ] Ayşe Güler. Müzelerde Nesnelere Dayalı Öğrenme Effective Learning From Objects in Museums [14:00 14:15] İrfan Nihan Demirel, Cemalettin İpek. Resim-İş ve Sınıf Öğretmeni Adaylarının Görsel Sanatlar Öğretimine İlişkin Öz-Yeterlik İnançları Pre-Service Art and Classroom Teacher s Self-Efficacy Beliefs on Visual Arts Instruction [14:15 14:30] Serap Tüzün. Disiplinlerarası Sanat Eğitimi ve Sanat Eleştirisi Interdisciplanary Art Education And Art Criticism [14:30 14:45] Necmettin KARABULUT Sanat Eğitimi Süreç ve Kuramları Process And Theories of Art Education [14:45 15:00] 3.Oturum Sanat ve Tasarım Fakültesi Seramik Salonu Doç. Aysen SOYSALDI Ümbülbanu Hamidova. Günümüzde Tapestry Sanatı Today Tapestry Art [13:45 14:00] İnan Keser, Nimet Keser. Zanaata Övgü: Feminist Sanatçılar Örneği Praise to The Craft: Sample of Feminist Artists [14:00 14:15] Yakup Gökdaş. Geleneksel Türk Sanatlarının Tanımlanmasında Kullanılan Dekoratif Kavramının Dış Odaklı Temelleri ve Yeni Yorumlar Outside-Oriented Fundamentals Of Decorative That Identification of Traditional Turkish Arts and New Comments [14:15 14:30] Naglaa Ibrahim El Wakil. Antik Mısır Sanatında Mücevher Biçimlerinden İlham Alan Sıradan Bayan Tekstillerinin Basılı Tasarımları Printed Designs of Casual Ladies Textiles Which Inspired From Jewelry s Formation in The Ancient Egyptian Art [14:30 14:45] Naciye Altaş. Vakıflar Genel Müdürlüğü nün Müze Çalışmaları The Museum Studies of The General Directorate of Foundations [14:45 15:00] Kahve Arası

5 5 4.Oturum Prof. Dr. Alev KURU Aysen Soysaldı, Zeynep Balkanal. Tekstil Tasarımı Eğitimi, Yazılımları ve Sektöre Etkileri Textile Design Education, Software and Effects on Sector [15:15 15:30] Hussein Heba, Amr Allam, Mohammed Afify. Solutions For Marketing Textile Printed Designs [15:30 15:45] Mine Can. Dolmabahçe Sarayı Tekstil Koleksiyonundan Örnekler Examples From Dolmabahçe Palace Textile Collection [15:45 16:00] Özlem Uslu. Güzel Sanatlar Fakültesi Tekstil Tasarım Bölümünde Özel Yetenek Sınavlarının Gerekliliği The Necessity for Special Aptitude Test in The Department of Textile Design, Faculty of Fine Arts [16:00 16:15] Havva Halaçeli. Dokuma Kumaş Yüzeylerinde Sıkıştırma ve Rezerve Boyama Teknikleri ile Üç Boyutluluk Araştırmaları 3 Dimensional Approachs on Woven Fabric Surfaces by Squeezing and Resist Dyeing Techniques [16:15 16:30] 4. Oturum Sanat ve Tasarım Fakültesi Seramik Salonu Prof. Dr. Serap BUYURGAN Hakan Ertek. İletişim ve Mekan Communications and Space [15:15 15:30] Arzu Uysal. Medyanın Ürettiği İmgelerle Önemini Yitiren Olgular Ve Bunların Sanat Yapıtında Sorgulanma Süreci The Acts Losing Their Significance Due to Media Generated Symbols and The Process of Their Questioning [15:30 15:45] Uğur Atan, Ali Atıf Polat. Görsel İletişim Tasarımcısı Nasıl Olmalıdır? How Should A Visual Communication Designer Be? [15:45 16:00] Can Şahin. İnsanlararası İletişimde Türk Sanatındaki Sembollerin Dili Language of The Sembols of Turkish Arts in Human Communication [ ] Elif Tarlakazan. Görsel İletişimde Tasarım Unsuru Olarak Kadın The Women as A Component Design in Visual Communication [16:15 16:30] Kahve Arası

6 6 5.Oturum Prof. Dr. Vedat ÖZSOY Ahmed Mohammed Mohammed Abdelrazik. Globalleşen Çağda Kültürel Değişkenler ve Onların Mobilya Tasarım Sürecine Etkisi Cultural Variables and Their Impact on Furniture Design Process in Globalization Era. [16:45 17:00] Abeer Sayed Mahmoud. Mısır Şeker Ambalajlarının Grafik Tasarımları ve Metaryelleri Materials and Graphic Designs of Egyptian Sugar Packages [17:00 17:15] Bülent Bingöl. Sosyal Sorumlu Tasarım Socially Responsible Design [17:15 17:30] Chris Fersterer. Fenomoloji ve Fonksiyon Phenomenology and Function [17:30 17:45] Dina G. Abboud. Çağdaş Mısır da Saldırgan Reklamcılığı Keşfetmek Exploring Offensive Advertising in Contemporary Egypt [17:45 18:00] 5.Oturum Sanat ve Tasarım Fakültesi Seramik Salonu Prof. Ahmet ATAN Banu Erşanlı. Türkiye de Üretilen Video Müzik Kliplerinde Tipografi Uygulamaları The Typography Applications at the Video Music Clips Shooted at Turkey [16:45 17:00] Yusuf Güven, Dilek Çulha. Alan Fletcher ın Grafik Tasarım Anlayışı Ve Bir Grafik Tasarım Grubu Olarak Pentagram The Concept on Graphic Design of Alan Flecther s and Pentagram as a Graphic Design Group [17:00 17:15] Çağrı Gümüş. Grafik Tasarım ve Reklamcılıkta Yeni Eğilimler: Gerilla Reklam ve Grafik Tasarım Uygulamaları Graphic Design and New Trend of Advertising: Guerilla Advertising, Graphic Design Practices [17:15 17:30] Mehmet Fırıncı. Geleneksel Baskı Resim Türlerinde Dijital Teknolojilerin Araç Olarak Kullanımı ve Melezleşme The Usage of Digital Technologies in Traditional Type Printmakıng and Hybridization [17:30 17:45] İlker Yardımcı. Açık Alan Heykellerinin Kentsel Dönüşüm Sürecinde Uygulanması Deneyimi: Tangshan Nanhu Ekolojik Park Experience of Outdoor Sculpturesin The Process of Urban Transformation: Tangshan Nanhu Ecological Park [17:45 18:00]

7 3 Gün 19/10/2011 Çarşamba 7 1.Oturum Prof. Dr. Candan TERWİEL 10:45 11:00 Bilgehan Kaya. Kâğıt Katkılı Seramikler Paper Added Ceramics [09:30 09:45] Sema Baskın. Günümüz Sanat Anlayışında Seramikteki Erozyon The Erosion of Ceramics in Today s Understanding of Art [09:45 10:00] Ayşegül Acar. Seramikte Serigrafinin Yeri ve Önemi The Place and Importance of Serigraphy in Ceramics [ ] Sevinç Köseoğlu. Geçmişten Günümüze Türk Seramik Sanatında Kadın Seramikçiler Female Ceramic Artists in the History of Turkish Ceramic Art [10:15 10:30] Kahve Arası 2. Oturum Prof. Dr. Yüksel BİNGÖL 12:45 13:45 Elif Bayrak Kaya. Türk Çini Sanatında Uygulanan Sgraffito ve Champleva Teknikleri Sgraffito and Champleva Techniques Which Have Been Aplicated in Turkish Chine Art [11:00 11:15] Nevin Ayduslu. Bayburt taki Tek Çinili Yapının, Çinilerinin Özellikleri The Features of Tiles of Unique Tiled Architecture of Bayburt [ ] Serap Ünal. Tophane Seramiklerinden Günümüze Yansımalar Reflexion of Armory Ceramics to Modern-Day [11:30 11:45 ] Funda Koçer Yeşilyurt. Batılılaşma Dönemi Eserlerinden Haydarpaşa ve Bostancı İskele Binalarında Kullanılan Çini Bezemeler Manuments of The Westernization Port-Sides as One of The Tile Ornaments Used at Haydarpaşa and Bostancı [11:45 12:00] Öğle Yemeği

8 3 Gün 19/10/2011 Çarşamba 8 3.Oturum Sanat ve Tasarım Fakültesi Seramik Salonu Prof. Dr. Şule ÇİVİTÇİ Nilgün Şener. Takı Sanatının Belgeleri Niteliğindeki Tabloların İncelenmesi Examination of Paintings, Miniatures Which Are Proofs of Jewellery Art [11:00 11:15] Filiz Tavşan, Elif Sönmez. Moda Tasarımı ve Mimarlık İlişkisinde Paralel Kavramlar Parralel Concepts in Fashion Design and Architecture Relation [11:15 11:30] Hakan Altun. Minyatür Yankısı Olarak Geleneksel Anadolu Tiyatrosu Traditional Anatolian Theatre as An Echoe of Miniature [11:30 11:45] Gülşin Oral. Beden Algısında Beden Giysi İlişkisi, Giysi Sembolizmi ve Gösteri Sanatları Body-Clothes Relation for Body Perception, Clothes Symbolism and Performance Arts [11:45 12:00] Poster Sunumlar Sanat ve Tasarım Fakültesi Konfrerans Salonu Girişi Eman Mohammed MUSSA. Asil Kuran ın Ural Estetiklerine Göre Ezberden Okuma Kuralları Ural Aesthetics of The Noble Qur an Separated Letters According To Its Lengthening Recitation Rules. Elasfoury REEM. Akıllı Kıyafetler Üzerinde Sergilenen Reklam Fikri Advertising Idea in Displaying Smart Clothes Öğle Yemeği 15:00 Değerlendirme Prof. Dr. Salih AKKAŞ Prof. Dr. Uğurcan AKYÜZ Prof. Atilla İLKYAZ Prof. Dr. Vedat ÖZSOY Prof. Dr. Alaybey KAROĞLU

KONFERANS YERİ Marmara Üniversitesi Haydarpaşa Yerleşkesi Kadıköy/ İSTANBUL TEMA VE KONULAR THEMES & TOPICS

KONFERANS YERİ Marmara Üniversitesi Haydarpaşa Yerleşkesi Kadıköy/ İSTANBUL TEMA VE KONULAR THEMES & TOPICS KONFERANS ORTAKLARI ISME / Marmara Üniversitesi / İstanbul Teknik Üniversitesi / İTÜ MİAM (Dr. Erol ÜÇER Müzik İleri Araştırmalar Merkezi)/ Türksoy-Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı / Sevda-Cenap And

Detaylı

MAYIS MAY 2013 ISTANBUL. GRAFİK TASARIM GRAPHIC DESIGN Arş.Gör. Research Asst. Zafer Lehimler ISBN 978-975-400-355-0

MAYIS MAY 2013 ISTANBUL. GRAFİK TASARIM GRAPHIC DESIGN Arş.Gör. Research Asst. Zafer Lehimler ISBN 978-975-400-355-0 3-7 HAZİRAN 2013 JUNE, 3-7, 2013 EGE REKLAM BASIM SANATLARI SAN. TİC. LTD. ŞTİ. PRINTING & PRESS Esat Paşa Mah. Ziya Paşa Cad. No:4 Ege Plaza Ataşehir - İSTANBUL Tel: (0216) 470 44 70 www.egebasim.com.tr

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Lisans Resim-İş Eğitimi Gazi Üniversitesi 1984. Y. Lisans Resim-İş Eğitimi Gazi Üniversitesi 1992

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Lisans Resim-İş Eğitimi Gazi Üniversitesi 1984. Y. Lisans Resim-İş Eğitimi Gazi Üniversitesi 1992 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Serap YANGIN BUYURGAN 2. Doğum Tarihi: 15.11.1962 Rize/Pazar 3. Unvanı: Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Doktora Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Resim-İş Eğitimi Gazi Üniversitesi

Detaylı

Ağustos 2015. Cilt 4 Sayı 3. http://www.jret.org

Ağustos 2015. Cilt 4 Sayı 3. http://www.jret.org Ağustos 2015 Cilt 4 Sayı 3 http://www.jret.org Ağustos 2015 Cilt 4 Sayı 3 ISSN: 2146-9199 İletişim Prof. Dr. Zeki Kaya Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü 06500 Teknik Okullar

Detaylı

SEMPOZYUM BİLDİRİ KİTABI 21-23 KASIM 2013 PROCEEDINGS BOOK. NOVEMBER 21 st -23 rd, 2013 SAKARYA

SEMPOZYUM BİLDİRİ KİTABI 21-23 KASIM 2013 PROCEEDINGS BOOK. NOVEMBER 21 st -23 rd, 2013 SAKARYA SEMPOZYUM BİLDİRİ KİTABI PROCEEDINGS BOOK 21-23 KASIM 2013 NOVEMBER 21 st -23 rd, 2013 SAKARYA Bilim Kurulu Science Committee Prof. Dr. Oğuz ADANIR Prof. Dr. Hasan AKBULUT Prof. Dr. Altan AKI Prof. Dr.

Detaylı

INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON CHANGES AND NEW TRENDS IN EDUCATION

INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON CHANGES AND NEW TRENDS IN EDUCATION INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON CHANGES AND NEW TRENDS IN EDUCATION November 22-24, 2013 Konya, TURKEY SYMPOSIUM PROGRAMME VENUE Necmettin Erbakan University Ahmet Keleşoğlu Faculty of Education Meram Yeni

Detaylı

Yayınlayan / Publisher Ege Üniversitesi Rektörlüğü. Editör / Editor Füsun ÖZPAMİR Aysel ILDIZLI Gözde GÜNÜŞENTÜRK

Yayınlayan / Publisher Ege Üniversitesi Rektörlüğü. Editör / Editor Füsun ÖZPAMİR Aysel ILDIZLI Gözde GÜNÜŞENTÜRK Yayınlayan / Publisher Ege Üniversitesi Rektörlüğü Editör / Editor Füsun ÖZPAMİR Aysel ILDIZLI Gözde GÜNÜŞENTÜRK Redaksiyon / Redaction Prof. Dr. Metin EKİCİ Yrd. Doç. Dr. Pınar DÖNMEZ FEDAKAR Arş. Gör.

Detaylı

Turkish Studies. International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic ACADEMIC JOURNAL SOSYAL BİLİMLER SAYISI

Turkish Studies. International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic ACADEMIC JOURNAL SOSYAL BİLİMLER SAYISI International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic ACADEMIC JOURNAL SOSYAL BİLİMLER SAYISI Dergisi, üç ayda bir yayınlananuluslararasıhakemli bir dergidir. Dergisi

Detaylı

SANAT YAZILARI DERGİSİ - 2014 KASIM - SAYI: 31 - ISSN 1300 6665

SANAT YAZILARI DERGİSİ - 2014 KASIM - SAYI: 31 - ISSN 1300 6665 SANAT YAZILARI DERGİSİ - 2014 KASIM - SAYI: 31 - ISSN 1300 6665 Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sanat Yazıları Dergisi hakemli bir dergidir. HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ

Detaylı

SÖZLÜ BİLDİRİLER, POSTER BİLDİRİLER VE WORKSHOPLAR ORAL PRESANTATİONS; POSTERS AND WORKSHOPS

SÖZLÜ BİLDİRİLER, POSTER BİLDİRİLER VE WORKSHOPLAR ORAL PRESANTATİONS; POSTERS AND WORKSHOPS SÖZLÜ BİLDİRİLER, POSTER BİLDİRİLER VE WORKSHOPLAR ORAL PRESANTATİONS; POSTERS AND WORKSHOPS YAZAR ADI ETKİNLİK ADI ETKİNLİK TÜRÜ (*) Abdullah AYAYDIN Belgin BORAN Anasanat Atölye Derslerindeki Usta Çırak

Detaylı

AÇILIŞ PROGRAMI Yer : ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ KAYIT - AÇILIŞ - DAVETLİ KONUŞMACI. POSTER SUNUM Oturum Başkanı : - Yer : ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ

AÇILIŞ PROGRAMI Yer : ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ KAYIT - AÇILIŞ - DAVETLİ KONUŞMACI. POSTER SUNUM Oturum Başkanı : - Yer : ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ 28 Mayıs 2015, Perşembe 28 Mayıs 2015, Perşembe 09:00-14:55 AÇILIŞ PROGRAMI Yer : ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ KAYIT - AÇILIŞ - DAVETLİ KONUŞMACI 28 Mayıs 2015, Perşembe 14:55-15:00 POSTER SUNUM Oturum Başkanı

Detaylı

KONGRE KOORDİNATÖRÜ. Doç. Kürşad GÜLBEYAZ KONGRE SEKRETERİ. Dr. Tarkan YAZICI ONUR KURULU. Prof. Dr. Ayşegül Jale SARAÇ (Dicle Üniversitesi Rektörü)

KONGRE KOORDİNATÖRÜ. Doç. Kürşad GÜLBEYAZ KONGRE SEKRETERİ. Dr. Tarkan YAZICI ONUR KURULU. Prof. Dr. Ayşegül Jale SARAÇ (Dicle Üniversitesi Rektörü) KONGRE KOORDİNATÖRÜ Doç. Kürşad GÜLBEYAZ KONGRE SEKRETERİ Dr. Tarkan YAZICI ONUR KURULU Prof. Dr. Ayşegül Jale SARAÇ (Dicle Üniversitesi Rektörü) KONGRE BAŞKANLARI Prof. Dr. Turan SAĞER & Prof. Dr. Gürbüz

Detaylı

09.09.2015 1. Gün Programı 08.30 Kayıt

09.09.2015 1. Gün Programı 08.30 Kayıt 3. Uluslararası Öğretim Teknolojileri ve Öğretmen Eğitimi Sempozyumu Programı 9-11 Eylül 2015 TRABZON / TÜRKİYE 1. Gün Programı 08.30 Kayıt 09.30 11.30 Açılış Töreni ve Davetli Konuşmacılar Davetli Konuşmacı:

Detaylı

2010/2011. d i p l o m a p r o j e l e r i. diploma projeleri

2010/2011. d i p l o m a p r o j e l e r i. diploma projeleri 2010/2011 d i p l o m a p r o j e l e r i 2010 11 diploma projeleri 2010 11 DİPLOMA PROJELERİ KATALOĞU 2010 11 Uygulama / Application Arş.Gör. - Resch.Assist. Deniz Dalman Bu katalog Marmara Üniversitesi

Detaylı

A BSTRACT PROCEEDINGS

A BSTRACT PROCEEDINGS A BSTRACT PROCEEDINGS SYMPOSIUM CHAIR Assoc.Prof.Dr. Abdullah KUZU, Anadolu University SYMPOSIUM HONORARY CHAIR Prof.Dr. Hafize KESER, Ankara University ADVISORY / SCIENTIFIC BOARD Prof.Dr. Buket AKKOYUNLU,

Detaylı

İstanbul Tasarım Merkezi

İstanbul Tasarım Merkezi İstanbul Tasarım Merkezi İstanbul Tasarım Merkezi Küratörden.. İslami Geometrik Desenler İslam coğrafyalarında oldukça geniş çaplı ele alınarak birçok farklı sanat eserinde çeşitli tekniklerle uygulanmıştır.

Detaylı

21. Yüzyılda Yeni Teknolojilerin Yarattığı Sanat Anlayışları. ve Görsel Sanatlar Öğretmeni Yetiştiren Kurumların Eğitim. Programlarındaki Yeri 1

21. Yüzyılda Yeni Teknolojilerin Yarattığı Sanat Anlayışları. ve Görsel Sanatlar Öğretmeni Yetiştiren Kurumların Eğitim. Programlarındaki Yeri 1 21. Yüzyılda Yeni Teknolojilerin Yarattığı Sanat Anlayışları ve Görsel Sanatlar Öğretmeni Yetiştiren Kurumların Eğitim Programlarındaki Yeri 1 İnci BULUT 2 ÖZET Gelişen teknoloji ve değişen yaşam şartlarıyla

Detaylı

ÖNSÖZ. Prof. Dr. Süleyman YILMAZ Sempozyum Düzenleme Komitesi Başkanı

ÖNSÖZ. Prof. Dr. Süleyman YILMAZ Sempozyum Düzenleme Komitesi Başkanı ÖNSÖZ Değerli Katılımcılar, Kamu ve Vakıf olmak üzere 180 civarındaki üniversiteden oluşan Yüksek Öğretim Sistemimiz hızla değişen ve gelişen küresel ölçekte kendisini değerlendirmek üzere Sayın Cumhurbaşkanımızın

Detaylı

WELCOME INTRODUCTION

WELCOME INTRODUCTION WELCOME INTRODUCTION It is a great honor to welcome you to this fifth International Computer and Instructional Technologies Symposium (ICITS2011). The aim of the symposium is to bring together scholars,

Detaylı

22-26 May 2015 4 th International Conference on Science Culture and Sport

22-26 May 2015 4 th International Conference on Science Culture and Sport -OHRID/MACEDONIA -1- 4 th International Conference on Science Culture and Sport Beyond all limits: Building a harmonious world 4. Uluslararası Bilim Kültür ve Spor Kongresi Sınırların ötesi: Uyumlu bir

Detaylı

Ufuk Tolga Savaş seramik sergisi

Ufuk Tolga Savaş seramik sergisi İzlediklerimiz / Our Impressions Ocak-Mart / January-March 2008/No.24 Ufuk Tolga Savaş seramik sergisi Ufuk Tolga Savaş ceramic show Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik Bölümü Öğretim

Detaylı

INTERNATIONAL JOURNAL OF LANGUAGES EDUCATION AND TEACHING

INTERNATIONAL JOURNAL OF LANGUAGES EDUCATION AND TEACHING INTERNATIONAL JOURNAL OF LANGUAGES EDUCATION AND TEACHING 1st INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON LANGUAGE EDUCATION & TEACHING SPECIAL ISSUE UDES 2015 CONTENTS THE ATTRIBUTIONS OF THE LEARNERS OF TURKISH LANGUAGE

Detaylı

İSTANBUL DA YAŞADILAR, İSTANBUL DA ÇALIŞTILAR VE İSTANBUL İÇİN ÜRETTİLER CONTEMPORARY ART GUESTS OF İSTANBUL

İSTANBUL DA YAŞADILAR, İSTANBUL DA ÇALIŞTILAR VE İSTANBUL İÇİN ÜRETTİLER CONTEMPORARY ART GUESTS OF İSTANBUL SAYI / ISSUE 10 EKIM - KASIM - ARALIK / OCTOBER - NOVEMBER - DECEMBER 2010 BU BIR SÜRELİ YAYINDIR / THIS IS A PERIODICAL JOURNAL YÖNETİM / ADMINISTRATION İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür A.Ş. Adına

Detaylı

20.05.2015-1. Gün Programı

20.05.2015-1. Gün Programı P R O G R A M M E - 1. Gün Programı 08:30 Registration 09:15 09:45 Opening Ceremony 09:45 10:45 Prof.Dr. Buket AKKOYUNLU Being a Teacher at 21st Century 10:45 11.00 Coffee Break Panel Öğretim Teknolojisinde

Detaylı

KOÇ ÜNİVERSİTESİ İNSANİ BİLİMLER VE EDEBİYAT FAKÜLTESİ FAKÜLTE KURULU TUTANAĞI

KOÇ ÜNİVERSİTESİ İNSANİ BİLİMLER VE EDEBİYAT FAKÜLTESİ FAKÜLTE KURULU TUTANAĞI KOÇ ÜNİVERSİTESİ İNSANİ BİLİMLER VE EDEBİYAT FAKÜLTESİ FAKÜLTE KURULU TUTANAĞI SAYI : 2011/09 TARİH : 02/05/2011 YER : Fakülte Toplantı Salonu SAAT : 14:00 TOPLANTIYA KATILANLAR : Prof. Dr. Sami Gülgöz,

Detaylı

FESTİVAL PROGRAMI FESTIVAL SCHEDULE

FESTİVAL PROGRAMI FESTIVAL SCHEDULE FESTİVAL PROGRAMI FESTIVAL SCHEDULE Festival Programı / Festival Schedule 1 Mayıs /May1th 2012 10:00 Açılış Töreni / Opening Ceremony Muhsin Ertuğrul Sahnesi SDÜ Akademik / Oda Orkestrası Dinletisi Muhsin

Detaylı

ÇAĞDAŞ VE MODERN SANAT MÜZAYEDESİ - XIX

ÇAĞDAŞ VE MODERN SANAT MÜZAYEDESİ - XIX ÇAĞDAŞ VE MODERN SANAT MÜZAYEDESİ - XIX 2. BÖLÜM 18 MART 2012, PAZAR, CONRAD HOTELS & RESORTS, İSTANBUL Nur Koçak (Detay / Detail) ÇAĞDAŞ VE MODERN SANAT MÜZAYEDESİ - XIX CONTEMPORARY AND MODERN ART AUCTION

Detaylı

Şubat 2015. Cilt 4 Sayı 1. http://www.jret.org

Şubat 2015. Cilt 4 Sayı 1. http://www.jret.org Şubat 2015 Cilt 4 Sayı 1 http://www.jret.org Şubat 2015 Cilt: 4 Sayı: 1 ISSN: 2146-9199 İletişim Prof. Dr. Zeki Kaya Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü 06500 Teknik Okullar

Detaylı

EĞİTİM FAKÜLTESİ İLKÖĞRETİM BÖLÜMÜ SINIF ÖĞRETMENLİĞİ ANABİLİM DALI SINIF ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

EĞİTİM FAKÜLTESİ İLKÖĞRETİM BÖLÜMÜ SINIF ÖĞRETMENLİĞİ ANABİLİM DALI SINIF ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ EĞİTİM FAKÜLTESİ İLKÖĞRETİM BÖLÜMÜ SINIF ÖĞRETMENLİĞİ ANABİLİM DALI SINIF ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL 0901101 TEMEL MATEMATİK I (2+0=2) AKTS=4 Matematiğin tanımı, diğer bilimlerle

Detaylı

Kahve Arası. Öğle Yemeği

Kahve Arası. Öğle Yemeği 08. 30 09. 30 Açılış Konuşmaları İstanbul Kültür Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi Dekanı Prof.Dr. Zafer Ertürk 7 MART 2012 ÖNDER ÖZTUNALI KONFERANS SALONU (TÜRKÇE- İNGİLİZCE / İNGİLİZCE- TÜRKÇE

Detaylı