BTEC. BTEC Nedir? Business and Technology Education Council Qualifications (İşletme ve Teknolojik Eğitim Kurulu Yeterlik Programları)

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BTEC. BTEC Nedir? Business and Technology Education Council Qualifications (İşletme ve Teknolojik Eğitim Kurulu Yeterlik Programları)"

Transkript

1

2 Giriş Nitelikli elemanların sahip olduğu bilgi ve becerilerin, ekonomik başarının temeli olduğu yadsınamaz bir gerçektir. Günümüz dünyasında ekonomik kalkınmanın en önemli ögesi nitelikli insan gücüdür. Bu nedenle ülkelerin gelişmesi ve kalkınması için, sanayileşmenin temel unsuru olan bilgi, beceri ve iş alışkanlıklarına sahip nitelikli insan gücünün yetiştirilmesi gerekmektedir. Hem bireylerin ilgi ve yetenekleri doğrultusunda sahip olacakları mesleklere hazırlanmalarında hem de değişen dünya şartları ile toplumsal ihtiyaçlar doğrultusunda ilgili sektörlere nitelikli eleman yetiştirilmesinde mesleki eğitimin önemi büyüktür. Bu nedenle Türkiye nin daha yüksek gelirli ülkelere yakınlaşma hedefini gerçekleştirme sürecinde gençlerin, rekabetin olduğu iş dünyasında yerlerini bulmaları önem taşımaktadır. İşverenlerin nitelikli eleman ihtiyacını karşılamak, gençlerin potansiyellerini gerçekleştirmelerine katkıda bulunmak ve uluslararası rekabette başarılı olmak amacıyla yürütülen çalışmalarda başarıyı yakalamanın ön koşulu eğitimdir. Öğrencilerine ileride sahip olmayı düşündükleri mesleklerin yeterliklerini kazandırmanın öneminin farkında olan TED Okulları, üniversite ve iş hayatında uluslararası düzeyde kabul gören Business and Technology Education Council (BTEC) programlarını öğrencilerine sunmuştur. 2

3 BTEC Nedir? Business and Technology Education Council Qualifications (İşletme ve Teknolojik Eğitim Kurulu Yeterlik Programları) Açılımı eğitimsel mükemmellik anlamına gelen ve yurt dışındaki üniversitelere geçişte İngiltere nin en büyük akreditasyon kurumu olan Edexcel in denklik kabul ettiği BTEC programı, işletme ve teknolojik eğitimlere yeni bir bakış açısı getiren ve geliştiren eğitim anlayışıdır. Öğrencilerde yükseköğretime girişte gerekli olan becerileri geliştirmek, onlara hayallerindeki mesleklere ilişkin yeterlikleri kazandırmak ve onları sektörün önde gelen firmaları için tercih edilen bireyler haline getirmeyi hedeflemektedir. Avrupa, ABD, Asya ve Avusturalya üniversiteleri ile dünya çapındaki firmalar tarafından kabul gören bu program sürekli geliştirilip yenilenerek öğrenenin, işverenin ve çağın ihtiyaçlarına uygun olarak tasarlanmıştır. BTEC farklı alanlarda ve seviyelerde uygulanan bir programdır. Bu programlar, ünitelerin yoğunluğuna ve ders saatlerine bağlı olarak çeşitli seviyelere ayrılmıştır. Programların içeriği seviye arttıkça zenginleşmekte kredi sayısı artmakta ve uygulama süresi uzamaktadır. Her alan ve seviyenin, zorunlu ve seçmeli ünite sayısı, ünite içerikleri, değerlendirme ölçütleri ve puanlandırma sistemleri birbirinden farklılık göstermektedir. Seviyeler ve bunlara ilişkin açıklamalar aşağıda verilmiştir. 3. Seviye Bu seviyedeki programların amacı, öğrencileri uluslararası mesleki yeterlik diploması alacak düzeyde yetiştirmektir. İçeriği 1. ve 2. seviyeye göre daha kapsamlı ve ders saatleri daha fazladır. Bu seviye lise öğrencileri için uygundur ve 7. Seviye Hayat boyu öğrenme mantığı içerisinde geliştirilen profesyonel programlar, mesleki gelişim ve uzmanlaşmaya yönelik bilgi, beceri ve davranışların geliştirilmesini hedeflemektedir. Bu seviyelerdeki programların amacı, yükseköğretimde okuyan ve bir meslekte çalışan kişilere profesyonel yeterlikler kazandırmaktır. Başlangıç, 1. Seviye ve 2. Seviye Bu seviyedeki programların amacı, öğrencilere ileride sahip olacakları meslekler için gerekli olan başlangıç düzeyindeki yeterlikleri her seviyede artan içerikte kazandırmaktır. Bu seviyeler ortaokul ve lise öğrencileri için uygundur. 3

4 Yurt dışında BTEC programlarını uygulayan okullarda öğrencilerin okula duyduğu aidiyetin arttığı, üniversite tercihlerinde ilgi alanları doğrultusunda daha bilinçli tercih yaptıkları, özgüvenlerinde artış olduğu, meslek seçiminde bilinçlendikleri, kendilerini değerlendirmeyi öğrendikleri, hayallerindeki mesleklere kavuştukları görülmüştür. 110 ülkede, 4 milyon öğrenciye uygulanmaktadır. BTEC İLE HANGİ ÜNİVERSİTELERE GİDİLEBİLİR? Yale University Middlesex University Colorado State University Oxford Brookes University University of Tampa Ryerson University Cardiff Metropolitan University Teesside University James Cook University Hong Kong University of Science and Technology Macquarie University vb. Toplam 198 üniversite 4

5 BTEC programlarını neden tercih ettik? Çünkü BTEC programları ile öğrencilerimiz İçinde bulundukları mevcut eğitim sisteminde uygulama odaklı, pratik ve canlı bir modern eğitim modeli ile desteklenmektedir. Yaptıkları çalışmaları, uluslararası düzeyde kabul gören ödül (award), sertifika (certificate), diploma düzeylerinde BTEC mesleki yeterlik belgeleri kazanma fırsatı bulmaktadır. 21. yüzyıl neslinin farklı meslekleri deneyecek olmalarından hareketle henüz ortaokul düzeyinde farklı disiplinlerde kendilerini tanıma, ilgi alanlarını, yeterliklerini vb. görme fırsatını yakalamaktadır. Yükseköğretimde ya da iş hayatında yükselmek için gereken sosyal ve düşünme becerilerini, uygulamaya yönelik içeriklerle kazanmakta ve 25 sektörde 700 den fazla meslek alanında 1500 programdan faydalanma imkânı bulabilmektedir. Türkiye de üniversite giriş sisteminde beklenen değişikliğin gerçekleşmesi durumunda gitmek istedikleri üniversite ve bölümlere giriş sürecinde güçlenmektedir. Mezun oldukları mesleğin yanı sıra BTEC belgeleri ile kazandıkları yeterlikleri kullanarak farklı bir mesleği de yapabilecektir. 5

6 BTEC 6

7 BTEC 7

8 Bu programlar TED Okulları nda Pearson ile imzalanan protokol çerçevesinde uygulanmaktadır. BTEC programlarının bütününde öğrencilerde aşağıdaki becerilerin geliştirilmesi hedeflenmektedir. Araştırma Yaratıcı Düşünme İnovasyon Girişimcilik Eleştirel Düşünme Problem Çözme Bireysel Öğrenme Özgün Ürün Oluşturma İş Birliği Esneklik ve Uyum Planlama Sunum İletişim Risk Alma Öz Değerlendirme İş Alanına Özgü Beceriler 8

9 BTEC Programlarında Öğrenme-Öğretme ve Değerlendirme Süreci BTEC programlarının okullarımızda uygulanmasında, öğrenciyi merkeze alan öğrencilerin farklı ihtiyaçlarına yönelik yöntem ve tekniklerle zenginleştirilmiş öğrenme öğretme süreçleri tasarlanmaktadır. Bu doğrultuda öğrencilere ilgi, yetenek ve ihtiyaçlarına uygun öğrenme yaşantıları sunulur ve öğrencilerin öğrenme sürecine aktif katılımını sağlamak ve onları araştırma yapmaya yönlendirmek esastır. Değerlendirme sürecinde sonuç odaklı değerlendirmeden çok süreci de değerlendirmeyi içine alan ünite görevleri öğrencilere verilir. Öğrencilerin, öğrendiklerini göstermeleri, uygulamaya yönelik ve teknik becerileri kullanmaları, mesleki rollere ilişkin bireysel gelişmeler göstermeleri beklenir. Öğrencilerden akademik dürüstlük ilkelerini benimseyerek, uygulamaya dayalı görevleri gerçekleştirmeleri bu amaçla, araştırmalar ve sunumlar yapmaları, raporlar yazmaları, özgün ürünler ortaya koyarak ürün dosyası hazırlamaları beklenmektedir. BTEC programlarındaki değerlendirmeler, öğrencilere ileride çalışacakları mesleklerde kendi performanslarını analiz etme ve kendilerini geliştirme fırsatı sunar. 9

10 Okullarımızda Uygulanan BTEC Programları TED Okullarında, BTEC programlarının öğrenme-öğretme süreçleri, öğretim materyalleri ve ünite görevlerinin hazırlanmasında okullarımızda görev yapan program geliştirme uzmanları, ölçme değerlendirme uzmanları ve alan öğretmenleri çalışmakta ve uygulamalar öğretmenler tarafından gerçekleştirilmektedir. BTEC programları İngilizce dilinde ve okullarımıza özel MEB onaylı haftalık ders çizelgesinde bulunan seçmeli dersler kapsamında uygulanmaktadır. A) 1. Seviye Sosyal Medya Yeterlik Belgesi (BTEC Level 1 Award In Social Media) BTEC 1. Seviye Sosyal Medya (Social Media) programı öğrencilere sosyal medya alanında eğitim vermeyi amaçlayan ve onlara mesleki alanda eğitim alma fırsatı sunan bir programdır. Ortaokulda 7. ve/veya 8. sınıf ve lisede hazırlık sınıfında uygulanmaktadır. Program aşağıdaki özelliklere sahiptir: a) Haftada 2 ders saati uygulanarak bir yılda tamamlanır. b) Toplam kredi sayısı 6 dır. c) Sosyal Medya İlkeleri ve Sosyal Medya ve Kişisel kullanım adlı iki ünitesi bulunmaktadır. d) Öğrenciler, programda yer alan üniteleri tamamlayarak ödül (award) belgesi kazanırlar. Bu programla öğrenciler, eğitimleri ve mesleki gelişimleri için sosyal medya araçlarını kullanırken sosyal medyanın olumsuz etkileriyle baş edebilmenin yollarını öğrenirler. Öğrenciler süreçte İngilizce konuşma, okuma, yazma, dinleme becerilerini geliştirme fırsatı bulurlar. Ayrıca öğrenciler, medya iletilerini çözümler, izledikleri filmlere, dizilere, reklamlara, takip ettikleri bilgisayar oyunlarına, internet sitelerine eleştirel bir bakış açısıyla bakar ve bu medya araçlarını sorgular hale gelirler. Program sonunda öğrenciler, günümüzde önemi hızla artan ve geleceğin mesleklerinden biri olan Sosyal Medya Uzmanlığı alanında uluslararası düzeyde kabul gören belge sahibi olabilmektedir. 10

11 B) 3. Seviye Genişletilmiş Sanat ve Tasarım Diploması (BTEC Level 3 Extended Diploma in Art and Design) BTEC 3. Seviye Sanat ve Tasarım (Art&Design) Diploma Programı öğrencilere sanat ve tasarım alanında eğitim vermeyi amaçlayan ve onlara mesleki alanda eğitim alma fırsatı sunan bir programdır. Lisede 10. ve 11. sınıflarda uygulanmaktadır. Program aşağıdaki özelliklere sahiptir: a) Haftada 5 ders saati uygulanarak iki yılda tamamlanır. b) Toplam kredi sayısı 180 dir. c) Program, 5 zorunlu (Sanat ve Tasarımda Görsel Kayıt, Sanat ve Tasarımda Malzemeler, Teknikler ve Süreçler, Sanat ve Tasarımda Fikirler ve Konseptler, Sanat ve Tasarım Yoluyla İletişim, Sanat ve Tasarımda Etkileşimler) ve 132 seçmeli ünite içermektedir. Uygulamak üzere seçilmesi gereken 13 seçmeli ünite üç boyutlu tasarım, moda ve tasarım, güzel sanatlar, grafik tasarımı, fotoğrafçılık ve tekstil alanlarından seçilir. d) Öğrenciler programda yer alan üniteleri tamamlayarak diploma kazanırlar. Sanat eğitiminin gerekleri ve gerçekleri doğrultusunda iş ve eğitim hayatındaki çağdaş dünyanın gereksinimlerini karşılamak düşüncesi ile hazırlanan bu programlar, öğrencilere, sanat ve tasarım alanındaki mesleklere yönelik eğitim alma fırsatı sunmaktadır. Bu programda öğrencilerin çizim ve tasarım temel becerileri ile birlikte ilgileri doğrultusunda sanat ve tasarım alanına özgü mesleki eğitimlerini destekleyici yeterlikler kazanmaları amaçlanmaktadır. Ayrıca öğrenciler, 21. yüzyılın ekonomik gelişiminin vazgeçilmez bir parçası olan tasarım becerilerini kazanmakta, alanla ilgili mesleklerin gereklilikleri hakkında bilgi sahibi olmakta ve sektörlerin ihtiyaç duyduğu becerileri kazanmaktadırlar. Önümüzdeki yıllarda okullarımızda uygulanmak üzere belirlenen BTEC programları ortaokulda Bilgi Teknolojileri ve Spor, lisede Yaratıcı Medya Üretimi, Mühendislik, İşletme, Spor, Spor ve Egzersiz Bilimleri dir. 11

12 Hazırlayan İçerik TED Ankara Koleji Vakfı Özel Okulları Program Geliştirme, Ölçme-Değerlendirme Merkezi Tasarım Boran Özer TED Ankara Koleji Taşpınar mah cad. No:5 İncek / Ankara

TED ANKARA KOLEJİ VAKFI OKULLARI TED ANKARA KOLEJİ - 1

TED ANKARA KOLEJİ VAKFI OKULLARI TED ANKARA KOLEJİ - 1 TED ANKARA KOLEJİ VAKFI OKULLARI TED ANKARA KOLEJİ - 1 Dinlenmemek üzere yürümeye karar verenler asla ve asla yorulmazlar. Türk gençliği gayeye, bizim yüksek ideallerimize durmadan yorulmadan yürüyecektir.

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MUHASEBE VE FİNANSMAN ALANI ÇERÇEVE ÖĞRETİM PROGRAMI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MUHASEBE VE FİNANSMAN ALANI ÇERÇEVE ÖĞRETİM PROGRAMI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MUHASEBE VE FİNANSMAN ALANI ÇERÇEVE ÖĞRETİM PROGRAMI Ankara, 2011 ÖN SÖZ Ülkemizde faaliyet gösteren tüm iş kollarının ortak ihtiyacı olan ve yasal zorunluluk taşıyan muhasebe

Detaylı

Uluslararası Bakalorya Diploma Programı

Uluslararası Bakalorya Diploma Programı *1998* *1998* Gazi Üniversitesi Vakfı Özel Okulları Gazi Üniversitesi Vakfı Özel Anadolu Lisesi Eti Mah. Ali Suavi Sok. No: 15 Maltepe-ANKARA e-posta: kolej@gazi.edu.tr Telefon: 0312 232 28 12 Uluslararası

Detaylı

Eğitim: Eyüboğlu. eyuboglu.k12.tr

Eğitim: Eyüboğlu. eyuboglu.k12.tr Eğitim: Eyüboğlu eyuboglu.k12.tr Eyüboğlu Bir başarı öyküsü... Eğitim Kurumlarının yükselişinin ve başarısının arkasında hayatını eğitime adamış bir isim var: Dr. Yük. Müh. Rüstem Eyüboğlu. Dr. Yük. Müh.

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI HALKLA İLİŞKİLER VE ORGANİZASYON HİZMETLERİ ALANI ÇERÇEVE ÖĞRETİM PROGRAMI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI HALKLA İLİŞKİLER VE ORGANİZASYON HİZMETLERİ ALANI ÇERÇEVE ÖĞRETİM PROGRAMI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI HALKLA İLİŞKİLER VE ORGANİZASYON HİZMETLERİ ALANI ÇERÇEVE ÖĞRETİM PROGRAMI Ankara, 2011 ÖN SÖZ Halkla ilişkiler ve organizasyon hizmetleri alanı, küreselleşen dünya içinde kurum

Detaylı

Avrasya Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı ve Kurucumuz Sayın ÖMER YILDIZ a MYO olarak MİNNETTARIZ.

Avrasya Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı ve Kurucumuz Sayın ÖMER YILDIZ a MYO olarak MİNNETTARIZ. MESLEK YÜKSEKOKULU Avrasya Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı ve Kurucumuz Sayın ÖMER YILDIZ a MYO olarak MİNNETTARIZ. Avrasya Üniversitesi Meslek Yüksekokulu 2013-2014 yılında kurulmuştur. 2013-2014

Detaylı

Gelenekten Geleceğe. Eğitim Felsefemiz. Anaokulu. İlkokul. Ortaokul. Anadolu Lisesi. Rehberlik. Yabancı Dil. Öğrenci Takip Sistemi

Gelenekten Geleceğe. Eğitim Felsefemiz. Anaokulu. İlkokul. Ortaokul. Anadolu Lisesi. Rehberlik. Yabancı Dil. Öğrenci Takip Sistemi 2 4 6 10 14 16 18 20 22 Gelenekten Geleceğe Eğitim Felsefemiz Anaokulu İlkokul Ortaokul Anadolu Lisesi Rehberlik Yabancı Dil Öğrenci Takip Sistemi 1 Gelenekten Geleceğe Arte Koleji, kuruluş enerjisini

Detaylı

MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ İŞLETME VE YÖNETİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ İŞLETME VE YÖNETİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ İŞLETME VE YÖNETİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ İŞLETME VE YÖNETİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ Medipol Üniversitesi İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi, uluslararası standartlarda yüksek kaliteli

Detaylı

BİLGİBursa MBA Programı

BİLGİBursa MBA Programı BİLGİBursa MBA Programı BİLGİBursa MBA Programı İş Dünyası BİLGİ de, BİLGİ Bursa da! İstanbul Bilgi Üniversitesi nin 14 yıldır başarıyla yürüttüğü bilgimba Programı, BİLGİBursa Merkezi ile deneyimini Bursa

Detaylı

Geleceğin Liderleri Hatem de Yetişir. hatemokullari.k12.tr

Geleceğin Liderleri Hatem de Yetişir. hatemokullari.k12.tr Geleceğin Liderleri Hatem de Yetişir Türkiye nin en hızlı büyüyen eğitim kurumu. 3 Yılda 99 Okul... Türkiye nin yeni eğitim markası Özel Hatem Okulları, geleceğin liderlerini yetiştiren okul kimliğiyle

Detaylı

2010-2011 İÇİNDEKİLER

2010-2011 İÇİNDEKİLER 20102011 İÇİNDEKİLER 20102011 I. KOÇ ÜNİVERSİTESİ HAKKINDA Koç Üniversitesi Tarihçesi Koç Üniversitesi nin Misyonu ve Vizyonu Neden Koç Üniversitesi Araştırma Olanakları 03 04 04 07 ii. İşletme Enstitüsü

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI ÇERÇEVE ÖĞRETİM PROGRAMI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI ÇERÇEVE ÖĞRETİM PROGRAMI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI ÇERÇEVE ÖĞRETİM PROGRAMI Ankara, 2011 ÖN SÖZ Bilişim sektörü firmaları, hizmetleri ile ülke ekonomisine maddi gelir ve istihdam açısından önemli

Detaylı

TED ANKARA KOLEJİ VAKFI OKULLARI K12 VELİ BİLGİLENDİRME KİTAPÇIĞI

TED ANKARA KOLEJİ VAKFI OKULLARI K12 VELİ BİLGİLENDİRME KİTAPÇIĞI K12 VELİ BİLGİLENDİRME KİTAPÇIĞI Atatürk'ün 26 Mayıs 1937 de Halkevi nde okulumuz öğrencilerinin oynadıkları Ay Işığı Opereti ni izledikten sonra söylediği sözler. Tebrik ederim, çok muvaffak oldular.

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI ÇERÇEVE ÖĞRETİM PROGRAMI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI ÇERÇEVE ÖĞRETİM PROGRAMI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI ÇERÇEVE ÖĞRETİM PROGRAMI Ankara, 2011 ÖN SÖZ Bilişim sektörü firmaları, hizmetleri ile ülke ekonomisine maddi gelir ve istihdam açısından önemli

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ ALANI ÇERÇEVE ÖĞRETİM PROGRAMI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ ALANI ÇERÇEVE ÖĞRETİM PROGRAMI T.C. MİÎ EĞİTİM BKNIĞI ÇOCUK GEİŞİMİ VE EĞİTİMİ NI ÇERÇEVE ÖĞRETİM PROGRMI nkara, 2011 ÖN SÖZ Ülkemizde çocuk gelişimi ve eğitimi alanı ülke kalkınmasında yer alan eğitim ve hizmet sektöründe istihdam

Detaylı

2015-2016. OKYANUS KOLEJLERi KILAVUZU. velilerimiz içindir. OKYANUS VELİ VE ÖĞRENCİ KILAVUZU.

2015-2016. OKYANUS KOLEJLERi KILAVUZU. velilerimiz içindir. OKYANUS VELİ VE ÖĞRENCİ KILAVUZU. 2015-2016 OKYANUS KOLEJLERi KILAVUZU 1 velilerimiz içindir. OKYANUS VELİ VE ÖĞRENCİ KILAVUZU. OKYANUS VELİ VE ÖĞRENCİ KILAVUZU. 3 OKYANUS KOLEJLERİ VELi VE ÖĞRENCi KILAVUZUNDA NELER VAR? Akademik Çalışma

Detaylı

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI ÇERÇEVE ÖĞRETİM PROGRAMI

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI ÇERÇEVE ÖĞRETİM PROGRAMI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI ÇERÇEVE ÖĞRETİM PROGRAMI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ANKARA, 2007 ÖN SÖZ Bilişim sektörü firmaları, hizmetleri

Detaylı

Bilgi ve Değer Üreten Üniversite

Bilgi ve Değer Üreten Üniversite Bilgi ve Değer Üreten Üniversite 1 RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ Bilgi ve Değer Üreten Üniversite 2 3 İÇİNDEKİLER Rektörümüzün Mesaji... Genel Bilgi... Misyon ve Vizyon... Sayılarla Üniversitemiz...

Detaylı

Her dal eğilmez ama. her ağaç meyve verir.

Her dal eğilmez ama. her ağaç meyve verir. Her dal eğilmez ama her ağaç meyve verir. Merhaba, Billtest Koleji, Bilfen Okulları liderliğinde kurulmuş olan, Danışmanlık ve Denetleme Organizasyonu Bilfen Okulları tarafından yapılan uluslararası standartlarda

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI DİŞ PROTEZ ALANI ÇERÇEVE ÖĞRETİM PROGRAMI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI DİŞ PROTEZ ALANI ÇERÇEVE ÖĞRETİM PROGRAMI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI DİŞ PROTEZ ALANI ÇERÇEVE ÖĞRETİM PROGRAMI ANKARA, 2011 ÖN SÖZ Bir ülkenin ekonomik, sosyal ve kültürel alanlardaki gelişimi, o ülkedeki nitelikli ve eğitimli iş gücüne sahip

Detaylı

Puan Türüne Göre Programlar

Puan Türüne Göre Programlar Puan Türüne Göre lar www.emu.edu.tr 1 2015 2 DİL1 Mütercim - Tercümanlık... 1 İngilizce Öğretmenliği... 2 MF1 Matematik ve Bilgisayar Bilimleri İlköğretim Matematik Öğretmenliği MF3 Moleküler Biyoloji

Detaylı

I. Mesleki ve teknik eğitim, Türkiye için hayati öneme sahiptir.

I. Mesleki ve teknik eğitim, Türkiye için hayati öneme sahiptir. TÜRKĠYE DE MESLEKĠ ve TEKNĠK EĞĠTĠM HAKKINDA TÜSĠAD GÖRÜġ DOKÜMANI I. Mesleki ve teknik eğitim, Türkiye için hayati öneme sahiptir. TS/SKD/EÇG/11-06 10 Ekim 2011 Revizyon-2 Mesleki ve teknik eğitim bireyler,

Detaylı

engeli Bilgili Cesur Duyarlı İletişim kuran Açık fikirli İlkeli Dünya insanı Düşünen yetiştiriyoruz! Dönüşümlü Düşünen Sorgulayan

engeli Bilgili Cesur Duyarlı İletişim kuran Açık fikirli İlkeli Dünya insanı Düşünen yetiştiriyoruz! Dönüşümlü Düşünen Sorgulayan Dönüşümlü Düşünen Sorgulayan engeli İletişim kuran Duyarlı Bilgili Açık fikirli İlkeli Cesur Düşünen Dünya insanı yetiştiriyoruz! AREL Anaokulu AREL İlkokulu AREL Ortaokulu AREL Anadolu Lisesi AREL Fen

Detaylı

İnşaat Mühendisliği. Eğitimi Vizyon Raporu

İnşaat Mühendisliği. Eğitimi Vizyon Raporu İnşaat Mühendisliği Eğitim Kurulu İnşaat Mühendisliği Eğitimi Vizyon Raporu Şubat 2014 İnşaat Mühendisliği Eğitimi Vizyon Raporu nun oluşturulması amacıyla, Türk Mühendis ve Mimarlar Odalar Birliği (TMMOB)

Detaylı

İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ MESLEKLER REHBERİ

İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ MESLEKLER REHBERİ İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ MESLEKLER REHBERİ 1 1 2 İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ MESLEKLER REHBERİ İÇİNDEKİLER Rektörün Mesajı... Tıp... Eczacılık... Diş Hekimliği... Hukuk... Mimarlık... Endüstri

Detaylı

İTÜ Geliştirme Vakfı Özel Ekrem Elginkan Lisesi

İTÜ Geliştirme Vakfı Özel Ekrem Elginkan Lisesi İTÜ Geliştirme Vakfı Özel Ekrem Elginkan Lisesi Uluslararası Bakalorya Diploma Programı Tanıtım Bülteni Şubat 2013 Sarıyer 1 Uluslararası Bakalorya Diploma Programı İÇİNDEKİLER 1. ÖNSÖZ 2. MİSYON 3. İTÜ

Detaylı

OKULUMUZ IB DÜNYA OKULU OLDU

OKULUMUZ IB DÜNYA OKULU OLDU OKULUMUZ IB DÜNYA OKULU OLDU 1984 ten bu yana sürekli yenilenen okullar grubu olarak çağdaş eğitim anlayışımıza Uluslararası Bakalorya Diploma Programı(UBDP) ile yeni bir boyut kazandırmanın onurunu ve

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI ÇERÇEVE ÖĞRETİM PROGRAMI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI ÇERÇEVE ÖĞRETİM PROGRAMI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI ÇERÇEVE ÖĞRETİM PROGRAMI Ankara, 2011 ÖN SÖZ Elektrik-elektronik sektörü firmaları, hizmetleri ile ülke ekonomisine maddi gelir ve istihdam

Detaylı

HALKLA İLİŞKİLER VE ORGANİZASYON HİZMETLERİ FUAR STAND ELEMANI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

HALKLA İLİŞKİLER VE ORGANİZASYON HİZMETLERİ FUAR STAND ELEMANI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü HALKLA İLİŞKİLER VE ORGANİZASYON HİZMETLERİ FUAR STAND ELEMANI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2008 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin

Detaylı

TED TOKAT KOLEJİ TED li Olmak Ayrıcalıktır.

TED TOKAT KOLEJİ TED li Olmak Ayrıcalıktır. Bedestenlioğlu OSB Bölgesi 2. Kısım 6. Cadde No:3 TOKAT Tel: 0 (356) 212 0 660-0 (356) 213 0 833 info@tedtokat.org www.tedtokat.org TED TOKAT KOLEJİ TED li Olmak Ayrıcalıktır. TÜRK EĞİTİM DERNEĞİ TARİHÇE

Detaylı