GÜNÜMÜZ MÜZECİLİĞİNDE SERGİLEME TEKNİKLERİNİN SANAL TEKNOLOJİLER İLE DESTEKLENMESİ VE UYGULAMA ÖRNEKLERİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "GÜNÜMÜZ MÜZECİLİĞİNDE SERGİLEME TEKNİKLERİNİN SANAL TEKNOLOJİLER İLE DESTEKLENMESİ VE UYGULAMA ÖRNEKLERİ"

Transkript

1 T.C. KÜLTÜR ve TURİZM BAKANLIĞI KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GÜNÜMÜZ MÜZECİLİĞİNDE SERGİLEME TEKNİKLERİNİN SANAL TEKNOLOJİLER İLE DESTEKLENMESİ VE UYGULAMA ÖRNEKLERİ UZMANLIK TEZİ Deniz DÖNMEZOĞLU ŞUBAT-2013 ANKARA

2 T.C. KÜLTÜR ve TURİZM BAKANLIĞI KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GÜNÜMÜZ MÜZECİLİĞİNDE SERGİLEME TEKNİKLERİNİN SANAL TEKNOLOJİLER İLE DESTEKLENMESİ VE ÖRNEKLER UZMANLIK TEZİ Deniz DÖNMEZOĞLU Tez Danışmanı Dr. Soner ATEŞOĞULLARI EKİM-2012 II

3 T.C. KÜLTÜR ve TURİZM BAKANLIĞI KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GÜNÜMÜZ MÜZECİLİĞİNDE SERGİLEME TEKNİKLERİNİN SANAL TEKNOLOJİLER İLE DESTEKLENMESİ VE UYGULAMA ÖRNEKLERİ UZMANLIK TEZİ Deniz DÖNMEZOĞLU Tez Danışmanı Dr. Soner ATEŞOĞULLARI ŞUBAT-2013 ANKARA III

4 Deniz DÖNMEZOĞLU tarafından hazırlanan GÜNÜMÜZ MÜZECİLİĞİNDE SERGİLEME TEKNİKLERİNİN SANAL TEKNOLOJİLER İLE DESTEKLENMESİ VE UYGULAMA ÖRNEKLERİ adlı bu tezin Uzmanlık Tezi olarak uygun olduğunu onaylarım. Dr. Soner ATEŞOĞULLARI (Danışman) Bu çalışma, jürimiz tarafından oy birliği / oy çokluğu ile Kültür ve Turizm Uzmanı Tezi olarak kabul edilmiştir. Adı ve Soyadı İmzası Başkan :... Üye :... Üye :... Üye :... Üye :... Tarih :.../. / Bu tez, Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür ve Turizm Uzman Yardımcılarının Uzmanlık Tezlerini Hazırlarken Uyacakları Yazım Kuralları Yönergesiyle belirlenen tez yazım kurallarına uygundur. IV

5 SINAV YETERLİK KOMİSYONUNA BEYAN Bu belge ile bu uzmanlık tezindeki bütün bilgilerin akademik kurallara ve etik davranış ilkelerine uygun olarak toplayıp sunduğumu; ayrıca, bu kural ve ilkelerin gereği olarak, çalışmada bana ait olmayan tüm veri, düşünce ve sonuçları andığımı ve kaynağını gösterdiğimi beyan ederim../.../2013 Deniz DÖNMEZOĞLU Kültür ve Turizm Uzman Yardımcısı V

6 KÜLTÜR VE TURİZM UZMANLIK TEZİNİN ÇOĞALTILMASI VE YAYIMI İÇİN İZİN BELGESİ Tezi Hazırlayanın Adı Soyadı : Deniz DÖNMEZOĞLU Tez Konusu : GÜNÜMÜZ MÜZECİLİĞİNDE SERGİLEME TEKNİKLERİNİN SANAL TEKNOLOJİLER İLE DESTEKLENMESİ VE UYGULAMA ÖRNEKLERİ Tez Danışmanı : Dr. Soner ATEŞOĞULLARI (Arkeolog) Kültür ve Turizm Uzmanlık Tez çalışmamın, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yayımlanarak Milli Kütüphane ve İhtisas Kütüphanesinde her türlü elektronik formatta arşivlenmesini ve kullanıma sunulmasını kabul ediyorum. / /2013 VI

7 ÖNSÖZ Günümüz Müzeciliğinde Sergileme Tekniklerinin Sanal Teknolojiler İle Desteklenmesi ve Uygulama Örnekleri konulu bu çalışma, müzeciliğin tarihsel değişimine bağlı kalarak günümüz Türkiye sinin Çağdaş Müzecilikteki konumunu belirlemeye yönelik bir çalışmadır. Bu çalışmada, bilgiyi üreten, depolayan, sahip olduğu bilgiyi değerlendirerek topluma sunan kurumlar olarak günümüz müzelerinin, gelişen teknolojiler ile birlikte sergiledikleri nesnelerin anlattıklarının okunurluğunun etkisini arttırmak üzere nasıl yöntemler kullandıkları ele alınmış ve Türkiye deki Müzelerin yeterlilikleri örnekler göz önüne alınarak kıyaslama yapılması sağlanmıştır. Bir ülkenin geçmişini toplumun tüm tabakalarına ulaştırmayı hedeflemiş olan müzelerin, depo görünümünden sıyrılarak yaşayan mekânlar haline gelmelerine katkı sağlayacak olan sanal teknoloji kullanımına ülkemiz müzeciliğinden örnekler verilerek mevcut durum irdelenmiştir. vii VII

8 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...vii İÇİNDEKİLER viii SİMGELER VE KISALTMALAR DİZİNİ.....xi TABLOLAR, RESİMLER ve ŞEKİLLER DİZİNİ....xii GİRİŞ...1 BİRİNCİ BÖLÜM MÜZE KAVRAMI 1. MÜZE KAVRAMI Neden Müzecilik Müzeciliğin Tarihsel Gelişimi Dünyada Müzeciliğin Tarihsel Gelişimi Türkiye de Müzecilik ve Gelişim Aşamaları...15 İKİNCİ BÖLÜM MÜZELERİN AMAÇLARI 2. MÜZELERİN AMAÇLARI Müzenin Amaç ve Görevleri Müzenin Temel işlevleri Müzelerde EserToplama Müzelerde Koruma-Bakım-Onarım Müzelerde Belgeleme Müzelerde Sergileme Müzelerde Eğitim Müzelerin Diğer Kulanım Amaçları...28 viii VIII

9 Dünya Genelinde Müze Tipolojisi Sergilenen Koleksiyonun Niteliğine Göre Sınıflama Koleksiyonlarına Göre Sınıflama Yönetimleri Açısından Sınıflama Sergileme Yöntemlerine Göre Müzeler...39 ÜÇÜNCÜ BÖLÜM ÇAĞDAŞ MÜZECİLİK 3. ÇAĞDAŞ MÜZECİLİK Çağdaş Müzeciliğin Anlamı, Müze-Toplum ilişkisi Çağdaş Müzecilikte Araştırma, Koruma ve İletişim Değişen Müze Mekanları ve Sergileme Kavramı Müzelerde İletişim Amacıyla Sergileme Yöntemlerinin Sanal Teknolojiler İle Desteklenmesi ve Teknoloji Kullanımı İnteraktif Müzecilik Türkiye Çağdaş Müzeciliğin Neresinde? Türkiye de Yeni Müzeler Ve Müzeciliğin Değişen Yüzü ve Sanal Teknoloji Uygulamalarından Örnekler İnteraktif Sistemler ve Uygulama Örnekleri Türkiye de İnteraktif Uygulama Sistemlerine İlişkin Örnekler Gaziantep Zeugma Mozaik Müzesi Burdur Arkeoloji Müzesi Çorum Arkeoloji Müzesi Eskişehir Eti Arkeoloji Müzesi İstanbul Galata Mevlevihanesi Kırşehir Kaman Müzesi Kahramanmaraş Müzesi Konya Mevlana Müzesi Derviş Hücreleri Edirne Türk İslam Eserleri Müzesi...88 iix IX

10 DEĞERLENDİRME VE SONUÇ..89 KAYNAKÇA.93 ÖZET..97 ABSTRACT...98 ÖZGEÇMİŞ...99 x X

11 SİMGELER ve KISALTMALAR DİZİNİ agm. Adı geçen makale bkz. Bakınız Çev. Çeviren DÖSİMM Döner Sermaye İşletmeleri Merkez Müdürlüğü ICOM International Council of Museums (Uluslararası Müzeler Konseyi) M.Ö. Milattan Önce OKA Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı SÖM Sınırlar Ötesi Müze TKİ Türkiye Taş Kömürü İşletmeleri TTK Türk Tarih Kurumu TÜRSAB Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği UNESCO United Nations Educational Scientific And Cultural Organization (Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Kurumu) 3 B 3 Boyutlu Animasyon xi XI

12 RESİMLER DİZİNİ Resim 3.1: İnteraktif Yüzey Sistemi...59 Resim 3.2: Projeksiyon Yüzeyi ve Projeksiyon Mesafesi...60 Resim 3.3: Projeksiyon Kombinasyonları...60 Resim 3.4: Projeksiyon Alanı...60 Resim 3.5: Hareketin Algılanması...60 Resim 3.6: İnteraktivitenin Başlaması...60 Resim 3.7: Video Mapping...64 Resim 3.8: Gaziantep Zeugma Mozaik Müzesi Genel Görünüm...65 Resim 3.9: İnteraktif Yüzey Sistemi (Balıklar)...67 Resim 3.10: İnteraktif Yüzey Sistemi (Suya Düşen Yapraklar)...67 Resim 3.11: Zeugma Müzesi Dokunmatik Bilgilendirme Ekranları...68 Resim 3.12: Zeugma Müzesi Dokunmatik Bilgilendirme Ekranlar...69 Resim 3.13: Zeugma Müzesi Dokunmatik Rehber Bilgilendirme Ekranları...69 Resim 3.14: Zeugma Müzesi Dokunmatik Bilgilendirme Ekranları...70 Resim 3.15: Zeugma Müzesi Dokunmatik Oyun Masaları...71 Resim 3.16: Zeugma Müzesi Düğün sahnesi İnteraktif Yansıtma Öncesi...71 Resim 3.17: Zeugma Müzesi Düğün sahnesi İnteraktif Yansıtma Sonrası...72 Resim 3.18: Burdur Arkeoloji Müzesi Kibyra 3B Antik Şehir Bilgi Sistemi...73 Resim 3.19: Burdur Arkeoloji Müzesi 3Boyutlu Çömlek Yapımı Uygulaması...74 Resim 3.20: Burdur Arkeoloji Müzesi Dijital Heykel Atölyesi...75 Resim 3.21: Çorum Arkeoloji Müzesi Savaş Arabası Simülatörü Uygulaması...76 Resim 3.22: Çorum Arkeoloji Müzesi Hüseyin Dede Vazosu 3 Boyutlu Tarama...77 Resim 3.23: Çorum Arkeoloji Müzesi Hüseyin Dede Vazosu 3 boyutlu İnceleme...77 Resim 3.24: Çorum Arkeoloji Müzesi Ölü Gömme Töreni anlatımı...78 Resim 3.25: Eti Arkeoloji Müzesi Katmanlı Hologram Uygulaması...79 xii XII

13 RESİMLER DİZİNİ Resim 3.26: Eti Arkeoloji Müzesi 3B Dokunmatik Ekran Uygulaması...80 Resim 3.27: Eti Arkeoloji Müzesi 3B Dokunmatik Ekran Uygulaması...80 Resim 3.28: Eti Arkeoloji Müzesi Sanal Kral Mezarı Uygulaması...81 Resim 3.29: Eti Arkeoloji Müzesi Dijital Kitap Uygulaması...81 Resim 3.30: İstanbul Galata Mevlevihanesi 3D Holografik Görüntü...82 Resim 3.31: İstanbul Galata Mevlevihanesi Dijital Kitap (Mesnevi)...82 Resim 3.32: Kırşehir Kaman Müzesi 3 Boyutlu Sanal Obje (Mühür)...83 Resim 3.33: Kırşehir Kaman Müzesi 3 Boyutlu Sanal Kalehöyük Gezisi...84 Resim 3.34: Kırşehir Kaman Müzesi 3 Boyutlu Sanal Kalehöyük Gezisi...85 Resim 3.35: Kahramanmaraş Müzesi 3 Boyutlu Panaromik Yaşam Simülasyonu...86 Resim 3.36: Kahramanmaraş Müzesi Yapay Mağara Projeksiyon Sistemi...86 Resim 3.37: Kahramanmaraş Müzesi 3 Boyutlu Sanal Obje...87 Resim 3.38: Edirne Türk İslam Eserleri Müzesi 3 Boyutlu Holografik Görüntü...88 xiii XIII

14 GİRİŞ 20. yüzyılın ilk yarısına kadar müzelerin; toplumun dışında, fildişi kuleler olarak algılanmasına neden olan 19. yüzyılın klasik müzecilik anlayışı, 1900 lerin ikinci yarısından itibaren yaşanan sosyo-kültürel hareketlerle; yoğunlaşan iletişim ortamı, ekonomik ve siyasi güç dengelerindeki değişim, kültürel sorgulamalar gibi nedenlerden dolayı değişiklik göstermiştir. Müzeler, topluma karşı olan sorumluluklarını kavrayıp, tartışmaya başlayarak günümüzdeki müzecilik anlayışının temellerini atmış, değişen yeni müzecilik anlayışıyla birlikte de, hem fiziksel hem de eylemsel olarak toplumla bütünleşebilecekleri yeni bir dönemin kapılarını aralamışlardır da kurulan ve müzelerin çalışma sistemleri, personel kadroları, eğitim ve sergi etkinliklerinin gelişmesine, çeşitli ülkelerdeki müzecilik çalışmalarına öncülük eden Uluslararası Müzeler Konseyi/ICOM (International Council of Museum); günümüzde müzelerin toplumun kültürel ve doğal mirasını koruyan depolar olarak kalmayıp, çağdaş müzeciliğin işlevleri ile donatılmış birer kültür ve eğitim kurumu olduğunu vurgulamaktadır. Değişen müze anlayışı, bir zamanlar yüksek kültürün kaleleri olan müzeleri, günümüzde kültür endüstrisinin üzerinde yoğun olarak mesai harcadığı faaliyet alanlarına dönüştürmüştür. Müzelerin, geçmişin değerlerini korumayı birincil derecede amaç edinmelerinin yanı sıra geleceğe değer katmaları da kaçınılmazdır. Toplumun kültürel mirasını toplum adına koruyan, tanıtan bir kurum olarak, bir anlamda kamu malı niteliğinde olan müzeler, halkın kültür varlığının somut belgesidir ve bu nedenle de halkla, toplumsal ve kültürel etkileşim içindedir. 1

15 Devletler de, ulusal kültürü oluşturup yaymaya çalışırken, halkla bağlarını güçlendirmek için müzelerin varlığından faydalanır. Müzeler ise amaçları doğrultusunda işlevlerini yerine getirebilmeleri ve ayakta durabilmeleri için güçlü bir planlamaya ihtiyaç duyarlar. Değişen müzecilik anlayışı, günümüzde müzeleri, başarılı olabilmeleri için, hedeflerine yönelik stratejik planlamalarını yapmaları, koleksiyonları doğrultusunda hizmet tanımları ve alanlarını belirlemeleri, müze yönetimi bütçesini belirlediği stratejiler üzerine konumlandırmaları ve müze-toplum ilişkisi bağlamında yaşayan müze kriterlerine uygun hale getirmeyi zorunlu kılmaktadır (Messer, 2005). 2

16 BİRİNCİ BÖLÜM 1. MÜZE KAVRAMI 1.1. Neden Müzecilik? Müze sözcüğünün etimolojisi incelendiğinde Eski Yunan a dayandığı ortaya çıkmaktadır. Eski Yunan da sanat eserlerini koruyan güzel kızların oturduğu binaya Mouseion denilirdi. Müzelerin günümüzdeki isimleri buraya dayandırılmaktadır (İnel, 1998: 24; Genim, 1998: 34). Müzenin işlevsel olarak günümüzde de geçerli olan tanımları incelendiğinde farklı kaynaklara göre temelde aynı olmak koşulu ile birden fazla müze tanımının bulunduğu görülmektedir. Müzelere yönelik en gelişmiş ve en güncel tanım ise Uluslararası Müzecilik Konseyi nce (ICOM) yapılan tanımdır 1. ICOM a göre müze; Müze, araştırma, eğitim ve keyif alma amaçlarıyla, insanın varlığına ve yaşadığı çevreye tanıklık eden somut ve somut olmayan kültürel mirasın, toplandığı, korunduğu, araştırıldığı, paylaşıldığı ve sergilendiği, halka açık, toplumun ve gelişiminin hizmetinde, kar amacı gütmeyen ve sürekliliği olan bir kurumdur. Yine ICOM a göre bir kurumun müze olarak adlandırılabilmesi için verilen tanıma uygun olarak; 1 3

17 İnsanları ve çevreleri hakkında materyal, kanıt toplayan ve koruyan, doğal,arkeolojik, etnografik ve tarihsel yerlerin, Canlı bitki ve hayvan türlerini barındıran botanik veya hayvanat bahçeleri olması bilim merkezleri ve planetoryumların, Kar amacı olmayan sergiler ve galerilerin, Doğal kaynakların, Bu yazıda verilen tanıma uygun müzeden sorumlu uluslararası, ulusal, halka açık ajanslar, bölgesel müze organizasyonların ve departmanların, Müzenin araştırma, iletişim, eğitim, dokümantasyon ve diğer aktivitelerini üstlenen kar amacı olmayan kurumların veya organizasyonların, Fiziksel varlığı olmayan kaynakların korunmasında ve devamının sağlanmasında görev alan kültürel merkezler ve başka vakıfların olması gerekmektedir (ICOM: 2005). Geçmişi oldukça eskiye inen müzeciliğin değişik araştırmacılar tarafından bir çok tanımı yapılmıştır: Müze, sanatsal, kültürel, tarihsel ya da bilimsel ürünlerin sürekli olarak sergilenmesi amacıyla yapılan veya kendisi bu sıralanan nitelikleri nedeni ile halka açık tutulan yapıdır (Sözen ve Tanyeli, 1992: 169). C. Başaran müzeyi kültürel değeri olan buluntulardan oluşmuş bir bütünü çeşitli vasıtalarla korumak, incelemek, değerlendirmek ve özellikle halkın estetik zevkinin yükselmesi ve eğitimi için teşhir etmek amacıyla, kamu çıkarları için idare edilen kuruluşlar olarak tanımlarken (Başaran, 1995: 48); O. Alpözen, dünya mirasının korunduğu mekanlar olarak tanımlar. (Alpözen, 1998: 37) N. Akyürek Vardar ise belirlediği içerik ve program çerçevesinde barındırdığı ve barındıracağı varlıkları kişiye zevk vermek, bilgi ve bilinç kazandırmak, eğitmek, duyarlılık ve heves aşılamak amacıyla inceleyen; içeriklerini açıklayan, araştıran, gelecek kuşaklara aktaran ve onları sergileyip, tanıtan,kar ve kazanç beklentisi olmayan, tarihsel zenginliği motive eden, bilimsel ve kültürel devamlı kuruluşlar" 4

18 olarak tanımlamaktadır. Prof. Dr. Tomur Atagök ün müze tanımı ise şöyledir; Müze toplumun bilimsel ve kültürel geçmişini yansıtan ve geleceğini biçimleyecek öğeleri araştıran, toplayan ve koruyan, sergileyen, belgeleyen, yaşatan ve yönlendiren yaygın bir eğitim kurumudur. Allan a göre ise; Müzelerin başlıca görevlerinden biri, insanın dünyanın bütün bölümlerindeki tarihini bizim için canlandırmak; insanın, içinde yaşadığı çevreyi tanımakta nasıl ilerlediğini, aile hayatını nasıl teşkilatlandırdığını, sanatların, tekniklerin, kültürün ve uygarlığın nasıl geliştiğini bize göstermektedir (Allan,1963:5). Müzeciliğin temelinde, insanı, insanın çevresini anlatan, kültürel, sanatsal yada bilimsel açıdan önemli nesnelerin önce toplanması, koleksiyonlarının yapılması, sonra da bu koleksiyonların korunması ve de sergilenmesi yatar. Müze, halka açık olan, bilginin halkla paylaşıldığı bir alandır. Farklı objeleri ya da bilgiyi toplama, biriktirme ve koruma çabası elbette insanlık açısından önemli bir seviyedir Müzeciliğin Tarihsel Gelişimi Dünyada Müzeciliğin Tarihsel Gelişimi Toplanan eşyaların niteliklerinden, sergilenen mekanlara ve bu sergilemelerin amaçlarına kadar müzecilik kavramı sürekli değişmiş, 20. yüzyıla gelindiğinde ise daha önceki dönemlerden çok daha farklı anlamlar içermeye başlamıştır. Müzelerin ilk ortaya çıktığı günden bu yana gecen süreyi Rönesans Öncesi Müzecilik, Rönesans Sonrası Müzecilik, 19. yüzyıl Müzeciliği ve çalışmanın bir sonraki bölümünde detaylı olarak irdelenecek olan 20. yüzyıl müzeciliği seklinde incelemek faydalı olacaktır

19 Müzenin ilk atası sayabileceğimiz Mouseion tapınağı, elbette günümüzdeki müzelerden çok farklıdır. Bu ve diğerleri, bilginin toplandığı ve gelecek kuşaklara aktarılmak için yazılıp saklandığı, sanat ve ilime dayanan okullar topluluğudur. Yine antik çağda, Atina da ünlü ressamların yapıtlarının Pinakotek denilen salonlarda toplandığı ve bu mekanların halka açık olduğu bilinmektedir. Pinokotek de bir anlamda sanat galerisinin atasıdır. Müzenin gelişim tarihi açısından önemli olan, antikçağ insanın sanat eserlerini ve ilim kaynaklarını toplama, koruma anlayışına sahip oluşudur. Tarihsel süreçte doğa nesnelerinin ve sanat yapıtlarının bir araya getirilmesi ilk kez Paleolitik Çağ mezarlarında görülmektedir (Uçankuş, 2000: 194). Ancak elimizdeki kayıtlara göre, koleksiyonculuğun yakın doğuda doğduğu kabul edilmektedir (Atasoy, 1999 : 1; Yücel, 1999 : 1). Eski Mısır ile Mezopotamya da değerli eşyaların tapınaklarda, mezarlarda veya saraylarda bir arada sergilendiklerine tanık olunmaktadır (Yücel, 1999: 19). Dinsel amacın ön plana çıktığı bu sergilemelerin yanı sıra, savaşlarda galip gelen hükümdarlar ele geçirdikleri ganimetleri kuvvet ve kudret gösterilerinin bir simgesi olarak halkın görebilecekleri yerlere koymuşlardır (Yücel, 1999 : 19). M.Ö. 12. yüzyılda Elam kralı Şhutrak Nanhuntes in yağma ettiği şehirlerden topladığı eşyaları bir tapınağa yerleştirip halka teşhir etmesi (Atasoy, 1999 : 1) ve Asur kralı Asurbanipal in Mısır seferi dönüşünde iki obeliskle, otuz iki heykeli kazandığı zaferin bir anısı olarak sergilemesi, buna örnek olarak gösterebilir (Yücel, 1999 : 19). Sanatsal ağırlıklı nesnelerin bilinçli olarak toplanması ilk olarak antik Yunan'da görülmektedir. Kolonizasyon hareketleri ile birlikte siyasal ve dinsel önem taşıyan merkezlerde Treasuri ( Hazine Binası ) adı verilen binalar inşa edilmiştir (Yücel, 1999 : 19 ; Gerçek, 1999 : 1). Bunun yanında antik yazar Pausanias tan nakledildiğine göre, Atina akropolünün büyük tören kapısı olan propleia'nın sol kanadına bitişik Pinakothek adı verilen ve içerisinde Polynote, Micon, Panainos, Apollodoros, Herodotos, Zeuxis ve Parhasios gibi dönemin ünlü sanatçılarının eserlerinin sergilendiği (Başaran, 1995 : 49), halka da açık olan bir resim galerisinin 6

20 yer aldığı bilinmektedir (Yaraş, 1994 : 19 ; Başaran, 1995: 49; Yücel, 1999 : 19). Ayrıca, Delphi Apollon, Olympia Zeus ve Parthenon kutsal alanlarına (Leland, 2000 : 267). pek çok eşya adak olarak verilmekte ve bu adak eşyaları bir oda içinde saklanmaktaydı (Atasoy, 1999: 1). Bu bakımdan, zamanla tüm tapınaklar adak eşyası olarak verilen heykeller ve tablolar ile tapınma yeri olmalarının yanı sıra birer sanat galerisi görevini de üstlenmişlerdir. Helenistik dönemden başlayarak, gymnasium'larda fiziksel eğitimin yanında, zihinsel eğitime de ağırlık verildiği görülmektedir. Aynı dönem içinde mouseion larda da sosyal etkinlikler ve felsefi konuşmalar ağırlık kazanmıştır. Bir süre sonra mouseionlar, entellektüel kişilerin buluşma yeri haline gelince, bu yapıların içi daha bir özenle düzenlenerek pek çok sanat eseri sergilenmeye başlanmış (Yaraş, 1994 : 19), bu duruma koşut olarak da, Helenistik dönemde eski eserlerin toplanmasına büyük önem verilmiştir. Romalılar da geçmişe ait eserlerden meydana gelen koleksiyon oluşturma ve eser kopyalama, kültürlerinin vazgeçilmez bir özelliği olarak görülmektedir. Hatta Romalılar, eski Grek heykellerinin bir araya toplanmasını, yada başka bir deyişle, Pinakothek sahibi olmayı onur saymışlardır (Gerçek, 1999 : 1). Bu anlamda koleksiyonculuk, en tipik ve çağımızla benzerlik gösteren yönleriyle ilk Roma da ortaya çıkmıştır (Yaraş, 1994: 20). Antikçağda okulların halka açık kurumlar olduğu, burada, ilmi ve sanatı halka ulaştırma, halkla paylaşma seviyesine de ulaşıldığını görülmektedir. Bilgiyi ve sanatı halka ulaştırma anlayışı, Antik çağda kendini gösterirken, batı dünyasında, Ortaçağda ise böyle bir yaklaşım görülmemektedir. Ortaçağda, batıda gerçek anlamda bir müzeden bahsedilemez. O dönemde kilise ve manastırlarda zengin eşya koleksiyonları vardır. Eski tapınakların hazineleri, prenslerin ve derebeylerinin kalelerinde, dışa kapalı dini grupların manastırlarında gözlerden uzak olarak toplanıp, keşfedilecekleri günü beklemişlerdir. Batıda Rönesans a kadar sanat, tarih ve bilim kaynakları dışa kapalı bir koleksiyonculuk anlayışıyla toplanmaya devam 7

21 etmiştir. Halk için sanat eserleri sadece kiliseyi ziyaret ettiklerinde görebilecekleri bir olguydu. Uzun dönem müze tanımının bir parçası olarak görülen kütüphanelere ve kitaplara ulaşmaları ise neredeyse imkansızdı. Eski Mısır ve Mezopotamya da da değerli nesnelerin tapınaklarda, mezarlarda, kutsal yerlerde, saraylarda toplanıp sergilendiği bilinmektedir. Bu dönemde dinsel amaç ön plandadır. Ayrıca, yöneticilerin güçlerini halka göstermek için savaş ganimetlerinin toplanıp sergilendiği de bilinmektedir (Ana Brittannica, Cilt 16). Koleksiyonculuğun ilk örneklerini M.Ö. 17. yüzyılda Babil saraylarında bulunan objelerin ayrıntılı envanterleri, Mezopotamya Kralı Nabuccudonosor un tümüyle dünyevi olan koleksiyonculuk arzusunu yansıtır. Yine Mezopotamya da M.Ö yıllarında birçok alış-satış, kira kontratları, borç senetleri, makbuzlar, devlete ve mabede getirilen vergi ve hediyeler, çeşitli mektuplar arşiv olarak korunmaktaydı. Sanatsal ağırlıklı objelerin bilinçli olarak toplanması ilk defa eski Yunan da görülmüştür. Helenistik dönemde (M.Ö. 300-M.Ö. 30) ise eserlerin toplanması daha da yoğunluk kazanmıştır. Bu dönemin Bergama kralları Klasik Çağın (M.Ö ) Yunan heykellerini veya onların kopyalarından oluşmuş ilginç koleksiyonlar meydana getirmişlerdir. Helenistik Çağın ünlü krallarından 1. Ptolemaios da M.Ö. 300 yıllarında o dönemin önemli bir kültür merkezi olan İskenderiye de ilk müze ve kütüphane yi kurmuştur. Eski Çağda savaşlarda ele geçen, savaş galiplerinin getirdikleri eserler yeni bir tutkunun, koleksiyonculuğun başlamasına neden olmuştur. Bugünkü anlamda bir müze oluşturma düşüncesiyle yola çıkılmamasına rağmen bu tür çalışmaların ilkel müzelerin başlangıcı olduğunu düşünebiliriz. Romalılar eski Yunan heykellerinin bir araya toplanışını onurlu bir uğraş olarak nitelendirmişlerdir. Bu nedenle de bu tür koleksiyonların öncelikle mabetlerde toplanışına özen gösterilmiştir. 8

22 Romalı imparatorların arasında koleksiyonculuğun yayılmasının ardından Hıristiyanlığın paganlığa karşı tutumu Antik Çağ da toplanan birçok malzemenin bu dönemde yok olmasına yol açtı. Doğu Roma imparatoru 1. Constantinus (M.S ) ise sanata meraklı olduğu için kurduğu yeni başkent Konstantinopolis i (İstanbul) heykellerle donatıp eski yapıtları korudu. Hıristiyanlığın kuvvetlenmesi ile antik çağdaki tapınakların yerini kiliseler almıştır. Kiliseler çağın tek kamu müzesi biçimidir. Eserlerin kiliselerde toplanması bunların birer övünç kaynağı olarak görülmesini sağlamıştır. Hıristiyanlıkla artan kilise sayıları sayesinde ise hem buralarda toplanan eser sayıları artmıştır, hem de kiliselere yapılan hediyelerle koleksiyonlar gittikçe büyümüştür. Rönesans dönemi düşünürleri Roma dönemi eserlerini, antik yapı kalıntılarını, el yazmalarını ortaya çıkarmaya başlamış böylelikle, Antikçağ bilginlerinin eserlerine yeniden ulaşmışlardır. Ayrıca antik eserlere ve küçük antik objelere olan ilginin arttığı Rönesans döneminde, zamanın üst sınıflarında antik malzemeleri toplama merakını uyandırmıştır. Başlangıçta küçük antik objelere duyulan merak, daha sonra yerini sanatsal objelere ve mimariye bırakmıştır. Böylece zamanın üst sınıfları arasında bir hobi gibi başlayan koleksiyonculuk gelecekte müzeciliğin nüvesini oluşturmuştur. 14. Yüzyılda Batı Avrupa da başlayan koleksiyonculuk mantığı, 18. yüzyılda bugünkü anlamda bilim ve kültür tarihi olarak müzecilik anlayışına dönüşmüştür. Ancak, bunun daha öncesinde Çin ve antik Roma da özel koleksiyonların olduğu gözden kaçmamalıdır. Rönesans döneminde kilisenin geniş halk kitlelerine görsel imajla ulaşma fikri, müzeciliğin gelişmesine katkıda bulunmuştur. Dini koleksiyonculuğun sonucu bunların sergilenebileceğim mekan gereksinimi ortaya çıkmış ve müze binasının oluşumu gerçekleşmiştir. (Alp, 2002). 9

23 Müzelerin sayısı 1750 lerden itibaren önemli artış göstermiş ve tüm Avrupa ya yayılmıştır. Diğer kıtalara yayılmaları bir yüzyıl daha sonradır. Öte yandan 1750 lerden bu güne kadar müzeler her açıdan değişikliklere uğramıştır. Bu süre içinde sanat müzeleri sayıca üstünlüklerini ve diğer müzelerin mümkün olduğunca benzemeye çalıştıkları bir model olma niteliklerini yitirmişlerdir. Müzeler üzerinde yapılan son istatistiklere bakıldığında müzelerin büyük bir çoğunluğunun tarih müzeleri olduğu görülür. Hatta, günümüzde, sanat müzelerinin bile tarih müzeleri olduğu, eş deyişle, Sanat Tarihi müzeleri olduğu söylenebilir. Sanat müzeleri ile eski eser müzeleri 18. yüzyılın sonuna kadar nesneleri belirli bir yer, zaman ya da tarihle belli bir dönem ve belli bir toplumla herhangi bir ilişki kurmadan sergiliyorlardı. Antikalar ve sanat eserleri güzelliğin ve hünerin sonsuza kadar yaşayacak örnekleri olarak müzelerde korunuyordu. 18. yüzyılın ikinci yarısında, Winckelmann döneminin başında, müzelerin tarihe açılmaları antikaların ve modern sanat eserlerinin dünyevi başarıları dolayısıyla bir zaman ve mekân içinde örnek teşkil ettikleri düşüncesiyle gerçekleşti. Bu düşünce müzeciliğe farklı zamanlarda, örneğin Almanca konuşulan ülkelerde Fransa dan daha önce girdi. Görsel Bir Sanat Tarihi olarak resim sergileyen ilk müze Christian von Meckel in küratörlüğündeki Viyana Belvedere Müzesidir. Benzer bir yaklaşım ancak bu kez ayrıntılı bir tarih felsefesine dayandırılan Berlin deki Altes Müzesinde görülür. 18. yüzyılda koleksiyonlar özelliklerine göre ayrılmaya ve arşivlenmeye başlanmıştır de Ufizzi Galeri deki bilimsel aletler ve doğa tarihi koleksiyonu sanat eserlerinden ayrı bir binaya taşınmıştır. Bu, günümüzdeki sanat müzesi, bilim Arkeoloji'nin bilim haline gelmesinde ve Arkeoloji'ye bir metod oluşturmasında en büyük katkıyı Alman J.J.Winckelmann ( ) sağlamıştır. Winckelmann, o güne dek yapılan kazılar üzerine yazdığı yazılarla ve hazırladığı taş koleksiyonu kataloğuyla Arkeoloji alanında çalışan ilk bilim adamı olmuştur. Bu nedenle " Arkeoloji"nin babası sayılır. (www.dogakoleji.com/dogaart/thread.asp?devam=true&icerik_id=639&cat_id=280-14k -) 10

24 müzesi ayrımının başlangıcıdır. Bu arada 18. yüzyıl halk müzesi anlayışının gelişimi açısından yine önemli bir dönemdir. İngiltere de 18. yüzyılda eğitim gören insan sayısı artığından, Hans Sloane un koleksiyonunu İngiliz hükümeti satın alır ve 1759 da Londra da British Museum açılır. İlk halk müzelerinden biri olan müzeyi ziyaret etmek için önceden izin almak gerekiyordu ve başvuruda bulunanlar genelde haftalarca bekletiliyordu. Bu da, o dönemde hala halk müzesi anlayışının tam olarak benimsenememiş olduğunu kanıtlar Fransız devrimi ise birçok alanda getirdiği toplumsal değişiklikleri müzecilik alanında da getirmiştir te, Fransa daki Cumhuriyetçi hükümet, kralların özel koleksiyonlarının yer aldığı Paris teki Louvre un bir halk müzesi haline getirileceğini bildirdi. Fransız devrimiyle oluşan ulusal değerler, ulusal müze kavramının oluşmasını da sağlamıştır ve Louvre Müzesi, Avrupa nın ilk ulusal müzesidir. 18. yüzyılın ikinci çeyreğinde Pompei nin bulunuşuyla kazı çalışmaları artış göstermiştir. Bu da müzeciliğin özellikle 19. yüzyılda büyük bir gelişme göstermesini sağlamıştır. Sömürgeciliğin hızla yayılmasıyla Yunanistan, Mısır, Hindistan, Osmanlı ülkelerinden getirilen eserler, Avrupa daki müzelerin koleksiyonlarının çok zenginleşmesini sağladı. Yine 19. yüzyılda gelişen tarih bilinci müzecilikte eserlerin derlenmesini de etkilemiş ve tarih müzesi kavramı ilk defa ortaya çıkmıştır. Buna ilk örnek 1795 te A. Lenoir tarafından Augustins Manastırı nda açılan Fransız anıtlar müzesidir 19. yüzyıl başlangıcında toplumun gelişmesi ve sivil kesimin güçlenmesi müzelerin yaygınlaşmasını sağlamıştır. Bu dönemde müzeler, diğer toplumsal yapıların tersine insanlara uzak, soğuk, anlaşılması güç, anıtsal yapılar olmuşlardır. Müzeler sadece günışığından yararlanabilecekleri zamanlar açıktırlar ve ziyaretçileri çok özel bilgili kişiler olmadıkları sürece sergilenen objelerin çok azından bilgileri olurdu. Eğitim seviyesinin yükselmesi, sivil kesimin gelişmesi, müzelerin toplumca daha iyi benimsenmesini sağladıkça müzeler toplumsal yasamın parçaları haline gelmeye başlamış, birçok koleksiyon halka açık hale gelmiştir. 11

25 19. yüzyılda yaşanan endüstri devrimi ise müzeciliğe yeni türler kazandırmıştır. Artan bilim ve sanayi çalışmaları önce bilim ve teknik müzelerinin sonra da endüstri müzelerinin oluşumunu sağlar de Londra daki müzeler grubunda bir bilim ve teknik müzesi bulunuyordu da Fransa da Lyon kentinde ise bir sanat ve endüstri müzesi açılmıştır. Sanayi devriminden sonra sosyal hayatın tamamıyla değişmesi sonucu eski gelenekler ve eski zanaatlar yok olmaya başladı. Bu nedenle 20. yüzyıla yaklaşırken halk yaşamı ve zanaatla ilgili eşyalar da toplanmaya başladı ve folklor, etnografya müzeleri oluştu te Stokholm de, kırsal yaşamı anlatan Nordiska Museet kurulmuştur de yine Stokholm de gerçek ölçekli canlandırmalardan oluşan ilk açık hava müzesi, Skansen Müzesi açılmıştır. Bu gelişmelerle birlikte, 20. yüzyıla değin ortaya çıkan müze türlerini şu şekilde sınıflara ayırmak mümkün görünmektedir. 3 Arkeoloji Müzeleri: Arkeologların yaptıkları kazılar sonucunda ortaya çıkarılan buluntuların sergilendiği müzelerdir. Etnografya Müzeleri: Geçmiş uygarlıklara ait gelenek, görenek, giysi ve gündelik hayat ile ilgili çeşitli eserlerin sergilendiği müzelerdir. Tarih Müzeleri: Bir ülkenin, bir toplumun ya da bir kişinin tarihsel gelişimini, sistemli bir biçimde inceleyen ve açıklayan müzelerdir. Tarih müzeleri, yazılı ve görsel belgeleri bir araya getirerek hem ziyaretçilerin hem de araştırmacıların hizmetine sunmaktadır. Güzel Sanatlar Müzeleri: Resim, müzik ve heykel gibi güzel sanat dallarında ortaya konulan yapıtların sergilendiği müzelerdir

26 Açık Hava Müzeleri: Tiyatro, arena, agora gibi kapalı bir mekânda sergilenmesi mümkün olmayan yapıtlar, açık hava müzelerinde sergilenmektedir. Bilim Müzeleri: Bilim ve teknolojinin tarih boyunca geçirdiği değişim, bilim müzelerinde sergilenmektedir. Askerî Müzeler: Çeşitli dönemlere ait askerî malzeme ve silâhların sergilendiği müzelerdir. Özel Müzeler: Kişi veya kuruluşlar tarafından, çeşitli konularda bir araya getirilmiş eserlerin yer aldığı müzelerdir. 20. yüzyıl çağdaş müzecilik dönemidir ve bu dönemde müzecilik, devlet koleksiyonlarının halka açılması ve müzelerin kamu yararına kurum statüsü kazanmalarıyla farklı bir boyuta yönelmiştir. Bu çağda, mimari olarak bakıldığında, müzenin içeriğinin müzenin kendisinin gerisinde kalmasından dolayı bir ikilem oluşmuştur. Müze artık boş bir mekana yerleştirilen eserlerin oluşturduğu bir kompozisyonun ötesinde, tasarımının temelinde, biçimlerin özgürce ortaya çıkabileceği, kendi basına büyük bir değer durumuna gelir (Alp, 2002). Çağdaş müzecilik kavramı tanıma ve anlama üzerine kurulu bir kavramdır. Tanıma ve anlama ile ilgili bir çalışma, ortak disiplinler arasındaki ilgilerin bağlanması ve uzmanlık çalışmaları için bir araştırma mekanıdır. Yeni çağda değişen müzecilik anlayışını geleneksel müzecilik anlayışından farklı kılan yönlerini iki baslık altında toplamamız mümkündür. Bunlardan ilki sergilenen malzemedeki farklılaşma iken, ikincisi sergilenen mekanlardaki farklılaşmadır. 20. yüzyılda müzelerde sergilenen malzemeler somut objelerden çok, bu somut objelerin 13

27 somut olmayan anlamları ile ilgili hale gelmiştir. Bu yüzyılda bilgi toplumunun ortaya çıkması, bilim ve teknolojinin insan yaşamına ve kentlere etkileri ve yine bu yüzyılda hız kazanan küreselleşme-yerelleşme hareketlerinin getirdiği standartlaşma anlayışları ile sergilenen objeler ait oldukları toplumun tarihini ve kültürünü canlandırması açısından önem kazanmıştır. Malzemeler, geleneksel müzecilik anlayışındaki gibi boş bir müze mekanında sergilenmenin yanında, kullanılırken 20. yüzyılın başında Avrupa ve Amerika da birbiri ardına açılan müzeler içinde güzel sanatlar müzelerinin ve II. Dünya Savaşı ndan sonra da sanayide görülen gelişmeler sonucu sanayi tekniklerinin sergilendiği müzelerinin sayısının artışı özellikle dikkat çekicidir. Bir diğer belirgin artış da arkeolojik kazılara ilgi ve teşviktir ki, bunun temelinde ulus olabilme bilinci yatar. Ulusal ve tarihi değerleri inceleme, bulma ve koruma daha fazla önem kazanır ve bu da müzecilik anlayışını etkiler. Öyle ki, 20. yüzyılda müzelere olan ilginin artması ve müzelerin artan sayısı milletler arası birlikler kurulmasını kaçınılmaz kılmış, 1926 da Milletlerarası Müzeler Dairesi ve 1946 da Milletlerarası Müzeler Meclisi (ICOM) kurularak müzecilikte niteliksel anlamda standartlar belirginleşmiştir. 20. yüzyılda müzecilik konusunda yapılan en önemli çalışma 1. Dünya Savaşı ndan sonra 1926 yılında Uluslar arası Müzeler Dairesi nin kurulması olmuştur. Bu daire Milletler Cemiyeti nden doğmuş Entelektüel İşbirliği Enstitüsüne bağlıydı. İkinci Dünya Savaşı nın ardından ise, dünya müzelerinin bilimsel kadrolarının bir araya geldiği, dünyanın tüm müzeleri arasında, araştırma ve yöntemler doğrultusunda birliğin ve beraberliğin sağlanması amacıyla Uluslararası Müzeler Birliği (İnternational Council Of Museum-ICOM) kurulmuştur. ICOM bir uluslar arası müzeler organizasyonu ve dünyanın doğal ve kültürel, somut veya soyut mirasını şimdi ve gelecekte korumak, sürekliliğini sağlamak, aynı zamanda toplumla iletişimi sağlamak için oluşmuş mesleki bir kuruluştur (ICOM, 2005). İlk toplantısını 1946 yılında Paris te yapmıştır. Bu toplantıda müzeciliğin gün 14

28 geçtikçe gelişen etkinlikleri, uzmanlık dalları, teknik incelemeler, uluslar arası kongrelerin toplanması, yayınlara ağırlık verilmesi, kararlaştırılmıştır. Kar amacı gütmeden kurulmuş olan kuruluş, üyelerinin ödediği ücretler, çeşitli hükümetler ve kuruluşlarca finanse edilmektedir. UNESCO ile resmi ilişkileri olup, Birleşmiş Milletler Ekonomik ve Sosyal Konseyi ne danışmanlık yardımında bulunmaktadır. UNESCO nun müzelerle ilgili programlarını yürüten ICOM un 146 ülkedeki üyesi uluslararası, ulusal ve bölgesel çapta, workshop, basın işleri, eğitim programları ve 18 Mayıs Uluslararası Müzeler Günü için yapılan aktivitelere katılmaktadır (ICOM, 2005). ICOM etkinlikleri genel olarak; Profesyonel birliktelik ve takas Kamunun müzelere olan ilgisi ve bilgisinin artırılması ve yayılması Personel eğitimi Profesyonel standartlarda ilerleme Meslek ahlakının gelişimi Mirasların korunması ve kültürel mirasın yasadışı şekilde ticareti ile savaşmak konularında yoğunlaşmakta ve müzeciliğe katkı sağlamaktadır (ICOM, 2005) Türkiye de Müzecilik ve Gelişim Aşamaları Bazı kaynaklar bir tür korumacılık anlayışı sergilenmesi açısından, daha önceki medeniyetlere ait işlenmiş parçaların bu eserlerin yok olmalarını önleyecek bir tutumla Türk mimari eserlerinde kullanılmasını Türklerde ilk müzecilik hareketleri olarak değerlendirmekte ve müzeciliğimizin tarihini Selçuklu dönemine dek indirmektedirler (Eyice, 1990; Gerçek, 1999; Pasinli,2002). Türkiye de müzeciliğin tarihine bakıldığında; Avrupa dan yüz elli yıl sonra eski 15

29 eserlerin belirli mekanlarda depolanmasıyla başlamıştır (Yaraş, 1996: 64 ; Atasoy, 1999: 7). Türkiye deki müzeciliğin tarihsel gelişimini dört ayrı evre altında inceleyebiliriz: İlk dönemde Sultan Abdülmecid 1845 yılında Yalova civarında yaptığı bir gezide üzerinde İmparator Constantinus un adının bulunduğu yazıtlı başlıkları toplatıp İstanbul a gönderilmelerini istemiştir (Atasoy, 1984 : 1458). Tophane- i Amire Müşiri Ahmet Fethi Paşa da, bu taşları Harbiye Ambarı olarak kullanılan Aya İrini Kilisesi nde koruma altına almıştır (Başaran, 1996: 17, Yücel, 1999 : ; Tekeli, 1998 : 13). Daha sonra buranın düzenlenmesi ve müze haline getirilmesi ise, Ali Paşa nın sadrazamlığı zamanında olmuştur (Ogan, 1947: 4 8; Atasoy, 1984: 1458). Prof. Dr. Semavi Eyice bu durumu Müzeciliğimizin Başlangıcı ve Türk-İslam Eserleri Müzeleri başlıklı makalesinde, Konya daki sur duvarları ve kapılarında, Konya-Ilgın arasındaki Selçuklu Kervansarayı (Kadın Hanı) nın cephelerinde, Antik Roma veya Bizans çağına ait kitabe ve işlenmiş mimari parçaların kullanılmasıyla örneklerken; Osmanlı döneminde de çeşitli eski eserlerin, nadir ve değerli eşyaların, kıymetli sanat eserleri, hediye ve ganimetlerin, benzeri bir yaklaşımla saklandıklarını/toplandıklarını ifade etmektedir (Eyice, 1990). Bunun yanı sıra padişahların giysi ve kişisel eşyalarının da bir gelenek olarak sarayda toplanıp, bohçalar içinde muhafaza edildiği bilinmektedir (Pasinli, 2002). Bu örneklerde amaç koleksiyonculuk olmasa da, sonucunda çeşitli ve zengin bir koleksiyon meydana gelmiştir. Daha çok atalara saygı, geleneklere bağlılık ve estetik değerlere duyarlılıktan kaynaklanan bir korumacılık anlayışıyla oluşan bu koleksiyonlar, özellikle 16. yüzyıldan itibaren giderek gelişmiş, dünya çapında ün yapmaya ve değerlendirilmeye başlamıştır (Eyice, 1990; Gerçek, 1999; Pasinli, 2002). Ancak, modern anlamda Türk müzeciliğinin temeli, Batı da olduğu gibi bu koleksiyonların değerlendirilmesi ya da daha geniş bir kitleye açılması gereksiniminden çok, 19. yüzyılın ikinci yarısında, eski eserlerin imparatorluk sınırları içinde muhafaza edilmesinin gerektiği yönünde belirmeye başlayan bir 16

30 koruma anlayışı doğrultusunda atılmıştır. Böyle bir anlayışa yönelmede en önemli etken ise, Batı da ulus-devletlerin ekonomik ve siyasi güçlerinin temsil aracı haline gelen müzelerin koleksiyonlarının, Doğu da özellikle Osmanlı topraklarında yapılan kazılarda ortaya çıkan eserlerle geliştirilmesi olmuştur. Osmanlı kendisinin kaynak olduğu bu koleksiyonları bünyesinde korumak yoluyla Batılılaşma çabalarını güçlendirmek istemiştir. İstanbul un fethinden sonra, hem Osmanlı nın kullandığı hem de savaşlarda ganimet olarak elde edilen yabancı silahlarla, savaş araç gereçlerinin korunduğu bir silah deposu (Cebehane) olarak kullanılan Aya İrini Kilisesi, 19. yüzyılın ortalarından itibaren eski eserlerin de burada toplanmaya başlamasıyla modern anlamda ilk Türk müzesi olan Arkeoloji Müzeleri nin çekirdeğini oluşturmuştur. Tophane Müşiri Fethi Ahmet Paşa nın düzenlediği, o dönemde ziyarete kapalı, ancak özel izinle gezilebilen, depo niteliğindeki bu mekan, ilk kez 1869 da Müze olarak nitelendirilmiş ve resmen bir müdürlük haline getirilmiştir (Gerçek, 1999). 2. dönem Osman Hamdi Bey ile başlamıştır. Paris te on iki yıl resim öğrenimi görmüş, ve çeşitli devlet memurluklarında bulunmuş olan Osman Hamdi Bey, müze müdürlüğünün yanında, Sanayi i Nefise Mektebi (Güzel Sanatlar Okulu) müdürlüğünü de üstlenerek gelecek yılların büyük müzesini kurmak için 1881 den itibaren çalışmalara başlamıştır. 4 Osman Hamdi Bey ilk olarak, Çinili Köşkü onartmış, ardından bugün Eski Şark Eserleri Müzesi olarak adlandırılan o zamanki adıyla Güzel Sanatlar Okulunu inşa ettirmiştir (Atasoy, 1984: 1458). Osman Hamdi Bey, gün geçtikçe çoğalan eski eserlerin korunması ve depolanması için mimar Valaury e planlarını çizdirerek bugün İstanbul Arkeoloji Müzeleri olarak bilinen binayı yaptırmıştır yılında ölümüne kadar müze müdürlüğünde kalan Osman Hamdi Bey, ülkemizde müzeciliğin modernleşmesi yönünde büyük çabalar göstermiştir (Atasoy, 1984: 1458)

31 Müzeleri ilk kez devlet idaresi içerisinde ele alan bu düzenleme ile Türk müzeciliğinde yönetim erki de oluşmaya başlamış, müzecilik çalışmaları bu tarihten günümüze dek merkezi otoriteye bağlı olarak/merkezi sistem içerisinde yürütülmüştür. Müzeler 1971 yılından bu yana hükümetlerin tercihlerine göre, bazen Milli Eğitim, bazen Kültür, bazen de-bakanlıkların birleştirilmesiyle-milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı ya da Kültür ve Turizm Bakanlığı nca yönetilmişlerdir. Müzecilikte teşkilatlanma açısından önemli bir adım olan müze müdürlüğünün oluşturulmasının hemen ardından, eski eserlerin korunmasına yönelik önlemler ele alınmış ve bu konudaki ilk yasal düzenleme 13 Şubat 1869 tarihinde yürürlüğe konan Asar-ı Atika Nizamnamesi olmuştur (Mumcu, 1969; Gerçek, 1999). Kazıları Maarif Vekaleti nin iznine bağlayan ve bulunan antikaların yurt dışına çıkarılmasını yasaklayan hükümleriyle de önem arz eden bu nizamname, 1874 tarihli yeni nizamname ile değiştirilmiş ve ilk nizamnamede yer alan bulunan eski eserlerin yurt dışına çıkarılamayacağı hakkındaki hüküm de geçersiz kılınmıştır yılında Osman Hamdi Beyin gayretleriyle çıkarılan yeni nizamname ile bulunan eski eserlerin yurt dışına çıkarılamayacağı hükmü getirilmiştir. Ayrıca kazılar için ruhsat alma zorunluluğu nizamnamede yer almıştır yılında, 1710 sayılı Eski Eserler Kanunu, 1983 yılında ise, bugün halen yürürlükte olan 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu yürürlüğe girmiştir (Gerçek, 1999). Türk müzeciliğinin başlangıcını oluşturan 19. yüzyılın ikinci yarısında gerçekleştirilen yönetsel ve yasal düzenlemelerle eski eserlerin yurtdışına çıkarılması engellenmiş, Türk kazıları başlatılmış, kazılardan elde edilen eserler İstanbul daki müzede toplanmaya başlamış ve oluşan bu koleksiyonla birlikte müzecilikle ilgili bilimsel faaliyetler de giderek hız kazanmıştır. Koleksiyonların çeşitlenmesi müzelerimizdeki koleksiyonları meydana getiren 18

32 eserlerin büyük çoğunluğunu Anadolu ve Osmanlı İmparatorluğu sınırları içerisindeki çeşitli uygarlıklara ait arkeolojik eserlerle, Doğu sanatı ve İslamî döneme ait eserlerden oluşmaktadır. Bu nitelikleriyle arkeoloji ve etnografya ağırlıklı koleksiyonlara sahip müzelerimizin yanı sıra, Anıt Müzeler ve Müze Evler le, son dönem Osmanlı sarayları da bir başka grubu oluşturur. Ancak, koleksiyonların çeşitlenmesi açısından ele alındığında Türk müzeciliğinin kuruluş aşamasında korunmaya ve toplanmaya değer bulunan malzeme çoğunlukla arkeolojik eserler olmuş, bu eserlerin imparatorluk sınırları içinde muhafazası amacıyla başlayan toplama faaliyetleri sonucunda modern anlamda ilk müzemiz olan Müze-i Hümayun, bugünkü adıyla İstanbul Arkeoloji Müzeleri kurulmuştur. Müze-i Hümayun un çekirdeğini oluşturan Aya İrini Kilisesi, İstanbul un fethinden itibaren bir silah deposu olarak kullanıldığından, burada gerek Osmanlı tarihi boyunca kullanılmış, gerekse savaş ganimeti olarak ele geçirilmiş askeri teçhizat içerikli bir koleksiyon da zaten mevcuttur. Mecma-i Esliha-i Atika (Eski Silahlar Koleksiyonu) olarak anılan bu koleksiyonun, Aya İrini deki sergilemeden sonra modern anlamda bir müzede değerlendirilmesi ise, II. Meşrutiyetin ilanından (1908) sonra Askeri Müze nin kuruluşuyla gerçekleştirilmiştir (Bıyık ve diğerleri, 1993). 19. yüzyıl ortalarından itibaren giderek artan bir hızla yağmalanan İslamî döneme ait eserler de, az sayıda olmakla birlikte yine koruma amacıyla bu yüzyılın sonlarına doğru toplanmaya başlamışlardır. Ancak bu eserlerin bir müze çatısı altında toplanmaları, 20. yüzyılın ilk çeyreğini bulmuştur. Bu amaçla 1914 yılında açılan ve İslam sanatı alanında ülkemizin ilk müzesi olan Evkaf-ı İslamiye Müzesi (bugünkü adıyla Türk ve İslam Eserleri Müzesi), aynı zamanda Osmanlı İmparatorluğu zamanında açılan son müze olma özelliğini de taşımaktadır (Ölçer, 2002). 19

33 Cumhuriyetin ilanıyla birlikte Türkiye müzeciliği güçlü bir atılımla çalışmalarını sürdürmeye başlamıştır. Bu gelişmede Atatürk ün büyük bir paya sahip olduğu söylenebilir. Bu yıllarda Atatürk ün isteği doğrultusunda yeni müzeler açılmış, bu müzeleri doldurabilmek amacıyla arkeolojik kazılara ve etnografik malzemelerin toplanmasına büyük önem verilmiştir. 5 Atatürk, Kurtuluş Savaşı nın bütün hızıyla sürdüğü dönemlerde dahi müzelere gereken önemi göstereceğinin sinyallerini vermiştir: 1920 yılında kurulan I. TBMM hükümetinin yapacağı isler arasında milli eski eserlerimizi bir an önce derleyerek korumayı (Seyirci, 1981, 44) da saymıştır.cumhuriyet in ilk yıllarında bazı büyük illerde Müze-i Hümayun Şubeleri adı altında müze depolarının varlığı göze çarpar. Bu depolarda civardan toplanmış eserler yer almaktaydı. Daha sonraki yıllarda Müze Müdürlüğü ne dönüşecek olan bu kurumların sayıları her geçen gün artmakta ve koleksiyonları zenginleşmekteydi Devletin kurduğu en ufak müze birimi olan müze depoları ve müze memurluklarının önemi büyüktür; bu birimler, tarih ve sanat değeri olan eserlerin yok olmalarını, hasar görmelerini, yurt dışına kaçırılmalarını engellemiş ve kurulacak olan müzelerin çekirdeğini oluşturmuşlardır. Müze depolarının ve memurluklarının gün geçtikçe zenginleşmesi, bunların müze müdürlüklerine çevrilmesine yol açmıştır. Müze sayısındaki bu hızlı artış, kurulan yeni müzeler, rastlantısal değil devlet tarafından oluşturulmuş bir programın sonucudur. Hemen her müzenin kuruluşunda, ilkin bir depo meydana gelmiştir. Bu depo bizzat bölgenin ihtiyacından doğmuştur. Ve yine bölgenin ihtiyaçları, oralarda arkeoloji işlerinin çoğalmasıyla orantılı olarak müzeye doğru gelişmiştir. Müzelerin ve müzelerle ilgili verilerin bu kadar artmasında bir çok faktör rol oynamıştır. Öncelikli olarak 1924 yılında kabul edilen 431 sayılı Hilafetin ilgasına ve 5 20

34 Hanedanı Osmaninin Türkiye Cumhuriyeti memaliki haricine çıkarılmasına ilişkin kanun gereğince Osmanlı sarayları, basta Topkapı Sarayı olmak üzere müzeleştirilmeye başlanmıştır. Hemen ardından 1925 te çıkarılan tekke ve zaviyelerle türbelerin seddine ve türbedarlıklarla bir takım unvanların men ve ilgasına dair 677 sayılı kanunla dergahlar kapatılmış ve içlerindeki eserler müzelere devredilmiştir (Yücel, 1999, 38). 3. dönem olan Cumhuriyetin ilk yıllarında, Topkapı Sarayı nın mevcut eşyası ile birlikte 1 Nisan 1924 te müze olarak hizmete açılması kararlaştırılmış, Ayasofya Camii müzeye dönüştürülmüş, Atatürk ün emriyle Cumhuriyet Dönemi nin ilk müze binası olan Ankara Etnografya Müzesi halka açılmış ve 1950 yılında temel amacı müzeler ve müzeciler arasındaki işbirliğini güçlendirmek, müzecilik konusundaki standartları oluşturmak, uluslar arası kuruluşlarla işbirliği yaparak bilgi alışverişini sağlamak ve halk eğitimini geliştirmek şeklinde özetlenebilecek olan, Uluslar arası Müzeler konseyi ICOM un Türkiye Milli Komitesi kurulmuştur (Atasoy, 1984: ; Gerçek, 1999: 16 ). Cumhuriyet in ilk hükümetlerinin müzelerle ilgili almış olduğu en önemli tedbirlerden biri de Batı üniversitelerine, müzelerin uzman ihtiyacını karşılamak üzere arkeoloji öğrencileri yollaması olmuştur. Müzelerin yerli uzman kadrosunu oluşturabilmek ve yetiştirebilmek için, kendi ülkelerinde başarılı olmuş yabancı müze uzmanları da Türkiye ye getirilmiştir. Türk Tarih Kurumu, bir çok gencin müzecilik ve arkeoloji alanlarında Avrupa ve Amerika da eğitim almasının önderliğini yapmıştır lu yılların basında Türk Tarih Kurumu nun kurulmasıyla birlikte tarih, arkeoloji ve müzecilik alanları cazibe kazanmaya başlamıştır. TTK nin yetiştirdiği elemanlar müzelerin uzman kadrosunu güçlendirmiştir. Katıldığı uluslararası kongreler ve yurt içinde düzenlediği kongreler, müzecilik ve arkeoloji için yeni ve bilimsel bir atmosferin oluşmasına ve yerleşmesine, bilim adamlarının uluslararası bir konum kazanmasına olanak sağlamıştır. 21

35 1940 tan sonraki en önemli gelişmelerden biri, Milli Eğitim Bakanı Hasan Ali Yücel in 1945 yılında Eski Eserler ve Müzeler Birinci Danışma Komisyonu nu toplamasıdır. Yücel toplantının açılış konuşmasında şunları söylemiştir: Yapılacak ilk iş yurdumuzun önemli merkezlerinden başlayarak bütün ülkede tarih ve sanat değeri bulunan eserleri haritalarda tespit etmektir. Kültür denen bütün, yalnız okulda elde edilemez. Kütüphanesiz, müzesiz, tiyatrosuz bir şehirde okul içi kültürün kuvvetli olabileceğine inanmak güçtür. Onun için ben, müzeleri başlı başına bir okul saymaktayım (Topuz, 1998, 28). Yine bu dönemde halkevlerinin müzecilik konusunda yoğun bir çalışma içersinde olması,dolaylı da olsa yeni müzelerin kurulmasına ve müze kadrolarının yetişmesine yardım etmiştir. Son dönem de ise, 1960 lı yıllardan itibaren müze binalarının yapımı hızlanmıştır. Tasar olarak aynı olmalarına karşın bu müzelerde sergileme tekniklerinde ( koruma, ışıklandırma, depolama vb.) önemli bazı yenilikler de göze çarpmaktadır (Atasoy, 1984: 1467 ). 22

36 İKİNCİ BÖLÜM 2. MÜZELERİN AMAÇLARI Müzenin Amaç ve Görevleri İnsanlardaki toplama ve sahip olma içgüdüsü zamanla orta çağda zenginliklerin sergilenmesi ve bir çeşit güç gösterisi haline geldi, bu sergilenme işlevi zamanla müzeciliğe dönüştü. Şu anda içinde yaşadığımız çağda müzeler, toplumun bilimsel ve kültürel geçmişini yansıtan ve geleceğini biçimleyecek öğeleri araştıran, toplayan, koruyan, sergileyen, belgeleyen, yaşatan ve yönlendiren yaygın bir eğitim kurumudur (Atagök ve diğerleri, 1999: 70). Kelime anlamı olarak, koruma, güvenlik ve gelenek anlamına gelen müzede bulunan her şey, korumanın, bilginin, kültürün, estetiğin dünyasını oluşturur. Kültürü yaygınlaştırıcı ve yönlendirici görevlere sahip, vazgeçilmez yaygın eğitim kurumları olarak kabul edilen müzelerin başlıca işlevlerinin araştırma, koruma ve iletişim olmak üzere üç ana alanda odaklandığı; araştırmanın ise koruma ve iletişimin temellendirildiği en önemli sorumluluk olduğu ve sanat tarihinin yazılımının ancak müzelerin varlığıyla mümkün olduğu bilinmektedir Joseph Veach Noble nin belirttiği gibi her müzenin genel amaçları, tüm müzelerin genel amaçlarıyla aynıdır: Bu amaçlar toplamak, korumak, incelemek, yorumlamak ve sergilemektir. Her müzede geçerli olan bu amaçlara, özel amaçlar da eklenir. Bunlar neyin toplanacağı, korunacağı, inceleneceği, yorumlanacağı ve sergileneceğini gösterir (denizcilik eserleri, doğu sanatları eserleri, yöresel giysiler) gibi, çoğu zaman, bunlara işlerin amaçları da eklenir 23

37 20. yüzyıl ortalarında müzecilikte asıl amaç, kültür ve bilimin toplumun tüm kesimine aktarılması olarak gelişmiş, bu nedenle müzecilikte eğitim, toplamayı, korumayı, araştırmayı, değerlendirmeyi ve sergilemeyi yönlendiren bir işlev olarak önem kazanmıştır. Müzelerin amacı kültür varlıklarını korumak, geliştirmek, araştırmak, yorumlamak, sergilemek, erişilir kılmak, bu yönde eğitim sağlamak ve bilimsel çalışmalar yapmaktır Müzenin Temel işlevleri Dolaylı ya da doğrudan topluma ulaşabilirlik müzenin üç temel işlevi çerçevesinde gelişir. Bu üç temel müze işlevini şu alt başlıklara ayırmaktayız: Müzelerde Eser Toplama Günümüzde müzelere genel olarak verilen görev, yasa çerçevesinde tanımı olan tüm kültür varlıklarını toplamaktır. Batı toplumlarında daha ortaçağda var olan asillerin değerli eşya toplama merakı koleksiyonculuğu geliştirmiş, Rönesans ta yaşanan gelişmeler daha çok bu toplama merakını perçinleme ve toplanılan nesnelerin çeşidini değiştirmeye yaramıştır. Yaşanan sosyal değişiklikler sonucunda koleksiyonculuk sadece asil sınıfın değil zengin burjuvanın da hobisi haline gelmiştir Müzelerde Koruma-Bakım-Onarım Koruma, müze koleksiyonundaki yapıtların sergilenme ya da depolanma koşulları altında yasam süreçlerinin uzatılması için alınan tüm önlemlerdir.(demir, 2001)

T.C. İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ Grafik Tasarımı Anasanat Dalı ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN SANAT GELİŞİMİNDE MÜZELERİN ETKİSİ

T.C. İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ Grafik Tasarımı Anasanat Dalı ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN SANAT GELİŞİMİNDE MÜZELERİN ETKİSİ T.C. İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ Grafik Tasarımı Anasanat Dalı ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN SANAT GELİŞİMİNDE MÜZELERİN ETKİSİ YÜKSEK LİSANS TEZİ Hüsniye YILDIRIM 125110130 Danışman:

Detaylı

ÇAĞDAŞ MÜZECİLİK ANLAYIŞI YE ÜLKEMİZDE MÜZELER

ÇAĞDAŞ MÜZECİLİK ANLAYIŞI YE ÜLKEMİZDE MÜZELER ÇAĞDAŞ MÜZECİLİK ANLAYIŞI YE ÜLKEMİZDE MÜZELER Hazırlayanlar: Aysun ALTÜNBAŞ & Çiğdeni ÖZDEMİR Ankara, Mayıs 2012. İÇİNDEKİLER Sayfa ÖNSÖZ i ÖZET 1 GİRİŞ 1 BÖLÜM I MÜZECİLİK A. Kavram/Tanım 3 B. Tarihçe

Detaylı

T.C ÇUKUROVA ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ ARKEOLOJĠ ANA BĠLĠM DALI MÜZELERDE KENTSEL KÜLTÜR TARĠHĠNĠN SERGĠLENMESĠNDE ANTALYA ÖRNEĞĠ

T.C ÇUKUROVA ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ ARKEOLOJĠ ANA BĠLĠM DALI MÜZELERDE KENTSEL KÜLTÜR TARĠHĠNĠN SERGĠLENMESĠNDE ANTALYA ÖRNEĞĠ T.C ÇUKUROVA ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ ARKEOLOJĠ ANA BĠLĠM DALI MÜZELERDE KENTSEL KÜLTÜR TARĠHĠNĠN SERGĠLENMESĠNDE ANTALYA ÖRNEĞĠ Kemal DEMĠRTAġ YÜKSEK LĠSANS TEZĠ ADANA-2009 i ÖZET MÜZELERDE

Detaylı

YÜKSEK LİSANS TEZİ. Hazırlayan Hüseyin TÜRKSEVEN. Tez Danışmanı Yrd. Doç. Dr. Ali SÖNMEZ

YÜKSEK LİSANS TEZİ. Hazırlayan Hüseyin TÜRKSEVEN. Tez Danışmanı Yrd. Doç. Dr. Ali SÖNMEZ T.C. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TARİH ANABİLİM DALI OSMANLI DEVLETİ NDE ESKİ ESER POLİTİKASI VE MÜZE-İ HÜMAYUN UN KURULUŞU YÜKSEK LİSANS TEZİ Hazırlayan Hüseyin TÜRKSEVEN

Detaylı

T.C. İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KÜLTÜR YÖNETİMİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI MÜZE PAZARLAMA STRATEJİSİNDE SÜRELİ SERGİLER

T.C. İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KÜLTÜR YÖNETİMİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI MÜZE PAZARLAMA STRATEJİSİNDE SÜRELİ SERGİLER T.C. İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KÜLTÜR YÖNETİMİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI MÜZE PAZARLAMA STRATEJİSİNDE SÜRELİ SERGİLER YÜKSEK LİSANS TEZİ Begüm KAYTAN Tez Danışmanı: Yrd. Doç. Dr.

Detaylı

OSMANLI DEVLETİ NDE MÜZECİLİK

OSMANLI DEVLETİ NDE MÜZECİLİK Tarih Okulu Ocak-Nisan 2010 Sayı VI, 45-61. OSMANLI DEVLETİ NDE MÜZECİLİK Fehim KURULOĞLU Özet Osmanlı Devleti nde bir kurum olarak XIX. yüzyılın ikinci yarısında temelleri atılan müze ve müzecilik kavramı,

Detaylı

KENT HAFIZA MERKEZLERİ Kent İhtisas Kütüphaneleri, Kent Arşivleri ve Kent Müzeleri SEMPOZYUMU BİLDİRİLER VE TARTIŞMALAR KİTABI

KENT HAFIZA MERKEZLERİ Kent İhtisas Kütüphaneleri, Kent Arşivleri ve Kent Müzeleri SEMPOZYUMU BİLDİRİLER VE TARTIŞMALAR KİTABI DETAY YAYINLARI : 386 1. Baskı : Aralık 2010 ISBN : 978-605-5681-97-5 Yayıncı Sertifika No : 13188 Erciyes Üniversitesi Kayseri Araştırma ve Uygulama Merkezi (KAYHAM) KENT HAFIZA MERKEZLERİ Kent İhtisas

Detaylı

KENT TARİHİ MÜZELERİ VE ARŞİVLERİ

KENT TARİHİ MÜZELERİ VE ARŞİVLERİ KENT TARİHİ MÜZELERİ VE ARŞİVLERİ ÇEKÜL Vakfı-Tarihi Kentler Birliği Yayınları Kılavuz Kitapçıklar Dizisi 2 ÇEKÜL Vakfı-Tarihi Kentler Birliği, 2013 Her hakkı saklıdır. Tanıtım amaçlı kısa alıntılar dışında

Detaylı

GİRİŞ Tarihsel süreç boyunca kurulmuş olan bütün uygarlıklar, kültürel anlamda gelenek, göreneklerine özellikle de sanatlarına sahip çıkmışlardır. Milli değerlerini ve ulusal kimliklerini, tüm dünyaya

Detaylı

MÜZE EVLER UZ, Seden ÖZET Anahtar Kelimeler ABSTRACT Key Words:

MÜZE EVLER UZ, Seden ÖZET Anahtar Kelimeler ABSTRACT Key Words: 267 MÜZE EVLER UZ, Seden TÜRKİYE/ТУРЦИЯ ÖZET Bu çalışmada müze evin ulusal ve uluslararası tanımlarından yola çıkarak müze evlere yeni bir yaklaşım getirilmeye çalışmıştır. Bu bağlamda ICOM (International

Detaylı

TARİHİN TANIKLARINI KORUMAK PROTECTION OF THE WITNESSES OF HISTORY БЕРЕЖНОЕ ОТНОШЕНИЕ К СВИДЕТЕЛЯМ ИСТОРИИ

TARİHİN TANIKLARINI KORUMAK PROTECTION OF THE WITNESSES OF HISTORY БЕРЕЖНОЕ ОТНОШЕНИЕ К СВИДЕТЕЛЯМ ИСТОРИИ 307 PANEL/КРУГЛЫЙ СТОЛ TARİHİN TANIKLARINI KORUMAK PROTECTION OF THE WITNESSES OF HISTORY БЕРЕЖНОЕ ОТНОШЕНИЕ К СВИДЕТЕЛЯМ ИСТОРИИ Panel Başkanı/Chair of Panel/Председатель: Hikmet DENİZLİ-TÜRKİYE/ТУРЦИЯ

Detaylı

XIX. YÜZYILDA OSMANLI İMPARATORLUĞUNDA ESKİ ESER ANLAYIŞININ DOĞUŞU VE BU ALANDA UYGULANAN POLİTİKALAR

XIX. YÜZYILDA OSMANLI İMPARATORLUĞUNDA ESKİ ESER ANLAYIŞININ DOĞUŞU VE BU ALANDA UYGULANAN POLİTİKALAR U.Ü. FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ Yıl: 10, Sayı: 16, 2009/1 XIX. YÜZYILDA OSMANLI İMPARATORLUĞUNDA ESKİ ESER ANLAYIŞININ DOĞUŞU VE BU ALANDA UYGULANAN POLİTİKALAR Fatma ŞİMŞEK * Güven

Detaylı

ÖZEL İLGİ TURİZMİ: KAPSAMI, ÇEŞİTLERİ VE TÜRKİYE DE UYGULANABİLİRLİĞİ

ÖZEL İLGİ TURİZMİ: KAPSAMI, ÇEŞİTLERİ VE TÜRKİYE DE UYGULANABİLİRLİĞİ T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI DIŞ İLİŞKİLER VE AVRUPA BİRLİĞİ KOORDİNASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI ÖZEL İLGİ TURİZMİ: KAPSAMI, ÇEŞİTLERİ VE TÜRKİYE DE UYGULANABİLİRLİĞİ UZMANLIK TEZİ TOLGA HAN ULUÇEÇEN MAYIS

Detaylı

T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ BATI DİLLERİ VE EDEBİYATLARI (RUS DİLİ VE EDEBİYATI) ANABİLİM DALI

T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ BATI DİLLERİ VE EDEBİYATLARI (RUS DİLİ VE EDEBİYATI) ANABİLİM DALI T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ BATI DİLLERİ VE EDEBİYATLARI (RUS DİLİ VE EDEBİYATI) ANABİLİM DALI TÜRKİYE DE RUSÇA EĞİTİMİNİN YERİ VE ÖNEMİ Doktora Tezi Hasan KARACAN Ankara, 2012 ii

Detaylı

İZMİR TİCARET ODASI NIN KÜLTÜR VE SANAT ALANINDAKİ DENEYİMLERİ

İZMİR TİCARET ODASI NIN KÜLTÜR VE SANAT ALANINDAKİ DENEYİMLERİ 1 İZMİR TİCARET ODASI NIN KÜLTÜR VE SANAT ALANINDAKİ DENEYİMLERİ 1885 yılında kurulmuş, Türkiye nin ilk ticaret odalarından biri olan İzmir Ticaret Odası, bir yüzyılı aşan köklü geçmişi ile Türkiye ekonomisine

Detaylı

Nihat ERGÜN Sanayi ve Ticaret Bakanı

Nihat ERGÜN Sanayi ve Ticaret Bakanı BAKAN SUNUŞU 2009 yılı bütün dünyayı derinden etkileyen küresel finansal krizin gölgesinde geçti. Dünyanın pek çok ülkesinde küresel krizin etkilerini azaltmak üzere bir yandan anlık ve geçici tedbirler

Detaylı

TÜRKİYE TURİZM SEKTÖRÜNDE MÜZE TURİZMİNİN PAYININ DEĞERLENDİRİLMESİ

TÜRKİYE TURİZM SEKTÖRÜNDE MÜZE TURİZMİNİN PAYININ DEĞERLENDİRİLMESİ Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Anabilim Dalı Kamu Yönetimi Bilim Dalı TÜRKİYE TURİZM SEKTÖRÜNDE MÜZE TURİZMİNİN PAYININ DEĞERLENDİRİLMESİ Mustafa Serdar

Detaylı

TÜRKİYE DE BÜYÜKŞEHİR BELEDİYELERİ VE BAZI İLÇE BELEDİYELERİNİN KÜLTÜREL HARCAMALARI

TÜRKİYE DE BÜYÜKŞEHİR BELEDİYELERİ VE BAZI İLÇE BELEDİYELERİNİN KÜLTÜREL HARCAMALARI T.C. ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MALİYE ANABİLİM DALI MLY-YL-2014-0002 TÜRKİYE DE BÜYÜKŞEHİR BELEDİYELERİ VE BAZI İLÇE BELEDİYELERİNİN KÜLTÜREL HARCAMALARI HAZIRLAYAN Çağıl Serar

Detaylı

KÜLTÜREL MİRAS VE TURİZM İLİŞKİSİ BAĞLAMINDA PRINKIPO PALACE (BÜYÜKADA RUM YETİMHANESİ) Osman Cenk DEMİROĞLU

KÜLTÜREL MİRAS VE TURİZM İLİŞKİSİ BAĞLAMINDA PRINKIPO PALACE (BÜYÜKADA RUM YETİMHANESİ) Osman Cenk DEMİROĞLU TÜRKİYE TURİZM YATIRIMCILARI DERNEĞİ BARLAS KÜNTAY TURİZM ARAŞTIRMA ÖDÜLÜ KÜLTÜREL MİRAS VE TURİZM İLİŞKİSİ BAĞLAMINDA PRINKIPO PALACE (BÜYÜKADA RUM YETİMHANESİ) İÇİN UYGULANABİLİR BİR YATIRIM PROJESİ

Detaylı

Ġstanbul Kültür Mirası ve Kültür Ekonomisi Envanteri 2010 ĠSTANBUL DA MÜZELER. Temel Yapısal Özellikler, Fırsat ve Tehditler, Politika Önerileri

Ġstanbul Kültür Mirası ve Kültür Ekonomisi Envanteri 2010 ĠSTANBUL DA MÜZELER. Temel Yapısal Özellikler, Fırsat ve Tehditler, Politika Önerileri Ġstanbul Kültür Mirası ve Kültür Ekonomisi Envanteri 2010 ĠSTANBUL DA MÜZELER Temel Yapısal Özellikler, Fırsat ve Tehditler, Politika Önerileri Sektörel Araştırma Raporu CEYDA BAKBAġA YÜKSEK ġehġr PLANCISI

Detaylı

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI İŞLETME YÖNETİMİ BİLİM DALI

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI İŞLETME YÖNETİMİ BİLİM DALI T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI İŞLETME YÖNETİMİ BİLİM DALI KENTSEL MARKALAŞMA SÜRECİNE KÜLTÜR TURİZMİNİN ETKİSİ: ANTAKYA (HATAY) ÖRNEĞİ YÜKSEK LİSANS TEZİ Hazırlayan

Detaylı

AZERBAYCAN CUMHURİYETİ EĞİTİM BAKANLIĞI AZERBAYCAN DEVLET İKTİSAT ÜNİVERSİTESİ YÜKSEK LİSANS MERKEZİ. Nigar Mustafazade Aydın kızının

AZERBAYCAN CUMHURİYETİ EĞİTİM BAKANLIĞI AZERBAYCAN DEVLET İKTİSAT ÜNİVERSİTESİ YÜKSEK LİSANS MERKEZİ. Nigar Mustafazade Aydın kızının AZERBAYCAN CUMHURİYETİ EĞİTİM BAKANLIĞI AZERBAYCAN DEVLET İKTİSAT ÜNİVERSİTESİ YÜKSEK LİSANS MERKEZİ Elyazması hukukunda Nigar Mustafazade Aydın kızının KONGRE TURİZMİ VE ÖNEMİ Konusunda YÜKSEK LİSANS

Detaylı

ANTAKYA TİCARET VE SANAYİ ODASI

ANTAKYA TİCARET VE SANAYİ ODASI ANTAKYA TİCARET VE SANAYİ ODASI GELİŞEN, DEĞİŞEN ATSO STRATEJİK PLAN 2013-2017 Dokuman Numarası: PL005 İlk Yayın Tarihi: 26.11.2013 Revizyon Tarihi: - Revizyon Numarası: 0 2 Bu Stratejik Plan, Antakya

Detaylı

DÜNYADA VE TÜRKİYE DE YÜKSEK DENETİM. Dr. H. Ömer Köse Sayıştay Uzman Denetçisi

DÜNYADA VE TÜRKİYE DE YÜKSEK DENETİM. Dr. H. Ömer Köse Sayıştay Uzman Denetçisi DÜNYADA VE TÜRKİYE DE YÜKSEK DENETİM Dr. H. Ömer Köse Sayıştay Uzman Denetçisi Mayıs 2007 145. Yıl Yayınları Dünyada ve Türkiye de Yüksek Denetim Dr. H.Ömer Köse Gözden Geçirilmiş İkinci Basım Mayıs 2007

Detaylı

KUZEY KIBRIS TAKİ KONAKLAMA TESİSLERİNİN MİMARİ TASARIM KRİTERLERİNE GÖRE KÜLTÜR TURİZMİNE UYGUNLUĞUNUN İNCELENMESİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

KUZEY KIBRIS TAKİ KONAKLAMA TESİSLERİNİN MİMARİ TASARIM KRİTERLERİNE GÖRE KÜLTÜR TURİZMİNE UYGUNLUĞUNUN İNCELENMESİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA KUZEY KIBRIS TAKİ KONAKLAMA TESİSLERİNİN MİMARİ TASARIM KRİTERLERİNE GÖRE KÜLTÜR TURİZMİNE UYGUNLUĞUNUN İNCELENMESİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MİMARLIK ANABİLİM

Detaylı

GAZİ ÜNİVERSİTESİ. Gazi Gelecektir

GAZİ ÜNİVERSİTESİ. Gazi Gelecektir GAZİ ÜNİVERSİTESİ E Jİ 2014 2018 Gazi Gelecektir Eğitimdir ki, bir milleti hür, bağımsız, şanlı, yüksek bir toplum halinde yaşatır veya bir milleti kölelik ve yoksulluğa terk eder. SUNUŞ Gazi Üniversitesinin

Detaylı

Yarýna bir deðer býrak

Yarýna bir deðer býrak Yarýna bir deðer býrak TURÝZM SEKTÖRÜ BÝRÝNCÝLÝK ÖDÜLÜ Mehmet Kemal Dedeman Araþtýrma ve Geliþtirme TÜRKÝYE DEKÝ KENT TURÝZMÝ NÝ ÝSTANBUL ÜZERÝNDEN OKUMAK HAZIRLAYAN TUNÇ TAYANÇ 2008 ÖZET Kent turizmi,

Detaylı

BÖLÜM 5 ÜLKELER ARASI ETKİLEŞİM

BÖLÜM 5 ÜLKELER ARASI ETKİLEŞİM ÜLKELER ARASI ETKİLEŞİM - KÜLTÜR BÖLGELERİNİN OLUŞUMU VE TÜRK KÜLTÜRÜ A. Dünya Kültüründe Türk İzleri B. Türk Kültürü C. Türk Kültürünün Genel Özellikleri - KÜRESEL TİCARETİN ÜÇ ELEMANI: HAM MADDE, ÜRETİM,

Detaylı

CUMHURİYETTEN GÜNÜMÜZE İLKÖĞRETİM I. KADEME SOSYAL BİLGİLER PROGRAMLARININ ATATÜRK İLKELERİNE GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ

CUMHURİYETTEN GÜNÜMÜZE İLKÖĞRETİM I. KADEME SOSYAL BİLGİLER PROGRAMLARININ ATATÜRK İLKELERİNE GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ T.C. ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İLKÖĞRETİM ANABİLİM DALI SBE-YL-2007-0005 CUMHURİYETTEN GÜNÜMÜZE İLKÖĞRETİM I. KADEME SOSYAL BİLGİLER PROGRAMLARININ ATATÜRK İLKELERİNE GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ

Detaylı

Kültürlerin harmanlandığı Türkiye Cumhuriyeti nin Başkenti Ankara

Kültürlerin harmanlandığı Türkiye Cumhuriyeti nin Başkenti Ankara Kültürlerin harmanlandığı Türkiye Cumhuriyeti nin Başkenti Ankara Ankara 2013 ANKARA KÜLTÜR VE TURİZM İL MÜDÜRLÜĞÜ İmtiyaz Sahibi Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü Editör Doğan ACAR Fotoğraflar Kültür ve Turizm

Detaylı