Gülden A. Pınarcı KADIN DERGİLERİ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Gülden A. Pınarcı gpinarci@atilim.edu.tr KADIN DERGİLERİ"

Transkript

1 KADIN DERGİLERİ Gülden A. Pınarcı Elektronik bültenimizde öykü dergileri ve mizah dergilerinden sonra bu sayımızda 8 Mart Dünya Kadınlar Günü münasebetiyle geçmişten günümüze kadın dergilerini ele alalım istedik. Türkiye de geçmişten günümüze kadar çıkan kadın dergileri irdelendiğinde ilginç veriler elde edilebilir. Öyle ki kadınlara yönelik çıkarılan ilk dergilerde kadın amaç iken günümüze gelindiğinde kadın artık dergiler için araç haline gelmiştir. İlk çıkan kadın dergileri kadınları eğitmek, bilgilendirmek amacıyla yayınlanmıştır. Meşrutiyet yıllarında Batı ya olan hayranlık dergilerde de hissedilmiştir. Batı daki kadın hareketleri dergileri sarmış, kadın hakları ve özgürlükleri kavramları dergilerde sıkça ele alınmıştır. Daha sonra kadın hakları savaşı yerini Milli Mücadele ye bırakmış, Cumhuriyet in ilanıyla birlikte kadının toplum içindeki yeri sorgulanmaya başlanmıştır. Ardından kadınlara seçme ve seçilme hakkı verilerek, Medeni Kanun da düzenlemeler yapıldı. II. Dünya Savaşı sonrası ise dünya değişmeye başladı lı yıllara gelindiğinde dergiler moda, dedikodu, sağlık vs. farklı uzmanlık alanlarına ayrılarak yayınlandı. Tüketim olgusu üretimin önüne geçmeye başladı. Kadınlar ise dergilerin süsü haline getirilmeye başlandı lı yıllarda ise magazinleşme herkesi etkisi altına aldı. Bu yıllarda dergilerin en önemli malzemesi artık, kadın oldu. Kadın, dergiler için amaç değil, tüketimi teşvik edecek olan araç olarak görülmeye başlandı. Geçmişten günümüze kadar kadınlara yönelik çıkarılan dergilerde kadınlığın değişen tanımlarını görmek mümkün. Bir zamanlar kadınların bilinçlendirilmesi için çıkarılan dergiler, hala aynı misyonu üstlenmektedir. Ancak değişen dünyayla birlikte bu misyon da değişmiştir. Çünkü günümüzde bilinçlendirme kavramının altında yatan tüketim dir. Tüketimin önünü açmak için dergiler daha çok tanım, daha çok ürün, daha çok bilinçlendirme çabası içindedir. Bu çabayla birlikte dergilerin içeriği de gün geçtikçe değişmektedir. Bu nedenle biz de geçmişten günümüze kadın dergilerinde yaşanan değişime göz atalım istedik. Dergicilik ülkemizde yeteri kadar ilgi görmese de kadınlara yönelik çıkarılan dergiler her zaman okuyucu bulmuştur. Osmanlı Döneminde Tanzimat la birlikte yaşanan dönüşümün en iyi göstergelerinden biri kadın dergileridir. Osmanlı da kadınların kendilerini ifade etmelerine, tanıtmalarına, eylem ve taleplerini

2 duyurmalarına ilk kez gazetelerde, bazı gazetelerin çıkardıkları kadına dair sayfa ve eklerde, özellikle de kadın dergilerinde rastlamak mümkündür. (Bu dönemde gazete ve dergi kavramı birbirinden kesin çizgilerle ayrılmadığından kimi kaynaklarda gazete olarak geçen yayınların, başka kimi kaynaklarda dergi olarak geçtiği görülmüştür.) Tanzimat la birlikle modernleşme sürecine giren Osmanlı, bu dönemde kadınların eğitimine önem vermiştir. Bu eğitimde çıkarılan kadın dergileriyle sağlanması amaçlanmıştır. İlk Kadın Dergisi Muhadderrat Osmanlı da Tanzimat la birlikte çıkarılan kadın dergilerinin içeriği genellikle kadınları bilgilendirmek üzerine kurulmuştur. Bu dönemde çıkarılan, ilk kadın dergisi diyebileceğimiz Terakki gazetesinin eki olan Muhadderrat tır. Ali Reşit ve Filip Efendi nin çıkardıkları Terakki gazetesi 15 Haziran 1868 tarihli sayısında kadınlar için Muhadderat isminde bir ek yayınlamıştır. Kapalı, örtülü, namuslu Müslüman kadını anlamına gelen Muhadderat ta isimleri verilmeden kadınlardan gelen mektuplara yer verilmiştir. Yayınlanan bu ekte Batı dünyasında kadın hareketlerinden ve kadınların okutulması gerektiğinden bahsedilmiştir. Ekte ayrıca evlilikte karşılıklı sorumluluklar üzerinde durulmuş Ne erkekler kadınlara hizmetkâr ne de kadınlar erkeklere cariye olmak için yaratılmışlardır. denmiştir. Ayrıca gazete çok eşlilikten ziyade tek eşliliği savunmuştur. Muhadderat, haftada bir kez olmak üzere 48 sayı yayınlanmıştır yılları arasında çıkarılan bir diğer kadın dergisi Âyine dir. Selanik te çıkarılan Âyine kadınlar ve çocuklar için pazar günleri yayınlanmıştır. Haftalık olarak yayınlanan dergi 39 sayı çıkmıştır. Terakki gazetesinden sonra 1875 yılında Vakit gazetesi de kadınlar için haftada bir Vakit Yahut Mürebbi-î Muhedderat isimli bir ek çıkarmaya başlamıştır. Meşrutiyet Döneminde kadınlara yönelik çıkarılan dergilerin sayısında artış görülmüştür. Bu dönemde artışla birlikte kadınlarla ilgili yeni ilgi alanları da ortaya çıkmıştır. Dolayısıyla Vakit Yahut Mürebbi-î Muhedderat (14 Eylül 1291)

3 dergilerde moda, giyim, süslenme sanatı vb. gibi konular yer almaya başlanmıştır. Bu dönemde moda dergisi niteliği taşıyan Malumat isimli dergi yayın hayatına girmiştir. Kadınlara giyim biçimlerinin yanı sıra süslenme sanatıyla ilgili de bilgi vermiştir yılında yayınlanmaya başlayan Aile isimli dergi kadınlara, çocuklara ve ev işlerine ait çeşitli konulara yer vermiştir. İstanbul da yılları arasında kadınlar için çıkarılan bir başka dergi de insaniyet tir. Aylık olarak çıkarılan dergide kadın haklarını korumak ve onlara saygı gösterilmesini sağlamaya yönelik yazılar yazılmıştır. Aynı yıl İstanbul da çıkarılan Hanımlar dergisi de aylık kadın dergisidir. Kadınlar Tarafından Çıkarılan İlk Dergi Şükûfezâr yılları arasında çiçek yeri, çiçek bahçesi anlamına gelen Şükûfezâr isimli kadın dergisi çıkarılmıştır. 15 günde bir yayınlanan derginin imtiyaz sahibi Arife dir. Şükûfezâr, kadınlar tarafından çıkarılan ilk kadın dergisidir. Bu nedenle Şükûfezâr ın dergicilik tarihinde önemli bir yeri vardır. İmtiyaz sahibi ve muharrirlerini sadece kadınların oluşturduğu ilk kadın dergisi çıkarılma amacını şu şekilde belirtmiştir: Biz ki saçı uzun aklı kısa diye erkeklerin Şükûfezâr hande-i istihza sına hedef olmuş bir tâifeyiz. Bunun aksini ispat etmeye çalışacağız. Erkekliği kadınlığa, kadınlığı erkekliğe tercih etmeyerek çalışma ve gayret yolunda olacağız yılları arasında cömertlik, mertlik, yiğitlik anlamına gelen Mürüvvet isimli dergi yayınlanmıştır. İstanbul da haftalık olarak yayınlanan Mürüvvet, Mürüvvet gazetesinin kadınlar için çıkardığı özel sayısıdır. Meşrutiyetin ilan edilmesiyle birlikte diğer basın alanlarında olduğu gibi kadın dergilerinin içerikleri de değişmiştir. Bu dönemde kadın dergilerinin içeriğinde

4 özgürlük havası etkili olmuştur. Osmanlı da Batı da baş gösteren kadın hareketlerinden etkilenmiştir. Bu dönemde kadın dergilerinde yer alan kadın eğitimi, moda gibi konuların yerini kadın hakları ve özgürlükleri gibi konular almıştır. Hanımlara Mahsus Malûmat isimli kadın dergisi yılları arasında İstanbul da yayınlanmaya başlamıştır. Malûmat gazetesinin ilavesi olarak çıkan Hanımlara Mahsus Malûmat içeriğinde edebiyat, ahlak, sanayi gibi konulara yer vermiştir. Hanımlara Mahsus Malûmat yılları arasından Hanımlara Mahsus Gazete yayınlanmıştır. Resimli olarak çıkan gazete kadınların iş yaşamına teşvik ederken sayfalarında aile, yaşam, sağlık ve eğitim konularına da değinmiştir. Okuyucular tarafından gazeteye gönderilen mektuplardan, gazetenin resimli çıkan yayınlara karşı ilgi gösterdikleri görülmüştür. Hanımlara Mahsus Gazete

5 1908 de çıkmaya başlayan Mehasin isimli dergi aylık olarak yayınlanmıştır. Dergi içeriğinde Batı modasını yansıtmış ve sayfalarında resimlere yer vermiştir. Mehasin in başyazarı ve müdürü Mehmet Rauf tur. Dergide kadınlar için verilen konferanslardan da bahsedilmiştir. Mehasin Demet isimli dergi 1908 yılında İstanbul da çıkarılmıştır. İlmi, siyasi haftalık kadın dergisi olan Demet, eğitim meselesine eğilerek, sayfalarında ünlü Osmanlı hanımlarını tanıtmıştır. Çocuk eğitimi, moda, yüz bakımı gibi konuları sık sık ele almıştır. Demet

6 Kadın dergisi yılları arasında Selanik te çıkmıştır. Derginin amacı Her kadına hitap edebilmek olmuştur. Kadın sayfalarında edebi yazılara, hikâyelere ve sohbetlere yer vermiştir. Ayrıca sayfalarında okuyucu kadınlardan gelen yazıları da yayınlamıştır. Kadınların toplumsal yaşama katılmalarına önem veren Kadın, kadınların eğitilmesini savunmuştur.. Kadın 1911 yılında çıkmayan başlayan Musavver Kadın, Osmanlı hanımlarına yönelik haftalık bir kadın dergisidir. Toplamda 7 sayı yayınlanan dergi kadınlara yönelik siyasi ve bilimsel konular içermektedir. Musavver Kadın

7 Kadınlar Dünyası İlk Kez Müslüman Kadınların Fotoğrafını Basmıştır Kadınlar Dünyası konular da ele alınmıştır. feminist dergilerden biri olduğu ileri sürülebilir: Kadın hukukunu savunan Kadınlar Dünyası, haftada bir okuyucusuyla buluşmuştur. Dergi Nuriye Ulviye (Mevlan) tarafından çıkarılmıştır. Kadınlara hitap eden derginin yazar kadrosunu da kadınlar oluşmuştur. Kadınlar Dünyası aynı zamanda Müdafaa-i Hukuku Nisvan Cemiyeti nin yayın organıdır. Bu nedenle Meşrutiyet Döneminin en önemli dergilerinden biridir. Kadınlar Dünyası sayfalarında Avrupa tarzı giyinmiş kadın resimlerine yer vermiştir. Bunun yanında ilk kez Müslüman kadınların fotoğraflarını da basmıştır. Derginin içeriğinde gereksiz çeyiz masrafları ve görücü usulüyle evlenme gibi Yayın yaşamı uzun süren Kadınlar Dünyası için ilk Dergi feministir ve bir kadın inkılâbından yanadır. Peki, bu inkılâbı yapacak olan kimdir? Kadınlar Dünyası bu inkılâbı bizzat kadınların yapacağını, kadınların kurtuluşunun kendi ellerinde olduğu savunuyor ve bu bağlamda erkeklerin kadınları kurtarma sevdasından vazgeçmelerini de istiyor yılları arasında kadınlara yönelik Hanımlar Âlemi yayınlanmıştır. Perşembe günleri resimli çıkan derginin amacı kadınlara okumayı sevdirerek ilerlemelerin Hanımlar Âlemi

8 sağlamak olmuştur. Hanımlar Âlemi 30 sayı kadar çıkabilmiştir yılında İstanbul da çıkarılan Erkekler Dünyası kadın ve erkek eşitliğini savunmuştur. Kadınların değeri bilen Osmanlı gençleri yetiştirmek amacıyla çıkan dergi, kadınların erkeklerle eşitliğinin ve medenileşmenin ancak kadın ve erkeğin eşit, birlikte çabalarıyla mümkün olabileceğini belirtmiştir. Kadınlar Âlemi yılları arasında İstanbul da yayınlanan resimli bir kadın dergisidir. 9 sayı yayınlanan dergi, 4. sayıdan itibaren Osmanlı Kadınlar Âlemi ismini almıştır. Derginin içeriğinde kadın hakları savunulmuş, sayfalarda edebiyata da yer verilmiştir. Osmanlı Kadınlar Âlemi 1914 yılında İstanbul da su gibi akan şey anlamına gelen Seyyâle isminde genç kızlara ve kadınlara yönelik bilimsel ve yazınsal bir dergi yayınlanmıştır. Yine aynı yıl koruma anlamına gelen Siyânet isimli kadınlara ve ailelere yönelik haftalık ekonomi gazetesi çıkarılmıştır yılları arasında İstanbul da Kadınlık yayınlanmıştır. Kadın haklarını dile getiren gazete kadınlığın varlığını ve memlekette bir yeri olduğunu savunmuştur. Kadınlık

9 Kadınlık Hayatı isimli dergi İstanbul da 1915 yılında ayda bir kadınlara yönelik yayınlanmıştır yılında Bilgi Yurdu Işığı çıkarılmıştır. Ayda bir yayınlanan derginin amacı kadınların Hanımlar Bilgi Yurdu Müessesesi nde yapılan etkinliklerden daha çok yararlanılmasını sağlamak olmuştur. Ayrıca dergide Ders Kısmı adında bir de eke yer verilmiştir. Bilgi Yurdu Işığı yıllarında İstanbul da Genç Kadın çıkarılmıştır. Derginin içeriğinde bilimsel ve yazınsal konuların yanı sıra erkek ve kadın ilişkilerine de değinilmiştir. Genç Kadın

10 Türk Kadını 1918 yılında yayınlanmıştır. İstanbul da 15 günde bir çıkarılan dergi 21 Mayıs 1918 tarihli ilk sayısında amacının kadınlara, memlekete ve istikbale hizmet etmek olduğunu belirtmiştir. Türk Kadını dergisinin içeriğinde fikri ve edebi yazılar, hikâyeler, şiirler, pratik bilgiler, kitap tanıtımlarına yönelik yazılar yer almıştır. Yayınlanan yazılarda konu kadındır. Ayrıca kadınların istek ve fikirlerine önem verilerek Hanımların Fikri başlığında bir kısım yayınlamış. Türk Kadını yıllarında mesul müdürlüğünü Sedat Simavi nin yaptığı İnci çıkarılmıştır. Aylık olarak çıkarılan ve resimli kadın dergisi olan İnci amacını ev kadınlarının aile hayatına, iş kadınlarının da iş hayatına yardımcı olmak şeklinde belirtmiştir. İnci nin sayfalarında edebiyata ve oyuna geniş yer verilmesinin yanı sıra moda, güzellik ve çocuk bakımı gibi konulara da değinmiştir. Dergide ayrıca Batılı ve Türk kadınlarının hayat hikâyeleri de anlatılmıştır. İnci

11 Kadınlar Saltanatı Sedat Simavi tarafından 1920 yılında İstanbul da yayınlanmıştır yılında yayınlanan Hanım kadın ve aile dergisidir. İstanbul da aylık olarak çıkarılan bu dergide, bol resimli moda haberlerine yer verilmiştir. Bunu yanında kadın mektupları ve hikâyeleri de sayfalarında yer almıştır. Hanım 1923 yılında Ahmet Edip tarafından Ev Hocası dergisi yayınlanmıştır. Dergide ev hanımlarına ve ailelere yönelik konulara yer verilmiştir. Meşrutiyet Döneminde yayınlanan gazete ve dergiler, kadınların eğitimi ve ekonomik hayata katılımları konularında büyük rol oynamıştır. Ev Hocası

12 Kadın Hakları Savaşı Yerini Milli Mücadele ye Bıraktı Yaşanan toplumsal olaylarla birlikte kadınlara yönelik çıkarılan dergi ve gazetelerin içeriğinde kimi değişiklikler olmuştur. Cumhuriyet in ilanından hemen önce yayınlanan dergi ve gazetelerin çoğunda kadın hakları savaşı yerini Milli Mücadele ye ve Kurtuluş Savaşı na bırakmıştır. Cumhuriyet in ilanından sonra dergilerde ideal kadın tipi, erkeklerle eşitlik mücadelesi, aile hayatı ve cumhuriyet kadını gibi konulara yer verilmiştir. Bu dönemin ilk kadın dergisi 1924 yılında çıkan Süs olmuştur. Mehmet Rauf tarafından çıkarılan dergi haftalık olarak cumartesi günleri yayınlanmıştır. Süs ün kadrosunda dönemin ünlü isimleri yer almıştır. Dergi edebi niteliğinin yanında güzellik, moda gibi konuları da ele almıştır. Süs, 55 sayı yayınlanmıştır yılları arasında yayınlanan Çalıkuşu, kadınlara yönelik haftalık çıkartılan resim gazetesidir yılında Sedat Simavi tarafından çıkarılan Yıldız, sayfalarında güncel ve Süs isimli kadın dergisi çıkarılmıştır. toplumsal konulara değinmiştir. Aynı yıl İstanbul da kadınlara yönelik Firuze Dergi sadece 2 sayı yayınlanmıştır. Derginin içeriğinde kadın hareketlerinden bahsedilmiş ve aşk konularına da değilmiştir.

13 Asar-ı Nisvan, 1925 yılında yayınlanmış resimli kadın dergisidir. Dergi ilk çıktığı yıllarda on beş günde bir yayınlanırken 20. sayısından sonra aylık olarak çıkmaya başlamıştır. Kadınlara yönelik konuların yer aldığı dergide çoğunlukla kadın hareketleri ele alınmıştır. Ayrıca dergi sayfalarında çocuk bakımı, aile sorunları, güzellik, el işi, moda gibi konulara da yer vermiştir. Kadın Yolu Asar-ı Nisvan Aynı yıl yayınlanan bir diğer resimli kadın dergisi Kadın Yolu dur. Türk Kadın Birliği nin yayın organı olan dergi sayfalarında kadın haklarını ele almıştır. Cumhuriyeti savunan dergi kadınların cumhuriyetle birlikte elde ettiği tüm haklardan kullanması gerektiği düşüncesini savunmuştur. Dergi 19 sayı yayınlanmıştır. Fevziye Abdülreşit tarafından 1926 yılında çıkarılan Kadın Yazıları isimli dergi içeriğinde çoğunlukla aile kavramı üzerinde durmuştur yılında Sedat Simavi tarafından kadınlara yönelik çıkarılan Yeni Kitap, eski yazı ile yeni yazı arasında kalan aylık dergilerden biridir. Magazin dergisi olma özelliğini taşıyan dergi kitap boyutunda yayınlanmıştır. Dergi içeriğinde aile ve toplumsal konuları ele almıştır. Harf İnkılâbı ndan sonra yaşanan kültürel değişimden en çok etkilenenlerden biri de, yazıyı ham madde olarak kullanan basın olmuştur. Bu dönemde çıkan dergi sayısı oldukça azdır yılında Hanımlar Âlemi ve 1930 yılında da Elişi dergileri

14 yayınlanmıştır lu yıllara gelindiğinde kadınlara seçme ve seçilme özgürlüğü verilmiştir. Ayrıca Medeni Kanun da değişikler yapılmış ve kadınlar aile içinde haklarını elde edebilmişlerdir. Bu yıllarda yapılan siyasal ve toplumsal düzenlemelerde kadın dergilerinde çıkan yayınların kamuoyu etkisi olduğu söylenebilir yıllarına gelindiğinde El Emekleri ve Aile Dostu isimli dergiler yayınlanmıştır yılında haftalık olarak Salon dergisi çıkarılmıştır. Derginin içeriğinde güzellik, moda ve saç bakımı gibi konular ele alınarak, ünlülerden örnekler verilmiştir. Aynı yıl on beş günde bir Cumhuriyet Kadın Dergisi yayınlanmıştır. Dergi içerinde kadının toplumsal durumun yanı sıra aile içindeki yaşamına da değinmiştir yılında dış güzelliği vurgulayan Moda Albümü isminde moda dergisi çıkarılmıştır. Dergi sayfalarında Batılı ülkelerin moda akımlarına değinmiştir. Sedat Simavi 1937 yılında Model Dergisi ni, Tahsin Demiray da Ev-İş Dergisi ni yayınlamıştır. Bu dönemde en önemli dergilerden biri olan Ev-İş Dergisi, 1953 yılına kadar çıkarılmıştır. Derginin içeriğinde kadınların ihtiyaç duyduğu bilgilere yer verilmesinin yanı sıra ev ve el işlerine de değinilmiştir yılında Okul Kızı isminde kadınlara yönelik haftalık kültür, sanat ve fikir dergisi yayınlanmıştır. Çocuk Esirgeme Kurumu tarafından 1938 yılında Ana isimli bir dergi çıkarılmıştır. Dergi çocukları yetiştiren anneleri eğitmeyi amaçlamıştır. Kadınlara yönelik 1940 ve 1950 yılları arasında yayınlanan dergiler ise şunlardır: Sesimiz (1940), Kadın Dünyası (1940), Kadınlar Âlemi (1940), Ev-Kadın (1943), Asrın Kadını (1944), Türk Kadını (1944), Ev Kadını (1945), Aile (1947), Hanımeli (1947), Yeni Moda (1948), Yeni Holivud Magazin (1948), Hanımeli (1948), Büyük Moda Mecmuası (1949), Familya (1949), Dişi Kuş (1949), Resimli Romans ( ) li yıllara gelindiğinde siyasi bir değişim yaşanmış, Demokrat Parti iktidara gelmiştir. Yaşanan bu değişimden dönemin gazete ve dergileri de etkilenmiştir. Kadın dergilerinin içeriği sadece kadınlara yönelik değil, tüm aile bireylerine yönelik çıkarılmıştır. Bu dönemde Şevket Rado tarafından Resimli Hayat (1952) ve Alâeddin Kıral tarafından Yelpaze (1953) dergisi yayınlanmıştır. Bu dergiler kadının hayatına yönelmiş ve kadın okurları hedef almıştır lı yıllara gelindiğinde kadınlara yönelik çıkarılan dergiler dedikoduya, modaya, el işine ve yemeğe ilişkin ayrı ayrı türde dergilere dönüşmeye başlamıştır. Yaşanan dönüşüm kadının

15 toplumdaki rolünün farklılaşmasıyla iş kadını ve ev kadınına yönelik dergilerin ortaya çıkmasına kadar devam etmiştir. Bu dergiler Sizin İçin, Elele, Hafta Sonu, Haftanın Sesi, Kadınca Örgü, Genç Kadın, Kadın Dünyası ve Ev Kadını dır. Bu yılların sonuna gelindiğinde Batı da başlayan yeni siyasi ve toplumsal olaylar kadın hareketini de etkilemiştir. Kadının sosyal yaşamdaki yeri sorgulanmaya başlamıştır. Bu değişimde farklı akımların ortaya çıkmasına sebep olmuştur. Bu akımlardan biri feminizmdir. Ayrıca cinsel bilinç ve özgürlük sorunları da gündeme gelmiştir ler her alanda alternatif önerilerin geliştiği yıllar olmuştur. Bu dönemin politik ortamında kadınlara yönelik politika dergileri çıkmaya başlamıştır. Kadınların sorunlarına farklı açıdan yaklaşan bu dergilerden biri Demokrat Kadın dır. Bu dergide daha çok işçi hareketlerine, grevlere, kadın sorunlarına karşı çözümlere ve önerilere yer verilmiştir yılında İlerici Kadınlar Derneği nin yayın organı olarak Kadınların Sesi dergisi yayınlanmıştır. Beş yıl düzenli çıkarılan dergide derneğin faaliyetlerine ilişkin haberler, kadın sorunları ve grevler ele alınmıştır. Bunun yanı sıra dergi sayfalarında çocuk sorunu ve kadın cinselliğine de değinmiştir yılında Duygu Asena tarafından Kadınca dergisi çıkarılmıştır. Derginin içeriğinde moda, yemek, güzellik, çocuk bakımı ve sağlığı gibi konular ele alınmıştır. Ayrıca cinsel konulara da değinilmiştir. Kadınca dergisi cinsel konulara değinirken kadının kendi bedenini tanıması gerektiğini ve böylece cinsel yaşamdan erkek kadar zevk alabileceğini savunmuştur. Kadınca dergisinin bu yaklaşımı dergilerde getirilen kadına bakış açısına yeni bir boyut kazandırmıştır. Bu yıllarda sayısı giderek artan kadın okura yönelik bazı uzmanlık dergileri de yayınlanmıştır lerden 1980 lere Türkiye kadın dergiciliği yüzyıllık bir serüveni geride bırakmıştır. Bu serüven tarih diliminde Osmanlı dan beri kadınının bugünkü konumuna ulaşmasında geçirdiği evreleri, verdiği kavgayı, aldığı hakları ve nihayet kadınlığın değişen tanımlarını kadın dergilerinin sayfalarında, içeriklerinde görmek mümkündür lı yıllara gelindiğinde kadın dergilerinde yoğun bir şekilde artış olmuştur. Bu yıllarda magazinleşme artmış, kadınlara yönelik çıkarılan dergilerin yanı sıra gazeteler de kadınlara yönelik ekler çıkarmıştır li yıllara gelindiğinde ise Ailem ve Ben, Anne ve Bebek, Bebeğim ve Biz, Burda, Elele, Estetica, Female, Cosmopolitan, Seninle, Modamag, Şebnem, Semerkand Aile, Elle gibi birçok dergi yayınlanmıştır.

16 Kaynaklar Ferit Devellioğlu Osmanlı- Türkçe Lûkat, Aydın Kitabevi, Kadın Eserleri Kütüphanesi ve Bilgi Merkezi Vakfı, Kadın Dergileri Bibliyografyası, Metis Yayınları, Aynur İlyasoğlu- Deniz İnsel, Kadın Dergilerinin Evrimi Türkiye de Dergiler ve Ansiklopediler, İstanbul, Gelişim Yayınları, Aynur Demirdirek, Osmanlı Kadınlarının Hayat Hakkı Arayışının Bir Hikâyesi, İmge Kitapevi Yayınları, Seval Arpınar, İlk Kadın Dergisi, Belgelerle Türk Tarihi Dergisi, C. III, Sayı: 6, Ocak Fatmagül Berktay, Türkiye Kadın Araştırmaları, , Kadınların Belleği, İstanbul, Metis Yayınları, Hıfzı Topuz, II. Mahmut tan Holdinglere Türk Basın Tarihi Remzi Kitabevi, 2. Basım, M. Nuri İnuğur, Basın ve Yayın Tarihi, 5. Basım, İstanbul, Der Yayınları, Süheyla Kırca Schroeder, Popüler Feminizm: Türkiye ve Britanya da Kadın Dergileri, Ankara, Bağlam Yay., 2007 Dergi kapakları Milli Kütüphaneden temin edilmiştir.

1908-1928 YILLARI ARASI SÜRELİ YAYINLARDA YER ALAN EĞİTİM GÖRÜŞLERİ VE ÖNERİLER EDUCATIONAL VIEWS AND SUGGESTIONS IN PERIODICALS BETWEEN

1908-1928 YILLARI ARASI SÜRELİ YAYINLARDA YER ALAN EĞİTİM GÖRÜŞLERİ VE ÖNERİLER EDUCATIONAL VIEWS AND SUGGESTIONS IN PERIODICALS BETWEEN Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 7 Sayı: 35 Volume: 7 Issue: 35 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 1908-1928 YILLARI ARASI SÜRELİ YAYINLARDA

Detaylı

ÇEVİRİ VE YÖNLENDİRME: SABİHA VE ZEKERİYA SERTEL İN ÇEVİRİ ÇOCUK EDEBİYATI ESERLERİ. Özet

ÇEVİRİ VE YÖNLENDİRME: SABİHA VE ZEKERİYA SERTEL İN ÇEVİRİ ÇOCUK EDEBİYATI ESERLERİ. Özet R u m e l i D E D i l v e E d e b i y a t A r a ş t ı r m a l a r ı D e r g i s i 2 0 1 5. 2 ( N i s a n ) / 93 Çeviri ve Yönlendirme: Sabiha ve Zekeriya Sertel in Çeviri Çocuk Edebiyatı Eserleri / A.

Detaylı

NE OKUMAK DEĞİL, NASIL OKUMAK: FEMİNİST ELEŞTİRİ NESNESİ/KAYNAĞI OLARAK EDEBİYAT

NE OKUMAK DEĞİL, NASIL OKUMAK: FEMİNİST ELEŞTİRİ NESNESİ/KAYNAĞI OLARAK EDEBİYAT NE OKUMAK DEĞİL, NASIL OKUMAK: FEMİNİST ELEŞTİRİ NESNESİ/KAYNAĞI OLARAK EDEBİYAT Ayşegül YARAMAN Feminist eleştiri, topluma egemen olan modernist holistik kavrayışın tartışılmasından doğan kültürel çalışmaların

Detaylı

TÜRKİYE DE KAMU YÖNETİMİ DİSİPLİNİNİN TEMELLERİ ÜZERİNE THE ROOTS OF THE DISCIPLINE OF PUBLIC ADMINISTRATION IN TURKEY

TÜRKİYE DE KAMU YÖNETİMİ DİSİPLİNİNİN TEMELLERİ ÜZERİNE THE ROOTS OF THE DISCIPLINE OF PUBLIC ADMINISTRATION IN TURKEY Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi Y.2011, C.16, S.3, s.231-252. Suleyman Demirel University The Journal of Faculty of Economics and Administrative Sciences Y.2011,

Detaylı

KÜLTÜREL YOZLAŞMAYA NEDEN OLAN BİR UNSUR OLARAK TELEVİZYON

KÜLTÜREL YOZLAŞMAYA NEDEN OLAN BİR UNSUR OLARAK TELEVİZYON KÜLTÜREL YOZLAŞMAYA NEDEN OLAN BİR UNSUR OLARAK TELEVİZYON Kamil ŞAHİN Özet Kültürel yozlaşma, genellikle ekonomik ve siyasi güç açsından diğer toplumlardan daha geride bulunan ve diğer toplumlar ve onların

Detaylı

ÇOK PARTİLİ DÖNEME GEÇİŞ SÜRECİNDE TÜRK BASINI. Neşe YEŞİLÇAYIR* ÖZET

ÇOK PARTİLİ DÖNEME GEÇİŞ SÜRECİNDE TÜRK BASINI. Neşe YEŞİLÇAYIR* ÖZET ÇOK PARTİLİ DÖNEME GEÇİŞ SÜRECİNDE TÜRK BASINI Neşe YEŞİLÇAYIR* ÖZET Türk siyasetinde 1945-1950 yılları arasındaki dönem oldukça önemlidir. Bu yıllar arasındaki gelişmelerin etkisiyle Türk basınında büyük

Detaylı

Psikolojik Danışma ve Rehberliğin Dünü, Bugünü ve Yarını

Psikolojik Danışma ve Rehberliğin Dünü, Bugünü ve Yarını 1. Giriş Türkiye de Psikolojik Danışma ve Rehberlik Hizmetlerinin Dünü, Bugünü ve Yarını 1 İçinde bulunduğumuz üçüncü milenyumun bu ilk yıllarında, dünya her zamankinden daha hızlı bir değişim geçirmektedir.

Detaylı

TÜRBAN SORUNU NUN HUKUKSAL BOYUTU ANAYASAL DEĞİŞİKLİK ÇÖZÜM OLUR MU?

TÜRBAN SORUNU NUN HUKUKSAL BOYUTU ANAYASAL DEĞİŞİKLİK ÇÖZÜM OLUR MU? TÜRBAN SORUNU NUN HUKUKSAL BOYUTU ANAYASAL DEĞİŞİKLİK ÇÖZÜM OLUR MU? S. Alp Lİmoncuoğlu* Türkiye nin son 25 yılına damgasını vuran tartışmalardan biri türban sorunu dur. Çözümün yasama organına odaklanmış

Detaylı

Sayı 7 Ocak 2013 DÜZCE YÖRESİ ŞEHİR TARİHİ ÇALIŞMALARI ÜSKÜBÜ (KONURALP) VE AKÇAKOCA ÖRNEĞİ (KİTAP TANITIMI) İsmail KATGI 1

Sayı 7 Ocak 2013 DÜZCE YÖRESİ ŞEHİR TARİHİ ÇALIŞMALARI ÜSKÜBÜ (KONURALP) VE AKÇAKOCA ÖRNEĞİ (KİTAP TANITIMI) İsmail KATGI 1 Gümüşhane Üniversitesi Sayı 7 Ocak 2013 Sosyal Bilimler Elektronik Dergisi DÜZCE YÖRESİ ŞEHİR TARİHİ ÇALIŞMALARI ÜSKÜBÜ (KONURALP) VE AKÇAKOCA ÖRNEĞİ (KİTAP TANITIMI) 1 Ülkemizde 20. yüzyıl ortalarına

Detaylı

İYİ YÖNETİŞİM EL KİTABI

İYİ YÖNETİŞİM EL KİTABI İYİ YÖNETİŞİM EL KİTABI Yayına Hazırlayan: FİKRET TOKSÖZ İYİ YÖNETİŞİM EL KİTABI ISBN 978-605-5832-00-1 TESEV YAYINLARI Yayına Hazırlayan: Fikret Toksöz, TESEV Kitap Tasarımı: Rauf Kösemen, Myra Kapak

Detaylı

$QDKWDU.HOLPHOHU.H\ :RUGV

$QDKWDU.HOLPHOHU.H\ :RUGV 1. GİRİŞ Türkiye de son dönemde toplumsal yaşamı sekteye uğratan laiklik-islam eksenli siyasal kutuplaşma ve bu kutuplaşmada kadınların üstlendiği simgesel rol, Cumhuriyet in kuruluşundan bu yana geçerliliğini

Detaylı

Kafkas Dernekleri Federasyonu. YOK OLMA TEHLİKESİ ALTINDAKİ DİLLER ve ADIGE-ABHAZ DİLLERİNİN KONUMU

Kafkas Dernekleri Federasyonu. YOK OLMA TEHLİKESİ ALTINDAKİ DİLLER ve ADIGE-ABHAZ DİLLERİNİN KONUMU Kafkas Dernekleri Federasyonu YOK OLMA TEHLİKESİ ALTINDAKİ DİLLER ve ADIGE-ABHAZ DİLLERİNİN KONUMU Ankara, 2006 YOK OLMA TEHLİKESİ ALTINDAKİ DİLLER ve ADIGE-ABHAZ DİLLERİNİN KONUMU Kafkas Dernekleri Federasyonu

Detaylı

OSMANLI NIN SON DÖNEMİNDEN CUMHURİYET İN İLK YILLARINA LİBERALİZM-DEVLETÇİLİK ÇATIŞMASI Şarika GEDİKLİ BERBER*

OSMANLI NIN SON DÖNEMİNDEN CUMHURİYET İN İLK YILLARINA LİBERALİZM-DEVLETÇİLİK ÇATIŞMASI Şarika GEDİKLİ BERBER* OSMANLI NIN SON DÖNEMİNDEN CUMHURİYET İN İLK YILLARINA LİBERALİZM-DEVLETÇİLİK ÇATIŞMASI Şarika GEDİKLİ BERBER* ÖZET Liberalizm, Yakın Çağda ortaya çıkmış ve dünyayı geniş çapta etkilemiş bir fikir akımıdır.

Detaylı

YAYIN NO DPT: 2741 TÜRKİYE DE YAŞLILARIN DURUMU VE YAŞLANMA ULUSAL EYLEM PLANI

YAYIN NO DPT: 2741 TÜRKİYE DE YAŞLILARIN DURUMU VE YAŞLANMA ULUSAL EYLEM PLANI YAYIN NO DPT: 2741 TÜRKİYE DE YAŞLILARIN DURUMU VE YAŞLANMA ULUSAL EYLEM PLANI SOSYAL SEKTÖRLER VE KOORDİNASYON GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2007 ISBN 978 975 19-4115 - 5 (basılı nüsha) Bu Çalışma Devlet Planlama Teşkilatının

Detaylı

bogaziçi bülteni yıl: 9 sayı: 31

bogaziçi bülteni yıl: 9 sayı: 31 bogaziçi bülteni yıl: 9 sayı: 31 Avrupa Çalışmaları Merkezi Öğrenci Forumu AVRUPA ÇALIŞMALARI MERKEZİ NEDİR? Boğaziçi Üniversitesi Avrupa Çalışmaları Merkezi Prof. Dr. Süheyla Artemel ve Nedret Kuran Burçoğlu

Detaylı

OSMANLI'NIN SON DÖNEMİNDEKİ ÜÇ DÜŞÜNCE AKIMININ SOSYOLOJİK ANALİZİ: BATILILAŞMA, İSLAMCILIK VE MİLLİYETÇİLİK

OSMANLI'NIN SON DÖNEMİNDEKİ ÜÇ DÜŞÜNCE AKIMININ SOSYOLOJİK ANALİZİ: BATILILAŞMA, İSLAMCILIK VE MİLLİYETÇİLİK 1 OSMANLI'NIN SON DÖNEMİNDEKİ ÜÇ DÜŞÜNCE AKIMININ SOSYOLOJİK ANALİZİ: BATILILAŞMA, İSLAMCILIK VE MİLLİYETÇİLİK I. GİRİŞ M. Cengiz YILDIZ * İbn-i Haldun, "Mukaddime"sinde devletlerin de insanlar gibi tabii

Detaylı

ÖZET SOSYAL HAKLAR VE ÖZEL OLARAK KORUNMASI GEREKEN KİŞİLER. Bülent KARA

ÖZET SOSYAL HAKLAR VE ÖZEL OLARAK KORUNMASI GEREKEN KİŞİLER. Bülent KARA ÖZET SOSYAL HAKLAR VE ÖZEL OLARAK KORUNMASI GEREKEN KİŞİLER Bülent KARA Süleyman Demirel Üniversitesi, Kamu Yönetimi Bölümü Doktora Tezi230 sayfa, Aralık 2008 Danışman: Yrd. Doç. Dr. Yüksel METİN Bu tezin

Detaylı

TÜRKİYE DE YEREL YÖNETİMLERİN GELİŞİM SÜRECİ

TÜRKİYE DE YEREL YÖNETİMLERİN GELİŞİM SÜRECİ TÜRKİYE DE YEREL YÖNETİMLERİN GELİŞİM SÜRECİ Yakup AYDIN Sayıştay Başdenetçisi 1-Giriş Bazı görev ve yetkilerin belirli coğrafi bölgelerde kullanımını ifade eden yerel yönetim, ülkenin tüm coğrafi alanında

Detaylı

FEDERAL ALMANYA DA YAŞAYAN TÜRKLERİN AİLE YAPISI VE SORUNLARI ARAŞTIRMASI

FEDERAL ALMANYA DA YAŞAYAN TÜRKLERİN AİLE YAPISI VE SORUNLARI ARAŞTIRMASI AİLE VE SOSYAL ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ FEDERAL ALMANYA DA YAŞAYAN TÜRKLERİN AİLE YAPISI VE SORUNLARI ARAŞTIRMASI Mustafa NURUAN Tacettin GÜNEŞ Rahime BEDER ŞEN Sadık GÜNEŞ Ahmet Rasim KALAYCI Mehmet

Detaylı

TÜTÜN BAĞIMLILIĞI İLE MÜCADELE EL KİTABI

TÜTÜN BAĞIMLILIĞI İLE MÜCADELE EL KİTABI TÜTÜN BAĞIMLILIĞI İLE MÜCADELE EL KİTABI (Hekimler İçin) T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TEMEL SAĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TÜTÜN BAĞIMLILIĞI İLE MÜCADELE EL KİTABI (HEKİMLER İÇİN) 2010 Tütün Bağımlılığı İle

Detaylı

TÜRKİYE DE EĞİTİM SENDİKACILIĞININ TARİHSEL PERSPEKTİFİ VE GÜNÜMÜZ EĞİTİM SENDİKACILIĞININ DEĞERLENDİRİLMESİ Levent ERASLAN * ÖZET

TÜRKİYE DE EĞİTİM SENDİKACILIĞININ TARİHSEL PERSPEKTİFİ VE GÜNÜMÜZ EĞİTİM SENDİKACILIĞININ DEĞERLENDİRİLMESİ Levent ERASLAN * ÖZET Muğla Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Bahar 2012 Sayı 28 TÜRKİYE DE EĞİTİM SENDİKACILIĞININ TARİHSEL PERSPEKTİFİ VE GÜNÜMÜZ EĞİTİM SENDİKACILIĞININ DEĞERLENDİRİLMESİ Levent ERASLAN * ÖZET.

Detaylı

SURİYELİ SIĞINMACILARIN TÜRKİYE YE ETKİLERİ

SURİYELİ SIĞINMACILARIN TÜRKİYE YE ETKİLERİ SURİYELİ SIĞINMACILARIN TÜRKİYE YE ETKİLERİ ORTADOĞU STRATEJİK ARAŞTIRMALAR MERKEZİ CENTER FOR MIDDLE EASTERN STRATEGIC STUDIES Türkiye Ekonomik ve Sosyal Etüdler Vakfı SURİYELİ SIĞINMACILARIN TÜRKİYE

Detaylı

TÜRK YE DE SİVİL TOPLUM: B R DE M SÜREC ULUSLARARASI S V L TOPLUM ENDEKS PROJES TÜRK YE ÜLKE RAPORU

TÜRK YE DE SİVİL TOPLUM: B R DE M SÜREC ULUSLARARASI S V L TOPLUM ENDEKS PROJES TÜRK YE ÜLKE RAPORU TÜRK YE DE SİVİL TOPLUM: B R DE M SÜREC ULUSLARARASI S V L TOPLUM ENDEKS PROJES TÜRK YE ÜLKE RAPORU TÜRK YE DE SİVİL TOPLUM: B R DE M SÜREC ULUSLARARASI S V L TOPLUM ENDEKS PROJES TÜRK YE ÜLKE RAPORU Tüm

Detaylı

ÖZEL İLGİ TURİZMİ: KAPSAMI, ÇEŞİTLERİ VE TÜRKİYE DE UYGULANABİLİRLİĞİ

ÖZEL İLGİ TURİZMİ: KAPSAMI, ÇEŞİTLERİ VE TÜRKİYE DE UYGULANABİLİRLİĞİ T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI DIŞ İLİŞKİLER VE AVRUPA BİRLİĞİ KOORDİNASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI ÖZEL İLGİ TURİZMİ: KAPSAMI, ÇEŞİTLERİ VE TÜRKİYE DE UYGULANABİLİRLİĞİ UZMANLIK TEZİ TOLGA HAN ULUÇEÇEN MAYIS

Detaylı

(İLETİŞİM ÖZGÜRLÜĞÜNÜN BİR ÖLÇÜTÜ OLARAK) GAZETECİNİN İŞ GÜVENCESİ. Mustafa ÇAKIR. 19 Mayıs Üniversitesi. mustafa.cakir@omu.edu.tr. Meral ÇAKIR BERZAH

(İLETİŞİM ÖZGÜRLÜĞÜNÜN BİR ÖLÇÜTÜ OLARAK) GAZETECİNİN İŞ GÜVENCESİ. Mustafa ÇAKIR. 19 Mayıs Üniversitesi. mustafa.cakir@omu.edu.tr. Meral ÇAKIR BERZAH (İLETİŞİM ÖZGÜRLÜĞÜNÜN BİR ÖLÇÜTÜ OLARAK) GAZETECİNİN İŞ GÜVENCESİ Mustafa ÇAKIR 19 Mayıs Üniversitesi mustafa.cakir@omu.edu.tr Meral ÇAKIR BERZAH Kocaeli Üniversitesi mberzah@kocaeli.edu.tr Özet Basın

Detaylı

1 MAYIS BİRLİK, MÜCADELE VE DAYANIŞMA GÜNÜNDE ALANLARDAYIZ! İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ DİSK İN ANAYASA YA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ DÜNYADAN EMEK HABERLERİ

1 MAYIS BİRLİK, MÜCADELE VE DAYANIŞMA GÜNÜNDE ALANLARDAYIZ! İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ DİSK İN ANAYASA YA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ DÜNYADAN EMEK HABERLERİ ŞUBAT-MART-NİSAN 2010 İKİ AYLIK YAYIN ORGANI YIL: 44 SAYI: 2010/2-3-4 İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ 1 MAYIS BİRLİK, MÜCADELE VE DAYANIŞMA GÜNÜNDE ALANLARDAYIZ! DİSK İN ANAYASA YA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ TEKEL

Detaylı

Türkiye nin Çok Partili Hayata Geçiş Sürecinde Seçimler ve Seçmen Davranışları

Türkiye nin Çok Partili Hayata Geçiş Sürecinde Seçimler ve Seçmen Davranışları Türkiye nin Çok Partili Hayata Geçiş Sürecinde Seçimler ve Seçmen Davranışları Atacan Şahin / Siyasal İletişim Enstitüsü 1-) 1946 Seçimleri Türkiye de çok partili hayata geçişin ilk denemesi olan 1946

Detaylı

CUMHURİYET DÖNEMİNDE ÇOK PARTİLİ HAYATA GEÇİŞTE ROL OYNAYAN DİNAMİKLER *

CUMHURİYET DÖNEMİNDE ÇOK PARTİLİ HAYATA GEÇİŞTE ROL OYNAYAN DİNAMİKLER * CUMHURİYET DÖNEMİNDE ÇOK PARTİLİ HAYATA GEÇİŞTE ROL OYNAYAN DİNAMİKLER * Giriş: Mustafa Çufalı * Türkiye de II. Meşrutiyet ten beri birçok siyasal parti kurulmuştur. Bu partilerin kuruluş, gelişme çabaları

Detaylı

ANADİLİNİN ÖNEMİ ANADİLİNDE EĞİTİM

ANADİLİNİN ÖNEMİ ANADİLİNDE EĞİTİM ANADİLİNİN ÖNEMİ ANADİLİNDE EĞİTİM Eğitim Sen Yayınları EĞİTİM SEN (Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası) Adına Sahibi Zübeyde Kılıç Öztürk Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Serpil Açıl Özer Kapak/Dizgi Eğitim

Detaylı

PROF.DR. ÖMER ÇAHA İLE MÜLAKAT

PROF.DR. ÖMER ÇAHA İLE MÜLAKAT PROF.DR. ÖMER ÇAHA İLE MÜLAKAT DÜNYADA VAN GAZETESİ 7 Haziran da yapılacak olan genel seçimlerde Adalet ve Kalkınma Partisi nden (Ak Parti) Van Milletvekili Aday Adayı olan Yıldız Teknik Üniversitesi Öğretim

Detaylı