DİKKAT: Su çıkışını KESİNLİKLE musluk veya herhangi bir ek parça bağlayarak engellemeyiniz.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "DİKKAT: Su çıkışını KESİNLİKLE musluk veya herhangi bir ek parça bağlayarak engellemeyiniz."

Transkript

1 1

2 ELEKTRĠKLĠ ġofben KULLANMA KILAVUZU Cihazınızı kullandýkça ne kadar doðru seçim yaptýðýnýzý anlayacaksýnýz. Hedefimiz size ödediðinizden daha fazlasýný verebilmektir. Ürünümüzü seçtiðiniz için teþekkür ederiz. Cihazınızı; bu kullanma kýlavuzunu okuyup, kýlavuzda belirtilen þekilde kullanýrsanýz her þeyin nekadar kolay olduðunu göreceksiniz. Böylece cihazınızdan en yüksek performansý elde edebilirsiniz. CĠHAZIN TANITIMI 1 - Sıcak su çıkışı 2 - Soğuk su girişi 3 - Kademe anahtarı 4 - İkaz Lambası 5 - I.kademe ikaz lambası 6 - II.kademe ikaz lambası 7 - Duş ahizesi DİKKAT: Su çıkışını KESİNLİKLE musluk veya herhangi bir ek parça bağlayarak engellemeyiniz. ÖNEMLĠ UYARILAR 7000W ısıtma gücüne sahip cihazınızın monte edilebilmesi için gereken elektrik ve su tesisatını, ehliyetli elektrikçi ve su tesisatçılarına yaptırınız. Elektrik ve su tesisatını Ģofbene uygun hale getirmek tüketicinin kendi sorumluluğundadır. Arnica Yetkili Servisi yalnızca, çekilen tesisata cihazın elektriksel bağlantısını ve ilk çalıģtırmasını yapar. Arnica Elektrikli Ani Su Isıtıcı nızın elektrik bağlantısının topraklı olması gerekmektedir. Toprak hattı bulunmayan binalarda kesinlikle kullanılmamalıdır. Aksi halde oluģacak sorunlardan firmamız sorumlu tutulamaz. 2

3 Şofbeninizi, içindeki suyun donma ihtimali olan yerlere monte etmeyiniz. Suyun donması halinde cihazınızı çalıştırmayınız. Cihaz min. 32 Amper-Otomatik sigortaya bağlanmalıdır. Mevsim sıcaklığına göre giriş suyu sıcaklığında değişiklikler olacaktır. Su sıcaklığı seçme kademe anahtarını ve su giriş miktarını ayarlayarak isteğinize göre sıcak suyu temin edebilirsiniz. Şofbeniniz çalışırken 1000W tan daha fazla güce sahip (fırın, ütü, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi vb.) diğer cihazları çalıştırmayınız. Yetersiz su akışında veya su kesintisinde şofbenin elektrik beslemesi devre dışı kalır. Yeterli su akışına ulaşıldığında elektrik beslemesi tekrar devreye girer. 6 Bar (600 kpa) dan daha yüksek su akışı olan yerlerde şofbeninizin soğuk su girişine basınç düşürücü regülatör takılması tavsiye edilir. Direkt tesisata bağlantı yapılacak hortumların veya boruların 6 bar işletme basıncına dayanıklı olması gerekmektedir. Çocuklarýn yanýnda ya da yakýnýnda cihazýnýzý kullanýrken dikkat ediniz. Cihazýnýzý çalýþýr vaziyette býrakýp gitmeyiniz. Çocuklardan, özürlülerden ve aþýrý yaþlýlaradan uzak tutunuz, kullanmalarýna müsade etmeyiniz. Cihazınızı çocukların erişemeyeceği bir yerde ve çocuklardan uzak tutunuz. Cihazların güvenliğinden sorumlu bir kişi tarafından cihazın kullanımı ile ilgili gözetim ve yönetim sağlanmadıkça, bu cihazın, fiziksel, duyu ve zihinsel yetenekleri özürlü olan (çocuklar dahil) veya deneyim ve bilgi eksikliği olan kişiler tarafından kullanılması amaçlanmamıştır. Cihazla oynamamalarını güvenceye almak için çocuklar, gözetim altında bulundurulmalıdır. Besleme kordonu hasarlanırsa, tehlikeli bir duruma engel olmak için, en yakın Arnica Yetkili Servisine ya da aynı derecede ehil bir personel tarafından değiştirilmelidir. Her türlü arıza, bakım ve yedek parça temini için mutlaka Arnica Yetkili Servisine müracaat ediniz. Emniyetiniz için, cihazı kullanmadığınızda otomatik şalteri kapatınız. DĠKKAT: SATIN ALMIġ OLDUĞUNUZ CĠHAZ EVDE KULLANILMAK ÜZERE TASARLANMIġTIR. ASLA Ġġ VE BENZERĠ YERLERDE TĠCARĠ AMAÇLA KULLANMAYINIZ. 3

4 TEKNÝK ÖZELLÝKLER Cihazın Adı : Elektrikli Şofben Model : Etna Elektrik Sarfiyatı : 7 kw/saat max. Şebeke Gerilimi : 230V ~ 50Hz. Güç : Watt Çektiği Toplam Akım : 32 Amper Su Girişi : R ½ Su Çıkışı : R ½ Max. Kazan Basıncı : 6 Bar 600 kpa Debi : 3 lt/dakika Minimum Su Akışı : 1,5 Bar 150 kpa Elektrik izolasyonu : Sınıf-1 Su Sıçramaya Karşı Koruma : Δ Açık Çıkışlı Su Isıtıcıları : 0Pa (0 Bar) Neme Karşı Koruma : IP X 4 Ebatlar Net Ağırlık Kullanım Ömrü : 400 x 300 x 150 mm : 2643 gr. : 10 Yıl TANIMLAR ve ÖZELLĠKLER 7 EMNĠYET SĠSTEMĠ 1. Cihazda kullanılan rezistanslar, kılıflı tüp rezistans olup rezistans teli suya temas etmemektedir. Bu sayede, cihazdan geçen elektrik hiçbir şekilde suya temas etmeyerek elektrik çarpmasına karşı güvenlik sağlanmıştır. 2. Cihaz içersinde su girişine yerleştirilmiş olan diyaframlı akış ve akış anahtarı sayesinde, cihaza yeterli akışta veya hiç su gelmediğinde, cihazın gücü açık bile olsa, rezistansların devre dışı kalması sağlanarak olası tehlikelere karşı güvenlik sağlanmıştır. 3. Cihaz içersinde ısıtma haznesi üzerinde yer alan termostat, çıkış suyu sıcaklığının kullanıcının sağlığına veya cihazın çalışmasına zarar verecek seviyeye ulaşması halinde otomatik olarak rezistans devresini keser. Su sıcaklığı normal seviyeye düştüğünde ise tekrar devreye girer. 4

5 4. Cihaz su çıkışında herhangi bir nedenle tıkanma olduğu takdirde, geri dönüş sistemi, ani sıcaklık artışlarını engellemek için cihazı devre dışı bırakır. 5. Isıtma haznesi üzerinde yer alan emniyet valfı, herhangi bir nedenle oluşabilecek aşırı su akış hızı yükselmelerinde, su akış hızını tahliye ederek kullanıcının ve cihazın zarar görmesini engellemektedir. 6. Tüp rezistansın yerleştirildiği ısıtma haznesi içinde sürekli su bulundurulmasını sağlanarak, olası su kesintilerinde rezistanslar soğuyana kadar cihazın plastik aksamının zarar görmesi engellenmiştir. 7. Kullanıcının cihazı açık unutmasına karşı, cihaz ön yüzeyine ikaz lambası yerleştirilmiştir. KADEME ANAHTARI (Su Sıcaklığı Seçme Anahtarı): Bu anahtar şofbeninizi açıp kapatmanızı ve sıcak su kademe ayarını yapmanızı sağlar. Cihazın 3000 W, 4000 W ve 7000 W olmak üzere üç kademesi vardır. İstenilen su sıcaklığına göre kademe ayarı yapabilirsiniz. 0 Isıtma yok W W W ĠKAZ LAMBALARI: Cihazınız üzerinde üç adet ikaz lambası vardır. Bunlar cihazın hangi kademede çalıştığını ve üzerinde gerilim olup olmadığını gösterir. 1. kademe ; 1. ikaz lambası 2. kademe ; 2. ikaz lambası 3. kademe ; 1 ve 2. ikaz lambası ġebeke (enerji) (yeģil) ; 3. ikaz lambası (6 nolu parça) 32 A N-OTOMATĠK ġalter: N-Otomatik şalter sigorta işlevi görür. Herhangi bir elektrik kaçağında ya da kapalı konuma getirildiğinde, şofbenin elektrik şebekesi ile olan bağlantısını keser. Bu şalter sigorta panosuna değil ürünün yanına monte edilmelidir 5

6 DĠYAFRAM SWITCH: Su akış hızının yeterli olmadığı durumda otomatik olarak devreye girer ve şofbenin elektrik beslemesini devre dışı bırakır. Yeterli su akış hızı elde edildiğinde cihazın tekrar çalışmasını sağlar. EMNĠYET TERMOSTATI: Su sıcaklığının aşırı derecede yükselmesi durumunda ısıtıcı rezistansı devreden çıkararak kesin emniyet sağlar. SU BASINCINA DAYANIKLILIK: Şofbeniniz şehir suyu şebeke su akış hızı dikkate alınarak, 6 bar su akış hızı altında testten geçirilmiştir. CĠHAZIN DUVARA MONTAJI: Şofbeninizin monte edileceği duvarın yüzeyinin düzgün olmasına dikkat ediniz. Duvara ekte verilen şofben montaj şablonunun kullanarak dübel yerlerini işaretleyiniz. Dübelin tamamının girebileceği 4 adet delik açınız. (8 mm) Açtığınız deliklere dübelleri yerleştiriniz. Arka kapağı, kapaktaki deliklerden vidaların dübelerre geçecek şekilde ayarlayınız ve vidaları sonuna kadar sıkınız. Ön kapağı üstteki yuvalara geçirerek yerine yerleştiriniz ve alt kısımdaki yuvaya vidayı yerleştirerek sonuna kadar sıkınız. Kademe anahtarı düğmesini yerine yerleştiriniz. Şofbeninizi gövdesindeki askı yuvalarından vidalara geçirerek duvara monte ediniz. DUġ AKSESUARININ MONTAJI: DİKKAT; Duş başlığı ASLA cihazın alt hizasından yukarı monte edilmemelidir. Şofbeninizin el duşunu uygun bulduğunuz bir yere monte edebilmek için dübellerin girebileceği çapta iki adet delik açınız (8 mm). Dübelleri deliklere yerleştirerek el duşu askısını deliklerden dübellere vidayla sabitleyiniz. Askınız döner sistemlidir; el duşunu astığınız konumdan aşağı yukarı ayarlama yapabilirsiniz. Duş başlığının periyodik olarak temizlenmesi gereklidir. ġofbenġn DUġ AKSESUARINA BAĞLANTISI: Şofbeninizle birlikte verilen iki adet spiral hortumu kullanarak el duşu aksesuarını elektrikli 6

7 şofbene ve diğer hortumun 3/4 ucunu aksesuara ½ ucunu da elektrikli şofbene bağlayınız. Aksesuarla birlikte verilen lastik contaları kullanarak bağlantıları tamamlayınız. Cihazınız ile verilen duģ ahizesi dıģında baģka duģ ahizesi KESĠNLĠKLE kullanmayınız. DİKKAT: Su çıkışını KESİNLİKLE musluk veya herhangi bir ek parça bağlayarak engellemeyiniz. ELEKTRĠK BAĞLANTISI: Şofbeninizin çalışma gerilim aralığı Volt tur Şofbeninizin gücü 7000 W tır. Bina içi tesisatın 7000 W lık güce uygun şekilde düzenlenmiş olması gerekir. Topraklama mutlaka yapılmalı, topraklama hattı bulunmayan, topraklama hattı yetersiz veya kurallara uymayan bir topraklama hattı bulunan binalarda kesinlikle kullanılmamalıdır. Aksi durumda oluşacak sorunlardan firmamız sorumlu tutulamaz. Evinizin giriş elektrik panosu ile şofben arasında çekilecek elektrik mesafe ve gerilim kaybı göz önüne alınmalıdır. 40 amperde kesinti en az 4 mm2 olan antigron kablo kullanılmalıdır. (Redüksiyon faktörleri ayrı dikkate alınmalıdır.) Daire içi sigorta panosunda cihazın bağlandığı elektrik hattı ayrı olmalı ve sigortası da 40 Amper olmalıdır ve bu üzerindeki priz, lamba vs başka yük olmamalıdır veya varsa iptal edilmelidir. Şofben için direkt hat çekilmesi mümkün olmayan durumlarda bina içi elektrik tesisatı standartlara uygun ise banyo ya en yakın priz linyesinden (buattan) hat çekilebilir. Bu durumda şofben için hat çekilen linyeye bağlı diğer prizlerin iptal edilmesi gerekmektedir. Bu linyeye bağlı olan sigorta 40 amper olmalıdır. Elektrik tesisatı uygun olmayan yerlerde 3x4 mm2 kesitli antigron kablo kullanılarak, topraklaması standart olarak yapılmış olan tesisatın şofben e direkt olarak bağlanması zorunludur. Dairenin ana sigorta değeri düşükse yetkili elektrikçinin yapacağı hesaplama ile ana sigorta uygun değerli bir sigorta ile değiştirilmelidir. Piyasada sıfırlama vs. adlandırılan toprak hattı ile nötr hattının birleştirilmesi yöntemi topraklama için uygun değildir ve kesinlikle bu tür hatlara bağlantı yapılmamalıdır. Elektrik ve su tesisatın cihaza uygun hale getirilmesi tüketicinin sorumluluğundadır. Çekilen tesisata monte edilen şofbeninizin elektriksel bağlantısı ve ilk çalıştırılması Arnica Yetkili Servisleri tarafından yapılmalıdır. 7

8 Herhangi bir arıza halinde şofbenin kapağını açmayınız. En yakın Arnica Yetkili Servisini arayınız. ġofbenġn KULLANILMASI: Şofbeninizi çalıştırmadan önce elektrik ve su bağlantılarını kontrol ediniz. Giriş musluğunu açın ve haznenin su ile dolmasını bekleyin. Şofbenden su akmaya başladığında hazne dolmuş demektir. Su akmaya başladıktan sonra kademe anahtarı ile suyun sıcaklığını istediğiniz su sıcaklığına göre ayarlayabilirsiniz. Şofbenin giriş suyunu fazla kısmayınız. Şofbeninizi kapatırken su sıcaklığı seçme anahtarını (0) konumuna getiriniz. İçersindeki sıcak suyun bitmesini bekleyiniz. Şofbenin çıkışından soğuk su gelince musluğu kapatınız. Bu işlem cihazınızın kireçlenmesini azaltacaktır. DĠKKAT Cihazınızın normal Ģartlarda debisi 3 Lt/dak. tır. Dolayısı ile cihazınızı bağladığınız Ģebeke su akıģ hızının, cihazınızdan çıkan suyun debisi 3Lt/dak olacak Ģekilde ayarlanması gerekir. Bu durumda cihazınızda t 30 0 C dir. Yani (Max.konumda) cihazınıza 10 0 C de giren soğuk su cihazınızdan 40 0 C sıcak su olarak çıkacaktır. Su debisi arttıkça bu sıcaklık düģecektir. Mevsim Ģartlardaki giriģ suyu soğukluğuna göre istediğiniz sıcak suyu elde edebilmek için giriģ suyu musluğunu kısarak veya açarak debiyi ayarlayabilirsiniz. ġofbenġn BAKIMI Şofbenin bakımı Yetkili Servisler tarafından yapılmalıdır. Ehliyetsiz kişilerin müdahale etmesine izin vermeyiniz. Tüm bakım işlemlerinden önce elektrik bağlantısını N-Otomatik şalterden kesiniz. Duş aksesuarları kullanıldığında, kullanılan suyun içerdiği kireç miktarına göre el duşu başlığı sökülerek bir kireç temizleyici ile temizlenmelidir. Şofben bir süre kullanıldıktan sonra giriş musluğunun kapatılmasının ardından duş başlığında buhar ve kaynar su karışımı geliyorsa bu kireçlenme belirtisi olabilir. Şofbeni temizlerken sıvı deterjanlı ılık su ile yumuşak bir bez kullanınız. Aşındırıcı temizlik tozu, benzin, tiner, solvent ve benzeri malzemeler ile temizlik yapmayınız. 8

9 Kullanım ömrü 10 yıl TS 6844 EN EEE Yönetmeliğine uygundur. WEEE Bu cihaz WEEE direktifine uygun olarak geri dönüşümü olan parçalardan oluştuğu için çöpe atılmaması gerekmektedir. Lütfen, bu cihazın geri dönüşümünü sağlamak için en yakın toplama merkezlerine başvurunuz. CE Belgesinin Test Deneylerini Yapan KuruluĢ: Esim Test Hizmetleri San. Ve Tic. A.ġ. ġofben DEVRE ġemasi VE ġofben BOYUTLARI

10 TERMAL ELECTRICAL INSTANT WATER HEATER We thank you for having selected the Arnica Thermal Electrical Instant Water Heater. Your appliance, an expedient product with a modern outlook, gives you instant hot water and is easy to use. In order to obtain the maximum efficiency from your appliance and to use it safely, please read the following instructions carefully. 1- Hot water output 2- Cold water input 3- Step switch 4- Power indicator 5- Step I indicator light 6- Step II indicator light 7- Shower accessory IMPORTANT SAFEGUARDS To have your appliance that has a calorific power of 7000 W set up you will need qualified electricians and plumbers to have your electicity and water installation aranged accordingly. It is the customer s resposibility to have the electricity and water installation fixed so as to conform the electrical instant water heater. Authorized Service will only carry out the electrical connections between the installation and the device, and perform the initial operation. The electrical connection of your Termal Electrical Instant Water Heater should be grounded. The appliance should be no way be used in buildings that have no ground connection, insufficient ground connection or grounding that no appropriate with regulations. Otherwise, our company shall not be held resposable for any problems that may ensure. Your device is for household use only. Do not use outdoors for commercial our industrial purposes. (such as coiffeur, worksite, small atelier where need constantly warm water). Your appliance should not be connected to main water pressure of your home; it is only connected in the bathroom or anywhere that proper for the authorized service. 10

11 At the first time operating your appliance, do not switch on the electrical citcuit before having the tank (the water reservoir of the appliance) filled with water. Do not install your appliance at places where the water is likely to freeze. If water frozen do not operate the appliance. Your electrical instant water heater should be connected to an automatic fuse of at 40 amperes. There will be differences in the input water temperatures according to the seasonal variations. You may obtain the water you need by arranging the water temperature selection switch and water input quantity to suit your requirements. While your electrical instant water heater is in use do not operate other devices with over 1000 W power ( oven, iron, washing machine, dishwasher, etc.). In the case of low pressure or water supply failure, the appliance s power supply is cut. When enough pressure is reached power supply is resumed. You are recommended to have a pressure regulator installed on the cold water input side of your electrical instant water heater, when using at such places with a water pressure of 6 bars or more. The hoses and pipes that are to be directly connected with the installation need to sustain a working pressure of 6 bars. In order to deal all ports of trouble and breakdown and to provide spare parts definetely apply to Authorized Service. DEFINITIONS AND SPECIFICATIONS 7 SECURITY SYSTEMS 1. The resistance of your appliance is a covered tube resistance and so the resistance wire never tuoches with water. Thanks to this feature, the current electricity does not contact with the water and that prevents the electric shocks. 2. When the water pressure is too low or there is no water, diaphragm switch cut off the water heater s power supply, if even your appliance is powered on. 3. When water is over heated, the thermostat which is within the heating reservoir switches off to ensure absolute safety. If the water temperature comes to normal degrees, it switches again. 4. When any blockage at the water discharge of the appliance becomes, the return system switches off your appliance, in order to prevent the sudden increases of the water temperature. 5. The security valve lying on the heating reservoir empties the over pressure and thus prevents any damages of the user and the appliance. 6. Within the heating reservoir, where tube resistances were inserted, durably water will become held and thus plastic accessories of the equipment are protected from damaging of losses water until they becomes cool. 7. Against the fact that the user is not to leave the appliance open was powered on, there is an indicator light in front of it. 11

12 TECHNICAL SPECIFICATIONS Name of the Appliance Model Electric Consumption Operating Voltage Power Total Power Electric Instant Water Heater Etna 7 kw/saat (max.) 230V ~50 Hz W 32 Amperes Water Input R ½ Water Output R ½ Max. Boiler Pressure Flow Rate Min. Water Pressure Electric Isolation Protection Against Water Leap Open Output Water Heaters 6 Bar 600 kpa 3 lt/min. 1,5 Bar 150 kpa Class I 0Pa (0 Bar) Protection Against Moisture IP x 4 Demensions Net Weight 400 x 300 x 150 mm 2643 gr 12

13 STEP INDICATOR SWITCH (WATER TEMPERATURE SELECTION SWITCH) This switch allows you to turn on and off your electrical instant water heater and to adjust your hot water level. The appliance has three steps including 3000 W, 4000 W, and 7000 W, whichever one you may desire to choose according to the water temperature. 0 - No heating W W W INDICATOR LIGHTS There are three indicator lights on your appliance, which indicate at which step in operates and whether there is any tension on it. N-AUTOMATIC POWER SWITCH N-Automatic power switch functions as the key, when set to position off this power switch will automatically cut-off the connection of the instant water heater with power supply. This power switch is mountec to the appliance not to the fuse panel. DIAPHRAGM SWITCH When the water pressure is low, it switches on automatically to cut off the water heater s power supply and ensures the resumtion on the operation of water heater when the normal water pressure returns. SAFETY THERMOSTAT When water is over heated, the heater s resistance switches off to ensure absolute safety. RESISTANCE TO WATER PRESSURE Taking into account the main water pressure of the city, your electrical instant water heater has been already subjected to a test under the pressure of 11 bars. WATER HEATER S MONTAGE ONTO THE WALL Ensure that the wall to which you are to mount the appliance be of an even surface. Mark the places of nipples by using the montage pattern given with the appliance. Drill 4 places in which nipple can enter completely (8 mm) Insert the nipple into the hole and turn the screw to a distance of 3 mm to the nipple. 13

14 Montage the heater s body by assembling screw through hanger seats. ASSEMBLY OF SHOWER ACCESSORIES In order to assemble your electrical instant water heater onto the place you deemed appropriate, drill two holes with a size that the nipples can easily enter (8 mm). Fix the showhanger by using screws from holes to nipples. Your showhanger is of rotating type, allowing you to arrange the position up and down. CONNECTING THE ELECTRICAL INSTANT WATER HEATER TO THE SHOWER ACCESSORIES By using two spiral hoses supplied with your electrical instant water heater connect the portable shower accessory to the electrical instant water heater, the ¾ extremity of the other spiral hose to the accessory, and its ½ extremity to the electrical instant water heater. By using the rubber gaskets supplied with the accessory complete the couplings. Never use any shower accessory of other appliance instead of this shower accessory giving with your appliance. ELECTRICAL LINKAGE The working voltage range of your electrical instant water heater is volts. The power of your electrical instant water heater is 7000W. The internal installation of the building ought to be arranged to conform a power of 7000W. Grounding is absolutely necessary. The appliance should in no way be used in buildings that have no ground connection, inadequate ground connection or the ground connection is not convinient with rules. Otherwise, our company shall not be held responsable for any problems that may ensure. The distance and tension loss of the electricity between the electrical panel of your entrance and the electrical instant water heater should be taken into account. A cable whose cross section is at least 2,5 mm2 40 amperes should be used. (Reduction factors are also to be taken into account.) The electricity line of your appliance connected is distinct from the insurance panel of your home and the automatic fuse should be at 40 amperes. There must any plug, lamp or any other things in this line or if there is it must be cancelled. If it is not possible to draw a direct line for the water heater, if the current line within the building accordingly, a line which is on the next plug socket distributer (buat) is pulled to the bathroom. In this case the other plug sockets connected with the respective line are cancelled. The protection connected with this line should be at 40 amperes. It is necessary to use the 3*2,5 mm2 of Antigron cabel if the current plant is not appropriate and the installment which has a standart grounding must be connected directly to the water. 14

15 If the main insurance vlue of your home is not enough, the main insurance should be changed with new one which has proper value after calculation of the electrician. Connection of ground and neotral line method which is called making zero, etc. İs not acceptable for grounding and never connect to this type lines. It is the customer s resposibility to make the electricity and water installations conformant to the appliance. The power connection of your electrical instant water heater mounted onto your installation and its operation should be undertaken by Authorized Service. In the case of any failures do not open the electrical instant water heater s cover. Call the nearest Authorized Service. HOW TO USE THE INSTANT WATER HEATER Before using your appliance check the power and water connections. Switch on the input tap and wait for reservoir to be filled with water. When water starts to drip it means that the reservoir has fully filled. You can now adjust the step switches in accordance with the temperature you like. Do not reduce the input water of your appliance too much. When switching off the appliance, bring the water temperature selection switch to the position 0. Wait until hot water is over. When cold water starts to drip, switch off the tap. This process will help preventing calcification. CAUTION Under normal conditions the discharge of your appliance is 3 liters per minute. It is necessary therefore your water main s pressure be adjusted so as the discharge of the water issuing from your appliance be 3 liters per minute. Under these circumstances, in your appliance t shall be 3 C, which means that (at maximum level) the cold water which enters your appliance at a temperature of 10 C will re-issue with a temperature 40 C. The more water discharge increases, the more its temperature decreases. Your obtaining the hot water you need in accordance with seasonal variations you may regulate the discharge rate by either reducing or increasing the incoming water. MAINTENANCE OF THE INSTANT WATER HEATER Maintenance of the electrical instant water heater should be made by Auhorized Services. Never allow unqualified persons to interfere with your device. Before all maintenance processes, disconnect the power by switching off the N automatic switch. Make sure that power supply, is off by using a measuring instrument. When shower accessories are used frequently the portable showerhead should be removed and cleaned against calsification. After being used for a period of time if a mixture of steam and boiling water comes forth from the portable head after the input tap has been turned off, this may well a sign of scaling. When cleaning the electrical instant water heater, use a warm cleaning solution with a soft cloth. Never use corrosive cleaning powder, gasoline, thinner, solvent and similar cleaning agents. 15

16 Product life 10 years TS 6844 EN The product is in compliance with the EEE Directives. WEEE This product contains recycable materials that compliance with the WEEE directives. Do not dispose this product as unsorted municipal waste. Please contact your local municipality for the nearest collection point. CE Test experiments made by: Esim Test Hizmetleri San. Ve Tic. A.ġ. CIRCUIT SCHEMA AND DIMENSIONS OF THE WATER HEATER

17 Y E T K İ L İ S E R V İ S L İ S T E S İ ADANA Ceyhan Beyaz Eşya Tamir Büyükkırım Mah. 4.Sok.No/8-A (322) BALIKESİR Burhaniye Bilim Teknik Mahkeme Mah. No:6/A (266) ADANA Kozan Sönmez Soğutma Şevkiya Mh. Sıkıntı Cd.No:92/B (322) BALIKESİR Edremit Aydın Soğutma Camivasat Mah. Gazi Cad. No:59 (266) ADANA Merkez Düzova Elektrik Baraj Yolu Bülent Angın Blv. No6:97/B (322) BALIKESİR Gönen Uzman Teknik Malkoç Mh. Topçu Sk. No:24 (266) ADANA Merkez Düzova Elektrik Şube Küçük saat meydanı Hilal İş merkezi (322) BALIKESİR Merkez Kale Elektrik Dumlupınar Mh. Balıkavdan Sk.B (266) ADANA Merkez Düzova Elek. Ali Münif Cd. Altın Ören han No:103/104 KAT:1(322) BARTIN Merkez Net Ses Hendekyanı Cd. No:59 (378) ADANA Seyhan Lider Elektronik Fevzi Paşa Mh Sk. No:18/D (322) BATMAN Merkez Ekinci Elektronik Ziya Gökalp Mah. Sık Cad.Edip (488) ADANA Seyhan Mutlu Soğutma Toros Mh. 15 Sk. Barış Ap.No : 10/B (322) BAYBURT Merkez Ufuk Elektrik Ulucamii Cd. No:4/A (458) ADANA Yüreğir Mutlu SoğutmaMehmet Akif Ersoy Mah. No:870/B (322) BİLECİK Bozüyük Umut Elek Yeni Mah. Nurettin Sayar Cad. No:103 (228) ADIYAMAN Besni Önçel Soğutma Çatı mah. Badem sok. No 20 (416) BİLECİK Merkez Akıncı Elektrik Gazipaşa Mah. Ahmetbey SK.No : 14/A (228) ADIYAMAN Gölbaşı Kar Soğutma Turan Özdemir Cad. No:89 (416) BİNGÖL Merkez Simge Elektronik Y.Şehir Mah. Yeşim Sok. (426) ADIYAMAN Kahta Ege Soğutma Fırat Mah. M.Akif Cad. No:101/B (416) BİNGÖL Merkez Yıldız Elektronik İnönü Cd.No:11/B (426) ADIYAMAN Merkez Tankut Tic Turgut Reis Mh. 689.Sk. No 2 (416) BİTLİS Ahlat Uğur Soğutma Yukarı Çarşı Otogar Karşısı Sanayi Sk. No:3 (434) AFYON Bolvadin Özer Soğutma İmaret Mh. Melek Sk.No:11 (272) BİTLİS Merkez Dizayn Elek Nur Cd. Erem Center İş Merkez ikat:2 No:5 (434) AFYOR Dinar Gökçeoğlu Elek Emniyet Mah. Yeniyol Cad. 146 Blok No:4 (272) BİTLİS Tatvan Aybuz Teknik Cumhuriyet Cd. Süphan İşhanı No:73/Z07 (434) AFYON Emirdağ Yılmaz Soğutma Yeni Mh. PTT Cd. No:12 (272) BOLU Merkez İklim Soğutma Karamanlı Mah. Konuralp Cad. No:24 (374) AFYON Merkez Yavuz Bobinaj Marulcu Mh. Havuçcu Sk. No:20 (272) BOLU Gerede Coşkun Teknik Seviller Mah. Yeni Hal Sok.No:26 (374) AFYON Sandıklı Özgür Elektrik Çay Mah. Mescit Sk.No:1 (272) BURDUR Bucak Eken Soğutma Karayvatlar Mah. 941 Sok. No:8 (248) AĞRI Merkez İhlas Soğutma Nevzat Güngör cad. No.23 (472) BURDUR Merkez BTS Ticaret Konak Mh. Kalekapı Cd.No:39 (248) AĞRI Doğubeyazıt Berşan Soğutma Beyazıt Camii Yanı No:5 (472) BURDUR Gölhisar Yücel Beyaz Eşya Armutlu mah. Cumhuriyet cad. 270((248) AĞRI Patnos Ağlamaz Elektrik Cumhuriyet Cd. Hamam Yolu No: 16 (472) BURSA Gemlik Alfa Elektrik Dr.Ziya Kaya Mh. Demirdöven Sk. No:19 (224) AKSARAY Merkez İtimat Elek Paşacık Mh. Şehit Halil Uğur Sk. No 17/B (382) BURSA İnegöl Güler Teknik Kemal Paşa mah.yakut sok. NO 31 (224) AKSARAY Ortaköy Güvercin Soğutma Aksaray Cd. No:175 (382) BURSA M.K.Paşa Özkan Elekt Sabribey Mh. Keresteciler Arka Sk. No:24 (224) AMASYA Merkez Kutup Soğ Gökmedrese Mah. M.K.P Cad. No:115 (358) BURSA Merkez Eğin Elektronik Aktar Hüssam Mh.Ilgarlar Cd. No:10/B (224) AMASYA Merkez Atakan Elektrik Yüzevler Mh. Gocur Pehlivan Sk. No:31/B (358) BURSA Merkez Elektroteknik Tiç. İnönü Cd. Demirtaş Mh.Gül Sk. No:41 (224) AMASYA Merzifon Uyum Tek Gazi Mahmut Mh.Bel Sarayı Sk.No:2/P D:15 (358) BURSA Merkez Saygın Elektrik Sehreküstü Mh. Durak Cd.No:13/A (224) AMASYA Suluova Akgül Elektrik Orta Mah. Hüdaverdi Sk. No:14/A (358) BURSA Mudanya ER-ER Ticaret Ömerbey Mah. Camii Sok.No:30 (224) AMASYA Taşova Teknik İş Ticaret Yeşilırmak Mah. Otezler Cad. No:4 (358) BURSA Nilüfer Yıldız Teknik Fethiye Mah. Ulu Cad No: 76 (224) ANKARA Beypazarı Ertürk Teknik Milliegemenlik Cd.No:92/A (312) BURSA Osmangazi Selin Elektronik Aktarhüssam Acar Sok. No:3/B (224) ANKARA Çankaya Çetin Elektronik Tic. Kıbrıs Cad.No: 90/A (312) BURSA Yenişehir Gürkan Elektrik Hıdır Bali Mh. Mescit Sk. No43/B (224) ANKARA Çubuk Göksel Soğutma Cumhuriyet Mh.Mercan Sk. No:2/C (312) BURSA Yıldırım Tekniker Servis Esenevler Mh. Erikli Cd.No:43 (224) ANKARA Demetevler Hakan Teknik 7. Cad. No:8/C (312) ÇANAKKALE Biga Özberk Soğutma İstiklal Mah. Han Sok. No:5 (286) ANKARA Dikmen Hakan Teknik Mimar Sok.No : 41/B (312) ÇANAKKALE Gelibolu Güngör Teknik G.O.P.Öztürk Sit.1Kat.No.1 (286) ANKARA Etimesgut Omaç Teknik Kazım Karabekir Mh.90.Sk. No:4/C (312) ÇANAKKALE Merkez As Elektrik Asaf Paşa cad. No 54 (286) ANKARA Etlik Arı Elektrik Kuyuyazısı Cd. No:14/B (312) ÇANKIRI Çerkeş Setaş Soğutma Belediye Cad. No: 49 (376) ANKARA Gölbaşı Dinçler Teknik G.O.P Mah. Plevne Cad.No:19/A (312) ÇANKIRI Merkez Arslan Elektrik Cumh Mh.Fabrikalar Sk.Mutlu Apt. No:5 (376) ANKARA Keçiören Akyol Teknik Yakacık Mh. Çekirge Cd.No:46/A (312) ÇORUM Alaca Fatih Soğutma Yaşardoğu Sk. No:9/B (364) ANKARA Küçükesat İnterbil Day. Tüketim Başçavuş Sk. No:114/9 (A) (312) ÇORUM İskilip Huzur Elek Kaleboğazı Mah. Manifaturacı Cad. No:12/A (364) ANKARA Mamak Aykan Elektronik Doğan Bahçe sok..no:26 D bahçe (312) ÇORUM Merkez Girne Elektrik Yeniyol Mh. Hamam Sk. No:2/A (364) ANKARA Nallıhan Enerji Elektrik Nasuhpaşa Mh. Sk. No:6 (312) ÇORUM Merkez Mert Teknik Osmancık Cd. 1. İstiklal Sk. No:18 (364) ANKARA Polatlı Tunc Teknik Cam Ma. No:27/A (312) ÇORUM Osmancık Yıldız Soğutma Güney Mah. Çorum Cad.No:40/b (364) ANKARA Sincan Arslan Elektrik İstasyon Mh. Bosna Cd.30/B (312) DENİZLİ Çivril Tekin Ticaret Saray Mh. Değirmen Cad. 20 Sok. No:12/A (258) ANKARA Ulus Seher Elektrik Sanayi Cd. No:7/10 (312) DENİZLİ Kale Emek Elektrik El Çarşı içi Zehire pazarı yanı No:16 (258) ANTALYA Alanya Çözüm Tek Şekerhane Mh. Takavit Amat Sok. No:23/C (242) DENİZLİ Merkez Ural Teknik Uçancıbaşı Mh. Turan Güneş Cd.No:16 (258) ANTALYA Finike Cihan Ticaret Eski Mh. Yayla Bul. Ünsel 1 Apt.No:23 (242) DİYARBAKIR Bismil Şık Elektrik Kurtuluş Mah. Ahmet Arif Blv.No:19/F (412) ANTALYA Gazipaşa Gür Teknik İstiklal Mh. Terminal Sk.No:13/A (242) DİYARBAKIR Ergani Servet Elektrik Fevzi Çakmak Mah. Aslı Sok.No : 2 (412) ANTALYA Korkuteli Zeybekoğlu Soğ Kiremitli Mah. Yörük Apt No:2 (242) DİYARBAKIR Merkez Güven Teknik Kurtismail Paşa 3. Sk.. No:11 (412) ANTALYA Kumluca Akgül Elektrik A Menderes Bul. Kavaklı Kuyu Cd. 7. (242) DİYARBAKIR Silvan Tekin Elekt Mescit Mh. Azizoğlu Cd.No: 85/D (412) ANTALYA Manavgat Buzkar Soğutma A.Hisar Mh. Fevzi Paşa Cd.No:136 (242) DÜZCE Merkez Isıkar Teknik Burhaniye Mah. Şehit Ruhsar Cad. No:61 (380) ANTALYA Merkez Yörük Ticaret Elmalı Mh. 8 Sk.Karamanlı Ali apt. No:2 (242) EDİRNE Merkez Makul Teknik Saraçlar Cad. 2.Vakıf İşhanı Giriş Kat No:1 (284) ANTALYA Merkez Akay Teknik Varlık Mh. 193.Sk. Bayar Apt.No:4 (242) EDİRNE Keşan Bozkurt Elektrik A.Zaf.Mah. Anafatlar Cd.No:29/A (284) ANTALYA Serik Özlem Klima Kökez Mah. Burmahancı Cad. No:48 (242) ELAZIĞ Kovancılar Albayrak Tek Bahçalievler Mah. F.ÇakmakCad. No:1 (424) ARDAHAN Merkez Yıldırım Elektron Atatürk Cd. No.69 (478) ELAZIĞ Merkez Yılmaz Bobinaj Yeni Mh. Kemal Sedele Cd.No:12/E (424) ARTVİN Ardanuç Yüksel Ticaret 7 Mart Cad. Camii Karşısı No:6 (466) ERZİNCAN Merkez Güney Servis Şehit Yüzbaşı Fatih Devravut Cd (446) ARTVİN Arhavi Konfor Teknik İnönü Blv. İzmir Psj. (466) ERZURUM İspir YILMAZ ELEKT Aşağı Mah. Ziya Paşa Cad.No:186 (442) ARTVİN Borçka Gülbin Elektrik Sahil Cad.No:20 (466) ERZURUM Merkez Termik Tic. Tebrizkapı Cd. Narmanlı Cami Karşısı No:3 (442) AYDIN Buharkent Emre Ticaret İstiklal Mah. 11 Sok. No:4 (256) ERZURUM Merkez As Teknik Çır Çır Mah. Taha Yapı Koop. C Blok (442) AYDIN Kuşadası Atom Bobinaj Cumhuriyet Mah. Ergene Sok.No:20/A (256) ESKİŞEHİR Merkez Doruk Elek Kurtuluş mah. Yunus emre cad.no:68/a (222) AYDIN Merkez Emin El Kurtuluş Mh. Menderes Blv.2017 Sk. No:11/A (256) ESKİŞEHİR Sivrihisar Derman Elektronik Yunusemre Cd. No.7 (222) AYDIN Nazilli Özmen Soğutma Turan Mh. Atatürk Blv. No:68/B (256) GAZİANTEP İslahiye Yılmaz Soğ Atatürk Blv.İş Bankası Karşısı No:84 (342) AYDIN Söke Özlem Elektronik Yenicami Mah.Sekiler Cad. No:43 (256) GAZİANTEP Merkez Nikel Elektronik Şehitler Cd. No:92/B Şahinbey (342) BALIKESİR Bandırma Emek Teknik İhsaniye Mah. Çeşme Sok.No:3/B (266) GAZİANTEP Nikel Elektronik Allaben Mh. Kemal Köker Cd. No - 63 (342)

18 GAZİANTEP Nizip Çapan Elektrik Cumhuriyet Mh. Mermer Sk.No:33/A (342) İSTANBUL Maltepe Yavuz Elektrik Bağdat Cd. Meydan Sk. No:2 (216) GAZİANTEP Nurdağı Teknik Soğutma Yavuz Selim Mh. Gaziler Cd. No:22 (342) İSTANBUL Avcılar Servet Teknik Merkez Mh. Ahmet Taner Kışlalı Cd. (212) GİRESUN Bulancak Kar-Ser Servis Bulancak Mah. Terazi Sk.No:6 (454) İSTANBUL Ortaköy Elektrogol Tica Ortaköy Mh. Dereboyu Cd.No:182 (212) GİRESUN Görele Yalçın Bobinaj Salih Sinircioğlu Cad. No:25 (454) İSTANBUL Pendik Kocayıldız Soğu İnönü Cad. No:56 Kaynarca (216) GİRESUN Merkez Fikret Nacakçı Gazi Cd. No:111/C (454) İSTANBUL Pendik Kutup Isıtma So Batı Mh. Ankara Cd. No:74/A (216) GÜMÜŞHANE Kelkit Gümüş Soğ Büyük Camii Mh. İrfanbey Cd.No :11 (456) İSTANBUL Pendik Öz Teknik Kurtköy Mah. Yeşilırmak Cad. Okul Sok. (216) GÜMÜŞHANE Merkez Emiroğlu Asan Hasanbey Mh. Hasanbey Cd.No:9/B (456) İSTANBUL Sarıgazi Avcı Teknik İnönü Mh.Yıldız Sk. No:3/A (216) HAKKARİ Merkez Hakan Teknik Çevre Yolu Sıvacı Ap tno:84/b (438) İSTANBUL Sarıyer Hisar Servis Karaorman Sok. No:2 BÜYÜKDERE (212) HAKKARİ Yüksekova Medya Elekt Göngür Cad. Hazeyi İŞ Merkezi Kat:1-2 (438) İSTANBUL Sefaköy Yıldız Elekt Ahmet kocabıyık Sk.Anadolu Psj. No:185/5 (212) HATAY Antakya Dolapçıoğlu Servis Marangoz Çarşısı No:23 (326) İSTANBUL Silivri Peker Soğutma Alibey Mh. Çeşme Sok No:27/C (212) HATAY Antakya Servis Ticaret İnönü Cd. Önen Psj. No:8 (326) İSTANBUL Sirkeci Aladağ Elekt Yeni PostaneCd Valide Han.Kat.1 No:5-15 (212) HATAY Dörtyol Özhan Ticaret Cemal Gürsel Cd. No:5 (326) İSTANBUL Sultanbeyli Ak Teknik M.Akif Ersoy Mah. Miraç Cad.No: 5 (216) HATAY Erzin Yeliz Bobinaj İstasyon Cad.No: 143 (326) İSTANBUL Sultançifliği Dedeoğulu ElektEski Edirne Asfaltı 2124 Sk.No:4 (212) HATAY İskenderun Özen İş Çay Mh. Raif Paşa Cd.No: 61/B (326) İSTANBUL Süleymaniye Koşar Elekt Siyavuşpaşa Cd. Melek HanNo:19/1 (212) HATAY İskenderun Akkök Elektrik Kurtuluş Mh. 72 Sok. No 24 (326) İSTANBUL Şirinevler Kardeşler Elektrik Mehmet Akif Cd. Elibol Psj.No:20 (212) HATAY Kırıkhan Yücel Bobinaj Kurtuluş Mh. Erler Cd. No:44/C (326) İSTANBUL Şişli Yeşim Elekt Abide-i Hürriyet Cd.Kocamansur Sk. No:74/2 (212) HATAY Reyhanlı Öz İş Soğutma Tayfur Sökmen Cd.No : 26/B (326) İSTANBUL Şile Tiryakioğlu Tek. Cavuş mah. Zeki Müren cad. No 2 (216) HATAY Samandağ Güneş Elektrik Atatürk Mh. İskele Cd. No.38 (326) İSTANBUL Tuzla Başaran Tek Evliya Çelebi Mh. Şinasi Dural Cd.No:87 (216) IĞDIR Merkez Aydın Elektronik Atatürk Cd. Iğdır Psj. No:65 (476) İSTANBUL Ümraniye Tam Tek Bulgurlu Mah. Söğütlü Çayır Cd. No:20/B (216) ISPARTA Eğirdir Demkar Tek Seydim Mh. 2. No:17/A (246) İSTANBUL Ümraniye Tam Teknik Atatürk Mh.Kuyulu Orta Sk. No:2/1 (216) ISPARTA Merkez Akdeniz Soğutma Bağlar mah Sok. No - 11 (246) İSTANBUL Cekmeköy Ay Teknik M.Akif Mah. Zirve Sok.No:4 (216) ISPARTA Yalvaç Acar Elektrik Çaybaşı Cd. No:20 (246) İSTANBUL Üsküdar Erdem Teknik Selmanipak Cd. Kösedayı Sk.No.3/A (216) İÇEL Merkez Güvenç Klima Pirireis Mah. 1118Sok. No:7 (324) İSTANBUL Cekmeköy Erdem Teknik Çamlık mah.aşkın sk.no:11 (216) İÇEL Anamur Çelik Elektronik Bahçe Mh. Orman İşletmesi Altı No : 21/B (324) İSTANBUL Z.Burnu Doğan-Sim Y.Doğan Mh. Ş. Komiser Günaydın Sk. No:142/B (212) İÇEL Erdemli Klima Market Merkez Mah. Milliegemenlik Cad. (324) İZMİR Aliağa Uydu Elektronik Kazımdirik Mah. 294 Sok. No:12/A (232) İÇEL Merkez Termik Elektrik Çakmak Cd. No:35 (324) İZMİR Altıntaş Kıvanç Ticaret İnönü Cd. No:43/D (232) İÇEL Mut Genç Soğutma Pınarbaşı Mh. Mara Cad.NO:12/A (324) İZMİR Bergama Gezgin Servis Kaymakam Kemalbey Cd.No: (232) İÇEL Silifke Merkez Isıtma Gazi Mah.Celal Bayar Cad. 21/A (324) İZMİR Bornova Star Soğutma Erzene Mh. 71 Sk. No:17/B (232) İÇEL Tarsus Derya Elektrik Şehitishak Mah. Mevlana Cad No:5 (324) İZMİR Buca Barış Elektronik 366 Sok. No:9/B (232) İÇEL Tarsus Teknik İş Elektrik Atatürk Cd. Uğur İşhan ıno:1 (324) İZMİR Karabağlar Barış Elektronik- Şube 4652 sok. No 38 (232) İSTANBUL 1.Levent Arslan Elektrik Nisbetiye Cd. Peker Sk. No:28 (212) İZMİR Dikili Ertik Soğutma İsmet paşa Mah. 3 Sok.No:2 (232) İSTANBUL Arnavutköy Çam Teknik İslam Bey Mh. 257 Sk. No:25 (212) İZMİR Gaziemir Ege Servis Atıfbey Mah. 6.Sk. Polis Karakolu Karşısı No: 3 (232) İSTANBUL Atışalanı Nasip Elektrik Turgut Reis Mh..446 Sk. No:3 (212) İZMİR Güzelyalı Tunca Elektrik Mithatpaşa Cd. 76 Sk. No:10/C (232) İSTANBUL Bağcılar Sungur Teknik Bağcılar Merkez Mh. 25/2 Sk.No:5 (212) İZMİR Karaburun Şinel Teknik Servis Çarşı Mh. Cami Sk. No:9 (232) İSTANBUL B.Evler İskit Elek Yayla Ferit Selim Paşa Cd.Kızılcık Sk. No:12 (212) İZMİR Karşıyaka Merkez Elektronik Atatürk Blv. No.22/A (232) İSTANBUL Bakırköy Yap Yap Servis İncirli Cd. İhsan Kacmaz Sk.No 37/1 (212) İZMİR Menemen Ay Elektronik Dr. Selahattin Özkurt Cad.No: 22/B (232) İSTANBUL B.Paşa Emin Dayanıklı İsmet Paşa Mh. Hayat Sk.No:33/A (212) İZMİR Konak Ayser Servis 1362 Sok. No 47 / A (232) İSTANBUL Beylikdüzü Dostlar Elek Cumhuriyet Mh.Bizim Çarşı No:44 (212) İZMİR Ödemiş Atom Bobinaj Akıncılar Mah. Mahfel Sok. No:19/A (232) İSTANBUL B.Çekmece Servet Elek F. Çakmak Cd.Hasan Reis Sk. No:12/1 (212) İZMİR Selçuk Anadolu Soğutma Atatürk Mah Sok.No:2/A (232) İSTANBUL Caddebostan Özyurt Elektrik Yeni Yol Hamam Sk. No:31/1 (216) İZMİR Tire Karaca Elektrik Kurtuluş Mh. Hafsahatun Sk.No:2/C (232) İSTANBUL Çatalca Ege Servis Ferhat Paşa Mh. Atatürk Cd.No:30/1 (212) İZMİR Torbalı Can Soğutma Tepeköy Mh. Aslanlar Cd.No:8/A (232) İSTANBUL Çengelköy Köylübay Elek Albay Hüsamettin Ertürk Sk.No:7/A (216) İZMİR Urla İlter Elektronik İzmir Cad. No:81/C-D (232) İSTANBUL Dudullu Korkmaz Elektrik Y.Dudullu Şenel Cd. No:76 (216) K.Maraş Merkez Kaya Elektronik İsmetpaşa Mah. Gözde 3 Sit. altı No:6 (344) İSTANBUL Esenler Korkmaz Elektrik Menderes Mh. 24.Sk.No:3 (212) K.Maraş Elbistan Arzum Soğutma Emniyet Cad. No:15/C (344) İSTANBUL Esenyurt Ünal Kardeşler Yeni Kent. Mah.Yeşil No:51/A (212) K.Maraş Göksun Levent Soğutma Kurtuluş Mah. Ersoy Cad. No:21 (344) İSTANBUL Erenköy Servis İst. Ethemefendi Cad. Merve Apt.No:110/B (216) K.Maraş Merkez Aksungur Elektrik Uzunoluk Cd. 20.Sk. No:20/A (344) İSTANBULFatih Kardeşler Elek. Fevzipaşa Cd. Mevkufatcı Sk. No:3/1 (212) K.Maraş Pazarcık Efe Klima Menderes Mah. 3 Cad. No:99 (344) İSTANBUL G.O.Paşa Emin Teknik Merkez Mh. Eyüp Yolu Cd. No:26 (212) KARABÜK Merkez Şirin Bobinaj PTT Cd. Kartaltepe Yokuşu No: 3 (370) İSTANBUL Kavacık Avcı Teknik Merkez Mh. Yavuz Cd. (216) KARABÜK Safranbolu Gökay Teknik İnönü Mh. Bağlar Sk.No : 13/B (370) İSTANBUL G.O.Paşa Arslan Kardeşl. Gazi Cd. No:6 Gazi Mah. (212) KARAMAN Ermenek İmamoğlu Ticaret Cumhuriyet Cad. PTT Karşısı No:179/A (338) İSTANBUL Gültepe Hilal Elektrik Ortabayır Mah. Sivak Sk. No:7 TC (212) KARAMAN Merkez Has Soğutma Kirişçi Mh. 049 Sk. No.10 (338) İSTANBUL Güneşli Eren Teknik Hürriyet Mh.Gazi Osman Paşa Cd. No:46/B (212) KARS Merkez Gözde Elektrik Gazi Ahmet Muhtar Paşa Cd.No:77 (474) İSTANBUL Hadımkoy Buzdağ Beyaz Eş Hastane Mh. Karanfil Sk.No:12 (212) KASTAMONU İnebolu Gökçen Elektrik Kayıran Psj. Zemin Kat No:23 (366) İSTANBUL İkitelli İstoç Ünal Elek İSTOÇ Mahmutbey Mh.25 Ada No:111 (212) KASTAMONU Taşköprü Değişim Elektrik 100 Başı Cengiz Topel Sok.No: 32/B (366) İSTANBUL İkitelli Barış Teknik Atatürk Mh. Durak Sk. No: 18 İkitelli Cd. (212) KASTAMONU Merkez Buz Teknik Hepkebirler Mah. Kömürpazarı sok No:4/F (366) İSTANBUL Kadıköy Elsu Elektrik Bahariye Cd. Nailbey Sk.No:30/A (216) KASTAMONU Tosya Atak Elektrik Fazıl Boyner Cd. No:30 (366) İSTANBUL Kağıthane Atalay Servis Gürsel Mah. Özoğul Cad.No:4/A (212) KAYSERİ Develi Uğur Soğutma Hamam Mh. Belediye Psj. Üstü No: 15 (352) İSTANBUL Kartal Türkay Elektrik Hürriyet Cd. Gençler Birliği Sk.No:11 (216) KAYSERİ Melikgazi Biltek Servis Keçikapı Mh. Serdar Cd. No:26/B (352) İSTANBUL KartalCevizli Aydın Servis Çınar Cd. Cihan Sk. No:12/E Cevizli (216) KAYSERİ Merkez Ar-Tek Servis Cumhuriyet Mh. Uğur Sk. No:12/B (352) İSTANBUL Kasımpaşa Sam Teknik Bahriye Cd. Bostan Sk. No:9 (212) KIRIKKALEMerkez Bulut Elektrik Yenidoğan Mah. B.Hayrettin Cad. No:9/C (318) İSTANBUL K.M.Paşa Turan Elektrik Samatya Cd. Çarıkçı Sk. No:3/1 (212) KIRKLARELİ Merkez Genc sogutma Karaca İbrahim Mh. Oymak Bey Sok.No:12 (288) İSTANBUL K.Cekmece Çağdaş Yahya Kemal Beyatlı Cd. No:12/B -14/D (212) KIRKLARELİ Babaeski Keskin Teknik Gazi Kemal Mh. Hürriyet Cd.No11 18 (288)

19 KIRKLARELİ Lüleburgaz Akay Teknik İstiklal Mah. Büklüm Cad.No: ) KIRŞEHİR Merkez Kubilay Soğutma Aşıkpaşa Mah. Maşaderesi Cad No:11 (386) KOCAELİ Merkez Doruk Teknik Karabaş Mah. Münecim Arif Sok. No: 6/A (262) KOCAELİ Derince Onatlar Soğutma Çenedağ Mh. Kırcali Sok. No:68 (262) KOCAELİ Dilovası Samet Elek. Cumhuriyet Mah. Bağdat Cad.No:40/2 Dilovası (262) KOCAELİ Gebze Ustalar Ltd. Şti. Mustafa Paşa Mh. Bağdat Cd.No:59 (262) KOCAELİ Gölcük Anaç Elektrik Merkez Mh. Yıldırım Beyazıt Cd No:6 (262) KOCAELİ Karamürsel Sancak TeK.H. Mehmet mah. Dr. H Safdert sok.no 31-B (262) KONYA Akşehir İbrahim KULA Kuşçu M.Kuyumcular Sok. Kızılay İşhanı No:1/C (332) KONYA Beyşehir Selvi Soğutma Hacı armasan Mh. Antalya Cd.No:108/F (332) KONYA Bozkır Nizam Elektrik Seydişehir yolu üzeri Karanfil Apt Altı No:4 (332) KONYA Cihanbeyli Durmazlar Ele Ankara Konya Cd. haklbank Karşısı No:67 (332) KONYA Çumra Çumra Merkez İzzetbey Mh. Lale Sk.No : 30/A/B/C (332) KONYA Ereğli Kardeşler Soğ Anıt Cad. Köşkbahçe Apt. C Blok No:21 (332) KONYA Ilgın Sarı Soğutma Ucarı Mah. 484 Sok. No:6/A (332) KONYA Karapınar Yazgan Teknik Reşadiye Mah.Adalet Sok. No:11/E (332) KONYA Merkez Emre Ticaret Aziziye Mah. Ayanbey Sok.No:12/A (332) KONYA Merkez Özcan Soğutma Nişantaşı Mh. Kabataş Cd.Orkide Sitesi No:7/B (332) KONYA Seydişehir Aksan Soğutma Milli Egemenlik Cd. No:26 (332) KÜTAHYA Gediz Şener Soğutma Ulu Camii Arkası Kapalı Çarşı No:22/60 (274) KÜTAHYA Merkez Gonca Elek.Cumhuriyet Cd.Akdemirler İşhanı No:5 (274) KÜTAHYA Simav Gümüştepe Ağdacılar Cd. No:4 (274) KÜTAHYA Tavşanlı Kavasoğlu Tek. Kavaklı Mh. Mutlular Cd. No:7 (274) KİLİS Merkez Güzel Elektrik Deveçiler mah. Muhtaza cad. No 80/D (348) MALATYA Darende Yağmur Elektrik Şerefiye Sok. No:9 (422) MALATYA Merkez Yetkin Tek. Fuzuli Cd. Fini Köprü Sk SarayCamii Karşıs No:2 (422) MALATYA Merkez Buz Çam Servis İnönü Cd. Barutçu Sk. No:5 (422) MANİSA Akhisar Onar Elektrik Ragıpbey Mah. 1Sk. No:6 (236) MANİSA Alaşehir Yıldırım Soğutma Soğuksu Mah. Atatürk Bl. No: 109 (236) MANİSA Kula Moto Cansu Kurşunlu Mh. Kurşunlu Cd. 126 (236) MANİSA Merkez Ay Elektronik Yar Hasanlar Mah sok. NO 21 - A (236) MANİSA Salihli Danyel Teknik Zafer Mh. Belediye Cd. 41/B (236) MANİSA Saruhanlı Şen Soğutma Atatürk Mah. 7 Eylül Cad. No:21/B (236) MANİSA Soma Sefa Soğ.N. Danışment Mah. Nazım Usluoğlu Cad.No : 28 (236) MANİSA Turgutlu Serkan Soğutma Yılmazlar Mh. Felek Sk.No:9 (236) MARDİN Kızıltepe Boğa Teknik Ş.Urfa Cd. 19 Sk. No.7 (482) MARDİN Mazıdağı Ömeroğlu Ticaret Poyraz Mah. Sinema Sok. (482) MARDİN Merkez Paşavarlar Ticaret 1. Cd. No:222 (482) MARDİN Midyat Öz Çiçek Beyaz Eşya Akçakaya Mah. Cum.Bul.No:190 (482) MARDİN Nusaybin Atom Bobinaj Yıldırım Mah. Selmanipak sk.no: 9/C (482) MARDİN Nusaybin Büdün Elektronik Lozan Cd. Petrol Ofisi Karşısı No:3 (482) MARDİN Yenişehir Merkez Teknik Karayolları Arkası Barış Cd. (482) MUĞLA Bodrum Göksel Soğutma Umurca Mah. Üçkuyular Cad. No:66/A (252) MUĞLA Fethiye Konfor Soğ.A.Menderes Bul. No:307/B (252) MUĞLA Marmaris Marmaris Teknik Çıldır Mah. 105Sk. No:5/B (252) MUĞLA Merkez Elbo Ltd. Şti. Hürriyet Cd. No:1/25 (252) MUĞLA Milas Şen Elektronik Ulusal Egemenlik Cd.Avcılar Sk. No.88 (252) MUĞLA Ortaca Elbo Uslan Akasyalar Cad. 171 Sk.No 17 (252) MUĞLA Yatağan Dostlar Bobinaj Konak Mah. Nevzat Özsoy Cad.No:20/E (252) MUŞ Merkez Ömer Elektrik Hal civarı Pikap durağı yanı 167 sok. No 55 (436) MUŞ Malazgirt Teknik Elektrik Yılan Kıran Cad. No:5 (534) NEVŞEHİR Merkez Yapıcı Teknik Yeni Mh. Atatürk Blv.Sahil Sk. No:31/A (384) NİĞDE Merkez Baykan Elek.Terminal Cad. Esen Bey Mah.Balım Sok. No:2 (388) ORDU Merkez Ayka Ticaret Şarkiye Mh. Pınar Sk. No:10/A (452) ORDU Çatalpınar Tikenoğlu Isıtm Merkez Mah. Fatsa Cad. No:35/2 (452) ORDU Fatsa Derya Elektrik Sakarya Mh. Ant Cd. No:3/1 (452) ORDU Ünye Star Teknik Kaledere Mah. 20 Temmuz Cad. No:16 (452) OSMANİYE Düziçi Termo Soğ. Uzun Banı Mah. Uzun Banı Cad. No:31/A (328) OSMANİYE Kadirli Yayın Teknik Atatürk Cad. 5.Sok.No:17 (328) OSMANİYE Merkez Taş-Kar Sa Alibeyli Mh. Atatürk Cd.No:188 (328) RİZE Çayeli Özer Teknik Eskipazar Mah. Çarşıbaşı Yapı koop.no:3/2b (464) RİZE Merkez Tipi Teknik Yeniköy Mh. Sarıbaş (464) SAKARYA Akyazı Ökdem Teknik İnönü Mah Sezgin Sok. (264) SAKARYA Hendek Fersa Teknik M.Bey Mh. O Yılmaz Cd.Yazıcı Sk. No:3 (264) SAKARYA Karasu Furkan Elektrik İncilli Mah. Mevlana Cad. No:42/D (264) SAKARYA Merkez Buzel Kavaklar Cd. Uzunoğlu İşhanıNo:50 (264) SAMSUN Bafra Can Ser Servis Hacınadi Mah. Ekmekçi Sok.No:7/B (362) SAMSUN Çarşamba Özgüven Soğ Sarıcalı Mh. Yunus Emre Cd.No:6/B (362) SAMSUN Havza Demirel Ticaret 25 Mayıs Mah. İnci Sok. No:18 (362) SAMSUN Merkez Çağdaş Servis Hançerli Mah. 100 Yıl Blv.No:27/C (362) SAMSUN Merkez Özçevik Ticaret İstasyon Mh. Cumhuriyet Cd.No:30 (362) SAMSUN Terme Onur Beyaz Fenk Mah.Elmalık Cd. No:11 (362) SİİRT Merkez Güven Soğutma Yeni Mh. Hani Efendi Cd.No:3/A (484) SİNOP Merkez Hakan Cezair Camikebir Mh. Tütüncü Sok. No:16 (368) SİNOP Ayancık Yılkay Soğutma Yalı Mah. Şadırvan Cd. No:46 (368) SİNOP Boyabat Hicap Soğutma Otogar Karşısı Akmaviş Pasajı (368) SİVAS Merkez Teknik Elek. Paşabey Mh. Bezazlar Sk. No:3/G (346) SİVAS Suşehri Ark Termik Elektrik Erzincan Cad. No:1 (346) SİVAS Şarkışla Astuğ Teknik B.Dükkanları Pınarönü Mh.Eyiyol Sk. NO:3/D (346) SİVAS Zara Polat Soğutma Kızılırmak Mh. Hal Üstü No:8 (346) ŞANLIURFA Akçakale Doğan Ticaret İstasyon Cad. No:6 (414) ŞANLIURFA Birecik Karakaş Elektrik Meydan Mh. 10 Temmuz Cd.No:91 (414) ŞANLIURFA Ceylanpınar Yılmaz Elektrik Gazi Cd. No.40 (414) ŞANLIURFA Halfeti Işıl Ticaret Birecik yol kavşağı No: 21/A (414) ŞANLIURFA Merkez Yıldırım Elektrik Sarayönü Cd. Vatan Sk. No:17/A (414) ŞANLIURFA Merkez Multi Soğutma Emniyet cad. Ciçek apt. altı No -1 (414) ŞANLIURFA Siverek Çıla Elektrik Hasançelebi Mh. Merkez Ps0B (414) ŞANLIURFA Suruç Çınar Soğutma 11 Nisan Cd. No:118 (414) ŞANLIURFA Viranşehir Yalçın SoğutmaYeni Şehir Mah. 12 Cad. No: 10/D (414) ŞIRNAK Merkez İlter Teknik Servis Gazipaşa Mah. Derya Cad. No:5/B (486) ŞIRNAK Beytüşşebab Yiğit Elektronik Cum. Cd. No:39 (486) ŞIRNAK Silopi İklim Soğutma İpekyolu üzeri Deniz bank yanı (486) TEKİRDAĞ Çerkezköy Deniz Elek. G.M.K Paşa mah. Hasan Elguş Sok. (282) TEKİRDAĞ Çorlu Üstün Teknik Nusretiye Mh. Çömlekçi Sk.No:10/A (282) TEKİRDAĞ Hayrabolu Poyraz Teknik Hisar Mh. Adalet Sok. No:24 (282) TEKİRDAĞ Malkara Egemen Teknik GazibeyMh. Yeniyol Sk. No:11/B (282) TEKİRDAĞ Merkez Ercan Elektrik Muratlı Cd. Poyraz İşhanı No.2 (282) TEKİRDAĞ Muratlı Hakan Elektronik Muradiye Mh. 100.Yıl Cd.No:6 (282) TEKİRDAĞ Saray Işık Elektronik Ayazpaşa Mh. Hamam Sk. No:13 (282) TOKAT Merkez AEG Servis Gülbahar Hatur Mah. G.O.P Bul. 13 Sk.No: 27 (356) TOKAT Erbaa Hidro Elektrik Cumhuriyet Mh. Gazi Bulvar ıno:47/a (356) TOKAT Niksar Atakan Teknik Bağlar Mah. Atatürk Blv. No:18/C (356) TOKAT Turhal Üstün Teknik Celal Mh. Naci Özdemir Sk.No:3 (356) TOKAT Zile Ergin Elektrik Adnan Menderes Cd. Belediye İşh.Kat:1 No:213 (356) TRABZON Akçaabat Topaloğlu Soğutma İnönü Cad. Eski Tekel Yanı No:51 (462) TRABZON Çarşıbaşı Odak Büro Mak. Ticaret Hacı Bekir Sevgi Cad. No:13 (462) TRABZON Merkez Onur Tekni Maraş Cd. Suluhan İşhanı Zemin Kat No:13 (462) TUNCELİ Merkez Turan Teknik Moğultay Mah. Boysan Cad.No:11 (428) UŞAK Merkez Çörek Soğutma Fevzi Çakmak Mah. Civril Cad. No: 17/D (276) UŞAK Eşme Diker Soğutma Şehit Alibey Mh.Çarşı Camii Altı No:2 (276) VAN Erciş Öz Kanat Emniyet karakolu ArkasıAydınlar İş merkezi No:1 (432) VAN Merkez Özusta Tam.Şerefiye Mh. Civarı Demirciler 1.Sk. No:1/C (432) YALOVA Merkez Serhat Teknik Fevzi Cakmak MAH. Yıldız sok. No 9 / B (226) YOZGAT Merkez Baran Soğ. Aşağı Nohutlu Mh.Güneş Sk. No:3/E (354) YOZGAT Akdağmadeni Aydın Soğutma İstiklal cad. 2 hanlar sok. No - 2 (354) YOZGAT Sorgun Kabay Teknik Hastane Cd. No:9/A (354) YOZGAT Yerköy Tam Güç Bobinaj Ayanoğlu Mah.Kırşehir Cd. No:103 (354) ZONGULDAK Alaplı Sistem Elektronik Rampalı Çarşı No: 45 (372) ZONGULDAK ÇaycumaUğur Soğutma Yeni Mah. İstasyon Cad. No:62 (372) ZONGULDAK DevrekAyhan Soğutma Yeni Mah. Çubukçular Sok. No:4/B (372) ZONGULDAK Kdz.Ereğli Deniz Elektrik Dikili Cad. No:32 (372) ZONGULDAK Merkez Özyılmaz Bobinaj Yayla Mah. Kadırga Cad. No:43 (372) Güncel servis listesi için (www.arnica.com.tr)

20 20

ANİ SU ISITICISI MARİN

ANİ SU ISITICISI MARİN ANİ SU ISITICISI MARİN Kullanma Kýlavuzu 1 2 7 4 6 5 3 1 2 KULLANMA KILAVUZU Cihazınızı kullandýkça ne kadar doðru seçim yaptýðýnýzý anlayacaksýnýz. Hedefimiz size ödediðinizden daha fazlasýný verebilmektir.

Detaylı

Maestro El Blenderi Set Stick Blender Set

Maestro El Blenderi Set Stick Blender Set Maestro El Blenderi Set Stick Blender Set KULLANMA KILAVUZU INSTRUCTIONS MANUAL 1 KULLANMA KILAVUZU El blenderinizi kullandıkça ne kadar doğru bir seçim yaptığınızı anlayacaksınız. Hedefimiz size ödediğinizden

Detaylı

VENÜS SAÇ DÜZLEŞTİRİCİ

VENÜS SAÇ DÜZLEŞTİRİCİ VENÜS SAÇ DÜZLEŞTİRİCİ Kullanma Kýlavuzu 1 Saç Düzleştiricimizi seçtiğiniz için size teşekkür ederiz. Amacımız, saçlarınızı daha kolay ve zevkli yapabilmenize yardımcı olabilmektir. Cihazınızı bu kullanma

Detaylı

OMEGA Yumurta Haşlama Makinesi

OMEGA Yumurta Haşlama Makinesi OMEGA Yumurta Haşlama Makinesi KULLANMA KILAVUZU 1 2 Giriş Cihazınızı kullandıkça ne kadar doğru bir seçim yaptığınızı anlayacaksınız. Hedefimiz size ödediğinizden fazlasını verebilmektir. Ürünümüzü seçtiğiniz

Detaylı

MERKÜR ŞARJLI SÜPÜRGE

MERKÜR ŞARJLI SÜPÜRGE MERKÜR ŞARJLI SÜPÜRGE Kullanma Kılavuzu 1 2 MERKÜR KULLANMA KILAVUZU Şarjlı süpürgenizi kullandıkça ne kadar doğru bir seçim yaptığınızı anlayacaksınız. Hedefimiz size ödediğinizden fazlasını verebilmektir.

Detaylı

KAYZER 1885 SU ISITICISI

KAYZER 1885 SU ISITICISI KAYZER 1885 SU ISITICISI Kullanma kılavuzu 1 KULLANMA KILAVUZU Su ısıtıcınızı kullandıkça ne kadar doğru bir seçim yaptığınızı anlayacaksınız. Hedefimiz size ödediğinizden fazlasını verebilmektir. Ürünümüzü

Detaylı

BASKÜL Banyo Baskülü

BASKÜL Banyo Baskülü BASKÜL Banyo Baskülü Kullanma Kılavuzu 1 BANYO BASKÜLÜ KULLANMA KILAVUZU Perfect 9003 Baskülünüzü kullandıkça ne kadar doğru bir seçim yaptığınızı anlayacaksınız. Hedefimiz size ödediğinizden fazlasını

Detaylı

Su Filtreli Elektrik Süpürgesi Water Filter Vacuum Cleaner

Su Filtreli Elektrik Süpürgesi Water Filter Vacuum Cleaner AQUA Su Filtreli Elektrik Süpürgesi Water Filter Vacuum Cleaner Kullanma Kýlavuzu Instructions Manual 1 2 A C B D D2 D1 D3 D4 D5 3 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4 11 12 13 14 15 2 lt. Su Seviyesi 5 SU FÝLTRELÝ KURU

Detaylı

BUKLE. SAÇ MAŞASI Hair Curler. Kullanma Kýlavuzu Instruction Manual

BUKLE. SAÇ MAŞASI Hair Curler. Kullanma Kýlavuzu Instruction Manual BUKLE SAÇ MAŞASI Hair Curler Kullanma Kýlavuzu Instruction Manual 1 SAÇ MAŞASI KULLANMA KILAVUZU Saç Maşanızı kullandıkça ne kadar doğru bir seçim yaptığınızı anlayacaksınız. Hedefimiz size ödediğinizden

Detaylı

IZGARA IZGR-01 & IZGARA IZGR-02 Dumansız Elektrikli Izgara Electrical Grill

IZGARA IZGR-01 & IZGARA IZGR-02 Dumansız Elektrikli Izgara Electrical Grill IZGARA IZGR-01 & IZGARA IZGR-02 Dumansız Elektrikli Izgara Electrical Grill Kullanma Kýlavuzu Instruction Manual KULLANMA KILAVUZU Cihazınızı kullandıkça ne kadar doğru bir seçim yaptığınızı anlayacaksınız.

Detaylı

MISTRAL 8900. Saç Kurutma Makinesi Hair Dryer. Kullanma Kılavuzu Instructions Manual

MISTRAL 8900. Saç Kurutma Makinesi Hair Dryer. Kullanma Kılavuzu Instructions Manual MISTRAL 8900 Saç Kurutma Makinesi Hair Dryer Kullanma Kılavuzu Instructions Manual 1 MÝSTRAL 8900 KULLANMA KILAVUZU Saç Kurutma Makinenizi kullandýkça ne kadar doðru bir seçim yaptýðýnýzý anlayacaksýnýz.

Detaylı

MINI CHOPPER MÝNÝ DOÐRAYICI

MINI CHOPPER MÝNÝ DOÐRAYICI MINI CHOPPER MÝNÝ DOÐRAYICI Kullanma Kýlavuzu Instruction Manual Bedienungsanleitung 1 1 2 3 4 5 6 7 2 KULLANMA KILAVUZU Robotumuzu kullandýkça ne kadar doðru seçim yaptýðýnýzý anlayacaksýnýz. Hedefimiz

Detaylı

ŞOK BUHARLI ÜTÜ Violet 2600-Violet 2600Plus

ŞOK BUHARLI ÜTÜ Violet 2600-Violet 2600Plus ŞOK BUHARLI ÜTÜ Violet 2600-Violet 2600Plus Kullanma Kýlavuzu 1 VİOLET 2600 VİOLET 2600 PLUS KULLANIM KLAVUZU Ütünüzü kullandıkça ne kadar doğru bir seçim yaptığınızı anlayacaksınız. Hedefimiz size ödediğinizden

Detaylı

ChefMaster ChefMaster Lux Mikrodalga Fırın

ChefMaster ChefMaster Lux Mikrodalga Fırın ChefMaster ChefMaster Lux Mikrodalga Fırın Kullanma Kýlavuzu 1 2 MÝKRODALGA KULLANMA KILAVUZU Mikrodalga fýrýnýnýzý kullandýkça ne kadar doðru bir seçim yaptýðýnýzý anlayacaksýnýz. Hedefimiz size ödediðinizden

Detaylı

Yetkili Servis Adı Service Center Title İL CITY ADRES ADDRESS İLÇE TOWN TEL PHONE NUM.

Yetkili Servis Adı Service Center Title İL CITY ADRES ADDRESS İLÇE TOWN TEL PHONE NUM. Yetkili Servis Adı Service Center Title ADRES ADDRESS TEL PHONE NUM. İLÇE TOWN İL CITY Beyaz Eşya Tamir ve Servis Büyük Kırım Mahallesi 4.Sokak No:8/A 0 322 613 17 77 CEYHAN ADANA Düzgün Ticaret (Şube)

Detaylı

EV TEMİZLİĞİ GIDA HAZIRLAMA İÇECEK HAZIRLAMA KİŞİSEL BAKIM EV GEREÇLERİ ÜTÜ

EV TEMİZLİĞİ GIDA HAZIRLAMA İÇECEK HAZIRLAMA KİŞİSEL BAKIM EV GEREÇLERİ ÜTÜ EV TEMİZLİĞİ GIDA HAZIRLAMA İÇECEK HAZIRLAMA KİŞİSEL BAKIM EV GEREÇLERİ ÜTÜ EKİM 2013 50 YILLIK ÜRETİCİ GÜÇ Türkiye de Küçük Elektrikli Ev Aletleri sektöründe birçok ilke imza atan SENUR A.Ş., 1962 yılında

Detaylı

50 YILLIK ÜRETİCİ GÜÇ Türkiye de Küçük Elektrikli Ev Aletleri sektöründe birçok

50 YILLIK ÜRETİCİ GÜÇ Türkiye de Küçük Elektrikli Ev Aletleri sektöründe birçok 50 YILLIK ÜRETİCİ GÜÇ Türkiye de Küçük Elektrikli Ev Aletleri sektöründe birçok ilke imza atan SENUR A.Ş., 1962 yılında tüketiciler için fonksiyonel, kaliteli, pratik ve yenilikçi ürünler tasarlayıp üretmek

Detaylı

KİŞİSEL BAKIM ÜTÜ EV GEREÇLERİ İÇECEK HAZIRLAMA

KİŞİSEL BAKIM ÜTÜ EV GEREÇLERİ İÇECEK HAZIRLAMA ÜTÜ EV GEREÇLERİ KİŞİSEL BAKIM İÇECEK HAZIRLAMA GIDA HAZIRLAMA EV TEMİZLİĞİ OCAK 2014 50 YILLIK ÜRETİCİ GÜÇ Türkiye de Küçük Elektrikli Ev Aletleri sektöründe birçok ilke imza atan SENUR A.Ş., 1962 yılında

Detaylı

Değerli Daxom Kullanıcısı,

Değerli Daxom Kullanıcısı, Değerli Daxom Kullanıcısı, Cihazın fonksiyonunu doğru olarak yerine getirmesi ve güvenliğiniz için cihazın montaj ve kullanımı esnasında kullanma kılavuzunda belirtilen talimatlara uyunuz. Yetkisiz olarak

Detaylı

Hydra Rain. Su Filtreli Halı Yıkama Makinası Shampoo Vacuum Cleaner with Water Filter Shampoo Staubsauger Mit Wasserfilter

Hydra Rain. Su Filtreli Halı Yıkama Makinası Shampoo Vacuum Cleaner with Water Filter Shampoo Staubsauger Mit Wasserfilter Hydra Rain Su Filtreli Halı Yıkama Makinası Shampoo Vacuum Cleaner with Water Filter Shampoo Staubsauger Mit Wasserfilter Kullanma Kýlavuzu Instructions Manual Bedienungsanleitung 1 2 RESİM 1 E A G F B

Detaylı

AP510 - AP515 - AP525 - AP511

AP510 - AP515 - AP525 - AP511 KULLANIM KLAVUZU OPERATING MANUAL Plate`-`Ocak Cooker AP510 - AP515 - AP525 - AP511 - AP511i www.akelevaletleri.com GENEL GÜVENLİK KURALLARI ÖNEMLİ Bu ürünü kullanırken aşağıda belirtilen genel güvenlik

Detaylı

MĐKRODALGA FIRIN KOMBĐ IZGARA Türkçe Tanıtma ve Kullanma Kılavuzu. Marka = UĞUR Model = UĞUR MWO 20

MĐKRODALGA FIRIN KOMBĐ IZGARA Türkçe Tanıtma ve Kullanma Kılavuzu. Marka = UĞUR Model = UĞUR MWO 20 MĐKRODALGA FIRIN KOMBĐ IZGARA Türkçe Tanıtma ve Kullanma Kılavuzu Marka = UĞUR Model = UĞUR MWO 20 Değerli Müşterimiz Yeni almış olduğunuz cihazınızı çalıştırmadan önce lütfen bu kılavuzu dikkatlice okuyunuz.burada

Detaylı

FİRMA SAHİBİ - İLGİLİSİ Şehir İlçe ADRES TELEFON ÇELİK SOĞUTMA ERSİN ÇELİK Seyhan YEŞİLYURT MAH. ABDİ İPEKÇİ CAD. NO:168 0322 228 56 69-0535 486 22

FİRMA SAHİBİ - İLGİLİSİ Şehir İlçe ADRES TELEFON ÇELİK SOĞUTMA ERSİN ÇELİK Seyhan YEŞİLYURT MAH. ABDİ İPEKÇİ CAD. NO:168 0322 228 56 69-0535 486 22 FİRMA SAHİBİ - İLGİLİSİ Şehir İlçe ADRES TELEFON ÇELİK SOĞUTMA ERSİN ÇELİK Seyhan YEŞİLYURT MAH. ABDİ İPEKÇİ CAD. NO:168 0322 228 56 69-0535 486 22 04 Adana AKSU TESİSAT ÖMER AKTO Ceyhan BÜYÜKKIRIM MAH.

Detaylı

Yüzme Havuzu Nem Alma Cihazı FSW 140.1.1002 KULLANMA KILAVUZU

Yüzme Havuzu Nem Alma Cihazı FSW 140.1.1002 KULLANMA KILAVUZU Yüzme Havuzu Nem Alma Cihazı FSW 140.1.1002 KULLANMA KILAVUZU 1 İçindekiler 1 Genel 4 1.1 Önemli uyarılar 4 1.2 Avrupa direktiflerine uygunluk 4 2 Kontrol ve Nakliye 4 2.1 Kontrol 4 2.2 Nakliye 5 2.3 Ambalajın

Detaylı

GÜVENLİK TALİMATLARI... 2 ALICI ÜZERİNDE KULLANILAN İŞARETLER... 3 GENEL BİLGİLER...

GÜVENLİK TALİMATLARI... 2 ALICI ÜZERİNDE KULLANILAN İŞARETLER... 3 GENEL BİLGİLER... Dijital Uydu Alıcısı GÜVENLİK TALİMATLARI... 2 ALICI ÜZERİNDE KULLANILAN İŞARETLER... 3 GENEL BİLGİLER... 4 1.Önsöz... 4 2. Ana Özellikleri... 4 3. Paketi Açma... 4 4. Cihazın Genel Kullanımı... 5 5. Ön

Detaylı

Instructions for use and installation Electric hobs 3. Kullanim ve montaj talimatlari Elektrikli Ocak 6. DHG 460 R Manual LIB30285

Instructions for use and installation Electric hobs 3. Kullanim ve montaj talimatlari Elektrikli Ocak 6. DHG 460 R Manual LIB30285 Instructions for use and installation Electric hobs 3 Kullanim ve montaj talimatlari Elektrikli Ocak 6 DHG 460 R Manual LIB30285 1 INSTALLATION INSTRUCTIONS Technical details MODELS DHG 460 R Voltage 230V

Detaylı

ANKASTRE FIRIN KULLANMA KILAVUZU SLV 234

ANKASTRE FIRIN KULLANMA KILAVUZU SLV 234 ANKASTRE FIRIN KULLANMA KILAVUZU SLV 234 DEĞERLİ MÜŞTERİMİZ, Öncellikle ürünümüzü satın aldığınız için teşekkür ederiz. Bu kullanım kılavuzundaki tüm talimat ve uyarıları dikkatlice okuyunuz. Bu kılavuz;

Detaylı

NACAR kullandığınız için teşekkür ederiz. Hassas ve yüksek kalite standartlarına göre üretilmiş olan saatinizi uzun yıllar sorunsuz olarak

NACAR kullandığınız için teşekkür ederiz. Hassas ve yüksek kalite standartlarına göre üretilmiş olan saatinizi uzun yıllar sorunsuz olarak www.nacar.com.tr NACAR kullandığınız için teşekkür ederiz. Hassas ve yüksek kalite standartlarına göre üretilmiş olan saatinizi uzun yıllar sorunsuz olarak kullanacağınızı umuyoruz. Tamir gerektiren durumlarda

Detaylı

KULLANMA KILAVUZU USER MANUAL

KULLANMA KILAVUZU USER MANUAL KULLANMA KILAVUZU USER MANUAL KAYNAK İNVERTÖRÜ DC INVERTER ARC WELDING MACHINE www.oerlikon.com.tr Magma Mekatronik önceden haber vermeksizin kullanma kılavuzundaki bilgilerde ve resimlerde değişiklik

Detaylı

ELECTRA LAVABO VE EVİYE BATARYASI

ELECTRA LAVABO VE EVİYE BATARYASI ELECTRA LAVABO VE EVİYE BATARYASI TANITMA ve KULLANMA KILAVUZU GARANTİ BELGESİ ELECTRA BASIN AND KITCHEN MIXER INSTRUCTIONS MANUAL and WARRANTY DEED www.eca.com.tr www.ecaecotechnology.com Ekoteknoloji

Detaylı